You are on page 1of 11

TERITORIJALNO GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE

NUTS 4 I NUTS 5 STATISTIČKOG REGIONA


BOR - GRADSKA ZAJEDNICA OPŠTINA

DEVASTIRANO PODRUČJE
SA POVLAŠĆENIM STATUSOM U NUTS 1 - 3 STATISTIČKIM REGIONIMA
NUTS
SISTEM STATISTIČKIH TERITORIJALNIH JEDINICA

* Proces pridruživanja jedne države EU podrazumeva primenu NUTS


sistema (Nomenclature des Unites Territoriaux Statistiques -
Nomenklatura statističkih teritorijalnih jedinica), koji primenjuje EU.
NUTS definiše sistem statističkih teritorijalnih jedinica prema
standardima EU (Statističkog zavoda EU iz Luksemburga - Eurostat).

* Definisani nivoi NUTS-a su:

NUTS 1 - (3 - 7 miliona stanovnika, ima karakter federalne jedinice),


NUTS 2 - (800.000 - 3 miliona stanovnika - euroregija),
NUTS 3 - (150.000 - 800.000 stanovnika - region države),
NUTS 4 - (10.000 - 150.000 stanovnika - područje države), i
NUTS 5 - (ispod 10.000 stanovnika - geografski klaster države).
SRBIJA
SISTEM STATISTIČKIH TERITORIJALNIH JEDINICA

FUNKCIONALNO - NEFUNKCIONALNO

NUTS 1 - (3 - 7 miliona stanovnika karakter federalne jedinice)

DRŽAVA SRBIJA

NUTS 2 - (800.000 - 3 miliona stanovnika - euroregija)

- EVROREGION DUNAV 21 (ISTOČNA SRBIJA)


- EVROREGION ĐERDAP - SREDNJI DUNAV (ISTOČNA SRBIJA)
- EVROREGION DKMT(VOJVODINA)
SRBIJA
SISTEM STATISTIČKIH TERITORIJALNIH JEDINICA

FUNKCIONALNO - NEFUNKCIONALNO
NUTS 3 - (150.000 - 800.000 stanovnika - region drž
države)

- BEOGRADSKI REGION,
REGION,
- REGION VOJVODINA,
VOJVODINA,
- REGION ŠUMADIJA I ZAPADNA SRBIJA,
SRBIJA,
- REGION JUŽ ISTOČNA SRBIJA,
JUŽNA I ISTOČ SRBIJA,
- REGION KOSOVO I METOHIJA

TIMOČKI REGION
- TIMOČ
BRANIČEVSKI REGION...
- BRANIČ

područje drž
NUTS 4 - (10.000 - 150.000 stanovnika - područ države)

29 OKRUGA
(POŽ AREVAČKI, BORSKI, ZAJEČ
(POŽAREVAČ ZAJEČARSKI, PIROTSKI...)

GRADSKA OPŠ ZAJEČAR...


OPŠTINE - BOR, ZAJEČ

NUTS 5 - (ispod 10.000 stanovnika - geografski klaster drž


države)

OPŠ
OPŠTINE - INDUSTRIJSKA I RURALNA NASELJA
TERITORIJALNO GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE
NUTS 4 I NUTS 5 STATISTIČKOG REGIONA
BOR - GRADSKA ZAJEDNICA OPŠTINA

DEVASTIRANO PODRUČJE
SA POVLAŠĆENIM STATUSOM U NUTS 1 - 3 STATISTIČKIM REGIONIMA
BOR
GRADSKA I OPŠTINSKE ZAJEDNICE
SA POVLAŠĆENIM STATUSOM U NUTS 1 - 3 STATISTIČKIM REGIONIMA

NUTS 4 - (10.000 - 150.000 stanovnika - područje države)

BOR - GRADSKA ZAJEDNICA OPŠTINA


DEVASTIRANO PODRUČJE

NUTS 5 - (ispod 10.000 stanovnika - geografski klaster države)

OPŠTINSKE GRADSKE ZAJEDNICE BORA


DEVASTIRANI GEOGRAFSKI KLASTERI
FUNKCIONALNA
STATISTIČKA REGIONALIZACIJA I DECENTRALIZACIJA
DEVASTIRANOG PODRUČJA BORA

 DEVASTIRANO PODRUČJE - NUTS 4 I NUTS 5


DEVASTIRANO INDUSTRIJSKO I RURALNO PODRUČ
POVLAŠĆENIM STATUSOM U NUTS 1 - 3 STATISTIČ
SA POVLAŠ STATISTIČKIM REGIONIMA

 STRATEŠ PODRUČJA - NUTS 4 I NUTS 5


STRATEŠKI DEFINISANA GEOGRAFSKA PODRUČ
7 GEOGRAFSKIH KLASTERA

1 - DEVASTIRANIH INDUSTRIJSKIH KLASTERA


2 - INDUSTRIJSKIH KLASTERA
1 - DEVASTIRANIH RURALNIH KLASTERA
3 - RURALNIH KLASTERA

 STRATEŠ
STRATEŠKI ORGANIZOVANA RAZVOJNA GRADSKA ZAJEDNICA OPŠ
OPŠTINA
7 - 16 BORSKIH OPŠ
OPŠTINA
NUTS 5 STATISTIČKI REGIONI - GEOGRAFSKI KLASTERI
DEVASTIRANO INDUSTRIJSKO I RURALNO PODRUČJE
SA POVLAŠĆENIM STATUSOM U NUTS 1 - 3 STATISTIČKIM REGIONIMA

INDUSTRIJSKI
KLASTER
INDUSTRIJSKI KLASTER (Naselja: Staro i Novo Selište, DEVASTIRAN
(Naselja: NGC, Metalurg, Bakar i deo Mladosti IV i V MZ)
INDUSTRIJSKI KLASTER
Napredak-Bor II i deo (Naselja: Brezonik, Sever, Stari
Mladosti GHI) Centar, Rudar i Sloga)

RURALNI RURALNI DEVASTIRAN RURALNI


EKO KLASTER AGRO KLASTER RURALNI KLASTER ETNO KLASTER
(Naselja: Zlot, Borsko jezero (Naselja: Brestovac, Metovnica (Naselja: Krivelj, Oštrelj i Slatina) (Naselja: Gornjane, Bučje,
i Brestovačka banja) i Šarbanovac) Luka. Tanda, Topla i D.B.Reka)
BOR - GRADSKA ZAJEDNICA OPŠTINA
SA POVLAŠĆENIM STATUSOM U NUTS 1 - 3 STATISTIČKIM REGIONIMA

GRAD BOR

OPŠ
OPŠTINA OPŠ
OPŠTINA OPŠ
OPŠTINA OPŠ
OPŠTINA
Naselja: Staro i Novo Naselja: Brezonik, Naselja: Borsko jezero Naselje
Seliš
Selište i Bakar Sever i Stari Centar Brestovačka banja
i Brestovač Brestovac

OPŠ
OPŠTINA OPŠ
OPŠTINA OPŠ
OPŠTINA
OPŠ
OPŠTINA
Naselja: Mladost Naselja: Rudar Naselje
Naselje Zlot
(IV i V MZ) i Sloga Metovnica

OPŠ
OPŠTINA OPŠ
OPŠTINA
OPŠ
OPŠTINA OPŠ
OPŠTINA
Naselja: Mladost (GHI) Naselje
Naselje Krivelj Naselje Gornjane
i Napredak (Bor II) Šarbanovac

OPŠ
OPŠTINA OPŠ
OPŠTINA OPŠ
OPŠTINA
Naselja: NGC i Naselja: Oš
Oštrelj Bučje i
Naselja: Buč
Metalurg i Slatina D.B.Reka

OPŠ
OPŠTINA
Naselja: Tanda,
Luka i Topla
LOKALNA ADMINISTRACIJA
GRADSKE I OPŠTINSKE ZAJEDNICE

STANDARD EU
1 SLUŽBENIK NA 1.000 STANOVNIKA
-----------------------------------------------------

57.000 STANOVNIKA
Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru.
Diplomorani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine.
U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao:
analitičke, normativne, koordinativne i upravno-nadzorne
poslove, strateške i izvršne, organizacione i logističke,
monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti
(sektori - građanski aktivizam, javna uprava i privatni
multinacionalni biznis; oblasti - zaštita životne sredine,
ekonomski razvoj i integracije, bankarstvo i osiguranje,
marketing, prodaja i preduzetnički konaslting i edukacija).

Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva


ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja,
participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim
programima i projektima u regionu i lokalnim zajednicama
(International SEED training ,,Train the trainer,, and National
SEED training ,,Business plan,, - The Word Bank Group &
Goran Stojanović International Finance Corporation; Workshop participation:
Strategical Planning, Project Management, Executive
Management and Founds Management - USAID & CHF/ADF).

Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu


Unapređuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. podataka, institucija i klijenata lokalnih zajednica Timočke
U izgrađenom dvodecenijskom bračnom partnerstvu, regije (Bor, Majdanpek, Negotin, Kladovo, Zaječar, Knjaževac,
uživa porodične i roditeljske blagodeti. Globalni Boljevac i Soko Banja): Lokalnih vlasti i javnih institucija
(strateška i izvršna dokumenta i aktivnosti); Privatnih
patriota, javno afirmiše neophodnost permanentnih
preduzetnika, msp i preduzeća (poslovni programi, razvojna
promena u neposrednom okruženju - budućnost produkcija i tržišni partneri) i Građanskih ekonomskih
zasnovanu na realnim potrebama i stečenim aktivnosti (potencijalni biznis, agroinicijativni i kooperativni,
iskustvima, funkcionalno sadržajnim partnerskim ruralno-turistički profili- umreženi u okviru razvojnih aktivnosti
vrednostima, standardima i lokalnim resursima. lokalnog stanovništva). Komunicira i prati razvojne aktivnosti,
nacionalnih i internacionalnih institucija, agencija, fondova,
Uvek, drugaćiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam,
asocijacija i poslovnih mreža u neposrednom okruženju.
na svoje saradnike, prijatelje, sugrađane i komšije. U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama
Životnom rezultantom, potvrđuje mogućnost poslodavaca aktivno učestvuje u razvoju lokalnih i regionalnih
realizacije savremene vizije života i rada u Boru. zajednica i njihovih tržišta.

Rate