You are on page 1of 11

TERITORIJALNO GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE NUTS 4 I NUTS 5 STATISTIČKOG REGIONA

BOR - GRADSKA ZAJEDNICA OPŠTINA

DEVASTIRANO PODRUČJE
SA POVLAŠĆENIM STATUSOM U NUTS 1 - 3 STATISTIČKIM REGIONIMA

NUTS
SISTEM STATISTIČKIH TERITORIJALNIH JEDINICA
* Proces pridruživanja jedne države EU podrazumeva primenu NUTS sistema (Nomenclature des Unites Territoriaux Statistiques Nomenklatura statističkih teritorijalnih jedinica), koji primenjuje EU. NUTS definiše sistem statističkih teritorijalnih jedinica prema standardima EU (Statističkog zavoda EU iz Luksemburga - Eurostat). * Definisani nivoi NUTS-a su: NUTS 1 - (3 - 7 miliona stanovnika, ima karakter federalne jedinice), NUTS 2 - (800.000 - 3 miliona stanovnika - euroregija), NUTS 3 - (150.000 - 800.000 stanovnika - region države), NUTS 4 - (10.000 - 150.000 stanovnika - područje države), i NUTS 5 - (ispod 10.000 stanovnika - geografski klaster države).

SRBIJA
SISTEM STATISTIČKIH TERITORIJALNIH JEDINICA

FUNKCIONALNO - NEFUNKCIONALNO
NUTS 1 - (3 - 7 miliona stanovnika karakter federalne jedinice) DRŽAVA SRBIJA NUTS 2 - (800.000 - 3 miliona stanovnika - euroregija) - EVROREGION DUNAV 21 (ISTOČNA SRBIJA) - EVROREGION ĐERDAP - SREDNJI DUNAV (ISTOČNA SRBIJA) - EVROREGION DKMT(VOJVODINA)

SRBIJA
SISTEM STATISTIČKIH TERITORIJALNIH JEDINICA

FUNKCIONALNO - NEFUNKCIONALNO
NUTS 3 - (150.000 - 800.000 stanovnika - region države) drž - BEOGRADSKI REGION, REGION, - REGION VOJVODINA, VOJVODINA, - REGION ŠUMADIJA I ZAPADNA SRBIJA, SRBIJA, - REGION JUŽNA I ISTOČNA SRBIJA, JUŽ ISTOČ SRBIJA, - REGION KOSOVO I METOHIJA - TIMOČKI REGION TIMOČ - BRANIČEVSKI REGION... BRANIČ NUTS 4 - (10.000 - 150.000 stanovnika - područje države) područ drž 29 OKRUGA (POŽAREVAČKI, BORSKI, ZAJEČARSKI, PIROTSKI...) (POŽ AREVAČ ZAJEČ GRADSKA OPŠTINE - BOR, ZAJEČAR... OPŠ ZAJEČ NUTS 5 - (ispod 10.000 stanovnika - geografski klaster države) drž OPŠTINE - INDUSTRIJSKA I RURALNA NASELJA OPŠ

TERITORIJALNO GEOGRAFSKE KARAKTERISTIKE NUTS 4 I NUTS 5 STATISTIČKOG REGIONA

BOR - GRADSKA ZAJEDNICA OPŠTINA

DEVASTIRANO PODRUČJE
SA POVLAŠĆENIM STATUSOM U NUTS 1 - 3 STATISTIČKIM REGIONIMA

BOR
GRADSKA I OPŠTINSKE ZAJEDNICE
SA POVLAŠĆENIM STATUSOM U NUTS 1 - 3 STATISTIČKIM REGIONIMA

NUTS 4 - (10.000 - 150.000 stanovnika - područje države) BOR - GRADSKA ZAJEDNICA OPŠTINA DEVASTIRANO PODRUČJE NUTS 5 - (ispod 10.000 stanovnika - geografski klaster države) OPŠTINSKE GRADSKE ZAJEDNICE BORA DEVASTIRANI GEOGRAFSKI KLASTERI

FUNKCIONALNA
STATISTIČKA REGIONALIZACIJA I DECENTRALIZACIJA DEVASTIRANOG PODRUČJA BORA

DEVASTIRANO INDUSTRIJSKO I RURALNO PODRUČJE - NUTS 4 I NUTS 5 DEVASTIRANO PODRUČ SA POVLAŠĆENIM STATUSOM U NUTS 1 - 3 STATISTIČKIM REGIONIMA POVLAŠ STATISTIČ STRATEŠKI DEFINISANA GEOGRAFSKA PODRUČJA - NUTS 4 I NUTS 5 STRATEŠ PODRUČ 7 GEOGRAFSKIH KLASTERA 1 - DEVASTIRANIH INDUSTRIJSKIH KLASTERA 2 - INDUSTRIJSKIH KLASTERA 1 - DEVASTIRANIH RURALNIH KLASTERA 3 - RURALNIH KLASTERA

STRATEŠKI ORGANIZOVANA RAZVOJNA GRADSKA ZAJEDNICA OPŠTINA STRATEŠ OPŠ 7 - 16 BORSKIH OPŠTINA OPŠ

NUTS 5 STATISTIČKI REGIONI - GEOGRAFSKI KLASTERI DEVASTIRANO INDUSTRIJSKO I RURALNO PODRUČJE
SA POVLAŠĆENIM STATUSOM U NUTS 1 - 3 STATISTIČKIM REGIONIMA
INDUSTRIJSKI KLASTER INDUSTRIJSKI KLASTER
(Naselja: NGC, Metalurg, Napredak-Bor II i deo Mladosti GHI) (Naselja: Staro i Novo Selište, Bakar i deo Mladosti IV i V MZ)

DEVASTIRAN INDUSTRIJSKI KLASTER
(Naselja: Brezonik, Sever, Stari Centar, Rudar i Sloga)

RURALNI EKO KLASTER
(Naselja: Zlot, Borsko jezero i Brestovačka banja)

RURALNI AGRO KLASTER
(Naselja: Brestovac, Metovnica i Šarbanovac)

DEVASTIRAN RURALNI KLASTER
(Naselja: Krivelj, Oštrelj i Slatina)

RURALNI ETNO KLASTER
(Naselja: Gornjane, Bučje, Luka. Tanda, Topla i D.B.Reka)

BOR - GRADSKA ZAJEDNICA OPŠTINA
SA POVLAŠĆENIM STATUSOM U NUTS 1 - 3 STATISTIČKIM REGIONIMA

GRAD BOR

OPŠTINA OPŠ Naselja: Staro i Novo Selište i Bakar Seliš OPŠTINA OPŠ Naselja: Mladost (IV i V MZ) OPŠTINA OPŠ Naselja: Mladost (GHI) i Napredak (Bor II) OPŠTINA OPŠ Naselja: NGC i Metalurg

OPŠTINA OPŠ Naselja: Brezonik, Sever i Stari Centar OPŠTINA OPŠ Naselja: Rudar i Sloga

OPŠTINA OPŠ Naselja: Borsko jezero i Brestovačka banja Brestovač

OPŠTINA OPŠ Naselje Brestovac OPŠTINA OPŠ Naselje Metovnica OPŠTINA OPŠ Naselje Šarbanovac

OPŠTINA OPŠ Naselje Zlot

OPŠTINA OPŠ Naselje Krivelj

OPŠTINA OPŠ Naselje Gornjane

OPŠTINA OPŠ Naselja: Oštrelj Oš i Slatina

OPŠTINA OPŠ Naselja: Bučje i Buč D.B.Reka OPŠTINA OPŠ Naselja: Tanda, Luka i Topla

LOKALNA ADMINISTRACIJA GRADSKE I OPŠTINSKE ZAJEDNICE
STANDARD EU 1 SLUŽBENIK NA 1.000 STANOVNIKA -----------------------------------------------------

57.000 STANOVNIKA

Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru. Diplomorani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine. U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao: analitičke, normativne, koordinativne i upravno-nadzorne poslove, strateške i izvršne, organizacione i logističke, monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti (sektori - građanski aktivizam, javna uprava i privatni multinacionalni biznis; oblasti - zaštita životne sredine, ekonomski razvoj i integracije, bankarstvo i osiguranje, marketing, prodaja i preduzetnički konaslting i edukacija). Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja, participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim programima i projektima u regionu i lokalnim zajednicama (International SEED training ,,Train the trainer,, and National SEED training ,,Business plan,, - The Word Bank Group & International Finance Corporation; Workshop participation: Strategical Planning, Project Management, Executive Management and Founds Management - USAID & CHF/ADF). Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu podataka, institucija i klijenata lokalnih zajednica Timočke regije (Bor, Majdanpek, Negotin, Kladovo, Zaječar, Knjaževac, Boljevac i Soko Banja): Lokalnih vlasti i javnih institucija (strateška i izvršna dokumenta i aktivnosti); Privatnih preduzetnika, msp i preduzeća (poslovni programi, razvojna produkcija i tržišni partneri) i Građanskih ekonomskih aktivnosti (potencijalni biznis, agroinicijativni i kooperativni, ruralno-turistički profili- umreženi u okviru razvojnih aktivnosti lokalnog stanovništva). Komunicira i prati razvojne aktivnosti, nacionalnih i internacionalnih institucija, agencija, fondova, asocijacija i poslovnih mreža u neposrednom okruženju. U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama poslodavaca aktivno učestvuje u razvoju lokalnih i regionalnih zajednica i njihovih tržišta.

Goran Stojanović

Unapređuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. U izgrađenom dvodecenijskom bračnom partnerstvu, uživa porodične i roditeljske blagodeti. Globalni patriota, javno afirmiše neophodnost permanentnih promena u neposrednom okruženju - budućnost zasnovanu na realnim potrebama i stečenim iskustvima, funkcionalno sadržajnim partnerskim vrednostima, standardima i lokalnim resursima. Uvek, drugaćiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam, na svoje saradnike, prijatelje, sugrađane i komšije. Životnom rezultantom, potvrđuje mogućnost realizacije savremene vizije života i rada u Boru.