EMBRIOLOGIE

CURS I
ETAPELE DEZVOLTARII ORGANISMULUI UMAN: I.Perioada preembrionara: Gametogeneza (Spermatogeneza, si ovogeneza) II.Perioada prenatala: fecundatia, migratia si segmentatia nidatia (implantarea), blastulatia, gastrulatia, organogeneza III.Perioada fetala DR. FLORENTINA POPA Embriologia este o ramura a biologiei care se ocupa cu formarea si dezvoltarea organismelor vii, incepand cu constitruirea celulelor germinala primordiale si pana la formarea unui produs viabil, care, dupa expulzarea sa din organismul matern, se poate dezvolta prin propriile sale mijloace Embrion = ceea ce se dezvolta in interior; Logos = stiinta

I. GAMETOGENEZA este procesul în urma căruia se formează, celule haploide înalt diferenţiate denumite gameţi(celule sexuale) capabile de procreaţie. Gameţii (spermatozoidul la mascul şi ovocitul de ordinul II la femeie) produşi în organe specializate morfofuncţional, se formează prin procese de diviziune indirectă (meioză), citodiferenţiere şi maturare. Structurile adaptate acestei funcţii sunt: foliculul ovarian (pentru ovocitul de ordinul II) şi tubul seminifer contort (pentru spermatozoid). Gameţii sunt celule haploide ce conţin 23 cromozomi (N cromozomi) din care 22 autozomi şi un cromozom sexual X sau Y, spre deosebire de celulele somatice care au garnitură diploidă ce conţin 46 cromozomi (2N) din care 44 autozomi şi 2 cromozomi sexuali (X sau Y). Pentru înţelegerea procesului de gametogeneză sunt necesare precizarea anumitor noţiuni: I. MITOZA Meioza (mitoza reductionala),este modul de inmultire a celulelor sexuale, prin care informatia se transmite de la un organism la altul in succesiunea generatiilor. Ea consta din doua diviziuni succesive, in final rezultand patru celule, fiecare avand numarul de cromozomi redus la jumatate, fata de nucleul celulei intrata in diviziune. Prin urmare, celulele sexuale mature, apte pentru fecundatie, numite gameti, au numarul de cromozomi redus la jumatate sau haploid fata de garnitura cromozomiala normala, diploida. Mitoza ecvationala este modul de inmultire al celulelor somatice cu garnitura cromozomiala diploida, rezultand celule noi identice intre ele si cu celula initiala din care au provenit

II. Cromozomul

1

de aceea gametul masculin este cel care determină sexul genetic al individului. Spermatozoizii se produc în tubii seminiferi contorţi prin diferenţierea şi maturarea spermatogoniilor. aceste celule intră într-o perioadă de repaus. se numeste gena. Astfel celulele somatice normale şi celulele germinale primordiale conţin 46 cromozomi şi o cantitate 2N de ADN. Poziţia scrotală este o condiţie indispensabilă desfăşurării normale a spermatogenezei. Fazele succesive ale spermatogenezei sunt vizibile în peretele tubilor seminiferi contorţi. mici cantitati de lipide. O portiune (un segment) din macromolecula de AND care contine informatia genetica necesara sintezei unei catene polipeptidice sau unei alte biomolecule. Cromozomii se găsesc în 23 perechi omologi. Spermatogeneza începe la pubertate şi are o desfăşurare permanentă la om. III. Genele sunt localizate in cromozomi. este un organ pereche parenchimatos situat în scrot. În ectopia abdominală şi criptorhidia inghinală când testiculul lipseşte din 2 . La pubertate. Mg si Ca . iar numărul " N " la cantitatea de ADN din celulă. Dezvoltarea gonadelor se realizează în trei stadii succesive : geneza primordiului gonadic primordiul gonadic în stadiu indiferent în care nu există deosebiri morfologice între organele genitale ale celor două sexe diferenţierea primordiului gonadic cu constituirea gonadelor caracteristice unui anumit sex. Aceste structuri sunt reprezentate de acizii nucleici (AND si ARN). 12-13% ARN. datorită temperaturii cu 2-30 C mai scăzută decât în cavitatea abdominală. iar perechea de cromozomi 23 conţine cromozomul sexual ( XX pentru femeie şi XY pentru bărbat). după care continuă ovocitogeneza. Acest complex biochimic de substante la care se adauga o serie de enzime. Momentul producerii diferenţierii gametice este variabil în funcţie de sex.In nucleu oricarei celule se gasesc structurile responsabile de pastrarea si transmiterea patrimoniului ereditar la urmasi. Până la pubertate. GAMETOGENEZA Gameţii conţin 23 cromozomi (22 autozomi şi un cromozom sexual ) şi o cantitate 1 N de ADN.Ploidia şi numărul " N " Ploidia se referă la numărul de cromozomi într-o celulă. Se desfăşoară în organe specializate denumite gonade. La sexul masculin celulele germinale primordiale rămîn în stare de repaus în intervalul 6 săptămîni-pubertate.gonadă masculină cu dublă funcţie secretorie: gametogenetică şi hormonală. cromozomii au o arhitectura moleculara foarte complexa. Perechea de cromozomi de la 1-22 sunt autozomi (non-sex). reprezinta de fapt cromatina prin urmare cromozomii sunt alcatuiti din cromatina. Termenul diploid este clasic utilizat pentru o celulă ce conţine 46 cromozomi. Linia celulară care determină producerea de gameţi se numeşte linie gametogenă. un membru (omolog) din fiecare pereche este de origine maternă şi alta de origine paternă. fiind alcatuiti din 13-15% AND. Testiculul . La sexul feminin celulele germinale primordiale suferă câteva diviziuni suplimentare şi apoi se diferenţiază în ovogonii. iar meioza debutează deja în luna a-5-a de viaţă fetală. tubii seminiferi ajung la maturitate şi celulele germinale primordiale se diferenţiază în spermatogonii iar acestea urmează etapele spermatogenezei. Gametul feminin conţine numai cromozomul X. La eucariote. iar cel masculin fie cromozomul X sau Y. 68-72% proteine. din exterior către lumenul tubilor şi durează 64 zile la om. Termenul de "haploid " este clasic utilizat ca referindu-se la o celulă ce conţine 23 de cromozomi.

în special numărul lor şi motilitatea. canalul ejaculator şi uretră. urmează a doua diviziune de maturaţie. Etapa spermiogenezei constă în transformarea spermatidei într-un spermatozoid care pătrunde în lumenul tubului seminifer contort. Timpul total de diferenţiere şi maturare de la spermatogonie la spermatozoid este de 64 zile 3 .scrot. aceasta fiind o cauză de sterilitate masculină. Din punct de vedere morfologic este alcătuit din patru părţi: cap. Spermatogoniile de tip A sunt celule stem care se înmulţesc prin diviziuni mitotice. Spermatogeneza 2 Spermatozoizii maturi părăsesc celulele Sertoli. pe ale căror prelungiri citoplasmatice s-au sprijinit şi care i-au hrănit. Mişcarea este helicoidală. jumătate din celulele fiice devin spermatogonii de tip A. 4N. determinată de proteine contractile (tubulina). se găsesc adiacent membranei bazale tubului seminifer contort format. Examenul spermei se face în vederea evaluării fertilităţii masculine. gât. canalul epididimar. Etapa de creştere a spermatocitelor de tip B. etapa diviziunilor de maturaţie (meioza) etapa spermiogenezei Etapa de diferenţiere şi proliferare(înmulţire) caracterizată prin tunelizarea cordoanelor medulare şi formarea tubilor seminiferi contorţi alcătuiţi din celule germinale primordiale (spermatogonii). ce are loc în perioada pubertăţii. canalul deferent. etapa de creştere a spermatocitelor de tip B. Din lumenul tubilor seminiferi trec în rete testis. care au fiecare câte 23 cromozomi duplicaţi 2N . restul devin spermatogonii de tip B. conduce la formarea spermatocitelor primare. veziculele seminale. asemănătoare miozinei. 3. Se formează două tipuri de spermatozoizi: cu cromozom X sau cu cromozom Y. meioza ecvaţională care duce la formarea pentru fiecare spermatocit de ordinul II a câte două spermatide (23 cromozomi. Colul (gâtul) este porţiunea îngustă care uneşte capul de piesa intermediară. 2. Coada produce motilitatea spermiei şi ajută la deplasarea sa la locul fecundaţiei. 46 cromozomi duplicaţi. Spermatogeneza include 4 etape evolutive: etapa de diferenţiere şi proliferare(înmulţire). Capul de formă ovoidală formează cea mai mare parte din spermatozoid. conurile eferente. piesă intermediară şi coadă. generând noi generaţii de spermatogonii. 2N) şi se înmulţesc prin diviziuni mitotice repetate. respectiv 22 autozomi+X şi 22 autozomi + Y. Celule germinale primordiale apar de la începutul dezvoltării testiculului (săptămîna a-6-a). dar şi celule epiteliale celomice din care se vor diferenţia celule Sertoli. spermatogeneza este inhibată din cauza temperaturii mai ridicate. Etapa diviziunilor de maturaţie (meioza) caracterizată prin reducerea la jumătate a numărului iniţial de cromozomi prin meioză(reducţională) rezultând pentru fiecare spermatocit primar câte două spermatocite secundare. prezintă anterior acrozomul ce conţine enzime litice (10) ce prin acţiunea lor favorizează traversarea învelişurilor ovocitului de ordinul II. conţine celule sexuale masculine mature şi lichid seminal. au garnitură cromozomială diploidă (46 cromozomi. Acestea sunt celule mai diferenţiate care cresc numeric şi se vor diferenţia în spermatocite primare. Sperma este produsul de secreţie a glandelor genitale (testicul) şi căilor genitale masculine. 1 N) 4. Spermatozoidul matur este o celulă cu volum redus.

PERIOADA PRENATALA 1. Ovocitogeneza debutează la embrionul de 11-12 săptămâni prin transformarea unora dintre ovogoniile din preajma zonei medulare în ovocite. cu excepţia celui dominant care şi-a finalizat prima diviziune de maturaţie. apte de a fi fecundate şi secretă steroli sexuali. 3) membrana bazală. toţi au însă o caracterictică comună şi anume aceea că conţin ovocite în diferite stadii de diferenţiere şi maturare. II. 2) teacă internă cu funcţie secretorie endocrină. ovarul eliberează ciclic ovocite de ordinul II. foliculul dominant. În dinamica ontogenetică şi funcţională a ovarului se găsesc stadii diferite de diferenţiere a foliculului ovarian ce formează ciclul folicular format din: folicul primordial. înzestrat cu potenţialităţi genetice provenite 4 . Ovocitul şi celulele granuloase din jur sunt separate de stroma înconjurătoare printr-o membrană bazală şi alcătuiesc împreună foliculul primordial care constituie markerul morfologic al diferenţierii ovarului fetal. 5) antrul cu lichidul folicular. Procesul implică iniţierea profazei meiozei şi este caracterizat de apariţia unor mase de cromatină nucleară. Ovocitogeneza 4 Sub raport funcţional în perioada de maturitate neuroendocrină. 4) stratul celulelor granuloase. ea progresează spontan până în stadiul diploten al profazei fără să necesite alţi stimuli. Meioza se reia mulţi ani mai tîrziu numai în foliculul care ajunge la stadiul preovulator. Ambele activităţi. de dezvoltarea foliculului capabil de a elibera ovocitul matur în urma procesului de ovulaţie. Odată iniţiată meioza. folicul primar.Ovocitogeneza reprezintă un proces complex asemănător spermatogenezei dar cu desfăşurare diferită în timp. Ovocitogeneza 2 Structura în care se desfăşoară ovocitogeneza este foliculul ovarian. Foliculii ovarieni sunt structuri complexe ce conţin gametul de tip feminin. Ovocitogeneza 3 Foliculul dominant din punct de vedere structural este format din următoarele elemente dispuse de la periferie : 1) teacă externă bogată în fibroblaşti. În cursul unei perioade de dominanţă. formarea şi regresia corpului luteal. o singură unitate defineşte funcţia întregului organ. gameţii. sub influenţa pic-ului preovulator de LH. fuzionează pentru a forma un nou organism cu garnitură cromozomială completă. Mecanismele care controlează proliferarea ovogoniilor şi debutul meiozei adică transformarea ovogoniilor în ovocite primare nu sunt precizate. Formarea foliculilor primordiali are rol esenţial în blocarea evoluţiei meiozei din ovocite la stadiul diploten al profazei. FECUNDATIA Fecundaţia este un proces complex prin care două celule sexuale. folicul secundar (cavitar) şi folicul dominant. ciclul ovogenetic şi ciclul folicular sunt legate de maturarea ovocitului.. Din acest motiv ovarul trebuie considerat ca un ţesut heterogen ce se modifică ciclic şi conţine subunităţi cu proprietăţi biologice diferite. 6) ovocitul înconjurat de zona pellucida şi celule granuloase ce formează corona radiata ataşate de stratul granulos prin discul proliger.

adică combinarea genelor derivate de la cei doi părinţi. la 10 ore după însămânţarea spermatozoidului. care apoi. foarte complex. penetrarea zonei pellucida. Segmentatia 5 . prin diviziune. În urma acestui proces se formează oul sau zigotul. dau nastere la 4 celule si respectiv 8 celule egale. formând ovulul matur şi al doilea globul polar.MIGRATIA SI SEGMENTATIA oul fecundat in 1/3 externa a trompei ajunge in uter . nu este pe deplin elucidat în prezent. La nivelul lor are acum loc replicarea ADNului. strat acelular cu numeroase componente organice ce aparţin matrixului extracelular .procreerea. Prin procesul fecundării se împlinesc două activităţi distincte: .sexualitatea. Mecanismul intim. Penetrarea acestei structuri complexe se realizează prin intermediul enzimelor din acrozom.procesul de activare a spermiilor în vederea pătrunderii în ovocitul de ordinul II. Durează 24 ore şi are loc în treimea laterală a trompei. Fecundarea cuprinde mai multe etape: a. Capul penetreaza in ovul. 2. amândoi ajungând ulterior în poziţie centrală. iar cel de tip masculin este "protejat" prin numărul mare care ajunge în apropierea celui feminin. . rezultat prin ovulaţie. în special hialuronidaza. formarea oului sau zigotului este actul final al fecundaţiei Fecundaţia odată realizată este urmată de procesele de embriogeneză Fecundaţia Un spermatozoid – si numai unul – va reusi sa patrunda in celula sexuala feminina. c.de la cei doi părinţi. formarea pronucleilor masculin şi feminin Pătrunderea spermiei în citoplasma ovocitului determină instantaneu activarea acestuia care îşi terminaă cea de-a doua diviziune de maturaţie. Din momentul in care aceasta penetrare a avut loc.aceasta reprezinta migratia.. capacitaţia . coada ramane la exterior si se elimina. nici un alt spermatozoid nu va mai putea penetra ovulul. Coada spermatozoidului degenerează. Între cei doi centrioli se formează fusul de diviziune pe care se aşează cromozomii al căror număr a devenit diploid 46 cromozomi. miscarile cililor epiteliului tubar si curentul serozitatii peritoneale catre cavitatea uterina. Fecundaţia Este interesant de remarcat cum organismul îşi protejează gameţii proveniţi de la cei doi părinţi: cel de tip feminin este înconjurat de zona pellucida şi corona radiata. câteva sute din cele 170-300 milioane introduse prin procesul ejaculării. trebuie fecundat în cel mult 24 ore după care suferă procesul de apoptoză. Nucleul ovulului matur este numit pronucleu feminin. in aceasta perioada nutritia este asigurata de secretiile tubare. Contopirea celor doi pronuclei se numeşte amfimixie. 2N. adică formarea noului organism. migratia dureaza 3-4 zile si este asigurata de miscarile peristaltice ale trompei. d. cu modificarea permeabilităţii zonei pellucida prin modificarea matrixului extracelular. este un proces care nu implică modificări morfologice b. Pronucleul masculin se apropie de pronucleul feminin. iar nucleul său este numit acum pronucleu masculin. Gametul feminin. Imediat dupa fecundatie oul se divide in doua celule egale (blastomere).

apoi. acest stadiu in care celulele formeaza o ingramadire sferica se numeste morula. din care vor proveni vasele alantoidiene care se vor anastomoza cu reteaua vasculara vilozitara formand astfel circulatia feto-placentara. muschii. intunecate (macromere) care se divid mai lent. gonadele. ectoblast. reactioneaza prin vasodilatatie. periferic. care este legat de anexele embrionare printrun pedicul din care va rezulta cordonul ombilical.Din acest moment. macromerele sunt dispuse central si din ele se va forma embrionul. pregatita secretor. discul embrionar se incurbeaza si se transforma in tub. inconjurand embrionul. aparatul vascular si tractul genital 6 . 4. care va forma cavitatea amniotica Blastulatia 5. aparatul renal. GASTRULATIA 6. celomul extraembrionar. IMPLANTATIA (NIDATIA) oul ajuns in cavitatea uterina penetreaza in mucoasa uterina transformata secretor in a doua jumatate a ciclului menstrual. alantoida. din endoblast aparatul digestiv si glandele sale anexe. si celule mari. si embrionul devine tridermic. cavitate care se umple cu lichid. fenomenul poarta numele de implantare sau nidatie. care se produce a patra zi de la fecundatie.a doua in saptamana a 2-a. Implantarea are loc datorita echipamentului enzimatic proteolitic al trofoblastului si miscarilor sale. micromerele sunt dispuse la periferie si din ele se dezvolta trofoblastul. intre ectoblast si trofoblast apare o cavitate. datorita dezvoltarii rapide a trofoblastului. stadiul acesta poarta numele de blastocist si este stadiul in care oul ajunge in cavitatea uterina. Gastrularea la inceputul saptamanii a 3-a se produce gastrularea cand intre endoblast si ectoblast se plaseaza si a treia foita. aparatul respirator. mezoblastul. diviziunea devine inegala: pe de o parte rezulta celule mici. BLASTULATIA . din ectoblast vor lua nastere tesutul nervos .Mucoasa uterina. zona numita si pedicul embrionar. Vezicula vitelina se imparte in doua parti: vezicula ombilicala si intestinul primitiv. intre butonul embrionar si trofoblast se afla mezenchimul extraembrionar in care apare o cavitate. in portiunea caudala a embrionului apare un diverticul endoblastic. din mezoblast scheletul. alantoida inainteaza in pediculul embrionar impreuna cu o prelungire mezenchimatoasa. profund. apare o cavitate intre celulele lui si cele ale embrionului. 3. Organogeneza in saptamana a 4-a cavitatea amniotica creste. cu exceptia zonei unde se ataseaza la trofoblast. clare (micromere). tesutul conjunctiv. butonul embrionar se diferentiaza in doua straturi: endoblast. care se divid mai rapid. macromerele se grupeaza la un pol al oului formand butonul embrionar. fiecare foita embrionara incepe diferentierea proprie in tesuturi si organe.sapt.unite intre ele prin canalul vitelin. Organogeneza intre saptamanile a 4-a si a 8-a. care inconjura butonul embrionar.

III.. organele complet formate pot fi bine individualizate ecografic (Lungime . tesut conjunctiv. endoblastul – aparat digestiv. oul constituit cuprinde fatul si anexele fetale reprezentate de: placenta.Organogeneza ectoblastul – SNC mezoblastul – schelet. par. in care predomina procesul de crestere. respirator. FETUS LA 7 LUNI NOU NASCUT 7 . Organogeneza de la 16 saptamani : fata umana. dezvoltarea morfologica a embrionului se definitiveaza. sacul ovular – vizibil ecografic. lichidul amniotic si cordonul ombilical. perioada cuprinsa intre saptamanile a 4-a si a 8-a este perioada embrionara in care se formeaza diferite organe (organogeneza) si este caracterizata prin predominanta proceselor de diferentiere tisulara. perioada cuprinsa intre luna a IlI-a si nastere este perioada fetala. membranele amniotice.112 mm. Greutate – 100 gr 16 saptamani). miscari cardiace (saptamana 6). circulator. ap. renal. PERIOADA FETALA in timpul lunii a II-a de evolutie. . activitate musculara spontana (MF). musc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful