L 2S Aprovizionarea

Logistică 2
 APROVIZIONAREA#

Florin ROTARU#

Cuprinsul cursului #
C2. Aprovizionarea#
2.1. Conceptele de aprovizionare și obiectivele de aprovizionare# 2.2. Aprovizionarea prin mijloace proprii# 2.3. Deciziile de cumpărare# 2.4. Evaluarea și selecția furnizorilor# 2.5. Managementul furnizorilor#
2#

Obiective#
  Cunoașterea

conceptelor privind aprovizionarea;# procesului de luare a deciziilor de aprovizionare;# abilităților de evaluare a furnizorilor.#
3#

  Cunoașterea

  Dobândirea

2.1. Conceptele de aprovizionare și obiectivele de aprovizionare #
Fluctuații aleatoare

Planificare

Organizare

Intrări Cerințele clientului

Ieșiri

Proces
Modele Comportament

Satisfacția clientului

• Controlul materialelor: • Controlul stocurilor • Aplicațiile controlului stocului • Planificarea necesităților

Control

Feedback

4#

Conceptele de aprovizionare și obiectivele de aprovizionare # Funcțiile aprovizionării (după Purchasing and Supply Lead Body):#   Stabilirea și implementarea politicilor#   Îmbunătățirea cumpărării#   Elaborarea și menținerea bazelor de date#   Stabilirea surselor#   Obținerea bunurilor sau serviciilor necesare#   Controlul lanțului de aprovizionare# 5# .2.1.

materialelor.Aprovizionarea . furniturilor. închiriere etc.definiții # Obținerea prin # cumpărare. # a echipamentelor. serviciilor # necesare producției. # (Kenneth LYSONS) # 6# .

definiții # Ansamblul operațiunilor care permit # dispunerea de bunuri sau servicii # necesare activității și # procurate din exterior.Aprovizionarea . # (Marie-Noelle AMALBERT și colaboratorii) # 7# .

# la un cost optim.definiții # Achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare.# din surse competente și sigure. # (Eberhard SCHEUING) # 8# .Aprovizionarea .

Achiziționarea bunurilor și serviciilor #   Din   Din surse interne# surse externe# #   cumpărare#   contrapartidă   leasing etc.# 9# .

# 10# .#   Cantitate.Necesitatea achiziționării #   Fundamentare.#   Tip și caracteristici produs.#   Termene.#   Calitate.

Costurile produselor și serviciilor #   Analiza costurilor#   Raportul calitate – cost# •  Costul optim # diferit de# •  Costul minim#   Costurile asociate# •  Comenzi# •  Transport# •  Depozitare.# 11# .

#   Convorbirile telefonice și corespondența.   Primirea.   Menținerea înregistrărilor.# 12# .Costurile de aprovizionare# Corespund lansării comenzii:#   Expedierea.   Munca de aprovizionare și contabilitate.

# 13# .#   Comportament.#   Prețuri.Evaluarea și selecția furnizorilor #   Competență.

# 14# .#   Grija pentru mediu.#   Parteneriat cu furnizorii (w-w).). #   Valoarea adăugată de aprovizionare. etc.#   Integrarea cu alte activități ale firmei (proiectare.Tendințe actuale #   Orientarea spre viitor. mk.#   Informatizare ș. a.

Obiectivele de aprovizionare #   Aprovizionarea la timpul potrivit#   Optimizarea calității / prețului / serviceului / timpului#   Optimizarea stocurilor#   Relații avantajoase cu furnizorii#   Identificarea surselor alternative#   Standardizarea și simplificarea# 15# .

2. Aprovizionarea prin mijloace proprii # Alegerea dintre cumpărare sau integrare:#   Obiectivele strategice# pieței#   Conjunctura   Costul# 16# .2.

Analiza costurilor de integrare #   Costul marginal # •  Costuri materiale# •  Munca# •  Cheltuieli directe și indirecte# •  Reorientarea resurselor umane#   Costul de oportunitate – venitul max al capacităților utilizate altfel#   Avantajul învățării unei tehnologii# 17# .

Factori pentru cumpărare #   Lipsă utilaje și RU specializate# mici#   Cantități   Costuri utilaje# riscului #   Împărțirea   Calitate   Alte # utilizări ale capacităților# 18# .

Factori pentru integrare #   Capacități   Abilități   Costuri excedentare# de producție# mai mici#   Învățarea#   Independența#   Păstrarea secretului de fabricație etc.# 19# .

Controlul total al activităților Furnizor 1 Furnizor 2 Director General Log.Integrarea pe verticală Avantaje: .Dificultăți de atribuire a costurilor . RU Vânzări Furnizor n Depozit Depozit Depozit IT C&D Marketing Aprov Procese de prelucrare Depozit Transport Prod finite La client Mat prime Transp Depozit proprii intern Mat prime Mentenanță Intreținere cladiri Clienți Importanți Administrare Transporturi interne Dezavantaje: .Costuri ridicate . Fin. Prod.Reacție rapidă la cerințele clienților .

2.3. Deciziile de cumpărare privind sursele #   Numărul (unică sau multiplă)# #   Localizarea   Mărimea#   Piața de proveniență# 21# .

# pentru investiții la furnizor.Avantajele Sursei unice #   Calitate.# 22# pentru furnizor.#   Comunicare   Certitudine mai bună.#   Costuri mai mici# •  Economii de scară# •  Economii administrative.#   Disponibilitate .

# presiunii concurențiale.# contactului cu piața.Dezvantajele Sursei unice #   Dependența   Reducerea   Lipsa de un furnizor.# problemelor furnizorului.# 23#   Transferul   Vulnerabilitate .# la scăderea performanțelor.

2 Surse # 60 / 40 # Cumulează avantajele celor 2 sisteme (sursă unică și sursă multiplă)# 24# .

# 25# . # identificați avantajele și dezavantajele surselor multiple.Tema 1 # Pornind de la avantajele și dezavantajele sursei unice.

Localizarea #   Surse locale# •  Economii la transport# •  Relații personale# •  Timp redus pentru comenzi urgente# •  Dezvoltarea regiunii#   Surse îndepărtate# 26# .

Mărimea #   Surse mici# •  Atenție sporită acordată# •  Relații personale# •  Rezolvarea cererilor de asistență#   Surse mari# •  Capacități mari pentru comenzi urgente# •  Echipamente și cunoștințe# 27# .

Piața de proveniență # Sursele internaționale#   Mai multe produse disponibile# noi#   Produse   Prețuri avantajoase#   Reciprocitate# 28# .

Piața de proveniență # Probleme cu Sursele internaționale#   Comunicarea#   Negocierea#   Logistica#   Legislația#   Variația cursului de schimb# 29#   Documentație# .

2.4.# 30# . Evaluarea și selecția furnizorilor # Identificarea de noi furnizori:#   Lansarea unui produs#   Creșterea cererii#   Forța majoră la furnizor#   Diminuarea performanțelor unui furnizor#   Externalizarea #   Extinderea activităților#   Apariția unor substituienți etc.

lista furnizorilor calificați#   Evaluarea furnizorilor calificați#   Selecția – lista furnizorilor acceptați# 31# .Procesul de evaluare și selecție ale furnizorilor #   Listarea furnizorilor#   Stabilrea criteriilor de evaluare#   Evaluarea preliminară #   Selecția preliminară .

Kompass)# și expoziții# și firme specializate etc.Surse pentru
 lista furnizorilor #   Surse interne# de prezentare#   Materiale   Anuare.   Baze publicații.# de date (ex. liste de firme etc.# 32#   Târguri   Agenții .

Criteriile de evaluare a furnizorilor #   Calitatea produselor#   Raportul calitate – preț#   Renumele#   Situația financiară#   Capacitățile tehnologice#   Comportamentului personalului de contact#   Sistemele de management aplicate etc.# 33# .

Evaluarea furnizorilor Metoda criteriilor ponderate #     Stabilirea criteriilor# Stabilirea ponderilor de importanță pentru fiecare criteriu:# •  Valoare pondere: între 0 și 1# •  Suma ponderilor: 1 Σ P = 1#       Evaluarea performanțelor pentru fiecare criteriu: nota N (de la 1 la 10)# Calcului notei ponderate PxN # Calculul notei finale FN = Σ PxN # 34# .

Metoda criteriilor ponderate # Nr! Criteriu! 1# 2# 3# 4# 5# 6# Pondere! P! Calitate# 0.1! 35# .7# Comunicare # 0.8# Notă finală: Σ PxN ! 9.4# Raport calitate/ 0.2# preț# 0.3# Notă! N! 10# 8# 9# Notă ponderată! PxN! 4# 1.1# 8# 0.6# 2.

#   Repetați exercițiul pentru alt produs.# 36# .#   Comentați diferențele.Tema 2 #   Identificați câte 2 furnizori pentru un produs sa serviciu pe care îl achiziționați periodic.#   Evaluați furnizorii după Metoda criteriilor ponderate. diferit de primul și care să necesite altă ponderare.

Evaluarea furnizorilor Metoda costurilor asociate #   Evaluarea variațiilor costului unitar datorate performanțelor produsului aprovizionat (media pentru un lot sau perioadă)# Calcularea variației totale a costului unitar (suma variațiilor) = variația prețului unitar# Calcularea prețului unitar ajustat#     37# .

M.Metoda costurilor asociate # Factori de cost! Variația costului unitar funcție de calitate# Variația costului unitar funcție de livrare# Variația costului unitar funcție de serviciu# Variația totală a costului (indice de ajustare)# Prețul mărfii# Prețul ajustat# U.! Furnizorul Furnizorul A! B! Lei# Lei# Lei# Lei# Lei# Lei# +2# +3# -1# +4# 100# 104! -1# +2# 0# +1# 102# 103! 38# .

5. Managementul furnizorilor #   Evaluarea periodică a furnizorilor#   Menținerea furnizorilor performanți#   Renunțarea la furnizorii necorespunzători#   Identificarea unor surse noi alternative#   Dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu furnizorii actuali# 39# .2.

fonturilor.Tema 3 # Prelucrați fiecare câte 2 slide-uri consecutive din această prezentare prin:#   adăugarea de imagini#   simplificarea sau dezvoltarea textului#   prezentarea conținutului în mai multe slide-uri#   modificarea fundalului.#   alte modificări care pot mări impactul prezentării.# 40# . culorilor etc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful