You are on page 1of 11

PROIECT EDUCAŢIONAL

SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII

A. Denumirea proiectului

a) Titlul proiectului: “Sărbătoarea Primăverii”
b) Tipul de educaţie ȋn care se ȋncadrează: Educaţie pentru dezvoltare
personală
c) Tipul proiectului: Interjudeţean

B. Aplicantul: Şcoala cu clasele I-VIII Piatra, structură a Liceului Teoretic
“Mihail Kogălniceanu”
Coordonatori: Ruse Anca, profesor limbă
engleză
Masgras Cristina, învăţător
Roadideal Elena, profesor limbă
franceză
Profesor metodist CCD

Experienţă: Proiectul s-a desfăşurat ȋn anul şcolar 2009 – 2010 pentru
prima dată avȃnd un real succes. Cu aseastă ocazie au fost implicaţi elevi
din diferite şcoli din judeţul Constanţa, reuşind să stȃrnească interesul
acestora. Lejeritatea şi entuziasmul cu care au lucrat copiii ne-a motivat să-l
implementăm şi la nivel interjudeţean.

C. Argument:
Un rol esenţial în evoluţia spirituală a copilului îl are arta cu atat mai
mult cand reflecta contactul cu frumuseţea mediului înconjurător. Educarea
gustului artistic, a sensibilităţii estetice (artistico-plastice şi lingvistice) a
elevilor contribuie la formarea unei personalitati echilibrate, care va cultiva

O4: stimularea elevilor în utilizarea limbilor engleză şi franceză în creaţiile literar-artistice c) Grup ţintă: Elevi ai claselor I-VIII din toate judeţele ţării. alta decat cea maternă. O2: dezvoltarea simţului artistic şi a capacităţii de a comunica prin intermediul artei. D. prin stimularea interesului pentru artă şi cunoaşterea limbilor străine. pe principii de etică. Imaginaţia îndrăzneaţă figurează printre cele mai de seamă caltăţi ale om modern. O3: antrenarea elevilor în activităţi directe şi variate ce duc la formarea şi afirmarea personalităţii creatoare.relaţii bazate pe sentimente umane. d) Durata proiectului: 15 februarie – 5 mai 2011 . b) Obiective specifice: O1: valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale copiilor. de relaţionare cu persoane de alte culturi care provin din diverse colţuri ale lumii. Însuşirile personalităţii creatoare a elevilor sunt polarizate de sensibilitatea acestora. estetică si echitate la locul de munca. Având în vedere nevoia de comunicare. cei mici sunt încurajaţi să se exprime artistic şi în altă limba. Prelucrarea cu răbdare şi pricepere a unor materiale diverse contribuie la formarea aptitudinilor şi deprinderilor creativ-aplicative şi estetice. Descrierea proiectului a) Obiectiv general/Scopul: Dezvoltarea personalităţii copilului prin valorificarea potenţialului creativ. iar limba de circulaţie internaţională este limba engleză.

Prezentarea materialelor care ilustrează aspect din activităţile desfăşurate . Implicarea continuă a cadrelor didactice în atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular. f) Modalităţi de monitorizare şi evaluare: .e) Rezultate aşteptate ca urmare a implementării proiectului: . Realizarea unor expoziţii tematice cu lucrarile artistico-plastice ale participanţilor. Dezvoltarea comunicării la copiii participanţi. Realizarea unei reviste cu cele mai reprezentative fotografii selectate conform criteriilor precizate. videoproiector. . laptop. parinţii • Materiale: aparat foto. panouri plută. Palatal Copiilor Constanţa h) Resurse : • Umane: cadre didactice. g) Parteneri implicaţi în proiect: . Casa Corpului Didactic Constanţa . . prin propriile creaţii. Stimularea potenţialului artistico-creativ al copiilor. SECTIUNILE PROIECTULUI: . materiale birotică E. elevii. activităţi ce vor conduce la creşterea cantitativă şi calitativă a acestora. . . Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa . Descoperirea elevilor cu reale aptitudini spre creaţii literare şi artistico- plastice. .

. limba engleză şi franceză).pentru elevii claselor I-VIII 2. Evaluarea proiectului: Evaluarea se va realiza în două etape: 1. G. Continuitatea/sustenabilitatea proiectului: Copilul va fi mereu în centrul atenţiei dascălilor. tempera. afişe. Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului: . ISJ Constanta şi CCD Constanta. Elevi. La nivelul şcolii 2. Impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă. iar produsele micilor artişti ne vor fi un imbold pentru continuarea proiectului. 1. format A4). H. fotografii . toleranţă. Desene (în acuarela. poezii (în limba română. I. Cadre didactice. Prin derularea activităţilor se va crea un climat de întelegere. felicitări. comunicare empatică. I. . Compuneri. La nivelul CCD Constanţa Cadrele didactice vor primi adeverinţe de participare eliberate de Liceul Teoretic “Mihail Kogalniceanu”. Bugetul – proiectul nu impune un buget foarte mare. Comunitatea locală. creioane colorate. . F. Desen realizat pe baza unei poezii alese(III-VIII). al relaţionării. resursele financiare fiind constituite de achitarea taxei de participare – 3 lei/participant. marţişoare. asupra şcolii şi asupra partenerilor: Elevii îşi vor forma şi valorifica competenţe în planul creativităţii.pentru elevii claselor III-VIII 3.

. fiecare elev poate participa cu mai multe lucrari şi la mai multe secţiuni. . expoziţii în instituţiile partenere.pe o coală va fi scrisă poezia. INFORMAŢII: o Pentru desenul realizat pe baza unei poezii alese de elevi. justify). Compunerile/ poeziile elevilor vor fi trimise şi pe mail la adresele: anca_trita@yahoo.com. c. Mass-media locală. numele şi prenumele elevului. Forum ISJ Constanţa. pe spatele lucrărilor. obligatoriu sa conţină semne diacritice. cele două urmând a fi prinse cu o agrafă vor fi realizate în concordanţă cu temele fiecărei etape (conform planului de activităţi). clasa. o Lucrarile înscrise în concurs nu se restituie. în limba română sau în limba engleză-creaţie proprie sau a unui autor cunoscut. Activitaţile de promovare/mediatizare şi de diseminare: . localitatea şi judeţul. se vor folosi două coli A4. o Numărul lucrarilor pentru fiecare cadru didactic este nelimitat. centrat.com conform programului de activităţi. o Redactarea lucrărilor se va face pe format A4.com şi elenaroadideal@yahoo. la un rand şi jumatăte.masgras@yahoo. cu margini egale de 2 cm. numele şi prenumele cadrului didactic coordonator. titlul va fi scris cu arial 14 Bold. pe o singură parte . în colţul din dreapta jos se vor trece urmatoarele date: titlul lucrării. la 2 randuri se scrie conţinutul lucrării (Arial 12.J. şcoala.aliniat dreapta). Panouri . la 2 randuri de titlu se vor scrie autorul şi scoala (Arial 12. . iar pe cealaltă coală se va realiza desenul reprezentativ pentru poezia aleasă. o Pentru fiecare participant se percepe o taxă de participare de 3 lei (banii fiind utilizaţi în realizarea diplomelor şi adeverinţelor).

franceză (clasele II-VIII) 3. Calendarul activităţilor: Nr. engleză sau franzeză (clasele I-VIII) Expoziţie de desene realizate pe baza unor . 7 Com. engleză sau 1. diplome de participare pentru restul elevilor. a fişei de înscriere (înregistrată. Kogălniceanu. 8 Martie-Mărţisor Expoziţie de desene (clasele I-VIII) Creaţii literare ȋn limba romȃnă.03. o Fiecare cadru didactic va avea propria fişă de înscriere. indiferent de numarul de lucrari coordonate de aceştia. o Se vor acorda locurile I. împreună cu un plic A4 autoadresat timbrat şi a sumei aferente numărului de lucrari care participă la concurs. Şcolii nr. Jud. o Depunerea lucrărilor. II si III pentru fiecare secţiune şi nivel de şcolarizare. M.cr Activitatea/ Secţiunea Termen t. Constanţa Cu menţiunea: pentru concurs. semnată şi ştampilată de director şi de cadrul didactic participant). se va face prin poştă. Ruse Anca Şcoala cu clasele I-VIII Piatra Str. precum şi adeverinţe cadrelor îndrumatoare. pe adresa: Prof. respectand termenul fiecărei activităţi.2011 Felicitări cu mesaj ȋn limba romȃnă.

franceză (clasele II-VIII) 13.04. poezii alese (clasele III-VIII) Fantezii de Paste! Expoziţie de desen(clasele I-VIII) Creaţii literare ȋn limba romȃnă.2011 Expoziţie de desene realizate pe baza unor poezii alese (clasele III-VIII) Expoziţie de fotografie (clasele V-VIII) Model de etichetă pentru lucrare: Titlul lucrării: Numele şi prenumele elevului: Clasa: Şcoala: Loc. engleză sau 2. franceză (clasele II-VIII) 4.05. engleză sau 3. .2011 Felicitări cu mesaj ȋn limba romȃnă. engleză sau franzeză (clasele I-VIII) Expoziţie de desene realizate pe baza unor poezii alese (clasele III-VIII) Parada florilor de mai Expoziţie de desen(clasele I-VIII) Creaţii literare ȋn limba romȃnă.

Nr.. ……….din…………. FIŞĂ DE ÎNSCRIERE – PROIECT EDUCAŢIONAL “SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII” ŞCOALA CU CLASELE I – VIII PIATRA 1. Şcoala …………………………………………………………………… Adresa:………………………………………………………………… ..

înregistrare____________________ .Jud:……………………………………… 2. Nr. Numele şi prenumele Clasa Titlul Secţiunea Crt. structură a Liceului Teoretic „Mihail Koglniceanu” Judeţul Constanta Nr. Şcoala cu clasele I-VIII. înregistrare_______________ ŞCOALA______________________________ JUDETUL____________________________ Nr. Cadru didactic. Piatra. elevului lucrării Director. Loc:…………………………. Numele şi prenumele îndrumătorului …………………………………………………………………………….

.. reprezentată de prof............ în calitate de director si ...………… ………………………. Prezentul contract se încheie în două exemplare............... pentru ca acesta să se deruleze conform graficului stabilit.......Sărbătoarea Primăverii” Durata: 15 februarie – 5 mai 2011 Şcoala coordonatoare se obligă : • Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere • Să colecteze lucrările realizate de către parteneri • Să asigure jurizarea lucrărilor • Să trimită tuturor participanţilor diplomele • Să mediatizeze rezultatele concursului Şcoala participantă se obligă: • Să înscrie elevii in concurs • Să îndrume elevii in realizarea lucrărilor • Să expedieze lucrările pe adresa mentionata in proiect • Să distribuie elevilor participanţi diplomele si premiile cuvenite Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului.. judetul Constanţa.. ...... ....... Masgras Cristina şi Roadideal Elena............... ACORD DE PARTENERIAT Încheiat astăzi......………in calitate de partener în cadrul proiectului educational .... “Sărbătoarea Primăverii” Ruse Anca...................... Drăculeţ Mirela................. între şcolile: ........ structură a Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu”. . Şcoala ... ȋn calitate de director şi profesori iniţiatori ai Proiectului educaţional...... reprezentată de prof............ ………………………... Şcoala cu clasele I-VIII.......... câte unul pentru fiecare parte......... Piatra.

Titlul lucrării: Numele şi prenumele elevului: Clasa: Şcoala: . Prof. Drăculeţ Mirela Prof.Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Şcoala cu clasele I-VIII Piatra (structură) Şcoala_______________________ Director. Director.