You are on page 1of 3

REDEYE GUATEMALA TE DA LA BIENVENIDA A LA INSTALACION DEL

WINDOWS XP PROFESIONAL SERVICE PACK 3 EN ESPAÑOL, PARA
INSTALAR:
1. BOOTEA DESDE EL CD PARA UNA NUEVA INSTALACION O INTALACION
LIMPIA Y SIGUE LOS PASOS YA CONOCIDOS PARA INSTALAR.
2. PUEDES TAMBIEN ACTUALIZAR TU VERSION DESDE WINXP SIN SERVICE PACK,
SERVICE PACK 1 O SERVICE PACK 2, SOLO INSERTA EL CD ESTANDO ABIERTA
LA SESION DE TU WINDOWS Y SELECCIONAR INSTALAR.
3. CUANDO TE PIDA LA CLAVE USA UNA DE LAS SIGUIENTES:
A. MYHVT-WQ49M-QRPVF-V86FC-P3R8Y
B. D36RK-QDFFD-BTWWY-BT7KK-43MGM
C. DH23M-2CTWR-FKRY2-KFTPB-73FJ7
D. SERIAL DE ORO XP CORPORATIVO: V2C47-MK7JD-3R89F-D2KXW-VPK3J
4. Y ASI UNA VES MAS LA EXCLUSIVA DE REDEYE GUATEMALA, SI PUEDES
Y COMPRA LA VERSION ORIGINAL QUE SI ESTA BUENISIMA Y SI VAS A
COMPRAR ALGUNA COPIA ASEGURATE DE QUE SEA UNICA Y EXCLUIVAMENTE
DE REDEYE Y DONDE REDEYE, TRAYENDOTE SIEMPRE LO ULTIMO Y LO MEJOR.
DISFRUTALO................................................................
REDEYE GUATEMALA DESDE 1998...............................................
iMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB .
;MMMM.78WWMM 8MM7 MMMMMMMMMM
MMM,MM7MBMM. MMMMS M XMMMM .ZM.7M
MMMZM. ZMM MM WS@ SMM@M7 MMZMMMMMMMMMMi
MMMS0 S M. M MMM7WMMi M Z WM.. ar 8M MM
MMi 7MBa MZ WM M 0 . M WWMMMMM,8 ;7 MBMM
MMMM MMW7.@M2MW;Z rW2MZZWM .M MM@MMMMZ M 8M
MB M 08SM M; Br,M M M MMMM7 r0MMi: M M
0MMWZiWaiMM0Si MMMBMM2aM .MiZM2WMMMMM MM rZ2 M;MM
MMMS 08 ;MX M MMa 0M@,:S .M 0WMM@MBMMM M
rMZ ZW :028M7X00@M MMM. MMS :0MMM Mi , MrMM
MM iM 8Z 8 ;08i M aMM M S:0WSi7BS08 Z8@ 2,Mr MM M
MW M M M8M M M7 iM MM ,8BWXMBXM MMMi : MM XM
rMMM; MrMBW MMM:M M XMWMMMa ,2MMMMM ;MMMM M:WM
rMr X MB M MM;M; M M@0iMMWM8MMM. XMMMM MMMM MM
MM@;: MXM M .M SM M8MS M, ,MS MM MW@M0 i.
MM: rMX@ MXX ;M7 MMM:ZM7MMM; MMMMM0 0MMMMMMMMM

. MM MM M2 MMM MM M@ M MM M MM MM.. MM M.MMM: 8MMMMMMMSBM MM MM MW MMS M8MX2MS: M..MMMaMMMMMMMMMM@ MM.MM MMMWXMM M@MMM MM MM 2MMMMZZZ0007SMa SMMMS MMMMMX :MMMM7W@MMMMMMMM MMMMMMMMMMM MMMM8M SM XMMMMMMM8MSiMM8 @MMMMMM@i M M ZM @MBSMM MM MM .. iMa MM 2MMM iMMM M M 0M0 M0M MM0 WMXWMMMMMM MMM0 M M 0MW7M MZM M MM r2SB M MMM MMM M2 Z..MMMMMM M aM DUDAS... MMai M.. M MM MM MWiM028MM2M..MM MMM2i iX 2. . M MM aM MS MMMMM8ZarZMMM MM XM MMMMMM r. ..MMMMMMM...ZMMM .i.. PREGUNTAS. BESOS.M MM rMB 0M S. COLABORACIONES Y DE MAS AL 54647 753... M. ZMM MMZ:MM.ir@@@MMM2MM MMBMMMMMMMM MMMMMM. MX0M :MMMZ0BBBBBBBMriM MMM MM MMM MX MMM MMMM MM WMMi. BMMMM..WM MMW8a80BW@M2 MM MM: ri. MMMM M 2 MM MM M. 0M M M .. COMENTA RIOS.r7r200008MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMM M M M M MMM. BMi SM.... rXr a@MMMMMZ MMMB280BBBBWM MM@MMa... M MX2M aMMMMMMi2 MM7 M MS MMM7 .0MZ MMi . . MM MM 0MZ.. MM M2 M@ . M BM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMB008082Sr77a88888888 88888WX.MMMM2 WMX.. 2MMMMMMMMMMM0i MMM8. FELICITACIONES.M MM MM iMM M..... MMM MMMMM M 0i : MM..i 0M M M M M MMMMMMM ZMM:. MM. MZM0 M 8MM MMMMMMMi M MM W S.. 8MM BMS 8M MM MirM ... MMMMMM..MMMMMM7iMMMMMMMMMMMZ MM Ma XMa MM MZ iMX:MM. MMZr MM MMMr aMMMMX2. MZiS MM 7: :MM: M M ABRAZOS. MMMM MMSMrM M MM...MM 0MM MMMaSaBr: XMS MM@ MMZMM MMMM MMMB M8 MM MM . MM. MMMMM MMMM@WMSMMMMMMMM :M@BB0BBBBBWMM MM MM 7MMMMMMMM.. 2W M MMMMMMMMMMMMMMMM@8Z88Z. ZMMMMMMMMMMMMMM M M@ .

2MMMMMaMMiM 7M.WM :MMBZaa2a8X M. 7 WMiM MMMMM0aZ8 ZMMMMZ :. . ..: 2M . MrM MMMMMMMMMMMMMM@ .. MW Ma M MXM MW M.MMMMMMW02a0Z0XMM8 MMr7MM MB.Mr MM iM WMMMMMMMMMMMr iZMM0a.::: MMWMM MM MM8 .M MMMW MMM M MM MMMMMM:M.:: MMM 7M7 .M@ BMM. MM. MM MMMM XMM WMWMMMMM 2MM.