You are on page 1of 40

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Catedra,,Banci si Burse de Valori’’

Privind practica de productie
(BC,,Eximbank’’S.A)
al studentului grupa BBV-226
Stavila Dmitri

Coordonator de la catedra

Coordonator de la banca
Seful sectiei de
Atragerea si plasarea resurselor
Pavel Ababii

Cisinau 2005

PLANUL:

Capitolul I. Statutul, structura băncii comerciale pe acţiuni , funcţiile secţiilor
şi serviciilor-3-16
1.1.Caracteristica generala a BC „Eximbank’”S.A
1.2.Produse şi servicii

Capitolul II. Resursele băncii şi activitatea privind atragerile lor-16-21
2.1. Capitalul băncii
2.2. Depozitele

Capitolul III. Organizarea operaţiunilor de creditare-21-24
3.1. Procedura de creditare a persoanelor fizice şi juridice

Capitolul IV. Organizarea operaţiunilor de decontare-24-27
4.1. Esenţa operaţiunii de decontare
4.2. Decontări prin virament
4.3. Decontări prin cecuri
4.4. Decontări prin carduri

Capitolul V. Organizarea operaţiunilor valutare-27-28
5.1. Decontări internaţionale
5.2. Case de schimb valutar

Capitolul VI. Organizarea operaţiunilor de factoring, leasing, trust-28-32
6.1. Factoring
6.2. Leasing
6.3. Operaţiuni de trust
6.4.
Capitolul VII. Organizarea operaţiunilor cu hîrtii de valoare.-32-34
7.1. Operatiuni cu valorile mobiliare
7.2. Operatiuni cu hirtii de valoare de stat(HVS)
7.3. Operatiuni cu hirtii de valoare corporative(HVC)

Capitolul VIII. Organizarea operaţiunilor de casă-34-36
8.1. Organizarea casieriei
8.2. Operaţiunile de plată
8.3. Operaţiuni de încasare

Capitolul IX. Bilanţul băncii şi principiile alcătuirii lui-36-
9.1. Analiza economico financiară a BC”Eximbank”S.A

Încheiere
2

Bibliografie
Anexe

Capitolul I

1.1.Caracteristica generala a BC „Eximbank” SA
B.C. "EXIMBANK" S.A. a fost înfiinţată prin decretul nr. 4 din 10 ianuarie 1994 al
Preşedintelui Republicii Moldova în baza secţiei moldoveneşti a fostei bănci a URSS
"Vneşeconombanc", transformată ulterior în direcţia pentru operaţiuni valutare a Băncii
Naţionale a Moldovei.

Data oficială de constituire a băncii este considerată 29 aprilie 1994 – ziua obţinerii
autorizaţiei (nr. 71) de la Banca Naţională a Moldovei.

Încă de la debutul activităţii sale banca şi-a trasat obiectivele principale – lărgirea
spectrului de servicii prestate şi îmbunătăţirea calităţii lor, care au contribuit substanţial
la majorarea numărului de clienţi, respectiv, de la 1004 până la 25 029 clienţi (datele de
la finele lunii noiembrie 2004).

Printre clienţii băncii există un număr impunător de lideri în businessul din diferite ramuri
ale economiei, precum şi reprezentanţe ale unor organizaţii internaţionale şi ambasade
ale unor state străine.

În prezent, pe lângă pachetul tradiţional de servicii bancare (operaţiuni de casă şi de
decontare, credite, deschiderea şi deservirea conturilor de depozit, operaţiuni cu hârtii de
valoare), banca oferă servicii şi produse bancare de tehnologii înalte, precum operaţiuni
cu carduri bancare ("MasterCard International" şi "VISA International") şi produse bazate
pe tehnologii IP (Internet-banking "EXIMBANK-ONLINE", acces оnline la conturile de
card).

B.C. “EXIMBANK” S.A. este unul din participanţii Fondului de garantare a depozitelor în
sistemul bancar, constituit în conformitate cu Legea nr.575-XV din 26.12.2003 “Privind
garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”.

. Extensiunile teritoriale, care reprezintă o posibilitate excepţională de difuzare a
serviciilor şi produselor bancare, oferă posibilităţi de deservire a clienţilor în oraşele
Comrat, Ungheni, Cahul, Soroca, Orhei, Căuşeni, Hînceşti şi Cimişlia.

La momentul actual banca are o reţea de subdiviziuni, precum: Sediul central, 8 filiale şi
40 reprezentanţe în întreaga republică şi în capitală.

3

1.2 Produse si servicii
Pentru persoanele fizice sunt oferite urmatoarele servicii

1. Depozite
B.C. "Eximbank" S.A. propune un spectru larg de depozite, care pot fi deschise în lei moldoveneşti,
dolari SUA şi EURO.

Depozitele sînt garantate conform Legii № 575-XV din 26.12.2003 “Privind
garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”.

Depozite curente de la 1 lună până la 36 luni, сu rata anuală a dobâzii
simplă ( în lei moldoveneşti, dolari SUA şi EURO)

• Suma minimă a depozitului - fără limită.
• Achitarea dobânzii lunar.

Termenul depozitului
Valuta 1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni 24 luni 36 luni
depozitului Rată anuală
Rată anuală fixă
flotantă
MDL 5 15 15,5 15,7 16 16,5 17
dolari SUA 1 5,5 7 7,5 8 7 7,5
EURO 1 5 6 6,5 7,5 6 6,5

Depozit “Universal” cu drept de completare şi ridicare ( în lei
moldoveneşti, dolari SUA şi EURO)

Rata anuală a dobânzii fixă

• Suma minimă a depozitului - 5 000 lei, 500 dolari SUA, 500 EURO.
• Suma minimă de completare/ridicare - 500 lei, 100 dolari SUA, 100 EURO.
• Termenul depozitului 6 şi 12 luni.
• Achitarea dobânzii lunar sau capitalizarea.

Rata anuală a dobânzii
Valuta depozitului
6 luni 12 luni
MDL 13 14
dolari SUA 4 5
EURO 3 4

Depozite cu completare (în lei moldoveneşti, dolari SUA şi EURO)

4

dobânzile achitate anterior sunt reţinute din suma depozitului.5 În cazul retragerii înainte de termen de către deponent a mijloacelor băneşti depuse: .1000 lei. valabile în bancă la momentul rezilierii contractului. 50 EURO.Rata anuală a dobânzii fixă. • Termenul depozitului 6 luni şi 12 luni. Posibilitatea completării contului în primele 4 luni la depozitele pe termen 6 luni şi în primele 9 luni la depozitele pe termen 12 luni. • Suma minimă a depozitului –1000 lei. 500 dolari SUA. Banca calculează dobânzi aferente conform dobânzilor la cerere. Concomitent. • Suma minimă a depozitului . • Achitarea dobânzii trimestrial.în conturile de depozit cu rata dobânzii fixe. • Suma minimă de completare . Puteţi deschide depozite în următoarele 2. dobânzile achitate anterior sunt reţinute din suma depozitului. Banca nu calculează dobânzi.Buletin de identitate (paşaport) sau carnet de pensionar (pentru deschiderea depozitului de pensionar) 2. Concomitent. Actele necesare pentru deschiderea depozitului: 1.500 lei. 50 dolari SUA. Suma minimă de Suma minimă a depozitului Rata anuală a dobânzii completare 1000 lei 500 lei 16. 500 EURO. Rata anuală a dobânzii Valuta depozitului 6 luni 12 luni MDL 14 15 dolari SUA 5 6 EURO 4 5 Depozit pentru pensionari (în lei moldoveneşti) Rata anuală a dobânzii fixă. • Achitarea dobânzii lunar. . • Termenul depozitului 12 luni. • Posibilitatea completării contului în primele 9 luni.Copia buletinului de identitate (paşaport) sau carnetului de pensionar (pentru deschiderea depozitului de pensionar).Transferuri valutare 5 .în conturile de depozit cu rata dobânzii flotantă.

soră. Pentru nerezidenţi: . eliberată de una din băncile autorizate din R. în locul contului 279400000 6 . Moldova sau permisiunea de scoatere a valutei străine peste hotare. "Eximbank" S. care confirmă necesitatea efectuării transferului şi conţin date despre suma transferului. adresa. în contul curent la bancă Expeditorul trebuie să indice în rechizitele bancare sus-menţionate numărul contului curent al beneficiarului. Suma transferului nu poate depăşi suma indicată în documentele menţionate.A. frate. Reţeaua dezvoltată de bănci corespondente oferă posibilitatea de a efectua rapid şi sigur transferuri internaţionale în orice ţară a lumii în decurs de 1-2 zile bancare. precum şi în favoarea unei persoane fizice - rezidente. denumirea.peste 1000 dolari SUA (sau echivalentul în altă valută) poate fi efectuat transferul unic doar în favoarea rudelor (părinţi.C. copii. soţ. indiferent de suma transferului. . codul SWIFT al băncii beneficiarului). ţara).nerezidente. în dolari SUA (USD). care se află temporar peste hotare. trebuie să fie prezentate la bancă documente ce confirmă provenienţa banilor (declaraţia vamală sau permisiunea de scoatere a valutei din ţară.până la 500 dolari SUA (sau echivalentul lor) poate fi efectuat transferul în favoarea unei persoane fizice .dacă transferul se efectuează în favoarea unei persoane juridice -nerezidente în sumă de peste 500 dolari SUA (sau echivalentul lor). a unei persoane fizice . .rezidente. Restricţii impuse de legislaţia RM la suma transferului: Pentru rezidenţi: . prenumele sau denumirea persoanei juridice.-Transferuri bancare B.nerezidente sau a unei persoane juridice .nerezidente fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă provenienţa valutei. . . nepoţi). invoice .de la 500 până la 1000 dolari SUA (sau echivalentul lor)poate fi efectuat transferul în favoarea unei persoane fizice nerezidente. În acest caz este necesar de a prezenta la bancă pe lângă documentele confirmative de provenienţă a valutei şi actele ce atestă gradul de rudenie(originalul şi copia). Pentru a primi transferuri de peste hotare . în EURO (EUR).dacă transferul este efectuat de către persoane fizice. bunici. . Moldova sau de BNM). efectuează transferuri în valută străină cu sau fără deschiderea contului curent în valută străină. în ruble ruseşti (RUB).  să indicaţi datele Beneficiarului (numele. . eliberată de una din băncile autorizate din RM sau de BNM). fără deschiderea contului bancar Expeditorul trebuie să indice următoarele rechizite bancare la efectuarea transferului: . adresa. atunci este obligatoriu de a prezenta documente (contract.în original).  să indicaţi rechizitele bancare (numărul contului Beneficiarului. Transferul mijloacelor băneşti peste hotarele ţării Pentru efectuarea transferurilor este necesar:  să prezentaţi buletinul de identitate. în lei româneşti (RON). ce se află temporar peste hotarele ţării. prezentând la bancă originalul documentelor confirmative (declaraţia vamală de introducere a valutei străine în R.

00 39. Sistemul Western Union – este un sistem cu peste 212 000 puncte de deservire în 195 ţări ale lumii.00 30. să prezentaţi actul de identitate.500. Moldova la transferurile în valută străină: Pentru rezidenţi – până la 500 dolari SUA (sau echivalentul acestei sume în EURO) pot fi efectuate transferuri fără prezentarea la bancă a documentelor ce confirmă provenienţa valutei.01-100. în care veţi indica numele complet al beneficiarului.00 750.750.00 300.500. Comisioanele pentru expedierea mijloacelor băneşti din Republica Moldova Tarif Suma transferului Dolari SUA EURO până la 50.00 75. prestează servicii de expediere şi încasare a mijloacelor băneşti prin intermediul sistemului de plăţi rapide Western Union. Pentru expedierea banilor prin sistemul Western Union: Trebuie să completaţi un formular special. Moldova sau permisiunea de scoatere a valutei străine peste hotare.01-3.peste 1000 dolari SUA (sau echivalentul acestei sume în EURO) poate fi efectuat 7 . din care a fost expediat transferul şi răspunsul corect la întrebarea de control (dacă expeditorul a inclus această întrebare în transfer).00 15. trebuie să comunicaţi beneficiarului codul din zece cifre.de la 500 până la 1000 dolari SUA (sau echivalentul acestei sume în EURO) poate fi efectuat transferul în favoarea unei persoane fizice nerezidente.00 120.00 90. "Eximbank" S.000.00 22.00 110. Comisionul pentru efectuarea transferului se achită doar de către Expeditor.00 75.01-2. suma transferului. Valuta transferului şi achitarea comisioanelor Expedierea şi primirea transferurilor pot fi efectuate în dolari SUA şi Euro.000.01-300.01-1. oraşul şi ţara destinatarului.00 9.00 109.00 1.00 22.00 2.01-1.00 500.500.00 100.00 34.01-400. precum şi să prezentaţi actul de identitate.rezidente.000.00 45.01-2.-Transferuri prin WesternUnion B. ce se află temporar peste hotarele ţării. în care veţi indica numele complet al Expeditorului transferului. Transferul de mijloace băneşti se efectuează în decursul a 5 minute.00 1. precum şi în favoarea unei persoane fizice . ţara.500.00 65. codul din zece cifre. presupunând cheltuieli minime.00 89.00 27.00 50. .00 40.00 29. Moldova sau de BNM).00 80. eliberată de una din băncile autorizate din R. Pentru a primi bani prin sistemul Western Union: Trebuie să completaţi un formular special.C.00 15. De asemenea.750.000. suma transferului.00 1.00 400.A.01-200. prezentând la bancă originalul documentelor confirmative (declaraţia vamală de introducere a valutei străine în R.00 34.00 13.00 55.01-1.00 Restricţii impuse de legislaţia R. fiind rapid şi sigur.00 2.00 200.01-500. .01-750.000.00 50.00 7.

în rate egale conform graficului stabilit 4.).lunar.Grup" S.“ИЖ”. soţ. “МАЗ” şi a. În acest caz este necesar de a prezenta la bancă pe lângă documentele confirmative de provenienţă a valutei şi actele ce atestă gradul de rudenie (originalul şi copia).L. frate. copii.. • Vânzarea cecurilor de călătorie. în care activează Împrumutatul.A..) Condiţiile creditării: • Creditul se întocmeşte pe bază fidejusiunii companiei.Operatiuni cu cecuri B. sau gaj. “Casa Mobilei” S.C. oferă posibilitatea de achiziţionare bunurilor în următoarele magazine şi saloane: • electrocasnice: reţeaua de magazine “Alina Electronic” ( Î.salon “Technodesign” (“Cheia Alba” S. eliberată de una din băncile autorizate din RM sau de BNM).). nepoţi).A.de la 6 până la 24 luini • Suma creditulu i. 3.A. • mobilă: Casa de comerţ “Stejaur Market” S.R. • Rata dobânzii .L. 8 .A.R.M. indiferent de suma transferului.L. Avantajele oferite de plăţile realizate cu cecuri: • Dispare necesitatea de a lua cu sine sume mari în numerar.A.Credite de consum În cadrul creditării de consum B.dacă transferul este efectuat de către o persoană fizică nerezidentă. "Eximbank" S. Оperaţiuni cu cecuri nominative: • Primirea cecurilor nominative la incaso. • Eliberarea numerarului în baza cecurilor procurate anterior la bancă. efectuează următoarele operaţiuni cu cecuri de călătorie şi nominative: Оperaţiuni cu cecuri de călătorie: • Eliberarea valutei în numerar. soră. supermarketul “Bomba”("Exoil. • materiale de construcţie şi sisteme de încălzire: magazinul . "Eximbank" S.. Casa de comerţ “Stejaur Market”S.de la 0 % până 32% în dependenţa de proiect • Durata creditului .până la 75% din preţul bunului achiziţionat • Rambursarea creditului . bunici. trebuie să fie prezentate la bancă documente ce confirmă provenienţa banilor (declaraţia vamală sau permisiunea de scoatere a valutei din ţară. "Elegoods" S.A. • autoturizme şi tehnică agricolă: “PEUGEOT” (“Olmosdon Plus”S.A. • computere şi tehnică de birou: “INTEXNAUCA” S.C. şi “Casa Mobilei” S.).. Pentru nerezidenţi .A.transferul unic doar in favoarea rudelor (părinţi. • Cecurile pot fi transformate în bani în numerar oriunde în lume.). (“Auto-Present ” S.R.A.

teritoriale.A. Pentru persoanele juridice sunt oferite urmatoarele servicii 1.“RED Centru”. Vă puteţi expedia în regim de urgenţă documente sau cutii prin intermediul serviciilor de curier "TNT". 35x35 cм. 55x35 см 6. • Î. • Cecurile de călătorie sunt acceptate ca instrument de plată în hoteluri. 25x35 см. Pentru facilitarea păstrării valorilor.Deschiderea contului Pentru deschiderea conturilor curente la B. trebuie să fie prezentate următoarele documente: Pentru rezidenţi: 9 . • “MOLDTELECOM” S. “INFOCOM”.Achitarea serviciilor B.С.R.. • plăţi în beneficiul Bujetului de Stat şi a unităţilor administrativ .A. documente.. "Eximbank" S.M. • "SUN COMMUNICATION” S.A.. • Î. "DHL" sau "UPS". Condiţiile de arendă: • Nu se cere gir pentru cheie.. • “INFOSAPR” S.C.M.C.С.А. "EXIMBANK" S.C.A.. • “Chişinău-Gaz” SRL.A.A. "EXIMBANK" S. “Red Sud”. efectuează încasări ale plăţilor pentru serviciile prestate de următoarele organizaţii: • Î. • Î.S. “RE Chişinău” S.Arenda casetelor de valori B. restaurante şi magazine din numeroase ţări ale lumii.A. • Perfectarea rapidă a contractului. a hârtii de valoare şi a suporturilor electronice de informaţii. în decurs de 15 мinute.S. “Warsita – MS” S. • “MOLDCELL” S. • “Departamentul Statistică şi Sociologie” . “Regia Autosalubritate”.L. • “Departamentul Tehnologii Informaţionale”..C. • Î.S. (Sun TV).S. • “Centrul Naţional de Termenologie”.R.. puteţi folosi casete de următoarele dimensiuni: 15x35 см.A. • “Apă – Canal Chişinău” S. 5. oferă persoanelor fizice arenda casetelor de valori pentru păstrarea obiectelor de valoare.L. • Î. • “Exim – Asint S. • Cecurile nefolosite pot fi schimbate în caz de necesitate în bani în numerar.

Pentru organizaţiilor obşteşti: 1. reprezentanţelor sau altor subdiviziuni sructurale ale persoanelor juridice rezidente.p. 3. pe lîngă documentele prevăzute mai sus. copia documentului care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în ţara de provenienţă conform legislaţiei în vigoare a ţării de reşedinţă.2 exemplare. cu titlu de excepţie.). se legalizează la Ambasada Republicii Moldova acreditată pentru ţara respectivă. 4. 2. statut etc. 5. indicată în punctul 2 poate fi întocmită în străinătate. regulament etc. legalizată notarial. copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului. copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. Pentru nerezidenţi: 1. se prezintă în traducere în limba de stat legalizată conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova. care nu au obligaţii fiscale şi/sau obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova. 3. cererea de deschidere a contului. copia documentelor de constituire (act constitutiv. care conform legislaţiei RM pot avea conturi. legalizată notarial . fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor.2 exemplare.2 exemplare. 3.1. copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat sau copia actului normativ prin care se aprobă regulamentul sau statutul persoanei juridice. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului. 5.). statut. 6. întocmite în limbi străine. copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare. la Direcţia Generală Consulară a Ministerului Afacerilor Externe a Republicii Moldova. cererea de deschidere a contului. sau. 10 . Notă: Pentru a deschide un cont filialelor. Notă: a)Persoanele juridice nerezidente. legalizată notarial . 4. 4. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului. pentru a deschide un cont curent prezintă suplimentar la documentele indicate cu excepţia p. 6. cererea de deschidere a contului. Documentele prezentate de către persoane- nerezidente. 2. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. ulterior. în care se indică lista operaţiunilor autorizate spre efectuarea în/din acest cont către subdiviziunea respectivă şi sediul acesteia. b)Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei. 3) şi 4) informaţia despre lipsa obligaţiilor fiscale şi/sau a obiectului impozabil pe teritoriul Republicii Moldova. 5. c) Documentele întocmite de către sau cu participarea autorităţilor competente din statele străine. copia documentelor de constituire (regulament. se prezintă demersul persoanei juridice privind deschiderea contului. legalizată notarial . eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale. 2.

extrasul din Registrul de stat. cererea de deschidere a contului. eliberată de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova membrului misiunii. cererea de deschidere a contului.copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului.Decontari si operatiuni de casa Operaţiunile de casă şi de decontare cuprind un complex de servicii. renumărarea şi înregistrarea numerarului în lei sau valută străină în contul persoanei juridice. prezintă următoarele documente: 1. 2. se prezintă următoarele documente: 1. • Încasarea mijloacelor băneşti în numerar. copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare. hotărîrea privind emisiunea valorilor mobiliare (la înfiinţarea societăţii pe acţiuni). trebuie să fie prezentate următoarele documente: 1. oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale. oficiului consular sau reprezentanţei organizaţiei internaţionale. 2.A. • Prestarea serviciilor de consulting în probleme ce ţin de efectuarea operaţiunilor de decontare. 2.Misiunile diplomatice. copia legitimaţiei de acreditare. • Înregistrarea mijloacelor băneşti în contul clientului. confirmarea de către Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova despre activitatea lor pe teritoriul Republicii Moldova. al cărui model poate fi determinat de către părţi de sine stătător.C. • Virarea mijloacelor băneşti din contul clientului la cererea lui în conturi din banca beneficiarilor. 3. eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale (cu excepţia băncilor comerciale). 4. 5. copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului. cererea de deschidere a contului. • Eliberarea extraselor din cont clientului sau persoanei autorizate să-l reprezinte. 3. certificatul constatator eliberat de către Camera înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale. precum: • Primirea. "EXIMBANK" S. 2. care sînt acreditate de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova. • Eliberarea numerarului în lei sau valută străină din contul persoanei juridice. Nota: Pentru a deschide un cont provizoriu. • Decontări prin Internet-banking “EXIMBANK-Online”. 4. 3. • Arendarea casetelor de valori. copia hotărîrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi a certificatului privind înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. 4. fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei fără legalizare notarială. în care este semnătura titularului. 11 . Pentru deschiderea conturilor provizorii la B. la efectuarea emisiunii publice de valori mobiliare a unei întreprinderi care deja funcţionează.

"Eximbank" S.А. cât şi în dolari SUA şi Euro. Creditele se acorda atât în lei moldaveneşti. stocuri de marfă şi materiale. • Prezentarea “istoriei” contului pentru anumite perioade 3.convertirea VLC în VLC se efectuează la cross-cursul stabilit de bancă în ziua efectuării tranzacţiei. • credite pentru achitarea documentelor de plată în condiţiile lipsei sau deficitului de mijloace financiare pe contul curent al clientului (overdraft).  оperaţiuni cu cecuri nominative 4. "Eximbank" S. "Eximbank" S. • credite cu scopul petrecerii activităţilor comerciale.Precum şi servicii adiacente: • Perfectarea dispoziţiilor de plată în MDL. creditele persoanelor juridice pot fi acordate pentru urmatoarele scopuri: • pentru suplinirea mijloacelor circulante sub forma de linii de credit deschise..  efectuarea transferurilor peste hotare la cererea clienţilor B. prin intermediul sistemului SWIFT. stabilite de bancă în ziua efectuării tranzacţiei.  .C. acordă clienţilor săi o gamă largă de servicii de decontări internaţionale:  înregistrarea mijloacelor băneşti transferate în favoarea clienţilor B. Gajul poate să aparţină atât creditorului cât şi terţei persoane.А. până la efectuarea achitărilor în baza acestor acreditive. În dependenţa de caracterul activitaţii clientului şi a necesitaţilor sale în mijloace împrumutate. • credite pentru achiziţionarea mijloacelor fixe.  operaţiuni de incaso. un plan de afaceri bine argumentat. oferă clienţilor săi un larg complex de servicii de creditare. până la încasarea plăţilor de la băncile din străinătate.  .cumpărarea-vânzarea valutei liber convertibile (VLC) contra lei este efectuată la rate de schimb comerciale.la export:de la avizarea clienţilor sau a băncilor corespondente privind acreditivele deschise în favoarea lor de către băncile din străinătate.A.la import:de la deschiderea acreditivului la cererea clientului sau confirmarea acreditivelor.C. In calitate de gaj pot fi acceptate hârtiile de valoare lichide. mijloacele fixe. 12 . un busines profitabil. acceptarea şi achitarea documentelor comerciale.  . garanţiile şi asigurările de solvabilitate a întreprinderii său a unei bănci stabile. Condiţia de bază a acordării unui credit este istoria “de decontare” a clientului (rulaje stabile şi solide pe conturile acestuia).А.convertirea valutei se efectuează de către bancă în favoarea clientului în aceeaşi zi.  operaţiuni de convertire (virament):  . • Eliberarera certificatelor.C. • Eliberarea duplicatelor documentelor.Decontari internationale B.  garanţii. aspirând spre satisfacerea cât mai deplină a necesitaţilor acestora in domeniul creditării.Credite B. imobilul.C.  decontări cu acreditive:  . "EXIMBANK" S.

Rambursarea creditului .la credite în lei.lunar. indiferent de sumă şi termenul garanţiei. • dispun de o asigurare (gaj) suficientă.6% anual. tipul gajului.la credite în dolari SUA şi EURO. EURO. Achitarea de către Bancă a obligaţiunilor la garanţie asigurată cu alte active se reînregistrează sub forma de împrumut cu rata dobânzii stabilită de Comitetul de Creditare.până la 6 luni. La oferirea garanţiei în folosul persoanei nerezidente. 5. Suma maximă a creditului:  50 mii lei sau echivalentul în dolari SUA. clientul totodată achită şi comisionul băncii corespondente. scopul. • asigura o contribuţie proprie nu mai mică de 30% din costul total al investiţiei ilucidate in planul de afaceri. clientul plateşte băncii o sumă fixă de 500 lei moldoveneşti. • numărul de angajaţi .Credite pentru micul bussines I.până la 15 persoane. Criteriile de eligibilitate pentru potenţialii beneficiari a creditelor: Beneficiari eligibili a creditelor sunt persoane fizice si juridice care: • practică o activitate de antreprenoriat. Perioada de graţie la rambursarea creditului .  până la 2 ani în scopuri investiţionale. Condiţiile de acordare a creditelor: Rata dobânzii (flotantă):  16. clientul plăteşte băncii un comision conform ratei stabilite de Comitetul de credite. Termenul de maturitate:  până la 1 ani pentru completarea capitalului circulant. suma şi termenul creditului. Achitarea dobânzii . II.lunar. La asigurarea cu alte active.6% anual.  9. formă de asigurare a căreia sunt mijloacele băneşti ale clientului şi/sau hârtiile de valoare de stat.0 mln lei.Rata dobânzii pentru creditele în lei şi în valută depind de istoria de creditare a clientului. La oferirea garanţiei. căreia este estimata de către o companie licenţiata in domeniul dat şi prezintă garanţii personale (după caz). 13 . Garanţiile O direcţie specifică a activităţii băncii este oferirea garanţiilor bancare clienţilor săi. • dispun de volumul anual de vânzări până la 1.

membru al Bursei de Valori.A. Banca este acreditată la Bursa de Valori şi oferă o gamă largă de servicii pe piaţa valorilor mobiliare Operatiuni cu hirtii de valoare de stat • Consultaţii privind starea curentă a pieţei HVS şi realizarea operaţiunilor cu HVS.А.2 exemplare. Pentru prestarea serviciilor de cumpărare a hârtiilor de valoare de stat în cadrul licitaţiilor banca percepe un comision. mărimea căruia depinde de termenul de circulaţie a hârtiilor de valoare şi de gradul de satisfacere a cererii clientului. 3. 6. asigurate cu HVS. extrasul din Registrul de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor. 14 . copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului. deschide depozite persoanelor juridice în lei moldoveneşti. • Cumpărarea HVS la licitaţiile primare. fişa cu specimente de semnături şi amprenta ştampilei. 4. eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Departamentului Tehnologii Informaţionale. 2.Depozite B.C. Banca este deţinatoare de licenţa pentru desfăşurarea activităţii de broker şi dealer (cumulativă) pe piaţa valorilor mobiliare primare. "Eximbank" S. 5. dolari SUA şi EURO. 7. • Toate tipurile de operaţiuni. Banca are statut de dealer primar. cerere de dechidere a contului. Pe piaţa valorilor mobiliare de stat. Pentru a deschide un cont de depozit persoanele juridice rezidente prezintă următoarele documente: 1. copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare. este participant profesionist pe piaţa valorilor mobiliare. Depunerile pot fi plasate pe termen de la 1 lună până la 12 luni.C. • Servicii de perfectare a actelor aferente operaţiunilor cu HVS. inclusiv operaţiuni de creditare şi REPO.Operatiuni cu valori mobiliare B. reieşind din calculul de 1% anual din suma tranzacţiei în cazul satisfacerii cererii şi de 0. suma depozitului şi termenul de plasare a mijloacelor băneşti este stabilită de administraţia băncii în fiecare caz aparte. Rata dobânzii depinde de tipul depozitului.5% anual în cazul nesatisfacerii cererii clientului. "EXIMBANK" S. • se angajează să asigure bunurile gajate la o companie de asigurare acceptată de Bancă. legalizată notarial . • Servicii de cumpărare/vânzare a HVS pe piaţa secundară.

Comision.500 0. realizate de client. VISA Business şi VISA Gold din cadrul sistemului de plată VISA. "Eximbank" S. inclusiv operaţiuni de creditare şi REPO. Soldurile din conturile de card ale persoanelor fizice sunt garantate în conformitate cu Legea nr.A. *Impozitele impuse în corespundere cu legislaţia republicii Moldova nu include cuantumul plăţii pentru serviciul prestat şi se percepe de la cleint suplimentar.C.16 0. perceput Termenul de în cazul Denumirea HVS în cazul satisfacerii circulaţie. Pentru serviciile prestate clientul achită băncii 1% anual din suma tranzacţiei.C. iar din noiembrie 2002 B. VISA Classic. zile nesatisfacerii cererii. asigurate cu HVC.125 Bon de trezorerie 182 0.A. % cererii. 15 . Comisionul poate fi modificat în dependenţă de volumul tranzacţiei efectuate.08 decalajului de casă Bon de trezorerie 28 0. emite carduri bancare tip VISA Electron. "Eximbank" S. Din august 2002 B. "Eximbank" S. nivelul de lichiditate a hârtiilor de valoare. este membru principal al sistemului internaţional de plată MasterCard International. numărul de tranzacţii. Operatiuni cu hirtii de valoare corporative • Cumpărarea/vânzarea hârtiilor de valaore corporative la Bursa de valori a RM. Comision. 575-XV din 26. cât şi pentru clienţii corporativi. cu excepţia unor cazuri stipulate separat Tipuri de carduri bancare B.5 %*. "Eximbank" S.12. perceput Comision. MasterCard Business şi MasterCard Gold din cadrul sistemului de plată MasterCard International.250 0. Din 5 aprilie 2001 B.250 Bon de trezorerie 273 0.A.A.080 0.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar.asociat al sistemului Visa International.75 0.5 La cererea clienţilor banca efectuează operaţiuni de cumpărare/vânzare a hârtiilor de valaore în cadrul pieţei secundare de valori mobiliare.375 Bon de trezorerie 364 1 0.C. % Bon de acoperire a 56 0. iar din 11 februarie 2002 membru . emite carduri bancare tip Cirrus/Maestro. propune clienţilor carduri bancare din cadrul sistemelor internaţionale de plată VISA si MasterCard atât pentru persoanele fizice. • Efectuarea tuturor tipurilor de operaţiuni.C. Comisionul pentru realizarea de către bancă a operaţiunilor de cumpărare/vânzare a hârtiilor de valoare corporative la cererea clientului consituie 0. MasterCard Standard. perceput de bancă pentru participarea la licitaţii de cumpărare a HVS la cererea clientului.040 Bon de trezorerie 91 0.

Pentru cardurile respective autorizarea tranzacţiilor prin introducerea PIN-codului este obligatorie. dolari SUA si EURO. adică cardurile pot fi considerate de credit. precum şi de către bancomatele din ţară şi din străinătate. MasterCard Standard şi VISA Classic.MasterCard Gold şi VISA Gold . depunerii iniţiale minime şi posibilităţii de utilizare a cardului de către un spectru larg de clienţi. Acest tip de card este destinat. de regulă.Cirs/Maestro şi Visa Electron. Deschizând un cont bancar în lei. Cardurile exclusive . Soldurile din conturile de card ale persoanelor fizice sunt garantate în conformitate cu Legea nr. În Republica Moldova cardurile Cirrus/Maestro şi VISA Electron sunt deseori utilizate în cadrul aşa-numitelor "proiecte de salarizare".sunt destinate acelor clienţi. care acceptă cardurile Cirrus/Maestro şi/sau VISA Electron. Contul de card poate fi deschis în lei.12.1. 16 . şi reprezinta combinaţia optimă a costului de deservire şi spectrului de servicii prestate. dolari SUA şi Euro. 575-XV din 26. sunt transferate salariile angajaţilor . Capitolul II 2. sugerând condiţia socială şi solvabilitatea corespunzătoare a deţinătorului de card. clienţilor cu venituri mari. Cardurile MasterCard Standard şi VISA Classic sunt cele mai populare carduri bancare. Cu un asemenea card Veţi putea rezerva mult mai rapid o cameră la hotel sau să închiriaţi un automobil în timpul călătoriei. asigură securitatea absolută a mijloacelor băneşti din conturile de carduri în cazul pierderii sau furtului cardului. Cardurile Eurocard/MasterCard Standard şi Visa Classic sunt acceptate fără careva restricţii la toate unităţile comerciale. Capitalul băncii Resursele proprii ale băncii comerciale sunt constituite din capitalul subscris de acţionari şi din beneficiile distribuite şi înglobate în diferite fonduri de risc. cînd la conturile de card.deţinători de carduri Eximbank. Conturile de card de acest tip pot fi deschise în lei. inclusiv la cele care utilizează imprinterele. dolari SUA sau EURO puteţi utiliza acest card pentru ridicarea numerarului la bancomate şi ghişee bancare pentru efectuarea plăţilor pentru bunurile şi serviciile achiziţionate de la întreprinderile comerciale şi de deservire. care întreprind deplasări frecvente peste hotare şi cu exigenţe în privinţa calităţii serviciilor prestate. Autorizarea obligatorie (verificarea cardului) pentru tranzacţiile efectuate la bancomate sau terminale bancare. care ştiu să aprecieze confortul şi nivelul înalt de prestare a serviciilor. El are o importanţă deosebită mai ales în faza iniţială de activitate a băncii.cele mai accesibile carduri graţie preţului redus. iar informaţii detaliate privind tranzacţiile efectuate cu cardul sunt furnizate lunar în extrasele din contul de card.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. cât şi în limitele creditului stabilit de bancă. Tranzacţiile cu acest tip de carduri pot fi efectuate atât în limitele soldului din cont. periodic. Deţinerea capitalului propriu contribuie în mare măsură la asigurarea stabilităţii băncii şi a eficienţei activităţii ei. MasterCard Gold şi VISA Goldru Cirrus/Maestro şi VISA Electron .

• active nemateriale nete. Capitalul de gradul I este componenta de bază a capitalului normativ total. minus suma totală a următoarelor: • mărimea necompletă a rezervelor pentru pierderi de la credite (fondul de risc) şi leasing financiar. de care se apreciază părţile componente ale capitalului reglementat şi suma minimală. a acţiunilor enumerate mai sus). pe care banca este obligată să le deţină în conformitate cu regulamentele BNM. care pot fi plasate pe termen lung. care pot fi plasate pe termen foarte scurt.când fondatorii suportă mari cheltuieli. primele legate de capitalul social şi resurse temporare. • acţiunile preferenţiale cu dividente nefixate şi acţiunile preferenţiale necumulative aflate în circulaţie. mobila. resursele proprii cuprind resurse stabile. Formarea şi majorarea capitalului duce la lărgirea activităţii financiare a băncii. fonduri şi rezerve constituite temporar etc. pe care banca este obligată să le deţină faţă de activele cântărite în dependenţă de nivelul riscului sau către activele totale. programele bancare etc. constituite din capitalul social. aflate în circulaţie. investind atât în emisiunea acţiunilor. Din punctul de vedere al gradului de stabilitate. Capitalul de gradul II este componenţa suplimentară a capitalului normativ total şi include suma dintre: • acţiunile preferenţiale cumulative şi parţial cumulative cu scadenţa nefixată. constituite din rezervele pentru pierderi la credite. Capitalul Normativ Total include: Suma dintre: Capitalul de gradul I (432539) Capitalul de gradul II (0) minus cotele de participare în capitalul altor bănci. cât şi înmijloacele fixe cum sunt imobilele. Capitalul Normativ Total sunt fonduri proprii. dividentele de plată. seifurile. fondul de rezervă. • profitul nedistribuit şi rezervele obţinute sau majorate ca rezultat al distribuirii profitului. care include suma dintre: • acţiunile ordinare aflate în circulaţie. • surplusul de capital (mijloacele băneşti obţinute din plasarea acţiunilor peste valoarea nominală fixată. 17 .

a căror răscumpărare şi/sau convertire este prevăzută prin decizia de emitere a acestora. care depăşeşte mărimea capitalului de gradul I. recuperabile în termen limitat. c) rambursarea datoriei este solicitată de către deţinător peste un termen nu mai mic de 5 ani de la data apariţiei acesteia şi cu condiţia obţinerii permisiunii prealabile de la Banca Naţională.mărimea sumei articolelor enumerate mai sus (din capitalul de gradul II). inclusiv acţiunilor preferenţiale convertibile în acţiuni ordinare sau în alte clase de acţiuni preferenţiale. e) în cazul lichidării datoria se achită după onorarea cerinţelor tuturor creditorilor băncii. în următoarele condiţii: a) sunt neasigurate şi complet achitate. e) contractul să nu stipuleze clauze care ar putea anula caracteristicile datoriilor subordonate. g) valoarea totală a datoriei subordonate şi a acţiunilor a căror răscumpărare şi/sau convertire este prevăzută prin decizia de emitere a acestora. desfăşurate în conformitate cu art. • datorii subordonate cu scadenţă şi acţiunile preferenţiale.credite centralizate 18 . c) nu sunt recuperabile până la scadenţă la cererea deţinătorului. b) au un termen minim fix până la scadenţă nu mai mic de 5ani. d) pot fi disponibile pentru a acoperi perderile fără ca banca să fie nevoită să înceteze activitatea. • surplusul de capital atribuit acţiunilor preferenţiale cumulative şi parţial cumulative. b) nu sunt recuperabile la cererea deţinătorului.26 din Legea instituţiilor financiare. minus: . • datoriile subordonate cu scadenţa nefixată. recuperabile în termen limitat în următoarele condiţii: a) sunt neasigurate şi complet achitabile. dar înaintea satisfacerii cerinţelor acţionarilor. Resursele atrase se obţin din următoarele activitaţi a băncii: . d) în cazul lichidării datoria se achită după onoarea cerinţelor tuturor creditorilor băncii. incluse în capitalul de gradul II trebuie limitată la 50% din suma capitalului de gradul I. Capitalul minim necesar este suma minimă a capitalui stabilită de BNM pe care banca trebuie să o deţină şi să o menţină pentru a efectua activităţi financiare. dar înaintea satisfacerii cerinţelor acţionarilor. f) în ultimii 5 ani până la scadenţă se va aplica în fiecare an o amortizare de 20% pentru a reflecta descreşterea valorii acestor instrumente. f) contractul să nu stipuleze clauze care ar putea anula caracteristicile datoriilor subordonate.

7 16 16. Rata anuală a dobânzii Valuta depozitului 6 luni 12 luni MDL 13 14 dolari SUA 4 5 EURO 3 4 Depozite cu completare (în lei moldoveneşti.5 7.A. 500 dolari SUA. .1000 lei. • Termenul depozitului 6 şi 12 luni.5 Depozit “Universal” cu drept de completare şi ridicare ( în lei moldoveneşti.resurse procurate pe piaţa monetara .resurse procurate pe piaţa interbancară .resurse procurate pe piaţa de capital 2.5 EURO 1 5 6 6. dolari SUA şi EURO) Rata anuală a dobânzii fixă • Suma minimă a depozitului . 100 EURO.5 15. 500 EURO.5 8 7 7. 100 dolari SUA. Depozitele sînt garantate conform Legii № 575-XV din 26.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”. • Achitarea dobânzii lunar. • Suma minimă a depozitului .C. • Termenul depozitului 6 luni şi 12 luni. • Suma minimă de completare/ridicare . informaţii detaliate Depozite curente de la 1 lună până la 36 luni. dolari SUA şi EURO. 500 dolari SUA.2 Depozite persoane fizice B.5 17 dolari SUA 1 5.fără limită. dolari SUA şi EURO) • Suma minimă a depozitului .12. dolari SUA şi EURO) Rata anuală a dobânzii fixă.5 6 6. propune un spectru larg de depozite. care pot fi deschise în lei moldoveneşti. Termenul depozitului Valuta 1 lună 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni 24 luni 36 luni depozitului Rată anuală Rată anuală fixă flotantă MDL 5 15 15. • Achitarea dobânzii lunar sau capitalizarea.5 7 7. "Eximbank" S. 500 EURO.5 000 lei. 19 .500 lei. сu rata anuală a dobâzii simplă ( în lei moldoveneşti.

• Posibilitatea completării contului în primele 9 luni.1Procedura de creditare a persoanelor fizice şi juridice PROCEDURA DE NEGOCIERE A CREDITULUI Procedura de negociere a creditului include: 20 . Posibilitatea completării contului în primele 4 luni la depozitele pe termen 6 luni şi în primele 9 luni la depozitele pe termen 12 luni. valabile în bancă la momentul rezilierii contractului.în conturile de depozit cu rata dobânzii fixe. Banca calculează dobânzi aferente conform dobânzilor la cerere. Rata anuală a dobânzii Valuta depozitului 6 luni 12 luni MDL 14 15 dolari SUA 5 6 EURO 4 5 Depozit pentru pensionari (în lei moldoveneşti) Rata anuală a dobânzii fixă. Actele necesare pentru deschiderea depozitului: 1.5 Ratele anuale ale dobânzii la depozite În cazul retragerii înainte de termen de către deponent a mijloacelor băneşti depuse: . 50 dolari SUA. Banca nu calculează dobânzi. Suma minimă de Suma minimă a depozitului Rata anuală a dobânzii completare 1000 lei 500 lei 16. • Achitarea dobânzii lunar.Copia buletinului de identitate (paşaport) sau carnetului de pensionar (pentru deschiderea depozitului de pensionar). • Termenul depozitului 12 luni. • Suma minimă a depozitului –1000 lei. dobânzile achitate anterior sunt reţinute din suma depozitului. 50 EURO. dobânzile achitate anterior sunt reţinute din suma depozitului.500 lei. Concomitent. Concomitent.Buletin de identitate (paşaport) sau carnet de pensionar (pentru deschiderea depozitului de pensionar) 2. • Achitarea dobânzii trimestrial. .în conturile de depozit cu rata dobânzii flotantă. Capitolul III 3. • Suma minimă de completare .

c) Verificarea documentelor prezentate. a) Discuţia cu solicitantul de credit. precum şi a dobânzilor aferente lunar. l) Achitarea comisioanelor prevăzute. existând o cerere- tip destinată persoanelor juridice şi o cerere-tip destinată persoanelor fizice. b) Examinarea cererii debitorului. • sursa secundară de achitare. tranşe). f) Analiza sursei primare de rambursare. • Termenul creditului. Cererea trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele momente: • Suma creditului solicitat. Examinarea cererii debitorului După discuţia cu debitorul potenţial. • Scopul utilizării mijloacelor. • Determinarea capacităţii de rambursare a creditului la scadenţă. e) Analiza activităţii economico-financiare sub aspect financiar. linie de credit. Analiza sursei secundare de rambursare a creditului 21 . h) Pregătirea raportului de credit. • semnăturile persoanelor autorizate. • Repartizarea iniţială a sumei solicitate. d) Analiza economico-financiare sub aspect nonfinanciar. g. • Determinarea gradului de promtitudine şi siguranţă a planurilor clientului: • Conştientizarea de către solicitantul de credit a riscurilor la care poate fi expusă activitatea ce urmează a fi finanţată din contul mijloacelor băncii. • Modalitatea de acordare (integral. g) Analiza sursei secundare de rambursare. Discuţia cu solicitantul de credit Obiectivele discuţiei iniţiale a colaboratorului responsabil al băncii cu solicitantul de credit sunt: • Argumentarea necesităţii creditului solicitat. data şi ştampila. i) Aprobarea acordării creditului. k) Perfectarea şi semnarea contractelor necesare. colaboratorul subdiviziunii respective este obligat să ajute clientul la completarea cererii de solicitare a creditului. b. • Sursa primară de achitare a creditului. a. j) Stabilirea condiţiilor de acordare şi a plăţilor aferente. • Delimitarea posibilităţilor de achitare a obligaţiunilor faţă de bancă.

care poate fi de 2 tipuri: 1 tip – garanţiile reale. sursa secundară de achitare. imobil. Trebuie respectate următoarele cerinţe: • cerinţele faţă de suma creditului. adoptată de organul de decizie al băncii. BC „Eximbank” solicită beneficiarilor de împrumuturi garanţii. Achitarea comisioanelor neprevăzute După primirea autorizaţiei de credit în cazul prezenţei tuturor documentelor necesare şi analizei lor. l. • cerinţele faţă de scopul pentru care este solicitat creditul. j. În scopul reducerii la minimum a riscului de nerambursare în termen a creditelor. Clasificarea creditului. precum şi perfectării (înregistrării) contractelor necesare. c. stabilit de bancă. Stabilirea condiţiilor de acordare şi a plăţilor aferente În decizia de acordare a creditului. baza contractuală necesară. Acordarea propriu-zisă a creditului La eliberarea sumei creditului din contul de credit trebuie în mod obligatoriu respectate următoarele cerinţe: • Toate creditele persoanelor juridice şi persoanelor fizice cu dreptul de activitate de antreprenoriat se eliberează în baza dispoziţiilor de plată semnate de către debitor. numită „Garant” care îşi asumă obligaţia că va achita datoria în cazul când Debitorul nu-şi îndeplineşte obligaţiunile asumate faţă de Bancă (garanţia sau fidejusiunea). când clientul poate garanta cu bunuri materiale. mărimea ratei dobânzii. precum şi a celorlalte comisioane stabilite la acordarea în conformitate cu cerinţele stabilite de bancă. în afara stipulării condiţiilor şi documentelor necesare se determină un şir de cerinţe faţă de suma şi termenul creditului solicitat. scopul acestuia. gaj. PROCEDURA DE ACORDARE A CREDITULUI Acordarea creditului presupune: a. în cazul când solicitantul poate apela la o terţă persoană. înaintea primirii creditului urmează achitarea de către solicitantul de credit din sursele proprii a comisionului pentru riscul bancar. Acordarea propriu-zisă a creditului. II tip – garanţiile terţelor persoane. b. depozite bancare. penalităţilor. terenuri sau active financiare pe care le pune la dispoziţia băncii sub formă de ipoteci. • cerinţele faţă de termenul creditului. În afară de principala garanţie – cesiunea intrărilor în conturile curente ale clientului – care este sursa primară de achitare a creditului şi dobânzilor aferente solicitantul de credit trebuie să ofere băncii o garanţie suplimentară privind îndeplinirea obligaţiunii de rambursare a creditului. Calcularea dobânzilor aferente creditului a. comisioanelor şi taxelor aplicate de bancă. 22 .

Achitarea creditului din contul reducerilor pentru pierderi la credite. f. colaboratorul responsabil al subdiviziunii de creditare a băncii trebuie să atribuie creditului grupa categorie de risc (standard. Debitorul poate rambursa creditul (complet sau parţial). trimestrial sau în baza unui grafic stabilit. reieşind din deciziile primite de Comitetul de credite şi în baza prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la clasificarea creditelor şi formarea reducerilor pentru pierderi la credite (fondul de risc). 23 . Realizarea silită a averii gajate în baza deciziei instanţei judecătoreşti. • depunerea mijloacelor necesare în numerar. e. supravegheat. • lunar. Rescadenţarea creditului. c. efectuate cu acceptul băncii. substandard. Rambursarea în termen a creditului. b. Reeşalonarea creditului. b. • Trecerea în cont în cazuri aparte a încasărilor de la realizarea valorilor material- mărfare. Sumele rezervărilor în fondul de risc se stabilesc în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei cu privire la clasificarea creditelor şi formarea reducerilor pentru pierderi la credite (fondul de risc) iar înregistrările contabile corespunzătoare se efectuează în baza prevederilor Regulamentului privind înregistrările contabile ale operaţiunilor de creditare în cadrul BC „Eximbank”S. Clasificarea creditului Odată cu eliberarea creditului. dubios sau compromis). d. Trebuie menţionat faptul că la momentul eliberării unui credit acesta se clasifică numai ca standard sau supravegheat. Rambursarea creditelor se efectuează de către debitor prin: • transferul din contul său de decontare a mijloacelor necesare printr-o dispoziţie de plată.A PROCEDURA DE RAMBURSARE A CREDITULUI Procedura de rambursare a creditului presupune determinarea principalelor modalităţi de achitare a creditului şi dobânzilor aferente şi anume: a. • eliberarea creditului se efectuează direct din contul de credit deschis la bancă. Realizarea averii gajate fără hotărârea instanţei judecătoreşti. • la finele termenului de acţiune al contractului de credit în sumă deplină. • eliberarea creditului se efectuează numai după semnarea tuturor contractelor necesare şi achitarea comisioanelor prevăzute. în conformitate cu prevederile contractului de credit: • până la expirarea termenului de rambursare.

• Cecul. Deţine pretutindeni principala pondere în sistemul plăţilor. Se face înainte de apariţia datoriei. • Acreditivul. 24 . • Sectorul financiar – poate fi şi beneficiar şi plătitor în procesul de intermediere a plăţilor. 3. 3) Termenul de plată: • Achitarea în prealabil – avans. 2) Modul de efectuare a plăţilor: • Modificarea înscrisurilor în cont – decontări. • Emiterea de drepturi asura activelor plătitorului (cambii). • Gospodăriile persoanelor fizice – care sunt plătitori în cadrul procesului de achitare. Specificul sistemului de plată a R. • Cardul. Capitolul IV 4. Pentru efectuarea plăţii este necesar acordul prealabil sau ulterior al plătitorului. dar şi beneficiari. Se utilizează mecanismul de transfer al fondurilor existent doar în cadrul sistemului bancar respectiv. Plata care anticipează livrarea de bonuri şi servicii. 4) Instrumente utilizate: • Viramentul.Moldova poate fi structurat după elementele componente în modul următor: 1) Subiecţii participanţi la plată: • Subiecţi ai sectorului nefinanciar: firme comerciale. staul care furnizează mărfuri şi servicii şi în cele mai dese cazuri sunt beneficiari în procesul de plată.1 Scopul operaţiunii de decontare Operaţiunea de decontare reprezintă lichidarea fără numerar a drepturilor băneşti prin virarea sumelor respective din conturile bancare ale plătitorului în conturile ale benificiarului. Transferul de fonduri în cadrul sistemului bancar se face după următoarele principii: 1. • Plata imediată sau la termen. organisme publice. necomerciale. • Stingerea obligaţiunilor reciproce – compensare. Transferul se efectuează doar în baza conturilor deschise la bancă şi numai în limita soldului existent sau a posibilităţii accesului plătitorului la credit. 2.

Pentru procedura de virament plătitorul achită un comision care poate fi atatic sau flotant (în dependenţă de sumă). Viramentul de credit este efectuat în baza unor instrumente de plată specifice: 1.2 Decontari prin virament Viramentul este o operaţie contabilă simplă care constă în deplasarea unei sume dintr-un cont în altul şi prin care soldul unui cont este majorat prin micşorarea soldului unui alt cont. Emitentul (trăgătorul) completează formularul în sensul că dă dispoziţie băncii (trasul) să achite din contul său la vedere suma înscrisă pe cec fie la ordinul titularului contului. Dispoziţia de plată trezorială. Sub aspectul iniţierii transferului deosebim 2 tipuri de virament: • De credit – iniţiatorul este plătitorul. Cecul este emis de titular printr-un formular special eliberat de bancă (la cerere. • Incasso. 2. • De debit – iniţiator este beneficiarul. • Sisteme de telecomunicaţii internaţionale (SWIFT. Cecul este un ordin scris dat de o persoană băncii privind plata incontestabilă a sumei indicate în el către o persoană terţă sau însăşi emitentului. Decontări prin cecuri. Viramentul de debit este efectuat în baza: 1.3. Cererea – dispoziţia de plată. Denumirea de cec şi specificarea tipului de cec: • Cec de numerar – utilizat pentru extragerea numerarului • Cec de călătorie – formă standardizată cumpărat în prealabil de cătrre trăgător de la tras şi cu ajutorul căruia călătorii pot obţine de la o 25 . Dispoziţia de plată. 2. TARGET). 4. În cazul când cecul este utilizat pentru extragerea de numerar atunci trăgătorul se echivalewază cu beneficiarul. banca eliberează titularului de cont un carnet de cecuri). fie la ordinul purtătorului (beneficiarul). 6) Sisteme informaţionale utilizate în proces de plată: • Sisteme naţionale de telecomunicare prin care se efectuează transmiterea de informaţie de la participanţii la plată la executorii plăţii. Incasso 4.Cecul conţine mai multe elemente obligatorii în funcţie de care se deosebesc mai multe feluri de cecuri: 1.

4. bancă străină suma în valută necesară pentru acoperirea cheltuielilor de călătorie • Cec de virament – se utilizează doar pentru transferul creanţelor din cont în cont. utilizat de deţinător în modul prevăzut în obligaţiile reciproce cu emitentul cardului şi acceptat de comerciant în calitate de instrument de plată la procurarea de mărfuri. Locul sigur al emisiunii cecului (adresa juridică a trăgătorullui). Ordinul necondiţionat de plată • Cec barat – poate fi înaintat către plată doar băncii indicate între bare • Cec nebarat. Acceptul incontestabil de plată prin semnătura sau /şi ştampila trăgătorului. 3. după operaţiunile care pot fi efectuate cu ele sunt: • Carduri de debit: . Data emisiunii – existenţa datei e necesară pentru determinarea scadenţei cecului. consumul de servicii. 4. Existenţa acestei adrese determină dreptul cert al beneficiarului de a încasa suma transcrisă în cec. Card multifuncţional – permite efectuarea mai multor tipuri de din operaţiunile enumerate. Cardurile bancare.А. obţinerea de numerar şi altor servicii de ghişeu. protejat şi individualizat. 6. cardul overdraft – acordă dreptul la depăşirea limitei soldului doar nu mai mare decât o valoare stabilită dintre client şi bancă. "Eximbank" S.C. Numele trasului 7. 2. 5.1 Decontari internationale B. Cardul este un suport de informaţie standardizat. acordă clienţilor săi o gamă largă de servicii de decontări internaţionale: 26 . Capitolul V 5. 4. Decontări prin carduri. • Carduri din credit – nu necesită existenţa soldului în cont pentru efectuarea de achitări (linie de credit) • Carduri pentru efectuarea transferurilor de fonduri.se indică numele . simplu – pentru plata în limita soldului contului pentru care a fost emis. Numele beneficiarului • Cec nominativ – se indică beneficiarul care este unicul care are drept de încasare • Cec la purtător . .

Oferta reprezintă cantitatea dintr-o valută ce se poate vinde la un moment dat în funcţie de cursul (preţul) acesteia. Diferenţa dintre cursul de vânzare şi cursul de cumpărare reprezintă comisionul băncii.cumpărarea-vânzarea valutei liber convertibile (VLC) contra lei este efectuată la rate de schimb comerciale. prin intermediul sistemului SWIFT.astfel. Purtătorii cererii de valută sunt băncile şi agenţii economici care trebuie să facă plăţi în valută. ceea ce implică mecanisme de piaţă..А. stabilite de bancă în ziua efectuării tranzacţiei. 5.  decontări cu acreditive:  .  . Schimbarea valutelor între ele se face prin vânzare-cumpărare.  garanţii.convertirea valutei se efectuează de către bancă în favoarea clientului în aceeaşi zi.C. până la încasarea plăţilor de la băncile din străinătate.  efectuarea transferurilor peste hotare la cererea clienţilor B. a monedelor naţionale în monedă străină (valută). Cursul unei valute se poate schimba de la o zi la alta şi chiar în cursul aceleiaşi zile. Purtătorii cererii de valută sunt băncile şi agenţii economici care trebuie să facă plăţi în valută.  . piaţa valutară. schimbul internaţional de mărfuri implică şi schimbul (convertirea) banilor.  înregistrarea mijloacelor băneşti transferate în favoarea clienţilor B.convertirea VLC în VLC se efectuează la cross-cursul stabilit de bancă în ziua efectuării tranzacţiei. Cursul (preţul) unei valute este stabilit de banca la nivelul căreia se face operaţia de schimb. precum: • Primirea. în funcţie de raportul cerere-ofertă. până la efectuarea achitărilor în baza acestor acreditive. "Eximbank" S. • Înregistrarea mijloacelor băneşti în contul clientului.la import:de la deschiderea acreditivului la cererea clientului sau confirmarea acreditivelor. renumărarea şi înregistrarea numerarului în lei sau valută străină în contul persoanei juridice. 27 . se crează o piaţă distinctă.  operaţiuni de incaso.  operaţiuni de convertire (virament):  .  . Cererea reprezintă cantitatea dintr-o valută ce se pote cumpăra la un moment dat în funcţie de cursul (preţul) acesteia.А. • Eliberarea numerarului în lei sau valută străină din contul persoanei juridice. acceptarea şi achitarea documentelor comerciale. "Eximbank" S.  оperaţiuni cu cecuri nominative. • Eliberarea extraselor din cont clientului sau persoanei autorizate să-l reprezinte. • Virarea mijloacelor băneşti din contul clientului la cererea lui în conturi din banca beneficiarilor. Pentru fiecare valută se stabileşte un curs de cumpărare şi un curs de vânzare. Operaţiunile de casă şi de decontare cuprind un complex de servicii.C.2Case de schimb valutar Cum banii sunt diferiţi de la un stat la altul.la export:de la avizarea clienţilor sau a băncilor corespondente privind acreditivele deschise în favoarea lor de către băncile din străinătate.

factorul preia întregul risc pe care îl 28 . fiind posesor de facturi sau de titluri de creanţă şi având nevoie de mijloace băneşti. prin care aderentul transferă factorului o parte sau toate creanţele (facturile) pe care le posedă asupra terţilor debitori.1. etc. • Decontări prin Internet-banking “EXIMBANK-Online”. • Prestarea serviciilor de consulting în probleme ce ţin de efectuarea operaţiunilor de decontare. Operaţiunile de factoring implică apariţia raporturilor de credit între vânzătorul- creditor şi cumpărătorul-debitor şi un participant nou – factorul. • Eliberarera certificatelor. Prin urmare. • Eliberarea duplicatelor documentelor. Factoringul este un contract (convenţie) încheiat între factor şi aderent (vânzătorul creditor). care se obligă. • Prezentarea “istoriei” contului pentru anumite perioade CAPITOLUL VI Aceste tipuri de operaţiuni sunt relativ noi utilizate de instituţiile bancare. cantitate. bilete de ordin). 6. Obiecte ale operaţiunii de factoring pot fi: facturile – documente comerciale întocmite de vânzător şi predate cumpărătorului (sau factorului) în vederea specificării mărfurilor vândute (denumire. Vânzătorul vinde mărfuri în credit comercial unui cumpărător. preţ. devenind faţă de aceştea beneficiarul creanţelor respective. care constituie totodată documente comerciale de plată şi probe pentru cumpărător privind provenienţa mărfii cumpărate. se adresează factorului care preia datoriile debitorului de la vânzător şi efectuează plăţile necesare contra unui comision de factoring. Scopul operaţiunii de factoring este anularea riscularea riscului provenit din operaţiunile creditoare şi efectuarea plăţilor în termen ale alegenţilor economici. • Încasarea mijloacelor băneşti în numerar. să achite mijloacele băneşti vânzătorului. de la creditor.). sortiment. Dar până la scadenţă vânzătorul. Factoring. titlurile de creanţă (trate. • Arendarea casetelor de valori. Factorul preia asupra sa. Operaţiunile de factoring sunt favorabile vânzătorilor (furnizorilor) deoarece vânzătorul este interesat de a obţine cât mai rapid sumele datoare de clienţii săi şi implicit de a-şi micşora riscul în caz de neplată. la scadenţa stabilită între părţi. suma totală. Precum şi servicii adiacente: • Perfectarea dispoziţiilor de plată în MDL. titlurile de creanţă asupra debitorilor săi. după care factorul se obligă să încaseze şi să suporte riscul insolvabilităţii debitorilor.

de obicei este cu 1-2% mai mare decât dobânda de bază a creditelor pe termen scurt. în cazul neonrării obligaţiunilor cumpărătorului faţă de el. Această rată. În funcţie de sectorul pieţii unde se efectuează operaţiunile de factoring: • factoring intern. care după încasarea disponibilităţilor băneşti respective trebuie să le vireze factorului pentru rambursarea creditului. • factoringul închis. în cazul neonorării plăţii de către cumpărător. de a cere rambursarea creditului de la aderent. în care unul din participanţi (factorul sau aderentul) este dintr-o ţară străină. 2. Conform modului de efectuare a operaţiunii de factori se disting: • factoringul deschis . La scadenţa creanţelor debitorul îşi va achta datoriile factorului. cu atât comisionul este mai mare. • comisionul pentru efectuarea operaţiunilor de încasare a titlurilor de creanţă. În R. cumpărătorul îşi achită datoria direct vânzătorului în termenul stabilit. Cu cât valoarea facturii e mai mare. reprezentând operaţiunea prin care cumpărătorul nu este anunţat despre vânzarea creanţelor decătre aderent factorului. 3. legate de cumpărător (se stabilesc. ceea ce îi dă dreptul factorului. în funcţie de anumite trăsături specifice.implică eventuala neplată a creanţelor de către debitor. Moldova operaţiunile de factoring sunt puţin dezvoltate deoarce nu este dezvoltată piaţa titlurilor financiare şi volumul majoritar al plăţilor este efectuat între agenţi în numerar. Operaţiunile de factoring. pot fi clasificate în mai multe categorii: 1. oparaţiunea de factoring poate fi: • cu drept de regres. inclusiv o cotă de acoperire a riscurilor şi cheltuielilor suplimentare. În acest caz. reprezentând operaţiunea de factoring prin care cumpărătorul –debitor este înştiinţat despre faptul că vânzătorul-creditor a vândut creanţele factorului. Comisionul se stabileşte pentru fiacare creanţă în mod separat. în care toţi participanţii implicaţi în afacere sunt din aceeaşi ţară.5 – 3%). 1. 29 . • factoring internaţional. în funcţie de valoarea totală a facturii. Factorului îi revin: • dobânda aferentă pentru perioada până la scadenţa fiecărei creanţe. • fără drept de regres – operaţiunea în cazul căreia factorul nu are dreptul de a solicita rambursarea creditului de la aderent. În funcţie de convenţiile încheiate între furnizor şi factor.

locatorul este nevoit să dea în chirie temporară echipamentul de mai multe ori şi atunci va creşte riscul de recuperare a costului rămas dacă cererea pentru el va dispărea. calculatoarele. de la vânzătorul (furnizorul) stabilit de aceata şi îl acordă contra plată locatarului în posesiune şi folosinţă temporară în scopuri de întreprinzător. În acest caz cheltuielile locatorului. pe bază de contract. Moldova băncile comerciale pot efectua numai operaţiuni de leasing financiar. În perioada acordului de leasing locatorul. asigurarea e pe seama locatorului. Perioada pe care i se dă echipamentul în chirie se apropie ca durată de termenul de exploatare şi amortizare integrală a echipamentului. La expirarea termenului contractului locatarul poate procura obiectul la un preţ negociat.2. iar băncile sunt deţinătorii resurselor băneşti de bază din economie. complexele tehnologice şi echipamentele. iar locatarul posedă doar dreptul de utilizare temporară a acestuia. etc. poate prelungi contractul de leasing sau poate restitui utilajul proprietarului. Operaţiunile de leasing pot fi clasificate în mai multe categorii. 1) Există 2 tipuri de bază ale leasingului: leasing operativ şi financiar. reparaţia. Leasingul este activitatea de antreprenoriat de investire a unor mijloace temporar disponibile sau împrumutate. congelatoarele de producţie. conform căruia locatorul (creditorul finanţelor) procură cu titlu de proprietate echipamentul. nu se recuperează complet la sfârşitul perioadei de leasing. • Leasingul operativ se mai numeşte de obicei leasing cu recuperare incompletă. 2) În funcţie de sectorul pieţei în care se efectuează operaţiunile de leasing se disting 2 forme: 30 . Leasingul diferă de contractul de vânzare – cumpărare prin aceea că dreptul de proprietate nu trece de la vânzător la cumpărător. legate de procurarea şi menţinerea echipamentului de leasing. de faptul că leasingul este unbusiness cu o necesitate de capital foarte mare. prin plăţile de leasing. 6. sunt strâns legate de creditarea bancară. Obiecte ale leasingului sunt: mijloacele de transport. Penetrarea băncilor pe piaţa serviciilor de leasing este legată. fiind o formă a creditului şi anume a creditului comercial. Leasing. în primul rând. operaţiunile de leasing. indicat de locatar. liniile de fabricaţie. ci locatarul menţine dreptul de proprietate asupra obiectului închiriat. Dat fiind faptul că termenul contractului de leasing este mai mic ca termenul de funcţionare a echipamentului. • Leasingul financiar se mai numeşte leasing cu recuperarea echipamentului de leasing. Obligaţia de deservire tehnică. În al doilea rând. În R. recuperează costul total al proprietăţii sale.

6. să efectueze deservirea necesară. • servicii de trust instituţionale (pentru firme). să menţină echipamentul în stare de funcţiune. la care una din ele primeşte asupra sa obligaţiunile despre administrarea patrimoniului în folosul mandatarului sau persoanei terţe.3. Leasingul internaţional se efectuiază în formă de leasing de import şi de export. Operaţiunile bancare de trust reprezintă nişte relaţii de încredere între părţi. Subiecţii operaţiunilor de trust sunt: • fondatorul trustului – persoan fizică sau juridică ce dispune legal în proprietate de anumite bunuri sau valori mobiliare care. • beneficiarul – persoana fizică sau juridică în folosul căreia este executat contractul încheiat între fondator şi compania de trust. • servicii de tipul „master trust” (pentru fondurile de pensii sau alte companii). reparaţia curentă din cont propriu. Documentul de bază al afacerii de leasing. în care toţi participanţii implicaţi în afacere sunt din aceeaşi ţară. • compania de trust – persoana juridică care. În el se indică în ce condiţii locatarul primeşte în leasing pentrru exploatare echipamentul. ia în gestiune anumite active. 3) În funcţie de termenul leasingului se disting: • Leasing pe termen scurt – echipamentul se acordă în leasing pe o perioadă de maximum 3 ani. Contractul de leasing se încheie între locatar şi locator. Contractul de leasing are putere juridică din momentul semnării procesului-verbal de predare a echipamentul şi are putere juridică pe tot termenul negociat. din ordinul fondatorului. În procesul de exploatare a echipamentului locatarul trebuie să utilizeze echipamentul conform recomandaţiilor şi instrucţiunilor tehnice ale furnizorului. Activitatea de trust a BC „VictoriaBank” SA. 31 . dacă aceste condiţii sunt stipulate în contract. Procesul-verbal de predare se întocmeşte de locatar şi se semnează de toate părţile participante la afacerea de leasing. în care unul din participanţi (locatorul sau locatarul) este dintr-o ţară străină. După întocmirea acestuia locatorul nu poartă nici o răspundere faţă de locatar. Categoriile principale de trust: • servicii de trust personale (pentru persoane particular). • Leasing pe termen lung – perioada de acordare în leasing a echipamentului variază de la 3 la mai mulţi ani. • Leasing intern. în care se reflectă raporturile esenţiale. sunt transmise companiei de trust conform contractului încheiat. este contractul de leasing. la rândul lor. • Leasing internaţional.

CAPITOLUL VII 7. întreţinerea concurenţei interbancare pe piaţa de capital. zile nesatisfacerii cererii. perceput Termenul de în cazul Denumirea HVS în cazul satisfacerii circulaţie. Banca are statut de dealer primar. Pentru serviciile prestate clientul achită băncii 1% anual din suma tranzacţiei. La cererea clienţilor banca efectuează operaţiuni de cumpărare/vânzare a hârtiilor de valaore în cadrul pieţei secundare de valori mobiliare. • Servicii de cumpărare/vânzare a HVS pe piaţa secundară. Comision. perceput Comision. • Cumpărarea HVS la licitaţiile primare. . mărimea căruia depinde de termenul de circulaţie a hârtiilor de valoare şi de gradul de satisfacere a cererii clientului.080 0.А. "EXIMBANK" S.2 Operatiuni cu hirtii de valoare de stat(HVS) • Consultaţii privind starea curentă a pieţei HVS şi realizarea operaţiunilor cu HVS.040 Bon de trezorerie 91 0. Pe piaţa valorilor mobiliare de stat. depozitarea şi păstrarea valorilor mobiliare. membru al Bursei de Valori. perceput de bancă pentru participarea la licitaţii de cumpărare a HVS la cererea clientului. inclusiv operaţiuni de creditare şi REPO.5% anual în cazul nesatisfacerii cererii clientului. obţinerea unor venituri suplimentare. este participant profesionist pe piaţa valorilor mobiliare. . asigurate cu HVS. Comision. Evoluţia rapidă a acestor operaţiuni în practica bancară internaţională ţine de mai multe cauze: atragerea noilor clienţi.250 0. Operaţiunile de trust sunt operaţiuni noi în practica bancară naţională. prestarea şi dezvoltarea a noi servicii bancare. Pentru prestarea serviciilor de cumpărare a hârtiilor de valoare de stat în cadrul licitaţiilor banca percepe un comision.125 32 .16 0. • Toate tipurile de operaţiuni. % cererii.1 Operatiuni cu valorile mobiliare B. Banca este acreditată la Bursa de Valori şi oferă o gamă largă de servicii pe piaţa valorilor mobiliare: 7. • Servicii de perfectare a actelor aferente operaţiunilor cu HVS.08 decalajului de casă Bon de trezorerie 28 0.C. primirea şi schimbarea în baza contractelor a bunurilor societăţilor supuse privatizării şi administrarea acţiunilor nou-emise. În Republica Moldova băncile au dreptul de a presta următoarele servicii de trust: . % Bon de acoperire a 56 0. reieşind din calculul de 1% anual din suma tranzacţiei în cazul satisfacerii cererii şi de 0. acordarea serviciilor de consulting fuduciar (trust). Banca este deţinatoare de licenţa pentru desfăşurarea activităţii de broker şi dealer (cumulativă) pe piaţa valorilor mobiliare primare.

Comisionul pentru realizarea de către bancă a operaţiunilor de cumpărare/vânzare a hârtiilor de valoare corporative la cererea clientului consituie 0. Fiecare casier de ghişeu are locul său de muncă într-o cabină separată.250 Bon de trezorerie 273 0.1. contabilul-şef şi şeful de casierie din bancă. numărul de tranzacţii. Organizarea serviciilor de casă Operaţiunile de casă sunt operaţiuni de intermediere ale băncii şi servesc drept bază pentru gestionarea fluxurilor monetare ale băncii „primite” de bancă şi fluxurile monetare „eliberate” din bancă. asigurate cu HVC. păstrare. realizate de client. în funcţiile cărora intră organizarea. în scopul reflectării în orice moment şi cu exactitate a existenţei şi a mişcării numerarului şi a celorlalte valori gestionate de către personalul casieriei. *Impozitele impuse în corespundere cu legislaţia republicii Moldova nu include cuantumul plăţii pentru serviciul prestat şi se percepe de la cleint suplimentar. cu excepţia unor cazuri stipulate separat. Răspunderea materială începe din momentul preluării valorilor spre gestionare. operaţiunile de casă contribuie la încasarea şi atragerea resurselor financiare. ei sunt obligaţi să asigure efectuarea corectă şi la zi a evidenţelor operativ-contabile şi statistice.5 %*. nivelul de lichiditate a hârtiilor de valoare. Salariaţii casieriei răspund pentru integritatea numerarului şi a valorilor ce le sunt încredinţate.5 7. asigurarea funcţionării şi controlul activităţilor de casierie în conformitate cu prevederile normelor bancare în vigoare.75 0. Pentru maşinile de numărat monede metalice se vor amenaja locuri speciale.Bon de trezorerie 182 0. Totodată. care să permită atât asigurarea securităţii numerarului. Cabinele sunt dotate cu casete de fier sau cu dulapuri metalice cu încuietori pentru păstrarea valorilor în timpul programului de lucru. Casieriile bancare sunt gestionate de conducătorul departamentului respectiv.500 0.3 Operatiuni cu hirtii de valoare corporative(HVC) • Cumpărarea/vânzarea hârtiilor de valaore corporative la Bursa de valori a RM. Comisionul poate fi modificat în dependenţă de volumul tranzacţiei efectuate. care în acest caz sunt operaţiuni pasive şi la plasarea mijloacelor care reprezintă diferite tipuri de operaţiuni active. verificare sau transport. De asemenea asigură respectarea tuturor dispoziţiilor cu privire la păstrarea şi paza numerarului şi a celorlalte valori. • Efectuarea tuturor tipurilor de operaţiuni. Astfel. CAPITOLUL VIII 8. cât şi atenuarea zgomotului. inclusiv operaţiuni de creditare şi REPO. Pentru verificarea 33 .375 Bon de trezorerie 364 1 0.

amplasate în afara sediului băncii. 8. Pentru plaţile care necesita eliberari de fractii sub 1000 bancnote. de obicei ele sunt în număr de trei ce se află în stăpânirea casierului-şef.cec de numerar . iar în lipsa acestuia. Suma avansului ce se elibereaza casierului platitor va fi stabilita de casierul-sef. pe cit posibil. tipurile de clienţi.ordin de plata Casierul platitor primeste un avans in numerar din casa de operatiuni la inceputul fiecarei zile operative sau pe parcurs de la casierul-sef pe baza de semnatura in registrul acestuia. Numerarul şi celelalte valori aflate în bancă se păstrează în mod obligatoriu în tezaur. agenţiei. • case pentru primirea diverselor valori depuse spre păstrare de deponenţi. • case de încasări în lei. casierul platitor verifica in prealabil. În cadrul casieriei se pot organiza tipuri de case: • case operative. un numar de pachete care va servi la efectuarea acestor plati. din avansul primit.banilor de către clienţi se vor amenaja încăperi separate cu spaţii speciale. poate deschide diverse tipuri de case în compartimentul casieriei bancare a centralei. cu numerar neutilizat. în funcţie de volumul operaţiunilor efectuate. dotate cu mese şi geamuri transparente.2. in asistenta altui salariat din casierie. ca la închiderea casei sa nu ramîna casierului. • case de încasări serale. organelor de control ale băncii delegate în acest scop este interzis şi se realizează doar cu aprobarea conducătorului băncii respective. Fiecare bancă. Operatiunile de eliberare a numerarului prin casele de plati se efectueaza pe baza urmatoarelor documente de casa: . filialei. • case cu program prelungit. • case de verificare a numerarului. Accesul în incinta casieriei a altor persoane în afara personalului acesteia. Băncile care efectuiatză un volum mai mic de operaţiuni pot comasa aceste activităţi. Toate sumele de bani platite trebuie sa fie inregistrate in evidentele casieriei si ale contabilităţii. în seifuri de fier refractate. a conducătorului. contabilului-şef şi la conducătorul băncii. In cazul in care casierul 34 . astfel. ţinînd seama de plaţile programate pentru ziua respectiva. • case pentru schimbul valutar. Un singur funcţionar bancar poate efectua câteva operaţiuni a caselor comasate. Pentru asigurarea securităţii valorilor care se manipulează şi se păstreză în timpul programului de lucru de către personalul casieriei se vor instala mijloace tehnice de pază şi alarmă. Operaţiunile de plată Prin casele de plati se efectueaza plati in numerar in timpul programului de lucru stabilit. prevăzute cu cel puţin 2 chei.

Statutul BC „Eximbank”S.platitor efectueaza plati de fractii din pachete neverificate in prealabil de el. "Eximbank" S.A 2. Regulament intern de activitate 4. 8. Operaţiuni de încasare Serviciul de încasare al B. Codul de etică bancară 3. Tarifele pentru serviciile de încasare sunt stabilite individual pentru fiecare client Bibliografie 1. cât şi în ţară.C. efectuează transportarea mijloacelor băneşti în numerar atât la obiectivele amplasate în mun. Regulament privind operaţiuni de creditare în „Eximbank”S.A 5. raspunderea in cazul diferentelor revine acestuia.А. Politica de contabilitate 9. Regulament privind efectuarea operaţiunilor la conturi de depozit ale persoanelor fizice în BC ”Eximbank”S.A 7.3. Regulament privind ordinea executării operaţiunilor de casă pentru încasarea plăţilor de la populaţie 6. MoneyGram – manualul utilizatorului 35 . Chişinău. Regulament privind formarea şi utilizarea fondului de risc 8.

36 .

37 .

38 .

A 11. Regulament privind ordinea executării operaţiunilor de casă pentru încasarea plăţilor de la populaţie 39 .A 14. Codul de etică bancară 12. Regulament privind efectuarea operaţiunilor la conturi de depozit ale persoanelor fizice în BC ”Eximbank”S. Statutul BC „Eximbank”S. Bibliografie 10. Regulament intern de activitate 13.

MoneyGram – manualul utilizatorului 40 . Politica de contabilitate 18. Regulament privind formarea şi utilizarea fondului de risc 17.A 16. Regulament privind operaţiuni de creditare în „Eximbank”S.15.