You are on page 1of 1

Läxor Vecka 17

Måndag-Fredag

Matematik: År 4 och år 5:
- Gör tio uppgifter, varannan uppgift i boken hemma i kap 8 (för år 4)
respektive 9 (för år 5). Skriv i häftet när läxan börjar och slutar.
- Välj en tabell du tycker är svår, träna extra på just den tabellen på
www.mult.se. Spela även minst tre multiplikationsspel. Skriv på
”Inlämning läxor matematik” vilken tabell du tränar extra och vilka
spel du har spelat.

SO: - Du ska läsa landskapssammanfattningarna i häftet du har fått, den


här gången fem st; Västergötland, Västmanland, Ångermanland, Öland
och Östergötland. Jämför dem, hitta minst fyra likheter och/eller
skillnader mellan några av landskapen. Skriv de likheterna och
skillnaderna du hittar på diskussionsfliken på sidan ”Inlämning läxor SO”.
Kommentera och fundera över minst två andra inlägg. Tänk på att alla
ska ha en kommentar.

- Ha fyllt i alla landskap på din karta. Lämnas in på fredag.

Sv:
- Läsning! Du ska läsa minst fyra gånger i veckan, varav en gång
högt för någon. Skriv i läsprotokoll eller mail till mig hur många
sidor du har läst. Senast på måndag den 9 maj vill jag ha in
läsprotokoll eller mail.
- Skriv huvuddelen i din berättelse och maila den till din feedforward-
kamrat. Tänk på att berättelsen under denna del ska nå sin
höjdpunkt, något problem ska uppstå, det ska bli som mest
spännande...

Min mail: fredrik.sandberg@taby.se.

Måndag till måndag

Engelskläxa: År 4 får av sin lärare. År 5 har att läsa kap 21 + glosor i


wordtrainer.