You are on page 1of 24

|  

 
 
 

2 
 


 
    
 r
 
  


 
 r 

r 
ë  
 
R  

 

 

 
 

 
 


u 
   ð  r

 ð  

 ð
  
 
 
 

  
 
ð
ð 
ð r 
 
 ð 

^  ð 

 
 ð ðu
 
 
  
 


 
 
 

 
 

     
 
   
  
  
 

è
   

 
 
 

  

 R ! 
#$
 "
 
 

 


% 

R 
&

ë 
  ë


  
 
 
R
 ' 
' ) 
 "

(
 
 ! 
= 

‡   

 
‡  
‡ !
"

 # 
‡ #  $

%
 &'
( 
‡ 
 =
 )

!*!(‡ + , - .

!' / '


‡ '  # ).

0
1 ' 
‡ 


 

ë  
 
 


 


 
` `
Este celebru prin romanul 2 
þ  o poveste
despre un om naufragiat care a rămas singur pe o insulă.

 
Nartere
probabil Cripplegate Londra Anglia

24 aprilie 
Deces
Londra Anglia
Profesie scriitor jurnalist spion
Naðionalitate Englez
Activitatea literară
Genuri proză pamflet
Mircare literară Neoclasicism
Johann Wyss
A influenðat pe
Jonathan Swift
à 

Suprnumit de Voltaire "Molière al Italiei" Goldoni a scris peste
20 de piese în limba italiană în dialectul veneðian ri în franceză.

2 februarie 0
Nartere
Veneðia Republica Veneðiei

 februarie þla 8 de ani


Deces
Paris Franða
Profesie dramaturg
Naðionalitate italiană
Activitatea literară
Genuri teatru
Subiecte moravurile epocii
=  à 
  
f t r i r i t t r i i liti i r f i t i it r tr fi t
r ri r l ði r þ tât fr
ât ri ri
. l f t t t ri 
 t
tr i l
li t tr î
 i l l tr i i  r i rl i r.

24 i
 ri 2
N rt r
P ri
8 i þ
i
D 
P ri
Prf i riitr
N ði
lit t fr

A ti it t lit r r
A ti riitr lði r

G
  r t G
 

 
G 
 

R ' 


 R  * 

è 

ë 
 
 
R   

 

 


    
 
 
+    
 
,
 

 


+ 
 - .
^  
 
 

 
 
 


 
  
  
  R   
 
 
   

 

  

^

Ideologie a secolului al XVIII-


lea

 


  
 

è