You are on page 1of 2

NAME SURNAME FAMILY

WORKSHEETS
LEVEL-1

TEST 5

Exercise 1 Exercise 2

Aþaðýdaki kýyafetleri çocuklarýnýza gösterniz. Aþaðýdaki kýyafetleri çocuklarýnýza gösterniz.
Ne olduklarýný sorunuz. Ne olduklarýný sorunuz.

1.ve 2. Gün ödevi yapýldý. Veli Ýmza 3.ve 4. Gün ödevi yapýldý. Veli Ýmza VELÝ ÝMZA
VELÝ ÝMZA
HELP
Sayýn Veli; HELP
Sayýn Veli;
Yukarýdaki kýyafetlerin okunuþlarý Yukarýdaki kýyaetlerin okunuþlarý
konusunda aþaðýdaki bilgilerden yardým konusunda aþaðýdaki bilgilerden yardým
alabilirsiniz. alabilirsiniz.

socks ( saks ) shorts (þorts))
shoes ( þuus ) A shirt ( e þört )
a tie ( e tay ) a coat (e koot )
A dress ( e dres ) pyjamas ( piijamas )
jeans (ciins) gloves ( glovs )
pants( pents ) A t-þhirt ( e ti-þört )
A jacket ( e cekýt ) a pullover a skirt ( e skört )
A hat ( e het )
( e pulovýr)

Hello English For Kids bir Ekol Kariyer Merkezi Çalýþmasýdýr.

Kurtuluþ Mah.ve 6. Ne olduklarýný sorunuz. Aþaðýdaki kýyafetleri çocuðunuz ile birlikte bulunuz.Taner Kýþlalý Cad. Gün ödevi yapýldý. 5. . Gün ödevi yapýldý. Veli Ýmza VELÝ ÝMZA VELÝ ÝMZA Hello English For Kids bir Ekol Kariyer Merkezi Çalýþmasýdýr.Sonra istedikleri renkte boyamalarýný isteyiniz.A.No:5 SOMA / MANÝSA 0 (236) 613 65 68 FAMILY www.net WORKSHEETS LEVEL-1 TEST 5 Exercise 3 Exercise 4 Aþaðýdaki kýyafetleri çocuklarýnýza gösterniz.ekolkariyer. Veli Ýmza 7.