You are on page 1of 4

http://pl.tanadutimes.xaa.

pl/

2.05.2011

Numer 18(46)/2011
Osiemnastka :)
Witamy, kolejny dosyć w grze przed planowa- dzie się działo.
nerwowy tydzień za na- nymi zmianami w zasa- Pozdrawiamy :)
mi. Miejmy nadzieję, że dach rankingu chwały. PS. Zapraszamy również
W tym numerze: szybko uda się rozwią- Choć jak już wiadomo do śledzenia na bieżąco
zać problem z brakiem aktualizacja została prze- nowości w naszym por-
walk i nieotwierającymi sunięta, ale ponad roku talu.
Nasze
się powiadomieniami. gry to jedna z pierw-
cykle 1 Ale mimo wszystko wi- szych tak znaczących
zestawień dać wielką mobilizację zmian w tej grze. Oj bę-

Przygotowania
przed 1
Nasze cykle zestawień
aktualizacją W tym numerze TT koń- czaru i prezentować we
czymy cykl zestawień wszystkich możliwych
Piechota jednostek z Bazaru Pre- opcjach (zwykłych i pre-
dla Orków mium. Ale już pojawił mium) dla danej rasy.
2
z Bazaru się nowy o czarach. Tym Jeśli macie inne pomy-
Premium razem trochę inaczej. sły, tradycyjnie dajcie
Dzięki Waszym suge- nam znać :)
stiom będziemy zesta-
wiać dany rodzaj (typ)

Przygotowania przed aktualizacją


Już za kilka dni aktua- chociaż rudy się trochę
lizacja, warto jak zwy- uzbiera, ponadto warto
kle wcześniej przygo- odebrać wszystkie na-
tować się do niej. Jak grody z powiadomień i
można było przeczytać zdjąć oferty z targu.
na czacie oficjalnego Sugerujemy również
forum gry, planowany nie ustawiać jutro rano
jest restart siedliszcz, długich czasowo tech-
zatem jeśli polujecie nologii i receptur u
na nagrody za ich alchemika.
zniszczenie, macie już Wszystkie porady
tylko kilkanaście go- pochodzą tylko i wy-
dzin na to, więc warto łącznie od redakcji
się pośpieszyć. Radzi- TT.
my również jutro rano
wysłanie bohaterów
do kopalń, najlepiej
każdego do innej, to
Piechota dla Orków z Bazaru Premium
Ikona Nazwa Rasa 1 Umiejętności Koszt2 Koszt3 Klasa Jakość

Atak vs jednostki
Tnący Deszcz Elfy 1 25 50 60 350 24 33 I
strzelcy: +25

Atak vs jednostki
Pikinier Ludzie 1 25 50 60 350 20 31 I
strzelcy: +25
Atak vs jednostki
Szponur Ludzie 1 25 50 85 410 strzelcy: +25 32 38 II
Szał: +5
Atak vs jednostki
strzelców: +25 20
Dzika
Pokrzywa
Elfy 9 25 50 85 410 43 II
Umagicznienie
broni: +5 2

Atak vs jednostki
Fala strzelców: +25
Powodziowa
Elfy 10 75 100 110 470 50 45 III
Obrona vs jednostki
strzelców: +10
Atak vs jednostki
Żelazny strzelcy: +25
Obrońca
Ludzie 12 75 100 110 470 60 50 III
Obrona vs jednostki
strzelców: +10
Atak vs jednostki
strzelców: +25 50
Parangilang Jaszczury 16 75 100 135 530 55 IV
Strach: -6 4
Atak vs jednostki
strzelcy: +25 50
Olbrzym Olbrzymy 16 75 100 135 530 55 IV
Umagicznienie
broni: +10 4

Obrażenia vs
jednostki strzelcy:
Gobchód Gobliny 22 125 150 160 590 +15 60 V
120
Atak vs jednostki
strzelcy: +25
Atak vs jednostki
Miażdżar Krasnoludy 28 125 150 160 590 strzelców: +25 140 67 V
Szał: +15 6
Atak vs jednostki
Młotar Krasnoludy 28 125 150 185 650 strzelców: +25 170 69 VI
Strach: -10 6
Atak vs jednostki
Gobot Gobliny 30 125 150 185 650 strzelcy: +25 210 72 VI
Strach: -10 6
Str. 2
Obrażenia vs jednostki
Łowczyni z strzelców: +20
Syreny 36 175 200 210 710 VII
Raf Atak vs jednostki 360 76
strzelców: +25
Atak vs jednostki strzelcy:
Żywiołak +25
Bestie 36 175 200 210 710 VII
Ziemi Obrona vs jednostki 360 76
strzelców: +20
Atak vs jednostki strzelcy:
Żywiołak +25 420
Bestie 40 175 200 235 770 VIII
Wody 81
Umagicznienie broni: +20 8
Atak vs jednostki strzelcy:
Żywiołak +25 420
Bestie 40 175 200 235 770 VIII
Ognia 81
Szał: +20 8
Obrona vs jednostki
strzelców: +25
Drzewiec Driady 46 225 250 260 830 IX
Atak vs jednostki 800 86
strzelców: +25
Obrażenia vs jednostki
strzelców: +25 960
Driada Driady 50 225 250 285 890 X
Atak vs jednostki 93
strzelców: +25 10

Atak vs jednostki strzelcy:


Pogromca
Krasnoludy 50 225 250 260 830 +25 840 IX
Smoków 96
Umagicznienie broni: +25 2

Objaśnienia:
1
Poziom bohatera wymagany do użycia danej jednostki.
2
Koszt zakupu jednej jednostki.
3
Koszt odblokowania jednostki.

Źródło: http://pl.tanadu.wikia.com/wiki/Piechota_Bazar_Orki .

Numer 18(46)/2011 Str. 3


Tanadu Times
Jesteśmy grupą osób, która polubiła grę Tanadu, jedną z nie-
Gra: http://mini.tanadu.com/ licznych polskich gier w miarę oryginalną, stworzoną przez
Forum oficjalne gry:
http://pl.forum.tanadu.com/ wrocławskie studio Can't Stop Games.

Zapraszamy wszystkich fanów tej gry do współtworzenia tego


Mail:
tanadutimes@gmail.com pisma. Ogłoszenia z gry, własne teksty czy inna radosna twór-
czość, zachęcamy do kontaktu na maila.

Redakcja
TOP AGAT TOP AMETYST TOP OBSYDIAN
F ani T anadu 1 0 Wiedzma87 1 0 Jockey 1 0 niewyspany
2 0 kris7 2 0 pajda 2 0 Emas
3 0 model 3 0 gregorykow 3 0 MortMW
4 0 Outi 4 0 freefall 4 0 papa
Wszystkie numery
5 0 sebass 5 0 Kiba 5 0 adascarbon90
Tanadu Times
6 0 tomeu 6 0 IceWielki 6 0 xTygrys28x
7 0 Bobert 7 0 Aniol085 7 1 TURIN
8 1 ziber 8 0 Vayshan 8 -1 Izdar
9 -1 FINROD 9 0 pawelek 9 0 SirBober
10 0 1stPIOTR 10 0 ziperpg 10 + Piero

TOP TURKUS TOP OPAL TOP SZAFIR TOP MALACHIT


1 0 tapas1980 1 0 belzebub 1 0 Belfegor 1 0 Agrest
2 0 orvis123 2 1 ZewKrwi 2 0 pitermori 2 0 AndyMcQuinn
3 0 Equilbrum 3 -1 Fenix87 3 0 dorotabred 3 0 daw
4 0 feldmarszal 4 0 seba2310 4 0 SandraG 4 0 Solomir
5 1 Atomowka87 5 0 seba24 5 0 Luki 5 0 cabelas
6 -1 w2k 6 1 wroblin 6 0 Pic 6 0 Jockey
7 0 haidi39 7 -1 przybylop 7 0 waski69 7 0 Mimiusz
8 0 yupiik 8 0 zapylony 8 0 bettti 8 0 Icarium
9 0 jedrzej 9 0 Ciemny 9 0 b_k 9 0 Korgo
10 + UHIM666 10 0 ulek 10 0 turbo 10 0 bogdan1978

Jak czytać rankingi?


Pierwsza liczba to
aktualna pozycja
w rankingu na chwilę
tworzenia numeru, druga
liczba oznacza zmianę
w stosunku do pozycji
z poprzedniego numeru.