You are on page 1of 1

Fotomultiplicatorul

Este form dintr-un tub de sticla vidat in int caruia se gasesc cei 2 electrozi (A,K)
si un nr oarecare de electrozi aux. Numiti dinode.

O dinoda este un electrod care bombardat cu un nr de electroni emite un nr mai
mare de electroni secundari. Cu ajutorul unui potentiometru, fiecare dinoda
incepand cu cea de langa catod se afla la un potential electric superior celei
precedente.
Sub act luminii, fotocatodul emite electroni care sunt acc spre dinoda D1 pe care
o bombardeaza. Aceasta emite un nr mai mare de electroni ce sunt acc spre D2,
a.i. in final la A va ajunge un nr amplificat de electroni.
In cazul fotomultip. Curentul electric este de 10 6- 10 7 ori mai mare decat la cel
fotoelectrica