You are on page 1of 1

Test de evaluarea – clasa a VI-a

Unitatea de învăţare: Noţiuni de catehism
Prof. MarianaPop, Grupul Şcolar Tg. Lăpuş
Timp de lucru: 30 minute
Obiective de evaluarea. Elevii vor capabili:
- să completeze spaţiile lacunare cu informaţia corectă;
- să recunoască importanţa Sfintelor Taine în viaţa creştinului;
- să răspundă corect la întrebările puse.
1. Enumeraţi Sfintele Taine ale Bisericii.
10 puncte
2. Încercuieşte varianta corectă:
a. Sfintele Taine au fost întemeiate de:
A. preoţi;
B. apostoli;
C. Mântuitorul Iisus Hristos.
5 puncte
b. Taina Preoţiei poate fi săvârşită de:
A. preot
B. diacon
C. arhiereu
5 puncte
3. Completaţi spaţiile punctate:
a. Sfânta Taină în care creştinul primeşte adevăratul ……… şi ………
al Domnului Iisus Hristos sub chipul ……… şi ……… spre ……
păcatelor şi spre viaţa de …… .
15 puncte
b. Prin Taina Sfântului Maslu creştinul dobândeşte curăţirea de boli
……… şi ……… .
5 puncte
4. Aranjaţi în ordinea săvârşirii următoarele Sfinte Taine: Spovedania,
Botezul, Nunta, Împărtăşania, Mirungerea.
10 puncte
5. Care sunt datoriile:
a. soţilor unul faţă de celălalt;
b. părinţilor faţă de copii;
c. copiilor faţă de părinţi.

25 puncte
6. Scrie care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cel ce se
spovedeşte pentru a i se ierta păcatele.

15 puncte
Total= 90 puncte +1o puncte din oficiu

1