You are on page 1of 1

IMAGINI

Daţi un click pentru a vedea imaginea desfăşurată

Vedere generală
NAVIGARE
Mormântul lui Gheorghe Eşanu
Mormântul Mariei Drăgan, Bălăureşti

Mormântul Angelei Păduraru

Monumente funerare / Monumente de istorie
Categorii
Datare
1995-1997
Localizare
Municipiul Chişinău: Chişinău, Cimitirul
Ortodox Central
Descriere succintă
Angela Păduraru (1938, s. Nemţeni, r-nul
Hânceşti - 1995, Chişinău) a fost una din
cele mai populare cântăreţe basarabene a
anilor 60-70 ai sec. XX. Între 1961-1963
cântă în cadrul Capelei corale academice
"Doina", din 1963 şi până în 1966 a făcut
parte din ansamblul de muzică de estradă a
Filarmonicii de Stat din Moldova. Din
1966 a fost solistă a Orchestrei de muzică
populară "Folclor", iar din 1984, - solistă în
capela corală "Doina". A fost distinsă cu
titlul de "Artistă emerită din RSSM" în
anul 1976.
Tehnici de construcţie
Marmură şi granit pisate şi amesticate cu
ciment; portretul cântăreţei este transpus
prin metoda fotografică pe un bloc de
granit cenuşiu
Semnificaţie patrimonială
Locală, Istorică
Stare de conservare
Bună
Inscripţii
Textul "Artista emerită a Moldovei Angela
Păduraru" şi anii de viaţă "6.VI.1938 -
26.XI.1995" sunt gravate pe postamentul
monumentului