You are on page 1of 4

1.

Autonomoa izateko tramiteak

1.1. Udaletxean
1.2. Gipuzkoako Foru Ogasunean
1.3. Gizarte Segurantzaren Lan Delegaritzan
1.4. Gizarte Segurantzako Gordailu Orokorrean
1.5. Industria Erregistroan
1.6. Osakidetzan
1.7. Turismoan
1.8. Industrian

xxx .xxx .

afiliatuta badago. bakuek eman ohi dituzten diru- maileguak. beste eginkizun hau ere baduzu: • Lanean trebatzeko. zeure buruaz gain. jarduera zein den kontuan hartuta. beste hauetako tramiteren bat ere egin behar- • Zentsu aitorpena (036 inprimakia). tea. hurrengo 30 egunetan. • Matrikula-liburua eskuratzea eta zigiluz jota iza- taroak. lokale. Modu horretara langileak babestuta daude.4 GIZARTE SEGURANTZAKO GORDAILU miteak. Tramite hauez gain. Balio Erantsiaren gaine- ko Zergan (BEZ) alta emanda zaude. Hauexek dira erakunde bakoitzean egin behar dituzun tra. Lokalen bat irekitzeko eskatu ohi (jai-egunak barne) lanean hasten zaren egunetik hasita. autonomoentzat antolatutako ikas. UDALETXEAN rrik eman behar duzu izena. dagokien baimena behar dute. baita • Lanean hasteko eman ohi diren diru-laguntzak. baimenak ziurtatu egiten du lokalak badituela • Gizarte Segurantzan izena ematea. Berdin jokatu behar duzu itxita gero Jardueraren arabera baimena eskatu beharko da ala ez. Horretarako 30 egun dituzu. • Alta eman behar duzu Ekonomi Jardueren gaineko Zergan (840 eta 841 inprimakiak). beste langile batzuk kontrata- hauen berri izatea: tu badituzu. langileak afiliatu eta alta ematea. jarduerak hala eskatzen • Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean. behar diren baldintza urbanistikoak eta teknikoak. zeure buruaz gain. Zure jardueran ko duzu: noiz hasiko zaren adierazten duzu inprimaki honen bidez. Gainera.2 GIPUZKOAKO FORU OGASUNEAN enpresan alta ematea besterik ez da behar. Lantoki bakoitzeko bat izan behar duzu nahitaez. 1. 1.3 GIZARTE SEGURANTZAREN LAN DELEGARITZAN behar dira. liburuak zigiluz jota egon behar du lanean hasi eta Jardueraren arabera baimena eskatu beharko da ala ez.1. beste batzuk ere egin behar dira. 1. Langilea. adibidez. Une horretatik aurrera. Zuzeneko zerga bat ❙❙❙ da enpresaren jarduerari ezarria. eta zein ordenatan egin behar dituzun. Nekazaritza-turismoek. adibidez. Tabernek. gure ustez: OROKORREAN • Autonomoen Erregimen Berezian izena ematea.6 OSAKIDETZAN egunetik hasita. tu badituzu: an obra egiteko asmorik bada. da.5 INDUSTRIA ERREGISTROAN erregistroan ere. Jarduera bat baino gehiago egiten baduzu. komeni zaizu beste gai Gainera. lanean hasteko eskubiderik izango baduzu.AUTONOMOA IZATEKO TRAMITEAK Tramiteak egiten hasi baino lehen. 1. haien lan-egoera zertan den ere. Nahiz eta jarduera bat baino gehiago izan. eta afiliazio zenbaki bana izango dute. • Arrazoin berberagatik. Zure enpresan aritutako eta aritzen diren langile guztien datuak jaso behar dira liburu honetan. horretarako 30 egun dituzu • Irekitzeko baimena. duelako. behar bada. baita Ogasuneko 1. Jardueraren arabera inskribatu beharko da ala ez. Bisita-linburuan antzera tramitatzen da. lantokia ireki duzun 1. behin baka- 1.7 TURISMOAN Liburu horretan jasotzen dira Lan Ikuskatzaileen bisi- tak. Industria Erregistroan inskribatu 1. Osakidetzaren baimena behar dute. lehendik. • Adierazi egin behar duzu noiz irekiko duzun lanto- kia. berriro ireki nahi baduzu. zure bakoitzako inprimaki bat egin behar duzu. beste langile batzuk kontrata- • Obra egiteko baimena. Tailer mekanikoak adibidez. Eskatu egin behar da. Alta eman behar duzu zerga honetan. Gipuzkoako Foru Aldundia 19 . • Bisita-liburua eskuratzea eta zigiluz jota izatea. Jardueraren arabera.

langileak afiliatu eta alta ematea (zeure buruaz gain. zure kasuan IFZaren zenbakia eta Gizarte Segurantzan izena Nortasunaren Agiriaren zenbakia gauza bera direlako. txa- kolina. Gizarte Segurantzaren Erre- gimen Orokorrean.8 INDUSTRIAN Gainera.. zerga berezien erregistroan eman behar duzu Jardueraren arabera baimena eskatu beharko da ala ez. Autonomoen Erregimen Berezian izena eman gabe) hainat traba Autonomoa izateko tramiteak izango dituzu lege aldetik. Udaletxean Irekitzeko baimena Obra egiteko baimena Gipuzkoako Foru Alta ematea Ekonomi Jardueren Galdera Ogasunean gaineko Zergan (840 eta 841 Noiz eman behar da alta Gizarte Segurantzan inprimakiak). 1. CAE txartelaren zenbakia nahita- behar dute. beste langile batzuk kontratatu badituzu). Erregimen Orokorrean.AUTONOMOA IZATEKO TRAMITEAK 1.). (Jardueraren arabera) Dagokion tramitea Industria Erregistroan. Erantzuna Zentsu Aitorpenean (036 inprimakia) eta Ekonomi Gizarte Segurantzaren Lantokia noiz irekiko duzun Jardueren gaineko Zergan (840 inprimakia) alta eman Lan Delegaritzan adieraztea eta gero. eta CAE txartela eskuratu (jarduera eta establezimen- Tailer mekanikoek.. Bisita-liburua eskuratzea eta zigiluz jota izatea. edari alkooldunik egiten baduzu (sagardoa. alta. tramite LABURPENA guztiak egin gabe (adibidez. ezkoa da lanean jarduteko. Matrikula-liburua eskuratzea eta zigiluz jota izatea (zeure Galdera buruaz gain. Erne: Zure jardueran lanean hasten bazara. dibidez. ematea. Turismoan nahiz Industrian. 20 Gipuzkoako Foru Aldundia . dagokien baimena eskatu duaren kodea erdaraz). Autonomoen Erregimenean? Zentsu aitorpena (036 inprimakia). beste langile Autonomoa naiz. Osakidetzan. Erantzuna Ez. IFZ (identifikazio fiskaleko zenbakia) batzuk kontratatu badituzu) behar al dut? Gizarte Segurantzako Autonomoen Erregimen Gordailu Orokorrean Berezian izena ematea. izan ere.