You are on page 1of 1

Organizare comunitară pentru Structurile Asociative de Tineret din Mehedinţi

Design atelier organizare comunitara

Scopul proiectului
Creşterea capacităţii tinerilor de a se organiza şi de a participa ca parteneri egali in relaţia cu Administraţia
Publică Locală

Obiectivul general al Atelierului:
Cresterea capacitatii participantilor la curs de a derula procese de organizare comunitara si de a organiza propria
comunitate pentru rezolvarea propriilor nevoi.

Obiective specifice
La sfarsitul atelierului participantii vor fi capabili:
– sa identifice etapele unui proces de organizare comunitara
– sa foloseasca propriile abilitati de ascultare in intalnirile „fata in fata”
– sa analizeze rolul unei adunari publice pentru rezolvarea unei probleme comunitare.

Temele propuse
1. Introducere 2.Etapele procesului de organizare comunitara 3. Bune practici in organizarea comunitara
4. Procesul de ascultare si intalnirile fata in fata 5. Intalnirile publice in Organizarea comunitara
6. Plan de lucru 7. Inchiderea atelierului

Tema Obiective Metoda Timp Trai
ner
Joi
Introducere Se vor prezenta 15
Vor lista asteptari si temeri Copacul, post-it 10
Vor discuta obiectivele cursului Discutie facilitata, flip prefabricat 5
15.00 – 16.15 Vor lista regulile de grup Prezentare, discutie facilitata 10
Vor realiza afișul comunității în care doresc să Lucrul pe grupuri mici 20, 15
trăiască
16.15 – 16.30
Procesul de Vor lista elementele puterii unei comunitati Discuție facilitată 10
organizare Vor analiza pasii procesului de OC Prezentare, discutie facilitata 10
comunitara. Vor argumenta importanta procesului de ascultare Selectia de argumente 15
16.30 – 17.45 Vor descrie pasii procesul de ascultare Brainstorming, prezentare 10
Vor analiza un proces de ascultare 1 la 1 Demonstratie, procesare 10,5,
15
Vineri
Procesul de Energizant 5
organizare Vor identifica 3 probleme in cadrul unui proces de Diade, analiza pe grup si concluzii 5,5,15
comunitara. ascultare cu un coleg
15.00 – 16.15
Vor identifica etapele perioadei de analiza a Discutie facilitata 15
problemei
Vor defini rolul Adunarii publice in OC Discutie facilitata 10
Vor analiza fiecare etapa a Adunarii publice Discutie facilitata 20
16.15 – 16.30
8. Planuri Vor construi o lista de participanti la adunarea Lucrul pe grupuri mici 15,
si incheiere publica. Vor defini rolul fiecarui participant la Prezentare, discutie facilitata 10
16,30 – 17,45 adunarea publica.
Cum pot aplica OC in propria organizatie Lucru in grupuri mici 20,
Vor prezenta propriile planuri Prezentari 15
Evaluarea atelierului Copacul, chestionar 15