You are on page 1of 15

NÚMERO URL

1 http://www.portalplanetasedna.com.ar/stalingrado.htm
2 http://www.historiasiglo20.org/GlOS/stalingrado.htm
3 http://www.taringa.net/post/info/901050/la-gran-batalla-de-Stalingrado.html
4 http:/www./historylearningsite,co.uk/battle_of_stalingrad.htm
5 http://www.2worldwar2.com/stalingrad.htm
6 http://www.stalingrad-info.com
7 http://www.militaryhistoryonline.com/wwii/stalingrad/default.aspx
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Stalingrado
9 http://www.exordio.com/1939-1945/militaris/batallas/barbarossa/stalingrado5.html
10 http://www.laguia2000.com/alemania/la-batalla-de-stalingrado
TÍTOL
Batalla de Stalingrado: El Gran enfrentamiento entre tropas alemanas y rusas.
La Batalla de Stalingrado
La batalla de Stalingrado
The Battle of Stalingrad
The Battle of Stalingrad
Stalingrad
Batlle of Stalingrad
Batalla de Stalingrado: El Gran enfrentamiento entre tropas alemanas y rusas.
Stalingrado
La Batalla de Stalingrado
DATA AUTORIA INSTITUCIO
No apareix Pellini Claudio Planeta Sedna
2003 Juan Carlos Ocaña Historia siglo XX
20.09.2007 Diego Saredo usuario de Taringa No apareix
No apareix Chris Trueman History learning site
No apareix No apareix No apareix
Data de creació de la web 21-2-2001 La web esta feta per diferents autors No apareix
02.04.2003 Mike Yoder MHO
ultima modificació 25 d'abril 2011 Diferents autors Wikipedia
2000 No apareix Exordio
22 de Maig de 2009 Maria Celia La guia 2000
IDIOMA TEMA TIPOLOGIA
Castellano La Batalla de Stalingrad Blog
Castellano La Batalla de Stalingrad Blog
Castellano La batalla de Stalingrad Comentari a un foro
Ingles La Batalla de Stalingrad Página web
Ingles La Batalla de Stalingrad Página web
Ingles La Batalla de Stalingrad Página web
Ingles La Batalla de Stalingrad Página web
Castellano La Batalla de Stalingrad Página web
Castellano La batalla de Stalingrad Página web
Castellano La Batalla de Stalingrad Página web
EXTENSIÓ
Una página
Mitja página
Dues págines
Una página
Dues págines
Tota la pagina sencera amb els seus enllaços sobre diferents temes
Una página
Deu págines
Cinc págines
Una página
FORMAT ACCESABILITAT
Text 1
Text 1
Comentari a un blog 1
Text i esquemes 1
Text 1
Pagina web, imatges, fotografies i videos 1
Text 1
Text e imatges 1
Text e imatges 1
Text i una imatge 1
DESTINATARI
Públic de Batxillerat
Públic interessat per l'historia del segle XX
Públic del foro de taringa
Public interessat per la batalla de Stalingrad
Public que els hi interessa la segona guerra mundial
Public interessat per la batalla de Stalingrad
Públic interessat per l'historia militar
Per a tots els públics
Públic interessat per la batalla de Stalingrad
Públic no especialitzat en la batalla de Stalingrad
ENLLAÇOS
No té cap enllaç amb pàgines externes
No hi ha enllaços
Té l'enllaç des d'on ha tret l'informació
No hi té enllaços
No hi té enllaços
Té enllaços amb battlefield archaelogy, world war two battlefield relics entre d'altres
No té enllaços
Te diferents enllaços per a fer mes senzill la seva comprensió
Te enllaços per moure't per les diferents págines que compossen el text
Te enllaços amb altres articles de la web pero de temes diferents
ANNEXOS
No té annexos
No hi han annexos
No té annexos
No hi han annexos
Té enllaços amb fotos, videos i altres págines web de la batalla de Stalingrad
Té enllaços amb videos, fotos,etc.
No té annexos
Té annexos que et porten cap a altres págines que parlen sobre la batalla
No hi han annexos
No hi han annexos a altres webs
OBJECTIUS
Explicar la batalla de Stalingrad d'una manera sintetica
Explica una sintesi de la batalla de Stalingrad
Explica la batalla de Stalingrad a un públic que no pot ser expert en el tema
Explicar la batalla de Stalingrad per un públic interessat i no expert en el tema
Explicar la batalla de Stalingrad.
Explicar la batalla de Stalingrad per un públic que vol aprofundir molt en el tema
Explicar els moviments militars utilitzats per els contendients a la batalla de Stalingrad
Explicar la batalla de Stalingrad de manera senzilla per la comprensió de tots els públics
Explicar la batalla de Stalingrad des de el punt de vista militar
Explicar la batalla de Stalingrad de una manera resumida
CONTROL DE QUALITAT
No
Si
Si (degut a que ha agafat un enllaç de una web fiable
Si perque te uns controls per als documents que es pujen
No, degut a que no apareix ni l'autor ni la insititució.
Si
Si
No ( a wikipedia qualsevol persona pot penjar els seus textos)
No ( no apareix l'autor)
Si, perque a passat un filtre
UTILITAT (per al nostre treball)
Es una página molt senzilla i no molta utilitat per al nostre treball
Es massa senzilla per ser utilitzada per a la nostra recerca
Es un bon text i explica i estructura molt be l'informació
Es un text ben explicat però es molt curt
Es un text molt bo i podria ser utilitzat per una recerca historica.
Es una página molt útil per la nostra recerca ja que es pot trobar molta informació
Es una página útil per entendre els moviments militars de la batalla de Stalingrad
Página útil per a iniciar la recerca i per obtenir coneixements d'aquesta batalla
Es una página útil per entendre les maniobres militars de la batalla de Stalingrad
No es una página útil per la nostra recerca perque es molt poc riguros el que diu.
FUNCIÓ COMPRENSIÓ INTERACCIÓ
Divulgar l'historia de la batalla de Stalingrad 1 2
Iniciar el tema de la batalla de Stalingrad 1 2
Obrir un tema de debat a un foro 1 2
Explicar la batalla de Stalingrad de manera sintetica 1 1
Explicar la batalla de Stalingrad de manera sintetica 2 2
Explicar la batalla de Stalingrad desde tots els racons 2 1
Explicar la batalla de Stalingrad des de el punt de vista militar 2 2
Divulgar i explicar la batalla de Stalingrad 1 1
Explicar els moviments militars de la batalla 1 2
Iniciar de manera breu el tema de la batalla de Stalingrad 1 2