You are on page 1of 13

c   c .

§ c .

  .

 .

.

.

 .

 .

  .

 § M .

 .

 .

 .

.

 .

 .

 .

.

  .

  .

  .

 .

 .

.

 .

 ! .

    .

   " .

 .

#   $  .

 .

 c c c .

 c   § c.

.

 .

.

.

%.

 c  c  .

 .

 & .

' (.

 .

 .

 c.

c.

.

 %     .

 .

 .

  .

 .

   .

.

 .

.

  .

  §  )c.

.

) * + .

 .

 c.

 .

 .

 .

.

 c.

 .

.

  .

 .

.

.

 § !  .

 .

 .

 .

   ).

).

.

.

 % .

.

 .

  .

.

 .

 % .

.

  .

.

 .

.

 .

 .

 .

  .

 .

 .

.

 .

 .

 .

 .

 .

 .

§ O  .

To su bili petogodišnji planovi u kojima bi bilo određeno koliko bi se čega trebalo proizvesti u sljedećih 5 godina. tj. tako da mu nije moglo biti suđeno za bilo kakav zločin.petoljetke. rat itd. Naravno. to je stvaralo poteškoće. nego je bio boljševizam. koncentracijskim logorima nalik onima u Hitlerovom Trećem Reichu. Također. i zbog nepredviđenih okolnosti (ranija zima.). u kojem ne postoji privatno vlasništvo nego zajedničko. ostao je zapanjen koliko je stanovnika SSSR-a poginulo od gladi te je naredio da se napravi novi popis koji bi prikazao povoljniji rezultat za državu. Iako je općeprihvaćeno mišljenje da je staljinizam zapravo komunizam. . velikog pomora stanovništva usljed nedostatka hrane.. niti je postojala jednakost. on u stvarnosti nije imao veze s Marxsovim komunizmom. besklasnog društva potpune jednakosti ljudi. Marxsovkomunizam je bio ideja savršenog. masovna ubojstva neistomišljenika. Zbog toga je često vršio čistke. budući da je populacija rasla iz godine u godinu pa se situacija mijenjala. stavila pod svoju upravu. loša žetva. tj. milijuni ljudi su ubijeni u gulazima. Staljinizam ni po čemu nije bio niti savršen. Kada je Staljin dobio popis stanovništva 1937. Izraz staljinizam više određuje stil vladanja nego ideologiju. To je dovelo do Gladomora. Donošene su tzv. društveno vlasništvo. a privatno vlasništvo nije zamjenjeno zajedničkim vlasništvom nego je država sve nacionalizirala. Staljin je imao svu vlast u državi.

Staljinov prethodnik. ostvarivši svoju zadaću da brzo industrijalizira nerazvijenu državu. Neki povjesničari tvrde da je "Staljinizam bio potpuni uspjeh. Ipak. ali ju je Staljin napustio jer je smatrao da nije dovoljno učinkovita./0. je uveo tzv. 23 2-4 56 -.12 - - ..- 2. [ . /22 . Uspjesi su zapravo bili daleko manji nego što je Staljin tvrdio.§ á  enjin. Proveo je nasilnu industrijalizaciju da bi se mogao nositi sa razvijenijim Zapadom. novu ekonomsku politiku. Robert Conquest je tvrdio da je industrijalizacija mogla biti izvršena bez kolektivizacije i toliko mrtvih.273 .

382.1.2..2 827 1 38/ 6 32 6 - 263. 2/7 1 . 6 /.

818-226 -.32 -.-/-22 6/28. 8 20 /120/277 2..

te s Petrom Velikim zbog pokušaja da se dostignu zapadne zemlje. Groznim zbog ubijanja politčkih neprijatelja i zastrašivanja stanovništva.8 2 . -6/. Započeo je proces destaljinizacije. 12. .-81/2:2.2-89/212-..38-124 81 § Œ   Nakon Staljinove smrti./12--12428272 < 2/7 1 2 .. njegov nasljednik Nikita Hruščov je osudio i napustio Staljinovu politiku i kult ličnosti.-81 6 87/ 1. / 7 .  /12 3 38/82- 112 8 2. Staljinizam se održao jedino u Sjevernoj Koreji pod Kim Il-sungom i u Kini podMao Ce Tungom. U Kini se razvio maoizam koji je jako nalikovao staljinizmu i zbog toga je došlo do narušavanja odnosa između SSSR-a i Kine. Mnogi povjesničari Staljina uspoređuju s Ivanom IV. ./2 38 /2 22 1 8/ 3 / .

2 /12 -8 / .38 2.0.

2.-817 1 2/7 13 38/82-2 1 1238/ -89/. .232 38/ [2 6 - 3. /2 ..32 6 - 23.2.-81238 7/ - 27 @6 -[ -0. 3 112./8 F38 38/ 4.232.-81 687/ 1 3 -22. 2 . 4 -289 . / 412382-/.2 3 2- 2 7 2 .7/ / -82..-8138 7/ - 12 6 -7.12812 D6 - 2.8 8 .§ D   [8//28 68.487 . 7.28. >? -3.2 .2 17 ABC[7 2 2.87 /. /2E/ 3. 1 12 =. 3 6 12/2 487. / 8 / -/ . / .-817 10 /120/2762.

-817 12 B2 .18 .172  C/8 3 12 6 -827 / .2.-817 12 3 112-2 .- / 2 3 . .

2 /2 3. D/2 G27/ 63 .

-817 132 68. 6342-.-8120. //-.2 ..286 /.23 ..812.2 8 427/2 -28.2.

23 8 2-4 /8/ /82-. 73 . 62 /F.-8132 8 /223 12 ./ -8 /2. /.1/22 48 1./28 2 . .

2.[8/ 78 42. 67  8 2.6H86 .8-./ . 4. 423. 32.12/ ..-81 8-.

 <   4.2242 47 12 .

2/.2/ /.827 1/268.38 12 .

§ R .

 2/7 1 3 38/82-2I2 81.  0. .22. 812-2238 7/ - 3828 42. 1238.2 /2 8 7.28 27 2. / 1212 2/7 138 /2-2. /829 3 82.38 7/ -3 4  2 2.

 2.7 1 < 2/7 1127.1 48-42 42742- -28..

7..

1 - - 2-7 1 5J6 - -/1 -89/2 -/8 2 -82.2 .-72  2.2.8 2.238 78 / 7. 38 7/ - < 2/7 112 .2 4 1.2-8 /2.1.238 2.12/..

 / 1 123 38 .2 F38/ 16 -.-8-2 /A. 2/7 123 38/82-.2/ 6K..1.L2MA4 6222 12 38 2/7 1 N4 6 6122 /23 6.38 7/ - 12 30.18 .126 1 2 /23 38/  1238 78 / 92 3 8 / 6 1. /. 6.222 2.-8-.3-9/ .128/ 7 28272/ .

 -29. 6 8.2.2- 22824 827/ 8 662 38 28-2.2 /2 8/ 2 :.2812/272 27/.

78 /226-A8 O .829/-3 82 21-8 / 121277/38. 4.>>6 -. 874 6 1212 F81. 2 P 62  >. 2/7 146/.- .2 8 32 .

 92/.8 [ 7/..§ ® B 0 /12 0/2712  2.22 // 62 . -2  . /2 43 - 8. 7./2.

. .382-2 68.1. 6.

.. 4 7/1423. 487 /.8 89/. . 2 -89/.

3 -/=3 3 12-. .

12/ 3 2- 2-2  63842-8 .

22 428..2M 62.22 <812 .2 2 ..14 2/- 4 7/L489 232.

 .14 /127.23 . 2.-/-22 6/23 13 1-23 24.4..7 3 2738 2 487 / 74 6 -2 2.2 3 2 2 81282/2 /. :2.28-226 -.

 3 .81. /. 7.

.7.4 4 F38 /2 3 -0. / / 3 6. - 87/1 . /8-4273 8242 /2 81.28.224 6.

2 2.1. 612 12.-/-22 6/2382-/ .3  4. /7.12 32-226 -.

/2. . 63 ..6.8 238/ 6 3128 GC0:.8 2/2 8 62 03 Q6 -N .  .

8 0RH . 6 487 / .-   /72 4.7/L03 872M 8-12000 -2 .21/. .

§ O.

.

 .

 28. 29 2/ 1 1.487.2 4 .1. 81283-.2 K3. 0.27-8//2.4 2   28 81K48 1.-2. //-126/.38 2.2 3 2 741 787. 8. 3 /2/.7/ / 3 12 487 /. 3 / 22 423. .27 2038 /2-2.  8. 1 12 .

 3- S2 3.2. 487 / 2 12 4 423.3. . 12 /.2 127. /038 / . / 12/ .-124 . /. 3 2 / 2E487 /..

 /8 .28 1 11283 -0. 38 82./2872O2.8 . . 412/2. 6. / 82. /3 /. .48 1.1. / .

2 . 792.

§ R  .

27/. N/82 2. /2/-/..

.2.4 12 / 1787 2. 8 7 2. 17 .9/ ...7/.

68- 4 42848/.7 38. H -3 38. /. -4..2382 .38/  2. 8/ /18/ 7 -8  92/.  2328 2.8. 2.  82/  .

 8 .2.

/ -. 0.. 382 7.

 8 2. 87 / 2 -.1.

 .1.

>J6 -R2.-8638 . 38 38 6  .1B23 642.-8<38./-/81F / 328 -0002/8 /248 1 2.2 6 82.-8P28. @>6 -0.3 8-.72 68 12  4 R221I 1 12/8 Q6 - R2.

1R.2 R /2124 /8 32 .

38/ 932..-. T2/O 2/ 38 /2 D6 -. / .1238 8 7 . 6 - 2. 6 8 .2  8238212824 / .= 12 2. 0.8-.123 2. B 1O 2/82..

69/ .. 3 2/2 4-8 /2.

18 87.

 26 / 22. 2 2 12:2.

 8  838/ 6/82 2.3 12-.2 3 1// 87. . 3 8.

  2.  . U26 /3 /82 2.1. 382 3 12-..3 8 /2 -.2 / 2.12/ 26 /  2 2124 382-.

.-.12.

68..28.2B38 :G6 /124 . 8 / . .

1123 2.

.7/ - ..4 2/.. 382 . U26 /-8 LH. -. 6 48 0.382/8 M 12 123 .4 ./8. 2.

. 68- . 13 8 - 12. / 868..

: / 628 . 2. / . 12 3 /2./ -...8 27-892-2 2.. . 2..1 .

/ 3281.F 8280.

  12 .- 7. .A .2/.2 7 38 2 2.768- 68..68. / /82 2 2.

 .8/7 -/-226 -. /. 38 6/2N /1328 -828/27.87.12- 4 -28: /7 2.26. 12 .127. 12 -.

8 2 $ : /[82 . 74. 74 6.2 /8- 0.38 127768- 2R82 1128 / - 768- 4 12382/ 23 2.0.12682  3 3 4382- 92.-4871.

12738/ .2612.2 2823 / 438 12AE/. -82.1 4.2.26.

2 28.1.1  212.

. 26 / 1768- 8--/ 82 1 87.7  .

38 1/2 2. / 6-4.7 1.Q@DDD 124  .>6 - 48 1/. 8 . . 238/ /.. . 8-.. 62 8/28/ 2.7/ 2.2-/2 2. 8-226 -./2.2  .272 .A -.< .28 123 642. 38 6 . . 2.2/ /2 2 768-824-762- 0. -2 .-22.2 8/2 12/8 92.. 68242 K. -/2-2.2 6 82I H86 6/2 6 8 8/12 38 1 86.

-238 1/2. 4./ 2V3 .. .. / 682382127 /82 2 W8 . / 12 3 /2.

-387. /12/- 0. /12/2 /-/.2<-12S8/2. /..

12 .. 8/ 7/. . 12.8 38/ /.

!   X A-2 2 48 5XQ 8 Q>4 12 4 2/.

 12 6 -.8 62.23 62. 2828 0 /122 .82/  .28.28 X -28 000.0..

23812 B . 8 P- 8=.

 T2 . . 12/ 638. T/ I8 63 .

2 2.238/ 1 / 12 ./8 7/2 . .

1/2 .>J.2. 62828 0 /122< . 162.2 B.2 .72 .28.> 6 -.328 -128238212 12 81/2/82 2 26 /2/-/..

2N/82 2 26 /2/-/./ 12 8 Q>6 -.2/ 82. /8 1 2382-/6/. 8..23812 2/2 .28282 4-26 /12 6829 U26 / 3 478.

. . 2 .

 1-2 61 112 3 24.3 .

2 .7 . 42291 .7/2 .