You are on page 1of 14

DONJI

EKSTREMITET -
osteologija VERTEBRAE LUMBALES

1

spolja „ U stopalu = kosti stopala (ossa pedis) 2 . OS SACRUM et OS COCCYGIS OS SACRUM et os coccygis PELVIS PELVIS OSSA MEMBRI INFERIORIS „ U butu ili natkolenici = butna kost (femur) „ U kolenu = časica (patella) „ U potkolenici= golenjača (tibia)-unutra lišnjača (fibula).

3 .

Tibia et fibula Tibia et fibula Tibia et Fibula Tibia – gornji i donji okrajak – pripoji mišića- 4 .

Zglob kolena – rentgen snimak Zglob kuka – rentgen snimak Zglob kolena Stopalo (pes) 5 .

Ossa pedis Kosti nožja (ossa tarsi) „ Kosti nožja „ Proksimalne: -talus (ossa tarsi) -calcaneus „ Kosti donožja „ Distalne: (ossa metatarsi) -os naviculare -os cuboideum „ Kosti prstiju -os cuneiforme mediale (ossa digitorum -os cuneiforme intermedium pedis) -os cuneiforme laterale Skočna kost (talus) Petna kost (calcaneus) Kosti donožja (ossa metatarsi) Dorzalna i kosti prstiju (ossa digitorum pedis) strana stopala – pripoji mišića 6 .

coxae) ekstremiteta (juncturae membri inferioris liberi) „ Zglobovi slobodnog dela donjeg ekstremiteta „ Zglobljavaju se: (articulationes membri inferioris liberi) -karlična kost (os -zglob kuka (art. sacroiliaca -symphysis pubica „ Spojevi slobodnog dela donjeg ekstremiteta (juncturae membri inferioris liberi) -zglobovi slobodnog dela donjeg ekstremiteta -vezivni spojevi Spojevi slobodnog dela donjeg Zglob kuka (art. genus) -butna kost (femur) -golenjačnolišnjačni zglob (art. coxae) coxae) -zglob kolena (art. pedis) „ Zglobne površine: „ Vezivni spojevi -acetabulum -donji tibiofibularni spoj (syndesmosis tibiofibularis) -caput femoris -međukoštana opna potkolenice (membrana interossea cruris) 7 . tibiofibularis) -zglobovi stopala (artt. Plantarna Kosti stopala – strana rentgenski snimak stopala – pripoji mišića Spojevi donjeg ekstremiteta (juncturae membri inferioris) „ Spojevi karličnog pojasa -art.

pokreti „ Fleksija (1300) „ ekstenzija (1330) „ abdukcija (450) „ adukcija „ spoljašnja rotacija (130) „ unutrašnja rotacija (350) „ cirkumdukcija 8 . pubofemorale – capsula 2. coxae . coxae 1. coxae . Acetabulum Caput femoris „ Facies lunata Art. lig. iliofemorale 2. zona orbicularis articularis Napred Pozadi Art. capitis femoris Art. coxae – lig. lig.veze Art. ischiofemorale 3. lig.

gluteae superior et inferior Inervacija: „ N. femoralis „ A. Quadrati femoris Zglob kolena (art. coxae Art. femoralis „ N. obturatorius „ N. obturatoria „ Aa. coxae – rentgen grafija Vaskularizacija: „ A. Art. genus) Condylus lateralis et medialis femoris Zglobljavaju se: •Butna kost (femur) •Golenjača (tibia) •Čašica (patella) Zglobne površine: •Condilus lateralis et medialis femoris •Facies articularis superior tibiae •Facies articularis patellae Facies articularis superior Art. m. genus – meniskusi Meniscus lateralis Meniscus medialis tibiae 9 . ischiadicus „ N.

collaterale tibiale -lig. -ligg. popliteum „ Maksimalna rotacija arcuatum 35-400 10 . Art. genus – capsula articularis Art. genus . transversum genus 3. collaterale fibulare Pokreti u kolenom zglobu „ Fleksija (140-1500) Zadnje veze „ Ekstenzija kolenog zgloba „ Unutrašnja rotacija (50) -lig. meniscofemorale anterius et posterius . -ligg.veze „ Unutrašnje (intrakapsularne) „ Spoljašnje (ekstrakapsularne) -prednje -bočne -zadnje Unutrašnje veze kolenog zgloba Prednje veze kolenog zgloba 1. cruciata genus anterior et posterior 2.lig. -lig. popliteum „ Spoljašnja rotacija obliqum (15-200) -lig. patellae -retinaculum patellae laterale et mediale Bočne veze kolenog zgloba -lig.

ischiadicus . obturatorius Golenjačnolišnjačni zglob (art. tibialis anterior „ Inervacija . capitis fibulae posterius Pokreti: Minimalni.n.n. genus rentgenski snimak „ Vaskularizacija . Gornje: Tibia: -facies articularis maleoli -facies articularis inferior tibiae lateralis . femoralis -a. talus Fibula: Zglobne površine -facies articularis maleoli lateralis . klizanje Gornji skočni zglob (art. poplitea -a.a. femoralis . Art. talocruralis) Veze: „ Međusobni zglobovi kostiju stopala -lig.facies articularis maleoli medialis .facies articularis maleoli -facies articularis inferior tibiae medialis .n. talocruralis) Zglobljavaju se . capitis fibulae anterius -lig.kosti potkolenice (tibija i fibula) Gornje zglobne površine . talocruralis) Gornji skočni zglob (art.Donja: 00 East West 0 North -trochlea tali 11 . genus – Art.tibiofibularis) Zglobovi stopala Zglobne površine: -facies articularis capitis fibulae -facies articularis fibularis „ Gornji skočni zglob (art.

deltoideum -facies malleolaris medialis „ Spoljašnje -facies malleolaris lateralis - Spoljašnje veze Unutrašnje veze talokruralnog talokruralnog zgloba zgloba Lig. deltoideum „ Lig. peroneus communis . Gornji skočni zglob (art. peronea Inervacija: . lig. calcaneofibulare „ -pars tibionavicularis „ lig. a. n. tibialis 12 . tibialis anterior . talocruralis) Zglobnu kapsulu pojačavaju veze Donja zglobna površina - trochlea tali : „ Unutrašnje: -facies superior . collaterale mediale s. a.lig. talocruralis „ Plantarna fleksija (450) Vaskularizacija: „ Dorzalna fleksija (250) . talofibulare „ -pars tibiocalcanearis anterius „ -pars tibiotalaris „ lig. n. talofibulare anterior posterius „ -pars tibiotalaris posterior Art. tibialis posterior . a.pokreti Art. talocruralis) Gornji skočni zglob (art. talocruralis .

talocalcaneo. navicularis navicularis „ Art.Chopart „ Art subtalaris „ Art talocalcaneo- „ art. Stopalo kao poluga tarsometatarsa les -Lisfranci 13 . Art. talocruralis – Međusobni zglobovi kostiju stopala rentgengrafija „ Donji skočni zglob „ zglobovi između tarzalnih kostiju „ poprečni zglob nožja „ zglobovi tarzalnih i metatarzalnih kostiju „ zglobovi metatarzalnih kostiju sa člancima prstiju „ zglobovi između članaka prstiju Donji skočni zglob Articulatio tarsi transversa . calcaneocuboidea Artt.

Svodovi Svodovi stopala stopala Tabanske veze Ravno stopalo (pes planus) 14 .