You are on page 1of 8

NÚMERO URL

1 http://www.absolutrusia.com/la-batalla-de-stalingrado/
2 http://tourhistoria.com/2011/04/23/la-batalla-de-stalingrado-conociendo-la-actual-volgogrado/
3 http://www.ecured.cu/index.php/Batalla_de_Stalingrado
4 http://sapiens.ya.com/tonelorc/paginas/batalla/stalin.htm
5 http://es.histoire-pour-tous.fr/batailles/729-la-bataille-de-stalingrad.html
6 http://www.pegatiros.com/reportajes/stalingrado/operacionazul.htm
7 http://enciclopedia.us.es/index.php/Batalla_de_Stalingrado
8 http://actualidad.rt.com/actualidad/rusia/victoria/historia/issue_7108.html
9 http://guerramundial.info/la-batalla-de-stalingrado-ii-guerra-mundial-parte13/
10 http://www.elhistoriador.es/batallastalingrado.htm
TÍTOL DATA
La Batalla de Stalingrado 06/01/09
La batalla de Stalingrado: conociendo la actual Volgogrado. 23/04/11
la Batalla de Stalingrado 21/02/11
La Batalla de Stalingrado No consta.
La Batalla de Stalingrado (agosto 1942-janvier1943) 17/12/09
La Batalla de Stalingrado. Operación azul: a las puertas de Stalingrado. No consta.
La Batalla de Stalingrado 23/02/09
La Batalla de Stalingrado 02/04/10
La batalla de Stalingrado 22/11/07
La Batalla de Stalingrado No consta.
AUTORIA INSTITUCIO IDIOMA TEMA
Olgabysq Absolut Rusia Castellà La Batalla de Stalingrad
Anònim Tour Historia Castellà La Batalla de Stalingrad
Javier Martín Ecured Castellà La Batalla de Stalingrad
Tonelorc Sapiens Castellà la Batalla de Stalingrad
Anònim Histoire Pour Tours Castellà La Batalla de Stalingrad
Anònim Pegatiros Castellà La Batalla de Stalingrad
Sunsinron Enciclopedia.us Castellà La Batalla de Stalingrad
No consta. RT. Castellà La batalla de Stalingrad
Administrador de la web. Guerramundial.info Castellà la batalla de Stalingrad
José Ortega y Gasset Elhistoriador.es Castellà La Batalla de Stalingrad
APARELL CRITIC TIPOLOGIA EXTENSIÓ
Inexistent Article Una página
inexistent article Una página
Sis fonts bibliogràfiques Article Una página
Inexistent Article Una página
Sí. Documentació escrita, bibliogràfica i documental. Article Una página
Inexistent Reportatge Una página
Inexistent Article Una página
inexistent Reportatge Una página
Inexistent Breu explicació i video documental. Pàrraf i video.
Inexistent Article Una página
FORMAT ACCESABILITAT DESTINATARI ENLLAÇOS ANNEXOS
web html 3 Tothom Inexistents Inexistents
web html 2 Tothom Inexistents Inexistents
Web html 2 tothom Sí. inexistents
web html 3 Tothom Sí. Inexistents
web html 2 Tothom Sí. Inexistents
web html 3 Tothom Inexistents Inexistents
web html 3 Tothom Inexistents Inexistents
web html 2 Tothom Inexistents Inexistents
web i documental. 2 Tothom Sí. No.
web html 2 Tothom No. No.
OBJECTIUS
Donar a conèixer la batalla.
Donar a conèixer la batalla i també exposar Volgogrado com a lloc d'interés turístic
Explicació de les diferents fases i desenvolupament del conflicte.
explicació de les diferents fases i desenvolupament del conflicte de forma resumida i breu.
Explicació de les diferents fases i desenvolupament del conflicte.
Explicació de les diferents fases i desenvolupament del conflicte de forma resumida i breu.
Donar a conèixer la batalla.
Donar a conèixer la batalla i exposar-la de forma més interactiva mitjançant un video informatiu.
Donar a conèixer la batalla i exposar-la de forma més interactiva mitjançant un video informatiu.
Explicació de les diferents fases i desenvolupament del conflicte.
CONTROL DE QUALITAT COMPRENSIO INTERACCIÓ
Regular. 1 2
Bó. 1 2
Molt bó. 1 2
Regular. 1 2
Molt bó. 1 2
Regular. 1 2
Dolent. 1 2
Molt bó. 1 1
Bó. 1 1
Bó. 1 2