You are on page 1of 2
CURS: 2n A SISENA HORA: Jocs Matemàtics TRIMESTRE: 1r OBJECTIUS: - Millorar en el pensament matemàtic quan a rapidessa, lògica, funcionalitat i organització. • Exercitar el traç • Conèixer la numeració • Saber calcular petites operacions de suma i resta. • Identificar figures geomètriques • Saber fer gràfiques • Identificar objectes amagats COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN: • Competència matemàtica • Lingüística i audiovisual • Tractament de la informació i competència digital • Autonomia i iniciativa personal • Aprendre a aprendre CRITERIS D'AVALUACIÓ: Tot i que la sisena hora no s'avalua, es fa un recull de l'evolució al llarg de les sessions per després fer una valoració que es facilitarà al tutor/a . AT. DIVERSITAT: – Es plantegen activitats lúdiques on tot l'alumnat pugui participar. és per això que algunes activitats s'adapten al nivell de l'alumnat. METODOLOGIA: Cada sessió s'inicia amb un dictat de números, i es continua amb una fitxa de jocs matemàtics. Posteriorment fem una autoavaluació conjunta i s'acaba amb un joc per racons. Hi ha el racó de les construccions, de l'ordinador, del mercat, i dels jocs de taula. Es procura que els alumnes vagin alternant els diferents racons de forma que tothom passi per tots. CONTINGUTS ACTIVITATS • Numeració i càlcul. Quadern de Jocs matemàtics • Mesura. • Completar sanefes, traçar camins, resseguir objectes... • Relacions i Canvi • Completar un dibuix seguint els números • Espai i forma • Resoldre petites sumes i restes • Estadística i atzar • Continuar una sèrie sumant un número concret • Saber trobar algunes figures geomètriques que completen un dibuix • Donades unes quantitats, fer gràfiques amb creus o barres que les representin • Dintre d’un espai saber identificar objectes • Escriure el número de davant i darrera donat un número concret • Escriure el número corresponent mirant els blocs que representen les centenes i desenes i unitats. • Dictats de números. Ordinador • JClics amb activitats de numeració, seriacions, resolució de problemes, operacions... Jocs • Jocs de taula: parxis, dòmino, Geometrix, Joc de la Oca, .... • Construccions. • El mercat • Puzle. • ...