You are on page 1of 8

1

FONTOS TUDNIVALÓK
Satlink WS-6902
Antenna Beállító Mőszer Kezelési Útmutató A készülékben Lithium-Ion akkumulátor van. Tilos kitenni magas
hımérsékletnek, mert az kiválthat különbözı reakciókat az akkumulátorból.

A készüléket TILOS más töltıvel - ez vonatkozik autós töltıre is – használni
mert a készülék meghibásodhat és ez a garancia elvesztésével jár.

A Vevı tudomásul veszi és elfogadja, hogy elsı használatba vétel elıtt
minimum 5 órát folyamatosan töltenie kell az akkumulátort, de nem
hosszabban mint 12 óra, mivel a készülék akkumulátora meghibásodhat
és ez nem tartozik a garanciális hibák közé. A készülék Tárolási és
Használati hımérséklete 0° C + 40° C között. Amennyiben a készüléket
huzamosabb ideig 0°C alatt tárolják illetve használják, úgy mőködési hibák
léphetnek fel, illetve az akkumulátor meghibásodásához vezethet.

Az Akkumulátort TILOS tőzbe dobni vagy magas hımérsékletnek kitenni
mert robbanás veszélyes lehet.

Az akkumulátort cserélni kizárólag a szervizben lehet és csak a gyártó által
forgalmazott akkumulátorral lehet helyettesíteni az eredetit, ha ilyen
probléma állna fenn, kérjük vegye fel az eladóval a kapcsolatot.

Kérjük olvassa el figyelmesen a kezelési útmutatót mielıtt Tilos más gyártótól származó csatornalista betöltése, mert a készülék
meghibásodásához vezet.
a mőszert használatba venné. Fontos: az akkumulátor
hosszú élettartamának megırzése céljából kérjük A vevı / felhasználó tudomásul veszi a kezelési útmutató elolvasásával,
minimum 5 órán keresztül tölteni a készüléket, hogy bármilyen csatornalista, vagy software betöltése után felmerülı
meghibásodásért csakis kizárólag a felhasználó felel. Utólagos reklamációt
de nem hosszabban mint 12 óra. nem áll módunkba elfogadni.

Lock lámpa: ha mőhold beazonosítás megtörtént zölden világít 4. de ha átvált zöldre akkor a töltés befejezıdött. Power: ki-be kapcsolás: minimum 2 másodpercig nyomva kell tartani 15. OK gomb: a fel-le és jobbra-balra gomb a navigálást. System: beállítási menü 16. 22K/13V/18V: jelzi ha aktív a 22 Khz vagy a 13V-18V 5. USB csatlakozási pont . Angle: eleváció. az OK gomb pedig a kiválasztást 8. Menü: gyors belépés a menübe 9. LNB Bemenet: a fejtıl jövı kábel becsatlakozási helye 2. Nyilak. Scan: Gyors gomb a csatorna keresés menübe 13. Gombok: F1: LCD kijelzı kikapcsolása F2: Némítás F3: Információ megjelenítése az adott programról F4: TV és Rádió csatornák közötti váltás gomb 7. LCD képernyı 3. azimut és polarizáció kiszámítás 14. Jelzıfények: Zöld: ha a mőszer bekapcsolt állapotba van Piros: az akkumulátor töltés alatt. 6. 2 1. FIND: gyorsgomb a mőhold keresés menübe való belépéshez 12. Töltı csatlakozási pont 17. Számgombok: manuális csatorna szám megadása 11. Exit: kilépés gomb 10.

3 Bekapcsolás: Satellite Finding / Mőholdkeresés Menjen a fımenübe ( MENU ) és a balra jobbra és/vagy a fel-le nyilak Tartsa nyomva a POWER gombot 2 másodpercig. Elıször lépjünk rá a mőhold nevére nyomjunk rá egy OK gombot most feljött a mőhold lista és a hozzá tartozó frekvenciák itt kiválasztjuk a holdat a jobbra nyíl segítségével pedig átlépünk a másik oldalra és kiválasztjuk a frekvenciát és OK gombot nyomunk. Egy mőhold keresési példa: Válasszunk ki egy holdat és hozzá tartozó frekvenciát. 6-7 másodperc a segítségével válassza ki a Satellite Finding menüpontot. utána kb. Itt már a jel erısséget a BER értéket. Ezután pedig a MENU gombbal visszatérünk az elızı menübe. Utána a következıt megnyomásával tud belépni. Az OK gomb készülék felállási folyamata addig sötét lesz a kijelzı. jelszintet és egyéb adatokat tudunk leolvasni a készülékrıl. Egy adott hold megtalálása akkor sikeres ha a készülék LOCK lámpája világít és van jelszint ( quality ) és erısség (strengh ) Természetesen érdemes más frekvenciákat is megnézni az adott holdról illetve esetleg csatornát is keresni az adott transzponderrıl. . fogja látni.

1 SWITCH INPUT: választhat 1/2/3/4 Motor: FIX/Diseqc 1.O:HIGH L: frekvencia sáv megadása 22K: AUTO/ON/OFF lehetıségek LNB POWER: Fej feszültség: AUTO/13V/18V/OFF lehetıségek SWITCH TYPE: diseqc swtich beállítási lehetıségek NONE/DISEQC 1. Miután kiválasztottuk. elmentjük és utánaa következı képet látjuk: Itt a jobbra-balra nyíl segítségével tudjuk az LNB típusát változtatni: UNIVERSAL/5150/9750/10750/11300/10700/Costumised itt manuálisan tudjuk változtani.0/DISEQC 1.HIGH: frekvencia sáv megadása L. .2 / USALS Itt tudjuk beállítani a végállásokat és a motor forgatását vezérelni. L.2 Motor forgatása: Ebben a menüpontban lehet a motort kiválasztani.O.O LOW: frekvencia sáv megadása L. 4 LNB típusának kiválasztás: Ha az LNB Type-ra OK gombot nyomunk akkor ezeket a menüpontokat fogjuk látni: DiSEqC 1.

rate: jelátviteli sebesség Pol: polarizáció Akkor ezt a képet fogjuk látni: Search: csatornák keresésének elindítása az adott frekvenciáról Itt meg kell adnunk a hosszúsági és szélességi fokokat és a mőszer ezek után automatikusan fogja vezérelni a Diseqc motorunkat. 5 Amennyiben Dish-Set-Up menüben nem DiSeqC 1.2 hanem USALS-ot választunk: Frequency: adott frekvencia amit kiválasztottunk Sym. .

Az F3 gomb pedig a 13V ill. A Search felirat OK gomb rányomásával pedig már az adott spektrum képet Language select: Nyelv kiválasztása látjuk a mőholdról. 8 Mhz-es léptetésre az F4 gomb segítéségével. SW ver: Software verziószáma Spektrum Analizátor: Lehetıség van 4 ill. LNB type-nál válasszuk ki a fej típusát a jobbra balra nyilak segítségével. mőhold törlıdni fog a készülék memóriájából. frekvencia. a 18V közötti váltás teszi lehetıvé. a fel-le nyilak segítségével pedig nyújtani és nagyítani lehet a spektrum képét. frekvencia. Factory Reset: Amennyibe ezt a menüpontot válassza abban az esetben a készülék alaphelyzetbe fog kerülni és az összes csatorna. 6 MENU-Spectrum Analyzer menüpontból érhetı el. mőhold törlıdni fog a készülék memóriájából. A balra és jobbra nyilak segítéségével pedig lehet a frekvenciát változtatni. . Delete channels: Amennyibe ezt a menüpontot válassza abban az esetben a készülék alaphelyzetbe fog kerülni és az összes csatorna.

ezt meg kell várni. Utána adjuk meg a szükséges adatokat és a mőszer kiszámolja az Azimuth és Elevációs szögeket.exe futtatása -> mőszert be kell kapcsolni.exe futtatása -> Edit Parameters – itt a file kiválasztása utána megnyitás -> miután betöltötte a listát a mőszert be kell kapcsolni. 7 Angle calculation kattintsunk. a készülék újra fogja indítani magát és csak akkor szabad lehúzni a soros kábelrıl a mőszer. Mőhold és frekvencia frissítése számítógéprıl: Ha van már meglévı listája akkor a software betöltés menete a következı: Mőszer összekötése a SOROS-USB kábellel! Satlink. ha újból a bejelentkezı menüt fogjuk látni! Ha nincsen listája akkor a software editálás / betöltés menete a következı: Mőszer összekötése a SOROS-USB kábellel! Satlink. ha újból a bejelentkezı menüt fogjuk látni! ADD SAT: mőhold hozzáadása DELETE SAT: mőhold törlése Apply: MENTÉS fontos: minden egyes mőhold illetve frekvencia hozzáadása utána MENTENI KELL!!!! ADD TP: Frekvencia hozzáadása DELETE TP: Frekvencia törlése Ez a menüpont az antenna beállításhoz nyújt segítséget. meg kell várni míg a mőszer bejelentkezı képernyıjét nem látjuk -> Write parameters gombra kell kattintani és megkezdıdik a software betöltése! Ez eltarthat akár több percig is. itt a program kiolvassa a mőszerben meglévı listát és ezt át lehet szerkeszteni és a magunknak megfelelı tudjuk visszatölteni. meg kell várni míg a mőszer bejelentkezı képernyıjét nem látjuk > Read parameters-re . Miután átszerkesztettük a listát a Write parameters gombra kell kattintani és megkezdıdik a software betöltése! Ez eltarthat akár több percig is ezt meg kell várni. a készülék újra fogja indítani magát és csak akkor szabad lehúzni a soros kábelrıl a mőszert. -> miután beolvasta a listát akkor a baloldali ablakban fogjuk látni a mőhold listát és a jobb oldali ablakban a hozzátartozó frekvenciákat. Satellite-nál válasszuk ki azt a holdat amit beszeretnénk állítani.

8 .