You are on page 1of 4

Actiunea externa a Uniunii Europene

Articol postat la 19 November 2009.

Tratatele, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona acorda spatiu larg actiunii
externe a Uniunii Europe.

In acest sens sunt dispozitiile Titlului V (articolele 21-46) din Tratatul privind Uniunea
Europeana si ale Partii a cincea (articolele 205-222) din Tratatul privind functionarea Uniunii
Europene.

Principiile

Actiunea externa a Uniunii are la baza urmatoarele principii:

o democratia
o statul de drept
o universalitatea si indivizibilitatea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale
o respectarea demnitatii umane
o principiile egalitatii si solidaritatii
o respectarea principiilor Cartei Organizatiei Natiunilor Unite si a dreptului
international.

Obiectivele

Prin politicile si actiunile sale in domeniul relatiilor internationale, Uniunea urmareste:

o apararea valorilor, a intereselor fundamentale, a securitatii, a independentei si
integritatii sale
o consolidarea si sprijinirea democratiei, a statului de drept, a drepturilor omului si
a principiilor dreptului international
o mentinerii pacii, prevenirii conflictelor si consolidarii securitatii internationale, in
conformitate cu scopurile si principiile Cartei Organizatiei Natiunilor Unite,
precum si cu principiile Actului final de la Helsinki si cu obiectivele Cartei de la
Paris, inclusiv cele privind frontierele externe
o promovarii dezvoltarii durabile pe plan economic, social si de mediu a tarilor in
curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica saracia
o incurajarii integrarii tuturor tarilor in economia mondiala, inclusiv prin eliminarea
treptata a barierelor in calea comertului international
o participarii la elaborarea unor masuri internationale pentru conservarea si
imbunatatirea calitatii mediului si gestionarea durabila a resurselor naturale
mondiale, in vederea asigurarii unei dezvoltari durabile
o acordarii de asistenta populatiilor, tarilor si regiunilor care se confrunta cu
dezastre naturale sau provocate de om

coerenta si eficienta actiunii Uniunii. Consiliul si Inaltul Reprezentant al Uniunii asigura unitatea. prin Consiliu si Comisie asistate de Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri exerne si politica de securitate asigura coerenta intre diferitele domenii ale actiunii sale externe. Uniunea desfasoara politica externa si de securitate comuna o prin definirea orientarilor generale o prin adoptarea deciziilor care definesc actiunile. precum si intre acestea si celelalte politici ale sale. pe baza orientarilor generale si a liniilor strategice definite de Consiliul European. pozitiile si modalitatile de punere in aplicare a deciziilor o prin consolidarea cooperarii sistematice dintre statele membre privind orientarea politicii acestora. o promovarii unui sistem international bazat pe o cooperare multilaterala mai puternica si pe o buna guvernare globala. Consiliul European o identifica interesele strategice ale Uniunii o stabileste obiectivele o defineste orientarile generale ale politicii externe si de securitate comune o adopta deciziile necesare. inclusiv la definirea treptata a unei politici de aparare comune care poate conduce la o aparare comuna. Statele membre sprijina activ si fara rezerve politica externa si de securitate comuna a Uniunii. Politica externa si de securitate comuna face obiectul aplicarii unor norme si proceduri speciale. Uniunea. Consiliul o elaboreaza politica externa si de securitate comuna o adopta deciziile necesare pentru definirea si punerea in aplicare a acesteia. Politica externa si de securitate comuna Competenta Uniunii in materie de politica externa si de securitate comuna include o toate domeniile politicii externe o toate chestiunile referitoare la securitatea Uniunii. .

Politica externa si de securitate comuna este pusa in aplicare de Inaltul Reprezentant al Uniunii si de statele membre. Uniunea poate recurge la aceste mijloace in cadrul misiunilor in afara Uniunii pentru o mentinerea pacii o prevenirea conflictelor si intarirea securitatii internationale. Aceasta asigura Uniunii o capacitate operationala bazata pe mijloace civile si militare. in numele Uniunii. Acesta desfasoara. dialgul politic cu tertii si exprima pozitia Uniunii in cadrul organizatiilor internationale si al conferintelor internationale. Inaltul Reprezentant reprezinta Uniunea in chestiunile referitoare la politica externa si de securitate comuna. Serviciul european pentru actiunea externa In exercitarea mandatului sau. Inaltul Reprezentant al Uniunii este sustinut de un serviciu european pentru actiunea externa care o lucreaza in colaborare cu serviciile diplomatice ale statelor membre o este format din functionarii serviciilor competente ale Secretariatului General al Consiliului si ale Comisiei si din personalul detasat al serviciilor diplomatice nationale. Politica de securitate si aparare comuna Politica de securitate si aparare comuna face parte integranta din politica externa si de securitate comuna. Definirea treptata a unei politici de aparare comuna a Uniunii face parte din politica de securitate si aparare comuna. Politica Uniunii nu aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate si de aparare a anumitor state membre. respecta obligatiile care decurg din Tratatul Atalnticului de Nord pentru anumite state membre care considera ca apararea lor comuna se realizeaza in cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord . Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri exerne si politica de securitate o prezideaza Consiliul Afaceri Externe o contribuie prin propuneri la elaborarea politicii externe si de securitate comune o asigura punerea in aplicare a deciziilor adoptate de Consiliul European si de Consiliu.

Statele membre se angajeaza sa isi imbunatateasca treptat capacitatile militare. Sub autoritatea Consiliului. (NATO) si este compatibila cu politica comuna de securitate si de aparare stabilita in cadrul acesteia. functioneaza Agentia Europeana de Aparare. .