KERTAS KERJA PENUBUHAN KELAB AUDIO VISUAL DAN FOTOGRAFI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH, PERAK DARUL

RIDZUAN

Tajuk :

Penubuhan Kelab Audio Visual dan Fotografi IPG Kampus Ipoh, Perak

Institut Pendidikan Guru,

tetapi juga dengan kokurikulum. 2.Kampus Cawangan Ipoh.0 MATLAMAT Penubuhan Kelab Audio Visual dan Fotografi IPG Kampus Ipoh.0 PENGENALAN Penubuhan Kelab Audio Visual dan Fotografi IPG Kampus Ipoh merupakan suatu program ke arah pembinaan dan pembentukan kualiti guru sebagai insan yang aktif bukan sahaja dari aspek kurikulum. Ia juga selari dengan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG) yang mahu melahirkan bakal pendidik yang sihat dari segi intelek dan juga rohani. . Di samping itu juga penubuhan kelab ini adalah kerana ingin melahirkan guru pelatih yang berpengalaman serta kreatif dalam penghasilan sesuatu fotografi serta kemahiran dalam membuat penyuntingan bahan Pengajaran dan Pembelajaran. 1. Kelab ini akan memberikan pendidikan dan latihan dapat mengaplikasikan kemahiran yang bersesuaian agar para ahli kelab yang dilatih dalam pengajaran dan pembelajarankelak. Perak ini diharapkan dapat melahirkan golongan yang mempunyai kemahiran dan kelayakan di kalangan ahli kelab dalam bidang seni fotografi dan video terutamanya dalam bidang penghasilan dan penyuntingan. Program ini melibatkan semua ahli Kelab Audio Visual dan Fotografi IPG Kampus Ipoh dan juga terbuka kepada semua warga IPG Kampus Ipoh yang berminat.

Di samping itu. emosi rohani dan intelek di dalam diri setiap warga IPG Kampus Ipoh. Ia juga dapat membina kualiti peribadi dan nilai sebagai seorang guru dan juga bakal guru. Oleh itu.3. Di kalangan guru pelatih. latihan dan pengetahuan mengenai bidang seni fotografi. audio dan videosecara seimbang dan menyeluruh dengan potensi diri dalam aspek jasmani. program ini merupakan satu inisiatif bagi meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pentingnya pengetahuan dan penglibatan dalam kokurikulum. ia adalah satu faedah agar dapat disemai dalam diri dan juga dicurahkan ilmu ini kepada generasi akan datang. Perak lebih menekankan kepada kemahiran. Perak. harapan kami agar penubuhan Kelab Audio Visual dan Fotografi IPG Kampus Ipoh ini berjaya mencapai matlamat dan objektifnya.0 RASIONAL Penubuhan Kelab Audio Visual dan Fotografi IPG Kampus Ipoh. .

4 Supayaahlilebihterpimpindalammenimbailmufotogarfi& video 4. . 4.1 Memberikan ilmu kepada semua ahli kelab mengenai perihal seni fotografi dan video serta audio yang sebenar. Perak ini ahli kelab akan dapat: 4.3 Melatih semua ahli kelab mampu menjadi seorang penyunting yang baik dan berkaliber.6 Ahli-ahliakanseberapadayauntukmencapaikejayaandalamsetiapaktiviti yang diceburidanilmu yang dipelajari. 4.4. 4.2 Memberi pengetahuan yang mendalam kepada semua ahli kelab mengenai teknik-teknik seni fotografi dan video serta audio dan dapat diaplikasikan di sekolah kelak. 4.5 Memupuksemangatbertanggungjawabdandisiplindiri.0 OBJEKTIF Adalah diharapkan di akhir penubuhan Kelab Audio Visual dan Fotografi IPG Kampus Ipoh.

.5.0 MAKLUMAT AKTIVITI o Latihan Kemahiran dan Teknik Fotografi dan Audio Visual o Kursus Pengenalan Seni Fotografi dan Audio Visual o Kursus Asas Fotografi o Kursus Suntingan Video dan Audio o Membantu dalam mendokumentasikan segala program yang dijalankan di IPG Kampus Ipoh.0 JUSTIFIKASI Program ini perlu dilaksanakan untuk : Memenuhi saranan Kementerian Pelajaran Malaysia kepada semua IPTA/IPTS/IPG dalam mewujudkan insan yang kreatif dan juga berinovatif. 6.

Ahmad Sukar : Pn.0 AHLI JAWATANKUASA PROGRAM : Tuan Haji Abd Kadir Bin Basiran : En.7. Hisyamuddin Bin Tolahah : Abdul Azim Bin Hussin : Mohd Wakiyuddin Bin Rosnan : Mohd Faris Bin Che Mohamad Rahimi : Fatin Bte Zukifli . Ruzita Bte Sulaiman : Saiful Fadli Bin Mohamed Ibrahim : Syed Ahmad Fadzrool Bin Syed Mohd Fadzil : Anas Hakimie Bin Zipri : Ali Husni Bin Azahari : Rafifi Anuar Bin Abdullah :Najibah Bte Musa Penaung Penasihat 1 Penasihat 2 Pengerusi Timb. Badrul Hisham Bin Hj. Presiden Setiausaha Naib Setiausaha Bendahari Naib Bendahari AJK : Mohd Faris Bin Izlan : Mohd Hafiz Bin Suhaili : Amirul Hakim Bin Dahlan : Nurul Azira Bte Sapian : Mohamad Safwan Bin Mustafa : Mohd Hafizuddin Bin Ruba¶i : Mohd Firdaus Bin Fadzil : Md.

... Kelab Audio Visual dan Fotografi ... Perak ini........0 PENUTUP Diharap agar pihak tuan dapat mempertimbangkan penubuhan Kelab Fotografi dan Audio Visual IPG Kampus Ipoh... Kerjasama daripada pihak tuan saya dahului dengan ucapan terima kasih........... (EN. (ANAS HAKIMI BIN ZAPRI) Setiausaha............... Kelab Audio Visual dan Fotografi.. . Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh 31150 Hulu Kinta. BADRUL HISHAM BIN AHMAD SUKAR) Pensyarah penasihat...... Disediakan oleh : .. Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh 31150 Hulu Kinta...... Perak Darul Ridzuan..........8.... Disemak oleh : ««««««««««««.....

Perak Darul Ridzuan. Perak Darul Ridzuan.. GERKO. Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh 31150 Hulu Kinta. Perak Darul Ridzuan. Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh 31150 Hulu Kinta. (EN. MOHD RAZALI B JAAFAR) Ketua Unit. . HJ ABD KADIR B BASIRAN) Pengarah. Disokong oleh : «««««««««««««. Diluluskan Oleh : «««««««««««««« (TN. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful