You are on page 1of 92

Baz.indu Ill: pe J, mo perspective C0l11llkl1 II 1I1.ltl I I 'I~. • ic ii de cuplu - f'!!

'llt 1'~J~ici ~i sociol« rica, nc \ r- ,'1111 tl , re-nnrueluccrn 11'\ pCbJIUI mcreu in sclll111h:i'i\ :Ii llll·III!111 ~un.t1h::j llctllaj(",

Dim. filII Ltc :\I~'"ru I \-k <.;i ipocrizii Ii ni~! !tn:I'·\ '. \I r, II 1111 11 II

- n I'] l I .1, I ..

If! !';U S.l.,' c p~' :1fH)f...)"j,;CI.~ rue 1101 or !11Ut!V,IlII •. 1 I, '!" 111 I I II I I

11' mamenre g.t·lltr~·t Ut' l~ktr'li.l de r~lnelll'rl;11 If' 'III I I ,IlL ,I

01.... J:1 'iuhlim b .IIYWd, dino rlo de I'rq,,,dl 11.1 111 II

1n1;'(b" ZfAfl" , '.4.;: J~",\ ~lui'l;: nrvcrsul ~Icr I !:II ;11 III! Lillfllllil tit t rolurilor J ~ex 1\11 "f'nHiB d -;;i mut.niil, rlh' d I 'If II Il. relnuuoi dmtre hd'-j'lj~1 L ,I 1 emeic.

Dr'lUi ~~l~. "~U.LUIUTJ; c;1:;owrie dl"'a-il i"~li ! II III I~ I II' -II

r ·)ah[td~ ~i ~I ng1Jcll,!t~, rjj r~ril1leI11l' nCIl j'l L.t! I d r t I uuu

c ~llJ("<l.t.ii ~i c;nnf[]k7li. dih s rnelc cuplului " I'IM 11111 r ~'Itllli evolutia sa Itt IU1J.1C ...

O· «iurare meitanta dar nu mai PU\i11 11"11111' II I I

en '~'1'e:1l rlll1t1 'I (I 'ple$ifl,;m .. iluzie cu em Jl III 1.11 II "

trlii n. l urn, do n "'.1 i.Q..t.,( non 'e indwl.lll:i r~'lltl I iii I j I l

1m; 1""e .. I111 -~ \'8. f d(:rim U11~ e raspunsun. jill r11 il I suunirn noi Irlfl"UGt\., i,

18N.973 ,83-13-7

PSIH( L GIA VIET}] DE CUPLlT

Coleqia AlIl1'l:1 Mftfi".t Edtn.~rll 5V'UR. 4~1U2

--, .... -_ .. ,. --- ............ -1r""''''-----------~--~

PSIHO'L'OGIA vnrm DB CUPLU

Cole l-t~ "i~tm. ]Vl'aref'"' SPER 2C)Ctl

- ,

Carte api:ifut~l sub egid'l

Socictatii de Psihoterapic E.l{pe.rjel1~iala RominJ

© 2002 EcHtur.a_ SflER ISBN 9'73~8383~lJ7

Tourc di'eptu::ri,le !~G"?:crv~!ott Editmii. SBHll

Nici <1 P d!!!': .ucr~ IlU po-.\te fl ~l}Ip' ; tradus,9,. repradllSl in wei un fc:J Rttll :lEOrdnl s, ris "ltil edllutii

n(~c[icreil 'CW'lI Bibiiotecii Mf.[R.OFAN,IOLANDA

I PSlhologl:li vieSii cl~ CQplu~ h'll,tC iJu:;:rqi ::Ir~.;rliralC: /

lbl!md11l\fiu(~i.:an, C:rud:mn CiUpe-f(j({

BLI,l:trm~d~ EqlfIJrn S,P_E,R" 2002

,[.1.494; 21 em: - (Alma MI!r~er)

ISBN 97J--&383-13-7

I. Ciuperd, Crinfuo 1 9.922.1

QtfI.llare: EdttbU""a SPER

Su"clifJ Rirrnulul Hr. ZA, Sector 2" Bt:l.c~ri. Tclefons 01/3-14.89 .. '72

RiC~~Ui;i!: lola.n~hwHtIlo&n

Cc,p.erl:l~ gmfit11t, ftbnoI'td.D.(:t:uc ~l[ rie:st,gn;llugLltt.lin mrhLche

ClPRINS

Argumcnr .. --- .. _ --_., _ _._ .. _.- , - _ _ .. _ _ .

Capitolul I. , ..

Reh!~iile dinrre scxe - laboratorul subiectiv al devenirii

12

noasrre _ , _ , _ _ - ,.

. [2

1. Cuplu! - sens ij semnificatie " .

Z, Cii.s:lroria . 0 I!<xRCL!J"lenra de marurizare a !JcrsonaLita!i i.. 12

Capi.tolul II.

_ F:Hni1ia - rncotro? Srrucruri ~i mcrarnorfoze contemporane.

27

Tn),nsh!~ii ~i alternative " ,

27

1· r"ri>'ffi.. familiei" - .a·I·)art"n~;l ~i reilif:).te ." ..

. ),'-4 .

2. Cede. 'illpte qpl.!l"i de relatii iutre sexe

.,?i rnk;H.~J,lile lor actualc 36

37

2.1, Prnraiseuitaiea " " ...

2.2. Cis;'Uoria in g;n!l;'J.i.gt[~ptl.r.i.llL; eomuniraac 38

41

2.3. Pnli~tb;ir. , " , , - .. - - ..

42

2.4. "Potigini:l " ..

')" 'iV()[locr:lm·j.p si forrnele e] s .. " ,,' 44-

_.~ .J.I ~ .l . 1 ~ b. ,.....:t

z.s.t. FaM"tiliA c}l_H1'1S{~ __ ". 44

. . -.::t .,. l··· .. 46

2.5. ~ r- JmlllLl nlq;r; .enm ." "" - - "".

2 . .'\.3. funf:i~.e derivate _ -, " 48

2.6. f!fil!fmL !ihrrruujv~ ·.J.!ma.riujuhli modem

sal.) rranslatia sulurilor de vlatii. rarruliala .. 60

74

2.6. L f,inglctiitUf(''l .

77

2.6.2. Coabitarea , .

!P

2.6."3, Parinti-adulcscenji " ., , ..

1.7. E.xpa.in:rctHllle ;,ni>o·£'mi.lliaIt"

~j "sID'l (lJ.r; (' I"l:Jl' " (8, mil ie i ac.tkm Ie , .. .. .. . .. .. . .. .. ....., ~! \}

2.7.1. Casatoria d 'SI:rusa - Il1tre -dexIl'Ab:il..§ pu:s:ibil If)l

2.:.2. S·t:ntica·S.r'ljcia, S:2.l11:altete solutli ._, ,,_ 10;"

2.7.3. Pseudoeasnicia . uri slnml:.lC[U Ll'zug·1 106

2.7.1 .. ,Sv.ringin_g" - 'HI pafl,\:l1er·ia.t ~cxual fJ~Jl:&itor

'i:rl:tn: c:upluh . .i\v,angarr1;; ~;).LJ ~HH1.i;rml.Mb1t.e~ ., .... 2.! .. i C6rt:lLHlic;l'l1le ~j m:iriaiel~

de hnrrlu~i!t .. lilia!i - perrnisiviuue, ~,tu dtX';ldentt1

107

~ 10

"apHolul iII

in dnlJ.lrea explicat:illor , » ' 1']'1

3.1. D l~ i(i(,J1_ti~lIlea 5-cxwdli i:l Il:ltl.:un{u::fuze:k acnaal

.ill: ~J;·nlu.rllql' , ".............. IIf!

3.1. 1 .. h:l~m:t.i:W:e.a .!icxll~I~. - t;;U;l1.:1btt~i~ p'hJ.ci.~.c :)J·ial:l12.0 3.1.2.. "t'.(cITI:tll f~.ml!!l.ir.l - ele:rIlW nlSi.!itu.lio."

sa!.T'l~!ifereflp.dc d1,~ rclltti , 125J

:3.2. C~~ev.a c(~rnd&.rj aucLI~jl!' <!':!.U[ r:ot c.(jmflQ·.~ttihti

SC'llt!~rI "" "" , " "." 1 j5

3.3. Sc:xuallt;t.re,a pRlmtntal1 ~ lm.a[I~ eronce mitHI.r1c1l!. •.•• 1 ;~4 .,.4 Pfirnen;e-'i~wl erotic -DT1 proces C011.)j:)b,:,?';

d.e imnd~z\~olll'l-re B rol.tttilOl '" , ,,, , hl1

3.4. L IubiJ;:ea • 0 1ntrebat-c- eu t':i~PIlru; desehls .. w 1'6 J

3 .. 4.2. 1.'ipu~6 de j<lbife - nplJ'ri dClYartent:!'1Ft t:fabci . 166 3.4.3. rOlm.e de- m9:.11i. estorl"e .... iub-lrii

11 ttpuri de. lndl1i'(i~iI- .. , , 11'8

3.4.4. Meclelul enlturnl 1 uhirii - pre~W:cd actuale 18:-(,

3.4 . :). DifiKeo ~lc ! Ill:fe fe.r.rul![ ~ bID:hli:tl

.m moclul de 11- j m.w1fe~b.HubiIr.J. , " 190

J.tll, D.ezvol.ffi.[c.II iuhirii ~i (ilnql.ik ei " , 192

31Ai, l'llatado);.'lJri. b~ iii Wo~e ill .: HaC'til~ c:tn.)t1cTl, 0;' '197 3A .Bi, De ee ~j eum :;:~ ]n.,;] a "oll:: u,b -p'Jl!_[.L.:neri:a 't!n,d~ ...... 2(:)1)

l.S. i\legere.a parf encrultn con jl')I.g,",i - mcrivarii ~i "filtrc" ... 202 3.:;, I. Cum, cia ce ~i en cine decid oemenii

sa ~ ~itoreasc5 "" , 202

3.5.2. Ca ."it pOli ~leg~ trchuie s~ ~tii 'ce doresti 207

3.,).3. Sr.rdii, criterii 91 "tiltriC" in al~te:['e.J paw:nenl1tli .. 208 3.(L CbJtorla moderna - inrre iutlm:fie,

constrangere ~i autcnticitate "." " ~"." " 219

Capirolul IV.

Metamorfozele srrucrnrii rIg rol in clJlf:dnl modern co. " 235

4.1 Prccizari com:{!;l_lmrue " 235

4,2. E\'olu~:a stf'lclt":lil.lIrE de l!l!~l'l!-ml ''' , 242

.. ,. • '1 ro

4.3. Invga:liratf:H f1imr~ z~'e - leOJ'lJ' O'~p'ltcat!ve ...... " ... "" " .oCJ

4.4. Socializarea ilL!t'e-renpn,tli - nmda:Ji'~ap. ~~ 'C:('1IlS~CltiL~ ZCd

4.'='. SjcreDtiptlJ~ilC' de g(fn :m.r5~{ a di8G.UOU11.arll sexuale ., 2.01

4.6. CH1Z,Ck. i'I)(H:iific'itii strucrurji tla&'loJ.uk

ell'! rol c.unirllg.ltl , 2CJO

4,7. Cercerari comemporane ptivio!i" dinamica

:st:rn.ct:llriil de rol ooojaga.l , ,. , 31 I)

\ 4.8. OifiHrJ:~a,d.te ~sim.lIa.J:,ii model'tdw t;giInL.'lt 318

'.

Capitci!uJ V.

12vQltj~ia reb~i;ik)Ji diotre scxc. E-stirm1.ri ;;i prognoze .......... 359

5.1 .. Calitatea vietii r miliale, EsUma.(i, prcdictii ~i solutii 359 S.2. Ternpia farnilici [XlHlP:ene - intre realism ~i uiopic ...... 363 5.1 E\,T)!u~ia t!;'lariilm dintre sexe. R;:::.tindri ~i prognozc 368

Aoc>;.e -, 3JifJ.

llib~iogr.alile , _ +GJ

..

C/~:'l'rOL1)L I

RELKflILE IJINTRE SEXE - LABORATORUL SUBIECTIV AL DEVENm11 NOASTRE

1. CupluI - se r S ~i s,emnificar~e

,,0.1:-tscLliin - teminin", "bi\i'bid' - f~mej ,j" "tlrHl.lii;:LJll, - Mme:li" - iaLii (1 stlUctlld. arhetipala baZMa pe po.lal'~tilfell priudp.lii(),r. idealtif.ic~bila d,e In planuti lc cele mai subtile, mem:fjzice, n~e ~,x istentei, pana la cele rnai gros,iere .. ak. blO!oglculm prjrnar,

lata un cuplu de FORTE (~O_,\<fPLEME1\TARE tiuzaud carre armonic, de fiuindu-se prin inreracriune ~j inregrase dar dczvolrandu-se, rorodata, una prin inrerrrrediul cddl.altc.

l\c nasrern imr-o matric(:' hipoiarl • COpiUL parental _ subsrirur arhetlpil al diad," nivi,rw (e.G .. JUNG, 1994, p. 101), do cdc mai m ulre nti dinrro experi~ntu deccmunnme unid (simulran l"r1Jpeasdi., ~~·ti\"i, mC.l1taIii ~j -'1piuLLiaU) _ cuplul erotic.

Conrinuaru mares a\! entur.:l a exisrentei, devenirrd noi insine pcrsonalitati polarizate rnasculin sau feminin, identirati psihosexuale consucnre de sine. Ne exprirnam prin sex -rcluri ~j ne ,intcgtJ.'I\ social sub semnul a ceca ce ne ramane specific inrreaga \·ja~:l - llpan.el1'e.nra fundamentala Ia linn] dintre sese.

Dimensiunea noasrra psilmmgidt esrc rnarcara profund de PO$i1. de 1\ Fl ~i de A °fE REVE:.I;:..\ in cadrui CONVIEJl_-IR.IJ. ca bafbar sau ca rein~~~.

Exist:" 0 p&Lh.t1Jogie' di fer-en] ialii fl. se.'\c:;i'~':lJ: CIJ.U' ILt; J)().l~ limllri_ asupra mulmra, dimrc: Cl-)m_poltl'MircULd~~D~ d~ Sr'!l::I.':e!5 sau dl": ~~.;oc, in <:ir_Clli1!1:;~@(I; S_8l';-df(G<q-<f.l.l~ "u£at.qjnill·jj_" ~-eIile1Dfmj;n.t rctacBC-..'l' 'miill1_I_. :qa &J.tldamcnrejza un dClll:1,~;niu Q~~ de P~(0);>;d -- ~rrlf'lical in ""~etlta ~r ahnplu. &i ~J?:!btQ1~~i, ll.'des'e:c neglij:ll:l:1 cillclm aa1;l ::>ldjlfJh"~el!:$ de rliscj.J~JiI1de PQl::liiviste _ P~IHGSE..,"'{DIDGr/L

Obieuiqa.! l~1mGSlCli01ogicl '!:st.er..!All1')~ten:1l l'laxriG:ularitii rilor cQnJPot-~r-ari-H:'lH'a:Ie. ~df:''(l'dojl:- cknr:1 sem'l tn -stabm,rell, f'~HK-tIQn~'l ttl jlj dezv-olr:ca,cu ~dajJ~l& intC'WCt}II[~nl~ - r::ttltJi~icO-~C~l}:ajC:T iottra('~i,;\'e' ~1 de ini:\!rt:w:J:o~h=r~ Aces t O{)!f:l1.:fl i LI f§i Pl\OPilll e-(ta;--el>.lplke: ~i sa c:'~5'Itlez~J din pecrtpeotiv,'i p-Sl'ho~1J . ~~~entple doc CQnT(!~ nic:lre, wml.U1!lu_[']~. !"'oe\,-:d~~ §i cO~~;j:e.J1'p- m, I!;:;,,m;rl!ll n_1Eld.eld:q:r de vi"p dU2+a ~CL]1pttlJ~Wti>:: ~I CIl.lplu! marLt.--u») PJCCLtl'i'll $1 in @t!dml iamilici sal! al 'iliEe,fllh!tivd:Olf ~~l~.

Psibo~e~Qttl~.g_ ~ POOplU11l: -it J[J.Gl·~e~{: limgfltlza ~tIT;','p!ft srarilor ci1s'tpllC,POUtlje ifl~ ~pl'uYl.ll. dip I?~)~i>'1;! ,1IVtliz.t"i psibologice- a iu:tin:J.irl~N - CC..Itt [i sil:t~ti'; 0 p.rogr~si wi: d~adare in Jumea (onH'ij;)li'p,f~rr}f, prt:(u:m~j In e'0nl'extu] fr-uilrl_igrnf~or moderne ale !J.bt)rdiiri.~ bn:iUJ:iei ,Wt"ia s:is:~mclor" tID:!lJI~leJ~ hJ.teraqtOllist, sltU~tUftLJ ~j ,PWli:it:'lUII~" ~t;£r'6"iiw q~~-VW'II~a:Et~ sau a ciduri'h~.r ~'i~tM. ~b(lrda:teil isrorka, feO!r11 eonJlk,.tuhii §l it ro Iur i;1o_r) _

rnjb!~~ C( oop~dfute "substatll,;l" _:LQ.lSlui domeniu sc l'i1N~meiazii. RC Cit11V>l pcem~~ teoretrce, ftlJld;m-l!ilfinm~: de- s,tlldiJ ~ .@(;_rc(i'~iirj cl~ioe ~l mQdun~,.l'_~nlJatcabik_j'i1 domm~lll. Ci:H;e!e apaWnand lu_iS FREUD, G, G. JtTNG, \Xi'. Bt;i1ICH, J. liVfltA 15:1e SlI11I :m.qiH'Cttc ~i de- {l:r~~-rudt ~1:ijFl\r_tlcc .a!~ p:~ih91f.l.gi~ §i psihosfClcioJogiei relapilor in,fCn;eJ,"e" (OLr.IF roes, J. C. GOLFlVu\N, F: MA C;\T.r." B. L R 0 !J~i'j.1;!L O:[C;~, d.e }l'roprJil,1: liLEJ<1it$ tfc ');tbs~'ttil, cercethj ~f CQ.fi1l!i;n-.IJr (1.tlU'TRC1FAl'Ji t'l.tJ9. 1'9"' I "If:'''~m dar 's~

b ...... ; .~ ],I"Q! n • ~ _! .;,; /'". a \:.

f- - ;,,,,y, f'.- l··jl;"· ... l',."t·'1. JI"I <1- ;'-1- - ..... " g ~'~ya diE1 ii1.de!3Ciun.~a tex[e!or

C)11ec,e~dl ,._ c4n "'-', a. "_, = U'-'I ,.,~ , _ _ .~ ,

S~~-~~c: ~qiLlind -(ii VlZ'f:5-dG!I: rr~:i;£ij ;i. matricl s:piJtJJal~Fl!Ltufale" ilt;lt

. _] .1 cat -)- orientale Diucolo de t1i.!i1r,ea"'1c [r,anscLI-lttlra1e,

OC(1uCl1i8_e, c ~. ,_~ .. ..... _. _ ~'"'"

dirncnsiunilc mir'id, magid, san;! ~i Iq,flSpc):sonaj:p, (mcta_fizid) <l.1e cuplului erotjc, le regadm C(;ut$t'olrH irr t'O~ is~ s~Jil"ibJI'lJ§ a ome-

I j • LL - . il'~t""''''''>n(' d""ft:]CV,Ql-e

nini, ca pe uu sea s ~L (.J ca,e U~W1P uurc a 'i~'5' ' .. _ ...... , .', _," . ,

a ~1il\'im~hli din ~Jnt", dt, ~mtodfp;l§ire ,ii lff.nsmutare pe un kJlfu-l mw ,]nrJ.[, in ~"1tdinc'(_l tici], de expulmtnlat..:. ,(il-1 iubitre a mifu:;nrii eu Divii1iltttca, 1rL EJJ_jJ..l)E, S.!tUTINi C. G. JUNG~ L E'VQ,Llli./ L 1), ClJUANl\ !3HltG'W.t\:r.; ~HlrnE JI"AJ'NEE$H, Y~/l_Nfl LOP ,,\r,fUD1U\. MANl'AK CH1~! s:~:) lm-- Q_dvn~bl pen~'" mlim'I.t!l:¢ dint~e ~i.iTub~iJ;trile, mJs~c;;~ii!' ~'I !e,mm(i',"3wle~-e24l1il~l:lU: de

, -.....l 0.1· . ..,~~ . tit1i 1Ef::ifi1-11 nnvire h

g;io:dite fl"lagic<i, r~~loa$iil ~, :d H>;(a!& B: G. C ,L. l~-' ,

etotk:)L

, ,~{, I' _. - I ,;,. ~~n''''~ SP-~--. rerotico-

DHl perspecl1\c1 p~ml' _ _oglel, .E' a~,i't (1!l "''- ''''''''~_ \ __ .

sesu;;.lil ~i eo-gniriv-spintl.laMi) devine dlln[ "tubotawr:ul ,sUbkCqV al "prefil!!'t:~<~ 5i m:L'I;[\Jr~z~irt;f3JOnt!rhjj_l'j~ umsne, ll:l'cblmh cxpe rire!lrj'.l!H, prill care l:iecan:: pfinci_pt\lL :J:rl4~tijpal --'i':I1a:scuiin ~,i Ieminin - se (Cvf'j(.J.<:a, pi!'!: sine, 5(' d('g-a-~~(,~;1:1; CD, pl'iJr,l ~i ilT!;ru 'implinirea

I 'l ,- - .... C_'__ ""~.,- ... , ·r2'r1sE~d~'r~1il -din hro'Wl~ 1[1 sacru,

ce Hi :a~l, ct::,_,iI! Cl:. t,Lo.,,"'" L' . _, . ~_>

~p~opl~ de .. §t <::j;);'ryUlltl,ln~~ I.:.l.l Dumne'~e'l:l, Af:ld#f, IPten,1i~k PC' care ne s prij.inim s unr:

L Il1i::Jjml e:1>tc selil~ ~~ ,.~cg~la ~~ .Il:\J!i-" ;-u int!lilnirii fundarnenta.k' a sexelor, iar inlercur,o;1:iicexc::t ~.i ir;[crcreqi:1 ce lor doua pe~<;on~tlit;iI,i l')!tin mut!l-l:iJ.lltat'~ ~ C8.Je:c devenirii 10f. E;l nu pOHre ti ~epanJ.{J "k sexual~_!:~te dedil cu pn.":\u'l ah"r~ii, devie:l(iL, re,~e-~1d:~aL1 e.~lddiiID- patologic,

2. _td(:iCl"it~lt;:j, psih0Se'I!1I~J;l se dGb~!lde~te prifl eJ:pent'nv~ iubil-ii nareo,tal-fili..ru!l:' ,lJ;iJ( se .cO,~1til:;tlla ii-se C1_cZVQll"il. ult~rtlr

J

prin (";~a !!' inhlrii ,"Imicc ~j _'C~-ji1g~- Ar}:.'1J,:tct}@n~i1 g~n~-

ticii.", bitl.l[Jgk>ll~_ !.!ri,ul difll ,ctileiou) $'~ftliCi_~j clNerrU:Uj_g

I ~

1 .~

tTaiectoxia $oci;<1:1, In m;:u'e IJI illUe I'm c-r"'~'I""C!h';; "1] ,. ")".;,11'

~ c..!ti.f ,(J..H ,.,,- <: .• :t~,.o; _ • .~ L l\hR_ --..

ta('e f01"nUft:a Jdcntil:al:iu l)sih;olQ,;ricll' d'" s~,. ~,Jle' ... ,." "".

" 1. ~ C'. "!;' c....._~.:\.) .!.'d :.A: ~':(~rLd>

compercnra ~i sarisfacJ,ia f't:sjm,'fi1til 1nGxercib~..ta fN;:~:

roiului. Sociajiza.rca, mor:h~l~l~ e:ciuGtr.i9flarf:' ~l ~n.jD1entele I';e!ii de rdarie 11'1 contexl.ll), nilrlu;a.1. 6'Cl1nomi,(' si

istcJric $l. li:ml~.i Gnnh::mnoranc "'f1e's"~ 1')". ,I,J "1',. '1. '

r ~,L.!, .. I .. "''-'' '=_ -''-,l'L ["-I,;;: I.:.Ut)6. sau

devia cOIDpurt;l1'TleiHe]'e de .'exrol, grGvrind Scnind~cal.i"

psihoIogi,1 ,i,iwscniirfi!i, ca ;;i cea ferlJijfljd. Armofila inl'erpersofl'aIit a S(;cx€'iof (1 J\lnTHJ.J~~, 1989) poarc fi astfel pniC/lLiu:l, in rn!l!stlra in CIte m:flddde C.oH~p()rfamenta!c ~k seX,·wl $(: indcp;1nc14.1 do .i:(lafriu:le luI' cmgin,3.!;(!, d('l~·tlClJ.cmtil,e Jfhcti'pale t."c:~;rItw. o¥lsculin"

.... ,~ietnuJ fenclifl.into"minms-anima) dUj;;lili (::G. JL'NG). .'

3. Cuplui e~mtilc .de ..... iflc .p:rJn juk![)'c, con,mrl'ic:afe §.i i!:Jt(,fcllno~l~" te;w 0 SltW:t;IU'~ gencmtiv:1l dcsdtis~ 1>1 sdrl1llbare, auto cktitl\KI\[e, Q~mit~~c ,}\'~nl IClJI:J!lpleW!!(ilr.'l,rirne. g~ angi.jeaz;; doui1 ooi'fe ~i:l~~g~ciQrl.11U[01J:i11apQ_!1ak po~ (r:(}fisc1::1.lin .. fC,t.1Nh:riIl)~ ("<In:: se inlcL'campefl>~'l'=il!;;<;l" LlltCrt'\'lC'lrollq .. ZU, li!~ r(:vel~R:t~~ ,I:!<e CI,U\QSc ~j ~1It cO!r!ul:m1i tr1U~ll~. j'itzi~rJe<a~ii, Si; d~olfl1 ~l sc !'1':lnSr(UlI'hl, 10 ,j'iinte IcrultufC!, aU~nD.IlI.It",

Hb~~e.. .

4. E . , 'I"" ,

':.-"Pe1're.rlf,il It'fl'loor (~i:D[jC6 ,~I puC'.fIrme,'ci;s~¥, simu)c'iln un

it:Xperint;mr de ~J;lJfiZM'" '1 1)~1"<(jna":t-'iil'l'!' "iA'l(),h- "d".

. 'OF ... 1J n~ ," ,"~ ~o. ",Wi, lIt' ~.

fortc:i ~i lib(~tti:h;.ij i IltctiJl>m1e, did a.ul@frnIJl.iniJ:e. lubjn:,~i 1]£

!'i'i'uta Sa ne "is·a·sim ~l n:-gilsjrn pc noi Ifi?lri~ prin dJttlire dQ sine 91 s~,criflCllt, ~l prih aceai;'pa;>,r.: ne s~ituiilJ1 in climcr:lslun~ ttanseendcntei. (\ ;Jescop?ri, ttj'j, "pr;<lq:i("a" ~i dcz\rc"l1>l iubin~a ca mor] dea 6, eehr\;:J1-c~:1 GU a d'e',ren:l, tiber.

.'), Expericnp COlTIunjcj,rii L'linnr illbire det"'!'n1'n' ," )' I·· 'J ".'

' . r· '. "~. _, ,,,,~ c ezvo, U

con:;ti~:f1iJ.z.ar('.a cl,," st"!e ,~i dt a1ti.!l, :'irnuJrUtl in ph" b!ologlc, R.:Jihoiogic ~j S.pi.l-i.tU:\1. EJ"r~n})'i?@az{i ,,1:iCarum-u

tatia ric crcsterc a fiintei", ~i prin aceasta large~te sfera m,~n'n~tet'ii .~i c[(:,c,lzi premise pent1'U "trcL;.ire cognitivtt' in I:Jl~'J1ul Sli!.\;:>cIGl'I!10aS.i:eri.i, 'al supraconstientuh.i.

i." I ....

6. in Gct)kl ~i in familie, oe.~,af-e devine "co-cauza" ~i "co-deet" In- evoluua ccluiialt )"i', respect.i,', celorlalti. Asrfel, .Jaboratnrui subiccriv' al farnilici experimerueaza rransforruarca porentia-iirarilor ficcaruia, fie In implinire, arrnonie ~i realiznrc de sine, ficin facrori de mutilate suflercasca, dizarmonic ~i pierdere de Sine, ,.,Fattener", "parinte" ~i ,.fiLiI? ,Su'!:lt cck trei i!pos't.a1:e care permit fiinyei umune ,l"ntQ(,O!THieuri2:area, l~1atnriZ'::>rca ;~i aurodczvolraren ,pro.ccs,ul oom~le':li: al i!fe:l~ici de sine, in efortul perpetl.:u de ,.r~fn~pei-s',)naJJzat:C. de unificare ell Durnnezeu, ]0 proCl':SttJ. deve-nirii ~;~ clesaVir~irii de sine, cuplul ~i familia sllnt."cate,./', "mijJ?(;ul" jri ,,~at~~", ca rnatrice [undamenraJa a vicf,ii .. De aeeea ,Jranura" ~?iciILlala, morald, I?sjboJ!Dgica ~;i itlrcqr:ea integlitarii biok1g-ree afec·teaz;i\ d'ki,a! pwccS'u I devcairii fifu.1tei, In .~i prin b.fllij.ie, GJll\Jl ;1!CC~C;aC

, '! 1'1

'~l apoi. lllcorporear.a, asimii9a,<z3i ~\l Flal:i:,l#p~ a V.iIUC)!l.'J 'e

9'pil.i[uak, FeDgiQili~e, cuhu1'aTe, marre~e. Acea.li~a·l~ pcI'mire, in cadnzl mal Ul{g a.l H~c.u:cl:~, S~~1i jll::r;iVie4~ f\::$ut:~ ~€I~c cl'e(ll:(~lIt~ }i .sa se inseric, 10 ta.ndilj'·.i, pa l,)ii.i'~jd'l?,ant aoiy, C-Oll'~'f;!t:nt, I.ll'e)l:l,e', in rnsrea ue:'-aje.ie un~lItersanl.

T, COl1l(pniCarc;1 crol;.t('~l ~j ~ r!;i!l. rip farnilil!l tdl.en8. Wi se.supun til cscrua lc:gilor ah"oniei ~i creatiei "in univers", con .. form principiului f~jlDqional holonornic ("partea reflecra ~i reproduce intregl1l, dupa cum intregui se regasqte in parte"). ~i dacii t cndintele enrropice ale ecosistemului

. .

cOfid,~c,lo!l1aos .IJfin s\>lt;tragcrca, ignorarea sau nercspce-

u(r~$ p.r;jllcip.trlol: arm<.linic.i functionale, tot 'a~a degradHt\.":1 'fi 'PCfi"l,i'lh~'ea eroLic;l, dizatmonia Llmilia!l ~i ~~u)lin;u:(;a

I ..

~, ~. II IU" nn.'nll" ... ,Ul_------.-"""'------------------------------------,

de scnsul m'isjllM,Jn'!k:]C1C5Jndlria i.nd\i'l-duala in p;.;ihn )1 socio patologie, en reflexe direc rc :'I hpra I:Dm.li~jci somarice (conform ~'iziunii holisrc).

Mulrc din deol,pl1h:ile simbolice ale mirurilor, creriintelor religioa;;c ~i filozofiilor orientale ~i occidentale, dcopotriva, ne (Jfed argumcnre in splijinuJ acflr1'lu!.iilor de mni ~s.

Cuplul, in planul vierli protane, reface simbbliic ,jl~ul cosmic priinw'di:ll", figumt antropomorfie pl"in miwl :uulwyimlku ,~de ~1'Ii1:f :lIfllirne~te PL'\TO~ in "BJnchcr,ul"), ca. u,l.ltLh; fl:HlMtoerualli ee anulft:=Jz:1 confmciile. "Fir. di. acest mJI. 1!![;1x ,e-~)car in UA!;m;tilc m15mu,L1"!'iUri pri .' nclst.are.a:Cllli;}crogini a ]nj: A.d:lU' , Of! ki d.nUt~iI1elll! gnostic_ilor cresrini, anorogi:nia l"'S!t~ prezef)[;:u:;l q Q. st,H:iJ il1i~ic(lM ce trcbuie rcdu\jim.dita .. B.arbarnl ~i fer01l~ia av~ h'l forma lor primi .. tlvi; potrivir _uot'i Km:ll~il' un ... ifl,g,'l;l;;· rrup. inzcstrar CLl dOUR kre; DL~:rtnl;,Ze)i1 1-1l lc:spa.l:1;i~. d:'ind £le~ car . ~l;t;t ~p~te. De [ll)ia de aom'l: 'i'tI ain[ b~b~L'111 f' fcJlT ill. vnr 10 c ~p~ Q c~.i s re n.r;i, djfe.re.I1!~ia til. A spune, PO£[l"* mn lluJ 'c aeeril - (:!I. Eva esre ,c;(Y\~"li ~irl: dJ.sta hu Aclll.m, lnseamnii eli ·tnlregui omenesc esre nl!\Cl.lfeJ'cntiat la 6,rigj'fll~" - precIZea.Z.!l. J. CH.E.V AUER ~i A C HEERBlti\N'I in Di,qjon.~r de S.imbolliri (voL j-~\-D-J> £d. Artemis. Ru,<:W'c~ti 1994:, ,ag. 9'8). ,.,'\. devem: unul ntI~ i!ste lel:ol"~ic .ii !JJll!:.,.~ti .. , i r durrm~eire.a .la, 'dlJ<' om'll I :aspidi' ~1i¢"SLlpl,ITle t~d_o.bal,l(Ii[¢a pierd~I:tt'd andta&inii a

'1

I:w Ada-I'll eel scindat de dLtc ;i\darn ccl IlQJ, eel ~l{t\"iL La. J"ceasra

U'I.'li.toi~ se refu, .• :nii mnlte texse din Noul Testament (op, cit. p. 9'8). DeiSCdpeoritid ioF·r)JistDlcl~ SFiJ;jtuJuJ 1'i\""i'"Ii!1 -l}i in Evall.ght:.Jj,,~ ,r;:!upllo-an~and.rdgjfria t.Ln::pt una dintm Cif'<lr-furistit.ilc pe.rfeqillltlii :;,pidtuill'1l .. t-.llicca Etii'lde scrie: ".IntHlfle\':!' II de\il:,fl i mas.GW ~i fcme'lii, sall a I"lU 6 !J_iw Qlasc11.~, tilcilci f.:mel:i, r~pr,~zi"flt{t ~N1'rC-Silil: plasrice pti'p: cu;e limb'1jn!. S€ ~~iIflll.i~F!: ~1i d"~cdc l'l1 m.n~)ia, schi lllba~t;;J., ~}l!l;Uml~1l l:O~a a Ihlt,rilot. A n masl["tjc §i Frn:ld~l este hr fcl de p:U-JdOlf:dl.:.'l ~,i tapr1j1 dea redevern copi], de a ~'" J:l~'f!e

din ,101.1, de a rrece prid.. pnrtdi rea sLd.Jil1.1~1 ("M1ephISt(!phaJes et L'androMync;,·'. PaLis, 1962, p.132). j\fasclilinlli ~i femin:im11 nt~ coniOtllie decar unul din a .peeteie muhipi'icitii\ii de opozirii chernare :;.~ 51: im1"epattLlnda din neu" (0..13. cit. p. 99).

Idee:l 0 .tegasiMl in reJigi [c gr@aca, egipteanl, iranian:! notdice, chinese ~i indicae. Intdlnitea magic-a a sexelor tran:sp:ut: In clualfli1~j!e cosmice: s()an"'-·lm1~. zi-noapre, hlll1lna-inLulleric, cC:f-pamans, fQc-a.~ dkh:u'a-frig, In perspectiyn al.teDlmid . suif-rnercur, in principHlr pot.re all: fjJozoH~i _hinezt: - Yin YiUiJg, sau in ccla 11i' spiritualitatii indiene tanrricc -ShiYi\-Sl'H1XI! 'coresponden~ -divini ai 1:I~11l1u:i sexual. Zen) Shiva este slmbolul puierii, iranscedcnrale, cunoscstcr ~. revelator a] secrete:lo:r il£l{u.lill:. Purtcnera sa, zeita Shakri expJ. a encrpp inre1epc1unij int 1h\~, cea care se lasa iniriaHl, principiu recepriv-pasiv ~i rotodara m:lltice;\cl.creatot, dar ~i cca care inl~iazii deoporriva,

"Zei"a s;!li1~jlliqte in soarc fe:nu.:Ue, iar Stapimul Suprern in loti b:'irb~~ii" OV AI ,AV ;\LX. VA]RAi'vlALA. - apud N. DOCGL,'\S ?i PE.\1NY SLlNGER, 19'J4. p,217), Principiile poiare stln~ n!lulltc prin iubirc.i scxuala, prefigllt~nd Jceea?i ,Junta d\1bll'" .. !llldxollimd, avand simuhfH1 atributelc ~).b,eJD}! .~c!;lIiC d:il! ti:iiWlgrcd11.n1l11-ie. Idenri fid'q:n aC~e.il~j sietlh~.u$clca in roitologia, iapon~;di pIm rlualiratea ma's~:,d3[1-tc.t1nlraJ!l - ul2:!an:lgiiz'I<lIlaQ.i'lli l1m.l!amJ1te la orlg~;nj 111 oul haos\llu1.

"Acest androgjn pmn} x~Fl·re7intil., ~l-li:}; cum sl.lblioiaza M.

Eli'ade, totalitarca fortdor lna.giC'Or-rcefigioase solirlarc ale celor dou~ sexe ... Potrivit viziuni] eshatologice a miinLLlini, fiin~a i~i recupereaza 0 plenimdine, In care separaren sexelor se anulcazji. Iara cc evoca taii11! dsatoriei in. nerl>uman]~ texte tradirionale ... eli toarc at stea, credi.n:~a universal afirmata in unitarca onginala pc care ernul o rere, pilil pCl5.'t-'mO'ft.om, estc iJlso~ita, de asemenea, in majiJn~atGa Si~[errl£l0!" C"o~nlG)-gonicc, dt: necesjtarca imperioasa de

a diferenru roral sexele Jlri11II'IJrea f:lttflHtii. -Pe.nJJIICj .. ~i aici G~dil'Jtrelt· ;3( d~~hi st: -~m:iin~sJ: cu ceJelFuti atnW.c dCSCOlJeriri ale

<

b~oiogi:i. fiiu!,a um~nt.. flu -~ "a~ nj!~cll1tl1 i!::1()fnplet p(cllarizHii

dfrql\:ll_ct de vederc 3~~1Il" 0. CHE\jAl.LER, A. GHEJK!BRANT, f"ij;'. cir, p .. 98).

StLJdi:i~e psihana:liticc .l'iJ", lui S. FEEUD, ,IXlz<Ue pe 0 bogata eazuisric,l ,psihQPMolo_gica" rio ,,;1 \:Qn1'14:n;n: pl:i:rl~I;Uidi bhi~";ualit:'ifti psihic.:: in fazele prirmarc ~le dez_\'(;I!tfu:cri p.ersJ.,n1tI41l,~ij. Cifercn~i(;rc~). barbat-femeie s,: pt:odw::e ner ah~a la ptlbl!~, dti;l "tk:.:~'ffi, prerlispoziriiJe mJsculin~ ti ft'min.iflf' .runt tjjine CU[l~$(;Q~e il:l~~iI Jin ltrJ.ii c.Ppi!~lliiei; tlez,(lt~rq j:r1ebi~~il!il(_)cr sexualit:l!di, ~P.t.tdBca~tI, gt~J~ mil2ix i\i.i,l'lo'l.d.) fin kk & f~tj,l:lln';'l till!" l'impu;riu ~i inclll-1e~te mai PIT\jlclil I'e'~gten!5 d.e;d.t la b.~lilSri" ~'8. rRmjlJ,11J9~, p. B9), da_t acdw.i[aE(";a ~(i.toerQtiQ .. 7,{)'!U.hli· «I;);i:!;err~~ (a!~ fnn:nii,Je.tnalljre~J~ a SQ;uMfut~r.ii, ,e.~~ ,;oc~e~l i;!ba.1TLbldc se?ie w! ddiHGrid acc0te] Ctltinejdrtil'ff;, .,.pu~fulji!a;~c:J l]:f!!Lej dco:sdJjri intre S,C){C, l§R ClIlH apire e'l d1Jl~ J1ldile;rt:;L~) flUo ll1e~Il;S~ in (:opi.mcie".

»J.Inind~ I!;i,!jff.la; dl!: IliHl.nf.fu8·truil~ ${:"c.'male autde;-uriw ~i l'I'I!I.!I'i11rlJa[(J<J:l7, eopcludlilP';L'{.EUD ... .s~iI,..r }ltltC:'l, s~bih princilDild ca ~"::&u:lliliitti teci}!i)i s.reUl"J caQ..C'te!' ~OfC::JV:'JJ HJ<1SGu.lin, iiilT Mc;'i. am ~ti t"li. ~M:~ nOj:i,uIIJJOt· >!ttfI:I.sadilU>- ~i (~fl!ml.ri~n,,· lH! conrjriJl.u 1~"lJlj dcter- 1:1Ij~j,> pdnrSpiul i'ocm'-/JJ@t roa.iS(!LS ·~-ar ldsitl .. ~f'llocuif Ilt a.ti1ml_lJ:ia ci\ Ubidou! ~ tl .:1(;. ngulil: ~j in mod "luglC de tl:l,~lml ni~C~l'Jj_P,di, fie Gi ilpa.tt: Ja baJ:&a'~ {i,e la fCnilll.'!il" ,5i L'fdi.md abscraqic ch~ dbiectul £.'iXI, iodiferef.lt de ·fapfl.d dl: csic vorba de un b1dJIat SHU de 0 fe!]~ej.e_". (D.p., ~i.t:"p.139},

mt.EUD lli-Cllltdli"'o ;mpOl'tan!;~ d~.Q~i,vi'i litSeXJ,la~kl.~i.i ()rigifl@c; &I.~'d.~ (C~, O>n&~d~!·l e] .. "c,u grt!u Jl-n pL!tea .Mf,d~t'." eli Mip~ mantf@'Jt;'jr8~ s-.e:l!llUi.[iS' I~ ~!larbat Ji fcmele" (~lt!cn t, tJ'p.cit. p,140).

r)· ~ , • .

,l,ll q('.J:c·[Jolle} 1D~c~1IIg:erea P'].q.i,il! a )iI"lECfinismci{;ll· ck;op\C)j.

I,0.t-ci.i F"iJ)o:;W~H~e--~, c;:Q!1clu.~i",L lor ell psj}U:.lfJgi"a sexe10.r, l;u M!l:J.~Hle

j 8

'.1 _.

a[;j.t de impfl:'viz.ibiL'C ~r dranl:1tlCL': dinu,G 5_CXC (acopcrind un.r~g15 ..

ttl(! de. malta tcnsiune, debsd)I1~'Illa abl~l!l, de la divin la ridicol, cariC!'l1.1:iJ!t:'l1 ~i "U!g:1\:) - n.lrtli "c[~~it 5~1 fltc;:ol(.(; indo cxplicatii profunde ~j valicle fcrm.m~GJ0r intc.raqi;,:male din,exe sexe, t.efeticidj· J~~U

cncsoinck :\. euplul"lJor~i llathiliiJor. "

. . -.. I ~'("" l'95S)

111;Jilii.-o carte de c:{.ce.prl~ (tjQi[ctlliI2:1Ca ~l"X.l!l· iu ~ .._'

ITJUw,.s E\lOL1~ desprc eire FAUSTO ANTONINI afirms tlJ

E ... , iru -·1 r ... ·:·~ (v t.~!ld\l~~r.e;( 1·l11n-inc:jJ5C"~ in Edlif. HUnl;tD.it:i.:;,

,,,ell! l:i11 rOl I '"'OW!.~ ' .• ' ..' 0 • •

1994) '(;1 ,;a Wins in dC'~rii cerccat.Ui cliaLCictir:e ~,itli xd(\~~tmhll;, nodnN. durerO"§i: ,~i 'L!W:i omeniri j'n de::>eomplinerq" (p, 2 I') -~·ev!o.'-

I . "'.' - -) • i.·· j'll ·nl~~-jril "c-xdtn .. eel rnetafizic fare )HSIJ-

eaza ·io-"l(,fl • .,U~ a\h.CJ C I ~ill ;:}. _ . ..

fic,:a iIH~hociabutpl,tl:a spjritli<llit~Pi; sentirnentelor ~i scxualit;~!li: ,,~exlcll csre C~.i\ ma.i.m,are f01l111l plagiE"::i ~I l1'at:UJ"i.i, :Ia. ~1 aqlo~

.~." ~i..s-ternl Unului ~r aaca

neazi'i .11Il impuls cm;e F).!:~J;lgllr_ea;,:a 111 , .. ._. _, ,

~Froape Jt;;ltui, tn r,l':i2:\iile diMre bflrl]l'a~ f' t®'n~eie, 'sc (-l~cgn]de-~Zrll11 lJl1b.ra;:f~{lJci anim:",lice, se dcS(~ot\lpllne ~i se nsrpesre In ~~nt11J1ent~lJj5_l'l1i~ fa~(' sal! i-ll reg~mllJ dnmestitit al le~ltu.cilm: !\(ldalm~nte autortzate ... }! tOt!'l'~i,. dad tn t!xiSll:.'OJ;2. 8bi~nll:iti\ Sf: m.;mj{as·t;;j_ involunrar un rene" aI' unei rranscerrderrte (:1A1te, "flisfu .s;t: l1ttW:npla I).do $(:.:« ... Pentru. omenirea cot:rrLJ.l':J)'i'(i{ll(tseJ{ui pro'C~., 'fi~ ~i ~o3.r

'. .. ·b· '..'cd· CI 'I·nil' d·schtdeo.

in e~lJJ~ in. mirajul sau in n.mUllllOHQ;r1l! C -. ~JO'I\, t;

d· »lo 1" (.'J"'''ll·hOJ1'i'':::I-C7:isttn·~·d p. ur indhid:vale. ~'\C('St,1 c

Jl11CU ~ ( <:: • , ........ -t-'-' >..LI.lli .. , ...

ade_,,'_atfltllt fumlamynt ,IJ i(1!'~_ltutit'ti~, (le'eg~\'r<tla de rrici un all

. 1 t si 0 vor avea inror-

·il'll.puls Pce cmr€: ·dmgostt:a jl sexui ;,ll 3Hl ~O ~ . _ ..

·dc:allL1J in vi.,!.p ,uJ.Ywn:'!" fj.EVOLA, op. cit. p. 409). .

$i tohI~j "w~i exalt:t Jsiiz\ via~a" dar continua sa cxa,itt p -eeea C'e distrqge_ viap, si allLli.m~~ pciziuf't\;:;t ~"i=lti./..()f.re.ni(;·a dintte sex

.,' .l".' . ."") ~'·t'-J·'-l· ~I dbiTr~-s:teu lJwfana, dintre

~J senumcnr, (1\11[1"<'" (11ago~"" c" ~., "? .• "".",. . .

. ' .• ,. .. ~ .• ,' l·N<n1i:u1ul divin" nreci-

puteres Q,~pSml1ll1l t·o~mlL, ~l p'lLtcre,l" Q. )1;.f'~. ..".. ' ~ 2')'

il .. ai!i, nu ~ri1 a:rriiiLiciune, 1!i~US'l'O AMTONU\U (.or. cit. p ..• ). Plij'h~J~f!lpeutn10Rislc!1!iahs~· american WaJlo NL,\ Y; sustinea idcca

; 9

c1 ~.dc\'lr~L1 rt'BrC~l1ne in OGci(Jt:n', nu '" i'~prc~;,illl1fi~( se1lJh~ Q n:prJlI;L,w~~ l1nitll!i:i Jlm~ :;:~'X ~j semUn(!l:J]i, la c::':.:c· !\N]'(lNH\'1} a&lUgit; "dillin' ses s.eIJ.1itnr:.11I ~i iu1ilr~ ~~t~·· .. ,Oky;i:l i~Urtlj la care ilSlSt:Jm a31:~4 ·fii1n1ek·~.;.;:y, p,e'rni:J,gt';lfi.l iD'Vnda(:oar~, S0;'tshopnrilt, ~. a.rn.rl., rCipri\'.~];t~ indi19 .\I;:'[tUp_t :L nepranarii, 'wndd atata timp c:ih seXlll e \'urgatiZ~1t, fi~ilI.Clgi;'-:M:; j~ diJ.,. dcbar~ts:a:t de orice obl.i~fjc 'Ii cTa.~iim~'sucgstk;, scx u] ID:! liWd. e s.pidt, nu e ,;xeutJ;!linl, Ifll[ e l~l.lLaft:, nu c crea~.ie, nu Ii' d~rulrC", fHit;: descape_rire, t:']:l1 e rrem.lIr~1 Cutreh,ur" 'Oi'l):m, up. -eir. p. 21).

Destil'llli jndi~"idl.LaL, ca §i'cG:l t:;tm1lbl !rum ,,!fans, imp1c{:iti.'t~l!

W)iecr(~rj() "Qej;liL1l~Lj'~ eu (;~~. ~~.1k)!ijor o!;'ubrn1rni"spirf:r:uajt. In)":~i. nca, 9de:sitJ ail:, mlJ[ p'~~j 1;31 grot{:s,c~·i <llroud, !Je-,.n:::are uC-o f"ft:.rl uneje d.U:itpt .~imLd8!O;eJ'L fiiq;Ji.Li~j CO~\tgi1lpuraL11: san Jwill: cijJLHj de rela~ii inr.e:rsexe, su§clHl! i!H'l·.eb~ri, ;;:_~q:tlJc«ri, r~iJ~g.l(J>l';C.

CC!;c<;la'Foril .fiullilki r Jni q:'I[:nIJp:t:L'aJ:n~nrnll\i~~lttl Sc Ja,;;i'i tot mal tctlrt,l'lIli "Le· e~I1JU1Ir~il "PUEs~JJl!.1"~l/1tClillc:tliQnal rn;roiU'!ll sau diadic r opcrind QJ Il:lCnQ(lologkl, psAhfl.iliji(gl]Q~t~~j II c.er{,;e't:hij mJiw"lQcialc: (scale d;:; auto §i [:tltC':t:Rpret,e::te, d11cSLltlli:l~.J;·~~ ele Dpm.ic, llOG"hetG sociaie, Xapuaxre, ~ro.dij PI{Ogllf",!jt](:IC.=~t:,.), ~~ rofu1 se ~umj, la stalistiel, progl1o:z)e; :adC'sea fI~li:l1Iwt:iroatF., re~",,~u~ ~j tCOOerprerJd, cJasificiJ,ri ~i ~1'[lpa.:i:j, ripo,~~ ~ IT!Qdel:!t: e~L!i:illt~. uneori cl1;i;~i' $,; t:xpJic3ri·vt::' D.inn·(J a~ persp.c:t::H\ .. 'i (~1fuigl. p$lhopl'!~lt~logica ,~i PSlhoter:ape'u.tic~, ~hrd~i[e= de c:a;: vIn si'i Jl1i~rme suu ~111 confiJJ.TIe supozi~ii 1<' <l.S~rJU p:s.:irro">Dciale, reif(")rJllcLiJitnd pL"a1:Jiell\t: ~j '_.!'t:lt:hld eXphGl1,.ii m~ fllll~n\.ate.

A~a l:ncit, re4U;:t. Se.x.elnr, c-:l~~~of'l'fl, §i t:amilia Sll.l1I a~r.izi Chtprinse III amllJj,z~ SitRiliiti€e ~j Db.'~li.vat:ii empil:ire, I(i,f,toriru;lu"oe un t?lblou-pc; cat ;;11: ,1iviC:I:~iflrnJi:r. pt: alit de cOruu2 fi g,rr,ll p£~1iihiJ in evulc!fj;t $:1. $1 Uti" lnt':illlprnlor. In 1 ~jP, ~Ii"! llSJfi se'E'jnitrg fiQ:ncez _ Louis

ROU$S~L );I.e ·I).li<Zl''''Qru"-I,.caLl~ cu tll1ul La I"'~;ll.<. ,,, · .. ,..tc,in •.. '

f" )) ,rr.u ... u..!JL.., fJ-;Y1I. ..._.L '(Pro ' .....

Mi~G'lU'~1 .§~JJ1np~J:iii. ,I !.cr~pJitUt" dl' fil;mllrc?l nT~Jltipli~j".t:a

sr:raLcJ;rillor de asi.&tt:n.p: ~i consiliere fncpru:llaEi, rnaritala sau de r.r.e8;i;~e a violetJ~d f;trn iliale, ineearcd ~ ofere fntu~i FaspunsufI, p()~ibilitiiri, ~;per:mr(~···

II

Or §1

prohicmdor cemune pe care { le pun ;;i en cart' se eli!1&,llnd majorisarea oaraenilor,

- cum $a-mi gas.esc uu patJC:qer(:l)?

- 1Yi~1 voi cas:1mri ~i ell dne:'

- as puk~a n i"erieil' ell el (ea)?

- de ce uti ';UntCJD .fo:.rki~i in farnilie?

- de ce \iia~(1 QQa.:;.rn s ~:u,B.ia este nesatisfa J,toQarc?

- de ce copiii nO~I:l'i 1HI sunr fedci.~i, realizap sau au OfWl?

- de (:e nu put~. ccrnurriea to F:unilie?

s:f' dlvoqez ~i de ee ;: Cum voj fuce f;l,P; di",·o, fUfui? Ce ea urrna ;lPQ)?

" ~~-mj lli['~Il1i!tOtCSc ~j de Ct'?

- ('IS .s:£:bimbnJ SI'1: \"Oli pwdu,ce in. t.:a.miti:! m",<l. dnrl voi .f'J ~rslni,(;?

-- de Ia Iilln.lliCI • b ~!i()jenta mmillidV De. (;e~

- €dmr-orta:rnen I u I m eu . exwtl J.ll)i'i face Qefericit. Dc ce~ j lis ta

1>de: CI!:P' - urilor ,J, putei,'! Wfl.llum ......

Dar ~l C);;im.iIl:tJ:CI' (;',it:'cTa .uetillLip.i:

Ce esre eisiirpf;i,l? Toate d~iipJp.ik ;J.l"anS~ttc: de au.tori· lall 1ft COmu~l C;l:te:l\l:l. de;:n.leut~.t:hcie: o~m~nii, rdS;lile soci'all;l ~j scxuale, r~cm.I:'i'lt.at·~ jj &anqiofl..l.ll: soc,.:i<dri a rclatiilor dintre sexe,

Q IZ' t:~mpJtt;

,,tIll' .. hlnea sc,xu.;ll:'li 1\~gitiD.)aLii social i lC~,l?afld ttl un B.l1u.n! pub-tle. lll.ttcriucamd idcca de. pe· manen ·il .~j i1ISttmandU:-'§1 rrnli .H1qh -s~u ]'n:ti purio ,~xpw~il' UrI' ooJU:racL care p.mcizeaza cit-e'tltull ;Ii nbli~~w.fnLS'{: sori ~ filA de Eif!Clln: copil pc: care iiftjtkt it ailj" (STF,P'fffiNS, 1963 p..5.) ,

"tlniune de indivizi acceprari social in t"alluri de SO~ - sotic, 01 Ufll.:tii - cheie in le:girimit'41ca: ~.,I(en aJitafii " (ltfISS, 1980, p,50).

Uniunc, sancrionara social, intre em harbat ~i 0 ferneic care se

" ;l~fcapt:i sa jmlce- rtilurile de SO~ si sorie" (0, roes, 1989, p. 8), Cis;itoria kgala nngajeaza Lin contract inrre doua persoane cafe treh .. uie s:1 a.i.bJ I_) anurnits varSla l11!!iLma ~i sexe diFerite. ,\ceste coneliri:i sunt lma variabjle in rversc !-arl. in j;~lpO.n cu leglsJa~i;l :tt"spectiv? (ex. uncle ~-ari rCCH nose sl c,1iI;iltoJ:ii lntre p:ll:tenm1.di<: :ficela~i sex), Sotii trc buie- :;;1 :fie: ca~·,~biH sa~~i dea (0 1"I-5i 111 ~am411't:ollega.1, si'l fie s;1nitto~i. compctenp mental, sii au tie minori; ei trebule sa fie ,uberj de orice 4ltii. rela,fi<O' atunci carid se·ru:tg\lje.aza in casatox.ie si sa a.ibii rdfl\:il £eXll:l..ie pdh care ,,~ censume" casaroria, conform ,mgala.merHLlt~ti bcnevol mutual,

D,lr!iieli:~ eli: csre acceptabJl rentru d~ii.torie din pmKtul de vederc al unora, poate 9;1 fie aLit de diferit din pml tJ.l1 d vedare al .' tara_ .. A~a de pildii:, 0 tie1'ie"~,e personae acceptrl casi.tpri;] inrrc h~)mO$"e.kHali san diferjte f(~,!'l'l"!e {ie .oligruni..e. ..

Dif~.o. 'le ultnrale intrDaQc dlJ~I'i'enle ma,ri ftli dc.~,Wlie, DJn pu;speni\'la psjh(lhlgit:d. a dc.flni Clbar.ona Inse .. amna a vorbl d~,t.1,; U "Lehlttt'! pfihologk:tl.'" r?lr~ (JIll Q3mt:t1.i ~,op~J.ien~i, eR fiiod"o Ct)d~t1liL'l[{ie e~)m;pj.ilill'll!ll, aklrujl1l. d.icrttr-o serie 'Intu:ag1 ~;e date £l..lbiell,1.1\.!t :;d ohiecth"'l'!,. gV'i}l1l'il mdiscutsbil Q n'lt~lr~. foartc ~terogen:l" (eG_ J ling, 1994. -I? 63).

Cbaloria este calea llnb . plT-faceri psihologice ale personah-

,tii, .• ptilrjuind "l'a vremea amiezjj\l]tttii" ,.,me-r::amorfozJ.l'ea dinrr-o ~,r:Ue it!: care ernul e d6a.r..1Jne.alta iUtbrii §!I)c instinctuale, inrr -0 alU,. smrc tU care flU mai e l~t1e:l!ta, cicl Ins.nit, rezu...l.mt ttl preraceni na .. !Dr jl9 nlhuill. ii :t ill,Btinctllh,i in spirit". (pp, cit. CG, .lung, r·n).

'!

, II

sotici, Se il1sraLe:,tz-,:l astfel Q Jltmp:;t'C!~ criJ;i(:ii, coociilic indiqx:nsahilil con~lielwzaui,Fi[~i'J~,. accasra stare nu sc insralcaza de regula la I.l.mbii SOli, ;;;!:i11lLira.[l. W'iCi (t'a.m;li (Gu0ira c~atoric nu posre stergt ell desJ,va~ii~_ pan iCllla1'itJ~Jle ind.ivichuk, 2!.srtd ca sr!i.r~ie. ~>Dl·110.r sa fie absolut ldeo,t.kr.:: (subLICliere8. :\O:'lHtl). in"k:ob~te urnrl dmrre ROli "I:;i g~s~1ie i'ocul i'n Gis;i{cni<:: m.a! r:e~ede deuir cclalalt, Unul, bazilqle 1.111 rap~M:r pOi?..:ir_i1t eLi parinlii, va C1Ye8 purine clificulr.iti sau au \i~1 avea diti~ulijl\i dcloc in _aCbpt3!H''l sa l:l<i ~hi.kl" pc dnd ~d~lt se v1!. imp~cd.~ca, ptl:~te., dl! {) pmful1d5 kgatmt.a inconsticnta en pj.ri('iJ~ii, De aceca, va aj4nge '<).bia rna; i:irzil>l la o deplina adap~, ~.r ."d;;;,p[)lrUf a!;ci.u.tfl, fiintI obrAhnttl mai gtieu, se va men pne Prl;lte rnai mn.lt1io vreme" tid.ern, Qp. cit., [d. 69).

Din puncrul no stru de vcdcrc, dis:hlw:i.a sau parteneriatul s[[~cit'll6\ ei (:51:e UIl proccs interpersonal al dcvenirii ~i maturizarii lIo~n_e C1 pe,fc6nn;lLiJ1(i, de consrientizare, r~d.ircqiona:rt~ :;;i frucr ij:ic~te a tcndiT1[elor, pulsiunilor ~i afinitiil-ilor inconstiente, de auto"~{ll~~ltie pt.iin in rercunoasrerc. Scopul ei esre "c.tq[crca per.so lta1tt!{ pr,in eX1~(!;£iefjp cnnjugaLiI{[~ii ~i parent~!~tiil-ii.

Dragosica sex~rah\ ~i d.rago:-;1.e.l ~rentalJ consriruie pilonii esenIi ali al l1!'<:CM'Ct (;':qJ,erieflre t~e "ete~tci1:e", prict1 ,in(;li:rmcdlul careia noi "e;;;:perim(~l,l.itn·', de -tafc1l, rehria no,!;;'trn p0r~<J.tud:l CLI Dumnezeu. ~\sttceJ, Eiblia HtJil.izeaz,'i s·ulWi.itlGatr\" te~tTl'@nlll de ,,::I cunoasre" ~r()tru a d.ef.inj unirca intiI:na (I.i.!H1''(· 'S(i1~~ (AClam a cunoscur-o pc R'!!'~ - Gen.frz.a 4d,.i1lr loilt-" "n·a cnnoscut-o' pe Maria pani dupii naj:ftpt)Cl Lui cmi~tos), tot 11)'3-. aupa cum il pltl!'Cll'l cunoaste pc D1J.rrnrc::7.:Qu, .. Oimrl s1h"il:~e?te a'ct~!l s(>.x;nal ca 0 persoans int reagi\, Djnttc toate crcasurile, eJ~;;-t,e. ~io~li.J care foloscstc ratiunes atl.U'lcl'.:_-ind a.lege s;'i aib?( 0 lfel11rie- sexuali.

!";(;ll\LIJ ·~i sQri,a ~lli.nt sin~~,u.rde crearuri capabik sij (jb~jt1a imi!.lli~esphi! u:.,l;ih ~i I) mal prM\lIulil nmua-~~e~~ fcc..ip.wd pJ1in lllf1eJ.-'TID}eclj,ul r~11D!Jjt"i i,;~;\:p,aiJi:·_ Sii. fie g~.nd_im nnmai I.;:l :i;du1 in ca.llt:

I

$~ proiect:l.tc trupurile bihba,[i;J!ui 0i f;;;llll~i. Chinr 1'1 pnn 8X't ul se'x:o.ai ptoprin-?~ .ni ~. 'Learnintqt~ efT ,u;r~~(U ~sti!:;1.J r'thljie: 11](U;. doua persoa!1~. Pli doac int£"e dnu·j 1'1rl.I~1 d, d'€.i nn ~~[C" oln'tli!pl~',hre hptlll c;1 ornul esre SiJ.1t"1'-l[~( C;r<:,aWr,m: J hlcl rhmm~Ill~! ~ "isih:ir~,.:§[[)C" acrul ~cxnaJ s;ril.nd far:1 i11 bfY" (E-. \\ihcat, Gaye \\7heat, L 993, p. 22)_

C;is~ito~ este I) "eRpe'tien~i1 r:r:iii,d" ~i CUe I11l1 _fl9<litli' f e\er ad'EYarat inr<"k:Hs~ ,kcii' din it1J~lI:r~9r~ 1T{/j'fii. Adtf:;;~~ jnfe:I;U"~~j"r",a unei c:lsatorj,i esre d:~scrc1fl~'lj'ea unui ~11fu1l1 per:>oflill~ liIqJe(!l.MJ.l;l~tru ,.8: ruice d$:'itft-)f,i!:' r:"ib: 0 §;J;l;I.~l YJti(';1:, un ~gr.t.nliill Ce'"H>rlllnc iinplinirea", dar flU orioe !J{ij!,crrt,;" I' se lL'[,l,!l("('I¢n Ii a-u!=OJllilt i n r~;;&it;Ht:.

J~£'k. ;~i C~,mj~ ~h;d.l (1992:, p. 2(2) J·\l"Icearc!>slt· see ~Lpmpi.e de int~l~e1I {M:S~torici Clu de .,!) IJrla!i{LenfgnJi\, [U'Ic hd'lJ1ti'fH {:oio!qJ., Ea, e3t~_ag-o~ ·IlCarrl.1!~~J.J, a ,iuttJ.rii ~! pflkuii, a ind.m:UirIi §1 <1o[in;-.;::IO".£". Este WJ. :J)mru;~j: dl!! pllmMl.t ell ex~r:'ic, de ui!J¥1llir rin

ron.'i."Ind,,", V11l~ 1" ~. piraru:r.:~i rOmll(e. Zi].~ilcm:-'c-~n~n tUl1ct~J' t;!,ZI.' de so~" grin,.Hl':I.-!!" "'ant _§j pln.ftilLij&J:Itm:lc: eiSUiH S~«tT.jJ cutil:!.iI:bli!ulul. ~v.a.flT~ FbI~cla.llHl.'tll.'1'tte de nJiu. p-urp(lrill.~aJbcn :fi )2:1"i. J3s.r~ jnl,imi~{l~, tkp~~.Wlrf:', a:p:topj~ra::. Esre 0 ~)J~lomh~ li.qJ~:I!iMa!,€I, Ill!. ro,IDa.j'1, PlrnarLt~c .. ,Un li(1it,t~ obocur" ct." tnd mW'f'i,~' d(;! lie. plmilnl.:. C$4wrrJ.!I. C'~;rn.~t:: !ru:r..-n mv1tim:c tl~ aLi::~i. Alct.~ sa inbi:jti, s~ml:e'()W' sJ. ~ LU{!UIl, ~ r~O~II. ,\lcW;,. C"~W:.[J'.J;."

II'

Cr\.PJTQl.UL II

FfL\11jJj\ iNC01'RO~?

• .. - . • I . 2 "")ZE CONT1ThfPORANE.

g·'"fIWC11 nD ~r_ JX1E12tlJvfORH_ "" i

- TRcANSLA1II ~I ALTER..NATIVK

s't I'W?tc rnl)'-,n ImllC' e1- nu lnaj este indr~~,0JHir~, i1ht caxe 'P:Shljrl.f.luCIClfata de 0 serie de f&'uoiI1ene (.I1e\·0U~ J-:"mm!nr:" ;i.. lTIino,tiEii.cplm sexu .. lI:k etc.) (J,e an 0 'UtaJ;;:'"c~!?acj((lt@ ge P~ru.iti:i:llFe in ,l~:i! socio ~o1i tii:il §i q,inu:tj:M rl,clZl de i!mpL.l:lv-J:.zil~i)jt;lh::. L\.ClJ.!;St& dt)zt.lrciLIlc ,,01;'L >(:1 rn:u11:t11iQ<:::;:U't Sl fl.!." upusul 't1:r~j" dj ~ (~!;:d "te. t:S"t;;; mnlr mai tu!burator - 0 d<:zori('lJ.tcar.~., u !:ip.s';:He de .ij~9; d~1 {a;RU(Kf:'ili.R:, FTt\'KIELKR:A.UT, rc)9~, p.! O)~

Si cael dez(Jrdil1teae~!i! 0 >tIlre get"l'~rali, '~p;U"i~.ia ~j :U:..:eJJJ:llarea 3ccstcia in donnc'lliui Cllwuilli nu 01>l"e: de<;ir 0 rcj~tl'q~.re ~i o consecinra a bj,()s >,liui In care se Jmi~dI.lll:b1t:.;1i; l;~m,tcfntMtanr.

Insa nu Iiebuie l:gnora4 f~[J.Jl (\1 iJIG1 c f .. Mtt(,C.t;\XCJ"l de abo!'Izliat prob~~arica mrtL:iJ.i~~ ;;i rnai 4.It.-s ;( rusaluj:ltei ~C:~;11l"c:.i:l, P(t'!.'iLUI eJ. ea a fl"'i;!j)jt s~l S'(= ipvl:~~:nifi1U:io,\1~ in torcrJind~.jji-urgit¥> ale 'unci ~Fl(;fi re:/;igi(e;:a:se ~l ~piriirwJG; ime~;milldu~3't • pli.rui IcSi: 31~!;llU~!lre ~ I,ll \1'l.\l~a e:co~~])]ic:l, juridid §i pohf!1tita, :i~u.c:r~U. Jin ~l&'rrnen,";l traI'fejur:1!rJ, O~~'¢"~fin'l;l de iny:les pen!:!"!.) ~lt rnt.lili:a !lplt;fnq:[ amt R\r: fTlWtl vreme GHacbetlll 'sHcrOS~! (~]J L" ill ~W cea ,a:rlC13 !:!~IOii:~ cJr'~t1IfW (C~ni: .. Forer, 1945). Ciil ~il,oo. ....::;esrea_ liuruH:t .l~re 0 tetl:li.bL::Irf: vis, care fiQr!f a-~L pierde S'ensul furu:jill"''1elli:41J~.llc:n]" (~1t' -stlpuM cu vlok:nf'; dezordi.nii c~!li(;ljtl;ne ii' pm:O'fRIlL1hJ.fi, ~~i~l:sind 0 crh;;1 j:;1.,'1 P~lk:~, DeW;Jdare

~J- alli;l1ll.re, 11Iutn:tti ~ ~ttuctLlfaj"j ; n scilu rl It- d,~ \l;lW- imnilt.tit'i, ~t.lciri ~ i e;l-lPrn:till.'I!!:i::l:fe ~l - de ('til flU . 0 eli II rare fre Helie 1. jj IJr,rnceKIJ.re co~u1!li de [~~6~ia:ue a rf'i4f11!l1 r~giJj2,rte d.ifl4e sexc, 'fOMe :tC~~e':! ct'onstjl;1:r~cll:;ihloul pojicH)m ai [allll~i .coon'rnponn('_, ce ,iJll~l:e ine\-1-!llhii ~i qb;secl~tI'H f!nh'ebatGa: lNC()TIRO?

VOll1 pree.a de +>1 COl1~rarea potri\"lt cju:ia, caracteri~tica cea rnai ~~ :;eamli ~ 1iiCJ~:h ,~rxi,1}t CS1·c aceca Ga socicL1..te:.'l. in ansarr{blul ci - IlU ~5fio :blt:'rcrnc~l:il., fill ,~Si c ua fCnOIHetl ~t.;litic ci esse \'('~nic 5U:plil~~ lJ",rue.i d'tvcn!rf, ;lie lO'~ fQI]J1~ 'iri,ito;1tC r1U pot fi t1nl\'ih:uEe cii ~~:~!i:~it-, t~;.a, ~LlilllJ;~reti a 2i~ni'lC()sm.R(jnl lQzy,ca din J 945, in mljJoctl:1 Q.bC'isrt:i soeinil.li, ~gmlltnltd de 'ro~i'i:l:r;u~ QUJ'l

Lire 1;1 Cost ,rcca~l2!de ce actl .ittpnl~~l"d~liilc dintLI pa.rc[§:;ll~ti ~~-t"e form", de CtlDv.ictuir@, lR~l5liativc h f";$~iirQ.rie~ Del ce g .. a s:dt!rnb:at str!Jf!;"tULiL fit1!iJlid nHt'~() aSl~rnen:trn m:a;s.laii. lrttr"'o pefil)~!d,l relar;\" Scu.rW d,(l (imp?

:\s:cste iflte.ragarii apar cu necesliate; dae;.,d :>tl'kn sa ne giind.in~ cj, decenii efe-a r-ftndlil." ,~l!"n co];)sidl!:'~'2! th~ 010nogJm,Jt

dteflE d' gata.nril! rrreral gc.ncrHoNe de sta.nm:l:ide_, sigt1idrii:i jJ,

) .

credibih!·ate. All ardrut jm'.it renq.u din (:r:.i.tl ce lTI!l'i "v.l.o.J~!1lg'" co

e;a,l]_taU llW ~tl~grnl1tnte%e (lptU! c~ .Q1QifhO!it<tlnJa rlLifl\aT cll:'d, sa Ili!,gfl;dblS'di lib~ratte''' pt;nuQ;nei ;fi £a ';!if)!,I!¥rJng~ (prin f~i<ei c:hia'F ~i pllil. hi ~ti ridl) ~ ,'!l!divjclw J 10. ~ll!.g~riJ~ 'S!l!e,

Jrul.iterenr ,el >I~e:..~lC 1l~];~rll:l1$e SVllt,au M l~bieCI:i\re ().lj \![1i!dibilc. In d1[ ~m de opti UI'Iil.e nootl:re p,~ntrrr 1$ fo rlllill~ edt. con\'i~~i"e M:uu:lI4,in'!e~tJKafeli GunibC!! ~ dill PC':El}~C~vJ i1lp~cjfid. ~o~[OlggJ~l pdha,iog1!;t" pcd.."lg.'ogl~f\, eri.::M. e:m, -coflduJ:"c !a ~) cOli1oJuii~ da~~' atIum.c:. il:-CiI!~'a~i fWI'!-iUa 'S~T:rbatc- n e*!FffI 2~"i[ii;ll; dI. i!<I In,anifeStilsemne I.I~ i;,W:J-

t\eeflsliI. c~iliJdi!:l~ C'rJ.I1·t~]"~l~ ~11. ceea. cc p:tc1.y'e'lcleil Sorobl), ~ cliL'll ! 1;)<10: ~.F!mtili~,~Q ~tah.rae ~aCJ:~l'a li:fJlrri1Ui §i S{)P~ a p*in!llQ~ ~i (Jj(;ilp.iJJm', ~,.." ~nti.nli:~; ;;.f{ l~fem;~l fI;im.:.i. ee ,r~ disp1i;,J!.ft oilirLC';:; [Hre.r~nt~ 1'l'llb'Q r.:lll>'ill"O:lEl'Dle t.aJ[lc~ona:t'e socfl.y-i tsl'1-&ille Hierle inl:n:: parr~".£II:I'I. CU,!"ill s.~ ,<O-r :5iep!,ta din ce in :!tc mnj de~n}e de !,a;rinj;L fl~I'J'l.j]fl'i va d~viiStlJ~-:$lrnpJlI 'I;tJ:]'hif~~.(feidtA<~lIlii >i ltnt~i ~i bltblll'i.l.iul, drnlo,nJ d:e;;-~d lJ.fl:fii;l,post !il reb!iilQ.( Kexnd'e" (iIPlld. M. VO~~., 1~9j).

01:ilo !Aee':ll~Ui pe~pec!:;~, d~ec_[]M opt 41 pJ;lt.eilll!ffa:tca, iI~ iSitrOifia psilm~'Dcilllil."il £:unilici, momcfIITl.1 (.title 'Oll pmljfe:rlirii te-.mni(jc~t:!l1~ ~ mQd!t~{l:[ mnlilia,!,=. &uh .s~ITlI:i. .. pl"dlj;:;ri.f}sn!J;l.JiOtli!li"tMji tot rna: accentwue, Cl1f:lw:.tiEl1 cl~§j pits:tre!aU nO;ll~fllgiH n~i -50liQ..al:ll -ri af(cti'T ~i ,ICDciale iikfinjrN~. "hiem.llo~ · .• IJ IlCl;r.!Jonfl~ U1 ~\-P!riruJ .pfislrii;ii l:1cf1ei tlit_pp ruhifli lQli 1~2.I:I.eme. Ct. J"VrITR:{) F t\N, 19'N),

JiJ

1_' n;I din teollil" cc Incearca sa explice ugrcs.1l11nregistrar de f;_tmilia run!. 6t~i., pri if ,)tin prill-nt~ num:1.mln;i in crestere a cuphifilm coo~l~h: ,:lisfimqi.on~~j~" re(1etA_1a <K_Ccn.hla.rea iclea\ufilor i ndiv j dua:lirlPJ'

. em ~~ca~~ PJill ac-t3' fJ,pru,1 cfi indl\'ldul 'I>e' ind.f apllt - :ot mal ~ILlt" -, d.Hl: un sul de "i;t~a hnza,t pc. 0 l'd':1DVa i;w!me Caf!l tit." rtslul ~rn.::njlor, irnpt1n'and lntll~ el ~i a~t~tb 0 .mume di~l_an~.i, .,(t'dfidU."1'1 .0 mid sodet;are pc 11 tru ferk)'S1J1 sau : ~i tJ,s~ncl maroa ~nci tafe-tn s~ ei" A. TOCQtIEVILL.E, 1993, p. 109).

Pentm a In!fiC!iep;emaiit>melac.cserde[~lacccntuarc.liidelllufilm toni "ihriill.a'\li, vorn p. rni de la exernplul Qferh de: Tocquecille Ul cel~bl::i sa i.uo:lIte "D:e!'lptc de.,.,~cnl~c 'm, .. "\;ncrica".

~:\Ct!:Stl! j?1.1r.::lul rie la Idee>! po lrivit dire~a, la pJpoan~\lc acisrocpriGt', r~'fTiilijk: n'il11~inl1aH " rimp de sCqi!illc. - in acecasi sla:re ~i, ;l('ll':sea, in acda~i Joe. n ern l)i i C1'1110:;;I<:a apr.qllpe j'ntor:dcnma ·'l:ra1l10§,il. '~i ii ~(j<>!'lt)(ta. t~i eTC,! indatnriri ,}~[ fif~a de ei, dt §,i fly;, de sminepori §i i se ~t:trnph frccvcnt ~!ti~i sacrifice i'hitCfTik personale pentru ~c ste 15.inte. care 1H! !~lii cx.i_s·pau sau ea.r:c nl.l 1'1:- 111~(:used inca.

.Dirnpotri Vl~,1o, vremurile t11Orteme.,. dr:v(Jtll1l'ltnl1I' tap de un ( III este m~l1 CU, l.egi1rm:a dinrre' llfiiii::ntntde umane sJJlhe~te, 1Ii ~prpape d 5C p.i,~rde. Noi .f..n:niii~ Il.:p~ ncc:ont;eQ.ll din neant', alrele clIl'l r~a ;nce(,~ 'in el, ·j.'l.r r.o'''rte cci!n:::zl'C l:!1olin j~i schimba ill f:lri<mIL, Ii ult.:hn eu ll~uJ:inFl pe cei c;m:i:lc-':Hl precedat ~i !1 u avern IUci. 1:1 idee Idespn" cei c.sto:: 11('; vor urrna.

Toeql!.iIo.!\lffie condlide ca, lit socieratea contemporana, " amenll liP mn' JiUn ien~j 10.r ~~i Ei nu (m~;j.i) daroreaza nimic "irnlloui ~i nu ,"t1te: pta nimie de 1:1 nimeni. Se obisnuicsc s,~ se rUll.~.Jef~ inrotdeauna izol~p ~i I~,i j'magii:lea.za ell l!~llriniil di tin in I1lillOi ~.nti'~b't.l.l lor d~srin, Mc-d.ffDltatG" arneninra, :!~-adar. s} 11 1m·iud. IJC Om - In ~dc didt·~J.[mi[ . in singnri.t'3.tea propric:i ssle 111111"'· (I\. TOr:.Ql..'T:;V:rr:,IJ:;, t SOl):>, p, 1, 10),

Cealaki reorie ce pOal€ CXf)lic:a r'ij"'~~"1 .~11T1;1·IAi .. 1.

.' . 'J'iL ~, .. 1' .••• , "" 11 lCll:'::rr,e 3!a'

rc:t~,nl.. la i>c1~.imbii.rj!e din me(-~iw sm:cJ:Ji, Din :1.:e 8m pcrB~"c,tiWi, l~nc,t" fit:rCetar,! pieadi. de Ja:'l'meru.i£~ w lIDIUoare: :J'~jl rlelJliebin.lor tor~11clor de ol"g:lIlizare;~ ',iqii fihnil iale l1.U !IDa re 11 gil.si.tl¥ in. rolul biologic al fimiliei, deOa.lTC~ tin element conseam ~i, H(:S0hi.l'l'lbat

all peatc -j;) explic n.· '.. .

~, " " ,., .~. ')"n lm,C!1 !i!i:r1l 5ucct!,S!~~e:de '!ic}nml.~Ju.'!. De,~"e:e,,~_.

ac asra expJ1Ca(~1: 0 tJlHi3'tt1 (~I '1'0 rr-Io •. j_., I"IJ'~...t;:~"" t .. J ttr ,,'

. M ~'" ,.~, ..... rI ... '~;< ... , \I 'Ilr Ii c: ,f,}rJ)'lfl

de organizarc sncialii a t;,lJuilie:1 {i socicl;atM in care ttii~te a(e~J t:nruhe.

. 10 acesr context. purem .atn.inri (.1;j:[CU' J..cmnn1;l;;Jilf: ~i fO(~S~' $Ocl<lJtl' obierli,.( . onsi m'" ~"'·''''t''l1 I ..!r.e.:·H

, . ...... ~I"""'~'! u .re t (t ~llO[lJi!OJrtn:

liu.t'VLtll-it ... la n;\ eJ~1 Sl't'UC'Hllii ~ l1:J.I1ctjil.or lIuD.ilizi, .J§;:;'~ 1 ..\U.I'f'l~t

ele SJ,.IlJ:ctl2:!iltc dC"~fn:ri;], Vt:}incJlI b I ['-0 JfI1!'Ct'ltH:s luq:af>:: deciu;'1l;til.. f:3"

milld ("..'iotIOJogjl11 ra.lJ'I:Ui~i'\ 1...993): .

,- a~llg~far't:n bms':i-ri fl fl:!l1'tci!or in u~tiJ;ril:a!j 'l;t.o::I[f.!fGmHi~jtJ>; @:!.re wfIUl'!nt-c'n:[ mvelu.i' [cnUldijij. r. .. .aq!Ut It'tUl'WIItLi"c~ 5i :se ..

c Wl.~s roa[~ «Ie mmilit'J. rata djv." r'. i "I' .~.' I'",., .J' , ' ..

,... 1 .... • ... ,~ 1(' ul!'loHlllma:ll'

Ilutor] Quell. .Il1 a.SCIlUna:

- putcrnicnl ptOii;l;. de mobiiiill te t"'TfI· ri"l, "III,,, f;;'':- .. .

."1. 1It~"-', ,'l ~ .'..lflJJ.J tHlell

rnjgrat~i definit.irve $JIUr:t:ropo'ta:O:. C"Jt..: lOonttihuie JH sp:tr.

gcr(;'a l'lJ,Qclc do]' tradl1ibrmJ;e de viil'i~ ffi1i~illlUi\. Datdc uJt.imnlui rer-elu{unfim ;][at_!I Gil e tr~~~ din ~o,ubJ;fe ~I-a $Cht1.Dbat ipc'tlll (Ie n~t.idc:ttfi1 rap dt:' reI d~ L1J1~tcl e, De cxemph" pelltnl! Bi.lt·lrri:"~ci. :3 din ,5 loco.irori SLt'rU t'~1irl rim alte localie.r.i~ ale farii ImpacruJ IlStlprA f:mul1ei a fast co.os.jtlcnbil, ae"? n(o g:i,gdJ,I'I'l b \f':\l\nHe d.e rltanl care si'W p;i:d,l;il iSillt!j~ ,i all 'abam. U[lill soJjtl.l1.ri~e;a Ian:UJi.&~- ~,

tr;ls3lli.r·1 .... st:.nriala a n-I--l'r',I I-I··~..l;";O- .. 1 '

.. - ,w:.y... .........r> LIilltl, FJ ltnl ", Hl~l'ge:.

SPf@ I11JCr!c Sau l'li);!:!'ilc CQlltttl iitldllsttiall; unde iii emj'zarea

csre, torods ZI, una ~ pft~mj'f,e ;;i 0 tr~T1~ce:inffi Jdapt~rli

(S. MJ:~:ZJ·.I. 1 C}'1)4j; .

.>4

- p;r~t::!i Ie de 1.i.thai:liiz1lfe- ott a:\:i)rlcmiz;n;c earc au contribuir la intr<*r:1:I'C<1 modelelor familiale urbane ~i ruralc tradition?.l't, ~j :1U gcneJ.m, aparuia unor noi tipur] de asociere Illtte- S'~;c" uniunj consensuale hetcro 5i hornosexuale, ,ds,atorii de [}1roba s.a.rn.d.;

- cr~t,cr<:,a- ~raduIUli' de 'J~:clarizare a pOpuht1ci, ridicarca nivclulLli de instl'llqi.c ~l fCElJcilof', care au anrrenar 0 scrie de 'moclindlri In val'sti3 !:J c,,'!s..'HQrit: (in sensu! crcsrcrii aces[U:1)" in ch'.li Lfillu~ia t;()lurilot :~ aut0lrit"irii, in atitudine a fa,r-~l de casarode, m.ar,cxrutnll::, pLanning familial etc.

Teate '<L€eSlC fcnomene ,1U fact¥t ca, :!1':('stLti concept cia sic de ,~imll[ ura a :1ilTI'lilie.i", Q:1JJ:b!'I'iz:lll ~i nptTI'I.Jionalizat 111 lircratusa de -speeiJ.,l![;tre (l. rraxuss, 1'. P .. :\RSONS, 1\1. CHOMBART DE LAUWE, Ail. VOI~EA. i\. sTANOrU ctc.) ~il i se asocieze rot mai I'ILnJ1tl, a.sEMi, cd de "t-c8tructunIfC !l. :fQmiEei.".

Aces! coiElte~pt se ref (,,1 la noiil!!. ripuri de r:lmi.lii, WE mai [ttecn:'ate in ulumii ani 7tl Iumc, la pattinllilritj!~ac ~i dtsfu[lC'~cik .,(:e5fnra. ~C~ln~ctllJ'a're yuniliei include: L"l.Ipluti Ofli desce[ldenri, mmihi m€lflQPBrenta.l~ (mnrernale sau paterml. e); perSofnJile ~elihHI~reN c(Jl1ccrbina,J. 1 rSQ!lJ'l'" djvD~rt:. ere. In ell:c:Ll.<., restrucIlnllJlea fa.mHiei vi'-!~ir,dl., If.kci, tJ tcnmngere. a dlmeMlunllot si 11il1l;:tiih.Jr· eL (~I. V01'NF.;.)\j i 99.3),

Ca !'t~l:e, ,'!;;It' ~m:l.Ulbh::J.b.il fuplUi d ~~odctllit.e:H:<D.memp()rana.

I' ~1'fi;rh;em "'~di.nlll r~'I3'nillet t.:nl1iL'Jga.I~ ~j l!cct:ntne!l~ prolif(:rarea .lifl!mali,"!i'ektt' b ci\!llltotie.. f\cellsfli condb:zie induce 0 serie de Itu~mga~ji .carora lut?[' rea de bti- ifl~~rdt sii le dea un raspuns:

A, est lenomen <ish! () ecnsecinrs tll:cas,t"d a dezvoltarii societatii II~ ua .dh::l pervers aJ ei? Conl!;(!{'JflJ~ll: ~ illlphc;l~iile sum poziIItit' Jli!llltH indivizi ii~ rn~gative dual! pentru '5O'ciciatc? Ca~ de mull f "or- secenrua inc t~it idinea §i nesigl1r,'r1f.ll!. n si::lri specifice ale rul ct.nW..i v due m,mtl:o 11m te?

2. Ct+e sante tir» "1' ~l 1'"

- "Y'1-' rUL de re atu iutrc scxe"

-.... ~J

mu ta riile lor actuale

:i(l.

Monogsmia:

11'HmO~l.lnia s6:i, '~ - dsatociJ d rrc un bathat ~i 0 felm:ic:, l'1euni!JnC! reds;irQria d\Jpk\ divor! sau disolntie; nmn()gami~l !;trl~hi - ris~tnrj'l unui singar barbat cu 0 s~nt3m':'i fenn::ic p;l!JA.h v.&dllvl.e, S1l11 chi~ rnairearricf"iva, nep [lUI~&nd rec,'1,<oi}.tCI1:i-rea q:tlp:i moarrea unuia difli:Ji1t!' s.Plti.

Cc llbaitu 1 - ,abs;c:Jlp:i. ci~lmitU. cu al~j;en!a S,lU prac rell

rchpiku: sp.-nak in run,!,~ltl le ·optiunca individului.

Pw:nifld. de la acoasra ripnlog]!=. d:Ji c mplerdnd-o din pe:rsIkl;tiva mutatiihn aqFL!al . prntlull L nola}liJr' diurre S<':XlIt" \'OJ11 pre· :f. uta ill ccnrinunre ~apu.'. tiplU'i de .d.,ti~lCjere' §.i ms:q;Giere llJtr!: sexe, , u a<t:r.;cillC. s.pi:cr:lk· r= [-amUIa ITto[J:Q~nfill) l,'Cf,~tlS' altcrnafiNc1c ~j ,Wlr)] ~11fl;(1"ek ... ac.~s!;Cm 1!1 lumen conm..mlfor&n;a.

2.1. FJ:omiscuiblt~:~ s..e refera la inte.l".K~illfi.i scxualc .nt:r1iscd- 11,lOIl.Ectrd:, n.einfnin,m, .. ill ~rnJ:'<t d.,,~.rori(;i ~;,$#lt n :lEarn. reguIAor"). II S(xie:tli~ile prom .. , lJC, <lri(~ b~l:2a' poau:; ii eligi'bil penrru conHII-ml ~~'4>11 cu Q..[f, , e .. elin:ic, !J1!l(ijnd '~pi'Gt>lte barierele ~·:w !egal u tile riJl! 1ii.o~. ~tllil de ,ifltl,jlr.t ,h1i'u :!HH'H'~ I]li:lrrisrice celor mai nurlte dinrre ~p~cille .IUlIl [1~!C. penrru simplui fitpt d s~E'Kn'.'l.lit'ilreJu I~'i, "ptt' dC\J''ebill: ~le r~ llFWla:i11. n.Ll 1;I,'l0? gmtniHil de tc:.~li eulItl1)lh:. tea mali rnare parte n ilCil'!lMr reguli csre b~lzahl pc r latii de

,ll1r~ ii' (Ic d,,:If.p ~i pI! pn~hjbilli el.iJ~~·a.tt' intr -claa (de ex. tabuII ijlc.cst1Jl~j}.

}\cquilinenh~'1 F{\ miscLlinH.C'",. este incornpari U ttl an 'nlltf~ I. tm d¢ J;I:rg.il,n.iz:.~ uma..n«. GunGscute.. Da~!1 oatl16ill U 6 in.gaduil I II inu.j~"l se 'u~1 1l~'El~t:Ilt. problul1 .. 11!: Qi!::l.tc! de g~IQz;ic:~i cop !1H I ur.Ii tb~<l., pl'obllbi!. inslllEN!.ubilr:-. fi~mdd,c ,)T I'i i1~ltl~ fi ,J Itj, "r~11 ~ plaawii ~u l¢ •. :if io.t.r~('l Ylrt)lTI~Clli [::1m sis!eJJl:oHiciir.

I IlJ!I,rn.mul ~ll.:cti\· W I:;re~[CJ'Ji c(jjllihir ar n fM~t gl'ell ,It ~U;~~hWL

~~

I

III

I

1'1

III

III

II

~ II

I III

I III Ii

Relatjile prorniscue a:;';f,Glld ;~de:§t'.a "(~\'{l!Jitt:: lUIlini:!l:hd de \idlE' dimrun gn~p de aliplHli. inrr-ache~ltr, :,upr;J.vj~tuitc~ Jie\c~i.Lia de\'lo[](', ttl accsr '(',,:2, problema d't' b'(zj, De,~i ornul, Ill'!? tlH paU';l!xsul Cl,JHt~I~'iei sale, a C'Q[ld:i:I'lR!t, din paoate, s"j.r3!ll1:ima 0 t]i(ui.lgntsiva C,,~in,@,'[Lm! animal care tlcick din pJiiif:,ek'e", duplli hpr.imar~ ~~ Jl1s)'lern). d(SF~.' nandde 0 infinit.fi cJ.P.,tdt<H!C de: ;~ttci ~~ lupL~, ,i:le la gr4lplltiJ@ trib~\le :;i struchi.rue fami! ca.it primitive, p:1l'li'i Iil Sotic:ti'lrile nll)d'ml~, cl r!;~buie 5;]-&i i1rd~re'~utl~lI"jtl;uirca, l)'aJc pet;!tru 'aq::J:!lta:, el n:r::bLtie fill 5~ aCOmocie:11e" Inainte cit n~~ ell sirrc, Ba:dl 'llC'~~~ acolnf)(:i1ri e '''OJ]~I!Hui'e ",~-?.moda:t~;!l clirl't;[t; c:d""r(lgU~ ~e'X(:, re~(! klf trc:b1!rind :Ht fiit d!!'stul de-stlF"'3rt:lbll:t penn.I.1.;J. Gl>(eri 'CHI gena sll:t1ci€m .1", f)J:t:'-. l.e(!tJ,e~ ~;ocUl"~1~ ~j gdj:'l rll~ dl: !,In:n(l!~J, A$l ~e"~*phc1i de ce itlcl>ti!1J.~;!I. e~silmricl $ii ugbilirC'<'l. L.l!1ul $~u!m inr.c.gullt f:!tl11l1irr~\. Ll1difeliEllf dr;. vasi;~?iJI:: !l;:1Ylt:urole, tsto[i~;, ~C:Qnomlt!:::t. $U:' £o:u !:fl '(<0:£ dimine, probflbiJ", ck prj:ru~ in'1.pHrtant~t

2.2., Gglli:tltH'W. !n ~p '~i gn.pltJl~ c!l)lm1iti1itan~ Sj:;xu.l1e S]]nt semnalaoe :me!! de p'F~h <rnHCiiPoiogi (FR/\ZER, .l\'fORGPt~" WESTh&\RCH, H1.Ul'TAULT erc.), (:1J;c: Ie dedid stt:!,d.ii extc.dike:, ell !"01ft,e :l.cbtca, cs_(,e- ~)t,(in probabiJ :'11 Ii 1:'S.I1i~HI ,ilJ Ufice S'Dd('>t.a:p~ 0 d~lmjlland'i 11 acestui tip d~ Ufl.in.li'l~ (1t!5l0oil!Jr€:)' LHo:ilj,tlIl, sl f:iiud m;id curanrl U'f'l ~liltrLU(f t~~~~li:, rI~JiJr n f~ .1l;'IatclmonialP.illscitu~~jQ~lii.llza~!li. @J,CQ fJ.:ijSI\~:rt!'''' I:d~~mI;lS Sllnl!iie fu- ~p se pracrica, tOtll~i easitnni:.l ill gruf,! (~~(l~', h'l! filpt,.) w:iZiUs~l1~:!, )1 aceasra di n '!",l'1iuni in .pl;in1ll11rltnd de ~ndin p,a~tlc, '!llil! ne~;\'~itd nici un fcJ d,;; il.v:antaj in rlt~ml cu aLt~ rom'l¥,marJtale. A.&r&:'l. din D,llJl~L de vcdere psl].wlogic, ne rmr~m aflf'I~t:a ~ p:rnble~l!": gdwici ~i conflietelor incre :StJt~ S\l (,it;' lllLcn$ii1ca,t~~ ii!'[rnhu,-~J ill~~tu'juj series zgucll1it in ~rumi CmnI.HU[ru;e,. {ci~ du!!rin!i:! ~,C',i;;Qpiii a clrcir parernirare .es.te j).d"l!llq,~cutiL Cum ;n 'PlJt~a H 9ta~e ~r.'lbilitc, in acesr caz, m05tc'-lJn:a"drep~lUil'e de Pl~"i~IiiClttlttlC- W 1I.nia. eli SUCC€ sn.ne " gcncfHtiilO1' ~ ~ clilfOlof daq\:' flM.li.tap dlf~l;t.!1~,ii tie ~f".ld de

"urg:umcare,., iru re fori1l11ldc promiscuc f& mari:J.julin grup I"~;;".'i," J j'.)'., '1 'OJ' un csz "'''!i''l;r't~)'ck "cr~lciH din nrrna nu srrnt

\t'nL~':'iarn("r jt, n n: .. : ... ..,.~ -!to ~ I"L~· =:>~ -

~,iiki!;l1l de l1'1a:ru l?'~ilcrtl ;l ~:~1t,e'l fi E[Jjor adoVLll dt dUI;c societare. d~r~,r in cazul in cne forme pt:actict: ale ·;].c~.sIPJ.i m~~ ~tffl.t nnu)i

i&e:nrificabilc. ,

Dupa ami -60 . '70, 0, o rcphd 11 0 formula (\c proV:;;t la

~d,1;l"~~ "H'3Uiqii:1or ~Dr".IJ ~rtklita[e }i ~i'f)cr.izi~i ~ln ElP.lltj,'1,5tricfc mtH11'!~'~mft", "Lioi'tti~ rUl;io~i" ~ti, s fi1qijt~lilJj de ~Q{ T~l C:illll*- 0 nOll~

-"~' l"'~ (G 1:"nJ~DJ N'Jt:\N

ITt~dl - ceo;] .·a ,.cfDnlLln11l1.!:,J sc;.,.\ .. \ c_ Ul. gLlp .-' ..•.. J. ." ,. ,

I :'rr3, 1'1, 2'65 .Ui6). Adq)~,ii ~ntp\lt:jlOt iZPfflunita.re familiale i·§i

" .. ~. 'I t '';'''. ]'1 'I"'~IJ' ;,,;;,;a "."i du:al:e' ~i ;1ur€ouci

i;:;li!mkra aSl:ig uuzsa UFL!i' f;!M",,,,t: I,)C.,,<>, lll'!>JH ':! ....

~ ~'ii; ph:t::aL'l;a de ~A id'eea d: nHt£l,~lrl r(1o:nog'lU1"I: induee t'lc la '-11) bUrl Jlle~pHx ,,0 ("a~-tRt'te psibolngiCfii ~i 5<;:xlla~ '" sOl:iL~r", .prin rcspccI",I-e'..t Ilcleljti\ri~., fie de lc:.2J,lll'1 opin iei pllhtice" fie! pti.n ,wl~puea la pmc~p~i)l:id'l;Eati\t@, .morale ~1 l'GtigiD!~~ ~rim,lll::" Hc.zult:'Hul ud 111t[' )l'FobahiLI tl1llc€sr ·crE, este lilioH.rea tlr~.t~Itrei vili\,i (an:t3Si;11>l'tJCG

I, :iliL oomcl'in~, dr;~c>\wri~ docln~ci 5<:>1 l'tll!;l, .i~~,1hcit,i'eIa1Ia con~II.~~ ba,";}~a \?C u n~ora'lil b~j~~b"~"Il, ~f:hiJ:! 'i~ tabu1.:J.Ij, n~ligio(l-SlJ: " wgt: S~l SG de?;¥oltl:.' ll1tr-Ul'l! c1iRl;tl rk; tpqt':d:zle, de d_uplJ,CJc:>:te' ~ .;I( j~ci!l!wi~, care, dcz0(hj,rib~ ~,i "ea.ctl ... ea:m llcrrtinwntdc de

,"iji~11Ibili'h<tt, ,

in ;:~:.; (C I?ri· ... ~~u~i:mp1i.f;;\~m£ fidlcl1t!~Li, oinjHg1lle irnpuse ~1

. "Cltiilttill celuiei 6ig:thi:i~1c Tn cle2l'volta;r-c:a AAmnnina;:';l ;, copiilor, , k .s:U,(I1;, dG ;lS~11k'[JIei.., ~~SJJnll'!t:c de Ilclep!u gu.purdi.)l" cornv.nitur« , J ~'" dmllD£I'Stl'Ca1.:1 iH!ellS'ttl r.upozi,~ ll1'hl c:lSt;r-p"me,,- ca ,.genitoLl 1i1l,!."1fI~~. ~f'];lti Lul:t 0 r;:ch\le 'llli.c!"bmt~ Qll lXLt ptol:h.l(,;e dedit cupii j~'i!\'r~:clt±" ,[i,efiind i1eJoc: imim)j)'tat'or fapwl ca insu~j FREUD pJ,c:IJnde-:l. (,:ao,:J!ltL C,\X!stii parimc bun" (In o:md1tillc:1L1 care inrrcaga III) ~~o!fuE': eJ['a rdleCiul familJ",i nKmogan:H~ in care ;1 vietuit). i'II'Ha;a, rnonogMfji~ d~,p;;o_\b~ 1j:elt1r.llTICfulK' de posl2.;;,iune ~i gelozie ~i

lUi !<r.ru:'lllil! ~Il!!l:ttl~ mliritall 1m a Ii doar (] winzaqic: me:n;a.Nti@~

Hi

j

Accsr nou siseem de COflvi~~Dh:eJ::Ort1nlliuu:t[, pC' care 11 caurd llfldl cupluri moderne, Jiid.il"'~ lnS'i'i tor a.tatea pl'oblemc pe car ptcti:ncl'e sal! dorcsre s;ll'czolvc.

:V[ul~i rec!.t'l'g III ~1ilperi~nt<~ comlillitara, in opinia lui! G.

TORD_)1.\:L\N "pentl:ll'\-¥ ,,~dsfute ... Lele inf1.l1cilc de v!)yerism sau de cxhlbifioiil$ttl, sau peni.rn iJ-~l d..W:nHli;L i.s1C('pac.it;ltca l;h.; a COIl:llrrui in LImp 0 al.lltcrttiui rdilfie dtttil.b~Jctt". In l1\tod cen, cornulljcal'ea seXl.lal-a se dor~'~[c a fi un anridor <.1] ~;.l)iil.\!dinij ~i retracuei p:lgubito,lrc ce C:l:rad.l!ri'Z("<12J s.t111l1 de \'ia~i !l:C:ltuQ1. al lIluhor cupluri monn~m(~. lntr-o via~ rnodem, .:lL"f I,; lltivll G'noru;l:llaml ~i snperEiciali[:l.tea. :tcl:as-t,li· ,.)Il~fr ' tmqi··· i'iunilil1l:a sped' s~ !la"I~ f;u;a Ilt:VOi,l de Cl)m.uni~;are" c:a}d!urA ~i !H~tie. hi Ci!tIt ~spirA fil!c~rc p~S'o;:tntl. Dar ea t'fii~c;'> JUIJ.na1 PI,I'pn,!() iw:g~i d;t gt<l\'c qil"lC]qfi jf. $i (!d~ tlc I:ln(1J[4i:l~t:i ;lr fi ildep~-ij gn:rp!l,uillr.:llC '('(lmun.iT~lr~, nord StU de viJ+~ Fn'[)..'1jj tali1 filii pt:evme i"rUOMCI!,[J.!'HI Il;:rl.:i ~ttiu 11!! .:<I~ bnn: i't<'l a ~Ioili~r 1n ~ll'po!1TurHe st:l<:l191rcC, )I) fik'{ pt.Qb~C'md,e rd:lti'v"E l.:f icepruu111i1 8a.ITmIJor·t;au 'it m!!gilb~1i ~ohu·ilo.l' misc~Lljn ~i .errun .

in spe~j!l:1 a.,~·n\lmi(;de "I);Dtrlu.nirlt!i f.k:;;lJis"" Ortc~tL1l non "i"I·::JlJf IlU'lm! dt D.Qr~Jr~~ sa sil.ti.· ~a ncvoia de c·m.fcrJiJl af'lh:p'Il, dU1'ab:if, lnnucit "scllim'~t~" i"ilJIDi:!l ~·tI:perjjr.i~~ .sau lirnirate In .. r'hWIle emop-n.nale'· cc ~~ , tmg in t~l de re-~ lei nJ~ .s-~m ;l prill&. J\hiori[:I1>::~ grupw:LICir COiUl1:tt:it;u;c sexU.~Je se ~~g:rega i'n (,ihl!t\." JUDi sau; dup:l eel iITLrltJll: It'''a ani. Dupa:ani.! ">80 S'l r.emarc:~ nn~l)i cd "exl?edment'Yi neofam1lial'~ 'iIJ ,~nlPq lu] cODJ'lInil!M" tk}i pc 'lui restr,{m~>e, r~OJ1ti[lma sa -se i!ICnpna. l,'F!X:ista Ia- San Fl"apQiJico un mic gnlR s;l.e i.JI~cti care 'i.f s,Pbn I<;el'"i:>t2 VJ.llp;gt:, ne rt.hU:\i:i'.U' P. l-IJ\UCK fl.991 , p. l8,Y: G~~PLJd esre form f. in pri!'~ent, din c;in{"i Ff?nll:'i ~i m~ ba1'ba~!l. Ei ~ !oulea hber ~i de lJJ'l~'Oi€;:mi' cu alrij., in IlJOd. tUrenr. Nici unu rtu esse ge.!ns. N1m.i IHi nenmr:l;)\tieaz,1 rnai h~~ :'l~t Jucttl • .leai~ &prul t:l.1un! ~m!lrcullili Ut flCIW.1i ani. P'e.QU"L! C{l 1111 :itr~1l "a int:re in JiNP :if! Cl:f!;' cfl!1sim~amil::!,tul

I '1.J • ne".

- ( , \'{'

~ 1. l~tlLiandri:a este definira de Levinson ~i Malone _apt1~ ..

I I Nll\RT. D. JEDLICK.;\, 198~, p, 24) drept "forma de

II.' W"dhi;W·1;.I1 (1) femc:ie-marlilJ, copiii ci ~i dni sau rn:".l

III . I"'" It'...,.... ~ ...

I ,j C j' --- - I pOll'O'u·nj·ei pa.kand:ria se bazeaza pc 0

r 1Jlr<' .a ~t In cazui r .s"'.. . .

. rh 11""11:] ~Ie de: casatoric. In

rill" J',InCj~t;ltlfa. 0 reCtlIlJ:Q'1I_:j>te :!it' ". l:. '.

- 4 • milt· i_ ~(! corrsidcrara poliancirid., liecar.~

11111 III 'Ii b~li~ ll"a fie ralahhrd pHein HJ.1U,13 din.f:l:e copiii tcmeii.

I . - -Ill '!_;;:;_ld .. n. oli~d:i:)i;J! esre desuil de rara, Prinrrc

~ •• "'... lj;i::II~~1II ojHaJJl.Ul~ 'I~ . .

I - ~ - ",,, : .... ~ti II'IOliRi'l.dJ'j~e sunr: Todas din India,

r Inl .. L ~HI~l~C: ._ .. "' "'.". ...

'III

Sherpa din t\epaJ, \<,u:aoii din Tibet, Kandjm'l Sinh;tleSt dio ~ri Lanka ~i ~\1:a[qllcsans din iOolyn.:e:?-ia. 0 C!lLE8l:tomtic;"i<jpeci{iI:"~ in disatoria poiiandrica csrc di blkb,1!1i !1U \!,"lU,. de I'I:!g!il'~,.IIr!t!mih: relatii intre ci, anterioare casj,tmi~. Gel mal fr~~·~r.. cei is;utH it'ali sau asociati in "afaceri", in c;;,z1.rrile chsice. }l(lJian.,hia este aso;~" ata ell condiriile grcle ale el'iistt"Qt.ei, care favoriZ(:a"a 0 aritudine social a poziriva fAr~ de barba(i (0 fiind mal, ~p~l sii f~lca fa[il conditiilor virrege de \'i~*lJ ~i c1~eu~~.i~ill~ 1l2~tdH~ fetek;r, Pornind de aici, i11 pop"llrrpa 'PCc)dll:lil, de e;;!lel'n~ .• ~t: 'II.M~ptl'l irl.f;:mricidul fetir.el.or . (9; 0 {.)mt'lll . .de 1 irnltar.-e."Ji: pClpi[J.lft~j.ci., c~ca Cf fa ,'0- 1~~. s'i:.m~1.i[;an l1i:enJiner .. a PQ}iafH.!riei. Ell. 1i~'V~~:t0 a~tfl:lbll111i d,dblu. ficO_P: III l'lfru 0 fc;u!leiemai J~.,!.t1tol bd:1:b"a~ ~:ji'!Jt ,s", fl&Wtre :.s:~b:&:st\OI''lF (;I,m.ilieei cu .8.j;Iltorui. mai f'ru.iJtDI' ~~rJl1areti <;:C(J.l.lr;lH1.ici b~h!l:~i. sir~l~~(ill ltIai ;i;V11:1Jaioas~, de<:;i~' in IlJ:rol unuin singm. in afl1.P.3, fMWrniID tl';ontiiru.r.., e gr1!ll d\" S'j:J'~Jh['fr l;ln air b!i=l;l~jtCJil! ai' liQI&ndriil!!~ Ci1.fQ[rn~. d€ facnilie. DctGf'rni~3! pll.t"er[lim~j,( &b,u,~ o probli!:mi. i;u' -:>~nMnle;Rtulge\-o;ziei m~blIi;t": [.:{t ftc" sub urt (:00(1;01 constant.

In sodnilj,ile in Ci.fJ~ numaml de femei nu esre se.azut, J'iislxlndire.~ p0J.ian~i,tjd ar putea i.n_d.uc,i1' dtf'ictl:I't.il,rl &erio;'l!:;c ~c,tru multe fernei, in pl<"il;:inp q'laI·iaj,uhli'. Tntwci, 1I1)fQ;.1]?G 'Lt" wate socieia.t:lll,~se COf1:1:1'1'i 0 3~dl!!r~ '..l:luIJ.::ltu!trj dtt bllrbJi{J, pilanD;irl~r;'l at putea fi dez::Jva11lajo:l'sa pentru t>.ilm.f.< ... ~rci.'l 'G'lc:;t~~ l11ai i1'nf.lll~ tame interesc ale indivizrlor §i ak; gn[pvrtlh~r lta:tgi.

2.4. P01iginia cste 0 tnnm1 de PQIi,gJmie' fo.;l.pe r~!sp,lnd.ir;l, uneori ch iar ~i in snl'ld;ip .in care ~Ql111n.1l mOt'1~aDl!a, d)l'J: tare permit, a~tii;mafi\" i)ol.~. In.m. G~ 'e.li.!:"t: IUg-pm(,"ri.€a;~ in A'friclk in uncle socieriiori, ('lOll'ncr fi A~nte, mru. IDI.lJI i:l.~ Jf" ~I' d'intrc fc.mei sunt incluse in B()1igi'nH,. 'i'm_pamnd p'rJ,l;;l;ic l.:il'1 nu.tn11r recll!15 dE Lar~ bari. SrtQ.l(jl1l nu ~"te 1m;] :lJp~d!.p~n[:['UJ t()I!;~C ~.:~r~le lif.:h'"\,~,Utt. C.

l~;i-i~ la, alta. Caractcristica ei funqicH1:lb esre conservnrotismul, 1},l~Lmrc:.a Lradi.tiil<)r, p'bi:cd'llrilo!" ~\ stilului fami lial dominant, pt' '~I Sb: 1~~He. Bm'"]J)~d pr'in [eg-uli oarecum rigide, meuirc oa ~~i',:n;lrl: stabi:!itmc;il :~r "snirittlJ de clan", ea nu este lipsitii de

"'~ " L

.,dL;1n.la.ti&n'L intcl':lctLonull', fa:~ttJ1"it:-&nd frccvent cxacerbarca con-

11l~tdor int~~ ge:!1{",_r~il:..i. He m~sura te »df~llm!tde cmotionalc" Lind

tl ~Q:adil in cudrul familiilor ,,;LI.ln;jcl'J;l}c··, ell a:tar "dis[J"ore1e emo(-li:'!1\_1lh!~' in(,er~nt':(k-i.ionale ([!'It! ~,\l JSc:'nliln:a;d, io {aJi:J1I.i_l_ia c.xrins{t, , 'H1tJir;te~e cie t!.li(West!~ 'IFf tm~ori ,coLa valcrice, dcza;m{,).rs[t£tdu-se, li'I unlit gen~~~llt"' ihlii1,in ClDTill~t oY.tj_~II'ii~iJ' ~ist£mLJ_] \'a'lntilor ellcoI i:'11:glOase 1i c:Uia:f ntiJmil'e nu ·up )?pd de jnert,ie ~i tmna;mi"ihiJjtate l"rul.i marr, PJJltetJl u~iJe ,eiJv~a~QmlJ_c sum, ill co nsccintil, rnai rigi,h:. iar .• ,1I~repdrjJ~·" ItHrtt-g~ hi:niliLfaJIi c1e fie-care mernbru al sau, IJl:.l~ uniforme, mal F'r",~·i;;:ihile. A~e8t tip de ocrga.niza.re familial'li lian~ a tdi dltpa t3.:g11[;~ 6rcul,lIri1;as-ii (istorifJ SB [cpe_tl), eeca CE , I jn red. mernbrilor <'Ii uri sentimerrr de :,rpartCtleT'l.!2. ~i seC:Ui:i,~,ltta, f't',\!tiv Cf£'sctLL PatmHin extins-{l., dc'~i Rngajea;:if co!1I!iq~ ltHl:~ ii 111I1l~l:'Iie(a\ ionale tidJ,d, ,1.desc;J. bariere p5ihologl.~c ru.:,tutu(;(]ntlL'l 1::Jle~1 destrar:f'~'rii nm,:.l-eclor lamiliak s;m teIld:inl~~!tm-l;j;;rI;ttlfug~ tlJt ,l~ r tb-ra.

f:'l'i;>pJ-w,il'lQu'-zj p.il~n~,nia clle\l.iIifiiliis~ili:M:til I.~ 'rJiv~i.l1ill 1~'lf~1.'llui ~iS1t;(,;I;J;i E':unHi!!1.,d~f'1!"~Qrilefl~~. \ld~!:n C"\I1;!1u:,pa 1i. 'Chlittltt!iJJ, r~llL[iilo't< i:nt:i:rn<!, , .. prO!C!'lI:nMu·,Ie" ~i cOlllimlindu-[e'!lJ:ai rnuh dill 1~{,Icspet' i \i,;,j W'C(JP\IIi:t~ de. pc.r.peruil.;!''e '(ded de: piiS:trite a "filonuh.J·· firJ:uiJiei prin ~1Jtllljl;:\i)n~m;)lj pnrio ~jfi pl~upcq..(;va experienjei ~1l11'Il:'Cli\e de "u;tt~fCJC:fl Id:}:z~m']Ca:!:e g_ [.l(:t,SclI1:l]_id~ii sotilor in rolunlr= masculine §.i kluinin~~ De -ahktddimWa h.;li Burgess, privind IrlfhiiiAL e"'tin~.il-d[cp( 0 ".LLll'(OJ~" .Ie tlp aureritar ~H autocratic, I .mnuifl! d~ fel_--p:~lter, incluz-iiRd l1'1ai mulre gCricn:pd cc convie'!11h:Sc!." btu) ItaI, irrtr-o pt(i'ds~l Cliv,izj!H1e ~l s.tr;'\nJj,ca1:.~ ~ rolurilor, in

!IU' ;iLe~ei,ea partenerului cstcbfKLH{i de parinrJ,,'f>-':' baza starurulu:

econonuc ~j soci i)!, iar subordoriarea (1bli.;I!;· tu!or ~i urmaren rraditie] sunr a~tepUlri majore". (apud. 1. MlTROFAN, MITROFAN, 1991, p. 144) - "llrpril)Qe rl pec~e de I iI~1 Av-<ind drepr scap de bazji reproducer-eli grupu lui social, FzHni!i~ traditionala uctioneaza din colo de indrvizj, ca 0 rnodakeate instirutionala ce se bizuie pc $olicbrimt€' mlULlal5. e'l;;mentariL "E:~ Lji asuma, la un moment dar, r.recufLlT colecnv ¥i garanteaz·a viitorul", de\'i::~ spa .iul In care cuplurile parem\.)c transmit c\"{Hiler lor "ti:scul §1 ~ansa exisrenjc]", cste de parere L ROUSSEL, E}89, p.245).

~.~'.2. FI'wulis1 mldeal;'ii (conjliga\fi\ tcdus;:i numeric h 80I'f:i ,cop.ili lor ilGckl1t;QIjp (llroprii sau adopta{i), esre (iIT ~.arianrdf e'i a nTIGmro,a,se , dnatQase) 0 'Stwctll!:a dcmoctatka, b:az~ta pe consens, ~te. ii cOfl.1l:llemelU,:I.r.hate ~~ t'tdurilor d. "-;Oi- 'oJje, precum tl p.e 0' pru:fu.CJp:lll' .crcrsdndii a copiiior,. ,:\.legoea partenerulni in ucl/tlli,!lceMili bp' dr tiamtlie f.:S~t: DlI.M::I'mta de' afecriune m\'ltlllllii ~i de l-LlJcen:'I't'ela op~unij; SCOpLl'i. san j'j,jnJ I1:ri<ill-e-a ::lfI."lbilor sOfi ,~1 a copiilor lor. CYlphJLUOdem e5t~ pmfun,d m"c,tar iic Iiberratea alegerii ~i de t!~e,Kit;u:oa dreprului Is 'Illtod~i\roltarc, iar dnd sennmerrru! iubu ii disvrut.,. GJplul ~il .erik mtiufit:ild(l a f ~i, de ccle mai multe ori, se 91:':pad. A~ se el:}'lluctJ1 de ('Ie bIphlJ l1'lodep!:JJ esh~ mai expus instahllte1ii\ divorjul emQ~nrr;ll. fjim:,l rnult miUt frecvent de;cdt di vortullegal, dar ambele stIrVenir~ en tJ fR:<~v~t,J mereu in crcsrere in lurnea conrem t,ora.Q.~. ~ QC' pde!; in 1985, PCnI'n.1 fiecare d()l;,U ca.si.irorii noi, in SV /\ SL 1n c~'Stra 'Uil rlivorj, cstirnandu-se c~ aproxba:riv ':1-0 'Yo din dsil orii vor .sfirji· pdn divert. (\VJ\L KEP1-lt\'RT. D. JEDUCKA,p. CiL p, 3:;~)~ in special ih prim . ani de casittorie, in t;Undi~il~ vietii ~n()d(~me, in special In marilc aglomedici urbane, ~lill n1Jc.'Cl.r~ i~i ~l;lllIlLnolicsre un nou sril cl'l! \·j:<~I\ citra ten.zal prin c!CJOc;cnml,r i a.f~ctr\'ll, coml,mi~Ilfj_U'llit ~i a@~iOnilH\. 5cpat.:otcrea [j'cptnta si, unesr , ta:pida

'Ie IlIfltOL' rl*mlii('n.?t: de rudcnie, cc • ce i.i confera 0 illdepenIjc-nt., propric, .} rna-x!!:a:e;l, posibil irate de autnconducere ~i Jl'P~lo.1 7 (.I) -rl __ Despri_n(l~IO:,J t'«rniEei cOfljugale din familia e:nLasii rl'lplle!!01 OO'll;1 $tJ'l):ct~[rii de f'ol.portmi a acesteia co extcriorul §J, in rnlmul W1;ld, ell taffuJia de origine (de orienrare sal] consanguina),

I lI!njli~ de orientate, in care j'c,16pi!e primarc sum de la parinii la , "1 Ii (K. BELL), se atl'i miX-PH rap0rt de succeaiune reperitiva eli . IIJillU de procreare, ill G'rt- rolurile sunr de sor ;;i sotie , rclctiile I'I ITPR5 liind dJ': lu s(]~ti In copii (eM. ARQNSBERG >lpud 1. M I TIIOFA'K, H)oa9~. JL5~.ntif,Ll'tl: penrru ambdc forr:1e de C1.cmilic

t~fr~'nnjterea 1a n~fn~lt a e~l}erif'l'I{d calrurale §i socia:e, a IIIIJ.:l:dill: compoltawent;;ul!' dcroi-sex, 11 atitudiriilor ~i cxpecqn!' 1,,1' muruajc ale, &e:o:;dur, f'lL de 0 pa{c" ~i ale parilltilor c!1.!fJ de , I ipii. pre.cu!;n ~i ule mpillur Lap: de par:Lnri, _I'll: de altil. r:>axt:;e. [~amil:w nUG!e~~nl esce n &p:~Cl1.u:i.[ ptc:f'e~rn. dll! lrt;l!mir:l.t~,~ 1~1~~l()r ill cea mai tnare pIlfU! a g1[lb.ului tcrestruvin contextul I ',I"':Il\i~ indu srrialc (ell lin. vjrf j,J'l cleqadele anilor '50 - '(0), ea I !Idol ·.q:ml s5 asigul'c ,;d purin paTill fuoe;di esentlale: cooperarea

• 'nomid Intre sori, rcbf,ijlc se;>:l!..tte, repRloucerea ?i socializurea . 'pi,jlm (G. MUl{DOCK, 1049). Dhl pWlcl ,t1it \r:Were pl>ib()logit~, 1111Jjl1(1. rtm:iclI:ra are 0 l,osibilimte 0re.sCIl,tit de a:i1gurare a 111~'m ,,,,Jed el1l0rj{ll~",i, de s,at:ii'f;'tccre a nevoilor de se;;tldi n::.

JlI'J[ilClie ,~ic apancoenttl. ~le fiecanr,i membru, pxccum ~i a neyoil:o:e Ir r<ll5lltl.nit:a!,·~j ,cre~lH~ a 1'\'fllon;l.lJil!l=E". Aceasta rm inscamn

l Lo!<'lfii! acesce nevoi suur saril\!'iietil:e suromar pentru tiecare 1 , [It'Ll.:l1 nucleului tMlllik,l, doar ca urnrare It apartenente, j'tli 1111 1'1 LII. (~t:e,';(jil!nd in intimimee, relatiile inl'erp{:;t~QJ'lale, ia a'ceSt Cit):.; m~ 'l/gIIl;1Iil'~ rnulr mai compjicare 9i preb~llpun uu grar.1 c.1! , ' Illllp~tentl tcln~iorl'ID.11",. b.azQ( pe f1cxibilitatc ~i£realGi\,:iurre, are 11(' ]a nnltA '!>C'lilo:r s,a 51:" itLtc!~ pEe~ optim, jar copiilor s~ '"lI,i:.· s!1l'1ltQto dln flUOf.l de ~I·i... psihi£ ~ socral. Crearlvuaeea

ir'irerptts(j'I~ala if) iJph11 Tn ti-mJ (.ii.; Mfrll:Or<~\ ,19-81)) devine 1i~rrd () ronrli~ic indi .l.»rLahJ.la a Uczyolrirru • ~a lr.d}ii t'iunillci de It fare fa~a stresurilor exrerne ~j, illlJDfTne, d jI r .. zolva ell succea prnJ:!lemc!c fi.rqli ale l'iq.iJ cori [ienc, "aiei ~ i acurti" _ Inca.padtatql nllcleuJui tam.ilinJ de ~ ::ie atltofcgJ:a "J) i ~r :1'::\1111" peticliteazJ 'tr~p~ tar ~i chiar s[-Opeaz{l "CUfS;:{' ~~itll'·i'8, p" i mphd[, p~ CC<f a ;J.umdcz.~ voltati_i personalitarii, ~>1'I:dra:dnd pO$jb~1 un dezirabil ",acoln ~l atnnuI"'. l\stfel, in vta~,l cuplulu, mortt-m f . .a dI:lpiUo!r s4i, fiCOf>:: elipa pr-ez,aTic-4l este ~"ilnSft ~,i "pte~ul{' u-;lil"h DalprelJn~ a hpelor

viitoare, ceca ce implid un niv-cl c;omid~tabll ~ , I:1:Spousabih:J;l11<e.

2.5.3. FO'IIDlc periv:H:e

a. Familin rnir;:r;i; - este o S.tl'lHCtUiii b:3l2lfliMl pc cik.~t0da thaiTe' dOl parin,t.i (~irlg'llrJ $I[JIJ (51tVDIlf~). CU t:'~lpii p_wprii' si, ivcoffirrl, copii comuni, AsUc'], rd'J\iik de fr:url~ dtrll'gli li-~I;I P'~ljj :tlj,:tnr?f ~tlnt specifice famil l'Qr mixre, d,e obicei crlis,himnd ci .10£i.1 in ",ccJa§i ,sF' ~u. Problt:ll1Ille -de achpure ifti:!"rpel:SOIllli->l »rivesc

ve:nmnll!' dificnlr ~i priu i'll;i:olcfanll'l s,'1U e'610cl!1oinri muruale J:rLtI1l fr Iii Ilttegi " nill'tlrnJi. p,,-~ d.e: [l r.~rt:c:, Lnrre pftrlntJl 11~1 rl·gi ii copil, Jll~ de "ll~: pu~c. CupJul mw:it1J este c I: eare .rlc~i:nC' bal;mt1l:, roi~~i1()irhl1:r1.1h,tk CJltt:' s(,; tiQ~ u~pr ne?Jedjililb-(~ in. :tCC;Sl\l: C!bntll\i(. lil ,speciaJ in pJ'~ig-I~ ,,<1i-r:rtdul''-' ~1 "eemdlot" ,d.I:I:ti(ltiond~" Iii r~1:~ rii -up-curulu1._. ~c~Ht~pr:J1ire/;lf1nqiq.l;u'·wi·" ).r!::guIttor-'-' te ft:,.nqil)~ u~aw in rdap_ilc: pare1Jil:J1-fll6iJe ~i invdiM ,m _, Probl nclc famiXiei mlate, ale p5rin~il()r virregi ~i ecpiilor Vitrcgi. tin dcs,~dtkul I'=lw~ din. SiStelmtl fami!iaJ iUrw:lllI:ilii' dllp Tf[ ~51l[mue, de riscul n'ptl[aJr~i a_')11l11110l I;"rl,lr1 eiin roari:rjde ,lltlt~.rjH:n • i de rDhi~i_ile nl C:)i:~conWft:li_ Ace-~t.ia JLJ.l lurnl '-'lUU_lin d'l! l~k n:uqi mp.lt~ GJ;i in rci:l,pj (,Ill'll! rnuh iili'U n\-IUp.Ll!m $,gl :ltt: i u rhii c ~ pS.iholn - 0/ en I:?api.ili to];. pllre.:3(;~)ri, p~dilJii ~in:~ ::Ii) 'I::I:tI. 1'i':'In:tpOl'larnp:m neadec-

""I

var f ~ de ec.piiil viUcc'gi, mai ill .. ~ l~'!lt de ~citlldini~~ q.i_ re:J-a,Jtlle: acestosa 1:-iU phrin,rii nat r;ali_ P_ .k al!'a lJllTte, p~ntru copil, reoasa-

. "._1 •. ~I - .. to'." pt- 1:·,-1"1-'--1" reale cum ar fi (dupa

I ()l"Ire,fl. Pi£lil1dlOiltli cre~",z-~ C~._ .... ,1. n,1L ~ ., ~ _ a~, . .

J- -. COUii\'U\':t'{, 19B" p, / _ 0) urrnatoarele:

~ ~ CODilLl~ se CGn fl1l.nd,- cu niruatin .qe "a~~1 in1p:hr,i." <"ITec! iv p:1t"JIT,Ire1e C:, nnlli SO! :;.J :liC:(~~lUl,a_ Pl:ohl£m3;\ ]JiiJ<~t~ f in sptbal dUlciJ!j: fJentru Il~l]!ji '1E~!( au 0 adrudfne in::dr f)ose-s;iva ~j prorccrlva (4d de nnnul lor ~~lvOTf 1ft. ~~ cedsuto_r.i.tA;

~ Copill'l~ sc F~;lfe [eltl,. QI: 0 madi£1c~n: 11 !:'C.gUlilOf in noua tamllie, ceea cc el1t~, dup-a Lcrminltf{Ca divo.qlllui, G idee ~i 0 a~tq~~ t;)X ~tcj.;

-~ CiJpilul Jloatellin~ dill p:rtc.1 ~te!u_i vitreg, asernarultrn: ~au d.lfc:ri't, moo ,i\ de cu>sciplinn't"c pcnr;(tu cnmporraraente, [titr;d_lt:l~ ~e a face \ii g,ludi C1 cares-a di~,;,oo$, 'S:B:il can? ersu tokr:He

rle p,iriiltcle natural; __

- Cor.i)uJ se poare invinovaji dacf. .se £imlt aimS :!:iau 'Iub€~te p.drintc:k .. .'itoteg, deoarece s-ar sim~i Sl1'l':Iuitan neioi,ai fari"i de parin· J necustodial (I':are po:aOi!' - dej~ in ~')(J$nu;l de vizitator de drep~j; - Copilul trcbuie lIa rem . ~i:' la v.Tsul s.au de a-~i revedea I bl~i,i im~' na, ~i aC"4$~ nu-i ~~ de anlt. in G:onsecin~a, c] I Wit :ll/~ tend i n pi sii~l e:rl;i~Gt qstllicltma 1\fa de *i tude y,iuegPCNr1"L! amb.ti pi! 11'11. dI:I.'"C #i aDlllO pirofllrii copii in rernariaj, iruli! ill. poate d~~le!:1,i nralr mai '~Qlrrrpl.icafa $i dufiQHi, mai ales d?ca III !:t.lpJt.l Y3 aViBq lIl1! nou co-pit _fuis.ta dtevq dific1:l'ltari care por r I • luna" , uneorl si,Jec[ac.~\.IJo , SiLl1_,l!-l>, f;',urll!ei ~,jtr(;ge:

- Este-gt;e~! pentru oricine sa iubeasca un copil daca 1."1 ~siJ~ I II ji difidl. Ca pirinte yiH:eg este necesar sa re poO IJl'hpra II I - ia situ:qia in care fiul sau fii.l;ia vi:treg1 nu re vor ,l hi HI ."I:u . .-;

~pjhd \.jt1Ceg esrc adesea adepnrl folosirii tchnlci: 1 dhrhlt! 'I JlIIII r ~; ell il!>Il:C pu:xte ctbli f)'!,.I'pih .. ho;tfe C(i)fl11i ~e 'iit u:;(I'siuru

~~

irure soti, Frecvcru, copilu! vitrcg saborcaza noul maria] prin afi?a.re.a. Ulld~ .~!itll·din·i ~1.e·.ffig!·liQr<l.re in rraport en parintele virrcg, ~M¢ :nl:llt: Jie,gati.,(rt in t1atur;,~.i. pdu!lu!: de cxagcrare;

- NOll! sot (sotie) poate sa nil fie de acord ca tara! (mama) \·itreg(a) d.-i disciplineze proprii copii. Aceasta alimenreaza, evident, frusrrarea ~i furia parinrelui vitreg, de cele mal mulre ori; - Este dificil pentnl sorul rccasatorir s@. sc simta "l1Llmarul 1" In viata noului partener. Mai ales cand copilul cste in dificultate, psrintelc ,·itreg intra in "conul de umbra". Copilul are prioritate;

- Cind bani~ suns insaficienti, purini oamcni ar accepra s:i SBH~fac_ii df:'>leany::k· copi]ului ,ritreg, privandu-si prGpriile nec~si[i1!l.

De~i abnaGolt,:'l~ ·tel.a,pei pal,ime~co'I~i1 vl[reg sunt rcalc, tON§ii multi dlfil:my.c~~.b;u<m~~sc sji <1'i~.mga 1\;1 li.n ",nIociu::; vivendi" iill~jslilll:!t~nt, c()/nHlbw.nd la ;ii,i;ruqu:~u;e~ niCH1!·\1i ~istam familial ~1 t::hlru- 1ii. fc.rIGlu:I. Diojj G!is!t'(;llil, lfidic;.\'!h~drucAt ·211 recisiitoririlor <h'l!PiIJ divort f:wud~erlzi'!,Ln t.dtlfr!ij 20 dl; :tUl., ~1.i.feqi.rea familiilor ~1r.1,;!'i11·!lSil'~e~'. ,)~t\tj" liIJllI ~,lmh;;t&I. A. .. To·ffleraprecia, in 19S3, d.

7:1=: tw ··r . . ... .'.' ""

" • .,j (I ~.t.I.. C~~lri aN~~QIU\.! ~G'. p1'fltte, ,sf1IJ '\'nr face .io. curanrl, din

~1e:mC::Il:~f;!;rt\ilii ~< C (;I p". C,lt, p..!89).

b. lF~m.iitm IF.lriIono~ln.ren~ca,lil csre structura famik.da asimeirica, li1mJ!~t:;~ dintt·unpannle ~1. copilul (copiii) sau (sui), fie prin dcccsul ¢tlu.il)][ll[ _riiirif1t\C" tic prin divorr, fie prin abandonarca familiei de 1:'lr~"Un ~Jdtint~" lie prin dccizia de a nu se casatori a parinteiui, fie 'ptin ;tdop"ti.~ne\'l rcalizata de: 0 persoana singura, fie prin nasterea ,~intt:rnJ"pjtl((jart''' a unui copil dintr-o relatie libera, in afara dsiHoric.~, (;,~ ri!f1.!.rill!'c, in special, la "paril1~ij adolesccnp", Majoritatea ftm.1Hiikm morrepareruele provin din familii nucleate dezorganizare S::,\lJ, Gdnduliitl pti:t1 deces. Cal urmare a cresterii nurnarului de divor~uri" itlspbciw, Ii)tizi, familia "parinte1ui singur" (cornpusa fie din tittJ ~~. c:oP:UJ ~m" fie din mama 9i copii) este din ce in cc mal lfll:i~I'~I+d,; ill "!pel:bl In SlT}, (BIGNFRJ. 1989). Experients de a fi

',0

l~'L-i:nrc singur HU csre nCl.p,irat dc:vastatoare p.:.ntru adult sau j)cntJ:~ copd!, dar (illL,eStl conffl-ml;!iHi. 11'1 pc.rmad)e.n\u. Ea ran'i~me tl eKip:t~ri~en¥a puniculfll'll de tip. fimili~li, ce du~ la schif!lbiri in MFortu.rile dinrre f>~l-ti[\~i 9i c0pii. E1!1::?i snnt ell mul; mil ij:etnnifi, ~tLVe, schJmklarile .pot d,epinde de tirnpul pc care il consacm' rn~n IiIW ratal familiei, de mtrdu! in care cfectele scpararii a,] n..ru:cat 'lJ5lul~l, ca. ;it copiii, de modui in care ambii adulti ~i copii cle.zvolt1

~r:l~ii de a faGe Mt?- \Jloblemelor, noi stiluri de viaf}l, Pe,nl:rJJ 11\11111 indt\iiz.i, 'accsrc ,."laaptari" ~i "ajusdri" pot fi reiativ tem:po~ I-:U1;;. c&.ttl Heme maiorit8.tca p,arjnri\t)f srngllri riN.§~\C 51 se red.sa~ nm:;a",e:a. M$;jp1iLU~:l plirintjlei; singuti sunr, mai GUt·and, fe1lue.i I~' 'gr ~r.jxlYJ~) .e.Ie~l;!i~l@ndu-\il' cu.stodi;a (I~p.iiLor, din r-a~fuDi fnl UUJdJ n.a,~~J.rah!., dar II C'w.lwtalc (U.S, But€'atl 0f (he Census, 1927, ~r~clJ. BH .. "':-NF....lt, p. 319). Pu~ine dintre femeih,: div·().ici~tt' rncl!d;m,

I ~~~. l"ll~t(li:lia copiilos r.atah.l.L 11'1 cgJmu &ea~.Mitui a.me:xie;aA. ?l enro- 1 ior..~lJ. continua sit t:ic ab(Jrda..tli aces 2'Jftu.dins; ~ociali care sdiH!Pa· 11e-l!.za accst tip de ",1:o.F1egere I aranjament".

Un prQUI sum_ aLfamiliilQf pJ(rlnt.ilof si~lguri. in ~()d~t.ltea

Jmt.ricana., Fezuira In t1lJ.belui de run;i jos (a~'~J u,s, B~I:r6ir1il. of the , ~~.s-t~S, 19;5i} Statis@t3"ru .ab~\:ii:~et oJ the Um~lCdI.S.~at~, '~07 tit. ed. "l.hington D. C. L .s G.:overnroUl,t PlI"if:ltio.g e,'ffic.e},

P.rcifilul !,silwsod:ii ai 111.!mie:lor ,}ph!np~.sI~MJ·" il'lCltlQt:

Illrn3_LD.~le eariacteristl.~i:

; fw.jori[area faiYliliilor l'l~(j)dOpi1!iCc",,!'".tatc c~ndU56 (ck, 6=:m~i Jiqrr~ forrpflte din mama ~j copilul ci (88'10 din cazuril e .tnregi~l'rate de :Korton ~i Glick inrr-un studiu sratistic dill 1984);

It! <.!(ie"ste (amilii, mama asigura !l1_;Jj curine! custodia fetda!

~lG.;ar. ;1 baieti1or:

i!!tr: sit[!;!\ia tipic ind.lnita mai curand \a grupurile ctntce !'l!!W~! COJ:l;1parativ cu aile grupuri. in mod semnific:ru'v, Si

+...._ ............ _ ....... f •••

m",i mulr de jumiirat(} diJl tat] copiii ne!lrl '93lcrlciLW, .1(' sub 18 ani, locuiesc ell marna 101:" in \TCIlJ,e e, cl.o:tr Unui din 16 CI1)3!) albi, sub 18 ~ni, esrc tn m:l!3";l~ ~J:).m\'ic;

~ varsta rnamelor din atesrc filmUii era t.aLlira p:1r:ilL In 19-;'0; \'arsla Jlle:die a aC(,SiOl mame, cl~lp-lli 11,9i10. era de }T~'i ani, iar IOc t 984 ea It g~~Iut h 34fT ani. Aee.f'ks('~ ~cltd0rC' eere arribuita ciiqterJl numarului d'tl fem~ tjni::t,t: car~ dau n asrcre unor copii iiekitio.li, ~1 ~j n~~ii nmtl ,dci1tOf!Iliui la tincl'-de- fcrnei care !>~;] I!a,sim:-ir 'tU:upuril1;

_ J1t1l11 Hru I rrf~clor- Ji\'O"q:l.tr:, care i,i Sl-m~rn tami.tria.. 3 erescur cu 300% io.tre 1.970;i 1934, i<_, 4.6% db~1J' M1iUfJ~mtmu~ paren~ale. de tip mQI~ PW''\'lo diu dc, otrul ft!!i:riCi.i;

.nulnirul 'm~lliilo,. l"(\~n.o~mJ~ .(:(}l'I.du.~e ih:: fernci cure- rnr ,I_U fose Iliici,pc1Ml caslhl:J:)~re :l ne'S~~t~ ~=mJrii 1'i~~Ti¥,cu :l~Q%. in acee~~ pi::tlo~d4 ;an,~;d'izIlM ~I liepte;;dnli\ eurent circa 20% dlntre f.'IDiiliiJe fh.rll'!:uc dill nH'I~c:opfJ;

~ m~e.Je siogu:rc', COl pilrinliE:., !le _pot a~,\eiJt, l." xperienra diG_{,I:IJLi1JlJO fin • nelere, lile" po{O ...,fecta indhizii pc terrnen lung. COP'lhl detl:Jilt"' lion ~rwf)rt econorni Renrru mulre dlnl'fto fainiijjJ"" monoparenrale condLls'. de: mame, Jar unul run 3 copu provl:iFliri din !J;~Slt 6m1[lli'p:I;D~1~SL: "j\J~' torf::unilial pentrn e:-opilul deperrdenr ~A.L1Dq sau asistt1n~'l'i S{)ci!ll!:n:, i~I ,SUA {dup;L N~)tlon ~i Glick, 1986, apud Eigner, p. 3.rcffl);

- ca pjrink sr*'m« mamele i~i extind rolu) a. sarcini auxiliare, nespeci bee to!-t~'X~hU, Accasra ,,,acfJperire" de roluri simultane pamnr.a:le r:lcc'es_(t~ til1'lb energie ~i angajeaza "ce1'eri.« conOirtugene ~ PU,JJict de vedere ps,thulogic. Ca rezultat, "ll1dj~'itkrJr' este incapubil sa obrinrt perrorl1laD~1!11 i'adepJUJ,j,~8. efido:n_cd'~ di::cdya a anumitor sar-

cini alc rolului, ~i aceasia C'iLa(P.o:r,i~caz;'. conduit» paren ~ It!.t!i\ a rnulror pi{rinti.-sif.l;~~p;ri, lJc ei ts;~i sat! marne. Ferncilc en pregihire snpc::rioa.ti ~1 posibiJitil.'ji fimlf'lciarc au III general mai purine probleaie ca mame,J3 ngure, clctai eel ... ell ll.i\·el .sca>.:;or de pI:"' r1r-e. AS-'l:fel, pl'nbl~m~ eu I b~rarce~ de la 'sf.'rcdrciu, Qca~ionatii cic imbnlo:~\-iril~ c@pi.h:illii, Vae'il~1~a ~col:1't:a §i l:!1!~jl'l·C,@, ~j SllFHl--:cght;reali CQrpilltlt ntici, stint rnai grC:ll rez!')h-ate de rnarnele U' l.talUt sodal m He! ~,C:l Z l.LI ;

_ dilamr, ° rolulni plUC.ri1aI l.a mamele ~~rc P-I't: drepr efeee accemuarea mill multo! rl'J['kr.l:nu:l: :lUtQl'ltsre in tL1grij,itciil. cnpiilor ~BERG, 1 Q). 0 ::tl,t?l ~d:ljmb:1Jle 10 i;unihle. consta in al1:!ibniren unof rce8~on~ tilli~al~ sporite primului n,1sc;or, UP de frn.pJ ma.i oni{'~i {,.pa.rell.tallzan::a -:·opl • lului") (Gld-\SSER ~] I. ,,\.VJ'Ullrn., UXM; MARSD,aN. 1973). Expe[ie,o,pt &tresaJu:\ '.l nil,"1m@i~5ingW'1I\l e;s~e gcneraUI de fap:tul ca en rrebuie sa j}Iu[.icipe b ce~ Blat m:lH:' pa.rt~ ,} anj\'irari~~r gmj ialc (sar ini doraesnee, ingr:l,jil'1l copHlor, rintp peoi!l(;1lo.al de aumlcngri~rfC ~i actlvijjri ~l'iei"l~ ~l re'Hcat,_h 1:);

- m<lf'nd~-siugLLre m,mif¢:ml cr~te\"!;! ichimb~ ln relaria ell co P ilul, AJ« fel un ele ditl ttl: m-3m~Ic. divul.'J.RJt, 1 ~ i s,;;hin; hi fK1Rl1leq in q.r~ :i,e n..'iaricmcad cu o£;:opilut" ~,t!.ta. ee voaleaz;:. barierclc mIlt fdlul,:iJc: die ~clu.h ,~jr dL:! cupil, in msi multe eazuri, mama i{ll ifn'~:tru: rolul pit-rental CI,] prltDul n:iscut (GL fr, rCK 9i1 MOWJ5.\VY', 1986,), Acest copil adesea cst( "Sf.rfuuc ten if} lu"t,lk:'ial"', Daturita acesror caracterjs+ici, marna ~ ll§tJ!llpaL de i copil sa fit" mult mai marur decal estc ~J sau ea, acrualmertte. Mama obisnuicsre sil.-i fad!, asrfcl, C'U:1f1Jcll~~:e si-i miirturisc~lsdi yarlae tele ei ,;..,ntime:otc, cesa O! il illJ ;~ollric<1t;l copilqlui rtllul

II 'I

de confiett-nr. /\l'3 inc:i~ [r(!rt.~rt 5,j subtil, marna ii arribuie ccpilului rolul de partener, de supan emotional, subsri tutiv al parintelui absent. Ca urmare, copilul este fortat, in cadru] patrcrnurilor intcractionale, ~a-5i dezvolre rnaturitarea in devans, in perioade in care, el ~?n ca, Ill! esre pregarit(l) s-o faea. Prcsiunlle accsrui copil, in aceasra siruatie, vin din faprul ca ncvoilc sale arectiw-, f(iJ'd inadecvasenu pOI fi sarisfacure dedit prin ~J p'emru mama, dcsi accasta nu csre consrienra de faprul e-a O"Ll i le po<l[e acopnl in f.otaJixlrEE!. Canel unele dinrre aceste rname arribtlic COpifll.luirohd: l2il:ralui absent, conflimul parinte-copil aiulilge pil1a M: ,I jmila contlic~e fl:la-rit~k i.le rrutnwi !iitl fostu.i ei 30l- CopIlllJ. gaS'e~t,e d if!6.u~i !Uadu. ~ t4e :a..~,~ iml~lai;;:l in !1~'L1J si.tl!?,~ie ',a~J-i,gatA" dar el se ~Ie prcJi'a~ de ~Sllm;J.re,11 HQ>U[Ul 'I'd ~·i ,,~cdepsit« penr'n~ d mc~pc: ,d.-l pta!:!}. r~lu lSOitull.ll .i.:u1t.criol;, Uo.ii c~t;cetatoti Il.tlag a~n.f:m. :t$~pr'll ~trll('1t' ![:lw:bli::1Itle'f:luth:u_b!:e ale l'darici I'YiliUll¢-fiid m a~l-'s~·~JtuaF·ln. ~1l.JJl f!l'!mar" sunr i[flptiCf>:.,tc: -aic s!::l1frdm!P1ml'~ ~~ gdo.~ "1 ~o'm,per4rje, in arii _i.l:ldJml('J:!!J:ce, T"TII"ll al fi ,.m~1.d!f;11 ~i ~eaIjzarilG ~if::>Ql"te plt@rit)~i!'e acactecf'licil r~.ALLERST.LUN §iKELL't, 19f4)" Coplii In a"tFd de s,j_[:q,~;i, in tI(lO;fj ftQcJl'enr., nu

"guill capabili sit-:;;i e':Xpr:ime ~nWnem!il!e' lr1J' CI~nf:1ichl,~~'e'l tt'~iye sau~nj-jlncntck £'~la d~ plasarea Ior in ac:t'l1Ua P;~1Z1ti!i de catre pl'~pdl.le U'laml2. MI\I mult" se pot observa npm~roa6e imbo).'!J,~yjri PQihosoruatJc~ 1t EOJnpartllmen.te

:«J2lli'JJ\\'€, G$.li~nH1al :cd I1Ji1l:i.ilmlwi mur~ de gr;i iri ~i temeri ilk accJ;>tDY: cl;IWJii-

I"n <.-nHc,]uz_je, 1J1l!lft: d~intt;e farl1i]Ulc ll1Ci1nc\r.al'e"rll·~.je sunt C0n.d.u:5e de nbnTJ care a divorf,~~t ~ .. care aoc 0. v_arst~ inca nina-rile. An::.stf: femei ~c PQl ,l~tcpra la o cxperi.l;m~ stresanta din nunct de

. L

5,-.

vedcre finanC!.ar. Ele excrcitii un rol extins parental, indu ii..nd »irnultan componcnte concurentiale in conduccrca farnilill'i. De aici rezu_lt{i 0 serie de schimbariin relatiile cu cop ii, care pot fi observaic in slibirea grani~dor dinrre rolurile pre\' izibile de adult illi dl: 'CGlpil Ji care 51.'! t:cl1ectn llUl'-f) valoare a acesrora,

Multe fcmei gJsesc extrern de strcsant acest sratut, dar incearca ~a sc adapreze printr-o varierate de cal.

filrof:i1~d p~ThO:sodal al tatilor-parirrti -singuri

F~ilia moftdiF:'I:r'imtaJ1, condusa de tat:l, cousrituic 0 mincrirate 'in cadru] ~cG:~tui tip de familie. in ulrimii 20 de ani, ca ! devenir totusi mult mai frccvenra. in 1984, 12%, dintre Iamiliile vmonoparentale erau conduse de tatii-singuri, CM'Jt au If} custodie LI~rlj_j. (NORTON ~1 GLICK, 1986). in general, b::(r:bt:(~ii tari-~lin~ !!u1-i dispun de 0 cducatie rnai cornpleta decat fcmdl~ In 'K~:lll~ili. ,h Ilari.c 96% oarbati, rana la 45 ani, aveau peste r 3 ani d~ srnd]j, il1f,l cle·2:;~a fe:tncl de aceeasi ,arsta). Va.11~t9. medie a a~sW:l; lIru:· I<.qi '''U1i~~Za de b studiula ~~l1diu, d.aL1nmedie ei-au Jntr·~ 3<5~~O de- 1111, [lin@: raport<l't:aJ LIil; 1984. in iu~ d!" 42:e\x:, am. TQ.t.u~j, 'Ijrsl'a u1"'rue a 1l".fba~ilDj' lra!;1-r.Jnguq l;oat~ .Eiio ,d~s;a~I::~lc;I)C it1 ul!imli a,nl. I L~ cum indi_ca CHANG fi DBI~AKO~. 198,2; r~:Jf, 199B; J )lrfON ?1 GLICK, 1966; R[~N~ 19,8;6 8.PY!~ afGNE.R, I q~l(l. Dlfltre caracter.r~tiGjk. :huniltiio(m{)I[lOpfi.t~Htili.~ cqmhJ~e df; I tIll, .rnen~iofu1'm (BIGl'~.E.x\, H189, p~ .3:29);

- in srructura lor il~Ha m:ri cud.nGt l:"-~c:~i. decat ie.te}~, l':; III t~.ii.nd zdesea sa locuiascf Jimpfl!:vnJ, CI:i ~atal cU:;MJ<di:d. Linde r "I'Ii; t'!t,~ri atubuie exphcatia faprolul cIT. atitudi_nel socd;l Linde $\1. l'I'nHlve<;~ ideea ca baietii pot pre.zenta dlficul.tiifi de dlscipJdl'w.-re m.l~ man di."v,it !ctele, ceca cc le favorizeaza marnelor acordiil de II r-n1inlntt: a custo dici baierilor, mal curarid tatilul.

'-5

3.1. De JIa identlratea sexuala, la. .rnetanwrfo7.e1c actuale ale sex-rolurilor. Identitarca scxuala - 0 roosrc]ape plurifactoriaIa.

Mal mule d,t "iiL ,oric~'tI, cll~~I.ul l1l()rkrn a(inni\ impottanta ~i v;llmrr;,n psjq.olnglc" ,i, ¥:xu;l,iit;'ihi, penrru antentidt~llrea si viabilitatea rnari ajlIhll.l.

5 e:tttalit1J.tea, qj act 'interpersonal de grmjfio pC' lTItltu;alJ .. j manma Y;;J!\>mMi! ~ I_;$l·tenetilos:y. ptin ciii.ruil't de nne. c;a mud d cormmicare ~ellzifh11 j~ at't'ctl\'i, consrimie !iJtoclat:'l i un M;if de culturii r.d'.l'Fonalil jri1(,,:ES~r<. Dar Cfl!# I! ~~r(' mai pujln cunoscur ~I inrelcs s;,u pciv.ire l~l $1;~lahtatOli umana;, esre d.i:rl:lcrisiLll1c:a $:;:\ PI act de ctln(J~cj!n~ fi a\Jtocmwa~n::r~ ~k ~~n-'1;pcri:re ~i COnflctlll~ (I. sine lui prin 1.Ll'rerH"-",diuJ. celuilalt sex, de..irk:ntifi"w~ §i dezvoltare

rolului rnsscuiin ~j, femi 11 in.

Drl~a raporumle scxu"LIt .. In lur.n~ :lI1im:Jlfl rCU11a6C un .I;l~lscul ~i 0 femola, conform prg~1hl,ui imtinctmll, In scopul petpctuilrii speciei, in raporturile scxuale umanc , ,,i'nlcMnir . ,. se p.ru.dlJc,t.' mal ales iJSObpl~i revclarii §iimpJinirii ,pr,ia cornpJ menta.titllm ,] dona p,~on2l.\Jieili care i~i ~a.uta Q(}l'Ifirmur..t'.J c .!h~~.prin ·ccu ~c: ml crt prinfl)rdi!ll - Ijl;_crr.).u.l ferninin c ~l'erllul m3~rob:n.

Dar cum accede fiinril uliiana b con~lif'!f'lT~ identi:I3Pl sale S~XY:.U£;:I T;l ssurnarea rolului Sc'iu psihQScxu;1Jr lhtspu.n:ud Illl poate B f!l&'mWlJt det.:l.r iclLl'pa clarificarea unnr QQJ;l.t:lle'~ f1taCY1' tia~cl privind se:xul ~ COi:l1jJortalJlenntl spccifie . testui.a.

C s:cetL1tt:1l:ii ddihl?;S~ nuantat sexnl biologic (!dentI'''tca: de g~n sau '8t':;(13ljl), lUer.suiS lle~lIl psi,be,logic sau pslhosccial, c.:.~pviII:lar pl'in COTIlPOlifimlc:nu: de rol expresl '-.d~ tip maeenlin §i, r ·pec .. riv, feminin,

lr.:kntil:dea d:~ p ~lit:r;: c(,Jnfe.r~r.1 de:-«:wul 1 iDk)gic, qetet'm Hl<ll' genetic §i llDrinD~l:al. J\~1feJ. f'etltllul ~,e .. ~CFu.;lljze~lzili tiJ fl:lLl1' I I ~I

qllo' de cromozomii XY (m!l'i:>culirtl ~i:.t.'"X (feminifl). Urlemi natura cnmite ~i orori:

I~Alilnti ell [ormula crornozomiala incluzarid un X suplirnentar (LXY), ceca CiC' le conferit (lin(a~i~'ln;: feminine, resricole de volum redus, int:apabiie d€i· produce spcrnu;

fQl'l:'l1:;i cu formula cromozomlifl~ Epsita de Uti cWl11GZ{).m "' ceca ce determina absenra ovarelor, ~j 0 £~ch~sa de,zvQI tare a or~andnr sexuale esterne. Bre'llium, din punet. de vederc gCI'Lt!1.k. dUIJ;r: p,trj;t'll Iernei:

hcrrnafrodijii, in es .. ul cilit'tlb ~p~J(' ~m;p.'Osibflj,tate:1. dererrninarii CU pr'~CizlE :IJ; se ulu.i.

Sesul se dislill.ge ollbb dvpii 1 Jucl ale c~luJlci prcnaralc, 0d> s f;lr~iilUJ Caf:ftta fculiilul an" ochi, llrt:!ehi, 11,;15" brajc, picioarc ~i \111 rubercul gCl.J'lt(!! sau ~an~l,~en t~.

Identitarea $GxuaHi a fihlirui imh\'icil'ru cste o problema de op;nllle' proPJie.. ll\lpa maximum 1-':1 zile tte b nastere, In conferlJ:1Iill.i.tl." eu apa(lli~1 :)i conform \h orga:ucelor genitale Sf: dcclara £~XCli l~~",li (bdilJt/ fad), inscris !o ,£e:rrtt1c<ltul de nastere. Sociera'll!.Il, pt:t.n, mi'Hcrgt)!pul famiHal. 'il tr.l.:llnoa~te pe individ ca ~lp'a rm:mti non dill 9£h: d011$ sexc. S,c;;xul legal §'j .s.ex,till social ',otnl tnryru,se de socic+ate, pc h~.z'l ~pecttl1ui exterior, aparcnr norma], al orp:m:lor iJ:~fiitalc..

Idenr] tea sexu:,U1i ~i COllc~ilinta ei se f(Jmldz~i ius? 'ptinttUfL pI'Oc~!! de soeiiil_izare MUl.ualaj p:Hticularizat de b tID i1}dkid b :I.hut P.n ss constntiefte !rept;.>.t, GJ.. n. imagine de sine, ell t.d,jri ~I Crunporl;~ml\lntc corelauve, sub mfluenra mediului, a :-m1:l1foilulu~, .. numelui, ca ~i prin rolurile ~i experienr Ie-- pc e~]j I'jecare li.e: J:ttte!:_;reaz;l in coolE.mlJ cultural ji, eduta~.io.tla,j·p'!O;:€iti.e. Toatf, ac ~t'C-fl gf€:.ra copil):ll~ UJ.L lnm.'lel @i11.pott,ameatal de dezvclrsre, ident.i· UC;l.{c, cu'icn.rm:e Ii . P8.t~e:ne:nli psihoset;,u;ali.

J: 1.1. Idcnrirarcu :;cxuaHI estc {] cpnrponcutil ~ir1llt;.jTlr:11a, !i~'J a &Jni corporal t:H ~i a E\f,lui l%~b..olag)l:, iY.iG:irld -part£: elln ;-;dn~tiinp de sine ~i .I,.·~trd 0 detcrIniflaft Il'o~i';:lii. irnpor!:irlta.

. Pcntru \V. James (apod U. ~ChjOp-tI, E. '0el!ll!ilr 1911), Sinele Include: 3 dimensiuni: Sinele corpora) - material (['O[ GCea, ~c pose~h pet-:.;oana); Sinde,socia) (rqJu.t{ljia, cDilsider1j.b ;!i xecuno~itilere" ldentiLatli); Sinck spirisual (co,rrl.~dif!p pJ;O;p,rijlor :l'lni'tudini

- 'I'

acjiuni, tendinre val .. ]"]) i 1 -, ,i •• i:;.. "". ~f" __ l' .

. ~. . - . r {)l?~ Oftl.,,&.lm, '~l,nt:.l:_!:': lie refed. ,fa

prototipul fun.:Lmwn_t:al cncreetrco IIlfom1afi I"~,'I' "~·""'.01 .( _', - .

b . -- ".,~ '"'''_''' JIIU}-

tat .vaJ,ori(: fJ1o:<:_l-ri.t;, a~anJ atdbutni annonicii LJ11h!~'[.'iait"-', II.rlri:'~ tPll'l"~ nnano co .. lo;tfu1I""j .l<-:TI" S I' nzle ~'l' ~":I ( -'I,'..,,' . . . . 1 '"

- '~ ,. 1" <llKg ,", .- . =" ", '0"""( l c:,,_,_,_ •• el;l-1illHlc 'S pliD ru :llii,

[rar;,8}'l.enQI'II;rilil., se QUl.on~'i·dea~~ prin j_JlI~~dml eJi;p~t&~r conrrnl'lcode dezvoltsre de- ,cre"tc4'."« si ''' .• t=.",c ..... ~r;_~ .. t .' ,-,

j' s>= Y '~ ~" ~',.;I~J~.:1..:""!b!I.~ii}:Jl.II:ir ~eon.l:'(}[lD

cof]ceFJt-ici. lui C. Kogrn~ pc !CI!l~· Hill corp ~ fi Eul p51hr;J.!rWr le parr;u:rg de~~l lui.:ll'lgW iRrregil ex.i.s,gm1~e a p~"ftKu:\flliffipL Sj,iltit:ic ~j eQn~tiinp S;nelnl 'llfc iS~l1l~IZ~i tiis'LJ.lk, nc ar:iiblJtele d~ !>CJl(, ~nstiFland i1l<l:r\i~cial ~i JitlOO'~'lpn,ind [enol11€:41ul-\':ie_fii EI m~cib8az~ c'(G;:IH0J: mand:e:5Ln-rea rI'ltlf>eti-:,Ia ~j mentah'i ;J fil"':~~'I' 'iJ"'""~'~ D.' ,,', ",1-·

:,.. , .. - !.~~~ _L.I, ... iLIll!.I ... ~ _ cl..,J,. CL': ... t:

c\(ltd forme de J'l1;JnlE~~Gl!?1'; (cPbpo-raiEl. ~j p~ihO'wcia1a) s'lmt~exlle:,~ iiz.ate.{Jifereul'!:aee ha muIr.: ~-speetc, eare Jc t::r.::l,ni'erlii unprenl;! J.~ -m:l5cu.lin §i ferninm. V-mbil'};)_ astfol. IlU dnar de hh:hatl ~ ~d Cltl s~n'Sw~~I:11'~len~ci ]a un gCi1 bi(i)1\"l.g;i() ... t~j :.9i Oe penQl1al~tM'i m{lscu1inc: 1j lem.in:ine, .~Idbjlitjlci, atitudiru, (~,['l~Qeptli~ h'J~Il.&aht~_rj

:~I (fll:I!nor:mnHlnh:' .m1t!;culi:r:le Uri C ...... ,·,,·,,· II ... "" " . '. I

- ,I" r :.;"-'-' ......... ,,1 •• .o.:'"""",J'~. 'Cd.l:1r ~J so u-

I.i·ile in rt;,zo!vuen. lmm' probleme, ripurile ele 1ttgOci«G~illl' i.110da-

!litiJ;rik' da< ,?~.<;ilJ;te ale uuor ani\"i[i!i~ por 1::1 de: 1TIGdd ImtsclJhra san funi:nim~ Nk::i Ol'gatrtizarile. secialc rUl a:u ;;;c:ltpart ~£! :]irili1tttd !p~,iholng1ci ,~i1:ft::r~f'\rb,h" f_e.fkcfnl de po~m dQl",l1il1anta a t~nui ses; S~IU alt!d, i;)t' ~ettn i!SID:riei. De J1( !lqeic4P.l~ 11i1Lr.l.rni]l'i::l1~le, La edt' pattiarhalc, sdtin~IJH1"C!;1 &~ l'il'aimt<:: illl ml!fl.t};lf.ll. f@·I~I:M, interesdor 7i at:t1yita\iJoJ: d.@IYliiHliltC.

Socie.r:t{iLe atkl}cc, ;tl(;atrE: pe_ mnddD!J at:ril'_itarHol.: OLilllH'Hlce (~.gric1f_d!LLri1.,., d()1'i1'e\f~jqiJ:C! 0ci n!i}'r!i:rell ilt1imaJf:l)O_,~), sum pa~ni("e pri.lJ mHll1'}1 f.cb.~iilor jllte.nun'lm~ si prill- natura [d3!{~ilol- ell (Tos~rg:nrJrl~ ele Slim de mn~1i;1 ,,~i!'mi_.-m.,~~: Societi~ik-. ult>erio?fC', div~,tcs.ll1Gandu~,1 actiltlitl\i.le (<i:omp-~)..rtenra act:i\'-ag.resi\'tlmas~uli:t'lZ: s-a dO\l'I::~il 'J Ii mtlil,ti nn pa'l'.ll:rtox civillzaror) pl:i:n y';m~tf_\are, prelucrarea rn.et:al'€:!t)t· otd" iJllLl imlllJ~s rhoddul "miBculih" oa fac~br de prrug;r:(i5 Econllifl111l';:§i c1.llJ:Ur~. D~_;;, f:U-4 ~tldai!iI;!. mndelui "WI!S' ICll:i1[!u de 3t~jIll~_"e--fi evt)hji~k S{1Ci._ali (.l alh,:t~ cu sine ?! exaltalca' partkularitiribr lui psiliulf~t;i~ I.ltleDr.~ prffJ ITanslonn8!reasp!lri-rnlui Iflllf:qJfbv:ito.r, f01fcl' ~_ tih:miwll.i kI !l've:lluo~ ~i l!~ponaJUUte, a sp.i.tlrullJ~ ~!l3.m;nui:<;'-~l,_i1i~tur" i~ desb:IIlcp.'i:l §i llupJer:-Cln.iil' ~ciah_

Ci\'ili~~itia l1'loder.nll:, b{rnhtita de furia r:li'.dN.dldl!Jr, d.p:· a:fucnint;m:a conti mull a PQ"-~_'ri.i ~i 'J depozirelor nur learc, de ",]v,::tntajeh:" ambiguc ale ciV_ll'izZttid srilp~--lehnolow~~ ~j infm:tT11Lti~ate" ~t(': inc.;ii, in cea m.ai ma.t;C par)'e, ·tim pt:QdlJS istosic al ,~ndLrii., cre\\l,;i ~I '1qju:rJ1i jTI~t:;UJi!'l(';, Aceasta rru insiilHmna, autornsu, <;I 0 lume con.sqwta p@ p.rin_eip'i.ile g~n(b_rii $.i afecti\"it~~.ii ferlljtflim~ 111 f'i fost, lle;J.f'?jral nrai blJIT:i. Si$ n 11 I!J!h{ttn C;l ~~~i(i~a ~i 0 agresiyj rare (~fllil,j_na, stit;:nu!atji_ "i de cornperitia cu se:().lj' opus (uno~):rj ell eX¥g!!'l'llin ~~ .dev{,~~I'c!:: ~,('li1l;rlfnf ~~ In ~l!iu:tif fe~~). fu.pitftt)u! (:re,lc~1!,:i de vaJOtl pl~!,el;te" ambete SeU [UI wntri\jur1i d1f~'teBifiat:e" care mt se 0xpliel dear prin ,liilt/tJl"iJe' $(:!~~"C(,M'lOl"nice impuse de isfone fcmeli. /u 5. pseu sil11fl~i!;~ 5\ nen(l.':;Lnra~:sa tragetn conc:[ihzia (1~~ doar istoria le-a im,pie,dicat p~ femd ".1 e-~eze valori spirit;oale, .culnrrale $i chiar marcrlele, pe mj:sura di.sw~n.ibilil:irj_lor lor. F,ac~ LOrii fiifllogi.ci, psihol<tlg-jcl ~1 spirituaii se ~ttun1llt:a:l:~ in proportii~'! cahrari sp<'Q,fice in Gl_i@t1ilmbe1a.r ~,~. F liu:ur: sex cstc ];a £d ;f;l~: imp9ttant \Ii de l1einll)'fc-air: pCI1Jl:~] celiil.llt, p~!ltru coe\"olugit' in p1l.oGe.slll dC2\'dt:lrjj !.HHrmiUq_i_i. ",Tre;d.r'&"; spidLuaLl ins.a, (1;~k'(efi CMC unifonnize~il :;el,.t~. lc tpnSpGl'BDnalize;l-Z;1 ~i le- "'fUliJ:c(i-

indivizibil. Ap incat, pentru a se putea autodc:_pu$i, fiinp umaria l?i cauta mai intii identirarea sexuala - pentru 11-91 irnplini identitaiea de sine.

Idenrirarea sexuala se construieste p_c baza itltfjgrJ.rilor succesive ~i simultarie a ~aptc componentc::

sex genetic, dctcrrninar obicctiv prin aspecrul cromarinei din nucleii celulari ai piclii, rnucoaselor erc.;

sex gonad ic, aresrar de evidenticrcn celulelor reproducatoarc in

glandele genitale;

sex fcnotipic, conferit de aspectul organelor gcnitale; sex legal, declarar pc baza scmnului sexului Ienotipic:

sex hormonal, arcstar de hormonii androgeni, pcnrru brlrbari ~i de cei ovaricni, pentru femei;

sex ca stamr social, conferit p recuno scur de microgrupurile socialc;

sex :p-,5--ih(l~!,\ i:i<;tu ql11~tijn~a idcntiratzi scxuale, banta pc i\1-1:egmrc,ll cOfi~'u:inlfej Eului corporal ~ia EUJ'iili FsiboJDgic, exprimare in sex-rol masculin §i sex-ro] -reminin.

Constirnja ideOi iL~~j,i sexu;~le apare ca 0 sintez.a lLl1k~, ca 0 <oDfigtlra~je p1~tLifa,(:~(onaH1, ea cocxisrand prin M!i'fie ,~ sapte component>", CLl determinarile lor g;Plecit:r:::_ JL11QJI;.ti;lfunqionale, psihologicc ~i sociale, T dentitatea EWui sexual c.O'rf,lBrcal. ~r.cpe Sa se coruureze dup1 varsta de 2 ani, cand GopiLlul l§j r;::Glti10a~t;;; sexul (b:'liat!reti~a), dar constiinra. adc\'aratei jdcntita~i sexuale se realizcaza la puberrate, cand esse deja realizur suportul neuroendocrine-metabolic. Acesra gcneJ'eil:Z~ b;tza pcntru manifcsrarea plop).i ilor pulsiuni ~ experienrc, atunci cand sc realizeaza optimal con:,>tii__t1~a EllhLi pllil:wlo£lic. Factorii educationali, psihosociali ~l culruralircrnodeleaza ~i cklrifica, in perioaria adolescenrci, idenrir:l;rea ,p Qnenra~ea se:)[nah'C Tot acurrr esre posihil ca 0 seric de

factori biologici si psihosociali negativi sa modifice, intr-un scns sau alrul, elaborarea §i modelarea constiintei identitari i sexuale ~j a componamentuiui sexual, corespunzator acestei idenurati.

Polarizarea psihosexuala nu esre adcsea un procc_1 Lin §l previzibil, confruntandu-se ~i cu uncle dificultati, in str~~ l'i!l!l:r,ic eli formarca identiratii de sine.

Idenziratea de sine include si ea 0 serie de COmp01:Um,tc: fiziG1, psihoseguala, socials, vocarionala, moral-spirituala, [o"H~ acesrca exprirnandu-se prin caracteristici psihologice ?i' wmport;lmente care afirma ~i inraresc Siriele, persoualitarea individului. Ea exprima imaginea cornplera despre sine, gen, Inta~i~are, caracteristici §i expecranre de sex-rol, caracteristici §i optiuni sociale - relatii de pricrcnie inrergrupala, rrasaturi psihologice.

Identitatea de sine, la adolcsccnta, se poate contura in trei maniere:

- poziuva, ce confera un sens normal al existentei, 0 bun a acceptare de sine, implicare en sine, ceea cc flsigura dezvolrarea intimilii~ii, Inrimitatea modifica, la randul ei, identitatea, sprijinind procesul de dezvolrare a personalirarii, Persoanele ell 0- iciceLnl:imt", de sine poziriva se simr atrase de celc ell un statu t r;.imn:u \iI icientiri'ilii, iar implinirca identitarii le ajiut:.l. la dcZ'\"Oihlr,e--.a tJ:iill;~jJru interpersouale, intr-o manicra cficicntu '§i $ati_s[ii~~t'{mr~;

- negativa, ce dez:volta imagini de line, dr-lUle "iIiWt.il(u culturalc ale comuniratii, confirmand ctieheee atujo\Jhl;!-d~ Sgcj_gt)lllC, cum ar fi: "Iatat, b!.IfI! de l1lmic;, dclicvenr J,1!V811,D, llil~'s.u-fct:il etc." "Tinerii accepts flrest",- ~tkbL'!m negaVl;;re, $i continnJ $1.1 \T,a.liEk:ze accsrc idenrirau, d:e:~tld en rqat[~"lJHtc::fe}l lor in acesrea" (P-h. Rice, 1987). Simtindu-se respinsi §i blarnati soda I, adolescentii l~i intaresc un sentiment de aurorcspingerc, 0 imagine ncgariva de sine, care le submincaza §i asurnarca si acceptarea sex-rolului;

I .2.~

. idcntitattlla mCerta (criza de idet1tltatc) 'apart la a~,oksctID~il

• J . incearcs ~!.i·~1 reduca anxietatea cx,U,I'l'nriaht prin expc: t';n~e inrense ~j irnediate: abuzul, de draftl.1lti, coneerte rock, pttt:ece.t:i d t)C"..b:cat~ ii~)curi de noroc, ·\lrij J§i &ubstilwe remporar idcnnratea ',.1.1 ula , firrnarea fortei ei in 'nll1dali"11J, tlikTlt!' mcschine, PC:)PUk!ri~ate co~r.ar~. Erisili ~i alii tJJ,~ti eM';: ilIA Cfecaza 0 rempqrara "forNl.rea[a" a j.clemi(;j;~ (d devin biguri, secranti, nllfionali.?li" exrremisn, xenotobi sau iii :ilsi~t~. 0 idenritatea [it'll nflima _ exemplu: antrcnarea in activisati bizare san panioipal'ea la doborarea um r UCLH Iuri riscante: :U!'esl' g..x1 de idenrirare rani seos fund rnai buna d~cit imic. ldentitar:e;i de sN:: 1'01 csrc intlueruara semnificarrv d« ki~t '. de sjne.; ea pm§.nd fi adeev:;J.ta san inadecvaza.

Componenra l)joll"'gico -s-exuaHi a idenrimrij se f\Jnneazi'i 'J'll:ti usor ~i mai devrcme rlec:h ct:Jetalil: C:'!'J:i'lrpofJ~flte;. a~a de pil £iF\ , adolescentii sc preq£~lp:a de rmaginr.:,a corpului iqr, inn.lIltL de a devenl prcocupari de r£itf§ete:'lo unci profesii 8:lU de anallz,!Irea valorilor morale pentru care op1[el\il.. lc)entitatea vOC;tqioFlal,a, rnorala pi rc1igioasa se fClTmeaz% muir mai meet, pe parcursul dez\'oltarii personaiitarii,

Idcntiratea ~ se d~",alld l1Iai :r~perl!e decar identitarea masculina, l'ntle ;litudi.i itt! ghll n'i. &[ele jlto\'Cl1ll:md dIn fami,.. Iii ell paril1~i di\'Or1;3~i 'l}i!',>i'ls,ts't rnai t~f.!t1'e i£bmri~llrea fm:lIininll:., dcsi se expun de rimporin ;n·13:tc(ttltilrllO'i'. :i1~at:c~pt;lltc social, fie prostiruuei. A.l~.i au tori, de odel1r~ }lsihanalitjcIt (H. Deutsch, 1957, :'vI. !Goin, 1970), considers cih-l9bandirea femlnita~ii est .. ~ 0 problema conf1i.ctlala, bazata. p rapm:.turile dinrre "narcisisrn, pasivitare ~i, IDl!;sQchism". Problems cueeririi identita~ii, ca inregrare a identifidrilor infantile:- ell noile identificari, imprUnilll'ate din modekde: socjocultnralf.:::, se impu~" in mod dramatic, adolesctm~r, In spe6al fCI1:'lm. "J:i:'ud 'tr:1gc:ril1 afel1ria asupra schimba

I ~ I

rilor r.urvenire' Ill! puberjatc, d~tinate sa oferc \<ie~ii sexuale in I·ltl'!· tile () forma nuala, norm !i)., dttpa patcl..d:~l' sradiilor "oral', "anal", ,_faIie" ~i "huentu. Aclolcseen¥:l marcheaza subordouarea compnnenteicr pre~I1lib{e celorgenitale 9i dl!D.§,a"rc.a de parit'lJi ~1 de reprczenrtirile, proprii xL:! pl'ime:1D.r obiecte ale iubirii picrdui e, ceca se PCj'lTljfc orien~l!rea caere ~i g:!l,;ire:l de noi "obicc('c ale iubirii: - feh1~1 de, iutl~rii h(;tetC!6~l'\..UilU.

in sncieLl.I0a, contemporana, ff,ld¢;, rnai muh dccat baj("lii, resuur criza de ith:mdrate prin G.inf:l.iot'ul dl?' ml, lcgat de ,.}lUstlGl ferrrirriratii", si .,If lI'ii.pu~p. nor J:Qlul:i spec; fice h~tC:lilor". Irnaginile fl1l'nilinie, cart nl:,fJ.ect~. rolJJ1 r.fudlrional al femeii, compler ab'sormri dt rnuncile casmce ~i :lUpl,l'!i~ sotului. intr.a in c01'lflu::, CI imag.ini\(,: In'e'diElrl:su! in l~re rem~<g ap:lre tor mai molt anga,jata in I"e.b~.ii. SO([,lIc ji p:ollicice, ~i1 l)U kll'bal1lI'l" sa,u in care f~md de\ ine "sex;-,imbo)". D,Ltorldlr uurnerosselor modele cu'ltu.rnlc ~i Ii.ipsei de modele slet~t)tit)(~. I:e,oo!e reusesc torusi s~l-~i g':\-!;e"scli tl Uli'lI~e de sine, cat<:..sii "ina in U1L'implnaxea ;'lrilltlliut cXpeCUlIl.!e eulWJ'ale. Cercctarorii {(~nlarC@. faprnl cii femeilc manifesta un grad mai marc de an.'I([cfiu;e- in doban~ifea idcntitlrii de sine. D"rzvoltM~ unei lm<ngini pp".ili,'1; rl.eS}Kc sine are o lJl!j.te imp01'\;litt1,"a t00J1tnJ saLli1~'le~ m [rttahi .Il. ;umili.el'cn- 'ext, fiind 0 ba;;;;l re~iJ1J FtI1U'l..l CiI)J'.!Juttnl p:;ih()lagic in exeecitarea sex-rolulu].

"Pohrizarea s;~su:a~a"\ QPW;~. ,,~onrm;iei biscxualc, este, In opinia lUI n Eriksen (,.,Ide-nt~t'!I.am·~j rncJuril1t \'Jejli", 19.59), 0 c:a.l~ neccsara pemru Gl (, coIl1U'l:1lmlr Ga ~ de?:-vnlte: armonios,

3.1.2. Eretnu I feminin - e;wrfnd lnlls.culi,n, sau diferenrc ~l tranzitii de sex-roll

Diterenrele 4~ sex-ro] deriva, in pan5lO' , ditll cele biologicc .. d~d' sunr ~cm!liJ'ica't:J;Y modelate de evolu!iil P$~l1osoda.ia part.p:1.l lad a ulff!ln:i persoanc·. "Icif.m:i1l!ra ·pJilllfJ_socxuaW· se d:cz-volH'L CUSr.:Tf.t, iJ]:flnl;11l~llta imc1J.s d.e" Ut,oJdek plu'i;lnrtak. liind 1.a irm~::J?lJf

LH

&to

, 'd~intcgrat!i in suoidentiratca farniliei. In aces! sens, lX1iqii care

au ~ model parental cu masculirritate redusa, au dificulrati de idcnrificare. Cei cu model parental puiernic conturai ca rnasculinlrate sunt mai ::;iguri de ei, mal incrczatori, mai protcctivi, IleJaxari, exuberanti, calmi §i chiar fericiti" (Ph. Musscn, J.J. €onger, J. Kagan, 1974). "Tincrde fete au 0 ~iituarie rrrai cornplicata, deoarece rolu! fentinin csrc el insusi in schirabare pc plan social. EX1Sta modele feminine di"ii\(sc: tn1(tiri:1D(mhl~, de tranzitie ~i rnodcrnc" (8. Za7.Zo, 195'8). in g::dtfc:, Linerde l:et~ ~lIil idenrificarc feminins tt'adi{ionalJ resimt in Il}ID m:lre mbliJl:n'i! conflicrclc interne. Elc sunt mai ccntrare pc rtJ,n'bt!c~,t~! f'n.ro:lfc aspect

~. • I ~. ~ ~" '-. ( ~ l, - {

JJZK, suru m:H mult P1Toc!Jt'0.te de: roJu1 'blOJo.f!'lC a I ferneii, de

cils..i.torie, camin ~i fasrilie. D~ '<l:~f fi\Qt.!Vt· ,~J,~ privcsc rolul ftl11inin ea res tricri \C de )_ib~lute, Ill,], p1-11in.1t ,!1J)er(;s'e ~i tree prin dificulta\i in a-si face ptisteni. Cn \:l l'cllq"ia de ~fii_1'are, nist'a '~inere care se idenrifica antifeminin. Acest(;-a [ttl I;l lCo:n~tii:!ltra d .. 'sine autorcjectid, ~i 0 invesrijie prq;n~tll p.ti'\".in,d ...5f':t!vit'll.t~a 131'ofe· sionala ~1 SDcjala. - U:n,eQri surrt B_a1!Iial deferninizsre. Pcnatl ifirwdte rinerc ins a, sex-role] frnninin $<= aHa 'in m!TllzlJie. Astt'eJI dj>¥le1c Sf simr atrase de wlll,ri rr~,dir.i.an;1Ju m,lSj%I]Jn<" tpu: care ~-"'pi:rJ, des.::.)r( :olISetl'z_, ~i rolcri !radit\(Jl1ah,: f~.inil'le, in meI1ta!1tFlle" In;i!lifestHi::, !1'I:l1 ales in arinuimi rr.$di~i('l.nalo pd<ritld ~asi'l,ltiria ~i rnaternitatea,

Manifcstarea masculinitatii ~i fCr:lllOi..I:!l~ii prj!) 'sex-rolmi ~ dcrerminara ~i de difc:l'en~elc GulelJ'ni']e In pIfi:-r jn1~ rdIlCe~{iei cle;:;.pre ma~cul~nj_tatit ~:i ferrunirate. M. Mead (t 935), observa dt cee'a: cc insr-o cu:hun'i '(pare Cat simbol. al mas~uI1nitatji, lEI ·a;ltu pt)~lte sernnifica felniniLrt~. Dc esu~'mphl, l:3i tl1c.;Ubfi\ unul trib din J:Xc>tta Gninee, aHUirll\ik ~rli~[tce,!;e'n~bHitrJ.tea ~[ dept'IH.1e;(Ipa t:rnDIinnaIa sum cxt:ar,:ler"(sri~e ale :r<)JN]:ui. t'nM'CU.i:iJ], in rimp ce eficilm,'l! ?i COl1.1.pl'!~eJl~t apa'qin J'(,I';lh11 remiuin. DiferenTel·~

s ,_~ rnaslfu-

linreminin sum c0nditionatc a.tat de factorii hormonali, ell 11: de dominanp emisferclor cerebrale (asrfcl, ernjsfera drcapt;a, dominant\\. b b·jrba~i ca cenrru al logicii simbolice, pcrcep~iei spatiale, imagiml\iei, explicit de~'o'lt0rea acestor functii, mai C\u:al\d la biu:bati, in Heme ce dominanta cmist'erei stangi la femei, ca cenrru allimba)ului, mcmoriei, ar iu.~ti fib, dispolJibilititile lor mal bine in accst sens, Dar dLncolo de factoful bio-psihologic, "prescrip~iilc socialc' sus~:in ~i orientea:d( difcrentele pri virid modelele de rol rnasculin ~i feminin ell eOl11portamenrele tor specifice ("cum t rebuie ',,~i arate ~i sii. aqioncze 0 ferncie sau un bsrbat").

Krantz ~i Vogel (1968) indica l) s cr i e de uasil.turi

psihosexuale masculine §i feminine:

Trll"Jluri feminine:

manife~ta ncvoie de protectie;

\'oroarqe sau tacutc, triste;

manifests met, blincicte, evita limbo.)\.\1 "clur";

piing CD usurinta; prc.rera arta, li[CratH.L;l.

Trasatnri masculine: agresivi, 1ndepGncl~'rlti;

i-;i sunr p!"oPf:uuJ confident; logici, obiecrivi;

iii ascund bine ernotiile; limbaj mai "colora!:"; unco ri lipsiti de pudoarc.

C. Benbow (1986) observa ca ferele:

_ au 0 mai acce.nruata percep~ic a sllnetului, gus_tului yi rmrosului (n?,'i.':'<1 cc explica anumite parlicularitiiti senzirive ale comportamentului lor sexual;

1''''-' <.

- olwll rnai aptc sa.-~i YClibalizezliC g1ndirea ;tb~[ract;l. :;oi emoriile;

- au 0 rnai dezvoitata coordonare m,[scuL~, ce include mani-

pularea obiecrelor m~d ,~II expr~~jjl<". faciale, iDd din copilaric.

,-\ceca§i aureate rernarca faptul .ca b.aiqii., in copilaric, sunt 11181 activi, mail:l.F;ita~:i.pLitl obi mulr ~ dorm l'I;mi putin.

SchimbaI.Jh puberale blol(t~ice (inaJ\"jme" Ei,imclt spatclui, ingro~area vocii, pilnzitare~l ferei h. baie~i ~i rorunjirea sanilor, soldurilor ~i gya~lO?!it'at,e;i me su]ui 13 fete) au ;;i implicatii psiho sociale. Astfel. ant)les[en(ii rind !'La nccenrucze acestc de osehitl m.ns(ulin--i'eminin!l:. aqr nand extremist: bakpi l~i e!III('az::I p1li'ere:l ~i agn~i\'it.:].tea, lj,' s<il1gtW, fie In ~ui"i demonsrr:uivc; ferele ntetg uneoti ptn."!k.:l;lOl:~ undl1iIlrhl·~i sglgU[ik eXilgtml.. 1m ~!le §i miiurile mediati.za£e ale tnasctl'linili'i:t:i1 ri fc.minitatii rortrriJ::nyel din plin [a secas ca. 1'OM.e ncesrc diferet e n;zuha din eScp't':,ctariile socialc, ;;1 ele ~ll]'tiniliiii, var ietatea d:Lfet'cn:telot dinrre sexc.

- in 1I1limii ani se ;!'eml1.rci!1i () te.nrl.inIt ~cn(tL,lil la i.l'l?ftJpi.erea §i §n:tg<>l;:ea d'~fcr(:n~elor COIU.PtH't-Mlll::Rl!Lt . .Iintre sexe, creand uueorl armbfgti.itaite ~i discorrfort [[I aSllmawa sex-rolurilor expectnre soci.rl, !~C\ole.5N~n!ii de azi n1:1 511nt stlficicrU pohiriZlari tlcl1'linil'l 'sal! masculin, ceea ce riciid uncle pt:LJbl~!! priv1m\ :a<c~plia(~a:. 1.01: sociilii. dJ.r ~i IIIJ1t!;Jii:"t"C'ptarea, 5{f.teotip,iik r.lt:lt~r]ve :Wdll~, I:;utn ~r t1: perc,liifttOtii. I'l'lcnl;;:ili1'.t~tll privioo if'llftclD !tate?, 3.!:xuilJ1 feruiu;o ceh:ll :I'I:l{l,scu:lifn ~aU bhlnTlLr.ta pre,tlitrlltfei bj;Jc~r pemru jDt:LltilC en fetelil;iLl bl~tnllUa 'J:bsen\,rti aspcctuhn ,Lt!eUC aa 11~~tl) sun p:r_ez 11.te in EOfJ!iP0n:rulI€utul b;'i],·ba1ilo.t ~i fumdlot (v£.zt stmhrle anilor 'titl $j , 0). Dar, ulre1itH:1, aeeste srereeupii inccp !OJ' wai fn:cvcnt sa "t~ dcmolat('-~iegdwc 2li'lL e.is_tcmde de e\'~~luare init:rpcfRon;al!. La uu :eefJex in.1Q:U3.t, .npfU'e ~ tJ ma.i.m~1 re I1lEyJullClae in prhiUj!l a"UtMtribt'lirii de. t:di:5,turI Rli1)$cnMl:' :S:llLl ferainiae, t::crn.OIHtll 5".ililirJ~:u ~ de ccrcerarca lui New, din 1'97t., EJ C.rul'Stn,Iti'!' ~'~nlen\j (~d(J~ 2(~D/~ di.ll~h'e fete i;::,i atrihu.i.t C'nlDporr.an:f~!X iFrnf.run-, d.o;;u: 20'}~, dmtre baie~i i;j_a;('til ~lil: Cf')mp£a~llr arnscuiJ.io'e, I.il!' 20% n ~1-:l.\I pumr i"

l'_e~iza hlEr. +.,lul., d:at3. csre _!1l:tsc(JI'in san ferninin. 0 alra tendi.ilf~ ~izat;l a fQ5r aceea I:~ w_ajoritatea ril1eriloflie idcntiJid. Cli. mllJ]

I· m T' .......... , 19~ S} roluli01:uil1m t1i.i:iJ din ce tn ce mal ranlt ln1~SCU III ,!\. .. 1-............'-'-., . LI< )

urnbrir ·,i tI~lori~!{II. .'

D(;~;jgur, prClII:CsuJ de prefacere ,11 rolunlor masuJili.o~ §1

£crrunmc BtL: ~torn ·mi:niifi.cM"iol1tH: d _ TI2tid soci~Ja, cia y RCl1:mj:sivi~il.i san rcstriqiiln:r .l.b:i}?llSe de fmniiie, rdigic 9i morala, Dupa ;3.1 dpile:.J! razboi mo,ncii t. .~lLl«ille el3t;cmate, rnal· aks pc

• _. .J>l.,-;;_ •.. _~ . JanIE ale s'e:}<.,-rolunlu,r

studenti, CfJflSe,rmeaz.'l .L'tl0.UllJ ...... n Ifllpn· ,.,

cum ;UC 11- ol:'-le lelgMt'!, cle ti~pmdk de f.l~1ti~.liti> .

_ b:lhbarii preiau din ce _ ce :mOl mult ;l(::ri~illttl dornesnce

(gatit, SI\lill t, ¥jirea copill'b ,; femdk se!iil~ arrase tnt "" muir ~i pnlftid 'H .. 't.idJ;tp, d!;'stin:u,e parut .utLHlii:I dQ:!r b:1l::DaplOJ

(legista\ie, ;},dminisl'ra~i"" mediC'i.I1~', pHolaj etc) ,..

. 'cliin1bii.'rite t~di<t;ale I coildl-'tlnl de se ~.roll care all ~dnlt

. . . i . ,··t" unii ·GO >0 cb1'~ ell

putem:lc standar.dd~ de- [0" au ap.nu m_ .lI,. . ~ - ~ ..

mi~ean:a "hipP?" (,,[Iower p0\Verj').. ca 0 mamf~~t:~ ~d,'e's1'lm~gerilor res1tiicriilof soei~J, i~ei!Clr pr~of\cePlJtr: ~ :-1 s'!ililnrlW'dt:l~~

o. • . ~ ... e I ...: .... "'(:1..ia. "i "'tiIu1. est.etlli!:

impt1~t; de 0 s0Clep. e ·:rgresl'ita .. _i4.S[).t.,, ,~ .LJ.LL.c .... '''''''- ~ ". . .

2.1 b{l.1:ba~iJ0r s-an -niOdificnt ~em!l,itJth1:th·f (p~ I~~ 'I:m!.VJ'1 eeece I ,

. . I .. , .. ,.r·' ~ ~)'>"l""'i un mod-el tOI1:l~O:l.'~

sirnbol tmnspaJ;l:flf a op~lUnu U!1c,..u r ~~, L.... t"

ramenral pa!;.iust, api'lisar de' fWY0;lSll d:zboiul'Lui,

Ro[ul i'eminill s-a scltirolm.t mSl! '11!11t1 in conlJl:xnd ce:l"etLi

drepturl1o]' civile c til .in~1i.[a~ii {i'n~ :5f>lI:":, :' ~ ('xc.n~,p'hl:

inegalitarea in fa~fl legii pl'iV'in~1 di:"'O~lij ~I P:iUt:a\u.l ciJplllor, al bunurilor, vioinL !!j prostiLrl.ltlat

1 . """C urivind ol~~.:.in:erca ([etii-

incgaJi[;(tca:in P an ~.(jClO·ct:nrU)·u;u' I""

relor, slujbclor ~i saLu:iijoi'"

explualarcdn ~cilllil50C[aL(prin:pr.rpe;tL!f9[t;a imagihiL fe~leji ca .,sex~s.il i1bo}n ~i miruCll1aliur Tc)lllhil 61 ca individ ell cap:lcnill;i emol;ioOflie ~i eo:n~peni:;n!f: specit1ce; .consl~ dcrarcalor ca it'1\iC'l~; in.cfJ'I'1\~tcntc, slabe', ffagllc;

disG!r.El:niufu.i in vo.rbirtn Cu!'eD~

"""""' ....... ~IIIoIoIIIi.IoWI_'_LIWI ...... ~

Yp'L"iJ!;~,nUrea In ta~ie, t;nJl i"!astfnca ol~ni:C"'\~Cl de tip 11Jli,lriarhai, In care ferneia tgte a~im.i'[~ unci "scl:a-~re" a ';O~Ullli ~i copilului.

S_ Freud atrascse, la vrcme ~u\'eilii:5., arentia asupra diferen~!;i!or mascnlin/feminin, comutand problemele din: plan merual in p~nrrl anivit1\"ii. A3tfel, cele dona aritudini Iundamearale, "activ" ~ "l'lasiv" (spccifice rnasculinitatii ~i feminiratii), pot [i rnanifeHa.te in functie de situatie, de :~mbel~ b"x.~fblari. Putern spune d~spre 0 persoana, fie ca mknat say ferrl.eie, cit se GOinfpord] masctl.lin intr-o siruatie ~i inrr-un mod fcminin tn all:)." ~8, Freud, Femi .. nitatea, 1990).

Teoria soc.i!l!:izarii copiluluj considcra ca, in fond, eomport:IUI1emul tipic sexului ~c .lDA"aril., ca §i alre ripuri de comporrarnenr, de h b;~ie!i se a~telpta mai rr-ult re:te¥ii de \l~itIli':'t&, ,ictj~, ism, agrexivitate., in timp cr.; fetelor 11 sc lim.i.rC/li';:1 $ill.l 1J se.respiog acesre atitudini, In consecl!l\:;!, ci sc VOf manifests cl,j_Li:r.it (c. Brindley, 1912):

baierii com Ii: ?,proapc dublu comperrarnente agrc!uvc bta de rete, iarasrcsjYltatea bi1Je~Dru: @qn" dra Mleti csrc de ascrncnca dnbl:i, LlrJ, de cea a fetelor fa'~iLdefe.~

baie~ii sunr rnai pu\in agJ"!.:'slVi ell fc:t(~h~, ,qI'!l'l!paraliv cu agrcsivitatea pc core Ierele 0 11l£i.njfe~ fa~ii. de b,aiqi Este posibil ca, dupa ani! '80 sa. rL~Il)'\"t"ru[ fnJodifidlri chiar si in modelele de socializare ale cop-i_hdtlj., avand in vedere t:::nC\ifl~e.Ie b unifonnizarea modelelor educa~ionBJ.e pentru ba.i.(;~;i ~i ileTC. P+(;CUl11 ~) a concepjiilor, privmd posibilitl'irile crescute de afirmare i'l'1t! fcrneii pe plan social, profesiunal, p.olili""

t\sist;'ln1 asrazi b mttgJn(J-J(n-:e]:l~ de lmnZ4:\e'llht compnrraItimtoJu( de sex-to], de la tJ'3ci;j:io.n:oJ hl.. egwt,9;1:

IH

"',];, . -:I \' nsra inrr 0 conste-

ComportRmcfuul troroipflt1:iILl mUSCU,ln co ,,- .

hqic de caracterlstici ~i oricnrari de scopuri, cum at fi: eompetl~ tiviratea, agl:esl,itatea, increderea in sine, cserrivitaro. I'e de al,til pane, constclaria 15@lulw.i feminln t;radifioflal consra in c-;;~ra~tt't"JstlC! exprcsi\ e , cum >l;r ti.; gt'iill.!ic, cornpasiva, ~J Lel;tivi, SCJ1sibl!§ ~'SI Iill:;,';(')ile altuia (vezi boraTea sc ot;mi lor in, B,cm Sex Role rl\V;C'-tl:.tn!:)', care ne o[era 0 U11agine psihodiili;Pf,lOstid a accstora}.

In rnodelul traditional, sor:.u derine allh)rita!'fca, El .ia. dcciziile privind buget"Lll ~i alte chestiimi Imporranse ~i are fQI~, de a

• t' c nl']' ',0" r r '"'"j,),>,-t"l'/l [;'1 t:'l' 'de deai~·'Ll.e lui. Respo nsa bjj~tjlfk

1!11pUl1C ~ 0, l' ,"0 ._~ , l ," ,,,' """

de baz? ale sO,~iei sunt: ingriji"l".n ca<Se:l, a copiilnr ~i aSlgur:arcla

conforrului :;i sarisfacerii rrevoilor scxualc <lie: sorului.

BEM SEX-ROLE INVE0:TOR Y (trasamri scalare de. la 1 la 7 puncte)

CllLI" ~ FEMININ

MAS_. :.'i

I aparaxea crcdinreloI personale • afectuCl:lsii

• independent • grijulie

• aserriv (a u1'11:1.1.[iv) • sirnparctlc'";!

... se:n,si.bilii i,a' nevoik ;lJlwr'il

• Ell puternic

• eriergic (plin de for~i)

• abilitiji de lidcr

• asurn area ri SOJJIdll@L"

• dominant

• intclegif(J~~

• (!@:mp-a.sivl·

., do.tnid 5} aUp'l1.sA ,!t:ll,1t11e~1;;

ti. s~ oO.llsolem pc it~i

.' caM'1!

• agt'cslv

• all mtm:..<-erlcre (sc: liizwe PC' rlne) I! t.ru'l!~tl

• iubitt:ml'<: de copii

• cNnptdtiv

Prczentam in coruinunrc instrllh1Cnra~ psihoclbgnoscic oferir de Bcm. Sidlla cuprirrde l1itemi penrru cvaluarea ficcarui sex-rol, care pot fi evaluati prin note de, la I la 7:

1-'1

i :::: nicioc\atil. adcYa.u(

2 = de FO;jrlt jJnrine ori adeviirat 3 ::= mai ct .. Kdfld lleadcv:hat

4 == p.t' jumjtat,-; adev,1ral

:) = mai G~ltind adcYirar

(j ::= de cdc mai rnuh e ori adevarat 7 ::; i.ot(')tdG:1tl1:1;.j a(ic)tirat

S ,. '. '1

ugetam C1t1t.O'ri),pr. penrru .1;]!fJ ~J:e!:cj~lU de qmol!i~tE,ic '-~

_Pff.)pJ:iCl conduitlkc do sex~l'ol rap.o:rtatb fl1Pdetclt: o:adJ:.~on$le" sit prncedeze la 0 ml~n·cvachJ,[n:e ~i la f.) cvaluare ~11 1JJ:L:tt.C:l'lerulu! di:' :(;~Uc fiecare, M<,bilino apoi, wintidenrek~1 dke~'e1c ceZ~II~le dirt inc.:rcvacrL""re. Conform ~r.,ptfu'ii 119tlstrd::hljila Rem Sex-Rode InveutdtT (apuJ J C@Jt"!mo.n, 1 08~J,iT(. pn"}JULh~ll1) lH1!rliltn-;U:ea inter]prt.>!'Clre:

11-22: plli'1cte = ~aLe,1'.c. ~ri'dlific-ati"'i' ~Ili l:r v,aJ:j.aar.a tfadij;loHal5. a propriubj scx-rol; re8~Jt:rn.'l! se"-~[uillj;

23-44 = di6clJli!1iti in adf0[Jw.tL'!rL ,:!i m~ruk:itar~~a ~t;i!~-~,dn.d];t1

tJ'adil·jonal ~ut~14CQepiarE'b:tl' fnlsU,wic,}; .

45-_'i5 puncre =-: adopturo ~i Dlltmfe'S.'tMII): rJU, tDtde~"ma CM{lfmtabih'i.. II sC'x-roJ.ui:ul f\;:Idj~i()mi] ~t()at:cepr~ pilQ:b:1i)_;

56-17 punctc = adopta.rc ~l m:.LniJiesml:~ I'l.tnn:a:lt! in :.~,r(jhd. f;radiri(~lJ;lJ (auJo;uzcepr,;tF'¢ in m~J_lim"C:$~-'.~[)hlltliJ.

N'um:lrw wt~d de pu rrcte H:·z\J.Tlif, .IJieliLtnl ficcare ses~~~ujl; eh11 insurnarea pUtO~t1ir;lm "cprJ·au:: j:t ficeare item al .scaki.

In L93!, d ,lrrcl,~ C:1Curil do: ConQi;.dcut. Li re hlsm~'Hce Company :(I. C''Ii'ide8\:ifht c{uPolurir~ ,ma3«-u!tnifetn~ tl,;\.ditjm1;;Jl~ sa." schimbat mulr 5t~il. de trecur, NCHTI irtcal m:J,,tir.:Jj late <:g;'tlit<lJtist:lml t;ex-l'olmllor.,in t~te djmcmsiw~ilt' '\~fJ.i ;Y!HIj~, iI:u.-1usi\ in cca inrirna. Al:;£a:'ta imp-Jica 0 l"l'Ulnoiparf; e~icar,:l a c;(y~tor, inrr-o "00- perare pr.ivi_ad Sl!POdu:T J]run~, i:ngJ'iHlie'J anm€-srw~· ~i [n:IJPjji.fC<t

copiHof. Pe!11e.~a ::recede Ia egJJita,tc ;fJ_ In pi'ivinra compmt<lf:1Ullll-JJl4!li sesnal 51 ;1' ~lJJficatd~or, ca §1111 luarea clj;.\c:.iziilQ[ familiale. In €illd:l te-ndill~"l b C!«:~-kjjc a €g~d.izidj_st1:>,;-n~lll!ld}:or¥lu:w11fm pa~J#.~e ~'e "frill inca mai COf1 foreabil confoTmindll-"SI: SeX ·ralLJLcll:M 1;;rll.~pij!l:o!.k. J:){l'·

. .,., d 'J ""'1·i1.0t"J·'t·,·I!.e if) 'IJck.~;·dt ,c'ODtfltItI!tfiU,li1

acestea SHut mal cutan , "'. . . _ ~ 1-"

(['(afton £L'vfoOl'rtlJln, ] 987).

Unul diuue f'e7.11j(\lt~lc majo,t;c ale. acestei !lehimbJri esre fupl~ul d'Jmbii 'Sd(tl·~\J Ub{~'::Wbta ·dt' ~ii ~;L propriilc larerese, ffu:a a a\T~~ St'n~hmentul i'_~j ~l:iImt Pl'~-:lri ,ide (~x:p'fi:'GLaij_i_te dcsc~-mJ. Dc eXlC.111plu, ,.,,rl'OuJ b~rqal" ['o.aca ;11'. impytJ ClJ :~u\ia"t r.6tu~i .. ,~:t '!l>~ bucure. a{iQf.c\ ~te illil,lji!pllr!Mlr:i! Lmot saremi domes,tice S~;l.U cl~ lnptl.j'ir~a. c opl,il or, ·b.ffo J.. sc f~-mn~i ~e:l;p;' liIii'" dc:millSc~l.- ~t ~~L~ p:n:i't:! dIe ·v,dabi:,1. j~N;all.;! fe. .. :neilc" poute :!;iii sc In,Yest-el-~£Si In anu- 1JJJL:e l~r,eocup{(rj pt:~\'in,d a!~~rlk, II~i~j%fhl.~, chiar in p'rofe:'S.ii 0, ohIt'f tt1t- [lo!iti€ sau pHOf, fi~~a a :r~~i tI pierciGrQ ci fernini.ta:(;ii i\CC5H: schirnbari, vizand cgaiizM~m st:._~'-wj~.ik)r, lL'loJi:fidl aw rel'l\iile rnarira!c, cit ~i tede piiSi.liLri.~Ie'. Atii, dt. tJci1d:1, De :.\iCcepdi

b ., - .

ncurn ca 0 fcmeie ,a propuna (I iI1~{ilni.rc urrui b~tral;, 'S~1 ~. mlfi·

ali·v;i ln comportamemul i~Cl!:~t'll., s.~ part~ci~ (11. un e~J In fHitfea deei.:fli1!OJ), ~;i, d:i]b.r s;'i pW!?IJIlJa 9 c~tt!:)ric JJ:iWJ b!.rb~t. Blirbafu1 nIl m~i ure m tOlccl'e.aw::m, l'll:J!ptatt tti"oiilclt Fret, rlRr scum este 1JhBlt s:ii~ ~i, ,~:-tpf011.e san dBTenrcle, ,s~~ irnpArtJ~'I:'i;LIScl ternerilc. diue:r11.i! §i ftlls-tra \1 Ue.

. C~(' mai lnSeall1!'l1.ii, In a~eiH Ico.m:li!:ii •• ,!O felJl~ic ild.o'V~~~::I·· ~~n "un b~~rbat ac!C'\*M", c.e ip;ra-gine tX~f.1n..5. ,it:l'1s;ie e-'l.pTcj;;:Sij? Prohll1lil cii. au toaie ~xtel1c~jde (';'(Jnc'~pl:uh:lJ de $J.~-JfG1\ ,ttl lIQ,st impart~it'e ca "bunc" tv.;:_zi, de e-..;'erl."tplLLI j{lhJrile de bun condll,r,;.;1wr <1.1 ramiLiei sau de buf'l.l'l Z~odiritY.

Cc·,molid."ldthse lu~rmi'ie, :lld~ inh·bntii cit: ~i tcrncile au

< -

piiniit ITlCSUjr: cOl~tradidDJ'il @lin partca tSdGiet-;iw

fC!nlei;1 a fost lnC(Lt:aj~l"1J :s.;i ,fie dunr l!lillU mlllr d",dt b.i1-l''Da,LlIl,

orien.dndu -se sprbc.a.ried pn:~re!:ijQ~1ahi, compete'H:~a, competiEi:vitate §i chiar ";grasi~btc. TOI:li.~i" dac:.i ca o:bti~ rctc 'un aiyru erescue de sm;:X;C3. ~n cari€t:a, )11 lnm('a n01Lsbd, dnminat:~ de barba!j, sc :l§reapta ca ea si fie considctatii "neh:;.nininii":

in accla~l m:~, '4Jrb~Hul a .~t Shll1'lulitr sa ftJe clriar mai mulr dedt fl:mekl".::ldica grij,tllhJ, em'llll;iQn:ll, '~xpresiv ~i semi. b!J ]a ~~tilTlcntl:.'k m,m,ife~~ate de ;~lI'.iL nfl.f, dad cl mer. ge iP~~ de'Fmne in aCC'l~t1' di:r(:{"-t\t;t .M' :l~<capt5. sa f;je <'lonsidi!r~Ldlni:pt .,tln irnbro!Qodiloe• U' Colt'Jllan, 1988).

Tl';]tJ.:ai:rl~ ~:,-r,)jub.d Nrc s5. f.woricezc liefund;lmenb1'e~. e;rpr(ls.iq (,cD fe..n,e.ie :,>:i iumat~ s,;iu, lin bar'bat ;-..i iUma[C1te". AC€f1,S ta s!;nxal1i6cl diJ:>l('llt.·~'ll' r.ol1utiior prin px:ehtijrea ·lCl1u;tu.al1t ~l ~'I';D.Or ap.il~Vt~ elf &c;Y.-rnL Con-f'itzia.in aStlmarca ~e1'l.-roLurjJor pare sa, fl .Ko$t lu detf'JIDCin ruJ) tlJluJ.t.or rdar.U 'InihTJG din:rte cere GOlla sexe,

LOtl:-UH eo 0 tt(hfel'Sat studiu €fectnat pc 4~500 de femel amCriCfll'l<o" S. j-lii@ (j 1)(87) gfrseste Cit cele mai mulre dirlttc de se co:nsidera dO:lI1in:ll@ ~l abuz;at'e de b:irbari 111 vlap lor. Drepj urmlltt, <leek f(l:m~i em fm~ de.)!;iluzionatc \;j ~t-a;n clI0dt S:'i fad scbim!'\'\ri intpollmte in re(tI~i;a lor c0n'lug,,!1:L

1ncotro IF \r.1j tI~N;e- ;lII:ea5~ii' M:::Ui'lzj~tr a Sex-ro.l1:lTILo.I', vorn vedea ... Dar, s-e il:;tte~p~~ ~L I'1timul pHS .in dez\I'flll.itn::1 ,\iiC$''PEabiiii a sex-1'ffJIQ,lpci 's:l be spr-ijHlE ~f'je .ci:l!:~"it:ea I:l'nei 'C'gaIiNl~"i intTe sexe, in zona eduGI!=i:onllli, oC-uI~11~i.qna.1a, l~)liJi.cj' ~'I.Ul'~~rtJ(!I;1!rJn:uli1. Totll~l, aCC<1$ta eg~fill.r'E ~-e'W baza~ in cea mai mare j1;;in;l:, po: tCCLlnO::J.§terl1!.:l. d, de.~i S1li'lf!:ll.m barba.~,i ~i~ fem;::L in¥io.~ d~ mice ~.1tceva suntem £im~ l.UrlRm;:. :II} acd[a}i ump, '-aill l:~r;niI1i~a~t::.:l.. cat ~i maSCfl!L!nitatea se .tl.utir~ed~fI!leSE ,r,ifl :p'~Ir~ecriya "~ch,iLm clisce, ~inand conr ck ~;(Pt\lJ cA, ~(Jlu;!i, l'!i,.,i fc:I'I'Je.i!, dar t110J barbatnl nu pot fi pChr,1'l1 mull: Utl"lP ~J(ll.q('wrl)nt" 'r'A..tli8i G~hliJalr sex, Pe ;Cl.,j\'f" ei'l'~i fmpmffi1olU. fIO'huik rtae.hl:i6n:aLe de 'us" t''i?ea ce chiar

lH

• 1 - ~l·ctea·,a 1)'lf aceast·;j schirn bare, in scurr rim p, poate

VJaI;)! ror (J Ll r,.' . ..._ ~ ., ..

I I, -(l['L('Ll'ctp arat J~' cadnil IJerSOl1~lli lap! trecatuia (fernini-

conuuce "L ~, " •. ~

• . , I' -i ·;t si la nivclul l'cLt1~\~1 lot de inrirnitare.

na san nla~CU{[na/ L. :. ~". _

Pfina b atingerea unci '-iQ:·alitAfl io.rre H3hit:i, !E:<1H) ~a he CO)1-

. ~. ..... -., ,- -I.·,: J'II31">'

Conabilii §i pcntru b~H·r)at ~;j penHu '~,rq£Le, eSlI,lI'fIl Ilr,,~nm ,L '.ii" '

care se a$icapd s1 continue prin 'I:!xnndel'£~ ]1 ~O;ClCm:e-a<J;orn'!¥lr libilitaril ~i arrnoniei in d.satorie.

.). 2. Catevacercetaricruclale aSIJ:tu::a

.• g,!1

compYrtamentwUJ SC!(U •.

Ponderca !:tstiMtJifi a, tU9.CtiH;ls.Oi;ilor ~omportru:nmmh'!i

1 . -~', -,~', . - 11..1 11 fo, t pemfui,>ii.ma dahl a bOI'f\a1,i. s,e:i;ual, norm;'! ~l "I!~nn'LlfD~ '~, .. . . ~.

III S.l:.A., de carre ;\'lfred c:. Kinsey (1894-1956), unul dwtioc, C~l mal Ctl:lOSCU'[l cerceratorl at cornportarneruului sexual (apud \x<.H. Masters, V,E. Johnson, R.C. Kolodny, 1992). Fiind invieat sa sustins un €lIn des pre casarorie, la 1.' ni vcrsitatea Indiana - in vara

'1 '. 1/)" .. .0 <:L a d··:t '''''~1'"'' eft: marea hlJS~ a datdor de cercerare

anu UJ '?-"0, - ,.'~ ~ u. ,'~"""... .

privinr] compo\r.nIl)I;:';f,H~~,1 ,~j\.r:unl 'lIn~an. Dc ac~ea §i-: proP.l.1S,;~ aolice dte",.t 'cj~csclLlrmr,: privind vup scxuala, pc studcntii sa ..

1 . ., _. . eficienra

Foarte xl!.l'-a~1d '~ns::i, r~i':e~~~a nault mal ut.1J:1. ~l mal "~ '.

. 1 . 1 .. j ... 're-e accasta permite 0 mal

esl e rehnica inten,·~tl ru pel',$,o~;l.,. c ~~O:·, c ~ a "_ .

. bri .... 1t)1' "1otalii in urma inuervi-

mare nexibi.\.(ta1:(~ jil 0 pncre~\ ltI1l'il !'1m ( 'L '. ."

evarii Ol fl'tii de per::}oi?ni:;, bar.bllti \,<i f''::DOll:.ci si asocierii ell colegii sa!, W'arciell Pomeroy ~i dyt!!e Marrin, a rezulrar publicarea unci [u-

" . . rn ~ ;., le ~c'x'd Behavior in the Human Male"

cran flL'l.Ol1 U111"rtc,1.... ..,.., .... _" ....

_1 1, I - bari) 3 (~'~t'l de I') ianuarie 1948.

(Cornportamenrul se:r:,ll,au_,ua xtr apI' pI. I" _,..

Peste 5· ani insa, Fllbhd~ iruprcuna (\1 Paul Gcbgard volumul \fiz;ln(LC!0,toprutarnentuLs~~(f.l31 la fernci, inritulat "Sexual Beh~.\'ior in the HUDlaR Fei'JJ;;j;;·".

J :',5

I I I I LIJ .. ~n':NIN.&I ---==:;;i>C

3.3. ~eanalitatc premaritala si nelatmi eroticc initiatice

" '

Motto: ,.CurpuJ J'~ll estG\'~"1nru!l, ci inssrumcruul Sptrliului' R. Steirtu

Tcndinte si schimbari in comporeamentul de initicre sexuala In c;\~~ID:i::l identitiifii masculine ~Lfemi!'iine, rdaTLile crorice iniuatice wnfcra priuih §i e:~ mullrnpon1T~ cale de de:'iio\lji(lui,rc. in ::.imbioz:1 eu emori'v, ru\"i[ltlIl ~i"~IlI~,ni, tsupul devias rniiloc de comunicaee ii de: cUll<)a~l'er.:~ S, mi&tel"!t:dui vicrii, de jmbo~g;ire a ex peric:nw~ (1<: a.nt!:)~a,et\",.rc sCIl.zit~\a ~~ dt'ecti,v3,

Atucl;i~l,' §J ;l.jJtopiert~1 dirure .tOr rcir~"l'i ;'~ngi'll~I,~:i ua snbtll prnces biGlmim1c, l:u.l'YClec-tric, bj,()I:<{Ie:ltllqlfic.., dzkjj dc. I::'\'ll.hlaf ~i de 11l1='?tpu:.et.at. D01~Jll~a J'l~ualt; _P0ill!t1: tl nmplLfI.!1:1l1a sau li.nliibaJ;a pl'lfi mochd de j)1(;;rcc]tcre a pancnurnllli \?@t0Jotiill ~S pc 0 fijl1l~ U:Wlpl.~~. fa m@ma]_itrrtt~:, tLnetiJor, b.rJ{,t1'[ pn~:lte procura san esse o pU,cre, dar, cult;!lpl ~ s;uci:tl, ci poare sluji di~"..:roe funqii ;;i poate i'I .')l;luqjcmJl 11'1 diverm:: modcr.lli

O:iel 0 pqs(lnni esre mll~p.uDiti! de ~;in~ 111sii~! I~ de cxpc~~ rtarlil.e ~i nrjnrek- ~(jt.:i!,1'1e",~nllEtlO.i 5exU'Qlir;H~a se dt .. ,;o:Xtl :il'1Huriil"J COJ~~nt, cnndu~aro:i ~f( s~uisi:gGl.i~ Dill, ~c:r!}Tlci~. mulp ",dQl!;.,_, ~eD~ l!ll sni~ulse lfli1nidr ~~llpf,l Ivr ~Ifi ~i i~ll!r'!l. ~O!pdtfHe ~i aLi:il1dipjle s(;lcgale (a'~a lie !lex. p&\tn! ~, ~f'xILIII1:tMi"':]; JI1[U ~i1e ni;cil a~;j, U~O:lr:1, nid ,l;a pl1kuI{i ~~ n.l1,fm~ c.rm pitre:s~ !.11:.";1rt.\.J:eI!!C soeietatea, Dr~"'tca ~;, ',,~xl!:liira"t'a ocilffrt un lo~: importa1!I 111 \'iilf:i ad"ll~t;tl'rriJOl;, Fii.lid 0 cali;' de- ;1utotClliIlt!Cl1;trc §r C(mfl~rC 10 ftl!ul d'C ~ a;la SJ!' elrpJjlJ:a. c:e GC ."c:iei:ul de I" mccplu1;l1 l"j~t:ii .. '':·;t.'u.;il~ s~ililrad cir:l.e~Z'~ h nwd pRiho1o!1i(;'. ~. M2~tcr5, 1971)

/\:dol(l~ccntul. tKplio1i Frewl,. "reu~~~ acr"'~f~lt, lmHJ anulUihi ml.jjut~ 0 simeza it"l~ !iub~ n"l'lu~.:ELzualii, $UWiDH\.t~-~i G,('a SU1Z!.lai'!!, .~m~~It" '(DirrcoID de prinril1Jllipt1:tceril, t 9, 2). 'PO 11 :tteas,!~~

sex. £C1::n?JttiV.

- . .._.~' , . ~I~tlf:i (:(un~:i'tamenta~,(' su nt:

Con~ectn~cle ae'~!i\9,l ltd i11( - ,.. .',.,

,. . ., . •. ~ 't·· /-ID"idl w.1\il ncdo rite)

n'e\eg.ltlmltJ.te\\ ~il.i'ldi ~'!;l!f. .

ayottufi terapeutlce;

SIDA. .

- " 'l,'[,dt~, 1))11 tern-un

Reb (1971) ~ll~.[ik (]979') enumet'~ md ,< . r ,.'

.1, ' hi' fila! inuIt sau mal pll\in

'j' TCf!nk ~t);llale \a aW,)I.e",~!C'fc!v'

compCH ,,1:11 '-' .' '.-

aC'Ji:'l!!pGHC de :;OCict;J;te: - abS[jlll1'n:1~i4;

.. "~bStTn~ll~3. :l\h;~..arl.d !'li1' c~llll1hea. ~·~;n:lI1i.tlli,j;

_ 1)C,nni1ii~'i:~:l~e,~caI3Bl: ti ;Jj:eq~~;

_pl!:[misiva-~~ '5eXU-JU1.l(a~·{i 2Jel:'~u.tle, . . .

'- .' .. - '," si l:'G-sponsablh tate;

~ctmlsj\'iJare ,eXluala cu <lteqnllllrt'" lI·fIS~l\'l1.t:, .

-. - . . ,.' . ,")'t dar fha resnonS;1'

_.pc=Fmi~ivi.L;lte~!iell:n:',Hl. cu .aJd:;tllla~ ~ <1.mga)« .• ,.' •

bililatc;

.,_ . _, _! r~~:!\!vJ·;;;arE~ir.espons:t-

_ oe'mri5i'\l:iI:<l~i'l sexnaLa en are:c~!Un'H 11# I D, ~ .

,

side_ra:rea rolului ft:l1ili;!Ili in so€-ietatc illl mtf"fH-tl~li:~liinif~'lf;;::1 p iadFla!il.ln aritudinijc fJi 'l:'onu~;rraJ'neDtuj ~jeiKLla·[ prema:rjrnI: rl~j_!:i~r~\irginiUjtji ;>1 re1a.tinl rdR~C (1 sal1JtPnnii S(llcb~l· :ldJ«S(Wf!. P8'l'ln1siyit;1teJ. SCXl1a!i1 pre'J;lljiiltaJ::I depjn~ W:I>,l ·cle o cI;'e-,rie de faunr!:

varsta (rij:jeJiior, dupa 20-23 de ani li sc perm;te 0 mal mare !,ibertcf!,~,C de<,;i!:;ncl(]jesc<._~ntdbr [01.r(: 14~i 115 ani);

arracth'itare socials ;;1 liClml.'dii. S~~I iW un ~a~ mat mare :Ore at.atctivll.1iz: ~ bUCU.Li o!~ un gr;)d mill l'tln.rt: d~ pcnnJ..sivitatii!;);

stand;trd pamntal §i 1<::.].:[,\"[1 d PTie.h:nj:e (iltlu[di.n.l":1 pj:tn!ntam b~ d£ ~elWa!itai:e iUcfhietlJieaza in mod S'[Jt"ciaJ cop.iii); Sl2ncl:.artle gt:1rpalll' (a,lruk"8£;£:nlir find i<fi~~i f@ftnf:Ze ~()n~p'0r. [~lment@ SCxtl'aJe nn·ai ;'\pwF1·at~ d~ ~t'!1!l 11le gnlpului de prieteni);

genu.! (fol1cik ,ind Sll fie ma~ pu¥in pc;nms.tVe dedr b;'lrb~i\~ii, dar~j acesrs nitlldin.i. SAm in curs de c,llsp,.u:i~e);

uc[]iz[l!'e-a df; dmgnti (Cell eare lc fnJt»S,~oc s:U'i:tt l'rlai pt'edj~p:!;l~i J,a !i!'tertlnaj 5C::'W1,11)~

ab~;{nra Urr:BiI~~T (LH ~IlK~~ in Cl.7.ul feR}QJ:. IffiV"r.l'rjz~~ te.!ofuJiiJe S0Xllalc Pte~oce, pr-in i1lle'e'1~ Ihn::trd: ~_ij .mrr"'(,UJ'fS~ ~;Mii.a suporrulu, 'p,H~m; ;J.d9);'~ e~.~u~a sp,ttt 1.1IIrOSw.uric).

De~i Sohln,b1nk· fn compOHilYJ..::r.rlul ~lli]l pr.e!TI[U;i6d S-JiI1 pmrlw;. in sensul penn~"Si,,"'itili~( .faprt.I.lt:iJ4~r S~s;u:aJ'€ • .ktfrudiru::::t so. t::iaJ5. fata de. ;l'>:~1~U ~~llli: lil id de Frllli=>i~r;i .. 1\'(hlleSL"ti[Tj:ii l!~l~J. clqi se a!llig~i~az:i l'fatr-i.:tn numltc t()1 rh:il ~"!.l·i ~c rdatil .. J!:Nu:ilC, 'Qnmid~ ace.?~!i:'tcliU [';\I- 611]<1 j:rut}r~ $1 l"Ov:1.:l0fiz1!1lill;, in prJ~~1l ( 1:i SJl"I!tUI dupa 1~S3) l'fljLul "hrbfrH p!l!'(,. pliffl1nkc"', sau 1r!CC'H"{;'J

dC?a.Ltel~,el:ii lor, iar 22,.,% o.:ttJdf;na lips:!. OricIrHi pricten ~,i ;>t;~ioase difi.,,;ulta(1 N t~hrio1Ta-re. {;U S1:iX)j.! opus.

11[1' 3[X'ckd lilt r~te ~.~' Bvidelwl~p:a pmk:,h::lJ1c l.rga.te (1.:: rc:j€:ctarea scx-rolului feminin, (:h1!.h')r~ll:t', cll+l€Ur~'i~iror de i,~ti tlc;J,Pf psih~)SO:Lltalli, in vrerne ('12, la It1a.I(:lrlt<1tea, ki:1iJ,ep.lr~lr nn se Gon$ta?'~ di.fi.c~lh·:-il·j 111 ~dOpt>!!H'.G p1'0wgad\r~lm de: sex-ro], 1!.111\1ind lin gmd de aUftl:u::~pt,ue ~i de con.flflUt in rolul p:s-lli9$e'KfR~1 mai mare deGit [crele. TOtu)j, 65,S";;, dj!llt:i'c;ad~]J.csQe;rqi f~i.llnt.laeunc in cun~Ei!1- ~de lot pti."mp rda\iQe: h:H'{,'lU~e., d!&!:Iacl.iidu-s'e preocuIil'<l1l de viiron-'lt I(}J S\!lnI:11'lpfn<.Ji~>O in ~!t..lI~ !_..'tI::f~~UiQ (':1 de cel prnksiooa.r1ji soliddtad in l?rtl&;!-:lII:W (~o!! hw:~tan~tii1t ofii! ;il;l:!c.t3fe atesrui domeoiu", 01'1 q;llbinc[c spct'i3.lizjte care sa Le ~igme ~cupt.Jrt, ';;D!}sjli~re psiVltiMcxolpgica ~i p.sihologi6t. A.nc~fa. 0 .. ~lf:'it mai Fl11.1.h cu (;it 80'% dinrre adolcsccnti dedui( (:1\ "de~11H1 au a"ITtlt?i nief nu ali pwbk:mc scxualc", ei ,tjtl i'Vut t'II;:CI.~,i pt(jl;plen1~ de nJ_tma afCCl!v.1\ ~i reh~ionaU! cu parrcnw:iJ lor~i c1;l,pKrinr:ii, uri duloii, complexe de infcriorirutc §i sentimcnre de, hlaaeO'\'ar(~, GJ. ml~1:C a incap;J.cidj;i! de a HabiJi conracre pozuive ell seKlU HI""Ll.s~ ts% dirure adolcsc(:n~ '(catt au cfGbotctt in Ylia~il' SC"'LT9.L1) cOMi(kra Eirmilir, (kept v.i.I1ovata -de Jt1S'I.~is[~lille ler pc pi;'.lf.! i!i,~x.uil:1 ,W a,!"ewY, l~' t9rl1';j ij,~U3 lip:;g unui ~PaPlU :!d~'-~l.f:-LL ~tfU !,I'iip 101' J:n1'im~, Pct'dt: ,("(iJns~1j1cr':~ in llj,51J0 rJllUIi! i:f!~trjcri;:'il :u·jtudine:!l. parentm, tM b~ietjl l~Dlt F:rubt~lfl[ 3J)ifjO~1'j:" tll"l'Ll!l ~pil:~lu p.s,'hol{.lgic ~,i klca:tI\r tSUIC sa. j'1: -asigu_r~ aHttl[lum,}!:l li.iq:iiLoth·ue, 44:)~!1l .aU 5p~lhl.!: lcl1s:ptijin af~cjjv, indc(),scbi J.in, partC'a, Ul.1or P1ietelii. ~ni1.t'Lt" ~1J,['IOsc\.lte, mature, tud,s: (v~ri, 6 n"1;i) , dar mai. pustn lu. phinfL Petete, mai ~'.!I-ind decilt 4iiiefii, solicits rmeo'ri S~h~.il Wll!iQ:tion~1 dirt paflea marnelor. OO\.'um, ,,'(VIa dinni:" <"i CDJt4ilF.lr:r:l \?ia}a sclt.'l.Ml§: ~r afectiva impor Landi WntnB ei, ~j chia,r d.aclt <:.'4 rru !J~u'pa pIicnml loc (acosta fiind oCl':rlXl.~ dQ jlfj.'!Sta,h. ~ie:{)lar'4 ~~ m,a1, al~.s dr orientarea profesionala), (i~tlP~, h:~rn~i "a] U~I~ toi;.m lis~ilc·~hTl' EI,l',yi imp.~irimtc valoti. Ceca

tOe <l:St~ Ins-ii p'i)zi:1;i);, eSle cllcicll!aJe8 ]ll'erHlet"t-rrmrorlriU$i. in fa-,,~o:l!rim lubirii, oar II ,=15°;;, cste l~o,-iat'lt ~)bligaturh.l !;e'j ~iiI- r !I£x'JBk, iru;b 4 i\ va:brtz~trii ds~torj_ei_

Alte date inre !l. 11 te , de 6i.niwrii pentru atit\iCUuik ;=i proiectiile propri i anoie5C'-erJ~_ilo_r no?tuIHmt: 7B~/Q doresc ~~ cl'eci1i.l ei cand vor avea Gopi_i, ~i flU sa lase aces; evcniment la voia lnraOl' plarii: biiie~il, mai rnulr decat felde •. spet!fic~imi in mod 5pecial dnr-np de a ;j:V~1 ~i: 80,5lJ/n doresc Sk aib:l CQpii, dar in viiror, de pteferinra dupa ('~'"ISaWtie ~i dupa ... irS!;l de ~ - de ani, sa;o. ml;wRj GirJ,rI mijloacele m.lte-ri k le vor permire.

Cercetstoarca C. L. Neagu l.lgcr¢mo:a d"i nivelul dt: m.'U:tIritate pslhosesuala indina. ~1an'cum in ta,'uar,eca ~'eti,lur. rere!e <},'aml La fit;],j nacre m. Sur[l ecls:rll:i.vi pn Md compnt-tam.en,t;'11 de sex-rel, cli:ficultil.1l ssu lscune itlfo'ft1'ln~(Jfii,1e «It' altfal,p,em;m 3i(Yo din s!.Ihk l!i~ t?rincipalr. "slU;sil Jnfofl1ll1l-ionala o coo~t.iJLDie prietenii, \J:.(lntttl Jt': p:irinp- - 15,~%. Ceca ce - te d~ etrulilln.r este fapt~~ t<1 46,S'1lu dintre :1doi scerrti, indlferent de ~I~'x..- dowse- sa {tt ",)uta~i, c!arificari ~J ,"'~'l.::ll.[rarj" in ill~ ~ti;l ~; rezolvs i:j1 preblemeiur lor, ("hiar daca "rd-'ed ','1-, as-ume qe~iJe ei infLji.

Dintr-o iJ-Irfi cen;el'nm'. cfectuatJi pc 200 de adDJ~'i!$ ( on tie rere §..i 1!i0 de bai {!). elevi at unut licelll teQIC~tic d1n Buc.U!fCffi, E.G, Angh.;j {11!J95), r iese {aptill -di 41% ~i-au \nL~P+l1 vja~a sl!"'lm!~. Bale~iJ au deburn mal dit\ ["<:'IDC ~ 1:11 - l1mit mal m:~r dedit ferele, Astlel, srl1U'Wlcil pc nivd«;: d~ \-arsel1 "I adokscenrilor ate §~-.Ll lD.crrp!J.t 'trb;' ~; -, ;ttill'.l ru:: iruhd .un v:irf UH'.8'Y~) la b:li il II! cadru] v;ir.;le.i de B ~n i, ~i un drf].a f~ e ~5() ~ hi varm, de 19' ani, Aceste dare S1un ill];! comp;mniv:e inten-tL~ fn cWIul fiedrlll nivel dc <rii.rsr.l. A-IUe:l.,-:on.st.atim en d'e f'apt 1:;1 to~ rnvclele de V;lfstii b;'ful~i sunt In'.u nl!m'lt:I'o?i dedt I~tde dj,n acest ptlnct de vedere ,t\";ez.i s1tuall~ 1TUll i['~):

Nivf;l de viicsta

Fetc Baictl
0;\) %
is 40
17,4 57,2
16) -88,8 16 ant 17 ani 18 ani

!~h
16 ani 85
17 ani SZiu
18 ani 8;),$
1 CJ ani 50 610 42.8 11)

33,3

I I "I n 11111 1IIIII' .... _WU CIIOI"'l'-;-

care tleflnesc j,wniriit-.:llel,l ~.i, f~R.~1;l\1\ mu~ull~}ilr,atea. f\stfe,], dm ~(:<t~~riv:~ flt1;elo[, femmit:.\'W!i 3e. d~nfl~ie ill, linlj[j~, l~'~PQ:Jj;:mtci 'pM, .gmjic, sensibilaarc, CJndt?~re. t~nd«ttc, ~Gl""l'Z(j:dtl1lte, Pel'~f>"cI.~V.ll bfijetllfl.r \ltiuprJ "eter,mtul t~n" (;.;,dL'1 ~nsa 8en~~al.it:'ltl!';l ~i scnsihilitar.e!i. l1nt.l.~~t" de:' ~r:~ !l!_ J:afld:re~e:- ¥ I1lini{nall~a·l.1_d. ,,'cmn.itllCa_("i'l cllJ1l,doriL r.>'i[(C~l-'liilJ: {l~tbp~lill.e j.T1nrrjTI:k pat. fj )).stt~cl in lJ,~rn dt!'zacord, potnind de la siZ3!rn.\'ahJrizJtilor, oarccum "in oglind~", ale celor ddtlJ. sese ('1.1 pnl;,ire Ia m;uufu~l:'.!rta "felllinifdtt;ii", ca sm:o:;i de. },','i!.ractie'·, POCe})!:!;l "J.l'IorieiLllui mObsa11in'1' fS'Ll"; in mai mare m;l~u:c5. !I:(m(;~O$~l:t1i\, d~W b_l~~~i m'\'HP21l"az1 ,iCQI~ld" 1i dC!fa\'orj;;-:C:-lLa ,,'l";11:j(joalitll.tc:a'\ iO' vt~¢' ce 1ie.!..:Ie vihl.oJ:J.zcill "h[~lf ,,~tii~p:J.r1jre.;! de Si~1C··· ~i ~'I:·;)\".lf·,b~(~1.n »~rf\ilmLfv;{I.A~tfe~ fete~ 11l\e1cg prin .,n'lim'iCUllill.f:1~G": ~l:tq'i. "Il1:lttJtit.atr.. ~t;ipr.Jn.ire de ~fT:e.; ,&l'!;ionV1~t'rte, cU'lfotj" .mlt!:!I:(I, fl.B~~;ri dC'l1:Ik~~ "rn:rs~lil1.inil,;LI'e-~r', 'ill pcimL,ll 'Qln{~ pr:in ;!uron~t'. Qtmaci: d~ f011~ 11 ~.aL (;cJ~l':lhC" ~(ribur« it:11rhizlindL! ."(,, h1 ~\ d.'n~l:nf.g<lnh·,e (It. :!l1T~.i'D..t~arh'.~l.~j raljo n1l1l1 .ite. j\,rIljOMtan::a ;t:dolcscenr.iID:'t dr:: ~imhc:..lt: KC'xe COR <r..Q'~1 &iJ1. e-1~ 11",11,) bim'sfII-f\ irn:e;lll~ "tap Sl"i'K·ClalJ 1111.1111'1:' de j;iLS4rOl'j~, dintre :lCl!p:i-a, a.pro;',pc jllmii~.te ;,1:[1 ex)X::'l:iirminut .1i;;jll , .. lnfUe:l!(lli". A tar -darele r.~rdt;lti: dig i 9<}3'1 ,.;.fi4 ~i celt rue ce.l1jC(l!111i. din 1lJ5!£i S[~)11 C( >n(O(tI~IIlCj, _f!rr\Ku1 rde: ;I.CC,,:tt.ll" ad, )Lt~~~ep.~] fi»H!, i:l'1in::.. .w,~, (19t}3) \,i 41'% {1995)J

A'm,beJ!!; ;s=e cOllsidt'Jt'a (:J cati;! mal I':;iinl! ,~~-~i inClt!a~ n~~LI sexuaUl. in coridijiile trnei ntb .. ii c:!t aicqij.l;UH': 'OueClifl'l !;hbik {."I) Plficte-Die Sii'l,.(:Ecr:tl:l<~, de~i G:dilr(lt't-i .n::lru~l.fl:i t'Stli; aplt'f'l;tr;l ili.i'cl:h dl~ baicll ~j. de: l~. A:'.II"\, fel'l::ie S'tmt ~i tr)l;;rHln.ilc.~, in vn::.M~ 1:1:' bale\ii sum preQc.lJI:Jil1ti mai c!l.d]~d rk "Cii rl~1".,ll. 'lIl~i ;e:;,<;r~rit"n\£!(, ei prt!f.:'.lOhl1d pel1lrtJ .'l'ltllT'll';'I~ com.tp.f;tt: SC)l~:alt~ ,,() rcbJlc. cu 0 persoana inil.iat-4" (:4!l%) ~ielprS,ml ['iIltnP-u ~'Mj;J.ftt9. "nr:l.l:,1 m,l,:;:i in,!).h.itii' clO;tJ in 3~1% di n ca-:-uri,lll q:!!JT!t: c~ fdc::te akg ,~'r:.lll;1S[;'1 pj[luJ.ii \ari~H'iT:\ !tr1ii1.1~dt.1r (70%). l~'ete\le ~\irir:l, r~l!l.}jik tn~~tO:",h:'

1,'·1 !"I _~

reintoarccm loti, rnai hJuh sJu tnai £l1.!.~11:'I:H',~d.etu:, 11:1 monmm~ll:' de cump<1n;l, de cri.z,t_ afecriv'i, ~e H].t£tl!ru sa;tlgfllttk ~{ dr _pitn'it:1ciiue, in dutllre'a U!')l1-j ~'Ba:ib'lii:'! r~Nn!'rn!J: de ~Ol~rg~e:., de: 'slgo:t:;lnp'i, de reCUr1Da~litre,

Desigur cit reinto:lli;jc.r:t.a mcnrala 1;1 mt~mt:nt"d init.i:rtie: se produce oricum, Cl '2) mi~carc: \)ipuhna in spwu:a ev()J.l!~iei t:l09.5Cre, chiar ~J atunci, sau .l?i~11t(' mai ales atunci, c5t'}q ~ces~a p;t&r.l"M'zil. 0 aminrire angoasantJ, p;!-~hotr;lllm;[~lz~t1Jl'ii. Rela\lik aa<}!~.:;eenl.til!w ell prirnul sal! prima p;;ut~Qf'!il1 sunr .11'u~~rc pt:_fktrtd:ilnl :t'tL.i¥iiiLor lui ell pariorii, ell ce-illll.p (eol~$?)., cunoscuti, p:rre~ctIli, prof!-snri, rude etc.). ell mcdliu1 (ru:;rcm.ul de n 'Cllmc, P~'['itldecafi, con(1c~)~i~ functionale in a~t:;J' moment in socte~)~ en lrnnet (condh'ii mareriaie, sl!1iri:l:l1ale, q:Jt.dGlll(lIHt~),

ImporLl<l1p l'DG)1I'U;:'(lwlui itt.ip<l!ic ~L':~w"l,l esrc CO!15tJC[~hi:l3. pcntru e\"Ol11~ia uirerioaca ,{ aci1:l;lesl;..olJmnh.li, if) spe.:jil penrru cl:I:z.\'oltarea disponibiLitar.i!IQt sale erotielE,.a: (IodJ ~i $f'k'Wltt fli a uruii comportamcnt psHlOsexllai, mereu perfe~lhl'l, r-tcQptiv, deschi, ~i ft nalizal't)!',

Prima ~:i rca mai ditkiE'i "eucer.i:rt" a ad{,ks~ntuJucL din accst ~)t!nCl de vedcre, esre aGC~~l!ll b ,.prQpri,1J1 ,silu ,cDIJI..Al'xud", :Kcep.t:ue:JI idl:ntit}irii ~J.h·: ~;cxuld,~, rrou c{ln}~i~tA, Tre7.lte,' "tJin~d 8~;o;l1.aJc" 11 poate P0l:n:tXOO, ~mti~il~nftIA cbJIi:r p:w:wcsom®:t' (nellrov~t;u:iv), in I uiele c,nz.uci" UJ'I: ,.d~liestlei'1,t true if) w~n,;.-[r~gjli~ tate pSlhica. mal labiL~ I1u.LI, fll.ilfln in fuunm",,:t.\!,ll csesout int:r-o attnosferil puritll.l1 yi. rcstrictiva, .l?miJ:e- manifesea {rica sal! cfuar rcpulsie, J:j,_];" ial1a de aces! "He,ll corp'-' yU~ if ,~C:lnH,ak::lz;l Ul: ,.:;xist;i §i altfel cl.ccl! pf!0li :,cUtTI, Et Jl1~Em '£n sC'siz~i',n;:!~,rJit1:t~, impulsuri, uncori impericasc, dori.I11p. i1k,ni ,11lru, pn~jn familiarc ~i oarccum incdite, Ut1 ;Hille~[eC dc- at:I'aqic, de ~\.Irpri'l.,4 ~l ,d.:c reprimare, pcndulsnrl I'I1Ut U:'Dt:l.\ja, ~tj;1nfJt't)i(!'i ~'i 'anmcdhsl'iafl)gere, Prada bul\<rr&jrilor -~;;le EI1'l'o\,io·nale ce i!1~f.I~""~c lnica :\.:';'_ criz4 de

1'i4

IJrcitJriiid expcrienre lmp~nCC, incercand c:h.ioo· sa com perlSczt trccutc insatisfactii, r~n1~~, nerealizari.

- igf.!Orarea granirelor autonorniei psjhosnc1.z;J~ a ;ldo!c<;centilur de cilne parinti, prin minimalizarca ~i l·epdt1Ml.rea ucvoii de colt'lfiprn.1tte ~i exercirare a idcntitarii s cxuale a aC"i~iStora. '~p!.)!nucik' nl.l1arnJui LU "piirintit-garciieni" S1Jnt et,::e-:nial nefaste pt:i:7ltr~~ -ime,.grat.ea viiroare a acesruiain caph.! .§.i, int¥"llitI'~l, pentru {rairen. c(lhllib:(ara a exp0.rientrior sale amoroase. PBi:fl;tii cllte manifcstil: ~.Iitate, $~~sj"'i[ak :;;icom,k<ite 1'9'm11rive, adeJ5ca umiliioare, illelu", t:marului seru trn~11te_ .d~r: aJlpiilillihiLe-. fif!fu.:.;,ti.fiea:te, amtieMtel de J;!':..l:!lrie ell orrce p~l;Wnct .. ~atl6:~~l4lti:t;'a~e ;, pndorii ~j "re~i"· .}'!ca· mate de eon dcrniresQci'aJII, cat", q::'Oiu.ln:(r~ g~ peisi's-te in tH:Ium.ne. l1\:edii. Acestea CO(i:afinf!ftt"e inmmu;ti!ll- ~i phmtil.ri!'1jJ,~ijla!1 s,;xu;:lic,.tn special in aC~ra clsawrici sau I'll vitdc (L\jjs:id(:l~tc n«{)nfi)rme C1;l a~eeplClrile pa.dnri.lor. F. de 1ywfJrJQr,l1l-t fupttlJ d ~:ist~ ~i~ Ul~\li;i in care acesre limite ale "V.il'~i, acceprahile pelHt:Cl ini~.ier'Z!a, .seXl!.a~R·, frizeaza absurdul, 111;l:peciaJ in cazul fe~~'!or, p<'irifll"i.i ih.I!-1:unandu-1", p~lstrarea virginidrii pan:i h 25-27 de ani ~i tondir;i{fn1iind-€J, evident, de dsarorii;. Dar r<,',alitatl'::} C~fr(:TP]_imentelor, de cdc rna) rnulte uri, nu sc cOi"ljlO:m:t~'azii accstor p.tejudaci1i\ dE'lii ,i:prerlll" pdl"lGiogic nu ,~s~e d\iloc m~gJii~hll... A."'t.:~;t rip de p~riQ\i gcr!C'T~7.ll f:i:eC'l.·~.~ i"q;:;qli adwl'se ak'to I cs.cerq-.llm, care l~i inl:l!.Llrjl "prikonict<lwJ. p~ihologic" ~!(k))i!tll pd[l in~4t!,irea birflSet'i ~I I.\,twr reii1ri'l sexuale J!llsirl' de d"ll.f;osi.~, .WI:i1rflpJ:ltt.!urt, '!-.u dib~-r.ato;1.l~(; din punrtul de vcdere al itHnH1CID11.dlrjj intenjionalesial exe1"citMii voinrei personate. Expej"ien~.f.l ia"llalaaBtfcl GflnsUl:jnara pwciJi:~FlI:ll:lC ulterior h chH:epti I" d,C"Zftotiz.are ~l nH·:;"tG a 1'~btpnor amofOlIJ>e:l' Bb prin inhibitie ~j prin c:ulp:~bilit1He, fie- \)]:"il1 insatisfactia implini:ii orgasmice. In uumeroase cuphlti, disftlnqiile sexusle (fd~gi(!:iUlh1, ejaculare pr~coce. 1~agiiliiTl. dlls'paretm.i.e. jm.p.[)ten~ ps.ihrilge_;l.il) ilU h OrigJnc p,;illOtf:al1flH~ g.eU>il-:.t::;1W<lTt 'dc crl.lrp?. i,j iln·~:i~~"-tj:~ d~'tfiru:I

• I I I ~ ! ~nl~"""""IIiIHll ;;;;;~ __

Comf'kxek de iJ1.ferrorit:llete, ~)£idnd Lll::&tlll1ni~:jtt,a (L f~in\,ale[i:. sanli ,:in.. m.:U~ plliftl,;; 1n'lJ)ieJit:£I"te ~'SIt:f~ ~rl "' rn'S\1:;lh~'z,-" i'.H cop,duit'l' :naritaJ1 ~ cea ctodc;1.,11'1JQ:)cciai) ser,ul: drutinlliLln lirnr-

(ek unui opt~rnlll1fl fLlluqicon.;lL

Isroria h<I-~a rC~!I;11C CC\ntl.nl\\J rapo(tlu:ila inrre genrill.pi ~1

\ot,t,(4~ t1tLl.L'l'lC.k flCl:l'nJ;:elPtli,l~ cure k l:efh:cLa, (0 'ti~ .ioastce, di Il inl'.t:tdJ,c-tie ~i_ t:ll'".J, st::-:n~l!!l:rlt!il;8 a dt:.,i\'o:it b t~: uC:ll'2.'a 0 le>Li gal:nrie ~i n e0e~r~, SIO';t,js;t;1[ ,.,~r:lilJnd, ,~(l'~Jle~can\il CalC AThU ;IU tC'b\ii se::n)ak ti!'!l;a~li ftL!: 1IDt'ils<ideL"lti d.r.!\'l)1 d:edM-~ Wi c\J'M"rmali. /\Ic:c;astii C()tI!(;i",Pc~ie ~r", in:>{l ~i 1l_J'l~~t: c('!IiiIli:!dnj;e d~",u.t:hli'il(. Adfci, tl!~ki adnlt;.scd"\~;:~ nu he clroJ,\lnst~ .:.;\U ~1!1l[ru ca~l! :r~t:.a:l:elifi4 ~i;k3 nu esre ~ig\IJ6, sc pOL ([ede h)oih qJ sa1l nrrormali, ;J§H mol ~exli.illtil,tea. rrsdi" :c;ll se banaJi:>,ez.e ~l sa. ~'E ~~l!J.c\ liaou: 11 ail sirrrpiu ,.1[1l),l.'i:ir!lQ~Lt at: bttw .~ooltt~Je" (B, Ga\'Scc, Nt Bloch, 1981)". Sc:Zl'11l:ih1lLC'J. Oh)j:~ilI01:ie este 'insa dep1!:rtc de a revcla ri'li~terlll infoN\n,i.Lij di.ntre cdc d(m~ SC)(C 5-i,

111;11 mu~t d(:ectt ilL;;'!. 1'1 .L:1ten~L

_ 'El'istA () varsta ideaLl pentru primele retatij sexuitle 'Ji, ce ('onsecilW; ;ex pute.,l ave" iJ¢fit:;.u perS011~lh31ea aci,jle:;ccHtldLl!, Oaf pe:.l'~l'll r<:u~1n rnld:.i.taI~t? carcel':iH)i:ii, fumiliei o)[lsicier(l roil J'liS'p,illI,- 8ll_IHI 'tliIit,; cat, tiM ~ to e;l;:\!. lum m.\ire mMl! rn c ~)nJ;('acii ,ru\-e.\ul de m-at1Jli,l8,l<::: p;;,ibGi'lgl~~ )l'H~ 'mull dt\pl \.':U~bl c.l'!O:I'l:olQ:gi(!~ ~. t,ini\'" rului. )fomt.:ntl)J.1ni~ierll ~:ttlfl!t! ~'St.e b~ ~ Cl~inejda cu rnomUl-'[ul "ilumijl'!:s:rii c'li!!' ~jM~~, i:'ec~ -:~pUll~ fllv;-o'id~a K!'nczil;~nea pe.r,solulltl\il si nr&"oi~l ;et d~·~nrI11l<J!1't'. MLAP. adO:\csce!)·rir,e.u~esc Lnrurriv s~l decid'J asupra nHJL'ne(ltLI'bJi propkt", ¥tii, din contra, j~atc;i1ll. primcle rcb;ii, ceca fli: ris,ca s1 imptt,;gll,~~'durahil caht;ttie.~~ vie~, sexuale ultcrioare .ili s,ii, inDpii.id.ilf:11'! 3.vcesul ·ta orgasm (cu atilt mn~ mult cu cit re?li.::area ;lGt:stni:lc 1a p_.rimde lflceucari rine lWili.mult de mi'tuJ ramr,lr1CSC sat! ci,nem;Hog.o:ill!: fl jl'l~"lipu~io de l'~$!h~tkSl

Wl!;l.!i<lliQf(.) ,

Raportat la SCs..'tfI:ruJlrec~:t 'Ii ,i,<! prim;1 J~"mil[,H~ it Se:CIC!Jl!)ui -:nPS'o'lJ~ fh nltimii fj,lji SC C(')llstata OSt'1Ill12i'.e a vit;;t<"i primdor ~II)Q&iTlri sex;;ale, 1 [J 1970, 25Q,1, ,oolLn: lr!lic:~i ~i l.}% dinrore l.ct:ril.c; din rrl.~t':l:, qYL!!ic;scpli o prirn'Eil r~¢~ sexuaJa, lt1aime de IS ani, In 1980, .. 37'/u dint:te: J(,eec'li ;;.i 19'/1. d:[n1Tc liccene "f;k~ls'er;l: dragost~"

j!J,;linre df:' 16 ~nL. tn cea mai mare parte a u1/lH'ilor, prir.nde reJb,.~;.i au klC intre ad!l')l<"scen~i dl" \r.:lrste 4~l'()pia.he:. i:cu inilieriJic de c';i(.1'(, un ad-rill experimcmat, par s~'j. 11 i~~lt din m.1Q.ch (ide:m, op .. cit..)

... De d~lva ani, fir! .'iP"4't~1 ee scn1OJ.l~~ ]Ii 0 fCFaknlZ:1ft' a iLlb.if!1of pLawniel" ~\~ <If]Ccs;tralllll1i t'Rbu al Yi'igjn_i1fl~ii" wr-o oarecare m,'tS1Lt,t reSl1ScitM. Unllikili:! aces·rei ('\0101i1 ~unr ludi zreu de ;)FWcciar ,5U,tisliC Iii pr(>g!ll;lsric.

Si'fl_gl).[tt ccrl'Clt\Lcfine <'1$~ c~ €:!1~ PlCiVq;ie lKccsjratq. I);~~arji ullui "S!,:l<lfi.1! psi/wlogle se~" ~l ;!dolcst:el1~uki in plohilu~ inhierii ule "cX'llxle, ale: cilrci conli'tlcinle pen tn.( via (II de ClJpi:u S'':1lU H)1)S i~;tentc. /\.CCH spilriu F,s.iJ101og;i!;\"izeazii in egaJit n:klsunl an en. nonH~ ;;i matT!r.iiZ;].j;(;a:Jfcctil~sru:llallt, f:ha d (",churt: insa 0 comunicare disp"I:IJbilil jl comprelH:l1si1j'i}1, ba2lol:cll pc CIlPOXi:u ri de i:ncrb:krC' CI] P;1rinlii. Fuc. l'!.inc pcntru C:e'hd1bnd lw ps1hu~AriIl!, in cazul unui iucidC:Jlt fJ"irt!1711i~T (d!W~Pll!:, anl0o},sil., (~c;c). Cl ndl:!!l.cS'tcntuJ ~1{ l)ir,!·r.;~ ~.ic in P5iri1'l.!jj silt un Sphiil'l. :.t.fcct:h ~anlL, a;'l[ 11'llC1lraj;J:IQT. ni~te.~.5LWEiLurj id,calL L!.JItl'ti,) cd ln~ fllJp.qj;~am ~SJ:1f: au sa cnmll-nice Obligatoril! tnt~TI, ci Mj pnllAii8 iEotllurllc;a ::tliIt. cit sJmte ,1].(Y01:1. in ,lCeast5 privinta cl if<:,uut(· Im:flit C'U (;t')Hs.irJ,e.l1'l{ie }i ia'ttcdere, :>tlsciui.ndu-i R~[feJ ~i increqer(·a,m pil.dih~i. !.1itttt.Lr~a l1Lo1 ~"r.buie s5. tie un gest de supu'nerc. ~i en ;Jllh ma.l pUJil1 0 t,if)tl'i a agr.ri:SZllnLi.

A.propicrCl mqme11Luhli initicrc tmbtrie "pire..si.itl;rrit·~ f~ f,'r,r:g.ltlt de parinji cu dd.iclterc. In ,\('Gt sens, abtlt(~n;,a prub.!J~mclor legate dE: cOfltra!::cp(:ic :;;i dun): n:pduj Ia un SlJccia1:is (:f!~:ilaolt!)~p~jhosexu_ tog) sunt de dorit. jIli,ml de tOflu.~l'll aFC!?fl,\ :po~itiY, nprimj.s.\Tl,trl fi :buclll'ia imp;lrtayJr4 ell U~t, e,\'itare:1 pi:r:'RillitifitJr sau lroni,iJor, GlJscl'e~i:\, ._ifrloru ,i. maj rIles, 0 n(;sLir;;it;i d,cy-irll.,,)!uJU'ij,.

1/

munrele, rnarea etc.).

l61

j i

S. Freud vmbe:1. dt:spr~ lllbire. Go' ,,~cop al inhibA.rii sexului", iar \V'nl!el L938} com'f'!.;:t:Jcu ;r}'iiLm,a~ia di »idtili~e\l. dragBstei rom~ntice ~e tl:m(~lUtJe!ll;t:a~;\ pc blocajnl tl:.m'p(}~:l1: ·~al!J filrrarea irnpulsmilor Si~Mf:ll;le (p.123). ell ;;the C\~"'rn'ht" ('jllb~! fa-j1()u;uri eel plrp~ cccellUll.d.!c:foriyjl[)rrre sd;;i iubi.re 1.0 proeesa] molt lnm complcs al dcvcuirii Iiinjei. Impactuleulturii fii spiritmilitapi f3'ettillL;:, Cart arribuic sexulL.id'r1an:·a 8" paca!', in ideea tt:ans,e-endt,ru sale, prin. Hlt>irt'~ ipiril~13kl, esre wti.'ls,pzu·eDt (I) aq;;ij.f ecorii,

DM h,IQurile- lint di.s:C\lta~jle dit1 perspectiva infE,1:ptetlltli~t asimilfiil mentalM,J(.jj ~i sk11rinUll.ltfitii CJ:C'fliDt', de di\',cxJ] <lUltan ;;1 ren/~tjdeni ai p~.rta:u:~riiltI.lILli sroric. .l\~'a de pi Ida, ':Q.fit:ell1_llO<ranil no~tJi \~I::1,lter t:i Trlldr ftornnnt r:oo)j,lciu-a d "iubi.r~I1, (:,ste 0 aljtu~ dine rnsnrabi' a ciid tte.m~(-~'hde- eire "fnm!J1pi:nat~a nwoilQr", ~~ ci argumllmteaz5 astte]: "Sqipmn ne spun.: di. dr.ago~1:£! nl! este EU1 sentiment, ci e atitudino care t.riur,n£fl: imp0i'rlviJ. bnJUm:. S1.mo:ril.1t~~lor ~i diticlIit.!ri1or financlare . .De fapt, drc\ll1l~tli.l1,eie l:icplicute c.r~· ... az3 oportlll:r,j(1{L!i df d~volt;ixe ;:r eeea QC' tn~rnl iilbiLt i:i.deyarata. Ea i$~lUi pUll~a de.fini ca iliad dorlnJi< neegOLSta de ;t 1i:JlpJini nevoile cclui dra.g ... Dumne;(;ll'a Ct"t.::lJ blrblS.tcil gi, r!m'lii~Ifi. penlru a se complcta unul p~ ·liLI.4, pclIl .i'.nr1i:lli.1"ta d,i:fefl(e!o[ ncvoj: c!"TlO~j~.'lle, ill ele~Ie:.fi J5:Z:IC~ (1'993. P: [5· J 6),

Ml!1lp G~XLetihori de ~ tred cl iubirt!1I. ~sre- e [eia~~e de schimb, ?011 muce cci care '51C iubesc i~J slitisfac pc dep.li" nevoile unu] altnia, de III cele ~>rio.; I.a cele eh: deirt:etc: spiutLlala. In!t"t'zarirn alC! !Il£ilt()lltt':]e gf.I>l..di:rij, orientale (tr:lOi!ir~ ,; dlntt:istc) lisupioa· sch imbultlj inrrn armDni.lv~;I.1?:rindpiHar GQU'I,ple.mentarc, (an;' in ter:lm:p.~ l;1im:lerni s-;\,r pm:Qaext1dma h} sclrlJJlb ei1ergetico .. infor .. mational la loatc: nive1udlF ~ ;i;ilogk, p*U1Dl€Jgic ~i ~pirirual), (1.1 scop de d~zVQli;arc ~i aansc.endC'te"

Insll~i J ling, pun. c'OnlEntariilc sale 1~ "t'kmrea de aut" (1996), sus!i:gI~I,,~i iabuJefiz>\; Vaj;~l,l a.ceastit oonn'p~1e aSllJlra intal nirii ennice fi.md.ltmtif1\";),~t: djnu(' .. ar.Urlltil;" ~i "ani!);).}!".

llj)

Cind se tiJ.staJ'<>},"~~nr'·, ,i'" 1' .. 1.::-..,,;:; .i!.··1.,.,n,... "d" .

. ' ""'~t':' 1'" .<..,-.~ t!~ ,.,QII", . '7,\,,..., . ...1; Gan, ' l>J,gs.

ra.qia sau s~cutjn·te'l1.)n~J pel'lfO..tllle QC!vme </ot'ln.rat de~mllit1,,~u.d

c,a propria .sa.t'~j,1;lc~e ~j sct:llri[a:~c!' _ este de piirer,,; I'r.S. S\llliv'<lJII JEpud. L.uderer §~ j,il·c.hon, ! CJ151),

Dlt1.tr-o cere ..... t·,·.., I) ~ 110(I.Y. ""

", -,'~ M .... !,~' _) ae !iti-lC'itll'lP, etcctDill;l de

Jorgen~en (1986), rezukii 2) de .,t':orlitlti·· diferite ale bhitii ~,'tl! GlJnJ 0 Illrekg tmew - (.:.a b·~il. eentru c:hi~n ·1 ~ I)' '.

.," ". r>: ,. ·,'fIe). , 'lrttn:: aCc!i't:ti1l'i, pe

PtJmd~ l@cm:i .S~'5'i[l!~4:t .,'1 an .D.~:Li f sing-ut'" 1:501'l'/o}) •. sus,;iJitrta ~i

preipctlparel r·~entlliu ce.liil~H "Q~A' ~R".-l.>,. ,' •• I~l·~"" '.. ' '

r ~ 't'W ..... ' 'try ,,<.L~... !J..I •• ~;;a. e-s I;€ rt~ llH,fil e,l

U1'lJ_lnud' .,dt: Ji 11 fmpklll1ii", dar diver,sir:lix:a np!'illn1i6i' !Or in, a ~f1T""m ,tC~s-ta f.if~~~ '(qllt<r~ ·D1:Ue.

Se rC!:'!.1 ooa~tC' de 'fJbieei ca limd. ",r;ira!1(osm\ e(}panIJ~i!:~ cui va de a CUCCJ:i ~mx;~i()nal [!II'! ~illcrlle-"a in Ii:.el 1l13i FlJti::unic sens, de a pattunde 'in llimeil rnd ITItll~ ',5<iU; mat f1Utin si'abil1l ~ obi~!ltdhyekn scntimcmdnt, up1niiio[ *i cOl:nl)brramellfdor :1C@.'itllia,. '

Srarea d.c "indrag()srirc'" ,<': aOt ronl~j mai .rnulr sub Sleillt1UJ ,:r~i!iLe'fi"lf)ti\li in Ilau Fe: ,Jaci\ cle(;)dat;;l d011.iii filll c care se g!Scso[' lrl'Zcsuatc ell pllIerea I't'cproc redu.tabiia de a dispune una de ccaialta, [JrlnJ[-l:ltl cuvanr, un gt:~t, 0 bucurje puternicii sal! C O'T.:prcsibiUi" angoasa. ~e.i doi indr;1gO$ur; sc IlfL\ .intr-n "jruatic de C'JHrema Gl€:pe1l.denr~i afccm·-x Torut se pll~~ Cl !Ii C\llll" dmta !l1O!e lnr;onIpJere dco(hCl fuziofl<:'aza, ~i t~ ~~s'" ~~tfcJ. pJ~'f]in)'{!tnt;;a" (1.. Roussel, 1989" p. 115). en:" C? ~t: u:u.,gmpla in[<r"p lubil'f h!:leri1 esre putef(lic~ temAJie ije a l.("Ilis.t cram ple:J $~orbi.t de altu I, de a-ti pierde oriole !TZet'''a, ~wit spitituali cat si fizid. l':otu;d, In cea rnsr marc parte <din !i:";GIuri, aces! "abandon de sine" poare 2.l11eninp, serios v.iitorul 1'I::h{lCi

IlldDgo:;,tiri! pcrcep ~1l1ea prin ftlrm1 ula\iei Jor, lOa fill1d I'\ti'(!) §:l stFrpr.i[[~~toare ~i, ][1 oiuda expe;fi'fll~d!or lor aml)fCvilse aflteri(~,are, "rot li:ce',," CIS' au twit pan;l, acurn est'e 8'O"l' 0 paLida ;oj jncO&~s~nta mc~rcar'·". l!!ru:imenl.'iJllnclrfitr(")~'ht1~ illcl'ndc ad~',",] ~j 0 "cinlgo.sre a dta:gOS1C'('. ca rcn::Jal;.ie'1Ju.:='t;DflH. .' , ,~"

RcLltj,i;l0 intzc mdragosdt'i nu m;,j sunt (egla~.ca it! existents obip1Uid, prin ~,bi~~irLl:!:i, IOllku!"1', zyclwcllnct stim.a, pe scurr, pdf! senrirnente rczonabile, FJ:eilloC ~lind'(';Fc (d,-! CUl:10U}tC pc ceilbll prin cmoaeie si curnva ..din interior. lara d. () privire este mai

, ' ,

dccisiva df·<:fit un .Lung dJalQg.

in acelasi tim.p, .Iiinrn iublt~.a~¥C' (1. 0 bO)g'1itie inepuic<;abiUl:

C<\ csre ntlrul]\~.;;ClltuL ne;r~$eJ:;Ila{;u!, ~C:;l d.rei,]! pa.rlc~'ewl DU-.1 po;)rc sesiaa wta'litfl:tea nici ma.eil[ U cl'a~ Cd 't.recerea timpulni, Penrru eel cue lllhqtc, fiWla it!bi,ta devine singotad, 1~J.1iCl'i,ireduclihitL Ce eX'P'I.i{~~IiICeaS-fa trilm~f''':mll.re uO:.u1.d, 'UQ,cQf.i (i 'E5t~ C;19·j cum fiecare si-ar ~i propri'<l idcmil:tLe ,in ilIIce!a~i 'limp' ;n. care o dCllcopcra pc: a cel;.illulr. "Dcodad'i, iJ ,1Iti1lli:nFJ,7mi spunt die suat POIl!c:. Intl,unea ct de a Ii, Iaq;fib 'in s.fa.r.~it, ~ l\unf p,C~l'ftru ~~I' n'LI_ n'liLn'l;d agreabil, dar ~i \lll'.i:es.~r -lffit"l"le~(c ;'"nclr;lgoslitnl" CL R~d., W£~,. p.! i 5).

Prin uceastii rel;1tje. l1f1i~iL~1:~ Ii~,pe~t cl.;g1fTmLreLq:iona'\ obisImit [11 fie.c;huia, indr:~.ge~ti.p:i S~ 'simJ: .d;~-a dI~phd 'I,sin,r;gmi pc lume". Accsi nou uni \TIe 15 u!it'c p:-i.mu}i! jJlddgucS,li~i dI{,C ca I) "stare de gr~\\,i(/', Accst scrltiriHtrrt aJ Il~{lj;~.:rer.il 3~ m'r~'flciazii pc griJ.,ruiLat;;.u sentiJ11fCl1tlllui iqbit,ii. Fj_€~(\rC' dC~I;:IJ'p.trll if! 8.ino f) tljn~j noua, pfud _tmlci lalcf:!l~, p(iJtt~n;3.aliJ., dar C:l1te s~tre~.~te bvusc prin i l.lhi]"~· .

- I'll sHi:q;.ii, dragoslerr est€ po.lt~e, r.rH1ict 6&.:e dt orice, C recioroca ;Liruin: de nr~i iden.dttri, tel:e rapt, die. .r;.oe.:.t .~ este pcrc;~ pur "CIt: arnbii drepr noua lor jd~'ffltitate,. J~ci hD.d. ~e~-re'tR, azi dczvaihlitli.

Desi 'l'l1.u1ti considcrii '~i d!\lgns~a e]j~ "oarbj '" de rapt lucrucile on stlIll chi_at asa. B~te lJ.'Orb:l tt,L':1i. ~j[lm.:d de uri 'proccs de

,_ - . ~

tm(l!lnp,urnr<;.,. p:ti.Q care .SJ1abllci.U:l:I! ~j dd~-C[t: i~k cEluii,ai.t clevin ohien aJ dragostei §i aQ~Ul:q~,ki •. ~ll'.:in £1J'i'JfltuJ Capt c:l ap,uqn fiirrrci IlIb.i!~. Stxanie ~i m.agi.di, l]]e-l'i:iWJur:fqz;! a iubirii. ..

Chiar ~i ca[l61.WE' tlJbje-('t~dL$1 ,i.ubi.rh~lU sunt decal prcrcxtc pCGCiI'iU ,L trezi st"ru:illller1rUt r1~1i;!:i(C!Ilt acord$ti cc1uilalt nu riu,t!. \U.a'i:

I

La accste componente ale drago~1c.i_ ron~ti.C'c, Kephart 098 l) adaug-a tendinta la idealizate ~ [fle.l'scHI.{Iei de lex opm; de care cineva este ats§;lt emotional pi!lo'l1~.frl'ic Iji rnu~Ma atraqie fizid. care sc inreusific» la fie care atingcr~.

Indragoslirii sunt SUpU§1 risCbll_1,;i -det:!Uu.ti.Gi u.h:l::I'itl~~, damriw. ".rhmci cmotian2k" care lit blcKhecaz~, C:.l~d~C:littl~::I de tit dczvolra UIl punet. de: ,vedn'@ r;:;di~;~ asupra R<ll~'fl1'nenlltli.

D-:!v·,is {198~o) Identi1'id. df)uiiCf.)tl1~C)rol:r(mcnte Q,i:£ldC1!1: !jpl!"': cific romahtice :

- pasiuuea Int,LIl\, ~m~ iJ'Icl'LJdd''''~\i'i't, cx<cluswirar(; ~.l ci:otID1'J sexusla:

- prco("l[,pa~ t01i:llla tn~~I;liW P_M wlFli, .5us~incr(: ;;.i apa!:<IY~ necondjriotcla~ ~i chiai ir:;lfjIQ1l9:1~ a t'jjnl:ci iuleire (eel mat bun apiliJ';ii;or - aVOG;lL - al p,\:,"Wpllfl~l iLlti~te)'.

in opinia noastra, iubirea roruantica csre ~i 0 expcrienru d<:: cunoasrerc ~i comunicare i'Lm8mn.cnmla: (DUe sexc care, aniv;'nd rnecanismele de id.Gnti:t1carc rnenrale, i:rce:),a:1 0 baza pentrtl autocunoasrerc ~j antocjeccflotr;nc, p~~rl! "c.rc?tcre interioara prin cxpcricn~i ~l:'ecth:a". E[~ esre a§ad"'l;. f!{,'.iXtsformativiL

A,n.g.;!i~-nd resorsurl .lnCOn§[iCHu: '~i cOfl.$tienn- la mart tenSiune ~nH:'ltJ.(ma:la, dl!tl.go9r~{l ro;11~J1dc;l are 0 enJhlVt!' prt},-i,;ibiLl, in RCl1Sul c:i nu penne .fI.l1dinJd\'0.. Sa citbuHl'na, de obicej, C\! 0 ire <:,tstibiti. ;1tr~tqie. rumata eft'- 0 itlllllinsificare ~j apmful1d;!.rc a relatici (pal~(cIlcr;i i!$!\rn.t!.~t mai 1il1t'cn:kpendenti) parra b etc! "punct CLiJl1lintnr" ."'] pli-mtitit¢ ~;i sa.cisfacriei i'll doi, dllpa C1!£t: urrncazs (1 dinli!)!lJ.'¥ec progrcslviic a in_tensita\ . .i.i:' td.iri I 01:, o.moderare pana la erodsre (ceea ce j·nsl1:;mr!T~k:st·i.qjtClI cl~pltdliI1 erode),

Dar lea se po.ale ~i .imbogiirci (prin :-tlel:; cnmponcnte cfljitll,{t¥e) ~l transforrna progrcsiv inrr un all Up de :i'\.lbir.G - i~lbi:rf\,"!, m.*~. ·"ccasta n u it'lr~fxm na Il~pilr:H di I\l.:lili~:e'a [i')mallll.b\!cs tre i.iml'IXi,.t.1i,; ca csrc m11ra dD.u· h'ltt-lm re:gifftfH de inte!~s:i('Jle dcosc/b"it, f-n cue

acccnrul cade mili curartd ,'L; ,

~I curanc pc~u?JUnl! ~] in mnl .. ,., ,.

\x ;1.U tone 1"1' , ih ','] . _ - ~r mal IILlIFil rna;>u_~i'i

) u C pSI Kl 0IP.ca.

- DragQS~lI matura

Dac:1 dra~~~en "nebtlnii" $i CC.:1

I. , " ' .. ,',. "ro.n:l~!lti(:a" irrsearnna [.l,-,',~l'

mll t a S.llnrj pit ci!n~v,' -' - - "

, .. ' (ltagrcJSlt.::J marura 1!1s'" ,[ .

SpfljlDl pc cincva ~ ,1' " ., t .. n>1~ .mai ales a r;

• ,.,l fL ~j<:G!J pc nneva a ~R' " "," "

csre nOla ei d'efip.iwrie, D' .;. 'd' _.. " : a LU cmeva, :Sr:ibdit<trea

,0 .',," in acest motrv, m relaria afccriva d "

tcnenat tnrervin con". ,,' a (.,12 _pas-

.pon;cntc nw)or~ ca:

_ rcspcctul

- admiratia

- incredcrc a

lJau '.lm:6-l'i \'t\CijarcJ. cJl!.ftJ S~l. ex,p\isl:! Q;g~\.~i1 putert1Ka 11 rat:ei divoqulUl i~l ultinlck dona dC('i;nii ca fri:vd d::lITlraJa, peAk o pane, cN~~t.arii irnpD1r;"u\d<J.C(;)fdat<t expef1eorei emiD!inrta\e )i>cdrive:, d¢:Oli:l:bli ~:t inteme, ~~, pc: de a\t'.i p.arrc, i'mposi~Ui;i de

an'12f'i.\illl!! tolii I1LuH Iokr:np '(1 ;rstfd l~C te\.a~ie E'rortG\,

'S[~~i1:z3fea ~u;plCllui O]il'e1 ~~per.irnel1teilz.a cixag:o.lltea m,Q..tllta,

depinck no atilL I£k c13tflP0'''::.IJl.m m;!l1 ind.ivi£ha' ':lIl pmeJletjlol', ca( de co,mponcml~mTflll0r ill,eqJt;tM.l~i\ ,h"l ce mru:\.'i:cl.· I;eu~esc ei sa-~i 5.:rQrn~a rcciproc nevollc, Mpit:.r¢b:"·~ ';q;l'ep,~rile), J'\cv.Q.l'a de a1tul (;SLe ,iCO}')cr-iHl pli! rpian~ ee cam~o,remlcntu\ fdational. ell p'arlcnerul saLishce ncvcia ~ci: rdoYrnt~ a.C;G:fvu,ia de ~nenti.nen; a cu:pltdlli.

Din ac~:~t mOllY, tlr~Wl~~ ~t'Illl\ ',~'ne e~'olnl'i'v~. eSH'

"cl1nstruira" ~rin imbin'area rez~n-abili!j&lT ~ ra~ionait~i6i C11 placeres ~i gcnQroZ!jtan~a,. Eit d~~e,>;l.1o drUfli1' coUste:nti,,[", al carll! plan de baza include. l'utitre{!, ,de ;l ttE;OC:l?J:1 §i depa~i impteuna obstacolele sal! s\wi\tJ.He e·)':'(lCptit!Iil~t:. Dra~ostea matura esrc respons?,bill, in ~t~l dLnth~,t;tdt'l.il~tJg:Plrl;tik sale adl "sui§urile" cat ?i "cohori~u,r~t\ejl, 'ri.tar ",cn~tiWJ:ri·h~'~~ ~l.t 11 "picrderik", au'tr "bucurtile" c;;it §i "sat:'enntc}e",!2:! se. ~J\(i.z'~'il-zii pc acea adtudinc mcnm11 calc iii asig_:udi. "I~~l'[~~ &~ \11. r~lI::e i'9:&i~)rtwocii.rill_))' {;xisten~iak", de '" anricipa' ,i. r:d!lludz:3. CO iJl~.ti!:lie"pciuKl-e ",ind.n-lpthil,?" ~\ nevoilc cdUlhlt, mitda.ni:! inwtdeij,urm f;l~J:eljt\,ic ~i pe capacitatca ei

rl'gencmroare, pe senlni\lca~~a ~~ ,~iWl..

A iubi rnatur ech~a~!I2:a en \In mod actLv d.:: a convie~ui

poziti\' ("a fi hint") l.'lt:lW: .,qJ L':~jhIJ~, de a rispunde ~i vtnl flecare In intan'Lpilil.3rea f1e~'olku: ~eliJ.iI;ll~\ ® <1'-1 ,.~iJ1I~i" fl~VQilc ~I problemelt; in'illl1f'e en d sa Ie cornuniQl:, ""e' ;l-i J'l~.ptx:ta individuaLitatea ~jJ-l pCl!cepe ~l c\calu>1 ~n.flcien:t cic:cOl'Ccr, pentfU, a nu-tl alimenta

::;cntimel1tck din {'rori de !:;Yn.oil~L~e.

\'1/, ~i 1'. l"'rClll'!;!)lJ.!:. {199jJ",~bcrdind rerna itIlfu!i ca p(Oces

evo!U tty, pfcc:izca:d B 'S(;~e it "JYe\'(~i de i.dr5mplf.lJlre!'-, a:l~:t. f"Ji"i>·ic-

, I ~ III "ILII,.., I- ... --_-=:::::;i;r";'..."...~------ .

tlOaSln.- opinii.

Ncvoile fem.:ij

1. Ncvoia de 8igu.f.aOr;:i nectsitii, U! S'".oJoj sa fie un suporr "'D[]~t,Ilt, prezern in n")m~n:teJc impOfUlf'lte yl S".i rczolH" C)J fnJe.ICpclunc dJver!'.cJe pmbI~m~ aJe film:i iei, impxcLlfla cu S:oli;f. Et t.J.:ebuic S<l-~f !11anifes[e' fl1o-ire<" '1l.f1n cO!nuniiiillite. <1$~>w:il1dli- so !;iel semimenlU! di;;. ~ig\!r,m~~, de confo.1il: ~$jJh~logL(l. Pentm fumei conHIQicama \-~l'bflll ~t .000ai iWp!;lltlaJ!li~ dec~l t"i;':) l:b·,i.l::s.E-Ie: itll nevoie de U!'j timp in ('we sit diSE:utei:n Ih.ii~lC ~pr.e. pwblcmcJe banalt:', cmidiene. Dt:§:i_:,lJJdescl1 ;:l;C¢stc dlS,t:Q'IiL [>111' lip1iire de .mporl;J.np p(~mru S0'f, de SI:lf!1 lm~th'c p~ntru mel1JirJut/l ill),1ii :~trnosfel'e de depiin,'i lrl"re1egrr&:" ;, J'u ,;jllj Lul"l '<1 ~Vell gFLi~ sA nu pnwoace geloziiP:a 1rDtici sale ~i iliol sii. nu-i l~hl-n" L1 ]ndi:IIRl~ ¢lrn~ go~te_a", Cei rUl,~!J:>l,yi de dragosLc In r.opihn~ sunr TIITli r-recv'!:lltgelo$i., ca ~i c(:i e'X('\:,S'IV de l'Iii6:W.larj, il all neVilJ)jc de () d!,ld dJJbl;l de afcqiune, illC'tl:r1e ;.i rahdttre_

C:~,t!d un barlnn Ill! se P.rCOcllpa de Ile,"'~ili.:. familiei, 'IHal o:cJ1ia ,~~;'1t_ j copiil dev'n l1C'si.gon. 1. n or bun - H: III generRi p(Q:ocrrpac de Il1tcreseie lUWro.r-,?L pr\,dUlk Il1Ii.I pu.tJn lfR-flt""

2. l\-c\()ia d~ CM'I)fl si dorintn Ie" ,ili'~a ;op.. C)'lf(lf'li "il l~'

... ~ tI ""o'i IJ ~ e. _ '-"- ,._',,:;,j, ......

creeze un medjll pk:icul.. :""mlitittll~ a .ll-~ ~;e de l1az,;! a l1tJ~i

fernei, Femt:j,u.I)~ ~JtT~)jC de f1In.maj,arca wnbj~8Illluj (a camirllJiul), :Uar pc cHml3lu,ii.w.i cswtJ('~ , dr ~i i:Uttc!Jtll1l!1t'. "\~a CJ1m P"~tle d

fac cuib, (01' a~"a .,i tE'mA'''' ,'; .. ;1'IIm11~~~c J_.: ' 'I ~".". ,;

." ...... ~" ~r.;, •.. ~~,,~. I u ""'')"-,aza ~J allCi:dJ.!-

zeaza, I,rin. aGli\:'im~e<l ~i 1,'Jr,f:z!lot .... ~" ... 'li'~"II« 1I":lm'IJi;:'1 are .OJ -:

"('~ -.~,_,.. »'" lh. IF"' I.lJca1-l;:S'ilWasl'

gme cuj~ruhU4i 'CI,n'\illoI o r- I..IJII-U ·~'~t1- .... '''''='Ii;. 1 .. '''"

"" '. "'Y " L!' .. '" ." L;' . l'll"o'-'lUl~;n 'eJnell in

11'1.&f'illte~~i :lfl1t~,1!Y~ '~5ei ~~;re un ~1U ~ Mr~JI.e' er' niL}lU fQS't

7m[;funite, {~il'W ;III g:en~1 .in~e(: jjy...aa, stu:Mtt.a !';.;lu dCp'r1fri'!;lta. !iO

F~ ~1'(;:, potui.-:t~ ~i alre 'iZ.xplie-api: resping;;;mli inEOn?t.1el1f~ a rolului femintp s[).,o tt1~rO!'l~ alte domiq~ntt- ~i inrerese c~e depa~esc sexrolul erc, L'ti ha:t.b:tt aeent va ce ter posibilol ca nevoia de 8,J'flbj .. ann a Iemeii SIn P0:1Jt:} fi ~ali~t},!:;ut1L .intl'e~lnere;1 casci, "dow~ unei rXl~' J imponante din GUgel p_ftlO:tru aceasta §i pentmmmtilll;uiJe :lcCeS:'Ire cresrerii confortului Sail .se:nrimeo't1.l1ui d/i'- bueune j[~ ioti-

, "_] .... 1,,, ... "l' i-rnI1I~l!'''':lrea eteE.t;,·a m l)3$ttarea acesreia,

[\l!t,He1l c"nW,Ul.J.l..ll., .(; .. "! -~·t·· ... ,- , '.' f

cOfit'dra caJi~ari de cXI!:t"p~ie St)t'\llu' ;J 0 inli:hirc a s"lri~fae~ie1 ~narj'lak ,~ i'.o\i~:i, 1~ t:~li}'enr.t t~n1.eii 'in " hl~ine casa nu sc rez(c')h'ij prin cil'<I\tcll, ci, rnsi elegrab~, pnn P-1.1fi!ie",t exemr:lltdui ?I pein a fif.'J~ casa inu-o stare buti;l" . ptc-(izeal!!J. S()'tji FRl1MO 'T

Ncvoi]e barbatului

1. Ne\'oia de respectare si aprccierc a n;:u.-lJ..li estc spec did birballthri, ~i multe di.[~tn: couflicrclc maritalc sc de-z1anttlie prin incikarea "regulli" de aur, (,) ferneie lrlL;.e;t~, pta nb'l~~l «a critica n~c\ .. odata b~\\l'ba~lll, aici in pan.icl1l.al"'ii nki in public, ~i n:t>li ales in fa\.l copiilor. Ci.dl@flla ?i ,.barfR" cu priereneie S[,U \l'e,cinii'~f~'te~a semibihlrnre;t so\,uku ~i. -,i descutaj~azi inj~ll.tivde de tot f~h~L 0 sntie iubisoare l$<i' inn.a.jeaz;l pennaul\:Ot S(1~!, 'll. ;1.i?'tt.ci.~d. m ~'a.~a c()~)iilor ;it a fllr~!a, 'lira a minti sa, ~\J:;gl!' Q'Stentllt1V. il. r~t>fnperrse:u:1I runmi'()IiWI . \L ~tl1:.Qllit::l'J:e ;>i )TI:I1 1,1;5 eu it nSlbilli':lEt::

Cuvinrcle calde, apreciauve, Jif~ 1'. -51l;U 1l1n.u ..... ¢ sunt ,Jw.ntw" lU1Cl comunidri (d'(:t,,.ive sEal:rlk: ~i lo:eodMti ;aj I;volutJlj ~ntao'~·.

0,ie,saj,:1l pOZJl'iv lI.d'm::e ,tt!u[t mru ml~lr blne \jJ~llci rclj'trii de ca;;;ltorie Qc-dr tmlir: mC~;'Iicl~ nega'llvr: ka U,I'I J J , oridl: de "bine inrenjirmste' dr n cle. ,.A;Utoml" peIlLro'sC'hi:IDbue 11U S(; okra cu bruraiirare "j cu lJreI-li! dinlci~" .El.~i nIIfteneruJui, ci cu tolenll1\a.

W if. '." tL .... '!',.,.. 1 :~ IT r .....

rabd,1n_ si incunitare.a t:o'mportmnil(J'tclot pozitive ~i: sponranc ale

f - a tc" S'- 1 imousc" ,-Ie

SD(1:11ui, tOl1.l.ponamcnte.,t; "fnes;Cl'lJre . "sllgem '- . ,!l n' < , • • •

SQli~ prin divcr~ racrici p3ihoi~iC'~, 1111 c('eea..:il dedi I rezi:;tc"n~'J la sch.imbflte. De aItfcl muhr J;O'lii p':«)mGM'- in ci:WtlCJ(~ III Ut1. d,SF'bJ-

I I ., ...... , .... -""'-----=-

".l)(l[l1Lfel' diln Qhligp.ti~ esre p{~W.lbi~l)'ar'" ~i, d.lif~)rll1ant'a p('?lltr;~l r~s.on<l\it'ltC1l t~i;:ii. (;gj\ ~ a barbatu,l\ll" £'"1 ctl:kti,';'iL cOlildi,t_ii,k ina»Il::nl2ici tl~ii C()n:tGlCt \IILli, ftflt\\Il\1icani 'W; .rr:la\itoi. Oi1'f d\tu:il;e'il retl? se \,n;.ttc 6XpC,1"imeM'l CLl"d'9tig evoh41jy'< ~liCntril <ll'Abclc_ p-:1lni, ~i lll'lf11a.i in cpnclitiil,e III (are part{;"nel'ii CQ(lpe'[i.!!$in ~\ se Cc{l]J:tt"i:P'::,>::c ~"ll"ll dlt1CO\O de "pbl.ii~pi~' ,;:onrracnm1e., .tno~le .!i~r:digiu~it~) \~nd d.incoln dcipoCllxli ~i COi1tSt.rfll1g,~J;j (n;i~t:ll.~ansa 'lwei "mt3:l'l'l.i~tI~

IS'lhsfnn:nat,i\~r' ~i bmtl':D!;e pttnU\l ct.

">\iiadl'!.~] ll1J. ,,:-.;uplm.erca," ~i "i~1\h1", ci coo't~er',t1ie'., h1:t!il

(,lln,~~\?l~[t ~i hltr{'rrle~'ol;f,m:e eliTe Sa\U Cll:t~ S:\l.t:il:;rJqi~ ~i intLpliillm ret~pQ.llJj tc<;i.l(l.wJlt luhir0~ se d,e:§CGpel;;t, se in~Srt ~i SiC dez"olt'd, 1}!!d$!jLli d ':tl1m'h:lul ~pir,itl~aridi,~ nb?tine indl:ltl,~ puterea de 'a left::!;;i (Iii';l, lilbi thiar ,rwnci\!~md i.ndjfe~,('n\a, nel'jlijen!c;l, raceala, G£i\ic:~ 1i 'I:~!:\ril'l,Wire'J !';\.c parle' din 'Js{'ll:nariul"' zilr1ic, ;\ceaSb1 irt".~lJ:),)L!1{l h,bir~ ne'condi:~i!Lln~uii, matotit, gc[(eftlilSer $ll'riato,lte.

.. -c (__.. )

;)", implid \In,~llmilt:lfVeJ de m:lwritare a[ecrhrj ¥ spidtuaHii H,d tic care; rdqia de. p...t:t.,\)::l\crhlt L';.ratic, (xmj'ugala SC\H d,' r;llfahitW~'c, d!"vin<; dofLf Q piliGll. &}1l1 <;::>:c;csj;v dt hulve~:sa'n,t"~ IJmr.t:fcat'e",

'E,'ldt3\t (i wnpt~~a unor ~f'ilqii l.if.iSm d.e d:UdgnS;tt §i \lil!k-

m1'I['~" nu fu~(kcir o;,{1, c'\)m.p~i1I!l: IiWfLlrll~., Oat) ikfXlifil',,, ,tble<i:1\t\{a. esw mal gt:\\' de:£:1f i3imJrt1.if~mtol~l~l\lpl, ,~'l;, p:tima", ,;"!.I disiftlwl:l":; 51;·

~i'Uglb" "'+,:tri~¢iai'~ C\:~ ~p£l~1'1ii:3 Ilgrcsi\,jt!tH ;;i, .e~idenl;;, ell {ltbs~npi_i\lbixii. Inbi!e:.> ,1':U.St'; tI'llMI'! clldl p'e!ol:d. nem~iili>i.tl .S'hl.i ({)Sw1b, ci l~i~- t111.rifL(!!;\,K:~, ,\~ttotivdot M~ ~LI g,t:JlL~r{jJ. ~nj)(lle,[·ant.a\, O&tUJtate sal! d(i:.cepr1e., 'Q;1n:fjfit~(.ea p.:r,dupl';U'lc: m:m,§ti.ClJttZafl':, inf,ciegC1l.!t ~, "hi1;r uJJ;erio.1[ ,omul poaote Q'Fn. hbcHf' 'SilU evnlua 00I'C.Cl. ~!:i.fic:lJn"a, c:s'Q't 6.ar.a in!C:I~#,I'H de i1ne ~de al·tul ~i wwcbta a dCJllocfuill jl1C1lL<felnr a(j~ IIAU'(i)!$('l!tllflOMe tll;\lwresttncturhr.c). lna'ccst CJ.l,iub~ti pEnttu d. rop ~~ lie ~(i;hhnl.1'i. ,sa te dez,~{Ari, s§ te- bucuri, dc;::i p:etltnJ. d ri tre. 'r:red~ cotl:ldiitl;). l!l!erta'iu 2et'SIli!J~,k ~i Oll tG schilWrbi '~kJ1tnl oLt iul~§ti. l\(e}\~Ta tn~~\lrrH)aE;i Yubr.rea Inl LX'

1 - '.

'Wn,9'U"ar,<I) .. 5~ili: I~ 5chrn~[~E", nu ~ f-\p':n:c f~11l'" ssu Ir:l [tlJ.rlll1.:.le ~i f]l.i [';lrelnlie 5.P. taci clDmpr~j'fni'su:ri ~e: !I te ;wt'<i<s:~e.rHica. !\l!;!h-Cl,f'. este gt::iifuitate pnri, echivalerua ell IJbeJ'm.tea de ,[ fl. Tubc~ri n,:c.('Jnc~~i~,i(]cS.at Vi ~~Ii i[lbit oecond;i\=~on)lf. Numai ru i:usuti t<1 pop "s.;.hi,fllb,," pc tine, nu altcin~v;.l §i I'm llc3paqt f~~losjf1d "Iubirea" ea "un contact' ~IHj ca IoUl ,l'mjlqc de corecpc, ric ~anrai; c u atit mai p.tTdn de punirjc (Ex.: "dad! m~ iubqti, re;:(PG~~;i ~~ faci ee l.iC eu", nl'e 0 1";:;.\£,1:-. §.; pe,ic.ul()~5g !itrar~~ rel~~i:owJ.\i), Supll:"gi.a 1~\,OIIlld'YJ. este "eU TC .inhese pcnrru ceUl Co:: "'JtiJl1 ~i tc n:,spect ~'\~ te ~J[nj1" pe[l\rL! CL1Jl1 ii ccea ('(0 f,Ki Tll. Mu-j;l imf.1m $1' rut \;re,lll di te Ac!vn'i(bi PIC t:i@<:: lns!1;I.t,i,pcnlru dt t'\·:Oh.!L.zi '~i 1011 (lf~ri Hi!(!I'.it.U, m:orl\'C' ~i6l~fte nn\ atr 'e:fp!.Cl me- ~;lrt iuu ¢!!1tf@i"IEt.,. cf.ln&, .... l1.d@'~i. S;(l11 i:kt;\~ iubii'C,l, mercu rc descul')!r. ilIU~Ci: tJ~ti itttpun,~rrt pa'ltw !i!I'lir.re"'''. Iubirea oecnnd.irio!'iilUl h:rane~!e \,i_ amll,IH'j~ C1t:2;V:oLrll'U:i1 pc:~oo~nei< Ifltdegfuld lucrurile asrfel. iadisct1t\\bil d rda~ia de p'*t'tenerial erotic CS-lC o reJ~l(~_ie ge unlficare !?crptm,a a ?J;fincipjil:or PQZili\ cccatoare din cele doua pc.r5t}8!n~. in ~'IIUCl i'~11 care rcLa~ia lor ~WI Dumnezen "~stc autMr,j~,g, §i n:'!!lCJ,iJJ dintrc !J,Lne~\cri esrc aserncnea, simulran i calc J~ ele\""'11r':'''l dr lWlpliuirJl:! pXln ~j,oiIl~rt'_

S~ cuvirte sii ~ci;,-J!.fu uci '(:fl dl'i\'I;g(}:i!I,c:~ m;lmW, au liSle pfi);>,csi\\ P':.t1.Iru ei .. ee i,\lhese" rru .s.e Otmiundii CLl "It: IUn, re posed sau tc dore sc ir!. ('$c'!'tL~idtfltc pentru miae". DiD cf)nL.r~, partl'netii canta sa -$~ dez 1"'01ce relafi a fflf~ ,t S'e .:x,pioa rtlJ ururl pcairul, ci aiu.bndusc ~! revelaridu-se !'l"nttl pe- QI:~u1.

FORISHJt) (F!78) n~iU di "if! celc r;:,l~i f'l:Hl1tc ds~H:l)rii imp_\icarea ~i sentimr-ntelc dirninueaza in ~inl p" (p, 2()7). Rest rurrurarca sentimenreloe pOM.c iniria1 $i\ m,a~hczc tranzitia (~e b dragostea wma'@tld 'b_a;~;Haj11H-() b-Wl~ tn:1.s;\ilt~i i:JfC ~ifxitl,n:;:tli nne ~i sentimente de l_:JOsc$ivitate), ,tn wgOg~ rUJl,Wr~, in C]C€U] acesici tranziri], acestei restrll~i4ff~rl csre d~ f~p~ urr qcc mO'ldtal. eei care nu t;eu;;tsc b~_ e:<:llni!llJniJj· "Il'atu;fOl'luitril" unui up de itl'e:irc i",!\'eniJJ-

I ~g8). Te:n;din'ta de ct@zv~'c ~,r~~mpoqlona!1 <'"u gradui .de ,lestiticler-e I1mHi£estat de l':au:(,; c,dii!~'it1t p;).lteoe.r. J!h p:t:t::IgrcsGaza dup,l :nmriclui c:hi.'A:SHI,ui; .,eLi d€Z\,dtui purin, ttl dr;~:\f:}JLli putin; :1.poi [U dCZY~ILli m;.;i mnll( ~i ,:n voi proceda 1" fd" (:lY(E\'ERS, 1990, p. 440).

/lutodez\T~lHirc'a ins;!., desi este g.ratiftcanr;l, nu CO!lnuce ,1UtntH'lt la acriy::;!rea san ren<,;ci'":II'ca SCP.I:ithill!:ntalui de dragosrc. ASltCi, cer:cetarciJ!G; atata ca, in limp ce ne p!.ac~ fna:rte mull de eel (",11"e ne sunr pa.r.r",nf'ri in pi:~,p{lil n<Hi,s;'(ra (kZ\;iUuin::, !1U iru Dld("a~ una mbim pe cei care ni s€ de;/,,~Iut~ ,rt.;:.iI-l:Ill~lt. (It 1.. .\RCHER ~.i BCRLES()N, j,%1fI), Dc piids., dn:eva, €:l.re foane cknn~nl'e si foane repede ditlw \5.£ facern CW10§Li.n I,ll, $~ grab'"ll~ s1i ne (i;lrnizczc nlr mai mulre deUdii lnrime, puare tt (on~ideYat c.a.. Hind indiscrel, imntur ~i chiar i.nstabll (D~nN ~i D~t)N, 19T8; MrELL ~j aJ~ji, gl;J9).

Chlar dad! tl-utDdel:va.I:u:u'iNI, in lima. nu produce dif«t oJ.:ttd,'!f~ie illtcrpcrs0n~l''l:!J' dl pare a H una d.intre p:Llcnilc ~,i Imcl1.ciilc ptim:ipale ale drago~rcl complete. Ce, la ca~'e l'eJM~lnp de de\!yall.lhe rcciprod cstc in dr~t~j',t!, se (k:dar~ tor rna; inLcns satlsfdl~illli ~ J;,;h!,1n lor ;;i totm!~t;l ct'O~te 'Prorbabilit'>'!te~l ~, ei si5. se n1!e.r1!tinJ in cadnd aCQstcl r'eLatti (.BERG ii I1fcQUINN, J,9S't5; HENDruCK 1i a1'tlj, l. 9gS;3PllECHER. 1 ~J.S7).

Clliar d·.Hcj. ~[athr de desli."niditT'~ in 4~@ ce pri\.e~te re1aponarca interperdI)I!!1h, csre t{)<li~<: l");u!.C,e. hr panifip'ii stint con~ljenri ;;:1 sinc~r di.spl1li $<lJ ~e (-{ez";linie: rc:ciproc, compJrtattr~luullnr conerel, ",rectiYj estc i.n UJ.!1rC m:.1Suf:>[ il'!~hl.t'mfit de~ serie d<: EKtori externj: uorme, regujj, vaiori soCi0-C.·Q.l.l:pr8Clc" '::§!;r-eJ:egk~M:I~ cornpoW111lentui in.ji,·i.ziior. De e;:';CI11pl.n, ~~~t'Cfctklk e\'id'l"nli~~;d. j~p.tuJ c:;1 temcik, ~rul'l'[ cJ.M:Fll'rre sa-i-;d!ez,-alui.l! !x::r~krile ;;i sl:'liJi'(':iuoj.le, muIr mai frecve'rlt ckcll.t. IAxbarii O. CLTN"NThtGIJAN. 19&11) .. _Desigur ca, pC: n1iI~iH'a ce d:i:fe.rc-nteie de ~-'I,-,j :it: cs.tClmp~azj, Sf: con!itabi cil ~j bi1rba~ Shut dln ~;:e in ee tim; oj"pu~i s;l~ll dfZ'\~I,'lic e1dni~nte ~i compi'mentt' aJi2\1re_;i1 iori.nrimt (~H;;;"LER.S, 19(0).

l~

D" r daca d is ta1tl~ kure eel e d()tlii (l)Qd'Clk CPm;l:por~'I1ti~le "liieal si [(iiI) cresre, relal~a seg()~~'[C; ll'fIT[Jv, llt'!d~'i'1QjiZ:~:'Itd iubirea sincer (xprirnaefi, feat;., diq.hll"l!. Dar aite IeS1J:l'~'e- ocrurn CIl'-'

inn~marea iuGiril nu raIncin, din ]Jacarc, ll_t:_aci'i·" ,t' .. ' ,,'r

.... (le'iIBk~;

ncreCUl1(JSCU te",

, 3A.3. Futrne de ITl:'Ll:ciJesNlre ~iillbirii ~i tifl[jJj de "inddgos-

~[r{'., Un'l din rre ~dre: mai Cl1,_flOS€ule ,~i 'COll:ilp!~~ttpolOl~Jl flit: iu'I200! 1.11 CaSI1JcK" aparjll1e dr. E,~Vll~\'I', J.1II.I11S;!H:i ill car>btH "Loy,",-Jife tor [Ier~' Marci'ed COlll)[c" (J\,[ichi,'''':'''' 19'i<1V) r"l Ie _', .; .. '

.r > - -i.'="'~_l ev. _.. ( ..... SCnJl: (Jt,lilIL!

forme de 11r1:lITI ft:::;LIIC: a J:li)'~Tii: '

, 1. I:;'PITH lIMl·\ - s e rdeLi Ja dori~';\<I, tl>Zl1~{It pnttrnicll, ~eCL~~nlC l:~prinla!!l p1l0 dmgllw s,u;m;ji& I~[f.dii d!F'8i1lU:S_~c:tl"', Sa.ti!it:K!~a sU-LU,Ll. csrc un jncijcalol' fligUJ" iii :sinMa0j diJi1,lit:'i~i" chi'ltI

Of\c!IL, dur'fi 'Wi.!'lli.:\7 . 'lS~'i"l~' ,]

, . - . , " 1:l:~1 ~gl,H"'t I'W S-lLnl 'tspeGt~Ll eel 1'fl,;U

l'nlpon::s,nT ~t cas;'itc)a.n DT- d'-" ',~ 'I' • I "

_ --' , .. _ (IT;1(." .:<KjJ<lf Lr';:l~ll·JIL In 0'1! dnltl;CflU elk

c1l'll:;'ihJti,j, de se VOl. n"j')Cf(J.lta ~~ur if I nJ~~g :::g'li:~mltl. Pe d:e :ji.l:~ parte, dad!: oamellii nC1 bertcfjC-i~ el, :imitnir te ~e- - "I

' ',' - ,t; , ,Y.lI~ la, ,l:llrk~

lot, Hi.'!Jllfi~' poal.l· l'~"nn.lpll r a ra". jll~tl~ cl1~. ?S;fif' de p;(J:c:re alJr(~1ll1,

p:.trle~~H tre1mi;::: I'll 111\'qiC 'Jnl~re!;Ina C(!ml'~n1C:)JT9, fixi;;:}; ill Iffi ~'X p('nl1l~!l'IJ::;,c: 1mi :.fjJ:¢a rcci proca din \'Taf.l Iflr se:J>;;U,];[:}, ~.streJ 1Il61 n:u;:r-ahi[trqn yi (lulirirea d<::Hinlr.:i :SC:~;tUlle 'ill ,Jt'\1n~ '1') ptr~Q

1mf')nnllnrlt "1 ""lr:iP':[ -. '. ",' ,. :I - ,~ ,

'r , ','_"'-q/ l:;:ijX r-lo:;nIJ': ( ~ Ir1ll1QgQ:31JJnt: p;upeu:m;djio p~t re-

net. '~lLp/,unlc q«'(\[Jper~~" udcst:a :ip.c!l1.Lln, d. i~ pitt Irriku.nliti~t

111 el;l:1I rc h rh ~:x{ 1 ~ . .' i

. ,'< • '1,:1 a prrn tHai l.1Ju~:l UUL10<i:;ttre,. mldin!l'["I."h<.:wl

;t~~Jl~i1 ~i [t'cepri\'[t3'te Ci'e~el1t! mnul f<1p d€ ait,!!. "

, Disparif,ia dOr(n\C1 f,;tI(;<o; esrc un~,:jmrrom saU lilt .-;~tnnaJ df~

,uarmJ cc 11)l rrelouic j"~W"<lr (";,,[',,.,J"'t'j' [", rr " ,

I:JO' , - ,," .iO!e.", ',LJ-lU:J rnalla"L

L EROS· (:5[(- fornl'~ tit' dr;~g~~tc ec inilplic8"'_el tnei !Huh rOt)1af,jU,.mllt.. Fia.nl a fi 3riie!lttl~au,nn u filll:l~,l!t:-I\S'!''11%:l;[Ja. ER{O.5 pres."ll)lU11:_ Trlai a it's J~1c('a,'dii' cQf)[(J~jn~', tU'l.fflGQ:re_, (uziu.ne c'u (iirq.

lUbnJ., dil~' ::;1 donn!ia .JIC '0 r; ,,- ,:1' ,.,., (,- , , . ,

, t 14 ,," Io~e., " l:Q""-I ~!tZ.1f:, [(!CIJJW" ~RlI'l(l);d),

De aici " rnm.ilnU~mhl. EMc: 0 nrbire: r~si:Oft1!ili ~ scnrimcntala ~.i estc J1],;:U crll.anQ p~op';k inJM&~StitJh ,t I nlrld jJuncJ de pkcare. Tn ciioo.m,;[r·

'f-:!''tJ;~r 0 fCH.:m.~ de iubire ~1$ociat'i'i cu l1f1ii'ret~ta!;jd, pl:lccrfe:a ;,.1(,;:1:;:1, c!,u.ke !<i,if, ~i i:1Pifi;llimr.r;J,UtoOlr.:, Cffp(l'YUnt;i·rn u:rtjili[J,Hc. Descrierea ltli WHEAT 0 p1:wt::iz1l, m2i tnuil j~ ~~ ttfu:cJlof pMtilcnL;,I'C: st:#li:dt C,!{' ')£g;li~t" ps:lhi~ flrobJem::i ,q:;~st~l for.mc~· lubi.tt: C5,tc '::~lradieml ci. ~rhiml,J~tt)r, 'If:::J.rIxitor. 'G\:.t .1lL! .poat-.e dmm t~l;ll~~ v,i'lFi dd~nirl,i\lIU:'ai 1.'1uill:t1 'mrJJnr!Md~ de \T;irf_,. oC' pMliml~ ,;i s,ltis:rllqi!: i flltc1]5;~ pc cau:: Pa:I:f.fl'lt'ril4 k ~:foll(it Dl:iJt: ea p~;u;c tl aj~ltnii si<o (m re~ c ri.~~e. B;.n"'st pI (li; iuhitt!: C3~!;1 In i1l.PJegll'\le:-

- [,I' ~, ' ell

c.llwl ionsl, deu t:5tei sj'>O:ntfll'l"; nil P0l!ll'; h 1.~n\'n~Go~ , s: upa 1I"@~e. ' " t

dcsp,re t;\:lli'J'[(Jr,it, '(';;1 poare "Ii II-pad d'oar dati In!UiC ,('cNlailc forme de iubil;'t z,unl "Ptl~ in mlsC({te.<I.

D@j;lg;ur., \X1-!&\T aJ:~ln~& ,ltenrin 'ilsup;;a m]~n~~l~r suh care

["'·I·t1S·'~"e , j"rli~r)",_ti(ea" ca eros ·tr;'Il1s.rl1c'1l:rliLwr. EJI j]1J 1'f~bdLf:

'I, ~ 'l-U"'" u- ~"'. 0". -- n

re~}:l$j dnar lJ:l 0 aq-()'c~t; irJ4'ionaJa, in:ii6'tdl1H, !;8,nt;Di ~I .mt()90~ !1:1l0., fapq, de inOri;;;mi''.t fl:zj!~ll, ()Q\\iYa t7are l;'!~tLt .'!illl'l'd;~pre~:U ~alr aotit pO'l:iti;;.:;;. Din cOlltrj'i, inl'h~lg<.)Sru" a\ln~utid ~~,n: 0 r~:cdc ~TlritLlaLJ., mCfl'iab., f;;11V}~ionIlJJ ~ tlzici t~V1l de q!lJ:~c,tc£uJ ':eat ~r i!tt~B)l,ga flin~ ,;. ][Lliv'-c~ Cine ~Pfll21nt!1 il1tfll~hirHn:·<It W1Qr ulsJ.tlJrl ioonll1tig (;,iiL'H~C , i';'[I!1mlratc' ' , (Wl-iEJ\'l, 19'ryO, p. 4S).

3. 5TORG.R .~~ 0 f(..1ct:mii, (tll: d,l:ttg(~~'l~:, d,e$.:t'£isll ill (&illicit G'l:eh~ie confnfuoila, t:'MlL 1ngJl1lje~a (Cj1rfecjJi,Um.e-Olll1J]:ruiill ~fltimen tul ~k :'i_y<tl tcneJ]~;1 rcciprqti, S~~ b,;li~~~!~' p.t: bi<ilibJ_~ rpu[u:1l1 }il1Ll:n,lrUf~~~il in 1"cl$~1l1i" ~lrrti~ $01'1, (il'I{j.n!=i~1 ($opil. fl:ali ~ suror], tealiz:J.M sef:J,lmc;oIUl d~ ;q)",nruI::t1ri ta l!1l grup urrir. .,SUJ.L'"ge' cste- un rcrnW.LI :l!!:nl'!]fH'lwin rnta. lUIll1i reel ~i ostile: ".Qis!ior-Ill' In care 1il:?s~~te, ;Ke-S'i pel] il~ d~:gpstc, .COIYlen~ea~;{ WHf .. AT, esre ca 0 I!:~~ ,tMit aC:fl~ri~~ Iu l~JL· pltH.l:J. to.ren(ial" D~lc,r .itunci cinci t1:.;st6ljJje-;t,~nb\. U~~) \Jt:,')]:osri:~a_ de: iZjg!lJll.'Mit:r~,

in care ccld!lhtI tipnr~ G\{; dra'gCrsu! rut,~~:ui ~i int1fni ~1:'~fJilgtl(;rite." (op. cir., P: 4·9:,.

4. FILEO - ,Gstt ~lld & i.ubJre Cite' p!"('~L.U~n:=: pot <Iti hl~)il 1.1i.io.i ks t~nd -se r I:J: ~i lig;~~i", cia r l~ttPkl (l-L~ .i D tOt.d.~~U!\i!U RI1 ~t"!l [In,n s. $.t" 1I.aqncc prin prlc;l"t::ni.:, piLvtii~i';lCccipi·Qclmf:i;, ~i Jn D:Hlltt; Fi~ ~e corespundie cot1I.l:'}}\uluf ne ,,(·('i'I1;[pall'l..io_nJj,~'e 10,;,e". A:~l\t1~j. FILEO [!%:e~z;S p\~~l'"eni, in 'Slftnsa a,[ltc:.lpkre. f.:.i J~i, ('or tni.alil G. ~1 :im'paraii Jp,;'tnciuJ:.i •. pLi.nuri. ~,en(ln'le.ntc;, 'lf~LLll:li.L1:L, visuri, prnLIt. .... me indme, pi: care nu le-ar ·p.utea j'ncredif'ltll "h;~iVil" L::i ffj irLilj~.vt'1 timpul ",i lntcn:;~;cle, eeea cc conJera .:tlalliliid sigYflrnp!, 1\ml.t:~i'l...j rare ,;i r<::comp,~n:;.,;:,. Clua.r dakJ ~Msia lTliult!\ JliI:I.lriu:l'le' in. ';';eXu.dil atll, absenta lui, f'iTho in!l~r:'rc.~ diS!i'lIJI(i", ~i @ £1(:1: 11~.tcl·~nb'i.

5.AGJ.\PE. csre rlJ'{l.~Qstea comrlea .• <bp~~dc; "'got~u!, em: are capacitarea de:'i se of~ COIl:riI'lUU. ~~~ :.t ll'.fT"epm nin'1ic in <chirnb, £:;1 p,~e~L1ie:J[~ ~i duj~~te nec()l'l:(li,.tt.k\<ll, 'STine: d~'t'Dl~LirC' ele FftEO care lHeStlpUIl.~ reuptDcit:ltt"'. E,N: tn{xle:lu.\ iubiuri Chrisrice. I"'iincoio de ernorii ~i .s;c:.II.:u::i.meJ1re rMs1fi,nak, lliod pi'Ofunu infuz;;,ta spirinral, rod ~ 11.1;)(:1 optbni consrienre, aJ.. unci aLeg,en libcre. F sre dedi n'!rr~! ~i ca (_) dn .. goste a acjiunii, presupuadnd ajurorare, a f2,('(: bine, a, ·.lV'"l COl11Pill'l.iu!)t' peo.r.l"u c~l~blr, fiind mai cur irtrl (! ati iudine ~i un comport!).!11g,<).l ,mc~lj v ltt ISl'i'rin1ill, ji£ ~proape deloc emr.)rjc.A~·a.dar, l!!GJ\PE S!~ c{LnCG¥IIff."II,~~1 !"TwIt p-e cc faei penl1:u.;;i ce ~pui cduiilllt.,."'lIecin pc ce si.m(,i. ESI:~' cliscur.abi~ insa aceasrl .tlfirma.j"le, pewLm ,;it grai!ilul de cong'iJj~nt1 i!lttt ce simri, ce spui ;;1 ce bel, ('$H! b~a Sit1Mbi ~i echilibrului _pll'ih61i:J:g;'c individual, iariubirea auteli"~(,.t se intem~5 ~i se ret1e'"tfL to(irrrai pc aceasra consonanra. E gn:u de crezur c!i 0 &titudine mtm~hl mr reflecta ;;i nu include 0 t'Xpltricnr§i rd..id, eL,dt cd mult ell prt?{ul Ur1Ul arlcfaCl, at uno ,,~li.ad{1ri. tit' sine" . .importlll'1,l este ~~ [id1'j dezvelra ca resursa inte.r~~~rA iul:tiTr~", elf· ~ir agape, d:tt pm::nai prinrr-o uniJJ:",~.;{' iiH!:rnl ~.i >!\;t~~W':ccp~,,,.e, spd~tti!fe ~lllf~cl iune Lr. L,poru ell altu],

2. Ludicul -, este dp\ii1 de. p~r;~ i.nfidlill, ell "libido L1C1t~r", preferind mai multc fi('Ja~ii i):lf1,;J-lel.r. D~m'~e si prtlio:d.:: 0 :uv..mub d"'pelldcnp ~i re-spullsj,voihtc clio ,i?II~-.[e?, Dt'clmi p"uiW('!T""- cees ee it ~imld. comim£it,tte .m ariHldine ~ conduita, ~Il g'~·lu:i:hl,. e., f\'''t (l buna ima.ginc de sine, "hr;lJ1itJ" emotional de conrarrele rnu'l.t:irlc ell ccilalti, care, pc de 0 parte ;1 secLirizeaia, j_lt: d"~' ',dr~l lXlJrtl:' 11 rae ~ii se simfi admirar, Deoarece a_li;.cstui ripii place \·a.1i~, ~df~~ s~ ~_c.imp-lice -prea mult, <:1 se autoc'kz;;-.,'ldtrie '''L11'''er:£ici~)1'ii p_fl:-fdj - j011 C(Hl~ecLa\"a . ~~~,n,: .. ueri hi I'd d,~ Wpct'!'lci",h, dCjil g-Ase'?t:e-Sn .&eaKl;al ~ de.pcnt1cl1ti emotional c.ire , evident, au proHlernE d<Lllll.'I:OBCcrpla' ~ :"i intirnirate. Torus i, dragosrea cu ej~.Ii~' apl~l:~ Cllo fii~.d pll1:((;ura, im,lginarid, p'ina la sfii.l:~r{l11 te1a~u:L,\ce1~w penrru d ludicut dispune de ,,9,rta seductiei", riind un "ninato'r dc rQ€Om~ pense afectivc", Iantczist ~i slltpd.lulitnr.

3. Storgicul - este I in flH!)Q surprin~al:or; uct p,lrteJ1ef afecriv, ore se descopera ,Pe sine, trr1:pt:n, pri11 internr~lul dmgosu.ei: }~ credcin perrnancnta rclatiei ~I i.~i tt;H(,~"l.zil "'Jarte,n(;}"ul€4 p.ricten de neinloewit. :\cc?ti parteneri se CI,L110SC Oi11(; $1 prefer;\ sii. discure rorul imprcuna. Ei sc sccurizcazu redpt'm: pl'i.!1 incJcxieft: L1mtD::1:kj p,i miloifc!t'l:t 0 riddit,a1e liber··consimt1ta. Rd~\ja l>G;';'U,.t\J. 111(;~IP~ c:l.rziu, dar 0 d:I.Ii incq)Ut~l, esre £()ar~e aprEci\l.ti, ;$i chiar &l.t'l l;t'htin lor ttebuie :sa sc itLcl.li:it:, ~i vor connnne .sa dmiw" pri.:crenL

4, ,,'\laniacul" - csre 0 pcrsoana roa~:tt;' flcpe~:2Hi~nt1f eou~tiG~ nal ~i cxtrern de gdoasj. Denumirea nu ale o cm~(;)'hl~e p::tl(;))o~iC'S Ct, mai curand, exprima, intr-o maniera profana, ceea e,~ n:an:u:;n-ii lt1feleg 111 limbajul uzual prin "fire obsedara [I.:: persoan.a iHbita-". Din accst mot iv, el expcrimenreaza dr_agoste-;l In e mare intensitate, ceca ce iJ face rczistcnt chiar b separar.J!:cl j~zica de! IXl.1:fcncf, fad. asi diminua intcnsitatca tr'iiir\lol. Din co)litli, ill ~stf~l!'1c situatii, el dczvolta nelinisie, suspiciurte, G\ta a lnce~,\ ins;, $,i( resimt:iu arracrie. in mod Irccvenr, ate 0 imagine de~i:nl(' scii;oud, z·irae1. ~1'

in

(~ I;l1ifi~!~~~'f"€'Jdt:. 1\.~£'mu.l tit ;H:@;(!,it eSK FLlI~in ;ltd}!,1tot Jpenl'nr ,::t.lni dar, tntociat;lc, ftmn;~ dep$lndt'1l1. ~,[£ll:dl (I., t~m~ de a nu fi, aba.ndoHM'11 ceq}i is. ~~iiar~d ju:lal,La IIlC.:.:'t.C;t~, ei ctillrinw:'i_. sac. refkctezQ., sa pt.ol»k!1'la.J:,tZt':7.e ~.prJ; en1<dlor pc care le-·~ 'L)mis in

l"chrieo

5. j~g(('piC:E\! - este cci .IT;l,iti plJ.~i.n p ~e$i\~ ~i eel rnai ierlJtO[

illll'tre tuM~ celIE ~m;c t~l-rl de p~rm.)..eJ:i E...'i"lr"€:m. ~k rilbcHwl, ext rem de u~or d~ £as tt-i\( i'fI ~la~\e" ,!;Ii a.cGe.p.,1, wk-r<:aza apmal"e o.af!:; ttl tit) ~Qmr"M)ft;;l.Dll.f"I'\'l run prn:tC',), (;cll.!l!~. DC$i rru Sf: l_ndrrtgmtc~le, {nt.otd<.':at,'fl~\ t~ @l1cra.dr~go~l;ea'· p-t; 1'1l;i~l:l.lU dor;n~ckl!' ii ~rdf®llntd,pr celuilaJ.l. . firl CJil:f·cr~Ui['Or-j c(m~dm ,"'!:t acei,ti 1!\.pI • .irt extszmis _ pot ntJllvlstichJ~.til. Ot.ic1Jm, ru ~lm~ [Q(denun:i S\'r~on.i~'i pc.tlJlTQ. P>1w:l:,l<t:lci, inpjfe:re11t l~ntnl ee Cfu-ld ~hj,fi?l. s~.s.ftr~~1te; <1!¥1-pkii SUInt dJisrU(i 5:B. pdfl1iri ps,t~e.iil!l:'.rolu..i ~1-1 a.!J-and€JO'rul:c:.

6. rragmatil~ul ~ este 0 p~'~(,I<a~ c:u:.~ p'l'C!t~dml~ ib cl~~05te ;\,~.J. curn ~!,.:;u: ci1u, ~ ,.fOl0SC GC&l 'mal 'im.!ol:;oaoo ro:lt§.U1J~. N l~ to.;1.t~.1~unur.l1e iubitu.ltlir'~), av~-i[\d gxijii ~~:-O!;e fts'ii;u~e. ~,i dia pll;lner de vr:.t!ere imit1ic de WJ11l:ttll.lui -$i pr31esit} io.t" i;tu.:.ercind ~ai'ldttic ce-ll1l41 bua .,hi-rg" pns.ibil.:.Nu p:l':~i.r~.[}ido(hl:'l ~ttJ1clk tau ill-I:!> _Lt~S p-j:;n,tru (1 ~'d~.1i ~ uu repn3;:lilr!l:~i (J \~.do;a[c m~le:rJa1a 'itlQll1nl dl11:~.~!!'~(l3 hill' AWT;:] timp cAt r4:':l'l=ja 11:" ~'1l ~!liti~f:u:li: ilI:JJr.iUe9tJI, ci Ell con!inn't'. ,~iL se ,~~LJbe;!!;·,ca;·I. OM cl.a.d9dt"E~riCrllll.1lU-1 \$ Stil~S" i"a,c.c il'~tc;p,~ocdIe m.a~,friak, d ~ V,! :l5imti i:lli:llt-e:p'ul~h .'S~ ~U flf !~ aLtcin~"i'\l. C14 jl.l.t~ cuvinre, ptri'i.gIn'l[j:rnJ II.re Ol, d.o!U~1fit:1 ncv().ia de !:Ju_[el;'~ r.i prestigiu eCONGHll:!:c;' ~u.birn:i m.lld un ",irl strum em" de obrfi1lrc." cla.r yi un (!-fc:ct al sa,ijd'lt~fiiti !i.l:!esfci nevoi,

Delil~fur, toate CfIlie- \>3$~ tipU'j -suru "mOOG.~fl g(me'ralb.:al:e-' de C,'rYlpoHament ewr.ic. ~ tnm:n: mt dn.e"i"l~ a~ ~r::h.l.5;i'v unnia dinu e :1C1:sre Liprni. Ceie ma1'Hlul;tt pe-~~O~le ~ln<!J):ife-s.l(t ernric prin Ilrlodclit~l aseciat~, .Mni mlll.1t, l""md~kl;; f1 Hf'ITdrittl!r« 1983, pag. 119) can5:lil.c.rca di ,;Sr.illli l'lttf~f'JL cle a tubi W uaei ~iilQ,'rtC .se pOGlC

I ~ J

II

scrtimba de·a lUfI-t_ul vieSii shu dri'ar in c.!.ll'SUJ unei teLariJ o;lte".

Co-rI1POIt,Btu:I!.Il:loI erotic este deosebir d.r:.c complex, r\H.tItI~Jll1 ~etennj-nat, .lMund in .faJTiC\jlarbf~lri~'1rj oxr rem de v'lrritiL'l~, r u i['caqi! ~~, l~rmc de ma111-fe:s;ttue uncori .C'oJJ}pl~( ir,npre.vjz:i.®Hc:, De ahfel, de:tnl:t;!.tw:jj n::i:1!j"iiiDf interpersonale ~r_oti(_c vecunosc dificulld\ilc intentiilor invcstj'gar.ive as'Ll'pra iubisii. ImlJ,ff)g:t!i1~ lor de b~za esre: Dad! pot !i nH~su.rHil~ agreslvitHtca, :t]ifn.iI.i~I1L~rc., in ce rnasun'i poarc fi cunnslCuti ;>1 m~lSl1raE:'\ c;iI:aguslicll? (M0yers, 1999),

Dcsigur, nu duccm Iil'S{[ (lIe 111oa~l.;: t=tJt€'tice, ci;pjk.lf.rive. \st fcl , psihologul R. S[crnr~e:t'g (1988) eOtlcepe lin tdl,m:g}\l ,]1 iubirii", ale dtui larun p:Ol l~ de dimcnsiuni difC'-tirc de t,1; ~ pt:11'i;):IOO la alra. Aceste h-tw·j sunr: p:jl'~ilne~i,. j:l1cil1liUtcJ, ;obliga~ Din combinarea lor rQ:;Qltt row tIiu1.Ic forme d,,· cDmbilhtrc.:l iubirii:

-~r~stG>a asociativa Xih care dOini.'ni.li iTc!i:t1mllate~l ~.i (ih~g:11)'1);

- d,q:,;ostea rol~,laotic::l (i&1 care domina .i.nhmi"c:l!.c:a ?i Pi!~iIdJTC:1);

- dragosrea naiva (in eln,' domilla puiulle:a ~i I)hl!:kiiaf.f:l):

. oragt)Stc:J. r:::~1mpldj Un C,l[C ~xiS1:a un e<;;hH..iO!'l:l int re P(ISli-Uf.l.",", .i.l..uili::iJf:1tc ~ obligap-e).

1.:1. d .. nriul lor, J. ilbn Lee ~i9~8h~ C!yd~ ~i g~'ll!ll-kndr:lc~ (I986, 1988) id<:f)tillea rr.ljl~ sel1uD ~!iliHI.lI: J&k il,lmil f.et pasiune, iudus .. joe, s~e . pri;:ill'""l:hll;!.1:1h1 ioI :lror \ltl'mhin.JJ:c fCz\d.'rii. ,s-tiJnr.! secuf;!dl,l.re de,m:an.ill!:srafe·'a wbj·rii.

EXlH:l ~.i U I;tal:'! cit !ii:nsUra.l"t"<1l dryg:r.)~lt6 ·CJ .. ~~ S£aie)!,."xpC' I'lrnenr.QrilL de Universitatea din Mjcl,-~.i&-a'l1~ :l pll.qJ1rMrl J.u! Z. RuM£! (1970, 1973J, care lch:.nrifld pc baza a ~n:J 'l~cmi'i n::gj;at:nri ~. corn. portamenrului erotic - :It:1:;}lkme_llltlL, SU~C!<:fl emo~jonaU Ii im.imitarea - diveesc moduri de irn,phc;lfi' i1 a~~JlJptclrE' in cupln a subiecrilor, in functie de forma dc' ilL1hLrc tn'l.11jjf~L,n Dintae \l:t':5' lea, dmd sum lilH.J hint' contura.te.: dragqliu:;! _pas.io.[l;J.Ll :,;i dlti'iil;IS- 1 ca pncrcneasca.

L OragoHe:1 jJQ+i.iOO:1.U. ;;:.8te d~o~t de inn:'nsa, :,cl.p~lr~k . .. . "I'·" dpl~l~"ste ,';A ,·t-"'"ca unci dorinte

!T),HC. dnn"lH"\J.llt cnlO~CllJlna. a jJ se ." .•• t,_,,, ~,,-' ,,_ , . .' .,

. . _I I" (H , .. t'''· L.I 19R8 'Ltvlcl Mevers

intenec pe!!.tL"1.l ucn1UB'f:a HI !<,I.tll \' ftc ",C.ID, .' ",' _' .. - ....'

199U, pa~g .. 434). Iflacii. ea se manifesta rcd,:pr(:!l~ partcneru .'Ie. SHlJJ~ sir..b.facu.(i, mulIulllit_i ~i: vascli, 111 ~az conITwr, ci ::3'pnt dezniicil](£hHr!

. [.'"I.'1,..:t1· D·' 'oc; ,Jr"'yns"p·~ 'lfl~i()na\;i functioncaza drrpi1, pr,irlCJpml

S~ Ci L!_. l,"l'J' . .,_,.;1 U.''-'',,? - •• -..,. ..... r

:Jo~<li de l''';'i@'' (~e ~p~m.k Dnl$C ~j arde intons), ea se poat~

st.ig~ nneeri la fiil dt: revcde nUIlJI Ii. :li!?itiut, sau (hlpa 0 ~ej;~o~da mal hw~ Dctp.a ,(trili autosi, <;l'::J. dur;:mz:il de la "'~.t(;Ya luni ~;J,fla la .J' . I'JI' ~'t;ITC I C)90' .In.'l!t fl./velrzl de imtrlicare, de. tr;!1it.e, de

c\01 an~ \,~~Jt:; t _', ,.,1' ." • <r: . ,

. '1 • .cL·jc:' 1~ no oasionsl cste dlIclnt 111

invesure ,1 parL€fuen 0:: iatr- • .> te""'fl.(': l. t: . 01'" t""~ 0 •. ,

fuuctie de ~p~Htenen~ab un ~ ~ aJ..tvl. L' n~l(j rezulrate 0btinntc

pana In prczcnt relevs aspectc h,rpt'hJz.atna.tc; .

. desi, in general, sc r onsidera d.':[e;rn:cile sc: iudr:1gostesc rnult mat usor dccat Hirlnyi, in iet:i1i$:ate luerurile Se intampLl exact invcrs (Dian ~i Dion, 1985.; P!l!:plifwi Gordon, 1983).

_ b-i.xbarii rnult mat gr .. eu sc "de;tnd~s.-tcsc" si exisra 0 mai mics probabilitalC (in c.6lilipa:raS.i:e: c-u ferneile) ca ei sa initiczc 0 intrcrupnc a romJ,lJ1Jti'S!a:lULui premaritaL

_ fcrncilc lndragosli,e sent, tutTU~. ~ f!O'l de aclflDc implicate emo(ional, precuJn b:irbarii, uncori reo¥i.nd chiar s~-i

dcpa~f':':~$dL

_ fcrneile, .II! mat mare masud. dedt blrb;.)\tl, sunt concentrate asupra ek!1,1e.ITteior de intim~tate :ue rclatiei, in rimp ee partc1'lcri,11m scorda mai multa :::Itenf,i!C: dcmeJ1.telor ludice ~i fizicc ale r.ela~ici.

2. Dragoslea prieteneasd esrc 0 Eorm<l de re1atie profuo.cl:1, de durati, C'tl marei.ncarcatLlrj emo\:ionaHl, ce are rendinUl. !1~ mcnrina cceziunea rnphdui muir rirnp.

o ripologie a iuhiri: cmisa din pcrsVlec:ti~1l: p:$illologi£.i

umanisre, de ciHl:e,~". ~!!:iW (i 96B), il:'Jiro'ufic'a rlmill r~~m .. te

lTIJ.n ifestare: (t~

a. Iubirea deC ·t· rX" r-o 1 .

'" .. LG!.,·\", \ - o,ve) CSI": CJ h)rm'~ de "oi'''.t· "

,... ." . " n::lOI ~.Le 1 n C~,J!:>C'

0' pet"oana ~Dcearcii. ~;a 11)l;1casg, d;Ofrtin~('·t'l-"'·l sarjsf .-

., ,. _ .I- ~. _ •• ~ ..• 1.'.:I0Il- .1. ~I':i .:).< :L"-

ra propriilor ncvoi. En. CSF:(: axalil, lY: a" ·I·,~J ~ -. ".-.

. . '- " .. 111 'w, " 1\\ea .

b. lubires fii '\:!Ii" 'l' '

_'" e x-: f!t~.t'e' s.u: c:iru1I'nare (B-loF.c) F~'- .- "." j'. .

.. • .... ..L:llk;£ u.Kill~ f (1.1.11'1-

nanr pe a dlrui a f .-.

. " H' , " 0 crt, a I'llnp."J. ESJe lips:t[\ de !wse·

sivitate ~l nu esrc ")11 "t' "l

,.,. .' . \..(, oruonaea W~ ceca ce ,.;calalU

PL-r,,(,,'lma J?o~lte stl dea, ori sa fad!.

3.4.4, MOc1e-Jt..tl cultural al iubirii - Pn={B:sc:O Jl4LL t· I .' I

iil sC!<Ci',ewtca o C>!'JJdenrnJ.i\·". .,d ,.' .' _". I l,{ t·,. II speC:12

, ,~ ...... lqlr:l.'~ 011" ,;j[., - .

-al . .: , _ .' .' . I ~. J.go~I""l [UI'l'1a'lirwil. S'

\-;1UUZC'UJ C"stl~t-a _, ._ .~I . . .. , t

• ,.. 0 •. ' !;:C p "Il:<.I.!!,SC'Llr0je~~ .s~lJi' I~r·l"·"·l·t·· I r" '-

" , .• a • I " -- l'" C.,.,"L <1 .. n \'lrtJt(:';t

ncesrru moe el, rmJ!p ~:Dfl£idC'.'li:l c~ ,,1.-. • • . ,.. ,. -

i, :.- ' .'. . .. ,",·Il:ctri,l lii.:;;>Y.,ll nn Lr.CDlI!t· nlqbdatil

inmat ~l pt'~t'lcar.ln ab~' ,e, ., .. L.·",·,· '0, . .

,,' "n\a laLl~l:ll 11" :((' -tfW' . I

v:tiibY 1,1 "rl " • " - ',' • ~L t·_oca !1U IntotoC:ilU.lla e

1 a. \.(._)U,-·d "pbtonie.i" inGa~·t ",,1,··., -",' . " .. ,

, d ." ::.. e \ " . .I.,)rlZ.lL·, m unele I'lcrh\ §ll

.t:~,u e :,e:-,:.uL cd pupn pan a la c~a[O'.l:je. :)i ttlt"~' . ...... i ,

~Ci .' ., . ' .... ~,l, .leeS! ,.mit'· de

~, IJ~Jnle uqf.lllfl CS[C din ce in ce rnai ['11' .11 ;.!I"....,. :

. . ' . , , .. UJ ~j,".\,,!lI2;,lI'

Tilled) in sneers 1 rind . 1 ." .,

· ' . , .... ,." nc sa anseze un l'U(i}del cultural ;d

iubiru, )111lJ!' l1l<!J JT'llt,c' "If . . .

" . .. , ". l ~lgosLea ~l '5e" ualirarca fn1 p(J~ 11 er ~

IlL', mai dCVl;pne S'n! msi t,e,' . . .. .,~. p. f'jlrrbmt.a ~ 'Q ... ,. 1 arztu ele \M.!';} in S'iimhic.l~l ~j l'.!lpdrnli

__ tea d~- up~jllne a ):Jtill'·s(')'lnei. F",i1 ~ olrn .

Ezi 10'1 _ ,.1' ..' . . . ..t.:. . paUle,> 'ie X IQ;! pUI'

~ g C IIJln [noUVt; de necesrtntc -v -i . ,. - ~. ,

'. " ; . tl~,.C [lSi' IlClll! l[)l'eJCa . ~S1'r tlu--

ClualaL ,ar ··'nil. cor . - ". ~".

'. .. omurucarn erorice .l r.·· .' . ' .:

t: ' " . ' "rtnU. ~"n tnroeasca I

spiriruala, devine un cl~id ~" . " .. 1 _ '. ..r:" ~,

._ .. Chlt ,1 (1(1';:\ Re.tlJ!lrnhi mI· "

autentic . ' .. 1 .' ,q - .~' 1.1 t tThill ptH\~,

e ~I moi a e dc-cat a predeccsorilor ~v. '. '. .' .'.

. [' 1 _, .- d." ~)Orl.t;mf;;ltate;J el este

PH) _ une moraLr 111 l'iTaS . ' .. ' . . ..

, uta 111 cate c;;.,;LJ:. 1 a 1'1 " l~ 'Ii' ...

;. .' _ . I .,[J.t it )Ill t;)O"~fl\':l. ~fl

rnasura III care are c " I ,. den . .j:.

· . _ XICi·jU sa . en~lStd)j~7t; sabl:IJane· c"n'I'[";~l ,.

111Cr 'J11 .' . ., ... " "11',,, e

· ,L\:: eOI.1i: Iii pre)lrd .; .... ,." ." i .. .. -

. .C(.,ll1 ~,j '~pOCr17:j.I, l!1 .uilstlr;) in c-u-·

sllJ1te ('[' il'lOW' " ' C !)U ~c

. ",'" .• l :;;J: nie] mer So:' j"c'le ." t ," . 1

.' ~ '... . . . ' , .. ., . aZ,I, {.{( n.t }e,~t~. (i'Onl[~.tct ..,

de~C'op~~ l;l1 cl-:;p'fl'n . ~. I' " C;l

. :" .. ,-_,en[~ III JI[j,O'il 0.;:1 ~~ rue de (~CVirU: ~ 1$.lfl1ei.

f\i;i~t~m. in cCllltemp("ranClilate, la 0 fcrtrlin~(l a t.i!lerdor~1~ c-al.lt';).JC n..- f;Gt1i!\ulul. illbiui ~i a c,:;aliclti1: ut,\[~l'$l'l'rsonale a iu-birii, dE; "a)nriz'llre: a sE.:.c~pal~dtii pr.in d.i])'l,el'l,,~unel sea CGgJ)i!:i~'i\ '~i splritu'<lia, in clud,l i1liliq,u-:i de iJ,,foem~i\ie lWomogt~aGca !1l@'.-.dla.(i7A~, 1 iii, Q;;0da cOil1f~rzii\()r ~i dezmd1nilot s(!Kwllc ~I i:t:{l1rioft:]lc simp,,"t'nt:@;ti~t

dinne barba~:1 ~! fem.a.

Se lilH:fi~If.t:aza! 0oare, lin eforr sponl.an de re-:c;acr;)llizare a

iulmii, de if'cg~i'it1tl'~re ~~j_hbRlgld, a re:illf1fi l.nddu;·!g deterioralc JintTt<' bi1,J:bJlI' '~r fll.llld. in. :!c-e~I(:se;tJ.S, tjiin: illl, n.ici,xlaua mai acl:l'laHi r1':;cc'ii.til~d" .cl:~ 2. .acq;P.e ]tt ,,,;UID. ~ ~Uif1~Q! cl:i!'! a iubi", ca o calc de Ill~lmJZare §i de7.yoh~rl: ~, Pe1'-50af.-.::i,. c1(i' pti1'lracre a smtat.ii_\ii ~i

cch.ilibrulni san ps~llur"la\j(jrt'Jl

E. Fromm prcfi~~ indo din 1 ~'56 cde cinLi abi1i\;;l~.i ak

~nfl fiI(1' a ilrhi, com.idl'l~,",;;l c,i\_ "iHbJrc'.J. este 0 ~lttA, un mod de ',1 tdi.i In' r.niL Dad. dllJ'im sa il1":L1;;'im Cllt11 s~i ;ubirn, rrebuic sa pro(icllam ia fel cUITl am proceda. daca am dori sa d<:::prindem odore aId ctft-1 : fie muzid., pictura, resut, art;!l 1nedicinei n.t.i

inginerici" ,

Dar tori mae;;t)'\j ariel illbirii evoci d.::prinderi spcciricc

pe\)l'ru a 0 ppcrl~a $ll~nmu,c una:nim en .. illbillJcl, ade'sea se produe "rllllnite sdlimb;-i.ri, i~ n"lIlI.ll1!J:l.tC' di.re~ri., e,m®!iiQ~;tl.t:,'~~ \"ull~iuMJc, in psil-rlwl1u'l U4"l1an (Sh'lI!ln\~~. 1989). Dupa Fromm - dii£ciplitp, conccntGltCa, r;1b(fi.l];'c~, ~e.d_s~bili~Mij 0kpa;;irc;l narcisisft1:i.lh~. - suut ab1:ita~i-chei(; cc t,·~.bui:l' ~1],anicare irl SCDptlh-ohtinerh srarii .r~e

bun{lsLi1e pti<l1 dragestc:.

l~~'Gipli!la . ::\ dobiindj arp iubixil so'ilcit:t dis~:i,rl.inli .. '0

;f\ma_'wr~ llIltwrnid ,l \.in+nh\i pe!'~ott;1i~j ':l ·~.u-ll1i, E.ste \l§0f' !S:t dCl.1j.i autoindulgent ~i kue9 dar, d,r,jiJa a_~(Cea, dragost~a devine pe_dfcrici in v.iap La. A tl.l~)i 1!:I~~esk;io ,Ji~cipnnl. '!;r,; .r; drepf;, plaCi.lti'l, ntdlU'erOa"~~ .lhtoCDJ:i!;ijgil~itii~ dar, ~0tn~j ~I lluWd.liS(;tl'lclj1l1J •

CmlC'ell1t.a[[~~l- eSfe GOl;l!ditia pe!ttll'1!.1.,,} p,!.itea lo:~~il:'je deplio

p~1S0an:) iubit5, prtM .. ru a putea p~ht'llndr: in llJ)..in''-Slll ~~. itl.~{;i,dn'[. Ci.I'd lI-r;,l'bilYi cu Cll1e..va, aten;:j,~, noru;tJI~ ~tj~ t1 n~H:ma~:!.I i, WViZt:lf-l $:11.1 blocara, peLill'll C~I1Ci.gan~lllYi la JJ!e luc):L{ri; p-cn,n:u &.i ne pr~se~zi eVGnim.;!1te trCQJttte: U.tl:> vii [Q:rrl! H~} sarcini lJI1! care ;:(\'e11.1 nevoic s;t lc 7ndeplmim. Practk·" p!'l~'t,l'~T.1~ ar.cd~tJC:j, conCit'I)trare .lStljjf8. jX1tLcncru IUl, ~n'unllj dlnd '!lmk;I-U ijnpfi~~JnJ, ell cl, diSCllC'im suo ;lqioniirn irnpreun:L, {.'t>h' inrll:s.pcilsabiHin ".Cte¥te.('ea emo~iollaJa".

ltlhdarea - Ana J lrbirii l1W ~l'L\ deprinde roJ».::k, 0i t:'lrin IlldJo::,lung ~f:t,ciliu, PrJ!] ,rt':Jmi~ palji)lhr mil;i. Del'tilHkn11: d~ '~w.a(:t cmete se de;,:\'ol!t n.;_eprflt, prin d9.fcoperirq-a it in,lr:a;rire:l cnmpalit{rmcnrelo- pO::lJrhlle (~k5. Iisratea fWill7il,1( IH:.iLLipJe de ,))iJ!~!,:i'), cvaluarea reaLi a ,~I"~'Ld.()r ~j, e'lrick'nr, rabd<!l!l'e ell sine. dbdar~ Cll celalalt.

Sem,i,hiJiurtea - l\.ccaH8. c:rlit~te dcv.ine- () dl."pr.i,Gdete <'1:01 Lei! ce cOl~pt:ii in con§tje!hti.l2flrea Ia nivc/ #I/iltl :.<, l';I:'!irilor s('.ozitj'r!e (diB sfera corroraliriil), "S?Ci~tE cu CliUO!ii ~ei 8-entj_JJ1ent~. Ea :levin~ t){)~ibilj prin pl)i.{:Hc:t psii!{llogtd dim;I.).j,o d'll s~ibilitarc:a ranHa, nlfzlclwfi, U!!'mid, "j:wA~ . .w plaalll [an rez i:iittt. senti.Jlhmudor ~i ,g',11'ldp;ri]or, ptln !1teL\t:J.Jfe:;.\ unui COntrol suhd~~1 plitnnIai p.clScept.iv

~i "aI'~ti:fjcarc:t kd la maxiqnl;nl,

A pl.tne 'scnMbil~Xann in 5('ITici'l:1 df.lt~sr.;:J il1ii~:.unr:l.j. &'l1 dC"\'ii c:o!~pient dnd un g~ifIEl C~lie:.-i:ocol"ect, t'ano rnnttnruffi!';!, d.L~cipJina §i rabd"arca auiorrnit, f:~nd €eti tens;Qnat sfi nu re rd:ilJh~ bi ne, Aces r inalt, ~d de cOl1sEi{,miza,re, de trezsrc, de "mbrl[ atU!f)" ('ontral, iri corecrC:1.za "dOtlllltarilc" Iii iIi fdosc~I{' depwinderile inrr-un mod construui 1'.

Depa~irc::a narcisisITIului

imporr;u1t este ce ex~lrn!tnteadi. ei ~i ce Ii 1:'l4':',nil. E$perin1~lJ.(de eronce GI:! «l::lJ~dt Stil1,[ mijlc)Hcc de .. .n~ reit.IJ.ona Cl.~ plicclca lui. N:wcislsmnl t:8le elmtuu;:e pc propria p1!i!aoere, or, :1. .ictbi Si'lJjei,t1

1 8 s

abilitatea de a nu (i egoist, de <1 fi rczoriabil ~i de a manifesra 0 Hnllmit{l modesric i ntf'rpersorl1da.

i\ cuceri sau a dobandi an:astiT 1jlUt;t de a iubi" este un i ucru

- . - I '- ibil '\r",,,ta [)rCSUl1U11C modul

c\;t1c\l pentru tiecare, c.:ar [HI L);nFl(,~J,l . .ih.C,,, . 1 .

in cue ne disciplinam tlmlu! ~ifompmt;1mentuJ erotic, gradull!l Wlfi!' nc cfllicentrarn;r~u:[Jta pe~~(Ja~i iubite 1i cit de frccvenr ji pe:l~l11iteo..1 atenrjei ml'lastrc Iii:' lie clili'-i.&4Hi. Trebnie S<1 ne creFe~11 gfHt'h.!i de rabdare in a dc,-E-iti cliin ee !it ce mai cunoscatori In iubire, rna,; ~ficien~i .. Suntern Oi<tfC c:~pablb 5~ suportarn Cl1 calm }! iucredere disconfarrul ~i, ef-OUl.ll ~pi:dnJiz!ttli ill :al':C~t rrou ihomport8,niimJf Dad d~l~ in nnal,purl!l.TI JU<11 in o;msjd~liItie e')'[pc:,riell~a

• • .' _j . -I... ',. "d ~1' .1 .... J::'t"'.-VCO'i ob'i<,'!1uinp

am:'] per"Xtne. dcvenind cap<4'lJlll s'" I et:,"~lu" n "",. ., .

"k i1 m.' ~.:Icio·~Fe 111,Li b1L\i pe n01 JJl~ine.

InCI~Ll rnodelului culurral mrClipG;,nM ill, iuhi~ii c:sr~: l':(J.rtl~i inca H:mllrcabili .. ITa favoriZ:C:lza Ct:'ClU:1,'tl'l. unor It;on,fuz:li lnFr{" (ira!~IHe §i. dOl'inl;::[ ~e'$Tl.ali1, il1 special la ac1oies(;l:nri, sa, L!!~~mF1JID'C'~f~.l: sccicratea afirma c1 sDml 1m clt.ago:s.te uue adm.~$I,hll c'lJ:l.t rn ,1tda~j rimp d, seSlrl in afara e:mfoQPru. e8t~ bla:mnb.it ("i'. cO,!':tDtaloia de "p~cal!"). D(" a n."CJl , unii dit'iiJ'e' 'ceit:l:tr.e tt'i(~sc.pu,tli:t!iic do:rinp. ";~.IO(LI:.llrt ~c not ·,rtlfQ.~()!1'itjng('.1i. tOl.Odlltlit, autQrn:i~ri!liI:l" in sensul d

• L __

. ,I ti t I', besc t' ~.n'I·.J""'?Sc"€,nt 'iCM~ se s'~uu::qulernic arras

e.n- ( e .. Ilp. - ,ij. ,..~c. L.' ~!,j.L~..... ..... . '" ~

s~;Jl de prictc.nLl S;t fi'W! m;lrn;tdi1:! J::iImb~blj, dO"'ubqre. Aceasta o Jjnjite~te ~j 0 detedHioJ (lj firE: miLl reCepl.~vll, Acordul social cste implil'L1-t·C"ml nll'i i"0s:i d\,1f,i ~j ON ea. (i'f:cqt d~d l;n!ciubqti"). ~i, tOlLIgi, care esre ,rcic:.;,and? in fond, d4t'l" pl'lfi~ F4llmcn.tt: sa-i spuna dear d 0 dUEyte, nu (;;~O iilh~~Le .. J.):~ CQ ee pr~l!'

Sinccrizarea csre dltscm::aj,a.t~ ·tJ1'irJ. pl'.;;jl+deC;l[a, iar confuzia t1in.trc iultiirc,;i neVf,)Ye se'XU,:,i)j tlSle iiJim,(!;'rtfnra. SJ nu 11"~ mire :JtlllKi .e:l 1:1 dh}wwmi:1 ~;e); ,dta~.!lI:¢ rln~J'i'i rlsp~ild prU1 dureroase cu~pa.b.i.llJali ~i clU*,ll·j Gm{1J:# .llmgl Erin ",noi forrnulc" de: relatie

H'

?!h:r.nariql, care sit le satisfac.i1 na,rlJ;r~d;{ ku jrr~'fdepc_iunt!~! tJ·~ .1 r:(:Ii:I':;Ur.~l 5b,ul cu iubirca,

Dad\ ()aIn~flii ar ilo[V~lp sa .r!~}asd, dff1t~1n.~'ii dlJill'W: dr:ag(Jsrc ~i dorinta s~;;'i.1aiii., iponizta ar poltC'f: del)€'f~ste ;;.i ei 'at .ili rnai capabili ~;i admita dnt! sllTiit uevoic sexualJ, ~i 'cand dragoste. Pe dc ;)lt~! parte, ci ;1! pu Ie!! inte1Egc !11;1Jei ,tI~OX di oxigtI :;;.i dcigoste fiLl baza de atractie sC'xuaEl. (cxempltJr.: pr.ic[CnLl, care d{llrine insa pcriculoasa, in cazul in CaliC constitcie 'l!'ingux? lL.at!Y;l!le pentru Q!Lt.fu~orie) ~i {!ac!j_ prletenia putctfliGl dinrre cei r;le %@(h;>i s~;: a It:>s,[, in gcncql, dC:;f;2lly;!.i:;ua sau pr.1yit,1 CU ~illipiJC:lur~[;, 'fiil1d CUTh.,i~ d~ti\ mai mull 0 rc!arie de tip homosesual (d:Q,d IlU in f~Fft, m~lu fan~ISlJla(!c), 11:\ schimb, pLh:te'lll;i rlci!i~1:nd2:at'~ ~c.~~ <"rll'~)jl~rl11\>';;,tSdl a:;a,~1 res pcct inl~ P~fl("h~j hurero{)CX,LlaH) a f:Osc pc dq~!~n sl!p(;i:i:.'IUitil, C:! 0 conru~ sau cl ~nj;l~ ~entnr citsau'ric.C.at .i.OlH'ar si Clt:i fil~li.iJll,n: i:!QiJXp'nc ac,,~t~ ~1(lr1,.1dw(l sm;:iaii'., ca,cpn cnlrural in (ci:r.riiie drntrrc 50*0' ?

T--n, WCfili!5U:: ~lgur ~i ;;'C(1sta cste demonsrrar de uptjunil.c tot 111{1~ duoc JJ.~ unerei genG.mtii: se:·maHMtea ~i j~tbUC;L sum in.selxH·H t'i1h,-t:P<.\unci lCand un b.5:rba.t ~i 0 tf;ml:il': ,t2"xp~t:in\cntca%a 0 .Jl1rrilfllirt: ttlndal'Tll:ll.trdii" P0iltl:tl V1D:pi In<r.

3.4.5. niter!l:l1Jcle. dintre h~ro(!i §i hihlr;q·j! in rnorlul sle ;J,-~l manifcsta iubirca, Di,-nrsdt .. otill~lIPh;, ~i SllDi:1JIlll!'i ilJn ..sodeCo11r ptrcc-p diferir iulurea ~i tt,uduti~," W de e"~}j'imate'. Allli:Tl~,net1:ta la un sex sau altulnccentueaza, ~i ea, dit~~ujVk r:n ~ei[ seas.

In mod tmdili()n.~l, fe.m.eii'll:.{!JI r\~1l~Onsidentu: L':';'l fiind lJ:[:l11 rornantice decat I~-arbs.p,i, CE1"otlihile din ultimcle decenii pIll', ir!.fi~, Sel indice ccntrariul. Sl~lChi reeensc dcmorn:Stl' ""L6. d f6md~e hnQ ~;a fie mai pragIi:.lati,l:;¢: in at~Me (l"c{ir b"kba~ii. De GC '.lCq~l'" mutatie? Femcl]~~,qm 5 odal.i:!:fIIt 1·0. dminp. c':l5§l':oriei ~, Wt<;Icbt(l, 81..1.11 f iarercsate de di;.tgoik lrui.i "?~ere("e d,tt:5.'l t.1:vnalii. fie ftc ;)lrii parre, i1:~'>l, W(:tiI !i,m;~in:e 13rehrn (11ji"S:5, pag.104" ,,<;A~;u,otii ar,!! ,Ita

.~ rJ IJ

Exista 'it1~a ;;i mudd,!;" "ptO<ldV:", oi'ed.tc de pari_t1~i (lciubirori, ;tC[:J., lnrre ri, cat 1.)1 in rapcH eu, cnpiii. 'Reci ~i neimplica!i, .oj nu asitud ~Jj;I snpJl,[( de dCl':"I;'ok~1'.e a d~ct.tibilit:l~ii de a iubi, pentru

mal I'ltziu.

D\l'f exrs\':l~~i o alta cat.cgclrle de ~'itin!i - eel care i.~i CQPWfit;SC co_phi nl dt:h£,1'me·,1 lQr, ~rtd inca! aeqLia I1U mai au posjhilij~a ~ii-~l e:~pl,orc~ propl'i)'l pe.l35G]l,~:Lit'-'te, s)Hi (,ezyolte coneeptjs. de ~ill'H!. ~;I t-l'i~iI$d l~ $11 c;(,p ... rinlcuTh&Zere-15ping;:'I;C1. ocaziol11l~ or! sA 1:1wqe cum !"oil. hlid&~i. 1)l;)COfi ct::lmpromisului.

Draf.,,~p1:ll:a e:1te, 11m1 pro~es,ag~mfrrd_tor maturiz?,rii psihcilo-

Cum inn'pc illhi~a?' Jhi inta.t, dOlt:'! pcrsoane se SlmL ci~nforrah\l p~~d. ~tnpre.I,IMt, .a'poi evoJuca:;::i catre 0 rdare de iJ)~~dcpc!ild€o~A. E;, l!1ce,t;l~ prin ifut"Ocunoa~terc $i dec~\"o\~a 0. bi!!t~_h:Hi~l~Ii'elS.pIe sine.A{le:1slJ, ;l1lwin\'cstire nu cste narc.isid, e i i~i -d.fa2\'ok;~ a;ul()ace!=1::i!~;1]I,¢a- Pebaza (..ji.!\xqi sa ii accc~\i ~i ~~ ii

;~pTl;ciezi pe \lj~,ii_

ACf)rd.iind lltctnrie.._m~.i lr'tntia1tof~~, devii Dldju"~ti mai a,g;:a.c;tiv,

iar .a~-m sfjon:'§16 ',l!"ltO]t;lc.lic(c,krca. i\uwhoCt,!:d.qrt:R te POf);ce' &]tlta ~_p, sca~l !l.e.'vu.i:a, etc '<l te au~mli~tffh!\.1n 5~1l1 obpuedJ ~CI!le.'P~.Rr-fi ill: d.~PIal\,ii-Cp ildrc: ~i.i.dn~ l~IfI'ulnt:l'~ere:Bi b!'ajulJ, ~~. telTIe:[l~

"u!:.b;t6q,~ '.>6 te dJez~'I;;Jl!1.pt; mJ;s1)ta ru~nlcl~.t t'3h~.

Pc n¥\"Jur\'I, [e ~:lI:acgali;ro.~ ~e d:~zrolt!! ri.m.pJ.il CU'll~t.iin~ei 5~

nlrf\ck; e-::-::pcrjr(:iJp de '.cl,.W'Oa~te:f1! selmillli.. ~f~tdva, ~i')ipi1riruat~s,@ i\lte!1sifici ~i se :-Itlr-n'foode·il:~!.[~·' .b1'lil.'~ll diC:.li.'loe l'n:"ri b,)g:aL

l1'QiLJ;,tn~l, nuiGmilitit"n~ de .' f>'llle: ii de ~lml

C'lwi p:rl'l,c1'Lerii in~emp:Qn.~fi.i~, p.rlnll'1"i~l si of-:tind ([1 mod

109;::! ci pot deNcni depClJ:dm~ tH)ul ~e ;dml, r~isfrindu-§i rotusi antt,m.mnia Rcr$()[!:~h .. E.i pot sA n:~pecJ'" flee;are dOrln~ek ce\ullalJ!, -srllul de \'iat;l j,i obliixtcin:1e ,;.a i.rldivLZi lmt'~i. >sep~.\[~\t, dar r~!n.Jln

rotw?1 1),1'1 Ct!pI.u cu k~turi ~i srnpuri C01'lJllne.

11jrj

Di'll. aaeSf p1.1lnt~ de vedcre, D, REID crmQscut specialist lU me.chciJt;,t lTad:irionaH cl'Wnfiill. ~,i (Unnsl;;.awl' scrlios nl inca cxoticGl t.r:"di~i taciisti.:: pentnl spir:irul occ'kk'l1f;;1JtJhJi (e.,r<;ta grabi[ pcntLu a

sc .fipJ€1[1I,< ,'loil-l-pIW aclc:Y)ruf,iJ('lr iubri1c) c('\Osider.a d a lnva~.a cum '5f1t1 l;loJi%czi pl1fx:ril~ ttIli::.l'lbl.1c penE!'H a vfI]p;:ifica cnef~ia ;;i a-I] re-

ghl fI,t1c!ii,le 'ViT;l.k pe Clll,ea iubitii e5t~ 0' ?:.msa rcaLl de implJni,re. a o1\)ului, mai rJ.1.l11l, de l1rel ungire a \ie~ijin con(\i~iile unui echj]j.bn.l psibosi)111<J.rlc 'il~ltoCQmroLtl. In carte.) "Tau ·al. sanaUi~ii, sexului ~i l()lJg~ita~ii" h care fa~~ feCel';iri H" REID (19%) se preci%eaza cii I,UlergL1 scJt\tala~d(!lilQ-rq.!Lol'll <l ff~st .in_ rradi~ia rlia.istii. ca un scrnn de ~1;j;fite ?\ ,'italimre h1flmit.oo:f~ ]tl I(adilia t·apista- Mociul in carc. se t:li1pJ:ima practk ~ceasr,a cnef&t (~~r~iitiiJJi dife1Cel'i~de .::kmtre S'3.ni!;>I!~ ~_i bO>lEi:, rege-ncrare ~i de~nenHC, ~i chiar dinue vi;q'a

~i In.q\\r~·,' (p, 1'22.), In Qomm1.iul !iift\.lah exi sf] £,ai cdrt:licte ~oi d.i grqi.tc d~ a ~1ttfu:;face. neve .. ile tmpe~ti, ial: ak'gt<rea rtt.l are nimic de

a liace cu moraliratea. .La a.mhlc'le sexc, eplliz~,,u:ea euergetici se"Kuali (pyjn ejJcularl.. .r:~I(i)erj]1I:::, cr;-e:esi" c In ba1:oat) satl stagnr:uca cncrgelid Iii Giz~ll brgasmului instlfidQ,nt san incom.!"ler la femei - a~1 cfccrc psihjn; 'ii bwlogjce Fitgvhitoare. Stresul cronic inhi.\51 f,atisfaqia se'~!::lHi a ambelor 5~e, dar su;d~b0iiasBm1.U\. ,pite un bun anti,d~n pemrn ~tatc'J. de sLt;e;s'~, Dc ac~:a, tiloi~tii ao g:lsit c3. un anuHl.1.~ Il}ci~t de a.cr.i1,ti~lte ·s~.v.:Ufl,.~~ sarc sa lPreyt[li~ e~d~l energeriQa a b0Lb'J,f:i,l,1t11 ~i !5a prQdllt~ S\'1.W.fa.qie deplina f~!.neiij P0;ttc G bencfiGp@otl'U uru\1tI'l[(!:,. ,_,i\ce:rr;[1'lod este -L-\O al lui 'tL~' ~i Yc\JN,G., prin care yin csre dil:u::rilli '~i sHris Ekut pe dCf:Dlln 1.)) ti11,1- pul orgasn:miui, in !.irnp cc yang cste at e.ut controlat ~i cnl'l:$~1'il: prin reghre.a eid£~nk2.rj_i., !Jstfel in.cat s~ prclnt:imp_i.ne extt.mua1'(:§l. indiferclit de v-ilrshl, Sr:I'FC de,~.nara1.c, anotimp §i a1ri facl:ori rt:le~ \',mp. 'Lwis;tii priv'esc ;KthiIAArl:~ SC'K"qal;l. ca fiine! bencfl«:.il penuu ,ilnatil'te, daci. In urma ei \)itt $im~ip Jcchu("li teitJ;lpr~·spiw.P ,i -b1nc di,pu~<\, CJ. fiiud in schimb con&lck_r~a va~i1(i[l~IO:iU'1i;. d::llt;t p~oducc

st:nz':1Jii de eXtt'DUat;e, ~Labiciune §i frusfcnc, in <ri~lda a,ttLllilioli 5j:)1~ dc~('hiSe ?! raliq'irt;l1l;nentului .1linj;Lt1t, !·~;;a S~i.l;otla f.aoi~'r:1 :'; fosf d,e,St:.CJr.i acuz~tii de-a lUl1guI tilnp!ll:lni c:~:;w"E d@~ll' f} iS1C:tl<!Jl pe.ritnt desfdnare, De fapt; au existat iJlford~~"u~a ~~inGlf "'nr m1l:l exista 'lldatQni care im-oca Tao c.,) pe 0 p-erdea de flHU pl!tl£ru desfdu, Nu trebu.ie s~a ue las:hn pm::;riii I'le lnitDr;l!t popu lare despre sex, prccizea't;;l Q, I\E]J) . ~j nici s~i ne jnhjb~ C~J1Iport:;l,metltwl uarural din cauza Ltnml: ~:};["e1:icn~c l1ep]i-tolte ~.u~ a j'aJst'i padlor:, In schimu. f;rebLHe.~ r'r<' t.1:l11irJar'rZii.m nei in~lnli! ~;;i asp:en~(!lte reale cdc !;~ului, ~ igoor,hn t€)'<lle ab:;,llnjj!t:!:Fijc: tJ :;?l.,~sim '.11?'G1 un p:utcncr lulJitu;r ~;i([(,etcg,lfor. PraCtlGH CO,l''1~ec. Se1l;[il iPif)a;me Jl 11~j11 din ce1;", mf!3 f:1pidc, rnai piilellte ~1 ma, dic:!)'ce m,odLlcl. at J ~pod §j f lfificit esenta hOHnon;~ de ~ (id.ica J.llc~feH~1 efl~:tgetic, (;lI:- a1iu:hi i1lllilf:tl.tatea· ~i de :1 pr,elu__rlgi. iI~tl'f:l. ~·f.I~l. DepN,t1:~ d_e ;1 intra iii! ccnWC't ell diJ.l.!.riJe spirjtn~de, ~exuJ poarc ,C{)nferi j!'J h;lZii P"t'L<r.lil.cJ ~~'t~n.~ei gcJlerfm.d rozcrvele CJ1ergtlio: JilCII[e:$\').I.ie. p~m:tl.l p;n\~!.'~'5rQ~ p,e ealell \u!rivarii spiriruaie," '.~)P' cir. 1.990, p,. 123)

Pefft!:(t ~tdcvii.1ial, dar din P:i.G>l.fl", TlU la fcJ de usor de inrCies .~j acccptat de hfsi.b.·D.k.1p:ia anch:i.JoZ'iJ't~f1n_Dbi§lJ;tdilt"'" pr~,it1d(:'car.i ~~ prl!~C1'iplii cu.1tunk inuc,b1J:w:' p1'1n C!dll~ ::r.iI.U ll~Ci-c edUl1::!Uie II nccickntuilli depr1.n'!_$ en (Li'h()ton:l.1a",,'eJ):_~iubirl:!~; cu ~(Jt CCli"Irll:lflJII ei de C'~lpabili.LlcU, fLU s t;r:1ifJi ~i egoi~~lc "hpt:U:~~ihc'c",

Si in Ii ps;a unci nni [leiri rl:aJt j;, aLvd in"£lm~U~Jlji'.i:n~ scxua1.ita.ft: ri iu.bin.", OE;l;ll!/ ~jjdor :1oa&trc 8';; h:r:auqt~,co:mpt.m~~f:lt~ din "drago1'~c .wlJ11an.dcl", insorita de idealiz,'H:a p?l'ttflt:!'r~lui) sif1- gllJi:a care rc ponte fi:Lce sa. Ie sicn1f,i adrnirf!f :::il sa admir:. Cae! pc ce aitcc\ca se p()a.t~ de;.-:vn'!m il1bit'ea dec.ir pe succot'silJUC:£1 unui~nfi.rt'li' i?i,r de exercitii de admh'rt~e lcciprod.2!

Se pare cii eel care tciiiesc e'~,;:p-cri"enp inclnlgosti.rjj, S:Qn:L~df 1'£131j at~;1tori decat ct:iItl!l_~J; 0 persoa:n"l h1dl~org,Dsrid sau t~rt .l:.Llieste In ;;1 prin i:uJJiilt,~ . cnmil1 sernnnk sc;n;r;itil;,c !riconstienk care

roes, 1984)

() rclaiie ·Jl, '(' I" .• , I

_ y' \I .. n )11\; poatc II Insa !Jit) -.c' .-,. _ '. .._

-t'ti.j .... <.:"1.?- sau U)nljltO'!1';::n.Sfi d·c

0.. (", (' "baner~" psiholo"'ice _ rc:zdnr(' ii ". __ .' .

. ,. '.'" '. . t.> .. _.I. ' .. l ·.11 LXP",l(:ute cit- ret,,-.

\I, " ,,1I Ilt:l:CfZ:l1l Lt"'. l"tlili ar fi:

- r\ n r iCl'flfl rea rcspirl~ t'l I. &'{I~)c:Elt:.n I~' LJ· a j'.1· Ie. .

" .... , .. ,_ . _ ,".... - ~.. I',., .. (,1St .n:'J<;,t:Utt

gil.: \ t'a7,~ autolncrc:de.r<:'a ~.I in \?~ ._ ~ .; ',' .

. . :t. 1 El.,. fln ,!ql~ etl)br:a. Inn:~'

persoana !WHil ill 'Olo.~. . .. '.. .' . C 7,

., c,. pre\ e:ntlV sau d",kn.sN repUan"l rc'~ _ . _ ~.

dedl.tn:·j,artcr'ers" I', ... " - ··',_CP..tl1giCl'.IlL

L • au C 11.',r de cat re un ei.t 'nl"'t"!l" '. '! '. r.

nisrn d~ U' .? I', " .: ,_ I' c. 0 pm.!,u ~~n('ca-

e ocneL~ 12:a1C: ~J [noster a pot(H(ialui:ui traum~t()gG11.

- Teams de '1 s(' pi -1 . J"' -

, ',' ierue ca In{lIV'ld iHf-") relaue 4_ t'. f ..

_ . _ . '. " " - "l u.r; lp UZ.I·.

onal - La Cl::H d,e lublre 1'1 acesr "":' ." .

• • • • < v.c e""" Pl:.!·:Su'll1a aStml[",J.A:ll. incon

s t1 en 1 ' . . - " . .. '" ....... '

~ ,expcIlt:n~~llndJC;lrHul1ciexperi·'nf.·od·" .', "'.' . '_" ..

. '. .' .' '-,~, "up l(e:grcs.lv-H1,lilcI1TIJ,

care se opune IJl'Jce:sulul normal .:I," .' n,.;Il\·d 'r

" ~ "Oh, uUJ r '1 Uatle.

_ Teanu de I)icrd<.:re ("011'" t'" suls J : .. '

r~" "'. . ' 11.. " sensu tt:_3!l\c'l cu ptrt:(,~tj seiderii

{lLuqlCl. Lml uamcnJ Dot simli ca all invesrir .

IIIii'! ,. , ., .t,., I, pte, mull eHH)(itiiW

lln

pcntru a f capabili ~a r.upa 0 relatic nefericira, dar ,W~l ~I." agl'avca,Z{L bln~:ajul ~Hmc~j~i Ji ('To,ri.o\,€i SeR1;"lill~ ~i imrerine recrrrent - nefericirea.

Deblocarea !HI pO'~H· £i prQciUsB. decat f~tin iatonaren, giisin::a i'i.del'lvo!.t.ar@'ll:tDui nivel opd:tn de intimirute.

Un :;dtJ;rar.acklN al re1'a~id erorice <';Qaftl! in faprul t~ i1:kJ de respinger~ ponte 'K~j'ona. wt\J.§i ~i ca un ~imul pentru crO:Jh~.\"'ea clispropoqionatfr :1 ar1':Hl[ici,(twtice, lr1trqiniLnt1: atirudini si COlnpDqan~nt(, IlJRqri '~hirL,uIlLl~rn: fit!;ll:.tru wb.ii

:-.Aarll g~ln~,; ZUlU., In fi!.Ul.d, 6'ir.ilui~i de o ireptt:sibid,ii fnd de r~sni.ngcrc 1i :abundol1, jar p~:rs.eVl:J;cxnlil. lat 1!i1Q !foil! <tsigum pdf) to ale l1tii101-Gd.:: de bU'iolr:- S"ntinlCfltc ~ dt exd.lJi8'ivit'21,tt,?, plJ.U~' ncrUtui, nu sunt alrccva dwd'it fcdICtii dC;a:utoi'p_:lr;-.m: cr1O!1nLf'6f~lte ,ub fnrma prcsit]1!i.1or p~ihti!:Jogice ri~ P.Jt..fdl4l.

:!\ku,fora "f~UCtL1Jlii oprir" (,'s~'e uu 111t rij)kh: con:tpotnLl'l1:enl par~!doxal in dragosr.::. \)rhLS'rER 110.(;:1' "Socr:~I.!1;, OviE.iiu, Kamasutra ~,l nlte rcxre , sunt nepll11 de acurd ~:S,\ipra unui lucru: pnsoana ,) ca!:ci afeqlune e..S[l;!' u'§or de e:i~,tigat \'~, insph'il mai I)'ltin;':. atn~t:ric pasionala deci.t pers(J:JI:ta;ji ~,lrci if{eqiune csi,c grcu de' cucerir" (19<'30, p. 30).

in aceeasi ordine de ide], FRl~Sl'n.}\1l't\. ·3"(l~~Icr.. ;\NXI,ETA.

TEA. ~i INTERDICft.A C;J[c insotesc adesea dra~c'l PO(" !J:clru, dc, ascrncnea cmotiile ;;i atr;;qia, angajand !:ompQr!.aInen.te in COI1SGCm .. p, Nu nurnai ""inti! rirca poziriva", inlZl1i'aj:1<lle.a etc, por aju,tJ.. dra~~~ rea sa se dczvolre , dar uneori, §1 in~~r~re;). nega~lva:' , descursjirea, opoziria, clad sunt ocazionale, o pot stirnula,

Tot astfd, parintii care se opun fllrj§ aI@gerii facuit: -d~ ,111Jl sau fiica lor, le pot doatr~clt!11e¥1f~a senrimenrele ~'lnmllke ~! dormta, inrrucar opozitia crqte fru·.ofrt<1!:.i3. "\'ccast;ii~C"'4'CP~:l fn:~f dernarri til "et"tctul Romeo ~i ]uiil'l1-ct"', 3:1 .lUI U~ .n:ia:ili:~~ (:tlz', ej m.:uite

3.4.8. Dc

cc ~l cum se incheie Lin ····t .

_ '. par eneriat crpt,IC(

un procc~ dinarnic .

,'. ~l. , ?1 aceasra presupune

pSlb.ojo.g,l:1 pcrsoanelor ~I 'in relalh lo'r de.

Dragostea

(ransf®rm:;~ri in

partcneriat. J\'Iotivde

pun.trlL care s(it~e?t.c 0 iubire :il.uJ:l .;1.1 r •

),1c'( . ~. " J .. _, • . .,. . .. . rI.l,\ "'f':>e, com-

.. L .t a(le~Ca, lmprcVll'ahlle. I:ui't c~,>J.rc . .'.. .,

_-.;.., .' . ..' '9"" \ a 1 nOU\{: prr~iblf:e:

p,H~cllerll au Ln:i-%',lllll ii'r ~s((Op:taEl diferirc ,.... .. .

_ c , ., _ •. . .. C L!l ~.,lp01t cu rci:\p,! 10,

- lnhd dintre EI orefer J'

' .. " ". L et a 0 lfc:apc rmrlr mai d':'schi_sl <.kcir

ar avca ncvoie cclalalt;

unul dinrre ei [,oate (r' r .. " d· ..

o '. ~a[lC 1 La !.agostca msea'lHl?i. (_) foarle .:Hj'j;'in.·

sa aproplere 'jli 0 lIla.! mare deschidere rll nml'~ - i"'"

Prefer" . I'" _ .' ," , . -' u; C(1' llJ.1lt.

. _ .'" rnnt multa autonomie pGfsonaHi. ;;i di_S_Gr.t~e;

lrlCtP:lt:JJ~ir.::a uruu VI L bent:r dr: U'lrull'" ~. i ','. I' '.

d. . ' c._. ~llsp.nl:fce n rda\Ll d~

ug;osle, ea urrnarc a c:a;rCi1J;cJor sa lc ernan _I . .J~.. '.

j_' '" . . ~.QalUe ~1lJ;;Op~-

aric. CC-l carl: nu JlU JnY{lI~" rh::to" _,"~ ';.' ':.

. . ,'" , ,,-,05l0;1. {'niDI .rnl'~rmenll

cxpencnle! per:;;Qn~j.e sum rnai C3fPUS.·.·, la 4~O:;;_ .. ) .. ".' j -

. . " "'.' .• (J,LuLU. I al1 ue co-

murucare ~l d;1l1Lll£ erotica; "

aritudinilc posesive sau inadecvatc (, .... .

" • '''~ t.ra.~3 pattcJlan1 eil pc un,

obiccr") ud.besc sfarsitul .. JI .. ' . -

b .' c s. _ unCl Ill(,!]tJI;

rolurile sexuale prescrise (modele ·'1 .. ~.! 1

. . . .' .,. c CU Ill.IlI;tII~ C'~ 5'("',>-r01) po t

forra" di - .. .

" ~"I;D. vizu mal rnult '~it j'oace" ~;, sirnulc -

• ...~ .' • " , _ ... 0 rnu cL.e- ,-,qnl'por-·

UINcntc erotice, decar s;1 f' .. -'-~" . '. ' .

. . Ie d lN~I.~l. Sp\:)AIt.lr.m':ltaf'C·l ~l

lli~W ~ ~o

L . Glt:J!f.Ca ~W1t asrfel ~·L .. hminare. De c-.Cfi1nlu,!ll ".'

b;- . I)' ..' . l' • C1:)!ca lI.n

ar at estc rmd IH\lI[ prcocunat ~a s ~ d, p .) .• ,," -

I~ . ~ _ .11\ \!C t:d::;~_[__"ruase,u.-

z n«

lin ., cll\;ii poatc resl.l·lng~ bb;!UJtgIltca, de ~xpr~lik Ih >ledt!:: seus ~aupoar&,dcvefti "eacii~··~tlfiill"·ln. "hiCbfl.ria"';ol<1·.

Oti€c i.ubix:;;;~~uarll b-t::1JJ..I ~'" 2fi1:~. b1'U5C ~ nn-eftcc·t ;:;l1lrr\~ra· H\f s,un;.::. f,"itte~tingc Ll.'eip~t. I"Llt".:p.:[;nPndu~:i~ ,ld0se~1 inrr-c j~JrRl1\

fi:l):;;is:w sM,AdJjl. mll\(!li ~'f.cmc.

LI, ~i cmli. i~i Hlarturiscsc P~!;n:~,t:ler1i murivdc fiep:.rd.ll:ii 5<~U

pi~J:f~j luhii,i - ~)j~ (~ ~let ptrltllr:tna.

Etrtit 0 ur-:ndio-ra 1:;. IlJ'ilf1l.I};isil"> i_ncO"rnral~rl!, dcformat'1 san

itJ,:.t:;Q,iitt::t cli.? nq"}"o~ §J rcdcuccr.e ,( pr':illJri~,i €ulpabi~~i. R1:lffitlmen' t,¢le ,1par, de c.:l mai ,r:tl1W'~ r)(1.j dt1"~ piPl:I.lUL unii 3R!:~itn.l unci iubir. ~h' ;1:jlloa\~ ... :aturtl 1'1 flI:m wns~m~ pre a illW"Ji. t\ccasta sc klt~~n1Hi 00:;):\ muIr b rlllErl. tnai:i'l~~ft~L i"1iI. ''''i1 .... ,~11 ii face pc onmeni nllttCu,m rnai det;!§ati in ,i,,,~bire .. rLu )~ rnai Vu.\f:ltr?bl1i t.nfa.p alter-

nad';ei picrodcr:i ei.

Un studju pc 400 de. useri, efectu~H He (). poes c:nnslata d

90'V'J au rec.unosCllt ca. i-an l'l1artllI.ili(l panenenJluimori'llle.l; ~1'K1':'t_;ttii .t:da\;tel [0"[ erotice. !fit, ceilaW. 10% au nscuns rnoEive1e dccizici

pt:ntrH ~l nn-§i ,;.1·alti<· partcnedi.

lVf0rlVek: .,I11~l:J:turi,:ite'" sc rd'en~ la ncporrl\'irea ot-)~iLln\lm ~i

perccplii11Z!r prlvind valotile ~i sC(~pu,;j;k.

l'vI,ottvek n:em.arrurisi[J:; (b. ttl! in cr:m\p:,IJihLliti'l\i sau .ino;.alir$"

f.u:fji fn:ice. llenzi.ti\((': sau chiar CClld!?DIt.aInent~de.

P.x0b.;Jtbil d du~O"StC'a este ea if:l3~~i un P}~.R,"'!:DOX REU\l1- O~j\L ~l sexMi1r. Ooonenii iubc~c ficeare \11 t1:hil giu, pe!1tTlt 0 \,~llict:u~ d.c mortve, ~1 feri"£i\i sal! 5ufh{l.,. doresc sau se tt'tll, $;;: 'lng-Aielz::, 11 foe fel1:a.g, GOrlst.L'uiesc in egaLI fn-asuj'J..liealiri1!) ~i h.i!!I'lffc, S:1ct"<tli2tt'a~ ~i degr,ldefL2i'L (kr puriru rlttl!U~ el rennll~J s~ 19"i Hlrti caure "jLilrn;lr.al_eau, pent:ruca 'm~uriiir ~al.l ],1crnarn:rislt, C'1l; e{;te. llil

SEN!) tl.mdame:oW a! dOYll~il:.~~i (egasir.ii de SINE·

Allred spus, ),sistc!Tntl marital intemeiar dominant p-= nc\o-i C'~p!;~~ive ~i rnai putin pc nevoi insrrumcntale (cresrerea copiilor, ·p1It;S.iunile famiEc! extinse etc.) conduce la 0 mai mare libertate de

(;Ji%oh'ar<c oficiala a cuolurilor carcntare" (I'll' 19{)O:: ,-' 40)

r- I L h ,_J, rag. s, •

Un alt posibil riispUn5 ni-l of era Petru Ilut (1995) care considera ca dernccratizarea §i libcralizarca vietii sociale de ans.rrnblu a determinat o mal m arc permisivitare 91 in ce privesre divorrul, Scaderea influentei bisericii ~i a religiei, ,,1ndulcirea" Jeg:isbt-i\~i, micsorarea continua a presiunilor normelor si obiceiurilor traditionalc, faciliteaza rope rea oficiala a legatur.ilor conjugale. Intre cresrerea rarci divoqiahtarii ~i factorii mal sus rnentionaji existfi chiar 0 circularitare cauzula, in sensu] di liberalizarea religioasa, juridic;l ~i s()ciali'i nu numai ca au contribuit la respect iva crcsrerc, ci a I~i rcflecrar-o. Adica, s-an adaptar 1':_j situaria existcnta (nurnarul marc de divorturi), astfel riscind sa dc,ina anacronicc ~i fad crcdi-

bilirate. .

Dcsigur, casatoria moderna implica 0 <'OJ:npi~ita[e de aspectc ce mcrira a fi luatc in seama. F:11":I prerenria de a tl exhausiivi, ne putem - rotusi -- intreba: 19norand crircriile optiunii maritule, chiar 9i tcoriilc ce lnccarca sil explice fm:n"rOi::~' 'yj mt:"I]~j:ne.teH cup]ttllllD conju~al, din perspectiva nefunctionaliuiai cu-p1ullJj. caararc, §i 11fin ~eputlnl'a de a g~:_-;i s,ulutii pentru iesirca dh, ervt:D., mai purern "p'~r<1 tn existenta unei Iamilii viabile, ttl care partenre-rii sa se afirme ca personalitati distincte?

2i4

CAPITOLUL IV

IvrBTAM01{FOZELE STRL1CTTJRll IJE 1\OL-SEX iN CU-PL-erL NIODERN-

4.1. Precizari cenceptuale

In toate culturilc, inclusiv in, a flonslrii, a fi barbat sau a fi 10HH:,ie nn se iiru.i:lc-a:cii doar la ~eXlll b_i_Ql.@gic al cuiva. Dincolo de sex, can: es t~ d(:,1Iermil'l.at biologic, oriee incl1nd are §i un gen, cue este clclii:lit sod.-:rJ.. Disrincria dintrc sex ~i ~en esrc fun(bmeIltala, intruc:it ri:l-uire ditcrente inlire b:trbari "i fel'lwi nu au originc bifllogicL

~\pro;lpe fccare dintre noi e51(' prcouipat.si se potpvcqoc1 l:lOID [;l1odG! de masclJ1it;).it)lte san de feminitate ~;Je e<ltt: il ati~cli-· [<en;di ell lmra, inal1Uc de a c,.~minJ, ~lMl'l d~\1i'Ln 0M'1£IlJl rn~1'iC!ltirJ~ -$>au fe-Jnin-ini. sunr ml:C.cs,~u;:_ dttTp're:cil;u.i ~'on~~p:tu:~J~.

_A.srfd, jnt,~legem prill fll'!.!l., ,v.n;wrn'1hlul de G:o;n-dl.1lt~ ~i:l~t;rtt:

\ I - .. j • ~.~~.d' ' .

(, c a -9 ph~nl\'tiI;;:;, cfiE~ u ~lr'l[la;;~~--;m pO~l~1l_ ~~Il l!,l'l]i"'I'.:il~tr~V1'!l sss-

"em- [lrim'll.l care '.1 p.re~~e·n .. tt~.t sls~gtjc 1l0~~e:'t ccle- "wl" a fust G.H .. Mead (I 931t) , 'c-nr\:l' (,iOflSidem e~ tol~le:~0Cii!lc se in\'a~a jar h'l.,{qarC'H ,,('e~tma :-Q$1~3 fuflt;~O_l]ar'l:~ chk:ctiy_i_ti\ilor umaue. i\cCt11~\itm-f:J. soc1l)[ogi,(";.1i rnu~en'_a 9;, r:e::nrrc-mrlui spare la R. Linton 0936, si, tlhlltriol, la T. fi>11'$('n'n:~ (H'I151), g_ Merton (1957), A_ Roc1ui:bhwll' -'S_pc cd!} ( I % ~i} \~tc.

in p5dh@socIDlo,~ie, nLl-l]wJ.l:,.1 de ~l, ~c:i:-t! csrc, adcsca, pusa

iJJ.~cga111ra (ll COI!C~:pt:u! .zh,: statue ~nJd'6!, acesra din urmi'i reptezcntlnd pOZlria nculXlt8 de o pcr~nT1fl '1:. -'StKI!::'~l\t.e. _prenlTI1 ~ !'~~

dl'epnu:ik ~i obliga\iik ce deri \',i\ din llCem pni3i'fir::. ,R"F're~~nt::1rci gt~fi("ll. a tc.ht~iei ilintiif: srarusul ~jr.o:ul unei pef:iQ::l1'Ie ~~fl:. pTl!lie'll~ tat itu (JJgura 2:

Pentla.nl.l

Ro:111 l"onjug1l1 rep:re.z· Hi t;"o:n:lfiuili: ,_: ru~l' xII. de atitu-

di.ni ~i compc!rt:lm~tr; eomnni~11 "c:r~lG ::;i ~pnaj,.re ll~lJ:Iprar.c de Ciecare din!re _lei .dDi P ttencti ai "'dalt:! farnsliale . .E.I S'€' pre] ,.

• . 1 "

Imp;!" rna tmir:'!!;ia .mncie,klor dc' ml hrnihiLI CliO('lSI!!iiL1'i! In familj~.

de rrp;ii'tenenrfl ~i S( p~t~tc:az.il pM!! exeor'i::rr'{"";'l ill )t'<"'Priul olldc~i ('onj\'T~I. De ohicei, .soria preia .~ i ifni ra, !'YlpU mulr !'Jl1 mai purin consrient cl'):El.dnitt: de. rol proprii 111<11'1'1"" 5;llr~pe CIHI:' le inrerioril.e.'I!7 .. ~,i filrrMz:t priu i.ntcrm:ediu! propriei ~c personalitari. In mod sUn.iht.r, so),u! r fJroduce -in com ortamll:lll rl au de rol _ mAui, . e rel<\~ion:ue, atitudini ~i ~pre5ii de cOillu.nieore. l;)}chIDte illDmodeiul de rol conjLJ,gal ofeeir e1~ 1.1( 1 ;;.au I~rrn~n, t9'9, SSS6) . .!\,§l!cbr, eel purin in pnmii ani cle cliMtl:Jtl~., ~eCo.rlfrul"LL.1,. lJU atar pel'son'ctlit-:l\il~ ~t-I'nr doi parreneri, cit a(1h~Jlt~)'e mil: [a \'I:dlil~ modele, invesrite ell \1:,10;11'(' de crircriu de [,<ft:J[inVl pemt:'1J r~o priul rol conjugal. Pracric, irurarea in rolul c()nj:ug:d nu esre deloc ~i.l11pt:'i ~i lipsit:l de rensaini, mai ;tIes in societaren c(Jlltent"pDr.~lnit, marcata de 0 bulversare 'l roludler, (Jpc::rce~~ic ami"iguii a ffi::csrora ~i (; negociere continua a d.rICpturllor si o1iligariilor l~culin0 ~i Feminine.

Desi terrneuii Gil:' ';' - -01 ~j HI!!DJl'oi suut adeses folositi ca

echj".l,1cn~i, C:J"'l·.,' () Ol'rC'relll"1 1'1'TI1n~ "''''1 "..._ . .",. ) .' •

~ ~a, 1.1 ; ....,..r"ru .... L::} [liu",. cn 1'~.I:n111 are lil

vcdcre comporramenrelc detcttniH1l,oe d~;5:~~J biol gk (rnensrruatia, ercctia, ej:1Cldate:. erc.), al dail~1 !;jt:m"irir~ ,e!pcctn iiie socicn1l.jj privirid comporraruenrele mas 1>l.lL:Ilc·oSun tclninin_. Dw: 'XC!Tlplu, a fi lnsfu:cinata cstc un sex-rei ferninjn, dar ~ c.re~Jc c{lpii este un gen-ral (Richm~md-h.klbott, 1992)

Cen -rolurile CO:l1~n anumire (,:,l.J;rn;:l~:cJ geneJ;'a!I~ d·Jja.r a:u:a,in fieearll: eLl!ul:r~t cOnriM.,L!!ul :j;£cc-ific at aJ€esrora esre rI",jjtLJJt difcrit. Caracteristicile gener-ale inch.rl a~!I"'pIare;t uaor :uullI'lite rra5il}ml de pei'sonalil:Ht (d~ exemplu fiUrjeile s.uflt scnslbile, bill batii sunr ~gr6i'ii). II U.nDI' anumire roluri sociaie (baroo i:i sum rati, femcile sum' momu:'), I:lretum ~i a uno. p ~ s~ci~h~ spccifiee.

Expccratiile ".u1l::ura1e sociate ell g.l:!nnl s.unl e!.pri.rnatt: descori sub forma S'tc:tcodpudQf tie gi;P- F~J .. S(cTeObPwi~e W,fit Iourte importance j)el1trll dlmaJoutatc>;I oHfi;.'nIln:rJfr:ed l'n 1:1 il i~1 bazeaza com pt.1rtanlcntul pe acesrea. <§tudi.i efectnate In '1958 (Broverrnan er al,) pe 1QOO do;: ha.tpa~i ~i femei ¢'V1dCTIpaz~ un acord surprinzator al suhieculor aSi.lI'H'~ 6tnLcted tic:illn dlferlltl all' celor dOlla sCX'C,

Acesre studii an confirmat eli gen-rolw::ile masrnllne Iii Qele ferrunlne SLml ade~ a I> 'Epm in termenl dt: 1)~}O;;:.i1~e. (D ~ux ~ Lewis, 198,,].), Cele d(;)ua tlC')l('! au fQSL descese in ID(II!1ur.i diferit.e ~j opuse, indiferent dad cei I:chcsciol1l1t1 ~i-Al!I S!l;.ri~ p.r<·)prDle T'~re-r.,i dC!ip:t"1:' tfaJ.;£ru.tik lm':'Insr;:uHn~ ~i feminine sau le-au ales didtr-o listn cu mal multe t"4:spWlhlri posibilc.

De asemencn, ttils'm:rrle au:.ibuJt~ boarLarilot: sunr, de obicei, rnai bin~'V:imte ckcM c~k &tribui't: f~:1'fCilor (f1('1\]shee, Helrnrcich ~j Spence, 1979). Dealtfel, m.pro pe fiecare culrura despre care avcm ioiortnath, rnbu:ik tl PQ:at~jIe sociale dC!inlJtt de b:l.rlnqi sum.considerate mai lahm,l'".lsed.jj& (1'-1::11: deri1tl.l1e ,!Ic {cunei (Inoff et a/., 1(83),

· Go.nduzia c€:fCcttilarl.lor''e!<le di p,rtml if.ldj-.;rizi ~'1n1" ~(.il'~rU!'ldc l.lltt',gral 51erepfipului de m.ascllii"it'ilte 3,W femjnj~"'re, del':iare<.:e ind..i,n3iii1e ~i caracrerisricile cerute de fflnde.lu! culrural sunr dif.~r:fe d!:' cele rcale, ap;;rr-inind fiecamia in pillftJ.:. Mai mult, pan).t~nii·;,lu incepur sir tic derurari de !!1Cof.lsistel1ta ;;i cOf.ll-inull' -sch!ntl1are a ,tereotipurilor (P...i.c\mlond,\bbott,19fJ2, 8). Elc yariazii, nu doar intre clase, rase ~atl g;ruputi ernice, ci §1 in interiorul aceleiasi eateg6)cll sociale ~c 1)\Ul iade diferite de timp (Frsnklm, 1984).

Mulra vreme, s-nc considerat CIl wlul esen tiaJ al bOafb~J;ullii il rcprczinrli partie pllc;l.la viara socj~t~l '. ftf7){'la tbninAQd centratape cas?" ~i familie. ~$I:fct1., concluzin t car.e s-a ajurrs, a tmi aCe.::a cit ~D~ul jrMc.a mill) lidcrului lirl~tmme:tHa 1, ill Ii imp ce ~'0!ilEi ioacJ rolul liderului expresiv (Parsons: §l Bales, 1955). i\·bj. l.mpO'rtant. decil adt csrc faprul ca ,pcciali~tii au cousiderut; dt .J,r.~a=Lil' disuncue a rolurilor de sex csre bun. ~entru st;l,bil.itatea [:tliliei ..

De exemplu, E. Durkheim 1893, T9j pleaca de J .p(~a ca sursa solic:briti1!i1 conjugale st~ 1"(1 dj,-il.,iunca nrundi sHuiLle. eli alte cuvintc, trebuie ,a existc o delimirare clad inrre :.lcri\'id(ile b;lrb~tt11LlJ ~1 cele ale Femeii, aceasm delimitate neavand clOl~ 0- funcjie ecantunlC:li, CI ~i una cOrn'lii . .J\hlmai di sociolo.,glll fJUnlC£f, considm ca ace~<:>ra diviziune s~!.I:;old a. mUQcii ~e va. aces tua nx timp. "Lin:lita ~, ll;t inCCpllt till' f" la functiiJIJ: ~I(;, ca "e-;-[tinde treprar $i la alrele" (DlId~helrn, Hl.93, 2:3,. Vedern .. m~t) c;l lnetnrile au dip11at 0 illll1'intnrsfiruJ'a iLl!: ipOI:C7il dlLrkh~r~-ian.il ,til'rbt,lie privira cu 't(i:J""ti:vltarc. ~i aceasra pentm d, in ziua de" azi, femeile Incearca sa ck.fi~asca 1J1rbatii .. prefei~1nd din ce in cc mai mull ocupariilc .reze ;,lfe lor, bnifes(a opozipe fa,r;t de t~ibltoric iar cane! 0 accepra se srrsduie sa-~ impun:l dothithlj:ia, s?1 fie sllperinare partene,mlui."Fata de ('~'"c tndeletnicin:; g"Q&podareascii l.~j_ manifesrs rotala a,-c-rsiune, lie c5 0 dec.lar:a j;a~h, ' l:: contestandu-si orice ralent In I~Tl~u::rje ~j inc~and uneori ~<l aduca ~i dDye~i privind incapacitatea Jor~·ntt-a[elnari3fdl!j" (Adler, 1927, 14i}

.!"I~

Si ;lciiincim pupn parad!gma clurlmcim-iana, tot d:i~l perspectivs rclauilor familiale. S()ciokl~l.lIl fmncez considera (:;:1 difercntcle (clicV""lziul1c2L rnuncii) generew,za s olidarijare, "of: ,lCe:lstll-i ITlt una cu ;1 SpllnC dl eeea cc-i gcp~"l.~a pe oameni ii uneste" (B.:idescu, 1994,203). Altfel SPbl:i1 diferenjeie de rol dintr-o familie unifica mdi\'1l-ij ciin aceea f~roilic. Numai d aici iruervine () probk:mii clem;lll;l, se.s~;',::,;,ti ~i O{O 11 Durkheim ell 0 rernarcabila protW1<,ime. SolidacitatEfI:stl:cittlll.mcazul IHJS.t-rU f;1lmliata, esre un fenoraen moral, care lIU sc ptc'tC'l\l!:I'l 1.:0. tfb5crVil~ie e~w(ti sat! la rnasurare. Deci, ClHJ;l plUt:'m '?tl dad mf~a-,Aell!tLf Giinzitlnea muncii AI'(> rolul de ~l solidariza mdivliii?

Dur,[.hcim apreciazs -' "to:ttc: t-WIiI.'iUe escnriale ale solicbn!'Jcii sociale' le g,I.s.ittl in c r :pt'~3U in cUlutnc, clci "rnor:1\,urilc nu $C opun dreprului, ci d.lm;pn,u:1v11, r~Frd;gtTg baza acestuia" (Durkhcirn, 1893, 30). Or, §'1 aier C'~tt! Ck di~ClIrat. Penrru dt, in dorncniul supus discutici, indhd~1 ian C:.l punct de plccare mai mulr (t'adi\i,l ?i mai puun dmpnil. InJi. ptolifcra-rea alrcrnarivclor la dS1torie, scaderca nup~ia1LtatLi1 .. cijrfC' dive fialit,1tii li I) scrie de altc Cell@rnene ar:a! 1 en ~i u;a.ditiil on' ne inoperanes, din moment ec stiJ!Jm$lr:ul social se, "<!'i!uce w:>ntinuu Iar ctichetacea ~l In arg"ifl;.lli Z9.i'C!3- nu 11'I.a j fnn qj.0.il e:loza.

IDe partea cealalra, dr prul ~5te pll~ih cestrictiv, nu rle};Cl:Jrajeaz;l altcrnativele la ciisa[(lri , rn....Ici chiar objincrea diver .. tului, cceu CC' ne facl!:" 5,::i CRd(\1lIl ci (~i) SoQ!detarea esre-vinovata de hal;1slll III care S".e ~fla familia ccntemporana. De altfel, rnajoritatea socinlugiior in problems de famili€' cO!Ls\det\t G~labirca constningeri!ur de ordin mW"llll {ii revizuxile cadurlui I egis lativau a!ienrt marile et:hJIib.fe famibaJe (~ftcheJ, 1972). Acest lucru a fast acccn tuar de faptu,l d. ferncia p-a p'Jt"iiSli: sau ~i-a minimalizst rolul :>.11.1, pCfltru as.l a;;!xl'Lil,a pc acela a] bilili:;.hiIuil peste au din d;otinJ de a-1 d:cpa::>i, ci oo"i mult in sflC'r.an~cil~~ \[>1 c\(i)1,'ed'j 5te~'i m pD:U:e

[rld piir.i ~i rolul, p::u:;:e erului 1lRll, Efectel1~ p;;:,rvel1:l-!! d~tvatt: de , _ I t'qr Jl.l]?e'Eca sCllldariHi!ii, scadw:~a coeziunii, cresterca discMiuriilu.qi Ulf:sfunc!rmalitat.ilor conjugale.

Cerc,l:lmwrii au .~ta,bi1it Cia divizarea ~Ellu!ilnu con jugak este Ole ,!b.tura cuJ.tuotil ii, doar irrtr-e nlJ.1d mil.sura, ea are rJ.dll,c:ni biologi~. ilo,.otm,lio]ogii SGcChJ.i Uv!alinow;ski, 1192:7; Boas, 1928; ~tt::l'ld, 1930, 19 35~ au aratar c: ctxis1;3 difcreutc de la 0 socierate 1'<1 alta In ceca [~pn';e;;te ~w:cinil rnasculjnc si eele f%miIlin~_ COJ"~cjozi~ lor a! [OSl aceca !I. un llUffiM limirat de :ilrcin~ esre arribuu ('U consec .. '\"Cl1tA mai egraba uxmi ~~ decar ;ce'luillln. Insi, dine }II) de acest nurnar J.ihlll"at de 1>arciru -, L.a, , 0 Yarh[tl,~ ronsiddab' .- ir, j'olucile: gem~hli, Cu alre cuvinte, COO:l ce ~st~ om:ricl't!);'at c011.lpon,uUI!11X Ieminin inrr-o soc!cta~> e5H' apreciat r .fiifi<:l' comoortsmenr 1T);I1 .. $i'culin in aka. De e;;;mrl}lll.l, G. I\:[utdock (l@31) a G(J~~[;lr;lt cl.lo 54 de :~ocicla~i ~arcina d, ,,:r benl.'"ilna soiu]' era indEpliniti de barb 11

1 ... t'in S7 de ~. mei.

Srudii recenre (Scher, 1994j :uatii cit feJl1t-:Ut: lJU:oq_lore3..2A ell mai mare u~urjnt;i comportamenr Jr.l.S!:J;;;uli,nc in repe:rrotiu1 propriu, dedt rc:u~s;: ,~ 'u;kap e b~bap'i CDmp rtnmenre '·flmioinQ.

Srructura de 1"0] farnl po; fi defil'li d(t.pt: ·)t;JlM~u.l

do.: di'ptHtibiLltato:: :.11 , .. tmo;uti.i p5~11O!fJg:i(~ im;!\ .... ieJ..la!e, deserrninst l'unCpr;)11~1 prin ~:sar;:e, pe.f·t.Kir&ncl as~milnre\l lJil!J;.i roj r.lI21i~hl, !~ un mon1"11~ 'lim '\~,:fil:~~, 19 ~~. 2:)). en ru.lt' cnvinte> persoanelc ~I:" oricntcaza sf1re rolucile care se po.tr:k·~c eel rnai Hoe rnodului de strucrurare al psilIDJIlUiui lor ~J til care eforml (I.e as);111i.i.3,(c illlphc.a cca mal ~dZI!d inv.;.s.fi~ie, in coneepjia aWUI.TJ.lni cirar (19~)4, 26- 37), in uncric de asimilarea rolurilor ("onj'.,gal-parel1talc:, ~:S;:~.ta opt upuri de indivizi :

1) Disforicul, e<lHl posedfi un set cegrmo1> ck l'phl:ri, dar ccle pc dire ~i le a~llriln ~~LJjt ;1$l:;U~ eLI !Il:rir.v~~Ie-. I~;yr{l b d,~('lil1ul d~pr~- 51V, ~a1ilj:\ tunq(eolllil:1l~jl: ;,~ se 'S'ub~ia:;;::¥'P(ag[es;iv, l!;h~rMiind i!;u ce:l~

din urma. Bolutile conjugal-pa.rentale HuH ~"I~:C de aceasra tOCOng.MIta, nemoti~-al:J de fllpte eX'[erill<\m., Qtt'lo( in cadrul familid llt'). glmd le inccrtitudin", ~; d~ ihC'OI15j:l>tW~, de Mrl<':(l,p:a exisren!;;\llm; r; I d;~p:lri~ii pcriodice di~ \ia~a ac.tiva a f:lIniIiei.

1) ,\nxiomJ, €art:' ~,i usums un rel c:{;~g'et:at de-rigl~l. eu ~ewn.;t

C('nLiJ1Ll~i de a nu gr~i, ijrq.ind tocmai·atlll1Cf dod est 111"11'<\1 ~lIr c.il l1il o face: Srructura cit- _ru1 conYl.lgai S'e im:heagft,. lteQi.:,prrm ~l.lrQcarea parrencrulln .i·ngriu:lind l.ib"'~tli ,~chirnb, transfi!ldn..e:ill-ii .:.ri(il!;' parellogice. care -i m~llllnC .inc:"nsi3tcn~a.

3) Aft"lilcas!"tll, esre t) p~rsanahtatc b..iperc--S:ll.cti. tH1 cu:mulud

ce Rdnna conHiJ:~ ~i cl"J.j.r1 ~~Ji;~ t~hl. :l se (ksdl.rca. Inrreaga sa dimensll.l.Oc Sf' de1i.~~oo~{( in PJ'ofo~imt"" ru ~'egu -1' r.igide ale rnlului asumar p:'iml la idennfjrulre. S-ru putea.spunc d'l_persoan:'1 se realitcaz1 p:cin ii'lteanediul tt")iulu.i.: inrt"(;aga sa, oc::m<tcn!a esre temcmk ordonat~.) ,,)~jnLlta prin acre rin.J.aUilliI:lJ lip:;;i ta de suportul "lfectivit$~jl.

4; "sih1l5teoul, care 11U t~i poale dcfinitivs op!il.lnik privi.nd ::tsjlrt)t\are;., llOUi .rol. Chinuit de: ncsiguJanpa, e! poate acceptl'l mar mulrc roluri, dar niciodara nu va fi sigur ca unul dint! ' icesrea i s.e potrivqte, ab:ll1donandulc unul dupa cclr'dalt. NeincliCl~:cn::a In' lrop(iile: capacila~i confed rolulu] caract.e.l:.ri:t ollpllc:it'i:r, iaantJ!I:Hjc, Ilpsi[ de coczmne. hlVie::.titia 'Sa m rol nu v.a fi .aldQdal:a compkta" datorid carenvd",~· pe:r·50n~1IltAPi·

5) ;\'p<l~lcul> cc 34J. "on$.hu"i1:~tt:propth sa ~~lil:i\~e" pe §X}t! .. ,: ,:1 ripanelor Gale. T\'DllJ~l-e eOiljugru,e ou Sc .acorM pt\1't.cnelil.or, d Ilf'lOr i~;;lagjni pc CaD: cd inSll~i le-a ctrcrst:rult dL:.lSprf a~c~ria, Nu ;m~ s"~lfiGie!1t3. encrg:ie de a fat::e fa~l propril11uL col, rol C~ t.lltnane ca 0 l,fa.[i morgana", de earl: HE dnd U se :!pr~te. iJl.d, it puccCa Il"lsa.

6) Explozinl!,qmUe m-card olm Q(lt1j1.lgal-parental de imprevizibilul ati~4ktil> generun:f de f.ldiru~K 9i fii.di, datorita impunerii agresive in fl1:V! c(lor.laHi. Et '. fi t'v:i.lat de familie, care-I va izola, motiv pentftl care a.g:.m"l~irh.tJ::a sa va C"tB~L€~, incercand S{l-~.i pisLreze

pozitia prin forra.

2! 1

7) l;Iisn:io,ninll, persoana cenrrata pe sine, incapabiHi de d~i'chj{I('rc spre un alrul, care i.§i atribuie un rol exagerat pcnrru a pt~a. rnai muir decar esrc. El i~i ak~ge rolul, dar I1U si-] asuma, cr,mif1ldu-1 dupa considerentc pe care le considers valabile in ochii ce!mla1ti, eu 0 S n:ategi.:: transgres3.lii de dQ.ti..iI~ evidentierii.

8) Paranoicul, care cauta sa impuna rolu) celorlalti, dincolo de acceptarea deschisa a dialogului, ora.c Ia orice suge~H ie exterioara, Convingerea ~l patologi€i'i este cii arc intosdeauna dreprare, iar In ceca ce inrrenrinde- estebtot~Wl:'\ perfect ... i.simiJal'ea rolului se face doar In liniile s ale dircemare, care corwin s'rileturii sale rigide, egoistc_

Concluzionand, dun perspecriva indeplinini roluriiot conjugale, sc disung cklua ripuri de familii (Voinca, 1993,40) :

1) Familii in care roiurile conjugale sunt asurnate coresptlnzator cerintelor lii cxigentclor riormalitarii funcrionale a cuplului,

2) Familii in care r {urile eon jugale sunr rcalizare partial ~i ncsatisfadtol. pc fondul unor ';tari de rensiune S2.U indife1"ctI~ , in acesre familil, relationarca inrcrpcrsonala C$£C: defidt"m:i ;::if disfuncrionala, antrcnand conflicre ~iisatl m;Inife1i-t"«r.i v,iolenre ale caror cfec.(ei:' ~e rcsimr in viaja soci;dfl ~i profesionala a partenerilor.

4.2. Evolutia structurii de gcn-rol

Viata De-a dcrnonsirat, in neaumaeare randLrri, d oamenn sum ceca ce 0 anume cpod ii indeamna sa fie, l\;clludinlle ~i COi11- porrsmentele lor po<lrta ampre:nta reaLitittii soeiale in care traiesc, rcalirare modelata ~i influcntata de valorile, m-entaliratile ~i percep· r~ijc fiecaruia. Rclariile inrcrpersonale, He ele iruime S~IU nu, au ia ba'Z~1 astcptari, dorintc ~i nevoi, aflare inu:Ull ,permanent p:m('e5 de ~42

schimbare. Din ?,ceasta perspectiva, istoria evolutiei farniliei nu este altccva decat isioria dezvoltarii ~i modific[(,JLii l' ilurilcr conjugate.

De la primele forme de Iamilie ~i pan.a in p.rez(:nt, adit barbatul, cat }i femc.ia au asimilar ~i interprer;I[ roluri :l.ccepea~ m. ('omunita~ile In care 1I!11 trait, modificatea ilce~tora,Riomdu-s!,') {l c:l'at.l (,,[ ~i sub irrOl.llinp cyolutiei $ociw'i~ii- Connnuiul $JIucturii. de iiol~ ex §l (ormele c! de manitesrare au :<\'"1,.1[ dilfcl'Jte imensitii.!i, in ftll'l~~e d~ personaliratca individului, gradul-dc {i.Q)'t !lenm~a al part(':flerlliu.i de "iata, puterea norrnci ~i controlui exetcit:at de [nmea, de lang~ noi, precum ~i de 0 serie de ,atti factorj~ n~mintit_i aici.

Cornplexitatea c:n~sd.nd;'jj \l vl~rii s(ld~(: u dlCtennillac ,y di vcrsificare -accerrtuata a , CJ~i:vlt:llKjlor eJectlult@ d!: cane cele doni scxc, fapr ca-re a inwltcar un consurn mai mare de encrgie din pantl scestora §i 0 rendints de insraiare a unci vizibile oboseli psihice §i fizice. Multiplicaren aCliv'ita~_lor l'>resupllse de realitatea sociala a secolnlui abia incheiat a reprezenrat punctul de pb:are al ncvoii de negociere conrinuaa rolurilor conil~lll~, de n1ot!r:~n::: ~i rernodclarc a lor in funqie de factori C:ll'C i;ltaoatl erau, {je~isrcnti (cariera pro[e~ionala a ferneii), fie ncst'mnificauvi (:.pi.d~ia unui copil, decesul unui pa rinre etc.) penrn; ::I, dCle:r.I:rullii sc..bin:i!:.>ari in srrucruta de rnl-scx,

Cum s-au manife stat , ins:l, roluriie 1~n:1 i:rt ~c:otuI.XiX ~ Din perspectiva wc!o-istoridi., in prilTlcofe fnr.me de l;;'(fl:l'\'i~:rJ,j'·re (clanul ncdiferentiat, clanul ddclten!ia~), ce (oincitl en n'ls!elj~a contcslaUi a mauiarbarului, fcmeia 1l'm ctrltrul gtul:Y.\l'ii social famjrliale. 0 serie de aurori (Darwin, 1871; W,elsrerm.uck, lS91;,.SEarcke, 1891) considcra di terncia avea pozitia d'Ulii11a,nta deoarecc se OCUp~l eu agricultllra tar d,e nojiunca de agricultud se leagi imediat id~~a de propricrate. Totusi, LU aparut puncH;: de vedere potrivit c;;lrora, doar acolo \lnck culesul constituia (compar::.:.tiv cu yanitoatc:~, S:i.l:I pcscuir111),l'urs prin.cipala de hrana, femcia ~,\'e:~ 0 situat.ic tn,:,Ji b,u-

Hi,

nfl,'pGn~'nj Gl lrisc'mnaratea sCJci'J,la si IJtJ7j"ia ,"", L..... 1'-' • "

~ .;' -.M> l~'{ Itp'~ t:;;,L~""" -t,l cx:;rjr[1ca ]L;_'!,

I3ldrnl clarr l· ; , . \ " ." '

_ ;. .' 1.~V.l> eta mu r lTial l1Ylpol't~.l1r~ dec.tf :1 bilttr.J:L-IJ[ui, in

'lle[limb, :1.co10 uncle ere! preponderenra di.Q:lFO:1.k~ pqiflti" sO,~b[;t

a femeil era nesernruficariva ''II:_1'''rS~11'l' 'I """'lr.1 ~' . -I"-"" ,

, _ " _ I'."_ ,. L ;t ':"]'I5I",=-~, ,lwut"G.lliL CH1S1ce

(1\ilorgan, 1870; Bachofeu, 194&) \nceard s:1 d.cJ:riircJnsrre,zlO' ,ca existenr~t matriarhal,tdl:d' nu a lJTe-SJ:lpuf. o pnmre'~~i ,,1 auroritatc semnificativa lie fClTteliil) m~a b%hbcuullli ssu tn ~t.ltitu~e (do!~i, au cxisrat §i triburi node felJ1~ilc 'Hl avut un inW0J'l.tm 1'01 polit.i,c), ci doar. o

recunoasterc :I }j,flttlO'nd~!l~ei '[lw:ti',.... ..u.'·1~1''''1o . .1.... I' -' t' di

~' " .. , fiL~ ~.~,~ "I"" ucer n u 'jJlea

rarer l'lJtli~.i.

DfJjtli~u(ia 'b5:l:b<l!wlui 'l'~Ur)"" f" ,," ~F , .: ' '

~ ,. ,_ ,>0 > ,'.u, .,(Snl'.u Slt: '~,.d'rnm \)entr:u pnma

data 1.11 eadrul f"AmiJIci, :ilrldJ~:smi'~e /')cr(""'llC' k r~l'.] , ' •

... _ ..... \1 . .,_...... ,I) ) !r~ a (1'1: Cf.Jn\-"'l~tie

In care estc reCI!l:n.('IE~:\.Jt cir certitudine t;iJiil il~t, I[CC<l cc in formele antetiOa~ de LmLilie era mai bTt"t!tI cit, realizar, Trecerea la ~atriathaf sc realizeaza (la.j;(,)][it~i .rl.ttH!nuiY:1ii po:;'i!iei dorninxnte a

ferncii 'in agriculrura, cucerin", solului de oilltl; '"aro t { .. , , '

'I~''-' " -~. "'. _, . ,1-' .~.l aCd.rH..1 po 51-

bl·a le~m:ll oe sub stiP;l1l!ltC<l. femcii. Pracus, d'4Q;[L rnunca productiva

:t( {j rZJ?nal>pe nlisura fortelor ei, fel1leia nu ar fi cedar pozitia avuta.

Insa, rnunca sclavilor l'iind cu mult IT1al' r-"-lC~'l-·"'(,Jr"""" .' I:' , ,

,. "~,',, ~<;' u,_~ a el emera ~l-

a picrdutrolu] economic' IUc:'It t):lna. atunci ", - 13". ,.,' '19A9" x

, " 'I: .... """ll:ll.' oJr, '1).

rl~ce_'P'Ind COl f.{milia parriarhala "'C' sun "'''~'''l'"" I, ' ' i:

" '-,' ," ".., ..... '-,:: __ ". U:SCrI'cri C,Ul

ce in ce mai cOIllple;ce cle:;pro ro lurile tndel't\ill1tlt de cele dOUG,

sexe, des pre obLigaliik ~i indatoririle accstora D~' -'

~ , ' ,. < ,. . ,,, ~ ,!CUln mamte

I" ,. '

secoie JntregJ, rnodificarile de esenrii. in ceca ceo privcsre structura

de rol-sex au fast foarte pi" 1-' -'.' _.l - ,

, , u~ n~., e e \ 1Z,1 [}(1 a.ccennurca difercnte-

lor dinrre barbat ~j fcmeie §l ierarhizares lor iJl folo.)·1il b;hbatuJui, Domina1ia masculina a fast :1[9.r d('t~ntitl::t."i;n ti' ,'., ' , '

, I _ ,,}1P ~l s[Ja~lLI, lncat

au <:parllE pimcte de vcdere C/1l1Conn carora am trait intr-un \VeS'li:\il~ patriarlrat (Daly, 10(1), pierihu in isrorie, perpctuar p,in &fe;(:oripie ~l prejudecat!i,

familia palTiarhak\. tunql.ona 8"1b aUlJ'lilb,1:e.2 ~~dui rna! 111' viltSh! adult ele sex masculin ("parer (fJrllllili:1!s:,) ~i G!Jprindea, lei€: ttwga sor, ~1 s(l~ic, dcsc;~flde_nti~ ne~utori~i lotfJJ"cile~L dc sex ~i cksc(:nlkn~ji cas:ltorirr de sex masculin, 50ti.ilJ,e ~i (:opiil 'tc\"sWnJ: dill urma, Ca sotie, feri'l,eia ave.a dOll dalorit fi dbl1p~:it~ pnntk purind<: drcpturiak ei :tl'L!wl:ra!lJu-s(' po~;ibliil~~toea de a dU,\·o['1~]l, Lisand lnsi copiii ell u.tii1.lor. in r,'enCfa I, fef1'le:n~ ,dill' privin:' ca n\~le Gin~e margin,nle., eare IlU cCHltribl1.iau GU nimic S!!!tl cu fqill,"l~ pUlin [g_ ,o'l.\.t\ publicjm;a:r de ~P!W lor, Rolnl k!f: ern :~l,!,ela de a cresre capil ?j de- "i a,igura n1Cm1j (,1 ~i ~ullfott1l1 par~~n.cril:al" de viJ.p .. J\~a se e;,;_lfllic::C de ce , la lif ani', fetelc ~IDU considl!:lli'ltf ~d\Jlte, datc in clfl~W'_;:l,r; §i irl\ra,ptr; sa dobind!llJ.!3C:l 0 "cd:1tu,rj de ~g.rc:~ mcnr" (~_;i oanseJ!.e, s?i, c(tnte \:1 un instrnmenc <~t_L.),

f. LePLaj' (18"1:» considerii di f:1fflliii-4 pa!:rla1,'haI~ O'iii carat'l.eristlci pOPQarelor de culegatori 1·j pilswri, IU"ttl1lP' ceo pe.ntr(t lxlpli~]ik. care ~\.\'Ul.U drept ()cupati1 pr.i.ncip<Uc: pe:l!!c~iti..Lt ~tl paciqritl'lI, (ul:tna de orga.nit:are fa nmin HI. ~.m mtnili;\} tn~pmli ("sGlIche"). Falnilia I ulpina esre 0 for-t1"!:l aerlvttll. ll. :fI:Imilu~j -pR,ro arhale, care 51" deos(;bc~te prin bptul c'<t wt41 e~:f£·tnai d~p.~bi, tUl i,dmipistrator ai proprtE'tiitil- COU1U.DiI! (CAell:' drgllnhle~zrl LW1(l\~3 cchipei hmiJi,.lle-), d(l-ca~ un "palel: familhlls[< ,ell ';l.u(o,dn~u:: ·i.L~c,,]_titi tax In grnpul fiurnllal, 1iJ\tllri ~e'dcsce!.nden?i!lt;:clSc~~[:rtirJ.;,fflmfll1e dour unul. dinrre (,It's'cent1e.t''ttii ,t11s!i.:t:oriP1 ~GIj,~ 'id. t:opili,i ace,smi;fl, Familia tu1pina lr'l~dl;lia,,"l~~dll.1'. wU::tla fmlillilo[ tinete, pi~trfl.f1.tI u n.:htivii. jnr~:rd_cfl~tu:I~~ii Int-te de, ~rilrie 'Pl'O'!,"'emrHltGi din aC~IM~'

mard bmilia!i'i,

Disocicl'e::r p,.\"ogfCSh·ii a ro.Jril:~r brnilii §i accentuatea

inclividuaE%~tl\ lcit f-31.! runpUfl~1. ~r au Cost 'gcncnw: de sporirea l1umarului de I,l1en:161:i r#~u: ~ap~i1ilt'1l~t:a de hf~,l1a a proprier'i!ii "i discnsiunile lrireLioare, calo1!zm>te de 1111tari[utea din ce in ce rnai slibita 'il patria,.rlTuI ui, A~a a np~nll"o nmi cu Evul Medin, familia. tracii1;ionali restntma..- ~e regrrli. l~ ut..i g,iGli\era,ty ,C11nite in ;~c.eb;;\

C'JiI1l.ll:l.,. L) cadrul aeesiei familii, schirnh:,lnle pc link de rol sunt n~lIDilli Eicative. Astfel, b~rbatul rii.mine singuful care decide :1SIJPrn viirorului coplilor lui. El prcia, de rnulre ori, §i functia de sp llizarc, incepand t:ducaria cu propria sotie care (casawrita de ~niit~t) are .ncvoie de experienra §i de cuno§tintc:le lui. Ind,l!oriril.e Iundamctrtale ale sorici sunr marernitaren §i coriduccrca ,gospodarie] iar fara de .so], rabdarea ~i obedicnra. Fcmeis COil {i[1t;,l. sa riimana sub tutela SO [.Uohd, dupa cum inainrc de cii.s5.torie fuscse supusa rurelei tadtl.ui. ,:\im ei d.1? lJ1anifc.st~m~ se reduce la spatiul privai, in timp ce barbatul dQmjn4 .~iul public ell acceasi solirudinc si ~trogant~'i.

Incepand cu sccolul al XVIII-Ie>l. Sl"t'llCfura familie. a Inceput sa se modifice, in sensu) diminusrii nurnarului de tnembrii }xina b a cuptinde numui d'.lUa gencratii: pa.dri~ii ~i copiii lor. 'Il~ druID1.Il spre mod'erllitate, familia .i,~a separat d cOnlun.ital:e.\ care o in on~u),<l, a abandonar rreprat relanilc eu rudcle indepartatc ~i le-a bulversai pe cdc ell rudele apropbte, Familia nucleara Incepea, deci, sa Jornine (Cl frecventa ~i em portanra) YeChiUI tip de Iarnilie deoarccc devenis e functionala pentru societarea induslrlala care prolifera, ;wit in cimp, cat §i in spatiu. Divizares farniliei e>:tinr,~ a d IS la sdderea autoritarii celui mai varsrnic, [apr rare a gen rat mai mulu1ln.pepcndenr;l, mai mtrlUi autonomic, mai muita Iibcrtase, P:,iecare pLl~a sa-si consrruiasca viap (apn ape) dupa bUIld p1ne, cresdnd capacitatea dccizionala, pan;, atlilnci redusa de al1t<;ltlrn1:ea ceiui mal in varsra. Frccare putca S~l intre ill rclaui interpersonale ~i inrerfamilinl-; ell mai mare u~tlriJqa, sisrernul familial dcschizaridu-se catre exterior.

in acelasi timp, realirarea imecliata in Care prolifera familia nuclcara a crear prcmisele constienrizarii unei acute 11 evoi deschirnbare a modeletor dt: rol perpetuate pana anrnci. Asrfel, perioada imcdiara terminarii celui de-al doilea [azbOl mondial s-a caracterizat prinrr-o lYlll.1'e ncvoie tie loC1Jl].·~ de munca, ca urmare a m;lrt!'hull1i mare rl¢ harbali uci§-i pc front sau c)~upali CLl problem"

de "armata, precurn ~i ,) volumului marc .;1(. tJ'J:UI.olcii pentru reccnsrructis r~l{ilor distrusc de razboi, Acest hu:w ~ ~I.l;$ la (,) angajatc masivf a femeilor in cele rnai diverse tit>moCl'lii de Q'Cli\-itate, creandu-se oporrunitati nebanuite pe:Jlltu ek ;;i ptrw.ifiJ.nrlu-sc consricntizarce faptului cit pot fi, nu numai marne, s1il~it jei gm; mdin;, dar pOL realiza mulre din lucrurile '!JC care, pan.it JitWlQ;, le faccau numai ba_tba.lii.

Pe de alra parte, sfi'f§itul sccolului al XIX-lea ar "p:feottnr.ar inceputul ·a.:tj\'itl,~ilor o:t'ganit~tc de .rul~..lea feminista, (rmn:.I!I:.t! pc obtincrea dreptcllli hot, contt9lul l~.rI'i.I.itapi ~i c(Bub' tt:r& lirni~ opottuni(~Jirof de inde.peadenr"i {;.c~.QOInjdi., 0 kupor·. tatl~<L deosebira au awt c II fc;hDt~J.ahi: la Oxford. ln J 970, rile reprezentantelc mi~dlI.ii fi!=mlDiw: bri r:i.n ice: cgalitatrc in ca'd.e.rii, egalitate in e-Iucntie ~i opoHunitati de dei [tare persflllaiii, lirbt'i'.'tarea a'of.ortuh,i §i a contraceptiei. DOl ani mai t:hziu, la Edinburgh, au rna: fost adl.1gate. JOd doua cereri: independenta financiara ~; incerarea discriminarii Imporriva lesbiarusrnului, urmate (Ultr-\.lll viitor nu prca ineieparrat) de inca una: clioerarea de Yioler'l.r!~ masculirra, Ideile pr0mO\'ate de aceste mi~cari au avur un in1pact deoscbit aSLlpLl femeilor din tarile decvoltate, care pm,rieip ~~a h, aceste rnanifestzri, dererminacdn-le s-a~i'i dIDckie1lsc.a: (101 Aibert;aM pentru :l ari.ng£: 1.clul suprl!Il1.: eg.ali1:atea (alit de. b~thatL &t.li!;'.~, de au ccnui:rmat I~ revendice ,S.upel:ioriWte~ 5e~lJh.ri Iil~r fat d~ eiUll\eoric, Rt: care 0 consideeau ~~a jnstltutie bl.l.tghll:2;!1 care reduce oamenii la RClifU1Cr§i le u'ans:form~ p,c f~mc'i If! i')bi¢d{. p~\te ale Godnlelor b:'i:dJ~pJru" (Jat::k:.'l.M fi SC::(l[r, 1,996. 6).. t;erfuJd. - tQtorl:ltii - des.o:'irti:re.a acmlui S~~Ll~ tal c.atlJj "cop esre pilJ;kerc,a) ~ie r~prodllccre". P .. anic::, ptin !,li;este r~'ilefl(ll,l.C:lri §i critici, fcminisrclc pllllcau un sernn de lliLt batt' (hi~.~t a~Ltpn Instirurici familici.

Arnbitia femeit d .. a-~ t!:o\,t'di s.ie~i, cht \,1 celor din jur, ca i~i poate decide siu[1'Ura \cJa,~a, asa cum dorcstc, a reprezenrsr una din cauzele declin~Tui acestui up de [.'l.1'ni.ut. Inelepeudenta econornica \1 Icmeii a fost eel mai impoft!IQt pas in realizarea procesului de aev;l-

lotizar« a ... nm:iea.rita;ii, ea. gQnerand crqt;':Te:a inccedcrii ¥ reclefiHi:rell 1111B:~inii de sine a reprcztr.ltimklor S~";tcl!1Li fe'minfl1 FemcJik ~i·<t!o;i d~wit schimbasea modelelor nilWf".ue pc:rpetuat;e de, ... a 1llngnl 1 impului, roconsidera.rea staturalui lor in socictate ~j familie.

In consecinta, au apiirut 0 seric de configuratii Iamiliale care incearca sa raspunda srarii de anomie a IOJurUOl masculine ,,1 feminine: truvcrsarc de cuplu! conternporan. Practic , rcde tinirea rolurilor :r1 i.I1I,:eicgerea ei intretin dlzarmouia ~i disensiuneo, aui.m timp cat nu exisra 0 ~·lttn\Trgenp a scl1!imb~J-Li. Reeonvcrsia t'l)lurilor se re;llize:ad foarje weu dcoareco rrnlj{'l.rji't(·h:a femeilor vor s::t aduca modifidtri ~tr.uuu.rlj de Ira] conjll2;al, ';nsi ficcare vrca sa modifice 'iltcc~ra. ~Ile~tst,.' 0 ierarhie, ca.alui A., M.aslow (19:14), in care, 0 dad dej)a~'it un nivel, lill sc \..Vcid la urcm;iH:oarek.

N(ctiJe <1j1tept:lr.i, ate femcii, ;mi,t de la b~rb~t111 de hir.tga ea, nit ~i de l;~ ceca cc ponte sa-i okr!: Gtr.L€r~ sau Vi:lta, 9"j impus • catre sj:ar~itul secolului al XX~lc·.l, fltnilh .\;CSofluctm3:UL Acest concept cuprindc 0 pluralitate de ('oofigunttit &!:miliflk (<;npluri far:'! descendenti, coucubinajc, ci'isa!orii clesc;hl'St, rm:nilii rcconstiruitc erc.) <ldaptare rcaEl'atii sociale conrernposanc. La b::cza lot' ,tau opjiunea individuala ~t pcnna'I1IUii;a modelarc a wh!rHnr. in functie de conl~:-:~, ~trm:mr.:~ ck: personalitare a indi'V.iclll!u,i, pregftti're profesio ... nata etc. (Miu:Qfru:1 ~i CiI.lP.e..rr;'4 [998).

Familia restrucmrata a ,~rmis modifioaeea, ((l amwnire lirnire, c,;'aclruphi:i opoaiui (pasi\c/a.niv, public/pci\~t. udefl.tn:j.s'L'Q !mobiIiiate, dependen~a/'lUmfH,'nLi.c:) pc: care ~ ... u sprijirut ... muM. 'Treml', didziunea sexuala a rolurilor, i\..ccasr:a lllod:ll1)I:;.Cu;e :J. indus doua upuri de cfecre :

1) Rcalizarca unui compromis fn.t.ffJl!l r;:ndhll:a ferrreii de a d<:~ Vt'll.l 0 f'jjnpi mobila-act iva-aurouoma ~i acoeptarea de dIre b;1.rbar a unci forme atcnuate de scdentarisrn-psslvi rare-dependcnja. ell zltc cuvinte, 0 intalnire a celor doua 5CXe yot\'-pn PU[i\,c[ de echilibTU, 0 simbioza intre viara publica si cea pri"'ata, \ta.lorizare" arat de citre barb.ll" c:lt §'J. de e~J~ ftineie. A~t model de n:lapm1are

" -#:,'''~''''"', ] ~

• • .:~~~ 2-"-J

"FMUUi\ .. ---~

J~A,'vUU,h t l?)\t\:1TIJA'

PA;:[!U,ARl:iALEL. TRADQm~.61..!, NlTU2WA

Figura l~, ImpOtHlinP rulului de~irlUr de cele dQuII sexe, aln perspective socic-istorica

Societatca

contemporan a accentut~,z-a :;;1 .b~()ricZc~li:a

cre. ~.'te, rca rolului femeii in familie ~i societare, rni ',-, [,0, -,, "," ••

"" ... ,.. temirusta

mll~tallt.l conti nuu pemru ree valuarca raportorilcr dinrre sexe. ': v~l!1d I_n vedcre drcptunle ohtinute, se considers deja ca secolul XX va It erichetat drt:'.pr secolul drepturilor """"",,):,1. .. _ .. ' ',~ - '1, iul

. ' . ,h., ''''-_ uili ~t ca [til €r'U

al trcilea \;1 fi ferninin sau 11.\1 va f deloc (S\~~f'I;~ ... t·" ·1 ~€)Q\ R;' -

• ' .';0>1''' e- ~, G1J. " iUTIane

sa vedern care 'tor [1 eonsecintelc in <l~e' ~:.,' ~ .... .r., .

• " ~ , 0 ~ L:w..L l'l"-ga.l.lve, cue v.nx

decurge de }HC!".

4.3. Inezalitatea dintrc sexe tcorii coli .

'v ,,~ "" - -:.. exp lean ve

Maiotitatea ccrCQtlriJQ[ Inrreprinsc atesta existcnra 1.1no1' dire-

rente (cognitive C)' I' . '

. _ \ _, " c· rnporramcrrta e, psihologice en'') intrc ccle

doua sexe lll'.a nu exist a 0 ll'l' 1 .', , . .,

. " . , I.an ,rlli~lte :J. opiniilor in cees te ori ..

vcsre ripul difcrentclor, gradul de 0;,1"8 1:'·0 i co: _", -' ,1,' '

Q.I' lm,ltL ~I cOfite:1'lPJ~ til care

accstca apar.

Pe (j{e all:l pane, e.xj~1\f pareri confo1'111 Ci'.l}J/ra stud\ih~' .;:;fec·· ruace s-au EonCtUn:at raai mull pc ~dpj]iH'ic;t(!fl;it difjC:ten,~jor, indiFerent care ar n aces tea. In o.pnditii1c ln csre nu S .. :l1kl mreglstrat di:fc!1cnt', 'st::mn:iJieatl\-e inrre barbati ~i. r~@lc:.i, z;xplEril!)Wlele au fOot consldt;rate i.r,ck.v\lI1t,e, rl}z.tilla.tde I:01Tlli.ifiind pybili:~~J: (Richmond-A.J:lfx/t(, 19n, 34). Asll'cI, concodaorej(; dillrrei:rnsN· tulcilc ~i aptiludiilik celor douJ. SI::Xl~ aUI\~nUlS intr-o intlirp~ll.rii acceffiLt~.oltii, e~,agcdndLJ'~':' i.n schirnb d\ft'~~'f1rde din!.':e elc. 1'btu~t uncle c~'cc:~i au de.:m.onstr.at c ,,,;inabib S'e:K este tesponsabila de accsre dl.mLl'>!'l~t: p'ct'lt:tlJ eel t:rlJ.llt cinci p~'oa la ieee pn')ccnte

(Fausco"Stpl'ling, 198'5;.

Abia if! u1tih~a vtCnl(' s-a ajull5 J. (ollchl'?ia, d' exi s.ra mutt

mal mulre 2lse,!T.l.i1nari D:eJ:]ar difcren,~c illere cele doua ~e:}lt inr varia~ii!C care apar sunt mull mal mari in cadrul accluia~i sex dedh intrc b'arbati ~i fernei (Richmoncl-\bbott, L992, 3:;).

in general, se a,p(li¢.';:lzi la dnu{l ripuri de clovezi pc!llir!4 a kC:!

jusuflca d:i.f",reotc!e dintre sC'''-C:

Dovezi biologice

E)<..is(:a 0 sene de difercnre anau~mi:c~.~enetjG'e ,~1bJ9.fCI1il1fl~lli:

inrrc barbal ~.i f6ine~, eftrc i;;i pufU!JiiJy~[C.G~ 1LS1lp"" '1'Ll:~'olilll'~loqL comp()rtJ:ment~.JQr Sl'Xi;~l~ ck:rl~m:;lte,.r;lE Jct!~.m.

Cele dona ~~ difelii, ~11 ptrnLllJ~ rand,. p:rin ~'!:mC"m.m IQ1: gendid.: femcjle mU!\Ji dbrn-oZQm.t X .fir lii;lih:lt~ Illl,uJ X ~j ,t1l1ul Y, A.ceste strucruri cliftlil"~ dl::tem']il'll,dcc;nhlje uXIa~ouri.:e 2Jc,lrl:d'1:ime. 1ireutate si masii ~1;t.\J~la!:-lI iil'i;te l'lttban,'~i ·:[C!m:ei;e:. Nu ill ultimul rand, ambele SG.NC pmduc, i12l hormaaul 1:\il.~~t~8C ~'*110mge1il.ul), car ~i llOrmonul flC,mci~6: (eftmgp1~)~ dMmC:.l,~ti difeJfirs,

Pk canc! del. b; ~("e~t~ liH])iren~e, s::.aiflll.etlt<J,lt" espe'fin1cnotal ~JU nu, S<l sc motiveze clltcaLi!:i[;le d~nt;re "I"ltitlLd:i-fliJ~ color dona sese. /\'stfcl,in 1974, D. hw\"cr:rp;_1l1 ~.i(,:olegii $Q\" a£lIll1~rea hormoni;, afect.c;';.id acrivilal~'<l> cognid~' Jil:rnrilc, d:1l0{Ii~ ~ste()ge'll\illui. pOi

rC7.01\;1 ell u~Ul~nK.a sarcinile ~ifnplt, rqx.:rithn:'j clu au ci::Wrn.:ll,nl.tLm rczoh ~lreQ :~ud~~ra ruh com pl·el!i~ ~i mai qL1,lf'I't. . .

NLimitma~t' ~J)llcatii privind, dife;:c[lq~le diutre sexe ~lC1i de: la IjDOtt:'l"ll confcrm dlrcia cra-icgJi mascnlin L':!I~~ m~11 bine lateralizat dccar eel tcmilljrt, ceca (:c fu[:-£ ca jucaHZ1iJ:ea fclHC("iei c~gnitive pc (de dOiu~ tr:msihe cel:cbl'ak sa fh- wl<'li ,imporL~Hit; 1:1 barbap dcrdt la ft·md ftcn' 1976) 1!'-I~":"[" (l __ ~t)<-"l' .'(·1"'J.· : ianr: ,

\. ... ' '/. D.+iltJ..' •. ~'!P.io_ "'" ~,~, I', 1 \_)',.tllt[l'''I.J] [£1

Ia barbapJ, ca centru lIllbgicii simboliee, psr!:.Cf'ri;i, q;!~p~k:, ;lJ~::' glnallcl, ar c''xpliC8 d~ lhal"e:t a~5t<;!t lTl[tcrri IThU dcg.li11Ibii la st:x'ul masculii), I:n \'j,:cme ce emj,.rcr~ st'i:ln!?ii:i (dnmLnnnL.l r:J lemd)1 't::?. ceruru al ll.t11'1)'ljuil:!l $1 ~<:'rnlj)t'je-l ar l'n~tM1C' Iisoo '1 '\;,-"'I '

, " .' "ill" I' I1l)l~~p.. e t:1J:'

mal Lune in acest SC1Ui ..

Mulre rcorii se po""" de " '"U" rd -. . J£:. ill . < 1 ,. ..

_, ". _ ,~.... ~ <,<: J .cSllpr~l ~:!L:pt 11! Cl 'JJ.::b·~~~11 ~;l

fcmeilc proccseaza illfofLll~qtile in mod d.iferiL, m' fLolI''H;r1Ll" d,_ ,d.lJU~ ratca C!'ei~m[Hi de a rransfera ;t1ri)t'll1t~~.Eii-t de l'l n iilITusferG t~ ~t;~. In I11Qld normal, carnenii au dotlc;;' eiilJiil{trc "[r,~ltr:. ~1l1f![ urrir,e de n structura uurnira co~p cales . ..M.csajc1t rEu::p~i'Jrlilk IDtr-Q !':Tnfut:emt

n01 fi transferase l'l C~~·I"l,.; .. c' t' "' . ' .

" :." •• 1;:" '!!,I1,Ie..nn5 .~I;I!. pe.nt.tu a ]lInt:'!.itt ptoo::s:1n::~

In[orml't~1. A.prrnpr- 1.1)~Hecercet{iri!e au [raUf e-a fe;md.t: UJi!.~'l$funl l1l:n:1 multe inF"onEiPl de hi 0 tln:\jsrt~~W ;lI f1i~i":l~nil1l I. :InJ1. dedbt

o Cae h:lri~al;b (Pettt!oOl] ,'j W'rttltlf_ 1'1;I'fm .Y'~" .... , '. 1,: -;.

.. .' . ~t:i, ~J' .. "., ,,,tMJ. 'r:'I).T']lli~UI \,a.lQS

("Xp]IC~1 dlt~efi~J,: dmtR ~C::>I~. cI~~j]J~~ 1lI"'.:ii~a. este de doug ori rnai .ma.tc: ~~ feme', d(d~ J1lJ ba.Jbd1\'-, CI~L1d~j:l!ili :.'\~lrl1ltlrf)[ cilli1:i I:"~~

suspnuta S] de '''{'1ttl>,ta"rr;.11e '''''''I~r''' '1 '1'; .. ~I~· ' .

, .. .,....... """ .. _.". \, L,r;ilqv( ,Ino!: aU'Jc[l:fl·te:

paCiel1\ii Cll lcziuru i:(~rtbb~~ ,UI urt deficit v~t6al utrai pronuntar, ~.fl.c:l sunt b;lrba?l; ~~ mai SC;~tlt, dadl ~Utl~ r:em:~i (Sherma@, l 97B-~.

!I.[re srudi! e\"").!:I~"ri~l1! fay t " .- 'b"'~'· '. .....

"r . -, P .u: c'! ;JLI:l;l:f.l..1, ill! R'10tll"iJd.tnl ':Izua!·-

spafjak~ superioare .fii:::;rn~t"'L \"\.lo"'~r et "'1' j""~!;\ I .'. . .cs -

~ .. , " .'~' .' ,,~., ~:.r_'I,.n nnlfJ ere acesteu

exccleazu in I)l",yjnlo:i\ Il.hH~di,)il()r Fe·,·l·,·,I,' tr.,.~ "],, ; . I . 1

. . L "'-'ii":r "":'-, Y, .,. ~ 'I_b' '.h. n~L,mtLl ,\~11(

McCubhm ~J D~W, 198Q; H~lpcrn, 19'1).

'['otU$l, c~tiiUr.dinUc m ;[t\C;i ee- llfj\f:~tt dlffrel1t~1& clintte barbl.l~i ~i femtl );'UJ g'lllJr Mit ~e muLte p'e di~ i.flGr'fl:iiC~ uu.ii octee ta~·2

rori sa dOV'~fteasc·:1. Uri exempJll semfliff(i~lh" este 'i!-~§la J;;'rC::,i:e.nfat de,.Ii, Mac<;,oL.,y ~i C. J::j.cJdin {F)74~ care ~~,'C5., il:li!C';:i"de: lit nCl~-nmc, biiie£i~ ~i fctele Selent muh,mai a:ti.e,l)').M~,wri (hr~at S'<l,'ctCZntr, eel

[Jutin in pawl dintrc sirnturi : ;\.uzuJ

jC I . ~' '··l-,ul"l·i

Ir\i~ia.l s-,~ etcz,ut d nYIJ.~n""scutc,e r3;sFnlf:[," ",\ 8.1:",; •.. '(1.

auchri\'c mal intcns dccil baictii PQ)u-rristuIi, t\ceasLi .~ i:Itciin~ii s .. a 0ez,\'oHat deoalT~c~ fud~ fO],o&tSIiZ mu,-;;chil mid (.lcin itm:il ~llf'ii mat de:;.. .:lM~f bai~tii u\'.ihld,. ~'51~fd, mai dezvoltat f.4l~l1.l z:hnbel.uitJi, c.~a ~. J..i mq pte' p1Untl ~ [:i''C'iici{J. c~ fiicekh:n rli.!ipund 1];1;1; ptol:Ltpf ~i:l.re$-ae:kl~ scimg.lru:Jitll,..Jilivc.

tn ump C'r;: bl h£',1;Ii:1,u~i Jlll put fi s({'lbiUr.e eli rercnv~ ·;pcldi,ti,·t'

~d.ll.flj[jcativc, ~.G(~~te':l apllr !.a ~:~[: mai mari" A~rfill~, ferneile marure ale! C;:.D.o:.u 111tareun:S:bili.futc I,'. suncte dedU ba,b~. SQ l}H:re c;1'e\e ~ mal J5.Jnc IE: :jj:ec\'~n~e in~hc, dar ,HI 0 lOLen:n~i nH1,i tfiJ:cI la intemit:1fi mari. De c,,~rnphl, incepind cu 85 de deci:b.e!\~, once sunet cstc de di:llla, ori mai LIl.tens pentru 0 fcrsreie de1:;lli pt'iflrl'U:, un

b:~Jbat (.MC{;Llines.s §l Prihmm, 1979).

VCdCt:lf:1

1Qip:~n ceCfI C(; ~tL""~h:: vTderc2" nil ;l C(1~t.g;latti '1t,!D d,~6~-

mn~~ Lmpo'lilJ:lnJ:il in cce:;t iLL rrl'Ve~~~ GOpl.li I,lici. K'l:lsm mici di f~rm! .te' itrt:Jgc sese, dAr m: IDmei:"J. De .~emplu., in m!:d,\«. ~irbapj h!Lliri 'rltt 0: ~ bool. ac'U!tc.te ~~u_1'\ In.tt~ 10"':1'0 d,e .~'iIott..i, aRT' se. Ple":~\imt'.e ru."t femr;lH~ au e ~:nili' buni! v-OO.e.r~ PQCWffiQ (Md1Ul1l1Cll!:5

~i PribtaP'/.', 1979).

Pil~ttu'l

Nun'-.wl~"'U\:U,l l_~.$ftl<\;i ,§i' fc!rC, n,ar ·s~ rte ;Ls.cH'Wloltoii ~i Jn CCl7a

c...c l''1rivcs,re :li:r.,\ldbili&HlLml mctlilll".Nki la 'l!.P.u!i1 lit!]. ap1)f dlfert'r:t~c staustic S(tfrulinc..;t;Fw:~. ~'l.,p;e:I"i'ilknljia.l 8'-[' (lu\cd~t d.. fCI'neile au () mai· mare sem~bill'tlLe i!l:I. pn~S1u:l'l!C dcdJ. bAi~~ij, In.s..a d.ifel{·n~,;:le m.tit yariabile 11)0 fllnq'ieAi:: pllrtea ((1t:pulu\ C;1,I"C cste tcn<1tj (Hoyenp;;i

\ royn~ga, 197fJ).

i\firosuI

MajoriuJ.lea s~ucW[ill TU (,.aSl··'l· rll'i;'~Dnr .... , .• ,. 't'- . . . .'

, . ' <to ' <, !~,~, \3" .-~I t@ entnal'C la

oIbe!"!a nou nasr:lI;~.i.IGr. Cire,;] C-c''''t:, 1'1' "'C"'. }I,ol"j' ~r es '.- . t .

,. . .,.' .". ~ '" F ,<Oi.!~ .~. ,~..,.~~a e~;I·So e.rq:a

(11ferenreJor, set13ibiJimtea l~ijrosurJl'or fi.i.(1cl mai mare I.a fel.1l~i

dedt .]I;J! barb,t~i. S-a cnm(larat ins? C5.1 ;I('Q>l.sta dife'IICl'ltQ "ll11~;lJEe numai dup·,l puberrau t~ P"aIc regresa dupa lne!:.~qt;;auzj (I~oyenl'a

.~l Hoyenga, 1979, .32"1). . ._,

J\~adar, aseHlfir*iJ.e III lU}tel"!~ sun; muh rnai mati decfi[ deosebirllc. Cen:et~1rfl'~ (l-9II reu~lt i')G~\ Qa rl~m:H;jlsr.te'ze C\Jl11 a02r Ia )lciu1t( diferenpzliii ~fWm(hJc: au" totn,~i, bazc bioJftgit·c, sunt ill~';ilate: sociul sal! repr'~l1ra 9 [ombirw:~:ie: inw: cele ~)lia altltrna~iV(;r'

DOVEZi psihoIogice

Diferen tele dinrre sexr- "C' [) , ',' '..

. . ~.' .. -- -~ ".~"t: c "0, m,1nltena ~L In Sil!I:U"I1I.rii de

inrcracnune socJaLL DiT) <le,nsd persn"""':' ,. ."' '.'"

_ - . . .. .. '-. . '(7'<''''''\':.1., C2iJs·ta oprnu c(m"

totn~ carora unicn trati~~llra de .1:;)~~(f(lal.i:ta.'l(' c.ne [JI.!Oein c'vident;l o dLferen~rl ~ersi.s.l'el1Ll esre a.grest\·jtarca (Lloyd, 11)98,231).

Anallzandu'se peste lOU de srudii (' ,. av ,., b'

, " x« t,,[{ ca SU JCct

agrcsiyitatca Iii cdc doui'i sexe a reicsir I':; C"Yl·st·~ , . .

. "y -,. .. "u cvaSl~U!l,",.ni'

rnirate ;1 aCestuH in c{JnsUU;jri:l'~ III'Qo"~['~rjE:iiri:i iJ13 I.' . I I l:

""\!i[" T' man .;t .Jar );q.j

(Ilu] 1994 rl) S .'

,.l,., . " _.1 '. c: <1 Ctill<,"tarat In a("~I.p.l,j tiiE.1! ca:

Difcrenre/c sunr m:u proul.tnpte '40 C':li'!lIJ .a.gtt".si·\'ira~j fizicc decat a celei ve!'J'b.ale (B~vde, 1986.'1.

Dilerenra dln~e sexc cste rnai a.mplii la copir dcr;;u_t i, adu)\i (Hyde, 1984).

Ferneilc sc rem rnai nrulr r] ~ 1

. (C raz )unUJIiU Qelt~i flRI'toS;!t ",.i, prin

urma.r~, llnpuIsurile lor agresive .HHH i1laj inbjbnr~ (f.;;.tgly ~1 Steffen, 1986).

Cercet{irilc au rnai semnaJat 0 scrie de n It 'I: e. c'

c .... '" L ~ 11<:rC!1~C mtre

hiiroa(i ~i ferne i cc 'Ij)ar la rQ,1 1 ~. . -1 e'''· .

. . v.r: .u, pt.".~Mrr',lt'!liu §! co:nporta-

mcnrului, dar de sun!' nesem.,Iitic;ltiy·c .~j Fnltcl'l'l.k Hh!fC<1tt sitllC{~i ..

on .. 1. Uncle Mudd -l').·U ~j..1"!!tM d. {~.ClII.: '~I.In:v ~l \lit.np~.tice. dcd.r biirbatii 'Ii au 0 capaciL,rc;:m:li Bn~ d~ cafjit:K:re,a .i1'1 f[?:nn'q..i,ci, nonvcrbale, vehiculati p:ritl e;~'pn~:8j3 faci;tLl., rltmuh;j, IDn~11 VGOO, m.i?'~ chile corpului etc. (-Ball, 1978; HofCn-ean; 1 (n:rn. iU!:~l:ti au ontl,en\'iat faprul ca femollc sunr mult ;J}n~ p\,;""'Jii~i'l~e catre anxi,GW~ ~r team a, iar b'Jrha~ii mulr mai (!l!P1nr8.tori in simarii de: tjS~~1 :lnlWr~ tirudinc (Brody, 19BJ).

m.rba\ii sunt c()miYc!:.'A~i tl'l1li st0,plidli ~~ sinC:.ii mai refl, clf\>{!i cornpcritivi §l maio amb.i:rjo~i, \n vrerrre ct fe.m.:ik SUITt v~UIi'! l'oa fiind maj d'l!H1.l<lunale ~i mif s.~slbi1t:. I'jHU inclinate spre Iuta ~,i lucratura (nUl, 199,1-., 24\7). Q~:;ill;:fuA. 5mrl~udk lui EL Fl.li~ (1904) usupra gcniwui bdt~rI;[; i't J. Cat~ll (Ifns;) a5Ltpm a WOO de~en.i!. din inlrell.r fume, dC'mQTiUillu;!;u.l d. r"ekbr;t~.tea eel or [.1C11[Li. mulrc t'ernei e d1l~orat~. Ul10r succese llietsrll.

E. )lacceJby si C Jackhn (1974)1 anlltdm~ un rUl1l:nlr cit 1400 de studii, a.mt{! cj femei]csllrrt.mai s®ciabik, I[)ni ·i.rrilucf1- rabilc ,f.i." au un 1"eSp<:lC( lC!.c· sirrc flui pu~ifl accenruat, TOrlJ§f" ~'tzyl· tatcle in\""cslig:t\iil,lm priy;ino pc!1I"3.u.asimn:;,'l sunt (OOiW:d±o.lOru. 4. Eagly (987) apn:ciind G!:l do;>.r in 16°/;', din ~ te:!:uiile' lI~pM C:l fiind l11fti U~l\H Innu(:nj,~,ik:.

l~cce~ sitl.la~ie 0 In!itnim §:i in privW:f.t. ,:otIF1pnrtiimenrul.ui prosocial, De~i l1laiod~~"a ~ti!.d.blo.r;4f.1ti (I i.rrdinafllll mnr pW~Uln· p.d}l l:!.i:il.'bii.lilbJ:.'dil' a gjrJ 'in a:Jtln'}r (E~I? ¥i CIowley, 'l 9M) .• dIe:au In \ed~:H: d031·~iht:1:~".i~ ':'"ll.rt rd C-:1.C~ p~et.ink :11J,;1torul eSl~ W1 1l1.O ClInOSDrr. in ~bi.mh. d;aci 'V'ktir1:1IR esr,~ 0 pe~o;1:l1?i mno:,cura, studiilc au demol1strnr·~. reme:lii: p'n~]jd uhma'1 Jl'S/.t:e. suport social scmenilor (S_ilWi1.allif:.q1 Hill .. J:9!9i; 1)1l~ ri Crawfmd,. f 992).

Di £C;l;en~~\ intrc ce1c d.tl1.l.:i $,~ ~~au 'e"{)ftt.Wt-a.J ¥l w .cer:a oe pnvqw 10Gl)]1 cOfl.t.l151ulu.i, in SCllSi..ti :::;;1 ~lXl~ile - CQm~atRIl'" ell, barba:~j . p:hBCaza. in eXj't2rr[Jfr.ru§ll~l!.le" (I,d irts1tiC'.t:C'"sc!c profesltU:'hde (Maccoby ~i Jacklif3_, 197f). Barl:H~'ii care au sucees, pun h'! b,,;l2l:ll

fiC~iS:l1!ilh pH)prl1Ie C:11);;t0-tll:.-I "i1l"::. cl"r.1 t ,~~l," ~ •. ~r:l".~ •. , _;.L·,L •

.' r ¥,.. ..fL.1 ~~ .... "lL(,""t: ~.I,tiL~le

n<.>.r:ocu1w. f.gme:i pO dejttml]Ul pe1'.f~'nn~tJ]l,(;:k. qb\inut~'. P. OiI"l~1 (HlBS) :Lpr:ed:lzji. d. FemdJe tina.£it dc',w vlctlmt: ;]lle inrlf.()·,lHliut u:npu~tw.uJ\Ji. arar rirnp cit d", cnl1sidt.d - ill ciuda succeSc!:Ji nmabile Re csre le ob~n - d nu ',flli cap,]ci tali dcosebite care ~ll lc iustificc reaJiziirile.

~o\'ezHe p'sib(.)lo.gjce, sprc deosebirc de ~el", hio[c);gke, nu SIHlf ,if.:lt d:.: cerre in. cc~a ce priv,~~[e diferentele diutre sexe. lropn-· st b, II i~;J,tea I~Jasa rii uaei bariese lnrrc Jlfet:ejJJ.p"k: re;lL~e·-; ~ eel&:'.in ftu('~~P[C de stereoupiile cit· S~l\ cll:'!li'rt"luo:l'I a<rlmvI"_".' "L1,", .,01' d· ... .:l' .

e ........ "'~ ai.LLuo:rnl

csreumspecre bfii~A de rezul:t.~,(c:h= :>~diil()r di'n dic..men.iu,.

Intrun cL)nglome.rat de incddl':Jdini, a;\!urt ins;'! 0 q'rni,!Udin..:-:. exj~lii. in(;:gaJimre inrre :';t:.:s:e. Di.A:co]n de dovezile biol:ogi'cc sau psihologice , la care se uPe!mi'ZJl r1iCS:C(l]"l ~ntru a So: )!.,~rifJ.:d

(r::Harea diki."(;rl'ielta a S<'-"]PI I' serir .:l,... 1"'" .r: '.' g ~

, f.i'."''' > t 0' q,,; .:..0111 (l1eearE~ ;:ffl,

argumcntcl'.e §i @k 8(: Cit. f~mti.a mel ssre e-.~ ell biirlxirul. Cele mat importanre SlU1i tlil:l1il~tr,r,e1~ :

Tcoria psihanatilica

Cea rnai impor..trultil. thl'.tie IJsibanal[:ticlt ce inccardj .. s'll. 2:-':1'1 i . cc de:~]l"nhal",a iil.tntitlltfi ge:nd:.llti ,lfj l:on~~el.e ~C5tci.i!, M~prg IClegalwl:plhr dllllr.;: 5:~ l'ttJa.'Ii:~flLi Lui S., H"t{WD tl~H5).

Cbnform :mtorullli dta~, y:igJmd esre {)pU5~d p~i"r: oi, }m sernn anaromic ::ll ,t~?tl~llli c'il r(~l11eii u IlpSIt\l~1! Il':~~ t!e: hltb:~tul are, Dupa ~' .Freud (192.:.f.1, in jmu\ \~:Stci doli! 5-"!;J::oi., h~1l.Fl'l pTiu);!:punt: C8: tude ~l.u avui si ele <i'n~l<"-O f'e"'- '"" . , •

.' .' ' • ' "~ ,"n<.~,'" 'd,',".'_';U: ,\\1 Ltl:st t::a:'lfttatG, Jl~t

cum ~-a 'rHQmpbl il cu mama S'U ~i au- tci(»l::iltc ft.:mci. fll .. i clernuft.

Trec.indu-i orinmim t~"-t.'lp·O-:'IT . 'J' - .

r: Ie CL ...... ~ '" :-.rl)lflmlCc, ei~e 1'Gl'e;.Utih~: nJ 't<lt.§r]

:3tlU )i lupLi. mai dep:.ll'l"e pcntru obp:oerea J;J,fe~ti1Jnii mw;ol:i ssle.

Nu numat ca, ,l,sth~,\, n}!1sicll"'-l t:'tI:'5"l:: cji"",r',,,,.,_ .. >1 "'. ." ·t~. 0

• • _LL. '. . • ....... 1 '"''''....... liI ... l~~IVI 'i ... (l~ Lata'-

lui ~acesta n~l. ~acaSll::1 pc cinev:~ ca ~:l). ,d.:tI.ue :I:!:j;w~ li tic: nfccpU1lea n'l~! I,."ea I'm" 'ITa iu:l:ii. jlp:1J.n1 'Cl;l.l.l i:ub~ pe lin:l, ~.1 en MiO..1: 1':9 ~!.lta"),

2; ~,

Dc CQ~Jlti pa.rhE, Sc h~Li1:ll:-O'!'l9i~lcd d. fet1!il s!:' f.Qr.Lsole·aza cu g~ncbl Cft Filllll$JI!llesle ,1RCm1~ uii trtliDui ei ~i d,lmr-o bLinn zi, va ie~i b iv@aiii:, F~:ml>'ltunci ne~mM~ndu~.i <l:lEGC"'II de Eh-:11t decat sf, i9i proiCC1:CZt laS<! ~f~<tra \1suprn nt~1Lfllllui m!J'soulin, acesta fiind CONi ~ti:lt ~Jdil~l pre5ItigiJ:!.bni fij eZpliilrflifll1 f;q>EUllll' 'D,l. un. b~ll C!lte. ~ult mr~i itlJ;nh ~i !mlIl nvl ~pr~hH !!It(;ac 0 fall (Dl:u~iZ.h ;lp,ud de Rk'au,«~, £"J'-W!- In <ifara do.ml!l,"ei Ik 'iC)p~e.$ic,_".pizn1uire'1 p~·rtlU,l(li" n~:!'i I'lnlziqt! iii akc forme, de 1& d(u]o!'l:t ifm"f(:'ii die' ,21 se btu'll)t;:l. de F' mlo in J.ctul. sdWl.J, 'pj:n;'i, t'.J .ribci.n~.i dC,;t .ilV~~ un 6[)]~ (f(t::uci, t9~ 7).

Prin mttJat,;" lntr.o c:pf)~il Ub,~B~~ diC" nCVol<l d\i. :Il iU$tif,ica ~j d:isti1lge ro:lnr.ik 'Soci!!lc rue feml\:no.r ,~~ ~i'id:l.i!~ilor, Fvel.ld lXU'tl s.~. fi g:Hiit ill di.fet'~1"qi:a ~'~ta,~3 dU1rt~ !?e:lli~ §i vag)n, .nu !lurn~i un semn aLdlf('[cn1ci se;-;;lI1lk, d cl::ii,;[f ftlMam~llll\1 ei, .6.ceast4 irwi:er.\'c de l~~nis 'Ill" rel;m1[£Z!;1I\lIJ: s'i~ml"'l Ilps;-l di1 ~rcltli!l"l:' a ferne ii, penfru d e.:l.\.nInI;ch1p(c:.~zil ,r.£&!ml, fetei d~ a rct5p:i:Il~e poziria :nfcrioar:1 irBpUSQ de s:cKier'lfnl,. t\srfc1, 'CoIl~i~ I~:r S. Prcur1 a fosr interpreH.,tit §l ca 0 legit.liriare a ~Lll:l'I::)rdCln1trii ~t:)cjale a fcm.::ilor (I'hyes ~i

Orrell, 19~J, Eiliort. 1;1931,

Cliricile acl~ lu; S. l'l;,[IC:lld :lu 10M fo~{rtt'; putcrnice_ Lui i s-a

lf1'irnNtat (,,\?LUl d ~i~t;ii d:iI:. la Pl'em:l~~~!.upe.dl')iltii.(li pcnisu)lui ,111Uprf1.- \'agi:r:w:HI~ ",i ~1eg~lle~7,ii Jl"l'KRQtNn\TI t)rimei wpii!ii.tii in t;Pll1luea identim~i geiUal)u; (MirGhdl, 1~13; Co\v3nl, 1 ~}84)_lH:J.i mult, S. de Beouvoir ')949) cOllS.derii. c.1 Fn'llr1~~wii in cX"pliGa~rca",sILl}.'cxaru.til!;li ,I ~t:alllti d".o,u:\'t(e DLl-\ ~~l'C 0 j~~rl;tlrrc _c.n .. ~ibjla pcntru a 1;.I"£I1a de C.(; sdtul masctrlir. ... enc m'Qi in".rdita.nr dedit eel fcmini.n,

'Teori<l: im'a-;CJ;rii sQei.a\e

R"p!f:.z,c.n.tanr~~ ~W!l:eski l<}orii afinn·(\ ell identit\1rca tolo1lvi de

!San !"S[-'C; hW[l\fi;tJ., ell ajuuJifn1 pttl~:s~JQr 'ne inta.t'II'£ \ii modda:r<~ .. Copiii adopd wlui,fl ~ifde:rI(llI:'E p,e'nuu, c,~ ei sunt reCOmp~llllSl'i:l\i, pentHl condufte'k atlcfv~t(' 'S~l'I.ulii.i lor ~i p~l?si\i pen~ @alc ina.dec'l:!f,: (Fa~fJt. 1'978 apu-d BlIJ;-::b. 1~8~}! [)~ e.;"<:;::mplu, b'i\li;;fl,

~

\'0,1" primi aprobarc penrru comportamentrtl aglesiv, in tio:af) ce fetde vor fi penalizatc pemw acelasi comportarnenr. O~vt=rs.e S'~~ldii 'wua ca baiqii sunt supusi unei presiurti n1ni IntHi, comtJarati'l' cu fetelc, in ditcctiu adoprarii unui cornporrarnenr .1~ef':"\'Qct ger1ului (Birch, 1988).

Tcoria dczvoltarii cognitive

Teoria invuV::m( sociale sub1i.oi:lZ1 jnnuenp~._ Pt~iu(lIklt externe aSlLpm dezvouarii idenritajii de gcn a copiilor, n_l':,glijand factorii interni. Din aceasrs pc:r;;p!.:cti·, a, Hum,,,rQji :l:~rtcd.lQr:i considera c1 CC'! rnai import ?_nt fac,t()~ csre nj:l> e.iW. de dU2Z\T.l!tare cogni.tiva a CCl{)ilnILli. Cu ,1JlC (t,vil'llC,jufOf]1!<lJi:J J.,~ptc atriLl:llte)C ad(""('\d.re gentllbi STmrr. mal dcgrahi cant-ate III mod acriv c1ecat dobanditeil1 mod pasiv O{,ohlbcrg" 19(9). Ati" baiqii, cat ~I ferele pa_f sa·,~i cl~",\'nltc propdile eogflirii ale rolulni de gw, in ?JCci:l~i ordine ~i .apro:aP\~ [n acej!l;~j Limp (Bi.reh,1988).

T~Fia schernei de glm_dcl' rel~rk'z_iJlt;l 0 :J!lt:l: fOf1na a dczvolt5_l"il cogniti\'"C, care pleaca de b pt..:;n;tlsa do jdcntlfh5~.J"fra de carre copil a J.1lfo.pri Uh~L ~en se dedan~L'$lz;J_ mai cl~.tr.'4ba ~:!io.di~i descoped . xul, e~t:cat atunci cand do.bandqte co,nst;anpl ,&Clllliui, a§a. cum sLlgera Kohlber_g., COfli'mI11 ~.l(!::,~stci tcorii, cop.ill e.xtntg din ml:tcliul inconjuraror r1ef1nirii skn;unpt: ale l~a;;(ul.irrl~~ii ~i fcminitPJii, I.: incorpot;eazrt in cate'gtH:ii c',up,nhl,'I:; de: m~iSQlll.iJ! fctnlnhff, (scheme: de gender) ~i,in fml'.qie ~ Je-C~l;l;.;I, .Ef,i direqwne;'l_z~ propriile comportamente.

Teoria dczvolrarii C015(11ti\'C, C!.1 .~I cea a inva;,arii socialc, nu poatc explica singuta iBe_ga{ita\jle dintre sexe. Luare imprcuna, de sugcrea.za ca djf;~renrdP.' biologice SUG[ ampliNcate de prczcnra in familie, §coaLi :;;i ma,ss-mcd~a a. unot rnodclediferire de gel.!, preluare prinlll1'iHire :;;1 imimril.:, -bhiar~i in canditiile in care copilul con~[ientize·£l.;d ii ii1ldege :l[tl.!:nd!oi~e cc ax tzebni adoprate d", ficcarc sex. ,-\.8 tfC'i, el duet: rnai depar(6 nwrieJ(ll cullural ;tl jnc-gaUlajilor dinrre b::tr.!Ja"~i ~i fernei, a(Mn:~ndl;l-i If1!l1!i iLlstl::Bcari sau motivarii,

a~

4.4. Socializarea di£;;xct1i!Jati - mfld.ilJjta~ ~i consecinte

. ," .i\nii copilariei svm t e,en~i'lJi pc<.ll~o;B, d.;!!:l-voh:~Jl~" p"i:·I~)n.di"

ta\:11 p cornportamenrului, i\CO'.~i:Jl, WI Sll"'£ k.'~"""" ,", . . J'.

, _ ... I'Y"Ij L ....... dliil!if.iLLII["41:TI., ~~1.6CJ:~J

penrru fnndarnenrurea concepsiilor de5.prc ~('!1ipo.n'\l.meUl;t11 m;r~'" culm sau fcminin udecvar.

Practic, un copil nu posicdii·nio.'IJJ1 fel de nL1l.0Li.§~ete despJ'e cum sa eVa~lJ;f~ 'c'C;c::,a ce aude §i vede. TE'n~ !1!sn~.tleci, dea ac~cpt;:l YaJo):ile C8 Ii ;SU"Ht j.D~t,leil.lLe: P;;!:rinl~, df' ecle n-w multe o,r-i Inn0.n~1.:\<'!!!l.!:, fi ~et:('ftll..Ufl:J ~a.,;tld0'Prc vaJ,ori rii.~irc, io fUrlClic de ~CX611 t.\cetL1.llJk Accastac til lWciillf" J:.iJ~:rmL·f,),ril e ri ..• "," .. b -'

. . F"" ru"IC 0 ~m!1.a

inci dl.: hi !$~teof'!::Er co~)iilQf, nH}ni~e:l'1r in care pfu:in~ii 1~1 cre~·az9: anumite ~-t§tcpf~lri,;sn,~j l~t't' de 5te-reutip!iTite e:.."ils.wn.te.

h .. tr-un :ltudin n~ali~a.t intr-un s.pi~. 30 de p€,re"l:}l~ df' "p:'l"r:int-~ (15 ::ly,:\ild biliqi ~i 15 avand fe~ftJ all. tosr ruga,&i sa c1e5a1c Iilurcaqe· risricilc copiilot lot. S~a obset'lo',p.\t ca tJJ~li(, (JR.r ~i marnelc, ~iJi.u cc.racteriz?J' copiii coresp'cla~,?itor ~tcrr'e:aihp"Jirilor cultural",;. b.aiCl&:i,i ~n tosr dcscrisi ca fiind mai lTwd" Il!1ll\i pL)~Gm1,l(j.i, mai acrivl, jarfe~cle mal mici, rMi delicate, msi ~!L15JV!;' {Rubin €t aL, 19.74).. M pare in.s1i', ('1 exisUl ',lnIJJnlte d~..sd~iri j'n:!'I'c ~rcre(](:~p[llilf ratilor ;.i cele ale I'i:1ahlt..1or.:'sI.1;H:lide: af}(l"a rca ~t!i '>IjJ .r)!'!i multe 'l!'~n~P\ii dpiEe de-cit rn.al11e11l') celc ma~ I1~~mpr;n~~~ 3&"~J.tl'~k taVi ci:f.g,1.ier1 ([.":'V:S, 1989).

i:l'llJ~u11.. alr ~p(jd1'lil01L. lJfl6r eopi~ c1t. gtfu:i-i;ol}1i: le,.;.g [(1St ~enL['[ un b2i1:rC·1 eli: patru aru j\LWl «()p.ti; ;).i;,:lla~i hai.qd le~iiI fost pr!!'izcntar ('a' Clod felIirt Dupd. eli! 5~;.I.1.I jL]!.C4l: 0.1 cl Nf~d lllinut:C., cupiii aw fost ruga~i sa~'l c'lG$crie in fl1l'1:c~e de 3n~\m~to I:«W~c. ... teJ'i~tici: mfc/mare, [{(Cllt/volbb,dre~, iudu~!flCil!duji~ Ce;i ifuli tILul~i J~1lU descris C:,Ji fiH~d vorbarq ;;i jJC:9!Il~. Ca' billa:\'; copH\ll ill fOSI alJl"cdat o. fiind "mal",", iar ca bt,it :1 '~D~J d~(.:ris til ilind ".mic"(Splirh ~i Lloyd, 197:fL St~dl ~h KMrllkel:, l~S!l). ~.acl!lri Ghl~t ~iJ c,J~iil de. Ci'tlL"ja,flj -au id,,,,l bine C!::Hl.tume d~yR C'.,Lm zrebuie "a fie l~~le.'Iil ~I fe.ter.~. ~\cjciisD: idtJ ~IJ (O~I~ inoel.J.!a(e dl' l14dn.j.il pr.tt] ~~1iie ~oomportam~Liil.l ![\""ltf &tii iJ;~ ::Ln'-pia .

,\It!!:~tu(Ui e'li'W'.e-nr1ilczJ. f3:ptul d., in crimpAl1~tme:m;ui de jor. al cflp~lQJ;, lZon~h:::,hi,t1*~flMI s.e:xWUJ esr,.er~.a6ij de evicieJll.a il de pcc,cm:e (Bn!.w.n, t9~::i, 123}. DI;; i:'JlettIp.u" S. Thornp$O!1 ("]973) a d<lS"'o®'perit: d p~fe 7io/t dii'l:'lU>C .cop~ii ~ 'clui ani pc care i-a studi.u aL1 p'tltlJf daMf'im ~I=~m,!:t 0 sm41 ae fd~':,)~ntJ!' illlSllChip:1!1d b~1::ba~i ~i [cllld, procenx ce a crcseu III 9.0% 1 \'fl.5t'.kde Fei aai. Dcsroperiri $i.mibre au 'Illil 0b!!twte "j cltO :lifi e~lit,~h\:tOri., G1fC ~lt1 mawr ci, illap,ir,d 01: "~I"~w. d.c d~i' ,uli, e'tjciTI::lde de sex pol: n [cpedlt ~i n1.n"u folos.itc (Q\!"'~i.:n ~i lloyd, H'.fM;~··ce 5i Bmwn, H>94). Chiar

:;:i in cond1riik: hli care <J! {6t~ ~nlrodusa n li€iu:l wci[ablt1l1 (I!:tnia), §i Gcnryiil(;)f li s-a cerur ,5i"1 potrivcasca' dDU.J PC:CCdlj de r€)tografii FcuLm 3. ee juca impreuna, ei ;;u folosit sexu] mai degmt,a dcd.t Il:Imia; ca §i catego.tie predorninanta: copiii au fOSl rnult mai inclinari s:t potriveasca doua perechi de fete sau de baicti, decaf sa puna irnprcuna petsoanc din ~CC1a?1 gr:up ernie (D2,Ycy, 1983).

Exista unele dovezi ce sugereat;~ ca pani1 si copjij ele di.rev'<J! luni sum capabili de disrinctii calcg()rkdc.. J P'agan ~ L Singer (197~)} au foiosit 0 p,u:~Jigtna a obi;mu.irrlel cu bebeltl~i d~ 5-6 luni. CoQfmm acesteia, L10 srirnul este arru,~H cClpilului in mncLJC~el:I!l! in idcca de a-I nbj~I1Lii cu ssimuiul l'op;eub\, Apoi, acd stim~1 esre prezenrat impreunfi. c n ~IiITi.llil'i-l WiSt" rn.3 . .sl1r~el\J:.se' t.imp!!1 in GUT coprlul '_pt'ive~te f\eeaf~' ~,th:n'\ll Dad. el fixeaz'{l_ ~tim .. uiul test nlai mulr. limp d~il (Jrigm;-ci(ll, se pJ,:csuptrnc C-;"t vede €tv:i. neubi~mli( ~i, pon urrnare, reaJ!:iZeaza 0 dif~rcn~f.!rC!.inLte. eel doi.· .hltori+6tari ~m Botr..iyjr"C'lN,gc'j,;l filwgr.afil OJ b.i!iFb;J,l,!:i§i CC:ll'lEl, :il§'a lilldt aCt'§riC1 erat'l cat SC' pf_'ah.:' de si,ruJlaci in ccea C~ i0rj\~i:tr:' un numar de tt>ls;itL!.I:i faci.lk (h'lngttl1ca pUI,.lu.i., grol}ijlYll4.1 buzelor ere.). c'1l-U porrivir, de asemenea, fOlogn,t~i cu p(!'1ts:(}aliW de. ace-lajl sex ~i v~l;l t'~ tr;l[[. 0:: fccLi\. fnai P,l!,i'!l simiJfl.~e 1W~I<: 1:'U :r'rd~ ~l>edl ~ehi.lc b~t'lNe .. f-en1tie> £,Awlw;ij ,H~ aVLJ( aevoie de milt rnall titnp \.IJtj~iju· se 1:1 J\;)wgLl.fl).< 11llI~'" atune: dine! plliri.~jjaJJ~, ua:h".rali:;;:arA ~m de sex sau Vhsta dii.'erit;l faj;l de fleqea (Un fotogt.':iJfia de control.

Studiile pr~ntilLe at! €\·id.cnf.iat l'~paci'r.iJ"h:n copiilor de a constienriza, de la va.:;w exrrem de fragedc, difcri.tek uttcgorii scciale. TOLU:;;i, con~1.kn!izare~\ rru i'rnplic\. ne~j'~[;Ki' ,) l:dli:!ll' filiare cu sau o preferinta PC:lltl'U (~ 1I:a[cgurkC 1.0. ;z!~trifl.l!enh:d aheia .. Cercctiitorii au ar~tar t:a, cPol pU!J.fl de la trci ~ni. c;opijj St idtntifica cu aceste caregorii ~j exprima Frefcdil~e. :;brc pcnt'flJ una dinlTc de. De cxemplu, S, Thompson (,1,97,S) a des.cop:rit cil, in timl) ce copiil de doi aru srrru ulld Qt~:glUr de idClml!llt~rJ,.lor 5e);,u~tl,;\ (doar iumstare au rhpubs cotect ell. sunr lJli.iz:tfiam futfpey, (h~p'M. dol ani

ma.'ip.i!iM, rlc~airJl'ea ,1c ma.I:Jl?l e"re t'~~ntia!~;. ~-~i d~O.lPtti p1lPPJio idCfllitJltt' S£1i.'l!:y'j,- spun<= E,. 'Lconeili (1994) ~ inselitmnili sil. ih'1ilJ n1rJd'l'll'elco :iiau mOdurile de <1. ~rocE:di!, de a g:Vl1_tli ~i d~ ~ ilinti ali: unei alte .peI~9\1l1l.e de '&ceh~~i sex. D!I!l~eea, un b:ti',lt care au are aJ\ltuti de cl un bllrbat acililt, are dificuturri in a se identified in sexu] lui, Priln. urrnare, bi\ie~.ii. fii(J:a tad. W1.r aq"a 0 iclentil'ate dt so: confuza ~i GlP-.1clti"qi mal recluse de cxprcsic.

.,1.c<.:aSta concluzic ,) avut un impan considcrabil, dad! nc g'dndim .:-i au apaw[ puncte de vcdere pnrHvh 6!fOl-a or~i'l1_[le8, .homosexuala in.tf(· biiiqi ar derirICa, mai mull: dirus-o.arasare i[flr)ie-

" J

dicfltA fa\:i. de ataij deciir din dOiTun-: .. q±-J. m:nern:i, CI.I:1111 SL; [',g;fH'I':ri-

z<J;t.c ,:t.i1Acrior (LcQ_!1lillJl, lC;)~).

De c@llbltJ paJ:[e, f7,afa p-oa¥.e ,fac~~ fu.~jClJ]Ut:: un rncca nisrn de idenrificare Eira ii ~i: del~eze: de ntama ci. Poaie acest,a. CS[I~ ~l unul din mouvele pc;n!ru etIe r~ielc se manq:j;!;~ .. rIiil dcvrcme decal' b;iie!ii (lvlc\'1(lras, 1987). _AcCJ::.}§i ide", tI reglsim :ll b E. Sranciulescu (1998J'~ GMe consid:~d ca';J(ctlLitn.::.Iltu.l copilih:JL:i ftl!i£c:ul1ne arc 0 durar.a ~i mare dccat acela al cnpil\l.tit:i (et~JJnilu': b;ut1ll $Unt mai \'u~e.robili ,~i mai gre«)i in ir;;.J.ekgere;l/asirn i.l.;],t/ea nrdrruJ. seciale :ldultc.

Grcmiirih: P<:> C:l.tC tti i:nt:impinii till" in prot.eHli dc idenltflcan: se leagii de rnhd ~t ~(r<: nu 11lfli t!J acn:ptil, §l p ... C :r~ 11 ved~ jl.i mama sa, (gospodina, it1Jobil~. p~hi\.i{ erc.) .. Ex.f..lllll. deci, ~ii'~l2':1 porrivit dreia, ell cat fut~ n¢~le, ideutifiG!I.r,cant 1il;LaIDIl G! 1lU ,nal ap"re ca 0 solutie s:atjs.tu.clooare. ,:\cesr lucm ~ intan_lpL1, In "peci,d in familiile undo,q tau'll este perce~u~ ea olviind a\!tox:!ta[;e \.~r" P(::!]ITI:I it domina, fata :ti?l::bllie sa 5C idell.ritrrClfl. ~11 d. D::td I1H va rc:.u.&i, en "'\{ ~upona st..i,petifJ:r:ituh::a paterna cn Q ad~til!'c nepblttncioasa (de Tkauvoi.r, 1[J4~»).

Un ro] importam. 11 are !~i n~:ilc!,i::Ji ta~1Y1j Fj)a de propria 5:1 fii'c.i De exp-mplu, dacz f~~;" sG<Mn::ln:!i dlL1 punct cle \"c(iLre Jlzjc (L,

m,rrnJ_ Sl! f.c31't' st'e bane fenihli.nl", 3.1UJ1.C1 llLdi ,"a ~r" ca rendinp S'i'i ~ lrattze cs Fe I) ferne,itt . .Qadi, r.at~l QU are un qlJ ia,r rata sa are a GElOS ritutie vigur0,~i ~i rohusm, el ~"11 fi t~Iil'~1 sa 0 1:t:1it~~e,ca pc un h:li:u ObSliTJm..1.,:Jpdar, d: numsrul ~j~~'1;vi copii],l;)fr ~l~l!rl'a~ S.<>,'1 '1·:rlc ..... euiazii ~'::rjJniliclrfi' 'm:ocer,uL de·jdenljjj(;~Ll:(: al fe'bd ssn bl,

... "1,;_ I 6L' ~f· "'. - . .E-

h-n:11u\ en p&tintek: d .. &~ opus.

E:Rjshl ~i opioh potri,·it ~.1ron.l. indiferent ,1e se:!(~ ren.t;tt~1

1)\)~1li1ierl',[!, ullci iik:lI.tJ:l,;~li 1ll.1b::bj"jce, oopilnJ trcbuila. s.il De~c,a !~"i~ !';I:~l\H.?l.~Jc Gt~pc: ~timp, ~te. tt:i.?~rb Lq:;~ ~h: 1113.ma, ('!"tap~ dreia rrebuie nf'H[3;lxar ::;~( tH'W'lf4'e illdepihtarca d,;:. mQf,Tllii', Et"'fa libtr It"ioara pre"ede a!a?G:tC1l fu~~ de ratA, ~i apoi indgpa1'ril:lJ~a d~ 1:.1, e.lfc lllilutl! p~ fIll'lll "Q.-~1 de~ci,)p¢'I'"f''''l;sr;m~1l ptb'ptk (B~", 19(2).

A;"adJar, rolu] p4rin~il(lr in id.e,nlificncllC ~£''x:llaJ~.\ c.npil'L.llLll, este imcns La fe 1 de" mare esrc ;;i (Jom.ributi.a acestota 1n ·ceea ce p:Ii\'c_~le perpettl1eia 8il'e:reotipmilor ck g..:n. Oil! ex.empkl, nuP:llll' ruase e}(pc;]'imeqre au Fl15 in (:'.,ide!'l~ tnll!a.m,r:"tllul dlfif:.J:erl~l.i.:i~ al nO\l,-$lsClc1fi1o.r, in fnncl;ie de 8.o;,;-;,ul hr. intt"a.tlIJI dIN j].!::~~~1l,~ tn~ !.(]\ de fel1l:ci ,I iiosr l"l)ga[ 3,'\ se jo~lce ell un "np;bt~ de ~'Ii:~ lUQI. DOclii rctl~e ;>t doi hiafl.l!tcj.1\1 fost iJXli;II::iil;!a~i, :fie 6t~"~Pb·]:!1,~it.tot: '1';1'0' pnllJ,ui sex 'tic cm~s:p:L1mz.{lt()[ !!l!'Juihh. 5-11, (lT~scr"'lI:t d lu~citiile :lle,.'e d~ ,~rrr~me1)j '~'ll! variat l'll ~qje q'C' s.-ezul, '~e c.-nc uc.,ste~\ cQns!ckJ'I'Iu c.A il au ~~W(,c'li\'i~ ~upH. D!i. ~xelnplL1. b~,j~i :&0. (lJSj: incuraj,(lj l11;J',' mule decit f(tl'd~' sa ptln.u;ipe la: a.c;.tJ'(,~~ care \rmplld f(llosirq. ,ml§cMoll (S~~.I.h ~~ Llp}ld, EI7.'B).

o ·c. n<;"l't·,~ ce '"0\')1"1·· i ·r .... se r.:.cu,mpOl'~amei'lt-ml,a'fill,t'ilm f,l~ii de

1 l_ '~/, .. hh. ~,~ "__'. _~GJi], ~ F"

ei cOll'linclfl ~2t floe; eli fi.llL:f:l,p~t. $t"u.dii ~li-w:[fiC: ill at. 'l' ca tapi sunt m:ai dud cu hhefi~ ~~ !11:lA bH..!J.:ci EU fe~~c (lWcDon:l!d ;:;i Parke, 191:!61".De il.ltfcJ, p:ll'irwi n')I'I:~j.pcd. d. ~Ie o-tl.!1t mal sincere st, de :\(i"C,;!, Il::nt[imru. mul'd Lc;licrl&eln )£.lc£iedtJpsi, Ei ii hTV';'l9· pe baie~i sa~si cc"n[(o\ezc (:.moihl£, lf~ a~~orcl?t lURI D]ulril. ind<::p(:nden~a si ,dC':{.:urajea7S iqClU'il~ agre:si'n; I?cnt:nt ret!:: (Rt),;s ~i T,1.ylor, 1989),

F~tl3k sunt mai aient 'J,5CI1\tate at·Mlci.:.wd al:Llll:"Voir de aiutor iar

- '-, .. )

baiqii sum rnai des ll1curllj::l!l Ln. inCCt't':lrril~ iOi'de xfitEi;laR tf~15.)t

cr ill., 1985). ' .~

Un experiment interesaut a fost tt'tIJi::z\!;[ de S. Goldberg 51- M. Lewis (1969)_ 0 maD)~i f; ulpllLtl ei au f(J~l hsati [1t'1:g'~ hl;.x.-~) earners, cercctstorii fl.unl?1hl'l1d de cihlHDri ~~ ifidepJ maZU cc,tyi1d de marna. La un moment dar intrc cd dOl a fost pusil 0 buieri perrtru a se obscrva (e~qj_a copi_lului __ C!:l.i doi rm!Jw.:.i; au aril;t.<lt d .. Cetel,Co !!it~lteau mai apn.:Jafje de nl<l~:r.1J::: d:~-.cit b~iqil, ~ mai degrabp. plangcau ~j_~c l)D....~U de l:m:n-i~ delZ:iir.s.u c 1l1J3.~:l )T!.cJl:blitj_t~ pentnr a 0 ocoli. Esle §i aCL~:t:I \ern Gx~pllJ e[\ Jbbcp..i srmr ~:ndn:n:nati de mici s:1 L~i de~\'o\tc lnrl.~:pruu1l.m_trr ~l 5.9: rnz eJidC'~(" p',_i.bic in, £ap unor obstacol£.

L. Hotfmaa (197\.'1) Mlnna,._1!:l fe:teVe' au pflrte c1.,,;·b pt~:lma.re protectie, care nhib?1.~+~"\"11(11.n::rnJ..nLltlliror G'l..~UK:tt,n~." Ek 1;Il@( unde s~l evite sarcinile dificile, rCOl1llP.ir~(.t ir\' C;'i bllieR! care miN [.QV3;fall sa fie mnlt mai to.crcz}lton in fot"ta'l@ proprii ~i sa 1";IclGi in. orice acrivir.ue () adt'v:irat~. prov'()ca[c .Pill ~~~n:8t~ perspcctidl., auto rul cirar ~ra:r::.i ca fcmcik cu realiziri' nOHI,bik, 3,\.1 a:wt mame severe, cnrc nu lc-au cil['!"fd(-rat frag.ilc ~al.l \fll~l.l{;r';tbi,r>e p~n~u ale prote]a.

Un aspe:.rf eare inJluenr'%lz.a. a_~'i1::1.m:arCr~: J~-rohJluj in mod diferit sc fefda. I.a pte/iE:nr~/;"l'hse';rf,(J; r~lnr'l. O. I3lim (195:8., "

(iemO!1SCJ ~ .,. --:\ - \., -

, rar ca, arunci caac fal'iiI ;ll[iI.:'= un {hlte, P<"lsit11'1.i.!;;"lt€.a ca e:::'I, ~

rnanifeste (dsltl1.CLIIlf\SGILll1e (,lll1b-i\ia, sp.iritnL de conlpetiiillt"~[c.)

e~te mat mare dcCat;'l C"lL:ull'" ['1"'> r-r , • ,.... > 1- d"1

_. • . ,__ l"_~ ,. ~~ '_.:Ji.\.,.. ",-.d, a~~I~,~itt if) SOLa .. In I11@"' 5:lnl.! ar

I . '

)ii.tatui care arc 0 sora, va rnanifcl\~--;)I m1ii· mulre Ira iHuri rerninine

(~l.fectivitaf", olucd\"~H~) ded.t eel cafe are un frate.

In foarte multe c;wuri, copiii prl::l-ial,l GomportmneuJc diferentiat~ de ~cn-rol, privind, -~i hpr~ru ill, din t.l1U:llJ.e~t ~~. pre~t!El mancjirn SJU "p:Jh.tnl rui11j~)): sum ~oil.Zilte intor."'e:l:Hna de mam{l, acestt" acti\'it8\1 hitd in s~ ,tl'L(:"i fU,lfK:l • .s~._ CEl:rl::iI~t ~Gltugi ,ia. fu

j'iiR:dlli'l.e eu ,i.b.1fJ.r~ 'cactic·di, cop_iii il\ii rnai putine repreze.nthi ;;~:!'eQ.tJ:pia- in ~:iJ(ll~P rolurilor (ell:: ~n gad:SQll et al., 19Bf,).

Judir.ill:t:' ~f)nUCll'~Ca<:J, de :~scro~r.ca, e~"'Ql1.4ia ot:1).2i,hdui, atirudiniie ~j cqm~l.tmJl~n_lblJ ;l;cesitIJa: ].,1~J! \i ce;cctiltori a'll ~114ici:al cell. in6U,iI~ O1U impL\(i~!H im~()l:tante In dei!volrart'a cQgniti~·a ~i ;lX;I~i~~ a celnr Jn~(1 CMiO.tt, 1 ()87). Uri s1;~ru, reafuia'f ~ Iv1. Q'llifien (1987) "l!:<.\ta d 1(R.I capii Cafe se j(J;:tcil .. 1.0. rood frecveut cu rapU'~t Tn va (il. rnai lil~or ~ 1iIorL'l<!asca ck,;it copi:h .~'H:~ fnl,tl·sfosc aIt!: iudlrii. Deasemcnca, s-·~ c{mi:rtatnr. C.1.pwl c:a. s11Rl 'ID~ DH1i acrivi eopiii care 5C joad ell iU,diii np~~e 1b1ie~I9.t:' (GJ"Srien, 1 98'1). Ef prirnesc mal <;Iqgrftbfi i!'\ci-\.di C$rc inDm1jeii->,,!l t:t~:ll.h".ita:tEa, pe l~1:nd fetc:lc p~inrcsc itlc41:Li p~iv;;- (Fdro ~x,·i!i, 197~). D~tld 2·-.3 1Ul1, bti:iqii f.:>.reuri. rn"u primes;, plpu~: fe.telg_ mHuimt! :ill pdmc.'S(."ii ~ ~;I le valorizeze illfd~15i\ in perioadn i"acultntii·

ell ail\lr]l<rl!I~ ~udi:tii]m, cdc diI)];la scxe :W!1rl inOltefl~'UC sa se lFdrept:e sPfrt"9.ll-!.l,mir,? profesii (b1ti~ll~ - 0& J:e §:ffin_!l1, rnurrciror, agtiCllltor, fetcle - a.d~tcl'l~ medIchll~ pjlnfit:so!l.~ aGi:tm,oa5<~ CK.), luau cafe se mai If),[<19lplii ;;iiJ;l ~,~lf, fH"~tre. Oil! .I:~.m;phl, o e<,rCerii~!'~ar( rLimi;'ll rn t1J.Tn:tlma.r.~r!!' n'l~tl it Ln:siiorcinatas(i CCltDlul6ze ccn::te,l: ,.A'~ deri (1 1\lcicie: (?Cnb:u un enpil de tre] ani", f1 prim;t pr(;l ~Ltm:d~Bi jli:da~i (~iSr~:r.m;·;J~lPcntru lUl b~iai san pentnl o :eiifd J" ~.ViL'l.tc~nt, HS5, 2SilJ).

SQcia\i.~t):IDl!n in frlmU.ie iflilfci: IQ~ priJIl dn':";;J_ p.f€!CCS\1 de l:ov;q~ue, proceSi! cal;~ inti~c (~ie~~) s~cirQ~:tul ~lpaI'l\CnCI~,~ei ,h un sex, semiment ce tn.m.e. ~it b!"!z~ ltl.i mM fHult difet:e:n~el_e dnbanditcsi mai ptI~j;11 difcr.tl~~d~c; prl~F!"jse. Cell: m?i Impcoo;ante pw~ eesc de It,l \1t~ 1Iit: sun!" :

1) Im.ita.l:ia d j. Fc[·e, n p aB.

.l\€:~1 pwc:es ek In ... -<:tp:.rL pl~lld de' b prenwea ca, h. ~~o~'li:, Qsi~t1 [c.adin~ de a ;mita I11Qdekk:_ de a,~@~i' 5C;';', in mru.. mare m~h;lld ~k:\\:iH pG cele de' ~K 0P~!!I, cI(:,m~~t" cof-iW' ~l1ni Il!IfI[ rCnUil.j

S:l imir.: pe cineva pcrceput ca fiind ,;.im.:Ll.~r ,",ll ei, Pfrii1~ji inrervin ro:a.n~ p1J~in in acest proces, "j cunsid~ n. llIllla:tLll va cleven barb.1t aclevlrat dOH" iJ11iLJar:t1u-~i t Ilii, isr fE.'Ula 0 femoeh: verirnhila, identifidndu·;lit' lU.I.,lthki (,t. t;Jm~ 11'1 ~neiilll, p:1r111!U nu HIUI. doar convinsi de accst ucru, c:j ,5i mfirvcilCi, apredintl cil un copil devine marur o1b;,;l ail~nd c'lD.d !::!;1.ir GltJabil s] Imite modclu; oti.;ci,t de piu:illt~E de arch:;;' Sex.

2) indl.ci.u:a dilft:r.r.o!i:~l;l

Se con5ider~l ca pii.ril1~il, profesorii, prielt:rul \nUi.rcsc co '\ r!run~n1:<,l,e ec fl !: s!").lll.tl,l copii..ul1i ~i n.~pund 11£.8:1.( v 1>1 compmlrutle:mel- nq:Kitriv'.ire: So xu.i.ui. PIai:ric, n;\.l numai c se impune ('~l,pil rW pt~ unrea r!.nor ccroporremeuicle dlo: rul <l5i!::.!11an:l(O:m: ~'ltltl(etuj de ace ~i sa clat,in, 'lcela~i timp. suru valorizure .ncgati,,· CT'k~ tGitC!c!l;ti ak ~Lc~~tuW. de.;;a muta 1,r,esD..lri, de a adopta compotHn'IUlle cDn:s!lderc:Ui~ ~,p::lJ'~l'In hl~)d~UI'~~lilor de IDanifeSl:are ale celtrl~al sex.

3) cl'.ltnGoc'I2jizJ;r.:>l.

A ~ll P1'OCC's. ~ . .in' :..pue ple:1c:i de la ipeseza poeei: ~t careia, odatil. ce l::Dptlul s-: idcnriflElll, e 1 . I '- in .mod acri\1" i formaci rlespre modul cum [ertu:ialba~barq tt'ebrulCrsii ~e [marte. Co.nfor;n accstei reorii ;l d :;;"dll!'hii o,',gl'dfi .... e pl'TIp1Elt dr, Kohlberg .: 1 <)6'2), ]dquifli:~ I'ejl SCll!u~l\ .apn:r C;:J. nina llH ril:odul; nl du!;OCtii acti,,,!;; II. i&ntitll;ii l,jiop.di. Cn 'Alle cm'itrnO', L. )o;;jr;hlherg Q·6:k· ca, inainte C UJ copil sit:se identifice 01 0 dn\ per;o:lMt. 01 treliu1e s,il dispuna de anurnite iudcc~l\i des pre natura ClfHctd1-srjeiJo! s:ale distinctc,

De (;);.em£llt4 bai"'~ii 11 de' barhati pentru ca-se idenl:JJcica sau i!;i im)li tad!, ci se i~nbnel eu tIliiU lor pem HI cii ,realize:.!?) d. SuM baiqi. E; {fi O1n~ deutb:!;;l.zJ. aparrl'ne:lltll ~.- pJ;,IJ \i::t $~ CDmj1omi. ca :1I.UD:. i\C!c-nsta teQrte.·de i r~ClHI.n:1.ffC! Inl!]!i acrjll,' P ~Aft copiii il e\ll in pro(}i!:s.t,l id~u:tdjc.dni lor $~XJ~'~' dEs!, a('ce~~uem!a

irnporrants difl.U'enrierii, llegJije:ai\a se:mmi1ru&W l'n"i~arii sociale Ii sex-rolului.

Pentru 0 1nfclegerc mai d<l.la a modului cum sunt S(.Ki:1.1iZ'l~i

CC/piii in familie, von'l' .ompara acest proccs in £amilja tradi.rl<)naIJ ti 1fl cca lnodert'i_~," "Ne-,an1 optil: Ja a,C.este dOll:! rnomcnte din wrona oinerurii deoarece, de C!~]e mai muJ.tt: arl~ atunci caRd an~]i7Jfu:J. ,:v.:-f)i'1i!'1e.ntcie lurnii contempnranc,<tvc:m tendinra de ale Iaporra Ia sociemrea tr<lttl~1DnaJl1, ~:\,' diru::r-1jln impu.ls a ntjtetic, fie dinrr-o comoditare a comp~~f';irii ell tdtil1lw trecur

Rol:1,I1 mamei in fumilln lrllditlnnala ~tlflSl mai ales, In

c!irneniiurltm ,eJJllLI ci"onaJ/ e1r.:prclliv, 11 e !.i'CaPEi ja[r u·j ,at{t1ui, in dllJlcn;-;iunea 1I15lXl.!iiltl!J"I'!;iia Tr. ll, se~ I cAq5ULnt, ru; de a parte, marna, 1,15.nc\i:\ ~i dl!jdjll,~~, t~ de a:lta, 1<~J.i~~u un cchilibru rational in educarca copiilor Jlo.r [Boereseu, 19tF).

Dad avcrn in vedcrc C! au,ulel~ pit are piirinrii lc petrec ahHuri de copii indeplinesc rrci fUD.t:!jj (de £ingly, 19(6):

I) 0 Iuncrie de Inrre.tinere ~"l:epa.m~ (cnrespullzand acrivita~ilur lYtcna);[;;r,I;:),

2:: n Iunrtie de reconfort (momente ,t tandt:er ~i confesiune); 3) 0 Iunctic de d-~.\oolpr (0 je~Vi~ uluclui\-e expliclre)

vom constata d, In fiuniUa lLil.diti nahl, diferentele intrc bsrbati ~i Fe!'pci crau fo.~rt, clru:e: in timp ce ferncia asigura toatc cele trei t1J.nqii, barbatul era speciili»:-at C:xclUSI \in functia de reconfort. Prccizam ca denseblrUe imre rolul masculin si eel teJf;n.inin '-i?ea:dl rnodul, uarura implkllirii, ~i nu gradul de implicate, care nici nu ponte fi evaluat, Wrucii.t rtlJ POt fi cornparare caruitativ, compormmeme d,ifc1:irc cahtativ.

E. S(anciu1esnl (1997), plednd de la concluziile formulate de () serie de cercctatori , e.mcien\l.aza faptL!l.1 ca plrinlii apaqinand uno!" eamgorii sccio-ecnnrm:u .. c;c: difetiu!! ~an~Fn.it cepiiior inr valori dit:er.1le:ico clasele I1LijlQcjj ~j sL1p~11f)nc,",u.[ll ~ri/;~~ '!!I'U~fmomia

~i 1S1i:piinircu d.l;:~fl'It:, iil1ag;~~.t:I;. i;i C:J;~Ii''1tn1~il.. in (t'rl.1V ~ in clasclc POPli'bn;: accensul esre pl:l.~ P'; oUliJ)t::, (,~"Q"itl!llit:, dbetii{.'n~ii., respect :1] \,a.ts,rei M(. j!l rimp ce !J;1rDlitll ~.:l1ilifuffiltl clliselor sJ.Lperioalc ~j ff~'jilocii "I'" torizea'Z;{ J:011§ita ~eoiari, ca rnijloc de a~~ce·lls.iun(' sociala (l1iIlnsl;ni~;incl G(l~1iilor ,;Sin.d'rWlJJI.l dt· reu ~itir'), cei t-are ap'l.r~in clasclor p(jpulare rransmir mar d~~9it I,m "sirld'rnm al e~ccLlhli'< (educutia lor fiind dorrun rrd de palJi"ltate ~~i fablis:m).

Din aceasra pcrspectiva, lmirotrnitl:!;~ SO(i:'l]j£~Fii sc rcfera la cOlwergcIIra modclclo 0- culturaie rr:::ri"¥.5"1"nlE'!: k tlecare din ccle trei nivcle. clasa sl.ipe(i()attilthJ;~~l mliJ.tKielcl1ls-" lflbioara. 111 societat.~a tel:dir1onA0. ~:x.:i~1~~ 0 trllHfiW va.iQdQ~ l'nUIt mai mare, Spf': dtl,_o~eb:lrc d<.! SUclcI.He::l J:on~e:m,pi.iilC·'lnt LHt~l;". h ;lCd;-Jr~:l [li,\:~ (e'~ sup~:rjo~ldl ~!,\,gim forme difc:cit~ de ~olrialiizare, \'ak~ti. dlt~tiH'" at.itudi-ni ·rl coT'i':tporumcntc: uucor i cOIlU';l;(huotii, rna~e ::H.ce~lea tbl{)D~ t1ll.ptului ,~@, p:~~ClltIil !l!Llltl11:W; L.:lD nou Lip de r.nlniri'\, cnlrura pl-110gl..lJ:ftiLiLl (dfsmit:ii in\l1~:::!' atitmi d!~fHe I'l rincri),

PI:rUfll a c\'lciooli,l rrrai hine rnplITtl Ie' dln,{TC :),z,,'~ite rip:!),ri de r~,mjILi, din pet:;pecti,·,1 Silli..,iilUT dill~.ivc, \'UITl pl'eZ(;;l1L1 UJ,\, nwdd de eVQh.l~ie, piq,"and dt; h dOlli'i.~J.riabiJe.; ClJiltH10) P:U('lfJu-l" \,1 S'UPOTl p,1f'£l'1tal Prima vari~r~~j,l \fiz~1 ~ (Q.ll~r,:: re,' pen:u£i\ri!4ile \>1 lrtclude indlr:at!~rl cz ae L'C'f~ ill lim..i:i:el~ ~~ uk pimn\i auwil~tiI, copi.ilor. ;-i. ~'b:lmH Cl~ care <SiiI.:nl 8.fillr..;::;.t~ ~i t.LJnttula[~ regu.lil.~. ;\ tci~ua vllri~ibiHi Y\u:<l~::\._l:\'!!i. ild.J\lmktt}.es,pjn~ ~ jll.~IJ(le it~dk:!f(J :;i ce se ret-era b. gr1Idul de ti!!'I.).tI;>.I['8: ~I~j"i n~ru: in aCI.j-'lirjia~c;l copiilor ~i n~1C0pii\1INitJ_ fa~a dc fl!1! v oile ~i 8!!b'ik lui ernotionale.

i1:Ce:n llllodel (r~gma 5) e\'idcn:~>I.'Z1L fUpll~ dLfi.unwa tmillp.ortahl, din punct ~e \'c<:i.cte al ,:ontroltr.lmi~s~!Ciai, rt:s'h: ]!.'lJJ- pen:ru.,si't'a_ dec:'a f"atTIiJia patnarli:al;t,ID ltiOl{:l cc, din- ptilj,rt ttl! ,:l!!£lh( aJ suporrului ~lHt':n\'ai, !t.~.!i': mai n<."",,~n,g;t}i1.ntj ~ampa:~~t:h CD fatnjlfoi ~5trl.1.Crurats, Mentiol1,;im L4 fruroiJi'd rf~!3>tnlcrur.Jri i,ncltli:h~ f) scrie de cnnClguiIllli rtIrnili.j1k aclffPtarti!'ifl.l[I!:~.rului .te s('t()l ~h5it(.:-;rHtofan ~.i. Cili1liH;,'1'c1, 1900).

2711

I I n.l:'1ffi(~k l"AR'E'NTo'IJ..

o ioI!a CQQdu-~~ intc:r~~;;u.t"!l. ,ad~ii de E.. Stdnc:tu.iC"s('I/ (11),9al Jll"Ste keik ~~ in S'c('eoLul X]X .l:b~L 1111 avtl'Illlle·ll (nell ~ un'rnodtl ndl1.nJl al ~~ilh~i t{.;l~ljptln~; Jin l~lilrjplil:l1'rn'w. i!cljjr.; liJJr)[' de' Mrl~t'af~ ~j PQtC~,

:t\Lli 111\,111. l:pllllnnu;~:m 1111 este cle;i~>:j numai expres,h;I!!):[ wlul p\ltetn ftt1ml'l! H.l'!>trum,l~fU!l]_ F~me".ik stUH pw(m:.1.~it1il'j jn~tm· mcHtllle pu ~;~l1'.l1!C!t {~Mi1~tiI!'~~:ut ~ t;m~rgJIC, Gfdine, ~:Ei't""iimtl~ boeih{m_, eficiM~i'i, 111\elepcirillc-e.tc) iar 1;'~lbaT(.ll m'l 'dclLld cleme:r:t-

. - ".l.ui

tcle ,t'rtJ.o~io1;a.l,,;:, E::Wa.l: dadi. - pc !1l'dsuhl cc u1SChn fl'!' O\~a"" i1WC~U I

de if;lS rruirc _. \~j:,;~'bj.LiD'*t~;>t afeq.iu.!l.ii Pi:Ii.cm~ [nn a[c(:#~I[w;d:n.sJl§,"ij pare a sc diminua,

Al"lu:q,rca CilM2a c@i1])idera cl, ir1. ~~co1td. ~JX ,{Qm1ill.esof;;, c)!!llifl ;. se m;'lHII fCl!~ L.JcO ~~I<i:Jfiu oole~r,v 1'i:ruapoMl :U ,purem. ~·11

.int, , eomuna, dec:"ir" o prac,ied d~eG{i\·ca, ~1 pa:.:e $,1 1'JJU serveasca rlgocat ca fllj1lda ~StanCitll~l::.1]r 998}

Din I?erq)(~clh;" ~ocill.lizarii retinein, deci, ca, in Of icc categorje s(jcillta, copill p~tlid:p;t de tacto la exercrtarea p~ ttru. ori rle duo ori est:C' In joe "1'11 :llifIecl. a) vie~il fam.ihaLe care 11 include, c.hi~~~ tbea dt:: \at' 1m li Se recunoaste :WC.$I' drcpl. :\';11';1 hmp cat se poarGl CUt::n, trebuie. (cum o cere sittJa:!ia, ~! flU cum n impune o nosms J1~is:l, 'Ilmilia pu CNli1l'Cit dc,,"'~ ,[;1[(;"(1 n lntlueO!;a explwili\" 'Ie in~!ifj_Le. asapr:>: 101'. Dad QlCcl"prij.m ;,icesr p'1.Inct de ved :te, "~li.m::i putem afirrna ca, la nivelu] relariik» l?arl'!oude, Rn~Jl9.nia. alJa cu UL.! picior in moderrnrarc -, ea folosirtd deja l'l.1od.elul socializarii de mai rarztu.

J n ceca ce p.tiyq~e liQJ;i,ali7.~lrea in fU.!Jqie de sex, familia rraditionala a favorizar .;.'L~c~fllWJ.rCB ~(:.l1it~I~lllilliii difl3« t~lar d.ifl Ll'~ fete ~i b,liep, intrucar pum!.t~!.~ de c!J!LI:\'G~nw. intre iele JOlla UK'· dele educarinn.alc ";;Gl.Ll dcsrul de p(l~in~. Bru~~ii emu ~(lc1;J..1iaa.tJ asrfel incat sa devana acrivi, ostili ~i agn:sivl. Feick. io:5.?!., er u bbmare sau ~&::pSilc PCJil,U1.I cornportame trul lor agte&k dar tecumpensate, dal;~ erau 5ubPli~i\'l: ~i pol Hl.ooasc, R~~a:\.ia plrlut '-CQril,

i:l~l;H:.t pel inl~l~g,en: ii :ttcepLU • con 1:I::1'!Mla \'ilo.:rilot. 1~'i!.1l.;· PCt:,H! fa:~i ~e norm" ~i npicC'"iu:ri, IW~alil~tl.'" mlunlor gen!!,fnnil ;:,iis"ll1 pr:m1,itand C) sQci,;.liv.:1'n:: 11pi5.1ti de u:.li&lMO.i :;:i dJjlVllfFo~e~

In familia rnodcrnd, rd~tL.1. parin t:.-cop,l 'Jre I'U ro [J:J I JJrec !;'(lOrcdopal'c, cO.ll\parn:tr\' cu ccle cs.istcnu_ in fd.t'niha tnlcli~(!rmlii. Conccp!:i.ile P vind reh1~a pI! el1tn.1~ au tl'\'(,lrnH semr !1C:lu\', rezonun tcUi.zitid trep,ruc.a ram' lei de la rnui.ieilln:illa modern.

Din II ~a;5~ i? 5pe~i, E Drr '~ID (19'71 eviden] .;l:tl exislen\a a douir ljptlJj de: nmd(~le: mbddul msrnei traditionale ret. .nt:lpuncpcll:l perse\'erenpl ~i tfg_ldiwe} ~ lIIloCld.nLmamel modcrue :ma.i pc dez-voltllh& c.at~acjL;i!i'lur jn8'[]'1tJl:tf.'_(~ri'n«thie ~11e copiilor, til corHti~li~e ].mel TH:l~rij.p ~ AC;Kfh.~Hq~i m.!OC&IIJ!}"

:.rt ~

Ti\T,\ MODERN

'--"-'---'r'---'-'---'_

i

so€'kUJZ1'J.P...E !;':.cm.L.mRA.'J,:.A

r'lJJ:J\l.I:l Lrr."'l'~ IlNGAD'l.1!Nl$.

NE,W'RiViEc.;~

,\ISM},

1 R·\DJTlO oI\LJi i

RG.ID;rr:tT~ AUl'VRlA'T'UJ, CON'mOL

I SOCIt.lnZ.i\B,E IEUlJl.IBlk-ITA

TX1A TR.J'.f.)Ij101'!h'lL

Fig1: za 6, Tipuri de socializare dupii. g:raQu I de: tt~l(l:i!,ioJilaJj[s;r.e :11 patinrilor

Analog, E. b)rler !, L949) a idenrifieat rnedenil ra:f:dhu tfad~tjonal (~e R igtltfi t!dul.:· tfa copiilor ~ pr. p.Q;ti.ri}! 9.1.:dws; £lltr :ua tnrodqW1u &r:cptatt ~Ii a!.timu.l Wv3m In once p!IDbl.emAj ~i moelelul tatitLu.i modem (ce fO~t.:l~e~lem,uH R"HI!i. P,qlln rnerodelc pu 11 ; d v-re ~ttif ri vc:).

DH1 combimHe't, .eclat pAttt.J moddr i'f.Zq!t!i! In1f\l lipu.ri de famill ii care SJ.[ltc,na:eaza trcce..r~a die I~ ~QC"i\lLlLarea rigida ~i autoritara fa cea tktiliiilii ji il1g!\dlJitOiin:. Se obiiCn-a cit nici familia tradijiorrala, dar nici [an' ia muden;ul ~D a<sigLJrn. 0 socializare eehi!ilnflf.i'h aceasra ftTfid. posibill1 n~ Cllnmd in cadrul celor d()ua forme de IiTofWzirie, in careunul din parin!~i compeas~.>l.z~ cu rradii:iun.<Llismml sau, moclernila~d ";-ell;lil.:Jjl!. i\ct'"J.SdI l~(t,~£zii P()~Ht': h

$1.1 pnnt' fik'ind oJ'pcl J~ un ~dt fT1\ldd fCQl:mC (.llte pJ~acij,'dc: 10 kln~" liza r porrurilar Irrttc genCG1'1i i (cn i1 p'it;t!'l[ e-bunlc), diL1 !?uspecti i odeielor c;nllurile aracrcristice lC!:-5tora.

Copii

Bunici

uncle;

:1. ~ zona de con\ t:q;(;nl~i It1Il'~ ('ere trd modele culrurale:

b z: zona de cli'ln\'etgenla tnrre ,de Qt}tla mOd le c 'tt~lrak c = zona de n-::tnifcstar.:: it propriuhsi rn[!llk] culrural.

Schema propcsa Uvfitl'Qfah ;;l Ciuperea, (998) evi&o~ia.:M: faptllt ~ "B,porll!1"il~ iatergeneraSIf.;m,_oU<: runt [~tcml, :lmt de \";.ll~ ri con '\:nc, ell ~i (ie' ~~'h:)J:i p~o?cii ITeG!ttlli ruDJrcll::J.J!.J.i.u.rl, 11'l1l:Wlil:! tn. atirudini, comptlrtarneJ'11c Ii stHll!'i de viar,i 'Jclapr~t!;;. Dl1p~l Ct:mvS'~ ebscrva, cu Qat zonele de COf.1vo'_gtITl;a aunt mai mari, ~ atal auronomia mallift'SLrul! esre nlai mica, ~ In\'r~rs, C1] cat zonele de cunvergenta sunt mai ruici, elf at,it alH'u:.wrni,[ manifestali1 este m·a.i mate.

in ptirnul caa, se pmlifereaz;1t !ii6~rnlll inchis (c n";"-'leo,t (U modelul <.q.tj rradl rio n al-ma rn·;;. tradi. 'G~:»" in al doilca sistemul dcschis ~semanll.tm cu nloJEIut <;!a.u, rnodCl:ir)-mamii modt:m:1_;,». "\mbel.E S1.Hl[ d!:sJ~nqioli;lle pinr!t in Un anumit i)Ullet

deoarcce llStr.inll.Ullc!Ji$ tUllu fattlillil de' ex error jar sistemul des-

. . di , '])rl' n unnare cn.n";·ie_"~ 'I;:;} !>is-

el11S rup_ UOlllll,l;ea . IJl :nt.enlOJ'., , . .., .w, .. , v ." ... ~.. . .

r.em I r~mnj:lll pc11EtU a 11 f~tn -ritl,.ui - 'dJn pel:,::,pJ::cth'1l pOI' tril I ilJJetg:ener'a:~fDmrle- trebuje 'sili-~ (Of.!Srnli'5;:J,\~i ~i Ii! consolideze (I srare de £,(1ibriliht:u inzre modelele culrnrxle JJI? g~llaoi!'pl.lc.r

compOnCf'.f<:. .

S:Li.pcnciln.,acum sfl,p:rjt:!;m_sIJciali;;;:8'iJI din l'crspet:l'!Va c ~ iQ!' do_ua SiJ!o.)l:.t:" De~i annmlte ,jI1.I.lllCIil,fC tQldl:tiorllur: 9.\1 rihn,),~, s-nu modifieat dIliStu~ d.e rrnllr~ lucrnri in .me:utll.l'riv.i.n~a.. De Q rnjJ~ s-a drminuar consideea rl ceea oe mlllr; :it) '0108i all consider 9. ti baza d.if~r~ e,i de: 1'.( (:_J ]I :are n ,_ I~( dllll~ :t xc: axa sedelfll:il.fi!lm-flil~billHit/i; .. ill treeui, fcteit: c:r.all illcumjare s(i. ritiTlal1:ii Sll:de.Jl1;i!'rC iar hiiidr.i/ sa ch:vlll-"i J]~(jlIlJj. EI.C' (:r.1tl nHtj inW(,:!e.Hzna anrrcnare in ,,'Cti\,jt;i~;j df!1.~f~plJ.l!it~ in $'plrpuJ hm.itar §i inehis al gospodariei tt~~d.j.ct. 19.U', in nltm.~ rc;" {Dane cit' rimpurin, iJaiqii emu- tKp(:ril,i~ sil se ·pace. afRr-d:. P'~ f~r!ls,ua ce, inainrau ill v~l::srao fctcl.: i~i }KOt-),'IftlU (1C:lZ.ii I! .,:s[ i1t~i" dar, ~pm oCOs'!:]llrlt de baiet! elc nu hLergean a&i", ei m~~m FIO:tru a [i!:1crgc undr'\oa., (Lafont, 19~O). AceSk c:u:a,Q:l: stici tr:ullpDn~(: :;~< tl desfd':m:u prograsi\ _ A'Zi. ferelc ics pe,;ljh'ad~ &: ria 11-13 an4, i-e 1m.C:S,[-td a lliiiq.ii ere varst,l lor, s lillton: ~fUjil, hir:<.iq. Ele-!i~ ~JJ~-e6~ cit to. f~ problemele ce Ie ridl~1l RlDbiliil\Lea~i r~ f0ll1100:cil 0 pcCaipecti\dl rnulrmu brgit asupm vi!!,'~ii, doi'1o,dJJ"'~i OT.U muir ~ \a CI.l.

Sl[T~ll;U; legara ric- nee sb'i a~cSA:~' ~j aNa'''pllb1k-priv:ll, care a sue-'riel ~i e,a nurneroase modi fi€ f1ri. l~~~$iV:,~;t rcnrH1~;;'[ hi id~ca ca barl;arii aqi'Jneaz~ ~:ir} in S}"\~.(iul pllhlie- J fclneia (dear) U: sr)a~ul pri tu. cees e ~"elltrnt ~chlmb:hi in pt-ocdul soC'ial.i.z:tri.l celnr do '::;(.,e.]:)e ~nnr'l ') 2.:;1.aZi, d,uu61ii cuceririjcr e-mmis·· rnului, dt'\rine din ccih ,0 ~i mmrui.l d, fat'a~a fir. lnc~fl &11 srndieze, sA inrre pe ' i ~~ forrei de ft,H:UlC:t'MC. 'fQW~~. 01,u pem~~ m(:nwlilD:w~apotririr dtci~, ctii'?i illJi o.l{'U~lll;:i va fI i;ri.lit;ttl- de ~d

din liJ.u mull' lin' U;'Gf dedit un b:ii:lt', d; c j de k! ea se cC'[1~ TIL :;pecul.l, tin ~ltlt soi de ~Ilzatc: sa tk ffi. i,e,~;{ nl!l-fi piatd~ i"",;minitarca (de Beau \-"it, 1.949).

AJ\I~ pasiv-acl-i,- se supunc ;llCeillia, t r_i;oC~, JIi: aan~;fmll11i:'[\: ...

Ferele S,,!I1( in\'apLe ,:!'iii: tdc\'.ina active, ~ ni:Dum:~ i.a ra'Si\:IN~t;a uradiIiorull, Gaff: - aphC:<it" t'l ~Ol1dilj_L,k sDcietatii cl'h-HCrnpllrane _ le-ar fi izoht, j'1:"lI-T I.i i:nISI.J:.:1\.

1::(1 fine, CllJm£roas€ schimhii.ri a ~uierit ~j ",~:1 dcpt'n'dcn~-ll.:l,L.JtQ,u.o!nie. Fett'.k sum educate asrfel, be1[ s~ rl!tati.~p:ijh [dad de (k:pl:'nden~a lli~ k 5CXW opus ~ $4l dcvin» tor liIIllti lihere tn 01}tiunile lor de "lap.

Dupa CUl'Jl se obsc~v(L, socializare fetdtl a: ieveni, din ce In ce nqa;i cornl~l- 2 -,J mai .difid}!. 'j sceasta, liB m't pentru dt ar imp!.i cfin'ani san COS[llti fQ9_f(C '~lri, ci din 'c"uw fautului ('.a

t

ttebl.de inl'dimari1 0 ment;lliulh:: Clft' t~Ul din femcie n llAW

sedem:lI'J, p,;J.siv,\ ~i d~FndtHl.hl, ce-§J lin;rll_a v:iil,£:! do-tr !~l :sp.t u1 pdYM.

Ce s-a schirnbar, rma, in il'1ll;l; ti2.alca b?:iqilar ? Mai nirnic i'mport<1tlt, p~nrrL1 ca d merg In C()nrilUtPt P"":: Iinia mobilitate,1c:rivisti'hlLll{!f(OfDic, a.cr1 nand cu pn:'p~ilflde:R:ntf! Tn ... p'at~ul ptlb1k .. iX,l1 au iDtOi:ictlit. dttr schimburi de fond. :Jocijfki..l'ile .e lie' J.U aparnr pn de, cn~tlCl:lllj~rea Lq:il.llJlli u( blieri 1.t:d!:uJir ~i r:lcl'fn1 rnai expr($ivi, ~i. nu dosr insu"1.ltrleIU;11i. ~r.:C'rH\l'lihd ~j. latura atectjl~N mCliUllalii. Ill! n.~ai p,e ee ec~n ,mie)., :ee ~ ~ p:ve mai surprinzaror esttO' t-i,tptul ca bo'tln.ru.l tr ,Jmle $(~daliza_t astiif-l iodl '~ :a(cepte d vn dev'!nJ dcpe nlcnr , ~ r~Ei-, P ntrn c'i ~ rinCcle:!ia deviJ1i\ auronoma i<lr aeesr Incr I imp.lie- .g d,,;,,~, :ttdc!n~a rcripwdi

CJ. 0 ccncluzie a ,acdtd pnspeClJV"e gU:lt'fali¥ ~SlJP:I:a procesului de so;;:i.:lJizare in fnnitin tnodernii, pu.tren-i ;jJhma cil l,-el".~ia p.ll,1tlt(o>'QJpll !Ie b,l.:eil.za P'" alre principii" co-mp~mlriv eu iiieie ",an:: ;1Jtivt'l:Jlcil.U fa,milio. JJ;tldil_j(malii, iar i,dec;} fn~It=Athl'li. e;!J:{~ ate.;;,{ d

acloksce-n\ll §J chiar mpi'lari" au d(;'\'~ =r= de ~gatll't p,¢;lUtu ruorrrentul elllnm de 1l:riportarH a.l par~~:;.ttri. l;Jminuiclll. CQl?lI:i \~i , uJli se acorel.t mai rnulra Iibertate, .ffiHi n'lu.hi1 :luwnnn1'1e, :r!;l,lI muJl:l responsabilitate, sepsrarea 51 jndi\'.idu~~1ja dc:vel)ind !-lrobJ~me i"inT i. Parasln::a dimi.[l~ltii lm:e.nm.na, irnr-un Iel, 0 a d "Lla nasrere (Reihl! et al., 1985) iar copiii sa Pi"f."'g'ikC's:c/sunlr ptcg1irifl de la 0 v;irsi'J din cc in ee rTla.i rui "per rru.sceasra, ill Pn.dlfWlC 11.\1 care - oricurn - convnip.lirc:l arfi fast destu] de di6ciJa, dare i.Tind di\otgcntde de ~a!lJl'i, lI~ttu:I:in.i. nU::1l,taJ.~riri" 1;filuri ~~ia~a.

Pe d ,lui parte, til nhl'dci <rp.illii.lor S1 irHcntlij,u' erlu-

cati vc, aunl:~f"!JJ rJ:iti[l~jo . can: pr,~1i I eli!!: un destin dij~m, copiilor lor, in CI.J!nciie. tie sexul aooStom, e!l~e fot mai tnic (Dul'niQ~ 199.'1). C()mp()rla1n~nJ:t.L1 tleLor c,ut eOI1 i.n~, con~Lkn.l S:iH. nu, sl!: t!'an~ .,mil-I valori dffe§£I1liawl:u:.t, poare fj exp]'iClIt cu aju&onli a tzei tlrn!ri de log-iei p'jH'~r~t: ~Bell, 1979) :

- 0 logilt!l.1 rrarliriei,

.. 0 logiei'. fllnqiurudistii;

- 0 logid a utilir:liii sociale a rcspctLarii f.tGl,euvipul'llo;,

TOLUi, tendinta estc dcsrul de I,;hlf~. ~r sQdemtc3. Split: c:, re ue i(l[llC'ptlim l;1te una: 'in eire f"mlt:1i lum,e~11 tn'c.~pt: ~a poru:u: ~rLe.at~ haitle, ace~a!jj bi,;'lterii. ateea~i t.Ut!l:ilU~. Td.nG!iLvo~ tJ:iil dac;a nn ¥~ ttJ,lj esc ,leii!-;. mtt-(" fllodemltfHe 'imedciltl ~ sdJil:\lbdLOarc, C'u-J Ui:'<::IJI' 5,~,i' viiter, disti'i:1ct-i Irk socieearea eelor lrrdnt':'i. ~i de isroria ei (Lafont, 198o.).

AlatUt., de fsmilie, un rol i:m:pottlJ.tU;: in sociali zure a difcrcn];i~ta a cclor dOl1~ seae l'ell'ine ~i almr instante, cum <U' II: :

Gtupele de va1i;;t;1

/\ciivitatq gt11pdor de b1iqhi de feu difa'i\: in mod sernnificariv (L.:"\'cr, 1918). De excnlplu.. M:iej;i.l s<: a~ica.zfi desetlrl lIt at~,hira!,; de echipa (in cafe cQmp.ecitia ;;i rqgrYJle $'Hi:H fo,it:tc

irnportanre) iar ferele 111 ;i~tivjlill ~Jrl'!mlam' ~i 111a.! POlin or_ganizate

(sititlll corzii, statuI de vorba ejc.). .

Scoala

Majorit arearnanualelor ~cojre i prtzin.ta pc bfltcti ~i pe fete In rnluti specifice gen.liriicu. De exernplu, bliiie{jJ dinpnve:i#d suar activi, fcrclc pa8,i\ e ; t'l se jn;lc;i cu solda'ri, cia eLI papus: (Goodman, 191'1'2). tin~kstadl.i (Davies, 199J), sUgeHuza d Iucrurile s-an mai schimbat, dar coane mnlre efiq,~ pentru copii n .. au dep:ii?it modelcle cultusale rraciiponale.

La 110; in lKd, ',-:Hl efectu:s: cateva cercets ri care au evi denjia: d insritujia ~C(cill.i., prin manuah:.!1: §i mucrialek dlJactice folcsite, CO[1tr1h1llJC weB. 10.. pC'l~!"tUiU'C;;' sJ;'er<.>,pl'irmtij,O'rde: ,IIle[L. De excmplu, .In m>iJlltJJtJt:' de dell! p.rilDar, qi,s-fl dtstulc: i~rm.~il1j stereorip cafe dl~rnnn(:!1~r.1 n:flrC'llcl1.(iri,h: copi:l1J1pj despre b:hbaj,j ~i fernei, despre rolurile 'j $t'flllltUL IN' in soc~e('at,~. L. Gt"U11~eqg (1997, 19-35), il.flaluRnd cdc dOU;1 m>lnu~il.e alt\1l¢:nallV'c de [1ml:ia roitl;lcfi:l pentru c :',:J. 11":1, aprobatt de Ministerul flll';~~iilr'iint\.jlui pe!'l.u:u anuJ scol 1996 ·1997, l),rarll c(1., vuna.l. copiii so nt I.LJom· b;uda!i" (p26) mu.lt rn •. a,,~ II pOll.:' n:p~z.cmbin·j un St'x ir-Ldll!'t4t\,\HI-re;; C' uilnlr (mbell.ll It It1 ~e ee ptivc§!<;; 1Kti jj'{J!ilc lh:ibl:Ji,(,~" se obscrvii dl fctclc do.tii." 'iScu.l J.i OOti.l c:u..nWf~ ~Imttl, ifcr.~ prnful, in p:mp ce biu;~ lU\;11Vl, se jo~;c;~!fie couapurer €;tc.

Tabelul 1

NL We Nr. blieli N~. I~l1!i, NJ:. barbau
33 68 18 30
ts 1<11 Ul 5-a-- 1.

~.

D. FnJm~~:Wi il' G. Popa (1997), ltn~H'~ ,&h~r.::i:d!lf\ l ap-;;: ... rut la EdirUl:a D.~d·,.1.ct!c~ Ji r~~iru:.,rogidi 1:n t995. ar~l,t4' CR - Utai~'dllJ il:::lswqiUof - pcr.sonajele ct.: sex fum.i.Ill~l r .. W in ru:m;t1'01IJlI31'e rolctt:i

l?rofesi( Il. It;lliyaPt~)r, nlne:il[o~, 5p~"'il,+>fu :lcttb . Lim.p. p~suIl,a'i~lt: de sex masculill futtUclrii>1e~u;i'[ a'tfOnaur.i, pofiii~tl doctci.t.i, acrori. Nurnarul FCI'S'oanclor ferrrinirre €Sle rnai So Z It dcc@t. 'cd RI '? rsonajelpr masculine, raporuu fiirtdde 11/2 in dd;a,~oar ;t pl'lmei categoriC JA ni-..r!'J\I\ tamilie], liwntbml rn~lIwil'tJ1'.li l.Idliza· rn1uril~ se prezinra asrfel: m ~rna cease, gaw§t(;, jhlr'ui.ie~;te copiii, ttrli\1.o'!;<£:lrJ:

Lland, ~1uce GJpillla ~co~h1, il pi1im~~u barca pc lac. Awad;lir.~ mama cQntlnuad. fie surprinsa in lIJO-Sl:<ij'j~ cas0lq(', 1.,(1 Jllpfl ee Pitii)vj t i:le' ::l ribuie a.qiuni!.J;- din &1r-lvul TlLtb]lc

Mass-,nu!.t.Ua

Exis'!>l pareri conform chota nicsieri U(i au fost consolidate mai hiac modclele de .roll::mdl.r;to1"li'il tic::.cii in mass-media (B\db.y 1975). in mf!jorlt;w,ca )r.ogramtJGI: de relevizjuac, bil'ba~ii ;r_?lI:r nmi rnult dccst femcile, in:ru-ul1 r.JP0;T ,tilL' 7 Ta 3 (Durkin, 1995) ~i sunt pre rentaji en IIv~i:pd aw..tL'!s1.1lri tidicare, in rinll) CI? {emelle. sunr prezenrdfe oa iiirliJ dependeare ~ servile (Birch, 1988; Richmond.'\bbi)H, 1992). Smdii asupra (I':' or rnai vizionarc dcsene arumare arata ca. majumlt.ea persona] lot ptindpfJ\e suur masculine .~i accstca ~o~ sec .... -eul.ruc de aqitme (Giddens, 1989).

in 1980 $-a efecruat ua rudlu cil-tt'"ilmct:rtat sa idcnrifice, in ce m .utl (l1..-npariile: <tuil"urte In mod tl'~jti()nlll~ flt'~ru.i sex s~ :1'~1~,esc io rci;dj.aillle.ie o.lm i~i'"le', L Lovdal (1989) ~ con:Wl.h\! C,l S~ti:;CTlrtpu rile ge:n-rohu:ilrClcf COr1.\reHl(iQoal.e p~[:5.i::L'i ~i 111 aeeste ~c::.I.m:rc, f'ltpr .:;,re a confirmar flrc:supi.m.c.ici.k rm'l'l:tloare, InfllJep.f3 p.mgnllil11!lor de" releviziunr asupra stc-[l"O~ipiz::\rij pc .baza a'plIIte. L1CliJ.l\!'! Ja gen a fost GC'ttl!! .. tit ,i de A 8ro'-'Yn~ (1999), ex e aanaIi~{tl ("(IIlf.lfltll.ul tedamdof' plibiiei :lri: mil timpu! prognt_mclo.r de desene animare, pe 0 p~rit)~l(lfi de cinci lruri. R~u.ha,te]e IG! C.Ui:i n . i~IJl:1 SlI!fI,t _;lSE>IDUnlitoor.c m.~ ~ele' clli1 studtik :mlerioate: hfu:Wlll ;ipar in ll.Ul.lla.' i:Qai m are, Iii! :lliiilm!lm:li ~'ijl( roiwi dmTili. (H< ~ glint rnai ;It;LlvL §i .mai a:gt;csi.vi decit re~> tw:'C' sunt pt,r r'!rttPI

ca tiind 111<11 eimido, lnai p!1~iJl dCiirnia I~t=' lJr~ CClltrPJUl.

NlJ:mero§'l Q€rC.d.IltOrl O- ...... {(IT:g;iJ1,19S7! MeJtziIilff. 1988) au :Jratat ca pmnwilit:ll:ea'::!ttopt1'hii c lurilor dt gt'Ll tI;)ilirionak cstc CI.l ad.t rna: mare en C:J~ creste 111.lrnJnd de ore per:rcc;u1 de copii In fap tdev-i;,:Q.'i'uJ.u.i Pe: ell- aJ.ta p:lrLIi:. ;n't".r'U;(I. 't:fpCI_lnenr n:ah~at de .1\:. O';'\lel~. S. 'cittHYIJO'~f ~i L"Adetl,i 'e:fn (J980), U.D'l:01- copii Ii 5-:~ prczenrar 0 scrie, de rec'la.ni"e ..ni!'~:a~lritJ1'fal; ipci+n::im:llll',s' ,poi, S;[ sc ldcnrifice efe!Pilul ac 'jttJT prczemlll'i J.Ei;~prn '-ff!k'Q!::(,tdui ct.e ~n rol. 5~<Ii lDbscrvnt ,!Of; fetele ~i"';l(u .xpdmar ell nJ.n.p, de ~l 't r OSil..14 cad tIC ,f.l(':tradi\i!ltLde, to:tdiolo1 <"ipHJap;e ines ten!."! 1;1 biieti. ~'i :Up aurori au evidcnuar faprul P;; m i rH' a:ll i:!opiil' r i~i s;;:~limp~ .vinrtMrlii!: b~ctllip}Zlilte l7~l:u:1 :.·izit.Qe~~ar ptogrJlme de l'<i:'lc\·inullk in coJl1rndicue...w s_u:t'e:Qf'~puriJI! 1m !J. ,b.i!.lf'OI1 ~~ 15ttem.l, '1"182 apud Birch, ! 988).

Crt. ,ill ":i'~pe'j;;( ;, {l)~,t re[l:'vrrJ dip !ln~h':?:;rtt!ll\ UJl'1.li n'\L>':!'i~h de 2.7 SO rI~ fcr-)iim'3. ~n 41rma ~~looi"lJ S"'U constllt:iJ C9 in 'iJ'~I% clin c:JOlLH"l 'I fest folosu un n,H";w.J1" IlYJ'sJ._""D1 d~i SO%, ,\ifl prtJciJ:lsde. la " 'f'? .$,1:: facea reda.mi ""~tl desrinnre : em:eu,o'r (tticlm:.torld-· \t.lhnt1.1 1 (JS}2 • in g n·r I, ~ile J.p:1_f in r arne ~ifl!:1 se f:lO~ ill J~ llllclJ ate! [or '!."'!1i:tial1l. SIlU tout~. ,\t:c~p: n'li <l~s;t 16[~~il.i f.di:ld~ t~i cl.Hlihm~ cricheta lk ,,11mt"t:tt $rW~~e'tI, .<in: ,t"'lIItf'l;;i sl domme prU! t1:r;:iC, §i nu prin inrelecr. Tendinp ~ te i.nSil ,,1 ft'm:eLl ~ii-~i 161 '(lJliC(!ll!!~f: sensul vietfi, cm1'1Ut~ndJ:1_·~ce de ~li. Jm!lfes~"it~r~ca ;J".m:erqJ!i sprc consistcnp, esen#~i, de la rdc\wC-:l f'or.J:l1rJor 1'3 iC;v1:lllntltn:'fi personal bti!i pi.

Conduzi('llla.nd_, prin int we-diu.1 ld.uc.1.!i~., {'O~ li' invd~ anumire roluri e zen. Desi isti. .stud-ii care ~oo:{irrml eli aocietarea, ptin ciiltNirele smr' i tM~"Ii: de "~Ki~&L<l:1C ;j prE;gatc~te pc cnpd pentru doml lnmi separate, in !"IJuq.it de sexul l.L)X (Gl'Unbetg> 1997, ':liZ).. LCl1.dj_rn~a ··it~ .1ltLk!oC!ft ;, ~e_g\ndidi j;:Il! C.c: Uilli sq 'alJi'.iirli in diK'qi:J W1~i ~ociet1l~ llJIU:IfX (.·\.ttos. 1~80, 'B5)~

llHJ

4.5. Stereotipurile de gen: sursa a (_·Hserlrni.na.d.l.sexl'tale

Srereotipurilc de gen sunt convingerilc, ideile, .;;tedInlillt pc care le au oarnenii tlinrr-o societate '1ri pl,j\rinf,'l-atril:llItelo·(" ~i atfttpUl.rilor comport.amental r; ale b:lr!:mli1m §.i ferneilor. bit" c.ru:~\F;,l excrnple:

fC1niCdll judcca dl!P;i criterii suhicctive 9; nu dupa e'dt.l::i:ii obicccivc_ Ga. din;::a "r; clom~riat!i tlc sentiment ~i nu de inrezes, c p~:ihl.Jogjci.in loc ~ fie logid.;

fcmeia )l1ded .p~ntro p.reunt ~1 (J,tl penrru viitor. Riscurile ii apar ll:ecnullp'a ito:ar:e, pentru d se exercira in prczcnt. iar ~1iflselc 1i apllit J.nac<;t9IDjl,t:,"pen.rtu. c-;i sunt rcaiizabile in vii tor.

ferricile sunr mai consetvatoru:c dccat bar'baiii, deci sunt un grup subversiv m tapo:.rr ';:'ll idcalul schimbarii $.<l'tr al m.odehl:izarji.

Do.p:1 cu~n se 0 bs'cr'ir.'l., s'~:ilp:ui.:ik .iUfil nt:~C'nicri extrern eft? sirnplificate ale t,rl~,rilo.r pe care le~ru:- aves barba!;i.i sal! femeile. Nutnai d oameaii pcrce,p a ' ~t"f: lJ:i\sftruJi CiI, fund reale, date, §i st! ~tlm~'Ha.in CO.ll;i·~crnra. D· uncle v1n:'" ~n:dinpi oamcnilor ia ceea cep!'i\'e~te \ e.rlil.icitate'"J. 1.I'!~tu..dlot m3oStiui.fu.t ~~ Icmil:lW '?

_,\,t N.ifl (I974) eonsidera c;l, la lnce:Rutwci.le emenirii, tQlftu fizidl, :t fosr cca ~ar<':' a fitcLlt dIffi bl,.bal "S_I!;x,w rare". Dal Clri~ pul'ttj[ sale, d ;r p,m1,j S'a·~ Ol-lt;Ec fsmilia, 3~tt~!t sal! Ge,tatc3 impouiy~l. nN~i:lhto[iJ'or. Femcia, rLnura deparre de v-;'imHo<uc sau iLq1d. datOl\jt~ con.£:Hl1'1apci dk: ft' gilc, ad~sea-, sdi1b~ a, de l~a~te.t:t repetatc, era cr sidcli' bi "se"::1-1.t s~ab«.

Opo2,iJi Fp-!!:ii/Sl!'!,biiC:.iq.l1 11 fost . in conceptia M. Nu~ - puaetul de ij'lr:ean,; dtre constienrizarea ll'rlnc.iJ:,")aklm G;J, a tc:rii>dci al~ celor doua scxe ..• \$t:fd, Vir.iliClI,~ ~ [osriciJ:;1'l!1lifrcatll ClJ Dq~il 1[1;1" Fe.1111nlut~ eu sll.Wclutl.t::tI. CrJflli!:tuamJ arg1.1mel'll.:lrlEl." M. Nicl

CAPITOl,HI. V

EVOLUl1A RELA1IIr=OR DINTRE ~r a.

ES't[MJi..Rl ~I PRQGNOZH

5.1. Calitarea vietii f~iale.

Estimari, predictii, solutii,

Calitatea victi] circumscrie, f:lra indoiala. starea ~1 cvolutia familiala, nu numai ca model. institutional, consfintit de istoria organizarii socialc, diu msi ales ca model interactional dinarnir, viu, dcschis ~i dramatic tl'::tl1st:01:'rFl,1iu\\'", in perspectiva producerii, modelari] ~i aurorcalizarii fljll~ci uman e

Caliratea vieri; r:lmiliale esr dcrcrminarf atat de exterior ~ cadru social-cultural, f!ivel dE! sa1' s.W-c!.:.C al nevoilor materialc (do la luana ~i spa"\lu locuibi], 1u bugef, confurr, pes:ib.llit<j{rj dtWllSUJ1'1 cultural Sir rrai dvillzat) ~ cal, ~i din inreriar (C~l .. reln ri.iJ 0;" .interpersonale). j\cC;r5ra dit"l urms pO'Me tJ csrimata pt.1n inrermcdinl mai multor indici;];tr.J.ci ~9a-,i!'.:i§j "slIbj.e(;[ivi"" dar al (;irrO..f imp{tct esre es cnl-ia I 1:1 once prcdrqi.e famiJiat'i:

eLi matui s oeie-afec ti v;

"bun:icJ1tlrc;:a SCl[ u ali";

aurenticitatea ,ji.i complerirudinea comunicarii inrre parrencri ~i copiii 101;,

pastt"..ru:.e'1 unui echilihru dinamic inrre rnzil'1JU.c ~i a,~ltoJ'1l.qmle ps i h o.l('1gr~-i~

nll~n~;l gmnitelor intergenerationale;

coeten~a ~i conscnsul modelelor ei rol conjugal ~i r~at~11tal oferirc copiilor in procesul de cducatic;

gradul de conforr ~J securizare psihica, reznltar din scntimerrrul aparrcnenjei Iamiliale, ca antidct al singlUata~.ij ~i abandonului dezechilibranr;

sun:'iratea psihica ~i sornarica a mernbrilor familiei;

capucitarea de. pilsn-arc ~i rransmitere :l modelelor spiritualvalorice pozitive, psihosociale.

i\.st:1zi. rnai mult COl. oricand, f:mrllia Utn~nC' familie III masura in care se poare a~igc!ra 0 igiena 8dhl'll1KlI.ao1:l ~i: 0 tetapie psib.usoc,i,lJii continua rnembriiur sai, m masura in care ea i'~i dezvolta resursele de a face faJ"? stresurilor multiple (cxtcr ne 5i interne). Ea 1;ti p~srrea:dl integritatca ~i longevirare« nurnai in rnasura in carele confetil mcmbrilor sai un sens co e vo lu ti v, ,,0 teen?! de: recunoastere, valorizars ~i autodezvolrare", dar rnai ale,; lin mijloc de asigurarc a s!o:iy;ij:rii psihice ~i sodnk.

Din nefericire, ob~(nva~ii.l(; u.oll!i~ .. _n'Ri mull au mai pu~i_n ··,!;tnnllti~ (1984,1989, 199~, au iden:til'icll.tpe familia votnineascii fJ 5'dr:k de ~jcri1W:tOilELC alit unei verit21Dilc; criz~ ]'sihnlogice. Cele O'-<1i impormrrre sunr:

s_l.1. Pcricolul irninenr al dezrnsrirutionaliza-i] ~i denude ~ arr:d.l:ii. ca U1i1ILarc 3: crestcrii sernnificarive ;J_ J:en(')menului de insrabjlitnrc, divorrialirate, coreiar ell slSiidc_H";;l numarului de rccasatoriri ~i a ratei scazure a 1l11Pttalita~ii. C(,}fl,~cdn~& imediad! 0 consrituie fLlgilizare~ '~"i, de cele mal rnulte ad, sOl:iopatologizarea rclatiilor dinrre .-;ori §I-Ill special--,aiela~ici dinrre parinfi ~; copii. Mai mult, diucolo de aparenra instittlr~!rl famjli:ale ~ta.U.HHI::: prin <;a~atGJrie. aSi5En.ml !~ prefaced ale struchrrii rolurilor feminine ~! mascnlme ((l'nei.~ ':n vadit rise pskhop:i.mgeny, Ia subsrituiri si

invcrsiuni f01i=He in rapon: C.IJ. "Pkropfivcie de sex", fa distorsiuni san ·amp1J.t:lri ale exerc ·anirQm.r.j!ol fruruliaie, la evaziuni sau abandon de rel, ail~ Incill. }U!ltnsul inue Sf"4!wt si rol se acceruueaaa, favorizand rendlntele Ql1tropirce :ile (..'G.l1.11~ maritale ~i. prin ele, <l.k intre~llilli mib'fu)}J:L.lp f::Ul1m~.

~Exjsta 0 tcnd.irrj't {utn'llo proli::~mrc:~t l!1'\O.l: nni modele (iI!;'i,bi-

• - , 1 ~-1' ~ " ...... --l~·n._... semicasnisia eeli-

tarca, casnroria (es,t:.I.1J:.S~. Jl1Lp.ncpa1~LlI.ll.IlI..L~""'tL, ,. ., ,

~ 1 f1 '1' I.. t ........ ·.f'l,·1 m"""-'~ djs·'toria

bauil) sau pseudo-modele .iGT11 Jllu: 'J!'iLUrl.ll 00 ... a ..... L, .q,

i'tll.re hcmosesunli) c: ~h~matilTe ali]! £·~ilb!.Lw tic vi.il~a maritala, Aces-rea din LUUla" dm f~ci'~re, ou 1L.tl in ~M:uloJ$tra 0 reprezenr re sau I r:.lspfmdire enwiliaci;i:il.

Toatc acestea poana pccet-ea unei tranzicnF psihosocia!e, a unor nrdaeeri anticipate de A. Tcffler, C"( m rolul de :l anunta disfll~!lliiii "ell riWJ1el ta dia;tMl\'l'i'\ 'kil, 1I,~~,]"e-ot de vizeaza cforturi adaprarive. Acesse di.5ftlocj,u p6[ peridir!l,. "~t:)~rspectiva, cchil_i~ btu) psihulO$C ¢ social aJ. consorulce &aU ex -consortilor, dar mal ales al copiilor ;n:esLora.Mill+l d.i.ob:c J.ce~ti .c;apii sunt viitori a.d'nlti plurind In COflifu~ia rnodeietor p~rcnmit: rm.l.itiple, succesive, incomplete S:lU ab5fnJe, 1'1l!Srr:tie dd.lilw;,~ ;acQlliliuitLare tl<fecti ~. Progr;1IlHl~ la, intsrurirsre ~oC'loafecdllQ. ei £'t"Jr £i ~en:taJi S;{ nege Y;l.!m ile G ,\~ierun7j f~.uli~JeJ' c~lrr1:iW.d. n(,.lJ Foanu!s: de vi~. ~ mat pUlin fl'lls(;f.:1n[e, incorserante ~I arne.(IJ1'l,¢tElilltTC.

s. 1.2. Iftautemi(i"·iill.~p~ell ~ehlti]lQ'f f;,nnilia.k' e.s te a dou'it tcndinta. specific a mulzern dtnue' C'qptllEi!e eontemporane 111. cadrul insrirunonal care C f1rrn.ll:J tmufj !>?i derinil pondcrea Ce$ rnai marc - ds:'itGrla. Accst renomen se fwidenthi.zA in proLf<!:ra I' marginal soci()p(lt~gl!1le (::.emicasnicia ~i pql!.lil.docasni ).). ee trilde~z;a prlm.elc semae dJ p.:S.iliusocioparologie fal']{l'iJialii.

If.l]fiti€iit.3.l.'ea, disf~l!lqjj'lc Bcxual--;l.-lectivc, alcoollsrnul, via, lcnta f'a:m.1UMl, nu sunt CElU1,I'1!J _pri\ue II.kJ ~1:fla]jil!-ii (d._e~i de pllf consnmnate Ol:rwr~ ~~ ck)cllmll1lli'cic 1~). ~t SUllt: cO:J1lcci~e nit'

unui frecvent pttlees d inadaptat ~ tncomp ~lt~t Ji

Cauzele acesrui p_coces rrehuie cUutan: fa 1:i:lk-Zui fGm1ildj p ssona Ih~~i, in dific_n!t;';~ile ei de rnaruriza e p:i ohJgl,ca (afe.(;(ivII ,. ~odl'l.la; morals, spisituill:'i), In }~nrTl!lli-f1-fil sa re-la!il1' l~, in ab.'ltnp: unci minimc cnlturi a t}~I~I::illor siitiEfac~rf>r.rc ;li nnfizat" LnLlt' sex > Adcsea, predrltatea <1f:mdl\iei srxl~-<ef-C1nt.:ltnk'~ SL1b nivelul s~l.!i.$-f~cerii nevoilor bazale de 1~uranta ~_i slj:nai;a~C' lDlologi.Gi ~ i p.ethidi" cordate CCl un aisrem 4ducati,,-il1s!r!.1q;i.DJlallil(;;jmp~el S':I1.1 d~ficirat, sunt de natura sli,_2~ce.:l:Huez I U: intreJinA :?i s~ :-tWaVl:ZC deficirele adapt .. ative _SQ~Q .. f .fHili~k, de ,Li':; ;i de ;lillaJ.n. -

iD pmem ignofa faptul ct (J mll1~ ,J)olnaw.t",ifl punct de ved £ inrcrpcrsonal, gener~zii., la f'iO~5:(X'cli :, a .;oci~t;lle fl"<' gil.l din p':L~flct cl,; vcdt.[: p'sJhQ~OmillJ. I::..a dinnrr,.i:nneal,_a. pmf'lInd rolurile. scopurile, a~ltil:lille ti (!am,l-JontHltlitl:h::tE m_ml~ijor~i, pcriclire:rt,f( --In Ico_@~:t_t_inJa . nit numui eft· 'l~n~a -~i ~~abiElaI~ _'O~ ci:dii a acestora. ci, ~i eficienta, coertnl ~I eelulilrrul piiiihorrHJ!"tl ".[ societarii ca iwueg.

Etectu! de recurenta esre incorrrestabil in dinainica !!Xiste jfci, .. Cp7.:t psihmod:iilli a tsmili ~ nrHecd,. fArll indoial • (§inu Ilwnai) criza mtH',A:I;.1 !~ socieraui, klr ea pml:oc d eni rrm of in fu!.':n\inen::)1 -i! ag[;n--;1ffca erizei ~rrucmr-iIc'1 ~i fitnq~j)l1aL"!4-ii 'melate. 0 I nu putern r~pLlnQa [a i!1t:rehall:,~ .,!;,;,l~¢ ~u,nr r'lO!!,~cii [c.'l "Kpbcil ;ll.,gud ii pC)tt~JJ.\~~I.z:a clliljiH';]_ v kiti it;! getle,j; tr-", t'hLt!and profil·,lri\.; psjlmsocinpatpge.n-e ite nucleulul famikd actual li=\iJ ignorind mi jl®;tC:tle de pro.rE:~Jie, ~~api[~ p:llljJJ,,~xj_ah, cd-t'C:l'_l ~l cultura relariunallA ale aces iu.

~u pllten1 19n-mra nici faptul d. ffinp unn.lla poarr:l :in ell. vocaria ~t-lr.irii. in dl:vc:ri1rca sa, d,l; c:k m~ mulre OJ'!, 'a is Iirn'1ilII!!~te ammlfl'fl~larell, auroimplinlrea, :lLltorcr:ill:;an';.1 (,,>.lclfactualization", in <"'"pTe,'. h:-1I C ROGERSj Ga."=", -.lfi:Gtlvj - iubirea si arruonia Irttre s't:!Xc ~. get1,l!nlL'lii, Wl'HI')aftct£:t, \Wriz.:u'ra ~l ~ti:I'rriJ hll!kn i:m~'P~r${:111!l'hl '[nt:r14b~T'1 iUlt;~ rea '" !Jm\~ ~~ I clI.i:n FA i ,~tL'~ 7, (I;!

tori ai, btjiil--M iruergenerajiouak ~i [11i\r.t',e-xc si, imphcit, ai calira~ii vietii -- esre la fel de im )Ortllfi[:'i. ca -~i olea prosperita~ji Ina zriale, at1'andu-se cu tic-cas in str.Iuta IDLerde,pcl1denra. Dar acela ,deeth'a - en roste imp4ca~iilc _' in l:1lanul evolutiei spiritualc _. e sre prioritnt?:>t- §i transfarrna~i \<1L Eili esec espresie libcrpa~~i~ aueentiee: a omului ;;i sursa de ~1~tillg:t1tl1:l!( II. l~i~~arii sale .• a '.k.:sti,· nului dill iuciivi,hul. ~i colecriv:

},i:ethtiind ,iJ:s.:npra e venil:rlcrudo!r ~alc psfuol tDgice dar ?i a5Up_ra resursaler ei afccrive, rIIOWC. biologk~ ~i -ro1turale, iutru autorege'llcrare, in J_ face faJa t rezel1l:UJui ,i '"nitOJ'uiui, r1,'\)'.HUA ramane, protr_ ficl;a[(; dintre 1'101, 0 in'ttehan: 'il care nu se poate raspunde dedit ell iubire.

5.2. Terapia Iamiliei pato,gen('l ~ intre realism ~i t1,tople

.Inccpand ell anii 'GO, 111 ~ampl~i pJ:l!lonq~i'iirilor psihorerapiei arucrtcane ~-a conrurar ceea 0 avea s~ iiI;: 11I ['ci,1, mare forla a domcril:uJui: teLl-pia de farnilie.

'l"ribl-ltar in cea mni m~re p:trr,~, u~n~e~ comunicationale ~i comportarncntalc, ';lrpoi ct1ci 8hr~mlc,~. ('uwnnd t"e.li-(lj'Jiilot: de tm:nijJie ~-a div~r.s:_ilicJH neo-anuJ.. jn Llbimd~ (ll_,tHi, decenii, i\stfeJI,_ de 61 abordarea psihan-«Jiricii a lui t--L . ..r--\.cletIl'HIO ~j 1. Bos·z.ormenri- l~t" la rerapia structurale a [ui S. Nffiludtifl, ~i rea strategic~i.C(II'I iea, de la rcrapia :::on)llgali't t:OIDunJtap--bnaHi a Virginiiti b,attt la recerua rerapie netradi~iona-lii de cuplu I lui \VhI~C- de la :a!;m:d,'lI:ik sexoterapellli,~e comportan Cl:lP;llc a~e Lui ,V, 1'hrs'cJs I, Johnson :?i H.S_ Kaplan, !a rerapiile de g:rup de cupluri ~1 de grup famili,l] ak lui M. Bowen §i J. Frarno, .tt:f"\'pil: de famille l'(\n'ltlilE §i ?£ 11111~J.lt(: un dorneniu de emananc al ~difii psillnlQI,tII..'C

am en CQJl e -