Monopoli

Copyright©2004 South-Western

Monopoli ‡ Gjersa firma ne konkurence te persosur ishte marrese e cmimit. Copyright © 2004 South-Western . firma monopole eshte vendosese e cmimit.

. . ‡ Eshte e vetmja shitese e produkteve. ‡ Produktet e firmes nuk kane ndonje zevendesues te perafert. Copyright © 2004 South-Western .Monopoli ‡ Nje firme konsiderohet te jete monopol nese.

Pse krijohen monopolet ‡ Shkaktari kryesor eshte barriera per tu futur ne treg. Copyright © 2004 South-Western .

‡ Qeveria i jep leje eksluzive nje firme te vetme qe te prodhoje te mira te caktuara.Pse krijohen monopolet ‡ Barrierat per tu future ne treg krijohen nga tri burime: ‡ Pronesia mbi nje burimi kryesor. Copyright © 2004 South-Western . ‡ Shpenzimet e prodhimit e bejen nje prodhues te vetem me efiqient se sa te prodhoj prodhime te ndryshme.

Copyright © 2004 South-Western . ne praktike monopolet rralle krijohen per kete arsye.Burimet e monopolit ‡ Megjithese e drejta eksluzive per nje burim kryesor eshte potencial per te krijuar nje monopol.

Monopolet e krijuara nga qeveria ‡ Qeverit mund ta ndalojne hyrjen e firmave ne treg te caktuar nese ja japin nje firme te vetme te drejten eksluzive per te shitur nje produkt te cakutar ne nje treg te caktuar. Copyright © 2004 South-Western .

Monopolet e krijuara nga qeveria ‡ Patenta eshte nje shembull se si qeveria krijon monopole Copyright © 2004 South-Western .

Monopolet natyrale ‡ Ne industri egziston monopol natyrale kur nje firme e vetme mund te ofron nje te mire ose sherbim per te gjithe tregun me nje kosto me te vogel se sa qe mund te kishin ofruar dy ose me shume firma Copyright © 2004 South-Western .

Copyright © 2004 South-Western .Monopolet natyrale ‡ Monopolet natyrale krijohen kur egziston ekonomia e shkalles.

Ekonomia e shkalles si shkaktar i krijimit te monopolit Kosto Kosto mesatare totale 0 Sasia e outputit Copyright © 2004 South-Western .

SI vendosin monopolet per cmime dhe sasi ‡ Monopolet kunder konkurences se persosur ‡ Monopoli ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Prodhues i vetem Kurbe te kerkese te pjerret poshte Cmimi vendoses Ul cmimet per te rritur shitjet Nje nga shume prodhues Kurbe kerkese horizontale Cmimi vendoses Shet sa te doje me ate cmim Copyright © 2004 South-Western ‡ Firma konkurese (konkurena e persosur) .

Kurba e kerkeses Konkurenca e persosur ¶ Cmimi Cmimi Monopoli ¶ Kerkesa Kerkesa 0 Sasia e outputit 0 sasia e outputit Copyright © 2004 South-Western .

‡ Duke i bere industrite e monopolizuara me konkurese. ‡ Rregullimi i sjelljes se monopoleve.Rregullimet e monopoleve ‡ Qeveria reagon ndaj problemeve te monopoleve. Copyright © 2004 South-Western .

Copyright © 2004 South-Western . eshte qe te kufizoje fuqine e monopoleve ‡ Ligji antitrust i jep qeverise shume menyra qe te promovoje konkurencen.Ngritja e konkurences me ane te ligjit ‡ Ligji. ‡ E lejojne qeverine qe te parandaloje kompanite qe te performojne aktivitete qe i bojne tregjet me pak konkuruese. ‡ E lejojne qeverine qe te ndaj kompanite e medha. psh SHBA Ligji antitrust. ‡ E lejojne qeverine qe te parandalon µshkrijet¶.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful