Formular_Caiet_Practica

Caiet de Practica

Nume Student:

........................... ............................

An/Sectie/Grupa: ........................... ............................

An universitar:

..... studentul a lucrat efectiv intr-un domeniu direct legat de specializarea sa si b).................................coordonate (adresa sediu..................cunostinte teoretice folosite: .................indrumator desemnat: (nume...................................... total zile: ......... ......Perioda de desfasurare: de la ……….........................denumire: ........................................... ........................................................... in cadrul aceluiasi loc de munca............................................................... Firma Gazda: ....... echipament): ....... .................................................................... .......... domeniu principal de activitate) .................................................................. Scurta descriere a activitatii desfasurate: ................................................................................... .......................... Evaluarea activitatii desfasurate: ...................... total ore/zi: ..... echipa................................... ....................... functie.......aspecte relevante in formarea ca specialist: ..........................................................................................deprinderi practice dobindite: ............................... ............... telefon/adresa de contact): ....Program de lucru zilnic: de la ………............. ...................................................................................Stagiul de practica Nr.................................... pe parcursul a cel putin doua saptamini....................................... ....................................................................................................................................................................... .............. activitatea practica s-a desfasurat neintrerupt...................................................................…pana la ……………….............. ............... ........... ................................................. intre 4 si 8 ore pe zi...................................................................................... ......................…pana la ……………….......................................................................cadrul de desfasurare a activitatii: (locatie...................................................................................................... Indrumator desemnat firma gazda Practicant Data ..... .................................................. Descriere de ansamblu Total de ore de activitate practica: ....................................... Nota: O perioada de activitate practica va fi luata in considerare in cadrul colocviului de practica numai daca a)........................

...Stagiul de practica Nr. .. Descriere detaliata Data Nr.. de ore Activitatea Desfasurata Observatii .

. *Note: a)..................... etc.............. an.................................................. C....................................................................................................................................................... Enumerati in ordinea descrescatoare a importantei 5 aspecte pozitive ale stagiului de practica .................. Firma gazda (denumire........cum ar fi firmei gazda..... Nr................................................................................. ......................... ... D.......... max=5) Relevanta stagiului de Gradul de incadrare a activitatii desfasurate practica pentru formarea ca in tematica recomandata specialist In ce masura obiectivele/sarcinile de lucru au fost trasate clar si s-a urmarit realizarea lor Gradul de folosire a cunostintelor dobindite in facultate In ce masura sunteti multumit(a) de abilitatile practice dobindite 2 Conditiile de desfasurare a Conditiile de lucru (spatiu............. Enumerati in ordinea descrescatoare a importantei 5 laboratoare la care ati participat in facultate ale caror deprinderi practice le-ati folosit in cadrul stagiului de practica ................ grupa) .................................... Perioada in care s-a desfasurat stagiul de practica ..... Enumerati in ordinea descrescatoare a importantei 5 cursuri predate in facultate ale caror cunostinte teoretice le-ati folosit in cadrul stagiului de practica....................................................................................... Acest chestionar va fi predat Oficiului de Relatii cu Industria si Practica Studentilor care il va trata ca si date confidentiale........................................................................................ ..................................... atmosfera............. ................................................. .............................. Completarea chestionarului este obligatorie pentru luarea in consideratie a unui stagiu de practica dar cele consemnate nu influenteaza in nici un fel nota acordata la colocviu de practica................................................................ ce NU pot fi comunicate unor terte parti....................................................................... adresa) . b)......................................................................................................... B........................................................ ..............................................Chestionar De completat de catre student la incheierea fiecarui stagiu de practica* Practicant (nume................................... .................) activitatii de practica In ce masura echipamentul avut la dispozitie a corespuns sarcinilor trasate Nivelul de indrumare acordat de specialistul desemnat de firma gazda Nivelul ajutorului colegial primit 3 Perspective viitoare de colaborare In ce masura ar fi util/de dorit continuarea activitatii in aceeasi firma (eventual ca si angajat) In ce masura poate fi recomandata aceasta firma unui coleg A..................................................................... Mentionati eventualele aspecte negative/care ar trebui imbunatatite ................................................................................... .............................................................................................................................................................. crt 1 Domeniu Subdomeniu Punctaj (min=1............................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful