P. 1
Dictionarul Ingerilor a-z

Dictionarul Ingerilor a-z

Ratings:
(0)
|Views: 368|Likes:
Published by 4Ranahita

More info:

Published by: 4Ranahita on May 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

âAhuma [Asuma] Aariel „leul lui Dumnezeu” este un nume îngeresc care se găseşte înscris pe o amuletă of de provenineţă gnostică

dimpreună cu alte inscripţii. Aba este un „luminător îngeresc” care după unele tradiţii se preocupă de sexualitatea um care este menţionat de unele ritualuri calabiste. Se ştie despre acest înger să el slujeşte c alţii îngeri. După unele tradiţii acest înger este conducător al zilei de vinei a fiecărei sătpămâni. După alte tradiţii este un înger al aerului. A se vedea Abalidoth.

Ababloi este un înger menţionat în regiile zorobabiloniene. După unii este un demon. El a şi într-o lucrare oultă [Grimorul rerum]. Abachta, Abaghra. În scrierile rabinice este primul dintr-un grup de şapte îngeri ai confuzi Restul de şase fiind Barhonah [Harhinah], Gigtha, Caracas, Biztha, Mehuman şi Zeter. Du unele tradiţii este un „înger al teascurilor.”

Abadon, „Distrugătorul” este numele ebraci al grecescului Apolyon. Este un înger al străfundurilor şi al abisului. După alte tradiţii acest înger este îngerul care îl v-a lega pe S timp de 1000 de ani. În manuscrisele de la Marea Moartă se vorbeşte de un aşa numit „şe lui Abadon” şi de tartarul lui Belial care a izbugnit în Abadon. Aceată menţiune a apărut în apocrifă a primului secol de upă Hristos. Antichităţile biblice ale lui Filon al Alexandriei îl menţionează pe Abadon ca şi un loc [şeol, iad] şi nu ca şi pe un înger sau demon. În lucra Paradisul recâştigat John Milton face o menţione la acest înger ca şi un loc: abisul. Se par Sfântul Ioan Teologul a fost primul care a personalificat pe acest înger ca fiind înger. În apocrifa Faptele lui Toma din secolul al III-lea după Hristos Abadon apare ca şi numele un demon sau chiar a diavolului însuşi. După o lucrare necanonică a lui Solomon, Marea chei Adadon apare ca şi un nume al lui Dumnezeu, pe care Moise l-a invocat pentru a aduce p disturgătoare asupra Egiptului. Cabalistul Gikatila l-a desemnat ăe Abadon ca şi un înger Abagtha [Abachton] căzut. După alte tradiţii el este sub conducerea îngerului Pasiel. În lucrarea Mesia Klopsht Abalidohpe fost un luminător ceresc care laal morţii. îngerul Aba la „aripile încârligate a lui a numit a Abadon ca şi îngerul întunecat fel ca şi O referinţă se referea la sexualitatea omului. Este după poemul lui Francisc Thompson „Către martirii englezi.” [A se vedea Est Abadon” găsim în alte tradiţii un înger care a asistat diferiţi regi din istoria umanităţii. considerat un înger fost indentificat ca şi vineri şi al aerului.şi al distrugerii, demon al abisu Apolion]. Abadon a coducător al zilei de un înger al morţii conducător al demonilor din îngeresc care a ierarhiei căzute fiind egalizatca şi făcând şi Sa Abalim Arelim este un ordin străfunduri şi apare în angheologia creştină cu Samael part Acest înger este menţionat fost realizată în lucrarea Înţeleptul [Magul] în acest apocalipse ierarhia tronurilor. Ecuaţi a în magie şi în Alchimie ca şi un înger distrugător al fel „tronur lucrareaevrei le numesc „abalim” mai precis îngeri puternici şi tari. Există astfel doi înger pe care lui Bernet, Magul, Abadon a fost portretizat în culori ca şi unul dintre „demonii ce urăţi.” subordonaţi acestui înger: este vorba de îngerii Zafchiel şi Jofiel.în apocalipsă este îi sunt În ritualurile medievale Abadon apare ca şi sinonim al iadului şi menţionat ca şi diavol al iadului. În ebraică „Abadon a însemnat loc al distrugerii” (Iov 26 Aban este un înger care în floclorul persan este un înger al lumii octombrie. El guvernează Ps. 88, 11). Mai înainte de stricarea lui de către tradiţia iudeo-creştină Abadon s-a referit zecea zii a lunii octombrie. peşteră sau la o prăpastie folosită în regiile de mistere şi de şcoli de mistere şi la fel ca şi Abariel este un înger al conhducător al celei de a doua zii care slujeşte sub Gabriel. ritual al trecerii în taine mai mari. De mai multe ori experinţa folosea substrate rituale, pr Abariel apsirant putea primii invocaţii în diferite lui Dumnezeu. Fiindcă, experinţa era u care celeste un înger folosit în un fel de revelaţie atratate ceremoniale. Numele de Abariel în scris în cel de ritual a ajuns să fie numit un ritual al iadului. Se condidera că aspirantul neplăcută acest al doilea pentacol al lunii. trebuia [Armos] pur în întregime pentru a se întâlnii cu Dumnezeu. Abaros să devină Abasdarhom este un înger conducător al celei de a V-a ore a nopţii. Abathur Muzania Abyathur în cosmologia mandeană este îngerul [uthua] stelei nordului. E conduce măsurătorile prin care sufletul omului este condus la moarte. Agril şi Muncher [e un înger negru mahomedan] au ambii acelaşi datorii.

Abaton este fie un nume a lui Dumnezeu sau în înger de mare sfinţenie invocat în rugăciu lui Solonom pentru a comanda demonii. Abaton are înţelesul morţii şi aşa după unii un de al morţii şi păzitor al iadului. Abbadon

Abbadona este un înger căzut, după unele tradiţii un serafim care a fost la un moment da compania aleasă a lui Abdiel. Nefiind în deplinătate dedicat rebeliunii lui Satan, el şi-a plâ constat apostazia şi astfel este numit un „înger penitent.” După doctrina catolică un înge căzut nu mai poate să se pocăiască fiindcă odată ce un înger a păcătuit el este fixat etern rău. Abdals [înger al substituţiei]. În tradiţia islamică este numele dat la şaptezezi de îngeri ta a cător indetitate o cunoaşte numai Dumnezeu şi prin a coror operaţii lumea continuă să existe. Aparent Abdal nu este nemuritor, fiindcă atunci când unul moare este pus altul în lui Dintre cei 70 două părţi au reşedinţa în regiunea Siriei. Mai este cunoscut ca şi un înge „cel drept” în folclorul evreiesc şi ca şi lama în India. Abdia „slujitor”. Este un înger care apare pe pentagrama centurlui extern al lui Solomon. un înger listat în lucrarea „Lemengton.” Listarea nu înseamnă că el este în mod necesar r Tot în aceiaşi lucrare mai sus listaţi mulţi alţi îngeri buni şi mari. Ceea ce este ciudat este acest înger poate dupăă unele tradiţii coborî în iad. După unele tradiţii acest înger mai stă alţi îngeri în nunele părţi ale locului îngerilor dimpreună cu un grup de îngeri numiţi „grigo

Abdiel „slujitor al lui Dumnezeu.” Referinţa cea mai pregnantă pe care o găsim referitoare Abdiel este în lucrarea cabalistă din Evul mediu scrisă în ebraica rabinică, numită „Cartea îngerului Raziel” (Autor fiind creditat Eleazor de Worms). După Paradismul pierdut al lui M acest înger a fost un „serafim înflăcărat” care i-a detronat pe Ariel, Arioc şi Ramiel” (înge citaţi în ceata rebelă) în prima zii a luptelor din ceruri. Chiar Statan s-a clătinat în lovitura puternică a lui Abdiel. În alte literaturi John Milton îl salută ca fiind cel „singur credincios, nefals, nemişcat, neclătinat, nesedus.” S-a pretins de unele tradiţii că Abdiel a fost o inve a lui John Milton, dar mai apoi s-a constat că se găseşte menţionat în lucrarea „Cartea îngerului Raziel.” În pasajul biblic din 1 Cronici, Abdiel nu este un înger ci un muritor, un g localitatea din Gilead. În lucrarea ficţională a lui Anatole France, Abdiel este cunoscut ca ş Arcadă. Abdizue, după Cabala este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii. Abdizziel, Abedumal, Berdimulael, este un înger invocat în rugăciune, după lucrarea Grinomium ren un tratat getic. lucrarea Testamentul lui Avraam „Abel este un înger după care trebuie Abel „poiană.” În prezentăm la judecată după Enoh, scribul ceresc. El este cel care aduce cartea sufletelor în cauză. El este unul dintre îngerii celui de la IV-lea cer care coduce duminica [Ziua Dom şi este invocat deeste un înger care apare în unele scrieri necanonice a lui Solomon [sau î Abelech, Helech, la răsărit.

orice caz atribuite lui Solonom]. Este după unele tradiţii un înger invocat în a comanda demoni.este un înger lunar care stă într-un grup de alţi 28 de îngeri. Se crede că fiecare d Abheiel aceşti 28 de îngeri reprezintă faze ale lunii. Abinessia este un înger care apare în folclorul gnostic. Ele este unul dintre cele 12 puteri îngereşti create de Dumnezeu. Abiou este un înger care corespunde cu Eiael. Abjamil este un înger păzitor invocat în exorcisme. Abrael Abragateh este un înger invocat în rugăciunile lui Solomon. Este un înger care după tradiţ solomonice stăpâneşte planetele. Abramus [Abrimas] Abrasiel este un înger al celei de a şapte ore a zilei care operează sub comanda lui Bargim

Abraxas, Abraxis, Abmasas după teologia gnostică este necunoscutl suprem şi în mitolog persoanp este sursa a celor 365 de emanaţii. Numele a fost de mai multe ori descoperit d geme şi pe amulete şi în diferite incantaţii. În Cabala el este prinţ al erorilor. Mai este menţionat şi în lucrarea Sabia lui Moise, Cartea îngerului Raziel şi în alte lucrări de ocultis Motologiile mai vechi au arătat că Abraxias a fost un demon şi a fost plsat între regiile egiptene. El este chipul în oglindă a lui Amon. Cuvântul „abracadabra” se presupune că a derivat din Abraxas. Original a fost în gnosticism un înger care a desemnat pe eorii creaţi Într-un sens mai profund al a slujit ca şi un termen pentru a Îl desemna pe Dumnezeu. Înt text gnostic se spune că Abraxas a fost conducătorul arhonţilor celor 365 de ceruri şi a acţionat ca şi un medistor între creaţiile animate ale pământului şi Dumnezeu. Uneori est reprezentat cu un cap echinoţiului de vară efectiv dupăă unii numai ca şi o amuletă împot Abrid este un înger al de cocoş. „ochiului rău.” dintre îngerii ordinii domniilor [dominaţiilor] invocat de unele ritualuri Abriel este unul cabaliste. Abrinas este un înger invocat la închiderea sabatului. Abrunael este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc cele 28 de faze ale lunii. Abrunel „puterea lui Dumnezeu” este bun înger care este echivalentul arabic pentru Gab Absisthum este forma latină a unui înger al iernilor. Abtali este un înger din scrierile Solomonice şi un încer care stă şi este onvocat împreună Uriel. Este un înger care apare şi în unele invocaţii oculte. Abtelmoschus [Temeluch] Abuhaza este un înger care a slujit cu Arcan, după unele tradiţii conducător al lunilor şi al aerului. Este este după unele tradiţii subiedctul vândurilor de vest. Abuinij este un înger care apare în lucrările oculte ca şi Cea de a cincea carte a lui Moise un înger care după unele tradiţii slujeşte în cel de al doilea cer. Abuioni, Abuoni, este un înger al zilei de miercuri care a locuit în cel de al treilea cer. El e invocat estenord. Abuliel din un înger care în folclorul iudaic ocul este însărcinat cu transmiterea rugăciun Îngerii supremi ai rugăciunii sunt Akatriel, Metatron, Rafael, Sandelfon. Mihail şi Sizouze. E puţin probabil că Abaliel îi asistă pe unii dintre ei.

Abuzohar este unul dintre îngerii lunii, slujind lunea şi care răspunde invocaţiilor rituale. AclamaţiileŞ este una dintre primele ierarhii îngereşti. Fiecare ierarhie a fost subdivizată î ierarhii secundare, unele au fost numite vocii şi altele apariţii. [cf. Robert Fludd, Utrique c et minoris historia]. Achaiah „necaz”. Este un înger care în cabala este unul dintr-un grup de 8 serafimi. Este

înger al răbdării şi descoperitor al tainelor naturii. Îngerul lui corespondent este chous. Ah fost şi o provincie romană din Noul Testament menţionată de Sfântul Pavel (Fapte 18, 12 27). Achamoth este în gnosticism un înger eonic care este menţionat în lucrarea Pistis Sofia. D

unele tradiţi este un înger creat de Dumnezeu. Achartiel şi Achatriel sunt nume îngereşti înscrise pe unele monumente orientale (kamen pnetru izgonirea răului. Achaziel este un înger care slujeşte ca şi uşier în curţile cereşti. Acheliah este un înger care este înscris pe primul pentacol al lui Venus. Achide este un înger al cărui nume este înscris pe cel de al doilea pentacol al lui Venus. Achsah în conjuraţiile solomonice este un înger binevoitor invocat în rugăciune. Este un în „stăpân al artelor.” Achtariel [Akatriel] Achusaton este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor Aciel este un înger care după Cornelius Agripa este unul dintre subdoncutătorii planetari a lunii de jos subnumiţi electori care slujesc sub domnia lui Rafael. Aclahaye este după unele tradiţii un înger al jocurilor şi după alte tardiţii este un înger al de la IV-lea cer. Acrahiel este un înger care apare în mai multe tradiţii necanonice.

„bărbat” în cartea lui Adam şi a Evei este numit un înger strălucitor. Rafael şi Mihail. Adadiah [demon conducător la iadului].). Adin. Gavriil. Adirion sau Adiririon este „vindecător încredere” al lui Dumnezeu şi în ale cărui mâini sunt sălaşurile cereşti şi cele pământeşti. Adivirion sau Adir este un conducător îngeresc al „puterii lui Dumnezeu” şi după alţii un n al lui Dumnezeu. subconducător al iadului. Admael este unul dintre cei 7 îngeri care stăpâneşte pământul.”).Adabiel este un înger care după unii face parte dint-run grup de 7 arhangheli din ierarhia arhangelilor. Adnamael „Dumnezeu este Domnul. Admai „plăcere” este un înger al cărui nume este înscris pe pentacolul lui Venus după un tradiţii. Adjuchas este un înger al pietrelor. . Adatiel este un înger invocat în rugăciune. După unii este un înger vindecător al bolilor de stomac şi al celor colice. În Cabala el este a şasea sefira tipaneth („frumuseţe a lui Dumnezeu. O altă legendă nu spune că Adam a fost scos din iad şi dus în rai de Iisus Hristos dimpreună cu alţi „sfinţi ţinuţi în lanţuri. Dup lucrarea Kabalaoth [mistică iudaică]. Admale este staţionat dup unii în cel de al doilea cer.” O altă tradiţie din Revelaţia lui Mois vede pe Adam înmromântat de patru fiinţe îngereşti: Mihail. Adam. Adhar este un înger invocat în ritualuri şi după unii unul dintre cele 100 de nume ale lui Metatron.” În Scrierile lui Enoh este este conducător al unie ier de îngeri. alţii fiind Uri Raguel Simiel. Adhaijigon este un înger invocat după unii în rugăciune. Bobel şi Metathiax. În Enoh el est doilea înger. Uneori el este indetificat cu Zadkiel şi a cu Neyal este unul duntre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. Adimi Adion Adi este un înger care este invocat în rugăciune care aapre într-o scurt numelui. După unii este invocat ca şi o amuletă împotriva răului. În lucrarea ebraică Sefer. Tradiţiile rabinice ne spus că Adam a fost luat ca şi o sinteză a „întregului” păm Talmudul ne spuzne că Adam în sens original a fost o fiinţă „androgină” şi a fost chipul ex al lui Dumnezeu (care şi El era considerat androgin. Mai este un înger al ceasului al XI-lea din zii. Adiriah este un înger care după unii locuieşete în cel de la cincilea cer. după Pistonius. Cân d a fost creat Adam a ajuns de jos la tăria cerului (după Midraş Bereşit Raba). După unii este egalizat cu Adiriel. Ar posibil şi un alt nume pentru Abdiel care după unele tradiţii se ocupă de conducerea planetei jupiter (după alţii de marte). un înger care păşete cea de a şaptea încăpere cerească după folclorul hecaloth Adiel este Adimus este un înger care la un Sinod al Bisericii de la Roma a fost reprobat. De atunci înainte episcopii care i-au aprodat cinstirea au fost excomunicaţ mai este şi un înger al muzii după unii. Adanael este unul dintre cei şapte arhangeli şi singurul care a fost capabil să învingă dem [Bolilor. Adnachiel este un înger menţionat de unele tradiţii etiopiene şi găsit pe difer inscirpţii de pe amulete. Admachiel alterează cu Phaleg ca şi conducători ai unui mare număr de îngeri sau ordine de îngeri. După altele tr este un înger al destinului uman. Adiriah este un înger invocat în vindecări sau exorcizări. Raziel. După unii este unul dintre multele nume ale lui Dumnezeu. Adeo este un înger din ierarhia domniilor [dominaţiilor] invocat în ritualurile de rugăciune Adernahael. arhetipurile [sefirot l-au descoperit] pe om ca fiind arhetip al lumii Adam Kadron]. Advachiel şi Aderhael este după unii un înger al lunii noiembrie. Este unul dintre cei 4 îngeri care acum după unii slujeşte demonului Belzebut. Ele este după unii un înger menţi de tradiţie ca şi înger al peceţilor din apocalipsă. Lucrarea necanonică Apocalipsa lui Moise ne spune că de fapt Adam a fost scos din rai de arhangelul Mihail şi nu de un heruv printr-o căruţă de foc. Admachiel.

Aeon. Este ca şi cum ar fi fost făcut din lanţuri negre şi foc roşu. Mai înainte de secolul al VI-lea şi sistemul ierarhic dionisian. (Menţionat în lucrarea Pistis Sofia) şi o personificare masculină a puterilor (dinamis). Ageratos. . creat de Dumneezu după „chipul Său. Aftemoulouchos este după legende un înger al chinurilor care aruncă în chinuri. Îân tradiţiile egiptene este considerat un înger bun. Adonai „Dumnezeu” este un înger al cenuşei de la cădelniţă invocat în unele ritualuri solomonice şi în exorcismele focului. Agan este un înger al ordinii puterilor. Nonogenes şi Macaria.” Este o esenţă primoardială sau creatură dumnezească a luminii chemat din adâncurile invizibile şi care izvorâşte cu tărie Adoil se crede că au venit în existenţă toate lucrurile existente din lume. Ele este un înger denumit în ebraică şi „Elohim” sau „înger al prezenţei” (creatură a universului) în mitologia feniciană. După unii este un conducător al nevăzutului. În sistemul gnostic este unul dintre cei şapte arhonţi care constituie care a fost trimis să îl slujească pe Adam. Agalnatuod este bun înger al sfinţeniei învocat în diferite tradiţii. Apare în unele tradiţii egiptene. Moise a uitat ritualul. Ceilalţiu doi sunt Setel şi Anuş. Adona Adoneus. Când „am milă de lume sunt Adonai. Aceasta se pare după unele tradiţăii a avut loc pe când Enoh vedea cerurile.” Adonaios. Akinetos. Ei au fost personificaşi de Ipolit în secolul al III-lea ca şi Byothis. Adoraeth se crede că prin acest înger poate fi biruit demonul Iuhtion. Mixis. Afafiel este după unele tardiţii un păzitor îngeresc care staţionează în cerul VII-lea. Afsirkof este un înger care conduce luna Av (iulia august) Aftafniel este un înger al măririi. Aftiel este un înger al zorilor. Eonii mai po emanaţii din Dumnezeu ce pot fi comparaţii cu acabilii sefira. Este un menger care a şi în gnosticismul ofitic. După alte tradiţii nu este demon ci un înger al binelui.” În Vechiul Testament Ado este un al nume al lui Dumnezeu. Există legenda unui eon mândru care s-a oglindit pe sine în haos şi a devenit domn al lumii. Afriel este după unele tradiţii o pază îngerească care staţionează în al cincelea cer. care are după unii 16 feţe. În alte tradţii este un fgost serafim. Agason este un înger invocat în rugăciunile solomonice. Autophite Hedone.îngiţit pe Moise dar la scuipat când soţia lui Moise ş circumcis fiul îmblânzim mănâia lui Dumnezeu.Adoil este un înger care înseamnă „mâna lui Dumnezeu. Aceasta ar putea fii un fel de modificare universului în mitologia egipteană antică. În mitologia personaş el este unul dintre ce şapte arhangeli (Anega Sperutas). După gnosticul Vasilide la creaţia au existat 365 de eoni (alte surse citează 81224 şi 30) care îl prezintă pe enoi ca fel de personificare feminină a înţelepciunii. Eonii sunt după unii gândurile ipostaziate ale lu Dumnezeu. După unii a fost inde ntifica Hermes. Henosis. Af este după unele tradiţii extrem de înalt. eonii au fost număraţi între cele zece oridine îngereşti. (demonul Af Bni este un înger care îi favorizează pe este derivat din Zeud Aeşna Deva Af este „mărire. Numele de Adoil nu a mai ap nici unde decât în cartea 2 Enoh. Aeglum este un înger al străflugerării şi al ceasului al XI-lea. Agathodemon este un demon. Dimpreuznă cu henh el ia. Este un termen car este folosit să desemneze porimele fiinţe create care îl pe Abramix ca şi cap. cu 4 fiecare parte a capului c îşi schimbă constat înfăţişarea. Numeleisraeliţi şi care cointrolează ploaia. Aesma este baza lui Asmodeu. Afolf este un înger indetificat cu Rafail şi care se crede că este slujitor al lui Dumn Afiriza Afredon este un înger menţionat într-un text gnostic care este o parte din „pleromă” dimpreună cu alţi 12 drepţi. Agaf este un înger invocat în ritualurile ceremoniale la închiderea sabatului. În gnosticism este un fel de putere cerească a ordinelor de sus. Afarof [Afriel] Afarof.” Este un demon al distrugerii şi un prinţ al mâniei şi un conducător al mo oamenilor. ca şi cel mai sfânt nume.

Este o combinaţ fraţilor lui. Ahadis este un înger al lunilor octobrie şi noiembrie. El este îngerul care a anunţat că rugăciunea nu trebuie să ajungă la ceru Akramn (Achmarei) în textul copt Pistis Sofia este un înger şprin dintr-o triadă îngerească este menţionat şi de tradiţiile gnostice „stăpân al tăriilor cereşti” şi este invocat în ritualu După unii este un înger al sorelui. Agla este după unele tradiţ un nume al lui Dumnezeu. Agnatia este un înger cu o origine necunoscută. Ahamniel este unul dintre principalii îngeri ai cunoaşterii. Este un înger conducător al anului „zilei Domnului duminicii) şi conducător al vieţii omului. Ahadiel este un înger care imputerniceşte legea. Agkadiel este un înger care apare în folclor ca şi pază îngerească ce staţionează în cel de şaptelea cer. Aiil este un înger care în anumite ceremonii este cunoscut cu numele de Sizagasel. Agdal este un înger care dimpreună cu Arziel conduce destinele oamenilor. folosit de Iosif când a fost eliberat de fraţii lui. menţionat în gnosticismul iudaic. Numele de Agla este combinaţie a primelor patru litere ebraice „Tu eşti purure puternic Doamne” (atha gadal ieolm Adonai]. Agrab este numele unui înger folosit în mai multe sensuri şi este menţionat de mitologia arabă. Este prin urmare un înger juridic. Ahariel este unul dintre cei 70 de îngeri amuletă după unele tradiţii. Aha este un înger din ordinul domn Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. Ailoaios este un înger conudcător al celei de a doua porţi care a „condus eonul arhonţilor” Aisthethis Theleis „liber arbitru. înger slujitor care poate fii invocat în rugăciuni. Ahiel „frate al lui Dumnezeu” este după unele tradiţii un înger amuletă al naşterii de copi asemenea el este asistent al lui Qafseil (Kafsiel) conducător al celei de a şaptea luni a săptămânii. Aguachai este un nume care în antichitate era sfânt folosit în comandarea demonilor. Aiel este un înger care este după unii „triplicitate a focului” şi care stă în cel de al patrule cer. Este un înger care după unele tradiţii se opune răului. Aha este un înger din ordinul domn După unii este un înger al focului care este folosit în cabala. El este îngerul care i-a deschis lui Adam tainele lui Dumnezeu. Agreas [Agares]. După unii când s-a hotărât moartea lui Moise el a pledat pen viaţă mai lungă. Ahariel este un înger luptător împotriva răului. Este u înger al conducerii destinului omului. mistica merkadath şi tradiţia talmudică. Ahabiel este un înger invocat în şarmurile de iubire după unii. Aib este după unii un înger al planetei venus. Ahab. Este după unii un înger eshatologic. Este f Agla este un în ritualul exocziării şi se opune demonilor după unele tradiţii. Agnomiel este o pază angelică din cel de al IX-lea cer. Ahaha este un încer al peceţii din apocalipsă.” După unii este un mare luminător care a izvorât din min lui Dumnezeu. un înger luptător împotriva răului. .Agbas este un înger din cel de al cincelea pentacol al lui Mercur. Ahtzariel este Aiaevel este după unele tradiţii unu dintre cei 72 de îngeri care conduc viaţa omului. Este un înger al proclamnaţiei şi după unii păzitorul ultimei uşi a raiului. înger al peceţii. Akh (Raziel) „crainicul lui Dumnezeu” este o altă formă a lui Galizer. El este chemat stând în spre nord. Ahasior este un înger conducător al lunii tebet (decembrie-ianuarie). Ahaij este un înger al lui mercur invocat în rugăciuni. El ar pueta fii indetificat dupoă unii ca şi una cu Ariel. Aischer este un Aker este unul dintre îngerii care după unii v-a conduce şi v-a judeca sfârşitul lumii. După unele tardiţii este înger asociat cu conducerea planetei saturn care acţionează dimpreună cu Zazel. Akab este un înger al lumii ce v-a să vie.

Amabael este tot un înger al iernii. Akzariel este un înger care poate fii invocat pentru a da la oparte răul. Al Ussa este un înger care apare în mitologia arabică. Alţi doi îngeri cu aceiaşi funcţăie s Gariel şi Chairorum. serafimii şi alţii denotă o clasă distinctă de îngeri. Albiel este un înger care stă sub slujirea arhanghelului Mihail. care locuieşte după unii în cel de al treilea cer. Alfatha este un înger care stăpâneşte asupra nordului. Aliniel este unul dintr-un grup de îngeri ale primei altitudini dimpreună cu Gabuiel. Arfeton. El este invocat dinAnereton este unul dintre îngerii mari şi înalţi invocaţi în ritualuri. Amamael este un înger care apare în floclorul ebraic hecaloth ca şi o pază îngerească în c al trilea cer. Amaliel este un înger al pedepselor şi al slăbiciunii. Altarib este un înger care după unii are stăpânie asupra iernii. Albim este o pază la porţile vântului de vest. care aparţine unu gen angelic. După unii este şi un demon al sexualităţii umane. Amahiel este un înger al aerului şi al zilei de marţi. Aladiah este unul dinbtre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu (şemhanpoa Alaliah este unul dinhtre celke 100 de nume ale lui Metatron. Dup simbolul său este săgeata. Amaie este un înger al zilei de luni. Amber este un termen ebraic care înseamnă „o fiinţă vorbitoare de foc. El este de asemenea unul dintr-un grup de 7 îngeri păzitori ai lăcaşurilor celui de al şaptelea cer.” . Amafazeton. la fel cum heruvimii. Amator este un înger folosit numai după o investiţie proprie. Este după un Amaireton sud. înger al scriitorilor şi al pictorilor [al culorilor]. Este un înger feminin după unii. Onifeiton este un înger al sfinţeniei care după este invocat şi în magie. Amanlia este un înger care după unii este invocat în vindecarea bolilor de îmbătrâinire. Alamagnalael unul dintre păzitorii porţiii vântului de vest. Alat este după unii un înger al magiei care staţionează în cea de a şaptea încăpere a ceru Alazaion „un înger preasfânt al lui Dumnezeu” care este invocat în anumite ritualuri. Este mai este şi un înger invocat în exorcisme. Alphariza este după unele tradiţii un demon. All Mokkiabat [Mikkiabat] Almira (stăpân şi conducător al nevăzutului) este un demon menţionat în ocultism. chiar şi cu beneficiul chemării lui Metatron. Alpiel este un înger care după mistica iudaică conduce pomii fructiferi. Al Zabania este un nume menţionat în coran care apare ca şi demon.Akteriel sau Akathriel este un înger care a fost invocat pentru a ştii cum poate fi subjugat Samale demon al răutăţii. Anafaxeton este după unii un nume care este invocat pentru a c dreptate în ziua judecăţii. Ac înger i s-a făcut şi un idol care a fost distrus de Mahomed. Este după unii şi un înger al planetei marte. Amanlaim. Amafaxeton. Amatiel este unul dintr-un grup de 4 îngeri cu domnie penste primăvară. Nu s-a putut ştii nimic despre aceasta. Alimon este un mare înger care când este invocat după unii protejează de ameninţarea c arme şi de instrumente ascuţite. Hipeton. Rintip şi Tafthis sunt îngerii care îl asistă. Este un înger care apare la pedepsirea Sodomei şi a Gomorei. Amaros [Armaros] Amarzion este unul dintre îngerii timpurilor. Alpun este un înger al porumbeilor şi conducător al ceasului al VII-lea din zii. Tot după Coran cu e mai sunt alţi 19. El este egalizat de unii cu Dumaliel. Barach Ledes şi Nelison. Almon este un înger care în folclorul unor tradiţii [ebraice hecalot] are funcţia de a păzii ş care staţionează în ceruri.

Acest înger se crede că e purtător al numelui inefabil al lui Dumnezeu (verbum inefabilis). Seniaza.şi încă alţi doi.Ameliel este după unii o pază îngerească care staţionează în cel de al patrulea cer. Anabonas.care apare în ritualurile arabice şi tot în folclorul arab. Se crede despre Anakim că s-a pogorât pe pământ dimpreună cu Israfiel. Numele lui original a fost în ebraică nefilim. În lucrarea Hecaloth Rabbati când Anafiel mai este comparat şi cu participarea lui la creaţie mai este numit şi Metatron. al adevărului după unii.” Acest punct vedere este expirmat în punctele de vedere rabinice şi în cele islamice. Îngerii au ajuns a din ceruri pe pământ la fel cum a făcut Adam. Zairich. În tradiţiile rabinice. Anak este forma singulară a lui Anakim. Se crede c Moise a primit cele 10 porunic de la Dumnezeu prin acest înger pe muntele Sinai. Anamalech [Adnamelech] . De asemenea este un înger al vânturilor vestice. Anabael este după unii un înger conducător al celui de la III-lea cer. După unele trad se spuen că Azazel a fost cel care a asistat naşteri. pare că era după unele tradiţii un înger care era invocat în ritualul tămâierii în Amison se perioada solominică. Este un înger al apelor. Anaita. Amisiah este unul dintre cele 100 de nume ale îngerului Metatron. După alţii este un înger al reproducerii. este după unii un demon. După unele tradiţii acest înger a fost unul care stă într-un grup de alţii 200 mai bine sus a fost un înger conducător sau lider al unui alt grup de 200 care s-a pogorât pământ pentru a locuii cu fii oamenilor. Se crede că al stăpâneşte planeta venus. Ameziarak. După alţii a celui de l lea cer. Amisiel este un înger al ceasului al V-lea din zii (ora cinci) care după unii slujeşte sub Sazguiel. Este un înger „care acoperă cerul cu maiestatea lui. Ananita este un nume îngeresc înscris pe peceţile lui Solomon (sigille lui) legat de lupta împotriva demonilor. Anakim (-enim?) „gigantul” este după unii produsul altor îngeri mai mari. purtător principal al pec despre care se vorbeşte în Apocalipsă. El este înscris pe o farfurie de aur. În lucrarea 1 Enoh sunt îngerii care i-au învăţat pe oame cum să existe. Amfiel „ramură a lui Dumnezeu” este o pază a celui de al patrulea cer.” Este cap şi conducător a celor care au peceţile cerului după cum citim prin Apocalipsă. În limbile antice este vor de Ananitha. după unii el conduce şi arhanghelii. A se vede Mrgouliath. Anabotas. Este un înger care apare pe amutele dimpre Amitiel este un înger cu Mihail şi Gavriil. Anafiel sau Anapiel „branşa lui Dumnezeu” este după unii un înger care stă într-un grup d şapte îngeri. După legendă Metatron (în al feţei lui Dumnezeu) a trebuit să fie pedepsit Anafiel a fost însărcinat de Dumnezeu de a însărcina pe îngerul său preferat cu şaizeci de limbi de foc. Amhiel este un înegr care a fost găsit înscris pe unele amutele pentru izgonirea răului. După unele istorii oculte acest înger este din grupul îngerilor apostaţi. Anafiel înger al orei a şaptea din noapte după uniicare slujeşte sub Mendrion. Du alţii este înger conducător al celui de la doilea cer şi are după unii responsabilitatea de a ocupa cu rugăciunile care ură pănă la primul cer. Se crede că invocarea lui asigură pe cel care o face să nu moară de o moarte năpraznică. Ofiel este pentru unii un substitul al lui. Amuachil este un înger Amudiel este un demon după unii şi care apare ca şi slujitor al iadului. Cartea 3 Enog afrimă că Anafi este cel care l-a dus pe Enoh în ceruri în primul rând. După alţii este păstrătorul cheilor încăerilor cereşti. În anumite locuri în versiunea greacă acest înger apare în locul lui Aneziarak. Amuhael este şi el un înger care a fost invocat de unii din mistici. Anachiel este un înger al lui saturn. Cei şase arhangheli răi sunt după unii: Taunu. Se spune despre Anakim că el este cel care a ajuns cerul cu „gâtul. Amazarek. Anafiel. Khu Mundad . Anael sau Hariel şi cu alte nume este unul dintre cei şapte îngeri conducători ai creaţiei ş principalităţilor. După alţii el mai este şi înger al zilei luni. când Dumnezeu a voit să creeze pe om îngerii adevărului şi al păcii sau opus. Anahiel este un înger care este după unii capabil de a vindeca stupiditatea. Anabona este un înger „prin care Dumnezeu L-a format pe om şi tot universul.

dar eşuiază. O parte dintre aceste fiiinţşe sunt luptătoare împt răului. În orice caz c din această menţinune ţin de ocultism. Mai sunt menţionaţi Anamiti. Ca şi diavol se pare că el s-a po din ceruri pe muntele Hermon şi se crede că el a dus în omenire păcatul. Angerecton este un înger care după unii era invocat la ritualul tămâierii în Vechiul Testam Angromairios este un înger dim mitologiile orientale care mai înainte de toate era o forţă primară a lui Ahriman în sistemul zoroastrian. kabarthna Mainga. Este unul dintre puterile cereş (ameşa spentas) care apare în sistemul zoroastrian. Hanel. În lucrarea Dabistan sunt înregistraşi şi alţii dintre care patru se spune că au fost cei mai aproape de Dumneze sunt: Bahman. Anamiti. este porivit ca bun şi rău. Amaireton este un înger invocat de Solomon. Anani. Anazimur este un înger invocat la protecţia aricilor. Este şi un înger al celui d Andriel Prin urmare al ierarhiei tronurilor şi IX-lea ceas din noapte şi care conduce destinele oamenilor. Khanael. unii acest înger a avut grijă de mama Mariei. Unii cercetători l-au asimilat cu Mohamaed Marat (un înger coranic căzut) sau cu persanul Ameratot. Armazd. Aneb este un înger conducător care se ocupă de asprectul milostivirii lui Dumnezeu. Anazimur este un înger este un ul dinbtre cei şapte îngeri ai ierarhiei tronurilor din primul Acest înger împreună cu alţi şapte îngeri execută ordinea celor de mai sus. El a încercat să îl înşe Zoroastru [Zarahrusta] şi săî se răzvrătească împotriva lui Ahuramazda (puterea suveran zoroastrianism). Mai este şi un înger al aerului. Aşa Haurna şi Anestat. este un îngereste un înger ecologic. ci un înger care este chiar mai presus de Dumnezeu este opusul lui Dumnezeu şi încă de la început a fost oponentul lui Dumnezeu (aceasta o putem afla în special din folclorul persan). Anereton. Cei şase arhangheli răi sunt Taunu.Ananchel. Este un înger care după unii este invocat din înalt. Anazachia este după unii un înger protector al planetei saturn. Anicar este un alt nume al lui Dumnezeu îmbrăcat dsupă unele tardiţii înb rugăciunile de îmbrăcare de la tempul din Ierusalim. Aneratat este un înger al nemuririi după tradiţiile persane. Este simbolic şi un înger al veşmintelor preoţeşti. (nemurire). Anas „Dumnezeu şi-a trimit pe doi îngeri şi pe cei 4 evanghelişti. a maicii lui Hristos. Amilfaton este un înger pe care îl întâlnim în floclorul erabic hecalot ca şi o pază îngereas care staţionează în cea de a şaptea încăpere cerească. De obiecei eu sunt 6 la număr şi uneori şapte la număr şi uneori stăpânesc planetele. Anentati este un înger al folclorului arabic care mai este numit şi Mondad. . Ananiel este unul dintre paznicii uşilor raiului din partea de sud după unii. În zoroastrianism ar fi echivalentul lui Satan escepţia că el nu este un înger căzut. Aniel este un înger al luptei duhovniceşti. Andas în anumite scrieri oculte este ărezentat ca şi slujitor al altor îngeri [în special al îngerului Vacan]. Ananel. Aşa Haumetat. Ei sunt prototipul persan al sefiuroşilor cabalici. După unii este şi un îmnger al zilei de duminica. Vobumanah (bunăî gândire). Mai exista încă unul: Sanaoşa.. Sibril ar putea fii o altă formă a acestui nume. Este vorba de echivalenţii iudeo-creştini ai arhangehlilor. (Ahriman). Anetat. În lucrarea ZedAvesta. Azarkhud. Cei şase nemuritori au fost: Anva Mayinia.” [la acest înger se face referinţă într-un manus din secolul al XII-lea de la British Museum. Numele lui apare şi pe unle eamulete pentru a izgonii răul. pentru a lua în grijă pe c câţiva diavoli şi a bătut cu raze ca de foc. Angromarios este însân de moarte şi se spune că el a fugit din ceruri sub forma unui şarpe. Azarguştap. . Anataniel este un înger conducător de alte oşti îngereşti. Aneşa Spentas „cei nemuritori” sau mai bine spus ameşpands. Andibalist. un îner al lunii mai. Anachel „harul lui Dumnezeu” este îngerul care i-a fost trimis Esterei pentru a favoriza ochii regelui persan Ahaşveroş. Zair Anfial este unul dintre cei 64 de păitori ai camerelor cereşti. Este după unii şi un păzitor al planetei marte. După unii este este un înger al numel Dumnezeu.

Araciel [Aragiel] Arad este un înger indoeuropean protector al religiei şi al ştiinţelor. Arcal este după unii un înger care conduce razele de mai jos ale lunii. El este tată a demonilor babilonici. Aratkifa este un înger al folclorului enohian. În Apocalipsă 20. Voltaire l-a indetifi pe Apolion cu Ahriman (demon din mitologia persană. El este un înger care după unele tradiţii învaţă chimia [patron al chmiştilor] şi medicina este un înger al spoorturilor olimpice care după unele tradiţii este asociat ca şi Arathron [patron al medicilor]. un înger al abisului. El are un înger echivalent Asiej. este un înger al formei greceşti a lui Abadon. Se spu că atunci când Arafiel îşi dă jos coroana de pe cap cu toţii se pleacă în faţa lui în ascultare Aragbas este după unii şi după tradiţiile folclorice o pază îngerească care staţionează în c al VI-lea cer. Slujitorii lu sunt Bilet. Missabu şi Abuhaza. Arabonas este un nume invocat în rugăciuni.). patrol al zilelor de sâmbătă. în special al apelor. Armati este unul dintre cei şase îngeri ai armoniei (armonia sacră).După alte tradiţii el este îngerul care a stat în spatele conducerii a 49 din cele 196 de provincii olimpiene. bancherii. Appolyon.Animastic este un înger sau mai bine spus o „ordine îngerească” a animaţiei. În mai multe lucrări el apare ca diavol „cu solzi de peşte şi aripi de dragon. Arbgdor este un înger conducător al universului. În scrierile oculte şi cele necanonice la fel ca şi în lucrarea Antichităţi iudaice a lui Filon este un înger rău. „gâtul lui Dumnezeu” este unul dintre păzitorii celei de a doua hale cereşti. Anuel este un înger protector al comerţului. Este soţie a lui Tarat. Arauchia este după unii un înger plenatar [probabil al planetei Saturn]. Aramaiti. El m este menţionat şi în Faptele lui Toma. Azariel (Uzziel) este după unii un vindecător al deficenţelor intelectuale şi unul din un grup de alţi şapte îngeri cu dominaţie asupra pământului. Arasbarasbiel este un înger Arasec este un înger similar lui Nisroc.” pe care Hristos L-a legat 1000 de ani. Arael Ariel este un înger menţionat de rabinii din Talmud care este după unii şi un înger a păsărilor. El a însemnat distrugăto Apocalipsă 9. Apsu în teologia babilonică [babiloniană] este o femeie. mai precis „nobilii. 1 este menţionat acest înger „slujitor al diavolului. Apolion. 11 este un înger al abisului. În mitologia Apsu a fost ucid de fiul lui Ea. Arayekaeil este un înger renumit pentru lupta duhovnicească. în secolul al III-lea. Apnagsin este un înger al luptei duhovniceşti. înger al cărui nume este înscris în caracterele ebraice [malachim] şi esete in Arai este un după unii în lupta împotriva demonilor. conducător al planetei Saturn. domnii şi conducători” c după Voltaire în lucrarea Apaniel este un înger care stă în acelaşi loc cu Sagdiel concucăt celei de este un înger săptămânii. Asichit. Arariel. După un este un înger al pescarilor. Arathiel este un înger principal al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gabriel. Este un slujitor şi un mesager al lui Dumnezeu. lucrarea Marea cheie a lui Solomon şi după unii era nu Anputel a cincea zii a menţionat în pe care preoţii îl purtau pe piept când intrau în Sfânta Sfintelor. Arbiel este un înger care slujeşte sunt Anael. de pază a celui de al şaselea cer. un înger care reprezintă tăria duhovnicească. Archana este tot un înger al planetei Saturn. din gura lui iese foc şi fum. După acest text Apolion un înger sfânt şi bun. suflete binecuvântate pe care evreii le numesc issim.” Arafiel este Arafiel. Arathron după unele tradiţii poate face femeile fertile dacă sunt sterile medical. maturitatea şi puterea. Mai este invocat ca şi Asisis. brookeri de comisioane şi altele asemenea. Arcan este un rege conducătorm al îngerilor şi al aerului. . Se credea că atunci când acest nume era scris pe aur sau pe metale avea puteri împotriva răului. patron al zilei de luni.

în folclorul iudaic este un Enoh. Lameh a fost avertizat de venirea potopului printr-un înger. Cornelios Aripa spune „este num lui înger. Arsilalium este un înger trimis de Dumnezeu lui Enoh. Unii spun că este identic cu Rafael. (Isaia 29) şi un altar. În Biblie este indicat ca având ace nume un om. Arepaton. După unii este un heruvim.” Misticii iudaici folosesc numele lui Ariel ca şi un nume poetic pentru Ierusalim. Este un înger conduce a treia zii a lunii. 7. Argeniton este un înger menţionat în lucrarea Istoria religionis vetorum. Archen dimpreună cu Sakmakiel are iunfluenţă auspra destinului omului. Ardefiel este un înger dintr-un grup de alţi 28 de îngeri ai fazelor lunare. Arfiel este un înger care păzeşte al doilea cer. Arel este un înger invocat în diferite ritualuri.Archarzel este un înger invocat în anumite ritualuri. În lucrarea „Ierarhia binecuvânătorilor îngeri Aril este unul dintre cei şapte îngeri ai apelor (mări. el apare c un locuitor mandrean. Acest înger este asimilat de unii cu Arelim în 33. un înger al lunii aprilie. Arhatel este un înger al descoperirilor. Ardeisur. fluvii. Oriockh. După unii este un înger al razelor soarelui. Rhum este un înger care apare în folclorul macedonian ca fiin un înger al stele nordului. Ardour este un înger care a conudus luna iunie şi iulie. Armisael este un înger al pântecelor. Areharah este un înger al planetei saturn. uneori un demon şi a unui oraş şi de aici lui i s-a mai spus şi Ariopolis unde este adorat un idol. Ariuk. Dacă acest pslam nu are nici un rezulta este invocat îngerul Armisael prin următoarea invocaţie: „te conjur pe tine Armisael înger pântecelor ca să ajuţi această femeie şi copilul din pântecele ei. De asemenea după unele tradiţii fiu Noe. Ariel este cel care pepepseşte în lumea de apoi. Ardibebiat este un înger menţionat în Persia antică. Ariel („leul lui Dumnezeu”) portretizat cu un cap de leu. Arghiel este un înger invocat în anumite ritualuri. În folclosrul gn el este conducător al vânturilor. Arfugitonos după Revelaţia lui Ezda este unul dintre cei 9 înger care vor conduce evenimentele legate de sfârşitul lumii. ÎN facere Ariok este unmele unui execuţionar. ca fiind un înger din ierarhia tronurilor. În lucrările oculte Ariel este un al treilea arhon vânturilor. Amapenton este un înger al supremaţiei care este invocat în rugăciuni. înger care a fost pus să păstreze scrierile Ariok.” Se mai spune că el este cel care îl asistă pe arhanghelul Rafael în vindecarea bolilor.” Armnas este un înger invocat în ritualuri la închiderea sabatului iudaic. Este un înger menţionat în Talmud. În Testamentul lui Solomon el controlează demonii. . Numele lui este mai mul fel de amalgamare de alte nume. Armaziel sau Armisael este un înger al cunoaşterii şi al celui de aş şaptelea ceas al zilei. Armiel este un înger care slujeşte sub Dardaniel. râuri. Armesiel este un înger al celui de al patrulea ceas al nopţii care slujeşte sub Jefischa. În lucrarea Pistis Sofia. Arciciah este un înger al pământului. un oraş. În ocultism el apare ca şi de Arias este şi este uul dintre cei 12 demoni stăpânitori ai iadului. Ardarel este un înger al focului Ardas este un înger planetar sau după unii un înger al universului. Print atributele sale se spune că el este cel care oferă o naştere uşoară mamelor şi le oferă lap sân. lacuri) şi „Domn al pământului. Se crede că ace înger poate fii invocat prin recitatea Psalmului 20. Pentru unii este persoficicat cu un slujitor a lui Dumnezeu Cabala este apare ca şi un înger al virtuţilor. Arhum hii. un înger care coduce ierburile frumos mirositoare. Arduişer este un înger dătătzor al apei celei vii. slujeşte sub Oriel.

” Asriel „posibilitatea lui Dumnezeu” este un înger care dinpreună cu un grup de alţi 63 de păzitori îngereşti veghează peste cele ceruri. Aşael este un înger menţional în lucrarea Sabia lui Moise. În alte tradiţi crede că acest înger este o intercalare a lui Hilujasef şi Josefel. Asaliah este un înger al virtuţilor care stă sub Rafail. dar unii cred că a devenit demon al pedepselor. folclorul rabinic ca şi mesager al lui Dumnezeu. Asac este un înger invocat în cer. După alţii el face parte dintr-un grup de alţii patru înger conducători. Sinodai. Este şi un înger care în unele tradiţii protejeză de moartea năpraznică. Asacro este un înger şi el invocat în diferite rugăciuni. După alţii este unul dintr-un grup de 28 de înger ai fazelor lunii. menţionat legendele arabice ca şi îngerul zilei judecăţii. După unii este un înger dintr-un grup de 72 îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Asamchis este un înger menţionat în folclor [diferite tradiţii de pe glob] ca şi o pază îngerească în cerul al VII-lea. Aşkaniâzkael este un înger menţionat în folclorul hekalot. Asmodiel este un înger al luminilor de lumânare. Asasiah este un al înger slujitor sub Metatron. Dup unele surse el ar fi demonul care a sedus-o pe Eva. Este un înger care dimpreună cu Dumnezeu l-a creat pe om din pământ.” După Aşmodel este şi un înger al destinului omului. El dimpreună cu un grup de al 66 de îngeri este privit ca fiind un demon. Chadamnai. Este un înger al „invocaţilor” în tradiţiile hec . De Plany l-a Asrafil este un înger numit un „înger îngrozitor” şi la inclus ca şi demon în Dicţionarul infernului. Alţii sunt. Asfael „Dumnezeu adaugă” este un înger luminător al lumii şi conducător al altor mii de îngeri. Asiel „creat de Dumnezeu” este un înger menţionat în lucrarea II Ezdra şi în Testamentul Solomon. După unii Psalmii 50 şi 53-82 sunt atribuiţi acestui înger. după unii este o „pază îngereas menţionată în cel de al VII-learugăciune. Aşraud este un alt înger mai mare decât alţi îngeri menţionat în lucrarea mare „Cheie a lu Solomon. Asinon este un înger care după unele învăţături este parte dintţrun grup de alţi 7 de înger ierarhia puterilor lui Dionisie Areopagitul. Este un înger după unii care stă în partea de sud şi a fost după unii un înger opone lui Solomon. A fost unul dintre heruvimi după unii. Ascomai este un înger invocat în exorcisme. Este este un înger al dreptăţii [prin urmare al celor care sunt în domeniul juridic]. Asariel este un înger „pe care Dumnezeu L-a legat”. Arzal este unul dintre cei patru îngeri ai orientului. Asmodeus. Paschan. Kalmya. Este un înger care apare în Aşmodai. Prein urmare se fac referinţe la el ca şi la înger.Aruna este un înger care apare în mitologia sumeriană ca şi pe un fel de mesager de gen feminin al lui Dumnezeu. Este un înger al mitologiilor [după unii este un personal din epopea lui Gilgameş Arvial. Asmadai. Arial este o pază a celui de al patrulea cer. Gabriel. Este un înger care după unii are capacitatea de a detecta pe cei cu calităţi de conducere şi este un înger al comorilor ascunse. În cabala apare ca şi dintre cei 10 sefirot. Hamahiel). Asap sau Asaf se spune după unii că este conducătorul de noapte al oştirilor îngereşti car cântă imne lui Dumnezeu la fel cum îngerul Heman conduce plânsele şi Jeduthum conduc serile. Boel. Asmodil este un înger al lunii aprilie (dimpreună cu Tual. Asmodel. A fost caracterizat de unii ca şi un „înger mare filosof. În unele tradiţii iudaice el a apre ca şi înger.tradiţii). Sanda şi Uziel. în altele ca şi demon. Asimon. Asath. Este un înger al înţelepciunii lui Dumne Aşa Vhişta este un arhanghel al dreptăţii (justiţiei) menţionat în multe alte tradiţii. Atinon este un înger menţionat în lucrarea Malache Elyon. Asasiel este un înger al zilei de joi după unii şi concomitent un înger al planetei Jupiter (du unele Asac este un înger invocat de Solomon. Asimonem este un înger care stă împotriva demonilor.

Aşrulai „este îngerul care cauzează sălăşluirea. Este un înger al legii mozaice şi al „insittuţilor de învăţământ. Atafiel este un înger care susţine cerul Este un înger menţionat în unele tradiţii sanscrite. Este un înger despre care se crede că s-a luptat cu demonii în jurul lui Solomon. Astrompsuchos.” Assad este un înger invocat în tradiţiile religioase arabe. Este după unii echivalent cu Natamiel. Este un înger care este menţionat de zoroastrianism. Atenchiri este după unii în înger slujitor sub îngerul Teiazel. Asteraoth este un înger care face parte din cei 70 de îngeri conducători planetari. Azmael. Atel este un înger al cerului al patrulea şi al aerului care conduce duminica şi este invoca la răsărit. Atafiel este o pază îngerească din al VI-lea cer. Astel este un înger al lui Saturn. Ataliel sau Atliel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii.” Este un înger dintr-un grup de îngeri car stăpânie asupra pământului. Astaniel este un înger care face parte dintr-un grup de alţi 5 îngeri ai luptei duhovniceşti. După u Astagna este locuieşte în cel de al V-lea cer. După tradiţii gnostice este citat c înger al planetei Mercur cu o origine nestabilită. Numele lui m este asociaat cu cel al lui Melchisedec. Aşrulin. Ipolit crede că acest înger era prefe lui Peratrie. Astachoth sau Astrachios este un înger al apelor. Asser sau Criel este un înger care după cărţile necanonice a lui Moise era un nume înscris piatra de pe pietul lui Moise şi Aron ce previne de moarte năprazinică. Atarf este un înger corespunzător lui Hahaiah. Astanfaios este un înger menţionat în tradiţii gnostice c face parte dint-run grup de alţi 7 îngeri ai prezenţei. pe când acesta e rege. Astrocon este un şi o putere îngerească. un înger al zilei de marţi şi este invocat din partea de vest după unii. Asron este un înger „al vânturilor” după sensul ioaneic. Atel este după unii un înger al celui de al patrulea cer şi al aerului. Astad după învăţăturile persane antice este un înger care stăpâneşte a 26 zii a fiecărei lu După unii se găseşte la cea de a 64 uşă a paradisului (din cele mai bine de 100) ale paradisului. Assiel este un înger al vindecărilor. Este numit înger al celui de al şaptelea cer care slujeşte sub Narcoriel. Atatiah este un înger care slujeşte sub Metatron şi Mihail.Aşriel.” Este un înger care după unele tr locuieşte în primul cer. Astanfaeus. Atafiel este un înger care susţine cerul. Astanfaeus. un înger al focului după unii. Atar este un înger care apare în sanscrită şi în alte limbi cu numele de înger de foc (zed).” Este un înger al celei de a III-a porţi a raiului. Atail este un înger menţionat în unele exorcisme arabice. După unii este invocat cu faţa spre est. Mai este numit şi Herachio. După unele tradiţii este un înger zoroastrian. Astanchios este un înger al apelor. Astroniel este At Taum este un înger de la care se credea că Mani a primit revelaţii. Atembri este un înger care slujeşte sub îngerul Mumiah. Nunii cred că este un înger căzut. După unii este o puetere primordială menţionată în teologia fenicienilor. . un înger al ceasului al nouălea din zii care slujeşte sub Vaduriel. Stenpsucho este un înger care se găseşte în textele calde este un păizor ceresc al celor şapte ceruri principale. La fel după unii este şi înger al zilei de duminică. Azariel „alegerea lui Dumnezeu. Assasfsisiel este un înger menţionat în folclor ca şi o pază îngerească ce stfaţionează în a patra încărere din ceruri. Este un înger care apare şi în sistem ofitice sub numele de Hebdomad – una dintre cele şapte puteri îngereşti sau arhonţi făcu „Dumnezeu după chipul Său. Assi sau Assisithun înger al luptelor duhovniceşti. Astanfai. Etrempsuchos. El este după unii îngerul care separă sufletul de trup la moa Este invocat de unii ca şi vindecător al ignoranţei.

este o pază îngerească care după unii staţion în cel de al şaptelea cer. Domn al oştilor la intrare şi alţi 120. care a apărtu de două sau d ori în locul lui îngerului Metatron. Elişa ben Alauya. Athoth este un înger creat de Dumnezeu.în folclorul îngeresc este vorba de una dintre cele două paze îngereşti din cerul Atsaftsaft VI-lea. Atrugiel.000 de îngeri care slujeau în jurul său După cabala Akatriel este numele dumnezeirii după cum s-a manifestat pe tronul măririi î măsturisire a secolului al VIII-lea care sda. Un înger al binelui. Ateniel este un înger al lunei şi după unii a celor 28 de faze ale lunii. Atenchiri este un înger corespunzător lui Teiazel. Ketheriel. Avirzahel este un înger păzitor al celei de a şasea poţi a cerului. Yehadiel. Aupiel. După unii la el se face menţiune în psalmul 40. Atufiel este o pază îngerească care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului. Atrugiel este un înger al pazelor cereşti din al VII-lea cer după unii. Athatriel (numele acestui înger se pronunţă în mai multe feluri Sebaot. După unii este în alianţă cu Ahiel. Auel este un înger al luminii invocat după unii în diferite ceremonii ale lui Dumnezeu.lui Dumnezeu. Amafiel este îngerul despre care se crede că l-a dus pe Enoh în ceruri. spune că atunci când a fost luat la cer „a văzut în paradis p Akatriel Yahve. Aterestiv este un înger al comorilor. Athonth este un înger creat de Dumnezeu. At-Taum este un înger de la care Mani credea că a primit revelaţii.Atenbri este un înger care slujeşte cu Mumiah. Atuesuel este un înger al omnipotenţei . Aktiel. Athamas este un înger al scriitorilor şi al pictorilor. Auial este o pază îngerească a cerurilor. Auminas este un înger invocat la sfârşitul Sabatului iudaic. Auantiel este un înger luptător împotriva răului. După unii e un diavol al iadului. Aupiel este după unii cel mai mare în înălţime depăşidnţl pe Metratron. Ateniel este după unii tot un înger al planetelor în special al lunii. Este unul dintre marii înger ai judecăţii.” un termen des folosit în Vechiul Testament pentr Dumnezeu. Ausiel este un înger care domină asupra destinului omului. Atsaftsaft în floclor este un înger care dimpreună cu un grup de alţi doi staţionează în cel VII-lea cer. Achtariel. Auzhaya este un înger din grupul lui Metatron.referit la Akatriel. Auh este după unii un înger planetar. Aufiel este un înger care are domnie asupra păsărilor. După unii el este invocat pentru „f iadului” el este un îmger care nu lasă pe cei trimişi în iad să iasă înapoi. . care stă peste mulţi alţi înger Este egalizat cu un „înger al Domnului. Atrugniel. Auahel este un înger care staţioaneză în al III-lea cer. Atharas este după unii un înger al scriitorilor şi al pictorilor. Atiel este un înger al luptei spirituale. Atrigiel. Auniel „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului după u tradiţii. Auriel este un înger păzitor al celei de a şaptea încăperi cereşti. după cum au afir unele tradiţii mozaice. Atfesuel este după unii unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. 13. Aterentiv este un înger este un înger al finanţelor. Este un înger menţionat în cartea a VI-a şi al VII a lui Moise. El ar şi însoţilor pe Nathaniel. Tagniel. Este un înger al luptei spirituale. Atiel este un înger al luptelor dintre bine şi rău. Attarib este vorba de unul dintre cei patru îngeri ai iernii Attaniah este unul dintre cei 4 îngeri ai iernii. Ataniel.

Azzael este reprezentat ca şi un înger care a stat cu a doi în al VII-lea cer mai înainte de a devenii diavol. El este unul dintr-un grup de alţi şapt îngeri care au stau ca şi un grup în mitologia persană. Azun este un înger menţionat în gândirea persană cu c aracter religios. Se m crede că el a fost îngerul care i-a fost încredinţată deptatea. greşu şi de culoare roşie. După unii est înger invocat înînger păzitor siriene. Unele legende ne spun că el ia descoperit lui Solomon cerurile. El este grupat cu Miha Harsiel. întrupat şi a vizitat pământul. Armaiti. înţelepciunii şi bunătăţii care s-a Avmista. Numiri alternative mai sunt Assiel. Aramaiti. Se spune că Azza este într-o continuă cădere. Azarel este un înger planetar. Azazel şi Azzaz Pedeapsa că a stat cu muritorii a fost că i s-a impus nasul. Azmail. [sedim]. El este conducătoul a şaizezi de miriade de îngeri şi stă în parte de a cerului. Azliel este un înger al invocaţiilor. . pentru a ajuta binele. Această mărturie a formaţiei pământului un găseşte adevărului. După unii locuieşte în cer treilea. Prin acest înger se crede că au fost aduse toate lucrurile la existenţă. Azel este un înger care apare în folclor. El mai este văzut ca şi un înger zilei de miercuri sau vineri şi este invocat de la sud sau din est. El a predat vrăjitoria îndemând omul la adorarea obiectelor cereşti. Aziziel este un înger invocat în unele ritualuri de incantaţie siriene. ţinând un măr de la pomul vieţii. Azar. Este un înge lunii noiembrie şi conducător al zilei a IX-a a lunii. O altă exsplicaţie pe care o avem referitoare la căderea lui este că el a obiectat în ceruri la rangul înalt dat lui Enoh.” Unele tradiţii spun că Mihail Gavriil şi Ismafel au eşuat să ofere şapte mâini pe pămnânt lui Dumnezeu pentru creaţia Adam. În tradţila musulmană este un înger car 70000 metri înălţime şi 400 de aripi. Aximeton este o entitate îngerească rin care Dumnezeu a creat cosmosul. cu un o deschis şi unul deschis ca să poate rădă mai mult.” Acest înger este un înger simbolic al lăuntrului lui Dumnezeu. Mai este considerat înger al simbolurilor lui Dummezeu Azmael. ceea ce scrie est naşterea unui om lşi ceea ce şterge este moarte aunui om.Avkhas este un înger care a fost chemat la existenţă de Dumnezeu din profunzimile sale. Mudad care era în tradiţia persană îngerul morţii a rea şi el aceasta. Pruchiel şi alţi îngeri similari. este cel care a adus moartea şi sufletul. Azariel este îngerul care conduce apele pământului. B Babel sau babiel este unul dintre îngerii planetei jupiter. Azfiel în folcoloru oriental este o pază angelică care stă în prima încăpere a cerului. Azadai este un înger care apare în folclorul mandean. în timp ce trupul său are tot atât de multe limbi şi oc câţi oameni sunt în lume. La musulmani el este indentic cu arhanghelul Rafail. Acest lucru se crede că a fost reuşit de Azmael şi pentru acest motiv el a fost num separe trupul şi sufletul la moarte. Numele lui mai este asociat şi cu lupta împotriva răulu Azza sau Şemuiaza este un demon care a fost pedepsit fiindcă a avut o orientare carnală este suspendat între cer şi pământ. Numele lui mai este folosit pentru vindecarea bolilor şi alungarea demonilor.” După unii este un înger al morţii staţionat în al III-lea cer. În Talmul se pune că unii îngeri a dat naştere la alţi îngeri. (tăiere) este unul dintre cei 8 îngeri conducători ai tronului judecăţii lui Dumnezeu Azbuga Datoria lui este de a îi îmbrăca cu dreptate pe cei noi veniţi în ceruri. este se înger al în 2 Enoh. Avniel este un înger al luptei duhovniceşti. Azmail este un incantaţiile arabic Azmiel este un înger supraveghtor la care se face referinţă ca şi la „Azriel anticul” uneori este numit şi Mahniel. După unii stă întrun grup de alţi 28 d îngeri. Acest înger a fost pus sub ascultarea lui Metatron. În tradiţia arabă „el scrie pururea într-o carte. În mistica iudaică el este încarcerarea răului. după unele surse. „puternic. Azmail este un nume îngeresc care înseamnă în ebraică „c care Dumnezeu îl ajută.invocat la ritualuri de exorcizare. Aşviel Azmeil. Azarguştap este unul dintre cei doi îngeri care stau foarte aproape de Dumnezeu. în timp ce Azza şi Azzael au fost numiţi doi îngeri distincţi şi separaţi se pare că ei uan şi acelaşi înger. După unii la acest moment n Azzael. unde primeşte rugăciuni. a mâinile persoanei muribunde.

Baradiel este un înge stăpâniilor dimpreună cu alţi îngeri şi în special cu îngerul Numiel. Bachiel sau Baciel este un înger al aerului invocat de la răsărit. Yurkei. Balhiel este un înger al lunii mai după unii şi este invocat de la nord. După unii el stăpâneş fulgerele şi este un înger principal în cabala. Baijel este un înger care slujeşte în cel de al patrulea cer. Banech este unul dintre cei şapte îngeri planetari. Balhiel este un înger al sâmbetei şi al aerului care sjujeşte sub îngerul Mainon. Barahorat este un înger al lui Mercur şi un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cel d doilea sau al treilea cer. Bahga este un înger care apare în tradiţia vedică comparabil cu îngerii iudeo-creştini. El conduce dimpreună cu Safiel. Banchiel „străfulgerarea lui Dumnezeu” este un arhanghel di un grup de alţi şapte arhangheli dintre care undul conduce luna lui februarie şi domn al c de al treilea cer. Barhiel. („sufletul întunericului”) este după unii un înger eon sau înger eonic menţionat de unele tradiţii gnostice [cum ar fii lucrarea Pistis Sofia]. El mai apare menţion în cartea morţilor egipteană. Baradiel. El mai este şi un înger aso cu planetele [în special saturn]. Baenkekon. El locuieşte în primul cer. Baracata este un înger invocat în rugăciuni. Bahaliel este o pază îngerească a vânturilor. Numele lui a fost găsit pe mai mu inscripţii orientale în ebraică şi babiloniană.” Este un înger care apare în tradiţia vedică. Baliel. Balaton este un înger după unii al cercului simbolic al pentagramei lui Solomon. un înger al vânturilor. Este păzito du unii al porţilor de sub ale raiului şi este posibil ca el să locuiască în primul sau al doilea ce Balkim este un înger al munţilor nordici. Baktamael este una dintre pazale îngereşti care stau la poţile răsăriturilor. care poatefii invocat numai în al doilea ceas al zilei. El poate fii inocat de la răsărit Barakon este un înger inocat în incantaţiile solomonice. El execută porun celor de mai sus. Baglis este un înger al râurilor Bagnael este o pagă îngerească care stă la poţile vânturilor. Baltiael este un înger care face parte dintr-un grup de alţi şapte îngeri care poate depăşii demonul geloziei.Babhne este un înger puternic invocat pentru protecţie. Bae este un înger care luptă împotriva răului. Baratiel este un mare conducător de oştiri îngereşti. invocat din nord. Barchiel. Barah „îngerul bărcilor. Barael este un înger din categoria tronurilor care locuieşte în primul cer. Baniel este un înger invocat de pe vremea ceremoniiilor lui Solomon. Barachiel. El locuieşte în al patrulea cer după unii şi este după alţii u dintre cei 316 îngeri ai răsăritului sau a orientului. El este conducător al planetei jupiter. Balai este un înger al zilei de luni. Bachanael sau Bachanoe este un înger care conduce ziua de luni şi după unii locuişte în primul este Bachielcer. Baldrach este un înger care apare invocat în mai multe ritualuri. şi al destinului omului în plan omenesc. Badapatiel este şi el un înger care luptă împotriva răului. un înger al bunelor înoiri şi al căruit ajutor este îngerul Lunidar (un înger domestic). Yukemo. El mai are şi atributul de a fii un înger mărturisitor. Dimpreună cu îngerii Uriel şi Rubiel el păzeşte viaţa omului. Yurkenai este unul dintre cei şapte arhangheli ai lui Dumnezeu înger al vestului îngerilor din ceruri. . Bainkuh. Bahiel este un înger care slujeşte în primul cer. Baltezard este un înger care este atribuit al înveşmântaţiei.

Într-o invocaţie siriană la acest înger se face referinţă la „v care chemat pe Cain” în numele lui Dumnezeu. esteun înger al principiului ordinii şi după unii este un heruvim îmblânzeşte după unii animalele feroce. De obicei el este reprezentat ca şi o formă umană de piatră roşie şi pe cap are o coroană roşie..din care ieşit alţi îngeri. sufistul Abu Yazid în cel de al VII-lea cer.Barbelo este un mare conducător îngeresc „desăvârşit în mărire şi care stă în imediata apropiere a lui Dumnezeu. El a voit să îl ispitească pe marele sufi cu o împărăţie pe care numai o limbă o p descrie”. Bearechet este un înger al peceţii. Barhiel. Baresches este un înger „al începuturilor” este după unii invocat pentru realizarea legătărurilor un înger al Bargiriel estede familie. Bariel este un înger al ceasului al VII-lea din zii şi al zilelor în general.” După unii el este un înger. Barsabel este un înger al lunii martie. Oman Kaiam l-a numit „marele pescar. Behemiel. este un înger păzitor care slujeşte în prima hală cerească după folclorul hecalot. în drul lui ceresc. Este un înger care stă înmtr-un grup de alţii 28 de îngeri ai planetelor şi în spe al lunii. Este un fiu al înţelepciu lui Dumnezeu şi protector al îngerilor superiori. Bartiabel este un înger al martie. Haniel. după unii este considerat cel mai nobil slujitor al oamenilor. Oferte similare au fost făcute terenurile de mai jos de Lamidh în cel de al II-lea şi al IV-lea cer. Barchiel. Bathor este un înger olimpian păzitor al cerului. El mai este şi un înger al lunii ianuarie. Uneori este echivalat cu Barachiel care îl face conducător al lunii februarie. În coultism acest înger este de f un demon. Bazchiel Bealfares este după unii dun demon. Mahomedanii numesc acest înger Jabreil. Haşmal. Bauach este un înger al peceţilor. Este un înger care apare Bariail este un înger care Zafiel. Este un înger al lunii octombrie. După unmii slujeşte sub îngerul apare în scrierile islamice apocaliptice. . Beatiel este un înger al celui de al patrulea cer. Bazathiel este o pagă îngerească a primului cer. mai este şi prima inteligenţă.” Este un înger păzitor care crede că apărut în povestirea ceerului al II-lea de Simenon Bar Yohai. în chilia sa. Baruh (binecuvântatul) este un conducător vieţii omului. Bardiel. Se mai spune că el a fost conducător al altor 30 de îngeri numiţi pentru a condu zilele lunilor.” După unii este un fel de cosmocrator. barbuel. Bauman este un mare înger care stă peste toate animalele cu excepţia omului în cosmolo persană.. Basus este un înger gardian în cea de a patra încăpăre a cerului. Mai mult el nu apare în nici una dintre ierarhiile lu de jos. după unele tradiţii folclo Bat(h)ş Qol. După unii el este principiu al unui nenumărat nu de îngeri. Baradiel este un înger al veseliei dimpreună cu Nuniel (este după unii u dublu al îngerului Kadişia) dimpreună cu alţii. Se pare că este adeversarul unui al demon. Bazazath este un arhanghel din cel de al doilea cer. În caabala apre cu numele de 325 Barţachiah este un înger al planetei marte după unii. Bedaliel este un înger invocat pentru a exorciza demonii. Unii crede că el a posdat-o pe sora Serafica a Londrei. Beduros este un înger dint-run grup de alţii 9 care la final v-a judeca lumea. „unde este fratele tău Abel?” Bataliel este un înger al conducerii vieţii omului. Este du unii simbolizat de un porumb. care slujeşte sub Gabriel. luminii şi al zilei.” Baz Baziah este un înger invocat pentru vindecarea bolilor cutanee. Acesta este unul dintre primii îngeri. Dar Abu Yazid a rămas neclintit. Bath Kol. Baruel este un înger al virtuţilor şi al arhangheilor. Baruchiachel este un înger care este asimilar cu procesele planetare şi un înger capabil d lupta du diavolii. „vocea cea cerească” sau „fiincă a vocii.

Bigtha. Berkael este un înger al celor trei luni ale anului. Zachei şi Zebrel. Beratiel este un înger care slujeşte în a XII-lea ceas al zilei. Ebuhuel. Bethor este unul dintre îngerii superiori care condu cele 196 de provincii ale cerului. Boul. care ângăduie intrarea oştilor cereşti în gădina raiu când cei doi heruvimi de pază vor îngrădii aceasta. El conduce 42 de regiuni cereşti după unii şi conduce mai mulţi regi. Tubatu. Brachiel este un înger sau un păzitor îngeresc al poţilor vânturilor. Totuşi. Berekeel „binecuvântarea mea este Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. . prinţi. El deţine după unii patru chei al colţurilor lumii. Biniah este un treilea serafim dimt-run grup de serafimi care este numit şi „Mane. Tabath. Beli ne duce într-o direcţie a vânturilor din nord. Brakiel este un înger al madenilor. Ei sunt îngeri care sunt invocaţii unii din cele patru colţuri ale lumii cu o voce clară puternică şi clară. Biztha este un demon al confuziei. Beliael este pază îngerească a vânturilor de nord. Bigthon. Beniel este un înger luptător împotriva diavolilor şi al răului. După unii el mai conduce alte 29000 de legiuni de îng Bethuael „casa sau omului lui Dumnezeu” este unul dintre cei 28 de îngeri planetari care conduc diferite planete. Se crede că este un demon. Bezaliel este un înger care conduce al III-lea cer. El are domnie asupra munţilor şi a vânturilor. Beodunos este un înger invocat la conjurări. Ben Nez este un înger care slujeşte împreună cu Rubiel şi Ruhiel. Boel. când el este menţion scot trei sunte de trâmbiţă. Buhain este un înger care însoţeşte după folclorul mandean soarele.Behenoth este după unii diavol şi este creator al haosului. Bucuel este un înger care izgoneşte răul. Bifiel este un nume îngeresc care staţionează în cel de al şaselea cer. duci. 19 el apare ca şi conducător al căilor lui Dumne careeste o pază îngerească opusă. Ben Amni este un înger care se luptă împotriva diavolilor. al noţii sub Gavriil. Ben este serafim care în unele Blautel este tradiţii cum ar fii cabala este un înger al lui Mercur şi o inteligenţă planetară. Labuisi şi Ublisi. Braparanges este un înger care conduce primăvare şi apele vieţii (un bozez ceresc). care slujeşte sub Beliel. Benius este singurul demon capabil să îl invingă pe demonul Robdos. Belsal este un înger al ceasului întâi.” Blaef este un înger al zilei de vineri care slujeşte sub Sarabotes şi este subiect al vântului occidental. După unii el conduce planeta Saturn. După căderea sa a fost numit „Kazbeel” cel care îl mântuie pe Dumnezeu. un înger care apare în unele tradiţii religioase. Bohel şi Dohel este vorda de un înger al cerului prin şi al doilea. Bigua „o persoană bună” este numele original al îngerului Kasbeel. şi mai cond toate cele ce ţin de planeta jupiter. Restu sunt Atuesuel. Boel. El ap în unele texte copte. Biel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterii. Boaniel este un unul dintre cei şase îngeri care derivă din cele patru părţi ale raiului. Betuliel este un înger care conduce destinul omului. Sandalfon. Este asocial cu demonul Leviat După alte tradişii este un înger al adâncurilor şi al morţii. Este un demon al distrugerii. Bualu este unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu învocat în ritualuri. în Iov 40. Bethel este după unii un înger care izgoneşte răul. În romano catolicism este un principiu al întunericului. Res de cinci suntsahat. Bracus este un înger al chintesenţelor şi al cerului al cincelea. Bernard Haşe „fiicele lui Dumnezeu” este un înger adorat de arabi.

Chamuel. Legendele evreieşti vorbesc de Camael de unul care conduce peste 12000 de alţi demoni. Cafriel î n occultism este un “înger puternic şi tare” care conduce a şaptea zii a săptămân După unii este un înger protector al planetei Saturn. Caroniel este un înger care î n folclorul mosaic mistic slujeşte î n cerul al treilea. Este Calzas. un înger care are o origine confuză. În folclor ace înger este demon. în zii de duminică este invocat după unii de la apus. Este după Camaisar în timpul agoniei în Gheţimani pentru a Îl întării. un îmnger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul al doilea şi al treilea. Erl mai este un înger identificat cu Gavril. Unii ocultişti îi atribuie lui Camael conducerea planetei marte care stă cu un grup de alţi înger care conduc alte planete. După unii poate primii chipul animalic (se vorbeşte de un leopard). Es conducător al ierarhiei puterilor şi după unii oputere tainică a lui Dumnezeu. El ajută la împăca dintre duşmani. conducător al înger munţilor. Calizantir este un înger bun inv Calduleh în agricultură. El slujeşte sub Narconariel. Khamael „cel care îl vede pe Dumnezeu”. Burchast este un înger al aerului. Camiuel. Butathor. Este Caluel este invocat este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer după unii. Camal „a Îl dorii pe Dumnezeu”. Canbiel este un înger al destinului omului şi un înger al ceasului al IX-lea. în ritualuri ceremoniale. În kabala el apare ca şi unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. Carmax în unele tradiţii oculte este un înger care slujeşte sub Samax. După Elifas Levi este „ nume care personifică dreptatea lui Dumnezeu. El slujeşte în cea de a treia oră a zilei. C Cabiel este un înger dint-run grup de alţi 28 care conduce conduce luna. Caliel este unul dintre îngerii din ierarhia tronului celui de al doilea cer. Întzr-o legendă care se leagă de existen Cancas este şi a îngerului Ahasuenus carcass aapare cu denumirea de “ciognitorul. După unii este un manager al soarelui. Clement Alexandrinul crede că este îngerul care s-a luptat cu Iacob. Busthhaneil este un înger al luptei împotriva răului. Le apare menţionat în un tradiţii solomonice.” Canuel este un înger invocat în diferite opreaţii religioase. invocat în ritualurile solomonice. de la sud. Camael. Butatar este un înger al calculelor. invocat de la răsărit. El este unul dintre cei 72 de îngeri care după unii are grijă de puterea lui Dumnezeu. Cadat este un înger al purităţii.Bull este sursă a luminii ca şi înger. Cadulet este un înger invocat în luptele duhoniceşti. Kemuel. Caracasa în folclorul occult este un înger al primăveriidimpreună cu Amariel şi Comissoro Carisol este un înger a celei de a doua ore a zilei care slujeşte sub Dardariel. care slujeşte în cel de al patrulea cer. Ismoli şi Pafram. Acest înger apare şi în zoroastrianism. Camiel. Cahetel este un serafim dintr-un grup de serafimi dimpreună cu aşţi îngeri care poatră nu lui Dumnezeu. Cael este un înger care are stăpânie asupra destinului omului. un înger al cerului al V-lea din zii. notat în marea cheie a lui Solo Capahile este un înger dintre cei trei mesageri ai soarelui. El conduce după unii produsele agriculturale şi este invocat în dobândirea recolteloreste un alt înger invocat în ritualuri ceremoniale. Este un arhanghel care apare în kabala. Cabriel este unul dintre cei şase îngeri care au stăpânie asupra celor patru părţi ale cerul mai are domnie asupra destinului omului. Capitel este un înger care apare invocat în mai multe rugăciuni.” Într-o notă de subsol făcută de Maite se sublinează că camael a fost un demon al războiului. care i-a ap lui Hristos este un înger cvare după mai multe tradiţii oculte împacă contrariile. El mai slujeşte şi sub Carmax. Ex legendă care spune că Dumnezeu l-a distrus pe acest mare înger fiindcă a încercat să îl împiedice pe Dumnezeu de a da legea pe muntele Sinai. Carorth este unul dintre cei nouă îngeri care conduc toate „lucrurile îngereşti” şi cele cere .

este un înger corespondent cu Hanael. Cetatani este unul dintre cei patru îngeri ai iernii. Cassiel este un înger al solitudinii şi al lacrimilor care arată “unitatea împărăţiei cerurilor. Hariel. Chabril este un înger al ceasului al doilea din noapte care slujeşte sub Farcis. Siniel este „cel care îl vede pe Dumnezeu” este unul dintr-un gr de lapte arhangheli şi conducotpr al domniilor dimpreună cu Nisroc şi alţi conducători ai puterilor. unde este un fel de intermediar între heruvimi şi serafimi. Chambi este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Abardashon. Chardros este un înger a cerului al XI-lea care slujeşte sub Bariel. Chachmal este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Chailon este un heruvim sau un serafim invocat în ritualurile ceremoniale. În folclorul gnostic acest înger este un demon. Dintr-un grup de alţi nouă îngeri care conduc “lucrurile cereşti şi pământeşt Este un înger despre care se spune că ţine în mână o “unealtă de foc şi reţine superfluen umezelii pentru ca pământul să nu devină în întregime umed. Chahoel este un înger dintr-un grup de alţi 72 care conduc destinele omului. Cermiel este un nume îngeresc din ierarhia începătoriilor. “Şi Dumnezeu l-a trimit pe Cermiel pent ucide pe David” Antichităţile biblice ale lui Filon. Uneori el apare ca şi un înger al temperanţei. Chamuel. Este descris ca şi un monstru ce are trup de şarpe cu cap de corcodil. Unii vorbesc despre el ca şi unul dintre cei trei arhangheli ai zilei de sâmbătă. Chalkatozna este un înger menţionat în unele apocrife (Evanghelia lui Bartolomeu) ca şi care conduce locurile cereşti şi pământeşti. Uneori el este văzut ca şi demon. Cerdion este un “sâfânt înger al lui Dumnezeu. Chariel este şi el un înger al naşterii de copii. Charist „har” în gnosticism este o entitate îngerească care a emanat din voinţa lui Dumne .” El este invocat în mai multe ritualuri cabaliste. El este şi un păzizor al poţilor raiul al vânturilor din rai.” Chaisigidiel este un înger care apare în lumea briatică. Chairaum este un înger care apare în unele apocrife ca fiidn al nordului (Evanghelia după Bartolomeu). Charakiah este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Chanael Chaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei. dimpreună cu Haniel Nistroc şi După unii el a fost îngerul preceptor al lui David. dimpreună cu Macheton şi Uriel. Este după un înger cu 12 aripi care la răsăritul soarelui începe să cânte. Chabalzm este un înger (seraphim sau heruvim) invocat în ritualuri ceremoniale. Chal Fydri Kalkydm este după unii un arhanghel al compotentelor soarelui. Cermiul este un înger care face parte din 7 alţi îngeri menţionaţi de tradiţia iudaică ca şi sefiroţi. Se pare că ac înger a sucat pămnântul de ape după potop. Chamiel este unul dintre cei cincisprezece îngeri ai ierarhiei tronurilor menţionat în unele apocrife ăcartea 6 şi 7] a lui Moise. un înger pe care Apolonius din Tyana în lucrarea sa Nucteneron spune că es Causub este conducător al celui de al VII-lea ceas al zilei. După unii Cassiel este un înger patron al planetei Saturn şi conducător al celui de al VII-le cer. Cedar este un înger care apare în unele apocrife cum ar fii Evanghelia lui Bartolomeu redactată în limba latină care conduce părţile de sub. Castile este un înger al zilei de joi. Kamuel. Charciel este un înger care locuieşte în cerul IV-lea duminica şi este invoat de la sub după Chardiel este un înger al cerului al II-lea care slujeşte sub Amael.Cass Casiah este un înger invocat de unii pentru vindecarea bolilor cutanee. Locul lui de reşedinţă este dup unii cerul al patrulea. Charhiel „uscat” este un înger al atracţiei şi al uscatului apelor pământului. Casujoiah este un înger care are domnie asupra celui d doilea cer. Este menţiona apocrifa lui Enoh. El face parte din ierarhia puterilor.

el slujeşte sub Samael. În folclorul mozaic este unul dintre cei şapte îngeri acre stau permanent în faţ Dumnezeu şi care dă nume îngereşti planetelor. în Sum. Cocahiel este un înger care apare în kabala asocita cu planeta Mercur. Chazzliel sau Hailael (Chayyiel) „armată” este un înger conducător al restului îngerilor. Cherubiel este conducătorul heruvimilor. Conducător al acestei plane este după unii Zofiel. 14-15 Dumnezeu îi reaminteşte d prinţul din Tira care a fost asemenea unui heruvim „şi a fost deplin î n căile sale până ce găsit vinovat. După unii el este un demon din Cinbal este un înger care slujeşte sub Vracan (înger al aerului). Chaucran este un înger al primei ore a zilei. Simbolic el mai este numit şi un în al soarelui. Chusca este unul dintre cei 15 îngeri ai tronurilor.Este u dintre numeroasele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. După unii el mai este o entitate îngerea a planetei jupiter. Hokamah este un fel de înger [sefirot sau mai bine spus emanaţie îngerească] stă pe lângă îngerul Batziel. Charpon este un înger conducător care slujeşte sub Samil. Chernes este un înger al celei de a noua ore a nopţii care slujeşte sub Narconiel. Chasmodei este un înger al lunii fiind şi un fel de inteligenţă planetară.” Toma Aquino în Suma teologică a spus că primul care a păcă a fost un serafim şi nu un heruvim.” Cheratiel este un înger al orei a şasea a nopţii care slujeşte sub îngerul Zazomaş. Chofniel este conducătorul îngeresc al cetelor îngerilor lui Dumnezeu (bene Elohim. Charsan este un înger al aerului care slujeşte în ceruri. Chorkma. „copi Dumnezeu”). Chasdiel este un înger care stă cu Metatron. După Kabala el ar fii primul dintre creaţiile lui Dumnezeu. Chaskiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai procreaţiei. 7. Chochmael. În lucrarea Zohar Chenub apare ca şi fă parte din ordinul principal al heruvimilor. Chrymos este un înger care slujeşte în cea de a concea oră a zilei sub Ahasdarhon. Chaunel este unul dintre cei 72 de îngeri ai celor 72 de regiuni cosmice cunoscute omului Chayo este un înger invocat în conjuncţii incantatorii. Se spune despre acest înger că dacă el ar vrea ar putea înghiţii tot pământul dintr-o singură înghiţitură. Churchrdad în legendele persane antice este un înger care are responsabilitatea de a vec asupra discului soarelui. Chrail sau Chriel este un înger al folclorului Mardean. Chesed este un înger al bunătăţii şi al milei.şi heruvim el este cel care a fost făcut păzitorul raiul Chenub este terestru cu o „sabie de foc. Chutriel este un înger conducător al făpturilor de pământ. Chesetiel este un înger al planetelor şi în special al lui Jupiter. Charnij este un înger al ceasului X-lea care slujeşte sub Orniel. Chermiel este un înger al zilei de vineri care slujeşte în cel de al treilea cer.Charmus este un înger al cerului al IX-leacare slujeşte sub Vadriel. În Iezechil 28. El apare şi în folclo babilonian. În ebraică cuvântul săui are conotaţia de „înţelepciune” Chosniel „acoperământul lui Dumnezeu” este un înger care poate fii invocat pentru a con memorie bună şi o inimă deschisă. .a 1. Ca . Hochmael. Cheiour este un înger care are încredinţată pedeapsa crimelor şi este însăcinat cu peneps criminalilor. Chedustraniel (Chedusiastrick) sau este un înger al zilei de vineri care după unii locuieşte cerul al treilea şi este invocat cu faţa spre răsărit. Chraboteij după cabala este un înger al peceţilor. este un înger al emanaţiilor îngereşti invocat în diferite ritualuri. un înger al aerului. sin abstraţie supranaturală care se pare că a ajuns la un fel de materializare sau un fel de persoanificare actuală. Choniel este un înger al celui de al zecelea ceas al zilei care slujeşte sub Oniel. Face parte dintr-un grup separat.

În lucrarea Hecaoth Rabat apare ca şi un păzitor îngereasc în cerul al treilea. Selemiah şi Asiel. Coniel este un înger al zilei de vineri care locuieşte după unii în al treilea cer şi este invoc de la răsărit. Crociel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. Cogediel este un al înger cdintr-un grup de 28 care conduce restul planetelor în special al lunii. Dahariel. Dardael este un înger al ceasului al X-lea care slujeşte sub Oriel. Curaniel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la sub. Dagiel. Cora este invocat dimpreună cu Setchiel şi Chedustraniel. Unii credc că este un demon şi slujeşte sub Belzebut. Comadiel este un înger al celui de al IX-lea ceas al nopţii care slujeşte sub Narcoriel. Cuniali este un înger al asociaţilor şi unul dintre conducătorii celui de al optulea ceas al zi Cupra este unul dintre îngewrii personificatori ai luminii. Cosmiel este după unii un înger care l-a însoţit pe iezuitul secolului al XVII-lea Atamsie Kir în vizitele lui extatice pe diferite planete. care slujeşte care slujeşte sub Barsiniel. El mai are un înger pereche după unii Barselo. Core este îngerul conducător al primăverii. Dahmai este unul dintre sfinţii îngeri ai lui Dumnezeu invocat în rugăciune. . Coriel este un înger al celei de a şaptea ore a nopţii care slujeşte sub Merdirion. După unii el nu este un înger un diavol. Comissoros este unul dintre cei patru îngeri ai primăverii. După mistica iudaică este un înger membru din ordinul şinaim. Cureton este un sfânt înger al lui Dumnezeu invocat în conjurări riotualice ceremoniale. Corabael este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi este invocat de la răs Corael este un înger invocat în rugăciuni care duce la îndeplinire cererile oamenilor. Conaras este un înger al focului şi al jerfei de lumină. După este un înger al luminii. Daghiel. Colopatrion este un înger al pnchisorilor şi al ceasului al IX-lea din zii. Apare uneori şi ca un prieten al planetei jupiter. Cu acest înger dupăă unele tradiţii ei cântă laude lui Dumnezeu. Cruciel este un înger al celui de al treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquarich. El vorbeşte de aceste vizite în lucrarea Oedinius Egyptus. Daden este o mare putere cerească care locuieşte în primul cer. Coneron este un înger al cerului al XII-lea care slujeşte sub Beratiel. Restul de patru scribi au fost Ecanus. Dariel apare în lucrarea Pinke hacalorth ca şi o „pază îngerească a primului cer. Este reprezentat cu faţa şi mâinile de om şi c de peşte. Celălat este Anabael. El este numit un „mare înger şi puternic” al planetei Venu al planetelor în general. Ctomani este unul dintre cei doi îngeri ai iernii. Dabriel. Corat este un înger al zilei de vineri care locuieşte în al III-lea cer şi este invocat de la răs Corato este un înger al luminii şi al iluminării. Cukbiel este un înger care apare invocat în anumite ritualuri siriene. la fel ca şi î n conjuncţiile lui Astraoth. Cosel este un înger al primului ceas al nopţii care sublete sub Gabriel. Cradiel este un înger care apare în anumite ritualuri şi este invocat în lupta duhovniceasc sau spirituală.Cofi este un înger al luminii. Dali este un înger care are domnie asupra peştilor şi care apare în unele ritualuri de conjurare de vineri. Dabria este un înger dintr-un grup de alţi patru îngeri care a transcris cele 204 (după unii de cărţi ale lui Ezra. El este după alţii conducătorul universului material. Dagimiel este un înger al Dagon a fost o entitate cinstită de fenicieni. destinului omului. După unii el este un înger ci un diavol. înger care slujeşte în cerul al treilea. Sarea. Craniel este un Cripton este un înger sfânt al lui Dumnezeu invocat în ritualuri ceremoniale. În gnosticismul valentinial este un un cosmocrator.

Danohel este unul dintre cei 72 de îngeri care conduc destinele omului. El mai este conduc şi al celor patru elemente şi este de multe ori confundat cu Duma. Deheleym este un înger care apare în lucrarea Pinke Hecaloth şi este un înger al primei p primului cer. El este un arhon. Dumiel este un înger păzitor al celei de a şasea hale cereşti la care face referinţă Gabiridion. prinţ al maiestăţii. Alţii l-au indentificat cu Mitra. legii şi al înţelepciunii. În kabala demiurgul principal este Metatron. Este şi un î la care face referire apocalipsa al celei de al V-a peceţi.” Dira este un înger păzitor al legii şi al înţelepciunii. fricii şi al tremuratului. care este după unii un înger al tăce al morţii. Dalmai. Damabioh este un înger dintr-un alt ordin îngeresc. El mai stă cu un al înger numit Pteibiou. Dirael este o pază îngerească care în folclorul hecalot păzeşte a cincea hală a cerului. El apare ca şi un înger conducător al destinului omenesc. 15 „alunecare în balanţă. El este recunoscut ca şi un înger al limbilor vorbite şi ca şi un înger al creaţiei. Dokiel „îngerul greutăţii” sau după cum a fost numit în Testamentul lui Avram XIII este „arhangehlul care este ca şi soarele şi care ţine o balanţă în inima lui. Dariunge este înger slujitor al lui Dumnezeu. La el se face după unii referinţă în cartea lui Daniel. Dalkiel este după unii un înger al iadului. „Dumnez este judecătorul meu.” Numele lui derivă Isaia 40. ş îngerii „care vorbeau în limba constrângătoare a conducătorului. este un înger care slujeşte în cerul al III-lea. Daniel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. Toi trei aceşti îngeri conduc pământul şi stau sub suprem lui Aanabel. Pentru Valentin. Danabiat este un înger al ordinului puterilor care apare în ritualurile kabaliste. El locuieşte în al şaptelea cer. După alţii el este conducător a iadului sau a şeo iudaic. Deriungos la scriitorul gnostic Vasilide el este un mare arhon. Dominion este numele celui mai vechi înger după Filon al Alexandriei. El mai face acest luc alţi doi îngeri Jabniel şi Babcial. El este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai lui Dumnezeu poartă numele lui Dumnezeu. Daresiel este un înger al primului ceas al zilei care slujeşte sub Samael. înger numit în lucrarea Almadel a lui Solomon şi este un înger care stă întrDeliel este un grup de alţi patru. alţii este un înger sfânt al lui Dumnezeu. Dalmi apare ca şi înger al focului în unele tradiţii (invocat în exorcizarea focului). Deraniel Diburiel este o formă a lui Radueril Didnaor numit în cartea lui Raziel. Din câte se pare el are stăpânie asup construcţiilor naturale. Dardail în folclorul arabic este un înger păzitor invocat în excorcisme. Un alt tiltu al acestui înger a fost „Demiurg al universului. În legedentele persane antice a fost un înger al lunii decembrie. El mai este cunoscut ca şi Yefefiaf şi c Sofiel. În lucrarea Cartea protecţiei este grupat cu Mihail.” După unii este un înger al ordinului principalităţilor după lucrarea Lemeston. . El este menţionat în lucrarea Baraita Massachert Gehinnon el stă în iad şi pedepse 10 naţiunii din lume şi slujeşte sub ordinul lui Dumah. Zadkiel.” Domiel. Dira este un înger păzitot al Dirachiel este unul dintre cei 28 de îngeri ai fazelor lunii.Dai sau Dei este un înger care după scrierile mozaice [6 şi 7] ar fii un înger al puterilor. Diniel este un înger invocat în ritualurile de incantaţie siriace.” După unii acest înger l-a ajutat pe Dumneze creeze universul. Daneal este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cel de al V-lea cer invocat de la răs Daniel este un înger al ceasului al V-lea care conduce sub Saquiel sau un înger al ceasulu lea care slujeşte sub Ladiel. El mai apare şi în alte lucrări ca şi un înger sfânt al lui Dumnezeu. Mai este citat şi ca şi unul d cei 70 de îngeri ai naşterilor. după Corneli Agripa. Dariunge. Dalquiel în kabala este un înger conducător al celui de al treilea cer. Ajutorul special al acestui înger este un alt înger Oul.

Elyon este un înger numit în feniciană. Unele versiuni îl pun pe îngerul Ethan în locul lui Ecanus. El mai slujeşte cu îngerul Ahiou. Eliniel este un înger al zilei de marţi subiect al vânturilor din ceruri. este un înger menţionat în unele tradiţii feniciene care a construit universul. Elkanah. ÎN fol Eloeus ofitic el este un înger al unui grup de alte şapte puteri conducător al celor şapte ceruri ca constituie plinitudinea ultimă. el sărută astfel de rugăciuni şi le trimite în spre o regiune m de sus. [Facere 14. Este după unii un î al iniţierii în rugăciune. 22. El este un slujitor al lui Dumnezeu. Eirnilus este un înger al fructelor care domneşte asupra cerului al patrulea. Ecanus. . Pesak este în tradiţiile orientale o pază îngerească care staţionează în a cincea încăpereeste un înger al omnipotenţei sau atotputerniciei lui Dumnezeu care stă într-un g Ebuhuel a cerului. Egnimiel. Durbail în folclorul arhaic este un înger păzitor invocat în excorcisme. Duhael este un înger menţionat în iudaism. Levis Spenc crewde că acest înger este foarte aproape de existenţa spirituală a lui Dumnezeu. Dragitael în folclorul hecaloth este un înger păzitor al celei de a cincea hale cereşti. Egibiel este un înger care este asociat cu planetele. El stă dup unii înt-run grup de alţi 72 de înger care poartă numele lui Dumnezeu. San Dabuia. după cum a fost definit în lucrarea Almadel a lui Solomon. E profundă urcă al Dumnezeu. Dupăp unii este un diavol. După unele tradiţii Moise a fost capabi să aducă plăgile asupra Egiptului prin acest înger.” După unii este un înger păzitor. de alţi 8 îngeri şi care apare în unele lucrări mozaice. Cei cinci înger care au mai fost acolo sunt Ecanus. Dradaniel este un înger conducător al celui de al XI-lea ceas al nopţii. Ceilalţi doi sunt Mibail şi Hurtapel. Egrumiel este o pază îngerească care staţionează pe pereţii celui de al VI-lea ce Eheres este un înger care apare în diferite tradiţii. Donel este un păzitor al vânutrilor din rai în partea de sud. 18 19. Dra în Persia era un înger al ploilor şi al vânturilor. Doremiel este un înger al zilei de vineri. După unii el locuieşte în c al VI-lea. Dorniel este un înger al mai multor paze ale cerului.]. 4. Eliniel apare în kabala iudaică ca şi un înger al lunii. Este un înger recunoscut şi de Melchisedec.Donaban este un înger invocat în ritualuri. Elim este Elimelech „Dumnezeul meu îmi este rege” este un înger al verii. după unii un înger al apelor. Donachiel este un înger care luptă împotriva diavolilor. care înseamnă „supremul” este după un Elion sau înger care stă în ajutorul lui Ofaniel care stă în primul cer. Duraniel este un înger al celui de al şaptelea ceas al zilei. Elibaios este un înger care apare în mai multe tradiţii gnostice. Eloai este un înger la care face referinţă Origen ca şi la unul dintre cei 7 arhonţi ai sistem ofitic. Egion în folclorul hecaloth este o pază îngerească din cel de al VII-lea cer. El este unul dintre cei patru înger care a primit poruncă de la Dumnezeu de a transcr cele 94 sau 204 cărţi ale lui Ezdra. asocialt cu îngerul Heel. Eliafarasai este un înger care apare menţionat în tradiţiile solomonice. Efriel este un înger care după unii este parte din ierarhia heruvimilor. Ebuhuel este menţionat în diferite lu ale kabalei. Este invocat de la nord. în ebraică „copaul purternic. După unii este un înger al longevităţii. Donquel este un înger al iubirii. Dradiel este unul dintre cei trei îngeri ai duminicii. Eiael este un înger care domină ştiinţele. După unii este un înge nordic. El mai stă cu îngerul Domol. este un înger la care se face referinţă în Apocalipsa lui Ezdra (4 Ezdra 1 42). După unii este un înger invocat prin rostirea Pslamului 36. Donos este un înger invocat în ritualuri. Douchiel este un înger invocat în incantaţiile solomonice. Selenia şi Asiel.

În mod spe după unii este un înger al înţelpciunii şi al ştiinţelor. după alţii tot acest înger a fost inovat atunci când Moise a făcut Nilul în sânge. Eşiriel a fost un înger inocat cu Soriston. Elomeel (Ilumiel) în folclorul enohian este unul dintre îngerii sezoanelor. Eschiel. Erathol este unul dintre cei 7 arhonţi din teologia gnostică. Alţi doi îngeri sun Elubatel este unul Ebuhuel şi Atuesuel. este după unii înger planetar. După alţii este un înger al fazelor lunare. Eloha este un înge puterilor. Eson este un serafim sau heruvim folsoit în ritualurile de conjurare. Restul sunt Ithu Madiniel. Ma şi Hufatiel. După unii în cer ei au trâmbiţe. El este un înger invocat de diferiţi psalmi. Origel îl grupează pe Erathaol dimpreună cu Mihail. Enel este numele unui înger sacru opus demonilor. Tautgabaoth şi Suniel.un serafim care apare în unele tradiţii. Erigion este numele unui înger pe care la invocat Iosua pentru a obţine o victorie asupra moabiţilor. Eserchie sau Oriston este numnele unui înger invocat de Mosie când a adus broaştele în E şi una dintre plăgi (broaştele au fost aduse prin inocarea numelui lui Zabaoth după unii). Rafael. Esiel este unul dintre cei patru îngeri ai planetei marte după unii. dinr-un grup de 8 îngeri ai omipotenţei lui Dumnezeu. Eloiein este unul dintre cei şapte arhangheli care a stat la creaţia omului după chipu Dumnezeu. De obi îngerul conducătro al lui sesptembrie este Uriel (sau după unii Zuriel). El poate fii invocat şi în ritualuri. Ermosiel este un înger al cerului al doilea care slujeşte sub Anael. El a mai fo invocat de Mosie dimpreunăîn invocaţiile siriace. . Bortakiah (Berzachia). Emial este un înger Enadin este un înger invocat în ceremoni speciale. Gabriel. În kabala el apare ca şi serafim (sefira lui Malkut) şi mai este menţionat de tradiţiile briatice. Mai presus de oricce ei su nume îngereşti. Erotosii este după unii un înger planetar al lui Marte. Misac şi Abednego. Estael în unele surse este un înger al lui Jupiter. Eschinos este un înger al planetelor invocat în diferite ritualuri de conjurare. Eth ebraicul „timp” este un înger însărcinat cu a avea de grijă ca toate lucrurile să aibp lo un timp anume sau un „timp potrivit. Eneije este un înger invocat în ritualuri. Onoel. În ermineturică el este cap al ierarhi puterilor.Elogium este un înger care conduce luna lui Elul (septembrie) în calendarul ebraic. Elomnia sau Elonina este unul dintre cei cinci îngeri principali ai stadiului sau gradului al treilea îngeresc. al exocismelor şi după unii este un înger al liliecilor. Enmo este un înger care apare în folclorul madean ca şi un înger al planetelor. Elaheij este un înger invocat în exorcismul focu Eloi. Este un înger al măririi lui Dumnezeu. Eriomas este un înger invocat în mai multe exorcisme. Mai apare dimpreu cu îngerul Israfil. Escanor este un înger invocat în ritualurile solomonice. Ei sunt invocaţi în lupta contra demonilor. Esdpiacent este un în folsoit în excorcismul cerii de lumină. Enediel este unul dinttr-un grup de alţi 28 de înger care condu fazele lunii. Esahiel este un înger al ordinului puterilor. Eouth este un heruvim sau Eraistel este un înger care slujeşte în cea de a patra diviziune a celui de al cincilea cer. El mai este comparat cu Rafael în angheologia iudeo-creştină. El este un înger invocat de tradiţiile solomonice Engediel este unul dintre cei 28 de îngeri care conduc fazele lunii. Emanuel „Dumnezeu este cu noi” este un înger al iubiri înfocate de Dumnezeu care apare dimpreună cu Sidras. Erzla este un înger al diferilor ritualuri. Eregbuo este un înger corespondent al îngerului Daniel. El esete invocat dimpreună cu Kadiel.” Etrafiel este un înger al arabilor care sună trompetele la ziua judecăţii. În ritualirule de conjurare el apare ca şi inocator peceţii a treia.

Fronzon este un înger al celui de al treilea cer care slujeşte sub Sarquamiach. Fanuel este unul dintre cei patru îngeri ai prezenţei. Evreriel. În alte tradiţii el este unul dintre ce îngeri care ştiu toate faptele oamenilor. Fanuel este indentificat ca şi un Păstor spiritual în lucrarea Păstorul lui Herma.Etrenpsuchos. Fuleriel este un înger al timpului care slujeşte sub îngerul Zazazoraş. Fraciel este un înger al zilei de marţi care slujeşte în cel de al cincilea cer. Este un înger al „mâniei lui Dumnezeu” după unii. Este invocat de nord. Unii îl compară cu arhanghelul Metatron unde ar fii dimpreună cu el „susţinăto umanităţii.” Este un înger care apare în tradiţia iudeo creştină. Jeremiel este un înger care vecghează peste lucrurile pe pământ. Eiermiel. Remiel. După unii este un înger planetar. Fabriel este un înger care după unii slujeşte în cerul al patrulea. În lucrar sefer Gan Edem a fost văzut ca şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi a ajuta pe cei mai să Ezriel este un înger este un înger al cărui nume se găseşte pe manuscrisele de la Marea Moartă. După unii este un heruvim. . Farnadin este un înger care apare menţionat în folclorul persan ca şi înger al lunii martie. Ezgadi este un înger invocat în ritualurile de conjurare care asigură realizarea călătoriilor bine. Exael este un înger la care se face referinţă ca fiin unul care i-a învăţat pe oameni să facă maşini sau mai bine spus maşini de război. Fakredin „sărac în credinţă” este unul dintr-un grup de 7 arhangheli în credinţa iudaică. Futiniel este un înger al celui de al cincile aceas al zilei care slujeşte sub Sazquiel. Fanur este un înger care apare în folclorul antic persan şi şi este un înger protector al umanităţii. În 1 Enoh e este echivalat cu Uriel. Istoria misticii iudaice el es invocat cu Uriel. lucruri pentru aspirat şi aur. În lucrarea lui Muller. Este un înger care după unii srtă în părţile de jos ale cerului. Fariel a fost invovcat în tradiţiile iudaice ca şi un care luptă împotriva duhurilor necurate. este un înger al apelor. E invocat în rugăciune. Astronpsuchos este un înger păzitzor care apare în Biblioteca Boldeiană pe papirus şi este după unii unul dintre cei 7 păzitori ai cerului. În lucrarea 4 Ezdra este intic cu Rariel (Jeremiel) sau Hieremihiel s Emeil (ultimul nume apare în Apocalipsa lui Sofronie). Furlac este un înger al pământului. Existor este un înger al zărilor. Furmiel este un înger al oreai a noua din zii care slujeşte sub Sazquiel. folosinţa gemelor parfumurilor. Furiel este un înger al celui de al treilea ceas al zilei care slujeşte sub Vaguriel. Fanri este un înger conducător al celui de al doilea ceas al nopţii. După unii ele ste egalizat cu Uriel. Gabariah este un înger menţionat de ritualurile solomonice gnostice invocat prin incantaţ numelui lui Uriel. Jeremiel. Fariel este un înger al aerului care slujeşte în cel de al treilea cer şi este invocat de la sud Farisis este un înger conducător al celui de al doilea cer. Ezoiil Ezrael „ajutorul lui Dumnezeu” (în ebraică) este un înger care apare în unele lucărri apocr cum ar fii Apocalipsa lui Petru. Etiopienii sărbătoresc o zii sacrp a ahanghelului Fanuel. Extahor este un înger al lui Dumnezeu care este inocat din diferite exorcisme. Euchei este după unii un înger al tămâierii sau al fumigaţiei. Franoch este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii care slujeşte sub îngerul Jefisch Friagne este un înger al celui de al doile aceas al nopţii care slujelşte sub Faris. Eurabrates este după unii un înger al planatei Venus.

atunci Rafael ar fi al treilea numit în Biblie. Gantiel este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gamiel. Gagatel este un înger al dintre cei trei ai verii. Garthiel este un înger conducător al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil. Mahomed pretind Gavriil (Jibriel în islam) a fost cel care i-a dictat lui Mohamed Coranul. el stă de partea stângă a lui Dumnezeu a cărui sălăşluire este după unii cerul al VII-lea sau al X-lea. Unii îl asociază cu arhanghelul Metatron. care după unii locuieşte în al cincilea cer invocat de sud. Debahim este un înger al luptei împotriva răului. Gaduiel este conducătorul principal îngeresc al cerului V-lea care are în comandă războai împotriva popoarelor. sură după sură. Dincolo de Mihail este singurul înger menţionat pe nume în Vechiul Testament. Gadeil “un înger sfânt” invocat în operaţii gnostice. este un înger care dimpreună Gargathel şi Tariel sunt îngeri slujitor dar şi patroni a Gariel verii. Gariel este un înger care conduce primul ceas al nopţii. Ganerin este un înger care apare în diferite ritualuri. După unii el i-a dat lui Adam cartea „Îngerului Raziel. În Talmul se face referire că Gabriel este cel care a lovit oştirile lui Sanherib „cu loviturătare cu care a fost înzestrat încă de la creaţia sa. El mai este creditat cu îngerul care conduce c solar şio ca şi un conducător al îngerilor care sunt ca şi el. Garfiel este un înger păzitor al cerului al V-lea. al învierii. Raziel. cerului. milei. Gamorin. Gastrion este un înger al celui de al VII-lea ceas care slujeşte sub Narcoriel.” (a se vedea Raha este un înger conducător peste al doilea cer şi învăţător al înţelepciunii lui Dumnezeu. Galdel este un înger al zilei de marţi. Ganbriel este un înger care păzeşte cerul al cincilea. Gamrial este un înger al cerului VIII-lea din zii care slujeşte sub Naroriel. vieţii revelaţiei. curajului.” Înt-run alt loc din Talmud Arhanghelul este una fost cel carefost descoperit regina Vaşti deunul care stă într-un grup Gabuthelon Gavriil înger care ia prevenit-o pe lui Ezdra ca şi a apărea dezbrăcată în fa alţi nouă îngeri care vor conduce sfârşitul lumii. Galgaliel este un înger principal al soarelui. Garzamel este un înger este un înger care luptă împotriva răului. El locuieşte în cel de al cincilea cer fii paznicul uneia dintre porţilor vânturilor de sud. Garfial. Pentru mahomeda este un înger al adevărului. În tradiţia islamică se crede că gabriel este peste 140 de perechi de aripi. În legendele iudaice Gabriel este cel care a distrus Sodoma şi Gomora. Numele lui este legat de lupta spiritu Ganidoi este un înger invocat în mai multe ritualuri. dacă nu mai includem pe Tobit. El este un înger al vestirilor. Ceilalţi doi sunt Tariel şi Gargatel. Galmon este un înger care conduce destinul omului. . Este un luptător împotriva răului. Ragui Aktasiel. Ganşanel este un înger luptător împotriva răului. Gastrion este un înger al ceasului al VIII-lea din zii care luptă şi slujeşte sub Narcoriel. Gaghiel este o pază îngerească a celui de al VI-lea cer.Gabriel „Dumnezeu este tăria mea” este unul dintre cei mai mari îngeri ai folclorului iudeocreştin şi mahomedan. Numele lui a fost descoperit pe inscripţia documente istorice. Galizur (în ebraică „descoperitorul pietrii”) mai este numit Galizum. Este un mare înger care apare în folclorul Talmudic pe care unii cred că Moise l-a întâlnit în ceruri. Gadal este un înger invocat în diferite ritualuri. Gabriel este c care conduce paradisul şi deşi el este primul conducător. El universul prin aripile sale deschise dimpreună cu toţi îngerii care slujesc universul. Când se ridică o rugăciune la ceruri el o încununează şi o însoţeşte în al VI-lea un înger care apare în folclorul hecaloth care stă ân cea de a şaptea încăpere a Gaga este cer. Gariel este un înger păzitor cerului al cincilea. Garşanel este un înger care izgoneşte răul. Gariel este un înger care dimpreună cu Gargatel şi Taniel este unul dintre cei trei îngeri a verii. Galizur.

Numel înseamnă tărie şi este un echivalent al lui Gamaliel. Gemmut este un înger arhon (conducător) care slujeşte sub Kalapatauroth (care a auzit d toţi îngerii eroici şi care face ca toatele destinele să existe. Este un luptător împotriva răului. Gauriel apare în folclorul mandea corespunde cu mai multe tradiţii zoroastriene. Geile este o pază îngerească din cerul al cincilea. Gedemel este un înger al lui Venus care slujeşte sub Hagiel. El mai apare şi în ocultism. le încununeză şi le duce mai dep Gedeal este un înger care îân ebraică înseamnă „norocul lui Dumnezeu. Se spune că el slujeşte de tre pe zii. Gehatstita este un înger care apare în folclor menţionat ca stând în încăperea a cincea cerească. Această sectă există patru îngeri cardin (dintre care Gavreel este unul) şi sunt invocaţi pentru vindecarea bolilor. Moise l-a însoţit pronunţîndu-i numele. Gauril (Işlila) este un înger păzitor din Talmud care stăpâneşte peste orient. Genaritod este un înger ofiţer conducător care slujeşte sub Mendrion Geno este unul dintre îngerii puterii.” Alţi trei îngeri sunt Mihail Owre Midraşim. Gazardiel este cel care primeşte rugăciunile credincioşilor şi le duce la ceruri. Gedohomi este un înger al celei de a treia încăperi a cerului invocat în rugăciuni. El se pleacă în faţa rugăcinilor care vin din ceruri. invocaţi în diferite rugăciuni. Gedariarh este un înger care supraveghează cerul al III-lea.Gatheil este un înger păzitor al celui de al V-lea ceas. El se ocupă de soare după unele tra El mai apare în folcolrul madean. Gebiel este un înger al celei de a patra încăperi cereşti. Gediel. Gazardiel. este o variantă pentru Gabriel folosită de Colegiul rabinic iudaic iudeoGavreel. Gassrdia. Gehoriel este un înger care în folclorul hecatol staţionează în primul cer. împăcarea cu duşmanii şi prietenii şi „ferirea de nebunie. Gebirael este un înger care este menţionbat în folclor în cerul al şaptelea Gebril este un înger invocat în ritualurile de conjurare. Este făcut ca locuitor cu Gavriil.” Este un înger a sezoanelor şi al destinului după unii. Geburael este un înger al lunilor care apare de mai multe ori în tradiţiile cabaliste. În foclor hecaloth este o pază îngerească care staţionează undeva în camera a doua sau a treia a cerului. Geliel este unul dintre cei 38 de îngeri ai fazelor lunare după unii. Este un înger asociat cu planeta mar Geburatiel apare în 3 Enoh Gebrutiel este unul dintre îngerii mari care au cu sine tăria lui Dumnezeu. puterea şi mărirea Lui. Este un slujitor principal în cerul al Iv-lea şi al VII-lea. Gazardia este un supraveghetor îngeresc prin al orientului cu însărcinarea de a ridica şi a face să apună soarele. Gauzanal este un înger care apare menţionat pe mai multe inscripţii. redarea vederii. Datoria lui es a se asigura că soarele răsare zilnic la vremea potrivită. Gavriel etiopian al evreilor negrii din Harlem (New York). Gergot în folclorul hecalot este o pază îngerească care staţionează în cea de a VI-a hală a cerului. . Gauriil este un înger talmudic care conduce răsăritul. Gathiel este o pază îngerească a cerului al cincilea. Gazarniel este un înger al „focului puternic” care a voit să se opună şi să îl rănească pe M când era în ceruri. Gelorinos este un înger invocat în rugăciune. Gebegiel este un înger care stă în cea de a cincea încăpere a cerului. Gdiel este un înger care apare în lucrarea Almadeal al lui Solomon fiind unul dintr patru îngeri ai principalei încăperi a cerului.. Cartea îngerului Raziel îl desemnează ca şi nu înger al naşterilor. Acest înger mai este menţionat în zoroastrianism. Gedliel este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi staţionând în cerul al VII-lea. El apare ca şi una dintre multele paze ale porţilor vâhturilor din ceruri. Georiarh este un înger care după unii este al protector al planetei Mercur.

La fel sunt Gethel sau Ihgethel îngeri care stăpân mai multe lucruri.a poruncit lui Solomon să construiască primele alta Habrazih este un înger care dimpreună cu alţi 72 de îngeri poatră în sine numele lui Dumnezeu. După unii cu această misiune a fost creditat Gavriil. sau Chainel este un înger slujitor care slujeşte atunci când îngerii se aducă la adun Habiel de judecată a lui Dumnezeu. Geron este un înger al celei de a doua regiuni cereştin invocat în rugăciune. Gernael „maiestatea lui Dumnezeu” este un înger trimis de Dumnezeu pentru a ajuta la facerea lui Adam. Gutrix este un înger al zilei de joi şi al aerului care slujeşte sub îngerul Suth conducător a multor este un înger invocat împotriva răului. Glarij este un înger al ceasului al treilea. Gonael este unul dintre îngerii care păzesc porţile vânturilor de nord a cerului. Gradon este un înger invocat la biencuvântări. Se crede că acest înger i-a lovit pe amoniţi cu orbirea împotriva în lipta împotriva lui Cnez. Grael. Habudiel este un înger al duminicii care locuieşte în al patrulea cer şi este invocat de la s . Griel este un înger păzitor al al cerului al V-lea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Glaras este un înger al primului ceas al nopţii care slujeşte sub Gavriil. Haael este unul dintr-un grup de alţi 72 de îngeri ai destinului omului. după unii un înger care face parte din ierarhia puterilor invocat în ritualurile d Habriel este conjurare. Glaura este un înger beneficent al aerului invocat de la nord Gnial este unul dintr-un grup de 64 de îngeri păzitori care slujeşlte în cele 7 hale ale cerul Golaudeg este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. Gronozin este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sun Faris. Îngerul său corespunzător este Bartiabel. Giel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Guel este un înger al zilei de marţi care locuieşte în cerul al cincilea şi este invocat orient. Grabarel este uzn înger care dimpreună cu îngerul Tarquam conduce toamna. Giatiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Glauron. Gurid este un înger al echinopţiului de vară şi devine efectiv când este invocat împotriva luptei cu răul. El păzeşte unele încăperi cereşti (hecaloth) şi conducător peste alţi şapte îngeri între care îngerul soarelui Gazardin. Gipriel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. ca fiind un înger „preceptor” slujuitor a regelui David. Habbiel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer şi mai este şi un înger al iubirii. După unii acest înger este o parte din nu lui Dumnezeu. lui Dumnezeu” este un înger conducător al destinului omului. La fel ca Cerniel este conducătorul ordinului principalităţilor (elohim) împărtăşindu-se de Haniel Nisroc şi alţii. Gonfiniel este un înger a celui de al VII-lea cer. care slujeşte sub Veguaniel. este un înger care stă cu un al grup de nouă care conduce lăcaşurile cereşti şi Grafatas pământeşti. Gerniel este un înger care apare în kalaba iudaică. Este un înger al planetei marte şi a destinului omului. Guriel „ajutorul Guth este un înger care conduce planeta Jupiter. Geroskesufael este un înger care apare în folclorul hecaloth ca şi o pagă îngerească care staţionează în cerul al VIII-lea Gezuria este un înger al ordinului puterilor. Gzel este un înger invocat în lupta contra răului. Habl este un înger cxare se crede că i. Guadeil. Se crede că a fost asistat de îngerul Zeruel.dimpreună cu Hadkiel este un înger conducător. Graşarhem Grial. Guziel îngeri. Gulacoc este un înger invocat în rugăciuni. Grafiel. Gradiel este „puterea lui Dumnezeu”. Grunthial este o pază îngerească a celui de al patrulea cer.Geririel este un înger care conduce destinul omului.

Hagenel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. După Corneliu Agripa el este conducătorul a încă 4000 de legiuni de înge După unii el este un înger al metatelor transformate. După o legendă zoharică când îngerul Hadrari proclamă voia lui Dumnezeu. Jehiel. Hahael este un înger al „mişcărilor vânturilor cerului” şi este un înger apătător al misiona creştini şi al ucenicilor lui Hristos. Este înger invocat în exorcismul demonilor. El este mai înalt decât Kenuel şi după unii staţionează în al doilea cer. Hacaşel este un înger care dimpreună cu un grup de alţi 72 de îngeri este autor al destinu omului. o carte care conţinea tainle şi cunoaşterea deplină despre îngeri. Iaiael este un înger conducător. El mai este după unii şi un înger porta care staţionează la a doua parte a cerului. înger al scrisului [scriitorilor] şi al culorilor. Această carte a în posesia lui Solomon prin Noe şi Avraam. Este un înger al dimplomaţiei şi al relaţilor de înţelegere. îng Haduriel după folclorul hekatol este o pază îngerească a cerului al şaselea. acest înger a răm înfricoşat. Hagedaal este un înger al peceţilor şi este un înger care apare în mai multe ceremonii. Haggo este un îger al peceţilor care poate fii invocat în ritualiturile de conjuncţie. El mai este în izdaism şi conducătorul lui bane elohim. El apare şi în tradiţia kabalei şi îngerul său corespunzător este Gadarel care este înger patron al planetei venus. Hain este un Hajahn este un alt nume a lui Metatron. Cu această ocazie Adam a vorbit cu îngerul Hadrariel despre posesiunea cărţii Înge Raziel. Mitiniel. Haglon este un înger al ceasului al treilea care slujeşte sub Sarquamich. Hadasdagedoi este un înger care în folclorul hecatol este păzitor al cerului aş şaselea. Hafniel este „luptătotorul lui Dumnezeu” şi este unul dintre primii în ordinea celor 10 iera cabaliste. Când l-a văzut pe Hadraniel M a fost pătruns de groază. În gnosticism Hadraeiel este un înger care apare în mai multe ritualur Hadrinion „îngerul iubitor al lui Dumnezeu” este un înger subordonat îngerului Jehuel. Hafkiel este un înger care apare în Incantaţiile avraamice şi în Textele de la Nippur. Hagit este un înger planetar şi un înger care stă grupat cu alţi îngeri. În alte surse el apare ca şi unul dint principalii slujitori ai cerului. Hahlii este un Haiael. Johiel. Există o legendă care spune că Adam a vizitat cerul cu 2000 de ani înaintea lui Moise. Ar ca şi corespunzător pe îngerul Atarp. Este un înger care poate influenţa gândurile şi descoperă tainele ascunse ale oamenilor. Haiaiel este un înger dintr-un grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. Haiiah este un înger din ierarhia domniilor. înger al destinului omului. Hagai în folclorul hecatol este un înger al cerului al cincilea. Este un înger care controlează des omului. După unii este un în al zilei de vineri. Hadarmiel este un înger menţionat în lucrarea Marea cheie a lui Solomon. („fii lui Dumnezeu”). Hagios este numele unui mare înger şi un înger al numelui lui Dumnezeu. Haibel este un înger patron al animalelor. Este mai mic decât Sandalfon „printr-o lungime de 500 de me după unii dar nu este sigur dacă relatatea este adevărată. El are stăpâ asupra animalelor sălbatice dimpreună cu Tegi (Thuniel). vocea lui poate trece prin 200000 de pereţi. El stă cu un grup de alţi 72 de îngeri care poartă numel Dumnezeu.Habuhiah este un înger al agriculturii şi al fecundităţii. Hailiel. El este stă cu un grup de alţi 72 de înger care se crede deţin numele lui Dumnezeu. Hadrariel este un înger al maiestării lui Dumnezeu. Hakadiel este un înger care dimpreună cu Gassarben conduce destinul omului. Îngerul lui corespondent este Chantare. Haiel. dar când Moise a numit numele lui Dumnezeu. Lucrarea Revel lui Moise ne spune că fiecare cuvânt pe care îl rosteşte acest înger este asemănat cu put a 17000 de fulgere. Haşmael Chaiel . Este un înger care dimpreună cu a poartă numele lui Dumnezeu. . Hahaiah este un înger care face parte din ierarhia heruvimilor. Hagiel este un înger al deşteptăciunii şi al inteligenţei. Hadarion este înger concucător [arhonte] care apare în Alfabetul rabinului Akiba.

invocat duminica. Hanmeichard este un înger al ordinului heruvimilor care este egalizat cu marele înger Aka Hanuel este un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Narcoriel. Hananiel este un înger invocat în incantaţiile aramaice. Este un înger al virtuţilor ca conduce destinul omului. Halacho este un înger al simpatiilor. Simiel Simiel „mărirea şi harul lui Dumnezeu” sau „Cerl care vede pe Dumnezeu” este un înger al lui decembrie şi conducător al virtuţilor. Hananiel eînseamnă în limba ebraică „dat cu har de Dumnezeu” şi este un arhanghel car apare pe mai multe înscripţii. După unii el ar fii păzitor al Franţei. . Apare invocat în incantaţiile arabice Hanaliel este un înger al lunii august după cabalistul Triterius. mai este unul dintre cei 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. Eruditul Hafiz a afrimat că Hanriel şi Zuarh saunt îngeri tutelari ai planetei Venus. Aniel. Haneneil este un înger al inteligenţei. Hanabiel este un înger care are domnie asupra destinului omului. Acest înger apare în mitologia mahomedană. un înger care apare în kabala iudaică ca fiind atribuit arhivarilor. Hamaia este un înger slujitor.Hakaniah este unul dintre heruvimi. Hanat este un înger menţionat de unele tradiţii persane. În unele gtradiţii el mai stă cu un grup de alţi 10 arhangheli. Haken în folclorul oriental este un înger păitzor al cerului al patrulea. Haleuliel este un înger care în folclorul oriental staţioenază în cerul cerul al şaptelea. Haren este unul dintre îngerii care conduc cele doisprezele ore ale zilei. Hananiah este un înger care în kabala apare ca şi un înger al tronurilor. El mai este şi o intelig a sorelui după unii. Haludiel este un înger al celui de al patrulea cer. Este invocat de la sub şi nord. Harafiel este un înger menţionat de unele tradiţii. Hamaizod este un înger al ceasului al patrulea din zii care slujeşte sub Jefischa. Îngerul său corespunzător este Versagua. Hameriel este un înger al cerului al cincile care slujeşte sub Aharsdarhon. Hanael. El mai este după unii parte dintr-un grup de alţ şapte arhangheli adorat de înţeleptul indian Varralm. Hamnakiel este un înger păzitor invocat în ritualuri de exorcizare în folclorul arabic. bibliotecaril Hanael este cabiteleor sau laboratoarelor. Hanariel este un înger al lui Dumnezeu. Hakba este un înger al inteligenţelor. Este un înger al iubiri. El este o inteligenţă a soarelui (după unii este un înger solar) el slujeşte cu Tual şi are îndatoriri comune cu înge Asmodiel. În Encicolpedia religiei şi a eticii IV. Este un înger al demnităţii. Unele tradi apocrife cred că el este îngerul care l-a suit pe Enoh la ceruri (dimpreună cu Anafiel). Halomel este un înger slujitor. Este un înger al destinului omului. Hanh este unul dintre cei 12 îngeri ai destinului omului. Halwa este unul dintre numele lui Metatron. Hamariţod este un înger al ceasului al zecelea din zii care slujeşte sub Dardariel. Onoel. Hanal sau Hamnal este un înger al apelor. Hariel. A fo comapart cu unii cu caldeanul Iştar şi este un luptător împotriva răului. El conduce destinele omului. Hanuiah este un înger slujitor care poatră numele lui Dumnezeu. El este îmg care a pedepsit doi alţi demoni aruncindu-i lângă Babilon unde se spune că aceşti îngeri învăţau magie. Hanum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. El conduce destinul omului dimpreună cu Voil şi Voel. Halquim este un înger păzitor al cerului. Halliza este un înge care apare în tradiţiile solomonice. Hariel este un înger care în folclorul oriental staţionează în cel de al treilea cer. 655 cei doi sunt caracterizaţi ca şi doi îngeri căzuţi.

” El mai apre un înger pere numit Sencuth. Cu timoul el a fost transformat îtnr-un înger maestru pentru stăpânii pământul. Când este invocat el apare ca având un steag şi o coroană de trandafiri. Hekaloth este un înger din cer menţionat de tratatul Hekaloth şi în Zohar 1. Este un înger al Haurnatas mântuirii. Hasdiel este un înger al lui Venus. Este şi aconducător al sezoanelor anului. Hhamiah este un înger al ierarhiei sau ordinului puterilor. . Este unul dintre cei 7 îngeri cinstiţi de Varlaam. Numele lu Heluel este fost creat prin permutaţiile de pe alfabetul ebraic. Chasmael. El mai este numit Chondad. A înger apare Haurnatat este un înger care aparte menţionat în folclorul arabin dimpreună c Haurnatati. În cartea 1 Enoh (capitolul 18) el este un m conducător care face pe toţi îngerii din ceruri să slujească şi să Îl cinstească pe Dumneze să cânte imnul întreit pentru lauda lui Dumnezeu. Restul sunt Aliniel. Haşul este unul dintre concucătorii irearhiei domniilor. un înger al tăriilor. Hayah este un înger din ierarhia domniilor (haşmalin în limba ebraică Zoharul citează termenul ca şi o „sferă lăuntrică ascunsă şi acoperită în care tainele litere cereşti ale numelui lui Dumnezeu sunt suspendate. După unii este un demon.” În lucrarea Hagiga este notat un incodent care se leagă de acest înger: mai de mult un tână studia viziunea lui Iezechil din Vechiul Testament şi a ajuns să se gândească la îngerul Ha şi în acel moment se spune că Haşnal a început să îl ardă. Haspatsiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. El are stăpânie asupra morţii. Este asociat cu Elimeleh. Hharez este un Hhatan este un înger al finaţelor după lucrarea îngerului Nuctemenin. Haşeisah este unul dintre multele nume ale lui Metatron.„întregime” este un înger care a apărut în zoroastrianism. 14. Mai este şi un înger al apelor. dimpreună cu îngerul Zadkiel. Hecaloth este termenul care înseamnă în iudaism „încăpere cerească. El mai este după unii şi un înge cultelor religioase şi „protejează pe toţi cei care cred adevărul. Mai este un înger al bunăvoinţei. Hemah este un înger al măririi lui Dumnezeu. Jilaycef. Gabriel. Hatatorh este un înger invocat în exorcismul cerii de lumânări. Hieglot este un înger al frutunilor de zăpadă şi conducător al primului ceas al zilei. menţionat şi în Coran. În folclorul mandean este indetificat cu Hanuda. Heikhali este un înger care apare în folclorul oriental ca şi păitzor al celei de a şaptea cam cereşti. Hatch este un înger invocat în unele incantaţii iudaice ritualice. În Zohar acest înger este unul dintre principalii doi îngeri [cimpreună cu Şaniel] c au însoţit pe Uriel într-o luptă împotriva puterilor întunericului. Numele a derivat din cuvi incantaţiei.Haron este unul dintre mulţi păzitori ai cerului. Este un înger al sezoanelor. înger al cuvintelor lui Dumnezeu. Helemelek este un înger al sezoanelor. Barachiel şi Lebes. Haşmal. El este şi „îngerul vorbitor de foc. Haziel „viziunea lui Dumnezeu” este un heruvim invocat pentru a obţine mila lui Dumnez Este un înger din grupul a încă 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu.” Legendele evreieşti spun că Haşmae înconjoară pe Dumnezeu când şade pe tronul său. După unii el c Osana la ceasurile dimineţii. Unii cred că numele lui este o inversiune a lui Milk Helion este unul din dintre cei cinci îngeri ai locuinţelor lui Dumnezeu. Hilagayef este un înger care conduce sezoanele ca şi conducător al mai multora. Lucrarea nu ne explică morala Hasmiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Heziel este un înger al destinului omului. Hiel este un înger care luptă împotriva răului. Hibel Zinava în folclorul mandean este un înger care este slujitor cu Gavriil.”. Hasniel este un înger care apare inscris pe mai multe documente pentru a izgonii răul. Helayef. alţi doi îngeri. Hasmed este un înger al anihilării r după unii şi unii dintre cei cinci înger ai pedepselor întâlniţi de Moise în ceruri. Heiel „viaţa lui Dumnezeu” este un înger care conduce pe mai mulţi oameni.

Horeh. Hariyahu. I . Hugron este un înger care face parte dintr-un grup de 14 îngeri care apare în lucrarea Sab lui Moise. Este un înger standard. Hodiel „victorie asupra lui Dumnezeu” este după unii un înger al lumii briatice. Haiah este unul dintre multimplele nume ale lui Metatron. Huşmael este un înger care apare pe unele inscripţii. Eleste menţionat ca şi un înger care poatefii menţionat dimpreună cu Hodniel şi Tarpiel. Hizchiel este un înger al cerului care are sub grija sa vânturile de nord. Hodniel este un înger care are reputaţia de a vindeca reputraţia la om. Hioskiel este un înger conducător al mai multor oştiri îngereşti. Serafiil şi alţii. Homadiel este indetificat ca şi înger al lui Dumnezeu. Horaios este unul dintre cei 7 arhonţi ai sistemelor orfice şi conducător al celor şapte ceru Este un înger eonic şi arhonic. Hubaiel este un înger al primului cer. Hrabariah. Hourt este un înger invocat în ritualirile de conjurare arabice. Hnatiel este un înger al ceasului al treilea din zii. Hufatriel este unul dintre îngerii plantei jupiter. un înger menţionat de esenieni în lucrarea Legământul comunităţii (pe un sul Huha este descoperit la Marea Moartă). Hormuz în folclorul persan antic este prima zii a lunii. Anafayeton este un înger care stăpâneşte jupiter dimpreună cu îngerul Jofiel.în ritualurile de incantaţie esteb un înger al luptei spirituale împotriva răului dimpre Hiniel cu Mihail. Hayat este un nume a lui Metatron. El mai este şi un înger al măririi lui Dumnezeu şi un în al celui de al doilea ceas al zilei. Hspus este un înger adoraţi dintre cei cei şapte îngeri menţionaţi de indianul Varlaam. Hufaltiel. Hipkodiel este un înger care apare pe unele înscripţii istorice şi care luptă împotriva răulu Hişmael este un înger al lui Jupiter. Hornuz este în folclorul persaan antic un înger al primei paze a zilei lunii. Humastuar este un înger invocat al zilei de luni care locuieşte în primul cer invocat de la n Humiel este un înger al destinului uman Hurtapal este un înger al duminicii dimpreună cu Mihail şi Dandael. Hulail după folclorul arabic este un înger păzitor invocat în exorcizarea demonilor. Hutriel este un înger al pedeppselor dimpreună cu Oniel. Hşahsiel este un înger invocat în tradiţiile siriace. care slujeşte sub Venuaniel. Hingel este un înger al echinopţiului de vară. El slujeşte dimpre cu Kafziel şi este un ajutor al lui Gabriel. Hukiel în folclorul oriental este un înger păzitor al ceasului al şaptelea. Este un înger al luptei duhovniceşti împotriv răului. Husael este un înger al cerului al treilea.Hilk este un înger al sfinţeniei lui Dumnezeu. Huznot este un înger al apelor. El ţine de ordinea ierarhic domniilor şi este în mistica iudaică unul dintre cei 10 mari cunoscutări ai lui Dumnezeu. Hipeton. Este unul dintre cei 64 de îngeri care păzesc începăerile cerului. Hubail este un înger al planetelor în special al lui Saturn. După unii el stă şi ajută la pedespirea popoarelor. Hufaltiel este un înger al zilei de vineri invocat de la apus. Hosediel „mila lui Dumnezeu” este un înger al lumii arhetipale. Hilofatei şi Hilofie în folclorul oriental este un înger care păzeşte cel de al patrulea cer. Hlim este un înger al vânturilor şi unul dintre cei şapte îngeri ai lui Varlaam.

Iabhel este un arhanghel care apare în kabala. El este un înger care coduce filosofii şi pe care vor să se retragă din trepidaţiile lumeşti. El este unul dintre cei 72 îngeri care poatră numele lui un înger al lui Dumnezeu. După unii este un înger rău (după unii există îngeri r Iabiel este Dumnezeu. fără a fii diavoli), invocat după unii la seaprarea femeii de bărbat. Iachadiel este un înger al planetelor. Este un înger despre care nu se ştiu prea multe lucr După unii este un înger care poate chema sufletele celor care au mers în iad. Iachel este un înger invocat în ritualuri. Iadara este un înger care trăieşte în asociere cu un alt înger denumit Schaltiel. El conduce destinul omului. Dumnezeu” este un înger invocat citat de vocabularul de anghelologie. Iadiel „mărirea lui este un înger care luptă împotriva diavolilor. Dimpreună cu alţi îngeri este este capabil să oprească atacurile demonilor şi a lui Safatharel.

Iahmel este un înger al aerului. Iaicaojel este un înger al ceasului al XI-lea al nopţii care slujeşte sub Dardariel. Ialo este un înger invocat în exorcizarea demonilor. Cel mai probabil este o variantă a lui Ianeth este un înger care apare în unele apocrife. Este un înger binevoitor care numai sin poate depăşii diavolii mării în special pe Knospaston. Iaoth este unul dintre cei şapte arhangheli menţionaţi în Testamentul lui Solomon. Iaquiel un înger al lunii. Iar este un înger talmudic care apare în sursele babiloniene. Iax este un înger luptător împotriva demonilor şi în special împotriva individiei. Iboriel este un înger care a apărut în folclorul oriental, păzitor al celui de la şaptelea cer. Iedidiel este un înger invocat în ritualuri. Iehuiah este un înger al ierarhiei tronurilor. Este un protector al prinţilor. Mai este un înge numeluji lui Dumnezeu. Ieiaeiel este un înger al viitorului. Un înger al numelui lui Dumnezeu. Ielahiah este un înger de mare virtute. El protejează pe magistraţi şi dă cumva decziile le Este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Ienahlem este un înger al ceremoniealelor. Ienon este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ietuqiel este un înger invocat de femei la naştere. După unii a fost un înger care l-a supraveghat pe Moise. Ifafi în folclorul oriental este o pază a celei de a patra încăperi a cerului. Igar este un înger Tamudic. El mai apare în mai multe surse babiloniene. Iggereth este o formă rafinată a lui Sgrat bat Mablat. Ihaizel este unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Ijasusael este un înger care apare în folclorul enohian care şi unul care conduce îngerii sezoanelor. înger conducător al copacilor fructiferi Ilariel este un Ilialrat, Ilibrat, Papukael este un înger inaripat sua mai bine spus un înger care este menţ de tradiţiile babiloniene în special al lui Amun. După unii are în mîna dreaptă o cârjă. Imachedele ste un înger invocat în ceremonii. În orient s-a crezut că doi îngeri [Şoruş şi Mihai] în ziua judecăţii vor reprezenta mila lui Dumnezeu. El este un înger care după unii ţine o balanţă în mână cu faptele fiecărui om. Dacă oamenii vor fii găsiţi vrendici li se v-a permite să intre în rai sau în paradis. Dacă vo găsiţi nevrednici vor fii daţi pe mâna lui Soruş care este îngerul dreptăţii lui Dumnezeu şi îi v-a trimite în iad. Iniel este „elocvenţa lui Dumnezeu” este conducătorul îngeresc al lunilor mai iunie. Inuniel este conducătorul îngeresc al lunilor iunie şi iulie. Irathel este un înger al ierarhiei domniilor. Isan, Darmaz, Isfendarnoz, Spendermoz după folclorul persan este îngerrul tutelar al pământului şi îngerul conducător al lunii februarie. El mai este şi un înger al femeilor virtuoase.

Isfardandent, Isfan, Darnaz este un înger pe care îl găsim menţionat în mitologia persană înger al lui februarie şi conducător al zilei a cincea a lunii. Isiael este un înger al zilelor de marţi care locueieşte în cel de al cincilea cer. Işlib este un înger conducător al orientului. Ismoli este un înger conducător al aerului dimpreună cu îngerul Sanax. Isnael „sârguitor al lui Dumnezeu” este un înger al ierarhiei tronurilor (în ebraică haiot) ca înconjoară pe Dumnezeu. El poate fii comparat cu heruvimii şi serafimii. Este pus pe locul patrulea în irearhia îngerilor. În rugăciunea lui Iosif o Apocrifă alexandrină gnostică apare această inscripţie: „eu cel care vorbesc cu tine, eu Iacob şi Ismael sunt un înger al lui Dumnezeu şi un înger conducător (arhicon).” Mai departe Iacob Ismael se indetifică cu înh Uriel. În această apocrifă patriarhul Iacob apare ca şi un arhanghel (Israel) care a intrat în viaţa pământească dintr-un stadiu preexistent. Misticii periodei gnostice (secolele 7 la 11 vorbesc dee o fiinţă cerească numită Israel. Datoria acestui înger este de a chema oştile îngereşti în al lăuda pe Dumnezeu. El se adresează restului îngerilor cu cuvintele „binecuvântaţi pe Domnul voi cei se suntenţi binecuvântaţi.” Filon credea că acest înger tot una cu Logosul lui Dumnezeu. În legendele evreilor, Israel este asemănat ca şi „asemănarea lui Iacob” în faţa tronului lui Dumnezeu. în folclorul arabic şi înseamnă „cel Israfel, Israfil, Israfel, Sarafiel este un înger care apare arzînd”. Este un înger al învierii şi al sunetului de trâmbiţe care v-a suna în ziua judecăţii. este descris ca având patru aripi şi în timp ce picioarele lui sunt sub al şaplelea pământ c lui ajunge stâlpii tronului lui Dumnezeu. De asemenea se spune că el se uită de trei opri p şi de trei ori pe noapte în iad şi este atât de convulsionat de ceea ce vede acolo că lacimi ar inunda tot pământul dacă nu le-ar oprii Dumnezeu. Unii cred că acest înger a fost un în care a întemeiat mahomedanismul. O lată tradiţie musulmană vorbeşte de Israfel, gabrie Mihail şi Azarael ca fiind trimişi de Dumnezeu către cele patru colţuri ale pământului pent modela pământul după creaţia lui Adam. Tot acest înger se crede de unii că L-a asistat pe Dumnezeu la creaţia omului sau după o tradiţie iudaică „luat din ţărână unde cu timpul a împăcării v-a sta în Ierusalim.” După unii acest îmnger v-a fii urmat de Azarel un înger al morţiieste un înger care oferă susţinere oamenilor. arăta la a treia trâmbiţă din ziua de a Isrda care apare menţionat de Coran şi care se v-a Itail este un înger care apare în folclorul arab. Este un înger păzitor invocat în diferire ritu Italiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Itgal este un înger al afecţiunii. El este invocat când există neînţelegeri. Ithoth este un înger care poate subvertii pnaruile demonului Safathorel cu ajutorul altor îngeri. Ïtriel este un nume porin acer arhanghelul Metatron îi apără pe copii fără ajutor împotriva demonilor. Iurobatres este un înger conducător al lui Venus. Izael este un înger care v-a suna din trâmbiţă la judecata de apoi dimpreună cu Gavriil, Is şi Mihail. În folclor acest înger apare ca şi un mare cântător de imne. Se crede că atunci c acest înger cântă v-a exista un intervat de patruzeci de zile între fiecare sunet cântat. În din urmă, la porunca lui Dumnezeu, toţi oamenii vor fii chemaţi la judecata lui Dumnezeu

Iziel este un înger menţionat în folclorul oriental ca şi o pază a cerului al şaselea. Jael, Joel este unul dintr-un grup de doi heruvimi care apare reprezentat pe scanunul miel chvitoului legii celălalt heruvim fiind Zarael. În folclor acest înger este un înger al destinul omului. Jahriel “Dumnezeu face să se creeze construcţii.” Este un înger al celui de al treilea cer. Jaluha este un înger care apare menŢionat în lucrarea gnostică Textele Mântuitorului el f primitorul lui Dumnezeu şi al omului în comuniune. Pentru păcătoţii care vor fii judecaţi şi iertaţi se spune că Jalşuha poartă „paharul iertării lui Dumnezeu” pentru ca sfuletul să be să uite de toate locurile prin care trece invocat de la răsărit. Janax este un înger al primului cer. Este

Jariel este un înger al celui de al cincilea cer. După unii este un înger al zilei de marţi. Apa mai multe ritualuri. Jareriel este un înger al „feţei lui Dumnezeu” sau al prezenţei lui Dumnezeu. După unii el este dimpreună cu Suriel, Samiel şi Raziel. Javan, Yavan este un înger al grecilor. Este un înger păzitor care stăpâneşte Grecia.

Jazar este un înger al iubirii pătrunzătoare. El mai este un înger al ceasului al şaptelea du lucrarea Nuctemeronul lui Apoloniu din Tiania. Jazeriel este unul dintre cei 28 de îngeri planetari ai fazelor lunii. Jeduthun „laudă” sau „judecată” în kabala acest înger apare ca şi un înger al corurilor din ceruri. Ca şi „stăpân al strigătelor” în timp ce el conduce miliarde de îngeri la cântarea imnelor de laudă adusă lui Dumnezeu la sfârşitul fiecărei zii. Unii cred că în Psalmul 39, 6 67 este atribuit roul de muzician principal al cerului chiar lui Jeduthun. În Evul Mediu în zohariştii credeau că acest înger are un corspondent pe pământ ca şi un înger care slujeş templul lui Dumnezeu. Jehoel este conducătorul corului ceresc „cântăreţ al eternului” şi „fiul al Omului creresc” c l-a insoţit pe Avraam în vizita lui în paradis şi i-a descoperit cursul istoriei omeneşti. În gnosticismul iudaic, mistica scholem şi în tradiţia talmudică, Scholem a sugerat că acest î al slujii sub arhanghelul Metatron. În lucrarea cabalistică Benith Menuha Jehoel este părincipalul înger al focului. Kings în lucrarea sa Gnosticii şi rămăşiţele lor listează şapte î subordonaţi lui Jehoel: Jehuel, Serafiel, Gabriel, Nuriel, Temael, Şimaşel, Hadarniel şi Sarm

Jehoel este un înger mediator al numelui lui Dumnezeu şi un înger al prezenţei lui Dumne Înm legendele iudaice acest înger are puterea asupra demonilor. El este conducător al serafimilor deşi unii cred că Seafiel ar deţine această funcţie. După lucrarea apocrifă „Apocalipsa lui Avraam” care apare la facerea omului (Geneză 48, 16) numit înger al lui Jehovah este un înger din

Dumnezeu de Sfântul Grigorie Taumaturgul în lucrarea sa Panegiric dedicat lui Origen. Jehudiel este un înger conducător al planetelor. După unii el este slujitor cu încă alţi 7 arhangheli.lucrarea Pierke hecaloth Jekusiel este o pază îngerească menţionată ca stând Jekusiel, în runa din halele primului cer. Jeliel este un serafim la cărui nume este înscris după unii pe arborele vieţii în lucrarea iud Yetirah (formării). În kalaba acets înger estre conducător al Turciei. Se crede că el mai es conducerea destinului regilor şi a altor mari demnitari şi el dă titul de biruinţă în numele l Dumnezeu. El este cel care inspiră iubirie între oameni şi este un înger care asigură fideli matronomială. Jeou este un înger menţionat în folclorul gnostic ca şi o mare putere cerească şi ca şi o sf destinului.Jarahe în tradiţia mozaică este unul dintre cei şapte îngeri conducători care stau Jeramael, continuu în faţa lui Dumnezeu şi cărora le sunt conferite numele angelice ale planetelor. Jerazol este un înger al puterii menţionat de cabalişti. Este invocat în ritualuri de conjurar Jereniel „mila lui Dumnezeu” sau „cel pe care Dumnezeu în ajută.” În Enoh şi în doi Ezra Jeremiel este egalitaz cu Remiel şi cu Uriel. Este un arhangehl după unii care stă dmpreun alţi şapte arhangheli. După unii a fost descrsi ca şi domn al sufletelr care aşteaptă înviere 2 Ezdra el apare ca şi arhanghel. mercuri care stă în cel de al treilea cer şi este invocat di Jerescue este un înger al zilei de

vest după lucrarea Heptameron a lui Abanos. După Barnet Jerescue este un rezident al ce de al doilea cer şi care are nunele neclarităţi la modul în care poate fii invocat acest înger

Jeruthiel este un înger al naşterilor. Rabinul Eliezer cerde că Moise l-a avut protector per acest înger.tradiţile rabinice este un înger care primeşte înţelepciune şi cunoaştere de la Jesodoth în Dumnezeu pentru a o trasmite omului. După unii el este al doilea înger în ierarhia îngerilo Jesuhilim după lucrarea kabalistă Grimorium verum „este un înger sfânt al lui Dumnezeu” invocat în ritualuri gnostice. Jesus a fost privit de mai mulţi autori ca fiind un înger conducător (Filon sau Iustin Martiru exemplu) sau de unii ca şi un arhanghel. După unii este un înger al raţiunii. Unii cred că e unul dintre cei trei îngeri care i s-au arătat lui Avraam la stejarul Mamvri .

Jeu în tradiţia gnostică în special în lucrarea Pistis Sofia este un mare înger „supravegheto luminii şi aranhjator al cosmosului.” El este unul dintre cei trei îngeri care stau de-a drept Dumnezeu în timp ce de-a stânga lui Dumnezeu stă îngerul Propator.

Sendalfon şi Uzzie Kalozorta „pedepsitorul” în limba greacă. Kalnia este unul dintre cei şapte îngeri din ierarhia puterilor. În tradiţia gnostică este unul dintre cei şapte arhangheli ca au în stăpânie planeta care în unele tradiţii se luptă împotriva demonului Belhel. Karmiel este unua dintre multele paze al orientului. Belhel apare menţionat în lucrarea Testamentul lui Moise. când acesta „îşi poatră steagul în lupte. Ei au avut de obicei cel mai superiro staiu cel al îngerilor avându-l pe Eblis condu Când la cererea lui Adam. Kandiel 7. Acest înger este după unii un înger a „vorbelor lui Dumnezeu” Joth este un nume îngeresc al lui Dumnezeu pe care se crede că Iacob l-a învăţat de la un înger cel cu care s-a luptat pentru a fii eliberat de sub măririle fratelui său Esau. Kadniel Kafkafiel care luptă împotriva răului. demonul Onoskelis după ce a fost interogat de Solomon a declarat că a fost subiectul lui Joel. . Kaniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Joachniel este una dintre multimplele paze îngereşti ale vânturilor cereşti. Eblis a refuzat să cinstească noua făptură creată. Kanzacheil este un înger al luptei duhovniceşti. păzitor al cerului al şaptelea Restul de şase sunt citaţi ca şi Boel. Kokbiel „steaua lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc care stăpâneş stelele şli planetele. Asinon. „faţa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. El conferă har şi tărie. Kabiel este o pază a primului cer. Mai este un înger al celui de al cincilea în paza unul grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. Este un înger al lui Aaron după unii menţionat în lucrarea Reider.Jin în gândirea musulmaă jin este înger şi se crede că ei au fost creaţi cu 2000 de ani înai omului. După unii acest înger stă sub arhanghelul Metatron. În Zohat el slujeşte cu Hizkiel ca şi ajutor principal al lui Gabriel. (Duchar).” Kafziel. El ar fii după unii personaificarea unui înger distrugător care apare în 4 Macabeieste unul dint-run grup de nouă îngeri invocaţi după Cărţile 6 şi 7 a lui Moise. Kabşiel este un înger care este agreabil atunci când este invocat. Joel este un înger care după unii l-a asiastat pe om să după la îndeplinire datoria dată lui Dumnezeu de a numii toate viţuitoarele pămâmtului. 11 fiind voit înger. Kanliel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Karmael este un alt înger al lui Dumnezeu. Kafsiel este conducător al lunii. După Hugues dicţionat al ismaului citim că „cei mai nobili şi mai de cinste dintre îngeri îi numim GIN. „viteza lui Dumnezeu” este uzn înger care conduce după uni mo aregilor şi a marilor demnitari. Josata este un înger invocat în tradiţiile solomonice. Kabarfiel este un păzitor al cerului. Kalkelniah este unul dinztre multele nume ale arhanghelului Metatron. dintr-unn grup de alţi şase arhangheli invocaţi în rugăciune. E un înger care a apărut pe unele inscripţii. Psachar. Kadir Rahman este unul Kadkadel în tradiţiile orientale este o pază îngerească care staţionează în a aşsea încăper cerului. Gabriel. Kakabel. Kadel este unul dintre cei şaptezeci de îngeri care slujesc în cel de al treilea cer şi este iunvocat din occident. Johiel este un înger al paradisului deşi au mai fost numiţi şi alţi îngeri ai paradisului [raiulu Există de fapt două paradisuri unul cresc şi altul pământesc. Casiel. Quafasiel. el a fost degr şi aruncat din ceruri împreună cu Jin (restul îngerilor) şi au devenit demoni. Kalkail în îngeri care îi înger invocat în exorcisme. fii ei au fost acoperiţi de alţi îngeri pentru a fii văzuţi din cauza superiorităţii lor. În lucrarea Cartea îngerului Raziel el este un înger superiro şi sfânt în timp ce în apocrifa 1 Enoh este un demon şi stă ân iad. în lucrarea Conybeare. După Testamentul lui Solomon. în timp c Kahnael este un înger saturn. După unele tradiţii el comandă alţ 36500 de islam este unfac voia.

Este un mare înger arhonte. Hemaf. Kazniel este un înger care staţionează în cerul al patrulea. Kezef în tradiţia iudaică este un înger al morţii şi un înger al dfistugerii răului după unii.şi se umerii lui se poate vedea aplecarea „măririi lui Dumnezeu” [şekinah]. Kaşeil este unul dintre cei şapte îngeri păzitori care păzesc cerul dimpreună cu Zendiel. Kemuel sau Şemuel „ajutătorul” şi adunarea lui Dumnezeu. Ceilalţi doi îngeri sunt Nagregagiel şi Nainio Îngerul Kijod a fost după unii îngerul care l-ţa condus pe rabinul Iosua la porţile idaului şi i arătat compatrimentele în care este împărţită lumea de jos. . Kidriel este unul dintr-un grup de alţi 70 de îngeri ai naşterilor de copii. (c mai sunt după unii Af. El este după unii conducătorul serafimilor. Knor este un înger care după unii stă în iad. Keel „ca şi Dumnezeu” este un înger al sezoanelor. Kinos este un nume a lui Metatron. cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi a cerului. Lucrarea 3 Enoh în descrie ca „plin de cărbuni aprinşi. Kasbab este un nume al lui arhanghelului Metatron.. Kfial este unul dintre Khurdad este un înger care apare în tradiţia persană antică înscris pe inscripţiile ebraice. După lucrarea Revelaţia lui Moise acest înger a fost conducătorul a încă 12 arhangheli ai distrugerii. c stă la fereştile cerului şi se ocupă după unii în special cu rugăciunile poporului Israel.. Kaţnmiel este o pază celui de al şaselea cer. este unul dintre îngerii care păzesc porţile raiului. Kedrel este un înger planetar al lui Venus. Klaha este unul dintre multele paze îngereşti ale vânturilor raiului. Katcheil este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Kartium este un înger care în tradiţiile orientale staţionează în cerul al şaptelea.şi pe capul său poatră o coroană de sfinţenie. Kipod este un înger care îl slujeşte pe Kinon. El s-a luptat împotriva lui Moise pe H şi el a fost îngerul morţii după unii. Kebail „conducătorul” cerului al cincilea după tradiţiile folclorice turceşti. unc conducător îngeresc al zecilor de Keliel este unul dintre cei şaptezeci şi doi de îmngeri ai destinului omului. Kenkputa este un înger al sudului după unii. Kereguel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului.. Kiranu este un înger care apare în tradiţiile religioase arabice. Ketuel este unul dintre cei trei îngeri ai lui Dumnezeu ca şi fiinţă a comuniunii. Kirtaus este un înger al limbilor şi unul dintre îngerii cerului al zecelea. Kiriel este un înger invocat în al treilea cer. Pe care se crede că Aaron la cuprins şi la pus în tabernacolul sacru. Ketheriel este „coroana lui Dumnezeu” este un înger invocat în ritualuri kabaliste. Komn este un înger care a refuzat să dea o descriere a iadului rabinului Iosua. Manşit şi Honon Peor). Există o legendă mozaică care spune că Moise a încercat să distrugă acest înger după ce acest înger dimpreună cu îngerul Canael au voit să îl oprească pe Moise de a primii Tora din mâna lui Dumnezeu.. Kemed este un înger al inteligenţelor. Kenuhiel este după unii conducătorul heruvimilor. Kaţfiel este un înger al luptelor duhovniceşti şi pază a cerului de al şaptelea cer. Ceilalţi doi Mechuel şi Lebaton. Kenumit este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.Karniel este una dintre multele paze ale cerului. El le duce în cel de al şaptelea cer... Kisael este un înger care după unele tradiţii satţionează în al cincilea cer. Kelkera şi Kekheak sunt doi îngeri îngeri taini cărora li s-au descoperit tainele creaţiei.

„conducător al concepţiilor. Lameck este un înger care după unii este invocat în luptele duhovniceşti. Laridh este un înger menţionat în tradiţiile apocaliptice islamice ca şi conducător al îngeri Sufistul Abu Yazid în lucrarea sa Miraj (sau Urcuşul) în care descrie urcuşul său în cele şap ceruri. El are stăpânie auspra încăperilor 2 şi 7 a iadului. Rahabiel. Lohguin este unul dintre îngerii cerului al cincilea care conduce după unii ziua de marţi di occident. Lithargoel este un mare înger al cărui nume a apărut în lucrarea Investirea arhanghelului Gavriil şi în apocrifa Faptele lui Petru. Lucrarea lui Solomon afr că acest înger poate înfrânge demonul confuziilor. conducător al zilei de marţi şi locuitor al celui de al cinvilea Lamah este un înger dominant al lui martie. Labusi este unul dintre cei cinci îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu.Korniel este unul din îngerii păzitori al vânturilor de sud. Lauriah este un înger menţionat în kabala. Lamediel este un înger ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub îngerul Jesicha.” Totuşi. Lao cel mic este unul dintre multele nume ale lui arhanghelui Metatron. Lama este un înger al aerului. Lamasn este un înger care apare menţionat în tradiţiile asieriene care se luptă împotriva răului. După unii face parte din ord sau ierarhie heruvimilor. în lucrarea Genesis raha 417 şi în Sanhedrin 96 se povesteşte de o luptă a eroului principal regii care l-au făcut bun. El este subiect al vânturilor oocidentale. După Zohar este un înger care numeşte alţi îngeri veghetori la naşterea lor. Lifton este un înger care în folcolorul oriental staşiuonează în cea de a şaptea încărere a cerului. În tradiţia legendară iudaică este un demon al nopţii. Kriel în mistica iudaică este un înger al echinopţiului de vară şi efectiv în lupta împotriva răului. Leranael este Libraris este un înger al aurului ascuns şi un înger al ceasului al şaptelea. El îl asistă după unii pe îngerul Mihi Lahatiel „cel arzând” este citat în lucrarea Masekat Gan Eden şi Gehinnon ca şi un înger a pedepselor. El slujeşte după unii în al doilea ceas al zilei. spune că acestui înger i-a oferit o împărăţie pe care el a refuzat-o rezistând tentaţ voind să fie la dispoziţiaîngerii binevoitori. Lahezerim este un înger al succesului. Loel este una dintre pazele vânturilor d sud. tradiţia mardeană este un înger al iubrii şi ain invenţilor la fel de bine ca şi un îng Limet în planetar care stă cu un grup de alţi şapte. El este un înger al iadului care pedepseşte popoarele pentru nedreptăţile lor. . Kzuazil este o pagă îngerească a cerului al al patrulea. un înger al iubirii care după Corneliu Agripa este un îngerii al lunii. Lebaot în tradiţia iudaică este un domn al oştirilor cereşti. Larek. În scrierile cabalistului Iosif ben Avraam Gitalit este îngerul conducător al por morţii. El infleunţează după unii savanţi şi marile personaje. Loguel este un înger care slujeşte în primul cer. Lanechalal este un conducător planetar citat de lucrarea 3 Enoh. Lobkiv este una dintre pazele îngereşti de la porţile cerului. Este un înger planetar. este un înger al pedepselor cel şi păcătoşi. Lariak este un conducător planetar invocat în ritualuri. înger al tronurilor. Ariel şi este invocat în lupta împotriva virtuţii. După unii este un înger care pepeseşte păcatele popoarelor. Lailah este numele care derivă din exegeza rabinică a cuvântului „Lailah” (care înseamnă noapte). Lahahiel este un înger care îl asistă pe arhanghelul Rafael la conducerea zilelor dimpreun Fariel. Lahariel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Larzon este unul dintre numai lui Dumnezeu. Se crede că acest înger are op origine babilonică. Kutiel este un înger care poate fii invocat în mai multe sensuri.

18 unde ni se spune că Dumnezeu nu „a avut în credere îngerii Săi” şi „i-a considerat buni de nimic.” ceea ce indică că la un anumit nivel îngerii c nu erau ceea ce trebuiau să fie. Cassielk. Meniel este un înger al numelui lui Dumnezeu. A fost indetificat cu Pran Makibath sau Redueriel în tradiţia iudeo-creştină sau ca şi Neho în tradiţia babiloniană. Machaton este unul dintre îngerii cerului care ăl conduce pe argehngelul Uriel. Lucrarea Ozar Midraşim îl priveşte ca şi un păzitor al cerului. Merasim. Machel este un înger al exorcismelor. un înger conducător al îngerilor măririi lui Dumnezeu. După unii el este un înger planetar care stă lângă lună pentru a ferii lumeachemat în rugăciuni. Machasiel este un înger al duminicii care stă în cel de al patrule acer şi este invocat în rugăciuni cu faţa spre sud. Totuşi. Meresigime ste un înger al primului ceas care slujeşte sub Samael. Machidiel. Seraquiel. Mermeoth este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care merg prin toate locurile cereşti şi pământeşti. Ieronim a atribuit dimpreună cu alţi sfinţi părinţi numele Lucifer lui Satan de fapt Lucifer a însemnat stea şi se referea la steaua dimineţii sau la luceafăr care este planeta Venus. Termenul d Moakkihat înseamă doi îngeri ai lui Dumnezeu care scriu activităţile oamenilor. este îngerul cercetării ştiinţifice în folclorul musulman. înger al transpotrurilor după unii. 12 „cum ai căzut tu din ceruri. Menor este un înger al exorcismelor. Un apar referinţe la cum ar fii Iov 4. Mernoe este un înger al purităţii. Makchideil. Merkabah este un Merloi este după unii un înger inferior invocat în conjuraţiile solomonice. Este desemnat d unii ca şi companie a arhanghelului Rafael. Mach este un înger de încălzire. Merof este un înger al inteligenţei. Mentinis. Menerva este unul dintre îngerii superiori ai etruscilor. În lucrarea Discurs teologic referitor la înger este unul dintre este unul dintre cei patruu îngeri ai revelaţiei lui Dumnezeu care îl face u înger sacru.Lucifer „dăcătorul de lumină” a fost egalizat eronat cu un înger căzut adică cu Satan după citire eronată de la Isaia 14. Memeon este un înger invocat pentru binecuvântări. Mai este şi un dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. în alte lucrări el apare ca şi un demon. O Luceafăr. Meris. . Merod este un înger sacru invocat în operaţii ritualice. Un înger al savanţilor. El este citat între inteligenţele soarelui ca şi înger planetar. Meros este un înger al ceasului al nouăle acare slujeşte sub Vadreil. invocat în diferite lupte duhovniceşti. Mensiel este un conducător îngeresc al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mend Mentor este un înger al cerii de lumânare. Mercurie este un înger care apare în kabala ca şi un înger al progresului. Ca şi demon este conducător a puterilor aeriale. Este un înger al sâmbetelor. Maadim este după unii unul dintre îngerii care slujesc sub arhanghelul Metatron pe care Moise l-a văzut în al patrulea cer.” c a fost mai mult un apostrof aplicat regelui nacucodonosor al Babilonului. Megopiasaiel este Meisiah este un înger invocat în diferite operaţii. Se crede că este heruvim. Luel în tradiţiile religioase iudaice ale secolului al XV-lea este un înger invocat în legătură folosirea numelui lui Dumnezeu Lumail este un înger care în tradiţia arabică este invocat în ritualurile exorcismului. Machmriach „mila lui Dumnezeu” în tradiţiile rabinice este un înger al milei. Meşaher în tradiţiile rabinice legendare este un înger al animalelor. fiul al dimineţii. Trebuie să ştim mare cărţile Vechiului Testament nu ştiau prea multe despre îngerii căîzuţi sau diavoli. Menihim. Meresim. Malahidael „plinătatea lui Dumnezu” este un alt înger care apare în surse. După unii este un înger al apelor şi al isopului. Ei se succ unul altuia zilnic.

Unele trad talmudice cred că acest arhanghel l-a ridicat pe Enoh la cer. În Talmud şi în targumene el este legătura dintre om şi Dumnezeu. stăpânitor al cerului. Se crede că rabinul kabalist Io Caro a primit viziuni de la acest înger pe care le-a exprimat în lucrare asa Maggid Megarim Îngerul a fost un fel de mişna personaificată. Miahil „cel care este ca şi Dumnezeu” în scrierile biblice şi cele postbiblice Mihail erste ce care este cel mai mare dintre îngeri fie în scrierile creştine seculare sau în cele religioase Numele lui Miahil poate fii găsit şi la caldeeni. al milei şi al sfinţirii.Mesarim este un înger menţionat de unele tradiţii kabailce. Mihael este un înger al virtuţilor care stăpâneşte fidelitatea conjugală şi fertilitatea femin Este un înger al numelui lui Dumnezeu. 30 deeste un îngerface referire la Metatron „iată Îmi voi trimite îngerul Isaac înaintea ta Meuskiel crede că se care stă într-un grup cu alţi 10 îngeri. El mai slujeşte dimpreună cu Sabatiel. Această mărturie se găseşte după unii în arhivele arhanghelului Metatron. El este un înger care apare şi islam. Unele lucărri îl citează ca şi un înger a luptărilor binelui. al conducătorilor şi al guvernanţilor. Este un înger al prieteniei şi al iubirii. El este un Microprosopus înger care după unii este derivat din alţi îngeri. Se crede că el dimpreună cu restul îngerilor vor sta la ziua judecăţii şi vor vedea pe toţi cei care intră în paradis. înger păzit poporului Israel. dreptăţii. biruitor al lui Satan. Mittnon în scrierile necanonice este posibil unul dintre cei mai mari în din ierarhia arhangehlilor. La Mihail se fac m ai multe referinţe în lucra Midraş Raha care crede că la el s-a făcutz referinţă în psalmul 85. „partea stângă” este bienle opreaţiilor în cosmogonia cabalistă. Miel este un înger al zilei de miercuri şi un înger al planetei mercur. Cro (1488-1579) a trăit în comunitatea kaba Iafed din Galileaînger al (Palestina). păzitor al lui Iacob. După alte tradiţii acest înger parte dintr-un grup de alţi şapte înger succesivi şi puri. El este după unii în grija susţinerii umanităţii. Mikael este un înger al monarhilor. Mihalil este un înger care apare în folclorul islamic şi este un înger al celui de al doilea ce care stă sub stăpânia unui alt grup de îngeri (în forma unui vultur) care Îl adoră pe Dumn Mihr. . Mihim Mitra după folclorul perasan antic este un înger al lui septembrie şi după unii special al zilei de zece sptembrie. Unii cred că metatron este un înger al întunericului care s-a lutat cu Iacob şi Peni (Facere 32) ca şi un „privitor în noapte” (Isaia 21) dimpreună cu Uriel şi cu alţi îngeri. Gabreil şi Rariel). Metatton. cartea lui gnosticism este ocheile împărăţiei cerurilor care erau cu Mikar s-a irdicat împotr Michar în Baruch el deţine putere îngerească care dimpreună ţinute de ochii sfântului Pe apelor vieţii. Într-o povestire talmudică a lui Dumneezu cu lumea (Elohim şi Edem) spusă în lucrarea Alfabetul lui Ben sins. Mokol este un înger al inteligenţei şi al înţelepciunii. după Meu Har Cohe este un fel de invocaţie din „partea stângă” a lui Dumnezeu. conducător al celui de al patrulea cer. După unele tradiţii se crede că moartea . la fel de bine înge pocăinţei. conducător al îngerilor slujitori. Mihael este un înger al destinului omului. Dumnezeu a scris o încredinţare formală la care au fost martori arhanghelii Miha Gavriil. Totuşi. Mieruvah este un înger slujitor al lui Dumnezeu acre după unii îi ajută pe cei care cred în Dumnezeu. Mijcol. După ce pământul a deacord. Este un înger menţionat în Persian antică. Dacă omaneii vor fii găsiţi nevredincii îngerul Soruş îi v-a trimite în iad. Dumnez cerut lumii pământeşti „împrumutul lui Adam” timp de 1000 de ani. În E 23. Se crede că el a distrus oştirile lui Snaherib (dimpreună cu Uriel.zecea ceas al zilei care slujeşte sub Oriel. înger al preuzneţei lui Dumnezeu. Migon este un nume al lui Metatron. Mesriel este un de sus celui de al Metatron. El mai sjuşelte cu Apien. Este mai este un care după unii veghează la stabiliutatea statelor. Este un arhanghele de mare virtute şi conducător al restului arhanghelilor. scribul ceresc. Acest înger este un înger care ţine o balanţă şi care după unii cântăreşte faptele omaneilor şi dedice dacă ei vor intra în rai sau nu. Midraş este unul dimpre multele nume ale lui Metatron.. Midael „conducător şi căpitan” în armata cerească. arhenghel al feţei lui Dumnezeu şi al preuenţei lui Dumnezeu.lui Moise Mihail a dat o luptă cu Satan pentru înmormântarea trupului lui Moise.

Moroni este un înger al lui Dumnezeu. Modiel este un înger al lui marte. Mqttro este un înger al lui Dumnezeu care mai stă dimpreună cu un alţi patru îngeri. Mikhun este un înger protector al cerului. este este un înger care apare în cosmologia vedică care este ca şi un înge luminii. După persani este unul dintre îngerii în număr de 38 [în persană sunt numiţi ized] stau în jurul lui Dumnezeu [în persană Dumnezeu este Ahuramazda]. Miliel este un înger al zilei de miercuri care locuieşte în cerul a doilea şi al treilea. El m este conducător al domniilor. Mikiel este un îmger al destinului omului. Morael este un înger al luminii care apare în tradiţia gnostică [el conduce lunile august şi septembrie]. Mufgar în tradiţia orientală este un înger care este o pază îngerească a cerului al şaptelea Munol este un înger al scrisului şi al scriitorilor. În ceruri el atribuie locuri celor drepţi. Miriel este după unii un înger al luminii şi un înger care aduce iubire. Mikhar. Mithma Mihim. Miron este unul dintre mulete nume ale lui Metatron. Mordad este un înger al morţii. fiind una dintre marile puteri cereşti care „care îi duc pe cei aleşi în ceruri. Mai este un înger care poartă numele lui Dumnezeu. Mizahu este un înger al celor patru sălaşuri ai locurilor universului. Tamazi „împărăţia mea este Dumnezeu” este un înger care conduce primăvara. Misgabu este un înger al zilei de luni şi al aerului care slujeşte sub Arcan. Este un înger al paradisului sau la raiului. El mai slujeşte lui Dumnezeu dimpreună cu Erafael. Misrae este un înger al bineului şi al iubirii. Moradel este unul dintre îngerii care poartă numele lui Dumnezeu. Mirael este un înger al al luptătorilor. Mitrazel este unul dintre arhangehlii din calaba care duce rugăciunile lui oamenilor în faţa Dumnezeu. Câdnd este invocat duoă unii poate oferii omului desăvărşir îl slujeşte pe vaguriel ca şi „unul dintre conducătorii cerului al treilea. Mithghiiel este un înger al oştilor îngereşti. El mai stă cu un alt înger pe nume Atenbui. Â Muriah este un înger al controlului ştiinţelor fizice şi al medicinii.” Modeil este un înger de mare virtute. Mupiel „din gura lui Dumnezeu” este un înger care obţine o bună mărturie copiilor şi apar ritualurile mozaice. Misgal este un înger planetar după unii c are locueşte în cerul al treilea şi este invocat din occident.Mikail este un înger care apare în tradiţiile arabice şi este un înger al binelui. Mizgitari este un înger al ştiinţelor [în special al arhivarilor] şi al celui de al şaptelea ceas zilei. Murdad este un înger al lunii iulie şi este conducător al ceie de al şaptea zii a tradiţiei per După unii este î ngerul care separă trupul de suflet la moarte. Mai este un înger al manufacturilor şi al comerţului. Mudusor este un înger al timpului sau al temporalităţii. Mizar este un înger invocat în ceremonii arabice. După unii este un înger atoatevăzutor. Mikhera în gnosticism este un înger sau putere crească care domneşte asupra ap vieţii. Este un înger mare la virtute. După unii este un înger a zborului al aviatorilor. Melkeial. Miri este un înger al timpului. . Mirael este conducător al armatelor cerşti invocat ritualuri solomonice. Mikliel. După unii el este în paza sănătăţii şi al longevităţii omului. Mitram este un înger care apare în invocaţiile gnostice. Mnesinor este un înger care apare în lucrarea Revelaţia lui Adam fiului său Seth. Este înger al luptei spirtuale împotriva răului. Muriel sau Murniel (din grecescul mir) este un înger al lui iunie şi al destinului omului.

este un înger care apare menţionat de mai multe ori la musulmani. Unii cred că acest înger este extrem de duhovnicesc şi are de iubirea lui Dumnezeu asemeni focului. Nanail este un înger care are stăpânie asupra marilor ştiinţe. Nahaliel „valea lui Dumnezeu” este un înger care după unii conduce valurile puternice. el mai are după uni un îng corespondent pe Sorath după doctrinele lui Paracelsus. Nabu sau Nebo „profer proclamator” este după mai multe opinii un protopit babilonian al arhanghelilor iudeocreştini. Nairie Sanga (persană) este unul dintre cei trei îngeri conducători ai proţilor cerului şi un mesager al lui Dumnezeu. care apare menţionat în Apocrifa Evanghelia lui Bartolomeu. Naaririel este o pază îngerească î n cerul al şaptelea. Nakim Nakuriel este o pază îngerească a vânturilor de sud. asupra marilor filosofi şi persoane ecclesiale. Nakiel. Este un înge desăvărşirii. Narcoril este un înger al celui de al şaselea ceas al nopţii. Ceilaţi doi îngeri sunt Ithurie Malkiel. Nanael în kabala practică acest înger este o parte din ierarhia începătoriilor. dar care cunoaşte oferirea unui slu trecut a unei dedicaţii singulare. În akadiană numele lui înseamnă „stăpân al marilor dumnezei” a cărui chip îngeresc se pune acasă după unii pentru a îi îndepărta pe cei răi. El are şi datoria de a fii scrib al cărţii destinului oamenirii după unii având simbol o lampă. Naiail în tradiţia apocaliptică iudaică este un înger care este menţionat de sufistul Abu Ya cel de al patrulea cer în timpul ascensiunii acestui sufist la cer. După unii el locuieşte în al şaptele acer şi este invocat de la sud. Unii cred că numărul kabalist al acestui înger este 111. Narel în folclorul enohian este un înger al iernii. Nahreil în textele lui Iasaac ba Cohen este unul dintre primii sarim (conducători îngereşti) stă sub autoritatea lui Sefurian cu un grup de alţi zece îngeri. El i-a oferit lui Abu Yazid d unii o împărăţie pe care nu poate descrie nici o limbă. Nariel este un înger care apare în mai multe lucrări şi este un înger la cerului şi al amiezii după unii. un înger care dimpreună cu jehiel şi haiiel ere domnie asupra animalelor Mutriel este sălbatice. A fost privit de unii ca şi un înger al matematic mitologia akadiană acest înger este un înger conducător al planetei Mercur. 19 este numele unui oraş. Naduri este un înger care apare în tradiţiile acadiene.este un înger care apare în mai multe lucrări ca şi un înger planetar şi conducăt Naromiel duminicii. De asemenre mai este şi unul dintre cei 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Nahahoz este un înger ceasului al optulea din zii. Naciel este unul dintre ceie 28 de îngeri ai fazelor lunii. Unii cred că în rai sufletele drepţilor sunt în credinţate acestui înger.Muşarios este un înger al care apare în tradiţia gnostică ca şi un înger eonic. În numeri 21. Abu Yazid nu s-a uitat la aceasta. Nahriel este unul dintre cei şapte îngeri păzitori ai ai primului cer în tardiţiile orientale. Este Naourth este un înger vorbeşte de el ca şi stăpânitlor al regiunilor sudvestice ale pămâtnului. Nakhiel este un înger care apare în kabala iudaică ca şi un înger al destin omului. Acest înger a de mai multe ori în legendele evreilor. Naadame a fost după unii un conducător al îngerilor. Nadiel este un înger al drumurilor şi conducător al lunii decembrie după unii. Naar „flăcău” este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Nacoriel este un înger al ceasului al nouălea. Nafriel este o pază îngereacă a vânturilor de sud. Es înger care apare în teosofia sumeriană. . Este un înger slujitor al lui Dumnezeu în mai multe tradiţii. Mutual este un înger al tipografiilor şi al scriitorilor. Este un înger care apare menţionat lucrarea Marea Cheie a lui Solomon. Nachiel. Nachriel este o pază îngerească a răsăriturilor cereşti de sud.

Nidbai în tradiţia orientală este unu dintre cei doi îngeri ai râului Iordan. Nisar este un înger care apare în Talmud. El apare în 2 regi 17. Este uznul dintre cei trei îngeri care dimpreună cu (Igethal şi Zernuch) stăpâneşte asupra lucrurilor ascunse. Nesanel este un înger care dimpreună cu Meachuel şi gavriil este chemat să lupte împotr păcatului. Îăn gnosticism el apare ca şi demon. El exercizează înţelepciune asupra filosofilor pen iubrii pacea şi solititudinea. . 37. Nimosnikhiel este conducător Ninip este un înger care apare în teosofia babilonică ca şi conducător al restului îngerilor. 30. Neithel este unul dintre cei 72 de îngeri conducători ai destinului omului. Unii cred că el este un înger al geografiei. Lucrarea Dicţionarul infernal în citează ca şi un „spion onorar al lui Belzebuth. Zathael este „darul lui Dumnezeu” în tradiţia iudaică este un înger c stă cu un grup de alţi şase îngeri. După unii acest înger era invocat în psa 9. alţi 9 îngeri care merg împreună prin toate locuriule c Nefonos este unul dintr-un grup de şi pământeşti.Nasafiel este un înger al celui al planetei saturn. Nasarach. Erste un înger personalizat al lui Natzach. Unii cred aceşti îngeri arată destul de urât. este un înger al ierarhei tronurilor şi un înger al numelui lui Dumnezeu. Nilaihah este un înger poet ai ierarhiei domniilor. Este un înger ca interogează pe cei care au plecat de pe pământ pentru a afla dacă l-au slujit pe Dumneze viaţa lor. Nathanael. „marele rege”. În cărţile necano iudaice se crede că acest înger a fost trimis din cer de la Dumnezeu pentru a ajuta pe luptătorul Cerez de ai apăra pe amoniţi.” Nibra ha Rişon este un înger din rândurile cele mai de jos comaprat cu Makon şi Metatron Nichbadiel este o pază îngrerească a vînturilor de sus. al altor îngeri. Nasr ed Din „ajutor al credinţei” este unul dintr-un grup de şapte arhangheli în tradiţiile yezidice. Haranael. Unii cred că el poate fii invocat prinrecita unui verset din Deuteronon 10. Nethahel este unun dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Negel este un înger invocat la încheierea sabatului. Nekir este un înger care apare îmn tradiţiile arabice cu Monker şi Munkir. astronomiei şi al matemati Nemenel este unul dintre 79 de îngeri ai destinului omului. Naşron este un conducător îngeresc al restului îngerilor. Celălat este Silmai sau Şilmai. Neriah „lampa lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Este un domn al focului. În colecţile lui Le Clerge el apare pe medalion de bronz cu capul de leu şi are aripi şi picioare copitate după unii. După unii este uin înger planetar. După unii a fost un înger al cezar romani. Nel este un înger al lui Dumnezeu invocat în ritualuri. Nehimh este un înger invocat în ritualuri ceremoniale. Nestozoz este un înger oficant al celui de la treilea ceas al nopţii care slujeşte sub Sarquamiach. pe caldeeni este unul dintre îngerii protectori principali. La akadeinei apare ca şi unul care are capul de leu. după alţii este stăpânitor al ştiinţelor. Natiele ste un înger al luptei împotriva răului. În mitologia babilonică este un conducător planetar al săptămânii. În kabala el are corespunzător pe haniel şi Anael. tărie) este unul dintre primii 7 îngeri ai lui Dumnezeu după unii. Unii cred Nelchael este un înger căzut. Natziririon în textul de la Isaac ha Cohene ste un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri ca stau în cerul al patrulea. Nirgal. Este un înger al pocăinţei şi a conducerii omului. Nisroch este un înger care apare ca şi referinţă în Isaia şi în 2 regi 19. Neţache (victorie. Nirgal „eoul cel mare” . După unii este îngerul lui Iair c salvat de la foc şapte oameni ce nu au sacrificat. Nelapa este un înger al zilei de miercuri care stă în al doilea cer şi este invocat în operaţii teurgice. Neriel este unul dintre cei 28 de îngeri lunari după unii. D alţta tradiţii este conductor al poliţiei secrete a lumii de jos. Nestoriel este un înger al primului ceas al zielei care slujeşte sub Samael. În lucrarea Lenogetone ste un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Samil. în tradiţiiole sumero-caldeene este conducător al soraelui vara. Neugal.

Ol este un înger al conducerii omului şi destinului omului. al raselor perpetue şi un înger care influenţează chimiştii etc. Este după alţi un înger planetar. Este un înger efectiv în lupta împotriva răului. Nithihus Nitika este un înger al pietrelor preţioase care stăpâneşte ceasul al şaselea. Şamşiel. Hman şi de Metatron. Ofiel este un înger al iubirii. După unii Och este un înger al sănătăţii (uniii cred că atunci când este invocat oferăă sănătate). Este vorba de demon. este conducător al ierarhaiei tronurilor după unii. Este de determinat dacă el este un demon sau totuşi un îngerii unii crezănd că el este un înge căzut. Ofan. Ofis „şarpe” –„cap al îngerilor revoltaţi” – descris aşa de fenicianul Fercies.” În lucrarea Ozar Midraşim este o pază îngereacă a vînturilor din ceruri. Nogahel este unul dintre îngerii care stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi care după unii creat este unul Nogalplanetele. După alţii este un înger dintre alţi şase îngeri ai tronurilor care poartă tronurile puterilor. Och este după mai mai multe tradiţii (unele oculte) un înger al soarelui. Nudimh este un înger al echinopţiului de vară ci un un luptător împotriva răului. După alţii este u înger al planetelor. .” Unii cred că înălţimea lui este depăşită numai Erelim. După unii el conduce epste 50 de miriade d îngeri cu toţii „modelaţi din apă şi din foc.000 legiuni sub comanda s Numele său apare menţionat şi de Bell de Girardius ca fiind folosit in invocarea morţilor. Zoha credizează ca şi un înger al destinului omului. 100 de perechi de şi 8. În mai multe povestiri şi legende antice el slujeşte cu Olfan şi este un p aş ordinii care este dimpreună cu Sendalfon. o paă îngerească a porţilor de la răsărit. Ogiel este unul din cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Unele tradiţii cr că poe baza proucnilor lui Dumnezeu. Nudriel în tradiţia orientală este o pază îngerească a celui de al cerului al treilea. „arămiu protocaliu. de Sf. Omael este un înger al speciilor multiple. dintre acei îngeri despre care se crede că Moise ia văzut în ceruri. În apocrifa 3 Enoh el apare ca şi un înger cu 16 feţe. Noguel este un înger care în kabala este un înger al lui Venus. Nizuriel este unul dintre cei 8 îngeri dintr-un grup menţionaţi în lucrarea Merkabah. Mai este un înge care face parte dint-run grup de alţi 72 de îngeri care poatră numele lui Dumnezeu. este un înger al stelelor şi al ceasului al doilea din zii. Inteligenţa lui corespunză este Hageil. Este un înger al ordin puterilor şi poate fii invocat. El este privit ca şi o triplicitate înfocată. Noniel „focul lui Dumnezeu” în Zohar este un înger care are cuori speciale. Noharile ste Nokhail şi Numiel în folclorul arabic este un înger păztitor invocat în exorcisme. Serafiel şi alţi doi mari îngeri. Se pare că el apare şi în iad şi în rai. După unii este un înger al minerologiei şi al chimiei. Nuriel „foc” este un înger în legendele iudaice al furtunilor pe care Moise l-a întâlnit în cer doilea.466 de ochi. Ohazia este după unii un înger al arătărilor sau al feţei lui Dumnezeu şi o pază îngerească celui de al treilea cer.Nisargiel este un înger este un înger care dimpreună cu alţi doi îngeri Kipod şi Nazrio asre stăpânia asupra iadului. Oertha este un înger al lui Dumnezeu şi un înger al nordului după unii. După unii simbolul lui este vulturul. Ofiel. Ochtinomon sau Octinomos este un alt înger al lui Dumnezeu. „El are o torţă a fo care încălzeşte lumea. Ofan. El apare menţionat în tradiţiile sumero-caldeene. În tradiţiile gnsotice este unul dintre cei 7 subordonaţ lui Jehuel înger conducător al focului. Oertha este unul dintre 9 îngeri care se crede că conduc locurile cereşti şi pe cele pămân Ofael este un înger al morţilor după unii din ceasul al doilea al nopţii şi este invocat de la Ofan este un înger invocat în ami multe rugăciuni şi menţionat de mai multe tradiţii. Ofaniel. Ofiel este un înger „olimpian” şi după unii conducător al lui Mercur. În lucrareaCartea protecţiei este un înger care este mare putere spirituală grupat cu Mihail. Se crede că el are peste alte 100. Unii cred că och este un conducător al celor 28 de provincii olimpiene în care este împărţit raiul. acest înger i-a arătat lui Moise regiunile de jos ale iadului.” după unele tradiţii. Este este sau se crede că face parte din ierarhie domniilor.

Omiel este un înger care a amestecat pe oameni mai înainte de venirea potopului după lucrarea Vocabularul de angelologie. înger cinstit al lui Dumnezeu. În lucrarea Lemegetone este unul dintre cei 7 regenţi ai lumii şi un înger al ceasului al doilea al zilei c slujeşte sub Anael. Or este un înger invocat în mai multe rugăciuni.Omeliel este un înger planetar după unii un înger al planetei saturn. Origen a presupus că numele lui Oreus a derivat din diferite tr Orfariel în anumite tradiţii este un mare înger măreţ şi puternic conducător al primei legiu Steaua lui a fost luna după unii. Oraios Horaius în mitologia feniciană este unul dintre cei 7 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu. Origen l-a citat ca şi un demon care poate lua forma unui măgar. Ormijel este un înger al ceasului al patrulea care slujeşte sub Vachriel. creatori ai universului. În alte lucrări el apare ca şi diavol sau demon. În lucrarea Malache Elyon apare ca şi un înger destinului omului. Oriockh. În alte locuri este citat ca şi un conducător al tronurilor şi un îng care conduce planeta saturn. Acolo unde locuieşte. Narel este un înger al sezonului iernii. Oriel. Ormas este un înger al ceasului al zecelea care slujeşte sub arhanghelul Uriel. Orea în Oreus. Orael este o inteligenţă a planetei saturn după unii. Ormisiel este un înger al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub îngerul Fanaris. Elifas Leri a gpsit o indetitate şi similaritate între Orion şi Mihail. M este unul dintre îngerii conducători ai zilei. Este supravegh Oriel probabil după al diviziunilor iadului după unii. Orifiel. Oraiel este un înger care apare menţionat în folclorul gnostic şi este un mare luminător îngeresc. Este este invocat în mai multe rugăciuni. Oriel (sau Aurelil) „lumina lui Dumnezeu” este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Onomathat este unul dintr-un grup de alţi 9 îngeri care călătoresc pri n toate locurile cere pământeşti. Omoforous în unele tradiţii orientale [mandeene] este un înger care susţine lumea. El este egalizatcu Hutriel. Uneor este asemănat cu mitologia lui Atlas fiindcă poartă cu sine globul pe umerii săi. Orbiel este unul dintre îngerii care au fost reproibaţi de papa Zaharia pe la anul 745 după Hristos. Onfiel în listarea făcută de papa Grigorie cel Mare este un arhanghel care apare în grup de alţi 7 arhangheli. Unii cred că de la acest în a derivat numele constelaţiei Orion. . Aceasta este menţioantă cel mai mult în tradiţiie gre Ormani este un înger al celui de al patrulea ceas al zilei care slujeşte sub Bariel. După Sfântul irineu al Lyonului este unul dintre cei şap arhonţi ai sistemului ofitic. unii este indentic cu Onoel. Orianes. Orion în lucrarea Mesia se spune că acest înger a fost îngerul păzitor al apostolului Petru. în tradiţiile orientale este un înger care slujeşte sub arhanghelul Metatron. După doctrinele lui Paracelsus este un înger planetar al Egiptului. Ariukh în 2 Enoh se spune că Dunmnezeu a pus ca doi îngeri de ai Săi [Oriock şi Mariock] să păstreze cărţile care l-au avut ca autor pe Enoh. În kabala iudaică este un înger al săbăticiei. Hariel Hamiel Arael în folclorul gnostic este unul dintre cei 7 arhonţi îngereşt principali. Onaiefeton este numele unui înger prin care se crede că Dumnezeu v-a ridica morţii la via Onoel. El este un înger menţionat de Sfântul Irineu al Lyonului. Este un înger al luminii (în special al luminii de Onzo este un ceară). On în lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un înger sau un nume îngeresc invocat în diferite conjurări. tradiţia orientală este pază îngerească al celei de a patra încăperi a cerului. Oraios sau Oreus în tradiţiile gnostice unul dintre cei 7 arhonţi îngereşti din sistemul ofiti Oramir este un prinţă conducător a unui grup de 9 îngeri ai echinopţiului de vară şi care e efectiv în luptele împotriva răului. El este Ootron unii îngerul care v-a pedepsii pe cei vinovaţi de păcate din Israel.

O copie a acestie lucrări s-au găsit între manuscriele de la marea moatră lângă Kumran Wadi. Se crede că fiecare dintre acesşti înger este însoţit de peste 496000 miriade de îng slujitori. Paaziel în cartea 2 Enoh este un nume al arhanghelului Metatron. Pancia „un înger curat” invocat în diferite ritualuri şi în special în luptele duhovniceşti. El a apărut în lucrarea Războiul dintre fii luminii şi ai întunericului. Paffar este după unii un înger al zilei de marţi care slujeşte sub Samax. Otheos este un înger care apare în mai multe surse ca şi un înger al finanţelor [comorilor unii]. Palpetiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron.Oronasim este un înger părintesc după unii care stă dimpreună cu îngerii Anarire şi Motrim este menţionat în unele apocrife atribuite lui Moise. invocat în diferite rugăciuni. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. El mai are un înger corespunzător pe Hattis. Panac este un înger care slujeşte în al treilea cer. Paldor este un înger al străvederii. Outetueti este un înger cumva al femeilor după unii care vine din surse nesigure. Este după alţii un înger al numelui lui Dumnezeu. apărut părinţilor lui Samson. Palit „scăpatul” în legendele iudaice este un înger al arhanghelului Mihail care a stat împo lui Satan când acesta a fost scos din rai. număr de îngeri patricipatori. Pachiel după 3 Enoh este unul dintre cei şapte mari îngeri care au stăpânie asupra celor 7 ceruri. Ou după unii este o variantă a lui Uriel. Panazel este un păzitor îngeresc al vânturilor de nord. Othriel este un înger care este invocat în diferite rugăciuni. Acest înger mai apare în lucrarea Midraş Tehilim numele de Os. Pachdiel „fiică” în tradiţiile orientale este o pază îngerească care conduce al patrulea cer. Pabael este un înger mesager al lumii care este este asociat cu îngerul Dabel. În kaba acest înger apare ca şi sjujitor cu îngerul Iehaiah. Panon este un înger al ceasului al şaselea care slujeşte sub îngerul Zazanoş. Pahadiel în tradiţiile orientale este un înger care staţionează în cel de al şaptelea cer. Padihel este unul dintre cei 70 de înger ai naşterilor. El porunceşte unui Osgaehiel ritualuri. În cărţile a şasea şi a şaptea a lui Moise el apare ca şi un înger al pământului. El est menţionat de kabalişti în unele rugăciuni ale lor. Pano este un înger a ierarhiei puterilor.Pladiel este una dintre numeroasele paze îngereşti ale ale porţiolor occindentale a Padael. Este un înger al zilei de duminica d unii şi este invocat cu faţa spre apus. Ourpaliel. El conduce lunile septembrie şi octom după unii. în unele cărţi atribuite lui Mosie este un heruvim (după alţii un serafim) care este Oseni chemat în este un conducător îngeresc al ceasului aş şaptelea din zii. În Etica şi filosofia rabinică el are alt nume. El este după unii înger care a Padiel. . [în ebraică este vorba de luna lui Tişri]. Paltriel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a cerului al cincilea. Pabel este un înger care locueişte în cerul al patrulea. Oumniel este un înger slujitor care stă în cerul al treilea. Pahadrom după mistica iudaică este un înger fricii. Oul este un ajutor special al îngerului Dalquil din al treilea cer. raiului. Palalael şi Palaliel sunt doi îngeri care slujesc ca şi paze ale porţilor de orient ale raiului. Paltellon este un înger invocat la binecuvântări (în romano catolicism este îngeru sării). Osael este un înger al zilei de marţi care locuieşte înm cerul al cincilea şi este invocat de sud. Mai es după unii şi un înger al celor care studiază despre Dumnezeu. Ourpail este un înger menţionat în tradiţia mandeană. Pahaliah este după unii un înger invocat pentru a convertii pe păgâni la creştinism.

Este un înger al comoriulor după unii. . Rabinul Işamel spune că l-a văzut pe acest înger slujin undeva foart aproape este un înger planetar al lui Jupiter. Pedael „cel pe care Dumnezeu Îl eliberează” este în mistica iudaică un înger al eliberării. Paraglito Paraglit este un înger păzitor al necazurilor şi al tristeţilor morţii. În tradiţile orientale este unul dintre cei 7 îngeri păzitori ai raiului a celuieste un „mare şi măreţ” înger care după unii poate fii invocat pentru împlinirea Pasiel de al şaptelea cer. după lucrar Cartea îngerului Raziel. Paraion în lucrarea Mistica iudaică şi tradiţiua Talmudică este vorba de un alt nume al Arhanghelului Mihail. Pauker este un înger al ceasului al şaselea al zilei care îl are ca şi slujitor pe Uzziel. Parşiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. După unii el locuieşte într-un adin diviziunile iadului. Pariel este un înger al izgonirii răului. Este un înger al vânturilor de nord din rai. Paruk Mariock este unul dintre îngerii numiţi să slujească lui Dumnezeu. Patrozin este un înger al ceasului cincilea care slujeşte sub Abasdarhon. Peliel este un conducător suprea am ierarhiei virtuţilor din ceruri şi îngerul preceptor al lu Iacob. Este un înger care apre menţionat în tradi caldeană ca şi un înger al lui Dumnezeu. În kabala iudaică este un înger al infernului şi Pasiel este stăpânitor al lui Abbadon. Patsperţiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Paschar este unul dintre mulţii îngeri care execută ordinele ierarhiei puterilor. Asnulim şi alţii. Parasiel de tronul măririi. Pasparsim în tradiţiile orientale este un înger care îl asistă pe arhanghelul Metatron. În lucrarea Ozmar Midraşim este unul dintre înge care poartă numele lui Dumnezeu. Paths sau Pathiel este un înger care la evrei este iunvocat la închiderea sabatului. Penais este un înger al ceasului al treilea al nopţii care slujeşte sub Sarqumah. Sabrael. Parmadigar era un înger al luminii în Persia antică. Pasui în tradiţiile orientale este un îng celui de al patrulea. Patheil „deschzitorul” a se vedea Patha. Este un nume îngeresc prin care solomon controla demonii. un înger al destinului omului. După unii este un înger al lui Enoh. Este un înger care unii cred că Moise l-a invocat pentru a duce întuneric asupra Egiptului. Patsturon în invocaţiile solomonice este un înger al numelui lui Dumnezeu. E dimpreună cu îngerii gabriel. Penael este un zilei al zilei de vineri vare locuieşte în cerul al treilea şi este invocat de la Este un înger al planetei Venus. Este un înger al lui ven Penatiel este un înger al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujelşte sub Beratiel. Passisiel în tradiţia orientală este pază îngerească a celui de al şaptelea cer. Peneal este după unii un înger care slujeşte în cerul al treilea. Parasumara este unul dintre cei şapte îngeri ai teosofiei vedice după unii.Papsukul este posibil o variantă a lui Papukkal. Pastor este după unii un înger al dorinţelor omului. Parinel în cărţile 6 şi 7 ale lui Moise este unhl dintr-un grup de 15 îngeri ai ierarhiei tronur invocat în diferite ritualuri. El a alterat cu Zekuriel şi cu alţi 10 îngeri ai sufletelor. Pateri este un înger invocat în mai multe ritualuri kabaliste. Parmiel este un înger al ceasului al treilea al zilei care slujeşte sub Veguariel. Penat esste un înmger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. Pazriel. Sidriel în 3 Enoh este unul dintre marii slujitori şi arhangheli primi din primul cer. dorinţelor. Pedenij este în iudaism un înger al inteligenţei. Pariel este un înger folosit in izgonirea răului. Mai este cunos ca şi Chimangimath (îngeri al nemuririi. Parziel în tradiţiile orientale este o pază îngerească a celui de al şaselea cer.

” Pire este un înger elgalizat cu arhenghelul Mihail. În 1 Enoh apare ca şi un luptător împotriva l Satan. Pirjuh este un înger egalizat cu Gavriil. 29. Phuel este Pierzeus este în tradiţia gnostică un înger principal al altor îngeri. Padael în legendele iudaice a fost un înger trimis trimis la soţia lui Manoah care născut pe Samson. El este cel care se face d unii referire în Facere 38 unde a venit în faţa lui Iuda la o răscruce de drumu pentru a îl fa pe patrirh să „observe” pe nepoate lui Tamar şi să aibă copii cu ea. În hermetică este conducător al lumii şi cap al alto ordine dimpreună Plakiel îngereşti. Furlack este un înger al pămâtnului. În ermetică acest înger este coducătorul martie şi conducător al altor arhangheli. Luca 18. Se crede că el conduce destinul şi filosofia. Philalel este o pază îngerească a porţilor vânturilor de vest. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este creditat ca fiind un înger al lui Dumnezeu îngerul care s-a lutat cu Iacob. Pihon este un nume al lui Metatron şi se crede că este un înger „care face ca porţile cerul fie deschise rugăciunilor. Phalec. Zogarul crede că a fost vorba de Samael. un înger lunar şi conducător al popoarelor. Acest înger este asociat cu soarele. Periel. În geneză acest nume este şi un loc. Penuel. cred că este vorba de un înger al Războiului (eruditul antic Agripa). Alţii cred că este un înger al patimilor. Este un înger pe ca evreii îl invocă la închiderea sabatului. Phatiel este un înger al ceasului al cincilea al nopţii care slujeşte sub Abasdarhon. Piggon unul dintre multele nume ale lui Metatron. În lucrarea Nuctemeron este un înger al celui de al partulea ceas al zilei. Perhaz este un înger al celui de al doilea ceas al nopţii care slujeşte sub Fanaris. Perniel este un înger al ceasului al patrulkea care slujeşte sub Vachmiel. 1 „îngerul lui Dumnezeu care a venit şi a străluc Phorlack. Mai este un înger al numelui lui Dumnezeu. Este un înge al zilei de marţi. Dacă astfel de rugăciuni sunt găpsite ca fiind vredinice Petahiah le sărută. Paihar este un înger invocat în conjurare ritualircă este un înger care apare menţionat în mai multe lucrări ca fiind un înger al judec Phaegus a rugăciunilor.Perdroz este un înger al şaptea ore a zilei care slujeşte sub Medrion. Phaleg este un mare conducător îngeresc care după unii conduce planeta marte. Phinehas este menţionat în Judecători 2. Phanue. Iacob şi Ghedeo (Facere 32. El îl ţine pe Satan să nu vină în faţa lui Dumnezeu şi să îi acuze pe cei care stau pe pământ. . Phronesis „prudenţă” în tradiţia gnostică este unul dintre marii luminători îngereşti ai voin lui Dumnezeu. Phorsiel este un înger al ceasului al patrulea al nopţii care slujeşte sub Jefischa. În lucrarea Nuctemen este un înger al ceasului al patrulea al zilei. al ceasului al doisprezecelea al zilei care slujeşte sub Beratiel. Raguel. Este un înger al lunii după uni Phul. Când rugăciunile celor în tristeţ Petahiah este în Zohar un conducător la cerului şi este un înger care în rugăciuni se crede ajută la eliberarea de duşmani. Se pare că el a fost îngerul care a apărut lui Avraam. cu un alt înger Rahdar controlează destinul omului. un înger corespondent cu Themeso. Pethahel este un înger sfânt care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. 3-18. Judecători 13. este vorba de locul în acre Dumnezeu s-a descopit lui Iacob faţă către faţă. Dup Phanriel este un înger este demonul desfrânării. În hermetică este un înger al planetelor conducător al virtuţilor angelice. Uriel. Pesashiah în Zohar este un înger al ceasului al sudului care are chiele lăcaşurilor eteriale. După unele tradiţii ele es un slujitor al raiului. Fanuel „faţa lui Dumnezeu” este un arhanghel al pocăinţei şi unul dintre cei 4 îngeri ai prezenţei lui Dumnezeu. Pirhermes este un înger al arhanghelului Rafael. În kabala este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea şi se crede că este un înger care vindecă sutipidatea. Phadihel. Din cele 196 provincii raiului se crede că el stă peste 35. Poeil este un înger al începătoriilor după unii. 34). Periel este unul dintre multele nume ale lui Metatron.

Qafseil. Puruşa este un înger cosmic după tradiţile sanscrite. Se crede că acest înger a avut sugestia unui ţesut nervos pentru om. Prauriel. Unii cred că el locuieşte undeva în zenitul cerului dimpreună cu alţi îngeri eonici. El slujeşte sub Bariel. Psachar este o putere îngerească. Pueril Pusiel „foc” este cel care este înflăcărat şi lipsit de milă şi unii cred că este înger care încearcă sufletul. Este în conjurare de miriade de alţi îngeri. Qangiel este un nume al lui Metatron din 3 Enoh. Vreriel este desemnat ca şi scrib al Celui prea înalt. Puruel. Pronoia este un mare arhon care în gnosticim L-a asistat pe Dumnezeu după legende la creaţia lui Adam. Deşi stă în iad nu este un demon. Este un înger menţiona proorocul Mihea. Poura este un înger al zilei de vineri care stă în cerul al treilea. U spun că este un locuitor al iadului. În 3 Enoh este un păzitor celei de a şaptea halte a cerului. De asemenea un înger al porţilor cereşti. Este invocat în rugăciuni. Prukiel este un înger invocat în incantaţiile şi rugăciunile siriace. dar nu iputut da viaţă. Psidiel este un înger rău angajat în conjurarea ritualuri Psisia este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. Este un înger al pol pământului după unii. Posriel. Priel este un înger care apare în tradţiile madeene (numit cel mare). Primeunation este un înger invocat în esfinţirea apelor. Isaac Luria l-a asociat cu Esau. Este indentificat cu Hadriel. După unii numele lui este formăp grecizază a lui Uriel. Poteh este un înger care este invocat la evrei în ritualurile de închidere a sabatului. 16). Este un înger care apare şi la iranieni. Pusiel. Prunicos în tradiţiile ofitice este o putrere a cerului. Puta. Unii cred că el ar fi creat trupul primului om. Qalban este una dintre multele paze ale cerului. Pruel este un înger al vântului. Psyche este un înger care apare în gnosticism ca şi un modelator. Propater este un eon îngeresc care a rămas nemişcat în sens cosmic. Qaspiel este un înger care are stăpânire asupra amiezii. Priziel este un înger invocat în mai multe rugăciuni. Qaus este un înger invocat în tradiţiile arabice. Pthaile ste un înger menţionat de tradiţiile mandeene ca şi un înger planetar care se cred L-a asistat pe Dumnezeu la creaţie. Prion este un mare înger sfânt al lui Dumnezeu. El păstrează cărţile sfinte. Purah. Priel este un înger care exercită conducere asupra lunilor anului. După kabalistul En Sof este un înger al creaţiei universului. El este după unii îngerul care a fă ca Core. Qameil este un înger păzitor al porţilor cereşti. Hardriel este un înger al celei de a treia diviziuni a iadului. Praxil este un înger slujitor al orei a doua care slujeşte sub Farmis. El se crede că slujeşt sub Israfiel. Datan şi Abiron să fie înghiţiţi de pământ (Numer 16. D epocrifa Enoh 11. Puziel este un înger invocat în împăcarea cu duşamnii. Porth este un înger al uitării invocat la închiderea sabatului. Du legendele arabice este unul dintre îngerii care stăpâneau pământul. În tradiţiile iudaice el este un înger al uitării. Este un înger care are cauza existen sale numai în Dumnezeu. Este invocat de la sud. 22 ni se spune că el este mai iute la înţelepciune decât alţi arhangheli. Qadasch este un înger al scrierii şi al picturii.Porosa este un înger al zilei de vineri. În tradiţiile iudaice antice este un înger al împăcării dint duşmani. . Autorul Barkhoria afirmă că acest înge fost luat dim mitologia caldeană. Prenostix este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care slujeşte sub Zaazonaş. Pramiriel este un înger conducător al ceasului al nouălea. Din cerul al treilea. Puriel este unul dintre cei şapte îngeri ai pedepselor.

Rabtiel „fuga de Dumnezeu” în tradiţia iudaică legendară este un îmger al constelaţiilor dimpreună cu Kakabel.Qemuel. El este înger care după arhanghelul Metatron a numit stelele rabin Ismael. Tobias. al iadului. Raariel “tremuratul în faţa lui Dumnezeu” este un alt înger al lui Dumnezeu. Rachsiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.” după cum se spune în apocrifa 3 Enoh. Unii cred că o inteligenţă planetară a lui Venus. Îngerii care au fost creaţi mai întâi arată restului creaţia. Unele tradiţii cred că este un îng vinerilor. Pentru prima dată el a părut în Cartea lui Tobit (este carte care a ieşit din tradiţia ebraică). El execută poruncile puterilor.). Pri urmare Rafail se cerde că este un viondecător de boli. După alte tardiţii Rachiel (The secret Grimmore of angel Turiel) este un înger conducător al planetelor şi în lucrarea Ozar Midraşim el este un înger al ordinului sau al ierarhiei heruvimilor. Quaddis este unul dintr-un grup de alţi doi îngeri care dimpreună cu un alt înger constitui Sfatul de Judecată a lui Dumnezeu. „introducându-l în ordinea stabilită. Kemuel. Radadael în tradiţiile orientale este o pază care staţionează în cea de a şasea încăpere a cerului. Radmeriel este indetificat cu Dabriel. Quamanir după unele tradiţii mandeene este un înger al luminii. Quoriel este un „înger inferior” care slujeşte sub Vachmiel şi care este conducător al succesiunilor zilelor omeneşti.000 de îngeri. Rachmiache ste unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor femeilor. Alţii cred că este un înger al poeticii şi stăpân al creaţiei litereare. În ea Rafail acţionează ca şi un însoţilto şi un conducător al fiului lui Tobit. Cu această ocaz crede că el a fost conducătorul a altor 12. Rabaciel este unul dintre cei trei îngeri conducători ai cerurilor. Raahel este artistice. Rabunaw este un înger al luminii în tradiţia arabică. Unii cred că este un demon. Alţii cred că este un înger face parte dint-run grup al judecăţii lui Dumnezeu. Rabziele ste un înger al teosofiei mandeene. Camael este un înger care la un moment dat se crede că a fost distrus d Dumnezeu (în legendele iudaice a fost distrus de Moise. După alţii este un înge patriarhilor. Pranuil şi este un înger al pomen drepţilor. care călătoreşte din Medina la Ninive. Raasiel. când a încercat să îl oprească p Moise de a apăra legea (Tora) la vremea când Dumnezeu a promovat-o. Despre el unele tradiţii spun că este puercezător al altor tradi acest sens Dumnezeu este creatorul tuturor îngerrilor. Raşiel. Suiel este un înger care este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Rafaeile ste unul dintre cei trei mari îngeri arhangheli din tradiţiile post-biblice. Original era numit Zehiel. . Rachiel în menţionat în tradiţiile kabalice ca şi un înge care este interesat de reproducere umană. Radueriel. În Zohar se fac mai multe menţiuni la acest arhan ca şi un arhanghel care vindecă pământul şi ca fiind unul care oferă un loc pentru om. Enoh 1 îl desemenază ca şi un înger al prezenţelor care vindecă toate boblile. Numai la sfârş călătorie Rafail şi-a descorerit numele ca fiind unul dintre cei 7 arhangehli ai lui Dumneze După unii este o conducător al şeolului. El este un înger invocat în ritualuri şi rugăciuni şi apare în reprezentări unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. După Kabala şi Yama el este unul c l-a vizita pe Avraal ma stejarul Mavri (Facere 18) restul fiind indetificaţi ca Gavriil şi Mihai După unele tradiţii Rafail estecarecare l-aîn tradiţiile arabice. de circumcizie (de durerile Raftnail este un înger păzitor cel apare vindecat pe Avraam Ragat este un heruvim sau un serafim acre este invocat de kabala. Quelamia este un înger dintr-un grup de alţi şapte îngeri ai ierarhiei dionisiene a tronurilo care se crede că locuieşte în primul cer. Rachel „un for al lui Dumnezeu” este un înger care în tradiţia cabalistă a fost un înger car fost prezent când mărire alui Dumnezeu a asuferit o reorganizare. Este mai mult decât orice un luminător îngeresc. Rael duăpă unii este un înger al zilei de mercuri. Se crede că acest înger poate fii invocat cu faţa la nor Rafail „Dumnezeu a vindecat” este un nume al arhanghelui Rafaeil care după unii are o origine caldeană. După alte tradiţii este un înger superior lui Metatron. Vretiel.

Ramiel. Rahdar dimpreună cu Phakiel este un înger al destinului.. Despre el se face referinţă du unii la Deuteronon 10. După alţii este un înger al fostului sabat iudaic. Testamentul lui Solo îl listează ca şi un înger care luptă împotriva demonului Enepsios. Rahariel în tradiţiile orientale este o pază îngereacă a cerului al doilea. Zarael este un înger al sezoanelor şi al cutremurelor. înger care are stăpânie asupra apelor şi a supra lumii finaciare. Raauil. Acest incidentpeze ale încpărerilor cereşti. El este menţionat în unele tardiţii mandeene. Ramkastra este un înge rcare apare în mitologia persană ca şi un înger care aduce sunete este al apelor. Rufuel. Rakjaniel este un înger al planetelor în special al lui Saturn. Ramadlediel este după tradiţia orientală o pază a celui de al cincilea cer. Fanuiel. Rathanael este după unii un înge rcare staţioenază în cerul al treilea. Ca şi Rahriel se crede că acest înger a fost un înger al lui Francis de Aissi. în tim Enoh încă trăia. Ramaratar este un înger care apare în tradiţiile vedice. El stăpâneşte lumea luminătorilor îngereşti însemnând că el ajută la aduceera în fiinţă a altor îngeri. În lucrare Rampel este un Alfabetul rabinului Akiba este un înger al muntelui care este inclus între îngerii conducăto splenzişi şi teribili care au trecut în faţa lui Dumnezeu. Este un îng pămâtnului şi păzitor al celui de al doilea cer. După V Hugo Raguel este un demon. Surian este unul dintre îngerii enohieni. În gnosticism el este un înger care este egalizat cu un alt mare î Thelesium. 24. 17. Ramamel este o pază îngerească a porţilro de vest. Ureil. Toate acestea vor avea loc d separaţia oilor de capre. Raşiat. După unii este un înger confundat cu M în orientul mijlociu antic. Remiel. Yeramiel. Se crede că acest înger este citat în Apocalipsa Sfântului Ioan atunci cân Dumnezeu Îl v-a trimite pe îngerul său Raguel: „dute şi sună trompeta îngerilor frigului şi zăpezii şi agi gheţarilor şi adu asupra lor orice fel de mânie. Alţii cred că el este totuşi un înger care stă cu un grup de alţi doi îng Ouibel şi Tobiel. În scrie legate de tradiţia enohiană nu se ştie exact dacă este un înger sau un demon. Ramasa este un înger care dimpreună cu Vocabile conduce destinul omului. Mihail şi Gabriel şi alţi îngeri redutabili. Ramizand în tradiţiile antice persane este un înger al slujbelor religioase. Rachriel. nume îngeresc al milei lui Dumnezeu. Ramel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Aceasta o mai face dimpreună cu îngerul Zehanpuris. Ceiulaţi doi îngeri ai iubirii su Zadkiel. Rahmael este un înger al milei şi al iubirii. Rameil este după conducătorul fenomentului natural al fulgerului (la fel ca Uriel) şi el stăpâneşte sufletele c vin la judecată în ultima zii. care a fost demascat de papa Zaharia ca fiind demon deşi e prezenta ca şi înger. Teliel şi Anael (Hariel). Raţiţiel este după tradiţia orientală o pază a primei încăperi cereşti Raţuţiel este după unii un păitzor al celui de al treilea cer. Rahia este un înger care în mitologia este dimpreună cu alţi 9 îngeri însoţilor al soarelui în cursul său zilnic. Rast este un înger slujitor al dreptăţii. Jeremiel etc în lucrarea apocrifă Apocalipsa lui Ba a treia ediţie) este un înger al zivizunilor care i-a oferit lui Baruch interpretare la vizunile s În această viziune acest înger este cel care a distrus oştirile lui Sanherib. Acest lucru se c că l-a făcut dimpreună cu Uriel. . După unii este un înger al apocalipse Rariel este un După unii este un înger al cosmosului. După apocrifa 2 Enoh Raguel este îngerul care l-a dus pe Enoh în ceruri. Această acarcteristică îi es Raguiel este una dintre multe este menţionat în Facere 5. Rahabiel este un înger invocat în rugăciuni dimpreună cu Faniel. Rasesiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. După alte versete este un arhanghel care stă faţa lui Dumnezeu dimpreună cu aşţi 7 arhangheli. Zehapuriu.Raguel. Ragiel. În scrierile enohiene este un conductător al apostolilor. Raşiel. Rahriel. Raş. Raguil. Este un înger luptător împottriva răului. Deşi a fost recunoscut acest îng fost reprobat al un sinod bisericesc de la Roma dimpreună cu alţi îngeri superiori. Ariel şi Rafail.

500 de chei [tainele lumii] care au fost descoperite nici măcar îngerilor. Rehauel este după unii îngerul destinului omului. Hajalim. Este un mare înger al judecăţii lui Dumnezeu. Îngerul lui corespondent este Plupe. Raţiel.Raziel este un înger al succesiunii tenporale.” Este după unii un înger al sufletului omului. este un înger la puterilor. Akrasiel. În tradiţia ebraică este un înger care se arată după unii. ambii scri moderni. Rikhiel este un înger al formelor rotunde. Rezaziel un înger păzitor al celui de al treilea cer în tradiţia orientală. Region este un înger al luptelor duhovniceşti. Richo Riddia. Ridram este un islam un înger al paradisului. Cabalisutl secolui al treisprezecelea Anaam ben Samuel Abulafia a scris sub num de Raziel mai multe lucrări. Este un înger al cionstirii de părinţi. Din Midraş auzim că Noe a învăţat să construiască arca de la acest înger. Este un înger al sănătăţii după şi al longevităţii. Reeschit. Îngerul lui corespondent este Petechovt. Raşith în cabala iudaică este un înger slujitor al iubirii de Dumnezeu. Unii cred că din invidie el a aruncat-o în adâncuri. Se ştie că mai stă cu un grup de alţi şase îngeri conducători. Zoharul se spune că aceas carte conţine la mijloc o scriere tainică care explică cele 1. E un fel de perpetum mobile şi este legat de Metaron. Rumael este unul dintre cei 7 arhangheli care strau în jurul tronului lui Dumnezeu. Rigal este unul dintre 70 de îngeri ai naşterilor. Ridjah „irigatorul cerului” este un înger al ploilor după unii şi un înger al elementului apei după unii. În tradiţiile rabinice este un înger care însumează toate cunoştinţele cereşti şi pământeşti. Este un înger conducătore al tainelor supreme a lui Dumnezeu. apo la Solomon. Ramiel. dar a fost idnetificat de unii ca şi Eleazer din Worn şi Isaac cel orb. Rehael este unul dintre cei 72 de îng ai numelui lui Dumnezeu. Gallizur. Saraquel. În folclorul enohian el este mai presus de Metatron. Rehiel în tradiţiile arabice este un conducător al celui de al cincilea cer. Riehol dimpreună cu Saissaiel este un înger al destinului omului. în cele din urmă apoi la Noe. Remiel. În lucrarea Targum eccelsiastic 10. Suriel etc (taina lui Dumnezeu) este după unii u înger al tainelor. şi purtătorul cerului. Rehael este un înger al puterilor sau al ierarhiei puterilor. Rifon în tradiţia hecaloth un înger al ceasului al cerului al cincilea. Mulţi cred că autorul Cărţii îngerului Raziel este necunoscut. În kabala acest înger aapre ca şi un înger înţlepeciune a lui Dumnezeu. Raziel. Requeil este unul dintre cei 28 de îngeri conducători ai celor 28 de faze ale lunii. Rigziel în textul lui Isaac Ha Cohen este „îngerul emanaţiilor. Reirtip în ritualurile mozaice este un înger conducător care slujeşte sub Alimon. Riel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Rinezin este un înger al . Rehel este un înger care după unii luptă împotriva celor care se opun religiei. timpului care slujeşte sub îngerul Jefisdra. înge Razran în tradiţia arabică „trezorerul paradisului” sau al raiului 20 se soune că zilnic Recabusina este un înger menţionat în diferite rugăciuni. Rekhodiual este un înger al inteligenţelor. Este un înger care slujeşte sub Mendrion. Ridia. Raş (numele nu este singur) este un alt înger al lui Dumnezeu. El este autorul cărţii lui Ra care a fost dată lui Adam după unii. Reiiel este un înger a celor 72 de îngeri ai numelui lui Dumnezeu. Rempa este un înger conducător al tronurilor în tradiţiile egiptene şi al timpul ermetică rampa este unul dintre cei şapte îngeri planetari şi arhanghel al planetelor. Reţuţiel. Remo este îngerul care slujeşte sub Vehuel. Rhaumel este un înger al zilelor de vineri care stă sub cerul al cincilea şi este invocat de l nord. Ca a jusn îân cele din urmă la Enoh. Requel în lucrarea cartea a şasea şi şaptea a lui Moise este un conducător al principalităţ Reş. Se pare că el stă între două abisuri. Rectacon este un înger al binecuvântărilor.

Rochel un înger al lucrurilor pierdute. În Cartea Barkhomai sau Cartea scoliilor este un demon. El este un înger care în iudaism face parte din categoria vi şi se cerde că este un înger extrem de strălucitor. Este un înger marte luminător. Este un înger al exorcismelo după unii. Ruiasil este un înger care este menţionat în tradiţiile arabice. El primeşte lumină de la Dumnezeu comunică celor care stau cu el. Sabni. Ruhail în tradiţiile ismalice este unul dintre îngerii din cerul al şaptelea care este în paza alt grup de îngeri care îl adoră pe Dumnezeu. Rudsor este un îngerl al ceasului al cincilea care slujeşte sub Zazanoş. Rorbarare este un înger din ceruri. Mai este un nume al îngerilor duhovniceşti în tradiţiile gnostice şi în cele kaba În gnosticism este un arhon angelic creator al universului. Ruchiel este un înger al vântureilor după unii.Risman în lucrarea Odele lui Hafiz este păiztor al uşilor cerului. Sabrael. Ruhamo este un înger slujitor al Dumnezeu invocat înb mai multe ritualuri. Sabaoth. Sabriel este unul dintre cei şapte îngeri care apare menţionat în testametnul lui Solomon şi în apocrifa 3 Enoh. . Ibraoth „oştirea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii prezenţie lui Dumnezeu. Rudiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea.” Sabiriel este unul dintre îngerii păzitori ai cerului. Şabti este un înger invocat în ceremonii. Risnuch este un înger al agriculturii. Sabriel este unul dintre cei Sabtahiel este un înger ritualic. Rubiel în tradiţiile iudaice este un înger al vânturilor. După unii este printre cei 72 de îngeri care poartă numele lui Dumnezeu. Suriel în apocrifa 1 Enoh este un înger al prezenţei. Rusman în lucrarea Odele lui Haifa este un înger al pzei uşilor cerului. Unii cred c este un înger rău. Rubiel este un înger care dimpreună cu Urie Raracheil este un înger al şanselor. După alte tradiţii este un înger al temporalităţii. Unii cred că el slujeşte un îngerul Tarşi Este şi un înger al sănătăţii. Ruah este un alt nume al îngerului Vetateron. Sankiel. Sabatiel în kabala iudaică este un îngerl al lui Saturn. După unii este un demon. Ruan este un înger care cere tuturor celor plecaţi să îţi scrie şi să îşi mărturisească faptel rele. Rorex este un înger care după Lucrarea Testamentul lui Solomon luptă împotriva bolilor provocate de demoni. Rumiel este o pază îngerească a cerului al şaselea şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşter Saaquael. În tradiţia mozaică este unul dintre cei 7 conducători înge care „stau continuu în faţa lui Dumnezeu şi îi este dat numirea de a se ocupa cu planetele cosmos. Sablil după lucrarea Nuctemeron este prezentat ca şi un înger al temporalităţii. Rosabis este un înger al metalelor Roupail este un înger al unor tradiţii orientale. Risnuch este un înger al agriculturii. Se vorbeşte de „locul de şedere al lui Risman. Roriel în tradiţiile iudaice este un înger al lunilor anului.” Risman. Rugnon sau Rugziel şi Dalkiel sunt doi demoni. Ruduscor este un înger al ceasului al cincilea menţionat în Istoria religionis veterum persanum. După alte tradiţii este un înger temporal. Rugman este un înger care apare în tradiţiile islamice. Sabaoc este un înger reprobat la un Sinod local de la Roma la anul 745.64 de îngeri păzitori ai cerului. Sabtail este un înger care apare în tradiţiile răsăritene. Ruasiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Ţabaoth.

Este un înger al vieţii omului. Şachriel este un înger luptător împotriva răului. Samariewl este un înger portat al cerului al doilea. Este şi unul dintre muletele nume ale lui Metatron. Este pentru unii un înger al zilelor de luni. După unii este un înger planetar. În textele de la Nip este prezentat ca şi un înger ritualic. Safriel este un înger păztitor al ceruluzi al cincilea. Sasansagel. Sasniel. După unii este un înger cosmic asociat cu jupiter. Saelel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. unii un înger al insectelor de apă. Şadftiel este un înger al iadului. Sahariel. Este protopit al măririi lui Dumneze (ebraicul şekinah). Sagdalon dimpreună cu Semakiel este conducător al destinului omului. Saggnesagiel. Şahariel în tradiţii le orientale este o pază a cerului al doilea. Şakti în tradiţile vedice este un înger similar cu Şima. Safar în lucrarea Sefer Yeţzirah este unul dintre serafimii prin care s-a făcut lumea. Şaknakiel este dimpreună cu Archer un conducător al destinului omului. Unii cred că stă în pri cer. În tradiţiile gnostice este un demon. Şakziel este după . Sarasael este unul dintre cei şapte scribi cereşti numiţi de Dumnezeu pentru a tran cele 204 de cărţi dictate de lui Ezdra. Şahrimar este îngerul lunii august în Persia antică. Sadfiel este una dintre numeroasele paze ale vânturilor de nord. Destrul de patru îngeri scribi ai lui Dumnezeu dabrin Selecia. Sagmagigrine ste unul dintre multele nume ale lui Metatron. Safiel dimpreună cu Bardiel este un conducător îngereresc al cerului al treilea. În lucrarea Baratia de Masges Gehinnom el este îngerul care i-a amintit rabinului Islamel despre cărţile sfinte ale lui Isra Saghan este un înger care dimpreună cu Seratiel conduce viaţa omului. Saga. Simbolul lui este vulturul. Sagiel este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Barginiel. Este un înger luptător împotriva răului Şaftiah este unul dintrre multele nume ale lui Metatron. Sachluf după lucrarea Nuctemeron este un înger al vegetaţiei şi al temporalităţii. Şahiel este un înger al binelui care apare în scris pe unele inscipţii. Sakniel este un înger păitor al cerului. Sahiel este unul dintre primii îngeri slujitori în incavntaţiile avraamice. Saktas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. El conduce a patra zii a lunii. Sadqiel este un înger care apare în înţelepciunea caldeană conducător al zilei a cincea a săptămânii. După alŢii este înger care pedepseşte popoarele. Sadriel este un înger al ordinii. Sadaiel este un arhanghel al cărui nume apare pe unele inscripii istorice. ceilalţ fiind Sefer şi Sipur. Safkas este unul dintre multele nume ale arhanghelului Metatron. Şahiel este un înger al binelui care apare pe unele inscipţii. Saditiel. Sadial în tradiţiile orientale este un înger care conduce cerul al treilea. Asderel este un înger invocat în tradiţiile siriace. după alţii este un înger al umbrelor morţii. Sakriel. Saisasiel dimpreună cu Riehul este un înger conducător al destinului omului. Sahon este un înger planetar. Sadiel în tradiţiile orientale este un înger al cerului al treilea. Sasnigiel este un înger al înţelepciunii şi conducător angelic. Ethan (sau Ecanus) şi Asiel.Sachiel „acoperământul lui Dumnezeu” este după unii un heruvim. Sadiail în tradiţiile religioase islamice este un înger al cerului al treilea şi care stă cu un al grup de îngeri care ÎL adoră pe Dumnezeu.

Şaltiel este un îmnger al cărui nume s-a găsit înscrie pe vase de lut în valea Eufratului din orientul mijlociu. Este unul dintre marii regenţi ai planetelor care se crede că slujeşte dimpreună cu alţi 2 milioane de îngeri. Salmon este un înger al ceasului al şaselea al nopţii care sljujeşte sub îngerul Zamamaş. În zicerile rabinlui Eleazar el este demonul care a ispitit Eva. în literatura rabinică este un conducător demonic. În kabala el apare ca şi servitutea lu Dumnezeu citându-lş ca fiind un arhanghel al lunilor. Satomail este Periel după unii. dimpreună cu alţi doi îngeri care duc la reakuzarea dorinţelor. Corneliuu Agripa îl asociază cu personajul Tifon din mitologia greacă. Şamsed „soarele dreptăţii” este unul dintre cei şapte îngeri tainici ai lui Dumnezeu învoca rugăciuni. În apocrifa Ascensiunea lui Isaia 6. cred că este şi înger şi demon. Samoi. Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Nacoriel. Şamriel este un înger păitor opus răului. Salemia în lucrarea 2 Ezda unul dintre cei cinci îngeri care a transcris cele 204 cărţi dictat Ezdra. Salem se crede că este un înger păitor al Sfântului Ioan sau al lui Melchisedec. Salamel este un conducător al ordinelor îngereşti. Zoharul îl menţionează ca şi un demon care s-a luptat cu Iacob. Salon este un înger invovcat în rugăciuni. Samiel. După unii este un conducător îngeresc. Salmi. Zalmi Sanei în lucrarea Grimorum vernum este un înger al lui Dumnezeu. 7 apare această Samahil în tradiţia orientală (în special la musulmani) este un înger al cerului al şaptelea stăpâneşte un grup de îngeri care Îl adoră pe Dumnezeu. Îngerii lui asociaţi sunt Crama Ismoli şi Paffnan. . Samoriel este un înger al ceasului al nouălea care slujeşte sub Dardariel. cartea Yalkut 1. Şalgiel Şalherita este în tradiţia orientală un înger păitor al cerului al şaptelea. Şalkiel este un înger care se împotriveşte răului. Salilius este un înger al peceţilor. Satenil. Salmael este egalizat de unii cu samael şi Azazel. Unii cred că acest înger este un înge morţii pe care Dumnezeu l-a trimis să i-a sufletul lui Moise. Se crede că este un antagonist al îngerului un mare înger în timp ce după alţii este un demon. cred dimpreună cu acest înger a căzut tot sistemul solar. Salatheel. Un Samael. Lucrarea Sothar vorbeşte de e şi despre îngerul păzitor al Edom. Invocat î ritualuri ceremoniale. în special la binecuvântări. După unii este un heruvim. Cei care cred că Samael este democ.dintre marii luminători sau eoni „care ăi trage pe cei alşi în ceruri. în lucrarea Grimorum vrum este un înger prezent în invocaţiile îngereşti. Selriel „Lla-m întrebat pe Dumnezeu” este unul dintre cei şapte mari îngeri luminători şi conducători ai mişcării stelelor. Dimpreună cu Suriel este crede că el l-a scos Adam şi Eva din ceruri. Salmia este un înger la rugăciunii. 11 vorbeşte de acest înger ca şi de îngerul păzitor al lui Esau.” Samlo este unul Samoel este un înger al rugăciunii după tradiţia solomonică. Samaliel este o pază angelică a cerului al treilea.Şalaakiel. Se crede că apare la sărbătoarea Iom Chipur a evreilor. Unii cred că acest de a făcut de David să declanşeze război (1 Cronici 21). Samas este un înger al tradiţiilor babiloniene şi caldeene. Salariel. În Talmud. Este un înger al destinului. După unele tradiţi locuitor al cerului al şaptelea. Şachagiel este un înger care locuieşte în cerul al patrulea. Samax este un înger al aerului şi al zilei de marţi după unii. Salbabiel este un înger al iubirii. După alţii este un arhanghel dint-run grup de alţi şase arhangheli. este după unii un înger al zăpezii. Sasanseir.

El însoţeşte d unii rugăciunile pămnă în cerul al cincilea. Santenael este un înger al zilei de vineri care staţionează în al treilea cer. Samchiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Sanardiriel. Ceilaţi doi îngeri sami şi Samsalaf stau îmreun el. „c i-a învăţat pe oameni semnele soarelui. el locuieşte în cerul al patrulea. altele publicate deschis. este desemnat „heruvimul arcii legământului. Sansami este un înger păiztor al lui Adam. Sarera esteunu dintre îngeri care stau sub sarasel. Sanagalaf ceruri. Saniel în apocrifa Apocalipsa lui Petru şi în Apocrifele Noului Testament Saniel este un îng nemuritor al lui Dumnezeu. Sapiel este un înger al cerului al patrulea li conducător al duminicii. „care l-a alungat pe Adam. În Cartea jubileelor iudaice este unul dintzre supraveghetorii egalizat cu îngerul Sansappel. Prin urmare este demon. În 12 Enoh el apare ca şi demon. Moise după ce l-a văzut în ceruri l-a numit îngerul cel înalt. Gabriel alţi îngeri. lucrarea marea cheie a lui Solomon. El este mai mare în aceasr misiune decât Handraniel fiind privit ca şi u dintre marii în sferele cereşti. Unii cr el l-a dus pe Moise în ceruri. Este un înger păzitor al Edenului. În lucrarea Cartea protecţiei ele ste grupat cu Mihael. În Zohar el este capul a peste 365 de legiuni de îngeri. Totuşi. Alţii cred că el este îngerul care face diferenţirea în cazul femin sau al masculinităţii embrionului. Unii cred că el slujeşte cu îngerul Ofnan.Şamşiel „lumina zilei” „soarele puternic al lui Dumnezeu” este un conducător al cerului aş patrulea şi a raiului sau al paradisului în general. Este un înger care se luptă împotriva răului. În lucrarea Batkhorai [Cartea scoliilor] el este desris ca fiind orb. El se roagă lui Dumnezeu p suflete. .” Saratan în tradiţiile arabice este un înger invocat în rugăciuni. Dup unii este un serafim. Smardiel în tradiţiile orientale este un înger al fertilităţii care primeşte rugăciu care duce rugăciunule la Dumnezeu când crede de cuviinţă. Talmudul în Hagiga 13b spune că el este foarte înalt (la fel spune despre îngerul Israfel). În Cartea protecţiei este grupat sub Mihail. Şanşa este un conducător al altor îngeri. Sarafiel în mitologia islamică este un înger care slujeşte cu Israfiel şi Urafiel. Sanasiel este un înger care stă la poarte raiului sau a cerului. Comorile lui Solomon şi David au fost date de la scribul lui Dumnezeu Hilkialui. malformat şi rău Sanigron în lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 14 mari îngeri invocaţi în ritualuri ceremoniale. În 3 E el este conducător al celui de al şaptelea cer. Sangariel este un înger care păzeşte porţile cerului.” După Zohar el a slujit ca şi unul dintre cei doi conducători ai lui Uriel (celălat fiind Hasdiel) când Uriel era în luptă Samuil Seriel „auzul lui Dumnezeu” În cartea 2 Enoh (apocrifă) este un înger care duce sufletele laeste un înger care după anumite lucrări stă într-un grup de alţi trei îngeri. Sanhi „creator al vieţii” între stelar. Sangariah este un înger al pustiului care are menţirea de a reamintii de ziua de odihnă. Sanohail este un arhanghel care slujeşte în ritualirle de conjurare. Saneon este un înger al temporalităţii care slujeşte sub Beratiel. Din cele 204 de cărţi 70 au fost date înţelepţilor. Sanhiel este un înger care vindecă prostia. Saraiel este conducător al destinului uman.” În un liturghii vechi evreieşti el este desemnat ca şi „heruvimul archii legămâtnului” care are menirea de a aduna rugăciunile credincioşilor şi a le prezenta în faţa lui Dumnezeu. Sandalfon „împreună frate” (în greacă) în tradiţiile rabinice este unul dintre marii conducă ai oştirilor cereşti. Este un luptător împotriva puterilor demonice.. Nur Sarfeil ca şi o putere îngerească ce se opune răului. după Voltaire el este unul dintre liderii îngerilor căzuţi. În cartea 3 Baruh îl citează ca şi un înger al lui Dumnezeu trimis lui N în problema replantării copacului în Eden. Saramarea este un înger care duzpă Almadel al lui Solomon este un înger al destinului om Sarasael este unul dintre acei îngeri care transcris cele 204 de cărţi dictate de Ezdra. Sanchia. El este păzitor invoca la nord. După unele tradiţii orientale (islamice).

Este invocat în tradiţiile siriace dimpreună cu Mihail. În mitologia caldeană este unul dintre multele entităpţi îngereşti ale planetelo Sauriel „eliberator” în tradiţiia mandeană este un înger al morţii.şi Arhanghelu Metatron. comparat cu îngerul Duma. Sartiel este în unele lucrări un înger al destinului omului. Jehoel . Satur în tradiţiile persane este un înger care stă în cerul al şaptelea. Sarhaloam şi Metatron au fost incredinţaţi cu scrierea pslamului 37 şi Isaia 24. Şariel este în tradiţiile orientale [hecaloth] una dintre cele şapte paze îngereşti ale primu cer. Sarmiel Sarospa este un înger care ascultă de alţi îngeri. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli din 2 Enoh şi conducător al celui de al cincilea cer. Satarran este un înger al destinului dimpreuznă cu Sarahiel. Sasnigiel este unul dintre multele nume ale Arhangehlului Metatron. Sarfiel este un înger invocat în incantaţiile siriace. Sasras dimpreunpă cu Ismael este un conducător al destinului omului.” Este indetificat ca slujind cu Mihail. 16. dimpre cu numele altor şase îngeri. Şarkail este un înger care apare menţionat în tradiţiile arabice şi este invocat în exorcism Şarlai este un înger al Talmudului şi este invocat în vindecarea bolilor. Sasail în tradiţia musumană este un înger al celui de al patrulea cer care păzeşte cerul cu grup de alţi nouă îngeri. Sarquarich este un înger care conduce ceasul al treilea al nopţii.Sarfiel este un înger antic al cărui nume este înregistrat în mezuzahul palestinian. Este un înger care apare în uu mitologii. Sasrigiel în 3 Enoh este un înger al înţelepciunii conducotor al iernii. A fost indetificat cu Metatron şi Yeferiah. Saritaiel dimpreună cu Vhronoi conduce destinului omului. Talmudul în numeşte ca şi un înger care poartă numele lui Dumnezeu în sine ca apare în Exod 23. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a cerului al patrulea. Şatqiel este unul dintre cei şapte mari arhangheli dsin 3 Enoh şi conducător îngeresc al ce al cincilea. . Şathneile ste un înger care se luptă împotriva răului. El este un continuu lăudător al lui Dumnezeu. Sarhaloam este un prinţ al lumii echivalent cu Sarlapa „înger al feţelor lui Dumnezeu. La fel este un crainic duhovnicesc. La el se face referinţă la una dintre cărţi Rzăboiul fiilor luminii împo fiilor întunericului care vorbeşte de îngerul Sariel ca şi unul care apare pe scuturile cerulu Sarhula în tradiţiile arabice este un înger al conjuraţiilor. în alte tradiţii este unul dintre cei nouă îngeri ai echinopţiului de vară şi es efectiv prin rugăciuni. Satbariel „ascunderea lui Dumnezeu” în Zohar este numit Seiriekl. Este condierat un fel de putere îngerea Sarhakodeş este un mare conducător îngeresc al sanctuarelor sau la sfinţeniei. Sartariel este un înger al vieţii omului. Şaşmagrihiel este un înger conducător al cetelor îngereşti. În lucrarea Hecaloth rabbati este o pază a ceruilui al cincilea. Şateiel este un înger al tăcerii. Este un înger conducător al lui marte. În alte tradiţii este un înger al ceasului al şaptelea din zii. este un înger care slujeşte în cerul al cincilea invocat în ritualuri. În lucrare Oza Midraşim Şariel este diferit de Şanae fiind păitzor al proţilor cerului. Şarşiah este uznul dintre multele nume ale lui Metatron. Şariel şi alţii. Satiel este un înger al zilei de marţi care este invocat în ritualuri. este un subordonat cu Jehoel şi un înger al focului. Sariel Şariel este un înger compozitor şi stăpân al cântecelor din ceruri. car slujeşte sub Osgaebial. Sasgariel este un înger al excorcismelor. În kabala este îngeru sălbăticiei. Este o pază a porţilor cerului după unii. Este unul dintre sera „numiţi pentru pace” Sastaşiel este unul dintre conducătorii îngereşti. 21. Şarlom duă lucrarea marea cheie a lui Moise este un înger care a fost dat în paza cezarilo Romei.

Şelviel este un înger care stă într-o ierarhie cu alţi îngeri. Şekirah „a locui” este un înger al manifestării măririi lui Dumnezeu. se crede că este unul dintre cei 24 îngeri care au scris cărţile dictat Selemia sau Şeleviah Ezdra. Sael în gnosticism este unul dintre îngerii ierarhiei în lucrarea Moreh botezurilor după unii. 20 este trad astfel în dicţionarul Bibliei: „când doi stau la un loc şi sunt în legea lui Dumnezeu. Agripa îl vede ca şi înger al soarelui. Unii cred că o formă a acestui înger apare în unele mitologii orientale indiene. Creaţia lumii după Zo fost produsul emanaţiei lui Dumnezeu (şekinah). Seir este un alt nume al lui Samael. Semanglaf este un înger pe care femeile îl invocă când sunt însărcinate. Senacher este îngerul corespunzător al lui Eleniah. Seker este un înger asociat ca şi protector al egiptenilor. După alţii este unul dintre cei doi îngeri păizori ai Fecioa Maria şi Sfântului Ioan Teologul. Şefred este unul dintre cei şapte îngeri ai naşterilor egalizat cu Fanuel. Este un înger al cântecelor ebraice de laudă. Maimonideputerilor şi un înger al Seldac. Seldo. Sinoi dimpreună cu Sansenoi şi Senargelot a fost lăsat de Dumnezeu ca să aibă g de Ama după ce a căzut. . După unii şi Metatrone ste o expresie a iubiri lui Dumnezeu. Sefirot sau Sephirot în Cartea a şasea sau a şaptea a lui Moise este un înger din ordinul puterilor a celei de a cincea inteligenţe cereşti. Zoharul face multe menţiuni la mărirea Dumnezeu. Kemuel. Expresia „Dumnezeu se odihneşte este folosită ca şi o parafrază a expresiei Dumnezeu locuieşte. Este folosit de Israel şi este aplicat lui Şekivah. Semeliel este un dintre conducătorii angelici „care stau permenent în faţa lui Dumnezeu” şi care dau cumv mişcările de existenţă a planetelor. Seilmelke este o fiinţă angelică din tradiţiile gnostice care este considerată fie o parte din ierarhia puterilor sau a eonilor. Serachel este un înger al Serael este un înger care slujeşte în cerul al cincilea. Este după unii şi un înger al temporalităţii. Este un înger descopperit pe unele inscripţii. Şemuriel „numele lui Dumnezeu” este un înger puternic care stă ferestrele cerului şi ascultă cântecele de bună laudă care iasă din sinagoşi şi casele de st ale evreilor. du Zohar. Unii cred că acest înger este concomitent cumva cu mărirea care a emanat din Dumnezeu sau mai bine spus efulgenţa lui Dumnezeu. înger dintr-un grup de alţi 9 îngeri ai sufletelor. singura referinţă care o avem referitoare la el este în Zohar: „şi îngerul păzitor nu Sentriel Santriel a mers să prindă trupul unui astfel de păcător care nu ţine sabatul] şi îl v-a duce ca să fie hrană vermilor. mărirea Dumnezeu este cu ei.” după cum s-a interpretat în lucrarea Midraş Rabba Mihail arhangh este o epxresia a măririi lui Dumnezeu. Şemael. În Facere 48. El mai are trei înger înge Sefurion este un ascultători sub elŞ ei sunt Malkiel. Semibel este unul dintre îngerii reprobaţi la un Sinod de la Roma pe la anul 754. Şed este un înger păzitor care apare în tradiţiile babiloniene. 16 este înge care ne-a răscumpărat din toate relele. După unii este un î protector al copiilor. Ithurel. Sensemia este unul Sentacer este un conducător principal al primului ceas al zilei care slujeşte sub Arhanghe Gabriel.Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. pomilor fructiferi. Şegatsiel este un mare conducător îngeresc. Pasajul din Matei 18. Şelemial este un înger păitor al cerului al treilea. Sennoi. Sefer este unul dintre cei 3 serafimi prin care s-a creat lumea. Sefriel este un mare luminător care Îl asistă pe Dumnezeu în judecăţile Sale. camal. Selith este după unii un serafim. După unii el sunt universale. Naşviel. Şekinisel este un înger păitor al cerului al patrulea. În kabala este a zecea entitate a măririi lui Dumnezeu. În Zohar el este un înger al lui Dumnezeu. dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.

. Şilath. Seref este după unii un înger al regilor egipteni decedaţi. Unii cred că face parte din ordinul sa Seruf. demon al bolilor. Seup este ierarhia virtuţilor. Feluth după lucrarea Grimorum veterum este un înger al tradiţiilor ritualualic mahomedanio apare ca şi demon. Sgradţis este un înger slujitor al oamenilor. Seralion în Talmud Soth 13b este un înger care a anunţat moartea lui Moise cu cuvintele mare scrib a murit. Ceilaţi d sunbt Aebel şi Anuş. Este un înger al numelor infailibile ale lui Dumnezeu. După unii este înger al creaţiei. care conduce ziua d marţi şi este invocatorientale este o pază îngerească care staţionează în cerul al şaptelea Serafion în tradiţiile de la sub. Setheus este una dintre marile puteri cereşti care locuieşte în cel de al şaselea cer. Şeziem este un înger invocat în ritualu iudaice. Acest înger apa menţionat într-un manuscris de la British Museum. Alţii cred că el este cel care deţine secretele lumii. Şihail „Dumnezeu a trimis îngeri” este un înger al luptei împotriva răului. Unii cred că este un arhang dintr-un grup de alţi arhangehli. Sariel este unul dintre cei şapte arhangheli care stau în juril tronului lui Dumnezeu cred că este vorba de un demon. După unii este un înger al planetei Mercur. Sermiel este o pază îngereacă care slujeşte sub Vajuaniel. Seraphiel este un înger al ceasului al cincilea care slujeşte sub Sazquiel. Şfereş este un înger care apare în ocultism. Este un înger al virtuţilor care are corespondend în îngerul Aasliah. Şila este un înger ale orelor şi al puterilor în implicat în ritualurile kabaliste. 20). Setfael este în tradiţia orientală [hecaloth] un înger al primului cer. Serpahim „este prinţ al păcii” este o mare putere angelică în unele tradiţii. Este un înger ai celor 7 îngeri ai temporalităţii. celălalt fiind Niddai. Seraqueil este un înger puteric şi tare invocat sâmbăta. Este un serafim. Şidgiel în 3 Enoh este un înger planetar care stă în primul cer. Şieme în kabala este un înger din primul ceas (3. Numele lui mai apare încă odată în talmud şi în Sanhedrin 38b şi hagiga 13b. Serakiel. Sereil. Şikitm este unul dintre cei 24 de îngeri ai luptelor duhovniceşti. Şeruhiel este un conducător ceresc al cerului al treilea în tradiţia hecaloth. Tilat. Este după unii o putere cerească care combate pe Mardeo. După unii este protector al lui Aedipius sau Aegiptiascus. Es unul dintre cei mai înalţi îngeri (după tradiţiile Mertabath) şi unii dintre îngerii tronului de judecată a lui Dumnezeu. Şialul este un înger al perspecicacităţii.Serafiel este conducătorul heruvimilor deşi mai sunt desemnaţi şi alţii cum ar fi Jehoel. Şetel este unul dintre 3 îngeri slujitori ai lui Dumnezeu puşi la slujirea lui Aadam. Şeriel. Şilmai. Seth este unul dintre cei 7 arhonţi angelici în sistemele gnostice. Şariel este un înger care păzeşte primul cer. un înger al focului. Serahiel este una dintre cele şapte paze îngereşti care staţioenază în al doilea cer. Şikiel este un înger menţionat în siria. Şfere. Şigmiliah este unul dintre cei 14 mari îngeri ai conjuraţiilor. Setcheil este un înger care este slujit de Turiel în operaţii teurgice. Senagiel dimpreună cu Sagdalon este un înger al destinului uman. Şigred Din „puterea milei” este unul dintre cei 7 îngeri din tradiţiile religioase invocat în rugăciuni. Sercier este un înger din ierarhia puterilor. Şelmai în tradiţiile orientale este un înger al râului Iordan. Alţii cred că este un serafim.” Unii cred acest înger a fost trimis din cer pentru a primii sufletul lui Moise.

Şistacher este un înger corespunzător al lui Seheiah.considerat un „înger interzis. un înger al porţilor cerului. Şiruşi. După unii este un înger al destinului uman. La un Sinod de la Ro 745 a fost reprobat ca şi un demon. Şimlantor este un înger al femilor însărcinate. Şlomiel este un înger păitor al cerului al treilea. . Şoferiel este un păzitor al cărţilor îngereşti. Şisera este un înger dorinţelor. Şlasiel. Şoel este unul dintre cei 64 de îng păzitori ai celor 7 hale ale cerului după unii. Suguşu. Şebriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şirbiel este unul dintre îngerii menţionaţi de Merkabad. Şofiel „judecătorul lui Dumnezeu” este unul dintre cei 7 îngeri ai pedepselor. Îngerul corespondent este Zadkiel. Şmat este îngerul corespondent al lui Mebaliah care stăpâneşte moralitatea şi religia omu Şmeliel după tradiţiile caldeene este un înger al soarelui. Şofiel este după unii un înger al lunii. Şinamo este un înger invocat de tradiţiia cabaliştilor. Şituel este un serafim care este invocat pentru a depăşii adevrsitatea. Deci nu se ştie dacă a rămas sau nu loia Dumnezeu. Este şi un înger al arederilor lumnânărilor ca şi jert adusă lui Dumnezeu. Şniel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Şitab este un înger invocat în ritualuri. Nu esete clar dacă ace înger al luat parte la rebeliulea restului îngerilor. După 3 Enoh el are menirea de al curăţii pe om. Smael „conducătorul tuturor îngerilor şi a tuturor celor 10 îngr care au vorbit cu Solomon şi i-au dat înţelegerea tainelor lui Dumnezeu. Şragoşa este îngerul paradisului sau al raiului în tradiţiile persa antice.creat universul. Îngerul asociat cu el este Nagiel Şmuiel. Acest înger apare cu două num unele tradiţii Şofriel Memith şi Sofriel Mehayke. Şofren. Şimkiel este un conducător al înger distrugerii cu scopul de a aborda pe păcătoşi. Sith este un înger al orelor (6 sau 7 la amiază) numele îngerului care îi corespunde este Nelchael. Şnogotigtel este un înger slujitor al oamenilor pus de Dumnezeu. care care ste invocat de cabalişti. La Snodul de la Laodicea (343-382) lka. Şodiel este un înger conducător al celui de al treilea cer după 3 Enoh. Şofriel. În kabala iudaică este un înger al lui Jupiter.” Iosif Flaviu a fost menţionat la fel ca şi alţi autori că nu se cuvine a numii numele îngerilor. Skkar este un înger conducător al lunilor ianuariel februarie. Este un înger al temporalităţii. Şlatiewl este un înger al oştilor cereşti. Şitachibor este un înger invocat la exorcisme. Aşu. El conduce destinu omului. Sehihel este unul dintr-un grup de alţi 7 arhangheli. Chamuel. Şimrai este un înger al puterilor. Şocodiah este un înger al planetelor după unii. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păitori ai celor şapte hale ale cerului. Şitinichus după lucrarea sabia lui Moise este unul dintre cei 13 îngeri princip luptelor duhovniceşti. Şipur este un serafim prin acre s. Şaruş. Şochiel este unul dintre îngerii conducători (arhangheli) şi stăpânitor al destinului omului. Şoflatus este un înger al lui Dumnezeu asociat cu pământul. Mai este şi unul dintre cei 72 de înger ai numelui lui Dumnezeu Şizouze este un înger care apare în mitologia persană. Este un înger maestru al anunţukrilor care se fac în ceruri. Şinochel este un înger menţionat cu un grup de alţi doi îngeri în cosmologia caldeană. Şinial este unul dintre cei 64 de îngeri păizitori ai Şimşiel este şapte hale ale cerului.Şimiel. Şislam este un înger al temporalităţii. Şitimicheum. Şodiah este un înger asistent al arhanghelului Metatron.

Şum este un înger al luminii după kabala este un înger solar. Este unul dintr-un grup de alţi patru îngeri dint-run grup de îngeri ai luptelor duhovniceşti. Numele de Şuriel se găseşte pe unele inscripţii. Este menţionat de kabala. Sunabates este un înger care are în stânie planeta Venus. După apocrifa 3 Enoh orice intră în mărirea lui Dumnezeu [Şekinah] într numai cu permisiunea acestui înger. Este descris ca purtînd şase feţe şi guri şi strălucind cu lumină. Şuriah. Şura este un heruvim sau un serafim invocat în diferite ritualuri. Soti este un înger al orelor. Şuniah în tradiţia orientală sau hecaloth este un înger din grupul tronurilor al prezenţei lui Dumnezeu. . Stă grupat cu alţi îngeri. Şplenditentes. În tradiţiile gnostice este un nu al lui Dumnezeu. Şufiel este un înger invovcat în ritualurile de conjurare siriace. Ştrofeos este o entitate care după lucrarea parafraze deţine tainele creaţiei lui Dumnezeu Şturhiel este un înger al temporalităţii. Şumanus este unul dintre cei 9 de înger principali ale relighiilor etruscilor. Şuceratos este un înger al zilei de duminică care slujeşte sub al patrulkea cer învocat în rugăciuni. Sratiel dimpreună cu sagan este un înger invocat în tugăciuni şi un conducător al destinu omului. Şorsel este un înger inovat în tradiţiile religioase care se referă la destinul omului. El slujeşte sub Vachiel. Şoruş „dătător al sufletelor” este un înger care apare în tradiţiile antice persane. După un este indentic cu Mihail. Şunia. El este un înger care ajută pe cei ce păcătuiesc să se îndre Dimpreună cu Sataaran el conduce destinul omului. Şumiel este o fiinţă îngereacă despre care Voltaire crede că este un lider al îngerilor căzu Totuşi nu găism nici o referinţă care îl numeşte astfel. Şuriel este un înger care stăpâneşte cutremurele. Apare ca şi un înger puternic.Şoges este un conducător care ţine o balanţă în raportul dintre Dumnezeu şi om în unele tradiţii. Ssafiel Ştavrateia este o fiinţă îngerească menţionată în lucrarea Pesikta Rabhati. Ştriel este o pază îngerească a celor şapte încăperi ale cerului. A fost egalizat de unii cu luminătorul îngeresc Argon Şotiş. Şuriel este un înger care apare în tradiţiile siriene. Şokad unul dintre cei 64 de păzitori ai celor 7 încăperi ale cerului. El ţine după unii cerul p umeri. Şothern sau Şother (Aşiel) „care porneşte focul lui Dumnezeu” este un înger acuzator car lângă tronul lui Dumnezeu. Este după unii păzior al primei încăperi a cerului. Şuriel este un înger al fizionomiilor după unii.ceruri. Apare ca fiind extrem de mare în ierarhiile orientale merkabat Este extrem de înalt după unii.este un îner al uraganelor menţionat de lucrarea Sefer Yeţirah. Saraqueil este conducătorul îngerilor slujitori care oficiază judecata când se adun îngerii lui Dumnezeu la un loc. Şoraş el îl asistă pe Metatron. Şumanon după Marea cheie a lui Solomon este un mare conducător îngeresc. Şpugliguel este un înger care slujeşte în Srakiel. Este posibil ca el să se fii referit la Samael sau Simpesiel. În Cântarea lui Iofia este numit „ornament al spelndorii.” Numele lui apare şi pe unele monumente mitraice şi cred că este prototipul grecescului Atlas. Şuniah. Şturiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. în maniheism este un înger care susţine cosmosul.

Talialad este un înger al apelor şi al soarelui. Tachnu este un înger citat şi Cartea îngerului Raziel. Taftehiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. În zoroastrianism este înger care poatră sufeltul după moarte. Taftian. Tafi în kabala este un înger făcător de minuni care slujeşte sub îngerul Alimon. În hermeitcă apare ca şi un înger al ierarhiei începătorilor (după sistemul dionisan stăpâneşte elemnetele naturii venegate. Şvraoşa. Suriel. (Unii cred că Zazgael) a fost considerat cu sursda educaţiei lui Moise). Este un îmnger al prezenţei şi al vindecărilor. Numele a fost realizat după unii prin manipularea alfabetuilui ebraic. Tbigra este conducător al îngerilor păzitori ai cerului al doilea şi al şaptel Mai este şi unul dintre cei 28 de îngeri ai lunii. „Sunia porunca lui Dumnezeu” este un înger slujitor cu Uriel. Unii cred că a fost îngerul păitor al lui Avraam. . Numele lui apare în inscirpţii gnostice. În tradiţiuile orientale este un înger al ascultării. El îi judecă pe cei decedaţi. Ţafniel este un înger menţionat de tradiţiile ebraice ca şi un „slujitor sfânt al lui Dumneze Ţafquiel Tafţefiah este un nume care variazăp cu el al lui Metatron. Este un înger al paradisul după este şi al veştilor opt cei mari îngeri ai merkabatului. Tablibik este un înger al fascinaţiei şi al ceasului al cincilea din zii. Tagtiel. Tabsasiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Şvo este un corespondent al lui Nenamiah. un înger care variază în ştiinţele religioase. Tagried. În lucrarea Ozar Midraşim este numit Ţadkiel sau Kaddişa „cel sfânt” şi ersete listat între pa îngereşti. Şuşaho este un înger careal călătoriilor şi Şutuel este un înger care apare în tradiţiile falaşa care unii cred că la un momenat dat latransporat pe Baruth la Ierusalim. Metatron. Ţagmagiel. Periel. dimpreună cu Raguel. Este un înger care es găsit în mai multe planetarii medievale. înlcouit de îng Ananel. Sariel. Este un înger planetar. Takifiel este un înger siriac. Şuroth în doictrinele lui Paracelus apare ca şi un înger planetar al Egiptului. Tabrile ste un înger al liberului arbitru şi al temporalităţii. Metatr Ariel Şargarel. Şyth este uzn înger al orelor şi are ca şi corespondent pe Teiaiel. Ţabkiel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tafeil este Tafel este un înger invocat în diferite ritualuri. În Zohar este unul dintre cei 10 arhangheli ai lumii briatice. Uriel şi Rafae Origen îl citează în lucrarea sa Contra Celsum ca şi unul dintre 7 îngeri ai sistemului prima puterilor.Şuriel. Unii cred că Mosie primit toate cunoştinţele sale de la el. În kabala este o inteligenţă a lui Jupier. Ţadigel este după unii un arhangel al planetei Jupiter. În lucrarea Doctoriile lui secrete ale lui Israel este un înger al planetar asociat cu venus. După alţii este un înger al mo Enoh crede că este un arhangeh dint-run grup de alţi patru arhangheli. Şroş. După Talmul este îngerul care l-a însoţit pe rabinul Elişa în legile sale igienei. În 2 Enoh el depăşeşte categori Şyfel unii unul dintre din paradis. Tahariel este un înger al măririi lui Dumnezeu şi unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor d copii. Talia în unele tradiţii este orientale este un înger care după unii insoţeşte soarele zilnic.. Saknakiel este un înger care conduce destinul omului. Tadkiel înger al dreptăţii. Tagas este un înger conducător al orşirilor cereşti. al temporalităţiilor. Simbolul lui este crinzantema roşie. Tadiael este un înger care după unii stă în cea de a cincia încăpere a cerului. Este numit un înger de origini iudaice în mai multe lucrări. Şiruş este un înger menţionat de tradiţiile persane. Tadhiel „dreptatea lui Dumnezeu” este unul dintre îngerii care se crede că l-a preventi pe Avraam să îl sacrifice pe Isaac.

Tefros este un înger care poate aduce întuneric şi distruge recoltele. Tar în tradiţiile orientale este unul dintre cei 10 îngerii care însoţesc zilnic soarele. Tankfiel este un înger păzitor care apare în tradiţiile arabe şi este invocat în exorcisme. Tavtarel este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Tatail este un înger invocat îăn exeorcisme. . Tara este un înger care în tradiţiile franceze este atribuit înţelepciunii lui Dumnezeu „Dieu la fontaine de la sagesse. Thergi.” Taranara este una dintre priuncipalele puteri îngereşti a cerului. Teah în tradiţiuile hecaloth este o pază a cerului al patrulea. Tedac este un înger al exorcismelor. Tandal este unul dintre cei 64 de păzitori îngereşti ai cerului. El conduce părţile cele de jos al iadului. Tamarid este un înger al temporalitrăţii şi al ceasului al doilea al nopţii care slujeşte sub F Tanadiel este un înger menţionat de Voltaire şi de Nyde în lucrarea Isotria religionis veter persanum. Targuam dimpreună cu îngerul Guabael este un conductor al toamnei. un înger care în tradiţiile rabinice conduce apele. Tarşiel este o pază îngerească a primului cer. Tattrile ste unul dintre mulete nume ale lui Metatron. Tartachus „păzitor al iadului” este un înger conducător al îngerilor care dau pedepse celo iad. Tarşiş „perlă” după Zohar acest înger dimpreună cu Hariel şi Sabriel este un înger al ierar virtuţilor. Ţedeqiah ese unul dintre îngerii planetari asociat cu Jupiter după unii. Tedek este numele ebraic pentru jupiter. Ţartak este unul dintre îngerii naşterilor. Tanael este un înger al zilei de vineri care locuieşte în cerul al treilea. Tatanon este un înger care apare în romano catolicism la invocartea binecuvîntării sării. Taniel este un înger care apare în unele ritualuri. Ţarniel este una dintre multele paze ale vânturilor nordice. După u este un înger planetar (asociat cu planeta saturn) şi un înger al duminicii. Tartaruch după aprocrifa Descoperirea lui Pavel este un înger al pedepselor. El apare în ami mulzte ritu Tehoriel este unul dintre îngerii cei mulţi care păzesc porţile vânrturilor din ceruri. Tarman în tradţiile orientale este un înger care însoţeşte zilnic soarele. După unii este un păitor al porţilor raiului. „Dumnezeu atotputernic. Thaun este un înger invocat Tarsis este ritualurile arabice de incantaţie. Ţapniel „contemplarea lui Dumnezeu” este un înger dintr-un grup de alţi 3 îngeri.” este un înger domnie asupra animalelor. Tebliel este unul dintre cei patru îngeri cu domnie asupra pămâtului. Este cunosfutr ca şi un înger al chemării la Dumnezeu şi al destinului uman. Tarfaniel este unul dintre îngerii care păzesc proţile cerului. Thuriel. După alţii el mai are un înger sjutător pe nume Azar Tehom este unul dintre cei 95 de îngeri ai ierarahiei tronurilor. După alţii a fost un demon care stă dimpreună cu Belzebut.Tamai este un înger al scrisului şi al picturii. El apare menţionat ca demon în tradiţiile solomo Alţii cred că nu este rău în întregime. Tazbun este un înger care are stăpânie asupra lunilor anului. Tanteniab este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Techial este un conductător îngeresc care stă prin cerul al cincilea. Tatrusia este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Se crede că este un înger creator al lui Jupier. un înger care în vremea vechiului testament era invocat la mărirea filacteriilor Tauriel era fariseilor. Tariah este un nume al arhanghelului Metatron. Tau „Dumnezeu a adus potopul” după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un lumină îngeresc.

un înger care apare în tradiţiile mandeene. El mai este şi un înger al gheenei sau al ia şi un înger nemilor al focului care conduce chinurile la care merg sufletele care merg la moarte. Ieiazel este un înger al ierarhiei sau al rodinului puterilor care stăpâneşte oameni litere. Mai este un înger al ceasului al treilea din zii. Thragar este un înger al zilelor omului. Un înger al zilei de miercuri. Tiftheriel este un înger al frumuseţii care aapre în lumea biratică. Tetrasiarh unul dintre multele nume ale lui Metatron.Teiaiel erste un înger al ierarhiei tronurilor care după unii poate prezice viitorul şi care du unii este şi un înger al expediţilor maritime. Terta „un mare şi măreţ înger” invocat prin rugăciune. Thamis este un înger al ierarhiei puterilor. Îngerul lui corespunzător este Aterchiris Telantes este un înger al lumânărilor care arde în Biserici. Irathel este un înger al ierarhiei domnilor.m Aisthesis „libetul arbitru” este unnul dintre cei patru mari eoni angelici care a emanant din voinţa lui Dumnezeu. Este după alţii şi un înger al bibliotecarilor. Thamuz este un înger invocat de tradiţiile feniciene. Teletiel este un înger al destinului uman. Teiazel.” El mai are simbolul unui pătrat sau al unui triunghi. civilizaţie şi libertate. Tilath este un înger invocat în rugăciune. Mai şi un înger al inteligenţelor planetare. Tezalel. În aramică este tufon şi ca fost indentificat de greci cu Set ca şi fiinţă a întunericului. Temacial este un înger al zilelor de vineri. Thoth este considerat în gnosticim ca şi „enoul eonurilor” şi un înger bun. El mai este un înger al iubrii du unii. Tichagare este unul dintre acei 7 înger exaltaţi care execută poruncile lui Dumnezeu şi al puterilor. Uneori este indentificat cu Raguel. Este un înger care propagă lumină. Tigmeik este un înger al peceţilor. Thiel este un înger care locuieşte în cel de al doilea cer. Theliel este un înger al iubirii invocat în unele ceremonii. De asemenea mai es echivalat şi Sfântul Stelian orctoritorul copiilor. El îl are ca şi corespondent pe 5 şi 6 a lui Moise este un înger al ierarhiei tronurilor care stă dimpreună Thorus în cartea Lealiah. Tereluch este un înger protector al copiilor la naştere şi în coplilărie. Thag este Thagninus în lucrarea Nuctemenon este un înger al temporalităţii. Thomax este un înger al ceasului al şaptelea din zii care slujeşte sub Narcoriel. . Tempa este şi un înger planetar. Theodrias este un înger al acoperămintelor invocat în tradiţiile solomonice. Este un înger al tradiţiilor solomonice. Tikamatin este un domn al oştirilor din ceruri. Temperaţiu este un înger care după tradiţiile cabaliste „are semnul soarelui pe frunte şi p piept şi este. Tempest este un înger al cerului întâi al nopţii care slujeşte sub Gabriel. Tepisent este un înger al temporalităţii Terathel. El mai are un înger corespondent Theosolk. Thelesis. El mai apre un înger corespunzător în Hope. Thopitus după kabala este un înger invocat în ritualurile de incantaţie. Tifon este ebraicul „sefon care înseamnă întunecat sau nordic. Erly Irix este un înger bun şi benevoitor faţă de om. grup de alţi 15 îngeri. Teriapel Terly. El mai este şi un înger vieţii. Icabel este un înger al fidelităţii mjatrimoniale. Theoska este un înger slujitor. După Corneliu Agripa Tifon este mitologia clasică indentificat cu îngerul kabalist Sarael. este un înger al plenetei venus după unii. Tiel este după unii un înger păitor al porţilor raiului. Este şi un înger al comerţului după unii. El ma un înger corespondent în Sith.

Tufiel în tradiţia hecaloth care stă cu un alt grup de opt păzitori ai cerului. hrăneşte” este un înger care vindecă stupiditatea după unii şi este pă Trafiel „Dumnezeu al porţilor cerului. Turgiaob este un fel de îmnger care stăpâneşte păsările sălbatice la fel ca şi animalele sălbatice. Tiria este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Pe cap se crede că are o coroană. Tumoriel un înger al ceasului al noulea al nopţii care slşujeşte sub Darnadel. Tufniel în tradiţiile orientale un păitor al celei de a cincea încăpoeri a cerului. Onoel. Touariel în tradiţiile hecaltoh este un înger care deţine pecetea cerului al cincilea care slu sub îngerul Fahtirii. Tofthlathrent după Paracelsus este un înger al lui Mercur. Thefabaoth este în greacă denumit Tartan Todatamael este unul dintre îngerii mulţi care înconjoară porţile rărăsriturilor cereşti. Trotroşi este un înger al numeljui lui Dumnezeu. Este un înger al obiectelor pierdute. Ubariel este unul dintre în care are stăpânie asupra destinului omului. În gnosticism este un demon al luminlot subpământene. În tradiţile mistice este un înger egalizat cu Aşmad Tuath este unul dintre cei 8n îngeri atotputerniciei lui Dumnezeu. În islam el apare ca înger al accidentelor fatale şi unul dintr-un grup de cinci arhangehli. Tual este un înger al destinului uman. . Ţurel este una dintre multele paze îngereşti ale porţilor cerului. Toth în ermetică este un conducător al arhanghelilor. Tubiel este un înger al verii. Tixinon este un înger invocat în binecuvîntarea sării. Unii cred că este un demon. Turel. Tomiriel este un înger al destinului omului. Tiniel este un înger din ierarhia arhangelilor care dimpreună cu mai mulţi arhangheli păze porţileestevest. Tractator este unul dintre îngerii după care se unesc cărţile de specialitate realizate de Corneliou Agripa.Tilerione ste un înger al binecuvântării sării în ritualurile romano catolice. Tlafabort. El slujeşte cu Zerudiel şi Kaşniel. Transim este un mare înger care stă în ceruri şi care stăpâneşte demonii după lucrarea M cheie a lui Solomon. După Zohar la fel ca Ecclesiat 9. Tofnar în tradiţiile orientale [hecaloth] este uan dintre primele paze ale primului cer. Este un înger al lui Mercur. un înger tainic care invocat în ami multe ritualuri. Tişbaş unul dintre multele nume ale lui Metatron. Este şi un înger al lui Mercur şi un păitor al porţilor cereşti. Tarniel este un înger păitor al miercuri care locuieşte în cerul al treilea este invocat de la răsărit. După unii are trupul peşte. 12 se face referinţă la îngerul slujitor care conduce acţiunile omului. Tine este un înger al esenţei vieţii după unii. Turiel „piatra lui Dumnezeu” ewste un conducător îngeresc al planetelor după unii Jupiter şi un mesagel pentru Secheil şi Setcheil. Este un înger al destinului uman. Tundis este un îner al luniulor anului. Tufiel un înger păitor al cerului. Tilli este un heruvim sau un serafim. Este un înger al răzbării. Ar putea fii o variantă a lui Tubaltu. Tulatu unul dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei. Este unul dintre cei patru îngeri ai luptelor duhovnioceşti. Toruaret este un îmger al toamneiu. Tişgaş este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Turiel ese Turiel este o varinată a lui Zuriel. Tubras este un înger reprobat de un sinod al Bisericii de la Roma pe la anul 754 de la Hris Tueil este un înger menţionat în cartea îmngerului Raziel. Thantharoth în sursele otifice este citat dimpreună cu Mihail şi Gabriel c un demon ostil omului. Tilonaş este un înger al scrisului sau al culorilor. Este un înger alb după unii. Tinim de un înger conducător al lunilor. Este un demon care după unii apare sub forma ursului.

Turtarcheil erste o pază îngereacă a primului cer. Turniel este una dintre multele paze îngereşti ale vâhturilor de vest. După unii este un conducător al iadului. Urabriel un înger al ceasului al treilea care după unii slujeşte sub Sarquariach. În lucraarea 2 Ezda este un interpretator ceresc al viziunilor lui Ez În 1 Enoh este un îmger care supraveghează „tunetele şi teroarea. Alţii cred că este arhanghel al mântuirii. Tutreseil „înţepătura lui lui Dumnezeu. Vachaspati este un compozitor de imne în ceruri după unii în tradiţiile vedice. Urzla este un înger invocat în ritualuri. După unii este un înger al eclipselor de soare şi de lună. Uslael este un înger caree slujeşte în cerul al patrulea. Uini este un înger invocat îmn ritualuri. Este un înger a numelui lui Dumnezeu.” (Facere 3). El a descoperit une Urion este şi înger sau că împotriva vrăjitoriei şi amorţii năpranzice. Cartea lui Adam şi a Evei îl desemnează ca şi „heruvim. Tutmahel este un înger sluijitor invovcat în ritualuri. A fgost indetificat de unii ca şi îngerul care a ajutat la înmormântarea lui Adam şi a lui Abel. Alţii cred că este un înger. Urpaniele este un înger care luptă împotriva răului. Urula este un înger slujitor. Tusraş un înger al ceasului al şaptelea care slujeşte sub Bargiriel. Car îngerului Raziel îl citează pe Useil (Uzziel) ca şi unul dintre acei 7 îngeri din faţa tronului lu Dumnezeu şi unul dintre cei 9 îngeri ai răsăriturilor. alteori ca şi heruvim. Urael este un înger al zilei de luni. Udriel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Este un înger măreţ şi binevoitor. cel puţin după Afrimaţiile stareţului Anscon Voinier. Une este menţionat ca serafim. El apare ca invocat în unele litanii antice.Turlon este un înger la vegetaţiei.a lţii cred că a fost unintermediat dintre Dumnezeu un Moise invocat a fost îngerul care a vestiti potopul lui Noe. Tuturebehiael este unul dintre cei 64 de îngeri păzitori ai celor şapte încăperi cereşti în tr orientală. Tusnael este un înger care are uenroi rostul de a separa pe soţ de soţie după unii. Este un înger slujitor. Îngerul său corespondent este Pitiam. E un „prim născut al celui mai înalt din ceruri. Unael. care locuieşte în primul cer şi este invocat de la nord d unii. Tutrusail. Uziel „tăria lui Dumnezeu” este după unii un demon. Umabel tradiţiile kabaliste cred că este un înger al fizicii şi al astronomiei. Unikol este un înger al inteligenţei şi al muncii intelectuale.dintre cei 8 îngeri ai omnipotenţei lui Dumnezeu. Useva este un înger care slujeşte în primul cer. Urmiel în tradiţiile orientale este un înger păitzor al cerului al doilea. Tusiel în mistica hecaloth [orientală] este un înger al râurilor. regent al soarelui. Uriel „focul lui Dumnezeu” în tzradiţiuile necanonice apare ca şi un înger conducător. în lucrarea Învăţăturile Biserici catolice. Alţ cred că a fost distrugătorul oştirilor lui Sanherib. Umeuroz este un înger invocat în tradiţiuile siriace.” El este lumina supremă a restului îngerilor. Usiel. Uriaspati. După unii a fost îngerul care s-a luptat cu Iacob. flacără a lui Dumneze înger al prezenţei lui Dumnezeu.” În cadrtea lui Adam ş Evei el conduce pocăinţa. Este după alţii u înger al înţelepciunii tainice a lui Dumnezeu. Ublisi este unul Uciniel este un înger al zilelor de miercuri care locuieşte în primul sau al doilea cer. Uraiarch este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Urfiel este conducătorul îngeresc al mai multor îngeri. Şi conducător al duminicii. Ustael este un înger al cerului al patrulea. Umhael este un înger al primului cer. Este un înger care luptă împotriva răului.” Este un conducătr îngeresc menţionat apocrifa 2 Enoh. Udrgazia este un înger al naşterilor. Unii cred că este îngerul care a stat l apoarta raiului [!Edenului] sabie. (unii cred că este un înger din Apocalipsă). Umahel este unul dintre cei 9 arhangheli citaţi în lucrarea Kabala practică. Este un înger planet .

Este un înger al destinului omenesc care poatră numele lui Dumnezeu. Vasiariah în kabala este un înger care are stăpânie asupra dereptăţii şi a seriozităţii. După unii este o inteligen ăadică îngeri care a creat planeta] a lui Saturn. Azareel „tăria lui Dumnezeu” unul dintre îngerii principali ai angelologiei din ordinul heruvimilor. Varad Yazed este un înger care locuieşte peste ceel şapte iaduri după unii. Varcan în Ierarhia binecuvântaţilor îngeri este un înger al soarelui. Vaol este un în planetar al lunii. . unul dintre cei opt serafimi care este invocat de unii realizarea Vehuiah este după unii rugăciunilor. Variel este unul dintre îngerii naşterilor. Usiel. Vanetel în kabala este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Vehofrehu este unul dintre multele nume ale arhangheluilui Metatron. Veischax este un înger al peceţilor. Uzifiel este un înger păitzor în tradiţia hecaloth o pază îngerească a primului cer. Vel Aquiel este un înger care conduce ziua de duminică şi stă în cerul al cincilea. Uzbazhiel în tradiţiile hecaloth un înger păitor al primului cer. Vaguariel este conducător al ceasului al treilea din zii. Veloas. Velous un înger curat al lui Dumnezeu care stă în cerul al treilea şi al patrulea. Veraruel este un înger al destinului uman. Vel este un înger al miercurilor. unii cred că a creat luna. Unii că este un înger al magistraţilor şi a celor care au studiat dreptul. Este înger „domn al raţiunii” şi al cincilkea dint-run grup de 10 îngeri. al virtuţilor (rabachim în ebraică) care uneori apare ca şi conducător. vacatiel dimpreună cu Rasmasa este un înger al destinului uman. Vehrel este un înger al principalităţilor. Ozah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Vaşiaş după lucrarea Marea cheie a lui Solomon este un conducător al restului îngerilor. Varuna este un înger principal a altor şapte îngeri vedici. Vacahiel. După cartea îngerului Raziel este printre cei 7 îngeri care stau în faţa tronului măririi şi ca după alţii stau într-un grup de alţi nouă îngeri care stau îngeri ai vâ nrurilor din ceruri dup unii. În lucrarea Heptameno face referinţă la el ca şi la „regele îngerilor” aerului care condu ziua Domnului. Veraliah este unul dintre marii îngeri ai luptei spirituale. Valum este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. analogi îngerilor iudeo-creştini. Vasariah în kabala este un înger al ierarhiei domniilor. Velel un înger al zilelor de miercuri care locueişte după unii în cerul al doilea şi al treila. Este după unii un înger care poate preziceeste descris ca şi un conducător al tuturor restului îngerului. Uziel în tradiţiile hecalot orientale este un păitor al primului cer. Vadriel este îngerul care a condus a noua parte a zilei.Uthra este după tradiţiile orientale madeene un înger care însoţeşte soarele în cursul său zilnic. Uzah. Este unul dintre cei 72 de îngeri ca poartă numele lui Dumnezeu. Vaij este un înger al inteligenţei. Daniel şi Madriel şi 100 de îngeri inferiori sau mai mici decâ Vaforon este un înger invocat la romano catolici la binecuvântarea sării. după unii al lunii. Varonah „îngeru pitic” se crede că este un înger mai mic. Vehiel este un înger al planetelor. În Lucrarea Legemeton este un conducător al Domniilor. Vatale viitorul. Uza. El conduce primele raze ale soarelui. El stă înt-run grup de 10 îngeri principali şi inclusiv Astroriel. Vassago este un „înger bun” care se ocupă de tainele aspectelui feminin al existenţei. Uzziel. Usiah. Vahoel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului omului. Vancheil este un înger care stăpâneşte destinul uman.

Este un înger care apare în Aves după unii el primeşte sufletul celor credincioşi la moarte. Rad şi Prahuil şi la el se face referinţă ca şi la unul „îmbrăcat în lână” (Iezecheil 1. El operezî sub îngerii Almir. Wabiel este un înger care slujeşte în primul cer. Vulamalui este un înger invocat în exorcisme. la care unii cred că Sfântul Pavel face referi când se referă la „conducătorul puterilor aerului. Nathanael după manuscrisul de la Ierusalim al Evangheliei după Bartomoleu ( apocrifă) şi după alte mărturii ar fii fost al cincilea înger creat de Dumnezeu. Vochriel este după unii îngeru care a condus a patra oră a zilei.” Idea un scrib ceresc apaere iniţial în tradiţiile babiloniene. Este considerat un înger binevoitor. Este după unii coducăor al puterilor sau a ierarhiei puterilor. Voizia este un înger al ceasului al doisprezecelea care slujeşte sub Beratiel. Vianuel. Veruh este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Weatta este un înger al înţeleciunii Wezina este un înger slujitor invocat în ritualuri kabaliste. Vişna în Bahavag Gita este un înger puternic care dimpreună cu Brahma şi Rabiş a ieşit la existenţă din Dumnezeu. Vohael este un îngeri al ritualurilor de conjurare. Este indetificat cu Dabrueil. După eruditul Darren el ar fii echivalent cu Satana. Vrael este un înger al zilelor de luni care locuieşte în primul cer. Este un înger stăpân al invizibilităţii. Se crede că el este subor la 10 înger superior şi este mai presus de alţi 100 de îngteri superiori. un demon cunos ca şi Samak Azur care a intrat în ape adânci. Prauriel. Vetuel este un înger al zilei de luni care locuieşte în primul cer. 11 unii cred că a căzut din ceruri la sunetului un al înger care stă într-un grup de alţi trei înge După un Dicţionar al Bibliei. După Bagavatgita. . Veribeth este al înger despre care se crede că este nevăzut atunci când este invocat. Uriewl. În 2 Eno dictează în timp ce Enoh scrie 366 de căîrţi în 20 de zile şi 30 de nopţi. Veualiah după lucrarea Arborele vieţii în Esirah este un îngeri care stă cu un grup de alţi î ai ierarhiei virtuţilor. Vişuna este îngerul căruia Dumnezeu i-a încredinţat toată realitatea [Brahma].Verchiel. Este egalizat uneori cu Nakiel şi cu Zerache şi conducător unsoarelui. Vocaseil un al înger al conducerii omului. acest înger este un îngeru judecîtor al celor păcătoşi. Vohu man este după unii personificarea gîndurilor bune ale omului. Wormwood se crede că este numele englzesc al unui înger menţionat în Apocalipsă 8. Vohu Manah „gândul bun” este unul dintre cei şasee îngeri dim zoroastrianism. Este o idee c nu stă foarte bine în doctrina îngerilor profesată de romano catolici şi de alţii. Vianiel este un înger al celui de al cincelea cer. Vionatraba este un înger al duminici şi al cerului al cincilea. Vngsurh este un înger al echinopţiului de vară şi un luptător împotriva răului. Zeracheil îngeri al lunii iulie şi conducător al destinului uman.” Xexor este un înger care apare în mai multe tradiţii unele oculte. Legendele indiene spun că Vişnu a luat forma unui peşte şi la. Wathanael.recuperat pe Amartred (Suresa celor patru vede) din Rakşaş. Vhnori este un înger care dimpreună cu Saritaiel este un conducător al destinului uman.” se face referinţă în 2 Enoh şi în Ezdra „el este scribul cunoşaterii celui Prea Înalt. invocat de la răsărit. 2). Îngerul lui ccorespunzător este Stochere. care susţine îngerii au fost creaţii concomitent. lui Dumnezeu. Este invocat în ritualuri şi rugăciuni. Vocaseil dimpreună cu Rasama este un înger conducător al destinului uman. Vraniel este un înger al ceasului zecelea al nopţii care slujeşte sub Jusguarin. Radueriel este un înger care după unii are funcţia de a păstra cărţile sac arhanghelilor despre care se spune că „a fost mai înţelept decât tot restul arhangheilor. După unii el este îngerul care conduce prosperitatea imperilor şi întă puterea regilor. Xonoi la fel ca şi Xexor este binevoitor şi este invocat în rugăciuni şi ritualuri. Este unu dintr-un grup de alţi 3 îngeri solari. Vretiel.

Yagroun este un înger al tradiţiile orientale. El apare în lucrarea Volumul de angeol ca şi Iufiel „frumuseţea lui Dumnezeu. Unii cred că el coboară cu ale câteva miriade de îngeri pentru a duce la cer sufletele celor care sunt pe moarte. Yahaşael este unul dintre cei şapte îngeri care domnesc peste pământ. Jehoel este un înger care unii cred că este egal ca şi slujire cu arhanghelul Metatron. Este un înger dintr-un grup îngeresc (sefirot) menţionat de kaba Unii cred că Moise a invocfat acest nume când a adus plăgile cu moartea primilor născuţi animalelor din înger menţionat în cartea îngerului Raziel. Yefefiah „frumuseţe a lui Dumnezeu” şi este un înger al To Se spune că el l-ar fii învăţat pe Moise tainele kabalei. Yehael este un înger al planetei Mercud după unii. Yofiel este un înger citat în Sabia lui Moise. Yehramcel este un mare înger după unele tradiţii. Kadael este un înger care se cerde că asistă rugăciunile ceremoniale. Numele lui derivă ebraicul Yabbaşah „ţara pământului. Yefefiah. Zehudiam în Zohar este unul dintre marii conducători îngereşti. Yeliel este unul dintre păitorii porţilor vânturilor din ceruri. Yefiel este un îl indetifică pentru a izgonii răul. Jefefiah. Yalala este un înger păitor al cerului. Yahanaq Rebba este un înger din ierarhia tronurilor şi un înger al lunii. Yalda Baruth. Yael. El ocupă o poziţie imediat după Dumnezeu. e figurează ca şi unul cei 6 sau 7 arhangheli în tradiţiile mandene este cunoscut ca şi Yfin Yufafinin. Yebemel este unul dintre cei 72 de îngeri ai destinului uman. Yehel „muntele capră” este un înger din ierarhia tronurilor invocat în ritualuril iudaice. Yehudiah. Iofiel.” care l-ar egaliza cu Yahoel. Yedideron este unul dintre cei şase îngeri ai personalităţii umane. Unii înger înscriscu arhanghelul Metatron. Yale. Yahriel. Yeşaiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Este un înger a lunii după unii. Este citat ca înger păitor al porţilor cerului. Ialdabaoth „copil al haosului” în sistemul ofitic (gnostic) şi este unul dintre c mari şapte arhonţi numit şi Ariel. Yertiel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor. Yofiel. Yerueil este un înger dintr-un grup de alţi zece îngeri. Yahsiah este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Ylring este un Egipt. Yechoel este unul dintre cei 72 de îngeri al destinului uman. Yerachriel este unul dintre cei şapte îngeri care conduc pământul. Ysodiel „formare”. Unii cred că este îngerul beneficent al morţii. Yeson. Yeruel este unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor.” Yahoel. Unii cred că el l-a învăţat pe Adam tora şi a fost conducător pe pământ şi în cer şi Jehoel este un înger al comorilor cereşti. Yehvra. Yakriel este un înger păitor al cerului al şaptelea. Zachariel din ebraicul yerah care înseamnă lună. Yehemeriel este un în înger luptător al lui Metatron.Xonor este un alt înger binevoitor care a fost invocat în ritualuri de conjurare şi în rugăciu Yadiel. . Yarectone ste un înger invocat în binecuvântarea sării. El mai este menţionat lucrarea secolului al XVII-lea a alchimistului Robert Fludd. în textele avramice de incantaţie. Yauhriel. Cosmologie şi microcosmos. Yahos. Yesmiel în tradiţiile iudaice este un înger conducător al destinului omului.

al Torei. Zacrath este un înger al exorcismelor după unii. În iudaism se cred mai era un înger al sabatului. După lucrarea Magia şi superstiţia iudaică este o altă formă a lui Sachiel. mai pare şi în tradiţiile siriene.Yofiel. Zohiac Baracheil şi alţii. Se crede că ultim este superintendent al legii mozaice. Yonel este un păitzor al cerului. Pahuriel „pomenirea lui Dumnezeu” în tradiţiile orientale este unul d cei şapte arhangheli conducător al domniilor şi conducător al celui de al doilea cer. După unii el mai este un în invocat în timpul sarcinilor. Zada este un înger slujitor folosit pentru rugăciuni. Ma este numit şi „marele mistic Kura.” În lucrarea Sabia lui Moise este unul dintre cei 14 îngeri ai învocaţiilor şi al numelui inefabil al lui Dumnezeu. Alţii credcă acest înger a fost indentificat cu Zachariel. Alţii cred că es regentul lui Mefistofel. Zabbuk este rău. Este asociat cu Milkiel. Zabkiel este unul dintre îngerii principali ai torunirlor (ebraicul erelim). Unii cred că este un înger al planetei Jupiter. Trouel este un înger al omului. În kabala este un înger al lui Jupiter şi al destinului uman.”). Zadakiel este un înger planetar al lui Jupiter. După unii a fost un înger al arhangheluilui Metatron. El mai stă într-un grup cu alţi trei îngeri. Alţii cred c este un îngerun înger al divorţurilor. Zabesael este un înger al anotimpurilor. Zaafiel . Ţadkiel. Zadkiel. Yomael. Yomiel în apocrifa 3 Enoh este un conductor îngeresc al celui de al şaptelea cer. Alţii cred că este un înger al joilor. Abadiel. Yorkani. Zaafiel „mărirea lui Dumnezeu” este un înger sfânt care are în stăpânire furtunile după unii este un înger al distrugerii numit să pedepseacă pe cei păcătoşi ai pământului. Yofofin este un înger din tardiţiile orientale mandeene după unii. Lui i se închină mulţi alţi îngeri. Yofin. În lucrarea Holenzrang der Dr. Zacharel este Zacharel. După Paracelsus este un înger planetar. Zadkiel este un cînducător al cerului al şaselea. Baradiel este un înger al bucuriei. Unii cred că din cauza misunii lui este un înger bun. Lui îi este dedicată apariţia în momentul în care Avram a voit să îl sacrifi . În cab este un înger al ierarhiei puterilor. un înger al cerului al şaptelea al nopţii care slujeşte sub Mendorion. mandeene [din jurul Iracului de azi] este un înger al feritilităţii naturii Yuşanim în tradiţiile locuieşte în lumină. El mai este un înger al memoriei şi conducător al memoriei. Zedekiel „dreptatea lui Dumnezeu” în scrierile rabinice este desemnat ca şi un înger al bunăvoinţei şi al milei. Alţii cred că este un înger din ierarhia şinanim. În lucrarea un discur teologic asupra îngerilor este conducător al celui de al doile semn al lui Jupiter. Zadkiel este un înger care conduce furtunile. dar Gabriel a mistuit că nu v-a ajutat la ajuoturl lor. Zachariel. În Legendele iudaice el este un înger c a stâns focul care ars pe cei trei oameni în focul înflăcărat. Iofiel este un înger perceptor al legii mozaice după unii. Zabdiel un înger supranumit Kunia. după alţi erudiţi este un înger al Egiptului. Este unul dintre cei 8 conducători ai cerului şi unul dintre cei trei arhangheli care stau în faţa Dumnezeu. În Zohar este preprezentat ca şi unul dintre conducătorii îngereşti alţii find Zo care îl asistă pe Mihail. Este unul dintre numele infailibile ale lui Dumnezeu. Adakiel. Fuast (numită „un înger instrumentul lui Dumnezeu. Yura este un înger din tradiţiile mandeene şi amie ste şi un înger al luminii şi al ploilor.” Yurkeri. Zachuriel este un înger care are domnie asupra memoriei omului. Sau al ordinului puterilor. Zacheil. Zabrun este un înger care dimpreună cu Zoheir este un înger care unii cred că ajută în rit baptismale. (haşmalim). Yzriel “prinţ sau mare prinţ. Zadeş este un înger invocat în conjuraţiile siriace. Este un înger al iudaismulu Zohar este alare ca şi un mare înger conducător a 53 de legiuni de îngeri care slujesc iera sub el. În lucrarea Meseket este un înger dint-run grup iera fiind împreună conducător cu Gbariel. când acesta este angajat în luptele duhovniceşti. E un înger care apare pe unele înscripţii. unii este un înger necurat.

Gavriil. Zazean un mare înger invocat de tradiţiile solomonice care după unii este un înger al iubi Dpă unii este un înger al lui Saturn. Zazahiel o pază îngerească a cerului al treilea. Unii cred că este un înger care se plimbă în jurul Iordanului. Este un înger care este menţionat de uii ca şi efect în lupta împotriva răului. Zahariil este Zahun este un înger al ceasului întâi al zilei. Apare citat în kabala practi şi conductor al ierarhiei tronurilor. Este menţionat de kabala. mărirea şi puterea lui Dumnezeu. Zedesia este un mare lumintor prin care unii cred că Dumnezeu a făcut soarele . După alţii este înger planerat al lui saturn. După unii un înger al palnetei saturn. Al cred că este un înger al prezenţei lui Dumnezeu. El mai este dimpreună cu Iofiel şi Orifiel. El are grijă de curăţenia din rai sa paradis. Zalebesel „inima lui Dumnezeu”este un înger care stăpâneşte sezoen Zalhesael. Sofiel este un alt conducător al heurvimilor şi al serafimilor. Sarfiel şi alţii în ritualurile siriace. Zauzakiel este un conducător îngeresc „numit de Dumnezeu pentru a scrie meritele lui Is Unii îl indetifică cu Soferiel dădător al legii. Zamarchad este un înger care apare în unele inscripţii. Zair Alfm sau zair Aupin este idnetificat cu mărirea mică a lui Dumnezeu. Zanar este unul dintre acei 15 îngeri ai tronurilor invocaţi în mai multe ritualuri. Zarohi în tradiţile solomonice este un înger la planetelor. Zarel este un înger al vânturilor. Zeasar este un înger care este privit de sectele gnostice ca şi unul dintre cei mai de sus d puterile cerurilor. După unii locuieşte în al cincilea cer şi este invocat d Zaliel este sud. Zarziel este unul dintre îngerii păizori ai cerului. Zadzakeil „Dumnezeul meritelor” este un conducăor îngeresc care a pus meritele lui Israel în faţa lui Dumnezeu (tronul măririi după unii). Dimpreunpă cu Asiel este efectiv împotriva morţii năprazinice. Zehlebh. Zebuleon este unul dintre acei îngeir care vor conduce şi vor judeca şa sfârşitul lumii dup unii. Este un conducător a heruvimilor. Zofiel. Zathael este unul dintre cei doisprezece îngeri unul format la creaţia omului după unii. Este un păitor al cerului. un înger al zilei de marţi. Zaren este un înger al răzbunărilor după unii.şimanin. Zakhun este după unii un mare înger care după unii conduce alte 184 de miriade de înge crde că acest înger a voit de mia multe ori să oprească rugăciunile lui Moise pentru a ajun la Dumnezeu. Zofiel. Este un înger perceptor al lui Noe. Zariel este un înger al zielor de luni care slujeşte în primul cer. Zarai „un sfânt şi înalt înger al lui Dumnezeu” este un înger al exorcismului împotriva rău Unii cred că este un înger al tămâiei. Zafkiel. Zaneil un înger invocat în vndecarea inflemaţiilor şi al altor dezordini. Zechareil „Dumnezeu îşi aminteşte” Zedereza. Apare menţionat în lucrarea Pistis Sofia. Zebesael este un înger al anotimpurilor asociat cu Milkiel. Zalduris în lucrarea Nuctameron este un înger al terapeuticii şi unul dintre îngerii cerului a optulea. Este după unii u concept kabalist. un înger al senzaţilor şi al naşterilor de copii.Zafiel. Zaroteij este un înger al inteligenţei lui Dumnezeu. Zazhahiel este un înger al oridinului . Este un înger amabil al luminii. „tăria lui Dumnezeu” este un mare conducător îngeresc după unii care a reptezen tăria. Zazreil. polioase. Zatriel este un înger invocat de ritualul s ca şi o putere îngerească. Zainon este un înger al vegetaţiei. Zakeil este un înger invocat cu Mihai. Iofiel este după unii un conducător al heruvimilor şi al serafimilor. El este menţionat în gnosticism und cred că este un demon. Nu se ştie ce pedeapsă a suferi pentru aceasta. Zaral este un înger care dimpreună cu Joel este dinun dintre heruvimii „gemeni” care au la întemeierea legămîntului dintre Dumnezeu şi om.

El conduce îngerii care au grijă de porţile cerului. Zohar „splendoare” este un înger al vegetaţiei. El îl asistă pe Mihail când acesta poartă luptele duhovniceşti. Zekuriel este o alternativă a lui Peliel care stă cu alţi 10 îngeri. Zeferiah. Zogern este unul dintre multele nume ale lui Metatron. Zerariah este unul dintre multele nume ale lui Metatron.Zefar este un înger al ceasului al nouălea. Unii cred că înc să conducă la apariţia lunii. tradiţile hecaloth ale orientului. Î textele ebraice medievale este un conducător al meteoriţilor. El apare în Zehueil este un înger care a railui. Zertianu este unul dintre mutele nume ale lui Metatron. În tradiţia hecalorth este un p al celei de a şaptea încperipăzeşte cele şapte sale mari ale cerului după unii. Zehul „locuire”. Ziel un înger al binei înţegeri. Zomen este un înger invocat în unele exoercisme. Dimpreună cu Miahil este unul care măsoară balanţele dreptăţii. „templu” este un înger care are un fel de locuinţă asupra cerului al şasele Zoharule ste desemnare a cerului al treilea şi al cerului al patrulea. Verchiel. După unii este un her Zeharpuriub „cel care eliberează” este un mare conducător îngeresc care este părător (a general al cerului) şi dătător al milei lui Dumnezeu. Unii îl indetific cu îngerul Verchiel Este un înger al lunii iulie şi al destinului uman. Se crede că însoţeşte rugăciunile în cerul al doilea. Zoigmel este un înger al ceasului al noulea care slujelşte sub Ladriel. Zizuf este un înger al al ceasului al optulea şi al tainelor duhovniceşti. Zefariel în lucrarea Mesekat azilut este un înger conducptor al altor îngeri. Zefon „o privire în exterior” este un conducător îngeresc al cerului. . Saraqiel este un înger veghetor după unii. Zeima este un înger al cerului cincilea. Zefaniel „Dumnezeu se ascunde” este în literaturile rabinice conducă îngerilor care este a doua ordione ierarhică al celor zece ordine ale kabalei. Zeracheil. Zoharoniel în tradiţiile hecaloth este numele unui înger suprem (probabil cel mai de sus) al unui nume tainic al lui Dumnezeu. Zehuliel în Zohar apare ca şi unnul dintre principalii îngeri ai primului cer. Zerul. Zogenthles este un înger care apare îân gnosticism. Zlofis este un Zofiel sau Zafiel “spaima lui Dumnezeu” este un înger care apare în unele conjuraţii solomonice. Zkzoromtiel este un conductăor al îngerilor mâniei drepte. „Cerniel braţul lui Dumnezeu” este un înger pus peste tărie. Suriel. Zianor este un înger al scrisului şi al desenului. Zethar este unul dintre îngerii confuziei şi un observator al nemuririi. Zerarion şi un observator al nemuririi. înger al inteligenţelor şi un înger al ceasului al nouălea. Este un păitor al lui merkabah. Un înger al neputinţelor după unii. Este o putere şi un eon îngeresc dup unii. Zikeliel Zigiel este un înger principal al cometelor după unii (trăsnetelor şi al funlegelor). Zerudiel una dintre cele şapte paze ale pirmului cer. Este un înger al alegerilor irevocabile. În lucrarea Traile elementaire de science oculte este un înger al soarelui. Zeroel. Zerforiah. Zerarion în kabala este un înger al vegetaţiei. Zlar în lucrarea Claricula solomonis este un înger „măreţ şi hermeneut” care atunci când invovcat este char să împărtăşească dimpreună cu omul înţelepciunea tainică a lui Dumnezeu. Zelehsel „inima lui Dumnezeu” un înger al sezonului ploios şi unul dintre cei trei lideri ai lumilor. El stă sub conducerea lui Melkejel. Zeruch. Ziuhii în tradiţiile mendeane este unul dintre cei patru îngeri ai stelelor.

Zumech „un înger sfânt al lui Dumnezeu” învocat în unele operaţii. conducător după unii al destinului uman.Zoriel este unul dintre cei trei mesageri ai lui Saturn. Zotiel. Zuflas un înger al pădurilor după unii şi al ceasului al nouălea. Zumael unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. Unul dintre cei 70 de îngeri ai naşterilor de copii. 35 „conducătorul casei tatălui familiilor din Metur . Zoroel este un înger care poate oprii după unii intuiţiile demonului Kumestrel [unul dintre 36 de demoni ai bolilor]. După un acest înger se face referire în Numeri 3. După alţii este şi un înger patron al lunii septembrie. Este păzitor al paradisului. Zuhier este un înger care după unii asistă la botezuri. Zutiel “cel mic al lui Dumneezu” în tradiţiile enohiene este un heruvim indetificat c Johiel. Zuriel „piatra mea este Dumnezeu” este conducător al ierarhiei începătoriilor. Zshael este un demon duă unii al divorţurilor. După unii un vindecător al stupidităţii. Zuhir este un înge rcare însoţeşte soarele în cursul său zilnic.

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Madia liked this
Madalin liked this
Vispren Zmaj Ioana liked this
Jazmin012 liked this
uriana47 liked this
cosminandreiluca liked this
cosminandreiluca liked this
uriana47 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->