KOSMIČKO OTKROVENJE Virdžinija Esen & Šeldon Nidl Izdavač: IP Eshoteria - Beograd 1991.

Ova knjiga će Vam omogućiti da lakše spoznate sopstveno mesto u okviru velikog Stvaranja. Veliki Zraci će Vam pomoći da bolje upoznate sebe i otkrijete poreklo i svrhu vaše duše. Saznaćete konačno šta je u stvari OM tačka. Naša planeta, naš solarni sistem i ceo Univerzum koga doživljavamo kao nešto beskonačno, samo su deo nečeg mnogo većeg, deo su Omniverzuma... Prostranstvo Omniverzuma se ne može razumeti dok ljudska vrsta ne otkrije hiperprostor. Predgovor Često se na kraju putovanja ponovo prisećate događaja i začudite kako je vreme brzo prošlo i šta se sve zbilo. To isto biva sa iskustvom bilo jednog ili više života. Istorijski posmatrano, može da prođe na stotine, hiljade ili više miliona godina, ali u stvarnosti to su samo zgode u iskustvu večno postojeće duše. Zbog toga ćemo pokušati da putem ove knjige pružimo informacije koje će omogućiti da potpunije shvatite realnosti života, kako bi vaše duhovno opažanje postiglo što veći sklad sa vašim životom kao fizičkog tela. Vi ste mnogo značajniji nego što mislite. Vi ste jedinstveni, važni, nit u tkanju, značajni deo slagalice božanskog porekla. Sve rečeno je istinito. Imajte na umu da je svako od vas nežno voljeno dete, dete Svemira, dete Tvorca. Vi ste dragoceni entitet, i zbog toga onaj koga nazivate "Ocem" brine o vama. Mnogi od vas o Bogu govore kao o Ocu. To je razumljivo, zato što vam pruža osećaj sigurnosti, osećaj da više biće velike moći i autoriteta motri na vas, vodi vas i stara se o vašoj dobrobiti. Zato dozvolite višoj sili da vas na Zemlji podržava tokom ovog perioda nazvanog Doba Buđenja, dok planetu okružujemo našom energijom. Tokom ovog perioda suočićete se sa mogućnošću značajnih promena na Zemlji, do kojih će doći zahvaljujući zalaganju ljudi. U okviru mogućih fizičkih promena doći će takođe i do značajnih emocionalnih čišćenja svakog pojedinca, kao posledice više energije koju smo usmerili na Zemlju. Ove pojačane vibracije energije uticaće na svakog pojedinca na nivou ćelije, kao i na duboke emocionalne i duhovne nivoe. Mnogi neće razumeti promene koje osećaju, ali sva živa bića osetiće

podsticaj, bilo da su u to upućena ili ne. Budite mudri! Svesno uplovite u vreme promena. Cilj nove energije, koja je prisutna od 1. avgusta 1985, jeste da vasuzdigne ka višoj ravni mira i obezbedi pozitivan ishod događaja navašoj planeti C-ton. U najvišem carstvu pravo ime vaše planete glasiC-ton. Neke od informacija iznetih u ovoj knjizi neće značiti novost. Neke od njih ste možda pročitali, primili tokom meditacije ili za njihsaznali preko ljudskih kanala koji vam neposredno prenose informacije. Možda će sadržaj poruka samo potvrditi ono što ste većnaslućivali ili ono stoje najtananiji deo vašeg bića znao –informacije poznate vašoj duši ili višem sopstvu.Međutim, većina informacija koje ću objaviti biće potpuna novost!Zahtevam da ne odbacite nijedan podatak odmah pošto ga pročitate,već da o njemu dobro razmislite i razmotrite mogućnost da se tomporukom ozbiljnije pozabavite. Svaka informacija sadrži element podučavanja na najvišem duhovnom nivou. Vi Zemljani postajetesvesni da su neki od vas prvobitno došli sa nekih drugih mesta, atokom Doba Buđenja moguće je da vam se javi želja da napustiteplanetu i njene jade. Međutim, vaša duša će vas nagnati da ostaneteda se pomogne, iako ste u iskušenju da pobegnete. Razlog zbog kojeg ćete osećati potrebu da popravite prilike na Zemlji jeste što se vaša duša odlučila da dođe i upravo se time bavi! Prava svrha vašeg postojanja na planeti jeste da joj budete od pomoći. Iztog razloga ste došli, pojedinačno i kolektivno. Vi ste došli damenjate stvari. To osećanje je deo obaveze duše da služi i, ako točini, omogućiće vam da imate koristi od mnogobrojnih fizičkih,emocionalnih i duhovnih promena do kojih će doći. Ovo vreme krije mogućnost postizanja ispunjenja, oproštaja za sva negativna delatokom proteklih života i nastavljanje puta ka višim carstvima napovratku kući.Kad pogledate prema zvezdama i noćnom nebu, možda osećate čežnju da se vratite kući. Možda ste svesni odvojenosti od nekadašnjeg zavičaja u Svemiru. Mi znamo za čežnju vaše duše i srca i došli smo da pomognemo. Ujedinite se sada sa svojomduhovnom porodicom u zemaljskoj ravni, a takođe i sa vašomnevidljivom svetlosnom porodicom. Te nevidljive sile su ovde, noseći blagoslov i darove energija koje pripadaju samoj Božjoj sili.Radujemo se što simbolično pružamo ruke da vas utešimo,pomognemo i vodimo na putu kroz zvezdani prostor.Dozvolite nam da proširimo vaše znanje i ispravimo predstavečovečanstva, otkrivanjem informacija izgubljenih u kapijama vremena. 1

Srebrni Zrak Poruka čitaocima Shodno Božjoj prirodi, mnoštvo jeste u stvari JEDNO, pa prematome sva bića visokog stanja svesti to često izražavaju govoreći "mi", "nas" i "naše" umesto "ja", "mene" i "moje".Prema tome, kad te razvijene energije razgovaraju sa namaZemljanima, one često koriste zamenicu "mi", čak i kad jednapojedinačna energija izlaže svoje misli ili razgovara sa nama. Imajteto u vidu dok čitate Kosmičko otkrovenje, koje je Srebrni Zrakpreneo čovečanstvu putem ljudskih posrednika. Međutim, može sedogoditi da jedan sagovornik upotrebi reč "ja".Takođe vas molimo da ne shvatite korišćenje zamenica "on" i"njegovo" kao isključivanje ženskog aspekta "ona" i "njeno". Ovaduhovna bića i zraci su hermafroditi. Molimo vas da uvažite jezička ograničenja po pitanju roda kad kažemo "on" ili "njegov", smatrajući da smo obuhvatili na taj način i ženski i muški aspekt. Nije namnamera da umanjimo Žensku prirodu ili osobinu! Delovi knjige koje nije pisao Srebrni Zrak, kao Što je Isusovopoglavlje ili komentari Zlatnog Zraka, jasno su obeležena.Radujte se, dakle, pojednostavljenoj poruci koja stiže sa samogprestola života i namenjena je svima koji žele da iskažu dubljepoštovanje i steknu jasniji uvid u istinske tokove procesa stvaranja. Nove istine za doba buđenjaKad biste na trenutak mogli da promenite nivo postojanja, da seoslobodite fizičkih ograničenja i sputavajućih obeležja ličnosti i sa tognivoa posmatrate planetu Zemlju, vaši bi se nazori prilično promenili,a vaše rasuđivanje bitno izoštrilo. U pravom svetlu bi vam se prikazao sav užas ljudske mržnje, nasilja i duhovne nesvesnosti, kaoi posledica svega toga - ozbiljna i hronična zloupotreba planete. Postalo bi vam jasno šta se dogodilo sa nekad najlepšom planetom uvašem svemiru, shvatili biste sa kojim se prezirom ljudi odnoseprema životinjama i biljkama, koje postoje na planeti upravo zato dabi čovek o njima brinuo. Spoznali biste nerazumnost naoružavanja ishvatili da postoji mogućnost uništenja Zemlje, kao i života u Svemiru, dovoljno nesrećnog da se nalazi u vašoj blizini.Verovatno bi bili do te mere zgroženi da bi istog trenutka poželeli da izmenite prilike, jer nerazumno ponašanje na Zemlji može daizazove eksploziju energije koja bi razorila i vaš vlastiti dom. Postoji li sused koji živi pored kuće u plamenu, a da se ne boji? Da nepriziva pomoć u gašenju požara? Takav požar, očigledno, ili se moraugasiti ili će se širiti nekontrolisano! U galaksiji

se tada oglašavauzbuna.Na uzbunu će se odmah odgovoriti na dva načina. Prvo će usleditipoziv u pomoć da se zaštiti sve u području vatre. Drugi aspekt je staranje o luđacima koji su izazvali opasnost. Prvi poziv uzbuniće svabića na različitim nivoima nadležnosti, u područjima različite fizičke iduhovne gustine, da bi se što pre došlo do rešenja u opasnosti.Vasionske letilice poznate kao NLO, koje su se pojavile posle II svetskog rata, upravo su tragale za takvim brzim rešenjima. One su posmatrale i izveštavale svoje zapovednike o težini situacije. Budući da je Zemlja planeta slobodne volje, kao uzdarja Srebrnog Zraka, ajedna drevna povelja zabranjuje neposredni galaktički uticaj bezprethodnog savetovanja sa Tvorcima, oni su samo posmatrali ičekali. Na najvišem nivou Omniverzuma, Veliki Zraci su bili upoznatisa situacijom i, kako su se redale podzemne hidrogenske eksplozijejedna za drugom, tako je rasla i zabrinutost za eksperimentalnustanicu C-ton, sada poznatu kao Zemlja.Tako se nametnuo još jedan problem. Ko će želeti da bude dobrovoljac i učestvuje u menjanju kritičnih prilika. Velikom timu "buđenja Zemlje" potrebno je više miliona pomoćnika. Propadne li iovaj poslednji pokušaj očuvanja mira, uspavane duše neće dostićirast neophodan za postizanje duhovnog ispunjenja, a u tom slučaju će samo mali broj zakoračiti dalje u svetlost. Razmislite o takvoj sudbini, imajući u vidu put sopstvene duše kroz mrak trodimenzionalnog iskustva. Hoćete li prenebregnuti položaj i opasnost koju predstavljaju oni kojisu zapalili vatru, svesni da mogu biti fizički uništeni i duhovno unazađeni? Šta bi vi preduzeli? Da li bi vas duhovna briga i saosećanje naterali da priteknete u pomoć? Pomislite na druge koji, takođe, slično vama, posmatraju tok događaja. Neki od njih su određeni da budu čuvari Zemlje i jasno vide da posao nije završen. Postoje, pak, i oni koji su u svom životu bili tako bezosećajni da Zemlji i čovečanstvu duguju iskupljenje ili otplaćivanje negativne karme. Porodico moja, ma iz kog razloga da ste ovde, svako ko čita ovu knjigu bio je izvan svog fizičkog tela na drugom nivou stvarnosti i vratio se ponovo da bi učestvovao u ovoj velikoj misiji spašavanja. Da li vam se bilo koji deo ove priče čini poznatim? Bili ste tamo, a sada ste ovde pod koprenom, zato što zemaljske negativne misli opčinjavaju i teško im je odoleti, a i mi želimo da ili skinemo. Zaista, kucnuo je čas vašeg buđenja, kad usmeravamo vibracije naše pročišćene energije, da bi vas okrepili, podstakli vašu dušu i izveli vas u svetlost. Tri su razloga zbog kojih vas obaveštavamo. 2

Prvi, zato što nam je stalo do vas. Vidite, vi ste uistinu bića energije, kojima je dat život pre mnogo eona. Čak i oni mnogobrojni na Zemlji koji su zaboravili Boga i Činili mnoga zlodela koja stranice vaših udžbenika istorije ispunjavaju stravom, mogu se iskupiti pomažući planeti u ovom kritičnom vremenu. Bićima sa ukaljanom dušom su oni sa većim stepenom nadležnosti mogli da uskrate oproštaj, ali je odlučeno da se svim dušama pruži poslednja prilika da očuvaju život na planeti. Da, odlučeno je da im bude oprošteno, uprkos tome što su duše u više navrata bile odgovorne za pustošenja. Ponovo vam kažem da nam je stalo do vas! Evo vam dokaza: oproštaj, još jedna prilika. Došao je trenutak odluke za sve duše koje ne smeju ponoviti ranije nepravde i zlodela. Ukoliko to, pak, učine, automatski sebi uskraćuju mogućnost povratka na Zemlju tokom Hiljadu Godina Mira. Ovo ste, međutim, već i ranije čuli. Zar vam nije rečeno da idete i ne grešite više? To znači da prestanete sa negativnim i započnete sa pozitivnim delanjem. Drugo, ove istine su vam prenete tako da možete da koristite novu energiju koju na planetu šalje veliki Srebrni Zrak. Za ljudsko iskustvo to je trenutak bez presedana. Srebrni Zrak je tvorac vaše planete i vaših pojedinačnih duša. Ovaj moćni Zrak vas poziva da bi vašem individualnom zraku - duši - dao duhovnu transfuziju energije duginog spektra. Srebrni Zrak je stvorio boje i iznedrio mnoga viša bića i podzrake da nastave proces stvaranja, pošto su stvoreni i razvijeni mnogi svemiri. Vama na Zemlji priča o Zracima nije poznata, a mi vam sada o tome govorimo na zahtev mnogih koji se bude i pitaju ko su i zašto su ovde. Prisustvo Velikih Zraka osećaju čak i ptice i životinje i piju sa izvora razvijene svesti, koju Zraci podstiču. Oko sedam miliona godina uživali ste prisustvo Zlatnog Zraka ili Kristovog Svetla, koje je sada znatno pojačano. Zrak poznat kao Srebrni, blizanac Zlatnog, veličanstveni je dobročinitelj! Srebrni Zrak je tvorac mesečine, začetnik duge i iscelitelj vašeg podsvesnog uma i duše. Konačno, ove tajne istine su vam poverene kako bi se zalagali za mir. Zemlja je na kritičnoj prekretnici, zbog zloupotrebe nuklearnog i hidrogenskog oružja. Ovako ozbiljna situacija zahteva vašu pažnju, odgovornost i zalaganje. Ne bi vam se obraćali na ovaj način da nije važno. Vodonik je osnovni deo grade energetskog plana vašeg Svemira. Hidrogenska eksplozija može da uništi kako strukturu vasione, tako i da raznese utrobu Zemlje. Budući daje vodonik deo strukture svemira, jedna eksplozija bi aktivirala lanac nalik

širenju raka. Lanac eksplozija bi se nezaustavljivo širio i razarao, razarao, razarao. Eksplozija bi se širila bez ikakvih ograničenja, zato što sve što nazivate vasionom sadrži vodonik. Tako bi uništili i vodu, budući da je čine dva dela vodonika i jedan deo kiseonika. Konačno, eksplozija bi zahvatila sve. Uveravam vas da veliki Srebrni Zrak ne bi nadgledao ovo majušno mesto na rubu vaše male galaksije da to nije preko potrebno. Ponavljam - preko potrebno, da bih to podvukao. Vi ste čuvari svih oblika života na Zemlji, čuvari planete i sada morate pružiti pomoć u uspostavljanju mira na C-tonu. Otkako su objavljena Nova učenja za čovečanstvo koje se budi i druge nedavno kanalisane poruke, na višim nivoima se razmišljalo o tome da li je čovečanstvo spremno da sazna istinu o svojim stvarnim korenima, kao i objašnjenje šta Bog jeste a šta nije. Ne želimo da stvorimo jaz među raznim religijama, filozofijama, ustanovama i verskim sistemima, tako snažno ušančenim u nedavnoj prošlosti planete, već naprotiv, da ih ujedinimo u jedno telo duša kojima je stalo do mira. To, međutim, uključuje i rizik koji smo odlučili da prihvatimo. Mi smo tokom proteklih sto godina objavili mnoge metafizičke informacije u Engleskoj i Americi, gde su Teozofija, različite škole "misterija", spisi Alis Bejli, knjige Edgara Kejsa, isceliteljske crkve, Jurancija zbornik, Kurs o čudima i mnogi drugi inspirativni spisi i muzika značajno doprineli podsticanju budnosti ljudske svesti u vašim zapadnim kulturama. Čak su i učitelji iz istočnih zemalja došli da prenesu svoje znanje. Sada se ove zajednice zbog pretećeg hidrogenskog i nuklearnog razaranja moraju udružiti, uprkos očigledne podeljenosti. Kucnuo je čas povezivanja i stvaranja sve većih i većih svetlosnih zajednica. To je razlog vašeg zajedničkog boravka ovde. Dakako, vi ste ranije bili u odnosima koji su možda doprineli osećanju privrženosti prema duši jedne ličnosti ili osobi od znanja, međutim, to se poništava intervencijom Velikih Zraka. Ove sile nadahnjuju mnoge učitelje i njihova učenja, i što je mnogo važnije, doprinose uzletu vaše duše ka višoj stvarnosti ili duhovnoj evoluciji, u mnogo većoj meri nego što možete zamisliti. Poštujte prošlost, ali neka vas ona ne sputava. Budite u sadašnjosti, jer samo ona drži ključ obnavljanja Zemlje. Veliki Zraci su sada pojačali poruke Gospodara Svetla, arhanđela, bića iz podanđeoskih područja, duhovnih voda, onih uzvišenih i onih koji su spoznali mir, tako da je od presudnog značaja udružena podrška svih ljudi dobre volje, posebno onih poznatih kao radnici svetlosti. Vaši sadašnji duhovni učitelji i vodiči bi očuvali 3

neprekidnost svog rada da nije bilo podzemnih hidrogenskih eksplozija i da se nije koristila nuklearna municija u cilju naoružanja i u druge opasne svrhe. Rastuća opasnost od tehnološke kataklizme, jednako prisutne sada kao i u nekadašnjoj Atlantidi - primorava na neposredno delanje. Zašto? Zato što današnji naučnici i vojna lica nisu u dovoljnoj meri koristili spoj činioca duhovnog poimanja kosmičke mudrosti i plavog zraka ljudskog razuma. Zato što su tajne razarajućeg oružja ponovo u rukama bezdušnika, od kojih mnogi očigledno neće da nauče lekciju ljubavi ili brige za oblike života na Zemlji. Oni ponovo proizvode strahotno oružje i koriste se taktikama iz vremena Atlantide, kad su žudeli za vlašću, dok tiha većina odbacuje ili odbija odgovornost u tom ključnom pitanju. Pozivamo sada obe zajednice da ispolje ljubav i mudrost. Shvatite da ni od koga ne tražimo da zaboravi drevno delo bivših duhovnih učitelja na Zemlji. Oni, njihovo zalaganje i pošteni rad, bili su i jesu sada neophodni. Većina njih još uvek marljivo radi u korist Zemlje, da bi vas naučila lekcijama morala. No, iskreno rečeno, intervencija do koje je trebalo da dođe već je u toku. Dve prvobitno od Boga iznedrene energije, Zlatni i Srebrni Zrak, udružili su svoje neopisive snage da bi zaustavili strašan razvoj ka uništenju, Zato ste sada iznenada zasuti snažnom stvaralačkom energijom, čiji je cilj da upozori čovečanstvo na opasnost koja mu preti, a svi na nebesima posmatraju zadivljeno, jer se tako nešto nikad ranije nije zbilo. Međugalaktičkom poveljom zabranjuje se samouništenje čak i planeti sa slobodnom voljom, zato sto je sasvim jasno da bi posledice toga ugrozile druge koji žive u materici božanske kosmičke energije. Roditelj svega sada opominje Zemlju da odmah uspostavi mir. U Tajnim istinama za tinejdžere i dvadeseto godišnjake kao razlog za donošenje povelje se navode užasne posledice samouništenja planete Maldek, čemu su doprineli satanski naučnici. Mada postoje zemaljski sporazumi, ovu povelju je odobrio sam Bog i vi je ne smete kršiti! Vaši opiti sa hidrogenskim i nuklearnim oružjem sada predstavljaju veću opasnost nego što je to bio Maldek. Ovo uplitanje u poslove Zemlje, za koje zna i odobrila je samo božanska energija, započelo je 1. avgusta 1985. godine, a pojačano je 17. novembra 1987. godine, kada su Bog i Veliki Zraci zaključili da je stvoreno dovoljno jako jezgro mirovne energije koje čine radnici svetla i neki drugi preduzimljivi ljudi koji su izgleda zakoračili u proces buđenja. Prvobitno odobreni period od 18 meseci produžen je za još dodatne dve godine još brže i

intenzivnije podrške. Ovaj dar vam je dat do novembra 1988, kada će se vrednovati postignuto. Budući da pojačana podrška ustvari znači promenu u vibraciji energije koja se izražava kao svest o vremenu, govoriću o mogućim posledicama za vas i planetu uopšte. Promene u kvalitetu ili brzini osnovne energije Zemlje utiče na sve, kao što i zraci Sunca i Meseca utiču na svekoliki život. Vaše poimanje vremena može se razlikovati od pojedinca do pojedinca, ali ovaj uticaj će prevazići te razlike i uticaće na celu planetu. Ubrzavanje vremena postaće planetarna stvarnost. Sada ne možete da uštedite vreme za sutra. To doprinosi opštem usklađivanju. Vaš dan ima samo 24 sata. Stvar je svakog pojedinca kako koristi vreme, međutim, sad zapažate da ubrzavanje vremena nameće potrebu da se za obavljanje nekog posla, za koji je nekad bio dovoljan jedan dan, sada utroši 20 odsto više vremena. To će trajati do novembra 1987. Zato morate da se uskladite sa odlikama svog vremena. Morate da odredite prvenstvo i koristite vreme u miroljubive svrhe. Više no ikad, VREME JE VAŠE POSTOJANJE! Iako u našoj stvarnosti vreme ne postoji. Vreme je jedna od odlika vašeg sadašnjeg sveta, te su vaša čula ograničena između vremena, prostora i kretanja. Međutim, mi vas pripremamo za četvrtu dimenziju, gde vreme nestaje i gde život određujemo prema događajima ili doživljajima, ritmovima, ciklusima itd. Na zanimljiv način nestaje ono što vi nazivate "vremenom". Da li primećujete da od nedavno vreme sve brže odmiče i da je sve teže održati korak? Ukoliko jedete lakšu hranu - prvenstveno hranljivu, presnu - dovoljno ste fizički aktivni i dovoljno se odmarate, prelazak u vašu dimenziju će vam pasti lakše. Koristite dobrobiti svakodnevne meditacije u tom periodu, okupljajte se jednom nedeljno da sa vašim duhovnim prijateljima podelite novu ushićujuću energiju. Zahvaljujući toj energiji, moći ćete lakše da stvorite tako potreban mir. Prema nekim od vaših naučnika, ove kosmičke skokove svesti postiže samo čovečanstvo, međutim, to nije tačno. Reč je o energiji iz viših dimenzija koja doprinosi evoluciji i omogućava životu da svrsishodno napreduje. Napajamo vas energijom više vrednosti. Mada ne utičete na promenu dotoka energije, poštujte dar pojačanih vibracija i nastojte da ih mudro iskoristite. Iako možete biti sigurni da je Bog deo vas, ne umišljajte da ste sposobni da preuzmete njegovu ulogu. Vaša duša je skup ili snop zraka energije koji vode vaše fizičko telo tokom sticanja iskustva na planeti. Vi niste pravi tvorci stvari i oblika života, već 4

koristite božansku kosmičku energiju da biste postigli svoj mir, mir za zajednicu, za celu planetu. Vama kao vrsti dat je "posed", zato dozvolite da objasnim Šta mi pod tim podrazumevamo. Mada vaša Biblija koristi pojam posed, on nije ispravno shvaćen. Ljudski rod nije postavljen za vladara, već mu je data odgovornost da brine o dobrobiti drugih bića koja je na planetu doveo Srebrni Zrak. Stoga svi vi snosite odgovornost da drugim oblicima života, bilo da imaju dušu ili ne, obezbedite dalji zdrav život. Neophodno je da se posed shvati kao briga o stvorenoj materiji i svim oblicima života koji postoje na planeti i van nje. Čovek može da razlučuje, odlučuje, napreduje ili nazaduje tokom razvoja energije života. Vi, doduše, imate slobodnu volju, ali evolutivni obrazac planete zahteva napredovanje i stvaralački odgovor životu. Mi se nadamo i nastojimo da se i ljudska vrsta razvija. Takav razvoj ubrzaće vašu evoluciju ka Dobu Sjaja i vratiti samu planetu na visok nivo na kome je nekad bila. Mi uzdižemo ljudsku vrstu nazad ka nekadašnjem visokom nivou i otelovljenoj energiji božanske moći. Vaš posed ili uloga čuvara sastoji se u tome da sarađujete, kao i svest o poštovanju Svemira i njegovih zakona. Nijednom stanovniku Zemlje nije dozvoljeno da, odlazeći u Svemir, pokuša na bilo koji način da menja ili vlada drugim područjima vasione. Vi možete biti samo posetioci i ništa više. Zemljanima je, dakako, dozvoljeno da posećuju vasionske prostore, ukoliko njihove letelice ne nose oružje. Poseta drugim područjima vam je dozvoljena da bi stekli predstavu o njima. Pri tom ne smete naneti štetu ničem stvorenom, bilo daje to planeta, zvezda ili struktura samog svemira. Moraju se izbeći nezgode, greške ili loše procene, koje bi mogle imati dalekosežne negativne posledice. Zemlja je vaš posed i, ukoliko ispunite tu obavezu, omogućiće vam se napredovanje ka većim kosmičkim mogućnostima. Ukoliko tokom dve godine budete otvoreni za našu pojačanu duhovnu podršku, vaš um će početi da se razvija. Vibracije koje emituju Veliki Zraci stimulisaće vaše intelektualne sposobnosti. Dosad ste koristili samo neznatan procenat genijalno zamišljenog mozga, da biste bili u stanju da preživite i uhvatite se u koštac sa životom. Kao i svaki period preporoda, tako će i ovaj podstaći sjajno stvaralaštvo, sada uzvišenijeg reda. Nadamo se da će ta promena energije pomoći čovečanstvu da se okrene miroljubivim težnjama na ličnom nivou, nivou zajednice i planetarnom nivou. Tokom dve dodatne godine dok ste pod uticajem izmenjene energije, zapazićete nekoliko stvari. Prvo,

činiće vam se da vaša ličnost "izmiče kontroli". Ipak, trebalo bi da vas obuzme osećanje veće sreće i radosti, budući da ste posredovanjem naše božanske sile prožeti duhovnom harmonijom. Udružite se sa svojim duhovnim prijateljima, kako bi popravili prilike na planeti i primili nove preporuke o tome kako Zemlju učiniti boljom. Nadamo se da ćete veću kreativnost iskoristiti za izvanredne pozitivne iskorake na svim planovima. Posebnu pažnju usmerite na budućnost Zemlje kao zdravije planete. Resite bezbroj praktičnih problema kao sto je pronalaženje najznačajnijih izvora hrane I iskorenite siromaštvo i glad. Iskoristite nove vibracije da bi se oslobodili vladajućeg načina razmišljanja o ratu I nasilju i posvetili se miroljubivom životu. Ovo može biti period radosti za pojedince, porodice, zajednice celu planetu i sve njene oblike života! Ako ste otvoreni za Novo Doba i promene koje donosi, bićete u stanju da svesno iskoristite naš dar u potpunosti. Oni koji se odupiru ili odbacuju osećanja i informacije, će verovatno početi da zaostaju uporedo sa pojačavanjem vibracija i vremenom koje juri kao kola u punoj brzini. Zemlja je vozilo - vaše vasionsko vozilo. Dok rotira svojom sunčevom orbitom, mnoge promene će verovatno doprineti razvoju Svesti i oživljavanju uspomene na Boga. Planeta je tvorevina, delom materija, delom energija, kao i vi. Iskoristite putovanje kroz vasionu i uzvišenu mogućnost veće ljubavi i mira. Dolazimo da vam ponudimo podršku, priliku da postignete ispunjenje, kao i da predočimo ozbiljnost situacije u kojoj se Zemlja nalazi. Mnogi naši planovi o podučavanju i iskustvima tokom narednih godina zavisiće od brzine kojom ste u stanju da učite i uspostavljate mir. Neka vam energija Srebrnog Zraka omogući da ispravno shvatite kako vaš svet funkcioniše. Vi ste deca Velikog Zraka. Vi ste energija. Šta ćete sa tom energijom učiniti zavisi od vas i onih milosrdnih čuvara, donosioca ljubavi. Na Zemlji postoji pet miliona nevidljivih sila da bi vama pružale pomoć, i koje žele da vas probude. Na planeti se dosada nikad nije okupila tolika armada svetlosti. Ako ste opterećeni nekim ranijim zlodelima ili negativnom karmom, sad je prilika da se iskupite ispunjavajući misiju svoje duše. Vi ste sada uzvišena tvorevina koja, zahvaljujući našoj ispoljenoj spremnosti, uživa podršku tokom dvogodišnjeg perioda. Ovaj dar je posledica brige i staranja za vas. Molimo vas da to tako i shvatite i ispunite zadatak, kojeg se vaša duša prihvatila pre nego je došla da živi ovaj život na Zemlji. Naše udruživanje u veliki savez ljubavi omogućiće da život postane ono stoje i bila 5

Međutim. ali ipak dovoljno određena da izazove nelagodnost. povezana sa drugima unutar sunčevog sistema. stenama i mineralima. Shvati da ste svi jedna planeta koja je. Ništa od onog što se na Zemlji odvija na ne-duhovnom nivou energije nije stvarno. sve duše morati da dokažu svoju miroljubivost. znaj da može da se preživi i da će proći. To osećanje je podložno promeni i nije stalno. Ovaj jednostavni zaključak je od ključnog značaja. Sveti Duh je Sveta Moć. dužni ste daje iskoristite u potpunosti. jer strahuju od načina kako će drugi reagovati na njihovu uspomenu. kako bi mogao da te vrati domu za kojim si čeznula i gde sa puno nade očekujemo tvoj povratak. ukoliko obaviš zadatak zbog kojeg si došla. Pretopi se u tu viziju! Možeš je stvoriti usaglašavanjem spremnosti i akcije. biljkama. Sada mnogi prećutkuju tu spoznaju. Zadrži tu viziju. pa čak i bol. stara dušo. namera rođena pre početka vremena. Mnogo je hartije ispisano da bi se objasnilo daje život iluzija. ako žele da postignu kosmički napredak. stara dušo. Zašto to sećanje. onako kao što su je snimili astronauti koji su bili tamo. izvan. zar se ne sećaš da si ovde neophodna i da te danas pozivamo? Stara dušo. u večnost izvan vremena. iskusio si bol. bićeš samo tri puta pozvana da prihvatiš tebi određenu ulogu u očuvanju života na Zemlji. Možda vas zanima odakle su došla 6 . jedno iskustvo na Zemlji. ili nejasna sećanja na drevna vremena kada su bitisali kao bića svetlosti. Stara dušo. Počinjemo rečima. Ne vređaj se zbog toga! Jednog dana ćeš shvatiti da energija o kojoj govorimo olakšava put kroz privremeni slepi život i omogućava oslobađanje od onog što nazivaš patnjom.Ljudi otvarajući svoje srce žele da budu prihvaćeni i da dobiju objašnjenje svojih iskustava. znaj da ćeš zauvek biti u milosti. gledaj na unutra. Sad od tebe. AMEN Isus Hrist KOSMIČKO OTKROVENJE . niti trajno ili utvrđeno. u tom blistavom trenutku povešćemo planetu i njene stanovnike do bezvremene svesti koja peva božansku. Kako je stvaranje očitovana energija. Ljudi širom planete počinju da sanjaju. sve se menja iz trenutka u trenutak. Pozivamo te da prisustvuješ sadašnjem trenutku. povezanim vezama mira. Sve stvari i događaji poseduju nebrojene nivoe i spojnice. sa svekolikim životom. Naša namera je da vas oslobodimo starih shvatanja prožetih iluzijama o životu i njegovoj navodnoj konačnosti. stara dušo. iznad. razmisli dobro o ovom pozivu. prihvatiti i potvrditi sećanje. jedan život. kad se konačno usude da progovore možda neće naići na osobu koja će ih sa puno razumevanja saslušati. mir se mora uspostaviti. odnosno oslobođena negativnih uticaja ranijih iskustava. a upravo je to ono što mi želimo. nejasna. Znaj da će tokom preispitivanja koje sledi posle ovog života. uviđamo da su svaki molekul. Druga reč za moć je duh. životinjama. Neke duše su u prvobitnim životima na planeti boravile kao ne. bez gustog fizičkog tela. Stvaranje uvek obuhvata kako celinu. pak. Uprkos tome što posedujete samo ograničenu stvaralačku moć dok ste na sadašnjoj dužnosti čuvara. Tad predaj svoj dar brige.prvobitna namera. Da. tako i odnose njenih delova. kako bi mir postao stvarnost. Vizueliziraj divnu titravu planetu sa probuđenim čovečanstvom. imaju vizije. tražim da u mislima stvoriš sledeću sliku. ispod i kroz ono što misliš da vidiš. Sada ću dva minuta posvetiti duši svakoga od vas. i zamisli daje Zemlja izlečena od nasilja i rata za dobrobit drugih i vaše blagostanje. atom. pa čak i manje čestice u spletu međusobne povezanosti. Posmatraj Zemlju iz vasione. svaki deo ili nivo do kojeg sedopre se otvara i tako. Da. ali samo ako si u stanju da je shvatiš.fizička bića. kad mogućnost opažanja i korišćenja kosmičke energije može zaista značiti spas. a svako ko hoće dalje da napreduje neka utihne i zamisli da ga okružuju zlatno i srebrno zračenje. rajsku melodiju i blista zapljusnuta čistim zlatom i srebrom. Sećanje na to postojanje duša ponekad došaptava svesti. Ovo je prvi od tri odobrena poziva i ako se još nisi "latio posla svog oca". čak i u fizičkom svetu. Uspomena je kao dalek san. uzburkana sećanjem na odabrani cilj s onu stranu vremena. Kad osetiš patnju. na kraju. Bez obzira staje energija stvorila ona se da razložiti. kao vibracija molekula svetlosti. plešući na ponoćnom nebu kosmičke energije. Ljudima je neophodno da se osećaju bezbedno kad nekome poveravaju da su više nego jedno telo. Stara dušo.Poglavlje II Vi i Stvaranje Stvaranje je sila koja se očitovala. Uveravam vas da su generacijama strahotne posledice bile cena za otvorenost i zato je razumljivo oklevanje. Shvati da opažanje ograničava moć shvatanja stvarnosti i zato što fizičkim putem ne opažaš energiju. ukoliko se javi. misleći da sa njima nešto nije u redu -da su nastrani ili čak ludi Nažalost. Poštuj ih. da bi se uspešno uspostavio mir. Moraš shvatiti suštinu stvaranja i kako funkcioniše. stanovnicima mora i pticama vazduha. Kad opažaš materiju i život. ne prihvatiti kao istinu o sebi i ne istraživati smisao svog sadašnjeg života na Zemlji? Mnogi ćute.

Zlatni Zrak je postao vrhovni donosilac kosmičkih zakona i brinuo da se Bog poštuje. Svemir i vašu planetu. Mi smo objavitelji života kroz našeg Roditelja. Budući da je u tom Svemiru postojala velika praznina. Koliko vrsta drveća postoji? Za koliko vrsta hrane smo se pobrinuli? Pogledajte samo izbor voća koje se nudi na ovoj planeti i koji je bogatiji od svega ranije stvorenog na drugom mestu. To je stopljena sveukupnost onog dela Boga koji je on odlučio da ispolji. ta ogromna sila emitovala je deo sebe u obliku dva snažna zraka energije koja će stvarati. To je više nego što obuhvata pojam hermafrodit. Jato zvezda? Usamljena planeta? Šta se želi i zašto? Kad je reč o usamljenoj planeti. na isti način kao što bi grupa arhitekata to učinila na Zemlji. U matericu života koju je Bog pripremio. zato stoje to što vi nazivate Bogom iznedrilo prema svom liku dva velika Zraka. Srebrni Zrak. mi nismo shvatali naše moći niti znali šta bi trebalo da radimo. drugi je srebro. Zlatni i Srebrni Zrak. stvorio sam 12. niti su Veliki Zraci jutra i noći. predstavljeni kao stvaraoci. Nametnulo se pitanje sastava tvorevine strukture koja se stvara. Radili smo zajedno u mladim svemirima. Zatim se morala predvideti veličina objekta. pripremljeno za nastanjivanje i čuvanje. Jedan je zlato. Zbog toga nas često određuju. Moj Vrhovni Savet Stvaranja razmatrao je i razlučio zadatke nametnute potrebama prvobitnog plana. mada vremenski sled nije bliže određen. kao muški i ženski princip. Obe tvorevine kao neposredni potomci Prvog Uzroka. Zbog veoma neuobičajenog eksperimenta sa 7 . a koju ćemo nazvati kosmička energija. Nigde više nećete naći tako raznoliko kamenje. Na njoj obitava više oblika života nego na bilo kojoj drugoj planeti. prilično je tačan. Zemlja je zapravo Rajski Vrt. sam odlučio da tu stvorimo malu planetu eksperimentalnu planetu velike lepote i raznovrsnosti. bili smo Reč smo posle čistog začeća u drevna vremena nastavili da stvaramo u Božje ime. prekrasno mesto u gustom obliku. bogat životinjski svet i mnogobrojna stvorenja koja plove morem i vazduhom. ma kako to čudno zvučalo. pa smo objavili da tražimo dobrovoljcečuvare. Biti toga nesvestan znači promašiti smisao ćele planete. Ja. Ona je ono što bi vi nazvali eksperimentalna stanica. u smislu kako ga vi shvatate. Već i samo cveće je dokaz raskošne raznolikosti. U početku. Ja. biljke i drveće. mogu stvarati materijalne i energetske oblike života. konačno smo iznedrili ovo izvanredno.ta prvobitna ne-fizička bića na Zemlju? Ko su bile te energije koje su živele na drugom mestu u galaksiji? Na početku razgovora molimo vas da shvatite daje vaša planeta koju zovemo C-ton najlepša planeta u 12. Zlatni i Srebrni Zraci su Bog koji se izražava izvan sebe. Međutim. mi odlučujemo o njenoj svrsi i veličini koja bi u najvećoj meri odgovarala nameni. na svakom kvadratnom santimetru je više lepote nego na bilo kom ranije stvorenom mestu. mi smo u stvari jednako moćni i sposobni da Činimo sve. Mi Zraci smo udar ili impuls stvaralačke aktivnosti. Na donošenje odluke je uticala podesnost postavljanja fizičkog oblika materije u određeni prostor. Ona je često radosno izražavanje težnje ka lepoti ili osobenosti nečemu drugačijim od onog Što je prethodilo. nikada sa tolikom velikodušnošću nije posvećena pažnja raznolikosti boja. Nakon više miliona godina planiranja i stvaranja. oblicima i međusobnim odnosima svih živih bića. Dopustite mi da u vezi sa C-tonom kažem nešto više o razigranosti duha. kao što možda pretpostavljate. Svemiru postojala je velika praznina. Stvaranjeu svojoj nameri može biti čista i nevina razigranost. Nikad pre nijedna planeta nije tako brižljivo planirana. udahnjujući život oblicima isto kao što umetnik slika ili kompozitor komponuje. dva prvorođena stvorenja. lepote i umetničkog savršenstva. koji su takođe moja tvorevina. Srebrni Zrak se i dalje bavio stvaranjem. uzbudljivo. koje sam iznedrio kao i nadbića zvana Gospodari Svetla. a zatim se dogovorili i podelili domene delovanja. dozvolite mi da vam prenesem dodatne podatke o neophodnim osnovama za stvaranje tako izuzetnog mesta. Potom su nam bile potrebne duše koje će obaviti osobene zadatke stvaranja. Sad mi dozvolite da nešto više kažem o procesu stvaranja vezanom za 12. odlučio sam da stvorim veoma lepu planetu po imenu C-ton. drago kamenje i minerale. U 12. Život se raširio zahvaljujući nama. Kažem "ja". što u stvari jesu. Drugo značenje za Reč jeste snopovi energije ili vetrovi kosmičke sile koja zrači stvaralačku nameru. čin stvaranja nije uvek isključivo logična odluka. uporedo sa sticanjem iskustva. Svemir uz pomoć deset podzraka. Tok razvoja. kako je kratko iznet u svetoj knjizi poznatoj kao Biblija. Srebrni Zrak. Hoće li to biti usamljena zvezda. Biblija kaže daje Gospod objavio Reč. međutim. Priprema je počela određivanjem mesta gde će se planeta postaviti. Svest o tome je dolazila postupno. U celovitijem pojašnjavanju stvaranja vaše planete C-ton. budući daje krasi raznolikost. Ona je jedinstvena. Svemiru. Namena nove planete podrazumevala je da određen broj duša i bića koje je stvorio Srebrni Zrak pomažu u poslu koji je zahtevao stalnostvaranje materije. Mi.

Ako ništa drugo. zato što prevladava u tom području i zato stoje plavo-bele boje. To nije beznačajno dostignuće. a sa tim se mi sad tokom Doba Buđenja ozbiljno hvatamo u koštac. Za C-ton smo odabrali izvesne elemente. obiluje vodom i velikom kopnenim prostranstvima. a svaka od njih poseduje sopstvene isceliteljske moći. Hemijski sastav C-tona je veoma osoben po svojoj zamisli.) Budući da 8 . preuzimate ulogu spasioca planete i latite se izvršavanja tog zadatka. poštujete i podržite naš plan stvaranja C-tona. kao čuvari. Bog postoji. namenjenom vašoj planeti. Međusobno su povezani čak i elementi iz kraljevstva minerala pod zemljom i stvorenja koja obitavaju na površini. Tamo gde postoji raznovrsnost. stoje inače neuobičajena činjenica. već stotine različitihvrsta koje se šire kopnom. prisećaju ili samo zamišljaju druge planete i njihov izgled. Planetu možete očuvati samo poznavanjem i prihvatanjem holističke osobenosti prirode. da bi se obezbedila potrebna veličina i težina u uslovima gravitacione sile. veličanstvenog spomenika božanske stvaralačke moći. Drugi činilac prvobitnog plana bio je ogromna raznolikost svake vrste. objasniću u glavnini crtama bitne osobenosti koje utiču na izgled budućnosti vaše planete. potrebnih eventualno u kasnijem periodu. Došao sam sada upravo zato da te stvari razjasnim. Odlučili smo se za ugljenik. plutonijum i mnogi drugi vama poznati metali iskorišćeni su za osnovnu strukturu planete. ili duhovna bića. Na ovoj eksperimentalnoj stanici vampostaje jasno zašto su ljubav i poštovanje tako preko potrebni. srebro. Svako suprotno uverenje je ludost. Ovo ponavljam zato što čini bit vašeg ljudskog postojanja u zajednici sa svim drugim stvorenim oblicima. Bez toga. Molim vas. Naš rad je prvenstveno bio usmeren na to da stvorimo planetu kao entitet prilične čvrstine koji je u stanju da bez problema očuva orbitalni položaj. Mi se nadamo da ćete. To znači da nijedan oblik života ne može postojati odvojen od drugih. duhovne razboritosti i osećanjem odgovornosti starate o svemu stvorenom. Ukoliko ste u stanju to da učinite. koji. uranijum. pa je to iziskivalo brižljivo planiranje i veliko zalaganje da se ostvari i očuva. pak. I dalje se čudimo naivnosti u vašim shvatanjima o načinu stvaranja svetova. Vama su potrebne biljke koje su vaše uže za spašavanje.slobodnom voljom. vazduh koji dišete. nije stvoreno jedno drvo. Biblija ne kazuje dovoljno o pravim razlozima stvaranja Zemlje i zato činite nerazborite stvari. ali vreme je da shvatite da Roditelj dela posredstvom svojih iznedrenih potomaka. ali tu živite i dužni ste da poštujete zakone svemira koji su na snazi. Jedan od vidova plana stvaranja C-tona bio je da. njihove osobine i obrise. gvožđe. Ovakva međuzavisnost nije uobičajen obrazac planetarnog života. čak ste se i vi ljudi smirivali u tihom zagrljaju božanske lekovitosti. za koje vi smatrate da su gotova stvar. Vi. zlato. ukoliko budete shvatili ovaj planetarni eksperiment. a mi posredstvom naših. Vi dobrovoljci ste lebdeli iznad površine planete kao duhovni oblici života. je pravi dragulj raznovrsnosti privlačnosti! Njoj je dodeljen najbitniji deo eksperimenta – slobodna volja. koje se nadam da vi Zemljani i vaši naučnici umete da cenite. Vaša planeta je potpuna. Vi nemate moć da utičete ili odbacite međuzavisnost. mora uspostaviti vezu sa svim svojim delovima. Zimzelen hrani i krepi samu planetu. da bi preživeo. Da. Neki od vas koji čitate ove redove se možda sećaju. Da li vam je poznato da druge planete raspolažu samo sa tri do sedam elemenata? Vaša planeta. Ukoliko zaista shvatate da ste još uvek čuvari zaduženi da iscelite planetu. mora postojati i slobodna volja izbora! Slobodna volja kao činilac zamišljena je tako da doprinese radosti življenja i poštovanju te mogućnosti. nisu živela zajedno sa drugim oblicima na planeti. Bakar. da bi savladali izazove pripremanja fizičkih svemira. Analogno tome. Predviđena je atmosfera od koje zavise svi oblici života. ali je izazvala beskrajno uništavanje. (Posle "pada". cink. bar se nadam da ću promeniti svest o pojednostavljenom načinu shvatanja procesa stvaranja. Nikal. biti u stanju da se sa više mudrosti. Naša je želja da izmenimo vaš uzor rušilačkog ponašanja. Stabla sekvoje poseduju energiju kojom leče područje srca i grla. jedinstveni svežanj života. poseduje planetarnu supstancu zasnovanu na ugljeniku. tako i sve na njoj stvoreno bude u odnosu međuzavisnosti. lakše ćete shvatiti informacije koje dobijate. Kucnuo je čas da čujete. Biblija govori o posedu. kompletna jedinica. kakav bi kraj mogao da se očekuje osim smrti i razaranja. Vi niste stvorili planetu. slušajte pažljivo ono što vam govorim i u ovom kritičnom času za bezbednost svih upotrebite svoju mudrost. ali ne i o vašim posebnim odgovornostima kao čuvara pod vašim pokroviteljstvom. kako sama planeta. svi oblici života. kao i sama Zemlja stvoreni ste od istih 110 osnovnih elemenata. zato što vam daju kiseonik. Na samom početku. duše dobrovoljaca. zato što njihovi oblici i pokretljivost omogućavaju podsticanje razvoja gušćih oblika života. na primer.

Međutim. Svemiru bio dovoljno upućenu sejanje života. ja sam počeo da zračim zlatnu silu ka 12. veselošću i zanimljivošću. da njihova duša i dalje živi. već smo učili eksperimentišući. Učili smo radeći. pa ipak. ja sam kao snažno usmereno svetio postao okosnica božanskog zakona. Da ste mogli da me posmatrate videli bi zlatni tokzračenja kilometar i po dug i kilometar širok . ali ne i materiju. smo zapazili znatne teškoće u stvaralačkom procesu. svaka duša spremna da se seti svog pravog porekla i prirode može biti spašena. Nismo želeli da uništavamo. zahvaljujući dotadašnjem stvaranju različitih oblika. Mi nismo odmah. u trećem svemiru sam shvatio da će jedan od naših Zrakova morati da postane izvor podržavanja božanskih zakona i moći. Usmerio sam zato svoju pažnju i nameru da bi ih ohrabrio i probudio im želju za životom. gajićete duboko poštovanje prema našem izboru i projektima. zato što energija Zlatnog Zraka još uvek pulsira podržavajući sećanje na Tvorca. Dovoljno je reći da sam do trenutka kad sam se posvetio 12. i pored toga stoje neko napustio pravi put. Srebrni Zrak. Prema tome. Želeo sam da pomognem tim dušama i pružim im nadu. Dakle. da ponovimo o stvaranju C-tona. Posle izvesnog vremena provedenog u jednostavnim opitima. ovo mestašce je umetničko delo. Mnoge od starijih planeta su lepe. Hvala ti za tvoju pomoć i posvećivanje kao čuvara C-tona. mogućnost da učinim što poželim. biljaka. Bio sam svestan Boga i sebe i svog blizanca. te smo se organizovali tako što smo naše dve energije usmerili u različitim pravcima. drveća. To je pravi vrt. Sada molim Zlatni Zrak da iznese svoja tumačenja na ovu temu pre nego nastavim dalje.što se ogledalo u smanjivanju njihovih energetskih tela. Pošto smo doneli odluke da ne uništimo nijedan život niti dozvolimo da bilo koje biće umre. PORUKA ZLATNOG ZRAKA Biti stvoren od same biti velikog Tvorca za mene je značilo iskusiti svest. posle onog što vaša Biblija naziva napuštanjem Boga i "padom". Ja sam više vezan za načela Univerzalnog Zakona ili mentalni i intelektualni vid volje i moći.svaka vrsta poseduje određene osobine kako bi pomagala drugim oblicima života. Veliki Zraci. Ako ste ikada posmatrali goleme čete cveća. kao što to čini vaša duša. budući da su posle bola i patnje izazvanih neuspešnim sučeljavanjem malobrojne ekspedicije sa uticajem PobunjenogZraka. koji ne poštuje Roditelja Svega (i koji se konačno odvojio da bi samostalno stvarao). Svestan sam bio podrške da stvorim nešto što bi ispunilo "prazninu".moćniji od milion sunaca. Moja životvorna snaga je bila neophodna. mi smo koristili materiju kad je bila dostupna. Usmeravanje moje pažnje na Zemlju značilo je podršku postojećim oblicima života. Bio sam vezan sa svog roditelja pupčanom vrpcom čiste energije i osećao neizrecivo duboku bliskost. uspostavljena je međuzavisnost koja se mora očuvati čak i sada. dok je Srebrni Zrak i dalje bio više okrenut stvaranju svemira i oblika života. ali nije bilo prisutno osećanje opasnosti. duše onih na Zemlji utonule u duboku potištenost. stvorenja iz mora. životinja. Mi. Bilo mi je jasno da bi sa prestankom dotoka energije mog roditelja prestalo i moje postojanje. da su vam poznate neke druge planete i njihov izgled. Moj Zlatni 9 . Odlučili smo da u neiskorišćenom deluvasione stvorimo malu planetu. pošto smo kao Zraci iznedreni iz božanske svesti. negativno. potpuno drugačiju od svega dotadašnjeg. a potom svemira.Moramo da udružimo naše energije da bi očuvali planetu i svekoliki život. U trenutku kad je vapajući poziv za pomoć dosegao Boga. Bilo je to kao kad se dobija blanko ček ili slikarsko platno. pa sam ja preuzeo taj važan zadatak. i da njenim čuvarima podarimo slobodnu volju. Nije bilo lako naučiti kako da iz naše božanske prirode iznedrimo sve stvoreno. Ipak. ptica. mada smo imali tu moć. Srebrni Zrak se pri stvaranju koristi bojama i energijom svog bića. Prisutna je bila i svest -utisak o ogromnom prostoru koji sadrži životnu snagu. Krenuli smo od zamisli ili namere. Odlučili smo tada da ništa stoje stvoreno ne uništimo. Ja koristim svoje vibracije ili impuls da bi podstakao postojeća bića na duhovni razvoj i saradnju u okviru jednog ili medu različitim svemirima. Međutim. žitelji Ctona. ili jedinstvene ili zanimljive. oblikovali materiju. Kvalitet moje suštine obeležavalo je i pozitivno i. Srebrni Zrak i ja smo zajednički radili na stvaranju planete. Svemiru obgrlivši planetu Zemlju energijom. Morate shvatiti da je bilo neophodno nešto preduzeti kad je energija Zlatnog Zraka pre oko sedam miliona godina zapazila da duhovna bića dobrovoljaca zapadaju u negativnost. prouzrokovane Pobunjenim Zrakom. velika raznolikost takođe odiše lepotom. Znali bi daje to zaista vrt. Znaj to o čuvaru. i poštuj gde si i šta si. Potom smo ispitali nanose gasova u slobodnom području i proverili da li se neka čvrsta materija ili objekat kreće ka tom prostoru. Želja za nastavljanjem života razlog je stoje spušten veo na njihovo traumatske planetarno iskustvo i sećanje.

Kad se duhovni učitelji i savetnici pojave u dimenziji koja nalik vašoj ima ˝vreme˝ oni sa sobom donose moj uticaj i podršku. na planetu je bio usmeren samo deo niskih vibracija moje energije. Međutim. Od tada sam u svakoj duši održavao stalno prisutnom mogućnost sećanja i iskupljenja. kao što smo prvobitno istovremeno iznedreni. a kako je 10 . Ona je početak svega. Shvatite da je to Moć Života. ali je sasvim sigurno da i Srebrni Zrak to shvata i izražava. Utisak da je naše delovanje razgraničeno te da smo zbog toga različiti. da smo mi dve . Svemiru. Ona se često jednostavno naziva svetio ili ljubav. Neposredno posle negativnih događaja duša se sećala bolno. ali nažalost. samo ih je mali broj slušao tokom poslednjih nekoliko hiljada godina. Samo ako je to želja Tvorca. I pored toga što ste tokom proteklih 6. energija. sunčev sistem. To je nešto nepojmljivo. mi smo.M Krist" obično znači Svetski Učitelj Svetla ili nadahnuće . Mada obojica potičemo od Tvorca i imamo jednake moći. koje najvažniji duhovni učitelj I koja je religija najbolja. i galaksiju koju ugrožava nasilje rasplamsano na vašoj planeti. Shvatite značaj ovog izvanrednog. Zlatni Zrak. Oni koji su ostali posle teških dana. Ponovo vam kažem. Koga ne bi povredila silina bitke Pobunjenog Zraka i našeg Gospodara Plavog Zraka. ipak se teži istom cilju Vaša svest o sebi kao delu sveukupnog života i spremnost da učite i rastete odgovorno kao član ogromne kosmičke porodice.energije jednake po moći. ono najznačajnije što se na vašoj planeti odigrava danas jeste. Moja energija je Hristova Svest ili Hristovo Svetio u 12. pa ipak. Vaš pojam "Hristova Svest" ili "Hristovo Svetio" znak su da postoji opšte razumevanje i poštovanje Boga I Zakona koji podržavaju stvoreno. Ta odgovornost je isključivi temelj Svemira Svetog Svetla. Zraci su prisutni da bi duhovno okrepili ćelu civilizaciju.000 godina imali učitelje Hristovog svetla. čak i dok Srebrni Zrak. Vrhovni Savet i Gospodari Svetla planiraju i stvaraju nove materijalne svetove. da je Srebrni Zrak usmerio svoju energiju i ličnu pažnju odazivajući se mom pozivu. Poruke su sledile jedna drugu. Mene. Božanska priroda u materiji zahteva ravnotežu.Zrak vam šalje podršku. Dozvolite mi da zastanemo i razjasnimo pitanje oko koga se vi na Zemlji stalno sporite . a sada je na Zemlji prvi put zajedno sa velikim Srebrnim Zrakom. poreklo i dužnosti na Zemlji. Odgovor je veoma jednostavan i zato se od vas traži da se ujedinite i okanete oholosti u međusobnim odnosima.određena duša koja koristi Zlatni Zrak da bi poboljšala osobine svih duša. Na taj način je bilo moguće očuvati materijalne svetove i svekoliki život. ste odgovorni za svoja dela i ono što stvorite. Vi. volju i moć. To je svima na raspolaganju i bez obzira koje se ime koristi u obilju postojećih jezika. On je iznedrio dva čeda nazvana Zraci. arhandela Mihaela? Ko ne bi jadikovao nakon pobede Pobunjenog Zraka? Bio je neophodan moj snažni životvorni uticaj da bi se ohrabrili oblici energije da ostanu na planeti i ispune svoju prvobitnu obavezu kao čuvari Zemlje. Posle ulaska duše u gustu materiju i nesposobnosti da povrati bivše visoke duhovne vibracije. kao I mi.naizgled različite . može se objasniti na sledeći način. Milionima godina sam na Zemlju slao energiju niže vibracije posvećenu popravljanju nanete štete. možda je najjednostavnije uporediti sa električnim impulsom ili udarom. Ta energija je neophodna da bi se u materijalnim svetovima održavao svekoliki život u savezu saradnje. neobičnog događaja. Svi veliki učitelji glavnih svetskih religija su se napajali na izvorima snage i moći Zlatnog Zraka. Kako je jednostavna ova poruka. Zlatni Zrak predstavlja Božji autoritet. Svi oni su koristili moć moje kosmičke volje i namere. dok je energija Srebrnog Zraka bliža podržavajućem aspektu. Tim pojmom se ističe ljubav u smislu brige ili staranje kao vida postojanja. dogovorom. vaše napredovanje je stagniralo. isto kao što i vaša priroda uspostavlja ravnotežu između te dve suprotnosti. da bih nadvladao strah i očaj izazvan događajima koji su se zbili. koje skladno zajednički deluju u ime Jednog. Zlatni Zrak se brine da oblici života ostanu u okvirima duhovnog poštovanja.Posle "pada" sam usmerio Zrak ka Zemlji. snažno i živo. planetu. cenili su moju energiju koja je ulivala hrabrost i volju za životom. zato što bi povlačenje moje pune snage iz drugih svemira sveta svetlosti značilo njihovo ugrožavanje. Postoji jedna božanska sila. samo što svaki od nas ispoljava više jednu osobinu na račun druge. stvarni Tvorac ne prebiva upojavnom. na vašu planetu su dolazile mnoge uzvišene duše učitelja da vas upoznaju sa svemirskim načelima i probude u vama sećanje na vašu pravu prirodu. međutim. to su načela kojima se mi rukovodimo. neznatno izmenili naše frekvencije. To je razlog što u eteru pojačavam vibracije energije Zlatnog Zraka. To je događaj bez presedana u svim svemirima. Zastanite na trenutak i pojmite da je deo zbijene suštine samog Boga zanemario prilično dugo druge obaveze da bi pomogao čovečanstvu. mi ćemo ponovo uporedo doći. bez obzira na postojeće osobine.a to je naime. U našoj prirodi su sadržane osobine koje vi razlikujete kao muške i ženske.

a koji su izraz naše pojačane energije I pažnje. n. Između energija Isusa i Sanande postoje drugi nivoi odgovornosti. Isusova požrtvovana spremnost da sa vama ostane do kraja ciklusa ukazuje na veliku duhovnu uslugu na koju je malo ko spreman. Zemlja je upravo sa spomenutim bićima bila u odnosima koji su doveli do karmičkih posledica. ali su oni u suštini izraz Jednog razuma. poznat po svojoj nepokolebljivoj ljubavi i brizi. 56 Temelji za osnivanje SAD 38 Magna Cara 22 3 g.. Ipak. Energija koju smo pružili ili usmerili ka Zemlji tokom poslednjih 2. Na tabeli koja sledi možete pratiti tok razvoja čovečanstva i upoznati se sa sadašnjom brzinom napredovanja. tako da se ćela planeta kupa u njegovom sjaju. novembra 1986. vašem sunčevom sistemu I Zemljinom okruženju. ili Isusovo uskrsnuće 3 4 g. ali ga mnogi Ne prihvataju.složen vaš način ispitivanja istine i prihvatanja njenog smisla o ponašanju prožetom ljubavlju. upamtite ime Sananda. Prihvatite njihov primer zajedništva da bi se očuvao spoj kvaliteta I snage. zapazićete događaje do kojih je došlo u fizičkom svetu. Učitelji na Zemlji su u vašim istorijskim udžbenicima imali razna imena. što u stvari i jesu. ne dozvolite da u vašem odnosu prema njima pravite razliku. Pod njegovim uticajem je i čovečanstvo. poznatoj kao Atlantida. Međutim. najsposobnijoj da vas dovede do prosvetljenja. st. oprosti i podstakne vama svojstvena pozitivna osećanja. vaša duša će naći mir. On nikad nije propustio priliku da isceli ljudsku osećajnu prirodu. Mada je istorija zabeležila Isusov dar i uskrsnuće. njegovim galaksijama. zato što u vašem kvadrantu Svemira Zemlja ima najveći broj duša. Svi oni postoje i svi su neophodni. Svemiru. Svi učitelji su u više navrata posećivali vašu planetu. zato što će se u budućnosti možda javiti potreba za galaktičkom razmenom. Tabela stope prosvetljenja tokom duhovne evolucije na Zemlji: Stopa: Događaj: 100 Doba sjaja koje tek dolazi 67 7. čak i u vašem ograničenom shvatanju. Kako sve brže napredujete ka proširenoj svesti Doba Buđenja. To znači da su dobrovoljno ponudili svoje usluge na poseban način i na određeno vreme. nalazi se I moja tvorevina poznata kao Sananda obdarena posebnim sposobnostima. Ipak. U višim dimenzijama gde Srebrnom Zraku u daljem procesu stvaranja pomaže devetočlani Vrhovni Savet Stvaranja. On vam je primer. Proučavajući proces širenja svesti tokom proteklih 2000 godina. se koriste Zlatnim Zrakom da očiste i pročiste vašu dušu u ovom kritičkom trenutku. 11 . kako je i sam rekao. da bi se postigao veći učinak I napustile težnje ka nejedinstvu. Da lije to jasno? Sananda je moj predstavnik i sada radi na razjašnjavanju I planiranju odnosa koje ćete vi Zemljani uspostaviti sa svemirskim bićima i drugim oblicima života koje je stvorio Srebrni Zrak. e. a one se sada moraju ukloniti. e. Hrišćanstvo ga je pogrešno shvatilo kao spasitelja. Za neku dušu može jedna vera ili učenje imati veću privlačnost. sada je zahvaljujući tome postavljen za Svetskog Učitelja i koordinatora naših aktivnosti. Dakle.000 godina omogućavala je širenje duhovnog prosvetljenja. Tom jedinstvu teži svest i to je ono što se postiže prosvetljenjem. znaj da su svi veliki učitelji i majstori vezani za istoriju Zemlje i postojeće nedoumice ponovo došli da bi pomogli. Prethodna iskustva sa određenim učiteljima i njihovim porukama uticala su na vas da se usmerite prema jednoj duhovnoj zajednici. Sananda izražava moju suštinu u Omniverzumu. To ne znači da su neki bolji ili dragoceniji. ne treba ga smatrati Bogom. što zavisi od ranijih susreta i uticaja na rast duše. da li shvatate daje on boravio na planeti da bi pojačao suštinu mog Zraka u okviru dvehiljadugodišnjeg plana i podsetio svaku usnulu svest duše na prvobitni ugovor kao čuvara Zemlje? To znači da ste posle Isusovog uskrsnuća. Sananda ovom kritičnom periodu koristi moj Zlatni Zrak naročito u 12. sve te zajednice će se sada ujediniti. godine primali čak 67 odsto evolutivne podrške i energije za razliku od 22 odsto pre tog perioda. kao i milioni drugih energija. Kad budete razumeli i živeli tu istinu. Duhovno znanje dostupno. biće postignuto duhovno isceljenje. nadamo se da ćete sagledati povezanost svih učenja i shvatiti različite delove kao celovitost.Isus. U protekloj epohi. novembra 1986. na Zemlju. znanje i staramo se da prekoračite poslednji prag ka planetarnom prosvetljenju. iako su neki odabrali aktivniju ulogu od drugih. može vas privlačiti i nekoliko zajednica. usmeravanje energije Srebrnog Zraka na dobrobit planete 58. pa sve do 17. Mojsijem. On. uzor. koje nema potrebe da sada objašnjavam. prema proceni Viših Sila 62 Proleće 1986. ili drugim poznatim učiteljima. Kako se dar ispunjenja nudi u ovom životu. Ukoliko ste u vezi sa Krišnom. Muhamedom. Mi smo tu da damo snagu. Budom. Učitelja i njihovih duhovnih ili verskih pokreta ovde ima mnogo. S punom ozbiljnošću vam preporučujem da vizuelizujete blješteći snop zlatne energije usmeren na ovaj kvadrant svemira. kao I oni koje vi nazivate svemirskom braćom i sestrama.

Oprostiće se sve što ste učinili i nameravali da učinite. od prašine do galaksija. Znaj da kosmička energija. Za svaku se dušu zna. Dovoljno je reći da mamutski svod čeka da stvaralačka energija započne setvu ili sađenje. pamtite! Kosmička energija se javlja u. Zraci. Kosmička energija stalno teče.gasovitog materijala. nastojeći da stekne mir i stara se o planeti i svim oblicima života. Međutim. na vreme ćete shvatiti do koje mere i sa kojom odlučnošću mi bića svetlosti ili više sile brinemo o vama. zabeležena tokom osam miliona godina boravka vaše duše ovde. upravo objašnjena tipa božanske energije . Iskoristite tu jedinstvenu priliku. koja omogućava proces stvaranja. ukoliko već niste sklopili takav ugovor. Ove dve stvaralačkeenergije poznate su kao Zlatni i Srebrni Zrak. Univerzumu. kako bi ispunio svoj zadatak donošenja plodova. molim vas da dobro razmislite o onome što sam rekao. ukoliko ne raspolažete drugačijim obaveštenjima. Zato vas molim da ne mislite da je Univerzum prazan. bes. Univerzum je ogromno. Zapamtite da Bog ima dve energije. naravno. oprostiće vam se sva duhovna zlodela. imajte to na umu i ne dozvolite da nevidljivu "ribarsku mrežu" stvaranja povrede vaše naprave. Razlog tome je naša želja da dobijete sve tri mogućnosti za ispunjenje svrhe svoje duše. a vaše poimanje života biće prošireno novim uvidima. Stalnim kretanjem energija neguje i štiti stvoreno. međutim. zato od vas tražimo da pažljivo slušate i dobro razmislite. o njoj se stara. preneo Sananda. Da. neumorno teče nesmanjenim intenzitetom. Pokušajte da u sebi nađete nadahnuće da prihvatite i ohrabrite druge da očuvaju nadu. razvoj i stvaranje mnogih vrsta . ne znamo kako je nastala. Budući da ovaj čvrsti spoj utkane energije održava druge oblike života i njihove materijalne svetove u pravom položaju. beleži njeno životno iskustvo ili identifikacionibroj.onu kosmičku i onu stvaralačku. predstavlja takode i stalni tok neophodan da bi se podržavalo već stvoreno. Kosmička energija je lepak koji sve stvoreno drži na okupu i međusobno povezuje. Ukoliko vam biva jasnija veza kosmičke i stvaralačke energije I osobenost njihovog ispoljavanja. Molimo vas. neophodno je da prethodno shvatite oba. KOSMIČKU životvornu matericu ili beskrajnu isprepletenu strukturu.saradnjom i staranjem zasnovanim na duhovnim vrednostima. objavljujem da ponovo možete biti priznati kao Čuvari planete C-ton. stalno se akumulira i nesebično daje da bi 12 . Kad se vaši nenaoružani tehnički uređaji otisnu sa Zemlje. Svaka duša je uneta u anale stvaranja. isprepleteno tkanje božanske energije. Moćan izvor ove bremenite energije je sam Tvorac i čak ni mi. kao i čvrstih predmeta. i to je nagrada za zalaganje i rad vaše duše tokom života na planeti. kao i da odbaci sve okove ličnosti kao što su ponos. Vi ste zaista neophodni za uspostavljanje stabilnog trajnog mira i obnavljanje božanske objave vašeg porekla. Ovo je zvanično prvi poziv. razlikuje u zavisnosti od jačine i kalibra oružja. nesvetost i svetost. da još uvek čuva sve činioce ili vidove mogućeg života. Znaj daje tvojoj duši sada upućen zvanični poziv da uči i primenjuje miroljubiva merila. Ovo plodno prostranstvo je tako veliko da bi za njegovo opisivanje bili potrebni pojmovi koje koristi visoka matematika. Dakle. Stepen i vrsta štete se. vaš odnos prema Bogu ili Tvorcu biće obogaćen. ukoliko koriste neki tip oružja ili nasilje. Izneta shvatanja i načela predstavljaju možda nešto novo. ono što znamo jesteda stalno. Može se dogoditi da se zbunite ili na kratko posrnete. shvatamo teškoće koje imate u razlučivanju energija poznatih kao negativna i pozitivna.Poglavlje III Veliki Zraci Da bi mogli da razumete šta je vaša duša u stvari. bremenit je mogućnostima za rast. to je već ispoljavanje energije u rušilačke svrhe i šteta je neizbežna. kao i spoznaje do kojih još niste došli. Gospodar Omniverzuma KOSMIČKO OTKROVENJE . mrak ili svetio. naizgled praznina koja iščekuje rođenje materijalnog života. Znajte da su svi uslovi i događaji koji doprinose uspostavljanju mira sada u području mogućeg. To znanje je tako značajno da ćemo ga redovno ponavljati. U ime našeg Roditelja ili Tvorca. Ako odlučite da sudelujete u uspostavljanju mira. strah. čak poreknete ili odbacite. kojom se Bog koristi da stvara život. stanovnici Zemlje. Kad vas budem prepustio iskustvu prave lepote vašeg sopstva I lepoti vaše izuzetne planete. I STVARALAČKU. kako ga vi nazivate. svako ozbiljno oštećenje se mora popraviti. kao što su oružje namenjeno ratu zvezda i drugo. Za vas je bitno da shvatite da Univerzum još uvek nije iskorišćen ili zasejan. osećanja krivice i odvojenosti. Svaki čovek će biti triputa i samo tri puta pozvan da postane miroljubiv. Dakle. dve osobene energije koje je Bog iznedrio da bi stvorio mnoštvo izraza života i materije. Zlatni Zrak. pohlepa. oni sami po sebi ne kidaju strukturu Univerzuma. ali vi ih morate podržavati. Međutim. On je atomska materica vrsta povezanih božanskom energijom.

mereno vašim vremenom. entropija je prirodan proces. Da ste mogli da nas posmatrate videli bi iskričavu srebrnu i žarku. Stvaralačka energija moći ili podsticaja prenosila se sniženim vibracijama blizanaca. Ne zvuči li to čudno? Bili smo svesni svetlosne sile koja je mogla da putuje vasionom. Snop je mogao biti blag ili snažan. kao što su planete. vihora ili energije. da bi stvorio i matericu ukojoj će biti život i neophodni proces korišćenja različitih. pa i život duša ili zraka energije. Rodili smo se. Shvatili smo da smo sposobni da isijavamo snop energije. Boga i dalje smatrajte prvobitnim Tvorcem. na primer. Budući da mi. često smo bili razigrani. zavisno od potrebe. Za nas je to nesumnjivo odgovoran posao. drugi srebrne boje. Reč ili vihor. da bi vas uverili da sunčev sistem posedujefizičku energiju neophodnu za razvoj i očuvanje svekolikog života. usledio je naredni korak kad su Reč ili vihor ispunili prostor stvaralačkom energijom. ali danje samo polovina celokupne uspomene na Boga. Još uvek smo bili vezani za izvor moći onim Što bi vi nazvali pupčanom vrpcom energije.se očuvalo sve stvoreno. Pored kosmičke energije. nije stvarno shvatio kako Bog stvara preko svoja dva Velika Zraka. dva Zraka. Teško je opisati šta je suština te dve energije. dok je stvaralačka energija nalik sili čestica i molekula. šta je potrebno da bi se podstaklo sejanje semena? Kako dolazi do interakcije neke gasovite tvari i guste fizičke materije? U Bibliji piše daje "Reč". Na Suncu. prebivaju mnoge duhovne energije. Proteklo je verovatno milion godina. budući da bi vam delovao kao čarolija. Ona omogućava razvoj svemira i života. Ono takode podseća na Zlatni Zrak. ali smo ipak ostali vezani za našeg Roditelja. Mi smo stvorili vaše Sunce. Svemiru je Srebrni Zrak stvorio duše koje su zraci ili iskre energije. zvezde i mnoštvo fizičkih izraza čvrstih oblika. Taj snop je mogao biti širokog spektra i sposoban da poput lepeze obuhvati svaku dimenziju isto kao i da se zbije na veličinu vrha igle. ali su nam nedostajale pojedinosti ili jasno poimanje te moći. ili vihor božanskog daha. Tvorcu. ipak kosmička energija se može objasniti vašim predstavama o suštini elektromagnetizma. Obe boje se na vašoj planeti nalaze u čvrstom obliku kao dragoceni metali. koje bukti strahovitom silovitom toplotom. ali ravnomerno odabranih osobina energije. oblike života svih vrsta i svetove da bi podstakli vašu maštu. jedan zlatne. Na kraju smo počeli da stvaramo mnogobrojne svemire. dok nismo postali pokretni i počeli da ispitujemo našu moć. Ta dva zraka izlila su se iz Boga kao dva ogromna snopa. a Svevišnji stalno proizvodi kosmičku energiju. Zraci stvaraju takozvana nebeska tela. Kao prvorođena Božja deca. blizanci. Naš Roditelj nije želeo da napusti svoje područje i krene put dalekih prostranstava vasione. su ti koji su stvorili sve fizičke oblike i na njima zasejali život. postavite pitanje. U svakom čoveku postoji svest o Bogu. svemiri se šire kad život nije prema sebi ili drugima rušilački nastrojen. slično deci koja istražuju i uče iz prakse. Ovim činom reprodukcije okončan je ciklus koji je Svevišnji osmislio. već poseduju duhovne osobine i nameru. Tokom procesa upoznavanja naših sposobnosti. Skrećem vam pažnju da mnogi od materijalnih objekata u vasioni ne moraju biti puki fizički predmeti dostupni vašem opažanju. U vašem 12. Sunce je stvoreno da bi održavalo ravnotežu i ciklus života na postojećih devet i budućih dve planete. Na taj proces vi bi gledali sa nevericom. taj proces nikad nije razjašnjen. baš niko. niko. koju je moguće pojačavati ili smanjivati. Tu drugu energiju nazivamo stvaralačka energija. ali posao koji razgaljuje i izaziva radost. za razliku od smišljene zloupotrebe energije i razaranja. Ako je kosmička energija plodna mrežasta struktura veličanstvenog ponoćno plavog prostora. ne uništavamo ono što smo stvorili. da je ispune. volje ili namere. međutim. Moć Zlatnog ili Srebrnog Zraka 13 . ali njegovi potomci. ali je želeo da se mi i proces stvaranja nesputano razvijamo. koji očekuje da bude oplođen. u početku nismo znali kako. da bi se izbegla povreda osetljive kosmičke strukture. Oni su na Zemlji da bi podsećali na božansko poreklo. međutim. bila je neophodna druga vrsta energije da bi se zajedničkim delovanjem stvarao život na fizičkom nivou. u nemanifestovanom prostoru su se pojavila dva velika energetska snopa nazvana ZRACI. Kao istinska deca Boga. Srebrni Zrak mesečine i duga čine onu drugu polovinu. Međutim. svaki kilometar širok i kilometar i po dug. Time nije rečeno da ne postoji entropija. Božanska sposobnost stvaranja opisana je u različitim svetskim religijama. koji čine galaksije ili svemir. zlatnu svetlost. Stvaramo na taj način što stapamo čestice ili gasovite tvari i potom ih izlažemo zračenju. Da bi sebi pomogli da razumete šta je zapravo stvaralačka energija. mi Zraci smo znali da treba da stvaramo. pak. U prvo vreme smo samo išli napred-nazad. Tokom dana vaša pažnja je okrenuta toj žarišnoj tački. međutim. Ona usmerava vašu pažnju ka vasioni. Istovremeno sa širenjem Reči. višim bićima ili onome koga nazivate Bogom. Bez obzira šta je Bog izustio. stvorio život.

Tokom predstojećeg perioda čovečanstvo će moći da se uskladi sa tom sniženom frekvencijom i oseti vibracije i jačinu ovih energija. Samo u duginom zračenju vi načas prepoznate uspomenu na spektar svetla ili boje. Svaka boja jeste i frekvencija zvuka. tako daje svakom čoveku omogućeno da oseti energiju naših Velikih Zraka i snagu svrhe svakog zraka koji se prilagođava energijama duša. ljudi čiji je osnovni zrak namere plavi zrak. Kad pritisnete prekidač na fotoaparatu. Kad to naš Roditelj učini. Ovaj dar pojačane energije traje od 17. na osnovu frekvencije ili zvuka. Tokom ovog perioda od 18 meseci čovečanstvo je učinilo zadovoljavajući pomak. imati utisak da se vreme ubrzalo za 20 odsto. Duhovno svesni će objašnjenje prihvatiti kao tačno. Sada. Doba Buđenja je određeni period kad fokusirane energije. Sada. javlja se zrak svetla koji je jednak energetskom snopu Zlatnog Zraka. kao što rekosmo. uostalom. Pokušaću da to objasnim. mi neposredno koristimo božansku energiju. ultravioletne svetio i gama zraci nagoveštavaju postojanje više sile. Moć Zlatnog Zraka je izuzetno velika. što omogućava dušama da se sliju u jedan um. Srebrni Zrak je takođe pojačao energiju koju primate preko mesečeve energije i duge. kao i druge energije koje su sa mnom radile ranije ove godine. ni Kristova energija. vi ćete shvatiti Boga i Zrake. Uz podršku našeg Roditelja. Zlatni Zrak se na vašoj planeti ispoljava na nižoj frekvenciji kao Kristovo Svetio ili Kristova Svest. godine. Njihova frekvencija ili vibracija je tako visoka da je nedostupna ljudskim čulima. Ipak. iako rentgenovi zraci. Kako Doba Buđenja utiče zapravo na nas na Zemlji. Zar niste primetilipromenu? V. Da. ni snop spektra sedam duginih boja Srebrnog Zraka nisu zasad na Zemlji prisutni u punoj snazi. oko 7 miliona godina obasuta i energijom Zlatnog Zraka. on je prinuđen da koristi glasnika. Naše zračenje se pojačalo 17. zapravo nikad. tokom Doba Buđenja. Čak se ni mi. a to stvara utisak da se vreme ubrzalo. S. Ona prodire u međusobno povezane galaksije i svemire Omniverzuma kao JEDNO svetio. Ne samo da smo ustanovili ono što vi nazivate omotač duginih energija oko ćele planete. on se širi da bi zapljusnuo planetu podržavajućim snopom energije Kristove Svesti. stvaralačka energija oba Zraka ispoljava se kao frekvencija boje i zvuka. mada smo prinuđeni da znatno snizimo svoje vibracije. mi vam pružamo bezbednost i čuvamo vašu dušu i svekoliki fizički život. i pored toga što ne možete da stupite u neposrednu vezu sa Bogom. Ja sam ga tu postavio. želimo da razvijemo svest o našoj frekvenciji. sa druge strane. novembra 1986. jer bi vas u suprotnom uništio. Kako je omotač boja dospeo ovamo? S. već je pojačan i intenzitet Hristove Svesti. mada su sada naše pupčane vrpce više nalik uređaju za samonavođenje. Veliki Zraci. novembra 1986.omogućava ljudskom telu da opaža boje. a ona je moćnija od ultravioletnog zračenja ili sunčeve energije. ultracrveno svetio. vi ćete do sredine novembra 1987.Z. Ima li pitanja koja bi želeli da postavite? PITANJA VIRŽlNIJE SREBRNOM ZRAKU (En Velentajn u transu) ESEN UPUĆENA V. Visoku frekvenciju vibracija Zlatnog i Srebrnog Zraka nisu u stanju da zabeleže ni zemaljski instrumenti. Kao mesečeva ili ženska energija. vaša planeta je. Kako te energije stižu do nas? S. U stvari. godine. Međutim. Kada dopre do Zemlje. To mi sa naše strane "pozivamo duše". Vibracije dva Zraka su najneposrednije iskustvo ljudskog tela i same Zemlje u procesu spoznaje tvoraca. Kristova Svest Zlatnog Zraka može se jednostavno objasniti upoređivanjem sa blicom. prenoseći ultimatum kojim se u narednih 18 meseci zabranjuje rat i nasilje. Ponovo vas upozoravamo daje nemoguća neposredna veza sa Bogom. Na primer.viših zraka teku u vidu svetla ili vibracija. da bi podrška miru produžio još na dve godine. mi smo tvorci mnogih zdanja. Bog retko. V.Z. Postaćete svesni toga daje ćela planeta pod uticajem pojačane energije sedam duginih boja. osetiće potrebu da svoje naučno i tehničko 14 . ne stupa u vezu sa Zemljom. Dakle. a vi niste u stanju ni da zamislite razdaljinu koju prevaljuje. međutim. Shvativši to. te je božanski glasnik došao ponovo 17. novembra 1986. Život se mora poštovati i održati. U velikoj zabludi su ljudi koji tvrde da su razgovarali sa Bogom. Međutim. Srebrni Zrak podržava preobražaj osećanja u više vibracije. ne usuđujemo da se zadržavamo u blizini Boga. da li ste možda od tada primetili neku promenu? Razlika je u tome što vam upućujemo svetlije vibracije. Hoćemo da vas probudimo.Z. omogućava ljudima da postanu nezavisni i ispoljava se tako što isceljuje podsvest. U tim trenucima spoznajete stvarnost i uspevate da pobegnete iz planetarne tamnice. avgusta 1985. Zato će se sve duše sada više no ikad povoditi za bojom svog zraka.. Srebrni Zrak. Božanski glasnik pojavio se na planeti 1.

ovo je prvi put. Kako ste se osećali kad ste iznenada shvatili da ste rođeni i da posedujete takve moći? S. međutim.Z. potpuno funkciju stvaranja i očuvanja stvorenog. V. samo smo postojali. Potom smo počeli da eksperimentišemo. promeniti mnoga shvatanja o procesu stvaranja i Bogu. Iznenađenje je prava reč.. međutim. V. Umesto da sesuprotstavljamo jedan drugome ili sporimo.Z. bilo čim što mislimo da možemo da radimo. To nameće opasnost koju predstavljate.Z. to je samo nagađanje. V. Da lije u to vreme Bog komunicirao sa vama? S. Da li ste ikad imali utisak da Tvorac nije znao pravi ishod vašeg stvaranja? S. ne radi sve neposredno. Koliko mi znamo.Z.Z. Koristite reč sile. Zlatni i Srebrni Zrak nikad istovremeno nisu bili ovde? S. Nikad nam nije rečeno da nešto ne uradimo. osobine naše inteligencije i kako ćemo je iskoristiti. V. koliko traje iskustvo ljudske duše na planeti. ali nikad nismo ukrštali energije. Hoćeš li time da kažeš da tokom svih osam miliona godina. Postojala je mogućnost međusobnog sporazumevanja. On je izvan čistog belog svetla. rekao si da si morao da učiš kako se stvara. Samo bi se jedan drugom približili i vibrirali. mi smo ujedinjeni čak i u svojim razlikama. Bog nije hteo da koristi moć na bilo koji neposredan način. Da li ti je ikad o tome govorio? Da li si ga ikad pitao? S. V. Ova knjiga će. istovremeno prateći naša razmišljanja. V. V. Imali smo osećaj da nas božanska sila nemo posmatra. Ne postoji početak. Staje bio uzrok Bogu? S. Tvorac. međutim. energija je jednostavno postojala. jeste sve prisutno u svemu. Naučna znanja se nikako ne smeju upotrebiti za razaranje. Međutim. Na to pitanje ne mogu da odgovorim. V. U prvobitnim svemirima Zlatni i Srebrni Zrak su radili zajedno. nikad pre nismo bili zajedno ovde kao sad. zato što leži u tako davnoj prošlosti da nisam u stanju da dam precizne vremenske okvire. V. tebi ikad reklo zastoje odlučilo da započne proces stvaranja? S. Srebrni Zrače. Da bi uspostavili ravnotežu medu našim energijama. Udružene kosmička i stvaralačka energija predstavljale su rešenje. Mi smo supertinteligentne sile. Šta ste očekivali da će se dogoditi ako to uradite? S. otkrivali smo naše sposobnosti i razmatrali rezultate. Tokom izvesnog perioda našeg postojanja nismo radili ništa.Z. za razliku od tumačenja vaših religija naZemlji. zato što smo morali. To čak ni ja ne znam. Kako ste znali da posedujete moći za koje se očekivalo da ih upotrebite ? 15 .znanje koriste u većoj meri nego dosad. Ne. Energija Srebrnog Zraka preuzela je konačno. očigledno. Bog je oduvek postojao i oduvek bio tako moćan. Ne. Čini se daje nešto moralo prouzrokovati energiju.Z. Bog je već postojao. mi smo se kasnije odlučili da se specijalizujemo ili odaberemo različite prioritete.Z. Bog je praizvor svega. Razumem tvoje pitanje.Z. ali on. Nema načina da se to sazna. Nikad naše stvaranje nije dovedeno u pitanje. V. do te podele nije došlo na samom početku. Bili smo svesni da smo odvojeni. Da. pošto smo stvoreni. Mi smo superinteligentna bića ili entiteti ili sile. Ovde su sad čak i sedam velikih podzraka. recimo samo toliko da Bog. da vidi šta smeramo da uradimo. te smo razmatrali našu svrhu.. Bog. V. V. Možeš li to bliže da objasniš? S.Z. Bog nije želeo da seli svoju energiju na drugo mesto. nikad niste dobili "uputstvo" kako da radite? S. Pitanje koje se stalno postavlja glasi. međutim. V. Ne.Z. Ne. Naše energije bi se splele i to bi onemogućilo ponovno razdvajanje. V. Ne. Imamo slobodu da se bavimo onim što izaberemo. osnaženi energijom Srebrnog Zraka. Da li su Veliki Zraci ikad ranije boravili zajedno na planeti? S.Z. Nismo ukrštali energije. V. V. Da lije to izvanredno biće. Da li ste ukrštali svoje energije kad ste razgovarali? S. Shvatili smo da moramo ostati odvojeni.Z. Svi su okupljeni. : koje stvorio Boga? S. da bi poboljšali uslove života na planeti i očuvali čovečanstvo. kao i pojedinačni zraci boja koje sam stvorio. da odlučimo šta ćemo raditi.Z. Znači.Z. bilijardu godina posle našeg stvaranja. On je kristal. da bi uspostavili mir na planeti. slobodan izbor delanja. ako već treba da dam neke vremenske okvire. ali je želeo da se stvaranjem fizički manifestuje. Do podele je došlo. Načela? Predlog? Uputstva? S. Moj ograničeni um to ne može da shvati. svaka duša ima slobodnu volju. Zlatni Zrak se opredelio da bude sila koju vi poznajete kao volja i moć. Da razmislim kako da objasnim stvaranje. Postoji li neka sila ili moć izvan Boga koja bi ukazivala da Bog nije prvobitni Tvorac? S.

Moć tog izduženog. Mnogobrojne ravni Boga se ne mogu izraziti.Z. ravni. Mislim daje znanje. da ste mogli da je vidite. kosmička energijastalno vibrira. V. On je Tvorac koji se zanima i stara o poslovima mnogobrojnih svetova. sa Zemljinim Mesecom. Doduše. no energija nepokolebljivo nastavlja da stvara životu svim područjima vama poznatim kao prostor. drugi oblici života. Ta životvorna. podsticajna spoznaja javila se u svakom od nas. Zahvaljujući tome je bio u stanju da izazove iluziju pobožnosti i odvrati ljude od našeg Roditelja Tvorca. Ljudi sa tehnološkim obrazovanjem bi to opisali kao banku podataka koja je samu sebe stvorila i koja se o svemu stara. V. Mi smo eonima radili zajedno. Bog je strahovit. Izgledalo je kao da sam prostor iščekuje da se unutar njega stvori materija. Obim božanske energije četiri puta je veći od obima Meseca i ispunjen je energijom najblještavije bele svetlosti koju možete zamisliti. Je li to jasno? V. postoji znatno više kosmičke energije od one koju apsorbuje i koristi ono stoje već stvoreno. Kako ste znali šta da učinite kao sledeće? S. Veoma je lep i sjaji u svim bojama. i budući da jedino mi dva Zraka. stvorili u kosmičkom prostoru. S. S. V. delovala kao velika okrugla lopta. Ništa nije odbačeno.Z. Obratio nam se jedan čovek iz Engleske sa tvrdnjom da mu se čini da je dvanaest svemira malo i da misli da taj broj nije tačan.Z. da li to znači da si radio na tome zajedno sa Zlatnim Zrakom? S.Z. Hoćete da kažete da ste se u fizičkom smislu kretali kroz prostor? S. Univezum nema kraja. Shvatite daje taj neizrecivi Svevišnji.Z. od prve dimenzije stvarnosti. dimenzija i stvarnosti koje smo mi Zraci. Za jezgro se može reći daje sveznajući kanal. kao što sam rekao.S. a u početku je ona bila izuzetno snažna. pošto prethodno prođu kroz Velike Zrake.Z. budući da. V. Energija božanske sile je istovremeno i početak i kraj kruga koji kroz nas dobija podatke potrebne za ostvarivanje svojih namera i poruka. sveprisutan. nekoliko satelita. Mi smo takode pripremili kratko objašnjenje sa kojim se možete upoznati. Ona se širi sve više i više i to u skoro svim pravcima. Na početku nije postojalo ništa.Z. izlivene energije božanskog svetla. pitanje je koje nam se redovno postavlja. davalac kosmičke i stvaralačke energije i da bi bez 16 . Hoćeš da kažeš da u poslednje vreme niste stvarali? S. Po veličini Boga bih mogao da uporedim sa nečim iz vašeg sunčevog sistema. Međutim. Koje ili staje Bog i kako on(a) izgleda. jedan od njegovih vidova je i stvaranje. Ili. Da. kao banku podataka nezamislivog kapaciteta ineograničenih računskih sposobnosti. Elem. U prostor. V. Informacije iz mnogobrojnih svemira se penju različitim zracima koje sam stvorio i dostavljaju Bogu. Bog nije mašina. bez opasnosti od povrede možemo da uđemo u unutrašnji pojas. Stvarajući samo taj prvi mali savršeni svemir? S. sticano zahvaljujući podsticajima božanske energije. Čim mi prosledimo informaciju ona je odmah zabeležena i shvaćena. gotovo cilindričnog jezgra. V.Z. Ne u toj meri kao što smo činili u prošlosti. veoma mala planeta. Da. ne može se opisati. Bog je zaista sveznajući. On nije mračan i ružan kako ponekad Biblija opisuje Đavola ili palog anđela. V. Nema kraja prostoru. Mnogi su pitali kako Bog izgleda. mi smo snažno napredovali. preko vaše treće dimenzije i naše 22. Da. Zato su vaši naučnici svesni neograničenosti vasione. Postojalo je veoma plodno tlo. Suvišno približavanje jezgru bi uništilo čak i nas. svemoguć i svespoznajući. stvarali. Nadam se da ćete shvatiti da će tako uvek i biti. stvarali. Kosmički prostor je bio plodno tlo za sve što smo Činili. U poređenju sa tim vremenom.Z. Dobili smo podstrek da se pokrenemo. Dakle. Postoji više tvorevina. Možeš li mi opisati prvi Zrak koji ste stvorili (sada poznat kao Pobunjeni Zrak)? S. Posedujemo ogromnu stvaralačku energiju. dobar deo božanske energije upija ono već stvoreno. Kad kažeš "mi". ja ću opisati Boga. a srž jezgra se nalazi u centru i veličine je desetospratnice. Tada smo naučili kako da napravimo to što vi zovete zvezde. tako daje to bilo kretanje napred u prostor.Z. podaci stižu sa različitih ravni. ali se one nisu razvile u svemire. neobuzdana po vašim sadašnjim merilima. naše stvaranje je sad ograničenih razmera i naši napori su pre svega usmereni na praćenje ili staranje o onome stoje stvoreno. Prva stvar koju smo stvorili bila je jedna veoma. Vama bi. Jezgro jake kristalne svetlosti poseduje inteligenciju i prati sve informacije iz različitih svemira koje preko nas stižu do njega. nadležan za kosmos. V. On je obao ili loptast. Sve je bilo dobrodošlo? S. Stalno smo stvarali. Svemiri su ispunjeni životom samo zahvaljujući našem stvaralaštvu. zahvaljujući božanskoj sili.

Dakle. Kao što je već rečeno. donesi mir Zemlji". neko maštarenje o neverovatnom? Naprotiv. Jednom od tih retkih Božijih naredbi 1. već i na iskustvenom nivou. Te se energije ne smeju nikad. Nikad u to ne sumnjajte. Nameravamo da vam recima i ilustracijama ove knjige omogućimo da konačno doprete do istine. Tom prilikom su objašnjene naše namere. Na intervenciju Svevišnjeg. Snop je zbijen i prožet iskrom života. samo u veoma retkim prilikama Svemogući šalje na Zemlju glasnika sa obaveštenjima. Mi ćemo se pridružiti našom melodijom da zajednički proslavimo vaše čiste vibracije. Na osnovu ovog objašnjenja postalo vam je valjda jasno da nikad nijedan Zemljanin nije razgovarao sa Bogom. duhovnog poštovanja i predanosti Bogu. Zlatni i Srebrni Zrak. Verujem da je ovo potpuno jasno. da bi odali priznanje dobro obavljenom poslu. zarad dobrobiti svih. Duša je uzak energetski snop koji su stvorili božanska prvorođenčad. Vi ste duša. međutim. međutim. Međutim. vašim molitvama Bogu obično se bave vaši učitelji.njega sav život zamro. vaša planeta je stavljena u karantin sve dok ne zavlada mir i jednom zauvek prestanu hidrogenske eksplozije i nuklearno naoružavanje. i kad se drugi pridruže. KOSMIČKO OTKROVENJE . Vreme je zaista kritično. vodiči i anđeli čuvari. jer je sećanje zatrpano u vama. Bog je spoznao i preduzeo korake u sadašnjoj teškoj situaciji na Zemlji. Morate shvatiti da malobrojni pripadnici elitne grupe upućenih nisu doprineli znatnom pomaku u ponašanju Zemlje kao planete. šta je duša i kako je vi doživljavate? Kako će te uspostaviti odnos sa tim nejasnim. a takođe i našom. doduše znatno slabija od božanske energije ili energije Velikih Zraka. Tada će biti uspostavljena nova harmonija življenja. staje duša? Je li to neki san koji izmiče. Mali broj je dobio poruke koje su prenela bića iz anđeoskih ili visokih duhovnih carstava. Vi se sada zaista nalazite pod kontrolom Tvorca. Postojale su i postoje takozvane "škole misterija". Podržavamo vaše zalaganje da odmah dođe do neophodnih promena. ali isto tako i 17 . ukoliko ne dođe do nepredviđenih promena. elementom pokretljivosti. Staje Doba Buđenja? To je vreme svesti o duši i. To je delom razlog mog dolaska sa željom da osnažim zrake vaših duša. ustvari znači daje duša energija. neka tako bude. ne sumnjajte u to. s druge strane.Poglavlje IV Poreklo i svrha Vaše Duše Možda se pitate ko ste zapravo i zašto živite upravo na ovoj planeti poznatoj kao Zemlja? Skoro da nema Čoveka koji ne postavi pitanje "Ko sam? "Zašto sam rođen?" Šta znači živeti?" Verska i duhovna učenja vam govore da ste duša. snažni hor namere će udruženim snagama stvoriti novi sklad. neopipljivim? Naš jedini cilj je da vam pomognemo da dobijete odgovor na ta pitanja. od nedavno je vaše tehnološko znanje na takvom stupnju da dopušta objašnjenje. ispravno tumačena.Međutim. Već samim tim što ste odlučili da čitate ovu knjigu. Izreka "stvoren prema liku Božjem". avgusta 1986. niti iz bilo kog razloga koristiti u negativne svrhe. međutim sada je potrebno da se celokupno čovečanstvo uputi i primeni tajna znanja. duša je jedini trajni deo vas. No. ne samo na intelektualnom. vi ste zakoračili putem ka boljem upoznavanju skrovite duše i zato će naše reci podstaći vaše sećanje. Kad vreme stane. koji reaguje na frekvenciju kosmičke energije. a ta situacija mora odmah da se izmeni! Svaka je duša sada dužna da se probudi i ispoljava dobrotu svoje ljudske prirode. a ne puko fizičko telo. Vi ste u fizičkom smislu daleko od njega. zahtevalo se uspostavljanje mira. i Veliki Zraci su energija. pa pitanje identiteta duše izaziva zbunjenost i sumnju. Neka vaše srce zapeva melodiju "spasi svekoliki život. U većini duhovnih učenja na Zemlji se jasno ne određuje staje to duša. Dve dodatne godine podrške završavaju se decembra 1988. Sa najvećom ozbiljnošću vam govorim sledeće: Bog vas je upozorio da obustavite podzemne hidrogenske eksplozije i nuklearno naoružavanje. a samim tim ćete razumeti i zašto svaki čovek treba da iskreno poštuje i uvažava Svevišnjeg. koji poseduje stvarna fizička svojstva i živi u vama. Želimo da iskusite povezanost sa svojom dušom i tokom života počnete da se oslanjate na nju kao vodiča u donošenju odluka. kako bi se predupredilo da negativno ponašanje i dela nasilja bujaju nesmanjenom žestinom. koje su sačuvale dobar deo znanja o tom pitanju. Međutim. Budući daje božanska sila energija. objavama ili porukama. srešćemo se na kraju vašeg puta zalivenog suzama. mi ćemo vas obavestiti opromenama kad do njih dođe. Svevišnji je taj koji od vas traži da krenete stazom mira i prvenstveno ste zbog toga sada zapljusnuti našom pažnjom i podrškom.

U oba slučaja. Duša sa uznemirenošću očekuje spas i raspoređivanje na mesto čuvara Zemlje. Svemiru! Međutim. Znamo. Pošto su Srebrni Zrak i Vrhovni Savet Stvaranja procenili da je njihova najlepša tvorevina u svemiru spremana za razvoj. bio je zadužen za odabiranje čuvara i tako su mnogi sa postojećih planeta bili pozvani da se prihvate tog zadatka. da prati razvoj i potpomogne prilagođavanje oblika života. Arhanđeo Mihael. da se tako izrazim. Bilo bi dobro da se sad i vi takođe podsetite. Možda će vas priča o duši i njenoj poseti Zemlji podsetiti ili vam barem nagovestiti istinu. Ona je nekad davno. da se stara o planeti i slavi Boga. a vama da napredujete u visoka zdanja duha. Verujete H da se vaša duša smanjila i da mi pokušavamo da joj vratimo jačinu prvobitnog zračenja? Verujete li da smo sada. posede ili ravni postojanja. stvorivši poseban identitet različit od svih drugih "iskri života". u Dobu Buđenja.ili mali zrak nalik Bogu . Doduše. Dakle.vreme staranja o planeti i svekolikom životu na njoj. kako ih vi zovete. pa sve do razvijanja različitih biljnih i bioloških oblika života bez preteranog uplitanja.Molim vas da zapamtite da je svaka duša pristala da ispuni uslove ugovora. Plejada i iz sazvežđa Orion. da izvršavanjem zadatka koga ste se latili. mnoge duše su poželele da krenu. Iz drugih svemira bilo je jako malo dobrovoljaca. zahvaljujući izuzetnoj raznolikosti biljnog. dragi moji. svaka duša je prihvatila da podržava proces razvoja miliona novih tipova života i ostane na planeti dok se posao ne obavi. Svemiru impulsom ubacila u bljesak molekula svetla i života. Možete li osetiti to izuzetno uzbuđenje onih mnogobrojnih koji su prihvatili zadatak i njihovo osećanje da se upuštaju u pustolovinu? Sigurno će vas zanimati da je 80 odsto prvobitno određenih milion duša došlo uglavnom sa dva mesta . tako i različite tipove oblika života. Bio je to ugovor sličan onom kakav danas sklapate kad se prijavite za rad na određeno vreme ili dok se ne zaključi neki projekat. omogućavate vašoj duši da povrati bivšu slavu. u telu u kome je i ličnost duše. Tada ste bili sjajno blještavih sa područja viših vibracija. pre otprilike osam miliona godina. Zastanite na trenutak i preispitajte kakva osećanja budi upravo rečeno. Imajte u vidu da nijedna od duša koje su činile prvobitnu armadu bića slobodne volje. pristupili su programu odabiranja obučenih čuvara za radni tim na C-tonu. složni život i prilježno staranje o potrebama planete. Energija Srebrnog Zraka vas je u 12. i konačno je organizovana grupa koja je krenula put najudaljenijeg područja poznatog svemira. razumećete i našu priču. Saznali ste već da su Veliki Zraci sposobni da stvore sve što požele. kao što su Sirijus i okolna sazvežđa. To znači da u vreme kad ste stvoreni božanskim impulsom vi niste imali telo. Svemiru. nikad nije dovršen. Budući daje Zemlja trebalo da bude planeta slobodne volje. pre mnogo eona. Rekao sam da ste duša ili stvorena fizička supstanca koju nazivamo energija. bio je relativno jednostavan 18 . kako fizičke tvari kao što su gasovi ili materija potrebni za stvaranje planete i zvezde. Zašto baš sa tih mesta? Zato što se u njihovim stabilnim društvima cenila pravda i poštovao Bog.oni su došli sa. Bio je to najneobičniji opit u 12. kao što vam sadašnje iskustvo na Zemlji pokazuje. zato što smo bili prisutni. Na bilijarde tih snopova energija već su stvoreni u vašem 12. Za mnoge medu vama spomenuta područja znače i "zavičaj". a dobrovoljcima se pružala prilika da podrže razvoj još nekih biljnih i bioloških oblika. nikad pre toga nisu živele van područja visokih duhovnih vibracija saradnje i staranja. koja je posle sedam miliona godina sputanosti fizičkim oklopom u odgovarajućoj meri izbledela. stvoreno je mnogo duša visokih dva metra i bez tela. Budući da je planeta bila jedinstvena i lepa. Tačno je da ste došli na Zemlju i bili među prvim njenim čuvarima ili ste stvoreni docnije kao njihovi potomci. bila ravan uspravan snop visok oko dva metra. a duše iz tih područja su bile oličenje vrednosti svojih kultura. Imajte na umu zato.koju je stvorio jedanod dva prvorođena božanska Velika Zraka. uključujući i dušu. vi sada živite u fizičkom telu. od kojih mnogi žive u okružju galaksije Mlečni put. sve dok se ne izvrši povereni zadatak u potpunosti. Prihvaćeni su i neki dobrovoljci sa drugih zvezda. veliki upravljač Plavog Zraka. u želji da rade na razvijanju miliona novih vrsta i doprinesu lepoti planete C-ton. mineralnog i životinjskog carstva. vašim jezikom rečeno. Sa svakim budućim čuvarom se. obavio razgovor. Vi ste doista bili mala iskra . Vi ste čak i sada čestica svetla kosmičke energije! Teško vam je da to zamislite? Pokušajte da se poslužite primerom bljeska munje ili struje. pružena je izuzetna prilika da postane su-stvaralac. koje je živelo u duhovnoj dimenziji daleko iznad zemaljske. došli da tu promenu omogućimo s vi ma koji to žele? U tom slučaju dopustite da ispričam Šta se dogodilo i pružim vam priliku da sami razmislite o onome što ćete čuti. vi ste od ključnog značaja za naš plan. "Maloj" duši. Ako shvatite i prihvatite da su te duše došle po slobodnoj volji. Znači. Šta to znači? Duša je blistavo zlatasto-bela tvorevina svetlosne energije koja nema fizičko telo.

zato što je bila dužna da obavi svoj deo posla. koji se ne srne zanemariti. Tek u tom poznom času je Gospodar Plavog Zraka Mihael saznao šta se dogodilo i istog trena pohitao u pomoć radnicima svetla.000 godina. a njihove vibracije i frekvencije nisu bile čiste. Život je bio stabilan. Zbog velikog broja važnih zadataka. sa velikom žalošću. mora. Svaka duša je počela da pamti iskustva. Vremenom su te duše sve više tamnele. niti sa tako naglašenom individualnošću. mada koordinator. Zlatni Zrak je odmah usmerio svoj zrak ka 12. budući da je početna faza plana okončana na zadovoljstvo svih. a kasnije zvučnom frekvencijom da bi ih odvratio od poštovanja Boga i skrenuo pažnju sa posla kojim se bave. poštovanjem i sećajući ga se. stiglo je još mnogo dobrovoljaca spremnih da pomognu. jer ih više nije napajala božanska sila. biljke ili cveta. Oni su bili u stanju da žive i rade u harmoniji. koristeći se više podmuklošću nego silom. ovaj poduhvat se produžio i trajao . Sećate li se da je Srebrni Zrak stvorio manji zrak -Pobunjeni Zrak . zato što su prestale da se okreću prema severu. već skoro istovetne zahvaljujući svom visokom duhovnom nivou. Imajući u vidu živu aktivnost i zadovoljstvo obavljenim poslom. Ponovo. Njegova nagovaranja i uticaj frekvencije zvuka zbunio je neke duše. a podaci su se čuvali u nečem sličnom banci podataka. a nisu ni očekivale neprijatelja. Područje sakupljanja i skladištenja podataka možete da vizuelizujete u blizini vrha snopa energije. a sve duše su bile čisto svetio.000 godina posle prvog talasa naseljenika stiglo još deset miliona duša dobrovoljaca. Taj uticaj je dušama onemogućio povratak kući. Za razliku od vas. te bratskim silama svetla nije upućen poziv za pomoć. nikad do tada. To jedinstvo i radost bilo je. a ne fizičkim putem. ispunjen staranjem i zajedništvom zasnovanim na iskrenim odnosima. međutim. setite se da su bili veoma inteligentni isposobni da objekte pokreću mentalnim. ozbiljno ugroženo događajem koji je u vašim svetim knjigama zapisan kao "napuštanje Boga". Beskonačni eksperiment je mogao da se nastavi. Stečeno iskustvo svake duše na gustoj fizičkoj planeti na koju se doselila počelo je da se razlikuje. davaša zajednica duša ne bi ostala bez 19 . ali je samo mali broj upoznat sa tim šta se zapravo dogodilo i zašto. ona je mogla i jeste se prilagodila na osnovu iskustva stečenih zahvaljujući izuzetnoj raznolikosti C-tona. Dakle. Nebesa su pretrpela poraz. u želji da pojača priliv božanske energije dušama –još uvek sposobnim i voljnim daje prime. "palih" Zemljana. nije se dosad prekidao. takođe. prerušena u starca. duše su bile bezbedne. pričamo da Mihael nije uspeo da porazi Pobunjeni Zrak i da je. Dok su izveštaji stigli do nebeskih područja bilo je suviše kasno da se pošalje pomoć. Na veliku sreću. Na to se misli kad se kaže: okrenuti se od svetla. I tako je za božanske sile Zlatnog i Srebrnog Zraka počelo vreme stvaralačkog izazova! Kako da spasu ugrožene duše? Sve ovo je na mnoge načine predstavljeno u raznim religijskim učenjima na vašoj Zemlji.oko 800. Arhanđeo Mihael. budući da ih je Pobunjeni Zrak odvratio od Boga. izgubio strašnu bitku. Pored toga. Tok energije. neke duše je Pobunjeni Zrak uspeo da zavede. Tako je varalica došla na planetu. na osobenost svake duše uticala je njena inteligencija. kamena. Pre nego su shvatile šta se zapravo događa. Možda je teško zamisliti kako snop energije može da "radi" bez ruku i nogu i tela sličnih vašim. On se u prvo vreme koristio inteligencijom. i posebno na Zemlju. Osobine duše su se menjale u skladu sa pažnjom koju je poklanjala oblicima života o kojima se starala. Prezira vredni opsenar. povremeno je odsustvovao. Neka sada svi na planeti budu sa tim upoznati.zadatak za ćelu zajednicu. Tužna je to lekcija koja je morala da se nauči. Oni su. i neka to saznanje svaki čovek nosi u srcu. tadašnje energije duša nisu bile do te mere različite. izvoru božanske energije. Dobrovoljcima koji su došli činilo se da vreme stoji zato što su očuvali harmoniju života. da bi očuvali usklađenost sa božanskim vibracijama. odnosno pamćenje i slobodna volja. međutim. Druge duše su se bavile vodom. da bi mogli da razumete sadašnje događaje. bili u stanju da oblike života prate putem električnih impulsa. To je najtužniji deo priče. Pitate se možda. vazduhom itd. koji je uspostavljen pre sedam miliona godina. Duše su se sada okretale ka jugu i gubile vezu sa Bogom. napajajući se božanskom kosmičkom energijom koja je dolazila sa severa. Setite se pritom da duše na Zemlji do tada nisu iskusile zlo. mogućnost čuvanja iskustva. te su duše izgubile sjaj visoke duhovnosti. Svemiru. ne dobivši pojačanje.koji je napustio svog roditelja? Pobunjeni Zrak je odlučio da pridobije poštovanje duša na C-tonu i zauzme tu lepu planetu i koristi je kao bazu svoje lične moći. Sve dok su se okretale Bogu sa verom. počeo je da ostvaruje svoju zlu nameru. polažući pravo naZemlju u korist sopstvenih ciljeva. kakav je to uticaj imalo na duše? Spoljni uticaj izazvao je slabljenje fizičkih osobina njihove svetlosti. Tako je jedna energija bila zadužena za određen tip drveta. 200.mereno vašim vremenom .

međutim. Ono je to večno vrelo mladosti o kome vaše knjige govore. zato što određivanje negativne karme zahteva određene obrasce ponašanja. prilagodi se ili promeni okolinu ako je to potrebno. bićete u stanju da vašim umom kontrolišete te vibracije. cenili biste izgled sopstvene fizičke posude. Po svom obliku. Zahvaljujući tome. one su takođe dužne da ostanu na Zemlji dok ne obave određeni zadatak. Mozak šalje impulse kroz telo. duše su različito reagovale na ponudu i iskustvo tela. hram je koji duša koristi tokom sticanja iskustva na Zemlji. utočište za zamiruće svetio. Vaš život ili aura jeste veliko polje energije koje stalno reaguje na okruženje. koji se služi inteligencijom duše povezane sa razumom. vama danas poznata kao fizičko telo. Jasno je da. bićete u stanju da vašim umom kontrolišete te vibracije. Svaka duša je uvažavala i poštovala Božiju silu. Duše koje su postale "zatočenici" posude mogle su da ulaze i izlaze iz tela 20 . ali se razlikuje od zraka o kojem ćemo govoriti kasnije. Duše će se u svakom slučaju vratiti svom prvobitnom nivou. te u davno vreme nije bilo ništa neobično ako neko doživi hiljadu godina. kad shvatite sebe kao energiju. to se još nije dogodilo. predat veličanstven dar. Dakle. Očekivalo se da će se sve duše odlučiti na povratak božanskoj sili i da će odbaciti želju da poseduju moć i vlast nad drugima. kako ih vi nazivate. pa su više sile došle donoseći poslednji poziv na povratak. svrsishodna i praktična struktura. Postojanje je veoma jednostavna stvar. Mi smo sada tu da oslobodimo duše negativnih naslaga i. ili kost zaceljuje? Vašoj duši je. Međutim. ona je zbir svih događanja koje ste iskusili tokom života. Neke duše su konačno uspele da povrate više kvalitete vibracija. Telo je vezano za tlo. život neće teći svojim tokom. Budući da se kosmički sporazumi moraju poštovati u svim prilikama.utehe. zato što je svaka duša. kad shvatite sebe kao energiju. Polje energije koje okružuje vaše telo zove se aura. opit nije doživeo neuspeh. i da telo živi zahvaljujući vibracijama i frekvenciji koje stalno emitujete. skinućete veo tajanstvenosti i otkriti da je to činjenica. nastavi da živi. Telo koje nazivamo "posuda za dušu" je funkcionalna mašina koja omogućava duši da ostvari svoje ciljeve na fizičkom nivou. vi naginjete duhovnosti i verskim osećanjima. Kad biste bili u stanju da vidite sve mnogobrojne oblike tela stvorene u drugim svemirima. Dakle. a neke nisu. ali se razlikuje od zraka o kojem ćemo govoriti kasnije. stalno nastojala da se usaglasi sa božanskom silom. Vi više ne možete da živite potpuno slobodno. plan Srebrnog Zraka o usavršavanju duša na Zemlji dostiže vrhunac u Dobu Buđenja. koja stalno preti zato što su negativnosti rat još uvek zaštitni znak čovečanstva. Sam izgled omogućava telu da se zaštiti. Telo je bilo zamišljeno kao samoisceljujuće i sposobno da živi večno. Konačno je i Srebrni Zrak stupio u akciju i dodelio svakoj duši nevidljivog čuvara koji će joj pomagati i starati se o njoj. ona je zbir svih događanja koje ste iskusili tokom života. dakle. ukoliko žele mir. Kad je čuvarima koji su napustili Boga bilo ponuđeno. bez obzira na to šta joj se događalo. sve dok joj ne bude moguć uzlet u više dimenzije. odnos tela i Zemlje. Mozak je deo za skladištenje podataka. Dakle. To je sveukupnost svega urađenog i naučenog. To je sveukupnost svega urađenog i naučenog. biće zadovoljne što su Zemlju izbavile iz zagrljaja smrti. Međutim. Kada to budete razumeli. duše koje blede su bile prinuđene da izvrše svoju funkciju čuvara planete i ostvare ispunjenje uslovljeno izvršavanjem tog zadatka. Ono omogućava duši da prema vašem sledu događanja boravi na planeti određeni period. Polje energije koje okružuje vaše telo zove se aura. Vaš život ili aura jeste veliko polje energijekoje stalno reaguje na okruženje. prilagođavajući se istog trenutka novonastalim prilikama i to na tako visokoj frekvenciji da vi čak niste ni svesni da se nešto dogodilo. planetarni eksperiment se prvenstveno sastoji u onome što vi nazivate slobodnom voljom. i da telo živi zahvaljujući vibracijama i frekvenciji koje stalno emitujete. Zar nije neobično što posekotina zarasla. obezbeđuju da telesna mašinaradi bez zastoja. omogućavajući pokrete ili reagovanja na spoljna i unutrašnja iskustva. Srebrni Zrak je ispoljio veliku umešnost i snažnu volju u osmišljavanju fizičke posude koja će čuvati gasnuće zrake duše. ukoliko dušu prekrivaju naslage ranijeg negativnog ponašanja. koje će povratiti višu duhovnu prirodu do Doba Sjaja. Želimo da shvatite odnos ljudskog tela i duše. To je gotovo besprekorna. Stalne inkarnacije su doprinele da se na čistu dušu natalože čitavi slojevi. Iako je tokom ove pustolovine duša nailazila na teškoće. ono je jedno od najsavršenijih primera. Energiju Zlatnog Zraka Vi nazivate Hristovo Svetio ili Kristova Svest. kao što vidite. odnos tela i svega stvorenog. greška u opažanju je navela neke pojedince da duši dodaju elemente opsene ili tajanstvenosti. to znači samo biti svestan svrhe. Dakle. Zaslužne duše. dok se ne okonča planetarni eksperiment. biće ponovo rođene kao čista namera čuvara Zemlje. Pet čula. Posuda. pa čak i u nepovoljnim uslovima. zato što je sačinjeno od elemenata koji postoje na Zemlji.

mada je bitka Pobunjenog Zraka i arhanđela Mihaela trajala kratko. ali nije nivo koji je duši stvarno 21 . Bili smo sigurni da je moguće ostvariti konačni cilj – vraćanje prvobitnoj svrsi. pre velike bitke. To se postiže prvenstveno zahvaljujući tome stoje Srebrni Zrak odredio "zrak namere" svakoj duši. omogući da se osnaže. Postaćete primetno svetliji! Do tada ostaješ vezan za Zemlju. gde preovladava patnja. izuzev tokom izleta izvan tela kada duša koristi zbijenu energiju u vidu "uređaja za samonavodnjavanje" ili čulo električnih impulsa poznato kao "srebrna vrpca". uspećete da ojačate svetio duše u telu.Duše su mogle da napuštaju fizička tela na kratko da bi osvežila sećanja na Boga. a imale su i čuvare koji su ih tešili. ali se po prvi put pojavilo negativno emocionalno reagovanje. Neke duše mogu da napuste fizičko telo. Budući da su još uvek sputane svojim zemaljskim iskustvima. čovek postao nepoverljiv. Međutim. naš pokušaj da vašoj duši vratimo prvobitnu snagu i lepotu je sve slabije napredovao. Međusobni odnosi su počeli da liče na vaše današnje. sećanje duše je bledelo. zračenje će prevazići granice ljudskog tela. čak i ako ste vi duša unutar posude tela. utehe i okrepljenja nije imala značajnijeg uticaja. Čak ni Kristova svest koja je slala snopove ohrabrenja. što je izazvalo veliku patnju. budi čuđenje zbog neznatnih promena u ponašanju ljudi. Postojalo je telo. Čitanje drevnih istorijskih predanja u vama. Sada su ljudi jedan drugome morali da se dokazuju. Ubrzano smanjivanje duše se u vašoj literaturi povremeno obeležava kao "pad". Ne oklevajte. Sada tvoje svetio ponovo jača. sve dok niste dostigle današnju visinu između 10 i 15 santimetara. ali se osnove vašeg fizičkog postojanja nisu mnogo promenile. U želji da to ispravimo i omogućimo svakoj duši slobodu izbora. Upotrebite svoj uticaj da bi podržali isceljenje planete. Međutim. ali vam pomažemo da uvećate njenu snagu. Bliže objašnjenje sledi u sledećem poglavlju. Ovaj bolni prelazak od osećanja sigurnosti ka osećanju straha trajao je oko hiljadu godina. "savremenim" ljudima.tokom sna. Odbacite sve misli o planetarnom ratu. Posledica toga bila je sumnja koja je sve više uzimala maha. one nisu sposobne da učine korak dalje ka čistijem opažanju duše. Nivo 4 je svakako viši od nivoa 3 na kome se nalazite. kad se strah po prvi put pojavio kao iskustvo. ukoliko do toga dođe pre Doba Sjaja. krepili se i dobijali pomoć.a posle toga ili da se vratite u zavičaj ili da ostanete na Zemlji tokom Doba Sjaja i iskusite radost i lepotu! Mi ne možemo trenutno da promenimo veličinu vaše male duše. podmlade i napune energijom. kad su se duše odvratile od božanske kosmičke energije. uprkos tome. Zato smo stalno nastojali da budemo vodiči dušama inkarniranim ovde. Tvoja duša je baterija i kako se ona bude punila. Budi uveren da će tokom Doba Sjaja tvoja duša da se poveća.6. Viša područja su vaša prava duhovna postojbina. nakon određenog vremena duše su počele sve više da se začauravaju u telima i smanjuju. Duše su postale još zbunjenije i osakaćene strahom. meditacijom i služenjem čovečanstvu. Ljudi su počeli da se menjaju. duša se odvojila od duše. Zbog toga ćemo sada konačno objasniti šta se sa dušom događa između dve posete Zemlji. Konačno. Objašnjavamo zato da se vi ne bi bojali smrti. kako se nikad ne bi osećale usamljenim ili napuštenim. Razlučujte! Možda se pitate koje su to više duhovne ravni. Ljubav više nije bila očita činjenica. Velike civilizacije su se rađale i propadale. a u zavisnosti od ocene iskustava na Zemlji. Postanite odmah miroljubivi. Prvobitni plan u tri etape. Inteligencija nije stradala. do čega je došlo u nutrini svakog pojedinca. biće od bića. Vidite. Na nivou 4 viših područja se nalaze duše koje su mislima i željama još uvek vezane za Zemlju. sada počinjemo da ostvarujemo veliki plan obnavljanja. Snaga bljeska ne leži u lampici. duša je ustuknula i to je izazvalo smanjivanje. Konačni plan uključuje i mogućnost da se dušama koje žele da se vrate na zavičajnu planetu posle perioda prilagođavanja. već i posle napuštanja fizičke inkarnacije prelazili u višu stvarnost gde su učili. Mnogi od vas su ne samo za vreme sna imeditacije. zato nas pažljivo slušajte. Zahvaljujući tome. budući da se na Zemlji nalazite na nivou 3. Spoznavanjem i prihvatanjem božanske sile kao najjače sile koja podržava život i postojanje na planeti. Većina duša se nikad nije potpuno oporavila. tako će tvoje svetio bivati jače. Taj period je nama poznat kao "doba snažnog uticaja straha". Posle toga se život na Zemlji drastično promenio. ali ne i energetsko područje fizičke planete. što ne treba mešati sa "napuštanjem Boga". ponovo se možete odlučiti da budete čuvar Zemlje . ali se činilo da će biti potrebni eoni da se to ostvari na Zemlji. Zato sada obezbedite odlazak na najviši duhovni nivo ispravnim ponašanjem na Zemlji. dok su neke odlazile dalje i duže od ostalih. duše nisu nikada iskusile strah. kojim je bio predviđen: snop podrške Zlatnog Zraka i stvaranje posude tela. Međutim. ostvarivao se veoma sporo. ukoliko želite. koja je priključena za zavičajnu duhovnu bazu na nekom drugom mesni. Međutim. i tako je zbog napuštanja Boga. već u bateriji.

zato ih ne smatrajte Bogovima! Vratite se.6.potreban za duhovni napredak. takođe. Drugim recima. međutim. u stanju da čujete poruke svoje duše iz nutrine. ili zbir mnogih života. Energije koje dođu na ovaj nivo nisu sasvim spremne za povratak. duša koja se ovde nalazi dospela je do čiste namere. Njihovi zadaci su čuvanje anala sunčevog sistema ili galaksije. Zapevajmo zajedno drevnu pesmu na kraju mudro iskorišćenih dana. za vašu planetu je Doba Buđenja posebno vreme. Nikome se neće pravdati izostanak. Pomozite. 22 . Svaka je duša pozvana da učestvuje u ovom završnom periodu buđenja. da ste bez obzira što ne vidite svoj zrak. ili šta je to što "vas" čini takvim kakvi jeste. Nivo 7 je viši. zavisno od boje. Ovi zraci blistave boje označavaju svrhu i nameru vaše duše. Ova grupa raznobojnih energetskih snopova čini vašu kosmičku legitimaciju ili "kalup duše". odgovorne i svesne. Za nas koji vidimo vaše boje to je kosmički "znak duše". Skup zraka mogu činiti dve do sedam niti različitih boj a i širine. KOSMIČKO OTKROVENJE . najšira nit označava osnovnu i glavnu nameru vašeg života. budući da na Zemlji ne postoje dvapotpuno ista čoveka. neposrednim načinom. kao i održavanje međusobnih veza ucelokupnom Svemiru. Svaki zrak obeležava svrha i vibracija. Obavite svoj posao odgovorno i savesno i neka vaš stav i ponašanje privuku pažnju onih koji sve znaju i sve beleže. bez obzira da lije to daleka ili nedavna prošlost. Dozvolite da objasnimo na koji način zraci. mnogobrojnoj duhovnoj sabraći da učine isto.Poglavlje V Zrak Namere: Kosmički Kalup Duše Da li ste znali da posedujete kosmički "kalup duše" blistave boje? Da. međutim. Čuvari Zemlje. Sa nivoa 4 je lako vratiti se na ravan Zemlje sa svim za nju vezanim željama i ograničenjima. vi se možete iskupiti. pre nego nastavimo. zato što znate daje to ono pravo. Potrebno je zato da utihnete i oslušnete da ne bi promašili suštinu svog sadašnjeg života na planeti! Imaj te u vidu da vaša duša poseduje poseban snop energije obojenih zraka koji se nalaze u telu. neka vaše duše u najvećoj meri iskoriste sadašnju priliku. Učinite sve da se vaša dela u kosmosu pamte. sada duše prožete ljubavlju i brigom za planetu i svekoliki život mogu biti oslobođene inkarnacije. međutim. petom. Donošenjem odluke da budete čuvari fizičke planete. To je unutrašnji sistem vođenja nazvan Zraci. Kao što na Zemlji postoje viši stupnjevi obrazovanja. Svaka duša koja je prošla kroz prethodne inkarnacije. Ne koristite se prečicama i ne dozvolite da ijedna misao ili delo ostanu nedovršeni. Zastanite i proučite ilustracije "zraka namere duše" sa početka ove knjige. ali ne na tako određen način kao duše na nivou 9 i niže. Ranije se od duše zahtevalo da se vraća u drugim oblicima tela sve dok ne ispuni uslove sklopljenog ugovora. Neke od vaših svemirskih braća i sestara nalaze se na četvrtom. gde je Svevišnji vaša duhovna porodica kojoj pripadate i koja večno čuva vaš identitet. Sve što je potrebno da znate o izboru vaše duše ili razlogu dolaska na Zemlju iskazano je tim jednostavnim. Neke su duše možda vezane za Zemlju. Izvan vašeg sunčevog sistema postoje mnogobrojni viši nivoi odgovornosti i o njima ćemo vas pravovremeno izvestiti. "Zrak namere" vam pomaže da ostvarite pobude. Sve duše moraju biti odvažne. iako tamo obitavaju visoki učitelji. Pomozite. ali ne visoka. zemaljskom duhovnom nivou 3. duše Velikih Zraka. srećan vam povratak uspomeni na pravu stvarnost. a malo njih i na šestom nivou. Nivo 6 gotovo da predstavlja međufazu. Da li ste vi to nekad učinili? Međutim. Na nivou 8 i 9 se nalazi mali broj duša. Nivo 5 je mnogo viši od nivoa 4 i mesto je gde duša stiče bolji uvid u svoje postojanje. Sve duše koje su tu zajedno sa skoro 5 milijardi potomaka "palih" duša sposobne su da duhovno napreduju ka višim nivoima. Došao je dugo očekivani trenutak. vaša duša je u ovaj život donela sa sobom jedan neobičan dar za period nazvan Doba Buđenja. Svrhu duše naglašava i izražava tokom celog života jedan obojeni zrak. a samim tim došla do istinske spoznaje. Da li "te se ikad zapitali zašto nešto volite. To jeste stepenica. niti će neko biti zaboravljen. tako se i duše na ovim nivoima pripremaju za naredne stepenice. zato što nikad ne zastanu i ne razmišljaju o tim stvarima zbunjuje pitanje "zašto se ponašaju na način na koji to čine". Odgovornosti i posao duša na nivou 10 nisu vezani za vašu planetu. svejedno da li smatrate da sebe poznajete ili ne. pak. Neka se svetlost namere u ime slave u vašoj duši rasplamsa kao cvetanje blistavog prolećnog buketa u treperavoj lepoti poluzaboravljene jučerašnjice. nastavlja da radi da bi dostigla nivo 10. predstavljaju svrhu vašeg života. odabrala je osnovni cilj da bi prošla posebni ciklus ka ispunjenju. nije uvek postignuta namera obrazovanja duše. Mi tačno znamo zašto ste ovde. dobro je to. ali nisu ni potpuno pročišćene. Mnoge ljude. To je veličanstven dar vredan poštovanja! Dakle. interese i da delate. mada ih drugi ljudi ne mogu videti. zajedno sa jednim ili više susednih zraka. Kao što stalno ponavljamo.

Duga je puna čudesa. ko na to obraća pažnju? Ipak. izd. U vašim svetim knjigama piše da će se na nebu pojaviti "luk". Sve se više gubilo ono što vi nazivate vrlinama i religioznim aspektima života. Donosimo vam doba prosvetljenja. usklađuju vaša negativna i pozitivna osećanja i održava ravnoteža. morali smo dušu negde da smestimo dok ne budemo u stanju da joj pomognemo da povrati snagu i vibraciju. Niti se bude kada se beba rodi i zajedno sa njom počinju da rastu i šire se. Ni na jednoj drugoj planeti se ne mogu istovremeno videti svih sedam boja. To svetio stalno prenosi poruke o razlozima dolaska na planetu. budući duhovno slepi. Posle "pada".) i u početku liče na tanke. U stvari. Vaše oči vide i vaša koža oseća boju. kada se vaša duša smanjivala i vaše svetio tamnelo. i zato je inkarnacija postala privremena nužda. U početku su duše imale jasnu svest o Zemlji i svemiru. Srebrni 23 . sve dok duše ne ispune svoje prvobitne ugovore kao čuvari Zemlje. Srebrni Zrak je tako i tvorac duge i on je učinio ćeli spektar od sedam boja duge vidljiv ljudskom oku. Vi ste razigrana kosmička vibracija. Oko vaše dvadesetosme godine zračenje zbijenog zraka postiže punu snagu i izgleda veličanstveno. Tada nije bilo unutarnjih zraka. Zraci zajedno sa dušom ulaze u telo bebe (embrion u materici prim. ali je sa svakom inkarnacijom sećanje na božanski silu bivalo sve maglovitije. Postojale su. zraci se "razvijaju" i sazrevaju unutar bića. Prateći fizički rast deteta. U prvo vreme bića su se vraćala u tela u kojima se već nalazila duša. Energija duge je veoma moćna i nadamo se da će Zemlja konačno spoznati slavu te energije. kako bi se čovek s radošću sećao. vi živite u "skladištu duše" već oko šest miliona godina. ovo je prvi put da smo duši dali zrake protkane posebnim dodatkom kosmičke mudrosti i duhovne razboritosti. nameri koja treba da se ostvari. jer podstiče sećanje i iskustvo boje i zvuka. ukoliko ne postoji poremećaj. u prošeku se kreće od 10 do 15 santimetara. ona se seti stvarnosti i svog porekla kao božanske energije. Ona je dar naših nevidljivih carstava. živite u iluziji. Zato su i novorođenčad obično duga između 40 i 50 santimetara. boje. najavljuju da suštinu života na Zemlji čine boje. skoro nevidljive niti energije. ali su postojala druga duhovna bića koja su vodila duše. dakle. Možda se pitate odakle vam taj čudesni "kalup duše". neke duhovno visoko razvijene civilizacije. kad će i poštovanje i uvažavanje Boga opet postati osnova svega. Vi ste zrak koji zapravo vibrira na frekvenciji boje i zvuka. matrica ili posuda svih sedam vama na Zemlji poznatih boja. Ali. kao stoje to moguće ovde. da bi vas vezao za planetu. a tokom Doba Sjaja ćete upoznati svu njenu moć i energiju. ali je većina ljudi odbacila to veliko znanje. jeste sposobnost da uoči boje i da sa njima uspostavi odnos. kada se beba rodi. Međutim. On na slikovit način ukazuje na istinu o vama. i isijava jedan metar iznad glave. koje nose poruke neiskazive recima. ali jednog dana ćete ponovo videti kako vas okružuju! Kad duša pogleda kroz prozore očiju i ugleda dugu. Ravnomerno korišćenje svih sedam boja doprinosi miroljubivim osećanjima. Na taj način se održava ravnoteža energije duše. sklonostima i delima koja u najvećoj meri doprinose ostvarenju prvobitne namere duše. Doba Buđenja podstiče i pojačava zrak namere svake duše. koje struji sredinom vašeg tela. dok izostanak ili nečistota neke boje izazivaju negativna osećanja. Njeno zračenje je znak iz davnina i obećanje za sadašnjost i budućnost. Jeste. ja. Svetio koje sada usmeravamo da bi podstakli vaše zrake je ujedno i vaš pasoš za povratak kući. U želji da brzo promenimo ponašanje čovečanstva poklonili smo vam zrak namere. prvobitni tvorac vaših unutrašnjih zraka. Ovaj skup zraka zrači prema gravitacionoj sili Zemlje. to je poziv svakome da se zalaže za mir. zrak je osnovni pokazatelj po kome vas prepoznajemo. Često sam vam govorio da je telo posuda! Neka vas to ne vređa. Deo tog osnovnog plana ugrađenog u mašinu ljudskog tela. Visina duše. jer. Setite se da se spuštanjem duše u fizičko telo pojavila i smrt. kao opomena na ugovor sa Bogom. svetlost. Čak iako je to bila nesvesna reakcija. Nije čudo što reagujete na dugu. Ona je to što ste vi: energija. Srebrni Zrak. da bi primio duhovne vibracije koje šaljemo tokom Doba Buđenja. Kada ja ili bilo ko drugi od Gospodara Svetla pogledamo vaše telo. Ta energija će vam biti potrebna Sudnjeg dana. U predelu grudne šupljine (kod većine odraslih) nalazi se plamsajuća duša blistavog svetla. boje su uvek prisutne iza vela vaše izgubljene svesti. glavni zrak počinje da isijava iznad glave i sposoban je da se poveže sa našom nevidljivom energijom koja vas okružuje. je u ovom svemiru i na ovoj planeti.koji vas vodi odabranim putem. Duga ili luk divnih boja uzbuđuje većinu ljudi koji je posmatraju. naročito tokom Doba Buđenja. Nevidljivo postaje vidljivo na trenutak i vaša se duša raduje ugledavšistvarnost. Vibrirajuće boje kosmičke energije na omom knjige Nova učenja za čovečanstvo koje se budi. čak i neki takozvani bezbožnici poštuju dugu i sjaj njenih boja. do nje je ipak došlo.Oko četrnaeste godine. doduše. Zahvaljujući toj sposobnosti se. Ako mi dozvoljavate da se našalim.

da bi omogućili dalje izvršavanje stvaralačkog plana. Bilo je poznato da se ciklus dolaska na planetu u ulozi čuvara Zemlje bliži kraju i da će doći do jasnog razgraničavanja onih koji su poštovali Boga i onih koji nisu. Kad je par koji ste prihvatili kao roditelje dobio dete. (Kažem boja. Rečeno vam je da morate da odradite svu negativnu karmu. Duša uglavnom obitava u grudnoj šupljini. prvenstveno kao naučnici koji su zloupotrebili energiju nanoseći štetu celoj jednoj ljudskoj civilizaciji. Dok ste boravili u višim dimenzijama. i spoznaje da ste više od pukog tela. Niko se ne vraća bez spoznaje i duše sposobne da bude veličanstvena i odgovorna. zahvaljujući meni. Staviše. vama je bilo jasno da morate da ispravite greške. planeti i carstvu životinja. (Samo je mali broj duša došao oslobođen stare negativne karme i ponudio da pomogne u kritično vreme. načinivši spektar duge. Podzraci ne stvaraju sami fizičku materiju. poseban vid božanskog bića i na taj način učestvuju u oblikovanju mnogih svetova. Boja je izabrana u skladu sa negativnom karmom. Iznedrio sam zrake i Gospodare Svetla na način sličan Tvorčevom stvaranju života. svim negativnim bićima iz doba Atlantide će se omogućiti da se konačno suoče sa tim neslavnim danima. Veliki obojeni podzraci nose. Kasnije ću nešto više govoriti o razvoju C-tona. Ta duša bila je veoma mala kako bi se prilagodila veličini bebe. deca onih "palih". ili shvatanjima onih koji bi mogli da izazovu skretanje sa samoodabranog puta ispunjenja. Tokom završnog ciklusa. Sedam podzraka. znači da ste imali ozbiljan razlog za dolazak na planetu.) Podsetili smo vas da postoje na milijarde ljudi koji su fizički posmatrano. plava boja ih je u tome podsticala. prema kome i zašto. Dozvolite da to bliže objasnim. setite posla koji ste došli da obavite. ili su već stupili u vezu sa mračnim silama u zamenu za moć i vlast. vaša duša nalik niti ušla je u telo. Ukazao sam da ste duša koja živi u fizičkom telu i ima sistem zraka kao vodiča u ostvarivanju svrhe duše tokom življenja.Zrak. Nažalost. više milijardi duša koje treba da pomognu Zemlji na putu ka večnoj slavi. bilo je potrebno da postignete ispunjenje i namirite dugove svih pređašnjih iskustava na Zemlji. mada kodmalog broja ljudi može biti smeštena malo niže ili više. Kad napunite 13 ili 14 godina vi se. Na toj dimenziji ste znali ko ste. učitelje i snažan skup zraka sa vodećom bojom namere i nekoliko dodatnih boja koje će podržati izvršenje vašeg zadatka. biljaka i minerala. vi ste zajedno sa učiteljima i vodičima. Svaki od njih je energija sa jednom svrhom. To su veliki Gospodari Svetla. ili njihovi kasniji potomci. čak se bavili usavršavanjem izvesnih biljnih i životinjskih vrsta. dakle. a to su oni zaista zli bez obzira na prvobitne osobine duše. Pre nego što ste sišli na planetu. Budući da su se dobrovoljci. sedam svrha. mada su neki od Gospodara Svetla stvorili niže oblike života. Gospodari Svetla su stvoreni prvenstveno da bi održavali postojeće tvorevine. stvarajući jednu boju za drugom. iznedrio sam spektar boja. Pripremili ste se za poslednje putovanje zavezanih očiju. Posedujući sve boje unutar mog srebra. starali o biološkom i ekološkom razvoju. ulazak u fizički svet sa sećanjem na pojedinosti zemaljskog ciklusa dugog osam miliona godina delovalo bi poražavajuće na vas. može se reći. Uz pomoć saveta za ocenjivanje. šireći se i protežući unutar fizičke prostorije. 24 . temeljno proučili zapis o vašoj duši. Postoji. zavisno od razvoja samosvesti. kako vam je rečeno. i kao podrška u aktivnostima koje vode ispunjenju. Svaki podzrak kojiopažate fizičkim okom ima sopstvenu vrednost. On je izabran zato stoje Plavi Zrak predstavnik naučnog i tehnološkog znanja. bio sam u stanju da odvojim delove svoje energije. zvuk i boja idu zajedno). mi pošaljemo određeni podzrak i njegovog Gospodara u to područje da podržavaju tvorevinu. Zato je vaše sećanje prekriveno velom. ali ima i dodeljenog Gospodara koji je odgovoran za njegovu moć. ali je rasla brzo. Ustvari. Dakle. znali ste da morate očuvati čistotu da ne bi bili zahvaćeni negativnim vibracijama sameZemlje. budući da vam je rečeno da ćete imati vodiče. Prema tome. podvrgli ste se na neki način procenjivanju duha. Oni su pomagači najuzvišenije vrste i zato imaju određenu titulu kao što je Gospodar Svetla. ili određeno jato zvezda. počevši od trenutka vaše inkarnacije. U stvari. ukoliko je postojala. Te boje i zvuke nazivam podzracima. vratite se sa mnom u dimenziju u kojoj ste bili pre rođenja. zašto ste morali da dođete na Zemlju i zašto ste se odlučili da baš određeni skup zraka bude vaš sistem duhovnog vođenja. Gospodar Plavog Zraka. zvezdu. bio je koordinator na C-tonu u vreme kada je Zemlja bila spremna da primi prve doborovoljne čuvare. arhanđeo Mihael. u skladu sa njenom svrhom određenom planom. Međutim. i daje njima konačno odobreno da steknu dušu i pružena mogućnost da postignu ispunjenje zajedno sa prvobitnih 11 miliona duša dobrovoljaca. mnogi nameravaju. Gospodari Svetla podržavaju ono što im je dalo u zadatak. učinjen je izbor zraka i odobrena mogućnost da se izmire sva prethodna iskustva na Zemlji. Kad stvorimo planetu. Vi ste došli. međutim.

oslušnite unutar vas samih. a nikad se ne povučete u tišinu da nađete odgovor u sebi. mada samo jedan vid života. Dok do toga ne dođe ja ću vas uputiti u boje. umetnik. I pored toga što neki vidoviti ljudi vide svetio koje vi nazivate aura. izgubljen u zbrci materijalnog zaborava. Neka vas vaša duša vodi koristeći se postojećim zracima spoznaje. bez obzira da li vidite zrake ili ne. Znate da se dodavanjem tamnijih tonova mogu dobiti različite nijanse. one izvan treće dimenzije nisu potrebne. Imali ste predstavu odakle da krenete i nepokolebljivo ste počeli da ostvarujete nameni duše. uvek spremna da vas podrži i vodi. vi možete da osetite njihov uticaj i primetite ili primite njihovu podršku. Važno je shvatiti da se vibracije energije Velikih Zraka na Zemlju spuštaju u vidu kiše a ne u vidu horizontalnog luka. Međutim. Ne koriste svi nivoi ili dimenzije iste boje.Možda ste nameravali da budete medicinska sestra. to se i vrednost vaše duše sve više ispoljava. Vaš posao ili unutrašnji nagon. Ali. povucite se u tišinu. unutar zelene boje postoje mnogi tonovi zelene. Boje koje se na Zemlji vide kao crvena i narandžasta nisu potrebne na četvrtom nivou. Sada je pravi trenutak da bliže objasnim boje zraka. Nadajmo se. pesnik ili pisac. lekar ili neka vrsta iscelitelja. lekari i drugi će možda pronaći način da fizički prikažu to zračenje. Zato ne brkajte to dvoje! Vi posedujete i zrake i omotač i to su dve različite stvari. Budući da za svaku inkarnaciju odabirate poseban skup zraka koji izražavaju nameru tokom tog života. Zraci su vaše kormilo. poslovni čovek ili ministar itd. Međutim. Vaš poziv vas povezuje sa određenim ljudima. Suprotno tome. kako okružuje telo. Što ste stariji. vaša prvobitna duša i sjaj zraka mogu izgubiti čistoću ili se izopačiti. Isto važi i kad se dodaje bela ili neka svetla boja. Nije dovoljno samo da svakodnevno meditirate. na većini planeta postoji samo jedna ili dve boje. da niste drugima dozvolili da vas ubede u nešto suprotno vašoj spoznaji. Ne zaboravite da je Oton jedina medu stvorenim planetarna gde se svih sedam boja duginog spektra mogu videti istovremeno. advokat ili sudija. a budući da vaši zraci zrače jedan metar iznad glave. vi ga se za vreme prelaska zvanom smrti oslobađate. može duhovno da napreduje voljom i disciplinom. da se starate jedan od drugom i uspostavite saradnju i mir. u kome živite u slepom zaboravu ravnom anihilaciji duha. napajajući ih duginim bojama u želji da se spoji sa vama. Aura. muzičar. na primer. izuzetan dar Srebrnog Zraka u ovom kritičnom trenutku. Budite tihi. neprobuđeni roditelji koji pokušavaju da svoje dete prisile na nešto što zapravo nije cilj njegove duše. Često nas pitaju šta se događa sa zrakom posle smrti. nadalje na planetu stiže velika duhovna energija koja podstiče vaše zrake. a vaši fotografi. Isus t drugi vas uče: "Ćutite". mestima i delatnostima od ključnog značaja. to ipak nije isto. vaš ton se više ne menja. Upoznati ste sa onim najvažnijim. dobar drug može da oseti staje potrebno onom drugom. Ovaj kratki opis duše i njenih zraka smeštenih u telu kao i načina na koji duša pomaže da se dopre do unutrašnjeg znanja ili svesti. I ja sada dajem isti savet. Svaki ozbiljan. Iskoristite ga u potamnelom svetu. bez obzira na sve. Za razliku od toga. te poštujte boju u raznolikosti predivnih sadržaja. međutim. okružuje telo nalik širokom energetskom omotaču. njih je lako napajati. da bi sprečili da zrak počne da bledi i menja se. koji je. Namera duše je unutar vas. Ako ste pažljivo posmatrali umetničke predmete. a to je da od 1986. Ponavljam: meditirajte. ali da li uopšte sa njom razgovarate? Stalno slušamo vas Zemljane kako se žalite Bogu da ne znate šta da radite. U stvari. kao ni da vas spreče u ostvarivanju cilja. zapostavio misiju svoje duše. Dakle. Jednog će dana i vama u ljudskim telima biti moguće da ih vidite. Dok je vama za ispunjenje neophodan podstrek i živahnost crvene iduhovna vizija narandžasta boje da bi se povezali sa područjima viših vibracija. onda znate da se boje razlikuju po svojoj jačini i osobinama. ukoliko negativnim mislima i nasiljem pothranjujete samodestruktivnost. tokom Doba Buđenja vi sa njima uspostavljate odnos po vertikali. Iako samo ja i Gospodari Svetla koji rade sa mnom zajedno možemo da zapazimo i opišemo zrake. učitelj ili savetnik. Jednom odabran. Naš glavni predlog svakom čoveku je da se svaki dan povuče u tišinu i oslušne nutrinu. dok prisutnost više boja nama otežava posao. dobronameran čovek. Ključno je to. trebalo bi da Vas ohrabri. naučnici. zatamnjenja itd. Vi ne koristite u svakom životu iste zrake. vi morate da počnete da se okrećete svojoj svesti i nameri svoje duše uvek kad ste u nedoumici. Vi možete uzajamno da se pomažete. već je izuzetno važno da se jednom nedeljno sastajete sa vama sličnim. da vaša duša nema istu svrhu kao druge! Neki ljudi tu činjenicu odbacuju. Boje postoje da bi vam omogućile izbor. Razmislite o tome dobro. Mi u strukturi vašeg zraka koristimo energiju boje u što čistijem obliku. To uživanje za oči i iskustvo čudesnog jeste moj dar. Vaš osnovni zrak se nalazi unutar fizičkog vozila i zrači metar iznad glave. 25 . izumitelj ili inženjer. Vi možete jasno da spoznate nameru duše. otvara put ka važnom poslu. poljoprivrednik. kao.

istina je da postoje nevidljivi. Suprotno vladajućem uverenju.Crvena kao jedini ili. Njihova energija je miroljubiva i korisna u skoro svim okolnostima. avatari. Međutim. negativnu karmu stvara stalno fizičko zlostavljanje životinja. božanske i anđeoske predele. Nevidljiva bića čine ogromnu ekipu dovedenu na Zemlju da zameni prvobitne čuvare i oni se još uvek staraju oplaneti. stvorene su životinje da čoveku prave društvo. Ti mudraci. ili opčinjenost lovca trofejima. strpljenjem i saosećanjem. rade sa oduševljenjem i ne iscrpljuju se lako. pa čak. su obično posvetili život unutrašnjem pročišćavanju. kojom je dugo vladao razum i izostajala briga za druge. a njihovi motivi su retko kad samoživi. pre svega. Oni bez negativne karme često biraju ružičasti zrak da bi pomogli planeti u rešavanju njenih mnogobrojnih problema. Drugačije se gleda i na one koji 26 . umesto plave da dobijete žutu. a zatim se utvrdili u tom beljem. Ova anđeoska bića su neophodna nakon što su prvobitni ljudi čuvari izgubili svest i sposobnost ili zanimanje za očuvanje života biljaka ili prilika na samoj Zemlji. i kao dodatni zrak. Oni ulažu mnogo vremena i energije u to čega su se latili. Da li vas zanima da saznate više o značenju boja duginog spektra? O strukturi vašeg zraka? BOJE ZRAKA CRVENA U celom spektru ne postoji boja koja do te mere oživljava i koja je tako delotvorna kao crvena. Oni su izvanredni radnici. Taj "nagon da se stvari obave" za svoj zrak namere često biraju ljudi koji su u prethodnom životu bili stidljivi. ŽUTA Kad su duše "pale" sa viših svetlosnih vibracija. Kao što sistem cirkulacije u ljudskom telu omogućava životvorni krvotok. lenji. To su ta nevidljiva bića koja učestvuju u zaštiti i vođenju same planete i biljnog carstva. Njihov doprinos sastoji se u samom prisustvu. za razliku od drugih koji su prinuđeni da se odmore ili odustanu. U načelu. zahvaljujući tome što je narandžasta vezana za osnovne. koji zrače prirodnim čistim sjajem. kao na primer. oni već samim svojim prisustvom predstavljaju doprinos. Tužno je što sa mnogi ljudi tokom svojih bezbrojnih iskustava na Zemlji zlostavljali životinje. svetio će se pojačati i postati blistavije. Te osobe takode moraju da nauče da očuvaju samostalnost u međuljudskim odnosima. Za neke duše izbor ružičaste boje znači mogućnost uspostavljanja ravnoteže u duši. majstori itd. ubijanje životinja da bi se obezbedila hrana nije razlog za karmičko iskupljivanje. utiče da unutrašnja energija stalno podstiče na izvršavanje odabranog zadatka. Ova ličnost ogromne energije će obaviti posao. nikad nećete moći da promenite boju. Na ubijanje životinja nasumce. Ukoliko ne postanu slabići ili pustinjaci. neodlučni. Ima i onih koji su došli sa srebrnim ili zlatnim zrakom. gleda se drugačije nego na ubijanje najplemenitijih primeraka životinja iz oholosti. NARANDŽASTA Narandžasta je boja nevidljivih carstava. pravi su blagoslov za planetu. drugim meditantima. molite se. Ako duše crvenom zraku dodaju beli ili srebrni zrak i odluče da u život udu sa ružičastim ili zrakom ljubavi. i to je ono što kasnije plaši dušu kad se izvan tela suoči sa iskustvima stečenim tokom života. Osobe sa narandžastom bojom imaju jasan uvid u pravu stvarnost života i predstavljaju veoma osetljive mostove ka duhovnim silama. Vidoviti ljudi su ponekad u stanju da vide te očaravajuće oblike života koje zovete vilama i anđelima. Osobe koje mogu da obave posao uz prijatan optimizam. tako i crveni zrak napaja svezom energijom i obezbeđuje postojanost ličnosti. sjajnijem vidu svojstva. oni će predstavljati ekstrakt ljubavi u ljudskom telu. te se oni često mogu osetiti odbačenim. glavni nosilac namere duše. vodičima i učiteljima. u odnosu na boje okolnih zraka. strašljivi. To je boja koja primorava na delanje i ljudi koji je poseduju su krepki i puni života. Ona u čoveku budi interesovanje i omogućava da se bavi poslovima duhovne prirode. sveci. Samo mali broj ljudi poseduje gotovo beli zrak čistote i oni deluju kao da imaju oreol iznad glave. zbog hrane.ako meditirate. Narandžasta boja je veoma retka kao glavni. ili izbegavali da ispune obaveze prema božanskim silama i planeti. Ružičasta boja čini svoje vlasnike izuzetno osetljivim. pomagači raznih veličina i tipova koji prate i vode carstva koja se razlikuju od ljudskog. mada to neće uvek biti propraćeno nežnošću. Osobama sa ružičastim zrakom veoma je stalo da služe drugima. ipak. Ljudi sa crvenim zrakom obično ne izmiču pred velikim izazovom. budući da su izvori osećajne ljubavi neophodne za mir i dopuna osobama sa plavim zrakom. razmišljate i razgovarate sa dušom. budući da deo boje njihovog zraka još uvek sadrži podsticaj i živahnost crvenog.

Mnogi medu zdravstvenim radnicima. Osobe koje gaje duboku naklonost prema domaćim životinjama ili pticama i to dokazuju brigom i posvećivanjem pažnje. to je dar zelenog zraka. drugi smatraju "čudacima". Opominjem vas. Zeleno drveće. čak i danas. svojom lepotom nepogrešivo ukazuju da je reč o C-tonu. neodgovorno ponašanje i razaranje. Zeleno predstavlja krajnje poštovanje i staranje o planeti i svekolikom životu na njoj. tehnološko i naučno obrazovanje. što je i osnovna boja rastinja na vašoj planeti. Ljudi se mogu međusobno osuđivati ili ne trpeti iz različitih emotivnihrazloga. osećanje ljubavi često ljudsko biće podstiče da se stara za mala i bespomoćna stvorenja. duša sa plavim zrakom ume da se stara o drugom. Zabranjeno je služiti se svojim intelektualnim sposobnostima u svrhu proizvodnje oružja i razarajuće opreme. karmički neobavezne duše koje gaje duboka osećanja ljubavi prema Zemlji. Kosmička načela se ne smeju zloupotrebiti iz bilo kog razloga. Kao osobe do krajnjih granica koriste mogućnosti analitičkog ispitivanja da bi došle do pozitivnog rešenja. do zamorčića i kunića koristeći ih u eksperimentima "za dobrobit čoveka". obratite pažnju na ono što vam govorim.su ljudi sa zelenim zrakom. Oni se takođe zanimaju za ekologiju i održavanje. zeleno je boja same Majke Zemlje. Vaše tehnološke laboratorije skupljaju i na kraju ubijaju različite vrste malih stvorenja od miševa. obilje cveća. ili se bave planiranjem zelenih površina ili ulepšavanjem planete. Otvorite srce da bi razumeli da je pravo značenje reći posed u stvari čuvar. Ne može se poreći činjenica da neki ljudi ispoljavaju svoja osećanja do smešnih granica. izuzetno su potrebne današnjem svetu. Posebno su skloni negovanju života i izuzetno potrebni u vašem veku. pružale ljubav ne tražeći protivuslugu. naročito oni koji se bave holističkim lečenjem i koriste bilje i metode prirodnog lečenja kao što su boja i energija . a redovno se muče ili zlostavljaju. mada ispuštaju razumljive zvuke. i preduzimajući zakonske mere za njihovu zaštitu. žbunje. PLAVA Plavi zrak namere duše na planeti Zemlji u ovo vreme predstavlja razvijenu moć rasuđivanja. a upravo je zamisao žutog zraka da ljudskoj duši omogući da iskusi i polaže pravo na istinu. dok su drugi došli dobrovoljno da spreče neke postupke. Duše sa plavim zrakom namere moraju biti svesne da njihovo znanje i moći moraju odisati poštovanjem Boga i kosmičkih zakona. trava. ako je to neophodno. Te osobe poštuju duše životinja i uvažavaju osobeni izraz svakog oblika života. ili su u prošlosti na planeti izazvali ozbiljne probleme posebno u doba Atlantide. Posed znači biti odgovoran. oni su nemi izraz ljubavi. neki su se obreli ovde da bi otplatili dugove. Ravnodušno ubijanje životinja nameće ozbiljno pitanje o saosećajnosti duša. Čak i kad se duša sa plavim zrakom bavi drugim poslovima. seče drveće i desetkuje zelenilo. bilo da osoba radi u nekoj laboratoriji ili ne. logika je ta koja će mu pomoći u rešavanju problema. Ljudi zelenog zraka pokušavaju da briga postane navika. Ako tako budete radili. Osobe sa plavim zrakom se često smatraju bezosećajnim. biljke. one nisu u stanju da izraze razumljivu poruku. posebno ako u tome preteraju. nemaju sposobnost govora. ZELENA Mada je Zemlja prvobitno bila svetio plava. Osobe sa žutim zrakom često možete zateći kako pos-matraju i proučavaju životinje. kad se uništavaju tolika prostranstva. Duše koje su došle sa zelenim zrakom često su baštovani. Na Atlantidi su mnoga bića razvijenog intelekta proizvela strašno oružje da bi uvećala ličnu moć i slavu. međutim. Sada. kako bi se izbeglo dalje zagađivanje i popravila šteta naneta planeti. Oni su sad u velikom 27 .pretuku konja na smrt i slično. moć razuma da shvati. Ako već morate da ubijate bespomoćno stvorenje koje ne ugrožava vaš život. Cela planeta predstavlja isprepletani lanac života koji je prinuđen na saradnju. onda bar poštujte njegov život upućujući mu ljubav i poštovanje. Budući da životinje. Neki su ljudi dužni da se staraju o onim manje sposobnim i uče ih da ljubav može biti uzajamna. izbećićete mnoge duševne patnje do kojih će doći kasnije. posed ne znači dozvola za zlostavljanje oblika života ili ubijanje bez razloga i saosećanja. kad vlada uverenje daje ljudski život vredniji od života ovih malih stvorenja. zeleno znači više no biljni svet. Ima i onih koji su okrenuti fizičkom i duhovnom isceljivanju ljudi i životinja. Međutim. domaće životinje su na izvanredno dobrom glasu zahvaljujući revnosnoj odanosti. lišenim saosećajnosti i osećanja ljubavi. I pored toga. Mnoga bića sa zelenim zrakom su došla kao slobodne. pritešnjenom ozbiljnim problemima koje istinska nauka može da reši. Domaće životinje su mnogo bespomoćnije od nekih životinja džungle. međutim. Oni postoje da bi. pa i ptice. tokom eona ta nijansa se pretopila u zelenu. Dakle. štiteći ih. Ona označava najveće moguće poštovanje koje duša ispoljava. dakle.

su došle da odrade dug stečen ranijim gnusnim. ukoliko je prisutna kao tanka nit u sklopu zraka duše. kao što možda naslućujete. ovde su da bi uskladile (unutrašnji) mir pojedinca sa (spoljnim) mirom sveta. dakle. Zloupotreba energije u negativne. svaka duša stiče slobodnu volju čim ude u telo. međunarodni plan. ili marinsko plava boja ponoći. svekolikog života u vodama. organizacije i institucije. Međutim. a to su oni predodređeni da u ovom životu uspostave odnose sa drugim galaksijama i zvezdama. Kao boja obe vibracije. Mnoge od ovih duša se bave proučavanjem zvezda. Rentgen zraci. Mi umesto iluzija radije koristimo termin "sve je postojanje". pravi mir. u ovom trenutku ukazuje na zbrku ili neodlučnost. Mnogi od vas poistovećuju belo svetio sa energijom božanske sile. pre nego se upuste u udruživanje sa drugim oblicima života u sopstvenom sunčevom sistemu. plavi zrak na planeti snosi posebnu odgovornost. da bi se unapredio svekoliki život. ali postoji belo svetio. Ljubičasto-plava. da kao paralelno iskustvo ponove proživljeni period na Atlantidi. Vrlo brzo. Često vam se govorilo daje život na Zemlji iluzija. koji postaju vidljivi tek izvan prividne stvarnosti ili života. galaksiji. Bez obzira za koju se delatnost tokom ovog života odluči. Pomoć plavog zraka naročito je potrebna u očuvanju. a ne na njegovu štetu. kao i neutralizaciji otrovnih otpada. kao i na narode. boja je kosmičkog prostora stvorenog od Boga. Oni mogu postati vezna karika između svemirskih bića i vaše ljudske porodice. Ovaj zrak upućuje na razumevanje i harmoničan način življenja kao iskrene životne obaveze. koji vibriraju brzinom određenom jedinstvenim osobinama pojedinačnih fizičkih objekata. tako da je mi ne izdvajamo kao poseban zrak. U nekim svojim vidovima ona sliči praznom listu hartije . neki naučnici i intelektualci su ponovo ispoljili destruktivnost stvaranjem hidrogenskog i nuklearnog oružja i oruđa. Ne postoji beli zrak kao takav sam za sebe. zato što to u njihovim dušama budi osećaj ponovnog povezivanja sa drugim mestima na kojima postoje oblici života i život. Kad duša sa plavim zrakom služi u tom smislu. on vodi život ka Tvorcu ili duhovnom obliku. smeđa je jedina boja koja može da se promeni ili odstrani. ali ovog puta podržavajući napredak društva. DRUGI ZRACI Smeđa. ona je sada deo plavog zraka sve dok veliki majstor ne uputi Zemljane u njeno pravo značenje. prodiru unutar drugih dimenzija ili uspostavljaju odnos sa materijom. tada na najlepši način ispunjava svoju nameru. a mi je zovemo životna energija ili životna sila. zato što je čak i iluzija postojanje na nižem nivou vibracija. biće sa plavim zrakom treba da koristi kosmičku energiju u miroljubive. Duše koje su došle sa purpurnim zrakom mira. smeđa će dobiti na značaju i konačno će se koristiti kao zrak za sticanje potpune svesti o unutrašnjosti planete. Svi ovi takozvani nevidljivi zraci postoje da bi vam otkrili pravu stvarnost. LJUBIČASTA ILI PURPURNA Tokom Doba Buđenja na vašoj planeti. Druge. vode. Zato društvo sa svoje strane mora da spreči svako dalje ludilo i intelektualnu oholost. To se može odnositi na sopstveni dom. Osnovna namera duše sa tim zrakom predstavlja harmoničnu ličnost. saradnju medu zajednicama i odbacivanje oružja. zaštiti ipoboljšanju atmosfere. ovaj zrak je bio naimenovan za predstavnika ili ambasadora duhovnog mira. u domenima. ona će biti u stanju da ostvari nameru. ratničke svrhe. INDIGO Mada se ova boja shvata kao posebna.mogućnosti da se stvori bilo šta. konstruktivne svrhe. Kad razum dostigne svoj najveći domet. pak. Uglavnom slaba ili bleda. usloviće brzu naplatu karmičkog duga. nasilnim ponašanjem i doprinesu da život na Zemlji dostigne višinivo mira. a da je ono nevidljivo nepatvorena stvarnost. gde je miroljubiva saradnja postala sve neophodnija. Od njih se jedino očekuje da budu utemeljeni u duhu i odani Tvorcu. koje su molile za milost i kojima je odobrena poslednja prilika da služe božanskim silama. I pored toga. Infracrvena ima slične osobine i omogućava otkrivanje životne energije u materiji. ili svemiru. Ultraljubičasta takođe pripada nevidljivom spektru. Plavom zraku najupornijih duša Atlantiđana. Budući da pravu nauku čini otkrivanje i primena svemirskih zakona i načela. Mali broj ljudi ima dušu sa zrakom marinsko plave boje. To je gotovo bezbojna energija koja sadrži pozitivne i negativne elektrone. međutim.broju na Zemlji. pridodala je crta duhovne razboritosti i kosmičke mudrosti. Neke od duša sa tim zrakom došle su bez kazne. kombinacija crvene i purpurne boje. Duhovno zajedništvo se temelji na ljubavi i staranju. u želji da doprinesu preko neophodnim promenama na planeti. pre nego su započeli ovaj život. Ona je takođe sposobna da upije energiju 28 . zato se osećanjem jedinstva i podstiče mir.

Primetili ste da može doći do preklapanja ili mešanja boja u zraku. bila u skladištu. Ljudi postaju uglavnom svesni namere svoje duše negde oko četrnaeste godine. samo što ste uspavani. Duše zlatnog zraka predvode i vode posrnulo čovečanstvo ka opštem dobru. Koristio si pojam "skladište duše". S . Ako ste ikada prilikom zalivanja bašte posmatrali veličanstveni ružin grm kako žedno pije da bi se okrepio. on je dodeljen energiji života dok je još u materici. V. dok ružičasto otelovljuje podsticaj ublažen staranjem za druga ljudska bića. Kad se na vašoj planeti dete rodi. To nije srebrna vrpca. jer nisu postojali unutrašnji zraci. da postigne ispunjenje i potom se vrati svom prvobitnom domu. Oni razumeju osnove svemirske saradnje i odnose medu svekolikim životom. Možeš li početi od samog početka? Kako stičemo naše zrake u sadašnjem Dobu Buđenja? S. Snažne duše sa zlatnim zrakom namere su došle kao izrazi božanske volje i moći i obično se bave upućivanjem ljudi u razloge nužnosti primene svemirskih zakona i načela u svim stvarima. možda možete da zamislite našu radost sa kojom vam dajemo duhovnu hranu. to da objasniš? S. Duša je. zlatna ili belo svetio. zbijen zrak se razvije do svoje pune veličine kad osoba otprilike napuni 28 godina i divno ga je posmatrati. budući da su retki na vašoj planeti.božanske sile bez posredstva zraka drugih boja. Kada se aktivira zrak namere duše? S. Plavo označava sklonost tehničke i naučne prirode. sa ulaskom duše u fizičko telo javila se i smrt. Ipak. Mi tražimo od svake duše da hitno ispuni svoju obavezu kao čuvara Zemlje. kao i da razjasne zastoje potrebno zaštititi kako kosmičku tako i stvaralačku energiju. Z. Možeš li. sazri i cveta. Kako dete fizički raste. Kad osoba odraste. Zrak namere vam je dat na dar da bi vas izveo iz skladišta duše ubrzavajući promenu u ponašanju čovečanstva i evolutivnom procesu planete. V. zraci mi govore o vašoj suštini i ja mogu da pročitam vaše duše. Grubo rečeno.Z. kao što je plavozelena. podstičući vaše buđenje iz duhovnog zaborava i iluzije. međutim. Ne. V.Z. da se tako izrazim. ili odluči da ostane na Zemlji u višem stanju svesti. Jačina ili zasićenost boja zraka uvek je povezana sa jačinom vibracija ili sklonostima duše. ali imaju presudan uticaj tokom Doba Buđenja. bez obzira da li se njihova ličnost time rukovodi ili ne. Da li na kraju imaš još nešto da dodaš o zracima koje ljudi poseduju? S. Boja zraka može. a koji sada poziva čovečanstvo da izgradi zajednicu u kojoj će mir postati stvarnost. Osobe sa srebrnim zrakom su. Teško nam je da objasnimo nešto što niste videli. ublaženo srebrnim ili belimpredstavlja kosmičku razboritost i duhovnu mudrost. Za kraj sam ostavio zlatni i srebrni zrak duše.Z. da bi život dušemogao da se razvija. To je obično slučaj sa bojama kao što su srebrna. Kad posmatram vaše telo. molim te. takođe. tako se i zrak odmotava ili uvećava ili stiče zrelost istovremeno sa bićem. sve dok duše ne budu u stanju da ispune svoje prvobitne ugovore. Biće se jednostavno vratilo u svoje telo u kome je bila duša. te moje reci nemaju dovoljno jak uticaj. Vaša duša dobija ubrzanu transfuziju boja koje vibriraju. Vi ste čuvari zemaljske bašte. Zrak dolazi sa dušom i nalik je tankoj energetskoj niti. Potrebno je da se odmah odazovu i preuzmu odgovornost duše za očuvanje svekolikog života i mira na Zemlji. pokušajte da zamislite da vidite svoju dušu unutar grudnog koša i njen zrak namere koji prolazi kroz vrh lobanje. naravno. Crveno označava izričitu žustrinu ili podstrek ljudske energije. skoro nevidljiv. biti razvodnjena ili intenzivnija u zavisnosti od dodavanja ili spajanja boja i svetla sa kojima je u bliskoj vezi. vodila druga duhovna bića. a inkarnacija postala privremena nužnost. Oni su u stanju da objasne daje život više nego ono vidljivo. Te ljude su. Duša ulazi zajedno sa zrakom u telo.Z. Kad beba dođe na ovaj svet. zasipajući bojama i zračenjem i najskrivenije dubine vašeg bića. pre šest miliona godina. Dodavanjem se menja i značenje prvobitnog zraka.000 duša sa srebrnim zrakom namere nalaze se negde u zapadnom delu SAD i još uvek nisu probuđene. svesni kosmičkih sila i bića izvan vaše planete. Oko 4. prirodno. Možemo li računati sa vašom 29 . V. ili crvenog u ljubičasti. One poštuju načelo kosmičke odgovornosti i uvažavaju Tvorca koji je stvorio svekoliki život. "nit" počinje da raste i da se širi. recimo crvenog u ružičasti. Gust. Sada vizualizujte dugine boje kako grle vašu planetu. ode na neki drugi posed ili mesto. zrak počinje da isijava iz glave i povezuje se sa nevidljivim energijama izvan fizičkog tela. U prvoj inkarnaciji zrak namere i duša nisu bili povezani. Ima li nekih pitanja koja bi želeli da postavite u vezi sa ovim? PITANJA VIRDŽINIJE SREBRNOM ZRAKU (En Valentajn u transu) ESEN UPUĆENA V. Vidite.

životinje. zamišljeno da živi u slozi i skladu. već se sada čak i okeani pune ogromnim količinama 30 . Tečnost u vašem telu zasnovana je na vodi. a tako stalno opada broj stabala. verovatno. stvoreno da hrani životinje i ljude i koje vam tako lepo služi u te svrhe. život je isto tako svetlost. Šta će biti sa vašim svetom. Međutim. može da izbaci iz ravnoteže ceo lanac života na Zemlji. Ako se zelenilu zahvalite na dobroti i blagosiljate ga. KOSMIČKO OTKROVENJE . Nikad ne sumnjajte da postoji nešto što prevazilazi sve stvari. Voda. vaši tvorci vas stalno zovu. drvo. krug se zatvara ne opterećujući vas karmom što ste ga uništili. zahvaljujući nama se razvija znanje o tome kako boja može emocionalno i fizički da isceli. te spoznati taj nivo postojanja. ptice i životu moru. isto kao što je voda tečnost neophodna zemlji. Duhovni život je drugi vid koji postoji. očaravajuće i lepo. ali ga možete razume ti. Tokom Doba Buđenja. da bi vas razgalio. ako ste mlada duša). Vi ne možete promeniti plan. razmenjujući kiseonik i ugljen-dioksid i taj lanac se ne srne prekidati. O čuvari. Morate očuvati te ključne elemente da bi opstali. podstaćiće vaše blagostanje i oplemeniti želje i osećanja. Vi vibrirate sa bojom i ka boji. Vi. vazduh. životinja. ipak. Bez obzira kad je vaša duša stvorena. Doba duhovne promene dolazi nošeno žestinom životne snage svoje prave prirode. Negde se drveće seče i ne vodi računa o pošumljavanju. korisno.. Ništa nije slučajno.čvrstom rešenošću da se probudite i preuzmete odgovornost kako bi planeta konačno ušla u svoje Doba Sjaja? To je u stvari vaš prvobitni ugovor sklopljen pre nekih 8 miliona godina (ili posle toga. a oštećenja mogu prevazići vaše moći da popravite nanetu štetu. nešto izvan fizičkog domena. vi i biljke živite u odnosu simbioze. Vaša planeta je planeta boja. Došlo je vreme da ostvarite svoj cilj. pas ljubimac. Ne samo što je zatrovana čista pijaca voda. i vas1. Svim živim stvorovima je potrebna voda. sama planeta i sve što živi čini jedno isprepleteno tkanje. kako u vama tako i u prirodi. Vazduh i vlaga su neophodni činioci fizičkog života na Zemlji. Zavisnost od vode i vazduha na planeti deo su međuzavisne celine. pridružite se božanskom planu. podržavati i brinuti se o njegovim mnogobrojnim aspektima. Udružimo se na zadatku odavno prekoračenog roka i donesimo mir na Zemlju. obnavljajući brda. jer su čiste vode zagađene isto kao i atmosfera. Otkrivanje značaja boja povezanih sa vašim zrakom. obratite pažnju na njihove boje i osobenost njihovog oblika. koji je većina vas zaboravila ilizanemarila. emocionalnoj i duhovnoj dobrobiti. Rodice se svest da je proleće stiglo u dušu svakog pojedinca. svi su potrebni. polja. Vibriranje naše energije topi sneg vašeg sna. Postali ste svesni mogućnosti rasta sopstvene svesti o životu. Šaljem vam zračeće boje nebesa da vas bodre i hrabre na putu kroz mrak ka plamtećem svetlu pobede. cvet. Svaki stvoreni primerak je nalik vešto naštimovanom instrumentu. Vi još uvek imate više površinskih voda od bilo kog drugog mesta u vašem sunčevom sistemu. tlo. pašnjake. boja i zvuk. greje i daje zamah vašem ličnom radu. Slično Suncu koje greje vazduh i podržava rast drveća. Svi su dobrodošli. Sve stoje na ovoj planeti komplikovane strukture. vi niste konačni rezultat života ovde. iscelio i podsetio na duhovni vid života. To je duhovna suština Boga Svevišnjeg. Ipak. To je poduhvat u kome vam pomažemo u ovom kritičnom trenutku. ako se naruši.Poglavlje VI Vi i vaša Planeta Sve što živi je međusobno povezano. smog ubija drveće i ono ne može da daje vama neophodan kiseonik. ukoliko se ne preduzmu koraci ka očuvanju šuma i ne spreči zagađivanje vazduha? Iz svemira posmatrano. koja se takođerazvija. Došlo je doba vašeg rasta... Vazduh koji dišete je zatrovan. Dok posmatrate cveće. o čuvari. Morate poštovati ono stoje život stvorio. svako stvorenje obuhvaćeno našim planom ima i viši cilj. Čovekova ličnost je još uvek nesavršena. koja. Na primer. drveće. Ne možete se razrešiti svog zadatka kao čuvara na planeti. više nije svaka voda za piće. kamen. blistajuće plavetnilo voda i krov od belih oblaka. jeste zeleno. Biljno carstvo. naši zraci podstiču vašu suštinu. da bi se očuvao svekoliki život. postoji da bi vam donelo radost ili doprinelo vašoj fizičkoj. Njegov razvoj počinje iznošenjem zelene srži u zelenu stabljiku i/ili mahunu iznad površine. Za vas je od ključnog značaja da shvatite da je vaša planeta zelena i da joj je neophodna voda. kit. najuočljiviji aspekt vaše planete je. a koja je uvek postojala. Nećete valjda da postanete drugi Mars! Svekolikom životu na vašoj planeti je potrebna voda. Iako je vaše telo čudesna tvorevina. i ostanite pomalo ponizni. molim vas. o čuvari. Pored fizičke privlačnosti i namere. konj koga volite – sve je ovde iz određenog razloga. Današnji položaj čovečanstva u duhovnoj evoluciji nalikuje prolećnom danu. Radite na sebi kao delu životnog procesa planete. bez obzira što nema dušu kao što je ima čovek ili životinja.. koja je vidljiva u svemu stvorenom.

dok je madronjo (četinar koji raste isključivo u zapadnim delovima Severne Amerike . dok je snop sekvoje prav. njegove su vibracije tada znatno slabije. Osetićete njegovu životvornost i snagu. osećate izlečenim i spokojnim. međutim.svemu vezano za disajni aparat. Četinari usklađuju energiju. znatno su izmenjeni davnašnjim ratovima.prim. Tako se tlo pod vrelinom sunca sušilo. Velika stvorenja kao što su kitovi.toksičnog materijala. zimzeleno drvo je u prvom redu drvo koje isceljuje planetu koja je i sama živo biće. poznata je u zvezdanim područjima kao aum. Drugo. dolaze do informacija o mogućem pomeranju tla. bronhijama. Shvatite da se ovi "prijatelji" moraju zaštiti zato što su živa bića. Ljudi ne shvataju našu zabrinutost. Svaka biljka doneta je na planetu da bi podržavala život. ili vi ljudi ne želite da sarađujete na tom zadatku. kako unutrašnjih organa. ove se pustinje 31 . a ničim nadomeštane što bi čuvalo vlagu. na primer. glavobolje i svega što je s tim u vezi. Imali smo nameru da ćelu planetu pretvorimo u vrt. stanovnici C-tona očigledno ne shvatate opasnost. Pored drveća mi smo širom galaksija ovog svemira odabrali i niz biljaka koje smo znalački prilagodili uslovima planete. ali i da učvrsti tlo da ga vetar ne raznosi. Dovoljno je da se približite stablu četinara na20 do 30 cm i ostanete u njegovoj blizini određeni period. prijateljski nastrojeni delfini i morsko prase. Energija kedra se raspršuje. pa čak i . ljutite reči koje izgovorite. Hajde zajedno da pogledamo koja živa bića žive u područjima koja nazivate more ili okean. Ustvari. Biljka koju vi zovete aloja. dišete snažno i držite glavu gore da bi bili svesni vazduha i svetla. U tom procesu su pomagali zraci prvih duša koje su došle kao čuvari. ukoliko ga niste uništili. sinusima i nosnim šupljinama . tako i spoljnog omotača postojećeg oblika života. možda "ribe". Vaše vlade skladište najgore stvari ili pod zemljom ili u okeanima. budući da postoje velika pustinjska prostranstva.hidrogenskim otpadom. prev. no uprkos tome malo je toga što se u njih može baciti. a takođe i zato što naše osoblje u vasioni prati njihoveizveštaje. već krivuda. "delfine". Ako želite da ojačate srce i pluća. preporučujemo vam da sednete leđima naslonjeni na živi hrast. Svako drvo delimično upija zvuk i negativnosti. Četinari koji ostaju zeleni bez obzira na godišnje doba. To je ludilo. visokoj i dostojanstvenoj sekvoji i kedru prošaranom crvenkastim tonovima. Mi se oslanjamo na njihove izveštaje zato što vaše podmornice nisu u stanju da pokriju dno svih mora i obave izvidnički posao.) podesan za lečenje vratnog dela. oni pripadaju porodici sisara. hrast ukazuje na vaš položaj sa korenima na planeti uz istovremeno stremljenje ka nebesima. Svojom isceliteljskom energijom to drvo će darivati spokoj. shvatam da vam je teško da u to poverujete. budući da ste vrlo slabo upoznati sa strukturom planete. Drvo eukaliptusa je posvećeno plućima. Uzdižući se visoko ka nebu. posebno radioaktivnim. mi smo došli da to ispravimo i omogućimo da što brže preuzmete odgovornost sa očuvanje svekolikog života na Zemlji. idite u šumu i boravite medu drvećem. eukaliptus vas podseća da stojite uspravno. Neki predeli. ozbiljno oštećenoj hidrogenskim i nuklearnim podzemnim eksplozijama koje vaše vlade izvode. ostaju takvi da bi lečili planetu i hvatali negativne vibracije i neutralisali sve one bučne. Nabrojaćete. bezbedno mesto za život. njene isceliteljske moći se koriste za lečenje. ako u njegovoj blizini provedete od 15 minuta do dva sata u stanju meditacije ili otvorenosti. Drveće u kome uživate je tu u određene svrhe. "kitove". dok vi. Da. Mada drvo zadržava isceliteljske osobine još oko dve godine pošto je posečeno. "tuljane" itd. čak i vaša pisana istorija kazuje da su mnoga od tih mesta nekad bila zelena. zar ne? Shvatite takođe i značaj kitova i delfina za ljudsku vrstu. Zato se u šumama sekvoje i kedra. Vas opčinjava njihova veličanstvenost. povereno je da leče područje srca i pluća kod ljudi i životinja. Aloja ima moć podmlađivanja i omogućava ljudskom telu da očuva vitalnost ćelija. budući da se usklađujete sa njihovim vibracijama. Ako hoćete da lečite leda. Ona je stigla na Veneru i Saturn iz zapadnih područja vašeg svemira. oni su izvor informacija o tome šta se zbiva u unutrašnjosti vaše planete. ali vas istovremeno i leči. Šireći svoje moćne grane ka nebu. Tikovina podržava lečenje poremećenosti uma. Hiljadama godina šume su se sekle i biljke uništavale. zato što beskrajni okeani deluju neranjivo. međutim. koji su im potrebni. Veličanstvenoj. Svi oni zaslužuju čisto. pružajući vam hranu i lekove. zato što on istovremeno skuplja energiju i iz zemlje i iz vazduha. Međutim. Razlika između sekvoje i kedra je u dometu snopa isceliteljske energije koje drvo ispušta. zahvaljujući svojim sposobnostima da ultrazvukom prate aktivnost geoloških ploča. zimzeleno drvo ćete naći širom planete. "vidre". posebno oni vama poznati u Africi. Tužno je što su ljudi veoma malo upoznati sa okeanima i njihovim pravim smislom. Kao prvo. Kako energija ne teče pravo. Svugde gde se za nju zna. Hrastu je dodeljeno da leci kičmu i jača leđne mišiće. nuklearnim.

kako ih vi zovete. zasnovan na čulnom opažanju. poželite da sednete na kamen. Tim poduhvatom podržaće se proces uspostavljanja sklada na celoj planeti. veliko kamenje takođe deluje i umirujuće. kad to znanje bude potrebno. Vama su te naizgled beskorisne stvari potrebne iz više razloga. Kamenje. i oni koji pripadaju vrsti divljih životinja. na dole i na gore. ali polako ćete shvatiti da se u okeanima nalaze biljke kojima se možete hraniti i koje vas veoma lako mogu da zasite malim količinama. Držite ga u svojoj bašti ili oko nogu kad meditirate.ne samo sa životinjama. Pre "pada". njihov preobražaj može potrajatigodinama. da bi se izjednačili pritisci koji se javljaju u utrobi Zemlje. a razlog što je prisutno u tako velikoj količini je njegov blagotvorni uticaj. Ponovo ćete uživati u krajoliku i biti u skladu sa njim. a ne samo kao puki građevinski materijal. Tlo se takođe budi. Međutim. Mi ćemo vam pružiti dalja obaveštenja. o čemu je sad tu reč? Zašto je stvoreno? Zašto prilikom neke šetnje uzmete kamen. ponekad i da duže posedite. stavite ga u džep i nosite sa sobom kilometrima? Zato što vas umiruje. Svako može imati sopstveni životni prostor. tako da će konačno osnovna ljudska hrana dolaziti iz okeana. takav se razvoj događaja nije želeo. Kamenje pruža utehu. Oni predstavljaju sistem za komunikaciju koji nas izveštava o pretećim fizičkim opasnostima koje izazivaju pomeranja unutar Zemlje.mogu dovođenjem vode ponovo oživeti i mi nameravamo da vas tokom narednih 22 do 25 godina uputimo u novu tehnologiju koja će omogućiti uspešno obavljanje posla. kasnije će ćelije snabdevati jačim vibracijama. naravno. uklanjajući negativne vibracije. delfini. Da li ste ikad ozbiljno posmatrali tlo. Vlaga koja se penje u atmosferu. drvećem itd. vegetarijanci su postali ljudožderi ili mesožderi. Oni su tačke pritiska koje održavaju zbijenost fizičkih kora ili geoloških ploča. ali životvornim i osvežavajućim. a krv većom količinom kiseonika. biljkama. Može li vaš razum da pojmi takvu planetu? Možete li da zamislite lava koji će radije žvakati orahe sa tvrdom ljuskom nego meso? Ipak. Budući da ne spadaju u tešku hranu. kad ste stekli ljudski oblik. Boje zavise od vrsta tla i njegove sposobnosti da im da intenzitet. pustinje će ponovo procvetati. Postoje vaši odani drugari u igri koju nazivate "kućnim ljubimcima". kitovi i morsko prase. uz neznatne izmene. biće zaista moguće da sa manjom količinom hrane očuvate ili čak uvećate vitalnost za najmanje 22 odsto. Tog blagotvornog kamenja ima više nego što pretpostavljate. Pored toga što nudi mesto za sedenje u prirodi. Ljudi se neće više okupljati samo u velikim gradovima. Kamenje je nalik maloj fabrici. U tom periodu samo polovi neće biti u potpunosti prilagođeni uslovima života. su zamišljeni kao vegeterijanci i bezopasni po druge. upravo zato je dobio oštre zube. Rod mačaka smo. a stanovništvo će se pokrenuti i nastaniti ćelu planetu. Sve zavisi od ugla iz koga se posmatra. oni su zajedno sa vama postali stanovnici Zemlje. Da li ste ikad držali u ruci kamičak okrećući ga napred-nazad? Tada ste se osećali dobro. ako je reč o snažnim negativnim vibracijama. kako ih vi zovete. Međutim. vi ste bili čuvari nekih od tih životinja. Biljke ili hranljivi sastojci koji se nalaze u okeanu doprineće razvoju inteligencije. već isto tako sa živinom. Oni će čak postati još profinjeniji. Mnogi od njih su postale okrutne zveri kojima je potrebno ponovno uspostavljanje sklada. tako da ćete se osećati fizički krepkijim i mentalno budnim. zar ne? Upadom ljudi u područja nastanjena životinjama zbog rata ili zbog takozvanog "razvoja". koju čine. Kad se zateknete na nekom divnom mestu. ustvari doveli na 32 . ovde su da bi vam pravile društvo. U vašim okeanima žive ribe koje se sada koriste kao hrana. čak i životinje. Kiseonik omogućava proces razmišljanja. Konačno će cela planeta biti naseljena. Već smo razgovarali o okeanskoj ekipi zaduženoj za opstanak. Međutim. Drap ili svetio sivo kamenje je najprikladnije za uklanjanje negativnih vibracija. zapažajuči njegove boje i strukturu? Ono je prijemčivo i sada oslobađa fizičke i duhovne vibracije u oba pravca. Ukoliko se na tim istraživanjima istraje. Okeani imaju različita zaduženja. bilo daje reč o onim koje žive na kopnu ili nastanjuju vodena prostranstva. Svi stvorovi. Ljudsko telo je predodređeno da živi zajedno sa drugim oblicima života . a vi imate na raspolaganju celu životinjsku porodicu da s njom uspostavite odnos. Proizvod koji nazivate spirulina je u stvari nekadašnji aspekt germaniuma i sadrži upravo spomenutu vitalnost. Životinje. Naša ponuda je krajnje raznolika. čak i ako radi sa sabraćom ljudima ili oseća bliskosti prema Zemlji. spušta se u vidu kiše i zaliva biljke i obezbeđuje vodu za piće neophodnu za život. U kući mogu da vam služe kao upijači negativnih vibracija. ali im je prvenstveni zadatak dapotpomognu ciklus kretanja vode dajući vazduhu vlage. Namera života na planeti je drugarstvo i dobronameran odnos medu vrstama. Noviji proizvodi će imati još veću životvornu snagu. posle dva sata ono u atmosferu vraća pozitivne vibracije.

Kristali su divni. zašto očekujete prelazak na hranu iz mora? Hoće li se ljudi navići na drugačije osobine i ukus? S. Odgovor je jednostavan. i još uvek jeste.Z. Prvobitnim planom na Zemlji bilo je. Uz vašu pomoć budućnost će biti svetla. Ne preporučuje se da se kvarcni kristal nosi neprekidno duže od šest sati. Ono sadrži isceliteljske osobine.Z. Ogroman kristal postavljen iznad kopna slao je snopove dole na tlo. predviđeno. samo sa gušćim i zbijenijim vibracijama. za meditaciju ili u druge korisne svrhe. ne bi trebalo da bude pod uticajem impulsa kvarcnog kristala. Neophodan je prethodno program obrazovanja ljudi. stigle su sa planete udaljene dvanaest galaksija od vaše. međutim. Zato nas veoma zabavljaju pokušaji da vašu evoluciju povežete sa majmunima. Ukus se može popraviti dodavanjem različitih primesa. Ima li sada nekih pitanja koja bi želeli da postavite? PITANJA VIRDŽINIJE SREBRNOM ZRAKU (En Valentajn u transu) ESEN UPUĆENA V.isto kao što imate proizvode koji uspevaju na kopnu ili tlu. već su kopale tunele duboke čak oko dva i po metra. da postoje gradovi na i u okeanima. Shvatite da se kristal može programirati: u njega možete da ubacite sopstvene misli. Ovakva razmišljanja su u ovom trenutku možda izvan vaših mogućnosti shvatanja. U početku one nisu bile otrovne. To znači da je u stanju da energiju prima i daje. ako nisu za jelo? S. a Zemlja će postati blistava i miroljubiva kakva je bila na početku. ostavljajte u nekoj drvenoj posudi. tako je i drago kamenje živo biće.Ponovo vas podsećam da je sve stvoreno uključeno u glavni planetarni plan. izazivajući preopterećenje. Sve na planeti je tu sa nekom svrhom. gde je kristal bio sveprisutan. Isto kao životinje i biljke. Proizvodi iz okeana nadopunjavaće se sa proizvodima sa zemlje. u stvari sećanje na Atlantidu. kristal je zapravo izazvao propast Atlantide. Upravo je to razlog zašto ljudi kristale stavljaju u radio i odašiljače. Tako 33 . odavno je narušena ravnoteža predviđena planom. Važno je da shvatite da je obojeno drago kamenje živo i da može upravljati energijom. Mi smo prvo stvorili vas. Zašto postoji toliko mnogo vrsta riba. međutim. povrće i žito koje uspeva na zemlji i koristi se u ishrani? S. Reč je o kvarcnim kristalima koji imaju izuzetne moći. V. Budući da hrana koja uspeva na tlu. Vi ste bića koja vibriraju. a kvare te impulse upija. zato što utiče na brzinu otkucaja srca. vežba i ponekad putuje. Srebrni Zrače. da bi shvatili hranljivost tih proizvoda. zašto postoji voće. kao što je porodica majmuna/gorila. kao i u određene isceliteljske svrhe. Konačno. ako se od ljudi očekuje da jedu hranu iz mora. na isti način kao što će boja uzdići vaše vibracije do više svesti. Imaćete proizvode iz mora koje nazivate vodene kulture . da bi sprečili da aktivno vibrira u prostoriji u kojoj ste vi. kad su poželjni snažni impulsi. a koji su služili za navodnjavanje. orasi. čini osnovni deo ljudske ishrane. Korisno je setiti se daje razlog što mnoge ljude privlači kristal. morska hrana će Činiti 22 odsto prehrambenih proizvoda. tako da kad dođe do značajnijeg duhovnog buđenja i ljudska inteligencija uznapreduje. Budući da je to vreme za dušu da uči. Zato se ne preporučuje da drago kamenje nosite stalno u predelu grla. Razne vrste riba postoje zbog svoje lepote i zanimljivosti. Budući da je ametist takođe veoma moćan i ima iste osobine. Posedujete stvaralačku maštovitost koja može u tome da vam pomogne. Vreme spavanja bi trebalo da bude vreme odmora i lečenja. životinjsko i riblje meso. Na kraju procesa ta hrana će činiti 47 odsto raspoložive hrane. čovečanstvo je na pragu čudesnog napretka. V. seme.Z. U DobuBuđenja kristale treba koristiti kao oruđe za isceljivanje. iznad srca ili ispod struka. Njihova zloupotreba dovešće do ozbiljnih karmičkih posledica. vreme potpunog opuštanja i ustupanja prilike unutrašnjim isceliteljskim procesima. Često nam se postavlja pitanje zašto smo stvorili zmije otrovnice. ili. ukoliko je moguće. pokrijte ga noću. Hrana iz mora je činilac uspostavljanja ravnoteže. Na planeti se sada nalaze mnogi ljudi koji su u to vreme zloupotrebili kristale programirajući ih u vlastitu korist za sticanje moći i vlasti nad drugima. Neophodna je samo vaša spremnost da mislite na nov način i podržavate nove ideje.C-ton sa planete Uran. Kristal se najbolje može iskoristiti tokom meditacije. vreme kada se usporava rad srca. Oni nikada ne prestaju da odjekuju! Ako se u vašoj spavaćoj sobi nalazi kristal. Čak su i krokodili svojim kretanjem kroz stajaće vode pomagali dotok sveže vode i doprinosili da sunčeva svetlost i razvoj zahvate što veće površine. a potom doveli njih da vam prave društvo. U narednom periodu ćemo se koristiti redovnim vibracijama da bi poništili negativno instiktivno ponašanje. Neke druge vrste. ali se sa njima mora obazrivo rukovati. baš kao i ptice u kojima uživate. za njega važi isto upozorenje.

Bilo kako bilo. uskoro zbiti! V. Imate riblju čorbu. Nešto je možda stvoreno da razgali. Priznajem da ja lično malo strahujem od života ispod površine. V. Metali koji se koriste u izgradnji svemirskih brodova mogli bi jednostavno da se adaptiraju i da vam pruže sigurnost. sve dok zaborav nije pokrio vašu svest. Postojaće plutajući gradovi. Konačni plan za vas i Zemlju je izuzetno prijatan. Insekti su. Reci. Ptice ne poseduju dušu. zato što se mnoge informacije koje smo vam dali koriste još uvek urušilačke svrhe. ili nevidljivom pomagaču. preporučujemo vam da zamolite devu (anđela) koji je zadužen za gamad. Dole je veoma mračno. Nema svako stvorenje obavezno neku određenu nameru u održavanju vašeg ciklusa života. insekte i slične stvorove bez duše.Z. dok ste vi čuvari izvan stroja.Z. Setite se. V. Da. V. Zadatak insekata je da pomažu rast biljaka. Da. To je samo drugi vid postojanja. Tokom tog perioda. V.Z. mi želimo da ostanete na planeti i da se brinete o Zemlji. sve dok ste na njoj. jer u vama izazivaju osećanje nelagodnosti. da ćete za izvesno vreme preduzeti nešto protiv gamadi ukoliko ne odu. a mi bili prinuđeni da dovedemo zamenu koja će u okviru postojećeg programa brinuti o oblicima života na planeti. Zašto postoji toliko mnoštvo različitih ptica? Veliki stvorovi kao što su nojevi koji uopšte ne mogu da lete. kao što imate zadovoljstvo da u vazduhu posmatrate ptice. Kad se vaša prava inteligencija duše posveti očuvanju svekolikog života. ili izaberite neko drugo mesto. V. Da bi planeta bila u potpunosti iskorišćena. Pokušajte da se tog malog stvora resite prvo na miroljubiv način. Podstičemo ljude da se usklade sa jednostavnim oblicima i devama stoje više moguće. Budući da ljudi imaju pluća i dišu vazduh. ili zbog lepote ili ljupkosti pokreta.Z. one vas zasmejavaju. Želimo da budete u skladu sa njom i da u njoj uživate. ako budete smatrali da treba da ubijete neko od tih stvorenja. to sam primetila. otvorićemo nove kanale pravog naučnog razvoja. Nekada davno. to je činilac neravnoteže koji se pojavio na vašoj planeti.Z. u okeanima imate mogućnost da razgledate ribe. zašto da nemate i morsku čorbu? V. One su stvorene da bi omogućile drugačije iskustvo.Z. Pokušavam u stvari da vam objasnim. kažem vam. Recite devi. Opasno je ako negde procuri. Staje sa neugodnim stvorenjima kao što su zmije otrovnice. Spomenuli ste gradove na vodi? Šta to znači? S. na Zemlji ste došli kao čuvari i nećemo vam dozvoliti da se vratite u vasionu sve dok ne ispunite svoj ugovor. a takođe i da provetravaju tlo oprašivanjem. Ako je ljudima potrebno sunce. i druge ptice koje su u stanju da se vinu put neba i potom obruše? S. da ukoliko smatrate neophodnim da pljesnete neku malu bubu. muve.Z. Bićete veoma srećni! A to će se. ali on ne mora biti ozbiljan. ali konačni plan nije u potpunosti ostvaren.Z.da. onda to učinite bez sticanja krivice i ne činite to kao izvršavanje svoje prve namere. izazivaju radost. Nećete ostati zaglibljeni u određenim malim oblastima. Ptice postoje da bi vam pružile fizički užitak. Sve dok se ne uspostavi mir. Upravo sada i tokom narednih još barem 150 godina oni će vas učiti trpeljivosti. molim te. Svi su stvorovi na planeti iz nekog razloga. V. da ih odvede na neko drugo mesto.Z. Upozorite ga prvo da ode. V. Ne. nešto više o pticama. Vi u svim stvarima imate slobodnu volju i izbor. S. neka vam bude. Zbog novog iskustva. koji nadzire biljke. osećanje za lepotu. postojao je jedan gradić. dramatičan. zar ne bi voleli da izvesno vreme provedete ispod površine okeana i vidite kako tamo izgleda život? Tamo je veoma lepo. naravno. V. zašto da žive ispod vode? S. komarci? S. S. instinktom. Insekte ste stvorili da bi pticama obezbedili hranu? S. stvorenja bez duše. one su stvorene sa. muziku. ali vas uveravam da raspolažemo metalima za koje još niste čuli. počnite da poštujete način na koji priroda 34 . Isto kao što volite da odete na odmor i da preduzmete nešto različito od uobičajenog. Budući da koračate putem evolucije. S. oraspoloži. Vi još niste videli moguća tehnološka čuda života u Doba Sjaja. Mi nismo čak ni počeli da vam prenosimo tehnološko znanje koje će unaprediti vaš budući život. Ali mi imamo planove kako da unesemo svetlost u tamu. Da li ste ikad osmotrili kap vode iz okeana? U njoj su iste boje spektra kao kod vaše duge. kako vi kažete. Da li je reč o već postojećim gradovima ispod površine okeana? S. Vi niste savršeni i mi ne očekujemo da ćete sada misliti da jeste. Mislili smo da će vam biti drago da se spustite dole i bliže osmotrite okolinu. zašto bi se onda spuštali ispod površine mora? S.Z. Neuništavajte tako brzo. medu vama su bili oni koji su pomagali u ovakvim zadacima na Zemlji.

i mada ga ljudsko oko ne može lako i jednostavno uočiti pukim razgledanjem površine. Iz neznanja vi na to gledate kao na nerazumljivu slagalicu čiji vas delovi zbunjuju. V. a tokom celog perioda. Podićiće ga levom rukom i zadržati u njoj da bi ga osetili. Svo kamenje prirodne boje biće korisno i trebalo bi da bude dostupno svakome. pa čak i ubijali da bi preoteli te dragocenosti? S. doći će do ubrzavanja vibracija za 20 odsto i ljudi će biti u stanju da osete vibracije energije različitih vrsta. Kamenje koje nazivate draguljima. V. zašto mislite da će se to promeniti? S. Da. to kamenje je u zemlji. odnos svakog pojedinca prema čak i nebrušenom dragom kamenju biće oplemenjen. Sada ih svi možete koristiti za pojačavanjevibracija energije kako bi pomogli duši da ubrzano evoluira. Budući da danas većina ljudi ne oseća vibracije. Držače kamen u rukama. Ali zar mnoge bivše civilizacije nisu koristile drago kamenje i minerale za lečenje? S. To je povezano sa vibracijama duginih boja koje se pojačavaju oko vaše planete. V. Sve je bez duše.Z. Ono što u stvari hoću da kažem o oblicima života jeste. a za nas je dragoceno zato što poseduje vibraciju boje povezane sa zracima vaše duše. neke su postale opasne. Često životinja razume vaše frustracije .Z. ali vi ste slepi za istinu. One su odabrale da dođu ovde. V. Tačno. V.Z. Pred vašim očima se odvijaju mnoge aktivnosti.objasnim do detalja. Carstvo minerala je jedno od najvećih darova koje ste dobili. U svom prirodnom okruženju one nikad ne bi naudile čoveku ili manjim životinjama. Znači doći će do masovne upotrebe i kamenje se neće čuvati samo za one koji to sebi mogu da priušte? S. Njihovi dugački zubi i velike šape namenjene su za hvatanje i žvakanje određenih grana na drveću. da biste pojačali sedam boja duginog spektra koje sada oživljavaju oko planete. Dragocenost kamenja leži u njegovoj prirodnoj boji.prihvata to i nikada vas ne mrzi. duže držite u rukama. eonima posle njihovog stvaranja. Rekao si da "velike mačke" nisu stvorene da ubijaju? S. poštuju je i pomažu vam da izrazite svoja ljudska osećanja i tako postignete emocionalnu ravnotežu. zatim će ga prebaciti u desnu ruku. U stvari. Možeš li reći nešto više o životinjama? S. Od danas za godinu dana. na zidovima. Međutim. a ne samo kao nakit. ali kod Zemljana nailazi uglavnom na nerazumevanje. Kako bude rasla svest o tome ko ste i staje zrak 35 . Da. prave vam društvo. V. Drago kamenje i minerali postoje da bi čovek imao na raspolaganju oruđe za pojačavanje energije kad je to potrebno.stvarnofunkcioniše. pre nego pređemo na sledeće poglavlje. Kako će ljudi. Tokom narednih sedam godina vi ćete početi drago kamenje da držite u zgradama. da su izvesni oblici stvoreni u određeno vreme sa određenim namerama. Prema tome. Sada svi ljudi postaju svesni našeg sve većeg ubrzavanja vremena na Zemlji. bez toga da se prethodno godinama ili mesecima Školuju. su se izopačile. V. ali samo za mali broj ljudi. Postoje domaće ili kućne životinje da rade sa vama. ono je dostupno čoveku. teše vas. Da. Kad dobijete dodatne informacije tokom Doba Buđenja o pravoj suštini dragog kamenja i kad se pojačaju vibracije na planeti. One su "bezglasne" ili neme. Hoćeš da kažeš da će tu sposobnost steći automatski i nesvesno? S. Brušenjem i ulepšavanjem neće sticati veliku novčanu vrednost.ljutnju ili bilo šta što vas muči . kad su pljačkali ili krali jedan od drugog. Oni nisu stvoreni da budu ubice. Počećete Češće da ga nosite. Drago kamenje je prošlo kroz hemijske procese da bi postalo koncentrisana energija. biti sposobni da odrede koju vrstu kamena treba da koriste? S. Sada će ih koristiti milioni. Proceniće ga na osnovu ličnog iskustva o vibracijama.. Tačno. Tajna vaše buduće krepkosti. svi mesožderi medu životinjama bili su nekad vegetarijanci. nosićete ih uz telo. V. Zašto očekujete da će se ljudi ponašati različito nego u prošlim vremenima. V. Kojim ste se merilima rukovodili u stvaranju dragog kamenja i minerala? Da lije sve bez duše? S. Želim da ovo pitanje. mada neke proizvode zvuke. tako ćete u dragom kamenju sve više zapažati njegovu isceliteljsku suštinu.Z. oraha i voća.Z. One prihvataju vašu naklonost.Z. Zato što dragulja ima mnogo i koristiće se u svakodnevnom radu. okružujete se njima.Z.. Životinje vas niti osuđuju niti misle o vama ružno.Z. ali to će prestati da bude tajna. Životinje su stvorenja sa dušom slična čoveku.Z. zato što se odlikuje sposobnošću da uspostavi narušeni sklad. isceljenja je u boji. U Dobu Buđenja mi ćemo obelodaniti važnost dragog kamenja. molim vas. U drevna vremena mnogi ljudi upućeni u tajne dragog kamenja su ćutali. Kako sve više budete shvatali način rada sa bojama u lečenju fizičkog tela i duše. podrazumeva kamenje koje ima materijalnu vrednost.

osetili snagu.namere vaše duše.metar. to je sposobniji da duže zadrži vibracije. saglasna je vremenu koliko kamen može da čuva vibracije. Počeli smo sa idejnim projektom vašeg sistema. kao osobina dragog kamena i minerala.Poglavlje VII Zemlja i sunčev sistem Pošto ste videli slike drugih planeta vašeg sistema. a koja su smeštena u utrobi Zemlje postaju sve dostupnija. Stvarima su potrebni određeni hemijski elementi i pritisak zemlje da bi bili stvoreni. Razlog tome je što jedna boja ima mnogo nivoa namere. ili opal i komad kvarcnog kristala. vašeg sunčevog sistema. ono je saglasno sa vašim energetskim poljima. a vaši astronauti prošetali po Mesecu. Ipak. Učinite tako i obezbedili ste duhovni razvoj. Raznolikost postoji zato što ne očekujemo od svake osobe da istom žestinom ili upornošću radi na ostvarivanju namere svog zraka. Molim vas. nije mudro otkrivati velike tajne koje bi zloupotrebili tehnološki luđaci. tako da je svaka planeta povezana sa 36 . koja najmlađa? Dozvolite da vam donekle objasnim stvaranje sunčevog sistema. Stoje struktura kamena gušća ili tvrđa. Mi to vidimo kao duhovitu podudarnost i odgovaramo sa "hvala". o tome šta se sve tu nalazi i zašto. minerala i metala. Odlučili smo se za uspostavljanje porodičnih odnosa medu planetarna. vezuju za dva prvorođena od Boga iznedrena zraka Zlatni i Srebrni. Dijamant. Kamenje je stvoreno od elemenata za vaše planete. Ono što se sa njima postiže jeste to što ga čini vrednim. oni su ovde povezani sa isceliteljskim kamenjem. Kamenje. tako će boja nekog kamena imati za vas veću privlačnu moć od druge. međutim. njegova gustina poprima osobine ličnosti i usklađuje se sa njenim hemijskim sastavom i vibracijama energije. a ne kao njima nadređeni. ali ne i pravu isceliteljsku moć. Koristićete boje i da biste svoju energiju doveli u ravnotežu. da li znate koja je planeta najstarija. još nisu otkrivena i dobro je što je tako u vreme kada se ne koriste u miroljubive svrhe. sadrži u sebi "svetio". Kad pojedinac radi sa kamenom. određivanjem kružnih i ovalnih oblika. Stvari koje vi nazivate blagom. jer su ta dva metala. ovde na planeti. metal nema onu isceliteljsku moć koju može imati mesečev kamen. U narednom periodu ćete se iznenaditi kako čovečanstvo može da bude mudro! Nadam se da ćete veliko znanje primeniti ne zapadajući u iskušenje da ga zloupotrebite. Ono nije doneto sa nekog drugog mesta. koja se obično koriste za nakit i određivanje vrednosti novca. ili kojim su redosledom nastajale vaše bratske planete? Kao što u ljudskoj porodici postoji red i izgrađeni odnosi. te su potrebne mnoge nijanse."jumi". i temelji se na ugljeniku. Ctona. dok ne preuzmete odgovornost kao čuvari Zemlje. sada se pozivate da ovladate iskustvom čuvara i mirotvoraca. postoji i na drugim planetarna i zvezdama. zapamtite da svi zajedno činite stvorenu planetu. Očigledno da ima više od onog što smo rekli a što treba znati o vašoj planeti. Možda se čudite što postoji toliko mnogo dragog kamenja i minerala. da li ste ikad sebi postavili pitanje zastoje stvoren sunčev sistem. Sve na vašoj planeti je zamišljeno kao jedinstveno i stvoreno dabude ovde i sarađuje sa ljudima ili drugim oblicima života. Postoji kamenje nežnih i onih izrazito jakih nijansi. kao što su plutonijum. Budući da koristite elektronske uređaje sa infracrvenim zracima da biste ispitali šta se nalazi ispod površine i otkrili minerale i metale. Vi. uz istovremeno poštovanje božanske sile i dopuštenje da svaka planeta ima slobodnu volju. Stvarne osobine ovih metala ih ne čine jednako. navede na pohlepu i gramzivost. naravno. Zapravo. ne zaboravite da svoja otkrića koristite samo u miroljubive svrhe. Idejni projekat Klaj-tona. ali kamenje na Zemlji ima kemijski sastav ove planete i prilagođeno je ovoj planeti. vaša planeta postaje sve manja i manja. mada postoje i drugi skupi elementi kao što su uranijum i plutonijum. ali više dragocenim od kamena. Ne dozvolite da vas krajnje emocionalni aspekt pronalaženja dragog kamenja. pojedinačne duše. KOSMIČKO OTKROVENJE . međutim. na primer. odabrati crvenu boju rubina da biste osvežili krv. Budući da je kamenje stvoreno samo od elemenata C-tona. Zahvaljujući vašim novim elektronskim uređajima. Tako ćete. da zlato i srebro mogu sa vama da sarađuju kao isceliteljski metali. izražavao je ljubav prema svim planetarna. Setite se. Gustina. Velika nalazišta minerala. već na pronalaženje materijala korisnog za zdravlje i upotrebljivog za isceljivanje i duhovni napredak svekolikog života. kad duga ima samo sedam zraka. na primer. Kucnuo je čas vašeg dokazivanja i razvoja. koristeći naše posebno merno oruđe A. uranijum i drugi . Zanimljivo je primetiti da se čovekova odrednica "dragocen" odnosi na zlato i srebro. a jedini bezbedni kanali velikog znanja postaće naučnici i iscelitelji vašeg sveta. dok je kvarcni kristal živo biće sa najvećim isceliteljskim osobinama od bilo kog drugog dragulja ili minerala na Zemlji. Jednog dana više neće biti onih kojisu pogrešno primenjivali ili zloupotrebili znanje.

Jedna se nalazi između Marsa i Jupitera. 9. međutim. pored toga što su doveli do uništenja sopstvene planete.drugima. Mada jezgro Zemlje čini prvenstveno gvožde. Ovde smo zato da vam pomognemo da upotrebite slobodnu volju i izbegnete katastrofu. dobili smo jezgro oko kojeg je mogla da kruži materija i tvari. Neptun 8. Zašto? Oblici života na drugim planetarna ili zvezdanim jatima nemaju istu strukturu kao vi. Potom smo odlučili da u sunčevom sistemu stvorimo 12 planeta ili mesta pogodnih za nastanjivanje. Njihova fizička gustina se ne zasniva na ugljeniku. a druge dve će vaša svest spoznati u budućnosti. Dakle. Maldek (razorili su je njeni naučnici) 6. lepše ili zanimljivije. Saturn je imao istureniji položaj. male . Matematičkim proračunavanjem putanje. Jupiter 3. To se sve odigralo uz našu pomoć. niži i širi od Zemljana. Saturn je zapravo privuklo Sunce.2 miliona stanovnika. Sunce. Pluton 12. Mars 2. Svaka ima svoje osobenosti. Druge dve. Nijedna planeta sunčevog sistema nije po fizičkim osobinama nadmoćnija od druge. te smo nastavili da stvaramo planete sa kojima ste se u međuvremenu upoznali preko fotografija. (Od navedenih dvanaest jedna je uništena. Otkriće se 11. Gravitaciona sila teče ka središtu Zemlje.) Vaš sunčev sistem se zasniva. i vasionski entiteti koji su sišli na Zemlju da bi stupili u neposrednu vezu sa planetom. bliže orbiti Maldeka. nijednoj drugoj planeti sunčevog sistema neće biti dopušteno da uradi to isto. Jedan deo utiče na materiju. Postoje dva aspekta gravitacione sile na C-tonu. vi niste u stanju da uočite bića sačinjena od 37 . kojim bi se planete kretale. od vama poznatih planeta. zavisno od ličnog ukusa. imaju pljosnate glave koje su smeštene delom u trupu a delom izlaze iz njega. njegova težina ne zabrinjava. Otkriće se Saglasno našem unapred donetom planu. Dakle. Uran 7. mada su neke. teleskopa i orbitalnih stanica. najudaljeniji od Sunca i zasad nije predviđeno da obaveštenja o vašoj planeti dobijate preko oblika života na Plutonu. Gravitaciona sila svake planete je prilagođena tako da dopusti životne oblike na svojoj površini ili unutra. Ipak. skiciraćemo jednostavnu sliku. a druga je iza Plutona. prema vašim merilima. Obe planete su. Međutim. tako i u međusobnim odnosima planeta. C-ton 4. i on je pokupio krhotine Maldeka. da bi imali osnovni pregled o tome koje ko u vašem sunčevom sistemu. Saturn . pošto smo stvorili središnu tačku sistema.Njihova inteligencija ne dostiže prosečnu inteligenciju Zemljana. Pošto stvorimo planetu. na konceptu gravitacione sile. Zato. Zahvaljujući maloj težini. Na vašoj planeti promenu smera gravitacione sile podržavaju visoke temperature jezgra. odabrali smo dvanaest mesta za planete. Venera 10. budući da se materija održava na okupu zahvaljujući pritisku i gravitacionoj sili. Upamtite da nama poznati Maldek naveden na prethodnom spisku više ne postoji. Naša briga se odnosi na sve. mi ispitamo sve činioce i zatim postavimo sledeći gusti oblik u zavisnosti od prethodnog i onih budućih. redom kojim su stvorene: 1. Merkur 5. Zemljani koji posreduju kao kanali za prenošenje informacija. zajedno sa spoljnim pritiskom. a kad dostigne centar ona menja smerizlazeći ka površini da bi konačno na 400 km od planete obrazovala omotač koji svim oblicima života omogućava kretanje na Zemlji. kako na svakoj planeti pojedinačno. OPIS PLANETA PLUTON Pluton je. kao i procesu oslobađanja energije koji omogućava kretanje planete. Izvesne podatke o sunčevom sistemu objavile su galaktičke i međugalaktičke snage. ili planetu. težine i materije odredili smo mesto svakoj planeti. Takva odluka je zahtevala ustanovljavanje orbita ili putanja. mada je na nekim slabija nego na C-tonu. budući da je vaš život vezan za Zemlju i njene elemente. u trenutku kada je Maldek eksplodirao. kao prvo. Planete. Na svih dvanaest planeta postoji gravitaciona sila.otprilike veličine Marsa. postoje visoke temperature u utrobi planete i pritisak. Na Plutonu živi negde oko 4. ako je potrebno. Maldek se prvobitno nalazio između Jupitera i Saturna. zato što je gravitaciona sila usmerena prema središtu. formirajući magnetsku strukturu i potom dobio novu orbitu. on se našao privučen Jupiterom. kao u svakoj porodici. i svaku volimo. Ti stanovnici su na nižoj dimenziji i nedostupni su ljudskom oku. Stanovnici Plutona su sitniji. Bezbožni naučnici su hidrogenskom eksplozijom izazvali njeno razaranje i naneli veliku štetu drugim oblicima života. čekaju da budu "otkrivene". zasad nepoznate planete.

Ipak.6 miliona stanovnika. Mada je Saturn domaćin vlade koja se stara o dobrobiti čitavog sunčevog sistema. Njihova inteligencija je okrenuta tehničkom znanju. i njihovim telom energija teče neobičnim vodoravnim tokom. pesme i vaša svest potvrdila da izvan planete postoje i dragi oblici života. Magnetno polje je skupljalo materiju i čestice. vretenast i male gustine. nažalost. Iako su u stanju da putuju prostorom koristeći se sposobnošću da mislima stvaraju oblike. Na Saturnu živi oko 10 miliona stanovnika. Tehnološki nadarena. Vi želite da vladate drugim oblicima života i to vas čini opasnim! Iako vasionska braća i sestre postoje. nema svog predstavnika u vladi. Vašem okuje njihov fizički izgled. uz izvesno osećanje požrtvovanosti. nemaju ni stopala ni noge. Svaka se planeta može sama zaštiti. sprečavajući ih da prodru iza određene granice i još uvek ih održava u orbiti. Ona je veća od Saturna. Jupiter. Vaš način posmatranja. ali nisu u stanju da ispolje istu srdačnost kao Zemljani. vaša planeta. Ti "došljaci" su tu da bi pomogli tokom Doba Buđenja. to nije osećajna ljubav. vasionsko biće puno razumevanja. Dok vaši naučnici tragaju za drugim oblicima života "negde napolju". 38 . Na vašoj planeti se sada nalazi nekoliko duša sa Venere. naimenovano je da predstavlja vaše interese. ova bića bi mogla da pomognu čovečanstvu u miroljubivoj primeni mnogih korisnih izuma. Posle suludog uništenja planete Maldek. molekula ili atomske strukture stvari naizgled drugačijih od sastava ljudskog tela. Međutim. SATURN Energije života na Saturnu su se uzdigle do nivoa 3. budući da bi to moglo da utiče na ceo sunčev sistem. itd.drugačije materije. Posledica smrti te planete je asteroidni pojas. ali jedva naseljena. uključujući i Zemlju. Ipak. psi. Sa Zemljom retko uspostavljaju vezu. Saturn i Venera poseduju medugalaktičke vasionske letelice i često se međusobno posećuju. zahvaljujući osećanju odgovornosti oni su "Čuvari reda" u sunčevom sistemu. JUPITER Jupiter je još jedna visoko razvijena planeta. Oni su na duhovnoj dimenziji 3. čula. Oni retko koriste ruke koje su uglavnom skrivene. Stanovništvo živi u unutrašnjosti planete. Budući da su žitelji Saturna veoma inteligentni. Uz našu pomoć. Suprotno vama. U ovakvoj situaciji nije predviđeno uklanjanje tog magnetnog polja.4. koze. Uran ima oko 2. Mada je kod stanovnika Saturna osećanje brige skoro u potpunoj ravnoteži sa intelektom.6. osećanja. Posmatrane vašim očima.7. kako bi vaše priče. po imenu Monka. kao i u utrobi njenog meseca Titana. oni se mogu projektovati kroz prostor i istraživati druga mesta u okviru sunčevog sistema. vi ste skloni da poričete njihovo postojanje i kad posete Zemlju. Oni su pametni i požrtvovani. ali mora posedovati svest i tehnološku mudrost kako to da sprovede. URAN Jedini oblici života na Uranu su životinje. mačke. ili odlaze u obližnja područja. oni su u vezi sa Maldekom. vi još niste odmakli dovoljno daleko da prihvatite stvarnost i mogućnost uspostavljanja veze. postavljeno je obrnuto polje magnetske sile da bi se sprečilo padanje krhotina na planetu. tako da niste u stanju da stelarno posmatrate stvari. konji. čijesu i zvanično sedište vlade. nedostupan. oni su za vas nevidljivi. oni mogu da uspostave vezu sa čovekom dok spava i prenesu mu poruke koje se odnose na Zemlju. oni prvenstveno koriste međugalaktička vozila za putovanja do udaljenih planeta sunčevog sistema. Kasnije će se možda donekle razviti moć zapažanja koja će omogućiti uočavanje materije. Mi pokušavamo da kanalisanim porukama proširimo vaše znanje. Njih takođe ne možete da vidite. VENERA Venera je jedina planeta na kojoj oblici života donekle liče na vama poznatu ljudsku vrstu. neznatno nižoj od vaše 3. Vi koristite samo mali deo mozga. Stanovnici Venere imaju tela manje gustine od vaših i živahne su inteligencije i osećajne prirode. i pomažu da manje strahujete od drugačijih oblika života. neke od njih bi nalikovale domaćim Životinjama kao što su krave. te su savršeno prikladni za dužnost stražara. Iako su na Marsu i Mesecu sada vidljivi ožiljci. Visoki su oko dva metra. mada ne u tom stepenu u kome se ljubav javlja na Zemlji. usko građeni. sve je usklađeno sa vašom okolinom. zato što ste na niskom stupnju svesti. sa oblicima života čija je inteligencija dorasla žiteljima Saturna. žitelji Saturna su bili prinuđeni da ustanove zaštitne prstenove da bi se odbranili od krhotina izbačenih eksplozijom.

pre nego se ponovo rode na Zemlji ili vrate u bivši zavičaj. a te će posete učestali posle 1988. Razmatraju takođe i mogućnost da (po dogovoru) žive na Zemlji.000. U stvari. sa primesom crvene boje ili nijanse. Vaši astronauti koji su se spustili na Mesec ili su išli na druga putovanja. pošto su potrošili sve zalihe vode. Naprotiv. Vi. oni liče jedni na druge zato što vode zajedničko poreklo sa Marsa.potpuni pregled svih podataka o vašoj planeti. i podvrgavaju se duhovnoj oceni ili kratkoj proceni. Vaša ih planeta sada privlači prvenstveno zbog vode i zato što hoće da nauče kako vi održavate postojeće količine. Pored toga što su vas posećivali i sa vama uspostavljali kontakt žitelji drugih planeta. jer su bili prinuđeni da biraju između smrti i napuštanja planete. Polu-stalno stanovništvo Merkura je malobrojno. Nekolicina njih je zaista videla bića koja se razlikuju od ljudi. izvestiti. ali nisu razvijene inteligencije niti komunikativni. Marsovci su sada na nivou 3. većina letelica dolazi sa jasnim uputstvima da vam pomogne. Mesečev ciklus može da vam pomogne da živite u skladu sa samom planetom. Budući daje Mesečeva sila prisutna čak i kad je Zemlja sakrivena iza oblaka. Mesec se koristi u razne svrhe. Veliki procenat vasionskih brodova koje vidite pripadaju Marsovcima. što znači da su još uvek unutar treće dimenzije. Mada sada borave na različitim mestima. kao što je to bio slučaj sa vodom. Dve veoma sjajne zvezde su takođe Zemljini meseci i vaši astronomi će ih konačno kao takve i označiti. to je činjenica koju ne treba shvatiti olako. O svemu ovome mi ćemo vas. On zapravo nije planeta. Neke duše tu dolaze posle zemaljske smrti.3. Oni takođe pokušavaju da vodudobiju iz biljnog taloga. Merkur je mesto gde dolaze izvesni oblici života sa Zemlje na savetovanje i ocenu proživljenog veka na planeti. On je relejna stanica za energije koje dolaze iz daleka i tu mogu da se odmore. Njegova namena je da reflektuje svetlost i noću osvetljava Zemlju. Kad naučite da živite u skladu sa gravitacionom silom znaćete i kako da postignete veće prinose. Neki od njih žele da sa vama razmene informacije. ali napreduju ka višim nivoima. a ne zelene boje. Oni su beličasti. ili napuštanja života u tem. kao i svaka druga planeta sunčevog sistema. naravno. I pored toga što poneki "NLO" koji vas posećuje nosi oružje. Budući da je Mesec blisko povezan sa nižim 39 . posle dvogodišnjeg perioda koji se završava u novembru 1988. samo što su svetio smeđe. mada ih tako ne nazivate. Mesec je takođe povezan sa gravitacionom silom Zemlje i zajedno sanjom doprinosi da vaše telo ostane vezano za tlo. Mesec vas podseća da noć i dan nisu ništa drugo do dva dela jedne tvorevine. Najveći deo stanovnika Marsa se preselio na drugo mesto. kao što su to već ustanovili Marsovci.NEPTUN Neptun nije predviđen da u ovom periodu ima potpuno razvijen energije života. Zanimljivo je da vaši snimci Marsa iz vasione pokazuju ogromnu piramidu koja opstaje zato što njena građa ne propada niti isparava. Mesec je relejna stanica i na njega se spuštaju samo oblici života na proputovanju. da bi ublažio vaše strahove i podsetio vas na energiju Srebrnog Zraka i neprekidnost života. on ne namerava da vam naudi. Prenos vode na Mars je moguć. da bi mogli da se odluče hoće li se vratiti na Zemlju. Život na njoj ne može opstati bez vode. Bića su visoka od 130 do 150 santimetara. mada se jedan deo stanovnika zadržao ispod površine. vraćali su se stekavši telepatsku svest da izvan Zemlje postoje oblici života. imate. Svetli su ili skoro prozirni. znaćete više o fizičkom zdravlju i radićete saglasno godišnjem dobu. iako do vas stižu sa različitih mesta. Oni zbilja naliče malim svemircima kako ih predstavljaju vaši filmski radnici i crtači stripova. Oni često stupaju u vezu sa Zemljom. Njihov nivo je 6 i zato borave na Merkuru kao učitelji. sada na Zemlji dolaze mnogi međugalaktički putnici i "oficiri" za vezu. Neki su sa svojevremeno napredne planete došli na Zemlju. MERKUR Na Merkuru su energije drugačije prirode. ustanoviće se potpuni pregled veza međugalaktičkih bića sa Zemljom . no većina se odlučila za druga mesta unutar svemira. tri do pet meseca ili nebeskih tela koji reflektuju svetlost kako bi se razbio noćni mrak. Recimo sad nešto o Mesecu. MARS Površina Marsa sada nije naseljena. Drugi dolaze da pruže medicinska uputstva i uspostave sklad na vašoj planeti. budući da se voda može pretvoriti u paru i druge molekularne strukture. ima ih samo 100. a koje ste imali prilike da vidite. Voda znači sam život. što se kosi sa onim što čujemo od nekih ljudi. vaši kompjuteri su u stanju da analiziraju njegov uticaj i dobijenim rezultatima omoguće da čovek prilagodi svoje aktivnosti ritmu mena. to je činjenica u koju vaše vlade bilo odbijaju da poveruju ili su te izveštaje sklonile u fijoke ili porekle. a prate i podatke o vašem mineralnom blagu. Jedna od ključnih stvari na vašoj planeti je voda.

Mnoga bića koriste Mesec zato stoje blizu Zemlje. Danjihov izlazak na površinu i uspostavljanje kontakta sa ljudima ne nosi opasnost od izazivanja rata ili zloupotrebe moći. Vama nije potrebno da se vraćate u njihovu prošlost. Mada na Suncu borave neki duhovni savetnici. Da li znate da je Zemlja najtamnija od devet planeta. a oni raspolažu podacima koji bi mogli ljudima na površini da budu od koristi. oni nisu zaduženi za duhovni život u sunčevom sistemu. Svemira. ponekad ne. ali je i dom nekim oblicima života. zato se te veze moraju razvijati krajnje obazrivo. Zemljani ne bi morali više da se stiskaju u nekoliko velikih područja. dopustite da kratko spomenem Zemlju. povremeno ne. Osnovna namena ili svrha Sunca jeste da nadzire skladnost i napredak fizičkog života u vašem sunčevom sistemu. ona je zanimljivo mesto. Oni bi doprineli naglom proširivanju vašeg znanja o medicini. a vi nemate potrebe da se ne nju vraćate. većina ljudi je suviše strašljiva da bi to mogla da podnese. međutim. ili energiju. zato što bismo inače mogli da izazovemo zbunjenost i poremetimo program koji smo namenili stanovnicima na površini. ali odluka je na njima. Unutar svemira i vašeg sunčevog sistema. njihovo znanje bi bilo bezopasno i doprinelo bi razvoju ljudske inteligencije. u vašem sunčevom sistemu. a oni na neki način moraju da prevaziđu svoja prvobitna iskustva i dođu u savremeni svet. isceljivanjem zemljišta i zalaganjem da pustinjska područja što pre procvetaju. Svaka planeta je dužna da razvija sopstveni duhovni život. Ipak. poreklom sa nekog drugog mesta. Podsticaj koji bi značio uspostavljanje veza sa rođacima. Međuzvezdana putovanja su stvarnost u dimenzijama i na frekvencijama nevidljivim za ljudsko oko. To su visoko inteligentna bića koja na Suncu ne borave neprekidno. Sunce prati vaš prodor u vasionu i istraživanja koja obavljate van Zemlje. Oni mogu shodno svojoj želji da razgledaju planetu ili se spuste i uspostave vezu. mada sada na njoj živite. Zemlja ima velike mogućnosti da uspostavi harmonične odnose sa svojom porodicom u sunčevom sistemu i vanzemaljcima. zato što je vekovima prolazila kroz ratove i nemire? Da li ste znali da. Ono je izvor obnavljanja planeta. Oni obično pokupe informacije. postoje i malobrojna bića koja žive u utrobi Zemlje? Sada ćemo pružiti samo skučena obaveštenja.astralnim nivoom ili energijom. Budući da su mnoge od 11 miliona duša koje su na Zemlju došle kao čuvari. uzlete i vrate se na prvobitni kurs svog putovanja. ZEMLJA Pre nego završimo razgovor o vašem sunčevom sistemu. ono je stvoreno da zrači toplotu. hrani. dom lepote. tako i njihovog evolutivnog razvoja. zato što je prošlost prevaziđena. U vašoj blizini su bića kojima je stalo do vas i koja mogu da podrže vaš ubrzani razvoj ka višim nivoima. da bi se izbegao prekid kako vašeg. zrači energiju. već bi mogli da se prošire na ćelu planetu. Ne postoje u ovom trenutku nikakva ograničenja za miroljubiva putovanja od Mlečnog puta ka vašem sunčevom sistemu. Sunce prati sve te aktivnosti na isti način kao što daje toplotu. povremeno svoje brodove učine vidljivim. Zbog toga što vaš duhovni stav nebrige ugrožava druge oblike života na raznim fizičkim nivoima. ako hoćete da ih tako nazovemo. ili kako bi se reklo. Broj dimenzija zavisi od događaja i oblika života koji se pojavljuju. Može se dogoditi da. meridijanima ili prolazima. koristeći se frekvencijama. Bilo bi vam takođe omogućeno da putujete na druge planete i sa njima razvijate lepe odnose. Sve informacije o fizičkom životu i međusobnim odnosima prolaze kroz to područje. međugalaktička putovanja predstavljaju događaj sličan vašim putovanjima na Zemlji od jednog grada do drugog ili iz jedne zemlje u drugu. prečišćavanja vode. Molimo vas da o tome dobro razmislite. vi predstavljate pretnju strukturi i nameri života. da su oni koji sada žive pod Zemljom izdanci drevnih civilizacija kao što su Atlantida i Lemurija. kao 40 . Dovoljno je sada reći. Zemlju povremeno obilaze međugalaktički vasionski brodovi koji plove. Ta pretnja nas jedovela. kad pogledate iz određenog ugla. oni koji nastanjuju središte Zemlje postoje. opazite biće iz druge dimenzije. Neophodno je da se oni prilagode savremenom životu. i pored toga što većina postojećih oblika života živi na površini planete. Mada je Zemlja na krajnjem rubu 12. Ispunjenje i mir mogu da se ostvare samo u sadašnjosti! Nagli razvoj veza i susreta sa bićima ispod površine mogao bi dovesti do negativnih posledica po čovečanstvo. kao i razvoju same planete uvođenjem navodnjavanja. Postati vidljiv za Zemljane krije opasnost ili rizik za svemirske putnike. Što se tiče Sunca. Oni ponekad stupaju u kontakt. život na njemu je na eteričnom nivou i ne postoji i na fizičkoj ravni. doneo bi veliku radost i omogućio sticanje novih znanja. Pojam međugalaktičko i međuzvezdano putovanje koristimo da označimo savršeniji ili razvijeniji način putovanja od vašeg. kao i putovanja žitelja Venere i njihove odnose sa drugima unutar sunčevog sistema. zato što veoma malo znate o njoj.

ceo sunčev sistem bi pretrpeo ozbiljnu štetu. VITAR I NEJTAR Na Vitaru postoje oblici života. i 2010. Putanja kojom se kreće omogućava kometi da skuplja informacije koje druge sile skladište i koriste. a to su prvenstveno žitelji Saturna ili Jupitera. da dokažemo da život postoji i izvan zemaljske ravni i da nad njima nemate moć. to će vam biti potrebnije da dalje učite. zato što bi se izazvao haos i razaranje kosmičkih suseda. međutim. Želja za vlašću i ubijanjem srodnih stvorenja nije prirodna težnja duha! To vam je sigurno jasno. Tokom preobražaja iz gasovitog u čvršće stanje. Ukoliko prihvatite pozitivne kosmičke namere i ispravite greške u primeni kosmičkih zakona. Takav način razvoja i služenja od vas očekujemo. ako se ne poštuje Bog. a istovremeno promenljivi. u vašem sunčevom sistemu nije predviđeno da se pojavi planeta pod tim imenom. Mi pripremamo okolinu sunčevog sistema za svaki mogući ishod. na primer led. kometa upija i čuva mnoge informacije koje prate I upoređuju bića upoznata sa sastavom komete i njenom namerom. Da li ste ikada. prvo morate da se oslobodite razarajućeg aspekta postojeće tehnologije. eksplozijom Maldeka u vasionu je izbačena čvrsta masa stenja i stvoren asteroidni pojas. Komete su stvorena materija koje koristimo u dve svrhe: jedna. ukoliko želite da spasite planetu. Statični su u smislu da zvezde i planete koriste stalne putanje koje smo im mi odredili i na kojima će ostati. Molimo vas da se prema drugima odnosite na način koji preporučuju vaše svete knjige i ne nanosite zlo jedni drugima. Jedna od osobina vodonika. Umesto toga težite miru i harmoniji u svemu što preduzmete. Zbog toga je posle uništavanja Maldeka izazvanog hidrogenskom eksplozijom. Istovremeno vam ljubazno skrećem pažnju da. Vitar ćete verovatno otkriti negde oko 1992. glasi: ostati tamo gde ti je određeno! Promena ustanovljenih fizičkih putanja nije dopuštena. jer tako beleže njihovi instrumenti. doneta kosmička povelja kojom se zabranjuje da se tako nešto ponovi.što sad putujete do drugih naroda i vraćate se sa prijatnim uspomenama. ne nanosite štetu vasioni niti vašoj planeti. ali vi ćete uživati u tomizazovu. Od ključnog je značaja da razumete i primenjujete kosmički zakon. galaksije ili svemira. samo okvirni podaci. jeste izazivanje lančane reakcije. Vaš svemir i sunčev sistem su u izvesnom smislu statični. godine. Na kraju upoznavanja sa vašim sunčevim sistemom spomenuću dve. Što više budete znali. Možda ste je zamenili sa nekom od navedenih planeta ili joj dali drugo ime? Na kraju nekoliko reci o kometama koje ulaze i izlaze iz vašeg sunčevog sistema. Čujem da se pominje planeta zvana Vulkan. Ali. jer ih koriste galaktička bića za najrazličitije vidove 41 . Zakon. Ovo su. tako i na planete susedne galaksije. niti ćete moći da prebrojite sve stvoreno unutar njega. na snazi će biti neophodne fizičke mere opreza i stanje pripravnosti. Dovoljno je reći. što više budete znali. međutim. da bi pratili kretanje stvorene materije unutar sunčevog sistema. pored nanete štete koja ne mora uvek odmah da se uoči. Na primer. ali tokom svog putovanja njena struktura nije uvek tako čvrsta. vi morate poštovati svekoliki život na Zemlji i izvan nje. niti da se povređuju ili zloupotrebljavaju. po vašem vremenu. Svi oblici života . Meridijani ili energetske staze u vasioni takođe ne smeju da se izmešaju. Morate upamtiti najveću od svih istina: učenju nema kraja! Međutim. Međutim. još uvek nepoznate planete koje će Zemljani konačno otkriti: Vitar i Nejtar. Vaši naučnici tvrde da sastav kometa čini led. Bez naše podrške Saturnu u opasnoj situaciji u kojoj se našao. i druga. Da. Preko je neophodno i hitno da o tom pitanju zauzmete stav. Nikad nećete biti u stanju da sagledate kraj ili prostranstvo svemira. a to bi istovremeno značilo i dar životu u Sunčevom sistemu. Moguće je da će jedna ili čak obe planete poslužiti kao centri za podučavanje duša u slučaju da se zemaljske duše ne opredele da se priklone Bogu i miroljubivom ponašanju. to ćete više morati da učite. a Nejtar negde između 1998. Ta lančana reakcija može da zahvati vasionski meridijan i razori sve sa čim dođe u dodir unutar jednog područja. mogli biste da živite u velikoj harmoniji na vašoj planeti u kojoj biste uživali.i vi . mi vam ništa nećemo uskratiti. što je uticalo kako na udaljene zvezde. primetili da sadrži mnoge Čestice? Vas Zemljane čeka mnogo toga da naučite. znači. kometa može sadržati led u jednoj fazi svog postojanja. posmatrajući komad leda. dok ih na manjoj planeti Nejtaru nema. da bi postigli taj cilj. Da. a taj proces je ubrzan zahvaljujući našim pojačanim vibracijama. zato što bi druge dimenzije pretrpele štetu ukoliko zbog hidrogenskih ili nuklearnih eksplozija strada fizički život.vezani su ovom poveljom zauvek. Za vas će to zaista biti istraživanje koje se stalno nastavlja. učenje donosi samo tragediju. ma kako ne verovatno to vama delovalo! Sve dok čovečanstvo korača duhovnim putem tokom Doba Buđenja. pa ipak dopuštate izvesnim bićima željnim rata da unište moguću slavu Zemlje kao dragulja svemira.

Svi ste vi porodica potekla od jednog Roditelja. dopustite duši da prihvati i teži kosmičkom identitetu. došli smo do značajnih saznanja za buduće eksperimente i podršku. fizički i duhovni svetovi učestvuju u nebrojenim pustolovinama koje prevazilaze vašu sadašnju moć poimanja. a mi pokušavamo da razjasnimo vašu ulogu u trodimenzionalnom svetu koji poseduje i duhovne i fizičke nivoe. vaši budući odnosi sa stvorenim biće na najvišem mogućem nivou.Poglavlje VIII Omniverzum i Vi Kao što jedan svemir čini postojanje mnogobrojnih tvorevina ujedinjenih u osmišljenu strukturu ili oblik. Ono što Veliki Zraci na vašoj planeti rade ili uče od koristi je drugim oblicima života. To su braća i sestre fizičkih svetova i nevidljiva bića eteričnih i visokih duhovnih područja. znači da ste čuvari planete. I pored toga što niste u stanju da razumete pojedinosti nečeg tako ogromnog kao stoje Omniverzum. Čak i ako sadašnja zemaljska ograničenja i sposobnost opažanja koče pokušaje vašeg razuma da nade objašnjenje. Krenite put svog drevnog nasleđa. Vi ste karika u neprekidno širećem stvaralačkom lancu zvezdanog svetla. u želji da steknete predstavu o mestu koje zauzimate u opštem planu postojanja. vaš 12. vratimo na pređašnji nivo. Objasniću vam takođe nivoe na kojima se nalaze članovi našeg kosmičkog "tima". Dakle. Međutim. preko dva božanska prvorođenčeta. poštujte ono što vam sada pripada. koji ujedinjuje 12 svemira. kako ih vi nazivate. tako je Omniverzum zajednički imenitelj koji ujedinjuje sve što postoji. Nemojte to nikad zaboraviti. nadamo se da će ova objašnjenja omogućiti mudru odluku o ulozi koje ćete se prihvatiti. vaša bi duša jadikovala svaki put kada bi se selila te sjajne veličanstvene povorke. Kako je svaki svemir svete svetlosti iznedren sa izuzetnom raznolikošću fizičkih i duhovnih oblika života. bića različitog nivoa mudrosti igraju svoje uloge u večnoj predstavi kosmičke ravnoteže. Obe grupe su u različitim vremenima uticala na C-ton tokom njegovog postojanja. čak i kad samo naslutite ili u mašti oslikate njene delove. Budući da sad živite na Zemlji. imaćete jasniju sliku o našim nivoima i moći ćete da zatražite da vam bića otkriju nivo svoje duhovne svesti kao i gustine fizičkog tela. Prilika vam se pruža sada. Poštujte ono što je dato. na svetlucajućoj pozornici noćnog neba. baš kao i vaši autoputevi i magistrale na Zemlji. vi pripadate jednoj od ovih grupa. vaša planeta zaista može da ugrozi. druge dimenzije. i pored toga što su za vas nevidljivi. To su veoma prometne saobraćajnice. Dakle. ili gaji osećanja ljubavi ili teži da stekne mudrost. a vi Zemljani ste blagosloveni. Ako se tako budete ponašali. kad preko ljudi prenosnika poruka budu objavljeni podaci.transporta. ali se starajte i o svemu što se nalazi izvan uskih zemaljskih granica. kao i deset nivoa gustine fizičkog tela. da bi bolje razumeli "koje ko" u višim područjima Omniverzuma. galaksije i ostvare međugalaktička putovanja. Dakle. da su u drevna vremena čuvari vaše planete mogle da postanu ili duše dobrovoljaca voljnih da dođu na Zemlju ili su tek morale da se stvore nove duše. rešavanjem sadašnjih izazova na Zemlji. gde vrvi od aktivnog života koji prevazilazi vašu moć shvatanja. To je razlog što vas upoznajemo sa božanskom silom. a njih ujedinjuje mogućnost međusobnog usaglašavanja. Vaš sopstveni svemir sadrži mnoštvo oblika života i fizičkih tvorevina. Visoko iznad vaših glava. On je zbir svih fizičkih i duhovnih tvorevina. Neka na najlepšoj tvorevini u vašem svemiru vlada mir. brinite o svojoj planeti i životu na njoj. Izvan dometa vaših sadašnjih moći opažanja postoje dve vrste života. Te staze moraju biti prohodne i u ispravnom stanju svakog trenutka. To će vam uliti veće samopouzdanje i 42 . Neidentifikovanim letećim objektima. Matrica stalnog procesa stvaranja je vaš veliki zavičaj. Neka to bude zahvaljujući nameri vaše duše i ličnom zalaganju. od vas očekujemo da nastojite da naslutite taj beskrajni razvoj i Širenje. Svemir sadrži više raznolikosti od prethodno stvorenih. Naučite se samosavlađivanju i disciplini. prvi čuvari planete bili su sa visokog nivoa 8 fizičke gustine i mi bi želeli da vas što pre sa vaše sadašnje gustine. Budući daje vaša planeta dobila redak dar slobodne volje. Očuvajte život koji ima kosmičke korene. Znajte i to. pa čak i uništi njihove stavove. tako i razvoj planete. jer ako bi nestao. U vasioni. potrebne su te usamljene tačke energije da bi mogli da posećuju Zemlju. Spremni smo da pomognemo svakom ko želi da napreduje starajući se i saosećajući sa drugima. bilo da već postoje ili su u iščekivanju čuda stvaranja. Postoje mnoga stvorenja u Omniverzumu i njegova 24 duhovna nivoa ili dimenzija. koja se kreće između 5 i 6. ILUSTRACIJE KOSMIČKO OTKROVENJE . Budući vama nevidljivi ili nepoznati. Velikim Zracima i Omniverzumom. Brinite o tim nevidljivim. bavite se poslovima koji podrazumevaju brigu i postićićete kako lični.

5. da prate. Zraci su pokrenuli proces stvaranja fizičke materije i života.i Božija sila . Neke informacije su lične prirode.sigurnost. Sve stoje u vezi sa Srebrnim Zrakom. Zato poštujte vaše postojeće duhovne vodiče i učitelje i znajte da su pod pritiskom naše intervencije bez presedana. Neki su poslali veliki međugalaktički saveti i oni su prosleđeni do sudova vašeg sunčevog sistema kao i radnika svetla na Zemlji. Različita bića koja istovremeno primaju informacije različito ih koriste.energetski senzor. Međutim. već u svetim odajama koje su pod njihovom stražom. zato što je samo mali broj bića spreman da primi vrstu informacija koju donosimo. Budući da smo u stanju da "čitamo" energiju iz svih svemira. obično se spuštaju sa nivoa 22 naniže sve do dimenzije na koju se odnose. Pogledaj te sada ilustraciju božanske sile. Mogu biti potrebne relejne stanice. Božanska sila prima sve podatke i zatim ih vraća Zracima. Mnogobrojni prigovori i kosmički izveštaji. kad se preko kanala susretnete sa takozvanim entitetima ili nevidljivim energijama. a zaštitno energetsko područje oko jezgra božanske sile je na nivou 23. Promene koje donosimo zahtevaju od vaših učitelja na nivou 4. Ranija znanja su zastarela. na duhovnoj dimenziji ili nivou 22. pa smo mi Zraci uputili vibracije da vam pomognemo na putu popravljanja. ti podaci istovremeno stižu i do božanske sile koja ih procenjuje i svoja tumačenja dostavlja Elohimima koji ih beleže. Jednog dana ćemo možda objaviti te podatke. Zlatnim Zrakom. da bismo vam omogućili dalji napredak.možda čak pet miliona podešenih na prijem jedne stanice. Pokušajte da naslutite početak stvaranja kako bi vam bilo razumljivo objašnjenje šta je Omniverzum i kako funkcioniše. a i naše procene. sve vibracije i frekvencije povezane sa Bogom i duhovnim područjima na nivou 22 vremenski poklapaju. doprineli su da vaš položaj okarakterišemo kao veoma kritičan. Za putovanje do vaše treće dimenzije potrebno je "vreme". gornji stožer . čuvaju dokumenta u kojima se ti događaji opisuju. Možda ćete ovo razumeti ako se prisetite da je misao frekvencija energije. kod vas Zemljana se može javiti izvesna 43 . koristeći različite impulse. spremnim da posluže kao veza. da li ste ikad čuli za dvadeset i četiri drevna bića zvana Elohimi. Njihovi anali sadrže podatke o svetovima fizičke materije i energetskim oblicima života koji ih nastanjuju. beleže i čuvaju podatke o istorijskom razvoju svih svemira. Sve dok se naša izuzetna zalaganja da uspostavimo vezu ne usklade i postanu povezanija. kao ekipa pomagača koja rukovodi Omniverzumom i njegovim mnogobrojnim aktivnostima. Nas dvojica smo na nivou 22. Zahvaljujući stožeru. Mi . Elohimima i božanskom silom javlja se istovremeno. Informacije i odluke koje nisu presudne. luka ili ulazno područje tako izrazito negativna energija kao ona sa Zemlje odmah skreće pažnju. mi pratimo i reagujemo na različite nivoe energije. ali je osnovna ona koja zrači ili emituje informacije mnogobrojnim prijemnicima u stanju pripravnosti. ako se koristimo sistemom brojanja niz skalu od nas prema vama.primili smo mnogobrojne uznemiravajuće signale upućene sa najviših kosmičkih nivoa. koju emituje kako ga nazivamo. koji borave na spoljnoj ivici energetskog obruča božanske sile. Zraci ih propuštaju raznim kanalima i odlučuju čemu treba posvetiti pažnju. U stanju smo da razlučimo šta se emituje i reagujemo biloobilaskom tog mesta ili slanjem energije naših zraka. a od nas je proistekla sva fizička materija. i 7 izuzetnu saradnju i puno razumevanje. ali su se pojavili ozbiljni problemi u uspostavljanju veze sa čovečanstvom.6. Potom je dušamaudahnut život i tako su stvoreni svi živi stvorovi. Molim vas. nalik glasu koga oblikuju talas i zvuk. Srž jezgra je na nivou 24. To je radostan trenutak za Zemlju. jer je to izvor sa koga je potekao proces stvaranja života. koje smo stvorili neposredno posle stvaranja fizičkog svemira. pokušajte da shvatite da se sve informacije. Drevni Elohimi su zraci visoki oko 65 metara. Svi kosmički podaci o materiji i oblicima života se prosleđuju Elohimima i oni ih beleže. Tako je "kanalisanje" postalo naše glavno oruđe u prenošenju korisnih obaveštenja. koristeći se osobama voljnim. Zašto? Zato što se sva vama poznata duhovna učenja moraju izmeniti i osavremeniti svoj program podučavanja u skladu sa našim brzim odlukama i potezima. Recimo. ali one važne treba zapisati i preneti dalje. Odlučili smo se za ovaj neposredni vid komuniciranja zbog ozbiljne prirode vašeg položaja. Čak su i nama Zracima ta dva nivoa nedostupna! Obratite pažnju na način kako je Bog iznedrio dve prvorođene tvorevine ili Zrake. koristeći se postojećom lukom. U ovom krugu protoka informacija. koja im nameće da se odmah prilagode nivou informacija koje šaljemo. Sami Elohimi ne stvaraju energetske oblike života ili fizičku materiju. Elohimi su zaduženi za prijem celokupnog znanja i pronalaženje potrebnih informacija. oblici života i oblici svetova. (Vi ste sada unutar nivoa ili dimenzije 3). Vi takođe znate da jednu radio ili televizijsku emisiju može da hvata mnoštvo pojedinačnih prijemnika . Boj je stvorio Zlatni i Srebrni Zrak.

Srebrni Zrak je sam bez Zlatnog. od ostalih deset podzraka tri su nevidljiva. odgovor je jednostavan. Ako ste u nemogućnosti da pišete ili neposredno razgovarate sa osobom kojoj je poruka namenjena. zeleni. Žermen i Hilarion nisu Gospodari Svetla. Kao što rekosmo. Vi na Zemlji vidite njih sedam: crveni. na primer zelen. To je vaš spektar duginih boja. Poruke do vašeg svemira dolaze spakovane u vibracioni niz. površine kilometar puta kilometar. tako da neometano može da putuje vasionom u bilo kom pravcu.Sv. podzrak. kao svoj glavni zadatak. ali su duše koje su različitim inkarnacijama na Zemlji dostigle visok stepen prosvetljenja i iskazale se ponašanjem ispunjenim ljubavlju. Kanali su kosmička telefonska veza sa usnulim svetom. ovde na Zemlji Hilarion je Majstor energije Zelenog Zraka. izuzimajući Boga. je jednobojan. koji ćete izveštaj radije slušati. Ako su primaoci poruka iskreni. i ima samo jednu nameru.) uspostavili neposrednu vezu sa vašom planetom. Još uvek nas iznenađuju vaše naivno verovanje daje dovoljno jednostavno doneti odluku i da će svako stvoreno biće. svaki podzrak ima jasno izraženu osobinu ili frekvenciju.Arhanđeo Mihael Indigo . prošlogodišnji ili najnoviji? Kao što rekosmo. Elem. kao i njegovog roditelja. Mnogo je koraka koje treba učiniti lestvicama koje spajaju vas i nas. Život u višim područjima je divan. indigo i ljubičasti. bilo sa fizičkog. zašto informacije koje sada stižu na Zemlju iz duhovnih sfera izazivaju toliku zbrku.Arhandeo Gabrijel Narandžasta . plavi. Srebrni Zrak. Budući da ste kao ljudska bića druželjubiva.Uzvišeno biće čiji dolazak uskoro predstoji Ljubičasta . pomislili daje reč o čvrstoj gradi. vi nikad niste potpuno sigurni šta sadrži preneta poruka. kreće svemirima pod vodstvom super bića zvanih "Majstor". prijatna stvorenja. kasnije ćemo govoriti više o kanalima. koja vole porodicu i društvo. Reč je o istom proročkom daru kojim se širilo znanje u skoro svim glavnim svetskim religijama. Moguće je daje drevne spise pregazilo vreme. koju koristi da izrazi višeslojnu osobenost isceljenja sadržanu u elektromagnetnoj prirodi zraka. Žermen (duša Zemlje) Na vašoj planeti se sada nalaze Gospodari Svetla iz anđeoskih područja i dve duše sa Zemlje koje su Majstori ili upravitelji vaših zraka. Kretanje podzraka. I pored toga podzrak je sila koja nema ni razum ni ličnost. Ta sila se. Iluzija je misliti čak da postoji besprekorno preneta informacija. budući daje takav redosled. najpouzdaniji mogući način komuniciranja u sadašnjem trenutku. Veći deo svojevremeno korisnih učenja i ezoteričnih znanja danas je prevaziđen i mora se obnoviti. šaljem informacije svim bićima na najvišem nivou i. verovatno možete da shvatite zašto su Zlatni i Srebrni Zrak stvarali druge oblike života i energije. da možete da vidite energiju. recimo isceljivanje. što dakako nijeslučaj. Svaki podzrak ima svog Majstora.Ejlejion Zelena . Sledeća tabela namenjena je pojašnjavanju boja i Majstora. (On se sada zove Pobunjeni Zrak ili tamni zrak). Svaki od podzraka je pljosnat i vodoravan. to je jedan od razloga što smo putem "kanala" (ljudskih prijemnika prim.odmah sve savršeno shvatiti i uklopiti se u naš plan pomoći vama. ukoliko je potrebno. zar ne? Međutim. to je najbrži. dok je u poglavlju posvećenom vašim zracima namere već objašnjena osobina svakog zraka. žuti.zbunjenost. ostaje nada da ćesvako biće zaduženo za prenošenje poruka do sledećeg nižeg nivoa to učiniti doslovce. Ako se pitate. ničim nije sputano. bilo sa duhovnog nivoa . Živa molekularna struktura podzraka je tako gusto isprepletena da biste vi. Prvorođeni je dobio ime "manji" Srebrni Zrak i bio je veoma moćan. Kad ujutru želite da čujete vremensku prognozu za taj dan. a potom stvorio još jedanaest potomaka. Ja. narandžasti.Hilarion (duša Zemlje) Plava . međutim. izd. vi ih nazivate "uzlazeći" majstori. kako bi informacija kad stigne do onog kome je upućena bila ista ona informacija koju sam poslao! Vi se na Zemlji suočavate sa istim problemom kod prenošenja poruka. zatim se spuštaju do vaše galaksije i konačno ulaze u vaš nivo 3. a ostalih sedam Zemljani vide kao sedam duginih boja. Ako uvažite tu činjenicu i prihvatite je takvu kakva je. Vratimo se sada razgovoru o nivou 22 i mestu usklađivanja svih aktivnosti Omniverzuma. prvo iznedrio 24 Elohima. utonulim u vrzino kolo neznanja. Uzlazeći 44 . PODZRACI Drevni potomak Srebrnog Zraka. bićemo u stanju da sarađujemo za dobrobit planete i na očuvanju svekolikog života uopšte. Boja zraka – Majstor Crvena . Sv. kao Stoje posvećenost i služenje.Mekajon Žuta . Budući da su se uzdigli zahvaljujući vrlinama. koja može da se pojača ili menjau zavisnosti od toga šta nameće ostvarivanje njegovog osnovnog cilja. ali još uvek nije savršen.

tako da kad vidite anđeoske oblike vi ih vidite u svetlu Zlatnog Zraka sa primesama Srebrnog. položaj blizu stožera vašeg 12. a dvojica . mada privremeni. oni se pozivaju na uzbunu u prilikama sličnim ovoj. vi ste ga zamenili pojmom anđeo i otada to veoma moćno. Oni su zaduženi da prate i ocenjuju oblike života. te su došli zajedno sa Gospodarima Svetla i Velikim Zracima da pomognu planeti da ispliva iz neprilika. a vaše svete knjige su pune priča o njihovim dolascima i odlascima. Na našoj skali duhovnih dimenzija oni se nalaze negde između nivoa 12 i 18. Pogledajte ilustraciju na kojoj je obeležen njihov sadašnji. Mada ih je stvorio Srebrni Zrak. Svemira. U ovom kratkom opisu predstavljeni su članovi ekipe pomoćnika koje je stvorio Srebrni Zrak. Jačinu ili smer zraka mogu određivati svi članovi Vrhovnog Saveta ili Srebrni Zrak. usmeravajući nameru njegove boje na osobu. Žermen sada koristi Ljubičasti Zrak mira da bi promenio vibracije Zemlje. izdržljivost i prosvetljenje. a postavlja ga bilo duhovna porodica Zemlje ili Gospodar Svetla. Srebrnom Zraku je bila potrebna radna snaga koja će mu pomagati u daljem širenju svemira. zadužen za naučnu spoznaju i usmeravanje razvoja ka čistoj nameri. Svako od tih osam bića ima svoju osobenu specijalnost ili posebno zaduženje. posluži Serton. Termin arhanđeo izveden je iz pojma kojim se nekad u drevna vremena označavalo pra-biće. bića veoma razvijene inteligencije. Dakle. Zamislite ga kao svetleće. Zemaljskim rečnikom rečeno. Mi koristimo pojam Gospodar Svetla ili naziv: Prosvetitelj. Postoji mnogo uzlazećih majstora. Njih osmorica su poznati kao Vrhovni Savet Stvaranja. Ljubičasti Zrak može bilo da obuhvati ćelu planetu. ili pra-biće nazivate arhanđeo. ali je samo dvojici data retka odgovornost rukovođenja zracima. možda se pitate? Razlika je uautoritetu. dok mi u našem području ne koristimo taj pojam. svaki put kad vidite anđela zapažate kombinaciju zlatnog i srebrnog zračenja. Oni su sada na planeti zajedno sa mnogim drugim bićima visokih nivoa. Ne zaboravite: Gospodar Svetla se razlikuje od velike energije Kristovog Svetla Zlatnog Zraka. njihova priroda ili suština je nalik božanskoj. Uprkos tome. projekat. ukoliko ne postoji drugo biće koje bi moglo da preuzme taj zadatak. koje vi označavate kao arhanđeli. blistajuće svetio ili usmeravanje frekvencije boje na određeno područje. Majstori imaju manji autoritet od Gospodara Svetla. bilo da se finim podešavanjem na izvesno vreme usmeri na neku organizaciju. razvoj ili stvaranje. zbog izuzetnih zasluga na nebesima.znači uspinjanje sa zemaljske ravni ka višim duhovnim nivoima. manje važnim pomagačima. Ti prosvetitelji zrače svetio služeći svemu stoje stvoreno. oni se nalaze na visokoj dužnosti upravitelja.Gabrijel i Mihael – kao majstori podzraka C-tona. Uskoro ćemo reći nešto više o tome. pamćenja i duhovne namere. mesto ili stvar kojoj je ta podrška potrebna. pojačavanjem aspekta miroljubivosti. Molim vas da ne brkate "uzlazećeg" majstora sa majstorom zraka. GOSPODARI SVETLA Pošto je stvorio podzrake. S vi Gospodari Svetla u sadašnjem trenutku rade na profinjavanju već stvorenog života. iznedrio milion malih energija ili zraka. Oni su postali Gospodari Svetla. nadležnih za mnoge zadatke vezane za stvaranje i održavanjre života. Dakle. zajednicu ili pojedinačnu osobu. To biće sezove 45 . Ne shvatajući pojam biće. U prvo vreme te energije su u vasioni radile kao izviđači. u čemu se ogleda stručnost svakog pojedinačnog člana Vrhovnog Saveta. i tada je uz pristanak Zlatnog Zraka. Gospodari Svetla su Gabriel i Mihael. aktivnosti i prilike u svakom kvadrantu ili području Svemira koje zahteva izmene. Neka kao primer. Ta bića se nikad nisu inkarnirala niti imala fizičko telo. dugih samo 130 i širokih 15 santimetara. sa zadatkom da pomognu u planiranju novih oblika života i drugim važnim poslovima koji se obavljaju pod pokroviteljstvom Srebrnog Zraka. Vi ih nazivate anđelima. glasnici i "brzonogi poštari". Sv. Gospodar Svetla je biće odabrano na anđeoskom nivou. Majstor koristi podzrak. u procesu stvaranja je stečeno veliko iskustvo u veličini i pokretu. Zlatni Zrak je taj koji je Gospodarima Svetla i drugim anđeoskim bićima podario snagu. ali oni svi takođe imaju i opšta zaduženja. Oko stotinu tih malih pomagača je zahvaljujući svojim izvanrednim zaslugama izdvojeno ili unapređeno i njihova visina je povećana na 65metara. Zahvaljujući tim malim. za vas povoljni. kad je vaša Zemlja ugrožena. ali Gospodar Svetla može da koristi svoje moći u manjem obimu da bi postigao određene ciljeve. Imajte na umu da Zlatni Zrak ima jednu jedinu nameru i samo jednog Gospodara Svetla koji upravlja njegovim zrakom. VRHOVNI SAVET STVARANJA Postoji takođe posebna grupa bića stvorenih u vreme trećeg svemira. Šta onda obeležava "Majstora" zraka. a koje je sada sišlo da služi na zemaljskom nivou. ili jednostavnije rečeno. Biće jasnije ako vam kažemo da majstor znači upravitelj zraka.

mi prvo stvaramo osu i izuzetno zbijene jake energije. Vaša duša je već stvorena i oplemenjena iskrom Božijeg života.. Kao što kod vas ljudi.. Bacite na trenutak pogled na tabelu gustine oblika života i zapazićete daje u vašem svemiru najviša vibraciona stopa 10... cela svemirska hijerarhija i pet miliona dobrovoljaca služe vašoj maleckoj planeti i vode čovečanstvo ka času ispunjenja. U tom izboru leži vaša ogromna moć.. Čak i na Zemlji sa nadom u srcu otpuštate većinu vojnika kući kad nema rata. Proces stvaranja zasnovan na opitima i dalje se nastavio bez zastoja. posmatranje ili davanje energije kao podrške životu. Kako smo smišljeno nastavljali sa eksperimentima.. visine oko dva metra. Sličnu zamisao nalazite kod "šećerne pene" koju kupujete po zabavnim parkovima. međutim.. Svejedno da li se sećate ili ne.. Drugim recima. i pored toga što se zasnivaju na prethodno izvedenim opitima. vašnekadašnji nivo..Sananda i on predstavlja velikog učitelja u mnogim svemirima. Davno.. iz koje vertikalno isijava ceo svemir. Mi na drugim mestima imamo obavezu održavanja stvorenog. Vi ste zaista izgubljeni sinovi i kćeri. svi mi. tako je sve više do izražaja dolazila Božija priroda u nama.. tako je bilo i sa nama. Srebrni Zrak je postao (ženski) stvaralac postojećeg svemira. Blistali biste i svetlucali. ili niste dorasli prilikama. Zato su svi svemiri na neki način osobeni i imaju određenu namenu. vama zasad nepoznatom. Mi smo samo sledili stvaralački nagon koji je postojao u nama i eksperimentisali različitim vidovima naše Bogom prožete energije.. izuzetno razvijene inteligencije. odnosno živeti. biće vam jasno da ste izgubili deo svoje vibracione prirode koju ste nekad posedovali. kao stoje bio slučaj sa Zemljom. 8 sadašnji nivo gustine bića u sunčevom sistemu na Saturnu i Veneri.Možda se pitate čime se ta bića bave kad ne pomažu Zemlji... Skale gustine oblika života u fizičkom telu u 12. da bi medu ljudima Širili znanje o Bogu. oni to mogu da rade samo na mestima do kojih dopire ili na koje je usmeren zrak. udaljavajući se od stožera ili luke. on je zaslužio titulu Svetskog Učitelja za Zemlju i koordinira vaš sadašnji program buđenja.. Svemiru 10 najfinije vibracije fizičkog tela u vašem svemiru.. Svemir uveden je koncept slobodne volje i raznolikosti. povratite i vratite se svetlu. Na početku stvaranja trećeg svemira mi smo odlučili da se specijalizujemo. Morali smo da upoznajemo naše moći radeći. dođe do proširivanja svesti i potom nastavite dalje.. Neophodni veoma gusti fizički oblici 5 C-ton ili Zemlja. kako je Isus tokom poslednjih 2000 godina s ljubavlju odan čovečanstvu. Sada vam pružamo priliku daje. ili ne možete nešto da shvatite. već biste bili večni snop ili zrak ili svetio. vi ste stvoreni oblici života visoke vibracije. povezujete i istražujete fizičke svetove čiji ste do sada privremeni deo. Uvek smo počinjali matematičkim određivanjem središnje tačke ili stožera budućeg svemira. sve počinje skupnom tačkom levkastog oblika i potom stvaramo dalje. za nas je svaki od dvanaest svemira jedinstven izazov. niti veliki plan stvaranja. To se odnosi kako na svetove guste fizičke materije. kad stignete do tačke kad niste u stanju da smislite nešto novo. Nama. Kad vam objasnimo nivoe fizičkih dimenzije jednostavnim recima i koristeći se tabelom da vam pomognemo da lakše shvatite.. osa služi za otkrivanje. "vertikalnom" energijom. a budući daje svaki svemir osoben (vidi Nova učenja za čovečanstvo koje se budi... energije Srebrnog i Zlatnog Zraka su samo eksperimentisale i još nije postojala izražena namera. Koristeći se. naravno.. To nije bila stvar izbora...doprinela je bolnim iskustvima kod ljudi i mi to sad želimo da ispravimo. Zlatni Zrak je svima njima bio kao otac... Oko uspravne ose se omotavaju velikom brzinom umućene istopljene čestice šećera i tako raste obim ˝pene˝. Kažem vam. ne od krvi i mesa 7 .. a Zemlja mora preuzeti sopstvene odgovornosti. Pravo je čudo što Isus. posmatrate. Hiljadama drugih bića je dopušteno da koriste Zlatni Zrak kad se bave podučavanjem. Imali biste molekularnu strukturu koja bi vam omogućavala da prodirete u guste materije.slobodna volja . 6 . ne od krvi i mesa 9 . od krvi i mesa 46 . tako i na sve oblike života sa i bez duše... na samom početku. zaista imamo pune ruke posla i zato ne možemo da ostanemo dugo.. ukoliko želite.... Budimo zato iskreni i prikažimo stvari onakvima kakve jesu. Vi jedino možete da se odlučite na koji ćete način tu energiju utrošiti. STRUKTURA SVEMIRA Možda će vas zanimati sadašnja struktura svemira. koji čekaju na svoje naslede. gde su ga mnogi velikani koristili kao Kristovu Svetlost ili Hristovu Svest. Osobenost eksperimenta zvanog 12.. Da vibrirate tom stopom vi ne biste imali telo od krvi i mesa. međutim. Svemir . sada između 5 i 6. kao što smo mi nevidljivi vama. ali bi bili nevidljivi nižim dimenzijama. a kad je stvaran 12.

kako bismo vam pomogli da shvatite svoj fizički nivo. zato što su neke duše sa navedenih mesta svojevremeno odlučile da postanu čuvari C-tona. pa prema tome ne može zauvek da napusti određenu okolinu u kojojobitava. koristeći se sopstvenim stvaralačkim mogućnostima.4 drugi gusti fizički oblici 3 drugi gusti fizički oblici 2 drugi gusti fizički oblici 1 najgušći ili najteži fizički oblici Frekvencija vibracija se kreće od jedan naviše ka 10. Pored toga. već bili u telu nalik obliku svetlosti? Da lije moguće da ste se stvarno koristili vasionskim letelicama putujući sunčevim sistemom i izvan njega. Ako iz Omniverzuma krenemo ka vašem 12. zaogrnuti spoljnim omotačem. su duhovno veoma razvijena bića iznad nivoa 12 i njihov oblik ne određuje molekularna gustina. planeta itd. došlih na C-ton kao čuvari. zvezdanih jata. naprotiv oni su oblici svetlosti izuzetno visoke vibracije. koja vama deluje ogromno. postoje duše sa tih određenih zvezda i područja. pridružile su se duše sa Oriona. Sve to čini večno promenljiv. kao i stvari na koje nikad ne bi pomislili . Svi ti različiti oblici fizičkog tela. zvezda i nebeskih tela nego Što na vašoj planeti ima stabala. Nalik velikim skupinama minerala koji se kreću orbitom . životinja i biljnih vrsta. Čovečanstvo se upravo koleba između gustine donje polovine skale. za nas je to sveobuhvatan pojam. zvanih iskustvo.a ne samo vaša ljudska tela. a ipak se odgovorno starate o vašoj matičnoj planeti. Možete li da naslutite da ste nekad bili na tom nivou: da niste imali gusto telo od "krvi i mesa". one će vas tokom narednih godina polako osloboditi vela zaborava putem signala energije. olakšano da uoče taj večni razvoj. Oni su u stvari samoobnavljajuće zračenje koje se samo puni i večno je. dakle. planetom i svekolikim životom da nemate i dnevno i noćno svetio? Tačno je daje vaša fizička suština povezana sa fizičkim svetlom. Iz tog razloga prisutni su i sunčeva svetlost i mesečina. održavala odnose sa Zemljom. i pored toga stoje vašim astronomima. razni nivoi gustine fizičkog tela su deo mnogobrojnih zdanja vašeg fizičkog svemira. Ustvari. je vaše poreklo i vaše naslede. kao i nivoe iz vama nevidljivih područja.sazvežđe Orion. Upravo sa pomenutih mesta je 80 odsto od 11 miliona duša. Vi razmišljate o životu u veoma ograničenom smislu. kad bude potrebna pomoć. više duša nego što vaša stada broje životinja. Zar se u detinjstvu. međutim. Oblik svetla Od nivoa 6 i naviše može se uočiti suština energije ili svetla veoma male molekularne gustine. Pogledajte sada šta okružuje nivo osam i zapazićete da je to nivo dostignut u sunčevom sistemu. kao i duša koje se razvijaju ka višim nivoima svesti. Šta bi bilo sa vama. kao i o sunčevom sistemu? Konačno. Fizičkom telu na planeti je za rast i održavanje neophodno fizičko svetio. veličina i namera . od "krvi i mesa". zahvaljujućimogućnosti kompjuterskog praćenja i preračunavanja. kao što kažete. oblici života i oblici svetla sada nastanjuju vaš svemir galaktičke raskoši ispunjenog četama zvezda. najvećem pojedinačnom izvoru duša čuvara. Fizičko telo Budući da nizak nivo gustine tela znači daje telo. Žiteljima Plejada. Tu. biće sa Saturna ili Jupitera može imati sasvim drugačije potrebe za svetlom. Tako je duša krenula putem stalnog istraživanja. medu zvezdama. da bi obuhvatilo svaku fizičku tvorevinu koja sadrži suštinu života . Mnogi medu onima koje vi nazivate anđelima. Nadam se da vas to suviše ne zbunjuje. naravno. Budući da na vašoj planeti. kao i lepu zvezdu Sirijus. niste bojali mraka? Suprotno tome. više pustolovina i uzbuđenja nego sunčevih zraka usred letnjeg dana! Plodnost vašeg svemira se ne da rečima opisati. čak i sada.biljke. Oblik života Naše carstvo često veoma široko koristi pojam "oblik života".Plejade . a i sada. a koji mogu da stupe u kontakt sa vama. večno rastući lanac događaja.neki od tih fizičkih objekata i ispoljenog stvaralaštva postali su pogodni za nastanjivanje i zametanje života. Postoji više planeta. nekoliko sa Sirijusa kao i po nekoliko dobrovoljaca 47 . Tako je Omniverzum zbir fizičkih/materijalnih objekata minerala. osim fizičkih postoje i drugi oblici. Svemiru i spustimo se niže ka maloj galaksiji Mlečni put. naićićemo na neka okolna područja i sazvežda koja su u prošlosti.raznih boja. da ste zaista bili u stanju da se vinete put velikih galaktičkih meridijana. Definisaćemo tri oblika. između ostalog. životinje. istovremeno se vraćajući u gornju polovinu ka višim nivoima odakle je došlo. uz poštovanje kosmičkih načela. pođite od nivoa 5 ka nivou 6 i zaustavite se na pola puta. nastanjivanja i unapređivanja raznih mesta. Posebno želim da istaknem divnih "sedam sestara" . ukoliko nije u stanju da dođe do životvorne energije na drugom mestu ili je na neki zgodan način uvek seli sa sobom.

naročito sa Plejada. privreda i zdravstvo. a tokom naredne godine sve će više bledeti osećanje podeljenosti. da će se galaktička bića. on strahuje od naglih preokreta. Zar i vi ne biste hteli da se obezbedite na potencijalno nesigurnom mestu? Mnogi od tih manjihbića su verodostojniji oblici. te nije ni postojao plan za hitnu intervenciju. koristićete se i onim delovima mozga koji se sada ne upotrebljavaju. Potom. zbog nasilničke prirode Zemljana. kad je Pobunjeni Zrak doprineo napuštanju Boga. Razlike će se smanjivati. najbolje bi bilo da se narednih nekoliko godina ne održava veza sa zvezdanim bićima zvezdanim u smislu sposobnim da se kreću širom vasione . jer radimo na ujedinjavanju svih i uklanjanju postojećih predrasuda. tako će rasti i otvorenost prema onome što je drugačije. ti drugi oblici života. Na taj način su postali i deo stanovništva planete i nije bilo predviđeno da se u te poslove mešaju bića iz bivšeg zavičaja. U ovo vreme kad se čovek donekle promenio. kad se pojača frekvencija vaše energije. koristeći se prihvaćenim načinom mentalnog i telepatskog komuniciranja. videvši prvo spoljni izgled za njim povodite i da vam ništa ne znači namera srca ili duše. primetili biste da likovi gotovo sliče. Na Zemlji postoje knjige o Plejadama. nacionalnosti itd. jer će vam omogućiti da komunicirate sa drugim oblicima života. Oblici energije života rasuti po drugim mestima vaše galaksije u stanju su da brzo uspostave vezu. Pomirljivost u oblastima kao što je politika. međutim. Klimatske promene će uticati na mnoge i doprineti vašem ujedinjavanju u "bratstvo". Moguće je. Čovek će ustuknuti pred bićem skaradnog izgleda. dok su bića koja vam sliče verovatno projekcija. Duše. kad bi sa vama stupili u vezu. U budućnosti će se ljudi koristiti vibracijama energije u različite svrhe. takođe. Još uvek ste zarobljenici iluzija fizičkog sveta u kome je lepota samo stvar ukusa svakog pojedinca. Već su ove godine prilike počele da se menjaju. Zašto? Zato što se radi o projektovanoj slici. manje poznatih planeta tog i drugih svemira. prema kojima ta bića iz NLO-a izgledaju skoro kao vi. pa ne primećujete da je došlo do velike promene.T. želeli da pruže pomoć?" Odgovor glasi: tada nije postojao način na koji bi mogli da pomognu. oni su prekinuli iluziju i postepeno vam dopuštali da vidite njihov stvarni izgled. društvena svest. Zar nije divna mogućnost telepatskog komuniciranja sa bićima koja se koriste drugačijom frekvencijom? Čak se i sada na Zemlji slepi ljudi koriste metodom menjanja frekvencije. Tačno je da ste se susretali sa predstavama manjih. čiji su prijatelji došli na Zemlju. koristeći se snopovima energije da bi postigli napredovanje ka većoj otvorenosti i spremnosti na saradnju. Prilagodljivošću će se prevazići dosadašnji odnos prema ljudima druge boje kože. iz razloga bezbednosti često stvarala iluziju i/ili sliku da se ne razlikuju od vas. imale su u izvesnom smislu gustinu tela i oblik glave i tela sličan vašem današnjem. Kad bi poređali sve te divne slike i posmatrali ih. kako ste se vremenom navikavali na njihov način telepatskog komuniciranja i izgled njihove energije vam nije bio više "nelagodan". Ta područja mozga. Postavljeno ranije pitanje: "Da li su u vreme mučnih događaja na Zemlji pre oko sedam miliona godina. Možda ste postali svesni te male promene da sada komunicirate na prijateljskoj frekvenciji. srušiće stare običaje i bezosećajnosti. kako bi seuspostavio mir na Zemlji. Bića sa Plejada su samo znala da su se njihovi prijatelji upustili u dugotrajnu pustolovinu. Međutim. potrebni su. da bi se predupredio strah i napad. i poželeli su im sve najbolje.sa raštrkanih. Duše koje su započele proces razvoja Zemlje neznatno su se razlikovale od vas sada. vaši umetnici su takođe slikali bića kojima su davali lep ljudski lik. sa brojnim lepim ilustracijama. gde su sada smešteni izvesni električni impulsi i frekvencije. I pored toga. nešto novo.dok se ne postigne viši nivo duhovne svesti. Vidljiva fizička posuda nije stvarnost. iako je njegova duša čista. to je prvenstveno posledica projekcije. ali se oblici tela nisu razlikovali kao kod vas današnjih ljudi. bilo onih sa Plejada ili drugih matičnih 48 . sada je prisutna izrazita težnja da se spreči ponavljanje takvog događaja. Izgleda da se vi." dete zaista voli drugo biće. Kako bude rasla duhovna svest. drugačijih energija. međugalaktička bića su. Niko u našem carstvu nije naslutio pojavu značajnijih problema. Shvatate li to? U filmu "E. čiji fizički izgled nije "ljudski". Međugalaktičkim ili zvezdanim bićima je poznato kako ljudi reaguju na njima neuobičajen izgled i zato se trude da vas ne uznemire. jer oni žele da ih prihvatite pri prvom susretu. Do tada ste uspostavili harmoničan odnos i reagovali ste povoljno. Oni su znali da se iseljenici upuštaju u nešto uzbudljivo. oni koji su napustili zavičaj i došli na Zemlju bili su vezani sporazumom ili ugovorom da će tu ostati sve dok ne obave svoj zadatak. oni se služe čulima koja nisu deformisana čulom vida i koriste se vibracijama. Međutim. Vidite. međutim. Njihov rad se temelji na ispravnom razumevanju frekvencije energije. kao ona sa Plejada povezivati sa bivšim saveznicima koji to žele. Jednog dana. zato što ćete postati prilagodljiviji.

Duše na Zemlji. Izlišan je strah da će vas bića sa Plejada na bilo koji nedostojan način fizički zloupotrebiti. a to služi dobrobiti svih. Njihovi životni interesi su na nivou sporijem od vašeg. mada sklone ekspanziji. Nismo želeli da ljudi postanu arogantni i samoživi. verovatno odnosili sa više pažnje nego mnogi od vaših drugara Zemljana. Postoji izreka na Zemlji: "Neka nam Bog pomogne da sebe vidimo kao što nas drugi vide". nasilja i ratova. oni vaše metode ne smatraju privlačnim. zato što kad posmatramo Omniverzum mi vidimo svetio. Čovek je. Pre nekih sedam miliona godina Srebrni Zrak i Vrhovni Savet su stvorili poseban fizički izraz čoveka. Njihovi interesi se razlikuju od vaših. bilo nas. gorila i slično. istim elementima zasnovanim na ugljeniku koji smo docnije koristili i za životinjske oblike posebno one sa Urana. Bilo bi lepo kad biste mogli da vidite život kao što ga vidimo mi. niti na isti način produžavaju vrstu. zato što za razliku od vaše planete oni ne znaju za ratovanja. dopustite da za one koji hoće da slušaju neke stvari postavim na pravo mesto. Svetovi iza svetova kako da ih sve opišemo? A vi ste deo svega toga. Mnogi ljudi veruju u takav tok evolucije. U svakom slučaju. Budući da tragate za objašnjenjem evolucije kao fizičke strukture. Ipak. Vaši antropolozi se stalno bore sa činjenicama kao što su Neandertalac i iznenadna pojava finijeg oblika života. Često su nam postavljana pitanja o vašim galaktičkim rođacima i njihovom načinu reprodukcije. time nije rečeno da su "povlašćeni". i to samo onda kad im je potomak zaista potreban ili ga žele. Većini energija sa Plejada se pruža prilika da bude požrtvovana ili preuzme obaveze. zahvaljujući svojim društvenim odnosima prema vama. dakle.Poglavlje IX Evolucija i Vi Mnogo toga je na vašoj planeti izrečeno o evoluciji ljudske vrste. doduše. Kromanjonca. Međutim. Budući da naše ilustracije ne uključuju i predivne slike svemira u boji. Budite uvereni da oni nisu seksualno zainteresovani za vas. to je u korist svih. Tu leže odgovori za dušu. mi smo se koristili. pa čak i više bića. Spoznajte ono što možete zahvaljujući astronomiji i to znanje dopunite saznanjima iz oblasti koje vi nazivate kvantna ili savremena fizika. Kada vam kažem da se bave istraživanjima u oblasti medicine i ispitivanjima planeta. a muška i ženska energija nisu odvojene već sjedinjene. dvanaest. Uočite da su dvanaest svemira prikazani kao odvojena tela sa određenom strukturom. da bi se ti viši oblici života. koje smo prilagodili životu na Zemlji. osam. kao što su astronomija i kretanje planeta. ipak na neki način ograničene. naprotiv. Naučno posmatrano. deset. tu želju vam sada ispunjavamo. takav prikaz je netačan. dok između ta dva oblika nedostajenedvosmislena veza. Shvatate li da je ratovanjeosnovna preokupacija na Zemlji? Kad biste se osvrnuli i otvorenih očiju pogledali staje prevladavalo na vašoj planeti tokom proteklih perioda. najtoplije vam preporučujem da prelistate knjige posvećene astronomiji samo zbog ushićenja koje će izazvati slike! Astronomija se naglo menja . Stvorenja vama poznata kao majmuni dovedena su na Zemlju izvesno vreme pošto je čovek već stvoren. da bi se omogućilo razvijanje odnosa između čoveka i drugih oblika. Vaše fizičko telo su. Kad smo stvarali čoveka. Kad budete u mislima. KOSMIČKO OTKROVENJE .ne samo što se tiče spoznaje onog što se nalazi u svemiru . Tu ćete naći odgovore i za razum i za srce. ali smo se mi tim načinom koristili da bismo vam pokazali da čak i ogromno prostranstvo vasione poseduje oblasti koje su. Oni su skloni da žive zajednički u grupama od šest. shvatili biste da ste postigli veoma visok učinak negativnosti.već i što se tiče spoznaje onog u vama u odnosu na nas. iskričavo. odvojeni od planete ili životinjskog oblika. žarke boje. o vašem poreklu od čovekolikih majmuna. krajnje žudno tragate za "nedostajućom karikom". Bića sa Plejada u svojoj dimenziji ne znaju za vreme i ne suočavaju se sa istim političkim i privrednim problemima kao vi na Zemlji. da bi se izbegle kolizije katastrofalnih posledica. Oni retko imaju decu. mada se nadamo da će se odnosi na Zemlji ubrzo promeniti. bilo muškarac ili žena. Važno je takođe da znate. Vratite se sada ilustracijama koje prikazuju Omniverzum. zato što su miroljubivi i ne žele prevlast. stvorile visoko razvijene duhovne energije. dobićete najveći mogući poklon Spoznaćete mir. životvornih vibracija i stalne težnje ka održavanju života i stvaralačkom ispoljavanju. želeli smo da čovek 49 . spoznaćete radost i slavu našu.luka. Vaše niske fizičke vibracije navode čak i oblike života u vašem sunčevom sistemu da govore o "energetskom zadahu" koji ispuštaju aure većine Zemljana. kad naslutite ritam koji nagoveštava čežnju velike inteligencije da stvara i zaljulja svoje kosmičko potomstvo. jedinstven i nije se razvio iz bilo koje druge vrste. dvadesetčetiri. čak i u ćelijama naslutili strahovito prostranstvo zajedničkih nebesa. i pored toga što drugi tvrde da je čovekov neposredni tvorac Bog.

koji veruju da je čin stvaranja obavljen u jednom kratkom zamahu. posebno kad vaši iscelitelji budu počeli da se koriste bojama u lečenju bolesti i povreda. uspostavite mir. a bilo je skoro savršeno kao privremeno mesto boravka. Ovim želim da vas uverim da je vaše fizičko telo bilo skoro savršeno. One pristalice teorije o Božjem stvaranju sveta. a naš posrednički zadatak pružanja informacija o strukturi telesne mašine i njenom funkcionisanju. kao osnovi svega. nešto da nauče. ili nikad nećete razumeti ko ste i šta se događa na planeti. u zabludi su zato što mi i sada radimo na tome da popravimo i fizičko telo i dušu. Ponekad se Zemljani pitaju kako mi to pomažemo razvoju duše kad ih je Bog stvorio već savršene. vaši zaključci o evoluciji biće nelogični. a potom majmuni i nijedna od ove dve vrste nije bila odskočni stepenik za razvoj one druge! Nužno je da shvatite i raščistite pravu zbrku uverenja o evoluciji.Ovakvo objašnjenje može da doprinese uklanjanju razlika u mišljenjima o tome ko ste i gde se nalazite na putu povratka ka Bogu. Sa povećanjem vitalnosti ćelija i jačanjem vibracija energije i mozak će početi da aktivira neke od svojih davno zaboravljenih sposobnosti. uskoro će početi da uspostavlja ravnotežu i omogućiće produžavanje ljudskog veka. Sve dok događaje na Zemlji ne budete tumačili koristeći se mudrošću. a to je ključno i dobrodošlo pitanje. Uskoro ćemo vam preneti preporuke o odeći od laganih materijala. Načelo stvaranja na vašoj planeti glasi: svaka vrsta je osobena. Kad vaše telo ponovo postane spretno vozilo duše koja putuje. Vaše telo je jednako predmet naše pažnje kao što se našim planom obnove duše omogućava vaš povratak sa nižeg. Možda ćete jednog dana međusobno komunicirati telepatski i razgovarati sa životinjama. negativnoj zvučnoj frekvenciji . oni koji smatraju da je čovek postao od majmuna moraju shvatiti da smo prvo stvorili telo kao posudu za dušu. fizički gustog nivoa. Skloni ste da činjenice o ljudskom rodu i majmunima tumačite na naopak način. nije postojalo fizičko telo i da ta energija nije bila izložena suprotnom uticaju – na primer. prilagodljivih vremenskim promenama. Vaša uloga u tom procesu razvoja jeste da očistite zemaljski dom. kako vi kažete. ali je njegovo stanje sada veoma narušeno. Želeli bismo da ljudski vek podignemo na prošek od 90 godina u prvo vreme. a koji pored tih svojstava ne zagađuju okolinu i dostupni su. U stvari. ustrajavajući na tome da su prvo postojali majmuni. fizičkom životu. Opšta evolucija utiče na telo i dušu kao celinu. Mi podstičemo izumitelje da iskoriste Sunce.očuva simbiotički odnos sa svim oblicima života. pa tek onda doveli majmune da im prave društvo.bila bi večna. Ponovimo kratko ono rečeno o ljudskom telu ili. zapljuskujući planetu vibracijama jake energije. Na isti način. Nije se telo pojavilo prvo. To nije tačno. a zatim povećamo na 125 do Doba Sjaja. kome nisu prethodile ili sledile izmene. da su dovedeni u žalosno primitivno stanje poznato kao pećinski čovek. a zatim se čovek razvio od njih. sposobna da se sama leče i lako su se mogla popraviti. za razliku od vaše sadašnje odeće od plastike. 50 . Spomenuli smo korišćenje hrane iz mora koja omogućava ćelijama da se napajaju čistom životvornom energijom. sa samim procesom stvaranja. Kad je Srebrni Zrak stvorio vaš dva metra visok zrak. posebno stvoren da bi se zaustavilo dalje smanjivanje duše. Prvo su se pojavili ljudi. Telo je bilo "spasilački pojas". očuvate vazduh. uticaj negativne frekvencije Pobunjenog Zraka je do te mere poremetio ta skoro savršena tela i uprostio njihovu strukturu. mogu. Kratko rečeno. pošto su prethodno na svojim blistajućim zracima duhovne energije lebdeli nad Zemljom. kao i da primenjuju nove načine lečenja zasnovane na shvatanju da energija hrani telo. što za posledicu ima razvijanje intelekta i bolje fizičko zdravlje. vodu i druge preko potrebne elemente. Još uvek radimo na tome da poboljšamo sva tela vas Zemljana. oba "tabora" koja zastupaju suprotna mišljenja o smislu evolucije. ono nikad ne bi ni bilo stvoreno da nije došlo do duhovnog napuštanja Boga. kako bismovam omogućili da živite i radite u skladu sa prirodnom okolinom. Duše su dobile tela skoro milion godina kasnije. Vaša su tela nekada davno trajala hiljadama godina. Telo je tada takođe omogućavalo duši da se tokom sna ili u Časovima odmora bavi nekim aktivnostima napuštajući telo. vi ćete biti u sazveždu sa zvezdama i konačno sa svim postojećim u svemiru. kako bismo vam omogućili da povratite pozitivne zrake koji su svojevremeno postojali u vašoj telesnoj mašini. I pored toga što smo stvorili tu divnu fizičku mašinu kao privremeno boravište duše. na osoben način. Sredinom tog sretnog Doba Sjaja ljudski vek bi trebalo u prošeku da iznosi najmanje 500 godina. Tako. ali sposobna da se prilagodi. vetar i druge "čiste" izvore energije. a takođe pokušavamo da putem kanalisanja poruka prenesemo sugestije o novim tipovima kuća. Deo tih poslova na poboljšanju tela obavljamo sada. Fizičko telo je dar kojim se želelo pomoći dušama koje su venule. postoje dva nivoa evolucije: jedan koji se odnosi na telo i jedan koji se odnosi na dušu.

niskom nivou svesti. To je kao kad imate milion dolara u banci i neko na prevaru uzme veći deo novca a vi ostanete sa okrnjenom sumom. Bili ste svedeni na puki plamičak sveće. Pretrpevši neuspeh u tom pokušaju. nepotpuni skeleti i drugi takozvani dokazi o teorijama evolucije. kad je Pobunjeni Zrak usmerio energetski snop da bi izazvao razdor medu dušama koje su imale nameru da preuzmu planetu. nekolicina radnika na Ctonu izrazila je nezadovoljstvo zbog dužine boravka na planeti. duše su napustile svoje domove na Plejadama. Dosad vam to nikad nije potpuno objašnjeno. Sirijusu i drugim stvorenim galaktičkim centrima pogodnim za život. Pobunjeni Zrak je počeo. Čuvari su prvo primetili promene u ponašanju životinja. upuštajući se u nešto novo na izuzetnoj planeti retke lepote i raznolikosti. gde je visoko razvijeno osećanje duhovne obaveze. već da budu čuvarisame planete i. tako shvatite daje neprekidni ciklus razaranja na Zemlji prizvao Velike Zrake sa namerom da iscele vaše duše. zato stoje krajnje neophodno! Kad su vaše vibracije oslabile. mnoge duše su odjednom podlegle tom snažnom uticaju. bez obzira koliko će vremena za to biti potrebno. Tako su ti umešani vasionski pioniri započeli rad pod pokroviteljstvom arhanđela Mihaela i uživali u svojoj velikoj pustolovini oko 800. ne shvatajući pritom njegov odnos sa dušom. Dakle. Malo pre nego su duše shvatile šta se događa i uspele da pozovu arhanđela Mihaela da se vrati donoseći 51 . Orionu. lepotom i slavom koju donosi svim dušama spremnim da poštuju Boga i žive u miru. identitet duše. zanimanju i težnji da spoznate ko ste i zastoje vaša vrsta na planeti. kako biste vi rekli preko radija. Sadašnji evolutivni napredak treba da povrati jasno sećanje na stanje sveznanja. Vrsta evolucije kojom se ponovo stiče ono izgubljeno se zapravo zove obnavljanje. čak i nekih životinja. Ipak. da bi postali čuvari predivne nove planete Cton. Te duše su sklopile ugovor po kome ostaju na C-tonu sve dok ne obave posao. Vi ponovo stičete inteligenciju duše njenu bivšu čistotu ili božanske osobine. Sećate li se da je 11 miliona duša. Jedno od vaših glavnih pomagala u razumevanju evolucije – bilo duhovne ili fizičke -jeste da otvorite svoj razum ka novom poimanju "dokaza". Neke životinje su postale opake i mesožderi. vaša prava suština dolazi do izražaja nalik postupnoj transfuziji. da emituje razumno objašnjenje i frekvenciju zvuka koja je ometala Čuvare. takođe. Taj događaj je preokrenuo sudbinu planete i gotovo ugasio svetlost duša Čuvara. Shvatite zato da vas delovi kostiju. usledila je naša misija spašavanja duša. mi se divimo vašoj znatiželji. neke životinje su počele međusobno da se ubijaju. Međutim.000 godina. Vi ste svetio. postajete sjajniji. Jednostavno rečeno. Međutim. One su bile saradnici u procesu razvoja biljnih vrsta. Slepom čoveku bi bilo teško da na osnovu dodirivanja nečijeg nosa opiše ljudsko lice. budući da posmatrate fizičko telo da biste izveli dokaze. Međutim. svetliji i ispunjeniji ljubavlju. sve do susreta sa Pobunjenim Zrakom. a svim dušama je data slobodna volja kako bi uživali u ogromnoj raznolikosti koja čini sastavni deo planete. u Tvorčevo ime. da biste povratili svoje izgubljeno stanje. vitalnost i smanjile se. same duše još nisu uočile veliku opasnost. Mi nameravamo da očistimo i obnovimo planetu. Većina u toj grupi se i dalje okretala ka severu da bi se krepila božanskom kosmičkom energijom. ako se to od njega zatraži. Nameravamo da uspostavimo Doba Sjaja zajedno sa ushićenjem. Često govorimo o toj temi zato stoje stanje kritično. vi ste izgubili sećanje na vaše poreklo i kosmičke veze. a samim tim postali slabiji nego što ste bili.Međutim. a u vreme kad je arhanđeo Mihael bio odsutan zbog drugih galaktičkih obaveza. Njihov zadatak nije bio samo da uživaju. Dok živite na sadašnjem zemaljskom. on je očekivao da će poljuljati njihovo poštovanje Boga i preoteti to poštovanje u ličnu slavu. sve do trenutka kad su te vrste same mogle uspešno da se održavaju. svekolikog života na njoj i pored toga što su odvojeni od svoje matice. Mada su stvorene kao vegeterijanci. došlo na Zemlju kao čuvari eksperimentalne stanice u graničnim područjima poznatog svemira? Upravo je tako. Kao što ste danas saznali za "pad". Duše su bile pod uticajem zvučne frekvencije i budući da su izgubile sjaj. mogu zavesti. Imajte na umu rečeno dok budem objašnjavao prilike i okolnosti koje su dovele do onog što vaše knjige opisuju kao "pad". Čak i pored toga što živite u fizičkom telu izloženom vibracijama gustog sveta. on je osujećen u svom prvom pokušaju da stekne poštovanje čuvara koristeći se dokazima razuma. svaki uspravni zrak energije visok dva metra. Pre nego što je došlo do "pada". koja je zapravo snop energije. ali bez fizičkog tela nalik vašem. Neophodno je. ali sada se vaše svetio ponovo rasplamsava i gori skoro kao nekad. inače bi stupile u vezu sa gospodarom Mihaelom tražeći pomoć. kako su i dalje bile izložene frekvenciji koja ih je ometala. zapamtićete šta ćemo vam reći. da prihvatite svoj pravi identitet. vi ponovo počinjete da poštujete Boga i više sile i preuzimate odgovornost uloge čuvara u toku razvoja planete. Na taj način ste izgubili jačinu i nivo energije vaše duše.

vi ste pogrešno shvatili prošlost i prihvatili manjkavo objašnjenje evolucije. zahvaljujući slobodnoj volji. Njima je. I mnoge duše koje su se brzo gasile odlučile su da uđu u taj oblik kako bi spasile svoje svetio. jer je u to vreme na Zemlji bilo veoma malo malih stvorenja.utočište. Videvši te skaradne ljudske oblike. ali su i dalje postojale istovremeno sa drugim dušama. uprkos tome što su se istovremeno druga tela oduprla kontroli Pobunjenog Zraka i očuvala prvobitni ideal neobične sposobnosti: uspravno držanje i inteligenciju. posle "pada" čovečanstvo više nikad nije koristilo sve mogućnosti telesne posude kao u vreme prvobitnog izgleda. Pošto nikad niste razumeli ono o čemu ću sada pričati. osetile su se napuštene od onih kojima su verovali. Zar nije zanimljivo. Iskreno rečeno. konačno su se izvitoperile. Tako je došlo do "pada" o kome govori vaša Biblija. Neke medu dušama koje su živele u fizičkom telu bile su u stanju da se odupru uticaju tamnog zraka i da. čije skelete nalazite. te su njihovi zraci još više bili izloženi suprotnim uticajima. Ljudi teških tela. Većina podataka nalazi se u uzburkanim ponorima Zemlje ili na velikim morskim dubinama. postalo nemoguće da se stvarno usprave i upute pogled ka Bogu. preobražaja izvanrednog fizičkog tela u gotovo zversko obličje. I dalje teže božanskoj kosmičkoj energiji. dok jednog dana ponovo ne dostignu prvobitni sjaj. Te koje nisu. Kasnije smo doveli prilagođenu vrstu majmuna i druge oblike domaćih životinja.) Tako je započet evolutivni ciklus duše koja živi u materiji pod još uvek prisutnim uticajem Pobunjenog Zraka. koja je uništena. njihova svetlosna suština je bledela. Duše su se smanjile. I pored toga. Prema tome. naneta je nepopravljiva šteta. bili su primeri naše prve tvorevine koja je vremenom izgubila uspravan položaj i lepotu zbog negativnog uticaja frekvencije Pobunjenog Zraka. telo je veličanstven kalup. Veliku bitku svetla i mraka o kojoj govori vaša Biblija izgubile su snage svetog svetla. kao novi dom duši koja se gasi. Šta se potom dogodilo? Srebrni Zrak i Vrhovni Savet su stvorili posudu poznatu kao ljudsko telo. Suviše toga je bilo izgubljeno. skriveni od onih koji ih traže. međutim. "praistorijsko" vreme. ali su imale privremeni hram . Brzo je skovan novi plan I ponuđen kao privremeno utočište koje će omogućiti dušama da se kasnije vrate u viša područja. Zanima nas da li razumete iznete podatke? Tokom neprestane borbe da spasimo duše koje su boravile u fizičkim telima. Tragedija je kucala na vrata. konačno. ali su one neophodne da biste u potpunosti razumeli evoluciju čoveka. kako ga vi nazivate.jedan pod uticajem Pobunjenog Zraka i drugi koji je još uvek poštovao Boga – nastavili da žive na istoj planeti istovremeno. Mada se hrabri Mihael suprotstavio ozbiljnoj opasnosti. a još uvek postoji mali broj dokumenata skrivenih na nepoznatim mestima. ali taj poduhvat se posle nekoliko godina pokazao kao jalov. arhanđeo Mihael i druga duhovna bića došla su da objasne neprijatnu situaciju i svim dušama je rečeno da se ne može jamčiti za njihovu sigurnost i postojanje sve dok ne odluče da borave unutar fizičkog tela. ali budite uvereni da su postojale u isto vreme! Nisu svi pripadnici ljudske civilizacije nazadovali u. Vaša istorija ne ukazuje da su te dve civilizacije bile paralelne. Jednom rečju. Duše su ušle u fizička tela.pomoć. Muška i ženska energija su stvorene da bi se osiguralo produžavanje vrste i druženje. Budući da su se duše navikle na uzbuđenja koja im pruža eksperiment sa telom. koristili smo se raznim planovima da ih oslobodimo tela. zemaljska ekspedicija je bila u potpunom rasulu. vaše telo je idealno za dušu. pre nego se Pobunjeni Zrak mogao umešati. odakle je priticala božanska kosmička energija. Duše su postale zbunjene i ponašale su se nerazumno. budući da se njihovo svetio gasilo I nestajalo pod stalno prisutnim negativnim uticajem vibracija Pobunjenog Zraka. Do trenutka kad je arhanđeo Mihael uspeo da stigne sa energijom Plavog Zraka i zaštiti duše koje su se smanjivale. Duše su bile smetene. da su ta dva oblika . čuvale su se knjige koje opisuju ceo istorijat razvoja duša u ljudskim telima na Zemlji. Žalimo što iznosimo pojedinosti o tom događaju. U velikoj biblioteci u Aleksandriji. Posle pobede Pobunjenog Zraka nastala je pustoš. objaviću činjenice kao prilog vašim antropološkim studijama. upravitelj Plavog Zraka nije odneo prevagu nad Pobunjenim Zrakom i C-ton je potpao pod uticaj tog bića. pogrbile i pritisak na glavu i mozak izazvao je pad intelektualnih mogućnosti. Međutim. druge duše to nisu uspele. mnoge duše se više nisu okretale ka severu. zato stoje njegova struktura veoma usaglašena sa 52 . Duše su sada bile male i blede. neke od njih su postale nastrane. Da li se pitate kako je uspeo naš "plan spašavanja duša"? Brzo. u koje se ulazi na temenu. (Taj ulaz za dušu na vrhu glave imate još uvek i ono je prilično meko i ranjivo. Tada su spoznale bol i patnju. Duše su postale "ugrožene". njihovo biće se promenilo i počelo da se prilagođava planeti. kao što se i vi slažete. Veliki Zraci uznemireni tim događajima su želeli da preduzmu nešto kako duše ne bi bile potpuno izgubljene. pećinski Čovek je posledica smanjivanja veličanstvene uspravne tvorevine.

U drevna vremena. one su bile u stanju da tokom sna svesno napuštaju i vraćaju se u telo. Pa ipak. Naš učinak u spašavanju duša bio je tako neznatan da smo morali da donesemo drugi plan da bismo nadmudrili i potisnuli uticaj Pobunjenog Zraka. i pored toga što se za mnoge. Dok je čovečanstvo i dalje tavorilo u bednom. snage svetog svetla su povremeno pojačavale energije svojih zraka. Duša. zapamtili i shvatili ga kao ohrabrenje onima još neprobuđenim. čas ovamo. Bez obzira što su se ti periodi javljali sporadično. neke duše su delovale kao proklete. U davna vremena fizička tela u koja smo vas obukli trajala su hiljadama godina. svetla. pa su se tako neke duše do sada i po stotinak puta (ponekad i na hiljade puta) vraćale na Zemlju. Zato budite srećni što je dolazilo do ovih kosmičkih skokova. da bi se suprotstavile i nadjačale uticaj Pobunjenog Zraka i postojećih prilika.Bogom. miroljubivom ponašanju. kad su duše prvi put ušle u fizička tela.. Sada ste na Zemlji izloženi najsnažnijoj od svih dosadašnjih podrški energije. vaši izuzetni pomaci u evoluciji se zasnivaju na našoj pojačanoj duhovnoj podršci. Tako su narodi. tražeći da steknu moć i vlast nad. stvorenje plan o ponavljanju iskustva. omogućavali su duši da očuva sećanje na Boga i svoju pravu prirodu svetlosti. drugima. što je bolje nego da bude sputana uludo straćenim dugim životom sa slabim izgledima da ispravi bivše greške. šaljući ohrabrenje i podršku kao protivtežu uticaju Pobunjenog Zraka. zato što nije još bila stvorena srebrna vrpca energije. 53 . Duše neznalica i bezosećajnih priroda igrale su mračne. Gore u carstvu nebeskom ona je sa nevericom posmatrala tok života na Zemlji.koji tera telo da spava. Taj mehanizam je pod kontrolom Sunca. Postignuto proširenje svesti nije samo vaša zasluga. međutim. kako biste vi rekli. u svom tom neznanju veliki učitelji i oni prosvetljeni su istrajno nosili luč istine i obećanog spasenja. One su na Zemlji bivale upletene u ratove. Tokom sedam miliona godina negativnog iskustva. "bioritma" . znanja i lepote. Taj plan imao je za cilj da omogući duši da skuplja znanje i pruži joj mogućnost za razvoj. Vaša prošlost vrvi od takvih događaja. ipak su bili od ključnog značaja za razvoj duše na putu ka ljubavi. veliki imali. označen kao Hristovo Svetio. Budući da se cela prvobitna grupa ugovorom obavezala da čuva planetu i pokušavala da povrati tu sposobnost. zavisi od vaše spremnosti i pravilnog korišćenja visokih vibracija. Mada je spavanje bilo zamišljeno da telu obezbedi vreme za pročišćavanje i obnavljanje fizičke materije. duše su izgleda bile uhvaćene u klopku svoje guste fizičke okoline. njihov učinak je bio neznatan. Ti periodi su u vašoj istoriji zabeleženi kao doba renesanse. okružio planetu snopom podržavajuće energije. mrske igre. Samo je mali broj bio u stanju da se seti Boga i iskoristi Hristovo Svetio u postizanju ličnog prosvetljenja. Dakle. tako daje vaša duša u telu u stanju da se uskladi sa energijom Božje moći i sadašnjim intenzitetom Velikih Zraka. čak i ne zna. U vašem svetu se to zove reinkarnacija. Plan o ponavljanju iskustva pretpostavljao je kraći životni vek. Snovi. I pored toga što je Zlatni Zrak. Međutim. posrnulom stanju. čak je i san na kraju za većinu ljudi postao puko fizičko iskustvo i oni su ubrzo potpuno zaboravili svoje poreklo. To je posebno vreme -različito čak i od svesne meditacije . ukoliko bi duša propustila priliku da se seti Boga tokom inkarnacije na Zemlji. Spavanje je proces koji smo ustanovili postavljanjem nevidljivog satnog mehanizma . snovi i smrt su postali naši pomoćnici u ostvarivanju velikog programa obnavljanja. "Sazrevanje" je. kao vreme procvata istine. Oni utiču na tečnost u telu primoravajući ga na odmor. silovanja i nasilja koja su ugrožavala svekoliki život i onemogućavala mir. već je naša dodatna energija omogućila da iskoristite visoke vibracije i učinite znatan korak napred. ispunjen negativnošću. i vraća se u telo sa obavezom da poštuje Boga i svekoliki život. doba preporoda. ono je pored toga pružalo mogućnost sećanja. Budući da su mnoge duše tokom svake posete zanemarivale ljubav i mir. nije mogla mnogo da se udaljava. kao. Samo je fizička smrt bila u stanju da maloj duši konačno omogući punu slobodu da se seti porekla. te se opteretile nagomilanim negativnim ponašanjem ili karmom.ili kako ga vi zovete. Budući da je kosmički zakon uzroka i posledice dovodio duše u stanje ozbiljne neravnoteže. Ovi noćni izleti čas tamo. čuli njihov glas u prilog Boga.kad duša može da se seti svog pravog ili duhovnog postojanja. spavanje. Imajte u vidu da su tokom stvaranja pokrenuti neki procesi koji su prolazili fazu zrenja. pljačke. Meseca i gravitacione sile. oni koji su se oslobodili ropstva postali su duhovni učitelji na Zemlji i pokušali da vode duše koje su slabile i bledele. kad su naše energije omogućavale vaše napredovanje do sledećeg nivoa. ali su uglavnom potiskivani na margine života kao bezmalo tajanstveni događaji. snoviđenja i kontemplativne poruke i dalje su bili prisutni u ljudskom životu. pa su. Nažalost. i izgledi za njen duhovni napredak bili mali. staranju o drugima i o planeti. još gore događaje. Da li će ovo bremenito Doba Buđenja biti plodno.

koja se takođe označava kao promena ili napredak. deo evolucije. a za dobrobit određene kulture ili zajednice. mi na planetu Šaljemo više zračenja i svetla nego što možete zamisliti. Tako je Mojsije i prenosio poruke i predlagao šta valja činiti. Koje drugi ako ne arhanđeo predao Koran ljudima Bliskog Istoka koji su molili da budu upućeni u pozitivno ponašanje? Duboko zamišljeni Buda je bio taj koji je osluškivao tiho sašaptavanje svoje duše sa još većim vodama koji su razradili plan ponašanja tokom života. politički. Doba koje sada stiže donosi 54 . Svi živite. razvijaju se galaktički susedi i njihovi stanovnici. Evolucija uklanja stare prepreke i ograničenja. porodični. Ponovo vam kažemo. zapazićete očigledne primere. Ti duhovni spisi na neki način predstavljaju vaše najveće prijatelje. Mnogi današnji Zemljani su postali nadmeni i ogradili se od drugih vernika netolerantnim stavovima i sebičnim interesima. Ma kakvi bili gresi vaše duše. oblik života ili oblik svetla. međutim. ona se mora ispraviti.knjige.po našem mišljenju. Oni ne vole određene uloge kao što ih ima čovečanstvo. rastete i razvijate se zajedno. a ne da sputava vaš sadašnji napredak. Prema tome. Dobro je poznato da se Isus zalagao za ljubav i mir i posebno naglašavao isceliteljsku moć oproštaja. tako pružali i najnovije informacije ljudima svog vremena. Ako proučavate prošlost. Tačno je da vrste poseduju fizički izraz-oblik. nisu planeti doneli mir. radujte se! Zato što će vam se oprostiti sve ranije negativno delovanje nagomilano tokom ranijih života. legende. tako što će svi ljudi u svim zemljama sveta biti neposredno i istovremeno izloženi pojačanoj duhovnoj energiji. Ovakvim kosmičkim lancem događanja evolucija vas dovodi do viših dimenzija svesti. frakcije bivaju sve brojnije izazivajući podeljenost medu zajednicama od kojih očekujemo da se ujedine. posebno zbog onih Zemljana koji su iskusili suprotan proces nazadovanje. međutim. u suprotnom je bezvredno. privredni. pak. zato što govore o uzvišenim moralnim vrednostima i navode svetle primere i načine. Mi Zraci smo lično zaduženi za evolutivni napredak. Vibracije energije koju vam upućujemo povećavaju mogućnost vaše duše da ubrzanim tempom evoluira. stvarnu životnu snagu kosmičke energije. Ako je došlo do greške. Postojanje malih centara svetla. a za kojom vi tragate. Tokom narednih godina svaki vid ljudskog života. evolucija duše je to što na najbolji način izražava Boga. rasutih medu raznim narodima na Zemlji. tako i stvorenih duša. Vaša evolucija. Evolucija se zasniva na načelu pretočenom u delanje. zahvaljujući našem uticaju ispunjenje vam se približava svakimudahom. takođe i prolećno cvetanje nakon neplodnog perioda odmora. ukoliko se odlučite da priznate nameru svoje duše. tako da je omogućen nov uzlet. Najveći proroci su. Da li ste o tome razmišljali na taj način? Evolucija je razvoj ili korak napred. Sve što je stvoreno podleže na neki način evoluciji. napretkom ili evolucijom samog života. očuvate svekoliki život. i težite isključivo miru. sledio unutrašnji glas koji je stizao od Boga i izneo plan ponašanja koji mnogim stazama vodi ka Bogu. grupni. međutim. Priznajte takođe da se život razvija. priče iz drevnih vremena. poslovni. je do te mere ubrzana da se stiče utisak da vreme čili. većina svetih knjiga predstavlja samo smernice i prilagođene davno iznete preporuke koje vam pomažu da dosegnete više istine. Primetili ste da se naglašava reč napredak. Druge planete i bića u sunčevom sistemu se razvijaju. Ipak. Pošto smo posejali seme duše i podstakli razvoj izvesnih oblika života. kako gustog fizičkog tela. vi se ne razvijate kao deo odvojen od svih. niti dušama trajnu radost. Tako sve velike istine upućuju da ponašanje mora izražavati sva osnovna načela. mi smo njeni arhitekti. gde su ljubav i mir osnovna merila u životu. Zbog toga odlučno primenjujemo najneobičniji plan ikad izveden u vašem svemiru. Nekim ljudima teško pada da prihvate da su Tvorci nadležni za proces evolucije i pored toga što neke vrste imaju sposobnost da se samostalno prilagođavaju. kako bi sveza energija omogućila sledeću fazu razvoja. kako prenosili poruke božanskog plana ljubavi i mira. Evolucija imasvoja godišnja doba. kao i evolucija planete. biće podvrgnut promeni koja predstavlja izvestan oblik evolucije ili napredovanja. Takvo delanje vodi ka višim namerama i određenom načinu ponašanja. bilo kao fizička materija. Zbog toga je evolucija. nastupio je period klijanja i to je sve. mada neprekidan proces. Radujte se. Krišna je. obrazovni itd. Da biste mogli da naslutite pravi život. Zato za nas ne postoji "karika koja nedostaje". iza koga sledi period odmora i procenjivanja. Budući da se ljudska duša i dalje veoma sporo razvijala. mi od vas zahtevamo da prihvatite svoju ulogu i ostvarite nameru. Umesto da zbiju redove u težnji da uspostave mir. bilo lični. jedna od najtežih prepreka vašoj duhovnoj evoluciji jeste ono što vi nazivate Biblija i drugi sveti spisi . znači pravo življenje. Zadatak Doba Buđenja je da vam omogući divno savezništvo duše sa kosmičkom namerom. naša je obaveza da omogućimo naglu promenu. Obnavljanje saveza sa životnom snagom razvoja duše. Sve to postoji da bi vam pomoglo. svi će biti oprošteni! Međutim.

maštovito i globalno. Na primer. Koristite energiju koju vam dajemo za pozitivno delanje u sadašnjem trenutku. naravno. nekolicinu u Severnu Ameriku. Međutim. Ta istina je nepromenljiva. u pomoć su pritekla bića iz vasione i preselila neke stanovnike u Peru. Budite zahvalni što su postojale velike civilizacije kao što su Lemurija. ali vi razmišljate hrabro.uvek kad to čujete i bezobzira koja vam religija i filozofija to govori. a osvit Božije kosmičke tvorevine će izbrisati prošlost i ovekovečiti pobedu ljubavi u svim budućim vremenima. Zato budite srećni stoje nastupilo Doba Buđenja! Negativne posledice vremena će za vas proći kao da su bile puki san. Međutim. zato što su ta vremena i ta mesta već imala priliku za sopstveni razvoj.bez obzira o čemu se radi. Možda će jednog dana konačno prihvatiti da su upravo na Zemlji spasilačke ekipe putovale vazduhom i da su došle međugalaktičkim vasionskim brodovima. čiji ste verovatno bili deo tokom prošlih života. dušo sa slatkom namerom. Tražim da ponovo prihvatite ulogu čuvara ove planete. Atlantida. kako vi kažete. i drugo kao informaciju koja vam omogućava da pojmite značenje današnjih događaja. Skandinaviju. Tako jeste. Istorija Zemlje. Tamo gde boravimo mi. isto tako slušajte i savremene poruke ili proširenu svest koja će služiti sadašnjem planu čovečanstva i sledećem koraku nazad ka Bogu. "zadatu lekciju". poštujte istinu o Božijoj moći i njegovom postojanju kao Tvorcu svekolikog života . imaju malo ili nemaju uopšte razumevanja za te stvari. Kontinenti Lemurija i Atlantida su. Kulture svih još uvek postojećih kontinenata su vam ostavile poruke o miru. Vi ste dragulj uglačan I izbrušen. koji sve više sjaji u skladu sa našim duhovnim planom. vreme ne postoji. Budući da obezbeđujemo impuls energije koja vam je potrebna – na isti način smo pomagali prethodnim civilizacijama . kada je drevni kontinent Lemurija potonuo u svoj okeanski grob u Južnom Pacifiku. Hoćeš li pomoći? Na Zemlji postoji linearna mera koju nazivate " vreme". Međutim. Rusima. Potrebna si. tražimo od vas važno uzdarje. Ove činjenice skidaju veo sa mnogih tajni onima spremnim da uče. plemenu Hopi ili ljudima iz vašeg Ohaja. Da. nisu svi preseljeni na isto mesto. Kinezima. vaša duša se može isceliti I pročistiti. nesvrsishodne i neodređene. o kojoj ništa ne znate. koji su nadležni za vaše obrazovanje. Oni su imali svoj trenutak u evolutivnom ciklusu. da biste ostvarili napredak u pročišćavanju duše. nepogrešiva izvesnost na čijim osnovama treba temeljiti život. verskoj organizaciji ili nekoj drugoj veroispovesti? Ako je tako.podstrek ubrzanom razvoju za kojim je vaše srce vapilo u svojim najtežim trenucima. Opet možete postati veličanstveni. ali to će se promeniti kad obelodanimo prave činjenice o životu . ali su za sobom ostavile nasleđe sa kojim se vi danas hvatate u koštac. Kao što mi sa svoje strane činimo sve.. nekom tipu ljudskog odnosa. Sad je trenutak i to kritičan. pa čak i Egipat. istina ostaje skrivena. izvan trodimenzionalnog ograničenja. Preživeli stanovnici su tako krenuli od samog početka na mestimagde su se zatekli. Afrikancima. Australijancima. je tako obimna da neki njeni delovi moraju postupno da vam se otkrivaju da bi vas pripremili za veću galaktičku ulogu. Kucnuo je čas vašeg kosmičkog otkrovenja. hoćete li to isto uraditi i vi? Hoćete li postati katalizator istine? Uzor ljubavi? Donosilac mira? Pozivam vas da postanete predvodnik i svetionik prosvetljenja. Budući da su vaši naučnici suviše sumnjičavi da bi migracije ljudske vrste objasnili na bilo koji drugi način do samonametnutim putovanjem peške ili čamcima. da li vas uče da ste stanovnik sunčevog sistema. Promene ne smeju biti negativne.evolucija će tokom izvesnog perioda biti ubrzana. Glavno načelo evolucije kojim se rukovodimo jeste da promene do kojih dolazi treba da omoguće poboljšanje ili profinjavanje vrste. Preporučujemo vam da se okrenete sadašnjosti i okanete prošlosti.kad objavimo kosmičko otkrovenje namenjeno čovečanstvu da razmisli. kako su joj naučnici odredili da bude. galaksije i 55 . i ne treba da vas sputava ništa što je prethodilo . kao izražavanje ljubavi i uvažavanje Boga. Kad vas vratimo kući izvan vremena. duboko pod morem. Zašto ne bi postojao život u vasioni koji posmatra Zemlju? Zašto je nemoguće da oni koriste letelice i tu i tamo posećuju C-ton? Ko kaže da ste izolovani u vasioni? Oni neupućeni. KOSMIČKO OTKROVENJE Planetarne zapovesti Da li pripadate nekoj crkvi. Egipat i drevna mesta na Himalajima ili u Peruu. Vaša planeta je mnogo više od ograničenog mesta. Nadamo se da ipak cenite prošlost koja vam je prokrčila put. bez obzira da li je reč o Majama.. svaka duša će biti razrešena prividnih događanja. sada je na vas došao red da učite i razvijate se tokom poslednjeg poglavlja povratka vaše duše u prosvetljenost. Danas se od vas traži da razmotrite ovu poruku sa dva stanovišta: prvo. Stalno se nadamo da ćete biti nepristrasni prema bivšim civilizacijama i da ćete ih posmatrati kao. Aum i Amin.

PLANETARNE ZAPOVESTI Vreme je da se s tim srodite i uspostavite harmoničan odnos sa svim postojećim. onda ste zaista blagosloveni i daleko ispred svog vremena. kao i da bi podržali zalaganje ljudi za mir i očuvanje svekolikog života na Zemlji. možda će vas podstaći da njene poruke prenesete svojim prijateljima i poznanicima. Neki će možda komentarisati da je ovo malo zapovesti koje objavljujemo jednostavno stvar zdravog razuma. Poštuj Svemir i sve stvoreno.. U biltenu će se objavljivati odgovori na pisma čitalaca vezana za postavke iznete u knjizi kao i sva ključna obaveštenja neophodna dobrovoljcima Korpusa Ljubavi svih godišta tokom Doba Buđenja. Sve je spremno za uzbudljivi i čudesni događaj... Ne postavljaj uređaje za razaranje u vasionu. Većina ljudi još uvek nije u stanju da ode tako daleko i teško im je da vole i poštuju čak i svoje neposredne susede na Zemlji. Poštuj okolinu svoje planete i ostala prostranstva vasione. zalažete se da radio i televizijske stanice daju publicitet miru. ali voljenog vrta.. Virdžinija Esen MREŽA KORPUSA LJUBAVI Da bi se uspostavio mir na našoj planeti potrebno je osećanje odgovornosti i saradnja. koje su drevni učitelji uputili u prave načine ponašanja za postizanje ličnog i opšteg mira. zaista je neophodan doprinos svakog od vas da se sve odvije što je bezbolnije moguće... Poštuj Božiju silu u svemu. dok je vaša ličnost ograničena slobodnom voljom.. doprinosite razvoju opšte svesti o neophodnosti očuvanja svekolikog života na Zemlji. pišite nam kako bismo vaše područje mogli da uključimo u naš plan putovanja. rukovoditi se njima u životu. Ekipa Korpusa Ljubavi putovaće Amerikom da bi uspostavila veze medu energijama i prenela dodatne informacije koje nisu obuhvaćene knjigama Nova učenja.Svemira u kome postoje propisani zakoni ponašanja? Ako je to slučaj. ili želite da dobijete odgovore na pitanja koja se tičuvaše duše. Kristova energija nas je zamolila da za sve one za koje je meditacija nešto novo ili im je potrebna podrška dok ne izgrade sopstveni sistem unutrašnjeg vodiča pripremamo jednom mesečno bilten. zahtevaćete iskrenu odgovornost. Vi već posedujete kodeks moralnih vrednosti na Zemlji... tako da svakodnevno prisutni Bog može da vodi naše živote. života. 4. hrabrost i zalaganje. Ako je sadržaj ove knjige ostavio na vas utisak ili vam pojasnio smisao 56 . knjigu poklonite. Ukoliko želite bilo da se uključite u rad Korpusa Ljubavi. sada su pozvani da učine divovski korak napred kao pripadnici zajednice Novog Doba. Bilo da sledite deset zapovesti. da biste sebi omogućili da postanete pravi stanovnik Zemlje. urednicima dnevnih listova i časopisa pišete pisma o značaju mira. čuvar izmučenog. Oni medu vama. 5. Držite se sada toga. Poštuj i ceni sve oblike života .. bilo da učestvujete sa nama zajedno na seminarima. Međutim. Tajne Istine i Kosmičko otkrovenje. plemenit put duhovnog puta ka blaženstvu i volite Boga i svoju ljudsku porodicu kao sebe samog ili jednostavno vodite čestiti život pozvani ste da se u Doba Buđenja ujedinite kao uživaoci kozmičkog naslada koji live poštujući planetarne zapovesti ili kosmičke zakone. 1.. To je tačno. Od ključnog je značaja za svakog od nas da svakodnevno meditira sam i jednom nedeljno u grupi. 6..ne samo ljudski na Zemlji i izvan Zemlje. te su vam osobine svojstvene i danas ih budimo u njihovoj bezazlenosti i čistoti.grupe koje će jednom nedeljno zajednički meditirati. Poštuj fizički izraz svoje planete. Međutim. 3. No. 2. organizujete priredbe za prikupljanje dobrovoljnih priloga u te svrhe. Korpus Ljubavi je savez svih ljudskih bića kojima je iznad svega stalo do uspostavljanja mira na planeti i koji su spremni na zajedničke napore da se to ostvari. osnivate mesne Korpuse Ljubavi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful