Pengenalan

Perkembangan tamadun berlaku secara berperingkat-peringkat mengikut tahap kemajuan yang dialami oleh masyarakat. Menurut Prof. M.A.J. Beg, tamadun merujuk kepada pencapaian manusia dalam bentuk kota, skrip, kesenian, seni bina, agama, undang-undang dan politik. Edward L. Farmer mentakrifkan tamadun sebagai unit budaya terbesardalam organisasi manusia yang terdiri daripada perkongsian normanorma sosial, tradisi dan institusi-institusi yang berterusan daripada satu generasi kepada satu generasi lain. Farmer menerangkan bahawa masyarakat yang bertamadun harus mempunyai cirriciri yang berikut: a. Revolusi pertanian b. Petempatan kekal c. Organisasi sosial masyarakat d. System pentadbiran e. Agama f. Sistem perbandaran g. Kemajuan teknologi h. Sistem tulisan

Darcy Riberio dalam buku The Civilized Society menyenaraikan sembilan ciri tamadun yang berada dalam proses perkembangannya, iaitu: a. Berakhirnya corak hidup nomad dengan penciptaan alat-alat baru dalam pertanian. b. Bermulanya tamadun penternakan dan pembahagian kerja berasaskan kumpulan.

1

Tamadun merupakan pencapaian sesuatu masyarakat atau negara dalam bidang pengetahuan. d. kesenian. Revolusi industry. Morgan berpendapat sistem tulisan merupakan kriteria penting dalam melahirkan masyarakat bertamadun. undang-undang. perbandaran. Penggunaan sistem pengairan secara meluas. pengeluaran alat-alat baru. dan wujud sistem tulisan . penggunaan peralatan tembaga dan gangsa. Revolusi penternakan. iaitu kemunculan bandar. Colin Renfew menyarankan tiga ciri utama yang menjadi pemangkin kepada kelahiran tamadun. pentadbiran. moral dan adat resam. perkapalan dan penggunaan wang syiling untuk memudahkan perdagangan. Sarjana-sarjana seperti Edward Taylor dan H. angka dan kalendar. kepercayaan dan agama. e. Penciptaan berteknologi daripada besi . Revolusi teknologi. intelektual dan kesenian. revolusi urban merupakan ciri utama yang menyebabkan berlaku perkembangan dalam budaya material . penggunaan sistem pengairan untuk pertanian. h. i. g. sistem tulisan.c. Revolusi perdagangan. f. tempat ibadat dan sistem tulisan. wujud status sosial. Pertumbuhan kota dan negara. Menurut Gordon Childe. 2 .

Interaksi Tamadun Terhadap Pembentukkan Tamadun Malaysia 3 .

interaksi didefinisikan sebaagi pertemuan. perhubungan dan komunikasi antara: Ë Individu ± individu Ë Individu ± msyarakat Ë Masyarakat ± masyarakat Interaksi adalah tindakan atau perkembangan aktif antara satu sama lain yang mesti berlaku tindak balas antara dua pihak. Interaksi tebahagi kepada beberapa jenis: » Interaksi dalam lingkungan budaya dan bangsa yang sama » Interaksi dengan budaya dan peradaban yang berbeza » Interaksi antara peradaban yang dominan dengan yang tidak dominan » Interaksi antara peradaban yang setara Faktor-faktor yang menggerakkan interaksi Interaksi migrasi: Penting dalam peringka awal pembinaan tamadun Disentuh oleh tokoh Ali Shariati Interaksi perdagangn: Berasaskan keperluan ekonomi Berlaku seperti ekonomi perdagangan dan pertanian Interaksi pendidikan: Berlaku dalam bidang ilmu pengetahuan Melalui bahasa dan tulisan 4 .Interaksi Secara umumnya.

Melalui proses antara budaya. bangsa dan negara Tersebar meluas. maka terbentuk interaksi pada peringkat tamadun.lambing ketinggian tamadun Interaksi keagamaan: Berlaku melalui penyebaran Setiap agama yang kuat mempunyai peranan yang penting dalam mempertahankan tamadun Mampu menyatupadukan bangsa Interaksi peperangan: Sepatutnya dielakkan Kekuatan sistem ketenteraan Perdagangan senjata Tersebar melalui paksaan atau sukarela Interaksi antara tamadun terjadi setelah berlakunya perkembangan dalam setiap tamadun yang wujud di dunia pada masa itu. Selain itu. Sikap kerjasama dan toleransi serta sikap saling menghormati yang wujud antara tamadun yang terlibat sedikit sebanyak membantu dalam proses interaksi antara tamadun. Proses interaksi bermula dengan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang rasa tau etnik.Interaksi teknologi: Berkaitan dengan pendidikan Mempercepatkan kemajuan peradaban. sifat keterbukaan sesebuah tamadun telah membuka peluang kepada perkembagan daya pemikiran dan budaya dan juga pelbagai aspek yang lain. Perdagangan memainkan peranan penting dalam proses interaksi antara tamadun. 5 .

Antara tamadun yang terlibat dalam interaksi tersebut adalah: MELAYU INTERAKSI INDIA CINA Rajah 1 6 .

Interaksi Tamadun India dan China Rekod sejarah China. bahasa dan lain-lain. Kesan Interaksi Tamadun India ± Cina A. Penyebaran agama Buddha Dibawa masuk ke Cina pada kurun pertama masihi Disesuaikan dengan tradisi budaya masyarakat Cina: Doisme & Konfusianisme. Pada kurun ke-2. Kesan interaksi Tamadun India-Cina: penyebaran agama. telah berlaku pertembungan di antara tamadun Cina dan tamadun India di rantau Asia Tenggara melalui aktiviti perdagangan. sami di Cina menetap di India & mempelajari kitab-kitab Buddha dalam bahasa Sanskrit & Pali 7 . Jalan Sutera yang menjadi laluan para pedagang saluran interaksi. berlaku melalui hubungan perdagangan seawal kurun ke-2 S.M. Selain daripada barang dagangan. sains & teknologi. agama Buddha merupakan aspek penting yang dibawa ke China.

Tenaga buruh India menjadi pilihan kerana India turut dijajah selain buruh India murah dan senang diuruskan. Selain itu. 8 . emas dan lain-lain. damar. Perkahwinan campuran antara pedagang yang datang dari India dengan penduduk tempatan telah membentuk satu komuniti baru iaitu komuniti Chetti di Melaka. cucu kepada Tun Ali pula seterusnya mengambil alih tampuk kepimpinan di Melaka dengan menjadi sultan di Melaka yang menggunakan gelaran Sultan Muzaffar Shah. Setelah itu. sikap pecah dan perintah yang diamalkan oleh penjajah British telah menyebabkan mereka kurang berinteraksi dengan penduduk tempatan yang lain. terdapat bahan yang bertulis dari India ada menyebut tentang Asia Tenggara sebagai ³Survanadvipa´ yang bermaksud semenanjung emas dan ³Suvarnabhumi´ yang membawa maksud bumi emas. Sejarah melayu ada mencatatkan Mani Purindam telah menjadi menantu kepada Sri Nara Diraja iaitu Tun Ali. kayu kayan. di Pulau Pinang pula berlaku perkahwinan campuran antara India Muslim dengan wanita Melayu telah melahirkan satu komuniti baru juga yang dikenali sebagai Peranakan Jawi. Disamping itu. secara tidak langsung memberi banyak peluang kepada mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat dan juga masyarakat yang datang dengan tujuan yang sama ke Melaka. Oleh hal yang demikian. tebu dan juga getah. Tujuan utama kedatangan para pedagang India ke Tanah Melayu khususnya di Melaka pada zaman tersebut adalah untuk menjalankan aktiviti perdagangan seperti mendapatkan rempah ratus.Interaksi Tamadun Melayu ² India Interaksi antara tamadun ini bermula sejak zaman sebelum masihi lagi. Menurut sumber. masyarakat India di Malaysia dibawa masuk ke Tanah Melayu pada zaman penjajah British untuk memenuhi keperluan buruh di lading-ladang kopi. Namun begitu.

A. Sebagai buktinya. ii. C. Sistem pemerintahan Konsep ³Dewaraja´ diamalkan i. Panca Persada seperti Gunung Mahameru yang memperlihatkan pengaruh kosmologi Hindu-Buddha. B. Upacara pertabalan ± bagi mengekalkan status tinggi raja Buktinya: i.Kesan Interaksi Tamadun India ± Tamadun Melayu. Penyebaran agama Agama hindu dan Buddha telah diterima dan menjadi pegangan serta amalan penduduk setempat. Pengaruh sistem kasta ii. candi bukit batu pahat di lembah bujang merupakan bukti peninggalan ajaran Hindu pada zaman kerajaan Chola sewaktu mereka menguasai Kedah. Sebelum ini. penduduk tempatan mengamalkan kepercayaan animism. Konsep ketuhanan agama Hindu yang membesarkan keagungan dewadewi dan dikaitkan dengan kedudukan serta status raja malah mereka menganggap bahawa raja adalah jelmaan tuhan. Struktur masyarakat Terdapat perbezaan status dalam kehidupan bermasyarakat i. Golongan atasan/bangsawan dianggap lebih mulia Pengaruh ini membawa kepada kemunculan masyarakat ³feudal´ 9 . Berasal dari perkataan Sanskrit disebut sebagai ³God King´ dalam bahasa Inggeris.

Melenggang perut ii. Terdapat lebih 600 perkataan yang berasal daripada bahasa Sanskrit. Mencecah garam dan menjejak kaki ke bumi bagi bayi E. Bertindik telinga iii. Batu bersurat talang tuwo (684) iii. Batu bersurat kedukan bukit (683 M) ii. Bahasa Sanskrit Dosa Dukka Deva Rupa Sansara Bhumi Prakara Maharddhika Samicra Tathapi 10 Bahasa Melayu Dosa Duka Dewa Rupa Sengsara Bumi Perkara Merdeka Mesra Tetapi . Batu bersurat kota kapur (686) Penemuan batu bersurat tersebut membuktikan pengaruh bahasa Sanskrit dalam bahasa Melayu kuno yang digunakan pada waktu itu.D. Amalan jampi dan mentera Amalan adat dalam kalangan orang Melayu: i. Bersanding dan berinai iv. Bahasa & tulisan Pengaruh bahasa Sanskrit Bukti: i. Adat resam dan budaya Kedatangan agama hindu mempengaruhi kehidupan seharian dan juga adat resam orang melayu i.

Hikayat Sang Boma Karya sastera Melayu tradisional mementingkan aspek kesenian. keromantisan. keagungan raja-raja dan menyelitkan unsure epik dan mitos Turut diadaptasikan dalam permainan wayang kulit 11 . Epik Ramayana ± Hikayat Seri Rama ii. Epik Mahabharata ± Hikayat Pendawa Lima. Hikayat Panda Delima. Hikayat Pandawa. Kesusasteraan Kesusasteraan Sanskrit i.F.

berlaku pertambahan bilangan orang Cina akibat daripada kedatangan kuasa British dan penubuhan Negeri-negeri Selat. Negeri Kedah berfungsi sebagai pusat perhentian utama bagi sami Buddha dari China yang belayar melalui Selat Melaka untuk ke India sekitar tahun 250 Masihi. Laksamana Cheng Ho membawa perutusan pengiktirafan Parameswara sebagai pemerintah kerrajaan Melaka oleh Maharaja China. Hang Li Po untuk dikahwinkan dengan Sultan Mansur Syah. Zaman keagungan Kerajaan Melayu Melaka. hubungan diplomatik dengan China penting agar Melaka terselamat daripada mana-mana ancaman musuh. Pada awal abad ke. Golongan peniaga yang berjaya dikenali sebagai ³Cina Selat´ atau ³Straits Chinese´ 12 .Interaksi Tamadun Melayu ² Tamadun Cina Rekod rasmi China yang bertarikh 638 Masihi mencatatkan Kedah pernah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara China. Kumpulan yang mengiringi puteri hang li po dikenali sebagai ³baba dan nyonya´ atau ³peranakan´.19. Maharaja China menghantar puterinya. Para pedagang Kedah pernah berdagang hingga ke Negara China.

jawa (1082) B.Kesan Interaksi Tamadun China ± Tamadun Melayu A. Penyebaran agama » Islam di Tanah Melayu pada peringkat awalnya dikatakan datang dari Tanah Besar China kesan daripada hubungan perdagangan yang terjalin antara kedua-duanya. » Islam yang datang melalui para pedagang dari Canton dan Hainan pada kurun ke-9 dibuktikan dengn penemuan batu bersurat di Champa brertarikh 1039. » Adat member ang pau yang bermaksud sampul merah D. tembikar dan logam serta makanan seperti kicap. di Laren. di Brunei (1048). Kebudayaan » Pertukaran barangan sebagai hadiah melalui misi diplomatik perkenalkan pelbagai tekstil dari negara China seperti kain sutera dan kain kapas. taugeh dan tauhu. » Kebudayaan mereka turut mempunyai unsur pengaruh kebudayaan Melayu » Bahasa Melayu Baba banyak mengandungi perkataan Hokkien » Cara masakan dipengaruhi oleh gaya masakan Melayu dan menjadi kebiasaan bagi mereka makan guna tangan » Pakaian kebaya dan kain sarong C. Warisan cina peranakan » Dikenali sebagai Baba dan Nyonya. barangan porselin. Perubatan dan teknologi » Rawatan akupuntur dan herba bertujuan menseimbangkan µyin¶ dan µyang¶ 13 .

» Perubatan herba Cina yang jumlahnya melebihi 1.000 jenis mengubat penyakit seperti asma. lilin 14 . pertanian dan pertukangan » Teknologi baru seperti penghasilan barangan termasuklah gula. kertas. anemia dan kanser » Teh Cina ataupun µgreen tea¶ » Teknologi . bahan letupan.perlombongan. kain.

Walaupun begitu. identity asal masih dikekalkan dan di amalkan sehingga ke hari ini. Penerimaan pengaruh asing dalam sejarah malayisia bkan lah suatu yang asing malah membuktukan bahawa Malaysia mengamalkan sikap terbuka.Kesimpulan interaksi antara tamadun berlaku apabila sesebuah tamadun bersikap terbuka dan bersedia menerima pembaharuan di samping menapis dan menilai agar tidak melanggar nilai-nilai sosial masyarakat kerana input itu membawa kesan baik dan buruk. 15 .

saya mengetahui tentang budaya dan adat resam yang selama ini diamalkan dalam masyarakat kita sebenarnya bukan sepenuhnya berasal dari tamadun kita sendiri. saya berasa begitu bersyukur kerana berpeluang untuk mengetahui serba sedikit tentang hal ini. Bagi menyiapkan tugasan ini saya dikehendaki menghuraikankan beberapa kesan daripada interaksi antara tamadun yang berlaku sebelum ini yang masih dikekalkan di Malaysia. Oleh itu. Jadi saya akan cuba mengelakkan segala amalan atau adat resam yang telah menjadi amalan turun temurun masyarakat melayu yang menyalahi hokum Islam dalam kehidupan saya. Malah kebanyakkan daripadanya merupakan budaya atau adat resam tamadun lain yang di adaptasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat kita pada hari ini.A. saya berusaha mendapatkan maklumat tambahan daripada sumber-sumber lain agar dapat melengkapkan lagi folio yang telah saya sediakan sebelum ini. Memndangkan di rumah saya tidak dapat mengakses internet. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.W serta kaum kerabat dan para sahabat yang menjadipendorong dan pendukung ilmu. Begitu banyak kesukaran dan kekeangan yang terpaksa saya hadapi. ada antara adat yang telah kita amalkan sejak nenek moyang kita ini sebenarnya bercanggah dengan syariat Islam tanpa kita sedar. Antaranya.Refleksi Alhamdulillah. kekurangan bahan rujukan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan. Setelah dikaji dan diteliti. 16 . Dengan menyiapkan folio ini. Setelah kembalinya ke kampus. jadi kebanyakkannya saya hanya merujuk pada buku sahaja. Dengan bantuan daripada rakan-rakan saya mendapat lebih banyak maklumat tambahan dan membaiki serba sedikit kekurangan folio saya sebelum ini. syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnianya maka dapatlah saya menyiapkan tugasan yang diberikan tepat pada waktunya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful