P. 1
Material.educational Troncota

Material.educational Troncota

|Views: 137|Likes:
Published by fmatp

More info:

Published by: fmatp on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

'.

Terorismul, arnenlntare globala CD Romania ~i amentntartle teroriste

o Cadrul normativ in domeniul prevenirii ~i combaterii terorismului

CD Strategia ~i sistemul natlcnat de prevenire ~i combatere a terorismului

CD Unitali antiteroriste de elita

Repere istorice

- 1789 - 1794 .. revolutla franceza ...... "teroarea iaboblna"

-1917 .. 1924 - "'teroarea rosle" in tlrnpul ~i dupa revolutla (Iovitura de

pallat) dl n Rusia

- jurnatatea secolului al XIX-lea - primele rnasuri de combatere a terorismului

- 1856 - Belgia introduce in leqislatia penala clauza atentatului

ce facea posibila extradarea persoanelor implicate in asasinate politice

- 1930 - Conferinta de unificare a dreptului penal de la Bruxelles defineste notiunea de terorism, astfel:

"Folosirea intentionata a unor mijloace capabile sa produca un pericol comun reprezinta acte de terorism ce constau in crime impotriva vietii, libertatii si inteqritatii fizice a unor persoane sau care sunt indreptate

contra proprietatii private sau de stat"

Terorismul autohton s-a manifestat deosebit

de violent, prin crime cu motlvatie politicoideologici. Implicate organlzatille extremiste

de stanga (comunisti) ~i de dreapta (legionari) Victime au cazut prlm-mlnlstrl, ministri, parlamentari, personalitatl cultural stiintiflce. Dejucarea unor atentate a fost posibili datorita profesionalimului serviciilor secrete, prin infiltrarea de agenti in randul atentatorilor.

2.

I

1964 - Batalionul de interventie (trupe die securitate)

1969 - 1970 - Compartimentele Arta in structurile de contraspionaj

1971 - comnado palestinian - tentativa de asasinat asupra ambasadorului Israelului la Bucuresti

5 mai 1972 -dejucarea unei tentative de asasinat asupra premierului israelian - Golda Meir - aflata in vizita la Bucuresti

1974 - evadarea din penitenciarul Baia Mare a sapte detinuti periculosi - jaf armat - sechestrari de persoane

- prima tentativa de deturnare a unei aeronave pe ruta Oradea- Bucuresti

24 august 1975 - doi membri ai organizatiei Bader Meinhof au fost arestati

- 1982 tentativa de deturnare a navei fluviale "Mehedinti"

- 1983 _', tentativa dedeturnare a aeronavei Bucuresti-Caransebes "" interventie prompts a "soimilor"

- 17 septembrie 1983 - singura tentativa de asasinare a lui

N. Ceasescu, Atentatorii - Viorel Roventu, Petre Nastase, Nicolae Stanciu si Raul Volcinschi. Actiune planificata de Tudor Bugnariu (fost decan al Facultatii de filozofie din Cluj, Mircea Stoica, seful catedrei de

drept de la ASE si Simion Pop, fost decan al Facultatii de drept din Cluj

- atentatorii au spart postul de Militie din satul Osica de Sus, au sustras armament si munitie, La 24 septembrie au fost prinsi

Ilici Ramirez Sancez - "Sacalul", "Salim", "Mohamed Ali Aldarez" ~c-etate,an venezuelean, un fanatic extremist de stanga, instruit de tanar In scolile speciale din Cuba si URSS

- colaborator apropiat a lui Yasser Arafat in probleme speciale ce tineau de realizarea idealului revolutiei musulmane

- a trait mai mult pe teritoriul unor tari socialiste (Cehoslovacia, Polonia, R. D. Germana.) unde se bucura de protectie din partea autoritatilor

-in Romania a intrat clandestin in 1973, sub identitate de cetatean francez

- 1979 Serviciul K (DIE), USLA, Dir.III, si Dir.V il aveau pe Carlos

"

In consemn

Terorismul international a avut 0 puternica motivatie politico-ideologica. Prin euroterorism s-a incercat din partea URSS lovituri puterilor occidentale, ceea ce a dus la escaladarea fara precedent a violentei in relatiile internationale si la cursa Inarmartlnr nucleare. Terorismul autohton, anticomunist, a imprumutat

din metodele terorismului international: deturnari, sechestrare de persoane si luart de ostatici. A fost Institutionalizata si in Romania, dupa model occidental, o structura specializata in prevenirea si combatrea terorismului. Prin "efectul de sanctuar" s-a incurajat terorismul.

Mecanism vicios ~i violent de subminare a valorllor democratice

Pune permanent in pericol viata, integritatea ~i sanatatea oamenilor, devenitl tinte civile

....

In conditiile anqajarii depline a Romaniei, alaturi de

cornunltatea statelor democratice, in razboiul mondial Impotrlva terorlsmului, nu poate fi i'gnorata sventualltatea ca valori natlonale sa devlna tlnte

- prezenta bazelor militare americane

- prezenta strainilor ce apartln unor grupari

catalogate ca fiind extremiste sau teroriste

- deplasarile masive de populatle din teritoriile unde au loc conflicte pe scara larga

- sosirea in Rominia, sub diverse acoperiri ~i pe diferite filiere, a unor elemente teroriste vizate de actiunlle militare sau de aplicare a legii subsumate campaniei antiteroriste

Constltutia Romaniei

Legea nr. 51/1991 privind siquranta natlonala a Romaniei

Legea nr. 14/1992 privind organizarea §i functlonarea Serviciului Roman de Informatii

Ordonanta nr. 29/1997 privind Codul

aenan

Ordonanta de urgenta nr. 141/2001 pentru sanctlonarea unor acte de

... ~ .. ~ .. : ............ : ......... ~ .. .£ ........... ~ ... ~ -: ... ~~I~ ...... ~ ....

Ordonanta de urg,en~a nr. 153/2001 pentru aplicarea Rezolutiel nr. 1373/20101 a Consillului de Se1curitate al ONU privind combaterea terorlsmulul international

Ordonanta de urgenta nr. 159/2001 pentru prevenirea §i combaterea utlllzarll sistemului financiar-bancar in scopul flnantarll de acte de terorism

Hotararea Parlamentului Rornaniei nr. 21/2001 privind participarea Rornaniei, Impreuna cu statele membre ale NATO, la actlunlle de combatere a terorismului international

Hotararea Parlamantulul Romaniei nr. 3'612001 privind adoptarea Strateqlel de securitate natlonala a Rornanlel

Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr. 36/2002 privind Strategia natlonala de prevenire §i combatere a terorismului

Hotararea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii

nr. 0067/2002 privind organizarea §i functionarea Sistemului National de Prevenire §i Combatere a Terorismului

Leg,ea nr. 678/2001 privind prevenirea §i combaterea traficului ,de persoane, ale carel prevederi sunt aplicabile §i in prevenirea §i combaterea faptelor de terorism, generate sau favorizate de rniqratia clandestlna

Documentele Organizatiei Natiunilor Unite

Conventia ,ONU die la Tokyo, cu privire la atacuri ~i alte acte teroriste ce au loc la bordul aeronavelor - 14 septembrie 1963

Conventla ONU de la Haga, cu privire la combaterea detumartl ilegale a avioanelor - 16 decembrie 1970

Conventla ONU de la Montreal, cu privire la combaterea actelor ilegale Indreptate Impotriva securitatll aviatiei civile - 23 septembrie 1971

Conventla ONU de la New York, cu privire la prevenirea ~i pedepsirea crirnelor/intractiunllor Indreptate Impotriva persoanelor protejate international, inclusiv Impotriva aqentilor diplomatici - 14 decembrie 1973

IConventia europeana pentru cornbaterea terorismului - Strassburg, _, 27' ianuarie 1997

Conventia ONU Impotriva luarii de ostatici - New York, 17 decembrie 1979

Conventia ONU privind protectla flzica a materialelor nucleare - 3 martie 1980

Protocol pentru combaterea actelor ilicite de violenta in aeroporturile servind avlatiel civile lnternatlonale - 24 februarie 1988

Conventia ONU pentru combaterea actelor ilicite indreptate impotriva securitatii navlqatlel marutume - 10 martie 1988

Protocolul pentru combaterea actelor illclte impotriva securltatll plattormelor fixe situate pe platoul continental - 10 martie 1988

Conventia ONU privind marcarea explozivilor plastici in scopul detectarf - 1 martie 1991

Conventia ONU pentru combaterea actelor teroriste cu exploziv - 15 decembrie 1997

Conventia ONU pentru combaterea finantarii terorismului - 9 decembrie 1999

AL FATAH - CO'NSILIUL REVOLUTIO'NAR (ABU NIDAL)

Palestina

GRUPAREAABU SAYAF (AL HARAKAT AL ISLAMYA)

Filipine

MARTIRII BRIGAZILOR AL - AQSA

Palestina

GRUPUL ISLAMIC ARMAT

Algeria

ASBAT AL - ANSAR

Yemen

AUM SHINRIKYO

Japonia

ORGANIZATIA SEPARATISTA BAScA (ETA)

Spania

GAMA'AAL ISLAMIYYA

Egipt

HAMAS

Palestina

HARAKAT UL - MUJAHIDIN

Pakistan

Liban

Uzbekistan

Pakistan

Egipt

Israel

Turcia

LASHKAR-E-TAYYIBA

Pakistan

TIGRII ELIBERARII EELAMULUI TAMIL

Sri Lanka

MUJAHEDIN -E-KHALQ

Iran

ARMATA NATIONALA DE ELIBERARE

Columbia

JIHADUL ISLAMIC PALESTINIAN

Palestina

FRONTUL DE ELIBERARE A PALESTINEI

Palestina

FRONTUL POPULAR DE ELIBERARE A PALESTINEI

Palestina

FRONTUL PO'PULAR DE ELIBERARE A PALE,STINEI ~ Palestina
'CO'MANDAMENTUL GENERAL
ALQAIDA Afganistan
~ ~ ~ ~
ADEVARA'I'AARMA'fA REPUBLICANA lRLANllEZA Irlanda de N FORTELE ARMATE REVOLUTIONARE DIN COLUMBIA

Columbia

Grecia

Grecia

Turcia

GRUPUL SALAFIST PENTRU CHEMARE SI LUPTA

Algeria

CALEA LUMINOASA

Peru

FORTELE UNITE DE AUTOAPARARE DIN COLUMBIA

Columbia

2 MAl 2002 (Inclade, pe lalnga gruparile rnarcate cu portocaliu in lista anterioara, urrnatoarele orqanizatll teroriste)

BABBAR KHALSA

India

CONTINUATOAREAARMATEI REPUBLICANE IRLANDEZE

Irlanda de N

GRUPUL DE REZISTENTA ANTIFASCISTA "1 octombrie"

Spania

GRUPAREA "IZZ AL-DIN AL-QASSEM (aripa militara a HAMMAS)

Palestina

FEDERATIA INTERNATIONALA A TINERILOR SIKH

India

FORTA VOLUNTARA LOIALISTA

Irlanda de N

VOLUNTARIIORANGE

Irlanda de N

APARATORII MAIN II ROSII

Irlanda de N

LUPTA REVOLUTIONARA A POPORULUI

Grecia

lnstltutlonallzarea sistemului national antiterorist

scop

-deplina asiqurare a securitatii nationale ~sustineriea optima a particlparll la campania antiterorista internationala

- octombrie 2001 - SRI desemnat autoritate nationala in materie antlterorlsta

CSAT

- 1 decembrie 2001 - in cadrul SRI a intrat in functiune Inspectoratul pentru Prevenirea ~i Combaterea Terorismului (IPCT)

- aprilie 2002 aproba Strategia Nationala de Prevenire ~i Combatere a Terorismului (SNPCT)

SNIPCT

• identificarea, rnonitorizarea si evaluarea constanta a tuturor riscurilor si amenintarilor, respectiv a vulnerabilitatilor, pe coordonatele securitatii nationale

• protejarea teritoriului national (populatie si obiective autohtone, rezidenti si obiective straine) de activitati subsumate ori asociate terorismului

• protejarea cetatenilor si obiectivelor romanesti din exterior in plan antiterorist

• prevenirea implicarii cetatenilor romani si a rezidentilor straini din Romania in activitati teroriste

• participarea activa la eforturile internationale de prevenire si combatere a fenomenului terorist

Coordonator tehnlc

Coordonator strategic

1. Interventia antiterorista asupra obiectivelor atacate sau ocupate de teroristi, pe intreg teritoriul tarii, in scopul:

~ capturarii sau anihilarii acestora ~ cliberarii ostaticilor

~ restabilirii ordinii legale.

Intervcntia antiterorista constituie misiune de lupta si se rcalizeaza de catre forte specializate ale Brigazii Antiteroriste, independent sau in cooperare cu alte forte abilitate, conform unei metodologii aprobate de catre conducerea Serviciului Roman de Informatii,

2. Intcrvcntia antiterorista pirotchnica, in scopul dcscoperirii, prevenirii, anihilarii sau ncutralizarii actiunilor ~i mijloacelor tehnice teroriste.

Intervcntia pirotehnica cuprinde: ~ controlul tehnic antiterorist;

~ investigarea si neutralizarea dispozitivelor

explozive improvizate, descoperite sau semnalate;

~ sprijinul pirotehnic de specialitate al actiunii fortelor speciale ale Brigazii Antiteroriste pe durata executarii intcrvcntiei antiteroriste;

~ evaluarea distrugerilor si interpretarea urmelor rezultate din eventuale explozii.

.1 mentine legatura permanenta cu institutiile cornponente ale S~N.P.C.T.

• asigura schimbul operativ de date si informatii privind amenintarile existente sau potentiale pentru siguranta nationala pe profil antiterorist

• monitorizcaza evenimentele produse pe profil si informeaza operativ institutiile abilitate din cadrul SoNoPoCoTo

• preia datele si informatiile obtinute in domeniu de la institutiile emitente sau din surse deschise si Ic prezinta operativ conducerii Inspectoratului pentru Prevenirea si Combaterea Terorismului, pentru intreprinderea masurilor ce se impun;

• asigura, in caz de nevoie (criza terorista sau care subsumeaza activitati teroriste), suportul logistic si operational pentru un Centru National de Actiune Antiterorista

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->