You are on page 1of 35

Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä

Loppuseminaari 4.5.2011 | Projektiopiskelu (6 op)


Koulutusteknologian perusopinnot
Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen
2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Esityksen sisältö
 Projektin kuvaus
 Lähtökohta
 Tavoitteet
 Resurssit
 Käytetyt työvälineet
 Mitä & Miksi & Miten
 Meetius
 Mikä & Miksi
 Pohdintaa
Meetius – 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen
Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Projektiopiskelu (6 op)
Koulutusteknologian perusopinnot
Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen
2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Lähtökohta
 Toimeksiantaja
Teamingstream Oy, Johanna Bluemink
 Projektiryhmä
Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
 Ohjaaja LET-tiimissä
Pirkko Hyvönen
Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen
2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Yleistavoitteet
 OBSERVOINTI: havainnoidaan yhden ryhmän Meetius-
palaveri ja tehdään muistiinpanoja ja kehitysaihioita käytön
sujuvuuden ja laadun parantamiseksi
 OHJEISTUS: luodaan ohjeistus Meetiuksen tuleville
asiakkaille; laaditaan ohjelman käyttöönottoon liittyvät
ohjeistukset ja vaiheet
 POSTERI: tuotetaan posteri, jossa esitellään Meetius-
ympäristö kuvien ja lyhyiden tekstien kera sekä valotetaan eri
käyttömahdollisuudet ja niihin luodut ’esimerkkistruktuurit’
Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen
2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Resursseja
 Projektiesitys 23.11.2010 > PDF-tiedosto
 Projektisuunnitelma 15.12.2010 > PDF-tiedosto
 Kirjallisuus > PDF-tiedosto
 Aikataulu
 Väliraportti 14.2.2011 > PDF-tiedosto
 Loppuraportti 13.5.2011 > PDF-tiedosto (tulossa)
 Kysely > GoogleDocs-lomake
 Projektiposteri > JPG-kuva
Projektiposteri

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Projektiposteri

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Projektiposteri
Väliraportti

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen
2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Projektin aikataulusuunnitelma
 Tieteellisiin referensseihin tutustuminen (joulukuu 2010 ja tammi-helmikuu 2011)
 Haku eri tietokannoista digitaalisen aineiston osalta + painetut julkaisut
 Kysytään vinkkejä alan toimijoilta suomalaisissa korkeakouluissa
 Lähdemateriaalin valinta ja mahdollisesti tilaus, jos ei muutoin saatavana
 Observointi (tammi-helmikuu 2011)
 Projektiryhmä sopii toimeksiantajan kanssa observoinnin ajankohdan ja puitteet
 Toimeksiantaja kutsuu osallistujat Novicraft-sessioon; sen jälkeen sovitusti Meetius-sessio, jota projektiryhmä observoi
 Pedagogisen mallin laatiminen
 Käyttöohjeistuksen laatiminen (helmi-maaliskuu 2011)
 Kuvaruutukaappausten ottaminen Meetius-ympäristöstä ja Meetiuksen asentamiseen liittyvistä vaiheista
 Ytimekkäiden ohjetekstien laatiminen
 Ohjekirjasen taittaminen
 Posterin suunnittelu ja toteuttaminen (huhti-toukokuu 2011)
 Soveltuvien kuvaruutukaappausten valinta; tarvittaessa otetaan uusia kuvaruutukaappauksia Meetius-ympäristöstä
mieluiten autenttisen reflektointisession aikana
 Laaditaan kuviin soveltuvat tekstit
 Laaditaan ytimekkäät otsikot sekä Meetiuksen tarkoitusta ja mahdollisuuksia kuvaavat asiatekstit
 Selvitetään posterin määrämitat ja siihen liittyvät muut sisällölliset kriteerit; huomioidaan laatimis- ja luontivaiheessa
 Tulostetaan posteria varten kuvat teksteineen ja koostetaan niistä posteri
@ PBworks
Timeline

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Meetius-session observointi
@ Ludocraft

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Meetius – 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen
Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Projektiopiskelu (6 op)
Koulutusteknologian perusopinnot
Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen
2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Projektissa käytettyjä työvälineitä
 Projektiwiki (dokumentointi, suunnitt., sis. jakaminen)
 Facebook & Sähköposti (viestintä)
 Doodle (tapaamisten sopiminen)
 Mindmeister & PowerPoint (visualisointi)
 Google Documents (tiedonkeruulomake)
 Scribd & Koutek-wiki & Omat blogit (julk. jakaminen)
 Adobe Connect (online esitys & taltiointi)
 Meetius (tarkastelun kohde: tutustuminen, observointi)
@
Meetius Mindmap

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
http://meetiusprojekti.pbworks.com
Meetius-projektiwiki
@ PBworks

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Blogipostaus
@ WordPress

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Konferenssi- & apurahahaaveilua
@ Facebook

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Tapaamisista sopiminen @ Doodle

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Kyselylomake
observointiin osallistuneille

@ Google Docs
Kyselylomake
observointiin osallistuneille

@ Google Docs
Blogipostaus
@ WordPress
@ Scribd
Tiedostojen jakaminen

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Online-esitys @ Adobe Connect

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Meetius – 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen
Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Projektiopiskelu (6 op)
Koulutusteknologian perusopinnot
Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen
2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Taustalla tiimityön haasteet
 Matkustaminen kallistuu ja vaikeutuu.
 Tiimit ovat hajallaan maailmalla
ja yhteydenpito on haasteellista.
 Kokoukset ovat kalliita ja tehottomia.
 Suurin osa kokousajasta kuluu yhteisen ajan
etsintään, järjestelyihin ja matkustamiseen.
 Asiakkaat arvostavat yritysten ekologisia ratkaisuja.
Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen
2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Meetius 3D-virtuaaliympäristö
 Mitä jos tiimisi voisi kokoontua yhteisessä
paikassa milloin tahansa, mistä käsin tahansa
ja jokainen omalta tietokoneeltaan?

 Meetius – Tiimeille tarkoitettu virtuaalinen


kokoontumispaikka, jossa ihmiset voivat
tavata ja työskennellä reaaliajassa, fyysisestä
sijainnistaan riippumatta.
Meetius 3D-virtuaaliympäristö

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Meetius 3D-virtuaaliympäristö

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Meetius 3D-virtuaaliympäristö

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Meetius 3D-virtuaaliympäristö

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Meetius – 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen
Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Projektiopiskelu (6 op)
Koulutusteknologian perusopinnot
Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen
2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Kysymyksiä
 Miten ryhmältänne onnistui projektityöskentelyn aikana
yhteisöllinen tiedonrakentelu, etätyöskentely ja
kirjallisuuteen perehtyminen?
 Miten toimitte ongelman analysoimiseksi ja
ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseksi ja arvioimiseksi?
 Kuinka onnistuneita työskentelytavat olivat?
Minkälaiset tavat voisivat olla parempia? Miksi?
 Miten hyödynsitte teknologiaa projektin aikana?
Mikä vaikutti onnistumiseen / epäonnistumiseen?
 Mitä opitte projektityöskentelystä?
Projektiposteri

Meetius 3D-ympäristön käyttömahdollisuuksien kehittäminen


2010-2011 | Pinja Hietalahti, Heidi Kylmäaho, Juhana Mykrä
Projektiposteri