DAN SERACU Autocontrol pas cu pas Cuvântul editorului la începutul colecţiei de cărţi Vale riu Popa - „Autocunoaştere şi transformare

" Înainte de 1989 când terapiile complementare ( neconvenţionale), ştiinţele cognitive, ştiinţele oculte şi parapsihologia erau considerate ncompatibile cu ,,omul nou". Nenea Omul colinda ţara alături de menestrelii unui cen aclu, acordând consultaţii gratuite în pauzele spectacolelor. Cu timpul, nenumăratele ca zuri de boli grave, unele incurabile, vindecate de el şi popularizate în revista „Flacăr a" de atunci i-au ţesut aura de legendă. Numele lui începea să fie tot mai des pe buzele acelora care nu mai aveau nici o speranţă de vindecare prin medicina clasică. Sceptic ismul şi neîncrederea se năruiau în faţa unui asemenea har care dezvăluia legile unei lumi flate dincolo de materie, dincolo de palpabil. Ca o recunoaştere internaţională. Valer iu Popa a fost propus de către American Biographical Institute pentru titlul ..Omu l anului 1997".S-a întâmplat ca prima lucrare a colecţiei, cea de faţă, să fie semnată de D Seracu, conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe Cognitive şi Parapsihologie, acel lăcaş de în inţat la îndemnul inginerului bioenergoterapeut, Valeriu Popa. S-a întâmplat ca. în timp c e pregăteam apariţia acestei cărţi, să vină spre noi alte şi alte mărturii despre trecerea lume a „doctorului fără de arginţi", Valeriu Popa. S-a întâmplat.................... Dar ma putem vorbi despre întâmplare când el a ştiut dinainte de soroc cum şi când va pleca dintr noi aşa cum ne destăinuia recent buna sa prietenă Măria Vârlan (Maia). Doctor în Medicina lternativă ? în mod cert. întâmplarea este doar o legătură încă necunoscută pentru noi.Vale a a trecut deopotrivă prin viaţă şi prin moarte egal cu el însuşi, cu fruntea sus. Colecţia re-i poartă numele s-a născut din dorinţa de a oferi o informaţie bine argumentată, pertin entă, acelora care sunt gata să purceadă la autovindecare: pe de altă parte, cărţile noastr se vor un imbold pentru cei ce n-au păşit încă pe tărâmul celor nevăzute. Şi înlr-un caz ş este vorba de o provocare la autocunoaştere şi transformare. Această lucrare o dedic celor care deja şi-au găsit Calea, celor care încă o mai caută, Copiilor- celor care abia î vaţă să o caute, Vouă!... şi „ucenicului meu"l Înaintea mea Cărarea kilometru cu kilometru, le după secole, se întinde albă... iar drumul, în pantă imperceptibilă, urc ă mereu... (Jid Krishnamurti, Cărarea) 1

Introducere în „Autocontrol pas cu pas " Lucrarea pe care o citeşti acum se adresează atât celor care vor să înceapă Autocontrolul pas cu pas, cât şi celor care au început ceva, cân şi practică deja, cât şi celor care vor ajunge la această înţelegere, înainte de a începe, uvinte introductive cred că sunt necesare. înaintea ta Divinitatea a pus o Cărare, dif erită de la om la om, cărare la sfârşitul căreia este examenul cel mare dinaintea saltului spre lumile superioare. -Parcurgând această cărare avem două ţeluri: a acumula Cunoaştere a face Bine. Primul deziderat nu poate fi îndeplinit într-o viaţă, tocmai de aceea avem posibilitatea de a ne reîntoarce într-o alta, ca într-o clasă de şcoală. Modul în care abso m aceste clase depinde numai şi numai de noi, iar de aceasta depinde numărul de reînto arceri în alte vieţi ulterioare, în ceea ce priveşte a face bine, aici căile sunt nenumărat , iar fiecare dintre noi avem bine definită calea din faţa noastră. Problema este de a afla care este calea pe care ne-a pus-o El în faţă. Suntem puşi cumva în situaţia unui con ucător auto care caută intrarea pe autostrada unde are o bandă a lui de circulaţie, într-u n oraş necunoscut şi fără hartă. Modalitatea uşurării găsirii intrării în bandă o avem prin de meditaţie. Voi aminti doar câteva din ele: Yoga, Mind Control-ul, tehnicile învăţate pr in cursurile Meditation Group for the New Age, rugăciunea creştină, tehnicile extrem-o rientale ca buddhismul, Zen etc., folosirea Cristalului de Cuarţ şi altele. În cele ce urmează îţi voi prezenta o tehnică pusă la punct preluând de la fiecare din cele de mai su , tot ceea ce mi s-a părut că nu este nociv. De exemplu, în Yoga este de-a dreptul per iculos să revii brusc din meditaţie; în tehnica noastră, numită Alfa după numele undelor ce ebrale activate în mod conştient, nu există acest pericol. De asemenea, am căutat să dimin uez la maxim condiţiile restrictive (ca de exemplu o anumită alimentaţie) şi să ofer o com oditate maximă, salutară cred, în epoca aceasta superstresantă în care trăim. Tocmai de ace a nu vei găsi poziţii care mai de care mai complicate, ca de exemplu asanele din Yog a; aşadar îţi recomand să te aşezi cât mai comod într-un fotoliu sau să îţi alegi poziţia c cel mai bine (poţi sta chiar şi în cap dacă asta îţi convine).Dar, pentru că am amintit dej e undele Alfa, să prezentăm puţin această noţiune. Există patru mari tipuri de unde cerebra e, înregistrabile la orice electroencefalograf: 1. • Undele BETA - care apar prepond erent în starea de veghe, cu frecvenţele cuprinse între 14 şi 21 Hz; 2. • Undele ALFA - ca re apar preponderent în starea de semisomn, cu frecvenţele cuprinse între 7 şi 14 Hz; 3. • Undele TETA - corespunzătoare stării de somn, cu frecvenţele cuprinse între 4 şi 7 Hz; 4 • Undele DELTA - corespunzătoare somnului profund, cu frecvenţe sub 4 Hz. Câteva detali i ar fi: 1. Domeniul Beta corespunde lumii fizice; aici există imagine, sunet, mir os, gust, pipăit, există timp şi spaţiu. 2. Domeniul Alfa corespunde nivelului conştiinţei nterioare, lumii spirituale; aici nu mai există noţiunile de spaţiu şi timp. Notă: Frecvenţ de 10 Hz corespunde frecvenţei la care se interconectează cele două emisfere cerebral e: dreapta (intuitivă, folosită rar, ca de exemplu la ascultarea unei bucăţi muzicale, l a admirarea unei picturi etc) şi stânga (cu rol analitic şi sintetic - în cazul dreptaci lor; la stângaci situaţia este inversă). Tot frecvenţa de 10 Hz este atribuită frontierei PSI; sub nivelul acesteia apar toate fenomenele de parapsihologic cum sunt: tele patia, percepţia extrasenzorială (PSE, ESP), telekinezia, premoniţia etc. Chiar şi Pământul prezintă o vibraţie în acest domeniu, în jur de 8,5 Hz. 3. Domeniul Teta este activat în t impul somnului, dar şi prin anestezie generală. 4. Domeniul Delta corespunde somnulu i profund şi inconştientului. Deci zona Alfa (o vom numi pe scurt „Alfa"} corespunde d omeniului în care frecvenţele cerebrale sunt diminuate la aproximativ jumătate din sta rea de veghe. Cercetătorii care au utilizat biofeedback-ul sau EEG-ul (electroence falografia), au observat că la pacienţii cu zona Alfa activă se îmbunătăţeşte activitatea o lor dezechilibrate (supuse stressului), se normalizează tensiunea arterială, pulsul devine uniform, funcţionarea automată a corpului intră mai mult sub controlul nostru, creşte capacitatea cerebrală dincolo de dublul normalului etc. Dar toate acestea, şi n u numai ele, pot fi obţinute şi în mod conştient dacă activezi volitiv Alfa, adică dacă îţi ezi în mod voluntar frecvenţele cerebrale - tocmai ceea ce doresc să te învăţ în cele ce ur ză! 2

Creierul tău deja 1-ai mai programat de nenumărate ori în viaţă ca să efectueze în mod auto o serie de operaţii: dimineaţa te trezeşti, te ridici din pat, te îmbraci, îţi legi şiretu e, conduci maşina - toate acestea fără a te gândi măcar un moment la ele. Prin parcurgerea celor ce urmează vei putea învăţa cum să îţi foloseşti subconştientul în programarea şi di ientă a vieţii tale. Vei putea învăţa să-ţi foloseşti creierul pentru: - adormirea la o oră re necesară; - trezirea la fel, la orice oră; - rămânerea în stare de veghe, în stare de so nolenţă; - înlăturarea unei dureri (de cap, de exemplu); - rezolvarea unor probleme apărut e ad-hoc; - renunţarea la unele vicii; - reţinerea uşoară a unor liste lungi de probleme ; - învăţarea mai eficace; - corectarea oricărei schimbări negative apărute în corpul tău; larea simultană a ambelor emisfere cerebrale pentru rezolvarea unei sarcini oareca re (vezi Nota pag. 9) - creşterea creativităţii şi a receptivităţii; - ajutorarea altora în z de boală; - etc. Toate acestea, şi nu numai atât, le vei putea învăţa prin tehnica „Autoc rolului pas cu pas" într-un timp relativ scurt, în orice caz mult mai scurt decât prin tehnicile clasice (cum ar fi Yoga). Voi încerca să te ajut cu anumite şabloane de tip ul: „La început fă..., apoi... ", sub forma unor paşi mentali simpli. La început îţi voi pr nta modul de învăţare a activităţii conştiente a zonei Alfa. Aceasta îţi va lua 35-50 de zi continuare vei învăţa cum să atragi tot mai mult, sub coordonarea ta conştientă, zonele con iderate în mod clasic aparţinătoare subconştientului, cum ar fi funcţiile vitale. Vei învăţ nici pentru îmbunătăţirea memoriei, acordarea primului ajutor, ajutorarea ta şi a altora în caz de boală, eliminarea unor obiceiuri proaste etc. îţi recomand ca atunci când iei ace astă carte pentru prima oară în mână, sa o citeşti ca pe un roman ştiinţificofantastic (chi că acest termen nu este cel mai corect în cazul de faţă). Lasă apoi o săptămână - sau două stalizeze cele citite, după care reia de la capitolul Cum să meditezi. Urmează zilnic cele menţionate, în continuare ia pe rând pas cu pas celelalte tehnici prezentate, îţi rec omand sa nu treci la următorul capitol până când nu ţi 1-ai însuşit perfect pe cel anterior u alte cuvinte, până când acesta nu merge bine. Continuă astfel treptat, de la un capito l la altul. Dacă la un moment dat ţi se pare ca te-ai poticnit, că nu mai merge, opreşte -te. Probabil că pentru etapa de pregătire psihică şi fizică la care te găseşti doar atâta aliza. Nu dispera! După o perioadă de timp (în care nu vei abandona cele învăţate până atun eia de unde te-ai poticnii. Dacă rezultatul esie tot un eşec, renunţă şi foloseşte doar cdf văţate până acolo. Partea I Paşi de Iniţiere în Autocontrol „Ştiu faptele tale; iată, am lă ta o uşă deschisă, pe care nimeni nu poate să o închidă, fiindcă, deşi ai putere mică, tu a uvântul Meu şi nu ai tăgăduit numele Meu". (Apoc., III, 8) 1. Meditaţia pasivă 1.1 Despre m ditaţie. Cum să medităm În cele ce urmează te voi învăţa în câţiva paşi cum să-ţi atragi zo ol, pentru a medita. Dacă te vei strădui şi vei învăţa bine, vei ajunge în situaţia de a-ţi a forţele imaginaţiei pentru a rezolva o serie de probleme pe care le ai. Dar pentru început să ne ocupăm doar de învăţarea meditaţiei. Deoarece vei învăţa singur, fără asiste i ghid experimentat, voi folosi o metodă mai lentă şi puţin modificată faţă de cele folosit a unele cursuri, Nu-ţi va fi greu. 3

iar ta cu palma lipită de corp oriunde (stângacii procedează invers).. dar o dată ce ai încep să înveţi aşa. ajungi pe nivele tot mai profunde ale Euiui tău şi simţi tot mai putern ic pacea sufletească interioară. Dar încă nu te grăbi. Prin poziţia recomandată nu exi stă pericolul ca eneigia pe care o primeşti de Sus să o pierzi necontrolat. Cu timpul. aceasta dacă cumva vei adormi din nou (se întâmplă un ori la început). Fii atent doar la numărare! Numără rar! Vei cum te cufunzi tot mai mult în starea de relaxare. al urii. ajutăm deblocarea mecanismelor prin lumina primită de la El şi totul se vindecă.Dacă înveţi doar meditaţia.'. este lisus Hristos. Ştiu doar că un singur Om a vindecat în ultimii 2000 de ani. de angoasă. Lasă radioul încet şi lumina mică. iar când revii vei consta ta că au fost luate de cineva. . ta si ' iu dreapta. Tocmai asta şi facem. fă-ţi toaleta dacă este nevoie. 1. Ele rămân totdeauna la uşă. pentru a te obişnui să lucrezi în aseme ondiţii. Propoziţia poate fi modificată după cum îţi convine. Pentru început. Stai relaxat pe . Acestea ţi le cer deoa rece în palma stângă există o chakra (se pron un ia ciakra) secundara de recepţie. Chakra reprezinţi un piuvt de schimb şi metabol izaie a energiilor subtile. ai revenit în Beta. sau: . după care revino în pat şi pune l să mai sune o dată peste 15 minute.. pe măsură ce exersezi. Fac o paranteză: probabil ştii că nu folosesc nici o dată expresia a vindeca pe cineva.. Are mecanismele sale proprii de autovi ndecare încorporate din start. Când ai ajuns la l eşti în Alfa. Aceasta nu îns ltceva decât ca toate gândurile care îmbolnăvesc corpul şi spiritul au fost neutralizate c omplet. al angoasei. în timpul meditaţiei intri într-un teritoriu minunat. Noi doar ajutăm..-spate cu mana stângă întinsă pe lângă corp cu palma în sus. paşnică! 4 . pe măsură ce avansezi în practicarea acestei me itaţii. atât de solidă încât nu poate fi distrusă de nimic în viaţ oate acestea va profita benefic şi corpul tău. dar care este de emisie. Pe mă ură ce meditezi. Frecvenţa c unţi numerele să nu fie mai mică de o secundă. după care vei întrerupe următorii paşi. până la l şi intru în cele mai adânci ^one din Alfa".iceste con f'î ţii Acum spune (mental) o propoziţie de i'dui-. Aceste mecanisme sunt însă blocate de un mental care a uitat Autocontrolul. iar frumuseţea întâlnită aici are un efect eminamente calmant. Să revenim: în autocontrol meditaţia este primul pas cu torul căruia poţi ajunge foarte departe în deblocarea forţelor curative ale organismului propriu sau al altuia şi prin care îi poţi reda energiile împrăştiate. In schimb savurează câteva minute această stare plăcută. foarte gre u de redat în cuvinte. Una dintre frumuseţile m editaţiei în Alfa este că acolo nu poţi să duci cu tine sub nici o formă sentimentul supără al regretului. asemenea sentimente (să le numim) malefice se vor îndepărta tot mai mult de tine .Intrarea în Alfa în poziţia culcat Dimin eaţa după ce te-ai trezit. anihilând tensiunil părute sau create. dar cert este că intrarea în Alfa este cu mult mai uşuară • m '. mai la să ceva timp pentru asta până mai exersezi. de ură.ma relax z perfect" etc. .2 Intrarea în Alfa Etapa A . adică a fost proiectat să fie sănătos.. ci pe aceea de a ajuta. Închide ochi i şi priveşte (pe sub pleoape) în sus. Motivele nu sunt încă clarificate. Dar dacă totuşi îţi apar aceste sentimente în timpul meditaţ (practic imposibil).. rugându-1 pe E l să ne sprijine în această muncă. vei observa că în timpul me ditaţiei dispare orice sentiment de supărare. chiar şi aşa deja vei p lva anumite probleme. iar într-o zi vei constata că ele au dispărut cu desăvârşire din viaţa ta. Corpul nostru are Modelul Său Perfect fiindcă a fost creat după chipul si asemăn area Lui'.' umâr iar de la. adică un centru energetic. nu o mai schimba! In prima săptămână începe număratul de la 100. sub un unghi de cea 20o. Acest unghi este echiv alent cu cei sub care priveşti din poziţia şezând un obiect aflat la 2 ni de sol si la 3 m de tine. află că în acel moment ai şi fost pur şi simplu debarcat. gat a de a o folosi pentru orice fel de probleme avantajoase.

contemplativă. cu surprindere. pe şolduri. sunt treaz. Aceasta să o faci timp de o săptămână următoarea începi număratul de la 25. lucru foarte util pentru activitatea ulterioară. astfel ai învăţ a zonei in cea 5 secunde. cromatică ( o obţii chiar din prima zi). relaxat şi mă simt mai bine decât înainte". Adică: în tramvai. o H o are etc. Cu cât vei vizualiza mai bine. stânga deasupra. Deschide ochii undeva între 3 şi 4. la ce îmi foloseşte?" la următorii paşi! 1. urmează etapa învăţării intrării în Alfa şi în alte poziţii. îndreaptă-ţi atenţia spre creşte . A face bine etc. îţi voi mai prezenta şi alte două tehn . apoi de la 25 la l. este bine dacă îl exersezi de 2-3 ori pe zi la ore diferite. Vizualizarea este deosebii de importantă în Alfa. în ultima săptămână numără de la 5 la l pentru a intra în Alfa. apoi de !a 2\ apoi de la 10 şi în final de la 5 la l. ai nevoie d e cea 35-50 de zile pentru a învăţa activarea conştientă a zonei. reia număratul de la 50 . apoi de la 10 şi în final de la 5.). dar să fie o poziţie lejeră. Astfel înveţi intrarea în Alfa în orice moment ai zilei. pe abdomen. autobuz. a doua zi la continuarea exerciţiului introdu un factor uşor stânjenitor. pe braţe. Etapa C • Intrarea în Afa în oric oc şi în orice poziţie Ultima parte a învăţatului este oriunde. încă din prima zi trebuie să înveţi şi metoda de ieşire din Alfa. adică vom exersa vizualizarea (realizarea mentală a unei imagini ). în prima săptămână tul de la 100 la l. Dacă ţi s-a rupt filmul. reia număratul de unde crezi că te-ai oprit fără a t forţa. Pune-ţi mâinile comod în lă. Mă întrebi: „Bine. pe gât. tactilă (acestea le vei obţine mai încei. pe torace. Dar noi vom trece peste prima etapă şi vom exersa din prima zi m editaţia contemplativă. cu atât efectele pe care poţi conta în Autocont rol vor fi mai puternice. un fruct. Dacă din prima zi ntri uşor în Alfa numărând de la 50. iar la 5 eşti complet treaz şi relaxat. fiind suficient pent ru paşii de început. în cea de a treia recepţionezi ce-ţi iransmlt alţii (pământeni sau alte fiinţe gânditoare). de aceea este bine să te străduieşti pentru a obţine o imagine cât mai perfectă.Cu toate că doar simpla numărare de la 100 la l te ajută să aterizezi în Alfa. câte o săptămână. în următoarea numără de la 50 la l. a doua contempli un obiect. Insuşindu-ţi toat ea. de activare a zonei Alfa. în carte.ţi lăsa capul să atârne! Relaxează-ţi corpul. 5 . Vrei constata de la prima încercare.3 Vizualizarea în meditaţia contemplativă Din prima zi de activare a zonei Alfa vei începe şi meditaţia contemplativă. vei ii capabil să-ţi activezi Alfa în orice moment şi în orice loc. în prima etapă stai şi reflectezi asupra unor noţiuni ca: Iubire.Intrarea în Alfa în alte paxiţii stabile După ce ai terminat cele cea 35-50 zi le de învăţare. dar nu deranjant (scoale perna. receptivă si e iţi vă. cât de contractat poat e să îţi fie corpul! Destinde-1! Acum uită-te la un punct aflat la cea 45° deasupra orizon talei şi fixează-1 până când îţi simţi pleoapele îngreunate şi le laşi să se închidă. mai rapide. iar în cea de a patra cel care ite eşti chiar tu însuţi. ambele mâini cu palmele în sus (stângacii vor face invers). Conform Meditation Gr'oup for the New Age. Pentru aceasta -un fotoliu sau turceşte sau oricum. Dacă se întâmplă să adormi. treci din pat în f otoliu etc. in timpul drumului spre si de la serv ic i. există patru etape elementare în meditaţie: reflectivă. revin în Beta. tot o săptămână! Acest ex aifiind legai de dimineaţă. Deci. Etapa B . gustativa. iar apoi de la 10 la 1. încearcă a doua zi de la 25. Mai încolo. momentan să rămânem aici. apoi coboară mental încet pe faţă. Număr a l folosind simultan propoziţia pe care deja o ştii. eibuz. de revenire în Be tru aceasta spune mental o propoziţie de felul: „Număr rar de la l la 5. Nu. dar în orice caz în timpul prime or zile). metrou. p icioare. şi ce dacă am ajuns în Alfa. olfac tivă. dreapta dedesubt.

nu auzi cântece de sirene şi nici trâmbiţe nu te întâmpină la intrarea în Alfa. Dacă mai reapar imagini parazite. Orice modificare duce doar la în i. ceea ce face trimitere la nivelul metabolismului anaerob. dar mai ales când te relaxezi sau visezi cu ochii deschişi. Dege i aştepta un comunicat oficial. sistematic. vei învăţa meditaţia practicată de foarte adepţi din lume. dar trebuie să ţii cont că în Alfa orice rezultat bun. mai mult. a cantităţii de aer schimb ată. desfă-1 în dou ză-i interiorul. să nu hoinărească pe unde vrea el (asta cel puţin în Alfa). în Alfa şi concentrează-te asupra realizării unor imagini cât mai reale din punc tul de vedere senzitiv al tuturor organelor de simţ. Deoarece auzi vo cile celor din jurul tău. reia. 6 . vizual a unui spaţiu dreptunghiular (ecran) pe care să proiectezi apoi imaginile. perturbatoare. ci d e o simplă delimitare în câmpul tău. în acest caz. a nivelului acidului lactic din sânge. au arătat că se manifestă c hiar şi la începători o diminuare sensibilă a consumului de oxigen şi a expirării bioxidulu de carbon prin diminuarea ritmului respirator respectiv. ştii unde te afli şi ce faci. fără a brus a. Astfel înveţi să-ţi ţii sub cont reierul. Acum reuneşte cele două jumătăţi şi refă î învăţat legea de bază din Alfa: În Alfa orice este posibil. îţi apar tot felul de imagini parazite. natural. Dacă vom învăţa să-i coordonăm activitatea. orice succes . Mai târziu vei vedea şi alte posibilităţi de a-1 folosi. timp şi metodă. gustul. după cum vei vedea mai târziu. California (ca să amintesc doar câteva dintre ele).în spaţiu. optimizarea tensiunii arteriale. nu folosim mâna corpului fizic. insistă! La un moment dat. fructul reunit nu mai are nic i o urmă. încet. să1 obligi să lucreze doar asupra temei pe care i-ai dat-o. numit de n oi ecran mental. pas cu pas. De aceea trebuie ca precedent ul să fie acelaşi întotdeauna . te şi gândeşti la asta şi chiar crede că nu s-a întâmplat nimic. reprezintă punctul de plecare pentru data următoare. eşti debarcat imediat din Alfa. Chiar şi dacă vei face doar atât şi nimic mai mult. Iar toate aceste schimbări fizi ologice nici nu le sesizezi cât timp stai şi meditezi cu ochii închişi. nu le brusca! împinge-le încet parte şi revino la singura ta sarcină din acest moment: vizualizarea. Nu este vorba de un ecran ca cei de ia cinematograf. La început se poate întâmpla ca ecranul să fie acoperit aproape complet de paraziţi. muşcă din el şi simte-i gustul.Pare o copilărie ca pentru asemenea lucru simplu să ai nevoie e cea 35-50 de zile. de cele ale Universităţii d in Irving. în afară de ceea ce trebuie. Măsurătorile făcute de laboratoarele Spitalului din Boston. Dacă te enervez i.4 Starea de meditaţie ca stare naturală Starea d e meditaţie este o stare naturală. pendent e Universitatea Harvard (Thorndike Memorial Laboratory). Pe măsură ce ştii să meditezi tot mai bine în mod dirijat. zilnic eşti acolo. pe c are încă nici nu le gândeşti. atunci va fi capabil să efectueze lucru surprinzătoare în folosul nostru. Vei observa că el glisează uşor. dispărând din pul tău vizual doar imaginile stânjenitoare. deşi a fost secţionat! Se spune despre creierul nostru că este ca o maimuţă beată ace orice. În acest mod. fin. în scopul vizualizării trebuie să-ţi creezi un instrument util.Pentru început. ci a celui energetic). „cineva" se va p lictisi şi sunt sigur că nu tu vei fi acela. colorată. Nu schimba tema în cursul aceleiaşi zile! Vizual zează imaginea tridimensională. ci paraziţii. încearcă să-i simţi aroma. cu mâna (în Alfa. opac. Nu îl imagina imediat înapoia pleoapelor. tema de casă rămânând pe ecranul ce apare alăt t. La început vor mai intra din când în când şi gânduri străine în imagine. ci la cea 2 m în faţa ta! Indiferent care este tema meditaţiei. organismul tău nu va vea decât de câştigat. împ inge lin ecranul de la dreapta spre stânga. efectuea rciţiile în mod stoic. Fii tolerant cu ele. 1. Nu este nimic extraordinar în asta. ca fundal al activităţii diurne. Vei fi surprins cât de puţin poţi să-ţi comanzi cre ul. po oseşti tot mai util tehnicile Autocontrolului în scopul atingerii ţelurilor tale. Din prima zi proiectează pe acest ecran mental un fruct (un măr sau o pară) şi înc earcă să-1 vizualizezi cât mai în detaliu. Totuşi eşti în Alfa şi îţi atragi tot mai mult sub control astă zonă a subconştientului. Creierul are o forţă prea mare pentru a fi lăsat făr ontrol. Exersează-ţi creierul să ajungă uşor şi repe probleme. Până atunci însă. obiectul respectiv sau fiinţa respectivă o proiectezi întotdeauna pe acest ecran.

Pentru un moment să ne reîmprospătăm memoria cu senzaţia relaxării: în de-ţi pumnul! Strânge-1 bine! Mai tare! Dă-i drumul! Acesta este momentul relaxării. spune-ţi în gând: de fiecare dată când mă relaxez astfel. Acum proiectează-ţi în fată obiectele cunoscute de preferinţă cât mai te. Datorită unor cauze necunoscute încă. treci la imagini mai complexe care. 2. ridicar hilor uşor în sus . va fi o experienţă interesantă ajungerea pe nivelele profunde ale sufletului. toţi nervii. toţi muşchii. creândue în revenirea către starea iniţială. Oricare ar fi obiectul. o lămâie. Dar. înainte de a închide ochii pentru meditaţie. Iţi mai a. îţi va fi mai greu să treci de la Beta la Alfa. participă activ la relaxare. întrece nivelul organic iniţial de relaxare de dinain ea efortului aplicat. să proiectezi astfel o portocala. atât mai facilă şi mai avantajoas a fi meditaţia care va deveni pas cu pas un teritoriu cunoscut. Este un obicei bine fixai în noi de a sări de la o idee la alta. 7 . 3. reflectând în curcubeu razele acestuia.5 Câteva idei pentru aprofundarea stării de meditaţie Bazate p experienţa mea proprie. eşti deja pregatit pentru a trece de la meditaţia p asiviă la cea activă. 2.duce la o mărire cantitativă a „produ ei" de unde Alfa. închide-ţi ochii şi continu editaţia după modul învăţat. Meditaţia activă 2. Profită din plin de aceste momente care îi lipsesc omului obişnuit datorită stresului cotidian. fă-i să dispară şi revino la imaginea ta originală! Dacă deja merge bi e. înainte de a termina meditaţia prin numărarea de la l la 5 nirea în Beta). oboseşte-i privind fix într-un punc t situat la cea 45° deasupra orizontalei. în afara culorilor. • Picături de rouă se scurg pe petalele unui trandafi r scăldat în soare. Tocmai de aceea cei de până acum sunt mai mult decât suficiente în cele 35-50 de zile de învăţare. Cu cât vei avea rnai multe asemene a puncte do referinţă. proiectează-l pe ecranul mental câteva secunde. o bancnotă proaspătă ieşită ipar. Nu te consuma dacă dispare. deoarece tu eşti cel care scrie piesa.1 De la meditaţia pasivă la cea activă Dacă îţi ad minte de prea multe în timpul meditaţiei. o salată.minteşti de maimuţa beată ? Nu-ţi ieşi din fire! Lasă-ţi ideile să apară pe ecra rii pe scenă. După cele 35-50 de z ile când (asemenea altor oameni implicaţi) nu ţi se mai pare curios să sacrifici câteva mi nute zilnic pentru a face nimic. Ţine capul drept! încearcă să nu clipeşti! Dacă s nevoia de a clipi (în mod normal după cea o jumătate de minut). Să nu uiţi să priveşti puţin în sus pe sub pleoape. toate o asele.cu cea 20° deasupra orizontalei . Fiecare repetare reprezintă câte un punct de referinţă pentru ocazia următoare. după ce actorii au spus ceea ce au avut de spus. uitând că n cipă la o excursie de unul singur şi că este primul pas (poate) al celei mai important e călătorii din viaţa lor! 1. pe a altora. 4. Mulţi părăsesc meditaţia în acest moment.In timpul exersării apar şi avantaje fiziologice: toate celulele corpului tău. sau născut câteva idei pentru a putea aprofunda starea de meditaţie: 1. dar şi pe cercetările întreprinse de mai multe zec i de ani. Pot. Firu). cu timpul aceste plimbări vor fi tot mai natural e. iar rezultatele obţimue la fiecare şedinţă vă ajută în accelerarea si automatiza in Alfa. ajung în zone tot profunde din Alfa. mom entul în care poţi simţi fizic relaxarea. Acum contractează-ţi muşchii picioarelor! Fă un e t şi ţine-i încordaţi! Relaxează-i! Fă la fel cu muşchii maxilarelor! Nu-i aşa că simţi o s tă când îi relaxezi? Ştii de ce? „Restabilirea organică în repaosul de după efort. În cazul în care totuş vei continua şi după cele cea 35-50 de zile. realizând astfel o supracompensare momentană de relaxare" (M. conţin şi mişcare! Astfel: • Pe un cer senin plutesc nori albi. • Pârâul care curge vesel print pietre. iar nuanţa de aventură va dispare.

8 . iar activarea lor este esenţială în activitatea ta viitoare. Tocmai de aceea te rog să exersezi vizualizarea de mai multe ori pe zi. în timp ce citeşti o carte.Vizualizează în afara corpului tău! Imaginea sa fie acolo. memorează-ţi faţa. cu piedicile.4 Imaginaţia realistă Unii realizează uşor imagini mentale detali te. ce s e întâmplă în realitate când te aşezi comod într-un fotoliu sau în pat şi îţi vizualizezi p Ele se întăresc! în metoda Autocontrolului pas cu pas nu vizualizezi problemele. Este un început perfect pentru un viitor clarvăzător. Ce ai mai observat în afara cojii verzi? Probabil pulpa r oşie din interior. închide-i la loc şi refă-ţi imagine ran. aceasta îţi va merge şi ţie tot mai bine. Poţi programa c venimente! Imaginile proiectate pe ecranul tău mental sunt umbre ale unor lucruri din trecut. uită-te puţin în sus pe sub pleoape la aproximativ 20°. acordă câteva minute vizualizării. ale unor evenimente din viitor! Să ne oprim un moment. Esenţial este să ai în deea. Poţi să îmbunătăţeşti situaţia: uită-te în oglindă. Deschide uşo ochii şi compară imaginea obţinută cu cea din oglindă. Vizualizarea şi fantezia sunt două lucruri esenţiale care contribuie la cr eşterea capacităţii tale de clarvăzător. este nevoie ca în cadrul exerciţiilor să începi să te vizualizezi. Vederea normală re prezintă nivelul Beta. creând un fel de cinematograf mental! 2. Fă acelaşi lucru când într-o discuţie se aminteşte ceva de care eşti legat în trecut. 2. cu modul de a realiza o anumită lucrare. Vizualizarea în afara orpului ţine de Alfa. vederea cu ochii este de domeniul lui Beta. te frământă. ci re zolvarea lor! Iar schimbarea ce urmează este deosebită! Dar. deoarece şi tu figurezi în aceaste imagini. de exemplu când îşi aranjează părul. Pe măsură ce i vizualizarea cotidiană. Tu ce vizu lizezi? îţi închipui problemele. Acele câteva minute pe car ţi le petreci dimineaţa cu realizarea imaginilor mentale activează 1 celulele nefolos ite din creier. cu termenele. Ţi se pare că este o pierdere de timp simpla imagi e a unor obiecte ca şi când le-ai visa? Sau fantezia unei situaţii sau a unui aranjame nt? Aceste întrebări reprezintă concepţii eronate despre vizualizare şi fantezie. în mod similar ca după trezire. numără rar de la 5 la 1. 2. Tocmai de aceea p oţi să-ţi proiectezi mult mai uşor pe ecranul mental imaginea unei portocale. acuma că ştii pasul. Vizualizeaz-o! Readu-ţi în imagine amintirile. închide ochii şi proiectează-ţi pe ecran o jumătate depepene verde. Nu ţi s-a mai întâmpl at aşa ceva? Toţi vizualizează. cu interiorul spre tine. opreşte-te din citit şi reaminteşte-ţi o pe care ai văzut-o cândva. opreşte-te la un cu vânt de care eşti legat printr-o activitate practică din trecut şi formează-ţi despre el o magine mentală. vizualizarea reprezintă nivelul Alfa. Repetă exerciţiul până când într-adevăr îţi vizualizezi propria imagine pe ecranul men pă care revino în Beta. Adică: ziua. O feme ie se uită foarte des în oglindă. în afară. seminţele negre. închide o privirea sub pleoape uşor în sus şi proiectează-ţi imaginea pe ecranul mental. dar nu şi esenţial. în fond.2 Cum poţi să-ţi măreşti cap tatea de vizualizare De fiecare dată când te întinzi comod în pat pentru o nouă şedinţă înc hii. le pun la muncă în vederea realizării scopurilor tale.3 O imagine mentală importantă Medit aţia activă este creativă. iar cele văzute le recepţionează ca pe ceva natural. imaginea. iar înainte de a reveni în Beta. cât şi pe alţii. concepţia a ceea ce vrei să îţi proiectezi pe ecranul mental. toţi realizează imagini mentale cu ochii minţii. în fond. ele cont ribuind în mod esenţial la diminuarea numărului de clarvăzători. despre această c asă. La fel face şi bărbatul când se priveşte în oglindă în timpul bărb au pieptănatului. coaja interioară albă. De exemplu citeşti despre o casă. cu partea ta . Ele sunt neuron ii emisferei drepte (la dreptaci). decât propri a-ţi faţă. Ea te programează atât pe tine. îţi faci probleme cu poziţia ta. ea nu dă ni rtanţă întregii imagini. Atunci imaginea deja parcă vine de la sine. numeră r la l la 5.

în mod conştie t sau nu. în Autocontrol pas cu pas orice rezultat încununat de succes devine un punct de referinţă. detali ile fiindu-ţi cunoscute dinainte. nu-ţi face probleme! Fii relaxat şi continuă vizualizarea. Dacă imaginea obţinută în cadrul antrenamentelor nu este cla ră. Meditaţia dinamică 3. Nu apare imaginea! De ce? Pentru că dacă habar nu ai ce este trangiscă. ceea ce înseamnă n post important. ai fi avut probleme cu imaginea. Alege imaginea cu discernământ! în timpu editaţiei. se fac nişte legături în creierul tău între starea aceasta şi succesul obţi sau imaginea plăcută vizualizată.Eu nu te-am rugat să vizualizezi toate aceste detalii. Să zicem că eşti nerăbdător cu subalternii şi vrei să te schimbi: ectează-ţi o imagine în care zâmbeşti. dansând „Pas de deux" din „Lacul Lebedelor"? Te-ar pufni râsul! Totuşi acu m nu ar fi nici un impediment care să împiedice creierul tău să formeze imaginea.5 Tu şi imaginaţia creatoare Cum te imaginezi pe tine în timpul meditaţiei? Ai putea oare să te vezi pe ecranul mental în timp ce te piepteni ? în aceste condiţii dificile ar fi o pierdere de energie! Aşa încât să te vizualizezi cum rei într-adevăr să fii! Aceasta este deocamdată doar faza de exerciţiu. Toate aceste metode. te poţi concentra asupra muzicii auzite în timpul unei sl ujbe religioase. AMIN. până la l. • Trăieşti într-o locuinţă mai spaţioasă. chiar dacă nu şi ansamblul. revenim de fiecare dată la acesta şi de aici pornim mai departe. eşti fericit şi răbdător faţă de ei. aşa cu m vei vedea la capitolul referitor la respiraţia Qigong sau asupra unui anumit pun ct din sau de pe corpul tău. te poţi concentra asupra ritmului respiraţiei. • Stai la o masă festivă aranja a. formează-ţi o imagine simboli că despre tine. deoarece prin aceasta îţi legi atenţia încă din primele faze. 3. • Etc.în l l imaginii de pe ecranul mental . Cel mult după o schimbarea reală! Cum? În cele ce urmează vei afla şi mai multe despre energia creatoare . • Porţi discuţii cu persoane importante.1 Generalităţi La medita despre care ai citit până acum poţi ajunge şi pe alte căi. Dacă momentan nu ai o problemă deosebită în care ai dori o schimbare şi dacă nu i nici un scop bine definit pe care ai dori să-1 atingi. în urma acestui fapt procesul devine treptat automati sm. te pot conduce de asemenea în tr-o stare sufletească de meditaţie calmă. îţi recomand metoda număratului înapoi. în continuare. Totuşi. cu fiecare vizualizare eşti tot mai aproape de ţel. care să-ţi sugereze succesul: • Lucrezi la un birou mare. Astfel: te poţi concentra . Ai vrea să te schimbi dintr -un punct oarecare de vedere? Alege atunci o imagine creatoare. Dar deoarece ai văzut deja pepeni. indiferent de Spaţiu şi Timp. şi nu numai ele. nu-ţi poţi forma imaginea pe ecran. care să conţină această schimbare deja realizată. După cum ţi-am mai spus deja. despre modul cum cucereşte ea terenul. AUM. Dar dacă ţi-aş spune acum să vizualizezi un elefant î ini roz bonbon.asupra unui sunet pronunţat cu voce tare (sau me ntal). 9 . Eşti gata să-ţi dezvolţi cap tăţile latente de clarvăzător? Cred că da. dar energia pe car e o cedezi în timpul vizualizării în Alfa are efect creator. 2. despre modul cum ajunge şi la alte mentalur i. un nivel de plecare în etapa următoare. Acum încearcă să vizualizezi trangiscă. oda s nivelul Alfa. detaliile îţi apar imediat în minte. Continuă exersarea şi totul a merge din ce în ce mai bine. Dacă nu ai fi văzut vreod ată acest fruct. Le-ai vizualizat în mod autom at deoarece noţiunea de „pepene verde" le include şi pe acestea. cum ar fi: OM. pentru a rezolva o problemă sau pentru a-şi atinge scop ul propus.

deoarece acum ai depăşit faza meditaţiei pasiv chiar a celei active despre care ai citit şi îţi poţi însuşi deja metoda meditaţiei dinamic pe care o vei folosi în scopul rezolvării problemelor pe care ţi le-ai pus în faţă. Aici intervine activ Autocontrolul şi vizualizarea. efectul va fi pasiv. înainte de a intra în Alfa. înţelepţi. lucruri pe care le poţi dori intens. ce ai simţit. dar asta o faci de unul singur. calmant. nu este suficient să rămâi acolo şi să aştepţi să se întâmple c este că şi aceasta are un efect foarte plăcut. Un eveniment poate fi dorit. De exemplu. Acum îţi voi arăta cum poţi ajunge la rezult utile. Vom interconecta un eveniment real cu unul imaginar (dar dorit să se întâmple) şi vom observa ce se întâmplă. nu-ţi găs de la maşină. Aceasta este o lege de bază atotcuprinzătoare în spiritualitate Lucrând în mod dinamic în Alfa. sunt simple probleme cotidiene rezolvabil e printr-o meditaţie la fel de simplă. Ghizi Spirituali. drept pentru care creieru l tău sau va ignora ideea de a reuşi vânzarea sau va lucra tocmai în direcţia contrară. t uie să ţii cont neapărat de câteva cerinţe elementare: • Prima cerinţă: Doreşte din tot suf a evenimentul să se producă în realitate! Nu te gândi la lucruri minore! Doreşte-ţi de exem lu ca şeful tău să fie mai prietenos.3 Meditaţia producerii evenimentului Acum să fa cem un pas uriaş. 10 . în Alfa. Îţi amintesc asta. poţi crede (în Beta) că se va produce. în buzunarul hainei pe care ai scos-o aseară. în maşină acă nu eşti prea sigur unde le-ai lăsat. Reaminteşte-ţi cât mai detal evenimentul. Pe când primele două cerinţe erau pasive. 3.2 Meditaţia găsirii evenimentului Gândeşte-te la un obiect pe care nu ştii unde 1-ai pus şi pe care ar trebui să-1 cauţi mult timp până să-1 găseşti. Poţi să-ţi „sapi" şeful c reşti. 3. Toate acestea. tu să găseşti interes în efectuarea unui lucru anost pe care eşti obligat să-1 fa i. le vei găsi exact acolo (cu excepţia dacă altcineva nu le-a luat între timp. iar rezultat ul obţinut te va copleşi. incipient. gustat? Vei fi surprins cât de mare es te deosebirea dintre ce simţi în Alfa şi Beta\ Aproape tot atâta cât între a pronunţa „înot efectiv"! Ce sens au toate acestea? Reprezintă atât un pas pe un drum care duce spr e realizări mai mari. intri în legătură cu Inteligenţa Superioară (Spirite Super . • A doua cerinţă: Trebuie să fii convins că evenimentul real (realizabil) dorit se va produc e în realitate! Dacă cumpărătorul respectiv este deja saturat cu marfa pe care i-o oferi . toate acestea sunt deja dorinţe serioase. acest lucru (ca de altfel ori ce gând malefic) este o imposibilitate. organizată. cândva. Maeştri etc). dilema este rezolvată de la sine. Unde sunt? Pe birou. gândeşte-te la ceva plăcut. Depăşeşte această fază a itaţiei pasive. îngeri Păzitori. nu poţi crede serios că el o va cumpăra tocmai de la tine. dar fără a aşt a ca el să aibă efectiv loc. • A patra cerinţă: Nu poţi provoca răul! Nu este vorba doar că nu ai voie i pur şi simplu că nu poţi. La un oment dat vei ajunge la timpul în care le-ai lăsat undeva. pentru care încă nu eşti pre ). dar în co cu posibilităţile oferite este doar un rezultat minor. Acum.poate fi orice lucru cotidian ce ţi s-a întâmplat ieri. dar nu numai. revenind în Beta. apoi intră în Alfa după modul cunoscut şi proiectează-1 pe ecran cât mai deta iat: ce ai văzut atunci. chiar interzis. dirijează-ţi creierul spre o activitate dinamică. în Beta. foarte plăcut . Pentru a transforma cele dorite în realitate. Acum ve înţelege de ce am pus atâta importanţă în materializarea imaginară pe ecran a unui subiect recare.Dacă ai atins nivelul Alfa. un gând rău este imaterializabil. intră în Alfa. mirosit. • A eia cerinţă: Trebuie să aştepţi ca evenimentul să se producă! Poate aceasta este cea mai de ată din toate cerinţele. azi. caz în care datele pro blemei se schimbă şi ai nevoie de o metodă mult mai sensibilă.te treptat în timp din acel moment spre prezent. de menţinere a sănătăţii. aceasta este eminamente activă. readu-ţi pe ecranultimul moment în e le-ai avut în mână şi deplasează. un anumit client să fie interesat de marfa pe care o oferi. ‚Închipuieşte-ţi un student care nu mai ştie exact data la cate profesorul a fixat exam enul: miercurea asta sau miercurea viitoare? Intrând în Alfa. Din punct de vedere al Spirit lor Superioare. cât şi ceva foarte util.

rezultatele vor fi tot mai surprinzătoare (privite de „cei din Beta") După cum ţi-am mai spus. Iată ce ai de făcut într-un asemenea caz: intră în Alfa şi fă următorii trei paşi: a) Readu-ţi pe ecr ntal un eveniment recent. dar dacă doreşti neapărat o demo nstraţie. în care poţi crede. iar la un moment dat va trebui cunoşti că rezultatul (sau rezultatele) obţinut(e) nu se mai pot explica prin termenul de simplă coincidenţă. în general. şeful tău este morocănos în ultimul timp. vei observa că şi evenimentele cu probabilitate tot mai mic e a se produce intră în rândul celor numite mai sus simple coincidenţe. fericit (aşa cum poate fi el din când în când). în exerciţiile de Autocontrol punctul de plecare al unei şedinţe îl reprezintă întotdeauna evenimentul anterior cel mai reuşit. „Maestrul stă cu faţa spre sud. foarte mulţi cursanţi zâmbesc. numă odul cunoscut. ziua cea nouă dinspre dreapta şi cea veche pleacă spre stânga. Se acumulează prea multe asemenea simple coincidenţe în timp.plus). întradevăr te orientezi şi te mişti mai uşor în timp. Dacă obţii un succe e. cu atât mai multe detalii! Savurează imaginea câteva minute. Funcţionează asta imediat? Nu. În conformitate c osofia antică chineză. Nu ştiu cât de corectă este afirmaţia. de la l la 5. n i suntem simpli discipoli faţă de Ei! Deci. Totuşi. în continuare. deoarece el a primit o veste bună. 11 . Dacă eşti capa zualizezi evenimentul într-o măsură suficientă. Cercetările în domeniu au c t asta.zero . Fii convins că prin acest exerciţiu aparent simplu. stând cu faţa spre Nord. acesta va deveni de acum înainte punctul de plecare pentru mai departe.Dacă pe nivelul tău de meditaţie ai încerca să te acordezi cu o inteligenţă care să te ajut un plan malefic. iar aceasta reprezintă ch iar un tnotto în Autocontrolul pas cu pas. Înainte de a încheia acest capitol. rar. De exemplu. să-ţi răspun la întrebarea pe care. cu timpul vei ob serva că apar coincidenţe care încep să se tot înmulţească. Prin ac easta. în mod cert că şi el a devenit mai zâmbitor. niciodată în Alfa sau în Teta. Acu m. Aici mulţi. Fă să apară în locul ei o altă scenă. retrăieşte-1 pentru moment. Alege-ţi un eveniment care ar însemn a rezolvarea unei probleme dorite. Savurează-110-15 minute cel puţin. alege-ţi o problemă reală. ţi-ai pus-o deja: De ce mişcăm imaginile pe ecranul me ntal de la dreapta la stânga? Pe scurt. Da! Toa relele se întâmplă doar în Beta. Dacă reiei exerciţiile. rezolvarea problemelor merge din bine în şi mai bine. Dar hai să lucrăm mai departe. probabil. v reşte din nou numărul lor! Treptat. viitorul este tratat ca ceva aflat la dreapta. o dată cu trecerea timpului şi cu acumularea de tot mai multă experienţă personală. aducând în locul ei o a treia. Trăieşte cât mai viu acest mom de parcă s-ar întâmpla în realitate. care încă s-a rezolvat de la sine. ar fi ceva similar ca şi când la aparatul de radio ai încerca să prinzi un post inexistent. rezultatul va fi că suferinţa o vei obţine suţi (şi nu persoana vizată) şi/sau că vei ieşi din Alfa. în care şeful n om plăcut. ai cuplat în joc Forţe cap abile de rezolvarea problemei. c) împinge şi această imagine încet spre stânga. Niciodată nu recomand o pierdere inutilă de timp. imediat numărul lor va începe să scadă. care se va întâmpla mâine! în toţi cei din jurul şefului sunt senini şi veseli. Dacă ştii concret cauza acestei schimbări. Pe planeta noastră se întâm tâtea rele şi noi totuşi afirmăm că în Alfa este imposibil să provoci ceva malefic. iar astfel ne-am orientat (în emisfera nordică) în sensul scurgerii timpului pe Pământ. iar discipolul cu faţa spre nord". legat de temă. iată răspunsul: Experienţa arată că în zonele profu ale conştiinţei mişcarea în timp a fenomenelor este sesizată ca un flux de la dreapta spr e stânga. intră în Alfa şi încearcă să provoci cuiva o banală durere de cap. ualizeaz-o! Cât mai viu. revino în Beta şi te vei simţi mai bine decât înainte de exerciţiu. iar trec utul la stânga (ca pe axa reală a numerelor: minus . Ziua cea nouă este adusă de Soare de la răsărit şi este dusă spre apus. Pe măsura creşterii experienţei personale. b) împinge imaginea spre stânga ecranului. Stând cu faţa spre Nord. Cu alte cuvinte. la asemenea gânduri e diat debarcat în Beta. da cu faţa spre Nord. ziua trece de la dr eapta spre stânga. Dacă întrerupe Autocontrolul.

care pot fi utilizate p rintre altele şi la readucerea instantanee în memorie a unei informaţii uitate. ţ i un ecran mental utilizabil în nenumărate scopuri. spunând (tot în meditaţi voi privi conştient afocalizat. să-i coboare imediat frecv nţele sub 10 Hz. ai deprins schema. o statuetă etc. de înţelegere a celor memorate. care face mai uşoară reac ivarea memoriei la nevoie. multe le vei afla şi sin gur. Există două metode de idă în Alfa: 12 . de exemplu când ai de memorat urgent ceva (cum ar fi harta unui oraş*t n care şofezi). Efectul va fi şi mai rapid. Pe scurt. Una dintre ac estea este readucerea în memorie a unei informaţii oarecare. Observă dacă ai ocazia o imagine a unui înţelept extrem-oriental în timpul meditaţiei (o stampă. după ce i intrat în Alfa. în mod normal o activare a zonei A poate dura cea cinci secunde. 3 Tehnica reunită Când ele două tehnici de intrare rapidă în Alfa şi le stăpâneşti bine. n u dispera. o adaptezi după cum îţi convine. Se poate să ai nevoie de o activare practic instant anee a zonei. care mai de care mai neobişnuite. acum eşti capabil sa obţii informaţii pe o altă cale. După toa te acestea. Marea lor m joritate au împreunate tocmai aceste trei degete (de obicei de la mâna stângă)! Metode d e învăţare rapidă în Alfa Prin însuşirea tehnicilor de utilizare mai intensă a memoriei pre te în capitolele anterioare.vei avansa cu paşi mari pe drumul spre etapa următoare.2 Tehnica privitului în gol O a doua modalitate de intrare instan tanee în Alfa (a privitului în gol) o înveţi tot într-o săptămână. să spui (mental): de câte ori voi împreuna primele trei degete de la o ricare mână. timp de o săptămână.4 Tehnici de intrare rapidă în Alfa După cum ai învăţat. Dar despre asta vom vorbi mai târziu. Altele ţi le voi arăta chiar eu.). 4. deoarece am un motiv serios! Propoziţia nu este bătu cuie. dar accelerează şi t todată adâncesc procesul de învăţare. Tehnica intrării rapide în Alfa mai are şi multe alte utilizări. în etapele parcurse până aici ai învăţat să intri uşor în Alfa. să intru imediat în Alfa. trei tehnici de intrare rapidă în zona Alfa. Ea poate fi folosită în nenumărate cazuri. arătătorul şi mijlociul de la una din mâini. deoarece reuneşte efectele celor două tehnici. Intrareaîn A lfa este folosită de secole în tehnicile meditative. în creier se formează o legătură care îi permite acestuia ca. dar odată învăţată intrarea în Alfa cu un anumit te ificarea ar reprezenta o altă săptămână de exerciţii (adică o iei de la capăt). 4. Prin repeta ropoziţiei zilnic. nimic nu este mai simplu să le foloseşti simultan. în continuare ai învăţat întranieră prescurtată. a în văţării rapide. La fel de important este şi faptul că aceste căi noi de învăţare nu numai că facilitează readucerea în memorie a informaţiilor stocate. 4. relaxează-te! Ştii noţiunea dorită! Uneşte-ţi cele trei degete sau priveşte în g upă metodele învăţate şi ai rezolvat problema fără nici un efort.1 Tehnica celor trei degete Pentru aceasta. să intru imediat în Alfa! Nu va trece mult timp până când a sosi momentul în care o să ai nevoie urgentă de o noţiune (de exemplu numele cuiva). atunci cân neşti degetul mare.

o prelegere sau o conferinţă. n exersare. Natural. vei afla că şi semnalele e pot schimba. c) Foloseşte tehnica celor trei degete pentru a intra în Alfa (sau dacă e nevoie pentru a reveni). îl înţelegem pe el însuşi. cu capacităţile spirituale deschise în plenitudinea lor -aceasta este semnificaţia deosebită a Autocontrolului.poate chiar Teta. practic are în faţa ochilor cartea din care a studiat sau poate auzi vocea profe sorului din timpul cursului. astfel nu mai ai nevoie să-ţi deschizi ochii pen tru a-1 căuta. încă 1977. pot să-ţi reapară semnalele de intrare de la început.1 Metoda studiului concentrat în Alfa Se realizează prin folosirea tehnicii celor trei degete. Prin Autocont rol poţi vedea adesea elevi avansaţi vorbindu-şi aparent în Beta. management etc). de preferinţă c upă care reciteşte materialul în Beta. când ei se găsesc în real te de mult în Alfa. pe măsură ce vei căpăta rutină. Chiar glumesc. dar prin exersarea Autocontrolului o vei putea folosi curând. Me toda combină efectul de fixare a celor învăţate în Beta cu eficacitatea învăţării în Alfa. Folosind această metodă ţi se măreşte în mod considerabil capacitatea de concentrare. easta însă. Dr. pe care dacă ţi-ai însuşit-o o poţi folosi alături de. jurisprudenţă. ca un fel de diviziune a muncii. Vei avea tot mai des impresia că eşti în Beta. Dar să revenim la banda înregist rată. Sigmund Freud a considerat visele de o importanţă capitală. intră apoi în Alfa şi ascultă din nou înregistrarea. Să presupunem că ai de învăţat un itol dintr-o carte şi în plus trebuie să-1 şi înţelegi. cer are. aparent la fel de treji cum eşti tu acum. acest pericol devine tot mai puţin ameninţător. ascultând materialul reprodus. aceste metode de învăţare rapidă sun de folos în primul rând elevilor şi studenţilor. Studentul care scrie o lucrare împreunându-şi cele trei deg te. iar informaţia necesar e fixează mai bine. se spulberă regulile logicii. învăţământ. Iată câteva idei: a) Intră în A având deja degetul pe butonul START. 1. El spunea că înţelegând visele omului. Greutatea poate să ţi se pară mai mare decât este în realitate. canoanele conştientului. decât pe cea a altora. Să fii complet treaz. Mind Control-ul (una din sursele de bază ale metodei de Autocontrol} era pr edată în SUA în 24 de universităţi. eţi Autocontrolul împreună cu alţii folosind acest material. dar ele îţi semnali ză de data asta parcurgea unor zone mai profunde . în comparaţie cu cei neimplicaţi în Autocontrol. cu ochii deschişi. ai nevoie de un magnetofon sau un casetofon. Mulţumită acestor metode multe e elevi şi studenţi petrec incomparabil mai puţin timp cu învăţatul. deoarece tot ce visăm este numai şi numai al nostru. vei avea un anume avantaj dacă îţi asculţi propria-ţi voce. poţi face schimb de casete cu ceilalţi. însuşindu-şi în acelaş olum mai mare de materie. dă drumul la bandă şi concentrează-te ropriei tale voci. 16 licee şi 8 gimnazii. b) Roagă eventual pe cineva să-ţi pornească banda la un semn pe care îl vei ace. pentru economisirea timpulu i.1. actorie.1 Creativitatea în somn Câtă libertate avem în somn! Dispar barierele timpului şi al e spaţiului. în scopul fixării mai bine a celor învăţate lasă să treacă ceva timp. şi atunci când studiezi rte. Acesta este şi motivul pentru care. un tratat sau când audiezi un curs. Acum intră în Alfa. Pe măsură îţi va creşte experienţa în Alfa.2 Metoda audiţiei în Alfa Cea de a doua tehnică nu este chiar aşa de simplă. Ca un rezultat al dezvol tării ulterioare. În etapele incipiente ale Autocont rolului poţi întâmpina o anumită dificultate în a apăsa butonul START al aparatului: poţi r ni uşor din Alfa în Beta până încerci să-i dai drumul sau poţi pierde o parte din lucrare. oameni din cele mai diferite domenii (facultate. Cele două metode de învăţare rapidă în Alfa aduc o importantă economie de timp ce implicaţi în Autocontrol. când ai nevoie de acea informaţie o vei putea reactualiz a în Alfa sau chiar şi în Beta. Deşi totul va merge perfect. Ulterior. 13 . Pentru asta citeşte capitolul cu vo tare şi înregistrează-1 pe bandă. 6 Somnul crea tiv 6.

ad ocmai în zona Alfa cu care lucrăm în mod conştient. intră în Alfa şi spune-ţi: vreau să îmi amint ot ce voi visa. pe acest nivel se poate ajunge din ambele direcţii. Dacă eşti mulţumit de rezultat. tot dintr-un vis şi-a extras teoria sa a tomică. într-o noapte a visat că era atacat de aborigeni cu nişte lănc găurite în vârf. pe timpul cât visezi. cu ajutorul cărora să putem rezolva anumite probleme. dar puţin mai altfel. iar la prelungirea stării . Alfa deja este sub controlul tău. Când te-ai trezit. Poţi intra aici după dorinţă. c apătă o pondere tot mai mare în atingerea scopurilor. adormi. Dacă su nt mai multe. îhtr-un vis i-a a părut formasistemului periodic al elementelor (care îi şi poartă numele). Deci în prima etapă trebuie să înveţi să-ţi r i ce ai visat în noaptea anterioară. Seara. altfel mai târziu ele se pierd parţial sau total. Teoriile multor savanţi celebri îşi au izvoarele de asemenea în vise. Astfel putem diminua stresul.s-a demonstrat . mi-l voi aminti şi-l voi înţelege. După asta. După care adormi direct. Omenirea trage foloase de secole de pe urm a viselor. ajungând în zona de 10 Hz. fără a mai reveni în Beta. în acel an. pentru dir ijarea sentimentelor tale. Astfel scut maşina de cusut Singer. tot noi suntem şi cei care le putem interpreta. Deci.. Problema nu este nouă. Mulţi afirmă că nu visează deloc. fapt imposibil. La trezire. (numeşte problema). frecvenţa creierului urcă din Delta cu câţiva hertzi. Pri nterpretarea viselor programate putem găsi rezolvarea la o serie de probleme cotid iene care ne frământă.3 Visele programate Înainte de a adormi. Freud se ocupa de vis ele spontane. iar in terpretarea lor o putem face de cele mai multe ori cu rezultate spectaculoase.sunt o necesitate fiziologică. cu atât mai mult îţi va sta la dispoz e accesibilitatea acestei zone în somn. 6. pentru care ai nevoie de informare sau de sfat. notează-ţi imediat cele ce îţi a teşti din vis. N. A fost nevoie doar de corecţii minore. Se blocase. în câteva zile apa r tulburări fiziologice şi psihice deosebit de grave. Fără vise. pentru atinger ea oricărui scop dorit. întrucât noi suntem cei care stabilim tema acestor vise. Până în 1869. Dimineaţa la tre zire a pus pe hârtie cele visate. ne putem pregăti pentru o acţiune viitoare. Nu uita să îţi pregăteşti dinainte hârtia şi creionul (eventual un tofon). în această perioadă e l 1/2 oră ajungi în mod automat în Alfa pentru 10-15 minute. Howe luc ra la principiul maşinii de cusut cu buclă închisă. 6. Pregăteşte-ţi la îndemâ ie şi un creion (eventual un reportofon) deoarece imediat după trezire ţii minte visul cu toate detaliile sale. Alege o asemenea p roblemă a cărei rezolvare te incită într-adevăr (la întrebări fără sens. vei obţine rezulta ens). treci la etapa ur mătoare. Ce se întâmpl visăm.2 Controlul viselor Merită să-ţi fa i un obicei: să-ţi notezi dimineaţa la trezire ce ai visat noaptea. cât şi de sus (din Beta). înainte de culcare. totuşi a cţiunea ne facilitează o mai mare libertate: ne controlăm într-o mai mare măsură viaţa. Bohr la fel. Voi avea un asemenea vis.În Autocontrol luăm foarte în serios visele. gândeşte-te la problema pe care o ai de rezolvat. în somn însă. E ste drept că prin aceasta îngrădim spontaneitatea senzaţiilor din timpul viselor. indiferent de oră. Visele îţi o feră comunicări importante pentru rezolvarea problemelor din acel moment. scopul nostru este de a crea vise în mod conşti ent. Trezindu-se a înţeles că în vis i s-a dat rezolvarea problemei. nu putea nicicum rezolva funcţionarea bună a acului. deoa ece visele . revezi visul din memorie. E. îmi voi aminti ce am visat în cele mai mici amănunte. fie chiar şi în miez de noapte. Interpretarea acestor vise programate o poate face doar cel care le-a provocat! 14 .chia r coma şi moartea. îţi poţi coordona mai puţin Alfa. Visele ţi se leagă tot mai mult de probleme. Intră în Alfa şi programează-te cu următoarele cuvinte: vreau un vis care să mă ajute . Mendeleev încercase degeaba ordonarea într-un sis tem fiabil a elementelor chimice cunoscute până la acea oră. ne putem ameliora sănătatea . Exersează asta zilnic şi vei observa că pe zi ce trece îţi aminteşti tot mai lte detalii din visul avut anterior. în stare a de veghe. savantul rus D.. Cu cât lucrezi tot mai mult în Alfa în starea de trezie. atât de jos (din Delta sau Teta). în Autocontrol dimpotrivă. alege-1 pe cel mai clar şi încearcă să-i cauţi sensul.

nu-i aşa? Dacă ţi-ai folosi cum trebuie puterea gândurilor. Acum muşc-o şi lasă să îţi umple gura cu aroma ui. Cuvintele nu numai că reflectă realitatea. de data asta nici malefic). reuşim să-i slăbim şi chiar să-i distrugem s istemul de apărare şi atunci el creează boala comandată. ţi-am mai spus. având în grijă şi corpul nostru. tari sau slabe. una din căile de legătură cu Spiritele Superioare.Dacă ţi-ai programat să înţelegi visul pe care îl vei avea. Să te văd cum vei scăpa de ea! Natural. vei simţi un fel de presentimen espre sensul pe care ţi-1 transmit Ei! Inconştientul nostru de multe ori comunică cu n oi (conştientul) prin aceste presentimente sau este intermediarul dintre Ei şi noi. Cuvintele incorecte sau folosite în mod incorect pot însă avea ambele sensuri sau chiar efecte pur malefice! în tinereţe deseori practicam un joc stupid în timpul mesei: regula jocului era să descri i mâncarea de pe masă la modul cel mai scârbos posibil. folosind inadecvat cuvintele. faptul că trebuie să găteşti pentru familie. ţi se vor dezvălui unul izvoarele celor mai valoroase forţe creatoare de care dispui. Să privim însă puţin în culise: Simplele te pronunţate mai sus (ori citite) au influenţat activitatea glandelor salivare. Starea normală a corpului este sănătatea. Pentru aceasta avem un anume exerciţiu verificat de practică. ca în cazul de fa livaţi a. Controlul viselor este. în sensul selectării gândurilor folosite ivarea şi activitatea creierului propriu. lucru ce deseori reuşea. adevărate sau false. Este corect.. Spune-i de ex lu: mănânc o lămâieşi imediat el se lansează în lucru dând ordine şi transmiţând informaţii mea să facem o curăţenie mentală generală.ci şi un organ de prelucrare şi înmagazinare de informaţii. în a cest moment ar trebui să ai gura plină de salivă. constituie tot atâtea gânduri negative câte comenzi negative îi transmiţi creieru lui şi nu uita. el neaducând nimic benefic acestui a (dar spre norocul nostru. El zice: „Domnul mia comandat o durere de cap? OK! Domnul este servit!" . dar numai pe jumătate. pacientul trebuind să părăsească în grabă masa noi adulţii. Nu-i aşa că este o aromă splendidă? Taie-o în d ase-o din nou! Aroma este şi mai puternică. Apas-o puţin. Majoritatea dintre noi îşi închipuie despre cuvintele folosite că reflectă sensuri care pot fi bune sau rele. creierul este un executant fidel. Scopul era să ne prefacem de par că aceste cuvinte nu ne-ar influenţa deloc. închipui t. Dar aceste cuvinte nici măcar nu au reflectat ceva real. dar în acelaşi timp să învingem puterea de pref cere a comesenilor. ca de altfel o serie din tehnicile Autoco ntrolului. Creierul nu este numai un translator al intenţiilor noastre. ceea ce este echivalent cu o cocoaşă pe sp te. Exerciţiul amintit mai sus a fost unul neg ativ din punctul de vedere al corpului propriu. că este curată nebunie să te poţi descurca la salariile şi preţurile actuale. Acum ridică lămâia la nas şi simte-i aroma. Cu timpul. dar de data aceasta şi o c ale uşoară de însuşit. datorită căreia treptat începe într-adevăr să ne scadă el. ci doar ceva generic. simte-i rezistenţa şi elasticitatea. durerea de cap ne apare ori de câte ori o amintim. practicăm (chiar inconştient) acest joc stupid. vei constata că pe zi ce trece ai încredere tot mai mare în aceste presentimen te programate. Folosind cuvinte negative ne diminuăm pofta de viaţă. încep să capete o fo rţă vitală (negativă) tot mai mare. iar aceste cuvinte folosite tot mai des. Exersând cu răbdare şi pas cu pas Autocontrolul. Puterea cuvint elor Închipuieşte-ţi că stai în bucătărie şi ţii în mână o lămâie pe care tocmai ai scos-o mţi în mână răcoarea. Priveşte-i coaja galbenă! Este galben-cerată şi are două mici excresc la capetele diametrului mai lung. ci o şi creează. E minunat acest gust. direcţie în care creierul luptă c toate mijloacele şi energiile sale pe care le are la dispoziţie în procesele fiziolog ice.iar durerea de cap vine înr r-o veselie. că te str ază faptul că cea mai mică schimbare meteorologică reprezintă o bună parte din „onorariile icilor". 15 . Exersând. Este o problemă de decizie şi voinţă.

„Dacă inaţia ajung la conflict -spunea E.imaginaţia. te va ţine treaz. Iată ce făcea: îi punea pe pacienţi să rep 20 de ori propoziţia de mai sus înainte de masă şi de încă 20 de ori seara. Să vedem însă ce avem de făcut. Cu aceste cuvinte el a tratat mii de pacienţi de boli considerate incurabile la vremea respectivă.ci i-am învăţat să se trateze singuri". Deoarece pe nivelele Alfa şi Teta forţa cuvintelor este mult întărită. Samuel Weiser. să guşti. proba e vei păcăli. mod de acţiune şi direcţi e acţionarei" Chiar şi aceste două fraze simple. atunci vei şi scăpa. banal de simple: „Z/ de zi mă simt din c e în ce mai bine din toate punctele de vedere" (vezi pentru detalii.Cuvintele noastre primesc o forţă suplimentară în funcţie de nivelul conştiinţei proprii şi de mult conştientizăm ceea ce pronunţăm. atunci vei obţine tot ce vrei. vom lua două dintre cele mai solicitate cazuri de către cursanţii la Autocontrol: pofta de mâncare exagerată (bulimia) şi fumatul. să atingi ţelul propus. ulcere etc). E. 16 . dar în Autocontrol putem obţine aceleaşi rezultate cu incomparabil mai puţine eforturi. New York. în 1926. dacă r fi fost o metodă complicată pe care specialiştii să o poată învăţa şi folosi. îţi poţi programa visele. Dacă spunem cu o trăire suficient de puternică „în este condiţii nu o să poţi realiza nici măcar un lucru mărunt". afirmaţia devine realitate. TBC. astm. unde a tratat multe mii de pacienţi de cele mai diferite mala dii (reumatism. unele di ntre ele fiind încă şi astăzi nerezolvate de medicina alopată. în fiecare zi c au internaţi. cancer. Autocontrolul oferă protecţia necesară împotriva pr r obiceiuri pe care le avem. vei vedea. iar forţa care te propulsează în Alfa o poţi t era şi celor trei degete sau privirii în gol. decât abandonarea ca atare a obiceiul ui. Coue a deschis în 1910 o linică gratuită în Nantes. Pen ru exemplificare. nu lucrează prin intermediari. metoda a dispărut aproape în totalitate. Activând Alfa. Emile Coue a fost timp de aproape 30 d e ani farmacist în Troyes (Franţa) şi totuşi el nu a devenit celebru datorită magnificelor sale reţete. vei spune „Azi mă simt mai bine decât ieri din toate punctele de vedere". indiferent de tip. folosind cuvinte surpr inzător de simple. are evoie de un adversar pe care să-1 poată învinge.atunci totdeauna imaginaţia este cea care iese învingătoare". După care: „Sunt protejat cu ajutorul Luminii f aţă de orice influenţă. să pronunţi aceste pro oziţii ca mantre de protecţie. „Nici o dată nu am tratat pe nimeni spunea . dar în majorit cazurilor cedează înainte de a-şi atinge scopul final. Ar trebui să-ţi dor re avantajele care ar rezulta scăpând de obicei. cu cât mai multe detalii. Dacă vei învăţa să-ţi doreşti cu tărie suficientă acest avantaj. Actele dovedesc în mod incontestabil că pacienţii părăseau clinica într-adevă decaţii După moartea sa. în Alfa şi Teta puterea cuvintelor noastre creşte extraor dinar de mult. Coue . iar excepţia este aparent îndreptăţită. te vei elibera de obic voluntar. Acesta este un alt motiv pe ntru care am accentuat atât de mult în capitolele anterioare învăţarea vizualizării cât mai aliste. dacă înveţi să îţi imaginezi cât mai viu scop să simţi. ast doare". • Concentrându-ne suficient de p ternic asupra unui gând. Paradoxal. Se aseamănă oarecum cu decizia fermă că din acest mome t vei adormi decizie care dimpotrivă. bâlbâială. în capitolele anterioare ai putut constata că. pentru a-şi atinge scopul. Dacă ţi-ai dori aceasta într-adevăr. 1974). ci datorită unei propoziţii simple. pareze. dureri acute de cap. Dacă ai încerca doar să te gândeşti să scapi de un obicei prost. Esenţa metodei este autosugestia. Forţa imaginaţiei Voinţa. am adaptat puţin metoda Coue. Autocontrolul pe calea autosugestiei. deformări ale tegumen telor datorate TBC-ului. durerea vine la noi neîntârziat. Imaginaţi aţă direct de scopul vizat. precum şi decizia în acest sens te leagă şi mai mult de acel obicei. Dacă spunem suficient de convingător „Doamne. Concentrarea asupra abandonării obiceiului. îţi recomand ca după activitatea cotidiană a zonei Alfa. Renunţarea la unele obişnuinţe rele e poate face şi printr-o metodă mai blândă dar cu mult mai hotărâtă . 7. cu aşteptarea hotărâtă a realizării. atunci ea a i fost utilizată şi azi. Se străduieşte să fie dură. Dacă îţi completezi imaginaţia cu credinţa şi cu dorinţa realiza. vor produce multe rezultat e benefice. acesta devine realitate. să pipăi. bazându-ne pe două principii: • N u ne putem gândi în acelaşi timp decât Ia un singur lucru.

Spune-ţi: „corpul meu nu are nevo ie de mai multă mâncare. pieptul.gândeşte-te la aroma acestor mâncăruri. dar şi cât şi cum mănânci de obicei şi a ile ce pot fi ronţăite între mese (de exemplu. ori vrei atractiv. Dacă ai un surplus de 25 de ki unci nu te poţi gândi serios ca într-o săptămână să scapi de acestea şi să arăţi ca Audrey ark Spitz! Eu unul mă îndoiesc de rezultatele pe care le vei obţine. ci concret folosind în lucru toate cele cinci simţuri de care dispui. Să îţi modifici greutatea ar necesita un efort in e câştigul pe care 1-ai putea obţine. şoldurile. la ore sau lângă persoane nepotrivite. Lasă să dispară această im în trecut (stânga). Care este pro blema: mănânci prea mult de poftă sau de nervi. Dacă ai ajun mănânci un meniu corespunzător cu cantităţi modeste de alimente. Şi totuşi nici aceste cinci simţuri nu sunt suficiente pentru a putea vizualiza profund.caută o fotografi e mai veche în care eşti atât de slab pe cât doreşti să devii. cât de calitatea necorespunzătoare a alimentelor sau a companionulu i sau a orelor alese. Nu lua în socoteală doar avantaje generale cum ar fi: „voi arăta mai bine". Te ajută dacă în acest timp îţi arunci o privire pe o fotografie de a ta mai subţire. slăbind? Ambele motive sunt bune pentru a slabi. dietetician ul sau „bioterapeutul de familie" (vezi .3ioterapeutul de familie" . • Mirosul . închipuieşte-ţi în ce vogă şi cât de atletic te vei simţi după ce vei da jos k ele dorite! Având toate acestea în minte. abdomenul. fac i prea puţină mişcare sau dragoste sau din toate câte ceva? Poate că problema depinde nu a tât de cantitatea. Esenţiale sunt şi s entimentele. t reci în revistă meniul tău obişnuit .Dacă vrei să îţi diminuezi pofta de mâncare. Să o faci de două ori pe zi. analizând-o detaşat ca şi cum ai face-o pentru altcineva. decât de a scăpa de câteva ki rame în plus.nu numai ce. • Auzul . pentru început va trebui să revezi problema pr tă din exterior.închipuie-ţi ar gustativă a acelor mâncăruri care pot figura din belşug în noul meniu adecvat scopului pr opus. cea pe care vrei să o schimbi. Cât timp te observi l) în această ipostază. Dacă eşti într-adevăr decis să slăbeşti şi ştii şi de ce o faci. Acum. în timpul acestui program de slăbire te de o importanţă deosebită să îţi pui un ţel real în faţă. cum ar fi: ce bine ar pica o bucăţică de ciocol ată. intră în Alfa. Treci senzaţiile prin toate cele cinci organe de simţ. De exemplu: • Văzul . tot mental. Probabil că ai probleme mult mai importante în viaţă tru care să îţi foloseşti energiile eliberate de Autocontrol. pentru a şti la ce avantaje să te aştepţi. Dacă eşti ocupat în timpul zilei şi nu ai timp de meditaţie. aşa cum am amintit mai sus şi simtete cât mai bine. Realizează-ţi ecranul mental şi pr ctează-ţi pe el imaginea actuală. dacă vei slăbi. nu va simţi foame şi nu va trimite semnale să primească supliment" Fii atent ca pe timpul meditaţiei să nu apară imagini ale mâncărurilor de evitat! Cu acea sta termină-ţi meditaţia. • Pipăitul . iar din dreapta împinge o imagine (poate fi o fotografie mai vech e de-a ta) în care arăţi aşa cum doreşti să devii după cura de slăbire. morcovi). Fini şi D. dacă faci mişcare suficien i doar un uşor plus de greutate.M. încearcă să îţi imaginezi cu cât mai multe detalii cum te vei simţi i atât de slab(ă)? Cum te vei simţi când te vei apleca să îţi legi şireturile? Dar când urc ? Dar când vei reuşi să scapi de aceste haine? Când poţi din nou să te plimbi pe plajă? Ce simţi faţă de tine însuţi dacă vei reuşi? Să nu îţi pară rău de timpul pe care îl cheltuie tea. pulpele. în primele zile vec hile mesaje ale corpului pot să mai apară. Cel care îţi dă răspunsul poate fi medicul. S eracu). efectuează o inspiraţie a eunează-ţi cele trei degete în modul cunoscut deja şi readu-ţi în minte cuvintele folosite Alfa privind necesitatea dietei pentru corpul tău. • Gustul . atunci (cu excepţia când medicul îţi recomandă expres să s ) părerea mea este să rămâi aşa cum eşti. atunci pasul să analizezi prin prisma simţurilor avantajele ce vor rezulta în urma slăbirii. Poate că răspunsul ar fi schimbarea regimului alimentar sau a orei de masă sau a coechipierului.încearcă să-ţi înc zice oamenii când te vor vedea aşa slab cum ţi-ai propus să fii.închipuie-ţi cât de r fi braţele. 17 . dar trebuie să te decizi asupra celui adevărat şi puternic. gândindu-te pe rând la câte un singur lucru. De ce vrei să slăbeşti? Eşti atât de gras încât îţi periclitezi sănătatea.

15 s-au prezentat l care curs. medicamente cu efecte secundare. Vezi cât de multe ai putea face în ac eastă oră în afara fumatului. Cu câteva îndemnuri mentale. Totuşi. inspiră adâ olosind aceleaşi cuvinte din timpul meditaţiei -spune-ţi că în această oră nu fumezi şi nu uma! Legat de această metodă de bază pentru a renunţa la fumat. motiv (cred) suficient pentru a stimula şi pe alţii la folosirea Aut ocontrolului pas cu pas în abandonarea fumatului. deja m-am obişnuit!" Repetă acestea până când şi în Beta va tre -adevăr uşor prima oră fără fumat! Acum a venit timpul următorului pas: câştigă cea de-a do orţarea poate reprezenta o pedeapsă pentru corpul tău. la fel şi viaţa. Dacă. pe care 1-am repetat deja de nenumăra te ori în diferite cercuri: copilul a început să-ţi tuşească. pe baza imaginaţiei. exis cient de mulţi cursanţi de Autocontrol care au renunţat sau au diminuat sensibil numărul de ţigări zilnice. Poate tocmai de aceea există atât de mulţi care consideră tratamentul pe cale psihică ceva mistic şi inexplicabil. Şi atunci de c mai stai pe gânduri? Intră în Alfa. proiectează-te pe ecran în poziţia şi la ora la care f zi prima ţigară a zilei. Deci: dacă fumezi. spuneacum. 18 . Lasă deci ca şi acum psihi ul să facă ce are de făcut. Te vezi calm timp de o oră. Voi savura faptul că în timpul acestei or e nu mai fumez. Câteva idei: a) Schimbă cât mai des sortimentul de ţigări umate. De altfel. ceea ce nu ar fi cinstit. ei au slăbit în medie 2. iar aceasta va contribui într-un m esenţial la funcţionarea optimă a corpului tău.1 Forţa subconştientului Este surprinzător cât de puţini ştiu să-şi folosească forţa tului pentru ameliorarea stării de suferinţă a corpului. Probabil le ştii mai bine decât mine. Ca un exemplu: s-a organizat o întâlnire săptămânală a unor cursanţi de Autocontrol. mai există o serie întreagă alte tehnici pe care poţi să le cauţi şi singur. pe această temă vom mai reveni r-unul din capitolele următoare. cred că acum a sosit momentul să ren unţi. unele chiar grave asupra organismului? Să nu luăm decât un singur exemplu. Dar oa re este ceva mai inexplicabil decât pasiunea unor pacienţi pentru teancurile de reţete pline de medicamente prescrise de medici pentru cutare sau cutare maladie.Prin Autocontrol ţi se va îmbunătăţi starea sufletească. Merge uşor. să zicem. Metoda are nenumărate variante. împreunează-ţi cele trei degete în modul cunoascut. trebuie să recunosc faptul că nu există încă atât de multe rapoarte privind renunţarea la fumat. b) în orele în care încă nu ai renunţat. Din pu ctul de vedere al exteriorului nu mai este nevoie să punctăm avantajele renunţării la fu mat. E drept. între 7 112 şi 8 1/2 voi renunţa la fumat. Caută. deoar ece psihicul şi nu corpul tău este cel care a început să fumeze. alege şi foloseşte-o pe cea care ţi se potriveşte cel mai bine. surplusul de g eutate pe care-1 ai va ceda cu bucurie. sunt prea cunoscute: îţi creşte vitalitatea. ca în slăbire. această oră ţine între 7 1/2 şi 8 1/2. în mod similar cu slăbitul şi aici vom folosi în modul de lucru etape. chiar se multiplică. lăsând timp be het corpului să înveţe să se supună complet noilor instrucţiuni venite de la creier. Nici unul nu s-a îngrăşat deloc! Fumatul este un ob cei periculos pentru organism. organele de simţ îţi r funcţiona mai bine. i ar ceilalţi 8 şi-au menţinut greutatea. 9 Folosirea subconştientului în autotratamentul pentru ameliorarea stării proprii de sănăt ate 9.2 kg într-o lună! Toţi au slăbit! După încă o lună s-a r rea acestor 15 şi s-a constatat că 7 din ei au mai dorit şi au mai slăbit în continuare. mai mult sau mai puţin banală. Dintre aceştia. de câte ori intenţionezi să-ţi aprinzi o ţi te: Doresc eu întradevăr această ţigară? Vei fi surprins de cât de multe ori vei obţine: NU eaptă cu următoarea ţigară până când răspunsul va fi din nou: DA! c) Dacă în ora deja elibe corpul totuşi îţi cere una.

chiar în stadiul incipient de cunoaştere a Autocontrolului pas cu pas şi a posi bilităţilor sale. adică perfect. Dar în cazurile banale. poţi să-i povesteşti cum ţi-ai stimulat corpul pentru a se vindeca mai rep ede şi mai bine. cât şi cele psihice de care vorbim aici) asemenea prob leme. care aplică şi metoda Coue. Al doilea pas: intră în Alfa. iar corpul tău primeşte cale liberă pentru a face ceea ce trebui e să facă prin natura sa primordială: să se autorepare. Tocmai de aceea El ne-a dotat cu aparate şi dispozitive necesare pentru restabilirea echilibrului. Şi asta în cazul unei răceli banale (unde există nenumărate reţete naturiste şi saje foarte eficace şi încercate de secole) sau în cazul unei tuse banale. care pot fi tratate pe cale naturistă sau cu o simplă sulfamidă. dar cunoştinţele sunt încă destul de disparate. iar până revii are neva grija să le ia de acolo şi-i mulţumim pentru asta! 19 . Le laşi la uşă. Cercetările medicale află tot mai multe din legăturile care există între subconştient corpul fizic. faţă de alte cazuri. i ar Iubirea (aproapelui) consider-o ca şi când ar fi esenţa finală a tuturor lucrurilor! (Chiar şi este!) Pentru aceasta însă. care să ea peste cap echilibrul acesta perfect. nu fac e altceva decât să oblige toată microfauna din organism să îşi producă fracţii de rezistenţ omentul când într-adevăr este nevoie de un antibiotic. Totuşi. admi nistrarea antibioticelor. pas cu pas! 9. asupra cărora vom mai reveni). ulterior (cu anumite riscuri de a nu fi crezut în totalitate). iar de acolo revii acasă cu o pungă plină cu a ntibiotice. provocate sau nu direct de către noi înşine. cu toată simplitatea sa. are efecte mult întărite. Dar. supărarea sau sentimentel e negative pe care le ai pot fi foarte reaie. unde o tot atât de banală inhalaţie cu ceai de muşeţel sau trasarea unor dungi cu muştar de masă între gâtului şi baza sternului fac minuni! Ştii cumva de unde provine cuvântul antibiotic! D acă nu. deoarece (după cum am mai amintit) pe acest nivel al subconştientului se anihilează toate activităţile negative (supărări etc. iar el (medicul) va fi plăcut surprins ce bine ai reacţionat la trata ment. Trebuie să ţii cont de faptul că o boală. Sunt convins că dacă tehnicile şi metodele Autocontrolului pas cu pas ar fi mai bine cunoscute şi aplicate (chiar dacă nu în totalitate.3 Cei şase paşi în autotratamentul de curăţire m ntală Autotratamentul este format din şase paşi destul de simpli: Primul pas: începi pri n a te considera (în Beta) a fi o persoană tot mai iubitoare (şi implicit iertătoare). -cu cât cineva e te mai perfecţionat în automedicaţie psihică. Nu cred că ai uitat că „omul a fost creat de El după chipu l şi asemănarea Lui" (Geneza). dar ştii că ele sunt trăite doar pe nive lul exterior. adică împotriva vieţii! Nu neg. pentru a se obţine un efect cât de cât sesizabil trebuie să se administreze doze astronomice! Ca să nu mai vorbesc de efe ctele secundare! în schimb. reuşind astfel să putem în ge cu mai mult succes bolile. Prin diferite tehnici ( nu numai prin Autocontrolul pas cu pas) noi nu facem altceva decât să punem în priză ace ste aparate şi dispozitive. probabil ai nevoie de o curăţenie mentală generală (v cap. cu atât va trebui să apeleze mai rar la medic a alopată. în Beta. nu faci altceva decât să îl ajuţi în munca sa de a te vindeca. Dacă în paralel aplici şi le cunoscute prin Autocontrol pas cu pas. îţi spun eu: de la anti şi bios.Te duci la medic. putem trage o concl uzie foarte importantă: subconştientul joacă un rol deosebit de puternic.. necunoscut încă pe deplin. Chiar şi metoda lui Coue a avut succes în cele mai diferit e maladii. aproape toţi am avea corpurile în stare de funcţionare perfec tă. de la el la farmacie. deoarece domeniul este d eparte de a fi epuizat). ştia din inte că vor apare diferite dereglări. însă. Dar El. Tehnica Autocontrolului pas cu pas. avem deja suficiente cunoştinţe ca să putem acţiona mental asupra fizicul i pentru a1 întări şi pentru a-i mobiliza forţele regeneratoare. Eventual. Este de la sine înţeles faptul că. din ce în ce mai puternice şi în doze tot mai masive. nu cunosc să existe în medicaţia alternativă (prin asta înţeleg tât metodele naturiste clasice. Puterea cuvintelor). Chiar şi aceasta reprezintă dej a un pas enorm pe calea vindecării tale. luând în considerare nivelul actual al Autocontrolului cred că este prea d vreme dacă te-ai gândit deja la pensionarea medicilor. administrarea antibioticelor este necesară. Discută şi în continuare problemele pe care le ai cu medicul tău şi apelează la el când este nevoie. cunoscându-ne în totalitate. în cazurile grave orice altă metodă ar fi un eşec total. în Alfa nu se poate intra cu ele. Natural. poate fi înlăturată mult mai bine şi mai uşor prin munca concertată a medicului şi a ta oloseşte deci Autocontrolul. odată ajunsă şi instalată în cor ic.

dacă e uiţi spre cer. iar sub e ectul ei ne ocupăm prea mult de noi înşine. Conform clarvăzătorilor. trăieşte Iubirea faţă de alţii şi însuţi! Dacă în timpul zilei simţi că-ţi slăbeşte acest sentiment. Dar. Poţi chiar să o vezi în culori! Pentru aceast însă este nevoie de un anumit exerciţiu. ele pot aproape să dispară. vei observa că acea uşoară reverberaţie a celor două mâini parcă se atrage.. Nu ştiu dacă este adevărat sau nu.Al treilea pas: vorbeşte-ţi mental despre primul pas. cunoscute şi de extrem-orientali sub numele de prana. la om există şapte corpuri energetice: unele erestre. savureaz-o şi fii conştient că ai meritat-o fii conştient că în această stare de sănătate completă eşti în acord deplin cu voinţele pe are Natura faţă de tine. haloul fiecăreia parcă începe să se gă. se întind tot mai mult în spaţiu. Exersează în Beta. încep indă şi la un moment dat se contopeşte cu reverberaţia celuilalt. în Alfa. Al şaselea pas: întăreşte-ţi încă o dată curăţenia mentală şi term a): Azi mă simt mai bine decât ieri din toate punctele de vedere! Cât timp şi cât de des să faci aceşti paşi de autotratament? După modesta experienţă pe care o am de cea 30 de ani. acestea sunt particu lele de energie. Conform clarvăzătorilor. bun şi iertător. energetic). emoţional (sau astral). concepe-ţi dorinţa de a face o curăţe ie mentală generală.3 Întărirea aurei Aura reprezintă totalitatea corpurilor energeti ce ce ne înconjoară. noi ne îndreptăm atenţia tocmai spre rezolvarea lor. în zilele cu cer acoperit numărul lor se diminuează. stai un timp acolo. cauzal. Dacă însă persoanele resp ive manifestă sentimente adverse una faţă de cealaltă. cu o mişcare unduitoare uşoară. Dacă persoanele manifestă una faţă de alta sentimente de atracţie. Vei exclama: este efectul căldurii corpului! Până aici aş f i de acord cu tine. cum ar fi huma sau varul. dar dacă des alte tehnici şi metode de meditaţie se poale (eventual) afirma asta. Simte. ci di mpotrivă. 9. Poate ai observat deja că în zilele senine. sunt tot mai dificil de văzut. în realitate. dar nu este bine să exagerezi deoarece „ţi se poate sui la cap". dar cel puţin zilnic. Roagă acum două persoane să îşi apropie mâinile în faţa unui per e tipul celui descris mai sus. urmate de altele celeste. Dacă suflă vântul. Noi accentuăm aici fapiul că prin Autocontrol pas cu pas nu ne forţăm să ne ridicăm deasupra problemelor practice pentru evitarea lor. exerciţiul trebuie să îl faci cât de des posibil. Se spune că te îndepărtează de lume. lată-le în ordinea crescătoare a vibraţiilor: corpul fizic. spre găsirea căilor cât mai ple care să ne ajute la aceasta. cât şi a celor energetice. iar la un moment dat chiar şi de vizualizat. Dacă acum îţi îndrepţi privirea spre coroana unui pom. 15 minute sunt suficiente. după un exerciţiu scurt. este aura pomului. Pe măsură ce ne îndepărtăm de corpul fizic. Majoritatea oamenilor înţeleg prin corp doar pe cel fizic. poţi sesiza o reverberaţie a aerului asemănătoare cu cea d deasupra unui reşou electric. Asta deja nu se mai poate explica prin căldura animală. corpurile energetice devin din ce în ce mai subti e. Un exerciţiu simplu de a vedea aura este să îţi întinzi mâna cu pa spre un perete vopsit într-o culoare deschisă. orgon e tc. în Teta. savurează fericirea şi libertatea stării de a te fi vindecat complet ! Rămâi la această imagine. (Reacţia de apărare a organismului). etapa are doar rolul de a-ţi concentra forţele curative spre locul un de este nevoie de ele. observi un dans (asemănător mişcării browniene) al unor mici cerculeţe cu n punct central. în jurul deg etelor. corpul este format din summumul atât al corpului fizic. următorul vine în mod automat şi tot aşa maf departe. nu se poate sp une la fel şi despre Autocontrol. Aici nu există riscul de a sări peste cal. iar dacă ziua este foarte noroasă. Să fac o mică paranteză în legătură cu peste cal: poate că ai auzit voci spunând că meditaţia este ceva bun. După un anumit exerciţiu poţi a unge să vezi aura în jurul întregii persoane. vei observa în jurul ei un fel d flăcărui movpalid. a flăcărui sunt deplasate uşor în direcţia în care acesta bate.. spir itual şi atmic. Qi. că vrei de acum înainte să gândeşti numai în mod pozitiv. împreunează-ţi cele tre va reveni imediat. mental. Al patrulea pas: vizualizează-te cu suferinţa s au boala pe care o ai. R evenind la autovindecare: primul pas fiind făcut. Iar acest lucru nu poate fi făcut niciodată în exces. 20 . Al cincilea pas: împinge uşo r imaginea suferindă spre sânga şi înlocuieşte-o cu una benefică unde apari complet vindeca şi fericit! Simte. eteric (sau vital. că vrei să d m iubitor cu toată lumea. simte boala: nu pierde însă prea mult timp cu asta. Foloseşte ecranul mental.

a. D că spinul de rotaţie al chakrei ventrale este orar. iar chakrele IIVI au şi proiecţii dorsale (pe spate). 21 . galben -auriu (aminteşte-ţi de aura sfinţilor de pe icoane). după cum ţi-am mai spus. orar ş. fie mai mult spre fizic). Sensul de rotaţie poate diferi de la o oră la al ta. de la o persoană la alta. care emerge din corp spre partea ventrală sau dorsală. conul chakrei corespunzătoare de p e partea dorsală are o rotaţie antiorară. gen unchi. cu ajutorul. ş. î mod normal spinii chakrelor ventrale (începând cu chakră I spre VII) la un bărbat sunt alternativ: orar. în funcţie de tipul persoanei în cauză (cu fie mai mult spre intelectual. funcţie de stare a de conştientă. De aici nu mai ai decât un pas până la dezvoltarea capacităţii de a vedea aura unui om! în general ea se î nde în jurul întregului corp de la câţiva centimetri. după un anumit exerciţiu poţi observa cum particulele de orgon parcă sunt trase şi intră în aura pomului. Explorând forma unei chakre. în „Teosofia" lui Steiner p i p descriere detaliată a lor. Tot ce creez. V ederea directă a unui corp energetic necesită un anumit antrenament. O altă modalitate este ca să aprop ii cu mâna dreaptă un Cristal ţinut orizontal faţă de corpul persoanei cercetate.dar despre asta vom vorbi altă dată). cunoscute din filosofia indiană sub numele de chakre (care în trad ucere liberă înseamnă roţi).emisie). situaţia est e inversă: antiorar. în dreptul splinei. are o structură multicoloră. în de vibraţia omului respectiv. nu există imposibil. dar Steiner nu este singura sursă documentară: Barbara Ann Brennan şi Aliodor Manolea al nostru le explică şi mai detaliat. Intrân în Alfa şi spunându-ţi: acum voi vedea aura lui X. în funcţie de diferitele stări maladive sau sufleteşti etc. un spin (un vector) care diferă de la o chakră la alta şi în funcţie de sex. sunt un canal curat şi perfect.m. La o femeie. sub controlul şi în numele Tatălui. mai distanţat în jurul capului şi mai apropiat în rest. deci cu o structu ră subtilă mai apropiată de a acestuia. Există şapte chakre principale şi mai multe sute secundare. După cum ţi-am amintit. Am tot ce-mi trebuie ca să fac tot ce vreau şi am tot ce vreau ca să fac tot ce trebuie. orar. legat de lumea sentimentelor. antiorar etc. cu vârfurile unite. (Uită-te la gravurile reproduse în Mica Biblie. Poţi stabili şi tu direcţia de rotaţie a unei anu mite chakre cu un pendul din Cristal (despre Cristalele de Cuarţ voi reveni mai pe larg în capitolele următoare) sau cu un pendul din bazalt (proprietăţile cele mai minun ate le are bazaltul românesc . Da vrei să-i vizualizezi un anumit corp energetic. rugându-L să-ţi trimită din Lumina Lui atât cât ai nevoie pentru a-ţi întări aura. dar şi o anumită ca pacitate. Alte chakre secundare există pe umeri.d. Ch ele principale sunt situate pe partea ventrală a corpului (pe faţă). la încheietura labei pici orului etc. de palma mâinii stângi (recepţie) spre a-I primi Lumina şi îndreptându-ţi palma mâinii drepte sie) spre imaginea din faţa ta de pe ecranul mental baleiază-ţi propria imagine cu fas cicolul ce ţâşneşte din podul palmei. Roagă persoana a căre i chakră vrei să o explorezi să se culce şi apropie pendulul de chakre pe verticală. Urmează corpul cauzal. Dacă doreşti. în fiecare palmă există câte o ră secundară. după cum ţi-am spus. Pomii metabolizează această energie subtilă. Clarvăzătorii îl văd îl vizualizează într-o nuanţă albastră-cenuşie. Nu uita itaţia cu propoziţiile învăţate.Dacă eşti atent. la care mai adaugi una. Ele a u o rotaţie.m. până când aura îţi devine alb-strălucitoare.d. aşezat ve tical de data asta. aproape î toate Mântuitorul este reprezentat cu palma mânii stângi deschisă în sus spre Tatăl . în Alfa. care are în mod normal: poziţia de recepţie la stânga şi de emisie la dreapta a stângaci situaţia este inversă. tot ce reali zez se face prin voinţa. iar cu dreapta spre popor . nu ai altceva de făcut decât să te acord ezi pe vibraţiile acelui corp şi imediat îl vei avea pe ecran în jurul corpului fizic. Următorul corp este corpul mental. mai subtil decât precedentul. La un moment dat el va începe să se rotească. Roagă endulul să-ţi indice spinul chakrei. Urmează corpul emoţional s au astral. astfel încât în final să spui: Inv na. vom constata că ea apare ca o deschidere bi conică. până la câţiva zeci de centimetri. pe sfârcuri (dar numai la femei).a. Lumina îmi este călăuză. proiectându-1 pe acesta pe ecran într-a evăr îi şi vizualizezi aura sub forma unui halo argintiu sau colorat care îl înconjoară.rece e.4 Chak rele şi activarea lor Atât pe corpul fizic cât şi pe cele energetice există un număr de des hideri circulare. Amin! 9. este corpul eteric sau vital. Primul corp energetic cel mai apropiat de cel fizic. antiorar. Revenind la aură: în Alfa. direcţia de rotaţie fiind cea a spinului chakrei respective.

este locali zată pe locul omonim. Atunci când vei simţi pentru o perioadă scurtă de timp (1 -2 secunde) o uşoară accelerare a pulsului. Coordonează toate simţurile. la partea superioară a gâtului. conformism. chakră pubiană — este situată exact prelungirea coloanei vertebrale. Apare în culoare albastru-închis până la indigo. maxilarele. coastele. inima. energiile magnetice lunare. Apare în culoare portocalie. Car acteristici: ambiţie. trăiri sublime de natură spirituală. iar apoi a celor dorsa le. clarviziune.5 cm).glanda pineală . până la auriu. somnolenţă. ceafa. 22 . plămânii inferiori. Chakra dorsală este proiectată pu orizontală. cartilajele şi ambele picioare. Coordonează pipăitul şi timusul (hormonul timian. chakra coroanei . în co rp i se subordonează spatele inferior: cavitatea abdominală. aparatu l de vorbire (şi vocea). energia Soarel i.Vishuddha Chakra (Vyoma Granthi). dar de cele mai multe ori are culoare albă sau aurie. are rol în verbalizarea Logos-ul ui. inactivit .Acum. consonanţă cu AB OLUTUL. anusul. Câteodată este punctată cu steluţe aurii. Apare în culoare azurie. senzualitate.Manipura Chakră (Agni Granthi). Coordonează gustul şi organele de reproducere. centru de comandă men tală. Apare în culoare galbenă. sistemul neuro-vegetativ. stimulează biosint hormonului tiroxina. Dintre organele de simţ coordonează mirosul. violenţă. dar şi Iubirea). bronhiile. Coordonează toată partea inferioară a corpului: int estinele. dinţii. toate lichidele ca: sângele. sistemul digestiv. în corp i se subordonează toate părţile tari: craniul. la jumătatea perineului. începi să cobor at Cristalul în lungul liniei mediane a corpului. Poate apărea violetă. Caracteristici: intuiţie intelectuală. telepatie. mimetism. precum şi în aură. energie subtilă telurică. precum şi sinte za hormonilor respectivi (estrogeni şi testosteronul).Anahat Chakra (Vayu Granthi). sperma etc. A patra chakră . iar în sistemul endocrin hipo fiza. energia subtilă a focului. A şaptea chakră . expansivitate. are de obicei culoarea roşie ca focul. extaz. Fiecare din chakrele H-VI are câte o corespondentă dorsală situată pe orizontala chakr ei ventrale. I se subordonează creierul mare şi calota craniană. A dou a chakră . Cristalul va fi cu vârful spre sensul de r otaţie a vortexului chakrei. rinichii.este situată pe locul omonim de pe corp. Lucrează împreună cu epifiza . stom acul. inspectând corpul de sus până os. dinamism.Swadisthana Chakră (Varuna Granthi). transcenderea aspectelor temporare. Caracteristici: putere mentală deosebită. se află priectată pe frunte la l cun (vezi chakra II) deasupra ochilor. Caracteristici: energia instinctelor. între sprâncene. realizare spirituală supremă. ţinând cu mâna ta stângă antebraţul său drept pentru a sesiza pulsul. coloana. oasele. splina. soliditate. de asemenea coordonează şi formarea celulelor sa ngvine. Ca racteristici: starea de înţelepciune. în punctul cunoscut ca moalele capului. sucurile digestive.în hindusă). „al treilea oc hi". respectiv sinteza vasopresinei şi pituitrinei.Ajna Chakra (Aham Granthi).Muladhara Chakră (Prithivi Granthi). cu un punct roz în centru. chakra bazei gâtului . esofagul. vezica. chakră ombilicală . Continuâ mişcarea în lungul corpului şi ajungând la partea diametral opusă a chakrei.e ste situată în maleola din creştetul capului. sis temul circulator. poţi să-i stabileşti sensul de rotaţie al chakrelor ventrale. pe or izontala inimii. rectul. Apare colorată verde. chakra inimii . Coordonează văzul şi pancreasul. In corp i se subordonează plămânii.coor d sinteza serotoninei. prostata. iar dintre glande le endocrine suprarenalele (coordonând sinteza adrenalinei şi noradrenalinei). energia subtilă a apei. Are două proiecţii: una ven trală (în dreptul osului pubian) şi una dorsală (în dreptul sacrumului). legătura cu pământul. integra re socială. imediat sub adâncitura de la baza craniului . A şasea chakră . energia subt lă a eterului (Akaşa .se află localizată în centrul pieptului. limfa. în cor p i se subordonează spatele superior: cavitatea toracică. în corp i se subordonează organ ele de reproducere. La un moment dat Cristalul va fi coaxial cu conul unei chakre. inteligenţă pură. Pe corpul fizic. mâinile. respectiv biosinteza insulinei. Prima chakră . Coordonează auzul şi tiroida împreună cu paratiroida. fiind egală cu lăţim getului mare de la mâna dreaptă . el este în direcţia opusă.cea 2. chakră plexului solar . pulsul va pre zenta o modificare inversă faţă de cazul de mai sus. gâtlejul.este situată la cea 2 cun sub ombilic (unitate tradiţonală de măsură chineză pentru lungime. dacă pulsul se diminuează. ochiul lui Siva. voinţă. interacţiune grosieră. Este chakra pentru tonifiere a generală a organismului. Caracteristici: v italitate. revelarea DIVINULUI în fiinţă. pancreasul.Sahasrara Chakra (Mahat Granthi). A treia chakră . A cincea chakră . Astfel. unghi ile. pielea.

încheie apoi la p rima chakra. Continuă coborând cu mâna dreaptă în dreptul chakrei V: „facă-se voia T ecum în cer aşa şi pe pământ" (idem. fascicolul devine de lumină portocalie. Cu timpul vei putea încerca şi ajutorarea altora. Rezultatele (eminamente benefice) le poţi constata de la prima şed inţă! Metoda o poţi aplica ori de câte ori constaţi o slăbiciune în organism. Dacă trebuie să întăreşti un an rp energetic. Ea va antrena schimbări impresionante atât în stabilitatea ta afectivă. (idem. iar în momentul în care va ajunge în dreptul deschiderii chakrei. cu palma tot paralel cu linia mediană a corpului: „ci ne izbăveşte de cel rău " (idem 13). In urma acestei întăriri chakrele îşi intensifică viteza rotaţie. înce să spui Rugăciunea Domnească: „Tatăl nostru Care eşti în ceruri. care nu sunt altceva decât puncte de metabolizare a energiilo r subtile. ci de Eu) spre El recepţie. Pentru a activa chakrele: intră în Alfa. treci pe partea do rsală a corpului. numeşte-1). va coti spre ea. Nu mă întreba ce se întâmplă! Una din legile fundamentale în psionică (t ul cred că este mai corect pentru parapsihologic) este: . (Cu timpul vei ob serva că nu mai este nevoie să te proiectezi pe ecran. Rezultatele nu vor întârzia să apară. spunând înche ea rugăciunii: „Amin"! (idem. Celelalte legi sunt: — „Nu c ara!" . fascicolul e fascicol verde-smarald. Acum. se va întoarce spre el şi eşti cu faţa spre tine însuţi). în Alfa nu există distanţe!). 13). o poţi situa şi paralel cu corpul. o stare inex plicabilă de bine. lucrează cu culorile corespunzătoare. La chakra mii (IV) spune: „Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi" (idem 11). în acest mom ent vei vizualiza un fascicol de Lumină albă coborând în chakra palmei stângi -recepţie. continuă în sus (cu palma tot înspre pământ) pe linia mediană ventrală a corpului spunând erea" (idem. 13) şi termină cu jumătatea dorsală din dreapta. spune-ţi propoziţiile de protecţie de la capitolul anterior. de jos în sus. deschide-ţi palma mâ stângi (natural. dă din Lumina Ta atât cât trebuie p entru a activa chakra şi aura mea" (dacă activezi pe altcineva.emisie. energia emisă. coboară pe treimea din dreapta spunând: „şi slava". fascicolul emis va fi de culoare roşie ca focul. Pur şi simplu Eul tău părăseşte corp fizic. Pentru faza în care te găseşti a cum este mai mult decât suficient să poţi activa aura şi chakrele în general. traiectoria lui va coti în sus pentru a pătr unde exact în deschiderea ei. nu mai vorbim de corpul fizic. în psihic sau e ori doreşti. iar aura devine albă-strălucitoare. 13)." (i serva schimbarea culorii fascicolului emergent din alb strălucitor în albastru-viole t cu steluţe aurii. sfînţească-se numele Tău" . la cel mental cu galben-auriu. Nu este nevoie să îţi poziţionezi mâna dreaptă supra creştetului capului. In final.emisie. deci şi ac tivitatea chakrelor. de aproape sau de la di stanţă (ţi-am spus. raza emergentă devine albastră-azurie. ia din cea dreaptă tot un fascicol de Lumină albă pătrunzând în chakra a Vll-a . odată ajunsă î reptul chakrei VII. Restul de paş vor veni de la sine pe măsură ce ţi se acumulează rezultatele practice. în timpul acestei energizări poţi aplica oricare dintre metodele de activare alternativă a chakrelor ca metodă suplimentară. în joritatea practicanţilor simt un val de căldură benefică ce le inundă corpul. după care proiectează-te pe ecranul mental.„Nu căuta cu tot dinadinsul explicaţii. De exemplu: la corpul eteric luc rează cu albastru-cenuşiu. din palma mâinii e va emerge un fascicol de lumină aurie. îndreaptă-ţi palma cu degetele unite spre treime a din stânga a părţii ventrale a corpului şi faci o baleiere de sus în jos. 10). „se deschid". în timp ce din furile degetelor trimiţi un fascicol lat de lumină albă spunând: „Că a Ta este împărăţia" ( . şi baleiază de sus în jos cu palma jumătatea din stânga a corpului spunân veci".„Nu căuta explicaţii teoretice!" -„Nu abandona!" 23 . precum şi noi iertăm greşiţilor noştri" (idem 12). Spune: „Doamne. iar palm a mânii drepte spre chakra a VH-a . cât cea fizică. Coboară acum la chakra II şi spune: „Şi nu ne duc e pe noi în ispită" (idem 13). după care la chakra plexului solar (III) spune: „Şi ne iartă n ouă greşalele noastre. ele vor veni când eşti copt pentru a le înţelege".Mentalul controlează practic toate procesele energetice ale organismului. Coboară mâna dreaptă la cea de-a şasea chakră şi continuă spunând: „Vie împărăţia Ta.

Ia o pensulă şi vopseşte-1 de sus până jos în negru. Este un fapt demonstrat el primim necontenit informaţii din ex terior. fără a fi limitat nici de timp şi nici de spaţiu. Noi însă. de aproape sau de la distanţe de neînchipuit (în Beta). Acum ieşi din nou în cameră şi situează-te cu faţa l etele în care tocmai ai fost.duritate . prea l mitativ a ceea ce facem prin Autocontrol. adică să îşi proiecteze Eu-1 în afara corpului propr iu. poţi rămâne acolo în mod conştient cât doreşti.arome. galben. ve albastru. în cele mai mici detalii. Dar. 24 . încercând să ghicească în prealabil ce carte va ieşi. prezenţe benefice . A fost dificil? Ridică un scaun (în A lfa constaţi că este fără greutate) şi examinează-1 în faţa peretelui în timp ce îl zugrăve toate culorile. Observă acest mediu nou pentru tine.1 Instruire Pentru a învăţa PES în cadrul Autocontrolului s cu pas. violet.culori.1. studenţii pot deja din cea de-a doua zi să acţioneze psihic. care a trecut de etapa ex ersării intensive a imaginaţiei creative. pipăit + intuiţie. Noi însă cunoscând asta. de ce ai fi tocmai tu cel care să nu poată? însuşindu-ţi toate tehnicile prezentate până ai ai şi parcurs o bună parte din drumul spre PES. consistenţă . aceste inform aţii pot veni din trecut. nu avem numai simple percepţii. Nu dispera! Până acum mai mult de zece milioane de oameni au învăţat asta. lucrând tn asemenea condiţii încât să ex ludă întâmplarea. apoi din nou în culoarea iniţială. auz. ele formează capacitatea de percepţie extrasenzorialâ (ESP) care fu ncţionează prin al şaselea simţ. iar viaţa să ţi se schimbe complet. iar în cea de-a treia zi se pot extracorpoliza. La tine. observă atent totul. După asta. lămâie. cu faţa spre peretele s Vizualizează camera seara cu toate luminile aprinse. sunet e . ci proiectăm atenţia asupra punctului respectiv în nemărginitul Spaţiu-Timp exact acolo unde se găseşte informaţia dorită.2 Etapa I-Activarea imaginaţiei creative Pe ntru activarea imaginaţiei creative vei începe cu un exerciţiu simplu: intră într-o stare' de meditaţie cât mai adâncă şiînchipuieşte-te în faţa uşii casei sau apartamentului tău. vizualizează creativ prin prisma ce lor 5 + 1 simţuri: văz. 10. din prezent. atinge peretele cu mâna. La cursurile intensive de Autocontrol.9. încearcă să vizualizezi totul.gândeşti în B \ Este ceva perfect posibil în Alfa pentru unul ca tine. Intră şi opreşte-te în sufragerie. din viitor.temp eratură. port ocală etc. în perete vei întâlni un mediu ambiant în care în ai umblat. poţi să faci să-ţi apa evenimente tangibile cu oricare dintre cele cinci simţuri.1 Învăţarea PES 10. Există cel de al şaselea simţ1? Orice om cât de cât informat va un răspuns afirmativ. gust. Acestea ar folosi eventual pentru a-ţi testa c apacităţile native de medium.neplăcute. Poate ţi fin mână rapoartele privind experienţele lui ]. gusturi plăcute . vom pune înaintea ta un ţel mult mai re: să înveţi să te porţi ca medium în viaţa de toate zilele într-un mod atât de complex în lt mai din plin înălţimile spiritualităţii.5 Cel deal şaselea simţ. mirosuri . nu ai nevoie de cărţi de joc.malefice. adică: lumini . ia tă că a venit vremea şi pentru aceasta! 10. poate ar fi mai corec t ca fii loc de ESP să se folosească în acest caz termenul de Proiectart Efectivă a Simţul ui (PES). fiind un curs „prin corespondenţă". B. iar apoi pătrunde în el! Probabil ţi se va părea ceva de domeniul fantasticului . Tocmai de aceea. în Autocontrolul pas eu pas. în ece de uşă.1.vibraţii. apoi ziua în plin soare. va trebui ceva mai mult timp. A efectuat ex erienţele acestea la Universitatea din Duke (SUA). Deja poţi intra în zonele cele mai prof unde ale spiritului. iar efortul îţi plătit din plin. Rhine care îşi punea studenţii să extra de joc dintr-un pachet. roşu. miros. te afara celor obţinute direct prin cele cinci organe de simţ. Percepţia este o reproducere într-un sens prea pasiv. Pentru acea i nevoie de o pregătire destul de serioasă atât teoretică cât şi practică. Fă acelaşi lucru cu un fruct colorat: pepene verde.

Mai poţi afi rma că este fantezie pură? Că nu ai fost într-adevăr în el? Hotărât. Nu-mi spune că nu iubeşti anima lele. că nu te cred. schimbă obiectele de stu diu cu altele care au o frecvenţă cât mai mare pentru ca emisfera stângă să nu aibă timp să iarăşi cu „Nu se poate". e vorba de emisfera stângă. Vezi ce înghesuială este acolo? Fă un tur de orizont în tihnă.P tarea într-un corp uman 25 .Proiectarea wntr-un corp de animal Acum vei face un alt sa lt mare.4 Etapa III . Ieşi şi examinează acum animalul d exterior. cea care este întodeauna cu „ Nu poate" în braţe pe „scaunul din spate" din maşină. enorm: te vei proiecta în corpul unui animal.3 Etapa II . în momentul în care hotărăşti c undeva. dar ac um. te-aş fi crezut. ci parcă pluteşti. Cristale de sar e de bucătărie sau Cuarţ etc. De obicei. în mod similar cu studenţii de la curs te vei proiecta în diferite c rpuri anorganice: cuburi şi cilindri din cele mai diferite metale. cea care c donează imaginaţia.1. ci intră direct. datorit renamentului repetat. cursanţii ajunşi la acest stadiu sau învârtit până acum în atâtea medii i l de realizat în Beta. variind culorile fundalului şi examinează-1 pe înd elete din exterior. în timp ce emisfera dreaptă. ori înîr-un lt loc vrăjit! Ştii foarte bine că şezi în continuare în fotoliu! Emisfera dreaptă. în ordinea logică a treptelor vieţii (probabil ai citit deja de ea: C ristalplantă-animal-om-Spirite şi Fiinţe Superioare).. Eşti Energie-Gând. îţi mai aminteşti. Emisfera stângă îţi va impul exerciţiului de mai sus: Nu-mi afirma că eşti în interiorul unui perete. Simte. de s ubstanţe de excreţie. intuiţia creativă. 10. Poate la primele pagini. considerâ asta ca pe ceva absolut normal (cum de altfel şi este. în creierul v xaminează pentru câteva minute tot ce vezi în jurul tău. Este ceva superb. Analizează-1 în toate cele patru anotimpuri schimbă-i între timp culoarea fundalului. energetici) ce este cu acea aură movviolet pală pe care ai văzut-o cu ochii corpului fizic. a poi intră înăuntru. Nu-i aşa că nu este deloc greu? 10. încât nici nu se mai întreabă: va merge?. fructele şi fl orile sale. în aceiaşi măsură ne cresc şi forţele pshice. 1. poate ignora asta. în acel moment eşti deja acolo! Acum concentrează-te asupra zonei toracice. dacă ai un câine. Păşeşte cu siguranţă. Intră în detalii. altfel nu detalia sursa informaţiilor tale).1. apoi proiecteazâ-te în interiorul lui. nu-l doare solut de loc fiindcă tu nu mai eşti material. Coboară ceva mai jos.La terminarea acestei etape ai făcut un pas important spre implicarea părţii logice a creierului. să fie o persoană cu deschideri largi. acum te vei proiecta pe treapta următoare. 10. coastele. dar în Alfa). proiectează animalul pe acesta. atomii. Şi eu am simţit la fel la primele experienţe de aces en. Ai în faţă ecranul me ntal. 10. mirosul. temperatura. Vezi acum (dar cu alţi ochi. dar cu viteze de neirnaginat. spre abdomen. fluxurile de electroni. Vizualizează structura intimă a obiectului studi structura sa cristalină.Proiectarea intr-o fiinţă vie Mergând de la si mplu la complex. vizualizează-i fluxurile şi afluxurile de substanţe nutritive.Proiectarea în diferite corpuri anorganic e În următoarea etapă. Mai afirmi că este ceva dificil? Vezi ce simplu a fost? În momentul în care creierul tău a comandat Acum intr-u în el. ceva ce încă nu ai întâlnit! Te cred. stă pe „scaunul de la volan". într-o fiinţă vie: un pom fructifer. Ele sunt menţinute în viaţă de creierul imagina tive (emisfera dreaptă). duritatea. Ai observat ceva? în Alfa n u păşeşti. când ne-am întâlnit. De data asta însă.animal imposibil! Deci. Proiectează-te apoi în frunzele. după curăţenia mentală generală să mai afirmi că nu-ţi iubeşti fraţii mai mici .6 Etapa V . Examinează tot ce întâlneşti acolo: coloana vertebrală. plămâ hiile.1. de energii. proiectează-te în co l său. ai şi fost acolo. Vei rămâne surprins cât de aproape ai fost de realitate. o pisică sau orice animal în casă. inima. Nu ştii anatomia animalelor? Prezintă ce ai vizualizat unui med ic veterinar (atenţie.5 Etapa IV . de energie etc. NU. unde vei proceda exact ca şi în cazul peretelui: analizezi culorile. care poate traversa spaţi ul şi timpul cum doreşti! Realizezi câte poţi face? Intră în calota craniană. Pe măsură ce ne dezvoltăm forţele imaginative.

eşti în el. să nu fii p sigur care e procedura optimă. să intri în ea să o studiezi şi să stabileşti de ce suferă. iar în caz de nevoie consultă-ţi Sfetnicii. ai laboratorul în preajmă. să nu ştii ce e mai bine de făcut. Cu toate că foarte rar se întâmplă ca ajute chiar persoana dorită. Dacă poţi. în acel moment întradevăr îl vei şi avea în mână. în aceste clipe dificile s-ar putea să ai nevoie de un sfat. de o voce interioară caldă. Construcţia. specialişt în domeniu. personalităţi trecute din lumea noastră. vizualizarea interi oară a corpului uman. flux care determină organismul (după recepţia emisiei tale) să înceapă activarea sistem i imunitar (de exemplu în cazul spray. Să nu începi iarăşi cu Aşa ceva e imposibil. Majo ritatea lor sunt instrumente şi aparate pe care în mod normal nu ai cum să le vezi în vi aţa Beta. şoptită. de dragul artei. de care se leagă direct fluxul de câmp PSI pe care îl trimiţi spre persoana în cau ză. Primul scrie pe hârtie numele unui cunoscut (nu obligatoriu cu noscut al amândurora). anodulilor. doi cursanţi etc. pe altul. Rolul tău este să ajungi la ceastă persoană. Cred că deja te-ai convins că această vo este şoptită. poate chiar până în Teta. din interior. soluţii şi spray-uri virofuge şi virocide. de exemplu în stări gripale. Deoarece nu vizualizezi inter iorul corpului uman. sau chiar îhtreabă-ţi „pacien ". tot aceiaşi sunt şi te vor ajuta de câte ori le ceri sfatul! D acă încă nu i-ai vizualizat. deoarece în funcţie de necesităţi ţi le vei confecţiona s sită foarte fină pentru filtrarea impurităţilor din sânge. reale. Adică exerciţiul va trebui să îl efectuezi în prezenţa cuiva care va fi îndrumător Acesta te va orienta psihic. Totuşi. unde să-ţi creezi un laborato l. a îngerilor Păzitori. în timp ce tu vei fi operatorul (tot psihic). dotările interioare ale acestuia ţi le stabileşti după bu nul tău plac. chisturilor etc. deci ai nevoie de cel puţin încă o persoană. Accentuez asta deoarece acum urmează să îţi dotezi laboratorul cu instrumen tele şi aparatele necesare care să te ajute în vindecarea psihică a corpului fizic. Asta pentru început. animal etc. îţi dau câteva exemple. poţi chema în ajutor pe oricine: pe mine. înţele zenţi şi ei. sexul. unguente pentru acoperirea ulcerelor exterioare şi pansamente gastrice pentru cele interioare. îndrumătorul te va dirija. culoarea. după car e schimbaţi rolurile. ci cu scopul ca în cazul în care c onstaţi ceva anormal să poţi ajuta organismul respectiv. că te trimit la prima zi. picături şi soluţii pentru dizolvarea depunerilor din interiorul arterelor. adică sub acţiunea cărora virusurile o iau din loc sau sunt distruse. ar fi ideal să ceri ul unui medic care să aibă vederi mai largi. pentru că ceea ce va urma prezintă riscul n eîncrederii. Pentru a înţelege acest pas trebuie să îţi accentuez din nou cât parte se găseşte simţul nostru psihic faţă de limbaj şi logică şi cât de aproape este de im simbolistică. ci normală: cea a Sfetnicilor. a Ghizilor Spirituali. indiferent de ce vei avea nevoie pentru un caz o arecare. sexul acestuia. ai nevoie să intri pentru început într-o meditaţie cât mai profundă. forma. Examinează-1 d or. repetent. deoarece în urma mantfei: Am tot ce-mi trebuie ca să fac tot ce vreau şi am tot c e vreau ca să fac tot ce trebuie.urilor de mai sus)! Cu timpul te vei convin ge şi tu. Studiul poate fi efectuat alt ernativ. calmă. acum eşti poate pentru ultima oară puţin cam nesigur în privinţa a ceea ce va urma. pentru etapa ast a dotează-ţi laboratorul. vârsta. Când ai semnaliz at că ţi-ai activat zona. ca să poţi înţelege că aceste y'wcdrn îţi sunt ese lizare. mai ai nevoie de o mică pregătire. red că ai învăţat suficient până astăzi. cu toate că deja pronunţ i mantre ţi-a intrat în reflex de la fiecare activare a zonei Alfa. Primul exerciţiu este stud nterior reciproc între doi prieteni. îndrumătorul îţi dă primul caz: vârsta. niciodată nu vei fi dezamăgit de sfaturile primite! Acum în tr-adevăr te afli în faţa celui mai mare pas din viaţa ta! Te voi ajuta să te proiectezi în r-un corp uman VIU! însă aici nu mai poţi acţiona de unul singur fiindcă va trebui să lucre i de faţă cu alţii.Înainte de a continua cu cea mai extraodinară aventură din viaţa ta. adică eşti în Alfa. numele (acesta nu este obligato localitatea unde se găseşte (de obicei este suficientă ţara). precum şi maladii şi suferinţe de care are cunoştinţă. Indiferent cum îi numeşti. Instrumentele sunt însă esenţiale deoarece cu ele vei lucra la ajutorarea altora. La etape mai avansate vei putea renunţa la acest labora tor. deoarece frizează cel mai elementar bun simţ medicali Intră în Alfa. în timpul examinării să îi spui tot ce găseşti: spune-i şi at îţi face impresia că doar ghiceşti! 26 .. că munca efectuată pe aceste nivele profunde ale subcon entului are un efect puternic şi asupra lumii fizice. o perie moale dotată cu o pompiţ aspiraţie a scamelor şi depunerilor de praf alb (calcar) din încheieturile înţepenite şi du eroase. date mai importante legate de el (sau ea). la fel ca şi mulţi alţii. În timpul lucrului cu a ceste jucării s-ar putea să ajungi în impas. o picurătoare cu ulei special pentru încheieturi şi una cu ulei pentru coloana vertebrală.

.

totul este cald. Psihicul nostru nu este limitat doar la creier. Acum continuă în plămânul apoi în tăietura de la ureche. poate intra în legătură cu oricine şi orice. La cursul de zi intensiv. Să vedem acum glezna. 48 a Bucureşti". asta-i tot. de strălucirea speranţei. Spune-mi tot ce simţi. de credinţă.O astfel de şedinţă poate decurge cam aşa: Îndrumătorul: — Ai „un bărbat. tot ce vizualizezi. Vorbeşte în continuare. Descrie-mi ce simţi. am reuşit să elimin suspiciunea. Am avut cazuri şi de peste ocean şi din camera vecină ş hiar de lângă mine. o op veche la ureche. palidă. După un minut. Să ne uităm în coşul pieptului. Vizualizează-1... alţii reuşesc doar la al treilea. e o nebunie curată! Este împotriva a tot ceea ce reprezintă experienţa şi bunul simţ în l a lucidă în care trăim. Cazurile pe care le primeam de la medicul cu care am făcut primele experimente. adică perechi măr-nume. except stângă. până la următoarea întâlnire. le rezolva m direct în faţa lui. baleiază-1 de sus în jos. de jos în sus.. La început şi eu cre m aşa. dar încet. Popescu Ion. că este exclusă întâmplarea. o tăietură destul de adâncă. în continuare.. diagnosticarea o rezolvam cândva. Descrie-mi tot ce ai simţit pentru ca data viitoare acestea să îţi fie punctul de referinţă pentru plecare. Aşteaptă! Spiritul feminin care mă ghidează îmi arată o zonă din spatele urechii drepte. vei zâmbi. însă nu crede că lui îi este dat acest har.. După câteva ore. Lasă ca imaginaţia s leagă trei din cele mai interesante locuri. Mulţi tind să creadă că este o formă de telepatie. el se extinde mult d incolo. iar apoi s-ar putea să-ţi ceară ma terialul cursului! Unii dau câteva erori la primele cazuri. încet şi pas cu pas vor ajunge la reuşită.. Priveşte-i corpul din exterior. din interior. Deja dup încercare vei înţelege că aici nu este vorba de fantasmagorie. dacă este cult şi are o personalitate deschi ie că există cel de al şaselea simţ.. Ex ecutantul: — Are umărul drept puţin mai căzut şi mai în faţă... Ai învăţat să crezi în ceea ualizezi şi asta te ajută să îţi antrenezi talentul psihic.Perfect! îi lip plămânul drept şi are o operaţie în spatele urechii drepte. babil e o fractură mai veche. i-am cerut să-mi dea ca zurile sub forma unei liste cuprinzând vârsta... plimbă-te prin el. dacă vrei un medic pe post de îndrumător. dreapta este parcă ceva mai e. se va convinge şi el că ceva este. deoar ce poate provoca ieşirea din Alfa şi întreruperea experienţei!)... speranţa îl saltă pe bănuite şi deja prin aceasta avansează cu paşi mari pe drumul cel bun. unora nu le reuşeşte deloc primul caz. îl ai pe ecranul mental. Pentru a elimina suspiciunea. pe vreme umedă îl doare.. 27 . la al patrulea. sfidând nemărginitul Spaţiu-Timp. Legile care există aici sunt le i naturale. la sfârşitul celei de-a patra zi toţi studenţii au atâtea cazuri rezolvate la activ (de obicei 80-95% din maladiile şi sufe rinţele existente la subiect) încât sunt convinşi că nu mai este vorba de simple coincidenţ . încă nu ştiu care este cale a subtilă prin care primim aceste informaţii... Restul este în regulă. De data aceasta rezultatele fiind aceleaşi (peste 85% din s mptome diagnosticate corect). După câte va cazuri rezolvate.. Despre glezna stângă nu ştiu n vom vedea (Atenţie! îndrumătorul să nu spună niciodată nu se poate sau inexact etc. să-1 alegi cu să-1 previi că tot ceea ce va urma va friza cel mai elementar bun simţ medical.. am modificat protocolul experienţelor. re enind în Beta. dar vei şi exclama: A fost splendid! E curată nebunie! într-adevă . îndrumătorul: . codificându-le cu câte un număr. că aici intră în joc o realitate mult mai serioasă. îi lipseşte plămânul drept. reţinând pe o a doua listă decodificările. Ţi-am spus. Baleiază corpul în continuare. Să nu dai importanţă dacă ţi se că e fantezie pură.. Spune-mi ca re sunt aceste locuri interesante care ţi-au sărit în ochi.. Pentru a elimina suspiciunea telepatiei. Văd o tăietură adâncă. se poate considera absolvent al cursului de iniţiere în Autoco ntrolul pas cu pas.. Insă se poată extinde are nevoie de stimulul dorinţei. avâ 8-9 cazuri rezolvate. are acolo o linie mai albă. Când în ur or realizări în diagnosticare înţelege că situaţia nu este tocmai aşa.... subţire. sexul şi localitatea unde se afla cazul . Un cursant capabil nu este încă plin de speranţă. într-o zi sau în mai multe zile . Cred că asta este cam totul. S ste în regulă. dar unda purtătoare a ei parcurge orice distanţă şi trece prin orice mediu.. mai răcoroasă şi mai întunecată.

având cele mai dife rite denumiri. Cu cât apelezi mai des la Ei. independent de faptul că persoana în c uză este bolnavă sau sănătoasă şi fără a ţine cont de distanţe şi de tăria emiterii semnale intra în legătură cu fiinţe gânditoare de oriunde! Sensibilitatea ţi se dezvoltă odată cu e enţa. Pentru început pune ebări simple. au multe să-ţi Stai liniştit şi ascultă-Le mesajul. lasă-ţi picioarele (dacă se poate. Roagă-I să se materializeze în faţa ta. apoi întrebările pot fi din ce în mai complexe. Ei sunt Ghizii tăi spirituali. Nu eşti obl igat să le urmezi sfatul. Modalităţi de a-I contacta sunt multe. mai mult ca sigur că îi vei avea în faţa ta chiar de la prima înc are. dacă te afli în faţa unei dileme. Ei sunt Ghizii Spirituali. cu timpu jung la performanţa de a recepţiona şi semnale mai slabe. de ce să nu-I contactezi direct? Aşeaz a-te comod într-un fotoliu. O altă experienţă de telepatie a fost efec tuată dintr-un submarin aflat pe fundul oceanului sub calota polară. mustaţă. Dacă ai întrebări. goale) pe pământ (podea). deoarece rezultatul tău va fi un eşec. dar nu-ţi recomand să-1 ignori. video) erau în trerupte. care să aibă răspunsuri de tipul DA sau NU. chiar dacă în mo îi poţi vedea. Să ştii că poţi comunica în m Ei. Ei te fac sa intri într-o librărie sau să te duci la raftul cu cărţi de acasă de unde să iei o carte. Energia psihică radiată de oameni are intensitate m aximă în cazurile în care viata este în pericol. Acesta este şi mo ul pentru care participanţii la cursul de Autocontrol încep diagnosticarea în cazurile maladive foarte grave. să o deschizi la întâmplare iar pe pagina din faţa ta să g informaţia căutată (şi pe care eşti pregătit să o utilizezi). 28 . Când au terminat şi când nu mai ai ce să-i întrebi. îl vei obţine. pu e-ţi mâinile în poală în modul cunoscut şi intră în Alfa. activitatea ta. Ei îţi şoptesc răspunsurile la întrebă (serioase) pe care ţi le pui. Le poţi pune întrebări (serioase!) şi vei obţine întotdeauna răspunsuri care reprezint uţia optimă. Legătura ta cu ei se întăreşte de la o zi la alta. Astfel. (numărând în modul cunoscut. iar într-o zi ajung în situaţia d a putea intra în legătură cu oricine (dacă doresc). este bărbierit'? întreabă-L cum îl cheamă. Câţi a re? Ce culoare are părul ei? Cum este îmbrăcată? Cum se numeşte? Ascultă-I. fiin d deja atât de departe intrat în teritoriul Alfa. încearcă să intri într-o zonă cât e chiar în Teta. cum priveşti) şi o femeie tânga). folosind Yi Jing (Ca rtea Schimbărilor . Ce culoare are părul? Cam ce vârstă crezi că are? Cum este îmb Are barbă. Dar. iar timpul în care semnalul a ajuns pe Pământ a fost mai scurt decât pentru un da radio! Viteze hiperluminice? Tind să cred. Priveşte acum femeia.El si Ea Niciodată să nu te consideri singu r! întotdeauna există în preajma ta cel puţin încă două fiinţe gânditoare. Tahioni? Nu ştiu . Punându-ţi întrebarea şi zând Noul Testament la un verset oarecare. Ei te ghidează când în viaţa ta apare o bifurcaţie şi nu ştii este drumul corect. Maeştrii. Spiritele Superioare care întotdeauna sunt în preajma ta. Aflându-te la un nivel corespunzăt al exersării stării Alfa. Viitorul va da răspunsul corect. când toate legăturile convenţionale (radio. chiar dacă nu îi poţi vedea Priveşte-1 mai întâi pe El. la fel ca răspunsurile aşteptate şi primite. iar rezultatul aplicării va fi cel optim. Dacă ei îşi exersează în mod conştient această capacitate. Sfetnicii etc. de la l la 5). la fel ca şi Tarotul (vezi „Arta Divinaţiei"). dar reprezentând întotdeauna aceleaşi Entităţi Superioare. cu atât vei avea rezultate mai bune în viaţa ta. înţelepţii care te coordo ează.. De aceea o mamă simte atât de bine situaţi imită a copilului său în urma unui accident sau când acesta este în comă.Timpul de parcurgere a distanţei ce ne separă este instantaneu. De obicei se materializează într-un bărbat (stă în dreapta.2 Ghizii spirituali . n ta să Le ceri sfatul. obţii de asemenea răspunsul căutat. mulţumeşte-le pentru tot şi re eta. De la Ei provin gândurile care ne avertizează asupra unei primejdii. Salută-I cu tot respectul. mai încearcă. Perseverează! 10. totuşi celelalte legături au existat.Dacă ai senzaţia că nu ai primit toate răsp urile. unde de asemene a legăturile radio erau întrerupte. Aceasta mi-a amintit de experienţa de telepatie cu una din capsulele NASA care a transmis dintr-o poziţi e de pe cealaltă parte a Lunii.o carte antică de filosofie chineză) poţi obţine una sau două Hexagrame (desene liniare formate din şase linii întregi sau întrerupte) a căror interpretare îţi va a răspunsul căutat.

depinde numai numai de tine. ş. Totul în lume este n joc al complementariilor necontradictorii. dar Credul îl va spune Entitatea masculină. iar ori de câte ori su nt consultaţi ne dau sfatul optim. Continuând cu întrebarea: „Deci. Fii însă convins că dacă ţii cont de sfatul primit. Acest Centru îl concep ca Dumnezeu.d. prezente şi viitoare este d e a învăţa. Şi într-adevăr chiar aşa este. Dacă-I rogi.). se obiectivează de obicei într-un bărbat şi o femeie. Singuru l rezultat este că astfel poţi intra în contact cu unele forme inteligente intermediar e înre noi şi Dumnezeu. care încă scapă controlul ganelor de simţ. La rândul lor. care te învaţă să le dobori. T ocmai de aceea pot să fie permanent lângă noi. iar alţii pentru predarea lor. Întregul Univers. n. ele fiind rezultatul unor căutări şi comunică i. Depinde de tine dacă îl vei urma sau nu.a. cel de-al patrulea ax situându-se la originea celor trei cunoscute nouă). vei av succes de fiecare dată! Într-o comunicare avută cu Ei. acel cerc împărţit în două de o linie în formă de „S". cea feminină în acest mo ent dematerializându-se. de Int ligenţa Superioară şi am întrebat dacă Ea ar fi Dumnezeu. un fel de monitori veniţi din reîncarnări superioare. Înţelepţi etc. Restul. le concep (translatate în lumea tri dimensionala în care trăim) sub o formă centripetă: sub formă de straturi sferice paralele . Prin Autocontrol ţi-am prez un canal prin care poţi intra în contact de comunicaţii directe începând de la obiectele neînsufleţite şi până la Spiritele Superioare. Menir a tuturor celor veniţi pe pămînt în decursul istoriei trecute. pot fi consultaţi privind dilema din faţa noastră.Spiritele Superioare îţi dau întotdeauna ajutorul. La întrebarea: „Şi Dumnezeu?". Toate tehnicile religioase .Înţelepţi etc.. Ea rămâne în continuare în preajma tru menţinerea echilibrului" (subl. i-am întrebat cine sunt şi de unde au venit? Mi-au spus că sunt tot fiinţe similare nouă. Totuşi. Am vorb it despre Spirite Superioare. să înţeleg că de lângă noi de acum înainte?" am primit răspunsul „Nu. răspunsu pe care mi L-au dat a fost: „Lumea n-dimensională". ci to t o dimensiune geometrică. Din nenumăratele niveluri ale inteligenţiei noi putem vedea doar o infimă parte din zona cuprinsă între obiectele neînsu fleţite până la Inteligenţa Superioară. atât cel cunoscut nouă căt şi cele paralele. Aceste S pirite Superioare par a fi identice cu îngerii păzitori de care ne-a povestit de atâte a ori bunica. am primit răspunsul: „Nu. Nu. Inte ligenta Superioarâ ar fi o trimitere la Dumnezeu . Dacă aplici sau nu în practică cele învăţate de la Ei. pentadimensional. este negativă". figurat superb în simplitatea sa de e mblema Tai Qi. majorit a. chiar până la Dumnezeu. au ghizi spirituali veniţi d intr-un spaţiu superior. (în ambele sensuri ale cuvântului: unii pentru acumulare de cunoştinţe. o jumătate fiind neag n punct alb în mijloc. să ne rume paşi pentru a ne îndeplinii menirea cu care am venit pe Pamânt in această viaţă. Inteligentă Superioară Ghizi Spirituali. Rolul monitorilor este tocmai de a ne îndruma în perioada aceasta de şcoală. în jurul unui Centru. 29 . ca Forţa Unică si Omniprezen tă. ei dau sugestii. nu ordine. Aceasta acumulare de Cunoaştere.ca rugăciunea sau nereligioase ca meditaţiile) nu fac decât să ne mişte centriped pe sfere cu diametre care diferă de la una la alta. Nu. dacă ţii cont de sugestiile lor poţi fi sigur dinainte că rezolvare a problemei avute va fi optimă. vor spune împreună cu t Rugăciunea Domnească. De obicei cel care participă la discuţii şi cel care răspunde la întrebări este El. Ea este cea care îţi pune rcările. iar cealaltă albă cu un punct negru în mijloc. Dar după cum ţi-am spus. La întrebarea ce I-am pus-o atunci Lui: „Deci ea este malefică? ". Cred şi sunt convins că menirea lor este să ne ajute în viaţa aceasta. oricât de suprinzătoare ţi s -ar părea ideea asta. asta deoa rece toată durata vieţii noastre reprezintă pentru ei doar o fracţiune din timpul lor. nu le pot demonstra decât prin crez. dar aflate între două etape de viaţă i vin dintr-o lume cu patru dimensiuni (dar nu timpul este cea de-a patra. dar de a căror prezenţă sunt convins. după cum ţi-am spus. canal testat şi verificat de nenumărate ori n experienţe şi repetiţii efectuate în condiţii riguroase. li se poat e cere sfatul. indicându-ne calea ori acţiunea cea mai benefică pent ru noi. Am amintit de la începutul acestui subcapitol. forme pe care le numim Spirite Superioare.m. în acea lume se pare că timpul curge după complet alte norme. sfatul Lor este doar un sfat şi nu un ordin. dar numai la solicitarea ta. nu direct. Cei doi ghizi. am putea-o numi şi acumulare de energie informaţională. cele ce urmează.

1 Fără diagnosticare! Însuşi faptul că poţi descoperi de ce boli sufer enii pe care nici nu i-ai cunoscut şi care organe emit semnale de suferinţă. apăraţi pe văduvă!" a. Nu ştim cine este purtătorul acestor informaţii. al reîncarnărilor (concept scos di n Sfânta Scriptură de pe vremea Sfinţilor împăraţi Constantin şi Elena.m. Prana etc. (Energia este numită Qi. ci şi de alte religii). dar nu acesta este ţelul ultim (cel puţin în etapa de pregătire în care te afli) . în acest caz trebuie s dmitem că mergând din aproape. Spiritele Superioare pot fi entităţi gânditoare venite din Lumile Superioare. de acea afirmaţie că Dumnezeu este o parte din noi şi noi suntem o parte in El. ajuţi persoana res ectivă în deblocarea circulaţiei energetice din propriul său corp. întregind suma totală pe care o rulează). ş. unde banii depuşi de tine sunt ai tăi. în orice caz nu pot accepta ca Entităţile Superioare cu sarcini de Ghizi care au e voluat ca fiinţe gânditoare în trăirile anterioare să fi adunat mai puţină Cunoaştere decât care îl coordonează şi îl îndrumă acum. al etapelor vieţii. Probabil acelaşi câmp pe care ne-am permis să1 numim câmp PSI. Pană la Dumnezeu nu avem c deschisă şi nici n-o putem deschide noi. vor putea acumula toţi aceeaşi cantitate de Cunoaştere? Cred că nu. sau o scurgere. Asta doar El o poate face.d. Mă într eb dacă nu există şi procese inverse? Dincolo de lumea 0dimensională nu există oare lumi c u -l dimensiune.deseori se aminteşte că maladia este în fond o bloc are a circulaţiei libere a energiei prin corp. -3 dimensiuni. l. Ar fi un nonsens! 11. ocrotiţi pe cel asuprit.energie informaţională (să mă scuze fizicienii. iar astfel la autovin decarea sa. Revenind la meni rea noastră: la întrebarea pusă Sfintei Evanghelii „Care este rolul nostru aici şi acum ?" -am primit o trimitere la Isaia. ci ajutăm persoana respectivă să s e vindece singură. 30 . Dar în afară de asta. ni se depune undeva spre folosul nostru şi al întregului Univers (ceva c a o depunere într-o bancă.? Revenind în această accepţiune. poate face pasul următor spre o Lume Superi oară paralelă (poate) cu a noastră şi poate cu o dimensiune în plus. lumea cu infinit de mult e dimensiuni — îl reprezintă pe Dumnezeu. Trimiţînd pe purtătoare PSI un fascicol de energie spre organul în suferinţă şi spre chakra blocată. dar pot fi tot aşa de bine şi pământeni aflaţi la reîncarnări de ordin superior. deci care au acum t multă Cunoaştere şi se află în perioada de odihnă înainte de reîncarnarea următoare (poat a). ai acces la ei. Poţi îndrepta spre corpurile lor nu numai atenţia ta. Ajutorarea altora în caz de erinţe patologice 11. cantitatea de Cunoaştere acumulat de energie. fateţi dreptate orfanului. -2 dimensiuni.dar nu numai acolo . mişcarea unui punct (0-dimensional) duce la obţine rea unei linii (l dimensiune). putem observa fără nici o dificultate că lume a tridimensională cuprinde lumea bidimensională. 17). Cred că în momentul e cineva a acumulat suficientă Cunoaştere. respectiv o acumula re maladivă de energie. dar sper să fie rei us într-un viitor apropiat deoarece s-au acumulat prea multe dovezi care-1 sprijină) . este ceva minunat. suferinţa? în filosofia antică chineză. Venind mai jos. personal consider că noi nu vindecăm. ci şi energia în scopul însănătoşir Nu ştim încă pe ce cale subtilă ne culegem informaţiile privind starea de suferinţă a orga or dintr-un corp aflat la orice distanţă. obţinând aceleaşi rezultate ca şi mine . Vezi. ai putea trimite pe aceeaşi cale şi energia de care are nevoi e acel organ pentru a-şi putea remedia problema. dar într e timp îi foloseşte şi banca. Mişcarea acesteia din urmă creează un volum. mai în lumea noastră. un corp (3 dimensiuni). iar aceasta la rândul ei o cuprinde p e cea monodimensională. De exemplu.). După fiecare revenire de pe pământ în Lumea Spirituală. Cred că tocmai acest a este rolul revenirilor pe Pământ.a. Nu te-ai gândit oare asupr a faptului că din moment ce ai o undă purtătoare care îţi aduce informaţiile necesare. pentru a vaţă şi pentru a acumula Cunoaştere. iar în cartea proorocului am găsit: „Învăţaţi să faceţi b căutaţi dreptatea. în acupunctura . Afirmaţia pare a fi susţinută şi de imaginea holi că a Divinităţii. indi erent de Spaţiu (şi Timp). iar mişcarea liniei duce la obţinerea unei suprafeţe (2 dimensiuni). în aproape lumea N-dimensională.Oricine a studiat deja Autocontrolul pas cu pas sau tehnici similare le poate înce rca. dar alt en nu este potrivit). după cum ţi-am spus deja.iar capacitatea noastră de comunicare (dezvol tată astfel) nu se întinde decât până la Inteligenţa Superioară. Mă vei întreba: Dar oamenii sunt atât de diferiţ . Sarcina noastră principală este deci de a învăţa (ea este cerută nu n mai de creştinism. noi am venit pe Pământ.

în Alfa. dar nu este o condiţie exclusivă. b) în etapa următoare. stabileşte care organe emit semnale de suferinţă... Mişcă încet această imagine spre stânga. dar în acelaşi timp şi cele mai eficie nte metode de ajutorare a celor cu suferinţe patologice (dar nu numai) este utiliz area ecranului mental pe care glisezi trei imagini diferite. plină d nergie şi încredere în sine. pe când în Beta efectele. tot aşa putem face să apară corpul şi în st sănătoasă. pe atât de eficace. încearcă să afli cum arată c) Acum proiectează . Pe aceste nivele totul are complet alt sens. De ce uiţi că eşti Fiul Tat sc? De ce doar „reciţi" şi nu cobori în inimă Rugăciunea Domnească? Dacă ai conştientiza se a cuvintelor „Tatăl nostru Care eşti în ceruri. Ignoră factorul timp şi foloseşte „există" în oc de . astfel încât să realizezi ţelul spre care tinzi? La fel cum prin imaginaţie putem f ace să apară pe ecran corpul cu maladiile sale. Este decisiv în acest moment să fii convins că imaginea fericită şi sănătoasă creată pe e te o realitate. atunci se vor produce efectele scontate. după care consultă-ţi Ghizii privind terapia optimă de care persoana are nevoie din partea ta. 3 Activarea de l a distanţa direct a aurei. vizualizându-1 cu suferinţele ale cu tot. atunci când încă nu ai suficientă practică. după care pr ează-1 pe omul respectiv pe ecranul mental în partea stângă. fiind Fiul Creatorului. în sensul corectării oricărui dezec ilibru provocat de noi oamenii! Metodele pe care ţi le voi prezenta în cele ce urmea ză sunt pe cât de simple. astfel încât imaginea iar apoi. proiectează în partea dreaptă a ecranului o imagine a l ui în care procesul de (auto)vindecare deja a început. în afara vizualizării este deosebit de important . să cunoşti dinainte bolnavul pe care vrei să îl ajuţ Cunoştinţa poate fi fizică (îl cunoşti direct) sau psihică (mentală -îl vizualizezi). Mai mult. v zualizează persoana respectivă. Este mai bine la înce put. îi poţi trimite ajutorul necesar doar ape lând la ecranul mental. 31 .va fi". Pe ecran îi rămâne doar imaginea sănătoasă! în această meditaţie. Nu VA DEVENI. Stabileşte deci care chakre. pe care deja îl foloseşti în mod curent la rezolvarea unei serii de probleme. alte instrumente ajutătoare sau ţi le poţi proie ta direct deasupra ecranului mental. Realizează imaginea c u rezultatul dorit ca şi cum ţi-ai fi atins deja scopul propus. iar rezultatele sun t de asemenea spectaculoase (privită cu ochii din Beta). cea cu jumătate de vindecare) să iasă din ecran.şi mai în dreapta ecranului . ai n numai dreptul ci şi datoria de a interveni în Creaţie. Te aj asemenea dacă ţi se spune în câteva cuvinte de ce suferă. Învaţ-o şi tu! a) Intră în Alfa. O expl icaţie ar fi că pe nivelele Alfa şi Teta conştiinţa ta lucrează cu cauzele. care organe (dacă este cazu l) trebuie activate. a chakrelor şi a organelor în suferinţă Metoda aceasta este cea pe care o folosesc de preferinţă. în fazele incipiente ale meditaţiei poţi obţine rezultate remarc abile. cu toate că tu abia ai început să-ţi foloseşti intuiţia. ai şti că. pendulul. Ajutorarea persoanelor suferinde folosin d imagini succesive Una dintre cele mai simple.ci ACUM ESTE aşa cum ai proiectat-o pe ecran. Prin asta îţi scurtezi mult timpu ecesar (tele)diagnosticării.imaginea lui perfect sănătoasă.". spune-ţi mantrele de protecţie şi de ajutor pe care deja le-ai învăţat. unde sa arunci câteodată o privire pentru a obţin e răspuns la o anumită întrebare. Iată ce ai de făcut: a) Intră pe nivelul tău prin metoda cuno scută. Dacă în Alfa şi Teta îţi imaginezi cu cea mai mare convingere subiectul respect iv. teor c nici nu prea ai nevoie de diagnosticare. în primele tale încercări de ajutor are de la distanţă. Aceasta este una dintre căile de ajutorare psihică şi este la fel de simplă pre am expus-o! În majoritatea cazurilor când vrei să ajuţi pe cineva aflat în suferinţă. 11. P oţi folosi şi ansa radiestezică. de cate ori şi la câte zile interval. la fel de simplă ca precedenta..Întrebarea care s-ar ridica ar fi: cum să cuplezi între ele scopurile tale şi aceasta en ergie.

aceste suspiciuni vor dispărea. Iţi recomand ca să ceri întotdeaun cazurilor pe care le ajuţi să urme/e mai departe tratamentul alopat. după care proiectează persoana respectivă pe ecran sau şi mai simplu. homeopatic. dietoîerapie. Trebuie sil -ţi fie clar că o maladie odată instalată în corpul fiz. c i El este cel care ti trimite energia benefică. revin din nou la medicina alopată. 29). respectiv când pronunţi asupra lui man tra Trinitară. în zilel e respective când persoana este ajutată. mai ales în cazurile în care acţionezi direct asupra a ce palpabil (nodul. vei obţine întotdeauna valori pe ste 90-95%. locul respectiv poate să doară zile întregi. prin crezul nostru şi prin speranţele noastre. IX. după care numărând de la l la 5. soseşte un moment. mi-am permis să numesc aceste dureri: dureri de vindecare. să credeţi că mit şi le veţi avea" (Mc. intră cât mai profund în Alfa. însumând valorile (procentuale) aflat e cu valoarea obţinută la întrebarea cât la sută din ajutorul total pot să i-l dau eu? . p sihică şi energetică după una sau mai multe şedinţe. un moment deosebit de plăcut. deoarece nu tu. sacroterapie etc. trece mult mai repede dacă este atacată din două direcţii: prin medicaţia clasică şi pri nergizări. iar tu L-ai rugat să te ajute fiindcă II slujeşti şi fiindcă eşti doar un c l de transmitere a Harului Divin. Cam aşa se întâmplă şi la energizări. nu este necesar să te preocupe localizarea exactă a organul ui sau a chakrei energizate. după ce ai mărşăluit zile întregi până la primul sat cu rucsacul aproape la reîncărcarea lui cu alimente o perioadă ţi s-a părut deosebit de greu. se mn al recepţionării energiei trimise ori chiar bulversare. XI. lisus. Între legile Universului se p re că există o clauză cosmică ce ne dă fiecăruia dreptul . La primele cazuri rezolvate îţi poate apărea în minte noţiune a de îndoială: este o simplă coincidenţă sau şi aşa s-ar fi vindecat spontan sau datorită t entului medical. dezintegrare..Stabileşte de asemenea. Totuşi. masaj bioenergeti c. Tot în primele perioade de energizări. După ext acţie. Amin" făcând semnul crucii peste persoana respectivă. activare. vei constata că toate au un numitor comun: und eva s-a strecurat o greşeală. între timp şi com nzi mentale cum ar fi: resorbţie. nici faptul că are exces sau lipsă de energie etc.după care deschide-ţi palma mâinii stângi (recepţie) l.. dacă ţi s-a cerut. ea poate avea senzaţia unor valuri de căldură. şi cea mai imp ortantă. crescând numărul de cazuri rezolvate. fă un salt în Spa şi deplasează-te lângă ea.i c. De asemenea. masaj. într-o excursie. Aici nu e ca la stomatologie unde pu i cleştele şi gata. mai ales la persoane cu d eficit mare de energie care subit se trezesc pe nivelul optim energetic. stabilită pe baza graficului p rimit în etapa anterioară. iar cu dreapta (emisie) energizează chakrele şi aura persoanei după modelul cunoscu t deja. să efectue/e per iodic analizele etc. aminteşte-ţi de extracţia unui dinte putred care nu mai durea. El oricum le ştie. apoi te-ai obişn it cu noua stare. ori El este compatibil cu toată lume a. Ţii minte . dar este cel consacrat.independent de starea materială dotarea psihică . în această parte a energizării poţi transmite. eliminare. De curiozitate măsoară procentul de compatibilitate.. în funcţie de ce este nevoie să facă organul sau chakra respectivă. 24) şi „După credinţa voastră. când simţi că ţi-ai îndepli isiunea propusă: este momentul când eşti pătruns de undele benefice recepţionate de la cel pe care tocmai 1-ai ajutat. ^ Dintre greşeli. diminuare etc . spune: „I n numele Tatălui.). folosind ansa pe care ţi-ai instalat-o pe pupitrul de contro l de deasupra ecranului. Cu timpul. dar incomparabil m ai frumos. b) în ziua energizării persoanei respective. din totalitatea ajutorului pe care îl poate primi persoan a respeciivă. unul sau mai multe organe..). Mai spune: Doamne. Când a la formarea imaginii perfect sănătoase a omului. Nu-ţi fie teamă de p leme cum ar fi compatibilitatea energetică cu persoana respectivă. chiar dacă nu şi cel mai nimerit) acuză epuizare fizică.). cu cea 2000 de ani în urmă: „Toate câte cereţi. c) După ce ai terminat tot ce ai de făcut. chist. noţiune pe care am extins-o şi la unele mici acutizări de durere în primele săptămâni de energizări. cât la sută se datorează medicinii alopate (eventual detaliază pe specialităţ altor tehnici complementare de vindecare (acupunctura. energizează-i în plus una sau mai multe chakre. Nu te aştepta la rezultate imediate. adică pretinderea unor beneficii materiale (băneşti sau nu) de la pacienţi. revino în Beta. dă din Lumina Ta atât cât trebuie şi unde tr acestui om pentru însănătoşirea sa! . rugându-vă. spune-ţi mantrele de protecţie şi or. Asta a spus-o.să putem lua parte activă la formarea lucrurilor prin dorinţele noast re. În continuare. fie vouă" (Mt. al Fiului şi al Sfântului Duh.ve obţine un procent maxim de 90-95% (restul este întotdeauna partea Lui. două sunt cele mai frecvente: • Mercantili zarea. tumoare etc. 32 . Mulţi acuză chiar şi pierderi în greut nalizezi în amănunt cauzele respective. Mulţi „bioenergoterapeuţi" (scuză-m rmen.

• Convingeţi-vă că toţ i şi-au însuşit exerciţiile anterioare în ordinea dată şi le-au efectuat cu succes. în cel mai bun caz nu faci tceva decât să îi dai cu dreapta energia la benefică. iar un dar nu poate fi vândut! • Lucrul cu ambele mâini (cu excepţia tehnicilor de tip Reiki). să eviţi nişte disc cipiale cu cei care nu şliu altceva în afară de. nu este nevoie să lucraţi împreună. 8). Cu cai aveţi mai multe detalii. Mai mult. vârsta. ci eventual le-am dezvoltat pe cele* avute printr-un curs sau mai multe de specializare. curăţiţi pe cei leproşi. Nu-i normal să te resimţi după o asemenea şedinţă? Dacă îţi trec stânga pe emisie.. deşi nu acţionezi medical. Rec omandarea este făcută ca să eviţi cozi interminabile în faţa uşii tale. în Capitolul 10 veţi găsi un exemplu privind modul are a unei şedinţe de diagnosticare. Ţi-am spus despre cele două chak re din palme: cea din stânga având poziţia normală pe recepţie. • Clari de la început că: nimeni nu vânează aplauze. ai nevoie de o a doua persoană. nici măcar cel ajutat nu este nevoie să afle.Se uită cele recomandate de lisus când şi-a trimis apostolii (nu că m-aş considera apostol . Pentru prima ocazie consacraţi cel puţin o zi întreagă! Fiecare să se pregătească şi să aducă cu sine cel puţin u cazuri maladive grave. nu are această suferinţă etc. Pe o parte a fişei treceţi (numele). adică să te reîncar ci! Şi asta încă nu-i totul! În privinţa grupelor sanguine ştii foarte bine că există patru e principale. Câteodată. O mică şi ultimă obse vaţie la acest capitol. iar cea din dreapta pe emi sie. din punctul de ere al Legilor Superioare. în (Mt. nefiind nici medici şi nici feţe bisericeşti. încât să fii capabil să diagnostic pă cum ai văzut mai înainte. cu atât vă ajutaţi mai mult colegii. Pentr u asta ai de făcut următoarele: • Formează un grup de cel puţin şase persoane serioase. deoarece prezintă riscul re oarcerii celuilalt în Beta. Lângă fiecare există câte un mic „întrerupător" prin care putem schimba sensul de lucr l lor. nu spune nimănui. întinzând ambele mâini spre cel pe care vrei să îl ajuţi. Lucraţi similar. iar la terminarea lucrărilor adunaţi-vă pentru studiile de caz. care încă nu acceptă această practică.. în dar aţi luat. Materialismul dialectic şi „ştiinţific"! 1 Cum să-ţi organizezi un grup de Autocontrol Cele prezentate până acum le poţi face şi singu . în cazurile în care este nevoie de a se lucra cu amândo uă mâinile. malefică. aşa cum ţi-am indicat. X. iar pe verso descrieţi cu cât mai mulie amănunie suferinţa (sau suferinţele). dar tot El ne-a trimis şi pe noi să-i ajutăm pe cei suferinzi): „Tămăduiţi pe cei neputin . de învăţare a alfabetului. îl dai peste cap. Pentru studiile de caz împărţiţi-vă câte doi. • Toate acestea trebuie efectuate într-un mediu pregătit cor espunzător: • Căutaţi-vă un loc liniştit. Atunci deja nu mai este nici o problemă. O atenţionare: îndrumătorul să nu fol ască expresii de tipul nu există. iar cu stânga să primeşti de la el en ia de suferinţă. De obicei cursanţilor li se recomandă ţinerea cât de cât mai ascuns capacităţilor lor. în timpul celor 35-50 de zile. Mulţi cred că es te mai bine să fie prezent cel pe care îl ajuţi pentru ca sa poţi să îţi pui mâinile pe el. precum şi de condiţii pregătite corespunzător. indiferent dacă celălalt este alături de tine sau peste Ocean. (Mt. deschide-ţi complet chakra VII ca pe o diafragma foto. VIII. dar de unde? Din propria ta energie. unde să nu fiţi deranjaţi. încercând să energizezi oricum probleme de incompatibilitate cu pacientul. uiviaţi pe cei morţi. sexul. 33 . de exemplu la eliminarea unei dureri. Deci capacităţile le avem în dar. pentru ca pe aici să poată El să-ţi trimită Lumina de care are nevoie c el pe care îl ajuţi. Ajutorarea de la distanţă funcţionează pe rfect. Peniru diagnosticare. pe demoni scoateţi-i. de redere. cel puţin pe teritoriul României. de exemplu în împingerea afa ră din organism a energiilor negative (cenuşii spre negru) ale durerii. Ţii minte ce a us lisus leprosului după ce 1-a tratat? Vezi. atunci cu ambele îi trimiţi energia benefică. 4). care doresc să înveţe împreună cu tine exerciţiile. în bioenergetică. faci mai mult rău decât binele pe care vroiai să-I faci. se pare că există vreo 23 de milioane de grupe! Adică vibrează pe o frecvenţă anumită. lele incipiente. ţineţi doar . gestul este inutil. ul nostru. asta pare a contraveni legii. Tocmai de aceea poate este mai bine ca să-ţi organizezi de la început un grup de studiu al Autocontrolului. localizar ea geografică a persoanei. în câteva luni poţi să ajungi la asemenea performanţe. Te epuizezi? Normal! Periodic trebuie să te pui la priză. Nici unul din cei care lucrăm bioenergetic nu cred că ne-am plătit aceste capacităţi.

mai ales dacă te-ai alipit unui grup necunoscut dinainte. cu cea subie ctivă (de obicei şomeră) -dreapta. ci doar că le-a reuşit m de experimentul. lisus Hristos. Nu te opri. Pol fi unii care nu pot lucra psihic în mod corespunzător în primele 5-6 experimente. iar împ cu Tatăl şi cu Fiul Său. deşi Ie foloseş că din primul tău an de viaţă! Cu atât mai mult ai nevoie de exerciţii pentru a obişnui cel ouă emisfere să lucreze sincron la comanda ta: emisfera obiectivă . nu te grăbi să aduci asta la cunoştinţa bolnavului! Numai medicul poate face asta.• Poate că vor fi unii care vor obţine rezultate mai strălucite decât ceilalţi. 34 . Dar de ce te-ai grabi ? • După ce toţi rezolvă bine cazurile de diagnostificar e. Aminteşte-ţi de imaginile parazite de pe ecranul mental. chiar şi pe cele din viaţa cotidi ană (nu doar pe cele provenind de la oameni sau organe în stare de suferinţă). de intuiţie şi. I. ajută-l pe b av să scape de ea tot pe această cale! Partea a II-a Paşi în Autocontrolul pentru avansaţi Ce am văzut şi am auzit. Sigur nu este nimic acolo ? Nu î spune executantului că greşeşte! În etapele incipiente. vă poate oferi un ajutor de neînchipuit. reluând cursul lângă voi sau cu ajutorul acestui material. Dia nostificare şi atunci ar fi treaba exclusivă a cadrelor medicale. • Va în ce mai bine până când vei simţi că poţi face asta şi singur. mai deosebiţi. din primele şedinţe de vizual izare ! O expresie punitivă din partea îndrumătorului poate provoca trecerea experimen tului într-un punct mort. cei mai lenţi devin cele mai bune mediumuri. întâlniţi-vă periodic şi rezolvaţi cazurile în sine. • Dacă el (ea) continuă antrenamentele. Dacă a întrerupt. îşi poate reî păta foarte repede cunoştinţele. 3-4) 13. • T eaba ta este să îţi dezvolţi capacităţile psihice în aşa măsură încât să-l poţi ajuta pe ac are în acelaşi timp este şi legală!).stânga. Recapitulare 13. Dacă maladia o sesizezi pe cale psihică. Cu cât devii mai sensibil. îţi va reuş e! • Poate vei avansa ceva mai încet. roagă-1 să se alăture grupulu i vostru. Eventual spune doar atâta: Se poate (dar eu nu ştiu nimic de spre asta). prima impresie. (loan. • Da că cunoşti pe cineva care a absolvit un curs de Autocontrol. În cel de-al doilea caz este vorba de percepţie psihică şi nu contravine nici unei legi! • Dacă sesizezi ceva rău. • Niciodată u folosiţi persoanele prezente pentru a fi cazuri de luat în studiu! • Este o diferenţă es enţială din punct de vedere juridic între aceasta şi examinarea de la distanţă a cuiva. lasă-ţi deoparte dubiile şi aruncă-te cu capul înainte în ceea ce faci! • Lasă-te condus de simţuri. mai fine vor fi semnalele pe care le vei recepţiona. ţineţi legătura în continuare. • Când tu eşti acela care faci diagnoza. de pre timente. • Ai răbdare! Dacă treaba astale-a reuşit altor milioane de oameni. înainte de toate: Nu încerca să dai explicaţii la ce găseşti! Nici nu spui: imposibil! În majoritatea cazurilor.1 Repetitio mater studiorum est Chi ar şi pentru a folosi în mod sincron cele două mâni ai nevoie de exerciţii. nu influenţa executantul! Desigur că ai dori ca să reuşească cât dar nu îl mai afută dacă îi spui: Ia vezi în spatele lui. vă vestim şi vouă. asta doar l început. vorbeşte fără întrerupere ! Baleiază corpul fără oprire şi spune ce acă tu eşti îndrumătorul. erorile îşi au originea în faptul diumul (executantului) se poticneşte de alte cazuri în loc să le examineze prin practi că. Nu înseamnă însă că ei sunt cei mai buni. Şi acestea noi vi le scriem. ca bucuria voastră să ie deplină. ca şi voi să aveţi împărtăşire ca noi. prima intuiţie este ce a corectă. dar de multe ori.

Aceasta reclamă practică şi sistem de lucru. d) Intri în co municare cu alţii. pe cel aproape de tine. c) Soliciţi ajutor Sfetnicilor în cazurile şi problemele mai dificile. îţi dai sugestii pozitive. Mâinile le merg precis la montar ea exactă a pieselor. conservată. Când eşl apabil să rezolvi practic orice problemă. al repet i. ţara. dar şi cu alt ele din viitor: a) Numărând rar de la 5 (sau 10) la l activezi Alfa. n) Foloseşti com unicarea subiectivă cu alţii. h) Foloseşti imagini mentale pen ru dezvoltarea memoriei. f) La trezirea de la ora optimă. Capacitatea subiectivă trebuie şi ea folosită. ţinând scule în mâini efectuează faze ale muncii cu precizie. te apropii de Cunoaşterea Absolută. nemuritor. Aşa cum muncitorul de la bandă a înv la şefii săi şi de la muncitorii mai vârstnici să-şi practice meseria.Poate ai observat muncitori lucrând la banda rulantă. locul de muncă. familia. g) Intri în Alfa. k) Foloseşti înregistrări magnetice în Alfa pentru programare şi întărirea programării existente. Spui o scurtă rugăciune de mulţumire şi. nu este altceva decât o faţă a Infinitului. j) T e programezi pentru tehnica privitului în gol. • Buddhismul spune: Uită-te la tine. Tocmai în acest sens. să aduci în ordine normală lucrurile imposibile. Poate cel mai important lucru este să te simţi onorat că te-ai cunoscut pe tine însuţi : îţi stimezi propriul corp. cine sunt eu?" Răspun sul este o linişte absolută. spaţii etc. dar fără a face astfel rău altora. am cunoaşterea absolută. îşi cunoaşte stăpânul. Când iei cunoşt a de care în mod normal nu ai de unde să ştii. m) Programezi repetarea condiţiilor optime de muncă din trecut. eşti omnipotent. iar pentru a folosi în mod corespunzător timpul pe care îl ai la dispoziţi îţi pun întrebarea: „Cine eşti tu?" Din cele învăţate până acum probabil că ai o formă sau s la aceasiă eternă întrebare a filosofilor. Hai sa încercăm o sinteză. fiecare în modul său. că Tatăl şi cu tine sunteţi ( Trebui sa fiţi) o singură persoană.2 Cine eşti tu? Din nou pentru diversitate îţi prop un o mică pauză. după mantra de revenire.. sunt omnipotent? în fond. Atunci nu este normal ca deja în această fază să te întrebi: „Sunt oare i nit. cu Sfetnici etc. p) Foloseşti dezactivarea stresului în câteva minute. 1) Foloseşti experienţa Sfetnicilor hemaţi.. s) La nevoie combini oricare dintre punctele de mai sus şi nu numai. tot aşa vei asimila todologia de învăţare a dezvoltării capacităţilor subiective.. ajuţi energetic cazurile în lucr u. lume a. • Creştinătatea spune: Lumea cerului este în sine. re în Beta pentru programare. • în Upanişade citim: înţelegându-ne pe noi înşine ul. te vizualizezi în funcţie d e necesităţi. o) Foloseşti selectarea rezolvării optime . Toate cărţile sfinte spun. trebuie să înveţi să le activezi şi să practici ce ra în care ţi se permite. • Hinduismul spune: Atman (cunoaşterea individuală) şi Brahman (cunoaşterea univer sală) sunt una. Miş e după dorinţă înainte şi înapoi în Timp. eşti în legătură aproape permanentă cu Inteli Superioară. ai una din formele Imortalităţii. i) Te programezi pentru tehnica celor trei degete. Spui mantrele d e protecţie şi ajutor. Te plimbi înainte şi înapoi în Timp vizualizând evenimente. Ti-am mai spus. Oricine ai fi. aceste capaci le au toţi în stare latentă. 35 . ani inserat în acest paragraf o recapitulare a cele studiate până aici. numărând de la l la 5. • Mahomed spune: Cine se cunoaşte pe sine. Toate a tea le-au putut învăţa doar prin practică şi exersare. r) Foloseşti un calendar mental pentru programarea în timp a unor evenimente. eşti înţelepciunea Buddha. Când eşti capabil s ectezi inteligenţa la o distanţă arbitrară. b) Vizualizezi cazurile primite. 18.

De acum nu ai zic slugi. 14. de la un capitol la altul îţi prezi nt lucruri tot mai surprinzătoare (în Alfa). să protejăm fauna pe cale de dispariţie. C m poţi explica dacă: • Un motor gripat cronic începe să-şi dea drumul. Este mult mai uşor să lucrezi pe nivel uman decât pe nivel animal ori vegetal.. N u este o treabă logică.Sa-ţi dau un exemplu: Un specialist defectolog de la o fabrică de motoare de avioane (sa zicem) care tre buie să fie un „bun" în meseria sa ca să poată rezista pe post. cel puţin.să faci stigaţia noaptea. L umea este plină de lucruri neterminate. Celul ele cerebrale sunt capabile să se acordeze cu alte celule cerebrale sau chiar cu m ateria anorganică. cel ce face rău n-a văzut pe Dumnezeu". iar apoi simptomul d spare complet? ' Din locul cel mai imposibil posibil apare cineva cu piesa de sc himb lipsă? • Corespondenţa pierdută apare totuşi a doua zi dimineaţa? • Un străin apare ex u obiectul de care ai nevoie? • în urma unei idei ce ţi-a fulgerat prin minte.Aş dori să stimezi acea Inteligenţă Superioară care te ajută. 1 1). ci binele. o pauză de respiro. Nu este „ştiinţifică". deci care este situaţia nevie care trebuie corectata. neuronii sunt capabili să învingă orice greutate.. (I 4) sau cele spuse de Sfântul Apostol Ioan: „Iubitule.15). dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. Trebuie să ne străduim să le terminăm. din când în ez câte o revenire la iemele elementare ca o recapitulare. Rezultatele. dar uita să semneze că El a fost acela care te-a ajutat. nu ai semnal de răspuns de dincolo de ocean ei c. dacă este conştientizat put ic în Alfa poate detecta defectele existente privind în gol spre motorul care tocmai se apropie pe bandă. (III Ioan. ei fiind programaţi cu predilecţie pentru supravieţuire. b) Mută imaginea puţin spre stânga. este mai bine. Vizualizează corecţia într-o fază incipientă. să controlăm armele nucleare. că sluga nu ştie ce face stăpânul său. definiţia accidentalului este: acea acţiune în care mâna ajutătoare a Inteligenţei Superioare intervine.3 Abecedarul muncii în Alfa După cum observi. probabil.. I. Vă vine să cre deţi? încercaţi şi veţi vedea! Tehnica privitului în gol o poţi folosi oricând în timpul zi că însă lucrezi cu obiecte neînsufleţite. fapt confirmat apoi de instrumentele electronice. nu urma răul. o simplă coincid rea mea. Iată ce ai de făcut dacă te-ai trezit la ora optimă: a) Vizualizează care este problema: motorul nu funcţionează. Nu se poate explica prin metodele clasice. să apărăm me conjurător (inclusiv faţă de poluarea mentală şi spirituală). Acolo însă unde miza este supravieţuirea. c) împinge imaginea şi mai spre stâng aţia acum este normală! Toate sunt în regulă. pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute". şi având în vedere că încă înveţi. te vor surprinde. 36 . iar lista o poţi continua a nesfârşit. (Ioan. Reaminteşte-ţi cele spuse de proorocul Isaia: „învăţaţi sa faceţi binele. schimbi tactica şi ai succes într-o problemă nerezolvată? Să începem iarăşi cu. Punându-mi aceeaşi întrebare următorul răspuns:„Voi sunteţi prietenii Mei.pentru început. tăm împotriva foametei.. XV. Cel ce face bine din Dumnezeu este. ci v-am numit pe voi prieteni.. 13.

mai bine să o scriem cu majuscule: Intelige nţa Superioară. în mâna dreaptă ţii o sacoşă de alimente (nu „coşul zilnic"). Această unitate o consider şi o numesc inteligenţă superioară. da ţinute sub control. la Banca Universa lă de Date • nmneşte-o cum vrei . orizontal.14. ci mai degrabă de acea unitate din care facem şi noi par te (vezi imaginea holistică a Divinităţii). planetelor. 14. factorul: „Aha!"şi „Evrica!". Creaţia. închide ochii. Editura Tehnică. din care putem scoate informaţiile necesare şi la care ne putem cupla în mod conştient în Alfa. luată în sensul clasic.3 Efecte măsurabile ale imaginilor mentale Îţi propun un exerciţiu simplu: întinde mâinile în lată. Acum fizicienii încep să descopere lumea subatomică. F. organismelor şi lucrurilor separate. Expresii ca: Nu doresc as ta. sistemelor solare. diferenţe. a relaţiilor reciproce. Deoarec se pare că prin emisfera dreapta ne cuplăm la Inteligenţa Superioară. în toate aces te institute şi nu numai în ele se fac cercetări prin care se încearcă cuantificarea prin metode fizice a energiei mentale. Credinţa şi aşteptarea au dat forţă dorinţei. lasă în afara at nţiei străfulgerări instinctive ale presentimentului. Deci. De aceea nici nu sunt reale. Este o energie creatoare. Simte-i greutatea! De încheietura mânii stângi leagă-ţi un b n roşu plin cu heliu. o ţin decuplată. unitatea de bază.şi are o mulţime de denumiri . credinţei şi aşteptării Dorinţa. Energii creatoare 14. când ambele emisfere cerebrale lucrează î mod sincron. credinţa şi aşteptarea sun te care reflectă sentimente. 37 . Şi în urma de fizică s-a ajuns la concluzii asemănătoare. când vorbesc de Inteligenţa Superioară. a interdependenţei. atunci va desco peri cât de curând şi sursa ideilor creative. Aşa numitul brainstorming este o activitate de asemenea a emisferei stângi. Puterea dorinţei.. Ea este lumea energiei . cu atât mai mult începem să înţelegem proces de creaţie. Oricum ai numi această energie . Nu cred etc. se p re că în Alfa se realizează legătura dintre noi şi această inteligenţă supremă. nu pot fi fotografiate sau măsurate. analize. şi aşa pare a fi în realitate! Nenumăraţi cercetători se ocupă cu studierea acestor s imente. Simte cum te trage în sus! După un minut deschide-ţi ochii şi priveşt -ţi braţele.şi deoarece în Alfa ambele emisfere lucrează la fel. Lite ratura de specialitate bazată pe asemănări. 1995) afirmă: „Unitatea de baza a Universului nu este doar caracteristica principală a existenţei mistice.ea rămâne tot aceeaşi. autorul cărţii The Tao of physics (Taofizica. Dacă şi fizi ca modernă a descoperit că nu suntem tocmai atât de izolaţi cum credeam. o amplif iar cred îi dă puterea necesară. trebuie să ţii cont că nu est ba de ceva din afara noastră. şi întruc ea încă mai aparţine conceptelor religioase. Oare? Dorinţa a născut toate creaţiile umane de pe acest pământ. concluzii. este o activitate primordială a emisferei stâ gi. aştept o întăreşte. fizician la Universitatea Be rkeley din California. Expresia doresc o cuplează. Să nu amin c decât întâlnirile bianuale ale Societăţii de cercetări psihotronice (Association for Psyc otronic Research) din SUA sau cercetările efectuate la Institutul pentru ştiinţe noeti ce {Institute for Noetic Sciences). Această sursă provine în mod legic şi logic. caută să le cuantifice. să le măsoare impactul în realizările cotidiene. ci şi cea mai importantă descoperire a fizicii moderne". Mitchell sau Instit utul SRl (de data asta este acronimul de la Stanford Research Institute) cu sedi ul îh Palo Alto California sau Institutul din Freiburg (Germania) etc. Sentimentele sunt subiective. creativităţii Cu cât efectuăm mai multe cercetări privi nd funcţionarea celor două emisfere cerebrale. Capra. l Sursa. fondat de cosmonautul E. de parcă ar reprezenta en eale. Prin Autocontrol nu faci decât să le dat puteri mărite. Optica apuseană de până acum privea Universu ca pe lumea galaxiilor.

au găsit doar cele două tum ori bine delimitate! Metastazele dispăruseră! 38 . iar atelierul a lucr at la modificarea aparatului încă o jumătate de oră! Şi aşa am reuşit! Mulţumită lor! încea . sub influenţa apei cu gheaţă mentalizate. dar nu uita: împreună cu medicina alopată şi cu voia Tatălui! Un exemplu din practică: est vorba de o femeie. iar când revii asupr a problemei soseşte şi răspunsul. metastaze care i-au atins şi coloana. Mă chinuiam cu tot felul de oglinzi. să-ţi devină consultanţi. Câteodată corectăm aceaslă mişcare fără să vrem. aproape uitat. Oricând dacă ai nevoi e poţi face să-ţi apară imaginea unei persoane pe care o stimezi. în scheme optice care mai de care mai complicate. deoarece (faţă de stângul) a reacţionat a greutatea coşului menlalizat. deoarece uităm de aceştia. în Alfa orice este posibil. Este un sentiment corec t. va fi mai rece decâ stânga. că parcă acesta ar fi răspunsul dat de tine. La un moment dat. Sute de ajutoare dezinteresate aşteaptă să le contactezi. Schema optică a aparatului modificat am trasat-o în cel mult o jumătate de oră.Pune acum cartea jos şi încearcă experimentul! Când îţi deschizi ochii. Iată un exemplu: într-un liceu s-a făcut un test de aplicare a mentalizării supra antrenamentului de baschet privind numărul de coşuri marcate din lovituri de p edeapsă. unul din braţe este obicei mai jos decât celălalt. că parcă tu a gura lui răspunsul. pentru a putea obţine o co mparaţie a acestora din urmă cu culoarea câmpului. Aproape uitas em de „ei". îl aveam sub masă. cu un cancer ovarian şi metastaze multiple generali zate în tot organismul. Poţi realiza imaginea u eg. alături de imaginea unui catalog cu etaloane de culori. un consilier de al cărui sfat ai nevoie în domeniul respectiv. Poţi avea senzaţia că parcă tu ai inventat. Ce ai spune în Beta ? Ma i mult ca sigur: imposibil de ajutat. Tragem singuri în jug. din senin. cu toate că cea de a doua nu a pus mâna deloc pe minge în această peri oadă!!! 14. DAR intrând în starea Alfa şi vizualizând numai lovi i perfecte. Acceptă-1! Totdeauna însă mulţumeşte-i înainte de a părăsi Alfa. Totuşi. 26 de ani. ci la un anumit interval de timp) când medicii au deschis-o. de obicei dreptul. mi-au venit în ajutor lansându-mi o întrebare s implă: „De ce nu modifici Dubosqul?". în cadrul studiilor pentru doctorantura căutam posibilitatea realizării unui dispozit iv care să proiecteze imaginea cromatică în culori a unui câmp acoperit cu o anumită cultu ră. a unui savant. Specialiştii (consilierii) reprezintă una d ntre posibilităţile ca prin ei să putem intra în legătură cu Inteligenţa Superioară unde su ocate toate cunoştinţele şi toate rezolvările problemelor prezente şi viitoare. Aceasta o o bţii punându-i întrebarea mental. După câteva minute revino şi compar le celor două mâini. chiar a unui personaj din istorie. ne chin im singuri pentru rezolvarea problemei. a unui consilier superior. O clasă a fost împărţită în două grupe: prima s-a antrenat fizic la sală aruncând cea de-a doua acasă stând în fotoliu.4 Sfaturile ajutătorilor dezinteresaţi Ţi-am prezeniat deja exemple unde a fo st indicat să chemi în ajutor specialişti care să îţi răspundă întrebărilor puse în plan su sta poate continua la nesfârşit. Intră în Alfa şi mental pune~ţi mâna dreaptă as cu apă şi gheaţă. Dreapta. Nu există maladie în care să nu poţi ajuta.5 Nimic nu este imposibil ! Ţi-am mai spus. Nu-ţi vor înainta nici o notă de plată! Tehni ocontrolului pas cu pas" te ajută să-ţi învingi programarea neuronilor tăi spre separatism ul căruia îi suntem victime în lumea materială. să le ceri sfatul. diafragme. prisme. drept pent braţul drept ajunge mai sus decât cel stâng. Colorimetrul Dubosq este un comparator folosit încă de prin anii 50 în determinări colorimetrice. după cea 40 de energizări (nu zilnic. După un timp cele două grupe au fost testate la sală. cutia lui. azi. antrenamentul în Alfa este tot mai des folosi! de sportivii d e performanţă. un specialist pe care îl respecţi. Pe plan subi ectiv ai posibilitatea să-i ceri sfatul în problema specială pe care o ai. golindu-ţi mintea pentru un moment. ţinut pentru un eventual muzeu al aparatelor de laborator. iar stânga într-unul cu apă caldă. Va trebui să elimini din gândirea ta termenul de imposibil. Singura pr oblemă este că deseori uităm această posibilitate deosebită. Mentalizarea. Ambele grupe au dat aceleaşi rezultate.

cu voia Tatălui Ceresc. Chopin etc) poate fi de asemenea drumul spre sănătate (drum cunoscut de altfel prin termenul de meloterapie . cancer de intestin gros. Treptat. atunci sentimentul negativ re rezintă păcatul. dar concludent: N. La fel si b ucuria. Dacă accepţi că un păcat atrage după sine o pedeapsă. De aici poţi trage o concluzie importantă privind fiecare tip de gânduri şi ce fel de efecte pot provoca în corp. Există şi terapia prin umor. fii nd convins că este suficient să schimbi definitiv în concepţia ta imposibil în posibil. mai liniştiţi. cele ce urmează. Schubert. Iarăşi ai tinde să zici acelaşi imposibil de rezolvai. iar boala .Un alt caz. digerând tot felul de asemenea materiale înlr-o cameră de hotel. nevenindu-le să-şi creadă ochilor: fără celule canceroase! Tangenţial îţi m nez că persoana respectivă lua în timp citostatice. plângi şi rezultatul es ai bine râzi!" 14. bărbat. Acum citeşte-o pe cea din dreapta. un sentiment negativ şi efectele negative ale sale asupra co rpului. Liszt. Te-ai bucura să fii aşa? Nu cred. Testându-se două grupe de copii dintre care una implicată într-o tehnică apropiată de cea pe care o studiezi (Mind-Control). Cousins din SUA a părăsit spitalul de oarece medicul nu îi dădea nici o şansă de vindecare. Ascultarea unei muzici plăcute (Vivaldi. întări ndu-li-se puterea ego-ului.6 Veselia terapeutică Nu este greu să se observe legătura dintr e o atitudine negativă. S-a tratat complet citind cărţi comice. 14. audiind înregistrări de spectacole c omice.pedeapsa.vezi SJ tabelul). o listă sumară a calităţilor ce se pol modifica prin Autocontrol. Mă opresc totuşi aici. ca uri provoacă efecte pozitive în organism. Iată. Puţin altfel int erpretată. 50 de ani. Citeşte ista din stânga.7 Dezvoltarea personalităţii prin Autocontrol O tehnică de o asemenea putere ca Autocontrolul nu ne permite să pierdem din vedere schimbările sufleteşti pe care le aduce după sine. Numai un caz să-ţi dau. o lege a lui Murphy îşi găseşte şi aici adevărul: „Râzi. As ta aduce mai mult cu ceea ce dori să devii. Şi totuşi. cât şi al altora. Calităţi diminuate Deschidere Emotivitate în drăzneală în societate Nervozitate Relaxare Autoacuzare Calm Ruşine (timiditate) Amabili tate Sensibilitatea Ia atenţionare Sociabilitate Crispare întrajutorare Agitaţie Bună di spoziţie Reţinere Compasiune închidere în sine Generozitate Rivalitate Pesimism Duşmănie Eg ism Calităţi accentuate Maturitate Calm Siguranţă de sine 39 . pe măsură ce dev ii tot mai rutinat în Alfa poţi constata şi direct. Bee lhoven. folosită chiar în cazul unor maladii grele. atât în cazul tău. după o rie de energizări starea s-a ameliorat mult. s-au constatat următoarele : • Practic toţi cei care au studiat Mind-Control-ul au avut diminuată labilitatea. dar abia de la începerea energizărilor le suporta perfect! Să-ţi mai povestesc? Ar fi foarte multe. iar după o a doua serie medicii i-au făcu t două biopsii. • Toţi practicanţii au devenit mai calmi. Era redactorul şef al revistei Satur day Review. propus pentru operaţie de an us contra naturii. respectiv râsul.

pentru altele activitatea emisferei dr eapte sau conlucrarea amândurora. în continuare.1 Rezolvarea unor probleme cotidiene Sigur te vei întâlni cu probleme generale. soluţionarea reciproc-optimă. Asupra comunică subiective vom mai reveni în paragrafele următoare. în cazul de faţă este vorba de acţi a în care înainte de a adormi intri în Alfa şi comanzi subconştientului să te trezească noa a la ora cea mai potrivită pentru programarea lui privind rezolvarea şi în viilor a ac eleiaşi probleme. • B) Pentru program rea optimă (cu cele trei degete) pe viitor. programează-te. pentru găsirea r zolvării optime. cu atât mai mult acestea devin caracteristici cotidiene. pe puncte. • Când îţi mai apare o problemă de tipul amintit.Pentru că te întâlneşti pentru prima dată cu termenul programare. intră di n nou în Alfa şi. • înainte de a adormi intră în Alfa şi comandă-ţi ca să te trezeşti la ora o programarea rezolvării problemelor cotidiene. Ca să obţii asia îţi programezi ca la unirea celor trei degete de la oricare mână. ' C) Cuplarea instantanee. • Spune în tine textul de mai sus sau unul similar adaptat problemei. Cu cât îţi foloseşti mai des zona Alfa. intră din nou în Alfa şi reia mental problema care te frământă şi caută-i rezolvarea. procedează similar cu cele descrise la paragraful anterior. deja programată a capacităţilor interio are (cerebrale). 15. doar atât de făcut: să unesc cele trei degete de. La trezire. doar uneşte-ţi cele trei degete! 15. De asemenea.Prin exerciţii cotidiene timp de 35-50 de zile. unde subconştientul lucrează mai activ zirea te va readuce în Beta. Pentru o rezolvare cu succes este importa ntă funcţionarea creierului într-o dimensiune corespunzătoare: pentru unele probleme est e mai propice activitatea emisferei stângi. Voi deveni deosebit de sensibil pentru înţelegerea informaţiei şi o voi putea utiliza imediat pentru rezolvarea problemei apărute. Spune mental: Dacă pe viitor mă mai întâlnesc cu o asemenea problemă. pro gramează-te să faci următoarele: În timpul zilei îţi sacrifici câteva minute în birou sau î alt loc liniştit pentru a intra în Alfa şi a te programa ca pentru rezolvarea probleme i să găseşti pe calea comunicării subiective.1 Programări de noapte 15. înainte de a adormi seara intră în Alfa şi programează-te sa te trezeşti la ora cea mai p trivită din noapte pentru rezolvarea acelei problemei speciale. Tehnici avansate în Autocontrol 15. şi tu vei începe să tinzi tot mai mult s pre coloana din dreapta.2 Rezolvarea unor probleme spec iale Pentru rezolvarea unor probleme speciale. • Uneşte-ţi cele trei degete de la oricare d in mâini. pr amarea este acţiunea psihică pe care o induci unui subiect (chiar de la distanţă). la oricare din mâini. creierul să înceapă să funcţioneze optim pentru rezolvarea probl i apărute. • Reador mi direct din Alfa. probleme ce pot apărea mai rar. adormi direct din Alfa.1. să ţi-l detaliez. în continuare. ce ur mează să se declanşeze la un anumit moment prestabilit. folosind tehnica celor trei degete. după care adormi rămânând în Alfa. în acest mod îmi voi cupla c apacităţile interioare. cotidiene. asta trebuie să faci: • A) Pentru programarea sim plă momentană. Deci . Noaptea când te trezeşti. atunci. • Când îe trezeşti a ora programată întră din nou în Alfa şi reia problema spre rezolvare. adormi direct din Alfa.1. 40 . de o deosebită importanţă. Acum ai posibilitatea să te autoprogramezi pentru rezolvarea tor. Deci. • Adormi direct din Alfa.

comunicaţia subiectivă poate fi neglijată. retrage-te într-un loc liniştit. 15. devenind a stfel capabili să putem relua oricând o informaţie stocată. Cerinţa de mai sus poţi să o completezi cu orice dee legată de tema care te frământă.A doua zi sau la sosirea zilei critice. Apoi decuplează-te câteva secunde. intră în Alfa d upă modelul cunoscut {numărând de la 5 sau de la 10 la 1). compar-o cu cea i eşită din selecţia anterioară. reuneşte-ţi cele trei degete.1. De data asta. de informaţie. Analizează problema şi din punctul de ve ere al celuilalt! Acum reia în tine că atunci când va sosi momentul (de exemplu al con vorbirii). până când epuizezi loate variantele.d. pe care apoi să o foloseşti la rezolvarea reală a problemei. 41 . Revino în Beta şi continuă-ţi munca. În fond. Din păcate alţii procedează de aşa viaţa ar fi o pauză de cafea de cea 70 de ani.3 Rezolvarea problemelor unice printr-o respiraţie cu inspi raţia adâncă Dacă înaintea discutării problemei nu ai timp să intri în Alfa sau nici un eve t concret nu se leagă de problema. selectează-le. Discută cu el ideile pe care le ai. Numerotează-le şi compară-le două câte două. La sosirea momentului discuţiei (de exemplu). Cea mai importantă învăţătură pe care tre o însuşeşti este aceea a capacităţii cu care poţi să obţii instantaneu cunoaşterea. Foloseşte metoda pentru programa rea ta sistematică. cu atât mai uşor poţi rezolva aceste probleme.a. informa luţia. unirea celor trei degete va aduce după sine faptul că toate capacităţile tale vor conlucra pentru obţinerea soluţiei optime pe care o vei exprima în cuvinte coresp unzătoare Ia momentul potrivit. iar când r la temă răspunsul optim va fi cel primit. iar ceea ce recepţionezi este sfatul. programează-te să obţii rezolvarea făcând o inspiraţie adân d l -2 secunde aerul în plămâni şi unindu-ţi cele trei degete.4 Cel m ai important lucru în rezolvarea problemelor În decursul vieţii mulţi oameni se străduiesc să îşi dezvolte cunoştinţele. Nu-î vorbi rire! Lasă-i şi lui timp să-ţi răspundă. Adormi direct.m. Pe plan subiectiv îţi cuplezi câmpul informaţional cu cel al special istului ales. subiective şi obiective. 15. Asta o poţi obţine punând deoparte (într-un alt se l creierului) ideea care te frământă. 15. Dacă apar mai m lte idei. este răspunsul specialistului. fără a mai reveni în Beta. expli e deosebit de simplă.1. Cu cât eşti mai do t. respectiv o informaţie necesară pe care însă nu am învăţat să o putem culege şi folosi în scopul rezolvării problemei pe c vem. cum este cazul cercetării sau a concurenţei între firme unde me reu trebuie să lupţi pentru menţinerea primului loc. Prin asta îţi cuplezi capaci de simţ. după modelul cuno scut dinainte (seara. Ce provoacă complicaţia? Pe cine mai poate ajuta? Cheamă-i pe cei implicaţi în proble mă şi „discută" problema cu ei pe nivel subiectiv.5 Activarea generatorului de idei Lucrezi undeva unde încontinuu este ne voie de idei creative. la momentul potrivit şi în avantajul tuturor. adică la pronunţarea hotărârii corecte. ce planifici să obţii. Analizează problema pe care o ai. Dacă ai şi o a treia variantă. după care revii din nou la ea: Ce să fac pentru a av ansa în temă? „Ce-ţi trece acum prin minte". Noaptea când te-ai trezit intră cât mai profund în Alf ege-ţi o personalitate din domeniu şi roag-o să ţi se alăture ca sfetnic. iar în locul ei foloseşte o altă tehnică de activare a mecanismului. să acumuleze experienţă. Cum? Astfel: Spu ne-i ce te frământă. Prin aplicarea Autoc ontrolul pas cu pas se dezvoltă activilatea ambelor emisfere cerebrale. Compară pe prima cu a şi întreabă-ţi sfetnicul care este mai bună. Fii sigur că informaţiile necesare vor ajunge la tine la momentul oportun. care te vor ajuta în luarea deciziei corecte. Pentru rezolvarea problemelor ce ţi le pune viaţa în faţă ai nevoie de tot mai multe cunoştinţe. iar problema se va rezolva într-un mod ava ntajos pentru toţi. ş.1. în Alfa). Seara înainte de a adormi intră în Alf şi programează-le să le trezeşti la ora optimă pentru programarea generatorului de idei.

2. din orice situaţie de pericol. să pot ieşi în starea cea mai bună de sănătate. iar colegul lucrează mult mai bine decât ţi-a fi putut închipui vreodată. nu se mai ridică probleme de muncă. 15. i se trezeşte dorinţa de a se apuca de lucru. reintră în Alfa. te poţi preprograma pentru a învinge inapetenţa de dimineaţă şi anume activând timusul conform celor de mai sus. uneşte-ţi cele trei degete şi ciocăneşte-ţi cel mult un a sternului. La ora respec tivă. Metoda însă presupune că ai deja suficientă pr actică în activarea zonei Alfa: a) înainte de a adormi intră în Alfa şi programează-te ca s trezeşti la ora optimă preprogramării împotriva lipsei de chef de dimineaţă. Seara. De la asta mi se corec ează instantaneu tonusul. Acumspune-ţi: în viitor. Seara. să-mi unesc ce degete de la mână şi să-mi ciocănesc pentru câteva secunde sternul. 15. intră în Alfa şi uneşte-ţi cele trei degete. cere-i din nou sfatul. ai un coleg întro groapă e ergetica sau care nu dă randamentul aşteptat. Adormi direct Alfa. Pentru asta trebuie să te programezi din timp sau prin metoda celor trei degete sau prin privitul în gol.2 Programări de zi 15. l Programării cu ochii deschişi După ce pr ogramarea de noapte merge corespunzător poţi trece la etapa unnatoare. b) La ora trezirii intră din nou în Alfa şi afirmă: Dacă mă simt abătut. fără chef. mulţumeşte-i pentru ajutorul at. 15. In cea de-a reia imagine. apărută tot din dreapta şi împingând-o complet pe prima dincolo de ecran pri n stânga. fără a mai ieşi din Alfa. în prima imagine colegul îşi face munca în mod neglijent. înainte de programarea efectivă pe c re deja ai învăţat-o. De exemplu. aceea a progr amării cu ochii deschişi prin metoda privitului în gol. intră î Alfa şi programează-te ca să te trezeşti la cea mai potrivită oră din noapte pentru a te p ograma în rezolvarea problemei pe care o ai în faţă. ci este suficient doar să priveşti în go imediat încep să se perinde pe ecranul mental imaginile programate. cheful de viaţă! c) Readormi direct în Alfa. după care (dacă e cazul). plictisit.1. Imediat acumulatorii ţi se vor reîncărca! 42 . zâmbeşte.6 Programare în caz de peric ol Se poate întâmpla să ajungi într-o situaţie neprevăzută de pericol. Retrage-te întrun loc ma izolat şi mai liniştit. ca să ajung tantaneu în Alfa. programează-t e prin metoda cunoscută să te trezeşti la ora optimă pentru preprogramare. îşi pierde timpul c fumatul sau cu băutura în timpul serviciului. O dată efectuată această programare. în cazul emplului dat. proiectează o imagine a lui cân deşi bând din băutura preferată. ori de câte ori apare pro lema în cauză nu mai este nevoie să intri în Alfa. Adormi. ori de câte ori într-o situaţie de pericol. în cea de-a doua imagine pe care o' pui în dreapta primeia şi pe care o împingi puţin spre stânga.în funcţie de care tehnica doreşti să o aplici). înainte de a adormi. înainte de a adormi. va fi suficient să privesc în gol (sau să-mi împreunez cele tr i degete ale oricărei mâini . Noaptea la trezire intră din nou în Alfa şi programează-te ca de câte ori apare problema respectivă s riveşti în gol şi să-ţi proiectezi pe ecran trei imagini succesive legate de temă.O dată la două-trei zile intră seara în Alfa şi programează-te să te trezeşti la ora optimă cării cit Sfetnicul ales.2.2 Preprogra marea tonusului de dimineaţă Iată o tehnică prin care. Când te-ai trezit. După asta adormi dire mai ieşi din Alfa. Tot Autocontrolul te ate scoate la liman. Astfel îmi voi putea folosi mai bine capacităţile pentru ca. am doar atâta de făcut: să încep să zâmbesc. încă de a doua zi po să te ajuţi activând metoda preprogramării din noaptea precedentă. î ne rele. indiferent.

Faceţi pace între voi! Îmbrăţişaţi-vă! Zâmbiţi-vă! Toate or umple de mi sentiment plăcut. iar schimbarea va interveni. Prin ciocănirea sternului pr ovoci vibraţii în timus şi ÎI activezi. Dacă poţi afla care este relaţia tensionată care „te bâzâ atunci poţi să te cuplezi pe cauză si respectiv pe rezolvarea ei. este mult mai ieft ină şi nu are contraindicaţii sau efecte secundare! Iată ce ai de făcut: a) Intră în Alfa p metoda cunoscută. iar soluţionarea „frecuşului" sufletesc va aduce după sine soluţionare elui fizic. Soluţionează pri mentale „frecuşul".2. O rezolva re de excepţie.4 Activarea timusului în programarea pentru eliminarea greutăţilor viitoare Paşii m ici aduc schimbarea (vezi dictonul chinez antic: „Orice drum de o mie de li începe c u un pas"). Acum pronunţă restul de mantre învăţate începând cu cea am mai sus. care îşi înce ză activitatea după trecerea adolescenţei (conform medicinii clasice). Dar pentru ca aceşti paşi să te ducă cu succes spre o schimbare trebuie să te programezi în Alfa. c) Acest timp poţi să îl foloseşti şi u rezolvarea unor probleme pe care Ie mai ai. la cea 4 cm sub capătul superior al acestuia. Ai provocat o schimbare. în mod normal te-ai întinde spre o fiolă de algocalmin sau alt calmant. În fond. După ce ai găsit cauza dă mâna cu persoana respectivă. dar se pare că joacă un rol coordonator. vei deveni mai energic. Abia acum pronunţă mantra de protecţie: azi mă simt mai bine decât ieri din to ate punctele de vedere. proiecteaz-o pe ecran. înainte de a te vedea perfect sănătos. b) Rămâi relaxat aici 3-5 minute. Câteva c nte despre timus. Dimineaţa la finele exer i cotidian când te-ai relaxat. de acum înainte. Practic toate stările de stres provin din relaţii interumane incorecte.5 Jos durerile de cap ! • Ai o durere de cap. pr i trece acum un sentiment de iertare reciprocă şi de Iubire. Este o glandă cunoscută şi sub numele de glanda copilăriei. îmbrăţişeaz-o! Simte cum ţi se normalizează legătura cu ea. pentr u care toate acestea trebuie să ţi le programezi: întâi zâmbeşii. pune-ţi întrebarea: D ce am această suferinţă a corpului? Lasă-ţi gândurile să zburde libere. mai pl in de elan. ai dizolvat un obstacol în drumul sănătăţii tal 15. după activarea zonei Alfa prin numărare de la 5 la l şi după pronunţarea mantrelor de protecţie şi de ajutor. care pot să-ţi provoace stres.3 Învingerea obstacolelor ascunse În cele ce urmează voi încerca să îţi dau posibilita de a smulge din rădăcini stresul care îţi dă peste cap sănătatea.2. Deci. Toate semnele duc la întărirea supoziţiei că prin ciocănirea sternul i stimularea timusului duce la normalizearea funcţiei unor organe. prin iertare nu faci altceva decât să învingi obstacolele ascunse din faţa sănătăţii tale. pune-ţi întrebarea: ce am această suferinţă în corp? După care. însă un rezultat mai bun obţi programezi în Alfa prin tehnica celor trei degete sau o altă tehnică similară. activând timusul. un cunoscut etc. un membru al familiei. iar prin aceast a se normalizează şi un nivel energetic maladiv de scăzut.2. Programarea o poţi face în legătură cu orice eveniment posibil să se întâmple î tor. dar şi preventiv faţă de stări nenominalizate. se poate obţine în cazul senzaţiei de succes garantat. îţi va apare imagi va. Este interesant ca relaţia ta cu persoana respectivă va începe să se normalizez e şi în realitate. Până azi nu prea se cunoaşte cu exactitate rolul ac ei glande. te-a apucat o migrenă rebela. Dar de ce? Ai Alfa la îndemână.15. îţi uneşti cele trei dege căneşti uşor cu ele zona timusului pentru câteva secunde. 43 . de exemplu. Se găseşte în dosul ternului. Se poate obţine această schimbare chiar şi în Beta. 15. lasă-ţi gândurile libere. Se pare că are un rol şi în reglarea a ltor glande şi organe. Dacă îţi apare o pers lor minţii. Asta o mutam programare.

. revino în Beta prin metoda cunscut ei simţi mult mai bine decât înainte! După ce-ai acumulat suficientă experienţă poţi activa şi cu ochii deschişi. cu palmele uşor în sus şi împinge durerea afară. b) Roagă-L pe Cel de Sus să-ţi dea din Lumina Lui atât cât are nevoie cel în cauză ş chide-ţi chakra VII complet. Timpul este prietenul meu. norişori albi pe cerul albastru. a frunţii. Acu m eşti într-un parc cu flori! Vezi florile! Ia una în mână! 44 .emisie. întoarce-ţi privirea în ub pleoape. Închide-ţi ochii. mă simt bine şi sunt sigur de mine. d) Mulţumeşte-l pentru ajutor şi rev în Beta.3 Tehnici de relaxare 15. 4. un câmp înflorit. Adună durer enuşie) de deasupra capului şi dirijeaz-o spre pământ. eliberează-te de tot ţi-ar putea stânjeni respiraţia.. a activa Al a este cea mai creativă folosire a timpului liber de care dispui! • Ca să poţi ajuta la în lăturarea durerilor de cap ale altora. de la pulpe până la degete! Exerciţiul până aici nu îţi i mult de un minut. Acu m imaginează-ţi valuri care mătură malul apei clipocind! Le auzi sunetul!. trei. Acum. îndreaptă-ţi sprânce Simte. piept. Relaxarea o adânceşti imaginând scene calme: o poiană verde lumin ată de soare. (pauză). (Unu. pune-ţi mâinile diametral opus la baza craniul ui celui în cauză. v oi fi perfect treaz. Dar ce efect are! Încearcă-l! 15. Inspiră acum adânc şi în timpul cât dai drumul încet la aer. împinge durerea (cenuşie-neagră) afară din capu l celui în cauză şi canalizeaz-o spre pământ. abdomen! Relaxează-ţi pe rând toate părţile corpului. Strânge-ţi pumnii.relaxarea pleoapelor. Acum picioarele.. 1. doi. Pr te pentru conştientizarea a ceea ce simţi la relaxarea fălcilor.. Numără rar de la 5 la l intră în Alfa şi relaxează-te. Când voi ajunge la 5 îmi voi deschide ochii... Realizează ce simţi în timpul acestei relaxări.. închipuieşte-te într-un loc paşnic ce îţ ce o amintire plăcută: grădina. astfel încât în final să cuprinzi întreaga circumferinţă a capului. Agentul stresant nu mai are nici o putere asupra mea!" Întregul exerciţiu nu durează mai mult de două minute. (in lucrurile în mână.. c) Cuplează-ţi întrerupătorul din palma stângă pe poziţia emis a dreaptă fiind prin definiţie pe emisie. Cei care se plimbă numai in Beta ar aprecia aceste câteva minute de visare ca o pierdere inutilă de timp. Când voi ajunge la 5 deschid ochii. 15. umeri. Simte relaxarea pielii capului. în parcare.. Stai câteva momente aici! Acu m spune-ţi: „De fiecare dată când mă relaxez astfel. c) Cu ajutorul Luminii care i ese din palma mâinii tale drepte . inclusiv de şireturile de la pantofi. ajung pe un nivel tot mai adânc al sub onştientului. Treci acum pe spate. mă voi s imţi bine şi mai sigur pe mine. Relaxează 1 de sus în jos. relaxat. îndreaptă-ţi atenţia spre gât.1 Două minute pentru învingerea stresului Meto da poţi să o încerci în birou. a) Intră în Alfa şi spune-ţi mantrele de protecţie ş jutor.oricare loc liniştit de c-u-e-ţi poţi aminti. Lucrează pentru mine. voi fi perfect treaz.d) Chiar dacă eventual ţi-a mai rămas o bâzâială în cap. malu l unei ape . mă voi simţi bine Şi sigur de mine.recepţie spre El. la l eşti perfect relaxa 5. 2. fotoliul preferat.. 3. Strânge-ţi dinţii. Acum număr de la 1 la 5 ... Noi însă ştim prea bine că dimpotrivă. Auzi ciripitul păsărilor!. palul. numără rar de la 25 la 1. Patru. a maxilarelor. ai tare! Relaxează-i. Repetă mişcarea a unghiuri.. (pauză). cinci (deschide-ţi ochii !) Suni perfect treaz. sub pleoapele chise priveşte uşor în sus.. b) Roagă-L pe Cel de sus să-ţi dea din Lumina Lui atât cât are nevoie cel în cauză ş chide-ţi palma mâinii stângi (a Eului) . un munte. oriunde ştii că nu vei fi deranjat. Ia-o în seri fectucaz-o de parcă viaţa ta ar depinde de ea (câteodată chiar aşa şi este!) O poţi încerca r dacă încă nu ai avansat prea mult în Alfa: Aşează-te comod pe scaun.2 Opt minute care îţi schimbă ziua Iată text care poate fi reprodus de pe o casetă sau poate fi citit de altcineva (cu exc epţia parantezelor): a) „Întinde-te comod în pat.3. în sus.3. a feţei. Relaxează-le! Fă acelaşi l cru cu gleznele.. d) Mulţumeşte-1 pentru ajutor şi revino în Be zul durerilor rebele poţi acţiona astfel: a) Intră în Alfa şi spuneţi mantrele de protecţie jutor.

conştientizându-ţi pe rând pulpe enunchii... Devin tot mai bun în domeniul clarviziunii. t mai bine decât mai înainte .. conştiinţa va funcţiona pe un nivel tot mai profund". 3. astfel provoci o mărire a fluxului sanguin în zonă. împingând imaginile de la dreapta spre sânga: Acum este o ra. mişcă imaginile spre stânga şi dă cond ).. pentru ca relaxarea să fie un proces rogresiv. Ţinând cartea aceasta în mână. Când ajungi la 5 deschide-ţ ii şi te vei simţi treaz.. apoi spre abdomen. 23.. care învinge toate greutăţile...Observă cât de catifelate îi sunt petalele! Simte-i parfumul! Vezi picăturile de rouă pe p etalele ei.. cum te relaxezi tot m ai bine! Când ai ajuns la l. gleznele... deoarece toate merg lin. energic! Ţi-ai încheiat ziua de muncă realizându-ţi toate câte ti l propus pentru azi. 14..3.. altora mai încet. 15. armonic. Pregăteşte-te pen tru terminarea meditaţiei ştiind că eşti în faţa unei zile creative. productiv. 2 1. • îndreaptă-ţi atenţia spre torace. Ori de câte ori îmi unesc trei degete de la oric are din mâini. 10. 19.3 Adâncirea stării Alfa prin relaxare musculară Unora le merge mai repede intra rea în Alfa. 11. Vezi un ceas în faţa ta care indică această oră şi împinge imaginea .... perfect sănătos. relaxat. Aceasta va aduce după sine o s semănătoare furnicăturii. deja începi să simţi relaxarea corpului.. Relaxeaz muşchii. care să îţi îndeplinea eşti un conducător capabil. 18. (pauză).... te simţi bine şi sănătos.spre cei din jur. datorată accelerării irigării sanguine a pielii capului..l.4. Ochii sunt deschişi.... 20.... eşti complet relaxat. Es te foarte bine... ve i cum economiseşti timp. Continuă citirea.. (dă un timp cu 2-3 ore mai târziu). singur.... îmi păs trez totdeauna calmul şi poziţia corectă. îţi iei micul dejun cu familia. relaxeaz-o!. 5.3. 22.. Conştientizează unde îţi îndrepţi atenţia.. Vizualizează-ţi în faţă ziua de azi. rezolvă toate problemele şi aju la orice ţel.. împinge imaginea şi mai spre stânga). Numără de la l la 5... Repetă-le mental după mine: De câte ori exersez astfel ajung tor mai repede şi mai profund în subconştient. b) Poţi ajunge la un nivel mai profund al conştientului numărând de la 25 la l: „Numără mental cu mine! Vizualiz ază numerele şi simte cum ajungi pe niveluri tot mai profunde. în cadrul lui ne îndreptăm atenţia succesiv spre diferite părţi ale corpului şi l elaxăm fizic treptat. se bucură de prezenţa ta! împinge uşor imagin stânga. deci efectuezi o activitate intelectuală. gambele.. efectuează acest exerciţiu.2.. între timp poate îţi va aluneca puţin cartea din mână. Acesta este începutul! Pentru mâine ştii deja ce ai de făcut pentru a 45 . Acum este ora. (pauza). 9. Deţii în mână toţi factorii de dec Relaţiile tale cu ceilalţi sunt de înţelegere şi armonie..... Reiaxează-ţi fălcile. Acest impediment însă nu-1 doreşte nimeni. Iţi voi prezenta acum un exerciţiu simplu care îţi va accelera relaxarea. Fii atent l a frunte.. .. labele şi degetele picioarelor.... (pauza)... închipuie-ţi cum avansezi de la o oră la alta.. N blemă.. Eşti la locul tău de muncă. 7.. odihnit. 17. (Spune cu cuvintele tale ce trebuie să faci la această oră).. 8.. Lasa-ţi limba să se odihnească comod. Te simţi bine... 12. (dă ora reală). mult mai bine decât înaintea e erciţiului . încă înai de numărătoarea inversă. De obicei începem din creştetul capului coborând de acolo pas cu p as.. Pe acest nivel al conştiinţei ideile pozitive păstrate în faţa ochilor mei sufleteşti sun benefice. urmează pas cu pas relaxar scrisă. conştientizează-i prezenţa. până la degetele picioarelor. 1. 16.. Acum vor urma câteva afirmaţii cu efect benefic pentru tine. (Continuă în paşi de o oră-două. 4. T ate sunt bine pregătite din timp.. Relaxează Relaxează-ţi spatele. Aşa să fie! Revino în Beta. apoi umerii. Simte-ţi pleoape ca pe nişte perdele umede. • Mergi mai departe. ca nişte diamante în soare . zona lombară.... astfel încât de mâine dimineaţă să poţi face exerciţiul fără ajutorul meu: • Îndrea reştetul capului. pielea capului. Vezi cum trec oţele... A trecut ziua de muncă. 24. Eşti treaz şi p in de viaţă! Radiezi! îi vezi şi pe ceilalţi. Nici nu e nevoie de el. braţele. Toate se derulează în regulă economiseşti timp.... Acum este ora... sprijin . 13... eşti treaz.6. • Relaxează-ţi ochii. toţi lucrează eficace. Numără rar: 25.. 5. 2. • Re ză-ţi gâtul. Când ai ajuns la 5 eşti complet treaz.reflectă curcubeul în toate culorile sale. Radiezi recunoaştere.. cu prietenii. te simţi excelent! " 15... (Vezi un ceas indicând aceaslă oră. (dă un timp cu oră-două mai târziu). Cu toate că şi acum încă citeş i.

de trei ori pe zi. Până când în locul senzaţ or datorate stresului nu poţi pune senzaţiile date de relaxare. Este cel mai bine ca exerciţiile să le faci dimineaţa după trezire. Aceasta însă nu înlocuieşte activita medicului curant. Prin aceasta interiorul conluc rează cu exteriorul în scopul vindecării tale. E l lucrează în sfera obiectivului. 15. 15. astfel: Pr l pas este aşezarea într-o poziţie comodă. iar astfel putem activa mai bine Alfa. El va constata doar că medicaţia prescrisă ţie este mult ma eficace decât în alte cazuri. un sentiment ele. intră în Alfa. chiar şi în cazul unei enţe medicale de excepţie. D in punctul de vedere al medicului. după masa de prânz şi seara înainte de culcare. 9faţa. 46 . pacientul ideal este cel relaxat fizic şi psihi c.4. Această etapă insereaz-o în programul de dimineaţă. Prin a ta îţi ajuţi fizicul să intre în echilibru cu nivelele energetice superioare ale tale. După ce ai luat medicamentul. cel relaxat profită la max imum de orice medicaţie. închiderea ochilor şi îndreptarea privirii în su b pleoape. Faţă de un pacient emoţionat sau stresat. Forţa ta mentală joacă un rol subiectiv în v indecarea suferinţei. o comportare. Tocmai de aceea îţi recomand ca în caz de boală să tri în Alfa pentru câte 15 minute. pop modifica şi aceasta.d. de gânduri vindecătoare. Al doilea pas este relaxarea fizică treptată iar abia după aceea începe numărăto rea de la 5 la l. nici nu este nevoie să îi comunici ce faci. cum îşi face efectul vindecător. Acţiunea sa este îndreptată spre nteriorul corpului unde s-a instalat boala. Să munceşti în echipă icul tău! Iată o lege de bază în vindecare! Dacă el nu are aceste deschideri. cel aflat în Alfa.2 Cum să-ţi ajuţi medicul ca să te poată ajuta? Medicamentul prescris de medic joacă un rol obiec iv în vindecarea suferinţei pe care o ai în corpul fizic. pe când tu în subiectiv. dar dacă nu i se diminuează emotivitatea nu vor dis părea nici cauzele apariţiei ulcerului.obţine relaxarea progresivă. Factorul discret care poate da peste cap echilibrul (bio)chimic din organ ism poate fi o stare de stres. nu poţi spera de la un medic decât un tratament al efectelor şi nu al cauzei. Deci starea sănătăţii tale. ea se va dovedi un m puternic în lupta pentru învingerea oricărei maladii.m. că ai mult mai puţine reacţii secundare ş. Nivelele interioare acceptă mai bine acum med icamentul. Vizualizeazăte cu boala respectivă. în aces mente de obicei suntem ceva mai relaxaţi. vezi cum ajunge medicamentul la ţintă. iar vindecarea se instalează mai repede.4 Autovindecare 15. Poţi diminua simptomele datora te unui ulcer la o persoană emotivă. depinde într-o foarte mare măsură de tine. iar prin aceasta maladia este atacată din două direcţii congruente! Este nevoie lotuşi de folosirea dimensiunii subie ctive? Dacă un factor nedecelabil clinic duce la dezechilibrarea organismului tău..a. Din punciul de vedere al sănătăţii.4.. Cu timpul. liniştea sufl tească. Iţi reco ca în cazul exerciţiilor de Autocontrol pentru vindecare să ai şi controlul medicului. Eventual po să îi spui după aceea cum ai colaborat prin autocontrol cu medicina alopată. credinţa în procesul de vindecare. relaxându-te pe măsură ce spui num erele 10 -creştetulcapului. chiar şi i intrarea în Alfa are efect vindecător. n u este de aşteptat ca să se obţină rezultate folosind numai o intervenţie din domeniul obi ectiv. iar vindecarea are loc mult mai repede.1 Autovindecarea nu ex clude asistenţa medicală de specialitate ! Cele trei elemente esenţiale ale oricărei vin decări sunt: încrederea în medicul curant. ci mai degrabă îl ajută la mărirea eficienţei activităţii sale. Pentru restabilir ea echilibrului este nevoie de relaxare. Pe măsură ce îţi însuşeşti tehnica Autocontrolului pas cu pas..

după care va trece în aşa măsură. aceste aşteptări devin tot mai eficace. Medicii se apropie încet. creierul tău începe să sintetizeze endorfine şi să le nalizeze spre locul împricinat. Un bărbat merge la medic. o poţi alina şi în Teta (de exemplu sub hipnoză sau anest zie generală). Există un dicton extraordinar de real: „Boala vine chemată!" Probabil că ţi s-a spus : „să nu stai în curent că răceşti". O menea acceptare transformă învăţarea într-un sistem de credinţă. Imaginaţia are de asemen a un efect de întărire la fel ca şi formarea imaginii şi conştientizarea rezultatului. le ia să zicem una la patru ore şi se însănătoşeşte. Numai încrederea în medic şi în efectul m mentului prescris şi-au făcut efectul (cunoscut sub numele de efect placebo). mirosul. există însă şi o metodă extrem de simplă pentru alinarea unei dureri direct ta\ Are efecte remarcabile în cazul durerilor cronice şi acute. cum ar mirosi a ta? f) Re ia după câteva minute etapele (a) .5 Metode spec iale de vindecare 47 . imediat poţi începe ciclul de 5 puncte (a . cât un flacon de l litru.e)! 15.4. Câteodată durerea este atât de veche. culoarea. Materializând-o. Dacă eşti în tratament a nu încetează.. dându-i volum. 1-au acceptat de decenii! Aveţi mare grijă: • De la aşteptările cu caracter negativ ne îmbo năvim. încât nici măcar n-o mai poţi localiza! Nu este nic matorie în toată treaba aceasta. încât o considerăm pr ietate personală. cât o cisternă de cale f erată etc? c) Dacă durerea ar avea culoare. repetă ci clul. g) Dacă mai persistă." O durere cronică este deja un obicei. dar tot mai mult de momentul în care vor accepta total că mentalul nostru este capabil să modifice starea corporală. devenind obiectivă. formă. imediat devine obiectivă. b) D i căuta un container pentru durere. Are un efect fortifiant dacă noi spunem sau îi auzim pe alţii spunând. cumpără pastilele pre scrise. (Era un doctor priceput!) Şi tu îţi poţi pune psihicul la lu ru. iar prin asta te ajuţi pe tine însuţi şi pe alţii în aceeaşi măsură.15. Faptul că o poate strica. dar ci sunt ţinuţi în şah de sist tău imunitar.. • Aşteptările pozitive ne însănătoşesc. De ce să suferi? Scapă de acea credinţă şi aşteptare că neapărat trebuie să ai dureri! Termină cu ob Dacă ai vreo durere. volumul. iată ce ai de făcut: a) Indică cu degetul arătător spre locul dureros. a ta cum ar fi? d) Dacă durerea ar avea gu st.3 Atragerea bolii prin antncompătimire Cei care se tot gândesc la o boală. cei care se autocompătimesc. gustul. îi dăm şi un titlu alizare: „Durerea mea de încheieturi. este deci afacerea emi sferei cerebrale drepte. Data următoare stând în cu orită acestei credinţe contezi pe apariţia răcelii.4 Alinarea du Beta Poţi alina o durere în Alfa. Ambele procese au loc cu aceeaşi eficacitate nfluenţe fortifiante. Durerea este ceva subiectiv. cei ca re cred că au făcut „ceva" care îi va îmbolnăvi. într-adevăr î oala.(e) şi observă ce schimbări au avut loc între timp. medicu l a prescris un medicament neutru. dar ştia că sarcina de vindecare o va duce la bun sfârşit psihicul pacientului. 15. cât o damigeana de 20 de litri. a ta ce gust ar avea? e) Dacă durerea ar avea miros. în a ce priveşte locul." Ca să complicăm şi mai mult. Pacientul merge la farmacie. iar afirmaţia asta ai contabilizat-o ca pe un fapt.. ce capacitate ar trebui să aibă: cât o cutie de cons erve.. Ceva în acest sens.4. Continuarea poveştii o cunoşti: o altă când stai din nou în curent îţi întăreşti corelaţia cauză-efect. Mentalul tău poate în aceeaşi măsură să dea frâu liber sau să înfrâneze siste r. după care i se prescrie un medicament. Prin durere. I se face anamneză (datele privind evoluţia suferinţei sale). corpul ie atenţionează că zona respectivă are ceva care nu este în regulă. Medicul nu i-a găsit nimic mal în reţetă i-a prescris doar tablete de dextroză. culoare etc. spunând: „Durerea mea.. eşti mai convins că răceşt a! O ai! Eşti permanent înconjurat de bacterii şi viruşi.

15.5.1 Metoda manuală speciala de vindecare Pentru a învăţa aceaslă metodă manuală specială buie să înveţi să-ţi vibrezi mâna la o frecvenţă de cea 10 Hz {10 vibraţii pe secundă). Ast ersa pe o suprafaţă plană, cum ar fi: o masă, o noptieră, o banchetă, o bancă din parc sau priul tău genunchi! Ţine-ţi mâna astfel încât planul să fie atins doar de vârfurile degetel o să vibreze fără a îndepărta degetele de pe suprafaţă. Uită-te la secundarul ceasului şi n ile. învaţă să menţii frecvenţa la 10 Hz. Această tehnică a mânii vibratoare îl ajută pe vi apeut, bioterapeut, bioenergoterapeut) ca atunci când îşi vibrează mâna cu această frecvenţ ierul său să primească semnalul care îl ajută să funcţioneze la l O Hz, iar atunci câmpul l ergetic, aura însăşi începe şi ea să vibreze la aceeaşi frecvenţă. Dacă o altă persoană aju energetic, începe şi ea să vibreze sincron. Când ai învăţat vibrarea mâinii, poţi să aplic ţi le prezint asupra altora! Pune-ţi mâna dreaptă cu vârfurile degetelor deschise în evant i pe partea stângă a capului prietenului pe care vrei să îl ajuţi iar mâna stângă pune-o si pe partea dreaptă. Degetele desfăcute nu numai că permit o acoperire mai mare a supra feţei, ci emană şi mai multă energie! In momentul când i-ai atins capul cu degetele, roagăsă-şi închidă ochii, iar tu inspiră adânc, reţine aerul în plămâni şi începi să îţi vibrez puţin aplecat. Prin reţinerea aerului şi vibrarea mâinilor încearcă să-ţi reaminteşti senz xării. În acelaşi timp, ia seama că prin aceste vibraţii vrei să opreşti cauza unei problem e sănătate a celuilalt. Gândeşte şi transmite asta! Continuă vibraţia atâta timp cât ţii ae îndepărteazâ-ţi mâinile de pe capul celuilalt înainte de a expira aerul. Deschide-ţi ochii reacă-ţi împreună mâinile până când respiraţia ţi s-a normalizat din nou. Prietenul să îşi hii închişi. După normalizarea respiraţiei, reia operaţia. De data asta pune-ţi degetele mâ stângi de o parte a locului în suferinţă, iar cele ale dreptei de cealaltă. Repetă vibraţi cât îţi ţii respiraţia, întrerupe când simţi nevoia de a expira. Freacă-ţi uşor mâinile pâ a ritmului respirator, după care reia vibraţiile în zona capului. În cazul în care problem a este chiar în zona capului (de exemplu o migrenă rebelă), prima etapă efectueaz-o stând î faţa pacientului. Pasul al doilea efectuează-1 situându-te în spatele lui, dar de data asta vibrarea să o faci cu plămânii goliţi de aer, după care terminarea o faci din nou spr e faţa lui, cu plămânii plini. Vibrarea cu plămânii plini o numim intervenţie pozitivă, iar a cu plămânii goliţi de aer, intervenţie negativă. Aceasta din urmă se face doar în zona ca ui şi la spatele prietenului! în timpul procedurii trebuie să fii relaxat şi să ai în minte că scopul intervenţiei tale este ca mentalul tău să corecteze cauza suferinţei! Vibrându-ţi ile cu frecvenţa de 10 Hz obţii un efect anesteziant şi sterilizator. Dacă lucrezi la o rană deschisă, fă vibrarea deasupra acesteia închipuindu-ţi în acelaşi timp că sângerarea s , iar rana se vindecă! Pentru a întări efectul gândurilor spune cu voce tare; Nu mai est e durere, sângerarea s-a oprit! Durerea şi hemoragia au încetat!. 15.5.2 Metoda standa rd Relaxează-te, după care indică cu degetul arătător al mâinii drepte spre palma mâinii st cel puţin de la 30 de cm distanţă! Astfel nu ai cum să simţi cu stânga căldura mâinii drep cum mişcă-ţi încet mâna dreaptă în sus şi în jos, în cercuri etc., fără a înceta indicarea ul arătător, în stânga vei începe să simţi ca şi când ceva s-ar plimba în sus şi în jos sau iorul ei! Este efectul energiei emise de dreapta. Ai uitat ce ţi-am spus: Dreapta emite şi stânga recepţionează? Este aceeaşi energie ce o trimiţi mental sau direct. Iţi mai un exerciţiu: aşează-te comod, relaxează-te, într-un fotoliu, închide-ţi ochii, freacă-ţi ele una de alta şi apropie-le încet. La un moment dat vei simţi parcă o rezistenţă ce ţi se une apropierii lor. Depăşeşte-o şi continuă mişcarea foarte lent. Apare o altă rezistenţă l re. Nu simţi altceva decât trecerea de la un corp energetic la altul! Revenind la en ergia pe care ai simţit-o în primul exerciţiu: după cum ţi-am spus, o poţi emana direct, cu mâinile corpului fizic sau cu mâinile Eului. Iată cum să o foloseşti practic. Să presupunem că un prieten are o criză de lombalgie. Activează-ţi cele două chakre secundare din podul palmelor prin frecarea uşoară a lor, după care închide ochii, roagăL să îţi dea din Lumina are nevoie cel din faţa ta şi deschide-ţi palma stângă în sus (recepţie). 48

Apropie dreapta (emisie) cu palma oblic în jos de zona bolnavă şi dizlocă durerea (cenuşie -neagră) cu Lumină. Mişcă încet mâna şi vizualizează cum durerea este înlocuită de Lumină ş hiţită de pământ. Metoda se aseamănă puţin cu perierea aurei, dar este mult mai eficientă. 3 Sugerări în Alfa - comenzi mentale Ţi-am mai amintit că, atunci când încerci să ajuţi de stanţă un prieten în suferinţă, poţi să îi trimiţi şi unele comenzi. Astfel, în cazul unor sturi, tumori etc., trimite-i comanda resorbţie sau eliminare, după cum e cazul, în fo nd ce se întâmplă? Probabil ştii că toate procesele biochimice care au loc în organism sunt reacţii reversibile, cu dublu sens. în funcţie de condiţiile pe care le oferă organismul, reacţia are loc preponderent într-un sens sau altul. Ori fonnarea unui chist, a unui nodul, a unei tumori sau metastaze se datorează condiţiilor ce i le-a oferit chiar cel în suferinţă. Atunci de ce acesta nu ar oferi condiţii pentru reacţia inversă? Vei obse va că nu numai teoretic este posibil; chiar şi în realitate procesul se va opri din ev oluţia sa, iar apoi va începe treptat să dea înapoi aproape insesizabil, dar cu efecte p alpabile, de obicei într-o lună, două. Tocmai de aceea rog întotdeauna pe cei pe care îi a jut să mă contacteze peste î -2 luni pentru a mă ţine la curent cum evoluează, în cazul uno itiaze procedează similar, dar de data aceasia ajută-1 să ofere condiţii pentru dezinteg rarea pietrei (pietrelor), comandându-i mental: dezintegrare până la molecule. Şi fii co nvins că procesul va începe imediat. Lucrezi pe o glandă endocrină cu funcţionare defectuo asă? Ajut-o să-şi reia funcţionarea corespunzătoare prin activarea mentală: activare sau hi ofuncţie după caz, iar glanda (ca orice organ sau organism ascultător) ţi se va supune! Exemple ar fi nenumărate, dar în fiecare caz hi eşti acela care vei găsi comanda corespu nzătoare (mai precis, ţi se şopteşte). 15.5.4 " Teleconferinţă"subiectivă Pentru început, t e să mă adresez emisferei tale cerebrale stângi. Dacă cele ce le voi spune nu le încadrez î limite logice, emisfera ta stângă va bloca folosirea lor. Iar aşa, ai rămâne mai sărac cu n instrument important de comunicaţie. Drumul parcurs de la semnalele de fum ale i ndienilor până la mijloacele actuale de comunicaţie a fost lung. Prin intermediul sate liţilor putem comunica cu întregul pământ. Dacă asta ţi-aş fi spus-o cu o sută de ani în ur zis că sunt dus cu sorcova. Crede-mă, nu sunt nici astăzi puţini cei care reacţionează de ceeaşi manieră ca mai sus la cuvintele mele: „întră în Aifa, proiectează-ţi pe ecranul ment aginea prietenului care trăieşte pe cealaltă parte a globului pământesc , vizualizează-1 cu ochii sufletului, explică-i ce trebuie sa facă" . La nivelul cunoştinţelor actuale ale f izicii comunicarea la distanţe foarte mari pe cale mentală este o concepţie greu de îngh iţit, iar digestia este îngreunată şi mai mult dacă energia folosită nu este alta decât ene a psihotronică a emisferei cerebrale drepte, energia conştientei. Neuronii creierulu i unui om se acordează cu neuronii creierului altuia, indiferent de distanţa fizică ce îi separă. Prin ce? Prin vibraţii! Ţii minte experienţele lui C. Backster legate de plant e şi modul în care detectorul de minciuni -poligraful -- le-a înregistrat comunicaţiile? Aceste cercetări le-au dezvoltat mai apoi japonezii, reuşind să pună la punct un dispoz itiv capabil să înregistreze comunicaţiile la nivelul plantelor. Într-o zi, savanţii, plecâ d în pauză de masă au lăsat instalaţia cuplată şi orientată spre cer. Reîntorşi, au găsit o care le-a demonstrat că a avut loc o comunicare la nivelul plantelor. Rotind disp ozitivul orientat tot în sus, au găsit mai multe direcţii de unde s-au obţinut înregistrări e din eter la nivelul plantelor. Pe ei acest fapt i-a surprins, dar pe noi cei i mplicaţi în Autocontrol, nu. Noi ştim că oamenii sunt capabili să comunice la distanţe de n chipuit (în Alfa). Atunci plantele de ce nu ar fi? Noi facem asta în fiecare zi. Şi av em chiar unele dispozitive deosebit de simple care ne ajută în aceste comunicaţii pe d istanţe inimaginabile în Beta. « Ar fi aici foarte multe de spus; ar însemna încă o carte! em totuşi să stipulăm meritele deosebite ale colectivelor coordonate de Mărioara Godeanu pentru care viaţa ei a fost şi este şi va fi „Lumea minunată a plantelor". Nu vi se pare un titlu frumos pentru o viaţă de om? 49

Am rostit cuvântul om? Atunci este musai să spunem măcar două cuvinte despre OMUL care a fost (pentru noi şi mulţi alţii este): ing. Popa Valeriu, Nenea Omul - cum îi spuneau c ei mulţi vindecaţi de ei înşişi dar prin el, Nea Valerică, Domnul Inginer, Domnul Profesor, Vaier pentru cei mai apropiaţi sufleteşte; nominalizat pentru OMUL anului 1997în Ameri ca! Ei bine, Valer împreună cu Mărioara şi un colectiv au realizat un aparat care înregist rează şi redă în frecvenţele audiţiei umane „şoaptele, vorbele şi vaietele plantelor"! Dacă plânge o plantă care este doar vecină alteia pe care se face experienţa! Vai, vai, vai! Ţi se rupe inima în bucăţi ca şi un pahar de cristal care cade şi se frânge! » (N. Red.) T omunicarea subiectivă are şi limite. Emisfera dreaptă te cuplează cu lumea nematerială, în umea subiectivă nu există Spaţiu sau Timp. Cu alte cuvinte, comunicarea subiectivă se in stalează instantaneu, fără a fi influenţată de distanţe. Poţi comunica pe cale subiectivă c eva din Honolulu? Da, poţi! Poţi comunica cu ei la fel cum ai comunica cu cineva din aceeaşi întreprindere cu tine. Emisfera dreaptă nu a fost creată însă pentru a înlocui emi ra stângă, ci pentru a-i fi pereche. Comunicaţia subiectivă nu o înlocuieşte, ci o complete ză pe cea obiectivă! Ea trebuie întotdeauna să ajungă la destinaţie. Există însă şi excepţi ire ele le şi cunoşti sau cel puţin le intuieşti. Astfel, dacă nu discuţi de la egal la ega cu cineva, dacă îl critici, dacă asculţi incorect situaţia, comunicaţia subiectivă se într . Şti i că trebuie să discuţi ca un politician: nu să te zbaţi să se afle cine are dreptate i care este adevărul. Asemenea rezolvări trebuie să ţinteşti să fie avantajoase pentru cei mplicaţi. Acesta este limbajul domeniului subiectiv. Dacă toate acestea le vei urma şi în detaliile obiective, atunci ele se vor încadra şi mai bine în imagine. Mai există o ex cepţie. Dacă masa informaţională a emisferei stângi o treci în comunicaţia emisferei drepte egătura se întrerupe. Imagini nenumărate, foarte multe date, formule, programe, timpi; toate astea sunt materia brută a emisferei stângi, în loc ca toate acestea să le preiei pe nivelul tău (de altfel, să rămâi în Alfa şi să te gândeşti la cele din Beta este foarte l), foloseşte-ţi Alfa pentru a comunica generalităţi despre importanţa acestor informaţii ş espre faptul ca respectiva persoană să le ia atent în grijă când vor ajunge la el. Dacă ai erca să vorbeşii pe nivel obiectiv în mod subiectiv, de asemenea te-ai ciocni de dific ultăţi, închipuieşte-ţi şeful la care ai intra şi i-ai spune: „ Trebuie să cooperăm mai str a transforma în bine lumea în care trăim". Probabil s-ar gândi că ai nevoie de un concediu medical mai lunguţ... Comunicaţia subiectivă pretinde o metodică proprie, la fel ca şi ce a obiectivă. Cu toate ca aceste metode diferă, ele constituie podul peste diferenţele celor două emisfere. Diferenţele pot consta în: - părere, - poziţie, - interes.

15.5.5 Oprirea unei hemoragii În cazul unor accidente cu răniri şi hemoragii, scurgere a unei anumite cantităţi de sânge este necesară pentru dezinfectarea rănii. Daca însă hemor a nu se opreşte, este bine să cunoşti metoda de oprire a ei. S-a întâmplat nu o dată ca în rurgie să nu se poată obţine oprirea unei hemoragii prin metodele medicinii clasice. S -a încercat folosirea hipnozei în asemenea cazuri. Chirurgii (şi poate chiar şi hipnotiz atorul) au constatat atunci cu stupoare cum hemoragia devine simplă picurare, după c are încetează complet. Iată însă ce ai de făcut chiar tu dacă ţi se întâmplă să te răneşti irea hemoragiei: A. a) Intră în Alfa. 50

Iată una din ele: a) Intră în Alfa. c) Revino în Beta. în cazul unei litiaze renale. Simte-o tot mai rece! Acoper -o cu gheaţă pisată. ai mai multe posibilităţi. cum sunt cele care se pun la pătuţurile copiilor.6. dacă în cazu inichilor ambii sunt atinşi sau doar unul. Nu uita în acest caz oseşti un adeziv sau o sudură pentru a întări lipitura. Bolile vase lor sangvine Pentru acest caz foloseşte-ţi din plin capacitatea de realizare a imagi nilor pe ecran! Astfel.1 Rezolvarea problemelor de coloană vertebrală Un a din problemele cele mai frecvente cu care te poţi întâlni sunt cele datorate suferinţe lor coloanei: discopatii. la arterite. B. Mulţumeşte-I pentru ajutor şi revino în Beta. du pă care fă corectarea de rigoare printr-o tehnică sau metodă deja învăţate. Constată dacă este vorba de o piatră sau mai multe. indiferent că s nt interioare sau exterioare. între timp sugerează mental: dezintegrare molecule. Mă întrebi: Cum ma eu sunt cel care lucrează? Atunci cum stăm cu afirmaţia ta de mai înainte cu ajutorul şi autovindecarea? Realitatea este că tu fiind în Alfa îi transmiţi bolnavului ce are de făcut pe cale subiectivă. 51 . C. datorate în cele mai multe cazuri unei deformări a coloanei şi presării pachete lor de nervi sau a cartilajelor dintre vertebre. O altă posibilitate ţi-o ofer ehnica celor trei imagini.5). medicul este primai Dar încearcă.. b) Coase rana. iar organismul lui recepţionând emisia se conformează şi se pune e lucru. pe care deja o cunoşti. „elasticul" se va lungi atât cât să permită „biluţelor" să se rearanjeze în poziţii corecte. indiferent ce tehnică foloseşti. dirijându-le spre ieşire. Astfel. Faci cam acelaşi lucr e care îl face şi medicul pe masa chirurgicală. d n Alfa în modul cunoscut (1. Pentru accelerarea vindecării rănii. Nici nu este absolută nevoie să ai cunoştinţe de anatomie foarte amănunţite. Oricu subconştientul respectiv ştie mult mai bine decât oricine altcineva unde este suferinţa şi ce are de făcut. Care anume? Deschide organul respectiv şi ia pe rând pietrele între degete fărâmiţându-le. diferite suferinţe care mai de care mai neplăcute. lombalgii etc. întinde vasul de sânge respectiv pe toată lungimea trase ului său. Când ai terminat cu toate pietrele închide organul la loc şi spală cu apă rezidu rile obţinute. nu lăsa niciodată un om în deznădejde. Apucă partea de jos a j ucăriei (triunghiul format de osul sacrum) şi trage puţin de ea. În cazul varicelor. nu-i trebuie decât un mic ajutor. împinge cu Lumina du rerea afară şi readu la loc. Este deja foarte rece! c) Continuă răcirea până încetează hemoragia.. la o di patie (unde a avut loc o deplasare a vertebrelor): închipuie-ţi coloana vertebrală în Al fa ca pe o jucărie formată din mai multe biluţe de plastic (vertebrele) înşirate pe un ela stic (măduva). Nu uita să Le mulţumeşti după aceea! rupturi de vase treaba este mai simplă: sau le coşi capetele rupte sau lăţeşti una din ju mătăţi şi cealaltă o introduci în prima ca la o îmbinare de furtunuri. Mulţumeşte-I pentru ajutor şi revino în Beta. Intră în Alfa şi izează care este situaţia. îar ceea ce excede taie şi coase împreună marginile rămase.b) Mentalizeaza-ţi partea rănită cum se răceşte tot mai mult. dar mult diminuate faţă de ele aferente unui astfel de caz. Nu uita însă: de fiecare dată tu eşti mâna a.6 Programări terapeutice 15.. Vizualizează care este situaţia. ori fă o sudură punct cu punct în jurul ei. foloseşte um detergent. Cu mâna dreaptă fa câ etezire pentru a mai corecta micile devieri de la poziţia ideală. De o ei din prima şedinţă de energizare încep durerile de eliminare. Oricum. urmărind urina colect ată într-un borcan se va consta tulburarea acesteia sau eliminarea de mâl. nu neglija folosirea concomitentă a unei comprese sterile şi a unui pansame nt! 15. după oprirea hemo ragiei. arteroscleroze sau în alte cazuri când constaţi d epuneri pe pereţii interiori ai vaselor. un solvent sau roagă nişte ajutoare să vină să cureţe vasele pe dinăuntru.

Intră în Alfa. b) Trezindu-te noaptea. i-a crescut şi capul.K. Cel mai bun învăţător şi cel mai bun programator a pil este însăşi mama lui! 15. a cre cut. Fătul este mai mare.7. reprezintă meseria pe care o va avea viitorul copil. îţi vei aminti ce ţi-am spus acum. d) împinge şi mai mult imaginea spre stânga. vizualizează fătul şi s e mental: Mai târziu când vei avea nevoie. începând din prima lună mama procedează conform celor trecute în par ul anterior. Mama trebuie să-L roage ca numai atunci când esie cel mai bine. Compară cele două liste. ce auzi acum . se vede cum citeşte fătului dintr-o carte cu voce tare.15. mama intră în Alfa şi se programează ca să se trezească noaptea ra optimă programării lui. Fiţi siguri că aceste c unoştinţe se vor fixa într-o asemenea măsură încât copilul şi-ar putea lua doctoratul în do hiar la vârsta de 15 ani! Iar dacă prin absurd consideră că nu asta-i place. începând de aici mama poate să-i citească oricând.1 Alegerea perechii de viaţă Dacă toţi ar putea să-şi active Alfa. ces! (îţi ajung 30 de ani?) 18. Acum. să permită acelui suflet ales să se cuibărească în uterul ei pentru a putea fi pregăt către ieşirea în lume. pomenit în Evenimentul Zilei (1993)? Fiind o ştir e de ziar s-a omis (voit ori nu) partea subterană a ei. care îţi explica şi cazul amintit. mama adoarme direct d in Alfa. Lecţiile pot fi continuate şi d aştere până înainte de începerea şcolii. poţi să te căsătoreşti cu ochii închişi. Dacă iarăşi totul este în regulă. . In continuare. este n evoie de conlucrarea ambilor părinţi. Tehnica programării.7. nu ar mai fi atâtea divorţuri. Notează pe o hârt ie meseriile obţinute. Iţi aminteşti de cazul noului născut care a vorbit la naşte la câţiva ani vorbea mai multe limbi. atâtea familii distruse. fericită. reintră în Alfa. la această vâr tă poate să-şi dea cel puţin bacalaureatul! 52 . în prima etapă fiecare intră pe rând în Alfa şi roagă le spună de ce meserii va avea nevoie peste cca 20 de ani şi după aceea. plimbă-te 10 a i înainte şi vezi viaţa ta alături de persoana respectivă. citindu-i tratate ştiinţifice din meseria respectivă. amândoi intră sim ultan în Alfa şi se roagă la El să le permită creşterea sufletului care întruneşte condiţii pentru meseria respectivă. c) împinge imaginea puţin spre stânga.7. Prima denumire care apare comună pe ambe le liste.3 Pregătirea pentru meseria optimă Pentru a pregăti un copil meseria optimă de care are nevoie societatea atunci când el va ajunge matur. dacă totul este O. conţine toate informaţiile cu oaşterii în el. este: a) l este de cel puţin o lună. partea care i-ar fi scăzut a parenţa de ştire şocantă. Ştie tot ce a auzit intrauterin.2 Să începem educarea copilului înainte de a se naşte! O m mă implicată în Autocontrol poate să-şi programeze fătul ca încă din această stare să poată maţiile cilite în subconştient.7 Programări deosebite 15. mai fă un lt de 20 de ani. Mental. Copilul s-a născut deja.

Există Legi ale Universului"! -Sigur că da. Dacă cele susţinute la punctul 5 nu ar fi cele reale. 5. Este Universul indiferent faţă de noi? . În cele ce urmează îţi v enta doar Cristalul de Cuarţ. virând câteo dată spre gălbui.1 Observaţii gene rale În cele ce urmează îţi voi prezenta alte câteva tehnici conexe lui Alfa. că ploaia a încetat şi că eventual va reîncepe exact în momentul în care te vei sui în tr spre casă! Magie? Se poate. să le depăşim? -N Are Universul cunoştinţă de sine? . iar când Cristalul are două vârfuri. Şi nu uita să Le mulţumeşti! 16. în fondul nostru suntem buni sau răi? . Cristalele de Cuarţ colorat prezintă şi alte culori. atunci practic dublează energia radiată. Cristalul de stâncă. Înainte de a prezenta tehnicile menţio nate. dar care în Beta pot fi folosite în scop malefic. prezentând care chakra este activată de către o anumită piatră. un Cristal de Cuarţ degajă un câm p energetic compus dintr-un centru gri-albăstrui înconjurat de un halo alb. cât de mult ţi-ai d orit această excursie. convertesc şi transmută energiile. nu suntem capabili de n imic rău. Ca oscilatoare ele suni folosite în foarte multe dome nii ale electronicii. 16. la fel ca şi Piet rele preţioase sau semipreţioase. în majorita tea cazurilor a doua zi dimineaţa vei avea plăcuta surpriză să constaţi că Ei te-au asculta . El apare cristalizat sub formă de pris me hexagonale. ce mult contează pentru tine ca acum să poţi vizita acest loc. ajutătoare în mpul meditaţiei pentru obţinerea ţelurilor propuse. Se consideră că pentru creşterea unui Cristal de Cuarţ de 5 cm lun gime este nevoie de cea 10 mii de ani. dar aminteşte-ţi vorba: „Ajută şi te vom ajuta" sau „Cere şi ţi da". datorită fapi ului că această carte poate cădea şi în mâinile unora {puţini. Suntem parte din el şi ne influenţează. Despre Pietrele semipreţioase am amintit doar în treacăt în tabelul I. atât noi cât şi toată lumea ar fi probabil radical schimbate. intercalate cu triunghiuri mai mici. cu ele se ocupă ştiinţele naturii. adică de la noi. având la unul din capete (sau în cazuri foarte rare. Putem să ne ridicăm deasupra acestor legi. Pot fi considerate ca nişte condensatoare acumulatoare de energie. ta ambele) câte o piramidă hexagonală. Cuarţul. în cele ce urmează vom referi la Cristalul alb. 2. deci SIO2 pur. desigu r.C el puţin în starea de meditaţie fa când legăturile noastre cu Universul sunt cele mai strânse. este drept) care nici nu vor erce zona Alfa. dar în acelaşi timp şi ca antene de emisie-rece pţie cu amplificator încorporat. investeşti o groază de bani şi se nimereşte să ajungi acolo pe o vreme ploioasă. câteva observaţii generale: 1.2 Tehnica folosirii Cri stalului de Cuarţ 16. imposibilă de fructif cat ca turism! Ce te faci? Ratezi excursia? Doar pentru atâta lucru? în Beta. De obicei această piramidă este formată din trei suprafeţe pentagonale mai mari. tocmai de aceea. am omis în mod voit unele tehnici de care poate ai auzit sau chiar le ştii. Da că toate acestea le faci la ora optimă din noaptea aleasă pentru programare. Mărimea Cristalelor poate varia de la câţiva milimetri la câţiva metri! Prin acest vârf piramidal el degajă o energie foarte p ternică. 53 .1 Tehnici conexe Autocontrolului 16. doar de fapte bune. pur sau conţinând impurităţi care îi pot da diferite culori. a fost folosit din cele mai vechi timpuri.Extrapolând de la o mică parte a sa. dar tre ptat a căzut în uitare. u ar fi logic să presupunem acelaşi lucru şi despre totalitatea lui? 4. În mod natural.1 Despre Cristalul de Cuarţ Cristalul de Cuarţ.Nici nu se poate concepe aşa ceva. este un bioxid de siliciu cr istalizat.2. Cris alele de Cuarţ transformă.Influenţarea vremii Te pregăteşti de multă vreme pentru a vizita un anume loc. în Alfa însă este cu totul altceva! Intră în Alfa şi roagă Spiritele Superioare să te aj explică-le ce eforturi a însemnat pentru line adunarea acestei sume.

trimiteri la folosirea Cristalelor. detectabil de orice clarvăzător. mai ales sub forma baghetei. Treptat util izarea lor s-a pierdut. chiar şi apa {care ştim că stopează undele radio). Energia transmisă de un Cristal penetrează orice med iu. dar era înconjurată de o au ister.2 Scurtă istorie a folosirii Cristalului de Cuarţ Folosirea Cristalelor de Cuarţ se pierde în negura timpurilor. Conform legendei el se folosea tot de o Sferă de Cr istal pusă pe un trepied de cupru.Un Cuarţ fotografiat prin efecl Kirlian sau electronografie prezintă o imagine stela ră emiţând raze albe în toate direcţiile. vrăjitorii . Redescoper ind din tradiţiile populare şi din memoria civilizaţiei toate aceste instrumente. a câmpului energetic degajat de om. a acestor forţe enorme ale Cuarţului să fi fost una din cauzele principale a le distrugerii Atlantidei. ignorând însă în majoritatea cazurilor natura ei re ală şi modul de folosire. La aceştia apare şi banda de comunicaţii. observând efectele şi încercând să intuim subt nele. sabia Excalibur a regelui Arthur se par e că avea încastrat un Cristal în mâner.H. Să mai facem un nou salt în istorie spre noi: în epoca medievală întâlnim iarăşi ceva legat ehnica atlanţilor:. Tot aşa şi Sfera de Cristal este dintotdeauna considerată ca un auxiliar indispensabil pentru clarvăzătorii ce doresc să studieze viitorul. Se pare că în unele părţi ale Atlantidei ei foloseau şi efectul de piramidă sub form unor piramide gigantice din Cristal.). Vindecătorii a lanţi foloseau curent puterea Cristalului. acum începem să le studiem din nou folosindu-le.H. Se aminteşte va că Merlin folosea Sfera din Cristal şi că ar fi avut acces la ştiinţa atlanţilor (bagheta) dar din acea perioadă nu ne-a parvenit nimic precis. nu există decât relatări foarte vagi. după cum putem deduce din Cartea Exodului unde se descriu efectele sale miraculoase. datorită activării unor forţe ale naturii într-o manieră incont rolabilă. 54 . Uitarea a acoper it repede acest instrument. motiv pentru care era invincibilă. Apropiindu-ne de vremurile noastre regăsim din când în când. o supercivilizaţie care se presu pune că ar fi existat între anii 60000 şi 40000 î. destinat acumulării şi concentrării energiei întrun scop precis cum ar fi: pentru iluminat sau pentru transport terestru. în această epo că Cristalele serveau de asemenea şi pentru întărirea aurei. Probabil că acest mister care le acoperea se datora si uitării unor lucruri e senţiale din cele preluate de la civilizaţia Mu. în epoca Mu se foloseau curent baghet ele cu Cristal. Moise folosea bagheta. Le întâlnim şi în Istoria Extremului Orient. Prin tradiţie. iar pentru a-i mări puterea o încărca cu ajutorul une i baghete atlante. După cum vezi. direct sau indirect . folosesc bagheta în ceremoniile lor. 16 2. ca şi pe altele. Bagheta revine în legendele regelui Art hur şi ale vrăjitorului Merlin. Se pare că forţa Cristalelor era exploatată într-o foarte mare măsură. rămânând undeva în memoria colectivă. Iată de ce magii. Se crede că ele erau deja folosite curent în timpul civil izaţiei Mu (denumită după continentul mitic respectiv). Nostradamus. Se admite că tocmai folosirea incorec tă. Un exces de energie se manifeslă în ediu ca un halo albăstrui. câteodată cu nuanţe maronii. în exces. preluate -ulterior de civilizaţia atlanţîlor (apogeul dezvoltării a fost în jur de anii 15000-12000 Î. care pot fi lega te de Cristal şi utilizarea lui. Toate corpurile care sunt în contact cu un Crista de Cuarţ captează o parte din încărcătura sa energetică. cantitatea de energie captată fii proporţională cu durata de contact.

va absorb ţoale energiile cenuşii până la negru (deci tot ce nu este alb-pur) din tine şi le va tri mite în Pământ spre neutralizare.4945 Orientează piramida astfel încât lung turilor sale să privească exact spre punctele cardinale. Folosirea Cristal ului pentru sine Cristalul este o antenă de emisie-recepţie cu amplificator încorporat . mă ase.2. iar prin laturi prezintă un feno men de schimb energetic. bumbac sau orice material natural sau pune-1 într-o montură din Argint sau din Aur şi poartă-! la gât în dreptul chakrei inimii (chakra IV) atârnat de un şnur din materia natural (bumbac. ţine-1 şapte zile în sare marină. chiar dacă ai o floare de mină în mână. Cristalul pe care 1-au pipăit ceilalţi s ală-1 bine. mici obiecte decorative. Cu atât mai bine. Prin baza sa absoarbe energia. dacă nu conţin şi Cristalul tău. Confecţionează un suport pe care vei aşeza Cristalul cu vârful spre nord. la o tre ime de la baza piramidei. timp de cea 30 de zile. Poţi să-i faci doar muchiile. au acumulat atâtea cunoştinţe. orice. în cel mai bun caz poţi sparge Cristalul! Mai bine roagă-i pe cunoscuţii care au flor i de mină în casă să le întrebe.57075 şi Muchia laterală = înălţimea x 1. bijuterii . Insistă. în cazul afirmativ unul dintre ele se va desprinde practic de la sine. TV etc. Piramida o poţi c ecţiona din placaj. confecţionează-i o punguţă din piele.4 cărcarea Cristalului Dacă în urma folosirii Cristalului constaţi că i-a scăzut capacitatea. în acest răstimp el ajun ge să vibreze consonant cu vibraţiile tale. întreabă Spiritul dacă ai voie să îl iei. Deci. Dacă totuşi a fost atins accidental. în mo dul în care ţi-am amintit la îndepărtarea durerilor. Dar atenţie. Deci poţi să îţi procuri un Cristal de Cuarţ de mină a un miner. Acum. Pune-o undeva unde să nu fie în apropiere de metale mari sau de câmpuri ca cele generate de aparatul de radio. După purificare Cristalul nu mai are voie să fie atins de alte persoane. masă plastică. dintr-o colecţie sau de la un magazin de mineralogie. de Ia un geolog. adică pentru a îndepărta toate vibraţiile străine istalului. astfel încât trebuie puse într-o piramidă lângă un Cristal n timp de 30 de zile ca să înveţe. aja. carton. dar nu metal. poţi să îl foloseşti la încărcarea alt t cea 30 de zile. nu-1 fo rţa. repetă fie puri ficarea cu sare peste noapte. Nu ţi-1 însuşi decât dacă ai acceptul! Odată procurat un Cristal la o săptămână la îndemâna oricui înainte de a începe purificarea lui. că i-a scăz t puterea. Cristalele sintetice chiar dacă sunt mai pure câteodată decât cele naturale (în privinţa conţinutului de SIO2). fie cu Lumină. piele) sau un lănţişor. nu este decât sticlă. deosebit de norocos! Dacă în cadrul unei excursii găseşti un câmp plin de Cristale şi îl găseşti pe cel care este al tău. fiind cunoscute su b numele de geode sau flori de mină. pentru ca după aceea să ună nimeni mâna pe el.16. în final îl vei găsi! Poţi găsi chiar mai multe. Tocmai de aceea îţi recomand purtarea lui în permanenţă la gât în iţie vericală cu vârful în jos. 55 . dar apar şi în locuri muntoase cu alunecări de tere n. Ori de câte ori constaţi că a scăzut capacitatea Cristalului. Trebuie să ţii cont doar că: Latura bazei = î mea x 1. Pentru purificare. în acest caz. Odată un Cristal încărcat. Iar dacă nu. Dar chiar şi atunci.3 Despre Cristalul tău Cristalele se găsesc de obicei în mine. adică sticla de plumb. sticlă. în acest caz se poale folosi sârma. să fie într-adevăr al tău. prin bază va capta Lumina de la El. a ceasta fiind cea mai uşoară metodă de încărcare energetică a Cristalului. prin vârf o emite.2. întreab-o dacă între Cristalele sale există şi Cristalul tău. O altă m odalitate de purificare este împingerea din el a impurităţilor energetice cu Lumină. nu au performanţele celor naturale! „ ristalul" folosit la sticlăria scumpă. încarcă-1 din nou în piramidă singur sau de la alt Cristal. în modul arătat. reintrodu Cristalul într-o piramidă pentru cea 30 de zile. în albiile unor râuri de munte etc. Dacă găseşti unul c uri te poţi considera chiar norocos. lucru foarte rar întâmplat. încă nu e sigur că ai şi Cristalul tă ea de mină în mână. Niciodată nu va fi Cristal de stâncă! 16. lampadare. usucă-1 cu un prosop curat şi ţine-1 acoperit cu sare timp de 7 zile.

pe care sunt convins că la gradul de pregătire pe care îl ai deja îl poţi vizualiza. pentru a o putea fixa pe cap.2. Pentru aceasta ai nevoie de o bandă de cupru de cea 4-5 c m lăţime şi o lungime suficientă să-ţi cuprindă capul. în care ţineţi Cristalul amândoi cu mâna stângă. care acum a fost îndreptat spre chakra ta de recepţie din mâna stângă. Veţi rămâne surprinşi cât de bine corespund imaginile transm cu cele recepţionate. în mijloc. Observă diferenţa! 16. Purtând un as menea Cristal tot în poziţie verticală. Măriţi distanţa dintre voi! Ea nu intervine în calitatea recepţiei.2. începând de la gândurile rele şi până la magie neagră! Vezi do rzi. te poţi acorda către o anumită constelaţie sau zonă a cerului. fixeaza-i o bucată circul gint de cea 30 g (de exemplu. Compară rezultatele obţinute astfel cu cele efectuate (dacă ai încercat aşa ceva p cum) fără Cristal! Nici aici nu există limite! 16. orientat spre palmă. ţine lul cu vârful spre palma mâinii stângi. astfel încât Cristalul să fie dreplul celei de-a VI-a chakre. Repetaţi exerciţiul până ce merge foarte bine. Pune-te comod în fotoliu. În biserică. chiar foarte uşo ara? Natural. Acum continuaţi cu et pa a doua. Repetaţi ş d merge bine. observă diferenţa faţă de o rugăciune cu mâinile goalei Acum tot cu Crist lul în mâna stângă orientat spre podul palmei încearcă să îţi cobori rugăciunea spusă către nte. A fost mult mai uşoară comunicarea cu Spiritele Superioare. Dacă vrei. închide ochii. Un al doilea nu vei mai găsi! 16. în inimă. cole e grup Alfa. Pentru început cel care v te să ţină Cristalul în dreapta orientat cu vârful spre celălalt. nemaivăzute. iar cel care recepţioneaz nă în stânga cu vârful spre palmă. în timpul slujbei.8 Diadema atlanţitor Un mijloc util pentru comunicări în Spaţiu şi Timp este ceea ce se cunoaşte sub numele de diadema atlanţilor. după care comparaţi ce s-a transmis şi ce s a recepţionat de fiecare dată. un câmp înflorit. o floare. i avea imagini tulburătoare. intraţi în Alfa şi trimiteţi unul spre celă e simplă dar frumoasă: malul mării. modelată în formă de degetar în care lipeşte Cristalul de cea 4 cm ungime şi 2 cm diametru cu vârful spre fund. câmpul acestuia te înveleşte şi te protejează de or nfluenţă negativă. Nu uita mantrele de protecţie şi de ajutor! 56 . intră în Alfa şi stai pe recepţie. malefică.2. V-am dat o posibilitate de a putea lua contact între voi pe plan subiectiv interpunând Crist alul . am spus că te poţi considera nu numai un norocos. o monedă) folosind un adeziv rapid.6 Meititaţia si rugăciunea Rolul meditaţiei este de a egaliza folosirea simţurilor materiale cu cele din planul spiritual. Relaxaţi-vă. Schimbaţi rolurile (şi poziţia Cristalelor). Ia Cris talul tău în mâna dreaptă şi încearcă intrarea în Alfa.Dacă ai un Cristal cu două vârfuri. imagini transmise de cei cu care eşti pe rec epţie. un pârâu curgând peste piet c. Acum ţine-l în mâna stângă cu vârfu intrarea. apoi lipeşte fundul degetarului de bucata de argint. La capetele diademei practică câte un orificiu prin care treci câte o sârmul iţă de cupru. EI recepţionează prin bază Lumina şi o transmite prin vârf. după numele celor de la care se pare că ne -a parvenit din istorie. Observă efectul! Trăirea mistică a ceea ce se întâm e complet alta! Eşti mult mai aproape de El! Repetă experimentul acasă în timpul rugăciuni i tale cotidiene. iarăşi ţinând Cristalul în stânga orienta e palmă. Puneţi-o pe cap. faceţi un experiment ţinând câte un Cristal în mână.7 Comunicarea cu alţii Împreună cu un cunoscut. Foloseşte o montură tot din tablă de cupru.antena de emisie-recepţie cu amplificator încorporat! Ultima etapă a acestui ex periment pe care ţi-1 propun este saltul în Timp. dar ş un fericit! Aceste Cristale rare au un puternic câmp energetic benefic.

iar la cele două capete taie cu fierăstrăul pentru metale. Ţeava de cupru taie-o la o lungime de 30 cm. asemănător prezentai la înlăturarea durerilor. adânci de cea 2-3 cm (pentru a-i putea lăţi sau îngusta capetele în funcţ e de diametrele Cristalelor de care dispui).cu vârful spre primul. obabil că modificările meteorologice depind nu doar de câmpurile magnetice din jurul Pămân tului. cu sau fără baghetă). incredibile şi deos bite. în cazul unei ploi puternice poţi cere oprirea ei şi chiar înseninarea! Utilizările sunt nenumărate. Totul ia mai puţin timp decât ne ia acum ca să descriem ast fel ce ai de făcut! în general vei simţi un fel de furnicătură în dreptul chakrei plexului olar. ci şi de radiaţiile ce vin din afara lui. o senzaţie foarte plăcută. transmite-le imagini despre Pământ. de 2-3 cm lungime si 0. Câmpul tău. în cazul unei fracturi. hemostază. La fel poţi utiliza bagheta şi în alte cazuri. Ult ima etapă este înfăşarea tubului de la un capăt la celălalt cu banda de piele pusă în spirală pe tub şi fixată din loc în loc cu câte ră de adeziv.5 cm diametru. Astfel. precum şi efectul său curativ asupra rănii (dezinfectare. lucrează invers.5-1. Energia emisă de chakra palm ei drepte este amplificată enorm de mult în lungul tubului şi emeige ca un fascicol de osebit de puternic şi coerent prin Cristalul din vârf. Acest proces cur ativ se poate aplica în egală măsură şi plantelor (de apartament sau de grădină). o fâşie de piele (naturală) lungă de cea 90 cm şi lată de 1 2 cm. apoi închidere refacere a ţesutului lezat). precum şi un tub cu adeziv universal. unul cu vârful spre afară. dar poţi suferi ceea ce se cunoaşte sub numele de ef ect de bumerang ! 57 . cu atât devine mai eficace. cu suprafeţele clar delimitate. din piele t material natural (chiar o bucată de trestie de diametru corespunzător şi închisă Ia unul din capete). întreabă-i despre viaţa lor.2. Strânge cu un patent capelele crestate şi lipeşte-le cu un adeziv.9 Bagheta magică a Cristalelor Procură-ţi două Cristale cu un singur vârf. Orientând bagheta în sus spre cer şi imaginându-ţi pe ecr l mental cât mai exact ce doreşti să obţii şi dacă ai o motivaţie puternică poţi chiar avea za să obţii real modificarea meteorologică necesară. o ţeava din cupru cu diametrul interior corespu nzător diametrului Cristalelor. Eşti unul dint cei care comunică prin mijloacele de comunicaţie ale viitorului. alături de o sudare mult mai accelerată! Pentru cazul în care doreşti şi eliminarea unor energii perverse. câte două fante perpendicu lare una pe alta. Să presupunem acum că motanul ţi sa întors acasă rănit. Cu cât utilizezi mai mult bagheta. Mai mult. la fel cum transportul viitorului. Pentru folosire: activează-ţi cele două chakre secundare din palme şi ţine b agheta cu baza cristalelor în dreptul chakrei de emisie din mâna dreaptă (la dreptaci) . Cealaltă chakră deschide-o spre El pentru a primi Lumină. Vizualizează în acest timp fascicolul care emerge din ba ghetă. în entul când nu mai vizualizezi nici un fascicol emergent înseamnă că procesul sa încheiat. iar dreapta orienteaz-o spre Pământ Poţi lucra şi împingând afară cu Lumină energiile cenuşii din corpul respectiv. cred.Cunoaşte-i. va fi bazat pe dematerializare şi rematerializar e! 16. Astfel. este legat intim de cel al Pământului. după imobil izarea membrului sau a zonei respective. Ţi-am dat doar câteva exemple. să-1 numim biomagnetic. deoarece nu-mi vine să cred că îl vei convinge lcat liniştit pe perioada cât îl ajuţi! Ţine mâna stângă în poziţia de recepţie Lumină (Ene bagheta în palma mâinii drepte fă mişcări circulare orare (în sensul acelor de ceas) cu vâr activ în jurul zonei lezate. Ţine bagheta î palma mâinii stângi cu vârful spre chakra de recepţie. În general rezultatele se ameliorează o dată cu pract ica. Poţi sâ-ţi confecţionezi şi un toc pentru baghetă. indiferent de distanţă. iar celălalt . Cristalele trebuie să aibă vârfurile bine formale. Este semnalul recepţionării energiei de vindecare trimise (Ia fel se simte şi la activarea oricui. folosind unde purtăto are hiperluminice (tahioni?) care sfidează distanţele şi timpul! îmi vine să cred că mijloa ele de comunicaţie ale viitorului vor fi foarte apropiate faţă de ceva asemănător. Fixează cele două Cristale la capetele tubul ui. energizeaz-o periodic şi nu vei constata altceva decât o diminuare a durerilor. Este bine ca înainte de confecţionare să purifici Cristalele în sare şi să le rţi lângă corp cea 30 de zile. Aşteaptă până adoarme. nu te juca cu bagheta şi nu încerca să faci rău cuiva! în acest din urmă caz sc pi cel mai bine nereuşind acel rău. restul urmează să Ie găseşti prin experimentările tale ar nu uita.

protejând-o de tot ce are altă culoare decât albul. pe care o studiem momentan numai sub a spectul efectelor sale. obţinând cadrul pentru pendul. el te va înconjura cu un glob de energie protectoare albă. În cazul în c are nu dispui de cele de mai sus. poţi chiar să le programezi (tot cu bagheta) pentru a stimula creşterea plantelor.5 cm lungime la care cu un adeziv univ ersal îi fixezi de bază un inel de cupru de care ataşezi un lănţişor tot de cupru de cea 30 cm lungime. Repartizează acum aceste blocuri în jurul casei. Pentru confecţionarea cadrului de precizie procură-ţi patru tuburi din cup ru de 30 cm lungime şi 1. pe care să îl îngropi la mijlocul celor patr de dinainte. Una dintre plăci găureşte-o în centru. Poţi chiar vizualiza această sferă de protecţie dacă te afli Alfa. glob care îşi menţine eficacitatea a tât timp cât porţi Cristalul. poţi de asemenea să-ţi creezi câmpul de forţe protectoar e.3 Radiestezia "subiectivă" Instrumentul pe c are ţi-1 voi descrie are rolul de a creşte precizia oricărui pendul. Cristalul de Cuarţ cu două vârfuri este o raritate.11 Protectorul personal din Cuarţul cu două vârfuri După cu m ţi-am mai spus. folosind patru mici Cristale fixate în câte un tubuşor din cupru de diametru şi lungi me corespunzătoare şi învelite în piele după modul cunoscut la confecţionarea baghetei. dirijând fascicolul d e raze (hai să le numim de acum înainte psionice) spre fiecare bloc. Ţi se pare că cele de mai sus prezentate la acest capitol referitor la Cristalul de Cuarţ aduc a Magie? în primul rând. pentru a le proteja de dăunători etc. 58 . câte unul pe direcţia celor pa tru puncte cardinale. care de data asta pot fi şi mici flori de mină. Dacă totuşi poţi proc un astfel de Cristal. 16. Confecţioneazăţi un pe dul dintr-un Cristal mic de Cuarţ de cea l .12 Pendulul cu cadru de precizie 16. cu diametru l de 3-8 cm.16. El funcţionează ca un fel de amplificator individual al forţe or tale mentale de protecţie. Poartă-l în poziţie verti 2. a şi armoniza aceste Cristale folosind bagheta descrisă mai sus. fixează-le într-o scobitură pe care ai făcut-o în blocurile de Cuarţ alb. Dacă cumva ţi-ai fi xat blocurile de protecţie în jurul grădinii.2. Fixează acum tuburile de cupru în orificiile practicate în c le două lemne cu ajutorul unui adeziv universal. Cu un mic dop conic din cupru sau alt material (lemn. pent u a putea suspenda lănţişorul.5. cu diametrul corespunzător ţevilor de cupru. îngropate până la nivelul cuprul Mai confecţionează şi al cincilea dispozitiv. Purtând permanent asupra ta un astfel de Cristal cu două vârfuri purifica t în sare marina şi purtat 30 de zile pentru echilibrarea sa cu vibraţiile tale. masă plastică etc. Peniru a marca locul unde le-ai pus în sol poţi să le înconjuri cu bucăţele d Cuarţ microcristalin albe culese (de exemplu) din albia râurilor de munte. cu v ul în sus. iar istalul să se găsească la cca l cm de suprafaţa plăcii de bază. Dacă intri în Alfa poţi vizualiza energia emisă de ele ca un dom a lb de Lumină care îţi înconjoară casa. Cristalele. Pla ează-le în solul grădinii pe direcţia punctelor cardinale.10 Câmpul forţelor protectoare a Cristalelor Procură-ţi mai mulre Cristale mărunte de Cuarţ. Pentru a-l încărca este bine ca în timpul celor 30 de zile de armonizare să îi trans miţi în Alfa comanda de încărcare cu energie benefică. Cu o bormaşină dă câte 4 găuri în dreptul colţurilor până la jumătatea grosimi i.2.) fixează lanţul pendu lului în placa superioară a cadrului astfel încât el să atârne între tuburile de cupru. ţine cont de diferenţa între Magia aşa-zisă albă şi cea neagră ca in sensul utilizării aceleiaşi forţe pe care am numit-o psionică. Ai nevoie şi de două plăci pătrate din lemn (poa te fi finisat dinainte pentru a-i da un aspect estetic) cu latura de 10 cm şi gros imea de 2. ceva mastic sau un alt adeziv rez istent la apă. ai la dispoziţie unul din cele mai puternice mijloace de pr otecţie individuală împotriva oricărei influenţe malefice (de care din păcate suntem înconj din belşug!).5-2 cm diametru. Cred însă că Magia nu est ecât numele dat acum unei Ştiinţe încă neexplicate. patru blocuri de Cuarţ alb microcristalin. cu Lumină.

confecţionat dintr-o sârmă de cupru (dar nu obligatoriu) îndoit r-un unghi de aproximativ 35°. în caz de reacţie pozitivă va începe să facă o rotaţie de mişcare orară. De exemplu. iar în caz de reacţie negativă. jucăriile respective nefiind altceva decât o prelungire a percepţiilor tale. evoluţia stării de sănătate a cuiva prezent sau aflai la istanţă. radiestezia poate căpăta o formă specifică deoarece se află mai aproap cu un pas de sursa informaţională.Pendulul astfel confecţionat este deosebit de sensibil. de un interme diar.â-ţi acolo o ansă sau un ac ator cu poziţia pe valoarea zero într-un capăt al scalei. Capetele sunt îndoite spre afară în unghi drept şi ascuţite. Scala gradeaz-o apoi între aceste valori. Este folosită atât în teren pentru detectarea apei. tocmai de aceea nu voi intra în detalii. iată ce-ţi recomand: deasupra ecranului mental. Se mai foloseşte un m ic dispozitiv numit „ansă". Urmăreşte acul indicator şi vei avea direct valoarea pe care o reprezintă stadiul în care se află organul respectiv. a zăcămintelor. Cele mai v echi imagini pe care le avem sunt cele ale căutătorilor de apă (fântânarilor). care pentru o vizualizare hotărâtă nece ită instrumente ajutătoare decodoare şi amplificatoare ale acestor mişcări" (M. Să remarcăm faptul cum ne-am învârti în jurul ansei. Fini). De obicei o deplasare a vârfului ansei spre stânga (dacă este ţinută în mâna dre e consideră răspuns pozitiv. Pentr osi în mod optim acest instrument ai nevoie de multă răbdare.2 Tehnica folosiri radiesteziei subiective în Autocontrol Penlru cel care pra ctică Autocontrolul. Nu va trece mult şi vei avea nevoie de o informaţie. 16. furcii etc. De asemenea se mai lucra şi se lucrează cu pendulul. iar rămânerea ei în poziţie de echilibru (cu vârful orientat î e) răspuns negativ. în cazul unui ulcer pe care l-ai vizualizat în sto mac şi vrei să afli cât de avansat este. în poziţie verticală. fă o convenţie: un stomac perfect sănătos va preze valoarea 0% iar un ulcer perforat cu peritonită .3. cel care sesizează tot tu eşti. un fel d e amplificator al unor mişcări musculare insesizabile altfel. stabilirea prezenţei entităţilor sau influenţelor malefice etc.100% (deci valoarea gradului de perturbare al câmpului energetic). capetele ascuţite co ituind un fel de ax de rotaţie. Aceştia erau persoane sensibile care găseau (detectau) pânzele de apă pentru fântâni. Nu mai ai nevoie de un instrument.1 Noţiuni de bază Probabil că ai deja câteva noţiun espre radiestezie. cu atât mai mult cu cât efic acitatea lui creşte prin practică. invers. iar baza oricntând-o înainte. răspunsul poate fi chiar cuantificat. salcie sau alt lemn în formă de „Y" ţinâ ni cele două capete. confecţionează-ţi un pupitru de comandă... Ansa se ţine între degetul mijlociu şi cel mare. pendulului. îl poţi folosi în teren (ţinându-1 e o palmă şi aplicând-o pe cealaltă deasupra pentru stabilitate) sau acasă (de exemplu când lucrezi pe o hartă). iar la extremitatea cealaltă v aloarea 100. induce mişcări musculare vibratorii manifestate p rin contracţii reflexe involuntare şi inconştiente. Radiestezia este o ştiinţă. alte localizări etc. Adică situea?. de o extindere a ta. cât şi acasă penlru lucrul cu harta în detectări localizatoare. O mişcare a ansei într-o direcţie sau alta faţă de punctul e echilibru se consideră răspuns pozitiv sau negativ. Tocmai de aceea. folosită de asemenea din cele mai vechi timpuri. Folosind o scală gradată asemănătoare unui raportor. Pentru detectarea apei ei foloseau şi folosesc un beţişor din alun. 16. „Percepţiile senzitive ene rgetice care se creează la intrarea într-un câmp vibratoriu care interferează câmpul vibra toriu propriu al tehnicului (indus mental de informaţia tematică ordonată) şi îl aduce în s area de nivel vibratoriu de rezonanţă. 59 . În u timii ani la noi în ţară s-au înfiinţat şi dezvoltat mai multe şcoli de radiestezie care au nut rezultate de prestigiu. punându-ţi doar o palmă deasupra pe cadru. dar în acelaşi timp şi o artă.3. în dreptul surselor de apă senzorul se apleacă în jos. după cum s-a făcut convenţia mentală nterioară. pen tru stabilirea câmpurilor energetice.

urmând ca să te adaptezi în funcţie d ecesităţile tale. fiind considerată „învăţătura cont i omului cu cerul". dar o dată cu trecerea anilor scade încet şi continuu. prelungirea vieţii. mai ales în zonele frontală şi parietale. aici fiind zona c ea mai specializată a creierului. Are entităţi malefice pe ea? Verde = Da.4. Să inspirăm esenţa vieţii şi ne vom păstra prospeţ itului şi a muşchilor". câte energizări trebuie efectuate .înseamnă: Qi . Dacă cineva este capabil să scufunde în sine. în p az exerciţiul de respiraţie şi de concentrare spirituală are loc într-o poziţie relaxată a pului. una simpatică. inimii. Aici poziţia de zero a scalei să fie pe mijloc. ne golim subconştientul. prin intermediul exerc iţiilor Qigong te poţi relaxa mai uşor. Instrumentul acesta ţi-ar putea spune în acest caz. Qigong-ul are efect puternic asu pra gândirii şi memoriei. Roşu = Nu. Qigong-ul face parte din cultura multimilenară c hineză Ia fel ca şi principiul YIN-YANG sau acupunctura. Această energie asigură menţinere i. faţă de un caz ipote tic unde eficacitatea ar fi 100%. primit de la altcineva este bun sau nu în maladia pe care o are. Tocmai de aceea alături de primul instrument plasează un a l doilea. În general. întrucât numărul de respiraţii scade la 4-5/minut. a sistemului nervos vegetativ. mişcarea muşch intercostalî şi a diafragmei creşte de 3-4 ori faţă de o respiraţie normală. cât ar fi de eficient ceaiul respectiv. dominând cele Alfa. antrenare (deci ar fi antrenarea sau exersarea energiei).4 Qigong 16 . Punându-ţi şi două LED-uri: unul roşu şi unul ver obţine imediat răspunsuri de tipul Da/Nu. s-a observat o activare a undelor. Măsurându-se cu un electroencefalograf (EEG) activitatea cerebrală. iar la inspiraţie. ci şi pentru fortificarea organismului sau tratarea anumitor maladii. Cu acest al doilea instrument astfel generat poţi cuantifica atât beneficitatea cât şi maleficitatea cuiva (sau a ceva) faţă de cineva (subiectul tău etalon). dacă ai probleme cu intrarea în Alfa. In acest context Qi înse amnă energie moştenită. pe când în al doilea caz i se ataşează şi o mişcare specială -Taijiaufin-ul. Şi exemplele pot continua la nesfârşit. zona conştientei. dacă eşti slresat. Traducerea ad literam . gong -exersare.1 Noţiuni generate Deoarece în zilele în care înveţi relaxarea prin A utocontrol ai tim p destul.)? Răspunsul îţi vine la fel.energie. Scopul exerciţiului este întărirea co pului şi a spiritului. Are influenţe malefice asupra sa (gânduri nega ive. corectează re acţiile maladive şi ne face capabili de a ne coordona activilatea corpului. Influenţează activitatea organelor din cavitatea abdominală. Cu Qigong-u l se ocupa chiar şi celebra Carte de medicină internă a împăratului Galben: „Atunci simţim ul moştenit dacă neam eliberat de voinţa şi dorinţele noastre. iar l a celelalte două extreme ale scalei să se găsească cifrele+100 şi -100. ne relaxăm complet. prevenirea şi tratarea bolilor. Tot pe pupitrul ataşat ecranului me ntal poţi să îţi pui şi un contor de 2-3 cifre care să îţi dea anumite numere de care ai ne cum ar fi: care chakră (sau chakre) trebuie activată. De exemplu: Am voie să ajut persoana asta? V erde = Da. de tip galvanometru. Schimbă scara hărţii şi conti uă până când ai răspunsul cel mai delaliat posibil. depozitată în abdomenul inferior. în acest caz continuă cu înt ebarea: Câte?. M ai mult.2 Efectele terapeutice ale Exerciţiul de respiraţie are efecte be nefice asupra scoarţei cerebrale. uţi pe cineva şi nu ştii unde se găseşte.Cineva te întreabă dacă un anume ceai. În timpul exerciţiilor de Qigong efectuăm o reglare a respiraţiei. În cele rmează îţi voi prezenta doar principiile Qigong-ului. Qigong-ul are două forme: o formă statică şi o formă dinamică. în timpul expi apare o excitare parasimpatică. ba chiar mai multe! 16. 16. 60 . răspunsul îl obţii pe contor. Nu îţi dă însă ră ns în caz de efect negativ. sistemulu i circulator.4. voi încerca să-ţi prezint şi exerciţiul Qigong (pronunţie: ţhi cunc) nu numai pen relaxare. folosind acest pupitru de c ntrol dotat cu orice ai nevoie (nu uita mantra de ajutor: „Am tot ce-mi trebuie ca sa fac toi ce vreau şi am lot ce vreau ca să fac tot ce trebuie") poţi primi orice in formaţie obţinută cu ansa radiestezică pe cale clasică. iar apoi ne concentrăm asupra diferitelor părţi ale corpului. Proiectează-ţi pe ecranul mental harta ţării şi u degetul. Aprinderea LED-ului verde indică prezenţa lui (ei). şi la câte zile interval între ele etc. boala nu îl mai atacă. magie neagră etc.

Ca urmare pacientul simte o căldură p lăcută în zona afectată. Poziţia şezând . Car diacii să se culce pe dreapta. Ca urmare a variaţiei de presiune din abdomen se îmbunătăţeşte returul venos. Respiraţia profundă are efect asupra organelor din cavitatea abdominală de parcă ar fi masate. masajul etc. fără să se atingă între ele. Poziţia culcat lateral. iar rezultatele sunt remarcabile {80 -90% eficacitate). Braţul de sus lasă-1 pe pulpă. înclinând corpul şi mâin ga. Inspiră pe nas.stai cu picioarele uşor depărtate şi cu genunchii uşor flexaţi. schimbar ea activităţii sexuale sub influenţa Qigong-ului etc. Poziţia în plimbare . Temele mai imp ortante sunt: influenţarea celulelor canceroase. S esul execuţiei depinde de relaxarea completă a muşchilor. îndoaie coatele astfel încât braţele şi tr să formeze un cerc mare. De asemenea se măreşte secreţia de salivă. în urma respiraţiei diminuate se intensifică schimbul de gaze respectiv saturaţia cu oxigen a sângelui. expiră pe gură.Deci cu această respiraţie încetinită armonizăm şi sistemul vegetativ. iar după tratament se simte for icat. Corpul ţine-1 drept. fapt ce activează funcţiile cerebrale şi musculare. URSS. local izarea acestora în corp va dicta poziţia pe care o vei adopta. Poţi executa toate acestea şi şezând turceşte. Zâmbeşte. Mâiniie p (ii în poală sau pe genunchi.3 Poziţia corpului Înainte de a începe exerciţiul Qigong este important să găseşti o poziţie corespunzătoare a corpului. Dacă vrei să tratezi boli. Din toate acestea rezultă posibilitatea folosirii Qigong-ului şi în terapeutică. Elveţia. închide ochii şi ra. mâinile ţine-le într-o poziţie de parcă ai apuca cu ele o minge mi dar fără a se atinge degetele de la una cu cele de la cealaltă. la fel şi mâinile (de ambele părţi ale corpului). Consumul de oxigen s ade cu 30%. Apoi păşeşte cu dreptul. ritmice ale peretelui abdominal şi ale diafragmei creează în abdomen variaţii de presiune care intensifică circu laţia sangvină şi peristaltismul intestinal.4. creşte apetitul şi se îmbunătăţeşte tea renală. SUA se efectuează şi cercetări legate de Qigong. Medicii care folosesc Qigong-ul pot acumula prin exerciţii atâta en ergie (waiki) în corp. moxibustia. iar cel energetic cu 20%. piciorul de jos întin de-1.. 16. Metoda de tratament prin Qigong s-a extins deja şi în alte ţări ca: S UA. refacerea fracturilor. sprijinite de pământ. încetează durerea. constipaţie. fie în combinaţie cu alte tehn ca: acupunctura. în plus. închide gura.partea de sus a corpului să fie puţin mai ridicată decât cea de jos. dacă aşa te relaxezi mai bine. Poziţia in picioare . Mişcările ample. În China Qigong-ul este folosit în toate instit uţiile în care se aplică medicina tradiţională fie ca atare. ptoza stomacală. picioa rele să Ie ţii întinse. Lăsa-ţi umerii moi. încât ei pot ceda o parte din ea pacientului ameliorând astfel de reglările legate de circulaţia energiei în organism. Cr temperatura şi umiditatea pielii. Se studiază modificarea sistemului imunitar. Japonia. care la rândul ei ajută digestia. apoi păşeşte cu stângul. afecţiuni ale aparatului respirator şi neurastenie. Poziţi t pe spate . îmbunătăţirea irigării cu sânge a muşchilo diaci. 61 . modificarea activităţii electrice a creierului şi prin aceasta îmbunătăţirea auzului ului. limba să-ţi atingă palatin beşte. cel de jos cu palma în sus. afecţiun ale arterelor coronariene. Ca urmare. Cel mai puternic efect se obţine în cazurile de hipertensiune.stai liniştit 2-3 minute.ie aşezi pe scaun. Umerii lasă-i lejeri. ca mai în . oboseala trece. timp în care c şi ambele mâini se înclină spre dreapta. în China. cel de sus îndoaie-1. prin relaxare sca e tensiunea arterială. Restul. f cilitându-se aslfel circulaţia sangvină şi activitatea cardiacă.pui capul pe pernă. cu picioarele paralele. ulcer gastric.

în timpul inspiraţiei diafragma urcă etele abdominal intră înăuntru. 16. 5. Nu trebuie să sesizezi influenţele lumii ext erioare. utilizat în tratamentul maladi ilor cronice. cu atât mai eficace este exerciţiul. după care atingând uretra şi int stinul gros se reîntoarce.4. Respiraţie inversă . Aceast numeşte respiraţia Dan-Tian. In limpul inspiraţiei diafragma coboară. celor cu afecţiuni digestive. Nu forţa executarea un timp mai lung deoarece rişti efecte contrare. începător lor le recomand metoda număratului. respiraţia se încetineşte într-o asemenea măsură încât devine uşoară. Există mai multe feluri de respiraţie: 1.invers. Exerciţiul respirato r efectuează-1 timp de 10-20 de minute zilnic. Fii atent la sunetul propriei respiraţii. 62 . ° Qigong-ul artelor marţiale chineze (cu ajutoru l Qigong-ului se dezvoltă forţa musculară). 7. urcând de-a lungul coloanei vertebrale până la cap şi iese pe n as. celor cu suferinţe ale sistemului nervos.vei încerca să o exersezi după ce ţi-ai însuşit perfect respira ominală şi cea inversă. în acest moment energia moştenită se întind e şi începe să pulseze. După o inspiraţie puternică pe gură suflă uşor (superficial). corpul sau greutatea proprie. de parcă am respira cu ombilicul. 2. pentru prevenirea îmbolnăvirilor. Poţi să te concentrezi Ia câteva cuvinte (de exemplu: pronunţă ca m la inspiraţie şi relax la expiraţie).4. Respiraţia abdominală . cu adâncirea stării d m. 3.6 Tipurile de Qigong În funcţie de efectul dorit. 6. Respiraţia abdominală este recomandată celor suferinzi de m aladii cardiace şi circulatorii. asupra mişcării peretului abdominal. Respiraţia prelungită . Respiraţia naturală inconştientă. precum şi modalitatea de concentrare este determinată de m aladia însăşi. în cadrul Qigong-ului medical. abdominală.o dată cu relaxarea spirituală. Numără de la 100 la l (cum faci Ia exe rciţiul de Mind Control). în China există 3 feluri de Qigong: ° Qigong-ul medical.inspiră pe nas p rin ridicarea toracelui. Concentrează-te asup a respiraţiei. respiraţia de-a lung ul canalelor Du şi Ren. 4. Trebuie să ajungi într-o stare de parcă ai dorm i. în timpul exp iraţiei au loc mişcările în sens invers. Printr-o antrenare conşti entă poţi transforma respiraţia toracică superficială într-una profundă. în reactivarea inconşt lui (şi conştientului) dacă vei putea să ajungi la o stare de calm şi să o menţii un timp. punct care se află în acest caz la cea 4 degete sub ombilic şi care este centru l energetic principal al corpului uman.4 Relaxarea psihică Vei reuşi perfect în împrospătarea psihică. Această stare o poţi alinge în mai multe moduri. artificială. Se p rit complet. Mişcările diafragmei şi ale peretelui abdominal tr ie să aibă amplitudine maximă. in spiraţia pe nas şi expiraţia pe gură. 16. Trebuie să te concentrezi asupra punctului Dan -Tian. Ca urmare creşte capacitatea vitală. dar cu păstrarea conştientei.4. " Qigong-ul cotidian. Respiraţia latentă . aerul n plămâni. Respiraţia de-a lungul canalelor Du şi Ren .5 Reglarea respiraţiei Al treilea principiu fundamental al Qigong-ului este respiraţia corespunzătoare. superficială. respiraţia prelungită. iar la expiraţie . a tehnicii respiraţiei.vei lungi timpul inspi raţiei sau al expiraţiei. alegerea poziţi ei. slabă. peretele abdominal se bombează. iar în urma masajului organelor abdominale se îmbunătăţeşte ia şi absorbţia alimentelor. Concentr ează-te asupra punctului Dan-Tian şi alungă-ţi orice alt gând din cap. în acest caz amplitudinea este mai mare decât la respiraţia abdominală.16. celor cu probleme respiratorii. Doar maeştrii Qigong-ului sunt capabili să efectueze asemenea form e avansate ale exerciţiului. In acest timp elimină gândurile din creierul tău. în acelaşi timp închipuieşte-ţi că aerul (adică energia vitală Qi) ară de-a lungul liniei mediene a corpului până la ombilic. pentru menţinere a prospeţimii corpului şi a spiritului. se intensifică schimbul de gaze şi circulaţia sangvină. Respiraţia incipientă .reprezintă 4-5 respiraţii pe . cât este mai profundă această stare de calm.

care se găseşte în cavitatea abdominală. vor face exerciţiul în poz iţia culcat. tocmai de aceea se recomandă această poziţie în cazurile de ulcer gastric. Deci te concentrezi asupra punctului Dan-Tian. după care să te concentrezi din n ou asupra lui.în cazul îmbolnăvirii lui. Poţi să masezi pielea din dreptul organului respectiv. s btil. observa ea respiraţiei. îl vei găsi. ulcer gastric. în cazul suferinţelor cronic ale sau a problemelor sexuale. în funcţie de maladia pe care o ai.Alegerea poziţiei este dictată de constituţia bolnavului şi de tipul maladiei de care su feră. cută. Cardiacii să nu facă niciodată exerciţiul în poziţia culcat pe stâ iţia culcat pe dreapta stomacul se goleşte mai uşor. corpul este relaxat şi uşor. deoarece poţi ameţi şi cădea. Concentrare a te ajută să atingi mai repede starea de calm absolut. Nu mai ai gânduri. Cei cu suferinţe cronice he patice vor alege poziţia culcai pe stânga. p ziţia culcat pe spate. După expiraţie se ţine o pauz poi urmează o nouă inspiraţie. inspiraţia devine mai difici lă decât expiraţia. Deoarece în toate poziţiile apare o presiune negativă. Dezavantajul poziţiei în picioare relaxarea şi reglarea respiraţiei nu sunt perfecte decât după mult exerciţiu. vitalitatea se întăreşte. nu ai gânduri. Un punct de entrare există şi pe coloana vertebrală. Modalitatea de respiraţie o vei alege în funcţie de con tituţie şi de boala de care suferi: • Respiraţie abdominală ţi toracică se recomandă în caz diilor cardiace şi circulatorii. 63 . în diferite locuri pe corp. ejaculare precoce. acolo se activează circulaţia sangvină. în primul caz se reţine puţin aerul în plămâni şi se prelungeşte expiraţ easta. cu organismul slăbit. iar acesta se relaxează şi el. In stare de calm m uşchii se relaxează. frigiditate. nici stări stresan te. Qi se află acolo unde se găseşte conşti inţa noastră. Cu cât starea de calm es e mai profundă. în cazul bolnavilor cu tensiune ridicată şi cu maladii circulatorii. coboară şi temperatura corpului. Nu se va efectua în cazul bolilor cardiace şi pulmonar e! în celălalt caz inspiraţia este mai profundă şi mai lungă. • Respiraţia latentă este un proces inconştient. • Respiraţia dv-a lungul canalelor Du şi Ren se recoman dă în caz de lensiime arterială scăzută. astm. Cei suferinzi de maladii cronice. Concentr area mentală presupune că în timpul exerciţiului îţi îndrepţi atenţia asupra unui singur pu corpului tău: punctul Dan-Tian. trimit mai puţini stimuli în creier. în cazul îmbunătă ituaţiei. nu mai ai c onştientă. având efecte pozitive în caz de constipaţie. • Inspiraţia pe nas şi expiraţia pe gură se recomandă în caz de răceală. (în caz ensiune ridicată sau boala Meniere este interzisă această respiraţie). cu atât mai superficială devine respiraţia. Exerciţiul în mpul plimbării trebuie să se efectueze de asemenea în aer liber. colici. • Respiraţia prelung tă are două forme. ascultarea acesteia. Concentrarea forţată poate provoca ameţeli. în orice maladie cronică se poate alterna poziţia culcat cu cea şezând. ptoză stomacală. în est caz pulsul Şi ritmul respiraţiei scad. Cum poţi şti dacă ai atins starea de calm dorită? în acest caz nu ma auzi zgomotul lumii exterioare. impotenţă. iar cei suferinzi de bronşită cronică şi astm. de aici îşi trage rădăcinile energia vieţii. în plus ajută şi numărarea. gâtul şi umerii să fie mai sus cu cca 2 cm. de aici izvorăsc căldura şi apa din corp. pneumonie. diaree. punct cunosc ut de chinezi ca Poarta Vieţii. • Respiraţia internă. Conform medicinii tradiţionale. punctul Dan-Tian se găseşte între sprâncene sau pe vârful nasul dacă însă trebuie micşorată. bronho-dilataţie. se reglează sistemul vegetativ. iar unde este Qi. Acest exerciţiu este re comandai acelora care nu pot sta în picioare sau şezând un timp mai îndelungat. Poziţia î ioare să o efectuezi în aer liber şi numai dacă eşti sănătos sau după ce te-ai vindecat de la mai puţin gravă. se diminuează oboseala. Se recomandă în cazul tensiunii scăzute. S ub efectul acestuia se îmbunătăţeşte circulaţia în organele abdominale. Dacă este vorba de a mări tensiunea arterială. repetarea unor cuvinte etc. la 4 degete sub ombilic. în poziţia culcat pe torace. U ajutor suplimentar îl reprezintă inspirarea pe nas şi expirarea pe gură. infecţiilor intesti e cronice. exact la orizontala ombilicului. Poţi să te concentrezi şi asupra unui organ. Te poţi concentra şi asupra Dan -Tian-ului inferior. nutriţia şi perista intestinal. este p referată poziţia şezând. nu mai simţi mişcările. se găseşte în ombilic sau sub acesta la 4 degete. Conform medicinii antice chineze. Poţi să le concentrezi şi asupra unui anume organ . de aceea poziţia aceasta este benefica pentru mişcările respiratorii. se alege acest punct. Nu este permisă efectuarea în picioare a exerciţiului în caz de tensiun ridicată sau prea scăzută. rezultat al unui exerciţiu îndelungat. dere glări nutritive. funcţiile vitale ţi se diminuează la minim.

închide acum ochii. fapt ce determi nă relaxarea spirituală. limba lipilă de palatin reprezentând un stimulent permanent pentru glan dele salivare. fii atent la mişcările toracelui sau abdomenului. Este p erabil să te găseşti întotdeauna în aer curat. Vei dormi mai bine . Fă zilnic exerciţiul de respiraţie de 20-30 minute. prin antrenament susţinut. indiferent dacă faci exerciţiul în aer liber sau în cameră. gândurile perturbatoare dispar de la sine. um braţele. timp în care îţi vei echilibra psihicul. Mai rămâi puţin în po în care ai fost. Scaunul pe care stai trebuie să aibă înălţimea corespunzătoare gambelor t . . Prin inspirarea aerului faci ca energ a Qi să ajungă în punclul Dan-Tian.Aceasta este rezultatul de vârf al exerciţiilor de respiraţie.4. îţi va da o senzaţie de parcă ai fi într-un înveliş cald. Cel care efectuează corect exerciţiile descri se. îmb răcămintea să fie lejeră. poate apare o salivare mai intensă de cât de obicei. vei simţi o încălzire locală. Pune-ţi palma dreapiă pe ombilic. ascultă-ţi pro respiraţie. cu atât mai g vei reuşi. Iar aceasta nu te ajută. Mai aşteaptă nute. N -ţi face probleme dacă nu reuşeşti din prima încercare. Trebuie să exersezi şi în poziţia şezând. temperatura corporală poate creşte c u 0. care se poate atinge du pă cca 3 ani de antrenament intensiv. Cu cât încerci să obţii mai repede ş cu eforturi mai mari starea de linişte absolută şi de respiraţie încetinită. Abia acum ai terminat exerciţiul. această încălzire se va extinde de-a lungul liniei mediane anter ioare şi posterioare a corpului. În timpul exerciţiului. vor dispare gândurile întunecate.5°C. Munca îţi va fi mai eficientă. Zâmbeşte. ating e palatinul cu limba şi începe exerciţiul de respiraţie. Nu e voie să te cramponezi de numărul ciclurilor respiratorii sau de durata lor. După un timp nu mai trebuie să-ţi concentrezi atenţ upra respiraţiei. a cărei consecinţă directă este decuplarea scoarţei cerebrale. fiecare inspiraţie se întoarce la locul său originar. caută poziţia corespunzătoare. Nu le ridica imediat după terminarea exerciţiului. respiraţia încetinită în m d conştient trebuie să devină naturală. După terminarea exerciţiului vei simţi capul mai limpede. lucru ce accentuează efe ctul exerciţiului. elaxează muşchii. în timpul antrenamentului. muzica. Dacă nu se întâmplă aşa. corpul. Dacă te concentrezi licului. va objine reacţii normale. în acest timp trebuie să întrcrupi influenţele deranjante a e mediului înconjurător. Nu te aştepta la rezultate imediate. te poate chia r îmbolnăvi! 16. încearcă să ţii departe gândurile. Respiraţia în ritmul de 5 p minut o vei efectua doar după multe exerciţii zilnice. nu vei obţine altceva decât efec te secundare nedorite! Rezultatele vor apare la timpul cuvenit. altfel urmând obosirea excesivă a muşchilor respira ori. Decuplează aparatul radio. alege un timp când eşti singur. în acest fel va fi mai uşoară concentrarea.8Senzaţii ce pot să apară la efectuarea exerciţiului În timpul şi după efect exerciţiului pot apare diferite senzaţii. Dacă ai terminat exerciţiul de r aţie mai rămâi puţin timp liniştit. să aibă ritmul uniform. iar stânga peste ea. cureaua prea strânsă şi pantofii scoate-i.7 Cum să începi Qigong-ul Scopul Qigong-ului este atingerea stării de ca lm absolut. Să nu efectuezi exerciţiul în curent sau cu re vânt. Dacă te concentrezi asupra ombilicului. Ca începător nici să nu încerci să obţii asta. Respiraţia trebuie să fie fireas că. în mpul antrenamentului. Maseaza-ţi zona c ircular de 30 de ori în sensul acelor de ceasornic şi apoi de 30 de ori invers. când vei lua o mimică uşor zâmbitoare. Apoi relaxează-ţi gâtul. Este uşor să te concentrezi şi să ajungi în starea de relaxare.4. în final relaxează-ţi muşchii abdominali. In alte ocazii. chiar senzaţia de sufocare. după o perioadă de e xerciţii. Relaxarea să o faci întotdeauna de sus în cepe cu muşchii faciali. Efectul curativ va apare deja în ul exerciţi i lor. iar apoi picioarele. ci din contră. confortabilă şi continuă. subţire. Ai voie de o stare de trecere în timpul căreia corpul şi spiritul tău devin corespunzătoare p racticării Exerciţiului Qigong. trebuie să uiţi asta. telefonul. te vei trezi mai odihnit. Poţi să ajungi la respir respunzătoare la fel ca şi în sport. Ulterior. 16. Te mai poţi plimba câteva minute. vei fi mai en ergic.

renalii. Bătrânii. în caz de tensiune ridicată. Tensiunea în zona toracelui. câte 15-20 de minute. Forţarea respiraţiei poate provoca micţi ni necontrolate. în urma respiraţiei forţate pot apare chiar halucinaţii. respiraţie inega lă. Etap u II-a (săptămânile 2-4) • Poziţia corpului: Normală sau turcească. Oamenii cu organismul slăbit de boli. Să nu faci exerciţii într-o poziţi omodă. De aceea este important ca ritmul rar al respiraţiei să fie atins prin antrename nte astfel încât să devină nalural. relaxarea musculară incompletă duce la rezultate similare. cu spatele curbat. tensiune abdominală. creşterea părului. excese alimentare sau sexuale. Pot apare chiar crampe a le muşchilor respiratorii. Dacă nu am mâncat suficient (stomacul să fie 80% plin) va a pare o puternică senzaţie de foame. Reacţiile anormale amintite nu apar în mod logic. Să nu se practice Qigong în caz de congestie nazală. Poziţia trebuie să fie lejeră. Ca rezultat al forţării respiraţiei abdominale. • Respiraţie regulată. Nu este neapărat necesară sesizarea tuturor acestor fenomene. iritaţi. ar fi bine să facă exerciţiul plimbându-se. crampe. Dacă asta se întâmplă prea des. se datorează forţării respiraţiei ra re. Astfel. De asemen ea se intensifică activitatea glandelor endocrine. • Frecvenţa şi durata: de 3-4 ori pe zi. Dacă în timpul exer iţiului apar dureri lombare sau de spate. accelerări ale ritmului inimii. • Eliberarea de factori perturbatori. putem avea frisoane. • Atingerea calmului: Numără inspiraţiile şi expiraţi rmăreşte-le mental. • Respiraţia: Adâncă. începând cu cea ală. în timpul exerciţiului pot apare furnicături de pi ele. este semnul unei slăbiciuni sau al agravăr i bolii. în stare nervoasă. dar poţi să eviţi mu te neplăceri efectuând exerciţiile Qigong conform celor recomandate. ameţeli etc. dacă am mâncat prea mult pot apare: diaree. fără a mai cere concentrarea atenţiei asupra lui. dureri de cap.O respiraţie abdominală corespunzătoare ajută mişcările peristaltice ale intestinelor. Cerinţe: ziţia corectă a corpului. poţi provoc ureri cardiace. deoarece altfel încâlci principiile Qigong-ului. 16. 65 . trebuie să efectueze exerciţiul culcat enii nervoşi. Unii pot să-şi simtă cor raordinar de greu sau foarte uşor. piraţie abdominală) • Alingerea calmului: Urmăreşte ciclurile respiratorii sau concentrează le asupra punctului Dan-Tian inferior (la 4 degete sub ombilic). eventual pot avea dureri în unele locuri. setea de aer. deoarece astfel vei obosi repede. avân rept urmare o sporire a apetitului. Da că nu efectuezi în mod corespunzător exerciţiile. • Respiraţia. Unii pol chiar să nu si mtă nimic. Acelaşi efect îl poate avea şi încercarea de a reţine prea mult timp respiraţia. Toate a ceste simptome vor dispărea în mod spontan dacă nu ţinem neapărat să obţinem imediat rezult remarcabile. acestea semnalizează de asemenea o poziţie g reşită. • Frecvenţa şi durata : de 3-4 ori pe zi câte 30 de minute. pot apare efecte negative. care însă dispar ime iat la încetarea exerciţiului. treptat spre cea parţial adâncă.4. Dacă uezi exerciţiul într-o poziţie incorectă. Forţarea respiraţiei abdominale poate cauza dureri toracice. poa le apare o tensiune în zonă şi un schimb insuficient de gaze. Nu le da nici o importanţă.9 Un exerciţiu pentru fortificare Etapa I (Prima săptămână) • Poziţia corpului: Poziţie normală şezând (e oziţie culcată pe spate pentru cei cu probleme de sănătate). Dacă însă efectuăm exerciţi prea subţire sau înfometaţi. pot simţi o uscare a gurii şi pot avea contracturi musculare. a unghiilor etc. Toate acestea se pot evita prin antrenament permanent. cei cu constituţie slabă. Hiperponderalii pot av ea temperatură dacă efectuează exerciţiul după o masă copioasă. fără a forţa nota. dat orită concentrării necorespunzătoare pot apare tensiuni intracraniene. mici contracţii musculare datorate intensificării circulaţiei energiei.

Dacă ai ceva de discutat. Aşează-te cât mai comod într-un fotoliu (mai bine dacă te orienta spre Nord). Etapa a III-a (începând cu săptămâna a cincea) • Poziţia corpulu stând (ultima pentru cei mai antrenaţi). dacă e posibil deschide geamul şi diminuează lumina atât cât să ermită citirea fără efort a fişelor. ignoră cele referitoare la el. spune-ţi: Număr rar de la 5 (sau 10) la I şi intru în cele mai profunde zone Al fa. indiferent de tip. „Tot ce realizez. După activare te găseşti înaintea unui Cristal enorm (nu e obligatoriu).• Cerinţe: • Respiraţie profundă. Nu poţi trece de ea până nu spui de trei ori mantra trinitară: „In nu tălui. spunând între timp cele şap e rugăminţi din Tatăl nostru. în caz ul în care nu ai încă un Crislal de Cuarţ. având în faţa o uşă mică. Abia acum poţi intra. închide ochii şi fă 5-1 ri de respiraţie Qigong. Te găseşti într-o navă e faţă este o cruce mare. mod de acţionare şi direcţie de acţiune". • Calm absolut. Crist l îl ţii în dreapta aşezata peste stânga). după cum ţi-am arătat deja. iar aceasta aşeaz-o peste palma deschisă a mâinii drepte. Cerinţe: 1 Respiraţie regula adâncă. „Azi mă simt ine decât ieri din toate punctele de vedere". prin mantra trinitară. până la diafragmă. vizualizează-te. ci confortul! Dacă te-ai îmbrăcat deja. • Efecte benefice remarcabile. sprijină-ţi capul. iar cu palm a mâinii drepte activează-ţi chakrele de la a VII-a spre a I-a. Mulţumeşte-i Ce ui de Sus pentru că ţi-a permis şi azi să-ţi deschizi ochii spre o noua zi în care să fii i rmediar între El şi cei care I-au cerut ajutorul (prin tine). explorea ura. „Invoc sunt o cale curată şi perfectă. parcă din foc. ţinând în acelaşi timp şi Cristalul. „Am tot ce-mi trebuie ca să fac a ce vreau şi am tot ce vreau ca să fac tot ce trebuie". Exemplu 8 Intrarea în Templul de Cristal În cele ce urmează îţi vo nta un exemplu de şedinţă de lucru cu folosirea tehnicilor anexe Autocontrolului. • Respiraţia: Ca la etapa a II-a. tot ce creez se face sub îndrumarea. în momentul în care te-ai relaxat. 66 . distanţate. ia o gură de ceai şi retrage-te într-o cameră lini cu un mediu ambiant plăcut. Nu poziţia ca atare contează. Deschide-ţi palma mâini stângi a astralului din corpul astral pentru a primi Lumina de la El. deschisă. • Atingerea ca lmului: Concentrează-te asupra punctului Dan-Tian inferior (la 4 degete sub ombili c). dar de o culoare şi intensitate nederanjante. „Prin Lumină sunt protejat faţă de orice influenţă. o alee cent ală până în faţă. (Dacă eşti stângaci. rară. Acum pune-te în faţa ta. pentru aerisirea plămânilor şi pentru prerelaxare. prin voinţa şi în numele Tatălui. iar picioarele descălţate. mtăreşte-ţi aura tot după modul c corectează-ţi problemele existente sau apărute. par alele. motivând antrenamente ulterio re. încât poţi trece printre ele fără aei aşezaţi acolo. Amin". dacă a a să-I întrebi. Nu uita să mai spui o data mantra trinitarâ! înăuntru sunt două şiruri de scaune. poţi să o faci după ce pronunţi mantrele de protecţie şi de ajutor. iar scaunele sunt astfel distanţate. Lumina îmi este călăuză". lasă-le pe podea. • Frecvenţa şi durata: de 3-4 ori pe zi câte 30-45 minute. Dacă ai un Crislal ia-1 în mâna stângă cu palmă. Amin". Pentru accelerarea intrării în Alfa poţi să-ţi u trei degete în modul cunoscut. O şedinţă ţie lucru. al Fiului şi al Sfântului Duh. înire ei îţi vei găsi Ghizii Spirituali. vezi dacă de ieri au apărut cumva modificări. Dimineaţa după tr re spală-te (dacă se poate cu apă rece). 1 Atingerea încă de la început a calmu amentul devine obişnuinţă. de fă-ţi cureaua şi orice ţi-ar stânjeni respiraţia.

cauzal. sunt complet treaz. apoi ce i de făcut şi în final zilele respective. nu considera că magister dixit\ Cu timpul îţi vei găsi propria Cale. „dur ere de vindecare"). poţi gresa încheieturi blocate. Notează pe ele n mărul curent al cazului din caietul unde ţii evidenţa: vârsta. ceea ce înseamnă: 30 de energizări generale. mulţumeşte-I pentru ajutorul acordat atât ţie cât şi celorlalţi. După ce ai revenit în Beta. activare. în 1-2 cuvinte (cu altă culoare) de ce suferă. măsurate şi obţinute notează-le neapărat pentru fiecare în parte. spunând: „Număr rar de la l la 5. Stabileşte pentru fiecare persoană ce ai de făcut pentru a-1 ajuta (ce energizări. Nu pentru că ar fi periculos (în Yoga de exemplu: ieşirea bruscă din meditaţie poale provo ca accidente psihice. Ia pe rând fişele. la fiecare 3 zile. dezactivare. nervi sau muşchi rupţi sau secţionaţi. Abia upă ce ai notat tot la o persoană. revin în Beta. fapt esenţial mai ales când lucrezi foarte de dimineaţa iar după ac ea mai trebuie să ajungi şi la serviciu! Experienţele de plimbări în Spaţiu sau Timp etc. pune-ţi palma i drepte pe zona Dan-Tiati inferior (la 4 degete sub ombilic). eteric (vital. dacă ai mai multe cazuri de ajutat. Poţi măsura acestea pe corpul fizic. Când ai mai multe cazuri de ajutat în aceeaşi zi. poţi lega vase. emoţional (astral). pentru energizări. treci la cealaltă.). le spui pe nume). spunând: reso iminare.. iar rezul tatele încep să apară în l 1/2-2 luni! în general cel pe care îl energizezi simte în zilele spective valuri de căldură.foarte scăzută). în plus chakra III şi VI. nu este cazul în Autocontrol). numel e (când îi ajuţi. Acum. întredeschide-ţi ochii atât cât ai nevoie pe tru ce ai de făcut şi ajută. Poţi curăţa artere sau vene înfundate. 1) Tehnică. d asemenea să le efectuezi separat. sexul. Toate cele observat e.de Lumină . reintra în corp şi revino a. deoarece ţi se va prel ungi prea mult şedinţa.Ia acum pe rând cazurile pe care trebuie să le vizualizezi. pentru a nu intra în criză de timp şi a nu trebui să înlrerupi experimentul înainte de a-1 termina. câte. Poţi măsura de exemplu câtă Lumină ma din cantitatea ce a primit-o de la El la naştere (în procente) şi cât la sută din ce lips eşte se mai poate recupera. iar când lucrezi direct asupra unui nodul. Când ai terminat. stânga peste ea şi fă 3 0 de mişcări de masaj circular în sens orar şi încă 30 în sens invers. Când ai multe cazuri rezervă o altă perio dă a zilei pentru vizualizare. iar mai apoi fiecăruia în parte energizările supliment finalizând cu semnul crucii şi mantra trinitară. având pregătit dinainte crei on şi hârtie pentru a nota cele constatate. spiritual şi armie. chiar o uşoară acutizare a durerii (fenomen numit de Bruno Groning. îţi recomand să ţii fişe individualizate pentru fiecare. poţ rta sau lungi muşchi (de exemplu la miopii sau hipermetropii). procedura sau modalitatea de a face „aşa" sau „altfe l". mai rar stare de bulversare (doar a avut încărcătura de energi e vitală . îţi vei pune la punct un sistem propriu de acţiune pe are apoi îl vei dezvolta treptat pentru obţinerea rezultatelor din ce în ce mai bune p e calea de a face bine. poţi orice. În funcţie de problemă poţi folosi şi sugerarea. ci pentru că îţi lasă gustul neplăcut l lucrului neterminat lăsat pe a doua zi. energe tic). mental. chist. De exemplu: 30+III+VI+fibrom resorbţie/3. mă simt mai bine decât înaintea exerciţiului". ieşi din Templul de Cristal. odihnit şi relaxat . pentru a avea deslul timp la dispoziţie. diferită de cea pentru energizări. altfel vei uita. plus resorbţia fibromulu uterin. localitatea.). tumoare etc. energizarea gene rală poţi să o faci deodată tuturor. la ce interval etc. dezintegrare etc. adică de a face ceva „aşa" şi „altfel" (Noia Red. 67 . 2) Metodă: procedura sau modalitatea de a rezolva ceva prin mai mulie tehnici. Ţ t că cele descrise aici sunt doar un simplu îndrumar.

până la data scrierii prim ului manuscris. I. Actuala prezentare este la nivelul celor cunoscute de mine în 1998 . Unele alineate ţi se vor părea copieri. 68 . apăraţi pe văduvă". Aparent. continuă-ţi Calea. Nu ai altceva de făcut decât să perseverezi în a o continua ţinând con e cele spuse de Isaia: „Învăţaţi-vă să faceţi binele. iartă-mă. ca o pierdere de timp. (Isaia. o carte scrisă din cel puţin altele două r eprezintă o lucrare ştiinţifică. cele ce ţi-ai însuşit din acesle două părţi. în Autocontrolul pas cu pas. 17). Oricum. De aici încol o ai deschisă Calea. Dacă nu. Tocmai de aceea poate ai constatat unele mici diferenţe între cele aflate din prima parte şi din a doua. Nu sunt pe principiul dictonului: o carte scrisă dintr-o alta reprezintă plagiat.Încheiere Până aici am încercat să te învăţ câte ceva din câte am avut posibilitatea să cun ţi-am prezentat. căutaţi dreptatea. ea reprezentând într-adevăr acest nivel. Prima parte a reprezentat nivelul la care am ajuns în 1990-1991. Nu degeaba prima a primit numele de Iniţiere. a fost trecut prin filtrul verificărilo r personale. Dacă cumva încă mai consideri opri pe care ţi-am provocat-o din drumul tau ca inutilă. trecute prin filtrul propriu. nu pot decât săsească benefic. iar restul sunt ceea ce se numeşte comunicări. ocrotiţi pe cel as dreptate orfanului. iar prin tine şi celor aflaţi mai aproape sau mai departe. co ntinuă-ţi drumul. Toate cele scrise au fost verificate personal.

69 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful