CUPRINS

Pompele de căldură ne protejează resursele energetice Cum lucrează o pompă de căldură? Surse energetice ale pompelor de căldură Moduri de funcţionare ale pompelor de căldură Pompa de căldură adecvată pentru fiecare caz de aplicare Aşa ar putea arăta soluţia dumneavoastră Prevederea EnEV privind economisirea energiei Calculul cheltuielilor conform VDI 2067 Exemplu de calcul al cheltuielilor conform VDI 2067 Noţiuni şi descrieri Formule de calcul Proiectarea instalaţiei Prevederi şi directive Calculul necesarului de incalzire Temperatura pe tur a suprafeţelor de încălzire Dimensionarea pompelor de căldură Alimentarea electrică şi tarifele Racordarea la instalaţia interioara de incalzire Pompe de căldură fără acumulator tampon Preparare apă caldă cu pompe de căldură Staţia de apă potabilă (utilă) Reabilitarea construcţiei vechi Răcirea prin instalaţia cu pompe de căldură Calculul necesarului de răcire Surse de căldură pentru functionarea răcirii Capacitatea de răcire Sisteme de distribuţie pentru functionarea răcirii Capacitatea de răcire cu instalaţia de încălzire prin pardoseală Capacitatea de răcire cu ventiloconvectoare Capacitatea de răcire – casetă Răcire pasivă cu pompă de căldură WPC cool Răcire pasivă cu pompa de căldură WPF Răcire activă cu pompa de căldură WPC Răcirea activă cu pompa de căldură WPF Răcirea activă cu pompa de căldură WPL Pompe de căldură aer | apă Pompa aer | apă WPL 5 N Amplasare WPL 5 N Instalarea WPL 5 N Pompe de căldură aer | apă WPL 10 Pompă de căldură aer | apă WPL 13/18/23 Pompe de căldură aer | apă WPL 13/18/23 cool Tubulatura de aer a WPL 13/18/23 pentru amplasare interioară Pompă de căldură aer | apă WPL 33 Parametri de performanţă ai WPL Exemplu de dimensionare Amplasare în exterior Fundaţii Racord apă şi conexiune electrică Dimensiuni de amplasare în exterior Evacuare condens Nivel de zgomot Amplasare în interior Racord apă şi conexiune electrică Dimensiuni pentru amplasare în interior Tubulatura de aer pentru amplasare în interior Notiţe Instalarea Racordul pentru încălzire Conexiunea electrică

6 7 8 10 11 12 13 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 32 33 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 58 60 62 64 66 70 71 72 73 74 75 76 79 81 82 83 90 91 92 93

www.stiebel-eltron.com

3

CUPRINS

Liste de verificare Pompe sol | apă Pompe de căldură sol | apă tip WPC (cool) Pompe de căldură sol | apă tip WPF Pompe de căldură sol | apă tip WPF..M Pompe de căldură sol | apă în serie modulară – WPF Caracteristici tehnice WPF/WPC Pompe de căldură sol | apă Colectorul din sol Instalarea colectorului din sol Tabele de dimensionare a colectorului din sol Pompă de căldură sol | apă Sonde termice de sol Instalare sonde termice de sol Tabele de dimensionare pentru sonde termice de sol Agent termic-lichid Pompe de căldură apă | apă Pompe de căldură apă | apă WPW Pompe de căldură apă | apă WPW..M Caracteristici tehnice WPW Pompă de căldură apă | apă Instalaţia pentru put Analiza apei Instalarea Racordul pentru încălzire Conexiune electrică Amplasare Dimensiuni de racordare Racord WPF..SET la instalaţia de căldură Conexiune electrică a WPF..SET Liste de verificare Accesorii pentru instalaţia cu pompe de căldură Regulatorul pompelor de căldură Modulul pentru comanda amestec piscina Comanda de la distanţă şi senzorii Contor de căldură şi telecomanda Comunicaţia Distribuitor hidraulic Acumulator tampon SBP 100 komfort Instalaţii monobloc pentru SBP 100 komfort Acumulator tampon SBP 200/400 e Acumulator tampon SBP 700 e, SBP 700 e sol Instalaţie monobloc pentru SBP 200/400/700 Pompe retur Grupe constructive de pompe Furtunuri de presiune Rezistente electrice prin înfiletare tip BGC Kit pentru pompa de căldură sol-apa Colectoare sol, antigel Vas de expansiune, verificator protecţie îngheţ, presostat Modul recuperare căldură tip LWM 250 Modul răcire Tubulaturi şi racorduri Atenuator de zgomot, atenuator de zgomot, pompă condens Acumulator apă caldă SBB 300 WP Acumulator apă caldă SBB 400 WP SOL Acumulator apă caldă SBK 600/150 Schimbătorul de căldură in placi Acumulator apă caldă SBB 301/302 WP

94 95 96 98 100 102 104 109 110 112 113 115 116 118 119 120 121 122 124 126 129 130 132 133 134 136 138 140 142 144 145 147 148 150 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 165 166 168 169 170 172 173 174 175 176 177 178 179

4

www.stiebel-eltron.com

CUPRINS Acumulator apă caldă SBB 401 WP SOL Modul preparare apă caldă Conexiuni standard WPC monovalent fără acumulator tampon WPC monovalent cu acumulator tampon de 100 litri WPC monovalent cu distribuitor hidraulic WPF monovalent cu acumulator tampon de 100 litri WPF monovalent cu acumulator tampon de 200/400 litri WPF monovalent cu acumulator tampon de 700 litri WPF monovalent cu acumulator combinat SBK 600/150 WPF.com 5 .SET monovalent cu acumulator tampon 700 litri WPL/WPIC mono-energetic cu acumulator tampon de 200 litri WPL mono-energetic cu acumulator tampon de 200/400 litri WPL mono-energetic cu acumulator tampon de 200/400 litri WPL mono-energetic cu acumulator tampon de 700 litri WPL mono-energetic cu acumulator combinat SBK 600/150 WPL mono-energetic cu acumulator tampon de 700 litri 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 www.stiebel-eltron..

pompele de căldură STIEBEL ELTRON pot fi introduse şi exclusiv pentru încălzirea apei calde. De aceea angajamentul nostru din acest domeniu va continua şi pe viitor. Indiferent dacă doriţi să realizaţi o alimentare centralizată sau descentralizată. purtăm şi o mare responsabilitate faţă de mediul nostru înconjurător. Ceea ce este pozitiv în acest mod de captare a căldurii termice utile este faptul că poate fi creată din resurse nelimitate fără a dăuna mediului înconjurător. de siguranţă pentru viitor şi cu protejarea mediului. Având costuri reduse de instalare. ea este capabilă să extragă căldură utilă din aerul exterior până la –20 °C. funcţie de sursa termică. în casă sau în aer liber. asta înseamnă: Din 1 kWh energie electrică poate fi obţinută. Rezultatul este un raport bun peste medie de căldură termică captată faţă de energia consumată. în întreprinderi comerciale. Sursa poate fi aerul. Din gama noastra de pompe de căldură pot fi găsite rezolvări comode şi economice pentru cele mai diferite cerinţe din domeniul tehnologiei de încălzire. care asigură tuturor confortul visat. care este disponibilă în aer. protejând mediul şi economisind cheltuieli. Pompele noastre de căldură alcătuiesc o parte din voluminosul program de sisteme STIEBEL ELTRON.com . Soluţii sigure pentru viitor din casa STIEBEL ELTRON În ultimii 30 de ani STIEBEL ELTRON a investit mult timp şi multă preocupare pentru dezvoltarea pompelor sale de căldură. 6 www. până la 5 kWh energie utilă. Datorită faptului că suntem unul din cei mai importanţi producători de tehnologii pentru încălzire termică. Modul compact de construcţie garantează un necesar de spaţiu redus şi un montaj uşor. STIEBEL ELTRON deţine pentru dumneavoastră oricând un program energetic complet pentru limitarea utilizării aparatelor electrice. apă şi sol în mod permanent şi o transformă în căldură termică utilă. Astfel s-a născut o tehnologie solidă. pentru ventilaţie şi pentru apă caldă. Setarea (programarea) pompei de căldură este dependentă de temperatura exterioară Tematica acestui reglaj este de a asigura temperatura nominală.POMPELE DE CĂLDURĂ NE PROTEJEAZĂ RESURSELE ENERGETICE Pompele moderne de căldură economisesc energie şi reduc emisiile de gaze Căldura este o noţiune de bază a omului. de serie. Într-o decizie viitoare de cumpărare. Aceasta utilizează energia. al cărui ţel este să transforme tehnologiile actuale cu cerinţă ridicată de dualitate într-o tehnologie alternativă. ci în acelaşi timp şi în legătură cu mediul înconjurător. importanţa produselor cu protejarea mediului înconjurător va creşte tot mai mult. Exprimat în cifre. Tehnologie exclusivă Inclusiv apă caldă Apa caldă şi o locuinţă caldă sunt obiectivele noastre. Cu ajutorul acumulatoarelor de apă caldă de tip STIEBEL ELTRON vă puneţi în siguranţă aprovizionarea suplimentară cu apă caldă. de ex.stiebel-eltron. Sau poate va ganditi deja să vă decuplaţi instalaţia de încălzire existentă de la cea pentru pregătirea apei calde? Deoarece la un necesar mărit de apă caldă. Având amplasarea la alegere. apa freatică şi solul terenului proprietate personală. pompa de căldură aer | apă este tipul de variantă cel mai uşor în montare. Faptul că ambele sunt legate o arată şi evoluţia pompelor de căldură. se poate realiza chiar astăzi ideea fundamentală de încălzire a locuinţei sau casei. Mulţi oameni gândesc astăzi privitor la încălzire nu doar din punct de vedere economic. Cu ajutorul pompelor de căldură STIEBEL ELTRON.

acesta extrage din sursa termică necesarul de căldură pentru vaporizare şi trece din starea lichida în starea gazoasa. Prin ridicarea presiunii creşte şi temperatura – agentul frigorific va fi „pompat“ pe o treaptă mai ridicată de temperatură. Indicele de performanţă al pompei de căldură Indicele de performanţă εWP corespunde raportului dintre capacitatea de încălzire QWP şi capacitatea electrică consumata PWP. El se referă mereu la o valoare de moment a unei stări de funcţionare determinate. conform formcombustibil: QWP PWP Schema principiu pentru circuitul de răcire al pompei de căldură Compresor Aspiratie Refulare Freon-gaz Presiune joasă Freon-gaz Presiune ridicată Tur Căldură mediu Vaporizator Laminat Freon-lichid Presiune joasă Freon-lichid Presiune ridicată Căldură termică Condensat Retur 26_03_01_0359 Ventil de laminare εWP = El oferă informaţii privind raportul dintre confort şi costuri. cu ajutorul unui ventil de laminare. Un vaporizator absoarbe agentul frigorific sub formă gazoasa şi îl comprimă. în care circulă agent frigorific. Sursa de încălzire se răceşte cu câteva grade. Întrucât este vorba de un vaporizator de absorbţie cu gaz răcit. În continuare. ci ajunge împreună frigorific de lucru condensat la condensatorul conectat ulterior. Indicele de performanţă depinde de temperatura sursei de căldură şi de consumatorul de căldură. Are proprietatea de a se vaporiza la cele mai scăzute temperaturi. căldura captată. Dacă se introduce aer exterior sau apă într-un schimbător de căldură (vaporizator).stiebel-eltron. energia (căldura motorului) nu se pierde. www. cu atât mai mare este indicele de performanţă. Aici agentul de lucru cedează către sistemul de circuit al încălzirii apei calde. Cu cât temperatura sursei termice este mai ridicată şi cu cât este mai scăzută temperatura consumatorului de căldură.CUM LUCREAZĂ O POMPĂ DE CĂLDURĂ? Principiul pompei de căldură Contribuţia cea mai importantă în funcţionarea unei pompe de căldură o are agentul de frigorific. presiunea încă existentă va fi redusă şi procesul de circuit reîncepe. Pentru acest lucru este nevoie de energie electrică. prin fluidizare.com 7 .

Aici se află avantajul. Reuşeşte totuşi să capteze căldură chiar şi la – 20 °C. Pentru captarea căldurii trebuie facut un put de absorbţie şi un put pentru înghiţire sau secare. Din păcate apa freatică nu este peste tot disponibilă şi nu se află mereu la dispoziţie în calitatea adecvată. Chiar şi în cele mai friguroase zile de iarnă. Utilizarea apei freatice trebuie avizată de către autorităţile de drept (în general Oficiul pentru Gospodărirea Apelor). aflată între +7 °C şi +12 °C. Aerul.com 26_03_01_0361 26_03_01_0360 . ea menţine o temperatură constantă.stiebel-eltron. Dar acolo unde este posibil acest lucru. are însă dezavantajul că atunci când este cel mai mult nevoie de căldură el se află la temperaturi scăzute. care să susţină încălzirea pe perioadele foarte reci ale anului. Schema principiu pentru sursa termică aerul Schema principiu pentru sursa termică apă freatică 8 www. ca sursă termică. Pe baza nivelului stabil de temperatură indicele de performanţă al pompei de căldură este pe tot parcursul anului mai mult decât favorabil. De aceea se preferă de multe ori combinarea acesteia cu un al doilea generator de căldură. Pompele de căldură îşi procură suficientă căldură din aerul exterior chiar şi la o temperatură de -20 °C. Privitor la posibilităţile de utilizare a apei puteţi obţine informaţii de la autorităţile locale.SURSE ENERGETICE ALE POMPELOR DE CĂLDURĂ Sursa termică aerul Aerul încălzit de soare există pretutindeni. Sursa termică apa Apa freatică este un bun acumulator pentru căldura solară. însă indicele de performanţă al pompei scade proporţional cu temperatura exterioară. Un avantaj deosebit îl reprezintă instalarea simplă a pompei de căldură aer | apă. deoarece lucrările voluminoase la sol şi săparea de puturi dispar. merită să fie utilizată.

Sursa de căldură din sol cu sondă termică de sol Sondele termice verticale au nevoie de mai puţin spaţiu. Sistemele utilizate trebuiesc avizate. nisipos şi până la 40 W/m². ele fiind introduse la o adâncime de 100 metri în sol. Dacă dispuneţi de un teren suficient de mare. Prin ţevi curge un amestec de apă cu glicol. prin sistemul de ţevi circulă un amestec de apă cu glicol. de către Administraţia Apelor locale. în cazul solului cu apă freatică. care nu poate îngheţa şi care conduce căldura transmisa către vaporizatorul pompei de căldură. dacă este cazul. care captează căldura din sol. Sondele termice sunt compuse dintr-un capat de sondă şi din ţevi confecţionate din material plastic.SURSE ENERGETICE ALE POMPELOR DE CĂLDURĂ Sursa termică din sol cu colector în sol La adâncimi de 1.com 26_03_01_0363 26_03_01_0362 9 . Capacitatea de captare depinde de calităţile solului şi se află la valori cuprinse între 30 şi 100 W per metru de sondă termică de sol.50 m pământul rămâne şi în zilele reci destul de cald pentru a acţiona pompele de căldură eficient. Ca şi la colectorul orizontal. În funcţie de pompa de căldură şi de calităţile solului vor fi racordate mai multe sonde termice de sol la o instalaţie. Capacitatea de captare a colectorului este între 10 până la 15 W/m² în cazul solului uscat.20 până la 1. ecologic. Schema principiu a sursei termice cu colectorul în sol Schema principiu a sursei termice cu sondă termică în sol www. Ca regulă de bază se ia în calcul o suprafaţă de teren de trei ori mai mare decât suprafaţa de încălzit.stiebel-eltron. o să aveţi o rezervă energetică inepuizabilă şi prezumţia ideală pentru o pompă de căldură sol | apă de tip STIEBEL ELTRON. Se presupune însă ca să existe la dispoziţie un teren suficient de mare pentru a putea poziţiona un sistem de ţevi astfel încât să poată prelua căldura din sol.

0 °C). la temperaturi exterioare foarte scăzute. Bivalent-parţial paralel Până la o temperatură exterioară determinată. Mono-energetic Sistemul de încălzire nu mai necesită un supliment energetic. 60 °C temperatura pe tur. Acest mod de acţionare este posibil la toate sistemele de încălzire care au temperatura pe tur de până la max. Dacă temperatura scade sub această valoare. Pompa de căldură aer | apă lucrează până la o temperatură exterioară de -20 °C cu aer din exterior. Bivalent-paralel Până la o temperatură exterioară determinată. în lumea de specialitate s-au încetăţenit următoarele denumiri: Monovalent Pompa de căldură este singurul generator de căldură din clădire. până la o temperatură pe tur de max. Acest mod de acţionare este adecvat pentru încălzirea pardoselilor şi a radiatoarelor. La temperaturi sub această valoare se cuplează al doilea generator de căldură. Acest mod de acţionare este adecvat pentru toate încălzirile la temperaturi scăzute până la max. pompa de căldură produce singură căldura necesară. +60 °C. Bivalent-alternativ Pompa de căldură furnizează întreaga căldură termică până la o temperatură exterioară determinată (de ex. Acest mod de acţionare este adecvat pentru toate sistemele de încălzire cu temperatura pe tur peste +60 °C. atunci aceasta se decuplează. În caz de necesitate.stiebel-eltron. Dacă temperatura pe tur nu mai este suficientă pentru pompa de căldură. pompa de căldură este decuplată şi un al doilea generator de căldură preia încălzirea. Un al doilea generator termic preia întreaga capacitate de încălzire. +90 °C. Faţă de modul de acţionare bivalent alternativ. Reprezentarea posibilelor moduri de acţionare ale unei instalaţii cu pompe de căldură.MODURI DE FUNCŢIONARE ALE POMPELOR DE CĂLDURĂ Moduri de funcţionare Privitor la modul de funcţionare al unei pompe de căldură. La temperaturi scăzute se cuplează al doilea generator de căldură. pompa de căldură produce singură căldura necesară. aportul pompei de căldură la contribuţia anuală este mai mare aici. Monovalent Bivalent-alternativ Bivalent-paralel mono-energetic Bivalent-parţial paralel Sistem de distribuire termic tv < 60 °C WP = Pompă căldură QN = Necesar termic TU = Punctul de inversare Sistem de distribuire termic tv > 60 °C 26_03_01_0364 BV = Punctul de bivalenţă ZH = Încălzire suplimentară TE = Conectare încălzire suplimentară 10 www.com . se cuplează suplimentar încălzirea cu rezistenta electrică.

. Legatura electrică şi hidraulică se poate realiza fără probleme dacă sunt utilizate accesoriile corespunzătoare. temp. pot fi utilizate în principiu toate sursele termice. Ea este adecvată pentru o funcţionare bivalentă şi mono-energetică.stiebel-eltron. Care dintre ele este cea adecvată pentru dumneavoastră. loc. 0 °C temperatură exterioară Det. încălzită până 120 m² până 180 m² până 220 m² până 300 m² până 420 m² până 440 m² până 520 m² până 600 m² până 720 m² până 840 m² WPW 7 WPW 10 WPW 13 WPW 18 WPW 22 M WPW 26 SET WPW 31 SET WPW 36 SET WPW 40 SET WPW 44 SET Monovalent Mod de funcţionare Monovalent Mod de funcţionare Mono-energetic punct bivalenţă.POMPA DE CĂLDURĂ ADECVATĂ PENTRU FIECARE CAZ DE APLICARE Indicaţii preliminare Întocmiţi-vă schema dorită. În cazul unei construcţii noi de ex. înc. se poate hotărî pe baza următoarelor criterii:  Utilizarea unei pompe de căldură aer | apă este posibilă pretutindeni datorită disponibilităţii permanente a aerului. tur +60 °C (temp dorită +35 °C) Sursa termică Apa freatică Ralizarea puturilor Sursa termică Aerul Pretutindeni disponibil Sursa termică Solul Colectori orizontali (dubli pentru suprafaţă locuibilă încălzită) sau verticali Mod de funcţionare Mod de funcţionare Mono-energetic punct bivalenţă. mărimii pompei de căldură după m2 supr. aerul.  Instalaţiile mari pot fi construite prin conectarea mai multor pompe de căldură. mărimii pompei de căldură după m2 supr. încălzită până 100 m² până 140 m² până 180 m² până 240 m² până 300 m² până 360 m² până 420 m² până 480 m² până 540 m² până 600 m² până 380 m² până 500 m² până 800 m² până 950 m² până 1100 m² WPF/C 5 WPF/C 7 WPF/C 10 WPF/C 13 WPF 16 WPF 20 SET WPF 23 SET WPF 26 SET WPF 29 SET WPF 32 SET WPF 20 WPF 27 WPF 40 WPF 52 WPF 66 Det.  La utilizarea unei pompe apă | apă trebuie să existe la dispoziţie apă freatică în cantităţi suficiente şi de calitate corespunzătoare. mărimii pompei de căldură după m2 supr. încălzită până 120 m² până 160 m² până 210 m² până 300 m² până 350 m² până 480 m² WPL 5 N WPL 10 WPL 13 WPL 18 WPL 23 WPL 33 Det. Premiza proiectării este analiza. atunci deţineţi premiza ideală pentru o funcţionare monovalentă. -5 °C temperatură exterioară Det. mărimii pompei de căldură după m2 supr. loc. luând în considerare o adâncime economică. Aflate în legătură cu o încălzire la temperatură joasă. aceste instalaţii funcţionează monovalent.. -5 °C temperatură exterioară Mod de funcţionare Bivalent punct bivalenţă. Dacă vă stă la dispoziţie această sursă termică. apa freatică sau solul. loc. încălzită până 160 m² până 200 m² până 280 m² până 340 m² până 420 m² până 520 m² până 640 m² până 700 m² până 760 m² până 840 m² până 600 m² până 760 m² până 1200 m² până 1560 m² până 1880 m² WPF/C 5 WPF/C 7 WPF/C 10 WPF/C 13 WPF 16 WPF 20 SET WPF 23 SET WPF 26 SET WPF 29 SET WPF 32 SET WPF 20 WPF 27 WPF 40 WPF 52 WPF 66 www. Tabelul vă va ajuta în acest scop. atât din punct de vedere al tehnicii de construcţie cât şi al criteriilor specifice pentru încălzire. Încălzire centrală Necesar termic specific 50 W/m² supraf.  La utilizarea unei pompe de căldură sol | apă este necesar un teren liber de construcţii pentru un colector orizontal.com 11 . locuibilă încălzită până 80 m² până 120 m² până 180 m² până 220 m² până 300 m² până 360 m² WPL 5 N WPL 10 WPL 13 WPL 18 WPL 23 WPL 33 Det.joasă. Terenul ar trebui să fie de 2 sau 3 ori mai mare decât suprafaţa locuibilă care trebuie încălzită. loc. max. loc. la temp. mărimii pompei de căldură după m2 supr.

cu furtun de presiune. şi cu de control reglaj. STIEBEL ELTRON oferă pompa de căldură aer | apă WPL în diferite variante începând de la 10 până la 30 kW. Între –5 °C şi –20 °C apa caldă va fi încălzită suplimentar cu ajutorul unei rezistente electrice incorporata în pompa de căldură. În mod normal astfel de încălziri au temperaturi pe tur de max. Cu toate pompele de căldură STIEBEL ELTRON puteţi prepara suplimentar apă caldă.AŞA AR PUTEA ARĂTA SOLUŢIA DUMNEAVOASTRĂ Principii de bază Bineînţeles că toate pompele de căldură Kompakt de la STIEBEL ELTRON pot fi instalate în toate sistemele de încălzire noi sau existente. Conductele de aer trebuie să fie drepte şi scurte.  În cazul amplasării la exterior pompa de căldură trebuie instalată lângă casă. În continuare veţi putea vedea două tipuri de montaj pentru instalarea unei pompe de căldură. astfel încât să nu existe poluare fonica şi trasee exterioare lungi. în majoritatea cazurilor. cu multiple posibilităţi de montare. de regulă. produc economic apă caldă. Această pompă de căldură lucrează până la o temperatură exterioară de –20 °C. La decizia privind utilizarea unei pompe de căldură trebuie ţinut cont şi de sistemul de distributie a căldurii. combinate cu pompe de căldură. Pentru un proiect nou ar trebui prevăzută o instalaţie de încălzire la o temperatură joasă. cu temperatura pe tur de max. utilizând accesorii speciale.  Dacă există o cantitate suficientă de apă freatică. Aşa cum reiese şi din denumire. astfel încât se poate renunţa chiar şi în zilele extrem de reci la o instalaţie suplimentară convenţională de încălzire. pe lângă faptul că realizează încălzirea locuinţei.  În timpul funcţionării se formează condens care trebuie evacuat. Instalaţiile convenţionale pot fi şi ele. Pentru un necesar termic de 50 Watt/ m². pe cât posibil. 55 °C. Indicaţii pentru amplasare:  În zona deschiderii pentru aspiratie şi refulare. Exemplul de proiectare 2. Astfel se realizează simplu şi economic montajul instalaţiilor. avand ca sursă de căldură aerul exterior. pompele adecvate sunt cele evidenţiate în tabelul de la pagina 11. trebuie facuta o ă fantă de aerisire. Curentul de aer trebuie să coincidă pe cât posibil cu direcţia principală a vântului. 12 www. Pompele de căldură. Comutarea între funcţionarea pentru încălzire şi pregătirea apei calde o preia automat regulatorul pompei de căldură. De cele mai multe ori ele sunt însă supradimensionate. o temperatură pe tur mai scăzută. ca de exemplu cu acumulatoare tampon. Soluţia corectă de montaj al aparatului pentru fiecare caz de aplicare STIEBEL ELTRON produce de mulţi ani pompe de căldură pentru toate posibilităţile de utilizare. În principiu pot fi alimentate atât instalaţii cu temperaturi joase cât şi instalaţii convenţionale (radiatoare). sistemul de încălzire nu mai necesită o a doua sursă energetică. În multe dintre cazuri este posibilă o funcţionare monovalentă. Indicaţii importante:  O analiză a apei trebuie efectuată încă din stadiul de proiectare. aşezarea pe colţ este utilă. În cazul amplasării la interior trebuie montată o pompă pentru evacuare condens. Exemplul de proiectare 1 Pompă de căldură apă | apă: Mod de funcţionare: monovalent Funcţionarea monovalentă este posibilă doar în legătură cu instalaţii de încălzire la temperatură joasă (temperatura max pe tur +60 °C). pot fi utilizate pompele. în special privind temperatura pe tur necesară. Pentru racordare există o gama larga. astfel încât după o ulterioară izolare a clădirii să fie suficientă. fără ca să fie necesară o modificare.  Două dintre rezultatele analizei sunt deosebit de importate pentru proiectare: clorul şi clorurile. cum ar fi kiturile de montaj şi acumulatoarele de apă caldă.stiebel-eltron. Pompe de căldură aer | apă fără aport termic suplimentar Pompa de căldură aer | apă WPL mono-energetică de la STIEBEL ELTRON.  Instalarea pompei de căldură trebuie executată în conformitate cu prevederile autorităţilor locale. Bineînţeles că există şi alte posibilităţi de montare. +90 °C.  Zonele de aspiratie şi refulare trebuie izolate termic.com . Acestea sunt suficiente pentru încălzirea caselor mici sau mari. Pentru o amplasare în interior. cu o suprafaţă locuibilă de până la 500 m².

5 h-1. Astfel poate fi îndeplinită simplu prevederea EnEV. Această prevedere reglementează prevederea anterioară privind protecţia termică precum şi pe cea pentru instalaţiile de încălzire. Cerinţe privind izolarea izolatia Etanşeitatea clădirilor noi trebuie să îndeplinească valori exacte. Bazele pentru calcul sunt normele date în prevederea EnEV. De aceea ar trebui luaţi în calcul de la început toţi factorii.PREVEDEREA EnEV PRIVIND ECONOMISIREA ENERGIEI Qp. Posibilităţi de compensare Cu cât sunt mai bune realizările tehnice. În acest caz nu se face un bilanţ raportat la noxe ci unul raportat la energia primară. Două drumuri duc spre un obiectiv comun Pentru prima oară este posibil să se coreleze două criterii într-o evaluare energetică: factorii fizici ai clădirii şi eficienţa tehnică a instalaţiei. cu atât mai mare este marja pentru fizica clădirii.5 kWh/m²a cf. Calculul necesarului energetic primar QP Indicele de consum al instalaţiei tehnice ep) şi standardul de etanşare (termică a clădirii. Calcul fizic clădire Necesar termic anual Calcul tehnic instalaţie 26_03_01_0365 Indice consum instalaţie Calculul necesarului energetic primar Necesar energetic primar QP = ( Necesar termic + Necesar apă calda ) x Indice consum instalaţie = ( Qh + QtW* ) x eP * (QtW valoare fixă 12. Fără instalaţia de tratare a aerului a fost stabilită o etanşeitate de 3 h-1 iar cu instalaţia de tratare a aerului aceasta are o valoare de 1. EnEV) Posibilităţi de compensare între clădire şi instalaţie Necesar energetic total Desfăşurare energetică bună Desfăşurare energetică slabă Instalaţie Clădire 26_03_01_0367 Raport suprafaţă exterioară / Volum (1/m) www. În acest caz schimbul de aer proaspat necesar trebuie să poată fi realizat. Sistemele pompelor de căldură sau instalaţiile de tratare a aerului cu recuperator de căldură realizează utilizarea optimă de energie primară. Calculul comparabil serveşte pentru realizarea exactă a valorilor ţintă – privind tehnica sau calitatea clădirii.max = necesar energetic primar admis raportat la suprafaţă utilă (KWh/(m²a)) De la 1 februarie 2002 a intrat în vigoare prevederea privind economisirea energiei (EnEV). Noua prevedere EnEV face aşadar posibilă o compensare interesantă. Cu cât este mai redus indicele de consum al instalaţiei. care este reprezentat prin necesarul termic Qh sunt baza de calcul. cu atât mai redusă este cerinţa pentru izolarea termică. Această cerinţă este atinsă prin instalaţiile mecanice cu circulatie a căldurii întrun mod deosebit de economic. Obiectivul prevederilor EnEV este reducerea emisiilor de CO2. Efectul normelor Stabilirea economisiri energetice Necesar energetic max.com 13 .stiebel-eltron.

7 Factori de corecţie conform Tabel 5. de ex.g βWP = = = 1 : βWP Indicele de consum al pompei de căldură Coeficient anual de lucru a pompei de căldură calculată după tipul pompei de căldură Pompe de căldură sol | apă Pentru pompele de căldură sol | apă coeficientul anual de lucru se calculează pe baza următoarei ecuaţii: βWP βWP = = = = = εN x Fϑ x F∆ϑ εN F ϑ F∆ϑ Coeficientul anual de lucru a pompei de căldură Indicele de performanta conform EN 255 la B0/W35 Factori de corecţie conform Tabel 5. KFW 40 sau KFW 60.3.3.8 Pompe de căldură apă | apă Pentru pompele de căldură aer | apă indicele de lucru anual se calculează conform următoarei ecuaţii: βWP βWP = = = = = εN x Fϑ x F∆ϑ εN Fϑ F∆ϑ Cifra anuală de lucru a pompei de căldură Indicele de performanta conform EN 255 la W10/W35 Factori de corecţie conform Tabel 5.3. acestea pot fi atinse printr-o verificare a informaţiilor de la producător.3.10 Factori de corecţie conform Tabel 5. Pentru a utiliza informaţiile de la producător trebuiesc introduse programe EDV sau procedeele de calcul ale prevederii EnEV.g eH.INDICII DE CONSUM ENERGETICI AI POMPELOR DE CĂLDURĂ EnEV – Calculul conform DIN V 4701-10 EnEV oferă 3 posibilităţi pentru procedeul de verificare:  Procedeul cu diagramă  Procedeul tabelar  Procedeul detaliat În procedeul de verificare.8 Pompe de căldură aer | apă Pentru pompele de căldură aer | apă coeficientul anual se calculează conform următoarei ecuaţii: βWP = (εN (A-7/W35) x Fϑ + εN (A2/W35) x Fϑ2 + εN (A10/W35) x Fϑ10) x F∆ϑ βWP = = εN = εN = Fϑ-7 = Fϑ2 = Fϑ10 = F = ∆ϑ εN Coeficientul anual de lucru a pompei de căldură Indicele de performanta conform EN 255 la A-7/W35 Indicele de performanta conform EN 255 la A2/W35 Indicele de capacitate conform EN 255 la A10/W35 Factori de corecţie conform Tabel 5. Dacă pentru atingerea valorilor dorite sunt necesari indici energetici mai buni. deoarece pe baza eficienţei ridicate a pompelor de căldură. indicii de consum eg pot fi extraşi din DIN V 4701-10 corespunzători indicilor „Tabel C34c-indici de consum eg şi ai energiei suplimentare qg. De regulă la pompele de căldură este suficientă verificarea prin procedeul cu valori standard. HE al generării pentru pompe de căldură“. Dacă verificarea trebuie efectuată conform procedeului tabelar.8 14 www. STIEBEL ELTRON oferă pentru calculul indicelui ep programul „eficienţa energetică a clădirii locuibile“.10 Factori de corecţie conform Tabel 5.com .stiebel-eltron.10 Factori de corecţie conform Tabel 5. aceasta se poate efectua cu valori standard sau cu informaţii de la producător.3. Pompe de căldură acţionate electric Indicele de consum pentru producerea căldurii se calculează pe baza cifrei anuale de lucru după următoarea ecuaţie: eH.3.7 Factori de corecţie conform Tabel 5.3.3. indicele de consum energetic se află sub cel cerut.

949 9 1.980 0.969 0.010 1.949 0.010 1.010 1.959 0.980 0.000 0.873 0.113 1.051 1.031 1.903 0.959 10 1.990 0.959 0.949 0.959 15 0.37 0.010 1.080 0.877 0.928 0.000 0.041 1.918 6 1.103 0.020 1.000 0.061 55 °C / 45 °C 0.3.7 – Factori de corecţie Fϑ pentru pompe de căldură sol | apă Temperatura minimă a apei la intrarea în vaporizator (°C) 2 1 0 –1 –2 –3 Temperatura dorita a circuitului de încălzire 35 °C / 28 °C 1.100 1.010 1.020 1.949 Tabel 5.068 9 1.959 0.939 0.918 0.908 0.959 0.917 0.106 11 1.980 0.969 0.3.852 Tabel 5.com 15 .072 1.928 7 1.000 0.980 0.062 1.969 0.898 0.23 0.23 0.990 0.990 0.INDICII DE CONSUM ENERGETICI AI POMPELOR DE CĂLDURĂ Tabel 5.3.928 0.980 0.051 1.908 0.918 0.000 0.949 0.949 0.041 1.745 0.980 0.051 1.864 0.890 0.949 0.959 0.2 x AN-0.939 0.000 0.1 1.959 0.980 0.887 0.928 0.918 0.9 – Factori de corecţie Fϑ pentru pompe de căldură apă | apă Temperatura minimă a apei la Temperatura dorita în circuitul de încălzire intrarea în vaporizator (°C) 35 °C / 28 °C 12 1.939 0.969 0.898 0.061 1.969 0.990 0.1 0 www.19 0.877 0.074 1.031 1.8 – Factori de corecţie FDϑ pentru diferenţa de temperatură deviată la condensator Diferenţa de temperatură la măsurarea pentru verificarea nivelului DϑM (K) DIN EN 255 Acţionare DϑB (K) DB 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (K) 1.969 0.020 1.853 0.990 0.stiebel-eltron.3.928 0.969 0.939 8 1.892 0.087 1.980 0.918 0.939 0.020 1.020 1.939 0.887 0.939 0.053 Tabel C3-4c – Indicele de consum eg şi energia suplimentară qgHE al generării pentru electropompele de căldură Electro pompa de căldură Temperatura circuitului Indicele de consum Indicele de consum de încălzire Apă | apă Sol | apă Aer | apă 55 °C / 45 °C 35 °C / 28 °C 55 °C / 45 °C 35 °C / 28 °C 55 °C / 45 °C 35 °C / 28 °C eg 0.990 0.969 14 0.000 0.031 1.27 0.815 –7 +2 +10 55 °C / 45 °C 0.041 1.928 0.990 0.030 Tabel 5.061 1.898 4 1.087 10 1.834 0.908 0.904 0.041 1.10 – Factori de corecţie Fϑ pentru pompe de căldură aer | apă Absorbţie aer exterior (°C) Temperatura dorita în circuitul de încălzire 35 °C / 28 °C 1.031 1.000 0.949 0.990 0.908 5 1.031 1.9 x AN-0.010 1.051 55 °C / 45 °C 0.30 qgHE (kWh/m²a) 3.100 1.049 8 1.020 1.

Încălzirea încălzirea in pardoseală). acumulator cu încălzire indirectă.42 1.16 1.07 150 1. distribuţie orizontală exterioară cladirii. expunere sistem încălzire 35/28 °C.96 0.09 1.16 1. fără apă caldă. amplasare la exteriorul cladirii.08 1.17 1. Ventilatia Fără ventilare mecanică.04 1.94 0. Pompe reglate.stiebel-eltron.92 0.96 0.11 1. acţionarea electrică a încălzirii cu pompe de căldură sol | apă.05 1.02 0.com 26_03_01_0369 26_03_01_0368 . Acţionarea electrică a încălzirii cu pompe de căldură sol | apă.25 1.EXEMPLUL 1: POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ Descrierea sistemului Pompă de căldură sol | apă WPF cu acumulator tampon 100 litri şi acumulator apă caldă 300 litri Prepararea apei calde Alimentarea centrală a clădirii. Diferenţa de comutare Xp=2 K.01 0. amplasarea exterioară cladirii. sistem central.31 1.89 500 1.86 16 www.98 200 1.00 0. distribuirea se face în exteriorul cladirii.98 0.01 0.22 1.04 Reprezentarea sistemului Încălzirea pardoselii Loc racordare Pompă căldură Sol Diagrama indicelui de consum ep al instalaţiei Indicele (negativ) de consum ep al instalaţiei Suprafaţa utilă încălzită în m² Diagrama indicelui de consum ep al instalaţiei Necesar termic anual kWh/m² 40 50 60 70 80 90 Suprafaţă utilă încălzită în m² 100 1.94 300 1. acumulator tampon disponibil. Exemplu: Consum termic anual 60 kWh/m² Suprafaţa utilă încălzită 200 m² Rezultat: Indice de consum al instalaţiei = 1.10 1. reţeaua conductelor aşezată în interior. Reglajul individual în încăpere cu regulatoare în două puncte.90 0.87 0.91 0.

acumulator cu încălzire indirectă. acţionarea electrică a încălzirii cu pompe de căldură aer | apă.23 1.17 1. încălzirea in pardoseală). acţionarea electrică a încălzirii cu pompe de căldură aer | apă. Încălzirea Suprafeţe de încălzire integrate (de ex.53 1. amplasare la exteriorul cladirii. Încălzirea apei potabile Alimentarea centrală a clădirii.52 1.23 300 1.31 Reprezentarea sistemului Încălzirea pardoseli Loc racordare Pompă căldură Aer 26_03_01_0370 Diagrama indicelui de consum ep al instalaţiei Indicele (negativ) de consum ep al instalaţiei Suprafaţa utilă încălzită în m² Diagrama indicelui de consum ep al instalaţieip Necesar Suprafaţă utilă încălzită în m² termic anual kWh/m²a 100 150 200 40 1. Exemplu: Consum termic anual 60 kWh/m²a Suprafaţa utilă încălzită 200 m² Rezultat: Indice de consum al instalaţiei = 1. încărcare la vârf: rezistenta electrica.25 1.EXEMPLUL 2: POMPĂ CĂLDURĂ AER | APĂ Descrierea sistemului Pompă de căldură aer | apă WPF cu acumulator tampon 200 litri şi acumulator apă caldă 300 litri.41 1.18 500 1.37 1.45 1.com 17 26_03_01_0371 .35 1. expunere sistem încălzire 35/28 °C.39 1.22 1. distribuirea se face în exteriorul cladirii.37 60 1. sistem central.46 1.27 0.25 90 1.72 1. diferenţa de comutare Xp=2 K. pompe reglate. fără apă caldă. distribuţie orizontală exterioară cladirii.27 1. reţeaua conductelor aşezate în interior.34 1.31 70 1. amplasarea exterioară cladirii.14 www.29 1.stiebel-eltron.28 80 1.20 1.16 1.60 1.20 1.44 50 1.30 1. acumulator tampon disponibil. reglajul individual în încăpere cu regulatoare în două puncte. Ventialtia Fără ventilare mecanică.

Exemplu: Consum termic anual 60 kWh/m²a Suprafaţa utilă încălzită 200 m² Rezultat: Indice de consum al instalaţiei = 1.99 0.93 18 www.08 1.02 80 1. pompe reglate.05 1. Încălzirea apei potabile Alimentarea centrală a clădirii.98 0.com 26_03_01_0373 . expunere sistem încălzire 35/28 °C.93 0.00 0. încărcare la vârf: rezistenta electrica.13 1. acumulator tampon disponibil.94 0.02 1.EXEMPLUL 3: POMPĂ CĂLDURĂ AER | APĂ CU SOLAR Descrierea sistemului Pompă de căldură aer | apă WPF cu acumulator tampon 200 litri şi acumulator apă caldă 300 litri. acţionarea electrică a încălzirii cu pompe de căldură aer | apă.01 90 1. încălzirea in pardoseală). încărcare de vârf: rezistenta electrica. reglajul individual în încăpere cu regulatoare în două puncte.96 0. încălzirea indirectă bivalentă a acumulatorului solar.98 0.stiebel-eltron.17 1. Ventilatia Fără ventilare mecanică.00 Reprezentarea sistemului Solar Încălzirea pardoselii Loc racord Pompă de căldură Aer 26_03_01_0372 Diagrama indicelui de consum ep al instalaţie Indicele (negativ) de consum ep al instalaţiei Suprafaţa utilă încălzită în m² Diagrama indicelui de consum ep al instalaţiei Necesar Suprafaţă utilă încălzită în m² termic anual kWh/m²a 100 150 40 1. Încălzirea Suprafeţe de încălzire integrate (de ex. amplasarea exterioară cladirii.06 1. acţionarea electrică a încălzirii cu pompe de căldură aer | apă.00 0.97 0. distribuirea se face în exteriorul cladirii.96 500 0.10 1. sistem central. amplasare la exteriorul cladirii.97 0. reţeaua conductelor aşezate în interior.95 0.04 1.94 0.00 200 1.05 60 1. distribuţie orizontală exterioară cladirii.98 300 1. diferenţa de comutare Xp=2 K.94 0. cu încălzire solară a apei potabile.04 70 1.08 50 1. fără apă caldă.

Cheltuieli de funcţionare VDI 2067 fişa 1. factor de capitalizare) Aparţine factorilor financiar matematici. Totalul orelor de utilizare: VDI 2067 fişa 1 până la 6 Orele totale de utilizare sunt necesare la consumul anual de încălzire. Ea îşi găseşte utilitatea şi în aplicarea calculului privind cheltuielile dacă este vorba de decizii pentru o perioadă îndelungată cum ar fi de ex. www. factorul sumelor dobânzii. Cheltuieli de întreţinere VDI 2067 fişa 1. care rezultă prin decontare. Valoare numerară Valoarea uneia sau mai multor contribuţii de capital (dobânzi) scadente în viitor faţă de momentul de referinţă. Factorul valorii numerare Factorul sumelor pentru decontare (factorul valorii numerare. Metoda anuităţii este în primul rând un procedeu care se utilizează în domeniul investiţiei şi finanţării. de temperatura medie a clădirii. El calculează dobânda pentru componentele g ale unui şir de plăţi ţinând cont de dobândă şi dobândă la dobândă şi cumulează în acelaşi timp valorile de numerar. la selectarea procedeului şi decizia între confecţionare cu mijloace proprii şi achiziţie externă. Calculul amortizarii O investiţie este rentabilă dacă la o rată a dobânzii calculate se creează un profit mediu anual care este mai mare sau egal cu zero. Deducerea valorii numerare (K0) se efectuează la un şir de plăţi egale: a = rata cu plată imediată stabilită periodic (rata de anuitate). tabelul A8 Dobânda şi amortizarea cheltuielilor cu instalaţia. Pentru stabilirea tuturor cheltuielilor trebuiesc efectuate următoarele calcule. Calculul anuităţii VDI 2067 se bazează pe metoda anuităţii.com 19 . preţul energiei şi cheltuielile de bază. Capitolul 6 este atribuit calculului pentru pompele de căldură. factorul de anuitate a valorii numerare. la care valorile de plată şi încasare în numerar sunt calculate în contribuţii egale. Prin intermediul valorii numerare şi a factorului de valoare numerară se calculează amortizarea. curăţare instalaţie şi curăţare coş.CALCULUL CHELTUIELILOR CONFORM VDI 2067 Calculul cheltuielilor Calculul se efectuează conform VDI 2067. Valoarea numerară sau valoarea actuală este valoarea de astăzi pentru plăţi sau încasări viitoare. tabelul A2 Cheltuielile de întreţinere vor fi deduse procentual din cheltuielile instalaţiei. Cheltuielile de capital VDI 2067 fişa 1. tabelul A2 Cheltuieli pentru întreţinere. Calculul se face în funcţie de numărul de zile din perioada de încălzire. Prin factorul de anuitate se stabileşte rata constantă din suma de plată. Cheltuieli energetice VDI 2067 fişa 1 până la 6 Cheltuielile energetice rezultă din consumul energetic. de temperatura medie exterioară şi în funcţie de temperatura exterioară cea mai scăzută. Metoda anuităţii este un calcul investiţional dinamic.stiebel-eltron.

00 10.000.1030 tabel anuităţi (amortizare în 15 ani cu 6% dobândă) WPL 13 Aer | apă WP WPF 5 Sol | apă WP WPW 7 Apă | apă WP Încălzire Încălzire cu gaz.00 6.00 1.000.00 247.98 0. Cheltuieli legate de capital Întreţinere Curăţare coş fum Sumă totală 4.00 150.730.00 3.00 70.00 2.00 3.98 0.20 16.0 kW 1744 conform VDI 2067 privind prevederea de protejare a căldurii 50 W/m² (încălzirea prin pardoseală 35/28 °C) 4 2.00 15.200. pt.00 3.201.00 2.80 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 8.8 1.80 6.00 3.000.00 60.680.100.2 1.630.022 183 5.00 0.00 207.204 6.00 2.00 183.00 9.000.433 1. generatorul de căldură Factorul de eficienţă pentru apa caldă Cifra anuală de lucru Proporţia de acoperire a încălzirii Proporţia de acoperire a apei calde 2. Datele instalaţiei Preţul energ.583 600 3.00 4.563 4.904 681.00 2.00 1.00 1.95 10.10 16.00 1.900.00 1.208 12.000.000.00 158.503.994. Cheltuieli legate de consum Încălzire Necesar energetic anual Consum energetic pentru încălzire Cons.000.00 500. pt.659.4 0.841 600 3.004 408 814.stiebel-eltron.600.com .80 3.00 1.90 0. Cheltuieli de investiţie Generator complet de căldură Sistem de încălzire Acumulator apă caldă Instalaţie încălzire Instalaţie electrică Instalaţie apă caldă Bazin de combustibil şi spaţiu depozit Racord gaz Şemineu Instalaţie sursă căldură Sumă totală 3.949 600 3.650 864 Electric 12.800.694 1.700. pt. energetic apă caldă Cons.000.00 Euro Euro Euro 150.20 16.686.946.312.00 20.99 0.000. pt.100.00 320.000.208 2.00 4.20 16.00 220.563 374 600 3.00 500.594 600 3.000.00 1.00 19.EXEMPLU DE CALCUL AL CHELTUIELILOR CONFORM VDI 2067 Încărcarea termică a clădirii Ore le totale de utilizare Necesar termic specific Numărul de persoane Consum energetic apă caldă Anuitate 7.00 1.00 19.00 7.745 4.00 kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh/a kg/a Euro/a Electric 12.00 5.232.563 Lemn 12.00 16.00 2. încălzire Ct/kWh Preţul energ.000.00 2.413 3.00 1.00 2.208 13.00 0.00 24.00 220.98 1.00 5.98 1.00 500.00 1.00 2.00 3.00 17.000.00 2.000. încălzire supliment Necesar energetic suplimentar anual Apă caldă Necesar energetic anual Cons.000.000.300.00 0.700.742 3.650 4.00 3.00 1.00 Electric 12.130.650 4.90 16.00 15.00 1.00 Euro Euro Euro 1.000.100.000.000.00 2.00 2.00 1.00 0.00 3.90 0.00 70.841 800 3.00 250.00 2.208 2.00 500.00 2. energetic încălzire suplimentară Consum energetic total Total aport noxe CO2 Cheltuieli energetice ale instalaţiei 10.00 1.100.00 3.00 2.100.763.563 Gaz 12.00 7.00 2. energ.522.98 1.00 17.00 kWh/zi persoană 0.000.500.00 500.208 3. gospodărire Ct/kWh Preţul de bază pe an Euro Distribuirea factorului de eficienţă Fact.001 545.650 4.383.300.689 499.100.00 2.00 60.000.00 70.00 2.00 60.00 0.00 1.700. cu combustibil Putere calorică cazan Încălzire cu lemne (Pelete) 1.650 760 Ulei 12.97 0.00 1.00 20 www.00 3.000.00 170.00 18.00 1.000.954 2.000.00 3.00 500.00 1.208 13.100. de efic.00 0.00 1.00 1.98 0. Cheltuieli legate de funcţionare Întreţinere Curăţare coş fum Sumă totală 5.00 2.650 1.00 2.00 175.861.00 156.

NOŢIUNI ŞI DESCRIERI

Agent de răcire Substanţă cu temperatură de evaporare scăzută care se vaporizează într-un proces de circuit prin preluarea căldurii şi care condensează din nou la cedarea căldurii. Agentul de căldură Mediul lichid sau gazos (de ex. apă sau aer) care transportă căldură. Aparat monobloc pentru pompe de căldură Aparatul monobloc care permite realizarea şi verificarea circuitul complet de răcire cu elementelor de siguranţă şi de comandă. Cantitatea de umplere Masa din pompa de căldură aflată în mediul de lucru. Capacitatea de răcire Fluxul de căldură care va fi extras prin vaporizator de la pompa de căldură. Capacitatea termică Capacitatea termică este capacitatea de căldură utilă cedată pompei de căldură. Cifra anuală de consum Cifra anuală de consum este valoare reversibilă a cifrei anuale de lucru. Cifra anuală de lucru Raportul dintre căldura termică şi entropia vaporizatorului pentru o anumită perioadă de timp. Coeficientul de performanta (COP) Raportul dintre capacitatea termică şi capacitatea de acţionare a compresorului. Coeficientul de performanta poate fi dat doar ca valoare de moment într-o stare de funcţionare continuă. Întrucât capacitatea termică este mereu mai mare decât capacitatea de acţionare a compresorului, indicele de capacitate este mereu > 1. Simbolul de formulare: ε. Compresor Mecanism pentru transport mecanic şi pentru a compresa vaporii şi gazele. Diferite după tipurile constructive. Condensator Schimbător de căldură al unei pompe de căldură prin care se cedează un flux

de căldură către beneficiarul de căldură prin condensarea mediului de lucru. Dejivrarea Înlăturarea formării de gheaţă la vaporizatorul pompei de căldură aer | apă prin alimentarea cu căldură. La pompele de căldură STIEBEL ELTRON dejivrarea se face prin circuitul agentului de răcire. Diagrama lg p h Reprezentarea grafică a proprietăţilor termodinamice a mediilor de lucru (entalpie h, presiune p). Energie suplimentară Energia necesară pentru acţionarea dispozitivelor suplimentare. Entalpie Conform definiţiei este suma dintre energia interna a unui corp si lucrul mecanic de dezlocuire a volumului său. Calculul va utiliza mereu Entalpia specifică (kJ/kg). Gradul de utilizare Raportul dintre lucrul respectiv căldura consumată şi cea cheltuită în acest scop. Instalaţie cu pompe de căldură Instalaţie completă compusă din dispozitivul surselor de căldură şi cel al pompelor de căldură. Instalaţie pentru surse de căldură (WQA) Dispozitiv pentru extragerea căldurii dintr-o sursă de căldură şi pentru transportul agentului de căldură dintre sursa şi „compartimentul“ rece al pompei de căldură inclusiv dispozitivele suplimentare. Instalaţie pentru utilizarea căldurii (WNA) Dispozitiv pentru cedarea căldurii în sistemul termic. Întreruperi temporare Cf. tarifului din Germania pompele de căldură pot fi întrerupte pe o perioadă de 3 x 2 ore pe zi de către întreprinderea de alimentare reţea. Mediu de lucru Noţiune specială pentru agentul de răcire în instalaţiile cu pompe de căldură.

Pompă de căldură Mecanism care preia fluxul de căldură la o temperatură joasă (compartimentul rece) şi care o cedează datorită alimentării cu energie la o temperatură ridicată (compartimentul cald). În cazul utilizării „compartimentului rece“ se vorbeşte de un mecanism pentru răcire, iar la o utilizare a „compartimentului cald“ se vorbeşte despre pompe de căldură. Procesul circuitului Modificările de stare repetate permanent într-un mediu de lucru prin alimentare şi cedare de energie într-un sistem închis. Puterea consumata (compresor) Valoarea maximă pentru capacitatea electrică consumata a pompei de căldură la o funcţionare de durată în condiţii definite. Ea este determinantă doar pentru instalaţii electrice din reţeaua de alimentare, şi este menţionată pe eticheta produsului de către producător. Sursă de căldură Mediul căruia i se extrage căldură prin intermediul pompelor de căldură. Temperatură bivalentă Temperatura exterioară începând de la care se conectează un al doilea generator de căldură. Vaporizator Schimbător de căldură al unei pompe de căldură, prin care se extrage fluxul de căldură prin vaporizarea unui mediu de lucru a sursei termice. Ventilul de laminare Componenta pompei de căldură dintre vaporizator şi condensator destinat scăderii presiunii din condensator la temperatura de vaporizare corespunzător presiunii de vaporizare. Suplimentar ventilul de laminare reglează cantitatea de alimentare a mediului de lucru în dependenţă cu necesarul de la vaporizator.

www.stiebel-eltron.com

21

FORMULE DE CALCUL

Cantitatea de căldură Q = m x c x (t2 – t1)

Calculul pierderii de presiune ∆p = L x R + Z ∆p = Diferenţă presiune Pa R = Rezistenţa la frecare a conductă L = Lungimea conductei (m) Z = Pierdere presiune rezistenţe locale Pa Rezistenţe locale ς 2 Z = Σz x xv 2 z ς v = Coeficient de rezistenţă = Densitate = Viteza de curgere (m/s)

Cantitate apă caldă mm x (tm - t1) m2 = t2 - t1 mm = m1 = m2 = tm = t1 = t2 = Cantitate amestec apă kg Cantitate apă rece kg Cantitate apă caldă kg Temperatură apă amestec °C Temperatură apă rece °C Temperatură apă caldă °C

Q = Cantitatea de căldură Wh m = Cantitatea de apă kg c = Căldură specifică Wh/kgK 1,163 Wh/kgK t1 = Temperatură apă rece °C t2 = Temperatură apă caldă °C Capacitatea termică Q Q A k = A x k x ∆ϑ

Încărcarea termică functie de consumul de combustibil QN = Ba x h x Hu / bVH QN = Încărcarea termică (kW) B = Consumul anual de a combustibil (l) Consumul mediu al ultimilor 5 ani, mai puţin 75 Litri de persoană pentru încălzirea apei calde h = Indicele anual de utilizare (h = 0,7) Hu = Valoarea termică a combustibilului (10 kWh/l) bVH= Total ore utilizare (valoare medie 1800 ore pe an) QN = Ba / 250

= Capacitatea de căldură W = Suprafaţă m² = Indice de transfer căldură W/m²k ∆ϑ = Diferenţă de temperatură K

Z poate fi extras din tabele după suma z şi viteza în reţeaua conductelor Linia caracteristică a reţelei de conducte
∆p1 V1 = V ∆p2 2

Indicele k
k = 1 1 + d + 1 αi λ αa Indice k W/m²K Coeficient transfer căldură, interior W/m²K Coeficient transfer căldură, exterior W/m²K Capacitate de transmitere a căldurii W/mK

( )

2

k = αi = α λ a = =

∆p1 = ∆p2 = V1 = V2 =

Diferenţa de presiune Pa Diferenţa de presiune Pa Debit volumetric m³/h Debit volumetric m³/h

Viteza de pompare
P = m x c x (t2 - t1) Txη

Temperatura amestec apă (m1 x t1) + (m2 x t2) tm = (m x m )
1 2

P m c t1 t2 T η

= = = = = = =

Viteză de pompare W Cantitatea de apă kg Căldura specifică Wh/kgK Temperatură apă caldă °C Temperatură apă caldă °C Timpul de încălzire h Factor de eficienţă

tm t1 t2 m1 m2

= = = = =

Temperatură apă amestec °C Temperatură apă rece °C Temperatură apă caldă °C Cantitate apă rece kg Cantitate apă caldă kg

Timpul de încălzire T
T =
m x c x (t2 - t1) Pxη

Cantitate amestec apă
mm= m2 x (t2 - t1) tm - t1

T m c t1 t2 P η 22

= = = = = = =

Timpul de încălzire h Cantitatea de apă kg Căldura specifică Wh/kgK Temperatura apă rece °C Temperatura apă caldă °C Viteza de pompare W Coeficient de eficienţă

mm = m1 = m2 = tm = t1 = t2 =

Cantitate amestec apă kg Cantitate apă rece kg Cantitate apă caldă kg Temperatură apă amestec °C Temperatură apă rece °C Temperatură apă caldă °C www.stiebel-eltron.com

PROIECTAREA INSTALAŢIE

Instalaţia

Pompă de căldură

Acumulator tampon

Încălzire apă caldă

Instrucţiuni de proiectare Pentru dimensionarea exactă a instalaţiilor cu pompe de căldură trebuiesc determinaţi următorii parametrii privind clădirea ce urmează a fi încălzită:  Calculul încărcării termice conform DIN EN 12831.  Determinarea temperaturii suprafeţei de încălzit Construcţie nouă: stabilirea temperaturii maxime pe tur Construcţie veche: determinarea temperaturii.

 Stabilirea sau calcularea sursei maxime de transfer termice adecvate.  Stabilirea modul de acţionare a pompei de căldură după sistemul termic.  Amplasarea pompei de căldură în conformitate cu necesarul de căldură şi modul de acţionare.  Condiţii pentru legaturi electrice şi adaptare la reglajul pompei de căldură.  Conectarea pompei de căldură la sistemul de incalzire.

 Prepararea apei calde cu instalaţia de încălzire cu pompe de căldură.  Prevederi şi directive generale.

www.stiebel-eltron.com

23

26_03_01_0374

PREVEDERI ŞI DIRECTIVE

Amplasarea, instalarea, racordarea şi punerea în funcţiune a unei instalaţii cu pompe de căldură trebuie să fie efectuata de o persoană autorizată de specialitate, ţinând cont de instrucţiunile de utilizare şi montaj. Conectarea electrică a pompei de căldură trebuie executată doar de un specialist autorizat (EVU), în conformitate cu deciziile VDE corespunzătoare şi cu prevederile în vigoare ale EVU (condiţii tehnice de racordare TAB). Tehnicianul va prezenta cererea de racordare la EVU. Următoarele legi, normative prevederi şi ordonanţe trebuie respectate la instalarea şi funcţionarea pompelor de căldură din instalaţiile de încălzire: Prevederi generale: Autorizaţie locală de construcţie Întrucât pompele de căldură sunt considerate „instalaţii de construcţie“ şi reprezintă obiectul pentru autorizare locală, prevederile regiunii respective trebuie respectate. De aceea, înainte de a lua decizia în privinţa unei pompe de căldură, trebuie să vă informaţi la autoritatea locală privind prevederile existente. Conform ordonanţei cu privire la autorizarea locală de construcţie, pompele de căldură cu capacitatea de acţionare până la 50 kW nu mai trebuie autorizate de administraţiile locale începând cu 5 septembrie 1987 în regiunea Nord Rhein – Westfalen. Investitorul, însă, trebuie să comunice instalarea acesteia la autorităţile locale. Comunicarea trebuie să conţină ataşat o declaraţie a beneficiarului prin care se obligă să respecte planurile şi prevederile locale. Obţinerea autorizaţiei de la administraţia pentru gospodărirea apelor locale este încă obligatorie.

Legi speciale pentru utilizarea diferitelor surse de căldură Utilizarea căldurii existente în mediu este supusă parţial reglementărilor legale, care nu trebuie să afecteze consumatorii privaţi sau de stat, iar prin aceste măsuri să nu fie provocate daune mediului înconjurător. Sursa de căldură apă freatică Captarea apei freatice ca sursă de căldură pentru o pompă de căldură şi recircularea apei freatice răcite este permisă cu obligativitatea îndeplinirii § 3 alin. 1 Nr. 6 şi § 3 alin. 1 Nr. 5 din lege gospodăririi apelor (WHG). Sursa de căldură apă de suprafaţă Utilizarea apei de suprafaţă pentru funcţionarea pompelor de căldură este permisă cu obligativitate îndeplinirii prevederilor din § 3 alin. 1 Nr. 2 şi § 3 alin. 1 Nr. 4 din legea WHG. În ceea ce priveşte criteriile de utilizare a apei freatice şi de suprafaţă ca sursă pentru pompele de căldură, aceste cazuri de aplicare sunt prezentate în detaliu. Sursa de căldură solul Captarea căldurii prin conducte amplasate în sol, care sunt umplute cu un agent de mediu pentru transportul căldurii, trebuie de regulă comunicată la organele de drept pentru gospodărirea apei, respectiv este necesar un aviz. În cazul în care colectorul de sol se află în apă freatică este necesară o autorizare conform legii pentru gospodărirea apei. Acest caz de aplicare nu este însă reglementat prin lege. Se recomandă ca înaintea începerii construcţiei să fie purtată o discuţie cu autoritatea de drept pentru gospodărirea apelor (a se vedea „criteriile pentru utilizarea apei freatice şi apei de suprafaţă ca sursă pentru pompele de căldură“).

Sursă de căldură aerul exterior Utilizarea ca sursă de căldură aerul exterior nu este supusă nici unei legi de reglementare privind autorizarea. În instrucţiunile tehnice pentru protecţia fonică trebuiesc respectate emisiile sonore cerute pentru vaporizatoare sonoră. Aerul cedat, răcit, poate să conducă la lezarea vecinilor (LBO Art.18). Legea protecţiei împotriva emisiilor (BImSchG) şi zgomotelor Pompele de căldură sunt „instalaţii“ în sensul legii pentru protecţia împotriva emisiilor. Legea BlmSchG face diferenţă între instalaţiile necesare a fi autorizate (§§ 44, 22). Instalaţiile care trebuie autorizate sunt prezentate la încheierea capitolului 4 din legea ordonanţa BlmSchV pentru protecţia împotriva emisiilor. Pompele de căldură, indiferent de felul de acţionare, nu sunt incluse printre acestea. Pentru instalaţiile cu pompe de căldură sunt valabile §§ 22 până la 25 din legea BlmSchG, ceea ce înseamnă că ele trebuiesc astfel instalate şi utilizate încât noxele să prezinte valori minime. Pentru emisiile fonice de la instalaţiile cu pompe de căldură trebuiesc respectate instrucţiunile tehnice pentru protecţia fonică TA. Pentru zonele de locuinţe sunt stabilite într-un tabel valori orientative admisibile ale nivelului intensităţii sonore. Protecţie fonică TA (VDI 2058) Următorul nivel de intensitate fonică nu trebuie să fie depăşit la ferestrele vecinilor: În zone comerciale cu locuinţe ziua 60 dB(A) noaptea (între oră 22 - 6) 45 dB(A) În zone generale de locuinţe ziua 55 dB(A) noaptea (între oră 22 - 6) 40 dB(A) Exclusiv în zone rezidenţiale ziua 50 dB(A) noaptea (între oră 22 - 6) 35 dB(A)

24

www.stiebel-eltron.com

TRD 721 dispozitive de siguranţă împotriva depăşirii presiuni – ventile de siguranţă. G 430 directivă pentru construcţia şi funcţionarea recipientelor de gaz subpresiune. verificare. Protecţia fonică în clădiri înalte DIN 4109. alin. DIN 6618 recipiente din oţel pentru depozitare supraterană a combustibilurilor minerale. VDI 2081 reducerea zgomotului la instalaţiile tehnice de aerisire. recipiente dreptunghiulare din oţel pentru depozitarea la suprafaţa solului a combustibilurilor termice. Prevederi pentru prevenirea accidentelor Ale asociaţiei profesionale din branşă. DIN 6620. 4 DIN 4755 arzătoare pe bază de combustibil în instalaţiile termice. DVGW normativ de lucru W 101directive pentru zone de protecţie a apei potabile partea 1: zone de protecţie pentru apa freatică. Prevederi pe partea electrică: Prevedri VDE VDE 0100 pentru montarea de instalaţii cu voltaj mare până la 1000 V. construcţia. DIN 18381 VOB ordonanţă pentru obiective de lucrări de construcţie. instalaţii cu arzătoare. noţiuni. prevederi şi ordonanţe trebuie respectate la instalarea unei încălziri suplimentare cu combustibili solizi. lichizi sau de gaz: Ordonanţă privind tehnica arderii. Directive DVGW (DVGW – fişe de lucru) TRF 1969 reguli tehnice pentru gaz fluid. sistem de funcţionare. Certificarea pentru protecţia termică DIN 4108. partea 1/3. sistem de funcţionare. recipiente din oţel cu baterie pentru depozitare supraterană a combustibilurilor termice. normativul 1. În afara Germaniei trebuie respectate directivele şi prevederile specifice din fiecare ţară. Directive VDI VDI 2067 calculul cheltuielilor pentru alimentarea cu căldură a instalaţiilor. Feu Vo partea II. construcţia.stiebel-eltron. VDI 2715 reducerea zgomotelor la instalaţiile cu încălzire a apei calde. Prevederi pe partea apei: Normative DIN DIN 1988 instalaţii cu conducte pentru apă potabilă în terenuri proprietate privată. DIN 6617 recipiente din oţel pentru depozitare parţial supraterană pentru combustibiluri minerale. DIN 18160. VDE 0700 siguranţa aparatelor electrice pentru consumul casnic şi alte scopuri asemănătoare. VDI 4640 utilizarea termică a solului. DIN 6608. VDE 0105 prevederi pentru acţionarea instalaţiilor cu voltaj mare. directive pentru aparatele cu electromotor în consumul casnic. gaz şi apă uzată din cadrul clădirilor. G 626 Reguli tehnice pentru evacuarea gazelor arse din instalaţiile de încălzire gaz-apă prin instalaţii centrale de aerisire conform DIN 18017. normativul 1. DIN 4787 arzătoare pe bază de combustibil. partea C: prevederi tehnice generale pentru lucrări de construcţii. cerinţe. G 600 reguli tehnice pentru instalaţii pe gaz DVGW-TRGI 1972. alin. fişa 3.PREVEDERI ŞI DIRECTIVE Normative DIN Regulile DIN EN 12831 pentru calculul încărcării termice la clădiri. G 666 directive pentru colaborarea dintre întreprinderile pentru alimentare cu gaz (GVU) şi întreprinderile consumatoare pe bază de contract.com 25 . normativul 1. VDI 2068 aparate de măsură control şi reglaj în instalaţiile tehnice de încălzire cu apa ca agent termic. DIN 4751 dotări tehnice de siguranţă pentru încălzirea apei calde. VDE 0730. Normative suplimentare şi prevederi pentru instalaţiile bivalente cu pompe de căldură Următoarele normative. DIN 6625. www. construcţie. VDI 4650 procedee rapide pentru calculul indicelui anual de consum la instalaţiile cu pompe de căldură. principii de bază pentru siguranţa tehnică. VBG 20 prevederi pentru prevenire accidentelor la instalaţiile de răcire (pompe de căldură în case-instalaţii de încălzire). § 4. W551 încălzirea apei potabile şi instalaţii pentru transportul apei potabile. recipiente din oţel cu depozitare subterană a combustibilurilor minerale. DIN 6619 recipiente din oţel pentru depozitare combustibilurilor minerale parţial deasupra solului.72.. DIN 4756 arzătoare pe bază de gaz în instalaţii tehnice. normativul 1. 2. principii de bază pentru siguranţa tehnică. lucrări pentru instalaţii de apă.

1. Conform suprafeţei încălzite Din tabelul alăturat necesarul termic specifică poate fi calculată în funcţie de suprafaţa locuibilă în m².7) bVH = Ore totale de utilizare (valoare medie 1800 h/a) Casă cu una sau două familii Izolarea termică a Fereastră peretelui exterior nu cu geamuri simple nu cu geamuri simple nu cu geamuri duble da cu geamuri duble da cu geamuri izolate Etaje 1 2 1 până la 2 1 până la 2 1 până la 2 Watt per m² Suprafaţa locuită 160 140 100 80 50 26 www. QN = Suprafaţă locuibilă x Watt/m² 2. cu un generator de căldură disponibil.CALCULUL NECESARULUI TERMIC Necesarul termic Mai întâi este necesar să se determine necesarul termic a clădirii. Conform consumului de combustibil Cunoscând consumul mediu al ultimilor 5 ani este determinat consumul anual. Pentru întocmirea ofertei. După consumul de gaz Cunoscând consumul mediu de gaz al ultimilor 5 ani se determină consumul anual.7) Hu = Valoarea termică a combustibilului (10 kWh/l) bVH = Ore totale de utilizare (valoare medie 1800 h/a) Formula scurtă QN = Ba / 250 3.stiebel-eltron. necesarul termic poate fi stabilită şi mai mare.com . QN = Ba x h / bVH QN = Încărcarea termică (kW) Ba = Consum anual de gaz (kWh) h = Indice de utilizare anual (η = 0. proiectare şi calcul se vor respecta prevederile DIN EN 12831. QN = Ba x h x Hu / bVH QN = Încărcarea termică (kW) Ba = Consumul anual de combustibil (l) h = Indicele de utilizare anual (η = 0. La instalaţiile bivalente cu pompe de căldură.

pot fi acţionate de pompe de căldură doar bivalent cu al doilea generator de căldură. Acest lucru înseamnă că pompele de căldură pot să contribuie cu un aport anual de încălzire mai ridicat. 60 °C? În acest exemplu rezultă punctul de intersecţie a curbei termice B cu temperatura maximă pe tur a pompei de căldură la 60 °C cu temperatura exterioară de – 4 °C. ci şi în funcţie de configurarea suprafeţelor de încălzire. www. sunt de cele mai multe ori necesare doar 70 °C sau chiar mai puţin pentru temperatura pe tur. care necesită o temperatură pe tur mai mare de 60 °C. Curba D: Temperatura pe tur este mai mică de 60 °C. Instalaţiile de încălzire. 55 °C. Curba B: Temperatura pe tur 75 °C punct de comutare – 4 °C temperatură exterioară (AT). următoarele setări comutare pentru al doilea generator de căldură: Curba A: Temperatura pe tur 90 °C punct de comutare – 0 °C temperatură exterioară (AT). Limita de utilizare a pompei de căldură se află deci conform sistemului de distribuire a căldurii la – 4 °C temperatură exterioară.TEMPERATURA PE TUR A SUPRAFEŢELOR DE ÎNCĂLZIRE Temperatura suprafeţelor de încălzire Referitor la posibilităţile de utilizare şi modul de funcţionare al pompelor de căldură. fiind posibil astfel o acţionare monovalentă a pompelor de căldură. pentru a putea fi posibilă o funcţionare monovalentă.com 27 26_03_01_0375 . Setarea comutării pompei de căldură se realizează nu doar în funcţie de capacitatea termică a pompei de căldură. Temperatura pe tur corespunzătoare temperaturilor exterioare Temperatura pe tur pentru încălzire Temp. Regulă de bază: Cu cât temperatura pe tur a instalaţiei termice este mai scazut cu atât mai ridicat este coeficientul de performanta al pompei de căldură. temperatura pe tur a instalaţiei termice este de importanţă determinantă. În practică s-a adeverit adesea că limita termică a surplusului energetic interior şi exterior poate fi lărgită către temperaturi mai scăzute. Printr-o izolare termică ulterioară.stiebel-eltron. tur pompă căldură (WP) Temperatură exterioară Conform diagramei rezultă. Suprafeţele de încălzire pentru instalaţiile noi ar trebui proiectate până la o temperatură de max. Încălzirile cu radiatoare au fost setate până acum la o temperatură pe tur de 90 °C. Curba C: Temperatura pe tur este mai mică de 60 °C fiind posibil astfel o acţionare monovalentă a pompelor de căldură. Exemplu: Până la ce temperatură exterioară poate să funcţioneze o instalaţie termică cu 75 °C temperatură pe tur (curba termică B) având temperatura pe tur a pompei de căldură de max. pe baza temperaturii pe tur. respectiv prin supradimensionare.

Acest lucru are dezavantajul că la scăderea temperaturii capacitatea de încălzire a pompei de căldură scade însă necesarul termic creşte. Dimensionarea pompelor de căldură aer | apă Temperatură pe tur 35 °C Temperatură pe tur 50 °C Temperatură intrare aer °C Dimensionarea pompei de căldură sol | apă Capacitatea termică (kW) Temperatură pe tur 35 °C Temperatură pe turur 50 °C Temperatura surselor termice °C Dimensionarea pompei de căldură apă | apă Capacitatea termică (kW) Temperatură pe tur 35 °C Temperatură pe tur 50 °C Temperatura surselor termice °C 28 www.com 26_03_01_0378 26_03_01_0377 26_03_01_0376 . De aceea pompele de căldură aer | apă sunt acţionate de cele mai multe ori monoenergetic.DIMENSIONAREA POMPELOR DE CĂLDURĂ QWP = QNGeb. Aceste pompe de căldură sunt acţionate de cele mai multe ori monovalent. x 1.1.1 Pompe de căldură aer | apă La pompele de căldură aer | apă capacitatea de încălzire depinde de temperatura exterioară.stiebel-eltron. Necesarul de căldură al clădirii trebuie însă să fie acoperit timp de 24 ore. respectiv apă | apă Întrucât sursa de căldură arată. Capacitatea termică (kW) Dimensionarea pompelor de căldură Conform tarifului Federaţiei germane întreprinderile de alimentare în reţea electrică pot să întrerupă alimentarea de trei ori câte două ore pe zi. o temperatură relativ constantă şi capacitatea de încălzire a pompei de căldură este constantă. Pompe de căldură sol | apă. Acest lucru înseamnă că necesarul termic a clădirii trebuie mărit cu factorul 1. pe parcursul întregului an.

Cerinţe pentru instalaţiile electrice cu pompe de căldură  Trebuiesc respectate prevederile tehnice de racordare TAB ale EVU autorizat.  Încărcare termică a clădirii în kW.ALIMENTAREA ELECTRICĂ ŞI TARIFELE Alimentarea electrică Conform ordonanţei de tarifare din Germania. Procedee de înştiinţare Pentru decizia privind intrarea în vigoare a funcţionării pompelor de căldură din reţeaua de alimentare a EVU sunt necesare următoarele informaţii:  Adresa beneficiarului.com 29 26_03_01_0379 . Importante pentru proiectare sunt şi informaţii privind preţurile terenului şi lucrărilor. precum şi informaţii privind tarifele energetice avantajoase cu funcţionare pe timp de noapte. Exemplu de montaj pentru instalaţii cu pompe de căldură cu receptor de frecvenţă 1 2 3 4 5 6 7 A B C D E Instalaţie cu pompe de căldură Regulator Ventilator sau pompă Compresor Agregate suplimentare Contor casnic Contor pentru pompa de căldură Circuit electric principal fără comandă Circuit electric suplimentar cu comandă Circuit electric principal cu comandă Tablou electric Impamantare Cablurile de protecţie nu sunt reprezentate www. Pentru utilizarea pompelor de căldură în vederea încălzirii clădirilor. Administraţia EVU vă stă la dispoziţie pentru orice întrebări.  Locul de utilizare a pompei de căldură.  Puterea electrică instalată în kWh. consumul pompelor de căldură este considerat consum casnic.ϑ Producătorul pompei de căldură  Tipul pompei de căldură. De interes deosebit este dacă în zona de alimentare este posibilă funcţionarea nomoenergetică cu pompe de căldură.  Tipul de consum după tarife generale (casnic.  Modul de funcţionare planificat al pompei de căldură. În vederea acestui lucru trebuie culese informaţiile de la autoritatea EVU competenţă.  Detalii privind dispozitivele de comutare şi măsurare necesare sunt comunicate de către EVU autorizat. profesional şi altele).stiebel-eltron. privind condiţiile de racordare ale aparatelor respective. agricultură.  Curent pornire maxim în amperi (informaţii producător). autoritatea EVU trebuie să-şi dea acceptul. comercial.

stiebel-eltron. la orele de vârf ale încărcării prin autoritatea EVU. Din acest motiv. în cazul unui sistem de încălzire cu răcire rapidă (radiatoare). pentru a asigura încălzirea clădirii. Pompă de căldură cu dispozitiv de blocare 1 2 2a 3 4 5 Pompă de căldură Regulator Senzor temperatură Pompa circulatie Ventil de blocare Circuit încălzire Pompe de căldură cu acumulator de separare (comutator hidraulic) 1 2 2a 3 4 5 6 Pompă de căldură Regulator Senzor temperatură Pompă circulatie Ventil de blocare Circuit de încălzire Acumulator tampon 26_03_01_0381 30 www. În favoarea utilizării acumulatorului vorbesc următoarele:  Nu există modificări pentru instalaţia existentă în raport cu dimensiunile conductelor.  Există debit de apă constant prin pompa de căldură. Pentru a realiza o funcţionare eficienta a pompei de căldură se recomandă utilizarea de acumulatoare tampon. debitul din circuitul pompei de căldură rămâne constant. Aceste acumulatoare tampon (recipiente de acumulare SBP) servesc pentru decuplarea hidraulică a debitelor în pompele de căldură şi în circuitul de încălzire.com 26_03_01_0380 . Convectorii instalaţiilor de încălzire necesita de regulă cantităţi mici de apă aflate în sistem. pentru o bună funcţionare un debit minim de apă pentru încălzire.  Nu există zgomote în sistemul de distribuire a căldurii. Dacă de exemplu debitul din circuitul de încălzire se reduc prin intermediul robinetilor cu cap termostat.RACORDAREA LA INSTALAŢIA INTERIOARA DE INCALZIRE Acumulator tampon Pompele de căldură necesită.  Nu este necesară înlocuirea pompei de circulatie în instalaţia termică existentă. volumul acumulatorului tampon va fi astfel calculat încât conţinutul acumulat de căldură să fie suficient pentru perioada de deconectare sus menţionată. Pompele de căldură pot fi decuplate. în funcţie de tarif. În cazul pompelor de căldură aer | apă acumulatorul tampon este necesar suplimentar şi pentru acţionarea dejivrării. La astfel de instalaţii trebuie utilizat un acumulator tampon de mărime corespunzătoare pentru a evita opririle şi pornirile dese ale pompei de căldură.

RACORDAREA LA INSTALAŢIA INTERIOARA DE INCALZIRE

Reţeaua de încălzire Pentru racordarea pompelor de căldură în reţeaua de conducte trebuiesc prevăzute racorduri flexibile. În afară de acest lucru mai trebuie montat şi un vas de expansiune, în vederea măririi volumului de apă şi a eventualelor întreruperii ale generatoarelor de căldură. Asigurarea pompelor de căldură se face conform DIN 4751 fişa 2. În cazul sistemelor de suprafaţă (încălzirea in pardoseală) se poate renunţa la acumulatorul tampon în cazuri individuale, după o discuţie cu consilieri noştri tehnici. Dacă în instalaţie nu există nici un acumulator tampon atunci trebuie montat un ventil de blocare între tur si retur, pentru ca să se menţină cantitatea minimă de circulatie necesară pompei de căldură. Transmiterea trepidaţiilor Pentru evitarea transmiterii trepidaţiilor în reţeaua de încălzire (dacă este cazul de vibraţii de la pompele de circulatie din instalaţia de incalzire), este necesară montarea de furtunuri în reţeaua conductelor de apă. Fixarea conductelor trebuie efectuată cu racorduri flexibile. Pompe de circulatie în circuitul pompelor de căldură Pentru utilizarea acumulatoarelor de tip SBP 200 E respectiv SBP 700 E (acumulatoare tampon) şi a pompelor de căldură monobloc de tip WPKI 5 va fi prevăzută pompa de circulatie (pompă pentru acumulator) conform tabelului de selecţie „pompe de circulatie“. Al doilea generator de căldură Într-un sistem bivalent pompa de căldură ar trebui racordată întotdeauna la returul celui de-al doilea generator de căldură.

Instalaţie mono-energetică pentru pompele de căldură

Instalaţie bivalentă pentru pompele de căldură

www.stiebel-eltron.com

31

26_03_01_0383

26_03_01_0718

POMPE DE CĂLDURĂ FĂRĂ ACUMULATOR TAMPON

Instalaţii cu acumulator tampon Pentru a realiza o funcţionare normală a pompei de căldură se recomandă un acumulator tampon. Acumulatorul tampon (recipientul de acumulare SBP) serveşte nu doar pentru ruperea hidraulică a debitelor din pompele de căldură şi din circuitul de încălzire, ci şi pentru pompele de căldură aer | apă ca sursă energetică pentru dejivrarea vaporizatorului. Instalaţii fără acumulator tampon Dacă se montează pompe de căldură fără acumulator tampon în sistemul de încălzire, trebuiesc respectate următoarele instrucţiuni: Pentru o funcţionare normală a pompei de căldură este necesar un debit constant al pompei de căldură. Acesta trebuie să fie cel puţin 20% din volumul nominal al circuitului, pentru ca astfel să poată fi decuplată pompa de căldură atunci când este atinsă temperatura de retur prin intermediul reglajului. Dacă nu se întâmplă acest lucru atunci se ajunge la o decuplare de suprapresiune a pompei de căldură. Un debit constant se atinge doar la încălzirile de suprafaţă, astfel încât pentru mai multe circuite de încălzire se poate renunţa la ventilele de zonă. Pentru a nu încălca prevederile privind economisirea energiei trebuie obţinut de la autorităţile de resort o exceptie privind montarea ventilelor de zonă. Dacă se renunţă la ventilele de zonă de exemplu doar în camerele locuite se poate efectua supravegherea temperaturii de cameră cu comandă de la distanţă de tip FE 7, lucru care nu reprezintă o încălcare a prevederilor privind economisirea energiei. Pentru pompele de căldură aer | apă trebuie realizat debitul minim din următorul tabel.
Debitul minim Pompă de căldură WPL 10 WPL 13 WPL 18 WPL 23 WPL 33

Instalaţie monovalentă cu pompe de căldură fără acumulator tampon
Spaţiu de referinţă fără ventil de zonă Reglajul temperaturii din cameră prin comandă de la distanţă de tip FE 7 pentru pompa de căldură Ventil de blocare ÜV necesar pentru reducerea zgomotelor de circuit

Cantităţi minime de recircularea apei pe partea încălzirii 20% din debitul nominal al pompei de căldură

m³/h 0,4 0,4 0,5 0,6 1,4

32

www.stiebel-eltron.com

26_03_01_0714

PREPARARE APĂ CALDĂ CU POMPE DE CĂLDURĂ

Prepararea apei calde cu pompe de căldură Prepararea apei calde este posibilă cu toate pompele de căldură de tip STIEBEL ELTRON. Domeniul larg de aplicare şi multiplele posibilităţi de combinare cu recipiente de acumulare de diferite dimensiuni şi dotări necesită documentaţii de proiectare şi instalare concepute pentru cazul de aplicare respectiv. Conectarea electrică şi racordul hidraulic ale pompelor de căldură se efectuează corespunzător documentaţiei de proiectare STIEBEL ELTRON. Acumulatoare de apă caldă Mărimea acumulatorului de apă caldă se stabileşte conform consumului de vârf pe zi, la care se adaugă 20% (cantitatea utilă). Încărcarea se face prin intermediul unui schimbător de căldură aflat la interior sau exterior. Schimbătorul de căldură Din cauza diferenţei reduse de temperatură, recomandăm pentru prepararea apei calde instalaţiile de încălzire cu pompe de căldură având un schimbător de căldură amplasat la interior cu o suprafaţă de schimb minimă de 0,25 m²/kW capacitate termică. O altă posibilitate este prepararea apei calde prin intermediul unui schimbător de căldură extern. Conform acestei configurări se atinge o temperatură a apei calde de cca. 50 °C. Dacă sunt necesare temperaturi mai ridicate, apa caldă trebuie reîncălzită prin intermediul unui element termoelectric. Comanda Comanda încălzirii apei calde se efectuează prin regulatorul pompelor de încălzire WPM.

Preparare apă caldă cu acumulator apă caldă SBB 300 WP

Preparare apă caldă cu schimbător extern de căldură

Preparare apă caldă cu acumulator combinat SBK 600/150

www.stiebel-eltron.com

33

26_03_01_0386

26_03_01_0385

26_03_01_0384

PREPARARE APĂ CALDĂ CU POMPE DE CĂLDURĂ

WPW 22 M

WPW 10

WPW 13

WPW 18

WPF 10

WPF 13

WPF 16

WPL 10

WPL 13

WPL 18

WPL 23 5,6    °C – 46 – 49 – – 48 WPL 23         WPL 23 – – – – –

Suprafeţe schimb căldură în m² cerute
SBB 301 WP SBB 302 WP SBB 401 WP sol (racord. schimb. c. sup) SBB 401 WP sol (racord. ambele) SBB 300 WP SBB 400 WP sol (racord. ambele)

1,6     

2,2     

2,8     

3,6   

4,5   

2,0     

2,8     

3,6     

4,8    

6,2    °C – 46 – 49 – – 48

2,6     

3,4     

4,8    

4,8     °C – 50 46 50 – 45 50

  Temperaturi apă caldă prevăzute a fi atinse în acţionarea exclusivă a pompelor de căldură °C °C °C °C °C °C °C SBB 301 WP 50 50 50 – – 50 50 SBB 302 WP 50 50 50 50 49 50 50 SBB 401 WP sol (racord. schimb. c. sup.) 50 50 50 49 45 50 50 SBB 401 WP sol (racord ambele) 50 50 50 50 50 50 50 SBB 300 WP 50 50 50 – – 50 50 SBB 400 WP sol (racord. schimb. c. sup.) 50 50 50 48 44 50 50 SBB 400 WP sol (racord ambele în serie) 50 50 50 50 50 50 50

°C 49 50 50 50 49 50 50

°C – 50 47 50 – 46 50

°C 50 50 50 50 50 50 50

°C 47 50 50 50 47 50 50

°C – 50 45 50 – 45 50

Pentru atingerea temperaturilor apei calde proiectate este necesara respectarea instrucţiunilor de montaj pentru debitul minim şi racordarea conductelor corespunzător documentaţiei de proiectare STE. Distanţa dintre pompele de căldură şi acumulatorul de apă caldă trebuie să fie de maxim 2 m. Conductele de racord nu au voie să conţină mai mult de două coturi la 90°. Temperaturile apei calde obţinute trebuie înţelese ca valori de referinţă, supuse distribuirii în serie. Dacă la SBB 400 WP sol, pentru pompa de căldură se va utiliza numai schimbătorul de căldură superior, atunci schimbătorul de căldură inferior poate fi utilizat pentru solar.

WPW 10

WPW 13

WPW 18

WPF 10

WPF 13

WPF 16

WPL 10

WPL 13

WPL 18

Acumulator apă caldă 300 litri Ţeavă de alimentare pentru rezervor 300/400 litri Schimbător de căldură Tip WT 10 Schimbător de căldură Tip WT 20 Schimbător de căldură Tip WT 30 BBI 5 la SBP 200/700 şi WPKI 5 Pompă de circulatie UP 25–80 Pompă de circulatie apă caldă UPS 25-60 B Senzor de nivel AVF 6 Senzor temperatură pe tur TF 6 A

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

    

    

     

WPW 22 M

WPW 10

WPW 13

WPW 18

WPF 10

WPF 13

WPF 16

WPL 10

WPL 13

WPL 18

SBK 600/150 Ventil comutare HUV 1 pentru tur Ventil comutare HUV 1 pentru retur Senzor de nivel TVF 6 Senzor temperatură pe tur TF 6 A

    

    

    

    

– – – – –

    

    

    

    

– – – – –

    

    

    

 Preparare apă caldă cu un compresor în funcţionare la încărcare completă  Preparare apă caldă cu două compresoare în funcţionare la încărcare parţială

34

www.stiebel-eltron.com

WPL 33 – – – – –

WPW 7

WPF 5

WPF 7

Preparare apă caldă cu acumulator combinat SBK 600/150 fără instalaţie solară

WPL 33         

WPW 7

WPF 5

WPF 7

Prepararea apei calde cu acumulator apă caldă de 300 litri şi schimbător de căldură extern

WPW 22 M

WPL 33

WPW 7

WPF 5

WPF 7

Preparare apă caldă cu SBB..WP / sol acumulator apă caldă

În opţiunea pentru apă caldă pot fi alese trei intervale de timp. Racordarea electrică Pentru a evita o funcţionare în gol a pompelor alimentarea cu tensiune trebuie efectuată doar când instalaţia a fost umplută. Pompa de circulatie P1 va fi comandată de un regulator.stiebel-eltron. O staţie de pompare apă potabilă (utilă) se programează pentru funcţionare anticipat. În afara intervalelor de timp se efectuează o apă caldă prin detectarea blocajelor.STAŢIA DE APĂ POTABILĂ (UTILĂ) Descrierea instalaţiei Staţia de apă potabilă (utilă) aprovizionează cu apă caldă una până la două unităţi de locuinţe. Cablul de reţea trebuie conectat la 230 V / 50 Hz iar siguranţa de protecţie a conectării trebuie să aibă asigurată intensitatea de 10 A. Furnizorul de energie este un acumulator tampon de 700 litri de tip SBP 700 la o temperatură de 55 °C. astfel încât să fie menţinută constantă temperatura apei calde dorite. Cu un senzor suplimentar (opţional) este posibil să se activeze un contact fără potenţiometru pentru o încălzire suplimentară (BGC) în acumulatorul tampon. Prepararea apei calde prin staţia de apă potabilă Staţie de apă potabilă FWS-Z T1 T2 T3 T4 P1 P2 DF A B C D E Senzor apă caldă Senzor tur căldură Senzor apă rece Senzor retur căldură Pompă circuit căldură Pompă apă caldă Contor debit Tur căldură Retur căldură Apă caldă Apă caldă Apă rece www.com 35 26_03_01_0728 26_03_01_0719 .

racordarea hidraulică se realizează ca la o construcţie nouă. Întrucât aici este vorba de pompe de căldură bivalente se anulează în acest caz obligaţia pentru verificarea cazanului pe combustibil referitor la gazele de ardere. După ce combustibilul a fost consumat cazanul trebuie îndepărtat şi înlocuit cu o încălzire electrică suplimentară montată în pompa de căldură (mod de funcţionare mono-energetic) astfel se obţine o funcţionare economică şi utilizarea eficientă a spaţiului. adesea bazinul plin al cazanului de combustibil vechi acţionează în continuare ca o a doua sursă de căldură. Întrucât branşamentul existent de cele mai multe ori nu se află la locul potrivit. astfel încât să poată fi demontate fără a goli instalaţia. Conectarea electrică La conectarea electrică a pompelor de căldură la branşamentul casei sunt necesare două contoare suplimentare pentru pompele de căldură şi pentru comanda la distanţă. acesta trebuie înlocuit sau completat cu unul suplimentar.com 26_03_01_0721 Instalaţie bivalentă cu pompe de căldură aer | apă 26_03_01_0720 . Instalaţie bivalentă cu pompe de căldură aer | apă 36 www. După demontare instalaţia cu pompe de căldură va funcţiona mono-energetic. Schema reprezentată în dreapta arată construcţia unei instalaţii bivalente cu pompe de căldură şi cazan pe combustibil. Racord hidraulic Dacă nu este prevăzută o instalaţie bivalentă cu cazan pentru combustibil sau recipient gaz.REABILITAREA CONSTRUCŢIEI VECHI Indicaţii La reabilitarea unei instalaţii de încălzire pe bază de combustibil cu o instalaţie de pompe de căldură. Instalaţiile bivalente unde trebui să rămână cazanul pentru combustibil sau gaz pentru vremuri dificile. atunci acestea vor fi racordate hidraulic. Doar cheltuielile curente pentru întreţinerea încălzirii cu alt combustibil şi curăţarea coşului de fum depăşesc adesea cheltuielile nivelului de încălzire energetic.stiebel-eltron. Modul de funcţionare bivalent este doar o soluţie de moment. Autorizarea şi înştiinţarea se face prin intermediul furnizorului energetic.

RĂCIREA PRIN INSTALAŢIA CU POMPE DE CĂLDURĂ Răcirea pasivă La răcirea pasivă se transferă temperatura scăzută a apei freatice sau a solului prin schimbătorul de căldură către sistemul de încălzire.5 15. Cedarea căldurii de la sursă nu trebuie să depăşească necesarul de răcire al clădirii.7 12. Compresorul pompei de căldură va fi cuplat iar pompa de căldură este „activă“. În caz de necesitate trebuiesc scoase de la răcire câteva dintre încăperi pentru a atinge temperatura dorită.5 19. Răcirea clădirii Pasivă Activă    Utilizarea reducerii naturale a răcirii Sol răcoros/aer nocturn răcoros Utilizarea efectelor din acumulare  Utilizarea aparatelor pentru răcire Transferul de temperatură în sol Adâncime (m) * La fiecare 33 m +1 °C creştere de temperatură Temperaturi medii ale solului (°C) Adâncime forare (m) Poziţie liberă 0 9. cu o adâncime de 94 metri indică la sol o căldură de cca.7 9.5 12. De exemplu două sonde din sol.0 75 12. Dacă necesarul de răcire este mai mare nu se va atinge temperatura dorită în încăpere. iar pompa de căldură rămâne „pasivă“.5 18.8 200 16.5 125 14.5 25 11.5 Zonă urbană 9. Răcirea activă La răcirea activă capacitatea de răcire a pompei de căldură (compartimentul rece) va fi transmisă către sistemul de încălzire.5 14.5 17. Mod de lucru la programarea răcirii pasive:  Calcularea încărcării de răcire – conform VDI 2078 – conform formular – conform suprafaţă locuibilă m² (factor)  Determinarea capacităţii de răcire a sursei de încălzire – sondă pcolector in sol – apă freatică  Configurarea sistemului de distribuţie – inclazirea/racirea in pardoseala – ventiloconvectoare  Instalarea pompei de căldură – WPC cool – WPF Indicaţii pentru programare: Capacitatea de răcire a sursei de căldură poate fi extrasă din tabelul de la pagina 41.3 150 15.5 13.5 16.2 8.0 8. 7.2 11.5 10.2 kW (WPC 13 cool).3 50 12.2 www.com 37 26_03_01_0388 26_03_01_0387 Sistem pasiv Sistem activ .5 13.8 100 13.0 11.stiebel-eltron.5 Poziţia de înălţime 3. Compresorul pompei de căldură nu va fi cuplat.0 175 15.

Poziţia 6: Numărul de persoane trebuie înmulţit cu o valoare prestabilită. 5K sub temperatura exterioară. 3. La dispozitivele pentru protecţie solară trebuiesc luaţi în calcul factorii de reducere recomandaţi. Necesarul de răcire: Suma încărcărilor individuale de răcire de la poziţia 1 până la 7. Suplimentar la calculul necesarului de răcire trebuie adăugată şi orientarea spre soare. Răcirea aportului de aer exterior trebuie luat în considerare ca fiind 5 K. Pentru determinarea simplificată a necesarului de răcire a unui spaţiu vă ajută formularul nostru de calcul pentru răcire sau programul de calcul. Pentru determinarea rapidă a necesarului de răcire poate fi utilizată şi rigla noastră de calcul. trebuiesc înmulţite cu valoarea de corecţie corespunzătoare. se va utiliza suma celor două valori. Conform normativului VDI 2067 cedarea căldurii corporale începe de la o munca inactivă sau uşor activă. Pentru o configurare rapidă vă ajută şi valorile de mai jos bazate pe experienţa noaste: Factori Locuinţe private Birouri Spaţii comerciale Construcţii din sticlă Calculul simplificat pentru necesarul de răcire conform formularului nostru de calcul Formularul de calcul face posibilă o calculare simplă şi rapidă a necesarului de răcire pentru un spaţiu.0 m² către Vest Fereastră cu jaluzele exterioare Număr persoane 2 Computer 500 Watt consum electric Acoperiş plat cu 5 cm izolaţie Pereţi exteriori în construcţie uşoară. Baza de configurare: temperatura exterioară a aerului +32 °C la o temperatură a aerului în încăpere de +27 °C şi funcţionare permanentă.75. Poziţia 7: Aici aportul de aer exterior a aparatului trebui luat conform instrucţiunilor producătorului.0 m lăţime. Rezultat: Capacitatea de răcire a spaţiului 1 este de 2. capacitatea de răcire a aparatului trebuie să fie egală sau mai mare decât capacitatea de răcire calculată. 30 Watt/m³ 40 Watt/m³ 50 Watt/m³ 200 Watt/m³ 38 www. Configurarea aparatelor: Pentru realizarea unei temperaturi interioare cu cca. întrucât necesarul de răcire nu este decisiv influenţată de pereţi. 5. Poziţia 1: Suprafeţele cu geamuri trebuiesc orientate către soare şi multiplicate cu valori corespunzătoare. Calculul se face conform formularului de la pagina 39. adresa o găsiţi pe verso la documentaţia pentru programare.0 m lungime. Calculul spaţiului 1 (vezi fişa de calcul) Calculul necesarului de răcire va fi efectuat conform următoarelor date: Mărimea spaţiului 5.com . mai puţin eventualele luminatoare.stiebel-eltron. Luminatoarele orizontale trebuie luate în calcul de asemenea suplimentar (vezi rândul cu ferestre de mansardă).CALCULUL NECESARULUI DE RĂCIRE Calculul necesarului de răcire Calculul necesarului de răcire se face conform VDI 2078. Aparatele trebuie luate în considerare doar în momentul în care este conectată functionarea răcirii. Aceasta poate fi solicitată la oricare din centrele STIEBEL ELTRON. De bază sunt valorile din normativul VDI 2078. Principii de bază: Acest procedeu de calcul ia în considerare pe lângă influenţele descrise şi capacitatea de acumulare a spaţiului. Poziţia 5: Aporturile de căldură ale aparatelor electrice şi iluminat vor fi luate în considerare conform valorii de consum electric şi se va înmulţi cu factorul de corecţie 0. Poziţia 3: Pardoseala din beciurile neîncălzite sau mărginită de sol nu va fi luată în considerare.0 m înălţime Mărimea ferestrei 4.2 kW. de exemplu sud-vest şi vest. Dacă două ferestre învecinate au două direcţii diferite. Poziţia 2: Pentru pereţi au fost configurate valori standardizate conform VDI 2078. Poziţia 4: Suprafaţa peretilor exteriori.

conduce la o reducere de temperatură de cca.0 250 Suprafaţă terasa m² 25.0 m² Suprafaţă fereastră m² Volum 75. Pardoseala pentru spaţiul ne-climatizat Sumă 4. Pereţii mai puţin deschiderile de ferestre şi uşi care au fost deja cuprinse Necesarul de răcire W/m² 10 10 4.0 Necesarul de răcire terasa Watt 750 Necesarul de răcire aparate Watt 5. W/m² 10 Puterea consumata Watt 500 Suprafaţă Nec.75 Iluminatul Computer cu monitor şi imprimantă Sumă 6. Aparate electrice care sunt active în momentul răcirii Factor x 0.0 m Suprafaţă 25.0 m Înălţime 3.0 Necesarul de răcire perete Watt 260 150 410 Pereţi exteriori Pereţi interiori Sumă 3.CALCULUL NECESARULUI DE RĂCIRE Formular pentru calculul necesarului de răcire Pentru determinarea necesarului de răcire conform normativului VDI 2078 Adresă: Nume: Stradă: Localitate: 1.stiebel-eltron. spaţiu necl. Terasa mai puţin fereastra mansardă şi luminatoarele care au fost deja cuprinse Sumă Acoperiş plat neizolat W/m² 60 izolat W/m² 30 Acoperiş înclinat neizolat W/m² 50 izolat W/m² 25 Necesarul de răcire W/m² 10 Terasa pt.com 39 . în Watt Calculul necesarului de răcire determinat. Aporturile de căldură corporale de către persoane inactive sau uşor active 375 375 Sumă 7. de răcire pardoseală pardoseală Watt m² 25.0 174 174 Suprafaţă perete m² 26. Radiaţia solară: prin fereastră şi uşă exterioară Tip spaţiu: Dimensiuni spaţiu: Lungime Lăţime 5.3 x 0.15 Sud-vest 310 280 155 Vest 320 290 160 Nord – vest 250 240 135 Fereastră mansardă 500 380 220 Pentru diferite direcţii de raze solare va fi utilizată valoarea maximă 2.0 15.0 m³ Necesarul de răcire fereastră Watt Fereastră ne-protejată Factor de reducere Protecţie solară Geam Geam Geam simplu dublu izolat Jaluzele Jaluzele W/m² W/m² W/m² interioare Marchiză exterioare Nord 65 60 35 Nord-est 80 70 40 Est 310 280 155 Sud-est 270 240 135 Sud 350 300 165 x 0. Aer exterior pentru aparate de climatizare cu aport aer proaspat Necesarul de răcire W/Pers.7 x 0.0 m 5. 5 °C 2199 www. 120 Necesarul de răcire W/m² 10 Persoane număr 2 Cantitate aer m³ Persoane Watt 240 Aer adiţional Watt Sumă Totalitate necesar de răcire a spaţiului.

com C26_03_01_0362 C26_03_01_0361 C26_03_01_0363 Răcirea cu sonde pentru căldură din sol Pentru răcirea pasivă cu sonde de căldură în sol se va utiliza temperatura constantă a solului la adâncime mai mare. Rezistenţa materialul schimbătorului de căldură se va verifica prin analiza apei. La capacităţi de răcire mai ridicate. Schema de principiu a sursei de căldură cu apă freatică Răcirea cu colectorul din sol Colectorii din sol sunt adecvaţi doar pentru răcirea pasivă. folosinduse astfel pentru răcirea prin suprafaţa de încălzire sau ventiloconvectoare. Temperatura scăzută va fi transmisă prin intermediul unui schimbător de căldură către apa de racire. Atunci când se introduce căldură suplimentară intr-un interval de timp mai îndelungat creşte temperatura peste 15 °C astfel încât nu mai este posibilă o racirea.stiebel-eltron. Schema de principiu a sursei de căldură cu colector din sol 40 www. Schema de principiu a sursei de căldură cu sondă de căldură din sol . Cantitatea de răcire este suficientă pentru casele normale în cazul puţinelor zile de răcire din an. astfel încât să se producă o răcire mai redusă la încălzirea in pardoseală sau la ventiloconvectoare.SURSE DE CĂLDURĂ PENTRU FUNCTIONAREA RĂCIRII Răcirea cu apa freatică Întrucât temperatura apei freatice nu creşte nici vara peste 14 °C ea este perfectă pentru răcirea pasivă. Pentru functionarea răcirii lungimea sondei nu ar trebui să fie mai mare de 100 metri. temperatura din sol poate să crească treptat. Temperatura solului la suprafaţă este dependentă de temperatura exterioară. Indicaţi: Dacă sunt necesare capacităţi de răcire mai ridicate sonda din sol poate fi supradimensionata. Apa freatică refulată în sol nu are voie să depăşească 20 °C.

6 m³/h 3.2 kW 15. în cazul răcirii pasive.1 m³/h 2.4 kW 7. Căldura ce urmează a fi dirijată spre sol. 5 K.4 kW. Capacitatea de cedare căldură prin apa freatică este de cca.4 m³/h Cedare functionare răcire 8.2 kW WPW 18 17.stiebel-eltron.2 kW 9. Diferenţa de temperatură dintre apa freatică şi apa de răcire este de cca.4 kW 10.5 kW 6.3 kW 13.8 kW 4. 35 W/m sondă de sol).2 kW Cantitate apă freatică 1.2 kW 4. Răcire cu apă freatică Cantitatea de apă freatică ce poate fi utilizată pentru transportul căldurii se dimensionează după cantitatea de apă freatică necesară pompei de căldură.2 kW 5. www.8 kW 6.1 kW WPW 22 M 21. 5.7 kW 10.0 kW 1 bucăţi WPC 10 cool 9.7 kW 25.7 kW 18. 55 W per metri corespunde la cca.5 kW Exemplu: Pompă căldură WPW 13.6 kW Exemplu: Pompă căldură WPC 10 cool.5 kW 3 bucăţi Sondă sol 32 x 2.5 m³/h 2.CAPACITATEA DE RĂCIRE Răcirea prin sonde termice de sol Sondele termice de sol vor fi concepute în funcţie de capacitatea de încălzire a pompelor de căldură.8 kW Cedare functionare răcire 3.3 kW 2 bucăţi WPF 16 16.7 kW.4 m³/h 4. este de cca.1 kW 19. Cantitatea de apă freatică necesară 2.0 kW 7.7 kW 2 bucăţi WPC 13 cool 13.2 kW 5.9 adâncime 82 m 109 m 70 m 94 m 84 m Captare functionare termică 4.1 kW 14.6 m³/h.1 kW 12. răcire WPC 5 cool 5.2 kW WPW 13 12.com 41 .9 căldură cantitate Capacit.9 kW 7. Tabel de corelare pentru apa freatică Temperatură apă freatică cca.5 kW 10. Tabel de corelare pentru sondelor termice de sol tip DN 25 Pentru pietriş normal.1 kW. 7. termică Capacit.0 kW 8. 70% din capacitatea de captare (cca. 15 °C (valoare medie cu functionare la rece) Temperatură sursă 10 °C Tip Temperatură tur 35 °C pompă căldură Capacitate termică Capacitate răcire WPW 7 7.7 kW 12. 15.9 kW WPW 10 10. Capacitatea de cedare căldură în sol este de cca. capacitatea de captare 55 Watt/m (valoare medie) Temperatura sursei 0 °C Tip Sondă sol Temperatura tur 35 °C pompă 32 x 2.5 kW 1 bucăţi WPC 7 cool 7. capacitatea de captare cca. Necesar sonde termice de sol 2 bucăţi a 70 metri lungime.

Răcirea prin pardoseală Cu o dotare suplimentară pentru reglaj la instalaţiile tehnice de încălzire a suprafeţelor. 20 până la 25 W/m². La ventiloconvectoare temperaturile de răcire a apei pot fi reduse sub punctul de roua. Ventiloconvectoare 42 www. conform DIN 1946 T2. temperaturile de răcire a apei pot fi între 8 °C şi 16 °C. se poate obţine şi o răcire. Dacă la dimensionare se ţine cont de cerinţele DIN 1946 atunci se vor atinge capacităţi de răcire specifice de la 30 până la 60 W/m² pe suprafaţa schimbului de căldură. Prin utilizarea. Ventiloconvectoare Capacitatea de răcire a unui ventiloconvector este dependentă de mărimea constructivă.stiebel-eltron. Executarea fundaţiei. Din acest motiv capacităţile medii de răcire nu pot fi obţinute decât sub forma unor valori grosiere de referinţă. trebuie aprobată de producător.SISTEME DE DISTRIBUŢIE PENTRU FUNCTIONAREA RĂCIRII Sisteme de distribuţie În funcţie de tipul sistemului de distribuţie instalat pentru răcire. Temperatura punctului de roua depinde de temperatura şi umiditatea aerului. Ventilele zonale comutabile cu tensiune de alimentare de 230 V sunt necesare pentru răcirea pasivă. Reglajul a aparatelor în trepte de turatie a aerului oferă beneficiarului opţiunea unui reglaj rapid şi în cazul unor încărcării alternative puternice de căldură (trepte ridicate de ventilare). La răcirea suprafeţelor temperatura de răcire a apei se află peste temperatura punctului de roua pentru a se evita scurgerea condensului. în special a şapei pentru răcire. iar aerul încăperii poate fi captat suplimentar sub formă de căldură latentă prin scurgerea condensului. în anotimpul cald. de debitul de aer şi de temperatura apei de răcire. rezultă o capacitate medie de răcire de cca.com 26_03_01_0390 C26_03_01_0389 . Adecvate suplimentar sunt şi plafoanele de răcire sau încălzirile de perete pentru răcirea pasivă prin sol cu pompe de căldură.

având pardoseală din gresie.CAPACITATEA DE RĂCIRE CU INSTALAŢIA DE ÎNCĂLZIRE PRIN PARDOSEALĂ Capacitatea de răcire prin pardoseală Pardoseală Pasul Temperatura încăperii Temperatura pe tur Temperatura pe retur Capacitatea de răcire Capacitatea de răcire prin pardoseală Pardoseală Pasul Temperatura încăperii Temperatura pe tur Temperatura pe retur Capacitatea de răcire Capacitatea de răcire prin pardoseală Pardoseală Pasul Temperatura încăperii Temperatura pe tur Temperatura pe retur Capacitatea de răcire cm °C °C °C W/m² Gresie 5 27 15 20 52 10 27 15 20 45 15 27 15 20 39 20 27 15 20 34 30 27 15 20 26 Covor 5 27 15 20 33 10 27 15 20 29 15 27 15 20 26 20 27 15 20 24 30 27 15 20 19 cm °C °C °C W/m² Gresie 5 23 15 20 26 10 23 15 20 22 15 23 15 20 19 20 23 15 20 17 30 23 15 20 13 Covor 5 23 15 20 16 10 23 15 20 14 15 23 15 20 13 20 23 15 20 12 30 23 15 20 11 cm °C °C °C W/m² Gresie 5 20 35 30 65 10 20 35 30 55 15 20 35 30 50 20 20 35 30 45 30 20 35 30 30 Covor 5 20 35 30 40 10 20 35 30 37 15 20 35 30 32 20 20 35 30 28 30 20 35 30 24 Umiditatea relativă a aerului Capacitatea de răcire în cazul celei prin pardoseală se orientează nu doar după sursa de căldură ci şi după capacitatea de răcire a instalaţiei de răcire prin pardoseală. premize bune pentru un climat confortabil în încăpere. are spre exemplu la o distanţă a ţevilor de 10 cm o capacitate specifică de răcire de 22 W/m².stiebel-eltron. de aceea temperaturile încăperilor trebuie să fie confortabile. În acest caz trebuie montate ventiloconvectoare sau se va realiza doar racirea partiala a încăperii. Schimbul energetic dintre om şi suprafaţa de răcire are loc preponderent prin radiaţie. Instalaţia de încălzire. Răcirea pardoselii furnizează din acest motiv. În cazul în care capacitatea de răcire a încăperii este mai mare decât cea a instalaţiei de încălzire prin pardoseală atunci temperatura dorită în încăpere nu mai poate fi atinsă. Confortul Atât la temperaturi prea ridicate cât şi la cele prea scăzute capacitatea de lucru a omului scade. Sistemele de răcire pot oferi adesea confort cu un consum energetic redus. Câmp de confort (Leusden şi Freymark) Inconfortabil de umed Confortabil Destul de confortabil Inconfortabil de uscat Temperatura aerului din încăpere TL (°C) www.com 43 26_03_01_0391 .

cameră W 405 Cap.stiebel-eltron. Contact cu cleme: Prin clemele de contact WIN. Prin recircularea aerului se realizează o temperatură confortabilă în încăpere. cameră W 650 Date privind capacitatea de funcţionare a încălzirii Treaptă de ventilare mică Temperatura apei calde °C 50/40 Cap. răcire la 27 °C temp. Aparat pentru interior cu design atractiv. care este apoi dirijat către sonde termică de sol prin sistemul de conducte. cu montaj pe perete sau podea. Montarea ventiloconvectoare Conectare electrică a Ventiloconvectoarelor MIU UNOC WIN RC J1 ST Secţiune suplimentară Intrare contact temporizator Intrare contact cu cleme Conector tablou comandă Comutator şi Jamper Contact pentru comutator 230 V Conectare electrică şi dotare cu Jumper vezi instrucţiuni de montaj ACTH 44 www. filtru şi cablu comandă la distanţă.CAPACITATEA DE RĂCIRE CU VENTILOCONVECTOARE Tip ACTH 20 Număr comandă aparat de bază 18 98 20 Date privind capacitatea de funcţionare a răcirii Treaptă de ventilare mică Temperatura apei de răcire °C 15/20 Cap. de încălzire la 24 °C temp cameră W 1230 ACTH 40 18 98 21 medie 15/20 410 505 600 695 800 medie 50/40 2185 2015 1915 1795 1675 înaltă 15/20 605 745 885 1025 1185 înaltă 50/40 2780 2565 2440 2285 2130 mică 15/20 740 910 1085 1255 1455 mică 50/40 3255 3000 2855 2675 2495 medie 15/20 925 1140 1355 1570 1815 medie 50/40 4570 4215 4015 3760 3505 înaltă 15/20 1040 1280 1525 1765 2045 înaltă 50/40 5065 4675 4450 4165 3885 ACTH 50 18 98 22 mică 15/20 800 985 1170 1355 1570 mică 50/40 4955 4570 4350 4075 3800 medie 15/20 1130 1395 1660 1925 2225 medie 50/40 6270 5780 5500 5155 4805 înaltă 15/20 1500 1850 2200 2550 2950 înaltă 50/40 7250 6685 6365 5960 5560 Descriere aparate Aparatul Hydrima tip carcasat pentru răcire şi încălzire. acţionare ventilatoare în 3 trepte. La contactul deschis ventilul este închis şi ventilatorul se decuplează. răcire la 25 °C temp. răcire la 29 °C temp. cameră W 560 Cap. Acţionarea răcirii: Prin schimbătorul de căldură se captează căldură din aerul încăperii.com 26_03_01_0393 26_03_01_0392 1 Racord retur 2 Racord tur 3 Evacuare condens 4 Vana cu 3 cai 5 Ventil de golire 6 Şurub pentru aerisire 7 Grila refulare aer 8 Panou comandă 9 Aspiratie aer . Acţionarea încălzirii: Prin schimbătorul de căldură se cedează căldură în aerul încăperii. se poate conecta un contact deschis. răcire la 23 °C temp. de încălzire la 15 °C temp cameră W 1600 Cap. cameră W 485 Cap. în anumite condiţii de funcţionare a schimbătorului de căldură. clemele 5 şi 6. de încălzire la 18 °C temp cameră W 1475 Cap. răcire la 31 °C temp. de încălzire la 22 °C temp cameră W 1315 Cap. Aerul încăperii este permanent recirculat cu ajutorul ventilatoarelor în multiple trepte şi purificat prin intermediul filtrului. Pe parcursul acestei perioade se poate scurge condens. cameră W 330 Cap. care va fi evacuat prin conductele de condens. selector de funcţionare pe tipuri. de încălzire la 20 °C temp cameră W 1405 Cap.

cameră W 713 Cap. cameră W 413 Cap. răcire la 25 °C temp. de încălzire la 15 °C temp. răcire la 29 °C temp. cameră W 1013 Date privind capacitatea de funcţionare a răcirii Treaptă de ventilare mică Temperatura apei calde °C 50/40 Cap. cameră W 1754 ACKH 12 22 34 42 medie 15/20 435 593 751 909 1067 medie 50/40 2689 2420 2241 2062 1883 înaltă 15/20 550 750 950 1115 1350 înaltă 50/40 3684 3316 3070 2824 2579 mică 15/20 656 894 1133 1371 1609 mică 50/40 3411 3070 2842 2615 2388 medie 15/20 691 942 1193 1444 1695 medie 50/40 3662 3296 3051 2807 2563 înaltă 15/20 874 1192 1510 1828 2146 înaltă 50/40 5016 4514 4180 3846 3511 ACKH 18 22 34 43 mică 15/20 868 1184 1500 1816 2132 mică 50/40 4325 3892 3604 3316 3027 medie 15/20 915 1247 1580 1913 2245 medie 50/40 4643 4179 3869 3559 3250 înaltă 15/20 1158 1579 2000 2421 2842 înaltă 50/40 6360 5724 5300 4876 4452 Descriere aparate Aparatul Hydrima tip casetă pentru răcire şi încălzire.com 45 26_03_01_0850 . care va fi evacuat prin conductele de condens. Pe parcursul acestei perioade se poate scurge condens. Montarea casetelor A B C D E F G H I J K X Y Z Plafon intermediar (fals) profil T Plafon intermediar (fals) Schimbător de căldură Ventilator Grilaj aer Tub conectare electrică Racord condens 15 mm Racord transfer Racord recirculare Racord alimentare aer proaspăt Racord răcire cameră secundară ACKH 10 39 mm 120 mm 118 mm G 1/2 ACKH 12 39 mm 113 mm 120 mm G 1/2 ACHK 18 50 mm 95 mm 102 mm G 3/4 www. răcire la 27 °C temp. Acţionarea încălzirii: Prin schimbătorul de căldură se cedează căldură în aerul încăperii. Aerul încăperii este permanent recirculat cu ajutorul ventilatorului în multiple trepte şi purificat prin intermediul filtrului. de încălzire la 18 °C temp. cameră W 1921 Cap. răcire la 23 °C temp. de încălzire la 22 °C temp. de încălzire la 20 °C temp. răcire la 31 °C temp. Acţionarea răcirii: Prin schimbătorul de căldură se captează căldură din aerul încăperii. cameră W 863 Cap. în anumite condiţii de funcţionare a schimbătorului de căldură. de încălzire la 24 °C temp. cameră W 563 Cap. acţionare ventilatoare în 3 trepte.stiebel-eltron.CAPACITATEA DE RĂCIRE VENTILOCONVECTOARE CASETA Tip ACKH 10 Număr comandă aparat de bază 22 34 41 Date privind capacitatea de funcţionare a răcirii Treaptă de ventilare mică Temperatura apei de răcire °C 15/20 Cap. Prin recircularea aerului se realizează o temperatură confortabilă în încăpere. filtru şi cablu comandă la distanţă. cameră W 2505 Cap. selector de funcţionare pe tipuri. cameră W 2088 Cap. cu montaj la plafonul fals. Aparat pentru interior cu design atractiv. care este apoi dirijat către sonde termică de sol prin sistemul de conducte. cameră W 2255 Cap.

pentru a evita formarea de condens.stiebel-eltron. Toate conductele din interiorul casei trebuie izolate.com . 26_03_01_0396 WPC cool monovalent cu răcire pasivă (acţionarea răcirii) Cantitatea minimă de circulatie pe partea de încălzire 20% din debitul nominal ai pompei de căldură. 46 26_03_01_0398 26_03_01_0397 WPC cool monovalent cu răcire pasivă www. WPC cool monovalent cu răcire pasivă (acţionarea încălzirii) Cantitatea minimă de circulatie pe partea de încălzire 20% din debitul nominal ai pompei de căldură.RĂCIRE PASIVĂ CU POMPĂ DE CĂLDURĂ WPC COOL Răcire pasivă cu pompă de căldură WPC cool Instrucţiuni de instalare: Toate conductele şi piesele necesare pentru montaj trebuie executate din material rezistent la coroziune.

stiebel-eltron. Pentru a nu trebui să se facă umplerea întregului sistem cu apă glicolata se va utiliza un schimbător de căldură intermediar.com 26_03_01_0401 26_03_01_0400 26_03_01_0399 WPF monovalent cu răcire pasivă (acţionarea răcirii) WPF monovalent cu răcire pasivă 47 . În acest scop este necesară o încălzire de suprafaţă. WPF monovalent cu răcire pasivă (acţionarea încălzirii) www. Un reglaj adecvat în circuitul de încălzire împiedică scăderea sub punctul de roua.RĂCIRE PASIVĂ CU POMPA DE CĂLDURĂ WPF Răcirea pasivă cu pompa de căldură WPF La pompele de căldură sol | apă sau apă | apă sursa de căldură poate fi utilizată şi pentru scopul răcirii. La selectarea pompei trebuie avut în vedere a se utiliza doar pompe turnate (formare condens între carcasă şi stator) sau pompe rotative.

Toate conductele din interiorul casei trebuie să fie izolate pentru evitarea condensului.RĂCIRE ACTIVĂ CU POMPA DE CĂLDURĂ WPC Răcire activă cu pompa WPC Pentru răcirea activă în sistemul de încălzire prin pardoseală.com . funcţionare individuală a pompelor de căldură.stiebel-eltron. nu este adecvată. Toate conductele şi piesele necesare trebuie confecţionate din material rezistent la coroziune. aici sunt necesari suplimentar ventiloconvectori. WPC monovalent cu răcire activă (acţionarea încălzirii) 48 26_03_01_0804 26_03_01_0621 26_03_01_0620 WPC monovalent cu răcire activă (acţionarea răcirii) WPC monovalent cu răcire activă www.

acest tip de răcire nu este adecvat. WPF monovalent cu răcire activă (acţionarea încălzirii) www. Pentru acţionarea individuală cu sisteme de suprafaţă cu încălzire prin pardoseală.stiebel-eltron.RĂCIREA ACTIVĂ CU POMPA DE CĂLDURĂ WPF Răcirea activă cu pompa de căldură WPF Pompele sol | apă de tip WPF pot fi utilizate în legătură cu modulul de răcire WPAC1 pentru răcirea activă. Toate conductele şi piesele aferente trebuie confecţionate din material rezistent la coroziune.com 26_03_01_0683 26_03_01_0623 26_03_01_0622 WPF monovalent cu răcire activă (activare răcire) WPF monovalent cu răcire activă 49 . pentru a se evita formarea condensului. de aceea sunt necesari suplimentar ventiloconvectori. Toate conductele din interiorul casei trebuie izolate.

com . Pentru aceasta sunt necesari suplimentar ventiloconvectori.stiebel-eltron.RĂCIREA ACTIVĂ CU POMPA DE CĂLDURĂ WPL Răcirea activă cu pompa de căldură WPL În cazul pompelor de căldură aer | apă. WPL mono-energetic cu răcire activă (acţionare încălzire) 50 26_03_01_0734 26_03_01_0724 WPL mono-energetic cu răcire activă www. acestea pot fi utilizate şi cu scopul răcirii. Sistemele pentru încălzirea suprafeţelor nu pot fi utilizate individual pentru răcirea activă.

POMPE DE CĂLDURĂ AER | APĂ Utilizare optima prin functionarea mono-energetică Modul de acţionare mono-energetic cu pompe de căldură aer | apă este utilizat astfel încât sistemul de încălzire să nu mai necesite o altă sursă de energie. Între –5 °C şi –20 °C se cuplează după necesitate o mică instalaţie de încălzire electrică suplimentară. fără a fi necesare transformări sau modificări ale acesteia.stiebel-eltron. . Ele pot fi ataşate oricărei instalaţii de preparare apă caldă existente. Modul practic de construcţie tip monobloc.com 51 26_03_01_0403 C26_03_01_0402 Confort monobloc Pentru pompele de căldură aer | apă de tip STIEBEL ELTRON proiectarea şi montarea în instalaţii este foarte simplă. Indiferent dacă pompa de căldură aer | apă este amplasată în interiorul casei sau la exterior. Pompa de căldură aer | apă utilizează aerul exterior până la o temperatură de –20 °C ca sursă de căldură. Prin renunţarea la a doua sursă de căldură sub forma unui cazan de încălzire se reduc şi costuri de investiţie în mod corespunzător. Reglajul după dimensiune Comanda şi reglajul pompei de căldură aer | apă se face prin regulatorul pompei de căldură. uneşte toate elementele de construcţie şi dispozitivele de siguranţă într-o singură carcasă. Izolarea fonica existentă împiedică propagarea zgomotului. care va fi amplasat de preferinţă în apropierea pompei de căldură. În diferite configuraţii acest tip de încălzire este suficient în case mici sau mari cu suprafaţă locuibilă de până la 500 m². Indiferent unde amplasaţi pompa de căldură dumneavoastră abia dacă o veţi auzi funcţionând. în interiorul clădirii. aceasta nu necesită decât foarte puţin spaţiu datorită construcţiei monobloc şi este uşor de instalat. Simplu se realizează şi modernizarea încălzirii cu pompe de căldură bivalente. STIEBEL ELTRON pune mare preţ pe calitate până la cele mai mici detalii. Acest lucru duce la reducerea volumului economisind spaţiu. www.

La temperaturi ale aerului sub cca. R744.stiebel-eltron.  Adecvată pentru încălzirea prin pardoseală şi radiatoare. Siguranţă şi calitate Mod de lucru Prin schimbătorul de căldură cu aerul (vaporizator) aflat în aparatul exterior. Apa scursă de aici se captează într-o vană de dejivrare de unde va fi evacuată spre exteriorul aparatului. cu necesar redus de spaţiu. dependent de temperatura exterioară (regulatorul pompei de căldură WPMx). se captează căldură din aerul exterior la temperaturi aflate între +40 °C şi –20 °C. suplimentar emailată. +7 °C umiditatea aerului se transformă în chiciură care se depune pe lamelele vaporizatorului. Scurt şi cuprinzător  Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 70 °C.POMPA AER | APĂ WPL 5 N Descrierea aparatului Aparatul este alcătuit dintr-un modul al pompei de căldură şi un modul hidraulic. carcasa exterioară din tablă de oţel galvanizată la cald. Modulul pompei de căldură este prevăzut pentru amplasare exterioară şi extrage căldură din aer la un nivel de temperatură scăzut. iar de aici către sistemul de încălzire şi către apa caldă.  Conţine agent de răcire natural neinflamabil pentru siguranţă CO2. 52 26_03_01_0715 www. Una este pompa de circulatie iar celelalte două realizează prepararea apei calde printr-un schimbător de căldură cu plăci.  Captează energia din aerul exterior până la temperatura exterioară de –20 °C. Sistemul este comandat prin intermediul unui regulator de temperatură a recirculării.com . integrat (circuitul primar şi secundar). Se pot atinge temperaturi ale apei calde până la 70 °C.  Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă.  Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură (accesoriu necesar). Modulul hidraulic este dotat cu pompe cu reglaj contorizat. se preferă încălzirea la temperatură scăzută datorită coeficientului de performanta mai bun. Acest WPMx comandă şi încălzirea apei calde la temperatura dorită. conductele de aer interioare din tablă de aluminiu rezistente la coroziune.  Formă de construcţie monobloc.  Protejat împotriva coroziunii. această depunere de chiciură se dejivrează automat. Energia preluată prin compresiune este cedată la un nivel de temperatură mai ridicat către modulul hidraulic instalat în interiorul casei. Prin suplimentarea cu energie electrică (compresor) se face încălzirea apei calde în schimbătorul de căldură (condensator) la temperatura pe tur.

8. (modul hidraulic) Î x l x A (modul pompe căldură) Masa (modul hidraulic) Masa (modul pompe căldură) Alte caracteristici Pretecţie anticoroziune Corespunde prevederilor pentru siguranţă Nivelul de zgomot Niv. pe partea încălzirii Pierdere de presiune.5 5 x 1.5 5 x 1. DIN 8975. directiva EMV 89/336/EWG directivă pentru joasă tensiune 73/23/EWG dB(A) 43 dB(A) 40 °C °C kW kW ε K +2 +35 5.0 1.5 5 x 2.POMPĂ DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 5 N Tip Număr comandă aparat complet Număr comandă modul hidraulic Număr comandă pompe de căldură Date tehnice Limite de utilizare WQA Temperatură pe tur WNA Debit aer WQA Debit. presiunii fonice la distanţă de 1 m Caracteristici de performanţă Temperatura aerului Temperatura pe tur Capacitatea de încălzire Puterea absorbita Coeficient de performanta Diferenţa de temperatură la A2/W35 WPL 5 N 22 11 43 22 11 37 22 11 38 °C °C m³/h m³/h hPa mm mm mm –20 până +40 +15 până +70 0. de lucru rezervor WW Date electrice Conexiune principală compresor Conexiune princip. Panou comandă Conexiune principală modul WP Protecţie compresor Protecţie încălzire suplimentară Protecţie circuit comandă Tip protecţie modul hidraulic Tip protecţie modul WP Tensiune/frecvenţă încărcare Racord încălzire suplimentară Tensiune/frecvenţă comandă Curent la pornire Dimensiuni şi masa Înăl. x adânc.5 16 gL (C) 16 gL (B) 16 gL (B) IP 20 IP 14 B V/Hz L/N/PE ~ 230 V 50 Hz V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz.pe partea încălzirii Racord încălzire-tur/retur Racord apă rece şi apă caldă Racord pompă de căldură-tur/retur Agent frigorific Masa umplere Volum apă caldă Presiunea max. 200 bar 10 n x mm² n x mm² n x mm² n x mm² A A A 3 x 1. x lăl.stiebel-eltron.com 53 .5 451 22 îmbinări 22 îmbinări 22 îmbinări R744 (CO2) kg 1.8 kW V/Hz L/N/PE ~ 230 V 50 Hz A mm mm kg kg 1878 x 600 x 650 650 x 820 x 300 162 62 DIN EN 60335.6 3.0 – +2 +50 – – – +2 +70 – – – www.2 l. încălzire supl.

 Spaţiul de amplasare să nu fie expus pericolului de explozie din cauza prafului.AMPLASARE WPL 5 N Condiţii la locul de amplasare Modulul hidraulic Spaţiul în care trebuie instalat aparatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  Să fie protejat împotriva coroziunii.  Iarna. modulul pompelor de căldură nu trebuie să fie acoperit cu zăpadă. orizontală şi solidă. către clădire.  În cazul în care se amplasează în spaţiul pentru încălzire şi alte aparate de încălzire trebuie asigurată funcţionarea fără interferenţa cu celelalte aparate de încălzire.  Amplasare pe suprafaţă plană.  La alegerea locului de instalare trebuie luat în considerare faptul că aparatul produce zgomote şi curenţi de aer rece în timpul funcţionării. Modulul pompelor de căldură La montarea modulului pompelor de căldură trebuie respectate următoarele:  Respectaţi distanţele minime. pentru a reduce pierderile prin conducte. gazelor sau vaporilor.  Distanţa dintre modulul pompelor de căldură şi modulul hidraulic trebuie să fie cât mai mică posibilă.  Direcţia principală a vântului nu trebuie să fie orientată către ventilator. şi pe vreme de ger.com 26_03_01_0828 26_03_01_0826 26_03_01_0827 . descrise în figură.  Modulul WP trebuie să se monteze în poziţie orizontală.  Trebuie asigurat accesul facil la racord (copertină din material plastic). 400 kg).  Condensul de sub aparat trebuie să se poată scurge fără inconveniente. sau să se fie expus direct ploii.stiebel-eltron.  Amplasare pe pardoseală rezistentă (masaa totală cu rezervor umplut cu apă caldă este de cca. Dimensiuni de racord ale modulului hidraulic WPL 5 N în mm 1 2 3 4 5 6 7 Retur căldură Tur căldură Pompe căldură retur Pompă căldură-tur Racord apă caldă Racord apă rece Grupă de siguranţă Dimensiuni de gabarit ale modulului hidraulic WPL 5 N în mm Dimensiuni de amplasare ale modulului pompelor de căldură WPL 5 N în mm 54 www.

Trebuie respectată racordarea corectă pentru tur si retur a căldurii. Pentru a reduce transmiterea zgomotelor pe partea hidraulică se recomandă furtunuri flexibile de presiune. în special măsurile de protecţie. trebuiesc efectuate în conformitate cu prevederilor VDE şi a celor ale întreprinderilor de furnizare a energiei electrice autorizate.com 26_03_01_0825 55 26_03_01_0824 . Conexiunea se face conform schemei electrice de conectare.INSTALAREA WPL 5 N Racord de încălzire Pompa de căldură trebuie racordată hidraulic la instalaţiile de încălzire standard.stiebel-eltron. conform conectării standard (vezi anexă). Toate lucrările electrice de instalare. Trebuie respectate şi instrucţiunile de montaj pentru pompele de căldură Regulator WPMx. Înainte de conectare la pompele de căldură trebuie verificată instalaţia de căldură privind etanşeitatea făcându-se conştiincios o proba de presiune cu apă şi aerisire. WPL 5 N cu modul hidraulic Conexiune electrică pentru WPL 5 N cu modul hidraulic www. Izolarea termică trebuie efectuată în conformitate cu prevederile privind economisirea energiei. Conexiune electrică Conexiunea electrică a pompelor de căldură trebuie să fie autorizată de organele competente ale EVU.

POMPE DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 10 Scurt şi cuprinzător  Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C.com . apă încălzită până la 75 °C. Pentru a facilita faza de dejivrare se deconectează ventilatorul. WPL 10 IK Pentru amplasarea pe colţ cu regulator al pompelor de căldură integrat. pentru o acţionare mono-energetică a încălzirii şi pentru temperaturi ridicate ale apei calde.  Captează energia din aerul exterior până la temperatura exterioară de –20 °C. Dejivrarea vaporizatorului se face prin inversarea ciclului. această depunere de chiciură se dejivrează automat. După terminarea fazei de dejivrare pompele de căldură se reconectează automat pentru functionarea încălzirii. Carcasa metalică este galvanizată la cald şi emailată în culoare albă.  Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură (accesoriu necesar). Alimentarea pompei de căldură cu agentul de răcire R407C se realizează prin HFCKW. Pentru acţionarea monoenergetică de încălzire şi pentru temperaturi ridicate de apă caldă este montată în serie o încălzire suplimentară. izolate şi plăcuţe de montare pe perete. ventilul de siguranţă şi încălzirea electrică suplimentară pentru cuplarea la instalaţia de încălzire. Siguranţă şi calitate Mod de lucru Prin schimbătorul de căldură cu aerul (vaporizator) se captează căldură din aerul exterior la temperaturi aflate între +30 °C şi –20 °C. WPL 10 A Construcţie monobloc pentru amplasare exterioară. Pompele de circulatie pentru încălzirea apei calde. cu încălzire suplimentare electrică încorporată pentru acţionare monoenergetică. protecţie împotriva îngheţului şi limitator curenţi la pornire montate în serie. Energia necesară pentru dejivrare este extrasă din reţeaua de încălzire. tip DN 315 pentru interior şi plăci de racord pentru furtun cu guler şi coliere. iar circuitul pompelor de căldură se inversează.  Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate. cu necesar redus de spaţiu. WPL 10 I Construcţie monobloc pentru amplasare interioară cu încălzire electrică suplimentară încorporată.  Formă de construcţie monobloc. carcasa exterioară din tablă de oţel galvanizată la cald. inclusiv ventilul pentru recircularea apei calde.  Adecvată pentru încălzirea in pardoseală şi radiatoare. suplimentar emailată. Prin pompa de căldură poate trece în stare staţionară. în funcţie de setarea reglajului de la +15 °C până la +60 °C.  Protejat împotriva coroziunii. conductele de aer interioare din tablă de aluminiu rezistente la coroziune.  Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă. Comanda pompei de căldură se efectueză prin cablurilor de tip BUS. 56 www. La temperaturi ale aerului sub cca. Ea este dotată cu toate dispozitivele de siguranţă cum ar fi verificator de presiune joasă şi ridicată.  Conţine agent de răcire natural neinflamabil pentru siguranţă R407C. Prin suplimentarea cu energie electrică (compresor) se face încălzirea apei calde în schimbătorul de căldură (condensator) la temperatura pe tur. independente. +7 °C umiditatea aerului se transformă în chiciură care se depune pe lamelele vaporizatorului. Descrierea aparatului Flexibilitate ridicată cu necesar redus de spaţiu prin mod de construcţie monobloc pentru amplasare la alegere la interior sau exterior. Pentru o amplasare pe colţ sunt ataşate tubulaturi pre-montate. Schimbul de aer prin tubulaturi cu izolare termică. Apa scursă de aici se captează într-o vană de dejivrare de unde va fi evacuată spre exteriorul aparatului printr-un furtun. pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice).stiebel-eltron. se preferă încălzirea la temperatură scăzută datorită coeficientului de performanta mai bun.

5 J-Y (St) 2 x 2 x 0. x adânc.40 195 G 1¼ exterior 407 x 152 oval R407C kg 2.stiebel-eltron. presiunii fonice la distanţă de 5 m Caracteristici de performanţă Temperatura aerului Temperatura pe tur Capacitatea de încălzire Puterea absorbita Coeficientul de performanta Diferenţa de temperatură la A2/W35 WPL 10 22 08 12 22 08 11 22 08 26 °C °C m³/h Pa m³/h hPa Zoll mm –20 până +30 +15 până +60 (sub -10 °C temperatură exterioară până +50 °C) 1200 100 1. încălzire supl.1 3.) Î x l x A (amplasare interioară) Î x l x A (amplasare interioară monobloc) Masa (exterior/interior) Masa (monobloc) Alte caracteristici Pretecţie anticoroziune Corespunde prevederilor pentru siguranţă Nivelul de zgomot exterior Nivelul de zgomot interior Niv.POMPĂ DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 10 Tip Număr comandă amplasare exterioară Număr comandă amplasare interioară Nr.7 n x mm² n x mm² n x mm² n x mm² n x mm² A A A V/Hz V/Hz V/Hz A mm mm mm kg kg 5 x 1.8 16 gL 16 gL 16 gL IP 14 B 3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz. Panou comandă Cablare senzor tur Cablare BUS Protecţie compresor Protecţie încălzire suplimentară Protecţie circuit comandă Tip protecţie EN 60529 Tensiune/frecvenţă încărcare Racord încălzire suplimentară Tensiune/frecvenţă comandă Curent la pornire Dimensiune şi masa Înăl.7 +2 +50 6.3 6.8 kW 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz < 25 1122 x 967 x 1245 856 x 758 x 1010 925 x 778 x 1668 140 185 galvanizată la cald UVV/VDE/GS dB(A) 65 dB(A) 57/62 dB(A) 43 °C °C kW kW ε K +2 +35 6.4 2.5 5 x 1.5 +2 +60 5.com 57 .5 3 x 1.2 2.7 2. x lăl.5 5 x 2.3 www.3 2. comandă amplasare interioară monobloc Date tehnice Limite de utilizare WQA Temperatură pe tur WNA Debit aer WQA Disponibilul de presiune statică externă Debitul pe partea încălzirii Pierderea de presiune pe partea încălzirii Racord încălzire-tur/retur Racord tubulaturi aer Agent frigorific Masa umplere Date electrice Conexiune principală compresor Conexiune princip. 8.0 2. (amplasare exter.

iar circuitul pompelor de căldură se inversează. Descrierea aparatului Flexibilitate ridicată cu necesar redus de spaţiu prin mod de construcţie monobloc pentru amplasare la alegere la interior sau exterior. Prin suplimentarea cu energie electrică (compresor) se face încălzirea apei calde în schimbătorul de căldură (condensator) la temperatura pe tur. Prin pompa de căldură poate trece în stare staţionară. protecţie împotriva îngheţului şi limitator curenţi la pornire. pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice).stiebel-eltron. Energia necesară pentru dejivrare este extrasă din reţeaua de încălzire.  Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă. apă încălzită până la 75°C. Comanda pompei de căldură se efectuează prin cablurilor de tip BUS. această depunere de chiciură se dejivrează automat. Carcasa metalică este galvanizată la cald şi emailată în culoare albă. Ea este dotată cu toate dispozitivele de siguranţă cum ar fi verificator de presiune joasă şi ridicată.  Conţine agent de răcire neinflamabil pentru siguranţă R407C.  Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură (accesoriu necesar). Dejivrarea vaporizatorului se face prin inversarea circuitului frigorific. Alimentarea pompei de căldură cu agentul de răcire R407C se realizează prin HFCKW. Pentru acţionarea monoenergetică de încălzire şi pentru temperaturi ridicate de apă caldă este montată în serie o încălzire suplimentară.  Formă de construcţie monobloc.  Captează energia din aerul exterior până la temperatura exterioară de –20 °C. La temperaturi ale aerului sub cca. în funcţie de setarea reglajului de la +15 °C până la +60 °C. Apa scursă de aici se captează într-o vană de dejivrare de unde va fi evacuată spre exteriorul aparatului printr-un furtun. cu necesar redus de spaţiu la amplasare interioară sau exterioară. 58 C26_03_01_0409 C26_03_01_0409 www. Siguranţă şi calitate Mod de lucru Prin schimbătorul de căldură cu aerul (vaporizator) se captează căldură din aerul exterior la temperaturi aflate între +30 °C şi –20 °C. conductele de aer interioare din tablă de aluminiu rezistente la coroziune. independente.POMPĂ DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 13/18/23 Scurt şi cuprinzător  Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C. suplimentar emailată. montate în serie.  Adecvată pentru încălzirea in pardoseală şi radiatoare.  Protejat împotriva coroziunii. Pentru a facilita faza de dejivrare se deconectează ventilatorul. carcasa exterioară din tablă de oţel galvanizată la cald.  Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate. După terminarea fazei de dejivrare pompe de căldură se reconectează automat pentru functionarea încălzirii. se preferă încălzirea la temperatură scăzută datorită coeficientului de performanta mai bun. +7 °C umiditatea aerului se transformă în chiciură care se depune pe lamelele vaporizatorului.com .

5 5 x 2.4 7.7 3.0 n x mm² n x mm² n x mm² n x mm² A A A V/Hz V/Hz V/Hz A 5 x 1.9 4.0 2. Număr comandă carcasă amplasare int.0 3500 100 1.0 3.1 220 250/230 225 255/235 dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) °C °C kW kW ε K 57/62 58/62 +2 +35 11. 8.3 6.8 kW 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 24 26 29 mm 1116 x 1182 x 784 mm 1434 x 1240 x 1280 mm 1182 x 1240 x 800 210 kg 240/220 galvanizat la cald UVV/VDE/GS 65 63 56/62 43 +2 +35 8.4 2.0 3500 100 1. (aparat de bază) Î x l x A (amplasare exterioară) Î x l x A (amplasare interioară) Masa (aparat de bază) Masa totală (exterior/interior) Alte caracteristici Pretecţie anticoroziune Corespunde prevederilor pentru siguranţă Nivelul de zgomot exterior Accesorii pt izolarea fonica Nivelul de zgomot interior Niv.6 2.4 +2 +60 12. x adânc. Date tehnice Limite de utilizare WQA Temperatură pe tur WNA Debit aer WQA Disponibilul de presiune statică externă Debit.POMPE DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 13/18/23 Tip Număr comandă aparat de bază Număr comandă carcasă amplasare ext.20 145 721 x 248 oval 4.1 5.6 +2 +60 7.40 190 721 x 248 oval 4.5 +2 +50 12.7 +2 +50 7.stiebel-eltron.7 6.2 7.00 105 G 1¼ exterior 721 x 248 oval R407C kg 4.2 4. presiunii fonice la distanţă de 5 m Caracteristici de performanţă Temperatura aerului Temperatura pe tur Capacitatea de încălzire Puterea absorbita Coeficientul de performanta Diferenţa de temperatură la A2/W35 WPL 13 07 44 10 07 44 13 07 44 12 WPL 18 07 44 11 07 44 13 07 44 12 WPL 23 18 21 33 07 44 13 07 44 12 °C °C m³/h Pa m³/h hPa Zoll mm –20 până +30 +15 până +60 3500 100 1.com 59 .0 2.0 2.8 16 gL 16 gL 16 gL IP 14 B 3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz.4 2.5 +2 +60 11.6 3. pe partea încălzirii Pierdere de presiune pe partea încălzirii Racord încălzire-tur/retur Racord tubulaturi aer Agent frigorific Masa umplere Date electrice Conexiune principală compresor Conexiune princip.1 www.5 J-Y (St) 2 x 2 x 0.5 3.5 +2 +50 11.8 2.9 3.8 5.0 +2 +35 12.4 3. x lăl.5 5 x 1. încălzire supl. Panou comandă Cablare BUS Protecţie compresor Protecţie încălzire suplimentară Protecţie circuit comandă Tip protecţie EN 60529 Tensiune/frecvenţă încărcare Racord încălzire suplimentară Tensiune/frecvenţă comandă Curent la pornire Dimensiuni şi masa Înăl.

Alimentarea pompei de căldură cu agentul de răcire R407C se realizează prin HFCKW. conductele de aer interioare din tablă de aluminiu rezistente la coroziune. cu necesar redus de spaţiu la amplasare interioară sau exterioară. această depunere de chiciură se dejivrează automat. se preferă încălzirea la temperatură scăzută datorită coeficientului de performanta mai bun.stiebel-eltron. Siguranţă şi calitate Mod de lucru Prin schimbătorul de căldură cu aerul (vaporizator) se captează căldură din aerul exterior la temperaturi aflate între +30 °C şi –20 °C.  Protejat împotriva coroziunii. Ea este dotată cu toate dispozitivele de siguranţă cum ar fi verificator de presiune joasă şi ridicată. apă încălzită până la 75 °C. Dejivrarea vaporizatorului se face prin inversarea circuitului.  Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură (accesoriu necesar).  Formă de construcţie monobloc. Pentru a facilita faza de dejivrare se deconectează ventilatorul.com . independente. iar circuitul pompelor de căldură se inversează. protecţie împotriva îngheţului şi limitator curenţi la pornire.  Adecvată pentru încălzirea in pardoseală şi radiatoare.  Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă. în funcţie de setarea reglajului de la +15 °C până la +60 °C. Apa scursă de aici se captează într-o vană de dejivrare de unde va fi evacuată spre exteriorul aparatului printr-un furtun.POMPE DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 13/18/23 COOL Scurt şi cuprinzător  Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C. La temperaturi ale aerului sub cca. Prin suplimentarea cu energie electrică (compresor) se face încălzirea apei calde în schimbătorul de căldură (condensator) la temperatura pe tur. +7 °C umiditatea aerului se transformă în chiciură care se depune pe lamelele vaporizatorului. Comanda pompei de căldură se efectuează prin cablurilor de tip BUS. Prin pompa de căldură poate trece în stare staţionară. Energia necesară pentru dejivrare este extrasă din reţeaua de încălzire. carcasa exterioară din tablă de oţel galvanizată la cald. Descrierea aparatului Flexibilitate ridicată cu necesar redus de spaţiu prin mod de construcţie monobloc pentru amplasare la alegere la interior sau exterior.  Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate. După terminarea fazei de dejivrare pompa de căldură se reconectează automat pentru functionarea încălzirii. Pentru acţionarea monoenergetică de încălzire şi pentru temperaturi ridicate de apă caldă este montată în serie o încălzire suplimentară. 60 C26_03_01_0409 C26_03_01_0409 www. montate în serie. pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice) Conţine agent de răcire neinflamabil pentru siguranţă R407C. suplimentar emailată. Carcasa metalică este galvanizată la cald şi emailată în culoare albă.  Captează energia din aerul exterior până la temperatura exterioară de –20 °C.

0 2.5 3.0 3500 100 2.1 +30 +20 10.2 4.0 2.4 3.3 6.6 +2 +60 7.9 4.6 2.7 www.7 +2 +60 11. încălzire supl.6 +2 +50 11.6 2.2 4.50 190 721 x 248 oval 4.5 6. Panou comandă Cablare BUS Protecţie compresor Protecţie încălzire suplimentară Protecţie circuit comandă Tip protecţie EN 60529 Tensiune/frecvenţă încărcare Racord încălzire suplimentară Tensiune/frecvenţă comandă Curent la pornire Dimensiuni şi masa Înăl.8 +2 +50 7.3 6.0 +2 +35 12.4 2.5 +30 +7 10.4 3.0 n x mm² n x mm² n x mm² n x mm² A A A V/Hz V/Hz V/Hz A mm mm mm kg kg 5 x 1.40 105 G 1¼ exterior 721 x 248 oval R407C kg 4.com 61 .4 3.1 3. 8.6 2.3 +2 +50 13.6 +2 +60 13.8 3.8 2.2 5.6 4.4 +30 +15 12.1 3.4 2.5 5 x 1.stiebel-eltron. Date tehnice Limite de utilizare WQA Temperatură pe tur WNA Debit aer WQA Disponibil de presiune statică externă Debit.5 +30 +7 13.10 145 721 x 248 oval 4. pe partea încălzirii Pierdere de presiune pe partea încălzirii Racord încălzire-tur/retur Racord tubulaturi aer Agent frigorific Masa umplere Date electrice Conexiune principală compresor Conexiune princip.0 5.8 kW 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 24 26 1116 x 1182 x 784 1434 x 1240 x 1280 1182 x 1240 x 800 210 240/220 galvanizare la cald UVV/VDE/GS 65 63 56/62 43 +2 +35 7.1 +30 +15 8.4 2.POMPE DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 13/18/23 COOL Tip Număr comandă aparat de bază Număr comandă carcasă amplasare ext. x lăl.5 +30 +20 18.1 30 220 250/230 225 255/235 dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) °C °C kW kW ε K °C °C kW kW ε 57/62 58/62 +2 +35 10.0 3.4 4. x adânc.8 +30 +20 14.5 +30 +7 7.3 2.8 3.8 16 gL 16 gL 16 gL IP 14 B 3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz.5 J-Y (St) 2 x 2 x 0.9 3.7 2.9 2.4 4.5 5 x 2.0 3500 100 2.2 2.1 +30 +15 16.8 2.7 3.4 4. presiunii fonice la distanţă de 5m Caracteristici de performanţă la încălzire Temperatura aerului Temperatura pe tur Capacitatea racire Puterea absorbita Coeficientul de performanta Diferenţa de temperatură la A2/W35 Datele pentru răcire Temperatura aerului Temperatura pe tur Capacitatea de racire Puterea absorbita Coeficientul de performanta WPL 13 cool 22 34 00 07 44 13 07 44 12 WPL 18 cool 22 34 01 07 44 13 07 44 12 WPL 23 cool 22 34 02 07 44 13 07 44 12 °C °C m³/h Pa m³/h hPa Zoll mm –20 până +30 +15 până +60 3500 100 1. Număr comandă carcasă amplasare int. (aparat de bază) Î x l x A (amplasare exterioară) Î x l x A (amplasare interioară) Masa (aparat de bază) Masa totală (exterior/interior) Alte caracteristici Pretecţie anticoroziune Corespunde prevederilor pentru siguranţă Nivelul de zgomot exterior Accesorii pt izolarea fonica Nivelul de zgomot interior Niv.3 5.1 2.

4 420/345/265 637 1240 800 80 C26_03_01_0410 Mod de lucru WPIC a fost conceput drept accesoriu pentru amplasarea interioară a WPL (cool) 13/18/23.TUBULATURA DE AER A WPL 13/18/23 PENTRU AMPLASARE INTERIOARĂ WPIC Pentru pompe de căldură WPL (cool) 13/18/23 Tip WPIC Număr comandă 18 79 09 Date tehnice Tensiune/frecvenţă Racord conducte Puterea (intensitate) releelor Debit nominal WPL 13/18/23 Pierdere presiune WPL 13/18/233 Dimensiune şi masa Înălţime Lăţime Adâncime Masa V Zoll A m³/h hPa mm mm mm kg 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz G 1¼ exterior 2 1.0/1. gata confecţionate.com 26_03_01_0412 26_03_01_0411 . WPL 13/18/23 cu WPIC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pompă circulatie încălzire Pompă circulatie apă caldă Furtun presiune pt tur Furtun presiune retur Capac racord în unghi Tablou comandă WPL Captator impurităţi Clapetă refulare Filtre STB DHC Schiţă montaj WPIC 1 2 3 4 5 Aparat de bază Capac Perete frontal Perete spate Furtun aer 62 www.2/1. regulatorul WPM II al pompelor de căldură şi pompele de circulatie pentru acumulatoarele tampon şi de apă caldă.stiebel-eltron. Accesoriului îi aparţin componentele carcasei laterale a pompei de căldură şi tubulaturile de transport aer.

com 63 26_03_01_0415 26_03_01_0414 26_03_01_0413 . Toate lucrările electrice de instalare. Trebuie respectate şi instrucţiunile de montaj pentru pompele de căldură Regulator WPM II. Tubulaturile de aer Tubulaturile pentru aer sunt gata confecţionate şi se fixează de carcasă prin intermediul piuliţelor fluture livrate în ambalaj. în special măsurile de protecţie. Izolarea termică trebuie efectuată corespunzător prevederilor pentru economisirea energiei. trebuiesc efectuate în conformitate cu prevederile VDE şi a celor ale întreprinderilor de furnizare a energiei electrice autorizate.stiebel-eltron. Conexiunea se face conform schemei electrice de conectare. Conexiune electrică Conexiunea electrică a pompelor de căldură trebuie să fie autorizată de organele competente ale EVU. Pentru a reduce transmiterea zgomotelor pe partea hidraulică se recomandă furtunuri de presiune flexibile. WPL/WPIC cu acumulator tampon tip SBP 700 şi cu încălzirea apei calde Dimensiuni de instalare WPL cu WPIC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Regulator pompă de căldură Furtun aer cu placă racord perete Grupă de siguranţă Tur apă caldă Retur apă caldă Tur acumulator tampon Retur acumulator tampon Desfăşurare cablu electric Dimensiuni placă racord perete www. Trebuiesc folosite dibluri cu şuruburi corespunzătoare. Pentru recunoaşterea locului de fixare s-au practicat pe carcasă găuri şablon. în funcţie de structura peretelui pentru aplicarea plăcii de racordare la perete. pe partea hidraulică conform conexiunilor standard (vezi anexă). Trebuie respectată racordarea corectă pentru tur/retur a căldurii.TUBULATURA AER WPL 13/18/23 PENTRU AMPLASARE INTERIOARĂ Racord încălzire Pompa de căldură trebuie conectată la instalaţii standard de încălzire. Înainte de conectare la pompele de căldură trebuie verificată instalaţia de căldură privind etanşeitatea făcânduse conştiincios o proba de presiune cu apă şi aerisire.

iar circuitul pompelor de căldură se inversează.  Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate. Energia necesară pentru dejivrare este extrasă din reţeaua de încălzire. Comanda pompei de căldură se efectuează prin cablurilor de tip BUS.  Formă de construcţie monobloc.POMPĂ DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 33 Scurt şi cuprinzător  Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C. această depunere de chiciură se dejivrează automat.  Conţine agent de răcire neinflamabil pentru siguranţă R407C. Pentru a facilita faza de dejivrare se deconectează ventilatorul. apă încălzită până la 75 °C. Dejivrarea vaporizatorului se face prin inversarea circuitului. Carcasa metalică este galvanizată la cald şi emailată în culoare albă. Ea este dotată cu toate dispozitivele de siguranţă cum ar fi verificator de presiune joasă şi ridicată. suplimentar emailată.  Captează energia din aerul exterior până la temperatura exterioară de –20 °C. Prin pompa de căldură poate trece în stare staţionară. protecţie împotriva îngheţului şi limitator curenţi la pornire.  Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură (accesoriu necesar). adaptată la consumul de căldură. Descrierea aparatului Flexibilitate ridicată cu necesar redus de spaţiu prin mod de construcţie monobloc pentru amplasare la alegere la interior sau exterior. conductele de aer interioare din tablă de aluminiu rezistente la coroziune.stiebel-eltron. Pentru acţionarea monoenergetică de încălzire şi pentru temperaturi ridicate de apă caldă este montată în serie o încălzire suplimentară. independente.  Adecvată pentru încălzirea in pardoseală şi radiatoare. carcasa exterioară din tablă de oţel galvanizată la cald. Apa scursă de aici se captează într-o vană de dejivrare de unde va fi evacuată spre exteriorul aparatului printr-un furtun. Siguranţă şi calitate Mod de lucru Prin schimbătorul de căldură cu aerul (vaporizator) se captează căldură din aerul exterior la temperaturi aflate între +30 °C şi –20 °C. montate în serie.  Protejat împotriva coroziunii. Alimentarea pompei de căldură cu agentul de răcire R407C se realizează prin HFCKW. pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice). cu necesar redus de spaţiu la amplasare interioară sau exterioară. +10 °C umiditatea aerului se transformă în chiciură care se depune pe lamelele vaporizatorului. Eficienţă pe tot parcursul anului cu adaptare concomitentă la necesarul de căldură prin reglajul capacităţii pompelor de căldură. Prin suplimentarea cu energie electrică (compresor) se face încălzirea apei calde în schimbătorul de căldură (condensator) la temperatura pe tur. 64 C26_03_01_0416 www. Prin regulatorul de căldură (WPM) încălzirea cu pompe de căldură necesită două trepte.com . se preferă încălzirea la temperatură scăzută datorită coeficientului de performanta mai bun. La temperaturi ale aerului sub cca. După terminarea fazei de dejivrare pompa de căldură se reconectează automat pentru functionarea încălzirii.  Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă.

Număr comandă carcasă amplasare int.5 +2 +60 11. încălzire supl.com 65 . pe partea încălzirii Pierdere de presiune pe partea încălzirii Racord încălzire-tur/retur Racord tubulaturi aer Agent frigorific Masa umplere Date electrice Conexiune principală compresor Conexiune princip.5 2.8 3.4 2.3 6.5 5 x 2.8 1.9 +2 +50 10.40 190 G 1¼ exterior 721 x 248 oval R407C kg 4.3 +2 +60 20.8 25 gL 16 gL 16 gL IP 14 B 3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz.0 8. Date tehnice Limite de utilizare WQA Temperatură pe tur WNA Debit aer WQA Disponibil de presiune statică externă Debit.9 4.POMPA DE CĂLDURĂ AER | APĂ WPL 33 Tip Număr comandă aparat de bază Număr comandă carcasă amplasare ext.4 2. presiunii fonice la distanţă de 5 m Date de performanţă (cu acţionare parţială) Temperatura aerului Temperatura pe tur Capacitatea de încălzire Puterea absorbita Coeficient de performanta Diferenţa de temperatură la A2/W35 Date de performanţă (cu acţionare totală) Temperatura aerului Temperatura pe tur Capacitatea de încălzire Puterea absorbita Coeficient de performanta WPL 33 18 53 48 18 53 69 18 53 68 °C °C m³/h Pa m³/h hPa Zoll mm –20 până +30 +15 până +60 3500 100 1.0 n x mm² n x mm² n x mm² n x mm² A A A V/Hz V/Hz V/Hz A mm mm mm kg kg dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) °C °C kW kW ε K °C °C kW kW ε +2 +50 19.2 5 x 2. (aparat de bază) Î x l x A (amplasare exterioară) Î x l x A (amplasare interioară) Masa (aparat de bază) Masa totală (exterior/interior) Alte caracteristici Pretecţie anticoroziune Corespunde prevederilor pentru siguranţă Nivelul de zgomot exterior Accesorii pt izolare fonica Nivelul de zgomot interior Niv.7 6.1 5.8 kW 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 26 1116 x 1332 x 784 1434 x 1390 x 1280 1182 x 1390 x 800 260 290/270 galvanizat la cald UVV/VDE/GS 65 63 58/62 43 +2 +35 10. x lăl.3 3. Panou comandă Cablare BUS Protecţie compresor Protecţie încălzire suplimentară Protecţie circuit comandă Tip protecţie EN 60529 Tensiune/frecvenţă încărcare Racord încălzire suplimentară Tensiune/frecvenţă comandă Curent la pornire Dimensiuni şi masa Înăl.7 +2 +35 17.stiebel-eltron.5 J-Y (St) 2 x 2 x 0. x adânc.1 2. 8.5 5 x 1.9 www.3 10.

3 2.7 3.7 2. putere absorbita (kW).3 4.1 2.6 3.4 3.stiebel-eltron.0 2.7 +20 10.8 2.7 8.7 4.3 2.6 2.3 1.7 1. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.0 2.2 2.0 3.9 2.8 – 1.0 3.0 2.8 60 °C kW – 1.2 3.6 +15 9.2 2.3 3.8 1.7 2.2 2.6 –10 4.7 1.5 2.1 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 2.6 2.0 2.3 4.2 2.8 2.0 2.7 2.4 2.4 2.7 1.1 4.4 3. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –15 3.3 2.5 2.9 8.9 66 www.9 2.0 5.0 2.6 6.5 1.9 –5 5.2 6.7 9.com .8 3.PARAMETRI DE PERFORMANŢĂ AI WPL Temperatură pe tur 35 °C Temperatură pe tur 50 °C Capacitate încălzire Temperatură intrare aer °C 26_03_01_0417 Pompă de căldură aer | apă WPL 10 Capacitate încălzire (kW).8 8.0 7.5 60 °C ε – 1.2 +5 7.9 9.4 4.6 2.1 0 6.4 +10 8.

8 2.4 +5 12.4 +5 13.0 9.8 15.7 2.0 2.9 8.3 3.4 0 11.8 3.7 7. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –15 6.0 5.5 1.6 5.1 2.5 3.8 10.8 13.4 8.8 5.5 +10 17.4 1.6 – – – – 60 °C ε 1.6 4.4 4.9 6.2 1.7 5.1 2.9 10.9 20.4 3.9 13.4 +5 18.5 19.0 5.6 2.7 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 2.5 6.0 6.1 4.7 4.4 3.4 4.8 10.3 3.6 2.4 +20 13.3 3.8 9.8 Pompă de căldură aer | apă WPL 23 Capacitate încălzire (kW).0 8.4 60 °C ε 1.1 4.6 1.0 –5 6.9 10.4 8.0 +20 20.6 5.1 6.3 11.6 3.5 12.9 2.5 3.7 1.0 16.4 4.0 2.8 1.5 12.4 1.3 5.8 5.2 3.3 3.6 3.6 9.3 8.9 12.3 3.5 3.9 2.5 6.1 – – www.1 1.9 7.1 3.0 60 °C kW 5.0 3.0 +5 9.4 3.2 3.6 1.9 4.5 0 12.9 –10 5.5 18.8 11. putere absorbita (kW).8 6.0 6.9 Pompă de căldură aer | apă WPL 33 la acţionare cu încărcare totală Capacitate încălzire (kW).6 2.2 1.7 1.6 2.8 – – Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 2.6 3.3 17.2 4. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –15 11.8 2.5 17.3 3.9 4.3 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 2.0 23. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.3 2.0 3. putere absorbita (kW).6 6.4 2.5 +10 20.3 3.3 0 17.0 9.0 4.1 3.2 8.2 2.9 6.5 +10 14.stiebel-eltron.4 9. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.4 3.0 2.0 2.3 10.1 3. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –15 8.6 60 °C kW 3.3 +15 12.3 3.1 4.1 18.5 5.7 2.2 –5 15.8 +15 15. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.0 0 7.2 2.1 4.7 16.7 5.9 12.6 4.7 22.5 4.0 17.9 10. putere absorbita (kW).3 10.4 4.0 6.0 +20 16.3 2.0 2.8 5.7 5.6 11.5 3.5 15.9 2.1 4.5 3.2 10.6 4.4 1.9 2.4 5.9 14.5 8.3 4.1 60 °C kW 5.4 6.3 3.5 5.3 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 2.9 Pompă de căldură aer | apă WPL 18 Capacitate încălzire (kW).3 17.5 2.1 –10 8.3 3.2 2.6 2.com 67 .5 +15 19.2 4.4 3.PARAMETRI DE PERFORMANŢĂ AI WPL Pompă de căldură aer | apă WPL 13 Capacitate încălzire (kW).9 7.6 60 °C ε 1.7 3.3 2.8 10.0 5.7 4.2 3.8 1.3 –5 10.0 18.1 2.3 4.2 12. putere absorbita (kW).0 2.1 10.7 8.7 3.2 +10 11.4 10.4 60 °C ε 1.9 2. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.7 2.0 4.1 10.8 2.0 2.1 5.6 6.0 3.4 2.6 5.8 2.1 2.2 6.9 2.5 3.2 6.7 2.5 19.0 20.1 –10 13.8 14.7 3.4 3.6 14. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –15 4.1 3.1 2.4 1.5 10.6 –10 9.1 –5 11.7 1.5 4.3 2.5 +15 – – – – – +20 – – – – – 60 °C kW 11.9 6.3 21.9 2.5 16.4 2.1 2.7 2.9 11.8 2.5 17.8 6.5 7.8 18.9 3.5 4.5 3.9 3.4 12.6 2.

6 2.0 3.1 4.5 12.1 –10 8.5 3.1 4.6 1.6 3.1 4.0 2.1 60 °C kW 5.0 20.5 4.6 –10 9. putere absorbita (kW).0 +20 20.6 3.8 1.6 4.2 2.2 3.9 10.4 10.2 12.2 1.9 Pompă de căldură aer | apă WPL 18 cool (acţionare încălzire) Capacitate încălzire (kW).3 10.1 5.4 12.3 17. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.6 4.7 2.3 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 2.5 3.8 1.8 Pompă de căldură aer | apă WPL 23 cool (acţionare încălzire) Capacitate încălzire (kW).5 3.8 6.1 6.6 60 °C ε 1.8 14.3 3.9 6.9 14. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.4 +5 13.7 3.0 +20 16.1 3.3 3.4 4.5 3.2 2.9 2.6 14.0 +5 9.7 2.6 2.8 5.0 17.9 7.4 +20 13.6 2.0 5.5 18.7 2.9 –10 5.1 –5 11.0 2.9 4.9 2.7 1.6 6. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.6 5.8 +15 15.5 10.6 4.0 3.3 3.0 2.3 3.7 4.4 4.0 5.4 1.7 5. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –15 6.0 6.3 4.5 1.0 –5 6.5 7.5 +10 14.9 2.0 2.1 2.1 4.0 6.3 4.2 3.9 68 www.5 +15 19.8 2.4 +5 12.4 60 °C ε 1.5 19.9 6.1 3.3 2.0 9. putere absorbita (kW).3 11.5 5.7 2.8 3.9 12.4 2.5 +10 17.7 4.1 1.7 3.3 2.2 2.4 9.8 13.1 3.0 0 7.5 12.6 5.0 9.2 4.0 6.5 4.8 5.2 10.0 4.3 2.9 11.1 2. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –15 4.9 6.5 3.com .6 60 °C kW 3.3 3.1 2.5 2.3 5.6 6. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –15 8.4 0 11.0 60 °C kW 5.8 2.0 4.5 17.5 16.4 2.9 4.3 Preluare capacitate 35 °C 50 °C ε ε 2.9 3.9 2.8 18.4 2.6 2.1 3.4 60 °C ε 1.0 16.3 3.3 10.0 3. putere absorbita (kW).4 4.PARAMETRI DE PERFORMANŢĂ AI WPL Pompă de căldură aer | apă WPL 13 cool (acţionare încălzire) Capacitate încălzire (kW).2 +10 11.3 3.6 3.3 –5 10.6 9.4 3.4 3.9 3.5 3.8 9.1 4.6 5.5 6.4 3.3 +15 12.9 12.8 5.9 7.1 2.4 3.4 1.7 5.9 10.8 2.1 2.4 8.4 3.7 16.3 3.0 2.9 2.6 2.5 0 12.7 7.4 4.8 11.5 6.4 8.3 3.5 3.5 4.6 11.3 3.7 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 2.1 10.7 3.2 4.7 1.stiebel-eltron.7 5.2 6.9 2.

6 11.2 2.2 Coeficient de performanta 7 °C 15 °C ε ε 2.3 Coeficient de performanta 7 °C 15 °C ε ε 2. putere absorbita (kW).0 Coeficient de performanta 7 °C 15 °C ε ε 2. surse 7 °C 15 °C 20 °C 7 °C 15 °C căldură °C kW kW kW kW kW +30 7.4 2.8 20 °C ε 3.5 2.0 Pompă de căldură aer | apă WPL 18 cool (acţionare răcire) Capacitate racire (kW).6 2. putere absorbita (kW).7 10.4 3.7 4. şi coeficient de performanta ε Capacitate racire Putere absorbita Temp.8 3.4 +35 12. putere absorbita (kW).0 16.5 6.4 3.9 4.PARAMETRI DE PERFORMANŢĂ AI WPL Pompă de căldură aer | apă WPL 13 cool (acţionare răcire) Capacitate racire (kW).3 +35 9.1 15.1 12.8 +35 6.0 2.8 2.2 14.1 2.6 20 °C kW 6.8 2.1 6.3 4.3 20 °C ε 2.7 5.7 Pompă de căldură aer | apă WPL 23 cool (acţionare răcire) Capacitate racire (kW).9 3.5 20 °C kW 4.6 6.5 9.1 3.6 20 °C ε 3. surse 7 °C 15 °C 20 °C 7 °C 15 °C căldură °C kW kW kW kW kW +30 10.0 20 °C kW 3.5 5.com 69 .1 2.3 2.5 17.6 2.9 8.9 13. şi coeficient de performanta ε Capacitate racire Putere absorbita Temp.8 7. şi coeficient de performanta ε Capacitate racire Putere absorbita Temp.4 2.7 2. surse 7 °C 15 °C 20 °C 7 °C 15 °C căldură °C kW kW kW kW kW +30 13.3 18.stiebel-eltron.2 8.4 www.

69 0.98 0.95 0.99 0.67 +8 0. Necesarul de căldură al clădirii trebui însă acoperit timp de 24 ore.90 0.99 0.83 0.93 0.99 0.98 0.98 –8 1.com 26_03_01_0374 .96 0. Rezultat: Capacitatea necesară a pompelor de căldură.96 0.85 0.74 +6 0. Conform tarifului din Germania întreprinderile pentru furnizarea energiei pot opri alimentarea de 3 ori câte 2 ore pe zi.00 1.85 0.97 0.72 0.2 = 12. Exemplu de dimensionare a unei pompe de căldură aer | apă Temperatură pe tur 35 °C Temperatură pe tur 50 °C Capacitate încălzire Temperatură intrare aer în °C Aport anual de acoperire a încălzirii cu pompe de căldură Punct de Mod de acţionare paralelă (mono-energetică) bivalenţă Aport de acoperire în funcţie de clima zonală °C –10 °C –12 °C –14 °C –16 °C – 12 1.92 0 0.75 0.99 0. Ceea ce însemnă că necesarul de căldură al clădirii având o încălzire in pardoseală trebuie mărit cu factorul 1. Sistemul de distribuţie al clădirii este alcătuit din corpuri de încălzire la temperatură scăzute. iar cel având încălzire cu radiatoare trebuie mărit cu factorul 1. are timp de întrerupere de şase ore (factor 1.62 0. 10.97 0.81 0. care are acoperit necesarul de căldură până la –5 °C temperatură exterioară şi care aduce un aport anual de căldură de 97%.96 0.71 0.98 0.99 0.77 0.00 0. pentru a acoperi cu pompa de căldură un aport anual de căldură ridicat (vezi tabelul alăturat). Figura alăturată indică corelarea dintre necesarul de căldură şi capacitatea de încălzire a pompelor de căldură.00 1.87 0.EXEMPLU DE DIMENSIONARE Pompe de căldură aer | apă La pompele de căldură aer | apă.81 +4 0.94 0.98 0. Exemplu de poziţionare Este dată o locuinţă cu un necesar de 10.65 0.97 –6 0.00 0.79 0.2.00 1.77 0. La dimensionare trebuie respectate următoarele: La scăderea temperaturii sursei energetice creşte necesarul de căldură din clădire. Punctul de bivalenţă ar trebui să se afle între –3 °C şi –7 °C.stiebel-eltron.93 0. în acelaşi timp scade capacitatea de încălzire a pompelor de căldură aer | apă.87 +2 0.95 –2 0. Punctul de bivalenţă ar trebui să se afle la un mod de functionare mono-energetic între –3 °C şi –7 °C.0 kW. capacitatea de încălzire este dependentă de temperatura exterioară.99 – 10 1.00 0.2). S-a ales pompa WPL 13. poziţionate 55/45 (55 °C temperatură pe tur la –14 °C temperatură exterioară).59 –18 °C 0.1.88 0.97 –4 0. Din acest motiv pompele de căldură aer | apă vor avea acţionare mono-energetică.90 0. Punctul de intersecţie a celor două linii este punctul de bivalenţă (temperatura pe tur către un al doilea generator de căldură).52 70 www.92 0.0 kW x 1.98 0.0 kW.

 Proiectarea trecerii conductelor prin perete (locaşuri de cel puţin 150 x 150 mm).  Se vor respecta schemele de conexiune electrică şi cablările.  Evacuarea şi recircularea aerului fără impedimente. www.stiebel-eltron. eventuala proiectare a izolării fonice la construcţie.AMPLASARE ÎN EXTERIOR Instrucţiuni ce trebuie respectate pentru o amplasare în exterior:  Distanţele conductelor dintre pompele de căldură şi clădire să fie cât mai scurte (pierderi de căldură).  Evitarea scurt-circuitelor termice  Spaţiu liber pentru montaj (pe perioada cât se realizează modernizarea sau montarea).  Scurgerea condensului (conducte ne corozive sau cu scurgerea în sol).  Protecţia împotriva îngheţului a circuitului de încălzire.com 71 26_03_01_0418 . izolate termic în sol (Ø minim 100 mm).  Poziţionarea de conducte de legătură.  Racordul pompelor de căldură la conductele de tur si retur a încălzirii se vor realiza prin îmbinări flexibile.  Obţinerea certificării din partea autorităţilor competente în funcţie de tipul construcţiv. un postament din lemn. placă de beton).  Trebuie respectată încărcarea la zgomot (evitarea propagării „zgomotelor“).  Prevederea unei fundaţii (de ex.

Pompa de căldură trebuie să aibă accesul asigurat pe toate laturile.  Pavele din piatră. Pentru conductele de apă şi electrice ale instalaţiei cu pompe de căldură trebuie prevăzut un spaţiu liber (joc) suficient.FUNDAŢII Generalităţi Suprafaţa destinată amplasării pompelor de căldură trebuie să fie orizontală. solidă şi rezistentă. plană.stiebel-eltron.com 26_03_01_0420 Intrare aer 26_03_01_0419 Intrare aer .  Bordură din piatră. Cadrul pompelor de căldură trebuie aşezat uniform pe suprafaţă. Excepţii Subsol impus:  Fundaţie turnată. Un subsol denivelat poate să influenţeze negativ propagarea zgomotelor. Fundaţie pentru amplasarea exterioară a WPL 10 Ieşire aer Fundaţie pentru amplasare exterioară a WPL 13/18/23/33 Ieşire aer 72 www.

RACORD APĂ ŞI CONEXIUNE ELECTRICĂ

Protecţia conductelor de apă caldă împotriva îngheţului şi a umezelii Conductele de tur si retur trebuiesc protejate în cazul amplasării la exterior, printr-o izolare termică corespunzătoare, împotriva îngheţului şi umezelii. Dimensionarea izolaţiei se va realiza conform prevederilor pentru economisirea energiei. O protecţie suplimentară împotriva îngheţului o oferă controlorul de protecţie împotriva îngheţului încorporat în pompa de căldură, care conectează la <+10 °C pompa de circulatie în circuitul de căldură, asigurând astfel o apă caldă a apei în toate componentele acesteia în toate componentele instalaţiei. Dacă siguranţa de alimentare electrică nu poate fi realizată pe o perioadă mai îndelungată de timp, instalaţia de încălzire trebuie umplută cu un agent de protecţie împotriva îngheţului (antigel). Evacuarea condensului Furtunul pentru evacuarea condensului trebuie să fie poziţionat la partea inferioară a scurgerii sau pe lateralul pompei de căldură. În cazul amplasării în exterior condensul existent trebuie să se scurgă într-o canalizare existentă sau într-un prundiş. Trebuie să se ţină cont de o poziţionare fără pericol de îngheţ.

Racord apă şi conexiune electrică a WPL 10 pentru amplasare în exterior

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Scurgere condens Tur căldură Retur căldură Tablou electric Ventil aerisire Conductă instalaţie Pietriş Fundaţie de beton Filtru STB DHC

Racord apă şi conexiune electrică a WPL 13/18/23 pentru amplasare în exterior

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Scurgere condens Tur căldură Retur căldură Tablou electric Ventil aerisire Conductă instalaţie Pietriş Fundaţie de beton Filtru STB DHC

Racord apă şi conexiune electrică a WPL 33 pentru amplasare în exterior

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Scurgere condens Tur căldură Retur căldură Tablou electric Ventil aerisire Conductă instalaţie Pietriş Fundaţie de beton Filtru STB DHC

www.stiebel-eltron.com

73

26_03_01_0423

26_03_01_0422

26_03_01_0421

DIMENSIUNI DE AMPLASARE ÎN EXTERIOR

Amplasare în exterior a WPL 10

Amplasare în exterior a WPL 13/18/23/33

74

www.stiebel-eltron.com

26_03_01_0425

26_03_01_0424

EVACUARE CONDENS

Conductă aer În general la o amplasare a pompelor de căldură aer | apă nu apar probleme în privinţa conductelor de aer. Trebuie totuşi evitată refularea aerului rece către vecini (terase, balcoane, etc.). Trebuie evitată, de asemenea, refularea aerului către pereţi garajului sau ai casei. O atenţie deosebită trebuie acordată şi emisiilor acustice. În acest sens trebuie verificată înainte propagarea acustică atât către vecini cât şi către propria casă. Evacuarea condensului Furtunul pentru evacuarea condensului trebuie să fie poziţionat la partea inferioară a scurgerii sau pe lateralul pompei de căldură. În cazul amplasării în exterior condensul existent trebuie să se scurgă într-o canalizare existentă sau într-un prundiş. Trebuie să se ţină cont de o poziţionare fără pericol de îngheţ.

Evacuare condens

cca. 120

www.stiebel-eltron.com

75

C26_03_01_0426

Placă de beton cca. 10 cm Strat de pietriş cca 30 cm

Scurgere condensului

NIVEL DE ZGOMOT

Nivel de zgomot Pompele de căldură nu ar trebui amplasate lângă camere locuite sau dormitoare. Conductele de traversare prin pereţi şi plafon trebuiesc prevăzute cu izolaţii fonice. Pompele de căldură se evidenţiază printr-o funcţionare deosebit de silenţioasă. O integrare constructivă defectuoasă poate însă să conducă la mărirea nivelului acustic, nedorit. De aceea, într-o amplasare în exterior, ar trebui respectate următoarele instrucţiuni:  Plantele ar putea să reducă amplificarea propagării acustice fiind amplasate între doi pereţi de sticlă.  O amplasare pe suprafeţe de podea acustic dure ar trebui evitate.  Amplasarea între doi pereţi închişi, precum şi pe colţ sau în unghi poate să conducă la mărirea nivelului de zgomot, aceste suprafeţe pot acţiona ca surse acustice, şi de aceea ar trebui evitate.  Prin realizarea unor bariere constructive se poate produce reducerea nivelului acustic.
Nivelul presiunii sonore La 5 m distanţă WPL 10 43 dB(A) WPL 13 43 dB(A) WPL 18 43 dB(A) WPL 23 43 dB(A) WPL 33 43 dB(A)

Măsuri acustice Peluzele şi plantările pot contribui la reducerea propagării zgomotelor. Amplasări pe suprafeţe de podea acustic dure ar trebui evitate pe cât posibil. Pardoseli dure acustic, mai mari pot deveni surse acustice, prin refelexie, şi ar putea amplifica nivelul acustic până la 3 dB(A) faţă de amplasare pe o podea izolată.

Propagarea directă a undelor acustice într-o amplasare la exterior a pompei de căldură, poate fi blocată prin bariere constructive. Astfel se pot obţine reduceri pentru nivelul acustic construind pereţi masivi, garduri, palisade.

La 10 m distanţă 37 dB(A) 37 dB(A) 37 dB(A) 37 dB(A) 37 dB(A)

La pompele WPL 13/18/23/33 se poate obţine o reducere acustică de 2 dB(A) prin amortizor acustic de canal. Nr. comandă 18 53 25 (WPL 13/18/23) Nr. comandă 18 53 70 (WPL 33)

Ca şi la toate celelalte sisteme de încălzire, ar trebui evitată propagarea undelor acustice, de la conducte de încălzire, amplasate pe zidărie la corpuri de încălzire. În acest caz trebuie respectată în special racordarea pompei de căldură la sistemul de distribuire a căldurii prin furtunuri flexibile, racordarea elastică a conductelor dintre pereţi şi plafon, precum şi desfăşurarea elastică a traversări conductelor prin pereţi şi plafon. 76 www.stiebel-eltron.com

Reflexia Dacă undele acustice întâlnesc un perete ele vor fi reflectate în acelaşi unghi. măsurat în împrejurimi.0 dB(A) 2. apă.0 dB(A) 26.0 dB(A) 19.0 dB(A) 20. întotdeauna.0 dB(A) 8. nivelul intensităţilor acustice se reduce cu circa 6 dB(A) Propagarea acustică Teorema distanţei la exemplu cu WPL 10 Nivelul capacităţii acustice LWA = 65 dB(A) Nivelul intensităţii acustice LPA1 (5 m distanţă) = 43 dB(A) Nivelul intensităţii acustice LPA2 (10 m distanţă) = 37 dB(A) Distanţa dintre sursa acustică faţă de receptor 1m 2m 3m 4m 5m 7m 10 m 15 m 20 m Reducerea nivelului intensităţii acustice de la nivelul capacităţii acustice. Unda se propagă astfel încât energia cinetică este cedată de la o moleculă la alta.0 dB(A) 32.0 dB(A) www. este dependent de nivelul capacităţii acustice.stiebel-eltron.0 dB(A) 11. de distanţa de măsurare şi de construcţiile din împrejurimi.0 dB(A) 17. Teorema distanţei la exemplu cu WPL 10 Nivelul capacităţii acustice LwA = 65 dB(A) Nivelul intensităţii acustice LpA1 (5 m distanţă) = 43 dB(A) Nivelul intensităţii acustice LpA2 (10 m distanţă) = 37 dB(A) Nivelul capacităţii acustice Nivelul capacităţii acustice defineşte emisia acustică a unei surse acustice. Absorbţie Dacă undele acustice întâlnesc un perete plastic şi poros.0 dB(A) 12.0 dB(A) 25. Două surse acustice cu aceeaşi intensitate.). Din punct de vedere fizic unda se propagă sub formă de cercuri concentrice. fier. Propagarea undelor acustice este comparabilă cu propagarea undelor în apă.0 dB(A) 14.0 dB(A) 28. Percepţia umană Dacă zgomotul este perceput amplificat de două ori atunci acesta corespunde unei creşteri de 10 dB(A). un sunet sau un ton. El se determină pe baza nivelului intensităţii acustice raportat la suprafaţa de acoperire a sursei acustice.0 dB(A) 17. Pentru transmiterea undei este necesar.0 dB(A) 15.0 dB(A) 19. dependentă de distanţă şi condiţii de amplasare 8.0 dB(A) 22.0 dB(A) 28. conform aşa numitul procedeu de acoperire.0 dB(A) 5.0 dB(A) 14.0 dB(A) 29.0 dB(A) 16.0 dB(A) 22. un agent de mediu (aer.NIVEL DE ZGOMOT Nivel de zgomot Prin unda acustică se înţelege un zgomot.0 dB(A) 22. o parte din energia acustică prin frecare se transformă în căldură. Propagarea acustică Teorema distanţei Dacă se dublează distanţa L. Nivelul intensităţii acustice Nivelul intensităţii acustice. etc. corespund unei creşteri de 3 până la 6 dB(A). nivelul presiunilor acustice se reduce cu circa 6 dB(A).0 dB(A) 25.com 77 26_03_01_0726 26_03_01_0725 .0 dB(A) 34. Teorema distanţelor Dacă se dublează distanţa L.0 dB(A) 31.

NOTIŢE 78 www.stiebel-eltron.com .

 Evitarea. trebuie să fie protejate împotriva depunerii de zăpadă şi frunze.  Izolarea zidăriei la orificiile de absorbţie şi refulare aer.  Respectarea distanţelor faţă de perete (Service).  Respectarea conexiunilor electrice.  Racordarea conductelor pentru tur si retur a încălzirii cu furtunuri flexibile de îmbinare.stiebel-eltron.com 26_03_01_0431 79 .  Prevederea scurgerii condensului de la vaporizator. www. la solicitare.  Cerinţe privind suprafaţa de amplasare.  Orificiile pentru absorbţie şi refulare a aerului. a orificiilor de „scurt-circuit termic“.AMPLASARE ÎN INTERIOR Instrucţiuni ce trebuie respectate pentru o amplasare în interior:  Cerinţe speciale pentru incinta de amplasare. cu materiale izolante acustic şi nereflectorizante.  Capitonarea pereţilor din incinta de amplasare să se realizeze.  Izolarea trecerilor prin perete. dacă este necesar. precum şi orificiile pentru ventilatoarelor de aerisire.

Scurgerea condensului Pentru scurgerea condensului se va utiliza un furtun de ¾" care trebuie racordat la ştuţul prevăzut către tava de condens al pompei de căldură. În cazul unei scurgeri insuficiente se recomandă utilizarea unei pompe pentru condens. Amplasarea în interior ar trebui să aibă evacuarea spre o canalizare. Dacă sunt existente vor fi omise. având o secţiune a orificiului de aerare de 250 cm². Pompa de căldură nu trebuie să fie amplasată direct sub sau lângă camerele locuite sau dormitoare. www. sau lateral din pompa de căldură. 80 Amplasare în interior a WPL 10/12/18/23/33 1 2 3 Pompă de căldură Izolare acustică de trecere Şapă mobilă Şapă şi izolare acustică de trecere.com 26_03_01_0432 . care îşi absoarbe aerul necesar arderii direct din încăpere. pompa de căldură va trebui poziţionată cu circa 100 mm deasupra fundaţiei (conform figurii) sau suprafaţa de poziţionare a pompei pentru condens apă să se afle cu cca 100 mm mai jos. pentru a nu împiedica acţionarea arzătorului cu gaz sau motorina. O suprafaţă denivelată poate să influenţeze negativ propagarea zgomotelor. ca de ex.AMPLASARE ÎN INTERIOR Excepţii Suprafaţa pentru amplasarea pompelor de căldură trebuie să fie orizontală.stiebel-eltron. Fără această aerisire suplimentară ar putea să apară mici şi inevitabile ne-etanşeităţi privind absorbţia aerului. trebuie realizată o ventilaţie suplimentară a încăperii. Trebuie realizată o izolare acustică adecvată prin plăcile fundaţiilor de beton printr-un covor de cauciuc. solidă şi rezistentă. Instrucţiuni generale: Dacă pompa de căldură va fi amplasată într-o încăpere închisă. plană. la ştuţurile furtunurilor sau la pompa de căldură ar putea să se reducă nepermis de mult presiunea aerului din încăperea închisă. Cadrul pompelor de căldură trebuie aşezat uniform pe suprafaţă. Furtunul de scurgere al condensului trebuie să conducă spre evacuare în jos. Pompă pentru condens În cazul în care pentru evacuarea condensului se utilizează pompa PK 9. Pompa de căldură trebuie să poată fi accesată pe toate laturile. în care acţionează şi o instalaţie de ardere.

stiebel-eltron.com 81 26_03_01_0435 26_03_01_0434 26_03_01_0433 .RACORD APĂ ŞI CONEXIUNE ELECTRICĂ Racord hidraulic şi conexiune electrică a WPL 10 pentru amplasare în interior 1 2 3 4 5 6 Scurgere condens Tur căldură Retur căldură Tablou comandă Ventil aerisire Filtru STB DHC Racord hidraulic şi conexiune electrică a WPL 13/18/23 pentru amplasare în interior 1 2 3 4 5 6 Scurgere condens Tur căldură Retur căldură Tablou comandă Ventil aerisire Filtru STB DHC Racord hidraulic şi conexiune electrică a WPL 33 pentru amplasare în interior 1 2 3 4 5 6 Scurgere condens Tur căldură Retur căldură Tablou comandă Ventil aerisire Filtru STB DHC www.

Pentru reducerea propagării undelor acustice asupra clădirii. un racord flexibil de aer.0 WPL 13 100 1.com 26_03_01_0437 . iar cea pentru refulare să fie orientată din pompă spre exterior prin intermediul furtunurilor speciale. Tubulatura de absorbţie aer trebuie să fie amplasată din exterior către pompa de căldură. La montarea lor nu trebuie folosite mai mult de patru coturi de racordare la 90° cu o rază minimă de: La WPL 10 La WPL 13 La WPL 18 La WPL 23 La WPL 33 315 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm Amplasare în interior a WPL 10 raportate faţă de mijlocul furtunului.DIMENSIUNI PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR Tubulaturi aer Lungimea totală a furtunurilor pe partea de absorbţie şi refulare nu are voie să depăşească 8 m.0 26_03_01_0436 Amplasare in interior WPL 13/18/23/33 82 www.0 WPL 23 100 1. Datorită flexibilităţii furtunul trebuie fixat la distanţe de cca. Racordul de aer cu tub de aer La racordul de aer cu lungimea mai mare de 8 m se pot racorda şi tuburi de aer. Acestea au o flexibilitate ridicată.0 WPL 18 100 1. Disponibilul de presiune externă liberă Pa mbar WPL 10 100 1. Pentru poziţionarea tuburilor şi a filtrelor de aer trebuie acordată atenţie la presiunea externă a ventilatorului.stiebel-eltron. se va instala între pompa de căldură şi tuburile de aer. respectiv filtre material textil.0 WPL 33 100 1. sunt izolate termic şi au protecţie ignifugă. 1 m. Tubulaturile izolate termic pot fi livrate în lungimi de 3 m (li Ø 400 mm şi 560 mm) şi 4 m (li Ø 560 mm). Secţiunea tubului de aer se orientează după debitul de aer şi după diferenţa de presiune statică existentă a pompei de căldură.

comandă 22 33 97 Tubulatura aer Trecere prin perete Nr.stiebel-eltron.TUBULATURA DE AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR Amplasare în interior a WPL 10 Trecere prin perete Nr. comandă. comandă 22 22 30 Amplasare în interior a WPL 10 Trecere prin perete Tubulatura aer Trecere prin perete Trecere prin perete Nr. 22 33 97 Trecere prin perete Nr.com 83 26_03_01_0700 Dimensiuni în cm (distanţe minime) 26_03_01_0438 Dimensiuni în cm (distanţe minime) . comandă 22 22 30 www.

stiebel-eltron.com 26_03_01_0810 Dimensiuni în cm (distanţe minime) 26_03_01_0809 Dimensiuni în cm (distanţe minime) . 22 22 30 Amplasare în interior a WPL 10 Trecere prin perete Nr. comandă 22 33 97 Tubulatura aer Trecere prin perete Nr. comandă 22 33 97 Trecere prin perete Nr. comandă 22 22 30 84 www. comandă. comandă 22 33 97 Trecere prin perete Nr.TUBULATURA DE AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR Amplasare în interior a WPL 10 Trecere prin perete Nr. comandă 22 33 97 Tubulatura aer Trecere prin perete Nr.

comandă 22 33 97 Trecere prin perete Nr. comandă 22 22 30 www.stiebel-eltron. comandă 22 22 30 Amplasare în interior a WPL 10 monobloc Trecere prin perete Nr.TUBULATURA AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR Amplasare în interior a WPL 10 monobloc Trecere prin perete Nr. comandă 22 33 97 Trecere prin perete Nr. comandă 22 33 97 Trecere prin perete Nr.com 85 26_03_01_0703 Dimensiuni în cm (distanţe minime) 26_03_01_0439 Dimensiuni în cm (distanţe minime) .

comandă 22 33 97 Furtun Dimensiuni în cm (distanţe minime) 26_03_01_0440 Amplasare în interior a WPL 13/18/23/33 Fereastră beci Placă racord tubulatura 120 x 80 Furtun Fereastră beci Dimensiuni în cm (distanţe minime) 26_03_01_0694 86 www.TUBULATURA AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR Amplasare în interior a WPL 13/18/23/33 Trecere prin perete Tip AWG 560 Nr.com .stiebel-eltron. comandă 22 33 97 Placă racord tubulatura 120 x 80 Trecere prin perete Tip AWG 560 Nr.

comandă 22 33 97 Dimensiuni în cm (distanţe minime) 26_03_01_0695 Amplasare în interior a WPL 13/18/23/33 Tubulatura aer Placă racord tubulatura 120 x 80 Fereastră beci www.TUBULATURA AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR Amplasare în interior a WPL 13/18/23/33 Tubulatura aer Placă racord tubulatura 120 x 80 Trecere perete Tip AWG 560 Nr.stiebel-eltron.com 87 26_03_01_0696 Dimensiuni în cm (distanţe minime) .

comandă 22 33 97 Trecere prin perete Tip AWG 560 Nr.com 26_03_01_0697 Dimensiuni în cm (distanţe minime) 26_03_01_0441 Dimensiuni în cm (distanţe minime) .TUBULATURA AER PENTRU AMPLASARE ÎN INTERIOR Amplasare în interior WPL 13/18/23 cu WPIC Trecere prin perete Tip AWG 560 Nr.stiebel-eltron. comandă 22 33 97 Amplasare în interior WPL 13/18/23 cu WPIC Fereastră beci Fereastră beci 88 www.

Copertinele pentru protecţie împotriva intemperiilor. În acest exemplu curentul de absorbţie este deviat. Deversoare separate de beci Pentru amplasarea pompei de căldură monobloc în beci. poziţionat între intrarea şi ieşirea aerului. racordul tubulaturilor de aer comun cu deversorul beciului este posibil dacă poate fi evitat. Defecţiunile constructive de integrare pot însă să mărească nedorit nivelul acustic. Grila de absorbţie şi refulare trebuie dimensionata astfel încât să existe o secţiune liberă pentru o aerisire suficientă. Pompele de căldură monobloc din seria constructivă WPL se evidenţiază printr-o acţionare lipsită de zgomote. precum şi o tablă de dirijare a aerului la exterior împiedică un scurt circuit termic. Eventual va fi prevăzut un perete despărţitor sau spaţiu liber între orificiile pentru absorbţie respectiv refulare.TUBULATURA DE AER Tubulatura de aer La o amplasare în interior racordul pe partea de aer trebuie realizat cu furtunuri flexibile de aer sau cu tuburi de aer şi racorduri flexibile în spre exterior.  Asigurarea impecabilă a scurgerii condensului. distanţa minimă trebuie să depăşească 3 m. Viteza de intrare şi ieşire a aerului ar trebui limitată la maxim 2m/s comparativ cu secţiunea filtrului de aer (propagarea zgomotelor). un scurt circuit termic. Dacă există un orificiu de intrare şi ieşire în acelaşi plan. O izolare acustică avantajoasă se poate obţine printr-o fundaţie cu plăci de beton.com 89 . Indicaţii În acest tip de amplasare trebuie respectate următoarele puncte:  Scurt circuitul termic. Tubul de intrare şi ieşire a aerului trebuie protejat împotriva acoperirii cu zăpadă. gresie) se recomandă un covor de cauciuc. În acest scop absorbţia trebuie realizată pe colţ sau transversal. Emisiile acustice Pompele de căldură nu trebuie amplasate sub sau lângă spaţiile de locuit sau dormitoare.  Secţiune suficient de liberă a grilelor de absorbţie şi refulare. Prin tubulatura de aer pe colţ se împiedică un scurt circuit termic privind aerul refulat. ar trebui să fie detaşabile pentru curăţare. Pentru pardoselile acustic dure (de ex. respectiv împotriva păsărilor. Beci poziţionat pe colţ pompe de căldură monobloc în beci. Deversor comun cu beciul Pentru amplasarea pompei de căldură monobloc în beci. Trecerile ţevilor prin pereţi şi plafoane trebuie realizate cu izolaţie acustică.stiebel-eltron. Un scurt circuit între intrarea şi ieşirea aerului trebuie evitat în orice caz. Referitor la emisiile acustice este valabil acelaşi lucru descris anterior. www. racordul tubulaturilor de aer la două deversoare de beci aflate pe aceeaşi parte a clădirii este posibil dacă distanţa deversoarelor este suficientă una faţă de cealaltă pentru a împiedica un scurt circuit termic. cu covor de cauciuc. Un perete despărţitor aflat în interiorul deversorului. în siguranţă.

com .stiebel-eltron.NOTIŢE 90 www.

stiebel-eltron.com 91 C26_03_01_0446 C26_03_01_0445 .INSTALAREA www.

Pompa de căldură trebuie racordată hidraulic la instalaţiile de încălzire standard.5 28 x 1. conform conectării standard (vezi anexă).RACORDUL PENTRU ÎNCĂLZIRE Racordul pentru încălzire Instalaţia care utilizează pompa de căldură (WNA) trebuie realizată conform documentaţiei de proiectare.4 190 UP 25-80 WPL 33 1.2 145 UP 25-60 WPL 23 1.0 28 x 1.4 190 UP 25-80 Ţeavă de cupru DN 22 x 1.5 92 www.com 26_03_01_0448 26_03_01_0447 . Izolarea termică trebuie efectuată în conformitate cu prevederilor pentru economisirea energiei.0 200 UP 25-60 WPL 13 1. 10 metri conducte) Pompe de Debit Pierdere de Pompă de căldură m³/h presiune hPa circulatie Tip WPL 10 1. WPL cu acumulator tampon SBP 700 WPL cu acumulator tampon SBP 700 şi cu preparare apă caldă Pompă de circulatie pentru pompa de căldură cu WPKI 5 (între WP şi acumulatorul tampon max.5 28 x 1. Pompele de circulatie necesare şi secţiunea conductelor pot fi extrase din tabelele de mai jos.5 28 x 1.0 105 UP 25-60 WPL 18 1.stiebel-eltron. Pentru o instalaţie monobloc WPKI 5 trebuie utilizate următoarele pompe de circulatie (vezi tabel). Pentru a reduce transmiterea zgomotelor pe partea hidraulică se recomandă furtunuri flexibile de presiune. Trebuie respectată racordarea corectă pentru tur si retur a căldurii. Înainte de conectare la pompele de căldură trebuie verificată instalaţia de căldură privind etanşeitatea făcându-se o proba de presiune cu apă şi o aerisire.

trebuiesc efectuate în conformitate cu prevederilor VDE şi a celor ale întreprinderilor de furnizare a energiei electrice autorizate.3 Pornire cr. de absorbţie A < 25 24 26 29 26 Cablu electric mm² 5 x 1.0 WPL 13 2. Conexiunea se face conform schemei electrice.stiebel-eltron. Pentru amplasare în exterior Trebuiesc utilizate doar tuburi rezistente la intemperii conform VDE 0100.5 5 x 2. căldură kW A WPL 10 2. WPL WPL + WPIC Date electrice ale pompei de căldură Puterea Curent max. Toate lucrările electrice de instalare. Trebuie respectate şi instrucţiunile de montaj pentru pompele de căldură regulator WPM II. Pompa de absorbita de funcţ.5 10. Pentru amplasare în interior Aici cablurile electrice vor fi conectate la pompa de căldură prin orificiul lateral a instalaţiei.2 19. Cablurile trebuie aşezate într-un tub de protecţie şi nu pot fi conectate la pompa de căldură decât pe partea de jos.4 WPL 33 6.6 WPL 23 3.5 5 x 1.9 11.5 5 x 1.com 93 26_03_01_0562 26_03_01_0449 .5 Protecţie A 3 x 16 gL 3 x 16 gL 3 x 16 gL 3 x 16 gL 3 x 25 gL * la temperatura aerului de +7 °C / apă +35 °C şi acţionare completă www.5 5 x 1. în special măsurile de protecţie.CONEXIUNEA ELECTRICĂ Conexiunea electrică Conexiunea electrică a pompelor de căldură trebuie să fie autorizată de organele competente ale EVU.7 8.2 6.0 WPL 18 3.

 Prevedeţi o fundaţie pentru amplasarea pompei de căldură.  Pot fi montate tubulaturi de aer fără efort mare?  Depăşeşte conducta de aer lungimea totală de 8 m?  Poate fi evacuat condensul de apă prin evacuare naturală.  Cum poate fi racordată pompa de căldură.  Există orificii pentru refulare şi absorbţie aer? Evitaţi scurt circuitul termic. 94 www.  Respectaţi distanţele minime faţă de suprafeţele limită. unde să fie suficient spaţiu pentru funcţionare şi întreţinere.  Aveţi în vedere racorduri scurte.  Obţinerea autorizaţiei de la întreprinderea pentru furnizarea energiei (EVU).  Ţineţi cont sa nu deranjaţi vecinii cu zgomotul. sau trebuie montată o pompă de condens?  Prevedeţi străpungeri cu izolaţie prin perete.  Stabilirea modului de funcţionare la pompei de căldură după sistemul de încălzire.  Cât de mare este capacitatea necesară de încălzire? Efectuarea calculului necesar de căldură. Dacă este cazul obţineţi autorizaţia de construcţie.com .LISTE DE VERIFICARE Proiectarea şi instalarea pompelor de căldură aer | apă  Care este scopul utilizării pompei de căldură?  Ce sursă termică poate fi utilizată pentru pompa de căldură?  Cum sunt amplasate suprafeţele de încălzire? Este recomandată încălzirea la temperatură scăzută.stiebel-eltron. În mod ideal direcţia de refulare a aerului corespunde cu direcţia principală a vântului.  Poate fi scurs condensul printr-o evacuare naturală lipsită de coroziune? Poziţionare în interior a pompei de căldură aer | apă  Există un spaţiu adecvat pentru amplasarea pompei de căldură?  Alegeţi un loc de montare. Poziţionarea în exterior a pompei de căldură aer | apă  Unde poate fi poziţionată pompa de căldură? Prevedeţi o fundaţie.  Respectaţi instrucţiunile pentru tubulatura de aer. în reţeaua de încălzire fără o cheltuială mare?  Doriţi să se realizeze prepararea apei calde cu pompa de căldură?  Cum poate fi realizată conexiunea electrică?  Respectaţi prevederile şi directivele generale.  Respectaţi specificul constructiv.

Set de pompe (înseriere) O capacitate de încălzire mai mare poate fi asigurată prin înserierea mai multor pompe de căldură. furnizează energie acestei pompe. Reglaj pe măsură Regulatorul pompei de căldură comandă şi reglează încălzirea cu pompa de căldură şi este integrat în aceasta. prin care circulă apa. Poziţionarea pompei de căldură se realizează în incinte protejate de ger. cu accesorii aferente incluse.stiebel-eltron. www. respectiv în apropierea ei.POMPE SOL | APĂ Confort deplin Dacă dispuneţi de suficient teren pompa de căldură sol | apă este pompa ideală. care este compus din două pompe de căldură.com 95 C26_03_01_0451 C26_03_01_0450 . Ţevile din pvc ale colectorului din sol sau ale sondelor cu căldură din sol. Pentru acest lucru există „set“.

pompă de circulatie.POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ TIP WPC (COOL) Scurt şi cuprinzător  Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C. dependentă de temperatura exterioară. Agregatul pompelor de căldură este dotat cu un compresor etanş.  Protejat împotriva coroziunii. pompă de circulatiesol. Încălzirea apei calde. încălzire suplimentară electrică şi grupe de siguranţă pentru încălzire apa circuit sol conţinute în ambalajul de livrare. precum şi un computer cu modem.  Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură (accesoriu necesar).com . şi cedarea prin sondele de căldură către solul mai rece. În WPC cool este montat suplimentar un schimbător de căldură pentru răcire pasivă.  Răcire pasivă prin schimbător de căldură integrat la WPC cool. La WPC cool răcirea spaţiului locuibil se realizează datorită pompării apei din circuitul sol prin schimbătorul de căldură.  Domeniul temperaturii de utilizare la intrare în WPC. Temperatură apă sol -5 °C până la +20 °C. Siguranţă şi calitate Mod de lucru Prin schimbătorul de căldură cu căldură bilaterală (vaporizator) se captează căldură din sol. independente. prin elemente de carcasă galvanizate anti-ex.  Încălzire se poate face prin recircularea apei până la maxim +75 °C (acţionare bivalentă). WPC cool în legătură cu FE 7 sau FEK înlesneşte suplimentar funcţia de răcire. Energia preluată astfel va fi dirijată împreună cu energia compresorului către apa caldă. de programul de încălzire pentru pardoseală.  Pentru amplasare în incinte fără coroziune. respectiv emailate. de încălzirea apei calde.stiebel-eltron. extrăgându-se din circuitul de încălzire căldură. un vaporizator. Este integrat şi un acumulator tampon pentru amestec apă caldă (recipient de 200 l) pentru o cantitate de amestec de 240 l.. Descrierea aparatului Pompele de căldură sol | apă pentru amplasare în interior cu reglaj de încălzire încorporat (WPMi). precum şi materiale de izolare fonică în componentele carcasei.  Construcţie izolată fonic. pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice). Reglajul integrat face posibilă funcţionarea complet automatizată. un comutator de limitare de curent de pornire. 96 C26_03_01_0452 www. prin HFCKW şi FCKW. un releu pentru monitorizarea fazelor.  Conţine agent de răcire neinflamabil pentru siguranţă R410A. se face prin intermediul schimbătorului de căldură integrat. de igienizarea apei. din schimbătorul de căldură (condensator). şi un dispozitiv de siguranţă cum ar fi monitorul pentru supra şi subpresiune. Premisă pentru o funcţionare normală sunt modul de lucru impecabil şi montarea profesionistă a instalaţiei sursei de căldură. Pentru circuitul sol şi pentru încălzire este prevăzut şi o decuplare în caz de vibraţii. în acumulatorul tampon.  Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă.  Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate. Pompa de căldură este umplută cu agent de răcire R410 A pentru HFCKW şi FCKW. În funcţie de încărcarea cu căldură apa caldă poate să fie încălzită până la +60 °C. un condensator.

5 2.9 +2.5 +60 7.2 515 450 365 205 1.8 1.3 K 10.5 5 x 2.6 0 +50 12.5 3.2 4.5 +60 5.5 5 x 1.0 2.5 2. 175 175 162 162 10 10 10 bar 10 n x mm² n x mm² n x mm² A A A V/Hz V/Hz V/Hz A 5 x 1.2 6.5 2.4 50 42 0 +35 13.4 10.stiebel-eltron.4 1.0 +2. până max.0 0 +50 7.0 0 +50 5.2 2. 25%.3 48 40 0 +35 9.2 3.com 97 .5 Capacitatea de răcire a WPC cool prin schimbătorul de căldură integrat Capacitate răcire WT kW 3.5 2.0 2.9 2.5 2.3 2. încălzire supl.8 Apa circuit sol .7 4.5 +60 9.5 www.1 3.9 2.7 0. de lucru acumulator WW-apă caldă Date electrice Conexiune principală compresor Conexiune princip.2 285 293 295 303 305 313 44 36 0 +35 7.1 520 460 380 230 22 legătură cu ştecher 22 legătură cu ştecher 28 legătură cu ştecher R410A kg 1.9 1.3 ε 4. 8.4 9.3 Ltr.4 3. max 35% glicol 5.5 16 gL 16 gL 16 gL IP 20 3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz.0 +2.0 8.5 +60 13. Panou comandă Protecţie compresor Protecţie încălzire suplimentară Protecţie circuit comandă Tip protecţie EN 60529 Tensiune/frecvenţă încărcare Racord încălzire suplimentară Tensiune/frecvenţă comandă Curent la pornire Dimensiuni şi masa Î x l x A (aparat bază) Masa WPC Masa WPC cool Alte caracteristici Protecţie anticoroziune Corespunde prevederilor de siguranţă Nivel capacitate fonică Nivel presiune fonică (1 m distanţă) Date de performanţă Temperatura sursei de căldură Temperatura pe tur Capacitatea de încălzire Puterea absorbita Coeficient de performanta Diferenţă de temperatură la B0/W35 WPC 5 (cool) 18 77 61 22 02 55 WPC 7 (cool) 18 77 62 22 02 56 WPC 10 (cool) 18 77 63 22 02 57 WPC 13 (cool) 18 77 64 22 02 58 °C °C m³/h hPa m³/h hPa mm mm mm –5 până +20 (scurtă durată max.POMPA DE CĂLDURĂ SOL | APĂ WPC (COOL) Tip Număr comandă WPC Număr comandă WPC cool Date tehnice Limite utilizare WQA Temperatură pe tur WNA Debit.8 +2.2 3. max.1 4. +40 °C admisibil) +15 până +60 0.1 5. sursă căldură tur/retur Agent frigorific Masa umplere Volum apă caldă Pres.1 2.3 3.min.9 0 +50 9.6 4.5 0.5 9.8 4.5 2.8 kW 1.8 kW 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 23 25 28 30 mm 2100 x 600 x 650 kg 275 kg 283 zincat/emailat UVV/VDE/GS dB(A) 43 dB(A) 35 °C 0 °C +35 kW 5. pe partea de încălzire Pierdere de presiune pe partea încălzirii Debit pe partea sursei de căldură Pierdere de presiune pe partea sursei Racord încălzire-tur/retur Racord apă rece şi caldă Rac.0 2. 30 min.

Pompa de căldură este umplută cu agent de răcire R410 A pentru HFCKW şi FCKW. În funcţie de încărcarea cu căldură apa caldă poate să fie încălzită între +15 °C şi +60 °C.  Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă. Reglajul integrat face posibilă funcţionarea complet automatizată.POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ DE TIP WPF Scurt şi cuprinzător  Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C. independente. din schimbătorul de căldură (condensator). Descrierea aparatului Pompele de căldură sol | apă pentru amplasare în interior cu reglaj de încălzire încorporat (WPMi). încălzire suplimentară electrică.  Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate. Trebuie luată în considerare capacitatea de răcire a pompelor de căldură.. pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice).com .  Protejat împotriva coroziunii.  Încălzire se poate face prin recircularea apei până la maxim +75 °C (acţionare bivalentă). prin componente de carcasă zincate anit-ex. ventil de siguranţă. Siguranţă şi calitate Mod de lucru Prin schimbătorul de căldură cu aerare bilaterală (vaporizator) se captează căldură din aerul exterior. de igienizarea apei. Energia preluată astfel va fi dirijată împreună cu energia compresorului către apa caldă. de încălzirea apei calde.  Răcire pasivă prin schimbător de căldură integrat la WPC cool. un condensator.  Adecvată pentru amplasare în incinte necorozive (neadecvate pentru amplasare în exterior). Este posibilă funcţia de răcire prin intermediul lui FE 7 sau FEK. precum şi un computer cu modem. de programul de încălzire pentru pardoseală. un vaporizator.  Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţii de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură. şi un dispozitiv de siguranţă cum ar fi monitorul pentru supra şi subpresiune.  Construcţie izolată fonic precum şi materiale de izolare fonică în componentele carcasei.  Temperatura domeniul de utilizare la intrarea în WPF. Agregatul pompelor de căldură este dotat cu un compresor etanş. 98 C26_03_01_0457 www. ventil pentru comutarea preparării apei calde. temperatura apei din circuitul sol de la -5 °C până la +20 °C. respectiv emailate. un comutator de limitare de curent la pornire. pompă de circulatie. integrat.  Conţine agent de răcire natural neinflamabil pentru siguranţă R 410 A prin HFCKW şi FCKW.stiebel-eltron. un releu pentru monitorizarea fazelor. dependentă de temperatura exterioară. Premisă pentru o funcţionare normală sunt modul de lucru impecabil şi montarea profesionistă a instalaţiei sursei de căldură.

5 0. sursă căldură tur/retur Agent frigorific Masa umplere Date electrice Conexiune principală compresor Conexiune princip.1 16.0 2. Panou comandă Protecţie compresor Protecţie încălzire suplimentară Protecţie circuit comandă Tip protecţie EN 60529 Tensiune/frecvenţă încărcare Racord încălzire suplimentară Tensiune/frecvenţă comandă Curent la pornire Dimensiuni şi masa ÎxlxA Masa Alte caracteristici Protecţie anticoroziune Corespunde prevederilor de siguranţă Nivel presiune sonora Date de performanţă Temperatura sursei de căldură Temperatura pe tur Capacitatea de încălzire Puterea absorbita Coeficient de performanta Diferenţă de temperatură la B0/W3 Apa circuit sol .5 16 gL 16 gL 16 gL IP 20 3/PE ~ 400 V 50 Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz.9 2.4 2.7 kW 1.0 7.2 4.3 4.2 1.5 9.5 3.4 1.1 16.2 3.9 2.7 0.3 7.5 0 0 2.5 280 280 280 280 280 1.4 12.1 4.2 9.5 0 0 +5 °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 kW 5. pe partea de încălzire Pierdere de presiune pe partea încălzirii Debit pe partea sursei de căldură Pierdere de presiune pe partea sursei Racord încălzire-tur/retur Rac.3 5.5 3.7 K 10.3 2.5 4.5 0 0 2. 25%.1 2. 30 min.1 4.0 3.8 2.0 9.1 15.5 2. +40 °C admisibil) +15 până +60 0.9 1.4 4. încălzire supl.6 13.1 ε 4.5 5 x 2.4 3.3 2.8 7.6 5.7 13.5 5 x 1. 8.0 10.min.8 5.5 5 x 1.8 100 110 120 230 340 G 1¼ exterior G 1¼ exterior R410A kg 1.5 1.5 3.0 2.5 0 0 2. comandă WPF Date tehnice Limite utilizare WQA Temperatură pe tur WNA Debit.8 2.9 9.6 9. până la max.5 5.0 2.5 2.2 3.6 www.3 2.0 2. max 35% glicol WPF 5 07 42 94 WPF 7 07 42 95 WPF 10 07 42 96 WPF 13 07 42 97 WPF 16 22 08 18 °C °C m³/h hPa m³/h hPa Zoll Zoll –5 până +20 (scurtă durată max.POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ TIP WPF Tip Nr.2 3.8 kW 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 25 25 n x mm² n x mm² n x mm² A A A V/Hz V/Hz V/Hz A 27 28 29 mm 960 x 510 x 680 kg 108 114 zincat/emailat UVV/VDE/GS dB(A) 46 121 129 131 47 51 53 53 °C 0 0 2.1 3.0 6.stiebel-eltron.9 9.0 2.com 99 .

Energia preluată astfel va fi dirijată împreună cu energia compresorului către apa caldă. Pompa de căldură este umplută cu agent de răcire R 410 A prin HFCKW şi FCKW. precum şi materiale de izolare fonică în componentele carcasei.M C26_03_01_0458 Descrierea aparatului Pompele de căldură sol | apă pentru amplasare în interior şi într-o combinaţie de set. prin elemente de carcasă galvanizate anti-ex.  Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură WPMW II.  Încălzirea se poate face prin recircularea apei până la maxim +75 °C (acţionare bivalentă).. respectiv emailate. un vaporizator. un declanşator de limitare a curentului la pornire. prin HFCKW şi FCKW. Scurt şi cuprinzător  Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C.  Conţine agent de răcire neinflamabil pentru siguranţă R410A. Mod de lucru Prin schimbătorul de căldură cu căldură bilaterală (vaporizator) se captează căldură din aerul exterior.com . Siguranţă şi calitate 100 www. independente.M ca SET 20 până la 32. temperatură apă din circuit sol -5 °C până la +20 °C. un dispozitiv de siguranţă cum ar fi monitorizarea supra şi subpresiuni.POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ TIP WPF.  Pentru amplasare în incinte fără coroziune (neadecvate pentru amplasare în exterior). pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice).  Construcţie izolată fonic.  Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă. În funcţie de încărcarea cu căldură apa caldă poate să fie încălzită între 15 °C şi +60 °C. un condensator. din schimbătorul de căldură (condensator). Seturi În cazul în care capacitatea de încălzire este insuficientă se vor conecta două pompe de căldură de tip WPF..stiebel-eltron..  Protejat împotriva coroziunii.M. Trebuie avută în vedere capacitatea de răcire a pompelor de căldură.  Domeniul temperaturii de utilizare la intrare în WPF. Premisă pentru o funcţionare normală sunt modul de lucru impecabil şi montarea profesionistă a instalaţiei sursei de căldură. Agregatul pompelor de căldură este dotat cu un compresor etanş.  Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate..

com 101 .0 2.1 4. sursă căldură tur/retur Agent frigorific Masa umplere Date electrice Conexiune principală compresor Panou comandă Cablu BUS Protecţie compresor Protecţie circuit comandă Tip protecţie EN 60529 Tensiune/frecvenţă încărcare Tensiune/frecvenţă comandă Curent la pornire Dimensiuni şi masa ÎxlxA Masa Alte caracteristici Protecţie anti-coroziune Corespunde prevederilor de siguranţă Nivel presiune sonora Date de performanţă Temperatura sursei de căldură Temperatura pe tur Capacitatea de încălzire Puterea absorbita Coeficient de performanta Diferenţă de temperatură la B0/W30 WPF 10 M 18 53 49 WPF 13 M 18 21 35 WPF 16 M 22 08 94 °C °C m³/h hPa m³/h hPa Zoll Zoll –5 până +20 (scurtă durată max. 25%.0 2.4 53 0 +35 13.5 5 x 1.2 3.1 3. două pompe de circulatie şi o instalaţie monobloc pentru racordul hidraulic al pompelor de căldură.5 2.5 +60 9.M Tip Număr comandă WPF Date tehnice Limite utilizare WQA Temperatură pe tur WNA Debit.8 120 230 250 G 1¼ exterior G 1¼ exterior R410A kg 2. 30 min.5 53 0 +35 16. pe partea de încălzire Pierdere pres. +40 °C admisibil) +15 până +60 0.4 10.7 4.9 kW 2.3 3.8 16 gL 16 gL IP 20 V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz A 27 mm 960 x 510 x 640 kg 112 28 < 30 120 125 zincat/emailat UVV/VDE/GS dB(A) 51 °C 0 °C +35 kW 9.5 J-Y (st) 2 x 2 x 0.3 4.7 10.9 1.6 4.4 100 100 100 2.0 Apa circuit sol .2 ε 4.6 5.1 5.1 n x mm² n x mm² n x mm² A A 5 x 1. max 35% glicol.0 0 +50 9. pe partea încălzirii Debit pe partea sursei de căldură Pierdere de presiune pe partea sursei Racord încălzire-tur/retur Rac.stiebel-eltron.3 3. un regulator al pompelor de căldură.5 4.5 K 10.2 2.1 3.5 +60 13..min.3 3. până max.2 3.2 5 +60 15.POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ TIP WPF.0 2.2 1.0 0 +50 12.0 0 +50 15. www.4 3.5 3.8 3. Table de combinare a SET-urilor Tip Număr comandă WPF 10 M WPF 13 M WPF 16 M WPF 20 SET 18 53 65  WPF 23 SET 18 53 66   WPF 26 SET 18 21 39  WPF 29 SET 22 08 96   WPF 32 SET 22 08 97  În volumul de livrare a SET-urilor sunt conţinute pe lângă două pompe de căldură.

 Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură WPMW II. din schimbătorul de căldură (condensator). un vaporizator. precum şi materiale de izolare fonică în componentele carcasei. Premisă pentru o funcţionare normală sunt modul de lucru impecabil şi montarea profesionistă a instalaţiei sursei de căldură. un dispozitiv de siguranţă cum ar fi monitorizarea supra şi subpresiuni.  Domeniul temperaturii de utilizare la intrare în WPF..  Încălzirea se poate face prin recircularea apei până la maxim +75 °C (acţionare bivalentă). Mod de lucru Prin schimbătorul de căldură cu căldură bilaterală (vaporizator) se captează căldură din aerul exterior. Scurt şi cuprinzător  Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C.  Conţine agent de răcire neinflamabil pentru siguranţă R410A.POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ ÎN SERIE MODULARĂ – WPF Descrierea aparatului Pompe de căldură sol | apă pentru amplasare în interior şi într-o combinaţie de set. Pompa de căldură este umplută cu agent de răcire R 410 A prin HFCKW şi FCKW. pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice). temperatură apă din circuit sol -5 °C până la +20 °C. respectiv emailate. independente. Seturi În cazul în care capacitatea de încălzire este insuficientă se vor conecta în serie două sau mai multe pompe de căldură. Trebuie avută în vedere capacitatea de răcire a pompelor de căldură.  Protejat împotriva coroziunii.  Construcţie izolată fonic.  Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate.. un condensator. Agregatul pompelor de căldură este dotat cu un compresor etanş. În funcţie de încărcarea cu căldură apa caldă poate să fie încălzită între 15 °C şi +60 °C.stiebel-eltron. un comutator de limitare curent la pornire.  Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă. Siguranţă şi calitate 102 www.com . prin HFCKW şi FCKW. prin elemente de carcasă galvanizate anti-ex. Energia preluată astfel va fi dirijată împreună cu energia compresorului către apa caldă.

6 4.9 3.stiebel-eltron.0 5 x 6.0 14.0 3 x 1. max 35% glicol www.0 7.5 9.3 2.6 4.8 6.0 65.3 2.3 69.1 40.0 16.0 n x mm² n x mm² n x mm² A A 5 x 6.. pe partea încălzirii Debit pe partea sursei de căldură Pierdere de presiune pe partea sursei Racord încălzire-tur/retur Rac.4 4.0 7.0 7.5 60 52 80 60 80 5.5 6. pe partea de încălzire Pierdere pres.8 53.8 3. 25%.4 12.1 51.6 9.6 K 5 5 5 5 5 Apa circuit sol .9 20. +40 °C admisibil) +15 până +60 3.4 11.6 15.1 8.0 5 x 10.0 29.2 11.5 10.7 5.7 20.2 10.0 10.8 19.7 27.5 J-Y (st) 2 x 2 x 0.5 62.6 25.8 3.5 13.com 103 .8 35 gL 35 gL 16 gL IP 24 V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz A mm 1160 x 1250 x 870 kg 330 380 zincat/emailat UVV/VDE/GS 35 gL 50 gL 50 gL 198 225 272 460 540 630 dB(A) °C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 kW 21.5 5 x 6.3 55.6 kW 4.3 2. până max.1 14.8 ε 4.4 19.8 45.4 2.7 23.0 5 x 10.8 3.POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ ÎN SERIE MODULARĂ – WPF Tip Număr comandă WPF Date tehnice Limite utilizare WQA Temperatură pe tur WNA Debit.3 7.7 42.min. sursă căldură tur/retur Agent frigorific Masa umplere Date electrice Conexiune principală compresor Panou comandă Cablu BUS Protecţie compresor Protecţie circuit comandă Tip protecţie EN 60529 Tensiune/frecvenţă încărcare Tensiune/frecvenţă comandă Curent la pornire Dimensiuni şi masa ÎxlxA Masaa Alte caracteristici Protecţie anticoroziune Corespunde prevederilor de siguranţă Nivel capacitate fonică Date de performanţă Temperatura sursei de căldură Temperatura pe tur Capacitatea de încălzire Puterea absorbita Coeficient de performanta Diferenţă de temperatură la B0/W3 WPF 20 22 33 74 WPF 27 22 33 75 WPF 40 22 33 76 WPF 52 22 33 77 WPF 66 22 33 78 °C °C m³/h hPa m³/h hPa Zoll Zoll –5 până +20 (perioadă scurtă max.8 15.1 150 140 160 150 150 G 2 exterior G 2 exterior R410A kg 6.0 12. 30 min.2 2.7 4.9 3.

stiebel-eltron.DATE DE PERFORMANŢĂ WPF/WPC Temperatură pe tur la 35 °C Temperatură pe tur la 50 °C Capacitate încălzire(kW) Temperatura surselor de căldură °C 26_03_01_0459 Temperatură pe tur la 35 °C Temperatură pe tur la 50 °C Capacitate încălzire(kW) Temperatura surselor de căldură °C 26_03_01_0839 104 www.com .

2 0 9.stiebel-eltron.9 +15 7.4 3.4 1.8 2.2 0 13.0 3.8 6.2 6.1 20.7 2.5 12.2 +20 15.8 1.5 – 4.4 7.8 – 1.1 3.2 3.3 1.7 6.8 2.2 5.5 12.7 – 3.1 3.9 9.8 2.com 105 .3 10.6 4.8 2.1 2.0 – 5.9 6.8 2.6 +15 11.1 3.4 2.9 +20 8.7 14.3 3.4 10. putere absorbita (kW). WPF 13 M Capacitate încălzire (kW).5 5.9 – 5.1 2.3 3.3 5.3 – 1.0 4.1 2.0 0 5.7 www.DATE DE PERFORMANŢĂ WPF/WPC Pompă de căldură sol | apă tip WPF 5.2 +15 14.3 3.6 +20 11. putere absorbita (kW).3 3.5 2.6 3.9 2.5 2.5 5.7 2.3 8.7 1.8 1.7 – 4.3 6.0 4.5 2.1 16.6 6.5 – 4.1 15.8 2.1 +10 12.1 Coeficientul de performanta 35 °C 50 °C 60 °C ε ε ε 3. WPF 10 M Capacitate încălzire (kW).2 3.3 3.8 9.3 2.2 5.8 2.4 12.9 11.3 Pompă de căldură sol | apă tip WPF 7.7 6. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –5 11.2 3.2 5. putere absorbita (kW).6 2.8 5.8 3.3 2.3 3.5 2.0 18.9 7.3 2.8 3.3 1. şi coeficientul de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.0 17.6 8.3 +10 17.2 – 2.9 4.0 4.0 4.3 2. şi coeficientul de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.3 1.4 4.3 +15 19.4 2. putere absorbita (kW).0 – 5.2 3.5 3.5 – 1.6 11.9 +10 7.5 – 2.3 – 1.5 +10 10.5 3.7 2.2 Coeficientul de performanta 35 °C 50 °C 60 °C ε ε ε 3.3 1.3 2.3 5.4 13.2 – 3.0 4. WPC 10.0 Coeficientul de performanta 35 °C 50 °C 60 °C ε ε ε 3.4 4.8 2.0 4.3 +5 15.4 2.2 3.1 60 °C kW – – 4.2 11.9 60 °C kW – – 2.9 14.6 7. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.5 3.0 13.1 19.6 3.8 2. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.4 8.8 – 5. WPC 7 Capacitate încălzire (kW).8 7.8 4.6 0 7.1 4.8 2. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –5 8.0 1.7 5.1 4.4 – 4.1 3.7 6. WPC 13.5 Pompă de căldură sol | apă tip WPF 13.1 4.3 10.5 60 °C kW – – 3.9 6.1 14. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –5 6.4 3.1 6.0 9.2 1.6 1.2 +20 21.9 8.2 3.7 1.2 3.0 4.9 4.2 3.8 10.0 4.2 6. WPC 5 Capacitate încălzire (kW).0 +5 6.5 Pompă de căldură sol | apă tip WPF 10.2 60 °C kW – – 5.5 +5 9.4 Coeficientul de performanta 35 °C 50 °C 60 °C ε ε ε 3.0 8.4 3.9 4.1 +5 11.6 2. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –5 5.8 6.

9 3.3 2.6 6.1 8.6 2.5 28. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –5 14.0 4.7 3.6 4.6 15.0 6.6 5.8 7.5 3.7 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 3.3 +5 24.5 0 29.7 3.5 3.9 19.2 17.4 0 21.7 6.8 3.9 4.1 8.9 4.0 6.3 22.7 19.7 6.4 3.1 4.6 106 www. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.6 6. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.6 30.2 6.3 3.7 4.6 6. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.8 +15 24.6 60 °C ε 2.7 5.0 +5 18.1 2.9 3.7 4.8 6.8 +20 27.7 27.9 6.9 – 3.2 3.7 6.4 Pompă de căldură sol | apă tip WPF 16 M Capacitate încălzire (kW).6 4.7 37.9 3.4 3.9 4.8 +10 21.6 25.9 +20 25.0 6.4 34.2 6.4 4.8 7.4 5.7 20. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –5 13.9 17.5 6.1 26.5 4.7 3.3 5.3 24.2 18.stiebel-eltron.1 – 3.2 8.2 5.1 6.2 2.3 17.9 25.1 24.0 3.9 Pompă de căldură sol | apă tip WPF 20 Capacitate încălzire (kW).8 +5 18. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.6 4.7 20.5 +5 33.2 24.7 4. putere absorbita (kW).8 23.1 4.6 5.5 4.0 4.6 3.0 +10 20.4 3.7 60 °C ε 2.2 25.4 +15 31.6 39.7 5.2 2.8 60 °C kW – – 5.2 5.2 18.2 8.8 6.6 10. putere absorbita (kW).2 22.4 60 °C ε – – 3.6 4.3 3.8 23.2 5.1 – 3.9 20.5 6. putere absorbita (kW).0 5.8 35.0 4.9 +15 23.1 3.6 4.5 +20 60 °C kW 10.com .2 3.4 +10 28.5 3. putere absorbita (kW).4 5.8 4.3 – 3.8 0 16.6 23. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –5 19.6 4.3 3.1 13.DATE DE PERFORMANŢĂ WPF/WPC Pompă de căldură sol | apă tip WPF 16 Capacitate încălzire (kW).7 30. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –5 26.0 0 16.5 4.9 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 4.0 3.7 5.2 8.1 21.6 22.7 12.2 4.7 4.4 2.8 7.4 10.2 3.6 10.8 26.5 +20 60 °C kW 7.7 29.5 +10 37.9 60 °C kW – – 5.5 7.6 4.9 4.7 2.6 Pompă de căldură sol | apă tip WPF 27 Capacitate încălzire (kW).7 5.4 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 4.5 6.5 +15 42.3 2.8 7.8 7.0 6.1 15.3 15.0 5.3 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 4.9 3.1 60 °C ε – – 3.4 10.4 4.3 3.4 17.

6 60 °C ε 2.6 66.4 2.7 15.6 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 4.2 35.9 +10 59.0 3.6 15.8 +5 51.6 4.3 79.5 19.4 19.5 57 11.DATE DE PERFORMANŢĂ WPF/WPC Pompă de căldură sol | apă tip WPF 40 Capacitate încălzire (kW).9 16.8 53.8 13.2 3.1 6.1 6.6 3.2 71.6 60 °C ε 2.2 92.0 4.4 3.5 88.7 37.6 56.3 +20 60 °C kW 23.6 2.3 3.8 15.0 65.7 13.1 19.7 6.2 19.5 14.0 3.3 23.6 6. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.6 www.3 9.3 0 69.6 15.5 55.6 75.2 19.9 4.4 3. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –5 39.3 2.8 13.0 24.4 19.1 +15 80.3 5. putere absorbita (kW).9 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 4.6 73.1 40.4 3.2 3.9 0 55.9 +10 87.7 9.4 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 4.3 3.2 4.7 Pompă de căldură sol | apă tip WPF 66 Capacitate încălzire (kW).0 53.1 +15 64.2 4.6 4.4 12.6 20.2 3.2 16.8 3.5 15.8 23.com 107 .3 47.7 6.3 11.4 15.4 60.9 3.3 19.7 0 45.6 Pompă de căldură sol | apă tip WPF 52 Capacitate încălzire (kW).3 11.4 2.7 +5 78.1 20.3 2.stiebel-eltron.7 42.7 82.0 46.8 51.4 46.9 3.7 9.3 14.2 12.8 +5 63.9 24.6 14.3 12. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.2 +20 60 °C kW 15.4 15.0 57.1 51. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –5 49.0 4.1 7.5 12.2 11.7 3.0 +15 98.2 59. putere absorbita (kW).0 4.1 4.9 +10 71. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.8 3.6 9.3 70.1 9.4 5.5 62.2 47. putere absorbita (kW).2 +20 60 °C kW 19. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW –5 60.5 62.3 5.9 14.6 60 °C ε 2.

stiebel-eltron.NOTIŢE 108 www.com .

 Izolaţi conductele instalaţiei pentru sursa de căldură în clădire (apă condens).  Respectaţi distanţele la perete (service).stiebel-eltron.  Respectaţi VDI 4640 (utilizare termică a subsolului). www.  Căptuşiţi pereţii din incinta de amplasare. cu materiale fonoabsorbante şi ne-reflectorizante.  Obţineţi autorizaţiile EVU necesare. în cazul în care este necesar.  Cerinţele pentru suprafaţa de amplasare a pompei de căldură.com 109 26_03_01_0460 .  Racordaţi conductele de tur si retur ale încălzirii şi sursei de încălzire cu furtunuri flexibile.  Amplasaţi pe cât posibil colectorii de transfer şi circulatie ai instalaţiei pentru sursa de căldură în exteriorul clădirii.  Conexiunea electrică şi cablarea trebuie respectată.POMPE DE CĂLDURĂ SOL | APĂ Instrucţiuni care trebuiesc respectate:  Verificaţi dacă este disponibil suficient teren pentru colectorii de sol.  Străpungerile prin perete pentru conductele apei din circuitul sol trebuiesc realizate către exterior.

COLECTORUL DIN SOL

Colectorul din sol Prin noţiunea de sursă de căldură solul, se înţelege stratul superior până la adâncimea de 2 metri. Captarea căldurii se face prin intermediul unui schimbător de căldură, care se află pe suprafaţă neconstruită, în apropierea clădirii ce trebuie încălzită. Căldura captată din sol este energie solară acumulată, care prin intermediul aerului şi intemperiilor, se transferă în sol datorită radiaţiilor directe. Aceasta este şi sursa de energie pentru regenerare rapidă a solului care s-a răcit după o perioadă de încălzire. Căldura degajată de la adâncimi mai mari este de doar 0,05 până la 0,12 W/m² şi poate fi neglijată ca sursă de căldură pentru straturile superioare. Cantitatea de căldură utilă, deci şi mărimea suprafeţelor necesare, sunt dependente de proprietăţile termo-fizice ale solului şi de energia de radiaţie, ceea ce însemnă dependenţă faţă de raportul climateric. Proprietăţile termice, cum ar fi capacitatea termică volumetrică şi capacitatea de transmitere, sunt dependente de calitatea şi compoziţia solului Determinante, ca mărimi, sunt aportul de apă, aportul de elemente minerale cum ar fi cuarţul şi feldspatul, precum şi gradul de porozitate. Mai simplu spus, proprietăţile de acumulare şi transmitere a căldurii sunt proporţional mai mari cu cât solul este îmbogăţit cu apă, iar aportul de elemente minerale este cu atât mai mare cu cât porozitatea este mai mică. Capacitatea de captare a solului depinde de calitatea solului şi se află între 10 şi 40 W/m² la o distanţă de poziţionare între 0,6 şi 1,0 m şi la o adâncime de 1,2 – 1,5 m. Pentru a utiliza solul drept sursă de căldură se vor poziţiona în sol ţevi din pvc (colectori din sol), în care circulă agentul de mediu. Amestecul transferă căldura extrasă din sol către pompa de căldură.

Agentul de mediu trebuie să ofere suficientă protecţie împotriva îngheţului. Suplimentar, în cazul unei eventuale neetanşeităţi nu trebuie să existe nici un pericol pentru apa freatică. Această proprietate o deţine agentul pe bază de etilenglicol de protecţie împotriva îngheţului. El este folosit special pentru transportul căldurii, protecţie împotriva coroziunii şi îngheţului la instalaţii cu pompe de căldura. Capacitatea de captare (VDI 4640) Pentru sol uscat necoeziv qE = 10–15 W/m² Pentru sol umed coeziv qE = 15–20 W/m² Pentru sol coeziv foarte umed qE = 20–25 W/m² Pentru sol saturat cu apă qE = 25–30 W/m² Pentru sol cu apă freatică qE = 30–40 W/m² În funcţie de necesitatea de căldură a casei şi de proprietăţile solului rezultă o suprafaţă de sol necesară, care se determină în funcţie capacitatea de răcire QK a pompei de căldură. Capacitatea de răcire a pompei de căldură este diferenţa între capacitatea de încălzire QWP şi puterea absorbita PWP. QK = QWP – PWP

Exemplu: Pompa de căldură WPF 10 are la o temperatură a sursei de căldură de 0 °C şi la o temperatură pe tur de +35 °C o capacitate de încălzire de 9,9 kW şi o putere absorbita de 2,2 kW. Q = 9,9 kW – 2,2 kW K QK = 7,7 kW La o capacitate de captare specifică qE de 25 W/m² rezultă o suprafaţă de: Suprafaţa = QK / qE Suprafaţa = 7700 W / 25 W/m² Suprafaţa = 308 m² Erdreich La o distanţă dintre ţevi de 0,6 m rezultă o lungime a ţevilor: 308 m² / 0,6 m = 513 m ţeavă ceea c corespunde la 5 circuite de ţeavă a câte 100 m lungime.

110

www.stiebel-eltron.com

COLECTORUL DIN SOL

Poziţionarea ţevilor Ţevile din pvc, vor fi poziţionate la o adâncime de 1,2 până la 1,5 m în mai multe circuite. Circuitele individuale de ţeavă nu trebuie să depăşească mai mult de 100 metri. În caz contrar este necesară o pompă cu o inaltime de pompare mai mare. Distanţa de poziţionare este dependentă de calitatea solului şi ar trebui să fie între 0,6 şi 1 m, iar apa provenită din intemperii să se poată infiltra. Poziţionarea în cazul unei construcţii noi poate fi realizată odată cu lucrările necesare pentru sol. Pentru instalaţiile existente aceste lucrări pot fi făcute şi cu cupe înguste de excavator sau cu freze de sol. Prevederi Colectorii din sol trebuiesc avizaţi şi autorizaţi de autorităţile competente pentru apă-canal.

Indicaţii de instalare:  Distribuitorul şi colectorul trebuie poziţionaţi astfel încât să se poată face ulterior revizia, de ex. pentru deversoarele proprii de distribuţie sau fereastră beci-deversor în afara casei.  Toate ţevile şi elementele componente poziţionate trebuie să fie din material rezistent la coroziune.  Toate conductele din interior şi toate străpungerile prin zidărie trebuie să fie izolate pentru a evita condensul, întrucât conductele de tur si retur conduc sol rece, faţă de temperatura din beci.  Pentru umplerea instalaţiei se prevăd dispozitive corespunzătoare.  Amestecaţi apa dură concentrată cu apa, iar abia apoi va fi introdusă în instalaţia sursei de căldură.

 Pentru aerisirea perfectă a colectorului din sol, ţevile trebuie poziţionate înclinat către distribuitor şi colector.  Întrucât la apa dură apar variaţii de volum, la temperaturi diferite, sunt necesare armături de siguranţă şi recipiente de echilibrare (în conformitate cu normativul DIN 4751, fişa 2).  Întregul colector din sol, inclusiv distribuitorul şi conducta de legătură trebuiesc testate la presiune, înainte de punerea în funcţiune dar după umplerea cu amestecul de apa glicolata.  Confecţionarea şi functionarea unui colector din sol trebuie avizat, iar parte din ele trebuie şi autorizate.

 Prin adăugarea în apă a agentului de protecţie împotriva îngheţului se modifică vâscozitatea agentului termic. Cu cât creşte concentraţia agentului de protecţie împotriva îngheţului, cu atât apa dură îşi măreşte vâscozitatea. Acest lucru are efect asupra amplasării pompei şi asupra cantităţii de sol de circulatie. Întrucât vâscozitatea afectează puternic indicele de frecare provocând pierderi de presiune, acest lucru trebuie luat în considerare în poziţionarea pompei (factor de corecţie 1,5).  Alegerea pompei – pot fi utilizate doar pompele turnate (formarea condensului între carcasă şi stator) sau pompele rotative.

www.stiebel-eltron.com

111

INSTALAREA COLECTORULUI DIN SOL

Sursă de căldură colector din sol, din ţevi PE

Incintă pentru inst. de încălzire Circuit încălzire

Colector din sol

Distribuitor

112

www.stiebel-eltron.com

26_03_01_0532

Ţeavă tip PE pentru colector din sol: Adâncimea de poziţionare a ţevilor: Distanţa dintre ţevi: Vas de expansiune pentru colector din sol: Amestec umplere pentru colector din sol: Presiune umplere a instalaţiei:

PE-HD 25 x 2,3 PN 16 (DN 20) 1,2 – 1,5 metri 0,6 – 1,0 metri Rezistent la sol cu presiune iniţială de 0,5 bar 33 vol.% etilenglicol (Tifocor), 67 vol.% apă 2,0 bar

TABELE DE POZIŢIONARE A COLECTORULUI DIN SOL

Tabel poziţionare colector sol Capacitate de captare 20 Watt/m² suprafaţă sol, la sol uscat necoeziv Temperatură sursă 0 °C Dis. apă dur Aducţie Tip Suprafaţă Circuite ţevi Cant. umpl. Set constr. Temp. tur +35 °C Tip WPSV WP-WPSV pompă sol PE a Etilenglicol sol cu căldură m² 100 m Litri pompă şi AG 25-4 25-6 Cap. încălz. Cap. răcire mm WPF/C 5 5,8 kW 4,5 kW 225 4 60 WPSB 307 1 32x2,9 WPF/C 7 7,8 kW 6,0 kW 300 5 70 WPSB 307 1 40x3,7 WPF/C 10 9,9 kW 7,7 kW 385 6 90 WPSB 307 1 40x3,7 WPF/C 13 13,4 kW 10,3 kW 515 8 110 WPSB 307 2 50x4,6 WPF 16 16,1 kW 12,5 kW 640 10 140 WPSB 310 1 1 50x4,6 WPF 20 21,9 kW 17,4 kW 870 14 250 WPSB 310 63x5,8 WPF 27 29,7 kW 23,6 kW 1180 19 380 TOP-S 40-10 63x5,8 WPF 40 44,7 kW 36,3 kW 1815 29 510 TOP-S 50-10 75x6,9 WPF 52 55,8 kW 44,2 kW 2210 35 580 TOP-S 50-10 90x8,2 WPF 66 69,0 kW 54,6 kW 2730 44 670 TOP-S 50-10 125x11,4 WPF 20 SET 19,8 kW 15,4 kW 770 12 270 WPSB 310 2 63x5,8 WPF 23 SET 23,3 kW 18,0 kW 900 14 300 WPSB 310 63x5,8 WPF 26 SET 26,8 kW 20,6 kW 1030 16 320 WPSB 407 63x5,8 WPF 29 SET 29,5 kW 22,8 kW 1155 18 350 WPSB 407 63x5,8 WPF 32 SET 32,2 kW 25,0 kW 1280 20 370 WPSB 407 75x6,9 Ţeavă Tip PE pentru colector din sol: Adâncime de poziţionare a ţevilor: Distanţa între ţevi: Amestec umplere pentru colector din sol Timpi de utilizare Ţeavă PE dură 25 x 2,3 RN 16 (DN 20) 1,2 – 1,5 metri 0,6 metri 30 vol.% etilenglicol cu 70 vol.% apă Min. 25 vol.% până max. 35 vol.% etilenglicol Max. 2000 ore pe an (acţionare monovalentă)

m 40 58 46 31 52 43 61 82 99 99 96 41 34 22 36

Tabel poziţionare colector sol Capacitate de captare 20 Watt/m² suprafaţă sol, la sol coeziv foarte umed Temperatură sursă 0 °C Dis. apă dur Aducţie Tip Suprafaţă Circuite ţevi Cant. umpl. Set constr. Temp. tur +35 °C WP-WPSV pompă sol PE a Etilenglicol sol cu pompă Tip WPSV căldură m² 100 m Litri şi AG Cap. încălz. Cap. răcire 25-4 25-6 mm WPF/C 5 5,8 kW 4,5 kW 180 3 50 WPSB 307 1 32x2,9 WPF/C 7 7,8 kW 6,0 kW 240 4 60 WPSB 307 1 40x3,7 WPF/C 10 9,9 kW 7,7 kW 308 5 80 WPSB 307 1 40x3,7 WPF/C 13 13,4 kW 10,3 kW 412 7 100 WPSB 307 2 50x4,6 WPF 16 16,1 kW 12,5 kW 515 8 110 WPSB 310 2 50x4,6 WPF 20 21,9 kW 17,4 kW 696 11 220 WPSB 310 2 63x5,8 WPF 27 29,7 kW 23,6 kW 944 15 340 TOP-S 40/10 63x5,8 WPF 40 44,7 kW 36,3 kW 1452 23 450 TOP-S 50/10 75x6,9 WPF 52 55,8 kW 44,2 kW 1768 28 510 TOP-S 50/10 90x8,2 WPF 66 69,0 kW 54,6 kW 2184 35 580 TOP-S 50/10 125x11,4 WPF 20 SET 19,8 kW 15,4 kW 616 10 250 WPSB 310 1 1 63x5,8 WPF 23 SET 23,3 kW 18,0 kW 720 12 270 WPSB 310 2 63x5,8 WPF 26 SET 26,8 kW 20,6 kW 824 13 280 WPSB 407 63x5,8 WPF 29 SET 29,5 kW 22,8 kW 924 15 310 WPSB 407 63x5,8 WPF 32 SET 32,2 kW 25,0 kW 1024 16 320 WPSB 407 75x6,9 Ţeavă Tip PE pentru colector din sol: Adâncime de poziţionare a ţevilor: Distanţa între ţevi: Amestec umplere pentru colector din sol Timpi de utilizare Ţeavă PE dură 25 x 2,3 RN 16 (DN 20) 1,2 – 1,5 metri 0,6 meteri 30 vol.% etilenglicol cu 70 vol.% apă Min. 25 vol.% până max. 35 vol.% etilenglicol Max. 2000 ore pe an (acţionare monovalentă)

m 27 37 32 8 38 13 45 64 68 99 58 14 14 4 3

www.stiebel-eltron.com

113

com .stiebel-eltron.NOTIŢE 114 www.

în cazul în care este necesar.  Obţineţi autorizaţiile EVU necesare.  Amplasaţi pe cât posibil distribuitoarele si colectoarele instalaţiei pentru sursa de căldură în exteriorul clădirii.  Cerinţele pentru suprafaţa de amplasare a pompei de căldură.com 115 26_03_01_0464 .  Respectaţi distanţele la perete (service).  Străpungerile prin perete pentru conductele apei din circuitul sol trebuiesc realizate către exterior.  Racordaţi conductele de tur si retur ale încălzirii şi sursei de încălzire cu furtunuri flexibile.  Izolaţi conductele instalaţiei pentru sursa de căldură în clădire (apă condens). www.POMPĂ DE CĂLDURĂ SOL | APĂ Instrucţiuni care trebuie respectate:  Verificaţi dacă este disponibil suficient teren pentru colectorii de sol. cu materiale fonoabsorbante şi ne-reflectorizante.  Respectaţi VDI 4640 (utilizare termică a subsolului).stiebel-eltron.  Conexiunea electrică şi cablarea trebuie respectată.  Căptuşiţi pereţii din incinta de amplasare.

stiebel-eltron. Figura alăturată este un exemplu pentru o sondă – Dublu U. pentru a capta din sol capacitatea necesară de răcire. După introducerea ţevilor. pentru instalaţii mai mari vor fi racordate mai multe sonde. Din acest motiv trebuie să fie efectuată la faţa locului de către firmele executante. sedimente uscate – 30 W/m Instrucţiuni: Poziţionarea exactă se orientează după proprietăţile solului şi după straturile de sol conducătoare de apă. cu suport sudat. fizic stabilă. Poziţionarea Poziţionarea se face în funcţie de curenţii apei freatice şi de conductivitatea termică a solului. Astfel este asigurat un transfer bun de căldură. o compactare densă şi rezistentă.com . a sondei termice cu pietrişul de împrejmuire. Capacitatea de captare a sondelor termice de sol (Capacitatea specifică de captare per metru de sondă termică de sol). Sonda va fi introdusă într-o adâncitură forată. Fără a avea datele privind proprietăţile solului se poate lua în calcul o capacitate de captare specifică medie de 55 W/m. după întărire. bentonita).3 mm până la 60 m adâncime şi cu diametrul de 32 x 3 mm până la 150 m adâncime). Sonde cu Ţeavă-U 4 Ţevi Ţeavă injector Rază îndoire 40 cm Pat de nisip 20 cm Suspensie ciment opalit Diametru de forare 110-133 mm 26_03_01_0463 116 www. Aceasta trebuie să realizeze. pregătită anterior.SONDE TERMICE DE SOL Sonde termice de sol Sondele termice de sol sunt compuse dintr-un suport al sondei şi ţevi de sondă verticale cu capăt liber (diametru ţeavă 25 x 2. Capacitatea de captare: (VDI 4640) Subsolul cu debit apă freatică ridicat – 100 W/m Pietriş dur cu conductivitate termică ridicată – 80 W/m Pietriş dur cu subsol normal 55 W/m Subsol tare. găurile forate vor fi compactate cu o suspensie (de ex.

100 metri trebuiesc avizate şi autorizate de autorităţile competente de apă şi canal. inclusiv distribuitorul şi conducta de legătură. fişa 2).  Confecţionarea şi functionarea unei instalaţii cu sonde termice de sol trebuie autorizată dacă este necesar. trebuiesc testate la presiune. www. de ex.5).3 mm vor fi poziţionate în sol până la adâncimea de 60 m. Instalarea se face de către întreprinderi calificate pentru foraje.stiebel-eltron.  Întreaga instalaţie cu sonde termice de sol. Acest lucru are efect asupra amplasării pompei şi asupra cantităţii apă circulata. Cu cât creşte concentraţia agentului de protecţie împotriva îngheţului.  Apa dură concentrată se va amesteca cu apa. întrucât conductele de tur si retur conduc sol rece. la temperaturi diferite. înainte de punerea în funcţiune dar după umplerea cu amestecul de sol. acest lucru trebuie luat în considerare în poziţionarea pompei (factor de corecţie 1. ţevile trebuie poziţionate înclinat către distribuitor şi colector. confecţionată din 200 m de ţevi PE-(2 x 50 metri conductă de tur şi 2 x 50 metri conductă retur).  Pentru umplerea instalaţiei se prevăd dispozitive corespunzătoare. cu atât apa dură îşi măreşte vâscozitatea. pentru deversoarele proprii de distribuţie sau fereastră beci-deversor în afara casei. iar abia apoi va fi introdusă în instalaţia sursei de căldură. Pentru adâncimi > 100 metri trebuiesc obţinute autorizaţii de la Oficiul superior pentru exploatare minieră.  Prin adăugarea în apă a agentului de protecţie împotriva îngheţului se modifică vâscozitatea agentului termic. Prevederi Instalaţiile cu sonde termice de sol până la adâncimea max. O sondă termică de sol cu lungimea de 50 metri.  Toate conductele din interior şi toate străpungerile prin zidărie trebuie să fie izolate pentru a evita condensul. 26_03_01_0464 Instrucţiuni de instalare:  Distribuitorul şi colectorul trebuie poziţionate astfel încât să se poată face ulterior revizia. Întrucât vâscozitatea afectează puternic indicele de frecare provocând pierderi de presiune.  Pentru aerisirea perfectă a sondelor termice de sol. sunt necesare armături de siguranţă şi recipiente de echilibrare (în conformitate cu normativul DIN 4751.  Toate ţevile şi elementele componente poziţionate trebuie să fie din material rezistent la coroziune.com 117 .SONDE TERMICE DE SOL Poziţionarea ţevilor Ţevile din pvc cu un diametru de 25 x 2.  Alegerea pompei – pot fi utilizate doar pompele turnate (formarea condensului între carcasă şi stator) sau pompele rotative. faţă de temperatura din beci.  Întrucât la apa dură apar variaţii de volum.

com 26_03_01_0533 Ţeavă tip PE pentru sondă termică de sol: Adâncimea forării pentru sonde: Distanţa între sonde: Vas de expansiune pentru sonde termice de sol: Amestec umplere pentru sonde termice de sol: Presiune umplere a instalaţiei: PE-HD 25 x 2.INSTALARE SONDE TERMICE DE SOL Sursă de căldură sonde termice de sol Incinta pentru încălzire Circuit încălzire Deversor cu distribuitor Sonda 1 Sonda 2 118 www.stiebel-eltron.0 bar .% etilenglicol (Tifocor). 67 vol.% apă 2. DN 25 până 100 metri 5 metri Rezistent la sol cu presiune iniţială de 0.3 PN 16 (DN 20) DN 20 până 60 metri.5 bar 33 vol.

25 vol.3 kW 18.7 WPF/C 10 9.8 kW 44.4 kW 4 70 340 WPSB 310 2 63x5.6 kW 6 72 480 TOP-S 40/10 2 63x5.4 WPF 20 SET 19.5 kW 5 47 130 WPSB 310 1 1 50x4.8 kW 6.% etilenglicol Max.9 WPF/C 7 7. Cap.% până max.2 kW 25.8 WPF 40 44.0 kW 54.8 kW 15.8 WPF 29 SET 29.0 kW 9 52 350 WPSB 407 75x6.8 WPF 32 SET 32.8 WPF 29 SET 29.8 WPF 26 SET 26.7 kW 36.8 kW 6.8 kW 4. Cap.0 kW 7 66 480 WPSB 407 75x6.9 kW 7.9 kW 17. 35 vol.4 kW 10.9 Ţeavă tip PE pentru sondă termică de sol: Adâncimea forării pentru sonde: Distanţa între sonde: Amestec umplere pentru sonde termice de sol: Timpi de utilizare: Ţeavă PE dură 25 x 2.8 WPF 23 SET 23.8 kW 6 70 450 WPSB 407 2 63x5. 25 vol. răcire 25-4 25-6 mm WPF/C 5 5.5 kW 22. de Adâncime Cant.0 RN 16 (DN 25) Până la max.8 kW 4.8 kW 44.8 kW 20.8 WPF 23 SET 23.3 kW 3 62 160 WPSB 307 1 50x4.5 kW 3 78 190 WPSB 310 1 50x4.7 kW 23.7 WPF/C 10 9.% etilenglicol (Tifocor).6 WPF 20 21. Set constr.TABELE DE DIMENSIONARE PENTRU SONDE TERMICE DE SOL Tabel dimensionare sondă termică de sol DN 20 Capacitate de captare 55 Watt/m sondă termică de sol la pietriş dur normal-subsol Temperatură sursă 0 °C Dis.8 kW 20.0 kW 54.8 WPF 27 29. răcire 32-4 32-6 mm WPF/C 5 5.% etilenglicol (Tifocor).1 kW 12.3 kW 7 94 670 TOP-S 50/10 75x6.2 WPF 66 69.9 WPF/C 7 7.6 kW 5 75 410 WPSB 407 1 1 63x5. 100 metri 5 metri 30 vol. Sol Temp. umpl.6 kW 18 55 630 TOP-S 50/10 125x11. Apă dur Aducţie Tip Cant. Temp. 35 vol. Umpl.6 kW 8 54 360 TOP-S 40/10 63x5.4 kW 6 53 240 WPSB 310 2 63x5.6 WPF 20 21. încălz.4 WPF 20 SET 19.% etilenglicol Max.9 Ţeavă tip PE pentru sondă termică de sol: Adâncimea forării pentru sonde: Distanţa între sonde: Amestec umplere pentru sonde termice de sol: Timpi de utilizare: Ţeavă PE dură 32 x 3.5 kW 2 41 50 WPSB 307 1 32x2.1 kW 12.9 WPF 52 55.3 kW 18.8 WPF 26 SET 26.5 kW 22.7 kW 23.6 kW 12 83 910 TOP-S 50/10 125x11. pe tur +35 °C WP-WPSV pompă sonde de sondă de Etilenglicol Sol cu pompă Tip WPSV căldură sol bucăţi sol m Litri şi AG Cap.% apă Min.2 WPF 66 69.8 kW 15.0 kW 2 55 100 WPSB 307 1 40x3. 70 vol.6 WPF 16 16. 60 metri 5 metri 30 vol.8 kW 8 53 330 WPSB 407 63x5.0 kW 5 65 370 WPSB 310 1 1 63x5.4 kW 4 79 320 WPSB 310 2 63x5.7 kW 36.0 kW 2 55 70 WPSB 307 1 40x3.8 WPF 32 SET 32.7 kW 2 70 120 WPSB 307 1 40x3.2 kW 25.4 kW 10.2 kW 15 54 550 TOP-S 50/10 90x8. apă dur Aducţie Tip Cant.8 WPF 27 29. 2000 ore pe an acţionare monovalentă m 20 75 42 38 36 3 52 23 22 30 84 43 18 15 35 www.9 kW 7.3 kW 12 55 490 TOP-S 50/10 75x6.2 kW 9 89 770 TOP-S 50/10 90x8.3 RN 16 (DN 20) Până la max. 70 vol.8 WPF 40 44. pe tur +35 °C Tip WPSV WP-WPSV pompă sonde de sol sondă de Etilenglicol cu pompă căldură bucăţi sol m Litri şi AG Cap.6 WPF 16 16.6 kW 7 54 300 WPSB 407 63x5.0 kW 6 55 280 WPSB 310 2 63x5. De Adâncime Cant.% până max.7 WPF/C 13 13.5 kW 1 82 80 WPSB 307 1 32x2.4 kW 5 56 260 WPSB 310 1 1 63x5. 2000 ore pe an acţionare monovalentă m 48 35 46 32 53 20 46 64 73 99 50 14 18 10 16 Tabel dimensionare sondă termică de sol DN 25 Capacitate de captare 55 Watt/m sondă termică de sol la pietriş dur normal-subsol Temperatură sursă 0 °C Dis.9 kW 17.% apă Min.3 kW 4 47 100 WPSB 307 2 50x4.7 WPF/C 13 13.9 WPF 52 55.stiebel-eltron.com 119 .7 kW 3 47 80 WPSB 307 1 40x3. încălz.

572 0. pierderea presiunii creşte.90 3. Siguranţa la îngheţ a amestecului sol Siguranţă la îngheţ °C lichid Efectul de explozie la depăşirea valorii minime de siguranţă pt.stiebel-eltron.5 faţă de apă.589 0.540 0. îngheţ (întărit) nămol Creşterea pierderii de presiune a amestecului cu sol Factor de mărire a presiunii Carbonatul de potasiu KKS 30 poate fi adăugat alternativ la etilenglicol.99 120 www.75 1.20 2. se poate vedea că la un raport al amestecului de 30% etilenglicol şi 70% apă. Acest lucru trebuie luat în seamă pentru dimensionarea pompei de circulatie. cu multiplu de 1.556 0.523 Vâscozitate cinematică mm²/s 1. Siguranţa la îngheţ este dependentă de raportul amestecului cu apă. Produsul are punctul de îngheţ la –13 °C şi nu are voie să fie amestecat cu apă sau alt agent de răcire. Date fizice pentru carbonatul de potasiu KKS 30 Temperatură Densitate Capacitate termică specifică °C kg/m³ J/kgK + 30 1261 3070 + 20 1265 3055 + 10 1270 3035 0 1274 3020 – 10 1278 3005 Conductivitate termică specifică W/mK 0. Conform curbei de presiune alăturată. În funcţie de raportul amestecului se modifică şi pierderea de presiune în instalaţie.44 1. Din curba alăturată de siguranţă împotriva îngheţului. la un aport al amestecului de 30% la 70%. agentul este lichid până la –18 °C iar de la –25 °C intervine efectul de explozie.com 26_03_01_0466 26_03_01_0465 .AGENT TERMIC-LICHID Agent termic-lichid Ca agent de transfer al căldurii şi răcirii se utilizează etilenglicol.

respectiv este amplasat în apropierea pompei de căldură. prin intermediul schimbătorului de căldură (vaporizator). pompa de căldură apă | apă este ideală. Amplasarea pompei de căldură se realizează în încăperi protejate de îngheţ. Apa caldă va capta.POMPE DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ Confort complet Dacă există la dispoziţie suficientă apă freatică. căldura din mediu aflată la temperaturi între +7 °C şi +12 °C. 26_03_01_0467 www.stiebel-eltron.com 121 . Reglaj conform dimensiunii Pompa de căldură pentru instalaţia de încălzire este deservită şi reglată printr-un regulator care este integrat în pompă.

 Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură WPMW II. 122 26_03_01_0457 www.  Încălzirea se poate face prin recircularea apei până la maxim +75 °C (acţionare bivalentă). pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice). Pompa de căldură este umplută cu agent de răcire R410 A pentru HFCKW şi FCKW. ventil de siguranţă. temperatură apă +7 °C până la +20 °C. prin elemente de carcasă galvanizate anti-ex. independente. Instalaţia pentru put trebuie făcută conform documentaţiei de proiect şi conform instrucţiunilor de proiect.  Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate. Este posibilă funcţia de răcire prin intermediul lui FE 7 sau FEK. Reglajul integrat face posibilă funcţionarea complet automatizată.  Domeniul temperaturii de utilizare la intrare în WPF. dependentă de temperatura exterioară.  Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă. Premisă pentru o funcţionare normală sunt modul de lucru impecabil şi montarea profesionistă a instalaţiei sursei de căldură. pompă de circulatie. prin HFCKW şi FCKW. un vaporizator.stiebel-eltron..  Conţine agent de răcire neinflamabil pentru siguranţă R410A. încălzire suplimentară electrică.POMPE DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ WPW Scurt şi cuprinzător  Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C. precum şi un computer cu modem. un releu pentru monitorizarea fazelor.  Protejat împotriva coroziunii.  Răcire pasivă posibilă prin schimbătorul de căldură.com . precum şi materiale de izolare fonică în componentele carcasei. respectiv emailate. Descrierea aparatului Pompele de căldură apă /apă pentru amplasare în interior cu reglaj de încălzire încorporat (WPMi). un comutator curent pornire. În funcţie de încărcarea cu căldură apa caldă poate să fie încălzită între 15 °C şi +60 °C. Energia preluată astfel va fi dirijată împreună cu energia compresorului către apa caldă.  Pentru o amplasare în încăperi necorozive (nu pentru amplasare exterioară). un condensator. vana pentru comutarea preparării apei calde. de igienizarea apei. şi un dispozitiv de siguranţă cum ar fi monitorul pentru supra şi subpresiune.  Construcţie izolată fonic. de încălzirea apei calde. de programul de încălzire pentru pardoseală. din schimbătorul de căldură (condensator). Siguranţă şi calitate Mod de lucru Prin schimbătorul de căldură cu căldură bilaterală (vaporizator) se captează căldură din apa freatica. Agregatul pompelor de căldură este dotat cu un compresor etanş..

5 Protecţie compresor A 16 gL Protecţie încălzire suplimentară A 16 gL Protecţie circuit comandă A 16 gL Tip protecţie EN 60529 IP 20 Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz Racord încălzire suplimentară V/Hz 3/N/PE ~ 400 V 50 Hz.8 kW Tensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz Curent la pornire A 25 25 27 28 Dimensiuni şi masa ÎxlxA mm 960 x 510 x 680 Masa kg 108 114 121 129 Alte caracteristici Protecţie anticoroziune zincat/emailat Corespunde prevederilor de siguranţă UVV/VDE/GS Nivel capacitate fonică dB(A) 46 47 51 53 Date de performanţă Temperatura sursei de căldură °C +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 Temperatura pe tur °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 Capacitatea de încălzire kW 7.0 Coeficient de performanta ε 5. pe partea de încălzire m³/h 0.3 17.5 Conexiune princip.stiebel-eltron.2 4.5 3.5 9.8 2.8 5.7 2.3 3.8 5. n x mm² 5 x 2.5 12.4 Pierdere de presiune pe partea sursei hPa 105 130 155 280 Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exterior Rac.3 5.8 +10 +60 15. +40 °C admisibil) Temperatură pe tur WNA °C +18 până +60 Debit.4 8.2 2.1 2.5 2. comandă WPW WPW 7 18 97 93 WPW 10 18 97 94 WPW 13 18 97 95 WPW 18 18 97 96 Date tehnice Limite utilizare WQA °C +7 până +20 (perioadă scurtă max.8 1.9 2.7 9.5 1.0 9. 8.6 3.1 4.6 Date electrice Conexiune principală compresor n x mm² 5 x 1. sursă căldură tur/retur Zoll G 1¼ exterior Agent frigorific R410A Masa umplere kg 1.4 3.9 www.2 11.1 1.com 123 .3 1.6 3.6 3. încălzire supl.5 +10 +50 16.5 2.1 2. până max.POMPE DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ WPW Tip Nr.4 10.6 0.2 6.8 10.5 Panou comandă n x mm² 5 x 1.4 Pierdere de presiune pe partea încălzirii hPa 280 280 280 280 Debit pe partea sursei de căldură m³/h 1.2 2.6 2.6 12.6 5.7 6.3 3.1 Puterea absorbita kW 1.0 3. 30 min.8 2.7 2.6 Diferenţă de temperatură la W10/W35 K 10.

. un vaporizator. prin HFCKW şi FCKW. Energia preluată astfel va fi dirijată împreună cu energia compresorului către apa caldă. respectiv emailate.  Conţine toate componentele constructive necesare funcţionării precum şi dispozitivele tehnice de siguranţă. un comutator pornire. Pompa de căldură este umplută cu agent de răcire R 410 A prin HFCKW şi FCKW. Scurt şi cuprinzător  Pentru încălzirea apei calde complet automatizată până la temperatura pe tur de 60 °C.  Protejat împotriva coroziunii.. Putul trebuie realizat conform documentaţiei de proiect şi conform instrucţiunile producătorului. pentru certificare (vezi plăcuţa cu caracteristici tehnice). precum şi materiale de izolare fonică în componentele carcasei. Mod de lucru Prin schimbătorul de căldură cu căldură bilaterală (vaporizator) se captează căldură din apa freatica. Agregatul pompelor de căldură este dotat cu un compresor etanş. un condensator.POMPE DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ WPW. un dispozitiv de siguranţă cum ar fi monitorizarea supra şi subpresiuni.M ca SET 20 până la 36. Seturi În cazul în care capacitatea de încălzire este insuficientă se vor conecta în serie două pompe de căldură de tip WPW.  Pentru amplasare în incinte fără coroziune (neadecvate pentru amplasare în exterior)..  Reglaj central al instalaţiei de încălzire şi funcţiuni de siguranţă prin regulatorul pompei de căldură WPMW II. prin elemente de carcasă galvanizate anti-ex. temperatură sol +7 °C până la +20 °C.  Simbolul de verificare din partea întreprinderilor autorizate. din schimbătorul de căldură (condensator)..  Conţine agent de răcire neinflamabil pentru siguranţă R410A.  Încălzirea se poate face prin recircularea apei până la maxim +75 °C (acţionare bivalentă).  Construcţie izolată fonic.com .M 26_03_01_0458 Descrierea aparatului Pompele de căldură apă /apă pentru amplasare în interior şi într-o construcţie combinată ca set. Premisă pentru o funcţionare normală sunt modul de lucru impecabil şi montarea profesionistă a instalaţie.M. independente. În funcţie de încărcarea cu căldură apa caldă poate să fie încălzită între 15 °C şi +60 °C. Siguranţă şi calitate 124 www.stiebel-eltron.  Domeniul temperaturii de utilizare la intrare în WPW.

4 Date electrice Conexiune principală compresor n x mm² 5 x 1.8 Coeficient de performanta ε 5.6 +10 +60 18.5 Pierdere de presiune pe partea încălzirii hPa 110 110 110 Debit pe partea sursei de căldură m³/h 2.5 Cablu BUS n x mm² J-Y (st) 2 x 2 x 0..5 12.5 2.3 17.POMPE DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ WPW. +40 °C admisibil) Temperatură pe tur WNA °C +18 până +60 Debit.5 3.1 1.8 5.2 Diferenţă de temperatură la W10/W35 K 9. două pompe de circulatie şi o instalaţie monobloc pentru racordul hidraulic al pompelor de căldură.6 3.5 Conexiune princip.stiebel-eltron.5 13.8 2. www.8 2.1 16. sursă căldură tur/retur Zoll G 1¼ exterior Agent frigorific R410A Masa umplere kg 2.6 3. 30 min.0 3. încălzire supl.3 3.2 11.4 4.8 4.2 1.6 3.7 20.8 Protecţie compresor A 16 gL Protecţie circuit comandă A 16 gL Tip protecţie EN 60529 IP 20 Tensiune/frecvenţă încărcare V/Hz 3/PE ~ 400 V 50 Hz Tensiune/frecvenţă comandă V/Hz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz Curent la pornire A 27 28 < 30 Dimensiuni şi masa ÎxlxA mm 960 x 510 x 640 Masa kg 112 120 125 Alte caracteristici Protecţie anticoroziune zincat/emailat Corespunde prevederilor de siguranţă UVV/VDE/GS Nivel capacitate fonică dB(A) 51 53 53 Date de performanţă Temperatura sursei de căldură °C +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 Temperatura pe tur °C +35 +50 +60 +35 +50 +60 +35 +50 Capacitatea de încălzire kW 12.9 6. un regulator al pompelor de căldură.1 4.2 3. pe partea de încălzire m³/h 1.3 21.2 Putere absorbita kW 2.8 10.7 5.1 15.3 Tabel de combinare a SET-urilor Tip Număr comandă WPW 13 M WPW 18 M WPW 22 M WPW 26 SET WPW 31 SET WPW 36 SET WPW 40 SET WPW 44 SET 22 01 33  22 01 34   22 01 35  22 8 98   22 08 99  În volumul de livrare a SET-urilor sunt conţinute pe lângă două pompe de căldură.0 4. n x mm² 5 x 1. până max.3 5.2 4.com 125 .M Tip Număr comandă WPW WPW 13 M 18 97 97 WPW 18 M 18 97 98 WPW 22 M 22 08 95 Date tehnice Limite utilizare WQA °C +7 până +20 (perioadă scurtă max.4 Pierdere de presiune pe partea sursei hPa 155 280 370 Racord încălzire-tur/retur Zoll G 1¼ exterior Rac.6 3.

4 2.2 3.8 4.6 2.5 126 www.9 +20 8.6 3.9 +10 7.1 3.1 3. şi indice capacitate ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.2 6.4 8.4 4.8 8. 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C surse căldură °C kW kW kW kW kW +7 6.1 4.7 1.3 1.5 2.0 9.6 7.1 3.3 1.5 6. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW +7 9.1 6.4 1.4 5.3 1.9 7.3 1.7 6.2 6.9 11.1 3. putere absorbita (kW).6 +20 11.9 6.5 60 °C ε 2.1 Indice capacitate 35 °C 50 °C ε ε 5.8 1.4 3.0 1.com .9 +15 7.5 +10 10.9 3.4 3.5 2.3 10.5 2.6 +15 11.CARACTERISTICI TEHNICE C WPW Temperatura pe tur 35 °C Temperatura pe tur 50 °C Capcitate încălzire (KW) Temperatura sursei de căldură °C 26_03_01_0468 Pompă de căldură apă /apă tip WPW 7 Capacitate încălzire (kW). şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.2 1.1 1.3 Pompă de căldură apă /apă tip WPW 10 Capacitate încălzire (kW).4 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 5.4 60 °C ε 2.3 10.6 2.9 8.6 4.8 2.3 8.8 2.4 8.6 1.8 9.0 1.8 2.9 60 °C kW 2.7 6.8 3.6 6. putere absorbita (kW).5 5.5 60 °C kW 3.8 2.stiebel-eltron.

surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW +7 20.0 18. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.0 13.8 2.6 18.2 5.3 3.0 4.6 4.6 2.0 4. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.8 60 °C ε 2.5 12.7 20.9 15.3 3.3 3.2 60 °C kW 5.0 4.1 3.7 3.8 4.4 3.5 Pompă de căldură apă | apă tip WPW 18 Capacitate încălzire (kW).6 3.1 14.4 60 °C ε 3.7 14.3 +15 19.DATE DE PERFORMANŢĂ WPW Pompă de căldură apă | apă tip WPW 13 Capacitate încălzire (kW).9 www.4 3.2 18.2 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 5.6 6.3 10.2 3.8 60 °C ε 2.9 3.5 12.9 6.4 3.7 Pompă de căldură apă | apă tip WPW 22 M Capacitate încălzire (kW).com 127 .8 7.0 4. putere absorbita (kW). surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW +7 11.4 5.8 11.2 +20 15.3 2.0 4.8 6. şi coeficient de performanta ε Capacitate încălzire Putere absorbita Temp.2 6.0 6.9 4.4 4.2 3.7 5.6 2.7 3.9 4.0 4.3 6.3 3. putere absorbita (kW).8 3.1 20.1 19.3 3.2 3.2 +20 21.1 3.5 4.3 +10 17.8 2.1 21.2 11. putere absorbita (kW).2 6.3 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 5.0 17.2 3.1 15.8 26.8 +15 24.3 3.8 6.1 60 °C kW 4.1 2.6 4.1 16. surse 35 °C 50 °C 60 °C 35 °C 50 °C căldură °C kW kW kW kW kW +7 15.2 5.8 +10 21.9 14.0 4.2 24.0 4.1 +10 12.stiebel-eltron.0 18.7 3.6 23.5 3.1 4.7 4.8 60 °C kW 5.9 3.2 5.3 3.6 5.2 +15 14.0 Coeficient de performanta 35 °C 50 °C ε ε 5.8 +20 27.5 5.

stiebel-eltron.NOTIŢE 128 www.com .

 Străpungerile prin perete sunt necesare la instalarea putului.  Montaţi filtre pentru impurităţi la instalaţia pentru fântână conform VDI 4640.  Realizarea unui put pentru captare şi unul pentru absorbtie la distanţă de cca.  Realizarea putului conform DIN.  Cerinţele pentru suprafaţa de amplasare a pompei de căldură.  Conexiunea electrică şi cablarea trebuie respectată.  Verificaţi posibilitatea de utilizare a pompelor de căldură pe baza analizei apei.  Respectaţi cerinţele speciale privind incinta de amplasare.stiebel-eltron.  Racordaţi conductele de tur si retur ale încălzirii şi sursei de încălzire cu furtunuri flexibile.  Respectaţi distanţele faţă de perete (service).com 129 26_03_01_0469 . în cazul în care este necesar. www.POMPĂ DE CĂLDURĂ APĂ | APĂ Instrucţiuni care trebuie respectate:  Obţinerea autorizaţiei locale de apă şi canal. cu materiale fonoabsorbante şi ne-reflectorizante. 15 m.  Verificaţi disponibilitatea apei freatice şi posibilitatea de utilizare (analiza apei).  Căptuşiţi pereţii din incinta de amplasare.

Calitatea apei trebuie stabilită printr-o analiză a apei. Pentru a verifica dacă corespunde cantitatea de apă necesară pompei de căldură ar trebui făcută o probă cu o pompă multifuncţională. Instalaţie sursă căldură: Put Incintă încălzire Put absorbant Put captator 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Deversor put Capac deversor put Cap închidere put Ţeavă captare Ţeavă absorbtie Pompă apă subterană Ventil blocare Filtru impurităţi Manometru Termometru Robinet captare Nivel apă liniştită Nivel apă captare 130 www. totuşi beneficiarul pompelor de căldură trebuie să declare utilizarea apei la autorităţile competente de apă şi canal. în sensul regulilor privind consumul de apă din gospodărie.INSTALAŢIA PENTRU PUT Instalaţia sursei de căldură Pentru utilizarea căldurii din apa freatică sunt necesare două puturi unul pentru captare şi altul pentru absorbtie. Debitul necesar (cantitatea de apă a WQA) trebuie extras din datele tehnice ale pompei de căldură. din putul absorbant să nu mai ajungă din nou in zona putului de captare.com 26_03_01_0470 . cantitatea de apă captată va fi recirculată în apa freatică. Prin intermediul putului absorbant.stiebel-eltron. Realizarea puturilor Distanţa între cele două puturi ar trebui să fie de cel puţin 15 m. Conductele trebuiesc montate înclinat spre put. Valorile experimentare arată că cele mai multe puturi pentru pompe de căldură necesită o adâncime între 5 şi 15 m. Pentru construcţia puturilor trebuie avut în vedere ca apa răcită. Adâncimea de forare a puturilor depinde de nivelul apei freatice. Întrucât calitatea şi cantitatea apei rămân nemodificate nu vor fi influenţe negative în procesul de funcţionare al pompelor de căldură.

Pompe de circulatie pentru instalaţia puturilor (înălţimea geodezică până max. pentru aplicaţie.INSTALAŢIE PENTRU PUT Pompa de circulatie Pompa de circulatie pentru instalaţia termică trebuie adaptată la condiţiile specifice.  Pierderea de presiune în armături. În caz contrar se va ajunge la înfundarea vaporizatorului. 200 hPa). Se măsoară pe partea sursei de căldură temperatura pe tur si retur.) împreună cu apa din put (analiza apei). Dacă se vor transporta materiale solide (nisip.5 105 WPW 10 2. se vor monta filtre sau un bazin pentru decantare. Racordul Pentru a evita transmiterea zgomotelor circuitul sursei de căldură ar trebui realizat cu furtunuri de presiune flexibile. Controlul debitului (Trebuie efectuat la prima punere în funcţiune a pompei de căldură). noroi etc.5 28 x 1.1 130 WPW 13 2.  Pierderea de presiune a pompei de căldură (pe partea sursei de căldură). Pompele puturilor Din suma tuturor diferenţelor de presiune şi debitul pompei de căldură poate fi determinată pompa puturilor pe baza diagramei producătorului.5 42 x 1. o pompă de căldură apă | apă până la o temperatură a sursei de cel puţin 7 °C.5 www.  Înălţimea geodezică de captare (în sistemul închis pe partea de put). Din cele două valori măsurate se determină diferenţa de temperatură şi se calculează debitul. 20 m) Pompă căldură Debit Pierdere de m³/h presiune hPa WPW 7 1. (suplimentar cca. 30% pentru pierderea de presiune din conducte).  Pierderea de presiune în putul absorbant (valoarea experimentală cca. Temperatura apei Pompa pentru instalaţia de căldură este.com 131 .4 280 WPW 22 M 4.4 370 Pompa de circ. Dimensionarea pompei pentru put se realizează pe baza următoarelor date:  Debitul pompei de căldură (pe partea sursei de căldură).  Pierderea de presiune în ţevi.stiebel-eltron.5 35 x 1.5 35 x 1. de la putul de captare până la putul absorbant. Tip (Grundfos) SP 3A-6 SP 3A-6 SP 3A-6 SP 3A-6 SP 5A-6 Diametrul ţevii 28 x 1.6 155 WPW 18 3.

stiebel-eltron.5 mg/l. trebuiesc luate în considerare următoarele:  Clorid (CL-) < 300 mg/l.com 26_03_01_0534 .ANALIZA APEI Sursă termică apă freatică (instalaţie put) Put captator Put absorbant Incintă încălzire Circuit încălzire Instalaţia puturilor Analiza apei In pompele de căldură STIEBEL ELTRON apă | apă cu denumirea WPW este montat un vaporizator special din oţel inox (schimbător de căldură). Pentru utilizare există următoarele restricţii:  Doar apă freatică (fără apă de suprafaţă sau apă freatică cu conţinut de sare).  Fără substanţe care se pot decanta.  Fier şi mangan în total < 0.5 mg/l. 132 www. la care legătura dintre plăcile individuale este de asemenea din oţel inox.  Clor (CL) < 0. Prin acestea se realizează o rezistenţă la coroziune deosebit de ridicată faţă de aproape toate substanţele cu conţinut de apă din apa freatică. Domeniul de utilizare admisibil al acestor pompe în raport cu calitatea apei este din acest motiv foarte mare.: În cazul puturilor aflate în apropierea zonelor cu depuneri de sare sau regiuni cu zootehnie. In situaţii individuale justificate de ex.

stiebel-eltron.com 133 26_03_01_0472 .INSTALAREA www.

Pentru a reduce transmiterea zgomotelor pe partea hidraulică se recomandă furtunuri de presiune flexibile. WPC cu încălzirea apei calde Cantităţi minime de circulatie pe partea încălzirii. Pompa trebuie racordată hidraulic la instalaţiile de încălzire. conform conectării standard (vezi anexă). la pompe trebuie verificată instalaţia de căldură în privinţa etanşeităţii efectuânduse o proba de presiune cu apă şi aer.com 26_03_01_0838 26_03_01_0474 26_03_01_0473 . Trebuie respectată racordarea corectă pentru tur si retur a căldurii.M cu acumulator SBP 200 şi încălzirea apei calde 134 www. Izolarea termică trebuie efectuată în conformitate cu prevederilor pentru economisirea energiei.RACORDUL PENTRU ÎNCĂLZIRE Racordul pentru încălzire Instalaţia pentru utilizarea pompei de căldură (WNA) trebuie realizată conform documentaţiei de proiectare.stiebel-eltron. Înainte de conectare. Pompele de circulatie necesare şi secţiunea conductelor pot fi extrase din tabelele de mai jos.. 20% din debitul nominal al pompei de căldură WPF cu acumulator tampon SBP 100 şi încălzirea apei calde WPF.

0 WPW 10 0.6 280 22 x 1.8 TOP S 40/7 76 x 2.5 WPW 22 M * 1.4 100 28 x 1.5 100 28 x 1.5 UP 25-80 28 x 1.5 WPW 18 1.1 280 28 x 1.0 WPF/WPC 10 1.5 * Livrare fără pompă de circulatie www.0 WPF/WPC 7 0.5 WPF/WPC 13 1.5 TOP S 50/7 76 x 2.8 280 22 x 1.com 135 26_03_01_0837 .8 TOP S 30/7 42 x 1.stiebel-eltron.5 WPF 20 * 3.RACORDUL PENTRU ÎNCĂLZIRE WPF 20-66 cu distribuitor hidraulic şi încălzirea apei calde Pompe de căldură tip WPF/W/C cu pompă de circulatie UP 25-60 încorporată Pompă de căldură Debit Înălţ de pompare Ţeavă de cupru Typ m³/h hPa mm WPF/WPC 5 0.8 280 22 x 1.5 WPW 7 0.4 100 28 x 1.1 TOP S 40/7 54 x 2.5 WPF 52 * 9.5 WPF 66 * 12.5 WPF 27 * 5.0 WPF 40 * 7.1 280 28 x 1.5 TOP S 40/7 76 x 2.5 WPF 16 1.6 280 22 x 1.0 WPW 13 1.

stiebel-eltron. trebuiesc efectuate în conformitate cu prevederilor VDE şi a celor ale întreprinderilor de furnizare a energiei electrice autorizate. WPC 26_03_01_0561 WPF WPF. Bornele de conectare se află în tabloul de comandă al pompelor de căldură şi sunt accesibile după îndepărtarea carcasei frontale.  Ventilul pentru amestec (230 V)..  Alimentarea cu tensiune a comenzii (230 V). Conexiunea se face conform schemei electrice de conectare. Aici se vor conecta următoarele:  Alimentarea cu tensiune a pompei de căldură (400 V).CONEXIUNE ELECTRICĂ 26_03_01_0475 Conexiunea electrică Conexiunea electrică a pompelor de căldură trebuie să fie autorizată de organele competente ale EVU.  Cazanul cu motorina sau gaz (230 V).  Alimentarea cu tensiune a rezistentei electrice de încălzire (400 V) (intern a doua sursă de energie). în special măsurile de protecţie.  Pompa circuitului de încălzire (230 V).  Semnalul de pornire EVU (230 V).  Diverşi senzori şi comanda de la distanţă.com . Trebuie respectate şi instrucţiunile de montaj.  Alimentarea cu tensiune a pompelor cu sol sau a pompelor submersibile de la instalaţia puturilor (400 V). Toate lucrările electrice de instalare.M 136 26_03_01_0832 www.

5 7.9 3.0 Releu R-pornire A 25 25 27 28 29 25 25 27 28 <30 Cabluri de alim.3 WPW 10 3.7 WPF 40 17.5 5 x 1.7 6.7 WPF 13 5.1 WPF 10 4.0 5 x 6.9 3.2 WPF 27 10.5 5 x 1.0 5 x 10.5 5 x 1.9 9.5 5 x 1.stiebel-eltron. electrică mm² 5 x 1.0 5 x 10.5 WPW 22 M 6.5 5 x 1.3 WPF 7 3.com 137 .7 WPW 18 5.5 WPW 7 2.5 Protecţie securizare A 3 x 16 gL 3 x 16 gL 3 x 16 gL 3 x 16 gL 3 x 16 gL 3 x 35 gL 3 x 35 gL 3 x 35 gL 3 x 50 gL 3 x 50 gL 3 x 16 gL 3 x 16 gL 3 x 16 gL 3 x 16 gL 3 x 16 gL www.7 6.CONEXIUNE ELECTRICĂ WPF 20-66 26_03_01_0831 Date electrice ale pompelor de căldură Pompă de Puterea Curent max de căldură absorbita functionare Typ kW A WPF 5 2.5 5 x 1.5 5 x 6.4 WPF 52 20.5 7.2 12.5 5 x 1.0 5 x 1.2 12.5 5 x 1.1 WPW 13 4.9 9.5 WPF 66 25.0 WPF 20 8.5 WPF 16 6.0 5 x 6.

AMPLASARE Condiţii de amplasare locală a pompelor de căldură tip WPF Incinta unde trebuie montată WPF trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  Să fie protejată împotriva coroziunii. întrucât suporţi cadrului nu sunt reglabili. 1 2 3 Pompă de căldură Izolare acustică Covor din cauciuc Izolarea acustică şi şapa pot fi omise în cazul existenţei lor anterioare. gazelor sau vaporilor.  Amplasare pe suprafaţă plană.. 138 www.. Emisiile acustice Pompele de căldură nu trebuie amplasate sub sau lângă dormitoare. orizontală şi solidă.  Spaţiul de amplasare să nu fie expus pericolului de explozie din cauza prafului. Racordurile pentru circuitul sol precum şi racordurile pentru încălzire trebuie realizate cu furtunuri de presiune flexibile. 150 kg). Amplasarea pompelor de căldură sol | apă tip WPF...  Amplasare pe pardoseală rezistentă (masaa WPF cca.stiebel-eltron.  În cazul în care există deja o izolare fonică realizată cu şapa pardoselii nu mai este necesar covorul din cauciuc. 1 2 3 Pompă de căldură Izolare acustică Covor din cauciuc Izolarea acustică şi şapa pot fi omise în cazul existenţei lor anterioare. cu covor de cauciuc. Amplasarea pompelor de căldură sol | apă tip WPF.  În cazul în care WPF se amplasează într-un spaţiu în care se află şi alte aparate de încălzire trebuie asigurată funcţionarea fără interferenţa cu celelalte aparate. O izolare acustică avantajoasă se poate obţine printr-o fundaţie cu plăci de beton. Străpungerile conductelor prin pereţi şi plafoane trebuie realizate cu izolaţie acustică.com 26_03_01_0477 26_03_01_0476 .

O izolare acustică avantajoasă se poate obţine printr-o fundaţie cu plăci de beton. gazelor sau vaporilor. Străpungerile conductelor prin pereţi şi plafoane trebuie realizate cu izolaţie acustică. www. Amplasare în interior a pompelor de căldură sol | apă WPF 20-66 1 2 3 4 Pompă de căldură Izolare acustică Covor de cauciuc Fundaţie beton Izolarea acustică şi şapa pot fi omise în cazul existenţei lor anterioare. Emisiile acustice Pompele de căldură nu trebuie amplasate sub sau lângă dormitoare. 300-600 kg).  Amplasare pe pardoseală rezistentă (masaa WPF 20-66 cca.  Amplasare pe suprafaţă plană.  Spaţiul de amplasare să nu fie expus pericolului de explozie din cauza prafului. orizontală şi cu sol solid.com 139 26_03_01_0835 .AMPLASARE Condiţii pentru o amplasare interioară a pompelor de căldură tip WPF 20-66 Incinta unde trebuie montată WPF 20-66 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  Să fie protejată împotriva coroziunii.stiebel-eltron.  În cazul în care WPF se amplasează într-un spaţiu în care se află şi alte aparate de încălzire trebuie asigurată funcţionarea fără interferenţa cu celelalte aparate.  În cazul în care există deja o izolare fonică realizată cu şapa pardoselii nu mai este necesar covorul din cauciuc. cu covor de cauciuc.

M în mm 1 2 3 4 5 6 7 8 Ieşire sol/apă freatică Ieşire sol/apă freatică Racord apă caldă Tur căldură Retur căldură Racord grupă siguranţă Racord apă rece Trecere cablu electric 140 www.com 26_03_01_0480 26_03_01_0479 26_03_01_0478 .DIMENSIUNI DE RACORDARE Dimensiuni de racordare ale WPC în mm 1 2 3 4 5 6 7 Ieşire sol | apă freatică Ieşire sol | apă freatică Racord apă caldă Tur căldură Retur căldură Racord grupă siguranţă Racord apă rece Dimensiuni de racordare ale WPF/WPW în mm 1 2 3 4 5 6 7 8 Ieşire sol | apă freatică Ieşire sol | apă freatică Racord apă caldă Tur căldură Retur căldură Racord grupă siguranţă Racord apă rece Trecere cablu electric Dimensiuni de racordare WPF..M/WPW.stiebel-eltron..

com 141 26_03_01_0843 .DIMENSIUNI DE RACORDARE Dimensiuni de racordare WPF 20-66 în mm A B C D Tur căldură Retur căldură Tur apa sol Retur apa sol www.stiebel-eltron.

8 280 WPF 29 SET 2.RACORD WPF.5 35 x 1. la pompe trebuie verificată instalaţia de căldură în privinţa etanşeităţii efectuânduse proba de presiune cu apă şi aer. Pentru a reduce transmiterea zgomotelor pe partea hidraulică se recomandă furtunuri flexibile de presiune. seturi care sunt compuse din două pompe de căldură.0 280 Ţeavă cupru mm 35 x 1. Secţiunea ţevilor poate fi extrasă din tabelul alăturat.5 35 x 1. Vedere din faţă a WPF 20 . pompele noastre de căldură pot fi racordate în serie de mai multe aparate.stiebel-eltron. Înainte de conectare. Pompele de circulatie necesare sunt componente ce se livrează la set. două pompe de circulatie UP 25–60 şi o instalaţie monobloc pentru legătura hidraulică a pompelor de căldură.9 280 WPF 32 SET 3. Pompa trebuie racordată hidraulic la instalaţiile de încălzire.32 SET şi WPW 26 ..5 35 x 1. Trebuie respectată racordarea corectă pentru tur si retur a căldurii. Izolarea termică trebuie efectuată în conformitate cu prevederilor pentru economisirea energiei.5 Serie constructivă a WPW: WPW 26 SET 2 x WPW 13 M WPW 31 SET 1 x WPW 13 M 1 x WPW 18 M WPW 36 SET 2 x WPW 18 M WPW 40 SET 1 x WPW 18 M 1 x WPW 22 M WPW 44 SET 2 x WPW 22 M 142 www.5 35 x 1. Seturi de pompe de căldură Pentru a acoperi capacităţi de încălzire mai mari. în acest scop. un regulator al pompei de căldură WPMW II.5 280 WPF 26 SET 2. Pentru pompa noastră apă | apă respectiv sol | apă există.com 26_03_01_0484 26_03_01_0482 Seturi cu acumulator tampon SBP 700 şi încălzirea apei calde .2 280 WPF 23 SET 2. conform conectării standard (vezi anexă).44 SET Serie constructivă a WPF: WPF 20 SET 2 x WPF 10 M WPF 23 SET 1 x WPF 10 M 1 x WPF 13 M WPF 26 SET 2 x WPF 13 M WPF 29 SET 1 x WPF 13 M 1 x WPF 16 M WPF 32 SET 2 x WPF 16 M Pompe de căldură tip WPF SET cu pompă circulatie UP 25-60 inaltimea de pompare Pompă căldură Debit Typ m³/h hPa WPF 20 SET 2.SET LA INSTALAŢIA DE CĂLDURĂ Racord instalaţie încălzire Instalaţia pentru utilizarea căldurii (WNA) trebuie realizată conform documentaţiei de proiectare.

com 143 26_03_01_0841 26_03_01_0840 26_03_01_0845 .RACORD WPF-SET LA INSTALATIA DE CĂLDURĂ WPF 20-66 în Seturi cu acumulator tampon SBP 700 şi încălzirea apei Amplasarea în linie a setului WPF 20-66 Amplasarea suprapusă a setului WPF 20-66 www.stiebel-eltron.

com 26_03_01_0485 WPF.CONEXIUNE ELECTRICĂ A WPF. Toate lucrările electrice de instalare.SET Conexiunea electrică Conexiunea electrică a pompelor de căldură trebuie să fie autorizată de organele competente ale EVU.stiebel-eltron. în special măsurile de protecţie. Conexiunea se face conform schemei electrice de conectare.. Trebuie respectate şi instrucţiunile de montaj pentru regulatorul pompelor de căldură WPM II. trebuiesc efectuate în conformitate cu prevederilor VDE şi a celor ale întreprinderilor de furnizare a energiei electrice autorizate..SET . 144 www.

necorizivă pentru amplasarea pompei de căldură?  Unde poate fi amplasată pompa de căldură? Prevedeţi o fundaţie.  Prin apa glicolata se măreşte pierderea de presiune. conducta sursei de căldură.  Cum se poate realiza conexiunea electrică?  Respectaţi prevederile şi directivele generale.  Cum poate fi racordată pompa de căldură.2-1.  Utilizaţi pompe de circulatie rezistente la condens şi apa glicolata.  Datorită modificării volumului trebuie încorporat un vas de expansiune rezistent apa glicolata.  Obţinerea autorizaţiei de la întreprinderea pentru furnizarea energiei (EVU).  Stabilirea modului de funcţionare al pompei de căldură după sistemul de încălzire. conducta sursei de căldură.  Efectuaţi mai întâi amestecul concentratului dintre glicol şi apă şi apoi umplerea instalaţiei sursei de căldură. Pompă de căldură sol | apă cu colector din sol  Este necesar avizul de la autorităţile locale de apă canal?  Există suficient teren pentru colectorul din sol?  Poate fi montat colectorul din sol la o adâncime de 1.  Respectaţi specificul constructiv.  Cât de mare este capacitatea necesară de încălzire? Efectuarea calculului necesar de căldură.  Efectuaţi mai întâi amestecul concentratului dintre glicol şi apă şi apoi umplerea instalaţiei sursei de căldură.com 145 . www. în clădire. La amplasarea pompelor trebuie avut în vedere acest lucru  Datorită modificării volumului trebuie încorporat un vas de expansiune rezistent la apa glicolata.  Efectuaţi umplerea cu sol înaintea iar apoi efectuaţi testul de presiune.  Efectuaţi umplerea cu sol înaintea iar apoi efectuaţi testul de presiune. în reţeaua de încălzire fără o cheltuială mare?  Doriţi să se realizeze si prepararea apei calde cu pompa de căldură?  Există o incintă adecvată.stiebel-eltron. în clădire.5 m?  Pot fi repartizate şi poziţionate uniform lungimile circuitelor de ţeavă?  Poate fi instalat distribuitorul si colectorul în afara clădirii?  Toate conductele şi armăturile trebuie realizate din material rezistent la coroziune.  Se poate realiza poziţionarea înclinată către distribuitori a ţevilor colectorului din sol?  Izolaţi împotriva condensarii.  Utilizaţi pompe de circulatie rezistente la condens şi apa glicolata. Pompă de căldură sol | apă cu sonde termice de sol  Este necesară autorizarea?  Există suficient spaţiu pentru foraj în sol?  Pot fi repartizate şi poziţionate uniform lungimile ţevilor sondelor până la distribuitor?  Poate fi instalat distribuitorul si colectorul în afara clădirii?  Toate conductele şi armăturile trebuie realizate din material rezistent la coroziune. La amplasarea pompelor trebuie avut în vedere acest lucru.  Se poate realiza poziţionarea înclinată către distribuitori a ţevilor sondelor termice de sol?  Izolaţi împotriva condensarii.LISTE DE VERIFICARE Proiectarea şi instalarea pompelor de căldură sol | apă  Care este scopul utilizării pompei de căldură?  Ce sursă termică poate fi utilizată pentru pompa de căldură?  Cum sunt amplasate suprafeţele de încălzire? Este recomandată încălzirea la temperatură scăzută.  Prin apa glicolata se măreşte pierderea de presiune.

pentru captarea apei freatice.  Respectaţi specificul constructiv.  Cum se poate realiza conexiunea electrică?  Respectaţi prevederile şi directivele generale. 15m?  Toate conductele şi armăturile trebuie realizate din material rezistent la coroziune.  Poată fi respectată distanţa dintre putul de captare şi cel absorbant de min.  Cum poate fi racordată pompa de căldură.  Obţinerea autorizaţiei de la întreprinderea pentru furnizarea energiei (EVU).stiebel-eltron.  Izolaţi împotriva condensarii conducta sursei de căldură. în reţeaua de încălzire fără o cheltuială mare?  Doriţi să se realizeze si prepararea apei calde cu pompa de căldură?  Există o incintă adecvată. pompe submersibile. pentru ca să se decanteze nisipul şi materialul de foraj.  Înainte de racordare la pompa de căldură lăsaţi pompa de put să funcţioneze mai multe zile.  Stabilirea modului de funcţionare al pompei de căldură după sistemul de încălzire.  Cât de mare este capacitatea necesară de încălzire? Efectuarea calculului necesar de căldură. Proiectarea şi instalarea pompelor de căldură apă | apă cu instalaţie pentru puturi  Există autorizarea pentru utilizarea apei freatice de la autorităţile locale pentru apă şi canal?  Există suficientă apă freatică pentru acţionarea pompei de căldură (probă pentru pompă)?  A fost verificată calitatea apei? Efectuarea analizei apei.com . 146 www.LISTE DE VERIFICARE Proiectarea şi instalarea pompelor de căldură apă | apă  Care este scopul utilizării pompei de căldură?  Ce sursă termică poate fi utilizată pentru pompa de căldură?  Cum sunt amplasate suprafeţele de încălzire? Este recomandată încălzirea la temperatură scăzută.  Utilizaţi. în clădire. pentru amplasarea pompei de căldură?  Unde poate fi amplasată pompa de căldură? Prevedeţi o fundaţie.

ACCESORII PENTRU INSTALAŢIA CU POMPE DE CĂLDURĂ www.com 147 .stiebel-eltron.

 Preinstalare a programului orar pentru toate circuitele de încălzire şi apă caldă. fără un aparat suplimentar. Program de încălzire in pardoseală.  Listă de erori înmagazinată cu afişaj pe ecran al codului de eroare. Descrierea aparatelor Regulatorul pompelor de căldură WPM II cu ecran LC luminos. Există două variante: deja cablate.  Trei senzori PTC (senzor exterior / suprafata / imersie). Reglaj în cascadă pentru max.  Set ştecher.  Rezervă minimă de funcţionare 10 ore.  Introducerea limitelor de protecţie împotriva îngheţului la pompele de căldură şi în instalaţie. În pachetul de livrare este inclus şi un senzor pentru exterior precum şi un senzor de poziţie. sau ca tablou comandă.  Trei senzori PTC (senzor exterior / suprafata / imersie). sub denumirea WPMS II. Prin telecomandă este posibilă o diagnosticare a erorilor.com . Cu WPM se comandă toate funcţiile necesare pompelor de căldură pentru instalaţiile cu 1 compresor. Prepararea apei calde se realizează printr-un program săptămânal instalat la libera alegere. Mod de lucru Regulatorul pompelor de căldură WPM II este adecvat tuturor pompelor de căldură STIEBEL ELTRON.  Senzor de nivel. inclusiv cerinţei de temperatură de pe partea pompei de căldură şi a periferiei.  Posibilitate de resetare.  Comanda unui al doilea generator de căldură. La alegere. Între pompele de căldură şi WPM se poziţionează un cablu BUS care realizează comunicaţia dintre cele două. cu conexiunile montate. În combinaţie cu MSM (accesoriu) pot fi comandate până la 6 trepte de pompe de căldură. Comunicarea externă se realizează prin intermediul interfeţei încorporate RS 232. care comandă circuitul funcţiilor la pompele de căldură.  Şapte intrări de temperatură pentru afişajul valorilor nominale/actuale. respectiv cu 2 compresoare.  18 cabluri de împământare. În tablourile de comandă ale pompelor de căldură este montat deja un IWS (comandă integrată a pompelor de căldură).stiebel-eltron. Pachetul de livrare WPMW II număr comandă 18 54 50  Carcasă cu construcţie pe perete. într-o carcasă de perete sub denumirea WPMW II. Reglajul direct al circuitului de amestec cu program săptămânal de încălzire.  Decuplare automată a pompelor în caz de necesitate. 2 pompe de căldură.  Comutare în funcţie de necesitate a 7 pompe de circulatie diferite. cu WPM II. WPMS II număr comandă 18 54 51  WPM II. 148 www.  Diagnostic exact şi rapid al erorii pe baza analizei instalaţiei.5 100 150 85 0.  Încărcare uniformă a diferitelor compresoare prin comutare integrală automat secvenţială. Contor orar de funcţionare pentru fiecare pompă de căldură racordată.REGULATORUL POMPELOR DE CĂLDURĂ Regulatorul pompelor de căldură (aparat pentru reglaj) Tip Număr comandă Date tehnice Tensiune/frecvenţă Putere absorbtie Capacitatea releului Tip protecţie Temperatură ambientala Dimensiuni şi masa Înălţime Lăţime Adâncime Masa WPMW II 18 54 50 WPMS II 18 54 51 VHz VA A IP °C mm mm mm kg 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 8 2 20 0 până +50 215 246 140 1.5 26_03_01_0486 Vedere de ansamblu privind funcţiile  Interfaţă RS 232 pentru poziţionare şi monitorizare prin intermediul calculatorului. Posibilitatea de cuplare a unui al doilea generator de căldură. pot fi activate reglaje integrate pentru solar sau contor pentru cantitatea de căldură.  Instalare rapidă prin cablu cu trei fire cu BUS şi sistem de extensie prin modul comandă amestec de tip MSM.

tur a WP WPF/W. sursă căldură x x x Temp. exteriori Temperatură apă caldă Temperatură retur WP Temp. la 2. Conexiunea BUS Prin cablul BUS se realizează conectarea instalaţiei. Aplicaţi pastă conductoare termică şi fixaţi cu bandă senzorul.com Temp. www. Înainte de montaj instalaţia trebuie separată complet de reţea. atunci senzorul de imersie trebuie montat la pompa de circulatie incalzire.M monovalent WPF/W. low. sursă căldură 7 Senzor temperatură amestec 9 Borna 1 pentru comanda la dist. Cablurile de trecere prin carcasa de perete sunt protejate în tuburi flexibile cu diametrul exterior de la 6 mm până la 12 mm..REGULATORUL POMPELOR DE CĂLDURĂ Conexiune electrică Conexiunea electrică se realizează conform schemelor electrice. dar nu trebuie expus acţiunii directe a razelor solare. conectată de la EVU.M bivalent cu încălzire WPL monovalent WPL mono-energetic cu element nivel căldură WPL bivalent cu cazan încălzire Senzor suplimentar pentru Încălzire apă caldă cu WP Circuit încălzire reglat suplimentar x x x x x x x x x x x x x x x x x Senzorul exterior.stiebel-eltron. Senzorul imersie TF 6A Senzorul de imersie (diametru 6 mm) trebuie să fie introdus în capacul acumulatorului existent. Senzor de poziţie AVF 6 Înainte de montaj curăţaţi exteriorul ţeavii. FE 7 10 Borna 3 pentru comanda FE 7 11-13 BUS high.8 mm. Cablu BUS: J-Y (St) 2 x 2 x 0. prin intermediul unui dispozitiv suplimentar.. trebuie să aibă aceeaşi fază cu L´ şi trebuie să fie conectată prin acelaşi întrerupător FI. În acest scop pot fi utilizate protecţii. WPM II trebuie să fie separat de reţea la o distanţă de cel puţin 3 mm. Penele de culoare roşie ataşate servesc pentru fixarea tuburilor în carcasă. amestec x x x 149 26_03_01_0487 . Conexiunile cablului BUS se realizează doar la punerea în funcţiune. senzorul de imersie şi senzorul de suprafata sunt incluşi în pachetul de livrare al WPM II.M mono-energetic WPF/W. precum şi comenzile specifice pompelor de căldură. complet polarizat.. Toate tuburile trebuie să fie fixate la partea inferioară a carcasei de perete prevăzută cu împământare. tampon 7 Pompă sursă 8-9 Pompe circuit încălzire 10 Pompă încărcare apă caldă 11 Pompă apă caldă 12-13 Al 2-lea generator căldură 14 Pornire amestec 15 Oprire amestec 16 Pompă solar Domeniul pentru joasă tensiune X2 1 Senzor temperatură exterior 2 Senzor temperatură tur WP 3 Senzor temperatură retur WP 4 Senzor temperatură apă caldă 5 Senzor al 2-lea generator căldură 6 Senzor temp.. şi ground 14 „+“ (nu se conectează) Senzor solar apă caldă sau 15 Senzor măsurare cantitate căldură la retur 16 X3 X4 X5 Senzor colector sau Senzor măsurare cantitate căldură la tur Dimensiuni N PE Senzori de temperatură necesari Al 2-lea gener.. dacă nu există acumulator tampon. siguranţe etc. de căldură Senzori de temp. Câmpul de conectare WPMW II Domeniu pentru tensiune reţea X1 1 N 2 L 3 L‘ EVU semnal liberă trecere 4 Pompe L 5-6 Pompe încărcare-acum.5 m de la podea şi la 1 m depărtare de fereastră şi uşă. Senzori exteriori AFS 2 Fixaţi senzorul exterior pe peretele nord sau nord-est al unei încăperi încălzite. Tensiunea de alimentare la borna L. Senzorul de temperatură exterior nu trebuie protejat de intemperii.. întrerupătoare LS.

150 www.MODULUL PENTRU COMANDA AMESTEC PISCINA Modul amestec Pentru pompe căldură Tip Număr comandă Date tehnice Tensiune/frecvenţă Putere absorbita Capacitatea releului Tip protecţie Temperatură ambientala Dimensiuni şi masa Înălţime Lăţime Adâncime Masa MSMW 07 45 19 MSMS 07 45 18 VHz VA A IP °C mm mm mm kg 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 8 2 20 0 până +50 215 246 140 1. Există două variante: deja cablate într-o carcasă de perete sub forma MSMW sau ca variantă de tablou comandă inclusiv ştecher sub forma MSMS.  Doi senzori PTC (senzor suprafata). Descrierea aparatului Modulul pentru comanda amestec MSM este utilizat pentru extensia WPM în instalaţiile cu mai mult de două pompe de căldură. Pachetul de livrare MSMW număr comandă – 07 45 19  Carcasă cu construcţie pe perete cu MSM cu conexiuni montate.  Comanda pentru încă 4 pompe de încărcare.  Un senzor PTC (senzor suprafata).  Comanda unui al doilea circuit de amestec autonom. MSMS număr comandă – 07 45 18  MSM. corelate cu timpii de încălzire şi răcire. În acest caz nu există legătura către WPM II şi către racordul senzorului exterior ASF 2 (accesoriu).  Program autonom pentru încălzire piscina.5 C26_03_01_0486 Vedere de ansamblu privind funcţiile  Conectarea către WPM II se realizează prin intermediul unui cablu BUS cu 3 fire. respectiv un compresor -2 cu pompă de căldură şi suplimentar un circuit de amestec.  18 cabluri de împământare. Pe de-o parte ca tablou de comandă MSMS sau sub forma unei carcase de perete MSMW.com .5 100 150 85 0. cu reglaj constant al WP. acumulator tampon. Mod de lucru Modulul pentru comanda amestec MSM este un modul suplimentar pentru regulatorul pompelor de căldură WPM II şi este adecvat pentru toate pompele de căldură de tip STIEBEL ELTRON. Pentru ambele variante este inclus în pachetul de livrare şi un senzor de suprafata.  Ştecher. Pot fi comandate alte patru compresoare -1. Modulul pentru comanda amestec se livrează în două variante. MSM se utilizează la instalaţiile cu pompă de căldură împreună cu un al doilea circuit de amestec (H3) şi/sau la instalaţii cu mai mult de două pompe de căldură şi/sau la instalaţii cu încălzirea apei pentru piscina. MSM poate fi utilizat şi ca reglaj autonom al amestecului.stiebel-eltron. Nr.  Program săptămânal pentru setarea timpilor de încălzire şi scădere temperatură.  Reglaj autonom al amestecului cu senzor exterior propriu (pentru acest lucru nu este necesară o conexiune cu BUS către WPM II). comandă 16 53 39. Între modulul pentru comanda amestec MSM şi WPM II se află un conductor BUS care realizează legătura dintre cele două. Suplimentar este inclus un program de încălzire pentru piscina. este necesar.

Penele de culoare roşie ataşate servesc pentru fixarea tuburilor în carcasă. prevăzute cu împământare.com 151 26_03_01_0488 . low. Cablul de trecere la carcasa de perete este adecvat pentru conducte fixe şi flexibile cu un diametru exterior de 6 mm până la 12 mm. întrerupătoare LS. tampon 9 Pompe circuit încălzire 10-11 Distorsiuni potenţial libere 12 Pompă baie primară 13 Pompă baie secundară 14 Amestec pornire 15 Amestec oprire Domeniul pentru joasă tensiune X2 1 Senzor temperatură exterior 2 Senzor piscina 7 Senzor temperatură transfer amestec 9 Clema 1 pentru comanda la dist. Toate conductele trebuie să fie fixate direct sub carcasa de perete.MODULUL PENTRU COMANDĂ AMESTEC PISCINA Conexiune electrică Conexiunea electrică se realizează conform schemelor electrice de conexiune. Conexiunea BUS Prin cablul BUS se realizează conectarea instalaţiei. Tensiunea de alimentare la clema L şi faza L´ comutată de la EVU trebuie să aibă aceeaşi fază. la 2. FE 7 10 Clema 3 pentru comanda FE 7 11-13 BUS high. şi trebuie să fie conectate prin acelaşi întrerupător FI.stiebel-eltron. În acest scop pot fi utilizate protecţii. Senzor de poziţie AVF 6 Înainte de montaj curăţaţi exteriorul ţevii.5 m de la podea şi la 1 m depărtare de fereastră şi uşă.8 mm Senzori exteriori AFS 2 (accesoriu) Fixaţi senzorul exterior pe peretele nord sau nord-est în spatele unei încăperii încălzite. Înainte de montaj instalaţia trebui separată complet de reţea. siguranţe etc. Conexiunile cablului BUS se realizează doar la punerea în funcţiune. precum şi comenzile specifice pompelor de căldură. şi ground 14 „+“ (nu se conectează) X3 Dimensiuni X4 N X5 PE www. Câmpul de conectare MSMW Domeniu pentru tensiune reţea X1 1 N 2 L 3 Intrerea baie (230V) 4 Pompe L 5-8 Pompe încărcare acum. MSM trebuie să fie separat de reţea pe o distanţă de cel puţin 3 mm complet polarizat prin intermediul unui dispozitiv suplimentar. Cablu BUS: J-Y (St) 2 x 2 x 0. Aplicaţi pastă conductoare termică şi fixaţi cu bandă senzorul. Senzorul de temperatură exterior nu trebuie protejat de intemperii dar trebuie să nu fie expus acţiunii directe a razelor solare.

Senzorul de imersie Pentru WPM II. funcţionare permanentă şi funcţionare conform programului.COMANDA DE LA DISTANŢĂ ŞI SENZORII Comandă de la distanţă cu senzori de cameră (circuit amestec) Pentru al 2-lea circuit de încălzire a WPM II şi WPMi Tip FE 7 Număr comandă 18 55 79 Date tehnice Reglaj temperatură Dimensiuni Î x l x A K +/– 5 mm 80 x 80 x 20 26_03_01_0394 Descriere tehnică: Comandă la distanţă cu senzor de cameră. Aplicaţi pastă conductoare şi fixaţi senzorul cu bandă. MSM şi WPMi Tip Număr comandă Date tehnice Diametru Lungime cablu AVF 6 16 53 41 mm 6 m 1 152 26_03_01_0490 Descriere tehnică: Înainte de montare curăţaţi exteriorul ţevii. Pentru instalarea temperaturilor nominale în cameră cu +/– 5 K şi modificarea tipurilor de funcţionare: funcţionare zilnică permanentă. MSM şi WPMi Tip Număr comandă Date tehnice Diametru Lungime cablu TF 6A 16 53 42 mm 6 m 1 26_03_01_0489 Descriere tehnică: Senzorul de imersie (diametru 6 mm) trebuie introdus în capacul acumulatorului. Senzor de suprafata Pentru WPM II. www. Comandă de la distanţă cu senzori de cameră Pentru acţionarea încălzirii şi răciri cu regulatorul pompei de căldură WPMi Tip FEK Număr comandă 22 01 93 Date tehnice Reglaj temperatura Dimensiuni Î x l x A K +/– 5 mm 97 x 147 x 33 26_03_01_0395 Descriere tehnică: FEK trebuie conectat la WPMi pentru a realiza acţionarea răcirii prin încălzirea in pardoseala. FEK monitorizează temperatura şi umiditatea din cameră în functionarea pa încălzire şi răcire.stiebel-eltron.com .

26_03_01_0491 Transmiterea la distanţă a datelor Pentru WPM II şi WPMi Tip Număr comandă DCo activ GSM 18 96 22 Descriere tehnică: Modul pentru transmiterea datelor la distanţă prin intermediul unui GSM. Transmiterea parametrilor prin intermediul ComSoft GSM Teleservice-Software.CONTOR DE CĂLDURĂ ŞI TELECOMANDA Element de măsurarea volumului Pentru WPMW II Tip Număr comandă VM 6 18 78 96 Descriere tehnică: Element de măsurare a volumului pentru contorul de apă caldă cu impuls şi înşurubare. debit nominal max. Transmiterea automatizată a unui SMS în caz de eroare. 26_03_01_0492 Cablu de legătură Pentru WPM II uşi WPMi Tip Număr comandă IR/RS 232 07 43 22 Descriere tehnică: Cablu de legătură pentru legătura directă dintre computer şi regulatorul pompelor de căldură (ComSoft necesar). Comutator la distanţă prin telefon Pentru WPM II şi WPMi Tip Număr comandă TFS 18 20 98 Descriere tehnică: Comutator la distanţă prin telefon tip TFS pentru comutarea acţionării descrescătoare într-o funcţionare normală a regulatorului pompei de căldură WPM II şi WPMi. www.stiebel-eltron. Poate fi conectat la WPM II (nu este adecvat pentru SOM .com 26_03_01_0493 153 . 6 m³/h.SBK). din comerţ sau un modem analog. Filetul de racordare R 1¼. Montaj orizontal. Valoarea impulsului 10 litri.

Repartitor electric SP cool WP-Regulator WPMi Repartitor SP cool 26_03_01_0811 Termostat de cameră Distr. cablată pentru conexiune la o carcasă de perete din pvc. circ. Conţine un modem analog şi un DCO activ GSM. Modul de comunicaţie Pentru WPM II şi WPMi Tip Număr comandă Combox GSM 22 11 45 Descriere tehnică: Combox GSM este modulul de comunicaţie prin racordul regulatorului WPM II. Repartitor electric Pentru acţionare răcire Tip Număr comandă SP cool 22 33 58 Descriere tehnică: Repartitor electric la conexiunea termostatelor în circuitul de încălzire pentru comutarea dintre acţionarea încălzirii şi răcirii. cu ventile de zonă 154 www.COMUNICAŢIA Modul de comunicaţie Pentru WPM II şi WPMi Tip Număr comandă Combox Analog 22 11 44 Descriere tehnică: Combox Analog este modulul de comunicaţie prin conexiunea la regulatorul WPM II. Conţine un modem GSM şi un DCO activ GSM. încăl. WPMi la reţeaua telefonică.com .stiebel-eltron. WPMi la reţeaua mobilă GSM.

0 DN 40 DN 40 8..0 G 1½ IG G 1¼ IG 1550 630 64 3.M 10-13 WPW 7-18.0 G 1½ IG G 1¼ IG 1710 750 80 6.DISTRIBUITOR HIDRAULIC Distribuitor hidraulic Pentru încălzirea cu pompe de căldură Tip Număr comandă Date tehnice Presiunea max.stiebel-eltron. WPW. WPF. capace de imersie pentru senzorii şi robinet de golire. de funcţionare Debit Racordurile de încălzire Racordurile pompei de căldură Dimensiuni şi masa Lungimea Diametru cu izolaţie termică Masa WPHW 25 WPHW 32 WPHW 40 WPHW 65 22 11 35 22 11 36 22 33 92 22 33 93 bar m³/h Zoll Zoll mm mm kg 3 2. Gata izolată cu aerisirea automata. WPHW 25 adecvat pentru următoarele pompe de căldură: WPF 5-16.com 155 26_03_01_0563 .0 DN 65 DN 65 Descriere tehnică: Carcasă dreptunghiulară sudată cu 4 ştuţuri de racordare.M 13-22 WPL 10-33 WPHW 32 adecvat pentru următoarele pompe de căldură: WPF 20-32 SET WPW 26-44 SET WPHW 40 adecvat pentru următoarele pompe de căldură: WPF 20 WPHW 65 adecvat pentru următoarele pompe de căldură: WPF 27 Distribuitor hidraulic 1 2 3 4 5 6 7 Pompă de căldură tur Pompe de căldură retur Încălzire/tur Încălzire /retur Aerisire automata Senzor retur WP Robinet umplere şi golire www..

4.com . 3. El serveşte drept acumulator de separare în sistem. 3/PE ~ 400 V kW 1. 2. 156 www.0 Descriere tehnică: Rezistenta pentru montaj în acumulatorul tampon tip SBP 100 pentru încălzire electrică ulterioară. Acumulatorul tampon nu este adecvat pentru functionarea răcirii. Rezistenta este înseriată cu regulatorul de temperatură şi un limitator pentru siguranţa temperaturii.5 Descriere tehnică: Recipient de acumulare pentru instalarea pompelor de căldură. şi este dotat cu izolatie termica de tip FCKW cu pierdere redusă de căldură şi cu o consolă de perete. Acumulator tampon SBP 100 1 2 3 4 5 6 7 8 Ştuţuri de racord G1¼ Tur căldură Ştuţuri de racord G1¼ Tur pompe de căldură Ştuţuri de racord G1¼ Retur pompe de căldură Ştuţuri de racord G1¼ Retur căldură Piesă de racord cu capac imersie pentru senzori Aerisire automată Robinet umplere şi golire Consolă perete 26_03_01_0495 Rezistenta electrică pentru acumulator tampon Pentru acumulatorul tamon SBP 100 Komfort Tip SBP-HF Număr comandă 07 42 52 Date tehnice Tensiune Capacitate încălzire V 1/N/PE ~ 230 V. de funcţionare Volum apă Ştuţuri de racordare pt încălzire Mufe de racordare pt aerisire Dimensiuni şi masa ÎxlxA Masa SBP 100 Komfort 18 54 43 bar l Zoll Zoll 3 100 G 1¼ G½ 26_03_01_0494 mm 955 x 510 x 510 kg 42. 5 şi 6.stiebel-eltron.ACUMULATOR TAMPON SBP 100 KOMFORT Acumulator tampon 100 l Pentru încălzirea cu pompe de căldură Tip Număr comandă Date tehnice Presiunea max.

. tip WPF/WPW.M serie constructivă la acumulatorul tampon SBP 100 Tip WPKI-P Număr comandă 07 42 51 Descriere tehnică: Instalaţia monobloc conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al pompelor de căldură. termometru şi izolatie termică cu spumă poliuretanică.stiebel-eltron. termometru. 26_03_01_0819 Instalaţii monobloc pentru acumulatorul tampon SBP 100 Komfort Racord WPF. la acumulatorul tampon SBP 100 cum ar fi ventilul de siguranţă..8 kg...M.INSTALAŢII MONOBLOC PENTRU SBP 100 KOMFORT Instalaţii monobloc pentru acumulatorul tampon SBP 100 Komfort Racordare a WPF/WPW serie constructivă la acumulatorul tampon SBP 100 Tip WPKI-V Număr comandă 07 43 47 Descriere tehnică: Instalaţia monobloc conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al pompelor de căldură. manometru şi izolatie termică cu spumă poliuretanică. 26_03_01_0820 Instalaţii monobloc pentru acumulatorul tampon SBP 100 Komfort Încălzire apă caldă cu seria constructivă WPF. 26_03_01_0821 Instalaţii monobloc pentru acumulatorul tampon SBP 100 Komfort Racord circuit încălzire la acumulatorul tampon SBP 100 Tip WPKI-H Număr comandă 07 43 14 Descriere tehnică: Instalaţia monobloc conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al instalaţiei de încălzire la acumulatorul tampon SBP 100.com 26_03_01_0822 157 .. Masa: 3.M Tip WPKI-W Număr comandă 07 43 15 Descriere tehnică: Instalaţia monobloc conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al pompelor de căldură.1 kg. Pompa de circulatie căldură trebuie aleasă corespunzător instalaţiei în DN 25 (dimensiune actualizată 180 mm) şi readaptată. vana retinere. Masa: 3..5 kg. www. Pompa de circulatie căldură trebuie aleasă corespunzător instalaţiei în DN 25 (dimensiune actualizată 180 mm) şi readaptată. Pompa de circulatie căldură trebuie aleasă corespunzător instalaţiei în DN 25 (dimensiune actualizată 180 mm) şi readaptată. cum ar fi clapeta de sens.M/WPW. vana retinere.. vana retinere. la acumulatorul de apă caldă cum ar fi clapeta de sens. termometru şi izolatie termică cu spumă poliuretanică. tip WPF.0 kg. clapeta de sens.M/WPW. Masa: 3.la acumulatorul tampon SBP 100..M/WPW. Masa: 5.

Acumulatorul tampon nu este adecvat pentru functionarea răcirii.stiebel-eltron. Date tehnice Presiunea max.ACUMULATOR TAMPON SBP 200/400 E Acumulator tampon 200 litri Pentru încălzirea cu pompe de căldură Tip Număr comandă.com 26_03_01_0503 Acumulator tampon SBP 200/400 E . El serveşte ca sistem de separare a acumulării pentru prelungirea perioadei de funcţionare a pompelor de căldură şi pentru suprapresiunea parţială pe perioada de deconectare de la furnizorul energetic precum şi pentru o decuplare hidraulică a debitului din circuitul pompelor de căldură şi de încălzire. Este posibilă montarea de rezistente electrice prin înşurubare de tip BGC. 1 2 3 4 5 6 7 Ştuţuri racord G2 Tur-căldură Ştuţuri racord G2 Tur-pompe căldură Ştuţuri racord G2 Retur-pompe căldură Ştuţuri racord G2 Retur-căldură Ştuţuri racord G½ cu Capac imersie Ştuţuri racord G½ Pentru rezistenta electrica Ştuţuri racord R¾ Pentru aerisire 158 www. Izolatia termică de 90 mm anulează pierderile de căldură deosebite şi protejează prin utilizarea învelişurilor exterioare din material plastic cu valoare ridicată. de acţionare Presiune de verificare Volum apă Ştuţuri racord pt încălzire Ştuţuri racord pt pompă căldură Mufă racord pentru încălzire suplim Mufă racord pentru aerisire Mufă racord pt ţeavă protecţie Dimensiuni şi masa Înălţime Diametru cu izolare termică Masa SBP 200 E 18 54 58 SBP 400 E 22 08 24 26_03_01_0502 bar bar l Zoll Zoll Zoll Zoll Zoll 3 4 200 G2A G2A G 1½ R¾ G½ 400 mm 1550 mm 630 kg 64 1710 750 80 Descriere tehnică: Recipient de acumulare 200/400 pentru instalare cu pompe de căldură.

ACUMULATOR TAMPON SBP 700 E.0 1890 910 176 26_03_01_0504 mm 1890 mm 910 kg 145 Descriere tehnică SBP 700 E: Recipient de acumulare 700 l pentru instalare cu pompe de căldură.solar www.solar Ştuţuri racord G1½ Retur . Montarea prin înşurubare a două rezistente electrice de încălzire tip BGC. având suprafaţa de 2 m². SBP 700 E SOL Acumulator tampon 700 litri Pentru încălzire cu pompe de căldură Tip Număr comandă. transmiţând căldura în apă. de acţionare Presiune de verificare Volum apă Ştuţuri racord pt încălzire Ştuţuri racord pt pompă căldură Mufă racord pentru încălzire suplim Mufă racord pentru aerisire Mufă racord pt ţeavă protecţie Racord schimbător căldură Suprafaţă schimbător căldură Dimensiuni şi masa Înălţime Diametru cu izolare termică Masa SBP 700 E 18 54 59 SBP 700 E SOL 18 54 60 bar bar l Zoll Zoll Zoll Zoll Zoll Zoll m² 3 4 700 G2A G2A G 1½ R¾ G½ – – 3 4 700 G2A G2A G 1½ R¾ G½ G1 2.com 159 26_03_01_0505 . Acumulator tampon SBP 700 E / SOL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ştuţuri racord G2 Tur-căldură Ştuţuri racord G2 Tur-pompe căldură Ştuţuri racord G2 Retur-pompe căldură Ştuţuri racord G2 Retur-căldură Ştuţuri racord G½ cu capac imersie Ştuţuri racord G½ Pentru BGC Ştuţuri racord R¾ Pentru aerisire Ştuţuri racord G1½ Tur . suplimentar se poate ataşa o instalaţie solară pentru susţinerea încălzirii. Date tehnice Presiunea max. Căldura solară se transmite prin intermediul unui schimbător de căldură cu ţeavă lisă aflată în interior. El serveşte ca sistem de separare a acumulării pentru prelungirea perioadei de funcţionare a pompelor de căldură şi pentru suprapresiunea parţială pe perioada de deconectare de la furnizorul energetic precum şi pentru o decuplare hidraulică a debitului din circuitul pompelor de căldură şi de încălzire. Este posibilă montarea suplimentară a unui cazan cu combustibil solid.stiebel-eltron. Izolatia termică de 80 mm anulează pierderile de căldură deosebite şi protejează prin utilizarea învelişurilor exterioare din material plastic cu valoare ridicată. Descrierea tehnică SBP 700 E SOL: Ca la SBP 700.

Instalaţie monobloc Pentru încălzirea cu pompe de căldură WPF/WPC/WPW Tip WPKI 6 Număr comandă 22 08 32 Date tehnice Racorduri masa Masa Zoll G 1¼ kg 20 26_03_01_0812 Descriere tehnică: WPKI 6 conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al pompei de căldură WPF/WPC/WPW la acumulatorul tampon SBP 200/700. Set constructiv pentru pregătirea apei calde Pentru WPKI 5 Tip Număr comandă Date tehnice Racorduri masa Masa 26_03_01_0813 BBI 5 22 08 32 Zoll G 1 / Cu 28 x 1. www.com .5 kg 20 26_03_01_0814 Descriere tehnică: Setul constructiv conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al pompe de căldură la acumulatorul de apă caldă.INSTALAŢIE MONOBLOC PENTRU SBP 200/400/700 Instalaţie monobloc Pentru încălzire cu pompe de căldură (nu şi pentru WPF/WPW) Tip WPKI 5 Număr comandă 22 08 30 Date tehnice Racorduri masa Masa Zoll G 1¼ kg 50 Descriere tehnică: WPKI 5 conţine toate componentele necesare pentru racordul hidraulic al instalaţiei de încălzire cu pompe de căldură la acumulatorul tampon SBP 200/700. Pompa de circulatie căldură trebuie aleasă corespunzător instalaţiei în DN 25 (dimensiune actualizată 180 mm) şi readaptată. Este necesare dacă nu se utilizează o instalaţie monobloc.stiebel-eltron. Componente de montaj Pentru SBP 200/700 E Tip Număr comandă Date tehnice Dimensiuni racord Cantitate Componente montaj 00 37 11 Zoll R 1¼ interior 4 bucăţi la pachet 160 26_03_01_0815 Descriere tehnică Patru bucăţi componente de montaj cu R 1¼ filet interior pentru racordul pe partea de încălzire a acumulatorului tampon. Pompa de circulatie căldură trebuie aleasă corespunzător instalaţiei în DN 25 (dimensiune actualizată 180 mm) şi readaptată.

Pompă circulatie încălzire Pompă circulatie încălzire www.stiebel-eltron.POMPE CIRCULATIE Pompe circulatie Pentru WPKI Tip Număr comandă Date tehnice Tensiune/frecvenţă Putere absorbita Racord Lungime montaj Tip protecţie UP 25-60 07 43 25 UP 25-80 07 43 16 VHz W Zoll mm 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 46/67/93 G 1½ 180 IP 44 115/165/205 G 1½ 180 IP 43 Descriere tehnică: Pompa de circulatie pentru instalaţii monobloc compusă dintr-o pompă electrică reglabilă în trei trepte fără înfiletarea ţevilor.com 161 26_03_01_0501 26_03_01_0500 .

racordul circuitului de încălzire 1" IG).com . WPKI-HKM). cu izolaţie.stiebel-eltron. SBP/400/700 (WPKI-RB) Tip WPKI-RB 200 WPKI-RB Număr comandă 22 33 95 22 11 41 Date tehnice Racorduri acumulator Racorduri instalaţie monobloc Zoll G 1¼ Zoll G 1½ 162 26_03_01_0852 Descriere tehnică: Grupa de racordare hidraulică pentru legătura instalaţiei monobloc de încălzire (WPKI-HK/-HKM) cu acumulatoarele tampon SBP 200. SBP 400 şi SBP 700. 26_03_01_0816 Kit de racordare cu ţevi pentru WPKI-HK şi WPKI-HKM cu SBP 200 (WPKI-RB 200). şi cu clapetă de sens (racord G 1½" cu etanşare plată AG. şi cu clapetă de sens. Bară repartiţie Pentru WPKI-HK şi WPKI-HKM Tip Număr comandă Date tehnice Racorduri 26_03_01_0565 WPKI-HKV 22 11 42 Zoll G 1½ Descriere tehnică: Instalaţie monobloc pentru legături hidraulice a două instalaţii monobloc pentru încălzire (WPKI-HK. Grupă constructivă de pompe cu ventil amestec Pentru instalaţia de încălzire Tip WPKI-HKM Număr comandă 22 11 40 Date tehnice Racorduri Valoare KVs Zoll G 1½ 9. www.5 Descriere tehnică: Instalaţia monobloc de încălzire cu WPKI-HK este dotată cu o pompă de circulatie cu comanda turaţiei având o înălţime de transport la 6 m. cu afişajul temperaturii pentru tur si retur.GRUPE CONSTRUCTIVE DE POMPE Grupe constructive de pompe Pentru instalaţia de încălzire Tip Număr comandă Date tehnice Racorduri WPKI HK 22 11 35 Zoll G 1¼ 26_03_01_0564 Descriere tehnică: Instalaţia monobloc de încălzire cu WPKI-HK este dotată cu o pompă de circulatie cu comanda turaţiei având o înălţime de transport la 6 m. cu afişajul temperaturii pentru tur si retur. cu izolaţie.

Furtunuri de presiune DN 32 Necesar 2 bucăţii Tip Număr comandă Date tehnice Lungime Lăţime nominală Racord înşurubare Presiune de funcţionare SD 32-1 07 44 14 SD 32-2 18 20 19 SD 32-5 18 20 20 m DN Zoll bar 1 32 G 1¼ 2.5 Descriere tehnică: Furtunul de presiune prevăzut cu izolaţie de 19 mm facilitează racordarea pompei de căldură la sistemul de încălzire şi acţionează ca un racord antivibrant.5 2 5 10 Descriere tehnică: Furtunul de presiune prevăzut cu izolaţie de 19 mm facilitează racordarea pompei de căldură la sistemul de încălzire şi acţionează ca un racord antivibrant. Furtunuri de presiune ce pot fi scurtate Necesar 2 bucăţii Tip Număr comandă Date tehnice Lungime Lăţime nominală Racord înşurubare Presiune de funcţionare SD 25-1 K 18 56 46 SD 32-1 K 18 56 47 m DN Zoll bar 1 25 G 1¼ 2. Furtunuri de presiune DN 50 Necesar 2 bucăţii Tip Număr comandă Date tehnice Lungime Lăţime nominală Racord înşurubare Presiune de funcţionare SD 50-1 18 52 79 m DN Zoll bar 1 50 G2 2.stiebel-eltron.5 2 5 Descriere tehnică: Furtunul de presiune prevăzut cu izolaţie de 19 mm facilitează racordarea pompei de căldură la sistemul de încălzire şi acţionează ca un racord antivibrant.FURTUNURI DE PRESIUNE Furtunuri de presiune DN 25 Necesar 2 bucăţi Tip Număr comandă Date tehnice Lungime Lăţime nominală Racord înşurubare Presiune de funcţionare 26_03_01_0509 SD 25-1 07 44 15 SD 25-2 07 44 16 SD 25-5 07 44 17 SD25-10 07 44 18 m DN Zoll bar 1 25 G 1¼ 2.com 163 .5 32 Descriere tehnică: Furtunul de presiune prevăzut cu izolaţie de 19 mm facilitează racordarea pompei de căldură la sistemul de încălzire şi acţionează ca un racord antivibrant. www.

FURTUNURI DE PRESIUNE Racord antivibrant (rezistent la vacum) 2 bucăţi la pachet Tip Număr comandă Date tehnice Lungime Diametru Racord înşurubare Presiune de funcţionare SD 32-1 V 15 42 72 SD 40-1 V 18 96 23 m DN Zoll bar 0.65 32 G 1¼ 2. 2 bucăţi la pachet.5 40 G2 Descriere tehnică: Furtunul flexibil facilitează legătura pompei de căldură cu instalaţia putului şi acţionează ca un racord antivibrant. sunt necesare în cazul separării unui furtun de presiune.com . Înfiletarea furtunului 2 bucăţi la pachet Pentru furtun de presiune Număr comandă Date tehnice Racord înfiletare DN 25 00 37 13 DN 32 07 06 92 Zoll G 1¼ Descriere tehnică: Piese de înfiletare. Vana cu servomotor pentru încălzire Accesoriu Tip Număr comandă Date tehnice Diametru Tensiune HUV 1 18 55 80 HUV 2 22 33 91 Zoll G 1 V 1/N/PE ~ 230 V G2 1/N/PE ~ 230 V Descriere tehnică: Vana cu trei căi şi servomotor pentru montaj în instalaţiile de încălzire. pentru furtunul de presiune.stiebel-eltron. 26_03_01_0611 164 www.

80 °C. Pentru o dotare lărgită se vor utiliza limitatori de siguranţă ai temperaturii (întrerupător cu polarizare totală) şi prelungirea prin izolare termică (protejat la condens). de funcţ Dimensiuni Filet înşurubare Adâncime de imersie V 1/N/PE ~ 230. Corpul de încălzire prin înfiletare trebuie dotat cu un regulator de temperatură şi limitat la 60 °C.pentru încălzire electrică suplimentară. Tip BGC.REZISTENTE DE ÎNCĂLZIRE PRIN ÎNFILETARE TIP BGC Rezistenta pentru încălzire electrică prin înfiletare Încălzirea electrică suplimentară Tip BGC Număr comandă 07 51 15 Date tehnice Tensiune Capacitate încălzire Presiunea max. 2. în transferul instalaţiilor cu pompe de căldură către încălzirea suplimentară electrică sau către susţinerea încălzirii. limitarea poate fi modificată la 45 °C respectiv. La alegere. Set constructiv pentru ţevi Accesoriu pentru BGC Tip Număr comandă Date tehnice Lungime Diametrul ţevii Racord pentru BGC Racord transfer /circulatie 26_03_01_0511 WPRB 07 42 33 mm Zoll Zoll Zoll 600 Rp 2 Rp 1½ Rp 1¼ Descriere tehnică: Setul constructiv pentru ţevi utilizat la montajul corpului de încălzire electrică prin înfiletare.7 bar 10 G 1½ exterior mm 455 26_03_01_0510 Descriere tehnică: Rezistenta de încălzire prin înfiletare utilizat pentru montajul la acumulatori verticali.com 165 26_03_01_0512 .stiebel-eltron. 3/PE ~ 400 kW 1. 4 şi 5. Set constructiv pentru ţeavă www. 3.

0 m 6.5 bar) cu suport perete.0 7. De asemenea vasul de expansiune de 12 l rezistent la apa glicolata (antepresiune 1.stiebel-eltron. manometru.0 9.5 G 1¼ G 1¼ G 1¼ G 1¼ TOP-S 30/7 Stratos Para m³ 2.com 26_03_01_0722 26_03_01_0514 .0 6. 166 www.0 V 3/PE 400 V 50 Hz 26_03_01_0513 G 1¼ G 1¼ TOP-S 30/10 2.KIT PENTRU POMPA DE CĂLDURĂ SOL-APA Kit pentru pompa de căldură sol-apa La instalaţii cu pompe de căldură şi cu sonde termice de sol sau colectori din sol Tip WPSB 307 WPSB 308 WPSB 310 WPSB 407 Număr comandă 07 42 01 22 23 75 07 42 02 07 42 03 Date tehnice Vas expansiune Ventil siguranţă Racord pompă căldură Racord sursă căldură Pompă circulatie apă sol Debit Înălţime max.5-bar precum şi robinetul de umplere şi golire. ventil de siguranţă de 2.7 Descriere tehnică Setul constructiv monobloc pentru instalaţii cu sursă de căldură (sol) cu montaj rapid şi simplu. Cuprinde pompa de circulatie sol de tip TOP-S (WPSB 308 E Stratos Para 1-8) inclusiv robineţi blocare şi suporţi perete.9 G 1¼ A G2A TOP-S 40/7 4.0 2. de pompare Tensiune / frecvenţă l bar Zoll Zoll 12 2.

WPC şi WPC cool Tip Număr comandă WPSF 22 33 96 Descriere tehnică: Unitatea de umplere-apă sol pentru umplerea şi spălarea circuitului de apă glicolata.com 167 26_03_01_0516 26_03_01_0515 . Utilizabil pentru pompele de căldură sol/apă şi cu capacitatea de încălzire până la 10 kW.KIT PENTRU POMPA DE CĂLDURĂ SOL-APA Unitate umplere-apă sol Pentru WPF. www.stiebel-eltron.

Fiecare circuit cu apă glicolata poate fi blocat cu robineti prin înfiletare. Înainte de umplerea instalaţiei se va amesteca cu apă. Pentru fiecare repartitor câte un racord pentru circulatie R 1¼ i. pentru circuitul sol. cu protecţie anticoroziune. anti-îngheţ 30 litri.stiebel-eltron. 30 litri preparat pentru utilizare (pe bază de carbonat de potasiu).com 26_03_01_0518 1 2 3 4 5 6 Tur/retur Robinet blocare Robinet cu înşurubare Coliere pentru ţevi Aerisitor automat Debitmetru . Indicaţie: A nu se izola de ţeava cu cânepă! 168 26_03_01_0519 www. Agent termic lichid (preparat pentru utilizare) Pentru instalaţii cu pompe de căldură şi sonde termice de sol sau colectori din sol Tip KKS 30 Număr comandă 18 54 72 Descriere tehnică: Pompe termice cu sol. ANTIGEL Colectoare apa-sol Pentru instalaţii cu pompe de căldură pentru sonde termice de sol sau colectori din sol WPSV WPSV WPSV WPSV WPSV WPSV Tip 25-4 32-4 40-4 25-6 32-6 40-6 Număr comandă 220386 220387 220389 220390 220391 220392 Date tehnice Racord circ apă sol Diametru nominal Fitinguri prindere Racord la WP Lungime repartitor 26_03_01_0164 până DN mm Zoll mm 4 20 25 Rp 1¼ 450 4 25 32 Rp 1¼ 450 4 32 40 Rp 1¼ 450 6 20 25 Rp 1¼ 650 6 25 32 Rp 1¼ 650 6 32 40 Rp 1¼ 650 Descriere tehnică: Repartitor tur si retur. Colector apa-sol Antigel Pentru instalaţii cu pompe de căldură şi sonde termice de sol sau colectori din Tip – Număr comandă 16 16 96 Descriere tehnică: Antigel (pe bază de etilenglicol) pentru instalaţii cu pompe de căldură sol | apă. din pvc. inclusiv suportul de perete şi aerisitor.COLECTOARE APA-SOL. domeniu de utilizare până la -13 °C.

PRESOSTAT Vas expansiune sol Pentru WPC şi WPC cool Tip Număr comandă MAG 12 18 99 81 Descriere tehnică: Vas de expansiune pentru pompe de căldură apă glicolata | apă de tip WPC şi WPC cool.com 169 26_03_01_0645 . 26_03_01_0523 Presostat Pentru WPF/C Tip Număr comandă DWS 1 22 13 82 Descriere tehnică: La scăderea presiunii apei glicolate traductorul de presiune declanşază întreruperea contactului EVU al instalaţia de încălzire cu pompe de căldură. Verificator protecţie îngheţ Numai pentru etilenglicol Tip Număr comandă – 14 15 10 Descriere tehnică: Verificator protecţie îngheţ pentru determinarea siguranţei protecţiei la îngheţ a amestecului apă etilenglicol în instalaţiile cu pompe de căldură cu afişajul temperaturii de la +5 °C până la –35 °C. VERIFICATOR PROTECŢIE ÎNGHEŢ.VAS DE EXPANSIUNE. Racord comutator presiune apă glicolata 26_03_01_0612 www.stiebel-eltron.

capacitatea de captare a sursei de căldură poate fi redusă cu cca. La colmatarea filtrului se activează.  La alegere pot fi racordate tuburi de aer pe partea superioară sau laterală. 26_03_01_0454 Modul recuperator tip LWM 250 170 www.stiebel-eltron. 700 Watt.  Ventilator cu debit constant cu consum energetic redus.com .  Consolă de perete în pachetul de livrare. Scurt şi cuprinzător  Telecomanda are inclusă în pachetul de livrare şi afişajul pentru schimbarea filtrului.  Design adaptat pentru pompa de căldură sol | apă tip WPC  Recuperare ridicată a căldurii din aerul evacuat.  Filtru interschimbabil (G2). În combinaţie cu o pompă sol | apă căldura recuperată din refularea aerului se transferă în circuitul apei. prin intermediul unei diode de iluminare. LWM 250 poate fi montată pe pompa WPC sau pe o consolă de perete. Prin intermediul reglajului disponibil poate fi instalat un program complet de aerare în trei trepte.MODUL RECUPERARE CĂLDURĂ TIP LWM 250 LWM 250 Pentru seria constructivă cu pompe de căldură tip WPC şi WPF Tip LWM 250 Număr comandă 18 99 99 Date tehnice Tensiune /frecvenţă Racord ţeavă Racord aer Debit nominal Presiune disponibilă Dimensiuni şi masa Înălţime Lăţime Adâncime Masa V Zoll mm m³/h hPa mm mm mm kg 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz G 1¼ exterior 160 250 200 360 600 420 31 26_03_01_0453 Mod de lucru LWM 250 poate fi utilizat ca modul de evacuare centrală a aerului pentru recuperarea căldurii cu pompe de căldură sol | apă. Pentru fiecare 100 m² de suprafaţă aerată. afişajul pentru necesitatea schimbarii filtrului. precum şi tipurile de funcţionare.

com 171 26_03_01_0456 M1 M2 K1 S1 X1 X2 Motor ventilaţie Ventil motor Releu „răcire“ Temporizator Borne de conectare Bloc împământare . care vor fi ataşate pe partea instalaţiei.5 m. la o distanţă de min. În acest scop pot fi utilizate protecţii.MODUL RECUPERARE CĂLDURĂ TIP LWM 250 Racord încălzire Recircularea pentru LWM 250 trebuie montată între sursa de căldură şi pompa pentru sol. întrerupătoare LS sau siguranţe etc. Înainte şi după ventil furtunul trebuie să aibă o cădere de minim 10%. 3 mm. Bornele de conectare se află în dreapta sau în spatele orificiului frontal. Conexiune electrică LWM 250 1 2 3 4 5 6 7 Pompe de căldură Modul recuperare Schimbător de căldură Ventil dejivrare Pompă sol Ventil reglaj debit Sursă căldură 26_03_01_0455 * La WPC. Conducta de aer Instalaţia se realizează conform documentaţiei de proiectare STIEBEL ELTRON. Compensare hidraulică În modulul de refulare aer este montat un ventil cu afişaj cu care se poate regla simplu debitul volumetric al apei dure care trece prin schimbătorul de căldură. complet polarizată. Pentru a realiza o captare normală furtunul nu trebuie răsucit sau ştrangulat.. Aparatul pentru ventilaţie trebuie să fie poziţionat. Debit volumetric aer refulat (m³/h) 100 150 200 250 300 Afişaj ventil reglaj 4 6 8 10 10 Racordul condensului În aparat este montat un furtun pentru captarea condensului cu o lungime de 2. Conexiunea electrică Conectarea pentru alimentare şi pentru comandă trebuie poziţionată separat una de cealaltă. Reglajul se realizează dependent de debitul de aer refulat în funcţionare normală. Aparatul trebuie să fie montat orizontal. pompa pentru sol este montată din fabrica www.stiebel-eltron. prin intermediul unui dispozitiv suplimentar. faţă de reţea.

MODUL RĂCIRE Modul răcire Pentru WPF şi WPC Pentru pompe de căldură Tip Număr comandă Dimensiuni şi masa Înălţime Lăţime Adâncime WPF WPAC 1 22 13 57 WPC WPAC 2 22 13 58 mm 540 mm 510 mm 350 500 600 170 Descriere tehnică Modulul de răcire pentru răcirea pasivă şi activă în legătură cu ventiloconvectoarele pentru pompe de căldură sol | apă până la o capacitate de încălzire de 10 kW. în funcţie de necesitate. Patru vane cu 4-căi schimbă. Modul răcire WPAC 1 1 2 3 4 5 Retur sol 28 mm Tur sol 28 mm Tur căldură 22 mm Retur căldură 22 mm Retur apă caldă Modul răcire WPAC 2 1 2 3 4 Retur sol 28 mm Tur sol 28 mm Tur căldură 22 mm Retur căldură 22 mm 172 www.  WPAC 2 pentru WPC. Circuitul de încălzire şi al surselor de căldură formează un sistem şi trebuie umplut complet cu lichid de protecţie împotriva îngheţului.  Monitorizarea punctului de dezgheţ prin reglaj de comandă tip FEK. răcirea pasivă şi răcirea activă. circuitul dintre încălzire.  Cablaj electric simplu.  WPAC 1 pentru WPF.  Reglaj complet prin pompa de căldură. Scurt şi cuprinzător  Răcirea pasivă şi /sau activă în legătură cu WPF/WPC.stiebel-eltron.  Poate fi conectat simplu prin conector rapid.  Utilizarea de ventiloconvectori şi/ sau răcirea pe suprafaţă.com 26_03_01_0818 26_03_01_0817 .

0 560 640 Descriere tehnică: Furtunul pentru aer izolat termic. Materialele sunt rezistente la temperaturi aflate în limita a –20 °C până la +75 °C. www.com 173 . Tip WPL 10 WPL 13 la 33 Număr comandă 16 80 84 16 80 80 16 80 81 Date tehnice Lungime Diametru interior Diametru exterior m 4.0 mm 315 mm 365 3. pentru transmisia şi transportul aerului al pompelor de căldură aer | apă cu amplasare în interior. AWG 560 grila exterioara perete. Plăcuţa este prevăzută pentru montajul la fereastra beciului. Tip WPL 10 Tip AWG 315 Număr comandă 22 22 30 Date tehnice Pierdere presiune Grosimea max. Tip WPL 10 Număr comandă 16 71 20 Date tehnice Înălţime Lăţime Deschidere rotundă/ovală WPL 13 la 33 00 34 78 mm 300 mm 700 mm 410 x 155 800 1200 690 x 300 Descriere tehnică: Plăcuţă pentru racord furtun izolată termic cu guler şi clemă prindere furtun. 26_03_01_0521 Străpungere în perete pentru amplasare în interior a pompelor de căldură aer | apă Pentru pompe de căldură.TUBULATURI ŞI RACORDURI Tubulaturi izolate termic Pentru amplasare în interior a pompelor de căldură aer | apă Pentru pompe de căldură.stiebel-eltron. a străpungerii Racord furtun Înălţime Lăţime Adâncime WPL 13 la 33 AWG 560 22 33 97 Pa mm mm mm mm mm mm 25 (la 1000 m³/h) 500 420 x 420 315 450 450 550 15 (la 3000 m³/h) – 475 x 765 560 495 785 77 Descriere tehnică: AWG 315 străpungere perete termoizolată cu grila exterioara de perete şi racord furtun. Capetele furtunului pot fi ajustate pentru fixare. a peretelui Deschiderea min. stratul intermediar din vată minerală serveşte pentru izolarea termică şi fonică. Învelişul interior şi exterior constă dintr-un ţesut de poliamidă stratificat cu PVC. 26_03_01_0520 Plăcuţa pentru racord furtun Pentru amplasare în interior a pompelor de căldură aer | apă Pentru pompe de căldură.0 560 640 4. pentru trecerea de la furtun la străpungerea din perete.

POMPĂ CONDENS Atenuator zgomot pentru canal Pentru WPL 13/18/23 Pentru pompe de căldură Tip Număr comandă WPL 13/18/23 KSD 18 53 25 WPL 33 KSD 33 18 53 70 Descriere tehnică: Atenuator zgomot pentru canal la deschiderile de aspiratie şi refulare ale WPL 13/18/23.stiebel-eltron.0 Descriere tehnică: Pompa cu plutitor pentru pompa evacuarea condensului cu racord furtun. ATENUATOR ZGOMOT.com . o ţeavă interioară perforată şi două capete de racord cu etanşare dublă (buză pe buză). Pompă condens Doar pentru amplasarea în interior a WPL fără drenaj la sol necesar Tip PK 9 Număr comandă 18 21 38 Date tehnice Tensiune/frecvenţă Debit Inaltime de pompare Putere absorbita Înălţime Lăţime Adâncime Masa V l/h m W mm mm mm kg 1/PE ~ 230 V 50 Hz 120 3 400 190 310 135 2. 26_03_01_0522 Atenuator zgomot DN 315 Este necesar doar pentru amplasarea în interior a WPL 10 Tip Atenuator zgomot Număr comandă 17 00 18 Descriere tehnică: Atenuatorul zgomot este alcătuit dintr-o ţeavă exterioară. pregătită pentru cablare. O placă de gresie aflată între ţeava interioară şi izolaţie împiedică contactul materialului de izolare cu debitul de aer.ATENUATOR ZGOMOT PENTRU CANAL. Spaţiul intermediar este umplut cu un material de etanşare fono-absorbant. 174 www. În funcţie de aparat se potate realiza o reducere a nivelului acustic de până la 5 dBA. pentru reducerea emisiilor acustice.

diametru int mm 6.5 Pompă de căldură cu schimbător căldură –ţeavă plată Suprafaţă de schimb m² 3. Adecvat pentru următoarele tipuri de încălziri cu pompe de căldură: WPF 5. WPF 7.stiebel-eltron. Schimbătorul de căldură cu ţeavă plată.com 175 . WPW 7. WPF 10. senzor.0 m³/h hPa 120 Volum l 20 Dimensiuni şi masa Înălţime mm 1307 Diametru cu izolare termică mm 690 Masa fără ambalaj kg 135 Descriere tehnică: Acumulator vertical de apă caldă pentru pompe de căldură. menţinut – Racord electric încălzire suplim. WPL 13. WPL 33 cu încărcare parţială. Zoll G 1½ Racord apă caldă/rece Zoll R 1 Racord schimbător căldură Zoll Rp 1¼ Ţeavă prot. un anod de semnal din magneziu pentru protecţie anticorozivă optimă şi o flanşă de obturare sunt montate în serie. C26_03_01_0524 Acumulator apă caldă SBB 300 WP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Admisie apă rece R1 Racord apă caldă R1 Tur pompă de căldură Rp 1 ¼ Retur pompă căldură Rp 1 ¼ Racord apă caldă Rp ½ Ţeavă imersie cu senzor WW R ½ Mufă pentru BGC G1 ½ Termometru Orificiu revizie Anod semnal Dimensiuni în mm 26_03_01_0525 www.2 Pierdere presiune la 2. max. WPL 10. WPW 13. WPW 10. este emailat şi sensibil la depunerea calcarului. de funcţionare °C 95 Consum energ.ACUMULATOR APĂ CALDĂ SBB 300 WP Acumulator vertical pentru apă caldă Accesoriu Tip Număr comandă SBB 300 WP 18 55 20 Date tehnice Volum nominal acumulator l 290 Presiunea max de functionare bar 10 Temp. aflată în interior. un termometru. Izolarea termică cu spumă poliuretanică PU are ca rezultat o pierdere termică redusă şi este protejată de un înveliş exterior din material sintetic de calitate superioară. Un senzor PTC.

WPL 13. WPF 7. Acumulator apă caldă SBB 400 WP SOL 26_03_01_0524 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Admisie apă rece R1 Racord apă caldă R1 Tur pompă de căldură Rp 1 ¼ Retur pompă căldură Rp 1 ¼ Racord apă caldă Rp ½ Ţeavă imersie cu senzor WW R ½ Mufă pentru BGC G1 ½ Termometru Orificiu revizie Anod semnal Racord tur solar Rp1 ¼ Racor retur solar Rp 1 ¼ Dimensiuni în mm 176 www.8 Pierdere presiune la 2.stiebel-eltron. Zoll G 1½ Racord apă caldă/rece Zoll R 1 Racord schimbător căldură Zoll Rp 1¼ Ţeavă prot. WPL 33 cu încărcare parţială. senzor.ACUMULATOR APĂ CALDĂ SBB 400 WP SOL Acumulator vertical apă caldă Accesoriu Tip Număr comandă SBB 400 WP SOL 18 55 21 Date tehnice Volum nominal acumulator l 360 Presiunea max de functionare bar 10 Temp.0 m³/h hPa 140 Volum l 22 Ţeavă plată-schimbător căldură solar Suprafaţă de schimb m² 1. diametru int. mm 6.0 m³/h hPa 100 Volum l 10 Dimensiuni şi masa Înălţime mm 1604 Diametru cu izolare termică mm 690 Masa fără ambalaj kg 145 Descriere tehnică: Acumulatorul vertical pentru apă caldă bivalent. Schimbătorul de căldură cu ţeavă plată. WPF 10. este emailat şi sensibil la depunerile de calcar. Izolarea termică cu spumă poliuretanică PU are ca rezultat o pierdere termică redusă şi este protejată de un înveliş exterior din material sintetic de calitate superioară. poziţionat în interior. un anod de semnal din magneziu pentru protecţie anticorozivă optimă şi o flanşă de obturare sunt montate în serie. WPF 13. max.4 Pierdere presiune la 2. WPL 23.com 26_03_01_0526 . Un senzor PTC. WPF 16 WPW 7. Adecvat pentru următoarele tipuri de încălziri cu pompe de căldură: WPF 5. WPW 18. menţinut Racord electric încălzire suplim. WPL. un termometru. WPW 22 WPL 10. WPW 10. WPW 13. Pentru utilizarea ambelor schimbătoare de căldură pot fi racordate şi pompe de căldură cu o capacitate de încălzire mai mare. de funcţionare °C 95 Consum energ.5 Pompă de căldură cu schimbător căldură –ţeavă plată Suprafaţă de schimb m² 3. WPL 18.

orientată în funcţie de temperatură. denumită „ţeavă pentru distribuţie termică“. 26_03_01_0527 Adecvat pentru următoarele tipuri de încălziri cu pompe de căldură: WPL 10.ACUMULATOR APĂ CALDĂ SBK 600/150 Acumulator combinat pentru încălzire solar accesoriu Tip Număr comandă SBK 600/150 07 40 67 Date tehnice Acumulator volum nominal l 600 Volum apă caldă l 150 Volum acumulator tampon l 450 Presiunea max de functionare bar 6 Temperatură max. aplicată direct şi un înveliş exterior din material sintetic de grosimea de 1 mm. Pentru alimentarea zonei solare domeniul de acumulare este dotat cu două schimbătoare de căldură cu ţeavă plată. În continuare există racorduri de acumulare către pompele de căldură. int.75 m³/h hPa 20 Volum l 14. WPF 10. de recircularea stratificată a apei încălzite în acumulator. WPL 18 WPF 5. aflat la interior.stiebel-eltron. precum şi un capac din PVC. WPW 10. emailat şi cu un volum tampon de încălzire de 450 litri. WPF 7.2 m³/h pentru a nu distruge stratificarea termică printr-un amestec.5 Schimbător căldură ţeavă plată (montată în acumulator sus şi jos) Suprafaţă de schimb m² 1.8 Pierdere presiune la 0. din oţel cu un recipient pentru apă caldă de 150 litri. Izolaţia este compusă din spumă poliuretanică PU de 80 mm de tip FCKW. diam.7 Dimensiuni şi masa Înălţime recipient mm 1760 Diametru recipient mm 920 Dimensiune de transport mm 770 Masa fără ambalaj kg 241 Descriere tehnică: Acumulator vertical combinat pentru solar acoperit.com 177 . WPF 13 WPW 7. La partea inferioară a acumulatorului se află o ţeavă compartimentată în trei. de funcţionare °C 95 Consum energetic menţinut 2. Dotarea în serie cu un anod special pentru protecţia semnalului precum şi cu o flanşă pentru revizie aflată pe recipientul de apă caldă. mm 6. Acumulator apă caldă SBK 600/150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Admisie apă rece G1 Racord apă caldă G1 Apă caldă G ½ Tur solar G1 Retur solar G1 Tur solar G1 Retur solar G1 Tur cazan G1 Tur căldură G1 Retur căldură G1 WP–tur apă caldă G1 WP–retur apă caldă G1 WP–tur căldură G1 WP–retur căldură G1 26_03_01_0528 www.9 Racord apă jos G1A Racord apă sus G1 Ţeavă protecţie senzor. WPW 13 Debitul apei calde nu trebuie să depăşească 1. WPL 13.

23 2.86 10 304 103 65 2. Pompe de circulatie pentru prepararea apei calde Accesoriu Tip Set constructiv UP-25-60 B Număr comandă 05 68 99 Date tehnice Debit volumetric Înălţimea de circulatie pentru 1 m³/h Tensiune/frecvenţă m³ 1.0 m 4.5 G2 G1 0.58 32 304 103 140 6. primară Pierdere pres.1 0. secundară Debit primar Debit secundar Capacitate Dimensiuni şi masa Înălţime Lăţime Adâncime Masa WT 10 07 06 33 WT 20 07 06 34 WT 30 07 10 91 26_03_01_0530 °C °C hPa hPa m³/h m³/h kW mm mm mm kg 60 > 52 55 < 45 70 50 1.4 60 > 52 55 < 45 90 60 3. Schimbător de căldură Accesoriu Tip Număr comandă Date tehnice Temperatură primară Temperatură secundară Pierdere pres.SCHIMBĂTORUL DE CĂLDURĂ IN PLACI Ştuţuri de alimentare Pentru acumulatorul vertical de apă caldă Pentru acumulatorul vertical SB STIEBEL ELTRON Număr comandă Date tehnice Racord acumulator apă caldă Racord ţeavă alimentare Lungime ţeavă alimentare l 302 – 402 07 29 97 602 – 1002 07 29 98 Zoll G 1 Zoll G 1 m 0. Compus din mai multe placi sudate din oţel inox.com .stiebel-eltron.8 60 > 52 55 < 45 100 70 2.8 V 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz Descriere tehnică Pompe de circulatie (variantă apă potabilă) privind montarea în instalaţii pentru apă caldă.0 Descriere tehnică: Schimbătorul de căldură in placi şi cu izolare termică pentru încălzirea apei calde.37 1.7 Descriere tehnică: Ţeavă alimentare pentru alimentarea cu apă de la schimbătorul de căldură extern. 178 www.89 22 304 103 102 4.

WTFS şi electro flanşă FCR. Un senzor PTC. max. diametru int mm 6.8 – – 1700 700 – C26_03_01_0717 Descriere tehnică: Acumulator vertical – apă caldă pentru pompe de căldură. senzor.2 Pierdere presiune la 2. Schimbător de căldură special pentru funcţionarea pompei de căldură. Element cu înşurubare pentru măsurarea nivelului de căldură: 1 x G 1½. Învelişul exterior din plastic este alb-curat.06 Racord electric încălzire suplim. Zoll G 1½ Racord apă caldă/rece Zoll R 1 Racord schimbător căldură Zoll Rp 1¼ Orificiu flanşă mm 210 Ţeavă prot.com 179 . Se montează în serie un anod de semnalizare cu protecţie anticorozivă cu magneziu.0 m³/h hPa – Volum l – Dimensiuni şi grutate Înălţime mm 1700 Diametru cu izolare termică mm 700 Masa fără ambalaj kg – 280 10 95 2.5 Schimbător căldură ţeavă plată pentru pompă căldură Suprafaţă de schimb m² 3. Acumulatorul se livrează fixat cu şuruburi pe o paletă de lemn.5 4. capacul şi obturatorul au culoarea gri-bazalt. Schimbătorul de căldură cu ţeavă plată. un termometru.ACUMULATOR APĂ CALDĂ SBB 301/302 WP Acumulator vertical pentru apă caldă Accesoriu Tip Număr comandă SBB 301 WP 22 13 60 SBB 302 WP 22 13 61 Date tehnice Volum nominal acumulator l 300 Presiunea max de functionare bar 10 Temp. aflată în interior. Acumulator apă caldă SBB 301/302 WP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Admisie apă rece R1 Racord apă caldă R1 Pompă de căldură – tur Rp 1 ¼ Pompă de căldură – retur Rp 1 ¼ Racord apă caldă Rp 1 ½ Ţeavă imersie cu senzor WW R ½ Mufă pentru BGC G1 ½ Termometru Orificiu revizie Anod semnalizare SBB 301 WP 3. de funcţionare °C 95 Consum energ. Izolarea termică cu spumă poliuretanică PU are ca rezultat o pierdere termică redusă şi este protejată de un înveliş exterior din material sintetic de calitate superioară.8 m² suprafaţă schimb 26_03_01_0807 www. un anod de semnal din magneziu pentru protecţie anticorozivă optimă şi o flanşă de obturare sunt montate în serie.06 G 1½ R1 Rp 1¼ 210 6.2 m² suprafaţă schimb SBB 302 WP 4.stiebel-eltron. Este posibilă montarea WTW. menţinut /24 h kWh 2. este emailat şi sensibil la depunerea calcarului.

senzor.5 Schimbător căldură ţeavă plată pentru pompă căldură Suprafaţă de schimb m² 4. Învelişul exterior din plastic este alb-curat. Zoll G 1½ Racord apă caldă/rece Zoll R 1 Racord schimbător căldură Zoll Rp 1¼ Orificiu flanşă mm 210 Ţeavă prot.0 m² Supraf. Schimbător de căldură special pentru funcţionarea pompei de căldură. Element cu înşurubare pentru măsurarea nivelului de căldură: 1 x G 1½. de schimb-sus 4.4 m² 26_03_01_0808 180 www. diametru int.34 Racord electric încălzire suplim.ACUMULATOR APĂ CALDĂ SBB 401 WP SOL Acumulator vertical pentru apă caldă Accesoriu Tip Număr comandă SBB 401 WP SOL 22 13 61 Date tehnice Volum nominal acumulator l 400 Presiunea max de functionare bar 10 Temp. Este posibilă montarea WTW. Se montează în serie un anod de semnalizare cu protecţie anticorozivă cu magneziu. capacul şi obturatorul au culoarea gri-bazalt. Schimbătorul de căldură cu ţeavă plată.0 m³/h hPa – Volum l – Ţeavă plată-schimbător căldură solar Suprafaţă de schimb m² 1. de funcţionare °C 95 Consum energ. max. de schimb-jos 1.com .0 Pierdere presiune la 2.stiebel-eltron. WTFS şi electro flanşă FCR. mm 6. menţinut 2. Izolarea termică cu spumă poliuretanică PU are ca rezultat o pierdere termică redusă şi este protejată de un înveliş exterior din material sintetic de calitate superioară.4 Pierdere presiune la 2. este emailat şi sensibil la de punerile de calcar. un anod de semnalizare din magneziu pentru portecţie optimă anticorozivă şi o flanşă oarbă. Sunt montate în serie un senzor PTC. Acumulator apă caldă SBB 401 WP SOL C26_03_01_0717 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Admisie apă rece R1 Racord apă caldă R1 Pompă de căldură tur Rp 1¼ Pompă de căldură retur Rp 1¼ Racord apă caldă Rp ½ Ţeavă imersie cu senzor WW R½ Mufă pentru BGC G 1½ Termometru Orificiu revizie Anod semnalizare Supraf. aflat la interior.0 m³/h hPa – Volum l – Dimensiuni şi masa Înălţime mm 1875 Diametru cu izolare termică mm 750 Masa fără ambalaj kg – Descriere tehnică: Acumulatorul vertical de apă caldă pentru pompele de căldură şi instalaţii solare. Acumulatorul se livrează fixat cu şuruburi pe o paletă de lemn. un termometru.

Există două variante cu sau fără racord de apă caldă. la o temperatură de acumulare tampon de 55 °C.stiebel-eltron. Modul preparare apă caldă FWS-Z T1 T2 T3 T4 P1 P2 DF A B C D E Senzor apă caldă Senzor tur-căldură Senzor apă rece Senzor retur-căldură Pompă circuit căldură Pompă apă caldă Contor debit Tur căldură Retur căldură Apă caldă Apă caldă Apă rece www. de funcţionare Racord căldură tur/retur Racord apă rece/caldă Conexiune electrică Tensiune/frecvenţă Tip protecţie Dimensiuni şi masa Înălţime Lăţime Adâncime Masa fără ambalaj FWS 22 33 85 FWS-Z 22 33 86 26_03_01_0716 bar °C Zoll Zoll 17 l/min 6 110 G1 G1 VHz 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz IP 40 mm mm mm kg 620 555 190 15 Descriere tehnică: Prepararea apei calde cu sistem prin schimbător de căldură cu plăci pentru o cantitate pompabilă până la 17 litri/minut apă caldă cu 50 °C.MODUL PREPARARE APĂ CALDĂ Staţia apă potabilă Cu şi fără racord de apă caldă Tip Număr comandă Date tehnice Cantitate pompabilă Presiunea max de functionare Temperatură max.com 181 26_03_01_0728 . Poate fi utilizată cu SBP 700 E şi SBP 700 E SOL. Printr-o adaptare prin culisare a turaţiei pompei de circulatie căldură se realizează o temperatură constantă a apei calde pompate.

com . 2 b Senzor temperatură retur pompă de căldură Poz. Poz. 8 Furtun presiune (amortizor de vibraţii) Poz.stiebel-eltron. 22 Ventil pentru schimbarea comenzii Poz. 2 h Senzor temperatură baie Poz. 35 Controlor flux Poz. 3 a Pompă circulatie pentru pompă căldură (pe partea de căldură) Poz. 12 Încălzire centrală electrică Poz. 5 Ventil de siguranţă Poz. 2 Regulator pompe căldură Poz. 3 b Pompă de circulatie pentru încălzirea apei calde Poz. 2 f Senzor temperatură pentru al doilea generator de căldură Poz. 6 Vas de expansiune Poz. încălzire apă caldă Poz. 11 Cazan cu motorina/cazan cu gaz Poz. 3 e Pompă de circulatie pentru încălzirea apei piscina Poz. „pornire“ încălzire apă caldă Poz. 3 d Pompă de circulatie pentru circuitul de căldură 2 Poz. 19 Ventilaţie Poz. 2 -1 Modul amestec Poz.CONEXIUNI STANDARD Descrierea poziţiilor Poz.. 3 Pompă circulatie pentru pompă de căldură (sursă căldură) Poz. 31 Ventil pentru supra-plin Poz. 2 g Senzor temperatură surse căldură Poz. 4 Instalaţie monobloc. 27 Termostat central Poz. 36 Regulator temperatură protecţie pentru încălzirea in pardoseală Indicaţie: Scheme de conectare referitoare la instalaţii pot fi solicitate pe bază de comandă la compartimentul de proiectare Holzminden. 21 Ventil magnetic Poz. 24 Schimbător căldură Poz. 23 Rezistenta electrica tip BGC/DHC Poz. tip WPKI. 17 Senzor de temperatură exterioară Poz. 15 Aparat de reglare a căldurii Poz. 2 e Senzor temperatură circuit căldură pentru reglaj amestec Poz. 30 Regulator temperatură electronic Poz. 33 Ventil pentru reglajul tronsoanelor Poz. 34 Reglaj diferenţă temperatură Poz. 7 Acumulator tampon/distribuitor hidraulic Poz. 3 f Pompă de circulatie pentru instalaţia solară Poz. 14 Servomotor supapă amestec Poz. 10 Robinet umplere şi golire Poz. 182 www. 9 Clapetă antiretur Poz. 20 Cazan combustibil solid cu siguranţă termică de evacuare Poz. 13 Ventil amestec Poz. 3 c Pompă de circulatie pentru circuitul de căldură 1 Poz. 26 Acumulator apă caldă Poz. 32 Asigurarea ventilului de obturare împotriva închiderii neintenţionate Poz. 28 Grupă de siguranţă – apă rece conform DIN 1988 Poz. 2 k Senzor temperatură colector solar Poz. 16 Comandă de la distanţă a încălzirii Poz. „oprire“. compartimentul IPM. 29 Regulator temperatură pentru piscina Poz. 2 d Senzor temperatură apă caldă. 2 c Senzor temperatură tur pompă de căldură. 2 a Senzor (-i) temperatură exterioară Poz. 25 Comandă încărcare Poz. 2 s Senzor temperatură acumulator solar Poz. 18 Senzor de temperatură tur Poz. 1 Pompă căldură pentru încălzire Poz.

stiebel-eltron. este 20% din debitul nominal volumetric al pompei de căldură WPC monovalent cu încălzirea apei calde www. pe partea încălzirii.com 183 26_03_01_0536 26_03_01_0535 .WPC MONOVALENT FĂRĂ ACUMULATOR TAMPON WPC monovalent cu încălzirea apei calde Cantitatea minimă de circulatie a apei.

stiebel-eltron.com 26_03_01_0538 26_03_01_0537 .WPC MONOVALENT CU ACUMULATOR TAMPON DE 100 LITRI WPC monovalent încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 100 litri WPC monovalent încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 100 litri 184 www.

WPC MONOVALENT CU DISTRIBUITOR HIDRAULIC WPC monovalent cu încălzirea apei calde şi distribuitor hidraulic WPC monovalent cu încălzirea apei calde şi distribuitor hidraulic www.com 185 26_03_01_0538 26_03_01_0539 .stiebel-eltron.

com 26_03_01_0540 26_03_01_0539 .WPF MONOVALENT CU ACUMULATOR TAMPON DE 100 LITRI WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 100 litri WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 100 litri 186 www.stiebel-eltron.

suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200-700 litri.stiebel-eltron.com 187 26_03_01_0560 26_03_01_0559 . suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde www.WPF MONOVALENT CU ACUMULATOR TAMPON DE 200/400 LITRI WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200-700 litri.

stiebel-eltron. suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinere încălzire WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinere încălzire 188 www.com 26_03_01_0542 26_03_01_0541 .WPF MONOVALENT CU ACUMULATOR TAMPON DE 700 LITRI WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri.

suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinere încălzire www.WPF MONOVALENT CU ACUMULATOR COMBINAT SBK 600/150 WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator combinat SBK 600/150.stiebel-eltron. suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinere încălzire WPF monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator combinat SBK 600/150.com 189 26_03_01_0544 26_03_01_0543 .

SET MONOVALENT CU ACUMULATOR TAMPON 700 LITRI WPF-SET monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri WPF-SET monovalent cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri 190 www.WPF.com 26_03_01_0546 26_03_01_0545 .stiebel-eltron..

WPL/WPIC MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR TAMPON DE 200 LITRI WPL cu WPIC mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri WPL cu WPIC mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri www.stiebel-eltron.com 191 26_03_01_0548 26_03_01_0547 .

WPL MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR TAMPON DE 200/400 LITRI WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri 192 www.stiebel-eltron.com 26_03_01_0550 26_03_01_0549 .

com 193 26_03_01_0552 26_03_01_0551 .stiebel-eltron. suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde www.WPL MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR TAMPON DE 200/400 LITRI WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri. suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 200/700 litri.

stiebel-eltron. suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinerea încălzirii WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri.com 26_03_01_0554 26_03_01_0553 .WPL MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR TAMPON DE 700 LITRI WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri. suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinerea încălzirii 194 www.

13 şi 18 WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator combinat de 600/150 litri.WPL MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR COMBINAT SBK 600/150 WPL mono-energetic cu încălzirea apei calde şi acumulator combinat de 600/150 litri.stiebel-eltron.com 195 26_03_01_0556 26_03_01_0555 . suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinerea încălzirii Atenţie! Adecvat doar pentru WPL 10. suplimentar panouri solare pentru încălzirea apei calde şi susţinerea încălzirii www.

com 26_03_01_0558 26_03_01_0557 . cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri 196 www. cu încălzirea apei calde şi acumulator tampon de 700 litri Neadecvat pentru WPL 33 WPL în cascadă. mono-energetic. mono-energetic.WPL MONO-ENERGETIC CU ACUMULATOR TAMPON DE 700 LITRI WPL în cascadă.stiebel-eltron.

NOTIŢE .

NOTIŢE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful