P. 1
Precizari Privind Admiterea La Doctorat Sept Em Brie 2010 a

Precizari Privind Admiterea La Doctorat Sept Em Brie 2010 a

|Views: 0|Likes:
Published by grigoreagape

More info:

Published by: grigoreagape on May 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2011

pdf

text

original

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ ŞCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ PRECIZĂRI PRIVIND ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ DE MATEMATICĂ Sesiunea septembrie 2010

Înscrierile la colocviu se vor face în perioada 1- 10 septembrie 2010.

Condiții de înscriere
Se pot înscrie numai candidații care îndeplinesc următoarele condiții: 1. sunt licențiați în Matematică; 2. au media de absolvire a anilor de studii (fără media examenului de licenţă) mai mare sau egală decât 8,00.

Condiții de admitere
Concursul de admitere constă dintr-o probă orală. Candidații vor fi examinați din bibliografia stabilită, afişată înainte de desfăşurarea examenului de admitere. Componenţa comisiei de admitere va fi aprobată de Rectoratul Universității din București. În urma rezultatelor obţinute la concursul de admitere, candidaţii admiși vor fi ierarhizaţi, pentru a se stabili care dintre ei vor ocupa locurile subvenţionate de la buget sau locurile cu bursă. Cuantumul taxei propus pentru forma de învăţământ cu frecvenţă sau fără frecvenţă a studiilor doctorale se stabileşte anual. Înscrierile se vor face la secretariatul Facultăţii de Matematică și Informatică. Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată, pentru fiecare ciclu de studii universitare. În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să depună, până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, actele de studii, în original, la secretariatul şcolii doctorale. Neprezentarea actelor de studii, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere, duce la pierderea locului finanţat de la buget.

1

Diplomelor şi Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei. domeniul de doctorat şi îndrumătorul ştiinţific solicitat pentru anul I: • cerere / fişă de înscriere – formular tip – la înscriere. cu iniţiala tatălui. Absolvenţii de master care nu posedă încă diplomă de absolvire (promoţia 2010) pot depune la dosar o adeverinţă din care să rezulte acest lucru. Candidaţii care au făcut studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute. Colocviul de admitere la doctorat se desfășoară la facultate. Personalul încadrat în Universitate este scutit de plata taxei de înscriere. copie xerox nelegalizată (standard minim. • certificate de căsătorie sau alt act de eventuală schimbare a numelui. copii legalizate (cu excepţia promoţiilor anterioare anului 2003).nivel B2. art. copie legalizată. • memoriu de activitate ştiinţifică. • diploma de învăţământ superior (licenţă) şi foaia matricolă. • certificat de competenţă lingvistică. • chitanţa de achitare a taxei de înscriere.ACTELE NECESARE PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ Pentru înscriere. copie legalizată. precum şi echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor. cu justificarea importanţei acesteia. • certificate de naştere. • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate. în prezența tuturor membrilor comisiei de admitere. • diploma de master / studii aprofundate şi foaia matricolă. copie legalizată. • diploma de bacalaureat sau echivalentă. 44. Cercetării Tineretului şi Sportului. vezi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat. pe domenii. alin. 3). pe care se va scrie cu litere de tipar numele şi prenumele. • o listă bibliografică cuprinzătoare privind tema propusă pe baza căreia să se poată desfăşura colocviul. 2 . candidaţii vor prezenta următoarele acte într-un dosar mapă. copii legalizate. • propunerea unei teme (în scris) în concordanţă cu domeniul îndrumătorului ştiinţific.

cu modificările şi completările ulterioare. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare. • Hotărârea de Guvern nr. • Legea nr. de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2009/2010. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat. Director. cu modificările şi completările ulterioare. dr. • Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.Prezenta metodologie a fost întocmită în conformitate cu prevederile următoarelor documente legislative: • Legea învăţământului nr. 4491/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006. Ion Chițescu 3 . cu modificările şi completările ulterioare. republicată. • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat aprobat în Senatul Universităţii din Bucureşti din 22 septembrie 2005. 3331/2009 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă. • Ordinul Ministrului Educaţiei. Prof. Cercetării şi Inovării nr. 84/1995.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->