1. Latar belakang Empayar Maurya : a. Merupakan empayar yang pertama di India bermula pada tahun 321 SM. b.

Diasaskan oleh Chandragupta Maurya. c. Pentadbiran empayar ini begitu menyerlah semasa pemerintahan rajanya yang ketiga iaitu Asoka. 2. Latar belakang Asoka : a. Asoka telah menaiki takhta pada tahun 273 SM dengan gelaran Devanampiya Plyadasi. b. Beliau telah menjadikan Empayar Maurya sebagai sebuah empayar yang agung melalui perluasan kuasa, keagamaan dan pembaharuan sistem politik. B. Isi : ( 7x3M=21M ) ( Buat rujukan untuk huraian lanjut ) 1. Mengadakan siri lawatan ke seluruh negara pada tahun ke 11 pemerintahannya. 2. Melawat tempat suci dan menganjurkan perbincangan keagamaan. 3. Melantik pegawai khas iaitu Dharma Mahamatra untuk menyebarkan nilai-nilai murni di dalam ajaran Buddha. 4. Menganjurkan Majlis Buddha yang ke tiga untuk menyelesaikan perbezaan Mazhab yang berlainan. 5. Mubaligh Buddha dihantar ke Sri Lanka, Asia Barat , Mesir dan Eropah Timur untuk menyebarkan agama Buddha. 6. Mengukir doktrin Buddha di atas batu, tiang dan gua di seluruh jajahan takluk supaya rakyat dapat mengamalkan nilai-nilai moral seperti mengawal nafsu. 7. Mengamalkan sikap toleransi terhadap agama . 8. Empayar yang diasaskan meliputi seluruh bahagian utara India termasuk Afghanistan dan Baluchistan kecuali India selatan. 9. Sesetengah tanah jajahan diberi kuasa autonomi dan sesetengahnya pula ditadbir oleh wizurai. 10. Berjaya menyatukan seluruh empayarnya menerusi penggunaan bahasa Prakrit. 11. Hubungan diplomatik dengan beberapa orang raja seperti Ptolemy II , Raja Mesir menerusi penubuhan organisasi Philanthropik. 12. Menubuhkan hospital untuk manusia dan haiwan di seluruh empayar serta menghulurkan bantuan dan derma kepada golongan Brahman dan pengikut agama lain. 13. Membina rumah rehat untuk kemudahan pelancong. C. Kesimpulan. ( 1 M )

· Berlaku perebutan kuasa selepas kematian ayahnya dengan membunuh 98 orang anggota keluarganya · Melancarkan serangan terhadap negeri Kalinga pada tahun 292 M yang mengorbankan 100 ribu orang. keagamaan Buddha dan pembaharuan sistem sosial. mencantikkan bandar. negara. Membuat perubahan dalam aspek pentadbiran · Memelihara kebajikan material dan moral rakyat. · Mengadakan majlis agama Buddha untuk menyelesaikan perbezaan pendapat. Menyebar dan membudayakan agama Buddha · Mengadakan siri lawatan ke seluruh negara. tiang-tiang. · Membina kemudahan awam seperti rumah rehat. · Banyak sumbangannya terutama dalam perluasan kuasa. . harta benda. dan lain-lain. Namun selepas Asoka meninggal dunia pada tahun 232 SM empayar tersebut mula mengalami keruntuhan kerana kelemahan kepimpinan selepasnya. · Mengukir doktrin-doktrin Buddha di atas batu. · Beliau berjaya mengekalkan keamanan dan kemakmuran di seluruh empayarnya. tidak lagi makan daging dan menghentikan amalan berburu. kekejaman dan merugikan rakyat. iaitu kemakmuran rakyat. · Mengutamakan keselamatan rakyat. 3. · Mempraktikkan ajaran Buddha dalam kehidupan. dan gua-gua. · Segala perancangan Asoka dalam penyebaran Buddha menyebabkan berlaku Buddhisme di dunia. 2. Membuat perubahan dalam aspek Sosial · Menjaga kepentingan rakyatnya seperti membina hospital. · Menghantar misi-misi keagamaan ke negara-negara luar. · Mempunyai sifat toleransi terhadap penganut agama lain seperti menghulurkan bantuan kepada Brahmin dan penganut agama lain. · Usaha ini mencerminkan cara hidup Buddha yang suka mengembara dalam mencari kebenaran. Melancarkan Perang Kalinga. Isi-isi: 1. · Melantik pegawai khas Dharma Mahamatra untuk menyebarkan Dharma. menanam pokok di sepanjang jalan. 4. · Asoka insaf dan berubah serta memeluk agama Buddha.Asoka telah berjaya membentuk satu unit pentadbiran yang kukuh dan ini terbukti dengan keluasan empayar Maurya. Pengenalan: · Empayar pertama di India yang diasaskan oleh Chandra Gupta Maurya kira-kira 321 SM dengan menjadikan Pataliputra sebagai pusat pemerintahannya. · Melawat tempat-tempat suci dan mengadakan perbincangan. · Perang Kalinga banyak memberikan kesedaran yang mendalam dalam jiwanya kerana banyak nyawa tidak berdosa terkorban. keganasan . Bindusara. · Kemasyhuran empayar ini terserlah semasa Asoka menaiki takhta pada 273 SM dengan gelaran Devanampiya Plyadasi yang menggantikan bapanya.

Eropah Timur.5. · Hasil hubungan membuka ruang ekonomi dan menggalakkan banyak peniaga datang ke negerinya.M. Asia Barat. 6.M. terutama Empayar Maurya. Tibet. Brihadratha dibunuh oleh golongan Brahmin dan digantikan oleh Empayar Gupta. dan Tambapamni. · Menghantar misi-misi keagamaan ke negara-negara luar. China. Parsi. Mesir. · Menjalinkan hubungan erat dengan empayar besar sezaman dengannya seperti Yunani. Peluasan kuasa · Menghentikan dasar perluasan kuasa seperti bapa dan datuknya. · Asoka berjaya membentuk satu unit pentadbiran yang kukuh. Pandya. · Antara mubaligh yang diutus ialah anaknya. Satiyaputra. · Menghantar mubaligh-mubaligh Buddha ke Sri Lanka. Pemerintahan terakhir. Kesimpulan: · Asoka meninggal dunia pada 232 S. · Mengamalkan dasar perluasan kuasa melalui Dharma (Buddha). · Terdapat penentangan daripada golongan Brahmin yang tidak puas hati dengan undang-undang pengharaman makan daging binatang. Demertius pula berjaya merampas sebahagian besar wilayah Maurya. dan Rom. Keralaputra. · Perkongsian media banyak mempercepat kemajuan bangsa masing-masing. Mahendra dan Sanghamitra yang dihantar ke Sri Lanka. Pembinaan Empayar · Empayarnya meliputi seluruh bahagian India termasuk Afghanistan dan Baluchistan kecuali India Selatan. dan lain-lain. . · Menjalinkan hubungan dengan negara jiran seperti Chola. Pemerintahan Asoka diteruskan oleh tujuh orang raja yang tidak cekap kerana wujudnya pemberontakan dalaman oleh kerajaan-kerajaan kecil seperti Andhra yang telah membebaskan Deccan. Empayar Maurya mengalami keruntuhan pada 190 S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful