ENERGIA GEOTÈRMICA

Olga Solé Brunet

Què és l¶energia geotèrmica
És la que prové de l·energia de l·interior de la Terra i que es manifesta en forma de calor. Els guèisers i els volcans són dues manifestacions molt vistoses de l·energia que prové de l·energia de la Terra.

Les centrals geotèrmiques
S¶utilitza gracies a la calor de les aigües subterrànies mitjançant bescanviadors de calor. Aquesta energia es fa servir com a font primària per produir electricitat.

Foto de central geotèrmica
turbina Condensador alternador Torre de refrigeració

Aigua calenta Aigua freda

Xarxa elèctrica

Caracterisques
L¶energia es fa servir com a font primària produir electricitat. La primera central geotèrmica es va construir a Lardarello (Itàlia), l¶any 1913. La central més gran del món és a Geisers (Califòrnia, EUA), amb una potència instal·lada que s¶apropa als 2000 MW

Les centrals geotèrmiques estan situades...
L¶aprofitament geotèrmic està escampat en països del nord d¶Europa, perquè allà hi ha més fonts de calor subterrànies. A Catalunya i l¶Estat espanyol són unes de les zones europees amb més perspectives geotèrmiques.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful