Energia dels mars i oceans.

http://tecnomac.wikispaces.com/Centrals+Mareomotrius

Com és? Què fa?
Pr vé l f rç  É i t bl .  l iv ll l¶ i 

l

r i j i b ix r

. tl r .

Centrals
L tr l r tri é r tr b S i t l (Fr ç ) l ri R .  l 24 r r r ¶ l tri it t q té b i i tr r fi 240 W. 

Centrals mareomotrius 


S¶ r ll l r ri l r r t ir l i ü l r. 5 Al b ix r l iv ll ¶ br rt q rt l¶ i fi l t rbi ,q i l lt r r q r l¶ r i lè tri .

Inconvenients 
 

Poden tenir i acte en l flora i la fauna te la flor l f na Són escasses. stan poc desenvolupades. oc

arina.

Altres aprofitaments dels mars i oceans 

A afar la força de les onades quan es trenquen a la costa o a la proxi itat. 

A afar l¶ener ia tèr ica dels oceans.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful