TEKLİF MEKTUBU

MALAZGİRT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

.
TEKLİF SAHİBİNİN
Adı/Ticaret Unvanı,

:.......................................................

Açık Tebligat Adresi

:........................................................

Bağlı Olduğu Vergi
Dairesi ve vergi numarası

:..........................................................

Telefon No

:...........................................................

Faks No

:............................................................

Malın cinsi
Miktar
---------------------------: ---------------------

Teklif fiyatı
--------------------

TOPLAM

Tutarı
---------------------

……………

TL

……/ .... /2011
Firma veya kişinin adı

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful