P. 1
38167171-Skola-gitare

38167171-Skola-gitare

|Views: 4,996|Likes:
Published by Milan Knežević

More info:

Published by: Milan Knežević on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

Sections

 • Uvodni deo
 • Visina tona
 • Linijski sistem i ključevi
 • Visina tona - II deo
 • Stupanj i stepen
 • Povisilice i snizilice
 • Intervali
 • Vrste gitara
 • Delovi gitare
 • Štimovanje gitare
 • Tabela nota na gitari
 • Štimovanje gitare - II deo
 • Trajanje tona
 • Pauze
 • Znaci za produžavanje trajanja
 • Metrika
 • Takt
 • Složeni taktovi
 • Tempo
 • Ritmika
 • Sinkopa
 • Kontrtan
 • Nepravilne tonske grupe
 • Tablature
 • Kako držati gitaru
 • Leva ruka
 • Desna ruka
 • C dur skala
 • Pozicije
 • Downstroke i upstroke
 • Vežbe na praznim žicama
 • Osnovni akordi
 • Osnovni akordi - II
 • Bare hvatovi
 • Osnovni akordi - 7
 • Osnovni akordi - m7
 • Osnovni akordi - maj
 • Osnovni akordi - dim
 • Još neki akordi - I
 • Još neki akordi - II
 • Pull off
 • Skale
 • Sviranje u koracima
 • Rifovi

Uvodni deo

U ovom uvodu, barem kako sam ga ja zamislio, nema šta mnogo da se kaže pa će stoga najverovatnije sve stati u par rečenica. Frka je početi zato idemo polako, redom, jedno po jedno. Svako muziciranje (pevanje, sviranje gitare, klavira, trube ili čukanje bubnjeva) je zapravo proizvođenje tonova. Svaki ton ima nekoliko karakteristika: visinu, dužinu (ili trajanje), boju i jačinu (ili glasnoću). Sve ove osobine zajedno utiču na to o kojem se tonu radi i čim se neka karakteristika promeni dobije se drugi ton. Po ovim celinama, uslovno rečeno, biće podeljena i ova škola gitare. Biće tu naravno i tekstova o gitarskim trikovima, podešavanju, čuvanju i (eventualnom) popravljanju gitare i gitarske opreme. Jednom rečju svega što bi jednog gitaristu moglo da interesuje. Trudiću se da svaki novi termin koji spomenem objasnim na vreme, pa će, u tom smislu, oni koji časove rade sistematski imati prednost. Muzičke teorije će biti dosta. Znam da se ovo zagriženim gitaristima neće baš svideti, ali ne bih da i drugi naprave ozbiljnu grešku kao što sam je napravio ja. Tek kad sam naučio note skapirao sam šta sam i koliko propustio dok ih nisam znao. Ono što su tonovi u prirodi, to su note na papiru, i svaku karakteristiku tona moguće je zapisati. Glavna prednost nota je u tome što nekome ko ih takođe zna možete verno preneti muzičku poruku bez zvučnog zapisa. O tome koliko će ova škola imati uspeha kod vas ne bih mogao ništa da tvrdim, uostalom i sami znate da to ne zavisi samo od mene. Ja vam u svakom slučaju želim sve naj-naj. Za ovaj uvod toliko.

Visina tona
Visina tona je, kao što rekoh, jedna od karakteristika svakog tona koji čujemo. U daljem tekstu pokušaću da vam dočaram šta to zapravo znači. Ljudi svemu vole da daju imena pa su tako i tonovi i (ili) note dobili svoja. Međutim nije to jedini razlog, imena data tonovima značajno olakšavaju komunikaciju među muzički pismenima. Zašto to baš ovde spominjem? Zato jer ime tona ukazuje baš na njegovu visinu, a ne na trajanje, boju ili jačinu. C (Do), D (Re), E (Mi), F (Fa), G (Sol), A (La) i H (Si), ne izgleda teško, a? Pa i nije. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si i Do po solmizaciji, a C, D, E, F, G, A i H po abecedi. Ja ću se ovde služiti abecednim imenima tonova. Da bih uopšte mogao da vam pričam o visini tona trebalo bi prvo da vam objasnim koji je ton viši a koji niži. Cvrkutanje ptica je visoko a zvuk koji proizvodi motor velikog kamiona je nizak. Jednostavno, kad upoređujete dva tona, onaj koji zvuči piskutavije je viši. Kada su note u pitanju, tu je stvar još prostija, note se zapisuju u notni sistem (o njemu nešto kasnije) i princip određivanja visine tona je vizuelan. Nisko napisana nota - nizak ton, visoko napisana nota visok ton. E sad, obzirom da se note najčešće nižu od nižih ka višim, a malopre je napisano baš tako, sledi da je ton C u ovoj grupi najniži, da je E više od D a niže od F i da je H najviše. Obzirom da i vokal i instrumenti mogu da proizvedu mnogo više od sedam tonova stvar je zamišljena tako da se ovaj redosled stalno ponavlja: ...G, A, H, C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A... Skup svih tonova zove se tonski sistem. Da bi se znalo, recimo, na koje F se misli, tonovi su podeljenji u grupe - oktave tonskog sistema koje se nižu ovim redosledom. C D E F G A H
2 2 2 2 2 2

-

2

Subkontra oktava Kontra oktava Velika oktava Mala oktava Prva oktava Druga oktava Treća oktava Četvrta oktava Peta oktava

1

C D E F G A H
1 1 1 1 1 1

C D E F G A H c d e f g a h c d e f g a h
1 1 1 1 1 1 1

c d e f g a h
2 2 2 2 2 2

2

c d e f g a h
3 3 3 3 3 3

3

c d e f g a h
4 4 4 4 4 4

4

c d e f g a h
5 5 5 5 5 5

5

Dakle, spisak svih tonova koji pripadaju tonskom sistemu od nižeg ka višem glasio bi: C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A, H, C, D, E, F, G, A, H, c, d, e, f, g, a, h, c , d , e , f , g , a , h , c , d , e , f , g, a, h, c, d, e, f, g, a, h, c, d, e, f, g, a, h, c, d, e, f, g, a i h. Sve ovo može se napisati i notama. Note se pišu znacima a ne slovima i to u sistemu koji je specijalno prilagođen njima a zove se linijski sistem. Šta će koji znak značiti zavisi i od ključa u kom se piše. Upravo linijski sistem i ključevi tema su sledećeg časa.
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

Linijski sistem i ključevi
Ono što su za matiš kockice a za srpski linije to je za note linijski sistem a ključ mu dođe kao neki predpokazatelj kako čitati napisano. Diplomatski rečeno linijski sistem i ključ tesno sarađuju. Note se "crtaju" po linijskom sistemu kojeg čini pet linija. Izgleda ovako: Pet linija i četiri praznine između su mesta gde se note zapisuju. I linije i praznije broje se odozdo na više. Linijski sistem se na svom početku spaja vertikalnom linijom koja se zove spojnica.

Kao primer evo nekoliko nota ispisanih po linijskom sistemu tačnije po linijama i prazninama. Da bi se znalo koja nota prestavlja koji ton na početku svakog linijskog sistema crta se znak koji se zove ključ. Ključ koji se najčešće koristi zove se violinski ili G ključ.

Violinski ključ se ne zove za džabe još i G ključ. Nota napisana na drugoj liniji, oko koje se crta violinski ključ, je upravo nota G.

Drugi po popularnosti ključ jeste bas ključ. Obratite pažnju, kod njega ton F igra glavnu ulogu.

Baritonski F ključ.

Basso profondo F ključ.

Sopranski C ključ.

Mecosopranski C ključ.

Altovski C ključ.

Tenorski C ključ.

Ako mene pitate, najbitnije je da naučite violinski ključ. Bas ključ ako neznate i nije toliko strašno naravno sem ako niste basista. Bas ključ često koriste i pijanisti pošto se u bas ključu piše ono što sviraju levom rukom. Za ove ostale ključeve dovoljno je da znate da postoje i da znate mesto gde se o njima možete podsetiti.

Visina tona - II deo
Ova strana se bavi zapisivanjem nota, odnosno prepoznavanjem njihove visine. Poznavanje imena tonova, notnog sistema i violinskog ključa preduslov je za shvatanje onoga što ovde piše. U verbalnom sporazumevanju za određivanje visine tona bitno je njegovo ime a visina tona se kod napisane note očitava mestom gde je napisana (za razliku od trajanja koje se određuje oblikom). Šta to praktično znači? Sećate se, je l' tako, da se ton G u violinskom ključ piše na drugoj liniji notnog sistema. To znači da se ton G piše na drugoj liniji (velike li mudrosti).

Ako se još sećate napomenuli smo da se viši tonovi, na notnom sistemu pišu više a niži niže. Po ovoj logici sledi da se ton A, koji ide odmah posle G i viši je od njega, piše odmah iznad G. Ovde je važno napomenuti da linije i praznine podjednako aktivno učestvuju u zapisivanju nota u notni sistem. Dakle, ton A se piše u prazninu između druge i treće linije, zapravo u drugu prazninu.

Viši tonovi više a niži niže. Ton F je niži od G i evo kako se on zapisuje.

Kako ne bih trošio bajtove uludo pokazujući tonove jedan po jedan evo svih nota koje staju na notni sistem. Takođe iskoristiću priliku da vam kažem kako su ono G, A i F iz predhodne priče ustvari g a i f.
1 1 1

Od e do f sve ide lako međutim šta sa notama koje su niže od e ili više od f . Za zapisivanje ovih nota u pomoć se zovu zamislite ko? Pomoćne linije. Kako bi se smanjila količina nacrtanih pomoćnih linija one se ne crtaju dokle god nema potrebe za njima. Nota d (niža od e ) piše se u prazninu između zamišljene prve pomoćne i prve linije i tu se pomoćna linija ne crta a c se piše na prvoj pomoćnoj liniji i tu se pomoćna linija crta.
1 2 1 2 1 1 1

A i H zajedno sa prvim sledećim C čine osnovnu lestvicu (C dur skalu) o kojoj ćete se u ovoj Školi Gitare naslušati. Sve note sem c . Stupanj Osnovnu lestvicu. D drugi. Note četvrte oktave pišu se kao i note treće ali se iznad njih dodaje oznaka 8va. . A. čine C. Kao osnovna često se uzima za primer ma šta trebalo da se objasni. Prva oktava. F. Jednostavno svaki ton ima onaj stupanj koji odgovara rednom broju mesta u skali. H i C i svaki ton je jedan od stupnjeva lestvice. U konkretnoj lestvici C je prvi stupanj lestvice. E. F. Ako bi lestvicu činili neki drugi tonovi prvi stupanj bi bio prvi ton te lestvice. G. drugi stupanj drugi ton itd. Prvo mala oktava. G peti. G. E treći.Isto pravilo važi i za pisanje nota koje su više od f . 2 2 2 Evo napisanih svih nota. H sedmi i C osmi stupanj. Treća oktava. Nota g se piše u prazninu između zamišljene prve pomoćne i pete linije a a na prvoj pomoćnoj liniji. D. D. 4 2 1 Stupanj i stepen C. A šesti. kao što rekosmo. F četvrti. Druga oktava. 4 Za kraj ovog teksta dodao bih još da se u violinskom ključu zapisuju note u rasponu od c do h a u bas ključu od C do h . E.

neka nota povisuje. Između C i D. između E i F. Pišu se neposredno ispred note i nota biva povišena za polustepen. G. Tačno tamo gde postoji ceo stepen između stupnjeva postoji i crna dirka između dve bele a tamo gde je raspon polustepen crne dirke nema. kada se pišu note. trećeg i četvrtog stupnja polustepen. tačnije prvog i drugog stupnja C dur skale stoji ceo stepen. Tonovi: C. Evo kako sve izgleda ako za primer uzmemo C dur lestvicu. . Sve se ovo možda najbolje vidi na klavijaturi. sedmog i osmog stupnja polustepen. šestog i sedmog stupnja isto ceo stepen i na kraju između H i C. između A i H. četvrtog i petog stupnja ceo stepen. Između D i E. petog i šestog stupnja opet ceo stepen. F. Povisilice i snizilice Povisilice i snizilice mogle bi podpasti pod lekciju o visini tona ali su kao često korišćeni znaci zaslužili da se o njima posebno priča zato evo nekoliko rečenica o njima. između G i A. Povisilice Povisilice su znaci (tačnije predznaci kako ih tretira muzička teorija) kojim se. Ovi tonovi su takozvani celi tonovi i svaki od njih se može povisiti i sniziti jedanput ili čak dvaput. Raspored celih i polustepena među stupnjevima je ono po čemu se skale razlikuju.Stepen Između stupnjeva (tonova) neke lestvice postoje razmaci koji se zovu stepeni. A i H nisu jedini koji čine tonski sistem. drugog i trećeg stupnja ceo stepen. D. E. između F i G. Stepen može biti ceo ili polustepen.

Povišenim notama se na ime dodaje nastavak -is. F. odnosno kad se krene iz A: A. E. Znak za obeležavanje može biti ili dvostruka povisilica ili znak x koji je ekvivalentan. C. O tome kako i zašto nešto kasnije. Setite se da između prvog i drugog stupnja C dur skale.Svaku notu je moguće povisiti. E. A i povisilica diže ton baš za polustepen. praktično. D. B. Dvaput po pola stepena jednako ceo stepen. C povišeno za ceo stepen jeste isto što i D ali je to ipak Cisis. Potrudite se kako znate i umete da ovo shvatite baš ovako kako piše jer stvarno nije sve jedno. Note pored toga što mogu biti povišene mogu biti i dvostruko povišene. Eses i A. Oni su bukvalno po alfabetu da li imena tonovi pa se kod njih zovu: C. No pre nego krenemo redom sa pojedinačnim nabrajanjem povišenih nota prvo da se podsetimo nešto. A i B. I ovde bi se ceo pasos o povisilicama mogao prepisati da nije jedne začkoljice koju valja objasniti. Kao što su Eis i F "isto" (hm. Dvostruko sniženi tonovi nemaju znak koji zamenjuje dva snižena. G. Asas. ispade da je povišeno E (Eis) zapravo F? Pa i jeste. sniženi tonovi izgovaraju se sa dodatim nastavkom -es. Evo najzad i jedne razlike između povisilica i snizilica. ali nikako ne i teoretski (pri tom mislim na muzičku teoriju). Postojanje celog stepena zapravo znaši da između C i D postoji još jedan ton koji je na po pola stepena od oba. kod nas je B. . odnosno tona C i D. Ovde strogo obratite pažnju. Izuzetak su sniženo E i A koji se izgovaraju Es i As. F i G. isto) tako su i Cis i Des "isto". D. postoji ceo stepen. Duplo povišene note više su za ceo stepen i na ime povišenog tona dodaje se -isis. Ovde se može ponoviti priča od malopre. sniženo H a u američkoj literaturi B je H. Jelte. Kako to sad. Setite se još da između E i F stoji polustepen. Sinonim za sniženo H (Hes) je B. Snizilice Snizilice mu dođu isto što i povisilice samo što one snižavaju ton. Dvostruko sniženi tonovi izgovaraju se sa nastavkom -eses izuzimajući E. Taj ton je povišeno C.

Prima (latinski primus = prvi) je razmak od jednog tona. kvartdecima i kvintdecima. Radi se zapravo o podeli po veličini razlike između dva tona. samo. Naravno. Uzlazni su oni kod kojih je prvi ton niži a drugi viši a silazni oni kod kojih je prvi ton viši a drugi niži. Sem po veličini. Interval je razmak po visini između bilo koja dva tona u lestvici. sekunda. ako ne čak i da pogodi o čemu se radi. neko nebi mogao barem da nasluti. nona. Intervala ima raznih. sekunda od dva. smeru (misli se na to da li su uzlazni ili silazni) i vrsti. Da vidimo kako to izgleda zapisano notama. dele se u par grupa: po veličini. kao što rekosmo. terca od tri itd. kvarta. duodecima.Intervali U muzičkoj toriji se stvarno koriste izuzetno intuitivni nazivi za pojmove. seksta. moguće ih je meriti između bilo koja dva tona. oktava. Ako ih delimo po visini evo kakvih sve intervala ima: prima. kvinta. intervali se dele i po smeru. tercdecima. Interval se "meri" između dva tona. ovu tabelu uzmite sa rezervom da nebi ispalo da se svi intervali mere od tona C. septima. Postoje uzlazni i silazni. . decima. Prosto ne mogu da poverujem da na spominjanje reči: interval. melodiji ili uopšte. undecima. Ako se odsviraju jedan za drugim onda je to melodijski interval ali ako su oba odsvirana istovremeno onda je to harmonski interval. terca.

Ovo su do sada sve bili primeri intervala između takozvanih celih nota. velike./ 1 2 6 6+ / 1 2 7./ 1 1 2 1+ / 2./ 1 2 7 7+ / 1 2 . naziv čista prima prekomerna prima mala sekunda velika sekunda prekomerna sekunda umanjena terca mala terca velika terca prekomerna terca umanjena kvatra čista kvarta prekomerna kvarta umanjena kvinta čista kvinta prekomerna kvinta umanjena seksta mala seksta velika seksta prekomerna seksta umanjena septima mala septima velika septima prekomerna septima umanjena oktava čista oktava prekomerna oktava razlika u razlika u stupnjevima pragovima +/ 1 1 2 0 1 1 2 2 1. umanjene i prekomerne. Dele se na: čiste./ 1 2 5 5+ / 1 2 6-2x( / ) 1 2 9 10 11 12 11 12 13 6. Šta se dešava ako jednoj od nota dodamo neki predznak: povisilicu ili snizilicu? Intervali počnu da se dele po vrsti./ 1 2 4 4+ / 1 2 5-2x( / ) 1 2 7 8 9 10 5. male./ 1 2 3 3+ / 1 2 4./ 1 3 2 2-2x( / ) 1 2 2 3 4 5 4 5 6 6 7 8 2 2+ / 1 2 3.

vrsta gitara ima raznih: klasičnih. još nekoliko primera čisto da potpuno utvrdimo priču. poluakustičnih. akustičnih.Evo. Karakterišu je odlična akustičnost i plastične žice a neretko imaju duplo dno u telu. i svaka od njih karakteristična je sama po sebi i razlikuje se od drugih. za kraj. električnih itd. melodijska uzlazna mala terca harmonska velika seksta melodijska umanjena septima Vrste gitara Reći nekome da imate gitaru i nije bog zna kako određena informacija. Naime. Klasična gitara Najčešće je koriste izvođači klasične muzike pa je zbog toga i dobila ovakvo ime inače se u osnovi radi o akustičnoj gitari. .

Aluminijumsko telo daje mu lako prepoznatljiv ton nalik bendžu. Zbog mekanog zvuka najviše je vole džezeri. Često se svira sa slajdom. Poluakustična gitara Akustična gitara sa magnetima najjednostavnije je objašnjenje za ovu vrstu. Dobro Instrument koji specifičnošću svog zvuka zaslužuje svrstavanje u posebnu grupu. Prosto nezamenljiva u nekim situacijama. "Dupli" komplet pri sviranju akorada daje joj punoću i lepotu. I ton joj je sličan. Akustična gitara sa dvanaest žica Popularna dvanestica identična je gitari sa šest žica po svemu. . Pored žica sve više delova im se pravi od metala.Akustična gitara U poslednje vreme sve više liče na akustične verzije eliktričnih gitara.

Najvažniji deo joj je magnet. poluakustičnih.Električna gitara Gitara punog tela koja ne daje zvuk svojom akustičnošću nego sklopom elektronskih delova. Naime. i svaka od njih karakteristična je sama po sebi i razlikuje se od drugih. bilo bi stvarno red da u Školi Gitare najzad spomenem i gitaru. a pre nego nastavimo dalje valja nabrojati i njene osnovne delove. izgledom i načinom kako se svira ličila na akustičnu zapravo se radi o potpuno različitom instrumentu. Delovi gitare OK. vrsta gitara ima raznih: klasičnih. Akustična gitara . Električni bas Tek je bas poseban instrument ali ovaj tekst nije mogao sa prođe bez njega. bas ih ima četiri. Osnovna razlika između gitare i basa je u broju žica. NE PRESKAČI LEKCIJU! Znam da sve znaš al' kad si preživeo svo ono davljenje sa teorijom preživi i ovo. Reći nekome da imate gitaru i nije bog zna kako određena informacija. Najčešće se razlikuju i po delovima koji ih čine. akustičnih. električnih itd. Ma koliko svojim imenom. Deblje i duže žice nego na gitari daju mu dublji ton. Ovde su za primer uzete akustična i električna gitara pošto je takvih najviše kod nas a i sadrže sve delove koji se mogu pojaviti na bilo kojoj gitari.

Aktivniji gitaristi ih menjaju svakih par godina. proizvođači ih ne retko koriste za samoreklamiranje ispisujući po njima ime firme. Čivija je mehanizam koji se montira na glavu gitare. Jadan vrat stalno je izložen raznoraznim maltretiranjima. Prave se ili pojedinačno ili po tri na jednom postolju a u zavisnosti od modela mogu biti leve i desne. Pored toga što žice treba da budu podjednako udaljene jedna od druge bitno je i koliko će biti visoko od vrata. Brzo se habaju pošto su pri sviranju izloženi velikom trenju kontaktom sa žicama koje su takođe od metala. Gornja kobila (ili kobilica kako joj neki tepaju) je granica između dva dela žice.. naprimer slonove kosti. Otvor na rezonantnoj kutiji ima funkciju prolaza kroz koji prolaze zvuci. koliko je drvo debelo u preseku. Rezonantna kutija sem primanja vibracija fizičkim putem. preko vrata s jedne i donje kobile s druge strane. da preciznim štelovanjem naštimuju žicu. Najčešće su od čelika ili mesinga.Idemo redom. Kao prvo. na njega konstantno deluje sila kojom žice teže da se vrate u nenapeto stanje a tu smo i mi sa svojim "gnjavljenjem" dok nazovi sviramo. imaju još jednu manje poznatu ali ništa manje važnu funkciju a to je da istoj toj žici nedaju lako da se raštimuje. Sve u svemu važan deo koji se često zanemaruje. E da. U odbrani od napasti vratu pomaže čelična šipka koja prolazi kroz njegov centar. hvata zvuke sa žica .. kao na slici. Čivija ima isto koliko i žica i uglavnom su od metala. mogla sve da podnese. Zove se gornja jer je vizuelno sa gornje strane. onog koji netreperi i onog koji treperi dok se svira. Glavna i jedina uloga joj je da nosi čivije. Uglavnom se prave od plastike iako umeju da budu i od plemenitih materijala. Vrat kao jedan od važnijih i osetljivijih delova često je miljenik vlasnika gitara. modela. Hiljadama puta sam gledao ljude kako ga paze gledajući da li se iskrivio. Da nije nje sumnjam da bi površina od desetak kvadratnih santimetara. neki primerci imaju ukrasnu plastiku ili neki drugi materijal na mestu gde se hvata prstima. Prag odnosno pragovi su specijalno profilisani metalni komadi koji se utiskuju u tanke kanale na površini drveta sa gornje strane vrata. Gornja kobila je jedan od najmanjih delova na gitari. Glava je prvo deo vrata a tek posle deo gitare. Njome se vrat završava. Veoma je bitno kakvi su i kako su pozicionirani prorezi kroz koje prolaze žice. umalo da zaboravim. Vrat se kod akustičnih gitara skoro po pravilu lepi za rezonantnu kutiju koja je ujedno i telo gitare. Pored svima znane namene.

Lepši modeli za kačenje žica koriste klinove. sada kada su došle na red. Rezonatna kutija na akustičnim gitarama izigrava telo gitare (i dobro joj ide) ipak zvučnost je njen glavni zadatak. Možda bi za ovu priliku bilo najpametnije samo da kažem da je korisno menjati ih redovno. Ova karakteristika uglavnom se javlja na kvalitetnijim gitarama. Bude ih i sedam a bogami i pet kad neka pukne. Radi se o delovima milimetra. Žice sam pričajući o delovima gitare toliko puta spomenuo da o njima. Sve u svemu ima ih svakakvih. ako se to ne uradi kako treba naizgled sve je u redu ali gitara nikako nemože korektno da se naštimuje. Kutija kroz isti taj otvor.i kroz otvor. Ima ih ravnih i motanih. Sve se to lepi. Izrađuje se od drvenih ploča nalik debelom furniru i posebno profilisanih letvica koje služe za ojačanje. Na gitari ih bude po šest ili dvanaest. ne znam šta bih rek'o. Šteta je što se ova greška često ponavlja pa su mnoge gitare falične po ovom pitanju. Električna gitara . Prave se od čelika ili plastike. kao kroz bass reflex izbacuje tonove napolje znatno glasnije nego što bi se žica inače čula. Neki modeli akustičnih gitara umesto drvenog imaju plastični donji deo rezonantne kutije. svojom akustikom i sposobnošću pojačavanja. osobinu i ulogu. Za donju kobilu na akustičnoj gitari (gde nepostoji mogućnost nekih podešavanja) veoma je važno gde se postavi. Pored plastičnog dela preko koga se žice prelamaju (kao na gornjoj kobili) postoji i drveni komad koji ustvari nosi taj plastični deo i pored toga služi za zakačinjanje početka žice. Zbog svoje konstrukcije veoma su osetljive i kao takve ih treba čuvati. Donja kobila se može opisati kao i gornja kobila s tim što ima još po neki deo. i teško mi je da ih u jednoj ili dve rečenice generalizujem.

Skrenuo bih vam pažnju da ih ne mešati sa top lock-om.Glava na električnim gitarama ima istu funkciju kao i na akustičnim. Postoje gitare kod kojih je vrat i srednji deo tela izrađen od jednog komada drveta. akustičnoj. Zanimljivo je da se po njihovom obliku mogu prepoznati neki proizvođači koji to drže kao svoju karakterističnost. Može ih biti jedan ili više na gitari. Ima ih bezbroj vrsta i razlikuju se po mnogo čemu. I njih ima mali milion tipova i modela. Njegova funkcija je da "uhvati" sve što žica ispusti iz sebe. čak se veoma često skida da nebi smetala. Odgovor koje vama lično najviše odgovaraju najverovatnije će dati vreme. obradi to i pošalje dalje. do tada možda bi bilo najbolje da koristite neke koje vam je neko kome verujete preporučio. Čine ga provodnički kalem i metalno jezgro. banalno gledano. Prag se baš ni malo ne razlikuje bio on na klasičnoj. Tremolo ručica kao deo sam za sebe ne znači ništa. poluakustičnoj. pre svega onih drvenih. neretko tri. električnoj gitari ili na nekom drugom žičanom instrumentu. oni i nije ništa drugo nego dupli singlecoil. Čivija je jedan od retkih delova gitare koji je standardan za sve vrste gitara i nema ih specijalnih. Žice se i projektuju i prave tako da budu namenjene nekoj vrsti gitara ili čak nekom načinu sviranja gitare. Prave se u dve vrste: single-coil ima čistiji zvuk a humbucking masniji i prljaviji ali je pre svega glasniji jer. U međuvremenu pojavili su se mehanizmi za štimovanje koji se nalaze na telu gitare. Nemojte me shvatiti bukvalno. Da li će vam se neki svideti ne zavisi samo od njega nego i od ostalih delova gitare. . Spajaju se sa telom šrafljenjem ili lepljenjem. naravno da ih ima različitih po kvalitetu. Vrat kod električnih gitara je nešto uži i tanji u odnosu na vratove kod akustičnih. Ručica je sastavni deo tremola i njenim pomeranjem pomera se i ceo sklop delova na tremolu pa se tako izvode neki gitarski trikovi. obliku ili nečem trećem ali čivija je čivija. Simpatičan ali ne i obavezan deo gitare. Top lock je mehanizam koji sprečava raštimavanje gitare i nalazi se ili iza kobilice ili gornje kobile ni nema pa njenu funkciju on preuzima. Gornja kobila na električnoj gitari praktično se ne razlikuje od one na akustičnoj. Čim je nestala potreba za klasičnim čivijama nestala je potreba i za glavama pa tako postoje i gitare bez glave. Takve gitare bije glas da imaju duži ton od onih gde se vrat i telo spajaju. Magnet je prvi u lancu elektronskih delova u električnoj gitari.

Zatezanjem se dobija viši a odpuštanjem niži ton.3 mm iako ima i drugih rešenja. U zavisnosti od toga koliko i kojih magneta ima različito se ponašaju.uključeni drugi i treći magnet i peti položaj .uključen treći magnet.uključen prvi magnet. pedala. magneti uhvatili. italijanski štim za gitare sa šest žica. potenciometri podesili. drugi položaj . Uz sve ovo mogu i ono zbog čega se zovu tremolo. Telo gitare je najmasivniji njen deo.. Ako gitara ima još neki pot on kontroliše boju tona. Kao dobri se smatraju oni primerci koji mogu dugo da rade a ne pokvare štim. Utičnica je skoro uvek ženska banana 6. pustiti proizvod sveg onoga što ste uradili na gitari: vi odsvirali. Ona će u kabl. četvrti položaj . to se samo tako kaže. Kako se to radi. Ima ih sa tri i pet položaja.uključen drugi magnet. Ubode li se i tremolo ručica njenim pomeranjem ovo sve zajedno se okreće oko te osovine i postiže se otpuštanje ili zatezanje žica odnosno promena visine tona. srećom prost je za upotrebu. Štimovanje gitare Pre nego odsviramo nešto bilo bi cool da prvo naštimujemo gitaru. Pored toga što je gitaru moguće naštimovati loše moguće je naštimovati raznim štimovima. Jedan od zadataka mu je da čvrsto i sigurno drži početak žice. Da bi se žica naterala da svira ton koji nama treba ona se odpušta i zateže čivijom. Ako. U telo su ukopani mnogi kanali i otvori za potrebe montiranja drugih delova. publika ume biti strašno nestrpljiva). mix pult itd.. Neki tremolo mehanizmi imaju i mogućnost finog štimovanja. Štimovanje je radnja koju ćete na gitari najčešće raditi zato bi bilo zgodno da to naučite da radite što bolje i što pre (i za što kraće vreme. ima mogućnost podešavanja položaja mosta za svaku žicu posebno (uz pomoć ovog podešavanja se tonira gitara). na primer. Potenciometar spada u grupu elektronskih delova na gitari i njime se kontroliše nivo. Tremolo je veoma komplikovan i složen mehanizam sa mnogo funkcija. Ovde je obrađen standardni. Na gitari se zapravo ne štimuje gitara nego žice. koji se u nju uključi. Svi ovi segmenti stoje čvrsto spojeni oko jedne osovine.Preklopnik odlučuje o tome koji će se magnet čuti a koji ne. na gitari stoje tri magneta a preklopnik je petostepeni onda najverovatnije radi ovako: prvi položaj . Nivo čega? Gitara obavezno ima bar jedan potenciometar i on kontroliše nivo glasnoće. znači volume. Utičnica se nalazi na telu gitare i preko nje se povezujete sa drugim uređajima (pojačalo. takozvani. on je takođe i jedna vrsta donje kobile. mnogo preciznijeg od čivije.uključeni prvi i drugi magnet. Osnovano se smatra da je kvalitet drveta od koga se napravi ovaj deo jednak kvalitetu tona koji gitara daje. .). treći položaj . kako se koja žica zove i ostalo pročitaćete baš ovde. Od punog je drveta.

note pišu i kako se štimuje gitara vreme je da sve to povežete u jednu celinu. treća ton g . Tabela nota na gitari Sada kad znate kako se tonovi zovu. Žice imaju i svoja imena koja su dobila od tonova koje sviraju i svojih rednih brojeva. treća G3. Ovo je jedina žica kojoj se ime piše malim slovom. Evo slike koja će vam pomoći da lakše nađete ove tonove na klavijaturi. U ovoj ćete videti gde se nalaze i ostali. Kliknite na neki od zvučnika i čućete koji ton koja žica daje. Ovo vam ujedno može pomoći pri štimovanju. četvrta D4. Pritiskom žice na neki prag menjate joj dužinu pa tako menjate i visinu tona koji daje. ipak savetujem sam da obavezno izvežbate i vaše uvo. štimuje se kvalitetno pa se tako mogućnost greške smanjuje. Simbolično malim slovom jer je (naj)tanja. zovu se štimeri. Prvom žicom se na gitari smatra najtanja žica. pre svega da bi se razlikovala od šeste koja takođe daje ton E. čak i programi za računar. četvrta d . Prva žica se zove e1. Trznete zadatu žicu i gledate u kazaljku koja vam govori koji ton daje vaša žica i da li treba da je zatežete ili otpuštate. d1. e1 H2 G3 D4 A5 E6 Postoje male duvaljke sa samo šest pisaka koje daju ove karakteristične tonove. peta a i šesta ton e. 2 1 1 1 Kako bi ste znali kako tačno zvuče ovi tonovi najbolje da kao uzorak čujete iste ove tonove na nekom drugom instrumentu i naštimujete gitaru. U lekciji o štimovanju gitare videli ste gde se na gitari nalaze tonovi e2. Ova pomagala su izvrsna i blagonaklono ih preporučujem svima.Visina tona prve žice odsvirane na prazno (nepritisnuta ni na jednom pragu) podešava se dokle god nepostigne visinu tona e . Druga žica na prazno treba da daje ton h . koji će vam i u tome pomoći. Klavir je kao instrument za uzorkovanje dobar izbor jer se teško raštimava a i kad se štimuje. klavijature su najbolji izbor jer one ni nemogu da se raštimuju. Uostalom. Postoje i uređaji. Druga žica se zove H2. Što veći broj praga. a i e. Iz svega . to viši ton. g1. peta A5 i šesta E6. Razlika između dva susedna praga je polustepen. h1. Međutim bilo šta da koristite moraćete na sluh da pogaćate da li žica daje baš taj ton.

Gis. H. Iznad njih ispisani su brojevi od 0 do 12. Fis. G. F. A. Cis. Jedino što vam još mogu reći je da ovo treba znati napamet. Ais. na primer: E. D. Primetićete da su u ovoj tabeli ispisana imena tonova bez dodatnih oznaka koje ukazuju na to o kojoj se oktavi radi. Uz pomoć ove tabele lakše ćete se snalaziti sa notama. niz vrat. nižu po redu. Tabela nota na vratu gitare Tabela nota na vratu gitare sastoji se od šest notnih sistema koji svaki za sebe predstavlja po jednu žicu.. C. Dis. Tabela nota na notnom sistemu Tabela nota na notnom sistemu pokazuje koja je žica zadužena za koje note. Ovde se zapravo odlično vidi da gitara od dvanestog praga prve pa do prazne šeste žice idealno pokriva notni sistem što uopšte nije slučajno. Ovakav način je češće u praksi jer note svojim položajem već ukazuju na visinu tona.ovog sledi da se tonovi na žici.. . Setite se da je na akustičnim gitarama upravo XII prag poslednji koji se može dohvatiti. naravno reč je o pragovima.

II deo Da bi smo mogli da nastavimo priču o štimovanju morao sam da ubacim onu tabelu sa rasporedom tonova na gitari.Štimovanje gitare . .

Ako. imate naštimovanu treću žicu pritisnite je na četvrtom pragu i štimujte drugu dok na prazno nedobijete isti ton. Jedan od dobrih fazona je iskoristiti telefon kao štimer. . a Sultani svinga od Strejtsa iz D mola itd. Po njemu naštimujte petu pa redom i ostale žice. onda mora da ste na pustom ostrvu?! Šalim se. Ako oko vas mena nijednog instrumeta. nemorate na nekom drugom instrumentu tražiti uzorak nekog tona već ga možete dobiti sa naštimovane žice. Primetite da je ton koji daje žica E6 pritisnuta na petom pragu isti onaj ton koji daje žica A5 kada se odsvira prazna. On važi samo za parove žica između kojih je razlika pet pragova. Za kraj evo još nekoliko štimova koji se do duše ređe koriste. Ako su žice raštimovane razlika u frekvencijama se jasno čuje dodatnim treperenjem koje se usporava što je štim korektniji. H2 i e1 opet su sa razlikom od pet pragova. ničega. trebalo bi da niste daleko od pravog štima. Kada se odsviraju zajedno trebalo bi da daju isti ton. G3 i H2 nemaju razliku od pet već od četiri praga i to je jedini izuzetak.Bez predhodne lekcije o tome gde se nalazi koji ton nisam imao alibi da pričam o onome što je kod štimovanja najspominjanije. da bi ste naštimovali sledeću. Signal koji čujete: "tutuuu. Kako je u nekim drugim zemljama nemam pojma. čuveni peti i četvrti prag. ni telefona. tu-tuuu" je ton A. Ako vas ne mrzi i meni javite. Odsvirajte flažolet na sedmom pragu donje žice (na primer D4) i flažolet na petom pragu gornje (A5). Od koristi može biti i snimak neke pesme za koju znate u kom je tonalitetu. Sa ovim ipak treba biti malo obazriviji jer ovaj metod hoće malo da vas prevari ako nemate izvežbano uvo. ni ovog sajta. Podignite slušalicu. Kad ovo znate prostom logikom možete zaključiti da ako imate jednu naštimovanu žici. u tom slučaju poverujte gitari. Za napredne evo još jednog trika. doštimujte je koliko joj je minimalno potrebno. Distorzija ili drajv dodatno pojačavaju čujnost razlike u frekvencijama. recimo. Po predhodnoj logici idite redom od žice do žice i naštimovaćete ih sve. ni štimera. da vam ne pukne veza :) da sledeći put znate. Štimovi za gitare sa šest žica. Svi živi znaju da Hendriksov Hej Džo ide iz E. D4 na petom pragu jednako je praznoj G3 žici. Ako živite napolju proverite sad odmah o kom se tonu radi (ustvari nemojte baš odmah. Ovo znam da je slučaj sa jugoslovenskom ptt mrežom. A5 na petom pragu isto je što i D4 prazna.

5. . . 1 2 3 4 5 6 7 žica . .1. . 3. 6. . E H G D A E H E H G D A E A D A F C G D A Trajanje tona . žica E H G D A E E H G# E H E E H G D A D Eb Hb Gb Db Ab Eb D A F# D A D F C G D A E Štimovi za gitare sa sedam žica. . 4. 2.

Ova razlika se pravi samo kad se note pišu. Barjačić se obavezno crta nadesno. međutim. Da note koje se pišu na trećoj praznini ili iznad ne bi štrčale mnogo ka gore njima se vrat piše na dole (s leve strane glave) a one koje se pišu na drugoj praznini ili ispod. Note na trećoj liniji pišu se po izboru. Nota po svom obliku ima raznih. Obzirom da je stvar prosta evo kako se koji ton i nota zovu i izgledaju. radi se o istom trajanju. Obzirom da se note striktno spajaju rebrom samo sa jedne strane rebro se crta onako kako kaže prva nota. Meni je ova priča o trajanju oduvek imala mnogo veze sa matematikom.Trajanje je uz visinu. od ovoga se odstupa u slučaju kada je više nota spojeno rebrom. nadam se da to neće biti otežavajuća okolnost. kada se nađe više takvih nota zajedno umesto barjačića se crta rebro. Slično kao i kad je u pitanju visina i trajanje za tonove ima imena a za note oblik kao znak raspoznavanja. evo nekoliko primera: Malopre je bilo reči o okretanju vrata note. Rebrom je moguće spojiti i više nota različitog trajanja. Izuzimajući celu notu svaka pored notne glave ima i vrat a one kraće od četrvtine i barjačić. jedna od važnijih karakteristika svakog tona. o kojoj smo do sada pričali. vrat se piše na gore (sa desne strane glave). . Sve jedno je da li vrat stoji s leve ili desne strane glave. Evo i međusobnih odnosa trajanja.

Samo ako iz nekih razloga (veoma retko) cela i polovina pauze ne mogu da se napišu na četvrtoj i trećoj liniji pišu se na drugim linijama ali na isti način. Cela "visi" a polovina "leži" na liniji i to je sve. 1/4.. Tri znaka s kojima se produžava vrednost nota i pauza zovu se: tačka. 1/16. luk i korona. tako i u muzici ne postoje samo trajanja od 1/1. ustvari. Samo uzgred da primetim da ih je. 8. ako se znaju note. Tačkom se postižu samo karakteristična produženja a lukom nekarakteristična dok se koronom zapisuju neodređena produženja. I ovde cela i polovina međusobno liče.. pošto nemaju funkciju određivanja visine sve se uvek pišu na isti način. 4. . Sa pauzama stvari stoje mnogo prostije. 32 itd. isto komada kao i note. Na sledećoj slici prikazani su ekvivalenti znakova za trajanje pauza u odnocu na note. 1/2. a osmina i kraće pauze isto imaju barjačiće. Istini za volju nema ih mnogo ali morao se izmisliti način i za njihovo zapisivanje.Pauze Pauze su trenuci u kojima izvođač ne svira. četvrtina ima (za moj ukus) najlepši znak među svim znakovima. 16. Znaci za produžavanje trajanja Kao što u matematici ne postoje samo brojevi: 1. 2. postoje odstupanja ali znatno ređa nego kod nota. Znaci o kojima je odve reč služe da bi se zapisale i ostale vrednosti trajanja. lako zapamtiti. 1/8.

Tačka
Tačka je znak kojim se produžava trajanje note. Zapisuje se neposredno iza glave note ili pauze a takva nota se zove nota sa tačkom. Može ih biti jedna ili dve. Par primera:

Produženje koje se dobija tačkom unapred je poznato, novo trajanje je jedna ipo vrednost originalne note. Čemu tačka, zašto se trajanje od, recimo, tri četvrtine ne bi zapisalo kao tri note od jedne četvrtine ili jednom polovinom i jednom četvrtinom a ne polovinom s tačkom? Zapisivanjem tri pojedinačne note od četvrtine izazvalo bi kod onog ko čita note izvođenje tri tona. Zapisivanjem polovine s tačkom izvodi se samo jedan ton ali sa dužim trajanjem. U slučaju da se uz neku notu nalaze dve tačke nota za prvu tačku dobija produženje od polovine svoje vrednosti a za drugu, polovinu vrednosti prve tačke. Možda zvuči malo komplikovano ali čim malo uđete u štos ovo će vam biti prosto. U praksi će te često nailaziti na note sa tačkom a ređe na one s dve. Ja do sada nikad nisam naišao na notu s tri tačke, ako slučajno naiđete na takvu nedajte se zbuniti, izračunajte joj vrednost isto onako kao i drugoj.

Luk
Luk, ili ligatura kako se drugačije zove, nije znak koji sam po sebi produžava notu za neku vrednost, nego se lukom spajaju note iste vrednosti i sabiraju njihova trajanja.

Ligaturom je, spajajući trajanja po želji, moguće dobiti svaku vrednost ma kakva ona bila. Možda jeste malo komplikovanija od tačke ali daje više mogućnosti. Tačkom nije moguće dobiti vrednost od 5/4 a lukom jeste ali nije mu to jedina primena, koristi se i u mnogim drugim situacijama. Kako sve nebi bilo skroz prosto pobrinuo se legato. Legato je znak za način kako treba odsvirati neke note. Na žalost slično se zapisuju i zovu a na sreću lako prepoznaju jer ligatora spaja samo note iste visine i između svake se mora uneti znak a legato samo prvu i zadnju notu i note u toj grupi ne moraju biti iste visine.

Još nešto, lukovima se ne spajaju pauze, ako malo razmislite videćete da nema ni potrebe.

Korona
Korona je znak koliko sličan toliko i različit od tačke. Korona je potrebna i dovoljna sama sebi ali je njeno produženje neodređeno.

Korona je znak koji se crta iznad ili ispod note koja se produžava. Ona notu produžava na neodređeno. U praksi se nota iznad koje je uneta korona svira kao ton koji se ne prekida. Na gitari bi to odprilike izgledalo ovako: trznete žicu i pustite da ton traje dok se žica sama ne umiri. Kao što vam predpostavljam već i samo pada na pamet, korona se koristi uglavnom na kraju kompozicije. Možda izgleda malo nelogično ali i pauza moži imati koronu. Uzmite primer partiture za više instrumenata od kojih samo jedan izvodi zadnji (koroniran) ton. Zadnji ton za ostale instrumente, obzirom da ništa ne sviraju, biće pauza kojoj se takođe mora dodati korona.

Metrika
Cela priča o trajanju nota ima smisla samo ako se zajedno uz nju spomene i metrika. Metar, odnosno takt, je ono čime se bavi metrika. Ono što muziku čini posebno lepom jeste raznovrsnost u svakom pogledu. Pokret joj daju naglašeni i nenaglašeni delovi. Grupa metričkoh delova, od po dva, tri, četiri itd. zove se takt. Takt je ujedno i najmanja muzička jedinica. Pravilo je da je uvek prvi deo u taktu naglašen a da su ostali nenaglašeni. Ako je takt dvodelan prvi je naglašen a drugi nenaglašen. Ako je takt trodelan prvi je naglašen a drugi i treći ne ali ako je takt četvorodelan onda je prvi deo naglašen drugi ne, treći polunaglašen i četvrti opet nenaglašen. Naglašeni deo zove se teza i obeležava se pravom linijom a nenaglašen arza i crta se kao luk.

Znakovi za tezu i arzu retko se zapisuju u note jer je ono što bi one trebalo da kažu podrazumevana stvar. Ipak ponekad se vide, uglavnom kad su baš ovakve lekcije u pitanju. Za razliku od njih u note se obavezno unosi znak kojim se odvajaju taktovi. Tanka vertikalna crta preko svih pet linija notnog sistema obeležava kraj jednog i početak drugog takta. Ta linija zove se taktica. Dve tanke vertikalne linije znak su za kraj većih muzičkih celina u kompoziciji a jedna tanka i jedna debela znak su za kraj kompozicije.

Takt

Malopre kad smo spominjali takt rečeno je da ih ima dvodelnih, trodelnih, x-todelnih itd. Koliko on to delova može da ima i šta su zapravo ti njegovi delovi je ono što ću sad probati da vam objasnim. Teoretski gledano delovi koji čine takt jesu teze i arze ali praktično to su neke vrednosti trajanja nota. Evo primera, recimo da se radi o trodelnom taktu i da polovina note predstavlja jedan deo. Vrstu takta obeležavamo i čitamo kao razlomak ove dve vrednosti pa bi za takt iz primera rekli da je tro-polovinski. Naravno ovu muzičku karakteristiku više je nego neophodno zapisati u note. Opet kao razlomak ovo se zapisuje u notni sistem posle ključa a pre nota, zapravo, taktova za koje to važi.

Ovakav takt ima trajanje od tri polovine koje su njegovi delovi. Ma koliko i kojih delova bilo svaki traje jednako. Izvedite to tako što će te ravnomerno otkucavati rukom po stolu, nogom po podu, pustiti metronom ili nešto sedamnesto i svakom delu dati trajanje jednog otkucaja. Tri otkucaja, takt, još ako je prvi otkucaj naglašen eto i metrike.

Kao delovi takta najčešće se javljaju polovine, četvrtine i osmine, ređe cele note i šesnestine (ja ih nikad nisam vid'o). Za brevis-e i tridesetdvojke i teorija kaže da se ne pojavljuju kao delovi takta. Kada se na početku napiše tip nekog takta to važi sa sve taktove koji slede. Nemojte se zbuniti ako među notama ponovo naiđete na novi znak. To znači da na tom mestu prestaje važnost stare oznake i da sledeće taktove treba taktirati po novonapisanom. Obratite pažnju, ova pojava nije retka. Postoje čak tako zamišljene kompozicije u kojima se pravilno smenjuju dve ili više vrste taktova. Kako se nebi stalno pisale oznake raspored koji se ponavlja napiše se na početku.

Taktovi sa dva i tri dela spadaju u grupu prostih što je i logično jer se svaki takt sa više delova može razložiti na proste. Pre nego nastavimo priču o složenim taktovima prvo da nabrojim sve proste taktove.

Složeni taktovi

Oho ho, o ovome bi imalo mnogo da se priča, zato ću probati da ovo ispričam u skraćenoj verziji. Neko ko se dobro razume u izračunavanje kombinacija sa i bez ponavljanja lako bi došao do broja varijanti složenih taktova. Kako ih nebi sve spominjao (nisam pad'o na glavu kad sam bio mali) uzeću samo par njih kao primer. Evo recimo takt od pet četvrtina.

Pre nego u njega postavimo teze i arze prvo ga treba podeliti na proste. To je lako, jedan trodelni i jedan dvodelni. Međutim kako stoje? Ovaj problem se ponekad rešava načinom zapisivanja takta posle ključa.

Ako je raspored baš ovakav onda je sasvim lako otkriti naglašene i nenaglašene četvrtine ovog takta. Prva četvrtina je naglašena, druga i treća ne, onda je četvrta četvrtina polunaglašena i peta opet nenaglašena.

Posle ovoga mislim da vam neće biti teško da i sami izvedete varijantu pet-četvrtinskog takta sa rasporedom prostih 2+3. Ali dosta o ovom primeru. Sledeći primer pokazuje takt 7/8. Zašto baš on? Pa zato što verujem da ste bar nekad čuli pesmu "Jovano, Jovanke", ako ne narodnu verziju onda sigurno u izvođenju Leb i Sol-a. E, ova stvar je u taktu sedam osmina i to sa rasporedom 3+2+2. Ako ste slušali ovu pesmu u živo sigurno ste primetili kako Vlatko uvek pre početka muzike viče: jen-dva-tri, jen-dva, jen-dva. To je tačno to, je l' da?

Obratite pažnju kako ovde takt, odmah posle ključa, nije zapisan na "komplikovaniji" način ali su zato osmine spajane rebrom tako da ukazuju na naglašene tonove. Ovo je pravilo kao i svako drugo i bilo bi pogrešno note zapisati drugačije. Najverovatnije ćete čuti kako muzičari taktove poput ovog ili devet osmina (Vranjanski Čoček) zovu Složeni ritmovi. Specifični su za Makedoniju i južne krajeve Srbije. "Supersloženi" taktovi (kako ih u šali zovem) 27 osmina i slični koriste se u bugarskom folkloru i kao što su ovi naši "neparni ritmovi" problem za one koji nisu navikli na njih tako i nama ovi bugarski taktovi prave frku. Njima je to urođeno jer od kako znaju za sebe slušaju takvu muziku. Da bi neko od nas svirao u tom taktu treba dobro da se skoncentriše i broji u glavi jer oni to dele na tri od po devet pa njih u različitim kombinacijama, 2+2+2+3 + 2+2+3+2 + 3+2+2+2.

Četiri četvrtine

U taktu 4/4 prvi deo je čista teza. Ne znam da li je ovo tačno. umerena i brza. Šta zapravo ovakva oznaka znači? Allegro je ime jednog tempa a četvrtina. Kada sam spominjao takt rekao sam da svakom delu takta dodelite trajanje između dva otkucaja.Među složene taktove spada i takt četiri četvrtine. četri četvrtine. ako ste u dilemi jednostavno napišite 2/2 ili 8/8. drugi i četvrti su arze a treći deo je polunaglašena teza. već predpostavili o čemu se ovde radi. što znači: dve polovine. najčešće je u upotrebi što mu daje apsolutnu dominaciju. pa je tako i tempo u direktnoj vezi sa taktom. Evo tabele naziva podeljenih po grupama sa prevodima. Zbog svojih specifičnosti zaslužio je da ga obradim posebno. osam osmina. Tempo. Kako je za primer uzet takt 4/4 to znači da ovaj takt ima ukupno trajanje od četiri otkucaja. Da bi ste znali koliko brzo da otkucavate u note se zapisuje znak koji to određuje. U muzici su stvari stvarno veoma povezane. Tempa se dele u tri grupe: lagana. Nešto se tri četvrtine koprca pošto se u njemu sviraju svi valcei al' slabo. Da vidimo kako on to izgleda. dve polovine i osam osmina su toliko retko u upotrebi da možda oko ovoga ni netreba lupati glavu. u glavnom. lagana tempa largo larghetto lento adagio grave sostenuto = široko = manje široko = sporo = lagano i ozbiljno = teško = zatežući . znak jednako i broj su dodatna oznaka koja kaže da u minuti treba otkucati 120 otkucaja i da svaka četvrtina ima trajanje jednog bita. Tempo Mislim da ste i sami. brzina izvođenja. Nema tog takta koji će mu makar blizu prići. ponekad se piše i slovo C verovatno posledica česte upotrebe. U nekoj literaturi sam pročitao da znak C ustvari menja sve taktove čija je ukupna vrednost jedno celo. Umesto klasičnog razlomka 4 kroz 4. po imenu čaca. Kao prvo. Kao znaci koriste se italijanske reči i zapisuju se na samom početku notnog sistema.

umerena tempa andante andantino moderato allegretto = mirno = malo brže od andante = umereno = okretno = veselo = živo = brzo brza tempa allegro vivo presto prestissimo = najbrže Uz brojnu vrednost po negde će te videti i skraćenicu bpm (beat per minute) što znači otkucaja u minuti. Negde uopšte neće biti naziva tempa nego samo nota. Uzimajući njega kao primer biće objašnjena ritmika. Kao i svugde i ovde ima onih tipova koji se najčešće koriste. Lagana tempa imaju između 40 i 70 otkucaja u minuti. Za svaki tempo se tačno zna broj bita. Ajde još jednom da pogledamo kako to izgleda takt 4/4. jednako i broj ali nedajte se zbuniti. Ustvari takt 4/4 može da primi bilo koju kombunaciju različitih nota po njihovom trajanju čiji je ukupan zbir 4/4 odnosno jedno celo. evo nekih. Za dosadašnja objašnjavanja ovakvo predstavljanje bilo je savršeno. Za delove nekog takta uzimali smo po jedan deo i kopirali ga onoliko puta koliko je bilo potrebno. umerena između 76 i 115 i brza od 120 do 208. moderato i allegro. . To su samo idealni primeri. barem u zabavnoj muzici Ritmika Predhodni teks o taktu 4/4 odličan je šlagvort za ono o čemu će ovde biti reči.

hteo sam ustvari da kažem kako je poznavanje obe oblasti potrebno da bi se shvatilo o čemu se radi.Ne zaboravite da i pauze mogu da budu deo nekog takta i da zajedno sa notama ravnopravno učestvuju. Ako se sećate lukom se spajaju isključivo note iste visine pa tako ispada da jedino kod takvih nota može doći do ovog metričkog iščašenja. I ovde se muzička raznolikost postarala za bezbroj varijanti. U takvoj situaciji naglašenost se prebacuje na početak note. On se stvarno najčešće koristi pa po nekoj logici ovi primeri imaju najviše svrhe. Različite kombinacije trajanja nota u jednom taktu čine ritam. . nije uopšte neobično naići na sinkopu u kojoj su znakom za produženje trajanja spojene note različitih vrednosti. Nisam mogao da izdržim a da ne napravim šalu na njihov račun. Sinkopa nastaje onda kada se nenaglašenoj noti u taktu pridoda (ligaturom) naglašena nota pa ona postane teza. Sve ovo važi i za sve ostale taktove. recimo osmina i četvrtina. Prvi primer prikazuje najklasičniju moguću sinkopu. Zamolio bih vas da to što sam za primer uzeo takt 4/4 ne uzmete zdravo za gotovo. Sinkopa Kad smućkaš metriku i ritmiku pa prospeš dobiješ sinkopu.

Sinkopa je. veoma lepa pojava u muzici no ni s njom kao ni s drugim stvarima ne treba preterivati. U primeru koji sledi svaka nota je nasledila nivo naglašenosti od predhodne. Posebno lepa i izražena postaje onda kada samo jedan instrument svira sinkopu a ostali ritmički pravilnu pratnju. Još jedna različitost. Kontrtan svoju naglašenost preuzima od note ispred sebe u situaciji kada nota ispred više nije nota nego pauza. zanimljiv primer. Kontrtan Povisilice i snizilice. po mom skromnom mišljenju.Postoje čak i sinkope u okviru samog takta gde se nasleđuje polunaglašenost. Nepravilne tonske grupe . Pogledajte. note i pauze. Ispada kao da je pravilo da svaka pojava u muzici mora da ima svoj parnjak u pojavi koja je njegova suprotnost. sinkopa i kontrtan. Obzirom da se ova pojava često javlja u grupama desi se po nekad i ovakav slučaj. kontrtan je moguć samo u okviru jednog takta (jednostavno teze se nikad ne nalaze na kraju). Sinkopa svoju naglašenost krade od note iza nje tako što se s njom spoji.

Kvintole Manje više. U neparne se ubrajajaju triole.. OK. za sve nepravilne grupe. kvintole. Evo kako to izgleda i zvuči kad su triole u pitanju. Kvintole. polovine. četvrtine.Počnete li parne vrednosti trajanja nota da delite na neparan broj delova ili neparne na paran dobićete nepravilne tonske grupe. Note takvih vrednosti zapisuju se kao note parnih vrednosti samo što se iznad (ili ispod) ucrtava znak koji obuhvata sve tri takve note (zaokružuje nepravilnu grupu u celinu) a iznad znaka se upiše broj tri. kvartole i opet td. Kako nebi dalje širio priču evo odmah objašnjenja za svaku vrstu.. evo primera i za kvintole. Znak za obeležavanje kvintola je isti kao i za triole sa upisanim brojem pet. Triole Triola nastaje kada neku parnu vrednost trajanja tona podelimo na tri jednaka dela. koristiću se primerom takta 4/4 u kome je poslednja četvrtina podeljena. a u parne duole. ono što je napisano za triole važi za sve nepravilne grupe. nastaju kad se neko parno trajanje podeli na pet jednakih delova. samo se promeni broj delova i to je to. U parne vrednosti trajanja spadaju sve vrednosti koje smo do sada spominjali: cele note. znači. Od sada pa na dalje u primerima ove vrste. osmine. septole itd. pre svega neparnih i parnih. . Nepravilnih tonskih grupa ima raznih.

neparne grupe dele na četiri jednaka dela. Duole se pišu istih trajanja kao i note od kojih nastaju. Kvartole Kvartole su sasvim slične duolama. sigurno već i sami predpostavljate kako nastaje i kako se zapisuje nepravilna tonska grupa u kojoj se par deli na sedam. ili ređe šestodelnim. Praksa je pokazala da se ovakve situacije uglavnom sreću u trodelnim taktovima.Septole Šta da vam kažem. Isti znak. . Kvartole na delu. tri četvrtine. Duola nastaje onda kada neku trodelnu notnu vrednost podelimo na dva. Primer je napisan u trodelnom taktu. a skoro nikad u četvorodelnim (da se prva ili druga tri dela takta podele na dva) ili osmodelnim. Oznaka 4. prvi takt je pravilan a drugi u duolama. Primer Duole Ovde se stvar malo menja. Oznaka im je ista kao i triolama i kvintolama sa upisanom dvojkom.

Sekstole Ovde stvar počinje malo da se komplikuje. ako se negde zbunite samo malo opreznije obratite pažnju. Tablature . Zašto sam sve ovako zakomplikovao na kraju? Zato što je sve moguće. ovo se još može protumačiti kao dvostruko deljenje po dve četvrtine na triole. Kako to? Recimo. Moguće je da neko i pet delova deli na sedam itd. odnosno svaka polovina na duole (odnosno četvrtine). Sekstola može biti deljenje parnih na nepar ili neparnih na par. četiri četvrtine mogu biti podeljene na šest jednakih delova. A može se desiti da se tri polovine dele na šest delova. Ovako na prepričavanje sve izgleda po malo zbunjujuće ali je u sušti prosto.

je l' da? Čemu zapravo tablature? Videli ste na tabeli nota na gitari da se jedan ton pojavljuje na više mesta (žica). Predhodni primer kaže da treba odsvirati peti prag četvrte žice u trajanju cele note. Čini mi se da je kod njih svesno zapostavljeno trajanje jer se često dešava da onaj ko čita tablature već poznaje muziku koja je zapisana pa čita samo "žice i pragove". drugo. Stvar koja se često ne unosi a na koju treba obratiti pažnju jeste štim gitare. . Kao što rekosmo malopre tablature ne fermaju trajanje tona 3% ali zato visinu tona gitaristima čine veoma čitljivom. Ma stvar je prosta k'o pasulj. Njega čini šest horizontalnih linija od kojih svaka predstavlja po jednu žicu.Tablature mu dođu isto što i note samo specijalizovano za gitaru. Znaci za takt i tempo apsolutna su privilegija notnog sistema i nema ih razloga ponavljati. U koliko je štim standardan ne zapisuje se ništa jer se smatra da je podrazumevan. U koliko je u pitanju neki drugi štim ispred svake linije se zapiše ton koji žica svira "na prazno". apsolutno su prilagođene gitari kao instrumentu sa svojim specifičnostima. Kao što note imaju svoj linijski i notni sistem tako i tablature imaju svoj. Evo još jednog primera. Tablature svojim znacima tačno ukazuje na to mesto. U tablaturni sistem unose se brojevi koju simbolizuju pragove na vratu gitare. Umesto ključa nalazi se oznaka TAB. Veliki im je nedostatak to što same ne ukazuju na trajanje tona pa se obavezno pišu zajedno sa notama a prednost to što su veoma intuitivne i što ih je moguće rastumačiti i bez predznanja.

ako koristite samo tabove zaboravićete koji vam je ton gde. Žice . Preporučujem vam da često čitate samo note.Znati čitati sa tablatura izuzetno je korisno jer je između ostalog mnogo brže čitati njih nego note ali za ovu logiku imate alibi samo ako znate da čitate i note.

D4. drugi je bukvalno vezivanje žice u čvor posle provlačenja kroz otvor. Ako mnogo svirate na njima brzo će propasati. Postoji više načina vezivanja žice oko čivije i svakom je cilj da spreče popuštanje žice i razštimavanja gitare. a namotaji na čiviji ostanu mekani. Takve žice nije vredelo prokuvavati. a od njih strada i pakovanje u kom držite gitaru. Izuzeci su bili nastupi sa unapred zakazanim datumom. . U tom slučaju treba joj dosta vremena da se cela zategne. Osećaj za to kad su žice na vašoj gitari dotrajale steći ćete najverovatnije posle nekoliko godina intenzivnog sviranja. Redosled montiranja žica nije posebno važan. Ovu priču o cipelama nisam za džabe pričao jer se i žice veoma slično ponašaju. Stari kompleti su bili tu za slučaj da meni ili nekom drugom pukne žica na probi ili svirci. recimo. Svaki put dva dana pre svirke stavio bih nov komplet i svirao gitaru taman toliko da prestane da razštimava. kako bi odstupanje od pravca dela žice koji treperi bilo što veće. H2. A5. Rasparivanje nikad nisam tretirao kao rešenje. ili barem prokuvajte komplet (nepoželjno) svirali ili ne. stavljajte ih tako da vam one koje ste namontirali ne smetaju dok stavljate sledeće. Gornja granica ipak postoji. Mesec dana je neki prosek za muzičara koji vežba par sati dnevno. par cipela i nosite ih svaki dan ceo dan. Ravne žice. Svaki sistem koji će da zaustavi odmotavanje je dobar. Ostaci koji vire nisu prijatni zbog svoje oštrine. Namotaji oko čivije treba da idu jedan do drugog i to ka glavi gitare. H2 i e1. Moj sistem je da žicu posle provlačenja kroz otvor na čiviji savijem na dole (taj deo je dugačak taman toliko da ne dodiruje drvo) i sve namotaje motam preko njega. Drugi razlog je vezivanje žice oko čivije. Prvi je banalan. posle tri-četiri meseca zamenite ih. Dešavalo mi se da kad uvežbavam nešto. Periodičnosti zamene sam se uglavnom pridržavao. Nove žice sam isključivo stavljao sve zajedno. Ne postoji nikakav striktan rok trajanja žica. Ovo uzmite u obzir pre nego žicu skratite. U stanju su da ozbiljno poseku. I po nedelju i više dana ćete morati da dotežete štim.Zamena žica Kupili ste. Šta se zapravo dešava ako je montirate labavu. Gitara sa tako stavljenim žicama lako se raštimava. Iako neke od stavki nemaju preteranu važnost za one sa hard lock-om. Pakovanje žica koje ste naumili da upotrebite nemojte otvarati pre vremena da se žice ne bi isprljale. To sam mogao jer sam imao drugu gitaru na kojoj sam vežbao u međuvremenu. nije loše osloniti se na kalendarsku periodičnost. Evo otprilike pravilnog postupka. Lično sam pristalica skraćivanja žica iz dva razloga. a kod rasporeda 6 u nizu (Fender i mnoge druge gitare) E6. Ako kupite tri ta ista para i redovno ih menjate. trajaće vam bar godinu dana. Motane žice tri kruga. Jedan od načina je da se žica dva puta provuče kroz otvor na čiviji. kako bi što bolje legla na čiviju. Kod gitara sa rasporedom čivija na glavi 3+3 (Gibson ili akustične gitare) redosled bi otprilike bio G3. a ako ih ne svirate uopšte ne mogu da traju večno. Tada bih komplet upropastio za nedelju dana. Montiranje žica Montiranje žica je još jedna od stvari na koju treba obratiti pažnju. jer su zarđale od znoja. Ako taj osećaj nemate. Uvek sam u rezervi (koferu) imao dva nova i dva poslednja skinuta seta. G3. A5. Ipak. e1 i E6. D4. najčešće prve tri žice ili prve dve kod akustičnih gitara. Takav par cipela trajaće vam dva meseca. nije loše da znate kako se šta radi. žica bude napeta samo od donje kobilice do mesta gde dodiruje čiviju. namotavaju se četiri kruga oko čivije. Mogu da vam kažem moja iskustva. radim i po šest i više sati na dan. Žicu dok namotavate držite nategnutu.

Nove žice nema potrebe prokuvavati. Kompleta ima raznih.032 A5 .010.016.012 i sve tako do 0. Izgleda kao mala kurbla koja se natakne na čiviju. Nepovoljna stvar kod tih gitara je što morate koristiti adekvatan alat. 0. Svaki komplet ima svoje prednosti i mane. Ne zaboravite da je električna gitara američki proizvod i da kod njih vladaju anglosaksonske mere. Znam da će vam deblji komplet biti tvrđi. onda to sigurno nije bez osnova. jer još u fabrici one prođu jedan tretman sličan ovom. to znači da njegov komplet ima prvu žicu čiji je prečnik 0. preostaje mu 0.022 D4 . u nju stavite žice i sipajte vode toliko da se žice potope. Tanji kompleti zvuče svetlije ali im je ton kraći i nema dovoljnu punoću. ali lako ćete se navići. Ovo ima smisla raditi starim kompletima skinutim sa gitare.0. Devetke.0.009. Nju je nemoguće skinuti potpuno i barem par dana (što zavisi od toga koliko svirate) žice će vam biti brašnjave.4 mm.010 e1 .0075. uspite sodu bikarbonu. ali u njegovom tonu nešto uvek kao da fali.026 D4 . Kad su žice postavljene na pravi način.012).0. Za one sa posebnim prohtevima još jedna informacija . I ovde važi pravilo o zlatnoj sredini. Nisam siguran da ima neki zvaničan naziv .010 Za one koji prelaze sa 9-ki na 10-ke imam jednu preporuku. sem da je to dobar izbor. prelazni period je neminovan. 0. 0. desetke i jedanestice su najviše u upotrebi. Viđao sam: 0.0.015 G3 . Ako kažu da je komplet specijalno namenjen.2286 mm.0.050 e1 . Njome ćete ubrzati odmotavanje i namotavanje.0.011 (Gary Moore koristi 0.046 E6 .010 e1 . 0.0.038 E6 . a za uzvrat dobijate mnogo bolji ton.026 D4 .014 G3 . Za 0.Na žalost. Deblji kompleti koriste se uglavnom na akustičnim gitarama (bronze guitar strings).0. a ne skidanje preostale sode bikarbone. treba im oko dandva.0. 0.0.0.009" (inča).007. Kuvanje žica Uzmite neku staru šerpu (preporučujem sa visokim obodom.0. Preporuke proizvođača ne treba zanemarivati. Svirati stalno na njima graniči se sa neozbiljnošću.008. ili eventualno novim koji su dugo stajali.040 E6 .0.0.0.009 nije loš komplet. Pre nego što voda provri. Na delu koji se natiče postoji jedan usek koji služi za vađenje klinova koji na nekim akustičnim gitarama drže početak žice. U mnoge gitare su ugrađeni delovi čije se veličine mere inčima. Par minuta kuvanja i postupak je gotov. Debljina žica Primetili ste sigurno da kada se priča o kompletima uvek se spomene neki broj. Ako vam neko kaže da svira na devetkama. Ekstremno tanke žice uglavnom se koriste u studiju. Jedna kesica biće vam dovoljna čak i za bas komplet.010 isti. Taj broj je opšti pokazatelj debljine žica u kompletu.030 A5 .ja je zovem motalica. na primer: H2 . Promena iako izgleda tragična nije strašna.010 nemam šta da kažem.017 G3 . Nikako ne pokušavajte alkoholom.011.0. jer sve strašno peni). . i to samo u slučaju specijalnih potreba. 0. Postoji jedna alatka koja će vam u svemu ovome pomoći. Da se vratim na žice. što znači da je debljina njegove prve žice 0. Žice izvadite iz vode i prebrišite krpom.013 H2 . Budite oprezni po tom pitanju.013 H2 .nisu svi kompleti sa oznakom 0.0. Inč je 25.036 A5 . Cilj brisanja je sušenje žica. Tu posebno mislim na šrafove sa inbus glavom kojih ima dosta na gitarama. Ko hoće masan ton.0. 0. Razlikuju se po debljini ostalih žica. Zagrevajte sve to na ringli.

Još je lakše ako umesto prazne žice odsviraš prirodni harmonik (flažolet) na dvanestom pragu a najlakše ako koristiš štimer. prazna žica i XII prag i ta dva dobijena tona se upoređuju. moj sagovornik tačno je znao šta da me pita (da nebi dobrih pitanja. Oblik gitare u bukvalnom smislu nije bitan ali geometrija jeste.. Ako žica nikako da se iztonira. Tvoje pitanje predpostavljam da se odnosi na toniranje gitare. recimo. To je zato što žice počinju da daju otpor federima koji drže tremolo pa se tremolo "diže". od još nečega. Što se tiče žica i od njih zavisi. Milan: Od čega sve zavisi "štim oktava"? Da li samo od oblika gitare ili možda i od žica npr? Stavio sam novi komplet i pokušavam pomoću štimalice na računaru da naštimam oktave.52) Ned 05/09/1999 11:58.60446. U ovom slučaju. Gitara se može i treba tonirati. Evo kompletnog sadržaja pisama.52 Dobar dan. Na to sam mislio kad sam rekao geometrija. Posle stavljanja novih žica mnogo puta treba doštimavati gitaru. na žalost. Još jedna bitna stvar. Pre svega od pravilnosti postupka.. ništa od ove lekcije) a i ja sam se bio malo rasprič'o pa mislim da je sve što se tiče toniranja gitare obuhvaćeno. Pa vidi ovako. ako je cela donja kobila samo ušrafljena onda se ponešto i da uraditi ali.52) Pet 03/09/1999 20:06. u suprotnu stranu. ali ako zanemarimo to. Do duše akustične gitare nemaju ovu mogućnost pa kod njih treba obratiti pažnju pri kupovini. Žice na kojima se dugo sviralo nemaju konkretan ton. Imam jedno pitanje u vezi "štimovanja oktava". nema leka.Cilj kuvanja žica je njihovo osvežavanje. Nakon prepiske sa jednim gitaristom primetio sam da tekst koji sam napisao u svom integralnom obliku može da posluži kao jedna od lekcija u ovoj školi gitare. prljavština i perut sa prstiju koji zaustavljaju treperenje žice. Razmak od gornje kobile do dvanestog praga treba da bude jednak razmaku od dvanestog praga do donje kobile. Most pomeraj za po malo pa probaj ponovo sve dok se ta dva tona ne poklope. 2970 chr (Ned 05/09/1999 11:59) --------------------------------------------------------------------- Milane zdravo. tačnije ako. obzirom da žice imaju različit odnos zatezanja i povišenja tona (probaj: za deblje žice manje okrećeš čiviju od tanjih žica za isto odstupanje) kad naštimuješ zadnju žicu prva se raštimovala. U čemu je problem? Milan -- ============================== Va{a poruka za Tema: SKOLA GITARE (68468. 886 chr --------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------. Od čega sve zavisi "štim oktava"? Da li samo od oblika gitare ili možda i od žica npr? Stavio sam novi komplet i pokušavam pomoću štimalice na računaru da naštimam oktave. posebno ako je neki tremolo u pitanju (za tremolo se telo gitare kopa). Ukoliko je ton dvanestog praga niži most treba pomeriti ka dvanestom pragu a ako je viši. ako je tvoja donja kobila tremolo onda obrati pažnju da dok ovo radiš gitara bude naštimovana. Toniranjem se postiže da svaki odsvirani prag daje tačan ton. ali H žicu nikako ne uspevam. E sad. ============================== Poruka od Tema: SKOLA GITARE (60446. Milan: Imam jedno pitanje u vezi "štimovanja oktava". Ljudsko uho teško . Na žici koja se tonira odsviraju se dva tona. Posle kuvanja žice postanu mekše (neznatno) i iz njihovih pora (mislim na motane žice) izađu masnoća. most treba da pomeriš još malo ulevo a došao si do kraja onda je cela donja kobila postavljena loše. Nemojte se zavaravati da će vam posle ovoga žice svirati kao nove. Za položaj mosta odgovoran je jedan šraf koji sa nalazi na donjoj kobili. Toniranje se vrši podešavanjem položaja mosta za svaku žicu. Sigurno si primetio da kad stavljaš nove žice gitara nikako da se naštimuje. ali H žicu nikako ne uspevam. zavisi od nekoliko stvari. logično.

ali viđao sam i mnogo lošije. drugo: ajmo na Ti. gitara o kojoj sam govorio veoma liči. . tj. pa čak i kad svira bolju gitaru od one na kojoj vežba. na Stratocaster-a. gitara o kojoj sam govorio veoma liči. Svojevremeno sam imao običaj da kažem kako se gitaristi dele samo na dobre i loše. a marka je HYUNDAI :). Sajt ću smatrati da je gotov onda kada neko (još bolje niko) nebude imao razloga da mi piše jer će sve što ga interesuje već stajati tu. Nažalost taj trenutak je još daleko. Kvalitet nije od presudne važnosti. zar ne? Žice sam dobio. nije neko savršenstvo. ali sam sada primetio da je H već stigla da zarđa.76333. verovatno i do gitare ili muz. veliko hvala na detaljnom i dugačkom odgovoru! Zaista mi svaka sitnica mnogo znači. Mislim. od nekog ko je na njima svirao samo oko 2 nedelje.52 Orba -- ============================== Poruka od Tema: Re: SKOLA GITARE (76333. Dobro. još uvek zvuče "metalno" tj.52 -============================== Va{a poruka za Tema: SKOLA GITARE (80703. prag dobijem ton koji je dosta ispod E. na Stratocaster-a. kartice? Koliko Vama šeta skazaljka na tom metru koji ima dsTune? Mislim. 1 : 3 i tako dalje. o toniranju: Tek kada sam stavio nove žice (koje i nisu nove kada malo bolje razmislim) primetio sam da na naštimovanoj H žici kada stisnem 5. Dobar gitarista na svakoj gitari ume da svira a loš ne. Milan: Inače. Znam za to da dužine od. tj. ali viđao sam i mnogo lošije. Zvuči pomalo smešno ali kad čuješ obrazloženje biće ti jasnije. Dakle. Slično se ponašaju i nove žice koje su dovoljno dugo bile pretegnute. veliko hvala na detaljnom i dugačkom odgovoru! Prvo: nema na čemu. ali mnogo mi šeta signal i ne verujem da je to samo do žica. 2434 chr --------------------------------------------------------------------- Mr Orba. -------------------------------------------------------. nije neko savršenstvo. Koristio sam dsTune. pre svega. ali ne znam koji to. 6046 chr (Uto 07/09/1999 12:41) --------------------------------------------------------------------- Milan: Mr Orba. Dakle. oblik je kopiran. Dakle. Iz ovog svega sam zaključio da ovo i nema veze sa žicama. Inače.68468. dobro tonirana gitara ne bi trebala da se ponovo tonira kada se promene žice. to i nije tako bitno.primeti te male razlike ali kada se sve pogleda na štimeru vidi se kako ton "leluja" odnosno kako se visina tona pomera za po koji herc gore dole. Milan: U čemu je problem? Nadam se da sam ti barem malo pomog'o. 12 praga treba da se odnose 1 : 1. Verovatno je samo do žice problem jer i E i G oko nje mogu da istoniram. pre svega. Ako hoćeš da naučiš da sviraš takva "sitnica" te sigurno neće zaustaviti. koliko je normalno kada se okine žica? Ili uopšte ne bi trebalo? Milan -------------------------------------------------------. Dalje beše i neki pragovi treba da se odnose 1 : 2. jer sviram gitaru već duže vreme ali što se tiče nekih stvari nikada nisam našao nekog da mi ih objasni. nisu skroz razrađene.52) Uto 07/09/1999 12:40. i do. jer sviram gitaru već duže vreme ali što se tiče nekih stvari nikada nisam našao nekog da mi ih objasni.52) Pon 06/09/1999 18:14. Milan: Zaista mi svaka sitnica mnogo znači. oblik je kopiran. a marka je HYUNDAI :).

Milan: Znam za to da dužine od. Žice koje si stavio bile su idealne za kuvanje (kako se to radi potraži u lekciji Žice) i to što ih je neko svirao "samo" dve nedelje opet neznači ništa. . to je zapravo sasvim logično jer. verovatno i do gitare ili muz. Naravno njima žice propadaju brže. Da se vratim na ono od malopre. Ako su žice dobre a toniranje izvedeno kako treba moje iskustvo kaže da je velika verovatnoća da će mostovi na donjoj kobili stajati kao na ovoj slici. Kako ih je i koliko eksploatisao onaj pre tebe i koliko je to uticalo na njih ostaje da se nagađa. a posebno onda kada novi komplet nije isti kao onaj koji je do tada bio na gitari. 1 : 3 i tako dalje. ali ne znam koji to. Iz ovog svega sam zaključio da ovo i nema veze sa žicama. I ovi ostali odnosi postoje. Radio je sasvim korektno. kartice? Koliko Vama šeta skazaljka na tom metru koji ima dsTune? Mislim. Ovu knjigu ti ne preporučujem bez veze jer je školarci smatraju za bukvar pa bi trebalo da je ima barem neko u tvojoj ulici a povrh toga sjajna je kao udžbenik za početnike koji bi da nauče note. prag dobijem ton koji je dosta ispod E. koliko je normalno kada se okine žica? Ili uopšte ne bi trebalo? Jednom prilikom kad me nije mrzelo da povezujem gitaru sa računarom (poleđina računara mi nije savršeno pristupačna) probao sam jedan od dva programa za štimovanje koja spominjem na strani SAVETI. zar ne? Žice sam dobio. E da! Nije baš najzgodnije testove izvoditi sa tonovima H i E (kada je reč konkretno o drugoj žici) nego sa H na prazno i H na XII pragu a i veća je razlika pa se odstupanje lakše primeti. ako te taj naučni deo (fizika i matematima) tonova interesuje potraži knjigu koja se zove OSNOVNA TEORIJA MUZIKE od Marka Tajčevića u kojoj ima jedan deo i o tome. od nekog ko je na njima svirao samo oko 2 nedelje. Probaću da ti dodatno objasnim stvari pričajuci po svome. 12 praga treba da se odnose 1 : 1. Ako ti se na testu pokazalo da H2 na prazno štimuje a da je E na petom pragu niže to znači da bi (ukoliko bi se moglo verovati žici) most trebalo pomeriti ka vratu gitare. biva duži. uključi gitaru u štimer (racunar) i odsviraj prazno H. što je žica deblja. ali sam sada primetio da je H već stigla da zarđa. Neki moji prijatelji koji sviraju HM imaju običaj da zbog reskije boje i višeg tona štimuju gitare na 450 umesto 440 Hz. Položaj mostova trebalo bi doterivati svaki put kada se stave nove žice. e1 H2 G3 D4 A5 E6 |----------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------| |------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------| |------------------------------------------------------| |-------------------------------------------------------| Deo koji vibrira. još uvek zvuče "metalno" tj. kad odsviraš ton. onda ipak položaj mosta nije dobar. nisu skroz razrađene. Milan: Dakle. Dobro. Na debljim kompletima gde je i treća žica motana ovaj skok bi bio između druge i treće žice. Da li to da uradiš ili ne mogli bi da rešimo ovako. skoči. Gledaj ovako. onda je za dvostruku frekvenciju potrebno prepoloviti dužinu žice. Čega su posledice anomalije koje se kod tebe javljaju stvarno neznam. o toniranju: Tek kada sam stavio nove žice (koje i nisu nove kada malo bolje razmislim) primetio sam da na naštimovanoj H žici kada stisnem 5. Ovaj skok unazad je razlika koju prave treća kao ravna i četvrta kao motana žica. ako kazaljka mnogo šeta levo-desno ili se ponaša haoticno onda je žica ta koja pravi probleme i netreba joj verovati. ako se zna da ton koji je za oktavu viši od nekog drugog tona ima tačno duplo više herca. zaustavi se i kad ton počne da se utišava lagano počne da pada. dobro tonirana gitara ne bi trebala da se ponovo tonira kada se promene žice. Milan: Koristio sam dsTune. Dalje beše i neki pragovi treba da se odnose 1 : 2. U krajnjem slučaju postupak nije niti koplikovan niti traži mnogo vremena pa ga nije teško izvesti a njime se mnogo dobija. Sve što si napisao može da bude a nemora da znači. Da. Verovatno je samo do žice problem jer i E i G oko nje mogu da istoniram. a ako kazaljka. to i nije tako bitno. i do. Jednom iztonirati gitaru nije kraj priče. Mislim. ali mnogo mi šeta signal i ne verujem da je to samo do žica.

bilo da štimujes ili toniras gitaru jer je zadatak chorus-a upravo da poremeti visinu tona.Važna napomena za kraj: gitaru ubodi direktno u štimer bez ikakvih efekata. Orba Kako držati gitaru . posebno neuključuj chorus.

Klasična gitara Gitaristima koji sviraju klasičnu gitaru najviše odgovara ova poza. pa čak i oni koji je ne sviraju. Gitara se drži uz telo a vrat ka naviše. Zato sam mislio da o tome kako treba držati gitaru mnogo više mogu da kažu fotografije. Ima veze i to što se ova gitara svira. previsoko je. Naslanja se na desnu butinu.Kažu: jedna slika. uvek to ali.. Zbog toga je prijatnije instrument držati malo više da ruka nebi bolela kad se dugo svira. Pošto je najsprostranjenija kod nas bezbroj puta smo videli kako je neko svira. vrat kod klasičnih gitara sa gornje strane nije zaobljen kao kod ostalih pa se šaka mora iskriviti malo više nego inače. neće biti konforno no možda bolje na početku nego kasnije. tek da se nađe. Ipak ne odustajte tek tako. dok se ne priviknete. Najkaraktističnije za nju su blago raširene noge između kojih dođe telo gitare i odignuta leva noga za oslanjanje na levu butinu. Ovo su poze za koje teorija i praksa kažu da se ispostavilo da su najbolje.. Ja vam ih lično preporučujem ali. znam da vam s početka. komad drveta. . Akustična gitara Kako se drži akustična gitara mislim da svi znaju. Ako vam ovi položaji ne odgovaraju držite gitaru onako kako vama odgovara jer je bitnije šta se odsvira neko kako. ali nemojte oslanjati nogu na prečagu od stolice. dalje ne bih trošio reči. ovako žice dođu lepše pod desnu ruku. ili nešto priručno mogu da prođu. hiljadu reči. Ovde ime jedna caka. Specijalan stalak. Uz fotke kratak tekst. desna ruka se ne oslanja na trup (sem možda malo podlakticom) i stoji malo slobodnije za česte trzaje preko svih žica i to je to. vrat joj manje-više stoji pravo. Od žurki koje ne mogu da prođu bez nje pa do javnih nastupa.

Jazz gitaristi koji najčešće sviraju ovakve gitare. Poluakustara ima šire dupe i tanja je pa desna ruka hteli nehteli stoji drugačije. Nema druge nego je telom i rukama pratiti prirodnim pokretima i to je jedini savet koji mogu da vam dam. Ne lezi vraže. Kako bi im svi pragovi bili pristupačni gitaru drže tako da vrat kao da je malo isturen u napred. Desna ruka se uopšte ne naslanja na telo gitaru. uglavnom se kaišem podesi da gitara stoji onako kako bi stajala i da sedimo. Električna gitara Do sada je bilo priče samo o pozama u sedećem položaju. akorde hvataju po celom vratu. U laktu bi trebala da bude savijena toliko da pravi ugao od 90º. saginjemo. retko ko svira gitaru stojeći mirno pa dok se krećemo. Ovde i nema nekih posebnih pravila. Položaj i visina gitare najbolje se odrede prema desnoj ruci. okrećemo i ko zna šta još. Ova poza iako se pripisuje električnoj gitari zapravo važi za sve gitare koje se sviraju stojeći okačene preko vrata na kaišu.Poluakustična gitara Poluakustična gitara drži se veoma slično kao i akustična. Desna ruka se ovde mnogo više oslanja o telo gitare jer nema toliko sviranja ritma a i kad se svira skoro svi udarci se izvode odozgore (od šeste ka prvoj žici). . gitara zauzima razne pozicije. zapravo razlike su iznuđene. inače poznati po odličnom poznavanju harmonija.

domali broj tri a mali prst je broj četiri. dok se svira gitara ili neki sličann instrument.Leva ruka Pored toga kako se drži gitara evo da objasnim kako se i šta radi sa levom i desnom ruko. Prstima se skoro po pravili žice pritiskaju upravno i ovde su odstupanja od pravila veoma retka. Po nekad je zbog akorda i pozicija. Pošto se on izuzetno retko koristi u sviranju dobio je simboličnu oznaku +. Ako se ovo "pravilo" ne nauči na vreme. jedva nešto malo iznad. izuzetno važno šta će kojim prstom biti odsvirano. Palac stoji sa zadnje strane vrata i to tako da ne prelazi njegovu gornju ivicu. mislim da i ovde slika ume bolje da objasni ono što bi rečima bilo gotovo nemoguće ili veoma teško opisati. sem u izuzetnim situacijama kada se i on koristi za pritiskanje žica. Ni palaca nije ostao bez oznake samo što njegova nije brojčana. . sa druge strane vrata. Zato vam preporučujem da na ovo jako obratite pažnju. svoj broj. Palac još služi kao odupirač ostalim prstima da bi se lakše pritisnule žice. Naučiti i navići se na pravilan položaj i figuru leve ruke veoma je važno u sviranju gitare. Nasuprot srednjeg prsta. Što se tiče prstiju leve ruke svaki ima svoje ime. tačnije onda kada se njime basira po šestoj žici. Leva ruka je manje-više ista za sve a kod desne je samo razlika u tome da li se svira trzalicom ili prstima. Kažiprst nosi broj jedan. kao što to nejčešće biva jer se na to malo obraća pažnja. Drži se skoro na sredini vrata. Naravno. koje sam ovde već spomenuo. Leva ruka se. desi se da baš to posle bude jaka kočnice u daljem napredovanju. otud i ideja da i oni budu obeleženi. Ostali prsti stoje sa strane vrata na kojoj su žice. drži tako kao da u ruci imate jabuku. ono što sad (na početku) naučite teško da ćete ikad odbaciti i prihvatiti nešto drugo. tačnije. Svaki od četri prsta nalazi se iznad jednog praga na gitari i zadužen je za njega (ovo je veoma povezano sa pozicijama ali o tome nešto kasnije). Pored slika reči dobijaju mnogo više smisla. srednji prst je broj dva. treba da stoji palac. kao i u masi drugih situacija.

Kako tehnika sviranja prstima praktično predstavlja sviranje sa četiri trzalice u isto vreme postalo je sasvim moguće basirati i razlagati ostale tonove akorda ili svirati melodiju istovremeno ako ne čak i svirati sve tri stvari od jednom. Četiri od pet prsta. ako imate električnu gitaru sa metalnim žicama onda se koristi trzalica a ako imate akustičnu gitaru sa metalnim žicama onda najčešće odlučuje vrsta muzike koja se svira. Palac se na španskom kaže pulgar pa je zato dobio ime P. Ako imate klasičnu gitaru sa plastičnim žicama rade prsti. dobili su svoja imena. Ako vam ruka ne izgleda "lepo" dok svirate znajte da nešto nije u redu. Dodao bih još samo to da je važno da vam je dok svirate udobno. kada je napravljena. . na gitari je počela da se svira i melodija a sviranje prstima je nastalo onda kada su muzičari poželeli da u isto vreme izvedu barem dve od sledeće tri stvari: melodiju. To koliko ovo dobro i pravilno radite najbolji kriterijum će vam biti da li vas se sviđa kako vam ruka izgleda dok svirate. od toga kako ih zovu u Španiji. koji se koriste. Desna ruka Da li svirati prstima ili trzalicom? Ovu dilemu rešava vrsta gitare i muzički žanr koji se svira. Odstupanja od pravila koja su malopre pobrojana shvatite kao lični stil sem ako odstupanja stvarno nisu velika. da vas ništa ne boli i da vam ruka ne zauzima neki neprirodan i neprijatan položaj. Sviranje prstima Gitara je svojevremeno. zato je dugo i bila deo ritam sekcije uz bubnjeve i bas. Mali prst se ne koristi. U ovome vam još može pomoći gledanje u ruke drugim gitaristima (na TV-u) i njihovo imitiranje. tačnije skraćenice. Kažiprst ima skraćenicu I od španskog indice. zamišljena kao instrument na kome će se svirati akordi. Vremenom.To bi bilo to. srednji prst M od medio i domali A od anular. harmoniju i bas.

Sviranje trzalicom Da l' postoji jedno 100. kako ih držati najbolje je da vas opet uputim na slike ali evo u najkraćem. Sviranje prstima podrazumeva trzanje žica noktima. tako se dobije najbolji ton. U svakom slučaju nema neke posebne filozofije. Tvrde trzalice se najviše koriste za brzu svirku a debele i male cepaju džezeri. Toliko o vrstama. M i A trzaju prve tri žice i tako izvodi melodija. kada se svira po metalnim nokti se lako oštete. U takvim situacijama često se pribegava odtrzavanju vrhovima prstiju ili specijalnim naprstcima koji se navuku na prst i koji su tako napravljeni da je sa njima veoma lako svirati a prst ne dolazi u kontakt za žicom. materijala. Ako zamenarimo da postoje identični modeli različitih proizvođača ipak postoji razlog zašto ih ima toliko. Žica se palcem trza odozgore a ostalim prstima odozdole.srpski P I M A palac kažiprst domali španski pulgar indice anular engleski trumb first finger (index) second finger (middle) third finger (ring) srednji prst medio Suština sviranja prstima jeste da se palcem sviraju basovi na četvrtoj. one će to sigurno bolje objasniti od mene. Najmanje razlike u tonu daje oblik trzalice koji je više prilagođavanje veličini ruke i želji muzičara a najviše razlike pravi materijal. Mekane i malo veće trzalice najčešće koriste oni koji sviraju akordaciju na akustičnim gitarama. Trzalica se drži između palca i kažiprsta svojim najoštrijim vrhom okrenuta prema žicama. Trzanje noktima je podnošljivo sve dok su u pitanju plastične žice. Razlika je naravno mala ali nije nebitna.000 vrsta terzalica? Šta mislite. . petoj i šestoj žici a da se sa prstima I. tvrdoće i debljine zavisi kakav ton će se dobiti. U zavisnosti od oblika. stavite ruku i prste u prirodan položaj i to je to. Kako prste i ruku treba držati najbolje da pogledate slike. :) Ma ludilo koliko ih ima.

da vidimo. To bi bilo to. baš tako. Iako ova definicija zvuči neozbiljno i smešno ja sam je namerno formulisao baš ovako.polu stepen . U durskoj skali raspored je sledeci: ceo stepen . Da li okinuti odozgore ili odozdole takođe nije sve jedno ali ćemo o tome drugom prilikom. Nego. da odredimo drugi. Sa ova dva podatka skala je potpuno definisana a ostatak stvari do kojih treba da dođemo je uzročnoposledičan.ceo stepen . C dur skala je durska skala C tonaliteta. do kojih to podataka još treba da dođemo? Do ostalih tonova koji čine C dur skalu. treći. tako da kažem. Da. čini mi se kao da sam sve rekao. Ma nije nego! Nije šija nego vrat. Evo kako se najprostije i najbukvalnije to radi. "izgubi".Žice se trzaju tako što se rukom "iz zgloba" radi gore-dole. Poređate sve tonove od tona C (koji je tonalitet) pa na više i primenjujući raspored stepena tražite stupnjeve.ceo stepen . Sasvim retko u potezu učestvuje deo ruke od zgloba do lakta i to više radi teatralnosti ili u trenucima kada se gitarista.ceo stepen . Ono što karakteriše dursku skalu i što je čini različitom od neke druge jeste specifičan raspored stepeni između stupnjeva. ili ako hoćete drugačije.polu stepen. Ovo je u redu? Je l' tako? Sad kad smo došli do rasporeda stepeni između stupnjeva ovoj skali treba da dodamo tonalitet.ceo stepen . Ako kažemo da je tonalitet ove skale C onda to znači da je prvi stupanj u ovoj skali ton C. . četvrti i sve ostale njene stupnjeve. Ako se sećate časa o stupnjevima i stepenima rekli smo da broj stupnja u nekoj skali odgovara rednom broju tog tona u skali a da su stepeni razmaci (intervali) izmedju dva stupnja. C dur skala Krajnje je vreme došlo pa pre nego što se počne sa objašnjavanjem nekih komplikovanijih stvari i prvim praktičnim vežbama moram da vam objasnim šta je C dur skala.

D. Red u kojem su sitni brojevi označava kojim prstom koji ton treba odsvirati a zaokruženi rimski brojevi obeležavaju pozicije (na primer: pozicija VII znači da kažiprst ide na sedmi prag). pozicije su te koje su najčešće izložene prilagođavanjima i izuzecima. Pozicije i upotreba prstiju su pravilo koje se najčešće krši. H i C. Pravo da vam kažem. izuzimajući jednu žicu. E. U svim knjigama koje sam konsultovao piše da je mali prst taj koji popunjava prazninu zaduženjem i za osmi i za deveti prag.. Ruku na srce. što znači da je skala do detalja definisana. takozvani. Pozicije Pozicija objašnjava poziciju leve ruke. gitara štimuje sa razlikom od pet pragova. Tu pomaže samo obnavljanje većeg dela gradiva pravilnim sviranjem. A. Suština onoga na šta ukazuju pozicije jeste raspored upotrebe prstiju. Šta ako svirate baš petu poziciju koju sam malopre spomenuo? Četvrti ili deveti prag ostaju nepokriveni. E baš zbog toga je C dur skala najspominjanija skala u muzičkoj teoriji i uopšte. :) Malo smešno zvuči ali je stvarno tako. recimo. Ali! Samo za kratko da se vratimo na tonove za koje se ispostavilo da pripadaju C dur skali. Sigurno primećujete da nema nijednog tona sa povisilicom ili snizilicom i da su to sve. Sad mislim da vam je jasnije zašto sam se na onaj način poigrao rečima na početku ovog teksta. A. Svi znamo da se. D. E. celi tonovi. navikavanjem na pozicije i korektne promene pozicija. a pritom je pitanje da l' ćete neke stvari koje ste već uvežbali ikad moći da prvo zaboravite pa nanovo uvežbate. Šta znači dobro odrađen posao probaću da vam objasnim na C dur skali odsviranoj kroz dve i po oktave. dovoljno je pokriti samo jedan od ta dva praga. Ako ste baš ovako postavili prste. Rekli smo da su to: C. onda ste na petoj poziciji što se gleda po kažiprstu. onda srednji prst odrađuje posao na šestom. prstiju i. zato sam ovo i spomenuo na tom času. Svirao sam kako bi mi šta palo na koji prst. H i C. Ogroman posao uzalud. ni sâm dosta dugo nisam znao da tu ima nekih pravila.Posle ove razrade vidimo da C dur skalu čine tonovi: C. Po njima lepo možete da pratite promene pozicija. jer uvek možete da se snađete tako što ćete odsvirati praznu žicu. oblasti delovanja njenih prstiju i pomeranje leve ruke po vratu u zavisnosti od tonova koje treba odsvirati. domali na sedmom i mali na osmom pragu. Glavni je princip da jedan prst treba da odradi ceo posao na njegovom pragu. Zbog toga ako svirate u prvoj poziciji sa petim pragom za kojeg niko nije zadužen nećete imati problema. Ljudi tu najviše greše iz neznanja. Cela ova priča o pozicijama je jako povezana sa pričom o tome kako držati levu ruku. G. za peti prag. Obzirom na to da je deveti prag šeste žice isto što i četvrti pete. F. Svirati "slobodnim stilom" naizgled nije ništa strašno sve dok jednom ne naletite na neki čvor koji će da vam veže prste pa ćete prvo pomisliti da je tako nešto nemoguće odsvirati.. a prsti i pragovi su u ovakvom odnosu: ako je kažiprst zadužen. . Na ovaj način možete da dobijete skup tonova koji čini bilo koju skalu u bilo kom tonalitetu. Kad neko kaže pozicija misli na položaj leve ruke. G. F.

Zapravo. . pa dvanesti prag odsviran malim. Ovo namerno ponavljam kako ipak ne bi došlo do zabune. Praviti promenu pozicije kažiprstom je OK. Osmi prag šeste žice jeste prvi ton koji se svira. domali za deveti i mali za deseti prag. to je u redu. Sad valjda ako je i bilo više nema nesporazuma. iako je ispravnije od prethodnog.Probaću da po pitanju pozicija u narednom tekstu obradim svaki detalj datog primera. Pravilo kaže da kada se ide na gore promena pozicije se izvodi duplom aktivnošću kažiprsta. ne zna se koju. zna se. Ovde još nije kraj. Dakle. U ovakve kompromise se upoštajte samo ako nema bolje rešenje. idući dalje na gore. menja se pozicija. i to je u redu (iako mu se daje nezahvalan posao) jer u VIII poziciji mali prst odrađuje i XI i XII prag. kad se dođe do sedmog praga četvrte žice. Lično sam pristalica ovog drugog principa. samo sam hteo da kad sledeći put kažem nešto slično znate na šta sam mislio. Kreće se sa VII pozicije u kojoj je kažiprst zadužen za sedmi prag. pošto sada kažiprst stoji na njemu. Možda ova digresija i nije toliko bitna. Ako se odsvira kao u primeru. srednji prst za osmi. Početak ove skale je jasan k'o dan. Kad gitarista svirajući rukom i prstima ide ka telu gitare neki kažu da ide na dole. Bilo bi pogrešno odsvirati ovaj deo ovako: Bilo bi nekorektno rešenje koje sledi. Zabunu oko ove pozicije pravi to što kad bi ste nekome rekli da odsvira ovo baš po ovim pragovima mnogi će umesto domalim prstom deseti prag pete žice odsvirati srednjim. a na dole malog prsta. ali prstom broj dva. a oni što kažu na gore misle po notama. a neki da ide na gore. U datom primeru promena pozicije pravi se na petoj žici između sedmog i osmog praga. iako i meni po nekad izleti. onda sledi deseti prag pete žice odsviran domalim prstom. to bi trebalo da bude VIII pozicija. ali u koju poziciju? Konkretno ovde bi se prešlo u neku poziciju. tek treba preći u IX poziciju. Oni što kažu da ide na dole posmatraju stvar fizički.

. Gotovo da je neiscrpan u kombinacijama kako ga je moguće odsvirati (probajte šta bi se desilo ako bi u promenu pozicije išli odmah posle prvog tona). brzini pokreta ili veštini nego u mnogo boljoj kontroli osećaja. Ja ne znam kako vi ali ja sam se bezbroj puta zapitao kako to da dešnjaci sviraju gitaru tako da leva ruka odrađuje veći deo posla. Inače. sigurno ćete izabrati neko rešenje koje neće značajnije ugroziti vaš pravilno izgrađen prstored koji ste imali do tad. ovo o čemu sam ovde pričao je preteško da bi ste to sad radili. sem trenutka kada opet kažiprst kreće u akciju. Razlika između ruke kojom se koristite češće i ruke koju ređe koristije nije u snazi. sem nekih banalnih prevoda mi nije pao na pamet. pošto note tako traže. Ovaj primer sam izabrao iz još dva razloga. Nije ovo teška oblast. Za kraj.Nadalje sve se dešava kako treba. čak bi se na neki način moglo reći da je više teoretska nego praktična jer se radi o nazivima za pokrete koji se izvode desnom rukom dok se svira. samo da dodam još nešto. I još nešto. Upravo zbog toga gitara je "okrenuta" tako da je levoj ruci dato da odradi fizički deo posla (koji ona može da odradi) a da filing i artikulacija budu prepušteni desnoj. Zašto ovo spominjem baš ovde? Pa downstroke i upstroke jesu činioci pikinga (jedna od sledećih lekcija) i kao takvi veoma važni ali. Ovaj primer je pokazni i njegov cilj je samo da vam pokaže šta je pravilno. Ne treba se zbog toga preterano uzbuđivati. iako je po tom pitanju piking veoma striktan. Ako znate ova pravila. u pitanju je smer pokreta desnom rukom pri okidanju žice. Retko kad je neku celinu moguće odsvirati stoprocentno pravilno. a i da biste videli da se uzlazno i silazno ne mora kretati po istoj putanji. postoje situacije kada je od prizvuka koji želi da se postigne bolje/potrebno odstupiti od pravila i odsvirati baš jedan a ne onaj drugi. iako se ide silazno (sledeći primer). Downstroke i upstroke Baš sam dugo razmišljao o tome kako bi se ovo moglo prevesti na srpski i nijedan. Stvarno sam se to dugo pitao ali kada sam saznao za neke stvari sve mi je bilo mnogo jasnije.

downstroke je. a sigurno je da je snažniji od US-a.us .us . što on u najbukvalnijem smislu to i jeste. efektnosti itd.ds . Izvodi se desnom rukom uz pomoć trzalice i to na taj način što se žica odtraz pokretom ruke na dole. Za kraj ovog teksta imam još nešto da kažem. potez koji se izvodi dok se svira trzalicom. Kako ne biste posle na silu svoju svirku prilagođavali ispravnom načinu sviranja preporučujem vam da o ovome od početka vodite računa i tako sebi uštedite mnogo muke. Ima situacija kada se trzaji nižu ds . Downstroke u slobodnom prevodu znači: trzaj na dole. Evo ga primer za downstroke. virtuoznosti. ova dva znaka se retko zapisuju ali onda kada to treba uraditi iznad note se crta znak koji je nalik latiničnom slovu V. Ovaj primer kaže da je ton G sa petog praga četvrte žice izveden trzalicom potezom ruke na gore.. Ovaj znak i znak za upstroke videćete ovde. Upstroke Za upstroke važi ista priča. Cela stvar je toliko prosta da ne može biti prostija i cela caka je u tome da se napravi razlika s koje strane je žica okinuta. Downstroke se u notama obeležava oznakom koja je nalik fudbalskom golu čija je prečka deblja od stativa. rasporedom i redosledom ova dva udarca. To je možda. Downstoke-om se možda bolje kontroliše snaga okidanja. Saznali smo šta je i kako se izvodi a sad da vidimo kako se zapisuje.us. Konkretno ovde je zapisano da je odsviran ton G na petom pragu četvrte žice na taj način da je trzalica sa gornje strane prešla preko žice i na taj način je naterala da zatreperi. Pozicija i piking veoma su važni i bilo bi dobro da vam je to uvek na umu jer bez njih nema dobre tehnike pa samim tim ni brzine. Znati razliku između downstroke-a i upstroke-a preduslov je za shvatanje pikinga koji se upravo time bavi. međutim. kao i upstroke. zatim u još nekim časovima i u vežbama. ponekad je potrebno izvesti baš US jer on ima specifičnu boju tona.Downstroke Pre svega. Kao što rekoh.ds . . Ono zbog čega se oni ne unose stalno jeste činjenica da se raspored ovih poteza može predpostavit skoro sa stoprocentnom sigurnošću pa ih nema svrhe zapisivati.. Onda kada postoji dilema potezi se zapisuju u note. On se isto izvodi trzalicom ali tako da se potez rukom pravi na gore. Njegove mane jesu da je malo slabiji od DS-a i da se s njim ne može savršeno kontrolisati intenzitet okidanja ali on ima i svoje vrline.

ovako detaljna objašnjenja privilegija su prve vežbe. Kada je sviranje trzalicom u pitanju ovde obratite pažnju! Kako posle ovog tona nema više trzanja bilo je logično da se zadnja dva tona iz trećeg takta i ovaj ton nadovežu i izvedu jednim pokretom desne ruke na dole ali sa tri trzaja. oznake za upstrike i downstrike (za one koji sviraju trzalicom) a i teze i arze su zapisane. Izvodi se ili domalim prstom (A) ili potezom trzalice na gore. Treći ton je g (prazna treća). Probajte radeći ove vežbe da se naviknete na gitaru. Šta treba da odsvirate moraćete da počnete da čitate iz nota (i tablatura). On je nenaglašen a izvodi se srednjim prstom (M) ili potezom trzalice na gore. Ja sam. sledeće vežbe neće biti ni približno objašnjene kao ova. Posle tri potpuno identična takta dolazi četvrti takt u kom se svira ton e u trajanju cele note (četri otkucaja) i to A prstom (domalim) ili potezom trzalice na dole. Prvi takt je podeljen na četiri tona od kojih svaki ima trajanje po jednu četvrtinu. oznake za sviranje prstima (za one koji sviraju prstima). svoje bavljenje gitarom počeo "divljim" stilom koji mi je posle zadavao dosta glavobolje. Drugi ton je h (prazna druga žica). kažiprst (I). Zato molim/zahtevam da se preterano ne oslanjate na tablature. Ako kojim slučajem nešto još uvek nije jasno tu je i snimak koji možete da preslušate. Ali! Nemojte se opuštati ili likovati. naglašen. Ako ste prethodne tekstove pročitali iako ste barem nešto zapamtili sa izvođenjem ove vežbe ne biste smeli da imate problema. Polako ali sigurno zapisi će ostajati bez nekih oznaka sve dok na kraju ne budu ostale samo note. Za početak to će biti vežbe na praznim žicama. na žalost. Pored nota tu su i tablature. Prvi ton je ton E (prazna prva žica. nepritisnuta ni na jednom pragu) i to e . 2 1 1 2 1 . ipak objasniću i rečima kako se ona izvodi.Vežbe na praznim žicama Sada kada su objašnjeni svi osnovni pojmovi i kada je obrađeno sve što je potrebno za praktične vežbe počinjemo i sa njima. Ove vežbe na praznim žicama i jesu i nisu važne. Znači. Pre svega. Vežba 1 Kao što sam rekao. u ovim vežbana zapisane su sve oznake koje su vam potrebne. Kao što je važno od početka imati pravi pristup kada je rad prstiju u pitanju tako u domen pravog pristupa spada i shvatanje da su note ono što je apsolutan standard i da bez njih nema ozbiljnog rada. One najviše služe kao neka vrsta upoznavanja sa instrumentom. trzalicom na dole. i za one koji sviraju prstima i za one koji sviraju trzalicom. takt je četiri četvrtine. Setite se narodne izreke: "Lakše je naučiti nego muku odučiti!" U ovoj i u još nekoliko narednih časova vežbe će biti zapisane i u notama i u tablatura sa svim mogućim oznakama. kao prvi u taktu. Ono što ove vežbe treba da postignu kod vas jeste da ukapirate da je pravilan pristup od starta veoma važna stvar i da ako sada ne krenete sa greškama otvarate sebi mogućnost da jednog dana postanete dobar gitarista. ako sviramo prstima svaki prst "pokriva" po jednu žicu a ako sviramo trzalicom povezujemo dva tona u jedan pokret i naravno vodimo računa o naglašavanju. Možda one i nemaju neku preteranu svrhu ali su ipak bitne. On je. I četvrti ton je opet nenaglašeno h koje se isto izvodi M prstom ali ako se svira trzalicom onda je potez na dole. polunaglašen. Kad kažem da nisu važne mislim da ih ne treba shvatiti preterano ozbiljno i uvežbavati ih do savršenstva jer to nije njihov cilj. nešto kao rukovanje.

Vežba 3 Još jedan četvoročetvrtinski takt. potezi na gore i dole. Koriste se sva četri prsta P. polunaglašena je svaka četvrta a nenaglašene su sve ostale. Svaki takt ima šest osminskih otkucaja i na svaki otkucaj svira se po jedan ton. svi prsti. Čini mi se da je teže izvesti je prstima nego trzalicom. treća. U igri su prazna šesta. Učestviju sve (prazne) žice. druga i prva žica.Vežba 2 Takt je šest osmina. ako se svira trzalicom. M i A ili se vezuju po tri tona u pokret u jednom pravcu. Naglašena je prva osmina svakog takta. naglašeni. polunaglašeni i nenaglašeni tonovi. . Svega ima pa zbog toga a i zbog neobičnih preskakanja žica ova vežba je od ove tri najteža. I.

Dijapazon akorada koji treba da znate da bi ste sebe nazvali gitaristom je mnogo veći. Obradićemo ih po u jednoj poziciji a kako se grade ćemo.x32010 . za sada. C . nisu one baš toliko važne. Boga mi. E i G. U ovom akordu učestvuju još i prazna i treća žice. Odsvirati ova tri tona na bilo koji način i u bilo kojoj kombinaciji znači odsvirati ovaj akord. Takvi akordi ne samo što su lakši za učenje i uvežbavanje nego lepše i zvonkije zvuče. Svirajte ih stalno u krug. Ako "prošišate" brzinu još bolje. Sad da vidimo koja žica daje koji ton (ovo možete da pogledate i na stranici "Tabela nota na gitari").Ove praktične vežbe zamišljene su tako da ih prvo shvatite. tako da kažem. on je ovde najmanje bitan. da ostavimo po strani. C dur Akord: C dur čine tri tona: C. Ako ćemo iskreno. u ovom trenutku to je prednost. Prva vežba bi trebalo da je najlakša a sledeće po malo teže. treća na prazno ton G. C dur koji ćemo ovom prilikom da probamo svira se tako što se prst broj jedan (kažiprst) leve ruke stavi na prvi prag druge žice. nemojte preterivati. drugi prst (srednji) se stavi na drugi prag četvrte žice a treći prst (domali) na treći prag pete. četvrta na drugom ton E. Ako vam ne ide da vežbe odsvirate onako brzo kao na snimku nije ništa strašno. Da pređemo na stvar. Osnovni akordi I akordi su došli na red ali to što ćemo ovaj put raditi i obraditi tri najpoznatija akorda ne treba da znači i ne znači da je potrebno i dovoljno znati samo njih. verujte mi na reč. Da vidimo kako ti izgleda predstavljeno crtežom na vratu gitare. Danas su na tapetu tri akorda: C dur. Peta žica na trećem pragu daje ton C. nije dovoljno znati ni sve akorde iste prirode a drugih tonaliteta. međutim nadam se da vam ni jedna neće biti preteška. Slične vežbe možete sami izmisliti i vežbati ih zajedno sa ovim. čujete. dozvoljene kombinacije spada i ponavljanje nekog od ova tri tona. čak mislim da vam to neće uspeti iz prve. Dok ne postignete kakvu-takvu brzinu tempo usporite onoliko koliko vam odgovara pa ga ubrzavajte opet po vašoj volji. Kada gitara već ima šest žica zašto to ne iskoristiti? Je l' da? Pored toga što ćemo pribeći "triku" sa ponavljanjem tonova iskoristićemo još jedan fazon i što je više moguće tonova odsvirati na praznim žicama. zapamtite i odsvirate. druga žica na prvom pragu daje ton C i prva žica prazno daje E. U. Sviranje takozvanih "praznih" akorada ima i prednost i manu ali. Sad da vidimo na koje sve načine ovo šematski može da se primaže i zapiše. Nemojte da brinete o tempu. A mol i G dur.

Da vidimo sad koji ton daje koja žica. Malo je frka "zgužvati" dva prsta u želji da se na istom pragu pritisnu dve susedne žice. A mol koji je ovde predstavljen takođe je. četvrta daje ton E. takozvani. otvoreni akord jer se u njemu koriste i prazne žice. srednji . C i E. treća ton A. Ovde možete i da ga čujete. A mol A mol čine tonovi A. S vremenom ćete se već navići da pravilno izvedete ovaj hvat kako treba a do tada možete da se poslužite jednim trikom. drugi na drugi prag četvrte žice i treći prst na drugi prag treće. druga C i prva žica daje ton E. Peta žica daje ton A. Ovaj akord ima jednu nezgodaciju koja se javlja u mnogim akordima i za koju verujem da će vam praviti izvesne probleme.C Evo i fotografije koja prikazuje kako bi odprilike leva ruka trebala da stoji dok se izvodi ovaj akord. Obzirom da je sve jedno gde ćete u okviru polja pritisnuti žicu. kao i u prošlom akordu. ne koristi. Šesta žica se u ovom. Da bi se ovaj hvat izveo potrebno je prvi prst staviti na prvi prag druge žice. Pored ovih žica sviraju se još prazna peta i prva.

nije ključ uspeha u mojim objašnjenjima nego u tome što je stvar izuzetno prosta. G dur Da probamo ovako. i šeme vrata gitare. nekoliko pragova i to je to. Ono što je stvarno bitno. Ako i dokačite šestu žicu ništa strašno jer . Postoje četiri plus jedan prst. Ako neka žica ipak šušti postoje dva razloga zbog kojih se to dešava: prstom niste dovoljno jako pritisnuli žicu pa ona ne vibrira kako treba ili prstom dodirujete neku od susednih žica pa je prigušujete. Onaj deo od praga na kom je pritisnuta pa do gornje kobilice "ne svira" pa s njim možete da radite šta vam je volja a bilo bi najbolje da ga iskoristite za pravljenje mesta prstu koji je veći od razmaka između dve žice. Brzina menjanja akorada u ovom trenutku nije važna. na vama je još da ove hvatove uvežbate do te mere da možete da ih uhvatite tako da vam se sve žice čuju. A mol i G dur koji su ovde prikazani su stvarno osnovni akordi bilo koji instrument da je u pitanju. Crvene tačke u ovoj šemi prikazuju tonalitet a crne tačke ostale tonove. Međutim. Svojim značajem su se toliko nametnuli da bi bilo greška ne objasniti prvo njih. šest žica. Prikaz akorda koji sledi i koji će od sada pa na dalje biti primenjivan u ovoj školi gitare sastoji se od zapisa akorda notama i tablaturom. Klikom na bilo koju od ove dve slike možete da čujete kako zvuči akord. Gledajući u sliku na kojoj je prikazan G dur ispričajte sami sebi ono što bi ste inače na ovom mestu pročitali da nema ovog malog testa. Sumnjam da ste posle onih detaljnih objašnjenja za C dur i A mol pogrešili. to će i onako doći s' vremenom. Konkretno: ako vam se ne čuje dobro četvrta žica dok svirate G dur i to zato što je dodirujete drugim prstom. Dok ovo radite trebalo bi da imate jednu pojedinost na umu. žica vibrira od praga koji je pritisnut pa do donje kobilice.prst pomerite ka prvom polju (ali i dalje u okviru drugog polja) a domali prst ka trećem. prst pomerite ka šestoj žici. Ja sam svoj deo posla završio. jeste da hvat držite pravilno i da vam ni jedan ton ne šušti. Stvar bi trebalo da je jednostavna. Ako postoji bilo kakav prikaz uvek je napravljen tako da bude dovoljno jasan i da ne pravi dileme. Tako ima više mesta pa je prstima komotnije. C dur. da ponovim.

.II Evo još jedne stranice sa osnovnim akordima. Hm! Da li reći osnovni akordi? Ajde da ih nazovemo tako ali samo pod uslovom da se to shvati. Prvo D nalazi se tek na petom pragu pete žice ili na praznoj četvrtoj. Nema veze. Malo će da vam bude tesno dok se ne naviknete. najverovatnije vam je nešto promaklo i tu leži razlog neshvatanja. F# i A. treći i peti stupanj A dur skale a to su __. Ako vam ipak ovo sve nije jasno i teško se snalazite preporučujem vam da se na kratko zaustavite sa napredovanjem i obnovite gradivo koje ste već prošli. __ i __. Možda jesu osnovni i najčešće se koriste ali to nikako ne znači da treba naučiti samo njih. Ovaj akord će vam uvek zvučati visoko jer mu je osnovni ton najdalje od najnižeg tona na gitari. Posle svih dosadašnjih objašnjenja mislim da više nije potrebo da "davim" kako se hvata koji akord i prepuštam vam da se sami snalazite sa što manje mog teksta. Ovo koristite kad god imate problem. sve na drugom pragu. Svira se prvih pet žica a sa prva tri prsta se pritisnu žice H2. Osnovni akordi . G3 i D4. D dur D dur je akord kojeg čine I. A dur A dur. što znači D. Hvat koji ovde objašnjavam koristi kao bas (osnovni ton) praznu četvrtu žicu. treći prag druge i drugi prve žice. sa velikom rezervom. Tu si još tri tona: drugi prag treće žice. Raspored prstiju je prikazan na slici. III i V stupanj D dur skale. Ionako piše na slici koja prikazuje akord.taj deo žice ne treperi a ne treperi jer je pritisnuta trećim prstom na trećem pragu. kao što sam to na već nekoliko mesta napomenuo. Čine ga prvi.

. G# i H. I. Primetili ste sigurno da su u svim akordima koji su do sad objašnjeni korišćeni prsti po svojim brojevima. znači: E. Uvek se prvo koristio prvi prst (kažiprst).E dur E dur. Zašto kada je moguće isto ovo izvesti i sa prstima 1 i 2 a ne prstima 2 i 3? Iz više razloga. pa drugi (srednji prst) i tako redom. III i V E dur skale. Znam da te mrzi ali stvarno mislim da bi bilo korisno da naglas izgovoriš raspored prstiju po žicama i pragovima koji si pročitao sa ove šeme. Drugo: na ovaj način je ruka u boljem položaju za hvatanje sledećeg akorda ma koji on bio. U ovom akordu videćete da prvi prst uopšte nije upotrebljen. E mol Ovde moram na kratko da se ubacim i pojasnim jednu caku (ako je to prava reč) ali to radim ne da bih objašnjavao ono što mislim da više ne treba i što sam rekao da više neću objašnjavati nego da bih ukazao na to kako pri sviranju gitare treba razmišljati. Ovo kaže iskustvo i to ćete i sami primetiti kad počnete da aktivno koristite ovaj akord. Prvo: i pored toga što se retko sviraju akordi E dur i E mol odmah jedan posle drugog i to se dešava a posle E dura lakše je samo skloniti prvi prst nego premeštati sve prste.

Zašto ovoliko insistiram na tome da se shvati sličnost? Zato što uz pomoć malo logike i poznavanja teorije sebi znatno možete olakšati pamćenje hvatova.III" ali su hvatovi koji su u njemu opisani veoma specifični. III i V stupanj F dur skale a to su tonovi F.ton E. Pogledajte taj E dur pa ovaj F dur. ustvari. žica a ostali prsti se koriste za dobijanje potrebnog akorda. Iz ovoga se veoma lako zaključuje da ako istim ovim rasporedom prstiju uhvatite hvat na petom pragu dobijate dur čiji je tonalitet ton koji . ili većina. znači tonalitet. bla. Samo naizgled ove dve stvari su iste... Ove teoretske stvari više neću ponavljati i objašnjavati jer bi to trebali da znate na pamet. tačnije na gornjoj kobili. Gitare sa drugačijim štimom imaju svoje hvatove baš kao što svoje imaju neki drugi instrumenti poput: mandoline. ako su u pitanju hvatovi za gitaru. često se koriste. U bare hvatovima se odgovarajuće zasvučje tonova postiže tako što se prvim prstom (kažiprstom) pritisnu sve. Najzad. Bla. ili ako bi ste na prvi prag stavili kapodaster (pomagalo pri sviranju koje pritiska sve žice na odabranom pragu). pa je imalo smisla imenovati ga po vrsti hvata: "Bare hvatovi". A i C. Razlikuju se u toliko što je E duru osnovni prag 0 (tako da kažem) i ton koji daje E6 žica na prazno . a F duru je osnovni prag I a E6 žica na prvom pragu daje ton F. Evo primera: ako je i za E dur i za F dur bio bitan ton koji daje E6 žica dok se svira taj hvat onda to znači da će taj ton biti bitan i za akord koji se dobija postavljanje hvata na bilo koji prag. Kakvi su to "Bare" hvatovi i koja je fora u njima? Pre nego objasnim ovo samo bih hteo da razjasni razliku između akorda i hvata. Ako to nije slučaj obnovite časove o tome kako se grade akordi. Za F dur i prvi prag to je ton F. tamburice itd. sigurno ćete uvideti sličnost. ono što je najvažnije. F dur Akord F dur čine I. U slučju E dura i nultog praga taj ton je bio ton E. Identičnost rasporeda pritisnutih žica lakše ćete prepoznati ako zamislite da se vrat gitare zavrsana između drugog i prvog praga a ne između prvog praga i glave gitare.Bare hvatovi Ovaj čas bi. Akord je sazvučje tonova i može se odsvirati na bilo kom instrumentu a hvat je karakterističan položaj ruke i prstiju na gitari. karakteristični i. trebao da se zove "Osnovni akordi .II". bla. Ono što je meni u vezi sa ovim akordom veoma interesantno jeste njegova sličnost sa načinom na koji se hvata akord E dur objašnjen u času "Osnovni akordi .

pa čak i oni sa najmanje iskustva. To je dokaz da problem nije prevelik i da će vam za ovo trebati jedva malo više vremena nego obično a ako i posle dužeg vremena baš svaki ton nije savršen ne očajavajte jer će stvar s vremenom "leći na svoje". ." mislim da vaša sistematika rada nije dobra i preporučujem vam da o njoj još jednom dobro razmislite. Možda malo komplikovano za objašnjavanje ali je stvar veoma prosta. Ako ponovo pogledate A dur videćete da u njemu ne učestvuje šesta žica. Hm! Ovde moguće da će biti malo problema. U ovom slučju za primer je uzet onaj hvat koji ličI na A dur. Da vidimo kako se to hvata H dur. A dur na prazno daje ton A a H dur na drugom pragu ton H. Opet je u pitanju tonalitet. Ipak. Ako vaš odgovor bude glasio: "Pogledaću posle. Oba razmišljanja su ispravna. Nekome ko je dobro savladao F dur mogle bi pasti dve stvari na pamet. S nekim stvarima nema zezanja. Zato ne očekujte da će vam ovo poći za rukom "iz prve". Stvarno nije lako savladati tehniku pritiskanja svih žica jednim prstom tako da se tonovi na svim žicama čuju pravilno. Za peti prag je to ton A što znači da je to A dur. a druga je da ovaj H dur liči na A dur na isti način na koji F dur liči na E dur. problem nije neprebrodiv jer svi gitaristi. H dur Nije bitno da li ćete odgovor na pitanje: "Koji stupnjevi koje skale čine akord H dur i koji su to tonovi?" dati tako što to već znate na pamet ili ćete to od negde pročitati ali ga dajte sada.daje E6 žica na tom pragu. koriste bare hvatove. samo dok vam hvat ne "uđe u prste". To je zato što onaj značaj koji je za E i F dur imala E6 žica preuzima A5 žica. Ovog momenta. Prva je da H dur može da se uhvati tako što će se držati hvat kao za F dur ali ne na I nego na VII pragu.

sniženi sedmi stupnjevi. C7 Ovo je jedan od najčešćih hvatova za ovaj akord i zato sam se odlučio da predstavim baš njega iako je ovaj akord. U pitanju je jedini izuzetak pa ga nije teško zapamtiti. Ovaj način nije nepravilan ali ja bi vam preporučio da kažiprstom hvatate samo prvih pet žica jer tako jagodicom pritiskate onaj ton koji je ustvari tonalitet tog akorda. . mnogi početnici pored dura i mola nauče i po neku sedmicu alii se tu zaustave. V i bVII stupanj C dur skale što znači da ga čine tonovi: C. koji je u modernim kompozicijama izuzetno čest. Znati ovih nekoliko glavnih hvatova za ove akorde jeste veoma važno ali pored njih. III. mora se znati još dosta toga. Na ovaj način se "vidi" šta svirate. Razlog nastanka ovog i ovakvog hvata i akorda nije ničija želja za mangupiranjem nego praktičnost. V i sniženi sedmi stupanj. zvuče tako jer su na takav način i odsvirane. Ovo namerno ističem jer je ovo česta pojava. Osnovni akordi . Jeste malo čudno ali šta je tu je. Ustvari. C7 akord čine: I. E. nekompletan. H dur možete hvatati tako što ćete sve žice pritisnuti kažiprstom na drugom pragu. Od "čistih" sedmica grade se majevi. G i Hb. Iako se ovo ne može smatrati pravilnim nije tragično odsvirati ga ovako jer se po tome kako ovo sazvučje tonova zvuči u podsvesti slušaoca ton G nepogrešivo predpostavlja. ako se ovako može nazvati. Prvi prst ide na prvi prag H2 žice. Po šemi koja je prikazana videćete da u ovom akordu nema tona G. Čine ih. ili ne odsvirati Hes bez kojeg bi smo dobili čist dur. Obzirom da se zovu sedmice logično bi bilo za očekivati da ih čine sedmi stupnjevi ali to nije tako. To je glavni razlog zašto sve pesme u njihovom izvođenju zvuče siromašno i pojednostavljeno. kao što rekoh. Kako je iz ovog položaja ruke mnogo lakše iz C7 (x-3-2-3-1-x) preći u F dur koji se na skraćen način svira u rasporedu x-3-3-2-1-x niko se ne trudi da C7 odsvira kao x-3-2-3-x-1 i doda taj ton G. Prelaz iz C dur u F dur.U ovom bare-u ima jedna "zvrčka" na koju bih vam skrenuo pažnju. Sedmice su akordi koji se grade iz durskih skala i čine ih I. ovakav kakav je. Bio bi mnogo ozbiljniji nedostatak neodsvirati ton E jer se bez njega ne zna da li je akord dur ili mol. III. da bi se kompletiralo znanje. Ovo je jedina nelogičnost. ulepšava se ubacivanjem akorda C7 udarac pred F. u nazivima akorada. drugi na drugi prag žice D4 a treći i četvrti na treće pragove žica G3 i A5. U čemu je štos? Ton G je peti stupanj C dur skale i koji god akord C tonaliteta da odsviramo ton G se u njemu nalazi (sem alterovanih akorada koji su priča za sebe pa ne bih o ovome ovde). Do duše. sa ostala tri prsta pritisnuti četvrti prag a otrzati samo prvih pet žica.7 Do sada smo u časovima o osnovnim akordima pričali o duru i molu ali daleko od toga da je tu kraj priče. Ovaj akord postaje ispravan ako ga nazovemo C7 (no 5). Ustvari! Da prekratimo priču o pravilnosti.

Na ovaj način se postiže da ta sedmica bude izražena jer se smatra da najviši ton u akordu ima posebnu čujnost kod slušaoca. Iako prvi prst drži četri žice ne radi se o bare hvatu. Fis. A i C. Kažiprst ide na prvi prag druge žice a srednji i domali na druge pragove prve i treće žice. U sviranju akorda učestvuju prve četiri žice. . Međutim to po nekad nije ono što se želi postići pa se drugim hvatovima istog akorda neki drugi ton stavlja kao najviši čime se postiže da sedmica zvuči "mekše". Međutim. E i G. Najbolje da ovo probate sami jer je moguće da će na vas ovo ostaviti neki drugi utisak. Od svih primera na ovoj strani ova sedmica je najpravilnija. A7 A7 . Ton G je u sazvučju ovih tonova najviši kako i treba da bude. Cis. Sedmi stupanj D dur skale je ton Cis a obzirom da sedmicu čini sniženi sedmi stupanj ton Cis je razrešen u C. H2 i e1 se na drugom pragu pritiskaju prvim prstom a bez obzira što je e1 već pritisnuta srednjim prstom se drži na trećem pragu.A. D4. G3. I ovde bi na jednu stvar da ukažem. A5 žica se svira prazna.D7 Klasičan D7 akord sa pripadajućim tonovima D. Obratite pažnju na ovaj ton C. na jednu stvar bih samo na kratko da se osvrnem. Čisto da ne bude zabune.

. Ajde probajte sami da kažete koji tonovi ga čine ali da ne čitate sa donje skice.E7 E sedam... iako se samo jedna žica svira na prazno zvuči "otvoreno".ovaj prst ovde." probaću opisno da vam objasnim kako se hvata ovaj akord. Da ne bih opet ko papagaj ponavljao: ". iz te pozicije lako se hvataju drugi akordi. ovaj ovde. Hvata se isto kao i E dur s tim što se koristi i mali prst da bi se odsvirao ton D na drugoj žici. Treći prst može. H7 H sedam u ovoj poziciji je. a i ne mora da se sklanja ali sam ja prikazao hvat u kojem je domali prst sklonjen jer u bare varijantama ovog hvata prvim prstom se drže sve žice. po mom ukusu i mišljenju. Nije skraćen... lako se hvata. . sniženi sedmi stupanj nije najviši ton u sazvučju. drugi prst preuzima zadatak prvog a treći drugog. Nije teško.. najlepši akord koji se svira na gitari.

Najniži ton je ton Hes pa bi se ovaj akord mogao (ili trebao) zapisati kao Cm7/bH. Cm 7 Cm7 čine I. Ono što ćete primetiti u ovom hvatu jeste da osnovni ton nije najniži ton u sazvučju.molskih sedmica (m7). To ćete primetiti i po broju primera ovih akorada. . Pomeranjem ovog hvata uz i niz vrat gitare mogu se dobiti molske sedmice drugih tonaliteta a kao osnovni ton se uzima onaj ton koji svira prag pritisnut kažiprstom na E6 žici.Osnovni akordi . da ton C nije u basu. Gm 7 Gm7 iz ovog primera je karakteristični bare hvat za ovaj akord. V i bVII stupanj C dur skale. D4 i H2. To su tonovi: C. U pitanju je obrtaj ovog akorda. četvrta i peta žica a prvim. Isto kao i durska sedmica. G i Hes. treća.m7 Dominantni septakordi (7) mnogo su popularniji akordi od malih molskih septakorda ili kako ih drugačije zovemo . drugim i trećim prstom se pritiskaju prvi pragovi žica A5. bIII. bIII. samo je treći stupanj snižen da bi akord bio molski. Es. Grade se iz durskih skala a čine ih I. U ovom hvatu trzaju se druga. Tačnije. V i bVII stupanj.

samo malo oplemenjeni. Međutim. Ovaj hvat mislim da vam neće biti veliki problem da posle samo nekoliko pokušaja uhvatite kako treba. G i H. kao što sam malopre rekao. ako vam bare hvatovi predstavljaju problem i ovaj hvat koji sam prikazao "pije vodu". kao da je prilagođenija durskim nego molskim akordima. Ona kaže da se majevi grade iz dursakih skala i da su oni sazvučje I. rekao bih da ih ja doživljavam kao akorde koji su isti ko dur. E.Osnovni akordi . Gitara. III. . nalaze se I.maj Kada bi me neko zamolio da opisno objasnim majeve. III. Ovo mi možda ni nebi palo na pamet da napišem da se nisam setio stvarno velikog broja osnovnih hvatova za maj akorde. Teža varijanta ovog hvata je da prvim prstom pritisnete prvih pet žica i u sazvučje uključite i ton G koji će se pojaviti na trećem pragu prve žive. Hvatova za durske i molske trozvuka možda ima podjednako ali u svim ostalim akordima kao po pravilu ima više hvatova za dureve nego za molove što se moglo primeti i na primeru molskih sedmica kojih imam znatno manje nego durskih. a da vidimo ipak šta kaže teorija. V i VII stupanj C dur skale a to su tonovi C. usudio bih se reći. V i VII stupnja. C maj U Cmaj akordu. a ne uz pomoć muzičke teorije. To je moj utisak.

Biće malo frke oko lomljenja drugog prsta na krajnjem zglobu. H.G. ako budete hvatali takve hvatove. Ovaj hvat bi bilo lakše uhvatiti prvim prstom ali ako ovaj akord budete "šetali" kroz vrat prvi prst će vam trebati za pritiskanje četvrte žice. D i Fis. Čak. U ovom hvatu bare neće biti jedini problem. biće bolje da prve tri žice držite trećim prstom. D maj Slična priča kao maločas. . Ako je ovo izvan naših mogućnosti možete treću i četvrtu žicu pritisnuti drugim i trećim prstom a petu žicu pritisnuti četvrtim prstom ali vam ja preporučujem da se oko ovog hvata ipak malo potrudite i uvežbate na ga prikazan način jer smatram da je to dobat zalog za budućnost.G maj G maj .

Do duše u tim hvatovima osnovni ton neće biti najniži ton u sazvučju (to će biti obrtaji) ali to nije toliko tragično. C i E. V i VII stupnja durske skale. koliko sam ja primetio. Ako ovaj akord odsvirate trzanjem desne ruke odozgore (od četvrte žice ka prvoj) tonovi se ređaju baš tim redosledom. možete napraviti hvat koji ćete pomerati niz vrat gitare. III. Podsetite se: maj čine I. Ova "pravilnost" je. veoma retka kod gitarskih hvatova.A maj I od ovog hvata možete graditi ostale akorde pomeranjem hvata niz vrat ali u tom slučaju teško da ćete upseti da pritisnete petu žicu. . F maj I od ovog hvata. A. U tim slučjevima odustanite od držanja pete žice jer se u prve četiri nalaze svi potrebni tonovi koju čine maj. U primeru F maj-a to su tonovi: F. kao i od mnogih. Ono što ovaj hvat posebno karakteriše jeste činjenica da su tonovi poređani baš onako kako se akord gradi.

III. VI i VIII podjednako udaljeni. IV. Ne dajte se zbuniti. ili C0 čine C. bV i bbVII durske skale. kako sam čuo. Meni lično su nepoznanica i nikako baš skroz da ih skapiram ali znam da umeju žešće da "čučnu".dim Dimovi su akordi koji. tačnije I. Isto tako i bG (F#) i bbH (A) dim čine isti tonovi. sniženi III. Odatle proizilazi da C dim. imaju rumunsko poreklo i koji sem oznakom "dim" mogu da se obeleže znakom "0".Osnovni akordi . V i VII stupanj dim skale. C dim Teorija kaže da dim akorde čine I. bIII. Ges. I bE dim čine isti tonovi. Dimovi su jedini akordi koji nemaju dursku i molsku varijantu ali to nije jedino što ih karakteriše. Skala ovog akorda ima stalan raspores stepena . po stupanj ipo. III.stepen. Na primer: C dim čine tonovi: C. polustepena pa ispada da dim skala ima devet stupnjeva i da su svi neparni: I. sniženi V i dvostriko sniženi VII stupanj durske skale. primetićete da četiri tonaliteta imaju iste tonove koji ih čine a ti tonaliteti su baš oni tonovi koji čine jedan dim. bE. bG i bbH. G dim . Heses praktično jeste isto što i A ali teoretski nije i morate ga prihvatiti kao takvog. V i VII i svi parni: II. Es i Heses. Kako u dim akord ulaze I.

D sus4 (no3) Ovaj akord oni koji ne znaju kako se grade akordi zovu: "onaj akord isti kao D samo još dodaš mali prst". kao što i naziv kaže. F dim F dim čine: F. Još neki akordi . a drugi do 12 praga. sedmica itd. Naime. As. još neki akordi koji se. Hes.I U ovom tekstu biće prikazani. Ces i Eses. Zvuči simpatično i nemam ništa protiv ali mislim da je dobro znati i njegov pravi naziv.G dim čine tonovi: G. Lekcija će imati nastavke I i II.. Des i Fes. Prvi deo će se baviti hvatovima do 5. takođe. često koriste ali su ipak manje poznati od dureva. drugim prstom se drži prva žica na drugom pragu a trećim prstom druga žica na trećem pragu. prvim prstom se drži drugi prag G žice. U prikazanoj kombinaciji D žica se svira na prazno. Pored ova tri prsta koja ovako držana čine klasičan D dur malim prstom se pritiska prva . ovaj akord se zove Dsus4. molova.

Malopre kada sam nabrajao tonove koje "svira" ovaj hvat nigde nisam spomenuo ton Fis. Kada se odsvira ovaj hvat na žici D4 se dobije ton D.E. Fis. trećeg i petog stupnja D dur skale a njima je dodat i četvrti stupanj.F Hm7-5 . A i G kao četvrti stupanj. A. fraza se obično javlja u pesmama zabavne muzike. to znači da u zasvučju tonova tog hvata nema trećeg stupnja. D m7 / G Malo iskusniji svirači sigurno će prepoznati veoma čest harmonsi raspored: Dm . Dakle. da sad ne nabrajam pojedinačno. Sećate se da od trećeg stupnja zavisi da li je akord dur ili mol. Zašto? Naravno da nije neophodno držati žicu na dva praga jer pritiskanje praga bliže donjoj kobilici nema nikakvog uticaja ali se ovaj akord najčešće svira kao jedna vrsta ulepošivača D dura i kao takvog ga je najlakše odsvirati na ovaj način. znači da se svira taj akord ali sa naznačenim tonom u basu. Bez obzira što u ovaj akord ide ton A nepreporučujem vam da svirajući ovaj hvat okidate sve žice. Odmah se primeti da je prva e1 žica pritisnuta na dva praga.žica na trećem pragu. To je razlog zašto se u oznaku akorda dodaje i . I stvarno! Tog tona u ovom hvatu nema. C i G u basu. Ova. na žici G3 ton A.(no3). Čim se prepozna pesmu nije teško odsvirati.Cmaj . D mol sedam kroz G je običan D mol sedam ali sa G u basu.G7 . na originalnim snimcima pesama mi je ovaj deo uvek zvučao mnogo lepše nego kada bih ga ja odsvirao sve dok jednog dana nisam seo da dobro preslušam o čemu se radi i ukapirao da muzičari umesto G dura sviraju Dm7/G. F. Kako ovde nema trećeg stupnja ispada da "priroda" ovog akorda nije određena ali se u praksi on uvek tretira kao durski. Gledano po D dur skali ti tonovi su D. U ovom hvatu. Međutim. učestvuju tonovi: D. na H2 žici ponovo D i na e1 žici ton G. Baš zbog tog G u basu sam s početka i mislio da je u pitanju G dur. . ili slična. Akord Dsus4 se sastoji od prvog. Jeste istina da bi peta žica nepritisnuta dala ton A kojeg već ima u akordu i da nebi bilo nepravilno odsvirati ga ali akord bez njega zvuči mnogo lepće. Naziv akorda koji u sebi ima oznaku "kroz" pa neki ton.

Razlika je u tome što se kod akorda E7sus4 jedan od prsta sklanja sa žice na kojoj se nalazi i prelazi na drugu pa tako dolazi do promene visine tona na dve žice. H i E.sedmi i C . Takvo pomeranje izaziva. pomera se treći prst sa drugog praga četvrte na drugi prag treće žice. promenu visine tona na dve žice pa se na četvrtoj žucu umesto tona E "čuje" ton D a na trećoj umesto tona Gis "čuti" ton A. III i V stupnja durske skale sa dodatim IV stupnjem. A. Dakle. Gis i H. tonovi E. dakle radi se obrtaju. E. isto kao malopre u primeru D i Dsus4. F. Prvi prst je na drugom pragu treće žice. Svirajte ga naizmenično sa E pa ćete to primetiti i sami. Gis. Hvata se isto kao i E dur na prvoj poziciji s tim što se kompletan raspored prstiju pomeri za jedan prag dalje od gornje kobilice. Po tome se zaključuje da u Esus4 idu tonovi: E. Često se koristi u španskoj mužici. III i V) dodaju još sedmi stupanj (što ga čini maj-em) i povišeni XI stupanj. I ovde je u pitanju sus4. Da prvo vidimo šta se dešava sa E durom. Ova promena izazivas da dobijanjem tona A akord postaje sus4. H.E 7 sus4 (no3) Ovo je takođe jedan od akorada kojim se ulepšava neki drugi akord. H i E. Ovaj hvat daje tonove: E. H i A. gledano od E6 ka e1 dobijaju tonovi: E. H i E daju akord E7sus4. Gis.dur. C. drugi na trećem pragu pete i treći na trećem pragu četvrte žice. A. Okidaju se sve žice pa se.povišeni jedanesti stupanj. kao što rekoh. F maj add+11 Ovo je opet jedan od akorada koji se često svira u kombinaciji sa E durom. drugi na drugom pete i treći na drugom pragu četvrte žice. Fmaj+11 je akord koji se gradi na taj način što se duru (I. To je u redu jer E dur čine I. Ovaj akord možete da "skratite" za prvu i drugu žicu jer se na njima dobijaju tonovi kojih već ima što zavisi od vaćih želja i potreba. D. H. gubljenjem tona Gis u sazvučju izgubi određenost po svojoj prirodi (da li je dur ili mol) i dobija ton D što ga čini sedmicom. Redom: F. A i C . III i V stupanj E dur skale a to su tonovi: E. Primetite da je ovaj akord po tonalitetu F a da je najniži ton E. Kada se iz E dura prelazi na hvat koji objašnjavam. Prvi prst je na prvom pragu treće žice. E . Akord sus4 se gradi od I. .

sedmica. D. Harmonija ide: Am .E. H. F. Pogledajte pesmu "I Will Survive".ovde ne ide čisti peti stupanj jer akord ima oznaku -5 i sniženi VII stupanj . F. H. Dm = D. U H tonalitetetu to su tonovi: H. D. C. Fmaj = F. E. Šteta. Ova pesma i ovaj harmonski raspored su fantastičan primer za priču o paralelnim akordima i harmoniju uopšte. Pogledajte: Am = A. Cmaj = C. da ne kažem . C. jer tek sa njim harmonija postiže. sniženi V . E. Još neki akordi .Hm7-5 . Ako neko zna priču o paralelnim akordima ili je pročitao taj tekst na ovom sajtu sigurno će lako skapirao zašto je ovaj akord ovoliko značajan. sniženi III .Dm G .celih nota. G = G.Esus4 . G.Fmaj . svoj puni raskoš.mol. A. E. kao što malopre napomenuh.Cmaj . Potrudite se da ga zapamtite. E. F i A. Za kraj. Hm7-5 = H. on sem toga što je primer svoje vrste izuzetno lepo zvuči i ako kojim slučajem probate da ga zamenite nekim drugim akordom sigurno ćete izgubiti na lepoti pesme koju izvodite. Međutim! Nemojte pomisliti da je kod ovog akorda stvar samo u teoriji. Ono namerno naglašavam jer primećujem da ga dosta čak i iskusnih gitarista ne zna i ne koristi.H m7 -5 Akord Hm7-5 čine I.II . Svaki akord izkombinovan iz belih dirki. A. dobrodošao je u pesmama čiji je tonalitet C dur ili A mol. Sve cele note. A itd.

mol.Kao što u prvom nastavku ovog časa rekoh . Dadd9 uhvaćen na ovaj način zvuči lepše nego kada se za njega koristi neki drugi hvat . Hvat je u suštini bare.ovde će biti objašnjeni svi oni akordi i hvatovi koji nisu dur. raspored prstiju imate nacrtan na šemi. Često se koristi i svuči rokerski. U E7add9 idu I. U slučaju tonaliteta D to su tonovi: D. Fis. 7. Ako volite tu vrstu muzike sigurno će se pojaviti među prvih sto pesama koje ćete naučiti da svirate. Ovaj akord i način njegovog hvatanja možda nisu često u uoptrebi i ne spadaju među one koje treba prve naučiti ali sam ga ovde svrtstao iz ličnih razloga. Upravo ti tonovi se "čuju" kada se uhvati ovaj hvat. V. hvatanjem ovog akorda na ovaj način izvode se samo četiri tona pa ton H kao peti stupanj E dur skale nedostaje. međutim. tonalitet akorda. . sem ako u pitanju ne budu bile balade. Zato trećeg nastavka neće biti pa će svi ostali akordi za koje budem mislio da su važni biti ubačeni ovde. Otuda i oznaka (no5) na kraju imena akorda. To su tonovi: E. a drugi je da se po njemu vidi šta je bas. III. D add6 Šestice su durski kvintakordi sa dodatom sekstom što znači da se grade od I. H.. sniženi VII stupanj E dur skale a dodaje se i IX stupanj. tačnije.to je prvi razlog. A i H.. III i V stupnja durske skale plus VI stupanj. D i Fis. Gis. Kažiprst pritiska sve žice na sedmom a domali i mali prst drže petu i šestu žicu na devetom i desetom pragu. a smatraju se osnovnim i treba ih među prvima naučiti. Lako se hvata i nije neki problem naviknuti se na njega. E 7 add9 (no5) Ovo je takođe jedan od mojih omiljenih hvatova ali to nije jedini razlog zašto je ovde objašnjen.

Hammer on je tehnika sviranja gitare koja se izvodi zakucavanje prstima leve ruke. ako se zanemari oktava. Gis. D i Fisis. U pitanju je durska sedmica sa dodatim povišenim devetim stupnjem. U ovom hvatu se "sviraju" samo četiri tona i to E. Ovaj povišeni deveti stupanj nije ton G nego Fisis jer je deveti stupanj E durske skale ton Fis pa povišeni IX stupanj nije G nego povišeno Fis. D i Fisis. sniženi VII i povišeni IX stupanj. i pored toga on je durski. Jedan od najčešćih fazona koji se koristi. Ipak. Samo pre toga da dodam da ga u tablaturama obeležavaju sa ho. U ovom primeru ho-om povezana su dva tona. V. Sam potez treba uraditi dovoljno brzo da ne priguši ton koji traje (zato ovo zovu čekićanje).mol. znači #Fis što je jednako Fisis. zakucavanje je u pitanju. Zašto ovo napominjem? Zato što sazvučje tonova koje daje ovaj hvat ima i drusku i molsku karakteristiku pa baš zbog tona zvuči izauzetno interesantno.dur. Gis. Ono što ovaj akord čini stvarno zanimljim jeste taj ton Fisis koji teoretski gledano jeste povišeni IX stupanj E durske skale ali se praktično može posmatrati i kao sniženi X stupanj a sniženi deseti je. III. kao što rekoh. Da vidimo kako se to koristi taj čekić. Čine je: I. Setite se: III stupanj u akordu . Dakle. D i Fisis. Najbolje da prokomentarišem sledeći primer. Ako se ovo izvede kako treba udarac po žici kao da izazove pojačanje vibracija pa se sve to zajedno čuje kao novi ton. Nadimak mu je: "Hendrixov akord". isto što i sniženi III stupanj. zato se ova tehnika i zove "čekićanje" ili ti hammer on. Još jednom: E. Iako je novi ton sasvim jasan veoma lako ga je razaznati među otrzinam tonovima jer ima karakterističan prizvuk.E 7 add+9 (no5) Akord E7add+9(no5) ima svoj nadimak koji je zasigurno nebrojeno puta popularniji od njegovog zvaničnog imena. Taj gitarski virtuoz i genije koristio ga je tako skladno i toliko često da ga svi sad zovu po njemu. H. To su tonovi: E. Drugi ton (sedmi prag treće žice) izvodite tako što bez ponovnog otrzavanja trećim prstom pritisnete žicu na sedmom pragu. . H. Gis. Evo primera tona sa dvostrukom povislicom. sniženi III stupanj u akordu . Prvi ton (peti prag treće žice) osvirate tako što stavite prst broj jedan (kažiprst) i trznete. Nema tona H pa akord ima oznaku (no5).

naiđete na ovakvu oznaku nemojte se zbuniti. Fazom možda jedva da je malo teži za izvođenje ali ništa strašno. Ipak i taj ton se čuje.Ovde je stvar ista sem što se stvar ponavlja dvaput. Ovde se drugim prstom (kažiprstom) kuca po trećoj žici i to po sedmom pragu. Čak joj ni trajanje (uvek se crta kao osmina) ne ulazi u ukupan zbir nota u jednom taktu. Kad budete pročitali o čemu se radi skapiraćete da je stvar zapravo veoma prosta. . Ako. Prvi ton se izvodi trzanjem a drugi i treći bez. Ovde je ustvari odviran klasičan hammer on samo je prva nota toliko kratka da je to prosto zanemarljivo. i kada. Udarac treba opaliti malo jače tako da žica i bez predhodnog treperenja zavibrira (počne da proizvodi ton) dovoljno jako da se razlika u jačini nota ne primeti. Ovaj sam primer stavio čisto da ne bi došlo do zabune i da bi sve opcije bile obrađene.

Možda je jedina razlika u tome što se. Dobro! Ovde već i sami predpostavljate o čemu se radi. čini mi se. kada se izvodi pull off žica se pritiska na dva mesta na dva različita praga jer posle sklanjanje prsta koji svira prvi ton prst koji svira drugi ton već mora da stoji tamo gde mu je mesto. Pull off je samo izveden dvaput i to je to. Pull of je totalno suprotan od hammer-ovanja. Ovde se opet. . kao u sličnom primeru sa hammer on-om.Pull off Pull of je ništa manje korišćena tehnika od tehnike hammer on čak veoma često idu zajedno. Ovde se treći prst kojim je odsviran prvi ton naglo skloni sa žice pa nastavi da su čuje ton sa petog praga. Oznaka mu je po Prvi ton (sedmi prag treće žice) se isto otrzava ali se drugi (peti prag treće žice) postiže sklanjanjem prsta s žice. Obratite pažnju. Zato ćete na ove po-ove tu i tamo u po nekom solu naleteti a na ho-ove ovog tipa sasvim retko. Ovde se drugi ton ne izvodi pritiskanje nego odpuštanjem. radi o klasičnom pull off-u gde je prvi ton izveden skroz kratko. "kratki" pull off čuje nešto slabije ali nešto lepše.

tačnije odmah posle hammer-ovanja žica se pull-uje. Ovde su hammer on i pull off zalepljeni . . Ovaj primer možda i nema takvu važnost da bi zaslužio specijalno objašnjenje ali mislim da bi bilo zgodno još jednom podsetiti na začkoljicu da iako se izvode tri tona žica okida samo jednom.E ovo je situacija na koju ćete veoma često da nailazite.

D. G.F . Ovo je moguće još proširivati.G . e H G D A E C 1/1 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1 1/2 . ali je i ovo samo po sebi individualna stvar. E. C dur skalu čine C.Skale Skale su nizovi tonova sa određenim odnosom izneđu njih. e H G D A E * * * * |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--H--|--C--|-----|-----| |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--G--|-----|--A--| |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--D--|-----|--E--|--F--| |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--A--|-----|--H--|--C--| |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--E--|--F--|-----|--G--| |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--C--|-----|--D--| 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 2 4 1 2 e|-----------------------------------------------7--8--H|----------------------------------------8--10--------G|------------------------------7--9--10---------------D|--------------------7--9--10-------------------------A|----------7--8--10-----------------------------------E|---8--10---------------------------------------------- Preko (skoro) celog vrata. Celu priču o skalama objašnjavaću na primeru C dur skale. .H . A. e H G D A E * * |-----|-----|-----|-----|-----| |-----|-----|-----|-----|-----| |-----|--A--|-----|--H--|--C--| |-----|--E--|--F--|-----|--G--| |-----|-----|--C--|-----|--D--| |-----|-----|-----|-----|-----| 2 4 1 2 4 1 3 4 e|---------------------------H|---------------------------G|------------------2--4--5--D|---------2--3--5-----------A|---3--5--------------------E|---------------------------- Kroz dve oktave. Međusoban odnos između tonova napisan je odmah ispod. Po pravilu počinju i završavaju se istim tonom. koji skali daje tonalitet. F.E .A . Oni koji znaju pozicije ukapiraće zašto je prstomet baš ovakav.C - * * * * * * E|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--H--|--C--|-----|--D--|-----|--E--| H|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--H--| G|-----|--A--|-----|--H--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--| D|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--H--|--C--|-----|--D--| A|-----|--H--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--| E|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--H--|--C--|-----|--D--|-----|--E--| Na ovoj slici predstavio sam vrat gitare (samo do XII praga jer se odavde ponavlja) i sva mesta na kojima se nalaze tonovi koji pripadaju C dur skali.D . durska ili neka treća. H i C. Odnos tonova koji čine skalu je ono po čemu se prepoznaje da li je skala molska. Evo osnovnog položaja C dur skale na gitari kroz jednu oktavu. Skalu karakterišu tonalitet i njena priroda. pa dalja proširenja ne bih dodatno obrađivao.

lako će te ga izvesti i za dve oktave. bez ponavljanja najvišeg i najnižeg tona po istom principu kao u predhodna dva slučaja). Ne samo kad je C dur ili neka druga skala u pitanju nego je štos ne naučiti pogrešno.itd. Za vežbanje bih mogao da vam preporučim par ideja. odnosno postavljanje i pomeranje pozicija vrlo važno i treba ga se pridržavati. Primer koji sledi je izveden samo u slučaju sa jednom oktavom. Ovde je prstomet. Dobra pozicija značajno će vam olakšati posao. A prirodni mol (koji je paralelan) i jednu skalu koja je po malo izmišljena G 7 (durska skala sa sniženim sedmim .* * * * * * * e |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--E--|-F--|-----|--G--| H |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--A--|-----|--H--|-C--|-----|--D--| G |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--E--|--F--|-----|-G--|-----|-----|-----| D |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--A--|-----|--H--|--C--|-----|-D--|-----|-----|-----| A |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--E--|--F--|-----|-G--|-----|-----|-----|-----|-----| E |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--C--|-----|-D--|-----|-----|-----|-----|-----| 2 4 1 2 4 1 1 2 4 1 1 3 1 1 2 4 1 2 4 e|-------------------------------------------------------------12--13--15--H|---------------------------------------------10--12--13--15--------------G|----------------------------------9--10--12------------------------------D|--------------------7--9--10--12-----------------------------------------A|----------7--8--10-------------------------------------------------------E|---8--10-----------------------------------------------------------------4 2 1 4 4 3 1 3 1 1 4 2 1 4 4 2 1 4 2 e|---15--13--12-------------------------------------------------------------H|---------------15--13--12--10---------------------------------------------G|-------------------------------12--10--9----------------------------------D|------------------------------------------12--10--9-----------------------A|-----------------------------------------------------12--10--8--7---------E|-------------------------------------------------------------------10--8--- Na ovaj način možete da razradite sve skale koje su vam poznate. 2 4 1 2 4 1 3 4 3 1 4 2 1 4 2 4 1 2 4 1 3 4 3 1 4 2 e|--------------------------------------------------------------------------------H|--------------------------------------------------------------------------------- G|------------------2--4--5--4--2-----------------------------2--4--5--4-2--------D|---------2--3--5-----------------5--3--2-----------2--3--5-----------------5-3--A|---3--5-----------------------------------5--3-5--------------------------------E|--------------------------------------------------------------------------------. Osnovna razlika između pijanista i gitarista je u tome što pijanista kada nauči C dur skalu automatski je naučio da svira i C Jonski modus (koji je identičan). Skale možete vežbati svirajući ih uzlazno pa silazno u krug bez ponavljanja najvišeg i najnižeg tona. Ko je jednom nešto uvežbao kako ne valja zna koliko je teško izbiti to iz prstiju. Ovu treću kombinaciju najbolje da prosviravate tako što će te ova dva navedena dela jednostavno slepiti (hoću reći.

Ja sam počeo stvar. ni dan danas ne znam zašto (obično ga sviram iz A). recimo. onako bez vokala. Epilog.stepenom. Čim u startu nema potrebe. Zamislite samo koliko se jadnik namučio da svira kroz skalu u kojoj ima šest povisilica ili crnih dirki (ko zna kako se sviraju duvački instrumenti zna u čemu je problem. Poznavanje teorije je kod njih preduslov. on je nikad ni ne nauči. Gitarista koji je naučio C dur skalu ne može pošteno ni A prirodni mol da odsvira. a i drugi mogu da naslute). a duvači su ostali skoro do kraja. stvar sam krenuo iz Fis. Posle jedno pola godine video sam tog tipa na TV-u kako svira sa nekim jazz orkestrom. . Kad je saksofonista sišao sa bine. Čovek zna znanje. odmah mi je prišao i pitao me jesam li normalan i znam li odakle sam krenuo onaj rock. Posle dve ili tri stvari ispao sam iz tima jer je bilo još gitarista na redu. Zbog tog nepoznavanja stvari evo šta mi se jednom desilo. Gitarista kad nauči C dur skalu naučio je da svira durske skale svih tonaliteta. takođe paralelna). Dis dur skalu. Učestvovao sam na nekom sešnu i pošto smo svi na bini bili različitih žanrovskih opredeljenja bilo nam je teško da nađemo stvari koje svi znamo. pa je neko predložio da za početak odrmamo jedan rock 'n' roll. ali zato nema potrebu da napamet uči. i da malo prosviramo solaže. Pijanista koji bi hteo da solira uz E dur pratnju mora napamet da zna tonove koji čine odgovarajuću skalu i da ima veštinu u prstima. Što se mene tiče. jer rad prstiju na gitari ne prepoznaje tonalitet. sve je bilo u redu. dovoljno je samo da pomeri ruku. pa mi je tek onda bilo jasno zašto kad smo svirali zajedno nisam u njegovoj svirci ništa neobično primetio.

[ Meni ] .. je odličan način da steknete rad prstiju.. Za primer uzeta je durska skala u C tonalitetu a vama preporučujem da i kroz druge skale uradite korake. kao što mu i ime kaže. odabrati neki korak. pomerati ga za po jedan stepen i ponavljati ga redom uzlazno pa silazno.... Ovo će vam sigurno biti jasnije kada vidite i čujete primere. naviknete se na pozicije i dobijete na brzini i rutini. (1-3) (2-4) (3-5). (1-2-3-4) (2-3-4-5) (3-4-5-6). (1-2-3-4-3) (2-3-4-5-4) (3-4-5-6-5)... Koraci: (1-3) (2-4) (3-5).. (1-2-3) (2-3-4) (3-4-5). Neka skala provučena kroz korake može poslužiti i kao deo nekog sola bez ikakve dorade jer ovaj trik zvuči efektno kad se brzo odsvira.Sviranje u koracima Sviranje u koracima. kako ga zove jedan moj poznanik. Princip sviranja u koracima je.. i tako u krug..

. [ Meni ] .(1-2-3) (2-3-4) (3-4-5)..

[ Meni ] (1-2-3-4-3) (2-3-4-5-4) (3-4-5-6-5)..... .(1-2-3-4) (2-3-4-5) (3-4-5-6).

[ Meni ] .

tačnije njegov obrtaj (ako i za rifove možemo da kažemo da imaju obrtaje). [ C5 ] Klasičan rif Zbog svog neodređenog karaktera tezgaroši ga najčešće koriste kada moraju da se snalaze u trenutku. Oni se sastoje samo iz dva tona. Iako je ovde konkretno najniži ton G. mol. što je nedovoljno.. ali često mi se dešavalo da kad neke rifove pretvaram u ozbiljnije harmonske forme baš ova kombinacija preraste u mol. kvintu spustimo za oktavu dobijemo takođe rif. ovi rifovi su u C tonalitetu. mol sedmica. Naravnu ovu teoriju nije teško oboriti.. Za rokere se već zna zašto ga koriste.Rifovi Rifovi ili power chord kako ih često zovu u stranoj literaturi zapravo uopšte nisu akordi. ali ne osećaju prirodu akorda (dur. Pogledajte ovu kombinaciju sa desetog praga. akord uvek čine najmanje tri tona. Da napomenem još jednom da je ovo isključivo lična opservacija. . [ C5 ] Obrtaj rifa Ako rifu koga čine osnovni ton i kvinta. maj.). zar vam ne liči na molski bare hvat skraćen za hvatanje kažiprstom preko svih žica? Ovo bi trebalo da ide u prilog mojoj teoriji da ovaj rif ima blagi molski prizvuk... prepoznaju tonalitet. sedmica.

[ C3 ] Skraćeni dur Dur bez petog stupnja. .[ Cm ] Skraćeni mol Mol bez petog stupnja.

[ C-5 ] Skraćeni umanjeni dur Prvi + sniženi peti stupanj. [ C+5 ] Skraćeni prekomerni dur Prvi + povišeni peti stupanj.[ C4 ] Skraćena četvorka Prvi + četvrti stupanj. [ C6 ] Skraćena šestica Kad C6 akordu uklonimo sve tonove sem osnovnog i VI stupnja koji ga karakteriše dobijemo ovaj rif. .

. C6. Probajte: C5. C6. Interesantno je još i to da ovi skraćeni oblici akorada čine dobro poznat rock 'n' roll krug. C6. po istom principu možemo da dobijemo i skraćenu sedmicu. C5. C7. C6.[ C7 ] Skraćena sedmica Kao i skraćenu šesticu. C7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->