sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr

PENDAHULUAN

‫ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ‬
Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari oleh setiap murid Islam dari tahun 1 hingga tahun 6. Pendidikan Islam menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim merangkumi aspek keimanan, kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan. Tumpuan khusus mata pelajaran ini ialah, pertama; pendidikan asas tilawah al-Quran, kedua; pembentukan akidah dan bimbingan Asas Fardu ‘Ain, ketiga; pemupukan amalan Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah yang dituntut oleh Syari‘at Islam dan keempat; penerapan adab yang berteraskan Akhlak Islamiah ke dalam diri murid. Keempat-empat bidang ini hendaklah disampaikan dengan berkesan. Penyampaian yang berkesan mampu menanam asas keimanan dan membentuk murid-murid agar mempunyai citacita yang tinggi, daya tahan, semangat juang, gigih berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat, bangsa dan negara. Para pendidik perlu memastikan setiap murid menguasai ilmu, amalan dan kemahiran yang telah ditetapkan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu, beriman, beradab, berakhlak mulia, berketerampilan, bertanggungjawab, beramal
1

6. beriman. Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam Fardu ‘Ain serta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. 4. untuk memupuk minat membaca al-Quran dan menjadi amalan. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya ke arah meyakini alQuran sebagai rujukan petunjuk Allah. Membaca surah-surah terpilih daripada juzu’ amma dengan betul dan fasih. 2. 5. Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s. dan bertakwa selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam. 2 . berketerampilan. Menghafaz ayat-ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian.a. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. OBJEKTIF Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah. 3.sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr soleh.w sebagai asas perkembangan tamadun manusia. murid dapat : 1. MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Matlamat Pendidikan Islam untuk menghasilkan Muslim yang berilmu. beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertakwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara.

w. Bidang ini memberi tumpuan kepada :1.t.a.1 Membaca ayat-ayat al-Quran dengan betul dan fasih. 1. 1. dan melaksanakannya. ORGANISASI KANDUNGAN Kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan kepada empat bidang iaitu :1. Bidang Asas ‘Ulum Syar‘iyah.sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr 7. 3 . Bidang Asuhan Tilawah al-Quran.3 Percontohan dan pengambilan iktibar daripada sirah Rasulullah s.1 Penanaman akidah. 2.w. pembentukan tanggungjawab terhadap Allah s. Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian. Membaca dan menulis Jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa.t.2 Menghafaz ayat-ayat al-Quran tertentu dengan betul dan fasih.2 Pengetahuan mengenai peraturan ibadat yang ditentukan oleh Allah s. 8. sikap dan 2.w. 2. Bidang ini memberi tumpuan untuk :2.3 Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada juzu’ ‘Amma (juzu’ 30) dan menghayati pengajarannya.

1 Kepatuhan terhadap peraturan dan cara hidup Muslim dalam hubungannya dengan Allah s. keluarga. keluarga.t.w. ‘Iffah. Bidang ini memberi tumpuan kepada :4.w. alam sekitar. Adab yang ditentukan dalam Asas Akhlak Islamiah diajar khusus dalam Bidang Akhlak Islamiah. Bidang ini memberi tumpuan kepada :3.3 Mempelajari asas seni tulisan Jawi. Bidang Pelajaran Jawi. alam sekitar. guru. 4. 4.2 Kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan diri sendiri. Adab ini berdasarkan adab terhadap Allah dan Rasul.sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr 2. diri sendiri. Tumpuan-tumpuan yang dinyatakan di atas hendaklah diambil kira semasa menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran dan melaksanakan dalam Pengajaran dan Pembelajaran.4 Implikasi akidah. ‘Adalah dan Hikmah 4 . 3. 4. masyarakat dan negara. dan negara berteraskan 4 nilai utama Syaja‘ah. Bidang Asas Akhlak Islamiah. 3. ibadah dan sirah dari segi tanggungjawab terhadap diri. keluarga. masyarakat. dan Rasulullah s.1 Menulis tulisan Jawi dengan baik.a. masyarakat dan negara. ibu bapa.2 Membaca tulisan Jawi dengan lancar.

sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr yang akhirnya membina pelajar beradab dan menghayati nilainilai akhlak.a. al-Sunnah. Pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan berdasarkan kandungan sukatan pelajaran ini adalah sesuai dengan peringkat keperluan dan keupayaan murid sekolah rendah. dan Sejarah boleh dijadikan asas bagi mengolah pengetahuan dan kemahiran di dalam sukatan pelajaran ini. 5 . Bahan-bahan rujukan seperti al-Quran.. Pengetahuan dan kemahiran yang telah diperolehi pada peringkat sekolah rendah ini dapat diteruskan ke peringkat menengah. sejarah para sahabat r.a.w.. pendapat para sarjana Islam.w. Matematik. Sirah Rasulullah s. kitab-kitab muktabar dan sumber daripada ilmuilmu lain seperti Sains.t. Geografi. Kesemua bidang di atas merupakan kesepaduan ilmu yang dapat melahirkan insan soleh yang diredai Allah s.

sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr 1. r. Asuhan Tilawah al-Quran. Surah Quraisy. y. i. Surah al-Qari‘ah. j. Mengenal huruf-huruf hijaiyyah tunggal. Surah al-Fatihah.1. Surah al-Takathur. v. Surah al-Ma‘un. Surah al-Baiyyinah. tanwin. Surah al-Syams.3. k. Surah al-Humazah. b. o. Surah al-Zalzalah. Surah al-Dhuha. Surah al-Kafirun. g. Surah al-Syarh. n.1. Surah al-Tin. Surah al-Balad. 1. p. Surah al-Lail. Surah al-Ikhlas. x. Bacaan :1. Membaca surah-surah berikut dengan betul dan fasih :a. Surah al-Nas. d. z. Surah al-Fil. Surah al-‘Asr. Membaca kalimah dan ayat-ayat pendek pelbagai baris. Surah al-‘Adiyat. w. Membaca kalimah dan potongan ayat. h.1. t.Nasr. 1. bersambung dan berbaris fathah. c.2. Surah al-Falaq. Surah al-Qadr. q.1. Surah al-Kauthar. Surah al. 1. dhammah.4. l. 6 . s.1. sukun dan syaddah. kasrah. Surah al-Masad. 1. m.1. u. Surah al-‘Alaq. e. f.

Surah al-Ghasyiyah. cc. Surah al-Tariq . Surah al-Qari‘ah.1. Surah al-Ma‘un. 7 .5. l. Hafazan :1. c. d. Surah al-Falaq. Surah al-Kauthar.1. Surah al-Kafirun. Membaca ayat-ayat pendek mengandungi bacaan nun sakinah dan tanwin. Surah al-Nas. Menghafaz surah-surah berikut :a. m. Surah al-Qadr. Surah al-Zalzalah. Surah al-‘Asr. Surah al-Bayyinah.7.1. 1.2. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi bacaan qalqalah. nun syaddah dan mim sakinah. Surah al-‘Alaq. s.2. q. Surah al-Tin. g. h. aa. 1. Surah al-Takathur. Surah al-Fatihah.6. o. e.sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr 1. Surah Quraisy. Surah al-Ikhlas.1. Surah al-A‘la. f. Surah al-Fajr. dd. 1. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi tanda bacaan mad dan waqaf. bb. 1. r. b. n.1. Surah al-Humazah.8. Membaca potongan ayat-ayat daripada surahsurah tertentu yang mengandungi mim syaddah. Surah al-Fil. k. p. i. Surah al-‘Adiyat. j.

c. Surah al-Kauthar.3. Akidah :2. Menunaikan solat fardu. f.3 Beriman kepada Malaikat.2.3.5 Beriman kepada Kitab-kitab. 1. d. Sejarah ringkas al-Quran. Surah al-Fatihah ayat 1 hingga 7.1. 2. Kelebihan membaca al-Quran. Asas ‘Ulum Syar‘iyah.3. Memahami surah-surah berikut secara umum: a.2 Beriman kepada Allah.1. g. 1.sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr t. u. 2. Surah al-Nas ayat 1 hingga 6. 2. 2. Mengucapkan Dua Kalimah Syahadah.6 Beriman kepada Hari Akhirat.1 Pengertian Rukun Iman. h. c. 1. 1.7 Beriman kepada Qada’ dan Qadar. 2. Surah al-Dhuha ayat 1 hingga 11. 2.3. b. 8 .1.1.8 Pengertian Rukun Islam :a. 2. 2. Surah al-Ikhlas.3.1.1. Pengertian al-Quran. Kefahaman :1.1. e. Berpuasa di bulan Ramadan. Surah al-Qadr ayat 1 hingga 5.1. 2. Surah al-Ma‘un ayat 1 hingga 7. b. Surah al-Dhuha.4 Beriman kepada Rasul.4.1. Surah al-Syarh.3. Surah al-Falaq ayat 1 hingga 5.1.

e. Mengerjakan haji.sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr d. 9 . Mengeluarkan zakat.

j. Al-Rahman. h. Al-Hadi. Al-Hakim.9 Allah bersifat :a. 10 . i. b. Basar. Kalam. k. j. c. Baqa’. Al-Shakur. d.13 Pengertian syirik. e.1.11 Pengertian Dosa dan pahala. Al-‘Adl. d. Wujud. Qudrat.1. Al-Hasib. Al-Sabur. Al-Ghafur. i. f.12 Pengertian dosa kecil dan dosa besar. 2. Hayat. Qiamuhu bi nafsih. l.1.1. g.10 Nama-nama Allah (Al-Asma’ al-Husna) yang berikut :a. Iradah. g. Wahdaniah. 2. 2. b. f. k. Al-Salam . Al-Rahim. l. Ilmu. Al-‘Afuw. e. Qidam.1.sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr 2. Mukhalafatuhu lil hawadith. Sama‘. Zu al-Jalali wa alIkram. h. m. 2. c.

Pengertian. Makruh. b.14 Sam‘iyyat :a.2. c. Sunat. Ibadah :2. Haram dan Harus). ii) Syaratsyarat 11 . b.1. Tanggungjawab bersuci.sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr 2. Fardu ‘Ain dan Fardu Kifayah. d. d.2.2.1. Pengertian. Pengertian. Bersuci daripada hadas :i) Hadas kecil. b. Bersuci :a. Jenis-jenis ibadah. ii) Hadas besar. 2. 2.2. f. Jenis-jenis hukum(Wajib. Perkara-perkara sam‘iyyat. Istinja’. Bersuci daripada najis:i) Ringan ii) Sederhana iii) Berat e. c. Tayammum :i) Tatacara tayammu m. Konsep ibadah :a.

v) Ketika iktidal.3.sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr iii) tayammu m. c. Solat fardu. Solat :a. d. ii) Surah alFatihah. Perlakuan solat (rukun fi‘li) dan hikmah-hikmahnya. viii) Tahiyyat awal dan akhir. iii) Doa Iftitah. ix) Doa qunut. vi) Ketika sujud. Bacaan-bacaan dalam solat serta terjemahannya :i) Takbiratul Ihram. b. vii) Duduk antara dua sujud. Pengertian. 2.2. 12 . Perkara yang membatal kan tayammu m. iv) Ketika ruku’.

Solat Jumaat.7.2. Perkara-perkara yang membatalkan puasa. Syarat-syarat sah. d.2. Syarat-syarat wajib. c. Konsep puasa. Ibadah puasa Ramadan :a. 2. e. Azan dan iqamah. e. Rukun-rukun.5.sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr 2. Syarat-syarat wajib. i. h.4.6. 2. g. f. Syarat-syarat sah. Rukun-rukun. b.2. Solat berjemaah. Perkara-perkara yang membatalkan solat. Sunat ab‘adh dan hai’ah. 2. 13 .2.

Semasa kecil membantu bapa saudara berniaga.w. Perkahwinan nabi.3.a. 2.15.3. Mukjizat al-Quran. 2.12.3.9.sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr 2.3.6.3.2. secara sulit dan secara terang. Pembesar di Mekah menerima seruan Rasulullah s.3. Penyusuan dan pemeliharaan Nabi. 2.3. 2. Nabi dibesarkan di kampung dan terdidik dengan nilai-nilai murni masyarakat desa. 2. b.3.3. 2. 14 . 2. Pemeliharaan Nabi oleh bapa saudaranya. 2. 2.3. Semasa dewasa menternak kambing dan berniaga.3. Dakwah Rasulullah s.13. Kematian bapa dan ibu Nabi. 2.3.a.16.9. 2. Tentangan terhadap Rasulullah s.3. Solat Hari Raya Aidil Fitri dan Aidil Adha.3.3. Pekerjaan Nabi :a.3.10. Kematian datuk Nabi.7. 2. 2.17.w.w.4.14.3. 2.2. Isra’ dan Mikraj.8. Hijrah ke Habsyah. 2.a.18. Peristiwa di Gua Hira’. Solat jenazah. 2. Sirah :2.3. Perjanjian ‘Aqabah. Peristiwa Hajar al-Aswad.5.8.3. 2.2. Salasilah keturunan Nabi.3. Tanda-tanda kenabian.1.11. 2. 2.

Perjanjian Hudaibiah.sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr 2. 3.19. Mempertahankan Madinah.w..3.22.1.1.23. 3. 3.3. Haji Wida‘.3.3. 3.7.1.3. Adab tidur dan bangun tidur. Adab dan Akhlak Islamiah.29. Adab bercakap dengan ibu bapa. 3. 15 3.2. Adab makan dan minum.25. 2.4. 2. Adab Terhadap Ibu bapa dan Keluarga :3.6.1. 3.1. 2. 2. 3. 3.2. 3. 2. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar.1. Adab mandi dan bersugi.3. Adab berkenderaan. 2. Pembukaan Kota Mekah. Adab berjalan. Pembentukan negara Madinah.1. 3.1. 2.3.1. 3. .1.2.w.21.1. Adab masuk dan keluar rumah. Adab berpakaian. Adab bertanya.12.9. 2.8. Adab Di Dalam Kehidupan Harian :3. Kewafatan Rasulullah s.3. Adab berwuduk.1. 2.26.1. Piagam Madinah. 3.28.3. Adab mengurus diri. Hijrah ke Madinah.20.3.27.10.1. Pembinaan Masjid pertama. 2.24.a.11. Adab menghidang makanan dan minuman. Adab qada’ hajat.a.3. Perkembangan Islam pada zaman Rasulullah s.3.5. 3.1.

9. 3. Adab makan di majlis keramaian.22.3. 3.1.3.3. Adab dengan pemimpin.10. Menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar.3. Adab menziarah jiran.sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr 3. 3. Adab bekerja.19.3.3. Adab Menuntut Ilmu :3.3.3. Adab berjual beli.3. Adab di masjid dan surau. 3.5.3.1.4.4.2. Adab menziarahi jenazah dan kubur.6. 3. 3. 3. Adab rehlah. Adab ketika bermain.2. Adab melayan tetamu. Adab berjiran. 3.3. Adab Dalam Kehidupan Bersosial :3. 3.3.20.8.16.3.15. .3.3. 3. Adab bercakap dengan rakan.3.18.11.17.3.4.21.3.3. Adab menziarah rakan. 3.7. 3.2. 3. 16 3. Adab menolong ibu bapa. 3. 3.14. 3. Adab bergaul dengan keluarga 3.3.2. 3.3. Adab kecintaan kepada negara.4.13. Adab dengan orang tua. Adab dengan manusia dan makhluk lain. Adab terhadap tempat dan harta benda awam. 3. Adab bergaul dengan rakan. 3. 3.12.3. Adab menziarah orang tua. Adab ke sekolah.3. 3. Adab bercakap dengan guru.2.3. Adab menziarahi orang sakit. Adab berkumpul. 3. 3.3.

6. 3. membaca dan menulis perkataan pinjaman.3 4. 3.2 4.4.4.7 . membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek.4 4.5. Mengenal membaca dan menulis suku kata terbuka. Adab berhujah.4. Mengenal.4. 3. Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat. 3.6 4. 4. menyebut dan menulis huruf Jawi sambung. Adab membaca al-Quran. Adab semasa di sekolah. 4. 17 4. 3.5.5. Adab Dengan al-Quran :3.3.4. Adab menjaga kebersihan sekolah.2. Adab membawa dan menyimpan al-Quran. 3.5. Mengenal. Adab belajar. Pelajaran Jawi. Mengenal membaca dan menulis suku kata tertutup.sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr 3.1.1 Mengenal. Mengenal.4.7. 3.4.8. menyebut dan menulis huruf Jawi tunggal. Adab menjaga harta benda sekolah.5 4. Adab menolong guru.

18 .sukatan pelajaran pendidikan Islam kbsr 4. 4. Membaca pelbagai jenis bahan bacaan.8 4.11 Mengenal dan menulis khat nasakh dan rik‘ah.9 Menggunakan tanda baca.10 Menulis pelbagai jenis teks. 4.