PROIECT NR.

123 / 2000

MEMORIU GENERAL
CAP. 1 – DATE GENERALE 1.1– Date de recunoastere a documentatiei Denumirea proiectului : ''CENTRU DE AGREMENT , CULTURA SI COMERT , STR. SOVEJA – CONSTANTA'' Localitatea : CONSTANTA Faza : PLAN URBANISTIC DE DETALIU Beneficiar : CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA Proiectant : S.C. PROIECT CONSULTING S.R.L. 1.2– Baza proiectarii Proiectul in faza P.U.D. se intocmeste la comanda beneficiarului , in conformitate cu Certificatul de Urbanism nr. 3242 / 09.VIII.2000 . 1.3– Baza documentara Proiectul se intocmeste pe baza planurilor topografice intocmite pentru Municipiul Constanta la scara 1:500 si 1:1000 reactualizate prin verificari pe teren . CAP. 2 – ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 2.1– Incadrarea in zona Terenul este situat la intersectia B-dul Al. Lapusneanu ( latura de Vest ) cu Str. Soveja ( latura de Sud ) , in parcul Tabacarie . Suprafata studiata este de 43.350 mp. . Delimitarea la Est – Teatrul de vara , statia de redresare Congaz si parcaj public , iar la Nord – alee carosabila ce deserveste Teatrul de vara avand acces din B-dul Lapusneanu. 2.2– Descrierea situatiei existente 2.2.1 – Probleme de arhitectura si urbanism Terenul are configuratia specifica de zona tip parc ( alei pietonale cu trasee diverse , vegetatie de arbusti si arbori , gazon ) . La Vest – Bdul Lapusneanu – aceasta vegetatie este mai bogata , constituita mai ales din plopi ( cu puf ) si tei . Interventii nu s-au mai facut de mult , astfel incat zone intinse din parc sunt uscate si neingrijite . Agrementarea cu banci pentru odihna este deficitara , iar iluminatul public este ca si inexistent . Tot aici se gasesc restaurantul Bulevard si statia de radiolocatie . Restaurantul Bulevard , avand regimul de inaltime de P+1 , are in prezent functiunea de spatiu comercial si alimentatie publica . Statia de radiolocatie functiona in trecut pentru amatori . 2.2.2– Regimul juridic Terenul face parte din domeniul public , iar terenul apartinand restaurantului Bulevard , in suprafata de 1430 mp. , este domeniu privat . 2.2.3– Regimul economic

.1– Probleme de arhitectura si urbanism a.Pentru telefonie – 2. Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se urmareste reabilitarea zonei prin amplasarea acestui centru de agrement . beneficiind astfel de accese carosabile spre arterele majore ale orasului .5.2– Descrierea solutiei propuse 3.1– Circulatii Terenul pe care urmeaza sa se amplaseze constructia este delimitat la Vest de B-dul Al. 2. Soveja . . Se vor avea in vedere conditiile existente si recomandarile normativelor in vigoare . .350 mp. cultura si comert .Alimentarea cu apa – se asigura din reteaua existenta din zona .6– Factori de poluare In zona nu exista unitati poluante . Se vor amenaja in incinta locuri de parcare . .Pentru suprafata studiata de 43.5– Regimul tehnic 2.Incalzirea – f. . Principala sursa de poluare sunt gazele de esapament datorate circulatiei intense din zona . cu accese din arterele mai sus mentionate .Canalizarea menajera c.2 – Echipare tehnico-edilitara a. .Alimentarea cu energie electrica – e.Canalizarea pluviala – d. CAP. . . 3 – PROPUNERI 3. . 3. se pot considera : 2.1– Incadrarea in zona Planurile urbanistice zonal si general nu sunt finalizate .2.5.Alimentarea cu apa – b. Lapusneanu si la Sud de Str.

. d. c.b.Canalizarea menajera .se asigura din reteaua existenta din zona . .Incalzirea – se va asigura prin centrala termica proprie cu care va fi dotata constructia . f.Pentru telefonie – imobilul se va racorda la canalizatiile retelei existenta din zona . e.Canalizarea pluviala – se rezolva prin dirijarea gravitationala a apelor meteorice spre colectoarele pluviale existente in zona . . . . .Alimentarea cu energie electrica – se va asigura prin racord la reteaua existenta din zona .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful