P. 1
Formular de Analiza a Necesitatilor

Formular de Analiza a Necesitatilor

|Views: 274|Likes:
Published by Marcel Martinas

More info:

Published by: Marcel Martinas on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2015

pdf

text

original

Groupama Asigurări S.A.

prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul îndeplinirii obliga iilor legale și al realizării intereselor legitime, în vederea derulării oricăror raporturi juridice, precum și în alte scopuri (statistice, marketing, etc.). Conform Legii Nr. 677/2001, beneficia i de dreptul de acces la date, de interven ie asupra datelor, de opozi ie, de a nu fi supus unei decizii individuale și de a vă adresa justi iei.

Groupama Asigurări S.A. Sediul societăţii: 010513 Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 45; R.C. : J40/2857/2010, C.U.I.: 6291812, Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub Nr. RA-009. Operator date cu caracter personal: 10152; Capital social subscris şi vărsat: 1.101.422.200 lei; Tel.: 021 3058000, fax: 021 310 99 67; www.groupama.ro, o ce@groupama.ro

FORMULAR DE ANALIZĂ A NECESITĂŢILOR (Con denţial)
I. CLIENTUL - date de identi care Nume: Adresa: Telefon x: II. GOSPODĂRIA Nume: Ocupa ia: Telefon x: Partenerul de via ă Copii Familia dumneavoastră Al i membri ai gospodăriei Prenume: Mobil: Prenume: Mobil: Nume: Nume: Nume: Nume: Nume: Email: Prenume: Prenume: Prenume: Prenume: Prenume: Email: Vârsta: Starea civilă: Sexul:

Vârsta: Vârsta: Vârsta: Vârsta: Vârsta:

III. VENITUL, INVESTIŢIILE ŞI PROFILUL DE RISC 1. Aproximaţi venitul lunar net al familiei: a) până la 1.000 Lei, inclusiv b)  între 1.001 şi 5.000 Lei c) mai mult de 5.000 Lei 2. Ce produse de economisire folosiţi în prezent? a) cash, depozite, certi cate de depozit, produse cu protecţia capitalului ; b)obligaţiuni, fonduri de obligaţiuni, pensii; c)acţiuni, opţiuni, imobiliare, etc. 3. Ce procent din produsele de economisire acceptate de dumneavoastră sunt dintre cele cu valoare uctuantă? a) 0% b) >0% - 30% c) peste 30% 4. Ce procent din venitul lunar aveţi disponibil lunar pentru investiţie sau economii? a) între 0 - 10% b) între10% - 25% c) peste 25% Interpretarea răspunsurilor la întrebările 1-4. Majoritatea răspunsurilor: a. Gradul de risc acceptat este scăzut. Se recomandă produse cu risc investiţional minim, garantate. b. Gradul de risc acceptat este mediu. Se recomandă produse cu risc investiţional scăzut/mediu. c. Gradul de risc acceptat este ridicat. Se recomandă produse cu potenţial risc investiţional. IV. CONTRACTELE DE ASIGURARE ÎN VIGOARE Aveţi în prezent contracte de asigurare în vigoare? Dacă a i răspuns DA precizaţi suma, durata şi societatea de asigurări. Deces, invaliditate permanentă ………………………………………………………………………………………………………………… Sănătate ………………………………………………………………………………………………………………………………… Spitalizare, Intervenţii chirurgicale ……………………………………………………………………………………………………………… Altele …………………………………………………………………………………………………………………………………… V. PLANURILE DE VIITOR DA NU 1. Obişnuiţi să economisiţi constant pentru evenimente din viitor? 2. Care sunt principalele evenimente pentru care doriţi să economisiţi?  educaţia copiilor concedii  o afacere nouă  pensionare  altele 3. Care este suma necesară, estimată de dumneavoastră pentru a realiza aceste planuri ? până la 1.000 Lei, inclusiv  între 1.001 şi 5.000 Lei mai mult de 5.000 Lei 4. Care este orizontul de timp cu care v-aţi simti confortabil pentru investiţie? 5. Care vă sunt priorităţile nanciare? a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… b. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… c. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… VI. REFERIN E Cunoaşteţi persoane care ar putea interesate de serviciile oferite de Groupama Asigurări ? Nume, Prenume/ Ocupa ie: ……………………………………………/……………………………… Telefon: ……………………………… Nume, Prenume/ Ocupa ie: ……………………………………………/……………………………… Telefon: ……………………………… Declar că răspunsurile de mai sus sunt reale şi accept ca acestea să e baza pentru Oferta de asigurare pe care o voi primi de la Inspectorul/ Intermediarul Groupama Asigurări . Semnătură Inspector/Intermediar ……………………… Semnătură Client …………………………… Data semnării: I_I_I_I_I_I_I_I_I

Notă: Prezentul formular se completează și se semnează, de către Inspector/Intermediar și Client, în două exemplare originale, câte unul pentru ecare parte.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->