You are on page 1of 2

Oleh Cikgu Izzat Johari

Pendidikan Seni Komunikasi Visual

UJIAN PENILAIAN SELARAS 1 5. Garisan mempunyai dua jenis iaitu


A. Benda alam & benda buatan manusia
PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
B. Garisan semulajadi dan flora
C. Garisan manusia dan fauna
Nama :……………………………………………………………
D. Garisan flora dan fauna
Kelas :……………………………………………………………

BAHAGIAN 1
6. Warna asas mempunyai tiga warna utama
SOALAN ANEKA PILIHAN
iaitu
(BULATKAN JAWAPAN YANG BETUL)
A. Biru, Merah dan Putih
B. Kuning, Biru dan Merah
C. Kuning, Biru dan Ungu
1. Garisan bermaksud titik yang bersambung.
D. Hijau, Kuning dan Merah
Garisan yang disusun dalam hasil seni
akan menghasilkan
7. Campuran warna asas menghasilkan
A. Huruf
warna sekunder. Warna biru dan kuning
B. Flora
menghasilkan warna
C. Warna
A. Kelabu
D. Corak
B. Ungu
C. Alam
2. Ruang boleh terhasil dengan
D. Hijau
menggunakan
A. Garisan condong
8. Warna penggenap adalah warna
B. Garisan menegak
penegasan dan sesuai untuk apa?
C. Garisan perspektif
A. Papan iklan
D. Gaya putus-putus
B. Papan hitam
C. Papan luncur
3. Garisan boleh diolah untuk menghasilkan
D. Papan putih
perkara berikut kecuali
A. Catan halus
9. Warna merah sinonim dengan sifat
B. Jalinan
A. Marah dan berani
C. Ruang
B. Tenang dan nyaman
D. Rupa
C. Selesa dan aman
D. Bersih dan keharmonian
4. Fungsi garisan boleh menimbulkan
A. Rupa, jalinan, ton dan bentuk
10. Warna hijau melambangkan apa?
B. Rupa, jalinan dan bentuk
C. Rupa, bentuk dan ton A. Kesuburan
B. Kelemahan
D. Bentuk, jalinan dan ton C. Kecelaruan
D. Kemenangan
Oleh Cikgu Izzat Johari
Pendidikan Seni Komunikasi Visual

BAHAGIAN 2

PROSES KREATIVITI

SOALAN :

Dengan menggunakan warna asas sahaja, warna rajah di bawah dengan mengikut kreativiti dan kemas.

(30 MARKAH)

Disediakan oleh :

……………………………………………
Mohd Nor Izzat bin Mohd Johari
Guru Pendidikan Seni Komunikasi Visual