GEOGRAFI KERJA KURSUS

TAJUK = PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI BANDAR TASIK PUTERI, RAWANG, SELANGOR NAMA = NUR SYAMIMI BINTI NOR µ AZMI TINGKATAN = 3 A2 NAMA GURU = MUHAMAD RIDHWAN BIN ZAKARIA

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN PENDAHULUAN OBJEKTIF KAJIAN KAWASAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN DAPATAN KAJIAN BAHAN GRAFIK RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN

M/S

PENGHARGAAN
SAYA INGIN MERAKAMKAN RASA TERHUTANG BUDI KEPADA ENCIK MUHAMAD RIDHWAN BIN ZAKARIA YANG TELAH BANYAK MEMBANTU DAN MELUANGKAN MASA MENUJUK AJAR DAN MEMBIMBING SAYA SEMASA MENJALANKAN PROJEK KERJA KURSUS GOEGRAFI. SAYA JUDA INGIN MENGUCAPKAN RIBUAN TERIMA KASIH KEPADA IBU BAPA SAYA , NOR ¶ AZMI BIN MASTUKI DAN HARLINA BINTI ZAKARIA YANG TELAH BANYAK MEMBERI DORONGAN, BIMBINGAN SERTA INSPIRASI DALAM MENJAYAKAN KERJA KURSUS INI. SELAIN ITU, SAYA JUGA INDIN MANGAMBIL KESEMPATAN INI UNTUK MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA RAKAN-RAKAN SAYA IAITU NUR SABRINA IZZATI BINTI MOHD RAFI , DALILAH HAYATI BINTI ZULKIFLI DAN AFIFAH FAQIHAH BINTI ZAHARI SERTA RAKAN SEPERJUANGAN SAYA DI KELAS 3 ARIF 2 YANG TELAH BANYAK MEMBERI BUAH FIKIRAN SERTA DORONGAN YANG TELAH MEWUJUDKAN INSENTIF UNTUK MENJAYAKAN LAGI KERJA KURSUS INI. AKHIRNYA KERJA KURSUS INI DAPAT JUGA DISIAPKAN TANPA SEBARANG GANGUAN. HANYA TUHAN YANG MAMPU MEMBALAS JASA - JASA KALIAN. TERIMA KASIH.

PENDAHULUAN
TAJUK KAJIAN YANG SAYA PILIH IALAH PENCEMARAN SEKITAR BANDAR TASIK PUTERI. PEMILIHAN TAJUK INI ADALAH DISEBABKAN PENTINGNYA PENDUDUK YANG TINGGAL DI KAWASAN KAJIAN IAITU BANDAR TASIK PUTERI UNTUK HIDUP DALAM KEADAAN YANG SELESA SERTA MENGENAL PASTI FAKTOR ± FAKTOR YANG MEMBAWA KEPADA KETIDAKSELESAAN KESAN DARIPADA PENCEMARANDAN KETIDAKSTABILAN YANG BERLAKU. SELAIN ITU, SEBAB PEMILIHAN KAWASAN KAJIAN KERANA SAYA ADALAH PENDUDUK TETAP DI KAWASAN INI MERASA TANGGUNGJAWAB UNTUK MENCARI PUNCA BERLAKUNYA PENCEMARAN DI BANDAR TASIK PUTERI.

OBJEKTIF KAJIAN
=) SAYA DIKEHENDAKI MENJALANKAN SATU KAJIAN TENTANG PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI BANDAR TASIK PUTERI. KAJIAN SAYA MENGANDUNGI BEBERAPA OBJEKTIF KAJIAN BERIKUT : y y MENGENAL PASTI KONSEP PENCEMARAN ALAM SEKITAR DENGAN TEPAT MENGENAL PASTI JENIS PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI BANDAR TASIK PUTERI y MENGENAL PASTI KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI BANDAR TASIK PUTERI y MENGENAL PASTI PUNCA PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI BANDAR TSAIK PUTERI y MENGENAL PASTI LANGKAH UNTUK MENGURANGKAN KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI BANDAR TASIK PUTERI

KAWASAN KAJIAN
KAWASAN KAJIAN YANG SAYA PILIH IALAH DI BANDAR TASIK PUTERI. PADA MULANYA, KAWASAN BANDAR TASIK PUTERI ADALAH HUTAN, TETAPI SETELAH DITEROKA, PIHAK PEMAJU MENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK MEMBINA PETEMPATAN DI BANDAR TASIK PUTERI. LUAS KAWASANNYA IALAH 2670 HEKTAR. JARAKNYA DARI PEKAN TERDEKAT IALAH 15 KILOMETER. BANDAR TASIK PUTERI TERLETAK DI RAWANG, SELANGOR DARUL EHSAN.

KAEDAH KAJIAN
=) DALAM MENYIAPKAN KAJIAN KURSUS SAYA, SAYA TELAH MENGGUNAKAN KAEDAH KAJIAN UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI BANDAR TASIK PUTERI. KAEDAH YANG SAYA GUNAKAN SEPERTI BERIKUT : y KAEDAH PEMERHATIAN y SAYA TELAH MEMBUAT PEMERHATIAN DI KAWASAN PERSEKITARAN BANDAR TASIK PUTERI DALAM JARAK KURANG DARIPADA 5 KILOMETER DARI TEMPAT KEDIAMAN SAYA DAN SAYA DAPAT MENGENAL PASTI JENIS PENCEMARAN ALAM SEKITAR YANG BERLAKU DI BANDAR TASIK PUTERI. y KAEDAH SOAL SELIDIK y SAYAN TELAH MENGEDARKAN BORANG SOAL SELIDIK TERSEBUT KEPADA BEBERAPA ORANG PENDUDUK DI BANDAR TASIK PUTERI UNTUK MENGENAL PASTI PANDANGAN MEREKA TERHADAP PENCEMARAN DI BANDAR TASIK PUTERI.

DAPATAN KAJIAN
(8.1) KONSEP PENCEMARAN ALAM SEKITAR =) PENCEMARAN MERUPAKAN KEMASUKAN BAHAN PENCEMAR SEPERTI BAHAN KIMIA , HABA , CAHAYA, DAN TENAGA KE DALAM ALAM SEKITAR YANG MENGAKIBATKAN KESAN YANG MEMUSNAHKAN SEHINGGA MEMBAHAYAKANA KESIHATAN MANUSIA , MENGANCAM SUMBER ALAM DAN EKOSISTEM SERTA MEMGGANGU AMENITY DAN KEGUNAAN HALAL ALAM SEKITAR.

(8.2) JENIS PENCEMARAN =) PENCEMARAN UDARA - MASALAH PENCEMARAN UDARA MERUPAKAN MASALAH UTAMA BAGI PENDUDUK DI BANDAT TASIK PUTERI. HAL INI KERANA , BANYAK AKTIVITI YANG MENYUMBANG KEPADA PENCEMARAN SEPERTI PEMBAKARAN TERBUKA. =) PENCEMARAN BAU PENCEMARAN BAU DI BANDAR TASIK PUTERI SANGAT SERIUS.SAMPAH SARAP YANG BERTABURAN AKAN MENYEBABKAN BAU YANG BUSUK DAN KURANG MENYENANGKAN PENDUDUK TEMPATAN =) PENCEMARAN BUNYI PENCEMRAN BUNYI JUGA SERIUS DI BANDAR TASIK PUTERI. REMAJA ± REMAJA KINI AMAT GEMAR MEMANDU MOTOSIKAL DAN KERETA DENGAN LAJU. IA AKAN MENYEBABKAN BERLAKUNYA BUNYI YANG BISING. SELAIN ITU, PADA WAKTU MALAM PULA MEREKA GEMAR BERMAIN MERCUN DAN BUNGA API. IA AKAN MENGANGGU PERSEKITARAN KAWASAN TERSEBUT.

(8.3) PUNCA PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN =) PEMBAKARAN TERBUKA PEMBAKARAN TERBUKA MERUPAKAN SALAH SATU PENYEBAB UTAMA KEPADA BERLAKUNYA PENCEMARAN UDARA DI NEGARA INI. PEMBAKARAN TERBUKA KEBANYAKANNYA DIKESAN BERLAKU DI BANDAR TASIK PUTERI. PEMBAKARAN TERBUKA KEBANYAKANNYA DIKESAN BERLAKU DI KAWASAN TAPAK PERLUPUSAN SAMPAH, SISA PEPEJAL DI KAWASAN INDUSTRI, SISA PERLADANGAN, SISA KEBUN DAN PEMBAKARAN DI HUTAN KEADAAN PENCEMARAN MENJADI LEBIH SERIUS PADA MUSIM PANAS YANG BERPANJANGAN KERANA IA TURUT MENYUMBANG KEPADA MASALAH JEREBU YANG MENJEJASKAN KESIHATAN AWAM DAN MENGURANGKAN JARAK PENGLIHATAN. =) SAMPAH SARAP DI BANDAR TASIK PUTERI, PENGURUSAN SAMPAH SERING MENGALAMI MASALAH. PEMBUANGAN SAMPAH YANG TIDAK DIURUS DENGAN BAIK AKAN MENGAKIBATKAN MASALAH BESAR KERANA PELUMPUKAN SAMPAH ATAU MEMBUANGKAN SEBARANGAN KE KAWASAN TERBUKA AKAN MENGAKIBATKAN PENCEMARAN TANIH YANG JUGA AKAN BERDAMPAK KE SALURAN AIR TANAH. =) PETEMPATAN

-

PETEMPATAN JUGA MERUPAKAN PUNCA KEPADA PENCEMRAN ALAM SEKITAR YANG SEMAKIN SERIUS. BAGI PETEMPATAN BANDAR, TONG ± TONG SAMPAH TELAH DISEDAIAKAN. NAMUN DEMIKIAN , UNTUK PEMBUANGAN SAMPAH KATEGORI BESAR SEPERTI ALMARI , BARANG ELEKTRIK YANG SUDAH ROSAK DAN PERABOT LAMA AKAN DIKENAKAN KOS PENGANGKUTAN. JADI UNTUK TIDAK MERUGIKAN MEREKA, MEREKA AKAN MEMBUANGNYA DI TEMPAT ± TEMPAT TERSOROK.

=) KENDERAAN

-

BILANGAN KENDERAAN YANG TERLALU BANYAK JUGA MENYUMBANG KEPADA PENCEMARAN ALAM SEKITAR. ASAP KENDERAAN AKAN MENGHASILKAN KARBON MONOSIDE DAN MENYEBABKAN UDARA SEMAKIN PANAS.

=) MENERAPKAN NILAI ATAU UNSUR PATRIOTISME. DENGAN MENGELAKKAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR INI BERLELUASA , KITA AKAN DAPAT MENERAPKAN UNSUR TANGGUNGJAWAB DAN SAYANG AKAN NEGARA. SELOGAN ADA MENYATAKAN , NEGARA BERSIH , RAKYAT SIHAT.

(8.4) KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN KAJIAN =) UDARA TERCEMAR PENCEMARAN UDARA DIKAITKAN DENGAN BAHAN ± BAHAN SINTETIK DAN LAIN ± LAIN BAHAN PENGOTOR BERBAHAYA YANG MERESAP DAN MENJADI SABAHAGIAN UDARA. BAHAN ± BAHAN INI KEBANYAKANNYA MERUPAKAN BAHAN BUANGAN INDUSTRI, ASAP EKZOS KENDERAAN DAN TINDAKAN PMBALAKAN YANG MENGURANGKAN ZARAH ± ZARAH PEPEJAL DAN GAS YANG TERLEPAS KE UDARA. =) JEREBU

-

JEREBU INI MERUPAKAN ZARAH-ZARAH KECIL YANG BOLEH WUJUD SECARA SEMULAJADI ATAU WUJUD AKIBAT DARIPADA KEGIATAN SEHARIAN MANUSIA. ASAP KILANG , ASAP KENDERAAN DAN ASAP PEMBAKARAN JUGA ADALAH FAKTOR PENYUMBANG KEWUJUDAN JEREBU. APABILA ZARAH ± ZARAH KECIL BERKUMPUL DENGAN BANYAK , BERTABURAN DAN TERAPUNG DI UDARA , MAKA IA AKAN MENYERAP DAN MENGHALANG CAHAYA MATAHARI UNTUK SAMPAI KE PERMUKAAN BUMI.

=) SUHU MENINGKAT

-

KESAN MASALH INI AKAN BERLELUASA DAN AKAN SEMAKIN TERUK JIKA TERUS DIABAIKAN ATAU GAGAL DIKAWAL. AKIBATNYA, GENERASI SETERUSNYA YANG AKAN MENANGGUNG KESAN PENUH KERASUKAN

GENERASI KINI MENCEMARKAN ALAM SEKITAR SEMATA ± MATA UNTUK KEMAJUAN EKONOMI. =) HUJAN ASID

-

DIKENAL PASTI SABAGAI SATU KESAN YANG MEMUDARATKAN.SULPUR DIOKSIDA MERUPAKAN PUNCA HUJAN ASID. HANYA 10% SAHAJA TERHASIL APABILA GUNUNG BERAPI, 90% YANG LAIN ADALH DIHASILKAN OLEH KEGIATAN MANUSIA. ANTARA KESAN DARIPADA HUJAN ASID ADALH MENYEBABKAN KEMATIAN HAIWAN DANTUMPUHAN. TASIK YANG TERLALU BERASID TIDAK TERLALU SESUAI UNTUK HIDUPAN AIR. CONTOHNYA, BANYAK TASIK DI SWEDEN ADALAH TERLALU BERASID DAN TIDAK MEMPUNYAI HIDUPAN DI DALAMNYA.

=) BAU BUSUK

-

LONGGOKKAN SAMPAH SARAP DI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH BOLEH MENYEBABKAN BAU BUSUK. KEADAAN TANDAS YANG KOTOR DAN TANPA PENJAGAAN KEBERSIHAN YANG SEMPURNA JUGA BOLEH MENGAKIBATKAN BAU BUSUK.

=) PENYAKIT

-

PERSEKITARAN YANG DIPENUHI LALAT MEMUDAHKAN PENYAKIT MEREBAK. PENYAJIAN MAKANAN YANG TIDAK SEMPURNA, MENDEDAHKAN MAKANAN HIMGGA TERHINGGAP LALAT,

KEMUNGIKINAN BERLAKUNAY KERACUNAN MAKANAN. SITUASI INI SUDAH TENTU BERBAHAYA KEPADA INDIVIDU. =) MENERAPKAN NILAI ATAU UNSUR PATRIOTISME. SAYA BERPENDAPAT, PENDUDUK PERLU INSAF DAN BERUBAH SIKAP UNTUK MENJAGA KEBERSIHAN ALAM SEKITAR DEMI KEPENTINGAN HIDUP.

(8.5)CADANGAN UNTUK MENGURANGKAN KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR

=) MENGHIJAUKAN KAWASAN

-

PENANAMAN POKOK SEPERTI POKOK BUAH ± BUAHAN DI PERSEKITARAN TAMAN PERUMAHAN DAPAT MENGURANGKAN MASALAH PENINGKATAN SUHU. SELAIN ITU, KANDUNGAN KARBON DIOKSIDA DALAM UDARA DAPAT DIKURANGKAN DAN MENINGKATKAN KANDUNGAN GAS OKSIGEN MELALUI PROSES FOTOSINTESIS.

=) PROGRAM KITAR SEMULA

-

UDARA YANG TERCEMAR AKIBAT PEMBAKARAN TERBUKA YANG DILAKUKAN PENDUDUK DI SEKITAR TAMAN PERUMAHAN BOLEH DIATASI DENGAN MENGGALKAN MEREKA MENJUAL BARANG ± BARANG YANG BOLEH DIKITAR SEMULA KEPADA PENIAGA BARANG TERPAKAI. ANTARA BARANG YANGBOLEH DIKITAR SEMULA IALAH SURAT KHABAR, MAJALAH LAMA , KERTAS TERPAKAI DAN KOTAK KERTAS. BARANG ± BARANG INI BOLEH DIPROSES SEMULA UNTUK MENGHASILKAN KERTAS BARU.

=) KEMPEN

-

KEMPEN MENCINTAI ALAM SEKITAR YANG DISIARKAN DALAM TV DAN RADIO HENDAKLAH DIHAYATI SUPAYA ALAM SEKITAR KITA

TERPELIHARA. RASA TANGGUNGJAWAB PERLU DISEMAI DALAM DIRI SETIAP INDIVIDU AGAR ALAM SEKITAR BERSIH DAN SELAMAT UNTUK GENERASI AKAN DATANG.

=) RAWATAN AIR KUMBAHAN

-

TUJUAN SEMUA PROSES RAWATAN AIR KUMBAHAN IALAH UNTUK MENGALIHAKN PENCEMARAN YANG ADA PADA AIR ATAU MENURUNKAN KEPADATAN SEBARANG PENCEMARAN SUPAYA AIR MENJADI BERSIH UNTUK KEGUNAAN HARIAN. SATU CONTOH KEGUNAANNYA IALAH UNTUK MENGEMBALIKAN AIR YANG TELAH DIGUNAKAN KE ALAM SEKITAR TANPA MENYEBABKAN KESAN EKOLOGI YANG BURUK.

=) MENERAPKAN NILAI ATAU UNSUR PATRIOTISME

-

SAYA

BERPENDAPAT,

PENDUDUK

DISESEBUAH

KAWASAN

PERLU

MEMATUHI SEGALA PERATURAN YANG TELAH DITETAPKAN UNTUK KEBAIKAN BERSAMA. INI MEMUPUK SEMANGGAT SAYANG AKAN ALAM SEKITAR DAN TEMPAT KEDIAMAN MASING ± MASING.

RUMUSAN
MEMANDANGKAN DUNIA SEKARANG SEDANG DIANCAM BAHAYA PENCEMARAN, LANGKAH-LANGKAH WAJAR DAN BERKESAN PATUT DIAMBIL. LANGKAH UNTUK MELINDUNGI ALAM SEKITAR INI BUKANLAH TANGGUNGJAWAB PIHAK KERAJAAN SAHAJA. IA ADALAH TANGGUNGJAWAB SEMUA PIHAK. PENGGUNA MEMAINKAN PERANAN YANG TERPENTING DALAM MENANGANI MASALAH PENCEMARAN. JIKA SEMUA PIHAK INI BEKERJASAMA UNTUK MENANGANI MASALAH PENCEMARAN, SUDAH TENTU BUMI AKAN DI PANJANGKAN USIANYA. ALAM SEKITAR YANG BERSIH DAN TERLINDUNG MENCERMINKAN MASYARAKAT YANG HARMONIS DAN SIHAT BAGI MENERAJUI PEMBANGUNAN SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA DI MASA AKAN DATANG.

BORANG SOAL SELIDIK
~PENCEMARAN ALAM SEKITAR~ TANDAKAN (˜) PADA KOTAK YANG SESUAI. 1. NAMA : ___________________________________ 2. JANTINA : 3. UMUR : _____ 4. KAUM: MELAYU CINA INDIA LELAKI PEREMPUAN

5. APAKAH JENIS PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI BANDAR TASIK PUTERI? UDARA AIR BUNYI BAU

6. APAKAH KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR YANG PALING SERIUS DI BANDAR TASIK PUTERI? HUJAN ASID BAU BUSUK UDARA TERCEMAR SUHU MENINGKAT 7. APAKAH LANGKAH YANG BERKESAN UNTUK MENGURANGKAN KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI BANDAR TASIK PUTERI? MENANAM POKOK KUAT KUASA UNDANG-UNDANG MENGADAKAN KEMPEN

BAHAN GRAFIK
=) CARTA PAI KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI BANDAR TASIK PUTERI BAU BUSUK UDARA TERCEMAR SUHU MENINGKAT JUMLAH PERATUS % 11% 33% 56% 100%

KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI BANDAR TASIK PUTERI
BAU BUSUK 11%

SUHU MENINGKAT 56%

UDARA TERCEMAR 33%

=) PETA MINDA

LANGKAH MENGURANGKAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI BANDAR TASIK PUTERI PROGRAM KITAR SEMULA

MENGHIJAUK AN KAWASAN

KEMPEN

RAWATAN AIR KUMBAHAN

RUJUKAN
y INTERNET

http://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran

y -

BUKU TEKS

GEOGRAFI TINGKATAN 3 -KHAW AH SENG, HABIBAH HJ. LATEH , TAN KOH LIRU. -2004 -PTS PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN. BHD. y ORANG SUMBER

-

NOR AZMI BIN MASTUKI 45 TAHUN NO 23, JALAN 3/21,BANDAR TASIK PUTERI,48020,RAWANG,SELANGOR HARLINA BINTI ZAKARIA 45 TAHUN NO 25, JALAN 3/21,BANDAR TASIK PUTERI,48020,RAWANG,SELANGOR

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful