P. 1
Tehnologii_Geodezice_Spatiale La Capitolul 3.

Tehnologii_Geodezice_Spatiale La Capitolul 3.

|Views: 1,743|Likes:
Published by pirrvu

More info:

Published by: pirrvu on May 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 EVOLUŢIA SISTEMULUI GPS
 • 1.2 STRUCTURA SISTEMULUI GPS
 • 1.3 DESCRIEREA SISTEMULUI DE REFERINŢĂ GPS
 • 1.4 SCĂRI DE TIMP UTILIZATE ÎN GEODEZIA CU SATELIŢI
 • 1.5 PRINCIPIUL MĂSURĂTORILOR GPS
 • 2.1 PLANIFICAREA UNEI SESIUNI GPS
 • 2.2 METODE DE DETERMINARE A POZIŢIEI PUNCTELOR PRIN MĂSURĂTORI GPS
 • 2.3. Metoda static rapidă
 • 3.1 SISTEMUL GLONASS
 • 3.2 SISTEMUL GALILEO
 • 3.3. CONCEPTUL STAŢIEI DE REFERINŢĂ GNSS

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII
SPECIALIZAREA: MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU
ANUL: IV

TEHNOLOGII GEODEZICE SPAŢIALE
CURS NR.1

1 TEHNOLOGIA GPS


1.1 EVOLUŢIA SISTEMULUI GPS

În anul 1973 „U.S.Department of Defence”, din Ministerul Apărării a S.U.A, lansase o
comandă către „Joint Program Office din Los Angeles Air Force Base”, să elaboreze
concepţia unui sistem de poziţionare bazat pe sateliţi, care să permită navigaţia: adică să
ofere poziţia şi viteza unui obiect oarecare ce se află în mişcare sau în repaus. În plus se
mai solicita să fie asigurate şi informaţii de timp foarte precise. Rezultatul trebuia să fie
în timp real, adică să fie la dispoziţia utilizatorului imediat după măsurare. De asemenea
se pretindea noului sistem să funcţioneze independent de starea vremii, la orice oră din zi
sau din noapte şi în orice punct de pe suprafaţa sau în apropierea Pământului (pe pământ,
pe apă şi în aer).
Rezultatul comenzii a fost: NAVSTAR GPS, sau mai simplu GPS, notaţie folosită în mod
obişnuit pentru sistem, corespunzând denumirii de NAVigation System with Timing And
Ranging – Global Positioning System adică sistem de poziţionare globală pentru asistarea
navigaţiei bazate pe măsurările de timp şi de distanţe relative a sateliţilor.
Pentru a îndeplini condiţiile sus amintite au fost stabilite următoarele caracteristici
generale:
- Orbite satelitare înalte – care asigură avantajul că se solicită un număr mai redus de
sateliţi, iar stabilitatea acestora pe orbite este mult mai ridicată;
- Orbite satelitare înclinate – care asigură avantajul că pot fi observate şi în zonele
polare, evitând astfel o aglomerare de sateliţi în zona polilor;
- Repartizarea uniformă a sateliţilor pe orbite – care asigură avantajul că se realizează o
acoperire completă şi cu efort minim a zonelor de pe glob şi în plus sateliţii pot fi
bine supravegheaţi şi controlaţi;
- Orbite satelitare simetrice – care asigură avantajul că asupra sateliţilor acţionează
aceiaşi factori perturbatori, astfel încât constelaţia satelitară rămâne relativ stabilă.
Sistemul NAVSTAR- GPS a fost realizat practic în trei faze:
Faza 1: 1974 – 1979 faza de verificare şi testare – când s-a verificat concepţia sistemului,
s-au lansat primii sateliţi test şi s-a făcut o evaluare a costurilor pentru realizarea
sistemului;
Faza 2: 1979 – 1985 faza de dezvoltare a sistemului – când lucrările s-au concentrat
asupra dezvoltării laturii tehnice a sistemului. S-au lansat noi sateliţi şi s-au realizat
receptoare adecvate;
Faza 3: 1983 – 1994 faza de definitivare a sistemului – care se întrepătrunde cu faza
precedentă, datorită rezultatelor foarte bune obţinute în faza de testări. În această etapă s-
au lansat sateliţii pentru completarea integrală a sistemului şi s-au conceput receptoare tot
mai performante.
Începând din anul 1992, sistemul a fost format din 18 sateliţi, în şase plane orbitale
înclinate cu 55° între ele, la aproximativ 20200 km altitudine, asigurând vizibilitate la cel
puţin 4 sateliţi simultan, în orice moment al zilei, în orice punct de pe glob.
Sateliţii nu erau egali distribuiţi în planele orbitale iar orbitele erau uşor turtite la poli.
Constelaţia actuală este constituită din 34 de sateliţi operaţionali. Altitudinea la care sunt
situaţi sateliţii este de aproximativ 20200km iar durata unei revoluţii, de 11 h 58 min.

1.2 STRUCTURA SISTEMULUI GPS
Sistemul GPS este conceput din 3 segmente principale (fig.2.1):
- segmentul spaţial:
o sateliţii sistemului;
o semnalul transmis de sateliţi;
- segmentul de control:
o staţiile de control
o staţiile master;
- segmentul utilizator:
o aparatura utilizată.
Primele două segmente se află în exclusivitate sub controlul realizatorului sistemului
(DoD-Departament of Defense - Departamentul Apărării - USA)
Fig.1.1 Segmentele sistemului GPS
Segmentul
spaţial
Segmentul
utilizator
Segmentul de
control
1.3. Segmentul spaţial

 Sateliţii sistemului
Sateliţii NAVSTAR-GPS transmit semnale de timp sincronizate pe două frecvenţe
purtătoare, parametri de poziţie ai sateliţilor şi informaţii adiţionale cum ar fi starea
sateliţilor.
Această constelaţie garantează vizibilitatea simultană spre cel puţin 4 sateliţi, din orice
punct de pe Pământ, iar dacă satelitul trece prin zenitul observatorului, atunci acel satelit
va fi vizibil pentru aproximativ 5 ore.
La început a fost constituit Blocul I de sateliţi (1978- 1985) care au fost sateliţi prototip
concepuţi pentru faza de testare şi dezvoltare. Greutatea lor era de 845kg şi erau
prevăzuţi pentru o durată de funcţionare de 5 ani. Primul satelit a fost lansat în februarie
1978, iar ultimul din cei 11 prevăzuţi, în octombrie 1985. În general sateliţii din această
generaţie au îndeplinit durata lor de funcţionare, mulţi dintre ei chiar depăşind-o, astfel în
anul 1993 erau încă funcţionali sateliţi lansaţi în perioada 1983 – 1985.
Blocul II de sateliţi prevede 24 de sateliţi operaţionali şi 3 de rezervă dispuşi pe 6 plane
orbitale cu înclinaţie de 55°. Ei se deosebesc esenţial de sateliţii din generaţia precedentă
prin faptul că aveau implementate tehnicile de protecţie SA – Selective Availability şi AS
– Anti Spoofing. Durata medie de vârstă a acestor sateliţi era preconizată la 6 ani, ceea ce
a condus la începerea înlocuirii acestora începând cu anul 1995. Primul satelit din această
generaţie, în greutate de cca. 1500 kg a fost lansat în februarie 1989. La bordul fiecărui
satelit din „Block - II” se află patru ceasuri atomice, două cu Cesiu şi două cu Rubidiu.
Sateliţii din generaţia „Block - IIA” (A are semnificaţia „Advanced” - îmbunătăţit) sunt
dotaţi cu posibilităţi de comunicare satelit – satelit. Primul satelit din această generaţie a
fost lansat în noiembrie 1990.
Sateliţii din generaţia „Block - IIR” (R are semnificaţia „Replenishment” - înlocuire)
asigură facilitatea de măsurare a distanţei satelit – satelit - tehnica SSR (Satelit-to-Satelit
Ranging), iar ceasurile atomice (Maser - Hidrogen) sunt cu un ordin de mărime mai
precise. Greutatea lor este de 2000 kg, iar durata de viaţă este estimată la 10 ani. Lansarea
sateliţilor din această generaţie a început în anul 1995.
Sateliţii din generaţia „Block - IIF” (F are semnificaţia „Follow on” - a continua) vor fi
lansaţi în perioada 2001 – 2010. Se preconizează că această generaţie va dispune şi de
sisteme inerţiale de navigaţie.
Satelitul este constituit din două părţi:
1. Sistemul de transport
2. Sistemul de navigaţie

1. Sistemul de transport propriu-zis constă dintr-o structură compactă tip cutie, de care
sunt prinse două panouri solare cu posibilitate de rotaţie.
În plus, această structură poartă:
- sistemul de control termic;
- sistemul de alimentare şi distribuţie;
- sistemul telemetric şi de telecomandă;
- sistemul de control al altitudinii şi vitezei;
- sistemul de control al altitudinii şi orbitei.

2. Sistemul de navigaţie al fiecărui satelit GPS constă în principal din:
- unitatea de amplificare a datelor de navigaţie;
- două emiţătoare de navigaţie cu antene pe frecvenţele L1 şi L2;
- ceasuri atomice;
- memorie cu datele de navigaţie pentru 14 zile.

 Structura semnalului GPS
Sarcina principală a sateliţilor este de a emite semnale, care să poată fi recepţionate cu
receptoare adecvate. Pentru aceasta fiecare satelit este prevăzut cu ceasuri (oscilatoare),
un microprocesor şi o antenă. Asigurarea cu energie este realizată de baterii solare.
Satelitul GPS are un oscilator de înaltă precizie cu frecvenţa fundamentală de 10.23Mhz
(banda L de frecvenţe).
Toate celelalte frecvenţe derivă din aceasta:
L1 la 1575.42 MHz ì = 19 cm
L2 la 1227.60 MHz ì = 24 cm
Semnalul de navigaţie actual constă în: unda purtătoare din banda L modulată cu codul P
sau cu codul C/A(S) şi mesajul de navigaţie.
Codul are caracteristicile unui zgomot aleator, dar este de fapt un cod binar generat cu un
algoritm matematic şi de aceea este denumit "zgomot pseudo-aleator" (PRN – Pseudo
Range Noise). Codul P şi codul C/A sunt defazate cu 90° unul faţă de celălalt.
Codul C/A se repetă la fiecare 1ms, pe când codul P are o perioadă de 267 zile. Această
secvenţă de 267 zile este divizată astfel încât fiecărui satelit îi este asociată o porţiune
unică de o săptămână din cod, care nu se suprapune cu nici o altă secvenţă a altui satelit.
Pentru măsurarea precisă a timpului, fiecare satelit conţine câteva oscilatoare de înaltă
precizie, cu un grad de stabilitate de ordinul 10-14. (tabelul 2.1).

Tabel 1.1 Tipuri de ceasuri

Ceas Af/f
Rubidiu 10-11 - 10-12
Cesiu 10-12-10-13
Hidrogen-maser 10-14-10-15

f = frecvenţa oscilatorului

Codul P este generat la frecvenţa ceasului GPS-ului de 10.23 MHz (Mbps).
De aceea o secvenţă de cod corespunde la un interval de timp de aproximativ 100ns, ceea
ce este echivalent cu o distanţă de 50 m.
Rezoluţia poate fi îmbunătăţită prin interpolare (sub 1m).Fig.1.2 Structura semnalului GPS

Codul C/A nu este atât de complex. El reprezintă o secvenţă de cod cu frecvenţa de
1.023MHz, corespunzând la o rezoluţie în distanţă de aproximativ 300m.
În prezent purtătoarea L1 este modulată cu ambele coduri (P şi C/A), pe când purtătoarea
L2 este modulată numai pe codul P.
Întregul mesaj este divizat în 5 subsegmente, fiecare constând în zece cuvinte. Fiecare
cuvânt are 30 biţi fiecare.
Subsegmentul 1: conţine parametri de corecţie de ceas pentru a da utilizatorului
informaţii despre corecţia de timp GPS şi coeficienţii unui model de propagare prin
ionosferă pentru utilizatori monofrecvenţă.
Subsegmentul 2-3: conţine efemeridele satelitului precalculate din informaţiile staţiilor
terestre de urmărire. Pe baza acestor parametri se poate calcula poziţia satelitului, într-un
sistem geocentric de coordonate.
Subsegmentul 4: este rezervat pentru mesaje alfanumerice ale unor aplicaţii viitoare.
Subsegmentul 5: conţine datele de almanah pentru un satelit. Acest subsegment conţine
în mod succesiv almanahul a 25 sateliţi. Culegerea unui almanah complet necesită
maximum 12,5 minute.
Măsurarea cu codul P pe ambele frecvenţe permite şi determinarea corecţiei de refracţie
în troposferă. Absenţa codului C/A pe L2 este intenţionată şi este una din limitările
impuse utilizatorilor neautorizaţi ai sistemului.
Codurile sunt mărci precise de timp care permit procesului intern al receptorului să
calculeze momentul transmisiei semnalului satelitului.
Timpul de tranziţie este în fond reprezentat de "deplasarea" fazei între secvenţele identice
de cod (P sau C/A) generate de către oscilatoarele receptorului şi satelitului. Toate
ceasurile satelitului sunt sincronizate cu timpul sistemului GPS. Dacă receptorul a fost
echipat cu un ceas de înaltă precizie sincronizat cu timpul GPS, atunci el va măsura
distanţa "adevărată".
FRECVENŢA
FUNDAMENTALĂ
10.23 MHz

L1 CODUL C/A CODUL P
1575.42 MHz 1.023 MHz 10.23MHz
L2 CODUL P
1227.60 MHz 10.23 MHz

50 BPS MESAJUL SATELITULUI
÷10
×154
×120
Prin măsurări simultane de distanţe spre trei sateliţi, poziţia utilizatorului poate fi definită
de intersecţia a trei sfere de rază cunoscută, centrate fiecare pe satelit, ale cărui
coordonate sunt furnizate în mesajul de navigaţie.
În general, receptoarele sunt echipate cu ceasuri cu cristal care nu pot stabiliza timpul ca
şi ceasurile stabile ale satelitului.
Implicit, distanţa măsurată va fi afectată de eroarea de ceas a receptorului.
Această cantitate măsurată este cunoscută ca ’’pseudodistanţă’’ şi de aceea utilizatorul
trebuie să urmărească 4 sateliţi şi să rezolve 4 ecuaţii cu 4 necunoscute: componentele
preciziei 3D(x, y, z) şi corecţia de ceas a receptorului (dT).

1.3. Segmentul de control

 Atribuţiile segmentului de control şi staţiile de control:
Segmentul de control are următoarele atribuţii:
- Calcularea efemeridelor sateliţilor;
- Determinarea corecţiilor pentru efemeridele satelitare (inclusiv implementarea
tehnicilor SA şi AS la sistemul GPS);
- Menţinerea standardului de timp, prin supravegherea stării de funcţionare a ceasurilor
satelitare şi extrapolarea mersului acestora;
- Transferul mesajelor de navigaţie spre sateliţi;
- Controlul integral al sistemului.
Datele de la staţiile de urmărire (staţii monitor), a căror poziţii sunt bine cunoscute, sunt
transmise staţiei master.
Aici, orbitele sateliţilor sunt precalculate împreună cu corecţiile de ceas ale sateliţilor.
Aceste date sunt apoi transmise sateliţilor corespunzători formând o parte esenţială a
mesajului satelitului. Sincronizarea timpului sateliţilor este una din funcţiile cele mai
importante ale segmentului de control. De aceea, staţia master este conectată direct cu
timpul standard al Observatorului Naval al USA din Washington D.C.
"Defense Mapping Agency" (D.M.A.) este serviciul care furnizează efemeride precise
pentru sateliţii sistemului GPS pe o bază de calcul săptămânală. În prezent există şi alte
organizaţii care calculează efemeride precise ca de exemplu National Geodetic Survey
din Rockville, Maryland etc.
D.M.A. operează cu 5 staţii monitor, distribuite global pentru a întări acoperirea
sateliţilor furnizată de către cele 5 staţii monitor ale Forţelor Aeriene (U.S.A.F.). Aceste
staţii sunt: Colorado Spring din Colorado care este staţia master (Master Control Station),
Hawaii, Kwajalein (în insulele Marshall din Oceanul Pacific), Diego Garcia (insulă în
Oceanul Indian) şi Ascension (insulă în sudul Ocenului Atlantic).

Sistemul de control include:
- Staţiile monitor care recepţionează mesajul de navigaţie;
- Staţiile master (de control) care prelucrează datele brute pentru a furniza;
- Poziţiile precise ale sateliţilor şi corecţiile de ceas;
- Staţiile care sunt folosite pentru actualizarea memoriei sateliţilor şi retransmiterea
subsecventă a datelor de la satelit la utilizator.
Reţeaua de 5 staţii de urmărire furnizează observaţii pe care D.M.A. le utilizează în
calculul orbitelor GPS.
Datele de la cele 5 staţii monitor ale U.S.A.F. sunt combinate cu datele de la cele 5 staţii
monitor ale D.M.A.

Fig.1.3 Poziţiile staţiilor monitor


Amplasarea acestor staţii monitor a ţinut cont de:
- Asigurarea acoperirii la latitudini mari în nordul şi sudul celor două emisfere;
- Asigurarea vizibilităţii spre orice satelit de la cel puţin 2 staţii monitor în orice
moment;
- Asigurarea accesului în staţie pentru operare continuă şi întreţinerea echipamentului.
Vizibilitatea simultană a satelitului din două sau mai multe staţii asigură urmărirea
continuă a acestuia chiar dacă una sau mai multe staţii nu funcţionează corespunzător. În
acelaşi timp, aceste observaţii asigură formarea diferenţelor simple sau duble pentru
prelucrarea datelor.
Toate staţiile master au fost poziţionate în sistemul de coordonate WGS 84 cu ajutorul
măsurătorilor Transit (Doppler).
Datumul sateliţilor este definit prin:
a) modele fizice(dinamice), cum este modelul adoptat al câmpului gravitaţional terestru,
modele pentru forţele ce perturbã mişcarea sateliţilor şi constante fundamentale ca: viteza
de rotaţie a Pământului, viteza luminii, etc.
b) modele geometrice, cum sunt coordonatele adoptate ale staţiilor de urmărire a
sateliţilor utilizate în determinarea orbitelor şi modele ce descriu precesia, nutaţia,
mişcarea polilor, etc.
Datumul sateliţilor este menţinut prin efemeridele acestora (coordonatele sateliţilor la un
moment dat), exprimate într-un sistem de referinţă terestru.
Existã un număr de datumuri ale sateliţilor reflectând diferite combinaţii ale modelelor
câmpului gravitaţional (constante geodezice asociate), modele ale mişcării de rotaţie a
Pământului sau coordonatele staţiilor monitor care sunt utilizate.
Fiecare datum poate să difere de sistemul de referinţă terestru convenţional (CTRS) în
orientare, în localizarea originii şi în scară.
Efemeridele difuzate şi cele post calculate sunt determinate în sistemul WGS`84.

 Politica de siguranţă a sistemului GPS:
D.o.D. îşi rezervă toate drepturile asupra întregului sistem GPS, fără să comunice în
prealabil utilizatorilor unele carenţe de utilizare.
Tehnica SA (Selective Availability) – este o reducere voită a preciziei pentru poziţionarea
în timp real, deci influenţează mai ales navigaţia în timp real. Diminuarea preciziei este
realizată pe de o parte prin manipularea controlată a ceasului din sateliţi (procesul dither),
când se produc erori controlate de perioadă lungă şi scurtă în toate mărimile măsurabile
(coduri şi purtătoare), iar pe de altă parte printr-o denaturare controlată a efemeridelor
transmise (procesul epsilon). Mărimea denaturării controlate a datelor poate fi dirijată de
segmentul de control al sistemului. Fără tehnica SA activată, se estimează că
precizia poziţionării în timp real cu codul C/A este de 15 – 30 m. Cu tehnica SA activată
potenţialul de precizie se reduce la cca. 100 m în poziţie planimetrică şi cca. 140 m în
poziţie altimetrică. Deşi uneori tehnica SA este dezactivată pentru o perioadă de timp,
utilizatorul trebuie să procedeze în permanenţă ca şi cum ar fi activă. În mod oficial
tehnica SA a fost implementată pentru prima dată la 25 martie 1990 la toţi sateliţii din
generaţia „Block II”.
Tehnica A-S (Anti - Spoofing) – produce o recodificare a codului P.
Noul cod rezultat se numeşte codul Y şi este accesibil numai unui grup restrâns de
utilizatori autorizaţi. Navigaţia în timp real cu codul P este substanţial mai precisă faţă de
navigaţia cu codul C/A şi poate aduce avantaje substanţiale în cazul unei conflagraţii.
Acesta a fost motivul principal pentru care s-a recodificat codul P. Iniţial era planificat ca
tehnica A-S să fie activă după atingerea fazei finale din punct de vedere militar când
segmentul spaţial era prevăzut numai cu sateliţi din generaţia „Block II”.

1.3. Segmentul utilizator

Segmentul utilizator include diferite tipuri de receptoare şi echipament periferic, necesare
pentru operaţiile de teren ale receptoarelor GPS şi pentru prelucrarea datelor cu
Programul de post procesare GPS ( GPPS ).

 Receptoarele GPS
Receptoarele sunt componentele principale ale segmentului utilizator şi cuprind:
receptorul GPS propriu-zis; antena: platforma antenei şi preamplificator; cablu conector;
apărători împotriva semnalelor reflectate; cabluri (10, 20, 30m)÷ baterie (internă şi/sau
externă) şi bastoane de măsurare a înălţimii antenei.
Antenele receptoarelor GPS pot fi: antene monopol; antene helix; antene spiral-helix şi
antene microstrip (cu bandă îngustă).
Echipamentul periferic al segmentului utilizator constă în: calculatoare ce au
implementate softuri specifice; imprimante; dischete, etc.Acest echipament
periferic este necesar pentru prelucrarea datelor şi listarea rezultatelor într-o formă
adecvată, cât şi pentru stocarea informaţiilor.
Antena recepţionează semnalele de la sateliţii vizibili, punctul de referinţă fizic pentru
semnalele recepţionate fiind centrul de fază, care poate să difere faţă de centrul geometric
al antenei. Poziţia centrului de fază depinde de modul de construcţie al antenei şi variază
în funcţie de direcţia de incidenţă a semnalelor satelitare.
Semnalele sunt transmise mai întâi la amplificatorul de semnal şi ulterior la unitatea de
înaltă frecvenţă ca unitate efectivă de recepţie. Aici semnalele sunt identificate şi apoi
prelucrate. La majoritatea receptoarelor semnalele recepţionate de la un satelit sunt
dirijate spre un canal unic de recepţie. Întreaga instalaţie de recepţie este coordonată de
un microprocesor, care asigură şi stocarea datelor şi efectuează calculele pentru o
poziţionare în timp real. Printr-o unitate de control, care în esenţă constă dintr-o tastatură
şi un monitor, utilizatorul poate comunica cu receptorul. În memoria receptorului sunt
înregistrate măsurătorile şi mesajele de navigaţie. Alimentarea cu energie electrică poate
fi efectuată fie direct de la reţea, fie prin baterii externe.
Scopul prelucrării semnalului constă în a determina timpul de propagare a semnalului
prin intermediul codului C/A sau P(Y), să decodifice semnalul de navigaţie şi să
reconstruiască unda purtătoare a semnalului. Dacă un receptor poate să înregistreze
numai codurile şi mesajele de navigaţie, se vorbeşte de receptoare de navigaţie.
Pentru scopuri geodezice sunt necesare receptoare care pe lângă înregistrarea timpului de
propagare mai permit şi măsurători de fază pe unda purtătoare. Aici se poate face din nou
o diferenţiere între receptoarele care operează pe o singură frecvenţă şi receptoarele care
operează pe ambele frecvenţe.


UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII
SPECIALIZAREA: MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU
ANUL: IV

TEHNOLOGII GEODEZICE SPAŢIALE
CURS NR.2

1.3 DESCRIEREA SISTEMULUI DE REFERINŢĂ GPS

De-a lungul timpului oamenii au dezvoltat mai multe modalităţi de determinare a poziţiei
unui punct şi a modului de deplasare de la un punct la altul. La început marinarii foloseau
pentru orientare măsurători de unghiuri dintre stele, Soare şi Lună şi în urma unor calcule
laborioase determinau poziţia observatorului. Anii 1920 sunt martorii introducerii în
navigaţie a unei tehnologii revoluţionare - radionavigaţia - care la început permitea
navigatorilor să stabilească direcţia de unde vine semnalul radio de la staţiile aflate pe
mal atunci când navele se aflau în raza de acţiune a emiţătorului. Mai
târziu, evoluţia sateliţilor artificiali a permis transmiterea unor semnale de navigaţie mai
precise şi a deschis o nouă eră în tehnologia de navigaţie. Sateliţii au fost utilizaţi prima
dată pentru aflarea poziţiei într-un sistem bidimensional folosit de marina americană şi
numit TRANSIT. Acest sistem a fost precursorul actualului sistem GPS.
NAVSTAR GPS, corespunde denumirii de NAVigation System with Timing And
Ranging – Global Positioning System adică sistem de poziţionare globală
pentru asistarea navigaţiei bazate pe măsurările de timp şi de distanţe relative a sateliţilor.
GPS-ul este deci un sistem de poziţionare globală, adică un sistem datorită căruia,
pornind de la poziţiile mobile de-a lungul orbitelor a sateliţilor, poate fi determinată
poziţia punctelor aflate în oricare parte a Terrei. Sistemul de referinţă trebuie de aceea sa
fie geocentric, unic pentru tot globul şi fix cu privire la mişcarea Pământului. Sistemul
adoptat pentru GPS este sistemul conform WGS’84 (Sistemul geodezic mondial 1984)
schematizat în figura 2.1.
Poziţia sateliţilor de-a lungul orbitei lor cât şi poziţia punctelor de pe suprafaţa terestră
determinate cu ajutorul sateliţilor este dată de cele trei coordonate ortogonale X, Y, Z
raportate la originea unui sistem ce este descris în continuare (Fig 2.1). Axa Z a acestui
sistem este paralelă cu direcţia polului terestru (CTP) definit în 1984 de Bureau
International de l’Heure (BIH acum IRS). Axa X este definită de intersecţia planului
meridianului de referinţă la WGS’84 cu planul ecuatorului conform polului terestru.
Meridianul de referinţă este paralel cu meridianul zero definit de BIH. Axa Y este situată
pe planul ecuatorial şi este perpendiculară pe axa X. Valorile coordonatelor cresc de la
stânga la dreapta.
La acest sistem de coordonate caracteristic GPS-ului este asociat un elipsoid (elipsoidul
GRS80) având aceeaşi origine cu sistemul cartezian. Coordonatele X şi Y din sistem GPS
pot fi uşor transformate în coordonate geografice (latitudine şi longitudine) raportate la
un elipsoid. Cotele furnizate de receptorii GPS sunt şi ele raportate la suprafaţa
elipsoidului prezentat anterior. Pentru o serie de aplicaţii, cum ar fi navigaţia de exemplu,
coordonatele GPS (carteziene sau geografice) pot fi utilizate direct. Pentru a folosi
coordonatele GPS în geodezie sau în topografie, acestea trebuie să fie transformate în
mod oportun.
O
ZWGS84
YWGS84
XWGS84
Centrul de masa
al Terrei
Meridianul zero

Fig.1.4 Sistemul de referinţă GPS

În geodezie şi topografie sunt luate în considerare trei suprafeţe distincte:
- Suprafaţa fizică terestră, pe care sunt efectuate măsurătorile;
- Suprafaţa de referinţă (elipsoidul), în raport cu care este determinată poziţia
planimetrică a punctelor suprafeţei fizice;
- Geoidul, în raport cu care este determinată poziţia altimetrică a punctelor suprafeţei
fizice.
Suprafaţa geoidului este determinată de nivelul mediu al mării. Aceasta este deci
suprafaţa care se obţine dacă suprafaţa liberă a mărilor şi oceanelor ar fi pusă în
comunicare şi dacă ar fi pătruns sub continente înconjurând întreaga planetă. Forma
geoidului este foarte aproape de aceea a unui elipsoid de rotaţie turtit la poli dar suprafaţa
sa nu este o suprafaţă geometrică regulată. Ondulaţiile mai mult sau mai puţin accentuate
ale geoidului se datorează diferenţelor de densitate care există din loc în loc pe Terra.
Suprafaţa elipsoidului de referinţă este în schimb o suprafaţă geometrică regulată, definită
astfel încât să aproximeze cât mai bine geoidul pentru teritoriul considerat. Deoarece
forma geoidului nu este uniformă, pentru realizarea cartografiei naţionale, diferite state
sau grupuri de state folosesc elipsoizi de referinţă diferiţi aleşi astfel încât să aproximeze
cât mai bine geoidul în cadrul teritoriului de interes.
Recurgând la metode adecvate de transformare şi folosind un anumit număr de puncte
notate în cele două sisteme, este posibilă trecerea, fără probleme particulare, ale
coordonatelor X şi Y ale GPS la coordonate corespunzătoare în sistemele geodezice
naţionale. Problema este de fapt în ceea ce priveşte cotele.
1.4 SCĂRI DE TIMP UTILIZATE ÎN GEODEZIA CU SATELIŢI
Timpul reprezintă forma fundamentală de existenţă a materiei în mişcare.
În general, pentru stabilirea unei scări uniforme de timp, faţă de care să se raporteze
observaţiile, este necesar să se definească două mărimi: unitatea de măsură pentru timp
(secunda sau ziua) şi epoca sau originea timpului ales.
Deci, trebuie să raportăm data anumitor evenimente la o epocă sau origine determinată,
cu alte cuvinte să situăm această dată într-o scară de timp.
Scara de timp este constituită din originea axei timpului, definită şi recunoscută
internaţional, o unitate de măsură (secunda) şi un sens. În acest scop, pentru a măsura un
interval de timp, se poate utiliza perioada de vibraţie continuă şi regulată a unui
instrument de măsurat.
În trecut unitatea de măsură, secunda, s-a bazat pe rotaţia Pământului în jurul axei sale,
astăzi, ea bazîndu-se pe frecvenţa naturală a unui element chimic.
De asemenea, timpul are o importanţă deosebită în geodezia satelitară, datorită faptului că
poziţia unui satelit şi coordonatele punctelor de pe suprafaţa Pământului, sunt funcţii de
timp din cauza rotaţiei Pământului.
Odată cu dezvoltarea tehnologică, fenomenele de precesie şi nutaţie care influenţează cel
mai mult rotaţia diurnă a Pământului, au început să se cunoască cât mai exact, acestea
având repercursiuni remarcabile în definirea timpului şi a sistemelor de coordonate.
În geodezia cu sateliţi, întîlnim trei sisteme de timp care vor fi prezentate ulterior:
- timp dinamic
- timp atomic
- timp sideral
În geodezia satelitară, la o eroare de poziţie de 1 cm corespund erori de timp, funcţie de
timpul utilizat:
- pentru timpul sideral, adică rotaţia Pământului, eroarea de timp este ≤ 2×10-6s
- pentru timpul atomic, adică pentru propagarea semnalelor, eroarea de timp este
≤ 1×10-10s
- pentru timpul dinamic, mişcarea orbitală, eroarea de timp este ≤ 1×10-6s
11. Timp dinamic
Timpul dinamic reprezintă scara de timp uniformă care descrie mişcarea corpurilor întrun
sistem de referinţă specificat şi care se mişcă conform unei teorii gravitaţionale (teoria
generală a relativităţii sau mecanica newtoniană). Legat de teoria relativităţii timpul
dynamic depinde de sistemul de coordonate utilizat ca sistem de referinţă.
De asemenea, timpul dinamic este utilizat pentru generarea efemeridelor unui satelit GPS
(descrierea mişcării sateliţilor), fiind dat de mişcarea orbitală a Pământului în jurul
Soarelui şi făcînd legătura între timpul efemeridelor (TE) şi scara de timp dată de fizică
atomică terestră.
Astfel, în astronomie ecuaţiile de mişcare se raportează la baricentrul sistemului solar iar
timpul (utilizat în ecuaţiile mişcării) măsurat într-un sistem aproape inerţial care are
originea în centrul de masă al sistemului solar (baricentru) se numeşte timp dinamic
baricentric, abreviat TDB.
De exemplu, un ceas fix pe Pământ va avea variaţii periodice cu ecartul sub 1.6 ms faţă
de TDB, datorită mişcării Pământului în câmpul gravitaţional al Soarelui. Uneori, în
descrierea mişcării orbitale a sateliţilor din apropierea Pământului (cu orbite joase), nu
este nevoie să utilizăm TDB, deoarece atit satelitul cît şi Pământul sunt influenţate de
aceleaşi perturbaţii.
De asemenea, timpul utilizat în calculul orbitelor sateliţilor se numeşte timp dinamic
terestru, abreviat TDT şi reprezintă scara uniformă de timp pentru mişcarea în câmpul
gravitaţional terestru, scară ce se raporteză la centrul de masă al Pământului. TDT este o
scara de timp „idealizată” uniformă, care pentru corpurile din sistemul solar reprezintă
scara efemeridelor aparente geocentrice, pe cînd timpul atomic international (TAI) este o
scară de timp ”statică” care se bazează pe funcţionarea unui număr de orologii de pe
suprafaţa Pământului, servind la definirea practică a TDT. Astfel TDT s-a legat de TAI
cu scopul de a fi utilizat foarte uşor cu timpul universal coordonat, care se bazează de
asemenea pe S.I. (Sistem Internaţional).
Deoarece secunda SI s-a utilizat şi în scara timpului dinamic terestru, introdusă la
1.01.1984, diferenţa între cele două scări TAI şi TDT este constantă şi exprimată prin
relaţia:
TDT = TE = TAI + 32s.184 (2.1)
Introducerea TDT ca şi legătura între TAI şi TDT s-a realizat cu scopul continuităţii cu
scara de timp a efemeridelor (TE), care a fost dedusă din mişcarea Lunii în jurul
Pământului.
La momentul introducerii TDT, diferenţa între TDT şi TAI era egală cu diferenţa
estimată între TE şi TAI.
Inainte de timpul dinamic baricentric (TDB), s-a utilizat timpul efemeridelor TE. TDB
corespunde cu timpul coordonat fiind obţinut din mişcări orbitale raportate la baricentrul
sistemului solar iar TDT corespunde cu timpul propriu, mişcările orbitale în acest caz
raportîndu-se la geocentru.
In anul 1991, Uniunea Astronomică Internaţională (IAU) a stabilit că timpul dinamic
pentru mişcările planetare este identic cu scara de timp a fizicii atomice terestre. În
general, timpul determinat din ecuaţiile de mişcare ale Soarelui, Lunii şi planetelor ar
putea diferi de timpul determinat din fenomene fizice terestre, dar, deocamdată,
determinările observaţionale nu sunt destul de precise pentru a scoate în evidenţă astfel
de diferenţe.
2.2. Timp sideral
Timpul sideral este definit ca fiind unghiul orar al punctului vernal, eliberat de mişcările
de precesie şi nutaţie, reprezentînd de asemenea o măsură a rotaţiei Pământului.
In acest moment toate observatoarele astronomice sunt dotate cu orologii siderale de
mareprecizie. Timpul sideral reprezintă o măsură a rotaţiei Pământului şi poate fi
determinat din observaţii asupra obiectelor cereşti.
Ca măsură a timpului sideral avem timpul sideral aparent Greenwich (GAST), definit ca
unghiul orar al echinocţiului adevărat (punct vernal adevărat), şi care reprezintă
intersecţia ecuatorului adevărat cu ecliptica adevărată. Se ştie că poziţia punctului vernal
adevărat este afectată de nutaţia axei de rotaţie a Pământului, aceasta introducînd în
măsurarea intervalelor de timp sideral aparent unele inegalităţi.
De asemenea, întîlnim timpul sideral mijlociu (GMST) definit prin intermediul mişcării
diurne a punctului vernal mijlociu, afectat numai de precesia axei de rotaţie a Pământului,
timpul sideral local care este raportat la meridianul locului şi timpul sideral Greenwich.
Datorită mişcării punctului vernal, care este dependent de poziţia axei de rotaţie a
Pământului, trebuie să se aplice o corecţie zilei siderale pentru a se ajunge la punctul
vernal mijlociu, rezultînd, bineînţeles, o zi siderală medie. Diferenţa între GAST şi
GMST se numeşte ecuaţia echinocţiilor, abreviată Eq.E, conform fig. 2.1.
Eq.E = GAST - GMST (2.2)Fig.2.1 Timp sideral

Conform fig. 2.1 avem următoarele notaţii:
γA - punct vernal adevărat (afectat de precesie şi nutaţie)
γM – punct vernal mijlociu (afectat de precesie)
zG – zenitul la Greenwich
zA – zenitul locului sau a observatorului
λ - longitudinea între meridianul local şi meridianul Greenwich
GAST – timp sideral aparent Greenwich
LAST – timp sideral aparent local
GMST – timp sideral mijlociu Greenwich
LMST – timp sideral mijlociu local
Timpul sideral la Greenwich la ora zero UT, adică la miezul nopţii, se calculează prin
intermediul relaţiei:
GMST = 6h41m50s,5481 + 8640184s,812866T + 0s,093104T2 - 6s,2x10-7T3 (2.3)
unde T – intervalul de timp exprimat în secoli Julieni cuprins între ora zero UT la data
calendaristică respectivă şi ora zero de timp universal standard J2000. UT este baza
timpuluicivil, fiind legat de mişcarea diurnă mijlocie a Soarelui.
Se ştie că timpul sideral şi universal nu au o scurgere uniformă, cauza principală fiind
viteza unghiulară a Pământului, care nu este constantă.
In general, fluctuaţiile vitezei unghiulare se datorează variaţiilor momentului polar date
dedistribuţia maselor şi oscilaţiilor axei de rotaţie a Pământului. Astfel, timpul universal
UTcorectat de mişcarea polară este UT1 şi cunoscut ca Greenwich Mean Time (GMT),
fiind
influenţat de uşoarele variaţii în rotaţia Pământului (mişcarea polilor). UT1 este obţinut
din analiza observaţiilor asupra mişcării diurne a stelelor, realizate de IERS, şi se poate
exprima în legătură cu UTC, prin relaţia:
UT1=UTC+ΔUT1 (2.4)
Corecţia ΔUT1 este transmisă codat în semnalele de timp receptionate, UTC fiind
menţinut
faţă de UT1 la o diferenţă de 0.90 secunde, în valoarea absolută prin introducerea
(repetarea)
secundei de salt, care a fost descrisă şi la subcapitolul „timp universal coordonat”.
UT1 este scara de timp fundamentală în astronomia geodezică, geodezia satelitară şi
navigaţie, scară de timp bazată pe rotaţia Pământului in jurul axei sale. UT1 este hotărîtor
pentru determinarea de poziţii prin observaţii astronomo-geodezice deoarece corespunde
vitezei unghiulare reale a rotaţiei sistemului de coordonate convenţional terestru.
UT1 este legat de TAI, timp definit de un număr mare de ceasuri cu cesiu în diferite
laboratoare şi care a fost egală cu UT1 la 1 ianuarie 1958, existînd o diferenţă între ele
datorită micşorării vitezei de rotaţie a Pământului. Aceste diferenţe au fost puse în
evidenţă în
cursul anilor, conform următoarelor relaţii ( vezi explicaţii în subcap. TAI):
TAI-UT1=+6.1 s - 1 Ianuarie 1968
TAI-UT1=+16.4 s - 1 Ianuarie 1978
TAI-UT1=+23.6 s - 1 Ianuarie 1988 (2.5)
TAI-UT1=+24.7 s - 1 Ianuarie 1990
TAI-UT1=+26.1 s - 1 Ianuarie 1992
2.3. Timp atomic
2.3.1. Timpul atomic internaţional (TAI)
Timpul atomic reprezintă baza unei scări de timp uniforme şi este menţinut de ceasurile
atomice. Scara de timp fundamentală este reprezentată de Timpul Atomic Internaţional
(TAI), adoptat ca sistem de referinţă de timp mondial, fiind foarte important pentru
instrumentele de măsurat timpul terestru.
TAI este o scară de timp precisă şi uniformă necesară pentru măsurători precise de timp,
timp necesar parcurgerii semnalului satelitar de la satelit la receptor, fiind legată de
fenomenele fizicii nucleare.
TAI corespunde necesităţilor de precizie fiind baza pentru creearea şi interpolarea altor
scări de timp, avînd o stabilitate a frecvenţei, pe perioade foarte lungi.
Se ştie că acest timp atomic este ţinut de Serviciul Internaţional de Rotaţie a Pământului
şi
de Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi din Paris iar unitatea de timp foarte precisă
aferentă acestuia, este secunda atomică, care este definită în sistemul internaţional ca
fiind
durata a 9192631770 perioade ale radiaţiei emisă de atomul de cesiu 133 cînd starea de
bază
trece de la un hipernivel la altul, neexcitat din exterior.
Astfel, la 1.01.1958 ora 0h, s-a ales arbitrar ca originea (epoca) acestei scări de timp
atomic să corespundă cu timpul universal (UT). În timp, s-a modificat diferenţa între ele
din
cauza vitezei de rotaţie lente a Pământului, deci a nesincronizării timpului universal (care
se
raportează la rotaţia Pământului) cu timpul atomic (se raportează legilor naturii, care
generează tranziţia între nivelele de energie a atomilor, fiind o scară de timp continuă),
ajungîndu-se la 1.01.1986 la valoarea de 22,7 secunde, exprimată prin următoarea
formulă:
TAI – UT1= 22,7 s (2.6)
Conform tabelului 2, diferenţa între TAI şi UTC este de 32s.
TAI=UTC+32s (2.7)
2.3.2. Timpul Universal Coordonat
UTC este scara de timp care rezolvă problema sincronizării între TAI (scară de timp
continuă) şi rotaţia Pământului, şi este cunoscut ca GMT.
Deoarece rotaţia Pământului în jurul Soarelui, are o mişcare încetinită cu valoarea de 1
secundă pe an, în medie, TAI devine greu de sincronizat cu ziua solară. Astfel, pentru a
rezolva
această problemă s-a introdus Timpul Universal Coordonat (UTC), care e incrementat cu
o
secundă (secundă de salt), cînd este necesar, la sfîrşitul lui Iunie sau Decembrie în fiecare
an.
UTC diferă de TAI printr-un număr întreg de secunde. Ca exemplu, în perioada iunie
1994 –
decembrie 1995, a fost necesar să se adauge 29 secunde la UTC pentru a obţine TAI.
UTC=TAI - n·(1s) (2.8)
Această secundă de salt, de fapt este o corecţie care se aplică diferenţei acumulate într-o
anumită perioadă, între două scări de timp diferite ( a se vedea exemplele de mai sus).
Această
inserare a unei secunde la anumite intervale de timp, nu indică o încetinire continuă a
rotaţiei
Pământului. Deoarece timpul rotaţional UT1 care se bazează pe rotaţia Pământului,
rămîne în
urmă cu 2 milisecunde de timp pe zi faţă de ceasul atomic care este considerat etalon,
după 500
de zile, această diferenţă între timpul rotaţional şi atomic va creşte la 1 secundă. Deci,
această
diferenţă se corectează prin inserarea unei singure secunde în scara de timp atomică UTC
pentru a o aduce cît mai aproape de scara rotaţională UT1, în limita de 0.9 secunde.
|UT1-UTC|<0s.9 (2.9)
Epoca fundamentală a sistemelor de referinţă cereşti este anul 2000, 1 Ianuarie ora 12
TDB.
In fig. 2.2 axa verticală indică deplasările relative ale originilor scărilor de timp faţă de
scara TAI. Scările UTC şi UT1 au aceeaşi origine cu scara de timp GPS. Trebuie ştiut că
actualele semnale orare, emise în sistemul UTC pentru nevoile astronomiei geodezice şi
geodeziei cu sateliţi se raportează la meridianul astronomic Greenwich BIH (planul
origine al
longitudinilor), deoarece valorile longitudinilor şi latitudinilor astronomice determinate în
trecut prin raportarea la vechiul pol mijlociu CIO nu mai pot coincide cu valorile
rezultate din
determinările actuale raportate la noul pol mijlociu CTP. Timpul local diferă de UTC
printr-un
număr întreg de ore, funcţie de fusul orar în care se găseşte ţara respectivă.
2.3.3. Timpul GPS
Deoarece semnalele de timp transmise de sateliţi GPS sunt sincronizate cu ceasurile
atomice de la Staţia de Control Master GPS din Colorado Springs, aceste ceasuri definesc
timpul GPS.
Precizia la nivel de milisecundă s-a realizat, odată ce s-au utilizat cristalele de cuarţ
pentru
măsurarea timpului. Creşterea preciziei măsurării timpului s-a obţinut cu ajutorul
standardelor
date de frecvenţele atomice, ştiindu-se că principiul fizic al timpului atomic se raportează
la
nivelele de energie atomică (nivele de tranziţie).
Elementele utilizate pe acest principiu sunt rubidiu, cesiu sau hidrogen, iar caracteristicile
de stabilitate al timpului atomic se bazează pe citarea raportului Δf/f, în care Δf reprezintă
variaţia frecvenţei f. Caracteristicile de stabilitate pot fi pe termen scurt, mediu sau lung.
În acest scop, se prezintă în tabelul nr.1 stabilitatea zilnică şi timpul scurs (de ordinul a
zeci de mii de ani), pentru că ceasul atomic să aibă o eroare de 1 secundă, presupunînd că
stabilitatea frecvenţei rămîne aceeaşi.
Tabelul 1

Trebuie să acordăm o atenţie deosebită şi erorilor de timp din cadrul tehnologiei GPS,
deoarece timpul are un rol important în calitatea măsurătorilor. Se ştie că principiul
sistemului GPS este măsurarea timpului, necesar ca semnalul electromagnetic să parcurgă
distanţa de la satelit la receptor, avînd în vedere că o eroare de 10 nanosecunde în
măsurarea timpului corespunde unei erori de poziţie de aproximativ 3 m. Fiecare satelit
GPS , funcţie de generaţia în care a fost lansat, are mai multe ceasuri: cu cesiu, rubidiu
sau hidrogen.
Sistemul GPS are de asemenea, propria lui scară de timp, care este legată de scara
timpului atomic TAI, prin intermediul următoarei formule:
TAI=GPS+19s.00 (2.10)
U.S. Naval Observatory (USNO) a referit timpul GPS la UTC, fiind setat la UTC la ora 0
pe 6 ianuarie 1980, sau altfel spus, la epoca standard GPS 6d.0 Ianuarie 1980, şi nu este
incrementat prin nici o secundă.
In Decembrie 1994 diferenţa între GPS şi UTC a fost de 10 secunde.
GPS=UTC+10s.00 (2.11)
In Februarie 2005 diferenţa a crescut la 13 secunde, conform tabelului 2.
GPS=UTC+13s.00 (2.12)
1.5 PRINCIPIUL MĂSURĂTORILOR GPS
Receptorul GPS măsoară timpul necesar unui semnal pentru a se propaga de la satelit la
receptor.
Distanţa satelit-receptor (fig.2.5) o putem determina înmulţind acest timp cu viteza
luminii (c).
p = tc 2.1
p = distanţa;
c = viteza luminii;
t = întârzierea dintre codul generat şi codul recepţionat;
Măsurătorile de distanţe pe care receptorul le face sunt afectate de către eroarea de ceas a
satelitului şi a receptorului, de aceea acestea sunt denumite pseudodistanţe.
Utilizând ceasuri sincronizate şi în absenţa altor influenţe perturbatoare, măsurând o
singură distanţă spre satelit putem determina poziţia receptorului undeva pe o sferă
centrată pe satelit având raza egală cu distanţa măsurată.
Efectuând măsurători simultane spre cei doi sateliţi, poziţia receptorului va fi pe un cerc
care reprezintă locul de intersecţie al celor două sfere centrate pe aceşti sateliţi.
Efectuând o a treia măsurătoare simultană de distanţă, rezultă o a treia sferă care
intersectează pe celelalte două numai în două puncte.
Unul dintre aceste puncte poate fi eliminat imediat ca fiind poziţia receptorului, deoarece
el se va găsi undeva departe în spaţiu.
În principiu, determinările simultane de distanţe spre trei sateliţi asigură suficiente
informaţii pentru a putea determina o poziţie fixă în trei dimensiuni.
Dacă presupunem existenţa erorii ceasului receptorului At şi considerând că ceasul
receptorului nu este sincronizat cu ceasul satelitului în timp GPS, atunci nu este
matematic posibil să determinăm în mod unic valorile celor 4 parametri (x, y, z, At)
dându-se numai trei măsurători. Aceasta implică faptul că trebuie să măsurăm simultan o
pseudodistanţă adiţională spre un al patrulea satelit presupunând că eroarea de ceas a
satelitului a fost eliminată.
Observatorul Naval al S.U.A urmăreşte ceasurile sateliţilor GPS şi determină abaterile
(erorile) faţă de timpul GPS. Aceşti parametri sunt actualizaţi în memoria sateliţilor şi
transmişi ca parte a mesajului de navigaţie difuzat de sateliţi.Fig.1.5 Principiul măsurătorilor GPS

Receptorul GPS utilizează valorile acestor corecţii ale ceasului satelitului pentru a corecta
pseudodistanţa măsurată.
Ecuaţia observaţiei va fi:
p
r

s
= | x
s
- x
r
|+ At
r
c 2.2
unde:
x
s
= defineşte coordonatele satelitului;
x
r
= defineşte coordonatele (necunoscute) receptorului;
At
r
= eroarea ceasului receptorului;
c = viteza luminii;
Dacă introducem în modelul ecuaţiei (2.2) şi corecţia ceasului (Ats ) atunci este necesar
să avem măsurători simultane efectuate cu două sau mai multe receptoare.
Dacă una sau mai multe coordonate ale receptorului sunt deja precis cunoscute, atunci
celelalte coordonate şi corecţia ceasului receptorului pot fi determinate utilizând mai
puţin de patru pseudodistanţe.

2 ASPECTE ALE ÎNTOCMIRII UNUI PROIECT PRIN
DETERMINĂRI GPS
2.1 PLANIFICAREA UNEI SESIUNI GPS
2.3. Consideraţii generale

Când o determinare este făcută cu ajutorul tehnologiei GPS, vizibilitatea dintre receptoare
nu constituie o cerinţă a măsurătorii întrucât aceste receptoare nu transmit şi nu
recepţionează semnale între ele, ci le primesc de la sateliţii care se mişcă în jurul
Pământului. Singura condiţie ce trebuie îndeplinită pentru a putea recepţiona aceste
semnale se referă la obţinerea unui orizont liber spre cer.
Semnalele emise de sateliţii GPS sunt asemenea razelor solare, astfel încât, orice obstacol
aflat în calea acestora reduce considerabil intensitatea semnalului putând chiar împiedică
recepţionarea lui.
Prima fază a planificării se referă la alegerea unei perioade pentru efectuarea
măsurătorilor, care se va subdivide în sesiuni de lucru.
Perioada optimă este caracterizată printr-un număr suficient de mare de sateliţi vizibili şi
o valoare PDOP cât se poate de mică.
Un alt criteriu de alegere a perioadei optime de lucru se referă la influenţa refracţiei
atmosferice, care, noaptea este mult mai redusă decât ziua.
La stabilirea sesiunilor de lucru în poziţionarea relativă trebuie luaţi în considerare 4
factori :
- lungimea bazei
- numărul sateliţilor vizibili
- geometria constelaţiei satelitare (PDOP)
- raportul semnal/zgomot pentru semnalul satelitar.
A doua fază a planificării pentru observaţii statice se referă la distribuirea receptoarelor la
echipe şi programarea punctelor pentru fiecare echipă.
2.3. Amplasamentul
Este indicat ca staţiile să nu fie obstrucţionate din punct de vedere al vizibilităţii peste
elevaţia de 15-20 grade; în cazul în care staţia este portabilă, este bine de găsit zona cu
gradul de obstrucţie cel mai redus.
Vegetaţia prea densă poate crea probleme de vizibilitate pentru staţiile GPS; frunzele
copacilor şi crengile pot bloca semnalele sateliţilor. Se procedează la defrişări în zona
respectivă, pe baza acordului obţinut de la organele în drept. De asemenea, se va evita
amplasarea staţiilor în apropierea clădirilor înalte sau a pereţilor verticali ce pot interfera
cu semnalul recepţionat, cât şi a emiţătorilor de înaltă putere (TV). În această fază se
întocmeşte o diagramă de obstrucţie sau o diagramă polară, în vederea determinării
perioadei optime de staţionare pe punct, atunci când vizibilitatea sateliţilor este cea mai
bună.
2.3. Recunoaşterea terenului
Vizitarea staţiilor se face obligatoriu pentru fiecare punct ce urmează a fi staţionat,
înainte de începerea propriu-zisă a proiectului de măsurători.
Este indicat ca toţi membrii echipei să participe la această recunoaştere în teren şi
totodată să se analizeze la faţa locului diagrama de obstrucţie.
Pe baza acestei recunoaşteri a terenului se pot determina cu precizie:
- accesul cel mai comod la punct
- schiţa completă a terenului cu direcţiile importante de acces
- modul de marcare, pentru uşurarea recunoaşterii punctului
- obţinerea acordului de acces în zonă, în cazul proprietăţilor private
Pe tot parcursul acestei identificări a staţiilor, se va ţine cont de condiţiile meteo care nu
afectează sistemul GPS sau receptoarele, dar în schimb poate afecta accesibilitatea la
staţie.
Tot în faza de recunoaştere se identifică sistemele de semnalizare a punctelor, luându-se
măsuri de precauţie pentru cele aflate pe şosele (prin săgeţi direcţionale) sau cele ce vor fi
staţionate pe timp de noapte (sisteme de iluminare corespunzătoare).

2.3. Puncte de control planimetric

Un minim de trei puncte de sprijin sunt necesare pentru o compensare completă 3D. Cu
cât proiectul este mai mare, cu atât trebuie incluse mai multe puncte de sprijin. În cazul
suspectării anumitor puncte cu precizie scăzută, este recomandat să se extindă numărul
lor, pentru control suplimentar - în această situaţie se estimează rezultatele cu un grad
ridicat de precizie.
Amplasarea acestor puncte de sprijin se face astfel:
-se desenează linia N-S prin centrul proiectului; apoi se desenează şi linia E-V,
obţinându-se patru cadrane egale. Trei dintre acestea trebuie să conţină, fiecare, cel puţin
un punct de sprijin ; ele pot fi atât în interiorul cât şi în exteriorul perimetrului proiectat.
Pentru a avea un control mai bun asupra reţelei, se recomandă a se păstra o distanţă de
60km sau chiar mai mică între un punct de sprijin şi unul necunoscut.


Fig.2.1Reperajul punctelor de sprijin. Metoda cadranelor

În cazul drumuirilor, aceste trei puncte de sprijin vor fi amplasate la capetele traseului şi
unul la mijlocul acestuia. Pentru drumuiri întinse, punctele de sprijin se vor găsi la o
distanţă de maximum 60km.Fig.2.2 Reperajul punctelor de sprijin. Metoda pasajului

2.3. Puncte de control altimetric
Cotele ortometrice nu trebuie confundate cu cele obţinute din măsurători GPS. Cum este
ştiut, cotele punctelor suprafeţei fizice a Pământului sunt raportate la nivelul mediu al
mării, adică la geoid, pe când cotele GPS sunt raportate la suprafaţa elipsoidului
WGS’84. Cu alte cuvinte, cotele GPS şi cotele topometrice (cote ortometrice) nu sunt
raportate la aceeaşi suprafaţă zero. O asemenea situaţie este în mod schematic
exemplificată în figura 3.3.
În acest exemplu s-a presupus măsurarea denivelării GPS dintre două puncte fixe de
nivelment A şi B. Cu aceeaşi figură se pune în evidenţă faptul ca valoarea ondulaţiei
geoidului variază de la punct la punct. Pentru transformarea cotelor elipsoidice în cote
ortometrice ar fi necesară cunoaşterea diferenţei dintre cote raportate la cele două sisteme
de referinţă (adică valoarea ondulaţiei geoidului). Din păcate, cum am mai amintit deja,
valoarea ondulaţiei geoidului nu este constantă.
Dacă valoarea ondulaţiei geoidului ar fi cunoscută (şi de multe ori nu este), pentru a
corecta cota GPS şi a determina cota ortometrică este necesar să fie luate în considerare
alte puncte cu cote cunoscute (atât cotele elipsoidice cât şi cele ortometrice).Fig.2.3Relaţii de legătură Geoid-Elipsoid

Notaţii: N - ondulaţia geoidului
H - altitudinea ortometrică
h - altitudinea elipsoidală
N+H=h 2.1
Precizia determinării cotei h depinde de precizia cu care este cunoscut N.

Amplasarea punctelor de sprijin pentru altimetrie se face în modul următor:
- se împarte proiectul în 4 cadrane egale; în fiecare din cele 4 cadrane, trebuie să existe
cel puţin un punct de sprijin pe verticală (fig. 3.4).
- pentru reţele mai mari (depăşind 100 km2), se vor introduce mai multe puncte de
sprijin, aproximativ la intervale de 10 km (fig. 3.5).
- pentru trasee de drumuire nivelitică, se foloseşte metoda pasajului, punctele fiind
amplasate atât la capetele traseului cât şi pe parcursul acestuia, de o parte şi de
cealaltă a axului drumuirii. Se obţine astfel un minim de 4 puncte ce mărginesc
proiectul (fig. 3.6).
- în cazul reţelelor întinse, un punct de sprijin trebuie regăsit la fiecare 10 km distanţă,
pe ambele părţi ale axului de drumuire. Se vor evita punctele aliniate (toate) pe
aceeaşi parte a axului (fig. 3.7).


Fig.2.4 Reperajul punctelor de control altimetric. Metoda cadranelorFig.2.5 Reperajul punctelor de control altimetric pentru reţele mariFig.2.6 Reperajul punctelor de control altimetric. Metoda pasajuluiFig.2.7 Reperajul punctelor de control altimetric. Metoda pasajului pentru reţele mari

2.3. Alegerea distanţelor

Pentru obţinerea unei precizii ridicate a determinărilor se folosesc de regulă distanţe mici,
între 5-15 km; traseele cu lungimi mari (>30km) implică erori absolute mai mari. Orice
distanţă mare poate fi segmentată în mai multe componente care să asigure precizia dorită
pe fiecare porţiune a ei în parte.
În cazul metodei pasajului, pentru drumuiri având trasee lungi, cu cât acestea au valori
mai mari, cu atât eroarea transmisă punctului următor este mai mare.
Se impune menţinerea acestor lungimi la cotele minime. Dacă este necesar să se lucreze
cu distanţe mari, atunci se vor înmulţi punctele de sprijin pe traseu.

2.3. Planificarea unei sesiuni de măsurători

Sesiunea se defineşte ca perioada când două sau mai multe receptoare colectează
simultan datele furnizate de sateliţi. Începutul acestei "sesiuni" depinde de mai mulţi
factori, cel mai important fiind legat de disponibilitatea satelitului, adică de perioada lui
optimă de emisie.
Planificarea unui proiect GPS constă în alegerea unei metode optime de măsurare, a
aparaturii necesare , precum şi planificarea observaţiilor .
Planificarea se deosebeşte de planificrea observaţiilor geodezice clasice , întrucât
măsurătorile GPS pot fi executate practic pe orice vreme şi la orice oră din zi , În plus ,
nu trebuie să existe vizibilitate între punctele reţelei , dar se pretinde un orizont liber spre
cer de la o elevaţie de 15
0
în sus .
La planificarea observaţiilor într-un proiect GPS trebuie ţinut cont de mai mulţi
factori :
 Configuraţia sateliţilor ;
 Numărul şi tipul receptoarelor avute la dispoziţie ;
 Aspecte economice .
Configutaţia reţelei joacă un rol mai mic în măsurătorile GPS , ea trebuind să fie luată
în seamă doar când reţeaua GPS trebuie legată la reţeua naţională . Pentru aceasta
trebuie să dispunem de minimum 3 puncte cunoscute bine distribuite faţă de reţeaua
GPS .
Planificarea unei sesiuni de măsurători satelitare se realizează cu programe speciale
livrate de firmele constructoare împreună cu softurile de prelucrare .
Prima fază în proiectare prevede alegerea unei perioade optime pentru efectuarea
măsurătorilor , care se va subdivide în sesiuni de lucru . Perioada optimă este
caracterizată printr-un număr suficient de mare de sateliţi vizibili , care se se studiază
pe un grafic şi o valoare PDOP cât se poate de mică ( între 1 şi 5 )
,
Fig. 2.8 Sateliţii disponibili pentru punctul Poo1

Proiectarea observaiilor GPS constă deci în alegerea unei perioade de lucru optime
susţinută prin reprezintări grafice . Aceste reprezentări se bazează în esenţă pe calcularea
azimutului şi elevaţiei pentru fiecare satelit în funcţie de timpul şi locul unde se fac
observaţiile . De menţionat , că studiul constelaţiei satelitare şi a valorilor PDOP trebuie
realizat pentru întregul grup de puncte care va fi staţionat intr-o sesiune. Poziţia punctelor
trebuie cunoscută doar cu o precizie de km.
Un alt criteriu care ar putea intra în clcul pentru alegerea perioadei de lucru este influenţa
refracţiei ionosferice , care noaptea este mult mai redusă decât ziua .
L stabilirea sesiunilor de lucru în poziţionarea relativă trebuie luaţi în considerare 4
factori :
 Lungimea bazei ;
 Numărul sateliţilor vizibili ;
 Geometria constelaţiei satelitare ( PDOP ) ;
 Raportul semnal / zgomot pentru semnalul satelitar ( Signal – to – nois ratio –
SNR )
Unele valori informative pentru durata sesiunilor de lucru , când se doreşte o precizie
ridicvată sunt date în tabelul de mai jos :

Lungimea bazei ( km ) Durata sesiunii ( minute )
0 - 1 10-30
1 - 5 30 – 60
5 – 10 60 – 90
10 - 15 90 - 120
Durata sesiunilor se dimensionează în funcţie de precizia care se doreşte să fie atinsă ,
dar nu trebuie omis nici factorul economic.
A doua fază a planificării pentru observaţii se referă la distribuirea receptoarelor
pe echipe şi la programarea punctelor pentru fiecare echipă.De regulă se întocmeşte
un tabel , în care se prevede ce echipă , în ce sesiune trebuie să staţioneze într-un
punct .
Numărul minim de sesiuni într-o reţea cu p puncte şi la folosirea a r receptoare se
determină cu relaţia :

s = ( p – n ) / ( r – n )
unde n reprezintă numărul punctelor de legătură între sesiuni.
Sesiunile trebuie astfel alese , ca să existe contact spre minimum 4 sateliţi comuni la o
elevaţie de peste 15
0
în toate punctele incluse într-o sesiune , iar factorul PDOP să nu
fie mai mare de 4 pentru întrega durtă de măsurare .
În timpul măsurătorilor de teren trebuie asigurate următoarele :
 Centrarea corectă a antenei pe punctul de staţie ;
 Măsurarea înalţimii antenei ;
 Conectarea corectă a cablurilor la antenă , respecti receptor şi controler ;
 Punerea în funcţiune a receptorului la momentul prestabilit în programul
sesiunilor ;
 Setarea corectă a modului de lucru ;
 Urmărirea periodică a modului de înregistrare a datelor.


UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII
SPECIALIZAREA: MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU
ANUL: IV

TEHNOLOGII GEODEZICE SPAŢIALE
CURS NR.32.2 METODE DE DETERMINARE A POZIŢIEI PUNCTELOR
PRIN MĂSURĂTORI GPS


Există mai multe tehnici de măsurare care pot fi folosite de majoritatea receptorilor
pentru măsurători GPS. Geodezul ar trebui să aleagă cea mai adecvată tehnică pentru
realizarea măsurătorilor.
Metoda statică – folosită pentru linii lungi, reţele geodezice, studiul plăcilor tectonice,
etc. Oferă o precizie mare pentru distanţe lungi, dar comparativ este lentă.
Metoda static rapidă – folosită pentru organizarea reţelelor de control locale, îndesirea de
reţele, etc. Oferă o precizie ridicată pentru măsurarea bazelor de până la 20 km lungime şi
este mult mai rapidă decât metoda statică.
Metoda cinematică – folosită pentru măsurarea de detalii şi măsurarea de mai multe
puncte într-o succesiune rapidă. Este o modalitate foarte eficientă pentru măsurarea mai
multor puncte situate aproape unul de altul. În orice caz, dacă există obstrucţii spre cer ca
şi poduri, copaci, clădiri înalte etc, şi mai puţin de 4 sateliţi pot fi observaţi, echipamentul
trebuie reiniţializat, fapt care poate lua 5-10 minute. O tehnică de procesare cunoscută ca
On The-Fly (OTF) a făcut un mare progres în minimizarea acestei restricţii.
Metoda de măsurare în timp real RTK – RTK foloseşte o legătură de transmitere a datelor
radio pentru a transmite datele de la satelit, de la bază la mobil. Aceasta face posibilă
calcularea coordonatelor şi afişarea acestora în timp real, în timpul desfăşurării
măsurătorilor. Este folosită pentru aplicaţii similare metodei cinematice.
Metoda de măsurare combinată - Combinarea primelor trei metode poate asigura
executarea oricărui proiect oricât de amplu, cu condiţia cunoaşterii şi aprecierii corecte a
locului şi momentului unde se pretează a fi utilizată fiecare metodă. Rolul impactului
planificării lucrărilor se va evidenţia în acest caz în mod deosebit.
Poziţiile diferitelor puncte de pe suprafaţa terestră pot fi determinate utilizând tehnici şi
tehnologii multiple de măsurare.
Astfel, poziţionarea se poate face în raport cu un anumit sistem de coordonate care se
alege de obicei ca fiind geocentric în raport cu un alt punct determinat anterior sau, în
contextul existenţei unei reţele de puncte predeterminate. Noţiunea de poziţionare poate fi
atribuită atât elementelor aflate în mişcare (mobile) cât şi celor fixe (statice).
Determinările pot fi făcute relativ la un sistem de coordonate bine definit, de regulă
tridimensional, la care originea o constituie chiar centrul de masă al Pământului, fie în
raport cu un alt punct ce reprezintă originea unui sistem de coordonate locale, diferit de
centrul de masă al Pământului şi stabilit conform scopului şi destinaţiei urmărite.
In tabelul ce urmeaza sunt recapitulati timpii de executie şi preciziile care caracterizeaza
metodele enumerate mai sus .

Tabel 3: Timpii de execuţie ai sesiunii şi precizia de determinare


Metoda operativa
Timpii de observatie
referiti la baze mai
mici de 20 km


Precizie

Limitări

Statică

Circa o ora
Precizie
subcentimetrica
( de la 0.2 la 10
ppm)
Nici unaRapid statică (Fast
static)
Circa 5-20
minute:Timpul
efectiv depinde de
lungimea bazei si de
configuratia
satelitilor


De la 1 la 10 ppm

Necesitatea
receptorilor de a se
adapta la metoda.

Pseudo-statică
Circa 20 minute
pentru vector (cere
insa doua serii de
observatii de 10
minute fiecare )

De la 2 la 20 ppm
Cere doua
interventii pe
fiecare punct , la un
interval de timp de
cel putin o ora.


Cinematică


2 minute sau cel
putin pentru fiecare
vector


De la 1 la 10 ppm
Cere
si mentinerea
contactului cu cel
putin 4 sateliti pe
intreaga durata a
sesiunii
masuratorii,si in
timpul mutarilor
dintre puncte

Tabel 4: Sectoarele de utilizare ale acestor metode


StaticăRapid - statică

Pseudo-statică

Cinematică

Determinarea punctelor de
retele,subretele sau
indesire;determinarea
punctelor de sprijin pentru
fotogrametrie

Determinarea punctelor
de indesire,determinarea
de puncte de sprijin
pentru fotogrametrie,etc.

Determinarea de
puncte de indesire,de
puncte de sprijin
pentru fotogrametrie
etc.
Masuratori de detaliu,masuratori de modele
digitale ale terenului,de profil,sectiune,etc.
In versiunea aerotriangulatiei e utilizata pentru
ghidarea traiectoriei de acceleratie si
determinarea centrelor de precizie ale
aerofotografiei pentru controlul zonei de
triangulatie

2.3. Metoda de măsurare statică
Aceasta a fost prima metodă dezvoltată în cadrul măsurătorilor GPS. Poate fi utilizată
pentru măsurarea bazelor lungi, de obicei de 20 km) şi mai lungi.
Un receptor este amplasat pe un punct ale cărui coordonate sunt cunoscute cu precizie în
sistemul WGS’84. Acesta este cunoscut sub denumirea de receptor bază (mamă). Celălalt
receptor este amplasat la celălalt capăt al bazei şi este cunoscut sub denumirea de mobil
(rover).
Datele sunt apoi înregistrate de ambele staţii simultan. Este important ca datele să fie
înregistrate la acelaşi interval de timp de către fiecare staţie. Durata de timp între
înregistrările de date poate fi setată la intervale de 15, 30 sau 60 de secunde.
Receptorii trebuie să colecteze datele pentru o perioadă precisă de timp. Această perioadă
este influenţată de lungimea bazei, de numărul sateliţilor observaţi şi de geometria
sateliţilor. Ca regulă de bază, timpul de observaţie

este de minim o oră pentru o lungime a bazei de 20 km cu 5 sateliţi şi un GDOP
predominant de 8. Bazele mai lungi necesită un timp de observaţie mai îndelungat.
Odată ce au fost colectate date suficiente, receptorii pot fi opriţi. Mobilul (rover-ul) poate
fi apoi mutat pe următoarea bază şi măsurătorile pot începe din nou.
Este foarte importantă introducerea redundanţei în reţeaua care este măsurată. Aceasta
implică măsurarea punctelor cel puţin ce două ori şi creează verificări de siguranţă
împotriva unor probleme care altfel ar putea trece neobservate.
O creştere a productivităţii poate fi realizată prin adăugarea unui receptor mobil
suplimentar. Buna coordonare este necesară între echipele care execută măsurătorile
pentru a putea maximiza efectul de folosire a trei receptori. Un exemplu este dat în figura
de mai jos.
Ca o estimare empirică a preciziei măsurătorilor relative, se poate considera ±5 mm (3
mm) +1 ppm din lungimea bazei. Aceasta este metoda principală pentru crearea reţelelor
geodezice de sprijin.
O reducere substanţială a duratei sesiunilor de lucru, la 5 – 20 minute pentru o sesiune,
este atinsă cu metoda Static rapidă, fiind folosită pentru estimarea ambiguităţilor. Metoda
oferă rezultate foarte bune la determinări de baze scurte (maxim 5 – 10 km), cu
constelaţii satelitare foarte bune şi cu receptoare care măsoară pe ambele frecvenţe.
Precizia potenţială este estimată la (±5 mm +1 ppm). Metoda se utilizează des la
îndesirea reţelelor de sprijin şi reperaj fotogrametric.


Fig.2.9a Realizarea măsurătorilor GPS în metoda statică. Etapele 1, 2Fig.2.9 b Realizarea măsurătorilor GPS în metoda statică.
Etapele 3, 4, 5

2.3. Metoda static rapidă

În metoda de măsurare static rapidă, este ales un punct de referinţă şi unul sau mai mulţi
roveri lucrează în raport cu el.
Caracteristic, metoda static rapidă este folosită pentru îndesirea reţelelor existente,
stabilirea controlului, etc.
În cadrul acestei metode nu se va observa o bază pe ora , ci în 5-20 minute .Timpul de
observaţie depinde de configuraţia sateliţilor şi este stabilit pe bază de experienţă şi în
funcţie de lucrarea ce urmează a fi de executat .În general , cu o valoare a PDOP-ului mai
mică de 7 , timpul de observare în funcţie de numărul de sateliţi este aproximativ
următorul:

Număr de sateliţi Timp de observare
(Minute)
4
5
6 sau mai mulţi
Mai mult de 20
De la 10 la 20
De la 5 la 10
Apoi, unul dintre receptorii mobili
poate să se întoarcă la birou, în
timp ce celălalt măsoară punctul 5.
Rezultatul final este prezentat în figura
de mai sus. În ziua următoare,
operaţiile vor fi repetate pentru a se
verifica existenţa unor erori grosolane.

Fig.2.10 Realizarea măsurătorilor GPS cu metoda static rapidă (fast-static)

Trebuie realizate verificări pentru a ne asigura de faptul că nici o eroare grosolană nu a
intervenit în măsurători. Acest lucru poate fi realizat prin remăsurarea punctelor în un alt
moment al zilei.
Atunci când lucrăm cu doi sau mai mulţi receptori mobili, o alternativă este aceea să ne
asigurăm că toţi mobilii funcţionează în fiecare punct ocupat simultan. Astfel este permis
ca datele de la fiecare staţie să fie folosite ori ca
referinţă ori ca rover pe durata postprocesării fiind cea mai eficientă metodă de lucru dar
de altfel şi cea mai greu de sincronizat.
O altă cale de introducere a redundanţei este aceea de a stabili două staţii fixe şi de a
folosi un mobil pentru staţionarea pe puncte aşa cum este arătat în figura de mai sus.
Sau varianta alternativăReţeaua 12345 trebuie
măsurată din staţia de
referinţă R cu 3
receptori GPS.
Staţia de referinţă
(baza) este fixată. Un
mobil ocupă punctul 1
în timp ce celălalt
ocupă punctul 3.
După perioada de timp
necesară, unul dintre
receptorii mobili se
mută în punctul 2, iar
celălalt în punctul 4.Staţii de referinţă
(baze) sunt amplasate
în punctele R şi 1.
Receptorul mobil
ocupă punctul 1.
După perioada de timp
necesară staţionării,
receptorul mobil se
mută în punctul 3.
În mod similar,
receptorul mobil trece
mai departe în punctul
4.


Fig.2.10 Variantă alternativă de realizare a măsurătorilor GPS cu metoda static rapidă

2.3. Metoda cinematică

Metoda cinematică este de obicei utilizată pentru măsurători de detaliu, înregistrarea
traiectoriilor, etc., deşi odată cu apariţia metodei RTK popularitatea ei este pe o pantă
descrescătoare.
Tehnica implică mutarea receptorului mobil (rover) a cărui poziţie poate fi calculată
relativ la receptorul fix (bază).
În primul rând, mobilul trebuie să îndeplinească ceea ce este cunoscut ca iniţializare.
Aceasta este în fond acelaşi lucru ca şi a măsura un punct cu metoda static rapidă şi a
permite soft-ului postprocesarea pentru rezolvarea ambiguităţii odată ajunşi la birou.
Baza şi mobilul sunt porniţi şi rămân nemişcaţi pentru 5-20 de minute, înregistrând date.
Timpul de staţionare depinde de lungimea bazei de la receptorul fix şi de numărul
sateliţilor observaţi.
După această perioadă, după această perioadă mobilul poate fi mutat nestingherit.
Utilizatorul poate înregistra poziţiile la o rată de înregistrare predefinită, poate înregistra
poziţii distincte, sau o combinaţie a celor două. Această parte a măsurătorii este denumită
în mod comun lanţul cinematic.


... şi apoi în punctul 5.
Rezultatul final este reţeaua
măsurată cu redundanţa introdusă.
Un aspect important a fi urmărit este acela ca pe parcursul măsurătorii să se evite
apropierea de obiecte care ar putea bloca semnalul sateliţilor spre receptorul mobil. Dacă
oricând pe parcursul măsurătorii mobilul observă mai puţin de 4 sateliţi, măsurătoarea
trebuie oprită, receptorul trebuie mutat într-o poziţie în care 4 sau mai mulţi sateliţi sunt
observaţi şi trebuie refăcută iniţializarea înainte de continuarea măsurătorilor.

 Metoda cinematică OTF
Iniţializarea este
realizată de la bază
la mobil.
Mobilul poate apoi să se
deplaseze. Poziţiile sale pot
fi înregistrate la intervale de
timp predefinite...
...şi în alte puncte
distincte dacă se
doreşte.

Fig.2.12 Realizarea măsurătorilor GPS în metoda cinematică

Aceasta este o variantă a metodei cinematice şi înlătură cerinţele de iniţializare şi cele
următoare iniţializării când numărul sateliţilor observaţi scade sub 4.
Metoda cinematică OTF este o metodă de procesare care este aplicată măsurătorilor pe
parcursul postprocesării. La începutul măsurătorilor, operatorul poate pur şi simplu să se
deplaseze cu receptorul şi să înregistreze datele. Dacă va trece pe sub coroana unui copac
şi va pierde sateliţii, la momentul intrării în aria de acoperire a sateliţilor, sistemul se va
reiniţializa automat.

2.3. Metoda cinematică în timp real

Prescurtarea de RTK provine de la cinematic în timp real. Este o metodă de măsurare
cinematică OTF ce se derulează în timp real.
Staţia fixă are ataşată o legătură radio şi retransmite datele pe care le recepţionează de la
sateliţi.
Şi mobilul are o legătură radio şi recepţionează transmis de staţia fixă. Mobilul
recepţionează de altfel date şi direct de la sateliţi prin intermediul propriei sale antene
GPS. Aceste două seturi de date pot fi procesate împreună de receptorul mobil în scopul
rezolvării ambiguităţii şi prin urmare se va obţine o precizie ridicată relativ la receptorul
fix.
Odată ce receptorul fix a fost instalat şi transmite date prin legătura radio, receptorul
mobil poate fi activat.
Atunci când urmăreşte sateliţii şi recepţionează date de la fix, poate începe procesul de
iniţializare. Acesta este similar cu iniţializarea realizată în cazul unei măsurători
cinematice OTF, diferenţa principală fiind faptul că este dusă la capăt în timp real.
Odată ce iniţializarea este completă, ambiguităţile sunt rezolvate şi mobilul poate
înregistra puncte şi coordonate. În acest moment precizia de determinare a bazei este de
cuprinsă în intervalul 1-5 cm.
Este importantă menţinerea contactului cu receptorul fix, căci altfel mobilul ar putea
pierde ambiguitatea. Aceasta duce la calcularea unei poziţii a punctului mult depărtată de
realitate.
În plus, probleme ar putea fi întâlnite la măsurarea aproape de obstrucţii ca şi clădiri
înalte, copaci, etc. unde semnalul sateliţilor ar putea fi blocat.
RTK a devenit foarte repede cea mai întâlnită metodă de obţinere a unor precizii ridicate,
măsurători GPS de acurateţe mare pe arii restrânse şi poate fi utilizat şi pentru aplicaţii
similare celor la care se folosesc staţiile totale. Aceasta include şi măsurători de detaliu,
supraveghere, aplicaţii COGO, etc.

 Legătura radio
Majoritatea sistemelor GPS RTK, folosesc mici modemuri radio pe frecvenţa UHF.
Comunicaţia radio este acea parte a sistemului RTK cu care majoritatea utilizatorilor
întâmpină dificultăţi. Merită luată în considerare influenţa următorilor factori în
momentul încercării optimizării performanţei legăturii radio:
Puterea transmiţătorului radio. În general vorbind, mai multă putere înseamnă
performanţă mai bună. Oricum, majoritatea ţărilor restricţionează legal puterea de emisie
la 0,5-2W.
Înălţimea antenei transmiţătorului. Comunicaţiile radio pot fi afectate de linia de vizare.
Cu cât mai sus este poziţionată antena, cu atât este mai puţin probabil să fie probleme cu
linia de vizare. De asemenea va creşte raza de acţiune a comunicaţiilor radio. Acelaşi
lucru este valabil şi în cazul antenei receptoare.
Alţi factori de influenţă ce afectează performanţa includ lungimea cablului până la antena
radio (cabluri mai lungi înseamnă pierderi mai mari) şi tipul de antenă radio folosită.

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII
SPECIALIZAREA: MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU
ANUL: IV

TEHNOLOGII GEODEZICE SPAŢIALE
CURS NR.4


2.3 SURSE DE ERORI ÎN MĂSURĂTORILE GPS

2.3. Generalităţi
Sistemul GPS a fost conceput ca un sistem de navigaţie în special în scopuri militare. În
acest domeniu de aplicare interesează în mod deosebit poziţionarea în timp real cu
măsurarea şi prelucrarea pseudodistanţelor.
Tehnica GPS, ca şi orice altă tehnică de măsurare, este afectată de erori sistematice şi de
erori aleatoare.
Principalele surse de erori ce influenţează măsurătorile GPS sunt legate de:
- efectele instrumentale;
- efectele mediului de propagare;
- deficienţele în modelele dinamice utilizate pentru determinarea mişcărilor relative ale
sateliţilor GPS.
Aceste surse de erori pot provoca:

I. Erori sistematice (eliminate sau estimate în procesul de calcul):
- erori sistematice de reprezentare a orbitelor;
- erori sistematice ale modelului de funcţionare a ceasului satelitului;
- coordonatele ( cunoscute ) staţiei;
- eroarea sistematică a ceasului receptorului;
- eroarea troposferică şi ionosferică;
- ambiguitatea fazei purtătoare.

II. Erori aleatoare (remanente în procesul de calcul):
- erori sistematice reziduale;
- "cycle-slip" necorectaţi;
- excentricitatea centrului de fază;
- eroarea datorată reflexiei semnalelor (multipath);
- eroarea aleatoare de măsurare.

2.3. Principalele erori şi modul de eliminare sau reducere a lor

 Erori ale satelitului
Erorile datorate sateliţilor sistemului GPS au ca sursă erorile efemeridelor şi cele ale
ceasurilor din sateliţi.
Este evident că erorile efemeridelor influenţează precizia poziţionării. Unii autori
estimează, foarte optimist, eroarea poziţionării la 1,5 m, datorită impreciziei
efemeridelor. Alţii afirmă ca valoarea amintită reprezintă doar efectul impreciziei poziţiei
radiale al sateliţilor pe orbite, eroarea totală fiind de două sau de trei ori mai mare.
Estimările se referă la soluţia de navigaţie obţinută cu efemeridele transmise în mesajul
de navigaţie al semnalelor GPS şi recepţionate de utilizator.
Existenţa unor servicii specializate care se ocupă de determinarea efemeridelor sateliţilor
GPS au condus, în prezent, la o evaluare mult mai precisă a efemeridelor. Aceste date pot
fi puse la dispoziţia utilizatorilor autorizaţi prin internet şi cuprind:
- Constelaţia actuală a sateliţilor (Satellite Health Data);
- Starea şi dezvoltarea planificată a sistemului;
- Efemeridele precise;
- Almanahul;
- Vizibilităţi;
- Ondulaţia geoidului;
- Parametrii rotaţiei Pământului;
- Firme constructoare de echipamente GPS, etc.

 Erori sistematice ale ceasurilor
Acestea reprezintă efectele instrumentale ale ceasurilor sistemelor emiţătoare şi
receptoare.
În funcţie de modul de prelucrare a datelor, influenţa acestor erori este diferită:
- pentru faza oscilaţiei purtătoare (nediferenţiată) şi ecuaţii de fază simplu diferenţiate:
fluctuaţii ale oscilatoarelor (satelitului şi receptorului)
- în ecuaţiile dublu diferenţiate utilizate uzual, efectele fluctuaţiilor oscilatoarelor sunt
reduse considerabil, dar nu este eliminată influenţa negativă a:
o abaterii timpului epocii faţă de UTC- aceasta este specifică receptoarelor şi
provoacă interpolarea efemeridelor pentru un moment de timp eronat. Eroarea
introdusă în măsurarea bazei este determinată de produsul erorii de timp cu viteza
unghiulară a satelitului.
o Pentru a obţine măsurători de baze cu precizie de sub 1ppm este necesară
sincronizarea ceasurilor receptorului cu timpul UTC sub ~7ms.
o 2. abaterii timpului înregistrat pentru o epocă, de două receptoare.
o Pentru a obţine o eroare sub 1cm, eroarea ceasului receptorului trebuie să fie
menţinută sub 3us. Această eroare este critică pentru măsurători de înaltă precizie
şi baze scurte.
o driftul între două receptoare: - în general driftul dintre oscilatoarele a două
receptoare nu constituie o problemă.
Probleme pot apare dacă oscilatoarele nu sunt bine calibrate sau nu se pregătesc
corespunzător. În orice caz, drifturile pot fi estimate din diferenţa ecuaţiilor de fază dintre
staţii.


 Efectul datorat reflexiei semnalelor (efectul multipath)
În măsurătorile GPS se presupune că semnalul ajunge direct de la satelit la receptor. Dar
acest lucru nu este întotdeauna adevărat, alături de semnalul direct ajungând la receptor şi
semnale reflectate datorate contactului cu solul sau alte obiecte, înainte de a atinge
antena. Dacă diferenţa de drum parcursă de cele două semnale (direct şi reflectat) este
considerabil de mare (mai mare de 10 m) atunci se poate face o diferenţiere între
semnalul care ajunge direct la receptor şi semnalul care a fost reflectat. În cazul în care
diferenţa de drum este mică, apare o incertitudine de determinare a semnalului direct si
deci implicit a momentului de timp la care acesta a fost receptat.
Mărimea erorii este de aproximativ:
- 10 m pentru cod şi variază încet;
- 0.01 m pentru faza purtătoare şi variază rapid.
Pentru a reduce această eroare se poate alege atent amplasarea antenei sau se
prelungeşte perioada observaţiilor. De asemenea există metode de diminuare a efectului
de multipath cum ar fi: tehnica procesării semnalului si utilizarea unor inele de respingere
a efectului de multipath (numite choke rings).
Tehnica procesării semnalului constă în analiza separată a semnalului direct faţă
de semnalul reflectat. Acest procedeu este ineficient dacă diferenţa de drum parcursă de
semnalul direct şi cel indirect este mai mica de câţiva metrii. Eliminarea semnalului
reflectat implică uneori eliminarea unei părţi din semnalul direct fapt ce duce la mărirea
zgomotului (ceea ce nu este de dorit).
Folosirea inelelor de respingere a efectului de multipath funcţionează doar în
cazul în care semnalul a fost reflectat de obiecte aflate sub nivelul antenei. Semnalul
reflectat atinge partea inferioară a antenei şi el este respins. Această tehnică nu este
eficientă în cazul în care semnalele au fost reflectate de obiecte aflate deasupra antenei.
Totuşi, majoritatea semnalelor care sunt reflectate de obiecte aflate deasupra
antenei determină o diferenţă mai mare de 10 m între drumul parcurs de semnalul direct
şi cel reflectat şi eroarea poate fi eliminată prin tehnica procesării semnalului. Deoarece
cele două metode prezentate sunt complementare ca natură este posibilă diminuarea erorii
de multipath atât în cazul în care diferenţa de drum parcursă de semnalul direct şi de cel
indirect este mare cât şi în cazul în care aceasta este mică.
 Erorile sistematice ale orbitei
Aceste erori sunt datorate interpolării greşite a efemeridelor sau efectului de
disponibilitate selectivă (S.A) introdus de către proprietarul sistemului sau pot fi datorate
manevrelor sateliţilor.
Mărimea erorilor este de aproximativ:
- 10-20 m pentru efemeridele difuzate;
- 100 m pentru efemeridele difuzate şi efectul de disponibilitate selectivă activat (SA).
Metodele de evaluare a erorilor sistematice ale orbitelor sunt:
- presupunerea că poziţiile satelitului sunt puncte cunoscute (efemeridele sunt
considerate a fi perfecte);
- lucrul în mod diferenţial: - diferenţe de fază (ecuaţii de fază nediferenţiate cu
estimarea erorii de ceas a satelitului). În acest caz eroarea orbitei va fi ţinută sub 20 m
(nivel 1ppm).
- calculul orbitei - se presupune că sateliţii sunt noi şi se caută rezolvarea acestei
probleme prin:
o introducerea unor erori sistematice geometrice şi estimarea a trei translaţii (se pot
introduce şi rotaţii);
o introducerea unui model dinamic cu parametri keplerieni (ca şi condiţii iniţiale)
pentru un model de forţe.


 Erori sistematice ionosferice
Aceste erori sunt datorate influenţei mediului de propagare (mediul conţine
particule încărcate electric) la o altitudine între 50-1000 km.
Mărimea acestor erori sistematice depinde de variaţiile elevaţiei sateliţilor,
variaţiile anuale ale ionosferei, exploziile solare, etc.
Influenţa ionosferei este mai mare pe timpul zilei şi mai redusă pe timpul nopţii.
De asemenea se poate observa o ciclicitate a mărimii erorii datorate ionosferei în funcţie
de timp. În ciclul actual valoarea maximă a influenţei ionosferei a avut loc în anul 1998
iar cea minimă în anul 2004. Acest ciclu se repetă.
Valoarea erorii datorate ionosferei este mai mare de 10 m şi din această cauză ea
trebuie diminuată.
Unii receptori utilizează modele matematice ale efectelor ionosferei. Cunoscând
cu aproximare densitatea de particule încărcate electric din ionosferă (aceste date sunt
transmise de către sateliţi), eroarea datorată ionosferei poate fi diminuată cu aproximativ
50%.
Eroarea ionosferei este invers proporţională cu frecvenţa semnalului. Cu cât
frecvenţa semnalului este mai mare cu atât impactul ionosferei asupra preciziei
măsurătorilor este mai mic. Deci, dacă se folosesc două frecvenţe, este posibil să se
elimine eroarea datorată ionosferei. Din această cauză sateliţii GPS transmit informaţii pe
două frecvenţe numite L1 şi L2. Receptorii de precizie recepţionează ambele semnale
pentru a putea elimina eroarea ionosferică. Receptorii de precizie scăzută receptează doar
pe frecvenţa L1. Aceasta este una dintre modalităţile principale de diferenţiere între
tipurile de receptori, cei care recepţionează două frecvenţe se numesc receptori de dublă
frecvenţă iar ceilalţi receptori de simplă frecvenţă.

 Erori sistematice troposferice
Aceste erori sunt datorate efectelor mediului de propagare între suprafaţa
Pământului şi altitudini de aproximativ 50-80 km şi au două componente:
- componenta uscată;
- componenta umedă;
Mărimea erorii este de ordinul a 2-3 m pentru zenit şi aproximativ 20 m pentru o
elevaţie de 10°.
Pentru estimarea (sau eliminarea) acestor erori putem:
- să le ignorăm;
- să utilizăm modele troposferice standard cum ar fi:
o modelul cu atmosferă standard;
o modelul cu atmosferă standard şi parametri de scară;
o modelul cu atmosferă standard şi date meteo de suprafaţă;
o modelul cu atmosferă standard, parametru de scară şi date meteo de suprafaţă;
o modelul profilului local de refracţie pe verticală.

 Erori sistematice ale ambiguităţii (N)
Eroarea sistematică de ambiguitate este o eroare sistematică cu o amplitudine ce
depinde de lungimea de undă a purtătoarei (ì). Valoarea ambiguităţii este Nì.
Valoarea ambiguităţii este mult mai complexă în măsurătorile cu două frecvenţe
decât în cazul măsurătorilor cu o frecvenţă.
În primul caz este foarte greu de a fixa ambiguitatea pentru baze lungi.
Dacă parametri ambiguităţii sunt estimaţi în procesul de compensare, ei vor fi
afectaţi de erori sistematice nemodelate ca eroarea orbitei, erori troposferice, etc.
Influenţa acestor erori exprimată în fracţiuni de ciclu (ì) scade cu creşterea lungimii de
undă. În lucrul cu două frecvenţe se pot utiliza combinaţii liniare pentru a îmbunătăţi
estimarea ambiguităţii.
Opţiunile de modelare sunt:
- soluţia geometrică (pentru observaţii cu durata mai mare de 1 oră);
- combinaţia purtătoarei şi codului numai pentru receptoare cu codul P pe benzile L1
sau / şi L2.
- Fixarea ambiguităţii este posibilă numai dacă erorile remanente (AN) sunt mai mici
decât jumătate din lungimea de undă (AN < ì/2).
- Propagarea erorilor sistematice şi aleatoare în coordonatele staţiei depinde de:
- distribuţia pe cer a sateliţilor (geometria constelaţiei);
- latitudinea punctului de staţie;
- unghiul minim de elevaţie impus;
- orientarea bazei.
Propagarea erorilor pentru soluţiile cu ambiguităţile fixate, soluţiile cu
ambiguităţile libere şi direcţiile zenitale ale observaţiilor, trebuie luată în considerare.
Pentru soluţiile cu ambiguităţi libere trebuie considerate în plus lungimea arcului
şi orientarea traiectoriei fiecărui satelit.
Pentru a îmbunătăţi rezultatele măsurătorilor GPS este importantă cunoaşterea
geometriei sateliţilor şi a tipului de compensare prin metoda celor mai mici pătrate
(ambiguităţi fixate sau libere). În prezent, au fost dezvoltate tehnici de simulare care ajută
utilizatorii GPS pentru o înţelegere mai bună a propagării efectelor erorilor sistematice şi
aleatoare în coordonatele geodezice.
În tabelul 2.1 sunt prezentate pe scurt principalele erori, cauzele ce le produc şi
modul în care ele pot fi reduse sau chiar eliminate.
Trebuie explicat ce se înţelege prin folosirea metodelor diferenţiale deoarece
aceasta este cea mai frecvent utilizată metodă de eliminare a erorilor. Presupunând că
dispunem de doi receptori relativ apropiaţi unul de celălalt. În acest caz erorile orologiilor
sateliţilor, erorile orbitelor sateliţilor, eroarea ionosferei, a troposferei şi disponibilitatea
selectivă influenţează în acelaşi mod ambii receptori. Dacă se cunoaşte poziţia exactă a
unuia dintre receptori atunci putem folosi aceste date pentru a calcula erorile ce au
intervenit în cadrul măsurătorii iar aceste valori pot fi folosite pentru a corecta datele
obţinute de la celălalt receptor.
Receptorul care se găseşte pe punctul cunoscut se numeşte receptor fix sau bază
iar cel care se găseşte pe punctul ce trebuie determinat se numeşte receptor mobil sar
rover. În determinarea corecţiilor ce se aplică receptorului mobil este importantă
cunoaşterea cu precizie a poziţiei punctului fix.
Distanţa dintre receptorul fix si cel mobil se numeşte bază. Când baza este scurtă
(distanţa dintre cei doi receptori este mică) domeniile de erori ai celor doi receptori sunt
aproape identice şi în acest caz se pot folosi corecţiile determinate pentru receptorul fix şi
pentru receptorul mobil. Cu cât lungimea bazei este mai mare cu atât corelaţia dintre
domeniile de erori ale celor doi receptori este mai slabă rezultând erori reziduale. Ca şi
regulă ne putem aştepta la o scădere a preciziei de determinare cu 1 mm atunci când
baza se măreşte cu 1 km şi se utilizează pentru măsurători receptori de dublă frecvenţă.
Pe scurt putem spune că eroarea creşte cu 1 ppm (o parte pe milion). În cazul receptorilor
de simplă frecvenţa eroarea creşte cu 2 ppm.
Prin metode diferenţiale se pot elimina majoritatea erorilor excepţie eroarea de
multipath şi eroarea receptorilor.
Eroarea receptorului (sau zgomotul) este de aproximativ 10 cm pentru măsurarea
prin cod şi de 1 mm pentru măsurarea cu ajutorul fazei purtătoare. Pe de altă parte
eroarea de multipath poate fi de ordinul metrilor în cazul determinărilor cu ajutorul
codului şi de ordinul centimetrilor pentru faza purtătoare. Astfel, eliminarea erorii de
multipath combinată cu folosirea metodelor diferenţiale duce la o precizie de ordinul
milimetrilor în cazul utilizării fazei purtătoare şi de ordinul decimetrilor în cazul utilizării
codului.Tabel 5 Tipuri de erori
Tipul de eroare Cauze Corectare
Diminuarea
preciziei geometrice
a rezultatelor
Proasta configuraţie a
constelaţiilor în momentul
observaţiilor
Executarea observaţiilor
în perioada în care
configuraţia sateliţilor
este cea mai bună
Eroarea
efemeridelor
Variaţia poziţiei teoretice a
sateliţilor de-a lungul orbitei
lor
Folosirea metodelor
diferenţiale
Întârzierea
ionosferică
Încetinirea vitezei semnalului
datorată traversării ionosferei
Folosirea metodelor
diferenţiale
Întârzierea
troposferică
Încetinirea vitezei semnalului
datorată traversării
troposferei
Folosirea metodelor
diferenţiale

Tipul de eroare Cauze Corectare
Defazajul
orologiilor sateliţilor
Eroarea în măsurarea
timpului din partea
orologiilor la bordul
satelitului
Folosirea metodelor
diferenţiale
Eroarea orologiului
de la receptor
Eroarea în măsurarea
timpului de parcurgere al
semnalului din partea
receptorului
Este calculat şi eliminat
folosind observaţiile a
patru sateliţi
Receptor zgomotos Obstrucţii sau alte cauze
locale
Dificil de eliminat
Starea de
funcţionare a
satelitului
Erori cu privire la un satelit
determinat datorită proastei
sale funcţionări
Satelitul nu poate fi
folosit


UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII
SPECIALIZAREA: MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU
ANUL: IV

TEHNOLOGII GEODEZICE SPAŢIALE
CURS NR.5


3 ALTE SISTEME DE POZIŢIONARE GLOBALĂ PRIN
SATELIŢI

3.1 SISTEMUL GLONASS

 Domeniile de utilizare a sistemului GLONASS sunt urmatoarele:
- managementul traficului aerian şi naval cu accent pe creşterea siguranţei;
- geodezie şi cartografie;
- monitorizarea transportului terestru;
- sincronizarea ca timp a două obiecte aflate la distanţă;
- monitorizarea ecologică, organizarea operaţiunilor de căutare şi salvare.

 Performanţele sistemului GLONASS
Sistemul GLONASS este controlat de guvernul Federaţiei Ruse prin intermediul Forţelor
Spaţiale Ruse. Acest sistem va acorda beneficii comunităţii utilizatorilor civili prin intermediul
unei game variate de aplicaţii. Sistemul GLONASS are două tipuri de semnale de navigaţie:
semnalul standard de navigaţie, de precizie redusă SP şi semnalul de mare precizie HP. Sistemele
de poziţionare şi timp prin intermediul semnalului SP sunt disponibile tuturor utilizatorilor civili
în mod continuu pe tot globul pământesc şi asigură o precizie de poziţionare orizontală de 57-70
m, o precizie a poziţionării verticale de 70 m. Aceste caracteristici pot fi în mod semnificativ
îmbunătăţite folosind modul diferenţial de navigaţie şi metode speciale de măsurare (de exemplu
prin intermediul fazei purtătoare)

 Modul de funcţionare al sistemul GLONASS
Pentru obţinerea unei poziţionări 3D, a determinării vitezei sau a timpului, utilizatorii
sistemului GLONASS folosesc semnale radio de navigaţie care sunt transmise continuu de sateliţi.
Fiecare satelit GLONASS transmite două tipuri de semnale: semnalul de precizie standard SP şi
semnalul de precizie ridicată H. Banda L1 A semnalului SP are o frecvenţă divizată ca multiplu de
frecvenţa de bază L: L1=1602MHz+n*0,5625MHz, unde n este numărul canalului de frecvenţă
(n=0,1,2,...). Aceasta înseamnă că fiecare satelit transmite pe frecvenţa proprie. Totuşi unii sateliţi
transmit pe aceeaşi frecvenţă dar aceşti sateliţi sunt poziţionaţi la antipozi pe orbitele satelitare astfel
încât nu pot să apară concomitent pe cerul vizibil utilizatorilor. Receptorii GLONASS înregistrează
automat semnalele GLONASS de la cel puţin 4 sateliţi şi măsoară pseudodistanţa până la ei.
Simultan ei selectează şi procesează mesajele de navigaţie de la sateliţi. Computerul din receptorul
GLONASS procesează toate datele de intrare şi calculează trei coordonate, trei componente de
viteză şi timpul precis.
 Componentele sistemului GLONASS
Sistemul GLONASS include trei părţi:
- constelaţia GLONASS
- sistemul de control la sol
- receptorii GLONASS


Tabelul 6. Constelaţia GLONASS
GLONASS
Descrierea constelaţiei
Număr de sateliţi 24 activi (constelaţia completă)
Geometrie 3 planuri, 8 sateliţi pe fiecare plan
Orbita
MEO - 19,100 km (10,313 nmi) circulară, înclinare de
64.8°
Perioada orbitei 11 ore 15 minute
Acoperire Global
Capabiliate operaţională
iniţială (IOC)
1993 Septembrie
Capabilitate operaţională
finală (FOC)
-
Coordonat de:
Guvernul Federaţiei Ruse prin intermediul Forţelor
Spaţiale Ruse

Constelaţia GLOANSS Completă va fi compusă din 24 de sateliţi împărţiţi în 3 planuri
orbitale care fac un unghi diedru de 120
0
între ele. Câte 8 sateliţi sunt plasaţi la distanţe egale pe
fiecare orbită. În afară de unghiul pe care îl fac între ele, cele trei planuri orbitale au o înclinaţie
de 15
0

Fiecare satelit GLONASS se mişcă pe o orbită aflată la o altitudine de 19100 km şi fiecare
satelit parcurge complet orbita în aproximativ 11 ore şi 15 minute. Sateliţii sunt astfel dispuţi pe orbite
astfel încât din orice punct de pe pământ să
fie vizibil minim 5 sateliţi cu o geometrie adecvată. Datorită acestui fapt sistemul GLONASS asigură
o acoperire completă şi performantă pentru observaţiile de navigaţie.
O caracteristică a constelaţiei GLONASS este aceea că un satelit va ocupa aceeaşi poziţie
după 8 zile. Cum fiecare plan orbital conţine 8 sateliţi, nu există o repetare identică după o zi siderală
deoarece aceea poziţie va fi ocupată de alt satelit. Acest lucru este diferit faţă de constelaţia GPS
unde există o repetare identică după o zi siderală.
Datorită situaţiei economice din Rusia, în aprilie 2002 erau operaţionali doar 8 sateliţi
ceea ce făcea aproape inutil sistemul de navigaţie.
Deoarece situaţia economică a Rusiei s-a îmbunătăţit, 11 sateliţi erau operaţionali în
martie 2004. În plus a fost proiectat un satelit GLONASS avansat, Glonass-M, care are o durată
de viaţă de 7 ani. Un bloc de trei sateliţi din această nouă generaţie au fost lansaţi în 26 decembrie
2004. Un satelit şi mai evoluat Glonass-K, va avea o greutate mai redusă şi o durată de viaţă de
10-12 ani şi se presupune ca va intra în funcţiune în anul 2008.
Fiecare satelit GLONASS transmite un semnal radio de navigaţie care conţine mesajul de
navigaţie pentru utilizatori.
Sistemul de navigaţie GLONASS ca parte a semnalului radio de navigaţie include:
- efemeridele;
- timpul (de trecerea deasupra a) satelitului raportat la sistemul GLONASS de timp (UTC -
SU);
- mărci de timp;
- Almanahul GLONASS;
Efemeridele reprezintă coordonatele exacte ale satelitului (X, Y, Z) care descriu locaţia în
sistemul de referinţă geocentric fix PZ-90. Parametrii acestui sistem sunt: a=6378136 m,
f=1:289,257839303. În prezent nu există încă un set de parametrii de transformare între sistemul
PZ-90 şi WGS-84.
Almanahul păstrează informaţii despre toţi sateliţii GLONASS şi include elementele
orbitei kepleriene, şi decalajul de timp pentru fiecare orologiu din sistemul GLONASS cât şi date
despre starea de sănătate a satelitului.

 Sistemul de control la sol al sistemului GLONASS
Constelaţia GLONASS este condusă la sol de Complexul de Control la Sol GCS. Acesta este
alcătuit din Centrul de Control ale sistemului (Krasnoznamensk, regiunea Moscova) şi de câteva
staţii de urmărire (CTS) care sunt amplasate pe teritoriul Rusiei. Staţiile CTS urmăresc sateliţii
vizibili şi acumulează date legate de semnalul acestora. Informaţia de la staţiile CTS este
prelucrată de staţia SCC pentru a determina ora sateliţilor, orbitele exacte şi astfel să se corecteze
mesajul de navigaţie a fiecărui satelit. Aceste date sunt transmise sateliţilor prin intermediul
staţiilor CTS care mai sunt folosite şi pentru transmiterea informaţiilor de control.

 Timpul sistemului GLONASS
Sateliţii GLONASS sunt echipaţi cu orologii de cesiu care permit măsurarea timpului cu
o precizie ridicată. Cum este bine cunoscută, scara fundamentală de timp pentru toate sistemele
de pe pământ este TAI (International Atomic Time). Acest timp este rezultatul analizei de către
BIH (Bureu International de l’Heure) din Paris a standardelor atomice din mai multe ţări.
Unitatea fundamentală a TAI este unitatea din Sistemul Internaţional: secunda. Timpul TAI are
un singur inconvenient: rotaţia pământului în jurul soarelui este încetinită cu aproximativ o
secundă pe an ceea ce va duce în final la o desincronizare a timpului TAI cu ziua solară. Această
problemă a fost depăşită prin introducerea timpului UTC care are aceeaşi unitate de măsura ca şi
TAI dar acceptă un salt de o secundă pe an ceea ce se întâmplă de obicei la sfârşitul lunii iunie
sau decembrie a fiecărui an. Timpul UTC este menţinut de VNIIFTRI (Main Metrological Center
of Russian Time and Frequency Service) aflat la Mendeleevo, regiunea Moscova. Atunci când
UTC este incrementat cu o secundă, sistemul GLONASS îşi incrementează şi el timpul astfel
încât nu există diferenţă de secunde între timpul GLONASS şi UTC. Totuţi există o diferenţă de
trei ore între timpul GLONASS şi timpul UTC (CIS) datorită aspectelor specifice de monitorizare
ale sistemului GLONASS astfel că: GLONASST=UTC+3h. În ce priveşte timpul GPS acesta nu
este incrementat cu o secundă şi există o diferenţă de secunde întregi între GPST şi UTC. GPST-
UTC=+10s.

3.2 SISTEMUL GALILEO

3.3. Generalităţi privind sistemul Galileo

Sistemul Galileo va fi un sistem de poziţionare globală prin sateliţi şi va fi primul sistem
civil de acest tip. Acest sistem va avea 30 de sateliţi (27 operaţionali şi 3 de rezervă) staţionaţi pe
trei orbite circulare medii ale Pământului la o altitudine de 23616 km şi având o înclinaţie de 56
0

faţă de Ecuator. Această configuraţie va asigura o excelentă acoperire pentru întreaga planetă.
Două puncte de control vor fi create în Europa pentru controlul operaţiunilor sateliţilor şi
administrarea sistemului de navigaţie.
Dezvoltat de către ESA şi Uniunea Europeană pe baza unei finanţări de 50-50%, Galileo
va fi un sistem în exclusivitate civil, ce se presupune că va fi operaţional începând cu anul 2008.
Acest sistem va oferi utilizatorilor europeni şi a celor din toată lumea un serviciu de poziţionare
prin sateliţi precis şi sigur.
Contractele pentru primii sateliţi ai sistemului Galileo au fost semnate în iulie 2003 la ESTEC.
Contractele vizează construirea a doi sateliţi experimentali, precursori ai fazei de validare
a orbitei sistemului. Unul dintre sateliţi a fost lansat la începutul anului anului 2005 cu scopul de
a asigura frecvenţele date sistemului Galileo de către Asociaţia Internaţională în Telecomunicaţii.
Semnalele trebuie să fie emise începând cu cel mai târziu luna iunie a anului 2006 pentru a
menţine prioritatea pentru alocarea acestor frecvenţe.
Unul dintre contracte, valorând 27.9 milioane euro, a fost câştigat de compania britanică
Surrey Space Technology Limited. Principala sarcină a acestui satelit de test, care are o greutate
la lansare de 400 kg, este transmiterea semnalelor Galileo de pe una dintre orbitele ce vor defini
constelaţia sistemului.
Acest satelit va testa de asemenea, pe perioada sa de zbor, diverse tehnologii critice incluzând
ceasurile atomice cu Rubidiu şi generatorul de semnal. De asemenea va măsura şi parametrii
fizici ai orbitei şi ai mediului înconjurător în care va funcţiona viitoarea constelaţie. Acesta este
primul satelit al Europei plasat pe o orbită medie a Pământului.
Pentru a minimiza riscurile de întârziere, de eşec la lansare, etc., a mai fost semnat un al
doilea contract cu consorţiul Galileo Industries (este compus din Alcatel Space Industries (F),
Alenia Spazio (I), Astrium GmbH (G), Astrium Ltd (UK) şi Galileo Sistemas y Servicios (S))
pentru construirea unui al doilea satelit de test. Valoarea acestui contract este de 72.3 milioane
euro.
Acest satelit care va avea o greutate de 525 kg la lansare şi va fi reprezentativ pentru
sateliţii care vor valida orbitele sistemului Galileo. Cu o încărcare utilă foarte similară cu a
acestor sateliţi care vor forma constelaţia definitivă, acesta va servi la validarea tuturor
tehnologiilor ce vor fi utilizate. De asemenea va trebui să fie folosit şi în cadrul fazei de validare
propriu-zise.

3.3. Sistemul de referinţă al sistemului Galileo

 Sisteme de coordonate
Sistemul de coordonate al sistemului Galileo va fi adoptat conform unor standarde civile
internaţionale. Totuşi, realizarea sistemului de referinţă pentru coordonate şi timp ai sistemului
Galileo va trebui să se bazeze pe staţii de referinţă geodezice şi timpi diferiţi de cei utilizaţi de
sistemul GPS. Aceasta va asigura independenţa celor două sisteme, permiţând unui sistem să
joace rolul de sistem de rezervă pentru celălalt sistem.
Sistemul de referinţă terestru al sistemului Galileo - GTRF va fi o realizare independentă
a ITRS stabilit de Biroul Central al IERS. Sistemul de referinţă rezultat are la bază coordonatele
staţiilor fixe terestre ale sistemului Galileo. Sistemul GPS foloseşte sistemul WGS’84 ca sistem
de referinţă pentru coordonate, care este de asemenea o realizare a ITRS. Pentru definirea lui au
fost folosite coordonatele staţiilor terestre ale sistemului GPS. Diferenţele dintre WGS’84 şi
GTRF sunt aşteptate să fie de ordinul centimetrilor.
În consecinţă, vorbind în termeni de interoperabilitate, ambele sisteme GNSS: WGS’84 şi
GTRF vor fi practic identice încadrându-se într-o toleranţă de realizare a ITRS (acest lucru înseamnă
că cele două sisteme de coordonate sunt compatibile). Această precizie este suficientă pentru navigaţie
şi pentru majoritatea celorlalte cerinţe ale utilizatorilor. Discrepanţele care rămân sunt de ordinul a 2
cm şi sunt demne de a fi luate în considerare doar pentru cercetătorii din geodezie. Dacă se va dori,
parametrii transformării vor putea să fie achiziţionaţi de la furnizori de servicii. Galileo STF nu
consideră necesară introducerea acestei informaţii în mesajul transmis de la sateliţii sistemului Galileo.

 Sistemul de timp
Sistemul de timp al sistemului Galileo (GST) va trebui să fie o scară continuă de
coordonate temporale comandată de TAI cu o deplasare mai mică de 33 nanosecunde. Limitele
GST, exprimate prin defazajul relativ faţă de TAI, vor fi de 50 nanosecunde pentru 95% din orice
perioadă a anului. Defazajul dintre GST şi TAI respectiv între GST şi UTC (predefinit) vor fi
transmise spre utilizatori prin serviciile legate de semnal ale sistemului Galileo.
Segmentul la sol al sistemului Galileo va monitoriza defazajul timpului GST raportat la
sistemul de timp al GPS şi va fi eventual transmis către utilizatori. Defazajul ar putea de
asemenea să fie stabilit în receptorul utilizatorului prin folosirea unei observaţii spre un satelit.
Acurateţea soluţiei dată de receptor va fi mai mare decât cea care ar fi eventual transmisă. Deci
transmiterea acestei informaţii s-ar putea să nu fie necesară pentru utilizatori.

3.3. Arhitectura sistemului Galileo
Arhitectura sistemului Galileo va fi astfel proiectată încât să permită:
- Adaptarea ca răspuns la tendinţele necesităţilor utilizatorilor de pe toate segmentele de piaţă;
- Minimizarea costurilor de operare şi dezvoltare;
- Minimizarea riscurilor, altele decât cele financiare, inerente unui proiect atât de deosebit în
virtutea scopului său, complexităţii sale şi a modificărilor ce pot să intervină;
- Interoperabilitatea cu sistemele deja existente, în special cu sistemul GPS, menţinându-şi în
acelaşi timp autonomia şi competitivitatea.
Din punct de vedere al arhitecturii, sistemul Galileo va cuprinde patru componente principale:
- Componenta globală;
- Componenta regională;
- Componenta locală;
- Receptorii şi terminalele utilizatorilor.

 Componenta globală
Componenta globală va cuprinde constelaţia cu cei 30 de sateliţi distribuiţi în trei plane
orbitale pe orbite medii ale Pământului - MEO. În cadrul fiecărui plan va exista un satelit de
rezervă şi va exista posibilitatea mutării acestuia. În cazul defectării unui satelit activ se mută
satelitul de rezervă pe poziţia satelitului defect.
Au fost studiate mai multe tipuri de constelaţii pentru optimizarea segmentului spaţial.
Constelaţia aleasă este alcătuită în exclusivitate din sateliţi aflaţi pe orbite medii ale Pământului
care asigură o performanţă uniformă atât în ce priveşte precizia cât şi disponibilitatea. De
asemenea această constelaţie oferă mai multă siguranţă în cazul defectării unui satelit. În plus,
constelaţia Galileo este convenabilă pentru statele ce se află la o latitudine ridicată şi oferă o
vizibilitate îmbunătăţită pentru oraşe fiind în acelaşi timp mai puţin împovărător.
Dimensiunea şi masa sateliţilor luată în considerare pentru acest tip de misiuni va asigura
optima desfăşurare a constelaţiei pe parcursul lansărilor multiple adică 2 până la 8 sateliţi în
cadrul unei lansări, depinzând de capacitatea de lansare şi de constrângerile existente. În final,
alegerea lansatorilor va fi decisă ţinând cont de costurile lansării unui satelit, de încărcarea utilă
ce poate fi lansată adică de număr de sateliţi la o singură lansare, de factorii de încredere şi de
condiţiile contractuale, de asigurări.
Controlul constelaţiei sateliţilor, sincronizarea ceasurilor atomice ale sateliţilor,
procesarea integrităţii semnalului şi manipularea datelor legate de elemente interne şi externe sunt
realizate de două centre de control ale sistemului Galileo - GCC. Ambele vor fi pe teritoriu
european. Aceste centre vor fi cuprinde:
- Mijloace de procesare şi sincronizare a orbitelor (OSPF - Orbit Synchronization and
Processing Facilities);
- Mijloace de măsurare precisă a timpului (PTF - Precision Timing Facilities);
- Mijloace de procesare a integrităţii (IPF - Integrity Processing Facilities);
- Mijloace de control a misiunilor (MCF - Mission Control Facility);
- Mijloace de control al sateliţilor (SCF - Satellite Control Facility);
Transferul de date la şi de la sateliţi este realizat prin intermediul unei reţele GUS
(GALILEO Uplink Stations).
Staţiile de urmărire Galileo - GSS distribuite pe tot globul verifică calitatea semnalului de
navigaţie emis de către sateliţi - SIS. Informaţiile de la aceste staţii sunt transmise printr-o reţea
de comunicaţie - GCN către cele două staţii GCC. Informaţiile legate de calitatea semnalului în
spaţiu (SIS), numite şi integritatea informaţiilor, este factorul ce diferenţiază în mod semnificativ
sistemul Galileo de alte sisteme GNSS. Integritatea informaţiilor va fi transmisă global împreună
cu semnalul de navigaţie şi aceasta permite sistemului Galileo să fie un sistem de încredere pentru
aplicaţiile ce privesc siguranţa vieţii (Safety-of-Life applications).

 Componenta regională
Designul sistemului Galileo este astfel realizat încât să permită obţinerea datelor
suplimentare prin intermediul unui furnizor regional de servicii folosind legături de integritate
autorizate prevăzute de sistem. Din această cauză este posibilă „personalizarea” integrităţii în
cazul în care există un acord de parteneriat cu statele importante. Costul acestor componente vor
fi suportate de regiunea care solicită acest serviciu.
Această componentă regională este alcătuită dintr-o reţea suplimentară de staţii de
urmărire a integrităţii semnalului şi a unui centru de procesare pentru a putea asigura acest
serviciu.

 Componenta locală
Sistemul Galileo va oferi un nivel înalt de performanţă pentru utilizatorii din întreaga
lume chiar şi în locurile unde nu există o infrastructură la sol. Totuşi, în cazul unor aplicaţii
specifice şi în anumite zone, este necesar un nivel mai ridicat al performanţei de poziţionare sau
sunt necesare alte funcţii de integrare. Pentru comunicaţiile locale, de exemplu, serviciul de bază
ar creşte în valoare prin adăugarea serviciilor amintite înainte.
Pe această cale, pornind de la un concept generic, va fi posibilă adaptarea elementelor
locale pentru necesităţi specifice cum ar fi: aeroporturi, porturi, căi ferate, căi rutiere, zone
urbane, etc. Mai mult, fiecare aplicaţie va avea nevoie de pregătiri pentru cazuri speciale cum ar
fi: tunele rutiere, clădiri, complexe subterane de parcare, etc. Faza de definire a sistemului dă
posibilitatea formării unei opinii preliminare în legătură cu componenta locală şi aceasta va fi
elaborată în continuare în cadrul fazei de dezvoltare şi de validare a sistemului. În mod obişnuit
elementul local trebuie să asigure transmiterea progresivă a semnalului, inclusiv monitorizarea
integrităţii şi procesarea şi transmiterea datelor.
Datele pot fi transmise la receptorul utilizatorului fie printr-o legătură specială fie prin
sisteme externe sistemului Galileo cum ar fi: reţelele de telefonie mobilă, sistemul de navigaţie
maritimă LORAN, etc. În ultimă instanţă, informaţii detaliate asupra poziţiei exacte a
utilizatorului vor putea fi accesibile operatorilor. Prin transmiterea mesajelor de la Terminal la
Centrul de Servicii este posibilă conferirea unei valori suplimentare serviciului de bază, de
exemplu prin poziţionarea exactă a căderilor de semnal.
Pentru anumite modalităţi de transport, cum ar fi aviaţia, existenţa unei componente
locale oferind un serviciu pentru aterizări şi decolări adaptata la condiţiile meteorologice
predominante în Europa va juca un rol important în explicarea existenţei unor asemenea structuri
cât şi pentru a face navigaţia prin sateliţi mai atractivă din punct de vedere economic. Din această
cauză s-a hotărât să promoveze necesitatea studiilor tehnice şi economice şi, în cazul în care
această idee se dovedeşte fiabilă, să faciliteze organizarea serviciului local prin structuri puse în
practică.

 Receptori şi terminale ai utilizatorilor
Receptorii vor reprezenta veriga crucială în lanţul sistemului Galileo şi vor trebui să
satisfacă cerinţele pieţei, cum ar fi:
- Performanţe şi costuri competitive cu cele ale sistemelor existente;
- Trebuie să fie construit adecvat pentru necesităţile utilizatorilor (pentru publicul larg şi pentru
profesionişti);
- Posibilitatea de a fi realizate schimbări şi de integrare a noi servicii (de exemplu cu
comunicaţiile);
- Posibilitatea utilizării mai multor sisteme de poziţionare prin sateliţi.
Marea majoritate a receptorilor Galileo vor avea ca dotare servicii de radionavigaţie prin
sateliţi combinate sau nu cu alte funcţii. În plus posibilităţile tehnice vor duce la un nivel ridicat
de integrabilitate a diverselor funcţii adică vor exista microchip-uri standard realizate pentru
anumite funcţii.
Provocarea pe care o ridică piaţa pentru receptoarele Galileo reprezintă un factor major
prin care putem determina dacă industria Europeană a reuşit sau nu lansarea în acest domeniu.

3.3. Semnalele sistemului Galileo

Sistemul Galileo va asigura 10 semnale de navigaţie polarizate conform regulii mâinii
drepte în domeniul 1164 – 1215 HMz (E5a şi E5b), 1260 – 1300 MHz (E6) şi 1559 – 1592 (E2 –
L1 – E1), care fac parte din alocarea dată de RNSS (Radio Navigation Satellite Service).
Şase semnale, incluzând trei canale fără date sau mesaje de navigaţie adică pentru care
codul nu a fost modulat cu date, sunt accesibile tuturor utilizatorilor sistemului Galileo pe
frecvenţele purtătoare E5a, E5b şi E2-L1-E1 pentru semnalele OS (Open system) şi SoL (Safety-
of-life Services). Două semnale pe E6 cu coduri encriptate, incluzând un canal fără date, vor fi
accesibile doar pentru anumiţi utilizatori care şi-au câştigat acest drept de la un distribuitor de
servicii comerciale CS (Commercial Service). În final, două semnale (unul în banda E6 şi unul în
E2-L1-E1) cu coduri encriptate şi date va fi accesibil utilizatorilor autorizaţi de către PRS (Public
Regulated Service).
Semnalele Galileo transportă patru tipuri de date diferite:
- Date OS, care sunt transmise pe frecvenţele purtătoare E5a, E5b şi E2-L1-E1. Datele OS sunt
accesibile tuturor utilizatorilor şi includ în principal date de navigaţie.
- Date CS transmise pe frecvenţele E5b, E6 şi E2-L1-E1. Toate datele CS sunt encriptate şi
sunt asigurate prin furnizori de servicii ce lucrează cu
Centrul de control al sistemului Galileo. Accesul la aceste date comerciale este asigurat direct
de furnizorii de servicii.
- Date SoL ce includ în principal date legate de integritate şi de precizie a semnalului în spaţiu
- SISA. Accesul la aceste date e posibil să fie controlat, totuşi nu e prevăzut pentru perioada
următoare.
- Datele PRS, sunt transmise pe frecvenţele purtătoare E6 şi L1.

3.3. Considerente asupra sistemelor GPS şi Galileo

Acum aproximativ 28 de ani, pe 22 februarie 1978, primul satelit prototip NAVSTAR a
fost lansat pe orbită – a fost începutul unei impresionante dezvoltări. Chiar şi cei cu imaginaţie
extrem de bogată nu au putut să prevadă impactul real al sistemului GPS asupra unui număr atât
de mare de domenii profesionale şi în particular asupra geodeziei şi măsurătorilor terestre. Azi
suntem martorii răsăritului unui alt sistem satelitar puternic, Galileo, cu capacităţi similare şi cu
aplicaţii similare.
Sistemul Galileo aduce cu sine diverse beneficii dar adevăratul beneficiu adus constă în
principal în dublarea numărului de sateliţi având o geometrie diferită.
În timpul ultimei decade sistemul GPS a ajuns la maxima lui dezvoltare şi a revoluţionat
munca utilizatorilor ce folosesc poziţionarea de înaltă precizie cum sunt geodezii, navigatorii şi
cei ce se ocupă de ştiinţa Pământului. Majoritatea acestor profesionişti s-au obişnuit să utilizeze şi
să exploateze la maxim sistemul GPS şi beneficiile sale.
Doi ani de acum înainte va apare brusc Galileo. Vor utiliza aceşti specialişti în continuare
doar sistemul GPS? Vor trece toţi pe Galileo sau doar cei din Europa şi Africa? Vor alege
sistemul pe baze proprii sau sistemele GPS şi Galileo vor trăi fericite împreună şi vor fi folosite
integral?
Cu NTSC, PAL şi alte sisteme pentru televiziune , cu sistemul metric şi cel englez pentru
distanţe, numai pentru a numi câteva, putem spune că oamenii nu aşteaptă după încă un standard
dublu sau multiplu. Pentru ca ambele sisteme să devină standard, sistemele GPS şi Galileo trebuie
să fie interoperabile.
Prin termenul de interoperabilitate se înţelege sub aspect propriu, încercarea de a utiliza
toate informaţiile utile ale sistemelor GNSS într-un mod optim cu scopul de a obţine cel mai bun
şi cel mai de încredere rezultat. Acest aspect are o importanţă particulară în geodezie şi
măsurători terestre deoarece cele mai multe reţele geodezice se bazează sau urmează să se bazeze
pe staţii de referinţă GPS în locul punctelor din reţeaua clasică de sprijin.
Cum va fi viaţa utilizatorilor după ce Galileo va intra în scenă? Bazându-ne pe
specificaţiile curente este de aşteptat ca sistemul de referinţă să nu ridice o problemă de
interoperabilitate pentru nici unul dintre sisteme. Mica diferenţă dintre WGS’84 (World Geodetic
System 1984) şi sistemul de referinţă terestru al lui Galileo (GTRF) nu va afecta diferenţa de
coordonate folosite de utilizatori cu condiţia ca bazele să nu aibă o lungime de mii de km. Sub
aspectul timpului, o incertitudine în ce priveşte diferenţa dintre timpul GPS şi timpul Galileo
(GST - Galileo system time) nu îi va influenţa negativ pe utilizatori cu condiţia ca pentru o soluţie
integrală, toate măsurătorile la receptor să fie luate simultan. Pentru utilizatori modelul diferenţial
va rezolva problema erorilor orologiilor ale aparatelor implicate sau se va recurge la eliminarea
lor prin diferenţe convenabile.
Compatibilitatea şi independenţa sistemelor GPS şi Galileo este unul dintre scopurile
conducătoare ale eforturilor depuse de STF (Galileo Signal Task Force). Politica Comunităţii
Europene este următoarea: Galileo trebuie să fie un sistem deschis , global, compatibil în
întregime cu sistemul GPS dar independent de acesta.
Independenţa înseamnă prevenirea şi reducerea vulnerabilităţii faţă de căderea simultană a celor
două sisteme GPS şi Galileo. Aceasta poate fi realizată în parte prin menţinerea separată a
segmentului spaţial şi a infrastructurii terestre şi în parte prin implementarea unui design distinct
pentru semnale şi frecvenţe separate.
Pentru a discuta termenul de „compatibil în întregime cu sistemul GPS” mai detaliat,
trebuie luaţi în considerare utilizatorii obişnuiţi ai sistemelor GNSS (Global Navigation Satellite
System). Pentru munca lor aceşti utilizatori vor să fie poată urmării cât mai mulţi sateliţi posibil
pentru a putea mări performanţele de poziţionare şi să aibă redundanţă la disponibilitatea,
integritatea şi continuitatea semnalului. Cel mai bun mod de a obţine acest lucru este utilizarea
modului "all-in-view" , receptori combinaţi Galileo/GPS care pot fi realizaţi ieftin doar dacă
designul este cât mai simplu posibil.
Acest scop poate fi atins dacă semnalele GPS şi Galileo folosesc acelaşi centru de
frecvenţe deoarece utilizarea frecvenţelor multiple de către receptorii GNSS va necesita câteva
elemente suplimentare (elemente ale antenei, circuite de integrare RF şi amplificatoare cu zgomot
scăzut) şi modalităţi mai complexe de procesare a semnalelor.
În concluzie, aşa cum a mai fost menţionat, Uniunea Europeană impune prin designul şi
dezvoltarea sistemului Galileo o structură de semnal interoperabilă şi compatibilă cu componenta
civilă a sistemului GPS şi cu viitoarea dezvoltare a acestuia. În acest context, compatibilitatea
dintre sistemele Galileo şi GPS înseamnă de fapt că noul sistem nu degradează capacitatea
sistemului deja existent de a funcţiona de sine stătător. Interoperabilitatea se referă la capacitatea
de combinare a celor două sisteme GNSS pentru a îmbunătăţi acurateţea, integritatea,
disponibilitatea şi încrederea folosind un singur receptor(figurile 5.4 şi 5.5).
Se poate doar presupune ce se va întâmpla pe viitor. Totuşi realizarea unui sistem de
navigaţie prin sateliţi aflat sub control exclusiv civil este deja o realizare. Mai mulţi sateliţi şi
posibilitatea de a-i utiliza pe toţi este de asemenea o performanţă. În viitor se va decide dacă
sistemul Galileo reprezintă o reală concurenţă pentru sistemul GPS, dacă cele două sisteme vor fi
interoperabile sau nu şi care dintre ele va fi mai utilizat.
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII
SPECIALIZAREA: MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU
ANUL: IV

TEHNOLOGII GEODEZICE SPAŢIALE
CURS NR.6


3.3. CONCEPTUL STAŢIEI DE REFERINŢĂ GNSS

In ultimii ani, pentru măsurătorile topo-geodezice, controlul utilajelor şi poziţionarea
precisă cât şi pentru urmărirea comportării în timp a structurilor sunt folosite din ce în ce mai
mult staţiile permanente de referinţă GNSS.
O staţie permanentă GNSS îndeplineşte în principal următoarele funcţii:
-detectarea şi urmărirea automată a sateliţilor;
-înregistrarea, stocarea şi analiza calitativă automată a datelor;
-comunicaţiile cu alte staţii permanente şi cu beneficiarii serviciilor.


Figura 3.3.1 Antenă şi receptor GNSS

Receptorii GNSS utilizaţi pentru a deservi staţiile de referinţă trebuie în mod obligatoriu
să poată asigura toate tipurile de măsurători L1, L2, cod şi fază, să poată genera toate felurile de
semnale necesare RTK, DGPS, NMEA în formatele uzuale cunoscute RTCM, CMR, CMR+ şi
să poată înregistra continuu datele cu rate (epoci) de până la 5 Hz.
De asemenea, receptorii trebuie să permită înregistrarea simultană a datelor în două
fişiere diferite cu rate diferite. Receptorii trebuie să fie prevăzuţi cu un număr suficient de
porturi pentru: conectarea la PC-ul care asigură rularea programului staţiei de referinţă,
transmiterea fluxului de date brute, ataşarea echipamentului de comunicaţii pentru transmisiile
RTK şi DGPS, conectarea la sursa de alimentare şi la sursa de rezervă, conectarea
dispozitivelor suplimentare cum ar fi senzori meteo sau senzori de mişcare. Receptorii de
simplă frecvenţă nu sunt recomandaţi pentru ridicările topografice însă pot satisface cerinţele
navigaţiei şi GIS-ului.
Cele două frecvenţe servesc la minimalizarea influenţelor erorilor relatate disturbărilor
ionosferei. Receptorii de dublă frecvenţă colectează măsurătorile de fază de pe ambele
frecvenţe în completarea măsurătorilor de cod. Receptorii sunt proiectaţi să suporte semnalele
viitoare GNSS ca şi GPS L5 şi Galileo.
Receptorul staţiei de referinţă transmite măsurătorile de fază şi de cod, rover-ului.
Roverul foloseşte aceste măsurători de la referinţă pentru a-şi calcula poziţia sa de navigaţie
faţă de poziţia receptorului staţiei de referinţă. Cu faza de dublă frecvenţă şi măsurătorile de
cod obţinute de la cel puţin 5 sateliţi, un rover RTK îşi va calcula poziţia sa RTK (fază
diferenţială) cu o precizie de la 1 la 5 cm. Receptorul calculează cel puţin două poziţii RTK
independente înainte de a fi disponibilă, pentru prima dată poziţia de navigaţie. Acest proces
continuu asigură cea mai mare încredere posibilă de 99.99% pentru rever-e RTK situate între
30 km şi 50 km de o staţie de referinţă. Receptorul are nevoie doar de câteva secunde pentru a
calcula o poziţie RTK. Precizia orizontală este 10mm + 1ppm iar cea verticală este 20mm +
1ppm.
Receptorii pot îndeplini mai multe operaţii simultan. Ei pot transmite simultan două
formate diferite pe două frecvenţe diferite sau folosind două căi diferite (radio şi telefon).
Fişierele de date brute pot fi descărcate în timp ce receptorul continuă să înregistreze date RTK
şi DGPS. Staţiile de referinţă furnizează date de calitate 24 ore pe zi, 365 zile pe an. Ei sunt
proiectaţi să fie rezistenţi, izolaţi şi să nu necesite îngrijire. Receptorii staţiilor au o carcasă
puternică de magneziu şi sunt proiectaţi să reziste celei mai aspre utilizări şi în cel mai sever
mediu. Aceşti receptori operează între temperaturi extreme, sunt pe deplin impermeabili la
ploaie, nisip şi praf.
Comunicaţiile unei staţii permanente sunt deosebit de importante. Ele au ca scop
transmiterea datelor (informaţiilor) spre exterior, cât şi recepţia unor date şi informaţii. De
regulă, comunicarea se realizează bidirecţional. Un indicator al calităţii transmisiei este viteză
de transfer, care este bine să fie cât mai mare (peste 9600 bauds) pentru a asigura un transfer
rapid al datelor spre posibilii beneficiari. Legăturile de comunicaţie folosite în general sunt cele
telefonice (clasice, speciale sau GSM), radio, reţele de calculatoare (LAN, WAN) sau
comunicaţii satelitare (Inmarsat, Iridium). Cele mai utilizate tipuri de comunicaţie în cadrul
staţiilor GNSS permanente sunt cele Internet (servicii FTP), precum şi cele telefonice (GSM,
GPRS, ISDN), dar şi radio (modemuri de diverse tipuri, în special pentru aplicaţii locale în timp
real). Cantitatea de date transmisă/recepţionată depinde o serie de factori, cum ar fi: tipul de
date transmise (observaţii primare, arhivate sau nearhivate; date meteo; corecţii diferenţiale),
intervalul de înregistrare (1s, 5s, 15s, 30s), numărul de sateliţi urmăriţi la un moment dat. În
cazul staţiei permanente de referinţă GNSS şi în mod diferenţial (DGPS) există în plus
necesitatea de a se transmite anumiţi parametri actuali de stare (corecţiile diferenţiale) în mod
on-line, aproape în timp real, lucru ce reclamă o fiabilitate ridicată a sistemului de comunicaţie.
Pe lângă observaţiile satelitare primare furnizate de staţiile permanente de referinţă GNSS,
acestea mai furnizează şi alte date utile: observaţii meteo (presiune, temperatură, umiditate) cu
un grad ridicat de precizie. Datele meteo pot fi valorificate, atât direct de către servicii
specializate, dar şi indirect prin obţinerea unor produse derivate prin integrarea lor cu datele
satelitare.
Determinarea poziţiei vehiculelor şi altor obiecte în mişcare, reprezentarea traiectoriei lor pe o
hartă digitală în timp real, la un nivel de precizie decimetric şi centimetric, de asemenea, vor fi
posibile.
Este necesar să existe un sistem de comunicaţie stabil, eficient şi sigur atât pentru a asigura
controlul şi monitorizarea staţiei permanente de referinţă GNSS cât şi pentru transmisiile de
date. La alegerea sistemului de comunicaţie se va ţine seama de următorii factori:
-scopul pentru care va fi utilizată staţia permanentă de referinţă GNSS sau reţeaua de staţii;
-tehnologiile de comunicaţie disponibile pe plan local si siguranţa lor în exploatare ;
-costurile pentru funcţionarea sistemului de comunicaţie folosit;
-costurile pentru service si întreţinerea sistemului de comunicaţie folosit.
Când se decide modul cel mai potrivit pentru transmisia datelor RTK şi DGPS către
receptoarele RTK şi GIS se vor avea în vedere următoarele:
-numărul de receptoare RTK şi/sau GIS pe care le poate suporta staţia sau reteaua;
-distanţa la care este necesar să fie folosite receptoarele RTK;
-echipamentul de comunicaţie necesar receptoarelor RTK;
-costul pentru echipament şi pentru menţinerea lui în funcţiune.
Receptoarele GNSS, din componenţa staţiilor permanente de referinţă, funcţionează
continuu. Datele brute sunt stocate în interiorul receptoarelor în fişiere cu o lungime
predefinită. Programul asigură controlul receptoarelor şi descărcarea automată a datelor la
intervale de timp prestabilite. Receptoarele, de asemenea, trimit fluxuri de date brute direct
către server fără a le mai stoca în memoria internă. Odată ajunse în server datele brute sunt
controlate, validate, comprimate şi convertite în formate RINEX sau MRINEX. Datele brute şi
fişierele RINEX sunt apoi trimise către un server FTP de unde pot fi accesate de utilizatori.
Programul monitorizează setările receptorului GNSS, calitatea datelor, legăturile pentru
comunicaţie, funcţionarea întregii reţele şi după caz, generează mesaje de atenţionare şi/sau
rapoarte. Administratorul sistemului deţine controlul total asupra receptoarelor şi a întregii
reţele.
Dacă sunt disponibile linii telefonice standard (fixe) se pot utiliza modem-uri telefonice
pentru realizarea conectării receptoarelor la server. Programul care rulează pe server va apela
receptorul si va putea descărca fişierele stocate în mod automat la intervale de timp prestabilite.
În cazul staţiilor singulare sau al reţelelor mici un modem telefonic instalat la server este
suficient. Modem-urile telefoanelor mobile (GSM, CDMA, TDMA, GPRS) pot fi utilizate
acolo unde lipseşte telefonia clasică. Telefoanelor trebuie să li se asigure alimentarea în mod
continuu şi trebuie să fie menţinute în stand-by. Costurile în acest caz sunt mai ridicate decât în
cazul telefoniei clasice. În cazul în care fluxul de date brute trebuie trimis în mod continuu de la
receptor spre server este necesară o legatură de comunicare deschisă permanent. Se poate folosi
atât telefonia clasică cât şi telefonia mobilă însă costurile vor fi deosebit de ridicate. În acest
caz cea mai convenabilă legatură o reprezintă conexiunea de Internet.
O cale de a transmite corecţii RTK sau DGPS direct din receptorul staţiei permanente de
referinţă GNSS o reprezintă utilizarea unui radiomodem. Dacă două asemenea dispozitive sunt
ataşate unui receptor acestea pot transmite pe frecvente diferite (utilizând canale diferite).
Receptoarele RTK si GIS trebuie să fie echipate cu radiomodem-uri compatibile. Avantajul în
acest caz este numărul nelimitat de receptoare care pot primi date. O altă soluţie comună o
reprezintă ataşarea unui modem telefonic, fix sau mobil, la receptorul staţiei permanente de
referinţă GNSS şi de modem-uri mobile compatibile la receptoarele RTK si GIS. De la
receptorul mobil se apelează staţia permanentă de referinţă GNSS şi se obţin corecţiile RTK sau
DGPS. Acest tip de conexiune măreşte considerabil raza de acţiune a unui receptor RTK sau
GIS dar ridică şi costurile determinării punctelor cu valoarea apelurilor telefonice. Pentru a
permite conectarea în acelaşi timp a mai multor receptoare RTK sau GIS (5, 10) la staţia
permanentă de referinţă GNSS trebuie ataşat un router sau o centrală telefonică. Transmiterea
corecţiilor poate fi făcută simultan atât prin radiomodem cât şi prin telefon.
În cazul unor reţele extinse este posibil ca transmiterea corecţiilor diferenţiale pentru RTK
sau DGPS să fie făcută centralizat de la un centru de control. Astfel receptorul (rover-ul) RTK
apelează centrul de control şi îşi identifică poziţia aproximativă transmiţând coordonate în
format NMEA. Programul care rulează pe server-ul de la centrul de control decide care staţie
permanentă de referinţă GNSS din reţea este mai aproape de receptor şi transmite datele RTK /
DGPS de la această staţie către respectivul receptor (rover).

Figura 3.3.2 Transmiterea mesajului NMEA de către rover la serverul reţelei
Pentru fiecare amplasament, softul RTK selectează cea mai apropiată staţie de referinţă,
interpolează şi aplică corecţiile efemeridelor, troposferei şi ionosferei, generând mesaje de
corecţie RTCM şi le transmite roverelor.Figura 3.3.3 Transmiterea corecţiilor RTCM de către server-ul reţelei spre rover

Cu aceste mesaje RTCM se îmbunătăţeşte determinarea unui punct. Eroarea orizontală
aşteptată este de 1-3 cm folosind distanţe de aproximativ 50km între staţia de referinţă şi rover.
Amplasarea unei staţii permanente de referinţă GNSS se face ţinând cont în primul rând de
scopul pentru care va fi utilizată. În acest sens se va ţine seama de mai mulţi factori:
-mărimea suprafeţei care trebuie acoperită;
-zonele cu densitate mare de populaţie şi structuri industriale;
-zonele nepopulate sau subdezvoltate;
-serviciile pe care trebuie să le furnizeze staţia: date RINEX, date RTK şi / sau date DGPS;
-numărul de receptoare RTK şi GIS care vor utiliza serviciile staţiei;
-bugetul disponibil.
Limitarea distanţei la care poate opera un receptor RTK trebuie avută în vedere la stabilirea
distanţei dintre staţiile permanente de referinţă GNSS care compun o reţea. Aceasta distanţă
poate varia între 30 şi 70 km
O staţie permanentă de referinţă GNSS poate transmite date RTK prin radio direct catre
receptoarele RTK. Staţia va fi monitorizată de un program care rulează pe un calculator şi care
va permite totodată descărcarea şi arhivarea datelor înregistrate. Raza de lucru de aproximativ
30 km este de obicei suficientă în acest caz şi asigură preciziile cerute. În cazuri speciale se
poate instala şi o a doua sau mai multe staţii permanente de referinţă GNSS pentru a putea
asigura obţinerea de către receptoarele RTK a două poziţii independente pentru determinarea
anumitor puncte critice. În acest caz un singur calculator (server) poate asigura controlul pentru
toate staţiile permanente de referinţă GNSS.

Figura 3.3.4 Raza de acoperire cu servicii GPS
Pentru asigurarea preciziei centimetrice în reţelele geodezice create prin observaţii satelitare, se
folosesc şi în prezent staţii permanente temporare, prin instalarea unui receptor într-un punct al
reţelei şi menţinerea acestuia fix pe durata mai multor sesiuni de lucru, sau chiar pentru o zi
întreaga de observaţie. Pentru poziţionarea relativă cu precizie ridicată, observaţiile au fost
folosite doar in situaţia când măsurătorile se desfăşurau în apropierea acestor staţii, pentru a
putea asigura un control asupra erorilor sistematice dependente de lungimea bazei. La
proiectarea reţelelor de staţii permanente de referinţă GNSS se are în vedere deservirea unei
game cât mai largi de utilizatori, distanţa optimă dintre aceste staţii considerându-se între 30 si
50 km. Această densitate este considerată în prezent, insuficientă.
Reţeaua de staţii permanente de referinţă GNSS a Romaniei este formată în prezent din 38
staţii, distanţa medie dintre ele fiind de cca. 200 km. Un potenţial utilizator al observaţiilor de
la aceste staţii se poate afla în situaţia cea mai nefavorabilă, la aproximativ 100 km de toate
staţiile permanente de referinţă GNSS care-l înconjoara. Este evident că posesorii de receptoare
L1, nu vor solicita observaţiile de la aceste staţii, neavând posibilitatea de control asupra
erorilor dependente de lungimea bazei. Pentru a elimina acest inconvenient, tehnica de
poziţionare în reţele de staţii permanente de densitate redusă a fost orientată spre realizarea de
staţii virtuale de referinţă.Figura 3.3.5 Conceptul unei staţii virtuale de referinţă
Această soluţie reprezintă o modalitate de a utiliza toate informaţiile cuprinse în observaţiile de
la staţiile permanente reale. Observaţiile generate prin calcul în staţiile virtuale, au caracteristici
mult mai bune faţă de observaţiile reale care ar fi fost efectuate în aceste puncte, întrucât erorile
caracteristice staţiei (multipath, cycle-slip, refracţii la marginea obstrucţiilor) nu mai există.
Modelul funcţional din programele care generează observaţiile în staţiile virtuale folosesc fie
ecuaţiile liniare pentru o observaţie de fază fie ecuaţiile de dublă diferenţă.
Pentru generarea de observaţii în staţiile virtuale sunt necesare coordonatele teoretice ale
acestei staţii, care se aleg de regulă în centrul zonei de lucru. Datele de la staţiile permanente
reale învecinate se centralizează observaţiile pe un singur calculator şi se prelucrează în comun,
estimându-se ambiguităţile pentru fiecare satelit în parte acestea fiind apoi extrase din ecuaţiile
de observaţie. Rezultă ecuaţii care conţin doar corecţii ale observaţiilor, deci ecuaţii reduse cu
distanţa satelit-receptor. Dacă observaţiile au fost reduse toate la o singură staţie, corecţiile
obţinute pot fi utilizate pentru a interpola corecţii pentru oricare altă staţie din reţea.
În cea de-a doua fază, informaţiile obţinute sunt utilizate pentru generarea de observaţii corecte
pentru staţia virtuală. Problema cea mai dificilă o reprezintă aici, modelarea corectă a erorilor
de observaţie. Modelarea se face independent pentru fiecare satelit în parte, folosindu-se plane
de corecţii, ceea ce corespunde unei interpolări liniare bidimensionale. Dacă sunt folosite trei
staţii de referinţă reale, care înconjoară o staţie de referinţă virtuală, ele formează un triunghi,
iar suprafaţa de interpolare este univoc determinată. Suprafeţele de corecţie sunt descrise de doi
parametri, care descriu înclinarea suprafeţei de interpolat pe direcţiile Nord şi Est. Modelarea
influenţei refracţiei ionosferice se face independent de modelarea influenţei erorilor orbitale şi
ale refracţiei troposferice, astfel încât pentru fiecare suprafaţă de interpolare se obţin 4
parametri exprimaţi în ppm. Corecţiile pentru refracţia ionosferică se referă doar la semnalul
L1.
În condiţiile în care toate calculele se realizează centralizat, este suficient ca un utilizator să
transmită poziţia staţiei virtuale din zona de lucru, fiindu-i oferite observaţii pentru staţia
virtuală în format RINEX, care apoi pot fi prelucrate împreună cu observaţiile reale din reţeaua
proprie, folosind un program comun de postprocesare a observaţiilor satelitare. Marele avantaj
al acestei tehnici constă în faptul, că se determină baze scurte, care se pot prelucra chiar şi
numai pentru receptori cu frecvenţa L1.
Această tehnică ar reprezenta o soluţie şi pentru a crea observaţii în punctele geodezice de ordin
superior situate în păduri, unde nu se pot efectua observaţii reale, în puncte situate în zone
foarte greu accesibile, sau puncte care au fost distruse.
Utilizarea observaţiilor satelitare pentru poziţionarea relativă cu precizie ridicată este justificată
doar în situaţia unui control cât se poate de complet asupra erorilor dependente de lungimea
bazelor care se măsoară. Soluţiile bune şi sigure, sunt obţinute în situaţia când bazele nu
depăşesc 10 – 15 km, iar prelucrarea se face doar cu observaţiile pe purtătoarea L1. Acest
deziderat este realizabil prin utilizarea de staţii permanente virtuale, astfel încât bazele măsurate
faţă de această staţie să fie de 3-5 km. Avantajele constau în: cheltuieli de comunicare reduse,
prelucrarea observaţiilor cu efort minim, asigurarea unui control asupra calităţii datelor şi
utilizarea fără restricţii a programelor de postprocesare.

Faza 3: 1983 – 1994 faza de definitivare a sistemului – care se întrepătrunde cu faza precedentă, datorită rezultatelor foarte bune obţinute în faza de testări. În această etapă sau lansat sateliţii pentru completarea integrală a sistemului şi s-au conceput receptoare tot mai performante. Începând din anul 1992, sistemul a fost format din 18 sateliţi, în şase plane orbitale înclinate cu 55° între ele, la aproximativ 20200 km altitudine, asigurând vizibilitate la cel puţin 4 sateliţi simultan, în orice moment al zilei, în orice punct de pe glob. Sateliţii nu erau egali distribuiţi în planele orbitale iar orbitele erau uşor turtite la poli. Constelaţia actuală este constituită din 34 de sateliţi operaţionali. Altitudinea la care sunt situaţi sateliţii este de aproximativ 20200km iar durata unei revoluţii, de 11 h 58 min. 1.2 STRUCTURA SISTEMULUI GPS Sistemul GPS este conceput din 3 segmente principale (fig.2.1):  segmentul spaţial: o sateliţii sistemului; o semnalul transmis de sateliţi;  segmentul de control: o staţiile de control o staţiile master;  segmentul utilizator: o aparatura utilizată. Primele două segmente se află în exclusivitate sub controlul realizatorului sistemului (DoD-Departament of Defense - Departamentul Apărării - USA)

Segmentul spaţial

Segmentul utilizator

Segmentul de control

Fig.1.1 Segmentele sistemului GPS

1.3.

Segmentul spaţial

 Sateliţii sistemului Sateliţii NAVSTAR-GPS transmit semnale de timp sincronizate pe două frecvenţe purtătoare, parametri de poziţie ai sateliţilor şi informaţii adiţionale cum ar fi starea sateliţilor. Această constelaţie garantează vizibilitatea simultană spre cel puţin 4 sateliţi, din orice punct de pe Pământ, iar dacă satelitul trece prin zenitul observatorului, atunci acel satelit va fi vizibil pentru aproximativ 5 ore. La început a fost constituit Blocul I de sateliţi (1978- 1985) care au fost sateliţi prototip concepuţi pentru faza de testare şi dezvoltare. Greutatea lor era de 845kg şi erau prevăzuţi pentru o durată de funcţionare de 5 ani. Primul satelit a fost lansat în februarie 1978, iar ultimul din cei 11 prevăzuţi, în octombrie 1985. În general sateliţii din această generaţie au îndeplinit durata lor de funcţionare, mulţi dintre ei chiar depăşind-o, astfel în anul 1993 erau încă funcţionali sateliţi lansaţi în perioada 1983 – 1985. Blocul II de sateliţi prevede 24 de sateliţi operaţionali şi 3 de rezervă dispuşi pe 6 plane orbitale cu înclinaţie de 55°. Ei se deosebesc esenţial de sateliţii din generaţia precedentă prin faptul că aveau implementate tehnicile de protecţie SA – Selective Availability şi AS – Anti Spoofing. Durata medie de vârstă a acestor sateliţi era preconizată la 6 ani, ceea ce a condus la începerea înlocuirii acestora începând cu anul 1995. Primul satelit din această generaţie, în greutate de cca. 1500 kg a fost lansat în februarie 1989. La bordul fiecărui satelit din „Block - II” se află patru ceasuri atomice, două cu Cesiu şi două cu Rubidiu. Sateliţii din generaţia „Block - IIA” (A are semnificaţia „Advanced” - îmbunătăţit) sunt dotaţi cu posibilităţi de comunicare satelit – satelit. Primul satelit din această generaţie a fost lansat în noiembrie 1990. Sateliţii din generaţia „Block - IIR” (R are semnificaţia „Replenishment” - înlocuire) asigură facilitatea de măsurare a distanţei satelit – satelit - tehnica SSR (Satelit-to-Satelit Ranging), iar ceasurile atomice (Maser - Hidrogen) sunt cu un ordin de mărime mai precise. Greutatea lor este de 2000 kg, iar durata de viaţă este estimată la 10 ani. Lansarea sateliţilor din această generaţie a început în anul 1995. Sateliţii din generaţia „Block - IIF” (F are semnificaţia „Follow on” - a continua) vor fi lansaţi în perioada 2001 – 2010. Se preconizează că această generaţie va dispune şi de sisteme inerţiale de navigaţie. Satelitul este constituit din două părţi: 1. Sistemul de transport 2. Sistemul de navigaţie 1. Sistemul de transport propriu-zis constă dintr-o structură compactă tip cutie, de care sunt prinse două panouri solare cu posibilitate de rotaţie. În plus, această structură poartă:  sistemul de control termic;  sistemul de alimentare şi distribuţie;  sistemul telemetric şi de telecomandă;  sistemul de control al altitudinii şi vitezei;  sistemul de control al altitudinii şi orbitei.

2. Sistemul de navigaţie al fiecărui satelit GPS constă în principal din:  unitatea de amplificare a datelor de navigaţie;  două emiţătoare de navigaţie cu antene pe frecvenţele L1 şi L2;  ceasuri atomice;  memorie cu datele de navigaţie pentru 14 zile.  Structura semnalului GPS Sarcina principală a sateliţilor este de a emite semnale, care să poată fi recepţionate cu receptoare adecvate. Pentru aceasta fiecare satelit este prevăzut cu ceasuri (oscilatoare), un microprocesor şi o antenă. Asigurarea cu energie este realizată de baterii solare. Satelitul GPS are un oscilator de înaltă precizie cu frecvenţa fundamentală de 10.23Mhz (banda L de frecvenţe). Toate celelalte frecvenţe derivă din aceasta: L1 la 1575.42 MHz  = 19 cm L2 la 1227.60 MHz  = 24 cm Semnalul de navigaţie actual constă în: unda purtătoare din banda L modulată cu codul P sau cu codul C/A(S) şi mesajul de navigaţie. Codul are caracteristicile unui zgomot aleator, dar este de fapt un cod binar generat cu un algoritm matematic şi de aceea este denumit "zgomot pseudo-aleator" (PRN – Pseudo Range Noise). Codul P şi codul C/A sunt defazate cu 90° unul faţă de celălalt. Codul C/A se repetă la fiecare 1ms, pe când codul P are o perioadă de 267 zile. Această secvenţă de 267 zile este divizată astfel încât fiecărui satelit îi este asociată o porţiune unică de o săptămână din cod, care nu se suprapune cu nici o altă secvenţă a altui satelit. Pentru măsurarea precisă a timpului, fiecare satelit conţine câteva oscilatoare de înaltă precizie, cu un grad de stabilitate de ordinul 10-14. (tabelul 2.1). Tabel 1.1 Tipuri de ceasuri Ceas Rubidiu Cesiu Hidrogen-maser f = frecvenţa oscilatorului Codul P este generat la frecvenţa ceasului GPS-ului de 10.23 MHz (Mbps). De aceea o secvenţă de cod corespunde la un interval de timp de aproximativ 100ns, ceea ce este echivalent cu o distanţă de 50 m. Rezoluţia poate fi îmbunătăţită prin interpolare (sub 1m). f/f 10-11 - 10-12 10-12-10-13 10-14-10-15

FRECVENŢA FUNDAMENTALĂ 10.23 MHz

10

154

L1 1575.42 MHz L2 1227.60 MHz

CODUL C/A 1.023 MHz

CODUL P 10.23MHz CODUL P 10.23 MHz

120 50 BPS

MESAJUL SATELITULUI Fig.1.2 Structura semnalului GPS

Codul C/A nu este atât de complex. El reprezintă o secvenţă de cod cu frecvenţa de 1.023MHz, corespunzând la o rezoluţie în distanţă de aproximativ 300m. În prezent purtătoarea L1 este modulată cu ambele coduri (P şi C/A), pe când purtătoarea L2 este modulată numai pe codul P. Întregul mesaj este divizat în 5 subsegmente, fiecare constând în zece cuvinte. Fiecare cuvânt are 30 biţi fiecare. Subsegmentul 1: conţine parametri de corecţie de ceas pentru a da utilizatorului informaţii despre corecţia de timp GPS şi coeficienţii unui model de propagare prin ionosferă pentru utilizatori monofrecvenţă. Subsegmentul 2-3: conţine efemeridele satelitului precalculate din informaţiile staţiilor terestre de urmărire. Pe baza acestor parametri se poate calcula poziţia satelitului, într-un sistem geocentric de coordonate. Subsegmentul 4: este rezervat pentru mesaje alfanumerice ale unor aplicaţii viitoare. Subsegmentul 5: conţine datele de almanah pentru un satelit. Acest subsegment conţine în mod succesiv almanahul a 25 sateliţi. Culegerea unui almanah complet necesită maximum 12,5 minute. Măsurarea cu codul P pe ambele frecvenţe permite şi determinarea corecţiei de refracţie în troposferă. Absenţa codului C/A pe L2 este intenţionată şi este una din limitările impuse utilizatorilor neautorizaţi ai sistemului. Codurile sunt mărci precise de timp care permit procesului intern al receptorului să calculeze momentul transmisiei semnalului satelitului. Timpul de tranziţie este în fond reprezentat de "deplasarea" fazei între secvenţele identice de cod (P sau C/A) generate de către oscilatoarele receptorului şi satelitului. Toate ceasurile satelitului sunt sincronizate cu timpul sistemului GPS. Dacă receptorul a fost echipat cu un ceas de înaltă precizie sincronizat cu timpul GPS, atunci el va măsura distanţa "adevărată".

poziţia utilizatorului poate fi definită de intersecţia a trei sfere de rază cunoscută. Diego Garcia (insulă în Oceanul Indian) şi Ascension (insulă în sudul Ocenului Atlantic). Implicit. 1.  Transferul mesajelor de navigaţie spre sateliţi.S.). Aceste staţii sunt: Colorado Spring din Colorado care este staţia master (Master Control Station).  Staţiile care sunt folosite pentru actualizarea memoriei sateliţilor şi retransmiterea subsecventă a datelor de la satelit la utilizator. centrate fiecare pe satelit. receptoarele sunt echipate cu ceasuri cu cristal care nu pot stabiliza timpul ca şi ceasurile stabile ale satelitului. staţia master este conectată direct cu timpul standard al Observatorului Naval al USA din Washington D. Segmentul de control  Atribuţiile segmentului de control şi staţiile de control: Segmentul de control are următoarele atribuţii:  Calcularea efemeridelor sateliţilor. Hawaii. distanţa măsurată va fi afectată de eroarea de ceas a receptorului.) este serviciul care furnizează efemeride precise pentru sateliţii sistemului GPS pe o bază de calcul săptămânală.  Determinarea corecţiilor pentru efemeridele satelitare (inclusiv implementarea tehnicilor SA şi AS la sistemul GPS). a căror poziţii sunt bine cunoscute. operează cu 5 staţii monitor. Această cantitate măsurată este cunoscută ca ’’pseudodistanţă’’ şi de aceea utilizatorul trebuie să urmărească 4 sateliţi şi să rezolve 4 ecuaţii cu 4 necunoscute: componentele preciziei 3D(x.M. Datele de la staţiile de urmărire (staţii monitor).A.  Staţiile master (de control) care prelucrează datele brute pentru a furniza. .3. Sincronizarea timpului sateliţilor este una din funcţiile cele mai importante ale segmentului de control.C. y. orbitele sateliţilor sunt precalculate împreună cu corecţiile de ceas ale sateliţilor.  Menţinerea standardului de timp. În prezent există şi alte organizaţii care calculează efemeride precise ca de exemplu National Geodetic Survey din Rockville. Aici. D. De aceea. z) şi corecţia de ceas a receptorului (dT). prin supravegherea stării de funcţionare a ceasurilor satelitare şi extrapolarea mersului acestora.Prin măsurări simultane de distanţe spre trei sateliţi. "Defense Mapping Agency" (D. Aceste date sunt apoi transmise sateliţilor corespunzători formând o parte esenţială a mesajului satelitului.A.  Poziţiile precise ale sateliţilor şi corecţiile de ceas. Sistemul de control include:  Staţiile monitor care recepţionează mesajul de navigaţie. sunt transmise staţiei master.F.M. În general. distribuite global pentru a întări acoperirea sateliţilor furnizată de către cele 5 staţii monitor ale Forţelor Aeriene (U. ale cărui coordonate sunt furnizate în mesajul de navigaţie.A. Maryland etc. Kwajalein (în insulele Marshall din Oceanul Pacific).  Controlul integral al sistemului.

Efemeridele difuzate şi cele post calculate sunt determinate în sistemul WGS`84. . Existã un număr de datumuri ale sateliţilor reflectând diferite combinaţii ale modelelor câmpului gravitaţional (constante geodezice asociate).Reţeaua de 5 staţii de urmărire furnizează observaţii pe care D. mişcarea polilor. Datumul sateliţilor este menţinut prin efemeridele acestora (coordonatele sateliţilor la un moment dat). cum este modelul adoptat al câmpului gravitaţional terestru. b) modele geometrice.  Asigurarea vizibilităţii spre orice satelit de la cel puţin 2 staţii monitor în orice moment. viteza luminii.M.3 Poziţiile staţiilor monitor Amplasarea acestor staţii monitor a ţinut cont de:  Asigurarea acoperirii la latitudini mari în nordul şi sudul celor două emisfere. modele ale mişcării de rotaţie a Pământului sau coordonatele staţiilor monitor care sunt utilizate. Datele de la cele 5 staţii monitor ale U. etc. În acelaşi timp. exprimate într-un sistem de referinţă terestru. etc. în localizarea originii şi în scară. cum sunt coordonatele adoptate ale staţiilor de urmărire a sateliţilor utilizate în determinarea orbitelor şi modele ce descriu precesia. Vizibilitatea simultană a satelitului din două sau mai multe staţii asigură urmărirea continuă a acestuia chiar dacă una sau mai multe staţii nu funcţionează corespunzător. Datumul sateliţilor este definit prin: a) modele fizice(dinamice). nutaţia.A. le utilizează în calculul orbitelor GPS. sunt combinate cu datele de la cele 5 staţii monitor ale D. Toate staţiile master au fost poziţionate în sistemul de coordonate WGS 84 cu ajutorul măsurătorilor Transit (Doppler).A.F. Fiecare datum poate să difere de sistemul de referinţă terestru convenţional (CTRS) în orientare.A.  Asigurarea accesului în staţie pentru operare continuă şi întreţinerea echipamentului.M. Fig.1.S. aceste observaţii asigură formarea diferenţelor simple sau duble pentru prelucrarea datelor. modele pentru forţele ce perturbã mişcarea sateliţilor şi constante fundamentale ca: viteza de rotaţie a Pământului.

necesare pentru operaţiile de teren ale receptoarelor GPS şi pentru prelucrarea datelor cu Programul de post procesare GPS ( GPPS ). punctul de referinţă fizic pentru semnalele recepţionate fiind centrul de fază. utilizatorul trebuie să procedeze în permanenţă ca şi cum ar fi activă. Acesta a fost motivul principal pentru care s-a recodificat codul P. Tehnica SA (Selective Availability) – este o reducere voită a preciziei pentru poziţionarea în timp real. dischete. Fără tehnica SA activată. Politica de siguranţă a sistemului GPS: D. 140 m în poziţie altimetrică.3. 30m) baterie (internă şi/sau externă) şi bastoane de măsurare a înălţimii antenei. iar pe de altă parte printr-o denaturare controlată a efemeridelor transmise (procesul epsilon). Navigaţia în timp real cu codul P este substanţial mai precisă faţă de navigaţia cu codul C/A şi poate aduce avantaje substanţiale în cazul unei conflagraţii.Acest echipament periferic este necesar pentru prelucrarea datelor şi listarea rezultatelor într-o formă adecvată. . 1. cât şi pentru stocarea informaţiilor.  Receptoarele GPS Receptoarele sunt componentele principale ale segmentului utilizator şi cuprind: receptorul GPS propriu-zis. Poziţia centrului de fază depinde de modul de construcţie al antenei şi variază în funcţie de direcţia de incidenţă a semnalelor satelitare. Deşi uneori tehnica SA este dezactivată pentru o perioadă de timp. cabluri (10. 100 m în poziţie planimetrică şi cca. Echipamentul periferic al segmentului utilizator constă în: calculatoare ce au implementate softuri specifice. când se produc erori controlate de perioadă lungă şi scurtă în toate mărimile măsurabile (coduri şi purtătoare). cablu conector. Antena recepţionează semnalele de la sateliţii vizibili.Spoofing) – produce o recodificare a codului P. Noul cod rezultat se numeşte codul Y şi este accesibil numai unui grup restrâns de utilizatori autorizaţi. Antenele receptoarelor GPS pot fi: antene monopol. apărători împotriva semnalelor reflectate.D. antene spiral-helix şi antene microstrip (cu bandă îngustă). Diminuarea preciziei este realizată pe de o parte prin manipularea controlată a ceasului din sateliţi (procesul dither). Cu tehnica SA activată potenţialul de precizie se reduce la cca. 20. antena: platforma antenei şi preamplificator. imprimante. deci influenţează mai ales navigaţia în timp real. În mod oficial tehnica SA a fost implementată pentru prima dată la 25 martie 1990 la toţi sateliţii din generaţia „Block II”. Segmentul utilizator Segmentul utilizator include diferite tipuri de receptoare şi echipament periferic. care poate să difere faţă de centrul geometric al antenei. etc. antene helix. se estimează că precizia poziţionării în timp real cu codul C/A este de 15 – 30 m. îşi rezervă toate drepturile asupra întregului sistem GPS. Iniţial era planificat ca tehnica A-S să fie activă după atingerea fazei finale din punct de vedere militar când segmentul spaţial era prevăzut numai cu sateliţi din generaţia „Block II”.o. fără să comunice în prealabil utilizatorilor unele carenţe de utilizare. Mărimea denaturării controlate a datelor poate fi dirijată de segmentul de control al sistemului. Tehnica A-S (Anti .

Scopul prelucrării semnalului constă în a determina timpul de propagare a semnalului prin intermediul codului C/A sau P(Y). Aici semnalele sunt identificate şi apoi prelucrate. Aici se poate face din nou o diferenţiere între receptoarele care operează pe o singură frecvenţă şi receptoarele care operează pe ambele frecvenţe. Pentru scopuri geodezice sunt necesare receptoare care pe lângă înregistrarea timpului de propagare mai permit şi măsurători de fază pe unda purtătoare. Printr-o unitate de control.Semnalele sunt transmise mai întâi la amplificatorul de semnal şi ulterior la unitatea de înaltă frecvenţă ca unitate efectivă de recepţie. utilizatorul poate comunica cu receptorul. care în esenţă constă dintr-o tastatură şi un monitor. . se vorbeşte de receptoare de navigaţie. să decodifice semnalul de navigaţie şi să reconstruiască unda purtătoare a semnalului. Întreaga instalaţie de recepţie este coordonată de un microprocesor. Dacă un receptor poate să înregistreze numai codurile şi mesajele de navigaţie. În memoria receptorului sunt înregistrate măsurătorile şi mesajele de navigaţie. care asigură şi stocarea datelor şi efectuează calculele pentru o poziţionare în timp real. fie prin baterii externe. La majoritatea receptoarelor semnalele recepţionate de la un satelit sunt dirijate spre un canal unic de recepţie. Alimentarea cu energie electrică poate fi efectuată fie direct de la reţea.

Meridianul de referinţă este paralel cu meridianul zero definit de BIH. Anii 1920 sunt martorii introducerii în navigaţie a unei tehnologii revoluţionare . cum ar fi navigaţia de exemplu. unic pentru tot globul şi fix cu privire la mişcarea Pământului. La acest sistem de coordonate caracteristic GPS-ului este asociat un elipsoid (elipsoidul GRS80) având aceeaşi origine cu sistemul cartezian. Pentru a folosi .1. Valorile coordonatelor cresc de la stânga la dreapta. Poziţia sateliţilor de-a lungul orbitei lor cât şi poziţia punctelor de pe suprafaţa terestră determinate cu ajutorul sateliţilor este dată de cele trei coordonate ortogonale X. Soare şi Lună şi în urma unor calcule laborioase determinau poziţia observatorului. GPS-ul este deci un sistem de poziţionare globală.1). Sateliţii au fost utilizaţi prima dată pentru aflarea poziţiei într-un sistem bidimensional folosit de marina americană şi numit TRANSIT. Sistemul adoptat pentru GPS este sistemul conform WGS’84 (Sistemul geodezic mondial 1984) schematizat în figura 2.care la început permitea navigatorilor să stabilească direcţia de unde vine semnalul radio de la staţiile aflate pe mal atunci când navele se aflau în raza de acţiune a emiţătorului.radionavigaţia . corespunde denumirii de NAVigation System with Timing And Ranging – Global Positioning System adică sistem de poziţionare globală pentru asistarea navigaţiei bazate pe măsurările de timp şi de distanţe relative a sateliţilor.3 DESCRIEREA SISTEMULUI DE REFERINŢĂ GPS De-a lungul timpului oamenii au dezvoltat mai multe modalităţi de determinare a poziţiei unui punct şi a modului de deplasare de la un punct la altul. Z raportate la originea unui sistem ce este descris în continuare (Fig 2. Axa Y este situată pe planul ecuatorial şi este perpendiculară pe axa X.2 1.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE CONSTRUCŢII SPECIALIZAREA: MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU ANUL: IV TEHNOLOGII GEODEZICE SPAŢIALE CURS NR. NAVSTAR GPS. Sistemul de referinţă trebuie de aceea sa fie geocentric. evoluţia sateliţilor artificiali a permis transmiterea unor semnale de navigaţie mai precise şi a deschis o nouă eră în tehnologia de navigaţie. Axa X este definită de intersecţia planului meridianului de referinţă la WGS’84 cu planul ecuatorului conform polului terestru. coordonatele GPS (carteziene sau geografice) pot fi utilizate direct. pornind de la poziţiile mobile de-a lungul orbitelor a sateliţilor. Mai târziu. Acest sistem a fost precursorul actualului sistem GPS. Axa Z a acestui sistem este paralelă cu direcţia polului terestru (CTP) definit în 1984 de Bureau International de l’Heure (BIH acum IRS). Pentru o serie de aplicaţii. adică un sistem datorită căruia. poate fi determinată poziţia punctelor aflate în oricare parte a Terrei. Cotele furnizate de receptorii GPS sunt şi ele raportate la suprafaţa elipsoidului prezentat anterior. Coordonatele X şi Y din sistem GPS pot fi uşor transformate în coordonate geografice (latitudine şi longitudine) raportate la un elipsoid. Y. La început marinarii foloseau pentru orientare măsurători de unghiuri dintre stele.

pe care sunt efectuate măsurătorile. în raport cu care este determinată poziţia altimetrică a punctelor suprafeţei fizice. definită şi recunoscută . Suprafaţa elipsoidului de referinţă este în schimb o suprafaţă geometrică regulată.4 SCĂRI DE TIMP UTILIZATE ÎN GEODEZIA CU SATELIŢI Timpul reprezintă forma fundamentală de existenţă a materiei în mişcare. este necesar să se definească două mărimi: unitatea de măsură pentru timp (secunda sau ziua) şi epoca sau originea timpului ales. Forma geoidului este foarte aproape de aceea a unui elipsoid de rotaţie turtit la poli dar suprafaţa sa nu este o suprafaţă geometrică regulată. Problema este de fapt în ceea ce priveşte cotele. pentru stabilirea unei scări uniforme de timp.4 Sistemul de referinţă GPS YWGS84 În geodezie şi topografie sunt luate în considerare trei suprafeţe distincte:  Suprafaţa fizică terestră. acestea trebuie să fie transformate în mod oportun. Deci. 1.  Suprafaţa de referinţă (elipsoidul). definită astfel încât să aproximeze cât mai bine geoidul pentru teritoriul considerat.1. Scara de timp este constituită din originea axei timpului. pentru realizarea cartografiei naţionale. trebuie să raportăm data anumitor evenimente la o epocă sau origine determinată. diferite state sau grupuri de state folosesc elipsoizi de referinţă diferiţi aleşi astfel încât să aproximeze cât mai bine geoidul în cadrul teritoriului de interes. fără probleme particulare. ZWGS84 Meridianul zero Centrul de masa al Terrei O XWGS84 Fig. Ondulaţiile mai mult sau mai puţin accentuate ale geoidului se datorează diferenţelor de densitate care există din loc în loc pe Terra. este posibilă trecerea. Suprafaţa geoidului este determinată de nivelul mediu al mării. ale coordonatelor X şi Y ale GPS la coordonate corespunzătoare în sistemele geodezice naţionale. cu alte cuvinte să situăm această dată într-o scară de timp. în raport cu care este determinată poziţia planimetrică a punctelor suprafeţei fizice.  Geoidul. Aceasta este deci suprafaţa care se obţine dacă suprafaţa liberă a mărilor şi oceanelor ar fi pusă în comunicare şi dacă ar fi pătruns sub continente înconjurând întreaga planetă.coordonatele GPS în geodezie sau în topografie. Deoarece forma geoidului nu este uniformă. faţă de care să se raporteze observaţiile. Recurgând la metode adecvate de transformare şi folosind un anumit număr de puncte notate în cele două sisteme. În general.

TDT este o scara de timp „idealizată” uniformă. ea bazîndu-se pe frecvenţa naturală a unui element chimic. scară ce se raporteză la centrul de masă al Pământului.internaţional. Astfel TDT s-a legat de TAI . Odată cu dezvoltarea tehnologică. În acest scop.timp sideral În geodezia satelitară. adică rotaţia Pământului. sunt funcţii de timp din cauza rotaţiei Pământului. De asemenea. Astfel. De asemenea. timpul dinamic este utilizat pentru generarea efemeridelor unui satelit GPS (descrierea mişcării sateliţilor). fenomenele de precesie şi nutaţie care influenţează cel mai mult rotaţia diurnă a Pământului. În trecut unitatea de măsură. timpul utilizat în calculul orbitelor sateliţilor se numeşte timp dinamic terestru. deoarece atit satelitul cît şi Pământul sunt influenţate de aceleaşi perturbaţii. fiind dat de mişcarea orbitală a Pământului în jurul Soarelui şi făcînd legătura între timpul efemeridelor (TE) şi scara de timp dată de fizică atomică terestră. o unitate de măsură (secunda) şi un sens. întîlnim trei sisteme de timp care vor fi prezentate ulterior: .timp atomic . secunda.timp dinamic . în astronomie ecuaţiile de mişcare se raportează la baricentrul sistemului solar iar timpul (utilizat în ecuaţiile mişcării) măsurat într-un sistem aproape inerţial care are originea în centrul de masă al sistemului solar (baricentru) se numeşte timp dinamic baricentric. care pentru corpurile din sistemul solar reprezintă scara efemeridelor aparente geocentrice. un ceas fix pe Pământ va avea variaţii periodice cu ecartul sub 1. În geodezia cu sateliţi. datorită faptului că poziţia unui satelit şi coordonatele punctelor de pe suprafaţa Pământului. nu este nevoie să utilizăm TDB. Timp dinamic Timpul dinamic reprezintă scara de timp uniformă care descrie mişcarea corpurilor întrun sistem de referinţă specificat şi care se mişcă conform unei teorii gravitaţionale (teoria generală a relativităţii sau mecanica newtoniană). se poate utiliza perioada de vibraţie continuă şi regulată a unui instrument de măsurat. servind la definirea practică a TDT. au început să se cunoască cât mai exact. eroarea de timp este ≤ 1×10-10s .pentru timpul atomic. la o eroare de poziţie de 1 cm corespund erori de timp. adică pentru propagarea semnalelor.6 ms faţă de TDB.pentru timpul dinamic. Uneori. De exemplu. pe cînd timpul atomic international (TAI) este o scară de timp ”statică” care se bazează pe funcţionarea unui număr de orologii de pe suprafaţa Pământului. s-a bazat pe rotaţia Pământului în jurul axei sale. datorită mişcării Pământului în câmpul gravitaţional al Soarelui. abreviat TDT şi reprezintă scara uniformă de timp pentru mişcarea în câmpul gravitaţional terestru. De asemenea. mişcarea orbitală. abreviat TDB.pentru timpul sideral. pentru a măsura un interval de timp. eroarea de timp este ≤ 1×10-6s 11. astăzi. în descrierea mişcării orbitale a sateliţilor din apropierea Pământului (cu orbite joase). acestea având repercursiuni remarcabile în definirea timpului şi a sistemelor de coordonate. funcţie de timpul utilizat: . timpul are o importanţă deosebită în geodezia satelitară. Legat de teoria relativităţii timpul dynamic depinde de sistemul de coordonate utilizat ca sistem de referinţă. eroarea de timp este ≤ 2×10-6s .

trebuie să se aplice o corecţie zilei siderale pentru a se ajunge la punctul vernal mijlociu. Uniunea Astronomică Internaţională (IAU) a stabilit că timpul dinamic pentru mişcările planetare este identic cu scara de timp a fizicii atomice terestre. In anul 1991. Ca măsură a timpului sideral avem timpul sideral aparent Greenwich (GAST). determinările observaţionale nu sunt destul de precise pentru a scoate în evidenţă astfel de diferenţe.E = GAST . conform fig. De asemenea.2) . Timpul sideral reprezintă o măsură a rotaţiei Pământului şi poate fi determinat din observaţii asupra obiectelor cereşti. TDB corespunde cu timpul coordonat fiind obţinut din mişcări orbitale raportate la baricentrul sistemului solar iar TDT corespunde cu timpul propriu.cu scopul de a fi utilizat foarte uşor cu timpul universal coordonat. Timp sideral Timpul sideral este definit ca fiind unghiul orar al punctului vernal.GMST (2. rezultînd. Diferenţa între GAST şi GMST se numeşte ecuaţia echinocţiilor. Deoarece secunda SI s-a utilizat şi în scara timpului dinamic terestru. 2. Lunii şi planetelor ar putea diferi de timpul determinat din fenomene fizice terestre. care este dependent de poziţia axei de rotaţie a Pământului. diferenţa între cele două scări TAI şi TDT este constantă şi exprimată prin relaţia: TDT = TE = TAI + 32s. care a fost dedusă din mişcarea Lunii în jurul Pământului. o zi siderală medie. 2.1984. s-a utilizat timpul efemeridelor TE. In acest moment toate observatoarele astronomice sunt dotate cu orologii siderale de mareprecizie. La momentul introducerii TDT. deocamdată. definit ca unghiul orar al echinocţiului adevărat (punct vernal adevărat). eliberat de mişcările de precesie şi nutaţie. introdusă la 1. care se bazează de asemenea pe S. Datorită mişcării punctului vernal.01. timpul sideral local care este raportat la meridianul locului şi timpul sideral Greenwich. Eq. Se ştie că poziţia punctului vernal adevărat este afectată de nutaţia axei de rotaţie a Pământului. aceasta introducînd în măsurarea intervalelor de timp sideral aparent unele inegalităţi.1.1) Introducerea TDT ca şi legătura între TAI şi TDT s-a realizat cu scopul continuităţii cu scara de timp a efemeridelor (TE).184 (2. În general. şi care reprezintă intersecţia ecuatorului adevărat cu ecliptica adevărată.I.E. Inainte de timpul dinamic baricentric (TDB). dar. timpul determinat din ecuaţiile de mişcare ale Soarelui. abreviată Eq. bineînţeles.2. (Sistem Internaţional). reprezentînd de asemenea o măsură a rotaţiei Pământului. mişcările orbitale în acest caz raportîndu-se la geocentru. întîlnim timpul sideral mijlociu (GMST) definit prin intermediul mişcării diurne a punctului vernal mijlociu. diferenţa între TDT şi TAI era egală cu diferenţa estimată între TE şi TAI. afectat numai de precesia axei de rotaţie a Pământului.

în valoarea absolută prin introducerea (repetarea) secundei de salt. . UT1 este obţinut din analiza observaţiilor asupra mişcării diurne a stelelor.093104T2 .812866T + 0s. care nu este constantă. prin relaţia: UT1=UTC+ΔUT1 (2. UT este baza timpuluicivil. 2. realizate de IERS.Fig. fluctuaţiile vitezei unghiulare se datorează variaţiilor momentului polar date dedistribuţia maselor şi oscilaţiilor axei de rotaţie a Pământului.6s.2x10-7T3 (2. In general. UTC fiind menţinut faţă de UT1 la o diferenţă de 0.3) unde T – intervalul de timp exprimat în secoli Julieni cuprins între ora zero UT la data calendaristică respectivă şi ora zero de timp universal standard J2000. şi se poate exprima în legătură cu UTC.1 avem următoarele notaţii: γA . care a fost descrisă şi la subcapitolul „timp universal coordonat”.longitudinea între meridianul local şi meridianul Greenwich GAST – timp sideral aparent Greenwich LAST – timp sideral aparent local GMST – timp sideral mijlociu Greenwich LMST – timp sideral mijlociu local Timpul sideral la Greenwich la ora zero UT. fiind influenţat de uşoarele variaţii în rotaţia Pământului (mişcarea polilor). adică la miezul nopţii. cauza principală fiind viteza unghiulară a Pământului.4) Corecţia ΔUT1 este transmisă codat în semnalele de timp receptionate. Se ştie că timpul sideral şi universal nu au o scurgere uniformă. se calculează prin intermediul relaţiei: GMST = 6h41m50s.2. fiind legat de mişcarea diurnă mijlocie a Soarelui.90 secunde.1 Timp sideral Conform fig.punct vernal adevărat (afectat de precesie şi nutaţie) γM – punct vernal mijlociu (afectat de precesie) zG – zenitul la Greenwich zA – zenitul locului sau a observatorului λ . Astfel.5481 + 8640184s. timpul universal UTcorectat de mişcarea polară este UT1 şi cunoscut ca Greenwich Mean Time (GMT).

s-a modificat diferenţa între ele din cauza vitezei de rotaţie lente a Pământului.01. la 1.3. Timp atomic 2. deci a nesincronizării timpului universal (care se raportează la rotaţia Pământului) cu timpul atomic (se raportează legilor naturii.UT1 este scara de timp fundamentală în astronomia geodezică.1 Ianuarie 1968 TAI-UT1=+16.1 s .01. fiind o scară de timp continuă).1 Ianuarie 1990 TAI-UT1=+26.3. neexcitat din exterior. Scara de timp fundamentală este reprezentată de Timpul Atomic Internaţional (TAI).7) 2. scară de timp bazată pe rotaţia Pământului in jurul axei sale. pe perioade foarte lungi.1 Ianuarie 1992 2. este secunda atomică. UT1 este legat de TAI.6 s . geodezia satelitară şi navigaţie. s-a ales arbitrar ca originea (epoca) acestei scări de timp atomic să corespundă cu timpul universal (UT).1 Ianuarie 1988 (2. ajungîndu-se la 1.7 s .6) Conform tabelului 2.1 s . conform următoarelor relaţii ( vezi explicaţii în subcap. timp necesar parcurgerii semnalului satelitar de la satelit la receptor.1 Ianuarie 1978 TAI-UT1=+23.7 secunde. timp definit de un număr mare de ceasuri cu cesiu în diferite laboratoare şi care a fost egală cu UT1 la 1 ianuarie 1958.1958 ora 0h.1. care este definită în sistemul internaţional ca fiind durata a 9192631770 perioade ale radiaţiei emisă de atomul de cesiu 133 cînd starea de bază trece de la un hipernivel la altul. care generează tranziţia între nivelele de energie a atomilor. În timp. TAI): TAI-UT1=+6. TAI corespunde necesităţilor de precizie fiind baza pentru creearea şi interpolarea altor scări de timp.3. Se ştie că acest timp atomic este ţinut de Serviciul Internaţional de Rotaţie a Pământului şi de Biroul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi din Paris iar unitatea de timp foarte precisă aferentă acestuia. fiind foarte important pentru instrumentele de măsurat timpul terestru. Timpul Universal Coordonat . exprimată prin următoarea formulă: TAI – UT1= 22. Astfel.7 s (2.2. avînd o stabilitate a frecvenţei.1986 la valoarea de 22. adoptat ca sistem de referinţă de timp mondial.4 s . Aceste diferenţe au fost puse în evidenţă în cursul anilor. TAI=UTC+32s (2. Timpul atomic internaţional (TAI) Timpul atomic reprezintă baza unei scări de timp uniforme şi este menţinut de ceasurile atomice. fiind legată de fenomenele fizicii nucleare. existînd o diferenţă între ele datorită micşorării vitezei de rotaţie a Pământului. TAI este o scară de timp precisă şi uniformă necesară pentru măsurători precise de timp.5) TAI-UT1=+24. diferenţa între TAI şi UTC este de 32s. UT1 este hotărîtor pentru determinarea de poziţii prin observaţii astronomo-geodezice deoarece corespunde vitezei unghiulare reale a rotaţiei sistemului de coordonate convenţional terestru.

această diferenţă se corectează prin inserarea unei singure secunde în scara de timp atomică UTC pentru a o aduce cît mai aproape de scara rotaţională UT1. această diferenţă între timpul rotaţional şi atomic va creşte la 1 secundă. pentru a rezolva această problemă s-a introdus Timpul Universal Coordonat (UTC). a fost necesar să se adauge 29 secunde la UTC pentru a obţine TAI.9) Epoca fundamentală a sistemelor de referinţă cereşti este anul 2000. |UT1-UTC|<0s. de fapt este o corecţie care se aplică diferenţei acumulate într-o anumită perioadă. Trebuie ştiut că actualele semnale orare. Deci. 2. Timpul local diferă de UTC printr-un număr întreg de ore. In fig. Scările UTC şi UT1 au aceeaşi origine cu scara de timp GPS. Deoarece timpul rotaţional UT1 care se bazează pe rotaţia Pământului.9 (2.n·(1s) (2. Timpul GPS Deoarece semnalele de timp transmise de sateliţi GPS sunt sincronizate cu ceasurile atomice de la Staţia de Control Master GPS din Colorado Springs. emise în sistemul UTC pentru nevoile astronomiei geodezice şi geodeziei cu sateliţi se raportează la meridianul astronomic Greenwich BIH (planul origine al longitudinilor).2 axa verticală indică deplasările relative ale originilor scărilor de timp faţă de scara TAI. în perioada iunie 1994 – decembrie 1995. are o mişcare încetinită cu valoarea de 1 secundă pe an.3. după 500 de zile. UTC diferă de TAI printr-un număr întreg de secunde. Această inserare a unei secunde la anumite intervale de timp.UTC este scara de timp care rezolvă problema sincronizării între TAI (scară de timp continuă) şi rotaţia Pământului. funcţie de fusul orar în care se găseşte ţara respectivă. rămîne în urmă cu 2 milisecunde de timp pe zi faţă de ceasul atomic care este considerat etalon. 2. între două scări de timp diferite ( a se vedea exemplele de mai sus).9 secunde. Ca exemplu. aceste ceasuri definesc timpul GPS. Precizia la nivel de milisecundă s-a realizat. cînd este necesar. şi este cunoscut ca GMT. la sfîrşitul lui Iunie sau Decembrie în fiecare an. Astfel. deoarece valorile longitudinilor şi latitudinilor astronomice determinate în trecut prin raportarea la vechiul pol mijlociu CIO nu mai pot coincide cu valorile rezultate din determinările actuale raportate la noul pol mijlociu CTP. TAI devine greu de sincronizat cu ziua solară. nu indică o încetinire continuă a rotaţiei Pământului. odată ce s-au utilizat cristalele de cuarţ pentru .3.8) Această secundă de salt. 1 Ianuarie ora 12 TDB. în limita de 0. UTC=TAI . în medie. Deoarece rotaţia Pământului în jurul Soarelui. care e incrementat cu o secundă (secundă de salt).

Creşterea preciziei măsurării timpului s-a obţinut cu ajutorul standardelor date de frecvenţele atomice. În acest scop. avînd în vedere că o eroare de 10 nanosecunde în măsurarea timpului corespunde unei erori de poziţie de aproximativ 3 m. necesar ca semnalul electromagnetic să parcurgă distanţa de la satelit la receptor. sau altfel spus. propria lui scară de timp.00 (2. Se ştie că principiul sistemului GPS este măsurarea timpului.11) In Februarie 2005 diferenţa a crescut la 13 secunde.1 stabilitatea zilnică şi timpul scurs (de ordinul a zeci de mii de ani). iar caracteristicile de stabilitate al timpului atomic se bazează pe citarea raportului Δf/f. rubidiu sau hidrogen. Elementele utilizate pe acest principiu sunt rubidiu. Tabelul 1 Trebuie să acordăm o atenţie deosebită şi erorilor de timp din cadrul tehnologiei GPS. pentru că ceasul atomic să aibă o eroare de 1 secundă. cesiu sau hidrogen.10) U. Fiecare satelit GPS . la epoca standard GPS 6d. GPS=UTC+10s. are mai multe ceasuri: cu cesiu. In Decembrie 1994 diferenţa între GPS şi UTC a fost de 10 secunde. care este legată de scara timpului atomic TAI. şi nu este incrementat prin nici o secundă. presupunînd că stabilitatea frecvenţei rămîne aceeaşi.00 (2. în care Δf reprezintă variaţia frecvenţei f. ştiindu-se că principiul fizic al timpului atomic se raportează la nivelele de energie atomică (nivele de tranziţie). Naval Observatory (USNO) a referit timpul GPS la UTC. deoarece timpul are un rol important în calitatea măsurătorilor.00 (2. mediu sau lung.măsurarea timpului. GPS=UTC+13s. Caracteristicile de stabilitate pot fi pe termen scurt. funcţie de generaţia în care a fost lansat. prin intermediul următoarei formule: TAI=GPS+19s. se prezintă în tabelul nr. fiind setat la UTC la ora 0 pe 6 ianuarie 1980.S. Sistemul GPS are de asemenea.0 Ianuarie 1980. conform tabelului 2.12) .

deoarece el se va găsi undeva departe în spaţiu. Măsurătorile de distanţe pe care receptorul le face sunt afectate de către eroarea de ceas a satelitului şi a receptorului.5 PRINCIPIUL MĂSURĂTORILOR GPS Receptorul GPS măsoară timpul necesar unui semnal pentru a se propaga de la satelit la receptor.1.1  = distanţa.  = întârzierea dintre codul generat şi codul recepţionat.5) o putem determina înmulţind acest timp cu viteza luminii (c). poziţia receptorului va fi pe un cerc care reprezintă locul de intersecţie al celor două sfere centrate pe aceşti sateliţi. c = viteza luminii. Aceasta implică faptul că trebuie să măsurăm simultan o pseudodistanţă adiţională spre un al patrulea satelit presupunând că eroarea de ceas a satelitului a fost eliminată. z. Efectuând o a treia măsurătoare simultană de distanţă. Utilizând ceasuri sincronizate şi în absenţa altor influenţe perturbatoare. În principiu. Ecuaţia observaţiei va fi: .U. Unul dintre aceste puncte poate fi eliminat imediat ca fiind poziţia receptorului. rezultă o a treia sferă care intersectează pe celelalte două numai în două puncte.1.2. y. t) dându-se numai trei măsurători.A urmăreşte ceasurile sateliţilor GPS şi determină abaterile (erorile) faţă de timpul GPS. Aceşti parametri sunt actualizaţi în memoria sateliţilor şi transmişi ca parte a mesajului de navigaţie difuzat de sateliţi. Observatorul Naval al S. Distanţa satelit-receptor (fig. Fig. Dacă presupunem existenţa erorii ceasului receptorului t şi considerând că ceasul receptorului nu este sincronizat cu ceasul satelitului în timp GPS. determinările simultane de distanţe spre trei sateliţi asigură suficiente informaţii pentru a putea determina o poziţie fixă în trei dimensiuni. Efectuând măsurători simultane spre cei doi sateliţi. de aceea acestea sunt denumite pseudodistanţe.  = c 2.5 Principiul măsurătorilor GPS Receptorul GPS utilizează valorile acestor corecţii ale ceasului satelitului pentru a corecta pseudodistanţa măsurată. măsurând o singură distanţă spre satelit putem determina poziţia receptorului undeva pe o sferă centrată pe satelit având raza egală cu distanţa măsurată. atunci nu este matematic posibil să determinăm în mod unic valorile celor 4 parametri (x.

2 2. Singura condiţie ce trebuie îndeplinită pentru a putea recepţiona aceste semnale se referă la obţinerea unui orizont liber spre cer. tr = eroarea ceasului receptorului. care. vizibilitatea dintre receptoare nu constituie o cerinţă a măsurătorii întrucât aceste receptoare nu transmit şi nu recepţionează semnale între ele. ci le primesc de la sateliţii care se mişcă în jurul Pământului. Prima fază a planificării se referă la alegerea unei perioade pentru efectuarea măsurătorilor. care se va subdivide în sesiuni de lucru.xr |+ trc 2. Semnalele emise de sateliţii GPS sunt asemenea razelor solare. xr = defineşte coordonatele (necunoscute) receptorului.1 2. Perioada optimă este caracterizată printr-un număr suficient de mare de sateliţi vizibili şi o valoare PDOP cât se poate de mică. La stabilirea sesiunilor de lucru în poziţionarea relativă trebuie luaţi în considerare 4 factori :  lungimea bazei  numărul sateliţilor vizibili  geometria constelaţiei satelitare (PDOP)  raportul semnal/zgomot pentru semnalul satelitar. Dacă introducem în modelul ecuaţiei (2. c = viteza luminii. noaptea este mult mai redusă decât ziua. A doua fază a planificării pentru observaţii statice se referă la distribuirea receptoarelor la echipe şi programarea punctelor pentru fiecare echipă. astfel încât. orice obstacol aflat în calea acestora reduce considerabil intensitatea semnalului putând chiar împiedică recepţionarea lui.r s= | xs . Dacă una sau mai multe coordonate ale receptorului sunt deja precis cunoscute. ASPECTE ALE ÎNTOCMIRII UNUI PROIECT PRIN DETERMINĂRI GPS PLANIFICAREA UNEI SESIUNI GPS Consideraţii generale Când o determinare este făcută cu ajutorul tehnologiei GPS.2) şi corecţia ceasului (ts ) atunci este necesar să avem măsurători simultane efectuate cu două sau mai multe receptoare.2 unde: x s = defineşte coordonatele satelitului.3. Un alt criteriu de alegere a perioadei optime de lucru se referă la influenţa refracţiei atmosferice. . atunci celelalte coordonate şi corecţia ceasului receptorului pot fi determinate utilizând mai puţin de patru pseudodistanţe.

în această situaţie se estimează rezultatele cu un grad ridicat de precizie. frunzele copacilor şi crengile pot bloca semnalele sateliţilor. fiecare.3. 2.2. cel puţin un punct de sprijin . Amplasarea acestor puncte de sprijin se face astfel: -se desenează linia N-S prin centrul proiectului. pe baza acordului obţinut de la organele în drept. Trei dintre acestea trebuie să conţină. . Cu cât proiectul este mai mare. Pentru a avea un control mai bun asupra reţelei. Este indicat ca toţi membrii echipei să participe la această recunoaştere în teren şi totodată să se analizeze la faţa locului diagrama de obstrucţie. Recunoaşterea terenului Vizitarea staţiilor se face obligatoriu pentru fiecare punct ce urmează a fi staţionat. De asemenea. Tot în faza de recunoaştere se identifică sistemele de semnalizare a punctelor. se va ţine cont de condiţiile meteo care nu afectează sistemul GPS sau receptoarele. Se procedează la defrişări în zona respectivă. înainte de începerea propriu-zisă a proiectului de măsurători. Pe baza acestei recunoaşteri a terenului se pot determina cu precizie:  accesul cel mai comod la punct  schiţa completă a terenului cu direcţiile importante de acces  modul de marcare. cu atât trebuie incluse mai multe puncte de sprijin. Vegetaţia prea densă poate crea probleme de vizibilitate pentru staţiile GPS.3. 2. se recomandă a se păstra o distanţă de 60km sau chiar mai mică între un punct de sprijin şi unul necunoscut. Amplasamentul Este indicat ca staţiile să nu fie obstrucţionate din punct de vedere al vizibilităţii peste elevaţia de 15-20 grade.3. În cazul suspectării anumitor puncte cu precizie scăzută. Puncte de control planimetric Un minim de trei puncte de sprijin sunt necesare pentru o compensare completă 3D. în cazul proprietăţilor private Pe tot parcursul acestei identificări a staţiilor. apoi se desenează şi linia E-V. pentru control suplimentar . În această fază se întocmeşte o diagramă de obstrucţie sau o diagramă polară. este bine de găsit zona cu gradul de obstrucţie cel mai redus. luându-se măsuri de precauţie pentru cele aflate pe şosele (prin săgeţi direcţionale) sau cele ce vor fi staţionate pe timp de noapte (sisteme de iluminare corespunzătoare). atunci când vizibilitatea sateliţilor este cea mai bună. se va evita amplasarea staţiilor în apropierea clădirilor înalte sau a pereţilor verticali ce pot interfera cu semnalul recepţionat. în cazul în care staţia este portabilă. pentru uşurarea recunoaşterii punctului  obţinerea acordului de acces în zonă. cât şi a emiţătorilor de înaltă putere (TV). dar în schimb poate afecta accesibilitatea la staţie. ele pot fi atât în interiorul cât şi în exteriorul perimetrului proiectat. în vederea determinării perioadei optime de staţionare pe punct. este recomandat să se extindă numărul lor. obţinându-se patru cadrane egale.

aceste trei puncte de sprijin vor fi amplasate la capetele traseului şi unul la mijlocul acestuia. Puncte de control altimetric Cotele ortometrice nu trebuie confundate cu cele obţinute din măsurători GPS. cotele GPS şi cotele topometrice (cote ortometrice) nu sunt raportate la aceeaşi suprafaţă zero. Din păcate. cotele punctelor suprafeţei fizice a Pământului sunt raportate la nivelul mediu al mării. În acest exemplu s-a presupus măsurarea denivelării GPS dintre două puncte fixe de nivelment A şi B.3. punctele de sprijin se vor găsi la o distanţă de maximum 60km. Fig. adică la geoid.2. O asemenea situaţie este în mod schematic exemplificată în figura 3.2. cum am mai amintit deja. Cum este ştiut.2 Reperajul punctelor de sprijin.Fig. Pentru drumuiri întinse. Metoda cadranelor În cazul drumuirilor. pe când cotele GPS sunt raportate la suprafaţa elipsoidului WGS’84. Dacă valoarea ondulaţiei geoidului ar fi cunoscută (şi de multe ori nu este). Metoda pasajului 2. Pentru transformarea cotelor elipsoidice în cote ortometrice ar fi necesară cunoaşterea diferenţei dintre cote raportate la cele două sisteme de referinţă (adică valoarea ondulaţiei geoidului). pentru a corecta cota GPS şi a determina cota ortometrică este necesar să fie luate în considerare alte puncte cu cote cunoscute (atât cotele elipsoidice cât şi cele ortometrice). Cu alte cuvinte.3. .1Reperajul punctelor de sprijin. valoarea ondulaţiei geoidului nu este constantă. Cu aceeaşi figură se pune în evidenţă faptul ca valoarea ondulaţiei geoidului variază de la punct la punct.

altitudinea ortometrică h .1 Amplasarea punctelor de sprijin pentru altimetrie se face în modul următor:  se împarte proiectul în 4 cadrane egale. Fig. în fiecare din cele 4 cadrane.4 Reperajul punctelor de control altimetric. un punct de sprijin trebuie regăsit la fiecare 10 km distanţă. 3. pe ambele părţi ale axului de drumuire.altitudinea elipsoidală N+H=h Precizia determinării cotei h depinde de precizia cu care este cunoscut N. 3. 2. se vor introduce mai multe puncte de sprijin.Fig. se foloseşte metoda pasajului.ondulaţia geoidului H .5).  în cazul reţelelor întinse. Se obţine astfel un minim de 4 puncte ce mărginesc proiectul (fig.  pentru reţele mai mari (depăşind 100 km2). 3. 3.2. Metoda cadranelor . trebuie să existe cel puţin un punct de sprijin pe verticală (fig.  pentru trasee de drumuire nivelitică. punctele fiind amplasate atât la capetele traseului cât şi pe parcursul acestuia.4).3Relaţii de legătură Geoid-Elipsoid Notaţii: N . aproximativ la intervale de 10 km (fig.6).2. de o parte şi de cealaltă a axului drumuirii.7). Se vor evita punctele aliniate (toate) pe aceeaşi parte a axului (fig.

Metoda pasajului pentru reţele mari 2.3. Orice distanţă mare poate fi segmentată în mai multe componente care să asigure precizia dorită pe fiecare porţiune a ei în parte. Planificarea unei sesiuni de măsurători Sesiunea se defineşte ca perioada când două sau mai multe receptoare colectează simultan datele furnizate de sateliţi. pentru drumuiri având trasee lungi.6 Reperajul punctelor de control altimetric. Începutul acestei "sesiuni" depinde de mai mulţi . Dacă este necesar să se lucreze cu distanţe mari. între 5-15 km.5 Reperajul punctelor de control altimetric pentru reţele mari Fig.3. Metoda pasajului Fig.7 Reperajul punctelor de control altimetric.2. cu cât acestea au valori mai mari. Se impune menţinerea acestor lungimi la cotele minime. În cazul metodei pasajului. Alegerea distanţelor Pentru obţinerea unei precizii ridicate a determinărilor se folosesc de regulă distanţe mici.2.2. cu atât eroarea transmisă punctului următor este mai mare. traseele cu lungimi mari (>30km) implică erori absolute mai mari. 2.Fig. atunci se vor înmulţi punctele de sprijin pe traseu.

De menţionat . În plus .  Numărul şi tipul receptoarelor avute la dispoziţie . Aceste reprezentări se bazează în esenţă pe calcularea azimutului şi elevaţiei pentru fiecare satelit în funcţie de timpul şi locul unde se fac observaţiile . care se se studiază pe un grafic şi o valoare PDOP cât se poate de mică ( între 1 şi 5 ) . Planificarea se deosebeşte de planificrea observaţiilor geodezice clasice .  Aspecte economice . precum şi planificarea observaţiilor . Poziţia punctelor trebuie cunoscută doar cu o precizie de km. Configutaţia reţelei joacă un rol mai mic în măsurătorile GPS . Pentru aceasta trebuie să dispunem de minimum 3 puncte cunoscute bine distribuite faţă de reţeaua GPS . a aparaturii necesare . 2. că studiul constelaţiei satelitare şi a valorilor PDOP trebuie realizat pentru întregul grup de puncte care va fi staţionat intr-o sesiune. ea trebuind să fie luată în seamă doar când reţeaua GPS trebuie legată la reţeua naţională . adică de perioada lui optimă de emisie. care se va subdivide în sesiuni de lucru . dar se pretinde un orizont liber spre cer de la o elevaţie de 150 în sus .factori. întrucât măsurătorile GPS pot fi executate practic pe orice vreme şi la orice oră din zi . Planificarea unei sesiuni de măsurători satelitare se realizează cu programe speciale livrate de firmele constructoare împreună cu softurile de prelucrare . Fig.8 Sateliţii disponibili pentru punctul Poo1 Proiectarea observaiilor GPS constă deci în alegerea unei perioade de lucru optime susţinută prin reprezintări grafice . Perioada optimă este caracterizată printr-un număr suficient de mare de sateliţi vizibili . Prima fază în proiectare prevede alegerea unei perioade optime pentru efectuarea măsurătorilor . Planificarea unui proiect GPS constă în alegerea unei metode optime de măsurare. cel mai important fiind legat de disponibilitatea satelitului. . La planificarea observaţiilor într-un proiect GPS trebuie ţinut cont de mai mulţi factori :  Configuraţia sateliţilor . nu trebuie să existe vizibilitate între punctele reţelei .

în care se prevede ce echipă . Sesiunile trebuie astfel alese .Un alt criteriu care ar putea intra în clcul pentru alegerea perioadei de lucru este influenţa refracţiei ionosferice . respecti receptor şi controler . Numărul minim de sesiuni într-o reţea cu p puncte şi la folosirea a r receptoare se determină cu relaţia : s=(p–n)/(r–n) unde n reprezintă numărul punctelor de legătură între sesiuni. L stabilirea sesiunilor de lucru în poziţionarea relativă trebuie luaţi în considerare 4 factori :  Lungimea bazei .De regulă se întocmeşte un tabel .15 90 .  Conectarea corectă a cablurilor la antenă .120 Durata sesiunilor se dimensionează în funcţie de precizia care se doreşte să fie atinsă . .  Numărul sateliţilor vizibili . dar nu trebuie omis nici factorul economic.  Geometria constelaţiei satelitare ( PDOP ) . A doua fază a planificării pentru observaţii se referă la distribuirea receptoarelor pe echipe şi la programarea punctelor pentru fiecare echipă.  Setarea corectă a modului de lucru . când se doreşte o precizie ridicvată sunt date în tabelul de mai jos : Lungimea bazei ( km ) Durata sesiunii ( minute ) 0-1 10-30 1-5 30 – 60 5 – 10 60 – 90 10 . ca să existe contact spre minimum 4 sateliţi comuni la o elevaţie de peste 150 în toate punctele incluse într-o sesiune .  Măsurarea înalţimii antenei . iar factorul PDOP să nu fie mai mare de 4 pentru întrega durtă de măsurare . în ce sesiune trebuie să staţioneze într-un punct .  Urmărirea periodică a modului de înregistrare a datelor. În timpul măsurătorilor de teren trebuie asigurate următoarele :  Centrarea corectă a antenei pe punctul de staţie . care noaptea este mult mai redusă decât ziua .  Punerea în funcţiune a receptorului la momentul prestabilit în programul sesiunilor .  Raportul semnal / zgomot pentru semnalul satelitar ( Signal – to – nois ratio – SNR ) Unele valori informative pentru durata sesiunilor de lucru .

Metoda statică – folosită pentru linii lungi. Metoda static rapidă – folosită pentru organizarea reţelelor de control locale. dacă există obstrucţii spre cer ca şi poduri. Aceasta face posibilă calcularea coordonatelor şi afişarea acestora în timp real. Este o modalitate foarte eficientă pentru măsurarea mai multor puncte situate aproape unul de altul. Geodezul ar trebui să aleagă cea mai adecvată tehnică pentru realizarea măsurătorilor. Metoda de măsurare în timp real RTK – RTK foloseşte o legătură de transmitere a datelor radio pentru a transmite datele de la satelit. de la bază la mobil.2 METODE DE DETERMINARE A POZIŢIEI PUNCTELOR PRIN MĂSURĂTORI GPS Există mai multe tehnici de măsurare care pot fi folosite de majoritatea receptorilor pentru măsurători GPS. Poziţiile diferitelor puncte de pe suprafaţa terestră pot fi determinate utilizând tehnici şi tehnologii multiple de măsurare. diferit de centrul de masă al Pământului şi stabilit conform scopului şi destinaţiei urmărite. îndesirea de reţele. dar comparativ este lentă. cu condiţia cunoaşterii şi aprecierii corecte a locului şi momentului unde se pretează a fi utilizată fiecare metodă. în contextul existenţei unei reţele de puncte predeterminate. etc. Rolul impactului planificării lucrărilor se va evidenţia în acest caz în mod deosebit. reţele geodezice. în timpul desfăşurării măsurătorilor. . de regulă tridimensional.Combinarea primelor trei metode poate asigura executarea oricărui proiect oricât de amplu. În orice caz. la care originea o constituie chiar centrul de masă al Pământului. Metoda de măsurare combinată . O tehnică de procesare cunoscută ca On The-Fly (OTF) a făcut un mare progres în minimizarea acestei restricţii.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE CONSTRUCŢII SPECIALIZAREA: MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU ANUL: IV TEHNOLOGII GEODEZICE SPAŢIALE CURS NR.3 2. poziţionarea se poate face în raport cu un anumit sistem de coordonate care se alege de obicei ca fiind geocentric în raport cu un alt punct determinat anterior sau. Oferă o precizie mare pentru distanţe lungi. etc. fie în raport cu un alt punct ce reprezintă originea unui sistem de coordonate locale. Metoda cinematică – folosită pentru măsurarea de detalii şi măsurarea de mai multe puncte într-o succesiune rapidă. Noţiunea de poziţionare poate fi atribuită atât elementelor aflate în mişcare (mobile) cât şi celor fixe (statice). copaci. Determinările pot fi făcute relativ la un sistem de coordonate bine definit. Astfel. Este folosită pentru aplicaţii similare metodei cinematice. clădiri înalte etc. echipamentul trebuie reiniţializat. studiul plăcilor tectonice. Oferă o precizie ridicată pentru măsurarea bazelor de până la 20 km lungime şi este mult mai rapidă decât metoda statică. şi mai puţin de 4 sateliţi pot fi observaţi. fapt care poate lua 5-10 minute.

Determinarea de puncte de indesire. In versiunea aerotriangulatiei e utilizata pentru ghidarea traiectoriei de acceleratie si determinarea centrelor de precizie ale aerofotografiei pentru controlul zonei de triangulatie .sectiune.masuratori de modele digitale ale terenului.si in timpul mutarilor dintre puncte Tabel 4: Sectoarele de utilizare ale acestor metode Statică Rapid . la un interval de timp de cel putin o ora. Cere si mentinerea contactului cu cel putin 4 sateliti pe intreaga durata a sesiunii masuratorii.determinarea de puncte de sprijin pentru fotogrametrie.statică Pseudo-statică Cinematică Determinarea punctelor de retele.In tabelul ce urmeaza sunt recapitulati timpii de executie şi preciziile care caracterizeaza metodele enumerate mai sus .determinarea punctelor de sprijin pentru fotogrametrie Determinarea punctelor de indesire. Masuratori de detaliu.subretele sau indesire.de profil.de puncte de sprijin pentru fotogrametrie etc. De la 2 la 20 ppm Cinematică 2 minute sau cel putin pentru fiecare vector De la 1 la 10 ppm Cere doua interventii pe fiecare punct .2 la 10 ppm) Nici una Rapid statică (Fast static) Pseudo-statică Circa 5-20 minute:Timpul efectiv depinde de lungimea bazei si de configuratia satelitilor Circa 20 minute pentru vector (cere insa doua serii de observatii de 10 minute fiecare ) De la 1 la 10 ppm Necesitatea receptorilor de a se adapta la metoda.etc.etc. Tabel 3: Timpii de execuţie ai sesiunii şi precizia de determinare Timpii de observatie referiti la baze mai mici de 20 km Metoda operativa Precizie Limitări Statică Circa o ora Precizie subcentimetrica ( de la 0.

Metoda oferă rezultate foarte bune la determinări de baze scurte (maxim 5 – 10 km).3. Ca o estimare empirică a preciziei măsurătorilor relative. Etapele 1. Datele sunt apoi înregistrate de ambele staţii simultan. Bazele mai lungi necesită un timp de observaţie mai îndelungat. 2 . 30 sau 60 de secunde. Poate fi utilizată pentru măsurarea bazelor lungi. receptorii pot fi opriţi. Odată ce au fost colectate date suficiente. Această perioadă este influenţată de lungimea bazei. fiind folosită pentru estimarea ambiguităţilor. Metoda de măsurare statică Aceasta a fost prima metodă dezvoltată în cadrul măsurătorilor GPS. timpul de observaţie este de minim o oră pentru o lungime a bazei de 20 km cu 5 sateliţi şi un GDOP predominant de 8. Precizia potenţială este estimată la (±5 mm +1 ppm). Durata de timp între înregistrările de date poate fi setată la intervale de 15. Receptorii trebuie să colecteze datele pentru o perioadă precisă de timp. de numărul sateliţilor observaţi şi de geometria sateliţilor. este atinsă cu metoda Static rapidă. la 5 – 20 minute pentru o sesiune. Aceasta este metoda principală pentru crearea reţelelor geodezice de sprijin. se poate considera ±5 mm (3 mm) +1 ppm din lungimea bazei. de obicei de 20 km) şi mai lungi. Un exemplu este dat în figura de mai jos. Este foarte importantă introducerea redundanţei în reţeaua care este măsurată. Celălalt receptor este amplasat la celălalt capăt al bazei şi este cunoscut sub denumirea de mobil (rover). O creştere a productivităţii poate fi realizată prin adăugarea unui receptor mobil suplimentar.2. Acesta este cunoscut sub denumirea de receptor bază (mamă). Metoda se utilizează des la îndesirea reţelelor de sprijin şi reperaj fotogrametric.2.9a Realizarea măsurătorilor GPS în metoda statică. Aceasta implică măsurarea punctelor cel puţin ce două ori şi creează verificări de siguranţă împotriva unor probleme care altfel ar putea trece neobservate. Este important ca datele să fie înregistrate la acelaşi interval de timp de către fiecare staţie. Fig. Un receptor este amplasat pe un punct ale cărui coordonate sunt cunoscute cu precizie în sistemul WGS’84. Ca regulă de bază. O reducere substanţială a duratei sesiunilor de lucru. Mobilul (rover-ul) poate fi apoi mutat pe următoarea bază şi măsurătorile pot începe din nou. cu constelaţii satelitare foarte bune şi cu receptoare care măsoară pe ambele frecvenţe. Buna coordonare este necesară între echipele care execută măsurătorile pentru a putea maximiza efectul de folosire a trei receptori.

2.Timpul de observaţie depinde de configuraţia sateliţilor şi este stabilit pe bază de experienţă şi în funcţie de lucrarea ce urmează a fi de executat . ci în 5-20 minute . Etapele 3. timpul de observare în funcţie de numărul de sateliţi este aproximativ următorul: Număr de sateliţi 4 5 6 sau mai mulţi Timp de observare (Minute) Mai mult de 20 De la 10 la 20 De la 5 la 10 . etc.3. cu o valoare a PDOP-ului mai mică de 7 .În general . Caracteristic. metoda static rapidă este folosită pentru îndesirea reţelelor existente. 4. stabilirea controlului. este ales un punct de referinţă şi unul sau mai mulţi roveri lucrează în raport cu el.9 b Realizarea măsurătorilor GPS în metoda statică. 5 2. În cadrul acestei metode nu se va observa o bază pe ora . Metoda static rapidă În metoda de măsurare static rapidă.Fig.

O altă cale de introducere a redundanţei este aceea de a stabili două staţii fixe şi de a folosi un mobil pentru staţionarea pe puncte aşa cum este arătat în figura de mai sus. Un mobil ocupă punctul 1 în timp ce celălalt ocupă punctul 3. Acest lucru poate fi realizat prin remăsurarea punctelor în un alt moment al zilei. Astfel este permis ca datele de la fiecare staţie să fie folosite ori ca referinţă ori ca rover pe durata postprocesării fiind cea mai eficientă metodă de lucru dar de altfel şi cea mai greu de sincronizat. Staţia de referinţă (baza) este fixată.2. o alternativă este aceea să ne asigurăm că toţi mobilii funcţionează în fiecare punct ocupat simultan. Atunci când lucrăm cu doi sau mai mulţi receptori mobili. unul dintre receptorii mobili se mută în punctul 2. Rezultatul final este prezentat în figura de mai sus. unul dintre receptorii mobili poate să se întoarcă la birou. iar celălalt în punctul 4. Fig. După perioada de timp necesară. Apoi. în timp ce celălalt măsoară punctul 5. operaţiile vor fi repetate pentru a se verifica existenţa unor erori grosolane.10 Realizarea măsurătorilor GPS cu metoda static rapidă (fast-static) Trebuie realizate verificări pentru a ne asigura de faptul că nici o eroare grosolană nu a intervenit în măsurători. În ziua următoare. Sau varianta alternativă .Reţeaua 12345 trebuie măsurată din staţia de referinţă R cu 3 receptori GPS.

poate înregistra poziţii distincte. Baza şi mobilul sunt porniţi şi rămân nemişcaţi pentru 5-20 de minute. După această perioadă.. sau o combinaţie a celor două. mobilul trebuie să îndeplinească ceea ce este cunoscut ca iniţializare.Staţii de referinţă (baze) sunt amplasate în punctele R şi 1. Aceasta este în fond acelaşi lucru ca şi a măsura un punct cu metoda static rapidă şi a permite soft-ului postprocesarea pentru rezolvarea ambiguităţii odată ajunşi la birou.10 Variantă alternativă de realizare a măsurătorilor GPS cu metoda static rapidă 2. Utilizatorul poate înregistra poziţiile la o rată de înregistrare predefinită.2. Receptorul mobil ocupă punctul 1. deşi odată cu apariţia metodei RTK popularitatea ei este pe o pantă descrescătoare.. Metoda cinematică Metoda cinematică este de obicei utilizată pentru măsurători de detaliu. . După perioada de timp necesară staţionării. . receptorul mobil trece mai departe în punctul 4. şi apoi în punctul 5. înregistrând date. Fig. înregistrarea traiectoriilor. În mod similar. Tehnica implică mutarea receptorului mobil (rover) a cărui poziţie poate fi calculată relativ la receptorul fix (bază). etc.3. după această perioadă mobilul poate fi mutat nestingherit. Rezultatul final este reţeaua măsurată cu redundanţa introdusă. receptorul mobil se mută în punctul 3.. Timpul de staţionare depinde de lungimea bazei de la receptorul fix şi de numărul sateliţilor observaţi. Această parte a măsurătorii este denumită în mod comun lanţul cinematic. În primul rând.

şi în deplaseze.. alte puncte dacă se Fig. Dacă oricând pe parcursul măsurătorii mobilul observă mai puţin de 4 sateliţi.. Poziţiile sale pot realizată de la bază distincte fi înregistrate la intervale de la mobil. 2. Metoda cinematică în timp real Prescurtarea de RTK provine de la cinematic în timp real. poate începe procesul de iniţializare. timp predefinite.2.3. Odată ce receptorul fix a fost instalat şi transmite date prin legătura radio. Şi mobilul are o legătură radio şi recepţionează transmis de staţia fixă. Acesta este similar cu iniţializarea realizată în cazul unei măsurători cinematice OTF.  Metoda cinematică OTF Mobilul poate apoi să se Iniţializarea este . La începutul măsurătorilor. Metoda cinematică OTF este o metodă de procesare care este aplicată măsurătorilor pe parcursul postprocesării.. Dacă va trece pe sub coroana unui copac şi va pierde sateliţii.Un aspect important a fi urmărit este acela ca pe parcursul măsurătorii să se evite apropierea de obiecte care ar putea bloca semnalul sateliţilor spre receptorul mobil. operatorul poate pur şi simplu să se deplaseze cu receptorul şi să înregistreze datele.. Mobilul recepţionează de altfel date şi direct de la sateliţi prin intermediul propriei sale antene GPS. măsurătoarea trebuie oprită. Atunci când urmăreşte sateliţii şi recepţionează date de la fix. Aceste două seturi de date pot fi procesate împreună de receptorul mobil în scopul rezolvării ambiguităţii şi prin urmare se va obţine o precizie ridicată relativ la receptorul fix. doreşte. Este o metodă de măsurare cinematică OTF ce se derulează în timp real. Staţia fixă are ataşată o legătură radio şi retransmite datele pe care le recepţionează de la sateliţi. receptorul trebuie mutat într-o poziţie în care 4 sau mai mulţi sateliţi sunt observaţi şi trebuie refăcută iniţializarea înainte de continuarea măsurătorilor. sistemul se va reiniţializa automat.12 Realizarea măsurătorilor GPS în metoda cinematică Aceasta este o variantă a metodei cinematice şi înlătură cerinţele de iniţializare şi cele următoare iniţializării când numărul sateliţilor observaţi scade sub 4. receptorul mobil poate fi activat. la momentul intrării în aria de acoperire a sateliţilor. diferenţa principală fiind faptul că este dusă la capăt în timp real. .

cu atât este mai puţin probabil să fie probleme cu linia de vizare.5-2W. folosesc mici modemuri radio pe frecvenţa UHF.  Legătura radio Majoritatea sistemelor GPS RTK. RTK a devenit foarte repede cea mai întâlnită metodă de obţinere a unor precizii ridicate. În plus. Înălţimea antenei transmiţătorului. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul antenei receptoare. Merită luată în considerare influenţa următorilor factori în momentul încercării optimizării performanţei legăturii radio: Puterea transmiţătorului radio. căci altfel mobilul ar putea pierde ambiguitatea. mai multă putere înseamnă performanţă mai bună. probleme ar putea fi întâlnite la măsurarea aproape de obstrucţii ca şi clădiri înalte. De asemenea va creşte raza de acţiune a comunicaţiilor radio. etc. Alţi factori de influenţă ce afectează performanţa includ lungimea cablului până la antena radio (cabluri mai lungi înseamnă pierderi mai mari) şi tipul de antenă radio folosită. Comunicaţia radio este acea parte a sistemului RTK cu care majoritatea utilizatorilor întâmpină dificultăţi. . copaci. Cu cât mai sus este poziţionată antena. unde semnalul sateliţilor ar putea fi blocat. supraveghere. ambiguităţile sunt rezolvate şi mobilul poate înregistra puncte şi coordonate. etc. În general vorbind. Aceasta duce la calcularea unei poziţii a punctului mult depărtată de realitate. Oricum. majoritatea ţărilor restricţionează legal puterea de emisie la 0. măsurători GPS de acurateţe mare pe arii restrânse şi poate fi utilizat şi pentru aplicaţii similare celor la care se folosesc staţiile totale.Odată ce iniţializarea este completă. În acest moment precizia de determinare a bazei este de cuprinsă în intervalul 1-5 cm. aplicaţii COGO. Aceasta include şi măsurători de detaliu. Este importantă menţinerea contactului cu receptorul fix. Comunicaţiile radio pot fi afectate de linia de vizare.

ambiguitatea fazei purtătoare. ca şi orice altă tehnică de măsurare.UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE CONSTRUCŢII SPECIALIZAREA: MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU ANUL: IV TEHNOLOGII GEODEZICE SPAŢIALE CURS NR. foarte optimist. datorită impreciziei efemeridelor.3. Alţii afirmă ca valoarea amintită reprezintă doar efectul impreciziei poziţiei . eroarea poziţionării la 1.3 SURSE DE ERORI ÎN MĂSURĂTORILE GPS 2. este afectată de erori sistematice şi de erori aleatoare. Aceste surse de erori pot provoca: I.       Erori sistematice (eliminate sau estimate în procesul de calcul): erori sistematice de reprezentare a orbitelor. erori sistematice ale modelului de funcţionare a ceasului satelitului. Tehnica GPS. Principalele surse de erori ce influenţează măsurătorile GPS sunt legate de:  efectele instrumentale. eroarea troposferică şi ionosferică.  efectele mediului de propagare.5 m. eroarea sistematică a ceasului receptorului. 2. Unii autori estimează. Erori aleatoare (remanente în procesul de calcul):  erori sistematice reziduale.  "cycle-slip" necorectaţi.4 2.3. II. Generalităţi Sistemul GPS a fost conceput ca un sistem de navigaţie în special în scopuri militare.  eroarea aleatoare de măsurare. În acest domeniu de aplicare interesează în mod deosebit poziţionarea în timp real cu măsurarea şi prelucrarea pseudodistanţelor. Principalele erori şi modul de eliminare sau reducere a lor  Erori ale satelitului Erorile datorate sateliţilor sistemului GPS au ca sursă erorile efemeridelor şi cele ale ceasurilor din sateliţi.  eroarea datorată reflexiei semnalelor (multipath).  excentricitatea centrului de fază. Este evident că erorile efemeridelor influenţează precizia poziţionării.  deficienţele în modelele dinamice utilizate pentru determinarea mişcărilor relative ale sateliţilor GPS. coordonatele ( cunoscute ) staţiei.

alături de semnalul direct ajungând la receptor şi semnale reflectate datorate contactului cu solul sau alte obiecte. Estimările se referă la soluţia de navigaţie obţinută cu efemeridele transmise în mesajul de navigaţie al semnalelor GPS şi recepţionate de utilizator. Dacă diferenţa de drum parcursă de cele două semnale (direct şi reflectat) este considerabil de mare (mai mare de 10 m) atunci se poate face o diferenţiere între . În orice caz.  Vizibilităţi.radiale al sateliţilor pe orbite.  Ondulaţia geoidului. drifturile pot fi estimate din diferenţa ecuaţiilor de fază dintre staţii. Dar acest lucru nu este întotdeauna adevărat. înainte de a atinge antena. eroarea totală fiind de două sau de trei ori mai mare. influenţa acestor erori este diferită:  pentru faza oscilaţiei purtătoare (nediferenţiată) şi ecuaţii de fază simplu diferenţiate: fluctuaţii ale oscilatoarelor (satelitului şi receptorului)  în ecuaţiile dublu diferenţiate utilizate uzual. etc. abaterii timpului înregistrat pentru o epocă. o Pentru a obţine măsurători de baze cu precizie de sub 1ppm este necesară sincronizarea ceasurilor receptorului cu timpul UTC sub ~7ms. Existenţa unor servicii specializate care se ocupă de determinarea efemeridelor sateliţilor GPS au condus. efectele fluctuaţiilor oscilatoarelor sunt reduse considerabil. Eroarea introdusă în măsurarea bazei este determinată de produsul erorii de timp cu viteza unghiulară a satelitului.  Erori sistematice ale ceasurilor Acestea reprezintă efectele instrumentale ale ceasurilor sistemelor emiţătoare şi receptoare.aceasta este specifică receptoarelor şi provoacă interpolarea efemeridelor pentru un moment de timp eronat. o 2. o Pentru a obţine o eroare sub 1cm. Probleme pot apare dacă oscilatoarele nu sunt bine calibrate sau nu se pregătesc corespunzător.  Almanahul. în prezent.  Parametrii rotaţiei Pământului.  Efemeridele precise.  Firme constructoare de echipamente GPS. Această eroare este critică pentru măsurători de înaltă precizie şi baze scurte.  Starea şi dezvoltarea planificată a sistemului. Aceste date pot fi puse la dispoziţia utilizatorilor autorizaţi prin internet şi cuprind:  Constelaţia actuală a sateliţilor (Satellite Health Data). În funcţie de modul de prelucrare a datelor.în general driftul dintre oscilatoarele a două receptoare nu constituie o problemă. de două receptoare.  Efectul datorat reflexiei semnalelor (efectul multipath) În măsurătorile GPS se presupune că semnalul ajunge direct de la satelit la receptor. dar nu este eliminată influenţa negativă a: o abaterii timpului epocii faţă de UTC. o driftul între două receptoare: . la o evaluare mult mai precisă a efemeridelor. eroarea ceasului receptorului trebuie să fie menţinută sub 3s.

În cazul în care diferenţa de drum este mică. Metodele de evaluare a erorilor sistematice ale orbitelor sunt:  presupunerea că poziţiile satelitului sunt puncte cunoscute (efemeridele sunt considerate a fi perfecte).  0. Acest procedeu este ineficient dacă diferenţa de drum parcursă de semnalul direct şi cel indirect este mai mica de câţiva metrii.  lucrul în mod diferenţial: .  100 m pentru efemeridele difuzate şi efectul de disponibilitate selectivă activat (SA). Pentru a reduce această eroare se poate alege atent amplasarea antenei sau se prelungeşte perioada observaţiilor. Semnalul reflectat atinge partea inferioară a antenei şi el este respins. . apare o incertitudine de determinare a semnalului direct si deci implicit a momentului de timp la care acesta a fost receptat. De asemenea există metode de diminuare a efectului de multipath cum ar fi: tehnica procesării semnalului si utilizarea unor inele de respingere a efectului de multipath (numite choke rings).  calculul orbitei . o introducerea unui model dinamic cu parametri keplerieni (ca şi condiţii iniţiale) pentru un model de forţe. Mărimea erorilor este de aproximativ:  10-20 m pentru efemeridele difuzate. Deoarece cele două metode prezentate sunt complementare ca natură este posibilă diminuarea erorii de multipath atât în cazul în care diferenţa de drum parcursă de semnalul direct şi de cel indirect este mare cât şi în cazul în care aceasta este mică. În acest caz eroarea orbitei va fi ţinută sub 20 m (nivel 1ppm). Mărimea erorii este de aproximativ:  10 m pentru cod şi variază încet. Folosirea inelelor de respingere a efectului de multipath funcţionează doar în cazul în care semnalul a fost reflectat de obiecte aflate sub nivelul antenei. majoritatea semnalelor care sunt reflectate de obiecte aflate deasupra antenei determină o diferenţă mai mare de 10 m între drumul parcurs de semnalul direct şi cel reflectat şi eroarea poate fi eliminată prin tehnica procesării semnalului.  Erorile sistematice ale orbitei Aceste erori sunt datorate interpolării greşite a efemeridelor sau efectului de disponibilitate selectivă (S. Totuşi.diferenţe de fază (ecuaţii de fază nediferenţiate cu estimarea erorii de ceas a satelitului).se presupune că sateliţii sunt noi şi se caută rezolvarea acestei probleme prin: o introducerea unor erori sistematice geometrice şi estimarea a trei translaţii (se pot introduce şi rotaţii).semnalul care ajunge direct la receptor şi semnalul care a fost reflectat.A) introdus de către proprietarul sistemului sau pot fi datorate manevrelor sateliţilor. Tehnica procesării semnalului constă în analiza separată a semnalului direct faţă de semnalul reflectat.01 m pentru faza purtătoare şi variază rapid. Această tehnică nu este eficientă în cazul în care semnalele au fost reflectate de obiecte aflate deasupra antenei. Eliminarea semnalului reflectat implică uneori eliminarea unei părţi din semnalul direct fapt ce duce la mărirea zgomotului (ceea ce nu este de dorit).

cei care recepţionează două frecvenţe se numesc receptori de dublă frecvenţă iar ceilalţi receptori de simplă frecvenţă. Acest ciclu se repetă. Pentru estimarea (sau eliminarea) acestor erori putem:  să le ignorăm. dacă se folosesc două frecvenţe. este posibil să se elimine eroarea datorată ionosferei.  Erori sistematice ale ambiguităţii (N) Eroarea sistematică de ambiguitate este o eroare sistematică cu o amplitudine ce depinde de lungimea de undă a purtătoarei (). . Valoarea ambiguităţii este mult mai complexă în măsurătorile cu două frecvenţe decât în cazul măsurătorilor cu o frecvenţă. Valoarea erorii datorate ionosferei este mai mare de 10 m şi din această cauză ea trebuie diminuată. Unii receptori utilizează modele matematice ale efectelor ionosferei. În ciclul actual valoarea maximă a influenţei ionosferei a avut loc în anul 1998 iar cea minimă în anul 2004. eroarea datorată ionosferei poate fi diminuată cu aproximativ 50%. o modelul profilului local de refracţie pe verticală. Mărimea erorii este de ordinul a 2-3 m pentru zenit şi aproximativ 20 m pentru o elevaţie de 10°. Receptorii de precizie scăzută receptează doar pe frecvenţa L1. Valoarea ambiguităţii este N.  Erori sistematice troposferice Aceste erori sunt datorate efectelor mediului de propagare între suprafaţa Pământului şi altitudini de aproximativ 50-80 km şi au două componente:  componenta uscată. Cu cât frecvenţa semnalului este mai mare cu atât impactul ionosferei asupra preciziei măsurătorilor este mai mic. Din această cauză sateliţii GPS transmit informaţii pe două frecvenţe numite L1 şi L2. Erori sistematice ionosferice Aceste erori sunt datorate influenţei mediului de propagare (mediul conţine particule încărcate electric) la o altitudine între 50-1000 km. Cunoscând cu aproximare densitatea de particule încărcate electric din ionosferă (aceste date sunt transmise de către sateliţi). Eroarea ionosferei este invers proporţională cu frecvenţa semnalului.  să utilizăm modele troposferice standard cum ar fi: o modelul cu atmosferă standard. etc. o modelul cu atmosferă standard. exploziile solare. o modelul cu atmosferă standard şi parametri de scară. Mărimea acestor erori sistematice depinde de variaţiile elevaţiei sateliţilor. Aceasta este una dintre modalităţile principale de diferenţiere între tipurile de receptori. parametru de scară şi date meteo de suprafaţă. o modelul cu atmosferă standard şi date meteo de suprafaţă. variaţiile anuale ale ionosferei. De asemenea se poate observa o ciclicitate a mărimii erorii datorate ionosferei în funcţie de timp. Receptorii de precizie recepţionează ambele semnale pentru a putea elimina eroarea ionosferică. Influenţa ionosferei este mai mare pe timpul zilei şi mai redusă pe timpul nopţii.  componenta umedă. Deci.

trebuie luată în considerare.1 sunt prezentate pe scurt principalele erori. În prezent. Cu cât lungimea bazei este mai mare cu atât corelaţia dintre domeniile de erori ale celor doi receptori este mai slabă rezultând erori reziduale. soluţiile cu ambiguităţile libere şi direcţiile zenitale ale observaţiilor. au fost dezvoltate tehnici de simulare care ajută utilizatorii GPS pentru o înţelegere mai bună a propagării efectelor erorilor sistematice şi aleatoare în coordonatele geodezice.  combinaţia purtătoarei şi codului numai pentru receptoare cu codul P pe benzile L1 sau / şi L2. Pentru a îmbunătăţi rezultatele măsurătorilor GPS este importantă cunoaşterea geometriei sateliţilor şi a tipului de compensare prin metoda celor mai mici pătrate (ambiguităţi fixate sau libere). erorile orbitelor sateliţilor. Opţiunile de modelare sunt:  soluţia geometrică (pentru observaţii cu durata mai mare de 1 oră).  orientarea bazei. Trebuie explicat ce se înţelege prin folosirea metodelor diferenţiale deoarece aceasta este cea mai frecvent utilizată metodă de eliminare a erorilor. cauzele ce le produc şi modul în care ele pot fi reduse sau chiar eliminate. Distanţa dintre receptorul fix si cel mobil se numeşte bază. a troposferei şi disponibilitatea selectivă influenţează în acelaşi mod ambii receptori.În primul caz este foarte greu de a fixa ambiguitatea pentru baze lungi.  Propagarea erorilor sistematice şi aleatoare în coordonatele staţiei depinde de:  distribuţia pe cer a sateliţilor (geometria constelaţiei). Influenţa acestor erori exprimată în fracţiuni de ciclu () scade cu creşterea lungimii de undă. Propagarea erorilor pentru soluţiile cu ambiguităţile fixate. Receptorul care se găseşte pe punctul cunoscut se numeşte receptor fix sau bază iar cel care se găseşte pe punctul ce trebuie determinat se numeşte receptor mobil sar rover. În lucrul cu două frecvenţe se pot utiliza combinaţii liniare pentru a îmbunătăţi estimarea ambiguităţii. În determinarea corecţiilor ce se aplică receptorului mobil este importantă cunoaşterea cu precizie a poziţiei punctului fix. Dacă parametri ambiguităţii sunt estimaţi în procesul de compensare.  latitudinea punctului de staţie.  Fixarea ambiguităţii este posibilă numai dacă erorile remanente (N) sunt mai mici decât jumătate din lungimea de undă (N < /2). Pentru soluţiile cu ambiguităţi libere trebuie considerate în plus lungimea arcului şi orientarea traiectoriei fiecărui satelit. În tabelul 2. etc. erori troposferice. Presupunând că dispunem de doi receptori relativ apropiaţi unul de celălalt. Ca şi regulă ne putem aştepta la o scădere a preciziei de determinare cu 1 mm atunci când . În acest caz erorile orologiilor sateliţilor. ei vor fi afectaţi de erori sistematice nemodelate ca eroarea orbitei. Dacă se cunoaşte poziţia exactă a unuia dintre receptori atunci putem folosi aceste date pentru a calcula erorile ce au intervenit în cadrul măsurătorii iar aceste valori pot fi folosite pentru a corecta datele obţinute de la celălalt receptor. Când baza este scurtă (distanţa dintre cei doi receptori este mică) domeniile de erori ai celor doi receptori sunt aproape identice şi în acest caz se pot folosi corecţiile determinate pentru receptorul fix şi pentru receptorul mobil.  unghiul minim de elevaţie impus. eroarea ionosferei.

Prin metode diferenţiale se pot elimina majoritatea erorilor excepţie eroarea de multipath şi eroarea receptorilor.baza se măreşte cu 1 km şi se utilizează pentru măsurători receptori de dublă frecvenţă. Astfel. În cazul receptorilor de simplă frecvenţa eroarea creşte cu 2 ppm. eliminarea erorii de multipath combinată cu folosirea metodelor diferenţiale duce la o precizie de ordinul milimetrilor în cazul utilizării fazei purtătoare şi de ordinul decimetrilor în cazul utilizării codului. Pe scurt putem spune că eroarea creşte cu 1 ppm (o parte pe milion). Pe de altă parte eroarea de multipath poate fi de ordinul metrilor în cazul determinărilor cu ajutorul codului şi de ordinul centimetrilor pentru faza purtătoare. Eroarea receptorului (sau zgomotul) este de aproximativ 10 cm pentru măsurarea prin cod şi de 1 mm pentru măsurarea cu ajutorul fazei purtătoare. Tabel 5 Tipuri de erori Tipul de eroare Diminuarea preciziei geometrice a rezultatelor Eroarea efemeridelor Întârzierea ionosferică Întârzierea troposferică Cauze Proasta configuraţie a constelaţiilor în momentul observaţiilor Variaţia poziţiei teoretice a sateliţilor de-a lungul orbitei lor Încetinirea vitezei semnalului datorată traversării ionosferei Încetinirea vitezei semnalului datorată traversării troposferei Cauze Eroarea în măsurarea timpului din partea orologiilor la bordul satelitului Eroarea în măsurarea timpului de parcurgere al semnalului din partea receptorului Obstrucţii sau alte cauze locale Erori cu privire la un satelit determinat datorită proastei sale funcţionări Corectare Executarea observaţiilor în perioada în care configuraţia sateliţilor este cea mai bună Folosirea metodelor diferenţiale Folosirea metodelor diferenţiale Folosirea metodelor diferenţiale Tipul de eroare Defazajul orologiilor sateliţilor Corectare Folosirea metodelor diferenţiale Este calculat şi eliminat folosind observaţiile a patru sateliţi Dificil de eliminat Satelitul nu poate fi folosit Eroarea orologiului de la receptor Receptor zgomotos Starea de funcţionare a satelitului UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIŞOARA .

1. Totuşi unii sateliţi transmit pe aceeaşi frecvenţă dar aceşti sateliţi sunt poziţionaţi la antipozi pe orbitele satelitare astfel încât nu pot să apară concomitent pe cerul vizibil utilizatorilor. monitorizarea ecologică. Sistemele de poziţionare şi timp prin intermediul semnalului SP sunt disponibile tuturor utilizatorilor civili în mod continuu pe tot globul pământesc şi asigură o precizie de poziţionare orizontală de 57-70 m. Computerul din receptorul GLONASS procesează toate datele de intrare şi calculează trei coordonate. organizarea operaţiunilor de căutare şi salvare. Banda L1 A semnalului SP are o frecvenţă divizată ca multiplu de frecvenţa de bază L: L1=1602MHz+n*0.1 SISTEMUL GLONASS       Domeniile de utilizare a sistemului GLONASS sunt urmatoarele: managementul traficului aerian şi naval cu accent pe creşterea siguranţei. o precizie a poziţionării verticale de 70 m.5625MHz.. Receptorii GLONASS înregistrează automat semnalele GLONASS de la cel puţin 4 sateliţi şi măsoară pseudodistanţa până la ei. Sistemul GLONASS are două tipuri de semnale de navigaţie: semnalul standard de navigaţie..). Simultan ei selectează şi procesează mesajele de navigaţie de la sateliţi. utilizatorii sistemului GLONASS folosesc semnale radio de navigaţie care sunt transmise continuu de sateliţi. Aceste caracteristici pot fi în mod semnificativ îmbunătăţite folosind modul diferenţial de navigaţie şi metode speciale de măsurare (de exemplu prin intermediul fazei purtătoare)  Modul de funcţionare al sistemul GLONASS Pentru obţinerea unei poziţionări 3D.  Performanţele sistemului GLONASS Sistemul GLONASS este controlat de guvernul Federaţiei Ruse prin intermediul Forţelor Spaţiale Ruse.2. geodezie şi cartografie. unde n este numărul canalului de frecvenţă (n=0. Acest sistem va acorda beneficii comunităţii utilizatorilor civili prin intermediul unei game variate de aplicaţii.. de precizie redusă SP şi semnalul de mare precizie HP. trei componente de viteză şi timpul precis. monitorizarea transportului terestru. sincronizarea ca timp a două obiecte aflate la distanţă. a determinării vitezei sau a timpului.  Componentele sistemului GLONASS Sistemul GLONASS include trei părţi:  constelaţia GLONASS  sistemul de control la sol  receptorii GLONASS . Fiecare satelit GLONASS transmite două tipuri de semnale: semnalul de precizie standard SP şi semnalul de precizie ridicată H.5 3 ALTE SISTEME DE POZIŢIONARE GLOBALĂ PRIN SATELIŢI 3.FACULTATEA DE CONSTRUCŢII SPECIALIZAREA: MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU ANUL: IV TEHNOLOGII GEODEZICE SPAŢIALE CURS NR. Aceasta înseamnă că fiecare satelit transmite pe frecvenţa proprie.

Glonass-M. Un bloc de trei sateliţi din această nouă generaţie au fost lansaţi în 26 decembrie 2004. Fiecare satelit GLONASS transmite un semnal radio de navigaţie care conţine mesajul de navigaţie pentru utilizatori.8° 11 ore 15 minute Global 1993 Septembrie Guvernul Federaţiei Ruse prin intermediul Forţelor Spaţiale Ruse Constelaţia GLOANSS Completă va fi compusă din 24 de sateliţi împărţiţi în 3 planuri orbitale care fac un unghi diedru de 1200 între ele.  Almanahul GLONASS.  mărci de timp.19. Z) care descriu locaţia în sistemul de referinţă geocentric fix PZ-90. Y. nu există o repetare identică după o zi siderală deoarece aceea poziţie va fi ocupată de alt satelit. Cum fiecare plan orbital conţine 8 sateliţi. în aprilie 2002 erau operaţionali doar 8 sateliţi ceea ce făcea aproape inutil sistemul de navigaţie. va avea o greutate mai redusă şi o durată de viaţă de 10-12 ani şi se presupune ca va intra în funcţiune în anul 2008. cele trei planuri orbitale au o înclinaţie de 150 Fiecare satelit GLONASS se mişcă pe o orbită aflată la o altitudine de 19100 km şi fiecare satelit parcurge complet orbita în aproximativ 11 ore şi 15 minute. Deoarece situaţia economică a Rusiei s-a îmbunătăţit. Acest lucru este diferit faţă de constelaţia GPS unde există o repetare identică după o zi siderală. O caracteristică a constelaţiei GLONASS este aceea că un satelit va ocupa aceeaşi poziţie după 8 zile. Datorită acestui fapt sistemul GLONASS asigură o acoperire completă şi performantă pentru observaţiile de navigaţie.257839303. În afară de unghiul pe care îl fac între ele. . înclinare de 64.  timpul (de trecerea deasupra a) satelitului raportat la sistemul GLONASS de timp (UTC SU). Sateliţii sunt astfel dispuţi pe orbite astfel încât din orice punct de pe pământ să fie vizibil minim 5 sateliţi cu o geometrie adecvată. Câte 8 sateliţi sunt plasaţi la distanţe egale pe fiecare orbită. 11 sateliţi erau operaţionali în martie 2004. 8 sateliţi pe fiecare plan MEO . În prezent nu există încă un set de parametrii de transformare între sistemul PZ-90 şi WGS-84.100 km (10. care are o durată de viaţă de 7 ani. Sistemul de navigaţie GLONASS ca parte a semnalului radio de navigaţie include:  efemeridele. În plus a fost proiectat un satelit GLONASS avansat.313 nmi) circulară. Datorită situaţiei economice din Rusia. Parametrii acestui sistem sunt: a=6378136 m. Efemeridele reprezintă coordonatele exacte ale satelitului (X. f=1:289. Un satelit şi mai evoluat Glonass-K. Constelaţia GLONASS GLONASS Descrierea constelaţiei 24 activi (constelaţia completă) 3 planuri.Număr de sateliţi Geometrie Orbita Perioada orbitei Acoperire Capabiliate operaţională iniţială (IOC) Capabilitate operaţională finală (FOC) Coordonat de: Tabelul 6.

Acest sistem va avea 30 de sateliţi (27 operaţionali şi 3 de rezervă) staţionaţi pe trei orbite circulare medii ale Pământului la o altitudine de 23616 km şi având o înclinaţie de 56 0 faţă de Ecuator. Contractele vizează construirea a doi sateliţi experimentali. Două puncte de control vor fi create în Europa pentru controlul operaţiunilor sateliţilor şi administrarea sistemului de navigaţie. precursori ai fazei de validare a orbitei sistemului. Contractele pentru primii sateliţi ai sistemului Galileo au fost semnate în iulie 2003 la ESTEC. Totuţi există o diferenţă de trei ore între timpul GLONASS şi timpul UTC (CIS) datorită aspectelor specifice de monitorizare ale sistemului GLONASS astfel că: GLONASST=UTC+3h. Acest timp este rezultatul analizei de către BIH (Bureu International de l’Heure) din Paris a standardelor atomice din mai multe ţări. scara fundamentală de timp pentru toate sistemele de pe pământ este TAI (International Atomic Time).2 SISTEMUL GALILEO 3. ce se presupune că va fi operaţional începând cu anul 2008. Galileo va fi un sistem în exclusivitate civil. Informaţia de la staţiile CTS este prelucrată de staţia SCC pentru a determina ora sateliţilor. Aceste date sunt transmise sateliţilor prin intermediul staţiilor CTS care mai sunt folosite şi pentru transmiterea informaţiilor de control. Acest sistem va oferi utilizatorilor europeni şi a celor din toată lumea un serviciu de poziţionare prin sateliţi precis şi sigur. Unul dintre sateliţi a fost lansat la începutul anului anului 2005 cu scopul de . Generalităţi privind sistemul Galileo Sistemul Galileo va fi un sistem de poziţionare globală prin sateliţi şi va fi primul sistem civil de acest tip. orbitele exacte şi astfel să se corecteze mesajul de navigaţie a fiecărui satelit. sistemul GLONASS îşi incrementează şi el timpul astfel încât nu există diferenţă de secunde între timpul GLONASS şi UTC. regiunea Moscova) şi de câteva staţii de urmărire (CTS) care sunt amplasate pe teritoriul Rusiei. GPSTUTC=+10s. Timpul TAI are un singur inconvenient: rotaţia pământului în jurul soarelui este încetinită cu aproximativ o secundă pe an ceea ce va duce în final la o desincronizare a timpului TAI cu ziua solară. Această configuraţie va asigura o excelentă acoperire pentru întreaga planetă.Almanahul păstrează informaţii despre toţi sateliţii GLONASS şi include elementele orbitei kepleriene. Staţiile CTS urmăresc sateliţii vizibili şi acumulează date legate de semnalul acestora. Acesta este alcătuit din Centrul de Control ale sistemului (Krasnoznamensk.3. Unitatea fundamentală a TAI este unitatea din Sistemul Internaţional: secunda.  Timpul sistemului GLONASS Sateliţii GLONASS sunt echipaţi cu orologii de cesiu care permit măsurarea timpului cu o precizie ridicată. Cum este bine cunoscută. Această problemă a fost depăşită prin introducerea timpului UTC care are aceeaşi unitate de măsura ca şi TAI dar acceptă un salt de o secundă pe an ceea ce se întâmplă de obicei la sfârşitul lunii iunie sau decembrie a fiecărui an. regiunea Moscova. Atunci când UTC este incrementat cu o secundă. Dezvoltat de către ESA şi Uniunea Europeană pe baza unei finanţări de 50-50%. şi decalajul de timp pentru fiecare orologiu din sistemul GLONASS cât şi date despre starea de sănătate a satelitului.  Sistemul de control la sol al sistemului GLONASS Constelaţia GLONASS este condusă la sol de Complexul de Control la Sol GCS. 3. Timpul UTC este menţinut de VNIIFTRI (Main Metrological Center of Russian Time and Frequency Service) aflat la Mendeleevo. În ce priveşte timpul GPS acesta nu este incrementat cu o secundă şi există o diferenţă de secunde întregi între GPST şi UTC.

vor fi de 50 nanosecunde pentru 95% din orice . Semnalele trebuie să fie emise începând cu cel mai târziu luna iunie a anului 2006 pentru a menţine prioritatea pentru alocarea acestor frecvenţe. Acesta este primul satelit al Europei plasat pe o orbită medie a Pământului. care are o greutate la lansare de 400 kg. a fost câştigat de compania britanică Surrey Space Technology Limited. ambele sisteme GNSS: WGS’84 şi GTRF vor fi practic identice încadrându-se într-o toleranţă de realizare a ITRS (acest lucru înseamnă că cele două sisteme de coordonate sunt compatibile). Unul dintre contracte. permiţând unui sistem să joace rolul de sistem de rezervă pentru celălalt sistem. Acest satelit care va avea o greutate de 525 kg la lansare şi va fi reprezentativ pentru sateliţii care vor valida orbitele sistemului Galileo. Sistemul de referinţă terestru al sistemului Galileo .  Sistemul de timp Sistemul de timp al sistemului Galileo (GST) va trebui să fie o scară continuă de coordonate temporale comandată de TAI cu o deplasare mai mică de 33 nanosecunde. pe perioada sa de zbor. Cu o încărcare utilă foarte similară cu a acestor sateliţi care vor forma constelaţia definitivă. Sistemul de referinţă rezultat are la bază coordonatele staţiilor fixe terestre ale sistemului Galileo. Alenia Spazio (I). În consecinţă. Pentru definirea lui au fost folosite coordonatele staţiilor terestre ale sistemului GPS. Galileo STF nu consideră necesară introducerea acestei informaţii în mesajul transmis de la sateliţii sistemului Galileo.GTRF va fi o realizare independentă a ITRS stabilit de Biroul Central al IERS. Principala sarcină a acestui satelit de test. parametrii transformării vor putea să fie achiziţionaţi de la furnizori de servicii. Totuşi.3 milioane euro. Dacă se va dori. diverse tehnologii critice incluzând ceasurile atomice cu Rubidiu şi generatorul de semnal. vorbind în termeni de interoperabilitate. Această precizie este suficientă pentru navigaţie şi pentru majoritatea celorlalte cerinţe ale utilizatorilor.3. de eşec la lansare. Astrium Ltd (UK) şi Galileo Sistemas y Servicios (S)) pentru construirea unui al doilea satelit de test. exprimate prin defazajul relativ faţă de TAI. Diferenţele dintre WGS’84 şi GTRF sunt aşteptate să fie de ordinul centimetrilor.9 milioane euro.. Astrium GmbH (G). Acest satelit va testa de asemenea. De asemenea va măsura şi parametrii fizici ai orbitei şi ai mediului înconjurător în care va funcţiona viitoarea constelaţie. Discrepanţele care rămân sunt de ordinul a 2 cm şi sunt demne de a fi luate în considerare doar pentru cercetătorii din geodezie. Limitele GST. Valoarea acestui contract este de 72. 3. care este de asemenea o realizare a ITRS. este transmiterea semnalelor Galileo de pe una dintre orbitele ce vor defini constelaţia sistemului. acesta va servi la validarea tuturor tehnologiilor ce vor fi utilizate. etc.a asigura frecvenţele date sistemului Galileo de către Asociaţia Internaţională în Telecomunicaţii. Pentru a minimiza riscurile de întârziere. valorând 27. De asemenea va trebui să fie folosit şi în cadrul fazei de validare propriu-zise. Sistemul de referinţă al sistemului Galileo  Sisteme de coordonate Sistemul de coordonate al sistemului Galileo va fi adoptat conform unor standarde civile internaţionale. Sistemul GPS foloseşte sistemul WGS’84 ca sistem de referinţă pentru coordonate. a mai fost semnat un al doilea contract cu consorţiul Galileo Industries (este compus din Alcatel Space Industries (F). realizarea sistemului de referinţă pentru coordonate şi timp ai sistemului Galileo va trebui să se bazeze pe staţii de referinţă geodezice şi timpi diferiţi de cei utilizaţi de sistemul GPS. Aceasta va asigura independenţa celor două sisteme.

 Componenta regională.Precision Timing Facilities).  Componenta locală.Orbit Synchronization and Processing Facilities).  Receptorii şi terminalele utilizatorilor. alegerea lansatorilor va fi decisă ţinând cont de costurile lansării unui satelit.Mission Control Facility). De asemenea această constelaţie oferă mai multă siguranţă în cazul defectării unui satelit. Aceste centre vor fi cuprinde:  Mijloace de procesare şi sincronizare a orbitelor (OSPF . constelaţia Galileo este convenabilă pentru statele ce se află la o latitudine ridicată şi oferă o vizibilitate îmbunătăţită pentru oraşe fiind în acelaşi timp mai puţin împovărător.  Mijloace de control al sateliţilor (SCF . sistemul Galileo va cuprinde patru componente principale:  Componenta globală. procesarea integrităţii semnalului şi manipularea datelor legate de elemente interne şi externe sunt realizate de două centre de control ale sistemului Galileo . În cazul defectării unui satelit activ se mută satelitul de rezervă pe poziţia satelitului defect. Arhitectura sistemului Galileo Arhitectura sistemului Galileo va fi astfel proiectată încât să permită:  Adaptarea ca răspuns la tendinţele necesităţilor utilizatorilor de pe toate segmentele de piaţă. Ambele vor fi pe teritoriu european.GCC.perioadă a anului. depinzând de capacitatea de lansare şi de constrângerile existente.MEO. de asigurări. Deci transmiterea acestei informaţii s-ar putea să nu fie necesară pentru utilizatori. de încărcarea utilă ce poate fi lansată adică de număr de sateliţi la o singură lansare. Controlul constelaţiei sateliţilor.  Componenta globală Componenta globală va cuprinde constelaţia cu cei 30 de sateliţi distribuiţi în trei plane orbitale pe orbite medii ale Pământului . Acurateţea soluţiei dată de receptor va fi mai mare decât cea care ar fi eventual transmisă.  Minimizarea costurilor de operare şi dezvoltare. În final. de factorii de încredere şi de condiţiile contractuale. inerente unui proiect atât de deosebit în virtutea scopului său. altele decât cele financiare.Satellite Control Facility). complexităţii sale şi a modificărilor ce pot să intervină.  Mijloace de control a misiunilor (MCF . Constelaţia aleasă este alcătuită în exclusivitate din sateliţi aflaţi pe orbite medii ale Pământului care asigură o performanţă uniformă atât în ce priveşte precizia cât şi disponibilitatea.  Minimizarea riscurilor. Defazajul dintre GST şi TAI respectiv între GST şi UTC (predefinit) vor fi transmise spre utilizatori prin serviciile legate de semnal ale sistemului Galileo. În cadrul fiecărui plan va exista un satelit de rezervă şi va exista posibilitatea mutării acestuia. În plus. sincronizarea ceasurilor atomice ale sateliţilor. în special cu sistemul GPS. Defazajul ar putea de asemenea să fie stabilit în receptorul utilizatorului prin folosirea unei observaţii spre un satelit.  Mijloace de măsurare precisă a timpului (PTF . Au fost studiate mai multe tipuri de constelaţii pentru optimizarea segmentului spaţial.  Mijloace de procesare a integrităţii (IPF . Segmentul la sol al sistemului Galileo va monitoriza defazajul timpului GST raportat la sistemul de timp al GPS şi va fi eventual transmis către utilizatori. Din punct de vedere al arhitecturii.Integrity Processing Facilities).  Interoperabilitatea cu sistemele deja existente. 3. Dimensiunea şi masa sateliţilor luată în considerare pentru acest tip de misiuni va asigura optima desfăşurare a constelaţiei pe parcursul lansărilor multiple adică 2 până la 8 sateliţi în cadrul unei lansări.3. . menţinându-şi în acelaşi timp autonomia şi competitivitatea.

este necesar un nivel mai ridicat al performanţei de poziţionare sau sunt necesare alte funcţii de integrare. Costul acestor componente vor fi suportate de regiunea care solicită acest serviciu. informaţii detaliate asupra poziţiei exacte a utilizatorului vor putea fi accesibile operatorilor. de exemplu prin poziţionarea exactă a căderilor de semnal.  Componenta locală Sistemul Galileo va oferi un nivel înalt de performanţă pentru utilizatorii din întreaga lume chiar şi în locurile unde nu există o infrastructură la sol. porturi. să faciliteze organizarea serviciului local prin structuri puse în practică. Pentru comunicaţiile locale. clădiri. Informaţiile de la aceste staţii sunt transmise printr-o reţea de comunicaţie . va fi posibilă adaptarea elementelor locale pentru necesităţi specifice cum ar fi: aeroporturi.SIS. zone urbane. căi rutiere. Integritatea informaţiilor va fi transmisă global împreună cu semnalul de navigaţie şi aceasta permite sistemului Galileo să fie un sistem de încredere pentru aplicaţiile ce privesc siguranţa vieţii (Safety-of-Life applications). complexe subterane de parcare. este factorul ce diferenţiază în mod semnificativ sistemul Galileo de alte sisteme GNSS. etc. Din această cauză s-a hotărât să promoveze necesitatea studiilor tehnice şi economice şi. serviciul de bază ar creşte în valoare prin adăugarea serviciilor amintite înainte. Prin transmiterea mesajelor de la Terminal la Centrul de Servicii este posibilă conferirea unei valori suplimentare serviciului de bază.  Componenta regională Designul sistemului Galileo este astfel realizat încât să permită obţinerea datelor suplimentare prin intermediul unui furnizor regional de servicii folosind legături de integritate autorizate prevăzute de sistem. în cazul în care această idee se dovedeşte fiabilă. inclusiv monitorizarea integrităţii şi procesarea şi transmiterea datelor. Faza de definire a sistemului dă posibilitatea formării unei opinii preliminare în legătură cu componenta locală şi aceasta va fi elaborată în continuare în cadrul fazei de dezvoltare şi de validare a sistemului. sistemul de navigaţie maritimă LORAN.Transferul de date la şi de la sateliţi este realizat prin intermediul unei reţele GUS (GALILEO Uplink Stations). existenţa unei componente locale oferind un serviciu pentru aterizări şi decolări adaptata la condiţiile meteorologice predominante în Europa va juca un rol important în explicarea existenţei unor asemenea structuri cât şi pentru a face navigaţia prin sateliţi mai atractivă din punct de vedere economic. Informaţiile legate de calitatea semnalului în spaţiu (SIS). etc.  Receptori şi terminale ai utilizatorilor Receptorii vor reprezenta veriga crucială în lanţul sistemului Galileo şi vor trebui să satisfacă cerinţele pieţei. cum ar fi: . pornind de la un concept generic. Din această cauză este posibilă „personalizarea” integrităţii în cazul în care există un acord de parteneriat cu statele importante. Totuşi. cum ar fi aviaţia. Datele pot fi transmise la receptorul utilizatorului fie printr-o legătură specială fie prin sisteme externe sistemului Galileo cum ar fi: reţelele de telefonie mobilă. Staţiile de urmărire Galileo . fiecare aplicaţie va avea nevoie de pregătiri pentru cazuri speciale cum ar fi: tunele rutiere. numite şi integritatea informaţiilor. Pe această cale. Pentru anumite modalităţi de transport.GCN către cele două staţii GCC.GSS distribuite pe tot globul verifică calitatea semnalului de navigaţie emis de către sateliţi . Această componentă regională este alcătuită dintr-o reţea suplimentară de staţii de urmărire a integrităţii semnalului şi a unui centru de procesare pentru a putea asigura acest serviciu. căi ferate. în cazul unor aplicaţii specifice şi în anumite zone. de exemplu. În ultimă instanţă. Mai mult. În mod obişnuit elementul local trebuie să asigure transmiterea progresivă a semnalului. etc.

totuşi nu e prevăzut pentru perioada următoare. Chiar şi cei cu imaginaţie extrem de bogată nu au putut să prevadă impactul real al sistemului GPS asupra unui număr atât de mare de domenii profesionale şi în particular asupra geodeziei şi măsurătorilor terestre.  Date CS transmise pe frecvenţele E5b.SISA. Marea majoritate a receptorilor Galileo vor avea ca dotare servicii de radionavigaţie prin sateliţi combinate sau nu cu alte funcţii.  Posibilitatea utilizării mai multor sisteme de poziţionare prin sateliţi.  Datele PRS.  Posibilitatea de a fi realizate schimbări şi de integrare a noi servicii (de exemplu cu comunicaţiile). 1260 – 1300 MHz (E6) şi 1559 – 1592 (E2 – L1 – E1). E5b şi E2-L1-E1 pentru semnalele OS (Open system) şi SoL (Safetyof-life Services).3. cu capacităţi similare şi cu aplicaţii similare. sunt accesibile tuturor utilizatorilor sistemului Galileo pe frecvenţele purtătoare E5a. Sistemul Galileo aduce cu sine diverse beneficii dar adevăratul beneficiu adus constă în principal în dublarea numărului de sateliţi având o geometrie diferită. vor fi accesibile doar pentru anumiţi utilizatori care şi-au câştigat acest drept de la un distribuitor de servicii comerciale CS (Commercial Service). primul satelit prototip NAVSTAR a fost lansat pe orbită – a fost începutul unei impresionante dezvoltări. În final.3. Azi suntem martorii răsăritului unui alt sistem satelitar puternic. care sunt transmise pe frecvenţele purtătoare E5a. care fac parte din alocarea dată de RNSS (Radio Navigation Satellite Service). Galileo. Accesul la aceste date e posibil să fie controlat. Trebuie să fie construit adecvat pentru necesităţile utilizatorilor (pentru publicul larg şi pentru profesionişti). Provocarea pe care o ridică piaţa pentru receptoarele Galileo reprezintă un factor major prin care putem determina dacă industria Europeană a reuşit sau nu lansarea în acest domeniu. două semnale (unul în banda E6 şi unul în E2-L1-E1) cu coduri encriptate şi date va fi accesibil utilizatorilor autorizaţi de către PRS (Public Regulated Service).  Date SoL ce includ în principal date legate de integritate şi de precizie a semnalului în spaţiu . 3. Toate datele CS sunt encriptate şi sunt asigurate prin furnizori de servicii ce lucrează cu Centrul de control al sistemului Galileo. În plus posibilităţile tehnice vor duce la un nivel ridicat de integrabilitate a diverselor funcţii adică vor exista microchip-uri standard realizate pentru anumite funcţii. sunt transmise pe frecvenţele purtătoare E6 şi L1. Datele OS sunt accesibile tuturor utilizatorilor şi includ în principal date de navigaţie. pe 22 februarie 1978. incluzând trei canale fără date sau mesaje de navigaţie adică pentru care codul nu a fost modulat cu date. Semnalele sistemului Galileo Sistemul Galileo va asigura 10 semnale de navigaţie polarizate conform regulii mâinii drepte în domeniul 1164 – 1215 HMz (E5a şi E5b).  Performanţe şi costuri competitive cu cele ale sistemelor existente. navigatorii şi . E6 şi E2-L1-E1. Accesul la aceste date comerciale este asigurat direct de furnizorii de servicii. Semnalele Galileo transportă patru tipuri de date diferite:  Date OS. incluzând un canal fără date. În timpul ultimei decade sistemul GPS a ajuns la maxima lui dezvoltare şi a revoluţionat munca utilizatorilor ce folosesc poziţionarea de înaltă precizie cum sunt geodezii. Două semnale pe E6 cu coduri encriptate. 3. Şase semnale. Considerente asupra sistemelor GPS şi Galileo Acum aproximativ 28 de ani. E5b şi E2-L1-E1.

disponibilitatea şi încrederea folosind un singur receptor(figurile 5. Vor utiliza aceşti specialişti în continuare doar sistemul GPS? Vor trece toţi pe Galileo sau doar cei din Europa şi Africa? Vor alege sistemul pe baze proprii sau sistemele GPS şi Galileo vor trăi fericite împreună şi vor fi folosite integral? Cu NTSC. Pentru munca lor aceşti utilizatori vor să fie poată urmării cât mai mulţi sateliţi posibil pentru a putea mări performanţele de poziţionare şi să aibă redundanţă la disponibilitatea. PAL şi alte sisteme pentru televiziune . cu sistemul metric şi cel englez pentru distanţe. Acest aspect are o importanţă particulară în geodezie şi măsurători terestre deoarece cele mai multe reţele geodezice se bazează sau urmează să se bazeze pe staţii de referinţă GPS în locul punctelor din reţeaua clasică de sprijin. Mica diferenţă dintre WGS’84 (World Geodetic System 1984) şi sistemul de referinţă terestru al lui Galileo (GTRF) nu va afecta diferenţa de coordonate folosite de utilizatori cu condiţia ca bazele să nu aibă o lungime de mii de km. Doi ani de acum înainte va apare brusc Galileo. integritatea şi continuitatea semnalului. toate măsurătorile la receptor să fie luate simultan. numai pentru a numi câteva.4 şi 5.5). Acest scop poate fi atins dacă semnalele GPS şi Galileo folosesc acelaşi centru de frecvenţe deoarece utilizarea frecvenţelor multiple de către receptorii GNSS va necesita câteva elemente suplimentare (elemente ale antenei. receptori combinaţi Galileo/GPS care pot fi realizaţi ieftin doar dacă designul este cât mai simplu posibil. sistemele GPS şi Galileo trebuie să fie interoperabile. putem spune că oamenii nu aşteaptă după încă un standard dublu sau multiplu.cei ce se ocupă de ştiinţa Pământului. aşa cum a mai fost menţionat. Aceasta poate fi realizată în parte prin menţinerea separată a segmentului spaţial şi a infrastructurii terestre şi în parte prin implementarea unui design distinct pentru semnale şi frecvenţe separate. Cum va fi viaţa utilizatorilor după ce Galileo va intra în scenă? Bazându-ne pe specificaţiile curente este de aşteptat ca sistemul de referinţă să nu ridice o problemă de interoperabilitate pentru nici unul dintre sisteme. Compatibilitatea şi independenţa sistemelor GPS şi Galileo este unul dintre scopurile conducătoare ale eforturilor depuse de STF (Galileo Signal Task Force). Uniunea Europeană impune prin designul şi dezvoltarea sistemului Galileo o structură de semnal interoperabilă şi compatibilă cu componenta civilă a sistemului GPS şi cu viitoarea dezvoltare a acestuia. În concluzie. Pentru utilizatori modelul diferenţial va rezolva problema erorilor orologiilor ale aparatelor implicate sau se va recurge la eliminarea lor prin diferenţe convenabile. În acest context. circuite de integrare RF şi amplificatoare cu zgomot scăzut) şi modalităţi mai complexe de procesare a semnalelor. trebuie luaţi în considerare utilizatorii obişnuiţi ai sistemelor GNSS (Global Navigation Satellite System).Galileo system time) nu îi va influenţa negativ pe utilizatori cu condiţia ca pentru o soluţie integrală. Sub aspectul timpului. Pentru ca ambele sisteme să devină standard. Interoperabilitatea se referă la capacitatea de combinare a celor două sisteme GNSS pentru a îmbunătăţi acurateţea. încercarea de a utiliza toate informaţiile utile ale sistemelor GNSS într-un mod optim cu scopul de a obţine cel mai bun şi cel mai de încredere rezultat. Politica Comunităţii Europene este următoarea: Galileo trebuie să fie un sistem deschis . Majoritatea acestor profesionişti s-au obişnuit să utilizeze şi să exploateze la maxim sistemul GPS şi beneficiile sale. Pentru a discuta termenul de „compatibil în întregime cu sistemul GPS” mai detaliat. Independenţa înseamnă prevenirea şi reducerea vulnerabilităţii faţă de căderea simultană a celor două sisteme GPS şi Galileo. global. . o incertitudine în ce priveşte diferenţa dintre timpul GPS şi timpul Galileo (GST . compatibilitatea dintre sistemele Galileo şi GPS înseamnă de fapt că noul sistem nu degradează capacitatea sistemului deja existent de a funcţiona de sine stătător. compatibil în întregime cu sistemul GPS dar independent de acesta. integritatea. Prin termenul de interoperabilitate se înţelege sub aspect propriu. Cel mai bun mod de a obţine acest lucru este utilizarea modului "all-in-view" .

Se poate doar presupune ce se va întâmpla pe viitor. În viitor se va decide dacă sistemul Galileo reprezintă o reală concurenţă pentru sistemul GPS. . dacă cele două sisteme vor fi interoperabile sau nu şi care dintre ele va fi mai utilizat. Totuşi realizarea unui sistem de navigaţie prin sateliţi aflat sub control exclusiv civil este deja o realizare. Mai mulţi sateliţi şi posibilitatea de a-i utiliza pe toţi este de asemenea o performanţă.

CMR. CMR+ şi să poată înregistra continuu datele cu rate (epoci) de până la 5 Hz. rover-ului. controlul utilajelor şi poziţionarea precisă cât şi pentru urmărirea comportării în timp a structurilor sunt folosite din ce în ce mai mult staţiile permanente de referinţă GNSS. conectarea la sursa de alimentare şi la sursa de rezervă. -înregistrarea. Receptorul calculează cel puţin două poziţii RTK . ataşarea echipamentului de comunicaţii pentru transmisiile RTK şi DGPS. Receptorii de dublă frecvenţă colectează măsurătorile de fază de pe ambele frecvenţe în completarea măsurătorilor de cod. transmiterea fluxului de date brute. cod şi fază. un rover RTK îşi va calcula poziţia sa RTK (fază diferenţială) cu o precizie de la 1 la 5 cm.3. NMEA în formatele uzuale cunoscute RTCM. Receptorii de simplă frecvenţă nu sunt recomandaţi pentru ridicările topografice însă pot satisface cerinţele navigaţiei şi GIS-ului. stocarea şi analiza calitativă automată a datelor.FACULTATEA DE CONSTRUCŢII SPECIALIZAREA: MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU ANUL: IV TEHNOLOGII GEODEZICE SPAŢIALE CURS NR.1 Antenă şi receptor GNSS Receptorii GNSS utilizaţi pentru a deservi staţiile de referinţă trebuie în mod obligatoriu să poată asigura toate tipurile de măsurători L1. Figura 3. Receptorii trebuie să fie prevăzuţi cu un număr suficient de porturi pentru: conectarea la PC-ul care asigură rularea programului staţiei de referinţă. Roverul foloseşte aceste măsurători de la referinţă pentru a-şi calcula poziţia sa de navigaţie faţă de poziţia receptorului staţiei de referinţă.3. Cu faza de dublă frecvenţă şi măsurătorile de cod obţinute de la cel puţin 5 sateliţi. pentru măsurătorile topo-geodezice. Cele două frecvenţe servesc la minimalizarea influenţelor erorilor relatate disturbărilor ionosferei. conectarea dispozitivelor suplimentare cum ar fi senzori meteo sau senzori de mişcare. DGPS.6 3. Receptorii sunt proiectaţi să suporte semnalele viitoare GNSS ca şi GPS L5 şi Galileo. O staţie permanentă GNSS îndeplineşte în principal următoarele funcţii: -detectarea şi urmărirea automată a sateliţilor. -comunicaţiile cu alte staţii permanente şi cu beneficiarii serviciilor. să poată genera toate felurile de semnale necesare RTK. CONCEPTUL STAŢIEI DE REFERINŢĂ GNSS In ultimii ani. receptorii trebuie să permită înregistrarea simultană a datelor în două fişiere diferite cu rate diferite. L2. De asemenea. Receptorul staţiei de referinţă transmite măsurătorile de fază şi de cod.

aproape în timp real. funcţionează continuu. -costurile pentru service si întreţinerea sistemului de comunicaţie folosit. Receptorii pot îndeplini mai multe operaţii simultan. date meteo. -echipamentul de comunicaţie necesar receptoarelor RTK. cât şi recepţia unor date şi informaţii. care este bine să fie cât mai mare (peste 9600 bauds) pentru a asigura un transfer rapid al datelor spre posibilii beneficiari. umiditate) cu un grad ridicat de precizie. Cantitatea de date transmisă/recepţionată depinde o serie de factori. Ei sunt proiectaţi să fie rezistenţi. de asemenea. Acest proces continuu asigură cea mai mare încredere posibilă de 99.99% pentru rever-e RTK situate între 30 km şi 50 km de o staţie de referinţă. ISDN). precum şi cele telefonice (GSM. dar şi indirect prin obţinerea unor produse derivate prin integrarea lor cu datele satelitare. vor fi posibile. pentru prima dată poziţia de navigaţie. reprezentarea traiectoriei lor pe o hartă digitală în timp real. 15s. 30s). intervalul de înregistrare (1s. WAN) sau comunicaţii satelitare (Inmarsat. GPRS. din componenţa staţiilor permanente de referinţă. Este necesar să existe un sistem de comunicaţie stabil. eficient şi sigur atât pentru a asigura controlul şi monitorizarea staţiei permanente de referinţă GNSS cât şi pentru transmisiile de date. -costul pentru echipament şi pentru menţinerea lui în funcţiune. Determinarea poziţiei vehiculelor şi altor obiecte în mişcare. Legăturile de comunicaţie folosite în general sunt cele telefonice (clasice. Receptorul are nevoie doar de câteva secunde pentru a calcula o poziţie RTK. Când se decide modul cel mai potrivit pentru transmisia datelor RTK şi DGPS către receptoarele RTK şi GIS se vor avea în vedere următoarele: -numărul de receptoare RTK şi/sau GIS pe care le poate suporta staţia sau reteaua. 365 zile pe an. în special pentru aplicaţii locale în timp real). Precizia orizontală este 10mm + 1ppm iar cea verticală este 20mm + 1ppm. arhivate sau nearhivate. lucru ce reclamă o fiabilitate ridicată a sistemului de comunicaţie. -tehnologiile de comunicaţie disponibile pe plan local si siguranţa lor în exploatare . speciale sau GSM). temperatură. La alegerea sistemului de comunicaţie se va ţine seama de următorii factori: -scopul pentru care va fi utilizată staţia permanentă de referinţă GNSS sau reţeaua de staţii. Fişierele de date brute pot fi descărcate în timp ce receptorul continuă să înregistreze date RTK şi DGPS. la un nivel de precizie decimetric şi centimetric. radio. -distanţa la care este necesar să fie folosite receptoarele RTK. În cazul staţiei permanente de referinţă GNSS şi în mod diferenţial (DGPS) există în plus necesitatea de a se transmite anumiţi parametri actuali de stare (corecţiile diferenţiale) în mod on-line. Pe lângă observaţiile satelitare primare furnizate de staţiile permanente de referinţă GNSS. De regulă. Ei pot transmite simultan două formate diferite pe două frecvenţe diferite sau folosind două căi diferite (radio şi telefon). nisip şi praf. Ele au ca scop transmiterea datelor (informaţiilor) spre exterior. Staţiile de referinţă furnizează date de calitate 24 ore pe zi. Datele brute sunt stocate în interiorul receptoarelor în fişiere cu o lungime . Cele mai utilizate tipuri de comunicaţie în cadrul staţiilor GNSS permanente sunt cele Internet (servicii FTP). atât direct de către servicii specializate. -costurile pentru funcţionarea sistemului de comunicaţie folosit. numărul de sateliţi urmăriţi la un moment dat. izolaţi şi să nu necesite îngrijire. Receptorii staţiilor au o carcasă puternică de magneziu şi sunt proiectaţi să reziste celei mai aspre utilizări şi în cel mai sever mediu. 5s. dar şi radio (modemuri de diverse tipuri. reţele de calculatoare (LAN. Receptoarele GNSS. Un indicator al calităţii transmisiei este viteză de transfer. cum ar fi: tipul de date transmise (observaţii primare. comunicarea se realizează bidirecţional. acestea mai furnizează şi alte date utile: observaţii meteo (presiune. Aceşti receptori operează între temperaturi extreme. Datele meteo pot fi valorificate. sunt pe deplin impermeabili la ploaie. corecţii diferenţiale).independente înainte de a fi disponibilă. Iridium). Comunicaţiile unei staţii permanente sunt deosebit de importante.

legăturile pentru comunicaţie. Programul asigură controlul receptoarelor şi descărcarea automată a datelor la intervale de timp prestabilite. validate. . la receptorul staţiei permanente de referinţă GNSS şi de modem-uri mobile compatibile la receptoarele RTK si GIS. Modem-urile telefoanelor mobile (GSM. Avantajul în acest caz este numărul nelimitat de receptoare care pot primi date. generează mesaje de atenţionare şi/sau rapoarte. Transmiterea corecţiilor poate fi făcută simultan atât prin radiomodem cât şi prin telefon. Programul care rulează pe server va apela receptorul si va putea descărca fişierele stocate în mod automat la intervale de timp prestabilite. Odată ajunse în server datele brute sunt controlate. comprimate şi convertite în formate RINEX sau MRINEX. În cazul staţiilor singulare sau al reţelelor mici un modem telefonic instalat la server este suficient. În cazul unor reţele extinse este posibil ca transmiterea corecţiilor diferenţiale pentru RTK sau DGPS să fie făcută centralizat de la un centru de control. O altă soluţie comună o reprezintă ataşarea unui modem telefonic. Administratorul sistemului deţine controlul total asupra receptoarelor şi a întregii reţele. Receptoarele. calitatea datelor. În cazul în care fluxul de date brute trebuie trimis în mod continuu de la receptor spre server este necesară o legatură de comunicare deschisă permanent. Se poate folosi atât telefonia clasică cât şi telefonia mobilă însă costurile vor fi deosebit de ridicate. 10) la staţia permanentă de referinţă GNSS trebuie ataşat un router sau o centrală telefonică. Programul care rulează pe server-ul de la centrul de control decide care staţie permanentă de referinţă GNSS din reţea este mai aproape de receptor şi transmite datele RTK / DGPS de la această staţie către respectivul receptor (rover). funcţionarea întregii reţele şi după caz. Costurile în acest caz sunt mai ridicate decât în cazul telefoniei clasice. Acest tip de conexiune măreşte considerabil raza de acţiune a unui receptor RTK sau GIS dar ridică şi costurile determinării punctelor cu valoarea apelurilor telefonice. De la receptorul mobil se apelează staţia permanentă de referinţă GNSS şi se obţin corecţiile RTK sau DGPS. Receptoarele RTK si GIS trebuie să fie echipate cu radiomodem-uri compatibile. fix sau mobil. TDMA. Astfel receptorul (rover-ul) RTK apelează centrul de control şi îşi identifică poziţia aproximativă transmiţând coordonate în format NMEA. Telefoanelor trebuie să li se asigure alimentarea în mod continuu şi trebuie să fie menţinute în stand-by. trimit fluxuri de date brute direct către server fără a le mai stoca în memoria internă. Dacă două asemenea dispozitive sunt ataşate unui receptor acestea pot transmite pe frecvente diferite (utilizând canale diferite). CDMA. de asemenea. Pentru a permite conectarea în acelaşi timp a mai multor receptoare RTK sau GIS (5. Datele brute şi fişierele RINEX sunt apoi trimise către un server FTP de unde pot fi accesate de utilizatori. Programul monitorizează setările receptorului GNSS. În acest caz cea mai convenabilă legatură o reprezintă conexiunea de Internet. Dacă sunt disponibile linii telefonice standard (fixe) se pot utiliza modem-uri telefonice pentru realizarea conectării receptoarelor la server. GPRS) pot fi utilizate acolo unde lipseşte telefonia clasică.predefinită. O cale de a transmite corecţii RTK sau DGPS direct din receptorul staţiei permanente de referinţă GNSS o reprezintă utilizarea unui radiomodem.

troposferei şi ionosferei. softul RTK selectează cea mai apropiată staţie de referinţă. Figura 3. -numărul de receptoare RTK şi GIS care vor utiliza serviciile staţiei.3. Limitarea distanţei la care poate opera un receptor RTK trebuie avută în vedere la stabilirea distanţei dintre staţiile permanente de referinţă GNSS care compun o reţea.3 Transmiterea corecţiilor RTCM de către server-ul reţelei spre rover Cu aceste mesaje RTCM se îmbunătăţeşte determinarea unui punct. Raza de lucru de aproximativ 30 km este de obicei suficientă în acest caz şi asigură preciziile cerute. În cazuri speciale se . generând mesaje de corecţie RTCM şi le transmite roverelor. -zonele nepopulate sau subdezvoltate. -zonele cu densitate mare de populaţie şi structuri industriale.2 Transmiterea mesajului NMEA de către rover la serverul reţelei Pentru fiecare amplasament. Aceasta distanţă poate varia între 30 şi 70 km O staţie permanentă de referinţă GNSS poate transmite date RTK prin radio direct catre receptoarele RTK. -bugetul disponibil. date RTK şi / sau date DGPS. Staţia va fi monitorizată de un program care rulează pe un calculator şi care va permite totodată descărcarea şi arhivarea datelor înregistrate. Amplasarea unei staţii permanente de referinţă GNSS se face ţinând cont în primul rând de scopul pentru care va fi utilizată. În acest sens se va ţine seama de mai mulţi factori: -mărimea suprafeţei care trebuie acoperită.3. interpolează şi aplică corecţiile efemeridelor. -serviciile pe care trebuie să le furnizeze staţia: date RINEX. Eroarea orizontală aşteptată este de 1-3 cm folosind distanţe de aproximativ 50km între staţia de referinţă şi rover.Figura 3.

distanţa medie dintre ele fiind de cca. tehnica de poziţionare în reţele de staţii permanente de densitate redusă a fost orientată spre realizarea de staţii virtuale de referinţă. se folosesc şi în prezent staţii permanente temporare.3. observaţiile au fost folosite doar in situaţia când măsurătorile se desfăşurau în apropierea acestor staţii. insuficientă. Figura 3. distanţa optimă dintre aceste staţii considerându-se între 30 si 50 km. Pentru a elimina acest inconvenient. pentru a putea asigura un control asupra erorilor sistematice dependente de lungimea bazei. Un potenţial utilizator al observaţiilor de la aceste staţii se poate afla în situaţia cea mai nefavorabilă. Reţeaua de staţii permanente de referinţă GNSS a Romaniei este formată în prezent din 38 staţii.4 Raza de acoperire cu servicii GPS Pentru asigurarea preciziei centimetrice în reţelele geodezice create prin observaţii satelitare. La proiectarea reţelelor de staţii permanente de referinţă GNSS se are în vedere deservirea unei game cât mai largi de utilizatori. la aproximativ 100 km de toate staţiile permanente de referinţă GNSS care-l înconjoara. prin instalarea unui receptor într-un punct al reţelei şi menţinerea acestuia fix pe durata mai multor sesiuni de lucru. nu vor solicita observaţiile de la aceste staţii. 200 km. Este evident că posesorii de receptoare L1. . neavând posibilitatea de control asupra erorilor dependente de lungimea bazei.poate instala şi o a doua sau mai multe staţii permanente de referinţă GNSS pentru a putea asigura obţinerea de către receptoarele RTK a două poziţii independente pentru determinarea anumitor puncte critice. Pentru poziţionarea relativă cu precizie ridicată. În acest caz un singur calculator (server) poate asigura controlul pentru toate staţiile permanente de referinţă GNSS. Această densitate este considerată în prezent. sau chiar pentru o zi întreaga de observaţie.

este suficient ca un utilizator să transmită poziţia staţiei virtuale din zona de lucru. folosind un program comun de postprocesare a observaţiilor satelitare. ceea ce corespunde unei interpolări liniare bidimensionale. iar suprafaţa de interpolare este univoc determinată. Dacă sunt folosite trei staţii de referinţă reale. informaţiile obţinute sunt utilizate pentru generarea de observaţii corecte pentru staţia virtuală. care se aleg de regulă în centrul zonei de lucru. care se pot prelucra chiar şi numai pentru receptori cu frecvenţa L1.Figura 3. refracţii la marginea obstrucţiilor) nu mai există. care apoi pot fi prelucrate împreună cu observaţiile reale din reţeaua proprie. corecţiile obţinute pot fi utilizate pentru a interpola corecţii pentru oricare altă staţie din reţea. Datele de la staţiile permanente reale învecinate se centralizează observaţiile pe un singur calculator şi se prelucrează în comun. care descriu înclinarea suprafeţei de interpolat pe direcţiile Nord şi Est. deci ecuaţii reduse cu distanţa satelit-receptor. Observaţiile generate prin calcul în staţiile virtuale. au caracteristici mult mai bune faţă de observaţiile reale care ar fi fost efectuate în aceste puncte. Pentru generarea de observaţii în staţiile virtuale sunt necesare coordonatele teoretice ale acestei staţii. Suprafeţele de corecţie sunt descrise de doi parametri. modelarea corectă a erorilor de observaţie. Corecţiile pentru refracţia ionosferică se referă doar la semnalul L1. Modelarea se face independent pentru fiecare satelit în parte. astfel încât pentru fiecare suprafaţă de interpolare se obţin 4 parametri exprimaţi în ppm. întrucât erorile caracteristice staţiei (multipath. În condiţiile în care toate calculele se realizează centralizat. În cea de-a doua fază. care înconjoară o staţie de referinţă virtuală. că se determină baze scurte.5 Conceptul unei staţii virtuale de referinţă Această soluţie reprezintă o modalitate de a utiliza toate informaţiile cuprinse în observaţiile de la staţiile permanente reale. Modelarea influenţei refracţiei ionosferice se face independent de modelarea influenţei erorilor orbitale şi ale refracţiei troposferice. . Rezultă ecuaţii care conţin doar corecţii ale observaţiilor. Modelul funcţional din programele care generează observaţiile în staţiile virtuale folosesc fie ecuaţiile liniare pentru o observaţie de fază fie ecuaţiile de dublă diferenţă. folosindu-se plane de corecţii. fiindu-i oferite observaţii pentru staţia virtuală în format RINEX. ele formează un triunghi. Dacă observaţiile au fost reduse toate la o singură staţie. cycle-slip. Problema cea mai dificilă o reprezintă aici.3. estimându-se ambiguităţile pentru fiecare satelit în parte acestea fiind apoi extrase din ecuaţiile de observaţie. Marele avantaj al acestei tehnici constă în faptul.

sunt obţinute în situaţia când bazele nu depăşesc 10 – 15 km. unde nu se pot efectua observaţii reale. asigurarea unui control asupra calităţii datelor şi utilizarea fără restricţii a programelor de postprocesare. Avantajele constau în: cheltuieli de comunicare reduse. astfel încât bazele măsurate faţă de această staţie să fie de 3-5 km. . iar prelucrarea se face doar cu observaţiile pe purtătoarea L1. prelucrarea observaţiilor cu efort minim. sau puncte care au fost distruse. Utilizarea observaţiilor satelitare pentru poziţionarea relativă cu precizie ridicată este justificată doar în situaţia unui control cât se poate de complet asupra erorilor dependente de lungimea bazelor care se măsoară. Acest deziderat este realizabil prin utilizarea de staţii permanente virtuale. în puncte situate în zone foarte greu accesibile. Soluţiile bune şi sigure.Această tehnică ar reprezenta o soluţie şi pentru a crea observaţii în punctele geodezice de ordin superior situate în păduri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->