You are on page 1of 19

Veliko i malo slovo

 Imena, prezimena, nadimci – velikim slovom.

npr. Karlo Veliki

 Odredbeni član(fon, van, la, de, da) malim osim ako je na prvom mjestu.

npr. Ludvig van Bethoven, Leonardo da Vinči
npr. De Sosir, Da Vinči, Van Bethoven

 Osobna i indijska imena velikim slovom.

npr. Bič Božiji, Djed Mraz, Snješko Bijelić, Miki Maus, Paja Patak
npr. Brbljivi Pas, Sova Koja Hoda, Bijela Sova

 Titule, počasni naslovi, zanimanje ispred imena pišu se malim slovom.

npr. ban Borić, kralj Tomas, sultan Mehmed

 Imena ili nazivi životinja pišu se velikim slovom.

npr. Bijeli Očnjak

 Vrsta ili pasmina piše se malim slovom. Isto vrijedi i za biljke.

npr. dalmatinac, tornjak, ovčar, šarplaninac...šljiva bjelica, trešnja alica

 Prisvojni pridjevi koji završavaju na ov, ev, in, nastali od osobnih imena ili nadimaka
pišemo velikim početnim slovom.

npr. Ibrahimov, Mehmedov, Alijev, Amelin

 Pripadnik ili pristalica pokreta ili učenja piše se malim slovom.

npr. aristotelovac, marxist, nobelovac, ilirac, mevlevije, hamzevije...

 Pripadnik jednog naroda piše se velikim slovom (svi članovi).

npr. Bosanac, Hrvat, Srbin, Bošnjaci, Bošnjakinja, Mađari, Južni Slaveni, Lužički Srbi...

 Pripadnike određene rase ili vjere pišemo malim slovom.

npr. musliman, pravoslavac, crnac, bijelac....

 Građani sela, zaseoka, mjeta, gradova pišu se velikim slovom.

npr. Evropljanin, Iranac, Hercegovac, Podrinjac, Vratničanin...

Sokolović-Kolonija. Biograd na Moru.. ostrva. npr.  Pridjevi koji se završavaju na ski.. polja. Osmi mart – praznici (kada se nalaze u rečenici i ne predstavljaju praznik pišu se malim slovom)  trgovi..  Naziv država koje više ne postoje piše se drugačije. Aeorodromsko Naselje. Bosanska kraina. gejzira piše se samo prvi član velikim slovom a od ostalih članova samo ono što se samo po sebi piše velikim slovom.prvo slovo velikim a ostalo ako se samo po sebi piše velikim slovom.. bulevari.  Sretna Nova godina. Careva džamija. Istočno rimsko carstvo.. Prvi maj. npr.  Nazivi država pišu se velikim slovom (svi članovi osim prijedloga odnosno veznika). Kneževina Monako... društava. jezera. Samo prvo slovo se piše veliko. Bitka za Žuč. čki i ćki izvedeni od zemljopisnih imena i naziva stanovnika pišu se malim slovom. Slovensko primorje. Slovenske Alpe.  Velikim početnim slovom piše se prvi član vlastitih imena organizacija. Čemerska planina. revolucija buna. vulkana. odsjeka. sporazuma i sl.. Trg heroja. Npr. Bijeli Nil.. bitaka prvi član piše se velikim slovom npr. Stari most u Mostaru. . Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske. npr.  Naseljena mjesta-svi članovi velikim slovom osim prijedloga i veznika. Dugi otol. Bosansko Petrovo Selo Ali-pašin most – građevina Ali-pašin Most – naselje  Naziv planina. Odsjek za razrednu nastavu Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Peti korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine Sanitetska služba Petog korpusa Fotografska sekcija Gimnazije „Meša Selimović“ Bosanski kulturni centar Nastavničko vijeće Osnovne škole „Mehmedalija Mak Dizdar“  Kod ratova. Otomansko carstvo. Studeni Jadar.. Kraljevina Danska. Bosanski boj. a od ostalih članova samo vlastita imena. Ujedinjeni Arapski Emirati. npr. Crkva svetog Josipa. Obala Slonove Kosti. Hrvatsko zagorje... mora. npr. Trg bana Jelačića.

ali slavenstvo (sa značenjem: slavenski osjećaj). Srbi. U sastavu složenica ovakva se imena pišu malim slovom: nearap. 3. ilirski pokret. filozofski fakultet u Travniku  Strane svijeta pišemo malim slovom osim ako se ne misli na zemlje i narode.. Samilosni. Svevišnji. srednji vijek. Vladar i dr. Stvoritelj. plemena i pojedinih njihovih pripadnika: Albanci. dok se polusloženički pišu uz prefiks pseudo: pseudo-Kinez. Albanka..) pridjev od imena Bog: Božiji.zemlja – (malim) kada se odnosi na državu ili tlo.  Imena historijskih pokreta ili zbivanja pišu se malim slovom npr. Njega.  Planete se pišu velikim slovima. velikohrvat.. Srpkinja..  Razdoblja u historiji planete Zemlje pišu se malim slovom npr. Dnevni avaz.kada se dio tog naroda imenuje jednom rječju).. Velikim početnim slovom pišu se (svi članovi) imena naroda. bez obzira nalaze li se sami ili uz ime na koje se odnose: Gospodar. Bošnjaštvo (u značenju: svi Bošnjaci). ali bošnjaštvo (sa značenjem: osjećaj pripadnosti Bošnjacima). Nazivi koji zamjenjuju ime Boga također se pišu velikim početnim slovom. Bošnjaci.... Bošnjakinja. Zemlja – planeta. Bog Allah. Zakon o malim odnosima.. Milostivi. Svemogući Stvoritelj. humanizam i renesansa. Legenda o Ali-paši. Jevreji sefardi. npr. kameno doba. Velikim početnim slovom piše se ime Bog (Allah.  Ono što ne postoji pišemo malim slovom tzv. Mu.. velikosrbin. Albanac.  Nazivi knjiga – prvi član velikim slovom npr. Velikim početnim slovom pišu se zbirne imenice kao što su: Slavenstvo (u značenju: svi Slaveni). 4. Jevreji aškenazi (ali: Sefard. neslaven. 2.. Svevišnji Allah. Pisanje velikog i malog slova 1. Nijemac.. bakarno doba. Nijemci.). grupa naroda. . Bošnjak.. član ispred ili iza imena naroda piše se malim početnim slovom: vojvođanski Mađari. budući nazivi npr. Srbin.. Njemica. Aškenazi . Kada je riječ o dijelu nekoga naroda. kao i svi zamjenički oblici koji se odnose na Boga (On. Ga. Jahve. sandžački Bošnjaci. sarajevski Jevreji.

Ruska Federacija. Socijalističa federativna republika Jugoslavija. Ibrica. Velikim početnim slovom pišu se osobna imena ljudi (imena. Ebu-Sufjan b. Karlo Veliki. Bosanski pašaluk. Alija Đerzelez. osim ako su drugi članovi imena koja se pišu velikim slovom: Bosanski ejalet. Muhamed. Banovina Hrvatska. Vrhbosanska nadbiskupija. pišu se malim početnim slovom: gospa Marija. Meho. Dumas Otac. imena odmila i sl. Dubrovačka republika. Mostarska općina. Amira. Izuzetno se velikim početnim slovom (budući da su naporedne. Višnu. Ako se ovakvi nazivi javljaju uz ime koje određuju. Republika Hrvatska. 6.5. Otto von Bismarck. kada se time zamjenjuje ime vjerovjesnika Muhammeda. Osmansko carstvo (Otomanska imperija. Tursko carstvo). ustaljeni nadimci i druge riječi koje su postale sastavni dio imena ili se mogu upotrebljavati umjesto njega). Ebu-Ubejda el-Džerah. Harb. Imotski kadiluk. 12. Za razliku od dvočlanih i višečlanih imena država. 11. Beba. sotona. Muftijstvo travničko. Lucifer. bilo da se umjesto zvaničnoga javlja kraće ime): Bosna i Hercegovina (Republika Bosna i Hercegovina). Sjedinjene Američke Države. Hubel.: Babo. Velikim početnim slovom pišu se svi članovi (osim prijedloga i veznika) imena država (bilo da se navodi puno ime. Srednjobosanski kanton. Kao opće imenice bog. Božiji Poslanik. 8. prezimena. velikim početnim slovom piše se samo prvi član naziva svih ostalih upravnih jedinica (a od ostalih članova samo vlastita imena): Tuzlanski bazen. . šejtan i dr. Seka. Mars. Selmica. Gospa. b) ustaljeni nadimci. Braco. Bihaćki okrug. Velikim početnim slovom piše se: Poslanik. pišu se malim početnim slovom. U službi vlastitog imena piše se: Djevica. ali Općina mostarska (u značenju njenog područja). 10. Minka. Mehica. Afrodita. boginja. ravnopravne jedinice) pišu oba člana polusloženice Austro-Ugarska (ali: Austro-Ugarsko carstvo. Lat. Vjerovjesnik. 9. osim odredbenih dijelova unutar tih imena: a) imena i prezimena: Ćamil. 7. Savska banovina. Allahov Poslanik i sl. Upotreba velikog slova također se ograničava samo na prvi član u nazivu svih nepostojećih (bivših) upravnih tvorevina. božica. Leonardo da Vinci. Imena božanstva i mitoloških bića pišu se velikim početnim slovom: Bal. Habsburška monarhija).

Naprimjer ispravno je pisati: Tvrko I Kotromanić.?) Rimski brojevi 1.Kada se prezimena iz drugih jezika upotrijebe s pomoćnom riječi (tj. položaja i sl. a bez osobnoga imena. Omer-paša. (2) Diplomirao je 1979/80. (3) Vidi na str. 2. El- Buhari i sl. velikim početnim slovom pišu se riječi kao: Dobro. sultan Mehmed. A. Kada im se da posebno značenje. herceg Stjepan. Von Bismarck. izuzev u nekim slučajevima. kosa crta. počasnih naslova. futur I itd. Iza arapskih rednih brojeva ne piše se tačka onda kada iza nje slijedi zarez. Da Vinci. godine. Pomagači te sintagma kao: Ploča neuništiva. ta se pomoćna riječ (prijedlog. direktor Kovačević. (4) Da li je rođen 2004? (neispravno je: Da li je rođen 2004. Smail- aga. 13. i 114. Samoglasnici itd. pišu se malim početnim slovom: ban Borić. did Radomir. Kadira-hanuma. 14. I iza slova koja služe za označavanje redoslijeda poglavlja i sl. hadži Fadil. Hasan-efendija. odjeljaka i sl. Sreća. Tako i sintagma kao Sudnji dan i dr. . nastavljao se tekst u istom retku ili ne. 12. beg Ljubušak. odredbenim dijelom). Mehmed Fevzija (umro 1673) i drugi. 15. Husrev-beg. crta sa značenjem do. piše se tačka (ili jednostruka zagrada): II. 8. Ajvaz-dede. Tačka se ne piše iza rimskih brojeva. Pravopisni znaci Tačka Arapski brojevi 1. veznik ili član) piše velikim početnim slovom: Van Beethoven. Imenice koje stoje uz lično ime kao oznake zanimanja. hafiz Emir. Tačka se piše iza rimskih brojeva kojima se označava redoslijed poglavlja. Dobrota. Istina. II gimnazija. Pravi put i dr. IV korpus. Iseljenici. Džehennem. magistar Imamović. U svome osnovnom značenju velikim početnim slovom piše se: Džennet. kako na početku tako i unutar rečenice. Fonetika. Šerijat. doktor Zukić.. kralj Tvrtko. zagrada: (1) Pjesme ove forme su pjevali naši pjesnici Alija Šehović (1560-1646).

a ne Igoru. dakle. dobro večerao i nestao. Zarezom se može odvojiti i prije veznika ako se nešto želi naglasiti: • Ponijeli su i hranu. • Ako možeš. Za upotrebu zareza je najvažnije pravilo da se ono što je u mislima tijesno povezano. • Vi ste pošli ranije.Zarez Zarez se kao znak interpunkcije upotrebljava često i u različitim rečeničnim situacijama. tvoj voćnjak. ali zanimljiv. ali smo stigli na vrijeme. a ipak ste zakasnili. ne odvaja zarezom. pozdravio se. Rečenice u inverziji (kad se zavisna rečenica nalazi ispred glavne). • Iako sam znala. . već na planini. • Nismo ljetovali na moru. Riječ ili skup riječi koji su naknadno dodati ili umetnuti u rečenicu: • To je. i društvenih igara. Rečenice koje su u suprotnosti: • Kasnije smo krenuli. pomozi mi. ispričati. a dijelovi koji čine cjelinu za sebe. Paralelni dijelovi rečenice kad su u suprotnosti: • Zadatak je težak. • Pokloniću tebi. Jelena i Aida su otišle na izlet. neosporno. odvajaju se zarezom od ostalih dijelova rečenice. naravno. čim je stig'o mi smo pristavile kahvu. naprimjer: • Kad se spremim. • On je uspio preći preko ćuprije. i piće. Nezavisne rečenice kad nisu povezane veznicima: • Došao je. pozvaću te telefonom. nisam odgovorila na sva pitanja. • Ti si u pravu. • Sve ću ti. što predstavlja jednu cjelinu. Zarezom se odvajaju riječi i skupovi riječi (istovrsni dijelovi rečenice u nabrajanju): • Jasmina. Emina. Dubravka.

i reče: "Divno je vratiti se kući". također. 2. Dvotačka se također stavlja ispred navođenja tuđih riječi (upravnog govora). naprimjer: • Prijedlozi su: kod.Ko je to bio? . pa se odvajaju zarezom. pored. kajmaka. sa.. Tri tačke Tri tačke se stavljaju umjesto izostavljenog teksta i u isprekidanom tekstu. dobiti slatkiša. što je hladno! • Oh. majka. djeco. august 1991.. naprimjer: • Na pijaci kupi: sira. donijeti voća. pa se odvajaju zarezom: • Uh. Uzvici nisu sastavni dijelovi rečenice. što me boli zub! • O. na primjer: • U mom selu. • Djela Ive Andrića. naprimjer: • Vi ćete. koje je jedno od najuspješnijih u voćarstvu.Moj drug.: • Rekao nam je doslovno: "Novac za ekskurziju je obezbijeđen". 15. jedinog južnoslavenskog književnog nobelovca. naknadno dodati u rečenicu. . Zenica. aprila 1357. salate i luka. • Tebi ćemo. on se pojavi. a ispred onoga što se nabraja..Vokativ i apozicija su. • Kad se voz zaustavio. jaja. prevedena su na mnoge jezike. Dvotačka Dvotačka se stavlja iza riječi kojima se najavljuje nabrajanje. mesa. Crta Crta se piše umjesto navodnika u dijalogu i to u štampanim tekstovima: . stigla si?! Umetnute rečenice. na primjer: • U Kraljevoj Sutjesci. . u.. npr.upita majka. gotovo svi gaje maline. Između mjesta i datuma.

Zašto ga nisi pozvao unutra? . bajram-namaz. Husrev-begov. Crta se također koristi kada se želi nešto istaći.Žurio je . neočekivanost.. Kotor- Varoš. Zul- Karnejn. Crtica se piše između sastavnih dijelova polusloženice: sahat-kula. bosansko-engleski rječnik. • Sve sam naučila.promrmlja on. kad . Crtica 1.ne vrijedi. ili naglasiti suprotnost. naprimjer: • Pođem ja. kao jedna riječ) . Gazi Huserv-beg. reisul-ulema. sve znam . zbunila sam se.nigdje nikog. Pravilno-nepravilno A abdest-avdest ajvar-hajvar ako Bog da-akobogda alat-halat Albanci-Šiptari Allah-Alah aluminij-aluminijum ambasada-veleposlanstvo ambasador-veleposlanik (hrvatski) amidža (stric)-amiđa august (kolovoz)-avgust australijski-australski Austro-Ugarska carevina-Austrougarska carevina Austro-Ugarska-Austrougarska austrougarski period-austro-ugarski period (napomena: složeni pridjevi se pišu sastavljeno.

bežićno bh. Bošnjački Narod . pominje se često u kontekstu sa Likom i Kordunom) Banja Luka/Banjaluka (napomena:U Banjoj Luci) bežičan. BE-HA (napomena: bh. Bayern. Bosanska kraina Bosanski pašaluk-Bosanski Pašaluk bošnjački narod-Bošnjački narod. b-h. vrsta ibadeta) Bajram šerif mubarek olsun/Blagoslovljen ti Bajram časni (bajramska čestitka) barbarin-varvarin Bavarska . njemački) Bembaša/Bendbaša-Bentbaša Banija-Banovina (peripanonska regija u Hrvatskoj. bežično . je skraćenica) Bitka za Pofaliće bici/bitki-bitci (dativ/lokativ od riječi bitka) Bizant-Vizant bizantijski-bizantski Bosanska krajina-Bosanska Krajina.bežićan. Bavaria (engleski. be-ha.automehaničar-auto-mehaničar autoput-auto-put avaz-havaz avion (zrakoplov)-avijon aždaha-aždaja B Babilon-Vavilon bajrak-barjak Bajram (blagdan) bajram-namaz/bajramski namaz-Bajram-namaz (molitva..Bajern./bosanskohercegovački-BH.

čirilica.dajdža demokratija/demokracija diplomacija/diplomatija djelimično/djelomično dječko/dečko Doboj-Istok-Doboj Istok. čevapdžinica. Doboj jug domovina-otadžbina (srpski) Donji Vakuf-Donji-Vakuf donjovakufski-donjevakufski. brđani-brdžanin brijeg. bregovi/brijezi-brjeg Č čoban-ćoban Ć ćevabdžinica-ćevapdžinica. Doboj istok Doboj-Jug-Doboj Jug. božji brđanin. ćilirica ćošak-čošak D daidža (ujak)-daiđa. mn.Božiji-Božji. donje-vakufski. donjo-vakufski Drugi svjetski rat-Drugi Svjetski Rat duhan-duvan DŽ džamija-đamija . mn. ćevapnica ćevap-čevap ćirilica-ćerilica. čerilica.

Han pijesak helikopter-zrakomlat (hrvatski) hemija-kemija hereza-jeres. Gazi Husrev-Beg glasati-glasovati (hrvatski) gospođica (skrać. vrag)-džavo đurđevak-džurdževak E efekt-efekat Evropa-Europa (hrvatski) F fudbal-futbal. gđica)-gospodična (dijelovi Hrvatske) H hajde-ajde Han-Pijesak-Han Pijesak. jereza hiljada (tisuća)-iljada hirurg-kirurg (hrvatski) historija-istorija hljeb (kruh)-hleb . fusbal Fudbalski klub "Sarajevo"/FK "Sarajevo"-FK Sarajevo G Gazi Husrev-beg-Gazi Husrev Beg.džak (misli se na vreću)-đak Đ đak (misli se na učenika)-džak đavo (šejtan.

Istambol Italijan/Talijan italijanski/talijanski J Jerusalem-Jerusalim.Internet stranica islam-Islam (religije se pišu malim početnim slovom) Istanbul-Istambul. hrčem-hrkam hvala-fala hvaliti-faliti hvatati-fatati I Internet . Jeruzalem jugoslavenski-jugoslovenski K kaiš-kajiš kamion-kamijon kanafa-kanapa.INTERNET. kanap kanton-županija kafez/kavez (krletka) (objašnjenje: krletka je uglavnom kućica za ptice) kafić-kavić .hor (zbor)-kor Holandija-Nizozemska hrđa-rđa hrđanje-rđanje hrkati. internet internetska stranica .

korišćenje Koruška. promjena po padežima riječi lahak: gen. jd.Kärnten. lahku noć) lahko/lako lahkomislen/lakomislen lezbejka lijepo-ljepo LJ ljetni-letnji. Carinthia (njemački. lahki. ljetnji . engleski) Kosovo . odr. lakši. obl. Karintija. lahka.Kosmet. komp.kahva/kafa-kava kaseta-kazeta (hrvatski) kasino-kazino katoličanstvo-katolicizam Kipar-Cipar ko-tko konsenzus-koncenzus konsistentan/konzistentan kontroverzno-kontraverzno korištenje . Kosovo i Metohija Kotor-Varoš-Kotor Varoš krompir-krumpir kršćanstvo-Kršćanstvo (religije se pišu malim početnim slovom) kuhati-kuvati (srpski) Kurban-bajram (blagdan) L lahak/lak (pridjev.

M Madžar/Mađar Makedonija-FYRM. primjerice naranča/narandža-naranća. mehak. gen. naranđa Nijemac-Njemac nešto-nešta Novi Zavjet-Novi zavjet NJ Njemačka-Nijemačka. Nijemaćka Njemica-Nijemica O odsjek-odsijek okean-ocean (hrvatski) Omer-paša-Omer Paša.-na primjer.)-orjent . obl. Omer-Paša općina-opština orijent (zem. mehki) Mesopotamija-Mezopotamija milion-milijon mrkva (šargarepa) N naočale/naočare naprimjer/npr. mekši. mehka. komp. Njemaćka. jd. Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija mašallah-mašAllah (nepravilna upotreba velikog slova) mehak/mek (promjena po padežima: nom. odr.

Orijent (Istok .istočne zemlje i narodi) orijentacija-orjentacija Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić"/OŠ "Safvet-beg Bašagić"-Osnovna škola Safvet-beg Bašagić otkad/otkada-odkad osmanlijski/osmanski-otomanski Osmanlijsko/Osmansko carstvo-Otomansko carstvo Osmanlije-Otomani ovdje-ovde (srpski) P pasoš-putovnica Perzija-Persija pijun-piun planeta-planet pomoranča/pomorandža ponedjeljak-ponedeljak posjeta-posjet poslijeratni posljednji-poslednji potpredsjednik-podpredsjednik pozorište (teatar)-kazalište prethistorija/predhistorija prethistorijski/predhistorijski prijestup/prestup prijevod/prevod prijevoz/prevoz .

rijeđi Romi-Cigani Rumunija-Rumunjska (hrvatski) Rusija (Ruska Federacija) S sagovornik/sugovornik saopćenje-priopćenje.privreda-gospodarstvo projekt-projekat promaha (propuh)-promaja Prvi svjetski rat-Prvi Svjetski Rat R računar-računalo (hrvatski) razvoj (razvitak) redovno-redovito riža (pirinač) rječnik . nedelja sistem (sustav) Sjedinjene Američke Države (Sjedinjene Države) Skender-Vakuf-Skender Vakuf .riječnik rjeđi (rijedak) . saopštenje saopćiti-saopštiti sapun/safun saradnik/suradnik savremeni/suvremeni sedmica-tjedan.

Styria.takođe teritorij/teritorija tok-tijek trenutno-trenutačno tužilac. a Južni Sloveni nepravilno) Slovenac slovenski-slovenački službenik . Steirmark Švicarska-Švajcarska T tačka-točka takmičenje (natjecanje) također. sremski) sretan-srećan stadion-stadijon Stari Zavjet-Stari zavjet Sveto Pismo-Sveto pismo Š Španija-Španjolska Štajerska .dužnosnik (nova riječ u hrvatskom jeziku) Smail-aga-Smailaga.Slaven-Sloven (naprimjer: Južni Slaveni je pravilno. Smail-Aga smjer-smijer snimak-snimka sport-šport Srem/Srijem (prid.tužioc .

Pravilno napisana rečenica izgleda na sljedeći način: .dužnosnik (nova riječ u hrvatskom jeziku) Ž W Wikipedia-Wikipedija (u nominativu se piše kao i u engleskom jeziku iz kojeg je preuzeta riječ) Wikipediji-Wikipedii (u ostalim oblicima dodaje se slovo j naprimjer: članak na Wikipediji) Wikipedijin-Wikipediin Struktura rečenice U bosanskom jeziku za razliku od novijih tendencija u hrvatskom jeziku. 5 o pisanju pridjeva na -ski nastalih iz riječi stranog porijekla u pravopisu) Vlašić-Vlašič vlašićki-vlašički voz (vlak) Z Zabranjeno pušenje-Zabranjeno Pušenje (muzički bend iz Bosne i Hercegovine) zahtijevati-zahtjevati zvaničnik . rečenica je najčešće strukturirana tako da nakon punog subjekta dolazi puni predikat bez lomljenja subjekta enklitikom i pozicioniranja glagola na kraju rečenice (germanizacija rečenice).U učestvovati-sudjelovati (hrvatski) upotreba-uporaba upotrijebiti-upotrebiti uvjet (uslov) V vikipedijski članak-Wikipedijski članak (pravilo br.

gdje je subjekat (Predsjednik predsjedništava Republike Bosne i Hercegovine rahmetli Alija Izetbegović) prepolovljen pomoćnim glagolom biti (je). . Predikat u rečenici je: je uživao. Subjekat u rečenici je: Predsjednik predsjedništava Republike Bosne i Hercegovine rahmetli Alija Izetbegović. dok je glavni glagol (uživao) pozicioniran iza prepolovljenog subjekta. Ovakva tendencija odnosno germanizacija rečenice je primjetna u hrvatskom jeziku i nije svojstvena tradiciji bosanskog jezika. • Predsjednik predsjedništava Republike Bosne i Hercegovine rahmetli Alija Izetbegović je uživao veliki ugled i na istoku i na zapadu. Nepravilno napisana rečenica izgleda na sljedeći način: • Predsjednik je predsjedništava Republike Bosne i Hercegovine rahmetli Alija Izetbegović uživao veliki ugled i na istoku i na zapadu.