³Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan dan rigkasan´ yang tiap

-tiap satunya telah kami jelaskan sumbernya .

Tandatangan : «««««««««««««««««. MOHD SHARIMI BIN MOHD SHAARI Nama Penulis : «««««««««««««««««.

Tandatangan : «««««««««««««««««. FAUZUL AZMI BIN ABDUL GHANI Nama Penulis : «««««««««««««««««.

Tandatangan : «««««««««««««««««. NURFAZRIN BINTI MOHD SUKKRI Nama Penulis : «««««««««««««««««.