P. 1
48892276 Studiul Materialelor Vol 2

48892276 Studiul Materialelor Vol 2

|Views: 17,768|Likes:
Published by Andrei Loață

More info:

Published by: Andrei Loață on May 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2015

pdf

text

original

Sections

 • 7.1. Introducere
 • 7.2. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul
 • 7.3. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul
 • 7.5. Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate
 • Cuvinte cheie
 • Bibliografie
 • Teste de autoevaluare
 • OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE
 • 8.1. Introducere
 • 8.2. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale
 • 8.2.1. Clasificarea oţelurilor comerciale
 • 8.2.2. Simbolizarea oţelurilor comerciale
 • 8.3. Oţelurile carbon cu destinaţie generală
 • 8.3.1. Oţelurile carbon de uz general
 • 8.3.2. Oţelurile carbon de calitate
 • 8.4. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini
 • 8.5. Oţelurile pentru construcţii sudate
 • 8.5.1. Particularităţile realizării construcţiilor sudate
 • 8.5.2. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor
 • 8.5.3. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor
 • 8.5.4. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate
 • 8.5.5. Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate
 • 8.5.6. Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune
 • 8.5.7. Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată
 • 8.6. Oţelurile rezistente la coroziune
 • 8.6.1. Oţelurile inoxidabile şi refractare
 • 8.6.2. Oţelurile patinabile
 • 8.7. Oţelurile pentru scule
 • 8.7.1. Oţelurile carbon pentru scule
 • 8.7.2. Oţelurile aliate pentru scule
 • 8.8. Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale
 • 8.8.1. Oţelurile pentru piese turnate
 • 8.8.2. Oţelurile pentru arcuri
 • 8.8.3. Oţelurile pentru rulmenţi
 • 8.8.4. Oţelurile rezistente la uzare şi tenace
 • 8.8.5. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată
 • 8.8.6. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat
 • 8.9. Fontele comerciale
 • 8.9.1. Simbolizarea fontelor comerciale
 • 8.9.2. Fontele cu destinaţie generală
 • 8.9.2. Fontele cu destinaţie precizată
 • 9.1. Introducere
 • 9.2. Modificarea aliajelor neferoase
 • 9.3. Tratamentele termice la aliajele neferoase
 • 9.5. Cuprul şi aliajele pe bază de cupru
 • 9.5.1. Alamele
 • 9.5.2. Aliajele Cu −−−− Ni
 • 9.5.3. Bronzurile
 • 9.6. Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu
 • 9.6.1. Aliajele Al −−−− Cu
 • 9.6.2. Aliajele Al −−−− Mg
 • 9.6.3. Aliajele Al −−−− Zn
 • 9.6.4. Aliajele Al – Si
 • 9.7. Titanul şi aliajele pe bază de titan
 • 9.8. Alte metale şi aliaje neferoase
 • 9.8.1. Aliajele antifricţiune
 • 9.8.2. Aliajele pentru lipire
 • 9.8.3. Aliajele superplastice
 • 9.8.4. Aliajele cu memoria formei
 • 10.1. Introducere
 • 10.2. Structura ceramicelor şi sticlelor
 • 10.3. Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor
 • 10.4. Materialele ceramice
 • 10.4.1. Materialele ceramice silicatice
 • 10.4.2. Materialele ceramice oxidice
 • 10.4.3. Materialele refractare
 • 10.4.4. Materialele ceramice neoxidice
 • 10.5. Sticlele
 • 10.6. Materialele vitroceramice
 • 10.7. Cimentul
 • STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR
 • 11.1. Introducere
 • 11.2. Reacţiile de sinteză a polimerilor
 • 11.3. Structura polimerilor
 • 11.4. Proprietăţile polimerilor
 • 11.4.1. Caracterizarea generală a polimerilor
 • 11.4.2. Proprietăţile mecanice ale polimerilor
 • 11.5. Principalele tipuri de materiale polimerice
 • 11.5.1. Aditivii materialelor polimerice
 • 11.5.2. Materialele termoplaste
 • 11.5.3. Materialele termorigide
 • 11.5.4. Materialele elastomerice (cauciucurile)
 • 12.1. Introducere
 • 12.3. Lemnul – material compozit natural
 • 12.4. Materialele compozite durificate cu fibre
 • Aplicaţii
 • 13.1. Introducere
 • 13.2. Obţinerea şi caracterizarea pulberilor
 • 13.3. Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor
 • 13.4. Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate
 • 14.1. Introducere
 • 14.2. Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor
 • 14.3. Un studiu de caz privind alegerea materialelor

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI Prof.dr.ing. Gh. Zecheru Conf. dr.ing. Gh.

Drăghici

ELEMENTE DE STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR Volumul 2

Editura ILEX şi Editura Universităţii din Ploiesti 2002

CUVÂNT ÎNAINTE
DESPRE GRANTUL C.N.F.I.S. 39691 “MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ” GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI
Obiectivul fundamental al grantului (C.N.F.I.S 39691) este crearea unui instrument software de tip multimedia care să ofere fiecărui cadru didactic un model de construire şi prezentare a cursurilor , seminariilor şi laboratoarelor într-o manieră modernă, utilizând facilităţile puse la dispoziţie de tehnica avansată. Grantul se adresează în egală măsură şi studenţilor care vor putea să “audieze” cursurile / seminariile / laboratoarele în condiţii comparabile cu cele din ţările dezvoltate. Grantul C.N.F.I.S 39691 este structurat pe trei componente: CURS, LABORATOR, EVALUARE (vezi figura 1 *). • Componenta CURS oferă utilizatorilor de tip CADRU DIDACTIC posibilitatea de a realiza conţinutul cursului într-o manieră flexibilă, putând folosi informaţii de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show. Utilizatorul de tip STUDENT va avea acces la toate aceste tipuri de prezentare. În urma activării acestei componente, se poate obţine cursul pe suport de hârtie, pe suport magnetic sau se poate realiza introducerea în pagina de WEB a conţinutului acestuia. • Componenta LABORATOR acoperă activitatea de seminar / laborator. Ea oferă posibilitatea cursantului (utilizatorul de tip STUDENT) de a avea acces la textul de prezentare a temei propuse, la instrumente de tip instructor (tutorial), în toate cele cinci tipuri de prezentare de la curs, precum şi la modele ale fenomenelor / conceptelor prezentate. De asemenea, se pot realiza conexiuni cu anumite cursuri sau seminarii / laboratoare. Utilizatorul de tip CADRU DIDACTIC va avea posibilitatea să-şi descrie tema propusă folosind facilităţi de tip text, imagine, animaţie, prezentare video, slide show şi aplicaţii software specializate. El poate uza de ele pentru a realiza instrumente de tip instructor, precum şi modele ale fenomenului / conceptului prezentat sau conexiuni cu noţiuni înrudite. Ca urmare a activării acestei componente, se pot obţine comparaţii între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute, exemple de rezolvare a problemelor propuse, date necesare efectuării lucrării, precum şi chestionare de tip şablon.
* Documentaţie Grant C.N.F.I.S. 39691 (1999,2000,2001), Runda a II-a, Director Grant – Liviu Dumitraşcu i

Figura 1. Structura generală a Grantului C.N.F.I.S 39691

• Componenta EVALUARE îşi propune să ofere posibilitatea evaluărilor efectuate de către utilizatorii de tip CADRU DIDACTIC asupra utilizatorilor de tip STUDENT, precum şi autoevaluărilor realizate de utilizatorul de tip student, la cerere. Evaluarea se poate realiza fie pe baza unor formulare de tip bilet de examen, fie de tip chestionar (generat de un software specializat). In cazul autoevaluării, utilizatorul STUDENT poate beneficia de acces direct la
ii

cursul aferent sau la un ciclu de tip întrebare – răspuns, posibilitate implementată cu ajutorul serviciului de poştă electronică. Serviciul de poştă electronică va fi susţinut de un server de WEB propriu programului.
REMARCI:

• Grantul «MODEL DE SOFTWARE INTEGRAT DE TIP MULTIMEDIA PENTRU ÎNVĂŢARE INTERACTIVĂ GENERAT LA UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIESTI» se realizează în trei etape: ETAPA I (proiectul de iniţiere program) – Realizare prototip SALĂ DE CURS (anul 1999); ETAPA a II-a – Imbunătăţirea prototipului SALĂ DE CURS, realizare prototipuri SALĂ DE LABORATOR, SALĂ DE EVALUARE (anul 2000); ETAPA a III-a – Realizarea integrală a modelului de învăţare interactivă (anul 2001). • Domeniul de interes al acestui program se înscrie în aria preocupărilor specialiştilor din învăţământ şi din domenii conexe acestuia, din EUROPA şi din AMERICA. • Rezultatele obţinute în urma aplicării unui software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă pentru disciplinele predate în cadrul unei universităţi (precum şi pentru planurile de învăţământ) pot fi folosite ca punct de plecare în vederea constituirii unui server de WEB, bază pentru învăţământul la distanţă, pentru cursuri intensive de scurtă durată, alternativă dinamică pentru studiul individual la bibliotecă. Implementarea unui astfel de mecanism creează premise pentru posibilitatea evaluării interactive a studenţilor, precum şi pentru realizarea unui ciclu de tip “întrebare-răspuns” (cu ajutorul serviciului de poştă electronică). • Un câştig important constă în posibilitatea de a face cunoscută UNIVERSITATEA, atât în ţară cât şi în lume, nu numai la nivelul unor informaţii generale, cât mai ales la nivelul a ceea ce constituie una din componentele sale esenţia : cea de ÎNVĂŢĂMÂNT. La baza generării cursurilor interactive de învăţare / instruire realizate integral / parţial în cadrul grantului a stat “ Metodologia de proiectare a cursurilor multimedia şi hipermedia” ce cuprinde următoarele etape: Analiza cerinţelor de instruire, Proiectarea preliminară a aplicaţiei (cursului), Dezvoltarea aplicaţiei (cursului), Implementarea aplicaţiei (cursului), Evaluarea şi întreţinerea aplicaţiei (cursului). Pentru prezentarea tuturor cursurilor realizate în cadrul grantului a fost generată seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691 “ în care apare lucrarea Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor, Editura ILEX şi Editura Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti.
iii

REMARCI: • Toate lucrările din seria “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“ se află pe site-ul Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti şi sunt disponibile pe CD-ROM. • Autorii lucrărilor sunt cadre didactice ale Universităţii, de la catedrele: Informatică, Tehnologia Construcţiei de Utilaj Petrolier, Forajul Sondelor, Chimie, Filologie. Îmi exprim convingerea că prin realizarea acestui proiect se va reuşi o concordanţă a procesului de învăţământ din Universitatea PETROL – GAZE din Ploiesti cu tendinţele internaţionale. DESPRE CARTE Lucrarea “Elemente de ingineria şi ştiinţa materialelor” cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale. Lucrarea este structurată în două volume. Primul volum conţine noţiunile fundamentale privind structura si proprietăţile mecanice ale metalelor şi aliajelor şi informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi tratamentele termice ale materialelor metalice cu cea mai mare pondere de utilizare industrială: fontele şi oţelurile. Cel de-al doilea volum al lucrării cuprinde informaţiile principale privind structura, proprietăţile şi domeniile de utilizare ale altor categorii de materiale: metalele şi aliajele neferoase, sticlele şi materialele ceramice, plastomerii şi elastomerii, materialele compozite şi materialele sinterizate. Fiecare capitol al lucrării este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii, care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete.

Prof.dr.ing. Liviu Dumitraşcu Prorector Director Grant C.N.F.I.S. 39691 Coordonatorul seriei “Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S 39691“

iv

CUVÂNTUL AUTORILOR
Lucrarea Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor a fost concepută astfel încât să constituie un instrument util şi eficient pentru pregătirea individuală la disciplina Studiul materialelor, prevăzută în planul de învăţământ al studenţilor anului I, specializările Utilaj Tehnologic Petrolier şi Utilaj Tehnologic pentru Transportul şi Depozitarea Hidrocarburilor, de la Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică din cadrul Universităţii Petrol – Gaze din Ploiesti. Ea poate fi utilizată cu bune rezultate şi de studenţii care se pregătesc în alte specializări inginereşti, precum şi de tehnicienii şi inginerii care doresc să-şi aprofundeze sau să-şi reactualizeze cunoştinţele în domeniul materialelor. Lucrarea are ca obiect prezentarea structurii si proprietăţilor materialelor folosite în tehnică, precizarea legăturilor (corelaţiilor) dintre compoziţia chimică, structura si proprietăţile acestor materiale şi evidenţierea modificărilor de structură şi proprietăţi care se produc ca urmare a prelucrării materialelor prin diverse procedee tehnologice, scopul principal urmărit fiind însuşirea principiilor, legităţilor şi mecanismelor care stau la baza obţinerii materialelor cu structura corespunzătoare asigurării proprietăţilor impuse de utilizarea lor în diverse aplicaţii tehnice. Deoarece principalele aplicaţii tehnice avute în vedere sunt cele din domeniul maşinilor, utilajelor şi echipamentelor petroliere, materialele care au în prezent şi în viitorul apropiat cea mai mare pondere de utilizare sunt materialele metalice (metalele şi aliajele) şi ca urmare partea din lucrare destinată studierii acestor materiale este cea mai consistentă. Sunt studiate însă în lucrare şi celelate categorii de materiale folosite în tehnică: sticlele şi materialele ceramice, materialele pe bază de substanţe macromoleculare (plastomerii şi elastomerii), materialele obţinute prin agregare de pulberi şi materiale compozite durificate cu fibre. Volumul de faţă, cel de-al doilea al lucrării, conţine capitolele: Oţelurile şi fontele aliate; Oţelurile şi fontele comerciale; Structurile şi proprietăţile aliajelor neferoase; Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor; Structurile şi proprietăţile polimerilor; Structurile şi proprietăţile materialelor compozite; Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi; Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice. Adresăm cele mai calde mulţumiri celui care a făcut posibilă publicarea acestei lucrări (prof. dr. ing. Liviu Dumitraşcu ) şi colegilor care au realizat recenzia stiinţifică a lucrării (prof.dr.ing. Vlad Ulmanu şi prof. dr. ing. Ioan Tudor). Urăm utilizatorilor succes în însuşirea cunoştinţelor privind structurile şi proprietăţile materialelor şi aşteptăm cu deosebit interes sugestiile lor pentru îmbunătăţirea ediţiei viitoare a lucrării.

Autorii Ploieşti 30 iulie 2002
v

Seria
Cursuri multimedia. Grant C.N.F.I.S. 39691
Liviu Dumitraşcu şi colectiv

(Borland) PASCAL în 13 conversaţii
Stelian Guţu

Tehnologiile informaţiei şi comunicaţiiilor. Mijloace multimedia
Gheorghe Zecheru şi Gheorghe Drăghici

Elemente de ştiinţa şi ingineria materialelor. Volumul 1
Ana Maria Burlan şi Andreea Negulescu

Compendiu de gramatică franceză cu exerciţii
Mihai Hotinceanu

Probleme şi lucrări de laborator de electromagnetism
Gabriel Marcu

Clase Java pentru metode numerice
Vlad Ulmanu

Tehnologia fabricării şi reparării utilajului petrolier
Mihai Pascu Coloja

Cercetarea sondelor în pompaj cu ajutorul metodelor acustice
Mihail Minesccu şi Ion Nae

Tehnologii şi utilaje în construcţia de maşini
Alexandra Şchiopescu, Maria Moraru, Anca Sterry, Ana Dincă, Ileana Cameniţă

Chimie generală. Aplicaţii numerice
Octav Pântea, Stelian Neagoe, Dorina Matei, Eva Trâmbiţaşu, Daniela Popovici

Bazele chimiei analitice calitative şi cantitative. Probleme şi întrebări
Şerban Vasilescu, Virgiliu Talle, Dorin Bădoiu

Rezistenţa materialelor. Tehnici de calcul şi proiectare
Constantin Ionescu , Liviu Băloiu şi colectiv

Introducere în problematica mediului înconjurător
vi

64 8.……… 59 8.……..2. Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale …………………...……… 5 7. OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE ………………………………..……… 64 8.4. 66 8.……. 23 Cuvinte cheie …………………………………………………………………..……….……… 14 7.....……... Influenţele elementelor de aliere asupra trnsformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor……………………………………….2.2..2.…...5. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini ………………………. 5 7.. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul …………………….3. PROPRIETĂŢILE MECANICE ALE MATERIALELOR METALICE 4. Particularităţile realizării construcţiilor sudate …………………....1..... TRATAMENTELE TERMICE LA OŢELURI ŞI FONTE Volumul 2 Cuvânt înainte ………………………………………………………………………..……... Simbolizarea oţelurilor comerciale ……………………………. 35 Aplicaţii …………………………………………………………………. 55 8. 34 Bibliografie ……………………………………………………………………….. 69 8.. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul ……………………………….2.. NOTIUNI GENERALE DESPRE METALE 2.3.5. Introducere ………………………………………………………….………. 69 8. 65 8.1. 16 7..1. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor ………………. Clasificarea oţelurilor comerciale ……………………………………… 55 8.3.4. Oţelurile pentru construcţii sudate …………………………………..... TRANSFORMĂRILE STRUCTURALE ÎN STARE SOLIDĂ LA OŢELURI ŞI FONTE 6..5.……….3. i Cuvântul autorilor …………………………………………………………………..1. NOŢIUNI GENERALE DESPRE ALIAJE 3..2..... Oţelurile carbon de calitate ……………………………………. 53 8.. Oţelurile carbon de uz general ………………………………….2.... v 7.1. 71 1 .. 7 7. STUDIUL ALIAJELOR DIN SISTEMUL FIER-CARBON 5.... 35 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE ………………………………….. 38 8... Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate ……………………….. 53 8. Introducere …………………………………………………………. Oţelurile carbon cu destinaţie generală …………………………………….…….5.CUPRINS Volumul 1 1.…….

.4. 131 9..……. Cuprul şi aliajele pe bază de cupru …………………………………………. 118 Cuvinte cheie ……………………………………………………………..6.1.3...…….5.6.. Oţelurile pentru scule ………………………………………………. Aliajele Al – Cu ………………………………………………………. Oţelurile carbon pentru scule …………………………………. 102 8.……...……... Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu ………………………. Oţelurile aliate pentru scule ……………………………………..8...……. Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată ……………..6....3.. Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor ……..……….. Aliajele Al – Zn ………………………………………………. 110 8.. Aliajele Cu − Ni ………………………………………………………. 99 8..8.5. 113 8.9.. 114 8.. 170 9.. Tratamentele termice la aliajele neferoase ……………………... Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate …………...8..1..6.5.2.2..……......…….6.......8..5. 86 8.…….…….3. 105 8. 131 9.……. 73 8. Aliajele Al − Mg ……………………………………………….4...3. Modificarea aliajelor neferoase ……………………………………....4.1.....8...3... Introducere …………………………………………………………..…….……. Oţelurile rezistente la uzare şi tenace …………………………………. Oţelurile pentru piese turnate …………………………………. 75 8. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată ………………………..5.... Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune …………….7.9...7..2. 162 9.6. 113 8..6. Simbolizarea fontelor comerciale ……………………………….2...……. 109 8.………... Fontele comerciale …………………………………………………. 112 8. 108 8.. 152 9.. 154 9..………...5...……....……..6. 105 8.1. Fontele cu destinaţie precizată ………………………………….4. 136 9. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate …………………….2. 86 8. 170 2 .1..7.8. Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale ……………………….9... 107 8.5.…….. 122 Aplicaţii …………………………………………………………………. 125 9..1.8..9.…….... Oţelurile patinabile …………………………………………………….6. 120 Bibliografie ……………………………………………………………………… 121 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………...2.……..... Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale …………………. Aliajele Al – Si …………………………………………………. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat ………………….....5..2.... 168 9.. Oţelurile pentru rulmenţi ……………………………………….. 142 9. Fontele cu destinaţie generală …………………………………... Oţelurile inoxidabile şi refractare ……………………………….. Bronzurile ……………………………………………………………. Oţelurile rezistente la coroziune ……………………………………. 137 9. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE …………………………………….……….....5.………….. 163 9...……. Oţelurile pentru arcuri …………………………………………. 80 8. Alamele …………………………………………………………......1.. 77 8. 98 8... 76 8.7.5.……. 100 8.…….3.6. 147 9.5...8.. 148 9.

5... Titanul şi aliajele pe bază de titan ………………………………………….4.4... 187 Aplicaţii …………………………………………………………………. Alte metale şi aliaje neferoase ………………………………………...... 251 11. Aliajele cu memoria formei ……………………………………………... Aditivii materialelor polimerice ……………………………………. Caracterizarea generală a polimerilor ………………………………..3. 197 10.2. 236 11..4. Structura ceramicelor şi sticlelor ………………………………….1. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR …………………………..4..…….9.. 187 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………..5.8....6.. Introducere ………………………………………………………………….. 177 9.. 250 11.…….1... 182 9. 207 10.……..……….8.. Proprietăţile polimerilor …………………………………………………… 236 11. Materialele termorigide ………………………………………. 255 Cuvinte cheie …………………………………………………………….1. 186 Bibliografie ………………………………………………………………………. Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor ……………….2.. Aliajele pentru lipire ……………………………………………. 238 11.8.. 180 9...3..... 220 Bibliografie ……………………………………………………………………… 221 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. 211 10.....2.1. Aliajele antifricţiune ……………………………………………. Principalele tipuri de materiale polimerice ………………………. Aliajele superplastice ………………………………………………….……. 215 10.5... 229 11. 207 10.. 231 11..2.. Cimentul …………………………………………………………………… 219 Cuvinte cheie ……………………………………………………………..……. Materialele ceramice silicatice ……………………………….2.……..4. Materialele ceramice ……………………………………………….. Materialele elastomerice (cauciucurile) …………………………….2..………. Proprietăţile mecanice ale polimerilor ……………………….1. Introducere ………………………………………………………………… 229 11.4...5..…….……..4.……. Structura polimerilor ……………………………………………………….. 233 11...…….3... 254 11....7...…….4. 184 Cuvinte cheie ……………………………………………………………..8. 257 3 ..5.8. Materialele ceramice neoxidice ……………………………………… 214 10... 222 Aplicaţii ………………………………………………………………….1..... 250 11... Reacţiile de sinteză a polimerilor ………………………………….4....7. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR ……………….. 198 10.…….……....... Sticlele …………………………………………………………………….……. 219 10. 210 10.. 172 9.4. Materialele termoplaste ………………………………………..4. Materialele ceramice oxidice ………………………………….. Materialele refractare …………………………………………. 202 10.…….………..……..... 197 10.…….. 192 10.……….... Materialele vitroceramice ………………………………………….5..3. 225 11.. 177 9.....3.

315 Aplicaţii ………………………………………………………………….... Materiale compozite durificate cu fibre …………………………………… 284 Cuvinte cheie ……………………………………………………………. 258 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. 14. 274 12..……... Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate …………………......………. 312 Cuvinte cheie ……………………………………………………………... Lemnul – material compozit natural ……………………………….……...1. 259 Aplicaţii ………………………………………………………………….3.. 307 13..... 301 13...4........ Un studiu de caz privind alegerea materialelor …………………….……... Introducere …………………………………………………………....1... STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE ………………………………. 268 12..………..……….. Teste de autoevaluare …………………………………………………………..…….... 263 12.. 295 13..... 301 13... 317 14. 353 Elements of materials science and engineering (Abstract) ……………….... Estimarea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor compozite ...... 292 Aplicaţii …………………………………………………………………. 321 321 322 334 341 341 342 343 Grila de verificare a testelor de autoevaluare ……………………………. 14.4..……. 302 13. 315 Teste de autoevaluare ……………………………………………………………. Obţinerea şi caracterizarea pulberilor ……………………………………...... 314 Bibliografie ……………………………………………………………………….……..………. STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI ……………. Bibliografie ……………………………………………………………………. Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor ……………………. 357 4 ...……….2......3.... 14..1. 291 Bibliografie ………………………………………………………………………...…….....………. ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE ....Bibliografie ……………………………………………………………………….. Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor …………. Aplicaţii …………………………………………………………………..……….... Cuvinte cheie …………………………………………………………….……. 352 Index ……………………………………………………………………………....3.…….2.2.…….. Introducere …………………………………………………………. 292 Teste de autoevaluare …………………………………………………………….. 267 12.. Introducere ………………………………………………………………… 267 12..

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

Capitolul 7

OŢELURILE ŞI FONTELE ALIATE

7.1. Introducere
Oţelurile aliate sunt acele oţeluri care conţin, pe lângă componentele specifice (fierul – componentul de bază şi carbonul – componentul de aliere principal), elementele însoţitoare (manganul, siliciul etc.) şi impurităţile tipice (sulful, fosforul etc.) oţelurilor carbon, şi alte componente (denumite generic elemente de aliere EA), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, un component al unui oţel este considerat element de aliere, dacă concentraţia în care a fost introdus la elaborarea oţelului depăşeşte concentraţia până la care acest component se încadrează în categoria elementelor însoţitoare sau concentraţia maximă admisă când componentul are efectele unei impurităţi a oţelului. Astfel, având în vedere datele prezentate în scap. 4.3, oţelurile se consideră aliate cu mangan, dacă %Mnm > 0,8 %, cu siliciu, dacă %Sim > 0,5 %, cu fosfor, dacă %Pm > 0,06 % etc., în timp ce alte componente, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul, titanul, niobiul, wolframul, borul etc., care nu sunt specifice compoziţiei oţelurilor carbon industriale, capătă statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea oţelurilor. În practică, pentru a exprima gradul de aliere al unui oţel se utilizează ca indicator suma concentraţiilor masice ale elementelor de aliere (exceptând carbonul) conţinute de acesta Sa ( S a = ∑ % EAmj , EAj, j = 1 … n, fiind elementele
j =1 n

de aliere introduse la elaborarea oţelului, iar %EAmj - concentraţiile masice ale acestor elemente), iar oţelurile aliate se clasifică în: oţeluri slab aliate, având Sa< 5 %, oţeluri mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi oţeluri înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %.
5

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

În mod similar, fontele aliate (denumite şi fonte speciale) sunt acele fonte care conţin, pe lângă componentele specifice, elementele însoţitoare şi impurităţile tipice fontelor albe (fără grafit în structură), cenuşii sau modificate (cu grafit în structură), şi alte componente (numite generic elemente de aliere), introduse în mod intenţionat şi în cantitate suficientă la elaborare, cu scopul de a conferi acestor aliaje anumite structuri şi proprietăţi. În contextul acestei definiţii, printr-un raţionament similar celui utilizat în cazul oţelurilor, sulful, în concentraţii %Sm < 0,15 % şi fosforul, în concentraţii %Pm < 0,6 %, considerate impurităţi, manganul, în concentraţii %Mnm < 1,5 %, siliciul, în concentraţii %Sim < 0,5…1,0 % la fontele albe sau %Sim < 3,5…4,5 % la fontele cenuşii sau modificate şi componentele introduse (în concentraţii mici) în cursul operaţiilor de modificare şi postmodificare (magneziu, ceriu, calciu, bariu, titan, zirconiu, aluminiu), considerate elemente însoţitoare, nu reprezintă elemente de aliere ale fontelor; aceste componente, introduse la elaborarea fontelor în concentraţii mai mari decât cele până la care se consideră impurităţi sau elemente însoţitoare, constituie elemente de aliere ale fontelor, iar componentele care nu sunt specifice compoziţiei fontelor albe, cenuşii sau modificate industriale, cum ar fi cromul, nichelul, molibdenul, vanadiul etc., au statutul de elemente de aliere oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse (intenţionat) la elaborarea fontelor. Pentru a exprima gradul de aliere al unei fonte se poate utiliza, ca şi la oţeluri, indicatorul Sa, iar fontele aliate se clasifică în: fonte slab aliate, având Sa< 5 %, fonte mediu aliate, având 5 % ≤ Sa < 10 % şi fonte înalt (bogat) aliate, având Sa ≥ 10 %. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor, în funcţie de caracteristicile lor fizico – chimice (raza atomică, valenţa, electronegativitatea, tipul structurii cristaline, afinitatea chimică faţă de fier, carbon, elemente însoţitoare şi impurităţi) şi de concentraţiile în care sunt introduse la elaborarea acestor aliaje, în următoarele forme: a) dizolvate (prin substituţie sau interstiţial) în soluţiile solide specifice structurii aliajelor fier – carbon, soluţii denumite în acest caz ferită aliată şi austenită aliată; b) dizolvate în structura cristalină a cementitei, denumită în acest caz cementită aliată; c) legate sub formă de carburi proprii; d) combinate chimic cu fierul sub formă de compuşi intermetalici; e) legate sub formă de incluziuni nemetalice (oxizi, sulfuri, silicaţi) sau libere sub formă de cristale de metal pur. Primele trei forme de existenţă a elementelor de aliere sunt cele care corespund frecvent structurii oţelurilor şi fontelor aliate. Formele de existenţă d) şi e) sunt rar întâlnite, deoarece: * fierul formează compuşi intermetalici cu unele elemente de aliere numai dacă concentraţiile acestora sunt ridicate (de exemplu, fierul cu cromul formează compusul, de tip fază sigma, FeCr, caracterizat printr-o valoare de bază a concentraţiei cromului %Crm ≅ 45 %, cu vanadiul – compusul, de tip fază sigma,
6

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

FeV, având %Vm ≅ 48 %, cu molibdenul - compuşii Fe3Mo2, având %Mom ≅ 53 % şi FeMo, având %Mom ≅ 66 %, cu wolframul – compusul, de tip fază Laves, Fe2W, având %Wm ≅ 63 % şi compusul Fe3W2, având %Wm ≅ 68 %, cu titanul – compusul FeTi, având %Tim ≅ 52 %, iar cu niobiul – compusul, de tip fază Laves, Fe2Nb, având %Nbm ≅ 52 %); ca urmare, existenţa unor astfel de compuşi este caracteristică exclusiv oţelurilor şi fontelor înalt aliate cu astfel de elemente; * incluziunile nemetalice sunt (în mod obişnuit, datorită efectelor negative pe care le are prezenţa acestora - v. scap. 4.3.2 şi 4.3.3) faze nedorite ale structurii oţelurilor şi fontelor şi, ca urmare, legarea elementelor de aliere sub formă de incluziuni se realizează numai accidental, de obicei când nu se alege corect momentul introducerii acestor elemente în procesul tehnologic de elaborare; de exemplu, titanul, care are afinitatea chimică faţă de oxigen (puterea de dezoxidare) mai mare decât a siliciului şi aluminiului, introdus într-un oţel lichid înainte de finalizarea proceselor de dezoxidare (v. scap. 4.3.2) participă intens la realizarea acestor procese şi se va găsi în structura oţelului legat sub formă de incluziuni oxidice, diminuându-şi astfel activitatea ca element de aliere.

7.2. Interacţiunea elementelor de aliere cu fierul
Majoritatea elementelor de aliere sunt solubile în fier, formând cu acesta soluţii solide (în care, evident, fierul este solventul, iar elementele de aliere sunt componentele solut). Prezenţa elementelor de aliere dizolvate (împreună cu carbonul) în structura cristalină a fierului determină modificarea valorilor punctelor critice de transformare în stare solidă a acestuia. Unele elemente de aliere, cum ar fi cromul, siliciul, molibdenul, woframul, vanadiul, niobiul, având structura cristalină de tip CVC, sunt izomorfe cu Feα (şi Feδ), au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta) şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei, mărind temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4). Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere alfagene sau elemente de aliere feritizante (notate generic EAα). Aşa cum se observă în figura 7.1 a, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAα, prezenţa elementelor de aliere alfagene determină domenii de existenţă a fazei γ ≡ Feγ(EAα) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei α ≡ Feα(EAα); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate
7

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

prin %EAα ≥ a%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei α ≡ Feα(EAα), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul α ⇔ γ).

Fig. 7.1. Configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare de tipul: a – Fe – EAα; b – Fe − EAγ

Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAα (oţeluri şi fonte aliate cu elemente alfagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAα) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAα) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.2, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Si ≡ EAα; în aliajele ternare Fe – C – Si ≡ EAα , creşterea concentraţiei Si ≡ EAα determină îngustarea progresivă a domeniilor cu austenită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu ferită aliată şi, ca o consecinţă, ridicarea substanţială a punctului critic A1 (creşterea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere alfagene %EAα ≥ a%, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică feritică (sau o structură alcătuită din ferită şi mici conţinuturi de carburi), iar fontele aliate au o structură alcătuită din ferită şi carburi primare sau grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor
8

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

alotropice de tipul Feα ⇔ Feγ); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate feritice sau fonte aliate feritice.

Fig.7.2. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Si ≡ EAα cu %Sim = 2,5 %; %Sim = 5,0 % şi %Sim = 7,5 %

Unele elemente de aliere, cum ar fi nichelul şi manganul, având structura cristalină de tip CFC, sunt izomorfe cu Feγ , au o bună solubilitate în această modificaţie a fierului şi determină extinderea domeniilor de stabilitate a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (şi feritei delta), micşorând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feα ⇔ Feγ (punctul critic tc1 ≡ A3) şi ridicând temperatura punctului critic corespunzător realizării transformării Feγ ⇔ Feδ (punctul critic tc2 ≡ A4).
9

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Elementele având influenţele menţionate anterior sunt denumite elemente de aliere gamagene sau elemente de aliere austenitizante (notate generic EAγ). Aşa cum se observă în figura 7.1 b, care prezintă configuraţia generală a diagramelor de echilibru ale sistemelor binare Fe – EAγ, prezenţa elementelor de aliere gamagene determină domenii de existenţă a fazei α ≡ Feα(EAγ) foarte înguste şi domenii foarte extinse de stabilitate a fazei γ ≡ Feγ(EAγ); la aliajele unui astfel de sistem, caracterizate prin %EAγ ≥ b%, structura la orice temperatură corespunzătoare stării solide este alcătuită numai din cristalele fazei γ ≡ Feγ(EAγ), fiind suprimată posibilitatea realizării transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα şi eliminată astfel posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (de tipul γ ⇔ α). Efectele anterior menţionate ale elementelor de aliere alfagene se menţin şi în cazul aliajelor ternare Fe – C − EAγ (oţeluri şi fonte aliate cu elemente gamagene), în structura cărora faza α ≡ Feα(C, EAγ ) este ferita aliată, iar faza γ ≡ Feγ(C, EAγ) este austenita aliată; aşa cum se observă în figura 7.3, care prezintă diagramele pseudobinare corespunzătoare la trei concentraţii masice (constante) de Mn ≡ EAγ; în aliajele ternare Fe – C – Mn ≡ EAγ , creşterea concentraţiei Mn ≡ EAγ determină îngustarea progresivă a domeniilor cu ferită aliată, lărgirea substanţială a domeniilor cu austenită aliată şi, ca o consecinţă, coborârea substanţială a punctului critic A1 (micşorarea temperaturii la care se poate realiza, în condiţii de echilibru, transformarea eutectoidă γ ⇔ α + Fe3C). Evident, când concentraţia de elemente de aliere gamagene %EAγ ≥ b %, la orice temperatură corespunzătoare stării solide, oţelurile aliate au o structură monofazică austenitică, iar fontele aliate au o structură alcătuită din austenită şi grafit, fiind suprimată posibilitatea desfăşurării transformărilor de fază în stare solidă (care presupun existenţa posibilităţii de realizare a transformărilor alotropice de tipul Feγ ⇔ Feα); oţelurile sau fontele aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate austenitice sau fonte aliate austenitice. Considerând (în mod schematic, simplificat) că influenţele elementelor de aliere se manifestă prin modificarea poziţiilor liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe – Fe3C, aşa cum se prezintă în figura 7.4, aspectele anterior prezentatate se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere alfagene (cromul, siliciul, molibdenul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a feritei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a austenitei (v. fig. 7.4 a); la concentraţii mari de elemente alfagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feα ⇔ Feγ este suprimată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate feritice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul α ⇔ γ;
10

Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate

• elementele de aliere gamagene (manganul, nichelul etc.) determină extinderea domeniilor de existenţă a austenitei şi restrângerea domeniilor de stabilitate a feritei (v. fig. 7.4 b); la concentraţii mari de elemente gamagene posibilitatea realizării transformării alotropice Feγ ⇔ Feα este anulată şi se obţin oţeluri sau fonte aliate austenitice, care nu prezintă transformări de fază în stare solidă de tipul γ ⇔ α;

Fig.7.3. Diagramele de echilibru pseudobinare ale aliajelor sistemului ternar Fe – C – Mn ≡ EAγ cu %Mnm = 3,0 %; %Mn m = 13,0 % şi %Mn m = 20,0 %

11

6 sunt prezentate diagramele de variaţie a principalelor caracteristici mecanice ale feritei (rezistenţa la tracţiune Rm. Fig. Schema modificării liniilor şi punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Fe-Fe3C de către: a – elementele de aliere alfagene. ca urmare.7. corespunzătoare concentraţiei carbonului în perlită) spre concentraţii ale carbonului mai reduse (v. 4. În figura 7. fig. 12 . abscisa %Cm = 2.4.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • elementele de aliere modifică poziţia punctului critic de transformare în stare solidă tPSK ≡ A1 şi deplasează punctul S (având.11 %) devine posibilă producerea transformării eutectice şi apariţia în structura lor de echilibru a unor mici cantităti de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe). b – elementele de aliere gamagene Elementele de aliere dizolvate în ferită sau austenită influenţează proprietăţile fizico – mecanice ale acestor faze. la unele oţeluri aliate (aliaje caracterizate prin concentraţii masice de carbon %Cm ≤ 2. duritatea Brinell HBS şi energia de rupere la încercarea la încovoiere prin şoc KV) în funcţie de concentraţiile masice ale diverselor elemente de aliere dizolvate în aceasta.11 %) spre concentraţii ale carbonului mai scăzute şi. abscisa %Cm = 0.5).) au şi elementele de aliere dizolvate în austenită. influenţe similare (creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii.77 %. oţelurile aliate care prezintă aceste particularităţi structurale sunt denumite oţeluri aliate ledeburitice. aşa cum s-a specificat în scap. • elementele de aliere deplasează punctul E (având. menţinerea constantă sau diminuarea plasticităţii etc. 7.2. aşa cum s-a specificat în scap.4 şi 7.2. alungirea procentuală după rupere A. 4.

Influenţa elementelor de aliere asupra caracteristicilor mecanice ale feritei: a – Rm = f1(%EAm). Influenţele elementelor de aliere asupra: a – poziţiei punctului critic A1. 7. 7. b − A = f2(%EAm). d − KV = f4(%EAm) 13 . b – concentraţiei masice a carbonului în perlită Fig.5.6. c − HBS = f3(%EAm).Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig.

Nb. în structura căreia atomii elementelor de aliere înlocuiesc în diverse proporţii atomii de fier (de exemplu. dar şi de concentraţiile în care se găsesc acestea în oţeluri şi fonte şi de solubilitatea lor în ferită şi austenită. cementita aliată cu mangan poate avea %Mnat ≤ 100 %. de exemplu. din această categorie fac parte. principalele elemente de aliere care fac parte din această categorie sunt siliciul. în această situaţie se pot afla elementele de aliere cu afinitate faţă de carbon apropiată de cea corespunzătoare fierului (manganul. • elemente care reacţionează cu carbonul. ale căror carburi (Ni3C. în funcţie de afinitatea lor faţă de carbon (crescătoare odată cu mărirea deficitului de electroni în substraturile atomice d. Zr. 14 . iar cementita aliată cu wolfram poate avea %Wat ≤ 1 %). interacţiunea cu carbonul depinde nu numai de afinitatea lor faţa de acest element. care formează carburi stabile. V. wolframul). Co3C) nu apar în mod obişnuit în structurile oţelurilor sau fontelor aliate. elemente ce pot fi ierarhizate. Componentul de bază al oţelurilor şi fontelor Mn. 4. se pot defini următoarele tipuri de situaţii privind existenţa elementelor de aliere carburigene în structurile oţelurilor şi fontelor: a) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită prin substituirea parţială a atomilor de fier din structura cristalină a acesteia. aşa cum se poate observa în fig. astfel: Fe. cementita aliată cu molibden poate avea %Moat ≤ 3 %. care împiedică formarea carburilor sau produc descompunerea carburilor existente şi asigură apariţia grafitului (carbonului liber) ca fază structurală a fontelor şi (uneori) a oţelurilor (v. W.EA)3C. Ca urmare. cu formula generală (Fe. 7. tabelul 1. ce are caracteristicile unei faze bertholide. în funcţie de modul în care interacţionează cu carbonul. Interacţiunea elementelor de aliere cu carbonul Elementele de aliere introduse la elaborarea oţelurilor şi fontelor se pot clasifica. • elemente carburigene.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7.7). din această categorie fac parte metalele de tranziţie situate în tabloul periodic al elementelor la stânga fierului (v. ce pot exista ca faze distincte în structurile oţelurilor şi fontelor aliate. nichelul şi cobaltul. cromul. care formează cementită aliată. Ti Elementul de aliere cel mai carburigen CREŞTE AFINITATEA FAŢĂ DE CARBON În cazul elementelor de aliere carburigene. aluminiul şi cuprul. nichelul.3. astfel: • elemente grafitizante. scap. Mo. molibdenul. Cr.1).4). Ta. cementita aliată cu crom poate avea %Crat ≤ 25 %. dar carburile pe care le formează au stabilitate redusă.

cu structura cristalină de tip hexagonal. această situaţie este tipică elementelor puternic carburigene (tantalul. cu duritate şi stabilitate foarte ridicate. uniform distribuite în matricea structurală asigură oţelurilor şi fontelor o combinaţie favorabilă de caracteristici mecanice (cu valori ridicate atât ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate. dar formează şi carburi proprii (mai ales când se află în cantităti ce depăsesc solubilitatea lor în cementită).11). Carburile elementelor de aliere au duritatea mai mare şi fragilitatea mai redusă decât cele corespunzătoare cementitei. Deoarece carburile sunt de obicei prezente ca faze minoritare (cu conţinuturi procentuale scăzute) în structura oţelurilor sau fontelor aliate. Prezentarea schematică a corelaţiei dintre poziţia în tabloul periodic. carburile primare (ca faze individuale sau în alcătuirea amestecului eutectic) dispuse sub formă de reţea la limitele cristalelor masei metalice de bază a structurii măresc rezistenţa mecanică şi duritatea. cu structura cristalină cubică sau EA2C. cât şi ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate). zirconiul şi titanul). influenţelor pe care le au asupra proprietăţilor mecanice ale acestor aliaje depind în măsură importantă de forma. configuraţia electronică şi afinitatea faţă de carbon ale principalelor elemente de aliere din oţeluri şi fonte b) elementele de aliere sunt dizolvate în cementită. în timp ce carburile globulare fine. în această situaţie se pot încadra cromul. care se dizolvă în cementită (în concentraţiile anterior precizate) şi pot forma şi carburi proprii de tipul EA7C3. care sunt insolubile în austenită. EA23C6 sau EA6C.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ti [Ar]3d24s2 V [Ar]3d34s2 Cr [Ar]3d54s1 Mn [Ar]3d54s2 Fe [Ar]3d64s2 Co [Ar]3d74s2 [Ar] ≡ 1s22s22p63s23p6 [Kr] ≡ [Ar] 3d104s24p6 [Xe] ≡ [Kr] 4d105s25p6 Ni [Ar]3d84s2 Cu [Ar]3d104s1 Zr [Kr]4d25s2 Nb [Kr]4d45s1 Mo [Kr]4d55s1 Ta [Xe]5d36s2 W [Xe]5d46s2 elementul chimic configuraţia electronică Elemente carburigene ! Elemente care formează carburi instabile Fig. care se dizolvă relativ uşor în austenită (la încălzirea oţelurilor sau fontelor aliate) şi de tipul EAC. molibdenul şi wolframul. niobiul. cu structura cristalină de tip hexagonal. 7. vanadiul. cu structură cristalină complexă.7. dar diminuează considerabil plasticitatea şi tenacitatea oţelurilor sau fontelor. scap. 3. cu structura cristalină cubică sau EA2C. 15 . modul de distribuţie şi gradul lor de dispersie în structură (v. care formează carburi primare (insolubile în austenită) de tipul EAC. c) elementele de aliere nu se dizolvă în cementită şi formează (oricare ar fi concentraţia în care au fost introduse în oţeluri sau fonte) carburi proprii greu fuzibile.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 7. transforma la răcire a austenitei şi transformarea la încălzire a martensitei (v.1.1). • elementele de aliere carburigene (molibdenul. Influenţele elementelor de aliere asupra transformărilor structurale în stare solidă ale oţelurilor şi fontelor Elementele de aliere prezente în compoziţia oţelurilor şi fontelor pot influenţa desfăşurarea şi efectele producerii transformărilor structurale în stare solidă tipice acestor aliaje: transformarea la încălzire a perlitei în austenită. cap. niobiul. distribuiţi sub formă de reţele peliculare intercristaline. iar la proiectarea pieselor care urmează a fi supuse călirii CIF nu se vor alege ca materiale astfel de oţeluri sau fonte aliate. titanul etc. improprie pentru obţinerea unor structuri şi proprietăţi mecanice convenabile după călirea martensitică. singurul element de aliere care favorizează creşterea granulaţiei 16 . scap.2). A. fig. obţinerea structurilor cu austenită omogenă presupune utilizarea unor valori ale parametrilor de regim ti. τm mai mari decât cele corespunzătoare cazului când piesele sunt confecţionate din oţeluri carbon sau fonte nealiate. 5).4. molibdenul.4. vanadiul etc.3. dacă concentraţia masică a acestui element este %Alm ≤ 0. 5. Influenţele privind transformarea la încălzire a perlitei în austenită se pot sintetiza astfel: • elementele de aliere care sunt solubile în cementită şi/sau formează carburi stabile (cromul. deplasând spre dreapta curbele c şi d ale diagramei TTT la încălzire (v. 6. zirconul.1 %. care blochează creşterea cristalelor de austenită până la temperaturi ridicate (v. efecte similare având şi alierea cu aluminiu. reduc tendinţa de creştere a cristalelor de austenită la încălzire şi conferă oţelurilor şi fontelor ereditate granulară fină. scap. wolframul. vanadiul. care constituie “bariere” eficiente pentru creşterea granulaţiei austenitei până la temperaturi ridicate (dacă %Alm > 0. chiar şi în concentraţii foarte reduse (corespunzătoare unei microalieri). deoarece la încălzirea lor prin inducţie cu curenţi de înaltă frecvenţă se produce transformarea perlitei în austenită prin mecanismul fără difuzie (v. la încălzirea pieselor din oţeluri sau fonte aliate cu astfel de elemente în vederea aplicării de TT. datorită acestei influenţe. 5. nitrurile sau oxizii de aluminiu se distribuie în structură sub formă de particule izolate şi efectul de blocare a creşterii granulaţiei austenitei este anulat). deoarece formează compuşi (carburi sau carbonitruri).6) şi rezultă o structură cu austenită neomogenă şi carburi nedizolvate.).1 % şi se asigură formarea unor reţele peliculare submicroscopice de nitruri sau oxizi.) diminuează vitezele de desfăsurare a etapelor de dizolvare a cementitei şi/sau carburilor în austenită şi de omogenizare a austenitei.

10. în compoziţia oţelurilor şi fontelor aliate cu acest element. fig. aceste influenţe importante ale prezenţei elementelor de aliere în oţeluri sau fonte sunt prezentate schematic de diagramele din figura 7.corespunzător transformării austenitei subrăcite în bainită. trebuie introduse (în cantităţi convenabile) şi elemente de aliere (din gama precizată mai înainte) care să anihileze tendinţa spre obţinerea unei granulaţii grosolane indusă de prezenţa manganului.) produc şi modificări ale formei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei.11 a) sau suprimarea posibilităţilor de transformare (deplasarea spre durate foarte lungi a transformărilor) prin mecanismele perlitic (v. fig.corespunzător transformării austenitei subrăcite în perlită şi tMC2 . manganul. cuprul) au influenţele anterior prezentate fără a modifica configuraţia curbelor diagramelor de transformare izotermă a austenitei.11 b) sau 17 . 7. 7. vanadiul etc. Principalele influenţe ale elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei sunt următoarele: • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului). 5. fiind (în marea lor majoritate) solubile în Feγ.8 Prezentarea schematică a influenţei elementelor de aliere asupra poziţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei • elementele de aliere care nu formează carburi stabile (nichelul.9 şi 7. wolframul. corespunzătoare unor oţeluri şi fonte industriale. destinate confecţionării semifabricatelor şi pieselor care se supun prelucrării prin deformare plastică la cald sau aplicării unor TT. 7.2. în timp ce elementele de aliere care pot forma carburi (cromul. acestea indicând existenţa a două puncte de maxim cinetic (tMC1 . micşorând astfel viteza de răcire critică vrc (v. B. siliciul. măresc stabilitatea austenitei în domeniul transformărilor la răcire prin mecanismele cu difuzie şi intermediar şi deplasează spre dreapta (spre durate mai lungi) curbele diagramelor de transformare izotermă şi termocinetică a austenitei. v. ca urmare. scap.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate austenitei este manganul (element solubil în Feγ şi care nu formează carburi proprii) şi. Fig. molibdenul.4).8 şi sunt ilustrate şi atestate de diagramele TTT din figurile 7.

14. Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (izotermă şi termocinetică) a austenitei pentru două oţeluri industriale: a – oţel carbon (%Cm = 0.15. caracteristice pentru transformarea austenitei prin mecanismul fără difuzie (transformarea martensitică) şi. ca urmare.9. corespunzătoare unor oţeluri şi fonte aliate industriale.13 şi 7.44 %).44 %. aceste influenţe sunt ilustrate sintetic de diagramele din figura 7. aceste influenţe ale elementelor de aliere care formează carburi (sugerate schematic de diagramele din figura 7. %Nim = 5 %) • elementele de aliere (cu excepţia cobaltului şi aluminiului) coboară temperaturile punctelor Ms şi Mf. 7. fig. b – oţel aliat cu Ni (%Cm = 0.12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR bainitic (v. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la răcire a austenitei (prezentate anterior) au câteva implicaţii practice foarte importante: 18 . 7.11 c). determină creşterea conţinuturilor procentuale de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic.11) sunt ilustrate şi atestate convingător de diagramele TTT din figurile 7. 7. Fig.

6 %).4 %. %Mom = 0.75 %) Fig.4 %. b – diagramă cu transformarea perlitică suprimată.6 %.10. produsă de prezenţa elementelor de aliere. 6. %Sim = 2. determină creşterea substanţială a călibilităţii oţelurilor (v.2) şi.4. c – diagramă cu transformarea baintică suprimată • micşorarea vrc. piesele confecţionate din oţeluri aliate se pot căli pe adâncimi mari şi/sau se pot supune călirii martensitice în medii care răcesc mai lent decât mediile de călire tradiţionale (apă. 7. Prezentarea comparativă a diagramelor de transformare (termocinetică) a austenitei pentru două fonte industriale: a – fontă nodulară nealiată (%Cm = 3. Prezentarea schematică a infleunţelor elementelor de aliere asupra configuraţiei curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a – diagramă cu două puncte de maxim cinetic. %Sim = 2. ceea ce asigură niveluri mai scăzute ale tensiunilor mecanice reziduale generate de călire şi reduce considerabil riscul deformării excesive sau fisurării acestor piese (chiar şi în cazul când acestea prezintă forme complicate sau detalii constructive cu puternice efecte de concentrare a tensiunilor). 19 . ulei).11. ca urmare. 7.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. b – fontă nodulară aliată cu Mo (%Cm = 3. scap.

%Sim = 2 %. %Nim = 1. b – o fontă aliată (%Cm = 3 %. 7. %Mom = 0. 12. produsă de prezenţa elementelor de aliere.14. • coborârea punctului martensitic superior Ms. %Crm = 0. Diagramele de transformare (izotermă) a austenitei (cu două puncte de maxim cinetic) pentru: a – un oţel aliat (%Cm = 0. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea bainitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0.5 %.6 %.1 %. %Nim = 1 %. Diagrama de transformare (izotermă) a austenitei (cu transformarea perlitică suprimată) pentru un oţel aliat (%Cm = 0.2 %) • micşorarea vrc. %Nim = 0. oţelurile sau fontele aliate care prezintă acestă particularitate structurală sunt denumite oţeluri aliate martensitice (autocălibile) sau fonte aliate martensitice (autocălibile). %Crm = 12 %.13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. %Nim = 0.5 %. %Crm = 2. %Crm = 0.3 %) Fig. 20 . produsă de prezenţa elementelor de aliere. determină la unele oţeluri şi fonte aliate nerealizarea transformării martensitice prin călirea (răcirea austenitei cu o viteză vr ≥ vrc) până la ta şi menţinerea unor structuri cu masa de bază austenitică după o astfel de călire. permite ca la unele oţeluri şi fonte aliate să se realizeze transformarea austenitei în martensită chiar şi la răcirea (călirea) în aer.35 %. 7.2 %). 7.8 %) Fig.4 %.

Influenţele elementelor de aliere asupra: a – temperaturii Ms. 5. se obţin prin călirea pâna la ta structuri cu masa de bază austenitică). aceasta se transformă în martensită cubică şi rezultă astfel o structură (alcătuită din 21 . revenirea poate determina apariţia unui fenomen numit durificare secundară. scap. Influenţele elementelor de aliere asupra transformării la încălzire a martensitei (transformării la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică a oţelurilor sau fontelor) sunt următoarele: • elementelor de aliere prezente în oţeluri şi fonte produc fenomenul de stabilitate la revenire a structurilor obţinute prin călirea martensitică. 7. datorită acestui fenomen. aşa cum s-a arătat anterior.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. 15. • la oţelurile (cu conţinuturi ridicate de carbon) şi fontele aliate cu elemente care produc coborârea punctului Ms (la care. 6. elemente însoţitoare şi impurităti ca şi oţelurile sau fontele aliate).3). fenomen ce constă în frânarea proceselor care au loc la revenire (datorită diminuării substanţiale a vitezei de difuzie a carbonului în fier în prezenţa elementelor de aliere) şi deplasarea acestora spre temperaturi mai ridicate şi/sau durate mai mari (v. stabilitatea austenitei se micşorează. duritatea structurilor realizate prin revenirea cu un anumit regim (ti. scap. care se produce deoarece la încălzirea austenitei rezultate la călire (stabilă la ta datorită conţinutului mare de elemente de aliere dizolvate) procesele de difuzie a carbonului şi elementelor de aliere sunt activate. efectul obţinut prin revenire este diminuat. τm – v. aşa cum se poate observa din examinarea diagramei prezentate în figura 7. se separă particule fine de carburi ale elementelor de aliere. b – conţinutului procentual de austenită reziduală din structurile la ta ale oţelurilor sau fontelor călite martensitic C.16 (curbele a şi b).5) a oţelurilor sau fontelor aliate fiind mai mare decât a structurilor care rezultă tratând în acelaşi fel (cu acelaşi regim) oţelurile carbon sau fontele nealiate echivalente (având aceleaşi conţinuturi de carbon.

care se poate transforma. într-o structură (de tip sorbită de revenire – v. 6.2 %. Fig. cu crom şi nichel. efectele descrise mai înainte se pot observa examinând configuraţia curbei c din figura 7. • la oţelurile aliate cu crom. Diagrama variaţiei tenacităţii în funcţie de temperatura de revenire la un oţel aliat care prezintă fenomenul de fragilitate la revenire b) oţelurile revenite timp îndelungat la ti = 450…550 oC şi/sau răcite lent la sfârşitul tratamentului prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile). aşa cum arată diagrama din figura 7. b − oţel aliat (%Cm = 0. care poate determina.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensită şi carburi) cu duritatea ridicată. 7. dacă se măresc ti şi/sau τm.%Crm = 1. iar apariţia ei este determinată de starea de tensiuni reziduale generată de producerea nesimultană în toată masa structurii a transformării martensitei de călire şi austenitei reziduale în martensită de revenire. 7. dacă duratele de menţinere în intervalul de 22 .5) cu duritatea mai scăzută.16. fenomen care dispare dacă se face o revenire la o temperatură mai mare de 400 oC şi nu mai apare dacă se repetă revenirea la o temperatură situată între 200 oC şi 400 oC (decât dacă revenirea se aplică după o nouă operaţie de călire martensitică). scap.16. apariţia a două anomalii privind nivelul tenacităţii (exprimat prin valoarea energiei de rupere KV) structurilor obţinute la revenire (care ar trebui să crească continuu o dată cu ridicarea temperaturii de revenire şi micşorarea durităţii): a) oţelurile revenite la ti = 200…400 oC prezintă un nivel scăzut al energiei de rupere KV (devin fragile). fragilitatea produsă de revenirea la ti = 200…400 oC este denumită fragilitate ireversibilă. fenomen care se manifestă. %Crm = 12 % ) Fig. dar cu caracteristicile de tenacitate mai bune. se manifestă fenomenul numit fragilitate de revenire.45 %).3 %) .17. %Mom = 0.17. Duritatea structurilor obţinute prin revenirea unor oţeluri călite: a – oţel carbon (%Cm = 0. cu mangan etc.45 %. c – oţel aliat (%Cm = 1 %.

dar şi multe influenţe contradictorii (cromul este feritizant. dacă oţelul este aliat cu nichel. 23 . dacă se adaugă în compoziţia acestui oţel şi %Nim = 8 %. carburigen. se pot preciza cu un grad mare de siguranţă influenţele prezenţei acestui element de aliere (alfagen. ridică rezistenţa mecanică şi duritatea etc.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate temperaturi situat între 450 oC şi 550 oC sunt mari şi/sau viteza de răcire este mică. se pot estima cu o bună precizie influenţele prezenţei acestui element de aliere (gamagen. în timp ce nichelul nu formează carburi stabile şi poate avea efect grafitizant etc. oţelul cu %Cm = 0. măreşte călibilitatea. îmbunătăţeşte tenacitatea etc. creşte rezistenţa mecanică şi duritatea etc. este denumită fragilitate reversibilă şi poate fi contracarată prin aplicarea următoarelor soluţii: utilizarea unor regimuri de revenire la care temperatura ti > 550 oC. fragilitatea produsă de revenirea la ti = 450…550 oC.).5.). Clasele structurale de oţeluri şi fonte aliate Influenţele principalelor elemente de aliere asupra structurii şi proprietătilor oţelurilor şi fontelor sunt sintetizate în tabelul 7. ridică rezistenţa mecanică şi duritatea. dacă un oţel este aliat cu crom. cromul este carburigen. De exemplu. determinată de saturarea cu anumite elemente (în principal cu fosfor) a marginilor cristalelor structurii şi/sau separarea la marginea cristalelor a unor compuşi chimici ai acestor elemente (fosfuri. acesta devine un oţel aliat austenitic).5…1. elemente care au şi unele influenţe similare (măresc călibilitatea. În mod similar. chiar dacă se face revenirea la ti > 550 oC.3 %) sau wolfram (%Wm = 0. carburi. în timp ce.0 %). care finisează granulaţia. iar răcirea la sfârşitul revenirii să face rapid (în apă sau ulei) şi/sau utilizarea unor oţeluri aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0. Datele din acest tabel şi aspectele expuse mai înainte evidenţiază complexitatea influenţelor elementelor de aliere şi motivează modul anterior de prezentare şi comentare a acestora.1 % şi %Crm = 18 % aparţine clasei oţelurilor aliate feritice. este dificil de apreciat care sunt influenţele cumulate ale prezenţei celor două elemente de aliere în compoziţia oţelului. Dacă însă oţelul este aliat cu crom şi nichel.). durata τm este scurtă. care împiedică desfăşurarea proceselor (descrise mai înainte) responsabile de apariţia fenomenului.). 7. care măreşte călibilitatea. în timp ce nichelul este austenitizant.2…0. care a presupus împărţirea lor pe tipuri de influenţe şi gruparea elementelor de aliere pe clase sau categorii în funcţie de modul de acţiune şi de efectele prezenţei lor în oţeluri sau fonte.1. influenţa dominantă (rezultantă) nefiind întotdeauna în corelaţie directă cu valorile concentraţiilor acestora (de exemplu. nitruri) şi crearea condiţiilor pentru apariţia unor microfisuri intercristaline (care generează comportarea fragilă a structurii de revenire).

efect grafitizant Cea mai mare (2% Ti face necălibil un oţel cu 0.0 % (9 % în 18.5 % (în funcţie de conţinutul de carbon) 2. reduce foarte mult vrc Puternică .5% C) Nelimitată Nelimitată 3 % (8% în în Feγ în Feα 30 % Nelimitată 80 % 15 … 18 % 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 25 % (în funcţie de conţinutul de carbon) Influenţa asupra feritei Durifică considerabil Durifică puţin. reduce întrucâtva plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Mo-Fe Creşte rezistenţa şi tenacitatea Durifică puternic Durifică şi scade plasticitatea Produce durificarea prin precipitare în aliajele Ti-Fe Produce durificarea prin precipitare în aliajele W-Fe Durificare moderată prin soluţia solidă Influenţa asupra austenitei In stare dizolvată reduce viteza critică Reduce viteza de racire critică vrc în aceeaşi măsură cu manganul Creşte viteza critică Influenţa exercitată prin carburi Tendinţa de formare a carburilor Mică . dar stabilizează austenita reziduală în oţelurile cu conţinut ridicat de carbon Reduce vrc în aceeaşi măsură cu manganul Reduce vrc mai mult decât nichelul Are tendinţă puternică de formare a carburilor şi măreşte viteza critică In cantităţi mici. în procentele uzuale Stabilitate la revenire Impiedică înmuierea prin durificare secundară Foarte redusă Mai mare decât a Fe. dar mai mică decât a W.2% C) Vanadiu 1.75 % (1% în oţeluri cu 0.3% C) mult de carbon) 0. efect grafitizant Mai mică decât a Fe. creşte rezistenţa la coroziune Durifică considerabil Durifică apreciabil.1.2% C) . producându-se totuşi o oarecare durificare secundară Impiedică înmuierea prin durificare secundară Durificare secundară maximă Wolfram oţeluri cu 0.Tabelul 7. cu cromul efect antigrafitizant Reduce vrc mai puternic decât cromul Reduce moderat vrc . efect antigrafitizant Molibden oţeluri cu 0. efect grafitizant Nulă. efect antigrafitizant Mai mică decât a Fe.5% C prin legarea carbonului în carburi stabile) Puternică Foarte puternică (mai mică decât a Ti sau Nb).2% C) 6 % (11 % în 6 % (se reduce cu scăderea temperaturii) 32 % (se reduce cu scăderea temperaturii) Nelimitată − Menţine duritatea prin dizolvare în soluţie Carburile stabile nu afectează revenirea. efect antigrafitizant La fel cu a Fe Efectul în timpul revenirii − Rezistenţă moderată la înmuiere Menţine duritatea Foarte redusă.3% C) Nichel Fosfor Siliciu Titan Nelimitată 2. Influenţele principalelor elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor Elementul de aliere Aluminiu Crom Cobalt Mangan Solubilitatea în stare solidă 1.1 % (creşte cu conţinutul de C) 12.8 % (20 % în oţeluri cu 0. efect grafitizant Mai mare decât a Mn.5 % (nu depinde oţeluri cu 0. reduce vrc In stare dizolvată. dar mai Reduce vrc în aceeaşi măsură mică decât a Cr.mai mare decât a cromului.5 % 0.5% (4%în oţeluri cu 0.

reduc concentraţia carbonului în perlită.P + (%B)HVB + (%M)HVM . 7. la încălzire sau răcire. la proiectarea regimurilor şi estimarea efectelor tratamentelor termice sau termochimice care se aplică semifabricatelor sau pieselor din oţeluri aliate perlitice se va ţine seama de influenţele specifice prezenţei elementelor de aliere: modificarea poziţiei punctelor critice A1. A3. numai din perlită. recoacerile cu schimbare de fază. %Mom ≤ 0.6 %. %Vm ≤ 0. dacă sunt oţeluri hipereutectoide. iar microstructurile acestor oţeluri sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon (v. Oţelurile aliate perlitice sunt oţeluri slab sau mediu aliate la care se produc.2).1) HVST = (%α. tratamentele termochimice). finisarea granulaţiei. s-a ajuns la concluzia că.8 % ≤ %Mnm ≤ 2. dar structurile de echilibru la ta ale oţelurilor sunt similare celor corespunzătoare oţelurilor carbon. tabelul 4. HVB şi HVM sunt 25 .P).P)HVα. 0. pe lângă clasificarea oţelurilor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap. constituentul omniprezent fiind perlita.0 %. 0.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Ţinând seama de aceste observaţii.P. relaţiile (6.6)). iar HVα. pot forma carburi proprii. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra oţelurilor. utilizate în mod obişnuit la realizarea pieselor pentru maşini şi utilaje. mărirea călibilităţii. austenită sau cementită. A. cu o anumită viteză vr (exprimată în oC/s). bainitice şi martensitice din structură. Ms (v. călirea martensitică şi revenirea. influenţează desfăşurarea transformărilor în stare solidă etc. producerea fenomenului de stabilitate la revenire etc. în care (%α. astfel. având compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0. categoriile şi tipurile de tratamente care se pot aplica fiind aceleaşi ca şi în cazul semifabricatelor şi pieselor realizate din oţeluri carbon (recoacerile fără schimbare de fază. %Crm ≤ 3 %. %Nim ≤ 3 %. oţelurile aliate perlitice au structura de echilibru la ta alcătuită din ferită (aliată) şi perlită. reducerea concentraţiei carbonului în perlită. dacă sunt oţeluri hipoeutectoide.). după răcirea lentă sau în aer de la temperaturi înalte. în funcţie de constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă la ta. Semifabricatele şi piesele confecţionate din oţeluri aliate perlitice pot fi tratate termic sau termochimic.4)…(6. Pentru oţelurile aliate perlitice. Elementele de aliere prezente în compoziţia acestor oţeluri pot avea influenţe multiple (se dizolvă în ferită.1) şi împărţirea lor în clase structurale. se poate estima cu relaţia: (7.5 % ≤ %Sim ≤ 2. se pot separa din austenită sub formă de carburi secundare. modifică poziţiile punctelor critice A1 şi A3. dacă sunt oţeluri eutectoide sau din perlită şi carburi (cementită aliată sau carburi secundare). (%B) şi (%M) sunt conţinuturile procentuale de formaţiuni feritoperlitice.1. aceleaşi transformări structurale ca şi la oţelurile carbon. este necesară. Principalele clase structurale de oţeluri aliate sunt prezentate în continuare.5 %.0 %. duritatea structurii care se obţine la răcirea din domeniul austenitic (ti = A3 + 30…50 oC). evident.

aşa cum s-a constatat experimental. v.0 -10.3) iar regimurile de revenire se pot proiecta fără dificultate. Tabelul 7.5). b0.6 0 aV 462 0 0 α.6 -6.0 aMn 30.4 8. parametrii ti şi τm ai ciclului de revenire se stabilesc ţinând seama de intervenţia fenomenului de stabilitate la revenire.5) .0 0 bMn 0 -22. 300] şi PHJ = 17670 + 7950%C m − 21.4) (7. (7. scap.0 aMo 19. coeficienţii a0. cu Ti = ti + 273 în K şi τm în ore (v. aEA. 26 (7.2) HVST = a0 + ∑ a EA % EAm + [b0 + ∑ bEA %EAm ] lg v r . scap.0 74.0 89.0 0 bMo 0 -33.5 202 aC 223 377 949 aSi -14. 6. corespunzătoare structurii rezultate după revenirea oţelului carbon echivalent (care are aceeaşi concentraţie masică de carbon ca şi oţelul aliat): HVrOA = HVrOC +30(%Sim+%Mnm)+55%Crm+6%Nim+100%Mom+150%Vm.2.0 0 bV 130 0 0 α.0 21.5).0 aNi 27. dacă HVrOC > 300.2 − 13%C m ) HVrOC .8HVrOC .0 -20. având în vedere că: PHJ = 21900 + 4050%C m − (33. dacă oţelurilor aliate perlitice destinate realizării pieselor pentru maşini şi utilaje (având caracteristicile de compoziţie chimică în limitele anterior precizate) li se aplică TT de îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă. 6. pentru un regim de revenire caracterizat printr-o valoare dată a parametrului PHJ = Ti[18 + lg(τm)].ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR durităţile celor trei tipuri de formaţiuni structurale.0 aCr 35.5 72. date de relaţii de forma: (7.0 0 bCr 8. bEA având valorile (stabilite experimental) precizate în tabelul 7.9 16.0 -55. corespunzătoare structurii obţinute după revenirea unui oţel aliat şi duritatea HVrOC .2 Valorile coeficienţilor din relaţiilede estimare a durităţii oţelurilor aliate perlitice Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită Tipul structurii Ferită + perlită Bainită Martensită ST ≡ a0 77. Astfel.0 0 bNi 4.6 134 27. dacă HVrOC se situează în intervalul de valori [150 .0 73.0 bC 0 54.2 29.P B M De asemenea.P B M ST ≡ b0 10. există următoarea corelaţie între duritatea HVrOA .8 11.0 0 bSi -19.

recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). eventual. o structură alcătuită din austenită aliată (şi.0 %). singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate feritice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare). Si. 7. cu structura monofazică alcătuită din cristale de ferită aliată cu siliciu C.). care le conferă. Fig. V etc. Oţelurile aliate austenitice sunt oţeluri ce au în compoziţie concentraţii mari de elemente gamagene (Ni. la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază. Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7. la orice temperatură corespunzătoare stării solide. ). fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare).oţel feritic aliat cu siliciu (%Cm = 0.%Crm = 12 %).18. cu structura alcătuită din ferită aliată cu crom (cromferită) şi carburi.06 %.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate B. o structură alcătuită din ferită aliată (şi. mici cantităţi de carburi ale elementelor de aliere). urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite). mici cantităţi de cementită aliată sau carburi ale elementelor de aliere). care le conferă.05 %. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate feritice: a – oţel feritic aliat cu crom (%Cm = 0. la care structura austenitică este conferită de alierea cu 27 . călirea martensitică şi revenirea). Mn etc.%Sim = 3. W. 18. Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feα ⇔ Feγ şi α ⇔ γ ). Cele mai utilizate tipuri de oţeluri din această clasa sunt oţelurile austenitice manganoase. b . la orice temperatură corespunzătoare stării solide. Mo. mediu sau înalt aliate cu elemente alfagene (Cr. eventual. Oţelurile aliate feritice sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon.

28 . %Crm = 16…18 %. Microstructurile tipice ale oţelurilor din această clasă structurală sunt prezentate în figura 7.2…0. recoacerea de recristalizare fară schimbare de fază (pentru refacerea plasticităţii pieselor şi semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la rece) şi recoacerea de detensionare (pentru diminuarea nivelului tensiunilor reziduale din piesele şi semifabricatele prelucrate prin diverse procedee tehnologice). toate elementele de aliere (în afară de cobalt) au capacitatea de a micşora vrc. urmate de recoaceri de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul ales corespunzător asigurării caracteristicilor dorite). deoarece oţelurile martensitice aliate cu elemente gamagene (Ni sau Mn).1…0. călirea martensitică şi revenirea). %Crm = 16…18 %. fiind caracterizate printr-o mare fragilitate. deoarece resursele mondiale de nichel sunt limitate şi acest element este scump) şi menţinerea acestei structuri până la temperaturi scăzute (stabilizarea structurii austenitice). fiind posibilă numai aplicarea tratamentelor termice fără schimbare de fază: recoacerea de omogenizare (pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritice primare ale pieselor şi semifabricatelor obţinute prin turnare).20. la piesele şi semifabricatele confecţionate din astfel de oţeluri nu se pot aplica tratamentele termice cu schimbare de fază (recoacerile cu schimbare de fază. Deoarece. aşa cum s-a precizat anterior. cu diferite reţete de compoziţie: a) %Cm < 0.2 %. Deoarece aceste oţeluri nu prezintă transformări de fază în stare solidă (elementele de aliere elimină posibilitatea realizării transformărilor de tipul Feγ ⇔ Feα şi γ ⇔ α ). Oţelurile aliate martensitice (autocălibile) sunt oţeluri la care concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere sunt alese astfel încât să nu suprime posibilităţile de realizare a transformărilor de fază în stare solidă şi să asigure o diminuarea a vitezei de răcire critice care să permită obţinerea unei structuri martensitice la răcirea în aer din domeniul austenitic. D.0 %. gama oţelurilor martensitice ar trebui să aibă o mare extindere. gama oţelurilor aliate martensitice utilizate în aplicaţii tehnice este însă destul de restrânsă. la care structura austenitică este conferită de alierea cu nichel şi. ca şi în cazul oţelurilor aliate feritice. b) %Cm = 0. se folosesc foarte rar şi singurele oţelurile martensitice cu o frecvenţă mai mare de utilizare sunt oţelurile înalt aliate cu crom. c) %Cm = 0. de alierea suplimentară cu mangan şi/sau azot. singura modalitate de modificare (între anumite limite) a granulaţiei şi caracteristicilor mecanice ale pieselor şi semifabricatelor din oţeluri aliate austenitice constă din aplicarea unor operaţii de deformare plastică la rece (ecruisare). oţelurile austenitice cu nichel şi oţelurile austenitice crom – nichel.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mangan. uneori.19. care asigură formarea structurii austenitice la concentraţii mai mici ale nichelului (face oţelurile mai ieftine. d) %Cm = 0.6…1.15 % şi %Crm = 12…14 %. %Nim = 2…4 %.4 % şi %Crm = 13…15 %. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice (autocălibile) sunt prezentate în figura 7.

oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0.oţel austenitic aliat cu nichel (%Cm = 0. d .22 %. b .05 %.08 %.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. %Crm = 14 %). c . 7.oţel austenitic aliat cu crom şi nichel (%Cm = 0. %Nim = 8 %. %Mnm = 12 %). 19. %Crm = 25 %.oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0. 7. %Nim = 30 %. b . Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate austenitice: a – oţel austenitic aliat cu mangan (%Cm = 1. ). 29 . %Crm = 18 %. %Crm = 14 %). ) Fig. 20.2 %. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate martensitice: a – oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 0.4 %. %Nim = 12 %).4 %.

construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de oţeluri. 7. W etc. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente gamagene (Ni. sub forma unei reţele ledeburitice intergranulare (denumită în tehnică schelet ledeburitic). prezentată în figura 7. astfel că la răcirea lor din stare lichidă este posibilă realizarea transformării eutectice şi apariţia în structură a unor mici cantităţi de ledeburită (constituent specific structurii fontelor albe).21 b.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR E. cât şi elemente gamagene. %Cm > 0. V. %Crm = 12 %).24.35 %. Oţelurile aliate ledeburitice sunt oţeluri care au în compoziţie concentraţii mari de carbon (de obicei. %Crm = 12 %. Microstructurile tipice ale oţelurilor aliate ledeburitice: a – oţel ledeburitic aliat cu crom şi molibden (%Cm = 0.oţel martensitic aliat cu crom (%Cm = 1. Schaeffler. sau coerente. Schaeffler 30 .22.23. aşa cum se observă pe microstructura prezentată în figura 7. corespunzătoare unor oţeluri aliate cu elemente alfagene (Cr. aşa cum evidenţiază microstructura din figura 7. %Mom = 3 %). având în abscisă concentraţia de crom echivalent %Cre. %EAm. precum şi de tipul şi concentraţiile elementelor de aliere conţinute de acesta. Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate se folosesc diagramele structurale ale oţelurilor aliate. Fig.6 %) şi de elemente de aliere (Cr. Mn etc. având în compoziţie atât elemente alfagene.21 a.) şi din figura 7. din care s-au separat carburi secundare şi care s-au transformat prin călire în martensită). ambele microstructuri corespunzând unor oţeluri aliate ledeburitice călite martensitic (formaţiunile ledeburitice sunt dispuse la marginea cristalelor de austenită. Mo etc.) sunt realizate în coordonate %Cm. b . Fiecare din cele două mărimi care definesc sistemul de coordonate al diagramei structurale A. se utilizează diagrama structurală A. În funcţie de concentraţiile de carbon şi de elemente de aliere ce le caracterizează compoziţia. Si. Diagramele structurale din figura 7.85 %. W. Pentru estimarea clasei structurale a oţelurilor aliate complex. Clasa structurală căreia aparţine un oţel aliat depinde de concentraţia carbonului. iar în ordonată concentraţia de nichel echivalent %Nie. formaţiunile ledeburitice din structura acestor oţeluri pot fi disperse. 21.).

aleasă corespunzător reţetei de aliere utilizate la elaborarea sa. dacă oţelul este aliat cu elemente din aceeaşi categorie (alfagene sau gamagene).fig. termenul de corecţie Xc luându-se nenul.7) %Nie = %Nim + 0. punctul caracteristic nominal PCN . iar concentraţiile masice ale elementelor de aliere gamagene (austenitizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Nie.22.5%Sim +0. Fig.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate grupează câte o categorie de componente de aliere ale oţelurilor: concentraţiile masice ale elementelor de aliere alfagene (feritizante) sunt considerate (fiecare cu câte un factor de multiplicare stabilit experimental) pentru definirea mărimii %Cre. care se completează uneori.7. pe unele diagrame structurale limitele domeniilor corespunzătoare unor clase structurale nu sunt marcate prin linii. b – structurile la răcirea în aer de la temperaturi înalte La utilizarea diagramelor structurale ale oţelurilor aliate trebuie avute în vedere şi următoarele particularităţi (v. %Eam). %Nie).5%Mnm +30%Cm .06. 7. punctele acestora 31 .23 şi 7.22. dacă 18 ≤ %Crm <28 % şi Xc = 0. dacă %Crm ≥ 28 %) Pentru orice oţel aliat la care se cunoaşte compoziţia chimică (exprimată prin concentraţiile masice ale tuturor componentelor) se poate determina clasa structurală din care face parte.5%Tam + %Wm + %Alm la determinarea %Cre şi 0. dacă oţelul este aliat complex (şi cu elemente de aliere alfagene şi cu elemente de aliere gamagene). adăugând 2%Tim + %Vm + 0.10. dacă %Crm ≥ 18 % (Xc = 0. 7. poziţionând pe diagrama structurală. respectiv (%Cre.6) %Cre = %Crm + %Mom +1. având coordonatele (%Cm. Diagramele structurale ale oţelurilor aliate cu crom: a – structurile de echilibru. ci prin zone (domenii) de tranziţie. Pentru definirea mărimilor %Cre şi %Nie se utilizează relaţiile: (7.5%Nbm. (7.24): * datorită complexităţii influenţelor elementelor de aliere.5%Com +30(%Nm – Xc) la determinarea Nie.

pe lângă clasificarea lor în funcţie de gradul de aliere (prezentată în scap.. Criteriile care se utilizează în acest scop sunt: • forma de existenţă a carbonului. pentru a defini şi preciza cu o bună fidelitate efectele elementelor de aliere asupra fontelor. 23. fonte maleabile. domeniul IV – pericol maxim de fragilizare datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire. austenito – martensitice. b – oţelurilor aliate cu mangan Ca şi în cazul oţelurilor. Fig. fonte cenuşii. iar structurile sunt asemănătoare celor corespunzătoare fontelor albe). Schaeffler sunt marcate domeniile caracteristice din punctul de vedere al problemelor (pericolelor) care apar la utilizarea diverselor tipuri de oţeluri aliate: domeniul I – pericol maxim de fragilizare prin apariţia fazei sigma (compusul intermetalic FeCr). 32 .pericol maxim de fragilizare (fisurare) la rece. pe diagrama structurală a oţelurilor aliate cu mangan este precizat subdomeniul oţelurilor austenitice recomandate pentru aplicaţii practice. este utilă. iar pe diagrama structurală A. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate în categoria fontelor cu grafit (carbon liber) în structură (denumite. domeniul III . dimensiunile. 7. modul de distribuţie şi gradul de dispersie ale formaţiunilor de grafit din structură: fonte pestriţe.) sau în categoria fontelor fără grafit în structură (la care tot carbonul din compoziţia fontelor este dizolvat în soluţiile având ca solvent fierul sau este legat sub formă de carburi. domeniul II – pericol maxim de fragilizare (fisurare) la cald. de exemplu. fonte nodulare etc.1) şi încadrarea fontelor în clase structurale. * pe diagramele structurale sunt precizate şi unele informaţii conexe. 7. ferito – martensitice etc.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR corespunzând PCN ale unor oţeluri aliate cu caracterizare structurală complexă: austenito – feritice. ca şi fontele nealiate. deosebit de utile la utilizarea diagramelor pentru soluţionarea unor probleme tehnice. în funcţie de modul de asigurare a prezenţei grafitului şi de configuraţia. Diagramele structurale (la răcirea în aer de la temperaturi înalte) ale: a – oţelurilor aliate cu nichel.

7. 7.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. fonte aliate austenitice. conform acestui criteriu fontele aliate pot fi încadrate (aplicând aceleaşi principii ca şi în cazul oţelurilor aliate) în următoarele clase structurale: fonte aliate perlitice. Schaeffler • constituenţii din structura de echilibru stabil sau metastabil pe care o prezintă masa metalică de bază a fontei la ta. după răcirea sa lentă sau în aer de la temperaturi înalte. fonte aliate feritice. Fig. Diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular aliate cu nichel şi molibden . 25. 24. 7. fonte aliate martensitice. Diagrama structurală A. 26. Diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu 33 Fig.

Schaeffler. 5 oţel aliat perlitic. 25 diagramă structurală. carburigen şi antigrafitizant) se încadrează în categoria fontelor albe feritice. iar transformarea eutectoidă. având structura de echilibru alcătuită din carburi primare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR De exemplu. De exemplu. fontele înalt aliate cu nichel (element gamagen. 20. 6 fragilitate de revenire ireversibilă. 30 diagramă structurală A. 27 oţel aliat ledeburitic. 22 oţel aliat. 7 element de aliere gamagen (austenitizant). 14 element de aliere. 20 fontă înalt (bogat) aliată. 5 oţel mediu aliat. constă din descompunerea austenitei în ferită şi carburi). 21 element carburigen. reversibilă. 31 stabilitate la revenire. 5 oţel slab aliat. construite experimental pentru cele mai utilizate categorii de astfel de fonte.26 diagrama structurală a fontelor cu grafit nodular slab aliate cu nichel (element gamagen) şi molibden (element alfagen). 6 fontă aliată (specială). fontele înalt aliate cu siliciu (element alfagen. 10. 5 punct caracteristic nominal PCN. 6 ferită aliată. iar în figura 7. 14 fază sigma. 6 fontă slab aliată. eutectice şi secundare distribuite într-o masă de ferită aliată cu crom (la răcirea din stare lichidă a acestor fonte transformarea eutectică conduce la formarea unei structuri de tip ledeburitic. 30 oţel aliat martensitic (autocălibil). 32 durificare secundară. în figura 7. construcţia şi modalităţile de utilizare ale acestor diagrame fiind similare celor corespunzătoare diagramelor structurale ale oţelurilor aliate.25 este prezentată diagrama structurală a fontelor aliate cu aluminiu (element alfagen). 21 34 . 10 fontă aliată feritică. Cuvinte cheie austenită aliată. 6 cementită aliată. iar fontele înalt aliate cu crom (element alfagen. cu acţiune grafitizantă) aparţin clasei structurale a fontelor austenitice cu grafit (lamelar sau nodular). alcătuită din austenită şi carburi. 6 clasă structurală. 6 fontă aliată austenitică. 28 oţel bogat aliat. 27 oţel aliat feritic. 9 fontă aliată martensitică. 6 fontă mediu aliată. 5 element de aliere alfagen (feritizant). 6 carbură proprie. 9. Pentru estimarea clasei structurale a fontelor aliate se pot folosi diagramele structurale ale fontelor aliate. ce are loc după separarea de carburi secundare din austenită. cu acţiune grafitizantă) sunt fonte feritice cu grafit (lamelar sau nodular). 10 element grafitizant. 25 oţel aliat austenitic.

0 % este un oţel aliat cu crom. %Mnm = 1.1 % este un oţel aliat cu sulf şi fosfor? T.0 %. Izotermiceskie i termodinamoceskie diagramî raspada pereohladjenovo austenita. Protopopescu H. Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys.15 % şi %Pm = 0....7.. %Si m =0. Lakhtine I.0 %.. c) oţelul cu %Cm = 1. 1985 Teste de autoevaluare T. Editura Tehnică. I. Vacu S.06 %.0 %. vol.5 %. Oţeluri inoxidabile şi refractare.1.. 1983 2. Bucureşto. %Mnm = 0. Petrescu M.02 % şi %Cr m = 1.E.. %Sm = 0. %Sim = 1.7 %.45 %. şi Popova L. 1983 10. Ieremia A.. Fonte speciale. %Sim=0.02 % este un oţel carbon.a.0 %.5 %.3 % este un oţel aliat numai cu crom. Greenwich. Metalurgie fizică. Metalografie şi tratamente termice. Mir. Climax Molibdenum Company. Metalurgie fizică.. Editura Tehnică. Cias W.a.5 %.7.3 %. Geru N. 1988 12. Popov A.3 %. Care dintre următoarele fonte se încadrează în categoria fontelor aliate: a) fonta cu %Cm = 3. %P m = 0. b) oţelul cu %C m = 0. %S m = 0.5 % şi %Mom = 0.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Bibliografie 1. %Crm = 1. 35 . %Sim=0.. Bucureşti.. Truşculescu M. ş. Studiul metalelor. %Pm = 0. Editura Didactică şi Pedagogică. Sofroni I.2. Elaborarea oţelurilor aliate. 1983 8. Editura Facla. 1981 3.02 %. %Sim=0. Bucureşti.06 %.. Climax Molibdenum Company. %Mnm = 0. Greenwich. %Mn m = 0.02 % şi %Pm = 0.a. Metallurghia.02 % . 1965 7. Bucuresti. Care dintre afirmaţile următoare sunt adevărate: a) oţelul cu %Cm = 0.A. %Sm = 0. %Sm = 0. %Mnm = 0. 1970 5. Bucureşti. ş.W.3 %.. Gâdea S. d) oţelul cu %Cm = 0.3 %. Bucureşti. Colan H.15 %. 1974 9. %Mn m = 0. 1980 11.9 %. 1978 6. Editura Didactică şi Pedagogică.02 %.4 %. %Sm = 0. Editura Didactică şi Pedagogică.0 %.. Editura Tehnică. Moscova. 1982 4. Métallographie et traitements thermiques des métaux.. Moscova. vol.. Editura Didactică şi Pedagogică. %P m = 0. II. b) fonta cu %C m = 3. Metalurgie fizică şi studiul metalelor.3 %. Bucureşti. Mantea St. II – Cast Irons and Steels. Timişoara.M. %Si m = 2. * * * Austenite Transformation Kinetics of Ferrous Alloys. ş. Stefănescu D.

%Alm = 20 %.03 %.5 %. %Sim=1. T. %Sm = 0. c) nichelul.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Sm = 0.0 %.7. d) vanadiul ? T. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate austenitice: a) recoacerea de detensionare. c) cromul. c) cromul. nedorite: a) soluţiile solide ale elementelor de aliere cu fierul: b) carburile elementelor de aliere.10. d) recoacerea completă? T. %Pm = 0.7.7. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere alfagene (feritizante): a) manganul.06 %. d) vanadiul? T. Care dintre următoarele componente ale oţelurilor sau fontelor sunt elemente de aliere gamagene (austenitizante): a) manganul.12. d) nichelul? T.9. %Crm = 1. Care dintre următoarele forme de existenţă a elementelor de aliere în structurile oţelurilor şi fontelor sunt.7. Elementele de aliere se pot găsi în structurile oţelurilor şi fontelor: a) dizolvate în ferită sau austenită. b) dizolvate în cementită. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor alfagene: a) cromul. d) fonta cu %Cm = 3. b) manganul. b) cromul. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor 36 . b) molibdenul. %Sm = 0. d) siliciul? T.7. %Pm = 0. d) călirea martensitică? T.3. b) recoacerea de detensionare. c) normalizarea.7.5 %.06 %. %Mnm = 0. c) cromul.7. %Sim=2.4.7.11. b) titanul.7. b) siliciul. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor aparţin categoriei elementelor gamagene: a) wolframul. c) manganul.06 %.0 %. c) cromul.0 %.5.7.6. %Pm = 0. b) siliciul. d) wolframul? T. %Nim = 13 %? T.7. Care dintre următoarele tipuri de tratamente se pot aplica la piesele sau semifabricatele din oţeluri aliate feritice: a) recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază. c) manganul. d) nichelul ? T. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor determină reducerea concentraţiei carbonului în perlită: a) nichelul.8. Care dintre următoarele elemente de aliere coboară temperatura corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) molibdenul.13. d) siliciul? T. în general. Care dintre următoarele elemente de aliere produc mărirea temperaturii corespunzătoare punctului critic A1 al oţelurilor şi fontelor: a) nichelul. b) recoacerea de omogenizare.06 %.8 %. c) legate sub formă de carburi proprii. c) călirea martensitică.7.14.7. b) manganul. c) fonta cu %Cm = 2. c) incluziunile nemetalice. %Mnm = 6. d) compuşii intermetalici? T. d) combinate cu fierul sub formă de compuşi intermetalici ? .06 %.5 %.

b) oţelurile ledeburitice. b) vanadiu. b) prin revenirea la ti >500 oC.05 %. Schaeffler.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate pot avea acţiune grafitizantă: a) siliciul. c) oţelurile perlitice. d) titanul? T. %Crm = 17 % şi %Nim = 10 % se foloseşte diagrama structurală A. Care sunt coordonatele PCN corespunzător acestui oţel: a) %Cre = 18. b) nichelul. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai bună solubilitate în cementită: a) siliciul. d) vanadiul? T.7. b) nichelul.7.6 % şi %Crm = 1. Pentru stabilirea clasei structurale a unui oţel aliat.22.7.45 %. d) manganul? T.7.7. având compoziţia caracterizată prin %Cm = 0.25.0 %. c) manganul.0 %.16. d) manganul? T.2…0. Care dintre următoarele elemente de aliere diminuează temperatura corespunzătoare punctului Ms al oţelurilor şi fontelor : a) cromul. d) cobaltul? T.21. c) oţelul aliat având %Cm = 0. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea vitezei de răcire critice şi creşterea călibilităţii oţelurilor şi fontelor: a) cromul.7. c) cromul. d) molibdenul? T. c) zirconiu. b) oţelurile martensitice.7.6 %. b) cromul. c) tantalul.2 % şi %Crm = 1.3 %. Care dintre următoarele oţeluri aliate capătă o structură de călire la răcirea în aer din domeniul austenitic: a) oţelurile austenitice.15. b) cobaltul. %Sim = 0.18. Care dintre următoarele oţeluri aliate va avea duritatea mai mare după călirea martensitică şi revenirea la ti = 500 oC.26.0 %? T. Care dintre următoarele oţeluri aliate pot avea în structura lor la ta constituentul structural tipic fontelor albe: a) oţelurile martensitice. Pentru a finisa granulaţia oţelurilor se poate utiliza microalierea cu: a) niobiu. b) cromul. c) manganul.24.23.7. d) oţelurile autocălibile? T. d) aluminiu? T. o durată τm = 0.5 ore: a) oţelul carbon cu %Cm = 0. c) nichelul. Cum se poate diminua pericolul fragilităţii reversibile de revenire a unui oţel aliat: a) prin alierea suplimentară cu molibden în concentraţie de %Mom = 0.7. b) oţelul carbon cu %Cm = 0. Care dintre următoarele elemente de aliere pot modifica configuraţia obişnuită (tipică oţelurilor carbon sau fontelor nealiate) a curbelor caracteristice ale diagramelor de transformare izotermă a austenitei: a) cromul. b) nichelul. c) oţelurile feritice.2 %.7. d) aluminiul? T. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor are cea mai puternică acţiune carburigenă: a) manganul.8 %.19.7. d) oţelurile feritice? T.20. 37 .7. Care dintre următoarele elemente de aliere ale oţelurilor şi fontelor deplasează spre dreapta curbele diagramelor de transformare la răcire a austenitei: a) cromul. c) manganul. %Mn = 2. c) siliciul. d) prin alierea suplimentară cu mangan? T. d) oţelul aliat având %Cm = 0. b) nichelul.17. c) prin răcirea rapidă în apă sau ulei la revenire.

3.22 %. cu diferite viteze vr.030 %.44 %. %Sm = 0. b) clasa oţelurilor martensitice.10). Rezolvare Aşa cum se poate observa examinând figura 7. c) clasa oţelurilor ledeburitice.7. %Pm = 0. %Nie = 18.26 %.5 %. c) fragilizarea (fisurarea) la rece. iar valorile vitezelor de răcire corespunzătoare acestor curbe se determină. folosind procedeul descris la rezolvarea aplicaţiei A.6 %. %Sm = 0.P)j. d) fontele înalt aliate cu nichel? Aplicaţii A.025 %). %Sim = 0.03 %.5 %. d) %Cre = 20.7 %. 38 . b) clasa oţelurilor martensitice. b) %Cre = 18. c) %Cre = 12.44 %.2) să se estimeze valorile durităţii structurilor care rezultă la răcirea celor două oţeluri.01 % şi pentru oţelul carbon echivalent (cu compoziţa chimică definită prin %Cm = 0.30. %Vm = 0.22 %.5. fiecărei curbe de răcire corespunzându-i o viteză de răcire vrj. d) fragilizarea datorită creşterii intense a granulaţiei la încălzire? T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Nie = 11.1.6 %.5 %.04 %. Conţinuturile procentuale de formaţiuni ferito-perlitice (%α. %Mn = 1. %Mom = 0. %Mnm = 0. j = 1…n şi o anumită alcătuire a structurii care rezultă prin răcirea austenitei cu această viteză.7.7.08 %. c) clasa oţelurilor ledeburitice.030 %. pe fiecare din diagramele de transformare a austenitei sunt trasate câte n curbe de răcire.2 %.29. bainitice (%B)j şi martensitice (%M)j în structurile care rezultă prin răcirea austenitei după curbele de răcire j = 1…n sunt precizate pe diagramele din figura 7.1) şi (7.2 %. %Nie = 12. d) clasa oţelurilor austenitice? T. %Mn = 1.28.2 %.3.27. d) clasa oţelurilor austenitice? T. %Crm = 25 % şi %Nim = 0. b) fontele înalt aliate cu crom.27. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0. Folosind datele din aceste diagrame şi aplicând relaţiile (7. %Crm = 20. cu ajutorul relaţiei (5. din domeniul austenitic şi până la ta. Care dintre următoarele probleme poate să apară la utilizarea oţelului cu %Cm = 0. aliat cu %Crm = 17 %: a) clasa oţelurilor feritice. Care din următoarele tipuri de fonte aliate au grafit în structură: a) fontele aliate cu siliciu. c) fontele aliate cu vanadiu.2 %. b) fragilizarea (fisurarea) la cald. datele care se obţin pe această cale sunt prezentate în tabelul 7.5 %? T. %Sim = 0.025 %. %Nim = 0. având compoziţia chimică definită prin %Cm = 0.7.5 % şi %Nim = 10 %: a) fragilizarea prin apariţia fazei sigma. %Sim = 0. %Mnm = 0. În figura 7. %Sim = 0.5 %: a) clasa oţelurilor feritice.7 %. %Pm = 0.27.5 %. Cărei clase structurale aparţine oţelul cu %Cm = 0.27 se prezintă diagramele de transformare termocinetică a austenitei pentru un oţel slab aliat.02 %.05 %.7. %Crm = 1. %Nie = 12.

Ni. Diagramele transformării termocinetice a austenitei pentru două oţeluri cu %Cm = 0.27. Fig 7.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate a.Mo şi V.44 %: a – oţel slab aliat cu Cr. b. b – oţel carbon 39 .

5 706 1. Vitezele de răcire şi alcătuirea structurilor corespunzătoare curbelor de răcire din diagramele prezentate în figura 7.28.5 100 OTEL CARBON 4150 750 16100 650 100 8.2 650 80. Graficele dependenţelor HVST = f(vr) pentru cele două oţeluri considerate în aplicaţia A. t2j.2) pentru datele din tabelul 7.5 721 1.0 100 25 750 100 650 1.3 56 25 19 9 750 56 650 2.3.1) şi (7.9 2 70 28 5 750 17 650 8.3 3 97 0.P)j OTEL ALIAT 12300 750 40000 650 100 3.9 750 5 650 24.7.9 100 0.5 750 2 650 66.0⋅10 -1 150 750 500 650 100 2.5 650 71.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7.8 750 3 650 45.3 60 40 3 750 10 650 14.4 100 0. vrj.28.0 13 20 67 0. 40 . Fig.0 2 98 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 Aplicând relaţiile (7.7 650 215. τ2j.27 Alcătuirea structurii t1j. pentru cele două oţeluri considerate.9⋅10 60 750 160 650 1.8⋅10-1 3 750 20 650 5.1 7 60 33 7 750 24 650 5. reprezentate în figura 7. o o o C C C/s (%B)j (%M)j s s (%α.3 5 95 1 750 4 650 33.0 73 17 10 0.6⋅10-3 -2 1000 750 3500 650 100 4.3 s-au obţinut rezultatele prezentate în tabelul 7.1.4⋅10-3 100 750 360 650 100 3. graficele dependenţelor HVST = f(vr).4.7. τ1j.7 90 5 5 0.5 693 0. cu ajutorul cărora s-au construit.

5 8.7 71.4.4⋅10-3 3. punerea în valoare a prezenţei elementelor de aliere conţinute de aceste oţeluri este posibilă numai prin aplicarea de TT capabile să asigure realizarea unor structuri cu conţinuturi procentuale mari de formaţiuni bainitice şi/sau martensitice.0 80. • la aceste oţeluri.3 14.3 2.3 45.9⋅10-1 1. utilizate cu precădere la fabricarea pieselor pentru maşini şi utilaje: • structurile de echilibru (ferito – perlitice) ale acestor oţeluri au durităţi similare celor corespunzătoare structurilor de echilibru ale oţelurilor carbon echivalente.0⋅10-2 2.P 206 223 237 246 248 251 259 184 194 201 205 207 207 208 HVB OTEL ALIAT 342 354 380 389 402 424 OTEL CARBON 400 402 407 442 HVM 656 660 669 672 677 685 688 673 673 674 683 Duritatea structurii HVST 206 223 237 246 349 448 459 502 664 677 688 184 194 201 205 240 287 560 678 3. ca urmare.3 33.1 5.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Tabelul 7.8⋅10-1 5. C/s Durităţileformaţiunilor structurale HVα. care conferă oţelurilor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate. structurile cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi duritate se pot obţine şi la răcirea austenitei cu viteze mult mai mici decât cele necesare pentru realizarea aceloraşi efecte la oţelurile carbon 41 .4 66.0 215.9 24.27 Curba de răcire j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 o vrj.0 1.6⋅10-3 4. Durităţile structurilor obţinute la răcirea austenitei după curbele de răcire reprezentate pe diagramele din figura 7.0 Observaţie Rezultatele aplicaţiei evidenţiază câteva aspecte practice importante privind oţelurile aliate hipoeutectoide din clasa perlitică.9 8.

45 %.5.3 %. Să se stabilească şi să se compare regimurile TT de îmbunătăţire care asigură pieselor de tip arbore confecţionate din cele două oţeluri un nivel al durităţii finale de 280 HV. pentru oţelul aliat şi A3 ≅ 810 oC. apropiată de valoarea dată de relaţia (6. pentru oţelul carbon şi. 6.2. vi < vad. în timp ce pentru realizarea aceleiaşi structuri la oţelul carbon echivalent trebuie folosite viteze de răcire vr > 200 oC/s (asigurate numai de răcirea în apă. aşa cum se poate observa examinând graficele din figura 7. ţinând seama de influenţele elementelor de aliere. pentru obţinerea structurii complet martensitice la oţelul aliat sunt necesare viteze de răcire vr ≅ 45 oC/s (asigurate de călirea în ulei. Pentru proiectarea regimului de revenire înaltă a pieselor din oţel carbon.3 % şi b) oţel carbon. %Mom = 0.17). Rezolvare Aşa cum este cunoscut din scap.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR echivalente. τm = 5…10 min şi răcirea în apă sau ulei. v. fig. %Crm = 1. A. valorile punctului critic A3 sunt: A3 ≅ 823 oC. HM ≅ 58 HRC (660 HV). cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0.4. Conform indicaţiilor din scap. scap. ca urmare. cu compoziţia chimică definită prin %Cm = 0.6 %. Aplicând relaţia (6.4). la realizarea TT de călire la piesele din oţel aliat se recomandă utilizarea unor valori ale ti şi τm către limitele superioare ale intervalelor de valori prescrise (deoarece prezenţa elementelor de aliere frânează procesele de obţinere a austenitei omogene) şi răcirea în ulei (deoarece elementele de aliere reduc vrc şi măresc călibilitatea oţelului).17). %Sim = 0.3 %.6 %. regimurile TT de călire martensitică pentru piesele confecţionate din cele două sortimente de oţel vor fi asemănătoare: ti = 850…870 oC.8). τm = 5 … 10 min şi răcirea în apă sau ulei.2. v. duritatea pieselor confecţionate din cele două sortimente de oţel va fi aproximativ identică (deoarece duritatea martensitei depinde esenţial de concentraţia carbonului în oţel. Pentru realizarea unor piese de tip arbore sunt disponibile semifabricate confecţionate din două sortimente de oţel: a) oţel aliat.5.45 %.7. TT de îmbunătăţire constă dintr-un ciclu primar de călire martensitică şi un ciclu final de revenire înaltă. fig. care determină creşterea însemnată a nivelului tensiunilor reziduale induse în piesele călite şi apariţia pericolului fisurării acestora. rezultă că pentru oţelurile cu compoziţiile chimice precizate în enunţ.28.2 %. iar la aplicarea TT de călire la piesele din oţel carbon se vor alege ti şi τm către limitele inferioare ale intervalelor de valori prescrise şi se va face răcirea în apă (pentru a se asigura formarea unei structuri martensitice). se stabileşte valoarea necesară a parametrului PHJ = Ti[18 +lg(τm)]. de exemplu. După călire. %Sim = 0. %Mnm = 0. 5. 5. călirea martensitică a oţelurilor (carbon sau aliate perlitice) hipoeutectoide trebuie realizată cu următorul regim: ti = A3 + 30 … 50 oC. v. 42 . 6. %Mnm = 0.2).

rezultă: PHJ = 21090 + 4050⋅0.3 = 376.3) şi (7. (7.4).4). τm = 5 ore şi răcirea în aer (răcirea nu influenţează calitatea pieselor din oţel carbon supuse revenirii).4).4) şi (7. graficele dependenţelor HVr = f(ti).3 = 184. indus de prezenţa elementelor de aliere dintr-un oţel. utilizând relaţia (7.3). rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a se asigura nivelul calculat al PHJ este: Ti = 15255 18 + lg 5 ≅ 816 K sau ti ≅ 540 oC. trebuie ca valoarea parametrului PHJ să fie: PHJ = 21090 + 4050⋅0. Ca urmare.45)184 = 17880.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate folosind relaţia (7.45 %.2 − 13⋅0. în general. rezultă că temperatura la care trebuie efectuată revenirea pentru a asigurarea acestui nivel al PHJ 17880 este: Ti = ≅ 956 K sau ti ≅ 680 oC. dacă se construiesc. un regim de revenire care 18 + lg 5 conferă pieselor din oţel aliat nivelul impus al durităţii finale are parametrii: ti ≅ 680 oC. un nivel al durităţii finale HVrOA = 280 + 55⋅1. considerând o durată de revenire τm = 5 ore. pentru satisfacerea acestei condiţii.2 − 100⋅0.29 sunt prezentate graficele construite pentru oţelurile precizate în enunţul aplicaţiei. În figura 7. • Rezultatele aplicaţiei nu trebuie să conducă la concluzia că.5).2 . este necesar să se utilizeze un regim de revenire care asigură la piesele din oţel carbon un nivel al durităţii HVrOC = 280 − 55⋅1. Ca urmare. rezultă că.45)280 = 15255. În mod 43 . Interpretând corespunzător relaţiile (7. TT de revenire a pieselor din oţel aliat este mai costisitor decât cel aplicat pieselor diun oţel carbon (datorită necesităţii utilizării unor temperaturi de încălzire şi/sau unor durate de menţinere mai mari). pentru oţelul aliat şi pentru oţelul carbon echivalent. rezultă că. Observaţii • Rezolvarea aplicaţiei evidenţiază efectele fenomenului de stabilitate la revenire. pentru a realiza pe piesele din oţel aliat un nivel al durităţii după revenire HVrOA = 280.2 + 100⋅0.45 – (33.3). Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore. τm = 5 ore şi răcirea în aer (deoarece oţelul este aliat cu Mo şi nu există pericolul de a se manifesta fragilitatea reversibilă la revenire). Dacă se adoptă o durată de menţinere la revenire τm = 5 ore.45 – (33. Dacă se foloseşte acelaşi regim la revenirea pieselor din oţel aliat. coordonatele punctelor acestor grafice se obţin cu ajutorul relaţiilor (7. Aceste efecte pot fi mai sugestiv ilustrate.13⋅0. va rezulta. în conformitate cu relaţia (7. în care se consideră HVrOC = 280 şi %Cm = 0. un regim de revenire care conferă pieselor din oţel carbon nivelul impus al durităţii finale are paremetrii: ti ≅ 540 oC. corespunzătoare unei durate de menţinere la revenire τm = ct.

44 . Stiind că viteza asigurată la răcirea în aer liniştit a pieselor din oţeluri este vr = 0.4. oţelul având compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice. impuse de realizarea acestor caracteristici vor fi identice. poate fi încadrat în clasa structurală a oţelurilor aliate martensitice.25 …1 oC/s.25 oC/s şi vr2 = 1 oC/s şi s-au trasat aceste curbe pe diagrama de transformare termocinetică a austenitei (v.7 %. cu compoziţia chimică definită prin: %Cm = 0. pentru a valorifica corespunzător cheltuielile suplimentare datorită alierii şi se pot utiliza regimuri de revenire asemănătoare celor aplicabile la oţelurile carbon echivalente.30. Fig.3. iar la piesele din oţel aliat se prescrie ca duritatea după îmbunătăţire să fie HVrOA ≅ 370 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 1200 N/mm 2 ). aşa cum a rezultat la rezolvarea aplicaţiei. regimurile TT de revenire.5. 7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR obişnuit. s-au stabilit coordonatele punctelor ce descriu curbele de răcire cu vitezele vr1 = 0. De exemplu.30). %Mnm = 0. Graficele dependenţelor HVr = f(ti) pentru un oţel aliat de tip Cr-Mo şi pentru oţelul carbon echivalent A. %Sim = 0. dacă la piesele din oţel carbon se prescrie ca duritate după îmbunătăţire să fie HVrOC = 280 (corespunzătoare unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 900 N/mm 2 ). %Mom = 1 %. având diagrama de transformare termocinetică a austenitei prezentată în figura 7.22 %.29. 7. Rezolvare Folosind procedura descrisă la rezolvarea aplicaţiei A. deci.8 %. %Crm = 6 %. atunci ând se utilizează oţeluri aliate se prescriu şi niveluri mai ridicate ale rezistenţei mecanice şi durităţii. Se observă astfel că răcirea în aer a austenitei conduce la obţinerea unei structuri complet martensitice şi.7. fig. să se analizeze dacă oţelul aliat.

. având coordonatele (%Cm = 0. Dacă se foloseşte relaţia (7. Diagarma transformării termocinetice a austenitei la un oţel cu %Cm = 0. %Mom = 1 % Observaţie Otelul considerat în această aplicaţie este aliat numai cu elemente alfagene. %Crm = 6 %. %Cre = 7 %). cu compoziţiile chimice şi în cantităţile indicate în tabelul 7. Poziţionând pe diagrama structurală din figura 7. A.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate Fig. într-un cuptor electric cu inducţie.6).30. deşeuri de oţel.4.5. în cantităţile mj. exprimate prin concentraţiile j =1 n 45 . modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile.n ( M = ∑ m j ) şi având compoziţiile chimice.7. 7.. considerând că. se considră că sunt disponibile n sortimente de deşeuri de oţel. %Mom = 1 %. se obţine %Cre = 7 %. Să se estimeze compoziţia chimică şi clasa structurală corespunzătoare oţelului elaborat. Rezolvare Pentru a da caracter general algoritmului de soluţionare a problemei. Pentru elaborarea unei şarje de 100 kg de oţel aliat se topesc. la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie.22 b punctul caracteristic nominal al oţelului.8 %. rezultă şi pe această cale că oţelul analizat aparţine clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice.8 %. în concentraţiile %Crm = 6 %. j = 1.

reprezintă în diagrama structurală A. cunoscute. %Mom = 1.. Cr..5 1. j = 1. cu relaţiile (7. j = 1.30 %Mom 3. se calculează.6 0..2 0. Evident.8 %Mnm 2. %Crmj.5 12.275 %.5. Compoziţia chimică a şarjei de oţel aliat elaborate este: %Cm = 0. Schaeffler la soluţionarea aplicaţiilor practice.20 0.6. având coordonatele (%Cre. %Mnm = 1. Tabelul 7.6 0.810 %. pentru fiecare sortiment de deşeuri valorile parametrilor %Crej şi %Niej şi se reprezintă pe diagrama 46 . %Sim = 0.02 0. a fi C. %Nie) în diagrama din figura 7.8 1. cu relaţiile: %Cre = ∑ c j %Crej . %Momj).31 indică apartenenţa acestui oţel la clasa structurală a oţelurilor aliate austenito – feritice. se obţin rezultatele redate în tabelul 7.4 0.0375 %. %Simj.n. se calculează valorile parametrilor %Cre şi %Nie. Ni.0 25. j = 1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR masice ale elementelor de aliere (inclusiv carbonul) %EAmj (%Cmj.. Compoziţiile chimice ale materiilor prime disponibile pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat Materia primă.0 0.8 %Crm 19. %Crm = 19.n. %Nimj. % Niej = ∑ c j % Niej .6 0. poziţa sa permiţând precizarea clasei structurale a oţelului. Schaeffler punctul caracteristic nominal al şarjei de oţel aliat elaborate (O ≡ PCN). pentru toate sortimentele de deşeuri (materii prime).0 %Nim 12. %Nim = 8. Si. %Nie).4).0 18.18 %Sim 0. Utilizând relaţiile (7. j =1 j =1 n n mj Punctul O.2) şi (7.570 %. j =1 n în care EA se consideră.0 1. corespunzătoare şarjei de oţel aliat elaborate.725 %.470 %. pe rând...02 0. iar poziţia punctului caracteristic nominal O(%Cre.5 10. Observaţie Pentru rezolvarea problemei se poate utiliza şi o procedură grafică recursivă.0 Cantitatea mj. Mn. Folosind rezultatele obţinute. kg 50 25 15 10 Aplicând procedura descrisă anterior pentru datele precizate în enunţ. Această procedură conţine următoarea succesiune de etape: • se determină. care evidenţiază modalitatea uzuală de lucru pe diagrama structurală A.03 0.3) şi (7. valorile parametrilor %Crej şi %Niej.3). Mo. compoziţia chimică a oţelului elaborat se poate estima cu ajutorul unor relaţii de forma: % EAm = ∑ c j % EAmj . %Mnmj. j= 1 2 3 n=4 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere %Cm 0.n şi ponderea fiecăruia din ele în încărcătura utilizată la elaborarea şarjei c j = M .

1 11.4 20.7. Reprezentarea pe diagrama structurală A. Tabelul 7. j = 1…n. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1O2 în două părţi proporţionale cu ponderile participării acestor două sortimente de materie primă (c1 = 1 – c2. Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A.9 29. Schaeffler punctele caracteristice nominale corespunzătoare acestora Oj(%Crej. Materia primă.15 0. 7.2.9 14.2 = c1%Cre1 + c2%Cre2 şi %Nie1. notat O1.4.2 = c1%Nie1 + c2%Nie2. 31.50 0. %Niej). c2 = m2 Fig.2 1.4 6.1 Clasa structurală Austenitic Austenito – feritic Feritic Ferito − martensitic cj 0.10 OTELUL ELABORAT 21.855 10. Rezultatele aplicaţiei A. j = 1 2 3 n=4 %Cre 19. 47 .6.670 Austenito – feritic • se consideră că şarja de oţel aliat rezultă prin topirea succesivă a câte unei perechi de materii prime MP şi rezultă: * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1 şi m2 de deşeuri din primele două sortimente.2 %Nie 14.4 ∑mj j =1 2 ) şi are coordonatele %Cre1.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate structurală A.25 0.7.

din reprezentările grafice corespunzătoare parcurgerii etapelor acestei proceduri.n-1On în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1. j =1 k notat O1. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1. c3 = m3 ∑mj j =1 3 ) şi are coordonatele %Cre1.k+1.31): • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a două 48 .3. cn = mn ∑mj j =1 n = mn M ) şi are coordonatele %Cre = c1.n-1 + cn%Nien.k = ∑ m j şi mk+1 de deşeuri din sortimentele (1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1. Folosind această procedură în cazul precizat în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele redate în tabelul 7. astfel. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.n−1 = ∑ m j şi mn de deşeuri din sortimentele j =1 n −1 (1.7 şi pe diagrama din figura 7.n-1%Cre1.2 = 1 – c3. • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1.k+1 = c1. dar este mai sugestivă şi permite evidenţierea unor concluzii cu caracter general. rezultă (v.k) şi k+1. este cel care împarte segmentul (dreapta) de diluţie O1.kOk+1 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.k+1 = c1.n-1 + cn%Cren şi %Nie = c1.2%Nie1.2) şi 3.k%Nie1. • • • * punctul caracteristic nominal al oţelului care se obţine topind împreună masele m1. notat O1.2%Cre1.k + ck+1%Crek+1 şi %Nie1.k = 1 – ck+1.3 = c1. fig.n-1) şi n.2O3 în două părţi proporţionale cu ponderile participării celor două sortimente de materie primă (c1.n-1%Nie1. 7.2 = m1 + m2 şi m3 de deşeuri din sortimentele (1.k%Cre1. Rezolvarea aplicaţiei prin procedura grafică recursivă arată că (datorită sumării erorilor din întreaga succesiune de etape parcursă) aceasta asigură o precizie a rezultatelor mai mică decât procedura utilizată anterior.3 = c1.2 + c3%Nie3.2 + c3%Cre3 şi %Nie1.31.n-1 = 1 – cn . notat O. ck +1 = m k +1 k +1 j =1 ) şi are coordonatele ∑mj %Cre1.k + ck+1%Niek+1.

la elaborarea oţelului în cuptorul electric cu inducţie. • punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat prin topirea a n sortimente de deşeuri de oţel se află în interiorul poligonului O1O2…Ok…OnO1.067 % %Cre3 = 20.5.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate sortimente de deşeuri de oţel se află pe segmentul O1O2.9 % %Nie2 = 11.Ok.2 = 11.2 = 0. O2.7.2 % PCN ≡ O2 MP1.9 % %Nie1.133 % %Nie3 = 1.3 = 0.4.9 % %Nie1 = 14.2 = 23. într-un cuptor electric cu inducţie.2 PCN ≡ O3 MP1.4 = 21. care uneşte punctele caracteristice nominale O1 şi O2 ale celor două materii prime utilizate. Pentru elaborarea unei şarje de oţel aliat.833 c3 = 0.7.174 % PCN ≡ O1.4 = M = 90 kg c1. Considerând că. cu compoziţiile chimice indicate în tabelul 7. având vârfurile în punctele caracteristice nominale O1. să se determine ce cantităţi (mase) din aceste materii prime trebuie utilizate pentru obţinerea unui oţel aliat austenito – feritic.333 %Cre2 = 19.4 = 10.670 % PCN ≡ O MP4 m4 = 15 kg c4 = 0.3 = 90 kg c1.3 m1.667 %Cre1 = 19.7.4 % PCN ≡ O1. necunoscutele problemei fiind participările (ponderile) materiilor prime folosite pentru elaborarea şarjei de oţel 49 .2 = 13.5. cu masa M = 100 kg.900 %Cre1.4 prin procedeul grafic MP1 m1 = 50 kg c1 = 0. patru sortimente de deşeuri de oţel.4 ≡ OTELUL ELABORAT m1. Tabelul 7.855 % %Nie1.On ale celor n materii prime utilizate. cu un conţinut procentual de ferită în structura %α = 50 %.1 % PCN ≡ O1 MP2 m2 = 25 kg c2 = 0. modificările compoziţiei chimice a materiilor prime sunt neglijabile.2 MP3 m1.4 = 1. Rezolvare Se consideră notaţiile şi principiile utilizate în cele două proceduri concepute pentru rezolvarea aplicaţiei A.2 = 75 kg m3 = 15 kg c1.2 % %Nie4 = 6.167 %Cre1.…. Datele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.2 MP1. se topesc.167 %Cre4 = 14.….3 = 22.7.1 % PCN ≡ O4 A.000 %Cre1.705 % %Nie1.

5 şi.9 %) şi (32. Reprezentarea pe diagrama structurală A.1 %) şi (29.175. ecuaţia dreptei O1O2. care conţine punctele cu coordonatele (26.9 %. În aceste circumstanţe. care. ecuaţia dreptei AB. pe dreapta corespunzătoare unui conţinut procentual %α = 50 %. ce delimitează pe diagramă domeniul bifazic α + γ. c4 = m4 M . respectarea acestor condiţii impune ca punctul O să se afle pe segmentul AB. 0≤c2≤1.7.2 %).4 %. trebuie să respecte 4 j =1 condiţiile 0≤c1≤1. care conţine punctele cu coordonatele (0 %. este %Nie = -0. j =1 j =1 4 4 Pentru ca oţelul elaborat să corespundă clasei structurale a oţelurilor austenito – feritice (duplex) cu conţinuturile procentuale de faze din structura de echilibru %α = 50 % şi %γ = 50 %.133.0 %. %Nie) să fie situat. aşa cum se observă pe diagrama din figura 7.305%Cre + 20. c3 = m3 M . c2 = m2 M . delimitat.0 %. în domeniul austenito – feritic al diagramei structurale A. 9. 4. 14.0 %.32. 0≤c4≤1 şi ∑ c j = 1.5 %) şi (26. este necesar ca punctul O(%Cre. de dreapta O1O2 şi dreapta PQ.792%Cre + 25. 13.617%Cre – 6.5 50 . evident.5 %). care conţine punctele cu coordoantele (19.6 %). este %Nie = 0.32. ca urmare. pe dreapta corespunzătoare conţinutului procentual %α = 50 %. condiţiile anterior formulate se transcriu matematic sub forma următorului sistem: Fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aliat c1 = m1 M . coordonatele punctului O (punctul caracteristic nominal al oţelului elaborat) sunt: %Cre = ∑ c j %Crej şi % Nie = ∑ c j % Niej . 25. este %Nie = -0. Schaeffler a rezultatelor aplicaţiei A. În sistemul de coordonate al diagramei din figura 7. 32. iar ecuaţia dreptei PQ. 7. Schaeffler. 0≤c3≤ 1. 11.

înlocuind expresiile scrise anterior ale parametrilor %Cre şi %Nie.613 ≥ 0.133 = 0. 0 ≤ c4 ≤ 1 şi c4 = 1 – c1 – c2 – c3. %Nie + 0. c3 ale materiilor prime folosite la elaborarea unei şarje de oţel aliat În aceste circumstanţe.971c3 + 0.666]. c1 + 1.774 ∈ [0.954c2 + 2. 0 ≤ c1 ≤ 1.870c3 – 0. Fig.369c2 + 0. sistemul devine: c1 – 0. 1]. 0 ≤ c1 ≤ 1.595c3 − 1 ≤ 0. rezultă următoarea strategie de căutare a soluţiilor problemei: • se alege o valoare a ponderii c3 în intervalul [0. 33.33 şi are ca soluţii coordonatele (c2.774 = 0. b) 2. aşa cum se arată în figura 7. 7.049c3 − 0.566c3 – 1.908 ≤ 0.652 ≥ 0. c4 = -1. 51 . 0 ≤ c3 ≤ 1. %Nie + 0.792%Cre − 25.971c3 − 0.323c2 + 2. Determinarea grafică a ponderilor c2.954c2 + 1.Capitolul 7 Oţelurile şi fontele aliate %Nie − 0. 0 ≤ c2 ≤ 1.175 ≤ 0. 1.305%Cre + 20.774 ∈ [0. 1]. se procedează la descompunerea acestuia în două grupări de condiţii: a) c1 = 0.744 ≤ 0 ⇒ c2 + 1. 0 ≤ c2 ≤ 1. c3) ale punctelor situate în domeniul haşurat pe această figură.954c2 – 2.020c3 – 1.617%Cre + 6. c1 + c2 + 0. Pentru găsirea soluţiilor acestui sistem.971c3 + 1. Sistemul de inegalităţi din gruparea b) se poate rezolva uşor prin metoda grafică. 0.313c3 – 0.423 ≥ 0 ⇒ c2 +0.954c2 – 1.500 ≥ 0.

0 45. 0.255 c1 -0.0 40.450 0.44.3 10.1 0.500 0.050 c4 0.001 -0. obţinute prin aplicarea acestei strategii de căutare.037 0.200 0.0 m3 0 0 10 10.91] 0.113 0. 0. 0.750 0. kg m1 3.9 5.109 0.25] [0.301 0.200 -0.015 0.500 0.0 40.05 0.204 -0.600 0.270 0.9 1.100 [0.106 -0.011 0. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.0 70.650 [0.0.700 0.9 24.350 0.12] 0.300 [0.0 20.091 0.348 0.700 0 [0. date de expresiile din gruparea de condiţii a) satisfac condiţiile 0 ≤ c1 ≤ 1.8 - • se alege o valoare a ponderii c2 în intervalul [-0.0 20.0 9.139 0.5 9.100 0.0 m4 11. sunt prezentate în tabelul 7.0 90.3 5.3 19.5 0.247 0.5 19.5 10.7 8.800 0.305 0.8.61.18.0 30.0 20.094 0.8.0 30.450 0.0 20.0 27.0 20.400 [0. 0 ≤ c4 ≤ 1.500 0.450 0.2 m2 85.294 0.900 0.7 14.1 30.007 0.005 0.313c3 + 0. -1.211 0.0 50.250 0.64] 0. 52 .500 0.097 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 7.850 0.193 0. 0.272 0.35.7 10.098 -0.050 0.600 0.300 0.058 -0.5 c3 Domeniul ponderii c2 c2 0.0 45.53.38] 0.500 0.100 -0.003 -0. • se stabileşte dacă ponderile c1 şi c4.3 1.600 0.09.200 [0.870c3 + 0.0 75.0 55.0 60.145 0.504 0. 0.105 0.550 0.1 13.51] 0.908].085 -0.199 0. Câteva din soluţiile posibile ale problemei analizate.101 0.7 27.300 0.011 0.203 0.613.406 0.555 Concluzia Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE Incorect Incorect SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE SOLUTIE Incorect SOLUTIE Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Incorect Masele materiilor prime.78] 0.400 0.7.27.402 0.102 -0. 0.

standarde pentru agricultură. se transformă în semifabricate şi se utilizează în diverse aplicaţii conform unor reglementări stricte. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate. standardele pot fi standarde pentru industrie. standardele complete cuprind toate elementele care permit asigurarea calităţii unui produs: tipurile. standardele pot fi: • standarde generale. standarde privind protecţia vieţii. B. a căror cunoaştere şi respectare a impus.1. clasificări. Standardul este un document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut. Introducere Oţelurile şi fontele utilizate în tehnică sunt produse industriale de mare importanţă. Standardele se pot clasifica folosind trei criterii: A. ca şi în cazul altor produse. • standarde de produs. care pot fi complete sau parţiale. tipizarea produselor (stabilirea unei game sortimentale raţionale şi economice de produse). condiţiile tehnice şi caracteristicile de 53 . standardizarea acestora (cuprinderea lor în standarde). Obiectivele generale ale standardizării sunt: asigurarea şi ridicarea calităţii produselor şi serviciilor. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. metodologii de prelevare a probelor şi de realizare a încercărilor sau determinărilor privind caracteristicile de calitate ale produselor etc. sortimentele. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat. simbolizări. care se elaborează. pentru probleme reale sau potenţiale. bunurilor şi mediului înconjurător etc. standarde pentru comerţ. Standardizarea este activitatea specifică prin care se stabilesc. care stabileşte reguli. clasele de calitate. În funcţie de conţinutul lor.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Capitolul 8 OŢELURILE ŞI FONTELE COMERCIALE 8. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora. care cuprind generalităţi sau principii: terminologie. facilitarea schimburilor de mărfuri şi de informaţii pe piaţa internă şi internaţională. În funcţie de domeniul la care se referă.

care conţine 40 de sectoare (domenii) ale activităţilor standardizate.140 corespunde produselor metalurgice realizate din oţeluri şi fonte. notarea acestora făcându-se cu simbolulu grupei. de exemplu. de livrare etc. protecţia sănătăţii. adoptatat de ASRO începând cu anul 2001. societăţilor comerciale sau altor persoane juridice care le-au elaborat. . • standarde internaţionale care sunt adoptate de organisme sau organizaţii internaţionale cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu. ICS cuprinde trei niveluri ierarhice de clasificare: .nivelul 2. în care o parte a grupelor sunt împărţite în subgrupe. au caracter obligatoriu numai standardele române referitoare la protecţia vieţii. simbolizate prin două cifre. de exemplu grupa 77. regulile şi metodele de verificare a calităţii. în timp ce standardele parţiale se referă numai la unele din elementele definitorii (enumerate mai înainte) pentru calitatea unui produs. elaborate de Comitetul European de Standardizare − CEN).140. standardele europene.nivelul 3. . în ţara noastră organismul de standardizare este Asociaţia de Standardizare din România.10 cuprinde oţelurile pentru tratamente termice. urmată de numărul standardului şi de ultimele două cifre ale anului ediţiei. de marcare. aceste standarde putând fi standarde obligatorii (cu putere de lege cu caracter general). în care domeniile sunt împărţite în 389 de grupe. notate cu simbolul domeniului. sau standarde cu caracter de recomandare (a căror aplicare este voluntară. În funcţie de nivelul de aplicare.nivelul 1. • standarde regionale.. cu aplicabilitate la nivelul regiilor autonome. urmat de un punct şi un grup de două cifre. urmat de un punct şi un grup de trei cifre. ASRO) şi puse la dispoziţia publicului. celelalte standarde fiind facultative. elaborate sau adoptate de un organism naţional de standardizare (de exemplu. STAS 791-88. subgrupa 77. securităţii muncii şi protecţia mediului înconjurător. standardele elaborate de Organizaţia Internnaţională de Standardizare − ISO). care sunt adoptate de către o organizaţie regională cu activitate de standardizare şi care sunt puse la dispoziţia publicului (de exemplu. Notarea standardelor române se realizează prin folosirea unui indicativ format pe baza următoarelor reguli: • pentru standardele aprobate înainte de 28 august 1992 notarea se face cu sigla STAS.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR calitate. Standardele naţionale române sunt clasificate pe baza Sistemului Internaţional de Clasificare numerică a Standardelor (ICS). de exemplu 77 corespunde domeniului metalurgie. • pentru standardele aprobate după 28 august 1992 notarea se face cu 54 . standardele pot fi: • standarde de firmă. de exemplu. C. facultativă). • standarde naţionale.

SR EN 10207:1995. SR ISO 9477:1992.2. prin standardizarea căreia se realizează o uniformizare planificată a compoziţiei chimice şi/sau a caracteristicilor principale. de exemplu. sau pot fi convenţionale. este operaţional şi vechiul sistem de simbolizare şi sunt valabile toate standardele (încă neînlocuite sau anulate) privind oţelurile. ceea ce înlătură barierele tehnice din calea comercializării produselor din aceste materiale şi face posibilă cooperarea tehnologică naţională şi internaţională. oţelurile nealiate sunt cele la care concentraţiile masice ale elementelor determinate pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta nu depăşesc valoarile limită prezentate în tabelul 8. iar pentru cele identice cu standardele europene − sigla SR EN. Conform standardului SR EN 10020.1. deoarece procesul de preluare a standardelor europene sau internaţionale ca standarde naţionale nu este finalizat. destinaţia. gradul de dezoxidare la elaborare etc.1.. fără a da însă vreo informaţie despre caracteristicile de calitate ale materialului. servind la identificarea mărcii. metodele de obţinere a semifabricatelor. de exemplu. considerând împărţirea oţelurilor în: oţeluri nealiate şi oţeluri aliate. La noi în ţară. SR 13172:1993. iar oţelurile aliate sunt cele la care concentraţia masică (determinată pe oţelul lichid sau pe produsele realizate din acesta) a cel puţin unui element atinge sau 55 . Clasificarea şi simbolizarea oţelurilor comerciale 8. compoziţia chimică. Criteriul de identificare a unui oţel sau a unei fonte este marca. care conţin informaţii privind: caracteristicile mecanice principale. în funcţie de compoziţia chimică determinată pe oţelul lichid. 8. urmată de numărul acordat standardului de ASRO şi de anul ediţiei. Diversitatea extrem de mare a oţelurilor şi fontelor şi complexitatea activităţilor de obţinere a produselor din aceste materiale.2. a impus reglementarea producerii lor prin standarde naţionale (care pot fi şi de tipul SR ISO sau SR EN). simbolizarea oţelurilor şi fontelor era reglementată pentru fiecare marcă prin standardul după care se producea materialul respectiv. în prezent. Clasificarea oţelurilor comerciale Definirea şi clasificarea mărcilor de oţel este făcută conform SR EN 10020.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale sigla SR (Standard Român). fontele şi semifabricatele sau produsele realizate din aceste materiale. • pentru standardele române identice cu cele internaţionale se foloseşte sigla SR ISO. Simbolurile cu ajutorul cărora se notează mărcile şi clasele de calitate din cadrul unei mărci de oţel sau de fontă sunt şiruri de litere şi cifre (simbolizare alfanumerică) sau numai cifre (simbolizare numerică). numerele acestor standarde fiind identice cu cele ale standardelor internaţionale sau europene adoptate.

nu au impuse condiţii speciale pentru nici un element component (cu excepţia manganului şi siliciului).lim.30**) 0.10 0.30**) 0.05 (0.30 Elementul Plumb Seleniu Siliciu Telur Titan * Vanadiu* Wolfram Zirconiu Altele Valoarea limită.65 0. de tehnologia de elaborare şi de nivelul prescripţiilor pentru anumite caracteristici. lim .1. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0.06 0.40 0. 56 . % EAm.05 0.30**) 0.08 0.lim.0008 0.10 (0.10**) * În cazul în care aceste elemente sunt prescrise combinat.10 0. aşa cum se arată în schema din figura 8.10 0.40 1.1.50 (0. 8.1.60**) 0.7 ∑ EAm . ** Valorile admise pentru analiza efectuată pe produse Fig. Tabelul 8.30 0.1. % 0.10 0. nu necesită aplicarea de tratamente termice pentru obţinerea acestor caracteristici. % EAm.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depăşeşte valoarea limită precizată în tabelul 8. în cadrul fiecărei clase principale există subclase constituite în special după caracteristicile principale de utilizare ale oţelurilor.10 (0.05 0. Oţelurile nealiate de uz general sunt oţeluri ale căror caracteristici corespund prescripţiilor prezentate în tabelul 8. în funcţie de gradul de puritate. % 0. Schema de clasificare a oţelurilor comerciale Clasele principale de calitate sunt caracterizate în standardul SR EN 10020 astfel: A.10 (0. nu au prescrisă nici o altă condiţie de calitate şi sunt obţinute prin procedee tehnologice de elaborare obişnuite. Valorile limită (maxime) ale concentraţiilor componentelor oţelurilor nealiate Elementul Aluminiu Bor Bismut Cobalt Crom* Cupru* Mangan Molibden* Niobiu * Nichel* Valoarea limită.2. Atât oţelurile nealiate cât şi oţelurile aliate se împart în clase principale de calitate.

− are conţinuturile de impuriţăţi %Pm.min ≤ 360 N/mm2 Amin ≤ 26 % KVmin ≤ 27 J %Cm. − are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC. iar durificarea prin precipitare se realizează prin răcire controlată de la temperatura de prelucrare prin deformare la cald.045 % %Sm. pe epruvete prelevate longitudinal din produse Concentraţia masică de carbon maximă Concentraţia masică de fosfor maximă Concentraţia masică de sulf maximă Grosimea produsului s.11 µΩm . Prescripţiile privind caracteristicile oţelurilor nealiate de uz general Caracteristica prescrisă Rezistenţa la tracţiune minimă Limita de curgere minimă Alungirea procentuală după rupere minimă Energia de rupere minimă. − este destinată durificării prin precipitare. − are prescrisă adâncimea de călire sau duritatea superficială în una din stările C. fără să li se impună condiţii privind comportarea la TT sau gradul de puritate.max ≥ 0.. mm s ≤ 16 s ≤ 16 s ≤ 16 10 ≤ s ≤ 16 − − − Prescripţia Rm. purităţii. Oţelurile nealiate de calitate sunt oţeluri la care prescripţiile privind calitatea sunt mai severe decât la oţelurile nealiate de uz general. − are conţinut scăzut de incluziuni nemetalice.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale B. D.max ≥ 0. proceselor tehnologice de elaborare şi prin aplicarea tratamentelor termice de călire şi revenire sau de durificare superficială.25 % . are structura ferito-perlitică. V etc. conţine unul sau mai multe elemente de microaliere (Nb. C + r sau Cs (obţinută prin călire superficială). Oţelurile aliate de calitate sunt oţeluri destinate utilizării în aplicaţii similare celor corespunzătoare oţelurilor nealiate de calitate. în această categorie sunt incluse oţelurile nealiate care nu se încadrează în clasele A sau B. % Sm ≤ 0. care nu sunt destinate aplicării de TT şi care.max ≥ 0.025 %. Tabelul 8. la +20 oC.min ≤ 690 N/mm2 Re. necesită adaosuri de elemente de aliere în concentraţii ce depăsesc nivelurile limită date în tabelul 57 . are %Cm ≥ 0. Oţelurile nealiate speciale sunt oţeluri cu caracteristici superioare celor corespunzătoare oţelurilor de uz general. − are rezistivitatea electrică ρ < 0. asigurate în special prin controlul riguros al compoziţiei chimice. pentru a realiza caracteristicile prescrise.045 % C.2.) în concentraţii care menţin oţelul în categoria oţelurilor nealiate.10 % %Pm. O marcă de oţel este inclusă în categoria oţelurilor nealiate speciale dacă îndeplineşte una sau mai multe dintre următoarele condiţii: − are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r (obţinută prin călire martensitică şi revenire).

pentru alte elemente se foloseşte tabelul 8.au concentraţii ale elementelor de aliere mai mici decât valorile limită prezentate în tabelul 8.12 0.7 ∑ EAm .10 Niobiu** Nichel* Titan** Vanadiu** Zirconiu** 0. % Elementul Valoarea limită.2 < 380 N/mm2.06 1. % EAm.1. oţelurile pentru piesele destinate construcţiei de maşini. d) oţelurile bifazice (dual−phase steel).lim. prescrise cu abateri mici. % EAm. oţelurile pentru scule şi oţelurile cu proprietăţi fizice speciale. care conţin ca elemente de aliere numai siliciul sau siliciul şi aluminiul. condiţiile de elaborare şi metodele de control al calităţii pentru a li se asigura caracteristici ridicate.80 0.50 0. Oţelurile aliate speciale sunt oţeluri la care se impun condiţii stricte privind compoziţia chimică.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8.3. sudabile Elementul Valoarea limită. care îndeplinesc (simultan) condiţiile: . e) oţelurile la care singurul element de aliere prescris este cuprul.au energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din produse) KV ≤ 27 J la −50 oC. introduse în scopul satisfacerii unor prescripţii referitoare la caracteristicile magnetice: c) oţelurile pentru produse la care se fac prelucrări severe (cu grade mari de deformare) prin deformare plastică la rece şi care conţin elemente ce asigură finisarea granulaţiei. valoarea limită a sumei concentraţiilor lor se consideră 0. % Crom* Cupru* Lantanide ( fiecare) Mangan Molibden* 0. care au (datorită TT aplicate) o structură alcătuită dintr-o matrice feritică şi 10…35 % formaţiuni martensitice fine. 58 .lim.au limita de curgere minimă (determinată pe produse cu s ≤ 10 mm) Rp0.50 0. în categoria oţelurilor aliate de calitate se încadrează: a) oţelurile de construcţie cu granulaţie fină sudabile. oţelurile refractare.08 0.50 0. uniform dispersate în matrice. Limitele compoziţiei chimice a oţelurilor aliate de calitate cu granulaţie fină. oţelurile pentru rulmenţi. . oţelurile inoxidabile. În funcţie de condiţiile specifice de utilizare. lim . în această categorie se încadrează oţelurile speciale de construcţie.12 Dacă elementele marcate * şi ** sunt prescrise în combinaţie. Tabelul 8. b) oţelurile pentru electrotehnică.3. pentru acelaşi tip de aplicaţie tehnică pot fi utilizate oţeluri din mai multe clase (oţeluri nealiate şi/sau aliate). .1.12 0. E. oţelurile pentru recipiente sub presiune şi oţelurile pentru ţevi.

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.2.2. Simbolizarea oţelurilor comerciale
Simbolizarea alfanumerică a oţelurilor este reglementată de standardul SR EN 10027-1, completat cu SR CR 10260, iar prescripţiile privind simbolizarea numerică sunt cuprinse în standardul SR EN 10027-2. Conform SR EN 10027-1 simbolizarea alfanumerică cuprinde trei grupe de simboluri (care se scriu fără spaţii între ele): simboluri principale, care constau din grupe de litere şi cifre, simboluri suplimentare pentru oţel, formate din caractere alfanumerice scrise după simbolurile principale şi simboluri suplimentare pentru produse, formate din caractere alfanumerice, separate de simbolurile oţelului prin semnul + şi care codifică condiţiile speciale impuse produselor, tipul de acoperire a produselor sau o anumită stare de tratament a acestora. În funcţie de semnificaţiile simbolurilor principale, oţelurile se împart în două categorii: oţeluri simbolizate în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice sau fizice şi oţeluri simbolizate după compoziţia chimică. Structura şi conţinutul simbolurilor în funcţie de utilizare şi caracteristici pentru cele mai folosite categorii de oţeluri sunt prezentate în tabelul 8.4; structura şi conţinutul simbolurilor după compoziţia chimică pentru cele mai utilizate categorii de oţeluri la care se foloseşte această modalitate de simbolizare sunt redate, de asemenea, în tabelul 8.4. Simbolizarea numerică a mărcilor de oţel este complementară simbolizării alfanumerice şi se utilizează numai pentru oţelurile care fac obiectul unor operaţii comerciale, acest tip de simbolizare fiind mai potrivit prelucrării automate a datelor; simbolul constă dintr-un număr fix de cifre şi se alocă de către autoritatea naţională sau europeană de standardizare, în urma unei cereri formulate de producătorul de oţeluri. Până la înlocuirea tuturor standardelor de oţeluri aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării oţelurilor conform acestor standarde, ce cuprind următoarele reguli: • oţelurile carbon (nealiate) pot fi (în funcţie de calitate în care sunt realizate): oţeluri de uz general, de calitate (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de uz general) sau superioare (cu compoziţia chimică mai precis delimitată şi conţinuturile de impurităti mai mici decât la oţelurile de calitate), iar oţelurile aliate pot fi obişnuite (de calitate) sau superioare; • oţelurile nealiate de uz general, oţelurile microaliate şi slab aliate cu
59

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

granulaţie fină şi rezistenţă mecanică ridicată, oţelurile nealiate pentru turnare în piese etc. se simbolizează în funcţie de utilizare şi caracteristici mecanice, simbolul fiind alcătuit din o literă sau un grup de litere (OL în cazul oţelurilor carbon pentru construcţii metalice şi mecanice, R în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau scăzută, K în cazul oţelurilor pentru cazane şi recipiente sub presiune ce funcţionează la temperatură ambiantă sau ridicată, OCS în cazul oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate, OLT în cazul oţelurilor nealiate pentru ţevi etc.) şi un număr care arată valoarea minimă a Rm în N/mm2; de exemplu, OL 370 este un oţel carbon de uz general pentru construcţii metalice şi mecanice cu Rm ≥ 370 N/mm2 , iar OCS 510 este un oţel pentru construcţii sudate cu Rm ≥ 510 N/mm2; simbolurile acestor oţeluri pot fi completate cu litere sau cifre care indică gradul de dezoxidare, clasa de calitate sau varianta tehnologică de elaborare ale oţelului; • oţelurile nealiate şi aliate, de calitate sau superioare, se simbolizează după compoziţa chimică, simbolul fiind alcătuit astfel: − în cazul oţelurilor nealiate: un grup de litere (OLC în cazul oţelurilor prelucrate prin deformare plastică pentru construcţia de maşini, OSC în cazul oţelurilor carbon pentru scule, OSP în cazul oţelurilor pentru pile, AUT în cazul oţelurilor pentru prelucrarea pe maşini unelte automate etc.), un număr egal cu 100%Cm (sau cu 10%Cm în cazul oţelurilor carbon pentru scule), %Cm fiind concentraţia masică medie de carbon a mărcii de oţel (valoarea medie aritmetică a limitelor intervalului prescris de standard pentru concentraţia masică a carbonului) şi litera X, dacă oţelul este superior; de exemplu, OLC 45 este un oţel carbon de calitate cu %Cm = 0,45 %, OLC 15 X este un oţel carbon superior cu %Cm = 0,15 %, AUT 30 este un oţel pentru prelucrarea pe maşini unelte automate cu %Cm = 0,30 %, iar OSC 10 este un oţel carbon pentru scule cu %Cm = 1 %; − în cazul oţelurilor aliate: litera T, dacă oţelul este destinat realizării pieselor turnate, un număr egal cu 100%Cm (%Cm având aceeaşi semnificaţie ca la oţelurile nealiate), simbolurile chimice ale elementelor de aliere, scrise în ordinea crescătoare a importanţei lor (sau în ordinea crescătoare a concentraţiei lor masice), un număr egal cu 10%EAp, %EAp fiind concentraţia masică medie a elementului de aliere principal (scris ultimul în structura simbolului) şi de litera X, dacă otelul este superior; de exmplu, T 15MoNiCr180 este un oţel pentru turnare în piese cu %Cm = 0,15 %, aliat cu Mo, Ni şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 18 %, iar 42MoCr11 X este un oţel superior (destinat realizării de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald pentru construcţia de maşini) cu %Cm = 0,42 %, aliat cu Mo şi Cr, elementul de aliere principal fiind cromul, aflat în concentraţia %Crm = 1,1 %.
60

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale

A. Oţeluri simbolizate în funcţie de caracteristici

Categoria oţelurilor

Exemplu

KV, J 27 40 60 Simbolizare JR KR LR J0 K0 L0 J2 K2 L2 J3 K3 L3 J4 K4 L4 J5 K5 L5 J6 K6 L6
o

T, C

Oţeluri pentru construcţii

S

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

20 0 −20 −30 −40 −50 −60

C ≡ formare la rece E ≡ emailare F ≡ forjare L ≡ temperat. scăzută N ≡ normalizat O ≡ platforme marine Q ≡ călit şi revenit S ≡ construcţii navale T ≡ ţevi W ≡ rezistent la coroziune atmosferică G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc..) H ≡ temperat. ridicată L ≡ temperat. scăzută R ≡ temperat. ambiantă X ≡ temperatură ridicată şi temperatură scăzută

- oţel cu Re ≡235N/mm2, la care se garantează KV = 27 J la −20 oC, calmat complet (G3);

S235J2G3

- simbolizare veche:
OL 370.4.k

Oteluri pentru recipiente sub presiune Oţeluri pentru ţevi destinate conductelor

P

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

B ≡ recipiente de gaz M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit S ≡ pentru recip. simple T ≡ pentru ţevi G ≡ alte caracteristici M ≡ laminat termomec. N ≡ normalizat Q ≡ călit şi revenit G ≡ alte caracteristici

P265GH - oţel pentru recipiente
sub presiune cu Re = 265 N/mm2 şi caracteristici specificate la temperaturi ridicate

- simbolizare veche :
K 410

L

nnn ≡Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi

L360Q
- oţel pentru ţevi cu Rp02 ≥ 360 N/mm2, în stare călit şi revenit

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

Oţeluri pentru piese destinate construcţiei de maşini Oţeluri pentru şine de cale ferată

E

nnn ≡ Re sau Rp02 min., în N/mm2, pentru cele mai mici grosimi nnn ≡ Rm min., în N/mm2 Cnn ≡ laminat la rece Dnn ≡ laminat la cald pentru formare directă la rece (cifrele desemnează calităţi diferite)

E335 G ≡ alte caracteristici (grad de dezoxidare etc.) Mn ≡ conţinut ridicat de mangan G ≡ alte caracteristici C ≡ destinat tragerii la rece
- oţel cu Re ≥ 335 N/mm2

R

Q ≡ călit şi revenit

- simbolizare veche OL 60 R0900Mn - oţel cu Rm ≥ 900
N/mm2, cu conţinut de mangan precizat

Oţeluri pentru produse plate D destinate ambutisării

EK ≡ pentru emailare la rece convenţională ED ≡ pentru emailare directă an ≡ simbolul chimic al elementului precizat urmat eventual de o cifră care reprezintă de 10 x media intervalului precizat al acestui element

DC04EK
- oţel laminat la rece pentru emailare convenţională

B. Oţeluri simbolizate în funcţie de compoziţia chimică B1. Oţeluri nealiate cu %Mnm < 1%

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m < 1% (cu excepţia celor pentru automate)

C

E ≡ cu un connţinut maxim de sulf precizat; D ≡ pentru trefilarea sârmei; C ≡ pentru formarea la rece; nnn ≡ 100· %Cm S ≡ pentru arcuri; U ≡ pentru scule; W ≡ pentru sârme electrozi; G ≡ alte caracteristici

C35E4 an ≡ EA[10·%EAm]
- oţel carbon cu %Cm = 0,35 % şi conţinut precizat de sulf; - simbolizare veche:

OLC 35 X

Tabelul 8.4. Principalele date privind simbolizarea oţelurilor comerciale − continuare

B2. Oţeluri nealiate cu %Mnm ≥ 1% şi oţeluri aliate

Categoria oţelurilor

Exemplu

Oţeluri nealiate cu %Mn m ≥ 1%, oţeluri nealiate pentru automate şi oţeluri aliate cu %EAmj < 5 %, j = 1…n Oţeluri aliate cu %EAmj ≥ 5 %, j = 1...n (cu excepţia oţelurilor rapide)

nnn ≡ 100 %Cm a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj−… − kn·%EAmn Factorul Element kj Cr,Co,Mn,Ni,Si,W 4 Al,Be,Cu, Mo, 10 Nb,Pb,Ta,Ti,V, Zr; Ce, N, P, S; 100 B 1000 n−n…≡ k1·%EAm1−…−kj·%EAmj… − kn·%EAmn

13CrMo4−5 - oţel cu %Cm ≡ 0,13%, %Crm ≡ 1,0%, %Mom ≡ 0,5% - simbolizare veche 14MoCr10 X6CrNiTi18−10

X

nnn ≡ 100 %Cm

a ≡ EA1…EAj…EAn concentraţia

- oţel cu %Cm = 0,06%, %Crm = 18%, %Nim = 10%, stabilizat cu Ti ;

Oţeluri rapide

HS

n−n−n−n ≡ %Wm−%Mom−%Vm−%Com

- simbolizare veche: 10TiNiCr180 HS2-9-1-8 - oţel rapid cu %Wm = 2%, %Mom = 9%, %Vm =1%, %Com = 8%

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

8.3. Oţelurile carbon cu destinaţie generală
8.3.1. Oţelurile carbon de uz general
În această categorie sunt incluse oţelurile (hipoeutectoide) livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică la cald (laminare, forjare), destinate realizării structurilor metalice (construcţii civile, poduri, instalaţii de ridicat şi transportat, construcţii metalice pentru utilajul petrolier, petrochimic şi de rafinării, stâlpi, piloni etc.) sau mecanice (piese pentru construcţia de maşini) cu solicitări mici sau moderate în exploatare. Produsele laminate din astfel de oţeluri se livrează de regulă netratate termic sau în starea obţinută după normalizare, iar produsele obţinute prin forjare se livrează în starea obţinută după TT de normalizare sau de recoacere completă. Aceste oţeluri nu sunt destinate aplicării tratamentelor termice sau termochimice, astfel că produsele realizate din astfel de materiale au caracteristicile mecanice ale semifabricatelor în stare de livrare. Caracteristicile impuse de o anumită aplicaţie se pot asigura alegând corespunzător concentraţia de carbon şi tehnologia de elaborare, în special, gradul de dezoxidare, din acest punct de vedere existând două tipuri de oţeluri: oţeluri calmate (dezoxidate complet la elaborare cu siliciu, mangan şi aluminiu) şi oţeluri necalmate (nedezoxidate complet la elaborare); oţelurile calmate au o structură omogenă, prezintă rezistenţă mecanică bună (datorită efectului de durificare pe care îl au incluziunile nemetalice uniform distribuite în structura oţelului), dar prelucrabilitatea lor prin deformare plastică la rece este relativ redusă, în timp ce oţelurile necalmate sunt mai ieftine, se prelucrează mai bine prin deformare plastică la rece, dar prezintă pericolul fragilizării prin îmbătrânire (v. scap. 4.3.2) şi de aceea nu se recomandă a fi utilizate pentru realizarea de construcţii sudate. Oţelurile carbon de uz general se produc conform STAS 500, care prevede împărţirea acestor oţeluri după garanţiile date la livrare în patru clase de calitate: clasa 1 − cu garanţii privind compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice la tracţiune şi îndoire la rece, clasa 2 − cu garanţii suplimentare (faţă de clasa 1) privind energia de rupere la 20 oC, clasa 3 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la 0 oC şi clasa 4 − cu garanţii suplimentare privind energia de rupere la −20 oC. De exemplu, marca de oţel simbolizată (conform STAS 500) OL 370.4k, corespunde unui oţel nealiat cu Rm ≥ 370 N/mm2, elaborat în clasa de calitate 2 şi calmat (indicaţie dată de litera k din simbol); conform noului sistem de simbolizare, această marcă de oţel (care are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2) se simbolizează S235J2G3 (v. tabelul 8.4).
64

Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale

8.3.2. Oţelurile carbon de calitate
Aceste oţeluri carbon sunt utilizate sub formă de semifabricate realizate prin deformare plastică, au tehnologiile de elaborare mai complexe decât cele folosite la oţelurile de uz general şi sunt destinate fabricării pieselor care se tratează termic şi/sau termochimic pentru obţinerea caracteristicilor mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare. Oţelurile din această categorie sunt hipoeutectoide (cu structura de echilibru la ta alcătuită din ferită şi perlită) şi se pot clasifica, în funcţie de TT final care asigură cele mai bune caracteristici de utilizare produselor, în: oţeluri pentru carburare (cementare), care au %Cm ≤ 0,25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. scap. 6.5), care au concentraţia masică de carbon 0,25% < %Cm ≤ 0,6%. Conform STAS 880, care reglementează la noi în ţară producerea oţelurilor carbon de calitate, acestea pot fi elaborate şi ca oţeluri superioare (marcate cu litera X după simbolul recomandat de STAS 880), pentru care se prevăd condiţii suplimentare privind puritatea şi caracteristicile tehnologice sau ca oţeluri cu conţinut controlat de sulf (marcate cu litera S după simbolul recomandat de STAS 880), la care %Sm = 0,020…0,040 %. Oţelurile carbon de calitate se utilizează sub formă de produse plate şi profile laminate la cald, semifabricate pentru forjare, sârme laminate şi trase, produse tubulare, destinate fabricării pieselor cu solicitări mici şi moderate în exploatare; oţelurile pentru cementare se utilizează la confecţionarea pieselor supuse la uzare, oboseală şi/sau solicitări cu şoc, deoarece după tratamentul complet de cementare (v. scap. 6.6.2) se obţin piese cu stratul superficial îmbogăţit în carbon (cu structură martensitică) dur şi rezistent la uzare şi la fisurare prin oboseală şi cu miezul rezistent şi tenace (datorită conţinutului scăzut de carbon al oţelului), iar oţelurile pentru îmbunătăţire se folosesc pentru fabricarea pieselor supuse în exploatare la solicitări mecanice medii sau chiar ridicate. La alegerea oţelurilor din această categorie trebuie să se ţină seama că au călibilitatea redusă (v. scap. 6.4.2 şi 7.4.), ceea ce permite utilizarea lor în special la piesele cu secţiuni mici. Deoarece alegerea TT ce trebuie aplicat pieselor fabricate din aceste oţeluri este dependentă de conţinutul lor de carbon, oţelurile din această categorie se simbolizează după compoziţia chimică; de exemplu, marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 15 sau (conform SR EN 10027−1) C15 corespunde unui oţel pentru cementare cu %Cm = 0,15 %, iar marca simbolizată (conform STAS 880) OLC 45 sau (conform SR EN 10027−1) C45 corespunde unui oţel pentru îmbunătăţire cu %Cm = 0,45 %.
65

%Pmax ≤ 0. Producerea şi comercializarea semifabricatelor deformate plastic la cald din oţeluri aliate superioare pentru îmbunătăţire este reglementată în prezent şi de standardul SR EN 10083−1:1997. cât şi SR EN 10083 includ şi benzile de 66 . 6. călibilitatea acestor oţeluri este mai mare decât cea corespunzătoare oţelurilor carbon şi este posibil (de exemplu) ca. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini fac parte din clasa structurală a oţelurilor perlitice (v. care conţine reglementări mai stricte (decât STAS 791) privind caracteristicile mecanice şi condiţiile de livrare. care prevede elaborarea lor atât ca oţeluri aliate obişnuite. realizând o valorificare maximă a prezenţei elementelor de aliere) se obţine la produsele confecţionate din astfel de oţeluri numai după aplicarea unor tratamentelor termice sau termochimice finale adecvate. la care se prescrie un nivel mai scăzut al conţinuturilor de impurităţi (%Smax. în cazul folosirii oţelurilor pentru cementare. oţelurile aliate pentru construcţia de maşini se pot clasifica. care fac parte (conform SR EN 10020) din categoria oţelurilor aliate speciale şi se utilizează pentru realizarea elementelor (pieselor) puternic solicitate în exploatare ale construcţiilor mecanice (maşini şi utilaje). energia de rupere. scap. %Pmax ≤ 0.025 %).5). în: oţeluri pentru carburare (cementare) sau carbonitrurare. care au %Cm ≤ 0.25% < %Cm ≤ 0. ceea ce dă posibilitatea realizării unor produse cu caracteristici mecanice superioare celor asigurate la produsele confecţionate din oţeluri carbon..4.6%. Producerea oţelurilor aliate pentru semifabricatele prelucrate prin deformare plastică destinate realizării pieselor pentru construcţia de maşini este reglementată la noi în ţară de STAS 791. rezistenţa la oboseală. cu conţinuturi reduse de carbon şi caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate). pentru care se impune ca %Smax. în funcţie de tratamentul final care trebuie aplicat (obligatoriu) produselor realizate din aceste materiale. 7. Combinaţia optimă a caracteristicilor de utilizare (care asigură valori ridicate pentu rezistenţa la tracţiune.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8.5). cât şi ca oţeluri aliate superioare. scap. ca urmare. rezistenţa la uzare etc. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini Oţelurile din această categorie sunt oţeluri slab şi mediu aliate. pentru a valorifica corespunzător aceste proprietăti tehnologice ale oţelurilor aliate. Datorită influenţei elementelor de aliere asupra vitezei de răcire critice vrc.035 %.25 % şi oţeluri pentru îmbunătăţire (călire martensitică + revenire înaltă – v. limita de curgere. alungirea procentuală după rupere. tratamentul de călire să aibă efect şi asupra miezului pieselor (determinând obţinerea unor structuri de tip martensitic sau bainitic. atât STAS 791. care au concentraţia masică de carbon 0.

de tipul: Ni − Cr. iar mărcile 40Cr10. 20MoNi35. De asemenea. în funcţie de elementul principal de aliere EAp. 19MoCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 15Cr3. în practică se utilizează şi oţeluri Cr − Mn. în următoarele tipuri.4). Ni – Cr − Mo. Nichelul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) trece complet în masa lor structurală de bază (are solubilitate bună în Fe − v. fiind prescrisă încadrarea într-o banda normală (extinsă) a oţelurilor obişnuite şi încadrarea într-o banda îngustă a oţelurilor cu călibilitate garantată. a) Oţelurile având ca element de aliere principal cromul.030…0. 17MoCrNi14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 17NiCr6−4. b) Oţelurile având ca element de aliere principal nichelul.10…0. 20NiMo14−2. astfel că oţelurile de tipul Cr − Mn se aliază suplimentar cu titan (%Tim = 0. fără să afecteze substanţial tenacitatea (creşterea cu un procent a %Crm măreşte Rm cu 80…100 N/mm2 şi determină o scădere a A cu numai 1. 42MoCr11. Cromul şi manganul favorizează apariţia fenomenului de fragilitate reversibilă la revenire (v. 67 .15…0. atât în cazul oţelurilor pentru cementare sau carbonitrurare.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale călibilitate pentru cele mai utilizate oţeluri (v. mărind rezistenţa mecanică şi tenacitatea şi îmbunătăţind călibilitatea oţelurilor. oţelurile Cr − Mo sau Cr – Mn − Mo sunt preferate în multe aplicaţii tehnice. 17CrMn4−4. scap 6. recurgându-se la reţete de aliere complexe.8…1. nichelul micşorează sensibilitatea la supraîncălzire şi finisează granulaţia oţelurilor.30 %).8…1. 51VMnCr11 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40Cr4. 34CrMo4−2. scap 7. Deoarece este un metal scump. a rezistenţei la uzare şi a rezistenţei la oboseală).4.20 %).2). 17MnCr10. datorită proprietăţilor lor tehnologice (nu prezintă fragilitate la revenire) şi efectelor favorabile pe care le are alierea cu Mo asupra proprietăţilor de utilizare ale acestora (creşterea rezistenţei mecanice. Ni − Mo. %Mnm = 0. manganul favorizează însă creşterea excesivă a granulaţiei la încălzire. 42CrMo4−2. Oţelurile aliate pentru construcţia de maşini pot fi grupate.090 %) sau vanadiu (%Vm = 0. 20TiMnCr12. Cromul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea rezistenţei mecanice. (%Crm = 0.3 %. tabelul 7. STAS 791 cuprinde mai multe mărci de oţeluri având cromul ca EAp. pentru piesele destinate construcţiei de maşini nu se folosesc de obicei oţeluri aliate numai cu nichel. dar este mult mai ieftin.4 %). 34MoCr11.5 %) şi măreşte călibilitatea. din care STAS 791 cuprinde mărcile 17CrNi16. din care mărcile 15Cr08. 20CrMnTi4−4−1.1). ce nu se produce dacă oţelurile sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 0. 51CrMnV4−4−1) – unor oţeluri pentru îmbunătăţire. 19CrMo4−2) corespund unor oţeluri pentru cementare. Deoarece manganul are aproape aceleaşi efecte asupra călibilităţii.

15…0.36. cât şi în cazul oţelurilor pentru îmbunătăţire. %Alm = 0. Compoziţia chimică de bază a unui astfel de oţel este cea corespunzătoare oţelurilor de îmbunătăţire Cr − Mo.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 17NiCrMo6−4−2). Siliciul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea limitei de elasticitate.. 34MoCrNi16 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 40NiCr5−4. Pentru a conferi pieselor pentru construcţia de maşini 68 . 43MoMn16. 6. a rezistenţei la uzare. a rezistivităţii electrice şi a permeabilităţii magnetice şi micşorează sensibilitatea acestora la supraîncălzire. tije pentru pompe etc. din care STAS 791 cuprinde mărcile 40CrNi12. 30MoCrNi20. Aşa cum s-a arătat anterior. marca de oţel 38MoAlCr15 cuprinsă în STAS 791 (simbolizată conform SR EN 10027−1 38AlCrMo10−6−1) are compoziţia caracterizată de %Cm = 0. Manganul introdus în oţeluri (în concentraţiile corespunzătoare oţelurilor slab şi mediu aliate) contribuie la creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (Rm şi Rp0.6. V sau Ti. Aceste oţeluri sunt destinate pieselor la care se aplică tratamentul termochimic de nitrurare în vederea obţinerii unei rezistenţe ridicate la uzare (v.3).1 % şi %Mom = 0. e) Oţelurile având ca element de aliere principal siliciul. 43MnMo6−2. c) Oţelurile având ca element de aliere principal manganul. manganul măreşte călibilitatea oţelurilor în aceeaşi măsură ca şi cromul şi este un element de aliere ieftin.40 %. această din urmă particularitate face ca oţelurile cu mangan să se utilizeze în special pentru realizarea de semifabricate turnate sau pentru obţinerea semifabricatelor prelucrate prin deformare plastică la cald destinate pieselor solicitate uniaxial în exploatare (bare de tracţiune. care conferă acestor piese o anizotropie avansată a proprietăţilor mecanice (raportul dintre energia de rupere determinată pe epruvete prelevate longitudinal şi cea determinată pe epruvete prelevate transversal pe direcţia de deformare poate ajunge la 4:1). d) Oţelurile având ca element de aliere principal aluminiul. %Crm = 1. iar la piesele realizate prin deformare plastică la cald din astfel de oţeluri se obţine o structură în benzi (alcătuită din şiruri alternante de ferită şi perlită. micşorând numai puţin caracteristicile de plasticitate (A sau Z).. Evitarea fragilizării la revenire şi reducerea sensibilităţii la supraîncălzire se realizează la aceste oţeluri prin alierea suplimentară cu Mo.25 %.).1 %. 30NiCrMo8−8−2.35…1. 34CrNiMo6−6−2).0. orientate în direcţia de deformare plastică). 35MnMoV6−2−1). scap. 35Mn14. STAS 791 cuprinde următoarele mărci de oţeluri din această categorie: 31VMn12.6…1.70…1. de exemplu. 35VMoMn14 (simbolizate conform SR EN 10027−1: 35Mn6. Oţelurile aliate cu mangan sunt sensibile la supraîncălzire (granulaţia acestora creşte mult dacă sunt încălzite la temperaturi ridicate sau sunt menţinute timp îndelungat în domeniul austenitic) şi prezintă fenomenul de fragilizare la revenire.65 %. la care se adaugă %Alm = 0.2).

Fig. se formează între piese o baie de material metalic topit BMT. eventual. 8.1.2. se practică alierea suplimentară a oţelurilor din această categorie cu mangan şi crom.5. unghiul α. aşa cum se arată în figura 8.5. Sudarea printr-un astfel de procedeu este rezultatul unei activări termice importante. prin topirea marginilor pieselor şi. care se transformă prin solidificare într-o cusătură sudată CUS. configuraţia definită de următorii parametri geometrici: deschiderea b. având. Particularităţile realizării construcţiilor sudate Prin sintagma “construcţii sudate” se denumesc în cadrul acestui subcapitol structurile mecanice obţinute din mai multe elemente metalice îmbinate între ele cu ajutorul unui procedeu de sudare prin topire. eventual.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale caracteristicile de tenacitate necesare. 8.2. STAS 791 cuprinde ca mărci de oţeluri având Si ca EAp: 20MnCrSi11 şi 36MnCrSi13 (simbolizate conform SR EN 10027−1 20SiCrMn4−4−4 şi 36SiCrMn5−4−4). folosite în aplicaţiile tehnice ca înlocuitoare (ieftine) ale oţelurilor Cr – Mo. lungimea L şi. rădăcina c. a unui material de adaos MA. Oţelurile pentru construcţii sudate 8. Elemntele caracteristice realizării îmbinărilor sudate prin topire Realizarea îmbinărilor sudate prin topire presupune prelucrarea prealabilă a marginilor pieselor care trebuie îmbinate în scopul obţinerii unui rost de sudare. lăţimea 69 . care determină încălzirea locală (cu ajutorul unei surse termice adecvate) a materialului pieselor supuse sudării (numit material de bază MB) la temperaturi superioare temperaturii lui ts.

în timpul sudării orice punct situat în zona din MB adiacentă CUS este supus unui ciclu termic caracterizat de parametrii vi.3. rândurile depuse prin sudare şi cusăturile sudate se caracterizează prin următorii parametrii geometrici: pătrundera p. prin deplasarea sursei termice în direcţia de sudare. 8. iar rândurile situate la acelaşi nivel alcătuiesc straturile CUS. motiv pentru care zona adiacentă CUS afectată de acţiunea ciclurilor termice este denumită zonă influenţată termic (sau zonă influenţată termomecanic) ZIT. Acţiunea ciclurilor termice care alcătuiesc câmpul termic la sudare determină. Pentru a defini gradul de participare a MB şi MA la formarea unei CUS se definesc parametrii pMB (numit participarea MB) şi pMA (numit participarea MA). CUS poate fi realizată din unul sau mai multe rânduri.3. lăţimea lc şi supraînălţarea h.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR l şi raza r.2.1) p MB = S MB + S MA S MB + S MA în care SMB şi SMA sunt ariile precizate în figura 8. ti < ts şi vr . odată cu răcirea băii de metal topit formate în rostul dintre piese şi realizarea CUS. 70 . de tipul celor prezentate în figura 8. un rând fiind partea din CUS realizată la o singură deplasare a sursei termice de sudare în lungul rostului de sudare. Imaginile macroscopice ale îmbinărilor sudate realizate între două piese din oţel: a − CUS realizată din două straturi. (8. modificarea structurii şi proprietăţilor mecanice ale materialului pieselor supuse sudării şi generarea unui câmp de tensiuni mecanice reziduale. cu relaţiile: S MB S MA . O parte din energia sursei termice utilizate la sudarea prin topire produce încălzirea (cu o viteză vi) la ti < ts a unei zone din MB adiacente locului de formare a CUS. În funcţie de grosimea pieselor care se îmbină prin sudare. are loc şi răcirea acestei zone din MB cu o viteză medie vr. iar ansamblul tuturor ciclurilor termice din această zonă este denumit câmp termic de sudare. ZIT şi MB. care se pot evidenţia clar şi pe imaginile macrostructurilor îmbinărilor sudate. în funcţie de valorile parametrilor ce le caracterizează. b − CUS realizată din mai multe straturi Pe baza celor prezentate rezultă că îmbinările sudate prin topire din alcătuirea construcţiilor sudate prezintă trei zone caracteristice: CUS. p MA = . Fig. Ca urmare a acestui proces.

5. 8. fig. datorită eliberării de energie termică.). sârme etc. a gazelor de protecţie etc. prin alegerea judicioasă a cuplului MB – MA . aflat sub acţiunea sursei termice concentrate şi materialul mai rece situat în zona de contact dintre BMT şi MB (care constituie suportul BMT) se crează gradienţi termici pe direcţia cărora se deplasează frontul de solidificare şi se dezvoltă cristalele CUS de formă columnară. deoarece structura şi proprietăţile mecanice ale materialelor metalice depind esenţial de compoziţia lor chimică. a învelişului electrozilor. Deoarece are volum redus şi este supraîncălzită şi agitată sub acţiunea concentrată a sursei termice. iar concentraţia în BMT şi în CUS care se obţine prin solidificarea acesteia a oricărui component %EAm. datorită interacţiunii cu aceste două medii. cristalizarea este intermitentă. cât şi CUS care se formează prin solidificarea acesteia. MB + p MA % EAm . %EAm. este unul din mijloacele cele mai eficiente prin care se poate acţiona în vederea obţinerii unei CUS de calitate.2) în care %EAm.MB este concentraţia masică a componentului în MB. au (în general) o compoziţie chimică diferită de ale MB şi MA.CUS se poate estima cu relaţia: % EAm . BMT se află de obicei în contact cu un strat de zgură lichidă (realizat prin topirea învelişului electrozilor sau unui flux de sudare) şi cu atmosfera (protectoare) din jurul sursei termice utilizate la sudare. între materialul de la suprafaţa băii. şi prin realizarea unor valori adecvate ale pMB şi pMA. CUS se formează prin solidificarea BMT. N2). vergele. Structura CUS reflectă direct particularităţile cristalizării primare a BMT (v. H2. BMT suferă transformări de natură metalurgică (chimică): îmbogăţire în gaze (O2. după fiecare secvenţă de cristalizare.2. MA ± ∆% EAm . (8. a fluxurilor de sudare.CUS = p MB % EAm . BMT are compoziţia chimică omogenă. dezoxidare. în rostul dintre piesele care trebuie îmbinate. desulfurare. aliere etc. prin topirea marginilor pieselor şi a unui MA (sub formă de electrozi înveliţi. materialul metalic din BMT este încălzit şi cristalizarea sa este întreruptă până când transferul de căldură spre MB asigură 71 . rezultă că asigurarea unei compoziţii chimice favorabile a BMT. defosforare. ce se realizează. Formarea CUS la sudarea prin topire a oţelurilor Aşa cum s-a precizat anterior. Aspectele prezentate conduc la concluzia că atât BMT.4): cristalizarea BMT este dirijată. iar ∆%EAm – pierderile (−) sau aporturile (+) de component datorită interaţiunii BMT cu zgura şi atmosfera din jurul sursei termice.MA – concentraţia masică a componentului în MA.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8.

4. 8. influenţa structurii primare asupra proprietăţilor CUS se menţine însă. CUS prezintă.4. CUS va suferi şi un proces de cristalizare secundară şi în urma desfăşurării acestuia structura CUS se modifică. combinată cu o alcătuire columnară. o alcătuire în straturi. 72 . Fig. aşa cum se poate observa în figura 8. distribuţia incluziunilor nemetalice etc. datorită creşterii dirijate a formaţiunilor cristaline pe direcţia gradientului maxim de temperatură (variabilă în timp). cristalizarea se realizează cu un număr redus de germeni cristalini.) nu sunt eliminate ci numai estompate (mascate) de cristalizarea secundară. iar forma acestor cristale este celular – dendritică (dendrite dezvoltate din cristalele MB pe care s-au format germenii cristalelor CUS). datorită solidificării intermitente. modul de distribuire a incluziunilor nemetalice etc. viteza de creştere a cristalelor CUS este mare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR realizarea subrăcirii necesare continuării solidificării.) influenţează esenţial caracteristicile mecanice ale CUS. Particularităţile formării structurii CUS la sudarea prin topire a oţelurilor În morfologia CUS se evidenţiază efectele combinate ale cristalizării primare a BMT în condiţiile precizate mai înainte. Structura primară (forma şi dimensiunile cristalelor. Dacă aliajul (oţelul) ce corespunde compoziţiei chimice a CUS prezintă transformări de fază în stare solidă. deoarece unele caracteristici ale acesteia (granulaţia. în mod obişnuit germinarea cristalelor CUS se produce pe cristalele MB aflate în contact cu BMT (pe linia de fuziune).

în această fâşie se obţine la încălzire o structură bifazică formată din austenită şi ferită. − fâşia III ( de austenitizare incompletă) conţine punctele în care A1 ≤ ti < A3.3. asemănătoare celor care se obţin prin aplicarea TT de recoacere incompletă sau. cu rezistenţă mecanică şi duritate ridicate. în funcţie de mărimea vitezei de răcire vr. folosind diagramele prezentate în figura 8. asemănătoare celor obţinute prin aplicarea TT de normalizare sau în structuri de călire. structurile în ZIT pot fi modificate acţionând asupra regimului de sudare sau folosind preîncălzirea MB 73 . care au însă proprietăţi de plasticitate mai bune decât cele corespunzătoare structurilor din fâşia de supraîncălzire. în structuri perlitice. iar ts − temperatura de solidificare − topire a MB). la răcirea austenitei (supraîncălzite.fâşia IV (neaustenitizată ) conţine punctele în care tr ≤ ti < A1. în această fâşie se obţine la încălzire austenită cu granulaţie fină. caracterul acestor transformări depinzând de compoziţia chimică a MB şi de parametrii ciclurilor termice. . Parametrii ciclurilor termice de sudare şi. ZIT poate fi împărţită în următoarele zubzone (fâşii): − fâşia I (de supraîncălzire) conţine punctele în care tcg ≤ ti < ts (tcg − temperatura deasupra căreia se produce creşterea excesivă a cristalelor de austenită. bainită). Transformările structurale în ZIT la sudarea prin topire a oţelurilor Existenţa câmpului termic în ZIT poate determina desfăşurarea unor transformări structurale importante în această zonă. care se transformă la răcire. în structuri alcătuite din martensită şi ferită. asemănătoare celor care se obţin prin călirea incompletă. cu temperatura de revenire inferioară ti şi ciclurile termice de sudare continuă transformările la revenire nefinalizate în timpul aplicării TT.5. care se transformă la răcire în structuri ferito−perlitice. dar cu tenacitate şi rezistenţă la fisurare scăzute. dacă vr este mare. ca urmare. Pentru a evidenţia principalele aspecte legate de transformările structurale în ZIT.5 şi considerând că ti şi vr sunt parametrii principali ce caracterizează posibilităţile de transformare structurală a MB sub acţiunea unui ciclu termic. cu grăunţi grosolani) din această fâşie este favorizată formarea structurilor în afară de echilibru (martensită.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. se consideră cazul sudării oţelurilor cu conţinut scăzut de carbon. în această fâşie se produc modificări de structură numai dacă MB a fost ecruisat anterior prin deformare plastică la rece şi ciclurile termice de sudare produc recristalizarea primară a materialului (prin care se elimină ecruisarea şi textura de deformare) sau dacă MB a fost supus anterior unui TT de călire şi revenire. − fâşia II (de normalizare) conţine punctele în care A3 ≤ ti < tcg.

Structurile ZIT şi CUS şi stările de tensiuni reziduale din îmbinările sudate pot fi modificate. recoacerea completă. îmbunătăţirea etc.5. ceea ce impune ca oţelurile destinate realizării construcţiilor sudate să aibă însuşirile tehnologice înglobate de noţiunea de sudabilitate. definită ca fiind aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată. acţiune localizată în principal în ZIT. oţelurile destinate construcţiilor sudate trebuie să aibă compoziţia chimică stabilită astfel încât vrc să fie cât mai mare (pentru a fi 74 . Definirea fâşiilor caracteristice ale ZIT la sudarea oţelurilor Factorul principal de apreciere a sudabilităţii este comportarea metalurgică la sudare. Deoarece se urmăreşte obţinerea în ZIT a unor structuri cât mai aproape de echilibru. care exprimă modul cum reacţionează un oţel faţă de acţiunea unui anumit proces de sudare. aplicând construcţiilor sudate diverse TT postsudare: recoacerea de detensionare. Din cele prezentate rezultă că sudarea influenţează complex structura şi caracteristicile materialului din ZIT. normalizarea.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în zona de sudare (pentru micşorarea gradienţilor termici între CUS şi MB şi micşorarea vr a ciclurilor termice). de asemenea. 8. Aprecierea sudabilităţii unui oţel pe baza comportării metalurgice la sudare se face considerând drept criteriu principal compoziţia chimică a oţelului. Fig. cu caracteristici de tenacitate ridicate.

75 .5.3). scap 8. mărcile de oţel destinate construcţiilor sudate fiind: S185.70 %. valoarea maximă c0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului şi de grosimea pieselor care se sudează. în stare necalmată putându-se livra numai produsele cu grosimi mai mici de 25 mm din oţelurile S185 sau S235. Producerea acestor oţeluri este reglementată la noi în ţară de standardul SR EN 10025+A1. S235.2) destinate fabricării de elemente pentru construcţii sudate exploatate la ta. De asemenea.4). Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţeluri nealiate de uz general şi de calitate (conform SR EN 10020 .19 %. 8. J0.) sunt oţelurile care îndeplinesc simultan criteriile: %Cm < 0. În funcţie de gradul de dezoxidare oţelurile pot fi necalmate sau calmate cu diferite grade de dezoxidare. S275 şi S335 se pot livra în clasele de calitate JR. astfel încât la răcire se realizează în material structura corespunzătoare aplicării unui TT de normalizare. în funcţie de clasa de calitate şi de grosimea pieselor care se sudează.27 %]. valoarile maxime admise ale acestui parametru fiind date în standard.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale favorizate transformările cu difuzie la răcirea austenitei).v. toate mărcile de oţel au concentraţia de carbon limitată %Cm ≤ c0 ∈ [0.22 % şi %Ce < 0.3) + + 6 5 15 şi s-a stabilit că oţelurile cu sudabilitate bună (care se pot suda uşor. J2. 0. Oţelurile din această categorie nu sunt destinate aplicării de TT pentru obţinerea caracteristicilor mecanice. pentru S335 prevăzându-se şi posibilitatea livrării în clasa de calitate K2 (v. excepţie fac produsele realizate prin laminare normalizantă.50…1. tabelul 8. condiţie ce este îndeplinită dacă se impune ca oţelurile să aibă conţinuturi reduse de carbon şi de elemente de aliere.20…0. determinat cu relaţia (8.45 %.4.40…0. S275 şi S335. deoarece sudarea este o metodă tehnologică care introduce tensiuni reziduale de valori ridicate. pentru fiecare marcă de oţel sudabilitatea creşte de la clasa JR la clasa K2 şi se poate aprecia cu ajutorul %Ce. pentru a aprecia comportarea metalurgică la sudare a oţelurilor (din clasa structurală a oţelurilor perlitice) s-a definit (pe baza rezultatelor unor cercetări experimentale riguroase) mărimea numită carbon echivalent %Ce: % Mnm %Crm + %Vm + % Mom %Cu m + % Nim %C e = %C m + (8. cu procedeele de sudare cele mai economice şi fără măsuri tehnologice speciale la sudare: preîncălzire. la care deformarea plastică finală se face într-un interval de temperaturi prescris. mărcile S235. TT postsudare etc. Pentru asigurarea sudabilităţii. iar obţinerea caracteristicilor mecanice prescrise fiind asigurată prin creşterea concentraţiei manganului la %Mnm = 1.

mărcile simbolizate SxxxN sau SxxxM au tenacitatea garantată (sub forma unei valori minime prescrise a KV) până la –20 oC.80 %) şi prin respectarea unor corelaţii între concentraţiilor diverselor elemente de aliere prezente în compoziţie (de exemplu.30…0. Cu. Mo.5. Producerea oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate este reglementată prin SR EN 10113. Pentru evitarea 76 .2 = 275…460 N/mm2. Aceste oţeluri se utilizează sub formă de semifabricate sau produse laminate la cald. livrate în starea obţinută după aplicarea TT de normalizare sau după prelucrarea prin laminare termomecanică (sau laminare controlată). Oţelurile cu granulaţie fină pentru construcţii sudate În această categorie sunt incluse oţelurile nealiate de calitate sau aliate speciale. fiind utilizată microalierea cu elemente care să asigure granulaţia fină (Al. Oţelurile nealiate pentru construcţii sudate se regăsesc printre oţelurile produse conform STAS 500 (mărcile OL370.5…1. rezervoare de apă etc.60 %). iar mărcile simbolizate SxxxNL şi SxxxML au tenacitatea garantată până la –50 oC. în concentraţiile corespunzătoare unor oţeluri slab aliate).03…0.1 %) şi prezenţa unor elemente care să asigure obţinerea valorilor prescrise ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi tenacitate (Mn. 8.5. care împarte aceste materiale în: oţeluri normalizate. OL510).13…0.20 %). Ti. V. astfel încât materialul prelucrat să prezinte caracteristici mecanice ridicate (ce nu pot fi obţinute numai prin aplicarea de TT). cu grade de deformare judicios alese şi cu viteze de răcire bine stabilite. în concentraţii masice de 0.7 %) şi cu nichel (%Nim = 0.) care lucrează la temperatură ambiantă sau scăzută. Ni. Cr.2 (în N/mm2). aceasta denumind procedeul de laminare la care se controlează riguros toţi parametrii de lucru. simbolizate SxxxN sau SxxxNL şi oţeluri laminate termomecanic. cu limita de curgere Rp0. Nb. %Crm + %Mom + %Cum < 0. cu conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0. dar standardul SR EN 10025+A1 reglementează mai strict şi mai riguros condiţiile tehnice de producere şi livrare a acestor materiale. destinate realizării elementelor puternic solicitate ale unor structuri sudate (poduri. simbolizate cu SxxxM sau SxxxML . grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0. deformarea plastică finală efectuându-se într-un interval de temperaturi riguros respectat. OL440.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR construcţiile sudate realizate din astfel de oţeluri se pot supune (postsudare) unui TT de recoacere de detensionare. Compoziţia chimică a acestor oţeluri este complexă. rezervoare de stocare. Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată de alierea cu mangan (%Mnm = 1. ecluze.

de intensitatea şi caracterul solicitărilor mecanice şi de temperatura minimă de exploatare ale recipientelor sub presiune. care se stabileşte în funcţie de grosimea peretelui. corozivitate etc.52 %]. scap. de clasa de calitate şi de grosimea semifabricatelor livrate. care poate să apară după aplicarea recoacerii de detensionare la structurile sudate realizate din aceste oţeluri. de starea defectologică prognozată pentru MB şi îmbinările sudate. de temperaturile (minimă şi maximă) de exploatare şi de caracteristicile mediului de lucru (toxicitate. energia de rupere KV) la o temperatură de referinţă. valoarea maximă ce0 fiind precizată în funcţie de marca oţelului. Oţelurile pentru aparate şi recipiente sub presiune Construcţiile sudate de tipul aparatelor şi recipientelor sub presiune trebuie să funcţioneze în condiţii de siguranţă maximă.6. iar pentru recipientele care funcţionează la temperaturi scăzute se utilizează oţeluri la care se garantează caracteristicile de tenacitate (de obicei.2.1).025 %) şi se impune ca %Alm ≥ 0. Deoarece domeniul temperaturilor de lucru al recipientelor sub presiune este foarte extins (–200 oC la +650 oC). Recipiente sub Presiune şi Instalaţii de Ridicat − ISCIR. 4. 8. repararea şi verificarea lor trebuie riguros respectate prescripţiile tehnice elaborate de o autoritate naţională în domeniu. datorită nivelului ridicat al energiei totale de deformare ce se acumulează în peretele metalic al corpului sub presiune al aparatului sau recipientului. recipientele sub presiune se confecţionează din oţeluri carbon sau din oţeluri aliate de calitate sau speciale (v. 0. inflamabilitate. fabricarea. pentru aparatele şi recipientele sub presiune se impun exigenţe sporite privind calitatea şi la proiectarea.). 77 . pentru fiecare clasă garantându-se acele caracteristici mecanice care asigură funcţionarea acestora în deplină siguranţă la temperaturile de exploatare.015…0. se limitează concentraţia de azot (%Nm ≤ 0. În funcţie de nivelul solicitărilor mecanice. la realizarea lor trebuie să se utilizeze oţeluri livrate în clase de calitate diferite. care în ţara noastră este Inspecţia pentru Cazane. instalarea. elaborate în convertizoare bazice cu oxigen sau în cuptoare electrice şi calmate.3.020 % (pentru legarea azotului sub formă de nitruri de aluminiu stabile).34 %. pentru recipientele care lucrează la temperaturi ridicate se folosesc oţeluri la care se garantează limita de curgere la temperatura maximă de exploatare sau caracteristicile de comportare la fluaj la această temperatură. exploatarea.5. distrugerea integrităţii sau pierderea etanşeităţii unui astfel de echipament putând avea urmări catastrofale.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale fragilizării la albastru (v. Sudabilitatea acestor oţeluri se asigură prin prescrierea unor valori limitate ale carbonului echivalent %Ce ≤ ce0 ∈ [0. Ca urmare.2). scap 8. Astfel.

. 78 . până la prima revizuire a acestui standard se menţin în vigoare şi prevederile (similare) din STAS 2883...21 19. Mo. În tabelul 8. Alierea cu molibden asigură acestor oţeluri o bună rezitenţă la fluaj.2...70 % şi mici adaosuri de Mo.2. simbolizate PxxxGH (grupul de cifre xxx indicând nivelul minim garantat al limitei de curgere Rp0.1. Cr.10 %. care grupează oţelurile pentru recipiente sub presiune după temperatura la care se garantează caracteristicile mecanice în: oţeluri aliate şi nealiate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate. care finisează granulaţia oţelurilor.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table. Oţelurile pentru recipiente sub presiune cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate Simbolul oţelului SR EN 10028 STAS 2883 P235GH − P265GH K410 P295GH K460 P355GH K510 16Mo3 16Mo3 13CrMo4−5 14MoCr10 10CrMo9−10 12MoCr22 Limita de curgere.6..24 19. % 24. în N/mm 2 ). N/mm2 360…480 410…530 460…570 510…650 420…570 350…600 460…630 A5.22 20. simbolurile mărcilor echivalente din STAS 2883 şi limitele principalelor caracteristici mecanice (valorile maxime ale caracteristicilor corespund grosimilor minime ale semifabricatelor livrate). V.25 22.50 % şi %Mom = 0. granulaţie fină şi insensibilitate la supraîncălzire. la 20 oC 185…235 100…110 200…265 120…130 235…295 135…155 295…355 155…180 220…275 140…230 185…275 155…165 250…310 180…195 tmax.23 21. oC 400 400 400 400 500 500 500 Rm. oţeluri cu granulaţie fină normalizate. Tabelul 8.20 17.. Nb şi Ti. care conţin %Mnm = 0...1 şi cu respectarea condiţiei %Cr m + %Cum + %Mom + %Nim < 0...5 se prezintă mărcile de oţeluri din aceeastă categorie conform SR EN 10028−2. 8. fiind numite şi oţeluri termorezistente. Cu..70 %) şi oţelurile aliate Cr − Mo. platbande etc... Oţelurile cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate (SR EN 10028−2) cuprind două grupe: oţelurile nealiate de calitate (conform criteriilor din SR EN 10020).18 Oţelurile PxxxGH.5. se livrează în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire şi au limita de curgere garantată până la 500 oC.40…1. comportarea bună la temperaturi ridicate este asigurată prin microalierea cu V..70…. şi oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute.5. Ti. se livrează în stare normalizată şi au limita de curgere garantată până la temperatura de 400 oC. Nb. cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin standardul SR EN 10028. N/mm2 Rp02 la tmax Re.40…1. iar alierea cu crom asigură o bună rezistenţă la oxidare şi împiedică precipitarea la încălzire a grafitului (favorizată de prezenţa molibdenului). Ni (sub valorile limită date în tabelul 8. Oţelurile Cr − Mo au %Crm = 0.

05 %.5). marca de oţel 79 .16…0. Din punctul de vedere al compoziţiei chimice aceste oţeluri sunt asemănătoare oţelurilor cu granulaţie fină pentru construcţii sudate (v. cu precizarea că trebuie respectate corelaţiile: %Crm + %Cum + %Mom < 0. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +400 oC. de asemenea. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC. 355 N/mm2. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –20 oC şi +20 oC . cu indicele convenţional al granulaţiei G ≥ 6. destinate să lucreze la temperaturi cuprinse între –50 oC şi +20 oC. iar cifra n (n = 2.2. scap 8.20 % şi garantarea unor valori ale carbonului echivalent %Ce = 0. valoarea maximă a0 fiind precizată în funcţie de nivelul minim prescris al limitei de curgere. care au caracteristicile mecanice garantate în domeniul de temperaturi (–50 oC .5.40…0. 3. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table.45 %.grupa oţelurilor rezistente la temperaturi ridicate cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNH. 8. de exemplu. cu grosimi s ≤ 150 mm) din aceste oţeluri este reglementată prin SR EN 10028−3.…. în condiţiile în care solicitările mecanice la temperaturi ridicate sunt de scurtă durată şi nu determină declanşarea fenomenului de fluaj. ce trebuie obţinute prin încercarea la încovoiere prin şoc. la diferite temperaturi din intervalul de utilizare garantat. în N/mm2. numărul xxx indicând valoarea minimă garantată a rezistenţei la rupere. 5. platbande etc. scap.5. 460 N/mm2}.7) − clasa de calitate în care se încadrează oţelul.grupa specială a oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL2. care împarte aceste oţeluri în patru grupe: .6. Oţelurile PxxxNL sunt echivalente oţelurilor reglementate de STAS 2883. a epruvetelor prelevate transversal şi longitudinal din produse.22 %].1). la oţelurile livrate în clasele de calitate 2 şi 3 se garantează aceleaşi caracteristici ca la oţelurile carbon de uz general (v.grupa de bază cuprinde oţelurile simbolizate PxxxN.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8.grupa oţelurilor rezistente la temperaturi joase cuprinde oţelurile simbolizate PxxxNL1. xxx ∈ {275 N/mm2. simbolizate Rxxx–n. Mărcile de oţeluri din această categorie au prescrisă limita de curgere minimă la ta. nivelul minim garantat al energiei de rupere KV la –50 oC fiind mai mare decât la oţelurile din grupa precedentă. Oţelurile cu granulaţie fină normalizate sunt oţeluri nealiate de calitate sau speciale şi oţeluri aliate speciale. Sudabilitatea acestor oţeluri este asigurată prin limitarea concentraţiei carbonului la %Cm ≤ 0. SR EN 10028−3 prescrie pentru toate oţelurile din aceeastă categorie valorile minime ale energiei de rupere KV. .45 % şi %Nbm + %Tim + %Vm < a0 ∈ [0.3. 400 oC.. 6 şi 7 se garantează energia de rupere KV la temperatura minimă (în oC) t = (20 − 10n). 0. iar la cele livrate în clasele 4. determinată pe produse în stare normalizată. cu grosimea s ≤16 mm. .

30…0.70) 3.50…10. J Long.70) 1.50…10. Oţelurile cu tenacitate garantată la temperaturi scăzute Simbolul oţelului 12MnNi5−3 13MnNi6−3 15NiMn6 12Ni14 12Ni19 X8Ni9 X7Ni9 % Nim (%Mnm) 0. prin diminuarea drastică a conţinuturilor de impurităţi (concentraţiile maxime acceptate sunt %Pm = 0. 40 40 40 40 40 70 100 27 27 27 27 27 50 80 8.18 %. o C −60 −60 −80 −100 −120 −196 −196 KV la tmin. sunt oţeluri aliate speciale.0.5.10…0.03…0.. N/mm2 235…275 345…355 345…355 345…365 380…390 480…575 575…585 R m. mărcile de oţeluri fiind cele prezentate în tabelul 8. Tenacitatea la temperaturi scăzute este asigurată la aceste oţeluri prin limitarea concentraţiei carbonului la nivelul %Cm ≤ 0.80 (0.7.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR simbolizată R510−5 are garantate rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 510 N/mm2 şi tenacitatea la −30 °C.025 % şi %Sm = 0. Tabelul 8.015 %) şi prin alierea cu nichel şi mangan (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –60 oC şi –80 oC) sau numai cu nichel (în cazul oţelurilor cu tenacitatea garantată la temperaturi cuprinse între –80 oC şi –200 oC). 8.85 (0..0…1. semifabricatele din astfel de oţeluri se livrază în starea obţinută prin aplicarea unui TT de normalizare. Mo etc..6... destinate realizării aparatelor şi recipientelor sub presiune care lucrează în domeniul de temperaturi –60 oC…−200 oC.005. V.7 %) şi cu mici cantităţi de alte elemente: Nb.0.85…1.75…5. Oţelurile slab aliate cu rezistenţă mecanică ridicată Oţelurile slab aliate sau microaliate cu rezistenţă mecanică ridicată. normalizare + revenire sau călire + revenire.6.25 8.70…1.6. limitării drastice a conţinuturilor de 80 . aliate cu mangan (%Mnm = 1. N/mm2 420…530 490…610 490…640 490…640 530…710 640…820 680…820 tmin.015.2. platbande etc. Oţelurile aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperaturi scăzute.85…1.75 4.30…1.2 %. Producerea şi livrarea semifabricatelor plate (table..25…3.70 (0. Trans. numite şi oţeluri HSLA (High−Strength Low Alloy) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon %Cm = 0. Ti..50) 0. cu grosimi s ≤ 50 mm) din aceste oţeluri este reglementată de SR EN 10028−4.0 8.0.30.5.3. semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează în mod obişnuit prin laminare termomecanică şi prezintă caracteristici mecanice ridicate şi o bună sudabilitate (datorită menţinerii concentraţiei carbonului la un nivel scăzut. numite şi oţeluri criogenice.0 Rp0.

5 nm).04 %.0...3 oC/s (dacă viteza de răcire este mai mică.1.6).1 %. cu %Vm ≤ 0.02.0. V şi/sau Ti. În funcţie de reţeta de microaliere utilizată oţelurile de acest tip pot fi: − Oţeluri microaliate cu vanadiu.). iar dacă viteza de răcire este mai mare.7. efectele aplicării unor astfel de tehnologii fiind finisarea granulaţiei (determinată şi de microaliere. cu efect minim de durificare.. cu %Nbm = 0. asigurării unor structuri cu granulaţie fină etc.10 nm) de carbonitrură de V (uniform distribuite în masa de ferită a oţelurilor) în timpul răcirii oţelurilor după laminare. utilizate sub formă de produse obţinute prin laminare normalizantă sau prin laminare controlată. rezultă o cantitate mică de precipitate şi efectul de durificare este scăzut).15 N/mm2 pentru fiecare creştere cu 0. Semifabricatele şi produsele din astfel de oţeluri se obţin prin laminare termomecanică. combinată cu atingerea unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de tenacitate. nitrurilor şi/sau carbonitrurilor elementelor de microaliere) şi asigurarea unei bune sudabilităţi (datorită menţinerii la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului). 8. oţelurile pentru recipiente sub presiune etc. − Oţeluri microaliate cu niobiu. pentru obţinerea unui efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi unui efect sporit de durificare (deoarece titanul măreşte eficienţa microalierii cu Nb. aşa cum arată diagramele din fig..): 8. obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (determinată şi de posibilitatea durificării structurii acestor oţeluri prin precipitarea dispersă a unor compuşi chimici de tipul carburilor... Semifabricatele din oţeluri microaliate cu Nb.. se practică laminarea controlată şi microalierea suplimentară cu Ti (care formează pelicule intercristaline de TiN ce constituie bariere pentru creşterea cristalelor de austenită). micşorând 81 . microaliate uneori şi cu Ti. Oţelurile microaliate ferito−perlitice au în compoziţie cantităti − mici de Nb. concentraţia masică a fiecăruia din aceste elemente nedepăşind 0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale impurităţi. efectul de durificare este dependent de viteza de răcire după laminare.01 % a %Vm. structură şi proprietăţi în următoarele tipuri (multe din reţetele privind compoziţia chimică şi prelucrarea tehnologică a acestor tipuri regăsindu-se printre cele corespunzătoare unora din oţelurile anterior prezentate: oţelurile pentru construcţii sudate.1 %. viteza care asigură durificarea maximă fiind de aproximativ 3. Caracteristicile oţelurilor microaliate cu vanadiu depind esenţial şi de mărimea granulaţiei oţelurilor. combinată uneori cu TT postlaminare. la care se obţin caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică datorită precipitării în structură a carburilor sau carbonitrurilor de Nb (cu diametrul de 1. efectul durificării putând fi cuantificat prin creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică (limita de curgere şi rezistenţa la rupere) cu 5. rezultă precipitate grosolane.5.. vanadiul contribuie la durificarea acestor oţeluri prin formarea unor precipitate fine (cu diametrul de 5. Oţelurile HSLA se pot clasifica în funcţie de compoziţie.1. când se doreşte obţinerea unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică.

V şi Ti asupra dimensiunilor grăunţilor de ferită − Oţeluri microaliate cu niobiu şi molibden.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR solubilitatea acestuia în austenită şi creând astfel condiţiile măririi cantităţii de carburi sau carbonitruri de Nb care precipită în structură) sunt realizate prin laminare controlată..1 %).20. Fig.1 % a %Mom conduce la sporirea cu 20. în acest caz.27 %. cu răcire accelerată la sfârşitul procesului (călire directă). datorită finisării intense a granulaţiei).05 % şi %Mom = 0. 8. cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0. Rp0. deoarece molibdenul determină formarea bainitei superioare în locul perlitei la răcirea austenitei.6. bainita superioară şi perlita au caracteristici mecanice apropiate). semifabricatele obţinute prin laminare controlată pot avea caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu.5 > 700 N/mm2).. Alierea cu Mo determină creşterea importantă a caracteristicilor mecanice ale acestor oţeluri (fiecare creştere cu 0. deoarece au conţinut scăzut de carbon. Configuraţia diagramelor TTT la oţelurile cu structură bainitică după laminarea controlată . cu %Nbm < 0. oţelurile de acest fel au în structură un conţinut procentual de perlită foarte mic (sunt denumite şi oţeluri cu conţinut redus de perlită) şi se caracterizează printr-o bună sudabilitate. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi niobiu.2 sau Rt0. dar au tenacitatea scăzută şi temperatura de tranziţie ductil-fragil ridicată).. acest efect de durificare nedatorându-se formării bainitei superioare în locul perlitei (deoarece oţelurile au conţinut scăzut de carbon şi. ci creşterii cantităţii de carbonitruri de Nb care precipită în structură în prezenţa molibdenului (alierea cu Mo micşorează concentraţia carbonului în perlită şi asigură astfel un surplus de 82 Fig 8. care pot avea microstructura alcătuită din ferită şi perlită sau din ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon). care se pot prelucra sub formă de semifabricate şi produse fie prin laminare obişnuită (caz în care acestea prezintă caracteristici de rezistenţă mecanică bune.30 N/mm2 a rezistenţei la tracţiune şi limitei de curgere). Efectul microalierii cu Nb. fie prin laminare controlată (care asigură creşterea tenacităţii şi micşorarea temperaturii de tranziţie ductil-fragil. dacă oţelurile sunt aliate suplimentar şi cu mici cantităţi de V sau Mo.7.0..

împreună cu efectele de finisare a granulaţiei şi de durificare prin precipitare induse de laminarea controlată şi de alegerea judicioasă a concentraţiilor elementelor de aliere.04 % obţinute prin: a − laminare obişnuită (structură cu ferită poliedrică şi perlită dispuse în benzi). aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în figura 8. cât şi o bună tenacitate. − Oţeluri microaliate cu vanadiu şi azot..018. 8.1 %) permit a se obţine din aceste oţeluri semifabricate care prezintă atât rezistenţă mecanică ridicată. care.8.2.8.0.06 %. permit a se realiza din aceste oţeluri semifabricate laminate cu caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (de exemplu.3 %.7.2 sau Rt0. %Mnm =1. sudabilitatea acestor oţeluri nu este însă satisfăcătoare. %Mom = 0. %Nbm = 0. asigură obţinerea de semifabricate cu caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (Rp0. Oţelurile slab aliate cu structură feritică aciculară au conţinut scăzut de carbon (%Cm ≤ 0. deoarece au tendinţa spre formarea unor structuri fragile în ZIT. Microstructurile unui oţel cu %Cm = 0.7. împreună cu folosirea laminării controlate (pentru finisarea granulaţiei). cu Rp0.1 % şi %Nm = 0. ceea ce permite ca prin răcirea controlată la sfârşitul laminării semifabricatelor (cu jeturi de apă sau de aer comprimat) să se obţină structură cu ferită aciculară (bainită cu conţinut scăzut de carbon). 8. care prezintă caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică (de exemplu. Datorită reţetei de aliere utilizate.08 %) şi sunt aliate cu mici cantităţi de Mn. Laminarea controlată şi menţinerea la un nivel scăzut a concentraţiei carbonului (%Cm < 0. cu %Vm < 0.022 %.2 sau Rt0. aceste influenţe. Rp0.2 sau Rt0. la care se adăugă uneori şi Nb.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale carbon pentru formarea precipitatelor de carbonitruri de Nb).5 > 500 N/mm2) şi tenacitate foarte bună.5 > 550 N/mm2).8 %. diferă esenţial de structura ferito-perlitică (cu cristale poliedrice de ferită) ce rezultă dacă se aplică laminarea obişnuită.. acest tip de structură. Mo şi/sau B. b − laminare controlată (structură cu ferită aciculară) 83 .5 > 500 N/mm2) şi de tenacitate (KV > 130 J la ta şi temperatura de tranziţie t50% < −20 oC). diagramele TTT la răcirea austenitei acestor oţeluri au configuraţia prezentată în figura 8. Fig.5. datorită existenţei în structură a unor precipitate de nitrură de V.

Oţelurile cu forma incluziunilor nemetalice controlată se folosesc pentru obţinerea de semifabricate laminate cu anizotropie minimă a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate.20 % din structură).5..A3) şi menţinerea lor o durată τm la această temperatură. Rm = 600.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile microaliate ferito-perlitice şi oţelurile slab aliate cu ferită aciculară au fost concepute în vederea utilizării la realizarea semifabricatelor laminate (de tip platbandă) pentru ţevile sudate destinate conductelor petroliere (amplasate subteran sau submarin) şi pentru construcţiile sudate ale instalaţiilor marine de foraj şi exploatare petrolieră.5. 8..9.5 % O primă metodă de obţinere a structurii bifazice ferito−martensitice la semifabricatele laminate din astfel de oţeluri o reprezintă aplicarea unui TT intercritic constând din: a) încălzirea semifabricatelor la o temperatură ti ∈ (A1.. alegând convenabil parametrii ti şi τm. 8. iar ponderea formaţiunilor de austenită este la nivelul dorit al ponderii formaţiunilor martensitice în structura finală.30 %).16 %). Fig. Semifabricatele din astfel de oţeluri sunt ieftine şi prezintă caracteristici mecanice ridicate (Rp0. care se utilizează sub formă de semifabricate sau produse având structura alcătuită dintr-o matrice feritică în care se află dispersate uniform insule de martensită (care ocupă.4.5.3. se obţine o structură bifazică ferito-austenitică în care concentraţia carbonului în austenită este suficient de ridicată pentru a-i asigura o bună capacitate de călire. putând fi utilizate la confecţionarea construcţiilor metalice şi mecanice la care nu sunt impuse condiţii deosebite privind tenacitatea materialelor.. slab aliate cu mangan (%Mnm = 1. b) răcirea rapidă (în apă) a semifabricatelor.. aşa cum se poate observa pe micrografiile prezentate în fig.7. condusă după una din diagramele prezentate în figura 8.. necesare la 84 .420 N/mm2.10.7. pentru transformarea austenitei în martensită şi obţinerea structurii bifazice ferito−martensitice..9. 8.2 = 320...1. Microstructura unui oţel bifazic cu %Cm = 0. 10.8 %) şi microaliate cu elemente care să le confere granulaţie fină. Oţelurile bifazice (dual − phase steel) sunt oţeluri cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0. O altă metodă de obţinere a semifabricatelor cu structură bifazică ferito-martensitică constă din laminarea controlată intercritică a oţelurilor.12 % şi %Mnm = 1. 8..800 N/mm2 şi A = 15.

8. în consecinţă. Pentru obţinerea unei astfel de structuri se impune ca oţelurile supuse laminării să nu conţină incluziuni nemetalice (sulfuri) plastice (care se dispun în timpul laminării sub formă de şiruri orientate în direcţia de deformare şi determină formarea structurii în benzi la răcirea semifabricatelor după laminare). Pentru astfel de aplicaţii nu este recomandată utilizarea semifabricatelor laminate din oţel cu structură (ferito-perlitică) în benzi (care se caracterizează printr-o mare anizotropie a caracteristicilor mecanice).) supuse în exploatare unor solicitări mecanice complexe. zirconiu sau titan. rezervoare sferice etc. Zr. fiind necesară realizarea unor semifabricate laminate cu o structură în care formaţiunile de perlită să fie uniform distribuite în masa de ferită. Ce etc.11. care generează în acestea stări de tensiuni mecanice bi sau triaxiale. raportul dintre concentraţiile elementelor adiţionale (Ti. care modifică tipul incluziunilor (determină formarea unor incluziuni greu fuzibile. controlul formei incluziunilor are ca scop principal obţinerea unor incluziuni de sulf globulare. lipsite de plasticitate şi uniform distribuite în structura oţelurilor. În prezent se aplică metoda introducerii la elaborarea oţelurilor a unor cantităţi mici de pământuri rare (lantanide). globulare şi nedeformabile).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale realizarea unor piese sau echipamente (funduri pentru recipiente sub presiune.11. Metoda clasică de obţinere a incluziunilor de sulf cu formă controlată constau în tratarea oţelurilor la elaborare cu Ca şi Si. Diagrama pentru alegerea reţetei de microaliere la elaborarea oţelurilor cu forma incluziunilor nemetalice controlată 85 . Diagramele de laminare controlată intercritică pentru obţinerea semifabricatelor cu structură bifazică ferito−martensitică Fig.10. Fig.) şi concentraţia sulfului într-un astfel de oţel se alege astfel încât să rezulte efectul maxim de reducere a anizotropiei caracteristicilor de tenacitate. le asigură finisarea şi le dispersează uniform în masa structurală a oţelurilor. aşa cum sugerează diagrama (de principiu) redată în figura 8. 8.

6. bare.1.20 % şi %Crm > 10.08 %. această prescripţie este cuprinsă şi în SR EN 10020. benzi. În funcţie de reţeta de aliere utilizată la elaborare.3).5. care precizează că oţelurile inoxidabile trebuie să aibă %Cm < 1. dacă sunt înalt aliate cu crom. deoarece cromul este un element carburigen (v.015 %.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. 7. Oţelurile inoxidabile comerciale.1. conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0. Oţelurile inoxidabile şi refractare Oţelurile capătă proprietatea de a fi inoxidabile (de a prezenta o rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive cu care vin în contact). livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică (table. ce întrerup contactul lor cu mediile agresive şi le protejează astfel de acţiunea distructivă a acestora. au caracteristicile de calitate reglementate prin standardele SR EN 10088 şi STAS 3583 (care este încă în vigoare).. în funcţie de principalul factor care le asigură rezistenţa la acţiunea mediilor de lucru agresive. Oţelurile rezistente la coroziune Oţelurile rezistente la coroziune (oţelurile anticorosive) pot fi clasificate. martensită) existente în structura acestuia..0 %. scap. în două categorii: oţelurile inoxidabile. 8. Oţelurile inoxidabile care. Oţelurile inoxidabile feritice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm ≤ 0. la calificarea unui oţel ca oţel inoxidabil sau refractar se ia în considerare numai concentraţia cromului dizolvat în soluţiile solide pe bază de fier (ferită. austenită.1. sârme. oţelurile inoxidabile pot fi clasificate în: oţeluri aliate cu crom şi oţeluri aliate cu crom şi nichel.).7.6. %Pm ≤ 0. concentraţia masică minimă a cromului în astfel de oţeluri fiind %Crm = 10. formate din produşi de coroziune.6.5 %. care interacţionează cu mediile corosive şi se acoperă cu pelicule compacte. profile pentru utilizări generale etc. în condiţii de temperatură ridicată. 8.04 %) şi concentraţia 86 . a căror rezistenţă la coroziune este determinată de compoziţia chimică şi de structura acestora şi oţelurile patinabile. iar simbolurile principalelor mărci standardizate din fiecare clasă sunt redate în tabelul 8. conform acestor standarde oţelurile inoxidabile sunt împărţite în clasele structurale prezentate în continuare. prezintă caracteristici bune de rezistenţă la oxidare şi la coroziune în gaze şi au capacitatea de a asigura caracteristici mecanice convenabile sunt denumite oţeluri refractare. Trebuie precizat că.12.

pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni). Ti.5 %).30 %.1.martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Martensitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenitic Austenito . aşa cum rezultă din următoarele exemple: X6Cr13.6 %). niobiu (%Nbm = 0. X2CrMoTi29−4.8... X2CrNi12.. X2CrAlTi18−2. pentru finisarea granulaţiei.4. X6CrMoNb17−1.7.5 %). X2CrMoTi17−1.3.18 % sau %Crm = 25...1 %).3. X3CrTi17.3. X6CrAl3.3. pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al..0. X6Cr17..8 %) şi/sau zirconiu (%Zrm = 0. X6CrMo17−1. Tabelul 8.. X6CrNi17−1. reţetele cu concentraţii mari de crom prezentând şi bune proprietăţi de refractaritate. X2CrTi12.. nichel (%Nim = 0.feritic 87 ..feritic Austenito . molibden (%Mom = 0. Zr)..0.. aluminiu (%Alm ≤ 2 %). Mo).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11.. Principalele mărci de oţeluri inoxidabile Marca de oţel conform: SR EN 10088 STAS 3583 X6Cr13 X6Cr17 X3CrTi17 X2CrMoTi18−2 X6CrAl13 X12Cr13 X20Cr13 X30Cr13 X39Cr13 X50CrMoV15 X2CrNi18−9 X5CrNi18−10 X6CrNiTi18−10 X2CrMnNi17−7−5 X2CrMnNiN18−9−5 X2CrNiMo17−13−3 X1NiCrMoCu25−20−5 X6CrNiMoTi17−12−2 X2CrNiMoCuN25−6−3 X2CrNiMoCuWN25−7−4 7Cr130 8Cr170 8TiCr170 2TiMoCr180 7AlCr130 10Cr130 20Cr130 30Cr130 40Cr130 45VMoCr145 2NiCr185 5NiCr180 10TiNiCr180 2MoNiCr175 2CuMoCrNi250 10TiMoNiCr175 - Clasa structurală Feritic Feritic Feritic Feritic Feritic Ferito ... titan (%Tim = 0. în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %). Si. stabilizarea feritei şi mărirea rezistenţei la coroziune intercristalină (Nb. %Crm = 17.. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral acestor prescripţii. X2CrNbZr17.13 %.

. Si.. X5CrNiCuNb16−4.. pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune în anumite medii (Al.3. X7CrNiAl17−7..1.850 oC (temperaturile mai mari fiind recomandate la construcţiile sudate din oţeluri feritice cu concentraţii ridicate de crom). Mo). nichel (%Nim = 1.. pentru finisarea granulaţiei.2. aceste probleme se pot rezolva prin alegerea corespunzătoare a MA pentru sudare. Principalele probleme care pot să apară la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri sunt legate (v. Mărcile de oţeluri comerciale din aceste clase structurale corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte.015 %. Nb. conţinuturi foarte scăzute de impurităţi (%Sm ≤ 0. la orice temperatură în stare solidă. fig.04 %) şi concentraţia masică de crom încadrată în una din următoarele reţete: %Crm = 11..40 min şi răcirea în aer. cupru (%Cum = 1.0. în compoziţia acestor oţeluri se pot adăuga în diverse concentraţii şi alte elemente: siliciu (%Sim ≤ 1 %). %Pm ≤ 0.. urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite).3. 8...0. constând din încălzirea la ti = 750.. caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază. locale (la îmbinările sudate) sau globale (la întreaga construcţie sudată). Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito-martensitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi au compoziţia caracterizată prin %Cm = 0. menţinerea la aceste temperaturi o durata τm = 30.. X5CrNiMo13−4. o structură monofazică feritică (eventual. Oţelurile inoxidabile feritice au o sudabilitate relativ bună. %Crm = 17.8 %).1. cu foarte mici cantităţi de carburi globulare uniform distribuite în matricea feritică) şi.. Cu.5 %).700 oC).6.. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X12Cr13. singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece. molibden (%Mom = 0.. cum ar fi apariţia fazei σ în cazul menţinerilor îndelungate în intervalul de temperaturi 550. X4CrNiMo16−5−1. prin folosirea unor tehnologii de sudare adecvate şi prin aplicarea unor TT postsudare. X70CrMo15.24) de sensibiltatea lor ridicată la supraîncălzire (creşterea pronunţată a granulaţie în cazul încălzirii şi menţinerii lor la temperaturi mai mari de 900 oC) şi de tendinţa acestora spre fragilizare şi fisurare (atât datorită creşterii granulaţiei.18 %... pentru îmbunăţăţirea tenacităţii şi prelucrabilităţii prin deformare plastică (Ni). X105CrMo17... 7.2 %) pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Al.0 %). X20Cr13. Cu).5 %).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aceste oţeluri prezintă.13 %. niobiu (%Nbm = 0. 88 . X90CrMoV18.. X46Cr13.08. X50CrMoV15.1. X8CrNiMoAl15−7−2.. mărirea călibilităţii şi durificarea prin precipitare a acestor oţeluri (Ni. aluminiu (%Alm ≤ 1.6.. V) sau pentru evitarea apariţiei fenomenelor de fragilitate la revenire (Mo).6 %) şi/sau vanadiu (%Vm = 0. ca urmare. cât şi datorită intervenţiei altor fenomene.0 %..

Oţelurile PH cu %Nim = 6..6. aliate suplimentar cu nichel (%Ni m = 3.. Procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale acestor oţeluri (bogat aliate cu crom şi alte elemente de aliere) diferă de procesele care au loc la revenirea structurilor de călire ale oţelurilor nealiate (v.0.. în timp ce la oţelurile cu conţinut scăzut de carbon (%Cm < 0..0 %) şi/sau niobiu (%Nb m = 0. în structura martensitică apar precipitate ale compuşilor intermetalici pe care îi formează elementele de aliere suplimentare (de tipul MoNi3. X7CrNiAl17−7..3.. la oţelurile cu concentraţii mari de carbon (%Cm > 0. aluminiu (%Al m = 0. 7. X8CrNiMoAl15−7−2) şi sunt denumite oţeluri cu durificare prin precipitare (oţeluri PH – preciptation hardening).. care se poate transforma în martensită (cu conţinut redus de carbon.. În majoritatea cazurilor oţelurile din aceste clase structurale se utilizează în starea metalurgică conferită prin aplicarea unui TT de călire + revenire. fără afectarea inadmisibilă a caracteristicilor de tenacitate (energia de rupere se menţine la niveluri KV = 40.1200 N/mm2 şi Rm = 1000.8 % au Ms << ta şi prezintă (la ta) după călire (în aer de la ti = 950.1050 oC) o structură austenitică.5 %). căpătând o structură martensitică sau ferito – martensitică. care prezintă o capacitate particulară de creştere a caracteristicilor de rezistenţă mecanică prin aplicarea de TT..60 J) şi de rezistenţă la coroziune.....Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Aceste oţeluri au concentraţia de crom suficient de scăzută în corelaţie cu concentraţia de carbon. caracteristicile de rezistenţă mecanică înregistrând creşteri semnificative (Rp0.) şi se produce un efect de durificare (îmbătrânire) important.3 ore).2 = 800.630 oC şi τm = 1.... NbNi3 etc.. cu cupru. încât transformarea alotropică Feγ ⇔ Feα nu este suprimată şi aceste oţeluri prezintă transformări de fază în stare solidă (în condiţii de echilibru termodinamic sunt posibile transformările de tipul austenită ⇔ ferită) şi se călesc în aer (sunt oţeluri autocălibile).5 % au Ms > ta şi prezintă după călire (în aer sau ulei.3. alcătuiesc o subdiviziune specială a oţelurilor inoxidabile martensitice (având ca mărci reprezentative X4CrNiMo16−5−1.1 %) pentru asigurarea structurilor martensitice la răcirea în aer se impune alierea lor suplimentară cu nichel şi.. Oţelurile cu conţinuturi scăzute de carbon (%C m < 0. prin aplicarea unui TT de revenire (la ti = 470.. scap.7.. molibden (%Mo m = 0.3).2 %) aceste condiţii sunt uşor de întrunit.17 %). scap..08 %) şi conţinuturi ridicate de crom (%Cr m = 15. caracterizată prin rezistenţă mecanică redusă şi plasticitate ridicată..1.... având rezistenţă mecanică scăzută şi 89 .. 5. care măresc duritatea structurilor de revenire).6 %).4). Oţelurile PH cu %Nim = 3. de la ti = 1025..1050 oC) o structură martensitică cu conţinut scăzut de carbon. X5CrNiCuNb16−4... datorită intervenţiei fenomenelor de stabilitate la revenire şi de durificare secundară (separararea unor carburi de crom fin dispersate.5 %).8 %).1300 N/mm2). iar caracteristicile mecanice ale structurilor de revenire pot indica prezenţa fenomenelor de fragilitate la revenire (v. uneori.. cupru (%Cu m = 1.

15 %. alcătuit din călire martensitică şi revenire. menţinerea la această temperatură o durată τm = 0.. aceste oţeluri ridică probleme tehnologice la prelucrarea prin aşchiere sau prin deformare plastică.. în mod obişnuit.5 % călite şi îmbătrânite..850 oC. pentru micşorarea stabiltăţii austenitei prin separarea unor particule de carburi de crom şi alte elemente de aliere şi apoi răcirea în apă). cu vr = 70..1.. un TT complet.. %Cm ≤ 0...ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticitate ridicată) prin aplicarea unui TT de călire la temperaturi scăzute (constând din răcirea oţelurilor.04 %.. ca urmare.5 ore.3. P. instrumente chirurgicale etc. la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri trebuie utilizate MA cu concentraţii scăzute de carbon şi conţinuturi minime de impurităţi (S. Oţelurile inoxidabile martensitice cu %Cm > 0. fiind recomandat TT de revenire la ti = 600..10 %.750 oC sau..... prin aplicarea ulterioară a unui TT de revenire (la ti = 500.1.. conform indicaţiilor diagramei din figura 7.5. Oţelurile inoxidabile austenitice fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezint[ o clasă structurală de oţeluri cu proprietăţi deosebite: rezistenţă mare la coroziune în aer. BMT trebuie bine protejată în timpul sudării faţă de acţiunea nocivă a atmosferei înconjurătoare (prin utilizarea procedeelor de sudare în mediu de gaz inert).. dar oţelurile moderne au %Cm ≤ 0. motiv pentru care oţelurile sunt denumite şi oţeluri austenitice tip 18−8. plasticitate mare. comportare paramagnetică şi o bună sudabilitate.. Oţelurile inoxidabile martensitice şi ferito – martensitice cu %Cm < 0.. • reţeta de aliere de bază a acestor oţeluri prevede concentraţii masice de crom %Crm = 18.−80 oC. structura austenitică se ecruisează puternic prin deformare plastică la rece şi.1... această reţetă fiind modificată la oţelurile pentru − 90 . care au efecte negative majore asupra tenacităţii)... 8.5 ore) se obţin efecte de durificare prin precipitare similare celor tipice oţelurile PH cu %Nim = 3.24.20 % (corespunzătoare oţelurilor inoxidabile) şi concentraţii masice de nichel %Nim = 8.520 oC şi τm = 1. deoarece.4 % sunt destinate confecţionării sculelor (cuţite.0. aceste oţeluri au tendinţa de fragilizare la rece.02. mai ales H.80 oC/oră. N şi. iar după sudare trebuie aplicate TT care să confere îmbinărilor sudate structuri asemănătoare cu cea corespunzătoare MB. în apă şi în foarte mulţi agenţi chimici.4 % sunt sudabile.8 ore şi apoi reîncălzirea la ta) sau prin aplicarea unui TT de destabilizare a austenitei (constând din reîncălzirea oţelurilor la ti = 750. menţinerea la tco o durată τm = 7.) şi instrumentelor de măsurare şi nu se utilizează la realizarea construcţiilor sudate.6. dacă este posibil. Compoziţia chimică a acestor oţeluri poate fi caracterizată astfel: • concentraţia masică de carbon este scăzută. tenacitate şi rezistenţă mecanică ridicate la temperaturi scăzute (până la –270 oC)... la tco = −70.

. 91 .04 %) au structura de echilibru la ta complet austenitică. la temperaturi înalte.. Deoarece nu prezintă transformări în stare solidă.7 %). Nb. N)..Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale aplicaţii speciale (caracterizate prin condiţii severe de lucru: solicitări mecanice cu intensităţi mari şi/sau aplicate dinamic.1 %) sau titanul (%Tim = 0.4..12.. fiind elementul de aliere care le conferă structura austenitică şi asigură (în cazul când %Nim > 8 %) menţinerea unei astfel de structuri până la temperatura ambiantă (prin modificarea substanţială a poziţiei punctelor critice de transformare în stare solidă A1 şi A3). Mo).. cromul şi nichelul (elementele reţetei de aliere de bază): siliciul (%Sim ≤ 1. niobiul (%Nbm = 0. 25−35 etc. caracteristicile de utilizare ale acestor oţeluri nu pot fi modificate prin aplicarea de TT cu schimbare de fază. 45 % (şi sunt denumite oţeluri tip 15−35. solubilitatea carbonului în austenită la această temperatură fiind mai mare decât concentraţia carbonului existent în aceste oţeluri şi. X6CrNiMoNb17−12−2. pentru creşterea refractarităţii şi comportării la fluaj (Si. care se realizează cu %Crm = 15. X2CrNi18−9.4 %). deoarece probabilitatea declanşării proceselor de corodare electrochimică a structurii monofazice austenitice (cu %Crm = 10.1. X6CrNiTi18−10. ca urmare. cromul este elementul de aliere care conferă acestor oţeluri rezistenţă la coroziune şi la oxidare.25 %). iar %Crm >15 % conferind oţelurilor rezistenţă la coroziunea (de tip elecrochimic) produsă de mediile active apoase. • majoritatea oţelurilor austenitice crom-nichel au în compoziţie şi alte elemente de aliere decât carbonul.).. cuprul (%Cum = 0. nichelul acţionează favorabil asupra rezistenţei la coroziune şi îmbunătăţeşte caracteristicile mecanice la temperaturi înalte ale oţelurilor. X3CrNiCu18−9−4. X12CrMnNiN18−9−5. manganul (%Mnm = 2.25 % şi %Nim = 15. Cu...5.).3 %). Oţelurile cu conţinuturi reduse de carbon (%Cm ≤ 0. temperaturi ridicate.. X2CrNiMo17−12−2.0..7 %). molibdenul (%Mom = 2.. Ti) sau pentru stabilizarea structurii austenitice şi înlocuirea parţială a nichelului (Mn.15 % asigurându-le o bună rezistenţă la oxidare în medii uscate. medii foarte agresive etc. urmată de aplicarea unui TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază (cu regimul adecvat obţinerii caracteristicilor dorite)..... %Crm = 12..5..0 %) în astfel de medii este aproape nulă. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X10CrNi18−8.. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte. azotul (%Nm = 0.10 %). pentru îmbunăţăţirea rezistenţei la coroziune (Mo. prezintă cea mai bună comportare în prezenţa mediilor agresive de lucru.0.. 20−25.8. efectele favorabile ale cromului se diminuează odată cu creşterea conţinutului de carbon al oţelurilor (care favorizează apariţia carburilor în structura acestora). singura modalitate tehnologică de a le influenţa caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate constă în ecruisarea lor prin deformare plastică la rece...

instabilă termodinamic şi. • viteza de difuzie a carbonului în austenită este mai mare decât cea corespunzătoare cromului şi. pentru fiecare temperatură situată în intervalul critic de temperaturi există un interval critic al duratei de menţinere. astfel că.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Oţelurile cu conţinuturi de carbon mai mari (%Cm = 0. fenomen numit coroziune intercristalină. structura monofazică astfel obţinută este alcătuită din austenită suprasaturată în carbon.. • aşa cum se poate deduce examinând diagrama din figura 8. se aplică TT de călire de punere în soluţie (a carburilor). constând în încălzirea oţelurilor la ti = 1000. iar peste 850 oC austenita are capacitate ridicată de a dizolva carbon şi separarea carburilor nu mai este justificată termodinamic. marginile cristalelor de austenită îşi diminuează puţin concentraţia de crom şi diminuarea rezistenţei la coroziune a oţelului este mică. Pentru a le conferi o structură monofazică austenitică rezistentă la coroziune.13. separarea intercristalină a carburilor de crom şi scăderea concentraţiei de crom de la marginile cristalelor de austenită diminuează rezistenţa la coroziune a oţelului.. pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (până la ta). 850 oC). sărăcirea în crom a acestor margini este parţial compensată şi rezistenţa la coroziune a oţelului este puţin afectată. iar dacă durata menţinerii este mai mare decât limita superioară a intervalului critic. pentru care intensitatea sensibilizării la coroziune intercristalină a oţelului este maximă. Aspectele prezentate sugerează şi principalele căi de acţiune pentru diminuarea susceptibilităţii oţelurilor inoxidabile austenitice faţă de coroziunea 92 .12.1100 oC. cantitatea de carburi precipitate este redusă. aşa cum se poate observa în imaginile prezentate în figura 8. dacă durata menţinerii este sub limita inferioară a intervalului critic. ca urmare. pentru dizolvarea carburilor în austenită şi răcirea lor rapidă (în apă).. ca urmare. 0. proces care prezintă următoarele particularităţi: • separarea carburilor apare numai în cazul încălzirii într-un interval critic de temperaturi (450 oC. marginile (sărăcite în crom) ale cristalelor de austenită sunt atacate. sub 450 oC difuzia elementelor care formează carburile nefiind posibilă. această structură bifazică putând favoriza declanşarea proceselor de corodare a oţelurilor în prezenţa mediilor agresive. dacă semifabricatele sau piesele confecţionate dintr-un oţel cu această structură sunt supuse încălzirii (în procesul de prelucrare sau în cursul utilizării). după precipitarea intercristalină a carburilor de crom. se produce uniformizarea prin difuzie a concentraţiei cromului în cristalele de austenită.. carbonul ajunge mai repede la marginile cristalelor de austenită şi formează carburile cu cromul din austenita situată în zonele adiacente acestor margini. creşte concentraţia în crom a marginilor acestor cristale.15 %) au structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi de crom.04. atunci când piesele realizate dintr-un astfel de oţel vin în contact cu un mediu agresiv de lucru. se produce separarea din austenită a carbonului în exces sub formă de carburi de crom.

titan. niobiu sau tantal. carbonul. niobiu) compuşi (sulfura de nichel. pentru ca separarea intercristalină a carburilor de crom să afecteze în mică măsură rezistenţa la coroziune a marginilor cristalelor de austenită şi/sau microalierea oţelurilor cu titan. deoarece formează cu elementele de aliere tipice oţelurilor inoxidabile austenitice (nichel. Dacă se analizează diagrama structurală prezentată în figura 7. Fig. silicaţi) care sunt faze uşor fuzibile sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice uşor fuzibile. creşterea concentraţiei cromului. Diagrama timp – temperatură − sensibilizare la coroziunnea intercristalină (TTS) a oţelului inoxidabil X10CrNi18−8 Oţelurile inoxidabile austenitice au o bună sudabilitate.12. niobiu sau tantal sunt denumite oţeluri stabilizate). 8. având afinitatea faţă de carbon mai mare decât cromul. se observă că principalele probleme care pot afecta sudabilitatea oţelurilor austenitice crom-nichel sunt: fisurarea la cald şi fragilizarea indusă de formarea fazei σ . carburi de titan şi niobiu. în timpul solidificării CUS. care. apariţia fenomenului este influenţată de următorii factori: − compoziţia chimică a BMT din care rezultă prin solidificare CUS (dependentă de compoziţia şi puritatea MB şi MA). în 93 . leagă carbonul în exces sub formă de carburi proprii şi asigură astfel menţinerea nealterată a concentraţiei cromului în cristalele de austenită (oţelurile inoxidabile austenitice microaliate cu titan.13. sulful şi fosforul favorizează apariţia fisurării la cald. fisurile formate la cald având caracter interdendritic şi fiind cauzate de prezenţa unor faze uşor fuzibile în zonele intercristaline ale structurii primare a CUS. Microfotografia unei zone afectate de coroziunea intercristalină la o piesă din oţel inoxidabil austenitic X10CrNi18−8 Fig.04 %).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale intercristalină: reducerea concentraţiei de carbon (%Cm ≤ 0. pentru evitarea formării carburilor de crom în structura oţelurilor. 8. siliciul.24. • Fisurarea la cald a CUS realizate prin sudare se produce la temperaturi ridicate (peste 1200 oC).

prin realizarea următoarelor etape: γ → γ + α → γ + α + σ → γ + σ. faza σ apare (mai greu) după sudare. %Mom = 1. în zonele încălzite la 600. Si.04 %.6. prezenţa în structură a feritei asigurându-le niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi rezistenţei la coroziune.. fixând elementele nocive (sulful. menţinerea la această temperatură o durată τm = 2. compus intermetalic FeCr caracterizat prin duritate ridicată şi fragilitate accentuată. dacă MB sau CUS au structura complet austenitică.. − prezenţa feritei în structura CUS (într-un conţinut procentual de 3. siliciu) şi diminuarea pericolului de formare a eutecticelor uşor fuzibile..2 % şi %Cum ≤ 2 %.24. ferita are rezistenţa la deformare mai mică decât austenita şi. fosfor. Oţelurile inoxidabile austenito – feritice sau ferito – austenitice. 8. vanadiul şi molibdenul împiedică fisurara la cald..900 oC. faza σ apare (mai uşor) în aceleaşi zone. Fragilizarea prin faza σ se produce atunci când în îmbinările sudate apare faza σ. apariţia fazei σ (sigmatarea) şi fragilizarea care o însoţeşte sunt favorizate de prezenţa unor elemente de aliere ca Mo..1... iar prezenţa austenitei conferindu-le o bună ductilitate şi tenacitate. %Nim = 4. ca urmare. iar dacă structurile sunt austenito − feritice.. prin realizarea următoarelor efecte: finisarea structurii (ferita cristalizează înaintea austenitei şi împiedică formarea structurilor dendritice grosolane)..) sub formă de compuşi greu fuzibili sau care formează cu fierul sau cu elementele de aliere eutectice greu fuzibile.4 %) împiedică fisurarea la cald. %Crm = 22. carbonul etc. prin realizarea următoarelor etape: γ + α → γ + α + σ → γ + σ. denumite şi oţeluri duplex. Nb.. relaxarea tensiunilor mecanice care apar în timpul cristalizării primare a CUS (la temperaturi înalte. direct din austenită . la realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri s-a constatat că structurile realizate în CUS şi ZIT nu mai prezintă raportul unitar al conţinuturilor procentuale de ferită 94 .. wolframul. Ti şi de procesele de deformare plastică la rece şi pot fi înlăturate aplicând după sudare (sau după operaţiile de prelucrare prin deformare plastică la rece) un tratament termic constând din încălzirea zonei sigmatate la ti ≅ 1000 oC. fac parte din categoria oţelurilor aliate cu crom şi nichel şi reprezintă o clasă structurală de oţeluri utilizată relativ recent (cu toate că primele oţeluri duplex au apărut încă din 1930) la fabricarea aparaturii tehnologice de presiune şi a construcţiilor sudate.5 %.. ferita este faza care se deformează uşor şi ajută la diminuarea nivelului energetic al câmpului de tensiuni care apare datorită sudării) şi dizolvarea elementelor nocive (sulf.4 ore şi răcirea în aer.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR timp ce manganul.4. Aceste oţeluri combină bunele proprietăţi ale oţelurilor inoxidabile feritice şi austenitice. Primele oţeluri duplex realizate au avut compoziţia: %Cm ≤ 0. raportul preferat al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în structura oţelurilor de acest tip este cel unitar (%α ≅ 50 % şi %γ ≅ 50 %).

..15. %Crm = 24..Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale şi austenită. dar nefiind recomandate pentru echipamentele şi aparatele tehnologice destinate aplicaţiilor criogenice..X3CrNiMoN27−5−2. tenacitatea oţelurilor duplex are nivelul situat între nivelurile corespunzătoare oţelurilor inoxidabile austenitice şi feritice. aşa cum rezultă din următoarele exemple: X2CrNiN23−4..X2CrNiMoCuN25−6−3.4 % . de tipul unor compuşi intermetalici cu conţinuturi ridicate de crom şi molibden sau nitruri de fier şi/sau de elemente de aliere) care fragilizează structura şi micşorează rezistenţa la coroziune a acesteia.30 % (unele conţinând şi %Wm = 0... X2CrNiMoN25−7−4. X2CrNiMoCuWN25−7−4. iar sudarea fără MA sau cu pMA scăzute (valori mari ale pMB) nu este recomandată (trebuie evitată). %Cum ≤ 2. iar caracteristicile de rezistenţă la coroziune ale îmbinărior sudate sunt nesatisfăcătoare. • în procesul de sudare se produc fenomene metalurgice de precipitare în CUS şi ZIT a unor faze dure (faze δ. care au în mod obişnuit %Nim = 5. construcţiilor şi echipamentelor care funcţionează la temperaturi superioare temperaturii de –50 oC (în condiţii de frig climatic sau industrial). MA cu compoziţie apropiată de a MB se utilizează numai în cazul când se efectuează TT postsudare pentru rectificarea structurilor din CUS şi ZIT.X2CrNiMoN22−5−3.1.5 % şi %Nm = 0. constatându-se că el îmbunătăţeşte rezistenţa mecanică şi rezitenţa la coroziune şi contribuie la formarea austenitei din ferită la temperaturi ridicate. A doua generaţie de oţeluri duplex a avut compoziţia chimică caracterizată prin %Cm ≤ 0. %Mom = 3.5..04 %..5 %).26 %. mai ales dacă nu este posibilă aplicarea de TT postsudare. %Nim = 6.0 %).. iar rezistenţa la tracţiune şi limita de curgere sunt aproximativ de două ori mai mari decât ale oţelurilor inoxidabile austenitice.5. Mărcile de oţeluri comerciale din această clasă structurală corespund integral prescripţiilor prezentate mai înainte. azotul a fost utilizat pentru înlocuirea parţială a nichelului ca element austenitizant. spre deosebire de MB. respectarea acestei prescripţii asigurând formarea şi menţinerea cantităţii corespunzătoare de austenită în structura CUS. este necesar ca MA utilizate la sudare să fie supraaliate cu nichel (MA trebuie să aibă %Nim ≅ 9 %.0. 95 .7. Rezistenţa la coroziune a oţelurilor duplex din generaţia a doua este mai bună decât a oţelurilor inoxidabile austenitice. asigurând menţinerea raportului unitar al conţinuturilor procentuale de ferită şi austenită în zonele caracteristice ale îmbinărilor sudate ale echipamentelor trehnologice sau construcţiilor realizate din astfel de materiale.. oţelurile duplex putând fi utilizate pentru confecţionarea pieselor.8 %. Pentru realizarea unor îmbinări sudate de calitate la realizarea aparatelor tehnologice sau construcţiilor metalice din oţeluri duplex se recomandă a se avea în vedere următoarele aspecte: • pentru a obţine CUS cu caracteristici corespunzătoare..

micşorează tendiţa de fragilizare la cald a acestora şi/sau le măresc temperatura de recristalizare primară.. oţelurile inoxidabile prezintă şi o bună refractaritate (mai ales. SiO2. vanadiu (care durifică oţelurile prin formarea de carburi stabile. 10AlCr240 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate feritice). s-a constatat că apariţia fazelor δ este determinată de menţinerile îndelungate la temperaturi ridicate. 15SiNiCr250. ce protejează materialul împotriva oxidării în profunzime).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fenomenele de precipitare se produc în principal în zonele feritice ale structurii CUS şi ZIT.45 %. uneia din clasele structurale anterior prezentate: feritică. molibden. wolfram.. iar solubilitatea azotului în ferită este mai scăzută decât în austenită. deoarece elementele de aliere difuzează mai uşor în această fază. 20VNiMnCr120. 15SiNiCr200. Al2O3. având calitatea reglementată de STAS 11523. Pentru aplicaţiile tehnice la care temperaturile de lucru sunt foarte ridicate (550.5. iar rezistenţa mecanică la temperaturi ridicate se asigură oţelurilor prin alierea cu crom. 20−25 sau 25−35. ţevi prin care circulă hidrocarburi şi care au domeniul temperaturilor de lucru [700 oC. în funcţie de compoziţia lor chimică. O aplicaţie în care alegerea oţelurilor termorezistente ridică probleme interesante o constituie fabricare ţevilor pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză din combinatele petrochimice.0. semifabricatelor laminate finite (profile pline şi fasonate. 40SiNiCr250. 20VNiWMoCr120 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice).1. table. cu conţinuturile de carbon %Cm = 0. Pentru această aplicaţie singurele oţeluri care dau rezultate bune sunt oţelurile austenitice crom – nichel tip 15−35. iar precipitarea nitrurilor se produce mai intens dacă MB nu are un conţinut suficient de azot (care să determine formarea şi stabilizarea austenitei) sau dacă nu se folosesc MA supraaliate cu nichel. 12TiNiCr180. rezistenţa la oxidare este conferită oţelurilor de alierea cu crom şi este îmbunătăţită de alierea suplimentară cu siliciu şi aluminiu (elemente care asigură formarea pe suprafetele pieselor realizate din astfel de oţeluri şi exploatate la temperaturi ridicate a unui strat compact şi aderent de oxizi. sârme etc. 10AlCr180. în general sub 550 oC).35. 900 oC]. aşa cum s-a arătat anterior. 12NiCr250.. 12SiNiCr360 şi 10TiAlCrNi320 (aparţinând clasei structurale a oţelurilor aliate austenitice). peste care se manifestă cu intensitate mare fenomenul de fluaj). 96 . deoarece.. de tipul Cr2O3.1100 oC) se utilizează oţelurile refractare (termorezistente) speciale. Oţelurile refractare (termorezistente) pot aparţine. nichel. principalele mărci de astfel de oţeluri (simbolizate în acelaşi mod ca şi oţelurile aliate pentru construcţia de maşini cuprinse în STAS 791) sunt: 10AlCr70. dacă aplicaţiile în care sunt utilizate se caracterizează prin temperaturi de lucru nu prea mari. benzi. 8.6. destinate fabricării produselor prin deformare plastică la cald.) şi barelor forjate. martensitică sau austenitică.

nichelul asigură acestor aliaje o rezistenţă excepţională la coroziune în medii puternic reducătoare.05 %) şi alte elemente de aliere: molibden (%Mom = 2…25 %.01…0. iar cromul. siliciu (%Sim < 2 %).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale având structura de echilibru la ta alcătuită din austenită şi carburi.15.45 % a fost adoptată ţinând seama că. datorită numărului mare de componente aceste materiale sunt denumite superaliaje. dar nu afectează inadmisibil sudabilitatea acestor oţeluri (cu anumite precauţii tehnologice ţevile pentru cuptoarele instalaţiilor de piroliză pot fi sudate). Dependenţa dintre viteza de fluaj şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 Fig. le asigură o foarte bună rezistenţă la oxidare. aceste oţeluri prezintă viteze de fluaj minime şi rezistenţe tehnice de durată (fluaj) maxime şi au tendinţă redusă de carburare în prezenţa mediilor de hidrocarburi (carburarea ţevilor şi. 97 . celelalte componente contribuind la creşterea rezistenţei mecanice la cald şi asigurarea unei bune comportări la fluaj. wolfram (%Wm = 3…5 %).15. se utilizează aliaje speciale Ni−Cr ( %Nim = 45…70 % şi %Crm = 12…. impunând fabricarea ţevilor prin turnare centrifugală.0. Soluţia folosirii unor oţeluri cu %Cm = 0. Fig. fier (%Fem = 2…12 %)..14. creşterea excesivă a cantităţii de carburi în structură fiind una din principalele cauze care produc degradarea ţevilor). zirconiu etc. ca urmare.14 şi 8. 8. 8. aşa cum arată diagramele din figurile 8. conţinutul ridicat de carbon diminuează prelucrabilitatea prin deformare plastică a acestor oţeluri. împreună cu siliciul şi aluminiul. titan.. niobiu (%Nbm = 3…5 %).35. aluminiu. care au în compoziţie şi mici cantităţi de carbon (%Cm = 0. Dependenţele dintre rezistenţa tehnică de durată şi concentraţia de carbon la oţelurile austenitice crom – nichel tip 15–35 şi 25–20 Pentru aplicaţiile în care mediul de lucru este foarte agresiv şi/sau temperaturile de lucru sunt ridicate.25 %).

0. tenace şi aderente la suprafaţa produselor.0. % Alte elemente %Mom %Com max.02….3 ani cu atmosfera înconjurătoare. Hastelloy. conţinuturile de impurităţi ale acestor oţeluri sunt limitate la nivelurile %Sm..65 %).Ti) sau (Ni. %Pm ≤ 0. %Fem = 5…9 % . %Sm. fineţea mare şi gradul lor de dispersie ridicat. contribuie la creşterea rezistenţei mecanice.04 %.. care.30 %).8 0 10 % max. 0 % 8. Pentru a realiza o astfel de comportare.0…1 %Nbm = 3…4 %.%Tim = 2…3 1 2 % 4. compacte. sunt slab aliate cu crom (%Crm = 0. 18…22 %Tim = 1…1.6…6. %Pm ≤ 0.25 %).060 %). durificate prin precipitarea unor compuşi chimici. 12…15 %Tim = 2…3 %. %Fem = 30…33 %. 8.015…. cupru (%Cum = 0.035 %. zirconiu (Zrm ≤ 0. dacă oţelurile sunt livrate 98 . Oţelurile patinabile Oţelurile din această categorie prezintă rezistenţă ridicată la coroziunea atmosferică. %Alm = 4…5 5 % Superaliajele au structura alcătuită din soluţii solide ale componentelor. 8. a unor pelicule (patine) de oxizi şi sulfat complex de fier. %Fem = 3…4 15…17 0.0…1 1.. prin interacţiunea lor timp de 1. %Alm = 0 1 2 1 6% 5. cu caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8.5 %. 58 min.6.30…. cele mai cunoscute tipuri de aliaje din această clasă fiind: Inconel. rezistenţă determinată de formarea pe suprafaţa produselor realizate din astfel de oţeluri. niobiul (%Nbm = 0.%Sim =1.1.%Tim = 2…3 % 10 %Wm = 4…5 %. Incoloy.8…1.5…1. Compoziţiile chimice de bază ale unor superaliaje refractare Denumirea comercială INCONEL 625 INCONEL X 750 HASTELLOY C HASTELLOY X WASPALLOY NIMONIC 901 NIMONIC 105 %Nim min. oţelurile aparţinând acestei categorii au concentraţiile de carbon scăzute (%Cm ≤ 0.8.25…0. vanadiul (%Vm = 0. care se comportă ca nişte straturi autoprotectoare. molibden (Mom ≤ 0.2. 70 55…65 45…50 50…55 42…43 50…55 %Crm 20…23 14…17 15…19 20…23 18…21 12…14 14…15 Compoziţia chimică. 0. ce pasivează produsele (reduc viteza de coroziune uniformă la valori apropiate de 0 mm/an). Superaliajele sunt cunoscute sub denumirile comerciale. cum ar fi Ni3Nb.0…2. %Fem = 17…20 %. Ni3(Al.55 %). dacă oţelurile sunt complet dezoxidate (calmate) la elaborare. respectiv.%Sim = 0 0 1 1 3% 3.8.02 %)..Fe)3Al. nichel (%Nim ≤ 0. cu care firmele producătoare le-au lansat pe piaţă. prin duritatea.6…1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabel 8.12…0.10 %).5…5.5…5. cum ar fi aluminiul (%Alm ≥ 0.12 %) şi titanul (%Tim = 0. Nimonic etc.16 %).15 %) şi conţin mici cantităţi de elemente care fixează azotul sub formă de nitruri stabile.0.02….

cuţite pentru foarfeci. nicovale pentru forjat. burghie. rabotare şi mortezare.2. structurile portante şi de închidere ale halelor industriale şi unele recipiente sub presiune.0. fonte.). alezoare. poansoane. fie în starea realizată prin laminare obişnuită (cu sau fără TT de normalizare aplicat ulterior laminării). 99 . îndeplineşte condiţia %Ce ≤ 0. dacă carbonul echivalent.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale în altă stare decât cea calmată. 8. macaralele. Semifabricatele din astfel de oţeluri se livrează fie în starea obţinută prin laminare normalizantă. benzi sau profile laminate din astfel de oţeluri sunt construcţiile metalice şi mecanice (supuse în exploatare la coroziune atmosferică la temperatura ambiantă). prevede mărcile RCA 370 şi RCB 510.7. eventual. semnificaţiile simbolurilor fiind cele precizate în scap. cu conţinut ridicat de fosfor (%Pm = 0. lemn. iar dacă condiţia nu este îndeplinită se recomandă sudarea cu preîncălzire şi. vagoanele de cale ferată. oţelurile SxxxW se pot livra în clasele de calitate J0. pentru confecţionarea sculelor de prelucrare prin deformare plastică la rece sau la cald a diferitelor materiale (dălţi. Oţelurile pentru scule Oţelurile din această clasă se utilizează pentru confecţionarea sculelor (cuţite pentru strunjire. freze.) destinate prelucrării prin aşchiere a semifabricatelor şi pieselor din diverse materiale (oţeluri. filiere etc. iar conţinuturile de impurităţi sunt limitate. deoarece acesta poate participa ca element activ la formarea peliculelor de pasivare.3). nefiind încă abrogat. realizarea construcţiilor sudate din astfel de oţeluri nu ridică probleme tehnologice deosebite. piatră. cum ar fi: stâlpii pentru reţelele electrice de înaltă tensiune.2.15 %). J2 şi K2. Standardul SR EN 10155 prevede mărcile S235W şi S355W. concentraţia fosforului fiind mărită la unele oţeluri (la nivelul %Pm = 0. Deoarece conţinuturile de carbon şi alte elemente de aliere sunt scăzute. materiale plastice etc. dornuri. iar S355W se poate livra şi în varianta S355WP.15 %).06…0. oţelurile din această categorie prezintă o bună sudabilitate. Principalele aplicaţii tehnice în care se utilizează semifabricatele sub formă de table..44 %. Caracteristicile fizico − mecanice şi tehnologice ale oţelurilor din această categorie sunt similare celor ale oţelurilor de uz general echivalente din punctul de vedere al mărcii şi clasei de calitate. iar STAS 500/3 care reglementează acelaşi domeniu.06. determinat cu relaţia (8. matriţe pentru prelucrarea oţelurilor sau maselor plastice.. tarozi. aplicarea recoacerii de detensionare ca TT postsudare.. 8. iar produsele realizate din acestea nu se tratează termic.

). fără apariţia unor fenomene nedorite de fisurare sau rupere fragilă).4).). maşinile agricole etc. 7. ace de trasare. oţelurile din această clasă trebuie să corespundă mai multor condiţii generale.65. Fiind în marea majoritate oţeluri hipereutectoide. micrometre. chei fixe. scule de tragere la rece a materialelor metalice etc. oţelurile pentru scule să fie (de obicei) hipereutectoide.7.2). • oţelurile trebuie să-şi menţină duritatea ridicată şi în urma încălzirii lor datorită frecărilor ce apar între scule şi semifabricatele sau piesele supuse prelucării. şublere. ceea ce impune ca.1. • oţelurile trebuie să prezinte sensibilitate redusă la deformare şi/sau fisurare prin călire şi să aibă tendinţă mică de decarburare superficială în timpul prelucrărilor şi TT la care sunt supuse în procesul tehnologic de realizare a sculelor (deoarece micşorarea concentraţiei carbonului în stratul superficial diminuează călibilitatea şi capacitatea de călire – v. care pot fi formulate astfel: • oţelurile trebuie să prezinte duritate ridicată (mai mare decât duritatea materialelor semifabricatelor sau pieselor care se se prelucrează cu sculele confecţionate din ele) şi tenacitate suficientă (pentru ca tăişurile şi corpul sculelor să poată prelua solicitările mecanice la care sunt supuse în timpul utilizării lor pentru prelucrarea semifabricatelor sau pieselor. scap. pentru fabricarea unor unelte şi instrumente de lucru (şurubelniţe.2). deoarece încălzirile sculelor călite martensitic au efectele unor reveniri. pentru fabricarea unor piese rezistente la uzare (de la maşinile textile. se impune ca oţelurile să prezinte o bună stabilitate la revenire şi/sau să fie aliate cu elemente care să le asigure durificarea secundară (v. astfel ca zona de la suprafaţa sculelor durificată prin călire să fie suficient de extinsă (adâncă) şi să permită ascuţirea repetată a acestora. vârfuri de centrare pentru maşini – unelte.) şi pentru realizarea elementelor active (care trebuie să prezinte durabilitate ridicată) ale instrumentelor de măsurare şi verificare a dimensiunilor pieselor (rigle.25 %) şi conţinuturile de impurităţi limitate la nivelurile corespunzătoare oţelurilor de calitate. ferăstraie pentru lemn. fără ca duritatea tăişurilor să se micşoreze inadmisibil. calibre etc.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR punctatoare. 8. 5.1.).2. Oţelurile carbon pentru scule Oţelurile din această categorie au concentraţia de carbon ridicată (%Cm = 0.2. duritatea ridicată se asigură prin aplicarea unui TT final de călire martensitică a sculelor. În corelaţie cu destinaţia lor. structura lor de echilibru la ta este alcătuită din perlită şi 100 . scap. ţinând seama că duritatea martensitei creşte odată cu concentraţia de carbon a oţelului supus călirii (v.. • oţelurile trebuie să aibă o bună călibilitate. instrumente chirurgicale etc. 5.. scap.

. pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide (fără reţea de cementită secundară).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice – v. pentru obţinerea unei structuri martensitice cu conţinuturi minime de austenită reziduală.. După aducerea la configuraţia dorită.3. încadrarea lor în condiţiile generale anterior formulate se prezintă astfel: • oţelurile prezintă sensibilitate ridicată la decarburarea superficială şi la fisurarea prin călire. scap. Gradul moderat de îndeplinire a condiţiilor limitează utilizarea acestor oţeluri la fabricarea sculelor cu forme simple şi dimensiuni caracteristice nu prea mari şi impune o serie de restricţii privind regimurile tehnologice de lucru cu sculele confecţionate din astfel de oţeluri (de exemplu.5). 6.2. 8.0 %). 6. care se menţine numai dacă acestea nu se încălzesc (în timpul utilizării) la temperaturi mai mari de 150. • revenire joasă (la ti = 150. pentru obţinerea unei structuri cu perlită globulară.. principalele mărci de oţeluri sunt: OSC7.60 HRC). 101 ... OSC11 şi OSC12. Deoarece creşterea concentraţiei masice de carbon şi aplicarea de TT sunt singurele căi de acţiune pentru asigurarea caracteristicilor de utilizare ale acestor oţeluri.200 oC. călire la temperaturi scăzute. • recoacerea de globulizare a cementitei (v. 6. OSC9. OSC8. scap..3. simbolul OSC10 corespunde unui oţel carbon pentru scule având concentraţia masică medie de carbon %Cm = 1. pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire (v. pentru creşterea durităţii şi. limitarea vitezelor de aşchiere şi/sau răcirea sculelor în cursul utilizării lor pentru diverse prelucrări). • sculele realizate din astfel de oţeluri au duritatea (după TT final) 55.2). eventual.3). OSC10. bine detensionată şi cu duritate ridicată (55. în procesul tehnologic de realizare a sculelor din astfel de oţeluri se pot include următoarele TT: • normalizarea (v. scap.60 HRC. semnificaţia simbolurilor fiind cea precizată în scap.. care conferă oţelurilor o bună prelucrabilitate prin deformare plastică şi prin aşchiere. tabelul 4. Pentru îndeplinirea condiţiilor generale anterior formulate. Semifabricatele din astfel de oţeluri se realizează prin deformare plastică la cald şi se livrează în starea structurală (cu perlită globulară) conferită de aplicarea unui TT de recoacere de globulizare a cementitei (numită şi recoacere de înmuiere). sculele realizate din astfel de oţeluri se supun unui TT final alcătuit din: • călire martensitică.5).200 oC). • călibilitatea acestor oţeluri corespunde unui indice J 5 – 55/60..2 (de exemplu. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată prin STAS 1700.

mediu sau înalt aliate cu diverse elemente.1. vanadiul (%Vm = 0. 55MoCrNi10 şi 55VMoCrNi17. cromul (%Crm = 0.2 %).1.. care cuprinde ca principale mărci: 30VCrW85. bine detensionată şi cu duritate ridicată (58.4. scule (rezistente şi foarte rezistente la uzare) de prelucrare prin deformare plastică la rece şi instrumente de măsurare sau verificare au concentraţiile de carbon ridicate (%Cm = 0..2..0.2.8. ce corespund unor oţeluri aliate (hipereutectoide) din clasa structurală perlitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi secundare) şi 155MoVCr115. conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm. Ca şi a oţelurile de tipul precedent.0 %). 165VWMoCr115 şi 200Cr115. principalele mărci fiind: 90VMn20.2 %).2.3 %) şi manganul (%Mnm = 0. pentru diminuarea conţinutului de austenită reziduală din structură) şi revenire joasă (la ti = 150.6... Oţelurile aliate pentru scule rezistente la şoc..25..8.. 8.65 HRC).. cum ar fi cromul (%Crm = 1. conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm... Calitatea acestor oţeluri este reglementată de STAS 3611.2 %) şi manganul (%Mnm = 0.03 % şi sunt slab sau mediu aliate cu elemente ca wolframul (%Wm = 1.7.2.03 % şi sunt slab..1.2. putându-se distinge tipurile prezentate în continuare.. molibdenul (%Mom = 0. 31VCr8.8. %Sm ≤ 0.2 %).7. 100VMoCr52... Oţelurile aliate pentru scule aşchietoare. calitatea şi simbolizarea acestor oţeluri sunt reglementate de STAS 3611. 31VMoCr29.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8.7.1. ce corespund unor oţeluri aliate din clasa structurală ledeburitică (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi carburi primare şi secundare).5. pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire. TT final la care sunt supuse sculele confecţionate din astfel de oţeluri este alcătuit (ca şi în cazul sculelor din oţeluri carbon) din călire martensitică (urmată uneori de călire la temperaturi scăzute.. siliciul %Sim = 0.00 %).. 90VCrMn20.200 oC).60 %. 8.4.8 %).. Oţelurile aliate pentru scule Oţelurile din această categorie au compoziţia chimică corelată cu destinaţia şi caracteristicile de utilizare ale sculelor care se confecţionează din ele.0.8.0 %). 105CrW20 şi 117VCr6...8 %).. care recomandă o simbolizare similară celei utilizate de STAS 791 pentru oţelurile aliate destinate pieselor pentru construcţia de maşini.....4.1.1.. %Sm ≤ 0.2.1 %).1..2.2. wolframul (%Wm = 0.. 36VSiWMnCr53.. Semifabricatele din aceste oţeluri sunt realizate prin deformare plastică la cald şi sunt livrate în starea structurală (cu perlită globulară) obţinută prin aplicarea unei recoaceri de înmuiere.2.0 %). oţelurile de acest 102 . molibdenul (%Mom = 0.2. unelte de mână şi scule de prelucrare prin deformare plastică la cald au concentraţiile de carbon %Cm = 0. vanadiul (%Vm = 0.0 %)..2..12.1.. nichelul (%Nim = 1. 105MnCrW11.15.

0.... %Wm = 1.5 % şi %Vm = 1..2 % şi %Mom = 8. • oţelurile aliate suplimentar cu molibden (pentru a înlocui parţial wolframul..1. Rp2...5. %Crm = 3. element de aliere scump). Rp3.05 %.. marca reprezentativă fiind Rp11.9 %.78 %.. concentraţii minime de wolfram şi aliate suplimentar cu molibden (care suplineşte lipsa wolframului).5. Utilizarea unor concentraţii relativ mici de carbon (ca şi alierea cu unele elemente. deoarece la aceste oţeluri aliate se manifestă fenomenele de stabilitate la revenire şi de durificare secundară).0. cum ar fi nichelul şi manganul) este dictată la oţelurile de acest tip de necesitatea obţinerii unor scule cu tenacitate ridicată (rezistente la şocuri mecanice sau termice repetate) şi care să nu se decarbureze uşor în cazul utilizării lor (la temperaturi ridicate) pentru prelucrarea prin deformare plastică la cald a materialelor metalice.550 oC).2 %.5 %. Rp5.5 %.4.1. pentru obţinerea unei structuri (apropiată de echilibru) cu sorbită de revenire şi duritatea 40. cu concentraţii mai ridicate de carbon.65 HRC) până la temperaturi de 600..5 %.5 % şi %Mom = 2.5.. %Crm = 3..2.50 HRC (menţinută la acest nivel ridicat.2. Rp4. 103 ...05 %.650 oC.... %Vm = 2.4. deoarece structurile obţinute prin TT final aplicat acestor scule îşi menţin duritatea ridicată (60.8.1.2. Pornind de la această reţetă s-au dezvoltat toate variantele de oţeluri rapide utilizate în tehnică: • oţelurile economice..5 %. 8...18 %.3... la ti = 500...2. Rp9. Oţelurile de acest tip au calitatea reglementată de STAS 7382 şi se simbolizează folosind grupul de litere Rp... deoarece se obţine o structură (cu martensită de revenire) instabilă.95.0 %. Rp10 şi Rp11. iar încălzirile la care sunt supuse sculele în timpul utilizării (pentru deformarea plastică la cald a materialelor metalice) echivalează cu aplicarea unor reveniri înalte. cu compoziţia: %Cm = 0. %Wm = 2.2.4. %Wm = 17.7.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale tip aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate (hipoeutectoide) perlitice (cu structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi ferită).. Sculele confecţionate din acest tip de oţeluri se supun unui TT final de îmbunătăţire (călire martensitică urmată de revenire înaltă.....95.. principalele mărci fiind Rp1.. cu următoarea compoziţie: %Cm = 0. ce produc transformări structurale (trecerea martensitei de revenire în sorbită de revenire) însoţite de modificări dimensionale (nepermise) şi de micşorarea durităţii. Oţelurile rapide sunt destinate în principal confecţionării sculelor aşchietoare care permit prelucrarea cu viteze mari de aşchiere a materialelor metalice..0. Compoziţia chimică de bază a oţelurilor rapide corespunde mărcii Rp3: %Cm = 0.70. %Crm = 3. la sculele confecţionate din astfel de oţeluri nu se recomandă aplicarea TT de călire martensitică + revenire joasă.3..0. %Vm = 1. urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie privind compoziţia sau caracteristicile oţelurilor).5. marca reprezentativă fiind Rp9.5..

.... Microstuctura oţelurilor rapide după călirea de la ti = 1200.. carburi secundare şi un schelet ledeburitic. %Wm = 9.. carburi secundare şi un schelet ledeburitic (v.4. semifabricatele cu această stare structurală se pot prelucra (prin deformare plastică la cald.. cu compoziţia: %Cm = 0.5). aşchiere etc. marca reprezentativă fiind Rp1.0 %. repetarea revenirii conducând la diminuarea cantităţii de austenită netransformată şi obţinerea unei structuri finale.5.4 cicluri de revenire la ti = 530.1.. Oţelurile rapide aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate ledeburitice.16. o structură alcătuită din austenită. TT final la care sunt supuse sculele din oţeluri rapide este alcătuit din: • călire martensitică (într-un singur mediu.17.5 % şi %Com = 5. • 2.0.10 %.16. %Crm = 3. 7. 8. cu martensită de revenire fină şi carburi globulare uniform distribuite în aceasta.. deoarece austenita din structura la ti conţine concentraţii mari de elemente de aliere dizolvate. 6. 8. scap. Lingourile obţinute în condiţii industriale (răcite rapid la solidificare) prezintă la ta..6 %..1300 oC. cu duritate ridicată (numită hardenită).5 %. de tipul celei prezentate în micrografia din figura 8. în cursul încălzirii şi menţinerii la ti.) pentru obţinerea sculelor cu configuraţia şi dimensiunile dorite.9.3) de la ti = 1200. %Vm = 2. Ms << ta şi în urma călirii se obţine o structură alcătuită din austenită şi carburi primare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • oţelurile aliate suplimentar cu cobalt (element care măreşte vrc şi temperaturile caracteristice Ms şi Mf ale oţelurilor şi permite simplificarea TT final al sculelor). deoarece oţelurile rapide au temeratura Ms << ta. structura de echilibru la ta a lingourilor turnate din astfel de oţeluri şi răcite foarte lent fiind alcătuită din perlită sorbitică.4...580 oC.. Fig. semifabricatele obţinute după aceste operaţii având structura alcătuită din perlită globulară şi carburi primare. Lingourile cu această structură se supun forjării (la cald) pentru distrugerea scheletului ledeburitic şi sfărâmarea carburilor primare pe care acesta le conţine şi apoi unei recoaceri de înmuiere.. aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 8. o parte din elementele de aliere se separă din austenită sub formă de carburi..2.. întreruptă sau în trepte – v. stabilitatea austenitei scade (Ms creşte) şi aceasta se transformă în martensită foarte fină..1300 oC 104 Fig. Microstructura sculelor din oţeluri rapide după TT final .17. scap.

iar modul în care ti la revenire influenţează duritatea sculelor este descris de diagrama din figura 8.). 8.19.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Diagrama TT final al sculelor din oţeluri rapide este prezentată în figura 8.18. dacă. Alte oţeluri cu destinaţii sau caracteristici speciale 8. • tratamentul de revenire se face în mod frecvent prin încălzirea sculelor în băi de săruri topite. Oţelurile pentru piese turnate Piesele turnate din oţel se obţin mai greu decât cele din fontă. Cu toate acestea. după ciclul primar de călire.1. pentru durificarea superficială suplimentară a acestora.6. 8.8. mai ales la sculele realizate din oţeluri rapide aliate suplimentar cu cobalt. scap 6. interval mare de solidificare. Diagrama TT final al sculelor realizate din oţeluri rapide Fig. Oţelurile destinate pieselor turnate trabuie să prezinte proprietăţi de 105 . caz în care se poate realiza simultan şi un tratament termochimic de cianurare (v. Influenţa temperaturii de revenire asupra durităţii sculelor din oţeluri rapide În legătură cu TT final al sculelor din oţeluri rapide trebuie evidenţiate şi următoarele aspecte: • tratamentul poate fi simplificat. deoarece oţelurile au proprietăţi de turnare mai slabe decât fontele (temperatură ts ridicată. 19.4. pentru multe aplicaţii tehnice (piese cu configuraţii complicate. fluiditate scăzută etc. se face o călire la temperaturi scăzute (la tco < −70 oC). piese cu dimensiuni şi mase mari etc.). Fig.18 . pentru transformarea austenitei în martensită şi se aplică apoi un singur ciclu de revenire.) utilizarea semifabricatelor turnate din oţel rămâne soluţia agreată şi în prezent aproape 20 % din totalul semifabricatelor folosite pentru obţinerea diverselor produse sunt realizate prin turnare din diferite mărci de oţeluri. 8.8.

• oţelurile de înaltă rezistenţă pentru construcţii mecanice şi metalice au calitatea reglementată de SR ISO 9477 şi sunt oţeluri carbon sau aliate destinate realizării semifabricatelor turnate care se supun TT de normalizare + revenire sau de călire + revenire înaltă (îmbunătăţire) în vederea asigurării unor caracteristici mecanice ridicate: Re sau Rp0.035 %). Cr-Mo. ca urmare. aceste oţeluri au caracteristicile minime de rezistenţă mecanică încadrate în limitele Re = 200. marca G 200−400W corespunde unui oţel nealiat sudabil. cu Re ≥ 200 N/mm2 şi Rm ≥ 400 N/mm2). deoarece principala condiţie impusă se referă la asigurarea caracteristicilor mecanice.. la oţelurile sudabile prescriindu-se %Cm ≤ 0. Cr-Mn-Si.2 = 410…840 N/mm2 şi Rm = 620…1030 N/mm2. %Sm ≤ 0. Oţelurile de uz general pentru piese turnate sunt de două tipuri: • oţelurile nealiate pentru construcţii au calitatea reglementată de SR ISO 3775.25 % şi adâugându-se litera W la simbolul mărcii (de exemplu.. Cr-Mn. ca urmare. Pe lângă oţelurile de uz general. slab sau mediu aliate.. reprezentând valorile minime ale limitei de curgere Re şi rezistenţei la tracţiune Rm (de exemplu. sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. Principala condiţie care se impune oţelurilor pentru piese turnate o constituie asigurarea caracteristicilor mecanice cerute de aplicaţia în care sunt utilizate şi. tabelele 8. Cr-Ni-Mo. OTA17MoCr13 106 . se utilizează oţeluri slab aliate cu Mn.550 N/mm2..ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR turnare acceptabile şi să asigure caracteristicile mecanice impuse de condiţiile de solicitare ale acestor piese. urmat de simbolul (alcătuit conform prescripţiilor din STAS 791) oţelului aliat respectiv (de exemplu.25 %.4 şi 8.5).340 N/mm2 şi Rm = 400. În principiu. aceste oţeluri se simbolizează la fel ca şi oţelurile nealiate turnate şi au compoziţia chimică stabilită de producător astfel încât să fie satisfăcute cerinţele privind caracteristicile mecanice (de exemplu. caz în care simbolul mărcii are ataşată la început litera G (v. oţelul G 230−450 este un oţel pentru piese turnate cu Re ≥ 230 N/mm2 şi Rm ≥ 450 N/mm2). se utilizează netratate termic şi pot fi elaborate cu sau fără asigurarea sudabilităţii. noul sistem de simbolizare reglementat prin SR EN 10027 prevede la fiecare marcă de oţel posibilitatea de a fi utilizat şi ca oţel pentru piese (semifabricate) turnate. au plasticitatea şi tenacitatea garantate prin prescrierea unor valori minime pentru coeficientul de gâtuire Z sau energia de rupere KV. orice oţel poate fi utilizat şi pentru obţinerea pieselor turnate şi. cu conţinuturile de impurităţi limitate la nivelul %Pm. cu calitatea reglementată de STAS 9277 şi simbolizate cu grupul de litere OTA. în prezent simbolizarea oţelurilor de uz general pentru piese turnate se face cu ajutorul a două numere. se folosesc în practică şi oţeluri pentru piese (semifabricate) turnare cu destinaţie precisă: • oţelurile turnate pentru armături (robinete).

Oţelurile pentru arcuri Aceste oţeluri sunt destinate realizării arcurilor şi elementelor elastice utilizate în construcţia de maşini. • oţelurile turnate în piese rezistente la temperaturi scăzute sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. Cr. 3. Ni.35 %. • oţelurile inoxidabile turnate în piese sunt oţeluri înalt aliate ferito−martensitice sau austenitice de tipul celor prezentate în scap 8.4 %). adăugându-se la sfârşitul simbolului litera R (de exemplu. T15NiCr180 este un oţel inoxidabil austenitic de tip 18−8 pentru piese turnate).17 %. Mo.45 %. nealiate sau slab aliate cu siliciu. concentraţia masică medie a nichelului fiind %Nim = 3. T21 este un oţel nealiat cu %Cm ≤ 0.17 %. dispozitive şi aparate. Cele mai utilizate oţeluri din această categorie sunt oţelurile hipoeutectoide cu %Cm > 0. sunt destinate realizării semifabricatelor turnate pentru piesele care lucrează la temperaturi ridicate (sub 575 oC) şi se simbolizează similar oţelurilor de tipurile precedente (de exemplu. la care se garantează o anumită valoare a energiei de rupere KV la –60 oC. Cr şi Ni. vanadiu. concentraţia masică medie a cromului.6. T9MoCrNi30R este un oţel pentru piese turnate destinate să lucreze la temperaturi scăzute.8. Pentru a corespunde destinaţiei oţelurile din această categorie trebuie să prezinte limită de elasticitate (curgere) ridicată (v. cu menţiunea că în faţa simbolului se scrie litera T (de exemplu. elementul de aliere principal. fiind %Crm = 1. cu %Cm = 0. rezistenţă mare la oboseală şi sensibilitate redusă la fisurare în prezenţa concentratorilor de tensiuni şi o bună prelucrabilitate prin deformare plastică. • oţelurile turnate în piese destinate să lucreze la temperaturi ridicate sunt oţeluri cu %Cm ≤ 0. aliat cu Mo şi Cr.4). uneori.2.scap. având concentraţia masică medie %Crm = 1. aliat cu V.21 %. Arcurile şi elementele elastice confecţionate din aceste oţeluri se supun unui TT final alcătuit din călire 107 . V (elemente care îmbunătăţesc comportarea la fluaj). cromul fiind elementul de aliere principal.0 %).3 %). Mo şi Cr. 8. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 12403 şi se simbolizează la fel ca oţelurile de tipul precedent. cu wolfram şi nichel. iar T17VMoCr14 este un oţel cu %Cm ≤ 0. mangan şi. aceste oţeluri au calitatea reglementată de STAS 10718 şi se simbolizează la fel ca oţelurile inoxidabile livrate sub formă de semifabricate prelucrate prin deformare plastică.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale este un oţel turnat pentru armături. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0.09 % şi aliat cu Mo.25 %. Mo. crom. aceste oţeluri au calitatea reglemntată de STAS 12404. nealiate sau aliate cu Cr. slab aliate cu Mn. stabilitate în timp a caracteristicilor mecanice în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru specifice aplicaţiilor în care sunt utilizate.

iar 60Si15A este un oţel aliat pentru arcuri. motiv pentru care.. există tendinţa înlocuirii acestora cu oţelurile slab aliate Cr−V sau Cr−Mn. a căror compoziţie chimică (încadrată în prescripţiile prezentate anterior) este diferenţiată pentru asigurarea următoarelor caracteristici de călibilitate (v.10 %.35 %) şi molibden (%Mom = 0.3. scap. Oţelurile pentru rulmenţi utilizate curent au %Cm = 0.90.020 % şi %Pm ≤ 0.6. Influenţa cea mai puternică asupra elasticităţii acestor oţeluri o are siliciul (dizolvat în ferită). RUL2V şi RUL3V.. de litera V. dacă oţelurile sunt tratate în vid la elaborare.. iar dacă temperaturile de lucru sunt ridicate. iar pentru îmbunătăţirea purităţii se poate utiliza tratarea în vid a oţelurilor la elaborare.1. cu concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0.8. simbolizarea lor cuprinzând grupul de litere RUL.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitică.2): J 6 – 61/62 la 108 . role etc.20. Oţelurile din această categorie au calitatea reglementată de STAS 1456/1 şi STAS 11250. 6. urmat de un număr convenţional (fără semnificaţie precizată) şi.. Pentru confecţionarea arcurilor şi elementelor elastice care lucrează în medii corosive se utilizează oţelurile inoxidabile (v. 8. scap. simbolul mărcilor de oţel utilizate pentru confecţionarea arcurilor sau elementelor elastice fiind urmat de litera A. bile. cu concentraţia masică medie a elementelor de aliere %Cm = 0.65 %). Datorită destinaţiei.4. principalele mărci de oţeluri pentru rulmenţi sunt RUL1. pentru creştera călibilităţii (impusă de realizarea componentelor rulmenţilor de mari dimensiuni) se poate apela la alierea suplimentară cu mangan (%Mnm = 0. de exemplu.60 % şi %Sim = 1. eventual.1). RUL1V. aceste oţeluri trebuie să asigure caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate.027 %) şi sunt slab aliate cu crom (%Crm = 1.0.95.45. 6. în prezent.1.1. OLC65A este un oţel nealiat de calitate pentru arcuri.80 %). Oţelurile pentru rulmenţi Oţelurile din această categorie sunt utilizate la confecţionarea elementelor active (inele.5). au conţinuturile de impurităţi drastic limitate (%Sm ≤ 0. RUL2.65 %..5 %... scap. arcurile şi elementele elastice se confecţionează din oţeluri refractare sau din oţeluri rapide pentru scule. urmată de revenire medie (la ti = 370…500 oC – v. oţelurile cu siliciu au însă tendinţă mare de decarburare şi de formare a unor defecte superficiale în timpul prelucrării prin deformare plastică la cald.) ale rulmenţilor. 8.. o bună rezistenţă la uzare şi o bună rezistenţă la oboseala de contact (produsă de solicitările variabile datorate contactului intermitent al inelelor cu bilele sau rolele rulmenţilor). Oţelurile pentru arcuri au calitatea reglementată de STAS 795.

Oţelurile din această categorie. pentru astfel de aplicaţii folosirea oţelurilor durificate prin calire martensitică nu dă rezultate corespunzătoare. cu capacităţi mari de încărcare şi supuse la şocuri mecanice în cursul exploatării. denumite şi oţeluri Hadfield (după numele metalurgului englez care le-a conceput în 1882). funcţionare intermitentă şi condiţii necorespunzătoare de ungere. şi călirea martensitică (pentru durificarea elementelor componente ale rulmenţilor). pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni. având structura de echilibru la ta alcătuită din perlită şi cementită secundară (dispusă sub formă de reţea la marginea formaţiunilor perlitice).3).9…1. bine detensionată şi cu duritate ridicată). datorită lipsei de tenacitate ce le caracterizează. ca TT finale.) supuse în exploatare unor procese intense de uzare. cu compoziţia chimică caracterizată de %Cm = 0. J 13. Oţelurile pentru rulmenţi se încadrează în clasa structurală a oţelurilor aliate perlitice (hipereutectoide).3 % şi 109 . De asemenea. în procesele tehnologice de fabricare a acestor componente incluzându-se aceleaşi TT ca şi la sculele din oţeluri carbon şi aliate (hipereutectoide): normalizarea (pentru finisarea granulaţiei şi obţinerea unei structuri cvasieutectoide) şi recoacerea de globulizare a cementitei (pentru asigurarea unei structuri cu perlită globulară). se utilizează în prezent oţelurile aliate Cr – Ni sau Cr – Mo pentru cementare.4.8. Pentru confecţionarea inelelor rulmenţilor de mari dimensiuni.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale mărcile RUL1 şi RUL1V. Semifabricatele utilizate la confecţionarea elementelor (pieselor) componente ale rulmenţilor se realizează prin deformare plastică la cald. urmată de călirea la temperaturi scăzute (pentru eliminarea austenitei reziduale şi asigurarea stabilităţii dimensionale a elementelor rulmenţilor) şi de revenirea joasă (pentru obţinerea unei structuri cu martensită de revenire. elemente active pentru concasoare şi utilaje miniere etc. 6.5 – 61/62 la mărcile RUL2 şi RUL2V şi J19 – 61/62 sau J 31 – 61/62 la marca RUL3V. dinţi pentru cupele excavatoarelor.4. şenile pentru tractoare. cu capacităţi mari de încărcare. la aceste piese se asigură durificarea superficială prin aplicarea unui TT final de carburare (v. scap.6. se utilizează în prezent oţelurile (nealiate sau slab aliate) pentru îmbunătăţire. de mare intensitate şi repetate. 6. 8. produse prin acţiunea unor solicitări dinamice (şocuri) de contact. sunt oţeluri austenitice înalt aliate cu mangan. la aceste piese se asigură durificarea prin aplicarea unui TT final de călire superficială (călire CIF – v. scap. Oţelurile rezistente la uzare şi tenace Oţelurile din această categorie se utilizează la confecţionarea unor piese (lame pentru buldozere. ca TT aplicate în cursul fabricării.2).

crom. Structura de echilibru la ta a acestor oţeluri este alcătuită din austenită aliată cu mangan şi carburi de tipul (Fe. cu formarea unor precipitate disperse cu mare efect de durificare structurală. T100NiMn130. Calitatea oţelurilor din această categorie este reglementată de STAS 3718. prin călire (răcire rapidă de la ti). În această categorie se încadrează oţelurile inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare (oţelurile PH – preciptation hardening). T120CrMn130 . Piesele confecţionate din astfel de oţeluri se supun unui TT de călire de punere în soluţie. austenita este ecruisată. la care se pot adăuga. stabilitatea sa se micşorează şi se produce transformarea ei în martenstă. pentru menţinerea structurii monofazice austenitice (cu plasticitate şi tenacitate ridicate) până la ta. la care structura acestor oţeluri devine complet austenitică.. T130Mn135. constând din încălzirea şi menţinerea la ti = 1050. pentru dizolvarea carburilor în austenită. care îşi autoadaptează proprietăţile în funcţie de condiţiile de utilizare). prezentate în scap.8. principalele mărci de oţeluri din această categorie sunt: T105Mn120. datorită deformării plastice superficiale provocate de solicitările mecanice de contact la care sunt supuse.5. molibden etc. Starea structurală corespunzătoare realizării caracteristicilor mecanice precizate în tabelul 8. având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. simbolizarea lor făcându-se la fel ca la oţelurile aliate pentru piese turnate.6. T100MoMn130 şi T130MoMn135.9 se realizează la oţelurile maraging prin aplicarea următoarelor TT: • călirea de la o temperatură ti superioară temperaturii de 732 oC. 8. Oţelurile cu rezistenţă mecanică foarte ridicată Aceste oţeluri aparţin clasei structurale a oţelurilor aliate martensitice şi se caracterizează prin capacitatea de a realiza caracteristici mecanice ridicate. Piesele din astfel de oţeluri se obţin numai prin turnare şi se pot.1. prelucrarea lor prin aşchiere cu scule metalice nefiind posibilă. 110 .1100 oC. pentru îmbunătăţirea unor proprietăţi de utilizare. prelucra sau fasona cu scule abrazive. În cursul utilizării pieselor confecţionate din aceste oţeluri.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Mnm = 11…14 %. 8. diverse cantităţi de nichel.9. ca urmare a producerii unor fenomene de descompunere a soluţiilor solide suprasaturate prezente în structura acestora. însoţită de creşterea durităţii şi rezistenţei la uzare a pieselor (aceste oţeluri se comportă ca nişte materiale inteligente.2 şi oţelurile cu îmbătrânire martensitică (oţelurile maraging).. Mn)3C. urmată de răcirea rapidă. eventual. datorită ecruisării superficiale puternice pe care le-o produce acţiunea unor astfel de scule.

5 12.0 0.. cu tendinţă redusă de fisurare. înlocuieşte Co).0 4. care determină creşteri locale ale concentraţiei de Ni.1%.3 0. în mod obişnuit se activează precipitare compuşilor intermetalici MoNi3 şi TiNi3 (cu efect durificator maxim) şi se limitează duratele de îmbătrânire pentru a se evita apariţia precipitatelor de tip Fe2Mo (fără nichel).0* 12−5−3 La toate oţelurile %Cm < 0. suprasaturată în elemente de aliere.01 % * Conţinutul de Cr (care. Z.1 1970 1930 6 30 18Ni350 17.1 1480 1410 12 55 18Ni250 18. transformări locale ale martensitei în austenită şi micşorarea durităţii şi caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale oţelurilor (înmuierea oţelurilor prin supraîmbătrânire). iar la încălzire. austenita se transformă în martensită plastică. transformarea martensitică a acestor oţeluri este reversibilă şi se caracterizează printr-un decalaj important între valorile temperaturii caracteristice Ms la realizarea transformării directe (la răcire) şi inverse (la încălzire): la răcire.0 8.1 2500 2460 5 25 17Ni 17.6 1. Compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice ale oţelurilor maraging Caracteristicile mecanice R m. se realizează în fâşiile în care ciclurile termice de sudare se caracterizează prin temperaturi care asigură apariţia în structură a austenitei 111 .8 4.6 0.8 0.0 8. austenita ⇒ martensită la traversarea temperaturii Ms ≡ Msr ≅ 240 oC.03 %. mai ales dacă operaţia de sudare este efectuată după realizarea TT de călire şi îmbătrânire la construcţia sudată. %Sm . la această marcă de oţel.5 3. A.8 1. %Sim < 0.0 5. aşchiere şi/sau sudare. la o temperatură ti = 480. • durificarea prin precipitare (îmbătrânire).2. semifabricatele.4 0. Marca oţelului Compoziţia chimică Sudabilitatea oţelurilor maraging este bună. deoarece în timpul răcirii CUS şi ZIT după sudare. %Nim %Com %Mom %Tim %Alm N/mm2 N/mm2 % % 18Ni200 18.6 0.3 0.2 0..1 1700 1620 6 35 18Ni300 18.7 5.9. în starea structurală realizată prin călire.2 0.2 0.0 11. Rp0.1%.1 1700 1620 6 30 3. piesele şi componentele de aparatură tehnologică realizate din astfel de oţeluri pot fi supuse prelucrărilor prin deformare plastică.5 3.7 0.5 8. Principalele probleme care apar la sudare. martensita ⇒ austenită la depăşirea temperaturii Ms ≡ Msi ≅ 600 oC. %Mnm < 0.1 2500 2460 5 25 18Ni350 18. %Pm < 0.485 oC.0 10. Tabelul 8. sunt: • înmuierea ZIT. o durată de menţinere aleasă convenabil pentru precipitarea în structura martensitică a fazelor durificatoare dorite. structura care rezultă fiind o martensită (soluţie solidă suprasaturată având ca solvent Feα) cu conţinut scăzut de carbon.2 4.0 0.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale austenita suferă o transformare fără difuzie (transformare martensitică).4 1340 1260 14 60 12. care prezintă caracteristici bune de plasticitate şi tenacitate.

0…12..732 oC şi martensita se transformă parţial în austenită). alegerea judicioasă a MA şi proiectarea corectă a regimurilor de sudare. de exemplu. care are un coeficient de dilatare termică redus şi un modul de elasticitate ce rămâne aproximativ constant până la 100 oC.). austenita din aceste fâşii se transformă la răcirea îmbinărilor sudate în martensită moale şi plastică.4 %. tuburi electronice. aparatură de laborator etc..tabelul 8. care are un coeficient de dilatare ce rămâne practic neschimbat până la 100 oC şi este de opt ori mai mic decât al fierului. care poate determina scăderea tenacităţii şi creşterea tendinţei de fisurare). • formarea porilor în CUS.6.0. este determinată de absorbţia de gaze (O2. Oţelurile cu coeficient de dilatare termică controlat Oţelurile din această categorie sunt înalt aliate cu nichel sau cu crom şi nichel şi se caracterizează prin valori ale coeficientului de dilatare termică reduse şi care variază foarte puţin cu temperatura.). N2. intră în construcţia tuburilor catodice utilizate pentru monitoarele de mare rezoluţie ale calculatoarelor electronice etc. se datorează neîncadrării MB în caracteristicile de compoziţie chimică recomandate (v. 112 . %Nim = 35…37 %. care are coeficientul de dilatare egal cu al sticlei şi platinei. 8.5 % şi restul Fe. este utilizat ca aliaj înlocuitor al platinei în construcţia aparatelor la care există piese metalice înglobate în sticlă (lămpi electrice. %Crm = 8. traductoare de precizie etc.3 % şi %Nim = 35…37 %.3. acest aliaj este recomandat pentru fabricarea elementelor elastice de precizie (orologerie mecanică.. elemente de acţionare în automatizări. H2) din mediul înconjurător sau din materialele utilizate la sudare. • Platinitul este un aliaj cu %Cm ≤ 0. Principalele oţeluri (aliaje) comerciale din această categorie sunt: • Invarul este un oţel cu %Cm ≅ 0.4 %.8. care influenţează negativ caracteristicile de rezistenţă mecanică şi (mai ales) de tenacitate ale acestei zone a îmbinărilor sudate. nedurificată prin precipitare. • formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici. excesul de carbon determină apariţia în structura CUS a carburilor de titan şi molibden. • Elinvarul este un aliaj cu %Cm = 0.9) şi alegerii necorespunzătoare a MA. iar impurificarea excesivă cu sulf determină formarea în structura CUS a sulfurii de titan (uşor fuzibilă.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (fâşiile din ZIT în care temperatura depăşeşte 732 oC şi se obţine o structură complet austenitică şi fâşiile din ZIT în care temperatura este situată în intervalul 480.. %Nim = 42…48 % şi restul Fe. acest aliaj se utilizează pentru fabricarea etaloanelor de lungime. Aceste probleme se pot rezolva prin: verificarea atentă a calităţii MB ale construcţiilor sudate..

cifra din poziţia 5 a simbolului este 1 pentru cazul în care simbolul alfanumeric al fontei indică rezistenţa la tracţiune. iar litera G − că aceasta se utilizează în stare turnată. Se poate observa că simbolizarea fontelor prezintă următoarele particularităţi: − prezenţa sau absenţa simbolului EN arată că fonta este inclusă într-un standard european sau nu . Fontele comerciale 8. în % sau caracteristica de înovoiere prin şoc KV. litera J indicând că materialul simbolizat este o fontă. − simbolizarea după compoziţia chimică se realizează cu sau fără indicarea conţinutului de carbon. − simbolul alfanumeric dă informaţii despre conformaţia grafitului şi despre structura sau starea de tratament termic a masei metalice de bază a fontei. fie în funcţie de compoziţia chimică. Simbolizarea fontelor comerciale Simbolizarea alfanumerică şi numerică a fontelor este reglementată de standardul SR EN 1560 conform căruia. fie duritatea Brinell (în mod uzual). iar simbolurile au structura prezentată în figura 8. Ca şi în cazul oţelurilor. Structura şi conţinutul simbolurilor pentru cele două criterii de simbolizare sunt prezentate în tabelul 8. în J). aplicând aceleaşi principii ca în cazul oţelurilor aliate. iar la poziţia 9 se înscrie o cifră (0…9).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale 8. necesară pentu verificarea acestei caracteristici. se efectuează la temperatură ambiantă (literele RT) sau la temperatură scăzută (literele LT) şi se indică în simbol modul de obţinere a epruvetelor (v. se specifică dacă încercarea de încovoiere prin şoc.9.10). iar simbolizarea numerică se utilizează numai pentru fontele standardizate.20. Vickers sau Rockwell. − literele GJ sunt prezente în simbolul oricărei mărci de fontă. − simbolizarea după caracteristici prevede posibilitatea de a indica fie rezitenţa la rupere Rm . simbolizarea alfanumerică se poate face fie în funcţie de caracteristici.9. Prin această simbolizare se atribuie fiecărei mărci de fontă câte un număr de două cifre înscris în pozitiile 7 şi 8. 2 când se indică duritatea şi 3 când simbolizarea se face după compoziţia chimică. în cazul în care simbolul cuprinde valoarea KV. în funcţie de condiţiile specifice impuse 113 . Simbolizarea numerică a mărcilor de fonte conform SR EN 1560 este complementară simbolizării alfanumerice.10. în N/mm2 (şi eventual alungirea procentuală după rupere A. tabelul 8.1. simbolizarea alfanumerică se poate utiliza pentru orice categorie de fontă (standardizată sau nu).

Fig. %Nim = 0. Aşa cum s-a prezentat în scap 4. Caracteristica mecanică principală care se garantează la aceste materiale este rezistenţa la rupere Rm.20. %Mom = 0.5…1.5 %. după cum urmează: 0 − pentru fontele fără condiţii specifice. Structura simbolizării numerice a fontelor conform SR EN 1560 Până la înlocuirea tuturor standardelor de fonte aprobate înainte de 1992 (standarde marcate cu sigla STAS) se menţine (împreună cu prescripţiile de simbolizare anterior prezentate) şi posibilitatea simbolizării fontelor conform acestor standarde.2.0 %. structura acestor fonte este formată dint-o masă metalică de bază feritică (la fontele cu Rm < 200 N/mm2). cuprinsă în mod obişnuit în intervalul [100 N/mm2 .1…0. %Sim = 1. 8.5…1.5…3. %Pm = 0.1…0.8 %. fontele maleabile şi fontele cu grafit nodular. %Cum = 0.15 %.03…0. 8.15…0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecărei mărci. 2 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe ataşate la piese. Fontele cu destinaţie generală Din această categorie fac parte fontele cu grafit lamelar. 6 – pentru fontele cu sudabilitate specificată.5 %. 350 N/mm2]. 7 – pentru piesele în stare brută de turnare. 4 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură ambiantă. Fontele cu grafit lamelar (fontele cenuşii) au utilizarea cea mai mare. 114 .5 %. 9 – pentru condiţii suplimentare specificate în comanda beneficiarului.5 %. obţinerea unor rezistenţe Rm > 250 N/mm2 se realizează prin aliere: %Crm = 0. Aceste aliaje au compoziţia chimică de bază caracterizată astfel: %Cm =2.9.2…2 %. 1 − pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe turnate separat.5…2. %Mnm = 0. 5 – pentru fontele la care se face încercarea la încovoiere prin şoc la temperatură scăzută. reprezentând 70 % din totalul materialelor metalice turnate în piese. 8 – pentru piesele tratate termic. 3 – pentru fontele ale căror caracteristici se verifică pe probe prelevate din piesele turnate.4.65 % şi %Sm = 0.

8. Utilizarea lor deosebit de largă se datorează costului redus. de exemplu. Prezenţa grafitului conferă însă fontelor şi unele caracteristici favorabile. 115 . proprietăţilor foarte bune de turnare (fluiditate ridicată. ceea ce explică rezistenţa mecanică scăzută. Fig. B. în funcţie de capacitatea de germinare a topiturii. xxx reprezentând rezistenţa minmă la tracţiune în N/mm2.44 Rm ) .1…10000 kg). principalele tipuri de separări de grafit fiind prezentate în figura 8. Din punctul de vedere al influenţei asupra caracteristicilor mecanice de rezistenţă cea mai convenabilă formă a grafitului corespunde tipului A.21. Formele separărilor de grafit lamelar Caracteristicile fontelor cu grafit lamelar sunt reglementate de standardul SR EN 1561. datorită efectelor de ungere produse de grafit. cum ar fi capacitatea mare de amortizare a vibraţiilor mecanice şi o bună comportare la uzare. D se pot forma la aceeaşi viteză de răcire. lipsa de plasticitate şi rezistenţa la oboseală redusă a acestor materiale. astfel că simbolurile utilizate sunt EN−GJL−xxx. care nu pot fi realizate prin alte procedee tehnologice. Se pot turna piese cu forme complicate şi de orice dimensiune (masa pieselor poate fi 0. iar EN−GJL−HB235 este o fontă cenuşie cu duritatea HB ≥ 235 HBS Între duritatea Brinell şi rezistenţa la tracţiune a acestor materiale există următoarea corelaţie. Grafitul lamelar întrerupe continuitatea masei metalice şi constituie concentratori puternici de tensiuni. 300 N/mm2]) sau perlitică (la fontele cu Rm > 300 N/mm2) şi formaţiuni de grafit lamelar izolate sau sub formă de aglomerări. xxx fiind duritatea Brinell. care caracterizează fontele pe baza rezistenţei la tracţiune sau pe baza durităţii Brinell.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale ferito-perlitică (la fontele cu Rm ∈ [200 N/mm2. precizată şi în standardul SR EN 1561: (8. formele de grafit D şi E apar în cazul fontelor hipoeutectice supraîncălzite. când lamelele de grafit se aşează între ramurile dendritelor sub formă neordonată (grafit D) sau sub formă ordonată (grafit E). Formele de grafit A. contracţie la solidificare redusă) şi de prelucrare prin aşchiere (lamelele de grafit fragmentează aşchiile). EN−GJL−300 este o fontă cenuşie cu Rm ≥ 300 N/mm2. sau EN−GJL−HBxxx.4) HB = RH (100 + 0.21.

Fontele cu grafit nodular numite şi fonte ductile se obţin din fonte cenuşii prin procedeele de modificare prezentate în scap. utilizând valorile determinărilor de duritate Brinell. aceste materiale au rezistenţa la tracţiune Rm = 350…800 N/mm2 şi alungirea la rupere A = 1…12 % şi se utilizează în special pentru fabricarea pieselor de legătură pentru instalaţii (denumite fitinguri).8 %). încercarea la tracţiune se execută utilizând epruvete turnate separat şi neprelucrate mecanic. Bi. de exemplu. EN−GJMW−400−5 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A3.2). 116 . Pb. de exemplu.4 în % (încercarea la tracţiune se realizează utilizând o epruvetă cu L0 = 3. simbolizate EN−GJMW−xxx−x.6. iar dimensiunile lor sunt relativ mici şi tratamentul de maleabilizare (a cărui durată depinde de masa pieselor supuse tratării) se poate aplica în condiţii economice. numărul xxx reprezentând rezistenţa la tracţiune Rm. Comportarea la turnare a fontelor cu grafit nodular prezintă câteva particularităţi generate de compoziţia lor chimică apropiată de cea eutectică: fluiditate ridicată.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care RH este un coeficient stabilit experimental pentru o anumită tehnologie de elaborare şi de turnare ai căror parametri pot fi menţinuţi constanţi (de obicei.8…1. produsele din astfel de materiale se obţin aplicând tratamentele termice de recoacere de maleabilizare a semifabricatelor turnate din fonte albe hipoeutectice (cu %Cm = 2. EN−GJMB−650−2 este o fontă maleabilă cu Rm ≥ 650 N/mm2 şi A3. De menţionat că în cazul fontelor maleabile.8…1. TT aplicat acestor epruvete trebuind să fie acelaşi cu al pieselor pe care le reprezintă. %Mnm = 0. Sn.5 %. simbolizate EN−GJMB−xxx−x. care este o încercare nedistructivă şi poate fi realizată cu aparate portabile.2 %. aşa cum s-a prezentat în scap. 4. Sferoidizarea grafitului la modificare poate fi împiedicată de prezenţa unor impurităţi cum ar fi: As. ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde unei lungimi iniţiale a porţiunii calibrate L0 = 3d0). Relaţia (8. numerele având aceleaşi semnificaţii ca mai înainte.4) este importantă deoarece permite evaluarea rezistenţei la tracţiune pentru fiecare piesă în parte. Fontele maleabile se caracterizează prin existenţa grafitului sub formă de aglomerări sau cuiburi de grafit.3…0. RH = 0.4 ≥ 5 %. − fontele maleabile cu miez negru. Calitatea fontelor maleabile este reglementată de standardul SR EN 1562 care prevede două tipuri de fonte: − fontele maleabile cu miez alb. Al. %Sim = 0. deoarece acestea sunt piese cu pereţi subţiri şi se pot turna bine din fonte albe.4 S 0 .4 ≥ 2 %.5. ceea ce impune limitarea concentraţiilor acestor acestor componente la niveluri foarte scăzute. în N/mm2.4. iar al doilea numărul x alungirea la rupere A3.2…3. valori mari ale tensiunii superficiale şi valori ridicate ale dilatării iniţiale (care impun utilizarea formelor de turnare cu maselote). Ti.

urmată după simbolizarea H – piesă cratimă de A în %. HRnn – Rockwell.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Tabelul 8. (sferoidală). prin şoc: d) concentraţiile −RT – la temperatură masice ale ambiantă. în N/mm2. determinate pe probe prelevate din piesă. a) litera X pentru a D – stare brută indica de turnare. ledeburită. %Nim = 5 % şi %Sim = 2 %.austenită. L – N− fără grafit. determinate pe probe ataşate piesei. QT – calită şi 117 . prin sudare. Structura grafitului Structura masei metalice L – lamelară. numai U – probă ataşată piesei. B – miez c) HVnnn – Vickers. după comp. P – perlită M – grafit în M – cuiburi. simbolurilechimice W – miez ale elementelor d) încercarea la încovoiere alb **. A. EN−GJMW−450−7U – fontă standardizată maleabilă cu miez alb cu Rm = 450 N/mm2 şi A = 7%. aliată cu %Crm = 9 %. tratată termic. martensită V− vermicular.2 %. ** Simboluri folosite numai la fonte maleabile Exemple de simbolizare: EN−GJL−150S − fontă standardizată cenuşie cu grafit lamelar cu Rm = 150 N/mm2. elementelor de −LT – la temepratură aliere %EAm scăzută separate prin cratimă * În cazul simbolizării în funcţie de duritate nu se mai indică Rm şi A. HBnnn – Brinell. EN−GJS−HB230 – fontă nodulară cu duritatea Brinell HBS = 230. în cazurile în care Z – alte condiţii C – probă prelevată din specificate în concetraţia piesă comandă carbonului c) duritatea*: revenită. W – sudabilitate probei: pentru îmbinare S − probă turnată separat. b) %Cm x 100. EN−GJN−X320CrNiSi9−5−2 – fontă ledeburitică la care se impune %Cm = 3. determinată pe probă turnată separat. negru**. este importantă. Q – călită. EN−GJS−350−22C – fontă standardizată cu grafit nodular cu Rm = 350 N/mm2 şi A = 22%. de aliere. GJ−400C−Z – fontă cenuşie nestandardizată cu Rm = 400 N/mm2 la care se prevăd anumite condiţii în comandă. b) modul de obţinere a chimică. EN−GJL−XNiMn13−7 – fontă cenuşie aliată cu %Nim = 13% şi %Mnm = 7%. S – nodulară F – ferită.10 Structura simbolurilor pentru fonte conform SR EN 1560 Condiţii Caracteristici mecanice sau compozitie chimică suplimentare Caracteristici mecanice Compozitie chimică a) -nnn-nn – Rm minimă.

cum sunt cilindrii de laminor. fontele nodulare se utilizează cu precădere în construcţia de motoare. cu precizarea că încercarea la tracţiune se efectuează pe epruvete prelucrate la care L0 = 5. Simbolul acestor fonte are structura EN−GJS−xxx−x. adică epruvetă normală). în urma căruia se pot obţine rezistenţe la tracţiune Rm = 800…1400 N/mm2. la care se garantează KV ≥ 17 J la 20 oC. Caracteristicile fontelor cu grafit nodular netratate termic sunt stabilite prin SR EN 1563. principalele categorii sunt: fontele refractare. EN−GJS−350−22−LT este o fontă nodulară cu Rm ≥ 350 N/mm2. raportul este mai mare în cazul fontelor nodulare Rm decât în cazul oţelurilor.2. fontele nodulare se supun TT de călire izotermă bainitică.65 S 0 . cu condiţia obţinerii caracteristicilor mecanice impuse. 8.9. Standardul SR EN 1563 prevede pentru fontele nodulare feritice şi posibilitatea garantării unei anumite energii de rupere KV. ceea ce pentru o epruvetă circulară corespunde la L0 = 5d0. iar caracteristicile celor tratate termic − prin SR EN 1564. numerele având aceeaşi semnificaţie ca în cazul fontelor maleabile. fontele 118 . la fabricarea pieselor de dimensiuni mari. EN−GJS−400−15 este o fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. Forma rotunjită a grafitului diminuează efectul de concentrare a tensiunilor. mărcile respective se recunosc după literele RT sau LT scrise la sfârşitul simbolului. A ≥ 22 % la care se garantează KV ≥ 12 J la –40 oC. astfel că se pot atinge valori ale rezistenţei la oboseală σO = 200…280 N/mm2. tinzând să înlocuiască oţelurile la realizarea arborilor cotiţi şi în industria metalurgică. puternic solicitate în exploatare. Datorită acestor caracteristici. de exemplu. elaborate astfel încât au anumite caracteristici specifice aplicaţiilor cărora le sunt destinate. fontele nodulare perlitice. alungirea la rupere fiind comparabilă cu a oţelurilor hipoeutectoide. au rezistenţă mecanică ridicată Rm = 500…800 N/mm2. Compoziţia chimică a fontelor cu destinaţie generală este lăsată la alegerea producătorului. Fontele cu destinaţie precizată În această categorie sunt incluse fonte nealiate sau aliate. Pentru obţinerea unor caracteristici mecanice mai bune.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Caracteristicile mecanice ale acestor fonte depind în mare măsură de structura masei metalice de bază: fontele nodulare feritice au rezistenţă mecanică scăzută şi plasticitate bună. determinată fie la temperatură ambiantă fie la temperaturi scăzute (până la –40 oC). dar plasticitatea lor este redusă. la aceeaşi structură a R p 02 masei metalică de bază. Din acest punct de vedere. iar EN−GJS−22−RT aceeaşi fontă. de exemplu.

se utilizează fonte austenitice cu grafit nodular. Fontele rezistente la coroziune sunt fonte cu sau fără grafit în structură. Rezistenţa lor la coroziune este puternic influenţată de forma grafitului. nichel. care se manifestă la temperaturi ridicate. Fontele refractare sunt fonte aliate care au o bună comportare la acţiunea fenomenelor de oxidare. Caracteristicile lor sunt stabilite prin STAS 6706. care sunt fonte alite după una din reţetele Ni−Mn (%Nim = 10. energia lor de rupere KV rămânând practic neschimbată de la ta până la –150 oC. siliciul şi aluminiul conferă acestor fonte rezistenţă la oxidare prin acelaşi mecanism ca în cazul oţelurilor refractare (formarea unei pelicule compacte şi aderente de oxizi care protejează materialul faţă de oxidarea în profunzime).3. Cromul. %Mnm = 4…8 % . şoc termic şi fluaj. În condiţiile asigurării structurii de echilibru (bine detensionată) aceste fonte au o bună rezistenţa la şocuri mecanice. %Mnm = 5…8 %) sau Ni− Si−Mn−Cu (%Nim =10…20 %...5…4.. fontele rezistente la coroziune şi fontele rezistente la uzare. în cantităţi mai mici. siliciu. şi %Cum = 2…4 %). în care se găsesc carburi. urmate de simbolul elementului principal de aliere şi de un număr care arată concentraţia masică medie a acestui element..26 %) sau cu mangan ( %Mnm = 3. de exemplu FrCr16 este o fontă refractară cu grafit lamelar. cu %Alm = 22 %.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale rezistente la temperaturi scăzute. Fontele refractare se simbolizează cu literele Fr. în care se găsesc înglobate carburi şi grafit lamelar. care le conferă structură austenitică. Fontele din această categorie sunt fie fonte cu masa de bază perlitică. fonte cu conţinut ridicat de aluminiu şi fonte cu conţinut ridicat de crom şi siliciu. Fontele rezistente la temperaturi scăzute sunt fonte nodulare aliate cu nichel (%Nim = 20. conform căruia se produc patru tipuri de fonte: fonte cu conţinut ridicat de crom. fonte cu conţinut ridicat de siliciu. creştere de volum. dacă grafitul este nodular. cea mai bună comportare având-o fontele cu grafit fin dispersat în masa metalică de bază a structurii. fie cu masa de bază feritică. Aceste fonte prezintă rezistenţă la oxidare la t < 1100 °C şi au o bună rezistenţă la creştere.5 %). iar FrgnAl 22 este o fontă refractară cu grafit nodular.12 %.. şi. fenomen ce se produce (la temperaturi înalte) datorită descompunerii cementitei (cu formare de grafit) şi oxidării interne produse de gazele ce pătrund de-a lungul filamentelor de grafit şi are ca efecte creşterea volumului şi pierderea coeziunii materialui. au structura masei metalice feritică şi sunt rezistente 119 . %Sim = 4…6 %. cu %Crm = 16 %. dacă grafitul este lamelar şi Frgn. grafit lamelar sau grafit nodular. aluminiu. aliate în principal cu crom..4 %).0. Fontele înalt aliate cu siliciu (%Sim = 12…18 %) au un conţinut scăzut de carbon (%Cm = 0. Tipurile de fonte rezistente la coroziune mai frecvent utilizate sunt prezentate în continuare. În cazul pieselor solicitate la şocuri termice. molibden sau stibiu.

siliciu şi aluminiu au rezistenţă bună la acţiunea acizilor sulfuric şi acetic.5…6. Si. Pb. fiind folosite pentru confecţionarea componentelor lagărelor de alunecare. Ni.5…12. 74 construcţie sudată. Cu.35 %) au structura tipică fontelor albe (datorită efectului antigrafitizant al cromului). P.5 % şi %Crm = 0. 93 fontă comercială. Sunt fonte cenuşii. de fricţiune. sunt rezistente la acţiunea acizilor şi apei de mare. 75 laminare termomecanică (controlată). devin rezistente şi la acţiunea acizilor oxidanţi sau organici. 76 material de adaos (MA). 73 120 fisurare la cald a CUS. 70 carbon echivalent %Ce. dar toate conţin eutectic fosforos ternar (numit steadit). care le îmbunătăţeşte rezistenţa la uzare.0 %. straturi. fiind fonte nealiate sau aliate cu %Nim = 1. Fontele înalt aliate cu crom (%Crm = 25. 94 hardenită. 119 fontă rezistentă la coroziune. Fonte complex aliate cu nichel. cu structura masei metalice austenitică. În structura acestor fonte nu se admite prezenţa cementitei libere. cu structura masei metalice perlitică. Fontele antifricţiune sunt fonte care trebuie să asigure un coeficient de frecare cât mai mic.. îngustă. Cuvinte cheie bandă de călibilitate normală. 120 fragilizare prin faza σ. Fontele rezistente la uzare cuprind două tipuri: fontele antifricţiune şi fontele de fricţiune.. 112 laminare normalizantă.5 %). structura masei metalice de bază a acestora fiind martensitică. fiind utilizate pentru confecţionarea tamburilor de frână de la autovehicule. 119 fontă rezistentă la uzare antifricţiune. 56 comportare metalurgică la sudare. Ti. 112 fâşii ZIT. iar prin adaosuri de crom. 92 cusătură sudată (CUS) rânduri. 69 .. siliciu şi/sau cupru.25…0. În cazul pieselor supuse la solicitări severe se folosesc fontele cu %Nim = 3.25 %. 67 câmp termic de sudare. 113 fontă refractară. Fontele înalt aliate cu nichel (%Nim = 13…35 %) au structura masei metalice austenitică. maleabile şi nodulare. sau înalt aliate cu Mn (%Mnm = 7. Au structură perlito-sorbitică. cupru. iar grafitul poate fi lamelar sau nodular. 69 elinvar. slab aliate cu Cr. 75 clase de calitate. 104 invar.2…1. iar dacă sunt aliate suplimentar cu molibden (%Mom = 2…4 %) devin rezistente şi la cloruri. Fontele de fricţiune sunt fonte care trebuie să realizeze coeficienţi de frecare cât mai mari.65 % sau %Mom ≅ 0. 69 coroziune intercristalină. sunt rezistente la acţiunea mediilor alcaline.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR la acţiunea acizilor azotic şi sulfuric.

Editura Facla. Bucureşti. 65 oţel criogenic. I. 1999 11. 1994 10. 105 oţeli inoxidabil cu crom. Tillmann W. 75 oţel pentru îmbunătăţire. Metalografie şi tratamente termice. Editura Tehnică.C. 1983 2. Studiul si ingineria materialelor.. calmat.I. Protopopescu H. numerică..D. 96 oţel turnat.a. Bucureşti. 70 Bibliografie 1. Lugsheider E.. Editura Didactică şi Pedagogică. 97 temperatură de referinţă. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini. vol. 1995 6. 76 oţel cu granulaţie fină. Bucureşti.I.D. Mărci şi condiţii tehnice de calitate. Timişoara 1999 5. 93 oţel maraging. 69 oţel necalmat. Bucureşti. 79 oţel duplex. 74 superaliaj. * * * Culegere de standarde comentate – Fonte şi oţeluri turnate. Colan H. 1996 121 . 84 oţel carbon de calitate. 98 oţeluri pentru recipiente. 77 zonă influenţată termic (ZIT).Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale material de bază (MB). 66 oţel pentru rulmenţi. * * * Culegere de standarde comentate – Supliment. Editura Didactică şi Pedagogică. 89 oţel Hadfield. 69 simbolizare alfanumerică. vol..I. Mitelea I. 100 oţeluri termorezistente. Timişoara.M. Editura Didactică şi Pedagogică. Vacu S. 110 oţel pentru carburare.C.. 86 oţeluri patinabile.I. 1983 7. 112 rost de sudare. ş. Geru N.. Metalurgie fizică. 109 oţel HSLA. 64 oţel bifazic (dual-phase). Bucureşti. 80 oţel cu granulatie fină. Bucuresti.. Oţeluri. Petrescu M. 80 oţel inoxidabil stabilizat. Bucureşti. Editura Sudura. 1981 3. cu crom şi nichel. Editura Didactică şi Pedagogică. 108 oţel rapid.I.M.. 103 oţel refractar (termorezistent). 1980 9. Saban R. Metalurgie fizică şi studiul metalelor.I.D. 59 standard general..a. 66 otel pentru construcţii sudate.. ş. Elaborarea oţelurilor aliate.. s. Editura Didactică şi Pedagogică.C. O. Mărci.M.. * * * Culegere de standarde comentate – Oţeluri. O... 94 oţel durificabil prin precipitare (PH). 78 platinit. 53 structură feritică aciculară. Ieremia A.. Studiul metalelor. Truşculescu M. 1983 8.. 78 oteluri pentru scule. Bucureşti.. O. Gâdea S. Oţeluri inoxidabile şi refractare. II. Bucuresti. 83 sudabilitate. de produs.a. 1982 4.

c) oţelul are prescrisă o energia de rupere (determinată pe epruvete prelevate longitudinal din semifabricate sau produse) KV > 27 J la −50 oC.k conform STAS 500 şi. b) standarde naţionale. c) oţelul se utilizează pentru piesele care se supun carburării. c) standardizare.8. este denumită: a) normalizare. d) oţelul este destinat fabricării pieselor la care TT final este îmbunătăţirea? T. pentru probleme reale sau potenţiale. standardele pot fi: a) standarde de firmă.8.2.8. prescripţii sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatul acestora.8.9. %Sm ≤ 0. oţelul are limita de curgere Re ≥ 235 N/mm2.6. Care dintre următoarele oţeluri aliate se încadrează în clasa oţelurilor de calitate: a) oţelurile pentru recipiente sub presiune care au limita de curgere Rp0.8. d) standarde de produs? T. c) oţelurile bifazice.1. Respectarea cărora dintre următoarele condiţii determină încadrarea unui oţel nealiat în clasa oţelurilor speciale: a) oţelul are prescrisă energia de rupere KV în starea C + r. Activitatea specifică prin care se stabilesc. d) oţelul nu necesită aplicarea de TT pentru obţinerea caracteristicilor prescrise? T. c) lege. Documentul stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut.3. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OLC15 conform STAS 880 şi.4.4. c) standarde regionale. b) oţelurile pentru electrotehnică. respectiv. S235J2G3 conform SR EN 10027-1: a) otelul are rezistenţa la tracţiune Rm ≥ 370 N/mm2. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de 122 . b) normativ.8.8. Clasele principale de calitate prevăzute în standardul SR EN 10020 pentru oţelurile nealiate sunt: a) oţeluri de uz general: b) oţeluri excepţionale. d) oţeluri speciale? T.2 > 400 N/mm2. d) oţelul este calmat? T. În funcţie de nivelul de aplicare.8.7. prevederi destinate unei utilizări comune şi repetate. Care dintre următoarele condiţii sunt respectate de marca de oţel nealiat simbolizată OL370.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Teste de autoevaluare T. respectiv. C15 conform SR EN 10027−1: a) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 0.5. d) oţelurile la care singurul element de aliere (în fară de carbon) este niobiul? T. care stabileşte reguli.025 %.8. b) oţelul are concentraţia masică medie de carbon %Cm = 15 %. c) oţelul are limita de curgere Re ≥ 370 N/mm2. b) oţelul are concentraţiile de impurităţi %Pm. d) clasificare? T. d) convenţie? T. în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat este denumit: a) standard.15 %. urmărind obţinerea unui grad optim de ordine într-un context dat.8. c) oţeluri de calitatea. b) ordonare.

b) X2CrMoTi17−1.12. b) plasticitate.0 %. d) elasticitate? T. c) 15Cr3.2 %. b) 42MoCr11. Care sunt zonele caracteristice ale unei îmbinări sudate: a) materialul de bază MB.8.19. d) 17CrMn4−4? T.15. Prezenţa cărui element de aliere conferă oţelurilor calitatea de a fi inoxidabile: a) nichelul. c) carbonul.16. c) P355NH. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile 123 . c) X6CrNi17−1.18. b) 51CrMnV4−4-1. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 43MnMo6−2.8. d) 34MoCrNi16? T. dacă %Nim > 8 %. b) 42MoCr11.8.17. d) fâşia neaustenitizată? T. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform SR EN 10027−1) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 34CrMo4−2. b) fâşia de normalizare. dacă %Crm ≥ 12.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru îmbunătăţire: a) 15Cr08. d) X6CrMoNb17−1? T. d) P235NL1? T. c) materialul de adaos MA. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu caracteristici de tenacitate garantate la temperaturi scăzute (sub −60 oC): a) P235NL1.14. c) ferită şi insule de martensită. d) X8Ni9? T.8. d) cusătura sudată CUS? T. c) 34CrNiMo6−6−2. dacă %Mnm ≥ 12 %? T. d) 34MoCrNi16? T.8. Care dintre fâşiile ZIT a unei îmbinări sudate dintre două piese din oţel (nealiat) cu conţinut scăzut de carbon are cele mai slabe caracteristici de tenacitate: a) fâşia de supraîncălzire.21.8. c) 17CrNi16. b) ferită aciculară. d) 17CrMn4−4? T. d) manganul.13. Ce structură prezintă semifabricatele realizate din oţeluri bifazice (dual−phase steel): a) ferită şi perlită.8. b) 12MnNi15−3.8.8.20.8. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri cu granulaţie fină pentru construcţii sudate: a) S335K2.8. Care dintre următoarele mărci de oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (simbolizate conform STAS 791) aparţin categoriei oţelurilor pentru carburare (cementare): a) 15Cr08. c) P460NL2. b) S235NL. c) fâşia de austenitizare incompletă.11. b) 38AlCrMo10−6−1. c) 17CrNi16.8. Aptitudinea unui oţel ca printr-un anumit procedeu şi pentru un anumit scop să asigure în îmbinările sudate caracteristicile locale şi generale prescrise pentru o construcţie sudată este denumită: a) călibilitate. dacă %Cm < 0. b) zona influenţată termic ZIT. c) sudabilitate. b) cromul.10. d) bainită cu conţinut scăzut e carbon? T. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile feritice: a) X50CrMoV15.

c) siliciul. b) X6CrMoNb17−1.8. Care este TT final ce se aplică arcurilor confecţionate din oţelul 60Si15A: a) călire martensitică + revenire joasă. d) transformarea perlitei în austenită? T. d) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. c) apariţia fazei σ. d) X50CrMoV15 T.28.8. Care este TT final ce se aplică sculelor confecţionate din oţelul OSC10: a) călire martensitică + revenire joasă. Care este TT final ce se aplică matriţelor confecţionate din oţelul 30VCrW85: a) călire martensitică + revenire joasă. d) X90CrMoV18? T. d) X2CrNiMo17−12−2? T. b) S355W. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile austenitice: a) fisurarea la cald a CUS. b) transformarea perlitei în austenită.8. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR martensitice: a) X50CrMoV15. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri Hadfield: 124 . b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. b) X2CrMoTi17−1. c) RCA 370. b) 12MnNi15−3. d) apariţia fazei σ? T. c) X3CrNiMoN27−5−2. b) îmbunătăţire.8. fiind elemente de aliere tipice pentru oţelurile refractare: a) cromul.31.8. d) călire martensitică + revenire medie? T.22.8. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri refractare: a) 10AlCr180. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile de tip duplex: a) X2CrNiMoN22−5−3.24. c) X70CrMo15.23.30. b) nichelul.8. d) S335K2? T. b) S235NL. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile martensitice cu durificare prin precipitare: a) 12MnNi15−3. c) OLC45. c) creşterea excesivă a granulaţiei. d) 15SiNiCr200? T.8.32.8. c) 30VCrW85. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri patinabile: a) S235W.25. d) X7CrNiAl17−7? T.8.26.33. b) 117VCr6. d) aluminiul? T.8. c) călire martensitică + revenire înaltă (îmbunătăţire). d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T.8. d) 31VCr8? T. Care dintre următoarele mărci de oţeluri pot fi utilizate pentru confecţionarea matriţelor de deformare plastică la cald a oţelurilor: a) 105CrW20. b) 10AlCr240.27. Care dintre următoarele mărci corespund unor oţeluri inoxidabile austenitice: a) X50CrMoV15.29. b) creşterea excesivă a granulaţiei. b) normalizare + recoacere de globulizare a cementitei. c) 10AlCr240. c) X2CrNi18−9. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor inoxidabile feritice: a) fisurarea la cald a CUS. Care dintre următoarele elemente conferă oţelurilor rezistenţă la oxidare la temperaturi ridicate.8.34. d) călire de punere în soluţie + îmbătrânire? T.

1 % sunt supuse unui TT intercritic. c) fisurarea la cald a CUS.8. d) T9MoCrNi30R? T. Care dintre următoarele tipuri de fonte aparţin categoriei fontelor aliate rezistente la uzare: a) fontele rezistente la temperaturi scăzute. b) T100NiMn130. b) formarea în structura CUS a unor compuşi intermetalici care influenţează negativ caracteristicile de tenacitate. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale a) 105CrW20. c) G 200−400W. Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJS−400−15: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. b) fonta corespunde unui standard european.8. Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0. c) fontă cu grafit lamelar cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %. b) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. b) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %. Ce semnificaţie are grupul de litere EN din simbolul unei mărci de fontă: a) fonta este cenuşie. Care dintre următoarele mărci de oţeluri sunt destinate realizării de semifabricate sau piese turnate: a) G 230−450. Care din următoarele probleme pot să apară la sudarea oţelurilor maraging: a) înmuierea ZIT.38.8. să se stabilească la ce temperatură ti trebuie efectuat TT pentru ca semifabricatele să prezinte la ta o structură ferito – martensitică cu un conţinut procentual de martensită %M ≅ 15 %. c) fonta nu are grafit în structură.35. Rezolvare a) Prin încălzirea semifabricatelor la ti ∈ (A1. b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV.8. b) T120CrMn130. menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă.40. pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic. a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m . să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic. c) 117VCr6.39. d) T120CrMn130? T. A3). iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm.37. d) fonta este netratată termic? T.1. Care din următoarele variante corespunde mărcii de fontă cu simbolul EN−GJMW−400−5: a) fontă maleabilă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %.36.8. aşa cum se poate observa pe diagrama din 125 . b) fontele antifricţiune. constând din încălzirea la ti ∈ (A1. d) fontele de fricţiune? T. d) formarea porilor în CUS? T. A3) se obţine o structură alcătuită din ferită şi austenită. d) fontă nodulară cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 5 %? Aplicaţii A. c) fontele refractare.8. d) fontă albă cu Rm ≥ 400 N/mm2 şi A ≥ 15 %? T.8.

Fig. scap. conţinuturile procentuale ale celor două faze în structura semifabricatelor fiind date de relaţiile (care se obţin aplicând regula segmentelor inverse – v.1⋅10-4ti. 8.23.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 8. 8.2): (%C m ) γ − %C m %C m − (%C m )α %α = 100 %γ = 100 = 100 − %α . 208 Înlocuind expresiile (%Cm)α şi (%Cm)γ în condiţia pusă în enunţul aplicaţiei.1 – 1.1). Abscisa punctului Y corespunde concentrţiei 910 − t i 2 masice de carbon a oţelului care are A3 ≡ ti şi este (%C m ) γ = ( ) . iar austenita are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului Y.8. se obţine o ecuaţie cu necunoscuta ti. 2. 126 .0175 % şi (%Cm)γ = 0. rezultă că abscisa punctului X este (%Cm)α = 0. A3) ferita existentă în structura oţelului din care sunt confecţionate semifabricatele are concentraţia de carbon corespunzătoare abscisei punctului X. semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802(%Cm)γ ≅ 778 HV. scrisă sub forma %γ = %M ≅ 15 %. aceastei valori a temperaturii ti îi corespund valorile (%Cm)α = 0.4 Considerând că austenita obţinută la ti se transformă integral în martensită la răcirea în apă a semifabricatelor.22. Diagrama de stabilire a regimurilor TT pentru obţinerea oţelurilor bifazice Fig. iar (%Cm)γ – abscisa punctului Y.5.59 %. şi (%C m ) γ − (%C m )α (%C m ) γ − (%C m )α (%Cm)α fiind abscisa punctului X. rezultă: %M = %γ.5. Deoarece linia GP a diagramei de echilibru Fe – Fe3C este o dreaptă. Diagrama de selectare a soluţiilor în cazul aplicaţiei A. 2. rezultă că la ti ∈ (A1. ca urmare. scap.22 Aplicând regula izotermei (v. care are soluţia ti ≅ 750 oC. b) După aplicarea TT intercritic cu ti ≅ 750 oC.

c) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 o C şi τm = 5 ore). ca urmare. să se determine conţinut procentual de martensită %M din structura semifabricatelor tratate termic. se obţin următoarele rezultate: (%Cm)α = 0.0164 b) După aplicarea TT intercritic cu ti = 760 oC. cu carateristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8. să se determine care este duritatea semifabricatelor după aplicarea TT intercritic.6 %.SR EN 10027-1). 208 0.08 % sunt supuse unui TT intercritic. Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice cu diametrul d = 15 mm. d) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare îmbunătăţită (călire + revenire la ti = 650 oC şi τm = 5 ore).1.6 semifabricatelor tratate termic va fi H s = 722 + 80 ≅160 HV (care 100 100 corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 560 N/mm2).0164 (%C m ) γ = ( ) = 0.STAS 880 (C35 .52 ≅ 722 HV. A. duritatea 12.8.1 – 1. Să se determine şi să se compare intensităţile forţei de tracţiune F la care rezistă bara în următoarele circumstanţe: a) bara este confecţionată din oţelul carbon în stare recoaptă (de echilibru). iar duritatea martensitei este HM = 305 + 802%Cm.8. 4 duritatea semifabricatelor tratate termic va fi H s = H M 127 .52 − 0. Rezolvare Intensitatea forţei F la care rezistă bara de tracţiune este dată de relaţia πd 2 F= Rm . A.SR EN 10027-1) sau a oţelului aliat 34MoCrNi16 .Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale %M %α + Hα ≅ 180 HV 100 100 (care corespunde unei rezistenţe la tracţiune Rm ≅ 630 N/mm2). menţinerea o durată scurtă la această temperatură şi răcirea în apă.52 % şi %γ = %M = 100 = 12.1⋅10-4⋅760 = 0. 910 − 760 2 0.11.0164 %.STAS 791 (34NiCrMo6-6-2 . a) Ştiind că pentru oţelurile carbon hipoeutectoide punctele critice de transformare în stare solidă sunt A1 = 727 oC şi A3 = 910 − 208 %C m . există posibilitatea utilizării oţelului carbon de calitate OLC35 . Rezolvare a) Folosind notaţiile şi raţionamentul prezentate la rezolvarea aplicaţiei A. b) bara este confecţionată din oţelul aliat în stare recoaptă (de echilibru).8.3. pentru a le conferi structura corespunzătoare unui oţel bifazic. Semifabricatele confecţionate dintr-un oţel carbon cu %Cm = 0.2. semifabricatele vor avea structura alcătuită dintr-o matrice feritică cu duritatea Hα = 80 HV şi insule de martensită (uniform distribuite în aceasta) cu duritatea HM = 305 + 802⋅0.08 − 0. constând din încălzirea la ti = 760 oC ∈ (A1. A3). b) Ştiind că duritatea feritei este Hα = 80 HV.6 100 − 12.

% %Cm 0.2 1.5HB (v. pe această cale 21900 + 4050%C m − PHJ se obţine HVrOC = ≅ 211HV .25 Marca oţelului OLC35 34MoCrNi16 a) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 în stare recoaptă.64 ⋅ 10 5 N.2 − 13%C m şi F = 1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10 + [ − 19.5⋅211 ≅ 740 N/mm2 33. Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 19 % mai mare ca cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă.6 %Nim 0. d) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore. rezultă că bara are π 15 2 ⋅ 626 = 1. Deoarece HV ≅ HB şi considerând relaţia Rm = 3. rezultă: HVrOA = HVrOC + 30(% Si m + % Mnm ) + 55%Crm + 6% Nim + 100% Mom ≅ 361 HV.2 şi o viteză de răcire din domeniul austenitic care să conducă la o astfel de structură. cu structura ferito-perlitică. scap. aşa cum s-a obţinut în cazul precedent (pentru oţelul cu %Cm = 0.5⋅361 ≅ 1265 N/mm2 şi F = 2.6 %Sim 0.6 + 223%C m − 14.11. A.P F= π 15 2 4 ⋅ 927 = 1. c) Dacă bara este confecţionată din oţelul OLC35 călit şi revenit la ti = 650 oC şi τm = 5 ore.8.2). în care PHJ = Ti(18+lgτm) = (650 +273)(18 + lg5) ≅ 17259. cu structura ferito-perlitică.2) considerând coeficienţii adecvaţi din tabelul 7.2 1.7.5⋅179 ≅ 626 N/mm2 şi F = 4 Tabelul 8.3) în care HVrOC = 211 HV. 3.10).0% Si m = 8%Crm + 4% Ni m ]lg v r ≅ 179 HV. Rm = 3.31⋅105 N.5⋅265 ≅ 927 N/mm2 şi .3 %Crm 0.3 Concentraţiile masice ale componentelor de aliere. Compoziţiile chimice ale oţelurilor considerate în aplicaţia A.5%Crm + 27.6% Sim + 30% Mnm + 35. Rm = 3.2% Nim + .4 oC/s (v.35 %Mnm 0. duritatea structurii cu sorbită de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7. duritatea sa se poate estima în acelaşi mod ca în cazul precedent şi rezultă HVαOA ≅ 265HV . 128 .P b) Dacă bara este confecţionată din oţelul slab aliat 34MoCrNi16 în stare recoaptă. Rm = 3.35 0.3 0. adoptând vr = 0.3).10 ⋅ 10 5 N.23⋅105 N. duritatea structurii de revenire pe care o prezintă bara poate fi estimată cu relaţia (7. rezultă: HVαOC = 77.35 %). duritatea sa se poate estima cu relaţia (7. Se poate observa că forţa de tracţiune la care rezistă bara este cu aproximativ 36 % mai mare decât cea corespunzătoare situaţiei în care bara este confecţionată din acelaşi oţel în stare recoaptă.6 0.6 %Mom 0. Rm = 3.

8 0.0 0.5 % ferită.0 0.08 2.8 18 10 MA – D308 0.9 19 13 2. A.8.5 1.08 1.8Mn6 0.80 MA – D18.10 6. acest MB şi MA disponibile pentru sudarea lui având caracteristicile de compoziţie chimică prezentate în tabelul 8.10 1.8.50 MA – D309L 0.03 2.8 20 11 0.03 2.24).00 MA – D316L 0.2 20 11 * Toate mărcile de MA sunt realizate în România Materialul Rezolvare Considerând caracteristicile de compoziţie chimică ale MB şi folosind relaţiile (7. înţelegerea şi utilizarea prescripţiilor standardelor în vigoare..10 2.6) şi (7.4. pe lângă austenită.5 0. scap.Capitolul 8 Oţelurile şi fontele comerciale Observaţie Această aplicaţie are ca scop justificarea şi înţelegerea prescripţiilor privind utilizarea oţelurilor pentru construcţia de maşini.0 0. Se recomandă cititorilor să conceapă şi alte aplicaţii similare.9 30 9 0.8 17 13 2. 7. care reprezintă coordonatele punctului caracteristic nominal al MB pe diagrama structurală A.60 MA – D316 0. Este evidenţiat faptul că.30 MA – D309 0. pentru oţelurile carbon de calitate utilizarea în stare tratată termic este facultativă (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul OLC35 are caracteristici de rezistenţă mecanică comparabile în stare recoaptă şi în stare îmbunătăţită). Tabelul 8.50 MA – D19. Să se determine care dintre MA disponibile asigură realizarea unor CUS având în structură. se determină coordonatele (%Cre.11.9Nb 0.08 .3.0 0.0 0. 3. O construcţie sudată trebuie realizată din semifabricate de tip tablă din oţel inoxidabil austenitic X2CrNi19−11. corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale materialelor depuse prin 129 .8 24 12 0. Schaeffler (v. care să le permită consultarea.5 şi fig.9 20 10 0.5 1.11. Compoziţiile chimice ale MB şi MA considerate în aplicaţia A.7) se calculează valorile mărimilor %Cre şi %Nie.50 MA – D308L 0.08 1. Procedând în acelaşi mod. în timp ce pentru oţelurile aliate valorificarea prezenţei elementelor de aliere impune utilizarea lor numai în stare tratată termic (s-a observat din rezolvarea aplicaţiei că oţelul 34MoCrNi16 în stare îmbunătăţită are rezistenţa mecanică cu aproape 36 % mai mare decât atunci când este utilizat în starea structurală de echilibru).%Nie). Procedeul de sudare care se utilizează şi configuraţia rosturile de sudare pregătite între piesele ce urmează a fi sudate asigură pMA = 70 %.50 MA – D310 0.0 23 14 0.0 0. pentru evitarea fisurării la cald.5 1.9 20 10 0. Concentraţiile masice ale principalelor componente. % %Cm %Mnm %Sim %Crm %Nim %Nbm %Mom MB – 10TiNiCr180 0.04 2.12 2. 7..75 MA – D312 0.0 27 20 0.

2).CUS).90 13.%Nie = 6.11 21.65 25.CUS . Schaeffler în domeniul α + γ.80 %Nie. Tabelul 8.4 Caracteristicile materialului Materialul MB MA – D308 MA – D308L MA – D309 MA – D309L MA – D310 MA – D312 MA – D316 MA – D316L MA – D19. iar dreapta de izoferită %α = 5 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %.70 21. %Nie. % − 14. % − 21. dacă punctul caracteristic nominal al CUS realizate cu acesta este poziţionat în diagrama structurală A.76 21.5 %) şi corespunde ecuaţiei %Nie = %Cre – 7. Un MA disponibil este apt pentru sudarea MB (îndeplineşte condiţia pusă în enunţul aplicaţiei.23 Punctul pe diagrama din fig. %Nie.00 25. între dreptele corespunzătoare conţinuturilor de ferită %α = 3 % şi %α = 5 %.15 Caracteristicile CUS %Nie.60 13.56 20.5%]).CUS).44 16. cât şi punctele cu coordonatele (%Cre.70 21.85 13.5 %) şi (%Cre = 14 %. se poate aprecia că dreapta de izoferită %α = 3 % trece prin punctele de coordonate (%Cre = 28 %.5 %) şi (%Cre = 14 %.75 13. are ecuaţia %Nie = 1.34 16.%Nie = 21.08 26. − 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reprezentând pe aceiaşi diagramă. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei 8. % 19. ca urmare.20 17. Folosind relaţia (8.71 21.24. 130 .70 29. aşa cum se observă în figura 8.93 13.90 24.04 15. de a asigura realizarea unei CUS cu un conţinut procentual de ferită %α ∈ [3%. corespunzătoare punctelor caracteristice nominale ale CUS realizate cu MA disponibile pentru sudare.05%Cre – 7.74 28. rezultă că MA capabile să asigure sudarea MB (precizat în enunţul aplicaţiei) fără apariţia fenomenului de fisurare la cald a CUS sunt D308 şi D309 (pentru care punctele caracteristice nominale ale CUS realizate se situează între cele două drepte de izoferită).12. Rezultatele parcurgerii etapelor descrise anterior sunt prezentate în tabelul 8.%Nie = 6.95 22.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sudare cu MA disponibile.20 21. în condiţiile neglijării termenului ∆%EAm.5.30 14. se determină coordonatele (%Cre.33 21.51 14.04 23. 8.63 12.5.13. % 13.40 17. analizând diagrama din figura 7.CUS.9Nb MA – D18.25.15 14.CUS.8Mn6 %Cre.CUS .25 31.35 20.75 21.25 %Cre.078 21.55 24. atât dreptele de izoferită %α = 3 % şi %α = 5 %.40 12.46 13.8 %) şi.00 16.%Nie = 20.

131 . proprietăţile (caracteristicile) lor mecanice sunt ridicate şi pot fi relativ uşor modificate şi adaptate condiţiilor de utilizare prin aplicarea de tratamente termice şi termochimice. Motivele utilizării preponderente în tehnică a fontelor şi oţelurilor sunt numeroase: resursele de materii prime necesare elaborării acestor aliaje sunt uşor accesibile şi destul de uniform distribuite pe glob. metalele şi aliajele neferoase reprezintă şi vor reprezenta şi în viitor o categorie de materiale de mare importanţă tehnică. capacitate bună de prelucrare prin turnare. tenacitate bună la temperaturi scăzute. conductibilitate termică şi electrică mare.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Capitolul 9 STRUCTURA ŞI PROPRIETĂŢILE METALELOR ŞI ALIAJELOR NEFEROASE 9.1. Cu toate acestea. capacitate foarte bună de a conferi produselor caracteristici estetice deosebite etc. deformare plastică sau aşchiere. datorită unor proprietăţi pe care acestea le prezintă (şi care nu sunt asigurate de aliajele feroase sau se obţin mai greu la aceste materiale. costurile implicate de elaborarea unor astfel de aliaje şi de transformarea lor în produse se corelează favorabil cu performanţele tehnice pe care aceste produse le asigură etc. cu cheltuieli inadmisibil de mari): rezistenţă ridicată la coroziune (în prezenţa mediilor de lucru chimic active). tehnologiile de elaborare şi de realizare a semifabricatelor şi pieselor din astfel de aliaje sunt bine fundamentate ştiinţific şi asigurate logistic. Introducere Metalele şi aliajele neferoase deţin în prezent în aplicaţiile tehnice o pondere de aproape 20 de ori mai mică decât cea corespunzătoare aliajelor feroase (fonte şi oţeluri). produsele confecţionate din aceste materiale sunt reciclabile şi ecologice. valori ridicate (mai mari decât cele asigurate de fonte şi oţeluri) ale raportului dintre rezistenţa mecanică şi masa specifică (densitate).

kJ/kg Coeficientul de dilatare termică liniară αt (între ta şi 100 0C). J/(kg⋅K) Căldura latentă de topire qs.7 29.2 55 1300 368 63 104 113 23. W/(m⋅K) Rezistivitatea electrică ρΩ.6 16.5 23.1 247 401 19 83 63 26 113 34 97 210 163 317 428 72 26.Tabelul 9.0 44.7 40.5 14.5 16.2 206 72.6 25.0 9.3 11.3 31. Caracteristicile fizice ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Aluminiu Cupru (Aramă) Titan Nichel Staniu (Cositor) Stibiu (Antimoniu) Zinc Plumb Cadmiu Beriliu Magneziu Aur Argint Platină Simbolul chimic Temperatura de solidificare – topire ts. 0 C Densitatea ρ la ta. kg/m3 Căldura specifică Cs la ta.5 110 370 59.7 420 68.3 21. la ta. µm/(m⋅K) Coeficientul de conductivitate termică λ la ta.0 39.2 19.5 11.1.4 13.2 14.6 106 . nΩ⋅m Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 660 1083 1660 1453 232 631 420 327 321 1278 649 1064 962 1772 2700 8930 4510 8910 7290 6690 7130 11340 8650 1850 1740 19280 10500 21440 900 386 512 471 222 207 382 129 230 1886 1025 128 235 132 397 205 440 309 59 163 101 23.5 8.

9.6. Al 99. Ag STAS 3321: Ag 999. Cu 99. Mg 99.0) Au-Ni.3. Al-Si. Zn. Fe S. Si. Fe. Sb Sn.4.6.6 STAS 7386: Cr 99. P. Sb 99. Fe.5 STAS 663: Pb 99. în tabelul 9.5.3 STAS 10502: Ni 99. Pt STAS 10560: Pt 99. Pb-Sn. As. Ni-Cr. Zn Ag-Cd.95.97. pentru care concentraţia este în %o). Cr 98. As. Al 99.85.98.4. Cr-Mo Sn-Pb. Mg-Mn.95. Al. Al-Mg.35 STAS 10262: Sb 99.98. Cu.7. 133 .97. Ti 99. Sb 99. Ni-Mo. Sn-Zn.9. Zn-Cu. Au STAS 4389: Au 999. Mg STAS 10273:Mg 99. S. Pb.99. Al 99. Fe. Mg 99.8.93.5. Zn-Mn Pb-Sb. Cd-Ni. O.95. Mn Principalele clase de aliaje binare folosite în tehnică Al-Cu.6.96. Cr 97 STAS 10309: Sn 99.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Deoarece proprietăţile aliajelor neferoase sunt determinate în măsură importantă de proprietăţile componentului lor principal (metalic). Pb-Ca Cd-Ag. Cu. Zn Pb.9. Pb 99. Pb 99.2. Au-Pt Pb. Cu. Bi Pb. Zn-Cd. Zn 98.8 Pb. Pb. Tabelul 9. Pb Pb-Ag. Ag-Cu. Bi. Pb 99. Ag-Ni. Sn. Al 99.5 STAS 646: Zn 99.2. (Au 995.99. Pb.C. Sb 98. Sn 99. P.Al 99.5. Pt 99. Al 99. Fe Fe. Cd 99.94.6. Bi. Bi.9. Sn 98. Cu 99.5.6 Bi. As. Bi. Cu-Be Ti-Al. Sn 96.99. Al 99. Si Pt-Ni. P Pb. Al 99. Fe.Bi.5. Zn 99. Ti-Ni Ni-Cu.99.95.5. Cd 99. Fe.2 sunt precizate clasele de puritate industrială în care pot fi obţinute aceste metale.65 Principalele impurităţi Fe. Ni 97.96. Si. Pt 99.3. Fe. Fe. Ti 99. Cr-Ti. Si. Cu. Sb 99. Cr 98. S. Mg-Zn Au-Ag. Ni-Fe Cr-Ni.9 Mg-Al. impurităţile ce au influenţe (negative) majore asupra proprietăţilor lor şi cele mai utilizate tipuri de aliaje binare în care fiecare din aceste metale este componentul de bază (principal).99. Cu 99.As.Cd C. Cu. Ni 99.565. în tabelul 9. Sb-Pb Zn-Al. Cu 99. Sn 99.995. Pb 99. Sn-Sb. Al. Pt-W * cifrele de după simbolul chimic indică valoarea minimă a concentraţiei masice a metalului industrial (în %.1 sunt prezentate metalele folosite frecvent drept componente de bază ale acestor aliaje şi sunt precizate o serie de caracteristici care.8. Cu-Al.85 STAS 8615: Cd 99. Ni 98. Cd 99. Cr-W. Au-Cu. Cu.5 Ti 99. definesc cantitativ proprietăţile lor fizice.3 sunt expuse valorile celor mai importante caracteristici mecanice ale metalelor care constituie componentele de bază ale aliajelor neferoase.6. S Pb. Sn Ag. Ag-Hg Pt-Rh. Ni. Cu-Sn.95. Cd Cd-Sn Mg-Si. Cd.985. S.99: Pb 99. Sb 99. Ni 99. Clasele de puritate ale componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Al Cu Ti Ni Cr Sn Sb Zn Mărcile industriale * STAS 7607: Al 99. Ni 99. Al 99 STAS 270/1:Cu 99. Zn 97. Sb 97.75. Sb. Cu 99. împreună cu cele redate în tabelul 1. Cu As. cu excepţia Au şi Ag.98. Pb.90. iar în tabelul 9. Al-Zn Cu-Zn.Al 99. Sn-Hg Sb-Sn. Cu. Zn 98. Pt-Ir. Sb.

Tabelul 9. Caracteristicile mecanice la ta ale principalelor componente de bază ale aliajelor neferoase Metalul Starea Rezistenţa la rupere 2). N/mm2 Limita de curgere 2) . N/mm2 Alungirea procentuală după rupere 3) . .3. N/mm2 Duritatea 2) Al Cu Ti Ni Sn Sb Zn Pb Cd Be Mg Au Ag Pt 1) recopt (stare de echilibru) ecruisat ecruisat 1) 40 – 70 120 − 140 170 − 220 420 − 450 220 − 250 310 − 330 12 − 14 10 − 13 70 − 100 11− 13 69 − 83 380 − 480 160 − 195 180 − 220 100 − 120 120 − 145 15 – 30 100 − 120 50 − 70 320 − 330 130 − 150 50 − 60 10 − 11 − 50 − 55 4−5 − 260 − 310 90 − 105 115 − 140 − − 50 – 70 8 − 12 45 − 60 10 − 15 50 − 60 30 − 40 80 − 90 − 40 − 50 60 − 70 17 − 25 − 3 − 15 2 − 10 40 − 50 48 − 50 62000 115000 105000 207000 44000 77800 105000 55000 300000 43000 78000 76000 25000 42800 79000 16500 19000 38000 20600 140000 − − 27500 140 − 220 HV − 35 – 40 HBS 95 – 110 HBS 90 – 120 HBS 60 – 65 HV 5 – 6 HBS 30 – 60 HBS 20 – 35 HBS 3 – 5 HBS 16 – 24 HBS 75 – 85 HRB 37 – 39 HRE 48 – 54 HRE 18 – 20 HBS 25 – 30 HV recopt (stare de echilibru) 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) sinterizat (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) ecruisat 1) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) recopt (stare de echilibru) 170000 38 – 45 HV 150 − 165 − − deformat plastic la rece cu GD = 70 … 90 %. N/mm2 Modulul de elasticitate transversală. 3) scade odată cu conţinutul de impurităţi. 2) creşte odată cu conţinutul de impurităţi al metalului. % Modulul de elasticitate longitudinală.

se practică încadrarea aliajelor neferoase în categorii ca: aliaje uşoare (caracterizate prin densităţi ρ ≤ 4000 kg/m3). la orice temperatură. aliajele neferoase pot fi: binare. iar aliajele denumite în tehnică alame au ca bază aliaje Cu – Zn. Aliajele neferoase (ca şi fontele şi oţelurile) se pot clasifica şi pe baza denumirii proprietăţii sau caracteristicii care le defineşte primordial utilitatea tehnică. − aliaje care conţin în structură constituenţi eterogeni (de tipul amestecurilor mecanice eutectice sau eutectoide). • în funcţie de constituţia structurală de echilibru (la ta). aliajele neferoase pot fi: aliaje de turnare şi aliaje deformabile plastic. în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât cuprul: Mg.).. aliajele neferoase se încadrează în următoarele categorii: − aliaje monofazice. compuşi intermetalici). aliaje uşor fuzibile (cu temperaturi ts coborâte) etc. 135 . Mn. aliajele metalelor preţioase (aliaje pe bază de metale preţioase: Ag. cele mai multe tipuri de aliaje utilizate în prezent în tehnică sunt complexe. alcătuită din cristale de soluţie solidă având ca solvent componentul de bază. • în funcţie de posibilităţile tehnologice de transpunere în produse şi de prelucrare a acestora. aliaje antifricţiune. în care precipită la răcirea ulterioară particule de faze secundare (de obicei. iar în funcţie de aptitudinile de a-şi mări rezistenţa mecanică în urma aplicării de TT. aliajele neferoase se clasifică în: aliaje durificabile structural prin tratamente termice şi aliaje nedurificabile prin tratamente termice. Al. Toate criteriile de clasificare anterior precizate se folosesc însă drept criterii secundare. în diverse concentraţii şi alte elemente de aliere decât zincul: Si. dar. pentru a facilita studierea structurii şi proprietăţilor fiecărui tip de astfel de aliaje. aliaje criogenice (cu tenacitate ridicată la temperaturi scăzute). aliajele nichelului (aliaje pe bază de nichel). pentru denumirea diverselor aliaje neferoase şi sistematizarea studierii structurii şi proprietăţilor lor. astfel: • în funcţie de numărul componentelor. aliaje anticorosive (cu rezistenţă ridicată la acţiunea mediilor agresive de lucru). Pb. − aliaje cu structură monofazică după solidificare. se ia ca bază câte un aliaj binar reprezentativ şi se consideră că restul componentelor sunt elemente suplimentare de aliere (de exemplu.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Aliajele neferoase se pot clasifica folosind o multitudine de criterii. Ni etc.) etc. aliajele denumite în tehnică duraluminuri au ca bază aliaje Al – Cu. aliajele aluminiului (aliaje pe bază de aluminiu). preferându-se clasificarea acestora în funcţie de componentul de bază şi încadrarea lor în categorii de tipul: aliajele cuprului (aliaje pe bază de cupru). o structură monofazică. Sn. aliajele titanului (aliaje pe bază de titan). în care sunt introduse frecvent. Au. Mn etc. ternare sau complexe. aliaje cu rezistenţa mecanică ridicată (dure). Pt etc. care prezintă în stare solidă. în care sunt introduse suplimentar. de exemplu. Fe.

la aceste aliaje nu se produc.2. modificarea poate fi: • modificare de tipul I. 4. constând din inocularea în aliajele lichide a unor cantităţi mici de substanţe chimice (numite modificatori. acest tip de modificare este eficient la aliajele neferoase care prezintă după cristalizarea primară o structură monofazică (cu cristale de soluţie solidă). 136 . Modalitatea actuală cea mai eficientă de influenţare a caracteristicilor structurii primare a aliajelor neferoase o reprezintă modificarea.4. 1. v.2). v. ca urmare. care.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. În funcţie de efectele pe care le produce asupra structurii primare a aliajelor neferoase. modificatorii care acţionează în acest mod (borul şi unele metale de tranziţie cu reactivitate chimică mare: Ti. scap. distribuite sub formă de suspensie fină. în decursul răcirii după solidificare. 1. fenomene de cristalizare secundară (recristalizare în stare solidă. constituie baze pentru germinarea eterogenă la solidificarea aliajelor (v. care are ca efect îmbunătăţirea fineţei şi gradului de dispersie a fazelor componente ale amestecurile mecanice eutectice care se formează la solidificarea unor aliaje neferoase. care pot schimba mecanismele obişnuite ale germinării şi/sau creşterii cristalelor la solidificare. Mo). scap. care determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor (axelor) cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în care (în timpul răcirii după solidificare) precipită particule ale unor astfel de faze. scap. Modificarea aliajelor neferoase La marea majoritate a aliajelor neferoase folosite în tehnică componentele de bază nu prezintă transformări alotropice şi. asigurând solidificarea cu un număr mare de germeni cristalini şi formarea unor structuri primare fine. • modificare de tipul III. Ta. care să determine transformarea structurii dendritice primare într-o structură secundară favorabilă (din punctul de vedere al mărimii granulaţiei şi gradului de dispersie a fazelor) obţinerii unor caracteristici mecanice ridicate şi/sau asigurării unei bune comportări la prelucrarea prin deformare plastică sau la aplicarea de TT. Zr.6).6). se utilizează cu predilecţie pentru realizarea modificărilor de tipurile I şi III. • modificarea de tipul II. care are ca efect principal finisarea (micşorarea dimensiunilor) cristalelor dendritice primare. La alegerea modificatorilor şi realizarea modificării aliajelor neferoase trebuie avute în vedere următoarele aspecte esenţiale: • modificatorii introduşi în aliajele neferoase lichide acţionează în unul din următoarele moduri: − formează (individual sau prin combinare cu componentele aliajelor) particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite.

deoarece particulele care se formează sunt grosolane şi în număr insuficient realizării unei structuri primare fine. care micşorează viteza de creştere a germenilor şi limitează dezvoltarea în grosime a ramurilor cristalelor dendritice primare. efectele pozitive ale modificării se micşorează. dacă concentraţia acestora este la nivelul optim se formează o suspensie fină.98. în cazul modificatorilor care au rolul de a forma particule greu fuzibile şi insolubile în aliajele topite.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase − formează pelicule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini. cu un număr mare de particule care activează germinarea eterogenă şi rezultă structura primară cu granulaţia cea mai fină. în mod obişnuit. particulele nu se formează sau se formează în număr insuficient asigurării unei structuri primare fine. Principalele tipuri de recoaceri fără schimbare de fază care se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase sunt: • Recoacerea de omogenizare (RO) este recomandată pentru diminuarea neomogenităţilor chimice ale structurilor dendritice primare ale semifabricatelor şi pieselor turnate. cum sunt aliajele uşoare. Pb) se folosesc mai ales pentru asigurarea modificărilor de tipul II. iar τm trebuie să fie mari (de obicei. în unele cazuri (de exemplu la semifabricatele şi piesele turnate din aliaje pe bază de Cu) impunându-se 137 . scap. având ts = 500…600 oC).95…0. iar coeficientul kO se ia.1). este temperatura de solidificare – topire a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse RO. pentru omogenizarea pieselor turnate din aliaje în care procesele de difuzie se defăşoară foarte lent. τm = 2…24 ore). Sb. Ca. definită ca fiind temperatura la care verticala aliajului intersectează linia sau suprafaţa solidus a diagramei de echilibru fazic a sistemului de aliaje căruia aparţine acesta. modificatorii care acţionează în acest mod (metalele uşor fuzibile: Li. 6. pe bază de Al sau Mg. dacă concentraţia acestora este mică. 9. deoarece omogenizarea se realizează prin difuzie. kO = 0. în care Ts. iar dacă concentraţia acestora depăşeşte nivelul optim. în K. • modificatorii trebuie introduşi în aliajele neferoase într-o cantitate (concentraţie) optimă (care asigură nivelul maxim al efectelor pozitive produse de modificare).8…0. dar poate avea şi valori kO = 0. ti corespunzătoare acestui TT se alege cât mai ridicată (ti + 273 = Ti = kOTs. Tratamentele termice la aliajele neferoase Tratamentele termice (TT) care se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se definesc şi se clasifică la fel ca şi tratamentele destinate semifabricatelor şi pieselor din oţeluri şi fonte (v.3. de exemplu. Na.9.

τi + τm = 1…4 ore şi răcirea în aer liniştit. trp + 273 = Trp ≅ 0. în cazul recoacerii sau în aer liniştit. 6.4Ts).2). unele aliaje pe bază de Ti) pentru obţinerea stărilor structurale de echilibru. pentru finisarea granulaţiei structurii grosolane rezultate după RO. 6. de realizarea unor transformări eutectoide etc. pentru obţinerea la ta a unei stări de echilibru structural. finisarea granulaţiei. RRN a semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase se realizează cu ti = trp + 100…200 oC (trp fiind temperatura de recristalizare primară a aliajului din care sunt confecţionate piesele supuse TT.). ca şi faza corespondentă a aliajelor Fe – C) care se transformă (la răcirea sub o temperatură caracteristică) în amestecul eutectoid (α + δ).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR aplicarea de TT ulterioare. Modul de conducere a unui astfel de TT este simplu: piesele se încălzesc la o temperatură ti situată desupra unuia din punctele de transformare în stare solidă ale aliajului neferos din care sunt confecţionate. • Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază (RRN) este utilizată pentru refacerea plasticităţii semifabricatelor şi pieselor ecruisate prin deformare plastică la rece. Regimul RRN se alege astfel încât să se producă în piesele supuse tratamentului procesele de restaurare şi recristalizare primară şi să nu apară efectele defavorabile ale desfăşurării fenomenelor de creştere a granulaţiei şi de recristalizare secundară (v. Recoacerile cu schimbare de fază (de tipul recoacerii complete sau normalizării.5 şi 6. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică sau prin aşchiere etc. scap.3.3) se pot aplica semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase care prezintă transformări fazice în stare solidă (determinate de variaţiile cu temperatura ale solubilităţii componentelor în fazele din structura aliajelor. recoacerile cu schimbare de fază se efectuează la produsele confecţionate din astfel de aliaje neferoase (cum sunt aliajele Cu – Zn. TT de călire 138 . în cazul normalizării). soluţia solidă (denumită. în mod obişnuit. La semifabricatele şi piesele confecţionate din aliaje neferoase se pot efectua două tipuri (principial diferite) de călire: • Călirea martensitică se poate aplica pieselor din aliaje neferoase care racire α + δ . ca şi în cazul aplicării la piesele din aliaje feroase. scap. aliajele Cu – Al. • Recoacerea de detensionare (RD) se aplică semifabricatelor şi pieselor din aliaje neferoase în scopul diminuării intensităţii şi redistribuirii tensiunilor mecanice reziduale existente în acestea.2. mecanismele detensionării termice şi principiile stabilirii regimului RD sunt cele prezentate în scap. v. la piesele din astfel de aliaje. 3. de producerea transformărilor alotropice ale unor componente.2. se menţin la ti o durată τm (pentru uniformizarea temperaturii în masa pieslor şi pentru omogenizarea structurii) şi se răcesc lent (o dată cu cuptorul. austenită. γ fiind suferă transformări eutectoide (la fel ca oţelurile şi fontele): γ incal. de obicei.

• Călirea de punere în soluţie se poate aplica la piesele din aliaje neferoase în a căror structură apare ca fază principală o soluţie solidă care are ca solvent componentul de bază al aliajelor şi prezintă o variaţie importantă cu temperatura a capacităţii de a dizolva componentele de aliere (solubilitatea componentelor de aliere în această fază scade puternic când se micşorează temperatura). în apă) pentru menţinerea structurii monofazice α până la ta. Cu − Ti. alcătuită din cristale de soluţie solidă α ≡ B(A) omogenă. rezultă că prin răcirea rapidă de la tic a structurii monofazice α se împiedică separarea din aceasta (prin procese bazate pe difuzie) a fazei θ (bogată în elemente de aliere) şi se obţine la ta o structură monofazică. pentru ca transformarea (printrun mecanism bazat pe difuzia componentelor) γ ⇒ α + δ să nu fie posibilă şi să se realizeze o transformare de tip martensitic (printr-un mecanism care nu presupune difuzia componentelor) γ ⇒ M. Ti – Al etc. urmată de răcirea rapidă (de obicei. Ti – Ni. Revenirea structurilor (metastabile) obţinute prin călirea martensitică a aliajelor neferoase poate conduce la efecte similare celor care se produc prin revenirea oţelurilor sau fontelor călite martensitic şi care constau în obţinerea (prin transformări structurale bazate pe difuzie) unor structuri apropiate de echilibru şi bine detensionate. acest TT a fost denumit călire de punere în soluţie (a fazei θ). Analizând modul de efectuare a acestui TT (v.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase martensitică constă din încălzirea lor la o temperatură ti situată în domeniul de stabilitate al fazei γ (domeniul austenitic). structurile (monofazice. Ti – Mo. deoarece realizează punerea (dizolvarea la încălzire şi menţinerea la răcire) în soluţia solidă α a fazei θ. Călirea martensitică se poate aplica la produsele realizate din unele aliaje ale sistemelor Cu – Al. care aparţin unor sisteme ale căror diagrame de echilibru sunt de tipul celei prezentate în figura 9. ca şi faza corespondentă din structura aliajelor Fe – C călite) fiind o soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere. cu structura cristalină diferită de cea corespunzătoare fazei γ (austenitei) din care s-a format. pentru obţinerea unei structuri monofazice. menţinerea la această temperatură o durată τm (pentru obţinerea unei structuri cu austenită omogenă) şi răcirea rapidă (cu o viteză vr mai mare decât o viteză critică vrc). Cu – Be. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere (fază metastabilă). ts).. cu cristale de soluţie solidă) obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase prezintă o bună comportare la prelucrarea prin deformare plastică. care îndeplinesc criteriile structurale menţionate mai înainte. M (denumită martensită. fig. 9. 139 . TT de călire de punere în soluţie constă din încălzirea şi menţinerea o scurtă durată la o temperatură tic ∈ (tso. La piesele din astfel de aliaje.1.1). Spre deosebire de structurile (dure şi fragile) realizate prin călirea martensitică.

în structura matricei α se pot forma următoarele tipuri de precipitate: • zonele GP (notate în acest mod după numele cercetătorilor Guinier şi Preston care le-au detectat pentru prima oară prin tehnici de difracţie cu raze X) apar la temperaturi şi durate mici ale procesului de îmbătrânire şi sunt asocieri preferenţiale de atomi ai componentelor de aliere din aliajul tratat. • precipitatele θ” sunt faze metastabile care se formează la durate mai lungi şi/sau la temperaturi mai înalte de îmbătrânire decât cele corespunzătoare formării zonelor GP şi sunt faze distincte (cu structuri cristaline diferite de structura fazei stabile θ).. Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat că.2. precipitatele θ” germinează relativ uniform în matricea α şi sunt legate prin interfeţe coerente cu structura cristalină a acestei matrice. dacă tii = ta sau îmbătrânire artificială.0. dacă ta < tii < tso..5.. cu configuraţie platiformă (cu diametrul de 25.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Revenirea structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie a aliajelor neferoase. prin procese de germinare omogenă. pe dislocaţiile elicoidale) şi sunt semicoerente cu structura cristalină a acestei matrice. în funcţie de temperatura şi durata îmbătrânirii aliajelor neferoase călite.. ajungând la frecvenţe de 1013…1015 zone/mm3. deoarece aceste precipitate se formează prin procese de germinare şi creştere.3. constând din încălzirea şi menţinerea acestora la o temperatură tii ∈ [ta.6 nm şi se formează uniform în matruicea α.30 nm şi grosimea de 1. • precipitatele θ’ sunt tot faze metastabile.8 nm şi grosimea de 0. care pot fi evidenţiate în structură numai prin examinarea la microscopul electronic.. precipitatele θ’ se formează prin germinare eterogenă pe anumite defecte ale structurii cristaline a matricei α (de exemplu. Natura fazică şi caracteristicile structurale ale precipitatelor care se formează la îmbătrânire depind de mărimile parametrilor ti şi τm. în mod obişnuit. care germinează eterogen pe limitele grăunţilor cristalini ai matricei α şi sunt necoerente cu această matrice.0 nm). cu dimensiuni suficient de mari pentru a putea fi observate prin examinarea structurilor la microscopul optic şi care apar dacă duratele şi/sau temperaturile de îmbătrânire sunt mai mari decât cele corespunzătoare formării precipitatelor θ”. având la bază mecanisme ce presupun difuzia componentelor aliajului supus TT. tso). • precipitatele θ sunt faze stabile (de echilibru). determină separarea din soluţia solidă suprasaturată (metastabilă) a unor precipitate care durifică structura. TT de revenire aplicat structurilor obţinute prin călirea de punere în soluţie este denumit îmbătrânire şi poate fi îmbătrânire naturală. 140 .. zonele GP au forma unor discuri cu diametrul de 5. putând fi uşor evidenţiate în structură prin examinarea la microscopul optic... datorită efectelor de durificare pe care le produce.

efectul de durificare al îmbătrânirii se poate evidenţia cu ajutorul unor curbe de îmbătrânire. cercetările experimentale întreprinse până în prezent au arătat că orice precipitat se formează direct din matricea α şi nu prin transformarea precipitatelor existente anterior în structura aliajului supus îmbătrânirii. la ridicarea temperaturii de îmbătrânire de la ti la t i/ > ti. reprezentând dependenţele experimentale dintre duritatea aliajului îmbătrânit şi parametrii de regim ai îmătrânirii: HVr = f(ti = ct. τm) sau HVr = g(ti. care constă din supraîncălzirea de scurtă durată a aliajelor îmbătrânite. Aceste particularităţi ale formării precipitatelor în timpul îmbătrânirii aliajelor neferoase călite sunt valorificate practic la realizarea procesului de reversiune. 9. corespunzător temperaturii t / > ti. τm) a unui aliaj Al – Cu (cu %Cum = 3 %). Curba de îmbătrânire la ti = 130 oC a unui aliaj Al – Cu. pentru orice aliaj călit şi îmbătrânit. în principal de creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii acestora. precipitatul specific temperaturii ti se dizolvă în matricea α şi apoi din matricea α se separă un nou precipitat. Aşa cum se poate observa analizând curba de îmbătrânire HVr = f(ti = 130 oC. Fig.).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase În privinţa filiaţiei diverselor tipuri de precipitate. prezentată în 141 ..1. pentru reconstituirea stării structurale monofazice pe care aliajele o aveau după călirea de punere în soluţie (supraîncălzirea de scurtă durată asigură dizolvarea în matricea α a precipitatelor formate prin îmbătrânire. τm = ct. dar nu oferă timpul necesar separării precipitatelor specifice temperaturii la care s-a supraîncălzit aliajul).2. astfel. cu %Cum = 3 % Transformările structurale produse prin îmbătrânire sunt însoţite de modificări ale proprietăţilor aliajelor călite. Configuraţia diagramei de echilibru a sistemelor cărora aparţin aliajele neferoase la care se pot aplica TT de călire de punere în soluţie Fig. 9.

proiectării. cum ar fi ASM (American Society for Metals). la aliajele cuprului. sunt: • sistemul de simbolizare numerică. la aliajele zincului etc. semifabricatele sau piesele din aliaje neferoase se supun unor operaţii de deformare plastică la rece. conform căruia mărcile de metale şi aliaje neferoase din diverse categorii (aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu.2. verificării şi comercializării semifabricatelor şi pieselor din astfel de materiale. cupru şi aliaje pe bază de cupru etc. având la bază principiile prezentate în tabelele 9. între călirea de punere în soluţie şi îmbătrânire. la aliajele titanului. fabricării. se ajunge astfel la ideea (confirmată prin cercetări experimentale) că efectul de durificare este o consecinţă a interacţiunii dintre dislocaţiile matricei aliajului îmbătrânit şi precipitatele coerente. Cele mai utilizate sisteme de simbolizare a mărcilor de metale şi aliaje neferoase. regional sau internaţional) care gestionează sistemul. regionale sau internaţionale). acest efect diminuându-şi intensitatea odată cu distrugerea coerenţei dintre matricea structurală a aliajului şi precipitatele formate la îmbătrânire. efectul de durificare al îmbătrânirii creşte în cursul formării precipitatelor semicoerente (zonele GP şi precipitatele θ”) şi scade odată cu apariţia precipitatelor semicoerente (θ’) şi necoerente (θ). aplicată la aliajele aluminiului.4. AA (Aluminum Association). Simbolizarea metalelor şi aliajelor neferoase comerciale În prezent nu există un sistem de simbolizare a mărcilor de metale şi aliajele neferoase unanim recunoscut şi aplicat la întocmirea documentelor tehnice aferente conceperii. Desfăşurarea proceselor de precipitare la îmbătrânire şi efectele de durificare produse de acestea pot fi influenţate substanţial dacă.4 şi 9. 142 . aplicată la aluminiu şi aliajele pe bază de aluminiu şi recomandată de standardele elaborate de ISO şi CEN pentru mărcile de aluminiu şi aliaje de aluminiu deformabile.. sunt: varianta UNS (Unified Numbering System). recomandate de diverse asociaţii profesionale şi/sau organisme de standardizare (naţionale.) sunt simbolizate printr-un număr (în mod obişnuit. la aliajele magneziului. principalele variante ale acestui sistem. fără nici o semnificaţie legată de compoziţia şi proprietăţile mărcii) acordat de asociaţia sau de organismul (naţional. şi varianta propusă de AA (Aluminum Association).5. CEN (Comité European de Normalisation) sau ISO (International Organization for Standardization).ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR figura 9. 9.

Aliaje având Si ca EAP 4 A24430 / B443.X4* Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A01001 / 100. .5 5.0 1. Aliaje având Sn ca EAP 8 A08510 / 851. Aliaje având alte EAP 9 − − Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu deformabile Structura simbolului în varianta UNS: A9X1X2X3X4 Structura simbolului în varianta AA: X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje Exemple de mărci X1 1 A91080 / 1080 Al 99.0 G AlSi5Cu3 4.. X4 = 0 la aliajele pentru turnare în piese şi X4 = 1 sau 2 la aliajele pentru turnare în lingouri. Aliaje având Zn ca EAP 7 A07120 / 712. litera Z pentru turnarea centrifugală.1 G AlSi5 5.. Grupă de aliaje neutilizată 6 − − 7.4. simbolul nu conţine litera α. X0 = 6 ⇒ α ≡ F. Tabelul 9.. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2.0 G AlCu4MgTi 3.8 1.2 . Aliaje având alte EAP 8 A98016 / 8016 AlFe1Mn * X0 = 0 pentru aliajele corespunzătoare unei reţete originale . Aliaje având Si ca EAP 4 A94343 / 4343 AlSi7. dacă X0 = 0.5 6. Aliaje având Si şi Mg ca EAP 6 A96106 / 6106 AlMgSiMn 7. X0 = 1. iar simbolurile mărcilor de aliaje neferoase sunt alcătuite din simbolul chimic al componentului de bază..5MgMn 3.).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • sistemul de simbolizare alfanumerică (sistemul de simbolizare după compoziţie). dacă X0 = 1⇒ α ≡ A. ** EAP ≡ element de aliere principal 143 .1 G AlSn6Cu1Ni1 9. Aliaje având Mg ca EAP 5 A95052 / 5052 AlMg2. Aliaje având Mg ca EAP 5 A05200 / 520. 6 pentru aliajele rezultate prin modificări aduse unei reţete originale.1 G Al 99. conform căruia mărcile de metale neferoase se simbolizează aşa cum se arată în tabelul 9. urmat de simbolurile chimice ale elementelor de aliere. X0 = 2 ⇒ α ≡ B. Aliaje având Si ca EAP + Cu şi Mn 3 A13190 / A319. simbolurile aliajelor de turnare sunt precedate de litera G.2. simbolurile chimice ale elementelor de aliere pentru care %EAm este în jur de 1 % sau mai mare fiind însoţite de numere (de preferinţă întregi) care indică concentraţiiile masice nominale (medii) ale acestor componente. Aliaje având Zn ca EAP 7 A97149 / 7149 AlZn8MgCu 8. Aliaje având Mn ca EAP 3 A93003 / 3003 AlMn1Cu 4.0 G AlMg10 6. litera C pentru turnarea continuă. scrise în ordinea descrescătoare a importanţei lor. litera P pentru turnarea sub presiune etc. urmată (eventual) de o literă care codifică procedeul tehnologic de turnare recomandat la realizarea semifabricatelor sau pieselor din aceste aliaje (litera S pentru turnarea în forme din nisip. litera M pentru turnarea în forme metalice.0 G AlZn6MgCr 8. Aluminiu şi aliaje cu %Alm ≥ 99 % 2. Aliaje având Cu ca EAP 2 A92001 / 2001 AlCu5. Date privind simbolizarea mărcilor de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu Mărcile de aluminiu şi aliaje pe bază de aluminiu pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: AX0X1X2X3X4* Structura simbolului în varianta AA: αX1X2X3. Aliaje având Cu ca EAP** 2 A02040 / 204.

. C83800 C83400 G CuZn10 Alame semiroşii (simple/cu Pb) C84200 . C94900 6... fabricare şi verificare a metalelor şi aliajelor neferoase sau a produselor ce se confecţionează din astfel de materiale. C51100 CuSn4P 4. R54520 corespunde aliajului cu simbolul alfanumeric TiAl5Sn2. Alame roşii (simple sau cu Pb) C83300 . la aliajele pe bază de Zn UNS = ZX1X2X3X4 (de exemplu.... C69800 Alame speciale 3....9 CuZn12. Simbolurile mărcilor de metale sau aliaje neferoase sunt însoţite de 144 ....C9 X1X2X3X4 Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C80100 . Bronzuri cu Si (%Sim < 8 %) C64700 .5Pb C33500 C30000 . C98800 C98600 G CuPb35Ag1... C66100 C65500 CuSi3 6. Alame cu Pb CuZn28Sn1 C44300 C40000 ...Zn C96200 . C97800 C96400 G CuNi30Fe C97600 G CuNi20Zn8Sn4Pb 8. C82800 C82100 G CuBe0... C91700 C90700 G CuSn10Pb2 Bronzuri aliate cu Pb C92200 ... Date privind simbolizarea mărcilor de cupru şi aliaje pe bază de cupru Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru pentru turnare Structura simbolului în varianta UNS: C8X1X2X3X4 .5). Cupru şi aliaje cu %EAm < 8 % C10000 ... Aliaje pe bază de Cu speciale C99300 . Aliaje cu %EAm < 5 % C81300 . (de exemplu. C17300 CuBe1. Bronzuri cu Pb C98200 .9 1.... Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni − Zn C70000 ... C64200 C61000 CuAl8 5. Alame cu Sn CuZn36Al1Mn3Sn C67400 C66400 . proiectare. Bronzuri fosforoase cu %Sn < 9 % C50000 . Bronzuri obişnuite (Cu – Sn) C90200 .95 1. Bronzuri cu Al (%Alm <19 %) C95200 ...5 9.. Z35530 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric ZnCu1Al4)... Sistemul de simbolizare numerică se recomandă a fi utilzat mai ales în activităţile comerciale. M11311 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric MgAl3Zn1.. C85800 C85400 G CuZn29Pb3Sn Alame speciale C86100 .... C7X1X2X3X4* Seria (grupa) de aliaje UNS Exemple de mărci C11100 Cu 99.. Cupru cu %Cum ≥ 99.. Aliaje Cu – Ni şi Cu – Ni . iar M10100 – aliajului MgAl10Mn) etc.. Bronzuri şi alame cu Si C87200 .5 C22600 C20000 . C95800 C95600 G CuAl7Si2 7. C94500 C92700 G CuSn5Pb25 C94300 G CuSn5Ni5 C94800 Bronzuri aliate cu Ni C94700 . N04400 corespunde aliajului cu simbolul alfa numeric NiCu32). Bronzuri cu Al (%Alm< 19 %) C60600 . iar sistemul de simbolizare alfanumerică este util îndeosebi în activităţile de cercetare. la aliajele pe bază de Ni UNS = NX1X2X3X4 (de exemplu. C99800 C99600 G CuMn40Al2 Mărcile de cupru şi aliaje pe bază de cupru deformabile Structura simbolului în varianta UNS: C1X1X2X3X4 .. C81100 C80100 G Cu 99.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9.5Ni 3.5 2. C84800 C84500 G CuZn12Pb7Sn2 Alame galbene (simple/cu Pb) C85200 . Alame cu %Znm < 37 % CuZn34. la aliajele pe bază de Mg UNS = MX1X2X3X4.. C76200 CuZn29Ni12 * varianta UNS se utilizează şi la alte tipuri de aliaje: la aliajele pe bază de Ti UNS = RX1X2X3X4.... 2. C87900 C87200 G CuSi4 C87500 G CuZn14Si4 G CuSn11 5.. C86800 C86300 G CuZn25Al6Mn 4..... (de exemplu.5...

finisării granulaţiei. adică particularităţile privind succesiunea şi conţinutul operaţiilor tehnologice ce trebuie aplicate pentru atingerea stării de livrare a produselor) şi/sau valorile anumitor caracteristici definitorii ale calităţii produselor care se livrează. Pus în soluţie (starea instabilă obţinută la produsele supuse unei căliri de punere în suluţie şi îmbătrânite spontan la ta) 5. după recoacere sau deformare plastică la cald. Brut de fabricaţie (starea obţinută din operaţiile de prelucrare la cald. sunt supuse unor operaţii de deformare plastică la rece sau unor combinaţii de operaţii de deformare plastică la rece şi RRN. în scopul obţinerii unor caracteristici mecanice prescrise) 4. urmată. Simbolul stării unui metal sau aliaj neferos este alcătuit dintr-o literă de codificare a stării de bază (care defineşte modul principial de atingere a stării în care se află materialul). eventual. Ecruisat (starea obţinută la produsele care. 2 sau 3 * Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu F M O O H* W ** T H* − T cifrele sau literele care urmează acestui simbol codifică succesiunea de operaţii tehnologice care se aplică pentru atingerea stării. 145 .6. Principalele date (cuprinse în standardele SR EN 515 şi SR ISO 1190/2) privind simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale sunt prezentate în tabelul 9. cu sau fără ecruisare suplimentară. iar în tabelul 9. Tratat termic. Definirea şi simbolizarea stărilor de bază ale produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea stării de bază 1. ** cifrele care urmează acestui simbol indică durata (în ore) a procesului de îmbătrânire naturală spontană.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase simbolurile stărilor de livrare ale semifabricatelor sau produselor realizate din aceste materiale.7 sunt definite subdiviziunile stării TRATAT TERMIC corespunzătoare produselor realizate din aceste materiale. gradul de ecruisare realizat etc. de litere sau cifre care indică subdiviziunea corespunzătoare stării de bază (modul particular în care se realizează starea de livrare a materialului.6. în cursul cărora nu se efectuează nici o verificare privind regimul termic sau gradul de deformare) 2. Tabelul 9. Recopt (starea obţinută la produsele deformate plastic în urma aplicării unei recoaceri complete în scopul asigurării valorilor minime ale caracteristicilor de rezistenţă mecanică sau starea obţinută la produsele turnate după o recoacere destinată reducerii segregaţiilor dendritice. îmbunătăţirii ductilităţii sau stabilizării caracteristicilor mecanice) 3. pentru obţinerea unor stări stabile diferite de stările 1.

deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care. Pus în soluţie.8.9. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. de exemplu.5.11.1. Pus în soluţie. Răcit după prelucrare la cald. sunt îmbătrânite artificial) 5.4. sunt răcite la ta.7. cum ar fi. Pus în soluţie şi supraîmbătrânit/stabilizat (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. după prelucrarea la temperaturi ridicate. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 5.7. după atingerea stării definite la 5. Răcit după prelucrare la cald.10. Pus în soluţie şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.6. deformat plastic la rece şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care. Răcit după prelucrare la cald.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 9.2. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite natural) 5. urmată de o îmbătrânire artificială) 5. sunt răcite la ta şi îmbătrânite natural) 5. ci realizarea unor caracteristici speciale. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea artificială) 5. Pus în soluţie. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit artificial (starea obţinută la produsele care. urmată de ecruisarea prin deformare plastică la rece şi îmbătrânirea naturală) 5. sunt răcite la ta. îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece) 146 Simbolul stării pentru Al şi pentru Cu şi aliajele pe aliajele pe bază de Al bază de Cu T1 T2 TA TC T3 T4 T5 T6 TD TB TE TF T7 − − TG T8 TH − T9 TK TL . după prelucrarea la temperaturi ridicate. Răcit după prelucrare la cald şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care. sunt ecruisate prin deformare plastică la rece şi îmbătrânite artificial) 5. după atingerea stării definite la 5. Pus în soluţie şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie.6. după prelucrarea la temperaturi ridicate. rezistenţa maximă la acţiunea unor medii corosive) 5. deformat plastic la rece şi îmbătrânit natural (starea stabilă obţinută la produsele care sunt supuse unei căliri de punere în soluţie. după prelucrarea la temperaturi ridicate şi răcirea la ta .3. Definirea şi simbolizarea subdiviziunilor stării TRATAT TERMIC a produselor realizate din principalele categorii de metale şi aliaje neferoase industriale Definirea subdiviziunii stării de bază 5. urmată de o îmbătrânire naturală) 5. îmbătrânit artificial şi deformat plastic la rece (starea obţinută la produsele care. urmată de o îmbătrânire artificială al cărei scop principal nu este obţinerea unui efect de durificare prescris.5.

iar Bi şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. sub formă de incluziuni nemetalice. sunt. Sn. care se dispun la limitele cristalelor de cupru şi îi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald). Pt. Principalele impurităţi ale cuprului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: • impurităţi solubile în cuprul solid (Ag.5 %) a acestor impurităţi (care formează soluţii solide de substituţie cu cuprul). Cuprul şi aliajele pe bază de cupru Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje. • impurităţi insolubile în cuprul solid (Pb. vapori de apă supraîncălziţi.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase 9. cuprul este utilizat din timpuri străvechi pentru realizarea de produse.). Cr. care se declanşează prin reacţia Cu2O + H2 ⇒ 2Cu + H2O şi conduce la formarea de vapori de apă a căror presiune creşte (deoarece nu se pot elimina). Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale cuprului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1. glicerină etc.2 şi 9. motorină. diminuându-i substanţial plasticitatea şi tenacitatea şi micşorându-i considerabil conductibilitatea termică şi electrică.06 % şi are ts ≅ 320 oC. Mg. benzol. clorhidric. anilină şi acid acetic etc. constând în creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii. Cuprul este atacat (se corodează) în medii care conţin hidrogen.2 % şi are ts ≅ 270 oC). Bi). amoniac. micşorarea plasticităţii şi tenacităţii. prezenţa incluziunilor intercristaline de CuO2 în structura cuprului (nedezoxidat corespunzător la elaborare) poate determina şi fenomenul numit “boala de hidrogen”. Sb). Cd.1. Cuprul formează un număr impresionant de aliaje. compuşii (cu topire congruentă) pe care îi formează cu cuprul aceste impurităţi se dispun intercristalin în structura cuprului. soluţii slabe. ape reziduale şi ape sărate. • impurităţi care formează cu cuprul compuşi chimici fragili (O. Se. As. S. Fe. 9. azotic). efectele prezenţei în concentraţii masice mici (sub 0. Au. producând fisurarea intercristalină a produselor din cupru.5. aceste impurităţi formează cu cuprul eutectice uşor fuzibile (Pb şi Cu formează un eutectic care conţine %Cum = 0. sulf. principalele aliaje pe bază de cupru folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. Cuprul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate. soluţii concentrate de acizi anorganici. Ni. P. 147 .. azotaţi. 9. de obicei. cloruri şi acizi anorganici (sulfuric. neaerate de sulfaţi.2. acceptabile. Te).3. Mn. Zn. hidrogen sulfurat. reducerea conductibilităţii termice şi electrice etc. substanţe organice (benzină.

la temperaturi ridicate. care prezintă structură cristalină de tip CVC. iar sub temperatura tCK ≅ 450 oC (temperatura Curie – Kurnakov a fazei β. prezentând tenacitate şi plasticitate bune. având drept component de aliere principal zincul sunt denumite în tehnică alame.5. Fig. Structura alamelor se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic a sistemului Cu – Zn. scap. deoarece prezintă. atât la cald. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate. cât şi la rece. ca şi solventul său. Alamele Aliajel pe bază de cupru.8.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.1.3.2. • β este o soluţie solidă pe bază de compus chimic (fază bertholidă). iar atomii de Zn se poziţionează în nodurile aflate în centrele celulelor elementare) şi soluţia solidă ordonată (faza Kurnakov). v. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. 2. putând fi deformată plastic uşor. 9.3. notată β’. structură cristalină de tip CFC. 9. β are caracteristicile unei soluţii solide neordonate.1) suferă un proces de ordonare (atomii de Cu se distribuie în nodurile situate în vârfurile celulelor elementare. prezentată în figura 9. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Zn. Variaţia caracteristicilor mecanice ale alamelor în funcţie de %Znm 148 . capătă caracteristicile tipice compuşilor intermetalici (duritate ridicată şi fragilitate accentuată). Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu .Zn Fig.4. • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut zincul (α ≡ Cu(Zn)).

. Alamele monofazice α se comportă foarte bine la deformarea plastică la rece şi au o comportare mai slabă la deformarea plastică la cald.. 10).7. aşa cum se observă în figura 9. la care aceste alame prezintă o structură monofazică β.8. Alamele monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Znm ≤ 39 % şi sunt alame deformabile (care se prelucrează bine atât prin deformare plastică la cald. la o temperatură ti < tCK. pentru obţinerea structurii prezentate în fig.8. dacă se aplică un TT de recoacere.6. Alamele monofazice β’. piesele din alame bifazice cu conţinut ridicat de zinc se supun unui TT de călire în apă (de la o temperatură ti la care materialul prezintă o structură monofazică β. structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate din astfel de alame are aspectul prezentat în figura 9. 9. Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Zn Punctul A B C D M N P Q Abscisa. au %Znm ∈ (46 %. cu structura la ta alcătuită din cristalele fazelor α şi β’. oC 1083 905 905 905 450 450 ta ta În funcţie de structura de echilibru şi de caracteristicile mecanice pe care le prezintă în această stare (v. cristalele acestei structuri devenind poliedrice (echiaxiale). C. aşa cum se observă în figura 9. fig.9) şi. cât şi ca alame deformabile la cald (la o temperatură de deformare situată deasupra punctului tCK ≅ 450 oC. fig. %Znm 0 41 32 38 39 46 46 32 Ordonata. 9. 46 %) şi sunt utilizate de obicei ca alame de turnare. 149 . dacă semifabricatele sau lingourile turnate sunt supuse unei recoaceri de omogenizare (la ti = 800 . au %Znm ∈ (39 %. mai ales în prezenta impurităţilor insolubile în cupru (Pb.4). semifabricatele sau lingourile din astfel de alame prezintă o structură monofazică. τm = 2. pentru ca în structură să apară cristale de fază α. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă. 50 %] şi se pot utiliza atât ca alame de turnare. În unele cazuri. B.5 ore) sau sunt deformate plastic şi supuse apoi recoacerii.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Tabelul 9. cu structura la ta alcătuită numai din cristale de fază β’ (v. După turnare şi răcire la ta. aşa cum se poate observa în figura 9.. cât şi prin deformare plastică la rece). structura lor la ta va fi alcătuită din cristale poliedrice de soluţie solida α omogenă. cu %Znm ≤ 25 % sunt denumite în tehnică tombacuri. Bi) care determină apariţia unor fenomene de fragilitate sau fisurare la cald. alamele se pot clasifica astfel: A.5. alamele monofazice α. eventual. 850 oC. 9. în cantitatea şi cu dispunerea corespunzătoare obţinerii unor caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate.. Alamele bifazice. duritatea şi fragilitatea acestora crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual al fazei β’ în structură. cu plasticitate bună). unei reveniri. care definesc procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor.

(9.1) în care %EAmj. din punctul de vedere al efectelor asupra structurii. cu relaţa: %Cu me = %Cu m %Cu m + % Znm + ∑ k eEAj % EAmj j =1 n 100 .. iar k eEA j . Structura la ta. 9. Fierul are keFe = 0. introdus în concentraţii %Alm ≤ 3. introdus în concentraţii %Fem ≤ 1. j = 1.. dacă se calculează titlul fictiv al alamei %Cume.. j = 1. care au în compoziţie (pe lângă zinc) şi alte elemente de aliere. adică concentraţia masică a cuprului în alama binară echivalentă din punctul de vedere al microstructurii. finisează granulaţia şi mareşte tenacitatea alamelor. sunt concentraţiile masice ale elementelor suplimentare de aliere existente în compoziţia alamei speciale. 9. n. fără a le diminua caracteristicile de plasticitate şi tenacitate şi îmbunătăţeşte rezistenţa lor la acţiunea mediilor corosive.5. Principalele elemente de aliere folosite la elaborarea alamelor speciale au următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • Aluminiul. după recoacerea de omogenizare.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.6. sunt coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere suplimentare (introducerea unui element de aliere suplimentar în concentraţia %EAmj este echivalentă.5 %. orice alamă specială poate fi încadrată în categoriile structurale anterior precizate pentru alamele binare. cu suplimentarea cu %k eEA j % EAmj a concentraţie de zinc a alamei). iar la concentraţii masice mai 150 . • Fierul. n.5 %. Deoarece are keAl = 6. aluminiul determină micşorarea sensibilă a conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor. determină creşterea rezistenţei mecanice şi durităţii alamelor. a alamelor monofazice α În tehnică se utilizează nu numai alamele binare (aliajele Cu – Zn) ci şi alamele complexe (speciale).9. Structura la ta a alamelor monofazice α turnate Fig..

820 oC) şi îmbătrânire (revenire la ti = 400 . 10.. Fig.. măreşte rezistenţa mecanică şi plasticitatea alamelor şi îmbunătăţeşte comportarea alamelor în medii corosive cum sunt apa de mare. care determină o creştere cu 30 . Structura la ta a alamelor bifazice călite si revenite Fig.5. 9. Structura la ta a alamelor monofazice β’ • Manganul. măreşte rezistenţa la coroziune a alamelor în apa de mare.. • Plumbul (care. efectele staniului asupra microstructurii alamelor se pot estima cu uşurinţă. 40 % a caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi duritate. 9. Structura la ta a alamelor bifazice recoapte după turnare Fig. introdus în concentraţii %Snm ≤ 1 %. având în vedere că keSn = 2. 9.8. introdus în concentraţii %Mnm ≤ 5 %. datorită efectelor fierului asupra microstructurii.. este insolubil în cupru. care induce un efect suplimentar de finisare a granulaţiei şi asigură sfărâmarea aşchiilor la prelucrarea prin aşchiere a alamelor.4 % determină apariţia în structură a compusului FeZn7.9.7. manganul este un bun dezoxidant. • Staniul.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase mari de 0.. Structura la ta a alamelor bifazice turnate Fig. piesele şi semifabricatele din alame aliate suplimentar cu acest element se pot supune TT de călire de punere în soluţie (răcire în apă de la ti = 800 . 420 oC). 9. iar efectele sale asupra microstructurii se pot aprecia considerând keMn = 0. aburul supraîncălzit şi soluţiile de cloruri. aşa cum s-a precizat anterior. fiind considerat o impuritate a acestuia) se foloseşte ca element de aliere al 151 ..

12.27. iar influenţa sa asupra microstructurii alamelor se poate estima considerând kePb = 1.. este un bun dezoxidant. punctul de maxim local al curbei rezistenţei mecanice (cu ordonata la Rm = 600. CuZn10. CuZn20. mărirea rezistenţei mecanice şi durităţii (mai ales ale fazei β) şi îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune (mai ales în prezenţa mediilor active calde). 9. Deoarece nichelul înlocuieşte în structura alamelor atomii de cupru (are asupra microstructurii alamelor efectul corespunzător scăderii concentraţiei de zinc). G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame bifazice (alame pentru turnare). Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu – Ni. CuZn15. coeficientul său de echivalare este keNi = −1. introdus în concentraţii %Sim ≤ 1 %. Ca urmare. au solubilitate totală în stare solidă.2. de exemplu. CuZn30. G CuZn40Pb. Plumbul se introduce în concentraţii %Pbm ≤ 3 %. CuZn36 sunt mărci de alame monofazice α (alame binare deformabile). Aliajele Cu − Ni Cuprul şi nichelul.800 N/mm2) şi punctele de minim local ale curbelor alungirii procentuale după rupere (cu ordonata la A = 40 . iar CuZn42Mn3Al2 şi G CuZn30Al5Fe3Mn2 sunt mărci de alame monofazice β.5. Mărcile de alame comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. G CuZn40PbSn. determină creşterea plasticităţii şi tenacităţii alamelor. prezentată în figura 9. curbele ce descriu dependenţele dintre caracteristicile fizico – mecanice ale aliajelor Cu − Ni şi compoziţia lor chimică corespund configuraţiei redate în diagrama din figura 3. • Nichelul.. fiind metale izomorfe (cu structură cristalină de tip CFC) şi prezentând dimensiuni atomice apropiate.. CuZn36Pb1. introdus în concentraţii %Nim ≤ 3 %. alcătuită din cristale de soluţie solidă de substituţie α ≡ Cu(Ni) ≡ Ni(Cu). deoarece particulele de plumb uniform distribuite în structura alamelor asigură sfărâmarea aşchiilor şi îmbunătăţesc prelucrabilitatea prin aşchire a acestor aliaje. • Siliciul.. CuZn31Si. prezenţa plumbului înrăutăţeşte comportarea la prelucrarea prin deformare plastică a alamelor. măreşte fluiditatea şi proprietăţile de turnare ale alamelor topite şi determină îmbunătăţirea comportării în medii corosive a produselor confecţionate din alame speciale. CuZn39Ni3 sunt mărci de alame speciale monofazice α (alame speciale deformabile). G CuZn38Pb2Mn2. efectele sale asupra microstructurii alamelor sunt importante. aşa cum se poate observa în figura 9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR alamelor din care se confecţionează produse destinate prelucrării prin aşchiere.3. deoarece poate determina apariţia fenomenelor de fragilitate sau fisuare la cald.11. deoarece are keSi = 10. evidenţiază faptul că toate aliajele acestui sistem au la ta o structură monofazică. 45 %) şi coeficientului de gâtuire (cu ordonata la 152 .

20 % şi adaosuri de Fe (%Fem = 0...60 %) având abscisa situată la %Nim ≅ 65 %.0 %) şi Mn (%Mnm = 0..3 %).. dar şi ca aliaje pentru turnare) în aplicaţiile care necesită materiale rezistente la coroziune..70 % şi adaosuri de Fe. cu %Nim = 18 . Fig.. 9. cu %Nim = 5.. instrumentelor de măsurare. folosite (ca aliaje deformabile. folosite ca materiale electrotehnice (în special pentru confecţionarea rezistorilor). 20 % şi %Znm = 20. 3%). Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Ni Fig. Microstructura la ta a aliajului Cu – Ni. • aliaje Melchior (Maillechort). cu %Nim = 40. pieselor de mecanică fină. rezistorilor electrici.... 12. cu %Nim = 30. Argentan). folosite în aplicaţiile care impun materiale anticorosive.6 . cu %Nim = 20 % Datorită structurii monofazice şi proprietăţilor fizico – mecanice pe care le prezintă.35 % şi adaosuri de Mn (%Mnm = 3.. 1. CuNi18Zn27 sau CuNi15Zn21)... cu %Nim = 65..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Z = 55. • aliaje Monel.. 153 .. în acizi organici. iar curba care redă dependenţa dintre rezistivitatea electrică şi compoziţia acestor aliaje prezentând un punct de maxim local cu abscisa %Nim ≅ 50 %. cu %Nim = 15 .) şi se pot utiliza la fabricarea rezistorilor electrici. aliajele Cu – Ni se prelucrează bine prin deformare plastică (la rece sau la cald) sau prin aşchiere. folosite (ca aliaje deformabile sau pentru turnare) pentru confecţionarea pieselor rezistente la coroziune. Mn şi Si.. Principalele reţete de aliaje Cu – Ni utilizate în tehnică sunt: • aliajele Kunial.30 % (corespunzător mărcilor comerciale CuNi18Zn20.. 9..4 %). 1.. în vapori de apă etc. 11.50 % şi aliajele Nichelină.15% şi adaosuri de Al (%Alm = 1 . • aliajele Alpaca (Neusilber... • aliajele Constantan. folosite pentru a confecţiona (prin deformare plastică la rece sau la cald) elemente elastice (arcuri sau lamele) şi piese rezistente la coroziune.. prezintă o bună rezistenţă la coroziune (în apă de mare şi în soluţii saline... tacâmurilor şi obiectelor de artă sau podoabă etc.8 .

• δ este o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu31Sn8 (fază bertholidă). în funcţie de concentraţia masică a staniului. bronzurile cu siliciu. faza γ este stabilă numai până temperatura la t = 520 oC. bronzurile cu aluminiu. • ε este compusul intermetalic Cu3Sn. faza α se caracterizează printr-o bună plasticitate. deoarece prezintă.9. • γ este (ca şi β) o soluţie solidă pe baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă). În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în starea M. la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ. putând fi deformată plastic uşor.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. cu structură cristalină de tip CVC. 9. la care se descompune eutectoid: γ ⇒ α + δ. aşa cum rezultă examinând diagramele din figura 9. datorită vitezei extrem de reduse cu care se realizează transformarea δ ⇒ α + ε. faza δ este stabilă numai până la temperatura t = 320 oC.3.1. Bronzurile Aliajele pe bază de cupru al căror component de aliere principal este un alt element decât zincul sau nichelul sunt denumite bronzuri. care apara (la răcirea bronzurilor topite) prin defăşurarea transformării peritectice (la t ≅ 800 oC): L + α ⇒ β. cât şi la rece. în condiţii de echilibru (care presupun menţineri îndelungate).13. se descompune eutectoid: δ ⇒ α + ε. Principalele tipuri de bronzuri folosite pentru realizarea pieselor din construcţia de maşini şi pentru fabricare construcţiilor mecanice sunt: bronzurile cu staniu (denumite şi bronzuri clasice). β este stabilă numai până la temperatura t = 586 oC. ca şi solventul său. de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic. Bronzurile cu staniu folosite în tehnică au %Cum ≤ 20 % şi prezintă. punctele caracteristice ale acestor diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. • β este o soluţie solidă pa baza compusului chimic Cu5Sn (fază bertholidă). la care.3. structurile indicate de diagramele de echilibru (stabil sau metastabil) redate în figura 9. • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent cuprul şi ca solut sataniul (α ≡ Cu(Sn)). structură cristalină de tip CFC. atât la cald.5. cu structură cristalină de tip CVC. bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb.5. faza ε nu apare în structura semifabricatelor şi pieselor din bronzuri industriale livrate în stările M sau O. în funcţie de concentraţia 154 . Fazele care apar pe diagramele de echilibru din figura 9. cu structură cristalină complexă.13.13 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Sn.

Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramelor de echilibru Cu − Sn Punctul Abscisa.0 586 G 26.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masică a staniului. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Snm = 10. starea de echilibru stabil.15.. starea metastabilă obţinută prin turnare (strarea F) Tabelul 9.0 8. aşa cum se observă pe micrografia din figura 9. 9. B. c.0 520 K 11. respectiv. alcătuită din cristale dendritice de soluţie solidă α neomogenă. bronzurile cu staniu se pot clasifica astfel: Fig.16.2 ta A. Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Snm ≤ 8 .5 9.0 586 H H’ 16.%Snm Ordonata. oC A 0 1083 B 25.0 520 J 27. în diagramele din fig. starea metastabilă obţinută prin recoacere (starea O).0 800 D 22.13. 9 % şi sunt bronzuri deformabile (care se pot prelucra atât prin deformare plastică la cald. cât şi prin deformare plastică la rece).. constituenţii α (preeutectoid) 155 .9. structurile la ta ale semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţin (aşa cum se poate observa în fig.14) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor.0 586 F 24. 9. structura de turnare a acestor bronzuri. în starea M. 9. Diagramele de echilibru ale sistemului de aliaje Cu – Sn pentru diferite stări: a.20 % şi se folosesc ca bronzuri de turnare. se poate transforma prin recoacere (precedată sau nu de o operaţie de prelucrare prin deformare plastică) într-o structură cu cristale poliedrice de soluţie solidă α omogenă. b.0 800 E E’ 16..17) fazele α şi δ şi.0 350 Q 0.5 800 C C’ 13. aşa cum se poate vedea pe migrografia prezentată în figura 9..0 8.

favorizează sfărâmarea aşchiilor) şi rezistenţa lor la 156 . Structura la ta a bronzurilor monofazice α turnate Fig.0. Structura la ta a bronzurilor hipoeutectoide turnate Bronzurile cu staniu se pot alia suplimentar la elaborare şi cu alte elemente. separate intercristalin în structură. iar în concentraţii %Pm = 0.14. ce influenţează pozitiv caracteristicile de antifricţiune şi rezistenţa la uzare a bronzurilor.. Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu staniu în funcţie de %Snm Fig. Fig. îmbunătăţeşte prelucrabilitatea prin aşchiere a bronzurilor (deoarece particulele de Pb. 9. care produc următoarele efecte asupra structurii şi proprietăţilor acestor aliaje: • fosforul. • plumbul. 9. Structura la ta a bronzurilor monofazice α recoapte Fig.15.17. introdus în concentraţii %Pbm ≤ 2 %.16. 9..6 % determină formarea în structură a unor mici cantităţi de compus Cu3P. asigură o bună dezoxidare (împiedică apariţia incluziunilor dure şi fragile de SnO2) şi măreşte fluiditatea bronzurilor topite (conferă bune proprietăţi de turnare). duritatea şi fragilitatea acestor structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul lor procentual de eutectoid (α + δ). 9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi amestecul eutectoid (α + δ).3 %. introdus în concentraţii %Pm < 0.3.

5. cu structură cristalină cubică şi γ2. iar în concentraţii mai mari (%Pbm = 4. cu retasura de contracţie concentrată). CuSn8 şi CuSn4Pb4Zn4 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile).10 %.15 oC). ca urmare.18 au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Al. CuSn6. • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Al). cu structură cristalină de tip CFC. • γ este (ca şi β) o fază bertholidă. faza β poate să apară în structura bronzurilor cu aluminiu. în concentraţii %Znm = 5.12 %) le asigură proprietăţi bune de antifricţiune (deoarece particulele de plumb.3 %) şi/sau ca fază separată la transformarea eutectică (la t ≅ 1035 oC) L ⇒ α + β şi este stabilă numai până la temperatura t = 565 oC... separate intercristalin în structura bronzurilor. în funcţie de concentraţia aluminiului în aceste aliaje.3. GCuSn12Ni2 şi GCuSn10Zn2 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare). structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9. Fazele care apar pe diagrama de echilibru din figura 9.18.10. Bronzurile cu aluminiu prezintă însă. cât şi la rece.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase coroziune. corespunzătoare compusului Cu9Al4. au un substanţial efect lubrifiant). la care se descompune eutectoid: β ⇒ α + γ2.. Mărcile de bronzuri cu staniu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. corespunzătoare compusului Cu32Al19. evită apariţia incluziunilor de gaze în lingourile şi piesele turnate) şi nu produce modificări structurale (deoarece se dizolvă integral în soluţia solidă α). micşorează intervalul temperaturilor de solidificare. aceste aliaje au proprietăţi de turnare foarte bune (fluiditate ridicată.2. iar GCuSn14. aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru. atât la cald. stabilă deasupra temperaturii t = 785 oC.. stabilă sub temperatura t = 785 oC.. tendinţa de a forma cristale dendritice lungi (columnare). 9.. • zincul. Aşa cum se poate observa examinând diagrama de echilibru din figura 9. la solidificarea după turnare. care înrăutăţesc comportarea la deformare plastică (măresc înclinaţia spre fisurare) a 157 .18. ca fază separată preeutectoid (la cristalizarea primară a bronzurilor cu %Alm > 8. de exemplu. • β este o fază bertholidă pe baza compusului chimic Cu3Al. care poate fi deformată plastic uşor. influenţează pozitiv proprietăţile de turnare ale bronzurilor (măreşte fluiditatea. γ prezintă două modificaţii (forme alotropice): γ1. duritate ridicată şi fragilitate accentuată. aptitudine de a realiza piese turnate compacte. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9. cu structură cubică complexă. Bronzurile cu aluminiu folosite în tehnică au %Alm ≤ 15 % şi prezintă. cu structură cristalină de tip CVC. bronzurile cu aluminiu (spre deosebire de bronzurile clasice) au un interval de solidificare restrâns (10. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului.

Bronzurile monofazice α (cu structura la ta alcătuită numai din cristale de soluţie solidă α) au %Alm < 9 % şi sunt bronzuri deformabile. dacă se aplică un TT de 158 . 9. Fig. în funcţie de concentraţia masică a aluminiului. bronzurile cu aluminiu se pot clasifica astfel: A.0 565 P 13.4 565 M 12. %Snm Ordonata. de caracteristicile mecanice asigurate (redate sintetic. dacă temperatura la care se face deformarea este situată în domeniul în care aceste aliaje prezintă structură monofazică β (structură care se poate menţine şi la ta.3 1035 C 11. 9. respectiv.0 1035 K 9. acest dezavantaj poate fi eliminat. Bronzurile bifazice cu %Alm = 9.2 1048 F 7. B. 9.. duritatea şi fragilitatea acestei structuri crescând pe măsură ce se măreşte conţinutul procentual de eutectoid (α + γ2). Coordonatele punctelor caracteristice ale diagramei de echilibru Cu − Al Punctul Abscisa. 19 Variaţia caracteristicilor mecanice ale bronzurilor cu aluminiu în funcţie de %Alm Tabelul 9. dacă la elaborare se face modificarea lor cu V. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Cu − Al Fig.10.4 1035 G 9. oC A 0 1083 B 8. în diagramele din fig.10.4 ta În funcţie de structura pe care o prezintă (la ta) în stările M sau O. B şi li se aplică o bună dezoxidare (pentru evitarea apariţiei în structură a incluziunilor fragile de Al2O3). Ti. 18. structura la ta a semifabricatelor şi pieselor realizate din astfel de bronzuri conţine fazele α şi γ2 şi.. Bronzurile hipoeutectoide (bronzurile bifazice) au %Alm ≥ 9 % şi se folosesc în mod obişnuit ca bronzuri de turnare.5.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR pieslor şi semifabricatelor turnate.6 785 Q 9.19) şi de procedeul tehnologic recomandat pentru realizarea semifabricatelor şi pieselor.5 % se pot prelucra şi prin deformare plastică la cald. constituenţii α (preeutectoid) şi amestecul eutectoid (α + γ2).

caracteristici de antifricţiune şi rezistenţa la uzare mai scăzute şi caracteristici mecanice asemănătoare.. • manganul. are efecte similare cu ale fierului. măreşte rezistenţa mecanică şi duritatea. se pot prelucra prin deformare plastică la cald (la t = 800 . dar micşorează fluiditatea acestora (înrăutăţeşte proprietăţile de turnare).....5.200 N/mm2 şi A = 15. de exemplu: • bronzurile cu siliciu şi mangan (cu %Sim = 2.8 % la bronzurile ecruisate prin deformare plastică la rece). 9. rezistenţă la coroziune mult mai bună (în medii ca: apa de mare şi soluţiile saline. de exemplu. amplificând efectele acestui element de aliere.. are efecte asemănătoare fierului şi manganului şi. care să determine sporirea anumitor proprietăţi de utilizare ale acestora). densitate mai mică. Pentru îmbunăţăţirea unor caracteristici de utilizare. corespunzător obţinerii stărilor TA sau TB).2 = 450. cât şi ca bronzuri de turnare şi au caracteristici mecanice ridicate (Rm = 200. Mărcile de bronzuri cu aluminiu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate.. iar G CuAl10Fe3..3. G CuAl10Mn şi G CuAl9Fe5Ni5 sunt mărci de bronzuri bifazice (bronzuri de turnare). 159 . în concentraţii masice %Nim ≤ 5 %. în comparaţie cu bronzurile clasice.. Rp0. în concentraţii %Fem = 3. • nichelul.. acestea se pot utiliza atât ca bronzuri deformabile.. soluţiile de acid carbonic. 850 oC) şi sunt indicate pentru realizarea unor piese pentru construcţia de maşini sau pentru industria chimică (elemente elastice.3 % şi %Mnm = 1. în plus.900 N/mm2. Bronzurile cu siliciu folosite în tehnică au %Sim ≤ 3 % şi prezintă (în mod obişnuit) în stare solidă o structură monofazică α ≡ Cu(Si).. soluţiile unor acizi organici).. rezistenţă mare la coroziune şi o bună prelucrabilitate prin aşchiere. finisează granulaţia.300 N/mm2. petrolului şi produselor petroliere).3.. cum ar fi: • fierul. îmbunătăţeşte comportarea bronzurilor la temperaturi ridicate.. Rp0.. prezentând şi avantajul de a fi mai ieftine decât celelalte tipuri de bronzuri.500 N/mm2 şi A = 3.. apelor reziduale. Bronzurile cu aluminiu au.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase călire. în concentraţii masice %Mnm ≤ 2 %.. Bronzurile binare cu siliciu se utilizează mai rar în aplicaţiile tehnice. piese cu proprietăţi bune antifricţiune. CuAl10Fe3 şi CuAl9Mn2 sunt mărci de bronzuri monofazice α (bronzuri deformabile).2 %) au proprietăţi bune de turnare. produse rezistente la acţiunea apei de mare.. îmbunătăţeşte caracteristicile de antifricţiune ale bronzurilor şi măreşte refractaritatea acestora (rezistenţa la oxidare/coroziune la temperaturi înalte). de obicei fiind preferată folosirea bronzurilor ternare sau complexe (bronzuri cu siliciu aliate suplimentar şi cu alte elemente. bronzurile cu aluminiu se pot alia suplimentar şi cu alte elemente.5 %.25 % la bronzurile deformate plastic la cald sau de turnare şi Rm = 750..2 = 140.

... 900 oC) şi la rece şi prezintă bune proprietăţi antifricţiune şi rezistenţă la uzare (mai ales... structurile indicate de diagrama de echilibru redată în figura 9.4 %) se caracterizează printr-o bună prelucrabilitate prin aşchiere şi bune proprietăţi antifricţiune. care prezintă o mare variaţie cu temperatura a solubilităţii în faza α.2 % şi %Nim = 1..500 oC).5. CuSi3 şi G CuSi4.5..950 oC)..3 % şi %Nim = 1.4. dacă solicitările mecanice sunt intense. în funcţie de concentraţia masică a beriliului. • bronzurile cu siliciu şi plumb (%Sim = 2. prin aplicarea unui TT alcătuit din călire de punere în soluţie (de la ti = 900. datorită particulelor intercristaline de plumb pe care le prezintă în structură. cele mai utilizate mărci de bronzuri cu siliciu sunt: CuSi1. Bronzurile cu beriliu folosite în tehnică au %Bem ≤ 2.11..3 %) se prelucrează bine prin deformare plastică la cald (la t = 850 .. în structura de echilibru la ta a acestor bronzuri apare faza Ni2Si. punctele caracteristice ale acestei diagrame având coordonatele precizate în tabelul 9.. urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 450..5 % şi prezintă. permiţând obţinerea la aceste aliaje a unor efecte de durificare substanţiale. Fazele care apar pe diagrama de echilibru Cu – Be au următoarele semnificaţii: 160 . Mărcile de bronzuri cu siliciu comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • bronzurile cu siliciu şi nichel (cu %Sim = 1.. ungerea este insuficientă şi temperaturile de lucru sunt ridicate)..20.3. 9.

care poate fi deformată plastic uşor.. 5 %. efectele de durificare ale acestui TT se pot mări substanţial... CuBe1. Datorită variaţiei mari cu temperatura a solubilităţii beriliului în cupru.5 %).5 %).2. în stările M sau O.). 110 HB).2 = 300 . Bronzurile cu beriliu utilizate în mod obişnuit au %Bem = 1. • γ este o fază bertholidă pe baza compusului CuBe. sculelor antiscântei (care nu produc scântei prin lovire) şi pieselor care trebuie să prezinte bune proprietăţi antifricţiune sau care sunt puternic solicitate mecanic în medii de lucru active (apă de mare. cu structură cristalină de tip CFC.2 = 1000 .. iar pentru îmbunătăţirea tenacităţii acestor bronzuri se foloseşte alierea suplimentară cu Ni (%Nim = 0. pentru obţinerea unei structuri monofazice α (cu cristale de α suprasaturate cu beriliu).. iar duritatea lor este 350 .. 161 . aşa cum se poate observa pe diagrama de echilibru.. din constituenţii α şi amestecul eutectoid (α + γ). Pentru micşorarea concentraţiei beriliului (care este un element de aliere scump) în bronzurile industriale şi creşterea efectelor de durificare ale îmbătrânirii se practică alierea suplimentară a acestora cu mangan (%Mnm = 0.0 % şi prezintă la ta.... lamele elastice etc. urmată de îmbătrânire artificială (la ti = 300 ....). Rp0.5.9 şi CuBe0. aceste materiale se folosesc la realizarea elementelor elastice (arcuri.. faza β poate să apară în structura bronzurilor industriale ca urmare a desfăşurării transformării peritectice (la t = 865 oC) L + α ⇒ β sau ca urmare a diminuării solubilităţii beriliului în cupru o dată cu scăderea temperaturii. Principalele mărci de bronzuri cu beriliu comerciale sunt: CuBe1. o structură alcătuită din fazele α şi γ şi.. respectiv.5. În stările de livrare TF sau TH (care se obţin aplicând operaţiile tehnologice precizate mai înainte).2. 820 oC).. care rezultă prin transformarea eutectoidă (la t = 620 oC) β ⇒ α + γ. caracteristicile mecanice la tracţiune ale bronzurilor cu beriliu ating nivelurile Rm = 1100 . iar duritatea este 90 . semifabricatele şi piesele confecţionate din aceste aliaje se pot trata termic prin călire de punere în soluţie (de la ti = 800 . 350 N/mm2 şi A = 30 .. 500 N/mm2. • α este soluţia solidă de substituţie α ≡ Cu(Be). 40 %.. cu structură cristalină de tip CVC.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • L este soluţia lichidă a componentelor Cu şi Be. dacă (după călire) se face ecruisarea controlată a acestor bronzuri prin deformare plastică la rece. cu structură cristalină de tip CVC. 1050 N/mm2 şi A = 2 ..2.0. în aceste stări structurale caracteristicile mecanice nu sunt foarte ridicate (caracteristicile la tracţiune sunt: Rm = 450 .7.. • β este o fază bertholidă.... 1500 N/mm2... 350 oC). 400 HB. a cărui contribuţie la durificarea structurii produselor din astfel de materiale este datorată formării compusului MnBe2.. abur etc.6Mn. Rp0.

.. chimie şi petrochimie.50 HB).2 şi 9.10 %).2. G CuPb20Sn5. Principalele impurităţi ale aluminiului tehnic se pot clasifica în următoarele categorii: 162 . pe care se sprijină arborii maşinilor şi utilajelor) lagărelor de alunecare (organe de maşini alcătuite din cuzineţi şi elementele de poziţionare şi susţinere a acestora). 9.3.. G CuPb15Sn8 şi G CuPb7Sn7Zn3..3 %) sau zinc (%Znm = 1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.3.5.0... Datorită insolubilităţii în stare solidă a cuprului şi plumbului şi diferenţelor mari între temperaturile lor de solidificare – topire şi între densităţile acestora.. fosfor (%Pm < 0.. Mărcile de bronzuri cu plumb comerciale corespund prescripţiilor anterior formulate. construcţii civile şi industriale. Aluminiul şi aliajele pe bază de aluminiu Sub formă de metal pur sau sub formă de component de bază al unor aliaje. stibiu (%Sbm = 1. structura la ta a bronzurilor cu plumb este alcătuită din cristale de cupru şi separări intergranulare de plumb.5.150 N/mm2. Pentru a anihila această tendinţă şi a asigura o distribuţie uniformă a formaţiunilor intercristaline de plumb (cu rol lubrifiant) în matricea de cupru a structurii se practică alierea lor suplimentară cu nichel (%Nim = 1..3 %). plasticitatea bună şi conductibilitatea termică şi electrică ridicată. Principalele proprietăţi fizico – chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale aluminiului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1. forajul sondelor de petrol. bronzurile cu plumb manifestă o mare tendinţă de segregare (separare) a componentelor în structură. iar duritatea 30.5 %) şi răcirea forţată la solidificare a acestor bronzuri. aluminiul este utilizat în prezent pentru realizarea de semifabricate şi produse pentru multe ramuri economice importante: aeronautică. deoarece au determinat opţiunile pentru utilizarea acestui metal în cele mai multe aplicaţii. realizate dintr-o bucată sau din două semiinele..2..6. caracteristicile care trebuie remarcate. Cuzineţii din bronzuri cu plumb se realizează prin turnare..2 %). fabricarea ambalajelor. electrotehnică şi telecomunicaţii. 9.1. sunt: densitatea scăzută. Bronzurile cu plumb se folosesc în tehnică (datorită proprietăţilor antifricţiune pe care le prezintă) ca materiale pentru confecţionarea cuzineţilor (piese inelare. eoliană). energetică neconvenţională (solară. cele mai utilizate mărci sunt: G CuPb25. se practică turnarea cuzineţilor pe suporţi din oţel şi/sau se face alierea suplimentară a bronzurilor cu elemente care măresc duritatea matricei lor structurale: staniu (%Snm = 5. 9. Deoarece cuprul şi plumbul sunt insolubile în stare solidă. deoarece bronzurile cu plumb au rezistenţă mecanică scăzută (rezistenţa la rupere este Rm = 50.

) sau unele medii active (soluţiile de acid azotic. Mn. constând în diminuarea proprietăţilor de turnare (Cu. Mg. Cu. ape reziduale. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Cu. prezenţa compuşilor (Al3Fe. mărirea rezistenţei la coroziune (Si. Al12Fe3Si. Mg. Ni) sau diminuarea acesteia (Cu). Ti. Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al − Cu. Ti. Mg. AlSb) pe care îi formează aluminiul cu aceste impurităţi are ca efect principal diminuarea plasticităţii şi tenacităţii semifabricatelor sau produselor din aluminiu. Cr. creşterea rezistenţei mecanice şi scăderea plasticităţii (Si. petrol. vapori de apă.). Ta.21. Cu. Pb.6. Cr.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • impurităţi solubile în aluminiul solid (Si. Mn) sau îmbunătăţirea acestora (Si şi. Bi). Aluminiul are o bună capacitate de a forma aliaje. principalele aliaje pe bază de aluminiu folosite în tehnică fiind prezentate în continuare. mai ales. creşterea refractarităţii (Ni. prezentată în figura 9. Zn. 9. 163 . Zr). amoniacul) pot determina declanşarea unor procese de corodare intensă a produselor din aluminiu. Aliajele Al − Cu Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal cuprul au o largă utilizare în tehnică (construcţia de maşini. Prezenţa impurităţilor (Fe. îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin aşchiere (Cu.. Rezistenţa la coroziune a produselor din aluminiu se datorează acoperirii lor (pe cale naturală sau prin aplicarea unor procedee tehnologice de tratare chimică sau electrochimică) cu o peliculă de Al2O3. Aluminiul are o bună rezistenţă la coroziune în multe medii de lucru: atmosfere poluate. Zn. sunt de obicei acceptabile. Zn. Ni. efectele prezenţei acestor impurităţi în concentraţii masice mici. Mo). aderentă. Mg. Mn. aceste impurităţi uşor fuzibile se separă la limitele cristalelor de aluminiu şi influenţează negativ prelucrabilitatea prin deformare plastică la cald (generează fenomene de fragilitate sau fisurare la cald). care fiind greu fuzibile se comportă ca modificatori şi determină obţinerea unor structuri primare cu granulaţie fină). Sb). Cr. care împiedică atacarea produselor de către mediilor active de lucru.1. Si. AlAs. aeronautică. Mn. reducerea conductibilităţii electrice (Mn) etc. Zn. • impurităţi care formează cu aluminiul compuşi chimici (Fe. etc. compactă şi foarte rezistentă la coroziune. soluţii de acid sulfuric etc. Mo). soluţiile de acid fosforic. • impurităţi insolubile în aluminiul solid (Sn. Zn). medii apoase care conţin dioxid de carbon. Ta. chimie şi petrochimie etc. As.

Aliajele industriale Al – Cu deformabile şi durificabile structural prin TT se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 2. fiind susceptibile de a fi durificate prin călire şi îmbătrânire naturală sau artificială (v.1. Procesul tehnologic prin care se realizează prelucrarea prin deformare plastică şi durificarea structurală a unui semifabricat confecţionat dintr-un astfel de aliaj are următoarele etape: 164 . cu formula chimică Al2Cu şi concentraţia masică de cupru %Cum = 54.6. 9.1%. structură cristalină de tip CFC. soluţia solidă α se caracterizează printr-o bună plasticitate. 9. • θ este un compus intermetalic de tip geometric. Pornind de la această observaţie.1. care prezintă o structură cristalină de tip tetragonal.3).21) şi au structura de echilibru la ta alcătuită dintr-o matrice de soluţie solidă α.. atât la cald cât şi la rece. în care sunt distribuite uniform particule de fază secundară θ.5 % (situată în intervalul delimitat de abscisele punctelor C şi B ale diagramei de echilibru din figura 9.21.22. din categoria fazelor Laves. Structura de echilibru la ta a aliajelor Al − Cu cu %Cum = 4 % 9. ca şi solventul sau. 9. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Cu Fig.21 corepunde cele prezentate în figura 9. deoarece prezintă. Deoarece configuraţia diagramei de echilibru din figura 9.1.22. Fig. aşa cum se poate observa în figura 9.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • α este soluţia solidă de substituţie având ca solvent aluminiul şi ca solut cuprul ( α ≡ Al(Cu)). b) aliaje pentru turnare. subcap.. aliajele Al − Cu se pot supune TT de călire de punere în soluţie. putând fi deformată plastic uşor. aliajele Al − Cu se pot clasifica în două categorii: a) aliaje deformabile şi durificabile structural prin TT.

ts0)..2. Si): * rezistenţa mecanică.. alierea aluminiului cu mai multe elemente fiind determinată de necesităţi privind îmbunătăţirea prelucrabilităţii prin deformare plastică. %Mnm = 0.0. deoarece acesta fixează o parte din cupru sub forma compusului Al7FeCu2 (fază insolubilă în matricea α) şi diminuează astfel cantitatea de cupru disponibilă pentru formarea la îmbătrânire a precipitatelor ce asigură durificarea structurală a aliajelor.5 %.2.2..5 %... sporirea capacităţii de durificare prin călire şi îmbătrânire.2.5 %. în vederea separării din soluţia solidă α suprasaturată a precipitatelor (zone GP..5.0. * capacitatea de durificare prin TT este diminuată la creşterea concentraţiei fierului.19 ..... %Mgm = 0.0.. 165 . iar impurităţile permanent prezente sunt Fe şi Si (concentraţiile masice maxime uzual acceptate pentru fiecare din aceste elemente fiind de 0.2.7 . Proprietăţile acestor aliaje sunt influenţate de ponderea elementelor de aliere..... θ”.3 % şi = 18. * prelucrabilitatea prin deformare plastică şi rezistenţa la coroziune se înrăutăţesc când concentraţiile impurităţilor (Fe şi Si) cresc. constând din menţinerea produsului prelucrat prin deformare plastică la o temperatură tii ∈ [ta. anihilarea influenţelor negative ale unor impurităţi greu de eliminat la elaborare. scap. ts). θ’ sau θ) capabile să producă durificarea la nivelul dorit a structurii (v. cunoscute sub denumirea de duraluminiu. • prelucrarea prin deformare plastică a semifabricatului cu structură monofazică α. • îmbătrânirea (naturală sau artificială). de raportul concentraţiilor acestora şi de prezenţa impurităţilor (Fe.3. efectul negativ al fierului este eliminat. pentru obţinerea la ta a unei structuri monofazice.2 % şi % Cu m % Mg m = 1.6 %). cea mai mare rezistenţă mecanică se poate obţine la aliajele cu %Cum = 4.. dacă %Mgm ≥ 1 %.3). constând din răcirea în apă a semifabricatului încălzit la o temperatură tic situată în intervalul (tso. %Mgm = 0..4. Cele mai folosite sunt aliajele Al – Cu – Mg cu adaosuri de Mn.. plasticitatea şi capacitatea de durificare prin TT sunt influenţate substanţial de concentraţiile cuprului şi magneziului şi de raportul acestora. îmbunătăţirea rezistenţei la coroziune etc.5 %.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • călirea de punere în soluţie. Aliajele industriale aparţinând acestei categorii au compoziţie complexă.. aceste influenţe negative fiind diminuate dacă raportul % Fe m % Si m este menţinut la o valoare subunitară.1.4 %. în timp ce plasticitatea cea %Cu m % Mg m mai mare (dar rezistenţa mecanică cea mai scăzută) o au aliajele cu %Cum = 4. compoziţia chimică a acestor aliaje se caracterizează prin: %Cum = 2. alcătuită din cristale de soluţie solidă α suprasaturată în cupru.. %Mgm = 1. 9.

instalaţii de forare a sondelor.10 %.) din care se realizează piese şi echipamente pentru aeronave. etc. S’.1. menţinerile ulterioare ale acestor aliaje la temperaturi t > ta pot produce modificări structurale cu efecte substanţiale asupra caracteristicilor mecanice.7 %.. diferite durate. Si. %Mnm = 0.6. Aliajele din această categorie se pot alia suplimentar. autovehicule. Produsele realizate prin turnare din astfel de aliaje se pot sau nu supune 166 .24 care redau.8 %. 400 oC] şi de diagramele prezentate în figura 9. ţevi. Cu.) se dizolvă în matricea α.). S. profile extrudate etc. Mn.3. Mg (θ.5Mn − T8). pentru un aliaj %Cum = 3.. Mărcile de aliaje uşoare de tip duraluminiu. în cazul aliajelor %Cu > 5.. 400 oC].. %Fem ≤ 0.9 %. Al2CuMg (faza S). eutectic (α+θ) şi separări de fază secundară θ. tratamentele de durificare structurală aplicate aliajelor de tip duraluminiu nu conduc la stări structurale de echilibru stabil. 9. platbande. cu Mg..9 %. β etc. folosite la confecţionarea semifabricatelor (table. (Mn. %Mgm = 1.2. Al6CuMg4. care redau. Mg2Si.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura de echilibru la ta a aliajelor de tip duraluminiu este alcătuită din matricea α şi diverşi compuşi chimici (cu prezenţa şi ponderea dependente de compoziţia aliajului): Al2Cu (faza θ). S. 9. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta. aşa cum s-a arătat în scap. La încălzirea în vederea călirii compuşii intermetalici pe bază de Al. AlCu4Mg1.Fe)Al6 şi Al7Cu2Fe..0. Mg2Al3 (faza β). Ni.1. β etc..23. apoi precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (θ’. variaţiile caracteristicilor mecanice la tracţiune determinate la ta după menţinerea aliajului. în timp ce compuşii conţinând Fe şi Mn rămân nedizolvaţi şi se menţin în structura aliajelor călite (cu efecte negative asupra plasticităţii acestei structuri).. Bi. Acest fenomen este sugestiv ilustrat de diagramele prezentate în figura 9. %Sim = ≤ 0.5 %.4.3. Structura de echilibru la ta este alcătuită din soluţie solidă α şi formaţiuni de fază secundară θ. ca şi aliajele deformabile. În procesul de îmbătrânire se formează mai întâi zone GP (de forma unor bastonaşe sau sfere). β’ etc. instalaţii petrochimice. efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare. Deoarece. iar în cazul unei îmbătrâniri avansate – precipitate stabile necoerente cu matricea α (θ.).5Mn şi AlCu4MgMnSi.7 % sau din soluţie solidă α. pentru acelaşi aliaj.8.5 % (corespunzător mărcii 2024 − T8 sau AlCu4Mg1. Aliajele industriale Al – Cu pentru turnare se caracterizează printr-o concentraţie masică de cupru %Cum = 3. la temperaturi t ∈ [ta. Durificarea prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire a aliajelor de tip duraluminiu se realizează prin mecanismele prezentate în cazul aliajelor Al – Cu.2.. corespund simbolurilor: AlCu4MgMn. în cazul aliajelor cu %Cum ≤ 5.

Mărcile de aliaje industriale de acest tip (folosite pentru confecţionarea de semifabricate turnate cu destinaţii similare celor prezentate în cazul aliajelor deformabile) sunt: G AlCu10. G AlCu4Ni2Mg. la care nu apare în structura de echilibru eutecticul (α+θ) şi este puţin importantă la aliajele cu %Cum > 5.9. Durificarea structurală prin TT poate fi substanţială la aliajele cu %Cum ≤ 5. Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8. G AlCu8. urmată de îmbătrânire naturală sau artificială) şi. 400 oC]. determinate la ta după menţinerea aliajului. GAlCu4Si1. la temperaturi t ∈ [ta.7 %. diferite durate.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase durificării structurale printr-un TT alcătuit din călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială. G AlCu4MgTi. la solidificarea cărora se produce transformarea eutectică L ⇒ α + θ şi principalul efect durificator îl aduce prezenţa în structură a eutecticului (α+θ). la care durificarea structurală se asigura în mod obişnuit prin atingerea stărilor T3. G AlCu4Si4MnSi. prin atingerea stărilor T4 sau T6.24.9. determinate prin încercări la temperaturi t ∈ [ta. T4. 400 oC] Fig. G AlCu6Si5Mg. 167 . GAlCu10Mg. Caracteristicile mecanice la tracţiune ale unui aliaj 2024 – T8. Spre deosebire de aliajele deformabile.23. Fig.7 %. pentru obţinerea unei structuri cu soluţie solidă α suprasaturată în elemente de aliere. T6 sau T8. efectuate după diferite durate de menţinere a aliajului la temperatura de încercare. mai rar. durificarea structurală a aliajelor pentru turnare se obţine de obicei prin atingerea stărilor T1 sau T5 (răcirea rapidă după turnare.

3 % ...5. Ti (%Tim ≤ 0. • β este o fază bertholidă. 168 . Aliajele Al − Mg se pot clasifica în două categorii.. AlMg2. AlMg5.. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Mg.1.6. Cr (%Crm = 0.5 %). cu formula chimică Al3Mg2 şi cu concentraţia masică de Mg variabilă în intervalul [35.2 %). AlMg7..5. Aliajele industriale Al – Mg deformabile sunt de două tipuri: • aliajele monofazice α. a) aliaje deformabile. cu %Mgm = 0... AlMg9MnSi. Cele mai folosite aliaje din această categorie corespund mărcilor: AlMg1...1.520 N/mm2. cu menţinerea alungirii procentuale după rupere la niveluri A ≥ 8. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg este prezentată în figura 9. redată în figura 9..2 %) şi V (%Vm ≤ 0. la aliajele cu %Mgm = 8.12 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la t = 450 oC).0 %). Aliajele Al − Mg Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal magneziul se utilizează în tehnică (la fel ca şi aliajele Al − Cu şi Al – Cu − Mg) în aplicaţiile care impun materiale uşoare (cu densitate scăzută)....0. AlMg1Mn1. 9. care se pot durifica numai datorită ecruisării produse de prelucrarea lor prin deformare plastică la rece.2. creşterea rezistenţei mecanice la Rm = 500. AlMg5Ti şi AlMg5SiV.. care contribuie la creşterea efectelor de durificare structurală prin TT. care se pot durifica structural prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire (la fel ca şi aliajele Al − Cu sau de tip duraluminiu).2.2. cu %Mgm = 4... care în stare recoaptă au Rm = 300.2 %). T4.21. b) aliaje pentru turnare. cu structură cristalină de tip CFC şi cu bună plasticitate.6.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9..5. • α ≡ Al(Mg) este o soluţie solidă de substituţie.10 %.15 %.. aplicându-se succesiunea de operaţii corespunzătoare atingerii stărilor T3. Aliajele din această categorie (cunoscute în tehnică sub denumirea de magnaliu sau alumag) se aliază suplimentar cu Mn (%Mnm = 0. AlMg3..10 %. care se poate prelucra prin deformare plastică la rece sau la cald. AlMg1SiCr. de exemplu. Si (%Sim = 1. efectele de durificare structurală prin TT sunt importante. determinând.250 N/mm2 şi A = 14.1. • aliaje bifazice α + β. 37.. la finisarea granulaţiei şi la sporirea caracteristicilor mecanice şi rezistenţei la coroziune. T6 sau T8.25 şi are aceeaşi configuraţie ca şi diagrama sistemului de aliaje Al − Cu.7 %].8 % (sub limita solubilităţii magneziului în aluminiu la ta).

G AlMg5. Deoarece faza β (compusul Al 3 Mg2 ) are rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor active de lucru.2. Aliajele industriale Al – Mg pentru turnare au %Mgm = 2.12 %. 169 ..100 oC. 9.50 ore.. care constă din încălzirea şi menţinerea lor îndelungată la t i = 500. 9.2. produsele turnate din astfel de aliaje se supun unui TT.. Structura de echilibru a semifabricatelor turnate din astfel de aliaje (obţinută după aplicarea unei recoaceri de omogenizare la ti = 450..25..530 oC (pentru dizolvarea fazei β în matricea α) urmată de o răcire (călire) în apă (pentru menţinerea la ta a structurii monofazice α).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Fig...500 oC.. Pentru a preveni apariţia acestui fenomen nedorit. Cele mai utilizate aliaje din această categorie corespund mărcilor: G AlMg3. G AlMg10 şi G AlMg9MnSiTi. produsele turnate cu această structură suferă în exploatare un proces de coroziune intercristalină (atacarea preferenţială a reţelei intercristaline de Al3 Mg2 ). Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Si 9.60 ore) este alcătuită din cristale de soluţie solidă α şi o reţea celulară intercristalină de fază β. determină precipitarea parţială a fazei β (care are efecte de durificare a structurii) sub forma unor şiruri intercristaline alcătuite din particule globulare (care nu mai formează o reţea continuă şi nu mai determină producerea fenomenului de coroziune intercristalină). cu τm = 30.. cu menţineri τm = 48. Diagrama de echilibru a sistemului de aliaje Al − Mg Fig... revenirea produselor călite la ti = 80.26..6.

. armături şi piese industriale rezistente la uzură şi coroziune la temperaturi ridicate în prezenţa gazelor oxidante.) Aliajele din această categorie folosite cu cea mai mare pondere în aplicaţiile tehnice corespund mărcii AlZn6Mg2.5 %.6. iar în stadiile avansate – precipitate metastabile semicoerente cu matricea α (de tip M’. Ti. • α este soluţia solidă având ca solvent aluminiul şi ca solut siliciul (α ≡ Al(Si)). T’ etc.Si. la t = 577 oC şi %Alm ≅ 0 % la ta) se poate considera că β ≡ Si.4. ca aliaje deformabile cu rezistenţă mecanică ridicată (Rm = 550.T etc. corpuri de carburatoare pentru autovehicule etc.). Structura de echilibru la ta a aliajelor din această categorie este similară celei corespunzătoare aliajelor tip duraluminiu. (faza M) sau Al2Mg3Zn3 (faza T). având ca element principal de aliere zincul (%Znm = 5. prezentată în figura 9. α are structură cristalină de tip CFC şi prezintă o bună palsticitate. sunt 170 . deoarece solubilitatea aluminiului în siliciu este foarte redusă (concentraţia masică de Al care se poate dizolva în Si este %Alm = 0.2 %) şi alte elemente (Mn. Structura acestor aliaje se poate analiza apelând la diagrama de echilibru fazic Al . Cr..... Zr. 9.. datorită proprietăţilor lor bune de turnare (temperatura de solidificare-topire scăzută..8 %) şi adaosuri de Mg (%Mgm = 2.2 %). ca aliaje uşoare pentru turnare (corpuri de maşini.3.26. Aliajele folosite cu precădere în tehnică. sub denumirea de zincral sau alzimac. Caracteristicile de rezistenţă mecanică prezentate anterior corespund în mod obişnuit produselor livrate în starea T6. Si.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9.) şi apoi precipitate stabile necoerente (de tip M. sub denumirea silumin. conţinând în plus compuşii intermetalici: MgZn2. Aliajele Al − Zn Aliajele aluminiului. Cu (%Cum = 1. fluiditate ridicată etc. în procesul de îmbătrânire artificială al aliajelor călite se formează în stadiile iniţiale zone GP.6. Fazele care apar pe această diagramă au următoarele semnificaţii: • L este soluţia lichidă a componentelor Al şi Si. se folosesc în tehnică.750 N/mm2 şi A ≥ 8 %)..3 %).5Cu1. cartere şi pistoane pentru motoare cu ardere internă şi compresoare de aer. • β este soluţia solidă având ca solvent siliciul şi ca solut aluminiul (β ≡ Si(Al)).5. Aliajele Al – Si Aliajele aluminiului având ca element de aliere principal siliciul se utilizează în tehnică.). introduse fiecare în concentraţii masice care nu depăşesc 0.

modificarea cu sodiu determină formarea unor particule de adsorbţie pe suprafeţele germenilor cristalini şi asigură astfel o structură primară cu granulaţie fină.12 ore) a produselor turnate realizate din astfel de aliaje.. GAlSi8cu3Ni şi GAlSi9Mg.3.... aliate suplimentar cu Mg (%Mgm = 0.2 %) şi prezintă rezistenţă scăzută la acţiunea mediilor corosive.7 % la %Sim = 14 %. cu τm = 3..3.10 %).. GAlSi9Cu3Mg.0.8 %). astfel că structura de echilibru a aliajelor la ta va fi alcătuită din cristale de soluţie solidă α (separate preeutectic) şi eutectic (α+β). Aliajele cu o astfel de structură nu au caracteristici mecanice convenabile (Rm = 130.540 oC..3... Prezenţa sodiului determină micşorarea temperaturii eutectice de la 577 oC la 565 oC şi deplasarea concentraţiei eutectice de la %Sim = 11.. GAlSi12CuMgni. urmată de îmbătrânire artificială la ti = 150.. 9.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase aliajele eutectice sau uşor hipereutectice (cu %Sim = 11.27. Aliajele din această categorie folosite de obicei în aplicaţii tehnice corespund mărcilor: GAlSi12Mn.10 %). Cu (%Cum = 1. aşa cum se poate observa pe micrografia din figura 9.... Al2Cu.. peste aliajele topite).0 %). Fig. caracterizată prin niveluri ridicate ale rezistenţei mecanice şi plasticităţii (Rm = 200.150 N/mm2 şi A = 1.... care formează compuşi intemetalici cu componentele existente în aceste aliaje (Mg2Si.14 % ) a căror structură de echilibru la ta este alcătuită din cristale de Si (formate preeutectic) şi eutectic (α+β).160 oC.28. Structura de echilibru la ta a siluminului nemodificat (%Sim = 13 %) Fig. Pentru îmbunătăţirea caracteristicilor mecanice şi tehnologice ale acestor aliaje se practică modificarea cu sodiu (care se adaugă înainte de turnare..28. 171 .27.260 N/mm2 şi A = 6. aşa cum se poate observa pe micrografia prezentată în figura 9.. în acelaşi timp. Structura de echilibru la ta a siluminului modificat cu Na (%Sim = 13 %) În tehnică se utilizează şi aliaje de tip silumin cu conţinuturi scăzute de Si (%Sim = 5..4 %) sau Ni (%Nim = 0. Al3Ni) şi crează astfel posibilitatea durificării structurale prin TT (călire de punere în soluţie de la ti = 350.... 9. sub formă de cloruri sau fluoruri.

cu structură cristalină de tip CVC.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. • impurităţile cu grad major de nocivitate (în afară de cele menţionate în tabelul 9.30. 9. deoarece la concentraţii mai mari se formează o reţea intercristalină de hidruri de titan care determină comportarea fragilă la rupere a titanului).25 %. deoarece la concentraţii mai mari se formează precipitate de carbură de titan care durifică şi fragilizează titanul).70 %. aşa cum se observă pe micrografia prezentată în figura 9. • deformarea plastică a titanului se realizează la temperaturi situate deasupra punctului critic tc = 882 oC. titanul foarte pur are Rm = 220. măresc rezistenţa mecanică şi micşorează drastic plasticitatea şi tenacitatea titanului făcându-l inapt pentru prelucrarea prin deformare plastică.. azotul (a cărei concentraţie maximă admisă este de 0.2 şi 9.7. densităţii scăzute ( ρ Ti ≅ 4500 kg/m3).2). răcirea rapidă (călirea) de la temperaturi ti > tc determină formarea unei structuri cu cristale aciculare (numită martensită M ≡ α’). deoarece la depăşirea acesteia azotul dizolvat interstiţial în titan produce fragilizarea acestuia) şi carbonul (a carei concentraţie masică trebuie limitată la 0. iar răcirea lentă după deformare conduce la obţinerea unei structuri cu cristale poliedrice de Tiα ≡ α... Pentru înţelegerea corespunzătoare a principalelor aspecte referitoare la titan şi aliajele acestuia trebuie subliniate următoarele aspecte particulare: • titanul prezintă două stări alotropice (modificaţii): Tiα.3..01 %. stabil deasupra temperaturii tc = 882 oC şi până la temperatura ts = 1660 oC. deoarece la depăşirea acesteia oxigenul pătruns în interstiţiile structurii cristaline a titanului produce fragilizarea acestuia).. aşa cum se poate observa în figura 9. titanul tehnic (cu conţinuturile de impurităţi sub limitele admisibile precizate anterior) are Rm = 550. datorită caracteristicilor mecanice ridicate (mai ales la temperaturi înalte)..1 %. Principalele proprietăţi fizico-chimice şi mecanice şi clasele de puritate tehnică ale titanului sunt descrise complet de caracteristicile redate în tabelele 1.. a cărei plasticitate se îmbunătăţeşte 172 . stabil sub temperatura tc = 882 oC şi Tiβ.2 %.260 N/mm2 şi A = 60. comportării foarte bune în prezenţa mediilor active de lucru şi posibilităţilor de prelucrare prin deformare plastică şi de influenţare a proprietăţilor lor prin aplicarea de tratamente termice..1. iar titanul impurificat peste limitele anterior precizate este extrem de fragil şi nu poate fi prelucrat prin deformare plastică.2. cu structură cristalină de tip HC.650 N/mm2 şi A = 20. 9.29.06 %. sunt impurităţile gazoase: oxigenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0. care modifică valoarea punctului critic tc. hidrogenul (a cărei concentraţie trebuie limitată la 0. Titanul şi aliajele pe bază de titan Titanul şi aliajele sale constituie materiale deosebit de importante pentru tehnica modernă.

ca şi Tiβ.31. Elementele stabilizante α sau elementele alfagene (Al. Cu. Elementele stabilizante β sau elementele betagene (Mo. semnificaţiile fazelor care apar pe aceste diagrame fiind identice celor precizate în cazul diagramei din figura 9. Nb) sunt izomorfe cu Tiβ (au. V. în general. N. aliajele titanului având concentraţii reduse de elemente de aliere (%EAm ≤ 10 %). În categoria elementelor betagene se încadrează şi Mn. C. A ≥ 18 % şi Z ≥ 40%). Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9. β – soluţia solidă β ≡ Tiβ(EA) şi γ – faza intermediară care se poate forma la răcirea aliajelor sistemului prin cristalizare din faza lichidă sau prin transformarea peritectică (la t = tp) L + β ⇒ γ şi care se poate descompune prin transformarea peritectoidă (la t = tpe) β + γ ⇒ α.30. O) determină creşterea stabilităţii Tiα şi măresc temperatura punctului critic tc. α – soluţia solidă α ≡ Tiα(EA). Diagramele de echilibru ale sistemelor de aliaje binare pe care le formează titanul cu astfel de EA au configuraţia prezentată în figura 9. Ti2Ni etc. Fe. Titanul formează aliaje cu diverse elemente.29. micşorând temperatura punctului critic tc. 9. Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit lent Fig. structură cristalină de tip CVC). 9. faza γ corespunzând unui compus intermetalic TimEAn (Ti2Cu. Cr care formează cu titanul sisteme de aliaje având diagramele de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. A. semnificaţiile fazelor care apar pe această diagramă fiind: L este soluţia lichidă a componentelor Ti şi EA. Fig.31.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase considerabil dacă se aplică un TT de revenire la o temperatură imediat inferioară punctului tc (în această stare titanul are Rm ≥ 700 N/mm2.). în aceste cazuri faza β ≡ Tiβ(EA) ar trebui să se descompună eutectoid 173 .32. au solubilitate ridicată în Tiβ şi determină creşterea stabilităţii acestuia. Elementele care formează aliaje cu titanul se pot clasifica aşa cum se prezintă în continuare. la care se produce transformarea alotropică Tiα ⇔ Tiβ.33 (foarte asemănătoare cu diagrama de echilibru metastabil Fe − Fe3C). Structura titanului deformat plastic la cald la tDP > tc şi răcit rapid (călit) B. Sn.

9.32. dar. Cr) care formează cu Ti compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn 174 .ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (β ⇒ α + γ). la vitezele de răcire uzuale pentru aliajele tehnice nu se poate produce şi faza β rămâne stabilă până la ta. Nb) care nu formează compuşi chimici cu Ti Fig. 9. Sn. V. Fig. O) Fig.31. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mo. N. 9. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere alfagene (Al. Diagrama de echilibru a sistemelor de aliaje formate de Ti cu elementele de aliere betagene (Mn. deoarece transformarea se desfăşoară foarte lent. C. Cu.33. Fe.

4 ore..2 %) şi sunt bogat aliate cu elemente betagene (%Crm = 3.600 oC. ca aluminiul (%Alm = 2. rezultă că aliajele titaniului se pot clasifica în funcţie de structura pe care o prezintă la ta în: • aliaje monofazice α.. transformarea fazei β în martensită (β ⇒ M) se realizează la răcirea acesteia sub o temperatură Ms (numită punct martensitic superior) şi se finalizează când se atinge o temperatură Mf (numită punct martensitic inferior). urmată de revenire (îmbătrânire). se aplică la produsele realizate din aliaje monofazice α şi bifazice în scopul refacerii plasticităţii după prelucrările prin deformare plastică la rece. dar să nu se producă transformarea α ⇒ β. care este însoţită de o creştere importantă a granulaţiei (de obicei. Călirea martensitică.14 %. Mn. temperatura ti alegându-se astfel încât să fie depăşită temperatura de recristalizare primară (trp = 650.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase Ţinând seama de cele prezentate anterior. A. Mo.2 %). %Vm = 12. TiAl5Sn2....800 oC). %Mom = 3. etc.. TiMo8V8Fe2Al3 şi TiV10Fe2Al3. Semifabricatele şi produsele realizate din aliaje pe bază de titan se pot supune unor tratamente termice sau termochimice (carburare.. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl6V4.10 %.5... %Snm = 1. TiAl6Sn2V6 şi TiAl5Sn2Zr4Mo6Cr4. C.3 %....5 şi TiAl6Sn2Zr2Mo.. Cr. • aliaje monofazice β. Mo.700 oC)... cele mai utilizate aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiAl5. ca şi la oţeluri.. Ms şi Mf 175 .. în care se încadrează aliajele tehnice care conţin în concentraţii mici de elemente alfagene (%Alm = 2.).13 %).. nitrurare. Recoacerea de recristalizare fără schimbare de fază. Cele mai utilizate TT sunt prezentate în continuare. se aplică la produsele realizate din aliaje bifazice în scopul creşterii caracteristicilor de rezistenţă mecanică şi menţinerii unor niveluri ridicate ale caracteristicilor de plasticitate şi tenacitate. TiAl3Mn1. Cr.) capabile să le modifice structura şi să le confere proprietăţile fizico-mecanice impuse de condiţiile lor de utilizare.. cele mai folosite aliaje tehnice din această categorie corespund mărcilor: TiV13Cr11Al3. cu τm = 1. cât şi elemente betagene (V.. etc..8 %) şi Sn (%Snm = 1. Călirea martensitică se realizează de la o temperatură ti la care aliajul supus TT are o structură monofazică β sau bifazică α + β. în mod obişnuit se realizează la ti = 550.. B. ti = 750. • aliaje bifazice α + β. în care se încadrează aliajele tehnice care conţin atât elemente alfagene. în care se încadrează aliajele pe bază de Ti având ca element de aliere principal aluminiul (%Alm = 5.8 %) şi mici adaosuri de alte elemente (alfagene sau betagene): Sn.. Recoacerea de detensionare se aplică la produsele din aliaje pe bază de titan în scopul diminuării nivelului tensiunilor reziduale produse de prelucrările utilizate pentru obţinerea acestora.. Fe.

cu structură hexagonală deformată (datorită suprasaturării în EA).34.32.35. Fig.35. cu aspect metalografic acicular şi cu duritatea şi rezistenţa mecanică crescătoare odată cu concentraţia EA în aceste aliaje. astfel: • aliajele având %EAm ≤ a % capătă o structură complet martensitică.9. Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care formează compuşi chimici γ ≡ ΤimΕΑn Fig. • aliajele având a % < %EAm < b % capătă o structură alcătuită din martensită M ≡ α’ şi fază β reziduală. M ≡ α’ fiind o soluţie solidă suprasaturată de EA în Tiα. menţinându-şi la ta structura monofazică β.33.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR depinzând de concentraţia EA conţinute în aliajul din care sunt confecţionate produsele supuse tratamentului. Descrierea comportării la călire a aliajelor titanului cu elemente betagene care nu formează compuşi chimici cu Ti Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9. comportarea la călire martensitică se poate analiza folosind diagramele din figura 9. Dacă la temperatura ti de la care se face călirea aliajul supus TT are 176 .34. • aliajele având %EAm ≥ b % nu se călesc. comportarea la călire martensitică se poate analiza pe baza diagramelor redate în figura 9. Dacă aliajele pe bază de titan din care sunt confecţionate produsele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei prezentate în figura 9.9.

33.. Rp0. cât şi în situaţiile 177 . scap. pe lângă clasele de metale şi aliaje neferoase anterior prezentate şi alte metale şi aliaje neferose.. care conduce la obţinerea unor straturi superficiale bogate în azot (în structura cărora apare nitrura de titan TiN).. care trece apoi (la temperaturi de revenire ti > 425 oC) în faza stabilă α.2 = 820.1) compoziţia corespunzătoare abscisei punctului B şi. KV = 30.. 9.. alcătuite din fazele α şi γ.0... în atmosferă de azot). Aliajele pe bază de titan călite şi revenite au caracteristici de rezistenţă mecanică foarte ridicate (Rm = 900.25 %. În procesul de revenire faza metastabilă β se transformă mai întâi (la temperaturi sub 425 oC) într-o fază intermediară ω.35 J).32.... Alte metale şi aliaje neferoase În tehnică se utilizează... cu grosimea x = 0. dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru de tipul celei din figure 9. în mod obişnuit revenirea aliajelor pe bază de titan călite se face la ti = 450.8.1300 N/mm2. cu durate de menţinere τm = 2. cu τm = 30.24 ore.5.650 oC > 425 oC. De obicei se utilizează tratamentul termochimic de nitrurare (la ti = 850..05.900 HV. 2. D. 9. cu fragilitate accentuată. Z = 20.. sau din fazele α şi β. În continuare sunt tratate succint câteva clase de metale şi aliaje neferoase cu proprietăţi speciale...15 %. dacă aliajele aparţin unui sistem având diagrama de echilibru (cu transformare eutectoidă) de tipul prezentat în figura 9.950 oC..1.970 N/mm2) şi prezintă în acelaşi timp şi bune caracteristici de plasticitate şi tenacitate (A = 10. faza β stabilă la această temperatură are (în conformitate cu regula izotermiei – v..Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase structura monofazică β. Deoarece fragilitatea conferită de prezenţa în structură a fazei ω este inacceptabilă. Dacă temperatura ti se alege însă astfel încât structura aliajului să fie bifazică.8. aşa cum se poate constata pe diagrama din figura 9. comportarea sa la călire este similară (în funcţie de concentraţia EA) celei descrise anterior..60 ore.. Tratamentele termochimice se aplică la produsele confecţionate din aliaje pe bază de titan în scopul creşterii rezistenţei la uzare a acestora.35. nu se produce (sau se produce parţial) transformarea ei în martensită. La revenirea aliajelor călite se produce transformarea structurilor alcătuite din martensită şi/sau fază β în structuri apropiate de echilibru..15 mm şi duritatea 750. Aliajele antifricţiune Aliajele destinate realizării cuzineţilor lagărelor de alunecare utilizate ca organe de rezemare a arborilor maşinilor şi utilajelor trebuie să prezinte o rezistenţă mare la uzare atât în condiţiile normale de ungere..

.. Fig. au structura alcătuită dintr-o 178 . în plus. aşa cum se poate observa în figura 9. 9. de compuşi intermetalici SnSb (sub formă de cristale poliedrice mari) şi Cu3Sn (sub formă de cristale aciculare fine) şi se utilizează pentru cuzineţii lagărelor de la turbocompresoare. adică să asigure valori cât mai scăzute ale coeficienţilor de frecare de alunecare µ la contactele fus – cuzinet. motoare Diesel etc. rezultă că aliajele pentru cuzineţi trebuie să aibă proprietăţi antifricţiune.. %Pbm = 70. denumite compoziţii pe bază de Sn şi Pb sau aliaje Babbit cu Sn şi Pb.12 %) şi cupru (%Cum = 2. denumite compoziţii pe bază de Sn sau aliaje Babbit. care să înmagazineze substanţele de ungere (lubrifianţii) şi să poată disipa cu uşurinţă căldura produsă datorită frecării... electromotoare.9.8. deoarece procesele de uzare a cuzineţilor se produc datorită frecării cu zonele de rezemare ale arborilor (numite fusuri).. în funcţie de mărimea temperaturii lor ts...37. aceste aliaje trebuie să aibă capacitatea de a forma pe suprafeţele active ale cuzineţilor reţele de canale capilare.. Aliajele cu bune proprietăţi antifricţiune trebuie să aibă o structură eterogenă.75 %) cu stibiu (%Sbm = 10.36..1. caracterizate prin încărcări mecanice reduse şi turaţii mari ale arborilor. pentru a asigura regimuri termice staţionare de funcţionare a lagărelor. în clasele şi categoriile prezentate în continuare. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de staniu Fig. au. Aliajele antifricţiune utilizate în tehnică se pot împărţi. structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Sn(Sb. capabile să asigure conformarea (acomodarea) cuzineţilor după configuraţia geometrică a fusurilor arborilor..6 %). cât şi faze dure sau semidure. Aliajele antifricţiune cu ts joasă reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de staniu cu stibiu (%Sbm = 10. care să conţină atât faze moi(cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată). capabile să preia solicitările mecanice la care sunt supuşi arborii pe care îi susţin.36.3 %).1.9.. Structura la ta a unei compoziţii pe bază de plumb • aliajele pe bază de staniu şi plumb (%Snm = 10..15 %.12 %) şi cupru (%Cum = 5. Cu) şi formaţiuni dure. uniform distribuite în masa matricei α.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (accidentale) când ungerea este insuficientă sau chiar absentă.

8.5. 9.1. care le îmbunătăţesc comportarea la uzare. Ti. • aliajele pe bază de aluminiu cu staniu (%Snm = 19..) şi se folosesc la realizarea cuzineţilor pentru lagărele care funcţionează cu încărcări mecanice moderate şi turaţii medii ale arborilor..1. Mg şi Al) şi formaţiuni cristaline dure de compus definit Pb3Ca şi se utilizează la realizarea cuzineţilor lagărelor cu încărcări mecanice ridicate şi cu turaţii relativ reduse ale arborilor (de exemplu. bronzurile cu beriliu şi bronzurile cu plumb..8.0 %) şi mici adaosuri de Na. structura alcătuită dintr-o matrice moale de plumb (uşor durificată prin dizolvarea adaosurilor de Na.2 %) sau cu cupru (%Cum = 1. Mg şi Al. scap.... de exemplu..3. 179 . 9.8. care sunt fonte (cenuşii.. maleabile sau nodulare) cu grafit în structură..2 %) sau cu staniu (%Snm = 6.. 9. lagărele de la locomotive)..8.. bronzurile cu aluminiu.1. aliate cu elemente (Cr.2 %) şi nichel (%Nim = 0.1. principale categorii de aliaje ale acestei clase au fost prezentate anterior (v.37. cuzineţii lagărelor pentru locomotive şi vagoane de marfă)..1.. bronzurile cu siliciu şi nichel..8 %). Ni.. sunt mai ieftine decât compoziţiile pe bază de Sn (deoarece staniul este înlocuit parţial cu plumb) şi se pot folosi la realizarea cuzineţilor pentru lagăre cu încărcări mecanice ridicate (de exemplu.1. cuzineţii lagărelor de la macarale şi poduri rulante). • aliajele pe bază de plumb cu calciu (%Cam = 0..NiAl3 etc. în această clasă sunt incluse şi fontele antifricţiune.3. Cu.. cupru (%Cum = 4. denumite compoziţii pe bază de Pb sau aliaje Bahnmetall. Aliajele antifricţiune cu ts moderată reprezintă o clasă de materiale ale cărei categorii reprezentative sunt: • aliajele pe bază de zinc cu aluminiu (%Alm = 8. În afară de bronzuri.24 %) şi cupru (%Cum = 0. cupru (%Cum = 0.5...3): bronzurile bifazice cu staniu (bronzurile hipoeutectoide)..10 %).0.2. au structura alcătuită din cristale de soluţie solidă β ≡ Zn(Al) şi amestecuri eutectice (binare sau ternare) ce conţin fazele bertholide dure formate de zinc cu elementele de aliere şi se utilizează la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele cu funcţionare intermitentă. au.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase masă semidură de eutectic ternar (Sn + SnSb + Pb).5 %) şi magneziu (%Mgm = 0.0 %)..1. în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici SnSb şi Cu3Sn. Si) care să confere duritatea dorită masei lor structurale de bază şi cu adaosuri de P şi Pb.3 %) şi plumb (%Pbm = 1. aşa cum se prezintă în figura 9.3 %). au structura alcătuită dintr-o matrice moale de soluţie solidă α ≡ Al(EA).5. în care sunt înglobate particule dure de compuşi intermetalici (CuAl2. turaţii mici şi solicitări mecanice ridicate (cum sunt. Aliajele antifricţiune cu ts ridicată reprezintă o clasă de materiale destinată confecţionării cuzineţilor lagărelor de alunecare cu încărcări mecanice mari şi turaţii moderate sau reduse ale arborilor.2. bronzurile cu siliciu şi plumb.

MB). Principiul de lucru la lipire este simplu: • MA se topeşte cu ajutorul unei surse termice şi se introduce în interstiţiul (rostul) dintre piesele care trebuie îmbinate. în funcţie de ts.MA < ts. pentru realizarea unei LIP de bună calitate. folosind materiale de adaos (MA) cu temperatura de topire – solidificare ts.MA inferioară temperaturii de topire – solidificare ts.8.MA > 450 oC.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 9. pentru a fi asigurate condiţiile de desfăşurării proceselor de realizare a contactului nemijlocit între MA şi MB. caracterizată prin: eterogenitate (deoarece MA este diferit de MB). Analizând principiul de lucru expus. • prin solidificarea MA se obţine LIP. rezultă că.MB a materialului de bază (MB). dacă ts. deoarece asigură realizarea legăturilor coezionale între MA şi MB. trebuie respectate următoarele condiţii: • suprafeţele rostului dintre piesele de lipit trebuie să fie curăţite perfect. continuitate metalică (datorită legăturilor coezionale asigurate între MA şi MB) şi rezistenţă mecanică mai mică decât a MB (deoarece ts.MA mai înaltă. • MA în stare topită trebuie să aibă fluiditate suficientă (pentru a pătrunde uşor în rostul dintre piesele de lipit). pastă. au loc şi procese de difuzie reciprocă între MA (în stare lichidă) şi MB (în stare solidă). evident. înveliş pe vergelele din MA.MA ≤ 450 oC sau lipire tare (brazare). Aliajele pentru lipire Lipirea este o metodă tehnologică de realizare pe cale metalurgică a unor îmbinări nedemontabile eterogene. MB rămâne în stare solidă. trebuie să prezinte o bună capacitate de umectare a MB şi (în cazul lipirii tari) trebuie să fie compatibil cu MB din punctul 180 . topitură etc. deoarece ts. lipirea poate fi: lipire moale.MB. această clasificare convenţională având la bază constatarea (facută experimental) că rezistenţa mecanică a LIP realizată între două piese confecţionate dintr-un anumit MB este cu atât mai mare cu cât MA folosit are ts. numite lipituri (LIP). desfăşurarea proceselor de umectare – difuzie este esenţială. între piesele metalice.) care să realizeze îndepărtarea oxizilor şi aerului adsorbit de pe suprafeţele rostului. îndeplinirea acestei condiţii impune curăţirea (mecanică sau chimică) atentă a suprafeţelor pieselor înainte de lipire şi/sau folosirea la lipire a unor fluxuri (sub formă de pudră. dacă ts.MA a MA folosit şi de rezistenţa îmbinărilor realizate.2. iar dacă ts.MA este mare (la lipirea tare). • MA topit umectează suprafeţele rostului şi se stabileşte un contact nemijlocit între MA şi MB (o parte din atomii MA ajung în câmpul de atracţie al atomilor MB aflaţi pe suprafeţele rostului).MA < ts. din care sunt confecţionate piesele ce se îmbină.

MA = 200 ........Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase de vedere al desfăşurării (în condiţiile termice de realizare a lipirii) unor procese cât mai intense de difuzie reciprocă..1.90 %.3.1. clorura de zinc şi clorura de amoniu (fluxuri de natură anorganică). 181 . Principalele fluxuri care se folosesc cu aceste aliaje sunt: colofoniul (flux de natură organică).6 %) au ts. Aliajele pentru lipire moale au ca tipuri reprezentative: • aliajele Sn – Pb (%Pbm = 10.7 %) au ts. care măresc plasticitatea LIP).. cupru. nichel..8 %) au ts.MA ≅ 900 oC şi se folosesc pentru lipirea pieselor din cupru..2....5 %).. nesupuse (în timpul utilizării) la solicitări mecanice importante (tinichigerie ordinară.... a conductelor de presiune din oţeluri inoxidabile şi a produselor realizate din metale preţioase sau aliaje ale acestora (cele cu conţinut ridicat de argint şi adaosuri de cadmiu.11 %).. circuite imprimate.40 %)... %Pbm = 10.25%) şi aliajele Zn – Al (%Alm = 4..8...2 %) au ts..20 %.. %Agm = 1. radiatoare auto. nefiind recomandate (datorită conţinutului ridicat de fosfor) la lipirea pieselor din oţeluri.2.1.5.... aliajele Pb – Ag (%Agm = 3..400 oC şi se folosesc la lipirea pieselor rezistente la coroziune din aluminiu.2 % şi %Sim = 0.MA = 700 .8.2.0 %. %Agm = 1.40 %. aparate sanitare...8.1... nichel şi aliaje pe bază de nichel.. argint.. Aliajele pentru lipire tare au ca tipuri reprezentative: • aliajele Cu – Zn (alamele speciale cu %Znm = 58.30 %. fonte. %Agm = 2.900 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru. cutii de conserve etc. aliajele Cd – Zn – Pb (%Znm = 28. alame. • aliajele Cu – Ag – Zn (%Agm = 20.8. • aliajele Cu – P (%Pm = 5. aliajele Sn – Pb – Ag (%Pbm = 35.0 %).. 9. 9. conductori electrici... %Snm = 0.....MA = 230 .MA = 190 ..98 %) şi Sn – Pb – Sb (%Pbm = 40... aliajele Cd – Zn – Ag (%Znm = 15.7 %) şi aliajele Cu – Ag – P (%Agm = 5..50 %. acidul clorhidric..3. bronzuri..4 %) au ts.).. compuşi chimici) fragile. • aliajele Cd – Zn (%Znm = 35..36 %.30 %) şi aliajele Cu – Ag – Zn – Cd (%Agm = 40. manşoane pentru cabluri...15 %. alame etc.4 %) şi aliajele Pb – Sn – Ag (%Snm = 1.. alame etc. %Znm = 25.. fără apariţia de faze (soluţii solide.270 oC şi se folosesc la lipirea pieselor din oţeluri.20 %) au ts... %Znm = 10.MA = 700 ... %Pm = 5.62 %..2..300 oC şi se folosesc la lipirea pieselor pentru electrotehnică (ce trebuie să aibă conductibilitate electrică ridicată) din cupru. Aliajele pentru lipire utilizate în tehnică se pot împărţi în clasele şi tipurile prezentate în continuare.2... • aliajele Sn – Ag (%Agm = 4. îndeplinirea unora dintre aceste condiţii poate fi asigurată (în cazul multor MA) folosind la lipire fluxuri adecvate (pentru micşorarea tensiunii superficiale a MA şi creşterea capacităţii sale de umectare a MB). aliaje de tip monel etc.8..800 oC şi se utilizează la lipirea pieselor din cupru şi aliaje pe bază de cupru.8.17 %..2. aliaje pe bază de aluminiu etc. aliajele Zn – Cd (%Cdm = 24. %Sbm = 0.2. %Cdm = 17..2 %)..

iar ca adaosuri (pentru mărirea fluidităţii şi creşterea capacităţii de decapare) acidul boric.37 şi prezinta următoarele particularităţi: * procesul este bazat pe producerea unor secvenţe multiple de alunecare 182 . scap. fie alcătuite dintr-o matrice structurală de bază şi o fază secundară (cu un conţinut procentual suficient de mare. În consecinţă..2). %Sim = 8.. clorura de zinc şi fluorurile alcaline. scap. Aliajele superplastice Superplasticitatea este proprietatea unor aliaje de a se deforma plastic cu grade mari de deformare.2. Gradul de deformare al aliajelor superplastice (definit de relaţia (3. B.10 %) au ts. fie eutectice sau eutectoide (la care creşterea granulaţiei este limitată de interacţiunea fazelor care alcătuiesc amestecurile mecanice). C. ridicarea temperaturii peste temperatura de recristalizare Trp ≅ 0. 9. aşa cum este cunoscut (v.9)) atinge valori GD = 400.. cu granulaţia de acelaşi ordin de marime ca şi a matricei şi distribuită astfel încât să blocheze creşterea granulaţiei matricei).. fără apariţia riscului de fisurare sau rupere datorită apariţiei fenomenului de gâtuire (v. Mecanismul de producere a procesului de deformare superplastică este redat schematic în figura 9.. Fluxurile care se folosesc cu aceste aliaje au drept component de bază boraxul. materialele metalice apte a fi deformate superplastic sunt aliajele cu structură bifazică.5Ts.10−2 s−1).30 %) şi aliajele Ni – Cr − Si (%Crm = 18.20 %. Viteza de deformare (viteza de creştere a deformaţiilor specifice ε în materialele supuse deformării) trebuie să fie foarte mică (10−4.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aliajele Ni – Cr (%Crm = 10. Pentru materiale metalice cu structură monofazică (metal pur sau soluţie solidă) cele două condiţii sunt contradictorii şi incompatibile.1100 oC şi sunt recomandate la lipirea pieselor din metale greu fuzibile sau din aliaje refractare. prezentate în tabelul 9.5 şi 6. 3.. Cercetările teoretice şi experimentale efectuate până în prezent au evidenţiat condiţiile şi aspectele prezentate în continuare privind deformarea superplastică a materialelor metalice. deoarece.MA = 1000.4). A. ceea ce corespunde unor procese foarte lente de deformare plastică.8.3.. principalele aliaje superplastice cunoscute şi utilizate până în prezent. Materialele metalice trebuie să prezinte o structură cu granulaţie fină şi stabilă (dimensiunile grăunţilor cristalelor care alcătuiesc structura trebuie să fie mai mici ca 10 µm) şi să fie supuse deformării plastice la o temperatură Tdp ≥ 0.12 corespund în totalitate acestei condiţii privind structura...4Ts conduce la aparitia fenomenului de creştere a granulaţiei... la care se manifestă cu intensitate ridicată procesele de difuzie ale atomilor componentelor materialelor.3.5000 %..

fig. %Vm=4 % %Alm=22 % Caracteristicile structurale aliaj eutectic v. %Zrm=0. %Mgm=0. 9. Schema realizării proceslor de deformare superplastică a aliajelor 183 Fig 9..12.9 %. Ciclul histerezis al transformărilor in aliajele cu memoria formei .38) din modificarea poziţiei grăunţilor prin deplasare liniară şi rotire.7 %. generarea de noi dislocaţii etc. constând (aşa cum se observă în figura 9.6 % %Cdm=18 % %Pbm=38 % %Alm=6 %.7 eutectoid GDmax la deformarea superplastică la tracţiune.21 α ≡ Al(Cu) + fază secundară (ZrAl3) β ≡ Al(Zn.39. %Zrm=0. cu asigurarea permanentă a contactului dintre aceştia prin contribuţia unor fenomene de acomodare.5 %. deplasarea dislocaţiilor prin alunecare şi căţărare. Mg) + fază secundară (ZrAl3) aliaj eutectic α ≡ Cu(Al) + faze secundare aliaj eutectic α ≡ Mg(Zn) + faze secundare eutectic eutectic α+β v. Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje superplastice Tipul aliajului Al – Cu Al – Cu – Zr Al – Zn – Mg – Zr Bi – Sn Cu – Al – Fe Mg – Al Mg – Zn – Zr Pb – Cd Sn – Pb Ti – Al – V Zn – Al Compoziţia chimică %Cum=33 % %Cum=6 %.5 % %Znm=10. în desfăşurarea cărora dufuzia componentelor materialului supus deformării joacă un rol important. Tabelul 9.4 % %Snm=44 % %Cum=9.38. %Zrm=0. 9. %Fem=4 % %Alm=33 % %Znm=6 %. % 1300 2000 1500 1900 800 2100 1700 1500 4800 1000 2900 Fig. scap. 9.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase între grăunţii cristalini ai materialului supus deformării.

) prin deformare plastică (curbare. D. suferă în secvenţele următoare deplasări liniare si rotiri care îi modifică poziţia. bucla de histerezis al transformării. corpuri de recipiente.8. Dacă procesul de deformare superplastică a unui material metalic se conduce până la depăşirea capacităţii lui de deformare.2). motiv pentru care este denumită rupere prin cavitaţie. 9.2. caracterizate de o serie de particularităţi.38) pe grupe de grăunţi adiacenţi. sunt reduse). Aliajele superplastice au mari perspective de utilizare la realizarea unor produse industriale (piese pentru construcţia de maşini. etc. ruperea nu este precedată de apariţia unei gâtuiri locale. sârme. impuse de desfăşurarea transformării. scap. ambutisare.Af). trefilare etc.) la cald cu grade mari de deformare şi consumuri energetice reduse. având o lăţime ∆tHIS relativ redusă. 184 . extrudere.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR * alunecările între grăunţii cristalini la producerea deformării superplastice şi fenomenele de acomodare care le însoţesc se realizează (aşa cum se observă în figura 9. aceste particularităţi pot fi descrise succint astfel: • transformarea este reversibilă. 39. adică transformarea γ ⇒ M începe la răcirea rapidă a austenitei sub o temperatură Ms şi se finalizează la o temperatură Mf < Ms. funduri. iar la încălzirea martensitei se produce transformarea inversă M ⇒ γ. tragere. diferite de cele prezentate pentru transformarea martensitică (transformarea la răcire a austenitei prin mecanismul fără difuzie la aliajele Fe – C (v. Considerând că la aceste aliaje (prin analogie cu cazul aliajelor sistemului Fe – C) faza care se transformă în martensită (M) la răcirea cu viteză mare este denumită austenită (γ). ci de formarea de microgoluri intercristaline. bare profile. în final. procesele ulterioare de deformare îi produc alungiri pe alte directii şi.4. adică la apariţia cristalelor platiforme de martensită nu se produce deformarea plastică . 5. prezentată în figura 9. în procesul de deformare neproducându-se modificarea formei grăunţilor prin alungirea lor în direcţia deformării (deoarece orice cristal care a suferit într-o primă secvenţă o alungire pe o anumită direcţie. laminare. ci numai deformarea elastică a austenitei netransformate din vecinătatea acestor cristale (deformaţiile structurii cristaline a austenitei. se constată că toate cristalele îşi menţin forma echiaxială avută înainte de deformare). într-un interval de temperaturi (As. Aliajele cu memoria formei Fenomenul de memorie a formei s-a constatat experimental la aliajele care prezintă transformări martensitice de tip special. • prin răcirea rapidă a austenitei sub Ms se formează o martensită termoelastică.

450 240 . fabricarea maşinilor termice neconvenţionale. 41 % Ms. −10 30 .. De exemplu.13.. 3. care se implantează în vena cavă a bolnavilor.. în timpul desfăşurării acestei transformări tensiunile reziduale generate în procesul de deformare plastică bazat pe mecanismul de demaclare acţionează şi produc deformarea în sens invers.... oC −15 . scap. La piesele realizate din aliaje care prezintă transformări martensitice caracterizate prin aceste particularităţi. 47 % %Tiat = 50 % %Cum = 20. pentru producerea transformării M ⇒ γ.. pentru realizarea transformării martensitice γ ⇒ M. Tabelul 9. refacerea maclelor şi restabilirea în acest fel a formei iniţiale a pieselor (pe care au avut-o înainte de deformarea lor plastică în stare martensitică).Capitolul 9 Structura şi proprietăţile metalelor şi aliajelor neferoase • structura cristalină a martensitei se caracterizează printr-o distribuţie ordonată a atomilor componentelor aliajului..13.. fabricarea pieselor pentru servomecanisme programate.5 % %Cdat = 44 . 1. confecţionarea de filtre sau proteze pentru medicină.9 % %Alm = 11 .3). −40 − 240 .. deformarea plastică nu se poate realiza prin mecanismul clasic de alunecare (v. %Tiat = 50 %) se utilizează în prezent la fabricarea filtrelor de prevenire a emboliilor.3) şi nu dislocaţiile (care crează posibilitatea distrugerii distribuţiei ordonate a atomilor prin procese de deformare plastică realizate cu deplasarea lor prin alunecare). −44 −50 . • deformarea plastică a pieselor cu structură de martensită termoelastică. • încălzirea pieselor deformate plastic.. singurele imperfecţiuni prezente în această structură fiind maclele (v.. 870 Domeniile în care se pot utiliza astfel de aliaje sunt multiple: asamblarea pieselor pentru mecanică fină.7 %. 13 % %Alat = 39 . %Znm = 20.. realizarea cuplajelor termocomandate.. 60 −137 .. realizarea antenelor pentru spaţiul cosmic. pentru a 185 . fenomenul de memorie a formei se poate evidenţia efectuând următoarele operaţii: • răcirea rapidă a pieselor din domeniul austenitic.. deoarece structura martensitei termoelastice este lipsită de dislocaţii şi se produce printr-un mecanism ce constă din demaclarea maclelor prezente în structura martensitei. Principalele aliaje la care s-a evidenţiat fenomenul de memorie a formei (numite aliaje Marmem) sunt prezentate în tabelul 9. Compoziţia chimică şi caracteristicile principalelor tipuri de aliaje marmem Tipul aliajului Cu –Al − Ni Au – Cd Ag – Cd Ni – Ti Au – Cu − Zn Cu – Al Ni – Al Compoziţia chimică %Alm = 14 %... aliajul marmem denumit nitinol (%Niat = 50 %. scap.5. %Nim = 4 % %Cdat = 47.

...................10 186 ...................................................19 zone GP (Guinier .................... un astfel de filtru............51 magnaliu (alumag)....40 aliaje Al − Mg......49 aliaje Cu – Ni..12 stări de bază .....................................................................................9 compoziţii pe bază de Pb (Bahnmetall)....................20 alame monofazice β’............................13 simbolizare numerică................................................30 bronzuri cu staniu.46 Alpaca (Neusilber.....15 superplasticitate .......................................................................................... de forma unei spirale realizate din sârmă de nitinol...............................................................17 curbe de îmbătrânire ...........52 aliajele titanului monofazice bifazice..............................................54 alame .....................................................................................10 rupere prin cavitaţie................... Argentan)...41 aliaje Al – Mg pentru turnare ............20 alame complexe (speciale) ....................................26 bronzuri monofazice α ...44 flux ........20 tombac ...........................................................................................26 călire de punere în solutie..........................................24 aluminiu tehnic..............24 cupru tehnic .............57 precipitate θ ...................27 bronzuri cu beriliu ..............24 lipire moale...............................................................................10 îmbătrânire naturală......... ..........ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR împiedica accesul spre inima acestora al cheagurilor de sânge formate datorită maladiilor de care suferă sau datorită intervenţiilor chirurgicale la care sunt supuşi...............................................................32 bronzuri cu siliciu............................................39 martensită termoelastică .............19 aliaje Al – Cu pentru turnare ...........................................36 elemente alfagene ............................... iar după implantare............23 aliaje cu memoria formei (Marmem) .. se supune îndreptării în această stare (pentru a căpăta o formă convenabilă implantării în vena cavă)....56 silumin................20 alame de turnare ................................34 aliaje antifricţiune..................................................... se aduce prin răcire în stare martensitică......................................................... tipul II............................................52 îmbătrânire artificială ...................................................20 alame monofazice α ...........................................33 bronz .....50 compoziţii pe bază de Sn (Babbit) .........................................................................Zn ..........................Preston ..... Cuvinte cheie acomodare ............................. .....................................39 aliaje Al − Cu......50 constantan...........................................24 bronzuri hipoeutectoide (bifazice)..............24 modificare tipul I............56 Melchior (Maillechort) ...........................24 Nitinol........................................ tare (brazare) ....... suferă transformarea inversă...... datorită încălzirii la temperatura corpului uman.........12 duraluminiu ...........................................................................50 compoziţii pe bază de Sn şi Pb .....................................37 aliaje Al .....43 titlu fictiv ................53 titan........................ tipul III .............................6 Monel ...........................56 aliaje pentru lipire .........41 simbolizare alfanumerică..31 bronzuri cu plumb .........................................10 Kunial .44 elemente betagene ...............................24 bronzuri cu aluminiu .... 18 alame bifazice........ recăpătând structura austenitică şi forma spirală care îi asigură funcţionarea ca filtru...................................................................................

1991 9. American Society for Metals. Metals. Care dintre afirmaţiile următoare privind efectele modificării aliajelor neferoase sunt adevărate: a) modificarea de tipul I are ca efect principal micşorarea dimensiunilor cristalelor dendritice primare ale aliajelor. * * * Metals Handbook Ninth Edition. În ce scop se aplică TT de recoacere de recristalizare fără schimbare de fază la semifabricatele şi piesele din aliaje neferoase: a) pentru omogenizarea chimică a structurilor dendritrice primare.9. 1983 5. Editura Tehnică. vol. 1965 7. J. Editura Didactică şi Pedagogică.1. New York.. Protopopescu M.. London & New York. d) modificarea de tipul III are ca efect finisarea granulaţiei si creşterea gradului de dispersie a fazelor componente ale eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor.9... T. Moscova. b) pentru refacerea 187 . Butterworths Publications Ltd. Bucureşti. b) modificarea de tipul III determină amplasarea intercristalină a eutecticelor care se formează la solidificarea aliajelor.. & Interscience Publishers Inc. 1981 3. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. Protopopescu H. Studiul metalelor.. Bucureşti. Schumann H. Editura Tehnică. vol. Mir. Macmillan Publishing Company. Bucureşti. Bucureşti. 1962 6. Introduction to materials science for engineers. Aliaje neferoase.2. Traducere din limba germană. Editura Didactică şi Pedagogică. 1983 2. 1978 4. Metalografie şi tratamente termice. Editura Didactică şi Pedagogică. c) modificarea de tipul II determină accentuarea ramificării şi subţierea ramurilor cristalelor dendritice primare şi influenţează favorabil distribuţia fazelor secundare la aliajele în structura cărora precipită particule ale unor astfel de faze. Metalurgie fizică. vol. Lakhtine I. 1955 8. Shackelford F. Bucuresti. Gâdea S. Petrescu M... Métallographie et traitements thermiques des métaux. I. Smithells C.9. ş. Reference book. 1986 Teste de autoevaluare T.a.. Colan H.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Bibliografie 1.. Ohio. Gâdea S. II...

d) normalizare? T. b) prin călire de punere în soluţie. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt prelucrate prin deformare plastică la cald. c) recoacere izotermă. deformare plastică la rece şi îmbătrânire naturală.3. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială.9. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie. b) T4. sunt răcite rapid la ta şi sunt apoi supuse unei îmbătrâniri artificiale. b) o structură bifazică alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un compus intermetalic. Ce structură rezultă prin aplicarea călirii de punere în soluţie la o piesă din aliaj neferos: a) o structură martensitică. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de cupru sunt livrate în starea TD.8. c) o structură alcătuită dintr-o soluţie solidă şi un amestec mecanic. c) oxigenul. d) tombacurile? 188 . care este simbolul stării de bază a produselor obţinute in acest fel: a) M. d) o structură monofazică alcătuită din cristale de soluţie solidă suprasaturată în elemente de aliere? T.9. Semifabrcatele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt prelucrate prin deformare plastică la cald.9. b) prin călire de punere în soluţie şi deformare palstică la rece. c) T5. Care dintre următoarele impurităţi prezente în cuprul tehnic determină apariţia fenomenului numit „boala de hidrogen”: a) plumbul.4. c) alamele monofazice β’. sunt supuse unui tratament de îmbătrânire artificială. îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece. b) alamele bifazice. Procesul de supraîncălzire de scurtă durată a aliajelor neferoase îmbătrânite pentru reconstituirea stării structurale pe care aliajele au avut-o după călirea de punere în soluţie este denumit: a) reversiune. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T. sunt răcite rapid la ta. d) pentru obţinerea stării de echilibru structural? T.6.9. c) aliaje Alpaca.11. d) TG? T.7. Care dintre următoarele aliaje pe bază de cupru au ca element de aliere principal zincul: a) bronzurile. c) pentru diminuarea intensităţii şi redistribuirea tensiunilor mecanice reziduale. b) TK. b) bismutul.9.9. care este simbolul stării de bază a produselor obţinute în acest fel: a) F. sunt apoi ecruisate prin deformare plastică la rece şi. răcire rapidă la ta şi îmbătrânire artificială. Care dintre următoarele tipuri de alame se pot prelucra prin deformare plastică: a) alamele monofazice α.9. c) prin prelucrare la cald. b) aliaje Kunial. c) prin prelucrare la cald. îmbătrânire artificială şi deformare plastică la rece.9.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR plasticităţii după ecruisarea prin deformare plastică la rece. d) sulful? T. d) TE? T.10.9. c) T8.9. în final. d) prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire artificială? T. cum s-a realizat această stare: a) prin călire de punere în soluţie. b) revenire. Produsele realizate dintr-un aliaj pe bază de aluminiu sunt livrate în starea T6.5. d) alamele? T.

d) produsele realizate din aliajul AlMg2? T. b) aliajele Melchior. La care dintre următoarele mărci de aliaje Al − Mg se poate aplica durificarea structurală prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire: a) AlMg1.12.9. b) staniul.9. c) aliajele de turnare cu %Cum < 5. d) structură monofazică γ2? T. Care dintre următoarele aliaje are densitatea mai scăzută: a) CuAl10Fe3.. c) aliajele Konstantan. d) este o alamă pentru turnare? T. d) AlMg7? T. Care dintre următoarele aliaje este cunoscut sub denumirea de 189 . d) starea T6? T.9. d) aliajele Monel? T.9. c) structură bifazică.9. Care este structura la ta a semifabricatelor şi pieselor turnate realizate din bronzul G CuAl10Mn: a) structură monofazică α ≡ Cu(Al). alcătuită din α şi γ. Care dintre următoarele tipuri de aliaje Cu − Νi prezintă la ta o structură monofazocă: a) aliajele Kunial. c) AlMg5. prezentă în structura bronzurilor cu staniu pentru turnare: a) soluţie solidă Cu(Sn).16.9. d) Al Mg9MnSi? T. b) starea TH. b) produsele fabricate din aliajul G AlMg5.18.22. Care dintre următoarele elemente de aliere determină micşorarea conţinutului procentual de fază α al structurii alamelor speciale: a) aluminiul.9. Care este semnificaţia fazei δ. d) structură alcătuită din constituienţi a (preeutectoid) şi eutectoidul (α+γ)? T.5 %. c) compus intermetalic Cu3Sn.15. Care stare de bază asigură produselor realizate din bronzuri cu beriliu cele mai ridicate caracteristici de rezistenţă mecanică şi duritate: a) starea TA.9.9. b) AlCu4MgMn. Care dintre următoarele caracteristici corespund alamei CuZn30: a) este o alamă monofazică α. d) fază bertholoidă Cu31Sn8? T.7 %. b) AlMg3.23. Care este structura de echilibru la ta a bronzurilor cu beriliu folosite în tehnică: a) structură monofazică α ≡ Cu(Be). Care dintre următoarele categorii de produse realizate din aliajele industriale Al − Mg se livrează de obicei în starea H: a) produsele din aliajul AlMg1.9.21. c) produsele realizate din aliajul AlMg7.19. Care dintre următoarele categorii de aliaje industriale Al − Cu se pot supune durificării structurale prin călire de punere în soluţie şi îmbătrânire naturală sau artificială: a) aliajele deformabile. c) nichelul.9. b) este o alamă binară deformabilă.7 %. b) fază bertholidă Cu5Sn. b) structură monofazică γ (fază bertholidă pe baza compusului CuBe. c) AlMg7.9.. b) structură alcătuită din fazele α ≡ CuAl şi γ2 (fază bertholidă corespunzătoare compusului Cu32Al10).13. c) structură alcătuită din constituenţii α (preeutectoid) şi eutectoid (α+γ2).14. c) starea TC. b) aliajele de turnare cu %Cum ≤ 5. având %Cum = 2.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T.17. d) toate categoriile de aliaje industriale? T. d) siliciul? T. c) este o alamă specială deformabilă.20.

modificat cu sodiu la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al). d) aliajul G AlMg9MnSiTi? T.5 %. b) aliajul AlZn6Mg2. b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β). Care dintre următoarele afirmaţii privind titanul sunt adevărate: a) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină HC şi Tiβ cu structură cristalină CVC. b) cuprul. b) nitrurarea. c) molibdenul.9. nemodificat la elaborare: a) o structură bifazică alcătuită din soluţie solidă α ≡ Al(Si) şi soluţie solidă β ≡ Si(Al). b) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectoid) şi eutectoidul (α+β).9. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin. c) TiAl6SnV6. azotul şi carbonul. b) titanul prezintă două modificaţii: Tiα cu structură cristalină CVC şi Tiβ cu structură cristalină HC. care asigură conformarea cuzineţilor cu zonele de rezemare ale arborilor pe care îi susţin.30.9. c) o structură alcătuită din constituienţii β (preeutectic) şi eutecticul (α+β). b) TiAl5Sn2.29.27.31.26. d) TiV13Cr11Al3? T. b) structura lor conţine faze dure sau semidure.9. c) impurităţile care reduc plasticitatea titanului şi îl fac inapt pentru prelucrări prin deformare plastică sunt oxigenul.5. în starea Tiα? T.24. d) o structură monofazică α? T. Ce tratament termochimic se poate aplica pentru durificarea superficială a produselor realizate din aliaje pe bază de titan: a) carburarea. Care dintre următoarele elemente de aliere ale aliajelor industriale pe bază de titan sunt stabilizante α (alfagene): a) aluminiul. La care dintre următoarele mărci de aliaje pe bază de titan se poate realiza creşterea rezistenţei mecanice prin aplicarea TT de călire martensitică şi revenire: a) TiAl6V4. c) aliajul CuZn39Ni3. Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12. d) silicizarea? T. b) staniul. Care dintre următoarele elemente de aliere este prezent în toate aliajele industriale pe bază de titan: a) fierul.5Cu1.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR zincral sau alzimac: a) aliajul G CuZn40PbSn.9.9. Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor antifricţiune folosite la confecţionarea cuzineţilor pentru lagărele de alunecare: a) structura lor conţine faze cu duritate scăzută şi plasticitate ridicată. d) o structură monofazică α? T.9. c) au capacitatea de a disipa căldura produsă datorită frecărilor din lagărele de alunecare.25. d) sunt mai dure decât materialele folosite la realizarea arborilor care se reazemă pe cuzineţi? 190 . d) vanadiul? T. Care este structura de echilibru la ta a unui silumin industrial cu %Sim = 12. d) deformarea plastică a titanului se face de obicei la rece. hidrogenul. c) carbonitrurarea.28.5. d) aluminiul? T.9. c) o structură alcătuită din constituienţii α (preeutectic) şi eutecticul (α+β).5%. c) molibdenul.

c) SnAg5. d) bronzurile hipoeutectoide? T. d) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47. c) fontele albe. c) aliajul AlCu4. b) compusul intermetalic Cu3Sn. c) au granulaţie foarte fină.41. b) aliajele Pb – Sn – Sb – Cu.5 %? 191 .9. Care dintre următoarele caracteristici corespund transformării martensitice ce se produce la călirea aliajelor marmem: a) transformarea este ireversibilă. c) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %). c) soluţia solidă α ≡ Sn(Sb. c) să fie dure şi fragile.9. b) să fie compatibile cu MB (materialul din care sunt confecţionate piesele care trebuie îmbinate prin lipire). Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts ridicată: a) oţelurile carbon eutectoide. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea moale: a) SnPb10.9. d) SnPb10? T.36. b) aliajul TiAl6V4. Care dintre următoarele clase de aliaje se folosesc ca materiale antifricţiune cu ts joasă: a) aliajele Sn – Sb − Cu.38. Care dintre următoarele caracteristici trebuie asigurate de aliajele de lipit: a) să prezinte o bună fluiditate în stare topită. d) aliajul eutectoid Zn – Al (cu %Alm = 22 %)? T. b) transformarea este reversibilă. c) aliajul Au – Cd cu %Cdat = 47.9.39.9. d) au granulaţie grosolană şi sunt sensibile la supraîncălzire? T. Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) aliajul eutectic Al – Cu (cu %Cum = 33 %). c) o matrice structurală de bază şi o fază secundară (distribuită astfel încât să poată bloca creşterea grăunţilor matricei).9. Care dintre următoarele aliaje de lipit se folosesc pentru lipirea tare (brazare): a) CuZn42.9. d) martensita formată conţine un număr mare de dislocaţii în structură? T.43. d) aliajele Bahnmetall? T. b) au structură bifazică.42. d) SnPb37Ag? T. b) aliajul eutectic Pb – Cd (cu %Cdm = 18 %).9. d) aliajul CuSn8? T. d) un compus intermetalic? T. b) fontele cenuşii feritoperlitice. d) cristalele de Pb? T. Care pot fi fazele dure din structurile aliajelor antifricţiune de tip Babbit: a) compusul intermetalic SnSb. c) bronzurile cu Pb.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase T. b) un amestec mecanic eutectoid. c) CuZn20. d) să aibă temperatura ts mai mare decât cea corespunzătoare MB? T.37. Care dintre următoarele aliaje fac parte din categoria aliajelor care prezintă fenomenul de memorie a formei: a) aliajul bifazic TiAl6V4.32. c) martensita formată este termoelastică.Cu). Care dintre următoarele aliaje prezintă fenomenul de deformare superplastică: a) alama monofazică CuZn20.9. b) CuAg10P5.9. b) aliajul Ni – Ti cu %Tiat = 50 %.35. b) SnAg5.9. Structura aliajelor superplastice este alcătuită din: a) un amestec mecanic eutectic.9. Care dintre următoarele caracteristici corespund aliajelor neferoase superplastice: a) au structură monofazică.40.5 %.34.33.

1.55. Din tabelele 1. % Snatγ maSn % Snatγ maSn + %Cu atγ maCu 100 = 16. se obţine pentru faza γ: % Snatγ = % Snmγ = 100(CEγ − vCu ) v Sn − vCu = 100( 3 1) − 2 4 −1 = 16. fiind o alamă monofazică β’. Folosind relaţiile (2.5 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 48. CuZn38Pb2Mn2 şi CuZn30Al5Fe3Mn2.4) şi (2. iar cuprul are valenţa vCu = 1 şi masa atomică maCu = 63.4 %. iar pentru faza ε: %Snatε = 25.7. ştiind că faza γ are CEγ = 3 .51 % şi %Snmδ = 32.67 ⋅118. iar faza ε are 2 CEε = 7 . A. %Snmδ şi %Snmε concentraţiile masice ale staniului în cele fazele bertholide γ.2 %.2. Să se determine valorile de bază ale concentraţiilor masice ale componentelor în fazele bertholide tipice structurilor de echilibru ale bronzurilor 21 cu staniu.5.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A. δ şi ε şi %Snatγ. • alama specială Cu Zn30Al5Fe3Mn2 are titlul fictiv %Cume = 48. cu coeficienţii de echivalare în zinc a elementelor de aliere precizaţi în scap.0 %. Să se stabilească clasele structurale tipice alamelor speciale CuZn32Pb2. rezultă pentru faza δ: %Snatδ = 20.67 ⋅118.1 şi 1.7 100 16.0 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 34.1.5 %.3).6 % şi aparţine aceleiaşi clase structurale ca şi alama binară cu %Znm = 100 − %Cume = 41.7 + 83.1). faza δ are CEδ = 13 . 192 . fiind o alamă bifazică. fiind o alamă monofazică α.33⋅ 63.14 şi rezultă: • alama specială Cu Zn32Pb2 are titlul fictiv %Cume = 66. Rezolvare Pentru încadrarea în clase structurale a mărcilor de alame speciale precizate în enunţul aplicaţiei se calculează titlul fictiv al acestora. 9.9.2 rezultă că staniul are valenţa vSn = 4 şi masa atomică maSn = 118.4 %.67 % şi = 27. 4 Rezolvare Se notează %Snmγ.5 %.55 În mod similar. %Snatδ şi %Snatε concentraţiile atomice ale staniului în aceste faze. • alama specială Cu Zn38Pb2Mn2 are titlul fictiv %Cume = 58. folosind relaţia (9.00 % şi %Snmε = 38.9. pe această cale se obţin datele prezentate în tabelul 9.

5.5 % (care defineşte. cu %Snm = 14 %).9. j = 1. % %Pbm.0) %Mnm.9. % %Znm. cu %Snm = 10 % şi G CuSn14. Cunoscând valorile caracteristicilor mecanice (determinate experimental) ale celor două bronzuri bifazice (G CuSn10.75 şi n2 = 82. scap. % CuZn32Pb2 66 32 2 − − − 66. Rp0. HB = m3%Snm + n3. ca urmare. % (keFe = 0. Ţinând seama că faza bertholidă δ are concentraţia masică de staniu %Snm = 32. se determină valorile coeficienţilor mj şi nj. % (kePb = 1. rezultă că. Aplicând legea lui Kurnacov.2 = 120 N/mm2 şi duritaea 100 HB.9) %Cume.14.5 + 50 = 212.5 + 82.. Compoziţiile chimice şi titlurile fictive pentru trei mărci de alame speciale Marca de alamă %Cum. 193 .11). Rmδ – Rp0..2 şi HB ale fazei bertholide δ. aceste rezultate indicând că prezenţa fazei δ durifică şi fragilizează structurile bronzurilor cu staniu.5.2 (N/mm2) şi HB ale bronzurilor bifazice turnate se pot estima analitic. din relaţiile scrise mai înainte: m1 = −7. % (keAl = 6.1.5 + 465 ≅ 220 N/mm2. Rp0.55 şi n1 = 465.2 = 135 N/mm2 şi duritatea 120 HB. în funţie de compoziţia lor chimică. Rezolvare Examinând diagrama de echilibru din figura 9. în funcţie de concentraţia lor masică de staniu %Snm. Bronzul G CuSn10 are după turnare rezistenţa la tracţiune Rm = 390 N/mm2. între caracteristicile corespunzătoare celor două faze care le alcătuiesc structura. m3 = 5 şi n3 = 50.75⋅32. domeniul bifazic α + δ al acesteia corespunde unor concentraţii masice de cupru cuprinse între %Snm = 8 % (care defineşte limita domeniului monofazic α) şi %Snm = 32.13 c. compoziţia de bază a fazei δ). aşa cum s-a demonstrat la rezolvarea aplicaţiei A.0 CuZn38Pb2Mn2 58 38 2 2 − − 58. să se estimeze valorile caracteristicilor mecanice Rm.2δ ≅ 15 N/mm2 şi HBδ = 5⋅32. Rp0.55⋅32.5) %Alm . 3.5 %. în domeniile bifazice ale diagramelor de echilibru binare caracteristicile mecanice ale aliajelor variază liniar. iar bronzul G Cu Sn14 are după turnare Rm = 360 N/mm2. Conform legii lui Kurnacov (v.3.5 ≅ 205 N/mm2.2 = m2%Snm + n2.5 A. m2 = 3.2δ = 3. aliajele G CuSn10 şi G Cu Sn14 sunt bronzuri bifazice (hipoeutectoide). % (keMn = 0. limita de curgere Rp0. se obţine: Rmδ = −7.6 CuZn30Al5Fe3Mn2 60 30 2 5 2 48. Rp0.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase Tabelul 9.3. caracteristicile mecanice Rm (N/mm2).0) %Fem. ca urmare. în cazul bronzurilor în stare de turnare. cu relaţii de forma: Rm = m1%Snm + n1. Rp0.

A ≅ 5 % şi HR ≅ 72 HRB.024 % Nim − 0.9. 194 aria secţiunii .0024 % Nim − 0.9%Nim + 210 şi A = 0. iar S D = π − 4 4 transversale a produsului. să se determine compoziţia chimică a aliajelor Cu – Ni care îndeplinesc simultan condiţiile: Rm ≥ 320 N/mm2 şi A ≥ 40 %. soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ [13. care evidenţiază efectele ecruisării prin deformare plastică la rece asupra caracteristicilor mecanice ale alamei din care este realizat produsul. pentru GD = 0: Rm = 270 N/mm2.5. un semifabricat cilindric (aflat în starea O) cu diametrul Ds = 10 mm. A. Pentru GD = 36 % GD = D 2 2 S0 D0 10 (gradul de deformare plastică la rece al materialului produsului).06GD2 + 7GD + 270.07 % Nim +8. cu diferite grade de deformare GD ∈ (5 %. Condiţia A ≥ 40 % este respectată de aliajele Cu – Ni a căror concentraţie 2 masică de nichel satisface inegalitatea 0. Care sunt caracteristicile mecanice ale produsului astfel obţinut? Rezolvare Semifabricatul aflat în stare recoaptă (starea O) are caracteristicile mecanice date de relaţiile din enunţul aplicaţiei.9 %.308%Nim + 45. prin orificiul calibrat al unei scule (matriţe).9).9 %.9%Nim – 110 ≥ 0. A (în %) şi HR (în HRB) ale alamei CuZn15 se modifică prin deformare plastică la rece.9 %. Cele două condiţii precizate în enunţul aplicaţiei sunt respectate simultan de aliajele cu %Nim ∈ [13.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A. Gradul de deformare plastică al materialului produsului obţinut prin tragere la rece se determină aplicând relaţia (3.9. relaţiile din enunţul aplicaţiei conduc la următoarele valori ale caracteristicilor mecanice: Rm ≅ 444 N/mm2. 100 %). în conformitate cu următoarele relaţii: Rm = −0. rezultă astfel 2 2 2 2 D p − D0 8 − 10 S − S0 100 = 100 = 100 = 36 %. 100 %) ∩ (0 %.0 %]. Rezolvare Condiţia Rm ≥ 320 N/mm2 este respectată de aliajele Cu – Ni a căror 2 concentraţie masică de nichel satisface inegalitatea −0.0 %].4. 19.0 %] ⇒ %Nim ∈ [13.308%Nim + 5 ≥ 0. Caracteristicile mecanice Rm (în N/mm2). în care 2 Dp D2 S 0 = π s este aria secţiunii transversale a semifabricatului. 19. 50 %). A = 45 e−0.07 % Nim +8. Un produs de forma unei bare cilindrice cu diametrul Dp = 8 mm este obţinut trăgând la rece. Caracteristicile mecanice la tracţiune Rm (în N/mm2) şi A (în %) ale aliajelor Cu – Ni în stare de echilibru se află în următoarele dependenţe (stabilite pe baza datelor experimentale) cu concentraţia lor masică de nichel %Nim: 2 2 Rm = −0.6GD + 50.06GD şi HR = 0. soluţia acestei inegalităţi este %Nim ∈ (0 %. 19. A = 45 % şi duritatea HR ≅ 50 HRB.

4.75 %.5 %. aplicând această relaţie pentru aliajele ρ Al cu compoziţia chimică precizată în enunţul aplicaţiei se obţin rezultatele prezentate în tabelul 9.5 94. aliajul AlMg9MnSi (cu %Mgm = 9.8 % şi %Sim = 0.7 %). pZn = 2 %. Densităţile aliajelor de aluminiu din aplicaţia A.7 89.9 0.7 % şi %Cum = 1. pSn = 1 %. Prin particularizarea relaţiei generale stabilite la rezolvarea aplicaţiei A. ρZn = 7130 kg/m3. siluminul G AlSi9Mg (cu %Sim = 9. cu masa m = 100 kg.0 2575 AlZn6Mg2. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt metalele pure componente ale aliajului. ρMg = 1740 kg/m3. %Mgm = 2.0 2784 AlMg9MnSi 9.8 %).5 90. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %.2. %Mnm = 0. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţia simbolului mărcii aliajului care se elaborează.5 %.6 Aliajul Concentraţiile masice ale elementelor de aliere AlCu4MgMn %Mgm %Mnm %Znm %Sim %Cum 0.4 6.8 0.5 0. 195 .6 4.6 90. % Concentraţia masică a aluminiului %Alm. se obţine următoarea relaţie pentru determinarea densităţii aliajelor pe bază de aluminiu: ρ = ∑ n 100 % EAmj j =1 ρ EA j + 100 − ∑ EAmj j =1 n .9.Capitolul 9 Structura şi proprietăţile aliajelor neferoase A.0 2653 %EAmj. rezultă că concentraţiile componentelor acestuia sunt: %Pbm = 4 %. Să se determine care dintre următoarele aliaje are densitatea cea mai mică: duraluminiul AlCu4MgMn (cu %Cum = 4. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje.7.6. %Mgm = 0.5 %).15.5 (cu cu %Znm = 6. % Densitatea aliajului ρ. Tabelul 9. alzimacul AlZn6Mg2. Rezolvare Din tabelul 1.5 %).2 se extrag următoarele valori ale densităţilor componentelor aliajelor pe bază de aluminiu precizate în enunţul aplicaţiei: ρAl = 2700 kg/m3. şi pPb = 0. ρMn = 7470 kg/m3. din aliajul CuSn6Zn4Pb4.9.5Cu1.9. kg/m3 A.5 9.5 % şi %Mgm = 0.5 2.0 %.5Cu1.0 1.0 2799 G AlSi9Mg 0. 15.9 % şi %Mnm = 0.ρSi = 2330 kg/m3 şi ρCu= 8930 kg/m3.

.4. %Snm şi %Cum concentraţiile componentelor în aliajul care se elaborează şi %Pbmj.4): .9. mZn = 4. bronzuri G CuSn10Zn2 şi G CuPb20Sn5 şi plumb marca Pb 99. masele care se introduc în încărcătură din cele patru materii prime 4 4 % Pbm % Zn m disponibile. Introducând în aceste relaţii p Sn p Cu j =1 j =1 1− 1− 4 4 100 100 datele din enunţul aplicaţiei.325 kg. mSn = 4.4. p p j =1 j =1 1 − Pb 1 − Zn 100 100 % Snm %Cu m m = ∑ % Snmj m j . j = 1..613 kg. concentraţiile masice ale componentelor în mateiile prime MP1 ≡ CuZn10. m = ∑ % Zn mj m j ..082 kg. în 100 100 100 − 0.938 kg şi m4 = 0.030 kg şi mCu = 86. mZn. j = 1.995. Masa totală a încărcăturii este mi = m1 + m2 + m3 + m4 ≅ 101. având soluţiile m3 0 10 5 0 606 90 88 75 0 8687 m4 m1 = 19.165 kg. m2 = 30. A.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR %Znm = 4 %. şi pPb = 0.. dacă materiile prime disponibile pentru formarea încărcăturii sunt deşeuri de alamă binară CuZn10. %Snm = 6 % şi %Cum = 100 – [%Pbm + %Znm + %Snm] = 86 %. Rezolvare Ţinând seama de semnificaţiile simbolurilor aliajului care trebuie elaborat şi aliajelor folosite ca materii prime şi notând %Pbm. masele materiilor prime care trebuie introduse în încărcătura cuptorului pentru elaborarea aliajului şi ţinând seama de condiţiile din enunţul aplicaţiei. mSn şi mCu. La elaborarea aliajelor pe bază de cupru în cuptoare cu inducţie pierderile procentuale masice prin oxidare ale componentelor încărcăturii sunt: pCu = 1 %.75 100 − p Pb mod similar. pZn = 2 %. notând mPb. Masa totală a încărcăturii este mi = mPb + mZn + mSn + mCu ≅ 101.75 %. m = ∑ %Cu mj m j . se obţine următorul sistem de ecuaţii (cu 0 0 20 100 m1 403 m2 10 2 0 0 408 × = necunoscutele mj.995 şi mj.. din aliajul CuSn6Zn4Pb4.030 kg şi.8. %Snmj şi %Cumj. 196 . pSn = 1 %. %Znmj. % Znm. Să se stabilească compoziţia masică a încărcăturii cuptorului pentru realizarea unei şarje.04 kg. MP3 ≡ G CuPb20Sn5 şi MP4 ≡ Pb 99. m3 = 50.04 kg.869 kg.. MP2 ≡ G CuSn10Zn2. j = 1. cu masa m = 100 kg. rezultă relaţiile: m = ∑ % Pbmj m j . rezultă: % Pbm % Pbm p 4 m = m Pb (1 − Pb ) ⇒ m Pb = m = 100 = 4.

industria metalurgică etc. industria chimică. păstrându-se doar ordinea apropiată. Introducere Materialele ceramice sunt materiale anorganice nemetalice. utilizate în cele mai diverse domenii cum ar fi electrotehnica. referitoare la câteva 197 .Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Capitolul 10 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR CERAMICE ŞI STICLELOR 10. starea amorfă (vitroasă) este caracterizată de lipsa ordonării atomice la distanţă. Sticlele sunt materiale anorganice cu structură amorfă (corpuri vitroase) obţinute prin solidificarea unor topituri constituite din amestecuri de oxizi în stare topită. Reprezintă o categorie de materiale care au fost utilizate din cele mai vechi timpuri sub formă de vase din lut (însăşi termenul de ceramică provine de la grecescul “keramon” care însemna “lut ars”) şi de materiale de construcţie datorită capacităţii de prelucrare în cele mai diverse forme şi abundenţei materiilor prime. ceea ce face ca materialele ceramice să aibă conductibilitate termică şi conductibilitate electrică foarte scăzute fiind materiale electroizolante sau termoizolante în marea majoritate a cazurilor. astfel că se bazeză în special pe legături ionice şi covalente. cu legături şi structură complexe. Legăturile ionice şi covalente implică toţi electronii de valenţă ai componentelor. care este un proces de încălzire cu sau fără presare simultană. obţinute din materii prime sub formă de pulberi prin sinterizare. adică formează unităţi structurale prin coordinarea atomilor de oxigen în jurul ionului metalic prin legături ionice sau covalente. Cele mai multe ceramice sunt compuşi între metale şi nemetale. electronica. astfel că nu există electroni liberi. dintre care cel puţin unul are rolul de vitrifiant. În prezent termenul de ceramică include o gamă de materiale mult mai largă. în timpul căruia se formează legăturile dintre particule prin difuzie sau topire parţială a unui component.1.

considerând un plan de anioni care au centrele în punctele notate cu A în figura 10.1 în care se prezintă limitele r raportului C şi geometria posibilă pentru fiecare număr de coordinaţie. aşa cum 198 .2).1 în care se prezintă razele ionice ale componentelor uzuale din ceramice) astfel că structurile stabile ale fazelor cristaline din ceramice se formează atunci când fiecare cation metalic este înconjurat de anioni nemetalici cu care se află în contact direct. înseamnă că numărul de coordinaţie poate fi 4 sau 6. anionii celui de-al treilea plan compact pot avea centrele pe aceeaşi verticală cu punctele A.2). înconjurat de anioni cărora anionul le-a cedat electronii de valenţă. 1. În funcţie de poziţia anionilor din două plane compacte succesive se formază două tipuri de interstiţii: interstiţii tetraedrale (câte trei într-un plan compact şi unul în planul învecinat) aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un tetraedru regulat şi interstiţii octaedrale mărginite de şase anioni (câte trei în fiecare plan compact aşezaţi astfel încât unind centrele lor de masă se formează un octaedru regulat (v. În acest capitol se vor prezenta caracteristicile structurale ale principalelor tipuri de materiale ceramice şi sticle şi proprietăţile generale ale acestora. deoarece metalele prin ionizare pierd electronii de valenţă. 10.2. ceea ce face ca sticlele să fie considerate ca lichide vâscoase subrăcite. cationii au de obicei raze mai mici decât anionii (v. întrucât cationii metalici se plasează în aceste interstiţii. rA Deoarece anionii au raza mai mare se pot aranja în plane compacte dispuse succesiv. figura 10. sau pot avea centrele în punctele marcate cu C. Structura ceramicelor şi sticlelor Elementele componente ale materialelor ceramice sunt legate între ele prin legături ionice şi covalente formând reţele de ioni metalici şi nemetalici (cationi şi anioni) a căror celulă elementară este constituită dintr-un cation.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR distanţe interatomice corespunzătoare unităţilor structurale. tabelul 10. Întradevăr. care corespunde unei structuri de tip cub cu feţe centrate (CFC) a anionilor.1). rezultă astfel fie o succesiune de plane ABABAB… care corespunde unei structuri de tip hexagonală compactă (HC) a anionilor. fie o succesiune ABCABC…. aşa cum se constată din tabelul 10.1 şi planul următor de anioni cu centrele în punctele notate cu B. numărul de coordinaţie şi implicit geometria unităţii structurale depinde de valoarea raportului dintre raza cationului rC şi raza anionului rA . ceea ce înseamnă că numărul anionilor din unitatea structurală reprezintă chiar numărul de coordinaţie al structurii cristaline respective (v scap. generând structuri cristaline de tip CFC sau HC ca şi în cazul metalelor (v.scap 1.

077 0.225 0.039 0.155 ≤ Nr.184 rC < rA rC < rA rC < rA rC < rA 3 Cl− F− I− O2− S 2− 0.181 0.414 ≤ 6 Na+ 2+ 0.136 0. cât şi de modul în care sunt ocupate interstiţiile cu cationi metalici. de coordinaţie Geometria coordinării rC .Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rezultă şi din tabelul 10.020 0.067 0.732 0.732 ≤ Si4+ Ti4+ 8 1.220 0.078 0.133 0.414 0.132 0.1.069 0. Razele ionice ale unor componente ale ceramicelor şi geometria coordinărilor Raze ionice Raze cationi rC Raze anioni rA Cation Al3+ Ba2+ B3+ Ca Fe K 2+ 2+ + 2+ 2+ Tip de coordinare rC rA 0.1 Reprezentarea prin sfere rigide a dispunerii anionilor în structura ceramicelor 199 . Rezultă că structurile fazelor cristaline ale ceramicelor depind atât de tipul reţelei compacte pe car o formează anionii.064 Anion Br − rA .196 0.000 Fig. 10.138 0.057 0. Tabel 10.106 0.1.225 ≤ 4 Mg Mn Ni 0.102 0. nm 0. nm 0.

astfel că la o temperatură Tc are loc cristalizarea la fel ca în cazul materialelor metalice.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Interstiţiile pot fi ocupate de cationi de acelaşi tip.2a. tridimit şi cristobalit diferenţiate prin poziţiile relative ale tetraedrilor [SiO4]4. La încălzire. Din punct de vedere chimic cel mai simplu silicat este dioxidul de siliciu SiO2 (silice) care structural este constituit dintr-o reţea spaţială de [SiO4]4. reprezentând variaţia volumului specific (inversul densităţii ρ) în funcţie de temperatură (curba 1 în figura 10.cu dispunere ordonată (structură cristalină) sau aleatoare (structură amorfă) a unităţilor structurale. sau de cationi diferiţi. Această structură se obţine dacă răcirea topiturii se face foarte lent. Pe baza celor arătate se poate stabili că în structura dezordonată a solidelor vitroase distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. bidimensionale sau spaţiale cu un grad înalt de stabilitate. a cărui vâscozitate creşte pe măsură ce scade temperatura. fiind exclusă existenţa liberă a unităţii tetraedrale. ceea ce conduce la existenţa unei diversităţi foarte mari de structuri a fazelor cristaline din materialele ceramice. astfel că există tendinţa ca în timp.3. Silicea cristalină prezintă trei forme alotropice: cuarţ.care formează aranjamente complexe de tip HC sau CFC. Structura vitroasă corespunde unei stări metastabile cu energie liberă mai mare decât cea corespunzătoare structurii cristaline. În cazul răcirii relativ rapide a topiturii ce conţine unităţile [SiO4]4dependenţa de temperatură a volumului specific este cea corespunzătoare curbei 2 din figura 10. ceea ce are ca efect reducerea vâscozităţii şi trecerea treptată de la starea solidă la starea lichidă pe măsură ce temperatura creşte deasupra temperaturii Tv. pe măsura creşterii energiei interne a sistemului se desfac mai întâi legăturile mai slabe. ceea ce a făcut ca solidele cu o astfel de structură să fie numite corpuri vitroase. proces 200 . o reprezentare plană simplificată a stării vitroase a SiO2 care reprezintă baza structurii sticlelor silicatice este redată în figura 10. la temperatura Tc volumul specific are un salt brusc. Cea mai mare parte a ceramicelor şi sticlelor sunt constituite din silicaţi a căror bază structurală o constituie tetraedrul [SiO4]4-care are în centru ionul Si4+ iar în vârfuri ionii O2. apoi.3) se constată că în condiţiile solidificării prin cristalizare.2 b. treptat cele mai puternice. o reprezentare plană simplificată a structurii cristaline tridimit a SiO2 este redată în figura 10. sub acţiunea temperaturii. să se treacă la starea de echilbru stabil. fiind dependentă de viteza de răcire. Continuitatea curbei 2 cu cea de la temperaturi mai ridicate (T > Tc) arată că materialul este de fapt un lichid subrăcit.cărora le rămâne câte o valenţă liberă cu care se pot lega de alte unităţi structurale formând aranjamente unidimensionale. structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă. temperatura Tv de pe această curbă este numită temperatură de tranziţie sticloasă sau temperatură de vitrifiere şi nu are o valoare bine definită.

2.4 a care prezintă structura unei ceramice refractare. tabelul 10.există şi tetraedrii [AlO4]5-. Devitrifierea necontrolată a sticlelor are consecinţe negative asupra proprietăţilor mecanice şi optice (sticla devine fragilă şi pierde transparenţa datorită refracţiei razelor de lumină pe limitele grăunţilor). b – ceramică cristalină (Al2O3) Silicaţii naturali care constituie baza materialelor ceramice sunt aluminosilicaţi care au rezultat prin substituirea unor ioni Si4+ cu ioni Al3+. substituirea este posibilă datorită diferenţelor mici între dimensiunile celor doi ioni (v.4. 10. b – structură vitroasă Fig.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor numit devitrifiere şi poate avea loc controlat sau în mod natural. Variaţia volumului specific cu temperatura în cazul SiO2 Fig 10. astfel că pe lângă tetraedrii [SiO4]4.3. 10. tehnologiile moderne permiţând obţinerea unor ceramice cu structură cristalină aşa cum se obsevă în figura 10 4 b în care se prezintă structura aluminei (Al2O3) cristaline. 201 . Fig. În mod obişnuit materialele ceramice au structura alcătuită din faze cristaline însoţite de o fază vitroasă aşa cum se observă în figura 10. cantitatea de fază vitroasă depinde de compoziţia chimică şi de procesul tehnologic de fabricare.1). Structurile unor ceramice: a – ceramică refractară cu faze cristaline şi masă vitroasă.Schema structurilor silicei: a − structura cristalină.

) 10. scap 3. Mg2+. Ba2+ etc. Fig 10.2. Ruperea se produce fără deformare plastică aşa cum se constată din figura 10. K+) şi ioni divalenţi (Ca2+. Curbe CCCT tipice pentru materiale metalice şi materiale ceramice Fig. restabilirea neutralităţii electrice se obţine prin introducerea în structură a unor ioni monovalenţi (Na+. se prezintă valorile rezitenţei la încovoiere Ri şi ale modulului de elasticitate E pentru câteva ceramice şi sticle uzuale. În tabelul 10. Principalele proprietăţi ale ceramicelor şi sticlelor Proprietăţile mecanice ale materialelor ceramice şi sticlelor prezintă particularităţi în raport cele ale materialelor metalice datorită legăturilor ionice şi covalente care stau la baza formării structurii acestora. Comportarea la rupere.6.5.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Deoarece numărul ionilor de oxigen rămâne acelaşi ca în cazul unităţilor structurale [SiO4]4-. Comportarea la rupere a acestor 202 .3. Li+. Schema încercării la încovoiere statică Rezistenţa la compresiune a materialelor ceramice şi sticlelor este însă mult mai mare (poate ajunge la valori de 10 ori mai mari decât rezistenţa la tracţiune). Aceste materiale se caracterizează în primul rând prin duritate şi fragilitate foarte ridicate determinate de caracterul puternic al legăturilor ionice şi covalente. 10. deşi ruperea are tot caracter fragil. pentru fiecare ion Al3+ din reţea apare o sarcină electrică negativă. A.5 în care se prezintă CCCT (v. Trebuie precizat că în cazul materialelor ceramice şi sticlelor se constată o împrăştiere foarte mare a valorilor caracteristicilor mecanice deoarece fragilitatea intrinsecă le face foarte sensibile la prezenţa concentratorilor de tensiuni. pentru caracterizarea rezistenţei mecanice la întindere a materialelor ceramice se foloseşte adesea încercarea de încovoiere statică realizată conform schemei prezentată în figura 10.6.4) a unui material ceramic şi CCCT a unui material metalic. Deoarece încercarea la tracţiune este mai greu de aplicat (dificultăţile sunt legate de prinderea epruvetei). tensiunea maximă în fibra întinsă a epruvetei încovoiate (corespunzătoare forţei Fmax) reprezintă rezistenţa la încovoiere Ri a cărei valoare este apropiată de rezistenţa la tracţiune Rm.

Tabelul 10.1 38. α şi λ reprezintă caracteristici care capătă importanţă mai mare la alegerea materialelor ceramice pentru o anumită aplicaţie decât în cazul utilizării materialelor metalice. Deformaţiile plastice specifice fenomenului de fluaj se produc la limitele dintre grăunţii fazelor cristaline şi sunt influenţate de prezenţa masei vitroase a cărei vâscozitate scade odată cu creşterea temperaturii.5 − − C.0 2. din acest motiv. cu deosebirea că procesele de difuzie sunt mult mai complexe fiind implicaţi ioni cu sarcini electrice diferite. cele mai bune rezistenţe la fluaj le au materialele ceramice complet cristaline sau în a căror structură faza vitroasă se află în cantitate mai mică.scap 3. Comportarea la şoc termic a materialelor depinde în special de coeficientul de dilatare liniară α şi de conductivitatea termică λ. kN/mm2 60…80 350…380 150…170 130…150 290…310 200…240 430…470 250…290 60…90 40…60 50…70 0−1000oC. W/moC la 1000 o C 3.8 1. N/mm2 60…80 380…1000 90…110 70…100 140…280 80…100 140…200 45…100 80…110 40…150 40…150 E. Fluajul.6·10-6 4.5·10-6 9. starea critică se atinge la valori mai ridicate ale solicitărilor.5·10-6 0.0 219 15 − − 2.3 20 5.0 1. Este fenomenul de fisurare sau chiar rupere a materialului la modificarea relativ rapidă a temperaturii şi se datorează fragilităţii intrinseci a materialelor ceramice şi a sticlelor corelată cu exploatarea la temperaturi ridicate.2 λ.9 1. dacă materialul are conductivitate termică scăzută (cum este cazul materialelor ceramice şi sticlelor).0·10-6 α pe la 100 o C 5. Şocul termic.9 − − 2. deoarece tensiunile de compresiune tind să închidă microfisurile. B.0·10-6 8.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor materiale se explică prin existenţa unui număr mare de defecte de structură şi chiar microfisuri a căror extindere se produce în avalanşă în momentul în care tensiunile depăşesc valoarea critică. Caracteristicile fizico-mecanice principale ale unor ceramice şi sticle Tipul materialului ceramic sau sticlei Mulit (3Al2O3·2SiO2) Alumina cristalizată (Al2O3) Magnezită sinterizată (MgO) Zirconie stabilizată (ZrO2) Berilie sinterizată (BeO) Spinel (MgAl2O4) Carbura de siliciu (SiC) Carbura de bor (B4C) Sticla de cuarţ (silice) (SiO2 ) Sticla calco-sodică Sticla boro-silicatică Ri. la variaţia rapidă a temperaturii mediului se creează diferenţe de temperatură pe secţiune.1 2.8) apare în special în cazul ceramicelor utilizate ca materiale refractare.0·10-6 9. Un factor la fel de important pentru comportarea la şoc termic îl 203 .7·10-6 4.3·10-6 8. Problema comportării la fluaj (v.0·10-6 7. contracţii sau dilatări neuniforme şi deci tensiuni care produc fisurarea sau ruperea.5 7.7 1. în tabelul 10.8·10-6 13. Din această cauză.2. Fenomenul se desfăşoară la fel ca în cazul metalelor.2 se prezintă valorile acestor caracteristici pentru câteva ceramice şi sticle uzuale. mm/mmoC 5.5·10-6 10.

deasupra temperaturii Tv. D. sticla se comportă ca un lichid.7 se prezintă variaţia rezistenţei la şoc termic a unor materiale ceramice şi sticle în funcţie de condiţiile de răcire. E. Similar curbelor de durabilitate la oboseală din cazul materialelor metalice (v. şi pe de altă parte datorită reacţiei chimice a apei cu silicaţii componente ai sticlelor sau ceramicelor.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR constituie geometria piesei. iar T − temperatura absolută. În cazul sticlelor vâscozitatea în stare vitroasă (sub temperatura Tv) se consideră η = 1018 Pa·s iar starea fluidă se consideră atinsă dacă vâscozitatea scade sub 103 Pa·s. aşa cum se constată din figura 10. în urma reacţiei chimice se produce ruperea lanţului –O−Si−O−. R – constanta gazelor. Fisurarea sub tensiune într-un mediu dat. 204 Ea RT . Ea − energia de activare a procesului de curgere. fiecare moleculă de apă conducând la formarea a două unităţi Si−OH care nu mai sunt legate una de alta. unitatea de măsură pentru vâscozitate este N·s/m2 ceea ce înseamnă Pa·s (Pascal secundă). scap 3. Vâscozitatea η este o mărime ce caracterizează proprietăţile de curgere ale fluidelor şi reprezintă factorul de proporţionalitate dintre tensiunile tangenţiale şi variaţia vitezei de alunecare pe grosimea stratului fluidului.2) în care η0 este o constantă experimentală. Deasupra temperaturii Tv vâscozitatea depinde de temperatură după o relaţie de forma: η = η0 e . a cărui vâscozitate scade cu creşterea temperaturii. Comportarea sticlelor în stare vâscoasă. iar la temperaturi scăzute este blocată reacţia chimică a apei cu silicaţii. Este un fenomen de rupere întârziată a materialelor ceramice şi a sticlelor care se produce în cazul solicitării pieselor la tensiuni constante în medii apoase.8 aceste curbe sunt asemănătoare curbelor Wöhler ale materialelor metalice. Rezistenţa la şoc termic se defineşte ca fiind diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze. Aşa cum a fost arătat anterior. În figura 10. Mecanismul fisurării sub tensiune (numit uneori impropriu şi “oboseală statică”) se bazează pe adsorbţia moleculelor de apă în microfisurile superficiale şi extinderea acestora sub acţiunea tensiunilor mecanice constante datorită pe de o parte efectului de “pană” pe care îl au moleculele adsobite la vârful fisurii. τ fiind timpul de expunere la mediul umed a piesei solicitate la tensiunea σ. fenomenul se produce cu viteză maximă la temperatura camerei deoarece la temperaturi mai ridicate creşte mobilitatea ionilor hidroxil care nu se mai ataşează lanţului –O−Si−O−. (10.9) există curbe de durabilitate la fisurare sub tensiune sub forma dependenţei σ = f(τ). deoarece schimbările bruşte de secţiune acţionează şi în cazul materialelor ceramice ca nişte concentratori de tensiuni.

9 Fig.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Pentru scopuri practice se utilizează relaţii de forma: B log η = A + . * temperatura de prelucrare tp corespunde la η = 103 Pa·s.9 se ilustrează pe curba η = f(t) stabilirea punctelor fixe ale sticlei şi se prezintă valorile acestor puncte pentru câteva tipuri de sticle uzuale. utilizate la stabilirea parametrilor operaţiilor tehnologice de fabricare a obiectelor din sticlă: * temperatura inferioară de recoacere tir corespunde la η = 1013. pentru o sticlă calco-sodică s-au determinat valorile: A= −3. de exmplu.7. Curbele de durabilitate la fisurarea sub tensiune ale unor sticle În funcţie de valoarea vâscozităţii (deasupra temperaturii Tv) s-au stabilit următoarele temperaturi numite puncte fixe de vâscozitate ale sticlelor.3) t − t0 în care A. la sfârşitul prelucrării vâscozitatea să fie suficient de ridicată pentru evitarea deformării necontrolate sub greutatea proprie a obiectului fasonat. B = 4800. iar t este temperatura în oC. * temperatura de înmuiere tm corespunde la η = 106. 10. În figura 10.8. (10.5 Pa·s. * temperatura de curgere tc corespunde la η = 104 Pa·s. 205 . * temperatura superioară de recoacere tsr corespunde la η = 1012 Pa·s.6 Pa·s. B şi t0 sunt constante ce se pot determina experimental prin măsurarea vâscozităţii la trei temperaturi diferite. iar pe de altă parte.3. t0 = 210 cu ajutorul cărora s-a trasat curba η = f(t) prezentată în figura 10. Rezistenţele la şoc termic ale unor ceramice şi sticle Fig. 10. Comportarea sticlei în stare vâscoasă prezintă importanţă deosebită pentru prelucrare deoarece aceasta trebuie să se desfăşoare intr-un interval de temperaturi astfel ales încât pe de o parte vâscozitatea să fie suficient de mică pentru ca prin fasonare să se obţină forma corespunzătoare a obiectului.

Rezistenţa la deformare sub sarcină este una din caracteristicile importante ale materialelor refractare şi se apreciază în mod uzual prin temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date. Punctele fixe de vâscozitate ale sticlelor De asemenea. în continuare se face răcirea completă lent. variaţia vâscozităţii sticlei cu temperatura în maniera arătată permite aplicarea unui tratament termic de tip călire. astfel că în strat vor lua naştere tensiuni reziduale de compresiune datorită contracţiei de răcire a miezului.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. datorită conductibilităţii termice reduse în urma răcirii la suprafaţa sticlei temperatura scade sub Tv. tsr) şi răcirea rapidă cu jet de aer sau în ulei. acesta constă din încălzirea la o tempertură ti din domeniul (tir . faţadele şi uşile clădirilor etc. iar în miez temperatura este suficient de ridicată pentru ca materialul să preia prin deformare plastică contracţia suprafeţei rigide. O altă consecinţă a comportării vâscoase a sticlelor este deformarea (înmuierea) sub sarcină la temperaturi ridicate a materialelor ceramice care conţin şi masă vitroasă. O fisură care apare în stratul superficial eliberează brusc tensiunile de compresiune şi produce spargerea sticlei cu formarea unui număr mare de granule mici. motiv pentru care aceste sticle sunt cunoscute sub denumirea curentă de sticle “securit” şi se folosesec pentru mijloacele de transport. ceea ce reduce riscul rănirii persoanelor din jur. aceste tensiuni de compresiune au valori ridicate şi contribuie la creşterea rezistenţei materialului. 9. 206 . 10.

In funcţie de concentraţiile componentelor şi de condiţiile tehnologice se obţin următoarele tipuri de materiale ceramice: teracotă. 207 .argilele sunt silicaţi de aluminiu hidrataţi însoţiţi de impurităţi (oxizi metalici ) care influenţează culoarea finală a materialului ceramic. 14) nu se tratează şi problemele proprietăţilor electrice.feldspatul este denumirea generică pentru compuşii complecşi de tipul alumino-silicaţilor de K. formând în prezenţa apei o suspensie coloidală ce conferă amestecului plasticitate.4. din care se realizează piesele ce apoi se usucă şi se calcinează prin încălzire la temperaturi de 900…1500 oC. în figura 10. In timpul arderii rezultă o anumită cantitate de fază lichidă care prin răcire formează o reţea sticloasă în jurul granulelor pe care le leagă sub forma unui material solid şi dens. . tare sau tehnic. porţelan moale. unde X poate fi K2O. magnetice şi optice ale acestor materiale.4. gresie ceramică. Procesul de vitrifiere este însoţit întodeauna de contracţie şi stă la baza obţinerii majorităţii materialelor ceramice. Materialele ceramice 10. iar în tabelul 10. Mg.10 se prezintă în triunghiul concentraţiilor componentelor de bază domeniile corespunzătoare acestor ceramice. . Na2O. În cele ce urmează se vor prezenta câteva dintre cele mai importante tipuri de materiale ceramice şi sticle. faianţă. CaO sau MgO. Ca. varietatea de argilă cea mai utilizată este caolinul (Al2O3 ·2SiO2·2H2O) care are o structură lamelară şi este constituit din granule. în funcţie de compoziţia chimică şi scopul urmărit.nisipul de cuarţ (silice) modifică plasticitatea argilelor la uscare şi ardere în timpul căreia suferă transformările cristalografice cuarţ→ tridimit→ cristobalit. Materialele ceramice silicatice Materialele ceramice silicatice aparţin sistemului ternar SiO2−Al2O3−X.3 câteva caracteristici ale acestora.1. au rol de fondanţi deoarece în timpul arderii formează cu argila şi silicea compuşi cu temperatură mică de topire fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă şi reduce porozitatea. amestecului pulverulent de materii prime i se adaugă o cantitate determinată de apă obţinându-se o pastă (numită şi “barbotină”).Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Scopul acestui capitol fiind prezentarea materialelor ceramice şi a sticlelor ca materiale structurale ( vezi cap. 10. materiile prime utilizate au următoarele caracterisitici: . Pentru obţinerea ceramicelor silicatice. Na.

3. Tabelul 10. ceea ce îi conferă duritate ridicată. pardoseli. care este un compus cu reţea CFC. aparatură pentru laboratoare de chimie.5…3 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1300 oC Porozitate: 0…2 % Suprafaţa: glazurată sticloasă Temperatura de ardere: 1100…1400 oC Domenii de utilizare cărămizi. In acest sistem SiO2 cristalizează sub formă de cristobalit. (faze cristaline) determină creşterea rezistenţei mecanice şi a temperaturii de utilizare. Analiza transformărilor la răcire a ceramicelor care au la bază acest sistem se face la fel ca în cazul diagramelor de echilibru ale sistemelor de aliaje. în care baza o constituie tetraedrii [SiO4]. Creşterea conţinutului de feldspat (deci a masei vitroase) determină reducerea rezistenţei mecanice şi a rezistivităţii electrice. proprietăţile lor sunt influenţate puternic de raportul dintre cantitatea de fază cristalină şi cantitatea de fază vitroasă.11. care este un compus cu reţea hexagonală compactă de ioni de oxigen în care ionii de Al ocupă 2 din 3 golurile octaedrice. vase. iar celălalt component Al2O3 cristalizează sub formă de corindon. ţigle. opacă Temperatura de ardere: 950…1200 oC Porozitate: 0. ţevi ceramice echipamente sanitare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Structura ceramicelor fiind neomogenă. aparatură pentru laboratoare de chimie etc izolatoare elctrice. placaje. transformare peritectică şi formează un compus cu topire incongruentă. Materialele ceramice pe bază de argile Denumirea materialului Teracotă Faianţă Gresie ceramică Porţelan Caracteristici Porozitate: 15…30 % Suprafaţa: glazurată sau nu Temperatura de ardere: 950…1050 oC Porozitate: 10…15 % Suprafaţa: glazurată. corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2. Deoarece în condiţii industriale vitezele de răcire sunt mai mari decât cele 208 . are formă aciculară. vase etc Dintre materialele ceramice silicatice în tehnică răspândirea cea mai mare o au porţelanurile care sunt mase ceramice vitrifiate albe (translucide în strat subţire) ale căror faze cristaline se pot stabili cu ajutorul diagramei binare de echilibru SiO2−Al2O3 prezentată în figura 10. condensatori electrici. placaje etc. acest compus se numeşte mulit. creşterea conţinutului de caolin şi de silice. echipamente sanitare. duritate ridicată şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice. Analizând această diagramă se constată că sistemul SiO2−Al2O3 prezintă transformare eutectică.

piesele din ceramică se acoperă cu glazuri.10. Fig. 209 . rezistenţă la agresiunea acizilor şi alcaliilor. carbonaţi alcalini şi oxizi metalici aplicat pieselor înainte de calcinare.4. Pe lângă faptul că prin glazurare se reduce higroscopicitatea. solidificându-se sub formă de fază sticloasă. kg/m3 2200…2400 2350…2500 2100…2650 2800…2950 Rezistenţa la tracţiune N/mm2 20…35 20…55 35…65 52…107 Rezistenţa la compresiune. oC 300…400 200…650 400…780 440…1100 Pentru reducerea (sau chiar eliminarea) absorbţiei de apă în pori. N/mm2 173…345 173…550 138…620 414…2970 Temperatura maximă de utilizare.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor corespunzătoare echilibrului. datorită coeficientului de dilatare mai mic al glazurii iau naştere tensiuni de compresiune în strat care contribuie la îmbunătăţirea rezistenţei mecanice a pieselor. 10. acestea sunt straturi compacte sticloase obţinute în timpul procesului de ardere din stratul de vopsea pe bază de boraţi.4 Porţelanuri tehnice – caracteristici principale Denumirea comercială a materialului Porţelan pentru izolatori de joasă tensiune Porţelan pentru izolatori de înaltă tensiune Cordierit (compus de bază 2MgO·2Al2O3·5SiO2) Steatit (compus de bază 3MgO·4SiO2·H2O) Densitatea.11 Diagrama de echilibru a sistemului SiO2Al2O3 Componentul de bază al porţelanurilor tehnice este mulitul care asigură acestuia rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic ridicate. Caracteristicile câtorva tipuri de porţelanuri utilizate în tehnică sunt prezentate în tabelul 10. Domeniile ceramicelor silicatice în sistemul argilă – cuarţ feldspat Fig 10. o parte din topitură nu va reuşi să cristalizeze. Tabelul 10.

210 . In condiţii tehnologice deosebite şi cu materii prime de puritate înaltă. unelte de tăiat. implanturi medicale. Pentru exemplificare. Componentei mai importanţi ai acestor ceramice sunt: oxizi (Al2O3. se obţine alumina transparentă utilizată în optica tehnică. compuşii sunt foarte stabili la acţiunea agenţilor chimici şi au duritate şi rezistenţă la compresiune ridicate. Oxidul de magneziu (MgO – magnezită) are temperatura de topire 2800 oC şi constituie baza materialelor refractare pentru căptuşelile cu caracter bazic a cuptoarelor.4. Datorită energiei mari de legătură a oxizilor.12 în care se prezintă diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO. temperatura de utilizare şi rezistivitatea electrică. materiale izolante. în figura 10. Oxidul de zirconiu (ZrO2) are temperatura de topire-solidificare 2690 oC şi prezintă mai multe forme alotropice: reţea monoclinică de la ta până la 1000 oC.scap. Pe lângă MgO. cum ar fi materialele refractare. Materialele ceramice oxidice Materialele ceramice oxidice sunt materiale policristaline formate din oxizi sau compuşi oxidici şi lipsite de faze sticloase. 2. iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice. MgO.7 % rezistenţa la compresiune creşte de la 1800 N/mm2 la 2500 N/mm2 iar temperatura de utilizare de la 1300 oC. de exemplu.2). aşa cum rezultă din figura 10. alumina) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon aşa cum s-a arătat mai sus. la 1700 oC Reprezintă cea mai importantă ceramică oxidică şi are utilizări multiple. spinelul are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice. locul ionilor Mg2+ şi Al3+ fiind luat de alte metale.2. titanaţi şi ferite. prin creşterea % Al2O3 de la 85 % la 99. pentru evitarea acestor neajunsuri se adaugă CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15% se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică ce se menţine de la temperatura de cristalizare până la temperatura ambiantă. care este o fază bertholidă cu topire congruentă (v. Existenţa transformărilor alotropice care se produc cu creştere de volum înrăutăţeşte comportarea materialului. ZrO2. Caracteristicile de exploatare ale pieselor pe bază de alumină depind în mare măsură de concentraţia masică a acesteea.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. tipul de structură spinelică este frecvent întâlnită. Oxidul de aluminiu (Al2O3. tetragonală pe intervalul 1200…2370 oC şi cubică peste 2370 oC. din care rezultă formarea compusului MgAl2O4 (sau MgOAl2O3) numit şi spinel. refractarele bazice pot conţine şi alţi oxizi dintre care mai des întâlniţi sunt CaO. TiO2 şi BeO). abrazivi. cu creşterea conţinutului de Al2O3 creşte rezistenţa la compresiune.13 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3. Al2O3 şi Cr2O3.

4.12. k=1. în condiţii determinate de expunere la temepratură. Sr.3. . Comportarea la temperaturi înalte a materialelor refractare se apreciază în principal cu ajutorul a două mărimi: .13. Mg. Cu.3 E). Mn. 211 .2 N/mm2 (vezi şi scap. unde M este un metal bivalent (Ba.10. Materialele refractare Sunt produse ceramice rezistente la temperaturi înalte. Sr).Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Fig. 10. 10.5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0. Mg. Li etc) având formula generală nkMkO·qFe2O3 unde nk este numărul de molecule al oxidului metalului Mk. 10. Ni. Zn.rezistenţa piroscopică numită frecvent şi refractaritate este temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. Feritele sunt compuşi ai oxidului de fier (Fe2O3) şi ai altor metale (Ba. Ca. se utilizează ca materiale feromagnetice datorită rezistivităţii electrice ridicate (ceea ce reduce pierderile prin curenţi turbionari) şi costului mai redus decât al aliajelor metalice.rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină care se apreciază prin temperatura la care se produce o deformare specifică de 0. se utilizează pentru proprietăţile feroelectrice (se polarizează în câmp electric) la realizarea generatoarelor şi traductoarelor pentru ultrasunete. Diagrama de echilibru a sistemului MgO − Al2O3 Titanaţii sunt compuşi cu formula MTiO3.3. fiind încadrate în această categorie cele care îşi menţin caracteristicile până la temperatura de minimum 1500 oC.2. Diagrama de echilibru a sistemului ZrO2 – CaO Fig.

În industria petrolieră şi petrochimică se utilizează în mod frecvent refractarele din sistemul SiO2–Al2O3.2) şi vâscozităţii ridicate a sticlei silicioase prezentă ca fază vitroasă în aceste ceramici. aceeastă comportare se explică prin proprietatea cuarţului de a forma la recristalizare în fază solidă reţele complexe de tip tridimit (v. Diversitatea materialelor refractare este foarte mare. a cărui diagramă de echilibru a fost prezentată în figura 10.15 din care rezultă următoarele: • refractarele silica (% SiO2> 93%) au refractaritatea şi temperatura de înmuiere foarte apropiate putând fi utilizate până la temperaturi de 1650 oC. iar răcirea se face foarte lent. Ele se caracterizează prin temperaturi de înmuiere ridicate. şi %Al2O3 = 63…80% au structură mulitică (v. prezenţa unei cantităţi mai mari de fază sticloasă face ca diferenţa dintre refractaritate şi temperatura de înmuiere sub sarcină să fie mai mare.11. timp de mai multe zile pentru a da posibilitatea cristalizării cvasitotalităţii fazei lichide. • refractarele corindonice sau mulito-corindonice sunt fabricate din 212 . • refractarele silimanitice (superaluminoase) cu %SiO2 = 36…20%. Principalele tipuri de materiale refractare în funcţie de componentele preponderente sunt prezentate pe schema din figura 10. • şamota (%SiO2 = 60…70%. vor exista două tipuri de faze cristaline: faze cristaline primare sub formă de cristale mari.11) şi pot fi utilizate până la cca 1800 oC în cazul încălzirilor de scurtă durată şi până la temperaturi de 1650 oC în cazul solicitărilor şi/sau încălzirilor de lungă durată. Din diagrama de echilibru se constată că trebuie evitate compoziţiile cu concentraţia de Al2O3 apropiată de cea eutectică (5. care provin din cristalizarea topiturii în perioada de răcire şi se prezintă sub formă de cristale mici. b) MgO şi CaO. insolubile în topitură şi faze cristaline secundare. rezistenţă la şoc termic şi conferă căptuşelilor cuptoarelor caracter acid. 10.5 % Al2O3) deoarece au temperatura de topire cea mai scăzută. şi %Al2O3 = 40…30%) are caracteristici mai reduse decât refractarele silicatice. În aceste condiţii.14.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR În procesul de fabricaţie refractarele se ard la temperaturi ridicate şi se menţin mai multe ore la temperatura maximă până la apariţia fazei lichide. Restul de fază lichidă care nu cristalizează va constitui fază vitroasă şi prezenţa sa limitează proprietăţile de utilizare ale materialelor refractare prin micşorarea temperaturii de înmuiere sub sarcină. figura 10. c) Al2O3 şi Cr2O3. scap. Domeniile principalelor tipuri de refractare silicatice din sistemul SiO2–Al2O3 şi domeniile temperaturilor caracteristice (refractaritatea şi temperatura de înmuiere sub sarcină) sunt prezentate în figura 10. oxizii care stau la baza compoziţiei lor chimice putându-se grupa în trei categorii: a) SiO2 şi ZrO2.

Caracteristicile unor materiale refractare utilizate frecvent Temperatura Rezistenţa Rezistenţa la Densitatea de înmuiere piroscopică. compresiune. rezistenţa mecanică este dependentă de conţinutul de alumină aşa cum a fost arătat anterior.. 12…28% Cr2O3. Proprietăţile celorlalte tipuri de materiale refractare nominalizate în figura 10.5.2300 2900…3100 3400…3600 1700 1680 1700 1740 1830 1950 1650 1250 1275 1350 1350 1400 1500 1500 1450 18…22 15…25 15…25 30. 10.15.14. Refractare acide (SiO2 + Al2O3) Refractare silica (%SiO2 > 95%) Samotă inferioară (20…25% Al2O3) Samotă standard (30…35% Al2O3) Samotă densă (40…45% Al2O3) Refractare mulitice (75…80%Al2O3) Refractare mulito-corindonice (80…85% Al2O3) Magnezită (%MgO > 92%) Crom –magnezită (25…50% MgO. Domeniile temperaturilor limită pentru refractaritate şi deformare sub sarcină în sistemul SiO2 – Al2O3 Tabelul 10.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor alumină pură topită şi eventual mici cantităţi de argilă ca liant. fig. În tabelul 10.. o C N/mm2 kg/m3 o C A. 15…25% Al2O3) Cromit (% Cr2O3 > 85%) 1700…1900 1800…2000 1800…2000 2100….5 se prezintă câteva materiale refractare utilizate mai des şi proprietăţile lor principale. Fig.13). Refractare bazice 2900…3100 2200 2900…3100 3200…3400 213 2000 1950 . Principalele tipuri de materiale refractare Fig 10. sub sarcină. ele pot fi utilizate până la temperaturi de 1900 oC.14 pot fi apreciate pe baza diagramelor binare de echilibru ale sistemelor corespunzătoare aşa cum s-a arătat anterior pentru ceramicele pe bază de MgO (v. Materialul refractar aparentă.40 25…35 40…50 45…75 35…55 65…85 B. 10.

cristalizată în sistemul hexagonal (ca şi grafitul) este utlizată pentru fabricarea unor piese prin sinterizare şi pentru electrozi de sudură. obţinându-se o clasă nouă de materiale ceramice denumite sialon (de la Si−Al−O−N) ale căror unităţi structurale sunt tetraedrii (SixAl1−x)(OyN1−y)4−. prin variaţia legăturilor atomice şi ionice se obţin structuri noi şi deci proprietăţi noi. iar ponderea legăturilor covalente este de cca 70 %. cu stabilitate dimensională bună la variaţii de temperatură. Aceste caracteristici le-a impus ca materiale destinate unor categorii largi de aplicaţii pentru obţinerea de piese prin sinterizare sau sub formă de fibre pentru obţinerea materialelor compozite (v. fiind materialul sintetic cu cea mai mare duritate. Aceste structuri îi conferă duritatea mare stabilitate termică. Nitrura de bor poate cristaliza în sistemul cubic şi în sistemul hexagonal. Nitrura de siliciu cristalizează în sitemul hexagonal. se caracterizează prin rezistenţă mecanică ridicată şi comportare bună la fluaj. Câteva ceramice neoxidice şi proprietăţile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 10. boruri sau siliciuri ale căror unităţi structurale au la bază de obicei legături covalente care le conferă temperaturi înalte de topire sau de descompunere modul de elasticitate şi duritate ridicate. 214 . cap 12). este un material din categoria ceramicelor tehnice de performanţă din care se pot obţine piese complicate. În practică se utilizează de obicei produse sinterizate împreună cu un liant care este tot un material ceramic refractar.4. Cele mai comune utilizări sunt ca materiale abrazive şi ca materiale pentru rezistenţe de încălzire electrică a cuptoarelor (cunoscute sub denumirea comercială de “bare de silită”). Prin procedee tehnologice moderne s-a reuşit înlocuirea unor atomi de siliciu şi de azot cu atomi de aluminiu şi oxigen.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 10. conductibilitate electrică şi rezistenţă la oxidare (la temperaturi de peste 1500 oC se acoperă cu un strat de SiO2).6. ceea ce a făcut ca sialonurile să fie utilizate pe scară din ce înce mai mare la fabricarea unor piese puternic solicitate.4. romboedric sau cubic. Carbura de siliciu cristalizează într-un număr mare de forme alotropice cu densităţi aproape egale şi structuri de tip hexagonal. bazate preponderent pe legătura covalentă. cristalizată în sistemul cubic (nitrura cubică de bor sau CBN) are duritatea apropiată de a diamntului. printre care cea mai importantă o reprezintă stabilitatea până la 1800 oC. nitruri. Materialele ceramice neoxidice Materialele ceramice neoxidice sunt compuşi de tipul carburi. menţinându-şi practic nemodificate caracteristicile până la 1400 oC.

2 b).Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Tabelul 10. fig. N/mm2 900…1100 250…700 Temperatura de topire sau de descomp.). Ti. componentele sticlelor se pot grupa după cum urmează: a) Formatorii de reţea (vitrifianţi) sunt oxizi ai elementelor cu cationi de rază mică şi sarcină relativ mare (Si4+.2. baza structurii sticlelor silicatice o constituie reţeaua spaţială de unităţi [SiO]4− legate în poziţii aleatoare (v. B3+.6). Utilizarea sticlei de silice cu această structură este limitată la aplicaţii speciale unde se cere refractaritate ridicată. kg/m3 2700…320 0 1900…320 0 2510 Duritatea Knoop* 3000 Modulul de elasticitate. o C 2400 1898 2700…290 2425 0 Nitrura cubică de bor 3480 5000 840…870 6500…700 1540 (BN) 0 Carbura de wolfram (WC) 15500 2700 580…620 4500. Caracteristicile unor materiale ceramice neoxidice Denumirea şi formula chimică a materialului Carbura de siliciu (SiC) Nitrura de siliciu (Si3N4) Carbura de bor (B4C) Densitatea . Carburile de W. fig. sau pot lega tetraedrii între ei. Acest lucru se realizează prin adăugarea altor componente. kN/mm2 380…420 160…320 3500 440…460 Rezistenţa la compresiun e.. Ta se utilizează ca materiale dure pentru scule sub formă de plăcuţe sinterizate cu un liant metalic (de obicei Co). Pentru majoritatea aplicaţiilor însă este necesar ca temperatura de curgere Tc (v.6.. Carbura de bor are duritatea imediat mai mică decât CBN fiind utilizată la realizarea sculelor aşchietoare sau în construcţii aerospaţiale datorită modulului de elasticitate ridicat şi densităţii reduse (v. aşa cum se observă din figura 10. 10..5. Sticlele Aşa cum s-a arătat în scap 10. 10. cationii respectivi se înconjoară (coordinează) cu 3−4 ioni de oxigen formând tetraedri sau piramide 215 . care modifică structura prin apariţia unor ioni metalici ce se pot plasa între tetraedrii [SiO]4−.500 2780 0 4800…494 Carbura de titan (TiC) 3100 330…350 2500…280 3100 0 0 * Metoda Knoop de determinare a durităţii se bazează pe aceleaşi principii ca şi microduritatea Vickers. etc. 10. P5+. cu deosebirea că baza piramidei de diamant (care constituie penetratorul ) este un romb. În acest context. tabelul 10.9) să fie mai redusă pentru prelucrarea sticlei în condiţii economice corespunzătoare.16 b.16 a. aşa cum se observă în figura 10.

16 a). pe care se observă existenţa unei transformări de tip eutectic la temperatura de 800 oC şi formarea compusului Na2O·2SiO2 cu temperatură de topire mai mică decât a silicei. c− sticla calco-sodică b) Modificatorii de reţea sunt componentele cu rol de fondanţi (de exemplu: oxidul de sodiu Na2O. Mg) ai căror ioni contribuie la realizarea legăturilor între unităţile structurale (v. aşa cum a fost arătat. c) Intermediarii sunt componente care contribuie atât la formarea reţelei cât şi la modificarea unor caracteristici. 216 .10. oxizi care acţionează prin înlocuirea în reţea a ionului Si4+ cu ionii metalelor respective. Temperatura de topire a silicei se reduce în prezenţa fondanţilor prin distrugerea continuităţii reţelei datorită ruperii lanţurilor Si−O−Si de către ionii metalelor alcaline (v. oxidul de potasiu K2O şi oxidul de litiu Li2O) sau de stabilizatori (de exemplu: oxidul de calciu CaO. fig.16b). Sticlele formate numai din silice şi oxizi alcalini au rezistenţă scăzută la acţiunea substanţelor chimice. 10. Ba. PbO şi ZrO2. pentru exemplificarea influenţei fondanţilor. Structura sticlelor: a – sticla silico – sodică. rezistenţă mecanică şi rezistenţă la şoc termic reduse. fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care se leagă între ei prin vârfuri. în această categorie intră Al2O3. Imbunătăţirea caracteristicilor se realizează prin acţiunea stabilizatorilor care sunt oxizi ai metalelor bivalente alcalino-pământoase (Ca. oxidul de magneziu MgO.17 se prezintă diagrama de echilibru a sistemului SiO2−Na2O. 10. în figura 10. oxidul de bariu BaO şi oxidul de zinc ZnO). dând naştere reţelei spaţiale dezordonate. Fig. formatorul de reţea cel mai utilizat este silicea (SiO2) însoţit în unele cazuri de oxidul boric B2O3 şi/sau pentaoxidul de fosfor (P2O5).16.

dar proprietăţi optice şi electrice deosebite. Sticlele cu plumb au rezistenţă chimică scăzută. fiind utilizate pentru fabricarea geamurilor (sticla plană). Sticlele boro-silicatice se caracterizează prin coeficienţi de dilatare mici.2). Sticlele calco-sodice sunt cele mai uzuale. ambalajelor. Sticlele calcosodice conţin 70…75 % SiO2. iar pe de altă parte asigurarea unei rezistenţe chimice mai bune. Sticlele alumino-silicatice au temperaturile punctelor fixe de vâscozitate ridicate (v. care se pot grupa în funcţie de tipul oxizilor care imprimă sticlei anumite proprietăţi. ceea ce conduce şi la o dispersie mare a caracteristicilor mecanice (v. dar acesta are influenţă negativă asupra solidificării (favorizează cristalizarea).19 % Na2O şi 8. în scap... 13. remarcându-se influenţa deosebit de puternică a concentratorilor de tensiuni. atât cele discontinui (vata de sticlă).9) putând fi utilizate şi la temperaturi înalte.17. pentru reducerea tendinţei de cristalizare se introduce 3…4 % MgO. precum şi influenţa prezenţei apei asupra rezistenţei la solicitări de durată (v. compoziţiile chimice ale câtorva tipuri de sticle utilizate mai frecvent. fără să afecteze stabilitatea chimică şi fără să modifice proprietăţile de solidificare ale silicei.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor Există o varietate foarte mare de tipuri de sticle. 10. tabelul 10. Sunt utilizate la fabricarea materialelor electroizolante. cât şi cele continui 217 . Limitele concentraţiilor pentru oxizii de bază (SiO2. 10.7. Diagrama de echilibru a Răspândirea lor extrem de mare se sistemului SiO2 − Na2O datorează costului redus al materiilor prime. 10. Cea mai importantă utilizare a sticlelor ca materiale structurale o constituie fără îndoială fibrele. 8).10. Utilizarea oxidului B2O3 alături de SiO2 ca formator de reţea are ca efect reducerea temperaturii de topire. fig. Denumirea comună de “cristal de plumb” se folseşte pentru sticlele care conţin peste 20 % PbO. Na2O şi CaO) rezultă pe de o parte din condiţia reducerii temperaturii de topire ceea ce ar însemna cantităţi mai mari de Na2O.. fiind utilizate ca sticle speciale pentru aparatura de laborator care lucrează la temperaturi ridicate.11 % CaO. Principalele particularităţi ale comportării sticlelor la solicitări mecanice au fost prezentate anterior. Fig.. Conţinutul redus de oxizi alcalini le conferă o rezistivitate electrică foarte mare şi rezistenţă chimică bună. ceea ce ar însemna concentraţii de CaO mai mari.2. obiectelor de menaj şi anumitor aparate de laborator. fig. sunt prezentate în tabelul 10.

tipa A – calco-sodică normală .tip S − rezistenţă mecanică mare * Concentratia masică în % pentru: Formatori de Modificatori şi stabilizatori Intermediari reţea de reţea SiO2 B2O3 Na2O K2O CaO MgO Al2O3 Alţii * 72 14 1 8 4 1 80.tip AR – rezistente la alcalii . Compoziţiile chimice ale unor sticle uzuale Tipul sticlei Sticle calco-sodice (sticlă plană) Sticla boro-silicatică (“Pyrex”) Sticla alumino-silicatică Sticla cu plumb (‘cristal”) Sticla Vycor Sticle pentru fibre: . Emailarea este o metodă relativ ieftină de obţinere a unor piese metalice cu rezistenţă ridicată la coroziune.2 54 7. unele sticle conţin şi cantităţi mici de alţi oxizi metalici pentru îmbunătăţirea proprietăţilor optice sau pentru colorare.5 5 8 16 14 8.5 2 58% ZrO2 4 0.5 8 4 14 17 3 16 3 5 10 1.5 <0. se constată că sunt sticle alumino-silicatice şi boro-silicatice.5 14.9 4 0.12). În cazul fibrelor tip E utilizate în electrotehnică se remarcă limitarea drastică a conţinutului de oxizi alcalini.2 < 0.5 22 0. tabelul 10.7). restul fiind adaosuri ce contribuie la îmbunătăţirea proprietăţilor şi aspectului.5 12. (formator şi modificator de reţea) conduce la creşterea stabilităţii chimice. în care %SiO2 = 45…55 % iar %Na2O sau %Li2O = 15…20 %. cap.5 Fe2O3 15 0. prezenţa Al2O3 ca intermediar. Pentru obţinerea unor straturi de acoperire uniforme. care capătă importanţă mai mare în cazul fibrelor datorită secţiunii reduse şi suprafeţei mare de expunere la mediu.7.58% PbO 96 3 < 0.tip E – rezistivitate elctrică mare . Analizând compoziţiile chimice ale sticlelor utilizate pentru fibre (v. iar prin procesul de fabricaţie se realizează obţinerea de fibre cu suprafeţele lipsite de defecte.5 35 7 . se ating astfel rezistenţe la tracţiune de 2000…5000 N/mm2 în funcţie de conţinutul de SiO2 şi de diametrul fibrei (de exemplu. O categorie aparte de mase sticloase o constituie emailurile aplicate pe suprafaţa pieselor metalice în unul sau mai multe straturi. deoarece prezenţa acestora conduce la micşorarea rezistivităţii electrice (ionii Na+. Tabelul 10. la fibrele din silice pură se obţin şi rezistenţe de 8000 N/mm2). Se utilizează sticle silicatice cu compoziţii complexe. aderente şi continui emailurile trebuie să aibă capacitate de umectare a suprafeţei metalice şi capacitate de întindere. Rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă este mult mai mare decât cea determinată pe epruvete deoarece structura are un grad de anizotropie cu atât mai pronunţat cu cât diametrul fibrei este mai redus.tip C – rezistente la coroziune .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR folosite în principal la obţinerea materialelor compozite (v. K+ sunt purtători de sarcină electrică).4 2.5 <0.3 Fe2O3 25 - Pe lângă componentele de bază.2 70 62 65 54 65 1.5 0. 218 .

la răcirea topiturii germinarea se produce rapid în toată masa. 10. de la scuturile termice pentru vehicule spaţiale. în materialele vitroceramice uzuale cristalele pot reprezenta 50…95 % din volumul total... coeficient de dilatare foarte mic (deci rezistenţă la şoc termic).. are întărire rapidă cu degajare mare de căldură. proprietăţi optice şi electrice deosebite. Cr2O3). dar sunt supuse unui proces de cristalizare controlată. Au. fiind utilizate în cele mai diverse domenii. P2O5. de obicei pe bază de aluminosilicat de litiu în care se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi: oxizi cu temperaturi înalte de topire (TiO2. Pt. Reacţia de hidratare este exotermă şi în urma desfăşurării complete se obţine o masă rezistentă cu rol de liant pentru particulele altor materiale înglobate (nisip şi pietriş). Principalele componente ale cimentului şi concentraţiile masice ale acestora sunt: • silicatul dicalcic 2CaO·SiO2 (simbol C2S) se află în proporţie de 0…30 %. cantitatea de structură cristalină depinzând de condiţiile în care se face răcirea. până la vasele de bucătărie termorezistente. Calitatea vitroceramului depinde esenţial de uniformitatea germinării în toată masa topiturii şi de posibilitatea de a controla numărul germenilor de cristalizare. are întărire lentă cu degajare redusă de căldură.15 % şi are întărire rapidă la început.7. Materialele vitroceramice au rezistenţă mecanică ridicată. ZrO2. fluoruri sau chiar metale (Ag. • silicatul tricalcic 3CaO·SiO2 (simbol C3S) se află în proporţie de 40. Materialele vitroceramice Materialele vitroceramice sunt materiale policristaline de tipul aluminosilicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei. Cimentul Este un material pulverulent constituit din silicaţi şi aluminaţi de calciu care sunt compuşi anhidri. stabili şi cristalizaţi.6. 219 .80 %. amestecaţi cu apa ei formează compuşi hidrataţi. Baza topiturii o constituie o sticlă simplă. restul fiind masă vitroasă ce leagă între ele aceste cristale.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor 10. Compoziţia topiturii şi tipul germenilor de cristalizare se aleg astfel încât proprietăţile cristalelor şi ale sticlei intercristaline să fie corespunzătoare scopului urmărit.. Cu). instabili în prezenţa apei. • aluminatul tricalcic 3CaO·Al2O3 (simbol C3A) se află în proporţie de 7. placajele rezistente la coroziune în industria chimică.

5 26. 214 ceramice. Cel mai utilizat tip de ciment este cimentul “Portland” (după numele insulei britanice unde s-a fabricat pentru prima dată) care se obţine prin calcinarea calcarului cu argilă şi măcinarea produsului sinterizat. diatomite etc.5…50 µm).5 10. aceasta rămâne în masa betonului şi după evaporare va rezulta. 12) numit beton . Compoziţiile nominale ale cimenturilor portland şi rezistenţa la compresiune după întărire sunt prezentate în tabelul 10. Tabelul 10. cu rezistenţă mecanică redusă. formând astfel amestecul (agregatul compozit. 210 aluminat feric tetracalcic (C3AF). Aceste substanţe modifică proprietăţile cimentului prin formarea unor hidrosilicaţi sau hidroaluminaţi mult mai stabili. ceea ce conduce la o structură poroasă a betonului. cenuşă de termocentrale. % Tipul cimentului C2S Tip 10 – normal (standard) Tip20 – cu întărire lentă şi căldură redusă Tip 30 – cu întărire rapidă Tip 40 – cu degajare mică de căldură Tip 50 – rezistent la sulfaţi 25 31 14 46 38 C3S 49 44 58 28 41 C3A 11 5 11 5 4 C3A F 8 13 8 13 10 Rezistenţa la compresiune . de asemenea. nu umple bine forma şi va conţine aer. gips. 201 220 argile.. Cuvinte cheie alumina. Pentru obţinerea rezistenţei mecanice corespunzătoare trebuie să se asigure un raport optim apă/ciment. 215 carbura de siliciu.5 Aşa cum a fost arătat mai sus. N/mm2 după 3 după 28 zile zile 12. cap.5 26.5 26. Dacă se introduce apă mai puţină. Compoziţiile şi proprietăţile cimenturilor portland Concentraţiile masice. Există şi alte varietăţi de cimenturi care pe lângă componentei cimentului portland conţin şi alte substanţe cum ar fi: zgură de furnal. 219 alumino-silicaţi. o structură poroasă. 219 aluminat tricalcic (C3A).8 ..8. cimentul se foloseşte împreună cu nisip şi pietriş (care se află în proporţia cea mai mare).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • aluminatul feric tetracalcic 4CaO·Al2O3·Fe2O3 (simbol C3AF)se află în proporţie de 4.5 22 25. v.5 10 22 8. 207 carbură de bor. rezultând o masă pulverulentă (dimensiuni de particule 0. Dacă se introduce apă în exces.15 % şi are întărire lentă. 197 . amestecul nu are palsticitate suficientă.

203 spinel. Bucureşti. Tehnologia sticlei. Bucuresti. Macmillan Publishing Company. Materiale electrotehnice. 212 refractare silimanitice. 200 teracotă. Nica Al. 210 stabilizator. 207 punct fix de vâscozitate. 205 temperatură de înmuiere. 218 faianţă. 219 corindon. 216 mulit. 209 gresie ceramică. Editura Tehnică. 205 temperatură de vitrifiere. Bucureşti. 1988 7... O. 217 sticle calco-sodice. Introduction to Materials Science for Engineers. 202 intermediari. 197 sticlă “securit”. Ifrim A. Studiul si ingineria materialelor. Printice Hall.S. 210 ceramice silicatice. 214 nitrura de siliciu. Nölle G. 216 starea amorfă (vitroasă).a. 218 temperatură de curgere. 219 silicat tricalcic (C3S). 207 ferite. Smith Ch.. 213 devitrifiere. 217 sticle pentru fibre. Editura Didactică şi Pedagogică. 207 încovoiere statică. şi Ciocea N. Editura Tehnică. 205 temperatură de recoacere. 197.. 212 sialon. 1983 2. 214 oxidul de zirconiu. 211 rezistenţa piroscopică (refractaritate). 210 porţelan. 217 sticle boro-silcatice. 219 modificatori de reţea. Constantinescu D. 206 sticle. 207 ciment. 205 refractare corindonice. 197 sticle alumino-silicatice. s. 207 feldspat. 207 titanaţi. Bucuresti. Inc. 1986 221 . 217 sticle cu plumb. Editura Didactică şi Pedagogică. Ceramica tehnică. 211 vâscozitate. 215 emailuri. 216 magnezită. Bucuresti. 200 şoc termic. 214 silicat dicalcic (C2S). 215 Bibliografie 1. 204 vitrifiant. 1995 6. Shackelford J. Stiinţa materialelor. Editura Didactică şi Pedagogică. 208 cristobalit. 211 fisurare sub tensiune. 1981 5. 1992 3. 210 materiale vitroceramice. 216 glazură. 204 fondant. The Science of Engineering Materials.. 219 silice. New York. Noţingher P. 211 şamotă. 214 ceramice oxidice. 205 temperatură de prelucrare. 212 rezistenţa la înmuiere sub sarcină. 201 duritate Knoop. Vasilescu D. 212 refractare silica.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor ceramice neoxidice. 208 cromit. Saban R. 1988 4. New Jersey. 208 nitrura de bor.

d) numărul electronilor de valenţă ai componenţilor? T. H.10. Manualul inginerului. b) este fenomenul de creştere necontrolată a dimensiunilor la o variaţie bruscă a temperaturii. c) este fenomenul de fisurare sau 222 .10. Elements of Materials Science and Engineering. Care tipuri de legături se întâlnesc în cazul materialelor ceramice: a) legături metalice. c) numărul de cationi din unitatea de volum. 1995 Teste de autoevaluare T10. b) legături ionice şi legături covalente.10.6.L. Tenţulescu D. Care dintre afirmaţiile următoare depre structura materialelor ceramice sunt adevărate: a) este o structură complexă ce conţine faze cristaline şi faze amorfe.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 8. c) pierderea componenţilor cu rol de vitrifianţi din structură.5. Fundamente. Care dintre mărimile următoare reprezintă numărul de coordinaţie al unităţii structurale a materialelor ceramice: a) numărul de cationi din interstiţiile tetraedrale. Addison-Wesley Reading. b) modificarea numărului de coordinaţie al unităţii structurale. Fibre de sticlă.4. b) se topesc şi se solidifică la temperatură constantă. Ursu D. Editura Tehnică. c) structura este complet amorfă. d) legături ionice şi legături moleculare? T. Zet Gh. d) structura este complexă.1. formată din faze metalice şi faze nemetalice? T.3. c) legături metalice şi legături covalente. b) structura este complet cristalină. d) trecerea spre starea de echilibru stabil prin creşterea gradului de ordine din structură? T. Care dintre afirmaţiile următoare despre şocul termic sunt adevărate: a) este fenomenul de reducere bruscă a vâscozităţii la reducerea temperaturii sub o anumită valoare. d) alungirea procentuală după rupere? T. Care dintre mărimile enumerate se utilizează pentru caracterizarea rezistenţei mecanice a materialelor ceramice şi a sticlelor: a) rezistenţa la încovoiere statică. Van Vlack L. b) numărul de anioni ai unităţii respective. Fizica stării solide – aplicaţii în inginerie Editura Tehnică.. Sixt Edition.. Bucureşti. b) caracteristica de încovoiere prin şoc.10.10. d) structura corespunde unei stări stabile cu energia liberă minimă? T. 1989 10. Bucuresti 1986 11. Massachusetts. * * * Hütte. 1994 9. c) rezistenţa la compresiune. c) distanţele dintre particulele constitutive şi intensitatea legăturilor nu sunt uniforme. Editura Tehnică.10.2. Ce reprezintă devitrifierea sticlelor: a) trecerea în stare fluidă prin reducerea treptată a vâscozităţii. Ce se poate spune despre corpurile vitroase (amorfe): a) structura este constituită din lanţuri spaţiale în care poziţia relativă a unităţilor structurale este aleatoare ca în starea lichidă. Bucureşti.7.

d) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se deformeze? T.10.10. Cui se datorează sensibilitatea materialelor ceramice şi a sticlelor la şoc termic: a) coeficientului de dilatare liniară mai redus al acestor materiale.12. d) alumino-silicat hidratat cu formula Al2O3 ·2SiO2·2H2O? T.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor rupere la o variaţie bruscă a temperaturii.14.10. Ce reprezintă temperatura de curgere Tc a sticlelor:a) temperatura deasupra căreia vâscozitatea este mai mică de 104 Pa·s. c) diferenţa de temperatură ∆T dintre temperatura suprafeţei corpului şi temperatura mediului pe care o poate suporta un corp răcit sau încălzit în anumite condiţii fără să se fisureze. b) o varietate de argilă cu structură lamelară. c) temperatura la care se produce o deformare elasto-plastică dată sub acţiunea unei solicitări de întindere. Ce este mulitul: a) un mineral natural care însoţeşte argila şi este baza majorităţii constituenţilor materialelor ceramice silicatice.11. b) temperatura la care apar deformaţii plastice mai mari decât o anumită valoare.10. d) prezenţei fazelor cristaline? T. Rezistenţa la deformare (înmuiere) sub sarcină este apreciată în mod uzual prin: a) tensiunea de compresiune care provoacă o deformare plastică dată.9. c) măresc rezistenţa la deformare sub sarcină a ceramicelor. c) compus chimic definit pe bază de calciu cu formula 2CaO·SiO2.13.10.8. d) se produce ca urmare a apariţiei unei neuniformităţi pronunţate a temperaturii pe secţiunea piesei? T. d) temperatura de prelucrare a sticlei? T. c) temperatura la care se determină limita de curgere prin încercarea la tracţiune. au rolul de a forma fazele cristaline ale ceramicelor. Ce este rezistenţa la şoc termic: a) tensiunea mecanică la care se deformează un corp supus unei diferenţe mari de temperatură. c) conductivităţii termice reduse. Ce reprezintă temperatura de vitrifiere Tv a sticlelor: a) temperatura sub care corpul se comportă ca un solid cristalin. Mg. K. d) temperatura de modificare a transparenţei sticlei? T. b) structurii amorfe. d) temperatura care determină un anumit grad de deformare sub acţiunea unei tensiuni de compresiune date? T.10. b) silice (SiO2) în 223 .10.15. b) temperatura maximă la care apare deformarea plastică a unui corp supus unei solicitări constante.10. Ca. Care dintre afirmaţiile următoare despre feldspaţi sunt adevărate: a) sunt compuşi alumino-silicatici de Na.10. b) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 104 Pa·s. Ce este caolinul: a) o varietate de silice cu granule foarte fine. d) au rolul de fondanţi fiind la originea masei vitroase care leagă particulele de silice şi de argilă în structura ceramicelor? T. c) temperatura sub care vâscozitatea este mai mare de 1018 Pa·s. b) tensiunea de întindere care provoacă o deformarea elastică dată.

10. c)este o fază bertholidă cu topire congruentă cu formula MgO·Al2O3. b) oxidul boric (B2O3). d) oxidul de plumb (PbO)? T. silice şi apă. b) temperatura la care o epruvetă cubică capătă o deformare specifică de 0.20.10. Care dintre următoarele substanţe au rol de formatori de reţea în structura sticlelor: a) silicea (SiO2).17.16. Care dintre următoarele substanţe au rol de stabilizatori în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3).19. Care dintre afirmaţiile următoare despre alumină sunt adevărate: a) are temperatura de topire 2054 oC şi cristalizează sub formă de corindon. b) oxidul de magneziu (MgO). c) amestecul plastic de argilă. b) de a micşora higroscopicitatea prin formarea unui strat compact cu structură vitroasă. d) prin tratament termic de călire de punere în soluţie? T. b) are temperatura de topire 1716 oC şi cristalizează sub formă de cristobalit. c) oxidul de sodiu (Na2O). c) are tenacitate ridicată şi constituie baza lianţilor materialelor ceramice.21. d) are o reţea cristalină cubică complexă în care ionii Mg2+ ocupă interstiţiile tetraedrice iar ionii Al3+ ocupă interstiţii octaedrice? T.10. c) de a mări rezistenţa mecanică prin crearea unor tensiuni reziduale de compresiune? T.10.22. Cum se realizează îmbunătăţirea comportării la temperaturi ridicate a oxidului de zirconiu (ZrO2): a) prin calcinare la temperaturi de 1200…1300 oC.24.18.23. Care dintre afirmaţiile următoare despre sticlele calco-sodice sunt 224 . d) oxidul de zinc (ZnO)? T.10. c) prin adăugarea de CaO şi/sau MgO care în concentraţii mai mici de 10…15 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura cubică.5 % sub acţiunea unei sarcini de compresiune de 0. d) un compus definit cu topire incongruentă care apare în sistemul SiO2-Al2O3 şi corespunde formulei chimice 3Al2O3·2SiO2? T.10. Care dintre următoarele substanţe au rol de modificatori de reţea (fondanţi) în structura sticlelor: a) alumina (Al2O3). d) oxidul de zinc (ZnO)? T. c) oxidul de sodiu (Na2O). Ce reprezintă rezistenţa piroscopică a materialelor ceramice refractare: a) temperatura la care vâscozitatea scade sub 103 Pa·s. c) oxidul de sodiu (Na2O).2 N/mm2. în condiţii determinate de expunere la temperatură? T. Ce rol are glazurarea pieselor confecţionate din ceramică: a) de a mări rezistenţa la deformare sub sarcină. Care dintre afirmaţiile următoare despre spinel sunt adevărate: a) este un compus care se formează pe baza schimbului de electroni de acelaşi spin: b) este o fază daltonidă cu topire congruentă cu formula Al2O3 ·2SiO2.10. c) temperatura la care o epruvetă conică din materialul considerat se tasează cu o valoare dată. d) are duritate ridicată şi este utilizată pentru realizarea implanturilor medicale de os? T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR stare amorfă. b) oxidul de litiu (Li2O). b) prin adăugarea de Al2O3 care în concentraţii mai mici de 5 % se dizolvă în ZrO2 şi stabilizează structura tetragonală.10. feldspat.10.

Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor adevărate: a) toate sticlele calco-sodice conţin 70…75 % SiO2. d) ciment Tip 50. Rezolvare Aşa cum s-a arătat în scap. în cazul dat O2-). c) sunt materiale policristaline de tipul alumino-silicaţilor obţinute printr-o tehnologie asemănătoare cu cea a sticlei. d) este mai ridicată datorită utilizării sticlelor cu conţinut ridicat de silice? T. Să se determine numărul de coordinaţie şi geometria coordinării pentru următorii oxizi componenţi ai ceramicelor şi sticlelor: SiO2. ciment Tip 20. b) sticlele cu plumb. ciment Tip 30..10..10. 10. Ti2O.19 % Na2O şi 8. numărul de coordinaţie depinde de r raportul C (rC – raza cationului metalic şi rA – raza anionului. ciment Tip 30. ciment Tip 50. Care dintre următoarele tipuri de sticle se utilizează pentru fabricarea fibrelor continui: a) sticlele boro-silicatice.1 cu 225 . Care dintre afirmaţiile următoare despre materialele vitroceramice sunt adevărate: a) sunt materiale ceramice cu structura complet vitroasă. c) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra solidificării prin favorizarea cristalizării. În care dintre următoarele enumerări cimenturile sunt prezentate în ordinea crescătoare a conţinutului de silicat tricalcic (C3S): a) ciment Tip 40. b) este mai mare datorită lipsei de defecte superficiale şi anizotropiei structurii.25. şi supuse unui proces de cristalizare controlată. c) sticlele alumino-silicatice. d) în topitură se adaugă germeni de cristalizare ce pot fi oxizi cu temperaturi înalte de topire. fluoruri sau chiar metale? T. d) sticlele calco-sodice? T. ciment Tip 10? Aplicaţii A. MgO şi CaO.2. b) sunt sticle speciale supuse unui tratament de călire în urma căruia iau naştere tensiuni reziduale de compresiune în strat şi de întindere în miez.10. b) concetraţia de CaO în compoziţia lor chimică este limitată de influenţa negativă asupra stabilităţii chimice. Na2O.11 % CaO.10. Al2O3. deoarece sticla este un material fragil.1.26. 13. b) ciment Tip 10.27. Ce se poate spune despre rezistenţa la tracţiune a fibrelor de sticlă: a) este mai redusă datorită secţiunii mici.10. c) este la fel cu cea determinată pe epruvete. c) ciment Tip 20. d) obţinerea sticlelor cu rezistenţă piroscopică se realizează prin creşterea concentraţiei de Na2O? T. ciment Tip 20. ciment Tip 10. ciment Tip 20. rA pentru rezolvarea aplicaţiei se utilizează datele prezentate în tabelul 10.28.

732 0.1213) şi (η2. Cationul Si4+ Al3+ Ti3+ Na+ Mg2+ Ca2+ rC .102 0.132 nm).9.039 rezultă: Si = = 0. pentru sticla alumino-silicatică dată rezultă: T1 = 940 + 273 = 1213 K şi T2 = 1110+273 = 1383 K.225. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A10.590 0. 10.414…0.732 0. Pe baza definirii punctelor tm şi tc se obţin două perechi de valori: (η1. Să se calculeze energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă deasupra temperaturii de înmuiere a sticlei alumino-silicatice ale căror puncte fixe sunt prezentate în tabelul ce însoţeşte figura 10.2).414…0.132 rO 2− deci numărul de coordinaţie este 4 iar geometria coordinării este tetraedrală (v. temperaturile absolute corespunzătoare temperaturii de înmuiere tm şi temperaturii de curgere tc.6. valoare care aparţine intervalului [0.225…0.772 0. şi geometria coordinării.000 Numărul de coordinaţie 4 6 6 8 6 8 Geometria coordinaţiei tetraedru octaedru octaedru cub octaedru cub A. fie T1 şi T2.295 .732…1.tab.732 0.732…1.431 0.9. Pentru ceilalţi oxizi se procedează identic. în care singura necunoscută este Ea şi a η2 e RT2 RT1T2 η1 8. rezultat cunoscut deja din cele prezentate anterior.1).000 0.1. se stabileşte numărul de coordinaţie. Tabelul 10.1383) ce aparţin curbei η = f(T). Pe aceaastă cale pentru SiO2.414 0.061 0.106 rC rO 2 − 0.9.803 Intervalul căruia aparţine 0. deci E a = = 1383 − 1213 T2 − T1 η 2 10 Ea  T2 −T1  226 . r 4+ 0.2) pentru cele două puncte de pe curbă şi făcând Ea     η e RT1 raportul lor rezultă: 1 = E = e R  T1T2  .T1) = (106. Rezolvare Energia de activare pentru curgerea vâscoasă este legată de rezistenţa opusă deplasării atomilor la o temperatură dată.057 0.039 0. scriind relaţia (10.462 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ajutorul cărora se calculează raportul rC rO 2 − (cu rO 2 − = 0.078 0.T2) = (104.414) şi 0.295 0.2.414…0.10. adică de vâscozitatea η a materialului care depinde de temperatură conform relaţiei (10.314 ⋅ 1213 ⋅ 1383 10 6. 6 ln ln 4 ≅ 491170 J/mol. 0. rezultatele aplicaţiei fiind prezentate în tabelul 10. nm 0.

Să se determine limitele între care se încadrează cantitatea de mulit din structura acestui material refractar. 6 ≅ 547400 J/mol. Să se determine temperatura de curgere tc şi temperatura de prelucrare tp ale acestui tip de sticlă.2. ηp = 103 Pa·s (v. Pentru temperatura de curgere tc.Capitolul 10 Structurile şi proprietăţile materialelor ceramice şi sticlelor A. Din tabelul 10. Pentru o sticlă destinată prelucrării prin fasonare se cunoaşte că temperatura inferioară de recoacere tir = 515 oC iar temperatura de înmuiere este tm = 700 oC. din figura 10.2) din care Ea rezultă: T = R(ln η − ln η 0 ) Energia de activare Ea pentru curgerea vâscoasă se determină procedând la fel ca la rezolvarea aplicaţiei A10.5 ln = ln 6.2) scriind această relaţie pentru T1.10. Ea = 973 − 788 T2 − T1 η 2 10 Cu această valoare se poate determina constanta η0 din relaţia (10. tp = 1109 − 273 = 836 oC Tp = 3 − 23 8.5.314 ln 10 4 − ln 1.5 rezultă că materialul analizat (şamotă densă) are %Al2O3m = 40…45 % . fig.10. Rezolvare Refractarele de tip şamotă sunt materiale ce aparţin sistemului SiO2−Al2O3 a cărui diagramă de echilibru este prezentată în figura 10. rezultă : 227 . ηc = 104 Pa·s iar pentru temperatura de prelucrare tp.4. 314⋅788 = 1. Aplicând pincipile de analiză a diagramelor de echilibru şi a diagramelor structurale prezentate în cap. O cărămidă refractară este realizată din şamota densă ale cărei caracteristici sunt prezentate în tabelul 10. 10.11 din care rezultă că la %Al2O3m = 5. Rezolvare Temperaturile cerute se pot determina pe baza relaţiei (10.5 − e 547400 8. iar mulitul (3Al2O3·2 SiO2) se formează la concentraţia de %Al2O3m = 72 %. rezultă η 0 = η1e − Ea RT1 = 10 13.6·10-23.6 ⋅ 10 − 23 547400 = 1109 K.2.9) şi rezultă: 547400 = 1067 K.5 Pa·s iar cea corespunzătoare temperaturii tm este η2 = 106.3.6 Pa·s. Rezultă: RT1T2 η1 8. temperaturile absolute corespunzătoare vor fi.6 ⋅ 10 ( ) ( ) A.5 % are loc o transformare eutectică. tc = 1067 − 273 = 794 oC Tc = 8. T1 = 515+273 = 788 K şi T2 = 700 + 273 = 973 K.9 rezultă că vâscozitatea corespunzătoare temperaturii tir este η1 = 1013.314 ln 10 − ln 1.314 ⋅ 788 ⋅ 973 1013.

Să se determine diferenţa maximă dintre temperatura blocului şi temperatura căptuşelii în care este încastrat. se găsesc următoarele caracteristici ale materialului analizat: α = 13.. pe baza observaţiei că materialul se deformează elastic până la rupere (este fragil) rezultă că este valabilă legea lui Hooke (v. 72 − 5.4). 72 − 5. Un bloc refractar de magnezită este montat în căptuşeala unui cuptor astfel încât dilatarea sa liberă este împiedicată. . 3.5 100 = 51. ∆t max ≤ mc . scap. Rezolvare Dilatarea liberă a blocului fiind împiedicată. unde Rmc este rezistenţa la compresiune.. acest rezultat arată cât de importantă este încălzirea uniformă a întregii căptuşeli refractare a cuptorului şi construirea acesteia astfel încât să se asigure şi dilatarea liberă a componentelor sale.10.5.5. αE În tabelul 10. Dilatarea specifică (dilatarea unităţii de lungime) la o încălzire a materialului cu ∆t este α∆t.88% . de unde rezultă deformaţia specifică maximă εmax pe care o poate R suporta blocul este ε max = mc . pentru calcule se utilizează valorile medii ale intervalelor de variaţie ale acestor mărimi şi rezultă: 60 ∆t max ≤ ≅ 28 oC 3 −6 13.pentru %Al2O3m = 40%. %mulitmax = 100 = 59.5 ⋅ 10 160 ⋅ 10 Tinând seama că temperaturile de lucru ale cuptoarelor sunt de ordinul sutelor de grade. pe baza celor R arătate trebuie ca α∆tmax ≤ εmax şi de aici. iar E E − modulul de elasticitate.75 N/mm2.pentru %Al2O3m = 45%.se dă rezistenţa la compresiune Rmc = 45.5 45 − 5.2. iar în tabelul 10.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 40 − 5.5 A. unde α este coeficientul de dilatare. înseamnă că în material se vor dezvolta tensiuni de compresiune corespunzătoare deformaţiei specifice egale cu dilatarea specifică împiedicată.40% . astfel încât blocul refractar să nu se fisureze.5 . %mulitmin = 228 .5·10-6 mm/mm oC şi E = 150…170 kN/mm2.

se obţin molecule din ce în ce mai complexe. două legături duble. Introducere Polimerii sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari (macromolecule) obţinute din unirea într-un lanţ molecular (catenă) a unui număr mare de monomeri . de exemplu. caz în care moleculele devin planare şi pot reacţiona între ele sau cu alţi compuşi dând naştere moleculelor gigant ale polimerilor. două legături simple şi una dublă. După modul cum sunt ocupate cele patru valenţe ale carbonului. prin înlocuirea unui atom de hidrogen cu grupul CH3 se obţine etanul C2H5. o legătură simplă şi una triplă. pornind de la cea mai simplă hidrocarbură saturată care este metanul CH4. Aşa cum se cunoaşte. atomul de carbon se află în centrul tetraedrului format de ceilalţi atomi. hidrocarburile nesaturate au legături duble sau chiar triple.unităţi structurale de obicei identice.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Capitolul 11 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE POLIMERILOR 11. moleculele organice se formează prin legarea covalentă a atomilor de carbon cu alţi atomi sau unităţi structurale. astfel că unghiul dintre două legături este de aprox. în cazul etilenei C2H4 legăturile duble se pot desface permiţând unităţilor structurale să se lege şi să formeze polietilena conform schemei : 229 .5o. Prin înlocuirea unui atom din vârful tetraedrului cu o unitate structurală de acelaşi tip sau diferită.109. cei doi tetraedri fiind poziţionaţi astfel încât forţele de respingere dintre ionii H+ să fie minime. În cazul celor patru legături simple. pot exista următoarele situaţii: patru legături simple. Spre deosebire de acestea.1. de exemplu.

In acelaşi mod.3) M n = ∑ xi M i = ∑ Ni unde xi este fracţia numerică a lanţurilor cu masa Mi. − masa moleculară medie M n determinată în funcţie de fracţia numerică a lanţurilor şi definită prin relaţia: ∑ Ni M i . iar Ni numărul lanţurilor cu masa Mi. (11. distribuţia fracţiilor reprezentând lanţurile cu un anumit grad de polimerizare n având caracter probabilistic pentru caracterizarea masică a unui polimer se fosesc două mărimi medii: − masa moleculară medie M m determinată în funcţie de fracţia masică a macromoleculelor şi definită prin relaţia: ∑ N i M i2 . Polimerii sintetici sunt amestecuri de macromolecule cu grade de polimerizare diferite.2) M m = ∑ mi M i = ∑ Ni M i unde mi este fracţia masică a lanţurilor cu masa Mi. 230 .1) se consideră Mpolimer = M n . care pentru polimerii utilizaţi în tehnică are valori n = 103…106. (11.1) n= M monomer unde Mpolimer este masa moleculară a polimerului iar Mmonomer masa moleculară a monomerului. pentru calculul gradului de polimerizare n cu relaţia (11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR care poate fi reprezentată şi astfel: unde n reprezintă numărul de unităţi structurale (monomeri) din lanţul macromolecular şi se numeşte grad de polimerizare. (11. Gradul de polimerizare se determină cu relaţia: M polimer . caracteristică ce se numeşte polidispersie de masă moleculară. şi alţi atomi de H pot fi înlocuiţi cu atomi sau radicali liberi ( grupuri structurale de atomi care au legături nesatisfăcute) rezultând practic un număr nelimitat de monomeri ce pot polimeriza.

1b.2.5…3. astfel că un monomer cu două legături este bifuncţional. iar celălat capăt este liber şi poate primi noi unităţi. atunci când capetele libere a două lanţuri moleculare se întâlnesc şi se unesc (v. • propagarea (creşterea) în decursul căreia radicalii liberi formaţi în etapa anterioară participă la reacţii de transfer în care se extrage un atom dintr-o moleculă legându-se la radical care devine stabil şi se generează un nou radical din molecula care a furnizat atomul. cu trei legături trifuncţional şi cu mai mult de trei legături polifuncţional. 11. fig. acţiunea iniţiatorului se bazează pe captarea unui electron al legăturii duble C═C astfel că unul din atomii de carbon rămâne cu un electron fără perechea sa de spin şi este capabil să adiţioneze la o altă unitate structurală pentru a reface perechea. atunci când un atom de hidrogen este transferat de la un lanţ la altul şi se favorizează refacerea unei legături duble C═C. ajungând în unele cazuri să aibă şi valori peste 10. adică a căpătat o legătură liberă. • întreruperea în decursul căreia radicalii reacţionează în perechi pierzându-şi reactivitatea şi creşterea lanţului molecular se opreşte. şi formarea unor radicali liberi primari care adiţionează la legătura dublă a monomerului şi formează un radical mai mare. Gradul de polimerizare şi masa moleculară medie influenţează în mod deosebit proprietăţile fizice şi mecanice ale unui polimer. Reacţiile de sinteză a polimerilor A. Raportul 11. această primă etapă este ilustrată pentru un monomer oarecare (X fiind un atom sau o unitate structurală) în figura 11. aşa cum se poate observa în figura 11. Polimerizarea este o reacţie în lanţ ce decurge în trei etape: • iniţierea în decursul căreia are loc prin procese termice sau fotochimice scindarea moleculelor unei substanţe introduse special ca iniţiator. aceeastă etapă este ilustrată în figura 11.1 c). numărul de legături libere ale unui monomer reprezintă funcţionalitatea acestuia.1a. − prin disproporţionare. procesul continuă astfel cu ataşarea unor noi unităţi structurale lanţului molecular care are la unul din capete radicalul primar. în continuare reacţia desfăşurându-se de la 231 .Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Mm descrie mărimea intervalului de distribuţie a maselor Mn moleculare sau polidispersitatea care pentru polimerii uzuali are valori 1.1 d. procesul de întrerupere este aleator şi se produce prin două mecanisme: − prin combinare. Rezultă că pentru realizarea reacţiei de polimerizare este suficientă activarea energetică pentru iniţiere.

232 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sine. deoarece prin polimerizare nu se elimină produse secundare de reacţie. reacţia are loc cu eliminarea unor substanţe cu molecula mică (cel mai frecvent apa). Polimerii astfel obţinuţi au compoziţia chimică a merilor din care provin. c − intreruperea prin combinare. Policondensarea este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe ce se unesc în lanţul macromolecular. Fig. astfel că polimerul obţinut are compoziţia chimică a merilor din care provine (la fel ca la polimerizare). b – propagarea. C. 11. d − întreruperea prin disproporţionare B. polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul. fapt pentru care este numită reacţie în lanţ. obţinerea unor grade de polimerizare corespunzătoare presupune controlul desfăşurării reacţiilor astfel încât să nu se atingă prematur echilibrul. ceea ce înseamnă că polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin. Poliadiţia este o reacţie în trepte (la fel ca policondensarea) care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică. Reacţia de policondensare este o reacţie în trepte (sau pas cu pas) deoarece creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare.1 Etapele reacţiei de polimerizare: a – iniţierea.

− aranjamentul sindiotactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse alternant de o parte şi de alta a lanţului (v.2a). ceea ce înseamnă că modificarea configuraţiei se poate face numai prin ruperea legăturilor chimice. aceştia pot fi identici. Configuraţia se referă la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice. dacă lanţul macromolecular nu are ramificaţii sau acestea sunt scurte polimerul respectiv este un polimer liniar.2: − aranjamentul isotactic – acela în care toate unităţile structurale X (atomii sau radicalii care caracterizează monomerul) sunt dispuse de aceeaşi parte a lanţului (v. 11. 11.3. după un număr anumit de monomeri (implicit şi legături) poziţia monomerului următor este practic independentă de cea a primului monomer. realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon. Reacţiile de sinteză a polimerilor au la bază mecanisme complexe a căror prezentare în detaliu depăşeşte cu mult cadrul acestei lucrări. fig.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În timpul desfăşurării reacţiilor de sinteză pot avea loc ramificări ale lanţului molecular. Conformaţia se referă la poziţia relativă a doi monomeri vecini. ilustrate în figura 11. 11. Din punct de vedere al tipului monomerilor ce alcătuiesc lanţul. 11. Polimerii care au aceeaşi compoziţie chimică dar aranjament diferit al monomerilor se numesc steroizomeri. fig. Considerând dispunerea grupelor laterale ale monomerilor care alcătuiesc catena (lanţul macromolecular) faţă de lanţul principal pot exista trei tipuri de aranjamente distincte. chiar şi în cazul în care monomerii participanţi sun bifuncţionali (au doar două legături active). − aranjamentul atactic – acela în care unităţile structurale X sunt dispuse aleator faţă de lanţul principal (v. Structura polimerilor Proprietăţile fizico-mecanice ale polimerilor sunt influenţate de compoziţia chimică şi de structură care se apreciază cu ajutorul a două caracteristici: configuraţia şi conformaţia. posibilitatea de rotire permite modificarea poziţiei monomerului vecin fără ruperea legăturii chimice.2c). porţiunea respectivă a macromoleculei numindu-se segment de lanţ. deşi 233 .2b). Din punct de vedere al utilizării materialelor pe bază de polimeri sunt mult mai importante aspectele privind structura şi proprietăţile acestora. iar dacă lanţul are ramificaţii lungi este un polimer ramificat sau dendrimer. fig. În acest mod. caz în care rezultatul sintezei este un homopolimer sau pot fi diferiţi şi în acest caz rezultatul sintezei este un copolimer.

obţinându-se o structură parţial cristalină apreciată prin gradul de cristalinitate.3.109. c − aranjament atactic Fig 11.5o) macromolecula rezultă sub forma unui lanţ flexibil încolăcit. b – aranjament sindiotactic. prin anumite procedee tehnologice se poate realiza şi o orientare a cristalitelor. Fig. Structurile polimerilor liniari: a – structură amorfă. c – texturare cristalină 234 . care exprimă procentual volumul zonelor cu structură cristalină. Porţiunile de catene aranjate ordonat sunt numite cristalite şi au o dispunere aleatoare în masa polimerului.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fiecare legătură are un unghi fix (aprox. ceea ce influenţează proprietăţile fizico-mecanice ale polimerului. obţinându-se o texturare a zonelor cristaline. în figura 11. Aceasta înseamnă că distanţele dintre atomi sunt diferite în funcţie de conformaţia lanţului (şi implicit interacţiunile dintre ei). cristaline şi texturate. Poziţia relativă a lanţurilor macromoleculare încolăcite este aleatoare ceeea ce conferă structură amorfă polimerilor.2 Dispunerea grupelor laterale la stereoizomeri: a − aranjament isotactic. b – structură cristalină.3 se prezintă schematic poziţiile lanţurilor moleculare în cazul structurilor amorfe. 11. În cazul polimerilor liniari se poate realiza şi o ordonare la distanţă pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ.

fig. Fibrilele rezultă prin orientarea cristalitelor pe o singură direcţie. cu secvenţe succesive de monomeri de acelaşi tip în cadrul lanţului (v. 11. în cazul polimerilor reticulaţi noţiunea de macromoleculă îşi pierde sensul deoarece se formează un complex de legături în care catenele nu mai pot fi individualizate. 4. 11.4. iar sferulitele prin unire mai multor fibrile în jurul unui nucleu aşa cum se observă în figura 11. Fig.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Cristalizarea poate conduce şi la realizarea unor structuri supramoleculare de tip fibrile şi/sau sferulite. fie ulterior prin amestecarea polimerului cu un agent de reticulare (element sau compus chimic). În cazul structurii copolimerilor apare suplimentar problema distribuţiei monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular. o sferulită cuprinde atât fibrile cât şi cristalite orientate aleator. 11. rezultând o reţea tridimensională dezordonată numită structură reticulară – respectiv polimer reticulat. 11. Reticularea se poate realiza fie în timpul reacţiilor de sinteză.5 Tipurile structurale de copolimeri: vedere existând următoarele tipuri a – statistic. copolimer bloc. b – bloc.grefat de copolimeri: copolimer statistic cu distribuţia monomerilor aleatoare (v. care are un lanţ principal constituit din monomeri de acelaşi tip şi ramificaţii ale acestuia din polimeri de alt tip (v. 235 .5 c). 11.5 a). fig.5 b) şi copolimer grefat. fig. lanţuri moleculare de legătură şi zone cu structură amorfă. c .din acest punct de Fig. Reprezentarea schematică a componentelor unei sferulite Lanţurile moleculare ale polimerilor liniari şi ramificaţi se pot lega între ele prin punţi formate dintr-o singură unitate structurală (atom sau radical liber) sau printr-un lanţ scurt.

după caracterul deformaţiilor. trecerea către starea lichidă la încălzire făcându-se treptat într-un interval de temperatură (v.6 valorile lor au fost marcate în mod convenţional. substanţele macromoleculare se grupează în 236 . La temperaturi T ≤ Tv.3).7 arată că temepratura Tc este puternic dependentă de masa moleculară a polimerului. materialul comportându-se ca un solid rigid (stare vitroasă).6. Este cunoscut că principala consecinţă a structurii amorfe este faptul că materialele respective nu au o temperatură definită de topire solidificare. în acest interval de temperaturi polimerul se poate afla într-o stare înalt elastică (deformaţiile sunt preponderent elastice) sau într-o stare elasto-plastică (deformaţiile sunt preponderent plastice). se determină şi o temperatură considerată temperatură de sfârşit de topire de la care polimerul este în stare lichidă. Temperaturile Tv şi Tc ale căror valori depind în principal de compoziţia chimică şi de masa moleculară. şi variază liniar cu temperatura.1. După comportarea la încălzire. scap 10. în practică. Proprietăţile polimerilor 11. La temperaturi T > Tc. În cazul polimerilor caracterizarea poate fi făcută mai sugestiv cu ajutorul curbei termo-mecanice care arată dependenţa deformaţiei specifice în funcţie de temperatură (la solicitare constantă) aşa cum se observă în figura 11. dacă temperatura depăşeşte o anumită valoare se produce degradarea termică a polimerului prin ruperea legăturilor dintre monomeri şi oxidarea exotermă (arderea) acestora. şi în cazul polimerilor ca şi în cazul sticlelor există o temperatură Tv de tranziţie sticloasă (vitroasă) sub care se comportă din punct de vedere mecanic ca solidele cristaline şi o temperatură de curgere Tc deasupra căreia materialul se comportă ca un lichid vâscos. 10.4. sunt caracteristici importante ale polimerilor deoarece permit stabilirea temperaturilor de lucru şi temperaturilor de prelucrare. fig. materialul se comportă ca un fluid a cărui vâscozitate scade pe măsură ce creşte temperatura.3). transformările producându-se de fapt în intervale de temperaturi a căror mărime şi configuraţie prezentate în figura 11.4.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 11. (v. iar Tv rămâne practic constantă la valori mai ridicate ale masei moleculare. deformaţiile sunt mici. deformaţia specifică are valori foarte ridicate (corespunzătoare uneori unor alungiri de peste 10 ori lungimea iniţială). Caracterizarea generală a polimerilor Caracteristicile generale ale polimerilor şi materialelor pe bază de polimeri rezultă din particularităţile naturii chimice (compoziţie şi tip de legături) şi structurii lor. în figura 11. la temperaturi Tv < T ≤ Tc.

iar la o reîncălzire ulterioară mişcările moleculelor fiind limitate nu se mai atinge starea vâscoasă. încolăcite. polimerii au câteva caracteristici generale prezentate în continuare. Se utilizează în stare elasto-plastică în domeniul de temperaturi (Tv . • Termoplastele sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată. materialul descompunându-se fără să mai treacă prin faza de înmuiere (în cazul lor temperatura Tv este ridicată şi nu mai există temperatura Tc). b) Au coeficient de dilatare specifică mare datorită legăturilor Van der 237 . 11. ce pot fi încălzite în vederea prelucrării la temperaturi T > Tc de un număr nelimitat de ori (cu condiţia evitării temperaturilor de degradare). Tc) sau în stare vitroasă (T < Tv). Legăturile puternice. termoplaste (plastomeri). Fig.6 Curba termo-mecanică a unui polimer cu structură amorfă Fig. astfel că fragilizarea se produce la temperaturi scăzute. ele menţinându-şi starea înalt elastică până la temperatura de descompunere. termorigide şi elastomeri. iar la încălzire nu trec prin faza de înmuiere datorită reticulării slabe. Indiferent de categoria în care se încadrează. Temperatura Tv a elastomerilor este sub temperatura ambiantă. a) Sunt substanţe cu densitate mică (ρ = 900…2200 kg/m3) datorită faptului că elementele componente (în principal H şi C) au masa atomică redusă. astfel că sub acţiunea solicitărilor mecanice se pot deforma uşor şi reversibil.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor trei categorii. care formează ochiuri elastice. complet amorfă sau parţial cristalină. • Elastomerii sunt substnţe macromoleculare cu catene lungi.7 Dependenţa temeperaturilor Tv şi tc de masa moleculară • Termorigidele sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare care se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă în care nu s-a format reţeaua spaţială a structurii. Reticularea se produce prin activare termică (întărire la cald) sau prin activare chimică la introducerea în masa polimerului de bază a unui agent de reticulare (întărire la rece). 11. caracteristice structurii reticulare le conferă proprietăţile de rezistenţă corespunzătoare stării vitroase.

Primele două mecanisme se pot realiza la valori scăzute ale solicitărilor. − ruperea legăturilor intermoleculare. înrăutăţirea proprietăţilor dielectrice (scad valorile rezistivităţii şi permitivităţii electrice). ce se manifestă la nivel macroscopic prin apariţia unor fisuri. ruperea legăturilor interatomice şi refacerea lor în alte poziţii (v. cap.3).2. ceea ce are ca efect îmbătrânirea materialului. ultimele două mecanisme necesită solicitări mai ridicate şi se întâlnesc în cazul duroplastelor cu structură reticulară sau în cazul 238 . f) Factorii fizico-chimici (temperatură. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale. în cazul polimerilor deformările se pot realiza prin mai multe mecanisme după cum urmează: − îndreptarea.8. schimbări de culoare. scap 11. în cele ce urmează se vor prezenta mai detaliat aspectele legate de comportarea mecanică a polimerilor. e) Proprietăţile lor sunt afectate de radiaţiile din spectrul vizibil. de plasticitate şi de elasticitate. 11. de ultraviolete şi de radiaţiile ionizante care pot rupe legăturile dintre catene şi/sau dintre monomeri modificând astfel structura iniţială prin reducerea gradului de polimerizare.) acţionează conjugat.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Waals (legături slabe) dintre catene şi conformaţiei acestora (v. prezenţa oxigenului şi ozonului.4. reducerea proprietăţilor de rezistenţă mecanică. Spre deosebire de solidele cristaline a căror deformare elastică se bazează pe modificarea reversibilă a distanţelor interatomice (ce se poate realiza în limite restrânse) iar deformarea plastică presupune alunecarea pe planele atomice. umiditatea etc. d) Au conductibilitate termică mică şi rezistivitate electrică foarte mare datorită legăturilor covalente din interiorul lanţului macromolecular. ceea ce explică deformabilitatea ridicată a termoplastelor şi elastomerilor care au structuri liniare şi ramificate. − modificarea distanţelor dintre monomeri. 3). radiaţii. − alunecarea relativă a catenelor. c) Sunt inflamabile (în marea majoritate a cazurilor) şi au stabilitate termică redusă datorită faptului că sunt substanţe organice. Proprietăţile mecanice ale polimerilor Datorită caracteristicilor structurale polimerii prezintă particularităţi şi în comportarea la solicitări mecanice generate în special de mecanismele prin care se realizează deformarea acestora sub acţiunea solicitărilor exterioare. desfăşurarea şi decuplarea catenelor aşa cum sugerează schema din figura 11. din acelaşi motiv pot fi degradate de microorganisme (biodegradabilitate).

existenţa deformaţieie elastice reversibile a polimerilor se evidenţiază pe cale experimentală. E τ (11. − menţinând încărcarea constantă materialul continuă să se deformeze cu viteze din ce în ce mai mici până la atingerea unei stări staţionare (similar fluajului primar al materialelor metalice). Fig.9 din care rezultă că domeniul dependenţei liniare dintre tensiuni şi deformaţii (porţiunea liniară a curbelor) este redus chiar şi în cazul polimerilor cu rezistenţă mecanică mai ridicată. a cărei variaţie cu timpul se determină cu relaţia: în care σ0 este tensiunea constantă corespunzătoare solicitării. deformaţia corespunzătoare acestei etape are o componentă elastică εr şi o componentă plastică εp − imediat după încetarea solicitării dispare deformaţia iniţială ε0. se produce o deformare elastică iniţială la valoarea ε0 în conformitate cu legea lui Hooke (v. (11. iar ulterior deformaţia se reduce treptat în timp până la valoarea εp.10). 11. aceste particularităţi sunt ilustrate şi de curbele CCCT schematizate în figura 11. Mecanismele complexe prin care se produce deformarea polimerilor generează comportări particulare ale acestora sub acţiunea solicitărilor. care care rămâne permanentă (v. E − modulul de elasticitate. η τr = .10: − la solicitarea corespunzătoare unei tensiuni σ0. 239 σ τ ε r = 0 (1 − e r ) .8.5) E în care η este vâscozitatea. cap3). 11. fig.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor polimerilor liniari cu grade ridicate de cristalinitate la care s-a realizat o orientare preferenţială a lanţurilor moleculare.4) . Mecanismul deformării polimerilor liniari prin îndreptarea şi desfăşurarea catenelor Caracteristica esenţială a comportării vâscoelastice este existenţa deformaţiei elastice reversibile εr. iar τr − constanta de relaxare se defineşte prin relaţia. • Vâscoelasticitatea reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante şi este caracterizată de următoarele aspecte ilustrate schematic în figura 11. în mod obişnuit.

Fig.b. se constată că aceştia îşi menţin modulul de elasticitate aproape nemodificat până aproape de temperatura de curgere(v. în cazul elastomerilor a căror temperatură Tv se află sub temperatura ambiantă. fig.11d).11 în care se prezintă calitativ această dependenţă pentru principalele tipuri de polimeri. 11. Variaţia modulului de elasticitate E cu temperatura pentru: a − termoplaste amorfe. 11. prin reticulare (duroplastele) sau prin texturare cristalină.c). fig. 11. c – termoplaste cristaline. 11. Curbele caracteristice convenţionale la tracţiune (CCCT ale unor polimeri Fig. datorită limitelor largi în care variază modulul de elasticitate pentru reprezentările respective se utilizează coordonatele logaritmice.9. 11. Analizând aceste reprezentări se constată că variaţia cea mai mare o au polimerii cu structură liniară (termpoplastele). b – polimeri reticulari (duroplaste).10.11 a. Variaţia deformaţiei în timp a polimerilor cu comportare vâscoelastică În legătură cu comportarea vâscoelastică a polimerilor este şi variaţia cu temperatura a modulului de elasticitate E aşa cum se observă din figura 11. d – elastomeri 240 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.11. variaţiile devin din ce în mai mici (v.

6) în care σ0 este tensiunea iniţială. Mecanismul relaxării tensiunilor în cazul polimerilor este curgerea plastică ce are loc ca urmare a modificării poziţiei relative a moleculelor lanţurilor prin alunecări succesive în urma cărora componenta elastică a deformaţiei totale (ce rămâne constantă) se micşorează şi creşte componenta plastică. influenţa puternică a “istoriei termomecanice”) fac ca încercările polimerilor să difere totuşi prin geometria şi dimensiunile epruvetelor. ceea ce a impus elaborarea unor standarde specifice dedicate acestor încercări. din studiul variaţiei acestuia cu temperatura rezultă informaţii necesare atât la stabilirea condiţiilor în care pot fi exploatate piesele din polimeri cât şi pentru proiectarea proceselor tehnologice de fabricaţie ale acestora. Variaţia tensiunilor σ în timp este dată de relaţia: . rt σ = σ 0e τ −τ 241 .Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Deoarece modulul de elasticitate este o caracteristică ce arată rezistenţa opusă de corpuri la deformare. La efectuarea încercărilor mecanice ale polimerilor trebuie să se ţină seama şi de faptul că proprietăţile lor sunt mult mai puternic afectate de factorii de mediu. mijloacele şi metodele de măsurare utilizate. de exemplu STAS 5794 prevede pentru condiţionare şi încercare două atmosfere standard: atmosfera standard normală 23/50 adică temperatura de 23 oC şi umiditatea relativă de 50 % şi atmosfera standard pentru zone tropicale 27/65 (27 oC şi 65 %). iar τrt este constanta de relaxare a tensiunilor. Particularităţile structurale şi de comportare mecanică (starea amorfă sau parţial cristalină. (11.1 se prezintă principalele tipuri de încercări mecanice şi termomecanice şi standardele după care se execută. tensiunile reziduale. Încercările mecanice şi caracteristicile prin care se apreciază proprietăţile polimerilor se definesc şi se determină prin metode similare celor aplicate în cazul materialelor metalice. care reprezintă durata necesară atingerii unei anumite tensiuni prin relaxare. tipul şi dimensiunile dispozitivelor de fixare şi de solicitare a epruvetelor. în tabelul 11. în cazul solicitărilor la care deformaţiile rămân constante. pentru definirea τrt se consideră una din condiţiile: σ = σ 0 e −1 sau τ = τ rt ln 2 . (11.7) caracteristica τrt rezultând pe curba de relaxare σ =f(τ) determinată experimental pentru un tip de material analizat. în mod uzual. astfel că se reglementează prin norme condiţionarea epruvetelor – adică menţinerea lor în condiţii standard de temperatură şi umiditate relativă o durată suficientă pentru atingerea echilibrului higrometric. gradul de orientare a macromoleculelor gradul de reticulare. • Relaxarea tensiunilor este fenomenul de reducere treptată a tensiunilor în timp.

ISO 8570. STAS 8826 SR EN ISO 899. În cazul materialelor care ating echilibrul higrometric după durate lungi. În aceste situaţii. SR ISO 868. a) Încercarea la tracţiune se realizează conform SR EN ISO 527 pe 242 . Epruvetele din semifabricate sau piese se obţin prin prelucrări mecanice ai căror parametri tehnologici sunt riguros prescrişi şi controlaţi astfel încât să se evite abaterile dimensionale şi prezenţa concentratorilor de tensiuni care pot apare mult mai uşor datorită durităţii scăzute a polimerilor şi au influenţă mult mai mare asupra comportării la rupere a acestora decât în cazul materialelor metalice. ISO 12244* SR EN ISO 4599 NF T 51-120*. se admite condiţionarea accelerată la temperaturi de 50…95 oC şi umiditatea relativă 50 %.1 Principalele încercări ale polimerilor Tipul încercării Denumirea încercării Tracţiune Standardele după care se execută SR EN ISO 527. prin presare sau prin turnare. Câteva aspecte privind încercările uzuale şi caracteristicile determinate vor fi prezentate în continuare. se reglementează prin standarde formarea epruvetelor prin injecţie. STAS 5871. SR ISO 6602. obţinerea epruvetelor pentru încercările mecanice ale polimerilor poate fi diferită de cazul materialelor metalice deoarece polimerii se livrează şi sub formă de material granular sau în stare lichidă nu numai sub formă de semifabricate sau piese finite. STAS 9775 STAS 5801. STAS 6127 SR ISO 178. STAS 7310 SR EN ISO 2039. STAS 6765 STAS 9182 SR EN ISO 8067. cu condiţia ca la temperatura respectivă materialul să nu sufere transformări ireversibile. STAS 6175. STAS 5874. SR EN ISO 8256. Incovoiere prin şoc Duritate Fluaj Relaxare Tensofisurare într-un mediu dat Oboseală Temperatura de încovoiere sub sarcină Încercări Stabilitatea termică termomecanice Temeperatura de înmuiere Temperatura de fragilizare * Nu există standarde echivalente SR sau STAS Încercări de lungă durată De asemenea. STAS 9594 Încercări de scurtă durată (instantanee) Compresiune Forfecare Sfâşiere Incovoiere statică. STAS 9046 ISO 2285*. Tabelul 11. ASTM D 671 SR ISO 75 STAS 6174 SR ISO 306 ISO 974. STAS 6642 SR EN ISO 604.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR duratele de condiţionare diferă de la o încercare la alta şi sunt cuprinse în majoritatea cazurilor între 24 şi 96 de ore.

Maşina pe care se execută încercarea trebuie să fie capabilă să realizeze încărcarea cu viteze de 0. În continuare se produc deformaţii fără creşterea tensiunii (porţiunea CD a curbei).12. cel mai frecvent întâlnindu-se curbe de tipul celor prezentate în figura 11. curbe de tipul celei prezentate în figura 11. b − epruveta tip 2.12 b.12 d pentru folii şi materiale termoplaste cu alungirea mare. deoarece zona gâtuită se extinde pe aproape toată 243 Fig 11. d – epruveta tip 5 . materialul prezintă elasticitate liniară (este valabilă legea lui Hooke). cele din figura 11.2…600 mm/min.. 9). începând de la solicitarea corespunzătoare puctului B. dar care nu prezintă o limită de curgere aparentă. corespunzătoare porţiunii OA a curbei. pe epruvetă apare o gâtuire pronunţată. deoarece. iar cele din figura 11.12 a pentru materiale termoplaste cu alungire redusă.13 a. Epruvetele pentru încercarea la tracţiune a polimerilor. Curba caracteristică convenţională la tractiune CCCT se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice şi prezintă aspecte diferite în funcţie de tipul materialului (v.13 a se constată că pentru solicitări mici. să aibă cursa mare (până la 1000 mm) şi mijloace de măsurare a deplasărilor atât de mari. iar pentru solicitările corespunzătoare porţiunii AB comportarea elastică devine neliniară.13 b sunt caracteristice materialelor polimerice cu tenacitate bună.11. Reducerea tensiunii pe porţiunea BC este aparentă. secţiunea reală fiind mult mai mică decât cea convenţională. c − epruveta tip 4.c pentru materiale termorigide. Analizând CCCT din fig.12 în funcţie de tipul materialului după cum urmează: cele din figura 11. fig.unde s-au figurat şi aspectele pe care le capătă epruveta pe parcursul încercării. această comportare este specifică materialelor termoplaste încercate la temperatura ambiantă.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor epruvete plate de forma celor prezentate în figura 11. conform SR EN ISO 527: a − epruveta tip 1. 11.

11. deoarece continuarea deformării presupune mărirea distanţelor dintre monomerii lanţului (realizată cu consum de energie mai mare) până în momentul ruperii (porţiunea DE a curbei CCCT). La epuizarea capacităţii de deformare prin acest mecanism tensiunea începe să crească. îndreptarea şi orientarea catenelor după direcţia de solicitare.25 % şi εt = 0.la fel ca în cazul materialelor metalice (v. fenomenul se explică prin faptul că la aceste solicitări are loc descolăcirea.13 a. b – fără limită de curgere aparentă − limita de curgere aparentă se determină pentru materiale a căror CCCT este de tipul celei din figura 11. 200 % sau 300 % în funcţie de standardul după care se execută încercarea). − limita de curgere convenţională Rp se determină pentru materiale a căror curbă caracteristică este de tipul celei din figura 11. deoarece porţiunea liniară a CCCT în cazul polimerilor este foarte redusă. în cazul elastomerilor se determină modulul de elasticitate secant definit ca fiind panta dreptei ce uneşte originea cu un punct de pe CCCT care corespunde unei deformaţii totale date (uzual 100 %. scap 3. distingându-se limita de curgere aparentă superioară ReH (tensiunea corespunzătoare punctului B de pe CCCT) şi limita de curgere inferioară aparentă ReL (tensiunea corespunzătoare punctului C de pe CCCT). iar uneori chiar poate lipsi.13.5 %.13 b şi este definită de 244 . CCCT tipice pentru polimeri: a – cu limită de curgere aparentă. modulul lui Young se determină conform SR EN ISO 527 ca pantă a dreptei care trece prin punctele de pe CCCT corespunzătoare deformaţiei totale de εt = 0.4). Fig 11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lungimea calibrată a epruvetei (v. fig. Prin încercarea la tracţiune a polimerilor se determină în mod uzual următoarele caracteristici: − modulul de elasticitate E (modulul lui Young) este panta porţiunii liniare a CCCT .13 a).

forţa de apăsare Fm = 49 N. M. 11. 358 N. E sau 245 . ţinând seama de modul în care este definită Rm în cazul polimerilor şi de faptul că până la rupere materialul suferă deformaţii ce pot depăşi 1000 % această caracteristică nu poate fi utilizată la dimensionarea pieselor. şi alungirea după rupere Ar. Cele mai utilizate metode sunt. cu deosebirea că aria urmei se calculează pe baza adâncimii de pătrundere a penetratorului: F (11. care au curba CCCT de tipul celei prezentat în figura 11. această caracteristică împreună cu limita de curgere sunt importante pentru stabilirea comportării pieselor din materiale polimerice deoarece arată care sunt deformaţiile maxime pe care le poate suferi materialul fără modificarea secţiunii (peste această solicitare apare gâtuirea). fenomenul de curgere plastică fiind practic inexistent. − determinarea durităţii prin penetrare cu bilă – STAS 5871 se realizează folosind ca penetrator o bilă de oţel cu diametrul D = 5 mm. rezistenţa la rupere Rm. − alungirea procentuală la limita de curgere Ac este deformaţia specifică totală corespunzătoare limitei de curgere aparente ReH. alte standarde definesc limita de curgere convenţională ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii remanente de 0.1…1 %. adică: F (11. prin încercarea la tracţiune se pot determina numai modulul de elasticitate E. fig. cu particularităţi impuse de valorile mai scăzute ale durităţii şi de comportarea vâscoelastică a polimerilor. − alungirea procentuală după rupere Ar se defineşte şi se determină la fel ca în cazul materialelor metalice.8) Rm = r .13 b). după care se măsoară adâncimea de pătrundere a penetratorului h.9. duritatea H (în N/mm2) se defineşte ca şi duritatea Brinell a materialelor metalice.9) H= m πDh − determinarea durităţii prin metoda Rockwell este la fel ca la materialele metalice.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor SR EN ISO 527 ca fiind tensiunea corespunzătoare unei deformaţii totale εt = x % convenţional alese. 490 N sau 961 N fiind aplicată o durată τ = 30 s. S0 unde Fr este forţa de tracţiune în momentul ruperii. b) Încercările de duritate ale polimerilor se bazează pe aceleaşi principii ca şi în cazul determinării durităţii metalelor. − rezistenţa la rupere Rm este tensiunea corespunzătoare punctului E de pe CCCT. cu menţiunea că se folosesc scările Rockwell R. În cazul materialelor polimerice reticulate sau cristalinizate. iar S0 este secţiunea iniţială a epruvetei. L. 138 N. caz în care se determină ducând o paralelă la porţiunea liniară a CCCT prin punctul corespunzător deformaţiei remanente date (v.

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

K, ce diferă prin diametrul D al pentratorului (de tip bilă de oţel) şi mărimea forţei suplimentare F1 (v. scap 3.10), forţa iniţială F0 fiind aceeaşi (98,1 N); în tabelul 11.2 se prezintă valorile diametrelor penetratoarelor şi valorile forţei totale de apăsare (ce se menţine o durată de 10 s); se precizează că dintre aceste scări, cele mai utilizate sunt scările R şi M.
Tabelul 11.2. Caracteristicile scărilor de duritate Rockwell conform STAS 8826 Caracteristici Diametrul bilei D, mm Forţa totală F0+F1, N (kgf) R 12,7 588,4 (60) Scara durităţii Rockwell L M E 6,35 6,35 3,175 588,4 981 981 (60) (100) (100) K 3,175 1471 (150)

− determinarea durităţii prin metoda Shore se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic, ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei şi măsurarea adâncimii lui de pătrundere; durimetrul Shore este un dispozitiv portativ astfel construit încât penetratorul (de forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.14) acţionează prin presarea plăcii de bază a dispozitivului pe suprafaţa probei şi este prevăzut cu un aparat indicator gradat de la 0 la 100, 0 corespunzând situaţiei în care penetratorul ar pătrunde complet în material, iar 100 − situaţiei când nu ar pătrunde deloc în material (prin presare, faţa frontală a penetratorului ajunge în planul feţei frontale a plăcii de bază (v. fig. 11.14); duritatea Shore astfel definită este o mărime convenţională, ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor; datorită comportării vâscoelastice a polimerilor, standardul SR ISO 868 prevede determinarea fie a unei durităţi instantanee, caz în care citirea trebuie să se facă în cel mult 1 s de la apăsare, fie a unei durităţi ce corespunde unei durate de 15 s de la apăsare; duritatea determinată cu aparatele prevăzute cu penetratorul din figura 11.14 a se numeşte duritate Shore A şi se utilizează în cazul termoplastelor moi şi elastomerilor, iar duritatea determinată cu penetratorul prezentat în figura 11.14 b se numeşte duritate Shore D şi se utilizează în cazul materialelor polimerice dure;

Fig. 11.14. Penetratoarele durimetrelor Shore: a – penetrator Shore A; b – penetrator Shore D 246

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− determinarea durităţii prin metoda Barcol − STAS 11333 se bazează pe acelaşi principiu ca şi metoda Shore, cu diferenţa că diametrul şi lungimea penetratorului sunt mai mici (D = 0,157 mm, H = 0,76 mm), astfel că unei unităţi de duritate Barcol îi corespunde o adâncime de pătrundere de 0,0076 mm; condiţiile privind starea suprafeţei probei (lipsa craterelor, impurităţilor, zgârieturilor) sunt din acest motiv mai severe în cazul metodei Barcol. O corespondenţă aproximativă între durităţile determinate prin metodele Rockwell şi Shore (metodele care au cea mai largă utilizare) este prezentată în figura 11.15.

Fig. 11.15. Comparaţie între scările de duritate definite prin diferite metode

c) Încercările la rupere prin şoc se aplică în special materialelor termoplaste dure, materialelor termorigide şi materialelor compozite (v. cap 12) şi se diferenţiază în principal după tipul solicitării (încovoiere sau tracţiune) şi dispozitivului utilizat pentru încercare. − metoda Charpy - STAS 5871, utilizează ciocanul pendul Charpy de tipul celui folosit şi la metale (v. fig. 3.18.), cu precizarea că energia maximă este de până la 50 J; epruveta uzuală este epruveta tip 1, cu forma şi dimensiunile prezentate în figura 11.16 a, dar se poate efectua şi pe epruveta cu crestătură dublă (fig. 11.16 b), caz în care lovitura se aplică pe faţa perpendiculară pe crestătură; caracteristica mecanică determinată este rezilienţa (v. scap. 3.7), exprimată în J/m2;
247

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− metoda Izod – STAS 7310 constă din ruperea unei epruvete cu crestătură, încastrată la unul din capete, printr-o lovitură aplicată cu un ciocan pendul la capătul liber, fie pe faţa cu crestătură, după schema prezentată în figura 11.17 a (încercare normală), fie pe faţa opusă crestăturii (încercare cu crestătura inversată); epruveta uzuală este epruveta de tip 1 utilizată la metoda Charpy (v. fig. 11.16), fiind acceptate numai două tipuri de crestături: cu r = 0,25 mm sau cu r =1 mm, ce se practică pe lăţimea b a epruvetei; caracteristica mecanică determinată este rezistenţa la şoc Izod , definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată tot în J/m2;

− metoda Dynstat – STAS 6175 are la bază aceeaşi schemă de încercare ca metoda Izod, cu diferenţa că epruvetele utilizate au dimensiuni mult mai mici (Lxbxh = 15x10x3 mm), iar energia maximă de lovire este de până la 2 J; d) Încercările la fluaj ale polimerilor constau din solicitarea pe durate îndelungate cu sarcini constante în condiţii de temperatură şi umiditate controlate; aceste încercări sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice deoarece fluajul are loc la temperaturi apropiate de temperatura ambiantă, astfel că şi încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50; solicitările pot fi la tracţiune, (STAS 9046) sau la încovoiere (SR ISO 6602), rezultatele fiind prezentate sub forma curbelor de fluaj ε = f(τ), (timpul la scară logaritmică) pentru diferite valori ale tensiunilor (v. fig. 11.18); cu ajutorul curbelor de fluaj se pot determina, folosind metodele sugerate în figura 11.18, următoarele dependenţe:
248

Fig. 11. 16. Epruvetele pentru încercările la încovoiere prin şoc ale polimerilor; a − normală; b – cu crestătură dublă

Fig 11.17 Schemele încercării la încovoiere prin şoc Izod; a – normală; b – cu crestătura inversată

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

− curbele izocronice tensiune – deformaţie, care permit stabilirea deformaţiei după o anumită durată de expunere la o solicitare dată; − curbele izometrice tensiune – timp, care permit stabilirea timpului după care deformaţia atinge o anumită valoare la o solicitare dată; − curbele modulului de fluaj Ef(τ), care, pentru o tensiune σ constantă, se determină cu relaţia: (11.10) E f (τ ) = σ , ε (τ ) în care ε(τ) este valoare deformaţiei epruvetei solicitate cu tensiunea σ, după o durată τ de solicitare.

Fig. 11.18. Curbele de fluaj ε = f(τ) şi curbele derivate din acestea: a – curbe de fluaj; b – curba izometrică; c – curba izocronică; d – curba modulului de fluaj

Criteriile după care se apreciază scoaterea din uz a pieselor din materiale polimerice depind de tipul materalului şi de rolul funcţional al piesei. Aceste criterii pot fi: − ruperea, în cazul materialelor fragile; − creşterea pronunţată a deformaţiilor (fluajul accelerat);
249

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

− atingerea unei deformaţii critice (a cărei valoare este uzual sub 1%); − apariţia unor microfisuri sau modifcarea culorii (albirea suprafeţei). Duratele încercărilor de laborator sunt rareori apropiate de cele reale deoarece duratele de serviciu în unele cazuri depăşesc 50 de ani (de exemplu reţelele de conducte). În aceste situaţii se aplică metode speciale de extrapolare a rezultatelor obţinute prin încercări la durate mai mici (de obicei 6 luni sau 1 an).

11.5. Principalele tipuri de materiale polimerice
11.5.1. Aditivii materialelor polimerice
În practică se utilizează materiale pe bază de polimeri care conţin şi alte substanţe introduse în scopul îmbunătăţirii anumitor proprietăţi şi/sau al reducerii costului; materialele care au la bază polimeri termoplastici sau polimeri termorigizi sunt cunoscute sub denumirea generică de materiale ( mase) plastice. Principalele tipuri de substanţe introduse în polimerii de bază sunt următoarele: − plastifianţii, care micşorează interacţiunea dintre catene, astfel că segmentele de lanţuri moleculare devin mai mobile şi comportarea vâscoelastică se îmbunătăţeşte; − agenţii de reticulare, care crează punţi de legătură între catene şi astfel se îmbunătăţesc proprietăţile de elasticitate şi de rezistenţă; pornind de la acelaşi polimer în funcţie de gradul de reticulare se pot modifica proprietăţile în limite foarte largi; − materialele de umplutură, care nu reacţionează de obicei cu polimerul de bază, ci se distribuie uniform prin amestecare mecanică în masa de bază şi contribuie astfel la creşterea rezistenţei mecanice; se utilizează în mod curent ca materiale de umplutură talcul, praful de cretă, caolinul, rumeguşul de lemn, fibre textile sau celulozice etc.; negrul de fum (particule sferice de carbon cu structură hexagonală) utilizat şi el ca material de umplutură are şi rol activ înfluenţând gradul de reticulare; − coloranţii, care introduşi în materialele polimerice le colorează în masă prin amestecare mecanică. Pe lângă aceste categorii de substanţe care nu lipsesc din nici un material plastic, se mai introduc în funcţie de scop şi alte categorii de substanţe cum ar fi: antistaticele, pentru reducerea electrizării prin frecare, ignifuganţii, pentru reducerea inflamabilităţii, lubrifianţii, pentru uşurarea prelucrării, fungicidele, pentru creşterea rezistenţei la atacul ciupercilor, antioxidanţii, pentru creşterea
250

Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor

rezistenţei la îmbătrânire a materialelor polimerice etc. Pe baza celor arătate se poate explica diversitatea extrem de mare a maselor plastice utilizate în prezent de societatea omenească. O încercare de grupare a celor mai utilizate tipuri după criteriul costului şi al proprietăţilor este prezentată în figura 11.19, în care pentru costul relativ s-a luat ca bază (Cr = 1) costul polietilenei, unul dintre cei mai utilizaţi polimeri.

Fig. 11.19. Principalele categorii de mase plastice

11.5.2. Materialele termoplaste
În această categorie sunt incluse materialele plastice la care polimerul de bază este un termoplast; principalele termoplaste şi caracteristicile lor mai importante sunt prezentate în tabelul 11.3. După structura lanţului molecular, termoplastele pot fi grupate în două categorii: − polimeri la care linia principală a lanţului molecular este formată numai din atomi de carbon, atomii diferiţi sau radicalii ataşându-se prin legături laterale; din această categorie fac parte: poliolefinele (PE, PP), polimerii vinilici (PVC, PS), polimerii acrilici (PAN, PMMA) şi fluoroplastele (PTFE); − polimeri care au în componenţa liniei principale a lanţului şi alţi atomi (de obicei N, O, Si) sau cicluri benzenice; din această categorie fac parte poliesterii (PET, PBT), poliamidele (PA), policarbonaţii (PC), acetalii (POM) etc.
251

Tabelul 11.3. Principalele caracteristici ale unor materiale termoplaste Denumirea materialului Polietilenă de joasă densitate Polietilenă de mare densitate Polipropilenă Polistiren Policlorură de vinil rigid Policlorură de vinil plastifiat Polimetacrilat de metil (plexiglas) Policarbonat Poliamida 66 (Nylon 66) Polioximetilena (acetal) Polietilen teraftalat (răşină poliesterică) Politetrafluor etilena (teflon) Poliacrilonitril (răşină acrilică) Acrilonitril/butadien /stiren Acetat de celuloză (celuloid) Simbol PE−LD PE−HD PP PS ρ, kg/m3 910…940 950…965 900…910 E, N/mm2 120…500 420…1400 500…1900 R m, N/mm2 5…16 Ar, % 200…600 Tv, o C −75 −75 −10 85…100 Tc, o C 115 130 170 Observaţii cristalinizată 40…55 % elastic, rezistentă cristalinizată. 60…80 % elastic rezistentă cristalinizată. 60…70 % mai rigidă decât PE amorf; dur şi fragil amorf; rigid, sensibil la zgârieturi compus vinilic amorf; flexibil, elastic amorf; rigid dur şi rezistent la zgârieturi amorf; rigid şi rezistent la şoc cristalinizată < 60 %; dură, rezistentă şi rigidă cristalinizată < 75 %; rigidă, elastică, rezistentă amorfă sau cristalinizată 30…40%; stabil dimensional cristalinizat < 70 %; coeficient de frecare redus compus acrilic; se trage uşor în fibre amestec de butadien-stiren (elastomer) şi stiren-acrilonitril (termoplast) modificaţie chimică a celulozei (polimer natural)

20…40 700…1300 30…50 200…1000 5…75 10…50 200…500 4…10 80…120 40…60 35…75

1040…1100 2800…3500 20…50

PVC dur 1360...1400 1500…3500 40…60 PVC−P 1150...1250 moale PC PA 66 POM PET PTFE PAN ABS CA − 10…30

125 175… 75…105 212 −40 150 225 230 250 170 255 330 320 − −

PMMA 1180…1220 2700…3500 60…80 1150...1250 2350...2450 1120...1180 900…2800 50…70 50…80

90…105 150 55 −50 73

1370...1430 3000…3500 60…70

1320…1390 2000…2500 40…60 100…2300 2100…2250 350…800 20…40

250…500 85...125 3…5 10…140 5…100 107 125 120

1100...1200 3500…4000 50…60 1040…1700 900…2800 1250...1350 800…2400 20…60 25…50

iar la o încălzire mai mare curg plastic. fig. de asemenea.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Comportarea termoplastelor deasupra temperaturii Tv depinde de starea structurală a acestora.6). peste această temperatură masa cristalină trece în stare amorfă şi materialul curge plastic (stare vâscoasă). În figura 11. ceea ce face ca piesele realizate să fie rezistente la şocuri. Proprietatea lor de a putea suferi reîncălziri în domeniul de curgere de un număr nelimitat de ori în vederea prelucrării contribuie. ale unor termoplaste. 11. tabelul 11.20. în funcţie de temperatură. Fig. termoplastele cu cristalinitate parţială (PE.3) Excepţie 253 . PA) au proprietăţi de rezistenţă – elasticitate care le permit menţinerea formei până la temperatura Tc (v. 11. Principalele dezavantaje sunt legate de temperaturile relativ scăzute până la care pot fi utilizate (v. PP.20 se prezintă simplificat domeniile de stare. PS. PC) se comportă vâscoelastic imediat deasupra lui Tv. vâscozitatea scade pe măsură ce creşte temperatura atingând la un moment dat valorile corespunzătoare lichidelor. la extinderea utilizării lor. termoplastele amorfe ( PVC. Domeniile de stare ale unor materiale termoplaste Termoplastele se utilizează ca materiale structurale în tehnică datorită caracteristicilor mecanice de rezistenţă relativ bune şi caracteristicilor de tenacitate care în unele cazuri sunt foarte bune.

utilizate ca materialele de acoperire * dure şi fragile până la elastice în 40…90 6. utilizate pentru piese presate sau turnate. datorită structurii lanţului (atomii de H din lanţul polietilenei sunt înlocuiţi de atomi de F).13). Tabelul 11. utilizate ca răşini pentru presare şi 35…70 7…10 0. fragile. fragile.3 3 funcţie de gradul de reticulare. 11.75 laminare. higroscopice şi nerezistente la apă 35…55 5. materiale electroizolante etc. cu catene ramificate.4. culoare închisă. lagăre. adezivi. Materialele termorigide Proprietăţile caracteristice maselor plastice termorigide (numite şi duroplaste) sunt date de structura reticulară a polimerului de bază care intră în compoziţia lor. * proprietăţi asemănătoare cu ale UF.2…7. N/mm2 E. culoare deschisă. Principalele caracteristici ale unor polimeri termorigizi Polimerul Fenoplaste ( PF) − răşini fenol − formaldehidice (bachelitice) Aminoplaste (UF) răşini ureo. cap. Principalele tipuri de materiale polimerizate termorigide şi câteva caracteristici ale lor sunt prezentate în tabelul 11. utilizate ca răşini de presare * dure şi fragile până la elastice.4. se prelucrează prin metodele metalurgiei pulberilor (v.3. A. kg/m3 1250 R m. astfel că după prelucrare materialul capătă proprietăţi de rezistenţă şi duritate ce se menţin la o reîncălzire ulterioară până la temperatura de descompunere. în timpul fabricării obiectelor se produce reticularea spaţială prin intermediul legăturilor principale ale lanţurilor moleculare prin activare termică sau prin activare chimică (introducerea unui agent de întărire). utilizate ca răşini de turnare.5 − dimensional. stabile 50…70 6.5…7. au stabilitate pe un interval mare de temperaturi (v.3). Termoplastele se utilizează în tehnică pentru conducte.2…8.5. deoarece proprietăţile lor de curgere sunt slabe. rezistente la şoc.0 1. forme de turnare etc. angrenaje.aldehidice Melamine (MF) − răşini melamin-formaldehidice Răşini poliesterice nesaturate (UP) ρ. Starea iniţială a acestor polimeri obţinuţi prin policondensare este de polimerizare incompletă. adezivi.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fac fluoroplastele (teflonul). matrice pentru compozite 254 .25 fierbinte.% kN/mm2 r Caracterizare 1550 1700 1250 Răşini epoxidice (EP) 1200 * dure. care. ca matrice pentru materiale compozite * dure. dar mai puţin sensibile la 35…65 6…7 − zgâriere. piese cu solicitări moderate şi supuse la şocuri. tabelul 11.

în timpul proceselor tehnologice de fabricare a produselor.1 şi fig.21 se prezintă reacţia de vulcanizare cu sulf a cauciucului natural. peroxizi sau amine). pentru cauciucurile uzuale se adaugă 4…5 % sulf. ce constă din ruperea unor legături duble din linia principală a lanţului şi realizarea unor legături între lanţurile macromoleculare prin punţi constituite din atomi sau grupuri de atomi ai agenţilor de reticulare (în mod uzual sulf.5 se prezintă elastomerii utilizati mai frecvent şi câteva din caracteristicile acestora. talcul şi praful de cretă etc. Reticularea slabă a elastomerilor (aşa numita vulcanizare) este un proces activat termic (ti = 120…150 oC). cauciuc acrilic. Proprietatea de termorigiditate este esenţială în utilizarea răşinilor din această categorie ca lianţi pentru amestecurile de formare din care se realizează formele pentru turnarea pieselor din materiale metalice.4.5.) au rolul de a îmbunătăţi rezistenţa mecanică şi de a ieftini produsele. pulberea de silice (SiO2). Elasticitatea lor asemănătoare cauciucului natural (poliizopren) a făcut ca denumirea de “cauciuc” să devină generică şi să fie alăturată denumirii elastomerului de bază (de exemplu. Materialele de umplere (negrul de fum. Aditivii cei mai importanţi introduşi împreună cu materialele de umplere în cazul elastomerilor sunt antioxidanţii.8).scap. ceea ce provoacă desfacerea a cca 10…30 % din legăturile duble şi legarea lanţurilor prin punţi de sulf.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor În tabelul 11. ceea ce are ca efect scăderea elasticităţii şi fragilizarea materialului. fapt ce se datorează în special caracteristicilor de rezistenţă mecanică ale acestor materiale. obţinându-se un material dur şi fragil cunoscut sub numele comercial de ebonită. încolăcite şi slab reticulate aşa cum a fost arătat anterior (v. În figura 11. 11. 11. reticularea este completă. a căror întărire se realizează prin adăugarea unui agent de reticulare . cauciuc butilic etc. introduşi în masa elastomerului. gama întrebuinţărilor fiind mult mai extinsă. gradul de reticulare şi implicit caracteristicile de rezistenţă şi elasticitate sunt dependente de cantitatea de sulf. Materialele elastomerice (cauciucurile) Sunt substanţe macromoleculare a căror capacitate de deformare elastică se bazează pe structura constituită din lanţuri moleculare lungi. răşinile destinate acestui scop pot fi cu întărire la cald (răşini aminoplaste termoreactive) şi răşini cu întărire la rece. În tabelul 11. 11.4. împreună cu alţi aditivi.4 sunt indicate numai câteva utilizări specifice ale unor răşini termorigide. 255 . deoarece oxigenul şi ozonul acţionează în timp la fel ca agenţi de reticulare.). iar dacă se introduce 45 % sulf. caz în care se folosesc răşini fluide (lichid vâscos) obţinute prin policondensarea ureei cu formaldehidă şi alcool furfurulic (răşini furanice). cauciuc nitrilic.

fig. 11.22 a. 11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. 11. a cărui structură este prezentată în figura 11. obţinându-se diferite tipuri de materiale polimerice. valenţele libere ale lanţului siloxanic pot fi completate cu radicali organici. 256 .5. Acestea sunt materiale polimerice la care linia principală a lanţului molecular este lanţul siloxanic.21.22 b) sau reticulaţi (v. Exemple de elastomeri din fiecare grupă sunt date în tabelul 11. fig. Caracteristicile principale ale unor elastomeri Elastomerul Cauciuc natural (NR) Butadien – stiren (SBR) Cauciuc butilic (IIR) Cauciuc nitrilic (NBR) Cloropren (CR) Polietilenă clorosulfonată (CSM) Elastomeri polifluorurati (FPM) Cauciuc poliuretanic (EU) Cauciuc siliconic (Q) Grupa R m. N/mm2 4…25 4…25 4…15 4…18 4…20 4…12 7…15 15…30 3…10 Ar. i t max − temperatura maximă de serviciu la expunere inermitentă. După tipul lanţului macromolecular elastomerii se împart în patru grupe: − grupa R cuprinde polimerii cu lanţ nesaturat ale căror proprietăţi se modifică prin reticulare. oC −30…−60 −20…−50 −10…−40 −10…−50 −20…−50 −20…−40 −20…−40 0…−20 −50…−80 R 60 70 80 70 70 80 175 60 200 100 100 140 130 130 150 250 80 275 M U Q c t max − temperatura maximă de serviciu la expunere continuă. − grupa U cuprinde poliuretanii. numite generic polisiloxani. oC tmin. − grupa M cuprinde polimerii cu lanţ saturat. care pot fi liniari (v.22 c).5. % 100…600 100…500 100…800 100…400 100…500 100…500 100…200 100…800 100…400 Temperaturi de exploatare c i t max . − grupa Q cuprinde cauciucurile siliconice. oC t max . din care rezultă că particularităţi deosebite din punct de vedere al temperaturilor de serviciu prezintă siliconii. Schema procesului de vulcanizare a cauciucului natural cu sulf Tabelul 11.

233 constantă de relaxare. 235. 247 duritate Shore. nu dezvoltă gaze toxice prin ardere şi aderă la suprafeţele metalice. nehigroscopice. c − polisiloxan reticulat Materialele pe bază de siliconi fac parte din categoria materialelor plastice de înaltă performanţă (v. 237 fenoplaste. 246 elastomeri. 236 curbe izocronice. 234 curba modulului de fluaj. 249 curbe izometrice. Structura chimică a siliconilor: a – lanţul siloxanic. 250 material elastomeric (cauciuc). 233 statistic. b – polisiloxan cu molecule liniare. fiind utilizate în industria aerospaţială. 233 atmosferă standard.22. 249 curbă termo-mecanică. lacuri sau uleiuri siliconice. 231 duritate Barcol. 231 grad de cristalinitate. 233 disproporţionare. 11. 233 lanţ molecular (catenă). siliconii se pot prezenta sub formă de materiale rigide. Cuvinte cheie agent de reticulare. 235 formare epruvete. din acelaşi motiv îşi menţin proprietăţile de elasticitate într-un interval mare de temperaturi. 233 izotactic. 250 antistatic. 241 configuraţie. de gradul de polimerizare şi de gradul de reticulare. În funcţie de tipul radicalilor ataşaţi lanţului siloxanic. 11. 230 homopolimer. la realizarea echipamentelor pentru zonele arctice etc. pentru durate scurte. 234 grad de polimerizare. bloc. 239 copolimer. 241 condiţionarea epruvetelor. geluri. deoarece îmbină proprietăţile de elasticitate ale materialelor organice cu stabilitatea termică şi chimică a materialelor anorganice (de exemplu. 235 cristalite. 254 antioxidant. 245 aminoplaste. 250 atactic. 249 257 dendrimer. 233 conformaţie. 255 . sunt neinflamabile. elastomeri (cauciuc siliconic). 242 funcţionalitate. 250 alungire la limita de curgere.19). 229 lanţ siloxanic. 254 fibrilă.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Fig. grefat. pot fi utilizate şi la temperaturi de 800 oC). 230 material de umplutură. 256 masă moleculară. fig.

. O. 230 polidispersitate. Vasilescu D. 1995 5. 247 rezistenţă Dynstat la şoc. 237 termorigide (duroplaste). Constantinescu D. Tillmann W. partea a doua. AM 3510. 1986 7. 1998 11. Bucureşti. Printice Hall. 254 monomer. 233 structură amorfă.. Mitelea I. Elements of Materials Science and Engineering. New York. 255 Bibliografie 1.. Editura Tehnică. s. Van Vlack L. 1985 9. Techinques de l’Ingenieur. Saban R.a. 232 relaxarea tensiunilor. Bucureşti. Stiinţa materialelor în construcţia de maşini. H. Shackelford J. 256 sindiotactic. Materiale plastice. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp4. Zecheru Gh. Lugsheider E. 236 termoplaste. Editura Didactică şi Pedagogică. 233 steroizomer. 241 rezilienţa. 231 răşini epoxidice. 254 reacţie în lanţ. 254 răşini poliesterice. OIDCM. Stiinţa materialelor... Bucuresti. Massachusetts. 1989 8. Paris. Bucureşti. Editura Sudura. 237 tranziţie sticloasă (vitroasă). Addison-Wesley Reading. 235 silicon. Timişoara 1999 4. 232 policondensare. Terminologie şi metode de analiză şi încercări. şi Ciocea N. Krawczak P. Tehnologia materialelor. Materiale plastice. * * * Culegere de standarde române comentate CSCM – Mp5. 229 plastifiant. 235 polimerizare. 1995 10. New Jersey.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melamine.. 1988 6. Editura Didactică şi Pedagogică. OIDCM. Bucuresti. 232 polidispersie. * * * Hütte. 231 polietilenă. 1999 3. IPG Ploiesti. Macmillan Publishing Company. 1998 258 . Inc. 234 temperatură de curgere. Materiale termoplastice şi materiale termorigide. 1983 2. 250 poliadiţie. Smith Ch. 239 vulcanizare. Introduction to Materials Science for Engineers. Fundamente. Studiul si ingineria materialelor.S. Manualul inginerului. 229 polimer. 233 sferulită. Essais mecaniques des plastiques. Sixt Edition. 229 polimer reticulat. 232 reacţie în trepte. 248 segment de lanţ molecular. 236 vâscoelasticitate. 248 rezistenţă Izod la şoc. The Science of Engineering Materials.

Care dintre următoarele afirmaţii despre polimeri sunt adevărate: a) sunt substanţe organice micromoleculare care conţin mai multe componente.6. b) este o reacţie în lanţ ce se iniţiază în prezenţa unei substanţe introduse special în acest scop. copolimeri grefaţi şi copolimeri bloc. d) după 259 . c)după dispunerea monomerilor pot fi copolimeri statistici. Prin ce se caracterizează reacţia de poliadiţie: a) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe. b) sunt rezultatul unirii în lanţul macromolecular a unor monomeri diferiţi. c) polimerii obţinuţi prin policondensare au compoziţie chimică diferită de a monomerilor din care provin. Cum se realizează întreruperea reacţiei de polimerizare: a) prin introducerea unui radical care reacţionează cu monomerii liberi şi consumă energia necesară continuării reacţiei de polimerizare. c) numărul de monomeri din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polidispersie moleculară. Care dintre afirmaţiile următoare despre copolimeri sunt adevărate: a) sunt rezultatul unirii unor monomeri de acelaşi tip.11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Teste de autoevaluare T. Care dintre afirmaţiile următoare despre reacţia de polimerizare sunt advărate: a) este o reacţie în trepete care necesită activare energetică la fiecare secvenţă.1.3. d) numărul de unităţi structurale din lanţul macromolecular reprezintă gradul de polimerizare? T. d) prin transferul de la un lanţ la altul a unui unui atom de H care reface legătura dublă C = C a monomerului? T. b) prin unirea capetelor libere a două catene. b) sunt compuşi chimici (în marea majoritate a cazurilor organici) cu molecule de dimensiuni mari. Prin ce se caracterizează reacţia de policondensare: a) este procesul prin care două molecule organice diferite reacţionează pentru formarea unei molecule complexe. d) în timpul procesului de creştere a catenelor ambele capete ale lanţului sunt libere? T. b) este o reacţie în lanţ la fel ca polimerizarea.11.4. c) este o reacţie în trepte care decurge fără eliminarea unei substanţe cu molecula mică.11. c) prin polimerizare se obţin substanţe a căror compoziţie chimică diferă de a monomerilor din care provin. c) prin răcirea bruscă a amestecului de reacţie. b) este procesul prin care două molecule organice identice reacţionează pentru formarea unei molecule complexe.11.2. d) creşterea lanţului macromolecular se realizează prin formarea de noi legături în urma reacţiilor de condensare (reacţie în trepte)? T. d) polimerii care se formează prin poliadiţie au de obicei în lanţurile principale şi alţi atomi decât carbonul? T11.5.11.

c) la poziţia relativă a doi monomeri vecini realizată prin rotirea în jurul legăturii simple dintre atomii de carbon.14.7.11. b) are loc înmuierea prin reducerea pronunţată a vâscozităţii. copolimeri atactici sau copolimeri isotactici? T.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR dispunerea monomerilor pot fi: steroizomeri. b) sunt substanţe macromoleculare cu grad mare de reticulare. d) se durifică pe măsură ce creşte temperatura prin creşterea gradului de reticulare? T.10. La ce se referă noţiunea de sferulită în cazul structurii polimerilor: a) la formaţiunile structurale constituite prin încolăcirea unui lanţ molecular. b) ruperea legăturilor intermoleculare. b) la forma moleculelor monomerilor din componenţa catenelor. Care dintre afirmaţiile următoare despre termorigide sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura ramificată. d) la numărul şi radicalilor liberi din unitatea structurală? T. la o reîncălzire ulterioară nu se mai atinge starea vâscoasă? T. Cum se comportă elastomerii la încălzire: a) odată cu creşterea temperaturii deformarea elastică se produce la solicitări mai mici.11.11. b) polimeri isotactici.13. c) la gradul de ramificare a catenelor.12. b) la ordonarea pe anumite zone prin alinierea unor segmente de lanţ. complet amorfă sau parţial cristalină. c) se prelucrează într-o stare de polimerizare incompletă. polimeri atactici şi polimeri sindiotactici. b) pot fi încălzite în vederea prelucrării o singură dată.11. Care dintre afirmaţiile următoare despre termoplaste sunt adevărate: a) sunt substanţe macromoleculare cu structura liniară sau ramificată. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termoplastelor şi elastomerilor: a) îndreptarea. c) îşi menţin proprietăţile înalt elastice până aproape de descompunere. polimeri reticulaţi şi polimeri cristalini? T. polimeri statistici şi polimeri grefaţi.9.11. catenelor.11.11. d) pot fi încălzite în vederea prelucrării de un număr nelimitat de ori ? T. c) polimeri liniari. b) la forma pe care o capătă lanţurile macromoleculare. La ce se referă noţiunea de conformaţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular. c) se utilizează numai în stare vitroasă.8.11. Care sunt tipurile de polimeri după modul de dispunere a grupelor laterale faţă de lanţul principal: a) polimeri isotactici.11. d) la distribuţia monomerilor diferiţi în cadrul lanţului macromolecular? T. d) la zonele cu structură complexă ce ce rezultă prin prin unirea mai multor fibrile în jurul unui nucleu? T. c) la forma cristalitelor rezultate prin presare. La ce se referă noţiunea de configuraţie în cazul structurii polimerilor: a) la relaţia de ordine a unităţilor structurale în cadrul lanţului macromolecular dată de legăturile chimice. c)desfăşurarea şi decuplarea 260 .

b) modificarea distanţelor dintre monomeri.21. d) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la rupere? T. c) se măsoară adâncimea de pătrundere iar scala de duritate Shore are 100 261 .16.11.17. La care tip de polimeri se înregistrează variaţia cea mai mare a modulului de elasticitate E cu temperatura: a) la polimerii cu grad mare de cristalinitate. c) la menţinerea epruvetelor într-o atmosferă standard o durată suficientă pentru atingerea echilibrului termic şi higrometric? T.22. Care dintre mecanismele prin care se produce deformarea polimerilor sunt caracteristice termorigidelor: a) alunecarea relativă a catenelor. b) alungirea procentuală la curgere Ac.18. d) la temperaturi Tv < T >Tc? T. c) materialul cu comportare vâscoelastică se deformează la solicitare constantă până la atingerea unei stări staţionare. d) la polimerii cu structură complet amorfă? T.18. c) alungirea procentuală la rupere Ar.11.11. c) în cazul menţinerii constante a temperaturii şi a forţelor exterioare. La ce se referă noţiunea de condiţionare a epruvetelor pentru încercări mecanice: a) la prelucrarea mecanică în condiţii care să asigure o anumită precizie şi rugozitate a suprafeţelor. c) decuplarea catenelor. d) ruperea legăturilor intermoleculare? T. d) alunecarea relativă a catenelor? T. b) reprezintă capacitatea polimerilor de a căpăta deformaţii elastice variabile în timp sub acţiunea solicitărilor constante. b) la realizarea epruvetelor prin presare în condiţii standardizate. b) se măsoară diametrul urmei lăsate de penetrator pe suprafaţa probei şi se calculează duritatea ca raport dintre forţa de apăsare şi aria urmei.11.15.19. În ce domeniu de temperaturi variază puternic modulul de elasticitate E: a) la temperaturi T < Tv.11.11. b) la temperaturi T > Tc. Care dintre afirmaţiile următoare despre vâscoelasticitate sunt adevărate: a) este capacitatea polimerilor de a-şi menţine deformaţia elastică la reducerea vâscozităţii. b) la polimerii puternic reticulaţi. b) în cazul solicitărilor la temperatură variabilă. d) în cazul creşterii temperaturii şi menţinerii constante a forţelor exterioare? T. În ce condiţii are loc relaxarea tensiunilor în cazul polimerilor: a) în cazul solicitărilor la care deformaţiile şi temperatura se menţin constante.20. c) la polimerii nereticulaţi. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Shore de determinare a durităţii polimerilor sunt adevărate: a) metoda se bazează pe utilizarea unui penetrator tronconic sau conic ce este apăsat de un resort calibrat pe suprafaţa probei. c) la temperaturi t < ta.11. d) limita de curgere aparentă Re? T.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor catenelor. Care sunt caracteristicile mecanice determinate prin încercarea la tracţiune ce prezintă importanţă pentru proiectarea pieselor din materiale polimerice: a) rezistenţa la tracţiune Rm.

PP. epruvetele fiind diferite. PTFE. b) UP.? T. c) încercările se efectuează prin solicitarea la tracţiune sau la încovoiere. b) constă din ruperea unei epruvete cu crestătură încastrată la unul din capete printr-o lovitură cu un ciocan pendul aplicată la capătul liber fie pe faţa cu crestătură fie pe faţa opusă crestăturii. PET. CSM. d) siliconii? T.11. PVC−P. ABS.11. În care dintre enumerările următoare materialele plastice termorigide sunt în ordinea descrescătoare a rezistenţei la rupere Rm: a) UF. PP. NBR. b) PE−HD.27. PET. c) PE−HD. UP.EP. b) NR. d) UP. PF.11. ABS. a) se utilizează aceeaşi schemă de solicitare ca la încercarea Charpy. PVC−P. d) siliconii? T. c) PE-LD.23. b)poliuretanii liniari. ABS . b) încercările se efectuează numai prin solicitarea la tracţiune la temperaturi ridicate. PVC−P. În care dintre enumerările următoare polimerii sunt în ordinea crescătoare a modulului de elasticitate (valoarea medie a intervalului de variaţie): a) PE-LD. MF.11. definită ca fiind energia absorbită prin ruperea epruvetei şi exprimată în J.11. IIR.11.30. PET. În care dintre enumerările următoare materialele termoplaste sunt în ordinea crescătoare temperaturii de vitrifiere: a) PE−HD. PE-LD. ABS. UF. IIR. b)fenoplastele.28. d) polistirenul? T. b) PP. MF? T. UP. definită la fel ca rezilienţa în cazul metodei Charpy şi exprimată în J/m2? T. Q? 262 . MF. d) UP. EP. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termorigidelor: a) fenoplastele. c) răşinile alchidice. CR. d) duritatea Shore este o mărime convenţională ce poate fi utilizată numai ca un criteriu de recepţie a materialelor? T. PAN. Care dintre afirmaţiile următoare despre metoda Izod de încercare la încovoiere prin şoc sunt adevărate. PC. d) EU. b) poliamidele. c) POM. c) aminoplastele. PET. PTFE.11. PAN. FPM. EP.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR de unităţi. Care dintre afirmaţiile următoare despre încercările la fluaj ale polimerilor sunt adevărate: a) încercările sunt mai frecvente în cazul polimerilor decât în cazul materialelor metalice.29. d) PTFE. PE-LD.11. d) încercările se efectuează de cele mai multe ori în condiţii de atmosferă standard normală 23/50? T. MF. c) EU. NR. UF. PTFE. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) răşinile acrilice. PC. CR. ABS. ABS.11.25.24. UF. PP? T. CSM. d) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc. PET. c) caracteristica mecanică determinată este rezistenţa Izod la şoc. c)policarbonaţii. MF.31. valoarea 0 corespunâznd pătrunderii totale a penetratorului. PMMA. FPM. Care dintre următoarele mase plastice aparţin termoplastelor: a) polietilena. PP. PA66. În care dintre enumerările următoare materialele elastomerice sunt în ordinea crescătoare a temperaturii maxime de serviciu la expunere continuă: a) CR. PAN. PET. PP.26. PC. PET. PAN. Q.

1). 40000] 700 35000 245·105 85.2) şi (11. g/mol Numărul de lanţuri Ni Masa moleculară medie pe interval Mi. Datele iniţiale şi rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A. 28. 50000] Rezolvare Pentru calculul celor două mărimi prin care se poate caracteriza masa moleculară medie a polimerului se utilizează relaţiile (11.11. 5180 .6. rezultă: = 5180 . Aplicând relaţiile (11. cap.825·1010 1600 15000 240·105 36·1010 (10000 . Mm = ≅ 25208 g/mol şi M n = 12020 ⋅ 10 4 263 303 ⋅ 1010 12020 ⋅ 10 4 ≅ 23205 g/mol.1 (v.11.3) rezultă : ∑ Ni ∑ N i M i2 ≅ 303 ⋅ 1010 . Să se calculeze gradul de polimerizare a unui lot de polietilenă de mare densitate PE−HD pentru care s-a determinat experimental o masă moleculară medie de 90000 g/mol Rezolvare Gradul de polimerizare n se determină cu relaţia (11. să se calculeze masa moleculară medie în funcţie de fracţia masică ( M m ) şi masa moleculară medie în funcţie de fracţia numerică ( M n ). Determinările experimentale de masă moleculară asupra unei probe de polimer au condus la datele prezentate în coloanele 1 şi 2 ale tabelului 11. produsele NiMi şi N i M i2 şi se completează coloanele corespunzătoare din tabelul 11.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor Aplicaţii A. utilizând aceste date.1).2.2) şi (11.11. aplicând relaţia (10. calculând mai întâi masa monomerului etilenă (C2H4) cu datele din tabelul 1. se obţine: 90000 ≅ 3207 .01 + 4·1. g/mol Ni M i N i M i2 (0 .375·1010 (40000 .06 A.6.75·1010 150 45000 675·104 30. 30000] 2400 25000 600·105 150·1010 (30000 . n= Tabelul 11.3).2 Intervalul maselor moleculare. se calculează mai întâi masa moleculară medie Mi pentru fiecare interval. 10000] 330 5000 495·104 0. ∑ N i M i = 12020 ⋅ 10 4 .01 = 28. 20000] (20000 .1): M C 2 H 4 = 2·12.06 g/mol .1.6 Cu valorile astfel determinate.

81.11. la t2 = 25 oC şi la t3 = 30 oC pentru o bandă de cauciuc. Să se determine constanta de relaxare a tensiunilor pentru această bandă şi intensitatea tensiunilor din banda de cauciuc după menţinerea în poziţia întinsă o durată τ1 = 90 zile. ţinând seama de datele din τ enunţul aplicaţiei.3. după menţinerea barei o durată τ1 = 60 zile la t1=20 oC sau o durată τ2 = 50 zile la t2 = 25 oC. (11.5 N/mm2. a) Să se determine valorile constantei de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 oC.11 ) v rσ = v rσ o e în care vrσ 0 este o valoare de referinţă a vitezei de relaxare. O bandă de cauciuc cu (secţiunea dreptunghiulară) este supusă la tracţiune. ca la rezolvarea aplicaţiei A.11.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A.6 − ≅ 2. acelaşi rezultat putând fi obţinut şi astfel: σ = σ 1e = 5. b) Să se determine nivelul tensiunilor din bară. după care capetele benzii se fixează. rezultă: 264 − Ea k BT τ −τ − 1 0 τ rt 90 − 42 60. astfel încât în bandă se generează tensiuni normale de întindere σ0 = 11 N/mm2.4.6 . Banda se menţine în această stare la ta o durată τ0 = 2 zile.5 N/mm2. sub forma: τ rt = 0 . dependentă de tipul materialului. Rezolvare a) Aplicând relaţia (11.11. A.5 N/mm2.5 tensiunile se relaxează la nivelul σ = σ 0 e τ − 1 τ rt = 11e − 90 60.6). ştiind că în aceasta s-a generat o tensiune de întindere σ0 = 12 N/mm2. după acest timp tensiunile din bandă atingând nivelul σ1 = 5. kB = 13. pentru datele din enunţ. 11 ln 5.6 zile. care s-a relaxat la nivelul σ1 = 6 N/mm2. După menţinerea benzii în poziţie întinsă o durată τ1 = 90 zile. înlocuind datele din enunţ se obţine σ ln 0 σ1 42 τ rt = = 60.5e ≅ 2.6). iar T – temperatura materialului (în K). Rezolvare Constanta de relaxare a tensiunilor pentru banda de cauciuc se poate determina cu ajutorul relaţiei (11. Relaţia dintre viteza de relaxare a tensiunilor din materialele polimerice şi temperatură este de tip Arrhenius: T . Ea – energia de activare a procesului de relaxare.3. după menţinerea ei (în stare întinsă) o durată τ3 = 40 zile la t3 = 30 oC.10−24 J/K. prelucrată.

acest sistem are soluţia: Ea = 1 1 − T1 T2 T T T kB ln T τ rt1 τ T2 rt = 13.8 ⋅ 10 −24 86. 6 5 T2 ln τ rt2 − T1 ln τ rt2 T τ0 = e T2 − T1 = 0.7 ≅ 5. şi 1 1 72. C şi τ0 fiind constante. (11.00156e 13.6 zile k B T3 b) Tensiunile din banda de cauciuc menţinută o durată τ3 = 40 zile la o t3 = 30 C (T3 = 303 K) vor fi: T τ rt3 4 . se obţine sistemul de ecuaţii (cu necunoscutele τ0 şi Ea): τ 1 E a = k B T1 ln rt τ0 τ 2 E a = k B T2 ln rt . ca urmare. τ rt1 şi τ rt2 fiind σ 12 σ 12 ln 0 ln ln 0 ln 6 6 σ1 σ1 o constantele de relaxare a tensiunilor la t1 = 20 C (T1 = 293 K) şi t2 = 25 oC (T2 = 298 K).1 zile.11) devine: E T τ rt = τ 0 e a . τ rt2 = 2 = = 72. 265 . Viteza de relaxare a tensiunilor este invers proporţională cu durata menţinerii materialului la o temepratură T şi. τ0 pentru aplicaţia considerată.2 ln = 4. iar τ rt constanta de T 0 τ0 τ rt τ rt1 = T relaxare la temperatura T.00156 zile Constanta de relaxare a tensiunilor la t3 = 30 oC (T3 = 303 K) are valoarea: E − 24 = τ 0 e a = 0. În aceste circumstanţe. se pot scrie 1 1 T T T relaţiile: vrσ = C . corespunzătoare relaxării tensiunilor la temperaturile t1 = 20 oC şi t2 = 25 oC.12) k BT Considerând datele din enunţul aplicaţiei.4 N/mm2.1− 293 ln 86 .8⋅10 ⋅303 = 45. relaţia (11.3 ⋅ 10 − 20 J. 3⋅10 −20 σ 3 = σ 0e τ − 3 T τ rt3 = 12e − 40 49.1 − 293 298 =e 298 ln 72 .6 zile.Capitolul 11 Structurile şi proprietăţile polimerilor τ1 τ 60 50 T T T = = 86. v rσ = C .

polietilena comercială de înaltă densitate PE−HD are densitatea ρPE-HD = 960 kg/m3. polietilena comercială de joasă densitate PE−LD are densitatea ρPE-LD = 920 kg/m3. densitatea polietilenei necristalizate este ρ0 = 900 kg/m3. rezultă: ρ − ρ0 (11.5.11. Rezolvare Considerând că densitatea polietilenei creşte liniar cu gradul de cristalinitate X.13) X = 100 X ρ100 − ρ 0 Aplicând această relaţie se obţine pentru cazurile considerate în enunţul aplicaţiei: 920 − 900 960 − 900 X PE −LD = 100 = 18% şi X PE −HD = 100 ≅ 55% 1010 − 900 1010 − 900 266 . Să se estimeze gradele de cristalinitate ale PE-LD şi PE-HD.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR A. Cristalele moleculare de polietilenă (polietilena cu gradul de cristalinitate 100%) au densitatea ρ100 = 1010 kg/m3.

în concentraţii volumice de până la 95 %. într-o matrice metalică (Fe. TaC etc. într-o matrice metalică (Co. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3. B. răşină 267 . alcătuită din două sau mai multe materiale componente.). răşină epoxidică etc. Mo etc. Ni. carton. poliamidă. polipropilenă. Ni. bile de sticlă. pulberi metalice etc. materialele dure. Te etc. acid salicilic fin dispersat. Materialele compozite cu granule (agregatele compozite) au structura alcătuită dintr-un material matrice în care sunt înglobate granule (particule) din unul sau mai multe materiale. lemn. În această categorie sunt incluse: betonul.).) sau termoplast (polimetacrilat de metil.) înglobată. În funcţie de caracteristicile structurale. Cr.) – în care sunt înglobate particulele unui material de umplutură (rumeguş de lemn. TiC. care sunt puternic legate între ele şi conlucrează eficient pentru a conferi ansamblului structural caracteristici superioare celor proprii componentelor solitare. politetrafluoroetilenă etc. În această categorie sunt incluse materialele organice stratificate. având structura alcătuită dintr-un material macromolecular de bază − duroplast (răşină fenolică. ZrO2 etc. Co. materialele compozite pot fi împărţite în mai multe categorii: A.1.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Capitolul 12 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR COMPOZITE 12. având structura alcătuită din starturi multiple de material organic (hârtie.) înglobate. Introducere Materialele compozite reprezintă o clasă modernă de materiale cu structura eterogenă. cermeturile. Materialele compozite stratificate au structura alcătuită dintr-un material suport dispus în straturi solidarizate cu un material de legătură (liant). având structura alcătuită din particule fine de carburi metalice (WC.) şi masele plastice aglomerate. materiale textile etc. în concentraţii volumice de până la 80 %.) şi liant (răşină fenolică.

carbură de B. din oţel sau fontă). Mo. de carbon (grafit) sau metalice (W.2. un material duroplast. 12. carbură de siliciu. ca material compozit natural. anorganic (ceramică pe bază de Al2O3. Pentru majoritatea materialelor din această categorie matricea este un material organic macromolecular (de obicei. Imaginile structurilor câtorva materiale compozite folosite în tehnică sunt prezentate în figura 12.) şi materialele metalice emailate (materialele anorganico − metalice). Fig. răşină ureoaldehidică etc. Fe etc. Cr. oxid de Be. Structurile unor materiale compozite uzuale: a − beton. având structura alcătuită din unul sau mai multe straturi de material oxido-silicatic depuse pe un suport metalic (de obicei. împletituri de fibre sau straturi de fibre din diferite materiale. c − poliester armat cu fibre de sticlă Cele mai utilizate materiale din această categorie sunt compozitele polimerice armate cu fibre de sticlă. betonul armat şi. Materialele compozite cu fibre au structura alcătuită dintr-un material de bază (matrice) în care sunt înglobate fibre individuale (scurte sau lungi.1. Ni. Estimarea caracteristicilor fizico − mecanice ale materialelor compozite Caracteristicile de utilizare ale materialelor compozite sunt determinate esenţial de natura şi intesitatea legăturilor ce se realizează între materialele componente ale structurii acestora. ceramice (alumină. Nylon sau Aramid). în prezent fiind folosite frecvent fibrele fine (trihite.1.). b − lemn. C. nitrură de siliciu). iar fibrele sunt polimerice (poliamide de tip Kevlar. Cu.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR melaminformaldehidică. de sticlă. care asigură conlucrarea (cooperarea) acestor 268 . whiskers) cu structură de monocristale perfecte din alumină. ciment sau beton) sau metalice (diverse metale sau aliaje). lemnul. orientate sau neorientate). Ta. 12. carbură de siliciu. de tipul răşinilor poliesterice nesaturate sau răşinilor epoxidice). fier sau grafit.

un material compozit este bine realizat. trei cazuri distincte: A. caracteristicile distribuţiei (dispunerii) acestor componente şi raportul concentraţiilor lor (masice sau volumice). Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor de o forţă Fc. materialul este un agregat compozit solicitat la tracţiune monoaxială. C. Ca urmare. se consideră. cât şi structurile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat mecanic la tracţiune axială în lungul fibrelor. în funcţie de caracteristicile materialelor componente şi de raportul concentraţiilor acestora în structura compozitului. b − cu legături puternice între matrice şi fibre Pentru a prezenta modul în care se pot estima caracteristicile fizico − mecanice ale unui material compozit. care produce deformarea elastică a compozitului şi a materialelor sale componente.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite componente.2. 269 . dacă structura zonelor de legătură asigură conlucrarea perfectă a materialelor componente ale acestuia. A. când se analizează structura unui material compozit se iau în considerare atât structurile materialelor componente.2. materialul compozit are structura alcătuită dintr-o matrice în care sunt înglobate fibre dispuse paralel şi este solicitat la tracţiune axială pe o direcţie perpendiculară pe direcţia de dispunere a fibrelor. aşa cum se arată în schema prezentă în figura 12. Imaginile microscopice ale suprafeţelor de rupere la tracţiune ale unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă: a − cu legături insuficiente între matrice şi fibre. care evidenţiază dependenţa dintre comportarea la rupere a unui material compozit de tip poliester armat cu fibre de sticlă şi calitatea legăturilor realizate între matrice şi fibre.3. Fig. B.12. fapt care se poate deduce cu uşurinţă comparând imaginile microstructurilor prezentate în figura 12. comportarea sa poate fi descrisă astfel: • deformaţiile (alungirile) specificie (de natură elastică) ale matricei εM.

Ef şi EC sunt modulele de elasticitate longitudinală ale matricei. (12. 12.4.5) EC = EM(1 − vf) + Efvf.3. determinată de existenţa legăturilor intime dintre ele. ε f = EM Ef EC • forţa Fc se distribuie pe M şi f existente în structura compozitului. Schema comportării unui material compozit cu fibre dispuse paralel la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Fig. porţiunea din SC ocupată de fibre are aria Sf = SCvf. această condiţie (numită condiţia de izodeformaţie) fiind respectată datorită conlucrării componentelor M şi f. iar porţiunea din SC ocupată de matrice are aria SM = SC(1 − vf) şi se pot scrie relaţiile: (12. o parte FM fiind preluată de matrice şi o parte Ff − de fibre: (12. iar fracţia volumică a fibrelor în aceasta este vf.1) εM = εf = εC . • dacă secţiunea (transversală) portantă a compozitului are aria SC. Schema conlucrării componentelor M şi f ale unui material compozit supus la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor Relaţia (12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fibrelor εf şi compozitului εC pe direcţia de aplicare a forţei Fc sunt egale: (12. Această relaţie este valabilă dacă fracţia 270 . Fig.5) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit. cunoscând valorile modulelor de elasticitate longitudinală ale materialele componente M şi f.2) εM = M .3) Fc = FM + Ff.4) σCSC = σMSM + σfSf ⇒ σC = σM(1 − vf) + σfvf. în fibre şi în compozit. (12. fibrelor şi compozitului. iar σM. σf şi σC sunt tensiunile normale (pe direcţia de acţiune a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice. se poate aplica legea lui Hooke şi rezultă relaţiile: σf σ σ şi ε C = C . • dacă EM. 12.

4) şi (12.5 justifică această afirmaţie.4) se poate adapta pentru estimarea rezistenţei la rupere a compozitului RmC în funcţie de rezistenţa la rupere a fibrelor Rmf şi de rezistenţa convenţională a matricei RmM: (12.1). dată de relaţia: R * − RmM . deoarece o mare parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor şi se deformează liber.6) este valabilă dacă vf este suficient de mare. în consecinţă. Ca şi relaţia (12. • dacă compozitul are vf mică. • efectul durificator al fibrelor se manifestă dacă fracţia volumică a fibrelor depăşeşte valoarea critică vfcr. coeficientul de conductibilitate termică λ sau coeficientul contracţiei transversale (Poisson) µ.6. relaţia (12.7) v fcr = mM Rmf − RmM Relaţiile de forma (12. cum ar fi: coeficientul de difuzie D.5) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice ale materialelor compozite. comportarea sa poate fi descrisă astfel: 271 . pentru ca orice porţiune din M să aparţină unei zone de acţiune a unei fibre. Dacă un material compozit alcătuit dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) dispuse paralel este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc normală la fibre. materialul M din afara acestei zone putându-se deforma liber. evidenţiind următoarele aspecte: • dacă materialul este lipsit de fibre (vf = 0). Aşa cum sugerează schema din figura 12.6) RmC = RmM(1 – vf) + Rmfvf .Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite volumică a fibrelor în materialul compozit este suficient de mare pentru a fi respectată condiţia de izodeformaţie (12. aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12. compozitul trebuie să se caracterizeze printr-o densitate suficient de mare a fibrelor (fracţia volumică a fibrelor trebuie să fie suficient de mare). legăturile dintre M şi f asigură respectarea condiţiei de izodeformaţie numai într-o zonă din jurul fiecărei fibre înscrisă într-un cilindru cu diametrul dm (numită zona de acţiune a fibrei). relaţia (12. deoarece matricea este plastică şi se deformează înainte de rupere mai mult decât fibrele). RmM fiind definită prin tensiunea care produce matricei o deformare specifică egală cu cea la care survine ruperea fibrelor.5). Dacă materialul compozit este alcătuit dintr-o matrice moale şi plastică şi fibre cu rezistenţă mecanică ridicată şi plasticitate scăzută (care se comportă elastic până la rupere). care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale. rezistenţa sa la rupere scade pe măsură ce creşte vf. (12.4. rezistenţa la rupere * * corespunde rezistenţei la rupere a matricei RmM ( RmM > RmM. iar prezenţa fibrelor este echivalentă cu existenţa în material a unor goluri (defecte) care îi diminuează secţiunea portantă. B. Diagrama prezentată în figura 12.

9) se transformă într-o relaţie de aceiaşi formă cu (12. porţiunea ocupată de fibre fiind Lf = LCvf.9) ∆LC = ∆LM + ∆Lf.10) εC = εM(1 − vf) + εfvf. Fig. • deoarece deformaţiile produse compozitului de solicitarea mecanică sunt de natură elastică. ţinând seama de îndeplinirea 272 . Diagrama dependenţei dintre rezistenţa la tracţiune monoaxială în lungul fibrelor a unui compozit şi mărimea fracţiei volumice a fibrelor • orice element de volum din materialul compozit se deformează elastic pe direcţia tensiunilor σC. 12. alungirea ∆LC produsă pe această direcţie obţinându-se prin sumarea alungirii matricei ∆LM şi alungirii fibrelor ∆Lf: (12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • tensiunile normale (pe direcţia de aplicare a forţei Fc) generate de solicitarea mecanică în matrice σM.4) şi (12. rămân valabile relaţiile (12. deformaţia specifică corespunzătoare acestui element este ∆L ε C = C .5.8) σM = σf = σC. iar porţiunea ocupată de materialul matricei – LM = LC(1 − vf).5): εM = ∆L f = ∆L f şi relaţia (12. iar deformaţiile specifice (pe aceeaşi direcţie) ale celor două materiale LC ∆L ∆LM (M şi f) ce compun elementul de volum sunt: ε M = M = şi LM LC (1 − V f ) Lf LCV f (12.2) şi. în fibre σf şi în compozit σC sunt egale: (12. deoarece lungimea iniţială a elementului de volum a fost LC = LM + Lf. această condiţie (numită condiţia de izotensiune) fiind respectată datorită legăturilor intime existente între matrice şi fibrele compozitului.

relaţia (12. de exemplu.12) EC = Em (1 − V f ) + E nV f . f Pentru condiţiile de solicitare considerate. cum ar fi coeficientul de difuzie D sau coeficientul de conductibilitate termică λ. relaţia (12. comportarea sa este dificil de descris.12) devine (12. Dacă un material de tip agregat compozit este solicitat la tracţiune monoaxială de o forţă Fc. cunoscând valorile moduleleor de elasticitate longitudinală ale materialelor componente M şi f. astfel: • dacă n = −1. aşa cum se arată în schema prezentată în figura 12. ca urmare. Schema comportării la tracţiune monoaxială pe direcţia normală la fibre a unui material compozit cu fibre dispuse paralel Fig. relaţia (12. cum sunt. f exponentul n aparţinând mulţimii n ∈ [−1.7. se poate presupune că modulul de elasticitate lungitudinală al agregatelor compozite este dat de relaţii de forma: n n (12. Fig. C.7.10). Valoarea exponentului n depinde de caracteristicile materialelor M şi f care alcătuiesc compozitul. Cercetările întreprinse până în prezent au evidenţiat însă că astfel de materiale au caracteristicile elastice intermediare celor corespunzătoare compozitelor cu fibre (cu aceleaşi materiale M şi f) care îndeplinesc condiţiile de izodeformaţie şi de izotensiune. pentru alte caracteristici.11) şi agregatul compozit se 273 .11) permite estimarea modulului de elasticitate longitudinală al unui material compozit.8).11) sunt valabile şi pentru estimarea altor caracteristici fizico − mecanice al materialelor compozite pe direcţia normală la fibre. rezistivitatea electrică ρ (inversul conductibilităţii electrice) se pot utiliza relaţii de tipul (12. care produce deformarea elastică a compozitului şi componentelor sale. Schema comportării unui agregat compozit la tracţiune monoaxială Relaţiile de forma (12.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite condiţiei de izotensiune (12.10) devine: − − (12.1] \{0}. 12. 12.11) EC 1 = EM1 (1 − V f ) + E −1V f .6.

coeficientul contracţiei transversale µ etc. din oţel).12) cu n ∈ (0. brăzdat sau desprins în 274 . aşa cum se poate observa în figura 12. ci şi pentru alte caracteristici fizico-mecanice (coeficientul de difuzie D. • dacă n = 1. SUA sau Rusia) cantitatea de lemn utilizată anual pentru diverse construcţii industriale sau civile şi în alte aplicaţii (din industria mobilei.12) cu n ∈ (−1. în multe ţări (de exemplu. din cauciuc). din oţel) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte scăzut (de exemplu. cu aspect crăpat. numită ritidom (partea moartă. aspectul secţiunilor transversală (secţiunea făcută cu un plan perpendicular pe axa longitudinală a trunchiului).1). industria chimică. iar agregatele compozite cu EM ridicat şi Ef scăzut au comportarea elastică descrisă de (12.) 12. Ca şi în cazul celorlalte tipuri de materiale compozite. din cauciuc) în care sunt înglobate particule sferice cu Ef foarte ridicat (de exemplu. agricultură etc.3. un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte scăzut (de exemplu. coeficientul de conductibilitate termică λ. Secţiunea transversală făcută prin trunchiul unui arbore evidenţiază (la scară macroscopică).5) şi agregatul compozit se comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţiile de izodeformaţie. relaţiile de forma (12.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR comportă ca un material compozit (cu fibre) care îndeplineşte condiţia de izotensiune. aşa cum se arată în figura 12. Sursa din care se obţine acest material este în mod obişnuit trunchiul arborilor. radială (secţiunea făcută cu un plan care conţine axa trunchiului) şi tangenţială (secţiunea făcută cu un plan paralel cu axa trunchiului şi normal unei raze a acestuia) obţinute.8.) depăşind suma cantităţilor de oţel şi beton întrebuinţate în aplicaţiiile tehnice din toate ramurile economiei lor naţionale. relaţia (12. ca urmare. Lemnul – material compozit natural Lemnul este unul din materialele compozite naturale cu fibre folosite pe scară largă în aplicaţiile tehnice.9. următoarele zone structurale ale acestuia: • zona exterioară a trunchiului reprezintă scoarţa (coaja). sugerând eterogenitatea structurală şi anizotropia acestui material.12) sunt valabile nu numai pentru estimarea caracteristicilor elastice ale agregatelor compozite.12) devine (12. • agregatele compozite industriale având EM scăzut şi Ef ridicat au comportarea elestică descrisă de (12. un astfel de agregat compozit poate fi alcătuit dintr-o matrice cu EM foarte ridicat (de exemplu. pentru studierea structurii lemnului se procedează la secţionarea trunchiului arborilor. care are o parte exterioară.0).

12. la cele mai multe specii de arbori. cu pereţii lignificaţi.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite solzi. care are o parte exterioară. care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase. în fâşii sau în placi) şi o parte interioară. numită măduvă (formată din ţesuturi de parenchim rare. Fig. fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim). culoarea mai închisă decât alburnul). situată între coajă şi lemn formată dintr-un singur strat de celule care determină creşterea în grosime a trunchiului reprezintă cambiul. • zona intermediară. straturile lemnoase care se formează anual datorită activităţii cambiului şi care determină creşterea în grosime a lemnului sunt numite inele anuale şi pot fi observate clar în secţiunea transversală. aşa cum se observă în figura 12. următoarele elemente: • vasele lemnoase sunt şiruri de celule alungite. care alcătuiesc ţesutul conductor al sevei brute. Zonele structurale ale trunchiului unui arbore Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului are. celulele care alcătuiesc acest ţesut au propietatea de a se multiplica în mod continuu în timpul perioadei de vegetaţie a arborelui şi de a da naştere anual (spre interior) ţesuturilor care formează lemnul şi (spre exterior) ţesuturilor care formează liberul. permiţând stabilirea vârstei arborelui. care se distinge uşor la tulpinile tinere şi este mult diminuată la tulpinile arborilor maturi) şi o parte intermediară. afânate şi rezistente. şi care are. • zona interioară a trunchiului reprezintă lemnul. prin care se face circulaţia ascendentă a sevei brute). 12. numită duramen (format din ţesuturi moarte.10. 275 . o parte centrală. numită alburn (de culoare deschisă. golite de conţinutul lor celular.8. Schema secţionării trunchiului arborilor pentru studierea structurii lemnului Fig. numită liber (partea vie.9.

Structura la scară microscopică (constituţia anatomică) a lemnului Datorită acestei constituţii anatomice. strâns legate între ele (fără spaţii inter celulare).45 %) şi hidrogenul (5. Elementele chimice care compun matricea şi fibrele acestui material sunt: carbonul (49. la care pereţii transversali (care despart celulele componente ale vaselor) au dispărut complet sau parţial. oxigenul (44.). • canalele rezinifere sunt canale căptuşite cu celule secretoare de răşină. pin etc. • fibrele lemnoase sunt şiruri de celule moarte. fibrele lemnoase sunt elementele de bază ale ţesutului mecanic (de rezistenţă) al lemnului.. care apar în structura masei lemnoase a unor specii de arbori (molid.. Fig. cu pereţii groşi. pe pereţii lor laterali existând multiple punctuaţii (mici porţiuni circulare nelignificate şi permeabile care permit comunicarea cu ţesuturile sau vasele vecine. 276 .. la care pereţii transversali se păstrează intacţi sau ciuruiţi.. alungite. astfel că circulaţia sevei prin acestea se face ca prin nişte tuburi. • razele medulare sunt şiruri de celule de parenchim aşezate radial.50 %). lemnul poate fi privit ca un material compozit având în structură fibrele lemnoase alcătuite din celuloză şi o matrice (liant) alcătuită din hemiceluloză (celuloză cu grad relativ redus de polimerizare n < 200 ) şi lignină (polimer cu reţea de fenol − propan).70 % din masa lemnului.. − traheidele (vasele imperfecte). lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust.. 12. ele constituind 40...10.6 %).ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR vasele lemnoase sunt de două feluri: − traheele (vasele perfecte sau vasele propriu-zise).

Influenţele prezenţei concentratorilor de tensiuni mecanice asupra comportării la rupere a lemnului (la tracţiune pe direcţia fibrelor) sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12.) se folosesc (ca încercări de referinţă) încercarea la tracţiune şi încercarea la compresiune. iar în figurile 12.15. A. ţinând seama de anizotropia proprietăţilor lemnului.2 şi 3. rezistenţa la rupere Rm. Densitatea lemnului se defineşte în trei moduri distincte: densitatea lemnului verde ρu este masa unităţii de volum de lemn verde (cu umiditatea maximă).Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite La stabilirea proprietăţilor de utilizare ale lemnului trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • lemnul.). criteriul principal care stă la baza acestei calsificări fiind natura sezonieră a arborilor din care provine lemnul. Pentru determinarea caracteristicilor care pot exprima cantitativ aceste proprietăţi (modulul de elasticitate E. • proprietăţile fizico-mecanice ale lemnului (şi produselor confecţionate din lemn) sunt influenţate sunstanţial de umiditatea acestuia. standardele care regelmentează modul de efectuare a încercărilor fiind: STAS 336 şi STAS 6291 (pentru încercarea la tracţiune). aceste încercări se efectuează prin solicitarea monoaxială (la întindere sau la compresiune). a unor epruvete prelucrate din lemn. iar 277 .12 sunt prezentate (pentru exemplificare) curbele caracteristice convenţionale la tracţiune şi compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag.3). plasticitatea şi rezistenţa la rupere a lemnului se definesc la fel ca în cazul materialelor metalice (v. Elasticitatea. scap. densitatea absolută ρ0 este masa unităţii de volum de lemn anhidru (uscat artificial la 105 oC). alungirea procentuală după rupere A etc. în general.11 şi 12. B. În figurile 12. prezintă o mare anizotropie a proprietăţilor fizico-mecanice. în lungul fibrelor sau perpendicular pe direcţia fibrelor.14 sunt redate aspectele specifice ale ruperii lemnului la astfel de solicitări.3). STAS 86 şi STAS 1348 (pentru încercarea la compresiune). Principalele proprietăţi fizico-mecanice ale lemnului şi caracteristicile care se folosesc pentru exprimarea cantitativă a acestora se definesc în moduri similare şi se determină prin încercări asemănătoare celor utilizate în cazul materialelor metalice (v. cap. rezistenţă mecanică relativ scăzută) provenind din arborii alor căror frunze rămân verzi tot timpul anului (brad. având structura unui material compozit cu fibre dispuse paralel.13 şi 12. iar densitatea convenţională ρc este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde (cu fibrele saturate de umiditate) din care aceasta sa obţinut prin uscarea artificială a lemnului la 105 oC. pin etc. 3. lemnul de esenţă moale (având. Trebuie precizat că împărţirea tradiţională a diverselor specii de lemn în categoriile: lemn de esenţă moale şi lemn de esenţă tare foloseşte rezistenţa mecanică numai ca un criteriu secundar.

Aspectele specifice ale ruperii la încovoiere (statică sau dinamică) a lemnului sunt sugerate de imaginile prezentate în figura 12.scap. C. fag etc.16.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR lemnul de esenţă tare (având.12. rezistenţă mecanică ridicată) fiind obţinut din arborii ale căror frunze se schimbă anual (stejar.). al cărei rezultat este (de obicei) rezilienţa (indicele de rezilienţă) KCV în J/cm2 sau (uneori) rezistenţa la rupere la încovoiere dinamică normală pe fibre Rmid. Fig. Curbe caracteristice convenţionale la tracţiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig. Aspectul ruperilor lemnului la compresiune pe direcţia fibrelor . în general. în N/mm2. Comportarea la rupere a lemnului se poate caracteriza cu ajutorul încercării la încovoiere statică (reglementată de STAS 337/2) al cărei rezultat este rezistenţa al rupere la încovoiere statică normală pe fibre Rmis sau (ca şi în cazul materialelor metalice. 12.7) cu ajutorul încercării de încovoiere prin şoc cu ciocanul pendul (reglementată de STAS 338). 12. 12.11. Curbe caracteristice convenţionale la compresiune pe direcţia fibrelor pentru lemnul de fag Fig.13. Aspectul ruperilor lemnului la tracţiune pe direcţia fibrelor 278 Fig. 12. v.3.14.

Comportarea la rupere a lemnului în prezenţa concentratorilor de tensiuni: a − de tipul crestăturilor laterale. 12. 12... pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic cu diametrul D. cu o forţă F. b − în cazul solicitării la încovoiere dinamică D. pe un 279 .Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Fig. 25 s). Duritatea lemnului se determină folosind mai multe metode: • Metoda Brinell (reglementată de STAS 2417/2) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel.15.16. un timp τd (τd = 10 . Aspectul ruperilor lemnului la încovoiere normală pe fibre: a − în cazul solicitării la încovoiere statică. b − de tipul orificiilor Fig.

piesă) din lemnul care se analizează.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR eşantion (probă. 12. v. acestă caracteristică se modifică în funcţie de temperatura şi umiditatea lemnului aşa cum sugerează diagramele prezentate în figura 12. 12. scap. exprimată în kgf (1 kgf = 9. • Metoda Janka (reglementată de STAS 2417/1) utilizează ca penetrator o sferă (bilă) din oţel cu diametrul D = 11.17.3.28 mm (având aria secţiunii ecuatoriale Se = 100 mm2 = 1 cm2). 18. piesă) din lemnul care se analizează şi se stabileşte intensitatea forţei F (în kgf) care produce pătrunderea penetratorului în lemn pe o adâncime h = D . b − umiditate .18. Fig. Duritatea Brinell (simbolizată HB) este o caracteristică mecanică definită (convenţional) ca fiind raportul dintre forţa F.24). calculată cu relaţia (3. epruvetă. fig.12. Modificarea rezistenţei la oboseală a lemnului de brad în funcţie de: a − temperatură . se îndepărtează penetratorul şi se măsoară diametrul d al urmei lăsate de acesta pe lemn (v. E. 3. iar după încetarea acţiunii forţei.17) arată că în cazul lemnului (la fel ca la unele materiale metalice) se poate defini caracteristica numită rezistenţă la oboseală RO. cu o forţă crescătoare.9) curba de durabilitate la obseală (curba Wöhler). pentru determinarea durităţii prin această metodă se apasă penetratorul sferic. Curba de durabilitate la oboseală (Wöhler) a lemnului de molid 280 Fig. Duritatea Janca (simbolizată HJ) este o caracteristică mecanică definită 2 (convenţional) prin relaţia HJ = F. Aspectul acestei curbe (v. pe un eşantion (probă. epruvetă.17) şi exprimată în mm2. Comportarea la solicitări variabile a lemnului se poate analiza construind (ca şi în cazul materialelor metalice. fig.80665 N) şi aria suprafeţei urmei lăsate de acesta pe lemnul analizat Sp.

Clasificarea lemnului în funcţie de caracteristicile fizico − mecanice Caracteristica Categoriile de lemn Lemn foarte uşor Lemn uşor Lemn moderat de greu Lemn greu Lemn foarte greu Lemn extrem de greu Lemn foarte moale Lemn moale Lemn mijlociu Lemn foarte dur Lemn extrem de dur Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Lemn cu rezistenţă foarte slabă Lemn cu rezistenţă slabă Lemn cu rezistenţă bună Lemn cu rezistenţă mare Lemn cu rezistenţă foarte mare Valorile caracteristicii ρu < 400 ρu = 400…500 ρu = 500…650 ρu = 650…800 ρu = 800…1000 ρu > 1000 HJ < 350 HJ = 350…500 HJ = 500…650 HJ = 650…1000 HJ > 1000 Rmc < 30 Rmc = 30…45 Rmc = 45…60 Rmc = 60…80 Rmc > 80 Rmt < 75 Rmt = 75…90 Rmt = 90…125 Rmt = 125…150 Rmt > 150 Rmis < 65 Rmis = 65…85 Rmis = 85…110 Rmis = 110…140 Rmis > 140 Exemple de specii de lemn Balsa. Tabelul 12. ulm Nuc.0 * caracteristicile se determină pe lemnul cu umiditatea de 12 % Lemnul brut se prelucrează sub formă de semifabricate destinate utilizării în diverse aplicaţii tehnice (construcţii civile sau industriale. Principalele categorii de semifabricate realizate din lemn brut 281 .0…4. N/mm2 Rezistenţa la tracţiune paralelă cu fibrele Rmt *. fag Mesteacăn.0 Lemn cu rezilienţă mare KCV = 6.1.5…6. nuc Densitatea ρu.5 Lemn cu rezilienţă bună KCV = 4.0 Lemn cu rezilienţă foarte mare KCV > 9.1. N/mm2 Rezistenţa la încovoiere statică normală pe fibre Rmis *.0 Lemn cu rezilienţă slabă KCV = 3.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite Caracteristicile fizico-mecanice anterior definite permit clasificarea speciilor de lemn în categoriile precizate în tabelul 12. nuc Guaiac Plop tremurător Brad.0…9. kg/m3 Duritatea HJ * Rezistenţa la compresiune paralelă cu fibrele Rmc *. fag Măslin Guaiac Brad.). ambalaje etc. fag Guaiac Balsa Mahon Brad. J/cm2 Lemn cu rezilienţă foarte slabă KCV < 3. fag Carpen Plop alb Brad Pin Carpen. mobilier. nuc Balsa Brad. pin Mesteacăn Ulm de câmp Carpen. balsa. salcie albă Mahon. pin Mesteacăn Carpen. pin Mesteacăn. pin Mahon Mesteacăn Fag. mesteacăn Fag. N/mm2 Rezilienţa KCV *.

la atacul ciupercilor şi insectelor xilofage).D (plăci cu grosimea s > 12 mm. pe una sau ambele feţe.DM (PFL cu densitatea ρ = 500. care se obţine prin derulare centrică sau tăiere plană din buşteni sau cherestea). destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii). folie de hârtie impregnată cu răşină melaminică). de asemenea. plăci extrudate din aşchii de lemn – PAL. plăci emailate din aşchii de lemn PAL.0 mm. cu sau fără adaosuri de lianţi. plăci stratificate din PFL. lemnul stratificat. prin presare la cald. chimice sau termochimice (de tipul celor prezentate în tabelul 12. Din lemn brut. aceste sortimente se pot supune unor tratamente termice.D). imprimări. rigle. plăci dure – PFL. datorită structurii şi proprietăţilor pe care le prezintă.CON (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină fenolică. alcătuite dintr-o ramă de lemn şi un miez din lamele sau hârtie. în scopul obţinerii unor caracteristici de utilizare convenabile. plăci melaminate din aşchii de lemn – PAL. finisate prin acoperirea uneia din feţe cu o peliculă de email sau lac pe bază de răşini sintetice uscată la cald).. plăci emailate (plăci din PFL. care. având densitatea ρ > 800 kg/m3). realizate în diverse sortimente: plăci de interior presate perpendicular pe feţe (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi presate perpendicular pe feţe). şipci.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR sunt buştenii şi cheresteaua de diverese sortimente: grinzi. plăcile din aşchii de lemn – PAL. aparţin.5…3. plăci de exterior presate perpendicular pe feţe – PAL.D având aplicat pe una din feţe un strat subţire de pastă mecanică albă sau colorată în diverse nuanţe). cu grosimea de 0.Ex (obţinute din aşchii de lemn presate la cald prin extrudare şi placate pe ambele feţe cu furnir tehnic) etc. insectelor xilofage şi focului). scânduri.D finisate aplicând. plăcile celulare (semifabricate de tip panou. cherestea şi/sau aşchii de lemn se realizează şi alte tipuri de semifabricate. prin presare la cald. plăci decorative (plăci din PFL. buşteni. emailuri şi lacuri. plăci melaminate (plăci din PFL. panelul (semifabricat alcătuit dintr-un miez de şipci şi feţe din furnir cu fibrele perpendiculare pe direcţia fibrelor miezului). 282 . grunduri.SET (plăci din aşchii de lemn înobilate pe ambele feţe cu masă de şpaclu. destinate fabricării mobilierului sau utilizării în lucrările interioare de construcţii). clasei materialelor compozite: principalele tipuri de astfel de semifabricate sunt: furnirul (semifabricat plan.D.AI (obţinute din aşchii de lemn încleiate cu răşină ureoformaldehidică şi care au înglobate substanţe de protecţie contra ciupercilor. peliculele de suprafaţă fiind din răsină melaminică). realizate în diverse sortimente: plăci cu densitate medie – PFL.2). obţinute prin lipirea mai multor straturi de PFL. şi plăcile din fibre de lemn – PFL. plăci fonoabsorbante (obţinute prin perforarea sau înţeparea suprafeţelor unor PFL moi şi poroase şi destinate utilizării la finisajele interioare şi tratamentele fonoabsorbanete ale construcţiilor) etc.800 kg/m3. plăci de interior presate perpendicular pe feţe – PAL. cu unul sau mai multe pelicule de răşină sintetică.M (plăci din aşchii de lemn acoperite pe ambele feţe. placajul (semifabricat stratificat din furnire tehnice). dulapi.. acoperite pe ambele feţe cu placaj).D (obţinute prin împâslirea şi presarea fibrelor de lemn. încleierea fiind rezistentă la fiereberea în apă.

PREZERVAREA • Antiseptizarea lemnului înainte de uscare (cu paste antiseptice aplicate − LEMNULUI upeficial). ca urmare a evaporării mai intense a apei din lemnul încălzit. • Creşterea caracteristicilor de rezistenţă mecanică Cheresteaua cu grosimea sub 25 mm se menţine 22…60 zile. asemănătoare lemnului de mahon. Se folosesc camere speciale de • Distrugerea agenţilor biologici existenţi în lemn (ciuperci şi insecte aburire şi se parcurg trei etape: xilofage) si blocarea fenomenelor de încingere şi răscoacere. • aburirea propriuzisă. saturaţie în apă al fibrelor. INDUSTRIALE Uscarea se realizează printr-o succesiune alternantă de perioade USCAREA • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instslaţii speciale de de încălzire la presiune ÎN VID tratare în vid. atmosferică. cu viteza de INSTALAŢII circulaţie a aerului 3…6. • încălzirea camerei la • Reducerea tensiunilor reziduale din lemn şi evitarea defectelor cauzate 99…100 oC în 4…12 ore. . crăpături etc.5 m/s. cu peioade de menţinere în vid • Conservarea buştenilor împotriva răscoacerii şi crăpării în timpul verii prin imersare sau stropire cu apă. prin aburire obţinându-se o nuanţă uniformă roşie – cărămizie. iar • Micşorarea umidităţii prin menţinerea îndelungată a lemnului în depozite cheresteaua cu grosime mare de uscare (cu lungimea de 50…100 m şi lăţimea de 30…50 m).). prin tratarea capetelor cu aracet produs pe bază de poliacetat de vinil) sau folosind elemente mecanice de protecţie.2. • Protecţia cherestelei împotriva crăpării. • încălzirea completă a • Reducerea contragerii şi umflării specifice prin modificarea punctului de lemnului la 99…100 oC în 8…18 ore. timp de 24 ore. de acestea (deformaţii.Tabelul 12. 99…100 oC. (75…80 mm) se menţine 70…250 zile USCAREA ÎN • Micşorarea umidităţii prin menţinerea lemnului în instalaţii de tip tunel Uscarea la 70…100 oC. la • Reducerea umidităţii lemnului cu 20…30 % în primele ore după aburire. cu aer cald şi umed. Principalele date privind tratamentele aplicate semifabricatelor din lemn Denumirea tratamentului Scopurile aplicării tratamentului Principalele date privind regimul tratamentului ABURIREA USCAREA ÎN AER • Înlăturarea diferenţelor de culoare între alburn şi duramen.

Pentru a justifica această afirmaţie este necesar să se cunoască mai în detaliu aspectele principale ale mecanismului durificării cu fibre a materialelor. (12. are tendinţa de a se deforma mai mult) induce în fibre tensiuni de întindere σf. aşa cum arată schema din fig. numit raport de formă al fibrelor. • lungimea minimă a fibrelor compozitului.2 – cazul A: • Comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului. Datorită comportării solidare a ansamblului M – f. orientate unidirecţional) reprezintă clasa de materiale compozite cu cele mai mari perspective de dezvoltare şi de utilizare în aplicaţiile tehnice. la solicitarea la tracţiune în lungul fibrelor a materialului compozit se generează tensiuni mecanice atât în f. unele din acestea fiind prezentate în scap.19 şi se scrie condiţia de echilibru a fibrelor (cu diametrul df şi lungimea Lf).13) 4 df relaţia finală (12. matricea (care. care sunt maxime în vecinătatea interfeţei M – f (unde matricea este constrânsă să respecte condiţia de izodeformaţie) şi se micşorează în intensitate pe măsură ce creşte distanţa faţă de fibre (datorită diminuării constrângerilor impuse materialului matricei). iar prin reacţiune se dezvoltă în matrice (pe direcţia paralelă cu fibrele) tensiuni de forfecare τM. 284 . • Rezistenţa mecanică ridicată a unui astfel de compozit se obţine dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare. astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre.13) permite următoarele interpretări: • tensiunile σf preluate de fibrele unui material compozit pot fi cu atât mai L .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 12. Materialele compozite durificate cu fibre Compozitele durificate cu fibre (având structura alcătuită dintr-o matrice (M) în care sunt înglobate fibre (f) cu rezistenţă mecanică ridicată. este mai mare şi cu mari. care permite preluarea de către acestea a unor tensiuni cu intensitatea σf. 12. rezultă: πd 2 4L f σ f = πd f Lτ M ⇒ σ f = τM .3. 12. cât şi în M. numită lungime critică a fibrelor Lc.4. Dacă se utilizează schema din figura 12. cu cât raportul df cât tensiunile de forfecare τm ce pot fi preluate de matrice au intensităţi mai ridicate.

Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite este dată de relaţia: . dacă unghiul dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice are măsura θ.16) . 1 σf Fig.12. relaţia (12.2 ).19. Schema solicitării mecanice a M şi f la în cazul compozitelor durificate cu fibre Lc .6). numite trihite sau fibre whiskers. este mai mic. (12. mM ) RmC ..30 µm şi > 100) monocristaline cvasiperfecte (fără defecte ale df structurii cristaline de tipul dislocaţiilor – v. Pentru compozitele durificate cu fibre discontinui.14) Lc = d f τ rM 4 τrM fiind rezistenţa la rupere la forfecare a materialului ce constituie matricea compozitului. principalele caracteristici fizico – mecanice ale unor astfel de fibre sunt redate în tabelul 12. rezistenţa la rupere a materialului compozit este: R R* τ rM (12.15) L Comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre prezintă şi următoarele particularităţi: • Rezistenţa lor mecanică este influenţată în măsură importantă de precizia orientării fibrelor pe direcţia aplicării solicitărilor mecanice.3. (12. scap. L cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată. 1. care permite estimarea rezistenţei lor mecanice se modifică astfel: • cu cât raportul Lc )v f .5. de genul unor filamente L (cu df = 1. Aspectele prezentate mai înainte au condus la ideea realizării materialelor compozite durificate cu fibre discontinui ultrarezistente.θ = min( mC . cos 2 θ cosθ sin θ sin 2 θ RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − 285 .. numit raport de transfer al sarcinilor.

care. În mod obişnuit. o C 2040 2570 2450 2690 1900 3650 1857 1083 1538 1453 • Temperatura Modulul de elasticitate longitudinală Ef.grafit Cr Cu Fe Ni la care sunt solicitate compozitele durificate cu fibre afectează în mod diferit caracteristicile mecanice ale componentelor lor structurale.6) sau (12. complică de cele mai multe ori tehnologiile de fabricare şi măreşte considerabil costurile unor astfel de produse. dacă măsura unghiului θ depăşeşte o valoare critică θcr.56 199.23 480.alumină BeO B4C SiC Si3N4 C .53 480. rezultă că estimarea caracteristicilor mecanice ale materialelor compozite durificate cu fibre cu ajutorul relaţiilor (12. (12.56 700. de exemplu. atunci când este 286 .26 123.61 343. (12. impunând determinarea experimentală a acestor caracteristici prin încercări mecanice pe epruvete prelevate din aceste materiale. Caracteristicile fizico−mecanice ale principalelor tipuri de trihite utilizate la realizarea materialelor compozite Materialul trihitelor Temperatura de topire sau de înmuiere tsf.19 240. N/mm2 20600 13050 14000 20500 13700 19500 8800 2900 13050 3850 Al2O3 . pentru materialele compozite cu fibre de sticlă şi matrice din materiale plastice se recomandă determinarea caracteristicilor mecanice prin încercarea la tracţiune efectuată conform SR EN ISO 527 şi STAS 11268 sau prin încercarea la încovoiere efectuată conform SR EN 63 şi SR EN ISO 14125. Tabelul 12.07 212. Având în vedere această particularitate.80 Rezistenţa la tracţiune Rmf. Realizarea semifabricatelor şi pieselor din materiale compozite durificate cu fibre cu respectarea condiţiei θ < θcr. kN/mm2 TRIHITE CERAMICE Densitatea ρf. dată de relaţia: τ θ cr = arctg ( rM ).17) RmC rezistenţa mecanică a materialului compozit se diminuează considerabil.15) poate fi de multe ori imprecisă. kg/m3 3960 2850 2520 3180 3180 2500 TRIHITE METALICE 7190 8930 7870 8910 425. compozitele destinate realizării pieselor solicitate la temperaturi ridicate au structura alcătuită dintr-o matrice.3.53 377.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR şi se poate deduce că.5).

9 2. diferenţele dintre caracteristicile de rezistenţă mecanică ale materialelor componente ale compozitului solicitat la temperaturi ridicate sunt considerabile şi efectul de durificare produs de fibre este foarte important (mult mai mare decât cel produs în cazul solicitării compozitului la temperatura ambiantă). dar acest proces nu determină degradarea inadmisibilă a compozitului.00 1.8) au valori ridicate.00 Caracteristicile mecanice la ta Rmf. îşi menţine rezistenţa la oxidare. dar îşi micşorează considerabil rezistenţa mecanică şi fibre din material refractar. această afirmaţie este validată de datele prezentate în tabelul 12. % 3. Caracteristicile de rezistenţă mecanică şi plasticitate ale componentelor M şi f sunt în mod obişnuit complementare. N/mm2 2400 2250 1140 2100 1600 1700 Af.25%Ti−0. privind caracteristicile mecanice ale principalelor tipuri de materiale compozite durificate cu fibre folosite în tehnică. iar f – un material cu rezistenţă mecanică foarte ridicată.25 0. Câteva dintre cele mai utilizate tipuri de fibre refractare pentru realizarea compozitelor destinate aplicaţiilor care presupun temperaturi ridicate de lucru (de exemplu. dar foarte plastic (ductil).Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite încălzită. Caracteristicile mecanice ale celor mai utilizate fibre refractare df.0 0.3. Tabelul 12. turbinele cu gaze şi alte componente pentru aeronautică) sunt prezentate în tabelul 12. la care diminuarea rezistenţei mecanice odată cu creşterea temperaturii este neînsemnată.4.5 0.5. M fiind un material cu rezistenţă mecanică scăzută.1 1.4.20 1. care prezintă fragilitate accentuată. dar cu tendinţă accentuată către comportarea fragilă la rupere. iar caracteristicile de comportare la fluaj ( rezistenţa tehnică de durată RrT/ τ şi limita tehnică de fluaj RεT/ τ − v. mm W – 1%ThO2 W – 5%Re Mo−0. deoarece solicitările se redistribuie pe fibrele nefisurate şi sunt preluate parţial de acele 287 .15%Zr 0.20 1.scap.3 Rezistenţa tehnică de durată (fluaj) 1000 oC 830 600 - Materialul fibrelor RrT/ 100000 .20 0. datorită legăturilor interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea acestor materiale.5%Ti−0. Riscul producerii intempestive a fenomenului de rupere a unui astfel de compozit supus solicitărilor mecanice (în lungul fibrelor) este minim. datorită următoarelor argumente: − fisurile se iniţiază de obicei în fibre. în acest fel.15%Zr Mo−1.8 1. 1200 oC 360 310 140 - N/mm2 la temperatura T: 1100 oC 510 470 590 270 420 440 • Comportarea la rupere a compozitelor durificate cu fibre este determinată de caracteristicile de rezistentă mecanică şi tenacitate ale componentelor M şi f care le alcătuiesc structura şi de conlucrarea favorabilă a acestora.

0 11.0 − 37.47 0. ρg km 77.0 6. 5. deoarece aceste legături se crează la elaborarea compozitelor.77 0.17 0. structura şi proprietăţile compozitelor durificate cu fibre sunt influenţate esenţial de natura şi intensitatea legăturilor interfaciale produse între componentele M şi f ale acestor materiale.35 0. Date privind caracteristicile principalelor compozite durificate cu fibre Componentele materialului Matricea Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Răşină epoxidică Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Aluminiu Nichel Nichel Nichel Fier Aliaj Ni-Cr Aliaj Ni-Cr Argint Argint Titan Cupru Tantal Cobalt Cobalt Oţel inoxidabil Fibrele Sticlă Whiskers Al2O3 Carbon Kevlar Filamente B SiO2 Al2O3 Oţel Filamente B Whiskers B4C Filamente B Filamente W Whiskers Al2O3 Whiskers Al2O3 Al2O3 Filamente W Oţel Al2O3 Filamente W Filamente W Filamente Ta2C Filamente W Filamente Mo Filamente W Fracţia volumică a fibrelor vf 0.3 7.0 2.6 21.44 0.18 Rezistenţa la tracţiune RmC. care.25 0.30 0.0 18.10 0.24 0. Tabelul 12.20 0.0 7.22 0.70 0.67 0.6 15.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR fragmente ale fibrelor fisurate (sparte) care prezintă o lungime superioară lungimii critice.7 4.6 5.9 112.10 0.6 36.0 10.0 Aşa cum a rezultat din cele prezentate anterior. În mod obişnuit materialele 288 .2 11.19 0. datorită capacităţii substanţiale de deformare plastică înainte de rupere.8 76. − propagarea fisurilor iniţiate în fibre este blocată (frânată) de matricea compozitului. N/mm2 1640 780 1200 1520 2100 890 1110 1190 300 200 2640 1110 1170 1630 1750 500 450 1590 660 1750 1060 730 360 400 Rezistenţa mecanică R specifică KR = mC .82 0.2 48.5 35. particularităţile metodelor şi procedeelor tehnologice de fabricare sunt factori foarte importanţi de influenţă ai calităţii unor astfel de materiale.40 0.36 0.7 8.0 4.5 30.08 0. disipează prin deformare plastică cea mai mare parte a energiei disponibile pentru extinderea fisurilor şi crează la vârful fisurilor enclave plastice ce micşorează drastic efectul de concentrare a tensiunilor mecanice produs de prezenţa fisurilor.14 0.0 4.29 0.09 0.73 0.

această metodă permiţând fabricarea materialelor compozite cu matrice metalică şi trihite ceramice (de exemplu. după care se depune electrolitic între ele materialul matricei.12. o variantă a acestei metode o reprezintă depunerea pe fibrele aliniate în direcţia de armare dorită a materialului matricei. iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos. Microstructura compozitelor cu matrice de nichel durificată cu: a − fibre de carbon. topit sub formă de picături fine cu ajutorul unui jet de plasmă. de 289 Fig. b − fibre de oţel . cum ar fi: − simpla lipire. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. − depunerea electrolitică a matricei în jurul fibrelor. prin această metodă fiind realizate. fibrele se aliniază şi se dispun în straturi alternante cu matricea. − depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor.care se poate supune ulterior şi unor operaţii de prelucrare prin deformare plastică la cald pentru mărirea fracţiei volumice a fibrelor în materialul compozit. această metodă fiind utilizată frecvent pentru realizarea compozitelor cu fibre de sticlă sau de carbon şi matricea din răşini sintetice − infiltrarea. de exemplu. se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului.20. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. după care se supun unui proces de agregare prin lipire (realizat în mod obişnuit prin încălzirea şi întărirea prin polimerizare a matricei). deoarece nichelul topit atacă şi deteriorează fibrele de carbon) şi compozitele cu fibre de oţel şi matrice de nichel. fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită. cu această tehnologie fiind realizate (la temperaturi apropiate de ta). compozitele cu fibre de carbon şi matrice de nichel (la care metoda infiltrării nu dă rezultate bune. compozitele cu trihite de safir în matrice de argint).20. materialul matricei este adus în stare topită. având structurile prezentate în figura 12.Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite compozite durificate cu fibre se realizează prin metode şi procedee tehnologice indirecte (fibrele şi matricea se fabrică independent şi se supun apoi agregării sub formă de material compozit).

21. cum ar fi: Fig. compozitele cu trihite de oxid de aluminiu şi matrice de titan şi compozitele cu fibre de carbură de siliciu şi matrice de molibden. un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie). 290 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR exemplu. de exemplu. a compozitelor cu fibre de compus Al3Ni şi matrice de aluminiu. se supune deformării plastice la cald (prin laminare.22. dar prezintă dezavantajul că fracţia volumică a fibrelor nu se poate regla.Nb). a compozitelor cu fibre de carbură de tantal şi matrice de soluţie solidă Co(Ta. metoda asigură legături interfaciale foarte puternice între matricea şi fibrele materialului compozit. Structura compozitului cu fibre de W şi matrice de soluţie solidă Ni(W) obţinut prin solidificarea dirijată a aliajului eutectic Ni − W − solidificarea unidirecţională a eutecticelor.C) şi a celor cu fibre de compus Nb8Fe7Cr2 şi matrice de soluţie solidă Fe(Cr. Pentru obţinerea unor materiale compozite durificate cu fibre se utilizează în prezent şi metode şi procedee tehnologice directe (fibrele şi matricea se realizează împreună şi sunt supuse unor prelucrări menite să asigure realizarea compozitului cu caracteristicile de utilizare dorite). 12. − încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei. având structura prezentată în figura 12. această tehnologie fiind utilizată. fazele din structura unor aliaje eutectice reprezintă materialele componente ale compozitului. având structura celui prezentat în figura 12. iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajelor turnate în forme. Structura semifabricatului utilizat pentru obţinrea prin deformare plastică a compozitului cu fibre de W şi matrice din oţel inoxidabil Fig.21. pentru realizarea compozitelor cu fibre de wolfram şi matrice de soluţie solidă Ni(W). fiind impusă de raportul cantitativ al fazelor componente ale structurii aliajelor eutectice.12.22. tragere sau extrudare) pentru obţinerea materialului compozit. această tehnologie permiţând obţinerea compozitelor cu fibre de bor şi matrice de aluminiu şi a celor cu fibre de wolfram şi matrice de oţel inoxidabil.

Capitolul 12 Structurile si proprietăţile materialelor compozite

− formarea fibrelor prin deformarea plastică a aliajelor bifazice; materialele bifazice, având în structură o fază f cu modul de elasticitate ridicat şi rezistenţă mecanică la cald mare şi o fază M cu plasticitate ridicată şi rezistenţă mare la oxidare la temperaturi înalte, se supun prelucrării prin deformare plastică la rece, iar tendinţa naturală de formare a structurii fibroase (de alungire a grăunţilor cristalini în direcţia deformării) determină distribuirea fazei f sub formă de fibre în faza M ce capătă rolul de matrice; această tehnologie permite obţinerea unor materiale compozite cu foarte bune proprietăţi de refractaritate ( de exemplu, prin deformarea plastică la rece, cu un grad de deformare GD ≅ 90 %, a agragatului compozit obţinut prin infiltrarea în pulbere de wolfram a aliajului lichid Ni−Cr rezultă un compozit cu fibre aliniate care are rezistenţa la rupere, la t t = 870 oC, RmC = 430...450 N/mm2 (în timp ce matricea din aliaj Ni − Cr are
t RmC = 48...50 N/mm2). Toate aspectele anterior prezentate conduc la concluzia că utilizarea materialelor compozite durificate cu fibre trebuie extinsă în viitor; singurul argument care (în prezent) limitează folosirea acestor materiale în diverse aplicaţii tehnice îl constituie costul lor de elaborare ridicat.

Cuvinte cheie
agregare prin lipire, 289 alburn, 275 cambiu, 275 canal rezinifer, 276 compozit durificat cu fibre, 284 densitate lemn absolută, convenţională, 277 depunere chimică, 289 depunere electrolitică, 289 duramen, 275 duritate Janca, 280 enclavă plastică, 288 fibră lemnoasă, 276 fracţie volumică, 270 furnir, 282 hemiceluloză, 276 încorporare, 290 inel anual, 275 infiltrare, 289 izodeformaţie, 270 izotensiune, 272 liber, 275 lignină, 276 lungime critică a fibrelor, 284 matrice, 269 panel, 282 plăci celulare, 282 plăci din aşchii de lemn – PAL, 282 plăci din fibre de lemn – PFL, 282 procedee tehnologice directe, 290 procedee tehnologice indirecte, 289 raport de formă al fibrelor, 284 raport de transfer al sarcinilor, 285 rază medulară, 276 ritidom, 274 solidificare unidirecţională, 290 trahee, 276 traheidă, 276 trihite (fibre whiskers), 285 vas lemnos, 275 zona de acţiune a fibrei, 271

291

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Bibliografie
1. Shakelford J. Introduction to Materials Science for Engineers, Macmillan Publishing Commpany, New York, 1988 2. Gâdea S., Petrescu M., Metalurgie fizică şi studiul metalelor, vol. II, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981 3. Van Vlack L., Elements of Materials Science and Engineering, Addison – Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1985 4. Pavel A., Surse şi riscuri de avarie în petrol − petrochimie – chimie, vol. I, Universitatea din Ploieşti, Ploieşti, 1993 5. * * * Hütte – Manualul inginerului. Fundamente. Traducere din limba germană după ediţia a 29 – a, Editura Tehnică, Bucureşti, 1995 6. Broutman L.J., Composite materials. Fracture and fatigue, Academic Press, New York, 1994 7. Suciu P. Lemnul – structură, proprietăţi, tehnologie, Editura Ceres, Bucureşti, 1985

Teste de autoevaluare
T.12.1. Care din următoarele materiale aparţin categoriei agregatelor compozite: a) betonul; b) oţelul carbon hipoeutectoid; c) cermetul cu particule de Al2O3 înglobate într-o matrice de fier; d) lemnul? T.12.2. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor stratificate: a) fonta emailată; b) panelul; c) placajul; d) polistirenul expandat? T.12.3. Care din următoarele materiale aparţin categoriei compozitelor cu fibre: a) cimentul; b) betonul armat; c) fonta albă hipoeutectică; d) compozitul cu filamente de carbură de bor orientate unidirecţional într-o matrice de aluminiu? T.12.4. Care din următorii factori influenţează proprietăţile materialelor compozite: a) proprietătile materialelor componente; b) concentraţiile (masice sau volumice) ale materialelor componente; c) structura şi proprietăţile zonelor de legătură (interfaciale) dintre materialele componente; d) distribuţia materialelor componente în structura compozitului? T.12.5. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune în lungul fibrelor: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia
292

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

volumică a fibrelor depăşeşte o valoare critică; d) efectul durificator al fibrelor se manifestă numai dacă fracţia volumică a fibrelor este mai mică decât o valoare critică? T.12.6. Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în cazul unui compozit cu fibre orientate unidirecţional, solicitat la tracţiune pe o direcţie normală la fibre: a) este respectată condiţia de izodeformaţie; b) este respectată condiţia de izotensiune; c) fracţia volumică a fibrelor nu influenţează comportarea la tracţiune a materialului compozit; d) tensiunile generate în fibre, în matrice şi în materialul compozit de solicitarea la tracţiune sunt egale? T.12.7. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona exterioară a trunchiului este denumită coajă sau scoarţă; b) partea exteriaoră a scoarţei este denumită alburn; c) partea interioară a scoarţei este denumită liber; d) liberul este partea interioară a scoarţei, care se dezvoltă anual şi este alcătuită din vase, fibre liberiene şi ţesuturi de parenchim? T.12.8. Care dintre următoarele afirmaţii privind structura la scară macroscopică a trunchiului unui arbore sunt adevărate: a) zona interioară a trunchiului este denumită lemn; b) partea exterioară a lemnului este denumită alburn; c) partea centrală a lemnului este denumită duramen; d) duramenul este partea lemnului situată între alburn şi măduvă? T.12.9. Care dintre următoarele elemente aparţin constituţiei anatomice (structurii la scară microscopică) a lemnului: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.10. Care element din constituţia anatomică a lemnului este alcătuit din şiruri de celule moarte, alungite, cu pereţii lignificaţi şi cu spaţiul interior (golit de conţinutul celular) foarte îngust, strâns legate între ele: a) traheele; b) fibrele lemnoase; c) razele medulare; d) canalele rezinifere? T.12.11. Care dintre următoarele elemente chimice intră în alcătuirea fibrelor lemnoase (celulozice) şi matricei din hemiceluloză şi lignină, care definesc structura de material compozit a lemnului: a) magneziul; b) carbonul; c) oxigenul; d) hidrogenul? T.12.12. Care dintre următoarele definiţii privind densitatea lemnului sunt corecte: a) densitatea lemnului verde reprezintă masa unităţii de volum a lemnului saturat în apă; b) densitatea absolută a lemnului reprezintă masa unităţii de volum a lemnului uscat artificial la 105 oC; c) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn verde şi volumul de lemn anhidru care se obţine din aceasta; d) densitatea convenţională este raportul dintre masa de lemn anhidru şi volumul de lemn verde din care aceasta s-a obţinut? T.12.13. Care din următoarele afirmaţii privind caracteristicile mecanice ale lemnului sunt adevărate: a) pentru lemn şi produsele din lemn se poate defini
293

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

(ca şi la unele materiale metalice) o caracteristică mecanică numită rezistenţă la oboseală; b) duritatea Brinell a lemnului se defineşte la fel ca în cazul materialelor metalice; c) prezenţa concenratorilor de tensiuni de tipul crestăturilor marginale sau orificiilor nu influenţează comportarea la rupere a lemnului; d) caracteristicile mecanice ale lemnului nu depind de direcţia pe care sunt măsurate, lemnul fiind un material compozit izotrop? T.12.14. Care dintre următoarele semifabricate realizate din lemn se pot considera materiale compozite stratificate: a) grinzile; b) panelul; c) plăcile melaminate din aşchii de lemn; d) plăci extrudate din aşchii de lemn? T.12.15. Care dintre următorii factori influenţează caracteristicile mecanice ale compozitelor durificate cu fibre: a) lungimea fibrelor; b) raportul de formă al fibrelor; c) măsura unghiului dintre direcţia orientării fibrelor şi direcţia de aplicare a solicitărilor mecanice; d) fracţia volumică a fibrelor? T.12.16. Care dintre următoarele afirmaţii privind comportarea la solicitări mecanice a compozitelor durificate cu fibre sunt adevărate: a) comportarea solidară a componentelor la solicitarea mecanică la tracţiune în lungul fibrelor a unui astfel de compozit este determinată de legăturile interfaciale puternice create între M şi f la elaborarea materialului; b) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mare, astfel că orice porţiune din materialul matricei se află integral într-o zonă de acţiune a unei fibre; c) cu cât raportul de transfer al sarcinilor este mai mic, cu atât materialul compozit are o comportare mai eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f şi poate prelua solicitări mecanice de intensitate mai ridicată; d) rezistenţa mecanică a unui astfel de compozit este ridicată, dacă fracţia volumică a fibrelor înglobate în material este suficient de mică şi o parte din materialul matricei se află în afara zonelor de acţiune ale fibrelor? T.12.17. Care dintre următoarele afirmaţii privind elaborarea materialelor compozite durificate cu fibre sunt adevărate: a) la elaborarea prin infiltrare, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, materialul matricei este adus în stare topită, se infiltrează între fibre (sub vid sau sub presiunea unui gaz inert) şi prin solidificare determină formarea compozitului; b) la elaborarea prin depunerea chimică a matricei în jurul fibrelor, fibrele se aliniază în direcţia de armare dorită, iar matricea se depune pe fibre prin cementarea acestora în băi de săruri sau în mediu gazos; c) la elaborarea prin încorporarea fibrelor prin deformarea plastică a matricei, un pachet realizat din straturi alternante de fibre şi matrice (sub formă de folie) se supune deformării plastice la cald prin laminare, tragere sau extrudare; d) la elaborarea prin solidificarea unidirecţională a eutecticelor, fazele din structura unui aliaj eutectic reprezintă materialele componente ale compozitului, iar faza care are rolul fibrelor durificatoare capătă dispunerea şi orientarea necesare prin solidificarea dirijată unidirecţional a aliajului turnat?
294

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

Aplicaţii
A.12.1. Un material compozit cu fibre de sticlă înglobate într-o matrice de răşină epoxidică are fracţia volumică a fibrelor vf = 0,70. Ştiind că fibrele de sticlă au densitatea ρf = 2540 kg/m3, iar matricea din răşină epoxidică are densitatea ρM = 1210 kg/m3, să se determine concentraţia masică a fibrelor în materialul compozit %fm şi densitatea compozitului ρC. Rezolvare Considerând că materialul compozit are volumul VC, iar volumele fibrelor şi matricei sunt Vf , VM, se obţin relaţiile: Vf = VCvf , VM = VC(1 – vf) şi VC = Vf + VM . Masele corespunzătoare volumelor Vf , VM şi VC sunt Mf = VCvfρf, MM = VC(1 – vf)ρM şi MC = Mf + MM, iar densitatea compozitului este dată de o relaţie de forma (12.5): ρC = ρM(1 – vf) + ρfvf; pentru datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: ρC = 1210(1 – 0,70) + 2540⋅0,70 = 2141 kg/m3. Concentraţia volumică a fibrelor în materialul compozit este %fV = 100vf, iar concentraţia masică a acestora este dată de relaţia (stabilită utilizând ρf raţionamentul prezentat la rezolvarea aplicaţiei A.2.4): % f m = 100v f ; pentru ρ datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: % f m = 100 ⋅ 0,7
2540 2141

≅ 83 %.

A.12.2. Un material compozit cu fibre continui de sticlă înglobate în matrice de răşină epoxidică se consideră ca material de referinţă la proiectarea unui nou material compozit (cu aceleaşi componente). Ştiind că matricea are * EM = 6900 N/mm2 şi RmM = 69 N/mm2, fibrele au Ef = 72500 N/mm2 şi Rmf = 3400 N/mm2, iar materialul de referinţă supus încercării la tracţiune în / lungul fibrelor are modulul de elasticitate EC = 46260 N/mm2 şi rezistenţa la
/ rupere RmC = 2050 N/mm2, să se stabilească ce valoare trebuie să aibă fracţia volumica a fibrelor în noul material, pentru ca acesta să prezinte (pe direcţia de orientare a fibrelor) modulul de elasticitate EC ≥ 50000 N/mm2 şi rezistenţa la rupere RmC ≥ 2200 N/mm2. Rezolvare Pentru compozitul de referinţă se pot scrie relaţiile (12.5) şi (12.6) din care rezultă valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf şi mărimea / E − EM 46260 − 6900 rezistenţei conventionale a matricei RmM: v /f = C = = 0, 6 ; 72500 − 6900 E f − EM

295

ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR R mC
/

RmM =

− R mf v /f
/ f

1− v

=

2050 − 3400 ⋅ 0,6 1− 0,6

= 25 N/mm 2 . Deoarece pentru noul compozit

sunt, de asemenea, valabile relaţiile (12.5) şi (12.6), se poate determina valoarea fracţiei volumice a fibrelor în acest material vf pentru respectarea condiţiilor impuse în enunţul aplicaţiei, astfel:. Cu datele precizate în enunţul aplicaţiei se obţine: vf ≥ max(0,66; 0,64) Vf ≥ 0,66. De exemplu, adoptând vf = 0,70, rezultă EC = 52820 N/mm2 > 50000 N/mm2 şi Rmc = 2387,5 N/mm2 > 2200 N/mm2. Observaţie Atât pentru materialul compozit de referinţă, cât şi pentru noul material proiectat, fracţiile volumice ale fibrelor depăşesc valaorea critică dată de relaţia R * − RmM 69 − 25 = (12.7): v fcr = mM = 0,013 ; ca urmare, efectul de durificare 3400 − 25 Rmf − RmM datorită înglobării fibrelor în matrice este asigurat la ambele materiale. A.12.3. Un compozit cu fibre continui, este realizat înglobând fibre dintr-un material cu Ef = 80000 N/mm2 într-un material matrice cu EM = 8000 N/mm2. Să se analizeze cum se modifică, în funcţie de fracţia volumică a fibrelor vf, valorile modulului de elasticitate al compozitului EC pe direcţia fibrelor şi pe direcţia normală la fibre. Rezolvare Folosind relaţiile (12.5) şi (12.11) în condiţiile precizate în enunţul aplicaţiei se pot trasa graficele EC = f(vf) prezentate în figura 12.23. Analizând aceste grafice, rezultă că modulul de elasticitate al compozitului pe direcţia de orientare a fibrelor creşte liniar odată cu vf, în timp ce efectul de creştere odată cu vf a modulului de elasticitate al compozitului pe direcţia normală la fibre se manifestă pregnant numai la valori ridicate ale vf .

Fig. 12.23. Diagramele de variaţie, în funcţie de fracţia volumică a fibelor, a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la un compozit cu fibre de sticlă si matrice de răşină epoxidică 296

Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite

A12.4. Să se determine valoarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit alcătuit dintr-o matrice de cobalt în care sunt înglobate particule dure de carbură de wolfram, cunoscând că modulul de elasticitate al matricei este EM = 207000 N/mm2, modulul de elasticitate al particulelor este Ef = 705000 N/mm2, iar modulul de elasticitate al materialului cu vf = 0,5 este EC = 382000 N/mm2. Rezolvare Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei în relaţia (12.12), se obtine ecuaţia exponenţială (transcendentă), cu necunoscuta n: 2 ⋅ 382 n = 207 n + 705 n .Această ecuaţie se poate rezolva pe cale numerică, considerând diverse valori ale necunoscutei n∈[−1;1]\{0}, calculând (pentru fiecare valoare a exponentului n) A = 2 ⋅ 382 n şi B = 207 n + 705 n şi declarând ca soluţie valoarea n pentru care se obţine A = B. Rezultatele utilizării aceastei proceduri de rezolvare sunt diagrafiate în figura 12.24, iar soluţia care se obţine astfel este n → 0 (aceeaşi soluţie rezultând şi prin utilizarea programului de rezolvare numerică a ecuaţiilor al produsului informatic MathCad).

Fig. 12. 24. Determinarea exponentului n din relaţia (12.12) pentru un agregat compozit cu particule de WC înglobate în matrice de Co

Fig.12.25. Diagrama de variaţie, în funcţie de vf, a modulului de elasticitate al agregatului compozit cu particule de WC şi matrice de Co

Observaţie În cazul agregatului compozit analizat, exponentul n din relaţia (12.12) tinde către valoarea zero şi, ca urmare, în această situaţie se poate considera că
297

A.6945). pe baza relaţiei (12. fracţia volumică a particulelor fiind vf = 0. curba CNF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat pe direcţia normală la fibre la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt.12) (cu n = − 0. 6945 = 140625 N/mm2.7. astfel: EC = lim [ E (1 − v f ) + E v f ] = E M f E f f n→0 n M n f v 1 n 1− v (12.7 ⋅ 220000 − 0. n = − 0. rezultă vf EC = [0.4⋅220n.6⋅70n + 0.11). Rezolvare Procedând ca la rezolvarea aplicaţiei A.18) Datele din enunţul aplicaţie satisfac această egalitate.5. . aşa cum se observă în figura 12.3 ⋅ 70000 −0. care modelează analitic variaţia modulului de easticitate al agregatului compozit. modulul de elasticitate al materialului f este Ef = 220000 N/mm2. ecuaţia exponenţială care trebuie rezolvată este: 100n = 0.12). 12.26. Se cunoaşte că modulul de elasticitate al materialului M este EM = 70000 N/mm2. Respectarea acestei reguli de către agregatul compozit cu particule de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt este ilustrată în figura 12.12. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12. Aşa cum s-a precizat în scap.18).12. 6945 ] 298 − 1 0 .12). Să se determine valoarea modulului de elasticitate EC al unui agregat compozit alcătuit dintr-o matrice M în care sunt distribuite uniform particule dintr-un material f. caracteristicile agregatelor compozite cu structura alcătuită din particulele unui material f distribuite într-o matrice dintr-un material M sunt intermediare celor care se pot determina în lungul fibrelor şi pe direcţia normală la fibre la compozitele cu fibre din material f înglobate în matricea M. în care: curba CLF redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate determinat în lungul fibrelor la compozitul cu fibre de carbură de wolfram înglobate într-o matrice de cobalt.7.6945.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR modulul de elasticitate al materialului este definit.25.12) pentru estimarea modulului de elasticitate al agregatelor compozite la care n → 0. se poate determina modulul de elasticitate al agregatului compozit cu = 0. curba AC redă variaţia în funcţie de vf a modulului de elasticitate al agregatului compozit (cvasiizotrop) cu particule de carbură de wolfram uniform distribuite într-o matrice de cobalt. care se poate considera în locul relaţiei (12. iar variaţia EC. iar modulul de elasticitate al agregatului compozit (cu aceleaşi componente) având vf = 0. se determină valoarea exponentului n din relaţia (12. Folosind relaţia (12.2. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12. iar soluţia (nebanală) care rezultă prin rezolvarea numerică a acesteia este.5).4 este EC = 100000 N/mm2. expresia analitică a funcţiei corespunzătoare acestei curbe fiind (12. 6945 + 0.4.

orientate pe direcţia axei longitudinale a barei şi având diametrul df = 0. 26. pentru agregatele compozite cu componentele M şi f precizate în enunţul aplicaţiei este redată în figura 12. A.27.5 Rezistenţa la rupere a materialului compozit se poate determina cu relaţia (12.6.7. în funcţie de vf.12.94 mm << L Procedând astfel. Fracţia volumică a fibrelor materialului compozit este vf = 0.5⋅105 N produce tensiuni normale (în 5 4F 4 ⋅ 7. Rezolvare Solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7.05 4 40 τ rM 4 299 . Diagrama de variaţie. Determinarea exponentului n din relaţia (12.12.4.12. Să se stabilească dacă bara de tracţiune rezistă la solicitarea dată de o forţă cu intensitatea F = 7.14). componentele materialului fiind caracterizate astfel: fibrele de sticlă au Rmf = 3000 N/mm2.5 Fig. în care notaţiile au semnificaţii similare celor precizate la rezolvarea aplicaţiei A.12. iar matricea din răşină epoxidică are RmM = 25 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2.5 ⋅ 10 lungul fibrelor) cu intensitatea σ = = = 1528 N/mm2. 2 2 πD π 25 Fig.12) pentru agregatul compozit considerat în aplicaţia A. a modulului de elasticitate al agregatului compozit considerat în aplicaţia A. se obţine: LC = d f = 0.Capitolul 12 Structurile şi proprietăţile materialeor compozite în funcţie de vf. considerând valoarea lungimii critice a fibrelor Lc dată de relaţia (12.27.5⋅105 N.15). 12. Rmf 1 1 3000 = 0.12. O bară de tracţiune cu diametrul D = 25 mm este realizată dintr-un material compozit durificat cu fibre discontinui de sticlă.05 mm şi lungimea L = 50 mm.

Rezolvare Ruperea barei se produce când tensiunile normale generate de solicitarea la 4F tracţiune cu forţa F au intensitatea σ = = RmC şi. iar ≅ L L RmC = RmM (1 − v f ) + Rmf (1 − C )v f = 25(1 − 0. Diminuarea considerabilă a rezistenţei mecanice a 4 barei în acest caz este datorată faptului că măsura unghiului θ este mai mare decât valoarea critică dată de relaţia (12.73. rezultând: RmC . bara rezistă la solicitarea la tracţiune cu forţa F = 7. rezistenţa la rupere a compozitului RmC este dată de relaţia (12. Ştiind că matricea compozitului * are RmM = 30 N/mm2.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (materialul are o comportare eficientă în ceea ce priveşte conlucrarea între M şi f.16). iar fibrele au Rmf = 2500 N/mm2. 40 cos 5 sin 5 o o .24⋅105 N.6).17): θ cr = arctg 300 40 1833 = 1o15’. ca urmare.1⋅104 N.73 ≅ 1833 N/mm2 şi F = 4 b) Dacă fibrele materialului compozit din care este realizată bara sunt orientate sub un unghi θ = 5 o faţa de direcţia axei longitudinale a barei. L Deoarece σ < RmC.7. . O bară de tracţiune cu diametrul D = 15 mm este realizată dintr-un material compozit cu fibre continui. 4 a) Dacă fibrele materialului compozit din care este confecţionată bara sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei ( pe direcţia căreia se aplică forţa F). rezistenţa la rupere a compozitului este dată de relaţia (12. 80 sin 2 5 o ) = min(1847.12. 0.73) + 2500⋅0. forţa de πD 2 tracţiune monoaxială care produce ruperea barei are intensitatea dată de relaţia: πD 2 F= RmC .02)0. rezultând: π 15 2 1833 ≅ 3.7) + 3000(1 − 0. fracţia volumică a fibrelor fiind vf = 0.7 ≅ 2065 N/mm2. LC raportul de transfer al sarcinilor fiind foarte redus.461. RmC = 30(1 − 0.5⋅105 N.θ = min( şi F = 1833 cos 5 2 o .02).10532) = 461 N/mm2 π 15 2 461 ≅ 8. orientate pe direcţia axei longitudinale a barei. b) unghiul dintre axa longitudinală a barei şi direcţia orientării fibrelor este θ = 5 o. RmM = 80 N/mm2 şi τrM = 40 N/mm2. să se estimeze intensitatea forţei de tracţiune F la care se produce ruperea barei în următoarele circumstanţe: a) fibrele materialului sunt perfect paralele cu axa longitudinală a barei. A.

plăcuţe pentru tuburi electronice. Pulberile (metalice şi. La fabricarea produselor prin metoda agregării pulberilor. materiile prime sub formă de pulberi (de diverse sortimente compoziţionale şi/sau granulometrice) sunt amestecate în proporţiile necesare produselor care trebuie realizate. uneori amestecate şi cu pulberi nemetalice. uneori. Realizarea de produse din materiale metalice care nu pot fi elaborate şi prelucrate primar prin tehnologiile clasice de topire – turnare: • piese (filamente. numit sinterizare. duze pentru ejectarea 301 .1 µm şi 1 mm. iar comprimatele de pulberi astfel obţinute se supun unui tratament termic. Tehnologiile de realizare a produselor prin metoda agregării pulberilor sunt aplicate de obicei în două scopuri: A. Introducere În tehnica actuală se utilizează. Studiul şi aplicarea industrială a proceselor.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Capitolul 13 STRUCTURILE ŞI PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR REALIZATE PRIN AGREGARE DE PULBERI 13. nemetalice) utilizate în metalurgia pulberilor sunt materiale formate din granule (particule) de metale pure. metodelor şi procedeelor tehnologice de obţinere a pulberilor (preponderent metalice) şi de utilizare a lor pentru realizarea de produse cu diverse destinaţii fac obiectul unei ramuri a metalurgiei numită metalurgia pulberilor . cu sau fără presare. care conferă produselor compactitatea şi caracteristicile de utilizare dictate de aplicaţia căreia sunt destinate produsele. oxizi metalici. amestecul de pulberi este adus apoi la forma dorită (corespunzătoare produselor).) cu dimensiunile cuprinse între 0. tehnologiile de realizare a semifabricatelor şi pieselor pentru diverse aplicaţii din pulberi metalice. cu perspective mari de extindere în viitor. aliaje sau compuşi chimici (intermetalici.1. sulfuri etc.

din materiale care pot fi elaborate în stare topită. Ni etc. Obţinerea şi caracterizarea pulberilor Pentru obţinerea pulberilor se utilizează două categorii de metode tehnologice: metodele mecanice şi metodele fizico – chimice. Cr.. Ni. diamant – metale etc. inele. având structura alcătuită dintr-o fază oxidică − ceramică (Al2O3. dar a căror fabricare prin turnare nu este eficientă. având componentele cu ts foarte diferite şi/sau cu solubilităţi foarte reduse în stare lichidă. Fe – Cr. echipamente de calcul automat etc. care este folosită în prezent pentru realizarea pulberilor de Mn. aliaje Fe – Al. materia primă sub formă de material metalic turnat. came. care.) înglobate într-o matrice metalică tenace (Co.). Mo2C. W – Cu. • piese (scule aşchietoare.). Principalele metode mecanice folosite în practica industrială pentru obţinerea pulberilor sunt: • Metoda măcinării. Fe. ZrO2 etc. contacte electrice. • piese poroase cu diverse destinaţii: cuzineţi poroşi autoungători din bronzuri cu staniu sau din aliaje Fe – Cu. Al.) înglobată într-o matrice metalică (Fe. • piese (plăcuţe şi scule pentru prelucrarea prin aşchiere a materialelor metalice) din materiale dure..2. Mo etc. realizate mai ales din pulberi feroase. cuzineţi.) din metale greu fuzibile (W. tacheţi. elemente de fricţiune. Cr. magneţi etc. având structura alcătuită din particule de carburi metalice dure (WC. de tipul unor agregate compozite. electrozi poroşi din nichel sau argint pentru echipamentele utilizate în electrochimie etc.) din materiale de tipul cermeturilor.. TiC.) se folosesc pe scară largă astfel de piese sinterizate (roţi dinţate. Mo – Cu etc. se obţin greu în stare lichidă şi se impurifică uşor. Ta. oţeluri inoxidabile sau aliaje Monel. 13.). filtre metalice din bronzuri. care. Ni – Fe etc. garnituri. Mo – Ag. TaC etc. Nb etc. Fe – mase plastice. pârghii. reacţionând puternic cu căptuşeala ceramică a agregatelor de elaborare – turnare.). segmenţi. Mo.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR gazelor fierbinţi electrozi nefuzibili pentru sudare etc.) sau pseudoaliajelor (aliajele W – Ag. în construcţia de maşini (automobile. burete de 302 . Co. magneţi etc. deoarece implică consumuri exagerate de materiale şi conduce la obţinerea de semifabricate cu precizia necorespunzătoare a formei şi dimensiunilor. echipamente electrocasnice. B. compozitelor cu metale şi nemetale (Cu – grafit. ce impune aplicarea unor operaţii tehnologice de finisare laborioase şi costisitoare. Co. la aplicarea acestei metode. Realizarea de produse cu dimensiuni mici şi forme complicate. pistoane. având ts ridicate. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 1 mm şi forma predominant lamelară. se obţin foarte greu în stare topită). Sb.

precipitate obţinute prin electoliză. care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare. • Metoda electrolitică. Co. 303 . Cr.1 µm şi 100 µm şi forma aciculară (dendritică). V. materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire. la aplicarea acestei tehnologii. • Metoda precipitării din soluţii apoase. Sn.1 µm şi 10 µm şi forma sferoidală. sârme etc. alame. obţinându-se depozite catodice compacte − fragile. aliaje Fe – Ni. materia primă sub formă de minereu oxidic de fier sau arsură de fier. care. producând reducerea oxizilor. Ni – Co etc. • Metoda pulverizării din fază lichidă. W. iar descompunerea prin volatilizare a acestuia determină formarea oxidului de carbon (care se reutilizează în proces) şi pulberii metalului Me.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi minereu.. apă etc. utilizată în prezent pentru obţinerea pulberilor de Ni. materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată). Fe. bronzuri. Pt. de exemplu. la utilizarea acestei metode. Cr. aplicată pentru realizarea pulberilor de Fe. la folosirea acestei metode. cu mărimea particulelor între 0.) care produce precipitarea metalului (Me) sub formă de pulbere. se transformă (în anumite condiţii de temperatură şi presiune. oţeluri etc. iar ca agent chimic pulberea fină de Pb. o transformă în pulbere de fier pur. aplicată actual pentru realizarea pulberilor de Fe. cu mărimea particulelor între 0. la folosirea acestei tehnologii. folosind ca materie primă soluţia de acetat de cupru. aplicată actual pentru fabricarea pulberilor de Ag. Ni – Mo. Au. Au. specifice fiecărui metal) în carbonil metalic Men(CO)m (condensat sub formă de lichid vâscos). Principalele metode fizico – chimice de elaborare a puberilor metalice sunt: • Metoda reducerii oxizilor. Fe – Mo. Cu. aşchii. • Metoda carbonil. Cd. Ni. Pt etc. Fe – Ni – Mo etc. la aplicarea acestei metode. este supusă acţiunii unui curent de oxid de carbon.. rezultă precipitate granulare de plumb acoperite cu cupru. materia primă sub formă de soluţie apoasă a sărurilor metalului (Me) care trebuie obţinut sub formă de pulbere este supusă unui agent chimic (pulbere de Zn. Fe – Cr. Al etc. Fe.) şi este pulverizată în picături fine. Zn. cu mărimea particulelor între 20 µm şi 400 µm şi forma predominant sferoidală. aliaje Fe – Ni. Co. Cu. Ni. Al.. vapori. Ni. spongioase sau pulverulente. metoda permite şi obţinerea pulberilor cu particule bimetalice. materia primă sub formă de aşchii ale metalului (Me) care trebuie adus în formă de pulbere este introdusă într-un cuptor tubular.. în stare măcinată este supusă acţiunii unui agent chimic (pulbere de cocs sau gaz metan). Cu. folosită în prezent pentru obţinerea pulberilor de Fe. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer. Ta. este transformată în pulbere prin măcinare în mori cu bile sau în mori cu vârtej.

pentru exprimarea acestei caracteristici se folosesc două mărimi: diametrul echivalent al particulelor sau mărimea celui mai mic ochi de sită prin care acestea pot trece. existând însă şi pulberi ale căror particule au suprafeţe netede şi regulate. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea. 13. • suprafaţa specifică a particulelor. aplicaţia A.1. pulberile metalice uzuale au particulele cu suprafeţe neregulate şi rugoase.6. Principalele forme ale particulelor pulberilor utilizate în metalurgia pulberilor: a − particule aciculare.1. mărimea particulelor acestora încadrându-se într-un domeniu mai mult sau mai puţin extins. cu ajutorul histogramelor granulometrice ale pulberii şi modelate analitic cu ajutorul unei funcţii de distribuţie a granulaţiei pulberii (de obicei. definite. pulberile metalice uzuale au granulaţia eterogenă. această caracteristică se defineşte ca fiind volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere vărsată liber (netasată) într-un vas de măsurare. distingându-se din acest punct de vedere. această caracteristică se exprimă de obicei prin mărimea suprafeţei totale a particulelor. pulberile cu particule lamelare (platiforme) şi pulberile cu particule echiaxiale (sferoidale.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Pulberile metalice prezintă o serie de caracteristici fizico – chimice şi tehnologice care influenţează esenţial calitatea produselor obţinute prin agregarea lor. particulele pulberilor metalice uzuale au structura internă spongioasă (cu macropori deschişi).2. • structura internă a particulelor. • mărimea particulelor. • calitatea suprafeţei particulelor.5). raportată la masa sau volumul lor efectiv. b − particule lamelare. poliedrice ). • volumul specific de umplere Vu. Principalele caracteristici fizice ale pulberilor metalice sunt: • forma particulelor. aşa cum se poate observa în figura 13. trei grupe de pulberi: pulberile cu particule fibroase (aciculare). o caracteristică derivată a acesteia fiind densitatea de umplere ρu = 304 1 Vu Fig. compoziţia granulometrică a unei pulberi metalice putându-se exprima prin fracţiile granulometrice ale particulelor de diferite mărimi ce intră în alcătuirea pulberii. c − particule sferoidale . poroasă (cu macropori închişi) sau compactă (fără macroporozităţi). . aşa cum se poate observa în figura 13. funcţia erorilor – v. această caracteristică se apreciază pe baza raportului dintre cele trei dimensiuni caracteristice ale particulelor.

O. pentru pulberile metalice uzuale Vsc fiind cu 20. această caracteristică este definită ca fiind raportul procentual dintre volumul efectiv al particulelor pulberii Ve şi volumul de umplere Vu. C u = Ve Vu 100 = ρu ρe 100 . P etc. această caracteristică reprezintă volumul ocupat de unitatea de masă de pulbere după tasarea ei prin scuturare intensă.) al particulelor şi rezistenţa la oxidare a particulelor. 13. aceste caracteristici exprimă presabilitatea pulberilor.. ρpr reprezentând masa unităţii de volum a unei pulberi supuse unei presiuni de compactizare p.2. aceste caracteristici depinzând de natura materialului particulelor şi de metoda folosită pentru obţinerea pulberilor. această caracteristică se defineşte ca fiind cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii şi este dependentă în special de calitatea suprafeţei particulelor şi de compoziţia granulometrică a pulberilor.. • volumul specific de scuturare Vsc. se poate defini caracteristica numită grad de V − Vsc . cunoscând (pentru o pulbere metalică dată) Vsc şi Vu. b − gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor Principalele caracteristici chimice ale pulberilor metalice sunt conţinutul de impurităţi (C. • densitatea de presare ρpr şi compactitatea de presare Cpr. S. ρe fiind densitatea materialului particulelor pulberii. . o caracteristică derivată este porozitatea de umplere Pu = 100 − Cu.30 % mai mic decât Vu. cunoaşterea ei fiind deosebit de importantă pentru reglarea corectă a dispozitivelor de dozare a pulberilor folosite la realizarea unui anumit produs. îndesare (prin scuturare) I s = u Vu Fig. Principalele caracteristici tehnologice ale pulberilor metalice sunt: • fluiditatea.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi • compactitatea de umplere Cu. Si. iar Cpr fiind C pr = 305 ρp ρe 100 . Definirea granulaţiei cu ajutorul histogramei granulometrice pentru pulberile cu: a − gamă largă de dimensiuni ale particulelor.

cu orbitalele electronice incomplete. oxidare. care este influenţată nu numai de forma particulelor pulberilor şi. care definesc interacţiunea complexă dintre particulele pulberilor şi dintre particule şi mediul (gazos sau lichid) cu care acestea vin în contact în cursul operaţiilor de realizare a produselor sinterizate. La obţinerea produselor prin agregare de pulberi trebuie să se ţină seama de următoarele particularităţi privind caracteristicile şi comportarea pulberilor: • terminarea bruscă a structurii cristaline pe suprafeţele libere ale particulelor pulberilor metalice face ca atomii aflaţi pe aceste suprafeţe. corodare. • realizarea unei împachetări compacte a particulelor pulberilor (micşorarea valorilor caracteristicilor Vu. de compoziţia granulometrică a pulberilor. 13. difuzie etc. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor. aşa cum sugerează schemele din figura 13.3.3. pentru pulberile: a − cu gamă largă de dimensiuni ale particulelor. Vs şi Pu) depinde esenţial de fluiditatea pulberilor. denumirea ei fiind determinată de faptul că rezistenţa mecanică a oricărui semifabricat obţinut prin presarea unei pulberi depinde în principal de comportarea zonelor sale cu sensibilitate maximă la degradare: muchiile ascuţite şi pereţii foarte subţiri. această caracteristică exprimă capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent. în funcţie de compoziţia granulometrică. iar suprafeţele să prezinte aspect rugos.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • rezistenţa muchiilor. Fig. datorită multiplelor imperfecţiuni cristaline (de tipul vacanţelor.. contribuind la intensificarea proceselor de adsorbţie. caracterul rugos al suprafeţelor libere şi starea de nesaturare electronică a atomilor de pe aceste suprafeţe determină o reactivitate accentuată a acestora. b − cu gamă îngustă de dimensiuni ale particulelor 306 . dislocaţiilor sau defectelor de împachetare) pe care le conţin. Compactitatea de umplere. ci şi de rugozitatea suprafeţelor particulelor care alcătuiesc pulberile (care poate determina modificări esenţiale ale mobilităţii reciproce a particulelor pulberilor la vărsarea şi/sau presarea lor în matriţele utilizate la obţinerea produselor sinterizate). să aibă o mobilitate accentuată şi o mare capacitate de a atrage electroni.

Transformările structurale la presarea şi sinterizarea pulberilor Procesele esenţiale ce trebuie realizate pentru obţinerea produselor prin metoda agregării pulberilor constau în formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii sau amestecului de pulberi utilizate ca materie primă. Aceste procese. iar influenţele rugozităţii suprafeţelor libere ale particulelor şi reactivităţii acestor suprafeţe devin mai importante. soluţia tehnologică cea mai indicată în acest scop constând în utilizarea unor substanţe lubrifiante (depuse pe particulele pulberilor sau adăugate la dozarea şi amestecarea pulberilor în vederea realizării produselor sinterizate). diminuează compactitatea de umplere. formarea aglomeratelor şi agregatelor trebuie împedicată. • creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de 307 .4.13.5: • crearea legăturilor punctiforme între particule. astfel de legături apar între particulele pulberilor metalice la simpla lor vărsare sau tasare în matriţele folosite la realizarea produselor şi sunt (în general) instabile. schematizate în figura 13. gradul de îndesare şi compactitatea de presare a pulberilor şi determină obţinerea de produse cu porozitate excesivă (inacceptabilă). determinând apariţia unor fenomene de frecare şi adeziune între particule. deoarece. suprafaţa lor specifică se măreşte. care conduc la formarea în masa pulberilor a unor aglomerate (grupări de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de adeziune) şi a unor agregate (grupări de aglomerate slab legate între ele şi uşor de dezintegrat prin acţiuni mecanice). neputând asigura gradul de consolidare necesar pentru ca produsele să-şi păstreze configuraţia la extragerea din matriţe. aşa cum s-a arătat anterior. 13. se desfăşoară în mai multe etape.4.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig.3. aşa cum se poate observa în figura 13. Schema micşorării compactităţii pulberilor la formarea aglomeratelor şi agregatelor de particule • pe măsură ce dimensiunile particulelor pulberilor se micşorează.

Fig.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR contact (punţilor de legătură) între particule. aceste procese sunt declanşate prin presarea pulberilor în matriţe (care determină compactizarea pulberilor prin redistribuirea particulelor. alunecarea lor reciprocă şi umplerea golurilor.. prin creşterea germenilor formaţi în etapa anterioară. care determină creşterea mobilităţii atomilor particulelor pulberilor. Procesele care se desfăşoară în timpul operaţiei de presare pot fi descrise astfel: • la începutul presării se produce reorientarea particulelor. în urma desfăşurării acestei etape. asigurând consolidarea acestora şi micşorarea. care asigură amestecului de pulberi împachetarea 308 . care au tendinţa de a se dezvolta independent sub forma unor noi cristale şi de a declanşa astfel un proces general de recristalizare în masa pulberilor. sferoidizarea şi chiar dispariţia porilor. Principalelor etape de formare a legăturilor de consolidare la realizarea produselor prin agregare de pulberi: a − formarea legăturilor punctiforme. deformarea plastică şi sudarea între ele a particulelor) şi sunt finalizate. mai ales a celor aflaţi pe suprafeţele libere ale acestora şi desfăşurarea intensă a unor procese de difuzie. • creşterea cristalelor noi. De obicei cele două operaţii se realizează succesiv. amestecul de pulberi este presat în cavitatea unei matriţe (la presiuni p = 100. b − formarea suprafeţelor de contact.13.5. în cursul tratamentului termic de sinterizare.2000 MPa) şi se transformă într-un comprimat cu forma produsului ce urmează a fi realizat. d − diminuarea şi sferoidizarea porilor Procesele descrise succint mai înainte. ale cărei cristale sunt dezvoltate între (peste) particulele pulberilor. c − formarea şi creşterea cristalelor noi. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor. agregatele de pulberi capătă o structură cristalină nouă. prin încălzirea pulberilor presate. La operaţia de presare. dar există şi procedee tehnologice care prevăd executarea lor simultană (presarea la cald sau sinterizarea sub presiune). de tipul unor germeni cristalini. între particulele pulberilor supuse prelucrării se formează suprafeţe de contact (punţi de legătură).. se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de presare a pulberilor în matriţe şi de sinterizare a comprimatelor obţinute prin presare. prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente.

în acest fel realizându-se sudarea între particulele pulberii. procesele de deformare sunt transferate în afara zonelor de contact ale particulelor (spre materialul neecruisat din interiorul particulelor pulberii) înainte de aplatizarea completă a microneregularităţilor şi dizlocarea suficientă a straturilor eterogene de pe suprafeţele în contact ale particulelor. sudarea prin presiune a particulelor nu se poate realiza. se produce deformarea plastică locală a particulelor în zonele lor de contact reciproc. iar punţile de legătură realizate prin sudare au (datorită extinderii reduse şi conţinutului mare de impurităţi) rezistenţă mecanică relativ scăzută. la fabricarea produselor din pulberi metalice sau nemetalice nedeformabile consolidarea prin presare a particulelor pulberilor şi obţinerea unor comprimate cu rezistenţă mecanică acceptabilă se realizează numai dacă particulele sunt amestecate cu un liant metalic (care rămâne în compunerea produsului) sau organic (care se elimină în cursul sinterizării). care determină dislocarea straturilor eterogene (ce conţin oxizi. ca urmare a desfăşurării acestor procese. sudarea prin presiune a particulelor pulberii se realizează prin următorul mecanism: − sub acţiunea presiunii exercitate asupra pulberii. în plus. molecule de aer adsorbit. care se constituie într-o sursă de activare mecanică. Pentru conducerea corectă a operaţiei de presare şi aprecierea corespunzătoare a eficienţei proceselor care se desfăşoară în cursul acesteia trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • deformarea plastică locală a zonelor de contact ale particulelor se realizează (în mod obişnuit) la rece. 309 . • odată cu creştera presiunii se produce deformarea elasto – plastică a particulelor pulberii şi se crează condiţiile necesare sudării lor prin presiune. ca urmare. • dacă particulele pulberii supuse presării au plasticitate scăzută.) şi aplatizarea micronereguarităţilor din aceste zone. determinată şi de intensitatea scăzută cu care se desfăşoară procesele de difuzie la temperatura de presare. ca urmare. atomii marginali ai particulelor se apropie la distanţe având ordinul de mărime al parametrilor stucturii cristaline a materialului particulelor şi interacţionează dând naştere unor germeni cristalini comuni în zonele de contact ale particulelor. particule de praf ionizate etc. molecule de apă şi grăsimi.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi cea mai densă posibilă la dimensiunile şi forma pe care le prezintă particulele componente. − o parte din energia acumulată în materialul deformat plastic din zonele de conact ale particulelor pulberii constituie energia de activare necesară creşterii şi transformării în cristale a germenilor cristalini comuni. extinderea redusă a punţilor de legătură realizate prin sudare este. fiind însoţită de ecruisarea materialului (creşterea rezistenţei la deformare a materialului) din aceste zone şi.

Desfăşurarea acestor procese şi calitatea produselor obţinute prin agregare de pulberi sunt influenţate esenţial de regimul tehnologic al tratamentului de sinterizare. care constau în reducerea peliculelor de oxizi de pe suprafeţele particulelor. Ts fiind 3 5 temperatura de solidificare – topire (în K) a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi din care se confecţionează produsele. descompunerea şi vaporizarea substanţelor introduse la presare ca lianţi sau lubrifianţi. Pri ncipalii parametri de regim ai tratamentului de sinterizare se aleg astfel: • Temperatura de sinterizare Tsi se stabileşte având în vedere că sinterizarea trebuie să asigure formarea de noi cristale între particulele pulberilor din care sunt realizate comprimatele supuse acestui tratament. • creşterea temperaturii determină desfăşurarea unor procese chimice. în cazul amestecurilor de pulberi (cu particule din materiale diferite) se produce şi alierea particulelor cu componentele transportate prin difuzie din particulele vecine. eliminarea gazelor şi lichidelor adsorbite pe suprafeţele particulelor pulberii. se manifestă un fenomen de creştere bruscă a volumului acestor comprimate.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR • la extragerea comprimatelor din matriţele în care s-a realizat presarea se produce relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii şi. efectul postelastic este important (comprimatele îşi măresc volumul cu câteva procente la scoaterea lor din matriţe) şi poate produce distrugerea comprimatelor. accelerată de ridicarea temperaturii. difuzia atomilor. se 310 .6. evitarea acestui fenomen nedorit fiind asigurată de utilizarea lianţilor. care au ca efecte consolidarea legăturilor dintre particulele pulberii. Sinterizarea este tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor. temperatura de sinterizare se adoptă Tsi = ( ⋅ ⋅ ⋅ )Ts . dacă plasticitatea particulelor pulberilor este redusă. bazate pe difuzie. determină • declanşarea unor procese de recristalizare a materialului (ecruisat prin deformarea plastică la rece produsă de presare) din zonele de contact ale particulelor şi din interiorul acestora. densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi. De 2 4 obicei. îndepărtarea produselor rezultate din reducerea. Procesele care se desfăşoară în timpul sinterizării pot fi descrise astfel: • difuzia atomilor. sferoidizarea şi micşorarea porilor şi finisarea granulaţiei produselor. accelerată de ridicarea temperaturii. aşa cum sugerează imaginile prezentate în figura 13. ca urmare. numit efect postelastic. în plus. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule. determină consolidarea şi creşterea germenilor cristalini formaţi în zonele de contact dintre particule.

hidrocarburi etc. uşor de obţinut şi cu activitatea chimică (reducătoare sau neutră) reglabilă (prin nivelul vidului şi temperatura Tsi utilizate la sinterizare). c − pulberea presată şi sinterizată 240 ore la 900 oC • Durata sinterizării τsi se stabileşte experimental. fapt ce are ca efecte accelerarea proceselor şi obţinerea unor produse cu compactitate ridicată. mediu ieftin. 3.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi observă că tratamentul se efectuează la Tsi > Trp. la stabilirea mărimii τsi se ţine seama că aceasta este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii (care se corelează cu Tsi conform (1.15) – v. amoniac. 311 . când pulberile sau amestecurile de pulberi conţin componente secundare cu temperatura de solidificare – topire inferioară T si. pentru a asigura condiţiile termice necesare desfăşurării proceselor de recristalizare care stau la baza formării legăturilor de consolidare între particule. În prezent se practică pe scară largă sinterizarea în vid. Mediile neutre (atmosferele de argon) se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi. scap. la desfăşurarea proceselor de sinterizare în prezenţa unei anumite cantităţi de fază lichidă. 13.) se utilizează atunci când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare.4T s – v. • Mediul de sinterizare se alege în mod obişnuit neutru sau reducător. deoarece prezenţa oxizilor în masa sau pe suprafeţele particulelor pulberilor folosite la realizarea produselor influenţează negativ desfăşurarea proceselor de difuzie care au loc în cursul sinterizării. 1. Efectele presării şi sinterizării pulberii de argint cu incluziuni de Al2O3: a − pulberea vărsată în matriţa de presare. Fig. Mediile reducătoare (atmosferele de hidrogen. b − pulberea presată şi sinterizată o oră la 900 oC. scap.5).7). Acest mod de alegere a temperaturii T si conduce în anumite cazuri. manipulare sau depozitare. în corelaţie cu gradul de sinterizare necesar realizării proprietăţilor de utilizare dorite ale produselor.6. Trp fiind temperatura de recristalizare primară a componentului principal al pulberii sau amestecului de pulberi (T rp ≅ 0.

Produsele sinterizate prezentând o porozitate Pp au caracteristicile fizico − mecanice determinate atât de caracteristicile structurii realizate prin sinterizare. caracteristicile lor putând fi determinate aplicând principiile prezentate în scap. c − timp de 22 ore Produsele fără porozitate.7. matrice). cât şi de mărimea porozităţii. Fig.9.7. definite prin constituţia acesteia (natura. 13.8. Structurile şi proprietăţile produselor sinterizate Produsele care se obţin prin metoda agregării pulberilor au caracteristicile structurale (influenţate de compoziţia chimică şi de regimul tehnologic folosit la sinterizare) sugerate de micrografiile prezentate în figurile 13. modul de distribuţie şi gradul de dispersie al fazelor componente ale structurii. forma şi dimensiunile porilor. 13.2. Microstructurile produselor sinterizate din WC cu liant de Co: a − material cu 94 % WC şi 6 % Co.8 şi 13. numărul şi proporţia fazelor care alcătuiesc structura) şi prin forma.4. 13. 12. cu structura alcătuită din particulele unui material înglobate într-un material suport (liant. Microstructurile produselor din pulbere de Fe sinterizată la 800 oC: a − timp de 0.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR 13.5 ore. b − material cu 85 % WC şi 15 % Co Fig. dimensiunile.5 ore. 312 . b − timp de 6. se comportă ca niste agregate compozite.

Microstructurile unor produe industriale sinterizate: a − filtru din pulbere de bronz.2) permite a se estima duritatea Brinell HB. (13. prima dintre relaţiile (13. K s/ şi m sunt constante cu valorile dependente de natura materialului sinterizat şi.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor realizate prin agregare de pulberi Fig. respectiv. Cercetările experimentale întreprinse asupra diverselor materiale obţinute prin metoda agregării de pulberi au evidenţiat faptul că dependeţele dintre principalele caracteristici mecanice ale acestor materiale şi porozitatea lor pot fi exprimate analitic prin relaţii de forma: Y = Ys e − K s Pp sau Y = Ys (1 − K s/ Ppm ) (13. densitatea produsului sinterizat. 313 . b − electrod din pulbere de wolfram. respectiv. evident. respectiv. în timp ce a doua relaţie permite modelarea numerică a modulului de elasticitate longitudinală (Y ≡ E. iar Ks. Ys ≡ As) ale materialelor sinterizate. Ys ≡ Es) şi coeficientului contracţiei transversale (Y ≡ µ. 13. Ys ≡ Rms) şi alungirea procentuală după rupere (Y ≡ A. densitatea masei structurale (lipsită de pori) a produsului. de caracteristica mecanică considerată. de exemplu. Prima dintre relaţiile (13. c − piesă din pseudoaliaj W−Ni−Fe obţinută prin sinterizare Deoarece porii prezenţi în produsele sinterizate diminuează secţiunile portante şi au efectele unor concentratori de tensiuni. iar Vs şi ρs – volumul şi.2) în care Y şi Ys reprezintă valorile unei caracteristici mecanice determinate pe materialul sinterizat şi.2) este potrivită pentru a estima duritatea Brinell (Y ≡ HB.9.1) Pp = V ρs în care V şi ρ reprezintă volumul şi. Ys ≡ µs) ale unor astfel de materiale. definită prin relaţiile: V − Vs ρ 100 = (1 − )100 . în cazul produselor realizate din pulberi de fier sinterizate. Ys ≡ HBs). rezistenţa la tracţiune (Y ≡ Rm. caracteristicile mecanice ale acestor produse pot fi influenţate în măsură importantă de mărimea porozităţii Pp (în %). pe materialul (lipsit de pori) care alcătuieşte masa structurală a produsului sinterizat. dacă se consideră Ys ≡ HBs = 75 HBS şi Ks = 0.049.

311 metalurgia pulberilor. dacă se ia Ys ≡ µs = 0. 304 sinterizare.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR rezistenţa la tracţiune Rm. porozitatea influenţează şi alte caracteristici ale produselor sinterizate: conductibilitatea termică şi electrică. 305 densitate de presare.10. dacă se utilizează Ys ≡ As = 40 % şi Ks = 0. dacă se ia Ys ≡ Rms = 250 N/mm2 şi Ks = 0.03 şi m = 0. K s/ = 0. pulverizare. 301 metode fizico-chimice reducere oxizi. caracteristicile magnetice. iar cea de-a doua relaţie din grupul (13. 305 314 . 301 fibroase. Fig. dacă se consideră Ys ≡ Es = 2. 305 densitate de umplere. rezistenţa la coroziune etc. 311 efect postelastic. 310 fluiditate.058.043 şi alungirea procentuală după rupere A. 305 grad de îndesare. 13. Curbele Wöhler ale fierului sinterizat cu diferite valori ale porozităţii Pp Porozitatea produselor sinterizate influenţează negativ rezistenţa la oboselă a acestora. 305 mediu de sinterizare. electrolitică.35. lamelare. 304 durată de sinterizare. aşa cum rezultă examinând curbele de durabilitate (Wöhler) ale pieselor din fier sinterizat prezentate în figura 13.01 şi m = 1. 301 agregate. 310 temperatură de sinterizare. 310 volum specific de scuturare.2) permite a se determina cu o bună precizie valorile modulului de elasticitate longitudinală E. 307 agregare pulberi. De asemenea. carbonil.67 şi coeficientului lui Poisson.05⋅105 N/mm2.10. Cuvinte cheie aglomerate. 305 pulberi. 305 compactitate de umplere. sferoidale. K s/ = 0. 303 metode mecanice măcinare. precipitare. 302 porozitate de umplere. 307 compactitate de presare.

2. b) plăcuţele din materiale dure pentru sculele aşchietoare. 1986 7. 1984 4. Metalografie. Bucureşti. Editura Tehnică. c) spargerea comprimatelor realizate prin presare. Editura didactică şi Pedagogică. Gâdea S.3. Aliaje dure sinterizate din carburi metalice. c) filtrele din aliaje Monel. 1985 5. Bucureşti. Care dintre următoarele etape se parcurg la fabricarea unui produs prin metoda agregării de pulberi: a) obţinerea pulberilor. Partea a doua. d) sinterizarea comprimatelor obţinute prin presare? T.. Universitatea din Ploieşti. Bucureşti. Tehnologia materialelor. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) electrozii nefuzibili din wolfram pentru sudare. Gâdea S. suferă impactul cu mai multe jeturi (de aer.4.. Perneş M.. American Society for Metals. Petrescu M.. c) arborii cotiţi ai motoarelor Diesel pentru camioanele de mare tonaj. Zecheru Gh. d) metoda precipitării din soluţie apoasă? 315 . vol. ş. Ploieşti.9. Drăgulănescu I. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duză calibrată).) şi este pulverizată în picături fine. Editura Tehnică. Ciocârdia C.13. New York. vapori. Care dintre următoarele produse se pot obţine prin metoda agregării de pulberi: a) cuzineţii din bronz grafitat. vol. Introduction to Materials Science for Engineers. 1985 6. * * * Metals Handbook Ninth Edition.a. Shakelford J. b) presarea pulberilor. 1981 3. Piese sinterizate din pulberi metalice.13. Bucureşti.. 1988 2. Ohio.. Macmillan Publishing Commpany. Drăgulănescu E. Surdeanu T. II.. b) plăcuţele dure din cermeturi pentru sculele aşchietoare.13.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi Bibliografie 1. care se transformă în particule de pulbere prin solidificarea într-o baie de răcire. Metalurgie fizică şi studiul metalelor. 1986 Teste de autoevaluare T. b) metoda carbonil. apă etc. d) barele de tracţiune din răşină poliesterică armată cu fibre de sticlă? T.13.. c) metoda pulverizării din fază lichidă. d) grinzile metalice pentru poduri? T.1. Editura Didactică şi Pedagogică. este: a) metoda electolitică..

Mărimea suprafeţei totale a particulelor unei pulberi. Care dintre următorii factori influenţează fluiditatea unei pulberi: a) forma particulelor.8.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR T. d) fluiditatea pulberii? T. b) volumul specific de scuturare.13. d) amestecare a pulberilor? T. c) sinterizare. c) densitatea de presare.13. Metoda de producere a pulberilor la a cărei aplicare materia primă sub formă de soluţii apoase sau topituri de săruri metalice este descompusă prin electroliză.13.14. sferoidizarea şi diminuarea dimensiunilor porilor? T.11. b) rezistenţa la oxidare a particulelor pulberii. c) mărimea particulelor pulberii. care să-şi păstreze forma şi să nu sufere pierderi masice în timpul manipulărilor la care este supus în procesul de fabricare a produselor defineşte: a) densitatea de umplere a pulberii.5.13.13.6.10. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor tehnologice: a) densitatea de umplere.13. b) suprafaţa specifică a particulelor. obţinându-se depozite catodice compacte fragile. Grupările de particule ferm legate între ele prin forţe superficiale de 316 .13. d) porozitatea de umplere a pulberii? T.13. b) compoziţia granulometrică a pulberii. inclusiv a macroporilor deschişi conţinuţi de acestea. d) rugozitatea suprafeţelor particulelor? T. spongioase sau pulverulente. c) compactitatea de umplere a pulberii. raportată la masa sau volumul lor efectiv defineşte: a) volumul specific al pulberii.12. b) presare a pulberilor în matriţe. d) metoda electrolitică? T. care se pot transforma uşor în pulberi prin măcinare. d) compactitatea de presare? T. d) creşterea cristalelor noi.13. Care dintre următoarele procese se produc la formarea legăturilor de consolidare a particulelor pulberii utilizate ca materie primă pentru obţinerea unui produs: a) crearea legăturilor punctiforme între particule.13. Care dintre următoarele caracteristici ale pulberilor metalice se încadrează în categoria caracteristicilor fizice: a) mărimea particulelor. c) creşterea legăturilor punctiforme şi formarea suprafeţelor de contact (punţilor de legătură) între particule. Capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent.13. d) fluiditatea pulberii? T. b) dezintegrarea particulelor. Cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge în unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei pâlnii defineşte: a) densitatea de presare a pulberii. c) conţinutul de impurităţi al particulelor pulberii. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii. b) metoda precipitării din soluţie apoasă. c) rezistenţa muchiilor (comprimatelor obţinute prin presarea pulberii). c) fluiditatea: d) densitatea de presare? T. Procesele prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se transformă în produse compacte şi rezistente se desfăşoară mai ales în cursul operaţiilor tehnologice de: a) dozare a pulberilor. este: a) metoda măcinării.7.9. b) suprafaţa specifică a particulelor pulberii. c) metoda carbonil.

Rezolvare Conform definiţiei date în scap. Relaxarea elastică a materialului particulelor pulberii. d) atmosferele de argon se folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi? T.13. c) călire martensitică. b) aglomerate de particule. să se stabilească relaţia de determinare a suprafeţei specifice a pulberilor alcătuite din particule cubice (cu latura dp) sau sferice (cu diametrul dp) realizate dintr-un material cu densitatea ρe.18. este denumită: a) sinterizare.15. Ca urmare.13.13. b) dilatare termică. d) lipituri? T.13. d) micşorează modulul de elasticitate? Aplicaţii A. d) dislocaţii. 13. manipulare sau depozitare sinterizarea se face în atmosferă reducătoare (hidrogen. bazate pe difuzie.13.).2. b) măresc duritatea. b) durata sinterizării este direct proporţională cu volumul particulelor pulberii din care se realizează produsele şi invers proporţională cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii.16. d) expansiune? T. d) sinterizare? T. c) efect postelastic. densificarea (micşorarea porozităţii) şi recristalizarea structurii produselor realizate prin agregare de pulberi este denumit: a) recoacere completă. Tratamentul termic prin care se realizează activarea termică a comprimatelor de pulberi în vederea desfăşurării proceselor. hidrocarburi etc. Care dintre următoarele afirmaţii privind alegerea regimului tehnologic la sinterizarea comprimatelor de pulberi sunt adevărate: a) temperatura de sinterizare trebuie să fie mai mică decât temperatura de recristalizare primară a materialului componentului principal al pulberii.17. suprafaţa specifică a particulelor unei pulberi este raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi suprafaţa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sv) sau raportul dintre suprafaţa totală a particulelor şi masa lor efectivă (numit suprafaţă specifică Sm). b) normalizare. însoţită de creşterea bruscă a volumului comprimatelor de pulberi la scoaterea lor din matriţele în care au fost realizate prin presare. considerând că o masă M de pulbere conţine np particule cu volumul (total) efectiv 317 .Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi adeziune sunt denumite: a) agregate de particule. amoniac.1. care produc consolidarea şi creşterea punţilor de legătură dintre particule. Care dintre următoarele efecte corespund prezenţei porilor în produsele realizate prin metoda agregării de pulberi: a) diminuează rezistenţa la tracţiune. c) când pulberile din care se realizează produsele se oxidează uşor sau prezintă conţinuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare. c) măresc rezistenţa la oboseală.

suprafaţa Sp ( S p = 6d p .) suprafaţa specifică se stabileşte cu relaţii de forma: 6 6 α f şi S m = αf.4) Sv = ρe d p dp αf fiind un factor de corecţie supraunitar.6 %. porozitatea de ρe 7850 umplere este Pu = 100 – Cu = 100 – 44. fiecare particulă având volumul Vp ( V p = d 3 .ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Ve.3 % < 10 %. densitatea de umplere ρu = 3500 kg/m3 şi densitatea de presare ρp = 7200 kg/m3. 3 2 dp dacă particulele au forma cubică sau S p = 4π ( ) 2 . Să se determine pentru această pulbere compactitatea de umplere Cu. se poate aprecia că produsele realizate vor avea Pp < 8. Pulberea metalică utilizată ca materie primă pentru realizarea unui produs sinterizat are următoarele caracteristici: densitatea materialului particulelor pulberii ρe = 7850 kg/m3. iar compactitatea de presare ρp 7200 100 = 100 ≅ 91. 13. (13. dacă particulele au forma cubică p 4 dp 2 sau V p = π ( ) 3 . rezultă: S v = .2. dacă particulele au forma sferică). rezultă pentru pulberea precizată în enunţul aplicaţiei: compactitatea ρ 3500 de umplere a pulberii este C u = u 100 = 100 ≅ 44. În cazul pulberilor cu particule de formă neregulată (cu macropori deschişi. ţinând seama că tratamentul termic de sinterizare reduce porozitatea comprimatelor de pulbere obţinute prin presare. Evident. dacă particulele au forma 2 npS p S p npS p Sp sferică) şi masa M p = ρ eV p . porozitatea de umplere Pu şi compactitatea de presare Cpr şi să se stabilească dacă produsul obţinut prin sinterizare poate avea porozitatea Pp ≤ 10 %. care ţine seama de abaterile de la forma regulată (poliedrică sau sferică) ale particulelor pulberii. (13. cu aspect dendritic etc. A.3 % şi.4 % .3) sugerează că suprafaţa specifică a pulberilor cu particule de formă regulată este independentă de forma particulelor. şi S m = = = n pV p V p n p ρ eV p ρ eV p înlocuind în aceste relaţii expresiile mărimilor Sp şi Vp. se obţin relaţiile: 6 6 .2).7 = 8.3) şi S m = Sv = ρe d p dp Observaţie Relaţiile (13. porozitatea pulberii presate este este C pr = ρe 7850 Ppr = 100 – Cpr = 100 – 91.7 %.13. Rezolvare Utilizând relaţiile de definire a caracteristicilor pulberilor (date în scap.6 ≅ 55. 318 .

4.1) ρC = 2500 kg/m3. % Ni m %Cu m 70 30 + + 8910 8930 ρ Ni ρ Cu Densitatea filtrului obţinut prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel este: Pp 38 ρ p = ρ e (1 − ) = 8916(1 − ) ≅ 5528 kg/m3.13. ρSn = 7290 kg/m3: ρ Bz = %Cu m % Snm 90 10 + + 8930 7290 ρ Cu ρ Sn Considerând că produsul precizat în enunţul aplicaţiei are masa Mp şi volumul Vp. conţinuturile procentuale 319 . VC şi Vpori – volumele ocupate de bronz. Să se determine densitatea acestui produs.4.Capitolul 13 Structurile şi proprietăţile materialelor obţinute prin agregare de pulberi A.2) concentraţiile masice ale componentelor: %Nim = 70 % şi %Cum = 30 %. densităţile acestor componentelor având valorile (precizate în tabelul 1.3. Un filtru realizat prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel cu %Nim = 70 % are porozitatea Pp = 38 %.2) ρCu = 8930 kg/m3 şi 100 100 = ≅ 8734 kg/m3. 100 100 Observaţie Dacă produsul ar avea porozitatea Pu = 0 %. Rezolvare Densitatea grafitului este (v. ştiind că la realizarea lui s-a folosit un amestec alcătuit din pulbere de grafit şi pulbere de bronz cu staniu cu %Snm = 10 %.4. grafit şi pori în această structură. % Bz v %C v Deoarece VBz = V p şi VC = V p se obţine că densitatea produsului este 100 100 % Bz v %C v ρ p = ρ Bz + ρC = 8734⋅0.2.4. ştiind că (aşa cum se precizează în tabelul 1. Microstructura unui produs din bronz grafitat realizat prin metoda agregării de pulberi evidenţiază un conţinut procentual (volumic) de bronz %Bzv = 85 % şi un conţinut procentual (volumic) de grafit %Cv = 85 %.85 + 2500⋅0. 100 100 A. 9. iar densitatea bronzului cu staniu se determină folosind relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A. iar VBz. restul fiind pori. Particularizând relaţia generală stabilită la rezolvarea aplicaţiei A. Să se determine densitatea aceestui produs. rezultă Mp = MBz + MC = ρBz VBz + ρC VC şi Vp = VBz + VC + Vpori. MBz şi MC fiind masele bronzului şi grafitului exisistente în structura produsului. se poate determina densitatea materialului particulelor 100 100 pulberii: ρ e = = ≅ 8916 kg/m3. Rezolvare Particulele pulberii din aliaj Monel au (aşa cum s-a precizat în scap.scap.13.2.2): ρNi = 8910 kg/m3 şi ρCu = 8930 kg/m3.10 ≅ 7674 kg/m3.5.

13.2). 13. Utilizănd datele prezentate în scap. alungirea procentuală după rupere A şi modulul de elasticitate longitudinală E). prezentate în figura 13.105 ≅ 8080 kg/m3.ELEMENTE DE STIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR (volumice) ale constituenţilor structurali ar fi: % Bz v/ = % Bz v 85 100 = 100 ≅ % Bz v + %C v 95 89.4. în funcţie de porozitatea acestora Pu ∈ (0 %.11.5.895 + 2500⋅0. rezistenţa la tracţiune Rm.13. 100 100 A. / p Fig.4 pentru constantele care intervin în aceste relaţii. 13. cu valorile precizate în scap.5 % şi %C v/ = 100 − % Bz v/ = 100 – 89. în funcţie de porozitatea acestora Pp . 30 %). se obţin diagramele de variaţie ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate (duritatea Brinell HB. să se studieze variaţiile caracteristicilor mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate.5 = 10.11. Diagramele de variaţie în funcţie de porozitatea Pp ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate Rezolvare Utilizând relaţiile potrivite din grupul (13.5 % şi densitatea produsului creşte % Bz v/ %C v/ la valoarea ρ = ρ Bz + ρC = 8734⋅0. 320 .

ele fiind destinate confecţionării elementelor (pieselor. * materialele alese trebuie să conducă la soluţii tehnice de rezolvare a aplicaţiei care să fie convenabile economic. ele trebuind să asigure îndeplinirea rolului funcţional al unor elemente (piese. electronică. optică. în lucrarea de faţă. s-a recurs la împărţirea materialelor în două mari clase: • materialele structurale (materialele de construcţie) sunt cele la care caracteristicile de rezistenţă mecanică sunt cele mai importante. mecanice şi tehnologice corespunzătoare cerinţelor impuse de aplicaţia în care sunt utilizate. fonte şi aliaje neferoase). componentelor) supuse la solicitări mecanice. etc. adresată în principal celor care se pregătesc sau care lucrează în domeniul ingineriei mecanice. tehnica măsurării.1. • materialele funcţionale sunt cele la care caracteristicile cele mai importante sunt de natură electrică. Introducere La alegerea materialelor pentru o aplicaţie tehnică trebuie avute în vedere două principii: * materialele selectate trebuie să posede proprietăţile fizico-chimice.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Capitolul 14 ALEGEREA MATERIALELOR PENTRU APLICAŢIILE TEHNICE 14. adică să poată fi transpuse în practică cu cheltuieli acceptabile privind elaborarea materialelor. sunt tratate cu precădere materialele din această clasă: materialele metalice (oţeluri. În scopul facilitării alegerii lor pentru diverse aplicaţii tehnice. componente) pentru electrotehnică. chimică. obţinerea semifabricatelor şi realizarea produselor impuse de aplicaţie. 321 . automatică şi informatică. magnetică.. materiale ceramice şi sticlele. materialele pe bază de substanţe macromoleculare. lemnul şi materialele compozite.

condiţiile de mediu în care se aplică solicitările (mediu de lucru neutru. • condiţiile privind precizia dimensională a produsului şi calitatea suprafeţelor acestuia.. de tip întindere compresiune. conductibilitatea termică. materialele conductoare şi superconducoare. în gama condiţiilor tehnice ale produselor industriale se includ 322 . etc. În prezent. intesitatea solicitărilor. încovoiere simplă sau forfecare pură.2. dilativitatea termică etc. condiţiile termice în care se aplică solicitările (solicitări la temperaturi scăzute. caracterul static sau dinamic al aplicării acestora. rezistivitatea electrică. • condiţiile privind caracteristicile fizice ale materialului produsului. etc. întreţinut şi reparat într-o anumită perioadă de timp. posibilitatea ca solicitările să genereze fenomene de pierdere a stabilităţii unor componente ale produsului (a căror evitare impune asigurarea unor anumite rigidităţi ale componentelor).. 14. • condiţiile privind fiabilitatea şi mentenabilitatea produsului. iar mentenabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să poată fi supravegheat. solicitări în condiţii de temperatură normală sau solicitări în condiţii termice care determină manifestarea fenomenului de fluaj). care determină sau influenţează îndeplinirea funcţiilor pentru care acesta este realizat: densitatea. fuzibilitatea. în acest capitol sunt tratate în principal aspectele privind alegerea materialelor structurale pentru aplicaţiile tehnice. sau solicitări compuse). polimerii pentru cristale lichide. în cursul unei perioade de timp date. materialele magnetice. mediu corosiv sau abraziv) etc.) nu au făcut obiectul acestei lucrări..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR detecţia şi înregistrarea semnalelor de diverse naturi fizice. materialele din această clasă (materialele semiconductoare. Tinând de cele expuse mai înainte. Criteriile şi metodele de selecţie a materialelor Prima etapă care trebuie parcursă la alegerea materialelor adecvate realizării unui produs constă în cunoaşterea tuturor condiţiilor tehnice ce definesc funcţionalitatea lui şi comportarea sa în exploatare: • condiţiile privind solicitările mecanice la care este supus produsul: complexitatea sistemului de solicitare (solicitări simple. caracterul variabil în timp sau constant al solicitărilor (care implică apariţia sau nu a fenomenului de degradare prin oboseală). ceramicele electrooptice. fiabilitatea fiind proprietatea produsului exprimată prin probabilitatea ca acesta să-şi îndeplinească funcţiile în condiţii prescrise. materialele ceramice cu proprietăţi piezoelectrice.

coeficientul de dilatare termică. Criteriile din această categorie pot fi ierarhizate în funcţie de importanţă.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice şi cele privind protecţia oamenilor şi mediului înconjurător (condiţiile ecologice) şi condiţiile privind reciclabilitatea (proprietatea produsului scos din uz de a putea fi transformat în deşeuri reintegrabile în natură sau valorificabile prin procese tehnologice de realizare a unor noi produse). în această categorie sunt incluse: − criteriile privind caracteristicile mecanice care trebuie asigurate (în condiţiile de temperatură şi mediu de lucru corespunzătoare produsului ce trebuie realizat): duritatea. criteriul de selecţie a materialelor va fi Rm > 300 N/mm2. rezistenţa la fluaj. criteriul se poate exprima analitic în una din următoarele forme: (14. dacă se notează cu CAP nivelul limită (minim sau maxim) acceptabil (din punctul de vedere al aplicaţiei pentru care trebuie ales materialul) al unei caracteristici de material şi cu CAM nivelul (aceleiaşi caracteristici) asigurat de materialele din gama considerată la selecţie. rezistenţa la oboseală. conductibilitatea termică. alungirea procentuală după rupere. rezistenţa la rupere. − criteriile privind caracteristicile fizice care trebuie asigurate: densitatea. dimensiunile şi masa semifabricatelor. energia de rupere. După analiza detaliată a condiţiilor tehnice impuse produsului care trebuie obţinut se formulează criteriile de selecţie a materialelor necesare pentru fabricarea acestuia. stabilindu-se pentru fiecare criteriu dacă este principal (de bază) sau secundar (auxiliar) şi dacă este obligatorie sau facultativă respectarea sa. Pentru ierarhizarea criteriilor şi stabilirea ponderii (coeficientului de importanţă) cu care fiecare 323 . dacă într-o aplicaţie este necesar să se utilzeze materiale având rezistenţa la rupere mai mare decât 300 N/mm2. rezistenţa la coroziune (în mediul de lucru şi în condiţiile de solicitare corespunzătoare produsului ce trebuie realizat). de exemplu. În mod obişnuit criteriile privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi se formulează considerând diversele caracteristici care exprimă cantitativ proprietăţile acestora. etc. iar dacă aplicaţia impune ca materialele să aibă densitatea mai mică decât 4000 kg/m3. Criteriile privind proprietăţile materialelor sunt principalele criterii folosite pentru alegerea acestora. − criteriile privind caracteristicile semifabricatelor necesare pentru obţinerea produsului: forma. calitatea suprafeţelor semifabricatelor. temperatura de topire-solidificare. etc. modulul de elasticitate. criteriul de selecţie a materialelor se poiate scrie ρ ≤ 4000 kg/m3.. rezistivitatea electrică. conţinutul de impurităţi. Astfel. grupate în categoriile prezentate în continuare: A.1) CAM ≥ CAP sau CAM ≤ CAP. limita de curgere. structura.. − criteriile privind caracteristiciele chimice şi structurale impuse: compoziţia chimică.

la aplicarea căreia se parcurg următoarele etape: • se precizează criteriile care se iau în considerare K1. • echipa de proiectare stabileşte valorile ponderilor parţiale aij.. j = 1.K2. presupunând că numai criteriile Ki şi Kj intervin în alegerea materialului. dacă pentru o aplicaţia trebuie ales un γ material care să asigure un nivel ridicat al rigidităţii pieselor (deformaţii elastice mici ale pieselor în prezenţa solicitărilor mecanice) şi un nivel scăzut al masei acestora. Kj. . ρ fiind densitatea materialului. . a31 = 0. se estimează coeficientul de importanţă al fiecărui criteriu (de exemplu. . în cazul când numai aceste două criterii se iau în considerare. iar dacă γ trebuie ales un material care să asigure în mod eficient o bună comportare a 324 . . • se calculează suma ponderilor parţiale corespunzătoare fiecărui criteriu (suma pondrilor înscrise pe fiecare coloană a matricei preferinţelor) Spj = ∑ aij şi suma tuturor ponderilor parţiale înscrise în matrice S p = n(n − 1) 2 = i1 n .7 şi a13 = 0. Pentru ca numărul criteriilor utilizate la selecţia materialelor în funcţie de proprietăţi să fie cât mai mic (în scopul facilitării alegerii) se apelează la formularea unor criterii bazate pe caracteristici sintetice (care înglobează mai multe caracteristici ale materialului). De exemplu. iar g acceleraţia R gravitaţională) K R = m .n ( ∑ a j = 1) şi pe această baza se poate j =1 Sp face ierarhizarea după importanţă a criteriilor.. respectarea criteriului K1 asigură în proporţie de 70% luarea unei decizii bune la alegera materialului). criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) denumită rezistenţă mecanică specifică KR. dacă pentru o aplicaţie trebuie ales un material care să asigure un nivel ridicat al rezistenţei mecanice a pieselor şi un nivel scăzut al masei acestora.. pentru stabilirea valorilor ponderilor aij se consideră pe rând perechile de criterii (Ki.3 rezultă considerând perechea de criterii (K1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR criteriu trebuie considerat la luarea deciziilor privind alegerea materialelor se poate folosi metoda prezentată în figura 14.1. De asemenea..Ki. Kj). i ≠ j şi aij +aji = 1 şi întocmeşte un tablou numit matricea preferinţelor. Kn. • se calculează ponderea cu care trebuie considerat fiecare criteriu la n Spj alegerea materialelor aj = .. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând E caracteristica (sintetică) numită modul de elesticitate specific KE = .. i ≠ j şi. definită prin raportul dintre rezistenţa la rupere a materialului Rm şi greutatea specifică γ (γ = ρg. K3) şi apreciind că.

. 3. . . Etapele metodei de stabilire a coeficienţilor de importanţă ai criteriilor privind alegerea materialelor în funcţie de proprietăţi După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor de alegere a materialelor pe baza proprietăţilor pe care trebuie să le asigure în aplicaţia considerată. Rm Valorile unor astfel de caracteristici sintetice asigurate de diversele materiale comerciale sunt prezentate în tabelul 14.. DEFINIREA CRITERIILOR CRITERIUL K1. Kj........ ÎNTOCMIREA MATRICEI PREFERINŢELOR DETERMINAREA SUMEI PONDERILOR PARTIALE ALE CRITERIILOR DETERMINAREA SUMEI TOTALE A PONDERILOR DETERMINAREA COEFICIENTILOR DE IMPORTANTA AI CRITERIILOR ..... ...... . .. anj Spj . aj .. ....... . Spn S p = ∑ S pj j =1 aj = Spj Sp a1 ..... ... se poate face o primă selecţie a materialelor. ani Spi n . RO fiind rezistenţa la oboseală a materialului (v. ajn . aşa cum s-a putut constata în capitolele anterioare.. . . . . ...1. ..privind caracteristicile diverselor materiale comerciale..... deoarece. Kn Kn a1n ......... .9).. aji .. aij ..........Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice pieselor la solicitări variabile. Ki . Kj a1j .. .. ... .... cataloage.. Kn Spj = ∑ aij = i1 n ... documentele cele mai utilizate fiind standardele... În acest scop se folosesc datele existente în standarde. Kj . .. ain ... .. Ki a1i . manuale etc..... 14.. aj1 .. .. . . cuprind date concrete privind caracteristicile asigurate de fiecare marcă de material şi indicaţii precise privind prelucrările tehnologice ce conduc la stările structurale corespunzătoare obţinerii acestor caracteristici şi facilitează astfel alegerea lor pentru o anumită aplicaţie. fontele şi aliajele neferoase recomandate pentru diferite utilizări). Ki.. . K1 .. an1 Sp1 K1 . ai . ai1 . .. 325 .... scap. criteriul de selecţie a materialelor se formulează considerând caracteristica (sintetică) numită rezistenţă relativă la oboseală R KO = O ....1.. normative... . acestea grupează materialele după destinaţie (de exemplu.. . an Fig. .. în cazul materialelor metalice există standarde pentru oţelurile..

.9.10....220 90..60 20...8 7.1..3 6.n).9 7. k = 1. Materialele care respectă toate criteriile privind proprietăţile impuse de aplicaţia în care urmează a fi utilizate alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate..7.7.m).28 6...100 50.5 3... t/m3 7.800 450.2.m....... metoda prezentată anterior) şi nivelele limită acceptabile ale caracteristicilor de material.0...100 40.10..3.20 11....4..1..1.8.2..0 10.8.1..8.3 1..1 4.....20..72 107.4.210 140...4 12...8...91 2.70.1000 200.1300 450.8.8. având coeficienţii de importanţă aj.5...jk.220 200.... care respectă toate criteriile 326 ..0.10....9 7.5.....2 8.210 200..5 2.25 1.....7.17.....7....00 0.7.. CAP...9...n....3..210 210.1.2 3.520 500.5..9 8.7.....220 190. de exemplu.8....16.9 2. j = 1.75..1...2 1.9 7..4 8. care îndeplinesc integral cele n criterii de selecţie (notate j = 1..6.90...180 28...5.8 6....12.4 0..8..9..... j = 1..1.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tabelul 14. j = 1..95 0.....m.8.8 5..900 400..90 km 4.1200 1000. • din analiza care a condus la constituirea gamei materialelor cu proprietăţi adecvate se cunosc.00 1..1.0..7......4 4..4.210 180.7 7.1.1400 650....92..2 8..200 200.3 6.2 170.7.115 85.9...1..50 60.11.0.1 8...1..5. k = 1. nivelurile caracteristicilor asiguarete CAM..0.11 9....550 700... cuprinde m materiale (marcate Mk.2......0 7.110 140..3..8.....9....7 1.32 40..1..850 600.n..5.14..2 Rm.0. kN/mm2 200.2.7.. k = 1.1300 110.10 70.50.40 70...6.110 43.8.3 24..8....j...60 2.8...4...1200 300..135 68.8 0.750 520.7 4..3...4 8..9 7..6.5 2.5. pentru toate materialele Mk....7...8.210 K R.33 7..1 9..5 0.190 115.7.210 200.... N/mm2 350..2.6 8.6..7...6 12. Pentru alegerea celui mai potrivit material din această gamă se poate utiliza următoare metodologie: • se consideră că gama materialelor cu proprietăţi adecvate.10...2500 600..3..1...2 6... Principalele caracteristici tehnice ale unor materiale comerciale Materialul Oţeluri carbon de uz general Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (tratate termic) Oteluri pentru conducte şi recipiente sub presiune (laminate termomecanic) Oţeluri inoxidabile feritice Oţeluri inoxidabile austenitice Oţeluri inoxidabile duplex Oţeluri maraging Superaliaje tip Inconel Superaliaje tip Nimonic superaliaje tip Hastelloy Alame Bronzuri cu Sn sau cu Al Aliaje Cu – Ni Bronzuri cu beriliu Aliaje pa bază de Al deformabile (călite şi îmbătrânite) Aliaje pe bază de Ti Aliaje pe bază de Mg Polietilenă Polipropilenă Politetrafluoretilenă (teflon) Poliamide (nylon) Policlorură de vinil Lemn esenţă tare..14.47 0. notată GMP.4500 E......7 1.9.8..1 8....0..650 200..n (stabiliţi folosind.80 3000.8.1 2..8 8..500 400.9.1. uscat Lemn esenţă moale.10...4...950 1800..8.210 200. uscat Compozite poliesteri + fibre de sticlă ρ.1.8.6...6 4.

. iar neîndeplinirea fiecărui criteriu (notată cu 0) să diminueze şansele de alegere a acestui material. j = 1. • pentru fiecare din materialele Mk. dacă fiecare din materialele Mk.k.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Kj. j = 1. Un set de criterii de acest tip poate avea. astfel încât îndeplinirea fiecărui criteriu de către un material (notată cu 1) să constituie un argument în favoarea alegerii acestuia pentru o anumită aplicaţie. dispozitive sau maşini universale (prelucrarea semifabricatelor nu necesită utilizarea de scule.jk analitic în forma „max”.. B. j = 1.m se stabilesc indicatorii parţiali Ijk.. se calculează indicatorul global al proprietăţilor (caracteristicilor tehnice) ICT. • pentru fiecare din materialele Mk.m.m.j (14. dimensiunile şi calitatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu tehnologii obişnuite. care exprimă măsura în care materialul satisface criteriile de selecţie Kj. CT = j1 n „min”.n.jk ≤ CAP. materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind (din punctul de vedere al caracteristicilor asigurate) cel mai potrivit pentru aplicaţia avută în vedre. dimensiunile şi caliatea suprafeţelor impuse de realizarea produselor se face cu scule. folosind relaţia: I . k = 1.. k = 1... dacă criteriul de selecţie Kj este formulat analitic în forma Ijk = CA P .m. fără a fi necesară aplicarea unor procedee sau operaţii operaţii tehnologice speciale.k = ∑ ajIjk .n. indicatorii parţiali se calculează cu relaţii de forma: CA M .n.j sau în forma „max” CAM..n. în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului ICT. dacă criteriul de selecţie Kj este formulat CA M . * prelucrarea semifabricatelor la forma.. k = 1.m. Ijk ≥ 1.jk .j . j = 1. k = 1..k. sau Ijk = CA P . j = 1. următoarea alcătuire: * materialul este disponibil pe piaţă în cantităţile şi sub forma semifabricatelor necesare pentru realizarea produselor (materialul nu trebuie elaborat şi transformat în semifabricate pe baza unor comenzi speciale lansate către producător)... scrise analitic în forma „min” CAM. k = 1. dispozitive sau maşini speciale). de exemplu. Criteriile privind procesarea tehnologică a materialelor în vederea obţinerii semifabricatelor sau produselor se formulează în mod obişnuit într-o formă calitativă (atributivă). respectă toate criteriile de selecţie Kj. j = 1..2) • se ierarhizează materialele Mk.j.m.n.. * obţinerea caracteristicilor materialului impuse de condiţiile tehnice ale 327 ... evident.. * prelucarerea semifabricatelor la forma..n..jk ≥ CAP.... k = 1..

k. transformării lor în semifabricate şi prelucrării acestora pentru obţinerea produselor sunt deosebit de importante. exprimă măsura în care fiecare din materialele Mk. a ′j . C. k = 1…m j =1 n (14. j = 1…q... Mm} respectă aceste criterii. 14. întocmind un tablou. în care elementele matricei. k = 1…m.. respectarea acestora determinând alegerea materialelor şi tehnologiilor de fabricaţie care asigură realizarea în condiţii economice (cu cheltuieli cât mai mici) a produselor necesare într-o aplicaţie tehnică. aceste criterii se formulează în funcţie de costul total al 328 .. ′ adică pentru fiecare din criteriile K 1 .. K ′2 . K ′q incluse în setul de criterii privind ′ ′ ′ procesarea materialelor. k = 1…m.4) şi se poate face ierarhizarea materialelor din GMP în ordinea descrescătoare a valorilor indicatorului IPT. M2. materialul cu cea mai mare valoare a acestui indicator fiind cel mai avantajos din punctul de vedere al comodităţii achiziţionării şi comportării la prelucrarile tehnologice necesare transformării sale în produse. se trece la analiza măsurii în care materialele din gama GMP ≡ {M1.. k = ∑ a ′j I ′jk . daca materialul M k respecta criteriul K ′j  (14. După stabilirea şi ierarhizarea în funcţie de importanţă a criteriilor privind procesarea tehnologică. se calculează indicatorul global al performanţelor tehnologice IPT. aplicând aceiaşi metodă ca şi în cazul criteriilor privind proprietăţile. daca materialul M k nu respecta criteriul K ′j  Pentru fiecare din materialele Mk. …. k = 1…q : 1. În mod obişnuit.k.2)... chimice sau termochimice.. din GMP îndeplinesc criteriile K ′j . ….ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR produsului care se realizează nu necesită aplicarea unor tratamente termice. a q . a 2 .. ( ∑ a /j = 1 ) şi se face apoi ierarhizarea criteriilor după valoarea coeficienţilor j =1 q a ′j . Mk.. folosind relaţia: I PT .. Criteriile privind costurile (cheltuielile) aferente elaborării materialelor. k = 1…m.3) I ′jk =  0. numit matricea performanţelor tehnologice (de forma celui prezentat în fig. Criteriile privind procesarea materialelor se pot ierarhiza în funcţie de importanţă. se stabilesc coeficienţii de importanţă a1 . numite indicatorii parţiali ai performanţelor tehnologice I ′jk . * posibilităţile apariţiei defectelor de material sau de rebutare a produselor în timpul prelucrărilor tehnologice sunt minime.

. (14. + a PT I PT . IPT... Câteva date cu caracter informativ privind costurile relative ale unor materiale (metalice şi nemetalice) utilizate frecvent în aplicaţiile tehnice sunt prezentate în tabelul 14. Mk ..k 329 .Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice realizării produselor cu performanţele tehnice impuse de aplicaţia în care sunt utilizate. . I /jm . / I 1m / I 2m ..m..... / I qm IPT... / q2 .k C r ..... ..k = ... K K / j .5) CTref în care CT... ..2... k = ∑ a ′j I ′jk j =1 n / j ....6) I PTE . / q .. / q .. I I / jk . . a a I PT .. cu formula: a I . (14. / qk . I I / j1 .. definite prin relaţia: CT . k = 1. k = CT CT k C r ... / I 1k / I 2k ... .........k ...... Mm / I 12 / I 22 K 1/ / K2 a1/ / a2 / I 11 / I 21 . calculând pentru fiecare material Mk ∈ GMP indicatorul global al performanţelor tehnico-economice (numit şi meritul global) IPTE.k reprezintă costul total al realizării semifabricatelor dintr-un material Mk ∈ GMP şi/sau al obţinerii produselor necesare unei anumite aplicaţii.. .k .1 IPT. ... ...k.. / q1 . k = 1. Configuraţia matricei performanţelor tehnologice ale materialelor Criteriul realizării cu costuri minime a produselor necesare unei aplicaţii tehnice se consideră la luarea deciziei finale privind alegerea materialelor. IPT. Pentru a compara materialele din GMP prin prisma costurilor totale implicate de obţinerea semifabricatelor şi/sau de utilizarea acestora la realizarea produselor necesare unei aplicaţii se pot utiliza costurile relative Cr. iar CTref este costul total al realizării aceluiaşi tip de semifabricate şi/sau al obţinerii aceluiaşi tip de produse dintr-un material de referinţă (din GMP sau din afara acestei game)... I I / j2 . CRITERIUL PONDEREA CRITERIULUI M1 INDICATRII PARTIALI I /jk PENTRU MATERIALUL Mk ⊂ GMP M2 ....m.. .2.. 14. .2 .m Fig.

. Valorile informative ale costurilor relative ale unor materiale utilizate în tehnică MATERIALUL Oteluri de uz general (bare laminate) Oteluri de uz general (table.. ci ca un ansamblu de utilităţi).9.8 2.2...0. care are la bază următoarele principii: − • orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă anumite necesităţi ale utilizatorilor (un produs nu trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale.3...9 1.k O metodă modernă ce poate fi utilizată la luarea deciziei finale privind selecţia materialelor pentru o aplicaţie tehnică este analiza valorii (analiza tehnico−economică a utilităţii). evident.1... Polipropilenă..5. indicatorul global al performanţelor tehnico – economice IPTE. k = C r .k (14.13 6.7) ..1.400 Dacă valorile indicatorului IPT. Bronzuri.. Răşini acrilice şi fenolice Politetrafluoretilenă (Teflon). Incoloy.4. iar aPT – coeficientul de importanţă global al criteriilor privind performanţele tehnologice ale materialelor (aCT + aPT = 1).5 270.m..7.k...9 6.45 5.5 7. se poate stabili cu formula: I CT . k = 1. Bronzuri. analiza oricărui produs trebuie realizată pornind de la sistemul de 330 * Costurile CT şi CTref sunt calculate în lei/kg de semifabricat . Tabelul 14.2..4.1... Udimet Titan şi aliaje de Ti (produse obţinute prin DP + TT) Polietilenă.120 25.2.2.8....8.14 36.21 100...1.5... benzi.m.8 5..9.. ţinând seama de acest principiu..ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR în care aCT este coeficientul de importanţă global al criteriilor privind caracteristicile tehnice ale materialelor. Polistyren Policlorură de vinil.9.5 8...k şi costurile aferente prelucrării tehnologice pentru materialele din GMP sunt apropiate.40 3.8 2.0 10. Poliamide (Nylon) Fibre de sticlă Compozite polimerice cu fibre de sticlă sau de carbon Cr = CT CTref * 1. profile) Oţeluri carbon pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oţeluri aliate pentru construcţia de maşini (produse laminate) Oteluri carbon şi slab aliate pentru scule Oţeluri inoxidabile şi refractare (produse laminate) Fonte albe şi cenuşii (produse obţinute prin turnare) Fonte modificate (produse obţinute prin turnare) Aluminiu şi aliaje de Al (produse oţinute prin DP + TT) Aluminiu şi aliaje de Al (produse obţinute prin turnare) C= r C T C ref T * MATERIALUL Cupru. ABS.... I PTE .6 2. Alame (produse obţinute prin turnare) Aliaje Cu – Ni (produse laminate sau turnate) Superaliaje de tip Nimonic...4.4..5.5 2.3.. Alame (produse obţinute prin DP) Cupru. Inconel. k = 1.. materialele Mk ∈ GMP care au meritul global cel mai ridicat trebuie să fie cele preferate pentru aplicaţia tehnică considerată.18 19..1.0 1.....

. care corespund unor necesităţi reale (efective. economişti specailizaţi în domeniul costurilor etc. se poate construi un grafic de corelare i =1 f utilitate – cost de tipul celui prezentat în figura 14.). diminuează responsabilitatea membrilor echipei de proiectare şi micşorează cerinţele privind competenţa acestora. ţinând seama de următoarele recomandări: • în prima etapă de rezolvare a problemei se analizează cu atenţie 331 . pentru ca produsul obţinut să se caracterizeze printr-un raport maxim utilitate/cost). Încercarea de a recomanda unele metode cantitative. acest principiu fiind denumit principiul raportului maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost. ingineri specializaţi în domeniul materialelor. la analiza oricărui produs trebuie calculată ponderea costurilor implicate de realizarea fiecărei funcţii şi trebuie examinată corelaţia ce există între aceasta şi ponderea funcţiei (coeficientul de importanţă al funcţiei) în asigurarea utilităţii (calităţii) globale a produsului... ţinând seama de acest principiu. iar CT CT – costul total al produsului ( ∑ ci = 1).. • pentru orice produs trebuie să existe o corelaţie optimă între funcţiile asigurate şi resursele alocate pentru realizarea acestora.3. nu trebuie să conducă la ideea că aceste metode simplifică problemele. dacă problema alegerii materialelor pentru o aplicaţie tehnică se tratează etapizat. Aplicarea acestor metode este utilă şi conduce la rezultate bune. care contribuie la îndeplinirea normală a funcţiilor de bază sau care fac produsul mai uşor de vândut şi cresc reputaţia pe piaţă a acestuia. Din analiza unor astfel de grafice rezultă care sunt funcţiile produsului pentru care costurile sunt disproporţionate în raport cu contribuţiile lor la utilitate şi se pot găsi modalităţile de eliminare a neconcordanţelor cu efecte negative asupra costurilor (eliminarea funcţiilor inutile sau operarea unor modificări tehnologice privind realizarea funcţiilor care implică costuri ridicate). de către o echipă de proiectare bine structurată (care cuprinde ingineri cunoscători ai aplicaţiei ce se analizează. ci = i .f. Considerând că produsul analizat are f funcţii şi că la fiecare funcţie corespunde un coeficient importanţa αi. directe) ale celor care utilizează produsul şi funcţii auxiliare (secundare).Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii al acestuia.f ( ∑ α i = 1 ) şi o pondere a costului i =1 f C de realizare ci. i = 1. i = 1. care să constituie suportul luării deciziilor pertinente privind rezolvarea unor astfel de probleme. Ci fiind costul aferent realizării funcţiei. în cadrul căruia funcţiile sunt împărţite în categorii de importanţă: funcţii de bază (principale). ingineri specializaţi în domeniul tehnologiilor de fabricaţie. Aspectele anterior prezentate evidenţiază cu claritate complexitatea problemelor privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice.

decizia utilizării unui material metalic fiind justificată de compararea celor două familii de materiale prin prisma costurilor. tipurile sau mărcile de materiale adecvate din această familie. ceea ce conduce. de exemplu. aşa cum se arată în schema din figura 14.3.7.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR condiţiile tehnice ce caracterizează produsul care trebuie realizat. se stabilesc principalele proprietăţi (caracteristici) pe care trebuie să le posede materialul din care acesta urmează să fie confecţionat şi. la soluţia alegerii unui material din familia compozitelor durificate cu fibre. tenacitate mare şi densitate cât mai mică. pe această bază. se stabilesc categoriile. condiţii care. 332 . menţinând în prim plan cerinţele privind proprietăţile şi adăugând eventual acestora şi criterii privind caracteristicile tehnologice sau costurile. de exemplu.5. se poate încerca selectarea clasei (familiei) de materiale potrivite pentru fabricarea produsului. cât şi de materialele compozite durificate cu fibre. Configuraţia unui grafic de corelare utilitate – cost obţinut prin aplicarea analizei valorii la un produs industrial • dacă în prima etapă de rezolvare a problemei criteriile privind proprietăţile nu sunt suficiente pentru selectarea familiei de materiale adecvate aplicatiei avute în vedere. se pot adăuga acestora şi criterii din celelalte categorii (criterii privind procesarea tehnologică sau criterii privind costurile). dacă produsul care trebuie realizat este un recipient de stocare a unui gaz combustibil (pentru utilizare casnică) sub presiune. • după selectarea familiei din care trebuie să facă parte materialul ce va fi utilizat la confecţionarea produsului. materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să se caracterizeze prin rezistenţă mecanică ridicată.4. materialul din care acesta urmează să fie confecţionat trebuie să prezinte caracteristici ridicate de rezistenţă mecanică şi tenacitate. 14. de exemplu. dacă produsul care trebuie realizat este un recipient sub presiune care urmează a fi amplasat pe o aeronavă.6 şi 14. pot fi îndeplinite atât de materialele metalice. aşa cum se arată în schema din figura 14. pentru cele două aplicaţii descrise anterior alegerea tipurilor de materiale se realizează aşa cum sugerează schemele prezentate în figurile 14. Fig.

pentru a decide care dintre tipurile de materiale selectate în etapele precedente (care alcătuiesc gama materialelor cu proprietăţi adecvate GMP) corespunde cel mai bine cerinţelor tehnico-economice ce definesc aplicaţia avută în vedere.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Fig. 14. Schema alegerii tipurilor de materiale compozite pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig.7. Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient de stocare sub presiune a unui gaz combustibil • metodele prezentate anterior se pot utiliza în etapa finală. aşa cum s-a arătat mai înainte. Shema alegerii tipurilor de materiale metalice pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă .6. 14. Shema alegerii familiei de materiale pentru un recipient sub presiune amplasat pe o aeronavă Fig. 14.4. 14. pentru ca eficienţa aplicării acestor metode să fie corespunzătoare este necesar ca numărul materialelor Mk din GMP să fie cât mai 333 Fig.5.

4 < R < 0) şi au ca tensiuni caracteristice: tensiunea maximă. prajinile de pompare sunt supuse unor solicitări axiale variabile. cataloage.. 14. tensiunea minimă σmin = Rσmax. La aplicarea acestei metode tehnologice de exploatare a sondelor. Acest fapt este ilustrat în figura 14.. pe baza interpretării dinamogramelor înregistrate la sonda respectivă. de exemplu.3. care prezintă o modalitate de estimare a caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare din diferite zone ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă.3. Ca 2 2 2 2 urmare. ciclurile de solicitare având perioada aproximativ egală cu durata unui ciclu de lucru al pompei de adâncime. pentru aplicaţia constând în realizarea recipientului de stocare a gazului gombustibil (anterior discutată).9. pompajul de adâncime cu prăjini se utilizează ca metodă de extracţie a petrolului (ţiţeiului) la 65. se poate aprecia că durabilitatea unei prăjini de pompare este în directă dependenţă cu mărimea coeficientului de siguranţă c. în condiţii de funcţionare defectuoasă a σ max instalaţiei de pompare) alternante (cu –0. mărcile de oţel adecvate (care alcătuiesc GMP pentru această aplicaţie) se pot alege folosind prescripţiile din standardul SR EN 10028.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR mic. această cerinţă putând fi uşor respectată dacă se face o selecţie a tipurilor de meteriale pe baza informaţiilor cuprinse în standarde. Configuraţia constructivă a prajinilor de pompare este dictată de rolul lor funcţional şi de tipul materialului utilizat la confecţionarea acestora şi este prezentată în figura 14.7 ) sau (mai rar.85% din sondele aflate în producţie. σmax > 0.8. Ciclurile de solicitare ale prăjinilor din compunerea garniturii de prăjini de la o sondă sunt (în mod obişnuit) ondulant-pozitive (cu coefcientul de asimetrie σ R = min = 0.0. garnitura de prăjini (alcătuită din prăjini de pompare asamblate cap la cap) este una din componentele principale ale echipamentului de lucru.. tensiunea medie σ + σ min σ max (1 + R) σ − σ min σ max (1 − R) σ m = max = > 0 şi σ v = max = σv.. Un studiu de caz privind alegerea materialelor Pentru a evidenţia complexitatea problemei alegerii materialelor pentru aplicaţiile tehnice se prezintă un studiu de caz privind materialele selectate şi utilizate de diverşi producători pentru realizarea prăjinilor de pompare a petrolului din zăcăminte. dată de relaţia: 334 . În timpul utilizării într-o sondă aflată în exploatare. normative sau prescripţii tehnice. În ţara noastră şi în multe alte ţări de pe glob. având rolul de a transmite mişcarea rectilinie alternativă de la instalaţia de suprafaţă la pistonul (cilindrul) pompei de adâncime cu care se realizează extracţia ţiţeiului din zăcământ.

cu R = −1) a prăjinii de pompare în mediul de lucru din sondă (amestec ţiţei−ape de sondă.8) în contextul argumentelor anterior prezentate. intensităţile forţei Fmax şi tensiunii σmax (şi. între pistonul şi cămaşa pompei de adâncime. energia consumată la exploatarea unei sonde prin pompaj de adâncime) sunt în dependenţă liniară cu caracteristica γ. Rm este rezistenţa la rupere a materialului prăjinii.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice Rm σ max. Analizând relaţia (14. 335 . Tensiunea maximă (σmax) a ciclurilor solicitării de lucru a unei prăjini are mărimea dată de raportul dintre forţa maximă de solicitare axială a prăjinii. Intensităţile majorităţii acestor componente (Fg.1 este tensiunea maximă a ciclurilor limită care. cu corozivitatea determinată de salinitate şi de conţinuturile de CO2 şi H2S dizolvate). forţele de frecare (între prăjini şi ţevile de extracţie. produc ruperea prin oboseală a prăjinii considerate. determină micşorarea deformaţiilor axiale şi γ curburilor locale ale garniturii de prăjini ce echipează o sondă aflată în exploatare şi asigură astfel o funcţionare mai eficientă a instalaţiei de pompare. creşterea valorii modulului de elasticitate specific al E materialului prăjinilor K E = . πd 2 . având acelaşi coeficient de asimetrie ca şi ciclurile solicitării de lucru.1 σ max . Fd. ca urmare. Fmax este rezultanta unui Fmax şi aria secţiunii transversale a prăjinii S p = 2 4 grup de sarcini axiale ce are ca principale componente: greutatea proprie a prăjinilor de pompare Fg. iar σ−1 – rezistenţa la oboseală (prin solicitare alternant-simetrică. greutatea coloanei de lichid pompat F1. sarcinile (dinamice) datorate inerţiei şi fenomenelor oscilatorii ale garniturii de prăjini Fd.) Ff. Rm Comportarea în exploatare a prăjinilor de pompare are ca factor de influenţă şi modulul de elasticitate longitudinal al materialului acestora E. forţa de flotabilitate a garniturii de prăjini Ff1. rigidităţile la tracţiune şi încovoiere ale prăjinilor fiind în directă proporţionalitate cu această caracteristică. se poate aprecia că durabilitatea prăjinilor de pompare creşte o dată cu rezistenţa R mecanică specifică a materialului din care sunt confecţionate. Ff1. etc.8) = c= Rm σ max (1 − R) + (1 + R ) σ −1 în care σmax. Ff) sunt direct proporţionale cu greutatea specifică a materialului prăjinilor γ = ρg şi. (14. K R = m şi cu γ σ mărimea rezistenţei la oboseală relative K O = −1 . implicit.

Oţelurile sunt materialele tradiţionale pentru prăjinile de pompare. Standardele şi normele existente clasifică oţelurile pentru prăjini de pompare în următoarele clase de rezistenţă: a) oţeluri grad C... Determinarea caracteristicilor ciclurilor de solicitare ale prăjinilor de pompare Caracteristicile precizate anterior (KR. KO.8. A. Configuraţia constructivă şi dimensiunile produsului prăjină de pompare Fig. caracteristicile de rezistenţă mecanică prescrise (Rm = 630. recomandate pentru prăjinile supuse în exploatare la sarcini mici sau mijlocii. în medii de lucru slab corozive.790 N/mm2) sunt realizate de oţelurile 336 . KE) pot servi la efectuarea unei analize comparative a diverselor materiale utilizate sau cu perspective de utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig.9. 14.14.

. recomandate pentru prăjinile de pompare cu condiţii grele de lucru: sarcini mari de pompare şi medii saline contaminate cu CO2 (fără H2S) sau sarcini de pompare moderate şi medii de lucru puternic corozive (medii saline cu CO2 şi H2S)..3. în medii de lucru saline (fără H2S).. în stările structurale conferite prin aplicarea unor TT finale de normalizare + revenire sau îmbunătăţire..0. %Nim = 1.15.. recomandate pentru prăjinile supuse în timpul pompajului la sarcini mari sau foarte mari.1.2.... %Crm = 1...11 se prezintă sintetic modul în care starea suprafeţelor prăjinilor şi mediul de lucru influenţează rezistenţa la oboseală a acestora. Cercetările întreprinse pentru creşterea caracteristicilor de exploatare ale prăjinilor de pompare din oţel au condus la concluziile următoare: • Aplicarea TT final de îmbunătăţire. caracteristicile de rezistenţă mecanică impuse (Rm = 790. aşa cum indică diagramele prezentate în figura 14..35.. dificultăţile tehnice ridicate de aplicarea călirii martensitice clasice (cu încălzirea pieselor în cuptor şi răcirea ulterioară în băi de ulei sau apă) la prăjinile de pompare pot fi depăşite dacă se utilizează încălzirea prin inducţie cu curenţi de medie frecvenţă (8000..17 %.4 % şi %Mnm = 1.4 %..0..65..6 %) în stare normalizată.0. în figura 14.. aşa cum arată diagramele din figura 14.2.2 % şi %Mom = 0. %Crm = 0.3 %). b) oţeluri grad D.0.0.. • Rezistenţa la oboseală (în aer sau în mediu coroziv) a prăjinilor de pompare este cu 40.3 %)..10000 Hz) şi răcirea cu jeturi de apă.3.3..0 % şi %Mom = 0.8.3 %) sau Cr−Ni−Mo (%Cm = 0.10.7 % şi %Mom = 0.42 %.4..45 %.. se recomandă utilizarea unui oţel Ni−Mo (%Cm = 0... rezistenţa la oboseală este influenţată substanţial şi de frecvenţa ciclurilor de solicitare variabilă.. 337 .1. c) oţeluri grad K. un exemplu tipic de oţel aparţinând acestei clase este cel cu %Cm = 0.15.0.4. asigură rezistenţe mecanice superioare ale prăjinilor şi ameliorează comportarea lor la oboseală în aer şi în mediile corozive saline.17..965 N/mm2) sunt realizate de oţeluri slab aliate de tip Cr−Mo (%Cm = 0.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice carbon sau slab aliate de tip C−Mn (cu %Cm = 0...12.1.. ce asigură (după calire+ revenire) caracteristici de rezistenţă mecanică la nivelul oţelurilor grad D şi rezistenţe la oboseală (în aer şi în mediul coroziv de sondă) superioare celor prezentate de celelalte oţeluri pentru prăjini.. %Crm = 16. în locul tratamentelor de normalizare sau normalizare + revenire. aşa cum indică datele prezentate în tabelul 14. %Nim = 1.7 %. cu TT final de normalizare + revenire înaltă.2.23 %.0.. în medii de lucru cu corozivitate scăzută. În cazul mediilor corozive.3..55 % mai scăzută decât rezistenţa la oboseală a materialului din care sunt confecţionate (determinată pe epruvete polizate). %Nim = 1 % şi %Mom = 1%. destinate prăjinilor solicitate moderat în timpul pompajului..1.. d) oţeluri speciale.0.

2.2.2.. Influenţele stării suprafeţei şi mediului de lucru asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel • Creşterea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel se poate realiza dacă se aplică acestora operaţii finale de durificare superficială (ecruisare prin rulare sau prin sablare cu jet de alice. aceste aliaje capătă structuri alcătuite dintr-o matrice de soluţie solidă a componentelor şi faze durificatoare (semicoerente sau necoerente cu matricea) uniform distribuite în matrice.. care induc tensiuni reziduale de compresiune în stratul superficial al pieselor. Cercetările au arătat că aliajele pe bază de Al potrivite pentru această aplicaţie sunt aliajele deformabile şi durificabile structural prin TT.600 N/mm2 şi caracteristici KE = 2. prin aplicarea unor TT de tipul T7.75. Rezistenţa la oboseală în aer a oţelurilor pentru prăjinile de pompare Fig. Al2CuMg (faze S’ sau S) etc.1 %.9 %.). Aliajele pe bază de aluminiu reprezintăo altă categorie de materiale a cărei utilizare la confecţionarea prăjinilor de pompare a fost cercetată.14. %Mgm = 2..2. S-a constatat că rezistenţa la oboseală a prăjinilor σ−1 este în dependenţă liniară cu rezistenţa la rupere a oţelului din care sunt realizate Rm.6⋅106 m (puţin mai mică decât a oţelurilor) şi KR = (1. Ti.. v. de tip MgZn2 (faze M’ sau M). călire superficială.. Cr. Al2Mg3Zn3 (faze T’ sau T). şi cu mărimea tensiunilor reziduale de compresiune din stratul superficial al prăjinilor (introduse în cursul procesului tehnologic de fabricare sau prin operaţiile de durificare superficială practicate) σr. cu %Znm = 5..1. 338 . Zr). aliajul 7075.20) ⋅104 m (mai mari ca la oţeluri.. din clasa 7000 (de exemplu.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Fig. cu rugozitatea suprafeţelor acestora Rz.1.11. 14.0 % şi adaosuri de Mn. %Cum = 1. etc. La utilizarea acestor aliaje pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte: • Aliajele asigură prăjinilor rezistenţa la tracţiune Rm = 475.10..3). tabelul14. B..6..

B sau whiskers (trihite) metalice sau ceramice. • Prezenţa mediilor corozive de lucru afectează rezistenţa la oboseală a aliajelor pe bază de aluminiu în măsură mult mai mică decât în cazul oţelurilor. existenţa acestui fenomen (datorat trecerii în stare stabilă a structuriilor metastabile realizate prin TT aplicate) impune limitarea adâncimilor la care pot fi utilizate prăjinile din aliaje de Al şi verificarea periodică a caracteristicilor lor mecanice (însoţită. Influenţele asimetriei ciclurilor de solicitare şi prezenţei concentratorilor asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din aliaje pe bază de aluminiu • Rezistenţa la oboseală (în aer) a aliajelor pe bază de aluminiu este influenţată în măsură importantă de asimetria ciclurilor de solicitare şi de prezenţa concntratorilor de tensiuni.14.0.. Compozitele cu fibre de sticlă folosite pentru realizarea prăjinilor de pompare (conform soluţiei constructive sugerate de fig.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Caracteristicile de rezistenţă mecanică se degradează în timp. chiar şi în cazul contaminării acestora cu H2S şi CO2. menţineri de 1000 ore la 200 oC pot determina diminuarea cu 50. la nivelul celor tipice oţelurilor înalt aliate cu Cr. Influenţele mediului de lucru şi frecvenţei ciclurilor de solicitare asupra rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din oţel grad D Fig. C.31. dacă piesele din astfel de aliaje sunt menţinute la temperaturi mai mari ca 150..6.13. scap.. Fig. aliajele au o bună rezistenţă la oboseală în mediile saline.33. Compozitele cu fibre de sticlă reprezintă o altă categorie de materiale aplicabile la confecţionarea prăjinilor de pompare.60 % a Rm. caracteristica KO înregistrând valori 0.12.. 9. de refacerea structurii printr-un nou TT de călire de punere în soluţie + îmbătrânire). aşa cum sugerează diagramele din figura 14.14.13. v.14..200 oC (de exemplu. pentru viitor (când costurile de fabricare vor înregistra scăderi datorită progresului tehnic şi tehnologic) se întrevede şi utilizarea compozitelor cu fibre de C.8) au 339 . eventual..1).

E.. cap.14. aceste caracteristici sunt dependente de fracţia volumică a fibrelor în structura compozitului fv.3 şi în diagramele din figura 14.9) şi (14.15. 14.. valorile experimentale ale caracteristicilor E şi Rm ale materialelor compozite diferă de cele calculate cu relaţiile (14. aşa cum rezultă analizând datele prezentate în tabelul 14.7. Prăjinile de pompare din astfel de materiale se realizează printr-un proces de pultruziune (tragerea răşinii. întărirea şi maturarea la cald a răşinii în prezenţa unor catalizatori). şi Rm (la tracţiune) ale prăjinilor realizate din materiale compozite putându-se estima cu relaţii de forma (v.24⋅103 N/mm2) sau din sticlă S (cu Rmf = 4800 N/mm2 şi Ef Em = 8.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR matricea de răşină poliesterică sau epoxidică (cu Rmm = 30.10) Ef Aşa cum rezultă comparând datele prezentate în tabelul 14..1⋅103 N/mm2) şi fibre din sticlă E (cu Rmf = 3400 N/mm2 şi ≅ 7.9) E = fv Ef + (1 – fv)Em Em ] (14..14. printr-o matriţă.10).9⋅103. Modificarea rezistenţei la oboseală a prăjinilor de pompare din materiale compozite în funcţie de abaterile de la aranjamentul axial al fibrelor de sticlă 340 . Rm = Rmf [fv + (1 – fv) Fig.55⋅103 N/mm2).60 N/mm2 şi Em = 6.3. 14. La utilizarea acestor materiale pentru confecţionarea prăjinilor de pompare trebuie avute în vedere următoarele aspecte tehnice: • Caracteristicile KE şi KR ale compozitelor cu fibre de sticlă sunt superioare celor prezentate de oţeluri. deoarece compozitele realizate industrial nu asigură întotdeauna legături interfaciale perfecte între fibre şi matrice (condiţie ce stă la baza stabilirii acestor relaţii). Dependenţa dintre rezistenţa la rupere şi fracţia volumică a fibrelor la compozitele pentru prăjini de pompare Fig.12): (14. concomitent cu gelifierea. armată cu fire paralele din rovrig de fibre de sticlă.

Tabelul 14.580 1600.82..33.56 0..03⋅104 5.9 4..1. N/mm2 630...22 1. ..81.22.0...1.93 0.8 2. *** KO calculate cu σ-1 determinat pe epruvete polizate.8 5.90.52 (0. Grad E şi Grad K).52 0.2.07) 0.52 0...47..7 2.0.35 (0.24) 5..05) 0. în kg/m3: 7820 pentru oţelurile slab aliate (Grad C.14 9.2 2.790 790..24..15⋅105 7. 7750 pentru oţelurile speciale înalt aliate cu Cr.26 0..03 1.24 (0.0.22.6 Oţel Grad K Oţel Special (aliat cu Cr) Aliaj de Al tip 7075 Compozit cu fibre de sticlă E 2.50 0.20.06.1030 690.22..0. 2760 pentru aliajul de Al tip 7075 (AlZn6Mg2.0.11 1.10⋅105 N N+r C+R KO *** în aer 0..26 (0.0. în paranteze sunt valorile lui KO obţinute cu σ-1 determinat pe baza rezultatelor unor încercări efectuate pe prăjini reale.0..3..6 3..5Cu1..04.98.53 0..48.51. calculate cu următoarele densităţi ρ.50 (0....31 (0..7 2..1...83 0.7 2..0..32 0.35) 0.0. N/mm2 2....1700 KE.5).. considerând factorii CT şi CTref exprimaţi în lei/(m de prăjină).** km 0...710 620..26 1.0..0..11) 0.27) 0.25) KO *** în apă salină 0..62 1.12.2 KR.0.06..** Mm 2. 1800 pentru compozitul cu fibre de sticlă.0.03. ** KR şi KE...51 (0.1..50...1..1..930 470...640 750..0.9.31) 0.7 2.5)..26 (0.850 790...60⋅104 C+r T7 80 % fibre * Costurile relative Cr calculate cu relaţia (14.0 E.870 810.34 0..965 860.73.49.7 2..27 0.13 1.....7 2..05⋅105 Starea N C+r N+r C+r Rm.7 2..27 (0.35) 0.49.. Principalele caracteristici tehnico-economice ale materialelor folosite la realizarea prăjinilor de pompare Materialul Oţel Grad C Oţel Grad E Cr* 1.

325 341 .37. 324 prajini de pompare. 329 indicator parţial. 322 grafic de corelare utilitate-cost. în soluţiile de acizi sau baze şi în prezenţa solvenţilor organici. 334 proprietăţi adecvate. compozitele cu fibre unidirecţionale având tendinţa de degradare rapidă când sunt solicitate la compresiune. pentru fiecare variantă selectându-se materialul adecvat funcţionării în deplină siguranţă a produsului şi care asigură raportul maxim utilitate/cost. rezistenţa la oboseală este mai ridicată dacă solicitările variabile se caracterizează numai prin eforturi de întindere (de exemplu. 334 coefcient de asimetrie. 327 materiale funcţionale. 322 modul de elasticitate specific.0. 324 rezistenţă relativă la oboseală. 324 mentenabilitate.. Studiul de caz prezentat evidenţiază un aspect important privind alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice: produsele destinate utilizării în diverse condiţii (privind solicitările mecanice.15. KO calculat cu σ0.1 în loc de σ−1 are valori KO = 0.0. 340 reciclabilitate.25. 330 cicluri de solicitare. Rezistenţa la oboseală nu este practic afectată de prezenţa mediilor corozive. 323 coeficient de siguranţă.. 331 indicator global. temperaturile şi mediile de lucru) se pot realiza în mai multe variante.. 323 criterii tehnologice. 321 matricea preferinţelor. 323 rezistenţă mecanică specifică. • Aşa cum arată diagramele din figura 14.ca urmare prăjinile de pompare realizate din materiale compozite cu fibre de sticlă nu pot fi utilizate la temperaturi mai mari de 200 oC. 326 pultruziune. 321 materiale structurale. 329 criterii de cost. compozitele cu fibre de sticlă având o foarte bună comportare în mediile apoase saline. 327. rezistenţa la oboseală a compozitelor cu fibre de sticlă pentru prăjinile de pompare este substanţial influenţată de abaterile de la aranjamentul axial al armăturii (unidirecţionale) din fibre şi (la fel ca E şi Rm) de caracteristicile legăturilor realizate în procesul de fabricare la interfeţele dintre fibre şi matrice.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice • Rezistenţa la oboseală în aer a prăjinilor de pompare din compozite cu fibre de sticlă este caracterizată prin valori KO = 0.42). 334 coeficient de importanţă.30. 328. 334 costuri relative. Cuvinte cheie analiza valorii. 327 fiabilitate. 328 criterii privind proprietăţile. • Caracteristicile mecanice ale materialelor compozite sunt influenţate negativ de creşterea temperaturii (ce produce degradarea matricei şi legăturilor interfaciale dintre fibre şi matrice)..

* * * Hütte − Manualul inginerului. Care dintre următoarele materiale pot fi încadrate în gama materialelor reciclabile: a) oţelurile. Drăghici Gh.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 7850 kg/m3. b) fabricarea catalizatorului pentru un reactor dintr-o instalaţie petrochimică. 1992 2.5. Shackelford J. A. Academic Press.. 1995 5. „Noutăţi în domeniul tehnologiilor şi utilajelor pentru prelucrare la cald”. d) fabricarea corpului unui rezervor sferic de depozitare a gazelor lichefiate? T. Braşov.2. Ulmanu V.4.14. Fracture and fatigue.. Pentru care dintre următoarele aplicaţii trebuie ales un material din gama materialelor structurale: a) realizarea arborelui cotit al unui motor de autoturism. Bucureşti.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Bibliografie 1. Composite materials. Analiza comparativă a caracteristicilor de exploatare ale materialelor pentru prăjinile de pompare.14.M.S. Managementul calităţii totale. d) sticla? T. Ciurea S. b) fontele. Metals Park. Desk Edition.1.4 km.M. 1995 Teste de autoevaluare T.. b) KR ≅ 20. 1974 3. Care dintre următoarele aplicaţii tehnice impun alegerea unui material din gama materialelor funcţionale: a) realizarea conductorilor electrici...2 km? T. c) fabricarea unui tranzistor. Bucureşti. Traducere din limba germană după ediţia a 29-a. Editura Tehnică.4 km. c) KR ≅ 10. în vol.. b) fabricarea unui magnet permanent.4 m. Introduction to materials science for engineers. 342 .. * * * Metals Handbook.14. Care dintre următoarele materiale asigură un modul de elasticitate specific KE ≅ 2. Broutman L.14. c) polietilena. Care este rezistenţa mecanică specifică a unui material metalic cu Rm = 800 N/mm2 şi ρ = 4000 kg/m3: a) KR ≅ 20. Ingineria calităţii.7⋅106 m: a) oţelul cu E = 2. Bucureşti. Drăgulănescu N. New York. New York – London. Moţoiu R.J. 1985 4. c) realizarea ţevilor pentru tubulatura unei conducte care transportă gaze naturale sub presiune..14. 1992 6.. 1994 7. Ohio. Editura Chiminform Data.3. Editura Economică. MacMillan Publishing Company. d) KR ≅ 40. d) fabricarea elementului activ al unui aprinzător piezolelectric? T. Zecheru Gh.

IPT.373.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 4150 kg/m3. d) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de părţi materiale şi nu ca un ansamblu de utilităţi? T.1⋅105 N/mm2 şi ρ = 8550 kg/m3? T.k = 0. Care dintre criterii nu a fost îndeplinit de un material. d) IPT = 0. dacă indicatorul global al performanţelor sale tehnologice are valoarea / I PT = a1/ + a3/ + a 4 : a) primul criteriu. d) IPTE. c) IPTE.8. c) al treilea criteriu. Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul ρ ≤ 4000 kg/m3. a 4 . a 3 . coeficienţii de importanţă ai / / / criteriilor fiind a1/ . Materialul din care se confecţionează un produs trebuie să satisfacă criteriul Rm ≥ 600 N/mm2. b) al doilea criteriu.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice b) aliajul de aluminiu cu E = 7.7. b) IPTE. a 2 .14.14. d) ρ = 5600 kg/m3? T. Care este densitatea unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1. d) al patrulea criteriu? T. să se precizeze care este valoarea indicatorului global al performanţelor tehnicoeconomice pentru acest material: a) IPTE.222? 343 . d) alama cu E = 1.4? T. Stiind că act = 0.14.0.1⋅104 N/mm2 şi ρ = 2750 kg/m3.6.k = 0.8. toate criteriile având acelaşi coeficient de importanţă.14.8 şi Cr.k = 1. c) condiţiile privind reciclabilitatea.6.8.11.12.9. b) IPT = 0. b) orice produs trebuie privit ca un ansamblu de utilităţi. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse patru criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică. La alegerea materialului pentru un produs sunt impuse cinci criterii (calitative) privind procesarea sa tehnologică. c) aliajul pe bază de titan cu E = 1. b) condiţiile privind fiabilitatea. Care dintre următoarele principii se aplică la utilizarea analizei valorii la un produs industrial: a) orice produs este purtătorul material al unor funcţii capabile să satisfacă necesităţile exprimate sau implicite ale utilizatorilor.2.14.k = 1.k = 0. c) orice produs trebuie să asigure un raport maxim între utilitate sau valoare de întrebuinţare şi cost. Care este rezistenţa la tracţiune a unui material al cărui indicator parţial privind respectarea acestui criteriu este I = 1. Care este indicatorul global al performanţelor tehnologice pentru un material care respectă numai trei din criteriile impuse: a) IPT = 1.733. c) IPT = 0. b) Rm = 600 N/mm2.4: a) ρ = 900 kg/m3.14. c) ρ = 2860 kg/m3.k = 3.4: a) Rm = 900 N/mm2.k = 0.10.14. d) condiţiile privind preţul de desfacere? T.455. Un material Mk din gama materialelor cu proprietăti adecvate unei anumite aplicaţii are ICT. d) Rm = 840 N/mm2? T. Care dintre următoarele condiţii pot fi incluse în gama condiţiilor tehnice care definesc funcţionalitatea şi comportarea în exploatare ale unui produs: a) condiţiile privind solicitările mecanice. c) Rm = 500 N/mm2. b) ρ = 7600 kg/m3.

8Rp0. 2 ≥ 0. E fiind modulul E πd ∆L0 de elasticitate longitudinal al materialului barei şi trebuie să respecte criteriul ∆L 4 FL ε ≤ 0 . b) bara trebuie să prezinte o bună tenacitate.8Rp0. R p 0.8Rp0.2.4.5 m şi diametrul d ≅ 15 mm. Forţa axială maximă care solicită bara în timpul funcţionării maşinii este F = 25000 N.2 fiind limita de curgere a materialului barei.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Aplicaţii A. A. se obţine astfel condiţia 4F .2.14. Pentru realizarea unei bare de tracţiune cilindrice din compunerea unei maşini s-a selectat o GMP cu cinci oţeluri. având caracteristicile precizate în tabelul 14.2. asigurată dacă materialul acesteia îndeplineşte simultan criteriile: 344 . se obţine astfel condiţia: ρ ≤ 2 0 . L πd ∆L0 Înlocuind datele din enunţul aplicaţiei rezultă următoarele criterii de alegere a materialului barei de tracţiune: Rp0. πd L σ 4F Deformaţia specifică axială a barei este ε = = 2 .2 ≥ 177 N/mm2. Să se stabilească ce criterii privind proprietăţile trebuie impuse la alegerea materialului pentru această bară.1. Rezolvare 4F Tensiunile de întindere din bară au intensitatea maximă σ = şi πd 2 trebuie să corespundă criteriului σ ≤ 0. b) masa barei trebuie să fie m ≤ m0 = 0. Pentru funcţionarea în siguranţă a maşinii trebuie respectate următoarele condiţii tehnice: a) tensiunile generate în bară de aplicarea forţei de întindere F trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0. se obţine astfel condiţia E ≥ 2 .14. dacă funcţionarea în siguranţă a maşinii impune respectarea următoarelor condiţii tehnice: a) tensiunile din bară trebuie să respecte condiţia σ ≤ 0.5 kg. Pentru realizarea unei maşini trebuie confecţionată o bară de tracţiune cu lungimea L = 0.8πd 2 πd 2 Masa barei este m = Lρ . ρ fiind densitatea materialului barei şi 4 4m trebuie să îndeplinească criteriul m ≤ m0. c) deformaţia axială a barei nu trebuie să depăşească valoarea ∆L0 = 1.2.5 mm. Rp0. ρ ≤ 5660 kg/m3 şi E ≥ 47160 N/mm2.

k calculate cu relaţia (14. 2 N/mm % J ≤ 0. Rm.8 2.461 0. K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC. 2 . pentru 345 . Dacă se consideră m1 (corespunzătoare barei 4 R p 0.. 0. rezultă: 4F 4F σ = 2 ≤ 0. R p 0. 2. având coeficienţii de R p 0. R p 0. N/mm2 Caracteristicile mecanice minime KVk la –20 oC.4.2. k = 1.5).14.k ** 1.8πR p 0..5... ** costurile relative calculate cu CT şi CTref în lei/(kg de semifabricat) πd k2 Masa barei de tracţiune cu lungimea L este mT . L = 1 m) are valoarea (în kg/m) dată de πd 2 formula mk = k ρ .0 1.1 Tabelul 14.5.7 1 2 3 4 5 S235J2 S275J2 S355K2 P460NL1 12Ni14 235 175 355 460 355 510 430 620 620 640 3 24 20 16 17 22 27 27 40 47 55 * toate oţelurile au ρ = 7850 kg/m . Evident.k.k πd k Dacă se consideră d1 (corespunzător barei realizate din materialul M1) ca diametru R p 0.554 C r/ .k.5. 2 . deoarece barele realizate din diversele materiale incluse în GMP au diametre dk diferite şi aceeaşi lungime. iar masa unei 4 unităţi de lungime din bară (de exemplu.2 k Marca oţelului * Rp0.5. 2. k = 1.2 1. se obţine: mk = m1 .640 0.k şi CTref exprimate în lei/(m de semifabricat). Caracteristicile oţelurilor ce alcătuiesc GMP pentru aplicaţia A.3.k = Lρ ..5. notând dk diametrul barei în cazul realizării ei din materialul Mk ∈ GMP. k 0. compararea acestor materiale prin prisma costurilor trebuie făcută cu ajutorul costurilor relative Cr. A k.8R p 0. Să se decidă care dintre materialele din GMP corespunde cel mai bine aplicaţiei.k Rm . se obţine d k = d1 .1 k = 1.. 2 şi bara trebuie să aibă diametrul (minim) d k = .9..2 şi a3 = 0.2 Rm importanţă a1 = 0. considerând CT. 2.k de referinţă. a2 = 0. 2. k realizate din materialul M1) ca masă de referinţă. Rezolvare Prima dinte condiţiile tehnice impuse de aplicaţie se utilizează pentru dimensionarea barei de tracţiune (determinarea diametrului barei).4 1.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice K1: R p 0. k = 1.573 0.742 0..

I 3k = 27 Utilizând valorile coeficienţilor aj. iar cu ajutorul relaţiei (14.1 = 0.k.715d1 0.5. dacă se consideră pentru luarea deciziei valorile indicatorului ICT. ca Rm R p 0. i = 1..3.5. kg/m m1 0.511m1 0.k 1. A.537 1.2 • criteriul K1: ≤ 0.1 Pentru fiecare dintre materialele Mk ∈ GMP se determină indicatorii parţiali Ijk.48 1.927 0.. F3) şi două funcţii auxiliare (notate F4..188 1.k k = C r/ ..04 ICT.814d1 mk.587 1.2 = 15 % şi CAP.9 are forma „max” şi CAP.787 I1k 1.920 1.3 = 27 J şi.3) privind asigurarea tenacităţii barei: R p 0..5.406 1.3. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A. Se observă că.008 * Cr calculate considerând CT şi CTref în lei/(m de semifabricat) Rezultatele care se obţin parcurgând toate etapele de lucru descrise anterior sunt redate în tabelul 14. Rm .60 1.406 1.802 IPTE.425 1.000 1.k (care ţine seama şi de costurile implicate de realizarea barei de tracţiune) materialul ce trebuie ales pentru realizarea barei este oţelul P460NL1..14..406 1.k se folosesc datele din tabelul 14.952 1. 2.00 1.855m1 0. 2 . iar dacă se utilizează indicatorul IPTE.k.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR a determina costurile relative Cr. F2.00 1.924d1 0. k =1.5.2 k 1 2 3 4 5 dk..9 şi.33 1.. k = 1.k. k = 1. mm d1 0.625 I2k 1.571 1.2) se obţin valorile indicatorilor globali ai proprietăţilor ICT. coeficienţii de importanţă αi. F5).k m1 R p 0.662m1 Cr * 1.k 1. j = 1. Pentru un produs industrial s-a aplicat analiza valorii şi s-a constatat că acesta are trei funcţii de bază (notate F1.5.k m .07 1.74 2. ca urmare: I 2 k = k şi 15 KVk .9 .k = C r/. Tabelul 14. date în enunţul aplicaţiei şi folosind relaţia (14.213 1.814d1 0. k • criteriile K2: A ≥ 15 % şi K3: KV ≥ 27 J la – 20 oC sunt formulate analitic A în forma „min” şi au CAP.14. C r ..4 şi relaţia R p 0.026 0.662m1 0.5..k urmare: I 1k = 0.7) se pot determina valorile indicatorilor globali ai performanţelor tehnico−economice IPTE.47 I3k 1..13 1.158 1. materialul recomandat pentru confecţionarea barei este oţelul 12Ni14. corespunzători celor trei criterii (j = 1.5.. 2 . atribuiţi fiecărei 346 .. k = 1.460 1.

.40 0. în prima etapă de modernizare a produsului.6.5.05 αi 0. Tabelul 14.. definesc calitatea unui produs ca fiind ansamblul caracteristicilor care conferă acestuia aptitudinea de a satisface nevoile exprimate sau implicite ale utilizatorilor) sunt F2..05 0. F3 şi F5 cu C r2 = r3 = r5 = 20 %.20 0.6.5. astfel încăt costurile implicate de realizarea funcţiilor pentru care ci > αi să se diminueze cu ri = 20 % . i = 1.5.16. în care Ci reprezintă costul aferent realizării funcţiei Fi. Rezolvare a) Considerând că valorile coeficienţilor de importanţă ai funcţiilor sunt în directă proporţionalitate cu contribuţiile acestora la realizarea utilităţii globale a produsului. cheltuielile 100 100 5 totale pentru obţinerea produsului au valoarea CT/ = ∑ C i/ = CT ∑ (1 − i =1 i =1 5 ri 100 )ci . i = 1.. iar 347 . b) Conform datelor din enunţul aplicaţiei. CT i = 1.10 0. Deoarece ponderile ci sunt definite de relaţia ci = i . b) Ştiind că s-au parcurs trei etape succesive de modernizare a produsului.5. i =1 5 după prima etapă de modernizare (M1) cheltuielile aferente realizării fiecărei r r funcţii au atins nivelurile C i/ = (1 − i )C i = CT (1 − i )ci .. Examinând acest grafic şi/sau datele prezentate în tabelul 14. în fiecare etapă modificându-se materialele şi tehnologiile folosite la fabricarea acestuia.6. prin modificări privind alegerea materialelor şi tehnologiilor folosite la fabricarea lui s-au diminuat cheltuielile de realizare a funcţiilor F2.3 Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 0.30 0. rezultă că graficul de corelare utilitate – cost are aspectul prezentat în figura 14. F3 şi F5.14. iar CT = ∑ C i .35 0.... se observă că funcţiile care se realizează cu cheltuieli prea mari în raport cu contribuţiile pe care le aduc la realizarea utilităţii produsului (sau calităţii produsului.15 0. i = 1. corespunzătoare costurilor de realizare a fiecărei funcţii având valorile prezentate în tabelul 14. să se determine cum s-au modificat ponderile ci. după fiecare etapă de modernizare şi să se construiască graficul de corelare utilitate – cost la finele programului de modernizare a produsului. Coeficienţii de importanţă si ponderile costurilor de realizare ale funcţiilor ce definesc utilitatea produsului considerat în aplicaţia A.10 ci a) Să se construiască graficul de corelare utilitate – cost şi să se precizeze funcţiile pentru care costurile sunt mai mari decât contribuţiile pe care le aduc aceste funcţii la realizarea utilităţii globale a produsului.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice funcţii şi ponderile ci. dacă se are în vedere că standardele ISO din seria 9000.30 0.

150 0.150 0.050 0.350 20 0.16.7.083 20 0.14. Graficele de corelare utilitate – cost ale produsului analizat în aplicaţia A.5.766CT c // i ri.300 0.400 0.200 20 0.300 0.300 0 0.150 0.870CT c / i ri.413 0.300 0..293 0 0..322 20 0.141 348 0. i = 1.100 20 0.100 0. % M3 αi 0.050 0.070 CT M1 0.392 0 0.100 0.14.050 0 0.14.3 Tabelul 14.184 20 0. % αi 0.300 0.345 0 0. ci/ = / = 5 ri CT )c i ∑ (1 − i =1 realizării fiecărei funcţii sunt 100 Fig.050 0.100 0.3 Etapa Funcţia F1 F2 F3 F4 F5 Costul total 0 αi ci ri.065 0 0.100 0.308 0.068 0.050 0.400 0.150 0.400 0.092 20 0.057 0 0. % M2 αi 0. Rezultatele obţinute la rezolvarea aplicaţiei A.727CT c /// i .ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ponderile cheltuielilor corespunzătoare r (1 − i )ci C i/ 100 .167 20 0.400 0.

j = 1.16. Mr.4. a2 = 0. folosind datele 349 .2. rezultatele care se obţin considerând datele din enunţul aplicaţiei fiind cele prezentate în tabelul 14. iar Qac – capacitatea de Qac M încărcare a cuvei.k. CT fiind costul total al realizării cuvei.14. considerănd valorile coeficienţilor de iportanţă ai criteriilor aj.4. K2: masa relativă a M produsului M r = c 100 ≤ 75 %. Pentru selectarea celei mai bune variante de produs s-au stabilit patru criterii Kj.7 şi în graficele din figura 14..k. obţinerea cuvei cu o masă relativă cât mai mare este un obiectiv secundar. a3 = a4 = 0.2).k. Mr fiind masa cuvei. Ştiind că valorile Vu. Vic fiind V gc volumul interior al cuvei.Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice În mod similar se pot determina modificările aduse ponderilor ci de următoarele etape de modernizare a produsului (M2 şi M3).k. K3: consumul specific de material K s = sc 100 ≤ 140 %. corespunzătoare celor patru variante ale produsului. precizate în enunţul aplicaţiei şi valorile indicatorilor parţiali Ijk determinate. iar asigurarea unui volum util maxim al cuvei este un obiectiv minor.4 şi.. iar Vgc – volumul de gabarit al cuvei. j = 1. Pentru realizarea cuvei de stocare a materiei prime a unei maşini destinate prelucrării maselor plastice s-a selectat o GMP alcătuită din patru materiale Mk.. calculat cu relaţia (14. A.4. k = 1... Qac considerând că realizarea cuvei cu valori minime ale consumului specific de material şi costului util sunt obiective principale.4.. s-a elaborat câte un proiect constructiv – tehnologic de obţinere a cuvei. ţinând seama de caracteristicile fizico − mecanice ale fiecărui material. k = 1.1.4. sunt cele redate în tabelul 14.. se poate observa că modernizările aduse produsului au condus la reducerea cu aproximativ 27 % a costului total de α realizare a acestuia şi la obţinerea unor rapoarte i apropiate de unitate pentru ci toate funcţiile care-i definesc utilitatea.4.. k = 1.8. notate Vk. Ks.. Rezolvare Varianta de produs care trebuie adoptată este cea caracterizată prin valoarea maximă a indicatorului global ICT.. k = 1. Msc Mc fiind masa semifabricatului necesar pentru confecţionarea cuvei şi K4: costul util C al produsului C u = T ≤ 100 mii lei/kg. s-au stabilit următoarele valori ale coeficienţilor de importanţă ai criteriilor: a1 = 0. rezultănd astfel patru variante ale produsului.35..k şi Cu. V formulate astfel: K1: volumul util al produsului Vu = ic 100 ≥ 85 %. să se stabilească varianta care trebuie adoptată pentru realizarea acestuia..

4 un grad de importanţă gj ∈{1.3 ≡ 140 %.167 Indicatorul global ICT. Rezultatele obţinute pe această cale. Tabelul 14.1784 1.14.2.14. CAM.250 1.429 1.333 1. CAM. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv secundar şi gj = 1 dacă 350 . CAM. recomandată de STAS 6401.273 1.8 şi din enunţul aplicaţiei.2k ≡ Mr. considerând pe rând fiecare din criteriile Kj.k şi CAP. atribuindu-se gj = 3. una dintre acestea fiind metoda de estimare a utilităţii consecinţelor.875 1.3k ≡ Ks.118 1.k şi CAP.k 85 90 95 95 K2 K3 0.4..4 Criteriul Kj aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 0.3304 1. Caracteristicile variantelor produsului analizat în aplicaţia A.2204 0.35 I4k 1.1k ≡ Vu.8 (denumit şi matricea utilităţilor) şi se marchează pe acesta variantele cele mai bune ale produsului (denumite variante optime).20 0..059 1.000 1.35 Cu.10 Vu.k 90 70 100 70 Tabelul 14.118 K2 „max” K3 „max” K4 „max” 0.35 Valorile indicatorilor parţiali Ijk I2k 1. Valorile indicatorilor parţiali şi globali de caracterizare a variantelor produsului analizat în aplicaţia A.000 1.3}. CAM.ELEMENTE DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR din tabelul 14. astfel: pentru criteriul K1.k şi CAP. pentru criteriul K3.429 1. redate în tabelul 14.k 40 105 40 110 60 105 75 120 K4 0. • se acordă caracteristicilor corespunzătoare fiecărui criteriu Kj.4 ≡ 100 mii lei/kg.9.000 I3k 1.2 ≡ 75 %. iar pentru criteriul K4.k Observaţie Pentru rezolvarea unor aplicaţii de tipul celei anterior discutate se pot utiliza şi alte metode.k şi CAP. dacă respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv principal. pentru criteriul K2.8. gj = 2. conduc la concluzia că varianta de produs care trebuie adoptată (cu cea mai mare valoare a indicatorului global) este V2. j = 1.1 ≡ 85 %.jk Mr..4 Criteriul Kj Forma aj Varianta Vk V1 V2 V3 V4 K1 „min” 0. j = 1.10 I1k 1.111 1.9. La folosirea acestei metode se parcurg următoarele etape (prezentate considerând condiţiile din enunţul aplicaţiei anterior discutate): • se analizează datele din tabelul 14.333 1.875 1..35 Valorile caracteristicilor CAM.4266 1.k Ks.20 0.4k ≡ Cu.

625 120 3 70 = 2. calculaţi considerând că aceste valori reprezintă CAM.. k = 1. analizănd rezultatele redate în tabelul 14.10.692 2 40 = 1.jk ale produsului analizat.228 8. se observă că.067 75 3 • se calculează suma valorilor înscrise pe fiecare linie a matricei modificate a utilităţilor Usk.333 90 3 70 3 100 = 2. rezultatele parcurgerii acestei etape în cazul aplicaţiei analizate sunt prezentate în tabelul 14.10. varianta de produs care trebuie adoptată este V2. Tabelul 14. 351 .Capitolul 14 Alegerea materialelor pentru aplicaţiile tehnice respectarea criteriului Kj corespunde realizării unui obiectiv minor. Matricea modificată a utilităţilor pentru produsul analizat în aplicaţia A. considerând datele precizate în enunţ. în cazul aplicaţiei analizate.10.864 110 3 3 105 = 2.4 Criteriul Kj Forma gj Varianta Vk K1 „min” g1 = 1 g1I1k K2 „max” K3 „max” K4 „max” g4 = 3 g4I4k g2 = 2 g3 = 3 Matricea modificată a utilităţilor g2I2k g3I2k Usk V1 V2 V3 V4 1 85 = 0. Ijk fiind nişte indicatori parţiali.895 95 1 90 = 0. • se întocmeşte un tablou (numit matricea modificată a utilităţilor). varianta de produs care are cea mai mare valoare a Usk (numită varianta optimă de produs) fiind cea care trebuie adoptată. rezultă: g1 = 1. în cazul aplicaţiei analizate. numită utilitatea sinteză a variantei Vk.j sunt valorile (aceloraşi caracteristici) corespunzătoare variantelor optime. înlocuind valorile caracteristicilor din matricea utilităţilor cu gjIjk. g2 = 2 şi g3 = g4 = 3.433 7.4. iar nivelurile limită acceptabile CAP.14. aşa cum a rezultat şi prin metoda indicatorului global..811 7.947 95 1 1 2 2 40 2 60 = 1.333 3 3 105 = 2.100 8.

c.20. b. a. T.15.9.c T.9.d T.1. a.10. c T. d T. d T.10.b.13.4.21.4.12. a.8.b. c T. d T.15.11. a.11.7.7.7.21. c.24. d T. T. a. c. a.c T.8.5.b. b.11.22. c T.d T.28. a.11.13.14. c T.32. d T. c c. d T.d T. a T.10.d T.7.12.7.14.11.26.10.c.9.27.c T. b.1.13.8. b T.8. c T.7. a T.12.34.c.c T.14.7.c T.c.8.7.11.11. a T.11.7.33.8.39.b.d T.8. T.d T.10. d T.c T.8.11.d T. a. a.14.9.c.8. d T.9.28.14.43.23. a.11.13.9.7.b T.10. d T.12.8. d Capitolul 12 T.30.13. a. a. a. b.8.d T. d T.1.d T.6.16. a.37. d T.b.d T.8. d T.b.c T. a.10.12.9.7.d T.b.11. b.7.b.8. a.c. c.14.c. c.10.10.15.11.d T.b. a.d Capitolul 10 T. a.d T.2.b. c.18.d T. a. a.8.c.14.7.9. a.25.10. a T. d T.c. c T.19.11. a.d T. c T.13. 9.18.2.12. b. c T.11.37.b.6.b T. c.8.7.5. b.8. b b a a.d T.d T.7.5.13.14.d T.7.d T. a.c. b T.10. c T.8. b. b.d T.c T.b.13. a T.c T.1.28.13. b. a.13. a. a.d T. d T. a.7. a. a.8.17.d 352 .c.24. a.15.d T. a T.19.10.12. d T. b. a.b T.13. a.6.11.26.27.d T.17.40. b.9.15. a.d T.6.7. a.13.9.9.11.10.10.10.23.9. c.9. b.10.16.11.10.11. c d a.10. a. d T.3.b.9. b.42.9.c. a. c T.16. c T.32.13.21.22.31.d T.b.10.c T.14.18.11.7.d Capitolul 13 T. d T.10.12. c T.9. a.b.11.9.b.12.d T.12.d T.7. b T.7. c T.9.8.34. a.3.7.8.33.9. a.d T.c T. d T. a T.9.10.40.7.b. d T. a.28.17.11. a. c T.7.d T.1.d T.8.9. a. a. c T.c T.6.29.20.c T. a. a T.2.d T.21.d T. b. c T.c.c.b.17.b T.15. a.d T.8.d T. a.14.8.39.d T.7.26. a Capitolul 9 T.19.10.3. a. a.b.6.3.7. d Capitolul 11 T.d T. a T.c T.8. b.9.3.d T.c T.25. c.7. 9.c.b T.c T.d T. d T.20. d T. a. a.c.11. d T.d T. b.9. c T.25.9. a.d T.12. c T.26.27.14.22. b.4.c T.14.c.29.d T.12.12. c.b.d T.25.10.6.20.12. b.b T.10. a. a.b. a.14.13.13. c T.c.7.11.10.9. d T.c T.d T.36. b T.14. b.b.8.38. b T.16.3.8.c T.17.7.10.23.c. a.18.4. b T. b T.9.12.11. a T.9. b.8.10. d T. c.26.2. d T.10. a.12.16. T.7. a. a.14. b.12.11.2.9. a.d T.c.8.7. c.28. b.8. b T.12.24.c T.9. b. b T.b. b T.5. d T. a. b. b T.5. d T.3. T.16.9. b. b. a T. a.12. a.30. a. a.13.36. c T.10.24. b.8. a.c T. a. c T.9.c T.9.13.38.c T.9.25.9.c T.15.b.d T.9. c. c.11.27.13.b.8.8.11.8.13.c. b.c.d T.d T.d T.8. b T.8. b.9.b. a.17.13.b.6.b T. d T. a.c.13. T. d T. b. a. a. a. a T.d T. b.9. a.b.c.21.29. b T.c T. b T.d Capitolul 14 T. d T.c. b T.b.14. a.9.c. b.7. c.10.Grila de verificare a testelor de autoevaluare Capitolul 7 T.c. b.23.d T. a.12. a.d T.23.d T.d T.9.d T.12.1.8.8.10.5.12.10.16.9. a.1.11.9.8.11. c T.c T. b T.22.b. b T.9.4. c T.11.22.b. a T. a. b T.10.9.19.4.11.35. b. c. a.9. c T.b. c.b.9.7. d T.8.9.d T.b.8.10.5.8.4.d Capitolul 8 T. d T.d T.35.31.7.d T. c T.3. c T.b T.11.27.8.13.7. a.c. c.c T.8.24.1. c T.2.d T.d T.9.11.d T.9.8. c.13.13. b T.17.12. d T.20.b. d T.19. b.11.b. b. a. c. a.14.14.b.5.11. b.30.2.7. a.8.10.d T. b T. c T.8.12.d T.8.11.41.2.18. a.c T.18. a T.4. d T. a T.c.10.b T. c T.13.d T.7.14. c T. d T.b. a.9.7. c T.8.12.

307 agregare prin lipire. 250 argile. 147 curbă termo−mecanică. 305 compactitate de umplere. 74 compozit durificat cu fibre. 219 clasă structurală. 139 ceramice neoxidice. 275 aliaje Al − Zn. 67 bronz. îngustă. 154 C cambiu. 305 densitate de umplere. 177 aliaje Cu – Ni. 334 compactitate de presare. 153 alumina. 241 configuraţie. 284 compoziţii. 328 criterii privind proprietăţile. 207 atmosferă standard. 233 densitate de presare. 234 cristobalit. 213 cupru tehnic. 236 curbe de îmbătrânire. 327 cromit. Argentan). 141 curbe izocronice. 239 construcţie sudată. 197 ciment. 75 carbură de siliciu.. 70 canal rezinifer. 241 ceramice oxidice. normală. 233 constantan. 330 antioxidant. 289 353 . 184 aliaje pentru lipire. 210 ceramice silicatice. 181 aliajele titanului. 249 curbe izometrice. 170 aliaje Al − Mg. 301 alame. 233 corindon. 334 coeficient de importanţă. 304 depunere chimică. 152 aliaje cu memoria formei (Marmem). 235. 210 alumino−silicaţi. 153 constantă de relaxare. 208 coroziune intercristalină. 305 comportare metalurgică la sudare. 25 clase de calitate. 69 copolimer. 233 conformaţie. 201 aminoplaste.INDEX A acomodare. 183 agent de reticulare. 175 Alpaca (Neusilber. 148 alburn. 92 costuri relative. 214 D dendrimer. 275 câmp termic de sudare. 329 cristalite. 254 analiza valorii. 276 carbon echivalent. 56 coefcient de asimetrie. 323 criterii tehnologice. 163 aliaje antifricţiune. 69 B bandă de călibilitate. 207 ceramice. 215 călire de punere în solutie. 208 criterii de cost. 289 agregare pulberi. 168 aliaje Al − Cu. 249 cusătură sudată (CUS). 179 condiţionarea epruvetelor. 250 aglomerate. 214 carbură de bor. 323 coeficient de siguranţă.

6 feldspat. 6 fontă aliată martensitică. 237 element carburigen. 289 devitrifiere. 282 G glazură. 112 emailuri. 216 fontă aliată. 10 element de aliere. 233 izotensiune. 207 E efect postelastic. 289 intermediari. 327 inel anual. 280 duritate Knoop. 20 fontă comercială. 202 K Kunial.depunere electrolitică. 230 grafic de corelare utilitate-cost. 305 fondant. 7 element de aliere gamagen (austenitizant). 153 354 . 204 fluiditate. 93 fisurare sub tensiune. 216 invar. 275 infiltrare. 5 element grafitizant. 270 Î îmbătrânire artificială. 165 duramen. 322 fibră lemnoasă. 272 F faianţă. 331 gresie ceramică. 231 duraluminiu. 231 furnir. 290 încovoiere statică. 275 durată de sinterizare. 327. 218 enclavă plastică. 113 formare epruvete. 311 durificare secundară. 276 homopolimer. 209 grad de cristalinitate. 140 îmbătrânire naturală. 328. Schaeffler. 173 elinvar. 254 fiabilitate. 233 I indicator global. 270 izotactic. 207 fâşii ZIT. 288 H hardenită. 247 duritate Janca. 276 fibrilă. 215 duritate Shore. 14 element de aliere alfagen (feritizant). 14 element betagen. 73 fază sigma. 242 fracţie volumică. 32 disproporţionare. 207 fenoplaste. 329 indicator parţial. 235 fisurare la cald a CUS. 234 grad de îndesare. 21 duritate Barcol. 246 fragilitate de revenire. 201 diagramă structurală A. 22 fragilizare prin faza σ. 305 grad de polimerizare. 104 hemiceluloză. 140 încorporare. 112 izodeformaţie. 310 elastomeri. 94 funcţionalitate.

168 magnezită. 334 precipitate θ. 108 oţel rapid. 140 proprietăţi adecvate. 301 modificare. 105 oţel inoxidabil. 284 M magnaliu (alumag). 76 lanţ molecular (catenă). 96 oţel turnat. 65 oţel criogenic. 311 melamine. 216 Monel. 93 oţel maraging. cu crom şi nichel. 269 matrice a preferinţelor. 219 matrice. 256 liber. 232 policondensare. 305 porţelan. 340 punct caracteristic nominal. 210 martensită termoelastică. 275 lignină. 232 polidispersie. 31 punct fix de vâscozitate. 326 pulberi. 76 oţel duplex. 276 lipire. 136 modificatori de reţea. 214 O oţel pentru construcţii sudate. 255 materiale funcţionale. 80 oţel inoxidabil stabilizat. 282 plastifiant. 321 materiale structurale. 230 polietilenă. 153 mentenabilitate. 230 material elastomeric (cauciuc). 321 materiale vitroceramice. 250 platinit.L laminare normalizantă. 109 oţel HSLA. 110 oţel pentru carburare. 304 pultruziune. 98 oţel pentru recipiente. 84 oţel carbon de calitate. 153 monomer. 185 nitrură de bor. 229 lanţ siloxanic. 112 plăci celulare. 80 oţel cu granulatie fină. 207 prajini de pompare. 75 oţel pentru scule. 214 nitrură de siliciu. 184 masă moleculară. 322 metalurgia pulberilor. 282 plăci din fibre de lemn – PFL. 254 Melchior (Maillechort). 210 P panel. 282 poliadiţie. 94 oţel durificabil prin precipitare (PH). 89 oţel Hadfield. 5 355 .cu crom. 100 oţel aliat. 103 oţel refractar (termorezistent). 229 mulit. 235 polimer. 78 oţel termorezistente. 180 lungime critică a fibrelor. 66 oţel pentru rulmenţi. 205 N Nitinol. 78 oxid de zirconiu. 282 plăci din aşchii de lemn – PAL. 75 laminare termomecanică (controlată). 66 oţel pentru îmbunătăţire. 231 porozitate de umplere. 324 mediu de sinterizare. 229 polimerizare. 229 polimer reticulat. 86 oţel patinabil. 208 oţel bifazic (dual-phase).

69 rupere prin cavitaţie. 182 Ş şamotă. 53 starea amorfă (vitroasă). 325 ritidom. 21 stabilizator. 241 rezilienţă. 197 stereoizomer. 310 temperatură de vitrifiere. 197. 83 V vas lemnos.. 236 trihite (fibre whiskers). 232 reacţie în trepte. 184 structură amorfă.R raport de formă al fibrelor. 233 sferulită. 284 raport de transfer al sarcinilor. 256 silumin. 203 T temperatură de referinţă. 212 refractare silimanitice. 197 structură feritică aciculară. 207 termoplaste. 97 superplasticitate. 214 silice. 255 Z zonă de acţiune a fibrei.. 211 titlu fictiv. 232 reciclabilitate. 172 titanaţi. 276 tranziţie sticloasă (vitroasă). 285 rază medulară. 237 termorigide (duroplaste). 285 S segment de lanţ molecular. 290 spinel. 70 zone Guinier. 305 vulcanizare. 200 silicon. 276 răşini epoxidice. 324 rezistenţă relativă la oboseală. 210 stabilitate la revenire. 274 rost de sudare. 212 relaxarea tensiunilor. 237 titan. 211 rezistenţă Dynstat la şoc. 170 simbolizare 59 sindiotactic. 248 rezistenţă mecanică specifică. 74 superaliaj. 271 zonă influenţată termic (ZIT). 276 traheidă.. 239 vâscozitate. 247 rezistenţă la înmuiere sub sarcină. 212 refractare silica. 149 trahee. 254 răşini poliesterice. 77 temperatură de sinterizare. 140 356 . 254 reacţie în lanţ. 150 tombac. 216 standard. 275 vâscoelasticitate.Preston (GP). 215 volum specific de scuturare. 206 sticle. 200 teracotă. 212 şoc termic. 204 vitrifiant. 323 refractare corindonice. 233 sticlă “securit”. 234 sudabilitate. 248 rezistenţă la şoc Izod. 310 solidificare unidirecţională. 235 sialon. 211 rezistenţă piroscopică (refractaritate). 233 sinterizare.

therefore the discussion of these materials is more comprehensive. Phase transformations of solid steels and cast irons. Alloys – general concepts. To enhance the utility of the book. structure and properties and emphasises the structural and property changes due to various processing technologies. this book can prove useful for other students. However. Iron-carbon alloys. The work consists of two volumes. Mechanical properties of metallic materials. in order to allow the reader to estimate the knowledge acquired and their level of competence (the ability to use knowledge independently and correctly to solve practical problems). Heat treatment of steels and cast irons. Petrochemical and Refinery Equipment and Equipment for Gas and Petroleum Transportation and Storage at the Faculty of Mechanical and Electrical Engineering of the Petroleum-Gas University of Ploiesti with a useful and effective tool for individual study. the paper also deals with other types of materials for technical applications: glasses and ceramic materials. each chapter includes exercises and self-assessment tests. Types of commercial steels and cast irons. Structure and properties of sintering materials. as well as technicians and engineers who wish to enhance or update their material science knowledge. 357 . Structure and properties of nonferrous alloys. it points out the correlation between their chemical composition. Since the main applications analysed belong to the field of oil equipment. sintering materials and fibre-reinforced composites. The first volume includes the following chapters: Metals – general concepts. polymeric materials (plastomers and elastomers). The second volume includes the chapters: Alloyed steels and cast irons. However. Structure and properties of composites. Structure and properties of polymeric materials. rules and mechanisms for obtaining materials compliant with the structural specifications of each particular application. the metallic materials (metals and alloys) are and will be used more frequently.ELEMENTS OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING The book Elements of Materials Science and Engineering presents the structure and properties of materials used for technical applications. Its main purpose is to understand the principles. Structure and properties of glasses and ceramic materials. Choosing the appropriate material for an application. This book is meant to provide the students that read Oil-Field Equipment.

S. Lucrarea este structurată în două volume şi cuprinde informaţiile esenţiale privind structura şi proprietăţile principalelor categorii de materiale folosite în tehnică. Gheorghe Drăghici de la catedra Tehnologia Construcţiei Utilajului Petrolier a Universităţii PETROL – GAZE din Ploiesti.htm “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este disponibilă pe CD-ROM ISBN 973-99015-8-1 ISBN 973-85511-8-3 .upg-ploiesti.dr.F.ing.ro/curs_esim.ing. Fiecare capitol este prevăzut cu teste de autoevaluare şi aplicaţii. dr.N. materialele inteligente. 39691.inclusiv materialele descoperite şi utilizate recent: compozitele durificate cu fibre. “Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” se află pe site-ul cu adresa: www. care permit utilizatorilor să-şi autoaprecieze nivelul de pregătire şi nivelul de competenţă în folosirea independentă şi corectă a cunoştinţelor dobândite la soluţionarea unor probleme concrete. Gheorghe Zecheru şi conf. şi poate constitui un ghid valoros pentru alegerea raţională a materialelor necesare diferitelor aplicaţii industriale. materialele superplastice etc. ceramicele ultrarezistente. “Model de software integrat de tip multimedia pentru învăţare interactivă generat la Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti” Lucrarea este elaborată de prof.I.“Elemente de stiinţa şi ingineria materialelor” este realizată în cadrul grant-ului C.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->