Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup Oleh: Muhammad Rizam, Muhammad Bashir, Harmizi Musa, dan Muhd Qamarul

Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Kuala Lumpur 2 PISMP RBT3 Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan pelajar Tajuk Sub Tajuk Kemahiran : : : : : : : : Kemahiran Hidup 4 Bougainvilla 11 Oktober 2010 9.00 – 10.00 pagi 30 Tanaman Hiasan Pemilihan Bekas Tanaman Hiasan Pelajar dapat mengenal dan memilih bekas tanaman yang sesuai. Selain itu pelajar dapat menyediakan bekas tanaman dengan cara yang betul. Pelajar telah mengetahui jenis-jenis pokok hiasan dan cara-cara memilih biji benih yang baik. Di akhir pengajaran, pelajar dapat: 1. 2. 3. Nilai-nilai Murni Kemahiran Berfikir : : Menyatakan 5 daripada 7 jenis bekas tanaman hiasan yang sesuai. Menyatakan 3 daripada 4 panduan memilih bekas tanaman dengan betul. Menyatakan 2 daripada 3 langkah menyediakan bekas tanaman dengan betul.

Pengetahuan Sedia Ada

:

Hasil Pembelajaran :

Kerjasama, Bertanggungjawab, Menyayangi tumbuhan dan alam sekitar, dan Estetika Membuat Inferens, menjana idea, membuat gambaran mental, mengingat kembali, menyusun ikut keutamaan dan membuat rumusan. Power point, pensil, pemadam, nota edaran, gambar digital,marker pen. Mengekalkan kitaran oksigen disamping mengindahkan kawasan/pemandangan. Komersialkan tanaman hiasan sebagai punca pendapatan sampingan.

Bahan Bantu Mengajar: Pendidikan Alam Sekitar: Kajian Masa Depan :

Langkah/ Masa Set induksi (5minit)

Isi Pelajaran Pengenalan kepada tajuk penanaman pokok hiasan

Aktiviti P&P 1. Murid melihat gambar rangsangan. 2. Gambar menunjukkan kanakkanak yang menanam pokokpokok tumbuhan dan ilustrasi tumbuhan. 3. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran hari ini “Pemilihan Bekas Tanaman Hiasan” BBM:

Catatan

Gambar digital KBKK: Membuat inferens, menjana idea Nilai-nilai Murni: Menyayangi alam sekitar, bertanggungjawab PAS: Pokok hiasan dapat membekalkan kitaran oksigen.

Langkah 1 (10 minit)

Mengenal bekas tanaman 1. Jenis bekas tanaman: i) Pasu ii) Beg Politena 2. Bahan kitar semula : iii) Buluh iv) Tin Terbuang v) Tayar Terbuang vi) Sabut Terbuang vii) Baldi Terbuang

1. Murid diedarkan nota sebagai rujukan. 2. Murid melihat tayangan power point sambil mendengar penerangan guru mengenai jenis bekas tanaman.

BBM: Powerpoint , nota edaran KBKK: Membuat gambaran mental, mengingat kembali

Langkah/ Masa Langkah 2 (15 minit)

Isi Pelajaran Memilih bekas tanaman. i.

Aktiviti P&P 1. Murid dikehendaki berada dalam kumpulan dan berbincang mengenai pemilihan bekas tanaman yang sesuai berdasarkan nota rujukan. BBM:

Catatan

Nota edaran KBKK: Membuat gambaran mental,mengingat kembali Nilai: Estetika

ii. iii. iv.

Bahan bekas yang bersesuaian dengan jenis tanaman. Bekas yang 2. Setiap kumpulan dikehendaki mempunyai membentangkan hasil lubang di bawah perbincangan mereka. Pastikan bekas mudah dibersihkan 3. Kumpulan terawal akan Menarik menerima hadiah pemadam.

Langkah 3 (15 minit)

Penyediaan bekas tanaman

1. Murid melihat tayangan power point sambil mendengar penerangan guru mengenai 1. Membersih, langkah penyediaan bekas 2. Menutup lubang tanaman hiasan. saliran 3. Memasukkan medium penanaman

BBM: Powerpoint tanaman hiasan

KBKK: Membuat gambaran mental, mengingat kembali, menyusun mengikut keutamaan

Langkah/ Masa Penilaian (10 minit)

Isi Pelajaran Kuiz berkumpulan

Aktiviti P&P 1. Setiap kumpulan diberikan, marker pen

Catatan Nilai-nilai murni: Kerjasama

2. Murid diberi taklimat mengenai syarat pertandingan, masa BBM: menjawab ialah 15 saat. Pensel, marker pen, papan tulis, 3. Murid dikehendaki menjawab secara bertulis dengan memaparkan jawapan pada papan tulis. 4. Kumpulan yang menang akan menerima hadiah pensil daripada guru.

Penutup (5 minit)

Rumusan: 1. Penanaman pokok hiasan a. Mengenal bekas tanaman b. Memilih bekas tanaman c. Menyediaka n bekas tanaman

1. Murid dibimbing untuk membuat rumusan. 2. Murid bersoal jawab dengan guru mengenai hasil kerja telah mereka hasilkan.

Kemahiran Berfikir: Membuat rumusan Kajian Masa Depan:

Komersialkan Tugasan susulan: penanaman pokok Murid dikehendaki membuat bekas hiasan sebagai tanaman daripada bahan terbuang. punca pendapatan sampingan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful