MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET

CATALOGUL
ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE DE/PENTRU TINERET DIN ROMÂNIA

2010

ISBN: 978-973-0-09375-9

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET

CATALOGUL
ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR NEGUVERNAMENTALE DE/PENTRU TINERET DIN ROMÂNIA

2010

BUCUREŞTI – 2010

Tipărit la C.N.I. „CORESI“ S.A.

CUVÂNT ÎNAINTE
Ediţia din acest an a Catalogului asociaţilor şi fundaţilor de/pentru tineret, prin informaţiile puse la dispoziţie, oferă posibilitatea tinerilor de a participa la constituirea societăţii civile, prin libera asociere. În ciuda diversităţii zonelor în care tinerii trăiesc, ei împărtăşesc în măsură egală valori şi ambiţii de a se implica în societatea civilă. Majoritatea tinerilor şi-ar dori să influenţeze politicile care au fost concepute pentru ei, însă reuşesc cu greu să găsească mijloacele adecvate, Catalogul asociaţiilor şi fundaţiilor de/pentru tineret, ediţia 2010, poate fi un instrument în acest sens, conţinând informaţii care au fost sintetizate conform datelor transmise de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, inclusiv direcţia pentru sport şi tineret a municipiului Bucureşti. Ediţia de faţă a catalogului este realizată în versiune bilingvă, română-engleză, cu ajutorul Direcţiei relaţii internaţionale din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret. Pentru că uneori feed back-ul din partea organizaţiilor nu a fost pe măsură, unele dintre judeţe sunt mai slab prezentate în această broşură, în ciuda faptului că acestea funcţionează în număr mult mai mare. Catalogul AFT 2010 prezintă succint datele de identificare ale unui număr de 626 de asociaţii din întreaga ţară, grupate în funcţie de judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti, în ordine alfabetică şi având următoarea prezentare: denumirea organizaţiei / fundaţiei / asociaţiei, localitatea, judeţul, adresa, date de contact, data înfiinţării, scopul, conducerea – Preşedinte, afilieri, filiale, domenii de interes şi grupurile ţintă pe care asociaţia le are în vedere. O analiză exhaustivă asupra domeniilor de activitate în care activează aceste asociaţii reliefează o concentrare mai ales pe interese precum cel ecologic – 270 de asociaţii – sau mobilitate şi voluntariat (180). Alte domenii în care îşi desfăsoară activitatea asociaţiile şi fundaţiile de şi pentru tineret prezente în Catalogul AFT 2010 sunt: cultural şi artistic (175), sport-turism (195), minorităţi (65), religie (35), umanitar (100), servicii sociale (83), profesional şi de afaceri (62), educaţie şi învăţământ (194), cercetare (58), sănătate (67), cooperare internaţională (136), civic (149), sau alte domenii în afara celor menţionate (19). Sperăm că acest catalog să fie primul demers în moblizarea tuturor actorilor sociali în stimularea participării şi asigurarea recunoaşterii serviciului de voluntariat ca experienţă educativă şi ca perioadă de instruire non-formală în ţara noastră. Multumim pe această cale tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei ediţii a catalogului; în continuare vă prezentăm poziţia conducerii Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret, din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România. Direcţia Strategii şi Politici, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (Manuela Mureşan, Laura Nani, Marcel Sabadoş)

5

Sunt fericită că Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret vine încă o dată în sprijinul tinerilor, prin crearea unui instrument care să ajute la consolidarea şi cunoaşterea organizaţiilor de/pentru tineret. Catalogul Asociaţiilor şi Fundaţiilor pentru anul 2010 este un proiect important, care răspunde direct necesităţii de realizare a unei baze de date a organizaţiilor neguvernamentale şi a unei reţele de informare şi colaborare între acestea, atât la nivel naţional, cât şi în plan european. În opinia mea, Catalogul AFT 2010 este un suport esenţial pentru fundamentarea unei mişcări coerente de tineret, a unor colaborări între organizaţiile nonguvernamentale de tineret în vederea realizării unor proiecte de anvergură. Mai mult, acest proiect răspunde unei nevoi din ce în ce mai pregnante de informare şi de coeziune între asociaţiile de tineret, în contextul în care Organizaţia Naţiunilor Unite a stabilit că anul 2010 este Anul Internaţional al Tineretului, iar 2011 să fie declarat Anul European al Voluntariatului. Aceste evenimente punctează la nivel internaţional potenţialul şi importanţa tinerilor în depăşirea provocărilor sociale contemporane. În acest sens, la nivel internaţional este susţinută şi încurajată prezenţa şi implicarea tinerilor în toate aspectele societăţii, precum şi colaborarea extinsă între organizaţiile care reprezintă tinerii. Sunt convinsă că acest Catalog va fi de un real folos şi sper ca viitoarele ediţii să devină din ce în ce mai cuprinzătoare. DOINA OFELIA MELINTE Preşedinte Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret

6

Am admirat dintotdeauna oamenii ambiţioşi, activi şi cu iniţiativă. O prioritate majoră a actualei guvernări este participarea activă a tinerilor în viaţa cotidiană. Scopul general este de a încuraja tinerii să fie cetăţeni activi. Lucrul într-o organizaţie nonguvernamentală presupune multe sacrificii, dar şi rezultate minunate.Văd că sunt din ce în ce mai multe ONG-uri care se implică în toate domeniile de activitate. Prin acest document suport, Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret vine în sprijinul TINERILOR din România cu o informaţie transparentă şi utilă, constituită într-o centralizare a tuturor asociaţiilor şi organizaţiilor nonguvernamentale de tineret din România Sper şi îmi doresc ca proiectele voastre să aibă finalitate şi să vă bucuraţi de roadele muncii voastre. Vă doresc să nu încetaţi niciodată să fiţi activi! Cu simpatie, CONSTANTIN DAN NEAGU Vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret

Editarea acestui catalog dorim sa constiuie un punct de plecare în dialogul dintre organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret dar şi între acestea şi autorităţile şi institutiile publice. Este un instrument util în procesul de consultare sau în viitoare parteneriate, întrucât oferă informaţia primară necesară stabilirii de contacte. Prin intermediul acestei publicaţii dorim să facem cunoscut tinerilor organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret active din România, în vederea creşterii gradului de asociere. Acest catalog constituie un element de identitate asociativă a organizaţiilor neguvernamentale de şi pentru tineret, care să faciliteze explicarea a cine este, ce face, unde este, pentru ce şi cui serveşte. SZÉLL LŐRINCZ Vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret

7

CUPRINS
JUDEŢUL ALBA ASOCIAŢIA „AS 2001 ALBA IULIA” ........................................................... ORGANIZAŢIA PENTRU COPII ŞI ADULŢI CU NEVOI SPECIALE ,,TREBUIE!” SEBEŞ ................................................................................. GRUPUL PENTRU INIŢIATIVE, STUDII ŞI ANALIZE SOCIALE SEBEŞ ....... CLUBUL DE ECOLOGIE ŞI TURISM MONTAN ALBAMONT....................... ASOCIAŢIA “SPRIJINIŢI COPIII” - ASC...................................................... ASOCIAŢIA „PELERINII IUBIRII”............................................................... CLUBUL DE TURISM SPORTIV ,, Acropolis” AIUD.................................... ASOCIAŢIA “FUNDATIA BETHLEN GABOR” ............................................. ORGANIZAŢIA CARITAS ALBA IULIA ........................................................ ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ CERCETAŞII ROMÂNIEI – CENTRUL LOCAL „AXENTE SEVER” ALBA IULIA...................................................... ASOCIAŢIA ECOABRUD ........................................................................... ASOCIAŢIA PENTRU ECOLOGIE ŞI TURISM “NĂSĂPIŞTE” ....................... ASOCIAŢIA DE TURISM ŞI ECOLOGIE TRASCĂU CORP........................... ASOCIAŢIA SPEOLOGICĂ „SFINX” ........................................................... ASOCIAŢIA SKEPSIS................................................................................ JUDEŢUL ARAD CONDOR CLUB ARAD.............................................................................. ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CULTIVAREA LIMBII FRANCEZE AMIFRAN ................................................................................................. ASOCIAŢIA TURIŞTILOR MONTANI-ATMA................................................ ASOCIAŢIA DE TINERET FISCUT ............................................................. ASOCIAŢIA MILLENNIUM CENTER .......................................................... ASOCIAŢIA CREŞTINĂ ŞI DE ARTĂ CULTĂ "SFINŢII TEODOR ŞI ELENA"................................................................................................ ASOCIAŢIA SPEOLOGICĂ SPEOWEST ..................................................... CENTRUL ZONAL ECOLOGIC - CZE......................................................... ASOCIAŢIA OFENSIVA TINERILOR........................................................... ASOCIAŢIA DEZVOLTAREA RESURSELOR PENTRU TOŢI – DREPT ......... CLUBUL DE SPEOLOGIE LILIACUL ARAD CSALA.................................... ORGANIZAŢIA TINERILOR MAGHIARI DIN ARAD/OTMA-AMISZ .............. ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR DIN ARAD - O.S.A ..................................... ASOCIAŢIA EDUCATIO ARAD .................................................................. JUDEŢUL ARGEŞ AIESEC Piteşti ........................................................................................ ASOCIAŢIA DE TURISM ŞI ECOLOGIE PENTRU TINERET ZIMBRUL CARPATIN ( A.T.E.T.)................................................................................ ASOCIAŢIA TINERILOR DIN “ARMAND CĂLINESCU” – A.T.A.C. ............... ASOCIAŢIA “ALCHIMIŞTII” ....................................................................... 39 39 39 40 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 38 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33

9

ASOCIAŢIA “JUNIMEA BRĂTIENILOR” ..................................................... ASOCIAŢIA CULTURALĂ DE TINERET VATRA.......................................... ASOCIAŢIA YF – YOUTH&FUTURE/ YF .................................................... ASOCIAŢIA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA DE STAT PITEŞTI ........ ASOCIAŢIA DE TURISM ŞI ECOLOGIE “CĂLŢUN” – CLUB UNESCO CURTEA DE ARGEŞ................................................................................. ASOCIAŢIA “ELEVII NOŞTRI” PITEŞTI ...................................................... ASOCIAŢIA DE SPRIJINIRE A ACTIVITĂŢILOR TINERILOR DIN JUDEŢUL ARGEŞ “PERSPECTIVE PENTRU TINERI”.......................... ASOCIAŢIA ECOPITROM – CULTURA VIITORULUI ................................... JUDEŢUL BACĂU ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ŞI INTERVENŢIE SOCIALĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ ADISE BACĂU ........................................................... LIGA STUDENŢILOR DIN BACĂU ............................................................. ASOCIAŢIA EU.RO ................................................................................... CLUBUL BACĂU AL ASOCIAŢIEI PRO DEMOCRAŢIA .............................. ORDINUL CAVALERILOR ECHITĂŢII ........................................................ ASOCIAŢIA TOTAL MOTIVACTION TEAM ................................................. JUDEŢUL BIHOR CORPUL ROMÂN SALVA SPEO-CORSA .................................................... CLUBUL DE SPEOLOGIE CRISTAL .......................................................... CRSE MUNŢII APUSENI ........................................................................... ASTRU ORADEA ...................................................................................... ASOCIAŢIA TINERILOR MAGHIARI DIN ORADEA ..................................... FUNDAŢIA GRUPUL VERDE .................................................................... FUNDAŢIA PENTRU ELEVI....................................................................... AIESEC ORADEA ..................................................................................... ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ CERCETAŞII ROMÂNIEI ONCR- ORADEA ...... ECOTOP ORADEA.................................................................................... ASOCIAŢIA GATA ORICÂND/ BE PREPARED ........................................... UNIUNEA STUDENŢILOR MAGHIARI DIN JUD. BIHOR ............................ ASOCIAŢIA PENTRU CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING ACT ........................... ASOCIAŢIA TRANSILVANĂ DISPUTA ........................................................ ASMO - ASOCIAŢIA STUDENŢILOR MEDICINIŞTI ORADEA ..................... CONSILIUL ASOCIAŢIILOR LICEENILOR MAGHIARI DIN JUD. BIHOR ..... UNIUNEA LICEENILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA.................................... ASOCIATIA TINERILOR MAGHIARI DIN PROVINCIE................................. ASOCIAŢIA CERCETAŞII ROMÂNI UNIŢI .................................................. ASOCIAŢIA ROŞIA BIHOREANĂ ............................................................... ASOCIAŢIA TINERILOR ACTIVI DIN ROMÂNIA ......................................... ASOCIAŢIA SOCIETATEA CARPATINĂ ARDELEANĂ DIN JUDEŢUL BIHOR .............................................................................. ASOCIAŢIA PRO BIKERS BIHOR .............................................................. FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR STUDENŢEŞTI DIN UNIVERSITATEA ORADEA ................................................................ ASOCIAŢIA FONDACIO- CREŞTINI PENTRU LUME ..................................

40 40 41 41 42 42 42 42

44 44 44 45 45 45

46 46 46 46 47 47 47 47 48 48 49 49 49 49 50 50 51 51 51 52 52 52 53 53 53

10

ASOCIAŢIA ACCENT - ASOCIAŢIA PENTRU CULTURĂ, EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE .......................................................................................... ASOCIAŢIA D ART.................................................................................... ASOCIAŢIA CULTURALĂ A TINERILOR DIN VALEA IERULUI.................... ASOCIAŢIA GRUPUL TINERILOR MARGHITENI........................................ JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD ASOCIAŢIA PROCOMUNITATEA ............................................................... SEVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA FILIALA BISTRIŢA/S.A.M.R. BISTRIŢA ..................................................... ASOCIAŢIA TĂŞULEASA SOCIAL.............................................................. ASOCIAŢIA HAPPY SMILE ........................................................................ ASOCIAŢIA ARGUMENT ........................................................................... FUNDAŢIA INOCENTI............................................................................... ASOCIAŢIA BENITA BISTRIŢA.................................................................. ASOCIAŢIA „IN-ACTION” .......................................................................... ASOCIAŢIA MORALIA PENTRU ROMÂNIA ................................................ ORGANIZAŢIA DE TINERET CETIN .......................................................... UNIUNEA DEMOCRATĂ A TINERILOR MAGHIARI DIN BISTRIŢA ............. ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A TINERILOR LIBERI ........................................ FUNDAŢIA CERCETAŞII BISTRIŢEI.......................................................... ASOCIAŢIA ASCENDENT ......................................................................... ASOCIAŢIA IMPACT BISTRIŢA.................................................................. JUDEŢUL BOTOŞANI 2010 EUROPA.......................................................................................... ASOCIAŢIA SOCIETATEA CULTURAL-ARTISTICĂ „ARLECHIN” BOTOŞANI ........................................................................... CERCUL ECOTURISTIC „CAR-PATES” BOTOŞANI.................................... ASOCIAŢIA „RENAŞTEREA BOTOŞĂNEANĂ”............................................ ASOCIAŢIA “EDU-SAN” ............................................................................ ASOCIAŢIA „MUGURELUL” ...................................................................... ORGANIZAŢIA TINERETULUI LIBER BOTOŞANI ...................................... ASOCIAŢIA TEMPUSTIN BOTOŞANI ......................................................... ASOCIAŢIA GREPIT.................................................................................. JUDEŢUL BRAŞOV ASOCIAŢIA DE TINERET PENTRU EDUCAŢIE, LEADERSHIP, INFORMARE ŞI ECOLOGIE ROMÂNIA – AtelieR ....................................... ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ CERCETAŞII ROMÂNIEI – FILIALA BRAŞOV „VIRGIL ONIŢIU” (O.N.C.R. BRAŞOV) ............................ ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ EURO - RURAL....................................................................... FEDERAŢIA JUDEŢEANĂ A ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE DE TINERET BRAŞOV – F.J.T. ......................... ALIANŢA ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE DE TINERET DIN ROMÂNIA (A.O.N.G.T.R.) ................................................................... AIESEC BRAŞOV ..................................................................................... ASOCIAŢIA TINERILOR ZIARIŞTI – ATZ .................................................... LIGA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR CELOR TINERI – LADT............

54 54 55 55

56 56 56 57 57 57 58 58 58 59 59 60 60 60 61

62 62 62 63 63 63 64 64 64

66 66 66 67 67 67 68 68

11

ASOCIAŢIA PENTRU INTEGRARE SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI FEEDBACK - APIS PM FEEDBACK.................. ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTINI ORTODOCŞI ROMÂNIA A.S.C.O.R.- FILIALA BRAŞOV.................................................. ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE, DEMOCRAŢIE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ- ADDIE ....................................................... ASOCIAŢIA COLORS ................................................................................ CLUBUL PENTRU PROTECŢIA NATURII ŞI TURISM (CPNT) BRAŞOV ....... ASOCIAŢIA ECO-CLUB MONTAN „CAROL LEHMAN” (ECOL) BRAŞOV ..... JUDEŢUL BRĂILA ASOCIAŢIA CLUBUL DE TURISM PROILAVIA........................................... ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJINUL PERSOANEI ŞI INTEGRARE DIN ROMÂNIA- ASOCIAŢIA ASPIR............................................................ ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ MUTUALĂ ROMÂNIA - FRANŢA" LOUIS PASTEUR" DEJ- FILIALA BRĂILA - CLUB VOLTIN ANMRF BRĂILA-CLUB VOLTIN ................................................................ ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA CLUB BRĂILA ......................................... ASOCIAŢIA DE TINERET " ARTE VIZUALE" - ATAV .................................. ASOCIAŢIA „LIGA FEMEILOR” BRĂILA / LF BRAILA ............................... FUNDAŢIA „MUNCĂ ŞI PROSPERITATE” BRĂILA/PAEM BRĂILA.............. ASOCIAŢIA „ANIMA CASTE” BRĂILA ....................................................... CRUCEA ROŞIE ROMÂNĂ, FILIALA BRĂILA ............................................. ASOCIAŢIA „TINERII EURO-AGRONOMI” (TEAGRO) ................................. ASOCIAŢIA DE TINERET EDMOND NICOLAU / ATEN BRĂILA ................. ORGANIZAŢIA PENTRU COPII ŞI ADULŢI CU NEVOI SPECIALE „TREBUIE!” FILIALA BRĂILA .................................................................... CLUBUL SUSŢINĂTORILOR PALATULUI COPIILOR BRĂILA ..................... ASOCIAŢIA „LIGA STUDENŢILOR” FACULTATEA DE INGINERIE BRĂILA / FIB BRĂILA .............................................................................. ASOCIAŢIA PĂRINŢI – ELEVI – PROFESORI GRUPUL ŞCOLAR ANGHEL SALIGNY BRĂILA / ASOCIAŢIA P.E.P. GR. ŞC.„A. SALIGNY” BRĂILA .................................................................. JUDEŢUL BUZĂU ASOCIAŢIA DE TINERET CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE – SPERANŢA RÎMNICEANĂ ATCE-SR .......................................................... ASOCIAŢIA SUDCARPATICA .................................................................... ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ SPORTUL PENTRU TOŢI ................................... JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN ASOCIAŢIA PRIETENII MUNŢILOR REŞIŢA .............................................. ASOCIAŢIA COGITO REŞIŢA .................................................................... ASOCIAŢIA SPEOLOGICĂ EXPLORATORII REŞIŢA................................... ASOCIAŢIA BIKE ATTACK REŞIŢA ........................................................... FUNDAŢIA ACTIVITY PENTRU RESURSE UMANE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ .................................................................... FORUMUL DEMOCRATIC AL GERMANILOR DIN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN .............................................................. ASOCIAŢIA SFÂNTUL VINCENŢIU DE PAUL REŞIŢA ................................

68 69 69 69 70 70

71 71 71 72 72 72 73 73 73 74 74 74 74 75 75

76 76 76

78 78 78 79 79 79 79

12

CENTRUL DE VOLUNTARIAT REŞIŢA ...................................................... ASOCIAŢIA FAMILIILOR ANTI HIV INOCENŢĂ ŞI SPERANŢĂ REŞIŢA ....... ASOCIAŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP NEUROMOTOR CARAŞ-SEVERIN ..................................................................................... ASOCIAŢIA NEVO PARUDIMOS................................................................ JUDEŢUL CĂLĂRAŞI ASOCIAŢIA FILANTROPICA ROMILOR...................................................... SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMĂNĂ .................................................. FILIALA EGRETTA GARZETTA ................................................................. ASOCIAŢIA TINERILOR ECOLOGIŞTI ....................................................... ASOCIAŢIA PRETTY 2000 ........................................................................ ASOCIAŢIA EUROPOLIS........................................................................... ASOCIAŢIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAŢI FIZIC ....................... ASOCIATIA FLUTURASSI LES PAPILLONS ............................................... CENTRUL ŞCOLAR ŞI CULTURAL DE JURNALISM .................................. ASOCIAŢIA TEZAUR AUTENTIC ............................................................... ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ DUNAREA DE JOS.......... JUDEŢUL CLUJ ASOCIAŢIA TINERILOR TIM-TIN............................................................... ASOCIAŢIA ANSAMBLUL CULTURAL-SPORTIV ........................................ ARIEŞANA CIMENTUL TURDA ................................................................. YOUTH ACTION FOR PEACE ROMÂNIA (YAP – RO) .................................. ASOCIAŢIA TINERILOR CREŞTINI DIN TRANSILVANIA /IKE .................... AIESEC CLUJ-NAPOCA............................................................................ ASOCIAŢIA YOUTH HOSTEL ROMANIA /YHR .......................................... ASOCIAŢIA CENTRUL DE VOLUNTARIAT PRO VOBIS.............................. ASOCIAŢIA “SUPPORT FOR YOUTH DEVELOPMENT” – S4YD .................. ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A STUDENŢILOR ÎN DREPT ELSA CLUJ-NAPOCA ............................................................................... ASOCIAŢIA ANIMAPOLIS.......................................................................... ASOCIAŢIA TURISTICĂ SPORTIVĂ ŞI ECOLOGISTĂ CLUBUL DE CICLOTURISM “NAPOCA”/ CCN........................................... ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR ECONOMIŞTI ( OSE ) ................................ GRUPUL DE INIŢIATIVĂ BASARABEANĂ DIN CLUJ ................................. ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR FARMACIŞTI CLUJ-NAPOCA ..................... ASOCIAŢIA ART IMAGE CLUJ-NAPOCA ................................................... JUDEŢUL CONSTANŢA ASOCIAŢIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA FILIALA CONSTANŢA ............................ FUNDAŢIA CULTURALĂ SORIN CALAFUS ................................................ LIGA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA MARITIMĂ ............................. ASOCIAŢIA TINERETULUI LIBER CONSTANŢA ........................................ CENTRUL LOCAL CONSTANŢA AL ORGANIZAŢIEI NAŢIONALE CERCETAŞII ROMÂNIEI........................................................................... AŞEZĂMINTELE SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA ............................... ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR ÎN ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE CONSTANŢA ...............................................................

80 80 80 80

82 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84

85 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88 88 88 89 89 90

91 91 91 92 92 92 93

13

LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI CONSTANŢA L.A.D.O. CONSTANŢA .............................................................................. ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A STUDENŢILOR ÎN SŢIINŢE ECONOMICE ŞI COMERCIALE - A.I.E.S.E.C. ......................... ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR ŞI PSIHOPEDAGOGILOR PROCIVITAS (APP PROCIVITAS).................................................................................... CENTRUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ -CEDER ................................................................................. ASOCIAŢIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI TURISM ....................... ASOCIAŢIA DE TINERET CALLATIS ......................................................... SOCIETATEA DE EXPLORĂRI OCEANOGRAFICE ŞI PROTECŢIE A MEDIULUI MARIN OCEANIC-CLUB / S.E.O.P.M.M. OCEANIC-CLUB .... HOLT ROMÂNIA – FUNDAŢIA DE CONSULTANŢĂ ŞI SERVICII SOCIALE PENTRU COPII ŞI FAMILII ..................................... CENTRUL REGIONAL DE RESURSE PENTRU ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE - CENTRAS CONSTANŢA .................................... JUDEŢUL COVASNA ASOCIAŢIA "BARÓTI SZENT ADALBERT EGYESÜLET " ........................... ASOCIAŢIA DE TINERI DIN BIXAD........................................................... ASOCIAŢIA "BODVAJ".............................................................................. ASOCIAŢIA "CABIRIA EGYESÜLET", CINECLUBUL CABIRIA FILMKLUB ................................................................................. ASOCIAŢIA COPIILOR ŞI TINERILOR CU DIABET DIN JUDEŢUL COVASNA ......................................................................... ASOCIAŢIA CLUBUL TINERILOR DIN SFANTU GHEORGHE..................... ASOCIAŢIA TINERILOR DIN JUDEŢUL COVASNA "HARIT" ....................... ASOCIAŢIA JUNIOR BUSINESS CLUB...................................................... SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ DIN ROMANIA – SFÂNTU GHEORGHE GRUPA DE TINERET.............................................. ASOCIAŢIA POLARIS................................................................................ ASOCIAŢIA UNIUNEA STUDENŢILOR MAGHIARI DIN SFÂNTU GHEORGHE ........................................................................ JUDEŢUL DÂMBOVIŢA SOCIETATEA ASTRONOMICĂ ROMÂNĂ DE METEORI-SARM................... ASOCIAŢIA NEWPROJECTS ..................................................................... ASOCIAŢIA DE TURISM "CHINDIA" TÂRGOVIŞTE .................................... ASOCIAŢIA ECOLOGICĂ FLOARE DE COLŢ (AEFC) ................................. ASOCIAŢIA CULTURAL-EDUCATIVĂ "AMBASADORII PRIETENIEI" .......... ASOCIAŢIA "TÂRGOVIŞTE SPRE EUROPA" .............................................. ASOCIAŢIA ALIAT TÂRGOVIŞTE............................................................... ASOCIAŢIA LOIAL .................................................................................... ASOCIAŢIA TINERILOR CARE ACORDĂ O ŞANSĂ TÂRGOVIŞTE .............. FUNDAŢIA "CLEPSIDRA".......................................................................... ASOCIAŢIA ÎNAPOI LA MUNCĂ- ASIM ...................................................... ASOCIAŢIA PENTRU TINERET DĂMBOVIŢA - ATD ................................... ASOCIAŢIA DE SPRIJIN A ŞOMERILOR DÂMBOVIŢA -ASSD .................... FUNDAŢIA CULTURALĂ GHIOCELUL-FCG............................................... ASOCIAŢIA CULTURAL-FOLCLORICĂ MIORIŢA ....................................... ASOCIAŢIA "CARABELLA" TÂRGOVIŞTE ..................................................

93 94 94 94 95 95 95 96 96 97 97 97 98 98 98 99 99 99 100 100 102 102 102 103 103 103 104 104 104 105 105 106 106 106 107 107

14

JUDEŢUL DOLJ CENTRUL EDUCAŢIONAL DE RESURSE ŞI TRAINING – CERT................. ASOCIAŢIA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE PRPĂTRAT ............... ASOCIAŢIA EUROPEAN YOUTH FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT / EYFSD ........................................................................ ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE MEDICINĂ DIN CRAIOVA / OSFM ............................................................................. ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A STUDENŢILOR ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI COMERCIALE- AIESEC CRAIOVA................................... ASOCIAŢIA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE LITERE/ASFL ............. ASOCIAŢIA CULTURALĂ „OLTENIA” - ACO .............................................. ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ DE SPRIJINIRE A TINERETULUI ECOLOGIST DIN ROMÂNIA, ANTER ......................................................... FUNDAŢIA ARTELOR DOR (FADCV) ......................................................... ASOCIAŢIA EUROPROTECTOR ROMÂNIA ................................................ ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTIN-ORTODOCŞI ROMÂNI (A.S.C.O.R.).............................................................................................. ASOCIAŢIA STUDENŢILOR UNIVERSITARI (ASU) ..................................... ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN DREPT DIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA .......................................................................................... ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE AUTOMATICĂ CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ- OSACE................ ASOCIAŢIA EESCTEC LC CRAIOVA ......................................................... ASOCIAŢIA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE FIZICĂ DIN CRAIOVA- ASFFC.............................................................................. ASOCIAŢIA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ SPORT ................................................................. ŞI KINETOTERAPIE - ASFEFSK ASOCIAŢIA STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE TEOLOGIE DIN CRAIOVA (ASFTC) ............................................................................. ASOCIAŢIA STUDENŢILOR SPECIALIZAŢI ÎN MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (ASSMI) ................................................. CONVENŢIA ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI – UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA .......................................................................................... ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR POLITEHNIŞTI - PROFIL ELECTRIC DIN CRAIOVA -OSPPEC ........................................................................... ASOCIAŢI STUDENŢILOR AGRONOMI DIN CRAIOVA (A.S.A.C.) ............... ASOCIAŢI STUDENŢILOR CHIMIŞTI ŞI BIOCHIMIŞTI............................... ASOCIAŢI STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ CRAIOVA..... ASOCIAŢIA "PROIECT PENTRU O LUME MAI BUNĂ" APLOMB ................. ASOCIAŢIA CULTURALĂ A STUDENŢILOR ŞI A TINERILOR ABSOLVENŢI DE STUDII SUPERIOARE CRAIOVA- ACSTAASSC .............. ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI SOCIALĂ PENTRU COPIII ŞI TINERII CU ABILITĂŢI ÎNALTE- RO-TALENT ............... ASOCIAŢIA PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ "QUIZ" -AIE "QUIZ" ......... ASOCIAŢIA PRO MED 2003 ..................................................................... ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A TINERILOR CU INIŢIATIVĂ- ARTI ........................ ASSOCIATION DES ETATES GENERAUX DES ETUDINATS DE L'EUROPE .......................................................................................... FUNDAŢIA HELP FOR ALL ....................................................................... FUNDAŢIA SATUL ROMÂNESC MILENIUL III ........................................... 108 108 108 109 109 109 110 110 110 111 111 111 112 112 112 113 113 113 113 114 114 114 115 115 115 115 116 116 116 117 117 117 118

15

FUNDAŢIA UNITED WORLD..................................................................... HIGH VOLTAGE ENGINEERING , ENVIRONMENT & LIFE -HVEEL........... LEADERSHIP EXPERIENCE OPPORTUNITY LEO CLUB............................ MEREU PENTRU EUROPA- MPE .............................................................. ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR FARMACIŞTI- OSF .................................... PROEUROYOUNG MALU MARE - PEYMM ................................................ SINDICATUL STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE MATEMATICĂ INFORMATICĂ -SSMI................................................... SINDICATUL STUDENŢILOR ECONOMIŞTI DIN FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR CRAIOVA- SSE .......... THE EUROPEAN LAW STUDENTS ASSOCIATION CRAIOVA- ELSA CRAIOVA ....................................................................... JUDEŢUL GALAŢI LIGA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI .................................................................................................... ASOCIAŢIA VIRGIL MADGEARU GALAŢI .................................................. AIESEC GALAŢI ....................................................................................... ASOCIAŢIA TINERII ŞI VIITORUL ............................................................. ASOCIAŢIA „CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART”................................... ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE - ADSC ............ ASOCIAŢIA ARIA ...................................................................................... ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTINI ORTODOCŞI ROMÂNI, FILIALA "SF. AP. ANDREI" GALAŢI - ASCOR.......................................................... CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ECOLOGICĂ GALAŢI - CCEG .................... FUNDAŢIA “IKON”.................................................................................... ASOCIAŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP „SPORTING CLUB” GALAŢI ... FUNDAŢIA "COLLEGIUM VASILE ALECSANDRI"...................................... ASOCIAŢIA CLUBUL DE DANS "ACANTA" ................................................ ASOCIAŢIA ACŢIUNEA TINERILOR VOLUNTARI - ACTIV .......................... FUNDAŢIA INIMĂ DE COPIL GALAŢI ........................................................ ASOCIAŢIA TECUCI ONLINE .................................................................... FILIALA ASOCIAŢIEI PRO-VITA PENTRU NĂSCUŢI ŞI NENĂSCUŢI........... FUNDAŢIA EUGENE IONESCO GALAŢI.................................................... ASOCIAŢIA DE EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ OUTDOOR GALAŢI - AECO........ CLUBUL ALPIN GALAŢI............................................................................ ASOCIAŢIA CUTURALĂ DE TINERET „ARGUMENT 21” ............................ FUNDAŢIA MILENIUM.............................................................................. ASOCIAŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR CETĂŢENILOR .............. JUDEŢUL GIURGIU SOCIETATEA ECOLOGISTĂ "NOUA ALIANŢĂ" .......................................... ASOCIAŢIA CULTURAL-TURISTICĂ PENTRU COPII ŞI TINERET "KARMA GIURGIU"................................................................................... ASOCIAŢIA "UN VIS SPRE LUMINA" ......................................................... ASOCIAŢIA CULTURALĂ PENTRU COPII ŞI TINERET "MILLENIUM ART".................................................................................... JUDEŢUL GORJ ASOCIAŢIA VASILIADA, FILIALA TG-JIU .................................................. ASOCIAŢIA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI, TG. JIU ...........................................................

118 118 118 119 119 119 120 120 120

121 121 121 122 122 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125 125 126 126 126 126 126 127 127 129 129 129 130 131 131

16

ASOCIAŢIA MONDOTINROM .................................................................... FUNDAŢIA CULTURAL ŞTIINŢIFICĂ "GENERAL GHEORGHE MAGHERU"........................................................ FEDERAŢIA FORUMUL TINERILOR DIN GORJ ........................................ ASOCIAŢIA TINERET ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ - ATDR .................... ASOCIAŢIA ANIMATORILOR ŞI MONITORILOR PENTRU COPII ŞI TINERET „TINERI FĂRĂ FRONTIERE” .................................................. ASOCIAŢIA AMICII SALVAMONT GORJ .................................................... LIGA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI....... MONTAN CLUB WHITE WOLF / W.W.C.................................................... ASOCIAŢIA TEAM .................................................................................... ASOCIAŢIA CULTURAL ŞTIINŢIFICĂ „VICTOR DAIMACA” ........................ ASOCIAŢIA DE TINERET „TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” ............................ ASOCIAŢIA DE ŞTIINŢE REALE, INFORMATICĂ, ARTĂ ŞI TURISM........... JUDEŢUL HARGHITA FEDERAŢIA ORGANIZAŢIILOR DE TINERET DIN REGIUNEA CIUC.......... ASOCIAŢIA CONSILIILOR ELEVILOR DIN ZONA CIUC ............................. ASOCIAŢIA ETNOCULTURALĂ „CONCORDIA”.......................................... ASOCIAŢIA C.S.S.A.T „CARPAŢI”.............................................................. ASOCIAŢIA TINERETULUI DIN MIHĂILENI NĂDEJDEA VĂCĂREŞTI, ....... ASOCIAŢIA KALOT ................................................................................... ASOCIAŢIA ŢINUTUL SECUIESC VERDE ................................................. ASOCIAŢIA PENTRU MANAGEMENT CIVIC .............................................. ASOCIAŢIA MIÉRT ................................................................................... ASOCIAŢIA DE TINERET DIN COZMENI................................................... ASOCIAŢIA PENTRU TINERI DIN SÂNSIMION - SZEFITE ......................... ASOCIAŢIA MIFOR................................................................................... ASOCIAŢIA DE TINERET ŞI CULTURĂ DIN SÂNTIMBRU .......................... ASOCIAŢIA GÁTKÖTŐK DIN CIUCSÂNGEORGIU...................................... ASOCIAŢIA DE TINERET DIN NICOLEŞTI................................................. ORGANIZAŢIA TINERILOR CSORGO ........................................................ ASOCIAŢIA DE TINERET SÂNCRĂIENI ..................................................... ASOCIAŢIA CULTURAL-SOCIALĂ KAZUN ................................................. ASOCIAŢIA RAINBOW DANCE ................................................................. ASOCIAŢIA NEFELEJCS .......................................................................... FORUMUL TÂNĂR DIN ODORHEI ............................................................ ASOCIAŢIA STUDENŢEASCĂ A UNIVERSITĂŢII SAPIENTIA, ASTUD-SAP ............................................................................................. ASOCIAŢIA TINERILOR CEANGĂI DIN LUNCA DE JOS ............................ ASOCIAŢIA PENTRU COPII CEANGĂI ....................................................... ORGANIZAŢIA DE TINERET BÂRZAVA ..................................................... ASOCIAŢIA DE TINERET „CSEREVIRÁG” RACU SATU –NOU.................... ASOCIAŢIA DE TINERET DIN CICEU........................................................ ASOCIAŢIA DE TINERET DĂNEŞTI........................................................... ASOCIAŢIA DE TINERET MISENTEA ........................................................ ASOCIAŢIA DE TINERET TOMEŞTI .......................................................... ASOCIAŢIA DE TINERET FRUMOASA ...................................................... ASOCIAŢIA „INSZOL” MIERCUREA-CIUC ................................................. ASOCIAŢIA DE TINERET DIN SICULENI................................................... ASOCIAŢIA DE TINERET DIN SÂNMARTIN ...............................................

131 131 132 132 132 133 133 133 133 134 134 134 135 135 135 136 136 136 136 137 137 137 138 138 138 139 139 139 139 140 140 140 140 141 141 141 142 142 142 142 143 143 143 144 144 144

17

ASOCIAŢIA COMUNITARĂ DIN ARMĂŞENI............................................... ASOCIAŢIA TOURART .............................................................................. ASOCIAŢIA CULTURALA KOLONICS ISTVAN............................................ ASOCIAŢIA DE TINERET ŞI CULTURĂ LUNCA DE SUS ............................ ASOCIAŢIA „ORDASOK” LUNCA DE JOS.................................................. ORGANIZAŢIA TINERETULUI MAGHIAR DIN ODORHEIU SECUIESC ....... ASOCIAŢIA CULTURALĂ DIN DEALU ....................................................... ASOCIAŢIA DE CULTURĂ ŞI TINERET KÁNYA ......................................... ASOCIAŢIA TINERILOR DIN LUETA.......................................................... FUNDAŢIA PRO TINERET DÂRJU ............................................................ ASOCIAŢIA PENTRU TINERETUL DIN SÂNCRAI ....................................... ASOCIAŢIA PENTRU VIITORUL ZONEI ODORHEI .................................... ASOCIAŢIA “VIHARSAROK”...................................................................... ASOCIAŢIA DE TINERET DITRĂU ............................................................ ASOCIAŢIA DE TINERET JUVENTUS ....................................................... ASOCIAŢIA PRO DITRO............................................................................ ASOCIAŢIA TERITORIALĂ A TINERILOR DIN ZONA GHEORGHENI .......... FUNDAŢIA PENTRU STUDII ŞI SEMINARII ÎN PROBLEME DE TINERET .................................................................... ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA LILIECILOR DIN ROMÂNIA- CENTRU ... FEDERAŢIA TINERI MAGHIARI AICI, ACASĂ............................................ ASOCIAŢIA INIMI VERZI MET- MIŞCARE ECOLOGISTA DE TINERET ...... ECHIPA DE CERCETAŞI 92 SZENT ISTVAN SÂNCRAI .............................. FUNDAŢIA „AGYAGFALVA 1848”.............................................................. ASOCIAŢIA “BEM JOZSEF” SECUIENI ..................................................... FUNDAŢIA ŞCOLII GENERALE ,,BENEDEK ELEK”................................... ASOCIAŢIA „CIMBORA”............................................................................ ASOCIAŢIA TINERILOR CEHEŞTI............................................................. FUNDAŢIA CSIKI...................................................................................... FEDERAŢIA TINERI MAGHIARI ................................................................ ORGANIZAŢIA TINERETULUI DEMOCRATIC MAGHIAR DIN ODORHEIU SECUIESC -SZ-MADISZ ................................................. ASOCIAŢIA CULTURAL ŞI DE TINERET „FANCSIKA”................................ ASOCIAŢIA CULTURALĂ „FIRTOS” ........................................................... ASOCIAŢIA „HAVASALJA” ........................................................................ ASOCIAŢIA CULTURALĂ ŞI DE TINERET „MERKE” .................................. ASOCIAŢIA COEDUCATIVĂ „KIPIKOPI” .................................................... ASOCIAŢIA „NAPSUGÁR” ......................................................................... GRUPUL DE DANS POPULAR ,,PIPACSOK,, ............................................. ASOCIAŢIA „SZITAKÖTŐ”......................................................................... ASOCIAŢIA „VARSÁGÉRT” ....................................................................... ASOCIAŢIA AGORA .................................................................................. ORGANIAŢIA DE TINERET DIN REMETEA ............................................... FUNDAŢIA AVULLY-REMETEA................................................................. ASOCIAŢIA CULTURALĂ BEL CANTO....................................................... ASOCIAŢIA ŞCOLAR BORSEC.................................................................. FUNDAŢIA CULTURALĂ „CIKA”................................................................ ASOCIAŢIA „CSERES TIBOR”................................................................... ASOCIAŢIA „PETRES IGNÁC FÚVÓSEGYESÜLET” ................................... SOCIETATEA DE SPORT GHEORGHENI .................................................. FUNDAŢIA „SPERANŢA” ...........................................................................

144 145 145 145 146 146 146 146 147 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 150 150 150 150 151 151 151 152 152 152 152 153 153 153 153 154 154 154 154 155 155 155 155 156 156 156 156 157 157 157

18

ASOCIAŢIA CULTURALĂ „BOTORKA”....................................................... CONSILIUL ELEVILOR DIN JUDETUL HARGHITA .................................... CONSILIUL ELEVILOR LICEULUI TEORETIC "MÁRTON ÁRON "(MAGDT) ...................................................................... CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „SEGITŐ MÁRIA” .............................. CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „VENCZEL JÓZSEF” ......................... CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „KÓS KÁROLY” ................................. CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „JOHANNES KAJONI”....................... CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „NAGY ISTVÁN” ................................ CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „SZÉKELY KÁROLY” ......................... CONSILIUL ELEVILOR DIN GRUPUL ŞCOLAR „PETŐFI SÁNDOR”............ CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „TIVAI NAGY IMRE” .......................... CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „KEMÉNY JÁNOS” ............................ CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „PALLÓ IMRE” .................................. CONSILIUL ELEVILOR LICEULUI TEORETIC „SALAMON ERNŐ”.............. CONSILUL ELEVILOR DIN LICEUL TEORETIC „TAMÁSI ÁRON” ............... CONSILIULUI ELEVILOR DIN ŞCOALA „BENEDEK ELEK” ....................... CONSILIULUI ELEVILOR DE LA GRUPUL ŞCOLARA „EÖTVÖS JÓZSEF” .................................................................................. ASOCIAŢIA TINERILOR DIN VOŞLĂBENI ................................................. ASOCIAŢIA DE TINERET „ECOUL SUBCETATE” ...................................... ASOCIAŢIA „SZÉKELYUDVARHELYI IFJÚSÁGI ALAKULAT” ..................... ASOCIAŢIA „ÁRVÁK” ................................................................................ ASOCIAŢIA SZIF - „SZENTEGYHÁZI IFJÚSÁGI FÓRUM” .......................... ASOCIAŢIA TINERILOR DIN BETEŞTI ...................................................... ASOCIAŢIA STUDENŢEASCĂ „BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR”....................... JUDEŢUL HUNEDOARA ASOCIAŢIA TINERI PENTRU VIITOR 2006................................................ FUNDAŢIA SALVAMONT LUPENI - SECŢIUNEA DE SPEOLOGIE RHINOLOPHUS LUPENI ........................................................................... ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ, EDUCAŢIE ŞI PROMOVARE A TINERETULUI – ADEPT............................. ASOCIAŢIA ACT 4 EUROPE...................................................................... ASOCIAŢIA „AMIGOS” .............................................................................. ASOCIAŢIA PENTRU CONSOLIDAREA SOCIETĂŢII CIVILE -VALEA JIULUI / ACSCVJ............................................................ ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ “CERCETAŞII ROMÂNIEI” – CENTRUL LOCAL HUNEDOARA / ONCR – CL Hunedoara........................ CLUBUL SPORTURILOR MONTANE HUNEDOARA / CSM ........................ LIGA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA ..... UNIUNEA DEMOCRATICĂ A TINERILOR MAGHIARI DIN LUPENI / UDTML.............................................................................. SINDICATUL STUDENŢILOR DEMOCRAŢI DIN UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI / S.S.D. U.P................................................................... ASOCIAŢIA NON PROFIT CLUBUL SPEOLOGILOR PROTEUS HUNEDOARA / CSPH .............................................................................. ASOCIAŢIA „LINIŞOR” .............................................................................. FUNDAŢIA NOI ORIZONTURI – LUPENI.................................................... ASOCIAŢIA „CORIOLAN” DEVA ................................................................ ASOCIAŢIA NON PROFIT „L&C CONSULTING” .........................................

157 158 158 158 158 159 159 159 160 160 160 160 161 161 161 161 162 162 162 163 163 163 163 164 165 165 166 166 166 166 167 167 168 168 168 169 169 169 170 170

19

ASOCIAŢIA TESERACT – CLUB DE LITERATURĂ ŞI ARTĂ ....................... ASOCIAŢIA TINERILOR ACTIVI PENTRU COMUNITATE – DEVA ............... ASOCIAŢIA P.A.E.M. DEVA – HUNEDOARA.............................................. ASOCIAŢIA HUMMIT................................................................................ ASOCIAŢIA TINERILOR DIN JUD. HUNEDOARA / HIKE .......................... COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN PENTRU DREPTURILE COPILULUI –FILIALA HUNEDOARA .................................... ASOCIAŢIA ORDINUL CAVALERILOR DE HUNEDOARA ........................... FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET HUNEDOARA ....................... ASOCIAŢIA NOI-TINERII DIN VULCAN ..................................................... ORGANIZAŢIA PENTRU TINERET NEW PHOENIX PETRILA ...................... UNIUNEA LICEENILOR HAUER ERICH DEVA / HEKSZ ........................... ASOCIAŢIA CULTURALĂ „LES AMIS DE LA FRANCE” .............................. HERMES COMUNITAS 2007 .................................................................... ASOCIAŢIA CULTURALĂ Z.A.M. (ZBOR, ATITUDINE, MULTICULTURALITATE) .......................................................................... JUDEŢUL IALOMIŢA ASOCIAŢIA GESSIA MILENIULUI III ......................................................... FUNDAŢIA DE TURISM ŞI ECOLOGIE A DUNĂRII DE JOS „CIULINII BĂRĂGANULUI”........................................................................ ASOCIAŢIA „ ALBEŞTI 2002 ..................................................................... CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI CONSULTANŢĂ „LABOR"............................. ORGANIZAŢIA„ DREPTATE SI FRĂŢIE” .................................................... ASOCIAŢIA „ MUNTENIA XXI” .................................................................. FUNDAŢIA PENTRU TINERET „MILENIUL III”........................................... JUDEŢUL IAŞI ASOCIAŢIA ALTERNATIVE SOCIALE (AAS) ............................................... CONSENSUAL.......................................................................................... ASOCIAŢIA CLUBUL DE DANS SPORTIV NIKONS -CDS NIKONS ............. ASOCIAŢIA GRUP LOCAL"BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY"-BEST -IAŞI ................................................................ ASOCIAŢIA LUMEN.................................................................................. ADOLCERIS - ASOCIAŢIA ELEVILOR DIN LICEUL NAŢIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" IAŞI............................................................................. ASOCIAŢIA GRUPURILOR LOCALE DE TINERET -AGLT........................... ASOCIAŢIA COMUNITARĂ A CERCETAŞILOR DIN ROMÂNIA -ACOCERO ....................................................................... ASOCIAŢIA NORMALIŞTILOR IEŞENI -A.N.I. ............................................ ASOCIAŢIA COMUNITARĂ DE CONSILIERE, EDUCARE ŞI DEZVOLTARE - ACCED IAŞI................................................................ FUNDAŢIA LINK ROMANIA MOLDAVIA -FLRM ......................................... CLUB SPORTIV "KWANG-GAE" IAŞI ......................................................... ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTINI ORTODOCŞI ROMÂNI -A.S.C.O.R. FILIALA IAŞI .......................................................................... ASOCIAŢIA TINERETULUI ORTODOX ROMÂN (ATOR).............................. ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE DEZBATERI, ORATORIE ŞI RETORICĂ MOLDOVA -ARDOR MOLDOVA ........................ CLUBUL DE TURISM ŞI ECOLOGIE TURISTOR IAŞI ................................

170 171 171 171 172 172 172 173 173 173 174 174 174 175

176 176 176 176 177 177 177

178 178 178 179 179 179 180 180 180 180 181 181 181 182 182 182

20

SOCIETATEA STUDENŢILOR FARMACIŞTI IAŞI ....................................... JUDEŢUL MARAMUREŞ ASOCIAŢIA DE TINERET "AM FOST Ş-OM FI" .......................................... ASOCIAŢIA KELSEN................................................................................. ASOCIAŢIA DEMOCRATICĂ A TINERILOR MAGHIARI DIN BAIA SPRIE - MADISZ ....................................................................... FUNDAŢIA KELSEN ................................................................................. ASOCIAŢIA TINERI PENTRU TINERI - ATT ............................................... ASOCIAŢIA TINERETULUI CATOLIC MARAMUREŞ .................................. ASOCIAŢIA CREŞTINĂ A TINERILOR YMCA ROZAVLEA ........................... ASOCIAŢIA HEIDENROSLEIN .................................................................. ASOCIAŢIA "ECO LOGIC"......................................................................... ASOCIAŢIA YMCA BAIA MARE ................................................................. CLUBUL DE SPEOLOGIE MONTANĂ........................................................ FUNDAŢIA WALDBURG ........................................................................... ASOCIAŢIA PROACTIV ............................................................................. CLUBUL DE DANS PRODANCE 2000 ....................................................... ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ESPERANTO - FILIALA BAIA MARE .................. FUNDAŢIA DE VOLUNTARI SOMASCHI ................................................... ASOCIAŢIA CONCORDIA SĂSAR .............................................................. ASOCIAŢIA LIGA STUDENŢILOR „PINTEA VITEAZUL“ .............................. CENTRUL DE ECOLOGIE ŞI TURISM MARAMUREŞ -C.E.T.M .................. FUNDAŢIA MARATIN................................................................................ ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ IVAN KREVAN –ADLIK ........ FUNDAŢIA TINERI PENTRU TINERI - TpT -SUCURSALA MARAMUREŞ .... ASOCIAŢIA RESTART............................................................................... ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ - ASSOC ........................................................... FILIALA DE CRUCE ROŞIE MARAMUREŞ ................................................ ASOCIAŢIA YOUNG ROMA MARAMUREŞ - YRMM.................................... HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA – HHC ROMÂNIA ............ ASOCIAŢIA DE ECOTURISM „OPAIŢUL RODNEI”..................................... ASOCIAŢIA MANSIO................................................................................. ASOCIAŢIA TINERILOR DIN BAIA MARE - A.T.B. ..................................... ASOCIAŢIA TRADIŢII MARAMUREŞENE................................................... ASOCIAŢIA DELFINUL DE AUR................................................................ JUDEŢUL MEHEDINŢI ASOCIAŢIA EUROPEANĂ DEFILEUL DUNĂRII ......................................... CLUBUL SPORTIV " VIITORUL" -C.S. “VIITORUL”..................................... SOCIETATEA CULTURAL ARTISTICĂ DUNARIS ....................................... ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN MEHEDINŢI ............... ASOCIAŢIA CLUB FEMINA ....................................................................... ASOCIAŢIA COMUNITĂŢII CAZANELE DUNĂRII ....................................... ASOCIAŢIA ECO URBIS DROBETA .......................................................... SOCIETATEA FLOAREA DE COLŢ A ELEVILOR DIN COLEGIUL NAŢIONAL ECONOMIC.................................................... ASOCIAŢIA DE TINERET ENTUZIASTIN ................................................... ASOCIAŢIA MUGURI ................................................................................

183

184 184 184 185 185 185 186 186 186 187 187 187 188 188 188 189 189 190 190 190 191 191 192 192 192 193 193 193 194 194 194 195

196 196 196 196 197 197 197 198 198 198

21

ASOCIAŢIA GALANTHUS.......................................................................... ASOCIAŢIA MONADA ............................................................................... ASOCIAŢIA O ILO RROMANO................................................................... ASOCIAŢIA TINERII SEC XXI ................................................................... FUNDAŢIA BAMBI.................................................................................... ASOCIAŢIA FEMEILE PENTRU UN VIITOR CURAT ................................... ASOCIAŢIA DE TURISM ŞI ECOLOGIE SPEO ALPIN (ATME Speo Alpin) ... ASOCIAŢIA BEYOND YOUTH POENTIAL (BYP) ......................................... ASOCIAŢIA TINERETULUI LIBER MEHEDINŢI ......................................... ASOCIAŢIA DE TINERET GH. IONESCU ŞIŞESTI ..................................... ASOCIAŢIA DE TURISM ECOLOGIC „ CAMENA”( ATEC) ........................... ASOCIAŢIA CHICIURA ............................................................................. ASOCIAŢIA YUVENTUS MUNDI................................................................ ASOCIAŢIA STEP BY STEP DROBETA – ASSD.......................................... ASOCIAŢIA DE COPII ŞI TINERET "Alice Voinescu" - ACTAV .................... ASOCIAŢIA "NIKE" DE DEZVOLTARE ŞI AJUTORARE.............................. ASOCIAŢIA “DTS FLOW” .......................................................................... SOCIETATEA CULTURAL ŞTIINTIFICĂ "LECTURA NOVA TRAIANUS" ....... JUDEŢUL MUREŞ ASOCIAŢIA TEONA FAMILY ..................................................................... LIGA ROMÂNĂ DE BUDO-LRB ................................................................. ASOCIAŢIA CENTRUL MEDICONSULT ..................................................... ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI A NATURII RHODODENDRON ................................................................................... ASOCIAŢIA ROTARACT CLUB TEKA TÂRGU MUREŞ ............................... ARCADA-ARKAD-ARKADE ....................................................................... FUNDAŢIA CIVIC-CENTER ....................................................................... ASOCIAŢIA CARLINA ACAULIS ................................................................ ASOCIAŢIA CREŞTIN DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA FILIALA TÂRGU MUREŞ - COMISIA TINERET .......................................... ASOCIAŢIA HARMONIA KLM.................................................................... ASOCIAŢIA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR"........... SOCIETATEA CARPATINA ARDELEANĂ - FILIALA TÂRGU MUREŞ........... ASOCIAŢIA GARABONCIAS...................................................................... ASOCIAŢIA SALVAŢII COPIII- FILIALA MUREŞ ......................................... ASOCIAŢIA EDUPROEUROPA .................................................................. ASOCIAŢIA CENTRUL EDUCAŢIONAL INTERETNIC TINERET/ Ibz........... ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA MĂDĂRAŞULUI............................... ASOCIAŢIA PR-ALPHA.............................................................................. FUNDAŢIA KLARISZ EURO HILFE............................................................ ASOCIAŢIA PATRONUS PRO SARUMBERG .............................................. ASOCIAŢIA „SILOE” ................................................................................. ASOCIŢIA TINERILORI PĂPUŞARI HABAKUK ........................................... ASOCIŢIA VIAŢA LA ŢARĂ........................................................................ ASOCIAŢIA FIATALOK ERDELYERT ......................................................... ASOCIAŢIA LĂCRĂMIOARA CORUNCA..................................................... ASOCIAŢIA COREGRAFILOR ŞI ANSAMBLURILOR FOLCLORICE MUREŞ .................................................................................................... ASOCIAŢIA DIVERS ................................................................................. ASOCIAŢIA DE TINERET „KOSZIKLA” ......................................................

199 199 199 200 200 200 201 201 201 202 202 202 203 203 203 204 204 204 205 205 205 206 206 206 206 207 207 207 207 208 208 208 208 209 209 209 210 210 210 211 211 211 212 212 213 213

22

ASOCIAŢIA „PRO CHIBED”/„Kibédert” Egyesulet ..................................... ASOCIAŢIA LUMINA VERDE - Zöld Fény Egyesület .................................. ASOCIAŢIA TURISTICĂ PERPETUUM MOBILE ......................................... ASOCIAŢIA OTISZ .................................................................................... AIESEC TÂRGU MUREŞ........................................................................... FUNDAŢIA STUDIUM ............................................................................... UNIUNEA DEMOCRATICĂ A TINERETULUI MAGHIAR JUD. MUREŞ –U.D.T.M. MUREŞ .............................................................. FUNDAŢIA PROFESSIONAL l, CENTRUL DE LIMBI MODERNE / PROFESSIONAL LANGUAGE CENTRE / PLC ........................................... ASOCIAŢIA CULTURALĂ BODOR PETER ................................................. ASOCIAŢIA SPORTIVĂ C.S. BUDO-MARIS................................................ SOCIETATEA PENTRU TINERET OUTWARD BOUND ROMANIA ............... ORGANIZAŢIA PRO KARMA...................................................................... ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI-(Apdo) -Lider...................................................... ASOCIAŢIA „CENTRUL CULTURAL DIN TÂRGU MUREŞ” ......................... JUDEŢUL NEAMŢ ASOCIAŢIA ROMÂNĂ ANTI SIDA – ARAS PIATRA NEAMŢ ......................... ASOCIAŢIA DE SPRIJIN COMUNITAR ACS PIATRA NEAMŢ ...................... ASOCIAŢIA DE INIŢIATIVĂ LOCALĂ 2002 ROMAN ................................... ASOCIAŢIA FEMINA 2000 ROMAN ........................................................... ASOCIAŢIA ECOTURISTICĂ POLIŢA CU CRINI PIATRA NEAMŢ ................ ASOCIAŢIA CORALĂ LIRICA..................................................................... ASOCIAŢIA 01576 ŞANSA ........................................................................ CLUBUL ECOTURISTIC DR. GHEORGHE IACOMI PIATRA NEAMŢ........... CLUBUL DE SPEOLOGIE ŞI ECOLOGIE AMONIT PIATRA NEAMŢ............ CLUBUL DE TURISM MONTAN PENTRU TINERET PETRODAVA PIATRA NEAMŢ ........................................................................................ FUNDAŢIA DE INIŢIATIVĂ LOCALĂ PETRODAVA PIATRA NEAMŢ ............ FUNDAŢIA FRIENDSHIP AMBASSADORS PIATRA NEAMŢ ....................... FUNDAŢIA MONTAN ECOLOGISTĂ ECOMONT PIATRA NEAMŢ................ FUNDAŢIA SCRIITOR AUREL DUMITRAŞCU BORCA ............................... FUNDAŢIA ŞTEFAN CEL MARE BĂLŢĂTEŞTI ........................................... PRO DEMOCRAŢIA PIATRA NEAMŢ ......................................................... ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA – CLUB TÎRGU NEAMŢ............................ JUDEŢUL OLT ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SURZILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA SURZILOR SLATINA.................................................................... ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ CERCETAŞII ROMÂNIEI CENTRU LOCAL „VINTILĂ VODĂ” SLATINA.............................................. ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ CERCETAŞII ROMÂNIEI CENTRU LOCAL CORABIA ....................................................................... ORGANIZAŢIA TINERILOR CU INIŢIATIVĂ................................................ ASOCIAŢIA CULTURAL-ARTISTICĂ LYRA ................................................. ASOCIAŢIA CULTURALĂ „MÂINE” ............................................................ ASOCIAŢIA DE TINERET ECOTIM COLEGIUL NAŢIONAL „ION MINULESCU” ...................................................................................

213 214 214 214 215 215 216 216 216 217 217 217 218 218

219 219 219 219 220 220 220 220 221 221 221 222 222 222 222 223 223

224 224 225 225 225 226 226

23

ASOCIAŢIA „CĂLUŞARII SLATINEI” .......................................................... ASOCIAŢIA DE /PENTRU TINERET „YQ”.................................................. CLUB DE TURISM „ALTMONT” ................................................................ ASOCIAŢIA „SPERANŢA” .......................................................................... ASOCIAŢIA „PROTIN” ............................................................................... ASOCIAŢIA PENTRU TINERET „ORIZONTURI”.......................................... FUNDAŢIA „SALT” .................................................................................... FUNDAŢIA PENTRU TINERET ELMI ......................................................... JUDEŢUL PRAHOVA AIESEC PLOIEŞTI .................................................................................... ASOCIAŢIA PENTRU TÂNĂRUL EUROPEAN CĂRBUNEŞTI, PRAHOVA...... ASOCIAŢIA ”VIITORUL TINERILOR” PLOIEŞTI.......................................... FUNDAŢIA „ZAMOLXES” CÂMPINA .......................................................... ASOCIAŢIA CULTURAL – SPORTIV - ECOLOGISTĂ A TINERILOR DIN GRUPUL ŞCOLAR FORESTIER CÂMPINA (A.C.S.E.T)......................... ASOCIAŢIA ELEVILOR DIN LICEUL PEDAGOGIC „IUVENTA” PLOIEŞTI ... ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ SPORTUL PENTRU TOŢI PRAHOVA................... ASOCIAŢIA NOI ŞI CEILALŢI .................................................................... ASOCIAŢIA TINERII VOLUNTARI .............................................................. A.N.T.I.C. (Asociaţia Naţională pentru Tineret şi Iniţiativă Comunitară) .... ASOCIAŢIA CULTURAL-EDUCATIVĂ ZESTREA CARPAŢILOR COMARNIC, PRAHOVA ................................................................................................ ALIANŢA FRANCEZĂ PLOIEŞTI ................................................................ ASOCIAŢIA CENTRUL DE RESURSE APOLLO .......................................... ASOCIAŢIA ROMILOR FRĂŢIA –ARF......................................................... ASOCIAŢIA TINERI PENTRU TINERI 2008 ................................................ LIGA STUDENŢILOR UPG PLOIEŞTI......................................................... JUDEŢUL SATU MARE INIŢIATIVA TINERETULUI MAGHIAR........................................................ UNIUNEA TINERETULUI DEMOCRAT MAGHIAR (U.T.D.M) SATU MARE .. FUNDAŢIA IDENTITAS ............................................................................. CLUB TURISM MONTAN PENTRU TINERET "OAŞUL"............................... CLUB DE TURISM PENTRU TINERET ZENIT............................................ ASOCIAŢIA CORALĂ EXCELSIOR............................................................. SOCIETATEA CULTURALĂ "PRO ARTA" ................................................... ASOCIAŢIA TINERILOR RROMI PHRALA .................................................. CLUB SPORTIV DE ARTE MARŢIALE "SAMURAIUL"................................. ASOCIAŢIA STUDENŢILOR MAGHIARI DIN SATU MARE .......................... ASOCIAŢIA CULTUR ART ......................................................................... ASOCIAŢIA RELIGIONE ........................................................................... ASOCIAŢIA CENTRUL DE RESURSE ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ ...... ASOCIAŢIA STEA ..................................................................................... ORGANIZAŢIA TINERILOR GERMANI SĂTMĂRENI “Gemeinsam” ............. CLUBUL SPORTIV WUDANG TAO ............................................................ ASOCIAŢIA CONSULT SCOLARI ............................................................... ASOCIAŢIA CULTURALA LIGA PRO EUROPA FILIALA SATU MARE .......... ASOCIAŢIA ROVENIO .............................................................................. ASOCIAŢIA MICROREGIUNEA TASNAD ................................................... FUNDATIA HANS LINDNER......................................................................

226 227 227 227 227 228 228 228 229 229 229 230 230 230 231 231 231 232 232 232 233 233 233 234 235 235 235 235 236 236 236 236 237 237 237 237 238 238 239 239 239 240 240 240 241

24

JUDEŢUL SĂLAJ ASOCIAŢIA CENTRUL DE VOLUNTARIAT ZALĂU ..................................... ASOCIAŢIA ADOLESCENŢILOR AMBIŢIOŞI "FURNICILE ALBASTRE"....... ASOCIAŢIA FAMISAJ ............................................................................... ASOCIAŢIA PRO ARCHID ......................................................................... PRIETENII UNCHIULUI SAM .................................................................... ASOCIAŢIA PRO DEMOS.......................................................................... CONSILIUL CONSULTATIV AL TINERILOR DIN JUD. SĂLAJ .................... LIGA TINERILOR CREŞTINI ORTODOCŞI ROMÂNI - FILIALA ZALĂU........ LIGA DE TINERET “VREI ALTFEL” ........................................................... JUDEŢUL SIBIU ASOCIAŢIA CONSILIUL LOCAL AL COPIILOR ŞI TINERILOR SIBIUAS. C.L.C.T. ............................................................................................. ORGANIZAŢIA NEGUVERNAMENTALĂ DE TINERET CRISPUS -245 O.N.G.T. CRISPUS ................................................................................... ASOCIATIA DRAM CENTER 07................................................................. ASOCIAŢIA LEADERS .............................................................................. ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN PSIHOLOGIE SIBIU .................................. AIESEC SIBIU .......................................................................................... ASOCIAŢIA TINERETULUI SIBIAN "TINSIB".............................................. ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA - CLUB SIBIU.......................................... ASOCIAŢIA ECOS ACTION GROUP -E.A.G. .............................................. ASOCIAŢIA INSTITUTIO EXCELSIOR 05................................................... ASOCIAŢIA ORDINUL CAVALERILOR DE SIBIU ....................................... ASOCIAŢIA " 11-25" ................................................................................. ASOCIATIA AIR ADRENALINE .................................................................. ASOCIATIA CORPUL CADETILOR " GL.MR. NICOLAE USCOI".................. ASOCIAŢIA SALVATORILOR MONTANI SIBIU........................................... ASOCIAŢIA CENTRUL PENTRU COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ŞI STUDIUL PĂCII .................................................................................... ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA LILIECILOR ROMÂNIA.......................... ASOCIAŢIA ILLE ET VILAINE ................................................................... SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA, FILIALA SIBIU - CRR SIBIU...................................................................... LIGA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE L.S.F.L.A. ................................................................................................. ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ CERCETAŞII ROMÂNIEI – CENTRUL LOCAL SIBIU _ONCR CL SIBIU................................................ SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ – SUCURSALA SIBIU/ SAMRSIBIU ...... ASOCIAŢIA “TEATRUL VOSTRU” .............................................................. SOCIETATEA STUDENŢILOR MEDICINIŞTI “HIPOCRATES” SIBIU ........... ASOCIAŢIA PROIECT 1200....................................................................... ASOCIAŢIA GAL MICROREGIUNEA HARTIBACIU - SERVICIUL DE VOLUNTARI AGNITA .......................................................................... JUDEŢUL SUCEAVA FUNDAŢIA DE CARITATE ŞI ÎNTRAJUTORARE „ANA” .............................. ASOCIAŢIA PROFESIONIŞTILOR COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA................................................................. ASOCIAŢIA JUVENTUS ............................................................................ 254 254 254 245 245 245 246 246 246 247 247 247 248 248 248 248 249 249 249 250 250 251 251 251 251 252 252 252 253 242 242 242 243 243 243 243 244 244

25

ORGANIZAŢIA „YOUTH CAN DO IT” ......................................................... ASOCIAŢIA PROMOTORII BUCOVINEI ..................................................... JUDEŢUL TELEORMAN ASOCIAŢIA PENTRU TINERET AZI VIITORUL ÎNSEAMNĂ SUCCES – ATAVIS ................................................................. ASOCIAŢIA TINERI PENTRU COMUNITATE TELEORMAN - ATPCTR......... ASOCIAŢIA DE PRIETENIE ROMÂNO FRANCEZĂ ROMFRA ..................... CRUCEA ROŞIE TELEORMAN.................................................................. ASOCIAŢIA CULTURALĂ PHOENIX .......................................................... ASOCIAŢIA TINERILOR PENTRU EUROPA ............................................... JUDEŢUL TIMIŞ ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA TIMIŞOARA............. ASOCIAŢIA PARUDIMOS.......................................................................... ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV DE GO WALTER SCHMIDT TIMIŞOARA -C.S. WALTER SCHMIDT - TIMIŞOARA ................................. ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTIN ORTODOCŞI ROMÂNI-ASCOR TIMIŞOARA, FILIALA TIMIŞOARA............................................................. ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN ŞTIINŢE EXACTE DIN UNIVERSITATEA TIMIŞOARA - ASSEUT ............................................ LIGA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE MECANICĂ DIN TIMIŞOARA - L.S.F.M.T. .................................................................... AIESEC.................................................................................................... ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE A TINERILOR+ADT ........................... ASOCIAŢIA PENTRU CALITATEA VIEŢII ................................................... ASOCIAŢIA TOAST MASTERS .................................................................. ASOCIAŢIA TOTAL ART ............................................................................ ASOCIAŢIA BEST TIMIŞOARA .................................................................. FUNDAŢIA STUDENT PLUS...................................................................... LIGA STUDENŢILOR CHIMIŞTI DIN TIMIŞOARA- LSCT ............................ LIGA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE-AC ............................................................................ ECO CLUB TIMIŞOARA............................................................................ ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE DEZBATERI ŞI ORATORIE ŞI RETORICĂ BANAT-ARDOR BANAT....................................................... MEDIAL ENGINNERIN ASSOCIATION-MEA .............................................. ASOCIAŢIA AT4T...................................................................................... JUDEŢUL TULCEA

255 255

256 256 256 257 257 257

258 258 258 259 259 259 260 260 260 261 261 261 262 262 262 262 263 263 263

CELISEA .................................................................................................. 264 ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PROMOVAREA TINERILOR TULCEA ... 264 CENTRUL DE INFORMARE, CONSULTANŢĂ ŞI PROMOVARE A RROMILOR TULCEA ............................................................................. 264 ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTIN ORTODOCŞI DIN ROMÂNIA FILIALA TULCEA...................................................................................... 264 ECOS....................................................................................................... 265 ETNOGRAFIC CLUB................................................................................. 265 YOUNG HEARTS ...................................................................................... 265 ASOCIAŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP.............................................. 265

26

ASOCIAŢIA ASOCIATIA ASOCIATIA ASOCIATIA ASOCIAŢIA ASOCIAŢIA ASOCIAŢIA ASOCIATIA

PENTRU SECOLUL URMĂTOR............................................... INFOTIN ................................................................................ PRO DANUBE DELTA ............................................................ MÂINI ÎNTINSE ...................................................................... CENTRUL EUROPEAN PENTRU DIVERSITATE ...................... "NUFARUL ALB" CHILIA VECHE ............................................ ”DINCOLO DE APARENŢE” .................................................... AMADEUS .............................................................................

266 266 266 267 267 267 268 268

JUDEŢUL VASLUI ASOCIAŢIA CULTURALA GET BARLAD .................................................... ASOCIAŢIA TINERETULUI LIBER VASLUI ................................................ ASOCIAŢIA UMANITARĂ ŞI CARITABILĂ "NEW CHANCE" ........................ ASOCIAŢIA PENTRU TINERET "EMIL RACOVIŢĂ" .................................... ASOCIAŢIA ASTRONOMICĂ "SIRIUS" ....................................................... ASOCIAŢIA PENTRU TINERET „PHOENIX” ............................................... ASOCIAŢIA CULTURALĂ EUROPEA ......................................................... ASOCIAŢIA CULTURALA ETHNOS PADURENI.......................................... ASOCIAŢIA DE TINERET ANGHEL RUGINA 2007 VASLUI ........................ ASOCIAŢIA TINERE VLASTARE 2000 ....................................................... ASOCIAŢIA CENTRUL PENTRU INTEGRARE SOCIALĂ ŞI POLITICI ANTIDISCRIMINATORII – CISPA- VASLUI ................................................. JUDEŢUL VÂLCEA FORUMUL CETĂŢENESC PENTRU ACŢIUNE SOCIALĂ ŞI EDUCAŢIE CIVICĂ - FCASEC .............................................................. CLUBUL ECO SPORT ............................................................................... ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ ,,CERCETAŞII ROMÂNIEI’’ CENTRUL LOCAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN’’ RM.VÂLCEA ......................... ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ SPORTUL PENTRU TOŢI ................................... SOCIETATEA TINERILOR CREATORI ARTIŞTI.......................................... ASOCIAŢIA DREPTURILOR TINERILOR VÂLCEA ...................................... CLUBUL DE TURISM ALPIN VÂNTURIŢA ................................................. ASOCIAŢIA TINECOART HOREZU ............................................................ ASOCIAŢIA TINERILOR PENTRU CULTURA EUROPEANĂ ........................ ASOCIAŢIA KOGAYON ............................................................................. CLUBUL SPORTIV IONIŢĂ SPORT CENTER.............................................. ASOCIAŢIA DE CULTURĂ, ARTE ŞI TRADIŢII JAPONEZE SAKURA ......... ASOCIAŢIA ARTE TRADIŢIONALE JAPONEZE DO.................................... SALVAMONT OLĂNEŞTI........................................................................... ASOCIAŢIA NATURĂ-MONTANIARDUL CĂLĂUZĂ..................................... ASOCIAŢIA VICTORIA .............................................................................. CLUBUL MONTAN X-TREAM OLĂNEŞTI .................................................. FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ DE TINERET VÂLCEA ........................................ CLUBUL SPORTIV AEROZONE ................................................................ ASOCIAŢIA ASIST .................................................................................... ASOCIAŢIA MENTOR ROCK ..................................................................... ASOCIAŢIA ACCENT ................................................................................ CLUBUL SPORTIV SAISHIN ..................................................................... CLUBUL SPORTIV LOVIŞTEA................................................................... 273 273 273 274 274 274 274 275 275 275 276 276 276 276 277 277 277 277 278 278 278 278 279 279 269 269 269 269 270 270 270 271 272 272 272

27

JUDEŢUL VRANCEA ASOCIAŢIA PENTRU ACCES LA INFORMAŢI, EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI TEHNOLOGIE "PROIECT" .................................................... FUNDAŢIA TINERET-EDUCAŢIE-VIITOR-VRANCEA T-E-V-VN.RO............ ASOCIAŢIA KOLPING MOLDOVA.............................................................. ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "FOCUL VIU"................... ASOCIAŢIA SOCIOGRAD VRANCEA ......................................................... ASOCIAŢIA "POTPOURRI" ........................................................................ ASOCIAŢIA CULTURALĂ A ELEVILOR ARTIŞTI "MILCOVIA" ..................... ASOCIAŢIA SOCIETATEA DOAMNELOR VRÂNCENE -ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CAROL DAVILA................................. ASOCIAŢIA "Fii cel ce eşti" CREAT............................................................ MUNICIPIUL BUCUREŞTI ASOCIAŢIA ECOLOGIE – SPORT – TURISM/ A. E. S. T............................. ASOCIAŢIA CLUBUL TURISTIC ECOLOGIC MONT -DELT –MAR............... ASOCIAŢIA GHIDELOR ŞI GHIZILOR DIN ROMÂNIA ................................ CONSILIUL TINERETULUI DIN ROMÂNIA - CTR....................................... UNIUNEA STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA.................................................. ALIANŢA NAŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI DIN ROMÂNIA.......................................................................................... ASOCIAŢIA EURO<26 ROMÂNIA .............................................................. 284 284 284 285 286 287 287 280 280 280 281 281 281 282 282 282

28

JUDEŢUL ALBA
ASOCIAŢIA „AS 2001 ALBA IULIA” Adresa: str. Vânătorilor, nr. 51, bl. I2, sc. A, ap. 17, loc. Alba Iulia, jud. Alba, tel/fax: 0258/814307, email: as2001alba@yahoo.com Data înfiinţării: iunie 2002 Scop: prestarea de servicii sociale, comunitare, către toate categoriile sociale aflate în dificultate Preşedinte: Todorean Adriana Afilieri: Federaţia Română de Turism Sportiv Filiale: Domenii de interes: servicii sociale Grup ţintă: copii, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri institutionalizaţi/postinstitutionalizaţi, tineri devianţi/delincvenţi ORGANIZAŢIA PENTRU COPII ŞI ADULŢI CU NEVOI SPECIALE ,,TREBUIE!” SEBEŞ Adresa: str. Lucian Blaga, nr. 19, loc. Sebeş, jud. Alba, tel/fax: 0258/734436, email: trebuie_sebes@yahoo.com Data înfiinţării: martie 2001 Scop: furnizarea de servicii sociale copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi intelectuale şi asociate pentru realizarea unui nivel de trai corespunzător standardelor, având în vedere întărirea rolului familiei, ca cel mai bun mediu de dezvoltare armonioasă a acestora Preşedinte: Buta Ana Afilieri: Federaţia Română de Turism Sportiv Filiale: Bacău, Brăila, Bucureşti, Constanţa, Olt, Ilfov Domenii de interes: servicii sociale Grup ţintă: copii, tineri cu handicap GRUPUL PENTRU INIŢIATIVE, STUDII ŞI ANALIZE SOCIALE SEBEŞ Adresa: str. Mihai Viteazul, nr. 38, loc. Sebeş, jud. Alba, tel/fax: 0258/734637, email: gisassebes2003@yahoo.com Data înfiinţării: octombrie 2003 Scop: integrarea socială si europeană comunităţii locale cu predilecţie tineri Preşedinte: Băluţiu Rodica Afilieri: Federaţia Română de Turism Sportiv Filiale: Domenii de interes: minorităţi, umanitar, profesional şi de afaceri, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu handicap, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, cu performanţe excepţionale

29

CLUBUL DE ECOLOGIE ŞI TURISM MONTAN ALBAMONT Adresa: str. Nicolae Titulescu, nr. 28, loc. Alba Iulia, jud. Alba, tel/fax: 0258/813947, email: albamont@alba.astral.ro, office@albamont.ro, pagină web: www.albamont.ro Data înfiinţării: 1990 Scop: dezvoltarea durabilă a comunităţilor din zonele montane şi adiacente acestora Preşedinte: Moisa Vasile Afilieri: Federaţia Română de Speologie, Centrul de Asistenţă Rurală Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport turism, profesional şi de afaceri, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri întreprinzători, grupuri profesionale ASOCIAŢIA “SPRIJINIŢI COPIII” - ASC Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 4, loc. Alba Iulia, jud. Alba, tel/fax: 0258/813800, email: ascalba@yahoo.com, pagină web: www.asc.lx.ro Data înfiinţării: aprilie 1995 Scop: prevenirea şi asistarea situaţiilor de criză ale indivizilor, grupurilor şi comunităţilor defavorizate Preşedinte: Ilea Floarea Maria Afilieri: Federaţia PROFAS, Federaţia FONPC, Federaţia ESAN Filiale: Hunedoara Domenii de interes: servicii sociale, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, famlie tânără, tineri cu handicap, cu nivel de trai scăzut, şomeri, devianţi/delincvenţi ASOCIAŢIA „PELERINII IUBIRII” Adresa: cartier Bărăbanţ, loc. Alba Iulia, judetul Alba, tel: 0788633747 Data înfiinţării: decembrie 2005 Scop: implicarea tinerilor în viaţa comunităţii Preşedinte: Băeşan Sebastian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural artistic, umanitar, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri, minorităţi, persoane cu nivel de trai scăzut CLUBUL DE TURISM SPORTIV „Acropolis” AIUD Adresa: str. Axente Sever, bl. 39, sc. F, ap. 18, loc. Aiud, jud. Alba, tel: 0722804284, email: acropolis@home.ro Data înfiinţării: 1 octombrie 1989

30

Scop: promovarea şi practicarea sporturilor montane în randul tinerilor, educarea acestora în spiritul protecţiei naturii şi mediului înconjurător, organizarea de acţiuni menite să sprijine dezvoltarea unor aptitudini în această direcţie şi instruirea tinerilor în practicarea unor sporturi ca: turism sportiv, orientare turistică, alpinism, mountain bike,... etc. Preşedinte: Niţescu Cristian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: sport-turism, activităţi cultural educative, ecologie, voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri şi vârstnicii doritori ASOCIAŢIA “FUNDATIA BETHLEN GABOR” Adresa: str. Bethlen, nr.1, loc. Aiud, jud. Alba Data înfiinţării: 15 martie 2000 Scop: sprijinirea procesului de educare în Colegiul “Bethlen Gabor “ şi a elevilor talenţaţi Preşedinte: Szocs Ildiko Afilieri: Filiale: Domenii de interes: învăţămînt, cercetare, sport-turism, cultural-artistic Grup ţintă: elevi, tineri ORGANIZAŢIA CARITAS ALBA IULIA Adresa: str. Păcii, nr. 3, loc. Alba Iulia, jud. Alba, tel/fax: 0258/811499 Data înfiinţării: mai 1990 Scop: promovarea carităţii şi dreptăţii sociale; promovarea de concepte şi orientări în politica socială, reintegrarea celor săraci şi marginalizaţi în societate, fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice, dezvoltarea comunitară, cooperarea cu autorităţile locale, naţionale şi cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale, asigurarea unui potenţial uman calificat şi motivate, redarea demnităţii umane fiecărei persoane Preşedinte: Márton András - director general Afilieri: Confederaţia Caritas Romania, Caritas Europa (Bruxelles) şi Caritas Internationalis (Roma) Filiale: Miercurea Ciuc, Sfântu Gheorghe, Târgu Mureş, Alba Iulia, Gheorgheni, Odorheiu Secuiesc, Petroşani Domenii de interes: umanitar, caritate, servicii sociale, educaţie, sănătate, cooperare internaţională, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, familia tânără, tineri post instituţionalizaţi, tineri cu handicap, şomeri, tineri cu nivel de trai scăzut ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ CERCETAŞII ROMÂNIEI – CENTRUL LOCAL „AXENTE SEVER” ALBA IULIA Adresa: str. Brânduşei, nr. 21, loc. Alba Iulia, jud. Alba, pagină web: www.scout.ro/alba

31

Data înfiinţării: 1994 Scop: cercetăşia este o mişcare care îşi propune să pregătească tinerii pentru a aduce o contribuţie activă în societatea în care trăiesc, să îi ajute să se dezvolte în membrii capabili ai comunităţii. Preşedinte: Andrei Avram Afilieri: Organizaţia Naţională Cercetaşii României, www.scout.ro Domenii de interes: Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIATIA ECOABRUD Adresa: P-ţa Eroilor, nr.17, loc. Abrud, jud. Alba, tel/fax: 0742098262, 0358/810521, email: ecoabrudalba@yahoo.com, pagină web: www.ecoabrud.lx.ro Data înfiinţării: iunie 2004 Scop: creşterea calităţii vieţii locuitorilor din Munţii Apuseni prin acţiunii practice şi educative Preşedinte: Toma Rodica Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologie, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familii tinere, dependenţi de droguri, minorităţi, instituţionalizaţi, postinstituţionalizaţi, familia tânără, şomeri ASOCIAŢIA PENTRU ECOLOGIE ŞI TURISM “NĂSĂPIŞTE” Adresa: str. Râul Mic, nr. 64, loc. Cugir, jud. Alba, tel/fax: 0358/401341 Data înfiinţării: 1997 Scop: sprijinirea iniţiativelor locale în domeniul ecologiei şi turismului şi promovarea educaţiei eco-civice, în vederea dezvoltării durabile a oraşului Cugir Preşedinte: Constantin Mircea Bărsan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologie, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA DE TURISM ŞI ECOLOGIE TRASCĂU CORP Adresa: str. Petru Dobra nr. 6, cod 516100, loc. Zlatna, jud. Alba, tel: 0788192128, fax: 0358/814282, email: trascaucorp@hotmail.com, pagină web:www.trascaucorp.ro Data înfiinţării: aprilie 2001 Scop: promovarea în rândul populaţiei, în principal a tinerilor, a ideilor despre cunoaşterea şi protejarea mediului şi luarea tuturor măsurilor necesare pentru a stopa distrugerea ecosistemului Preşedinte: Puiuleţ Adrian

32

Afilieri: Federaţia Română de Speologie Filiale: Domenii de interes: turism, protecţia mediului – în special arii protejate, cultural, educaţie Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA SPEOLOGICĂ „SFINX” Adresa: sat Gârda de Sus, comuna Gârda de Sus, jud. Alba, tel/fax: 0788136036, email.speo_sfinx@yahoo.com, Data înfiinţării: octombrie 1994 Scop: protejarea mediului, a rezervaţiilor şi monumentelor naturii, a patrimoniului speologic Preşedinte: Dr. Ciubotărescu Christian-Aurelian Afilieri: Federaţia Română de Speologie, Centrul Regional de Supraveghere Ecologică Filiale: Domenii de interes: ecologic, educaţie şi învăţământ, cercetare, sport-turism, profesional şi de afaceri Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, grupul profesional de speologi ASOCIAŢIA SKEPSIS Adresa: str. Poligonului, nr. 8B, bl. C3, ap. 11, loc. Alba Iulia, jud. Alba Data înfiinţării: iunie 2005 Scop: de a-şi aduce aportul în viaţa culturală şi socială a judeţului Alba şi nu numai, prin organizarea de activităţi şi manifestări cultural- artistice Preşedinte: Cioflica Viorel Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultură Grup ţintă: tineri

33

JUDEŢUL ARAD
CONDOR CLUB ARAD Adresa: str. Aurel Suciu, bl. 36, sc. A, ap.16, loc. Arad, jud. Arad, tel: 0749082089, fax: 0257/285100, email: condorclub@yahoo.com Data înfiinţării: aprilie 1997 Scop: promovarea şi valorificarea potenţialului turistic montan, protecţia mediului (gestionarea ariilor naturale protejate), promovarea drumeţiei montane în rândul tinerilor Preşedinte: Gureanu Dorel Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologie, sport-turism Grup ţintă: elevi, studenţi ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU CULTIVAREA LIMBII FRANCEZE -AMIFRAN Adresa: P-ţa acad. Caius Iacob, nr. 4, bl.R, sc. A, ap.16, loc. Arad, jud. Arad, cod 310137, tel. 0744703744, fax: 0257/283944, email: amifran@amifran.ro, director@bibliotecaarad.ro, pagină web: www.amifran.ro Data înfiinţării: iunie 1992 Scop: promovarea tineretului din România în dialogul cultural internaţional prin intermediul limbii franceze Preşedinte: Didilescu Alexandru Florin Afilieri: ARTDRALA, asociaţie internaţională pentru promovarea învăţării limbilor străine prin teatru (www.roeland.be), cu sediul la Gand, Belgia, membru fondator, Réseau du, jeune théâtre européen, cu sediul la Grenoble (www.crearc.fr), membru fondator Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională Grup ţintă: elevi, studenţi ASOCIAŢIA TURIŞTILOR MONTANI-ATMA Adresa: Bdul Revoluţiei, nr. 73, loc. Arad, jud. Arad, tel: 0722293810, email: atm.arad@gmail.com, pagină web: www.atm.lx.ro Data înfiinţării: februarie1990 Scop: valorificarea potenţialului turistic al zonei; oferirea unei alternative viabile de petrecere a timpului liber în rândul tineretului Preşedinte: Alunaru Cristian Afilieri: Filiale: -

34

Domenii de interes: sport- turism Grup ţintă: elevi, studenţi ASOCIAŢIA DE TINERET FISCUT Adresa: loc. Fiscut, jud. Arad, tel/fax: 0257/310554, email: atfiscut@yahoo.com Data înfiinţării: iunie 2003 Scop: promovarea protecţiei mediului înconjurător, educative, culturale, sportive şi de tineret Preşedinte: Suciu Cosmin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA MILLENNIUM CENTER Adresa: str. Unirii, nr. 5, loc. Arad, jud. Arad, tel: 0257/408524, fax: 0257/212595, email: center.org@gmail.com, pagină web: www.millenniumcenter.org Data înfiinţării: aprilie 2000 Scop: promovarea intereselor tineretului tineretului pe plan social, cultural, educaţional, sportiv, economic, politic şi juridic Preşedinte: Ştefan Eugen Florian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural–artistic, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel scăzut de trai, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, şomeri, devianţi/delicvenţi, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA CREŞTINĂ ŞI DE ARTĂ CULTĂ "SFINŢII TEODOR ŞI ELENA" Adresa: str. Tiberiu, nr. 5, loc. Arad, jud. Arad, tel: 0257/279596 Data înfiinţării: 16 februarie 1996 Scop: sprijinirea tinerelor talente in domeniul artei plastice Preşedinte: Nan Ecaterina Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic Grup ţintă: elevi ASOCIAŢIA SPEOLOGICĂ SPEOWEST Adresa: str. Prislop, nr.15, loc. Arad, jud. Arad, tel: 074588330, email: speowest@yahoo.com, pagină web: www.speowest.lx.ro

sprijinirea

activităţilor

35

Data înfiinţării: aprilie 1995 Scop: cercetarea, explorarea, inventarierea şi protejarea fenomenele carstice de pe teritoriul României şi din străinătate precum şi participarea la acţiunile pe teme ecologice de tip ştiinţific, artistic, divertisment şi alpinism, mountainbike, escalade, ski, snowbord, rafting, canioning, scufundări, parapante Preşedinte: Mihai Besesek Afilieri: Federaţia Română de Speologie - F.R.S. Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grupul ţintă: elevi, studenţi CENTRUL ZONAL ECOLOGIC - CZE Adresa: str. Fraţii Neuman, nr.13, loc. Arad, jud. Arad, tel: 0357/407531, fax: 0257/285100, email:pinkdesign@rdslink.ro Data înfiinţării: octombrie 1996 Scop: îmbunătăţirea mediului înconjurător Preşedinte: Sas Lucian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic Grupul ţintă: elevi, studenţi ASOCIAŢIA OFENSIVA TINERILOR Adresa: str. Unirii nr. 5, loc. Arad, jud. Arad, email: ofensivatinerilor@gmail.com, pagină web: www.ofetin.ro Data înfiinţării: septembrie 2004 Scop: promovarea intereselor specifice ale minorităţii naţionale poloneze Preşedinte: Florian Eugen Ştefan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie-învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, tineret Grupul ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut, grupuri profesionale, şomeri ASOCIAŢIA DEZVOLTAREA RESURSELOR PENTRU TOŢI – DREPT Adresa: str. Fluturilor nr. 10, bl. 9, sc. B, ap. 2, loc. Arad, jud. Arad, tel: 0749082115, email: asociatiadrept@gmail.com, pagină web: www.asociatiadrept.org Data înfiinţării: mai 2006 Scop: dezvoltarea de soluţii, atitudini şi activităţi complementare şi alternative pentru gestionarea resurselor umane, intelectuale, materiale şi de capital în interes general, de grup sau personal nepatrimonial

36

Preşedinte: Vladu Gabriel Ioan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, mobilitate şi voluntariat, civic Grupul ţintă: copii, elevi, studenţi, familie tânără, tineri cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, întreprinzători, instituţionalizaţi, devianţi, cu performanţe excepţionale CLUBUL DE SPEOLOGIE LILIACUL ARAD CSALA Adresa: str. Vişinului, nr. 77, loc. Arad, jud. Arad, tel/fax: 0357/422272, email: tiberio2002ro@yahoo.co.uk Data înfiinţării: iulie, 2006 Scop: unirea tuturor persoanelor ce practică şi/sau studiază speologia, ecologia, turismul, alpinismul, protecţia mediului şi intervin în caz de accidente în activităţile practicate de ei sau alte persoane Preşedinte: Tulucan Tiberiu Afilieri: Federaţia Română de Speologie F.R.S., Uniunea Internaţională de Speologie, Federaţia Europeană de Speologie, Federaţia Balcanică de Speologie Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, umanitar, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, şomeri, tineri cu performanţe excepţionale ORGANIZAŢIA TINERILOR MAGHIARI DIN ARAD/OTMA-AMISZ Adresa: str. Episcopiei, nr. 32, loc. Arad, jud. Arad, tel/fax: 0257/250627, email: amiszoffice@yahoo.com, pagină web: www.amisz.uw.hu Data înfiinţării: martie 1992 Scop: protejarea în general şi permanent a drepturilor tineretului de naţionalitate maghiară din Arad; atragerea tineretului din jud. Arad în construirea societăţii Preşedinte: Albert Ladislau Afilieri: Filiale: Domenii de interes: minorităţi Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, minorităţi, grupuri profesionale, tineri cu performanţe excepţionale ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR DIN ARAD - O.S.A Adresa: str. Mozart, nr. 2A, loc. Arad, jud. Arad Data înfiinţării: martie 2007 Scop: promovarea intereselor tinerilor şi implementarea unor proiecte a căror grup ţintă şi beneficiari direcţi sunt aceştia Preşedinte: Cristian Ostafe Afilieri: UNIUNEA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA

37

Filiale: Domenii de interes: minorităţi, mobilitate si voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut, grupuri profesionale, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA EDUCATIO ARAD Adresa: str. Episcop Roman Ciorogariu, nr. 47, loc. Arad, jud. Arad, tel/fax: 0357/425415, email: asociatiaedu@gmail.com Data înfiinţării: martie 2009 Scop: identificarea, dezbaterea, analizarea şi soluţionarea problemelor specifice tinerilor prin elaborarea de strategii şi programe în spiritul principiilor democraţiei moderne, formarea şi dezvoltarea capacităţilor asociative şi profesionale ale tinerilor care doresc să se implice în viaţa societăţii civile din România şi dezvoltarea cooperării dintre ONG de tineret, autorităţile publice centrale şi locale, sectorul de afaceri, alte organizaţii cu activităţi ce pot contribui la dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti Preşedinte:Varga Glad Aurel Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cercetare, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, tineri întreprinzători, tineri cu performanţe excepţionale

38

JUDEŢUL ARGEŞ
AIESEC Piteşti Adresa: str. Fundătura Teilor, nr. 4, bl. D, camera 315, loc. Piteşti, jud. Argeş, tel: 0734921630/0748012051, email: office@aiesecpitesti.ro, pagină web: www.aiesecpitesti.ro Data înfiinţării: martie 2001 Scop: de a facilita descoperirea şi dezvoltarea potenţialului tinerilor, pentru ca aceştia să aibă un impact pozitiv în societate Preşedinte: Badea Bogdan Alin Afilieri: AIESEC România, AIESEC Internaţional Filiale: Domenii de interes: profesional şi de afaceri, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA DE TURISM ŞI ECOLOGIE PENTRU TINERET ZIMBRUL CARPATIN A.T.E.T. Adresa: str. Matei Basarab, nr. 30, bl. PD5, sc. B, ap. 10, loc. Piteşti, jud. Argeş, cod: 110246, tel: 0728949977, email: zimbrisor@yahoo.com, office@zimbrul-carpatin.ro, pagină web: www.zimbrul-carpatin.ro Data înfiinţării: mai 2007 Scop: promovarea activităţilor de protejare a mediului înconjurător, a activităţilor culturale, sportive şi turistice ale tinerilor, a acţiunilor pentru respectarea drepturilor omului. Preşedinte: Codrea Ionuţ Afilieri: FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE TURISM SPORTIV SI ECOLOGIE Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism Grup ţintă: elevi, studenţi ASOCIAŢIA TINERILOR DIN “ARMAND CĂLINESCU” – A.T.A.C. Adresa: str. I. C. Brătianu, nr. 44, loc. Piteşti, jud. Argeş, tel/fax: 0248/216991, email: asociatia_atac@yahoo.com Data înfiinţării: mai 2005 Scop: stimularea activităţii extracurriculare a elevilor, profesorilor şi părinţilor de la Grup Şcolar “ARMAND CĂLINESCU” în ceea ce priveşte acţiunile educative, cultural-artistice, ştiinţifice, moral-civice, turistice, sportive, economice. Preşedinte: Anghel Mioara Afilieri: Filiale: -

39

Domenii de interes: principal: educaţie şi învăţământ; secundar: culturalartistic, sport-turism, umanitar, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi ASOCIAŢIA “ALCHIMIŞTII” Adresa: str. Petrochimiştilor, nr. 23, loc. Piteşti, jud. Argeş, tel/fax: 0248/218699, 0248/210799, email: alchimistii_chimie@yahoo.com, pagină web: http://www.alchimistii.ivn.ro Data înfiinţării: septembrie 2000 Scop: redactarea şi difuzarea revistei şcolare „Alchimiştii”, schimburi cultural – ştiinţifice şi instruire vocaţională, dezvoltarea de programe pentru protecţia mediului înconjurător, educaţie ecologică si turistică, educaţia moral – civică a tineretului Preşedinte: Georgescu Iulia Afilieri: Filiale: Domenii de interes: principal: ecologic, educaţie şi învăţământ, mobilitate si voluntariat; secundar: cultural-artistic, sport-turism, umanitar Grup ţintă: elevi ASOCIAŢIA “JUNIMEA BRĂTIENILOR” Adresa: str. Armand Călinescu, nr. 14, loc. Piteşti, jud. Argeş, tel/fax: 0248/212321, email: asociatia_junimea@yahoo.com, pagină web: www.junimea.pitestean.ro Data înfiinţării: februarie 2002 Scop: completarea cadrului educativ al tinerilor prin implicarea acestora în viaţa socială, civilă, economică, cultural artistică şi turistică a municipiului Piteşti şi a ţării, precum şi dezvoltarea cadrului de comunicare şi a relaţiilor dintre tineri, atât pe plan local cât şi pe plan naţional şi internaţional Preşedinte: Miu Florentina Afilieri: FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE (FDSC), ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A BIROURILOR DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI (ANBCC) Filiale: Domenii de interes: principal: ecologic, educaţie şi învăţământ, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA CULTURALĂ DE TINERET VATRA Adresa: str. Făgăraş, nr. 2, bl. E 9, sc. A, ap. 8, loc. Piteşti, jud. Argeş, tel: 0744687205, email: coman_vali@yahoo.com Data înfiinţării: 7 aprilie 1995 Scop: răspândirea culturii româneşti în ţară şi în străinătate şi promovarea tinerelor talente pe plan artistic

40

Preşedinte: Coman Valeria Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport – turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu performanţe excepţionale. ASOCIAŢIA YF – YOUTH&FUTURE/ YF Adresa: Calea Bucureşti, nr. 27, bl. 15, sc. D, ap. 15, loc. Piteşti, jud. Argeş, tel/fax: 0248/219930, email: youth_and_future@yahoo.com, pagină web: www.youthandfuture.ro Data înfiinţării: ianuarie 2007 Scop: stimularea activităţii de integrare în societate a tinerilor, fără deosebire de vârstă, naţionalitate, rasă, naţionalitate, rasă, religie sau sex, prin organizarea şi administrarea unor activităţi de orientare/reorientare socială şi profesională/economică a tinerilor, activităţi cultural-artistice, instructiv-educative, moral-civice, ştiinţifice, sportive şi de petrecere a timpului liber, economice, de turism şi sănătate, ecologice şi de ocrotire a mediului înconjurător, activităţi menite să asigure şi protecţia la locul de muncă, elaborarea şi dezvoltarea strategiilor locale legate de migraţia forţei de muncă sau alte domenii relevante, transferul de aptitudini între partenerii sociali, în contextul descentralizării deciziilor administrative de ordin economic şi social Preşedinte: Nicolescu Carmen Afilieri: Filiale: Domenii de interes: principal: cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, umanitar, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic; secundar: ecologic, servicii sociale, profesional şi de afaceri, sănătate Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu handicap (fizic sau mental), minorităţi, cu nivel de trai scazut, tineri instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA DE STAT PITEŞTI Adresa: str. Teilor, Facultatea de Mecanică, etaj 3, camera 215, loc. Piteşti, jud. Argeş, tel/fax: 0728898642, email: asup.carol1@yahoo.com, pagină web: www.asup-pitesti.ro Data înfiinţării: iunie 2009 Scop: susţine interesele studenţilor din mediul universitar si organizează acţiuni formale, nonformale şi de divertisment în interesul tinerilor Preşedinte: Cherbel Gheorghe Afilieri: Filiale: Domenii de interes: principal: ecologic, cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic; secundar: sport – turism, minorităţi, religie, profesional şi de afaceri, sănătate Grup ţintă: elevi, studenţi

41

ASOCIAŢIA DE TURISM ŞI ECOLOGIE “CĂLŢUN” – CLUB UNESCO CURTEA DE ARGEŞ Adresa: str. Negru Vodă, nr. 131, loc. Curtea de Argeş, jud. Argeş, tel: 0248/721553, 0723597705, fax: 0248/721389, email: niculazar_ro@yahoo.com Data înfiinţării: mai 1998 Scop: dezvoltarea de programe pentru protecţia mediului, a patrimoniului cultural naţional, european şi universal, promovarea ecoturismului, educaţiei ecologice, artistice şi valorilor UNESCO Preşedinte: Lazăr Nicolae Afilieri: FRACCU, COALIŢIA DE MEDIU, EUROMED Filiale: Domenii de interes: principal: ecologic, cultural-artistic, sport – turism, educaţie şi învăţământ; secundar: cooperare internaţională Grup ţintă: elevi, studenţi ASOCIAŢIA “ELEVII NOŞTRI” PITEŞTI Adresa: str. Exerciţiu, nr. 206-208, loc. Piteşti, jud. Argeş, tel/fax: 0248/251494, email: scoala_2pitesti@yahoo.com Data înfiinţării: mai 2008 Scop: sprijinirea morală şi materială a activităţilor din şcoală, pentru îmbunătăţirea calităţii actului educaţional Preşedinte: Sima Ileana Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, ecologic, sport-turism, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA DE SPRIJINIRE A ACTIVITĂŢILOR TINERILOR DIN JUDEŢUL ARGEŞ “PERSPECTIVE PENTRU TINERI” Adresa: str. I.C. Brătianu, nr. 29, loc. Piteşti, jud. Argeş, tel/fax: 0248/210218, email: alexflavius@yahoo.com Data înfiinţării: iunie 2009 Scop: pomovarea şi sprijinirea acţiunilor cultural – civice ale tinerilor din judeţul Arges, respectarea drepturilor tinerilor Preşedinte: Panţurescu Flavius Afilieri: Filiale: Domenii de interes: sport – turism, educaţie şi învăţământ, cultural-artistic, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri dependenţi de droguri, cu nivel de trai scăzut, cu performante excepţionale ASOCIAŢIA ECOPITROM – CULTURA VIITORULUI Adresa: str. Popa Şapcă, bl. P4, sc. B, et. III, ap. 13, loc. Piteşti, jud. Argeş, tel/fax: 0348/401238, email: cirstea_gabriela66@yahoo.com

42

Data înfiinţării: septembrie 2008 Scop: desfăşurarea de activităţi de interes general, în interesul unor colectivităţi sau interesul personal nepatrimonial al membrilor săi; promovarea, popularizarea, punerea în aplicare şi respectarea principiilor sistemului de învăţământ naţional, deschis şi democratic a dreptului la educaţie permanentă; implicarea în creşterea gradului de instruire şi educare al membrilor comunităţii, în orientarea preferinţelor culturale, profesionale şi de agrement ale copiilor, tinerilor şi adulţilor; integrarea în comunitate şi asistenţă socială a copiilor, tinerilor şi adulţilor, inclusiv a celor cu nevoi speciale; mobilizarea de forţe, resurse, iniţiative şi proiecte individuale şi colective pentru înfiinţarea şi finanţarea, în condiţiile legii, de unităţi de învăţământ particular, bazate pe principiul non – profit, nediscriminatoriu; respectarea legislaţiei şi a standardelor naţionale în domeniul învăţământului Preşedinte: Cirstea Gabriela Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, ecologic, cultural-artistic, sportturism, umanitar, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, familia tânără, tineri cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, grupuri profesionale, instituţionalizaţi, şomeri, devianţi/delincvenţi, cu performante excepţionale

43

JUDEŢUL BACĂU
ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE ŞI INTERVENŢIE SOCIALĂ ŞI EDUCAŢIONALĂ ADISE BACĂU Adresa: str. Pajura, nr. 2, bl. 2, sc. A, ap. 2, loc. Oneşti, jud. Bacău, tel: 0724292653, email: lungudnl@yahoo.com Data înfiinţării: ianuarie 2003 Scop: asigurarea asistenţei educaţionale şi sociale a cetăţenilor Preşedinte: Lungu Daniela Afilieri: ADISE Iaşi Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri, grupuri profesionale etc. LIGA STUDENŢILOR DIN BACĂU Adresa: str. Mărăşeşti, nr. 157, loc. Bacău, jud. Bacău, tel: 0744770683, email: anamariachirila@yahoo.com Data înfiinţării: 1990 Scop: reprezintă interesele studenţilor în faţa factorilor de decizie ai Universităţii, MEC şi chiar Guvernului, pentru dobândirea şi apărarea drepturilor economice, culturale şi sociale Preşedinte: Chirilă Ana-Maria Afilieri: Uniunea Studenţilor din România Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA EU.RO Adresa: str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 2, bl. 2, sc. F, ap. 23, loc. Bacău, jud. Bacău, tel: 0723191411, email: euro2007@yahoo.com Data înfiinţării: iunie 2005 Scop: desfăşurarea de activităţi sociale, educative, culturale, ecologice, sportive dedicate creşterii constante a calităţii vieţii şi a celorlalţi indicatori socioeconomici româneşti pentru atingerea şi menţinerea unui nivel de dezvoltare compatibil cu standardele Uniunii Europene Preşedinte: Marin Marius Ciprian Afilieri: Uniunea Studenţilor din România Filiale: Domenii de interes: mobilitate şi voluntariat, civic, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri, etc.

44

CLUBUL BACĂU AL ASOCIAŢIEI PRO DEMOCRAŢIA Adresa: str. Ghioceilor, nr. 31, sc. C, ap. 4, loc. Bacău, jud. Bacău, tel: 0234/510982, email: apdbacau@apd.ro Data înfiinţării: martie 1992 Scop: întărirea democraţiei prin participare civică în România Preşedinte: Topală Elena Afilieri: Asociaţia Pro Democraţia Filiale: Domenii de interes: civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri etc. ORDINUL CAVALERILOR ECHITĂŢII Adresa: str. Ghioceilor, nr. 31, sc. C, ap. 4, loc. Bacău, jud. Bacău, tel: 0234/510982 Data înfiinţării: aprilie 1996 Scop: apărarea drepturilor omului Preşedinte: Topală Costică Afilieri: Asociaţia Pro Democraţia Filiale: Domenii de interes: civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, tineri ASOCIAŢIA TOTAL MOTIVACTION TEAM Adresa: str. CPT Buşila, loc. Tg. Ocna, jud. Bacău, nr. 8, tel: 0234/341992, 0769646906 Data înfiinţării: 2008 Scop: activităţi recreative pentru tineret Preşedinte: Maciucă Săndel Gheorghiţă Afilieri: Filiale: Domenii de interes: Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, tineri

45

JUDEŢUL BIHOR
CORPUL ROMÂN SALVA SPEO-CORSA Adresa: P-ţa 1 Decembrie, nr. 6, loc. Oradea, jud. Bihor, tel. 0259/472434, email: contact@salvaspeo.ro, pagină web: www.salvaspeo.ro Data înfiinţării: martie 2001 Scop: sprijinirea comunităţii prin supravegherea activităţilor din mediul subteran şi înlăturarea pericolului de producere a accidentelor legate de acest mediu Preşedinte: Laţcu Ionuţ Afilieri: FRS Filiale: Domenii de interes: umanitar Grup ţintă: elevi, studenţi, copii CLUBUL DE SPEOLOGIE CRISTAL Adresa: str. Progresului, nr. 34, bl. PC28, loc. Oradea, jud. Bihor, email: speocristal@yahoo.com, pagină web: www.cristal.infosoft.ro Data înfiinţării: 1990 Scop: crearea cadrului de practicare a speologiei, educarea tinerilor în spirit ecologic, protejarea mediului Preşedinte: Kondacs Adrian Afilieri: FRS Filiale: Domenii de interes: ecologic Grup ţintă: elevi, studenţi, copii CRSE MUNŢII APUSENI Adresa: P-ţa 1 Decembrie, nr. 6, et. I, loc. Oradea, jud. Bihor, tel: 0259/472434, email: lifeapuseni@rdsor.ro, pagină web: www.oradeaverde.ro Data înfiinţării: iunie 1997 Scop: crearea, dezvoltarea şi aplicarea mecanismelor de supraveghere ecologică, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă Preşedinte: Togor Mihai Afilieri: ONCR, Organizaţia Mondială a Mişcării Scout Filiale: Domenii de interes: ecologic Grup ţintă: studenti, elevi, copii ASTRU ORADEA Adresa: str. I. Maniu, nr. 5, loc. Oradea, jud. Bihor, tel: 0259/436492, pagină web: www.astru.ro

46

Data înfiinţării: martie 1998 Scop: formarea tinerilor în spiritul ecumenismului, cultivarea sentimentului naţional potrivit principiilor creştine Preşedinte: Stancu Adina Afilieri: FRS Filiale: Domenii de interes: religie Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA TINERILOR MAGHIARI DIN ORADEA Adresa: str. S. Bărnuţiu, nr.14, loc. Oradea, jud. Bihor, tel: 0359/401146, email: namisz@freemail.hu Data înfiinţării: octombrie 2002 Scop: sprijinirea intereselor organizaţiilor de tineret maghiare din Oradea Preşedinte: Szabo Jozsef Afilieri: ULM Romania Filiale: Domenii de interes: mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: tineri, minoritari FUNDAŢIA GRUPUL VERDE Adresa: str. Gen. Magheru, nr. 13, ap. 37, loc. Oradea, jud. Bihor, tel: 0745635306, email: gvo@chouse.rdsor.ro Data înfiinţării: mai1998 Scop: educarea eco-civică a tinerilor din mediul rural şi urban; crearea, dezvoltarea, promovarea şi aplicarea mecanismelor de protecţia mediului şi dezvoltare durabilă în jud. Bihor Preşedinte: Ferko Jeno Afilieri: ULM Romania Filiale: Domenii de interes: ecologic Grup ţintă: elevi, copii, tineri FUNDAŢIA PENTRU ELEVI Adresa: str. Lisabonei, nr. 9, bl. 55, ap. 3, loc. Oradea, jud. Bihor, tel: 0788133442, email: miheker_monika2000@yahoo.com Data înfiinţării: mai 1996 Scop: sprijinirea elevilor şi pedagogilor maghiari Preşedinte: Perec Simo Annamaria Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, tineri cu handicap, minorităţi, cu nivel de trai scăzut AIESEC ORADEA Adresa: str. Universităţii, nr. 3-5, loc. Oradea, jud. Bihor, tel: 0747706754, email:oradea_ro@aiesec.net, www.aiesec.rdsor.ro

47

Data înfiinţării: 2 mai 1996 Scop: dezvoltarea la nivel naţional şi internaţional a culturii economice şi a aplicaţiilor sale în diferite sfere de activitate; promovarea înţelegerii şi cooperării între oameni prin intermediul lumii universitare, promovarea programelor de schimb de studenţi între ţările membre AIESEC Preşedinte: Blaga Alina Afilieri: AIESEC ROMÂNIA Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: studenţi, tineri ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ CERCETAŞII ROMÂNIEI ONCR- ORADEA Adresa: str. M. Kogălniceanu, nr. 13, loc. Oradea, jud. Bihor, tel: 0745503022, email: info@scoutoradea.ro, pagină web: www.scout.ro/oradea Data înfiinţării: 08 august 1995 Scop: educarea tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate Vicepreşedinte: Adrian Suhanea Afilieri: ONCR Filiale: Domenii de interes: ecologic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic, sport turism, educaţie alternativă, participare comunitară, protecţia mediului, voluntariat, interculturalitate, social-caritate Grup ţintă: tineri între 7-26 de ani indiferent de religie, naţionalitate, rasă, sex dar organizaţia noastră este deschisă oricărei persoane „care doreşte să lase lumea mai bună decât a găsit-o” ECOTOP ORADEA Adresa: P-ţa Independenţei, nr. 39, loc. Oradea, cod 410067, jud. Bihor, tel: 0359/425590, email: ecotop@rdslink.ro, pagină web: www.ecotoporadea.ro Data înfiinţării: 17 martie 1995 Scop: educaţia în spirit ecologist a tinerilor, de la preşcolari până la tineretul universitar; sensibilizarea opiniei publice faţă de efectele negative ale dezechilibrelor ecologice; mobilizarea, în primul rând a tinerilor, la acţiuni de protecţie a mediului; cunoaşterea şi ocrotirea naturii şi a mediului înconjurător; stimularea reconstrucţiei şi refacerii ecologice, ocrotirea naturii Preşedinte: Togor George Claudiu Afilieri: CRSE-Centrul Regional de Supraveghere ecologică Filiale: Domenii de interes: ecologic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic, sport turism Grup ţintă: tineri, elevi şi studenţi, copii

48

ASOCIAŢIA GATA ORICÂND/ BE PREPARED Adresa: str. Sextil Puşcariu, nr. 21/A, ap. 7, loc. Oradea, jud. Bihor, tel: 0745134545, email:beprepared@everyday.com Data înfiinţării: 11 aprilie 2003 Scop: formarea şi educarea tinerilor din România astfel încât aceştia să devină indivizi responsabili, dedicaţi, capabili să se implice şi să vegheze asupra propriei dezvoltări şi a dezvoltării ţării lor, pentru a contribui astfel la crearea unei lumi mai bune Preşedinte: Paul Iacobaş Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, ecologic, civic, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, sport-turism Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri UNIUNEA STUDENŢILOR MAGHIARI DIN JUD. BIHOR Adresa: P-ţa Unirii, nr. 2-4, loc. Oradea, jud. Bihor, tel/fax: 0359/401146, email: office@nmd.ro, pagină web: www.nmd.ro Data înfiinţării: 1 decembrie 1990 Scop: reprezentarea şi apărarea intereselor studenţilor din Oradea şi organizarea unor programe distractive, artistice, sportive şi culturale Preşedinte: Debreczeni Alexandru Afilieri: Uniunea Organizaţiilor Studenţeşti Maghiare din România (UOSMR) Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: studenţi, tineri ASOCIAŢIA PENTRU CONSULTANŢĂ ŞI TRAINING ACT Adresa: str. Cuza Vodă, nr. 17, loc. Oradea, jud. Bihor, cod 410101, tel: 0259/414156, fax: 0259/427973, email: office@act.org.ro Data înfiinţării: 25 iunie 2004 Scop: promovarea şi sprijinirea iniţiativelor, proiectelor şi programelor de educaţie a adulţilor şi tinerilor prin metode experienţiale specifice educaţiei non-formale Preşedinte: Janina Diana Paşaniuc Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, civic, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, cultural-artistic Grup ţintă: animatorii şi lucrătorii de tineret, managerii de organizaţii de tineret, consiliile elevilor, profesorii, lucrătorii de tineret, tinerii ASOCIAŢIA TRANSILVANĂ DISPUTA Adresa: Aleea Sulfinei, nr. 4, bl. G4, ap. 21, loc. Oradea, jud. Bihor (adresa de corespondenţă): str. Moscovei, nr. 1, Oradea, 410001, tel/fax: 0359/808288, email: gizusko@yahoo.com, pagină web: www.ede.ngo.ro

49

Data înfiinţării: februarie 2000 Scop: educarea pentru democraţie şi pregătirea pentru participarea activă la viata societăţii prin promovarea şi dezvoltarea abilităţilor necesare pentru o societate deschisă: gândirea critică, deschisă şi neviciată de prejudecăţi, toleranţa faţă de opiniile adverse, abilităţile de comunicare eficientă, lucrul în echipă şi capacitatea de a cerceta, analiza şi identifica soluţii, dezvoltarea capacităţii de argumentare Preşedinte: Knop Ildiko. Director programe: Horvath Gizela Afilieri: Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică (ARDOR) Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, educaţie informală, educaţia cetăţenilor, cultural-artistic, cercetare, cooperare internaţională, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASMO - ASOCIAŢIA STUDENŢILOR MEDICINIŞTI ORADEA Adresa: str. Nicolae Olahus, nr. 40, loc. Oradea, jud. Bihor, tel: 0729035997, email: secretariat@asmo.ro, pagină web: www.asmo.ro, C.P. 242 O.P. 1 3700, Oradea Data înfiinţării: 18 mai 1998 Scop: promovarea intereselor studenţilor medicinişti alături de contribuţia la formarea socioprofesională. Preşedinte: Pop Traian Dumitru Afilieri: INTERNATIONAL FEDERATION OF MEDICAL STUDENTS ASSOCIATION - ROMANIA Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: studenţi, tineri CONSILIUL ASOCIAŢIILOR LICEENILOR MAGHIARI DIN JUD. BIHOR Adresa: str. Simion Bărnuţiu, nr.14, loc. Oradea, jud. Bihor Data înfiinţării: 2002 Scop: afirmarea şi apărarea intereselor elevilor maghiari din jud. Bihor în domeniul cultural şi învăţământ Preşedinte: Vetési Imola Afilieri: Uniunea Liceenilor Maghiari din România - ULM Filiale: Consiliul Elevilor din Liceul Ady Endre Consiliul Elevilor din Liceul Mihai Eminescu Consiliul Elevilor din Liceul Iosif Vulcan Consiliul Elevilor din Liceul Szent Laszlo Consiliul Elevilor din Liceul Lorantffy Zsuzsanna Consiliul Elevilor din Liceul Mihai Viteazu Consiliul Elevilor din Liceul Teoretic Arany Janos Salonta Consiliul Elevilor din Liceul Partenie Cosma Consiliul Elevilor din Liceul Petfo Sandor Sacuieni Consiliul Elevilor din Liceul Octavian Goga Marghita

50

Domenii de interes: educaţie şi învăţământ in afara şcolii, mobilitate şi voluntariat, cultural-artistic, civic Grup ţintă: elevi de liceu UNIUNEA LICEENILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA Adresa: P-ţa Unirii, nr. 2-4, cod 410072, loc. Oradea, jud. Bihor, tel: 0741063220, fax: 0359/401146, email:office@makosz.ro, www.makosz.ro Data înfiinţării: 1994 Scop: afirmarea şi apărarea intereselor de tineret, culturală şi de învaţământ a elevilor maghiari din România Preşedinte: Jakab Adorján Afilieri: Obessu Filiale: Consiliul Elevilor Maghiari din Jud. Bihor Consiliul Elevilor Maghiari din Jud. Timiş Consiliul Elevilor Maghiari din Jud. Cluj Consiliul Elevilor Maghiari din Jud. Harghita Consiliul Elevilor Maghiari din Jud. Covasna Consiliul Elevilor Maghiari din Jud. Mureş Consiliul Elevilor Maghiari din Jud. Maramureş Consiliul Elevilor Maghiari din Jud. Satu-Mare Consiliul Elevilor Maghiari din Jud. Arad Consiliul Elevilor Maghiari din Jud. Sibiu Consiliul Elevilor Maghiari din Jud. Braşov Domenii de interes: educaţie şi învăţământ în afara şcolii, mobilitate şi voluntariat, cultural-artistic, civic Grup ţintă: elevii, liceeni ASOCIATIA TINERILOR MAGHIARI DIN PROVINCIE Adresa: str. Simion Bărnuţiu, nr. 14, loc. Oradea, jud. Bihor, tel: 0788133442, email: vidifiszbihar@yahoo.com Data înfiinţării: 2004 Scop: de a reprezenta şi sprijini interesele tinerilor şi organizaţiilor de tineret maghiare din jud. Bihor Preşedinte: Kiss Sandor Elek Conferinţa Tineretului Maghiar din România Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: tineri din mediul rural ASOCIAŢIA CERCETAŞII ROMÂNI UNIŢI Adresa: str. EP. Mihai Pavel, nr. 4, loc. Oradea, jud. Bihor tel: 0720050491, email: iuliumuntean@gmail.com, validomuta@yahoo.com Data înfiinţării: 2007

51

Scop: implicarea în mod liber, în forma comunitară şi în directă colaborare cu Ierarhia Bisericii Române Unite Greco Catolice, pentru realizarea scopului general al apostolatului laic al Bisericii, folosind pedagogia cercetăşească dezvoltată de federaţia scoutismului European şi Asociaţia Scout Unitaires de France (pe baza principiilor definite de fondatorul mişcării cercetăşeşti, lordul Baden Powell şi dezvoltate de pr. J.Savin) Preşedinte: Munteanu Iuliu Vasile Afilieri: Filiale: Domenii de interes: sport-turism, religie, educaţie şi învăţământ, sănătate, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA ROŞIA BIHOREANĂ Adresa: loc. Roşia, nr. 497, jud. Bihor, tel: 0749021255, email: viorelpascondea@yahoo.com Data înfiinţării: 2008 Scop: să contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţii din comuna Roşia şi împrejurimi prin derularea de programe, activităţi şi proiecte pe unul sau mai multe domenii pe care le circumscrie asociaţia Preşedinte: Viorel Paşcondea Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologie, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, întreprinzători, grupuri profesionale, tineri cu handicap, nivel de trai scăzut) ASOCIAŢIA TINERILOR ACTIVI DIN ROMÂNIA Adresa: str. Traian Lalescu, nr. 16, bl. Pb, ap. 5, loc. Oradea, jud. Bihor tel/fax: 0744910596, email: office@distributie-pliante.ro, pagină web: www.diakmelo.ro Data înfiinţării: 2007 Scop: promovarea şi sprijinirea tinerilor, proiectarea, implementarea unor programe de dezvoltare socială, culturală şi economică pentru diferite zone rurale şi urbane din România Preşedinte: Zatyko Andrea Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, profesional şi de afaceri, sportturism, civic Grup ţintă: tineret, elevi, studenţi ASOCIAŢIA SOCIETATEA CARPATINĂ ARDELEANĂ DIN JUDEŢUL BIHOR Adresa: str. Târnavelor, nr. 11A, loc. Oradea, jud. Bihor, tel/fax: 0766416718, email: biharieke@yahoo.com, pagină web: www.ekebiharmegye.ro

52

Data înfiinţării: 2006 Scop: promovarea turismului, protecţia mediului natural şi antropic şi conservarea biodiversităţii Preşedinte: Szekely Zoltan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA PRO BIKERS BIHOR Adresa: str. Primăriei, nr. 54, loc. Oradea, jud. Bihor tel/fax: 0766416718, email: probikers@yahoo.com, pagină web: www.probikers.ro Data înfiinţării: 2008 Scop: promovarea ciclismului, turismului, protecţia mediului natural şi antropic Preşedinte: Kiss Sandor Elek Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, educaţie şi învăţământ , cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, studenţi FEDERAŢIA ASOCIAŢIILOR STUDENŢEŞTI DIN UNIVERSITATEA ORADEA Adresa: str. Universităţii, nr.1, corp E, sala E 310b, loc. Oradea, jud. Bihor tel: 0729064052, email: federatia_studentpro@yahoo.com, pagină web: www.student-pro.ro Data înfiinţării: 2008 Scop: reprezentarea intereselor comune ale membrilor săi, afirmarea intereselor comune ale studenţilor din Universitatea Oradea în relaţie cu conducerea Universităţii Oradea, cu autorităţile locale, judeţene, naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniul tineretului în vederea promovării unor proiecte de interes pentru studenţi Preşedinte: Derecichei Raul Viorel Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, ecologic, cultural-artistic, sportturism, minorităţi, umanitar, profesional şi de afaceri, cercetare, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: studenţi, tineri (întreprinzători, grupuri profesionale, cu performanţe excepţionale) ASOCIAŢIA FONDACIO- CREŞTINI PENTRU LUME Adresa: str. Parcul Traian, nr. 20, corp C, loc. Oradea, jud. Bihor tel: 0743911283, email: fondacio_oradea@yahoo.com

53

Data înfiinţării: 2010 Scop: asigurarea bunăstării individuale şi/sau colective prin acţiuni de asistenţă socială, acţiuni de promovare şi îmbogăţire a moralei şi pedagogiei creştine, de sporire a cunoaşterii şi particpării civice, de promovare şi respectare a drepturilor şi libertăţilor omului, de promovare a incluziunii sociale Preşedinte: Dragoş Elena Ramona Afilieri: Fondacio Chretiens Pour Le Monde Filiale: Domenii de interes: umanitare, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, ecologic, cultural-artistic, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi ASOCIAŢIA ACCENT - ASOCIAŢIA PENTRU CULTURĂ, EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE Adresa: str. Primăriei, nr. 91, bl. P64, ap. 34, loc. Oradea, jud. Bihor tel: 0770119191, email: accent@accent.org.ro, pagină web: www.accent.org.ro Data înfiinţării: 2002 Scop: dezvoltarea societăţii româneşti şi ridicarea nivelului cultural şi educaţional; conştientizarea populaţiei, a structurilor de conducere şi administrative, asupra importanţei pregătirii şi formării factorului uman, să dezvolte mediul socio-economic Preşedinte: Negruţiu David Eugen Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri (întreprinzători, grupuri profesionale, cu performanţe excepţionale) ASOCIAŢIA D’ ART Adresa: str. Iza, nr. 25, bl. S1, sc. B, ap. 34, loc. Oradea, jud. Bihor tel: 0751363667, fax: 0359/409800, email: contact@asociatiadart.org, pagină web: www.asociatiadart.org Data înfiinţării: 2008 Scop: promovarea identităţii culturale şi artistice, susţinerea creaţiei artistice profesioniste contemporane, valorizarea potenţialului cultural, conservarea patrimoniului autohton, promovarea culturii şi spiritualităţii româneşti peste hotare Preşedinte: Urdea Olimpia Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, mobilitate şi voluntariat, ecologic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: tineri (grupuri profesionale, şomeri, cu performanţe excepţionale)

54

ASOCIAŢIA CULTURALĂ A TINERILOR DIN VALEA IERULUI Adresa: str. Ierului, nr. 18, loc. Marghita, jud. Bihor, tel: 0743924520, email: noani7@yaho.com Data înfiinţării: 2009 Scop: iniţierea, organizarea şi derularea programelor culturale, culturalconfesionale, sociale, educative şi sportive Preşedinte: Toth Anita Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, mobilitate şi voluntariat, educaţie şi învăţământ, sănătate, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri(minorităţi) ASOCIAŢIA GRUPUL TINERILOR MARGHITENI Adresa: P-ţa Independenţei, nr. 13, ap. 20, loc. Marghita, jud. Bihor, tel: 0741423108, email: margitta.mik@gmail.com Data înfiinţării: 2008 Scop: iniţierea, organizarea şi derularea programelor culturale, cultural-confesionale, sociale, educative şi sportive Preşedinte: Botoş Alexandru Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, mobilitate şi voluntariat, educaţie şi învăţământ, sănătate, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri (minorităţi)

55

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD
ASOCIAŢIA PROCOMUNITATEA Adresa: str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 6, loc. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, tel/fax: 0263/211699, 0744562752; e-mail: bogdan_cretu@yahoo.com Data înfiinţării: august 2007 Scop: implicarea tinerilor în acţiuni de dezvoltare comunitară Preşedinte: Creţu Valentin Bogdan Domenii de interes: profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: tineri, elevi, studenţi SEVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMÂNIA FILIALA BISTRIŢA S.A.M.R. BISTRIŢA Adresa: str. Gh. Şincai, nr. 26, loc. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, tel/fax: 0745682401, email: mayla@ibn.ro Data înfiinţării: 1992 Scop: asistarea consecventă şi dezinteresată a persoanelor nevoiaşe din societatea noastră, fără prejudecăţi sau discriminare; transmiterea tinerei generaţii valorile carităţii şi compasiunii active, ca formă a dragostei creştine pentru aproapele nostru Preşedinte: Vartic Mayla Julia - filiala Bistriţa Afilieri: naţional - Seviciul de Ajutor Maltez în Romania; internaţional - Seviciul de Ajutor Maltez în Romania – are semnat un acord European cu ţări din vestul şi estul Europei Filiale: Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa, Bucureşti, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Giurgiu, Harghita, Iaşi, Maramureş, Mureş, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Timiş Domenii de interes: religie, umanitar, servicii sociale, cooperare internatională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familie tânără, tineri din care: cu handicap (fizic sau mental), dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, şomeri, devianţi/delicvenţi ASOCIAŢIA TĂŞULEASA SOCIAL Adresa: str. Intr. Fagului, bl. 4, ap. 45, loc. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, email: asociatia@tasuleasasocial, pagină web: www.tasuleasasocial.ro Data înfiinţării: 2000 Scop: ajutorarea persoanele fizice (în special pe cele cu venituri reduse şi minorii proveniti din familii dezorganizate sau sărace) să beneficieze de o educaţie corespunzătoare şi de venituri pentru pregătirea profesională; crearea

56

unui mediu social în care tinerii îşi exprimă propria cultură, propriile valori şi atitudini Preşedinte: Alin Uhlmann Uşeriu Domenii de interes: ecologic, cultural – artistic, sport - turism, minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cercetare, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familie tânără, tineri din care cu handicap (fizic sau mental), dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel de trai scazut, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, devianţi/delicvenţi, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA HAPPY SMILE Adresa: str. Năsăudului, nr. 1, bl. 1, sc. B, ap. 86, loc. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, tel/fax: 0363/104135, email: asociatiahappysmile@yahoo.com, pagină web: www.asociatiahappysmile.cabanova.ro Data înfiinţării: mai 2007 Scop: educarea şi instruirea preşcolarilor (3-7 ani) şi şcolarilor (...) precum şi activităţi în domeniul cultural, educativ şi umanitar Preşedinte: Mariana Pop Domenii de interes: ecologic, cultural – artistic, sport - turism, minorităţi, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învătământ, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi ASOCIAŢIA ARGUMENT Adresa: str. Mihai Eminescu, nr. 3, sc. A, ap 9, loc. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, tel: 0723996440, email: argument@yahoo.com, pagină web: cameliatoma@yahoo.com Data înfiinţării: octombrie 2002 Scop: organizarea unor întîlniri periodice, în cadrul cărora membrii asociaţiei şi simpatizanţii dezbat probleme actuale de cultură, civilizaţie şi artă, sprijină formarea artistică a tinerilor; organizarea unor manifestări culturale de anvergură naţională şi internaţională prin valorificarea potenţialului cultural local Preşedinte: Camelia Toma Domenii de interes: cultural - artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri din care: cu performanţe excepţionale FUNDAŢIA INOCENTI Adresa: str. Mihai Eminescu, nr. 2, bl. 16, sc. D, ap. 70, loc. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, tel/fax: 0263/236368, email: inocenti@bistrita.astral.ro, pagină web: www.inocenti.org Data înfiinţării: noiembrie 2000

57

Scop: oferirea de sprijin copiilor şi familiilor acestora aflaţi în nevoie, pentru a avea o viaţă mai buna. In acest scop Fundaţia promovează valori şi principii desprinse din Convenţia internaţională privind drepturile copilului Preşedinte: Marin Mic Afilieri: Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copii - FONPC Filiale: Bucureşti Domenii de interes: servicii sociale Grup ţintă: copii, tineri cu handicap fizic sau mental, tineri instiuţionalizaţi/postinstituţionalizaţi ASOCIAŢIA BENITA BISTRIŢA Adresa: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 29, loc. Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud, tel/fax: 0263/239050, email: benita@clicknet.ro, pagină web: www.benita.ro Data înfiinţării: iunie 1994 Scop: acordarea de ajutor material şi moral copiilor/tinerilor proveniţi din medii defavorizate. Îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor/tinerilor şi a familiilor lor. Preşedinte: Murza Lidia Afilieri: Benita International SUA, Organizaţia „ZSTERNE” Germania Domenii de interes: religie, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: copii, elevi, tineri din care cu handicap (fizic sau mental), dependenţi de droguri, cu nivel de trai scăzut, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi ASOCIAŢIA „IN-ACTION” Adresa: Aleea Spătarului, nr. 8, bl. 8, sc. D, ap. 8, loc. Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud, tel: 0742060862, email: livingdance_cristi@yahoo.com, pagină web: www.livingdance.ro Data înfiinţării: decembire 2007 Scop: organizarea unor activităţi de interes general şi local, cât şi de grup, în interesul nepatrimonial al membrilor săi Preşedinte: Vrăşmaş Cristian Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA MORALIA PENTRU ROMÂNIA Adresa: str. Năsăudului, nr.5, bl.5, sc.A, ap.11, loc. Bistrita, jud. Bistriţa Năsăud, tel: 07440312731, email: asociatiamoralia@yahoo.com Data înfiinţării: decembrie 2007 Scop: prevenirea şi combaterea consumului de alcool, droguri şi tutun, a traficului de persoane şi a bolilor cu transmitere sexuală Preşedinte: Hangec Silviu Filiale: Năsăud

58

Domenii de interes: religie, educaţie şi învăţământ, sănătate, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, tineri dependenţi de droguri, tineri devianţi/delicvenţi ORGANIZAŢIA DE TINERET CETIN Adresa: str. Liviu Rebreanu, nr. 18, loc. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud, tel/fax: 0263/215024, email: cetin@bistrita.astral.ro, pagină web: www.cetinbistrita.ro Data înfiinţării: februarie 2003 Scop: promovarea şi valorificarea potenţialului creativ al tinerilor în vederea participării lor la viaţa socială a comunităţii Preşedinte: Câmpan Claudiu Domenii de interes: ecologic, cultural – artistic, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învătământ, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri din care cu handicap (fizic sau mental), dependenţi de droguri, cu nivel de trai scăzut UNIUNEA DEMOCRATĂ A TINERILOR MAGHIARI DIN BISTRIŢA Adresa: str. Nicolae Titulescu, nr. 46, loc. Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud, tel: 0263/236105 Data înfiinţării: iunie 1990 Scop: de a răspunde condiţiilor impuse României de forurile internaţionale pentru integrarea în Comunitatea Europeană. Explorarea, reprezentarea şi apărarea intereselor profesionale ale asociaţilor, în vederea impunerii drepturilor de autodeterminare, sprijinirea eforturilor individuale şi asociative ale acestora pentru rentabilizarea activităţilor lor. Protejarea intereselor comune profesionale şi social- culturale ale asociaţilor, sprijinirea asociaţiei sportive desfăşurate de acestea, acordarea de asistenţă socială si umanitară. Sprijinirea membrilor în toate domeniile de activitate, precum şi de întocmirea şi realizarea studiilor economice şi proiectelor de dezvoltare rurală. Protecţia mediului, animalelor şi naturii, contribuirea la realizarea şi îmbunătăţirea relaţiei dintre om şi natură, respectiv la educarea în spiritul creşterii respectului faţă de natură. Apară drepturile şi promovarea intereselor cetăţeneşti a membrilor asociaţiei şi reprezintă interesele membrilor în faţa organelor de stat, organisme interne şi internaţionale. Organizarea activităţilor de intrajutorare reciprocă între membri asociaţiei. Creearea de posibilităţi de manifestare a personalităţii membrilor asociaţiei în activitatea de grup sau individuală cu un înalt grad de utilitate socială în domeniul regnului animal, folosirea raţională a resurselor faunistice. Sprijinirea copiilor talentaţi din comunităţile rurale şi urbane, sprijinirea copiilor proveniţi din casele de copii după împlinirea vârstei de 18 ani precum şi integrarea lor în comunitate. Sprijinirea unor activităţi educaţionale şi distractive la preşcolari, şcolari şi adulţi , pentru înfăptuirea spiritului civic, precum şi organizarea unor tabere de vară pentru copii proveniţi din mediul rural şi urban, centrele de plasament, centre de reeducare şi familii nevoiaşe. Organizarea şi finanţarea unor programe educaţionale pentru tineri,

59

în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene şi a centrelor de consilere. Acţiuni interculturale Preşedinte: Gőnczi Irenke Afilieri: Conferinţa Tineretului Maghiar Filiale: Arad, Bihor, Braşov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sibiu, Timiş Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, servicii sociale, educaţie şi învaţământ, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri din care minorităţi, şomeri ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A TINERILOR LIBERI Adresa: Bdul Republicii, nr. 10, loc. Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud, tel: 0742689942, email: festeurorex@yahoo.com Data înfiinţării: februarie 1990 Scop: organizarea şi realizarea unitatăţii de acţiune a tuturor membrilor săi în vederea creării posibilităţilor reale de participare a acestora la soluţionarea problemelor specifice privind viaţa social-economică, etc. a ţării Preşedinte: Roşca Ovidiu Nicolae Afilieri: Asociaţia Tineretului Liber din România, Uniunea Naţională a Organizaţiilor de Revoluţionari din Decembrie 1989 Filiale: Năsăud Domenii de interes: ecologic, cultural – artistic, sport – turism, servicii sociale, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri din care cu handicap (fizic sau mental), minorităţi, cu nivel de trai scăzut, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, şomeri FUNDAŢIA CERCETAŞII BISTRIŢEI Adresa: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 15, loc. Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud tel: 0363/102801, email: scouts@infoel.ro, pagină web: http://www.fcb.infoel.ro Data înfiinţării: septembrie 2003 Scop: de a contribui, alături de familie şi şcoala, la educarea copiilor, adolescenţilor şi tinerilor în vederea formării lor ca cetăţeni responsabili, membrii demni ai comunităţii locale, naţionale şi internaţionale, pe baza principiilor fundamentale şi a metodei cercetăşeşti Preşedinte: Costinaşi Sidor Domenii de interes: ecologic, cultural - artistic, sport-turism, umanitar, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri din care cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA ASCENDENT Adresa: str. Ghinzii, nr. 178 A, loc. Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud, tel: 0756756202 Data înfiinţării: 15.02.2008 Scop: promovarea cetăţeniei active prin implicarea indivizilor şi a grupurilor, în special a tinerilor, în programe de dezvoltare personală şi comunitară

60

Preşedinte: Carmen Lupu Domenii de interes: educaţie şi învaţamânt, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA IMPACT BISTRITA Adresa: str. Bârgăului, nr. 10, bl. 21, sc. E, ap. 56, loc Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud, tel: 0263/231316, 0788221237 Data înfiinţării: 29 decembrie 2008 Scop: susţinerea şi educarea tinerei generaţii prin proiecte şi activităţi educative nonformale care vin în sprijinul activităţilor educative formale Preşedinte: Moldovan Diana Alexandrina Domenii de interes: educaţie şi învaţamânt, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri

61

JUDEŢUL BOTOŞANI
2010 EUROPA Adresa: str. Dimitrie Negreanu, nr. 1, bl. G4, sc. C, ap. 11, loc. Botoşani, jud. Botoşani, tel/fax: 0231/530680, email:europa@laurian.ro, pagină web: http://europa.laurian.ro Data înfiinţării: ianuarie 2003 Scop: sprijinirea integrării active a tinerilor în societate şi în lumea europeană; dezvoltarea, în rândul tinerilor, a unor mentalităţi şi aptitudini vitale într-o democraţie prin promovarea valorilor statului de drept, a gândirii critice, deschise, tolerante, lipsită de prejudecăţi; abilităţii de comunicare eficientă şi de lucru în echipă Preşedinte: Onofrei Ioan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cooperare internaţională, sport-turism, cultural-artistic, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA SOCIETATEA CULTURAL-ARTISTICĂ „ARLECHIN” BOTOŞANI Adresa: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 27-31, loc. Botoşani, jud. Botoşani, tel/fax: 0231/584107, email: arlechinbtro@yahoo.com, www.arlechin.ning.com Data înfiinţării: 16 iulie 1993 Scop: facilitarea accesului tinerei generaţii la educaţie şi cultură prin implicarea în activităţi educative, socio-culturale şi socio-profesionale, formarea şi orientarea profesională a acestora Preşedinte: Diana Damean Afilieri: Consiliul Tineretului din România – CTR Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, umanitar, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, grupuri profesionale, şomeri, cu performanţe excepţionale CERCUL ECOTURISTIC „CAR-PATES” BOTOŞANI Adresa: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 31, loc. Botoşani, jud. Botoşani, tel/fax: 0745420146, 0231/584002, email: car_pates@yahoo.com, pagină web: www.edu.botosani.ro/car-pates Data înfiinţării: 22 martie 1993 Scop: realizarea de programe de dezvoltare comunitară şi de tineret

62

Preşedinte: Gheorghe Şuliuc Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologie , sport-turism, umanitar Grup ţintă: elevi, studenţi ASOCIAŢIA „RENAŞTEREA BOTOŞĂNEANĂ” Adresa: str. Victoriei, nr. 5, bl. E4, sc. B, ap. 3, loc. Botoşani, jud. Botoşani, tel/fax: 0231/533167, 0231/516503, email: renewalofbt@yahoo.com, pagină web: www.asociatiarbt.evonet.ro Data înfiinţării: februarie 1996 Scop: promovarea dezvoltării sociale şi economice în contextul realităţilor culturale din România Preşedinte: Nanea Nicolaie Claudiu Afilieri: Asociaţia “Renaşterea Botoşăneana” este membră a reţelei “European youth4media network e.v.” (www.youth4media.com), o asociaţie europeană înregistrată legal în Munster, Germania, care urmăreşte dezvoltarea şi extinderea parteneriatului în domeniul activităţilor media pentru tineri cu scopul de a crea o reţea sustenabilă, non-comercială cu implicarea tinerilor, a instituţiilor culturale şi educaţionale, la nivel european Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, cultural-artistic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut şi cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA “EDU-SAN” Adresa: Calea Naţională, nr. 47, bloc C3, sc. B, ap. 1, loc. Botoşani, jud. Botoşani, email: csaradan@yahoo.com Data înfiinţării: 3 septembrie 2007 Scop: realizarea de programe de promovare a sănătăţii, educaţie pentru sănătate şi dezvoltarea de proiecte comunitare Preşedinte: Sarandan Emanoil-Mihai-Cornel Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sănătate, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără ASOCIAŢIA „MUGURELUL” Adresa: str. Dimitrie Pompeiu, nr. 2, bl. B3, ap. 1, loc. Dorohoi, jud. Botoşani, tel: 0745529424, email: asmugurelul@yahoo.com Data înfiinţării: 12 decembrie 2002

63

Scop: creşterea nivelului de educaţie al copiilor şi tinerilor şi asigurarea logisticii necesare pentru defăşurarea acestui proces Preşedinte: Dupu Marcel Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie, cultural-artistic, mediu, integrare socială Grup ţintă: copii şi tineri, în special din medii sociale defavorizate ORGANIZAŢIA TINERETULUI LIBER BOTOŞANI Adresa: Bdul Mihai Eminescu, nr. 48, cod 710220, loc. Botoşani, jud. Botoşani, tel/fax: 0231/584107, 0231/580898 Data înfiinţării: 27 ianuarie 1990 Scop: dezvoltarea de programe în folosul tinerei generaţii; ajutorarea persoanelor aflate în dificultate, implicarea tinerilor la dezvoltarea locală în domeniile de activitate ale organizaţiei Preşedinte: Halasanu Vasile Afilieri: CTR, Rural Net Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, servicii sociale, ecologic, sport-turism, minorităţi, umanitar, civic, mobilitate şi voluntariat, integrare socială Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu handicap, dependenţi, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, şomeri, devianţi/delicvenţi, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA TEMPUSTIN BOTOŞANI Adresa: str. Octav Onicescu, nr. 7, loc. Botoşani, jud. Botoşani, tel/fax: 0231/584015, email: tempustin@yahoo.com, loredanabotezatu2004@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie 2004 Scop: educarea şi îndrumarea copiilor şi tinerilor, precum şi asigurarea logisticii necesare pentru desfăşurarea acestui proces Preşedinte: Loredana Botezatu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cercetare, sănătate, cooperare intenaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA GREPIT Adresa: str. 1 Decembrie, nr. 79, loc. Botoşani, jud. Botoşani, tel: 0747164414 Data înfiinţării: martie 2009

64

Scop: crearea de mobilităţi şi oportunităţi de implicare a tinerilor în dezvoltarea comunităţii locale, în promovarea valorilor europene şi a spiritului democraţiei moderne, prin participarea activă în contextul naţional şi internaţional, încurajând utilizarea formelor de comunicare media şi IT Preşedinte: Vlad-Doru Ştefănescu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri din minorităţi, cu nivel de trai scăzut, cu performanţe excepţionale

65

JUDEŢUL BRAŞOV
ASOCIAŢIA DE TINERET PENTRU EDUCAŢIE, LEADERSHIP, INFORMARE ŞI ECOLOGIE ROMÂNIA – AtelieR Adresa: str. Traian, nr. 25, loc. Braşov, jud. Braşov, tel: 0744336761, email: office@youth.ro, pagină web: www.youth.ro Data înfiinţării: mai 2000 Scop: a oferi tinerilor din România un mediu corespunzător pentru a-şi manifesta şi dezvolta personalitatea Preşedinte: Tărăboanţă Simina Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, ecologic, minorităţi, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: tineri, minorităţi ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ CERCETAŞII ROMÂNIEI - FILIALA BRAŞOV „VIRGIL ONIŢIU” (O.N.C.R. BRAŞOV) Adresa: str. Nucului, nr. 57, bl. 1A, sc. C, ap. 14, cod 500306, loc. Braşov, jud. Braşov, tel: 0368/409004, fax: 0268/338553, email: contact@cercetasibrasov.ro, pagină web: www.scout.ro/brasov Data înfiinţării: august 1994 Scop: de a contribui la educarea tinerilor în conformitate cu constituţia organizaţiei mondiale a mişcării scout, pe baza principiilor fundamentale şi a metodei scout Preşedinte: Maroti Maricel Adrian Afilieri: ONCR, Organizaţia Mondială a Mişcării Cercetăşeşti Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, ecologic, sport-turism, sănătate, servicii sociale, altul - economie socială Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri insituţionalizaţi/post insituţionalizaţi, şomeri, devianţi/delicvenţi ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ EURO - RURAL Adresa: str. Viilor, nr. 1145, loc. Prejmer, jud. Braşov, tel/fax: 0268/362571, email: eurorural@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie 2004 Scop: cooperarea între toţi partenerii, persoane fizice şi juridice cu administraţia publică locală pentru implementarea programelor de dezvoltare locală durabilă

66

Preşedinte: Şerban Todorică Constantin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: dezvoltare rurală, ecologic, educaţie şi învăţământ, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, mobilitate si voluntariat, umanitar, profesional şi de afaceri Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri – minorităţi, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, şomeri, cu performanţe excepţionale FEDERAŢIA JUDEŢEANĂ A ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE DE TINERET BRAŞOV – F.J.T. Adresa: str. Lungă nr. 130, clădirea Astra, etaj 1, loc. Braşov, jud. Braşov, tel/fax: 0268/474454, email: fjtbrasov@gmail.com, pagină web: www.fjt.ro Data înfiinţării: februarie 2003 Scop: promovarea în primul rând a tinerilor, a valorilor civice, ale democraţiei şi statului de drept Preşedinte: Claudiu Oţeleanu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: mobilitate şi voluntariat, educaţie şi învăţământ, culturalartistic, cooperare internaţională, civic, altul- mass media Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri – minorităţi, cu nivel de trai scăzut, grupuri profesionale ALIANŢA ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE DE TINERET DIN ROMÂNIA (A.O.N.G.T.R.) Adresa: str. Lungă, nr. 130, clădirea Astra, etaj 1, loc. Braşov, jud. Braşov, tel/fax: 0268/474454, email: aongtrbv@gmail.com, pagină web: www.aongtr.ro Data înfiinţării: noiembrie 2004 Scop: reprezentarea unitară a intereselor organizaţiilor de tineret din România, organizaţii de tip asociaţii, fundaţii sau alte forme legale de structuri asociative de tineret Preşedinte: Liana Oţeleanu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate si voluntariat, culturalartistic, cooperare internaţională, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi AIESEC BRAŞOV Adresa: str. Memorandului, nr. 32, Cămin 8, Camera 200, loc. Braşov, jud. Braşov, tel/fax: 0368/405423, email: aiesecbv@gmail.com, pagină web: www.aiesecbv.ro

67

Data înfiinţării: martie 1994 Scop: să contribuie la dezvoltarea ţărilor şi popoarelor prin educarea tinerilor în spiritul cooperării şi înţelegerii culturale internaţionale Preşedinte: Cătălin Adam Afilieri: AIESEC România Filiale: AIESEC Internaţional Domenii de interes: cooperare internaţională, profesional şi de afaceri Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri – întreprinzători, grupuri profesionale ASOCIAŢIA TINERILOR ZIARIŞTI – ATZ Adresa: Bdul M. Kogălniceanu nr. 19, bl. C5, et. 8, loc. Braşov, jud. Braşov, tel/fax: 0268/547738, email: atzbrasov@gmail.com, pagină web: www.en-joy.ro Data înfiinţării: februarie 2000 Scop: realizarea posibilităţii tinerilor ziarişti de a se asocia şi funcţiona într-un cadru legal Preşedinte: Claudiu Oţeleanu Afilieri: Convenţia Organizaţiilor Media, Federaţia Organizaţiilor Nonguvernamentale de Tineret din Braşov – FJT, Alianţa Organizaţiilor Nonguvernamentale de Tineret din România - AONGTR Filiale: Domenii de interes: mass media, cooperare internaţionlă, cultural-artistic, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri – minorităţi, cu nivel de trai scăzut LIGA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR CELOR TINERI – LADT Adresa: str. Lungă, nr. 130, clădirea Astra, etaj 1, loc. Braşov, jud. Braşov, tel/fax: 0268/474454, email: apepelea@yahoo.fr, pagină web: www.ladt.ro Data înfiinţării: martie 1996 Scop: de a oferi tinerilor posibilitatea de a participa la constituirea societăţii civile, prin libera asociere, participarea activă la realizarea unor programe de educare a tinerilor în spiritul dragostei faţă de natura, apărarea valorilor culturii naţionale prin promovarea şi reflectarea acestor în cadrul organizatiilor de tineret mondiale, realizarea de schimburi interculturale europene Preşedinte: Anca Pepelea Afilieri: Federaţia Organizaţiilor Nonguvernamentale de Tineret din Braşov – FJT, Alianţa Organizaţiilor Nonguvernamentale de Tineret din România AONGTR Filiale: Domenii de interes: civic, ecologic, educaţie şi invăţământ, cooperare internaţională Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri – dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA PENTRU INTEGRARE SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI FEEDBACK - APIS PM FEEDBACK Adresa: str. Romaniţei, nr. 11, loc. Braşov, jud. Brasov, tel/fax: 0745798195, 0368/811556,

68

email: office@apispm.ro, apispm@gmail.com, pagină web: www.apispm.ro Data înfiinţării: octombrie 2004 Scop: reintegrarea socială şi protecţia mediului Preşedinte: Bogdan Iosif Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, umanitar, servicii sociale, cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri – cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTINI ORTODOCŞI ROMÂNIA.S.C.O.R.- FILIALA BRAŞOV Adresa: str. Memorandului, nr. 32, Cămin 8, Camera 33, loc. Braşov, jud. Braşov, email: ascor_bv@yahoo.com pagină web: http://ascorbrasov.lx.ro Data înfiinţării: 2003 Scop: religios Preşedinte: Valentin Năstase Afilieri: Filiale: Domenii de interes: religie Grup ţintă: studenţi, tineri ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE, DEMOCRAŢIE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ- ADDIE Adresa: str. Lungă nr. 130, clădirea Astra, etaj 1, loc. Braşov, jud. Braşov, tel/fax: 0268/474454, email: secundaa @yahoo.com, pagină web: www.addie.ro Data înfiinţării: martie 2003 Scop: să activeze în domenii diverse prentru a putea interveni prin flexibilitate acolo unde sesizează o carenţă Preşedinte: George Toader Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cooperare internaţională, minorităţi, umanitar, mobilitate şi voluntariat, altul - drept Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA COLORS Adresa: str. Mircea cel Bătrân, nr. 43A, bl. 38, sc. A, ap. 12, loc. Braşov, jud. Braşov, tel: 0745052151, email: as_colors@yahoo.com, pagină web: plindeidei.wordpress.com Data înfiinţării: aprilie 2008

69

Scop: dezvoltarea indivizilor şi a comunităţilor din care fac parte pentru a-şi atinge potenţialul lor maxim de-a lungul existenţei Preşedinte: Claudia Popa Afilieri: Filiale: Domenii de interes: mobilitate si voluntariat, educaţie şi învăţământ, civic, altul – dezvoltare comunitară Grup ţintă: copii, elevi, studenti, tineri CLUBUL PENTRU PROTECŢIA NATURII ŞI TURISM (CPNT) BRAŞOV Adresa: str. Saturn, nr. 37A, ap. 97, loc. Braşov, jud. Braşov, email: contact@cpnt.ro, pagină web: www.cpnt.ro Data înfiinţării: noiembrie 1994 Scop: cercetarea şi educaţia ecologică, evaluarea şi păstrarea patrimoniului natural şi naţional, pregătirea fizică şi intelectuală a membrilor în vederea realizării obiectivelor propuse Preşedinte: Teodora Ciripoi Afilieri: Federaţia Română de Turism Ecologie Filiale: Domenii de interes: ecologic, mobilitate şi voluntariat, civic, sport-turism, umanitar Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA ECO-CLUB MONTAN „CAROL LEHMAN” (ECOL) BRAŞOV Adresa: str. Republicii, nr. 14, loc. Braşov, jud. Braşov, tel: 0723652256, 0724305534, email: carollehmanbv@tgmail.com Data înfiinţării: martie 2001 Scop: conştientizarea valorilor mediului înconjurător prin educaţie ecologică şi turism durabil, în vederea formării de cetăţeni responsabili Preşedinte: Roxana Comnac Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, educaţie şi învăţământ, sport-turism, mobilitate si voluntariat, civic, cooperare internaţională, profesional şi de afaceri, ecoturism Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri

70

JUDEŢUL BRĂILA
ASOCIAŢIA CLUBUL DE TURISM PROILAVIA Adresa: str. Daciei, bl. 23, sc. 1, ap. 14, loc. Brăila, jud. Brăila, email: proilavia@home.ro Data înfiinţării: noiembrie 1999 Scop: practicarea în cadru organizat a tursimului montan, fluvial şi ecologic, sub toate formele sale, la un nivel cât mai înalt Preşedinte: Lâlă Mircea Gabriel Afilieri: Federaţia Română de Turism Sportiv Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-tursim Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJINUL PERSOANEI ŞI INTEGRARE DIN ROMÂNIA- ASOCIAŢIA ASPIR Adresa: Aleea Soarelui, nr. 12, bl. C6, sc. 1, ap. 11, loc. Brăila, jud. Brăila, tel/fax: 0740060116, email: aspir_ong@yahoo.com, pagină web: www.e-confidential.ro Data înfiinţării: decembrie 2004 Scop: dezvoltarea liberă a persoanei pentru integrare profesională, economică, socială şi educaţie europeană Preşedinte: Oprişan Anca Afilieri: Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţâmânt, cercetare, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, şomeri, devianţi, delincvenţi, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ MUTUALĂ ROMÂNIA - FRANŢA " LOUIS PASTEUR" DEJ- FILIALA BRĂILA - CLUB VOLTINANMRF BRĂILA-CLUB VOLTIN Adresa: str. Împăratul Traian, nr. 7, loc. Brăila, jud. Brăila, tel/fax: 0239/692074, email: formare_ anmrf@yahoo.com, pagină web: www.voltin.ro Data înfiinţării: octombrie 2000 Scop: realizarea unei legături dinamice şi armonioase între copil, tânăr, vârstnic, comunitate şi mediul înconjurător care să permită egala şi desăvărşita împlinire a potenţialului fiecăruia Preşedinte: Vădeanu Adriana

71

Afilieri: ANMRF " Louis Pasteur" Dej Filiale: Alba, Bacău, Bihor, Năsăud, Cluj, Dolj, Harghita, Mureş, Sălaj Domenii de interes: servicii sociale, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA CLUB BRĂILA Adresa: str. Mihai Eminescu, nr. 46, loc. Brăila, jud. Brăila, tel/fax: 0239/611381, email: apdmari@yahoo.com, pagină web: apd.braila@apd.ro Data înfiinţării: septembrie 2002 Scop: de a întări democraţia în România prin stimularea participării civice Preşedinte: Mrejeru Maricela Afilieri: Asociaţia Pro Democraţia Filiale: Arad, Bacău, Năsăud, Botoşani, Braşov, Bucureşti, Caraş Severin, Cluj, Constanţa, Covasna, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman Domenii de interes: civic Grupul ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA DE TINERET " ARTE VIZUALE" - ATAV Adresa: str. Cinematografului nr. 1, bl. H2, sc. 5, ap. 97, loc. Brăila, jud. Brăila, email: comm@email.ro Data înfiinţării: februarie 1996 Scop: promovarea şi dezvoltarea în rândul tinerilor a artei fotografice şi video Preşedinte: Buzea Lucian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic Grup ţintă: elevi, studenţi, grupuri profesionale ASOCIAŢIA „LIGA FEMEILOR” BRĂILA / LF BRAILA Adresa: Bdul Independenţei, nr. 16, bl. B5, sc. 4, ap. 54, loc. Brăila, jud. Braila, tel/fax: 0722895267, email: nmoisescu03@yahoo.com, pagină web: în construcţie. Data înfiinţării: martie 2005 Scop: participarea tuturor femeilor din Brăila, fără nici o discriminare de rasă, religie, vârstă, categorie socială sau pregătire profesională precum şi altor organisme şi organizaţii din ţară şi din întreaga lume care acţionează pentru protejarea intereselor şi drepturilor femeii, copilului, familiei Preşedinte: Moisescu Niculina Afilieri: Filiale: -

72

Domenii de interes: ecologic, umanitar, servicii speciale, civic, sănătate, educaţie şi învăţământ, cultural artistic, sport-turism, profesional şi de afacere, cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri (cu nivel de trai scăzut, şomeri, cu performanţe excepţionale) FUNDAŢIA „MUNCĂ ŞI PROSPERITATE” BRĂILA/PAEM BRĂILA Adresa: str. Şcolilor, nr. 28, bl. D2, parter, loc. Brăila, jud. Brăila, tel/fax: 0239/612259, email: paembraila@yahoo.com, pagină web: www.paembraila.ro Data înfiinţării: decembrie 1995 Scop: elaborarea şi înfăptuirea de programe care să sprijine instituţiile, organizaţiile şi comunitatea locală în activităţile de protecţie socială a persoanelor sau grupurilor de persoane defavorizate Preşedinte: Lungu Anton Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: devianţi/delincvenţi, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, grupuri profesionale, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, şomeri, devianţi/delincvenţi, cu performanţe excepţionale ASOCIATIA „ANIMA CASTE” BRĂILA Adresa: Calea Călăraşilor, nr. 325, bl. D1, ap. 63, cod poştal 810457, loc. Brăila, jud. Brăila pagină web: www.animacaste.ro, email: negoitako@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie 2008 Scop: susţinerea financiară, materială şi morală a tinerilor aflaţi în risc social, apţi de performanţă, în vederea optimizării integrării lor socio-profesionale Preşedinte: Negoiţă Cornelia, tel: 0745/767108 Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi CRUCEA ROŞIE ROMÂNĂ, FILIALA BRĂILA Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr. 223, loc. Brăila, jud. Brăila, tel/fax: 0239/613938, e-mail: crr_filbraila@yahoo.com Data înfiinţării: 04 iulie 1876 Scop: instruirea tineretului în procedeul de prim ajutor pentru a acţiona în caz de necesitate Preşedinte: Moisescu Niculina Afilieri: Societatea Naţionala Crucea Roşie Română / SNCRR

73

Filiale: în toate judeţele Domenii de interes: orice domeniu cu excepţia religiei Grup ţintă: copii, tineri, elevi, studenţi, handicapaţi, bătrâni ASOCIAŢIA „TINERII EURO-AGRONOMI” (TEAGRO) Adresa: loc. Gădiştea, jud. Brăila, tel/fax: 0239/698439, 0239/615658, email: bccgradistea@yahoo.com Data înfiinţării: decembrie 2008 Scop: mobilizarea tinerilor pentru a participa la viaţa comunităţii Preşedinte: Negoiţă Nicu Afilieri: Asociaţii pentru Tineret Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, sport turism, Grup ţintă: tinerii cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA DE TINERET EDMOND NICOLAU / ATEN BRĂILA Adresa: Calea Călăraşilor, nr. 206, loc. Brăila, jud. Brăila, tel/fax: 0725212693, fax 0239/671766, email: aten_braila@yahoo.com Data înfiinţării: decembrie 2006 Scop: reprezentarea, promovarea intereselor şi drepturilor tinerilor, cadrelor didactice şi părinţilor şi facilitarea participării acestora la viaţa comunităţii Preşedinte: Muşat Laura Liliana Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, tineri ORGANIZAŢIA PENTRU COPII ŞI ADULŢI CU NEVOI SPECIALE „TREBUIE!” FILIALA BRĂILA Adresa: str. Industriei, nr.18, bl. D2, sc. 4, ap. 64, loc. Brăila, jud. Brăila, tel/fax: 0239/611241, email: rotrebuiebr@yahoo.com, pagină web: www.trebuiebraila.ro Data înfiinţării: Scop: promovează politici sociale pentru creşterea calităţii vieţii şi nediscriminarea copiilor şi adulţilor cu nevoi speciale în România, în conformitate cu Convenţia Naţiunilor Unite Preşedinte: Ilie Teodora, tel: 0723192394, e-mail: ilieteodora@yahoo.ca Afilieri: Federaţia Incluziunea; Reţeaua de sănătate mintală iniţiată de Fundaţia ESTUAR; FONPC; PROFAS Filiale: Alba, Bacău, Bucureşti, Ialomiţa şi Olt. Domenii de interes: servicii sociale Grup ţintă: tineri cu handicap CLUBUL SUSŢINĂTORILOR PALATULUI COPIILOR BRĂILA Adresa: Bdul Al. I. Cuza, loc. Brăila, jud. Brăila, nr. 97, tel/fax: 0239/615137, email: pcbraila@gmail.com

74

Data înfiinţării: noiembrie, 1992 Scop: dezvoltarea activităţilor practice educative realizate prin intermediul cercurilor şcolare; susţinerea materială, morală şi socială a Palatului Copiilor Preşedinte: Mototolea Stănel, tel: 0727884890, mototolea_stanel@yahoo.com Afilieri Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: copii, elevi ASOCIAŢIA „LIGA STUDENŢILOR” FACULTATEA DE INGINERIE BRĂILA / FIB BRĂILA Adresa: str. Călăraşilor, nr. 29, loc. Brăila, jud. Brăila, tel/fax: 0745056593 Data înfiinţării: iunie 2003 Scop: reprezentarea, promovarea intereselor şi drepturilor studenţilor brăileni şi facilitarea participării acestora la viaţa comunităţii Preşedinte: Manolescu Rodica Afilieri: Filiale: Domenii de interes:: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA PĂRINŢI – ELEVI – PROFESORI GRUPUL ŞCOLAR ANGHEL SALIGNY BRĂILA / ASOCIAŢIA P.E.P. GR. ŞC. „A. SALIGNY” BRĂILA Adresa:, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 32, loc. Brăila, jud. Brăila, tel/fax: 0239/614 389, email: anghelsalignybraila@yahoo.com Data înfiinţării: 16 ianuarie 2007 Scop: stimularea de activităţi comune şcoală- familie, realizarea de surse de finanţare în vederea asigurării unor condiţii optime pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, organizarea şi finanţarea de cercuri (literare, sportive, tehnice, reviste, organizarea şi sprijinirea cursurilor de perfecţionare a cadrelor didactice şi a elevilor, organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde, cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională Preşedinte: Ciornea Valentina Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, umanitar, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi

75

JUDEŢUL BUZĂU
ASOCIAŢIA DE TINERET CULTURĂ ŞI EDUCAŢIE - SPERANŢA RÎMNICEANĂ ATCE-SR Adresa: str. Lalelelor, nr. 1, loc. Rm. Sărat, jud. Buzău, tel/ fax: 0766831826, email: sperantaramniceana@yahoo.com, volodeamateevici@gmail.com, pagină web: www.sperantaramniceana.ro Data înfiinţării: septembrie 2007 Scop: dezvoltarea şi modernizarea instituţiilor de învăţământ, consilierea şi sprijinirea tinerei generaţii, crearea unui climat sănătos de educaţie şi pregătire profesională, educarea tinerilor împotriva manifestărilor de delincvenţă juvenilă, consum de droguri şi alcool Preşedinte: Mateevici Volodea Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri: cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, instituţionalizaţi/ postinstituţionalizaţi, şomeri, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA SUDCARPATICA Adresa: loc. Pătârlagele, jud. Buzău, tel: 0721603960, email: sudcapratica@yahoo.com Data înfiinţării: decembrie 2003 Scop: promovarea tinerii, persoanele defavorizate şi femeile în activităţi de ecologie montană şi agrară, turism, integrare socio-economică şi europeană Preşedinte: Constantin Mircică Afilieri: Filiale: Grup ţintă: tineri, persoane defavorizate, femei ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ SPORTUL PENTRU TOŢI Adresa: str. Mesteacănului, nr. 20, loc. Buzău, jud. Buzău, tel/fax: 0761671167, email: ajspt_buzau@yahoo.com Data înfiinţării: februarie 2002

76

Scop: organizarea, coordonarea şi dezvoltarea sportului pentru toţi la nivel judeţean Afilieri: Federaţia Română Sportul pentru toţi Filiale: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa Năsăud, Botoşani, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Caraş Severin, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu- Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără

77

JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN
ASOCIAŢIA PRIETENII MUNŢILOR REŞIŢA Adresa: Bdul Revoluţia din Decembrie, nr. 5A, loc. Reşiţa, jud. Caraş-Severin, tel/fax: 0255/215338, email: contact@prietenii-muntilor.ro, pagină web: www.prietenii-muntilor.ro Data înfiinţării: ianuarie 1991 Scop: de a ocroti natura, de a cunoaşte şi a promova valorile acesteia prin programe destinate tinerilor Preşedinte: Helmuth Krubl Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA COGITO REŞIŢA Adresa: P-ţa Traian Vuia, nr.1-4, loc. Reşiţa, jud. Caraş-Severin, tel/fax: 0255/219387, email: cogito@uem.ro, pagină web: http://asociatiacogito.ro Data înfiinţării: iunie 1995 Scop: sprijinirea iniţiativelor tinerilor pentru o implicare activă în societate Preşedinte: Andrei Bălbărău Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, instituţionalizaţi, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA SPEOLOGICĂ EXPLORATORII REŞIŢA Adresa: str. Sportului, bl. 5, sc. 3, ap. 3, loc. Reşiţa, jud. Caraş Severin, tel/fax: 0255/210914, email: aser_ro@hotmail.com, pagină web: www.exploratorii.ro Data înfiinţării: mai 1991 Scop: cercetarea şi conservarea mediului natural, dezvoltarea sectorului neguvernamental Preşedinte: Bădescu Bogdan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, educaţie şi învăţământ, cercetare Grup ţintă: copii, elevi, studenţi

78

ASOCIAŢIA BIKE ATTACK REŞIŢA Adresa: str. Petru Maior, nr. 2, bl. 800, sc. 1, ap. 331, loc. Reşiţa, jud. Caraş-Severin, tel/fax: 0255/210246, tel: 0726187399, email: asbikeattack@yahoo.com, pagină web: www.bikeattack.ro Data înfiinţării: aprilie 2003 Scop: să sprijine dezvoltarea durabilă prin educaţie ecologică şi încurajarea practicării de activităţi în aer liber Preşedinte: Cătălin Gavrila Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi FUNDAŢIA DURABILĂ ACTIVITY PENTRU RESURSE UMANE ŞI DEZVOLTARE

Adresa: str. Pandurilor, nr. 13, loc. Reşiţa, jud. Caraş Severin, tel/fax: 0255/201532, email: resurse@yahoo.com, pagină web: www.activity-foundation.ro Data înfiinţării: decembrie 1998 Scop: promovarea în ţara a valorilor societăţii globale deschise Preşedinte: Nadia Potoceanu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională Grup ţintă: elevi, studenţi, cu performanţe excepţionale FORUMUL DEMOCRATIC AL GERMANILOR DIN JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN Adresa: str. Oituzului, nr. 6, loc. Reşiţa, jud. Caraş-Severin, tel/fax: 0255/212046, email: tierwin@terrasat.ro Data înfiinţării: martie 1990 Scop: perpetuarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare germane, educarea tineretului în spiritul înţelegerii şi toleranţei Preşedinte: Erwin Josef Ţigla Afilieri: Forumul Democratic al Germanilor din România Filiale: Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa Năsăud, Braşov, Bucureşti, CaraşSeverin, Cluj, Constanţa, Covasna, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş,Prahova, Sălaj, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vâlcea, Vaslui Domenii de interes: cultural-artistic, minorităţi, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, minorităţi ASOCIAŢIA SFÂNTUL VINCENŢIU DE PAUL REŞIŢA Adresa: str. Traian Lalescu, nr. 34, loc. Reşiţa, jud. Caraş-Severin, tel/fax: 0255/220081, email: doinasavu@yahoo.com

79

Data înfiinţării: octombrie 1992 Scop: umanitar, activitate socială Preşedinte: Erwin Ţigla Afilieri: Filiale: Domenii de interes: umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, cu nivel de trai scăzut CENTRUL DE VOLUNTARIAT REŞIŢA Adresa: str. Petru Maior, nr. 2, bl. 800, camera 220, loc. Reşiţa, jud. Caraş-Severin, tel/fax: 0255/224033, tel: 0255/224033, email: voluntariat_resita@yahoo.com, pagină web: www.voluntariat-resita.ro Data înfiinţării: august 2006 Scop: să sprijine dezvoltarea durabilă a comunităţilor Preşedinte: Sorina Nihta Afilieri: Reţeaua Naţională a Centrelor de Voluntariat din România, Youth Express Network (YEN) Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA FAMILIILOR ANTI HIV INOCENŢĂ ŞI SPERANŢĂ REŞIŢA Adresa: Bdul A. I.Cuza, nr. 20, bl. 30 Decembrie, camera 16, loc. Reşiţa, jud. Caraş-Severin, tel/fax: 0255/229178, tel: 0255/229178, email: asociatiainocenta@yahoo.com Data înfiinţării: iunie 1998 Scop: promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor seropozitive Preşedinte: Petrică Agape Afilieri: Federaţia Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA) Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP NEUROMOTOR CARAŞ-SEVERIN Adresa: Aleea Trei Ape, nr. 2, bl. 2, ap. 3, loc. Reşiţa, jud. Caraş-Severin, tel/fax: 0355/412172, tel: 0355/412172, email: steiner_ahnr@yahoo.com, pagină web: www.ahncs.eu Data înfiinţării: octombrie 1990 Scop: apără şi protejează persoana cu handicap neuromotor Preşedinte: Ştefan Steiner Afilieri: Asociaţia Persoanelor cu Handicap Neuromotor din România

80

Filiale: Arad, Argeş, Caraş-Severin, Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj Domenii de interes: sport-turism, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri ASOCIAŢIA NEVO PARUDIMOS Adresa: str. Bega, nr. 1, loc. Reşiţa, jud. Caraş-Severin, tel/fax: 0723202756, email: nevoparudimos@yahoo.com, pagină web: www.nevoparudimos.ro Data înfiinţării: septembrie 2008 Scop: diminuarea discrepanţelor de ordin economic, educaţional şi cultural existente în societate Preşedinte: Daniel Grebeldinger Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, minorităţi, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri

81

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
ASOCIAŢIA FILANTROPICA ROMILOR Adresa: str. I. H. Rădulescu, nr. 141, loc. Olteniţa, jud. Călăraşi Data înfiinţării: 23 mai 2005 Scop: promovarea valorilor şi acţiunilor comunităţilor de rromi Preşedinte: Iancu Vasile Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural artistic, minorităţi, religie, servicii sociale, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut, şomeri SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMĂNĂ FILIALA EGRETTA GARZETTA Adresa: str. 13 Decembrie, nr. 9, loc. Călăraşi, jud. Călăraşi, tel: 0242/314818, email: egreta_calarasiyahoo.com Data înfiinţării: februarie 2004 Scop: studiul şi protecţia păsărilor, a habitatelor şi a mediului în România Preşedinte: Puran Vasilica Afilieri: Filiale: Călăraşi Domenii de interes: ecologic,sport-turism, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, cercetare, sănătate, cooperare internaţionale, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA TINERILOR ECOLOGIŞTI Adresa: Prelungirea Bucureşti, nr. 1, loc. Călăraşi, jud. Călăraşi, tel: 0242/312308 Data înfiinţării: iunie 2005 Scop: identificarea, elaborarea şi implementarea de programe cu caracter ecologic, sportiv-turistic, educativ-ştiinţific, dezvoltarea societăţii civile şi democraţiei în răndul tinerilor, pentru integrare regională şi europeană Preşedinte: Dorobanţu Carmen Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, sport-turism, umanitar, servicii sociale, sănătate, mobilitate şi volunatriat, civic Grup ţintă: elevi

82

ASOCIAŢIA PRETTY2000 Adresa: str. Nicolae Titulescu, bl. N36, sc 3, ap 59, loc. Călăraşi, jud. Călăraşi, tel: 0724442956 Data înfiinţării: iulie 2000 Scop: valorificarea potenţialului creativ şi organizatoric al tineretului şi implementarea acestuia în viaţa culturală şi sportivă Preşedinte: Dobrescu Cătălin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural artistic, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă:cultural , educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat ASOCIAŢIA EUROPOLIS Adresa: str. Sloboziei, nr.15, loc. Călăraşi, jud. Călăraşi, tel: 0242/313178, email: borjanmarcela@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie1999 Scop: promovarea identităţii europene Preşedinte: Rădulescu Borjan Marcela Afilieri: Asociaţia HERMES (Asociaţia Centrelor de Cultură Europeană) Filiale: Călăraşi Domenii de interes: cultural artistic, educaţie-invăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri cu rezultate excepţionale ASOCIAŢIA DE SPRIJIN A COPIILOR HANDICAPAŢI FIZIC Adresa: str. Ştirbei-Vodă, nr. 1, bl. M9, sc. E, ap. 1, loc. Călăraşi, jud. Călăraşi, tel: 0726171466, email: cecilia_felicia@yahoo.com Data înfiinţării: iulie 2003 Scop: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copilului şi tânărului cu handicap fizic precum şi a familiilor care îi au în îngrijire Preşedinte: Câmpean Cecilia Afilieri: ASCHF-România Bucureşti Filiale: Domenii de interes: servicii sociale Grup ţintă: copii, elevi, familia tânără, tineri cu handicap, cu nivel de trai scăzut ASOCIATIA FLUTURASSI LES PAPILLONS Adresa: str. Trandafirilor, bl. D25, sc. 1, ap. 8, loc. Călăraşi, jud. Călăraşi, tel: 0724710898, email: ioana_d2002@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie 2005 Scop: identificarea şi implementarea de programe cu caracter filantropic, socialumanitar, cultural–artistic, educativ-stiintific, sportiv-turistic, ecologic, protecţia drepturilor omului

83

Preşedinte: Dumitru Ioana Domenii de interes: ecologic, cultural artistic, sport-turism, educaţieînvăţământ, sănătate, umanitar, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevii, studenţii, familia tânără, tineri cu handicap, grupuri profesionale, minorităţi, şomeri CENTRUL ŞCOLAR ŞI CULTURAL DE JURNALISM Adresa: str. Crişana, nr. 1, bl. D21, sc. 2B, ap. 5, jud. Călăraşi, tel: 0723508864, email: jurnalism555@yahoo.com Data înfiinţării: august 2008 Scop: promovarea culturii, pregătirea tinerilor în domeniul jurnalistic, promovarea iniţiativelor în domeniu jurnalistic Preşedinte: Loredana Mira Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie-învăţământ, jurnalism Grup tinta: copii,elevi, studenţi ASOCIAŢIA TEZAUR AUTENTIC Adresa: loc. Cuza Vodă, jud. Călăraşi Data înfiinţării: 2008 Preşedinte: Turcitu Viorica Domenii de interes: cultural - artistic Grup ţintă: elevii, studenţii, familia tânără ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ DUNAREA DE JOS Adresa: str. Aviator Diaconu, nr.17, loc. Calarasi, jud. Calarasi, tel: 0726219690, email: egreta_calarasi@yahoo.com Data infiintarii: iulie 2006 Preşedinte: Puran Vasilica Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism-educaţie-învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, mobilitate şi v, oluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri cu performanţe excepţionale

84

JUDEŢUL CLUJ
ASOCIAŢIA TINERILOR TIM-TIN Adresa: str. Daciei, nr. 19, loc. Câmpia Turzii, jud. Cluj, tel: 0744627734, email: popp_petre@yahoo.com, pagină web: www.tim-tin.ro Data înfiinţării: aprilie 2002 Scop: consumul cultural în rândul tinerilor Preşedinte: POP PETRE Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, grupuri profesionale, şomeri ASOCIAŢIA ANSAMBLUL CULTURAL-SPORTIV ARIEŞANA CIMENTUL TURDA Adresa: str. Piaţa Romană, nr. 15B, bl. O1, ap. 4, loc. Turda, jud. Cluj, tel: 0740834659, email: culturalmv.sin@personal.ro Data înfiinţării: noiembrie 1991 Scop: apără interesele culturale şi sportive ale membrilor săi şi promovează adevăratele valori cultural-artistice şi tradiţiile culturale locale şi naţionale Preşedinte: Sin Vasile Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, familia tânără, minorităţi, grupuri profesionale YOUTH ACTION FOR PEACE ROMÂNIA (YAP – RO) Adresa: str. Ceahlău, nr. 11, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, tel/fax: 0264/587717, email: office@yap.ro, pagină web: www.yap.ro Data înfiinţării: ianuarie 2001 Scop: promovarea unei societăţi democratice bazate pe drepturile fundamentale ale omului Preşedinte: Gianni Facchini Afilieri: YAP International Filiale: YOUTH ACTION FOR PEACE – ROMÂNIA (YAP) Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, minorităţi, servicii sociale, educaţie învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut

85

ASOCIAŢIA TINERILOR CREŞTINI DIN TRANSILVANIA /IKE Adresa: str. Moţilor, nr. 84, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, tel/fax: 0264/598050, email: ike@ike.ro, pagină web: www.ike.ro Data înfiinţării: decembrie 1994 Scop: adunarea tineretului într-o comunitate, care pe baza Sfintei Scripturi îl consideră pe Isus Cristos Mântuitorul şi Domnul lor, în credinţa şi viaţa lor doresc să fie discipolii Lui şi propagă ţara Lui; Membrii se angajează să rămână fideli credinţei bisericii lor; Scopul asociaţiei este ca viaţa, gândirea şi activitatea tineretului să fie călăuzit de Evanghelie, fiindcă numai aşa pot sluji împăcarea şi fraternitatea între popoare şi naţiuni Preşedinte: Nagy Tibor Afilieri: Internaţională - YMCA Filiale: Bistriţa-Năsăud, Braşov Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Mureş, Timiş Domenii de interes: Cultural-artistic, religie, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, mobilitate si voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri: dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, devianţi/delicvenţi AIESEC CLUJ-NAPOCA Adresa: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, nr. 45, Cămin XIV, Parter, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, tel/fax: 0364/805860, email: office@myaiesec.ro, pagină web: www.myaiesec.ro Data înfiinţării: martie 1997 Scop: facilitarea descoperirii şi dezvoltării potenţialului tinerilor, pentru ca aceştia să aibă un impact pozitiv în societate Preşedinte: Constandache Oana Claudia Afilieri: - naţională: AIESEC Romania - internaţională: AIESEC International Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie-învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: studenţi, tineri ASOCIAŢIA YOUTH HOSTEL ROMANIA /YHR Adresa: str. Clabucet, nr. 2, ap. 69, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, tel/fax: 0264/586616, email: office@hihostels-romania.ro, pagină web: www.hihostels-romania.ro Data înfiinţării: mai 1999 Scop: dezvoltarea şi promovarea turismului pentru tineret prin reţeaua Youth Hostel şi valorificarea potenţialului turistic al Romaniei; înfiinţarea unei reţele de hoteluri de tineret în sistemul Youth Hostel; constientizarea şi familiarizarea publicului cu sistemul Youth Hostel Preşedinte: Matyas Yldiko Afilieri: Hostelling International, HI, Federaţia Europeană de Youth Hostel

86

Filiale: Domenii de interes: sport-turism, profesional şi de afaceri, mobilitate şi voluntariat, cooperare internaţională Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără ASOCIAŢIA CENTRUL DE VOLUNTARIAT PRO VOBIS Adresa: str. Rene Descartes, nr. 6, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, tel/fax: 0264/412897, email: provobis@provobis.ro, pagină web: www.provobis.ro Data înfiinţării: iunie 1992 Scop: dezvoltarea voluntariatului ca o resursă viabilă şi de neînlocuit pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă societatea românească Preşedinte: Corina Pintea Afilieri: Centrul European de Voluntariat (www.cev.be) Filiale: Domenii de interes: mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA “SUPPORT FOR YOUTH DEVELOPMENT” – S4YD Adresa: str. Horea, nr. 37-39, bl. A, sc. 2, ap. 43, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, tel/fax: 0364/422568, 0364/818979, email: youth_development@ymail.com Data înfiinţării: decembrie 2009 Scop: stimularea şi susţinerea participării active, civice şi responsabile a tinerilor la viaţa educaţională, socială, culturală şi economică a comunitaţilor în care traiesc Preşedinte: Marius Berescu Afilieri: United Youth Developement Organization Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, profesional şi de afaceri, educaţie-învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic. Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri din care: minorităţi, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, instituţionalizaţi, şomeri, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A STUDENŢILOR ÎN DREPT ELSA CLUJ-NAPOCA Adresa: str. Avram Iancu, nr.11, camera 319, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, email: office@cluj-napoca.elsa.ro, pagină web: www.cluj-napoca.elsa.ro Data înfiinţării: aprilie 2002 Scop: să contribuie la educaţia juridică, să stimuleze înţelegerea reciprocă şi să promoveze responsabilitatea socială a studenţilor în drept şi a tinerilor jurişti Preşedinte: Adelina Iftene Afilieri: - naţională: ELSA România - internaţională: European Law Students Association (ELSA) Filiale: -

87

Domenii de interes: educaţie-învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: studenţi, tineri ASOCIAŢIA ANIMAPOLIS Adresa: str. Emil Dandea, nr. 5, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, tel: 0740654592, email: mihnea.s.stoica@gmail.com Data înfiinţării: aprilie 2009 Scop: promovarea tinerilor prin implicarea lor activă în probleme de interes general, în vederea formării unui spirit deschis faţă de comunitatea internaţională Preşedinte: Stoica Mihnea-Simion Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cercetare, civic Grup ţintă:. elevi, studenţi, grupuri profesionale ASOCIAŢIA TURISTICĂ SPORTIVĂ ŞI ECOLOGISTĂ CLUBUL DE CICLOTURISM “NAPOCA”/ CCN Adresa: str. Septimiu Albini, nr. 133, ap. 18, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, tel: 0744576836, email: office@ccn.ro, pagină web www.ccn.ro Data înfiinţării: august 1992 Scop: promovarea cicloturismului şi bicicletei în general, precum şi promovarea sporturilor montane, protecţia mediului, cunoaşterea şi dezvoltarea durabilă a zonei montane, promovarea tineretului şi dezvoltarea societăţii civile. Finalitatea vizată de CCN este un om sănătos într-un mediu sănătos, rezultând o dezvoltare durabilă a societăţii Preşedinte: Pop Simona Paula Afilieri: - FEDERAŢIA BICICLIŞTILOR DIN ROMÂNIA (FBR), - FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE CICLISM SI TRIATLON (FRCT) Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, civic Grup ţintă: tineri: grupuri profesionale ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR ECONOMIŞTI ( OSE ) Adresa: str. Teodor Mihali, nr. 58-60, ap. 038, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, tel/fax: 0264/418655, email: staff@osecluj.ro, pagină web: www.osecluj.ro Data înfiinţării: iunie 2006 Scop: crearea unui cadru organizatoric pentru desfăşurarea activităţilor extracuriculare, pentru o mai bună gestionare a activităţilor întreprinse de studenţii facultăţii şi reprezentarea studenţilor de la FSEGA din cadrul UBB Preşedinte: Alexandru Vis Afilieri: Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România Filiale: -

88

Domenii de interes: cultural artistic, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: studenţi GRUPUL DE INIŢIATIVĂ BASARABEANĂ DIN CLUJ Adresa: str. Grigore Alexandrescu, nr. 23, ap. 18, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, tel: 0752786030, 0740388614, email: gib_cj@yahoo.com, pagină web: www.gibcluj.ro Data înfiinţării: ianuarie 2006 Scop: creşterea nivelului educaţiei individuale şi sociale, a gradului de cultură şi civilizaţie, promovarea valorilor europene în rândul tinerilor; promovarea intereselor academice ale membrilor Asociaţiei la toate nivelele educaţionale; afirmarea şi promovarea valorilor spiritualităţii române tradiţionale în rândurile tinerilor; sprijinirea procesului de integrare în structurile europene Preşedinte: Cojocaru Ana Afilieri: naţională: ANOSR (Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România), COS Cluj (Consorţiul Organizaţiilor Studenţeşti din Cluj-Napoca) Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural artistic, minorităţi, umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie-învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, tineri din care: minorităţi, întreprinzători, grupuri profesionale, cu performanţe excepţionale ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR FARMACIŞTI CLUJ-NAPOCA Adresa: str. Clinicilor, nr. 5-7, ap. 14, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj, tel/fax: 0756102245, email: osf.contact@yahoo.com, pagină web: www.osfcluj.ro Data înfiinţării: iunie 1995 Scop: promovarea şi apărarea intereselor personale, sociale, economice, sportive şi culturale ale membrilor organizatiei; menţinerea relaţiilor de colegialitate între membrii organizatiei, precum si libertatea lor de opinie; promovarea spiritului democratic în mediul universitar şi consolidarea autonomiei universitare; propaganda sanitară, culturală, sportivă şi civică în rândul populaţiei; relaţii de colaborare cu organizaţii similare, alte organizaţii similare din tara şi din străinătate Preşedinte: Gologan Delia Afilieri: naţională: ANOSR (Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţesti din România), FASFR (Federaţia Asociaţiilor Studenţilor Farmacişti din România) internaţională: EPSA (European Pharmaceutical Students’ Asociations), IPSF (International Pharmaceutical Students’ Asociations) Filiale: Domenii de interes: educaţie-învăţământ, sănătate, mobilitate-voluntariat, civic Grup ţintă: studenţi

89

ASOCIAŢIA ART IMAGE CLUJ-NAPOCA Adresa: str. Al. Vaida Voievod, nr. 53-55, clădirea II, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj, tel: 0745666116 Data înfiinţării: martie 2006 Scop: promovarea imaginii comunităţii locale la nivel naţional şi internaţional, educarea vizual-artistică a tinerilor Preşedinte: Mircea Albu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural artistic, educaţie-învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, tineri: grupuri profesionale, cu performanţe excepţionale

90

JUDEŢUL CONSTANŢA
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA FILIALA CONSTANŢA Adresa: str. Micşunelelor, nr. 13, bl. 8A, sc. A, ap. 1, loc. Constanţa, jud. Constanţa, tel/fax: 0241/619665, email: arasct@impromex.ro, pagină web: www.arasnet.ro Data înfiinţării: decembrie 1993 Scop: stoparea epidemiei SIDA prin dezvoltarea programelor de educaţie, informare ca şi a serviciilor de asistenţă socială a persoanelor infectate/afectate de HIV şi SIDA Preşedinte: Titorencu Manuela Afilieri: Coaliţia Vocea, Colaliţia pentru o comunitate sănătoasă din România, Eurocaso Filiale: Domenii de interes: umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, tineri cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, institutionalizaţi post instittutionalizaţi, devianţi şi delincvenţi FUNDAŢIA CULTURALĂ SORIN CALAFUS Adresa: Bdul Tomis, nr. 137, bl. LN 1, sc. A, ap. 3, loc. Constanţa, jud. Constanţa, tel/fax: 0241/611915 Data înfiinţării: decembrie 1997 Scop: desfăşurarea de acţiuni de natură culturală, promovarea relaţiilor cordiale şi a bunei înţelegeri între state Preşedinte: Sorin Calafus Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural - artistic, umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperarea internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic şi turism sport Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu performanţe excepţionale LIGA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA MARITIMĂ Adresa: str. Mircea cel Bătrân, nr. 104, loc. Constanţa, jud. Constanţa, tel/fax: 0241/664740, interior 127, email: ligastudentilorumc@yahoo.com Data înfiinţării: octombrie 2005 Scop: reprezentarea studenţilor şi a drepturilor acestora în toate forurile decizionale la nivel de Universitate, Facultăţi, Comisii Administrative, Senat, Consilii, Comisii de Calitate etc.

91

Preşedinte: Gabriel Andone Afilieri: Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cercetare, mobilitate şi voluntariat, civic, cooperare internaţională, ecologic, sport-turism, minorităţi, umanitar Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA TINERETULUI LIBER CONSTANŢA Adresa: Şos. Constanţei, nr. 43, loc. Mangalia. jud. Constanţa, tel/fax: 0241/740211, email: atlconstanta@personal.ro Data înfiinţării: martie 2004 Scop: favorizarea dezvoltării cetăţeniei active, stimularea creativităţii tinerilor în toate domeniile Preşedinte: Mitică Valeriu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu nivel scăzut de trai, întreprinzători, grupuri profesionale, şomeri, tineri cu performanţe excepţionale CENTRUL LOCAL CONSTANŢA AL ORGANIZAŢIEI NAŢIONALE CERCETAŞII ROMÂNIEI Adresa: Şos. Constanţei, nr. 43, loc. Mangalia, jud. Constanţa, tel/fax: 0241/740211, email: atcallatis@yahoo.com Data înfiinţării: decembrie 2003 Scop: elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice şi instruirea, educarea şi formarea tineretului Preşedinte: Coteş Dănuţ Afilieri: Cercetaşii României, Organizaţia Mondială a Mişcării SCOUT Filiale: Domenii de interes: Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu nivel scăzut de trai, întreprinzători, grupuri profesionale, şomeri, cu performanţe excepţionale AŞEZĂMINTELE SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA Adresa: str. Soveja, Parcul Tăbăcărie, loc. Constanţa, jud. Constanţa, tel/fax: 0241/550010, email: bisericasfantulmina@yahoo.com, pagină web: www.centrularca.xhost.ro Data înfiinţării: martie 1993 Scop: sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române în redobândirea forţei ei sociale şi spirituale prin înfiinţarea unui complex filantropic cu spaţii destinate activităţilor şi serviciilor dedicate persoanelor aflate în situaţie dificilă sau cu risc de excluziune socială

92

Preşedinte: Mariana Picu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: religie, umanitar, servicii sociale, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: tinerii cu handicap, cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR ÎN ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE CONSTANŢA Adresa: Bdul Al. Lăpuşneanu, nr. 13, loc. Constanţa, jud. Constanţa tel/fax: 0720984030, email: anssa_cta@yahoo.com, pagină web: http://anssa-constanta.blogspot.com Data înfiinţării: iulie 2003 Scop: sprijină studenţii în ştiinţe administrative, oferindu-le oportunităţi de afirmare chiar în sectorul public. În cadrul organizaţiei are loc formarea viitorilor funcţionari publici, a viitorilor specialişti, ce sunt suficient de motivaţi pentru a contribui la reforma administraţiei publice. A.N.S.S.A. Constanţa oferă studenţilor posibilitatea de a-şi exprima opiniile referitoare la problemele actuale ale administraţiei publice şi de a propune soluţii pentru acestea. Asociaţia Naţională a Studenţilor în Ştiinţe Administrative are misiunea de a sprijini consolidarea capacităţii de acţiune a structurilor administraţiei publice. Scopul asociaţiei este acela de a avea o administraţie performantă cu specialişti competenţi în gestionarea sectorului public Preşedinte: Cristi Iftene - Director General Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: studenţi, tineri întreprinzători, tineri cu perfomanţe excepţionale LIGA APĂRĂRII DREPTURILOR OMULUI CONSTANŢA - L.A.D.O. CONSTANŢA Adresa: Bdul Tomis, nr. 109, loc. Constanţa, jud. Constanţa, tel/fax: 0241/665262, email: lado.constanta@personal.ro Data înfiinţării: noiembrie 2004 Scop: apărarea drepturilor omului şi ale tinerilor în faţa oricăror autorităţi locale, naţionale şi internaţionale prin protejarea acestora de orice încălcări, abuzuri sau ilegalităţi realizate de autorităţile statului sau de alte persoane juridice şi fizice, având la bază legile naţionale şi cele internaţionale la care România a aderat, în special declaraţia universală a drepturilor omului Preşedinte: Mitică Carmen Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, minorităţi, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, grupuri profesionale, tineri instituţionalizaţi/ post institutionalizaţi, dependenţi de droguri, devianţi/delicvenţi, cu nivel scăzut de trai

93

ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A STUDENŢILOR ÎN SŢIINŢE ECONOMICE ŞI COMERCIALE - A.I.E.S.E.C. Adresa: Aleea Universităţii, nr. L, Sala P40, parter, loc. Constanţa, jud. Constanţa, tel/fax: 0241/636970, email: constanta@aiesec.net, pagină web: ro.aiesec.org/constanta Data înfiinţării: martie 1993 Scop: dezvoltarea la nivel naţional şi internaţional a culturii economice şi a aplicaţiilor sale în diferite sfere de activitate; promovarea cooperării şi înţelegerii între popoare prin intermediul lumii universitare Preşedinte: Turtă George Afilieri: A.I.E.S.E.C. ROMÂNIA, A.I.E.S.E.C. INTERNATIONAL Filiale: Domenii de interes: cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA PSIHOLOGILOR ŞI PSIHOPEDAGOGILOR PROCIVITAS (APP PROCIVITAS) Adresa: str. Horia Agarici, nr. 1, bl. 23A, sc. B, ap. 39, jud. Constanţa, jud. Constanţa, tel/fax: 0241/615522, email: app_procivitas@rdslink.ro, pagină web: www.actapp.ro Data înfiinţării: februarie 2002 Scop: creşterea calităţii vieţii umane prin activarea conştiinţei şi promovarea libertăţii de conştiinţă Preşedinte: Ludovic Fraico Afilieri: - naţională - reţeaua ANNA LINDH ROMÂNIA - internaţională - Reţeaua Euromediteraneană Filiale: APP PROCIVITAS - Filiala Tulcea Domenii de interes: servicii sociale, profesional şi de afaceri, cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, familia tânără, tineri cu nivel de trai scăzut, grupuri profesionale CENTRUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ DURABILĂ - CEDER Adresa: str. Făgetului, nr. 136, bl ST 3, sc. D, ap. 20, loc. Constanţa, jud. Constanţa, tel/fax: 0241522012 Data înfiinţării: februarie 2003 Scop: iniţiere şi suport pentru elaborarea şi implementarea de strategii şi programe de dezvoltare economică şi comunitară a localităţilor rurale; dezvoltarea resurselor umane în mediul rural, în vederea valorificării potenţialului agricol; dezvoltarea capacităţii administraţiilor publice locale din mediul rural pentru a aplica metode şi tehnici moderne de management; mobilizarea resurselor societăţii civile din mediul rural pentru dezvoltare locală Preşedinte: Bucur Ionică Afilieri: Filiale: -

94

Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic, servicii sociale, dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale Grup ţintă: studenţi, tineri cu un nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI TURISM Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr. 15, bl. M 1, sc. A, ap. 3, loc. Constanţa, jud. Constanţa, tel/fax: 0241/619049, email: acit@post.com Data înfiinţării: octombrie 2004 Scop: învăţământ, cultură, turism Preşedinte: Roşca Ovidiu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport–turism, minorităţi, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi volutariat Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri cu nivel de trai scăzut, grupuri profesionale şi cu performanţă excepţională ASOCIAŢIA DE TINERET CALLATIS Adresa: Şos. Constanţei, nr. 43, loc. Mangalia, jud. Constanţa, tel/fax: 0241/740211, email: atcallatis@yahoo.com Data înfiinţării: iulie 2005 Scop: educarea tinerilor în conformitate cu constituţia organizaţiei mondiale a miscării SCOUT, cultivarea şi dezvoltarea la tineri a respectului şi dragostei faţă de om şi mediu înconjurător Preşedinte: Dumitru Marieta Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural - artistic, turism sport, educaţie şi învăţământ, cercetare şi cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenti, grupuri profesionale, tineri cu performanţe excepţionale, tineri instituţionalizaţi/post instituţionalizaţi SOCIETATEA DE EXPLORĂRI OCEANOGRAFICE ŞI PROTECŢIE A MEDIULUI MARIN OCEANIC-CLUB / S.E.O.P.M.M. OCEANIC-CLUB Adresa: str. Decebal, nr. 41, loc. Constanţa, jud. Constanţa, tel/fax: 0341/101585, email: oceanic.club@gmail.com, pagină web: www.oceanic.ro Data înfiinţării: 28 februarie 1992 / personalitate juridică 28 februarie 2002 Scop: explorarea şi cunoaşterea mediului marin, crearea cadrului de dezvoltare a unor proiecte de conservare şi reconstrucţie ecologică a mediului marin, sensibilizarea opiniei publice faţă de problemele ecologice ale mediului marin şi atragerea de voluntari în cadrul unor proiecte de conservare şi reconstrucţie ecologică, susţinerea afirmării valorilor şcolii româneşti de oceanografie pe plan internaţional

95

Preşedinte: Popescu-Mirceni Răzvan Afilieri: Federaţia CPN „Connaitre et Proteger la Nature” - Franţa Filiale: Toulon – Franţa; Rabat – Maroc; Ancona – Italia; Atlanta – USA; Luanda- Angola; Berlin - Germania Domenii de interes: ecologie şi protecţia mediului; susţinerea dezvoltării şi consolidării „nucleelor” de cercetători din instituţiile româneşti şi motivarea tinerilor cercetători să rămănă în România pentru a profesa Grup ţintă: elevi de liceu, studenţi (cu precădere cei de la facultăţile de biologie, ecologie şi protecţia mediului/ geografie/ geologie/istorie dar nu numai) cercetătorii din instituţiile româneşti de cercetare, comunitaţile de pescari, lucrătorii portuari HOLT ROMÂNIA – FUNDAŢIA DE CONSULTANŢĂ ŞI SERVICII SOCIALE PENTRU COPII ŞI FAMILII Adresa: Bdul Tomis, nr. 238, bl. TD17, sc. B, ap. 20, loc. Constanţa, jud. Constanţa, tel/fax: 0241/657533, email: constanţa@holt.ro, pagină web: www.holt.ro Data înfiinţării: ianuarie 2002 Scop: de a oferi şansa fiecărui copil de a avea o familie proprie Preşedinte: Director executiv naţional Livia Trif Afilieri: Federatia Organizatiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) Filiale: Mureş şi Iaşi Domenii de interes: servicii sociale, educaţie şi învăţământ, voluntariat Grup ţintă: familia tânără, copii, tineri cu nivel de trai scăzut CENTRUL REGIONAL DE RESURSE PENTRU ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE – CENTRAS CONSTANŢA Adresa: str. Cuza Vodă, nr. 86A, loc. Constanţa, tel/fax: 0241/522012, email: office@centras-constanta.ro, pagină web: www.centras-constanta.ro Data înfiinţării: august 2001 Scop: încurajarea spiritului civic şi de liberă asociere, de modernizare structurală a societăţii româneşti, alinierea la dezbaterile contemporane privind sectorul terţiar din România, dezvoltarea durabilă a societăţii civile româneşti şi consolidarea democraţiei participative în România Preşedinte: Bucur Ionică Afilieri: Filiale: Domenii de interes: dezvoltare regională, comunitară şi locală; sprijinirea şi promovarea voluntariatului Grup ţintă: tineri cu performanţe excepţionale

96

JUDEŢUL COVASNA
ASOCIAŢIA "BARÓTI SZENT ADALBERT EGYESÜLET " Adresa: P-ţa Libertăţii, nr. 9, ap. 2, loc. Baraolt, jud. Covasna, tel/fax: 0267/378394, email: barotiszentadalbert@yahoo.com Data înfiinţării: mai 2005 Scop: servirea societăţii, a bisericii catolicii maghiare înnoite în spiritul Conciliului Vatican al II-lea, în domeniul evanghelizării, misiunii, caritaţii, liturghiei, artei şi a culturii, în primul rând prin dezvoltarea comunităţilor, reprezentarea şi promovarea intereselor, în special ale copiilor şi tinerilor, sprijinirea activităţilor în domeniul religios, cultural, social, educaţional, turistic, sportiv, protecţia mediului, şi a activităţilor de petrecere a timpului liber Preşedinte: Lázár János Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport–turism, religie, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, servicii sociale, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA DE TINERI DIN BIXAD Adresa: str. Principală, nr. 558, loc. Bixad, jud. Covasna Data înfiinţării: februarie 2006 Scop: încurajarea tinerilor, creşterea gradului de interes pentru voluntariat Preşedinte: Ájgel Ágnes Afilieri: Confederaţia organizaţiilor de tineret din judeţul Covasna HARIT Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, religie Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA "BODVAJ" Adresa: str. Principală, nr. 227, loc. Băţanii Mici, jud. Covasna, tel: 0267/375970, email: bodvaj@gmail.com Data înfiinţării: noiembrie 2003 Scop: promovarea valorilor culturale, sportive, apărarea patrimoniului construit şi natural şi protecţia folclorului satului Băţanii Mici Preşedinte: Benedek Marta Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural–artistic, sport–turism, educaţie şi învăţământ, civic, tineret Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut

97

ASOCIAŢIA "CABIRIA EGYESÜLET", CINECLUBUL CABIRIA FILMKLUB Adresa: P-ţa Mihai Viteazul, nr. 2, bl. 3, sc. E, ap. 3, loc. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, tel/fax: 0267-318155, email: melkuhn2000@yahoo.com, pagină web: www.sepsiszentgyörgy.info Data înfiinţării: septembrie 2004 Scop: prezentarea operelor cinematografice inedite din istoria filmului european şi mondial de la clasici până la filmul alternativ; sprijinirea activităţii de creaţie în domeniul artei cinematografice; educarea vizuală a tinerei generaţii, dezvoltarea vieţii culturale a comunităţii locale Preşedinte: Melkuhn Andrea Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, minorităţi, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate si voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, minorităţi ASOCIAŢIA COPIILOR ŞI TINERILOR CU DIABET DIN JUDEŢUL COVASNA Adresa: str. Oltului, nr. 51, bl. 28, sc. I, ap. 5, loc. Sfântu Gheorghe jud. Covasna, tel 0722617626, email: diabet74@freemail.hu Data înfiinţării: 2007 aprilie Scop: colaborarea cu instituţii şi persoane de drept public şi privat, inclusiv ale Administraţiei Locale şi Centrale, precum şi alte instituţii abilitate; editarea de broşuri, pliante, materiale audio-video cu scop informativ şi educativ; înlesnirea accesului la ultimele noutăţi în domeniul medical, făcând schimb de experienţă cu organizaţii internaţionale, putând participa activ la diferite evenimente şi întruniri Preşedinte: Dobolyi László Barna Afilieri: Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, sănătate, cooperare internaţionale Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără ASOCIAŢIA CLUBUL TINERILOR DIN SFANTU GHEORGHE Adresa: str. 1 Dec. 1918, bl. 12, sc. D, ap. 16, loc. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, email: szik.ifjusagi.napok@gmail.com, pagină web: www.szik.ro Data înfiinţării: 2008 august Scop: ocrotirea şi promovarea intereselor şi drepturilor tinerilor şi studenţilor; dezvoltare comunitară; educaţie intelectuală; asigurarea calităţii în programe Preşedinte: Kelemen Éva-Orsolya Afilieri: Confederaţi organizaţiilor de tineret din jud. Covasna HARIT Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţieînvăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, minorităţi

98

ASOCIAŢIA TINERILOR DIN JUDEŢUL COVASNA "HARIT" Adresa: str. 1 Decembrie 1918, bl. 12, sc. D, ap. 16, loc. Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, tel/fax: 0267/310080, email: haritelnokseg@gmail.com, pagină web: www.harit.ro Data înfiinţării: 2008 septembrie Scop: sprijinirea initiativelor de tineret; spijinirea structurilor de tineret din judeţul Covasna; promovarea voluntariatului Preşedinte: Grüman Róbert Afilieri: MIERT – Confederaţia Organizaţiilor de Tineret Maghiare Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport- turism, minorităţi, educaţie-învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri: minorităţi, cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA JUNIOR BUSINESS CLUB Adresa: str. Sporturilor, nr. 8, bl. 18, sc. A, ap. 2, loc. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, tel/fax: 0723715419, e-mail: juniorbusinessclub@yahoo.com, pagină web: www.juniorbusinessclub.ro Data înfiinţării: aprilie 2008 Scop: elaborarea, realizarea şi sprijinirea diferitelor planuri şi programe individuale sau colective, astfel sprijinind evoluţia colectivităţii şi dezvoltarea sa în toate sectoarele vieţii economice, sociale şi culturale Preşedinte: Kelemen Szilárd Péter Afilieri: Confederaţi organizaţiilor de tineret din jud. Covasna HARIT Filiale: Cluj Domenii de interes: cultural-artistic, umanitar, servicii sociale, educaţieînvăţământ, cercetare, mobilitate şi voluntariat, profesional şi de afaceri Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ DIN ROMANIA – SFANTU GHEORGHE GRUPA DE TINERET Adresa: str. Pescarilor, nr. 34, sc. A, loc. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, tel/fax: 0267/351702, email: sfgheorghe@maltez.ro, pagină web: www.maltez.ro Data înfiinţării: 1992 Scop: să obţinem efecte majore pentru programele noastre, adică să realizăm beneficii reale pentru grupurile noastre ţintă, să promovăm activitatea voluntară în domeniul social, să asigurăm ameliorarea continuă a serviciilor noastre şi să atingem/păstrăm un nivel calitativ crescut al activităţii noastre, să ne concentrăm asupra anumitor servicii/activităţi, în domeniul cărora dorim şi putem oferi soluţii viabile, să asigurăm transparenţa şi eficienţa muncii noastre, să profităm şi să dezvoltăm oportunităţile de lobby în favoarea grupurilor de persoane defavorizate Preşedinte: Biszak Jozsef Afilieri: Serviciul de Ajutor Maltez din România Filiale: Alba, Arad, Bacău, Bistriţa Năsăud, Brăila, Bucureşti, Caraş Severin, Cluj, Covasna, Maramureş, Mures, Vaslui, Tulcea, Satu-Mare, Iaşi, Timiş, Sibiu, Harghita, Suceava, Hunedoara, Teleorman

99

Domenii de interes: cultural-artistic, minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, educaţie-învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri: cu handicap (fizic sau mental), minorităţi, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi ASOCIAŢIA POLARIS Adresa: str. N. Iorga, nr. 61, bl. 10 E, sc. B, ap. 4, loc. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, tel/fax: 0267/402081, email: gjudith@yahoo.com Data înfiinţării: 2007 iunie Scop: educarea tinerilor, promovarea tradiţiilor, ocrotirea mediului, susţinerea programelor echipei de cercetaşi nr. 115, denumită Bölöni Farkas Sándor Preşedinte: Gödri Judith Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, religie, umanitar, educaţie-învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără ASOCIAŢIA UNIUNEA STUDENŢILOR MAGHIARI DIN SFÂNTU GHEORGHE Adresa: str. Gróf Mikó Imre, nr. 4 , bl. 1, sc. C, ap. 20, loc. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, tel/fax: 0747984921, email: smdsz01@yahoo.com, pagină web: www.smdsz.ro Data înfiinţării: octombrie 2007 Scop: ocrotirea şi promovarea intereselor şi drepturilor tinerilor şi studenţilor din judeţul Covasna; dezvoltare comunitară, contribuire la dezvoltarea socioeconomică a judeţului, educaţie intelectuală, asigurarea calităţii în programe de/pentru tineret, generarea şi promovarea turismului judeţean pentru tineret, colaborarea cu bisericile istorice şi cadrele didactice în vederea păstrării nealterate a tradiţiilor religioase şi culturale; colaborarea cu alte asociaţii autohtone şi din străinătate; organizarea de manifestări specifice pentru atingerea obiectivelor; organizarea de tabere, excursii, drumeţii, programe de protecţia mediului, programe de combatere a drogurilor, programe care întreţin o condiţie fizică bună, redactarea şi editarea unor reviste, cărţi, broşuri etc.; activităţi pentru obţinerea unor dotări infrastructuale pentru organizaţii de tineret şi locaţii comunitare pentru tineret, centre de tineret; iniţierea, organizarea, efectuarea şi promovarea turismului pentru tineret prin elaborarea, organizarea şi efectuarea unor pachete complete de servicii de turism; realizarea unor materiale documentare culturale în diferite surse mediatizate: radio, posturi TV, filme de scurt metraj, articole de ziare, etc.; organizare schimburi de experienţă; dezbateri, programe, seminarii, expoziţii, excursii, concursuri organizate pentru îndeplinirea scopului asociaţiei; sprijinirea relaţiilor cu organizaţii de tineret din ţară sau străinătate, respectiv acordarea sprijinului material în înfăptuirea acestora; sprijinirea materială sau infrastructurală a diferitelor cercuri sau a

100

altor activităţi de tineret; ajutorarea tinerilor din Sfantu Gheorghe la învăţătură, artă, muzică, transport (navetă) şi alte programe organizate de aceştia; ajutorarea tinerilor cu o stare materială slabă, a celor orfani; sprijinirea relaţiilor cu universităţi, colegii înfrăţite, organizaţii de tineret din ţară sau străinătate, respectiv acordarea sprijinului material în înfăptuirea acestora; alte activităţi care slujesc dezvoltarea materială şi morală a Uniunea Studenţilor Maghiari din Sfântu Gheorghe Preşedinte: Kerekes Sándor Afilieri: Confederaţia organizaţiilor de tineret din jud. Covasna HARIT Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie-învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi, grupuri profesionale, institutţionalizaţi/ postinstituţionalizaţi

101

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA
SOCIETATEA ASTRONOMICĂ ROMÂNĂ DE METEORI-SARM Adresa: str. Tineretului, nr. 1, cam. 10, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0245/214389, 0245/213851, email: vali_sarm@yahoo.com, pagină web: www.sarm.ro Data înfiinţării: 12 iulie 1993 Scop: promovarea în rândul tineretului a astronomiei – cu precădere a astronomiei de meteori - şi a sistemului educaţional aferent, a colaborării naţionale şi internaţionale în domeniu, a valorilor naţionale şi universale Preşedinte: Grigore Valentin Afilieri: Astronomers Without Borders Filiale (structuri fără personalitate juridică asimilate sucursalelor): Bucureşti, Iaşi, Gorj, Maramureş, Cluj, Neamţ Domenii de interes: educaţie non-formală, cultural-artistic Grup ţintă: tineri ASOCIAŢIA NEWPROJECTS Adresa: Bdul Unirii, sc. B, ap. 50, micro 6, jud. Dâmboviţa, tel: 0726263481, email: newprojects_org@yahoo.com, pagină web: www.newprojects.org Data înfiinţării: iulie 2007 Scop: creşterea participarii tinerilor şi adulţilor la viaţa societăţii – sub toate formele de manifestare ale acesteia – economică, civică şi politică, culturală. Participare la educaţie, mobilitate Preşedinte: Nicolae Radu Tăbârcă Afilieri: Filiale: Domenii de interes: principal: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic; secundar: minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, cercetare, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tanara, grupuri profesionale, şomeri, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA DE TURISM "CHINDIA" TÂRGOVIŞTE Adresa: str. Mircea cel Bătrân, bl. H1, parter, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0245/634224, email: atchindia@yahoo.com Data înfiinţării: 17 mai 1991 Scop: atragerea tineretului în practicarea turismului specializat şi a turismului de agrement în condiţii de deplină siguranţă şi cu respectarea mediului înconjurător

102

Preşedinte: Radu Mihai Afilieri: Filiale: Domenii de interes: principal: sport-turism; secundar: ecologie, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA ECOLOGICĂ FLOARE DE COLŢ (AEFC) Adresa: str. Dr. N. Ştefănescu (Vilelor), bl. 1 Steaua, sc. A, ap. 2, parter, loc. Fieni, jud. Dâmboviţa, tel: 0724528448, email: asociatiafloaredecolt@yahoo.com , http://www.aefc.pgpdesign.ro Data înfiinţării: martie 2010 Scop: atragerea tineretului în practicarea activităţilor ecologice, a ecoturismului şi a turismului specializat sau de agrement, în condiţii de deplină siguranţă cu respectarea şi protejarea mediului înconjurător Preşedinte: Prundaru Marius Afilieri: Filiale: Domenii de interes: principal: ecologic; secundar: sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA CULTURAL-EDUCATIVĂ "AMBASADORII PRIETENIEI" Adresa: Calea Domneasca, nr. 252, loc. Targovişte, jud. Dâmboviţa, tel/fax: 0245/210249, email: manea_olga@yahoo.com Data înfiinţării: 30 noiembrie 1993 Scop: de a-i face pe tinerii români să cunoască frumuseţile şi cultura altor ţări,… a-i determina să participle la derularea unor proiecte internaţionale cu scopul de a lucra împreună cu tinerii din ţările respective, reuşind să se cunoască şi să colaboreze Preşedinte: Manea Olga Afilieri: Filiale: Domenii de interes: Principal: cooperare internaţională; Secundar: ecologic, cultural-artistic, umanitar, civic Grup ţintă: copii, elevi, tineri cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA "TÂRGOVIŞTE SPRE EUROPA" Adresa: str. Libertăţii, bl. C4, sc. C4, ap. 69, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0245/640383, e-mail: andigabid@minisat.ro Data înfiinţării: 24 iunie 2002 Scop: organizarea şi sprijinirea activităţilor pentru tineret Preşedinte: Dojană Gabriel Andi Afilieri: Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, Reţeaua EURODESK

103

Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, educaţie şi învăţământ, civic Grup ţintă: elevi, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, tineri şomeri, tineri devianţi/delincvenţi, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA ALIAT TÂRGOVIŞTE Adresa: str. Tineretului, nr. 1, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0723076560, email: jobclubtin@yahoo.com Data înfiinţării: 22 februarie 1990 Scop: elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice şi instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, ale valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti, iniţierea şi dezvoltarea de programe adiţionale în domeniul protecţiei sociale, de reconversie profesională precum şi proiecte pentru furnizarea de informaţii, asistenţă tehnică, instruire şi sprijin financiar menite să sprijine comunităţile Preşedinte: Petrovici Alina Elena Afilieri: Filiale: Domenii de interes: sport-turism, minorităţi, umanitar, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri întreprinzători, grupuri profesionale, tineri şomeri, minorităţi ASOCIAŢIA LOIAL Adresa: str. Dinu Lipati, bl. 37, sc. B, ap. 28, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0723626686, 0788746137 Data înfiinţării: 23 martie 2004 Scop: elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice şi instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, ale valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti, iniţierea şi dezvoltarea de programe adiţionale în domeniul protecţiei sociale, de reconversie profesională precum şi proiecte pentru furnizarea de informaţii, asistenţă tehnică, instruire şi sprijin financiar menite să sprijine comunităţile Preşedinte: Petrovici Constantin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri întreprinzători, grupuri profesionale, tineri şomeri, minorităţi ASOCIAŢIA TINERILOR CARE ACORDĂ O ŞANSĂ TÂRGOVIŞTE Adresa: str. Tineretului, nr. 1, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa Data înfiinţării: 05 noiembrie 2004

104

Scop: iniţierea şi dezvoltarea de programe care vor promova mobilitatea, iniţiativa, învăţarea interculturală şi solidaritatea între tinerii din jud. Dâmboviţa şi din întreaga ţară. Sprijinirea activităţilor culturale şi artistice în folosul copiilor, tinerilor şi bătrânilor; ajutorarea persoanelor aflate în dificultate Preşedinte: Nicolae Marin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu handicap, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri şomeri, tineri devianţi/delincvenţi FUNDAŢIA "CLEPSIDRA" Adresa: str. Tineretului, nr. 1, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0245/214389, 0245/215629, 0721158665, email: fundatia_clepsidra@yahoo.com Data înfiinţării: 22 martie 1991 Scop: reabilitarea tinerilor cu dezabilităţi , prevenirea marginalizării la copii şi tineri cu dezabilităţi în vederea adaptării sociale Preşedinte: Vâlvoi Irina Afilieri: Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu handicap, tineri dependenţi de droguri, minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, tineri devianţi/delincvenţi ASOCIAŢIA ÎNAPOI LA MUNCĂ- ASIM Adresa: str. Dr. Oprescu Dumitru, bl. 13, ap. 25, Târgovişte, jud. Dâmboviţa , tel: 0256/20753, 0726694702, email: la_muna@yayoo.com Data înfiinţării: 10 septembrie 2001 Scop: iniţierea şi dezvoltarea de programe adiţionale în domeniul protecţiei sociale, de reconversie profesională, precum şi proiecte pentru furnizarea de informaţii, asistenţă tehnică, instruire şi sprijin financiar menite să sprijine comunităţile în atingerea obiectivelor propuse prin strategiile de dezvoltare economico-sociale Preşedinte: Picioruş Ion Afilieri: Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: tineri, cu handicap, tineri întreprinzători, tineri şomeri, tineri cu nivel de trai scăzut, minorităţi

105

ASOCIAŢIA PENTRU TINERET DĂMBOVIŢA - ATD Adresa: str. Dr. Oprescu Dumitru, bl. 13, ap. 25, loc. Târgovişte, jud. Dămboviţa, tel: 0245/620753, email: atd_tgv@yayoo.com Data înfiinţării: 07 noiembrie 2002 Scop: iniţierea şi dezvoltarea de programe adiţionale în domeniul protecţiei sociale, de reconversie profesională, precum şi proiecte pentru furnizarea de informaţii, asistenţă tehnică, instruire şi sprijin financiar menite să sprijine comunităţile în atingerea obiectivelor propuse prin strategiile de dezvoltare economico-sociale Preşedinte: Bucaloiu Bogdan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: tineri, cu handicap, tineri întreprinzători, tineri şomeri, tineri cu nivel de trai scazut, minorităţi ASOCIAŢIA DE SPRIJIN A ŞOMERILOR DÂMBOVIŢA -ASSD Adresa: str. Tineretului, nr. 1, loc. Târgoviste, jud. Dâmboviţa, tel: 0245/620702, email: assd_tgv@yahoo.com Data înfiinţării: 02 aprilie 2001 Scop: iniţierea şi dezvoltarea de programe care vor promova mobilitatea, iniţiativa, învăţarea interculturală şi solidaritatea între tinerii din jud. Dâmboviţa şi din întreaga ţară. Iniţierea şi dezvoltarea de programe adiţionale în domeniul protecţiei sociale, de reconversie profesională, precum şi proiecte pentru furnizarea de informaţii, asistenţă tehnică, instruire şi sprijin financiar menite să sprijine comunităţile în atingerea obiectivelor propuse prin strategiile de dezvoltare economico-sociale Preşedinte: Picioruş Maria Florica Afilieri: Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: tineri, cu handicap, tineri întreprinzători, tineri şomeri, tineri cu nivel de trai scăzut, minorităţi FUNDAŢIA CULTURALĂ GHIOCELUL-FCG Adresa: str. Tineretului, nr. 1, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0245/214389, 0724656010 Data înfiinţării: 26 mai1995 Scop: sprijinirea tineretului în realizarea activităţilor artistice, muzicale, a colocviilor coregrafice şi documentare. Desfaşurarea de activităţi de şi pentru tineret Preşedinte: Oprea Păun Afilieri: Fundaţia pentru Tineret Dâmboviţa

106

Filiale: Dâmboviţa Domenii de interes: cultural-artistic Grup ţintă: copii, elevi, tineri ASOCIAŢIA CULTURAL-FOLCLORICĂ MIORIŢA Adresa: com . Cornăţelu, jud. Dâmboviţa, tel: 0245/241412, 0724656010 Data înfiinţării: 27 aprilie 1990 Scop: încurajarea participării tinerilor la actul cultural prin iniţierea şi dezvoltarea de programe în domeniul educaţiei culturale, pentru sănătate, ecologice, sportive Preşedinte: Oprea Păun Afilieri: Fundaţia pentru Tineret Dâmboviţa Filiale: Dâmboviţa Domenii de interes: cultural-artistic Grup ţintă: copii, elevi, tineri minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA "CARABELLA" TÂRGOVIŞTE Adresa: str. Pârvan Popescu, nr. 58, loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa, tel: 0245/217625 Data înfiinţării: 26 februarie 2002 Scop: dezvoltarea de programe şi acţiuni educative de învăţământ, culturale, sociale, sportive, ecologice şi turistice Preşedinte: Stoicescu Corneliu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi

107

JUDEŢUL DOLJ
CENTRUL EDUCAŢIONAL DE RESURSE ŞI TRAINING – CERT Adresa: str. Unirea, nr. 99, loc. Câmpeni, jud. Dolj, tel/fax: 0351/417721, email: certdolj@yahoo.com, pagină web: www.certdolj.wordpress.com Data înfiinţării: mai 2009 Scop: încurajarea tinerilor de a se implica activ în comunitate ca mediu şi sursă de dezvoltare personală şi profesională a fiecărui cetăţean Preşedinte: Matei Eugen Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, religie, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE PRPĂTRAT Adresa: str. Câmpia Izlaz, nr. 97a, loc. Craiova, jud. Dolj, tel/fax: 0740303764, email:office@prpatrat.ro, pagină web: www.prpatrat.ro Data înfiinţării: decembrie 2007 Scop: dezvoltarea şi promovarea comunicării şi a relaţiilor publice prin educarea tinerilor şi structurilor asociative în vederea respectării şi apărării dreptului de exprimare şi al dreptului la informaţie, consacrate de Constituţia României în art. 30, respectiv art. 31 Preşedinte: Mechenici Alin Afilieri: Filiale: Bucureşti Domenii de interes: profesional şi de afaceri Grup ţintă: elevi, studenţi ASOCIAŢIA EUROPEAN YOUTH FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT / EYFSD Adresa: str. Ludovic Mrazec, bl. M45, sc. 1, ap. 13, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0722521272. fax: 0351/815623, email: office@europeanyouth.org, pagină web: www.europeanyouth.org Data înfiinţării: ianuarie 2009 Scop: facilitarea dezvoltării tinerilor, studenţilor şi persoanelor cu oportunităţi reduse din Europa, pentru ca aceştia să contribuie activ la o dezvoltare durabilă a mediului în care trăiesc Preşedinte: Lungu Daniel - Alexandru

108

Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, minorităţi Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri dependenţi de droguri, tineri minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri întreprinzători, tineri şomeri, tineri devianţi/delincvenţi, tineri cu performanţe excepţionale ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE MEDICINĂ DIN CRAIOVA / OSFM Adresa: Calea Bucureşti, nr. 107 H, loc. Craiova, jud. Dolj, tel/fax: 0742696609, email: osfm_craiova@yahoo.com, pagină web: www.osfm.ro Data înfiinţării: septembrie 2007 Scop: promovarea, apărarea, reprezentarea şi sprijinirea intereselor profesionale, sociale şi culturale ale studenţilor din Facultatea de Medicină din Craiova în faţa factorilor de decizie din mediul universitar Preşedinte: Dumitrache Silviu Ionuţ Afilieri: UNSR Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, ecologic, cultural- artistic, sportturism, minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, profesional de afaceri, cercetare, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: studenţi, grupuri profesionale, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A STUDENŢILOR ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI COMERCIALE- AIESEC CRAIOVA Adresa: str. Eugeniu Carada, nr. 10, ap. 13, loc. Craiova, jud. Dolj, tel/fax: 0351/402334, email: craiova.ro@aiesec.net, pagină web: www.aiesec-craiova.org. Data înfiinţării: iulie 1991 Scop: dezvoltarea abilităţilor tinerilor în domeniul managementului economic Preşedinte: Alexandra Florescu Afilieri: AIESEC Internaţional Filiale: Bihor, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Mureş, Olt, Timiş Domenii de interes: ecologic, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri întreprinzători, grupuri profesionale ASOCIAŢIA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE LITERE/ASFL Adresa: str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 13-15, sala 206, loc. Craiova, jud. Dolj, tel/fax: 0740181153, email: asfl_craiova@yahoo.com pagină web: www.folk.go.ro Data înfiinţării: martie 2008 Scop: promovarea, apărarea, reprezentarea şi sprijinirea intereselor profesionale, sociale şi culturale ale studenţilor din Facultatea de Litere

109

Preşedinte: Ungureanu Tufagiu Carmen Afilieri: UNSR Filiale: Domenii de interes: cultural- artistic, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA CULTURALĂ „OLTENIA” - ACO Adresa: str. Nufărului, nr. 23, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0748486292, email: otocris@yahoo.com, pagină web: www.folk.go.ro Data înfiinţării: 2007 Scop: protejarea şi promovarea drepturilor omului Preşedinte: Otovescu Frăsie Cristina Afilieri: Filiale: Domenii de interes: minorităţi, umanitar, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: copii, elevi, tineri cu handicap, minorităţi ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ DE SPRIJINIRE A TINERETULUI ECOLOGIST DIN ROMÂNIA, ANTER Adresa: str. Vântului, nr. 1A, bl. J4, sc. 1, ap. 7, loc. Craiova, jud. Dolj, tel/fax: 0721288330, email: anter.craiova@yahoo.com, georgianaruiu@yahoo.com, Data înfiinţării: martie 1998 Scop: promovarea dezvoltării durabile a mediului înconjurător şi formarea conştiinţei eco-civice a populaţiei în vederea implementării unui model comportamental menit să contribuie la îmbunătăţirea atitudinii tinerilor cetăţeni faţă de mediul ambiant şi a calităţii mediului Preşedinte: Georgiana Ruiu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, minorităţi, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut FUNDAŢIA ARTELOR DOR (FADCV) Adresa: str. Nicolae Iorga, bl. A38, sc. 1, ap. 16, loc. Craiova, jud. Dolj, tel/fax: 0726286061, email: fundatiaartelor@yahoo.com, Data înfiinţării: aprilie 1996 Scop: urmăreşte promovarea valorilor artistice autentice contemporane şi realizarea dialogului cu componentele artistice europene Preşedinte: Răţulescu Mărinică Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural- artistic, minorităţi, umanitar, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat

110

Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu handicap, tineri dependenţi de droguri, minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA EUROPROTECTOR ROMÂNIA Adresa: str. Ştirbei Vodă, nr. 69, loc. Craiova, jud. Dolj, tel/fax: 0744562973, email: ro_protector@yahoo.com, pagină web: www.euro-protector.ro Data înfiinţării: iulie 2006 Scop: protejarea drepturilor copiilor şi tinerilor din România, în primul rând a anumitor categorii cu nevoi speciale: • copii şi tineri în dificultate (copii ai străzii, tineri fără adapost, copii/tineri abuzaţi în familie, abuzaţi sexual, victime ale traficului de persoane, dependenţi de droguri) • copii şi tineri cu handicap sau infectaţi cu HIV • copii si tineri supradotaţi cu posibilităţi materiale reduse Preşedinte: Mateescu Oana Afilieri: Filiale: Domenii de interes: copii şi tineri Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu handicap, tineri dependenţi de droguri, minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri întreprinzători, tineri instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, tineri devianţi/delincvenţi, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTIN-ORTODOCŞI ROMÂNI (A.S.C.O.R.) Adresa: str. Matei Basarab, nr. 17 bis, loc. Craiova, jud. Dolj, email: ascorcv@yahoo.com, pagină web: www.ascorcraiova.ro Data înfiinţării: mai 1995 Scop: promovarea credinţei creştine şi a spiritualităţii ortodoxe, în duhul filocalic redescoperit de părintele profesor Dumitru Staniloae, cu prioritate în mediile universitar şi preuniversitar Preşedinte: Budan Mihai Afilieri: A.S.C.O.R. Filiale: Alba, Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa, Botoşani, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vâlcea Domenii de interes: cultural-artistic, ecologic, religie, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi ASOCIAŢIA STUDENŢILOR UNIVERSITARI (ASU) Adresa: str. Împăratului Traian, nr. 227, bl. M83, sc. 2, ap. 11, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0742681167 Data înfiinţării: mai 2010 Scop: promovarea drepturilor studenţeşti, dezvoltarea de proiecte pentru tineret, educaţionale, traininguri Preşedinte: Albiş Iulian Alin

111

Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, educaţie şi învăţământ, sport- turism, umanitar, profesional şi de afaceri, cercetare, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: studenţi, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN DREPT DIN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Adresa: str. A. I. Cuza, nr. 13 CM4 bis, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0766285612, email: asd-uc@yahoo.groups.com Data înfiinţării: mai 2001 Scop: apărarea intereselor studenţilor la nivel local şi naţional Preşedinte: Bălan Simona Afilieri: Uniunea Naţională a Studenţilor din România Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic, ecologic, cultural artistic, sport- turism, profesional şi de afaceri, umanitar Grup ţintă: studenţi ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE AUTOMATICĂ CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ- OSACE Adresa: Bdul Decebal, nr. 107, loc. Craiova, jud. Dolj, tel/fax: 0251/438198, email: osace2001@yahoo.com, pagină web: www.osce.ucv.ro Data înfiinţării: octombrie 2001 Scop: promovarea, apărarea şi sprijinirea intereselor profesionale, sociale şi culturale ale studenţilor Facultăţii de Automatică Calculatoare şi Electronică Preşedinte: Papuc Mihai Adrian Afilieri: Uniunea Naţională a Studenţilor din România Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, ecologic, cultural-artistic, sport-turism, umanitar, servicii sociale, cercetare, sănătate, cooperare internaţională Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA EESCTEC LC CRAIOVA Adresa: Bdul Decebal, nr. 107, ap. N8A, Craiova, jud. Dolj, email: eestec_craiova@yahoo.com, pagină web:www.eestec-craiova.ro Data înfiinţării: mai 2006 Scop: promovarea, apărarea şi sprijinirea intereselor profesionale, sociale şi culturale ale tinerilor şi studenţilor de profil electric şi electronic din Universitatea din Craiova Preşedinte: Chiriţă Mihai Alexandru Afilieri: Electrical Engineering Students European Association Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, umanitar, cercetare, cooperare internaţională Grup ţintă: studenţi

112

ASOCIAŢIA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE FIZICĂ DIN CRAIOVA - ASFFC Adresa: str. A. I. Cuza, nr. 13, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0763805615, email: asffc_craiova@yahoo.com, pagină web: www.asffc.go.ro Data înfiinţării: iunie 2003 Scop: promovarea, apărarea şi sprijinirea intereselor profesionale, sociale şi culturale ale studenţilor din Facultatea de Fizică din Craiova Preşedinte: Tănase Iulian Afilieri: Uniunea Naţională a Studenţilor din România, I.A.P.S. Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic, cooperare internaţională, ecologic Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ SPORT ŞI KINETOTERAPIE - ASFEFSK Adresa: str. Brestei, nr. 146, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0769604808, email: asfefsk@yahoo.com Data înfiinţării: februarie 2009 Scop: promovarea, apărarea, reprezentarea şi sprijinirea intereselor profesionale, sociale şi culturale ale studenţilor din Facultatea de Sport din Craiova Preşedinte: Cordescu Mihai Afilieri: Uniunea Naţională a Studenţilor din România Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, sport-turism Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE TEOLOGIE DIN CRAIOVA (ASFTC) Adresa: str. A. I. Cuza, nr. 13, ap. 061, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0748234502, email: studenti_teologie@yahoo.com Data înfiinţării: septembrie 2008 Scop: apărarea intereselor studenţilor teologi, promovarea valorilor culturale şi spirituale ale poporului român Preşedinte: Săvulescu Radu Afilieri: Uniunea Naţională a Studenţilor din România Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, religie Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA STUDENŢILOR SPECIALIZAŢI ÎN MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (ASSMI) Adresa: str. Libertăţii, nr. 31, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0765603028, email: assmiucr@yahoo.com Data înfiinţării: ianuarie 2007

113

Scop: promovarea, apărarea şi reprezentarea şi sprijinirea intereselor profesionale, sociale şi culturale ale studenţilor din Facultatea de Matematică şi Informatică Preşedinte: Rotaru Adela Afilieri: Uniunea Naţională a Studenţilor din România Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, civic Grup ţintă: studenţi CONVENŢIA ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI – UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Adresa: str. Petre Ispirescu, nr. 107, C6, ap. 001, Craiova, jud. Dolj, tel: 0753054620, email: neagoe.claudiu@yahoo.com, pagină web: www.cosucv.ro Data înfiinţării: martie 2010 Scop: apărarea drepturilor studenţilor Universităţii din Craiova Preşedinte: Neagoe Claudiu Afilieri: Uniunea Naţională a Studenţilor din România Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cultural artistic, mobilitate şi voluntariat, servicii sociale, civic, umanitar Grup ţintă: elevi, studenţi, minorităţi ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR POLITEHNIŞTI - PROFIL ELECTRIC DIN CRAIOVA -OSPPEC Adresa: Bdul Decebal, nr.107, ap. 07, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0766920620, email: osppec@yahoo.com, pagină web:www.osppec.ro Data înfiinţării: mai 1990 Scop: apărarea şi promovarea drepturilor studenţilor din Facultatea de Electronică şi Facultatea de Inginerie Electronică Medie şi Informatică Industrială Preşedinte: Bărăgan Gabriel Afilieri: Uniunea Naţionala a Studenţilor din România Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cultural artistic, ecologic, umanitar, servicii sociale, mobilitatete şi voluntariat, cooperare internaţională Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢI STUDENŢILOR AGRONOMI DIN CRAIOVA (A.S.A.C.) Adresa: str. Libertăţii, nr. 19, ap. 322, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0767703043, email: asac_ucv@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie 2009 Scop: promovarea, apărarea, reprezentarea şi sprijinirea intereselor profesionale, sociale şi culturale ale studenţilor din Facultatea de Agricultură Preşedinte: Ciupitu Ştefan - Aurelian Afilieri: Filiale: -

114

Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢI STUDENŢILOR CHIMIŞTI ŞI BIOCHIMIŞTI Adresa: Calea Bucureşti, nr. 165, loc. Craiova, jud. Dolj, email: alex_paraschivu@yahoo.com Data înfiinţării: iulie 2001 Scop: apărarea şi promovarea intereselor profesionale, sociale, culturale şi materiale ale studenţilor din Facultatea de Chimie, respectarea libertăţilor democratice ale omului şi cetăţeanului Preşedinte: Paraschivu Alexandru Afilieri: Uniunea Naţionala a Studenţilor din România Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural artistic, sport-turism, minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cercetare, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢI STUDENŢILOR FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ CRAIOVA Adresa: str. Libertăţii, nr. 31, cam. 1, loc. Craiova, jud. Dolj, tel. 0749241764 Data înfiinţării: aprilie 2008 Scop: apărarea şi promovarea la nivelurile corespunzătoare a intereselor profesionale, sociale, culturale şi materiale ale studenţilor din Facultatea de Horticultură Preşedinte: Sclipcea Ovidiu Afilieri: Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, civic Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA "PROIECT PENTRU O LUME MAI BUNĂ" APLOMB Adresa: str. 22 Decembrie, nr. 13, loc. Calafat, jud. Dolj, tel/fax: 0251/306256, email:folk@go.ro, pagină web: www.folk.go.ro Data înfiinţării: ianuarie 2000 Scop: dezvoltarea societăţii civile în municipiul Calafat Preşedinte: Vană Dănuţ Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural- artistic, educaţie şi învăţământ, sport- turism Grup ţintă:copii, elevi, tineri cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA CULTURALĂ A STUDENŢILOR ŞI A TINERILOR ABSOLVENŢI DE STUDII SUPERIOARE CRAIOVA- ACSTAASSC Adresa: str. Constantin Argetoianu, nr. 24A, bl. 16, sc. 1, ap. 11, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0351/417758, email: alexandra_acstassc@yahoo.co.uk, pagină web: www.acstassc.ro

115

Data înfiinţării: mai 2004 Scop: promovarea, apărarea şi sprijinirea intereselor profesionale, sociale, economice şi culturale ale studenţilor şi tinerilor absolvenţi de studii superioare Craiova; promovarea spiritului democratic, apărarea şi promovarea drepturilor si libertăţilor omului Preşedinte: Ionescu Alexandra Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate, voluntariat, schimburi interculturale, civic, cultural artistic, sport, turism, umanitar Grup ţintă: studenţi, tineri ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ŞI SOCIALĂ PENTRU COPIII ŞI TINERII CU ABILITĂŢI ÎNALTE- RO-TALENT Adresa: str. Brazda lui Novac, Bl.I 7, sc. 2, ap. 14, loc. Craiova, jud. Dolj tel: 0722.213248, email: rotal_dj@yahoo.co.uk, pagină web: www.rotalent.go.ro Data înfiinţării: decembrie 2002 Scop: crearea unui climat educaţional şi de asistenţă socială favorabil dezvoltării capacităţilor generale şi speciale ale copiilor şi tinerilor dotaţi, superior dotaţi şi supradotaţi Preşedinte: Dumitrescu Marinela Afilieri: RO-TALENT România Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, politici educaţionale Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ "QUIZ" -AIE "QUIZ" Adresa: Bdul Decebal, bl. 55, sc. 1, ap. 5, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0721904202, email: aie_quiz@yahoo.com, pagină web: www.aie-quiz.ro Data înfiinţării: august 2002 Scop: formarea, pregătirea şi susţinerea tinerilor, dezvoltarea lor personală şi profesională. Sprijinirea societăţii şi a coeziunii economice şi culturale dintre membrii săi în virtutea respectării valorilor democratice şi umane Preşedinte: Olteanu Camelia Afilieri: Filiale: Domenii de interes: mobilitate şi voluntariat, profesional şi de afaceri, eucaţie şi învăţământ, cultural artistic, ecologic, servicii sociale Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri întreprinzători, grupuri profesionale, tineri intituţionalizaţi, tineri şomeri cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA PRO MED 2003 Adresa: str. Împăratul Traian, nr.42, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0722/632162, email: mogosdan@yahoo.com

116

Data înfiinţării: septembrie 2003 Scop: acordarea de premii anuale în bani tinerilor pentru rezultate deosebite; organizarea de activităţi culturale, sportive, ştiinţifice Preşedinte: Mogoş Olguţa Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A TINERILOR CU INIŢIATIVĂ - ARTI Adresa: str. Eugeniu Carada, nr. 10, cam. 8, loc. Craiova, jud. Dolj, tel/fax: 0251/466551, email: arti_craiova@yahoo.com, pagină web: www.arti.as.ro Data înfiinţării: februarie 2003 Scop: promovarea participării active cetăţeneşti a tinerilor din România Preşedinte: Ispas Ionela Afilieri: Reţeaua National Democratic Institute România Filiale: Domenii de interes: mobilitate şi voluntariat, civic, cultural-artistic, umanitar Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASSOCIATION DES ETATES GENERAUX DES ETUDINATS DE L'EUROPE Adresa: str. 1 Mai, bl. M15, sc. A, ap. 18, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0740349406, email: mickbis@yahoo.com, pagină web: aegee.rdscv.ro Data înfiinţării: decembrie 1996 Scop: informarea, întrajutorarea şi apărarea intereselor social-culturale ale studenţilor Preşedinte: Dumitraşcu Mihaela Afilieri: AEGEE-EUROPE Filiale: Domenii de interes: mobilitate şi voluntariat, cooperare internaţională, educaţie şi învăţământ, cultural-artistic Grup ţintă: studenţi FUNDAŢIA HELP FOR ALL Adresa: str. Împăratul Traian, nr. 42, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0722623162, email: mogosdan@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie 2003 Scop: acordarea de premii anuale în bani tinerilor pentru rezultate deosebite Organizarea de activităţi culturale, sportive, ştiinţifice Preşedinte: Prisăcaru Raluca Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare internţională Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu performanţe excepţionale

117

FUNDAŢIA SATUL ROMÂNESC MILENIUL III Adresa: str. Simion Bărnuţiu, nr. 20, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0251/533406, email: diana_neamtu@yahoo.com Data înfiinţării: ianuarie 2001 Scop: sprijinirea şi promovarea patrimoniului cultural original al satului românesc Preşedinte: Neamţu Diana Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi îvăţământ, civic, servicii sociale Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri din care: minorităţi cu performanţe excepţionale FUNDAŢIA UNITED WORLD Adresa: str. Împăratul Traian, nr. 42, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0722632162, email: mogosdan@yahoo.com Data înfiinţării: septembrie 2003 Scop: acordarea de premii anuale în bani tinerilor pentru rezultate deosebite. Organizarea de activităţi culturale, sportive, ştiinţifice Preşedinte: Mogoş Dan Lucian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: copii, elevi, studeţi, tineri cu performanţe excepţionale HIGH VOLTAGE ENGINEERING , ENVIRONMENT & LIFE -HVEEL Adresa: Bdul Decebal, nr.107, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0721364286, email: ptusaliu@yahoo.com, pagină web: www.hveel.elth.ucv.ro Data înfiinţării: decembrie 2004 Scop: stimularea activităţilor ştiinţifice interdisciplinare, implicarea tinerilor în activităţile de cercetare Preşedinte: Tuşaliu Petre Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cercetare, educaţie şi învăţământ, ecologic Grup ţintă: studenţi LEADERSHIP EXPERIENCE OPPORTUNITY LEO CLUB Adresa: str. Câmpia Izlaz, nr. 40, loc. Craiova, jud. Dolj, tel/fax: 0351/408587, email: leoclubcraiova@gmail.com, pagină web: www.leoclubcraiova.org Data înfiinţării: decembrie 1995 Scop: angrenara tinerilor în activităţi care le vor dezvolta spiritul de iniţiativă şi calitatea de a conduce, îi va ajuta să capete experienţă şi le vor oferi şanse de realizări Preşedinte: Riste Robert

118

Afilieri: Distric 124 Leo România Asociaţia Internaţională a Cluburilor Lions Filiale: Alba, Bihor, Bacău, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi, Satu Mare, Timiş Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, sănătate Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri, din care: cu handicap, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, instituţionalizaţi, cu performanţe excepţionale MEREU PENTRU EUROPA- MPE Adresa: str. Grigore Pleşoianu, nr. 2, loc. Craiova, jud. Dolj, email: mpe@enbiz.ro, pagină web: www.mpe.ro Data înfiinţării: septembrie 2005 Scop: promovara unui climat socio-economic de stabilitate sporită a relaţiilor între agenţii economici, sociali şi administrativi din statele membre ale UE şi a altor instituţii Preşedinte: Berceanu Oana Afilieri: Filiale: Domenii de interes: dezvoltarea regională, infomarea europeană Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, din care: întreprinzători, grupuri profesionale ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR FARMACIŞTI- OSF Adresa: Bdul Mareşal I. Antonescu, nr. 94, parter, loc. Craiova, jud. Dolj Data înfiinţării: decembrie 1999 Scop: realizara profesională în spirit democratic, prin participarea civică în procesul de educaţie permanentă Preşedinte: Enache Anda Afilieri: Federaţia Asociaţiilor Studenţilor Farmacişti Români, International Pharmaceutical Student-IPSF Filiale: Bucureşti, Cluj, Dolj, Iaşi, Mureş, Timiş Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: studenţi PROEUROYOUNG MALU MARE - PEYMM Adresa: loc. Malu Mare, jud. Dolj, tel: 0744289662, email: sip_dolj@yahoo.com Data înfiinţării: iulie 2005 Scop: sprijină comunitatea de tineri din comună pentru a se dezvolta din puncte de vedere social, economic, cultural, prin oferirea de servicii, informaţii, consiliere şi consultanţă Preşedinte: Purcărin Liliana Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, sport-turism, minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, sănătate, mobilitate şi voluntariat, cooperare internaţională

119

Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri, din care: cu handicap, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, şomeri, cu perfomanţe excepţionale SINDICATUL STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE MATEMATICĂ INFORMATICĂ -SSMI Adresa: str. A. I. Cuza, nr. 13, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0722205581, email: ssmi-cr@yahoo.com, pagină web: www.ssmi-cr.go.ro Data înfiinţării: noiembrie 1993 Scop: promovarea, apărarea şi sprijinirea intereselor profesionale, sociale, economice şi culturale ale membrilor săi Preşedinte: Durlă Ştefan Afilieri: ANOSR Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: studenţi SINDICATUL STUDENŢILOR ECONOMIŞTI DIN FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR CRAIOVA- SSE Adresa: str. A. I.Cuza, nr. 13, sala 139, loc. Craiova, jud. Dolj, tel: 0740259558, email: petrisor_cristinel@yahoo.com Data înfiinţării: februarie 1990 Scop: să apere interesele studenţilor din Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor în faţa profesorilor; să creeze programe la care să participe membrii organizaţiei Preşedinte: Petrişor Cristinel Afilieri: Federaţia Asociaţiilor Studenţilor Economişti din România- FASER Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grupul ţintă: elevi,studenţi THE EUROPEAN LAW STUDENTS ASSOCIATION CRAIOVA- ELSA CRAIOVA Adresa: str. A. I. Cuza, nr. 13, loc. Craiova, jud. Dolj, email: craiova@elsa.ro, pagină web: www.elsa.ro Data înfiinţării: mai 1996 Scop: să contribuie la educaţia juridică, să stimuleze întelegerea reciprocă şi să promoveze responsabilitatea socială a studenţilor în drept şi tinerilor jurişti Preşedinte: Ionescu Petruş Afilieri: ELSA România, ElSA Internaţional Filiale: Bihor, Bucureşti, Cluj, Dolj, Iaşi, Sibiu, Timiş Domenii de interes: mobilitate şi voluntariat, civic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, profesional şi de afaceri, cultural-artistic, dezvoltarea domeniului juridic Grup ţintă: studenţi, tineri, din care: grupuri profesionale, cu performanţe excepţionale

120

JUDEŢUL GALAŢI
LIGA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI Adresa: str. Domnească, nr. 111, Corp D, Facultate de Mecanică, loc. Galaţi, jud. Galaţi Data înfiinţării: februarie 1991 Scop: susţine şi reprezintă interesele studenţilor Universităţii „Dunărea de Jos” în raport cu actorii din mediul academic local şi naţional, dar şi în raport cu structurile sindicale naţionale, mediul privat şi autorităţile locale sub aspect educaţional, social, economic şi cultural Preşedinte: Dorin Adrian Coteţ Afilieri: Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România, European Students’ Union Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, civic, educaţie şi învăţământ, mobilitate si voluntariat Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA VIRGIL MADGEARU GALAŢI Adresa: str. Strungarilor, nr. 31, loc. Galaţi, jud. Galaţi Data înfiinţării: decembrie 2002 Scop: dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor prin acordarea învăţământului la nevoile de instruire şi educare ale tinerilor, prin promovarea educaţională a tinerilor cu rezultate deosebite în activitatea instructiv educativă Preşedinte: Râpă Marilena Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, profesional şi de afaceri, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic, cultural-artistic, sport-turism Grup ţintă: elevi, tineri cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, grupuri profesionale, tineri cu performanţe excepţionale AIESEC GALAŢI Adresa: str. N. Bălcescu, nr. 59-61, cămin IB, camera 500, loc. Galaţi, jud. Galaţi Data înfiinţării: octombrie 1996 Scop: dezvoltarea ţărilor şi popoarelor prin educarea tinerilor în spiritul cooperării şi înţelegerii culturale internaţionale Preşedinte: Iorga Claudia Florentina Afilieri: AIESEC România, AIESEC International Filiale: Domenii de interes: cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: studenţi

121

ASOCIAŢIA TINERII ŞI VIITORUL Adresa: str. Traian, nr. 203, loc. Galaţi, jud. Galaţi Data înfiinţării: octombrie 2009 Scop: dezvoltarea spirituală şi materială a tinerilor Preşedinte: Cojocaru Ştefania Tristiana Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, minorităţi, umanitar, servicii sociale, cercetare, sănătate, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut, grupuri profesionale, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA „CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART” Adresa: str. Sf. Spiridon, nr. 12, loc. Galaţi, jud. Galaţi Data înfiinţării: iunie 2003 Scop: implicarea cetăţenilor în furnizarea de soluţii valoroase, fezabile şi sustenabile la problemele de interes public Preşedinte: Cazacu Iulian Cătălin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, servicii sociale, profesional şi de afaceri, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, întreprinzători, grupuri profesionale, şomeri ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CIVILE - ADSC Adresa: str. Frunzei, nr. 114, bl. 7G, ap. 17, loc. Galaţi, jud. Galaţi, tel/fax: 0336815605, email: adsc.romania@yahoo.com Data înfiinţării: iulie 2008 Scop: dezvoltarea organizaţională şi managerială a organismelor societăţii civile din judeţul Galaţi, cât şi dezvoltarea profesională a tinerilor specialişti care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor organisme Preşedinte: Dediu Adina Daniela Afilieri: Filiale: Domenii de interes: civic, educaţie şi învăţământ, servicii sociale, mobilitate şi voluntariat, cooperare internaţională Grup ţintă: tineri cu nivel de trai scăzut, grupuri profesionale ASOCIAŢIA ARIA Adresa: str. Siderurgiştilor, nr. 36, bl. SD2B, sc. 1, ap. 4, loc. Galaţi, jud. Galaţi, tel/fax: 0236/344037, email: aria.galati@gmail.com

122

Data înfiinţării: mai 2005 Scop: promovarea mişcării de tineret din România în vederea dezvoltării personale şi afirmării tinerilor pe plan personal şi profesional Preşedinte: Ştreangă Iulian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTINI ORTODOCŞI ROMÂNI, FILIALA "SF. AP. ANDREI" GALAŢI - ASCOR Adresa: str. Domnească, nr. 104, loc. Galaţi, jud. Galaţi, tel/fax: 0236/312311, email: ascorgal@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie 2003 Scop: promovarea credinţei creştine şi a spiritualităţii ortodoxe în rândul tinerilor din mediul universitar şi preuniversitar Preşedinte: Mureşeanu Florin Afilieri: Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români, BOYA, NEPSIS, SYNDESMOS Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, cultural-artistic, sport-turism, religie, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, sănătate Grup ţintă: studenţi CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ECOLOGICĂ GALAŢI - CCEG Adresa: str. Basarabiei, nr. 2, loc. Galati, jud. Galaţi, tel/fax: 0236/499957, 0236/312331, email: eco@cceg.ro, pagină web: www.cceg.ro Data înfiinţării: ianuarie 1996 Scop: misiunea organizaţiei este de a integra o perspectivă ecologică în dezvoltarea societăţii civile româneşti prin proiecte, acţiuni, informare, activităţii educative şi cooperare naţională, regională şi internaţională Preşedinte: Moisi Petruţa Afilieri: Forumul Ecologiştilor din România (2005), Reţeaua Neguvernamentală a Mării Negre, Coaliţia Natura 2000, Asociaţia Europeană de Consultanţă Ecologică (Observator din 1997), Punct Naţional Focal pentru Danube Environmental Forum (DEF), Membru în Comitetul de Conducere al Forumului de Mediu al Dunării din 1998, Membru al Biroului European de Mediu (Environmental European Bureau, Bruxelles) in Grupa de Lucru pentru Apa, Punct Naţional Focal pentru Environmental European Bureau Filiale: Domenii de interes: ecologic, profesional şi de afaceri, cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, întreprinzători FUNDAŢIA “IKON” Adresa: str. Regimentul 11 Siret, nr. 21, bl. C19I, sc. 3, ap. 46, loc. Galaţi, jud. Galaţi, tel/fax: 036/464316, email: contact@fundatiaikon.ro

123

Data înfiinţării: iunie 1995 Scop: redresarea materiala şi spirituală a tinerilor Preşedinte: Popa Marioara Afilieri: Filiale: Timiş Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP „SPORTING CLUB” GALAŢI Adresa: str. Nae Leonard, nr. 34, bl. S12, parter, loc. Galaţi, jud. Galaţi Data înfiinţării: februarie 1992 Scop: apărarea, promovarea şi punerea în practică a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi fizice (handicap), prevăzute în legislaţia română şi europeană, şi în alte acte; precum şi promovarea şi aplicarea unor noi drepturi care nu sunt prevăzute în legislaţia actuală; îmbunătăţirea situaţiei persoanelor aflate în dificultate şi a persoanelor defavorizate din punct de vedere social, moral, financiar Preşedinte: Cristea Vasile Afilieri: Federaţia Română a Sportului pentru Persoane cu Handicap Sporting Club Galaţi actualmente Comitetul Olimpic Român, Organizaţie Naţională a Persoanelor cu Handicap din România, DPI Filiale: Domenii de interes: sport-turism, servicii sociale Grup ţintă: tineri cu handicap FUNDAŢIA "COLLEGIUM VASILE ALECSANDRI" Adresa: str. Nicolae Bălcescu, nr. 41, loc. Galaţi, jud. Galaţi, tel/fax: 0236/460135 Data înfiinţării: aprilie 1992 Scop: dezvoltarea spirituală şi materială a colegiului, promovarea în plan moralspiritual, ştiinţific, educaţional a elevilor colegiului prin activităţi diversificate Preşedinte: Gaiu Cezar Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut, cu performanţe deosebite ASOCIAŢIA CLUBUL DE DANS "ACANTA" Adresa: str. Anghel Saligni, nr. 106, bl. 2A, ap. 17, loc. Galaţi, jud. Galaţi, tel: 0236/451621, email: acantadance@yahoo.com Data înfiinţării: decembrie 2000 Scop: descoperirea şi promovarea tinerelor talente în vederea practicării dansului sportiv de performanţa, a participării tinerilor astfel formaţi la concursuri naţionale şi internaţionale

124

Preşedinte: Hioară Elizaveta Afilieri: Federaţia Română de Dans Sportiv Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu nivel de trai scăzut, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA ACŢIUNEA TINERILOR VOLUNTARI - ACTIV Adresa: str. T. Vladimirescu, nr. 206, loc. Galaţi, jud. Galaţi Data înfiinţării: iulie 2005 Scop: integrarea tânărului în societate şi dezvoltarea sa socială, culturală şi intelectuală Preşedinte: Ionaşcu Răzvan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, umanitar, mobilitate şi voluntariat, civic, cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu performanţe excepţionale FUNDAŢIA INIMĂ DE COPIL GALAŢI Adresa: str. Furnaliştilor, nr. 24, loc. Galaţi, jud. Galaţi Data înfiinţării: decembrie 1996 Scop: promovarea drepturilor copilului în România ân conformitate cu Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului Preşedinte: Anna Cristina Burtea Afilieri: Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale “ Pentru Copil”, Child Rights Information Network, Active Lerning Network for Accountability and Performance, European Coalition for Community Living Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, umanitar, educaţie şi învăţământ, sănătate, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu handicap, cu nivel de trai scăzut, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi ASOCIAŢIA TECUCI ONLINE Adresa: str. Trandafirilor, nr. 166, loc. Malu Alb, jud. Galaţi Data înfiinţării: august 2007 Scop: realizarea unor activităţi de interes în interesul colectivităţii locale constând în: promovarea municipiului Tecuci şi a zonelor limitrofe prin activităţi culturale, economice, educative, umanitare şi de dezvoltare a tradiţiilor locale Preşedinte: Panaite Ionuţ Ştefan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, religie, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, cercetare, sănătate, civic, profesional şi de afaceri, minorităţi

125

Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu handicap, şomeri, întreprinzători,grupuri profesionale, devianţi, instituţionalizaţi / postinstituţionalizaţi, cu performanţe excepţionale FILIALA ASOCIAŢIEI PRO-VITA PENTRU NĂSCUŢI ŞI NENĂSCUŢI Adresa: str. G. Coşbuc, nr. 17, bl. M2, ap. 139, loc. Galaţi, jud. Galaţi Data înfiinţării: martie 2007 Scop: promovarea activităţii asociaţiei-mamă Preşedinte: Munteanu Sabina Afilieri: Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu handicap, cu nivel de trai scăzut, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi FUNDAŢIA EUGENE IONESCO GALAŢI Adresa: str. Basarabiei, nr. 14, loc. Galaţi, jud. Galaţi Data înfiinţării: aprilie 2000 Scop: sprijinirea şi promovarea culturii franceze în rândul elevilor şi al cetăţenilor adulţi Preşedinte: Moisă Dorina Simona Afilieri: Les Amis de la Bibliotheque Francaise Eugene Ionesco de Galaţi Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, cercetare, cultural-artistic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA DE EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ OUTDOOR GALAŢI - AECO Adresa: str. G. Coşbuc, nr. 25, bl. C18, ap. 53, loc. Galaţi, jud. Galaţi Data înfiinţării: iunie 2006 Scop: promovarea la nivelul comunităţii locale şi naţionale, în special în rândul tinerilor şi copiilor a activităţilor fizice în aer liber: drumeţie, ciclism montan, alpinism, căţărare, speoturismul, rafting; educarea comunităţii locale şi naţionale, în special a tinerilor şi copiilor, în spiritul înţelegerii şi protejării mediului înconjurător Preşedinte: Anghel Marian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, sănătate, cercetare, cultural-artistic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără CLUBUL ALPIN GALAŢI Adresa: str. Nucului, nr. 3, bl. Z6, ap. 19, loc. Galaţi, jud. Galaţi Data înfiinţării: aprilie 2001

126

Scop: promovarea la nivelul comunităţii locale şi naţionale, în special în rândul tinerilor a copiilor şi a sporturilor de munte: alpinism, căţărare, drumeţii, schi Preşedinte: Anghel Marian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără ASOCIAŢIA CULTURALĂ DE TINERET „ARGUMENT 21” Adresa: str. Oţelarilor, nr. 16, bl. V3, sc. 1, ap. 13, loc. Galaţi, jud. Galaţi, tel/fax: 0236/442712, email: mariv_gutanu@yahoo.com, pagină web: www.acta21.go.ro Data înfiinţării: aprilie 1999 Scop: promovarea istoriei, culturii şi spiritualităţii româneşti din perspectiva secolului 21, în rândul şi prin intermediul tineretului Preşedinte: Cosmin Gutanu Afilieri: Convenţia Organizaţiilor de Media, Asociaţia Ziariştilor Români din Canada - Pagini Româneşti, Grupul Senso Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cercetare, massmedia şi sport turism Grup ţintă: elevi, studenţi şi tineri FUNDAŢIA MILENIUM Adresa: str. Iancu Fotea, nr. 32, loc. Galaţi, jud. Galaţi, tel/fax: 0236/318918, email: fundatia_milenium@yahoo.com Data înfiinţării: octombrie 2000 Scop: să realizeze integrarea tinerilor în viaţa socială şi în mişcările de tineret din ţară şi străinătate pe baza respectării cuvântului lui Dumnezeu prin conferinţe, mese rotunde, interviuri şi emisiuni la radio şi TV, tipărirea şi difuzarea de afişe, buletine, ziare, reviste, cărţi, casete, expoziţii, creşterea nivelului de pregătire, găsirea de locuri de muncă Preşedinte: Necula Marius Gerard Afilieri: UNESCO ROMANIA, UNESCO Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, umanitar, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu handicap, dependenţi de droguri, cu nivel de trai scăzut, institutionalizaţi/ postinsitutionalizaţi, şomeri, devianţi/delincvenţi, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA PENTRU APĂRAREA DREPTURILOR CETĂŢENILOR Adresa: str. Basarabiei, nr. 210, loc. Galaţi, jud. Galaţi, tel/fax: 0236/318918

127

Data înfiinţării: iulie 2002 Scop: să sprijine activitatea turistică, prin organizarea de excursii, tabere, voiaje, asigurarea de mijloace de transport, administrarea de cabane, hoteluri, etc. Să sprijine activitatea sportivă si prin organizarea de întreceri, concursuri, turnee, meciuri. Să sprijine persoanele cu aptitudini deosebite şi superdotate Preşedinte: Necula Marius Gerard Afilieri: Filiale: Domenii de interes: umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, sănătate, civic Grup ţintă: studenţi, familia tânără, tineri instituţionalizaţi/ postinstituţionalizaţi, şomeri

128

JUDEŢUL GIURGIU
SOCIETATEA ECOLOGISTĂ "NOUA ALIANŢĂ" Adresa: Şos. Bucureşti, bl. 44/4D, sc. B, ap. 26, loc. Giurgiu, jud. Giurgiu, tel: 0246/230774, email: noua_alianta@yahoo.com, pagină web www.nouaalianta.ro Data înfiinţării: martie 1996 Scop: conservarea şi apărarea naturii prin instituirea unei noi alianţe între om şi natură Preşedinte: Stoenescu Constantin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri întreprinzători, grupuri profesionale, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA CULTURAL-TURISTICĂ PENTRU COPII ŞI TINERET "KARMA GIURGIU" Adresa: str. 1 Decembrie, bl. C18, sc. A, ap. 9, loc. Giurgiu, jud. Giurgiu, tel: 0722666584, email: karmatica@k.ro, pagină web: www.karmagiurgiu.org Data înfiinţării: august 2001 Scop: promovarea şi dezvoltarea valorilor proprii ale copiilor şi tinerilor în domeniile cultural şi turistic Preşedinte: Lumînare Petre Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-turistic, sport-turism, ecologic, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut, şomeri, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA "UN VIS SPRE LUMINA" Adresa: str. Negru Vodă, nr. 71, loc. Giurgiu, jud. Giurgiu, email: unvissprelumina@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie 2008 Scop: realizarea unităţii de acţiune a tuturor membrilor săi în vederea participării la rezolvarea problemelor de natură economică, socială, culturală, sportivă şi turistică, contribuţia la educarea tinerilor în spiritul cultivării şi dezvoltării respectului şi dragostei faţă de om şi mediu, formarea de cetăţeni responsabili, apţi pentru a face faţă cu succes noilor condiţii de viaţă

129

Preşedinte: Ciobu Leontina Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, umanitar, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri întreprinzători, tineri instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA CULTURALĂ PENTRU COPII ŞI TINERET "MILLENIUM ART" Adresa: str. Vlad Ţepes, nr. 30, loc. Giurgiu, jud. Giurgiu, tel/fax: 0723301477, email:millenium_art@yahoo.com, pagină web: www.milleniumart.ro Data înfiinţării: martie 2005 Scop: desfăşurarea şi promovarea activităţilor culturale, sportive şi educative pentru copii şi tineri Preşedinte: Iordache Florica Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic, umanitar, ecologic Grup ţintă: copii, elevi, studenti, familia tânără, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, tineri cu performanţe excepţionale

130

JUDEŢUL GORJ
ASOCIAŢIA VASILIADA, FILIALA TG-JIU Adresa: str. Unirii-Republicii, nr. 1, loc. Tg. Jiu, jud. Gorj, tel/fax: 0253/21735, email: vasiliadatgjiu@yahoo.com Data înfiinţării: aprilie 2002 Scop: ajutorarea persoanelor aflate în dificultate Preşedinte: Georgeta Brânzan Afilieri: Ascoiaţia Vasiliada Filiale: Dolj Domenii de interes: umanitar Grup ţintă: tineri aflaţi în dificultate ASOCIAŢIA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI, TG. JIU Adresa: str. Geneva, nr. 3, loc. Tg. Jiu, jud. Gorj, pagină web: www.asucbtgjiu.ro Data înfiinţării: martie 1997 Scop: promovarea drepturilor profesionale, sociale, culturale Preşedinte: Ovidiu Vărzaru Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport turism, cercetare Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA MONDOTINROM Adresa: str. Zambilelor, bl. 1, ap. 7, loc. Tg. Jiu, jud. Gorj, tel: 0722214347 Data înfiinţării: ianuarie 2003 Scop: promovarea patrimoniului cultural, integrarea etniilor Preşedinte: Panoiu Emanuela Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural, artistic, minorităţi, umanitar, educaţie, învăţământ, cercetare Grup ţintă: elevi, studenţi, minorităţi FUNDAŢIA CULTURAL ŞTIINŢIFICĂ "GENERAL GHEORGHE MAGHERU" Adresa: str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, loc. Tg. Jiu, jud. Gorj, tel: 0721400217 Data înfiinţării: februarie 1996

131

Scop: lărgirea orizontului cultural ştiinţific al elevilor, sprijinirea tinerilor cu potenţial creator, dar şi a celor fără posibilităţi materiale; promovarea interesului elevilor pentru activităţi de voluntariat şi mobilitate Preşedinte: Buzera Marius Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, sport turism, cultural artistic, ecologic Grup ţintă: elevi, studenţi FEDERAŢIA FORUMUL TINERILOR DIN GORJ Adresa: str. 11 Iunie 1848, nr. 5, loc. Tg. Jiu, jud. Gorj, tel: 0726199289, email: catalincornea10@yahoo.com Data înfiinţării: iulie 2005 Scop: reprezentarea structurilor membre în faţa organismelor forurilor şi instituţiile administraţiei publice Preşedinte: Cătălin Cornea Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate si voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, minorităţi ASOCIAŢIA TINERET ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ - ATDR Adresa: str. Lotrului, bl. 1, ap. 43, loc. Tg. Jiu, jud. Gorj, telefon: 0353/401081, www.atdr.ro Data înfiinţării: ianuarie 2002 Scop: promovare şi stimulare a vieţii asociative a tinerilor, realizarea de schimburi interculturale la tineri din alte ţări; promovarea valorilor creatoar, a cetăţeniei europene active în rândul tinerilor Preşedinte: Cătălin Cornea, catalincornea10@yahoo.com Afilieri: - ENOA – European Network of Animation Filiale: Dolj, Mehedinţi,Olt, Timiş, Bucureşti Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, minorităţi, civic şi ecologic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, minorităţi, şomeri, cu performanţe excepţionale, întreprinzători ASOCIAŢIA ANIMATORILOR ŞI MONITORILOR PENTRU COPII ŞI TINERET „TINERI FĂRĂ FRONTIERE” Adresa: sat Sârbeşti, comuna Muşeteşti, jud. Gorj, tel: 0766765765 pagină web: www.tff.ro Data înfiinţării: iulie 1997 Scop: formare de monitori şi animatori, integrare europeană Preşedinte: Aliana Sârbu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, umanitar, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără

132

ASOCIAŢIA AMICII SALVAMONT GORJ Adresa: str. Constantin Brâncuşi, nr. 2, loc. Tg. Jiu, jud. Gorj, tel: 0253/222555, email: salvamont@eltrop.ro Data înfiinţării: septembrie 1999 Scop: educaţia tinerilor, protecţia mediului Preşedinte: Cornoiu Sabin Afilieri: Natura 2000 Filiale: Domenii de interes: ecologic şi sport turism Grup ţintă: copii, elevi LIGA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI Adresa: Facultatea de Ştiinţe Juridice, str. Victoriei, nr. 24, loc. Tg. Jiu, jud. Gorj Data înfiinţării: 2002 Scop: apărarea şi promovarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice, sportive, sociale, cultural-educative ale studenţilor din Universitatea C-tin Brâncuşi, în raporturile administraţia universităţii; apărarea şi promovarea valorilor tineretului gorjean în ţară şi de peste hotare, apărarea mediului înconjurător şi promovarea în rândul studenţilor şi a valorilor civice Preşedinte: Roşioru Gheorghe , rosioru_gheorghe110@yahoo.com Afilieri: Natura 2000 Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural artistic, sport-turism, educatie şi învăţământ, profesional şi de afaceri Grup ţintă: studenţi MONTAN CLUB WHITE WOLF / W.W.C Adresa: Cabana Peştera Muierilor, camera 7, loc. Baia de Fier, jud. Gorj, telefon: 0766332309, pagină web: www.white-wolf-club.org, email: club@white-wolf-club.org Data înfiinţării: aprilie 2008 Scop: este de interes general, în mod permanent, de promovare şi stimulare a vieţii asociative a tinerilor, întreţinerea, conservarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice Preşedinte: Chiriac Gabriel, g.d.chiriac@gmail.com Afilieri: Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă, Federaţia Română Sportul pentru Toţi, Federaţia Română de Speologie Filiale: Domenii de interes: sport-turism Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu handicap fizic, cu nivel de trai scăzut, şomeri, cu performanţe excepţionale, întreprinzători ASOCIAŢIA TEAM Adresa: loc. Ţânţăreni, nr. 496, jud. Gorj, telefon: 0766520283, email: asociatiateam@yahoo.com

133

Data înfiinţării: aprilie 2010 Scop: de a ajuta la dezvoltarea capitalului social şi material al comunităţii locale, prin proiecte şi programe Preşedinte: Toader Ionel Cosmin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: tineretul Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, şomeri, tineri cu nivel de trai scăzut, minorităţi, întreprinzători ASOCIAŢIA CULTURAL ŞTIINŢIFICĂ „VICTOR DAIMACA” Adresa: str. Nicolae Titulescu, nr. 26, loc. Tg. Jiu, jud. Gorj, tel: 0723566919, email: ionpinta@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie 1992 Scop: promovare culturii şi ştiinţei în rândul elevilor din CN „Spiru Haret” Preşedinte: Pinţa Ion Afilieri: - Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Gorj Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, religie, umanitar, educatie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi ASOCIAŢIA DE TINERET „ TINERII ÎNTREPRINZĂTORI” Adresa: str. Nicolae Titulescu, nr. 26, loc. Tg. Jiu, jud. Gorj, tel: 0724456046 Data înfiinţării: noiembrie 1992 Scop: promovare şi stimulare a vieţii asociative a tinerilor Preşedinte: Brînzan Maria Afilieri: - Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Gorj Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, sănătate, religie, umanitar, educatie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi ASOCIAŢIA DE ŞTIINŢE REALE, INFORMATICĂ, ARTĂ ŞI TURISM Adresa: str. Nicolae Titulescu, nr. 26, loc. Tg. Jiu, jud. Gorj, tel: 0751789083 Data înfiinţării: noiembrie 1992 Scop: promovare studierii ştiinţelor informaticii, educarea tinerilor pentru arta mobilităţii de petrecere a timpului liber, promovarea tradiţiilor Preşedinte: Gavrilescu Virginia, prof.virginia25@yahoo.com Afilieri: - Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Gorj Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, umanitar, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri: cu handicap, minorităţi, şomeri, cu performanţe excepţionale, întreprinzători

134

JUDEŢUL HARGHITA
FEDERAŢIA ORGANIZAŢIILOR DE TINERET DIN REGIUNEA CIUC Adresa: str. Márton Áron nr. 1/B/7, cod 530211, loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel: 0266/371266, 0266/321436, email: cstit@hargitahalo.ro Data înfiinţării: 2005 Scop: reprezentarea intereselor structurilor associative member şi coordonarea activităţii acestora, precum şi sprijinirea iniţiativelor acestora în vederea cultivării şi transmiterii valorilor culturale, perfecţionării, sprijinirii persoanelor cu capacităţi deosebite, organizării de diferite activităţi cu character educativ, sportive, caritativ, social, cultural şi cele desfăşurate pentru protecţia mediului Preşedinte: Szabó Kázmér Afilieri: Asociaţia MIERT Filiale: Asociaţia de Tineret din Cozmeni, Asociaţia pentru Tineri din Sânsimion, Asociaţia Mifor, Asociaţia Tineretului din Mihăileni, Nădejdea, Văcăreşti, Asociaţia de Tineret şi Cultură din Sântimbru, Asociaţia Gátkötők din Ciucsângeorgiu, Asociaţia de Tineret din Nicoleşti, Fundaţia pentru Studii şi Seminarii în Probleme de Tineret Domenii de interes: Ecologic, Cultural-artistic, Minorităţi, Educaţie şi învăţământ, Mobilitate si voluntariat, Civic Grup ţintă elevi, studenţi, minorităţi ASOCIAŢIA CONSILIILOR ELEVILOR DIN ZONA CIUC Adresa: str. Márton Áron, nr. 80, cod 530211, loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita Data înfiinţării: 27 noiembrie 2008 Scop: pregătirea şi implementare unor programe de interes local Preşedinte: Simon Emil Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cultural-artistic Grup ţintă tineri, elevi, studenţi ASOCIAŢIA ETNOCULTURALĂ „CONCORDIA” Adresa: str. 1 Decembrie, bl.23/C/3, loc. Bălan, jud. Harghita, tel: 0266/330325, email: Asociatia_Concordia@yahoo.com Data înfiinţării: mai 2003 Scop: sprijinirea tinerilor pe toate planurile, prevenirea riscului de excluziune socială, combaterea orcărui gen de discriminare de natură etică, sexuală, religioasă, promovarea dialogului interetnic Preşedinte: Robert Kovacs Afilieri: Filiale: -

135

Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: tineri, grupuri dezavantajaţi ASOCIAŢIA C.S.S.A.T „CARPAŢI” Adresa: str. Kossuth Lajos nr,14 ap, 5 loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel: 0740244975, email: iosubgabi@yahoo.com Data înfiinţării: martie 1993 Scop: petrecerea timpului liber în mijlocul naturii, în mod util, plăcut, educativ practicând turism, orientare, schi fond în condiţiile ocrotirii mediului înconjurator Preşedinte: Iosub Gabriela Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism Grup ţintă: copii, elevii, studenţi ASOCIAŢIA TINERETULUI DIN MIHĂILENI NĂDEJDEA VĂCĂREŞTI, Adresa: str. Principală, nr. 221, loc. Mihăileni, jud. Harghita, tel/fax: 0741077090, 0266/326155 email: office@szavisz.ro, pagină web: http://szavisz.ro Data înfiinţării: aprilie 2002 Scop: reprezentarea interesele tinerilor din comuna Mihăileni, judeţul Harghita Preşedinte: Fodor Zoltán Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA KALOT Adresa: str. Szék, nr. 147, loc. Miercurea Ciuc, cod 530203, jud. Harghita, tel/fax: 0266/371419, email: iroda@kalot.ro Data înfiinţării: ianuarie 2004 Scop: a contribui la educarea culturală, social organizatorică şi cu calităţii de conducere a unor tineri care spiritual moral profesional şi prin comportament pot contrubui la edificarea unei societăţii democratice bazate pe moralitate şi spirit social Preşedinte: Sebestyen Otto Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, religie Grup ţintă: tineri, grupuri profesionale ASOCIAŢIA ŢINUTUL SECUIESC VERDE Adresa: str. Zöld Péter, nr. 11, cod 530110, loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel: 0742125368, email: info@zoldszekely.ro, www.zoldszekely.ro

136

Data înfiinţării: martie 2006 Scop: identificarea şi remedierea problemelor ecologice, conservarea valorilor actuale, sprijinirea şi aplicarea cercetărilor ecologice. Crearea şi stimularea unui comportament ecologic responsabil mai ales între copii şi tinerii a Ţinutului Secuiesc Preşedinte: Csonta László Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA PENTRU MANAGEMENT CIVIC Adresa: str. Petőfi, nr. 37, cod 520210, loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita, Data înfiinţării: 3 decembrie 1993 Scop: formarea şi dezvoltarea aptitudinilor generale prin care se pot însuşi tehnicile dialogului democratic, capacitatea de a rezolva probleme şi conflicte, metode ale afirmării şi apărării intereselor specifice de grup, în şcoală să se afirme o educaţie centrată pe om. Organizează şi participă la manifestări culturale, interculturale, educaţionale desfăşurate în ţară şi peste hotare. Organizează şi participă la schimburi de experienţă, vizite de documentare şi de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare şi perfecţionare în domenii utile pentru promovarea relaţiilor interetnice Preşedinte: Olti Ágoston Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cercetare, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA MIÉRT Adresa: str. Márton Áron nr. 1/B/7, loc. Miercurea Ciuc, cod 530211, jud. Harghita, tel/fax: 0266/371266, 0266/321436, email: office@miert.ro Data înfiinţării: aprilie 2003 Scop: reprezentarea şi sprijinirea organizaţiilor de tineret maghiare din România; sprijină tineretul şi organizaţiile de tineret care îşi desfăşoară activitatea în diasporă şi mediul rural Preşedinte: Bodor Laszló Afilieri: Filiale: Alba, Bihor, Bistriţa, Năsăud, Braşov, Cluj, Covasna, Hunedoara, Mures, Satu-Mare, Sibiu Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA DE TINERET DIN COZMENI Adresa: loc. Cozmeni, nr. 200, cod 537065, jud. Harghita Data înfiinţării: 25 februarie 2003

137

Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ, şi cele desfăşurate pentru protecţia mediului Preşedinte: Szanto Laszlo Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA PENTRU TINERI DIN SÂNSIMION - SZEFITE Adresa: str. Principală, nr. 110, cod 537285, loc. Sânsimion, jud. Harghita, tel: 0788/120657, email: szefite@yahoo.com Data înfiinţării: martie 2004 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ, şi protecţia mediului Preşedinte: Lukács István Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA MIFOR Adresa: str. Principală, nr.139, cod 537071, loc. Mădăraş Ciuc, jud. Harghita, tel: 0266/335824, email: mifor@freemail.hu Data înfiinţării: mai 2001 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ, şi protecţia mediului Preşedinte: Bíró László Afilieri: Federaţia Organizaţiilor de Tineret din Regiunea Ciuc Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, şi voluntariat Grup ţintă: elevi ASOCIAŢIA DE TINERET ŞI CULTURĂ DIN SÂNTIMBRU Adresa: str. Principală, nr. 63, cod 537271, loc. Sântimbru, jud. Harghita, tel/fax: 0266/334999, email: kingafulop@freemail.hu Data înfiinţării: martie 2002 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ, şi protecţia mediului Preşedinte: Fülöp Kinga Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri

138

ASOCIAŢIA GÁTKÖTŐK DIN CIUCSÂNGEORGIU Adresa: loc. Ciucsângeorgiu, nr. 207, cod 537040, jud. Harghita, email:gatkoto@yahoo.com Data înfiinţării: aprilie 2002 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ, şi protecţia mediului Preşedinte: Tekse Lajos Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA DE TINERET DIN NICOLEŞTI Adresa: str. Principală, nr. 53, cod 537118, loc. Nicoleşti Ciuc, jud. Harghita, tel: 0742913954, email: imre@miert.ro Data înfiinţării: ianuarie 2005 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ, şi protecţia mediului Preşedinte: András Imre Afilieri: Federaţia Organizaţiilor de Tineret din Regiunea Ciuc Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri, minorităţi ORGANIZAŢIA TINERILOR CSORGO Adresa: str. Principală, nr. 78, cod 537035, loc. Cârţa, jud. Harghita 0266/378204, csorgo@miert.ro Data înfiinţării: ianuarie 2002 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ, şi protecţia mediului Preşedinte: Szabó Kázmér Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA DE TINERET SÂNCRĂIENI Adresa: str. Principală, nr.143, cod 537265, loc. Sâncrăieni, jud. Harghita tel: 0266/332584, email: tilda@miert.ro Data înfiinţării: 10 februarie 2004 Scop: coordonarea activităţii tinerilor, precum şi sprijinirea iniţiativelor acestora în vederea cultivării şi transmiterii valorilor culturale, perfecţionării, sprijinirii persoanelor cu capacităţi deosebite, organizării de diferite activităţi cu caracter educativ, sportive, caritativ, social, cultural şi cele desfăşurate pentru protecţia mediului Preşedinte: Cseke Tilda Afilieri: Federaţia Organizaţiilor de Tineret din Regiunea Ciuc

139

Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA CULTURAL-SOCIALĂ KAZUN Adresa: str. Principală, loc. Plăieşii de Jos, jud. Harghita, tel: 0266/371266, email: kazun@yahoo.com Data înfiinţării: ianuarie 2002 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ, şi promovarea educaţiei, ştiinţei, tradiţiilor tinerilor aparţinând diferitelor minorităţi Preşedinte: Nagy Imre Zsolt Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, păstrarea tradiţiilor şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA RAINBOW DANCE Adresa: str. Unio, nr. 14, cod 530192, loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel: 0742 027765, email: antalzsofia@yahoo.com Data înfiinţării: iunie 2005 Scop: promovarea dansului în rândul tinerilor Preşedinte: Antal Zsófia Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie, sport Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA NEFELEJCS Adresa: str. Hold, nr. 8, cod 530242, loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel: 0266/316993, email: nefelejcsegyesulet@yahoo.com Data înfiinţării: martie 2003 Scop: sprijină activitatea de protecţie şi ajutorare a copiilor şi tinerilor orfani, abandonaţi, sau proveniţi din familii dezorganizate, în vederea încadrării lor în societate Preşedinte: Demeter Borbála Afilieri: Filiale: Domenii de interes: umanitar, cultural-artistic, servicii sociale Grup ţintă: elevi, tineri FORUMUL TÂNĂR DIN ODORHEI Adresa: str. Kossuth Lajos, nr. 20, loc. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita tel/fax: 0266/213371, email: uff@uff.ro, pagină web: www.uff.ro

140

Data înfiinţării: februarie 1990 Scop: reprezentarea intereselor, apărarea drepturilor, preluarea şi rezolvarea problemelor specifice ale tineretului din Odorheiu Secuiesc Preşedinte: Jakab Attila Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA STUDENŢEASCĂ A UNIVERSITĂŢII SAPIENTIA, ASTUD-SAP Adresa: P-ța Libertății, nr. 1, loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita tel/fax: 0728012014, email: elnok_hok@yahoo.com Data înfiinţării: mai 2004 Scop: reprezentarea intereselor studenţilor, organizarea evenimentelor Preşedinte: Vajda Attila Afilieri: Fundaţia Sapientia Universitatea Sapientia Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA TINERILOR CEANGĂI DIN LUNCA DE JOS Adresa: str. Principală, nr. 647, cod 537145, loc. Lunca de jos, jud. Harghita, tel: 0266/339844, email: gyimcsikk@freemail.hu Data înfiinţării: noiembrie 2001 Scop: perfecţionarea proiectelor şi realizarea acestora după voinţa tinerilor din comună Preşedinte: Ambrus Imre- Robert Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA PENTRU COPII CEANGĂI Adresa: str. Uzina electrică, nr. 194, cod 530150, loc. Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, tel: 0234/385669, 0722/655114, email: hajni65@freemail.hu Data înfiinţării: 17 iunie 2005 Scop: contribuirea la educarea copiilor şi tinerilor ceangăi Preşedinte: Nagy Galaczi Hajnal Afilieri: -

141

Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, minorităţi, tineri ceangăi ORGANIZAŢIA DE TINERET BÂRZAVA Adresa: str. Erosekszere, nr. 194, cod 537116, loc. Bârzava, jud. Harghita, tel: 0266/325301, email: szocs_csaba@yahoo.com Data înfiinţării: 2005 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ, şi protecţia mediului Preşedinte: Kovács Károly Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA DE TINERET „CSEREVIRÁG” RACU SATU – NOU Adresa: str. Principală, nr. 346, cod 537298, loc. Racu, jud. Harghita, tel: 0740132650, email: csiszrakos@freemail.hu Data înfiinţării: 21 februarie 2001 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ şi protecţia mediului Preşedinte: Császár Attila Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA DE TINERET DIN CICEU Adresa: str. Principală, nr. 216, cod 537295, loc. Siculeni, jud. Harghita, tel: 0266/316951, email: sattila@yahoo.com Data înfiinţării: 2001 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ şi protecţia mediului Preşedinte: Silló Attila Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA DE TINERET DĂNEŞTI Adresa: str. Principală nr. 32, cod 537070, loc. Dăneşti, jud. Harghita, tel: 0266/327126, email: csisz@freemail.hu Data înfiinţării: 30 august 2000

142

Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ, şi protecţia mediului, sprijinirea altor organizaţii neguvernamentale Preşedinte: Márton Zoltán Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA DE TINERET MISENTEA Adresa: str. Principală, nr. 106, loc. Misentea, jud. Harghita, tel: 0724740794 Data înfiinţării: Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive Preşedinte: Kánya László Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA DE TINERET TOMEŞTI Adresa: str. Principală, nr. 617, cod 537037, loc. Tomeşti, jud. Harghita, tel: 0741167403, email: tomesti@kn.ro Data înfiinţării: 7 mai 2001 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ şi protecţia mediului Preşedinte: Kedves Róbert Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA DE TINERET FRUMOASA Adresa: str. Mihăileni, nr. 7, cod 537115, loc. Frumoasa, jud. Harghita, tel: 0744680419, email: szep_it@yahoo.com Data înfiinţării: 25 mai 2001 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ şi protecţia mediului Preşedinte: László Barna Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri

143

ASOCIAŢIA „INSZOL” MIERCUREA-CIUC Adresa: str. Korosi Cs Sandor, nr. 7, loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel: 0266/313390, email info@inszo ro Data înfiinţării: noiembrie 2005 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ şi protecţia mediului Preşedinte: Molnar Attila Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat civic, servicii sociale Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără ASOCIAŢIA DE TINERET DIN SICULENI Adresa: str. Vargaszeg, nr. 216, loc. Siculeni, jud. Harghita, tel/fax: 0266379 107, email: madefalvimik@yahoo.com, pagină web: www.madefalvimik.ro Data înfiinţării: oktombrie 2001 Scop: reprezentarea şi organizarea tineretului din comuna Siculeni; promovarea şi dezvoltarea activităţilor şi serviciilor de specialitate sociale, caritative şi de dezvoltare comunitară pentru toate categoriile de persoane sau comunităţi cu risc de marginalizare socială, realizarea operelor de binefacere; organizarea de activităţi cu caracter interetnic şi intercultural Preşedinte: Szabó József Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri, din care: minorităţi, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, grupuri profesionale ASOCIAŢIA DE TINERET DIN SÂNMARTIN Adresa: str. Principală, nr. 40, cod 537280, loc. Sânmartin, jud. Harghita, tel: 0266/332122, email: tkpszit@citromail.hu Data înfiinţării:10 septembrie 2000 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ şi protecţia mediului Preşedinte: Nagy Levente Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate si voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA COMUNITARĂ DIN ARMĂŞENI Adresa: str. Principală, nr. 435, cod 537045, loc. Armăşeni, jud. Harghita, tel: 0266/331716, email: menmegy@freemail.hu

144

Data înfiinţării: 2004 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, educativ Preşedinte: Tompos Judit Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate si voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA TOURART Adresa: Aleea Anna, nr. 23, cod 535100, loc. Băile Tuşnad, jud. Harghita, tel: 0266/335394, email: tourart@miert.ro Data înfiinţării: 22 august 2002 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ, social şi protecţia mediului Preşedinte: Vasilescu Mihai Florin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate si voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA CULTURALA KOLONICS ISTVAN Adresa: loc. Cetatuia nr. 65, cod 537286, jud. Harghita, tel: 0724117385, email: szamos80@yahoo.com Data înfiinţării: 2005 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, sportive, educativ şi protecţia mediului Preşedinte: Szamosközi Csilla Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA DE TINERET ŞI CULTURĂ LUNCA DE SUS Adresa: str. Principală, nr. 620, cod 537155, loc. Lunca de Sus, jud. Harghita, tel: 0266/339332, email: gim@sec.ro Data înfiinţării: 2004 Scop: reprezentarea intereselor tinerilor din comună, organizarea diferitelor activităţi cu caracter cultural, educativ Preşedinte: Ferenc Laura Kinga Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri

145

ASOCIAŢIA „ORDASOK” LUNCA DE JOS Adresa: str. Principală, nr. 647, cod 537145, loc. Lunca de Jos, jud. Harghita, tel: 0721751012, email: mikylaslo@freemail.hu Data înfiinţării: 2003 Scop: a prelua, a cultiva, şi a preda cultura specific ceangăiesc Preşedinte: László Jeremias- Miklós Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate si voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri ORGANIZAŢIA TINERETULUI MAGHIAR DIN ODORHEIU SECUIESC Adresa: str. Rákóczi, nr. 7, cod 535600, loc. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel: 0266/217622, email: sz-madisz@szekelyudvarhely.ro Data înfiinţării: august1999 Scop: activităţi culturale şi civice, promovarea culturii politice şi a valorilor democraţiei, sprijinirea iniţiativelor tinerilor Preşedinte: Benedek Árpád Csaba Afilieri: Asociaáia MIERT Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic şi civice Grup ţintă: elevi, tineri, studenţi ASOCIAŢIA CULTURALĂ DIN DEALU Adresa: str. Principală, nr. 95, cod 537080, loc. Dealu, jud. Harghita, tel: 0266/225106, email: oroszhegykult@yahoo.com Data înfiinţării: ianuarie 2005 Scop: sprijinirea şi promovarea tuturor activităţilor pentru tineret ce vizează dezvoltarea culturală comunei Dealu Preşedinte: Pál Székely Sándor Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA DE CULTURĂ ŞI TINERET KÁNYA Adresa: str. Principală, nr. 29, cod 537340, loc. Ulies, jud. Harghita, tel: 0266/222125, email: kanyaike@gmail.com Data înfiinţării: 2002 Scop: organizarea Telecentru, organizarea programelor culturale şi de tineret Preşedinte: Szabadi Kinga Zsófia Afilieri: Filiale: -

146

Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri, studenţi ASOCIAŢIA TINERILOR DIN LUETA Adresa: str Principală, nr. 321, cod 537140, loc. Lueta, jud. Harghita, tel: 0266/220724, email: lltamas@nextra .ro Data înfiinţării: 19 decembrie 2000 Scop: Preşedinte: Lázár László Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri, studenţi FUNDAŢIA PRO TINERET DÂRJU Adresa: str. Principală, nr. 245, loc. Dârju, jud. Harghita, tel: 0266/222053, email: janoszsigmond@freemail.hu Data înfiinţării: 27 aprilie 2000 Scop: tineret, cultură educaţie Preşedinte: Biás Ákos Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri, studenţi ASOCIAŢIA PENTRU TINERETUL DIN SÂNCRAI Adresa: str. Principală, nr. 175, cod 537080, loc. Sâncrai, jud. Harghita, tel: 0745606135 Data înfiinţării: 2002 Scop: cultura, educaţie, tineret Preşedinte: László Ágnes Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri, studenţi ASOCIAŢIA PENTRU VIITORUL ZONEI ODORHEI Adresa: str. Wesselenyi, nr. 14/a, loc. Odorhei, jud. Harghita, tel: 0745669945, fax: 0266/217622, e-mail: udvjov@miert.ro Data înfiinţării: 25 iunie 2002 Scop: dezvoltarea vieţii civice a tinerilor şi implicarea cât mai multor tineri în diferite activităţi pentru petrecerea benefică a timpului lor liber

147

Preşedinte: Benedek Arpad Csaba Afilieri: Conferinţa Tineretului Maghiar ( MIERT) Filiale: Domenii de interes: civic Grup ţintă: tineri, profesional şi de afaceri ASOCIAŢIA “VIHARSAROK” Adresa: sat. Mujna, nr. 110, cod 537095, jud. Harghita, tel: 0266-222143, email: viharsarok@erdely.org Data înfiinţării: 31.12.2003 Scop: cultură, tineret Preşedinte: Nemes Anna Borbála Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri, studenţi ASOCIAŢIA DE TINERET DITRĂU Adresa: str. Puskas Tivadar, nr. 7/A, loc. Ditrău, jud. Harghita, tel/fax: 0745972056, 0266/353120, email: lorantfarkas@freemail.hu Data înfiinţării: 2000 Scop: programe pentru tineri Preşedinte: Bajkó Róbert Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri, studenţi ASOCIAŢIA DE TINERET JUVENTUS Adresa: P-ţa Libertăţii, nr. 22, cod 535500, loc. Ghergheni, jud. Harghita, tel. 0266/364056, email: juventus@knet.ro Data înfiinţării: 2003 Scop: formarea tinerilor Preşedinte: Nagy Zoltan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri, studenţi ASOCIAŢIA PRO DITRO Adresa: loc. Ditrău, nr. 16, cod 537090, jud. Harghita, tel/fax 0266/353231 Data înfiinţării: 2001 Scop: activitate de tineret, protecţia mediului

148

Preşedinte: Bardócz Ferencz Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri, studenţi ASOCIAŢIA TERITORIALĂ A TINERILOR DIN ZONA GHEORGHENI Adresa: Bdul Frăţiei, nr. 9, loc. Ghergheni, cod 535500, jud. Harghita, tel: 0744691940, pagină web: www.gytit.ro, email: barti_tihamer@yahoo.com Data înfiinţării: Scop: reprezentarea intereselor structurilor asociative membre şi coordonarea activităţii acestora, precum şi sprijinirea iniţiativelor lor în vederea cultivării şi transmiterii valorilor culturale, perfecţionării, sprijinirii persoanelor cu capacităţi deosebite, organizării de diferite activităţi cu caracter educativ, sportive, caritativ, social, cultural şi cele desfăşurate pentru protecţia mediului Preşedinte: Barti Tihamer Afilieri: Filiale: mai multe asociaţii din zona Gheorgheni Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, tineri, studenţi FUNDAŢIA PENTRU STUDII ŞI SEMINARII ÎN PROBLEME DE TINERET Adresa: str. Márton Áron, nr. 1/B/7, loc. Miercurea Ciuc, cod 530211, jud. Harghita, tel: 0266/371266, 0266/321436, e-mail: cstit@hargitahalo.ro Data înfiinţării: 1996 Scop: organizează şi participă la schimburi de experienţă, vizite de documentare şi de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare şi perfecţionare în domenii utile pentru promovarea relaţiilor interetnice. Organizarea şi participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, şedinţe, plenare, ateliere, workshopuri desfăşurate în ţară pentru stimularea dialogului majoritate-minorităţi naţionale în vederea înbunătăţirii actului decisional şi a măsurilor de implementare Preşedinte: Afilieri: Federaţia Organizaţiilor de Tineret din Regiunea Ciuc Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA LILIECILOR DIN ROMÂNIA- CENTRU Adresa: str. Independenţei, nr. 7, cod 535600, loc. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel: 0266/210105, email: jerecsaba@yahoo.com Data înfiinţării: iunie 2006 Scop: educaţie ecologică atât pentru tineri, cât şi pentru adulţi, organizând cursuri educative, proiecţii, tabere şi excursii pe teren cu scop educativ

149

Preşedinte: Jere Csaba Afilieri: Asociaţia pentru Protecţia Liliecilor din România Filiale: Domenii de interes: ecologic, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, tineri, adulţi FEDERAŢIA TINERI MAGHIARI AICI, ACASĂ Adresa: str. Rakoci, nr. 7, cod 535600, loc. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel: 0266/217622, email: office@itthon-fiatalon.ro Data înfiinţării: 11 septembrie 2003 Scop: reprezentarea şi sprijinirea eficientă a organizaţiilor de tineret provinciale şi izolate, care se angajează activ în formarea vieţii şi a mediului înconjurător respectiv Preşedinte: Benedek Árpad Csaba Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA INIMI VERZI MET - MIŞCARE ECOLOGISTA DE TINERET Adresa: str. Eörvös Lorant, nr. 13, loc. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel. 0266/216015, email: zold_sziv@yahoo.com Data înfiinţării: 21.09.2001 Scop: ocrotirea naturi în cadrul tinerilor organizerea taberelor Preşedinte: Balla Ede Zsolt Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ECHIPA DE CERCETAŞI 92 SZENT ISTVAN SÂNCRAI Adresa: str. Principală, nr. 94, cod 5370800, jud. Harghita Data înfiinţării: 1996 Scop: activităţi religioase ale tineretului Preşedinte: Nagy Endre Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri FUNDAŢIA „AGYAGFALVA 1848” Adresa: loc. Lutiţa, nr. 191, com. Mugeni, cod 537212, jud. Harghita, tel. 0266/245831, email: fosztos@yahoo.com

150

Data înfiinţării: 1994 Scop: organizarea de programe culturale şi de tineret Preşedinte: Antal Istvan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA “BEM JOZSEF” SECUIENI Adresa: loc. Secuieni, nr. 39, cod 537290, jud. Harghita, tel. 0266/244752, email: bemegyesulet@freemail.hu Data înfiinţării: 09.05.2007 Scop: cultură, tineret, învăţământ Preşedinte: Kacsó Eszter Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri FUNDAŢIA ŞCOLII GENERALE ,,BENEDEK ELEK” Adresa: str. Şcolii, nr. 175, cod 537010, loc. Avrămeşti, jud. Harghita, tel: 0266/218332, email: szisk@hrline.ro Data înfiinţării: 1991 Scop: finanţarea activităţiilor culturale pentru tineret Preşedinte: Zsigmond Ibolyka Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA „CIMBORA” Adresa: str. Florilor, nr. 10/20, cod 535600, loc. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel: 0266/212268, email: kanita@igennet.ro Data înfiinţării: 2003 Scop: cultură, tineret, învăţământ Preşedinte: Both Aranka Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri

151

ASOCIAŢIA TINERILOR CEHEŞTI Adresa: loc. Ceheşti, jud. Harghita, cod 537012, tel: 0266/244137, email: vajdad@netter.ro Data înfiinţării: 24 iunie 2001 Scop: cunoaşterea şi păstrarea tradiţiilor din zonă Preşedinte: Simo Zoltan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi FUNDAŢIA CSIKI Adresa: str. Petofi Sandor, nr. 5, cod 530210, loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita, email: office@csikifoundation.org Data înfiinţării: 22 iunie 2000 Scop: promovarea, învăţarea drepturilor omului în rândul tinerilor Preşedinte: Csiki Emese Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri FEDERAŢIA TINERI MAGHIARI Adresa: str. Rakoczi, nr. 7, loc. Odorhei, jud. Harghita, tel: 0266/217622, email: office@itthon-fiatalon.ro, pagină web: www.itthon-fiatalon.ro Data înfiinţării: 13 noiembrie 2001 Scop: a reprezenta şi sprijinii interesele organizaţilor de tineret maghiare din România Preşedinte: Benedek Arpad Csaba Afilieri: CTR, MIERT, MIK Filiale: Harghita Domenii de interes: civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ORGANIZAŢIA TINERETULUI DEMOCRATIC MAGHIAR DIN ODORHEIU SECUIESC -SZ-MADISZ Adresa: str. Rakoczi, nr. 7, loc. Odorhei, jud. Harghita, tel: 0266/217622, email: sz-madisz@szekelyudvarhely.ro Data înfiinţării: 19 iunie1998 Scop: desfăşurarea de activităţi culturale şi civice ca o organizaţie de tineret Preşedinte: Benedek Arpad Csaba Afilieri: Federaţia tineri Maghiari Filiale: Domenii de interes: civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri

152

ASOCIAŢIA CULTURALĂ ŞI DE TINERET „FANCSIKA” Adresa: loc. Lutiţa, nr. 191, cod 537212, jud. Harghita, tel. 0266/245831, email: fosztozs@yahoo.com Data înfiinţării: 2002 Scop: cultură, tineret, învăţământ Preşedinte: Farkas Enikő Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA CULTURALĂ „FIRTOS” Adresa: loc. Corund, nr. 668, cod 537060, jud. Harghita, email: ambrusl@k.ro Data înfiinţării: 1990 Scop: cultură, tineret, învăţământ Preşedinte: Ambrus Lajos Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA „HAVASALJA” Adresa: str. Principală, nr. 324, loc. Vărşag, jud. Harghita, tel: 0266/350285, 0745091577 Data înfiinţării: 2003 Scop: cultură, educaţie, tineret, învăţământ Preşedinte: Szász Gábor Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA CULTURALĂ ŞI DE TINERET „MERKE” Adresa: loc. Mereşti, nr. 513, cod 537195, jud. Harghita Data înfiinţării: 05 iunie 2003 Scop: cultură, tineret, învăţământ Preşedinte: Rigó Ildikó Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri

153

ASOCIAŢIA COEDUCATIVĂ „KIPIKOPI” Adresa: str. Recoltei, nr. 1, loc. Odorheiu Secuiesc, cod 535600, jud. Harghita, tel: 0266/217850, email: kipikopi@sigmasoft.ro Data înfiinţării: 03.10.2000 Scop: cultură, educatie, tineret, sport Preşedinte: Cseke Éva Andrea Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA „NAPSUGÁR” Adresa: str. Bethlen Gabor, nr. 20, cod 535600, loc. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel/fax: 0266/212383, email: napsugar@speednet.ro, napsugar@kabelnet.ro Data înfiinţării: 2002 Scop: program culturale şi de tineret Preşedinte: Gido Ibolya Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri GRUPUL DE DANS POPULAR „PIPACSOK” Adresa: str. Libertăţii, nr. 23, cod 535400, loc. Cristuru Secuiesc, jud. Harghita, tel/fax: 0266/242927, 0266/242004, email: laszlocsaba@kabelkon.ro, pagină web: www.knet.ro/pipacsok Data înfiinţării: 1992 Scop: dans, tineret Preşedinte: László Csaba Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA „SZITAKÖTŐ” Adresa: str Harghita, nr. 14, cod 535400, loc. Cristuru Secuiesc, jud Harghita, tel/fax: 0266/242164 Data înfiinţării: Scop: cultură, educatie, tineret, sport Preşedinte: Nagy Ludovic Afilieri: -

154

Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA „VARSÁGÉRT” Adresa: str. Principală, nr. 45, cod 537350, loc. Vărşag, jud. Harghita Data înfiinţării: 2002 Scop: cultură, educaţie, tineret, sport Preşedinte: Tamás Ernő Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA AGORA Adresa: loc. Odorheiu Secuiesc, O.P. 1-CP.56, jud. Harghita, tel/fax: 0266/219549 Data înfiinţării: 2001 Scop: protecţia mediului, tineret Preşedinte: Péter Pál Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ORGANIZAŢIA DE TINERET DIN REMETEA Adresa: str. Cseres Tibor, nr. 8, cod 537250, Remetea, jud. Harghita Data înfiinţării: 29.04.2002 Scop: tineret, păstrarea tradiţiei Preşedinte: Barabas Imre Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri FUNDAŢIA AVULLY-REMETEA Adresa: str Principală, nr. 828, cod 537250, Remetea, jud. Harghita, tel: 0266/352232 Data înfiinţării: 1999 Scop: literatură, educaţie, tineret Preşedinte: Papp Mihaly

155

Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA CULTURALĂ BEL CANTO Adresa: str. Principală, nr. 213, cod 537050, loc. Ciumani, jud. Harghita, tel: 0723579220, email: belcantomix@freemail.hu Data înfiinţării: 6.02.2002 Scop: literatura, educaţie, tineret Preşedinte: Csata Levente Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA ŞCOLAR BORSEC Adresa: str. Eminescu, nr.1, cod 535300, loc. Borsec, jud. Harghita, tel: 0266/337013, email: scgborsec@nextra.ro Data înfiinţării: 2003 Scop: instructiv educativ, sport-turism, activitate culturală Preşedinte: Kovács Juliánna Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri FUNDAŢIA CULTURALĂ „CIKA” Adresa: str. Principală, nr. 695, cod 537135, loc. Lăzarea, jud. Harghita, tel: 0266/364936, 0745617298, email: cikakult@lazarea.ro, pagină web: www.lazarea.ro Data înfiinţării: 2000 Scop: cultural Preşedinte: Ferencz András Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA „CSERES TIBOR” Adresa: str. Principală, nr. 828, cod 537135, loc. Remetea, jud. Harghita, tel: 0266/352162, email: pappmihaly2001@freemail.hu Data înfiinţării: 1995

156

Scop: cultură, tineret, învăţământ Preşedinte: Papp Mihaly Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA „PETRES IGNÁC FÚVÓSEGYESÜLET” Adresa: str. Borsos Miklos, nr. 208, cod 537050, loc. Ciumani, jud. Harghita Data înfiinţării: 2000 Scop: educaţie tineret Preşedinte: Csíki Tibor Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri SOCIETATEA DE SPORT GHEORGHENI Adresa: str. Carpaţi, nr. 6, cod 535500, loc. Gheorgheni, jud. Harghita, tel: 0266/364782, 0746178782 Data înfiinţării: 1995 Scop: promovarea sportului în rândul tinerilor şi adulţilor Preşedinte: Málnási Béla Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri FUNDAŢIA „SPERANŢA” Adresa: cart. Florilor, 41/A/6, cod 535600, loc. Gheorgheni, jud. Harghita, tel: 0266/365638, email: torok_hanna@yahoo.com Data înfiinţării: 05.11.1996 Scop: Preşedinte: Török Éva Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA CULTURALĂ „BOTORKA” Adresa: str. Florilor nr. 45A/1/17, cod 535200, loc. Bălan, jud. Harghita, tel: 0266/330583, email: botorka@sec.ro Data înfiinţării:1996

157

Scop: cultura în viaţa tineretului Preşedinte: Mihály Csaba Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri CONSILIUL ELEVILOR DIN JUDEŢUL HARGHITA Adresa: Data înfiinţării: curs de înregistrare Scop: organizrea programelor utile şi distractive pentru elevii judeţului Harghita Preşedinte: Kelemen Réka Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi CONSILIUL ELEVILOR LICEULUI TEORETIC "MÁRTON ÁRON "(MAGDT) Adresa: str. Marton Aron, nr. 80, Miercurea Ciuc, tel: 0266312444, email: magdt@yahoogroups. com Data înfiinţării: 1992 Scop: Consiliul Elevilor Liceului Teoretic "Marton Aron" este organizaţia programelor, protejarea intereselor elevilor. Preşedinte: Szász Imola Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „SEGITŐ MÁRIA” Adresa: str. Márton Áron, nr. 80, Miercurea Ciuc, jud. Harghita Data înfiinţării: curs de înregistrare Scop: organizare programelor utile şi distractive pentru elevii şcolii şi reprezentarea intereselor tinerilor Preşedinte: Imre Krisztina Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „VENCZEL JÓZSEF” Adresa: str. Topliţa, nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita Data înfiinţării: 2005

158

Scop: organizare programelor utile şi distractive pentru elevii şcolii şi reprezentarea intereselor tinerilor Preşedinte: Rácz Levente Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „KÓS KÁROLY” Adresa: str. Topliţa, nr. 22, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel: 0749165128, email: sz_iza212@yahoo.com Data înfiinţării: curs de înregistrare Scop: organizare programelor utile şi distractive pentru elevii şcolii şi reprezentarea intereselor tinerilor Preşedinte: Szabó Izabella Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „JOHANNES KAJONI” Adresa: str. Topliţa, nr. 20, loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel: 0266/313873, email: koblanc_boy@yahoo.com Data înfiinţării: curs de înregistrare Scop: organizare programelor utile şi distractive pentru elevii şcolii şi reprezentarea intereselor tinerilor Preşedinte: Szilagyi László Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „NAGY ISTVÁN” Adresa: str. Frăţiei, nr. 20, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, email: sz.rakhel@gmail.com Data înfiinţării: curs de înregistrare Scop: organizare programelor utile şi distractive pentru elevii şcolii şi reprezentarea intereselor tinerilor Preşedinte: Szabó Rachel Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi

159

CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „SZÉKELY KÁROLY” Adresa: str. Hunyadi János, nr. 31, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, tel: 0754756904, email: fulopfistifi@yahoo.com Data înfiinţării: curs de înregistrare Scop: organizarea programelor utile şi distractive pentru elevii şcolii şi reprezentarea intereselor tinerilor Preşedinte: Fülöp István Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi CONSILIUL ELEVILOR DIN GRUPUL ŞCOLAR „PETŐFI SÁNDOR” Adresa: str. Principală, nr. 784, Dăneşti, jud. Harghita, tel: 0746937227, email: kajtargyongyver@yahoo.com Data înfiinţării: curs de înregistrare Scop: organizare programelor utile şi distractive pentru elevii şcolii şi reprezentarea intereselor tinerilor Preşedinte: Kajtár Gyöngyvér Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „TIVAI NAGY IMRE” Adresa: str. Principală, nr. 361, Sânmartin, jud. Harghita, email: zoltania_ma@freemail.hu Data înfiinţării: curs de înregistrare Scop: organizare programelor utile şi distractive pentru elevii şcolii şi reprezentarea intereselor tinerilor Preşedinte: Csíki Zoltánia Réka Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „KEMÉNY JÁNOS” Adresa: str. Sportivilor, nr. 5/G, loc. Topliţa, jud. Harghita, tel: 0727677705, email: jonnes16@yahoo.com Data înfiinţării: s-a reînoit pe data de 1 Octombrie 2007 Scop: o relaţie mai bună între elev şi profesor, programe tineret, programe de învăţământ Preşedinte: Soós Hunor Márton

160

Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi CONSILIUL ELEVILOR DIN LICEUL „PALLÓ IMRE” Adresa: str. Petőfi Sándor, nr. 4, loc. Odorheiu-Secuiesc, jud. Harghita, tel: 0742333778, email: pallodt@yahoo. com Data înfiinţării: în curs de înscriere Scop: protejarea intereselor elevilor, reprezentarea elevilor, organizare de programe dupa şcoala Preşedinte: Zsombori Béla Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi CONSILIUL ELEVILOR LICEULUI TEORETIC „SALAMON ERNŐ” Adresa: str. Lacu Rosu 3-5, loc. Gheorgheni, jud. Harghita, tel: 0266/364757, 0266/361524, email: salamon.erno@ yahoo.com Data înfiinţării: nu este înregistrat Scop: Consiliul Elevilor Liceului Teoretic Salamon Ernő este organizaţia de afirmare şi apărare a intereselor de tineret, culturală şi de învăţat a elevilor Preşedinte: Muresan Roland Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi CONSILUL ELEVILOR DIN LICEUL TEORETIC „TAMÁSI ÁRON” Adresa: str. Baróti Szabó Dávid, nr. 32, loc. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel: 0266/218379 Data înfiinţării: 1993 Scop: organizarea de program şi lărgirea domeniului de interes a elevilor Preşedinte: Nagy Zsuzsanna Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi CONSILIULUI ELEVILOR DIN ŞCOALA „BENEDEK ELEK” Adresa: str. Marton Aron, nr. 2, loc. Odorheiu Secuiesc, tel: 0266/218282 Data înfiinţării: nu este înregistrat

161

Scop: reprezentarea drepturilor elevilor, organizare de programe Preşedinte: Kiss Gyongyver Afilieri: Filiale: Domenii de interes: programe de elevi Grup ţintă: elevii CONSILIULUI ELEVILOR DE LA GRUPUL ŞCOLAR „EÖTVÖS JÓZSEF” Adresa: str. Tompa László, nr. 12, loc. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, email: eotvos@mezosuli.topnet.ro Data înfiinţării: nu este înregistrat Scop: protejarea intereselor elevilor, reprezentarea elevilor, organizare de programe după şcoală Preşedinte: Kállai Emánuel Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi ASOCIAŢIA TINERILOR DIN VOŞLĂBENI Adresa: str. Principală, nr. 332, loc. Voslăbeni, cod 537355, jud. Harghita, tel: 0266/351812, email: asociatiatinerilor@yahoo.com Data înfiinţării: 03.12.2007 Scop: activităţi de informare pentru tineri; organizarea unor acţiuni specifice tineretului; furnizarea de informaţii legate de locurile de muncă; iniţierea de cursuri de formare profesională Preşedinte: Colceriu Dandu Laura Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate si voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA DE TINERET „ECOUL SUBCETATE” Adresa: str. Principală, nr. 232, loc. Subcetate, cod 537300, jud. Harghita, tel: 0266/345070 Data înfiinţării: martie 2006 Scop: promovarea şi dezvoltarea durabilă a comunităţii locale; promovare de programe şi acţiuni de formare şi de afirmare a tineretului Preşedinte: Rusu Vasile Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate si voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri

162

ASOCIAŢIA „SZÉKELYUDVARHELYI IFJÚSÁGI ALAKULAT” Adresa: str. Pantofarilor, nr. 6/7, loc. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, tel/fax: 0753124886, email: office@szia.ma Data înfiinţării: septembrie 2008 Scop: organizare programe pentru tineret Preşedinte: Incze Csongor Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate si voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA „ÁRVÁK” Adresa: str. Ferencesek, nr. 34, loc. Miercurea Ciuc, cod 530203, jud. Harghita, tel: 0266/321368, e-mail: antalbirogergely@yahoo.com Data înfiinţării: aprilie 2007 Scop: sprijinirea activităţii de protecţie şi ajutorare a copiilor şi tinerilor orfani, abandonaţi proveniţi din familii dezorganizate în vederea încadrării în societate. Preşedinte: Borbély Éva-Mária Afilieri: Filiale: Domenii de interes: umanitar, cultural-artistic, servicii sociale Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA SZIF - „SZENTEGYHÁZI IFJÚSÁGI FÓRUM” Adresa: str. Mihai Eminescu, nr. 7, sc. A, ap.9, loc. Vlăhiţa, jud. Harghita, tel/fax: 0741930704, email: szififorum@gmail.com Data înfiinţării: 29 octombrie 2009 Scop: promovarea şi sprijinirea tinerilor din zona; sprijinirea tuturor activităţilor de cultură şi recreearea a tinerilor Preşedinte: Szikszai Tímea Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate si voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA TINERILOR DIN BETEŞTI Adresa: loc. Beteşti, nr. 21, jud. Harghita, tel/fax: 0742067381, email: betisz2009@gmail.com Data înfiinţării: martie 2010 Scop: sprijinirea şi promovarea tinerilor din localitate Preşedinte: Rátz István Afilieri: -

163

Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA STUDENŢEASCĂ „BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR” Adresa: P-ţa Libertăţii, nr. 1, cod 530104, loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita Data înfiinţării: octombrie 2005 Scop: sprijinirea activităţii ştinţifice studenţeşti, a educaţiei în domeniul ştiinţelor economice, juridice, sociale, tehnice şi ale naturii Preşedinte: Osváth József Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, minorităţi, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, mobilitate si voluntariat, civic Grup ţintă: studenţi, elevi

164

JUDEŢUL HUNEDOARA
ASOCIAŢIA TINERI PENTRU VIITOR 2006 Adresa: str. Republicii, bl. 111, ap. 38, loc. Petrila, jud. Hunedoara, cod 335800, tel: 0722262075, fax: 0254550495, email: nicol_run2000@yahoo.com Data înfiinţării: mai 2006 Scop: dezvoltarea unor programe de educaţie culturală, civică, de combaterea discriminării, precum şi activităţi ce vizează pregătirea, perfecţionarea şi dezvoltarea profesională a personalului didactic şi a personalului auxiliar din învăţământul preuniversitar, contribuind la crearea unui cadru de dialog eficient şi real cu instituţiile Statului Român ori din alte state, inclusiv cu foruri europene şi internaţionale, în vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate mai sus şi a realizării efective a drepturilor persoanelor de origine română, ca şi a oricăror altor persoane /grupuri indiferent de domiciliu, sediu profesional ori naţionalitate, considerate defavorizate în raport cu standardele de viaţă medii într-o societate civilizată sau cu liberă circulaţie consacrată internaţional pentru persoane, informaţie, bunuri şi capital Preşedinte: Cîndea Nicoleta Afilieri: Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din Romania (FOND) Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cercetare, umanitar, civic, cultural-artistic, sport-turism, ecologic Grup ţintă: copii, elevi, tineri, familia tânără, tineri cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, şomeri, devianţi, cu performanţe excepţionale FUNDAŢIA SALVAMONT LUPENI - SECŢIUNEA DE SPEOLOGIE RHINOLOPHUS LUPENI Adresa: str. Revoluţiei, nr. 2, loc. Lupeni, jud. Hunedoara, tel/fax: 0726370242, email: Rhinolophus@k.ro, pagină web: www.rhinolophus.speologie.ro Data înfiinţării: septembrie 2006 Scop: promovarea şi susţinerea tuturor activităţilor în domeniul tineretului, speologiei, carstologiei şi turismului; instaurarea şi consolidarea relaţiilor bazate pe dialog între tineri, toleranţă, amiciţie, înţelegere şi respect reciproc; educarea membrilor pentru respectarea bunurilor obşteşti, a faunei, monumentelor naturii şi a mediului cavernicol Preşedinte: Militaru Ştefan Afilieri: Federaţia Romana de Speologie

165

Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, cercetare, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ, EDUCAŢIE ŞI PROMOVARE A TINERETULUI – ADEPT Adresa: str. Avram Iancu, bl. 12, sc. B, etaj 4, ap. 14, loc. Simeria, jud. Hunedoara, tel: 0724195570, 0751176160, email: d_viviana@yahoo.com Data înfiinţării: decembrie 2007 Scop: sprijinirea şi realizarea dezvoltării durabile sub aspect economic, social şi de mediu prin adoptarea unor politici, acţiuni, programe, integrate de soluţionare a acestora, precum şi promovare tinerilor în cadrul societăţii prin desfăşurarea de acţiuni, programe în domeniul social, cultural, educativ care să sprijine integrarea şi afirmarea acestora în viaţa social-economică a comunităţii din care fac parte Preşedinte: Viviana Deiac Afilieri: Filiale: Domenii de interes: social, cultural, educativ, economic de tineret şi mediu Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA ACT 4 EUROPE Adresa: Bdul Dacia, nr. 18, bl. 2B, ap. 23, loc. Hunedoara, jud. Hunedoara, tel: 0744 574087, email: act4europe@yahoo.com Data înfiinţării: aprilie 2006 Scop: pregătirea unei noi generaţii de tineri, cu valori europene asumate sa acţioneze pentru îmbunătăţirea situaţiei tinerilor, promovarea şi apărarea drepturilor intereselor tinerilor din România, şi în special dreptul la informaţie prevăzut în legislaţia internă cât şi în legislaţia europeană Preşedinte: Capota Florin Nicolae Afilieri: Filiale: Domenii de interes: civic, educaţie şi învăţământ, cultural-artistic, sportturism, ecologic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, întreprinzători, grupuri profesionale ASOCIAŢIA „AMIGOS” Adresa: str. Cartier Dacia, bl. 24, ap. 15, loc. Deva, jud. Hunedoara, tel: 0723 058 594, email: amigo@amigos.ro Data înfiinţării: iunie 1997 Scop: promovarea relaţiilor între tinerii din Deva, pentru realizarea unor activităţi specifice vârstei Preşedinte: Nuţ Alin Afilieri: Filiale: -

166

Domenii de interes: mobilitate şi voluntariat, cultural-artistic, sport-turism, cooperare internaţională, ecologic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA PENTRU CONSOLIDAREA SOCIETĂŢII CIVILE VALEA JIULUI / ACSCVJ Adresa: str. Aviatorilor, bl. 34, ap. 55, loc. Petroşani, jud. Hunedoara, tel: 0726242043, email: acscvj@yahoo.com, pagină web: www.acscvj.org Data înfiinţării: octombrie 2005 Scop: organizarea, implementarea şi sprijinirea activităţilor de interes general, ca: dezvoltarea economică, socială si culturală, promovarea drepturilor şi libertăţilor omului prin educaţie, dialog intercultural, grija pentru minorităţi, promovarea valorilor civice, ale democratiei şi statului de drept, promovarea sănătăţii, educaţiei, ştiinţei, artelor, tradiţiilor, culturii, susţinerea bunăstării sociale, prezervarea şi ecologizarea mediului, ajutorarea săracilor şi defavorizaţiilor, dezvoltarea segmentului tinerilor activitatea de tineret, susţinerea sportului, sporirea cunoaşterii şi participării civice, cât şi protejarea mediului şi naturii Preşedinte: Mariş Andreea Afilieri: FJTH, FLARE network Filiale: Domenii de interes: ecologic, minorităţi, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic, drepturile omului Grup ţintă: elevi, studenţi, minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut, grupuri profesionale, şomeri ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ “CERCETAŞII ROMÂNIEI” - CENTRUL LOCAL HUNEDOARA / ONCR – CL Hunedoara Adresa: loc. Hunedoara, jud. Hunedoara, tel: 0721903172, email: balaurian@hotmail.com, pagină web: www.cercetasihd.uv.ro Data înfiinţării: august 1996 Scop: contribuţie la educarea tinerilor pe baza principiilor fundamentale şi a metodei scout în spiritul cultivării şi dezvoltării la tineri a respectului şi dragostei faţă de om şi mediul înconjurător, în vederea formării de cetăţeni responsabili, membrii demni ai comunităţii locale, naţionale şi internaţionale Preşedinte: Gherman Laurian Afilieri: Organizaţia Naţională “CERCETAŞII ROMÂNIEI”, Organizaţia Mondială a Mişcării SCOUT Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi CLUBUL SPORTURILOR MONTANE HUNEDOARA / CSM Adresa: str. Sarmisegetuza, nr. 36, loc. Hunedoara, jud. Hunedoara, tel: 0742540889, 0723197183, email: sopincean_m@zahoo.com, pagină web: www.csm-hd.com

167

Data înfiinţării: octombrie 2003 Scop: implicarea tinerilor în activităţi privind protecţia mediului, educaţia ecologică, sportive, culturale Preşedinte: Sopincean Mihaela Afilieri: Federaţia Naţională de Speologie Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu nivel de trai scăzut LIGA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE INGINERIE HUNEDOARA Adresa: str. Revoluţiei, nr. 5, corpul B, loc. Hunedoara, jud. Hunedoara, tel: 0741192489, email: dutatatiana@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie 2002 Scop: promovarea intereselor generale şi specifice ale membrilor săi în toate domeniile de activitate, precum şi elaborarea şi desfăşurarea de programe specifice în domeniul formării, instruirii şi educării studenţilor şi altor categorii de tineri. Preşedinte: Duţă Tatiana Afilieri: Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cercetare, cultural-artistic, sportturism, profesional şi de afaceri, mobilitate şi voluntariat, civic, umanitar Grup ţintă: studenţi UNIUNEA DEMOCRATICĂ A TINERILOR MAGHIARI DIN LUPENI / UDTML Adresa: Aleea Castanilor, bL. 6, ap. 17, loc. Lupeni, jud. Hunedoara, tel: 0744356327, email: lmadisz@xnet.ro, pagină web: www.lmadisz.ro Data înfiinţării: iunie 1990 Scop: adâncirea prieteniei dintre tineri precum şi apărarea drepturilor tinerilor maghiari, păstrarea şi perfecţionarea culturii maghiare Preşedinte interimar: Kovacs Eva Afilieri: Uniunea Organizaţiilor de Tineret Maghiare din România (MISZSZ), United for Intercultural Action Filiale: Domenii de interes: minorităţi, civic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri, minorităţi SINDICATUL STUDENŢILOR DEMOCRAŢI DIN UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI / S.S.D. U.P Adresa: str. Universităţii, nr.20, loc. Petroşani, jud. Hunedoara, tel: 0723444879, email: dacian.ciodaru@yahoo.com, pagină web: www.ssd.upet.ro

168

Data înfiinţării: martie 1990 Scop: apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, sociale, economice şi culturale ale membrilor săi, creşterea nivelului învăţământului minier, participarea activă şi constructivă la conducerea facultăţilor şi a universităţii Preşedinte: Ciodaru Dacian Afilieri: Uniunea Naţională a Studenţilor din România Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, culturalartistic, sport-turism, profesional şi de afaceri Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA NON PROFIT CLUBUL SPEOLOGILOR PROTEUS HUNEDOARA / CSPH Adresa: Bdul Dacia, nr. 25, bl. 38, sc. D, ap. 50, loc. Hunedoara, jud. Hunedoara, tel: 0744566759, email: proteushd@hotmail.com, pagină web: www.proteushd.freehosting.net Data înfiinţării: iulie 1996 Scop: explorarea, cercetarea şi protecţia mediului carstic Preşedinte: Băicoană Marinaş Afilieri: Federaţia Română de Speologie Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, cercetare, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA „LINIŞOR” Adresa: Aleea Pădurii, nr. 1A, loc. Hunedoara, jud. Hunedoara, tel: 0722966739, email: mzidarescu1@yahoo.com Data înfiinţării: aprilie 2005 Scop: militează pentru asigurarea cadrului social, cultural, educaţional, economic necesar pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei majoritare cât şi a etniilor din România fără deosebire de stare socială, apartenenţă religioasă sau sex, de a reuni interesele de grup într-un interes major cât şi participarea lor activă la viaţa comunităţii în care aceştia trăiesc, de a aplana diferenţele între diferitele categorii sociale, etnii şi populaţii majoritare Preşedinte: Zidărescu Mircea Afilieri: ROMLINK Filiale: Domenii de interes: minorităţi, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate, civic, cultural artistic, umanitar, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, tineri, minorităţi FUNDAŢIA NOI ORIZONTURI – LUPENI Adresa: Bdul Păcii, bl.5, ap. 9, Lupeni, jud. Hunedoara, tel: 0254/564471, 0724043784, 0723291351, 0722546529, email: office@noi-orizonturi.ro, pagină web: www. noi-orizonturi.ro

169

Data înfiinţării: martie 2000 Scop: educarea tinerilor prin promovarea valorilor morale pentru o dezvoltare durabilă a comunităţii/societăţii din care fac parte; educarea tinerilor în spiritul respectării naturii şi a conduitei ecologice; dezvoltarea capitalului social în rândul tinerilor cu scopul de a deveni cetăţeni activi şi responsabili; dezvoltarea competenţelor sociale, morale şi vocaţionale ale tinerilor prin programe de educaţie prin aventură şi serviciu în folosul comunităţii Preşedinte: Dana Bates Afilieri: Federaţia PRO Child, Young Life Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic, cercetare, ecologic, cooperare internaţională, cultural-artistic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA „CORIOLAN” DEVA Adresa: Aleea Armatei, nr. 2, bl. 21, ap. 10, loc. Deva, jud. Hunedoara, tel: 0726276553, email: coriolan_deva@yahoo.com Data înfiinţării: decembrie 2001 Scop: realizarea de evenimente şi programe culturale, sociale, educative Preşedinte: Dîrlea Simina Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri devianţi/delincvenţi ASOCIAŢIA NON PROFIT „L&C CONSULTING” Adresa: Bdul Dacia, nr. 25, bl. V3, sc. B, ap. 21, loc. Hunedoara, jud. Hunedoara, tel: 0254/744 133, email: ecconsulting@rdslink.ro, www.lcconsulting.ro Data înfiinţării: mai 2004 Scop: dezvoltarea socio-economică şi turistică a judeţuluiui Hunedoara prin organizarea de acţiuni şi de programe sociale, economice şi turistice care să pună în valoare întregul potenţial al judeţului Preşedinte: Neamţu Cristian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: studenţi, elevi, tineri întreprinzători, grupuri profesionale, tineri şomeri ASOCIAŢIA TESERACT – CLUB DE LITERATURĂ ŞI ARTĂ Adresa: str. Mihai Eminescu, bl. C3, sc. D, ap. 39, loc. Deva, jud. Hunedoara, tel: 0254/221258, 0745653674, email: teseract2000@yahoo.com

170

Data înfiinţării: iulie 1998 Scop: afirmarea şi protejarea intereselor scriitorilor, publiciştilor, traducătorilor, creatorilor de arte vizuale şi iubitorilor artei şi culturii; descoperirea şi sprijinirea creatorilor de artă şi cultură; descurajarea subproducţiilor din acest spaţiu artistic; stabilirea de contacte culturale pe plan intern şi internaţional, cu respectarea legilor şi a avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare; promovarea literaturii şi culturii Preşedinte: Olar Marius Leonard Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA TINERILOR ACTIVI PENTRU COMUNITATE – DEVA Adresa: Bdul Iuliu Maniu, bl. B1, sc. A, ap. 8, loc. Deva, jud. Hunedoara, tel: 0744620386, email: grigoras.cristian@gmail.com Data înfiinţării: iulie 2005 Scop: asumarea de către tineri a unor responsabilităţi directe în promovarea drepturilor şi intereselor comunităţii în care trăiesc Preşedinte: Grigoraş Cristian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, profesional şi de afaceri, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, familia tânără, întreprinzători, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA P.A.E.M. DEVA – HUNEDOARA Adresa: Aleea Păcii, nr. A7, ap. 62, loc. Deva, jud. Hunedoara, tel: 0254/230 717, email: paem@smart.ro, pagină web: www.MeReU.ro Data înfiinţării: aprilie 1995 Scop: înfiinţarea, organizarea, susţinerea financiară şi metodologică a unor instituţii cu obiect de activitate în domeniul protecţiei sociale, în special al şomerilor, pregătirea şi perfecţionarea profesională şi managerială, consultanţă în domeniul protecţiei sociale Preşedinte: Zsok Ana Afilieri: Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, profesional şi de afaceri Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri întreprinzători, şomeri ASOCIAŢIA HUMMIT Adresa: Bdul Iuliu Maniu, bl. L2, parter, loc. Deva, jud. Hunedoara, tel: 0254/217524, email: jrobertdavid@gmail.com

171

Data înfiinţării: august 2007 Scop: dezvoltarea părţii de tineret a societăţii civile Preşedinte: Juhas Robert Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, minorităţi, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, minorităţi ASOCIAŢIA TINERILOR DIN JUD. HUNEDOARA / HIKE Adresa: loc. Răcăştie, nr. 88, jud. Hunedoara, tel: 0744529488, email: hike_hd@yahoo.com Data înfiinţării: februarie 2007 Scop: adunarea tineretului într-o comunitate, care pe baza Sfintei Scripturi îl consideră pe Isus Cristos Mântuitorul şi Domnul lor, iar în credinţa şi viaţa lor doresc să fie discipolii Lui şi totodată rămân fideli credinţei bisericii lor Preşedinte: Batizán Attila Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, religie, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi COMITETUL NAŢIONAL ROMÂN PENTRU DREPTURILE COPILULUI – FILIALA HUNEDOARA Adresa: str. Ciprian Porumbescu, nr. 17, loc. Hunedoara, jud. Hunedoara, tel: 0743156790 Data înfiinţării: aprilie 2002 Scop: sensibilizarea opiniei publice româneşti pentru o mai bună înţelegere a rolului important al copiilor şi tinerilor în viitorul României şi al ţărilor în curs de dezvoltare Preşedinte: Vlad Ioan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, umanitar, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: Copii, elevi, tineri ASOCIAŢIA ORDINUL CAVALERILOR DE HUNEDOARA Adresa: str. Castelului, nr. 1-3, loc. Hunedoara, jud. Hunedoara, tel: 0726358832, email: arpy_angel@yahoo.com, pagină web: www.ordinulcavalerilordehd.lx.ro Data înfiinţării: 2006 Scop: promovarea dezvoltării socio-economice şi turistice a judeţului Hunedoara, prin organizarea de acţiuni şi de programe sociale, economice şi turistice care să pună în valoare întregul potenţial al judeţului; sprijinirea şi organizarea

172

de programe: de şi pentru tineret, educaţionale, culturale, de divertisment, sportive, ecologice, turistice, umanitare, de caritate şi economice Vicepreşedinte: David Otto Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural artistic, cercetare, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, profesional şi de afaceri, ecologic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU TINERET HUNEDOARA Adresa: str. Mihai Eminescu, nr. 2, loc. Deva, jud. Hunedoara, tel: 0254/219781, 0723320939, email: fjt_hd@email.ro Data înfiinţării: iulie 1990 Scop: elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice şi instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti Preşedinte: Popescu Romică Afilieri: Convenţia Naţională a Fundaţiilor de Tineret / CNFT Filiale: Domenii de interes: sport-turism Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA NOI-TINERII DIN VULCAN Adresa: Bdul M. Viteazul, nr. 43, bl 45, sc 3, ap 21, loc. Vulcan, jud. Hunedoara, tel: 0731737952, email: ana_busoniu@yahoo.com Data înfiinţării: decembrie 2006 Scop: dezvoltarea părţii de tineret a societăţii civile româneşti Preşedinte: Buşoniu Ana-Maria Afilieri: Filiale: Domenii de interes: tineret, sport-turism, cultural-artistic, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi ORGANIZAŢIA PENTRU TINERET NEW PHOENIX PETRILA Adresa: str. T. Vladimirescu, bl. 85/47, loc. Petrila, jud. Hunedoara, tel: 0723013792 Data înfiinţării: 2006 Scop: promovarea şi apărarea drepturilor femeii şi a copilului, prevenirea şi combaterea violenţei domestice, responsabilizarea şi implicarea tinerilor în activităţi şi în viaţa comunităţii Preşedinte: Oprea Gabriela Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, minorităţi, mobilitate şi voluntariat, civic, servicii sociale Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri, familia tânără, minorităţi, cu nivel de trai scăzut

173

UNIUNEA LICEENILOR HAUER ERICH DEVA / HEKSZ Adresa: str. Horia, bl. 88, sc. B, ap. 51, loc. Deva, jud. Hunedoara, tel: 0722469334, email: heksz@gmail.com Data înfiinţării: 1996 Scop: organizarea de programe pentru timpul liber, culturale şi de învăţământ extraşcolar, protejarea drepturilor elevilor Preşedinte: Simon Norbert Afilieri: Filiale: Domenii de interes: minorităţi, sport-turism Grup ţintă: elevi ASOCIAŢIA CULTURALĂ „LES AMIS DE LA FRANCE” Adresa: str. 8 Martie, bl. 33, ap. 2, loc. Petrila, jud. Hunedoara, tel: 0727341611, email: zmau_ionel@yahoo.fr Data înfiinţării: februarie 2005 Scop: promovarea valorilor culturii franceze şi francofone; organizarea de cursuri de limba franceză; crearea de parteneriate transnaţionale; cooperare romano-franceză şi internaţională în diferite domenii; promovarea valorilor culturale şi tradiţionale ale Văii Jiului şi ale judeţului Hunedoara; promovarea turismului în Valea Jiului; promovarea toleranţei etnice şi religioase; organizarea unor expoziţii de artă plastică şi fotografică; editarea de ghiduri, pliante, afişe, publicaţii, etc. Preşedinte: Zmău Ionel Afilieri: -AFAL (Association Francophone d'Amitie et de Liaison), 19, Rue Bergère, 75009 Paris, Franţa http://www.association-afal.org/ -F.E.D.I. (Forum Européen pour la Diversité et l’Interculturalité) Forumul European pentru Diversitate şi Interculturalitate, Cognac, Franţa – Structură asociativă internaţională în curs de formare, Asociaţia Culturală LES AMIS DE LA FRANCE fiind membru fondator Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic, ecologic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut şi cu performanţe excepţionale. HERMES COMUNITAS 2007 Adresa: str. Independenţei, nr. 1A, loc. Petroşani, jud. Hunedoara, tel: 0254/542252; 0720440234, email: lilianagaicea@yahoo.com Data înfiinţării: septembrie 2007 Scop: promovarea în sfera comunităţii prin activităţi educative nonformale a valorilor morale pentru o dezvoltare durabilă a societăţii, crearea în rândul membrilor comunităţii a unei atitudini în spiritul respectării valorilor comunităţii, dezvoltarea competenţelor culturale, patriotice, sociale, morale şi vocaţio-

174

nale, cultivarea şi dezvoltarea spiritului civic, promovarea în sfera comunităţii a culturii autohtone şi internaţionale, educarea în spiritul adoptării unui stil de viaţă sănătos prin practicarea de activităţi sportive, susţinerea reformei educaţionale formale Preşedinte: Gaicea Liliana Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, mobilitate şi voluntariat, civic, cercetare, religie Grup ţintă: copii, elevi, tineri cu nivel de trai scăzut, cu handicap şi minorităţi ASOCIAŢIA CULTURALĂ Z.A.M. (ZBOR, ATITUDINE, MULTICULTURALITATE) Adresa: str. Latureni, nr. 37, loc. Hunedoara, jud. Hunedoara, tel: 0756455883, email: andrei.bold@gmail.com, pagină web: www.zam.ro Data înfiinţării: aprilie 2009 Scop: constituie promovarea culturii sub toate aspectele sale, organizarea evenimentelor culturale, promovarea tinerelor talente şi e egalităţii de şanse, implicarea activă în proiecte culturale, sociale, sportive, recreative şi educative. respectând toate regulamentele şi instrucţiunile în domeniu ale Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Culturii şi Cultelor, Ministerului Învăţământului şi Federaţiei române de specialitate, ale organelor şi organizaţiilor de specialitate în domeniu Preşedinte: Leucuta Bogdan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, tineri dependenţi de droguri, tineri întreprinzători, tineri instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi

175

JUDEŢUL IALOMIŢA
ASOCIAŢIA GESSIA MILENIULUI III Adresa: str. Armatei, bl. T11-11, ap. 13, loc. Feteşti, jud. Ialomiţa Data înfiinţării: iulie 2008 Scop: de a reprezenta interesele comune ale tinerilor din cadrul Grupului Şcolar de Industrie Alimentară Feteşti şi de a stimula participarea acestora la actul educaţional şi la viaţa socială, economică şi culturală Presedinte: Nita Nicoleta Afilieri Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup tinta: elevi, tineri, tineri cu nivel de trai scăzut FUNDAŢIA DE TURISM ŞI ECOLOGIE A DUNĂRII DE JOS „CIULINII BĂRĂGANULUI” Adresa: str. Unirii, bl. U9, ap. 4, loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, tel/fax: 0243/211041, 074245400 Data înfiinţării: 2000 Scop: promovarea turismului şi protecţia mediului Preşedinte: Munteanu Dumitru Florin Afilieri: Federaţia Română de Turism Sportiv, Forumul de Mediu al Dunării Filiale: Domenii de interes: ecologie, sport – turism Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, întreprinzători, grupuri profesionale ASOCIAŢIA „ALBEŞTI 2002” Adresa: com. Albeşti, jud. Ialomiţa, tel/fax: 0243/268002, email: flori10@yahoo.com.uk Data înfiinţării: octombrie 2002 Scop: creşterea gradului de implicare a tinerilor şi cetăţenilor în rezolvarea problemelor comunităţii în care trăiesc Preşedinte: Marin Florentina Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologie, cultural - artistic, religie, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educatie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu nivel scăzut de trai CENTRUL DE INSTRUIRE ŞI CONSULTANŢĂ „LABOR" Adresa: str. Matei Basarab, bl. U21, ap. 3, loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, tel/fax: 0243236418, email: centrullabor@yahoo.com, pagină web: www.labor.ro

176

Data înfiinţării: martie 2002 Scop: instruirea şi ocuparea forţei de muncă Preşedinte: Păcală Elena Afilieri: Filiale: Domenii de interes: civic Grup ţintă: elevi, copii, studenţi, familia tânără, tineri cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, grupuri profesionale, instituţionalizati, şomeri ORGANIZAŢIA„ DREPTATE SI FRĂŢIE” Adresa: Aleea Nordului, bl. F8, ap. 34, loc. loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, tel: 0726600047, email: gurleag @ yahoo.com Data înfiinţării: iunie 2000 Scop: promovarea social- economică a romilor, educaţia tinerilor romi, promovarea egalităţii de şansă, acordarea de burse de studiu, promovarea minorilor, alfabetizare, cursuri de formare profesională pentru tineri Preşedinte: Gurlea Gheorghe Afilieri: Agenţia Naţională pentru Romi, International - Forumul Internaţional al Romilor „ FOR ROMENQUE” Filiale: Domenii de interes: minorităţi, serivicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate Grup ţintă: cultural artistic ASOCIAŢIA „ MUNTENIA XXI” Adresa: str. 22 Decembrie, bl. B5, ap.3, loc. Feteşti, jud. Ialomiţa, email: muntenia 21@yahoo.com, teodor2006ro@yahoo.com Data înfiinţării: iunie 2005 Scop: activitate de tineret, instruire şi formare profesională Preşedinte: Caraş Teodor Afilieri: Filiale: Domenii de interes: dezvoltare comunitară Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tinerii: cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi cu nivel scăzut, întreprinzători, grupuri profesionale, şomeri cu performanţe excepţionale FUNDAŢIA PENTRU TINERET „MILENIUL III” Adresa: Bdul Chimiei, nr. 10, loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, email: cornelv@zappmobile.ro, pagină web: www.club-tineret.ro Data înfiinţării: septembrie 1996 Scop: crearea cadrului de desfăşurare al activităţilor cu specific de tineret Preşedinte: Cornel Vasile Afilieri: Filiale: Domenii de interes: servicii sociale Grup ţintă: elevi, studenţi, şomeri

177

JUDEŢUL IAŞI
ASOCIAŢIA ALTERNATIVE SOCIALE (AAS) Adresa: str. Cuza Vodă, nr. 8A, sc. B, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel: 0332/405477, fax: 0332/405476, email: office@alternativesociale.ro, pagină web: www.alternativesociale.ro Data înfiinţării: aprilie 1997 Scop: promovează şi apără drepturile omului prin activităţi de prevenire, asistenţă, formare, cercetare şi advocacy Preşedinte: Dumitru Puşcaşu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, întreprinzători, grupuri profesionale, delincvenţi CONSENSUAL Adresa: str. Nicoriţa, nr. 14, bl. 14, ap. 8, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel/fax: 0232/257653, email: office@consensual.ro, pagină web: www.consensual.ro Data înfiinţării: decembrie 2002 Scop: desfăşurarea de activităţi în domeniul educativ, cultural, al asistenţei sociale, şi al drepturilor omului Preşedinte: Vasile Adriana Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, familia tânără, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri întreprinzători, tineri institutionalizaţi/ postinstitutionalizaţi, tineri şomeri ASOCIAŢIA CLUBUL DE DANS SPORTIV NIKONS -CDS NIKONS Adresa: str. Grigore Ureche, nr. 3, bl. Gh. Şontu, ap. 25-28, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel/fax: 0232/278152, email: nikons@yahoo.com, pagină web: http://www.nikons91.com Data înfiinţării: aprilie 2001 Scop: promovarea şi practicarea dansului sportiv, ca sport de performanţă, amatori şi profesionişti, pe plan regional, naţional şi internaţional, pentru copii, tineri şi adulţi Preşedinte: Niculiţă Constantina-Mariana Afilieri: Federaţia Română de Dans Sportiv (FRDS), Federaţia Internaţională de Dans Sportiv (IDSF)

178

Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri ASOCIAŢIA GRUP LOCAL"BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY"-BEST -IAŞI Adresa: str. Tudor Vladimirescu, nr. 2, bl. T19, cam. 5, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel/fax: 0232/279881, email: iasi@best.eu.org, pagină web: www.best.eu.org/iasi; http://best.tuiasi.ro. Data înfiinţării: iulie 2000 Scop: promovarea intereselor studenţeşti într-o manieră complementară cadrului academic şi procesului de integrare europeană Preşedinte: Mănăstireanu Ionuţ, Zaharia Rusu Maria, Aliciuc Lucian-Constantin, Ionescu Alexandra Afilieri: Board of European Students of Technology Filiale: Braşov, Bucureşti, Cluj, Timiş Domenii de interes: cultural-artistic, educatie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: studenţi ASOCIAŢIA LUMEN Adresa: str. Ţepeş-Vodă, nr. 2, bl. V1, sc. F, ap. 14, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel/fax: 0232/262327, email: lumen@asociatialumen.ro, pagină web: www.asociatialumen.ro Data înfiinţării: februarie 2001 Scop: promovarea intereselor studenţeşti într-o manieră complementară cadrului academic şi procesului de integrare europeană Preşedinte: Sandu Antonio, Şurubaru Ana Maria Afilieri: Board of European Students of Technology Filiale: Braşov, Bucureşti, Cluj, Timiş Domenii de interes: cultural-artistic, educatie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: studenţi ADOLCERIS - ASOCIAŢIA ELEVILOR DIN LICEUL NAŢIONAL "EMIL RACOVIŢĂ" IAŞI Adresa: Aleea Nicolina, nr. 5, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel/fax: 0232/234272, email: monica@gemite.ro Data înfiinţării: noiembrie 2003 Scop: sprijinirea adolescenţilor în vederea adaptării şi integrării lor într-o lume în permanentă schimbare Preşedinte: Coţofan Manuela, Sorina Codrea, Bunduc Mădălina Afilieri: Board of European Students of Technology Filiale: Braşov, Bucureşti, Cluj, Timiş Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: studenţi

179

ASOCIAŢIA GRUPURILOR LOCALE DE TINERET -AGLT Adresa: Aleea M. Sadoveanu, nr.46, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel/fax: 0746139972, email: lywg@yahoo.com, info@aglt.org, pagină web: www.aglt.org Data înfiinţării: octombrie 2004 Scop: întărirea capacităţii de acţiune în comunitate a tinerilor şi grupurilor de tineri care dezvoltă proiecte de acţiune socio-culturală Preşedinte: Bolohan Cristina Afilieri: Filiale: Bucureşti, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Galaţi, Mureş, Neamţ, Olt, SatuMare, Suceava, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea Domenii de interes: socio-cultural Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA COMUNITARĂ A CERCETAŞILOR DIN ROMÂNIA -ACOCERO Adresa: Bdul Dacia, nr. 5, bl. DA-1, sc. A, ap. 23, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel: 0748997793, email: contact@cercetasiiasi.ro sau ele_ung@yahoo.com, pagină web: www.cercetasiiasi.ro Data înfiinţării: martie 2001 Scop: educarea copiilor şi tinerilor în spiritul pedagogic scout şi al valorilor comunitare Preşedinte: Paraschiv A.Viorel Afilieri: Filiale: Brăila Domenii de interes: ecologic, sport-turism, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA NORMALIŞTILOR IEŞENI -A.N.I. Adresa: Aleea Sadoveanu, nr. 46, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel/fax: 0232/259581, 0232/219001, email: vioscout@iasi.astral.ro Data înfiinţării: ianuarie 2005 Scop: dezvoltarea celei mai vechi şcoli normale din Moldova, prin consolidarea tuturor structurilor de tineret fără personalitate juridică din şcoală, care ajută la atingerea obiectivelor statutare Preşedinte: Paraschiv A.Viorel Afilieri: Filiale: Botoşani, Neamţ, Vaslui Domenii de interes: ecologic, sport-turism, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA COMUNITARĂ DE CONSILIERE, EDUCARE ŞI DEZVOLTARE ACCED IAŞI Adresa: str. Silvestru, nr. 1, bl. C2, Mezanin, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel/fax: 0232/406018, email: office@acced.ro, pagină web: www.acced.ro

180

Data înfiinţării: februarie 2004 Scop: dezvoltarea comunitară Preşedinte: Ciobanu Petru Afilieri: Reţeaua Naţională a Multiplivastorilor de Informaţie Europeană Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi FUNDAŢIA LINK ROMANIA MOLDAVIA -FLRM Adresa: str. Basota, nr. 4, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel: 0232/239100, fax: 0232/218141, email: office@linkromania.ro, info@linkromania.ro, pagină web: www.linkromania.ro Data înfiinţării: martie 1998 Scop: ridicarea nivelului de trai al populaţiei defavorizate, prin acordarea de ajutor material, financiar şi educaţional Preşedinte: Foszto Arpad Marius Afilieri: Filiale: Domenii de interes: umanitar Grup ţintă: copii, elevi, tineri: minorităţi, cu nivel de trai scăzut, devianţi/ delincvenţi CLUB SPORTIV "KWANG-GAE" IAŞI Adresa: str. Han Tatar, nr. 6, bl. 361, sc. B, ap.5, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel/fax: 0722367582, email: sorin999@yahoo.com, pagină web: http://itf-iasi.go.ro Data înfiinţării: februarie 2004 Scop: descoperirea şi îndrumarea tinerelor talente în sport, practicarea TAEKWON-DO-ului şi a altor arte marţiale Preşedinte: Miron Sorin Afilieri: Federaţia Naţională de TAEKWON-DO (I.T.F.), Federaţia Internaţională de TAEKWON-DO (I.T.F.). Filiale: Domenii de interes: sport-turism Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTINI ORTODOCŞI ROMÂNI -A.S.C.O.R. FILIALA IAŞI Adresa: str. Cloşca, nr. 9, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel/fax: 0232/213396, email: ascoriashi@yahoo.com, pagină web: www.ascoris.ro. Data înfiinţării: iunie 1990 Scop: promovarea credinţei şi a spiritualităţii ortodoxe în mediile universitare Preşedinte: Mihăila Gheorghe Afilieri: World Student Christian Federation (WSCF), SYNDESMOS Filiale: Alba, Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Galaţi, Maramureş, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Tulcea

181

Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic. Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri: cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA TINERETULUI ORTODOX ROMÂN (ATOR) Adresa: str. Cloşca, nr. 9, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel: 0747843281, email: atoriasi@yahoo.com Data înfiinţării: martie 2010 Scop: promovarea valorilor spiritualităţii creştin-ortodoxe şi a culturii româneşti în contextul local şi în dialogul cu tradiţiile, spiritualitatea şi cultura europeană Preşedinte: Nedelcu Vladislav Afilieri: Filiale: Botoşani, Neamţ Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, religie, umanitar, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, filantropic Grup ţintă: elevi ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE DEZBATERI, ORATORIE ŞI RETORICĂ MOLDOVA -ARDOR MOLDOVA Adresa: str. Gării, nr. 5, bl. 17, ap. 25, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel/fax: 0234/263639, email: czaharia2002@yahoo.com, pagină web: www.geocities.com/ardor_moldova Data înfiinţării: mai 2001 Scop: pregătirea tinerilor pentru participarea activă la viaţa societăţii prin promovarea şi dezvoltarea abilităţilor necesare într-o societate deschisă: gândirea critică şi deschisă, toleranţa faţă de opiniile adverse, abilităţile de comunicare eficientă, lucrul în echipă şi capacitatea de a cerceta, analiza şi identifica soluţii Preşedinte: Zaharia Ciprian Afilieri: ARDOR, Idea Usy New York. Filiale: Alba, Călăraşi, Hunedoara, Sibiu, Argeş, Caraş Severin, Iaşi, Suceava, Bacău, Cluj, Maramureş, Teleorman, Bihor, Constanţa, Mehedinţi, Timiş, Bistriţa, Covasna, Mureş, Tulcea, Năsăud, Dâmboviţa, Neamţ, Vâlcea, Botoşani, Dolj, Olt, Vaslui, Brăila, Galaţi, Prahova, Vrancea, Braşov, Giurgiu, Sălaj, Ilfov, Bucureşti, Gorj, Satu-Mare, Buzău, Harghita Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi CLUBUL DE TURISM ŞI ECOLOGIE TURISTOR IAŞI Adresa: str. Conductelor nr.1, bl. 316, sc. A, ap. 12, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel/fax: 0740009071, email: iri_keane@yahoo.com, clubul_turistor@yahoo.com, pagină web: www.turistor.ro

182

Data înfiinţării: mai 1994 Scop: promovarea ideii de turism pentru tineret, deschidere şi dialog între tineri; dezvoltarea fizică, morală şi intelectuală a tinerilor; crearea unei baze de informaţii proprii, de editare şi circulaţie a unor materiale informative Preşedinte: Burghelea Irina-Ionela Afilieri: ARDOR, Idea Usy New York Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: studenţi SOCIETATEA STUDENŢILOR FARMACIŞTI IAŞI Adresa: str. Universităţii, nr. 16, loc. Iaşi, jud. Iaşi, tel/fax: 0752061747, email: ssfiasi@yahoo.com, pagină web: www.ssfi.ro Data înfiinţării: 1996 Scop: apărarea studenţilor farmacişti, membrilor Societăţii şi a satisfacerii nevoilor acestora în domeniile: ştiinţific, cultural, social, civic Preşedinte: Gavilas Ivona Afilieri: Federaţia Asociaţiilor Studenţilor Farmacişti din România (FASFR) Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, culturalartistic, cercetare, sănătate Grup ţintă: studenţi

183

JUDEŢUL MARAMUREŞ
ASOCIAŢIA DE TINERET "AM FOST Ş-OM FI" Adresa: str. Principală nr. 446 (539), loc. Ieud, jud. Maramureş, tel: 0262/250555, email: doru.dancus@romtelecom.ro Data înfiinţării: mai 1997 Scop: promovarea culturii, turismului şi sportului în mediul rural Preşedinte: Dăncuş Ioan Doru Afilieri: Federaţia ONG-urilor Maramureş Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic – principal, sport-turism – secundar Grup ţintă: elevi, tineri: cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA KELSEN Adresa: str. Aviatorilor 1/60, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel: 0722229302, email: titelbm@yahoo.com Data înfiinţării: martie 1999 Scop: elaborarea,organizarea şi finanţarea de programe specifice pentru structurile asociative; instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, ale valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti; elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specificepentru categoriile de persoane defavorizate, persoane aflate în situaţie de risc social, persoanecu dizabilităţi, sprijinirea şi finanţarea organizaţiilor neguvernamentale pe plan local, regional şi internaţional; implicarea grupurilor de tineri, a grupurilor comunitare precum şi a administraţiei locale, regionale şi naţionale în acţiuni de dezvoltare durabilă, protecţia sănătăţii, protecţia mediului şi protecţia socială în ţară şi străinătate Preşedinte: Caoşan Titel Gheorghe Afilieri: Consiliul Tineretului din România, Youth and European Social Work (Y.E.S.Forum) Filiale: Domenii de interes: ecologic, servicii sociale, profesional şi de afaceri, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic – principale; cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, umanitar, educaţie şi învăţământ, cercetare, sănătate secundare Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri din care: cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, grupuri profesionale, institutionalizaţi/posinstituţionalizaţi, şomeri, devianţi/ delicvenţi, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA DEMOCRATICĂ A TINERILOR MAGHIARI DIN BAIA SPRIE MADISZ Adresa: P-ţa Libertăţii, nr. 34, loc. Baia Sprie, jud. Maramures, tel/fax: 0262/261121, email: office@fmadisz.ro, pagină web: www.fmadisz.ro

184

Data înfiinţării: aprilie 2001 Scop: sprijinirea autoorganizării tinerilor maghiari, sprijinirea posibilităţilor educaţionale în limba maghiară; organizarea programelor cu caracter cultural, distractiv, sportiv şi ecologic; organizarea de festivaluri interetnice şi interculturale; editarea şi tipărirea de cărţi, broşuri, pliante, etc Preşedinte: Hupka Felix Afilieri: Uniunea Organizaţiilor de Tineret Maghiare din România - MISZSZ, Youth European Nationalities YEN Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, minorităţi, educaţie şi învăţământ – principale; mobilitate şi voluntariat – secundare Grup ţintă: copii, tineri din care: minorităţi FUNDAŢIA KELSEN Adresa: str. Principală, nr. 6, loc. Băiţa, jud. Maramureş, tel: 0262/274722, email: kelsen@alphanet.ro Data înfiinţării: iunie 1996 Scop: dezvoltarea socială şi economică a zonei de activitate, acordarea de asistenţă familiilor aflate în situaţie de risc social Preşedinte: Caoşan Titel Afilieri: Filiale: Domenii de interes: social, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu nivel scăzut de trai, delincvenţi, şomeri ASOCIAŢIA TINERI PENTRU TINERI - ATT Adresa: Bdul Unirii, nr. 13, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel: 0262/225000, email: attromania@yahoo.com Data înfiinţării: ianuarie 1990 Scop: realizarea unităţii de acţiune în vederea creării de posibilităţi reale de participare a tineretului în toate domeniile de activitate Preşedinte: Cătană Mircea Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic – principale, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ – secundare Grup ţintă: elevi, tineri: cu nivel de trai scăzut, someri, delincvenţi, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA TINERETULUI CATOLIC MARAMUREŞ Adresa: Bdul Unirii, nr. 13, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel: 0262/276699, 0745306301, email: catcm@hotmail.com Data înfiinţării: iunie 1992 Scop: educarea cultural-morală a tinerilor de pe teritoriul Eparhiei Române Unite a Maramureşului

185

Preşedinte: Şimon Mihai Afilieri: Federaţia Română Acţiunea Catolică Filiale: Domenii de interes: religie, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ – principale, ecologic, cultural-artistic, minorităţi, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic – secundare Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, tineri: cu nivel scăzut de trai, dependenţi de droguri, minorităţi, cu handicap, delincvenţi, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA CREŞTINĂ A TINERILOR YMCA ROZAVLEA Adresa: str. Principală, nr. 227, loc. Rozavlea, jud. Maramureş, tel: 0262/333033, emai: ymcarozavlea@yahoo.com, pagină web: www.ymca.ro/ymcarozavlea Data înfiinţării: martie 1996 Scop: educaţia tinerilor pentru formarea unei înalte ţinute morale, culturale, intelectuale, ocrotirea şi asistenţa lor. Preşedinte: Mârza Vasile Afilieri: Federaţia YMCA Romania, Young Men’s Christian Association - YMCA Filiale: Bihor, Bucureşti, Cluj, Covasna, Iaşi, Maramureş, Satu-Mare, Timiş Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, religie, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic – principal Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri din care: cu nivel scăzut de trai, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA HEIDENROSLEIN Adresa: str. Unirii, bl. 12A, ap. 95, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel/fax: 0262/224166, email: payerma@yahoo.com, pagină web: www.heidenroslein.ro, www.ecoadrian.ro, www.heidenroslein.ariiprotejate.com, www.heidenroslein.apecristaline.com Data înfiinţării: iunie 2001 Scop: ajutor umanitar şi educaţie pentru toate categoriile sociale Preşedinte: Payer Maria Magdalena Afilieri: Coaliţia pentru Mediu, GAW STUTTGART Filiale: Iaşi, Satu Mare Domenii de interes: ecologic, umanitar, servicii sociale, mobilitate şi voluntariat – principale; cultural-artistic, sport şi turism, minorităţi, educaţie şi învăţământ, sănătate, civic -secundare Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri din care: minorităţi, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, şomeri, devianţi/delincvenţi, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA "ECO LOGIC" Adresa: Bdul Unirii, nr. 28, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel: 0262/224035, 0745332022, email: ecologic@email.ro, editp@nvn.ro

186

Data înfiinţării: august 2001 Scop: îmbunătăţirea mediului înconjurător prin promovarea conceptului de dezvoltare durabilă, la nivel local şi regional Preşedinte: Pop Edit Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat – principale; cooperare internaţională – secundar Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri: cu nivel scăzut de trai, înteprinzători, grupuri profesionale, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA YMCA BAIA MARE Adresa: str. Vasile Lucaciu, nr. 2, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel: 0371134344, fax: 0362/814688, email: alina@y4u.ro, pagină web: www.youthvoice.ro, www.y4u.ro Data înfiinţării: noiembrie 2001 Scop: dezvoltarea societăţii contemporane prin formarea pozitivă a tinerilor, consolidarea comunităţilor şi sprijinirea familiilor în spiritul valorilor creştine, în acord cu principiile democraţiei şi drepturilor omului Preşedinte: Alina Coman Afilieri: Federaţia YMCA România, YMCA INTERNAŢIONAL Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, servicii sociale, religie, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic – principale; ecologic, minorităţi, religie, umanitar, professional şi de afaceri, cercetare, sănătate - secundare Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri din care: minorităţi, cu nivel scăzut de trai scăzut CLUBUL DE SPEOLOGIE MONTANĂ Adresa: Bdul Bucureşti, nr. 28, ap. 11, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel: 0262/250461, 0740429047, fax: 0362/402681, email: montanabm@yahoo.com, pagină web: www.speomontana.ro Data înfiinţării: mai 1994 Scop: iniţierea tinerilor în sport, valorificare turistică, turism, cercetarea ştiinţifică a peşterilor Preşedinte: Dumitru Istvan Afilieri: Federaţia Română de Speologie, Coaliţia Naţională a Ariilor Protejate Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, – principale; cercetare – secundar Grup ţintă: studenţi, tineri, din care: cu performanţe excepţionale, cu posibilităţi financiare reduse FUNDAŢIA WALDBURG Adresa: str. Principală, nr. 22, loc. Băiţa, jud. Maramureş, tel: 0262/294306 Data înfiinţării: octombrie 1998

187

Scop: caritate, ajutorarea tinerilor nevoiaşi Preşedinte: Vascul Viorel Afilieri: Filiale: Domenii de interes: umanitar, educaţie şi învăţământ, sănătate – principale Grup ţintă: copii, elevi, tineri, din care: cu handicap (fizic sau mental), cu nivel de trai scăzut, şomeri ASOCIAŢIA PROACTIV Adresa: str. Progresului, nr. 43, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel: 0724010551, email: asociatiaproactiv@yahoo.com Data înfiinţării: septembrie 2005 Scop: promovarea şi sustinerea acţiunilor copiilor şi tinerilor în vederea implicarii lor active la nivel comunitar Preşedinte: Czompa Tiberiu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic – principale, ecologic, sănătate – secundare Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu handicap, minorităţi, dependenţi de droguri, cu nivel scăzut de trai, instituţionalizaţi, devianţi/ delincvenţi, cu performanţe excepţionale CLUBUL DE DANS PRODANCE 2000 Adresa: str. Bucovinei, nr. 14, ap. 34, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel: 0362/401459, 0745250866, email: prodance@yahoo.com Data înfiinţării: ianuarie 2002 Scop: Preşedinte: Costin Stelian Afilieri: Federaţia Română de Dans Sportiv Filiale: Domenii de interes: Grup ţintă: ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE ESPERANTO - FILIALA BAIA MARE Adresa: str. George Coşbuc, bl. 6, sc. A, ap. 6, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel/fax: 0262/220413, 0362/401363(4), email: office@esperando.ro, pagină web: www.esperando.ro Data înfiinţării: februarie 2001 Scop: recuperarea, supravegherea, educarea şi integrarea în societate a copiilor, tinerilor, adulţilor şi bătrânilor cu dizabilităţi senzoriale şi fizice; dobândirea şi apărarea drepturilor şi demnităţii acestora, precum şi ale familiilor lor; reprezentarea intereselor acestor copii şi ale familiilor lor; creşterea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi din România; prevenirea abandonului şi instituţio-

188

nalizării copiilor/persoanelor cu dizabilităţi; recuperarea, supravegherea, educarea, reintegrarea sociale a copiilor şi tinerilor aflaţi în dificultate, în situaţii de criză sau risc (suferind de diverse afecţiuni, maltrataţi, abandonaţi, victime, cu tulburări de comportament, copiii străzii etc.) sau cu nevoi speciale; creşterea calităţii vieţii acestora, precum şi apărării drepturilor şi a libertăţilor lor, dobândirii şi apărării demnităţii lor; prevenirea abandonului, a instituţionalizării şi a marginalizării copiilor, tinerilor, adulţilor şi bătrânilor aflaţi în dificultate, în situaţii de criză sau risc; organizarea şi furnizarea de cursuri, conferinţe, seminarii etc. pentru creşterea capacităţii profesionale, a gradului de pregătire şi cunoaştere al resurselor umane implicate în lucrul cu copii şi tineri aflaţi în dificultate sau cu nevoi speciale (asistenţi personali, asistenţi maternali, personal salariat, colaboratori, voluntari etc.); implicarea prin orice metode şi mijloace legale a părinţilor, instituţiilor şi a societăţii civile în rezolvarea problemelor categoriilor sociale menţionate mai sus Preşedinte: Andrada Crăciun Afilieri: Asociaţia RENINCO România; Incluziune România – Federaţia Organizaţiilor pentru Persoane cu Dizabilităţi Intelectuale din România; Preşedintele Asociaţiei Esperando, Andrada CRĂCIUN a fost aleasă la Adunarea Generală din noiembrie 2004 în Consiliul Director al Federaţiei; NGOplatforMM – federaţie a organizaţiilor neguvernamentale din Maramureş; FONPC – Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale ProCopil (Fuzionată cu Federaţia PROCHILD) Filiale: Domenii de interes: umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat –principale; ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, religie, profesional şi de afaceri, cercetare, civic –secundare; Grup ţintă: copii, tineri cu handicap (fizic sau mental) FUNDAŢIA DE VOLUNTARI SOMASCHI Adresa: str. Dragoş Vodă, nr. 21, ap. 14, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel: 0362/401399, email: bo11an@yahoo.com Data înfiinţării: ianuarie 1997 Scop: social, reintegrarea tinerilor proveniţi din familii cu probleme sociale Director: Matei Maria Afilieri: Filiale: Domenii de interes: servicii sociale – principal, umanitar, mobilitate şi voluntariat – secundare Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri, din care: minorităţi, cu nivel de trai scăzut, devianţi/delincvenţi ASOCIAŢIA CONCORDIA SĂSAR Adresa: loc. Săsar, nr. 271, jud. Maramureş, tel: 0262/287045, email: concordia_sasar@yahoo.com Data înfiinţării: iulie 2004 Scop: dezvoltarea durabilă a comunităţii Preşedinte: Băbuţ Rodica

189

Afilieri: Federatia ONG-urilor Maramureş Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat – principale, sport-turism, umanitar, cooperare internaţională – secundare Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri: cu handicap, cu nivel scăzut de trai şomeri, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA LIGA STUDENŢILOR „PINTEA VITEAZUL“ Adresa: str. Dr. Victor Babeş nr. 62A, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel: 0746204580, fax: 0262/221204, email: lspv2006@yahoo.com, office@pinteaviteazul.ro, pagină web: www.pinteaviteazul.ro, www.freeewebs.com\pinteaviteazul Data înfiinţării: aprilie 2005 Scop: promovarea intereselor generale şi specifice ale membrilor săi în toate domeniile de activitate, precum şi elaborarea şi desfăşurarea de programe specifice în domeniile: formării, instruirii şi educării studenţilor şi tinerilor, precum şi în domeniile: cultural, sportiv, turism şi social Preşedinte: Pop Iulian Afilieri: ANOSR, FASER, Federaţia ONG Maramureş Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic – principale, ecologic, cultural-artistic, sport-turism – secundare Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, din care: dependenţi de droguri, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, grupuri profesionale, cu performanţe excepţionale CENTRUL DE ECOLOGIE ŞI TURISM MARAMUREŞ -C.E.T.M Adresa: str. Valea Hotarului, nr. 267, loc. Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş, tel: 0746037103, 0262/371730, email: timurcvt@yahoo.com Data înfiinţării: iulie 2006 Scop: crearea unui sistem pentru promovarea şi dezvoltarea iniţiativelor, acţiunilor şi programelor care au la bază educaţia pentru turism, mediu, protecţia biodiversităţii şi conservarea naturii Preşedinte: Chiş Vasile Timur Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, umanitar, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat –principale Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri din care: cu handicap, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, şomeri, cu performanţe excepţionale FUNDAŢIA MARATIN Adresa: Bdul Unirii, nr. 13, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel/fax: 0262/223494, 0262/225000, email: maratin_mm@yahoo.co.uk

190

Data înfiinţării: iunie 2006 Scop: elaborarea, organizarea şi finanţarea cu precădere de programe specifice pentru tineret şi instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti; elaborarea, organizarea şi finanţarea de programe specifice pentru categoriile de persoane defavorizate; sprijinirea şi finanţarea organizaţiilor neguvernamentale (ONG), pe plan local şi regional Preşedinte: Vasilescu Nicolae Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic – principale; ecologic, umanitar, sănătate - secundare Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri din care: cu handicap (fizic sau mental), dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, grupuri profesionale, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, şomeri, devianţi/ delincvenţi, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ IVAN KREVAN –ADLIK Adresa: str. Principală, nr. 320, loc. Repedea, jud. Maramureş, tel/fax: 0262/366414, 0720815248, email: adl_ivan_krevan@yahoo.com, pagină web: www.adlik.go.ro, www.kreuleanka.com, www.turismhutsul.ro Data înfiinţării: iunie 2004 Scop: implicarea tinerilor în acţiuni de dezvoltare durabilă a localităţilor de pe Valea Ruscovei, judeţul Maramureş Preşedinte: Beuca Ioan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic; cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, civic Grup ţintă: copii, elevi, tineri din care: minorităţi, cu nivel de trai scăzut FUNDAŢIA TINERI PENTRU TINERI - TpT - SUCURSALA MARAMUREŞ Adresa: str. Icoanei, nr. 29A, sector 2, Bucureşti, tel/fax: 021/2120363, email: office@y4y.ro, pagină web: www.y4y.ro Data înfiinţării: decembrie 1991 Scop: Implicarea în problematica socială a tinerilor din România. Preşedinte: Delia Băncilă Afilieri: Programul “Youth Peer Education Network” Filiale: Botoşani, Bucureşti, Constanţa, Dâmboviţa, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Ilfov Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, sănătate, mobilitate şi voluntariat – principale Grup ţintă: elevi, studenţi

191

ASOCIAŢIA RESTART Adresa: str. Vlad Ţepeş nr. 2/50, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel/fax: e-mail: secretar.restart@gmail.com Data înfiinţării: decembrie 2009 Scop: creşterea calităţii vieţii elevilor din liceele şi colegiile judeţului Maramureş Preşedinte: Persida Dorina Iepan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională – principale Grup ţintă: elevi ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ NEGUVERNAMENTALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ - ASSOC Adresa: Bdul Unirii, nr. 28, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel/fax: 0262/222226, email: assoc@assoc.ro, pagină web: www.assoc.ro Data înfiinţării: noiembrie 1995 Scop: promovarea asistenţei şi incluziunii sociale prin oferirea de servicii sociale profesionale adresate grupurilor/persoanelor defavorizate din comunitate Preşedinte: Sălăjeanu Florian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: servicii sociale – principal; umanitar, cercetare, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: tineri, din care: cu handicap, cu nivel de trai scăzut, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi FILIALA DE CRUCE ROŞIE MARAMUREŞ Adresa: str. Pietrosului, nr. 5, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel/fax: 0262/217168, email: crucearosie.maramures@gmail.com Data înfiinţării: martie 2003 Scop: prevenirea şi alinarea, în mod imparţial, a suferinţei umane în orice împrejurare, fără nici o discriminare bazată pe cetăţenie, naţionalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenenţă militară, socială sau politică Director: Pop Mariana Dana Afilieri: Societatea Naţională de Cruce Roşie România, Federaţia Internaţională de Cruce Roşie şi Semiluna Roşie Filiale: toate judeţele, toate sectoarele din Bucureşti Domenii de interes: minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic – principale; ecologic, cultural-artistic, sportturism, cercetare - secundare; Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri, din care: cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, grupuri profesionale, instituţionalizaţi / postinstituţionalizaţi, şomeri, cu performanţe excepţionale

192

ASOCIAŢIA YOUNG ROMA MARAMUREŞ - YRMM Adresa: str. Dacia, nr. 1, cam. 5, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel: 0756962740, fax: 0262/277881, email: myoungroma@yahoo.com Data înfiinţării: februarie 2009 Scop: formarea unei elite a tinerilor rromi care să sprijine dezvoltarea comunităţilor de rromi din judeţul Maramureş Preşedinte: Mihaly Loredana Rozalia Afilieri: Filiale: Domenii de interes: minorităţi, umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţia şi învăţământ, cercetare, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic, dezvoltare comunitară şi interculturalitate – principale; ecologic – secundar Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri, din care: minorităţi, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi HOPE AND HOMES FOR CHILDREN ROMÂNIA – HHC ROMÂNIA Adresa: Bdul Bucureşti, nr. 2A, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel/fax: 0262/227419, email: office@hhc.ro, pagină web: www.hhc.ro Data înfiinţării: ianuarie 2001 Scop: asigurarea şi protecţia drepturilor tuturor copiilor din România, indiferent de rasă, sex şi religie, din punct de veder material şi social, prin intermediul normelor juridice care asigură ocrotirea copilului pe plan naţional şi internaţional, în vederea realizării reformei sistemului de protecţie a drepturilor copilului Director naţional: Dărăbuş Ştefan Afilieri: Hope and Homes For Children UK Filiale: Domenii de interes: umanitar, servicii sociale, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat – principale Grup ţintă: copii, tineri, din care: cu handicap, cu nivel de trai scăzut, grupuri profesionale, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi ASOCIAŢIA DE ECOTURISM „OPAIŢUL RODNEI” Adresa: str. Rapsodiei, bl. 2, sc. B, ap. 30, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel/fax, email: opaitulrodneibm@yahoo.com, pagină web: www.opaitulrodnei.lx.ro Data înfiinţării: aprilie 2006 Scop: cercetarea şi educaţia ecologică, evaluarea şi păstrarea patrimoniului natural, pregătirea fizică, intelectuală şi morală a membrilor în vederea realizării scopurilor propuse Preşedinte: Nistor Gheorghe Afilieri: Filiale: -

193

Domenii de interes: ecologic – principal, sport-turism – secundar Grup ţintă: elevi, studenţi ASOCIAŢIA MANSIO Adresa: str. Lacului, nr. 1A, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel/fax: 0262/270071, email: mansio_ong@yahoo.com, pagină web: www.mansio.ro Data înfiinţării: martie 2007 Scop: desfăşurarea de activităţi de promovare a turismului, culturii şi acţiuni culturale, precum şi a cetăţeniei şi democraţiei europene la nivel local, naţional, european şi internaţional Preşedinte: Hochia Adrian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic – principale; ecologic – secundar Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri, din care: cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, şomeri, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA TINERILOR DIN BAIA MARE - A.T.B. (Nagybányai Ifjúsági Szövetség - NISZ) Adresa: str. Vasile Lucaciu, nr. 1, Baia Mare, jud. Maramureş, tel/fax: 0262/216593, email: noemivida@yahoo.co.uk Data înfiinţării: iunie 2001 Scop: sprijinirea tinerilor pentru participarea la diverse manifestări şi evenimente Preşedinte: Kovacs Richard Afilieli: Federaţia Tineretului Maghiar din România Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, religie, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic – principale Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri, din care: minorităţi ASOCIAŢIA TRADIŢII MARAMUREŞENE Adresa: Bdul Bucureşti, bl. 5, ap. 39, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel/fax: 0262/222694, email: amaly_25@yahoo.com Data înfiinţării: mai 2007 Scop: păstrarea şi promovarea tradiţiilor şi a dansului popular Preşedinte: Chioran Alexandru Afilieri: Federaţia Română de Folclor - IGFR Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic – principal; mobilitate şi voluntariat secundar Grup ţintă: elevi, studenţi

194

ASOCIAŢIA DELFINUL DE AUR Adresa: str. Culturii, nr. 7A, etaj I, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, tel: 0262/225052, fax: 0262/221197, email: delfin_bentu@baiamare.rdsnet.ro Data înfiinţării: mai 2004 Scop: susţinerea materială, logistică şi morală a participării tinerilor talentaţi din judeţ la Festivalurile Ursuleţul de Aur – Baia Mare şi Delfinul de Aur – Năvodari şi susţinerea tinerilor talentaţi de la Palatul Copiilor Baia Mare în vederea participării la selecţii şi concursuri atât în ţară cât şi în străinătate Preşedinte: Bentu Doina Elena Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională – principale, sport-turism, civic – secundare Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri, din care: cu handicap fizic/psihic, cu nivel de trai scăzut, cu performanţe excepţionale

195

JUDEŢUL MEHEDINŢI
ASOCIAŢIA EUROPEANĂ DEFILEUL DUNĂRII Adresa: str. Decebal, nr. 12, loc. Orşova, jud. Mehedinţi, tel: 0252/361706 Data înfiinţării: octombrie 1996 Scop: conservarea şi introducerea în circuitul turistic al Defileului Dunării Preşedinte: Alexandru Oprişan Afilieri: Comisia Dunării Viena Filiale: Domenii de interes: ecologie Grup ţintă: elevi, studenţi, minorităţi, grupuri profesionale, şomeri CLUBUL SPORTIV " VIITORUL" -C.S. “VIITORUL” Adresa: str. I.C. Brătianu, nr. 9D, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/222285, email: csviitorul@yahoo.com Data înfiinţării: decembrie 2001 Scop: promovarea activităţii sportive, organizarea de activităţi de intreţinere şi menţinerea sănătăţii şi participarea la competiţii sportive naţionale Preşedinte: Traşcă Gheorghe Afilieri: Federaţia Română de Fotbal Filiale: Domenii de interes: sport- turism Grup ţintă: elevi, tineri: cu handicap, depedenţi de droguri, minorităţi, cu nivel scăzut de trai, institutionalizaţi/postinstituţionalizaţi, cu performanţe excepţionale SOCIETATEA CULTURAL ARTISTICĂ DUNARIS Adresa: str. Crişan, nr. 25, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel/fax: 0252/317999, 0726675151, email: dan_salapa@yahoo.com Data înfiinţării: martie 1993 Scop: promovarea, popularizarea şi extinderea activitatăţii cultural-artistice sub toate formele ei de manifestare şi interpretare Preşedinte: Daniel Şalapa Afilieri: Fundaţia pentru Tineret Mehedinţi Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN MEHEDINŢI Adresa: Bdul Carol, nr. 6, 0721203291, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, email: vasideac@yahoo.com, office@arcs.ro, pagină web: www.arcs.ro

196

Data înfiinţării: martie 2002 Scop: creşterea implicării tinerilor în activităţi organizate şi a gradului de asociativitate a acestora Preşedinte: Vasile Deac Afilieri: Fundaţia pentru Tineret Mehedinţi Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, servicii sociale, cercetare, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, comunităţi rurale ASOCIAŢIA CLUB FEMINA Adresa: str. Crişan, nr. 25, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0745207651, 0252/362554, email: clubfemina@yahoo.com, www.clubfemina@go.ro, pagină web: www.ct-orsova.go.ro Data înfiinţării: martie 1993 Scop: elaborarea, organizarea şi desfăşurarea de programe specifice, instruirea, educarea, formarea şi promovarea tineretului în diverse domenii în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti, oferirea de servicii tinerilor Preşedinte: Aurel Vlăduţ Afilieri: Fundaţia pentru Tineret Mehedinţi Filiale: Domenii de interes: cultural artistic, civic, mobilitate şi voluntariat, cooperare internaţională, servicii sociale, minorităţi, sport - turism, ecologie Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA COMUNITĂŢII CAZANELE DUNĂRII Adresa: str. Teilor, nr. 542, loc. Eşelnita, jud. Mehedinţi, tel: 0721603383; email: rosemarie.cocoana@yahoo.com Data înfiinţării: martie 2005 Scop: mobilizarea şi implicarea cetăţenilor şi a factorilor de decizie pentru valorificarea resurselor în scopul dezvoltării comunităţii Eşelniţa şi a spaţiului Cazanelor Dunării Preşedinte: Rosemarie Cocoană Afilieri: Filiale: Domenii de interes: dezvoltare comunitară, ecologic, cultural-artistic, sport turism, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi invăţământ, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA ECO URBIS DROBETA Adresa: str. Călugăreni, nr. 1, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0744582961, email: mirelamazilu2004@yahoo.com, ecourbisdrobeta@yahoo.com Data înfiinţării: ianuarie 2006

197

Scop: elaborarea, organizarea şi desfăşurarea de programe specifice, instruirea, educarea, formarea şi promovarea tineretului în dezvoltarea durabilă a societăţii, în spiritul conservării Capitalului Natural şi a promovării valorilor şi oboectivelor Uniunii Europene Preşedinte: Mirela Elena Mazilu Afilieri: Fundaţia pentru Tineret Mehedinţi Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, umanitar, educaţie şi învăţământ, cercetare, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri SOCIETATEA FLOAREA DE COLŢ A ELEVILOR DIN COLEGIUL NAŢIONAL ECONOMIC Adresa: str. Orly, nr. 37, tel: 0252/325047, 0740491749, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, email: floareadecolt@personal.ro, pagină web: costescu.severin.rdsnet.ro/floarea Data înfiinţării: decembrie 1990 Scop: antrenarea elevilor liceului economic în desfăşurarea unor activităţi de turism, informatică şi caritate, precum şi înfiinţarea unui magazin şcoală Preşedinte: Florea Victor Afilieri: Fundaţia pentru Tineret Mehedinţi Filiale: Domenii de interes: ecologie, sport-turism, cultural-artistic, umanitar, educaţie-învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA DE TINERET ENTUZIASTIN Adresa: str. Gării, nr. 3, loc. Şimian, jud. Mehedinţi, tel: 0252/338413, 0740981157, 0252/338413, email: gina_cernaianu@yahoo.fr Data înfiinţării: ianuarie 2003 Scop: promovarea intereselor generale ale tinerilor şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei, al schimbului liber de opinii Preşedinte: Georgeta Petre Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cultural-artistic, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA MUGURI Adresa: str. Crişan, nr. 50, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/331733, 0724510737, email: ochiulets@yahoo.com Data înfiinţării: martie 2002

198

Scop: oferirea unui spaţiu în care să se manifeste creator, a unui mijloc de educare şi auto-educare şi a unei căi de petrecere în mod plăcut şi util a timpului liber Preşedinte: Maria Roşu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cultural-artistic, minorităţi, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA GALANTHUS Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 9, bl. 2, ap. 27, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel/fax: 0252/324484, email: asociatia.galanthus@personal.ro Data înfiinţării: noiembrie 2005 Scop: informarea şi educarea cetăţenilor în domeniile sănătate, protecţia consumatorului, spirit civic, educaţie, cultură, dezvoltare comunitară, drepturile copilului, conservarea şi protejarea mediului Preşedinte: Naziana Moşanu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, ecologie, cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic, cooperare internaţională Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA MONADA Adresa: str. I.C. Brătianu, nr. 9D, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/222285, fax: 0252/325785, email: m_monada@yahoo.com Data înfiinţării: 2002 Scop: de a oferi tinerilor din cadrul Grupului Şcolar Industrial posibilitatea de a se manifesta creator în funcţie de interesele şi aptitudinile personale, dar şi de aşteptările societăţii, de a-şi petrece în mod plăcut şi util timpul liber Preşedinte: Niţoi Leontina Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologie, sport-turism, cultural-artistic, umanitar, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA O ILO RROMANO Adresa: str. Republicii, nr. 288, loc. Strehaia, jud. Mehedinţi, tel: 0744275653, email: deliaiancuster@gmail.com Data înfiinţării: septembrie 2005 Scop: realizarea unor activităţi de interes general şi comunitar, în domeniile umanitar, cultural, ştiinţific, social-economic, de binefacere, instructiv-educativ,

199

menite să aducă la o mai bună integrare a bărbaţilor şi femeilor rrome, în viaţa politică şi economică din jud. Mehedinţi Preşedinte: Ion Frâncu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, civic, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, sănătate, ecologie, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, umanitar, servicii sociale Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA TINERII SEC XXI Adresa: Bdul Unirii, nr. 89, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0742940920, email: mihcatalin@gmail.com, tineriisecoluluiXXI@yahoo.com, pagină web: www.ts21.ro Data înfiinţării: 199 Scop: promovarea intereselor generale ale tinerilor din România, educarea tinerilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora în a participa la viaţa publică promovarea ideii europene în societatea românească şi susţinerea eforturilor de integrare a României în UE, promovarea idealurilor înscrise în Charta Naţiunilor Unite în societatea românească, implicarea prin acţiuni specifice în următoarelor domenii de activitate tineret, economic, social, ştiinţific, cultural artistic, sportiv, ecologic, mediu, sănătate, juridic, mass media Preşedinte: Cătălin Mihăilescu Afilieri: Fundaţia pentru Tineret Mehedinţi Filiale: Domenii de interes: civic, ecologie, sport-turism, minorităţi, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, sănătate Grup ţintă: studenţi, tineri, elevi FUNDAŢIA BAMBI Adresa: str. Timişoarei, nr. 169, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/311554, email: fundatiabambi@yahoo.com Data înfiinţării:1997 Scop: protecţia drepturilor copiilor şi tinerilor Preşedinte: Simona Păulescu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, educaţie şi învăţământ, civic, sănătate, mobilitate şi voluntariat, umanitar Grup ţintă: elevi, tineri, studenţi ASOCIAŢIA FEMEILE PENTRU UN VIITOR CURAT Adresa: Com. Garla Mare, jud. Mehedinţi, tel: 0252/393036, email: angela_garla@yahoo.com Data înfiinţării: 2006

200

Scop: elaborarea, organizarea şi desfăşurarea de programe specifice, instruirea, educarea, formarea şi promovarea tineretului Preşedinte: Boiangiu Angela Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologie, sport-turism, cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, tineri, studenţi ASOCIAŢIA DE TURISM ŞI ECOLOGIE SPEO ALPIN (ATME Speo Alpin) Adresa: str. Crişan, nr. 25, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/317999; email: atme_ro@yahoo.co.uk, pagină web: speo-alpin.ro@yahoo.co.uk Data înfiinţării: august 1990 Scop: elaborarea, organizarea şi desfăşurarea de programe specifice, instruirea, educarea, formarea şi promovarea tineretului Preşedinte: Popa Alexandru Afilieri: Federaţia Română de Speologie - Coaliţia ONG Natura 2000 Filiale: Domenii de interes: sport-turism, ecologie, cooperare internaţională, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tănără ASOCIAŢIA BEYOND YOUTH POENTIAL ( BYP) Adresa: str. Cicero, nr. 108, bl. XF12, sc. 3, ap. 4, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0740130981, 0788320371, e-mail: alecseyu@yahoo.com Data înfiinţării: octombrie 2007 Scop: implicarea tinerilor în acţiuni de promovare a comunităţii, promovarea informaţiilor europene în rândul tinerilor, dezvoltarea de programe de educaţie învăţământ, culturale, sportive, ecologice, turistice, civice Preşedinte: Alexandru Molea Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, ecologie, sport-turism, civic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA TINERETULUI LIBER MEHEDINŢI Adresa: str. Crişan, nr. 25, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/317999, email: logofatu_ mihai@yahoo.com Data înfiinţării: martie 1990 Scop: să apere interesele şi aspiraţiile membrilor săi, de reprezentare legală în organele de conducere ale vieţii social-economice, promovarea unei democraţii reale, libertate de acţiune, promovarea valorilor naţionale, educarea tineretului Preşedinte: Logofătul Mihail Afilieri: -

201

Filiale: Domenii de interes: ecologie, cultural–artistic, sport-turism, cooperare internaţională Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA DE TINERET GH. IONESCU ŞIŞEŞTI Adresa: loc. Şşeşti, jud. Mehedinţi, tel: 0252/384079, email: mirea_nela@yahoo.com Data înfiinţării: decembrie 2007 Scop: identificarea şi dezvoltarea calităţiilor şi aptitudinilor tinerilor pentru a fi capabili să işi aleagă viitorul cel mai potrivit, să se adapteze şi să se integreze eficient într-o societate dinamică Preşedinte: Mirea Nela Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenti, tineri ASOCIAŢIA DE TURISM ECOLOGIC „ CAMENA”( ATEC) Adresa: sat Lazu, com. Malovăţ, jud. Mehedinţi, tel: 0722335322, fax: 0352/814122, email: tibi_sturek@yahoo.com, office@camena.ro, pagină web: www.camena.ro Data înfiinţării: noiembrie 2007 Scop: dezvoltarea durabilă a comunităţilor situate în zona montană şi în cea adiacentă acesteia Preşedinte: Tiberiu Andrei Sturek Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, mobilitate şi voluntariat, civic, cooperare internaţională Grup ţintă: studenţi, elevi, tineri ASOCIAŢIA CHICIURA Adresa: loc. Bala, jud. Mehedinţi, tel: 0721194378, 0252/320185, email: msamfirescu@yahoo.com Data infiinţării: 2007 Scop: promovarea dezvoltării relaţiilor social economice între cetăţenii români, în special cei din comuna Bala sau originari din comuna Bala, cu cetăţenii altor state, promovarea unor proiecte în domeniile sănătăţii, învăţământului şi culturii, ecologiei, sportului, tineretului, artei şi meşteşugurile tradiţionale româneşti, agriculturii, activităţi caritabile şi civice Preşedinte: Mircea Samfirescu Afilieri: Filiale: -

202

Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, mobilitate şi voluntariat, civic, cooperare internaţională Grup ţintă: studenţi, elevi, tineri ASOCIAŢIA YUVENTUS MUNDI Adresa: str. Independenţei, nr. 53, bl. B2, sc. 3, ap 4B, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0744817721, email: pupazacati@yahoo.com, email: juventusmundi@yahoo.com, pagină web: www.juventusmundi.ro Data infiinţării: 2008 Scop: promovarea tinerilor şi a iniţiativelor acestora, promovarea valorilor şi principiilor democraţiei moderne, dezvoltarea ofertei de servicii de informare, consiliere şi consultanţă pentru tineri Preşedinte: Pupaza Cati Afilieri: Fundaţia pentru tineret Mehedinţi Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, mobilitate şi voluntariat, civic, cooperare internaţională Grup ţintă: studenţi, elevi, tineri ASOCIAŢIA STEP BY STEP DROBETA – ASSD Adresa: str. Traian, nr. 281, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/322240, email: stepbystep@yahoo.com Data înfiinţării: 2009 Scop: asigurarea dezvoltării profesionale şi personale sănătoase a copiilor şi tinerilor din alternativa Step by Step Preşedinte: Pupaza Cati Afilieri: Fundaţia pentru tineret Mehedinţi Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, mobilitate şi voluntariat, civic, cooperare internaţională Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA DE COPII ŞI TINERET "Alice Voinescu" - ACTAV Adresa: Bdul Tudor Vladimirescu, nr. 71A, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0252/311025, 0730639313, email: rovasila@yahoo.com, asociatia_actav@yahoo.com Data infiinţării: 2009 Scop: dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor copiilor şi tinerilor, necesare integrării şi adaptării eficiente la o societatea dinamică, în continua schimbare Preşedinte: Rodica Vasila Afilieri: Fundaţia pentru Tineret Mehedinţi Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, mobilitate şi voluntariat, civic, cooperare internaţională, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, tineri

203

ASOCIAŢIA "NIKE" DE DEZVOLTARE ŞI AJUTORARE Adresa: str. Calomfirescu 283, bl. B6, ap.5, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0748408000, email: cola2000ro@yahoo.com Data infiinţării: 2009 Scop: ajutorarea persoanelor şi a colectivităţilor de persoane aflate în dificultate, dezvoltarea comunităţilor locale în toate domeniile precum şi sensibilizarea publicului larg prin aducerea la cunoştiinţă a problemelor identificate în comunităţile locale Preşedinte: Augustin-Mihai Mufturel Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, mobilitate şi voluntariat, civic, cooperare internaţională, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: studenţi, elevi, tineri ASOCIATIA “DTS FLOW” Adresa: str. Mihai Guşira, nr. 6, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, email: dts_flow@yahoo.com Data infiinţării: 2010 Scop: implicarea cât mai multor tineri în proiecte culturale şi activităţi extraşcolare Preşedinte: Braila Iulia Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: studenţi, elevi, tineri SOCIETATEA CULTURAL ŞTIINTIFICĂ "LECTURA NOVA TRAIANUS" Adresa: Bdul Carol I, nr. 6, loc. Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, tel: 0352/401118, email: floghi@yahoo.com, pagină web: www.cnt.ro Data înfiinţării: iulie 1994 Scop: promovarea, popularizarea şi extinderea activităţii cultural ştiintifice şi sportiv, educarea şi formarea tineretului Preşedinte: Ghiocel Florin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri cu performanţe excepţionale

204

JUDEŢUL MUREŞ
ASOCIAŢIA TEONA FAMILY Adresa: str. Vale, nr. 6, loc. Sâncraiu de Mureş, jud. Mureş, tel: 0740180276, email: patrana.georgeta@personal.ro, pagină web: www.teonafamily.ro Data înfiinţării: noiembrie 2004 Scop: prestarea unor servicii specializate, consiliere, intervenţie pentru copii cu handicap de intelect şi familii monoparentale în situaţii de criză Preşedinte: Pătrana Georgeta Afilieri: Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională Grup ţintă: elevi, tineri: cu handicap, cu nivel de trai scăzut LIGA ROMÂNĂ DE BUDO-LRB Adresa: str. Călăraşilor, nr. 66/4, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel/fax: 0265/211421, email:office@sunrisehouse.ro, pagină web: www.sunrisehouse.ro Data înfiinţării: octombrie 1991 Scop: promovarea şi protejarea artelor marţiale japoneze în România Preşedinte: Cioanta Zoltan Vereş Afilieri: Filiale: Domenii de interes: sport-turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri cu handicap, grupuri profesionale, şomeri, tineri cu performanţe ASOCIAŢIA CENTRUL MEDICONSULT Adresa: str. Rodniciei, nr. 16, ap. 11, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, pagină web: www.mediconsult.go.ro Data înfiinţării: mai 2005 Scop: educativ, ştiintific, nonprofit Preşedinte: Moldovan Horaţiu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-turistic, umanitar, servicii sociale, sănătate Grup ţintă: copiii, elevi, studenţi, tineri cu handicap, dependenţi de droguri, grupuri profesionale

205

ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI A NATURII RHODODENDRON Adresa: str. Bartok Bela, nr. 1, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel: 0265/267712, email: rhodo@rdslink.ro Data înfiinţării: ianuarie 1994 Scop: contribuie la realizarea şi îmbunătăţirea relaţiei şi armoniei dintre om şi natură Preşedinte: Sido Istvan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri întreprinzători ASOCIAŢIA ROTARACT CLUB TEKA TÂRGU MUREŞ Adresa: str. Mihai Eminescu, nr. 3, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel: 0744177307 Data înfiinţării: octombrie 2005 Scop: să ofere cadrul propice pentru tineri de a-şi dezvolta acele cunoştinţe şi abilităţi care îi vor ajuta în procesul de dezvoltare profesională Preşedinte: Varga Aron Zsolt Afilieri: Rotaract Romania- District 2241 Rotaract International Filiale: Domenii de interes: civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ARCADA-ARKAD-ARKADE Adresa: str. Ciucaş, nr. 10, ap. 2, loc. Târgu Mures, jud. Mureş, tel: 0265/213319 Data înfiinţării: mai 2005 Scop: sprijinirea invăţământului liceal şi tehnic-profesional de toate specialităţile şi formele de învăţământ Preşedinte: Szocs Irina Afilieri: Filiale: Domenii de interes: elevi Grup ţintă: elevi FUNDAŢIA CIVIC-CENTER Adresa: str. Călăraşilor, nr. 66, ap. 4, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel/fax: 0265/211421, email: office@sunrisehouse.ro, pagină web: www.sunrisehouse.ro Data înfiinţării: noiembrie 1993 Scop: sprijinirea tineretului prin spiritul şi conceptul pedagogic respectiv impulsionarea dezvoltării individuale a tineretului prin participarea la evenimente colective cu utilizarea sporturilor naturale Preşedinte: Cioantă Veres Zoltan Afilieri: Filiale: -

206

Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familie tânără, tineri cu handicap, nivel de trai scăzut, întreprinzători, grupuri profesionale, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, şomeri, delicvenţi, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA CARLINA ACAULIS Adresa: str. Koos Ferencz, nr. 15, ap. 2, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel: 0746140932, email: carlina.aucalis@gmail.com Data înfiinţării: mai 2004 Scop: iniţierea, propagarea, desfaşurarea şi sprijinirea prin modalităţi legale activităţi cu caracter educativ, dezvoltatrea personalităţii Preşedinte: Markos Katalin - coordonator de programe Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri cu handicap, nivel de trai scăzut, întreprinzători, grupuri profesionale ASOCIAŢIA CREŞTIN DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA - FILIALA TÂRGU MUREŞ - COMISIA TINERET Adresa: str. Evreii Martiri, nr. 20, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel: 0265/254462 Data înfiinţării: ianuarie 2002 Scop: îmbrăţişarea, promovarea valorilor civice ale democraţiei creştine şi ale statului de drept Preşedinte: Gall Abel Afilieri: Filiale: Covasna, Harghita Domenii de interes: minorităţi, religie Grup ţintă: studenţi, familie tânără ASOCIAŢIA HARMONIA KLM Adresa: str. Parângului, nr. 72, ap. 11, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel: 0365/409446, email: harmoniaklm@freemail.hu Data înfiinţării: august 2003 Scop: conform art. 9 din statut Preşedinte: Csibi Sandor Afilieri: MAGYAR MENTALHIGIENES SZONETSEG (MAMESZ) Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cercetare, sănătate Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" Adresa: str. Nicolae Iorga, nr. 1, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel: 0265/236213, email: secretariat_asupm@yahoo.com, pagină web: www.asupm.ro

207

Data înfiinţării: Scop: instruirea studenţilor membri în funcţie de departamentul ales Preşedinte: Pop Cosmin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: studenţi, familia tânără SOCIETATEA CARPATINA ARDELEANĂ - FILIALA TÂRGU MUREŞ Adresa: str. Sârguinţei, nr. 10/14, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel: 0745405133, fax: 0265/211288, email: ekemvh@ekemvh.ro, pagină web: www.ekemvh.ro Data înfiinţării: decembrie 2002 Scop: promovarea tuturor formelor de turism; protecţia mediului natural şi antropic şi conservarea biodiversităţii Preşedinte: Panczel Tibor Afilieri: Filiale: Cluj-Napoca Domenii de interes: ecologic, sport-turism Grup ţintă: copii , studenţi, familie tânără ASOCIAŢIA GARABONCIAS Adresa: str. Tudor Vladimirescu, nr. 2, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel: 0265/260959 Data înfiinţării: noiembrie 2003 Scop: organizarea acţiunilor culturale şi sportive pentru copii şi tineret Preşedinte: Gyorfy Eva -coordonator educaţie Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi Grup ţintă: copii , studenţi, familie tânără ASOCIAŢIA SALVAŢI COPIII- FILIALA MUREŞ Adresa: str Victor Babeş, nr. 11, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel: 0265/218210, email: mures@salvaticopiii.ro Data înfiinţării: 1990 Scop: promovarea şi apărarea drepturilor copilului Preşedinte: Chirteş Ana Afilieri: Filiale: Domenii de interes: umanitar, servicii sociale Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familie tânără, tineri cu handicap, nivel de trai scăzut, întreprinzători, institutionalizaţi, minorităţi ASOCIAŢIA EDUPROEUROPA Adresa: str. Republicii, nr. 129, loc. Sărmaşu, jud. Mureş, email: eduproeu@k.ro

208

Data înfiinţării: februarie 2005 Scop: promovarea conceptelor de formare şi educaţie constantă; stabilirea de parteneriate între ONG Preşedinte: Moga Petru Sorin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, întreprinzători, grupuri sociale ASOCIAŢIA CENTRUL EDUCAŢIONAL INTERETNIC TINERET/ Ibz Adresa: str. Bastionului, nr. 4-6, loc. Sighişoara, jud. Mureş, tel/fax: 0265/778489, 0265/506086, email: info@ibz.ro, pagină web: www.ibz.org.ro Data înfiinţării: 2000 decembrie Scop: educarea tinerilor aparţinând minorităţilor naţionale cât şi a celor aparţinând majorităţii. de asemenea asociaţia va contribui la o bună înţelegere între popoare Preşedinte: VOLKER REITER Afilieri: Asociaţia Youth Hostel Romania Filiale: Domenii de interes: minorităţi, educaţie şi învăţământ, cultural-artistic, sportturism Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, minorităţi cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA MĂDĂRAŞULUI Adresa: str. Principală, nr. 74, loc. Mădăraş, jud. Mureş, tel/fax: 0265/429371, email: mezomadarasert©rdslink.ro Data înfiinţării: 2002 mai Scop: promovarea şi sprijinirea dezvoltării socială, culturală, educaţională a zonei comunei Mădăraş, a protecţiei mediului şi să contribuie la păstrarea tradiţiilor şi valorilor culturale specifice zonei Preşedinte: Bethlen Ana Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, minorităţi, cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA PR-ALPHA Adresa: str. Năvodari, nr. 43, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel/fax: 0723402904, email: pr.alpha@gmail.com, pagină web: www.pralpha.blogspot.com, www.pralpha.ro Data înfiinţării: august 2006

209

Scop: oferirea posibilităţii efectuării unor activităţii extracurriculare, care pot ajuta studenţii specializării “Comunicare şi relaţii publice” în găsirea locului de muncă Preşedinte: Tövisi Attila Afilieri: Filiale: Domenii de interes: profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: studenţi FUNDAŢIA KLARISZ EURO HILFE Adresa: str. Luduşului, nr. 28, ap. 1, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel: 0265/220160, 0740531685, email: iszlaikorfball@yahoo.com Data înfiinţării: 1996 decembrie Scop: ajutorarea celor aflat în suferinţă şi lipsuri, ajutorarea materială a tinerilor care urmează diferite forme de instruire-întrunire profesională atât în ţară cât şi în străinătate Preşedinte: Iszlai Iosif Afilieri: Filiale: Domenii de interes: sport-turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională Grup ţintă: elevi, studenţi, devianţi/delincvenţi cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA PATRONUS PRO SARUMBERG Adresa: str. Principală, nr. 271, loc. Dumbrăvioara, jud. Mureş, tel/fax: 0753067197, email: patronusprosarumberg@yahoo.com Data înfiinţării: 2007 mai Scop: dezvoltarea regională şi comunitară /promovarea turismului rural/protejarea mediului şi a naturii/dezvoltarea economică, culturală şi socială a comunităţilor din regiune/prezervarea monumentelor culturale/promovarea educaţiei, ştiinţelor, sănătăţii, artelor, tradiţiilor, culturii/sporirea cunoaşterii şi participării civice/dezvoltarea lucrărilor publice şi a infrastructurii/sprijinirea sportului Preşedinte: Bakó Botond Levente Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, sănătate, civic, servicii sociale, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, copii, minorităţi ASOCIAŢIA „SILOE” Adresa: str. Ciucaş, nr. 10, ap. 14, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel/fax: 0744845224, email: siloe.info@gmail.com Data înfiinţării: 2007 aprilie

210

Scop: realizarea unor activităţi în interes general, comunitar pentru a sprijini persoana ca entitate umană în dezvoltarea normală a psihicului său pe baza moralei creştine, pentru a realiza o viaţă spirituală, socială şi familială echilibrată Preşedinte: Samaj Arnold Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără ASOCIŢIA TINERILORI PĂPUŞARI HABAKUK Adresa: Bdul 1 Decembrie 1918, bl. 279, ap. 16, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel/fax: 0265/243835, email: habakuk55@freemail.hu Data înfiinţării: 2004. 13.01 Scop: facilitarea învăţării de către copii a artei teatrale de păpuşi, să acceadă şi să propage această artă milenară interpreativă contribuind astfel la menţinerea şi dezvoltarea culturii interpretative şi dramaturgice. Preşedinte: Bartha Juliana Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic Grup ţintă: copii,tineri ASOCIAŢIA VIAŢA LA ŢARĂ Adresa: str. Gării, nr. 17, loc. Band, jud. Mureş, tel/fax: 0265/428007, 0744.686613, email: viatalataraband@yahoo.com Data înfiinţării: 2009 decembrie Scop: consolidarea societăţii civile, îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunitate, combaterea sărăciei, protecţia copilului, promovarea programelor etnice, lingvistice, culturale, religioase, stimularea copiilor, tinerilor, femeilor în procesul de dezvoltare a comunităţilor din care fac parte Preşedinte: Harai Szabo Melinda Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, educaţie şi învăţământ, sport-turism, minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri din care cu handicap fizic sau mental, dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA FIATALOK ERDELYERT Adresa: str. Gheorghe, nr. 147, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel: 0745781122, email: bartholomeyer@yahoo.co.uk, pagină web: www.fierd.ro Data înfiinţării: 2009 iulie

211

Scop: organizarea de activităţi cu şi pentru tineri, în domeniul social-cultural, ocrotirea identităţii naţionale, a moştenirii culturale, a aspiraţiei de bunăstare economică, respectiv a dreptului de asumare de roluri în viaţa publică a tineretului maghiar din România Preşedinte: Biro Csaba Szilveszter Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, umanitar, servicii sciale, educaţie, învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voltuntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, minorităţi, întreprinzători, grupuri profesionale, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA LĂCRĂMIOARA CORUNCA Adresa: str. Principală, nr. 108, loc. Corunca, jud. Mureş, tel/fax: 0265/243152, email: kgye@yahoogroups.com Data înfiinţării: decembrie 2006 Scop: slujirea intereselor generale ale societăţii şi a individului şi interese comunitare pentru atingerea următoarelor scopuri şi interese comune: A. Dezvoltarea regională şi comunitară. / B. Dezvoltarea economică, culturală şi socială a comunităţilor din regiune. / C. Promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului. / D. Promovarea sănătăţii, educaţiei, ştiinţelor, artelor, tradiţiilor, culturii. / E. Prezervarea monumentelor culturale. / F. Asistenţa socială, ajutarea săracilor şi defavorizaţilor, asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic, a copiilor şi persoanelor în vârstă, activităţi pentru tineret. / G. Sporirea cunoaşterii şi participării civice. / H. Protejarea mediului şi a naturii. / I. Sprijinirea religiei şi a valorilor creştine. / J. Susţinerea bunăstării sociale. / K. Dezvoltarea lucrărilor publice şi a infrastructurii. / L. Sprijinirea sportului. /M. Promovarea turismului rural Preşedinte: Voniga Lorand Mihaly Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, tineret Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, tineri ASOCIAŢIA COREGRAFILOR ŞI ANSAMBLURILOR FOLCLORICE MUREŞ Adresa: str. Tisei, nr. 40, ap. 2, loc. Târgu Mureş jud. Mureş tel/fax: 0745609811, email: jocomolnar@yahoo.com Data înfiinţării: mai 2006 Scop: stimularea creaţiei folclorice, sprijinirea artiştilor folclorici profesionişti sau amatori – în special cei tineri – şi organizarea – sau desfăşurarea unor activităţi artistice în afara cadrului instituţiilor de specialitate sau de stat. Asociaţia doreşte a fi instituţia – cadru a cultivării dansului şi obiceiurilor populare, a tradiţiilor publicului pentru această artă Preşedinte: Molnar Iosif Afilieri: Filiale: -

212

Domenii de interes: cultural-artistic, minorităţi, educaţie şi învăţământ, cercetare Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, tineri minorităţi, grupuri profesionale, institutţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA DIVERS Adresa: str. Avram Iancu, nr. 29, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel/fax: 0265/213604, email: per-ms@orizont.net, pagină web: www.divers.ro Data înfiinţării: iulie 2007 Scop: promovarea cunoaşterii şi respectării diversităţii/alterităţii culturale, etnice, lingvistice, fizice, de gen, etc. în societate, respectiv promovarea apărării drepturilor omului, valorilor democratice, non-violenţei şi a cetăţeniei active Preşedinte: Koreck Maria Magdalena Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, minorităţi, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, minorităţi cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA DE TINERET „KOSZIKLA” Adresa: str. Principală, nr. 273, loc. Periş, jud. Mureş, tel/fax: 0265/343280, email: kosziklaifi@yahoo.com, Data înfiinţării: martie 2007 Scop: A. Dezvoltarea regională şi comunitară. / B. Dezvoltarea economică, culturală şi socială a comunităţilor din regiune. / C. Promovarea şi apărarea drepturilor şi libertăţilor omului. / D. Promovarea sănătăţii, educaţiei, ştiinţelor, artelor, tradiţiilor, culturii. / E. Prezervarea monumentelor culturale. / F. Asistenţa socială, ajutarea săracilor şi defavorizaţilor, asistenţa oamenilor dezavantajaţi fizic, a copiilor şi persoanelor în vârstă, activităţi pentru tineret. / G. Sporirea cunoaşterii şi participării civice. / H. Protejarea mediului şi a naturii. / I. Sprijinirea religiei şi a valorilor creştine. / J. Susţinerea bunăstării sociale. / K. Dezvoltarea lucrărilor publice şi a infrastructurii. / L. Sprijinirea sportului. / M. Promovarea turismului rural. Preşedinte: Kolcsar Lorand Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, educaţie şi învăţământ, cultural-artistic, cercetare, sport-turism, sănătate, minorităţi, cooperare internaţională, religie, mobilitate şi voluntariat, umanitar, civic, servicii sociale, profesional şi de afaceri Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri întreprinzători, grupuri profesionale instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, minorităţi, cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA” PRO CHIBED”/” Kibédert” Egyesulet Adresa: str. Principală, nr. 195, loc. Chibed, jud. Mureş Data înfiinţării: martie 2007

213

Scop: Preşedinte: Szilveszter László Afilieri: Asociaţia Judeţeană MIERT Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, sportturism Grup ţintă: elevi, studenţi, minorităţi cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA LUMINA VERDE - Zöld Fény Egyesület Adresa: P-ţa Unirii, nr. 3, loc. Sângeorgiu de Pădure, jud. Mureş Data înfiinţării: octombrie 2006 Scop: educaţia ecologică a elevilor Grupului Şcolar Sângeorgiu de Pădure, precum promovarea valorilor şi protejarea mediului înconjurător Preşedinte: Bartha Ágnes Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, copii, minorităţi ASOCIAŢIA TURISTICĂ PERPETUUM MOBILE Adresa: str. Petru Dobra, nr. 18, ap. 20, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel/fax: 0742756091, fax: 0265/268126, email: permob1999@yahoo.com, pagină web: www.permob.ro Data înfiinţării: decembrie 1999 Scop: iniţierea turismului montan în judeţul Mureş, refacerea marcajelor turistice, derularea unor programe de ecologizare, tabere, excursii, şcoli de vară, concursuri montane, expoziţii Preşedinte: László Lóránt Afilieri: Asociaţia Judeţeană Turism Mureş Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără ASOCIAŢIA OTISZ Adresa: str. Principală, nr. 10, loc. Valea, jud. Mureş Data înfiinţării: noiembrie 2005 Scop: desfăşurarea de activităţi culturale, sociale, sportive şi economice. Înfiinţarea şi sprijinirea centrelor culturale şi sportive, crearea de birouri de informare şi consiliere pentru cetăţeni, calificarea şi recalificarea forţei de muncă în scopul de a răspunde mai bine nevoilor evoluţiei pieţii muncii, sprijinirea educaţiei prin organizare de conferinţe, cursuri, precum şi activităţi, seminarii, tabere culturale, activităţi sportive, încurajarea şi sprijinirea dezvoltării turismului rural, înfiinţarea grădiniţelor cu program prelungit şi a

214

căminelor pentru bătrâni, cluburi de internet, sprijinirea integrării romilor în societate, dotarea şcolilor cu obiecte şi materiale didactice Preşedinte: Balogh Otto Dezso Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, umanitar, servicii sociale, religie, sport-turism, civic, mobilitate şi voluntariat, minorităţi, cercetare, educaţie şi învăţământ, sănătate, profesional şi de afaceri, cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri, grupuri profesionale, întreprinzători, şomeri, cu handicap (fizic sau mental), cu performanţe excepţionale, cu nivel de trai scăzut, minorităţi AIESEC TÂRGU MUREŞ Adresa: str. Livezeni, nr. 69, ap. C16, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel: 0788500994, email: targumures.ro@aiesec.net, pagină web: www.aiesecms.ro Data înfiinţării: iunie 2000 Scop: contribuie la dezvoltarea ţărilor şi popoarelor prin educarea tinerilor în spiritul cooperarii şi înţelegerii culturale internaţionale Preşedinte: Romeo Man Afilieri: AIESEC România, AIESEC Internaţional Filiale: Bihor, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Mureş, Prahova, Sibiu, Timiş Domenii de interes: profesional şi de afaceri, antreprenoriat, cooperare internaţională, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi FUNDAŢIA STUDIUM Adresa: str. Măgurei, nr. 15, ap. 2, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel/fax: 0265/250773, email: office@studium.ro, pagină web: www.studium.ro Data înfiinţării: mai 2000 Scop: acordarea şi/sau promovarea acordării de suport financiar sau sprijin de altă natură Comunităţilor Universitare şi catedrelor universităţilor din Târgu Mureş / constituirea de fonduri cu scopul îmbunătăţirii situaţiei financiare şi sociale ale membrilor comunităţilor universitare şi specialiştilor în diferite domenii de activitate / organizarea de pregătire şi perfecţionare profesională pentru membrii comunităţilor universitare şi pentru specialişti în diferite domenii de activitate / iniţierea şi/sau facilitarea finanţării de burse de studii în ţară şi în străinătate pentru membrii comunităţii universitare / editare de broşuri, pliante, manuale, reviste şi lucrări de specialitate. Preşedinte: Jung János Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, profesional şi de afaceri Grup ţintă: studenţi, familia tânără, tineri, grupuri profesionale

215

UNIUNEA DEMOCRATICĂ A TINERETULUI MAGHIAR JUD. MUREŞ – U.D.T.M. MUREŞ Adresa: str. Gheorghe Doja, nr. 9, ap. 81, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel/fax: 0265/267547, 0265/268573, email: madisz@rdslink.ro, pagină web: www.madisz.ro Data înfiinţării: februarie 1990 Scop: U.D.T.M. este o organizaţie democratică de apărare şi reprezentare a drepturilor individuale şi colective ale tinerilor maghiari din jud. Mureş, în cadrul constituţional al ordinii de stat şi de drept al României Preşedinte: György Annamária Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism , minorităţi, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: tineri, minorităţi FUNDAŢIA PROFESSIONAL l, CENTRUL DE LIMBI MODERNE / PROFESSIONAL LANGUAGE CENTRE / PLC Adresa: Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 197, ap. 21, loc. Târgu Mures, jud. Mureş, tel/fax: 0265/251180, email: acotoara@rdslink.ro, pagină web: www.professionalcentre.ro Data înfiinţării: aprilie 1998 Scop: desfăşurarea activităţilor de creaţie, educative şi de caritate în vederea îmbogăţirii spirituale şi dezvoltării iniţiativei tinerei generaţii şi în special în organizarea activităţilor necesare însuşirii cunoştinţelor de limbi moderne. Scopul Fundaţiei fiind filantropic şi non-profit Preşedinte: Angela Cotoara Afilieri: QUEST Asociaţia Română a Serviciilor Lingvistice de Calitate, EAQUaLS (Membru asociat)...Asociaţia Europeană a Serviciilor Europene de Calitate Filiale: Arad, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Iaşi, Mureş, Sibiu, Timiş, Vâlcea, Harghita Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, umanitar, servicii sociale, civic, profesional şi de afaceri Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri: grupuri profesionale, întreprinzători, şomeri, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA CULTURALĂ BODOR PETER Adresa: str. Nicolae Bălcescu, nr. 13, loc. Sângeorgiu de Pădure, jud. Mureş Data înfiinţării: ianuarie 2002 Scop: asigurarea unui cadru organizat activităţilor culturale, cercurilor ştiinţifice sportive şi de protecţia mediului, promovarea valorilor locale şi regionale în vederea ridicării nivelului cultural al comunităţii locale Preşedinte: Kovrig Ana-Magdalena Afilieri: -

216

Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, ecologic, servicii sociale Grup ţintă: elevi, tineri minorităţi, grupuri profesionale, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA SPORTIVĂ C.S. BUDO-MARIS Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 2, ap. 7, loc. Târgu Mureş, jud. Târgu Mureş Data înfiinţării: 1998 Scop: educarea tineretului în doctrina culturii fizice şi dezvoltării atât mentale cât şi spirituale Preşedinte: Darii Radu Afilieri: Federaţia Română de Karate WKC, WUKO Filiale: Mureş Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu handicap, dependenţi de droguri, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, cu performanţe excepţionale, minorităţi SOCIETATEA PENTRU TINERET OUTWARD BOUND ROMANIA Adresa: str. Gheorghe Doja, nr. 9/89, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş Data înfiinţării: 1993 Scop: dezvoltarea capacităţii tineretului privind: conlucrarea într-o activitate comună, toleranţa faţă de alţii, învăţarea, exersarea de limbi de circulaţie internaţională, lărgirea orizontului, creşterea simţului de răspundere, responsabilitatea faţă de mediul ambiant Preşedinte: Horvath Kovacs Adam Afilieri: Rural Net, Outward Bound International Filiale: Bucureşti, Mureş Domenii de interes: ecologic, sport-turism, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri: cu handicap (fizic sau mental), dependenţi de droguri, minorităţi, grupuri profesionale, întreprinzători, şomeri, devianţi/delicvenţi, cu performanţe excepţionale cu nivel de trai scăzut, minorităţi ORGANIZAŢIA PRO KARMA Adresa: str. Măgurei, nr. 18, ap. 1, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel/fax: 0265/217328, email: organizatia_prokarma@yahoo.com, pagină web: www.prokarma.unopa.ro Data înfiinţării: martie 2004 Scop: promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor afectate de HIV/SIDA din judetul Mureş Preşedinte: Lassel Irina

217

Afilieri: Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, mobilitate si voluntariat Grup ţintă: tineri infectaţi HIV sau bolnavi de SIDA ASOCIAŢIA PENTRU PROMOVAREA DREPTURILOR OMULUI-(Apdo)-Lider Adresa: str. Rozelor, nr. 1 A, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, tel/fax: 0265/265026, email: asociatialider@rdslink.ro Data înfiinţării: noiembrie 2004 Scop: promovarea interculturalităţii, conservarea şi promovarea identităţii minorităţii etnice, a drepturilor omului, educaţie civică, prevenirea conflictelor, promovarea integrării socio-profesionale a persoanelor cu dizabilităţi, promovarea integrării socio-profesionale a persoanelor sau grupurilor defavorizate, promovarea principiilor autonomiei, descentralizării şi transparenţei decizionale în administraţia publică Preşedinte: Briscaru Cornel Afilieri: Filiale: Domenii de interes: minorităţi, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, educaţie şi învăţământ, civic Grup ţintă: familia tânără, tineri, minorităţi, grupuri profesionale ASOCIAŢIA „CENTRUL CULTURAL DIN TÂRGU MUREŞ” Adresa: str. Livezii, nr. 16, loc. Târgu Mureş, jud. Mureş, email: emarosvasarhely@gmail.com Data înfiinţării: decembrie 2005 Scop: să contribuie în mod esenţial la viaţa culturală a municipiului Tg. Mureş prin promovarea valorilor şi a principiilor tradiţionale creştine, a identităţii naţionale, precum şi prin sprijinirea tinerilor intelectuali Preşedinte: Szepessy Előd Afilieri: Filiale: Mureş Domenii de interes: cultural-artistic, minorităţi, religie, educaţie şi învăţământ, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, minorităţi, grupuri profesionale

218

JUDEŢUL NEAMŢ
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ ANTI SIDA – ARAS PIATRA NEAMŢ Adresa: Bdul Traian, bl. S5, parter, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, tel/fax: 0233/234345, email: aras.pn@arasnet.ro Data înfiinţării: februarie 1994 Scop: eradicare epidemie SIDA Preşedinte: Cătălin Petrea Afilieri: ARAS Romania Filiale: Domenii de interes: sănătate, servicii sociale, umanitar Grup ţintă: persoane afectate de HIV/SIDA, defavorizate, tineri, elevi ASOCIAŢIA DE SPRIJIN COMUNITAR ACS PIATRA NEAMŢ Adresa: str. Costache Negri, nr. 6, bl. D7, ap. 7, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, email: office_acspn@yahoo.com Data înfiinţării: octombrie 2000 Scop: susţinerea dezvoltării comunitare Preşedinte: Loredana – Mihaela Dinu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: dezvoltarea comunitară, servicii sociale Grup ţintă: tineri, elevi ASOCIAŢIA DE INIŢIATIVĂ LOCALĂ 2002 ROMAN Adresa: str. Aviatorilor, bl. 27, ap. 5, loc. Roman, jud. Neamţ, tel/fax: 0233/747313, 722728, email: ailrom@yahoo.com Data înfiinţării: ianuarie 2003 Scop: dezvoltare de programe educative pentru tineret, familie pe coordonate de dezvoltare-participare-prevenire, sensibilizarea opiniei publice şi a administraţiei publice locale faţă de problemele economico-sociale cu care se confruntă comunitatea Preşedinte: Liviu Iancu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie-învăţământ, civic, servicii sociale, ecologic Grup ţintă: tineri, elevi, familia tânără, ASOCIAŢIA FEMINA 2000 ROMAN Adresa: str. Roman Muşat, bl. 14, mezanin, loc. Roman, jud. Neamţ, tel/fax: 0233/742167, email: femina.2000@topall.ro

219

Data înfiinţării: septembrie 2000 Scop: iniţiativă locală Preşedinte: Talpă Maria Afilieri: Coaliţia VIF, Federaţia FAMNET, Asociaţia Femeilor de Afaceri, WAVE Filiale: Domenii de interes: social Grup ţintă: femei, tineri ASOCIAŢIA ECOTURISTICĂ POLIŢA CU CRINI PIATRA NEAMŢ Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr. 44, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, tel: 0233/214351 Data înfiinţării: noiembrie 1995 Scop: promovarea conceptului de educaţie ecologică prin acţiuni cu caracter eco-turistic Preşedinte: Adrian Vernica Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: tineri, elevi, sportivi ASOCIAŢIA CORALĂ LIRICA Adresa: str. Petru Rareş, nr. 24, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, tel: 0233/216016, 630156 Data înfiinţării: octombrie 1992 Scop: cultivarea şi popularizarea muzicii corale şi a muzicii corale religioase Preşedinte: Corneliu Ioan Gheorghiţă Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic Grup ţintă: tineri, studenţi, artişti ASOCIAŢIA 01576 ŞANSA Adresa: Aleea Paltinilor, nr. 10, bl. C1, ap. 8, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, tel/fax: 0233/225319, email: sansa_01576@hotmail.com Data înfiinţării: martie 2001 Scop: promovarea de proiecte şi programe în favoarea persoanelor defavorizate şi tinerilor în perioada de afirmare Preşedinte: Ştefănescu Ionuţ Afilieri: Filiale: Domenii de interes: dezvoltare comunitară, servicii sociale, cultural Grup ţintă: persoane defavorizate, tineri, elevi, artişti CLUBUL ECOTURISTIC DR. GHEORGHE IACOMI PIATRA NEAMŢ Adresa: str. Dimitrie Leonida, nr. 109, bl. D3, ap. 42, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, tel/fax: 0233/230513,

220

Data înfiinţării: ianuarie 1993 Scop: realizarea de acţiuni complexe, bazate pe programe şi studii, care să contribuie la asigurarea echilibrului ecologic, ocrotirea naturii, practicarea unui turism ecologic, lupta împotriva poluării, promovarea turismului ecologic Preşedinte: Viorel Albu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, educaţie Grup ţintă: tineri, studenţi, elevi CLUBUL DE SPEOLOGIE ŞI ECOLOGIE AMONIT PIATRA NEAMŢ Adresa: str. Mărăşeşti, nr. 16, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, tel/fax: 0233/231722, email: cseamonit@xnet.ro, sedpres@gmail.com Data înfiinţării: ianuarie 1995 Scop: promovarea şi susţinerea activităţilor din domeniul speologiei şi protecţiei mediului prin activităţi de educaţie Preşedinte: Cîrligeanu Genovev Afilieri: Federaţia Română de Speologie Filiale: Domenii de interes: dezvoltarea societăţii civile de mediu, sport-turism Grup ţintă: tineri CLUBUL DE TURISM MONTAN PENTRU TINERET PETRODAVA PIATRA NEAMŢ Adresa: str. Petru Rareş, bl. B9, ap. 35, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, tel/fax: 0233/235156, email: stef.barbuta@yahoo.com Data înfiinţării: august 1990 Scop: dezvoltarea turismului montan şi agro-turismului la nivelul standardelor internaţionale, educarea tinerei generaţii în respectul pentru mediu Preşedinte: Florin Bărbuţă Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, educaţie Grup ţintă: tineri, studenţi, elevi FUNDAŢIA DE INIŢIATIVĂ LOCALĂ PETRODAVA PIATRA NEAMŢ Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr. 16, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, tel/fax: 0233/237025, email: officefilpetrodava@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie 1995 Scop: dezvoltare de programe educative pentru tineret, sensibilizarea opiniei publice şi a administraţiei publice locale faţă de problemele de integrare socială şi profesională a tinerilor foşti asistaţi ai Centrelor de plasament Preşedinte: Ana Tuduran Afilieri: Filiale: FIL Petrodava – filiala Dărmăneşti

221

Domenii de interes: educaţie, civic, servicii sociale Grup ţintă: tineri, elevi, familia tânără, tineri postinstituţionalizaţi FUNDAŢIA FRIENDSHIP AMBASSADORS PIATRA NEAMŢ Adresa: str. Peneş Curcanul, nr. 6, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, email: albu_mihai_arta@yahoo.com Data înfiinţării: februarie 1996 Scop: extinderea şi consolidarea relaţiilor de prietenie în domeniile artistic, ştiinţific, turistic şi sportiv Preşedinte: Mihăiţă Albu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie, cultural-artistic Grup ţintă: tineri, elevi, studenţi, artişti FUNDAŢIA MONTAN ECOLOGISTĂ ECOMONT PIATRA NEAMŢ Adresa: str. Privighetorii, bl. B10, tronson II, demisol, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, tel: 0233/219379 Data înfiinţării: noiembrie 1992 Scop: promovarea protecţiei mediului prin educaţie ecologistică, conservarea zonelor protejate Preşedinte: Gabriel Dorojan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologie, sport-turism Grup ţintă: tineri, elevi, studenţi FUNDAŢIA SCRIITOR AUREL DUMITRAŞCU BORCA Adresa: com. Borca, jud. Neamţ, tel: 0233/268149 Data înfiinţării: noiembrie 1996 Scop: realizarea de programe educative pentru elevi şi tineri, pentru accesul acestora la informaţie, ocrotirea intereselor şi drepturilor lor Preşedinte: Maria Lungu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie, cultural-artistic, ecologic Grup ţintă: tineri, elevi FUNDAŢIA ŞTEFAN CEL MARE BĂLŢĂTEŞTI Adresa: com. Bălţăteşti, jud. Neamţ, tel: 0233/244096, e-mail: ong.stefancelmare@yahoo.com Data înfiinţării: iunie 1999 Scop: mobilizarea tinerilor pentru dezvoltare locală, promovarea intereselor lor la nivel local, naţional şi internaţional, conservarea, revigorarea şi transmiterea artei tradiţionale, dezvoltarea turismului şi agro-turismului cu respectarea mediului

222

Preşedinte: Maria Hanganu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie, servicii sociale, dezvoltare comunitară, ecologic Grup ţintă: tineri, elevi PRO DEMOCRAŢIA PIATRA NEAMŢ Adresa: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 3, loc. Piatra Neamţ, jud. Neamţ, tel: 0233/229656, email: apd.piatraneamt@apd.ro, simoten_25@yahoo.com Data înfiinţării: iunie 2008 Scop: educarea cetăţenilor şi a tinerilor în mod special în probleme de interes public, monitorizarea procesului electoral, dezvoltarea de programe în interes public, apărarea şi respectarea drepturilor omului Preşedinte: Cristian Savin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie, civic Grup ţintă: tineri, elevi, studenţi, cetăţeni ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA – CLUB TÎRGU NEAMŢ Adresa: str. Mihail Sadoveanu, nr. 99, loc. Tîrgu Neamţ, jud. Neamţ, tel: 0233/790809, 0744596206, email: apd_tgneamt@yahoo.com Data înfiinţării: martie 2008 Scop: Întărirea democraţiei în România prin stimularea participării civice Preşedinte: Emanuel Bălan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie, civic, mobilitate şi voluntariat, cooperare internaţională Grup ţintă: tineri, elevi, studenţi, cetăţeni

223

JUDEŢUL OLT
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SURZILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA SURZILOR SLATINA Adresa: str. Cornişei, nr. 28, loc. Slatina, jud. Olt, tel/fax: 0249/434389, email: ansr_fil.slatina@yahoo.com Data înfiinţării: septembrie 2007 Scop: apără şi promovează interesele sociale, cultural - educative şi profesionale a persoanelor cu deficienţă de auz şi vorbire pentru integrarea lor în societate şi egalizarea şanselor Preşedinte: Lepadatu Ana Afilieri: Filiale: Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Botoşani, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Cluj, Constanţa , Dolj, Galaţi, Gorj, Iaşi, Mureş, Neamţ , Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vâlcea Domenii de interes: umanitar, servicii sociale, cultural-artistic, sport–turism, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, familia tânără, tineri cu handicap (fizic sau mental) ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ CERCETAŞII ROMÂNIEI CENTRU LOCAL „VINTILĂ VODĂ” SLATINA Adresa: Aleea Florilor, nr. 5, bl. B2, ap. 10, loc. Slatina, jud. Olt, tel: 0762636511, email: vintilavodaslatina@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie 2003 Scop: de a contribui alături de familie şi şcoală, la educarea copiilor şi tinerilor în vederea formării lor ca cetăţeni responsabili ai României, ca membrii demni ai comunităţii locale, naţionale şi internaţionale, pe baza principiilor fundamentale şi a metodei cercetăşiei Preşedinte: Chintescu Florin Afilieri: - naţional – Organizaţia Naţională Cercetaşii României - internaţională – Mişcarea Mondială SCOUT Filiale: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa, Botoşani, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Caraş Severin, Cluj, Constanţa Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sălaj, Satu - Mare, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Ilfov Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport–turism, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi

224

ORGANIZAŢIA CORABIA

NAŢIONALĂ

CERCETAŞII

ROMÂNIEI

CENTRU

LOCAL

Adresa: str. Cuza Vodă, nr. 53, loc. Corabia, jud. Olt, tel: 0742283966, email: lorenax86@yahoo.com Data înfiinţării: iunie 2008 Scop: de a contribui la dezvoltarea tinerilor, în vederea împlinirii lor fizice, intelectuale, sociale, spirituale, pentru a deveni cetăţeni responsabili ai comunităţilor locale, naţionale şi internaţionale Preşedinte: Oaie Ileana Afilieri: - Naţional – Organizaţia Naţională Cercetaşii României - Internaţională – Mişcarea Mondială SCOUT Filiale: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa, Botoşani, Brăila, Braşov, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Caraş Severin, Cluj, Constanţa Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sălaj, Satu - Mare, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Ilfov Domenii de interes: ecologie, cultural-artistic, sport–turism, umanitar, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri grupuri profesionale, tineri instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi ORGANIZAŢIA TINERILOR CU INIŢIATIVĂ Adresa: str. Nicolae Titulescu, bl. A, sc. A, ap. 18, loc. Drăgăneşti, jud.Olt, tel: 0765 455 545, email: office@oti-online.ro Data înfiinţării: noiembrie 2007 Scop: Identificarea, dezbaterea, analiza şi soluţionarea problemelor specifice tinerilor, prin elaborarea de strategii şi programe, în spiritul principiilor democraţiei moderne Preşedinte: Hristescu Costin Adrian Afilieri: Filiale: Arad, Olt. Domenii de interes: ecologic, cultural- artistic, minorităţi, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: toate categoriile de tineri ASOCIAŢIA CULTURAL-ARTISTICĂ LYRA Adresa: str. Unirii, nr. 3B, bl. GA 28, sc. A, ap. 18, loc. Slatina, jud. Olt, tel: 0721060086, email: artlyra2009@gmail.com Data înfiinţării: februarie 2009 Scop: organizarea de manifestări artistice în vederea promovării muzicii, a artelor plastice şi vizuale în cadrul comunităţii locale, naţionale şi internaţionale, educarea tinerei generaţii pentru afirmarea talentului şi creaţiei originale, precum şi asigurarea dreptului fiecărui cetăţean la cultură, educaţie, informaţie şi resursele de care comunitatea dispune Preşedinte: Hău Ilie Afilieri: Filiale: -

225

Domenii de interes: cultural – artistic, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu performaţe excepţionale ASOCIAŢIA CULTURALĂ „MÂINE” Adresa: Primăria Vulpeni, camera 1, comuna Vulpeni, jud. Olt. Punct de lucru: str. Nufărului, nr. 5, bl.58, ap.17, loc. Balş, jud. Olt, tel: 0249 452 071, 0765 505646, email: asociatia.maine@zahoo.com, pagină web: http://asociatiamaine.wordpress.com Data înfiinţării: februarie 2009 Scop: conştientizarea, promovarea şi dezvoltarea culturii, educaţiei, a şcolii şi a turismului, promovarea valorilor sociale, a respectării demnităţii umane a drepturilor omului, încurajarea angajării şi a participării, oferirea de servicii sociale Preşedinte: Mâinescu Ion Cătălin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural – artistic, sport-turism, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, civic Grup ţintă: copii, elevi, tineri întreprinzători, tineri grupuri profesionale, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA DE TINERET ECOTIM COLEGIUL NAŢIONAL „ION MINULESCU” Adresa: str. Basarabilor, nr. 33, loc. Slatina, jud. Olt, tel: 0249/414171 email: auramonea73@yahoo.com, eugsaia@yahoo.com Data înfiinţării: mai 1991 Scop: crearea cadrului necesar pentru antrenarea tinerilor în activităţi extracurriculare în acord cu nevoile educaţiei, promovarea imaginii colegiului în mediile sociale Preşedinte: Monea Aurelia Afilieri: Filiale Domenii de interes: ecologie, cultural–artistic, umanitar, educaţie şi învăţământ, sănătate, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi , tineri ASOCIAŢIA „CĂLUŞARII SLATINEI” Adresa: Aleea Rozelor, nr. 6, bl. FB20, sc. A, ap. 14, loc. Slatina, jud. Olt, tel: 0740529505, email: iliebraileanu@zahoo.com Data înfiinţării: decembrie 2009 Scop: Promovarea culturii tradiţionale Preşedinte: Brăileanu Ilie Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, coperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, familia tânără, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri cu performanţe excepţionale

226

ASOCIAŢIA DE /PENTRU TINERET „YQ” Adresa: str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 1, loc. Slatina, jud. Olt, tel. 0249/433414, email: atyq@yahoo.com Data înfiinţării: iulie 2002 Scop: promovarea intereselor generale şi specifice în toate domeniile de activitate respectiv instruirea şi educarea tinerilor Preşedinte: Ilie Chiriţă Afilieri: - CTR Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural–artistic, sport-turism, umanitar, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, sănătate, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familie tânără, tineri, întreprinzători, grupuri profesionale CLUB DE TURISM „ALTMONT” Adresa: str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 1, loc. Slatina, jud. Olt, tel: 0249/433414, email: fpt_olt@yahoo.com Data înfiinţării: aprilie 1992 Scop: promovarea ideii de turism pentru tineret, ocrotirea elementelor valoroase de peisaj, a rezervaţiilor naturii, păstrarea nealterată a echilibrului natural Preşedinte: Popa Marin Afilieri: Filiale Domenii de interes: ecologie, cultural–artistic, sport-turism, sănătate, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA „SPERANŢA” Adresa: str. Nicolae Bălcescu, nr. 19, loc. Balş, jud. Olt, tel/fax: 0249451695 Data înfiinţării: decembrie 1993 Scop: facilitarea accesului la informare a tinerilor, activitate de asistenţă socială, îndrumare copii, activităţi sportive Presedinte: Dinu Florian Adrian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, umanitar, servicii sociale, sănătate, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, tineri: cu handicap (fizic sau mental), tineri cu nivel de trai scăzut, tineri instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi ASOCIAŢIA „PROTIN” Adresa: str. Nicolae Bălcescu, nr. 19, loc. Balş, jud. Olt, tel/fax: 0249 451695, email: fpt_olt@yahoo.com Data înfiinţării: mai 1997

227

Scop: dezvoltarea activităţilor de şi pentru tineret Preşedinte: Lăbău Răzvan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural- artistic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri grupuri profesionale ASOCIAŢIA PENTRU TINERET „ORIZONTURI” Adresa: str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 1, loc. Slatina, jud. Olt, tel: 0249/433414, email: fpt_olt@yahoo.com Data înfiinţării: iulie 2002 Scop: promovarea intereselor generale ale tineretului, desfăşurarea de programe şi activităţi specifice în domeniul formării, instruirii şi educării tinerilor, formarea şi dezvoltarea spiritului de întrajutorare şi voluntariat la tineri Preşedinte: Marinescu Doru Dumitru Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, mobilitatea şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri şomeri FUNDAŢIA „SALT” Adresa: str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 1, loc. Slatina, jud. Olt, tel: 0249/433414 Data înfiinţării: septembrie 1997 Scop: realizarea de programe şi activităţi în vederea orientării, formării profesionale şi socio - culturale şi integrarea rapidă a tinerilor în societate Preşedinte: Marinescu Georgiana Afilieri: Filiale: Domenii de interes: umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri şomeri FUNDAŢIA PENTRU TINERET ELMI Adresa: str. Vlad Ţepeş, nr.70, loc. Slatina, jud. Olt, tel: 0722545889, email: fundatia.elmi@gmail.com Data înfiinţării: martie 2001 Scop: crearea unui cadru optim pentru tinerii din jud. Olt Preşedinte: Ioana Sandu Nicoleta Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie - învăţământ, sănătate, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, tineri – minorităţi, tineri – cu nivel de trai scăzut, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi, şomeri

228

JUDEŢUL PRAHOVA
AIESEC PLOIEŞTI Adresă: Bdul Bucureşti, nr. 39, cămin 6, camera 319, loc. Ploieşti, jud. Prahova, tel. 0756243732, email: contact@aiesecploiesti.org, pagină web: www.aiesecploiesti.org Data înfiinţării: aprilie 2005 Scop: de a facilita descoperirea şi dezvoltarea potenţialului tinerilor, pentru ca aceştia sa aibă un impact pozitiv în societate Preşedinte: Andrei Georgescu Afilieri: AIESEC România, AIESEC Filiale: Argeş, Bihor, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Mureş, Prahova, Sibiu, Timiş Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, profesional şi de afaceri, cooperare internaţională, ecologic, cultural-artistic Grup ţintă: elevi, studenţi,întreprinzători, grupuri profesionale ASOCIAŢIA PENTRU TÂNĂRUL EUROPEAN CĂRBUNEŞTI, PRAHOVA Adresă: Com. Cărbuneşti, nr. 134, jud. Prahova, tel: 0724491025, email: tanareuropean@yahoo.com, pagină web: www.tanar-european.ro Data înfiinţării: septembrie 2005 Scop: dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii şi programe pentru tineret, formarea tinerilor în spiritul valorilor şi principiilor Uniunii Europene Preşedinte: Alexe Dumitru Afilieri: Federaţia ONG Prahova Filiale: Prahova Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cultural-artistic, servicii sociale, mobilitate şi voluntariat, sport-turism, profesional si de afaceri. Grup ţintă: elevi, tineri, familia tânără ASOCIAŢIA ”VIITORUL TINERILOR” PLOIEŞTI Adresă: Bdul Petrolului, nr. 14, loc. Ploieşti, jud. Prahova, tel: 0724149193, fax: 0244/593266, email: vasyle_avt_25p@yahoo.com, pagină web: www.viitorultinerilor.org. Data înfiinţării: februarie 2004 Scop: prevenirea şi combaterea situaţiilor de risc a tânărului aflat în dificultate sau a tânărului care părăseşte centrul de plasament, a tânărului defavorizat din punct de vedere financiar, material, cultural, educaţional, civic, cât şi pentru tânărul discriminat din diferite considerente politice, etnice, religioase, prin activităţi şi programe bine definite

229

Preşedinte: Vasile Porumbaru Afilieri: Filiale: Prahova Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, servicii sociale Grup ţintă: elevi, tineri instituţionalizaţi/postiinstituţionalizaţi FUNDAŢIA „ZAMOLXES” CÂMPINA Adresă: str. Ana Ipătescu, nr. 22, bl. 33, ap. 76, loc. Câmpina, jud. Prahova, tel/fax: 0244/373161, email: office@zamolxes.ro, pagină web: www.zamolxes.ro Data înfiinţării: septembrie 1996 Scop: de a atrage tinerii către actul de cultură, de a avea o largă deschidere către problemele sociale şi de mediu cu care se confruntă societatea, în sensul promovării toleranţei, comunicării şi cooperării dintre generaţii şi culturi diferite Preşedinte: Predescu Florin Cristian Afilieri: Filiale: Prahova Domenii de interes: cultural-artistic, ecologic, sport-turism, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic, educatie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA CULTURAL – SPORTIV - ECOLOGISTĂ A TINERILOR DIN GRUPUL ŞCOLAR FORESTIER CÂMPINA (A.C.S.E.T) Adresă: Bdul Carol, nr. 31, loc. Câmpina, jud. Prahova, tel/fax: 0244/336521, email: walliserban@yahoo.com Data înfiinţării: mai 1997 Scop: educarea tinerilor prin activităţi extraşcolare şi extraprofesionale culturale, de protecţia mediului, sportiv-turistice Preşedinte: Şerban Vali Afilieri: Filiale: Prahova Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, grupuri profesionale ASOCIAŢIA ELEVILOR DIN LICEUL PEDAGOGIC „IUVENTA” PLOIEŞTI Adresă: str. Nicolae Iorga, nr. 7, loc. Ploieşti, jud. Prahova, tel/fax: 0244/519688, email: iuliana_tanur@yahoo.com, pagină web: www.pedagogic.ro Data înfiinţării: august 2003 Scop: stimularea activităţilor extracurriculare ale elevilor şi profesorilor din liceu, reunind prin adeziune benevolă elevi din Liceul Pedagogic Ploieşti, cu preocupări în ceea ce priveşte acţiunile educative, cultural artistice, ştiinţifice, moral-civice şi turistice Preşedinte: Tanur Iuliana Afilieri: Federaţia ONG Prahova

230

Filiale: Prahova Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, ecologic, cultural-artistic, servicii sociale, umanitar Grup ţintă: elevi ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ SPORTUL PENTRU TOŢI PRAHOVA Adresă: str. Pielari, nr. 5, loc. Ploieşti, jud. Prahova, tel: 0723291721, email: ajsptph@yahoo.com Data înfiinţării: iulie 2001 Scop: cultivarea sportului pentru sănătate, educaţie şi recreere ca parte integrantă a modului de viaţă, pentru starea de bine individuală şi socială a populaţiei Preşedinte: Tudor Viorel Afilieri: Federaţia Română Sportul pentru Toţi Bucureşti; International Sport&Fitness Academy Filiale: Prahova Domenii de interes: sport-turism, tineret Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA NOI ŞI CEILALŢI Adresă: str. Mihai Eminescu, nr. 22, sc. B, ap. 19, jud. Prahova, tel: 0723291721, email: iolanda.gheorghiu@gmail.com Data înfiinţării: septembrie 2008 Scop: promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor afectate/infectate de HIV/SIDA Preşedinte: Gheorghiu Iolanda Afilieri: UNOPA – Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA Filiale: Prahova Domenii de interes: sănătate, servicii sociale,mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA TINERII VOLUNTARI Adresă: sat Valea Popii, nr. 179, loc. Valea Călugărească, jud. Prahova, tel: 0723133654, email: virginia.apostol@yahoo.com Data înfiinţării: ianuarie 2010 Scop: promvarea voluntariatului şi mobilizarea voluntarilor pentru a fi capabili să contribuie la dezvoltarea comunităţii Preşedinte: Apostol Virginia Afilieri: Filiale: Prahova Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, ecologic, sport-turism, umanitar, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, tineri (din care: cu nivel scăzut de trai şi instituţionalizaţi şi postinstituţionalizaţi)

231

A.N.T.I.C. (Asociaţia Naţională pentru Tineret şi Iniţiativă Comunitară ) Adresă: str. Enăchiţă Văcărescu, nr. 15A, bl. 121B, loc. Ploieşti, jud. Prahova, tel: 0722177149, email:antic.ploiesti@gmail.com, pagină web: www.antic.go.ro Data înfiinţării: august 2009 Scop: desfăşurarea de programe şi proiecte având ca finalitate sprojinirea, dezvoltarea şi integrarea socio-profesională a tinerilor indiferent de sex, naţionalitate, apartenenţă politică, religioasă, socială sau orice altfel de discriminare Preşedinte: Istrate Răzvan Cristian Afilieri: Filiale: Prahova Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat,servicii sociale, civic, ecologic, cultural-artistic, sport-turism,minorităţi, religie,umanitar, profesional şi de afaceri Grup ţintă: toate categoriile de tineri (cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, întreprinzători, grupuri profesionale, şomeri etc) ASOCIAŢIA CULTURAL-EDUCATIVĂ ZESTREA CARPAŢILOR COMARNIC, PRAHOVA Adresă: str. Ghioseşti, nr. 306, loc. Comarnic, jud. Prahova Data înfiinţării: mai 2008 Scop: stimularea interesului şi curiozităţii faţă de cultură şi artă, mai întâi prin cunoaşterea tradiţiilor locale, prin dezvoltarea deprinderilor de muncă practică şi intelectuală, prin cultivarea capacităţii creatoare a imaginaţiei, a spiritului de cercetare, a dorinţei de a contribui după puterea fiecăruia la perpetuarea şi promovarea valorilor culturale, spirituale, naţionale şi internaţionale, prin educarea copiilor, tinerilor cetăţeni în domeniul artei:dans, etnografie, pictură, muzică, teatru, creatori de goblen şi a altor meşteşuguri (arta ţeşutului, cusutului, împletiruirm croşetat, olărit, sculptat) Preşedinte: Adriana Bălănică Afilieri: Filiale: Prahova Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, sport-turism, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu nivel scăzut de trai şi perfomanţe excepţionale ALIANŢA FRANCEZĂ PLOIEŞTI Adresă: str. Jurnalist Gabi Dobre, nr. 2, loc. Ploieşti, jud. Prahova, tel: 0244/510792, email: alliance_francaise@hotmail.com Data înfiinţării: martie 1992 Scop: susţinerea diversităţii culturale, promovarea limbii şi culturii franceze Preşedinte: Cocolescu Steluţa Afilieri: Fundaţia Alianţa Franceză din Paris Filiale: Argeş, Braşov, Constanţa, Prahova

232

Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, grupuri profesionale ASOCIAŢIA CENTRUL DE RESURSE APOLLO Adresă: str. Ştefan Greceanu, nr. 33, bl. L3, et. 4, ap. 16, loc. Ploieşti, jud. Prahova, tel: 0244/520823, email: centrulapollo.office@yahoo.com, pagină web: centrulapollo.ro Data înfiinţării: februarie 2008 Scop: creşterea participării tinerilor la viaţa societăţii sub toate formele de manifestare ale acesteia Preşedinte: Găman Lucian Afilieri: Filiale: Prahova Domenii de interes: minorităţi, educaţie şi învăţământ, servicii sociale, mobilitate şi voluntariat, civic, ecologic,cultural artistic, profesional şi de afaceri, cercetare, sanatate Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri (minorităţi, cu nivel scăzut de trai, întreprinzători, instituţionalizaţi, şomeri, devianţi, cu performanţe excepţionale) ASOCIAŢIA ROMILOR FRĂŢIA –ARF Adresă: str. Avram Iancu, loc. Câmpina, jud. Prahova, tel/fax: 0344117485/0344117486, email: arfcampina@gmail.com, civic_ong@yahoo.com Data înfiinţării: decembrie 2003 Scop: dezvoltarea economică a comunităţilor de romi şi a vecinătăţilor acestora prin sprijinirea celor mai dinamice resurse umane din areal Preşedinte: Mihaela Florentina Gologan Afilieri: Alianţa Civică a Romilor din România Filiale: Alba, Braşov, Sibiu, Prahova Domenii de interes: cultural–artistic, minorităţi, servicii sociale, profesional şi de afaceri, civic, turism Grup ţintă: studenţi, familie tănără, tineri( minorităţi, cu nivel scăzut de trai, întreprinzătoti, grupuri profesionale, şomeri, cu performanţe excepţionale) ASOCIAŢIA TINERI PENTRU TINERI 2008 Adresă: comuna Bucov, sat Pleaşa, nr. 369, jud. Prahova, tel: 0723502767, email: atpt2008@yahoo.co.uk, pagină web: www.bucov.ro Data înfiinţării: mai 2008 Scop: organizarea de acţiuni de promovare, susţinere, monitorizare, mediatizare, voluntariat, participare în domeniile: cultural, educaţional, de tineret, integrare europeană, protecţia mediului, drepturile omului, relaţii internaţionale, turism, activităţi sociale, iniţiative civice şi legislative

233

Preşedinte: Enescu Rareş Afilieri: Filiale: Prahova Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, umanitar, servicii sociale, profesionale şi de faceri, educaţie şi învăţământ, cercetare, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu handicap, dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel scăzut de trai, întreprinzători, grupuri profesionale, instituţionalizaţi, şomeri, devianţi, cu perfomanţe excepţionale LIGA STUDENŢILOR UPG PLOIEŞTI Adresă: Bdul Bucureşti, nr.39, loc. Ploieşti, jud.Prahova, tel: 0728265263, email: ligastudentilorupg@yahoo.com Data înfiinţării: martie 1990 Scop: organizarea de activităţi culturale, sportive, educative pentru studenţi Preşedinte: Anghel Daniela Afilieri: Uniunea Studenţilor din România Filiale: Arad, Argeş, Bistriţa, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Mureş, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cercetare, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: studenţi

234

JUDEŢUL SATU MARE
INIŢIATIVA TINERETULUI MAGHIAR Adresa: str. Mihai Viteazul, nr. 10, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel/fax: 0261/716774, email: mikszatnar@yahoo.com Data înfiinţării: 2001 Scop: de a ocroti şi de a sprijini valorile culturale, tradiţiile prin diferite programe, cursuri şi activităţi Preşedinte: Veres Norbert Andrei Afilieri: Structura Naţională MIERT Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi UNIUNEA TINERETULUI DEMOCRAT MAGHIAR (U.T.D.M) SATU MARE Adresa: str. Mihai Viteazul nr. 10, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel/fax: 0261710810, email: madisz@datec.ro, pagină web: www.madisz.datec.ro Data înfiinţării: februarie 1990 Scop: asigurarea posibilităţii şi cadrului necesar pentru promovarea spiritului de initiaţivă şi de angajare Copreşedinte: Ilonczai Annamaria Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, minorităţi, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, familie tânără, minorităţi FUNDAŢIA IDENTITAS Adresa: str. Mihai Viteazul, nr. 10, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel: 0261/716774 Data înfiinţării: 1992 Scop: derularea de activităţi culturale; sprijinirea tinerilor talente Preşedinte: Varga Attila Afilieri: Filiale: Domenii de interes: editări Grup ţintă: tineri, minorităţi CLUB TURISM MONTAN PENTRU TINERET "OAŞUL" Adresa: str. Ştefan cel Mare, nr. 18, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel: 0744308729

235

Data înfiinţării: 1991 Scop: ocuparea tineretului într-o formă de activitate utilă şi plăcută Preşedinte: Ştefan Dragoş Afilieri: Filiale: Domenii de interes: timp liber, cultură, artă, religie Grup ţintă: tineri, elevi CLUB DE TURISM PENTRU TINERET ZENIT Adresa: str. Postăvaru, nr. 3, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel: 0261/763312 Data înfiinţării: 2002 Scop: organizarea şi popularizarea unor manifestări turistice Preşedinte: Munteanu Gheorghe Afilieri: Filiale: Domenii de interes: artă, religie, turism Grup ţintă: tineri, elevi ASOCIAŢIA CORALĂ EXCELSIOR Adresa: P-ţa Păcii, nr. 10, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel: 0261/716183 Data înfiinţării: 1993 Scop: promovarea, valorificarea creaţiilor corale şi vocal instrumentale din repertoriul românesc Preşedinte: Tuturaş Ecaterina Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultură, artă, religie, dezvoltare personală Grup ţintă: copii, elevi, tineri SOCIETATEA CULTURALĂ "PRO ARTA" Adresa: P-ţa 25 Octombrie, nr. 1, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel: 0723825280 Data înfiinţării: 1991 Scop: educaţie muzicală Preşedinte: Boca Ioan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: voluntariat, servicii sociale, dezvoltarea personală, educaţie civică Grup ţintă: copii, elevi, tineri ASOCIAŢIA TINERILOR RROMI PHRALA Adresa: str. Oaşului, nr. 4, loc. Livada, jud. Satu Mare, tel: 0261/840362 Data înfiinţării: 2002

236

Scop: ajutarea tinerilor rromi pentru încadrarea lor în muncă şi societate Preşedinte: Lakatos Andrea Afilieri: Filiale: Domenii de interes: voluntariat, timp liber, sport Grup ţintă: tineri, elevi CLUB SPORTIV DE ARTE MARŢIALE "SAMURAIUL" Adresa: Aleea Ipoteşti, nr. 2, bl. 32, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel: 0745469728 Data înfiinţării: 1994 Scop: descoperirea şi îndrumarea tinerilor talente în sport Preşedinte: Magos Robert Afilieri: Filiale: Domenii de interes: voluntariat de servicii sociale Grup ţintă: tineri, elevi, sportivi ASOCIAŢIA STUDENŢILOR MAGHIARI DIN SATU MARE Adresa: str. M. Viteazu, nr. 9, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare Data înfiinţării: mai 2004 Scop: ocrotirea valorilor culturale şi a tradiţiilor maghiare prin diferite programe, cursuri şi activităţi Preşedinte: Kolcsey Norbert Afilieri: Filiale: Domenii de interes: culturale, de divertisment, sport Grup ţintă: în special studenţii din Satu Mare ASOCIAŢIA CULTUR ART Adresa: str. Nicolae Golescu, nr. 14/22, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare Data înfiinţării: mai 2006 Scop: ocrotirea valorilor culturale prin diferite programe, cursuri şi activităţi Preşedinte: Stier Peter Gabriel Afilieri: Filiale: Domenii de interes: culturale Grup ţintă: tineri de vârsta 15-35 de ani ASOCIAŢIA RELIGIONE Adresa: str. Siretului, nr. 29, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel/fax: 073726721063/0361413896, email:office@regioline.ro Data infiinţării: martie 2005 Scop: implementarea structurilor societăţii informaţionale în vederea dinamizării procesului de integrare europeană, pregătirea populaţiei pentru a participa

237

la o modernizare mai pronunţată ale tuturor segmentelor vieţii cotidiene şi instituţionale, totodată înlesnirea perpetuării valorilor tradiţionale în contextul axiologic a mentalităţilor convergente din cadrul UE. În acest sens se va promova multiculturalitatea, comunicarea şi cooperarea interetnică pornind de la faptul că tineretul este întotdeauna cel mai devotat animator al acestei cooperări Preşedinte: Somogyi Szabolcs Istvan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: civic, sport-turism, minorităţi, servicii sociale Grup ţintă: tineri cu vârsta 15-35 ani ASOCIAŢIA CENTRUL DE RESURSE ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ Adresa: str. Ipoteşti, nr. 2, bl. 17-28, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare Data înfiinţării: septembrie. 2005 Scop: dezvoltarea serviciilor comunitare conform standardelor europene prin exploatarea şi valorificarea potenţialelor resurse umane şi organizaţionale Preşedinte: Popescu Mihai Viorel Afilieri: Filiale: Domenii de interes: dezvoltare durabilă a comunităţii, stimularea şi promovarea de parteneriate intersectoriale, privat şi public, dezvoltarea relaţiilor de cooperare transfrontaliere, promovarea calităţii şi eficienţei managementului în domeniul social, economic, politico-administrativ frontaliere Grup ţintă: tineri cu vârsta 15-35 ani ASOCIAŢIA STEA Adresa: Bdul Octavian Goga, nr.14, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel/fax: 0361884330, 0743174169, email: asociatiastea@gmail.com, pagină web: www.asociatiastea.blogspot.com Data infiinţării: septembrie 2004 Scop: organizarea şi animarea copiilor instituţionalizaţi şi a persoanelor defavorizate; urmărirea şi optimizarea condiţiilor de dezvoltare a copiilor; organizarea unui cadru favorabil integrării familiale şi sociale a copiilor defavorizaţi; realizarea unei intermedieri între copiii defavorizaţi şi alte organizaţii cu caracter social; sensibilizarea populaţiei locale faţă de problematica copiilor defavorizaţi; implicarea activă a voluntarilor şi a societăţii civile în promovarea respectării drepturilor copiilor; sprijinirea integrării sociale, familiale şi profesionale a beneficiarilor; prevenirea oricărei forme de violenţă şi abuz în familie sau în grup, a abandonului şi a excluziunii; reintegrarea socială a copiilor şi a tinerilor străzii Preşedinte: Nezezon Georgeta Afilieri: Structura Naţională Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil Filiale: -

238

Domenii de interes: servicii sociale, cooperare internaţionala, mobilitate voluntariat Grup ţintă: copii, familie tânără, tineri dependenţi de droguri, tineri devianţi/delicvenţi ORGANIZAŢIA TINERILOR GERMANI SĂTMĂRENI “Gemeinsam” Adresa: Bdul V. Lucaciu, nr. 9, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel/fax: 0261/711625 Data înfiinţării: 1996 Scop: promovarea unor principii nepolitice şi neconfesionale, ce tind la dezvoltarea personalităţii tinerilor, iar ţelul este să întrunească tinerii de origine germană sau cunoscători ai limbii germane pentru a se concentra asupra păstrării datinilor etniei germane din România, respectiv a specificului svabesc nord-transilvania şi va milita pentru stimularea valorilor culturale sătmărene Preşedinte: Rist Maria Gabriella Afilieri: Structura Naţională Federaţia Tineretului German din Romania Filiale: Domenii de interes: organizarea de activităţi socio-cultural-informative în ţară sau în străinătate, organizarea de spectacole muzicale literare, folclorice şi simpozioane ştiinţifice, sprijinirea învăţământului în limba germană, îngrijirea monumentelor de cultură legate de viaţa minorităţii germane, menţinerea şi întărirea legăturilor cu tinerii plecaţi în Germania, intermedierea de relaţii prieteneşti sau economice (Au Pair) cât şi schimbul cultural între aceştia Grup ţintă: orice tânăr de etnie germană sau aparţinând altei etnii având vârsta între 14-35 ani CLUBUL SPORTIV WUDANG TAO Adresa: Aleea Begoniei, nr. 5/26, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare Data înfiinţării: 2006 Scop: promovarea artelor marţiale chinezeşti Wushu kung-fu Preşedinte: Curta Viorel Afilieri: Federaţia Română de Arte Marţiale Filiale: Domenii de interes: sport şi sănătate Grup ţintă: tinerii până la vârsta de 30 de ani ASOCIAŢIA CONSULT ŞCOLARI Adresa: str. Fagilor nr. 1, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel/fax: 0261/710513, 0261/711518, email: info@consultscolari.ro, pagină web: www.consultscolari.ro Data înfiinţării: 2005 luna decembrie Scop: dezvoltarea, perfecţionarea învăţământului tehnic de reparaţii auto, prin diferite programe, cursuri şi activităţi Preşedinte: Lerm Ioan Stefan

239

Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, ecologic, cultural artistic, sport turism, cercetare, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri întreprinzători, grupuri profesionale ASOCIAŢIA CULTURALĂ LIGA PRO EUROPA FILIALA SATU MARE Adresa: str. Aurora, Bl. E 21, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel/fax: 0261/745955, email: ligaproeuropasm@yahoo.com Data înfiinţării: august 2001 Scop: apărarea drepturilor omului, libertatea de exprimare, dreptul la cunoaşterea valorilor europene şi protecţia minorităţilor Coopreşedinte: Konya Ladiszlau Afilieri: Structura Naţională Liga Pro Europa Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, minorităţi, educaţie şi învăţământ, civic, ecologic, cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, tineri (minorităţi, tineri cu nivel de trai scăzut) ASOCIAŢIA ROVENIO Adresa: str. Proiectantului, nr. 5/43, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel: 0755380083, email: artis_sm@yahoo.com Data înfiinţării: august 2007 Scop: descoperirea şi pregătirea tinerilor în domenii artistice (teatru, dans, mima, pantomima); activităţi de timp liber, protecţia mediului; apărarea monumentelor istorice, voluntariat, sprijinirea tinerilor talentaţi din medii sociale defavorizate Preşedinte: Chico Vlad Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educatie şi învăţământ, ecologic, mobilitate şi voluntariat, programe de timp liber Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA MICROREGIUNEA TÂŞNAD Adresa: str. Horea, nr.15, loc. Tâşnad, jud. Satu Mare, email: catalinbalog@yahoo.com, pagină web: www.statiuneatasnad.ro Data înfiinţării: decembrie 2007 Scop: implicarea tineretului în dezvoltarea durabilă a Microregiunii Tâşnad Preşedinte, Director: Balog Bellu Catalin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sănătate, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenti, tineri (minorităţi, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători)

240

FUNDAŢIA HANS LINDNER Adresa: str. Ceahlăului, nr. 38, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare, tel/fax: 0361/404471, 0261/715136, email: office@fundatiahanslindner.ro, pagină web: www.fundatiahanslindner.ro Data infiinţării: martie 1997 Scop: realizarea unor activităţi exclusiv umanitare, sociale şi caritabile Preşedinte, Director: Koczinger Tiberiu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: umanitar, servicii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri (cu handicap, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, şomeri)

241

JUDEŢUL SĂLAJ
ASOCIAŢIA CENTRUL DE VOLUNTARIAT ZALĂU Adresa: str. Gh. Doja, nr. 58, parter, loc. Zalău, jud. Sălaj, tel: 0740384044, email: cvzalau@gmail.com Data înfiinţării: august 2002 Scop: promovarea voluntariatului ca un mod de implicare a cetăţenilor în rezolvarea nevoilor comunităţii Preşedinte: Bujor Eleonora Afilieri: Filiale: Domenii de interes: mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA ADOLESCENŢILOR AMBIŢIOŞI "FURNICILE ALBASTRE" Adresa: str. 9 Mai, nr. 1, bl. U, sc. B, ap. 10, loc. Zalău, jud. Sălaj, tel: 0744793039, email: furnicadezalau@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie 2002 Scop: educarea tineretului pentru integrarea în societate Preşedinte: Maria Terheşiu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: tinerii ASOCIAŢIA FAMISAJ Adresa: str. 22 Decembrie 1989, nr. 5, loc. Zalău, jud. Sălaj, tel/fax: 0260/660258, email: famisaj@yahoo.com Data înfiinţării: aprilie 2006 Scop: ajutorarea şi îngrijirea persoanelor aflate în diferite grade de dificultate cu disabilităţi şi a copiilor aflaţi în situaţii de risc familial sau în vicii, precum si a persoanelor singure, cu dependenţă socială şi psihofizică accentuată Preşedinte: Felician Vaida Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologie, religie, umanitar, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, persoane vârstnice

242

ASOCIAŢIA PRO ARCHID Adresa: str. Principală, nr. 77, loc. Archid, jud. Sălaj, tel: 0260/653017, email: erkedbalazs@yahoo.com Data înfiinţării: februarie 2005 Scop: iniţierea, promovarea şi organizarea de activităţi pentru tineret, socialculturale, de artă şi recreere Preşedinte: Balazs Zoltan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic,minorităţi, religie, servicii sociale, cooperare internaţională, civic Grup ţintă: tinerii PRIETENII UNCHIULUI SAM Adresa: str. Păcii, nr. 14, bl. L2, sc. A, ap. 15, loc. Zalău, jud. Sălaj Data înfiinţării: martie 2005 Scop: dezvoltarea spiritului civic Preşedinte: Joldiş Maria Afilieri: Filiale: Domenii de interes: părinţi, copii Grup ţintă: familia ASOCIAŢIA PRO DEMOS Adresa: Bdul Mihai Viteazul, nr. 7, bl. D, ap. 19, loc. Zalău, jud. Sălaj, tel: 0260/614900, 0740235135, 0740235093, email: asociatiaprodemos@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie 2006 Scop: promovarea implicării tinerilor în viaţa socială şi culturală a comunităţii Preşedinte: Felix Ardelean Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, minorităţi, educaţie şi învăţământ, civic, sport-turism, mobilitate şi voluntariat, sănătate, ecologic, profesional şi de afaceri Grup ţintă: tineri CONSILIUL CONSULTATIV AL TINERILOR DIN JUD. SĂLAJ Adresa: str. 22 Decembrie 1989, nr. 55, loc. Zalău, jud. Sălaj, tel: 0745259429 Data înfiinţării: aprilie 2004 Scop: reprezentarea şi sprijinirea organizaţiilor de tineret din jud. Sălaj şi totodată dezvoltarea vieţii civice a tinerilor şi implicarea cât mai multor tineri în diferite activităţi pentru petrecerea benefică a timpului lor liber

243

Preşedinte: Balogh Lucian Claudiu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, minorităţi, educaţie şi învăţământ, civic, sport-turism, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri LIGA TINERILOR CREŞTINI ORTODOCŞI ROMÂNI - FILIALA ZALĂU Adresa: str. Andrei Şaguna, nr. 6, Zalău, jud. Sălaj, tel: 0741048357, email: ltor_salaj@yahoo.com Data înfiinţării: iulie 2005 Scop: promovarea credinţei creştine şi a spiritualităţii ortodoxe, cu prioritate în rândul tinerilor Preşedinte: Călin Ciurbe Afilieri: Liga Tinerilor Creştini Ortodocşi Români Filiale: Domenii de interes: religie, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate, civic Grup ţintă: famialia tânără, tineri LIGA DE TINERET “VREI ALTFEL” Adresa: str. Gara Veche, nr. 4, loc. Zalău, jud. Sălaj, tel: 0744192165 Data înfiinţării: 2000 Scop: educarea tinerilor pentru a deveni cetăţeni responsabili Preşedinte: Adrian Săbăgeag Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologie, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, cultural-artistic, civic Grup ţintă: tineri

244

JUDEŢUL SIBIU
ASOCIAŢIA CONSILIUL LOCAL AL COPIILOR ŞI TINERILOR SIBIU - AS. C.L.C.T. Adresa: str. Lungă, bl. 12, ap. 67, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel/fax: 0269/218491, email: clcsibiu@hotmail.com Data înfiinţării: septembrie 2000 Scop: implicarea copiilor şi tinerilor cu vârsta de până la 26 de ani în viaţa comunităţii Director executiv: Andreea Farcasiu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri din cadrul minorităţilor sau cu nivel de trai scăzut ORGANIZAŢIA NEGUVERNAMENTALĂ DE TINERET CRISPUS - O.N.G.T. CRISPUS Adresa: str. Papiu Ilarian, nr. 14, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel/fax: 0269/210506 tel: 0721237681, email: organizatia.crispus@yahoo.com, pagină web: www.crispus.ro; www.crispus-art.com Data înfiinţării: ianuarie 1999 Scop: evaluarea şi păstrarea patrimoniului natural, cultural şi social, prin cercetare şi participare la activităţi specifice de tineret Preşedinte: Elena Lotrean Afilieri: membru fondator al FONGTR şi SEEYC, parte a reţelei INFOTIN România, membru cu drepturi depline în ECYC (European Confederation of Youth Clubs) Filiale: Domenii de interes: schimburi internaţionale de tineret, animaţie, spectacole efecte pirotehnice, training-uri nationale si internationale, serviciul european de voluntariat- EVS Grup ţintă: tineri între 16-35 de ani ASOCIATIA DRAM CENTER 07 Adresa: str. Alexandru Odobescu, nr. 6, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel/fax: 0745761908, 0369/405401, 0269/218491, email: dramcenter07@gmail.com, pagină web: www.dramcenter07.ro

245

Data înfiinţării: ianuarie 2007 Scop: promovarea valorilor şi ideilor europene în România şi a specificului cultural românesc în afara graniţelor, prin sprijinirea activă a iniţiativelor din sectorul cultural şi prin cointeresarea factorilor din domeniul social şi economic Preşedinte: Constantin Sâmbeteanu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie nonformală, mobilitate şi voluntariat, profesional-afaceri, cooperare internaţională, sport-turism Grup ţintă: tineri între 16-35 de ani ASOCIAŢIA LEADERS Adresa: str. Porumbacului, nr. 4, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel: 0744768840, email: sibiu@leaders.ro, pagină web: www.leaders.ro Data înfiinţării: mai 2003 Scop: crearea unui mediu propice dezvoltării tinerilor lideri Preşedinte: Nate Silviu Afilieri: Leaders România, Leadership Group Filiale: Timiş Domenii de interes: profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: studenţi, tineri întreprinzători, tineri din grupuri profesionale, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN PSIHOLOGIE SIBIU Adresa: Bdul Victoriei, nr. 40, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel: 0741997662, iuliana_dafinca@yahoo.com, pagină web: www.asps.go.ro Data înfiinţării: aprilie 2002 Scop: dinamizarea vieţii cultural-ştiinţifice a studenţilor la psihologie Sibiu Preşedinte: Iuliana Dafinca Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cercetare, cooperare internaţională, mobilitate voluntariat Grup ţintă: studenţi AIESEC SIBIU Adresa: Bdul Vasile Milea, nr. 5, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel/fax: 0269/250023 Data înfiinţării: februarie 1999 Scop: să contribuie la dezvoltarea ţărilor şi popoarelor prin educarea tinerilor în spiritul cooperării şi înţelegerii culturale internaţionale

şi

246

Preşedinte: Nichita Miruna Afilieri: AIESEC România, AIESEC Internaţional Filiale: Bihor, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Mureş, Olt, Timiş Domenii de interes: profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri întreprinzători ASOCIAŢIA TINERETULUI SIBIAN "TINSIB" Adresa: str. Lungă nr. 6, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel: 0269/219450, fax: 0269/216690, email: nanu_ilie_dan@yahoo.com Data înfiinţării: septembrie 1997 Scop: promovarea tinerilor cu aptitudini reale, apărarea drepturilor şi interesului tineretului din România Preşedinte: Nanu Dan Afilieri: Consiliul Tineretului din România Filiale: Domenii de interes: cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, tineri cu nivel de trai scăzut, tineri din grupuri profesionale, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA PRO DEMOCRAŢIA - CLUB SIBIU Adresa: Bdul Vasile Milea, bl. P1, sc. D, ap. 64, Sibiu, jud. Sibiu, tel/fax: 0269/212999, email: apdsb@apd.ro, pagină web: www.apd.ro Data înfiinţării: iunie 2002 Scop: promovarea democraţiei prin stimularea participării civice Preşedinte: Halmaghi Marius Afilieri: Asociţia Pro Democraţia, diferite structuri de observare a alegerilor internaţionale Filiale: Alba, Arad, Bacău, Bihor, Năsăud, Botoşani, Brăila, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Harghita, Iaşi, Neamţ, Prahova, Sibiu, Timiş, Tulcea, Vâlcea, Ţăndărei, Caracal Domenii de interes: cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: cetăţenii, în special tinerii ASOCIAŢIA ECOS ACTION GROUP -E.A.G. Adresa: str. Maşiniştilor, nr. 62, loc. Sibiu, jud. Sibiu Data înfiinţării: decembrie 1997 Scop: desfăşurarea de activităţi diverse pentru conservarea resurselor naturale şi a ecosistemelor regionale Preşedinte: Hămbăşan Ioan Afilieri: Filiale: -

247

Domenii de interes: ecologic Grup ţintă: devianţi, delincvenţi ASOCIAŢIA INSTITUTIO EXCELSIOR 05 Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 2, loc. Ocna Sibiului, jud. Sibiu, tel/fax: 0269/541344, 0744321313, email: ileana_sadean@yahoo.co.uk Data înfiinţării: februarie 2006 Scop: o cultură naţională unitară şi specifică fondului sufletesc românesc Preşedinte: Ileana Sadean Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural, umanitar, civic, educaţie-învăţământ, turismsport, arta meşteşugărească, social, carieră Grup ţintă: copii şi tineri ASOCIAŢIA ORDINUL CAVALERILOR DE SIBIU Adresa: Şos. Alba Iulia, nr. 79, bl. 23, ap. 24, loc. Sibiu, jud. Sibiu tel/fax: 0369/408761, email: elenalotrean@yahoo.com Data înfiinţării: aprilie 2002 Scop: promovarea valorilor şi ideilor europene în Sibiu şi a specificului cultural european în afara graniţelor Preşedinte: Elena Lotrean Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural- artistic promovând ideile evului mediu, turism, educaţie nonformală, profesional- afaceri, cooperare internaţională, civic, social, alte domenii Grup ţintă: publicul larg, în special tânăra generaţie, turişti ASOCIATIA " 11-25" Adresa: str. Uzinei, nr. 2, ap. 3, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel: 07460117834, email: adriantibu@ hotmail.com Data înfiinţării: octombrie 2005 Scop: diversificarea ofertei de programe pentru tineret prin realizarea unor activităţi de interes general şi specific Preşedinte: Adrian Tibu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural, instructiv- educativ- ştiinţific şi social Grup ţintă: tinerii între 11-25 de ani ASOCIAŢIA AIR ADRENALINE Adresa: str. Tipografilor, nr. 18, bl. 23, ap. 24, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel/ fax: 0369 801611, email: valip_air@yahoo.com,

248

pagină web: www.adrenaline.ro, www. air-adrenaline.org Data înfiinţării: februarie 1998 Scop: de a contribui la dezvoltarea zborului cu aeronave ultra-uşoare, de a promova în rândul tinerilor o intensă activitate pentru a crea dorinţa de cunoaştere a activităţilor de zbor liber Preşedinte: Popa Valentin Ioan Afilieri: Federaţia Aeronautică Română, Aeroclubul României Filiale: Domenii de interes: sport, informare şi documentare, realizarea de colecţii şi expoziţii de profil Grup ţintă: în special tânăra generaţie ASOCIAŢIA CORPUL CADEŢILOR " GL. MR. NICOLAE USCOI" Adresa: str. Revoluţiei, nr. 3-5, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel/fax: 0269/215554, email: corpulcadetilor@gmail.com Data înfiinţării: februarie 2007 Scop: să contribuie la ridicarea nivelului profesional, cultural, sportiv şi moral al studenţilor Academiei Forţelor Terestre şi la creşterea prestigiului învăţământului militar superior românesc prin îmbunătăţirea relaţiilor cu studenţii civili Preşedinte: Chiorean Adina Daria Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: studenţii civili şi studenţii Academiei Forţelor Terestre ASOCIAŢIA SALVATORILOR MONTANI SIBIU Adresa: str. Nicolae Balcescu, nr. 9, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel/fax: 0743063085, 0269/218491, email: nicaandrei1987@yahoo.com Data înfiinţării: ianuarie 1993 Scop: prevenire accidente turistice şi de salvare, perfecţionare profesionalătehnici de salvare montană, pregatirea, educarea şi formarea tinerilor în spiritul respectului pentru om, natură şi mediu etc Preşedinte: Grosaru Virgil Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologie-protecţia mediului, civic, informare şi formare Grup ţintă: publicul larg, în special tânăra generaţie, turişti ASOCIATIA CENTRUL PENTRU COOPERARE INTERNAŢIONALĂ ŞI STUDIUL PĂCII Adresa: str. Piaţa Nouă, bl. N2, sc. 2, et. 3, ap. 33, loc. Cisnădie, jud. Sibiu, tel/fax: 0744768840, email: silviu.nate@gmail.com Data înfiinţării: iunie 2007

249

Scop: promovează buna guvernare şi reforma sectorului de securitate sǎ contribuie la promovarea, dezvoltarea şi recomandarea unor concepte şi moduri de acţiune responsabilă, pragmatice şi inovatoare la nivelul structurilor decizionale din domeniul securităţii naţionale Preşedinte: Silviu Nate Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cercetări axate pe dezvoltarea celor mai bune practici, încurajează dezvoltarea unei legislaţii coerente la nivel naţional şi internaţional, oferă recomandări cu privire la politicile în domeniu şi acordă asistenţă în proiecte cu anvergură naţională, securitate economică; securitatea hranei; securitatea sănătăţii; securitatea mediului; securitate personală; securitatea comunităţii; securitatea politică în concordanţă cu strategia naţională de securitate, strategiile Uniunii Europene şi ale Naţiunilor Unite de combatere a fenomenelor antisociale şi nocive ale societăţii Grup ţintă: structuri guvernamenale, parlamentul, societatea civilă, organizaţii internaţionale cu expertiză în domeniul sectorului de securitate, precum poliţia, sistemul judiciar, serviciile de informaţii, sistemul de apărare ASOCIAŢIA PENTRU PROTECŢIA LILIECILOR ROMÂNIA Adresa: str. Sălajului, nr. 9, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel: 0744788909, email: maillucian@yahoo.com, pagină web: www.aplr-sibiu.blogspot.com Data înfiinţării: 10 iunie 2006 Scop: tineri elevi şi studenţi, societatea civilă, organizaţii internaţionale cu expertiză în domeniu Preşedinte: Lucian LUP Afilieri: Asociaţia Liliecilor din România Filiale: Sibiu Domenii de interes: educaţie ecologică pentru tineri, publicarea de materiale în domeniu, stimularea interesului faţă de protecţia mediului, etc Grup ţintă: tineri elevi şi studenţi, societatea civilă, organizaţii internaţionale cu expertiză în domeniu ASOCIAŢIA ILLE ET VILAINE Adresa: str. Konard Hass, nr. 14, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel: 0369/101071, tel/fax: 0369/101076, email: anca.ionascu@miv.directnet.ro, pagină web: www.miv.directnet.ro Data înfiinţării: 25 iulie 1990 Scop: sprijină activităţi de tineret, culturale, promovare turism rural între judeţul Sibiu şi regiunea Ille et Vilaine Preşedinte: Alin Chipaila Afilieri: Filiale: Sibiu

250

Domenii de interes: promovarea educaţiei în spiritul valorilor europene, promovarea francofoniei, etc. Grup ţintă: tineri elevi şi studenţi, societatea civilă SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE CRUCE ROŞIE DIN ROMÂNIA, FILIALA SIBIU - CRR SIBIU Adresa: str. Xenopol, nr. 1, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel/fax: 0269/217646, 0741118975, email: crsb@easynet.ro, crsibiu@yahoo.com Data înfiinţării: 1876 Scop: prevenirea şi a linarea, în mod imparţial a suferinţei umane în orice împrejurare, fără nici odiscriminare Director executiv: Popa Claudia Afilieri: FISCR Filiale: Domenii de interes: educaţie nonformală, animaţie, activităţi pentru deprinderi de viaţă independentă, mobilitate, centru de voluntariat Grup ţintă: copii şi tineri între 6-35 ani LIGA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE - L.S.F.L.A. Adresa: Bdul Victoriei, nr. 5-7, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel/fax: 0744621825, email: universstudent@yahoo.com, pagină web: www.literesiarte.ro Data înfiinţării: 19 ianuarie 1996 Scop: - stabilirea de colaborări în promovarea intereselor studenţeşti - iniţiaza şi organizează activităţi culturale, sociale, spirituale, ştiinţifice, şi sportive atât pe plan intern şi internaţional Preşedinte: Grigoraş Cătălin Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, artele spectacolului Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri, adolescenţi ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ CERCETAŞII ROMÂNIEI CENTRUL LOCAL SIBIU _ONCR CL SIBIU Adresa: str. General Magheru, 1-3, la FDGR Sibiu, tel: 0269/207068, fax: 0269/207071, email: contact@scouts.ro, pagină web: http://www.scouts.ro Data înfiinţării: martie 1993 Scop: de a contribui , alături de familie şi şcoala la educarea copiilor, adolescenţilor şi tinerilor în vederea formării lor ca cetăţeni responsabili ai patriei noastre, ca membri demni ai comunităţii locale, naţionale şi internaţionale pe baza principiilor fundamentale şi metodei cercetăşeşti Presedinte: Şerban Radu Mircea Domenii de interes: ecologic, cultural artistic, sport turism, umanitar, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri, adolescenţi

251

SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ – SUCURSALA SIBIU/ SAMR- SIBIU Adresa: Piaţa Mare, nr. 2, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel/fax: 0269/211508, email: sibiu@maltez.ro, pagină web: www.maltez.ro Data înfiinţării: mai 1991 Scop: păstrarea credinţei şi ajutorarea nevoiaşilor Preşedinte: Mihaela Herciu Domenii de interes: minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate–voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri, adolescent, familii tinere, instituţionalizaţi şi postinstituţionalizaţi ASOCIAŢIA “TEATRUL VOSTRU” Adresa: str. Lăptăriei, nr. 52, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel: 0744621825, email: office@universtudent.ro, pagină web: www.universtudent.ro Data înfiinţării: martie 2009 Scop: realizarea şi sprijinirea activităţilor cultural-artistice Preşedinte: Grigoraş Cătălin, e-mail: catalingrigoras@yahoo.com Domenii de interes: cultural-artistic, cercetare, cooperare internaţională Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri SOCIETATEA STUDENŢILOR MEDICINIŞTI “HIPOCRATES” SIBIU Adresa: str. Independenţei, nr. 2-4, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel: 0741141134, email: andrei_gut@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie 1998 Scop: promovarea autonomiei universitare, a principiilor competenţei şi valorii, apărarea intereselor membrilor Preşedinte: Gut Andrei Ştefan Domenii de interes: cultural–artistic, sport turism, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ, cercetare, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, dependenţi de droguri, tineri cu nivel de trai scăzut, institutionalizaţi şi postinstitutionalizaţi ASOCIAŢIA PROIECT 1200 Adresa: str. Cisnădiei, bl. 15, sc. B, ap 42, loc. Sibiu, jud. Sibiu, tel: 0744821926, email: laviniaalexe@yahoo.com Data înfiinţării: iunie 2009 Scop: promovarea şi implementarea managementului cultural, programe de tineret în domeniul cultural, educativ, nonformal, social, ecologic Preşedinte: Lavinia Alexe Domenii de interes: cultural–artistic, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, cu rezultate excepţionale

252

ASOCIAŢIA GAL MICROREGIUNEA HARTIBACIU SERVICIUL DE VOLUNTARI AGNITA Adresa: P-ţa Republicii, nr. 19, loc. Agnita, jud. Sibiu, tel/fax: 0269/512000, tel: 0730610422, email: contact@gal-mh.eu, pagină web: www.gal-mh.eu Data înfiinţării: octombrie 2007 Scop: Preşedinte: Ilarion Barsan Domenii de interes: cultural–artistic, ecologic, servicii sociale, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: -

253

JUDEŢUL SUCEAVA
FUNDAŢIA DE CARITATE ŞI ÎNTRAJUTORARE „ANA” Adresa: str. Calea Obcinilor, nr.2 bis, loc. Suceava, jud. Suceava, tel/fax: 0330/802802, CP 720239, email: office@fundaţia-ana.ro Data înfiinţării: august 1994 Scop: organizarea şi susţinerea de activităţi culturale, organizarea de acţiuni pentru protecţia mediului, constituirea de centre de informare pentru tineri, furnizarea de servicii sociale destinate persoanelor cu handicap, persoanelor defavorizate, bolnave sau aflate în dificultate Preşedinte: Todireanu Nelu Afilieri: Filiale: Bihor, Bistriţa, Maramureş Domenii de interes: cultural-artistic,umanitar, servicii sociale, sport turism, minorităţi, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: studenţi, tineri, copii, elevi, familia tânără ASOCIAŢIA PROFESIONIŞTILOR COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA Adresa: str. V. Alecsandri, nr. 3, loc. Suceava, jud. Suceava, tel: 0230/551342, email: c.stefan.sv@gmail.com Data înfiinţării: (dobândirii personalităţii juridice): 2008, august Scop: elaborarea de programe şi strategii de promovare a performanţei profesionale, participă la realizarea prin parteneriat a proiectelor şi programelor necesare atingerii obiectivelor propuse, cooperează cu instituţii de învaţământ, ong, autorităţi centrale şi locale în dezvoltarea de strategii comune Preşedinte: Popescu Dan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cultural-artistic, cercetare Grup ţintă: tineri, elevi ASOCIAŢIA JUVENTUS Adresa: str. Calea Obcinilor, nr. 2 bis, loc. Suceava, jud. Suceava, tel: 0755428892, email: cibsuceava@yahoo.com Data înfiinţării: octombrie 1996 Scop: cultural Preşedinte: Grosaru Cornel Afilieri: - FONGTR Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic,umanitar, servicii sociale, sport turism, minorităţi,educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: tineri, grupuri profesionale, studenţi

254

ORGANIZAŢIA „YOUTH CAN DO IT” Adresa: Aleea Nucului, nr. 4, bl. 4, sc. A, ap. 20, loc. Suceava, jud. Suceava, tel: 0747462195, email:contact@zouthcandoit.eu Data înfiinţării: septembrie 2008 Scop: susţinerea dezvoltării şi profesionale ale cetăţenilor Preşedinte: Grosar Vlad-Alexandru Afilieri: Filiale: Iaşi, Botoşani Domenii de interes: promovarea muzicii electronice; promovarea şi susţinerea tinerelor talente din domeniul muzical prin realizarea de evenimente intitulate “Night Music” şi prin realizarea de înregistrări audio si video; implicare în proiecte ale comunităţii locale, parteneriat cu autorităţile publice şi organizaţii nonguvernamentale dinţară şi străinătate; asociaţia îşi propune să acţioneze în vederea conştientizarii populaţiei, că omul este veriga ecosistemului terestru şi poate determina schimbari majore prin protejarea vieţii şi a mediului înconjurător; să realizeze proiecte şi programe pentru afirmarea tinerilor în domeniile educative, culturale, artistice şi sportive; promovarea sportului în rândul tinerilor prin organizarea de competiţii sportive; publicarea de lucrări, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, materiale informatice; susţinerea tinerilor privind dezvoltarea activităţilor extraşcolare; asociaţia va desfăşura activităţi care să contribuie la dezvoltarea creaţiei literare, plastice, foto şi film, artei muzicale, teatrale, cinematografice locale prin afirmarea tinerei generaţii de creatori şi artişti; ajutorarea persoanelor din medii defavorizate, prin servicii şi programe de asistenţă socială şi educative; desfăşurarea de activităţi de voluntariat şi caritative; apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, promovarea educaţiei, ştiinţei, artelor, tradiţiilor culturale, sporirea cunoaşterii şi participarea civică, sprijinirea sportului, păstrarea şi dezvoltarea talentelor native; organizarea de simpozioane, schimburi de experienţă, manifestări publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii; acordarea de consultanţă şi consiliere, acţiuni în domeniul respectării drepturilor omului, dezvoltării conştiintei civice, precum şi în alte domenii de interes general ce privesc viaţa publică Grup ţintă: studenţi, tineri, copii, elevi, familia tânără ASOCIAŢIA PROMOTORII BUCOVINEI Adresa: Calea Unirii, nr. 49, loc. Suceava, jud. Suceava, tel: 0741585918, email:brad_elena@yahoo.com Data înfiinţării: 2008, iunie Scop: realizarea activităţilor de interes general, promovarea educaţiei, ştiinţei, sportului, artelor, tradiţiilor culturale, sporirea cunoaşterii la nivel local, naţional şi internaţional contribuind astfel la promovarea şi susţinerea intereselor comune ale societăţii civile la nivel local, naţional şi internaţional Preşedinte: Brădăţan Elena Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, tineri

255

JUDEŢUL TELEORMAN
ASOCIAŢIA PENTRU TINERET AZI VIITORUL ÎNSEAMNĂ SUCCES - ATAVIS Adresa: str. Al. Ghica nr. 86-88, loc. Alexandria, jud. Teleorman, email: atavis2003@yahoo.com Data înfiinţării: februarie 2003 Scop: promovarea şi susţinenerea intereselor tinerilor, drept grup social distinct, în acord cu tradiţiile şi realităţile concrete din ţara noastră Preşedinte: Patraşcan Mihai Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic, formare Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri - cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA TINERI PENTRU COMUNITATE TELEORMAN - ATPCTR Adresa: str. Alexandru Colfescu, nr. 137, loc. Alexandria, jud. Teleorman, tel: 0247/315123, email: atpctr@yahoo.com Data înfiinţării: aprilie 2005 Scop: militează pentru consolidarea democraţiei, a societăţii civile şi a statului de drept prin implicarea activă a tinerilor în comunitatea în care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea Preşedinte: Draguşin Nicolae Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, tineri ASOCIAŢIA DE PRIETENIE ROMÂNO FRANCEZĂ ROMFRA Adresa: str. Mihail Kogalniceanu, nr. 46-48, loc. Alexandria, jud. Teleorman, tel/fax: 0247/317551, email: secretariat@romfra.ro, pagină web: www.romfra.ro Data înfiinţării: octombrie 1991 Scop: promovarea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu societăţi analoage franceze din domeniul cultural şi ştiintific; promovarea unui sistem educaţional alternativ, bazat pe noi tehnologii, de înaltă performanţă; promovarea şi răspândirea limbilor străine, în special a limbii franceze ca instrument de comunicare internaţională şi purtător de valori culturale; sprijinirea şi pregătirea tinerilor în activităţi specifice vieţii asociative; promovarea valorilor culturale româneşti în străinătate şi integrarea lor în fenomenul cultural european Preşedinte: Popescu Marinela Afilieri: Filiale: -

256

Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, sport-turism, servicii sociale, profesional şi de afaceri Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, cu nivel de trai scăzut, şomeri CRUCEA ROŞIE TELEORMAN Adresa: str. C-tin Brâncoveanu, nr. 64, loc. Alexandria, jud. Teleorman, tel/fax: 0247/318205, email: crralex@k.ro Data înfiinţării: octombrie 1990 Scop: prevenirea şi alinierea în mod imparţial a suferinţei umane în orice împrejurare, fără nici o discriminare bazată pe cetăţenie, naţionalitate, sex, rasă, vârstă, apartenenţă militară, socială sau politică Preşedinte: Lungu Emil Afilieri: Societatea Naţională de Crucea Roşie, Federaţia Internaţională de Crucea Roşie şi Semiluna Roşie Filiale: Domenii de interes: minorităţi, educaţie şi învăţământ, sănătate, cooperare internaţională, umanitar, servicii sociale, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri din care: dependenţi de droguri, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA CULTURALĂ PHOENIX Adresa: str. Primăverii, bl. C6, ap. 11, loc. Videle, jud. Teleorman, fax: 0247/453015, email:primariavidele@yahoo.com Data înfiinţării: februarie 2003 Scop: promovarea şi susţinerea intereselor tinerilor, precum şi desfăsurarea unor activităţi cu caracter social, cultural de/şi pentru tineret Preşedinte: Constantinescu Florica Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural artistic, sport-turism, umanitar, servicii sociale, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, tineri din care - cu nivel de trai scăzut, întreprinzători, grupuri profesionale, şomeri, cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA TINERILOR PENTRU EUROPA Adresa: str. Turnu Măgurele, bl. 594, sc. C ap. 77, loc. Alexandria, jud. Teleorman, tel: 0727222531, email: ciupleaadrian@yahoo.com Data înfiinţării: februarie 2008 Scop: reprezentarea, promovarea şi apărarea drepturilor tinerilor precum şi drepturilor omului Preşedinte: Ciuplea Adrian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport – turism, educaţieînvăţământ, cercetare, sănătate, mobilitate şi voluntariat, civic. Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri

257

JUDEŢUL TIMIŞ
ORGANIZAŢIA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA TIMIŞOARA Adresa: str. Vasile Pârvan, nr. 4, cam 247, loc. Timişoara, jud. Timiş, tel/fax: 0256/494088, email: osut@osut.uvt.ro, pagină web: www.osut.uvt.ro Data înfiinţării: martie 1990 Scop: realizarea unităţii de acţiune a studenţilor din Universitatea de Vest în lupta pentru obţinerea revendicărilor: asigurarea unui nivel ştiinţific ridicat al pregătirii profesionale, condiţii civilizate de viaţă şi studiu pentru toţi studenţii; crearea unor relaţii bazate pe principii democratice între studenţi şi ceilalţi factori ai procesului de învăţământ; crearea unui corp didactic de înaltă ţinută ştinţifică şi morală; apărarea drepturilor fiecărui membru al său împotriva oricărei încălcări şi susţinerea intereselor lor legitime; acordarea de ajutoare materiale membrilor organizaţiei în caz de necesitate (boală, invaliditate etc.) Preşedinte: Ioan Ples Afilieri: Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA PARUDIMOS Adresa: str. Luncani, nr. 2, loc. Timişoara, jud. Timiş, tel/fax: 0256/246262, email: prudimos@yahoo.com Data înfiinţării: aprilie 2002 Scop: îmbunătăţirea imaginii comunităţilor de rromi Preşedinte: Bebi Leonard Afilieri: Alianţa Civică a Romilor din România Filiale: Domenii de interes: minorităţi Grup ţintă: copii, minorităţi ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV DE GO WALTER SCHMIDT TIMIŞOARA -C.S. WALTER SCHMIDT - TIMIŞOARA Adresa: str. Aries nr. 19 – Casa Tineretului, sala 213, loc. Timişoara, jud. Timiş, tel: 0723288256, email: go_crisro@yahooo.com, pagină web: http://gotimisoara.net Data înfiinţării: noiembrie 2001 Scop: asigurarea cadrului şi condiţiilor necesare pentru practicarea, dezvoltarea, promovarea, educarea şi reglementarea activităţii sportive specifice, pe teritoriul judeţului Timiş, bazat pe libertatea de conştiinţă şi de asociere, a sportului numit GO Preşedinte: Arşinoaia Viorel

258

Afilieri: Federaţia Română de Go Filiale: Domenii de interes: sport-turism Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, cu performanţe excepţionale, instituţionalizaţi/postinstituţionalizaţi ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTIN ORTODOCŞI ROMÂNI-ASCOR TIMIŞOARA, FILIALA TIMIŞOARA Adresa: str. C. D. Loga, nr. 7, loc. Timişoara, jud. Timiş, email: ascortm@yahoo.com Data înfiinţării: mai 1990 Scop: promovarea credinţei şi a spiritualităţii creştin-ortodoxe, cu prioritate în mediile universitar şi preuniversitar Preşedinte: Negrila Andrei Afilieri: Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din România, N.E.P.S.I.S. B.O.Y.A. Filiale: Domenii de interes: religie Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără ASOCIAŢIA STUDENŢILOR ÎN ŞTIINŢE EXACTE DIN UNIVERSITATEA TIMIŞOARA - ASSEUT Adresa: str.Vasile Pârvan, nr. 4, cam 128, loc. Timişoara, jud. Timiş, tel: 0741522728, email: asseut@gmail.com, pagină web: www.asseut.uvt.ro Data înfiinţării: iunie 2004 Scop: realizarea unităţii de acţiune a studenţilor de la Facultatea de Matematică şi Informatică în vederea apărării drepturilor lor legitime: a. crearea unor relaţii bazate pe principii democratice între studenţi şi ceilalţi factori ai procesului de învăţământ b. contribuirea la asigurarea unui nivel ştiinţific ridicat şi a unei pregătiri profesionale a studenţilor c. obţinerea unor condiţii civilizate de viaţă şi studiu pentru studenţi. Iniţierea şi susţinerea unor programe educaţionale şi ştiinţifice cu implicarea directă a studenţilor şi în folosul acestora. Angajarea şi participarea studenţilor în proiecte ce vizează activităţi cu caracter profesional, cultural şi de angajare civică Preşedinte: Baicu Adriana Afilieri: Uniunea Studenţilor din România (USR) Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, cu performanţe excepţionale, dependenţi de droguri LIGA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE MECANICĂ DIN TIMIŞOARA - L.S.F.M.T. Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 1, et. II, sala 180, loc. Timişoara, jud. Timiş, tel: 0721777792, 0256/403538, 0256/403144, fax: 0256/403523, email: office_lsfmt@yahoogroups.com, ligamec@mec.utt.ro, pagină web: http://www.mec.utt.ro/liga_stud

259

Data înfiinţării: februarie 1990 Scop: reprezentarea şi apărarea drepturilor studenţilor prin mijloace specifice precum şi organizare de activităţi de tineret şi în sprijinul tinerilor Preşedinte: Mihai Catana Afilieri: ESIB (prin apartenenţă la Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România Filiale: Domenii de interes: servicii sociale, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic, cultural-artistic, sport-turism Grup ţintă: elevi, familia tânără, tineri cu nivel de trai scăzut, grupuri profesionale, şomeri, tineri cu performanţe excepţionale AIESEC Adresa: Aleea F.C. Ripensia, cămin 16, camera 427, cod 300531, loc. Timişoara, jud. Timiş, tel: 0754073894, email: aiesec.timisora@gmail.com, pagină web: http://aiesectm.ro Data înfiinţării: martie 1992 Scop: facilitarea tinerilor în procesul de descoperire şi dezvoltare a potenţialului pentru a avea un impact pozitv în societate Preşedinte: Michaela Omescu Afilieri: AIESEC România, AIESEC Internaţional Filiale: Argeş, Bihor, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Galaţi, Gorj, Iaşi, Mureş, Prahova, Sibiu Domenii de interes: profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: studenţi, întreprinzători, copii, tineri ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE A TINERILOR-ADT Adresa: str. Sorin Titel, nr. 20, sc. A, ap. 7, loc. Timişoara, jud. Timiş, tel: 0728932183, email: contact@youthdevelopment.ro Data înfiinţării: februarie 2008 Scop: educarea tinerilor în spiritul valorilor democratice prin informarea, consilierea şi formarea acestora, prin dezvoltarea abilităţlor proprii şi stimularea implicaării active în viaţa societăţii civile Preşedinte: Răzvan Chiaburu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cooperare internaţională, civic, umanitar, servicii sociale, cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: studenţi, elevi, grupuri profesionale ASOCIAŢIA PENTRU CALITATEA VIEŢII Adresa: str. Cugir, nr. 6, ap. 1, loc. Timişoara, jud. Timiş, tel: 0256/425840, email: calitateavietii@yahoo.com

260

Data înfiinţării: iulie 2006 Scop: formarea unei imagini de ansamblu asupra calităţii vieţii prin sprijinirea, organizarea şi desfăşurarea de activităţi de îmbunătăţire a calităţii vieţii umane Preşedinte: Popa Catalina Livia Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, cercetare, sănătate, civic Grup ţintă: studenţi, elevi, copii, tineri cu nivel scăzut ASOCIAŢIA TOAST MASTERS Adresa: str. Iuventia, nr. 3, loc. Dumbrăviţa, jud. Timiş, tel: 0742098262 Data înfiinţării: decembrie 2008 Scop: creşterea numărului tinerilor dispuşi să ţină discursuri publice Preşedinte: Silviu Trebuian Afilieri: TOAST MASTERS INTERNATIONAL Filiale: Cluj, Bucureşti Domenii de interes: cultural-artistic, professional şi mediul de afaceri, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri intreprinzători, şomeri, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA TOTAL ART Adresa: str. Polonă, nr. 2, loc. Timişoara, jud. Timiş, tel: 0747149140 Data înfiinţării: decembrie 2008 Scop: încurajarea tinerelor talente să îşi manifeste abilităţle artistice Preşedinte: Mihaela Mihali Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, şomeri, tineri cu performanţe excepţionale ASOCIAŢIA BEST TIMIŞOARA Adresa: Aleea Studenţilor, nr. 24, camin 7, loc. Timisoara, jud. Timiş, tel: 0356/428825 Data înfiinţării: mai 1991 Scop: insuflarea studenţilor din facultăţi cu profil tehnic a unei o gândiri internaţionale, prin inţelegerea diferitelor culturi europene şi prin dezvoltarea capacităţii de muncă la nivel internaţional Preşedinte: Maria Cotolan Afilieri: BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TEHNOLOGY Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic Grup ţintă: studenţi, profesional, cooperare internaţională

261

FUNDAŢIA STUDENT PLUS Adresa: str. Take Ionescu, nr. 40, tel: 0256/494390, loc. Timişoara, jud. Timiş, email: office@studentplus.ro, pagină web: www.studentplus.ro Data înfiinţării: iunie 1999 Scop: facilitarea accesului la informaţie în orice domeniu; promovarea valorilor eticii şi moralei creştine; desfăşurarea de activităţti educaţionale, culturale şi turistice Preşedinte: Ciorba Valentin Lucian Afilieri: Federatia Ymca România Filiale: Bihor, Bucureşti, Constanţa, Maramureş Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, minorităţi, religie, sport-turism mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: studenţi şi întreprinzători LIGA STUDENŢILOR CHIMIŞTI DIN TIMIŞOARA- LSCT Adresa: Piaţa Victoriei, nr. 2, Timişoara, jud. Timiş, tel: 0752386847, email: milotinalex@yahoo.com Data înfiinţării: martie 1990 Scop: reprezentarea, apărarea drepturilor şi intereselor generale ale studenţilor în toate domeniile de activitate, precum şi elaborarea, desfăşurarea de programe specifice în domeniul formării, instruirii, educării studenţilor şi altor categorii de tineri Preşedinte: Milotin Alexandru Stelian Afilieri: ANOSR Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, culturalartistic, voluntariat, ecologic, Grup ţintă: studenţi şi elevi LIGA STUDENŢILOR DIN FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE-AC Adresa: str. V. Pârvan, nr. 2, ap. A021, loc. Timişoara, jud. Timiş, tel: 0256/403203 Data înfiinţării: iunie 1990 Scop: reprezentarea studenţilor din Facultatea de Automatică şi Calculatoare Preşedinte: Iapa Cătălin Augustin Afilieri: AIESEC România, AIESEC Internaţional Filiale: ANOSR Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: studenţi ECO CLUB TIMIŞOARA Adresa: str. Bobâlna, nr. 54, loc. Timişoara, jud. Timiş, tel: 0741406804, pagină web: www.ecotimisoara Scop: îmbunătaţirea atitudinii şi schimbării comportamentului cetăţenilor prin atragerea atenţiei şi schimbarea mentalităţii asupra relaţiei om-mediu şi conştientizarea efectelor negative ale acţiunii acestora asupra mediului

262

Preşedinte: Orhei Ciprian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, educaţie şi învăţământ, cultural artistic, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: studenţi şi întreprinzători, elevi, copii ASOCIAŢIA REGIONALĂ DE DEZBATERI ŞI ORATORIE ŞI RETORICĂ BANAT-ARDOR BANAT Adresa: str. Steaua, bl. 47, ap. 8, loc. Timişoara, jud. Timiş, tel: 021/2301648, email: office@ardorbanat.org, pagină web: ARDORBANAT.ORG Data înfiinţării: mai 2006 Scop: educarea şi formarea tinerilor în spiritul valorilor democratice prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi stimularea implicării active în viaţa societăţii civile Preşedinte: Sergiu Scripcă Afilieri: Aociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică Filiale: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, civic Grup ţintă: studenţi, elevi şi tineri MEDIAL ENGINNERIN ASSOCIATION-MEA Adresa: Bdul Mihai Viteazul, nr.1, sala 180, loc. Timişoara, jud. Timiş, tel: 0722222095, email: office@mea-edu.ro, pagină web: www.mea-edeu.ro Data înfiinţării: august 2009 Scop: crearea unei punţi de legătură între inginerie şi medicină; stabilirea colaborării interdisciplinare pe diverse subiecte de cercetare cât şi de a facilita dezvoltarea unui mediu optim pentru cercetare, educaţie nonformală, şcoli de vară Preşedinte: Vlad Vînatu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, umanitar, cercetare, sănătate, cooperare internaţională Grup ţintă: studenţi, elevi, tineri, delicvenţi, grupurii profesionale ASOCIAŢIA AT4T Adresa: str. Bujorilor, nr. 121, loc. Timişoara, jud. Timiş, tel: 0723316652, email: pia.matei@at4t.ro, pagină web: www.at4t.ro Data înfiinţării: februarie 2001 Scop: sprijinirea iniţiativelor din mediul preuniversitar-publicaţii, festivaluri, simpozioane, activităţi cultural-artistice, sportive, interne şi internaţionale Preşedinte: Pia Matei Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cultural-artistic, coperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: studenţi, elevi şi tineri

263

JUDEŢUL TULCEA
CELISEA Adresa: str. Isaccei, nr.24, loc. Tulcea, jud. Tulcea, tel: 0240/534953, email: fpt@tim.ro Data înfiinţării: noiembrie 1998 Scop: susţinerea tinerilor în activitatea extraşcolară Preşedinte: Pătraşcu Gheorghe Afilieri: Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, umanitar, cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, minorităţi ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PROMOVAREA TINERILOR TULCEA Adresa: str. Tudor Vladimirescu, nr. 4, loc. Tulcea, jud. Tulcea, tel: 0721431038, email: ajpt_tulcea@yahoo.com Data înfiinţării: septembrie 2004 Scop: stimularea vietii asociative in randul tinerilor, organizarea de evenimente dedicate tinerilor Preşedinte: Nurla Metin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: sport-turism, educaţie şi învăţământ, religie, umanitar, sănătate, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, minorităţi, şomeri, întreprinzători CENTRUL DE INFORMARE, CONSULTANŢĂ ŞI PROMOVARE A RROMILOR TULCEA Adresa: str. Păcii, nr. 20, loc. Tulcea, jud. Tulcea, tel: 0240/512958 Data înfiinţării: august 2004 Scop: promovarea şi sprijinirea rromilor Preşedinte: Călin Irinel Sebastian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, cercetare, sănătate, servicii sociale Grup ţintă: minorităţi ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTIN ORTODOCŞI DIN ROMÂNIA FILIALA TULCEA Adresa: str. Portului, nr. 32, bl. 1b, sc. b, ap.10, loc. Tulcea, jud. Tulcea, tel: 0721806910, email: ascortulcea@yahoo.com

264

Data înfiinţării: ianuarie 1998 Scop: promovarea spiritualităţii creştin-ortodoxe Preşedinte: Cosma Cristian Afilieri: Asociaţia Studenţilor Creştin Ortodocşi din România Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, umanitar, educaţie şi învăţământ, civic Grup ţintă: elevi, studenţi ECOS Adresa: str. Isaccei, nr. 24, loc. Tulcea, jud. Tulcea, tel: 0240/534953, email: ecostulcea@yahoo.com Data înfiinţării: februarie 1992 Scop: protecţia mediului Preşedinte: Gherghişan Elena Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi ETNOGRAFIC CLUB Adresa: str. Isaccei, nr. 104, loc. Tulcea, jud. Tulcea, email: monica_eco@yahoo.com Data înfiinţării: mai 1995 Scop: promovarea şi conservarea obiceiurilor şi tradiţiilor Preşedinte: Fodor Monica Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, civic Grup ţintă: elevi, studenţi cu nivel de trai scăzut, instituţionalizaţi YOUNG HEARTS Adresa: str. Concordiei, nr. 10, loc. Tulcea, jud. Tulcea Data înfiinţării: aprilie 1994 Scop: promovarea relaţiilor internaţionale, participarea tinerilor la evenimente şi întâlniri internaţionale Preşedinte: Bereza Elena Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologie, cultură, educaţie, cooperare internaţională Grup ţintă: tineri din învăţământul liceal şi universitar ASOCIAŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP Adresa: Aleea Mugurel, nr. 3, loc. Tulcea, jud. Tulcea, tel: 0240/530914, 0745139403 Data înfiinţării: martie 1990

265

Scop: protecţia persoanelor cu handicap Preşedinte: Savencu Victoria Afilieri: Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi cercetare, sănătate, civic Grup ţintă: tineri cu handicap, minorităţi ASOCIAŢIA PENTRU SECOLUL URMĂTOR Adresa: str. Miron Costin, nr. 68, loc. Tulcea, jud. Tulcea, tel: 0240/512471, e-mail: artlicggeorgescu@yahoo.com Data înfiinţării: martie 1997 Scop: susţinerea tinerilor care studiază artele plastice, muzica, teatrul, dezvoltarea iniţiativei tinerilor Preşedinte: Pal Adrian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cultura Grup ţintă: elevi, studenţi ASOCIAŢIA INFOTIN Adresa: str. Concordiei, nr. 10, loc. Tulcea, jud. Tulcea, tel: 0729465941, email: infotintulcea@gmail.com Data înfiinţării: 2006 Scop: dezvoltarea abilităţilor de comunicare, relaţionare, învăţare, petrecere a timpului liber prin metode non-formale, furnizarea de informaţii de interes general pentru tineri, organizarea de activităţi de consultanţă şi consiliere pentru tineret Preşedinte: Valentin Moldoveanu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: consultanţă, consiliere, relaţii publice Grup ţintă: tineri 14-35 ani ASOCIAŢIA PRO DANUBE DELTA Adresa: str. Concordiei, nr. 10, loc. Tulcea, jud. Tulcea, tel: 0742567496 Data înfiinţării: 2006 Scop: activităţi de protecţia mediului, conservarea biodiversităţii, protejarea patrimoniului cultural din „Rezervaţia Biosferei Delta Dunarii” Preşedinte: Catalin Radu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologie, cultură, turism, activităţi economice specifice Grup ţintă: tineri din comunităţile locale din Rezervaţia Deltei Dunării

266

ASOCIAŢIA MÂINI ÎNTINSE Adresa: str. Balizei, nr. 54, loc. Tulcea, jud. Tulcea, tel: 0744557675, email: adipopa_ro@yahoo.com, pagină web: www.maini-intinse.ro Data înfiinţării: 1999 Scop: sprijinirea tinerilor proveniţi din medii defavorizate, reinserţie socială şi profesională Preşedinte: Popa Adrian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: umanitar, educaţie, cultură Grup ţintă: copii, tineri din medii defavorizate ASOCIAŢIA CENTRUL EUROPEAN PENTRU DIVERSITATE Adresa: str. Gavrilov Corneliu, nr. 176, bl. A10, sc. B, ap. 19, loc. Tulcea, jud. Tulcea, tel: 0724236955, email: office@eudivers.ro, pagină web: www.eudivers.ro Data înfiinţării: 2006 Scop: dezvoltarea de programe cu referire la tineri, minorităţi, mediu înconjurător, drepturile omului, cercetare ştiinţifică şi documentare. Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferinţe, dezbateri publice, manifestaţii publice şi alte activităţi de sensibilizare a opiniei publice,potrivit legii. Realizarea şi editarea de cărţi, publicaţii periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice şi alte materiale informative Preşedinte: Andrei Luchici Afilieri: Filiale: Domenii de interes: tineret, minorităţi, mediu înconjurător, drepturile omului, cercetare ştiinţifică şi documentare Grup ţintă: tineret, minorităţi ASOCIAŢIA "NUFARUL ALB" CHILIA VECHE Adresa: loc. Chilia Veche, jud. Tulcea, cod 827050, tel/fax: 0240/547510, 0742846351, email: asociatianufarulalb@yahoo.com, pagină web: www.asociatianufarulalb.ro Data înfiinţării: 2004 Scop: realizarea de activităţi care vizează schimbarea opiniei şi atitudinii comunităţii locale cu privire la valorile sociale şi culturale ale satului prin înlesnirea relaţionării între componentele comunitare şi facilitarea implicării tinerilor şi adulţilor în soluţionarea unor probleme comune Preşedinte: Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie, asistenţă socială, cultură Grup ţintă: tineri din comunitatea locală

267

ASOCIAŢIA ”DINCOLO DE APARENŢE” Adresa: str. Frasinului, nr. 2, bl. 2, sc. E, ap. 4, loc. Tulcea, jud. Tulcea, tel: 0733953342, email: office@dincolodeaparente-autism.ro, pagină web: www.dincolodeaparente-autism.ro, Data înfiinţării: 2009 Scop: promovarea toleranţei şi sprijinului pentru persoanele cu nevoi speciale, cu deschidere către direcţii comune de activităţi din domeniul protecţiei sociale, organizarea şi practicarea activităţilor de promovare a copiilor cu autism din România, acordarea asistenţei psihologice părinţilor şi rudelor copiilor autişti din România, editarea buletinelor informative, organizarea unor seminarii şi traininguri pentru asistenţi sociali, psihologi, logopezi, precum şi alte servicii ce ar facilita integrarea copiilor cu autism în societate, creşterea gradului de independenţă a persoanelor cu autism prin recuperare totala sau parţială Preşedinte: Florentina Soare Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educatie, incluziune socio-profesională Grup ţintă: tineri cu nevoi speciale ASOCIAŢIA AMADEUS Adresa: str. Păcii, nr. 20, Hotel Europolis, et. 3, ap. 3, loc. Tulcea, jud. Tulcea Data înfiinţării: 1998 Scop: promovarea muzicii clasice în rândul tinerilor, acordarea de sprijin tinerilor care au ca obiect de studiu muzica, organizarea de evenimente culturale Preşedinte: Lavinia Iancu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultură, educaţie, tineret Grup ţintă: tineri pasionaţi de studiul muzicii

268

JUDEŢUL VASLUI
ASOCIAŢIA CULTURALA GET BARLAD Adresa: str. G-ral Naumescu, nr. 3, bl. Q114, sc. A, ap. 31, Bârlad, jud. Vaslui Data înfiinţării: iunie 2006 Scop: educaţia tineretului prin artă – teatru de gest şi expresie – crearea unui teatru care va avea aceeaşi denumire ca asociaţia şi care va fi în interesul comunităţii Preşedinte: Maftei Iuliana Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural artistic, cooperare internaţională, civic Grup ţintă: elevi, studenţi ASOCIAŢIA TINERETULUI LIBER VASLUI Adresa: str. M. Kogălniceanu, nr. 16, loc. Vaslui, jud. Vaslui, tel/fax: 0235/362633 Data înfiinţării: februarie 1990 Scop: dezvoltarea de programe în folosul tinerilor Preşedinte: Croitoru Gabriela Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, umanitar, profesional şi de afaceri Grup ţintă: elevi, studenţi, şomeri ASOCIAŢIA UMANITARĂ ŞI CARITABILĂ "NEW CHANCE" Adresa: str. 1 Decembrie, nr. 60, loc. Bârlad, jud. Vaslui Data înfiinţării: martie 2002 Scop: sprijinirea persoanelor, copii şi adulţi infestaţi cu HIV, persoane născute cu handicap fizic sau psihic de părinţi, copii aflaţi în centre instituţionalizate Preşedinte: Vâlsan Marius Afilieri: Filiale: Domenii de interes: minorităţi, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, tineri cu handicap fizic sau mental, dependenţi de droguri, tineri instituţionalizaţi ASOCIAŢIA PENTRU TINERET "EMIL RACOVIŢĂ" Adresa: str. Huşului, nr. 48, loc. Vaslui, jud. Vaslui, tel/fax: 0235/318636 Data înfiinţării: aprilie 2001

269

Scop: crearea cadrului organizatoric pentru tinerii între 14 şi 35 de ani, în vederea realizării ideilor şi acţiunilor care să ducă la educare, perfecţionare, reconversie profesională a tinerilor Preşedinte: Hulubei Daniel Afilieri: Fundaţia pentru Tineret Vaslui Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, reconversie profesională a tinerilor Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri (minorităţi), şomeri ASOCIAŢIA ASTRONOMICĂ "SIRIUS" Adresa: str. M. Eminescu, nr. 1, loc. Bârlad, jud. Vaslui, tel/fax: 0235/413003, 0742067929, email: emis23@yahoo.com, pagină web: www.astronomica.ro Data înfiinţării: septembrie 2001 Scop: promovarea diferitelor domenii ştiinţifice ale astronomiei, realizarea activităţii de observare a diferitelor fenomene astronomice şi valorificarea rezultatelor Preşedinte: Adam Ioan Afilieri: Federaţia Română a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, ecologie, cercetare, cooperare internaţională, cultural-artistic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA PENTRU TINERET „PHOENIX” Adresa: loc. Codăeşti, jud. Vaslui, tel: 0235/341493, 0721459184, email: cristian_danca@yahoo.com Data înfiinţării: februarie 2003 Scop: crearea cadrului organizatoric pentru care toţi tinerii între 14-35 ani, în vederea realizării ideilor şi acţiunilor care să ducă la educare, perfecţionare, reconversie profesională, exercitarea propriilor forţe în folosul comunităţii, concurând direct la calitatea vieţii sociale locale şi indirect la întărirea poziţiei tinerilor în comuna Codăeşti Preşedinte: Dancă Apostol Gabriel Cristian Afilieri: ASOCIAŢIA GRUPURILOR LOCALE DE TINERET) Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, civic, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA CULTURALĂ EUROPEA Adresa: str. Traian, nr. 250-C-11, cod 730204, loc. Vaslui, jud. Vaslui Data înfiinţării: decembrie 2005 Scop: -1) promovarea şi reprezentarea intereselor profesioniştilor în limbi străine, a traducătorilor, interpreţilor şi a profesorilor de limbi străine

270

2) promovarea şi reprezentarea intereselor artiştilor (creatori, interpeţi, producători, regizori, tehnicieni, muzicieni) de teatru şi film 3) promovarea şi reprezentarea intereselor creatorilor de literatură şi artă, cu precădere în domeniile: promovarea moştenirii culturale, arhitectură, arte plastice, patrimoniul cultural naţional, dans, teatru, muzică, literatură, management cultural şi educaţional, formare profesională 4) promovarea valorilor culturale româneşti în context naţional, european şi mondial; promovarea tineretului 5) promovarea educaţiei active şi participative de-a lungul întregii vieţi; promovarea cursurilor de formare şi reconversie profesională 6) reprezentarea şi sprijinirea industriei şi a serviciilor multimedia ca mijloc de diseminare a informaţiei culturale 7) facilitarea şi organizarea schimburilor culturale şi educaţionale între România şi străinătate 8) participarea la programele educative şi culturale iniţiate de Comisia Europeană şi de forurile româneşti 9) asigurarea prezenţei pregnante a spiritualităţii româneşti pe Internet 10) ecologizarea mediului uman, combaterea rasismului şi a xenofobiei 11) organizarea cadrului de promovare a ideilor privind rolul şi locul domeniului acoperit de tehnologia informaţiei şi comunicaţii (TIC) în România, contribuţiei la realizarea societăţii culturale informaţionale 12) militarea pentru acordarea de către CNA a licenţelor audio-vizuale Organizaţiilor Non-Guvernamentale, în vederea propagării şi susţinerii activităţilor specifice 13) susţinerea cooperării transfrontaliere 14) promovarea voluntariatului în rândul tineretului prin acţiuni specifice 15) diseminarea acquis-ului comunitar al UE 16) diseminarea informaţiei juridice, economice, sociale şi politice în medii dezavantajate 17) promovarea cetăţeniei active 18) promovarea asistenţei sociale; urmărirea respectării drepturilor omului 19) promovarea educaţiei antreprenoriale Preşedinte: Liteanu Mihaela Claudia Afilieri: Filiale: Domenii de interes: tineret, creaţie teatrală şi cinematografie, artă, cultură, traduceri, limbi străine, cooperare transfrontalieră Grup ţintă: tineri între 15-35 ani şi creatori din domeniile menţionate anterior ASOCIAŢIA CULTURALA ETHNOS PADURENI Adresa: loc. Padureni, cod 737395, jud. Vaslui, email: asociatia.ethnos@yahoo.com Data înfiinţării: noiembrie 2003 Scop: promovarea de activităţi sistematice vizând tezaurizarea, protecţia şi preţuirea publică a mărturiilor de cultură materială şi spirituală populară Preşedinte: Buciumas Violeta Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, umanitar, profesional şi de afaceri, mobilitate si voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi

271

ASOCIAŢIA DE TINERET ANGHEL RUGINA 2007 VASLUI Adresa: str. Traian, nr. 1, loc. Vaslui, jud. Vaslui, email: carmen_savescu@yahoo.co.uk Data înfiinţării: aprilie 2008 Scop: consolidarea spiritului comunitar al tinerilor prin facilitarea participării membrilor asociaţiei la diferite activităţi culturale, educative, sociale, financiar contabile, ştiinţifice, etc; crearea cadrului organizatoric pentru toţi tinerii între 14-35 de ani, în vederea realizării ideilor şi acţiunilor care să ducă la educare, perfecţionare, reconversie profesională, exercitarea propriilor forţe în folosul comunităţii, concurând direct la calitatea vieţii sociale locale şi indirect la întărirea poziţiei tinerilor în societate Preşedinte: Arhire Simona Gianina Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural artistic, educatie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi ASOCIAŢIA TINERE VLĂSTARE 2000 Adresa: loc. Pogoneşti, jud. Vaslui, tel: 0235/428434 Data înfiinţării: aprilie 2000 Scop: consolidarea spiritului comunitar al tinerilor prin facilitarea participării tinerilor, membrilor asociaţiei la diferite activităţi culturale, educative, social economice Preşedinte: Andrei Dumitru Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural artistic, sport turism, cooperare internaţională mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii,elevi, studenţi, familia tânără ASOCIAŢIA CENTRUL PENTRU INTEGRARE SOCIALĂ ŞI POLITICI ANTIDISCRIMINATORII – CISPA- VASLUI Adresa: Şos. Naţională, nr. 35, loc. Vaslui, jud. Vaslui, email: cispavs@yahoo.com Data înfiinţării: martie 2003 Scop: integrarea persoanelor defavorizate şi promovarea de politici antidiscriminatorii. Acest deziderat se va concretiza prin programe specifice de susţinere şi suport a persoanelor şi/sau grupurilor defavorizate şi vulnerabile social Preşedinte: Vlad Viorel Iulian Afilieri: Filiale: Domenii de interes: umanitar, servicii sociale, educatie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, instituţionalizati/postinstitutionalizaţi, devianţi/ delicvenţi

272

JUDEŢUL VÂLCEA
FORUMUL CETĂŢENESC PENTRU ACŢIUNE SOCIALĂ ŞI EDUCAŢIE CIVICĂ - FCASEC Adresa: loc. Fumureni, jud. Vâlcea, tel: 0745705987 Data înfiinţării: decembrie 2003 Scop: promovarea schimburilor internaţionale şi a educaţiei interculturale Preşedinte: Soare Cătălin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi CLUBUL ECO SPORT Adresa: Bdul Tineretului, nr. 1 B, loc. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, tel/fax: 0745643040 Data înfiinţării: iunie 1994 Scop: promovare de activităţi sportive, ecologice, culturale Preşedinte: Roşca Dionisie Afilieri: Federaţia Română de Orientare Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport-turism, cooperare internaţională Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, întreprinzători ORGANIZAŢIA NAŢIONALĂ ,,CERCETAŞII ROMÂNIEI’’ CENTRUL LOCAL ,,MIRCEA CEL BĂTRÂN’’ RM.VÂLCEA Adresa: Bdul Tineretului, nr. 1B, loc. Rm.Valcea, jud. Vâlcea, tel: 0740172238, email: scoutvalcea@yahoo.com, pagină web: www.scoutvalcea.evolink.ro Data înfiinţării: martie 2002 Scop: de a contribui la dezvoltarea intelectuală, psihică şi fizică a tinerilor pentru a-i ajuta să devină cetăţeni responsabili ai comunităţii locale, naţionale şi internaţionale; educaţie nonformală conform sistemului şi metodei cercetăşeşti Preşedinte: Lalu Jany Afilieri: Organizaţia Naţională ,,Cercetaşii României’’, Organizaţia Mondială a Mişcării Cercetaşilor Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, religie, servicii sociale Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri

273

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ SPORTUL PENTRU TOŢI Adresa: str. Rapsodiei, nr. 10, bl. D15, sc. A, ap. 19, loc. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, tel: 0723594045 Data înfiinţării: iulie 2001 Scop: promovarea mişcării sportive în rândul tinerilor, promovarea tuturor ramurilor de sport în rândul tinerilor, organizarea de competiţii sportive Preşedinte: Vlaşcu Constantin Afilieri: Federaţia Română Sportul pentru Toţi Filiale: Domenii de interes: sport-turism, umanitar Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri SOCIETATEA TINERILOR CREATORI ARTIŞTI Adresa: str. N. Bălcescu, nr. 26A, loc. Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea, tel: 0744145748, e-mail: stca13@yahoo.com Data înfiinţării: octombrie 2000 Scop: promovarea activităţilor ştiinţifice şi metodice, dezvoltarea vieţii şi creaţiei literare, plastice, foto şi film, a artei muzicale, teatrale şi coregrafice locale Preşedinte: Teodorescu Dragoş Silviu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistice Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA DREPTURILOR TINERILOR VÂLCEA Adresa: str. Henri Coandă, nr. 33, bl. S2, sc. B, ap. 1, loc. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, tel: 0250/711454, email: adtvalcea@yahoo.com Data înfiinţării: martie 2007 Scop: elaborarea, organizarea şi funcţionarea de programe specifice pentru tineret, instruirea, educarea şi formarea tineretului în spiritul tradiţiilor umaniste, al valorilor democraţiei şi aspiraţiilor societăţii româneşti Preşedinte: Ovidiu Udrescu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistice, religie, umanitar, servicii sociale Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri CLUBUL DE TURISM ALPIN VÂNTURIŢA Adresa: Bdul Tineretului, nr. 1B, loc. Rm.Valcea, jud. Vâlcea, tel.: 0722453729, email: vanturarita@yahoo.com, pagină web: www.vanturarita.ro Data înfiinţării: aprilie 1992 Scop: promovarea turismului ca mod de petrecere a timpului liber, cultivarea şi dezvoltarea dragostei pentru natură, protecţia mediului montan, educaţie

274

civică, practicarea sporturilor alpine(escaladă, orientare sportivă, ski, mountain bike, cros montan), participarea la concursuri cultural- sportive Preşedinte: Tembea Ştefan Afilieri: Federaţia Română de Turism Sportiv Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA TINECOART HOREZU Adresa: str. N. Iorga, bl. O2, sc. D, ap. 9, loc. Horezu, jud. Vâlcea tel: 0722553083, fax: 0250/860481, email: tinecoart@horezuonline.ro, pagină web: www.horezuonline.ro Data înfiinţării: iunie 2004 Scop: dezvoltarea culturală, asistenţă socială pentru comunitaţile defavorizate, implicarea în problemele comunităţii lucrând direct cu instituţiile locale, judeţene, centrale, pentru susţinerea comunităţii locale; lărgirea posibilităţilor de informare culturală şi formarea tinerilor prin toate metodele posibile; iniţierea şi desfăşurarea de activităţi turistice Preşedinte: Cicârlan Laurenţiu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, minorităţi, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, întreprinzători ASOCIAŢIA TINERILOR PENTRU CULTURA EUROPEANĂ Adresa: Bdul Tineretului, nr. 18, et. 4, loc. Rm.Vâlcea, jud. Vâlcea, tel: 0250/713752, email: contact@atce.ro, pagină web: www.atce.ro Data înfiinţării: 1 martie 2005 Scop: încurajarea dezvoltării culturale, fără graniţe a tinerilor din Romania prin participarea la schimburi culturale de instruire şi comunicare liberă sau pe bază de parteneriate naţionale şi internaţionale; creşterea sentimentului de solidaritate al tinerilor; implicarea activă a tinerilor în toate domeniile vieţii sociale; accesul eficient la informaţie prin transfer cultural din ţările membre ale U.E, de consultanţi de specialitate în domenii de interes pentru tineri Preşedinte: Tatiana Roşoga Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, minorităţi, mobilitate şi voluntariat, servicii sociale Grup ţintă: studenţi, tineri ASOCIAŢIA KOGAYON Adresa: str. Costeşti, nr. 343, loc. Costeşti, jud. Vâlcea, email: asociatia_kogayon@yahoo.com

275

Data înfiinţării: decembrie 2003 Scop: protecţia mediului, promovarea turismului în România Preşedinte: Stoican Gh Florin Afilieri: Coaliţia ONG Natura 2000 Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport, turism, educaţie şi învăţământ, cercetare, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri, şomeri CLUBUL SPORTIV IONIŢĂ SPORT CENTER Adresa: str. I.C. Brătianu, nr. 16, bl. A64, sc. C, ap. 7, loc. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Data înfiinţării: octombrie 2003 Scop: promovarea activiţăţilor sportive de performanţă şi de masă în domeniul artelor marţiale Preşedinte: Ioniţă Mihai Afilieri: Federaţia Română de Karate Modern Filiale: Domenii de interes: sport, turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri, şomeri ASOCIAŢIA DE CULTURĂ, ARTE ŞI TRADIŢII JAPONEZE SAKURA Adresa: str. Rapsodiei, nr. 33, bl. H7, sc. A, ap. 6, loc. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Data înfiinţării: iulie 2009 Scop: promovarea mişcării sportive prin dezvoltarea artelor marţiale japoneze Preşedinte: Bădescu Liviu Afilieri: Federaţia Română de Arte Marţiale Goshin-Do Filiale: Domenii de interes: sport, mobilitate şi voluntariat civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, şomeri ASOCIAŢIA ARTE TRADIŢIONALE JAPONEZE DO Adresa: str. Câmpului, nr.1, loc. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Data înfiinţării: iunie 2009 Scop: promovarea de activităţi sportive şi cultură japoneză Preşedinte: Bărăscu Tudor Ioan Afilieri: Federaţia Română de Arte Marţiale Goshin-Do Filiale: Domenii de interes: sport, cultural-artistic, mobilitate şi voluntariat civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, şomeri SALVAMONT OLĂNEŞTI Adresa: str.1 Decembrie, loc. Olăneşti, jud. Vâlcea Data înfiinţării: august 2009

276

Scop: activităţi de îndrumare şi salvare în zona montană Preşedinte: Gogâţă Constantin Afilieri: Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport, turism, cultural-artistic, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri, şomeri ASOCIAŢIA NATURĂ-MONTANIARDUL CĂLĂUZĂ Adresa: str. Matei Basarab, nr. 16, bl. 118, ap. 9, loc. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Data înfiinţării: iulie 2009 Scop: protecţia mediului, dezvoltarea turismului montan în România Preşedinte: Gogâţă Constantin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport, turism, mobilitate şi voluntariat civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri, şomeri ASOCIAŢIA VICTORIA Adresa: Bdul Tineretului, nr. 1B, loc. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Data înfiinţării: martie 1999 Scop: dezvoltarea armonioasă a tinerilor prin sport şi mişcare Preşedinte: Holom Ioan Afilieri: Federaţia Naţională de Culturism Filiale: Domenii de interes: sport, turism, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri, şomeri CLUBUL MONTAN X-TREAM OLĂNEŞTI Adresa: str. Parângului, nr. 10, loc. Olăneşti, jud. Vâlcea Data înfiinţării: august 2009 Scop: promovarea activităţilor montane în toate variantele sale - schi, parapantă, alpinism, orietare turistică, etc Preşedinte: Olănescu Valentin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport, turism, mobilitate şi voluntariat civic, cultural-artistice Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri, şomeri FUNDAŢIA JUDEŢEANĂ DE TINERET VÂLCEA Adresa: Bdul Tineretului, nr. 1, loc. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, email: fjt_valcea@yahoo.com Data înfiinţării: ianuarie 1990

277

Scop: organizarea şi finanţarea acţiunilor de şi pentru tineret Preşedinte: Udrescu Ovidiu Afilieri: Consiliul Tinerilor din România/Fundaţia Naţională pentru Tineret/Convenţia Naţională a Fundaţiilor Judeţene pentru Tineret Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport, turism, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat civic, sănătate, umanitar, minorităţi Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri, şomeri, persoane cu handicap, minorităţi, cu nivel de trai scăzut, cu performanţe excepţionale CLUBUL SPORTIV AEROZONE Adresa: str. Târgului, nr. 75, loc. Drăgăşani, jud. Vâlcea, email: office@aerozone.ro, www.aerozone.ro Data înfiinţării: august 2009 Scop: iniţierea şi perfecţionarea în zborul cu parapanta a tinerilor Preşedinte: Dincă Dumitru Afilieri: Federaţia Aeronautică din România Filiale: Domenii de interes: sport, turism, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri, şomeri ASOCIAŢIA ASIST Adresa: Bdul Tineretului, nr. 1B, et. III, cam. 10, loc. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Data înfiinţării: iulie 2002 Scop: ajutorul tinerilor cu probleme fizice şi mentale Preşedinte: Samson Ovidiu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, mobilitate şi voluntariat civic, umanitar, sănătate Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri, şomeri, cu handicap ASOCIAŢIA MENTOR ROCK Adresa: str. Tineretului, nr. 1B, loc. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Data înfiinţării: aprilie 2005 Scop: îndrumarea tinerilor către muzică Preşedinte: Toporjinski Vasile Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, mobilitate şi voluntariat civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri, şomeri, cu nivel de trai scăzut ASOCIAŢIA ACCENT Adresa: Bdul Tineretului, nr. 1B, loc. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea Data înfiinţării: iunie 2004

278

Scop: dezvoltarea sectorului neguvernamental de tineret Preşedinte: Istvan Mădălin Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri, şomeri, cu nivel de trai scăzut, cu performanţe excepţionale CLUBUL SPORTIV SAISHIN Adresa: str. Cocorilor, nr. 4, loc. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, email: catalin_vlc@yahoo.com Data înfiinţării: iunie 1999 Scop: învăţarea şi perfecţionarea tehnicilor de arte marţiale Preşedinte: Vlăduţ Cătălin Afilieri: Federaţia Română de Karate Modern Filiale: Domenii de interes: sport, turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri, şomeri, cu nivel de trai scăzut, cu performanţe excepţionale CLUBUL SPORTIV LOVIŞTEA Adresa: str. Pandurilor, nr. 5, bl. A6, sc. A, ap. 11, loc. Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, email: clubullovistea@yahoo.com Data înfiinţării: iunie 1999 Scop: protecţia mediului, implicarea în zone defavorizate, învăţarea şi perfecţionarea artelor marţiale Preşedinte: Robu George Afilieri: Federaţia Română de Karate W.K.C-Cluj-Napoca Filiale: Domenii de interes: ecologic, sport, turism, educaţie şi învăţământ, culturalartistic, mobilitate şi voluntariat civic Grup ţintă: elevi, studenţi, familie tânără, tineri, şomeri, cu nivel de trai scăzut, cu performanţe excepţionale

279

JUDEŢUL VRANCEA
ASOCIAŢIA PENTRU ACCES LA INFORMAŢIE, EDUCAŢIE, CULTURĂ ŞI TEHNOLOGIE "PROIECT" Adresa: str. Petre Liciu, nr. 17, bl. 17, ap. 19, loc. Focşani, jud. Vrancea, tel: 0722668842 Data înfiinţării: septembrie 1998 Scop: acces la informaţie, educaţie, cultură şi tehnologie Preşedinte: Oprea Marilena Afilieri: Filiale: Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, cultural-artistic, cooperare internaţională Grup ţintă: elevi, studenţi FUNDAŢIA TINERET-EDUCAŢIE-VIITOR-VRANCEA T-E-V-VN.RO Adresa: str. Lupeni, nr. 4, bl. 4, sc. 2, ap. 26, loc. Focşani, jud. Vrancea, tel: 0722489437, email: nomarrya@yahoo.com Data înfiinţării: aprilie 2000 Scop: implicarea tinerilor în diferite activităţi cu scop educativ Preşedinte: Novac Maria Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, civic, sănătate, cooperare internaţională Grup ţintă: elevi, studenţi, familia tânără, copii, tineri ASOCIAŢIA KOLPING MOLDOVA Adresa: Calea Scutarului, nr. 1, loc. Oneşti, jud. Bacău, tel/fax: 0234/588830, email: officemoldova@kolping.ro, pagină web: www.kolpingmoldova.ro Data înfiinţării: 2007 Scop: de a sprijini şi coordona activitatea asociaţiilor locale numite „Familia Kolping” din Diecceza Romano-Catolică de Iaşi, astfel încât membrii săi să devină adevăraţi creştini în lume, şi anume în familie, profesiune, în societate şi Biserică Preşedinte: Corneliu Bulai Afilieri: Kolping România, Kolping Internaţional Filiale: Alba, Bacău, Braşov, Covasna, Galaţi, Harghita, Mureş, Satu-Mare, Timiş, Vaslui, Vrancea

280

Domenii de interes: cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, religie, umanitar, servicii sociale, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, studenţi, tineri ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ "FOCUL VIU" Adresa: str. Vrâncioaia, nr. 7, loc. Focşani, jud. Vrancea, tel/fax: 0237/232310, email: focul_viu@yahoo.com, pagină web: www addfoculviu.ro Data înfiinţării: 9 mai 1995 Scop: implicarea grupurilor de tineri, a grupurilor comunitare precum şi a administraţiei locale în acţiuni de dezvoltare, turism şi protecţie a mediului în ţară şi stăinătate Preşedinte: Florea Ioan Afilieri: Reţeaua "Ruralnet", în curs...Federaţia Română de Turism şi Ecologie, Coaliţia Natura 2000 Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără ASOCIAŢIA SOCIOGRAD VRANCEA Adresa: Aleea Şcolii, nr. 4, bl. M1, sc. 1, ap. 32, loc. Focşani, jud. Vrancea, tel: 0723862080, email: socio_grad@yahoo.com, pagină web: www.sociograd.org Data înfiinţării: martie 2007 Scop: strângerea de fonduri destinate protecţiei categoriilor de persoane defavorizate socio-economic; iniţierea şi dezvoltarea de programe în domeniile: asistenţa socială, educaţie şi protecţie mediu; informarea şi prevenirea pentru limitarea unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială; promovarea profesiei de asistent social Preşedinte: Veronica Secară Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artstic, umaniter, educaţie şi învăţământ, sănătate, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA "POTPOURRI" Adresa: Bdul Brăilei, nr. 20, ap. 9, loc. Focşani, jud. Vrancea, tel: 0749220442, email: office@potpourri.ro, pagină web: www.potpourri.ro Data înfiinţării: ianuarie 2010 Scop: implicarea activă în viaţa comunităţii printr-un potpourri de activităţi, în efortul de a schimba atitudinile şi a orienta mentalităţile conservatoare spre un ideal de connştientizare, implicare comună şi voluntară şi remodelare a gândirii în beneficiul public

281

Preşedinte: Ana Maria Cătănoiu Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, minorităţi, religie, umanitar, servisii sociale, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cercetare, sănătate, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri ASOCIAŢIA CULTURALĂ A ELEVILOR ARTIŞTI "MILCOVIA" Adresa: str. Al. Sihleanu, nr. 6, loc. Focşani, jud. Vrancea, tel: 0237/238574, email: milcovia@yahoo.com Data înfiinţării: februarie 2002 Scop: promovarea şi susţinerea intereselor comune ale tinerilor pe plan local, naţional şi internaţional Preşedinte: Lidia Dumbravă Afilieri: Filiale: Domenii de interes: cultural-artistic, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, profesional şi de afaceri, mobillitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, tineri ASOCIAŢIA SOCIETATEA DOAMNELOR VRÂNCENE ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CAROL DAVILA Adresa: str. Cuza Vodă, nr. 46, loc. Focşani, jud. Vrancea Data înfiinţării: 1993 Scop: respectarea, promovarea intereselor umanitare, profesionale, sociale şi culturalea copiilor, tinerilor şi bătrânilor la o viaţă mai demnă Preşedinte: Făcăeru Carmen Afilieri: Confederaţia Naţională a Femeilor din România Filiale: Alba, Argeş, Bacău, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Suceava, Vrancea Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, sănătate Grup ţintă: elevi, tineri ASOCIAŢIA "Fii cel ce eşti" CREAT Adresa: str. Constructorului, nr. 10, bl. 15, sc. 2, ap. 32, loc. Focşani, jud. Vrancea, tel: 0727010467, 0764579281, email: odetaro@gmail.com, pagină web: http://fiicelceesti.webs.com Data înfiinţării: iuarie 2010 Scop: să stimuleze şi să promoveze învăţarea pe tot parcursul vieţii atât ca modalitate de formare şi dezvoltare personală şi socio-profesională, cât şi ca modalitate de prezervare a sănătăţii mintale şi de adaptare continuă la schimbările socio-economice, de mediu, de viaţă, biologice a tinerilor şi adulţilor şi ca modalitate de dezvoltare comunitară; să sprijine prin proiecte de tineret şi de educaţie continuă/permanentă orice persoană, copil, tânăr, adult, senior,

282

indiferent de sex, situaţie socio-economică, integritate fizică, apartenenţă etnică, în afirmarea plenitudinii fiinţei sale, în dezvoltarea abilităţilor de relaţionare nonviolentă şi în accesarea şi folosirea potenţialelor proprii în vederea obţinerii succesului în profesie, în viaţa de familie, în comunitate, în abordarea hobbyurilor şi a timpului liber, în afirmarea talentelor Preşedinte: Irimiea Odeta Afilieri: Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport turism, minoritaţi, umanitar, profesional şi de afaceri, educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, cercetare, sănătate, mobillitate şi voluntariat, civic, dezvoltare personală Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, familia tânără, tineri

283

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
ASOCIAŢIA ECOLOGIE – SPORT – TURISM/ A. E. S. T. Adresa: str. Govodarva, nr. 15, sector 6, loc. Bucuresti, tel/fax: 021/4107072, email: doruest@yahoo.com, pagină web: www.aest.ro Data înfiinţării: februarie 1996 Scop: promovarea mediului înconjurător, a voluntariatului şi ecoturismului în ariile protejate, a exerciţiului fizic în mijlocul naturii prin activităţi sportivrecreeative Preşedinte: Traşcă Doru Afilieri: Federaţia Română de Turism şi Ecologie Filiale: Ilfov Domenii de interes: ecologic, sport-turism, mobilitate şi voluntariat Grup ţintă: copii, elevi, studenţi ASOCIAŢIA CLUBUL TURISTIC ECOLOGIC MONT -DELT –MAR Adresa: str. Moineşti, nr. 18, bl. 14, sc. 1, et. 2, ap. 5, sector 6, Bucureşti, cod 061235 (adresa poştală: str. Prisaca Dornei, nr. 4, bl. D4, sc.1, et. 2, ap. 60, sector 3, Bucureşti, cod 032723), tel. 0727023286, email: mdm.cornel@gmail.com, pagină web: www.mont-delt-mar.ro Data înfiinţării: aprilie 1995 Scop: promovarea turismului românesc şi ecologiei în rândurile maselor largi de oameni şi în special al tinerilor Preşedinte: Habără Cornel Afilieri: Federaţia Română de Turism şi Ecologie, Federaţia Română de Turism Sportiv Filiale: Domenii de interes: ecologic, cultural-artistic, sport-turism, educaţie şi învăţământ, mobilitate şi voluntariat, cooperare internatională Grup ţintă: copii, elevi , studenţi ASOCIAŢIA GHIDELOR ŞI GHIZILOR DIN ROMÂNIA Adresa: str. Intrarea Maior Avram Zenovie, nr. 4 , ap. 1, sector 3, Bucureşti, tel: 021/3273518, email: agg_romania@yahoo.com, international_romania@yahoo.com Data înfiinţării: martie 1991 Scop: educarea tinerilor în special a fetelor şi femeilor, cu accent pe dezvoltarea potenţialului şi spiritului civic al acestora Preşedinte: Ilona Daniela Silivestru Afilieri:WAGGGS-World Association of Girl Guides and Girl Scouts

284

Filiale: Botoşani, Bucureşti, Buzău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Neamţ, Sălaj, Suceava, Vaslui Domenii de interes: educaţie şi învăţământ, ecologic, sport-turism, sănătate, cooperare internaţională, umanitar, mobilitate şi voluntariat, civic Grup ţintă: copii, elevi, studenţi, tineri cu nivel scăzut de trai CONSILIUL TINERETULUI DIN ROMÂNIA - CTR Adresa: Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, intrarea 5, cam. 139-141, sector 1, Bucureşti, tel/fax: 021/3100981, email: office@ctr.ro Data înfiinţării: 06.02.2006 - data dobândirii personalităţii juridice martie 1998 - data constituirii efective Scop: Scopul principal al CTR este de a acţiona pentru participarea activă a tinerilor români din ţară şi din străinătate la viaţa comunităţilor în care aceştia activează, precum şi de a susţine şi promova interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, naţional, european şi internaţional Preşedinte: Veronica ŞTEFAN - Preşedinte interimar Afilieri: • European: Membrul Forumului European al Tineretului (YFJ), platformă de reprezentare a tineretului la nivel european, principal partener de dialog al Comisiei Europene şi al Consiliului Europei în elaborarea politicilor pentru tineret la nivel european. • Internaţional: Membru al Consiliul Internaţional al organizaţiilor de tineret din Statele Francofone - CIJEF Filiale: CTR este platforma naţională care reuneşte: A. Membri cu drepturi depline a) Organizaţii Neguvernamentale de Tineret de nivel Naţional 1. Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România 2. Convenţia Naţională a Fundaţiilor pentru Tineret 3. Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Economie din România 4. Organizaţia Naţională „Cercetaşii României“ 5. Uniunea Organizaţiilor de Tineret Maghiare din România b) Organizaţii Neguvernamentale de Tineret afiliate Internaţional 1. Asociaţia Studenţilor Europeni (AEGEE) - Bucureşti 2. Youth Action for Peace (YAP) - România 3. Asociaţia KELSEN (Y.E.S. Forum) 4. Centrul pentru Promovarea Tinerilor Romi - CPTR (EUROMED) c) Fundaţii Judeţene pentru Tineret/Organizaţii Neguvernamentale de Tineret de nivel Judeţean 1. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani 2. Fundaţia pentru Tineret Dâmboviţa 3. Fundaţia pentru Tineret Ialomiţa 4. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Maramureş 5. Fundaţia pentru Tineret Mehedinţi 6. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Olt 7. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş 8. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea 9. Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Vâlcea 10. Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti

285

B. Invitaţi permanenţi cu statut de observatori a) Organizaţii de Tineret ale Partidelor Politice Parlamentare 1. Organizaţia de Tineret a Partidului Democrat-Liberal 2. Tinerii Conservatori 3. Tineretul Naţional Liberal 4. Tineretul Social-Democrat b) Organizaţii de Tineret ale Confederaţiilor Sindicale de nivel Naţional 1. Organizaţia de Tineret a Blocului Naţional Sindical 2. Organizaţia de Tineret a Confederaţiei Naţionale Sindicale „Cartel Alfa” 3. Organizaţia de Tineret a Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România 4. Organizaţia de Tineret a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere din România - “Frăţia” 5. Organizaţia de Tineret a Confederaţiei Naţionale Meridian Domenii de interes: Principalele arii de interes pentru CTR sunt: a) dezvoltarea politicilor pentru tineret la nivel internaţional, european şi naţional b) dezvoltarea lucrului pentru tineret (youth work development) şi a organizaţiilor neguvernamentale de/pentru tinerett c) angajabilitatea tinerilor şi facilitarea accesului pe piaţa muncii d) recunoaşterea educaţiei non-formale e) promovarea voluntariatului şi a participării active a tinerilor la procesul decizional f) cooperarea europeană şi internaţională în domeniul tineretului Grup ţintă: Conform Legii 350/2006 - Legea Tinerilor, tinerii - grupul ţintă al CTR - sunt definiţi ca fiind persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-35 ani. Grupul ţintă al CTR îl reprezintă tinerii români din ţară şi din străinătate UNIUNEA STUDENŢILOR DIN ROMÂNIA Adresa: Bdul Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, cam. 123, sector 5, Bucureşti tel/fax: 031/4328825, email: usromania@gmail.com Data înfiinţării: 2001 Scop: reprezentarea studenţilor la nivel naţional în dialog cu aparatul instituţional, cadrul administrativ Şi mediul privat Preşedinte: Andrei Robert Botez Afilieri: prin asociaţiile membre, la peste 15 organisme europene Şi internaţionale Filiale: 17 filiale (62 asociaţii) – Bucureşti (27 de asociaţii), Ploieşti (1 asociaţie), Piteşti (1 asociaţie), Târgovişte (1 asociaţie), Tg. Jiu (1 asociaţie), Craiova (3 asociaţii), Timişoara (3 asociaţii), Arad (1 asociaţie), Oradea (2 asociaţii), Baia Mare (1 asociaţie), Cluj Napoca (9 asociaţii), Tg. Mureş (2 asociaţii), Sibiu (1 asociaţie), Braşov (1 asociaţie), Suceava (1 asociaţie), Iaşi (6 asociaţii), Constanţa (1 asociaţie) Domenii de interes: educaţie, politici de tineret, cultura, sport, traininguri, divertisment Grup ţintă: studenţi şi alte categorii de tineri (elevi, tineri angajaţi, antreprenori, intelectuali, profesori)

286

ALIANŢA NAŢIONALĂ A ORGANIZAŢIILOR STUDENŢEŞTI DIN ROMÂNIA Adresa: Calea Plevnei, nr. 61, camera 12-13, loc. Bucureşti, sector 1, cod 010223, tel: 031/4328824, fax: 021/5696133, email: office@anosr.ro; www.anosr.ro Data înfiinţării: 2000 Scop: Reprezentarea şi promovarea drepturilor şi intereselor comune ale studenţilor din România, precum si a studenţilor români din străinătate,de a stimula participarea acestora la actul educaţional şi la viaţa socială, economică şi culturală. Preşedinte: Daniela ALEXE Afilieri: membru în ESU (European Students’ Union), CTR (Consiliul Tineretului din România) Filiale: 72 organizaţii membre in toată ţara Domenii de interes: drepturile şi interesele studenţilor, calitatea în educaţie, întocmirea de politici publice la nivel naţional şi internaţional Grup ţintă: studenţii din România ASOCIAŢIA EURO<26 ROMÂNIA Adresa: Bdul Regina Elisabeta, nr. 7-9, sector 3, loc. Bucureşti, tel. 0728777828, email: contact@euro26.ro Data înfiinţării: 28 iulie 2000 Scop: promovarea informării, participării active şi mobilităţii tinerilor Preşedinte: Mugurel Stan Afilieri: Filiale: Domenii de interes: • Distribuirea cardului pentru tineret European Youth Card (Euro<26) şi a altor carduri de tineret • Oferirea de facilităţi pentru tineri pentru a realiza un acces privilegiat al acestora la transport, cultură, sport, educaţie, bunuri si servicii de orice natură menite să încurajeze mobilitatea, informarea, participarea şi educaţia lor şi să îmbunătăţească nivelul de trai • Realizarea de acţiuni pentru informarea tinerilor • Organizarea şi desfăşurarea de activităţi de formare profesională, cursuri de calificare, iniţiere, perfecţionare şi specializare • Elaborarea de studii, cercetări şi alte activităţi pentru a sprijini elaborarea, îmbunătăţirea şi armonizarea politicilor publice din România din sectoarele care vizează direct sau indirect tinerii, în conformitate cu standardele europene • Realizarea de acţiuni pentru dezvoltarea societăţii civile: conştientizarea tinerilor asupra rolului lor în societate, promovarea identităţii europene în rândul lor • Realizarea de cooperări cu alte asociaţii din Europa • Editarea de cărţi, broşuri, pliante • iniţierea şi organizarea de activităţi în domeniul cultural- artistic, divertisment, turism, agrement, cercuri tehnico- ştiinţifice, consultaţii pe diferite teme, în activităţi sportive, educative, documentare, traduceri, iniţiere în

287

domeniul culturii, muzicii, a prestărilor de servicii, organizări de expoziţii, concursuri • Susţinerea directă şi prin parteneriate a dezvoltării capacităţii comunităţilor şi a organizaţiilor societăţii civile, în special al organizaţiilor de tineri, studenţi, elevi sau alte organizaţii care, prin activităţile lor, vizează şi îmbunătăţirea vieţii acestora şi a comunităţilor în care trăiesc • Realizarea şi sprijinirea de proiecte şi programe socio- profesionale şi de timp liber pentru studenţi şi de acţiuni pentru apărarea şi promovarea intereselor lor în societatea românească şi europeană • Realizarea de programe şi activităţi pentru elevi şi copii privind informarea, participarea şi mobilitatea lor precum şi organizarea de programe şi activităţi de educaţie formală, nonformală şi informală pentru aceştia Grup ţintă: tineri între 14 şi 35 de ani - copii, adolescenţi, elevi, tineri, studenţi, tineri adulţi

288